Page 1

Zagłosowali za rozwiązaniem szkół   GMINA SOKOLNIKI Olbrzymie emocje i zarazem kontrowersje towarzyszyły XI sesji Rady Gminy w Sokolnikach. Ta zdominowana była przede wszystkim dyskusją  i od dawna zapowiadanym głosowaniem dotyczącym zamiaru likwidacji szkół w Pichlicach i Ochędzynie. Sala sokolnickiego Domu Kultury była  pełna. Obradom przypatrywali się uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy miejscowości w których mieszczą się wspomniane placówki. Wcześniej  wzięli oni udział w pikiecie pod Urzędem Gminy. Zarówno przed punktem kulminacyjnym poniedziałkowych obrad jak i po nim nie zabrakło  ostrej wymiany zdań pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami likwidacji. Część z obserwatorów była wyposażona w specjalne tablice na których  pojedynczo widniały nazwiska wszystkich 15 radnych. Pod nimi zamieszczono 2 opcje – WRÓG i PRZYJACIEL.  str. 

ENDOKRYNOLOG Specjalista Andrzej Pajdowski

REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688 e-mail: reklama@tugazeta.pl

GAZETA BEZPŁATNA

Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niepłodność, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne owłosienie, otyłość, badania hormonalne. Badania USG – tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ciąży, piersi, jąder, prostaty. Biopsje – (punkcje) piersi i tarczycy pod kontrolą USG z dokumentacją zdjęciową.

w w w. t u ga ze t a . p l Utorować drogę do Wrocławia. Pociągom! Nr 4 (97) • Rok III  stycznia  r.

W ubiegłym tygodniu w Kępnie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie przywrócenia połączenia  kolejowego na linii 181 Wieluń – Wieruszów – Kępno – Oleśnica – Wrocław. Powiat wieruszowski i gminę Wieruszów reprezentowali  – wicestarosta Mirosław Urbaś i wiceburmistrz  Rafał Barszczewski. Podpisano Deklarację Intencji w sprawie przywrócenia połączenia.  str. 3

Foto: www.kepno.com.pl

Upamiętnili bohaterów sprzed 67 lat 19 stycznia to szczególny dzień w historii Wieruszowa. To dzień  wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej. Spotkaliśmy się  dzisiaj, aby w sposób szczególny uczcić tych, którzy z ogromnym  poświęceniem walczyli i oddawali życie w obronie ojczyzny i naszego miasta – mówił do zebranych po pomnikiem „Bohaterów Walk  o Narodowe i Społeczne Wyzwolenie Polski Poległych w latach  1863-1939-1945” burmistrz Bogdan Nawrocki.  str. 7

M-line zdominował rozgrywki. Totalnie! Drużyna M-line tryumfowała w VIII edycji rozgrywek Wieruszowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wieruszowa Bogdana  Nawrockiego. Do końca trwała walka o drugą lokatę. Ostatecznie zajął ją Hetman Żdżary, który  wyprzedził Zryw Wójcin. Pierwszy raz w historii  rozgrywek WHLPN jeden zespół zdominował je tak  totalnie, jak M-line.  str. 10 REKLAMA

KĘPNO – SZPITAL ul. Szpitalna 7 Rejestracja: 74 0 10


2

Pytania od Internautów   MAILE DO REDAKCJI Ze względu na krótkie formy nadesłanych wiadomości postanowiliśmy  opublikować je w jednym materiale. Czytaj poniżej.

W SPRAWIE PLANOWANEJ LIKWIDACJI SZKÓŁ Pytanie do Wójta i Radnych Gminy Sokolniki. Jeśli tak bardzo naciskają Państwo na likwidację szkół w Ochędzynie i w Pichlicach, to proszę przedstawić publicznie na łamach prasy, jakie to oszczędności gmina poczyni na ich zamknięciu. Myślę że duża część społeczeństwa powiatu jest ciekawa, jak może się opłacić likwidacja nowej, bo z  r. szkoły z pełną salą gimnastyczną w której uczy się  uczniów. Proszę przedstawić kalkulacje kosztów dowozu dzieci czy też pogorszenia się warunków nauki tych dzieci. Zamiast małych klas zapewne będą się uczyć w klasach ponad  osobowych. Kosztów ludzkich, związanych z likwidacją, ze zwolnieniami i oczywiście pomysłu gminy co zrobić z budynkami szkół nawet nie wspomnę. Jako obywatele mamy prawo do takich informacji więc oczekuję wyczerpujących danych. Myślę że redakcja Łącznika z chęcią udostępni swoje łamy.   Wiadomość nadesłana przez internautę M.P. (dane do wiadomość redakcji) W SPRAWIE SPECJALISTÓW PRZYJMUJĄCYCH NA KASĘ CHORYCH Proszę o informacje z jakich specjalistów można w tym roku korzystać na Kasę Chorych. Okulista prywatnie, stomatolog też. W szpitalu informują za to jak kłamać, by przyjęli mnie w Kępnie. Więc po co nam ubezpieczenia?   Wiadomość nadesłana przez internautkę o nicku Tina (dane do wiadomości redakcji) W SPRAWIE DWORCA PKS Czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie kiedy wreszcie będę mogła normalnie wsiąść do autobusu jadącego do Łodzi na dworcu a nie pod Sedalem? Dla starszych osób to bardzo uciążliwe. Kiedyś czekając na autobus do Kępna spotkałam starszą panią, która nie wiedziała, że nie dojedzie stąd do Parcic, bo autobus wieluński tu nie wjeżdża. Autobusy miały od nowego roku wjeżdżać na PKS wszystkie.   Mieszkanka Wieruszowa (dane do wiadomości redakcji) Od redakcji. Z informacji jakie uzyskaliśmy w rozmowie z wiceburmistrzem Rafałem Barszczewskim wynika, iż rzeczywiście wystąpiły nieprzewidziane problemy przy przejęciu dworcowych obiektów przez starostwo a później przez wieruszowski Urząd Miejski. Skomunalizowanie czyli właśnie przejęcie dworca miało zostać ukończone do  stycznia. Od wtedy na stanowiskach miały zatrzymywać się autobusy wszystkich przewoźników. Tymczasem ostrowski PKS domaga się od Skarbu Państwa rekompensaty za swój wkład w utrzymanie budynku na przestrzeni ostatnich lat. Nieoficjalnie mówi się, że spór ma zostać rozwiązany do końca stycznia.

wydarzenia

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lututów. Na podstawie art.11 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Lututowie uchwały nr X/71/2011 z dnia 29  grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Lututów Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Lututowie, ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów z zaznaczeniem „Wniosek do Studium” – lub przesłać pocztą na podany wyżej adres  w terminie do 19 lutego 2012 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wójt Gminy Lututów mgr Józef Suwara

Proszą o pomoc w ustaleniu oszustów   KOMUNIKAT KPP WIERUSZÓW Poszukujemy mężczyzny i kobiety  – oboje w wieku 35 – 40 lat, mężczyzna podaje się za obcokrajowca  z Niemiec. Osoby te w czwartek 19  stycznia około godziny 13:00 wyłudziły pieniądze w kwocie 5 tys.  złotych od 80-letniego mieszkańca  Wieruszowa. Pod pretekstem pilnej  potrzeby pożyczki polskich pieniędzy  pozostawili w mieszkaniu starszego  mężczyzny rzekome zabezpieczenie  – walizkę mającą zawierać 10 tys. 

dolarów. Następnie wspólnie poszli  do banku, z którego pokrzywdzony  wypłacił 5 tys. zł i przekazał je oszustowi. Oczywiście oszust nie pojawił,  by oddać pieniądze, a pokrzywdzony  kiedy zorientował się że walizka jest  pusta zdarzenie zgłosił na policję. Apelujemy do wszystkich osób posiadających informacje, które mogą przyczynić się do identyfi‑ kacji tych oszustów o pilny kon‑ takt z naszą jednostką policji.

Osobom które udzielą wiążą‑ cych informa‑ cji zapewniamy anonimowość. Apelujemy również do osób starszych mieszkających samot‑ nie o ostrożność, a w sytuacjach propozycji tego typu transakcji o pilne informowanie dyżurnego policji pod numer 997 lub 112.   KPP Wieruszów – Radosław Szkudlarek

Chłodnym okiem – lodowisko   MAIL DO REDAKCJI Już niedługo ferie szkolne a stan lodowiska, jedynej atrakcji podczas zimy w Wieruszowie pozostawia wiele do życzenia. Chodzi tu głównie o taflę lodu, która jest bardzo nierówna i nie zachęca do długiej jazdy. Ponadto jest niebezpieczna szczególnie dla młodych adeptów łyżwiarstwa. Wyraźnie brak jest maszyny do wyrównywania lodowiska a „specjalistycznym sprzętem”, który widoczny jest na ostatnim zdjęciu niewiele się zdziała. Zdjęcia wykonane w niedzielne popołudnie około godziny .. Jak widać wieruszowska ślizgawka nie cieszyła się zbyt dużą frekwencją a schodzący po zaledwie kilku minutach jazdy amatorzy łyżwiarstwa nie mieli zbyt pochlebnych opinii na temat stanu miejskiego lodowiska. Powinno dać to do myślenia włodarzom miasta, że nie na samym zakupie i uruchomieniu atrakcji się kończy a pielęgnacja i utrzymanie jej w należytym stanie da dopiero zadowolenie mieszkańcom. Podsumowując: tamten rok a ten są nieporównywalne. Powietrze uszło!   (dane do wiadomości redakcji)

ZABAWA SMS – WYGRAJ PALIWO ZA 0 ZŁ Sponsorem zabawy jest STACJA BENZYNOWA WYSZANÓW MT-ex Czynna od pn do pt w godz: . – . w soboty w godz: . – . Dostawcą paliw jest BP

ZAGRAJ Z NAMI I ODPOWIEDZ:

W minionym tygodniu odbyło się kolejne spotkanie na temat rewitalizacji połączeń kolejowych Wrocław – Wieluń. Jakim numerem jest oznaczona ta linia?

a) 40 b) 11 c) 0 Rozwiązanie znajdziesz w tym numerze ŁĄCZNIKA. Wyślij je na numer  w następujący sposób:

AA.HASLO(spacja – czyli przerwa między wyrazami)TREŚĆ ROZWIĄZANIA, np.: AA.HASLO Kowalski Całkowity koszt SMS – 2,44 zł

ŁACZNIK Wydawca – Łącznik Urszula Przybył Redaktor naczelny – Rafał Przybył, tel.    Skład i łamanie: APR KORA, Kępno, tel.     Druk: Polskapresse Wrocław Administrator www: Karol Dąbrowski www.tugazeta.pl REDAKCJA Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA a, - WIERUSZÓW Tel.   , e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel.   , e-mail: reklama@tugazeta.pl Współpraca: Łukasz Wilk, Ryszard Tęsiorowski, Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA a, - WIERUSZÓW

W ostatniej zabawie SMS paliwo za 50 zł ufundowane przez wyszanowską staję MT-ex wygrała

Pani BARBARA LESZCZYŃSKA z Kuźnicy Skakawskiej. Gratulujemy. www.tugazeta.pl

27 stycznia 2012


wydarzenia

3

Utorować drogę do Wrocławia. Pociągom!   Mail od ZDZISŁAWA JASIŃSKIEGO W ubiegłym tygodniu w Kępnie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego na linii 181 Wieluń –

Wieruszów – Kępno – Oleśnica – Wrocław. Powiat wieruszowski i gminę Wieruszów reprezentowali – wicestarosta Mirosław Urbaś i wiceburmistrz Rafał Barszczewski. Podpisano Deklarację Intencji w sprawie przywrócenia połączenia. W rozmowach wzięli udział także przedstawiciele przedsiębiorstw, które wygrały przetarg na budowę poszczególnych odcinków

S8. Ci wyrazili zainteresowanie dostarczaniem właśnie koleją materiałów do budowy dróg – przede wszystkim kruszyw.

„Wznowienie ruchu pociągów na trasie linii 181 przyczyniłoby się do bardziej aktywnego i dynamicznego rozwoju regionu łódzkiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Dzięki rewitalizacji linii szanse na zrealizowanie mają potrzeby integracji komunikacyjnej regionu oraz koncepcja zrównoważonego rozwoju tych obszarów. Otwarcie połączenia stanowiłoby świetną alternatywę dla

przeciążonej już od dłuższego czasu drogi krajowej Nr 8, co w szczególny sposoby oddziaływałoby na szybsze połączenie skracając czas przejazdu między Wrocławiem a Warszawą dla kibiców EURO 2012. Ważnym aspektem jest również budowa trasy szybkiego ruchu S-8 na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz Łódzkiego, gdzie na realizację inwestycji trzeba dostarczyć 2,5 mln ton kruszywa z kopalni w okolicach Strzegomia, Strzelina oraz Górki Sobockiej. Takie ilości kruszywa transportem kołowym spowodowałyby zniszczenia i zatory na drogach a także zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Alternatywnym rozwiązaniem jest więc przewóz kruszywa drogą kolejową w przeważającej części linią 181.” – czytamy w dokumencie. Stolica Dolnego Śląska to także miejsce, gdzie studiuje i pracuje wiele osób z naszego regionu. O tym czy po ewentualnej rewitalizacji na linii kursowałyby pociągi osobowe czy szynobusy zdecydowałoby zainteresowanie tym środkiem transportu. Póki co, projekt poparło około 3 tysięcy Internautów.   Foto: www.kepno.com.pl

www.wieruszow.majsterplus.com

Walne zebranie OSP w Żdżarach   Materiał PIOTRA ZAWADY W Szkole Podstawowej w Żdżarach miejscowi strażacy podsumowali kolejny rok działalności. Prezes dh Klemens Cierkosz dokonał otwarcia obrad i przywitał wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza zaprosz onych gości: przedstawiciela Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Wieruszowie dh Damiana Polowego, prezesa ZOP w Wieruszowie dh Janusza Pietrzaka, prezesa ZG ZOSP w Bolesławcu dh Leszka Dominasa i vice prezesa ZG ZOSP w Bolesławcu dh Piotra Płuskę. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Tadeusza Pietrasa juniora, na protokolanta dh Józefa Głuszaka, a w skład Komisji Uchwał i  Wniosków powołano dh Bronisława Maślankę, Stefana Pietrasa i Tadeusza Pietrasa seniora. W  kolejnych wystąpieniach członkowie zarządu przedstawili sprawozdania: z działalności, finansowe, Komisji Rewizyjnej, projekt planu działalności na bieżący rok. Jednostka w Żdżarach liczy 76 druhów, w tym 35 członków zwyczajnych, 2 członków honorowych, 3 – wspierających i 18 członków MDP. Działa Orkiestra Dęta – 32

27 stycznia 2012

osoby i zespół artystyczny – 18 osób. W roku 2011 druhowie uczestniczyli w zawodach sportowo-pożarniczych. Porządkowali teren wokół remizy, usuwali zadrzewienia, wymieniali ogrodzenie i bramę

remontu remizy, porządkowanie przyległego placu, doposażenie druhów w mundury i sprzęt bojowy, rozwijanie działalności kulturalnej i współpracy z organizacjami. W dyskusji goście dobrze oceni-

Kolizyjny i pijany czwartek   Parcice – Walichnowy PARCICE

19 stycznia o 10.35 w  Parcicach na skrzyżowaniu dróg Wieluń – Wieruszów i Czastary – Żdżary doszło do kolejnej już w tym miejscu kolizji. Jadący od strony Wielunia samochodem marki toyota yaris mieszkaniec Zawiercia nie zatrzymał się przed znakiem STOP czym doprowadził do zderzenia czołowo – bocznego z autem marki hyundai, którym kierował mieszkaniec gminy Czastary. Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

WALICHNOWY

wjazdową, dokonali częściowego remontu wewnątrz budynku. Współpracowali z KGW w Wiewiórce, LZS „Hetman Żdżary”, szkołą podstawową, przedszkolem, parafią. Prowadzili działalność profilaktyczną. Uczestniczyli w próbnym alarmie pożarowym kościoła i szkoły. Tylko jeden raz wyjeżdżali do pożaru. W założeniach do dalszej pracy wyszczególnili: kontynuowanie

li działalność OSP w Żdżarach, co również odzwierciedliło się w postawie walnego zebrania, które udzieliło absolutorium zarządowi i zatwierdziło plan działalności i plan finansowy na rok 2012. Orkiestra Dęta, na czele z kapelmistrzem dh Tadeuszem Pietrasem juniorem, prezentując swój repertuar umilała doroczne spotkanie.   Piotr Zawada

www.tugazeta.pl

W ten sam czwartek w rejonie budowanego węzła trasy S8 dwóch mężczyzn podróżujących seatem ibiza zjechało z trasy i uderzyło w jeden z nasypów. Jak się okazało byli pijani. Mieli prawie po 2 promile alkoholu. Żaden z mężczyzn nie przyznał się do prowadzeniu pojazdu. Obecnie 25 i 26 latek (miesz‑ kańcy gminy Galewice) musieli trzeźwieć w policyjnym areszcie.


wydarzenia

4

KORCZAK kocha Babcie i Dziadków Bal Przedszkolaka w Żdżarach   Niezwykłe święto 20 stycznia mieliśmy niebywałą okazję do spędzenia czasu w miłej i rodzinnej atmosferze – zaprosiliśmy Babcie i Dziadków z okazji Ich święta. Przygotowaliśmy specjalnie dla Nich występy artystyczne: wiersze, tańce, piosenki. Nie obyło się bez dodatkowych atrakcji – zaangażowaliśmy Dziadków do wspólnego tańca „Kaczuchy”, gdzie wszyscy z uśmiechem na twarzy ruszali się w rytm

  Materiał PIOTRA ZAWADY piosenki. W drużynach rodzinnych odgadywaliśmy zagadki i częstowaliśmy się słodkościami przygotowanymi przez Rodziców. Czas zabawy upłynął nam bardzo szybko, ale pozostały bezcenne wspomnienia. Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za zaszczycenie nas swoją obecnością.   Wnuki i wnuczki z grupy „B” wraz z wychowawczynią

21 stycznia dzieci z PrzedKsiężyc i łapanie UFO”. Doszkola Samorządowego rośli, przy herbacie lub kawie w Żdżarach, przebrane częstowali się ciastem, przyw różnorodne stroje, przygotowanym przez mamy. pominające: księżniczki, Wszystkim rodzicom, wróżki, pająki, żołnierzy, którzy zaangażowali się szeryfów, itp. pod przew przygotowanie niecowodnictwem wodziredziennej zabawy należą się ja bawiły się w szkolnej podziękowania, a zwłaszcza sali gimnastycznej. Czas zarządowi Rady Rodziców. szybko mijał, gdyż ciągła Zakończenie balu wypadło zmiana form zabaw – nie w sposób szczególny, gdyż pozwalała się nudzić. A roopuszczających salę przywidzice również uczestniczyli w nauce przerwę, dzieci z radością posiliły się tały ciemności – dosłowne. Zgasły poloneza, tańcach połamańcach czy i oczywiście piły, piły i piły… soki, lampy oświetleniowe. „śmieceniu’’. Gdy ogłoszono krótką aby dalej kontynuować „Lot na   Piotr Zawada

Dzień Babci i Dziadka w Mieleszynie   Materiał MAŁGORZATY CICHECKIEJ Serdeczne słowa tak wiele znaczą Serdeczne słowa tak wiele tłumaczą Tych pięknych słów używa niewielu A więc za te wszystkie wspaniałe słowa – dziękujemy Wam Dziadkowie….. Tegoroczny D zień Babci i Dziadka odbył się 23 stycznia o godz.11.00 w Szkole Podstawowej w Mieleszynie. Organizatorami tej imprezy byli uczniowie klasy czwartej wraz z wychowawczynią Małgorzatą Cichecką przy współpracy z panią Iwoną Juszczak oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Beata Kostrzewa, która bardzo ciepło i serdecznie powitała wyjątkowych gości. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali

wspaniałe występy na cześć naszych kochanych dziadków, które zostały bardzo pozytywnie odebrane. Najbardziej jednak spodobał się pokaz talentów, który wnuczęta dedykowały swoim ukochanym babciom i dziadkom. W krótkim montażu słowno – muzycznym ukazaliśmy wiele wartości babć i dziadków, którzy wspierają młodych ludzi. Podkreśliliśmy piękno wieku i podziękowaliśmy za serce, ciepło i zrozumienie naszych dziadków. Po uroczystym występie i koncercie ugościliśmy swoich dziadków ciastem i kawą, którą przygotowali rodzice klasy IV oraz Rada Rodziców. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę pań; Aleksandry Cichej,

Magdaleny Zimoch, Lidii Toboły, Anny Ochockiej i Edyty Pazek. Myślę, że tegoroczny dzień poświęcony babciom i dziadkom był udany i z pewnością podobał się wszystkim oglądającym.   Małgorzata Cichecka

Jara ich poezja a nie fajki   Autorski konkurs recytatorski

Przemocą chcieli odzyskać dług   Policja zatrzymała 4 mężczyzn W sobotę do dyżurnego policji zgłosił się mieszkaniec gminy Bolesławiec, który oświadczył że około godziny 17:30 na terenie jednej z miejscowości w gminie Bolesławiec został napadnięty i pobity przez czterech mężczyzn. Napastnicy żądali od niego zaległych pieniędzy wynagrodzenia za pracę dla jego byłej pracownicy. Byli bezwzględni. Próbowali przy użyciu siły wsadzić go do swojego samochodu i porwać, mężczyzna stawiał opór. Napastnicy nie odzyskali pieniędzy, pobili go i odjechali. Jak ustalono dwóch z nich to synowie kobiety która była pracownikiem w firmie zgłaszającego. Ustalenie kolejnych dwóch było kwestią czasu. Byli to ich koledzy. Wszyscy są w wieku dwudziestu

kilku lat i pochodzą z tej samej miejscowości w gminie Łubnice. Zostali zatrzymani w niedzielę rano. Jeden z nich był nietrzeźwy. Chcieli odzyskać kwotę 1800 złotych, którą zgłaszający jako pracodawca nie wypłacił w 2011 roku. Zatrzymani odpowiedzą przed Sądem, grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.   KPP Wieruszów – Radosław Szkudlarek

Nie Nałogom!!! Młodzież z terenu powiatu wieruszowskiego sięgnęła po pióro! Owocem pracy były wiersze, które Palą moje koleżanki i kolega też, przekonują odbiorcę, że „Prawdziwy orzeł nie pali”. a ja wołam: STOP! Nałogom NIE!!! Po co palicie i płuca niszczycie? To przez was wisi w powietrzu dym i można się udusić nim! Kiedy zapalasz papierosy znikają nawet kropelki rosy. Dziwią się na to pasiaste osy i żółtej pszenicy kłosy. Picie to nie życie – kolego mój miły. A przecież świat bez nałogów piękniejszy jest. Jak tęcza pokazuje życia barwy i pozwala urokiem światła cieszyć się. Więc, po co palić i po co pić gdy tak zdrowo i radośnie można sobie żyć! W trakcie konkursu recytatorskiego zorganizowane- I ważne są dla mnie rosy kropelki, go przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiolo- pasiaste osy i pszenicy kłosy. giczną w Wieruszowie, nasza uzdolniona młodzież Więc proszę nie serwuj trucizny mi. fantastycznie zaprezentowała wiersze swojego autor- Biernym palaczem ja nie chcę być. stwa. Dostarczyła nam – słuchaczom – ogrom nieza- I tak jak po burzy, tęczowo, barwnie spróbuj żyć. pomnianych wrażeń a co najważniejsze przekonała Dołącz więc do mnie i apeluj: nas, że nie warto sięgać po papierosy. Zachęcamy do STOP! NAŁOGOM – STOP!!! I sam powiedz sobie: NIE! przeczytania wierszy zamieszczonych poniżej. Powiatowa Stacja Sanitarno­‑Epidemiologiczna Nie palę, bo chcę zdrowo żyć! w Wieruszowie dziękuje za współpracę pracowni‑ Podziwiać, kłosy, poranne rosy, kom Wieruszowskiego Domu Kultury i Powiatowej Uroki tęczy i burzy czar. Biblioteki Publicznej. Joanna Cłapka SP Galewice – I miejsce

www.tugazeta.pl

27 stycznia 2012


wydarzenia

5

Zaśpiewali kolędy w konkursie   SOKOLNIKI 18 stycznia 2012 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach odbył się Regionalny Konkurs Kolęd. Jest on kontynuacją Dekanalnego Konkursu Kolęd.Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach. W przerwie obrad jury wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach im. Jana Pawła II w inscenizacji pt. „Od ciemności do światłości” przygotowanej przez P. Barbarę Pieprzyk. Do udziału w konkursie zgłosiło się 32 uczestników z Czastar, Galewic, Ochędzyna, Sokolnik, Walichnów oraz z Wielunia.

Jury w składzie: – Magdalena Kotala – Przewodnicząca – Grzegorz Olszewski, – Krzysztof Ścigała miało ogromny problem z wytypowaniem zwycięzców, szczególnie w kategorii klas gimnazjalnych ze względu na wysoki poziom uczestników konkursu. A oto zwycięzcy:

KATEGORIA Przedszkole

I miejsce: Karolina Pluskota z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Czastarach II miejsce: Nikola Wątroba z Przedszkola Samorządowego w Sokolnikach III miejsce: Patrycja Krzyżostanek z Przedszkola Samorządowego w Sokolnikach

KATEGORIA Klasy I – III

I miejsce: Julia Zadworna z Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu

II miejsce: Marita Mieszała ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach III miejsce: Wiktoria Marszałkowska ze Szkoły Podstawowej w Walichnowach

KATEGORIA Klasy IV – V

I miejsce: Aleksandra Kawula z Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu II miejsce: Bożena Kiełbasa z Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu III miejsce: Dawid Juszczak ze Szkoły Podstawowej w Walichnowach

KATEGORIA Klasy Gimnazjalne

I miejsce: Sandra Czarnuch z Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu II miejsce: Natalia Szkudlarek z Gimnazjum w Walichnowach III miejsce: Katarzyna Zagórna z Gimnazjum w Czastarach Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a Sandrę Czarnuch, Natalię Szkudlarek oraz Katarzynę Zagórną czeka jeszcze niespodzianka. Dziewczynki zostały zaproszone do Radia Ziemi Wieluńskiej, w celu nagrania wywiadu. „Kulisy Powiatu” również ufundowały nagrody jurorom, prowadzącej, jak również obsłudze sprzętu. Konkurs rozpoczął się o godz. 15.00, dzięki temu na sali zebrała się bardzo liczna grupa publiczności. Składam serdecznie podziękowania: – Pani Lilianie Sitarskiej za prowadzenie konkursu oraz za pomoc w przygotowaniu, – Pani Iwonie Szkudlarek, – jurorom za poświęcony czas, – opiekunom, – publiczności za liczne przybycie, – „Ilustrowanemu Tygodnikowi Powiatowemu”, Gazecie „Łącznik”, „Kulisom Powiatu” za objęcie patronatem medialnym naszego konkursu, – Bartkowi Musiała i Jakubowi Trafarskiemu za obsługę sprzętu muzycznego, Wszystkim uczestnikom gratuluję talentu życząc dalszych wspaniałych przeżyć artystycznych.   Zofia Siwik

Na cześć kochanych Babć i Dziadków!   Materiał z Przedszkola przy SP nr 1 20 stycznia w naszym oddziale Babci i Dziadka. Dzieci przygoprzedszkolnym odbyła się uroczy- towały wspaniały występ na cześć stość zorganizowana z okazji Dnia naszych kochanych dziadków, który został odebrany bardzo pozytywnie. Najmłodsi zatańczyli „Sambę de Janeiro”, zaśpiewali kilka piosenek oraz pięknie wyrecytowali wierszyki. Po uroczystym występie zaproszono dziadków i babcie na słodki poczęstunek i wręczono prezenty w formie

własnoręcznie zrobionych kalendarzy. Dzieci na koniec zaprosiły swoich gości do wspólnej zabawy w rytmie „Kankana”, „Kaczuch” i „Pociągu”. Serdecznie dziękujemy Babciom i Dziadkom za przybycie!   Wyszanów – Wieruszów   Przedszkolaki z grupy „C” Szkoły Podstawowej NR 1 W  uchwalonym w Wieruszowie budżecie Urzędu wraz z nauczycielką Marszałkowskiego przyjęto, że za kwotę około 400 t y s i ę c y z ł o t yc h wykonany zostanie remont drogi gorąco oklaskiwali występy wnuków. Spotkanie mi- nr 450 na odcinku nęło w miłej atmosferze. Wyszanów – Wie  Wychowawca klasy I d – Jadwiga Zajączkowska ruszów. Międz y innymi pogłębiony ma być przejazd pod wiaduktem na Podzamczu i wykonany zakres robót związany z poszerzeniem poboczy i udrożnieniem rowów. W powyższej sprawie interpelowała radna Elżbieta Nawrocka. Na wniosek radnego Mariana Gruchockiego po wypadku do którego doszło 1 grudnia 2011 roku. Nawrocka złożyła także interpelację w której domaga się wykonania przejścia dla pieszych na wysokości wyszanowskiego kościoła. W tej sprawie zainteresowani spotkają się w feralnym miejscu 27 stycznia.

400 tysięcy na czterysta pięćdziesiątkę

Podziękowali za cierpliwość i miłość   Materiał JADWIGI ZAJĄCZKOWSKIEJ Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją, póki komar i mucha morza nie wypiją. A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli, niech się dziadzio z babcią pożyją do woli. Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie klasy I d zaprosili do szkoły swoje ukochane babcie i dziadków. Dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny: wiersze piosenki oraz inscenizację pt:” Dwanaście miesięcy”. Zaproszeni goście otrzymali od wnucząt własnoręcznie wykonane laurki. W ten sposób chciały gościom podziękować za okazywaną im cierpliwość, wyrozumiałość, ciepło i miłość. Goście

27 stycznia 2012

www.tugazeta.pl


wydarzenia

6

Zagłosowali za rozwiązaniem szkół

  GMINA SOKOLNIKI

Olbrzymie emocje  i  zarazem  kontrowersje towarzyszyły XI sesji Rady Gminy w Sokolnikach.  Ta  zdominowana  była  przede 

wszystkim dyskusją i od dawna  zapowiadanym głosowaniem dotyczącym zamiaru likwidacji szkół  w Pichlicach i Ochędzynie. Sala  sokolnickiego Domu Kultury była  pełna. Obradom przypatrywali się  uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy miejscowości w których  mieszczą się wspomniane placówki. Wcześniej wzięli oni udział  w pikiecie pod Urzędem Gminy.  Zarówno przed punktem kulminacyjnym poniedziałkowych obrad  jak i po nim nie zabrakło ostrej  wymiany  zdań  pomiędzy  zwolennikami i przeciwnikami likwidacji. Część  z  obser watorów  była  wyposażona w specjalne  tablice na których pojedynczo widniały nazwiska  wszystkich 15 radnych. Pod  nimi zamieszczono 2 opcje  – WRÓG i PRZYJACIEL.  W zależności od głosowania  odpowiednia  była  odsłaniana 

i wręczona radnemu na pamiątkę.  W podjętych intencyjnych uchwałach radni zdecydowali o zamknięciu szkół, przedszkoli i zespołów 

w które te były wpisane. Poniżej  wyniki:  Głosowanie w sprawie zamia‑ ru rozwiązania Zespołu Szkół w Ochędzynie: 7 radnych za, 6 przeciw, 2 wstrzymało się od gło‑ su. Uchwała podjęta 7 głosami.

Głosowanie w spra‑ wie zamiaru likwidacji Szkoły

Podstawowej i Przed‑ szkola Samorządowe‑ go w Ochędzynie: 9 radnych za, 5 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała podjęta 9 głosami. Głosowanie w spra‑ wie zamiaru likwidacji Szkoł y Podstawowej i Przedszkola Samorzą‑ dowego w Pichlicach: 8 radnych za, 6 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała podjęta 8 głosami. Głosowanie w spra‑ wie zamiaru rozwiąza‑ nia Zespołu Szkół w Pi‑ chlicach: 7 radnych za, 6 przeciw, 2 wstrzymało się od gło‑ su. Uchwała podjęta 7 głosami. Po tym wielu – zarówno dorosłych jak i dzieci – nie kryło emocji. Wyrażano żal zarówno do tych  radnych którzy głosowali za likwidacją jak i do samego wójta Sylwestra Skrzypka. W końcu na stół  samorządowców trafiła świńska  głowa opasana kokardami.  Wcześniej jedna z dziewczynek przeczytała przygotowane pismo: „W imieniu dzieci z Pichlic chcę podziękować Radzie Gminy, że w tak młodym wieku otworzyliście nam tak szeroko oczy, za to że pozbawiliście nas złudzeń. Chcę podziękować tym z państwa radnych, którzy zrealizowali jedno z haseł pana wójta oddzielając ziarno od plew. Nie chcemy by na siłę nas łączono z ziarnem. Z pomocą naszych rodziców, nauczycieli oraz mieszkańców naszej miejscowości

www.tugazeta.pl

będziemy dążyli do stworzenia sobie możliwości dalszej nauki w innej formie organizacyjnej, ale w obecnym budynku – tu gdzie czujemy się bezpiecznie. Czujemy się zawiedzeni i oszukani. W przyszłości ostrożniej będziemy wybierali ludzi decydujących o naszych sprawach, nie wierząc w hasła wyborcze i obietnice bez pokrycia. Dzisiaj zrealizowane zostało kolejne hasło pana wójta porównujące naszą gminę do tonącego Titanica. Fakt – to tonący statek, gdzie naszym kosztem ratuje się kapitan i jego załoga. Kół ratunkowych wystarcza dla ziarna, zaś owe plewy mają iść na dno.” Gorącą atmosferę starał się ostudzić wicestarosta Mirosław Urbaś,  który pojawił się na spotkaniu jako  mieszkaniec Sokolnik. – Ta wizyta jest dzisiaj bardzo trudna. Z mojego punktu widzenia uchwała intencyjna nie zamyka jeszcze niczego. Namawiam do wspólnego szukania rozwiązań. Namawiam do spotkań i do rozmów. – mówił Urbaś. Jak mówili nam mieszkańcy Pichlic i Ochędzyna – to jeszcze nie  koniec ich walki o szkoły. Znajdą  siłę by zmierzyć się z tym problemem – jeśli nie za pomocą stowarzyszeń to na pewno inaczej. Nie  wykluczają też przeprowadzenia  referendum nad odwołaniem obecnej rady i wójta. Sylwester Skrzypek przekonywał, że nie będzie robił przeszkód, aby szkolne obiekty  trafi ły pod władanie ewentualnych  stowarzyszeń, jednak on jako wójt  nie zgodzi się pomny złych doświadczeń gminy, aby urząd partycypował w jakimkolwiek stopniu  z tego typu organizacjami. Zupełnym zaskoczeniem była  dyskusja wywołana przez jedną z kobiet, która poinformowała, że w poniedziałek mogło dojść do wypadku z udziałem szkolnego autobusu  odwożącego dzieci do gimnazjum 

w Sokolnikach z Ochędzyna. Pojazd miał zatrzymać się w poprzek  „ósemki” stwarzając olbrzymie zagrożenie. Wójt odniósł się do tego  oznajmiając, że dostał informację, że  ktoś poprzecinał w autobusie przewody paliwowe. Jego zdaniem mógł 

to być  sabotaż związany z głosowaniem i sesją. – Teraz to jest przewód paliwowy, ale jeśli ktoś poprzecina kiedyś przewody hamulcowe, to dojdzie do tragedii. Niektórzy na sali zapowiedzieli,  że będą domagać się wyjaśnienia  tej sprawy. Rzecznik prasowy KPP  w Wieruszowie przyznał w rozmowie z nami, że nikt – przynajmniej  do godziny 14.00 – nie złożył w tej  sprawie doniesienia. – Jeżeli rzeczywiście miało to miejsce, to jest to sprawa bardzo poważna. Możemy tu mówić o umyślnym sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności – mówił Szkudlarek. Patrząc na wynik obrad XI sesji  trudno oceniać to co się stało, nie  znając wszystkich skutków podjętych decyzji – wiele z nich jest  przecież bardzo odległych w czasie. W każdym bądź razie z obecnych problemów należy wyciągnąć  wnioski na przyszłość. Jeśli nie  zrobi się tego w gminie Sokolniki,  to przynajmniej inni powinni zrobić to na jej przykładzie.   Materiał filmowy z sesji na www.tugazeta.pl

27 stycznia 2012


wydarzenia

7

Policja nie potwierdza aktu sabotażu Upamiętnili bohaterów   Przewody paliwowe zatkane a nie przecięte sprzed 67 lat Jak udało nam się dowiedzieć – informacji o przecięciu czy celowym zamknięciu przewodów paliwowych w autobusie dowożącym gimnazjalistów z Ochędzyna do Sokolnik nie potwierdza wieruszowska komenda policji. Przypomnijmy – podczas burzliwej, XI sesji Rady Gminy w Sokolnikach w której głosowano między innymi nad rozwiązaniem szkół rozgorzała dyskusja na temat stanu technicznego gimbusów, po tym, jak w tym dniu w wyniku

awarii jeden z nich zatrzymał się w poprzek krajowej „ósemki” stwarzając zagrożenie w ruchu na tej trasie. Wójt Sylwester Skrzypek odpowiedział swoim oponentom, że kierowca feralnego pojazdu interpretuje zdarzenie jako efekt sabotażu, czyli celowe uszkodzenie elementów mechanicznych. Po naszej publikacji policjanci spotkali się z mężczyzną obsługującym szkolne kursy. Rzecznik prasowy KPP Wieruszów Radosław Szkudlarek

powiedział w rozmowie z nami, że kierowca ani nikt inny oficjalnie nie zgłosił takich podejrzeń funkcjonariuszom. Badanie pojazdu miało wykazać, że brak dopływu paliwa wyniknął z przypadkowej niedrożności przewodów. W związku z brakiem jakiegokolwiek doniesienia, policjanci odstąpili od czynności. W pojeździe w czasie zdarzenia poza kierowcą nie było dzieci.

„Dziś dla babci słońce mamy I całuski dla dziadziusia. Dziś życzenia wnuczek składa I piosenki śpiewa wnusia”. Święto to powstało około 30 lat temu i coraz bardziej stawało się popularne, aż wrosło w naszą kulturę. „Dzień Babci i Dziadka” – obchodzone 21 i 22 stycznia to najpiękniejsze dni w roku”. W  tych dniach babcie i dziadkowie obdarzeni są charakterystycznymi dowodami miłości ze strony swoich wnucząt. Również w Publicznym Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Wieruszowie – w każdej grupie wiekowej została zorganizowana ta uroczystość. Po uprzednim otrzymaniu zaproszeń od swoich

pociech dziadkowie bardzo licznie trudu w przygotowanie tej wyjątprzybyli do przedszkola. Zostali kowej uroczystości. powitani przez nauczycielki poDziadkowie byli bardzo wzruszeszczególnych grup i zaproszeni do ni oglądając występy swoich pociech. W oku zakręciła się niejedna łezka. Przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami, buziakami i uśmiechami na twarzach babć i dziadków. Po zakończeniu części artystycznej każde dziecko złożyło swoim dziadkom serdeczne życzenia oraz wręczyło im pięknie wykonane upominki. Było obejrzenia programu artystycz- wiele radości i wzruszeń. Następnie nego przygotowanego specjalnie kochani dziadkowie zostali zaproszena to święto. Dzieci przepięknie ni na słodki poczęstunek. recytowały wierszyki, śpiewały Wszystkim Babciom i Dziad‑ piosenki i tańczyły. Włożyły w to kom życzymy wiele miłości, rado‑ wiele serca i wysiłku. Również ści i pociechy z wnucząt. panie nauczycielki włożyły wiele   Małgorzata Gawlik

  Kolejna rocznica wyzwolenia Wieruszowa

Złożyli Babciom i Dziadkom życzenia

19 stycznia to szczególny dzień w historii Wieruszowa. To dzień wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby w sposób szczególny uczcić tych, którzy z ogromnym poświęceniem walczyli i oddawali życie w obronie ojczyzny i naszego miasta – mówił do zebranych po pomnikiem „Bohaterów Walk o Narodowe i Społeczne Wyzwolenie Polski Poległych w latach 1863 – 1939 – 1945” burmistrz Bogdan

a także partii politycznych. Pod pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze. W swoim przemówieniu Nawrocki przypomniał wydarzenia z 19 stycznia 1945 roku. W tym dniu około godziny 13.30 pięćdziesiąta trzecia brygada pancerna pod dowództwem płk. Wasyla Archipowa dotarła na wschodni skraj miasta skutecznie obezwładniając niemieckich żołnierzy i ocalając tym samym most na rzece Prośnie. Wieczorem natomiast do Wieruszowa

Nawrocki. To właśnie tam odbyły się główne uroczystości upamiętniające 67 rocznicę wyzwolenia Wieruszowa. Dominowały delegacje samorządów lokalnych, szkół, instytucji, związków i stowarzyszeń

dotarł 73 korpus piechoty a także 93 samodzielna brygada pancerna dowodzona przez gen. Dmitrijewa Lehiszenkę. Na okoliczność tamtych wydarzeń jedną z ulic w mieście nazwano 19 stycznia.

Bezpieczne ferie   DZIETRZKOWICE

24 stycznia w Szkole Podstawowej w Dzietrzkowicach odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z przedstawicielem KPP w Wieruszowie, młodszym aspirantem Grzegorzem Musialskim, w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2012”. Pan aspirant w czasie spotkania przekazał młodzieży wiele cennych uwag i sugestii dotyczących sposobu bezpiecznego spędzania czasu wolego oraz zabaw, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia. Porady i bezpieczeństwa naszych dzieci jest dla nas na wagę te są dla nas tym cenniejsze, iż szkoła nasza bierze złota. udział w programie „Bezpieczna szkoła. Bezpiecz‑ Korzystając z okazji życzymy wszystkim weso‑ ny uczeń” i każda wskazówka dotycząca zdrowia łych i bezpiecznych ferii.

Ferie w rytmie Hip Hop i Capoeira   GŁAZ W Domu Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie w pierwszym terminie ferii zimowych przebywa w tym roku 100 dzieci z województwa dolnośląskiego a dokładnie z Wrocławia. Oprócz wspaniałej atmosfery dzieciaki uczestniczą w zajęciach programowych przygotowanych przez personel placówki. Wyjazd do parku wodnego do Ostrzeszowa, przejażdżki konne, ognisko z kiełbaskami oraz blok zajęć rekreacyjno-sportowych to tylko namiastka dobrej zabawy. Codzienna, obowiązkowa gimnastyka korekcyjna oraz nordic walking przygotowuje dzieci do warsztatów tanecznych w rytmie „Hip Hop” i „Capoeira”. Taniec Capoeira – to wywodząca się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej sztuka walki, której formy są

27 stycznia 2012

rytmiczne i akrobatyczne. Istotą capoeiry są elementy tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków. Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy wykonują min. piękne od‑ lewy z gipsu. Wspaniała zabawa i dobry nastrój to oznaka dobrego samopoczucia, jakie można zaobserwować na twarzach dzieci. W czasie tegorocznych ferii zimowych w Domu Wczasów będzie przebywało ogółem około 230 dzieci z województwa dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego oraz wielkopolskiego – poinformował dyrektor Mirosław Dębski.

www.tugazeta.pl


wydarzenia

8

Gimnazjaliści przedszkolakom   Czytali dzieciom W Publicznym  Samorządowym  Przedszkolu nr 3  w Wieruszowie,  23 stycznia odbyła  się akcja głośnego  czytania  dzieciom. Do naszej  placówki przybyli  uczniowie z Gimnazjum Nr 1 im.  J a n a   Pa w ł a   I I  w  Wieruszowie  wraz z panią Jolantą Stefaniak.  Goście zostali bardzo ciepło powitani przez naszych milusińskich.  Z wielkim zachwytem i zaangażowaniem przeczytali dzieciom  znane bajki a następnie wszyscy  wzięli udział we wspólnych zabawach m.in.: „Stary niedźwiedź”,  „Wilk i gąski”, „Balonik”, „Mam 

Spotkanie opłatkowe   SOKOLNIKI. Materiał ZOFII SIWIK Spotkanie opłatkowe, które miało  miejsce 24 stycznia w GOKSiT  w Sokolnikach odbyło się w naszej Gminie już po raz czwarty 

chusteczkę haftowaną”. Przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych  chętnie wysłuchały utworów, odpowiedziały na pytania dotyczące  treści bajek a także świetnie się bawiły podczas wspólnych zabaw.  Dziękujemy bardzo serdecznie  i skierowane było dla emerytów,  gościom i zapraszamy ponownie. rencistów i ludzi samotnych. I choć    Małgorzata Gawlik to już koniec stycznia i każdy powolutku zapomina o kolędach,  a wieczerza wigilijna już dawno  zapisana jest na kartkach pamiętzaprasza na nika, to w ten wieczór wszyscy  chyba na nowo poczuliśmy magię  Świąt. Dzięki pięknym występom  uczniów z Zespołu Szkół im. Jana  Pawła II w Sokolnikach, dzięki  ciepłym i serdecznym życzeniom  składanym sobie nawzajem. Bo najważniejsze żeby się Początek – godzina 20.00 spotkać, by podzielić z drugim człowiekiem swój ból, troski, Wstęp wolny zmartwienie, ale i radość bo jak 27 gra DJ Sexy wiemy smutek dzielony z drugim 28 gramy dla osób w wieku 25+ człowiekiem jest połową smutku, 29 gramy dla osób w wieku 40+ a radość dzielona z kimś jest po‑ dwójną radością. Ponadto oferujemy dla Tą myślą kierowaliśmy się rozwszystkich Pań i na różne imprezy poczynając cykl naszych spotkań  wypożyczalnię oraz sprzedaż opłatkowych i ta myśl towarzyszy  sukien wieczorowych i ślubnych. nam zawsze ilekroć cokolwiek  organizujemy dla naszych mieszkańców – najważniejsze aby się  spotkać… Oprócz występów dzieci 

REKLAMA

Restauracja LEŚNA w Galewicach

DYSKOTEKĘ

swoim dorobkiem artystycznym  serdecznie, uroczyście i żal było  podzieliła się mieszkanka Bagatel- się rozstawać. ki – Pani Janina Owczarek, która  Składam serdeczne  przeczytała zgromadzonym na  podziękowania: – Panu Wójtowi Gminy Sokolniki – współorganizatorowi  spotkania, – Panu Wicestaroście Powiatu  Wieruszowskiego – Mirosławowi  Urbasiowi, ks. Proboszczowi Kazimierzowi Wawrzyniakowi, Pani  Dyrektor Biblioteki Publicznej  Gminy Sokolniki – Anecie Możdżanowskiej za przybycie na naszą  uroczystość, – uczniom z Zespołu Szkół im.  Jana Pawła II w Sokolnikach za  inscenizację słowno – muzyczną  pod przewodnictwem Pani Barbary Pieprzyk, – Pani Janinie Owczarek za  podzielenie  się  z  nami  swoją  spotkaniu wiersz o tematyce Bożo- twórczością, narodzeniowej, ułożony specjalnie  – Panu Grzegorzowi  na tą okazję. Na stole królowało  Olszewskiemu, pyszne ciasto z naszej sokolnickiej  – Firmie „LINDA” Pani EweliPiekarni i wigilijne danie, którego  ny Wójciak. sponsorem była Firma „LINDA”  Dziękuję wszystkim, którzy  Pani Eweliny Wójciak – Ścigała. zechcieli przyjąć nasze zaproszePo części ofi cjalnej do śpiewu  nie i wspólnie z nami spędzić ten  i tańca porwał wszystkich Pan  wyjątkowy wieczór. Grzegorz Olszewski. Było miło,    Zofia Siwik

27, 28 i 29 stycznia

Telefon 697 759 130

Śniegowy bałwanek na deskach… teatralnych   Teatr w Przedszkolu Samorządowym nr  24 stycznia dzieci z naszego przedszkola obejrzały teatrzyk w wykonaniu aktorów Kaliskiej Sceny Teatralnej, którzy przyjechali  z przedstawieniem pt: „O śniego‑ wym bałwanku”. Podczas teatrzyku dzieci miały możliwość wzięcia  czynnego udziału w inscenizacji.  Przedszkolaki ze wszystkich grup  wiekowych z zachwytem obejrzały opowieść a następnie nagrodziły  aktorów gromkimi brawami. Dzieci miały okazję poznać  i ocenić cechy głównych bohaterów  oraz zrozumieć, że w życiu najważniejsze jest dobre serce. Występy  aktorów przeplatane były piosenkami a barwne stroje i dekoracja na  pewno na długo pozostaną w pamięci naszych milusińskich.   Małgorzata Gawlik

www.tugazeta.pl

27 stycznia 2012


wydarzenia

9

Zwycięstwo w rocznicę wyzwolenia

Ferie w Figloraju   OCHĘDZYN GOKSiT – filia w Ochedzynie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Sokolniki do Sali Zabaw Figloraj na bezpłatne zajęcia prowadzone przez pracowników GOKSiT. Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. od 10.00 do 14.00 w okresie ferii zimowych od 30.01.2012 – 10.02.2012. W programie zabawy ruchowe w Figloraju, gry, konkursy, projekcje bajek, zajęcia plastyczne. Rodziców prosimy o wcześniejsze zgłoszenia dzieci chętnych do udziału w zajęciach. Kontakt pod nr tel. 62 78 45 681

  Kubusie na najwyższym podium w Turnieju Siatkówki

W sobotnim Turnieju Siatkówki rozegranym 21 stycznia z okazji 67 rocznicy wyzwolenia Wieruszowa bezkonkurencyjna okazała

KS Oldboy Sokolniki – Lwy Parkietu Dzietrzkowice ....................................................... 1:2 Skomlińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – Kubusie Wieruszów ................................. 1:2

się drużyna gospodarzy. Zresztą to jej zawodnicy byli organizatorami tego sportowego wydarzenia przy współudziale Urzędu Miejskiego w Wieruszowie. Na parkiecie o najwyższe miejsca walczyły 4 drużyny systemem „każdy z każdym”. Oto wyniki poszczególnych spotkań oraz miejsca na których uplasowały się poszczególne ekipy siatkarzy. Lwy Parkietu Dzietrzkowice – Skomlińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej . ................. 0:2 Kubusie Wieruszów – KS Oldboy Sokolniki . .................................................................... 2:0

Kubusie Wieruszów – Lwy Parkietu Dzietrzkowice ....................................................... 2:0 KS Oldboy Sokolniki – Skomlińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej ............................ 1:2 I miejsce – KUBUSIE WIERUSZÓW II miejsce – SKOMLIŃSKIE TOWARZYSTWO PIŁKI SIATKOWEJ III miejsce LWY PARKIETU DZIETRZKOWICE IV miejsce – KS OLDBOY SOKOLNIKI Puchary oraz dyplomy uczestnikom wręczył burmistrz Bogdan Nawrocki. Sportowe zmagania zostały podsumowane na przyjęciu w restauracji Floriańska.

Podziękowania od JERZEGO NADOLNEGO   Mail do redakcji Witam serdecznie!

Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom pierwszego zespołu Prosny Wieruszów, kibicom i wszystkim tym, którzy wspierali ten zespół za dotychczasową współpracę. Mam nadzieję, że moje występy – zarówno w roli zawodnika jak i trenera – pozostawią po sobie dobre wspomnienia. Życzę całemu zespołowi utrzymania w klasie okręgowej a w przyszłym sezonie awansu do IV ligi (Panowie!!! stać Was na to!). Szczególne podziękowania kieruję do Pana Jana Gruszki oraz grupy sponsorów, którzy włożyli dużo serca i pieniędzy w to, aby zespół mógł funkcjonować. WIELKIE DZIĘKI! !! Co do Zarządu Klubu nie będę się wypowiadał, bo wszyscy wiemy jaki był i jest. Wydaje mi się jednak, że słowo DZIĘKUJĘ za wykonaną pracę nie jest żadną ujmą a informacja o tym, że nie prowadzę już zespołu jest wręcz konieczna!!!!!! Przykro to stwierdzić, ale jest to kompletny brak szacunku i umiejętności rozmawiania z ludźmi – dramat! !!!! Jeszcze raz życzę powodzenia i trzymam kciuki za cały zespół wraz z kierownikiem! !! Z wyrazami szacunku i sportowym pozdrowieniem –

  Jerzy Nadolny

Zapraszają na XVI sesję Rady Miejskiej WIERUSZÓW

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 stycznia 2012 roku (wtorek) o godz. 1300 w Sali nr 27 Urzędu Miejskiego w Wieruszowie XVI sesję Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności. 2. Uchwalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Miejskiej. 4. Interpelacje. 5. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej w Wieruszowie, 2) zatwierdzenia na obszarze Gminy Wieruszów taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych; 3) wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Wieruszów dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. z siedzibą w Wieruszowie, 4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Wieruszów oraz sposobu jej poboru, 5) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin, 6) przyjęcia Rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Wieruszów, 7) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wieruszowie na 2012 rok, 8) zmiany budżetu Gminy Wieruszów na rok 2012. 7. Sprawozdanie Burmistrza w sprawie realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2012. 8. Sprawozdanie Burmistrza Wieruszowa z działalności w okresie międzysesyjnym. 9. Sprawy różne. 10.Zakończenie obrad sesji. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Czesław Wróblewski

TENIS STOŁOWY   Zawody Rejonowe 17 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie odbyły się zawody rejonowe Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych. Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie razem z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Wieruszowa reprezentowali powiat wieruszowski na tym turnieju. W zawodach wzięło udział dziewięć szkół reprezentujących pięć powiatów. W zespole szkoły

27 stycznia 2012

www.tugazeta.pl

z Lututowa wystąpili: Jurczak Mariusz, Brąś Marcin, Tokarek Łukasz i Kucy Rafał. Kolejność miejsc: 1. – LO Wieluń nr I, 2 – LO Wieluń nr II, 3.– LO Zduńska Wola, 4. – ZSR Lututów. Dwie pierwsze szkoły będą reprezentować nasz rejon na zawodach strefowych.   Ze sportowym pozdrowieniem A.O.


SPOrT

1

SP Czastary wicemistrzem M-line zdominował rozgrywki. Totalnie!   Podsumowanie WHLPN rejonu Drużyna M‑line tryumfowała w VIII edycji rozgrywek Wie‑ Wyniki – Grupa A ruszowskiej Halowej Ligi Piłki SP Sędziejowice: SP Warta ......... 0:2 (10:25; Nożnej o Puchar Burmistrza 17:25) Wieruszowa Bogdana Nawroc‑ SP Nr 6 Zduńska Wola: SP Sędziejowice 2:1 (25:8; 17:25; 15:8) SP Warta: SP Nr 6 Zduńska Wola 2:1 (25:11; 19:25; 15:9)

  MINI SIATKÓWKA

Wyniki Mistrzostw Rejonu w Mini Siatkówce Chłopców Zduńska Wola – 18.01.2012. W hali  sportowej  SP  Nr  6  w Zduńskiej Woli odbył się w środę turniej o Mistrzostwo Rejonu  w Mini Siatkówce Chłopców. Na  boisku występuje 4 zawodników.  Wyniki-Grupa B Drużyny składają się z 8-10 zawod- SP Czastary:SP Nr 4 Wieluń .........2:1 (20:8;

ników. 4-5 zawodników występujących w pierwszym secie nie może  brać udziału w drugim. Dopiero  w ewentualnym tie-breaku trener  drużyny może wybierać z całego  składu zespołu. Boisko ma wymiary 14m x 7m, a siatka w przypadku  chłopców zawieszona jest na wysokości 230cm. Po wygraniu grupy zespół SP  Czastary spotkał się w fi nale z dobrze sobie znaną drużyną z Warty.  Obie rywalizowały ze sobą wiosną  ubiegłego roku w rozgrywkach Mini  Siatkówki organizowanych przez  Łódzki Związek Piłki Siatkowej.  Przy stanie 1:1 drużyny przystąpiły  do tie-breaka. Tu przy zmianie stron  zespół z Czastar prowadził jeszcze  8:7. Do stanu 11:11 gra toczyła się  punkt za punkt. W tym momencie  jednak drużyna z Warty pewniej  kończyła swoje ataki i jej udało się  rozstrzygnąć końcówkę spotkania  na swoją korzyść i awansować do  fi nału wojewódzkiego. REKLAMA

19:25; 15:3) SP Nr 4 Wieluń: SP Nr 7 Zduńska Wola .... 1:2 (21:25; 25:14; 9:15) SP Nr 7 Zduńska Wola: SP Czastary ..... 1:2 (8:25; 25:8; 5:15)

Mecz o III miejsce

SP Nr 6 Zduńska Wola: SP Nr 7 Zduńska Wola ........................2:1 (25:23; 27:29; 15:12)

Finał

SP Warta: SP Czastary .... 2:1 (25:15; 15:25; 15:12)

Kolejność końcowa

Szkoła 1. SP Warta – awans do finału wojewódzkiego . SP Czastary 3. SP Nr 6 Zduńska Wola 4. SP Nr 7 Zduńska Wola 5. SP Nr 4 Wieluń 6. SP Sędziejowice Drużyna SP Czastary wystąpiła  w składzie: Kacper Lewiński, Mateusz Mania, Michał Nalepa, Adrian Nawrocki, Przemysław Preder, Bartosz Rybiałek, Mateusz Sergiel, Kuba Kałużny, Jakub Małecki, Patryk Małecki. Nauczyciel – Marek Dudka.

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

BRYŁKA

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH  PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW  REGULACJA KÓŁ (ZBIEŻNOŚĆ)  MECHANIKA, WYMIANA I WYWAŻANIE OPON WIERUSZÓW UL. WITOSA 2 i FABRYCZNA 37 TEL. (62) 783 13 40 i (62) 78 41 654 KOM. 698 674 597 i 602 764 275

ZAPRASZAMY PN – PT 7:00 – 18:00 SO 7:00 – 15:00

OFERUJEMY ATRAKCYJNE PROMOCJE

Ochrona: • • • •

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

Osób Obiektów Imprez masowych Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607 253 433 oraz 062 78 42 659

kiego. Do końca trwała walka o drugą lokatę. Ostatecznie zajął ją Hetman Żdżary, który wyprze‑ dził Zryw Wójcin. Pierwszy raz w historii rozgrywek WHLPN jeden zespół zdominował je tak totalnie, jak  M-line. Pierwszy raz zwycięzca wygrał z kompletem  punktów. –  Pier wszy raz także patronat nad ta impreza objął Burmistrz Wieruszowa  –  zaznacza  jeden  z organizatorów ligi, Marcin Wiśniewski. Wcześniej  nie było takiego zainteresowania. Liga w tym roku  miała mniej liczną obsadę.  Zespoły  z  Kępna  grają  bowiem we własnych rozgrywkach. Emocji jednak  nie brakowało.

– Poziom był niższy, niż w poprzednich edycjach – przyznaje  kolejny z organizatorów, Paweł  Szandała. – Myślę jednak, że za rok będzie nas więcej, a w lidze

niekoniecznie muszą grać piłkarscy potentaci. O tym, że najważniejszy jest  sam udział i dobra zabawa mówił  w swoim wystąpieniu burmistrz  Bogdan Nawrocki. – Już to, że

chcecie się ruszać jest bardzo cenne –  przyznał. – Słowa podziękowania składam na ręce panów Wiśniewskiego i Szandały. To dzięki nim mogliśmy się tutaj spotkać.

NAGRODY INDYWIDUALNE: Najlepszy Zawodnik – Adrian Lenek (M-line) Najlepszy Strzelec – Łukasz Hanuszewicz (Zryw Wójcin) Najlepszy Bramkarz – Bartek Piasta (Zryw Wójcin) Odkrycie VIII WHLPN – Da‑ niel Strzelczyk (Zryw Wójcin) Nagroda Specjalna – Bartosz Muszyński (Wieruszów) Nagroda  Fair-P lay  –  FC Bagatelka Nagroda Red. Naczelnego ITP  Jerzego Przybyła – Łukasz Iwa‑ netzki (M-line) Nagroda Prezesa Stowarzyszenia DIAMENT Marcina Wiśniewskiego – Tomasz Urbański (Hetman Żdżary) Organizator rozgrywek Sto‑ warzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu DIAMENT dziękuje za pomoc w organizacji ligi: – Burmistrzowi – Bogdanowi  Nawrockiemu – Red. Naczel. – ITP Jerzemu  Przybyłowi – Red. Naczel. gazety Łącznik  i portalu tugazeta.pl – Rafałowi  Przybyłowi – Red. Naczel. Radia SUD –  Andrzejowi Mrozińskiemu – Dyr. Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie – Pawłowi Malikowi – Karolowi Dąbrowskiemu za  przygotowanie strony WHLPN – Bartkowi Steinertowi (Tygodnik Kępiński) – Danielowi Tarchale (Radio SUD)

Pomogliście, ale jeszcze możecie pomóc   GŁOSUJMY NA TRENERÓW Z WIERUSZOWA Po trzech latach przerwy powrócił  plebiscyt na najpopularniejszych  sportowców oraz trenerów ziemi  sieradzkiej. Już po raz 23. czytelnicy „Nad Wartą” i „Nad Wartą  Weekend” wybierają najlepszych.  Ze sporymi szansami na końcowy  sukces jest trenerski duet z Akademii Piłkarskiej Wieruszów: Marcin Wiśniewski i Bartłomiej Steinert. Dzięki Wam po pierwszym naszym 

apelu otrzymali oni – jak na społeczność Wieruszowa – bardzo dużo  głosów. Wśród  licznych  kandydatur  z całego okręgu sieradzkiego do  zdobycia tytułów znalazły się dwa  nazwiska kojarzone z Wieruszowem  i pracą z najmłodszymi adeptami  piłki nożnej. W kategorii trenerzy  nominowani zostali Bartłomiej Ste‑ inert i Marcin Wiśniewski – twórcy 

Akademii Piłkarskiej Wieruszów.  Obaj obecnie pro‑ wadzą w swojej kategorii, ale kon‑ kurencja jest ogromna. Głosować  można na kuponach z gazety lub  za pomocą SMS-ów. W przypadku  założycieli AP Wieruszów wystarczy wysłać SMS na numer 72355 a w treści wpisać NWSPORT.26 Koszt SMS-a to 2, z VAT

AUTO-GAZ

SPRZEDAŻ DREWNA

NAPRAWY SPRZĘTU AGD

Piotr Tomczyk

Montaż instalacji gazowych do samochodów. Mechanika samochodowa. Wieruszów ul. Polna 23 Tel. 505 104 560 oraz 62 78 313 17

www.tugazeta.pl

OPAŁOWE – sosna KOMINKOWE – brzoza, dąb, olcha SPRZEDAŻ TARCICY I WIĘŹBY DACHOWEJ Fachowe ścinanie drzew także na terenie posesji

ZPHU DREWIX telefon: 669 446 999

RZETELNIE I TANIO naprawy sprzetu AGD w domu klienta. Naprawa: pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek gazowych oraz ogólne chłodnictwo i klimatyzacja.

Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia. Wieruszów ul Warszawska 86a

Tel. 0 607 419 958

27 stycznia 2012


OGŁOSzenia • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.tugazeta.pl należy wysłać SMS pod numer  o treści: PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI I WZORU (Redakcja nie odpowiada za błędne wpisanie kodu ogłoszenia) KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie  znaków),

np.: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt:    Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji.

Koszt wysłania jednego SMS –  złotych plus VAT. Cena obejmuje  emisje ogłoszenia w gazecie oraz  tygodnie emisji na www.tugazeta.pl W każdym kolejnym wydaniu gazety zamieszczane są ogłoszenia, które dotrą do redakcji do środy rano. Ogłoszenia z kategorii SZUKAM PRACY, ODDAM ZA DARMO, POTRZEBUJĘ POMOCY itp., będą ukazywać się bezpłatnie NIERUCHOMOŚCI Tanio sprzedam działkę o powierzchni 1100 metrów w Węglewicach! Tel. 506 340 256 (97) Sprzedam mieszkanie 60m2, ul. Fabryczna blok 13, IV piętro, 3 pokoje, kuchnia, doży balkon. Kontakt 604 599 225 (97) Sprzedam mieszkanie w bloku w Lubczynie,1 piętro.63m2(3 pokoje) możliwość kupna działki rekreacyjnej i garażu.tel.667 809 087 po 16.00 (97) Szybko i dobrze sprzedam mieszkanie w Wieruszowie. 2 pokoje, p.pokój, kuchnia i łazienka. Łącznie 32,3 m.kw. Lokal utrzymany w b. dobrym stanie, wyposażony. Telefon: 600 923 103 (96) WYNAJMĘ LOKAL POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W MIEJSCOWOŚCI OSOWA GM.GALEWICE.WYPOSAŻONY 50MKW.KONTAKT669 325 957 LUB667 115 016 (96) Sprzedam mieszkanie 49m2 os Fabryczna III piętro 2 pokoje kuchnia po remoncie duży balkon z roletami Tel: 510 606 323 (96) Sprzedam działkę pod inwestycje 1 ha 45 arów w miejscowości Kowalówka dzwonić po 18stej tel 695 716 963 lub 603 290 112 (96) Sprzedam 3 działki – każda po 0,33 ha w Kolonii Osiek. Tel: 781 214 154 (96) Do wynajęcia mieszkanie w Wieruszowie na ul fabrycznej o powierzchni 48 m2. 3 pokoje i kuchnia umeblowana pokoje nie. Więcej informacji udzielę pod nr telefonu 608 751 965 (96) USŁUGI

Wynajem namiotów na imprezy okolicznościowe. Pełne wyposażenie – grille, ogrzewanie, ławki i wiele innych.

Tel: 796 492 755 www.namiotywynajem24.pl Usługi transportowe samochodem dostawczym typu bus blaszak. Tel 663 102 135 (97) PŁYTKI, PANELE, DOCIEPLENIA, ITP. PLANUJESZ REMONT KUCHNI, ŁAZIENKI, PODDASZA. ZADZWOŃ 667 774 207 TANIO I SOLIDNIE (97) Skup samochodów do złomowania Odbiór laweta 791 096 871 (97) Foto-Video Filmowanie zaprasza do korzystania z naszych usług. Najniższe ceny w okolicy maksymalna ilość materiału. Kontakt 605 393 285 (97( INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ALARMOWE. POMIARY ELEKTRYCZNE. BRAMY GARAŻOWE. AUTOMATYKA DO BRAM Tel. 601 324 728 www. zuebemar.cba.pl (97) Mężczyzna lat 25, oferuje się w montażuskładaniu mebli. Okolice Wieruszów-Wieluń. Tel.601 731 516 (97)

DO WYNAJĘCIA

MAGAZYNY W WIERUSZOWIE PRZY UL. TEKLINOWSKIEJ.

TANIO!

ZADZWOŃ: 783 416 349 27 stycznia 2012

Piaskowanie tel.782 067 325 (96) DJTIGER, imprezy okolicznościowe-18stki,za bawy,rocznice,przyjęcia,poprawiny.Muzyka lata 60’s-90’s & nowe przeboje! www.djtiger. pl kom. 692-98-98-98 (96) Gotówka od ręki od 300zł w domu Klienta. Kontakt 606 660 946 (96) Skup samochodów do złomowania. Odbiór laweta 791 096 871 (96) SZYBKA POŻYCZKA GOTÓWKOWA SEZAM BEZ PORĘCZYCIELI 515 132 960 lub 602 556 778 (96) Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, rolne. Przyjdź lub zadzwoń. Wieruszów ul.Rynek 18, Galewice ul.Wieluńska 48. Kontakt 503 029 456 (96) Pranie dywanów wykładzin tapicerki domowej i samochodowej. Tel 693 023 234 (96) Pożyczki Kredyty. Kontakt:609 160 035 (96) SKLEP FIRMOWY WISAN UL KWIATOWA 21 W KĘPNIE ZAPRASZA NA WYPRZEDAŻ-50%NA CAŁY ASORTYMENT M.IN.FIRANY,OBRUSY,POŚCIELE,ZASŁONY,RĘCZNIKI ZA POLOWE CENY (96)

POL – BRUK

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ KOMPLEKSOWE WYKONANIE

Telefon – 608 801 134 Zespół muzyczny poleca się na bale, wesela, studniówki, osiemnastki oraz inne imprezy okolicznościowe. www.zespółfantastic.pl Tel.    (e-) Pomoc w prowadzeniu książki przychodów i rozchodów, podatku VAT i rozliczeń z ZUS. Tel: 505 052 601 (94 x4) Czy na Twojej działce znajdują się słupy lub urządzenia przesyłowe energii, wody, gazu? Możesz odzyskać wysokie odszkodowanie. Skontaktuj się z nami:    lub    (x) Naprawa lodówek, zamrażarek, pralek automatycznych. Usługa w domu klienta. Tel: 509 344 939 (x4) (94) MOTORYZACYJNE Kupię. samochód. do.1500.poj. z. Gazem. zarejestrowany.Tanio.Tel. 781 056 397 (97) SPRZEDAM BMW 320D E46 2000 ROK KOMBI CENA 14 400 ZL DO NEGOCJACJI, TEL 502 772 229 (97) SPRZEDAM VW SHARAN ROK 99 1,8 Turbo Benzyna srebrny klima hak el szyby reg kierownica radio el lusterka sprowadzony srebrny tel 602 556 778 (97) Sprzedam silnik kpl Renault Master 2,5 tdci 120km rocznik 2009, tel 698 034 848 (97)

NAPRAWA SPRZĘTU AGD KLIMATYZACJA

Wieruszów, ul. PKWN 8 Sławomir Cieśla

Tel: 62 78 41 106 501 444 925

Sprzedam jaguar xj 4,0, 1990 r, przebieg 200tys książka serw. Kolor granat, skora krem, najbogatsza wersja, idealny na imprezy okolicznościowe tel 698 034 848 (97) Sprzedam Renault Master max blaszak 2000r 2,8 td, biały, przebieg 300tys elek. szyby i lusterka radio cb. Tel 698 034 848 (97) KUPUJEMY AUTA do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki.  –  – ,  –  –  (e-) Sprzedam pilnie Daewoo Lanos 1.5 99 r, z gazem, +komplet opon let, radio CD. Cena 4500zl do negocjacji więcej inf pod nr tel.661 803 902 (97) Sprzedam opla corse 93 r. 1,2 benzyna 3-drzwiowa kolor fioletowy cena do (uzgodnienia) tel.533 210 270 (96) Sprzedam Ford Eskord 92r 1,6 benzyna c. zamek, wspomaganie, ABS 5-drzwiowy, szyberdach, hak tel. 502 471 820 (96) Sprzedam vw jetta, rok prod 1986, silnik 1.6 Diesel, 5 drzwiowa, 2 właściciel od nowości, stan dobry, cena do uzgodnienia. Tel 601 477 494 (96) SPRZEDAM PRZYCZEPĘ ZAREJESTROWANA WYWROT 2 TŁOKI 6 TONOWA KONTAKT 668 952 813 (96) Sprzedam Ford Fiesta 94 r. 1.3 benzyna, 5 drzwiowy, kolor zielony, elektryczne szyby, centr. zamek, szyberdach, radio CD Sony MP3. Cena – 1.900 zł. 697 358 521 (96) SPRZEDAM Sprzedam meble kuchenne z drewna robione ręcznie. 2 szafki górne i 2 dolne, pod zlewozmywak i do tego stół. Zlewozmywak dwukomorowy, 2 półki do mebli, wózek wielofunkc. i spacerkę składaną. Tel: 696 759 588. Cena do uzgodnienia. (97) Sprzedam dorosłe indyki wiejskie. Kontakt: 510 966 953 (97) Sprzedam zbiorniki na palecie w metalowym koszu 1000l na olej napędowy razem elektryczna pompa z licznikiem tel 698 034 848 (97) Sprzedam sprężarkę 100l Metabo używana sporadycznie, na gwarancji! Tel 698 034 848 (97) SPRZEDAM ŻYTO,OKOŁO 5 TON.KONTAKT.607 953 744 (95) (97) Sprzedam komplet kół zimowych na stalówkach do opla, vw 185/65 R14 stan dobry Oraz tłumik końcowy do Vectry B DTL nowy stal nierdz. Tel 785 143 244 (97) Sprzedam wał do traka lub wielopiły(nowy) tel.663 233 305 (97) Do sprzedania meblościanka z funkcją telewizora oraz nowa jasna kanapa. Telefon: 668 419 301 (96) Sprzedam węgiel brunatny 230 zł tona Tel 609 746 584. (96) Diagnostyka terapia i rehabilitacja dzieci - Integracja Sensoryczna - NDT - Bobath - Konsultacje ze specjalistą diagnostyki i rehabilitacji noworodkowej, logopedą dr Teresą Kaczan - Staże i praktyki dla terapeutów i studentów Pedagog specjalny Beata Szydłowska Tel 508 296 772

www.tugazeta.pl

11 Sprzedam drewno olchowe do kominka (połupane). Cena to 150zl za m.p. Kontakt 785 920 161 (96) SPRZEDAM AKWARIUM 112l. Plus wyposażenie filtr,grzałka,oświetlenie,figurki oraz solidny stolik,wymiary 70x40x40 tel.660 004 123,cena 200zl (96) Sprzedam miód pszczeli prosto z pasieki. Cena 28zl za słoik 900ml. Kontakt: 668 410 568 (96) Sprzedam piec CO cena 600 zł tel 609 746 584 (96) Sprzedam okna i drzwi pod demontażu. Tel: 62 78 40 064 (96) Sprzedam szafę w stanie dobrym 4lustra szuflady drzwi przesuwne. Rozmiar 180cmX200cm cena 280zł kontakt 605 393 285 (96) Sprzedam prosiaki sztuk 15. Tel. 627 844 111 (96) SPRZEDAM  NOWE KRZESŁA.  BIAŁE i  CZERWONE. NOGI CHROMOWANE, POKRYCIE SKÓRZANE – TANIO.    (96) SKŁAD OPAŁU – Dobrydział  – OFERUJE do sprzedaży: WĘGIEL KOSTKA, ORZECH, MIAŁ, EKOGROSZEK WORKOWANY Telefon   , www.opalwieruszow.pl () KUPIĘ Kupie prosięta 10 szt. tel 660 176 570. (96) Kupię Zboże (każde również niepełnowartościowe) ILOŚĆ MIN 23t Kupuję również groch, łubin, kukurydzę, rzepak oraz zboża ekologiczne tel.504 082 106 (96) PRACA SZUKAM PRACY CHAŁUPNICZEJ MOŻE BYĆ SZYCIE.TEL.KON. 785 273 462 (97) Szukam pracy w weekendy jako kelner, pomoc kuchenna. Obsługiwałem stypy, 18-nastki imprezy okolicznościowe. Doświadczony i konsekwentny w działaniu. Kontakt. 661-948-783. Proszę dzwonić po 15.00. (97) Zatrudnię kierowce kat. C E wymagane dokumenty do kierowania ciężarówką kontakt 509 318 290 (96) PROVIENT Dam pracę,Byczyna i okolice. Kontakt 606 660 946 (96) ZLECĘ WYKONYWANIE ELEMENTÓW MEBLI Z DREWNA, STAŁA WSPÓŁPRACA KONTAKT: 695 640 530 (96) Dziewczyna 20 lat szuka pracy jako opiekunka do dziecka od lutego na terenie Wieruszowa lub w okolicy. Możliwość dojazdu. Mam doświadczenie w opiece. Kontakt: 661 577 567 (96)

Dziewczyna 19 lat szuka pracy na terenie Wieruszowa. Wykształcenie zawodowe – sprzedawca. Kontakt: 781 229 979 (96) Kobieta, podejmie pracę na terenie Wieruszowa, Kępna i okolic. Branża: administracja, kadry, księgowość, nieruchomości, kredyty, prowadzenie biura. Wykształcenie wyższe: zarządzanie, ekonomia, doświadczenie zawodowe, prawo jazdy kat. B. Tel 793 175 705 (96) Kobieta (23 l.) szuka pracy. Wykszt. wyższe licenc., tytuł tech. handl. Bdb znajomość obsługi komputera, obsługi urządzeń biurowych, obsługa kasy fiskalnej, prawo jazdy kat. B. Doświad. na stan. sprzedawca, staż na stanowisku biurowym. Tel: 698 200 986 (96) Pilnie szukam pracy w Holandii lub w Niemczech,kobieta 46 lat.kontakt:601 776 647 lub izka195@op.pl (96) Kobieta 23 lata studentka szuka pracy na terenie Wieruszowa. Kontakt: praca.wieruszow@ o2.pl (96) Kobieta 46 lat poszukuję kontaktu do osób zajmujących się naborem kandydatów do pracy w Holandii w ogrodnictwie lub do opieki w Niemczech. Kontakt:601 776 647 lub izka195@op.pl (96) KOREPETYCJE Lekcje gry na GITARZE, keyboardzie, kontrabasie, nauka śpiewu, zajęcia muzyczne dla każdego, tel. 609 141 328 (96) Korepetycje z języka niemieckiego, możliwość dojazdu do ucznia. Kontakt 504 636 920 (96) ODDAM Oddam za darmo pieska czarnego z brązowymi łapkami szczeniaczka nr. Tel.693 373 430 (96)

MECHANIKA POJAZDOWA ∙ Naprawy blacharskie, lakiernicze i zawieszeń ∙ Geometria kół ∙ Wymiana rozrządów ∙ i inne

TANIO I SOLIDNIE

Mirków 112 Kontakt: 883 705 575, 62 78 40 224

FIRMA HANDLOWA DAG–MAZ PIECZYSKA OFERUJE DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCE SAMOCHODY: . Mazda Premacy 2003 rok – cena 17.800 zł . Renault Scenic 2007 rok – cena 23.800 zł 3. Peugeot 307 2006 rok – cena 23.800 zł . Opel Vectra 1999 rok – cena 10.800 zł 5.  Mercedes S 320 CDI 2001 rok – cena 38.800 zł 6.  Iveco Daily 35s12 chłodnia 2008 rok – cena 7.500 euro . Iveco Daily 35s12 maxi 2010 rok – cena 11.500 euro 8.  Iveco Daily 35s12 wywrot 2006 rok – cena 7.500 euro . Ford Focus 1999 rok – cena 8.900 zł . Volkswagen Transporter T6 2010 rok – cena 68.000 zł . Volkswagen Crafter średni 2009 rok – cena 44.000 zł

WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM: 0 1 70

PROFESJONALNE PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH SPAWANIE ALUMINIUM, KWASÓWKI itp

Rafał Świsulski

Wieruszów, ul Witosa  Tel:   ,   

Zaprasza na kurs Prawa Jazdy - Kat "B"

Do końca roku NA STARYCH ZASADACH Kontakt: 693 413 931


reKLaMa

12

PANELE - PROMOCJA Dąb słoneczny

2

zł/m 0 8 , 9 1

PI DO ANKA GR PANE L ATI S!!! I

E KUCHENN MFP, P5 E • BLATY UDOWLANE:OSB, W O G ŁO POD • PŁYTY B • PANELE RLINECKA A A B A K • SKLEJK S E •D WE LO P.H.U. Juszczak Sp. j. ul. Teklinowska 16 B, 98-400 Wieruszów B E M • PŁYTY PFLEIDERER PARTNER

Hurtownia Artykułów Przemysłowych Tel. (62) 58 10 110, (62) 58 11 271 Fax. (62) 58 11 270

W cenie: - sześć ciepłych posiłków - zimna płyta - soki, kawa, herbata Tel. kom. - 602 766 275 Tel. stacjonarny (62) 78 426 12 Restauracja - Wieruszów ul. Rynek 10. Sala przyjęć - ul. Wrocławska 20

PPHU Technostal • Kotły C.O. uniwersalne i miałowe, • Kotły C.O. na ekogroszek • Piece C.O. – kuchenne typu „ANGIELKA” • Kotły nietypowe pod zamówienie • Profesjonalne wykonanie

INFOLINIA tel. 800 120 220

SPRZEDAŻ I MONTAŻ DRZWI I OKIEN pcv, aluminium, drewno, okna dachowe, bramy garażowe

” D U B M

„TO NAJNIŻSZE CENY!!! NAJLEPSZA JAKOŚĆ!!! Wejdź na stronę www.oknatombud.pl

MONTAŻ

• rolet zewnętrznych i wewnętrznych • żaluzji, rolosów, • boazerii pcv • moskitiery TOM-BUD Tomasz Łuczak tel. 62 58 10 301, kom. 601 756 467 tombud@autograf.pl

• Niezawodne działanie • Konkurencyjne ceny PPHU TECHNOSTAL Wieruszów, ul. Kolejowa  a tel.    ,    www.technostal.com • e-mail: technostal@wp.pl

www.tugazeta.pl

27 stycznia 2012

Lacznik nr97  

LAcznik nr97

Advertisement