Page 1

REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688 e-mail: reklama@tugazeta.pl

GaZeTa BeZPŁaTNa

w w w. t u ga ze ta. p l

Nr 37 (79) • Rok II  września 2 r.

5

iejsce n

r

M

Lista nr

www.elzbietanawrocka.pl

PANELE - PROMOCJA Klon stary Pinia sacramento

2

zł/m 19,80

PI DO ANKA P GR ANE ATI LI S!!!

P5 CHENNE SB, MFP, BLATY KU • E W O WLANE:O G O D ŁO U D B O P • PŁYTY • PANELE RLINECKA A BA A K • SKLEJK S E D • WE LO B E M P.H.U. Juszczak Sp. j. ul. Teklinowska 16 B, 98-4 Wieruszów • PŁYTY PFLEIDERER PARTNER

Hurtownia Artykułów Przemysłowych Tel. (62) 58 1 11, (62) 58 11 271 Fax. (62) 58 11 27

Komitet Wyborczy PSL

REKLAMA

Kandydat na Posła RP

reklama e-mail: reklama@tugazeta.pl tel. 883 917 688


wydarzenia

2

Informacja w sprawie budowy drogi S8

Woda zdatna do spożycia   Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 08 wrze- jakościowych wody i tym samym jej przydatność do śnia 2011 r. Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieru- spożycia. W związku z powyższym przestaje być Wstępnie szowie S.A. uprzejmie informuje odbiorców wody aktualne ogłoszenie w sprawie pogorszenia jakości pr z e widuje się wodociągu wiejskiego Lubczyna – Wyszanów, że wody z dnia 08 września 2011. Za chwilowe utrudrozpoczęcie robót w dniu 12.09.2011 r. Powiatowa Stacja Sanitarno- nienia w korzystaniu z wody, swoich odbiorców budowlanych od listopada b.r., które Epidemiologiczna w Wieruszowie pobrała próby przepraszamy. bezpośrednio będzie prowadzić Ge- wody z w/w wodociągu.  W wyniku dokonanych ana  Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego neralna Dyrekcja Dróg Krajowych liz stwierdzono osiągnięcie wszystkich parametrów w Wieruszowie S.A. i Autostrad Oddział w Opolu. Aktualnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy. Wskazane jest niedokonywanie w okresie jesiennym za-   MAIL DO REDAKCJI siewów pól uprawnych w miejscach przewidzianych pod budowę drogi. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował na swojej stronie komunikat, że zbiera informacje na temat Burmistrz Wieruszowa zasięgu sieci mobilnych. Jeśli ktoś z terenu naszego powiatu chciałby zgłosić problem z zasięgiem wystarczy, że /-/ Bogdan Nawrocki wejdzie na stronę elektronicznego raportu i wpisze dane. Podobna akcja była przeprowadzona od maja zeszłego

  Komunikat burmistrza Wieruszowa Burmistrz Wieruszowa informuje, że broszura informacyjna przekazana przez GDDKiA  oddział w Poznaniu dotycząca  nabywania nieruchomości w związku z   realizacją   inwestycji drogowej dla zadania” Budowa drogi S8 Syców – Kępno – Sieradz  – A1(Łódź), odcinek Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy”   dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w Biurze Obsługi Inwestora na II piętrze w pok. 74

PODZIĘKOWANIE

Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy udzielili mi pomocy. W szczególności strażakom i znajomym: Krzysztofowi Skwarkowi, Józefowi Zimochowi, Michałowi Zimochowi, Andrzejowi Kowalczykowi, Dariuszowi Garczarkowi, Karolowi Gollmerowi i Danielowi Dębskiemu. To oni pomagali nam przy zabezpieczeniu zerwanego dachu podczas nawałnicy, która miała miejsce w poniedziałek 05.09.2011. Także bardzo serdecznie dziękuję sąsiadom za wsparcie słowami otuchy. Dziękuję również za zainteresowanie ze strony władz gminy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Michalak Ewa z rodziną

Podziękowania za pomoc

Serdeczne podziękowania dla mieszkańców Osieka, za pomoc udzieloną po poniedziałkowej nawałnicy. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do rodziny i sąsiadów, którzy pierwsi przybyli z pomocą. Dziękujemy także strażakom z OSP Osiek oraz wójtowi gminy Galewice za zainteresowanie. Z poważaniem – rodzina Głowiaków

Chcą zasięgnąć opinii o… zasięgu

roku i dzięki niej operatorzy zobowiązali się do poprawienia zasięgu w 115 zgłoszonych lokalizacjach. Niestety z naszej okolicy nie było zgłoszeń, ale tym razem możemy to zmienić. Wystarczy wejść na stronę http://www. mapa.uke.gov.pl/formularz i wypełnić formularz. Zgłoszenia dotyczą wszystkich dużych sieci. (dane internauty do wiadomości redakcji)

Malarze w rękach policji   W grupie wandali mieszkaniec naszego powiatu Dzięki współpracy z kępińskimi policjantami udało się ustalić sprawców zniszczenia samochodów. Tamtejsi policjanci zatrzymali wandali, którymi były trzy osoby w wieku od 18 do 21 lat. Dwie osoby pochodzą z powiatu kępińskiego, a jedna

z wieruszowskiego. Wśród nich była dziewczyna. Przypomnijmy, że w nocy z 30/31 lipca nieznani wówczas sprawcy pomalowali farbą kilkanaście samochodów na terenie Wieruszowa. Wartość strat ze wszystkich zgłoszeń oszacowano na

kwotę prawie dziesięciu tysięcy złotych. Tej samej nocy malowane były również pojazdy na terenie Kępna. Wieruszowscy policjanci ustalili, że niszczenie samochodów to nie jedyne przestępstwo jakiego dopuściła się ta grupa na naszym terenie. Trwają dalsze czynności w tej sprawie.   KPP Wieruszów – Radosław Szkudlarek

INTERNET w Gminie LUTUTÓW Miło nam poinformować, iż z początkiem września 2011 roku firma WSK 2 zwiększyła zasięg sieci szybkiego INTERNETU o gminę Lututów. Stacje bazowe nadają w najnowocześniejszej technologii AirMAX MIMO (Multiple Input Multiple Output) – dzięki zastosowaniu tej technologii w paśmie 5GHz otrzymują Państwo bardzo wydajne połączenie szerokopasmowe o nieosiągalnej dotąd jakości i przepustowości. Oferujemy usługi o możliwie najwyższej jakości oraz umiarkowanej cenie, a nasza oferta zawsze jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb Klientów. Zadowolenie Klienta jest priorytetem w naszej

działalności. Dbamy, by opłaty instalacyjne i abonamentowe były zawsze konkurencyjne. Stosując nowoczesne autorskie rozwiązania i sprzęt najlepszych światowych producentów zapewniamy wysoką bezawaryjność naszej sieci. Jako pierwsi na terenie Wieruszowa i okolicznych miejscowości udostępniliśmy stały nielimitowany dostęp do internetu. Jesteśmy stąd, działamy na rzecz lokalnego społeczeństwa i zależy nam na rozwoju naszego powiatu. Wszystkim naszym obecnym oraz przyszłym abonentom życzymy udanego otwierania internetowych okien na komputerowy świat!

ZAWIADOMIENIE STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO Dotyczy obrębu ewidencyjnego MIRKÓW

ŁACZNIK Wydawca – Łącznik Urszula Przybył Redaktor naczelny – Rafał Przybył, tel. 601 154 038 Skład i łamanie: APR KORA, Kępno, tel. 605 24 60 60 Druk: Polskapresse Wrocław Administrator www: Karol Dąbrowski www.tugazeta.pl REDAKCJA Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA 2a, 98-400 WIERUSZÓW Tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688, e-mail: reklama@tugazeta.pl Współpraca: Łukasz Wilk, Ryszard Tęsiorowski, Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA 2a, 98-400 WIERUSZÓW

Zawiadamia się, że w lokalu nr 9a w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1-7 w terminie od 3.10.2011 r. do 21.10.2011r., w godzinach od 900 do 1430, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowokartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego MIRKÓW, położonego w jednostce ewidencyjnej WIERUSZÓW. Dokumentacja tego projektu składająca się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu, zgłaszać uwagi do tych danych. Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, związanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia opera­­tu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

www.tugazeta.pl

16 września 2011


wydarzenia

Dziękują za Święto Plonów GALEWICE

Organizatorzy Gminnego Święta Plonów 2011 w Galewicach serdecznie dziękują wszystkim, którzy swoją pracą, darami oraz zaangażowaniem włączyli się w zorganizowanie dorocznego Święta Rolników W szczególności serdecznie dziękujemy: Księżom Proboszczom z Parafii Węglewice, Ostrówek, Cieszęcin i Galewice oraz Panu Organiście za odprawioną Mszę Św. w intencji rolników. Radnym, sołtysom i rolnikom, którzy uczestniczyli w dożynkowym korowodzie i przygotowali scenki rodzajowe, dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych z terenu gminy Galewice: SP. Biadaszki, SP.Niwiska, SP Osrówek, Gminnemu Przedszkolu w Galewicach i DWD w Głazie za przygotowanie dekoracji dożynkowych, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych i Policji, za udział w korowodzie, dopilnowanie porządku i bezpieczeństwa uczestników dożynek.

Szczególnie gorąco i serdecznie dziękujemy właścicielom Piekarń, które przygotowały i darowały swoje wypieki na wystawę chleba: Panu Jackowi Bakowi z małżonką z Lututowa, Panu Markowi Boruniowi właścicielowi Piekarni z Opojowic, Panu Andrzejowi Drapiewskiemu z Sokolnik, Pani Wiesławie Walczak – Ochocie – właścicielce Piekarni „Krystian” z Podzamcza, Państwu Druszczom – właścicielom piekarni z Wójcina, Panu Piotrowi Pędziwiatrowi z Brąszewic, Piekarni „Familijnej” państwa Elżbiety i Witolda Kowalczyków z Kuźnicy Czesyckiej, Państwu Małgorzacie i Zdzisławowi Urbańskim – właścicielom Piekarni z Galewic, Państwu Mirosławie i Piotrowi Mieszałom – właścicielom cukierni w Galewicach. Dziękujemy serdecznie Państwu Danucie i Wiktorowi Kacynom, Panu Ireneuszowi Kowalczykowi za darowane warzywa i płody rolne. Wszystkim twórcom ludowym za prezentację swoich rękodzieł. W szczególności Państwu Helenie i Józefowi Juszczak, Panu Wacławowi Zabłockiemu z małżonką z Lututowa, Panu Markowi Winiarskiemu, Panu Bronisławowi Bąkowi, Leszkowi Bolkowi i Adamowi Jastrząbkowi – członkom koła pszczelarzy za wystawę produktów z miodu. Panu Tadeuszowi Wojewodzie, Alicji Balińskiej i rodzinie Jańczaków z Kalet za udział koni w korowodzie, Panu Jerzemu Karszni z małżonką, Panom Czesławowi Dąbrowskiemu, Ryszardowi Plenerowi i Stanisławowi Polakowi za pomoc w organizacji korowodu, Pani Magdzie Krasoń za przygotowanie swojskiego jadła. Mediom publicznym – Redakcji Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego, Łącznika i Radia SUD za patronat medialny. Wszystkim Państwu za udział w uroczystościach dożynkowych serdecznie dziękujemy. ORGANIZATORZY

SPRZEDAM DOM – OKAZJA

Sprzedam dom – piękna okolica, las, blisko miasta. Miejscowość POLESIE k/Wieruszowa. Powierzchnia mieszkalna – 200 metrów kwadratowych + 100 metrów kwadratowych strychu z możliwością adaptacji + kotłownia i garaż. Działka 10 arów – 1000 metrów kwadratowych. ATRAKCYJNA CENA.

Telefon: 660 734 291

SPRZEDAM DZIAŁKĘ – OGŁOSZENIE Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Kowalówka. Powierzchnia – 34 ary. Ziemia ma dostęp do drogi asfaltowej – prąd i woda w działce. Cena: 0.000 złotych.

TELEFON: 725 319 98

ZABAWA SMS – WYGRAJ PALIWO ZA 0 ZŁ Sponsorem zabawy jest STACJA BENZYNOWA WYSZANÓW MT‑ex

Czynna od pn do pt w godz: 6.00 – 20.00 w sobotyw godz: 6.00 – 16.00 W weekendy NIŻSZE CENY. Dostawcą paliw jest BP

ZAGRAJ Z NAMI I ODPOWIEDZ:

W ubiegłą niedzielę odbyła się kolejna edycja imprezy integracyjnej organizowanej przez Klub Otwartych Serc. Jak ma na imię inicjatorka Spotkań Przyjaciół a zarazem szefowa wieruszowskiego Stowarzyszenia Integracyjnego? A) Anna B) Henryka C) Katarzyna Rozwiązanie znajdziesz w tym numerze ŁĄCZNIKA. Wyślij je na numer  w następujący sposób:

AA.HASLO(spacja – czyli przerwa między wyrazami)TREŚĆ ROZWIĄZANIA, np.: AA.HASLO Kowalski Całkowity koszt SMS – 2,44 zł

W ostatniej zabawie SMS paliwo za 50 zł ufundowane przez wyszanowską staję MT-ex wygrała

Pani ANETA SIEJAKOWSKA z Wieruszowa. Gratulujemy.

16 września 2011

www.tugazeta.pl

3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie z siedzibą w Lututowie ul. Klonowska 2, 98-360 Lututów

ogłasza przetarg ustny (licytację) na sprzedaż ruchomości składowanych w Wieluniu przy ul. Wodnej nr 7

. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących ruchomości, składowanych na parkingu w Wieluniu przy ul. Wodnej nr 7: ) naczepa PALEX podkontenerowa, rok produkcji 2008, numer rejestracyjny EWE 46PM – 1sztuka; cena wywoławcza 42.000,00 zł; 2) naczepa SCHMITZ SPR 24, rok produkcji 1994, numer rejestracyjny EWE 52 PK – 1 sztuka; cena wywoławcza 17.000,00 zł; ) dźwig stacjonarny ATLAS – KRAN, typ AK 6002 V, nr fabryczny 227, rok produkcji 1989 – 1 sztuka; cena wywoławcza 11.000,00 zł; 4) kontenerowa stacja paliw ADAST 26, rok produkcji 1992 – 1 sztuka; cena wywoławcza 17.000,00 zł; 5) ładowarka kołowa, numer fabryczny 469, rok produkcji 1987 – 1 sztuka; cena wywoławcza 39.000,00 zł Zalecane jest, aby oferenci przed terminem składania zgłoszenia uczestnictwa dokonali oględzin w/w ruchomości w miejscu ich składowania, w terminie od 26 września 2011 r. do 28 września 2011 r. w godzinach od 9:00 do 15:00. Niezapoznanie się oferenta z przedmiotem sprzedaży, z przyczyn leżących po stronie oferenta, nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Banku. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na wybraną w poszczególnych pozycjach ruchomość. 2. Warunki przystąpienia do przetargu: ) zapoznanie się z Regulaminem przetargu na sprzedaż ruchomości w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie, zwanego dalej Regulaminem oraz wzorem umowy (pożądany termin zawarcia umowy sprzedaży wylicytowanej rzeczy do 30.09.2011 r.), udostępnionymi na stronie internetowej www. rbs.lututow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w oddziałach, filiach i placówkach terenowych Banku. 2) wniesienie wadium w wysokości 5 % (pięć procent) ceny wywoławczej w pieniądzu, na rachunek bankowy Banku o numerze 98 9256 0004 0000 0000 9000 7090, w terminie do 29.09.2011 r. do godz. 10:30 ) przedłożenie zgłoszenia uczestnictwa w formie pisemnej oferty z ceną minimalną – nie niższą niż cena wywoławcza – za jaką gotów jest nabyć przedmiot licytacji, w terminie do dnia 29.09.2011 r. do godz. 10:30 z załączonymi dokumentami, wymienionymi w § 5 Regulaminu i kserokopią dowodu wpłaty wadium. . Cenę wywoławczą przy poszczególnych ruchomościach stanowić będzie cena za ruchomość zaoferowana w najkorzystniejszym zgłoszeniu – ofercie. 4. Postąpienie: 2 % ceny wywoławczej, ewentualnie ceny podanej w ofercie, w poszczególnych pozycjach wymienionych w pkt. 1, z uwzględnieniem pkt. 6, w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę. 5. Termin i miejsce przetargu: 29.09.2011 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej w siedzibie Banku, w Lututowie przy ul. Klonowskiej 2. . Przetarg ustny (licytacja), po otwarciu zgłoszeń ofert i ogłoszeniu cen wywoławczych przedmiotu licytacji – rozpocznie się od poziomu cen najwyższych spośród złożonych ofert przy poszczególnych ruchomościach. . Koszty, podatki i opłaty związane ze sprzedażą i sporządzeniem umowy ponosi Nabywca. 8. Przedstawiciele sprzedającego uprawnieni do kontaktu: ) Sabina Kowalczyk – Członek Zarządu, tel. 43 8714023 wew. 247 w sprawach proceduralnych, 2) Katarzyna Pacholik – Inspektor ds. wierzytelności trudnych, tel. 43 8714023 wew. 246 w sprawach merytorycznych. Bank zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego lub jego części, bez podania przyczyny, jak również jego unieważnienia, w całości lub części, w przypadkach podanych w Regulaminie. Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie


wydarzenia

4

Wznowili zajęcia po przerwie wakacyjnej

Gaz, ogień, kolizja   Wtorkowe akcje strażaków

We wtorek 13 września zarówno strażacy z PSP Wieruszów jak i z kilku jednostek ochotniczych Stowarzyszenie Integracyjne wyjeżdżali między innymi do poniżej opisanych „Klub Otwartych Serc” w konty- zgłoszeń: nuacji projektu zamierza skupić AKCJA I się na zwiększeniu wiedzy doNa jednej z klatek schodowych budynku miesztyczącej potrzeb edukacyjnych kalnego przy ulicy Szkolnej w Wieruszowie listoi  wychowawczych oraz praw nosz poczuł intensywną woń gazu. Powiadomił o tym i obowiązków dotyczących za- policję, która zwróciła się o pomoc do strażaków. Ci po przybyciu na miejsce, w jednym z mieszkań zlokalizowali źródło zagrożenia. W prywatnym lokalu w których przebywał nic nie podejrzewający właściciel, gaz ulatniał się poprzez stary przewód łączący butlę z kuchenką. Strażacy odcięli dopływ propanbutanu i wywietrzyli pomieszczenia.

  Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, po przerwie wakacyjnej, Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji „Być Razem” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej wznowił zajęcia grupowe dla swoich podopiecznych. Są to ostatnie zajęcia w ramach ośmioletniego projektu, którego zakończenia przewiduje się w styczniu 2012 roku. Zostały już zrealizowane wszystkie założone cele i osiągnięte zaplanowane w projekcie rezultaty w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dla 70 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wieruszowskiego. Ostatnie półrocze to nie tylko czas kontynuacji zajęć w zakresie rewalidacji, arteterapii, rehabilitacji i terapii społecznej i konsultacji specjalistycznych ale również przygotowanie dla każdego dziecka ocenyz dalszymi wskazaniami realizacji indywidualnych programów, które dzieci i młodzież realizowały. Autorzy i realizatorzy projektu planują działania ewaluacyjne, spotkania z partnerami projektu, samorządami, placówkami oświaty podczas których omówione zostaną spostrzeżenia i uwagi wynikające z realizowanych działań. Przeprowadzona ewaluacja projektu będzie miała znaczenie w świetle zmian w prawie edukacyjnym odnoszącym się to kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

AKCJA III

Strażacy z PSP Wieruszów zostali wezwani do kolizji drogowej. W okolicach ulicy Bolesławieckiej, Cmentarnej i Prusa doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Jadący peugeot uderzył w poruszająAKCJA II ce się cinquecento a te w zaparkowane audi. Nikomu W miejscowości Wiktorówek położonej w gminie na szczęście nic się nie stało. Kierowca peugeota za Sokolniki w jednym z gospodarstw wybuchł pożar. wymuszenie pierwszeństwa został ukarany mandatem Zapalił się budynek inwentarski. Na miejsce dotarło karnym. Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Jeszcze o Jarmarku Wojewódzkim   W Łodzi wystąpiły dzieci z Podzamcza pewnienia prawidłowego rozwoju dziecka z różnymi dysfunkcjami a tym samym zwiększania jego funkcjonowania w środowisku. Przygotowywana jest oferta działań odnosząca się do terapii zawodowej, szeroko pojętej edukacji i poradnictwa i konsultacji specjalistycznych przede wszystkim dla rodziców, opiekunów i osób realizujących zadania na rzecz niepełnosprawnych. Powakacyjne spotkania będą realizowane w dotychczasowej formule czyli z podziałem na grupy Tyble i Wieruszów, a zajęcia prowadzone będą indywidualnie i grupowo.

Pobicie przyczyną poronienia?

  Poszkodowana sama zgłosiła się do szpitala W ubiegłym tygodniu – z 3 na 4 poronienie w 3 miesiącu ciąży. Czy września – w jednym z autobusów pobicie mogło być jego przyczyną? rozwożących uczestników dyskote- Zarówno szpital jak i policjanci od-

ki w Białej doszło do bójki z udziałem 3 mieszkanek powiatu wieruszowskiego. Według wieluńskiej policji 2 z nich miały napaść na dwudziestokilkuletnią dziewczynę – nie wiadomo co było przyczyną agresywnego zachowania. Poszkodowana w wyniku obrażeń sama zgłosiła się do jednego ze szpitali. Tam lekarze oprócz ogólnych potłuczeń zdiagnozowali także

5 jednostek ratowniczo­ ‑gaśniczych: 2 z PSP Wieruszów, 2 z OSP Lututów i 1 z OSP Pichlice. Strażakom udało się ugasić ogień. W wyniku zdarzenia nie ucierpieli ani ludzie, ani zwierzęta. Straty oszacowano na około 20 tysięcy złotych. Prawdopodobną przyczyną pożaru była wadliwa instalacja elektryczna.

mawiają jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie. Rzecznik prasowy KPP w Wieruszowie Radosław Szkudlarek potwierdził nam jedynie, że na prośbę funkcjonariuszy z Białej policjanci z naszego powiatu przeprowadzili kilka czynności wyjaśniających dotyczących wyłącznie samej bójki. Sprawę prowadzi KPP Wieluń. Rzecznik tamtejszej komendy jest nieosiągalny.

W niedzielę 4 września, Świetlica Socjoterapeutyczna w Wieruszowie – Podzamczu, udała się na kolejny występ. Tym razem do Łodzi, na co roczny Jarmark Wojewódzki. Mieszkańcy mogli obejrzeć repertuar przygotowany przez dzieci pod przewodnictwem pani Małgorzaty Dąbrowskiej. Widzowie mieli okazję zobaczyć „Taniec Kowbojski” w wykonaniu: – Weroniki Musiał – Sary Nowak – Sandry Nowak – Amelii Michalczyk – Katarzyny Bełzy Przedstawienie urozmaiciły występy solowe: – Amelii Michalczyk w piosence „Tato już lato” – Weroniki Musiał „Czarny Alibaba” – Mai Chałupki„Taniec w deszczu”

Popisom solowym towarzyszyły układy taneczne w barwnych strojach. Zgromadzona publiczność nagrodziła dzieci gromkimi brawami. Po występie świetlica udała się na spacer po

Jarmarku w czasie, którego odwiedziła stoisko reprezentujące nasz region. Miłym akcentem kończącym dzień było pamiątkowe zdjęcie:   Weronika Musiał

Zginął nasz mieszkaniec   Wypadek we Wrocławiu W piątek na nowej obwodnicy Wrocławia doszło do wypadku z udziałem samochodu ciężarowego marki DAF. Na miejscu zginął kierowca. Jak potwierdza nam wrocławska policja – ofiarą był 51-letni mieszkaniec gminy Lututów. Tir poruszał się na wieruszowskich numerach rejestracyjnych. Więcej informacji na portalu Gazety Wrocławskiej i TVN24:

http://www.gazetawroclawska.pl/stronaglowna /448653,wroclaw-wypadekna-aow-kierowca-tira-niezyje-zdjecia,id,t.html http://www.tvn24.pl/-1,1716839,0,1,smiertelny-wypadek-na-nowej-obwodnicywroclawia,wiadomosc.html

DOM DO SPRZEDANIA OD ZARAZ OKAZJA!!! Do sprzedania dom wraz z pomieszczeniami gospodarczymi i piękny ogród – razem 14 arów. W ogrodzie możliwość budowy nowego obiektu. Dom w stanie zamieszkania. Nowy dach. Adres – Wieruszów ul. Kępińska 14.

Telefon kontaktowy: 608 092 438 oraz 602 117 209. CENA DO UZGODNIENIA. www.tugazeta.pl

16 września 2011


wydarzenia

Nareszcie!   Pokazy umiejętności Łukasza Dembeckiego w niedzielę Doczekaliśmy się! Kibice i miesz- będą mogli na żywo zobaczyć kańcy powiatu wieruszowskiego pokazy ślizgów jakimi startuje na zawodach nasz Mistr z Polski – Łukasz Dembecki. W najbliższą niedzielę – 18 września – o 12.15 między zawodami wędkarskimi a plenerem malarskim na stawie

Parafialne dożynki w Mieleszynie   Relacja Internauty

w Mielesz y nku poło ż ony m w gospodarstwie ekologicznym Zbigniewa Małyski odbędzie się prezentacja modeli dzięki którym Łukasz wraz ze swoim ojcem sięgają po najwyższe laury w kraju i za granicą. Zapraszamy!

I FESTYN KULTURALNO­‑SPORTOWY WIKTORIA ZAPRASZA

Organizatorzy przekonują, że będzie się działo. Zapisani uczestnicy zapewniają, że do udziału skusiła ich oryginalność dwudniowego festynu podczas którego można dużo wygrać zajmując czołowe miejsca i nie czuć się przegranym… „grzejąc” tyły. 17 i 18 września – dwa dni, które są okazją do spotkania i rywalizacji fair – play wszystkich mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Między innymi rozegrany zostanie także I Turniej Międzygminny o Puchar Przechodni Fundacji „WIKTORIA”. To u nas nowa, oryginalna i… świecka tradycja! Zapraszamy!!!

PROGRAM I FESTYNU KULTURALNO-SPORTOWEGO Termin: 17 i 18 września 2011

Miejsce: stadion WKS Prosna w Wieruszowie oraz Mieleszynek 9 (Gmina Wieruszów) 17 września 2011, sobota, stadion WKS Prosna w Wieruszowie 15.00 rozpoczęcie festynu 15.15 konkurs na najlepszą sałatkę 15.15 turniej badmintona dla młodzieży w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum 15.20 bieg przełajowy dla gimnazjalistów z podziałem na płeć 15.50 wyścig w workach dla przedszkolaków z podziałem na płeć 16.10 bieg sprawnościowy mężczyzn (tor przeszkód) 16.30 rzut piłką tenisową do celu (dla mężczyzn) 16.50 konkurs nawlekania igieł na czas (dla kobiet) 17.10 obieranie ziemniaków na czas 17.40 konkurs muzyczno-recytatorski dla dzieci z klas I-III 18.10 konkurs wiedzy dla gimnazjalistów „OMNIBUS KULTURY” 18.30 wymiana poglądów na temat prowadzenia gospodarstwa ekologicznego z udziałem pierwszego w Gminie Wieruszów właściciela Gospodarstwa Ekologicznego 18.40 wręczenie nagród 19.30 zabawa taneczna 18 września 2011, niedziela, Mieleszynek 9 (Gmina Wieruszów) 07.00 zbiórka uczestników zawodów wędkarskich 08.00 zawody wędkarskie 10.00 plenerowy konkurs malarski dla dzieci z klas IV-VI 12:15 – Pokazy ślizgów Mistrza Polski Łukasza Dembeckiego 18 września 2011, niedziela, stadion WKS Prosna w Wieruszowie 15.00 zawody drużyn OSP 16.00 spotkanie dzieci i młodzieży z przedstawicielem OSP, którego celem będzie propagowanie bezpiecznych zachowań i zasad p.poż. oraz uświadomienie zagrożeń 18.00 przemarsz Orkiestr Dętych 18.15 konkurs Orkiestr Dętych 19.30 wręczenie nagród 19.45 wręczenie Pucharu Przechodniego Fundacji „WIKTORIA” 20.00 koncert zwycięskiej Orkiestry Dętej Jednocześnie informuję, że w niedzielę o godz. 16.00 odbędzie się mecz WKS „Prosna” Wieruszów z LZS Solen Łaszew. W trakcie meczu na boisku treningowym odbędą się gry i zabawy dla dzieci. Podczas festynu będzie realizowane zadanie publiczne pod tytułem I Turniej Międzygminny o Puchar Przechodni Fundacji „WIKTORIA”, które jest współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego.

16 września 2011

5

www.tugazeta.pl

Parafia św. Marii Magdaleny w Mieleszynie swoje dziękczynienie Bogu i ludziom za tegoroczne plony składała w niedzielę 11 września 2011 roku. W słoneczne popołudnie parafianie i goście zgromadzili się na placu szkolnym, gdzie dożynki rozpoczęły się okolicznościową mszą św., którą odprawił ks. proboszcz Przemysław Niezgódka. Podczas nabożeństwa mieszkańcy przynieśli pod ołtarz polowy wieniec dożynkowy, chleb, owoce, warzywa, miód i wino jako wyraz wdzięczności Bogu za dary ziemi. Po eucharystii nadszedł czas na tradycyjne obrzędy dożynkowe tj. obtańczenie wieńca i przyśpiewki. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mieleszynie pod opieką nauczycieli przygotowali okolicznościowy blok artystyczny. W trakcie dożynkowego festynu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą rzeźbę z ziemniaka, które wykonywali najmłodsi parafianie. Najbardziej oczekiwanym punktem wieczoru był mecz siatkówki rozegrany między drużyną ks. proboszcza a ministrantami – ci ostatni zostali zwycięzcami po ciężkiej walce.

Po meczu rozpoczęła się zabawa, która trwała do późnego wieczora. Wszyscy uczestnicy dożynek mogli ucztować przy grochówce (tę ufundował proboszcz), grillu i innych przysmakach. Organizatorami dożynek byli ks. proboszcz Przemysław Niezgódka oraz Akcja Katolicka działająca przy parafii w Mieleszynie. Wszystkim organizatorom WIELKIE podziękowania za przygotowanie tego wyjątkowego święta!!! „Co się na tej wsi porobiło”…   parafianin-te

Dożynki Parafialne w Cieszęcinie   Fotoreportaż TOMASZA CIEŚLI

W niedzielę 11 września odbyły się uroczyste dożynki parafialne w Sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie. W tym roku za ich organizację odpowiedzialna była miejscowość Osowa. Nabożeństwo poprzedziło przejście korowodu ulicami wsi w stronę świątyni. Mszę świętą koncelebrowaną przez proboszcza o. Mariana Węsaka, który obchodził 60. rocznicę urodzin, uświetnił występ śpiewających osowianek dziękujących za tegoroczne plony. Podczas mszy zostały przekazane dary – wieniec dożynkowy i chleb – przez starostów dożynek: Beatę Okoń i Andrzeja Dusia na ręce proboszcza o. Mariana. Swoją obecnością

uroczystość uświetnili: wójt Marian Wojcieszak z przewodniczącą Rady Gminy Sabiną Domańską oraz radnym Stefanem Plutą. Po modlitwie nadszedł czas na wspólne ucztowanie, gdzie można było uraczyć się specjałami gospodyń właśnie z Osowej oraz daniami z grilla i przepysznym żurkiem. Podczas posiłku towarzyszyły przyśpiewki ludowego zespołu „Osowianki”. Dzięki pogodzie, która sprzyjała tego dnia biesiada trwała do późnych godzin wieczornych.   Tekst: Natalia Cichowska-Cieśla   Foto: Tomasz Cieśla   Więcej zdjęć na www.tugazeta.pl


wydarzenia

6

Pełno(s)prawna radość z życia   SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ – foto: TOMASZ CIEŚLA

U nas znajdziesz pełen asortyment – od fundamentu aż po dach! Czynne: poniedziałek - piątek 7.00 – 17.00 w soboty od 7.00 do 13.00

P.U.H. TONI - Wyszanów ul. Mikorska 15(były SKR) Telefon: 512 445 169 oraz 512 445 173 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

ZAINWESTUJ W EKOLOGIĘ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o przygotowaniu trzech nowych Programów Priorytetowych skierowanych do osób fizycznych. Programy realizowane są w oparciu o mechanizm częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na: 1. Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych. 2. Realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji (poprzez modernizację źródeł ciepła) i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych (m.in. pompy ciepła, kotły opalane biomasą). 3. Wykonywanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Okres wdrożenia Wdrażanie Programów: w latach 2011-2013. Wydatkowanie środków: do 31.03.2014 roku. Nabór Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składane są w Rejonowym Banku Spółdzielczym, który ma zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych programem. Nabór wniosków prowadzony jest przez bank w trybie ciągłym do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na dany rok. Tylko 7 kroków, aby uzyskać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu ZŁOŻENIE WNIOSKU W WYBRANYM BANKU ↓ DECYZJA WFOŚiGW W ŁODZI ↓ PODPISANIE UMOWY Z BANKIEM ↓ WYKONANIE ZADANIA ↓ URUCHOMIENIE KREYTU ↓ OSIĄGNIĘCIE I POTWIERDZENIE EFEKTU RZECZOWEGO I EKOLOGICZNEGO ↓ SPŁATA CZĘŚCI KAPITAŁU (do 40%) ZACIĄGNIETEGO KREDYTU Szczegółowe informacje na www.wfosigw.lodz.pl oraz w placówkach Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Łodzi Ul. Łąkowa 11, 90-562 Tel. (42) 663 41 00, Fax (42) 639 51 21 e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl

Henryce Sokołowskiej, jej pracownikom i wolontariuszom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych po raz kolejny udało się zorganizować bardzo ważne przedsięwzięcie w Wieruszowie. Impreza integracyjna SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ, to nie tylko „zlot” środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych i „jakaś” tam okazja do zabawy. To swego rodzaju nadal potrzebny u nas manifest, idea i bardzo ważny element edukacyjny. Klub Otwartych Serc konsekwentnie otwiera oczy na potrzeby i sytuację osób niepełnosprawnych, cały czas sygnalizując ich obecność i przede wszystkim prawa. Cieszy fakt, że w ostatnią sobotę do Gimnazjum im. Jana Pawła II dotarły rzesze wieruszowian – urzędników, przedsiębiorców i mieszkańców. Spotkanie Przyjaciół okazało się doskonałym narzędziem do łamania schematów – z hukiem i z wielką radością.   ŁĄCZNIK, www.tugazeta.pl

i pomocy finansowej: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Wieruszowie i ich jednostek.

im. M. Kopernika w Wieruszowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie, z Zespołu Szkół Nr 2

Ich pomoc nie dotyczyła tylko wsparcia finansowego, ale również pomocy rzeczowej np. transport, wypożyczenie namiotów wystawienniczych, zabezpieczenie estrady, bezpieczeństwa na drogach, zabezpieczenie medyczne itp. Duże wsparcie finansowe i rzePoniżej relacja z imprezy: czowe uzyskaliśmy również dzięki W dniu 10 września 2011 r od- życzliwości i pomocy ok. 160 lobyła się kolejna już edycja Regio- kalnych i regionalnych przedsię-

nalnej Imprezy Integracyjnej pod hasłem „Spotkanie Przyjaciół”, w której udział wzięły 32 drużyny z 7 województw, w sumie ponad 450 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Organizatorami imprezy było jak co roku Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej. Organizacja imprez y była możliwa dzięki zaangażowaniu

biorców. To dzięki okazanej przez Darczyńców hojności mogliśmy sprostać ogromnemu wyzwaniu logistycznemu i wszystkim uczestnikom imprezy zabezpieczyć wyżywienie, różnorodne atrakcje, jak również fanty na loterię, nagrody indywidualne i grupowe. Przy organizacji imprezy pracowało ok. 140 wolontariuszy. Byli to: · młodzi wolontariusze ze szkolnych klubów wolontariatu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie. · studenci, osoby pracujące, emeryci oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych i ich przyjaciele Gośćmi imprezy byli m.in.: Przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. przedstawiciele Zarządu Powiatu, radni Powiatu, wiceburmistrz Wieruszowa, radni Gminy Wieruszów, dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, lokalni sponsorzy i przedsiębiorcy. Jedną z największych atrakcji podczas trwania imprezy był koncert Orkiestry Dętej OSP Wieruszów z Mażoretkami oraz koncert Zespołu „Stacja Bukownica”. Podczas imprezy nie zabrakło też popisów wokalno – muzycznych osób niepełnosprawnych – reprezentantów poszczególnych placówek. Swoje umiejętności zaprezentowały takie placówki jak: Przedszkole Integracyjne Namysłów, Świetlica Socjoterapeutyczna w Wieruszowie, WTZ Pabianice, WTZ Krotoszyn, DPS Chróścin Wieś, WTZ Bełchatów, WTZ Łęczyca, WTZ Jarocin,WTZ Wieruszów. Imprezie towarzyszyło także wiele innych atrakcji Zorganizowanie imprezy wpłynęło m.in. na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, uwrażliwienie społeczeństwa na ich problemy oraz wyrobienie pozytywnych przekonań o ich niezaprzeczalnych wartościach poprzez prezentacje posiadanych umiejętności.

Zapraszamy do naszych placówek

REKLAMA

w powiecie wieluńskim: Wieluń: Pl. Legionów 2, os. Wyszyńskiego 40, PK ul. Sieradzka 62, Kurów ul. WIeluńska 11a, Ostrówek, PK Wielgie w powiecie wieruszowskim: Czastary ul. Wolności 26, Galewice ul. Przemysłowa 7, Lututów ul. Klonowska 2, Sokolniki ul. Piłsudskiego 1 Wieruszów: ul. Świerczewskiego 12, ul. Fabryczna 6, PK w Urzędzie Skarbowym ul. Rynek 12/13 w powiecie sieradzkim: Brąszewice ul. Górna 9, Klonowa ul. Złoczewska 9, Złoczew: ul. Starowieluńska 18, PK ul. Parkowa 6 w powiecie ostrzeszowskim: Czajków, Grabów n/Prosną ul. Rynek Wł. Jagiełły 1c, Kraszewice ul. Wieluńska 23, Mikstat ul. Krakowska 6

ARTYKUŁY POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO ROWERY KOSIARKI PORCELANA

MEBLE AGD ZABAWKI i inne...

WIERUSZÓW ul Waryńskiego 35 (Plac ZUGIL-u)

Tel. 609 824 353

www.tugazeta.pl

16 września 2011


wydarzenia

7

Nowy prezes PROSNY   Leszek Jasiński zrezygnował z dotychczasowej funkcji

Nadzwyczajne Zebranie członków WKS Prosna od początku przebiegało w napiętej atmosferze. Rezygnację z pełnionej funkcji złożyli: prezes Leszek Jasiński i wiceprezes Henryk Kretowicz. Ze sprawozdania przedstawionego przez Leszka Jasińskiego wynika, że na chwilę obecną zadłużenie klubu wynosi 110 tysięcy złotych na co składa się: kredyt bankowy (do spłacenia pozostało 49 tysięcy złotych), 45 tysięcy zobowiązań wobec Leszka Jasińskiego oraz 15 tysięcy złotych zadłużenia innego. Jasiński podkreślił, że udało się spłacić wierzytelności wobec ZUS i US i na chwilę obecną saldo wobec tych instytucji jest zerowe. Członkowie klubu po raz kolejny poruszyli temat niepełnego sprawozdania które przedstawił na zebraniu w marcu przewodniczący komisji rewizyjnej Stefan Jurek. Przypomnijmy – na marcowym zebraniu ujawniono kwotę zadłużenia w kwocie 160 tysięcy złotych. Wybrany na prezesa Dominik Krawczyk odkrył, że część zadłużenia (m.in. kredyt bankowy) nie zostały ujęte w sprawozdaniu. Po kilku dniach i zapoznaniu się z rzeczywistym zadłużeniem klubu sięgającym około 250 tysięcy złotych Krawczyk oraz wybrany wraz z nim zarząd złożyli rezygnację. Jasiński podkreślał, że mimo wielu przeciwności według jego obliczeń i symulacji przedstawionej przed członkami klub powinien wyjść z długów podczas najbliższej wiosny. Dużo zależy od tego w jakim stopniu przychody z hotelu będą równoważyły rozchody oraz w jakiej kwocie klub zostanie

FEBRISAN®**

GRIPEX®**

AFRIN®**

ASPIRYN® C**

OPAKOWANIE: 8 saszetek o smaku cytrynowym

OPAKOWANIE: 24 tabletki powlekane

OPAKOWANIE: 20ml, aerozol do nosa, roztwór

OPAKOWANIE: 20 tabletek musujących

10.9917. * 12

15.4922. * 03

10.9920. * 93

22.9932. * 63

OPAKOWANIE: 1000 ml, płyn doustny, suplement diety

36.9959. * 92

SKRZYPOVITA 1 X DZIENNIE OPAKOWANIE: 40 tabletek powlekanych, suplement diety

14.9923. * 93

APTEKI A. A. LEPKA

* Średnie ceny w aptekach poza promocją. * Oferta ważna do 30 września lub do wyczerpania zapasów ** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

16 września 2011

BIOVITAL® ZDROWIE

dofinansowany przez Urząd Miasta. Poruszono sprawę działki na której stoi „kręgielnia”. Nieruchomość sprzedana została za 150 tysięcy złotych właścicielowi firmy STOLWIT. Ten ponadto zobowiązał się wyposażyć w meble 10 pokoi oraz zapłacić podatek od sprzedaży w wysokości około 30 tysięcy złotych. Nowym prezesem wieruszowskiej Prosny został Henryk Kretowicz, który w klubie działa od 1991 roku. Do nowo wybranego Zarządu weszli: Henryk Olbromski, Cezariusz Zawadzki oraz Wiesław Raczyński. Prezes Kresowicz ma zapewniony niezły start. Na klubowym koncie zgromadzono bowiem środki ze sprzedaży działki: 125 tysięcy złotych. Trochę cyfr: Zadłużenie w marcu 2011 r.: około 250 tysięcy złotych Zadłużenie we wrześniu 2011 r.: 109 tysięcy złotych Stan klubowej kasy na dzień 14.09.2011 r. – 125 tysięcy złotych

Wieruszów ul. Fabryczna 4a/3 Tel. (62) 78 31 303

www.tugazeta.pl

Wieruszów ul. Warszawska 41 Tel. (62) 78 41 749

Wieruszów ul. M. Kopernika 4 (62) 78 31 08


wydarzenia

8

Piłkarskie tabele Sieradzka klasa okręgowa Wyniki VI kolejki Unia Sulmierzyce – Prosna Wieruszów....... 0:2 Solen Łaszew – GLKS Warta Osjaków....... 4:4 LGKS Charłupia Mała – GLKS Strzelce Wlk......5:2 Warta II Działoszyn – Piast Błaszki............. 1:4 Victoria Skomlin – Jutrzenka Warta............. 1:9 Czarni Rząśnia – MLKS Konopnica............ 0:1 LKS Kobierzycko – LZS Brąszewice........... 3:1 Orkan BroWęg Buczek – Gal Gaz Galewice....0:3 1. Jutrzenka Warta 6 18 26-2 2. Czarni Rząśnia 6 15 23-5 3. Warta Osjaków 6 13 19-13 4. Prosna Wieruszów 6 12 11-4 5. Piast Błaszki 6 12 12-6 6. LKS Kobierzycko 6 9 18-11 7. MLKS Konopnica 6 9 13-13 8. Gal Gaz Galewice 6 9 9-10 9. LGKS Charłupia Mała 6 9 14-22 10. Solen Łaszew 6 7 9-12 11. Unia Sulmierzyce 6 6 7-9 12. LZS Brąszewice 6 6 10-15 13. GLKS Strzelce Wlk 6 6 12-17 14. Orkan BroWęg Buczek 6 6 6-12 15 Warta II Działoszyn 6 6 10-22 16. Victoria Skomlin 6 0 5-31 W sobotę 17 września br.: Gal Gaz Galewice – Warta II Działoszyn (16). W niedzielę 18 września br.: Prosna Wieruszów – Soleń Łaszew (17),

Sieradzka klasa A – grupa I Wyniki VI kolejki LKS Masłowice – LKS Kiełczygłów............. 4:2 Start Łubnice – Orzeł Galewice................... 3:0 LKS Osiek – Piast Ruda.............................. 3:2 LZS Wydrzyn – Baszta Bolesławiec............ 5:1 CHKS Chotów – GLKS Biała....................... 0:2 LZS Młynisko – LKS Wierzchlas.................. 3:2 GKS Siemkowice – KKS Kurów.................. 1:3 Sparta Mokrsko – Jaga Lututów.................. 2:3 1. KKS Kurów 6 18 30-8 2. Start Łubnice 6 16 16-5 3. LKS Osiek 6 14 22-7

4. LZS Masłowice 6 12 21-15 5. LZS Wydrzyn 6 12 20-15 6. LKS Wierzchlas 6 10 16-14 7. CHKS Chotów 6 8 18-11 8. GKS Siemkowice 6 8 9-8 9. LZS Młynisko 6 7 12-18 10. GLKS Biała 6 6 7-9 11. Jaga Lututów 6 6 16-20 12. Sparta Mokrsko 6 6 7-12 13. LKS Kiełczygłów 6 6 11-16 14. Piast Ruda 6 3 14-21 15. Baszta Bolesławiec 6 3 7-24 16. Orzeł Galewice 6 3 6-30 W niedzielę18 września br.: Orzeł Galewice – LKS Osiek (15.30), LKS Kiełczygłów – Start Łubnice (16), Baszta Bolesławiec – ChKS Chotów (16), Jaga Lututów – LZS Wydrzyn (16).

Sieradzka Klasa B – Gr. III Wyniki III kolejki LZS Staw – Zryw Wójcin............................. 2:2 GKS Czastary – LZS Kadłub....................... 5:0 LKS Łyskornia – Start Świątkowice............. 6:1 KS Ożarów – LZS Krzyworzeka.................. 2:3 Hetman Żdżary – KS Sokolniki . ................. 3:1 LZS Pątnów – Prosna Wyszanów............... 5:4 1. GKS Czastary 3 9 10-1 2. LZS Staw 3 7 13-7 3. Prosna Wyszanów 3 6 15-8 4. LKS Łyskornia 3 6 11-8 5. Hetman Żdżary 3 6 6-5 6. Zryw Wójcin 3 4 7-6 7. KS Sokolniki 3 3 7-7 8. LZS Krzyworzeka 3 3 4-5 9. LZS Pątnów 3 3 7-9 10. LKS Kadłub 3 3 5-10 11. KS Ożarów 3 3 5-11 12. Start Świątkowice 3 0 5-18 W niedziele 18 września br.: Zryw Wójcin – Prosna Wyszanów (17), LZS Staw – GKS Czastary (13), Start Światkowice – KS Ożarów (15), KS Sokolniki – LZS Pątnów (16), LZS Krzyworzeka – Hetman Żdżary (14).

reklama e-mail: reklama@tugazeta.pl tel. 883 917 688

A jednak zatrzyma się u nas…   Materiał ZDZISŁAWA JASIŃSKIEGO Po raz drugi w tym roku dzięki staraniom wielu osób i instytucji będziemy mogli przemierzyć tę jakże malowniczą trasę leżącą na linii 181 Oleśnica – Wieluń Dąbrowa. 9 kwietnia pociąg specjalny KSK dotarł tylko do Sycowa, a już 17 września 2011 roku zawita nieco dalej, bo do Wielunia. Skład pociągu specjalnego pociągnie lokomotywa spalinowa typu Class 66 przewoźnika Freightliner PL + historyczne wagony pasażerskie Bi + kilka współczesnych wagonów pasażerskich oraz odrestaurowane przez członków klubu historyczne wagony towarowe. Pociąg wyruszy w dniu 17.09.2011 o godzinie 8:00 ze stacji Wrocław Mikołajów a do Wielunia dotrze około 13:30, gdzie po półgodzinnym postoju wyruszy w drogę powrotną. Przejazd pociągiem tylko na podstawie zaproszeń, które można zamawiać telefonicznie pod numerem telefonu 071/314 0128 lub 071/314 01 28. Odbiór zaproszeń możliwy będzie od poniedziałku (12 września) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10 pok. 209. Ilość zaproszeń ograniczona – decyduje więc kolejność rezerwacji.

Wesprzyj swoim głosem reaktywację połączenia kolejowego: Wrocław – Oleśnica – Syców – Kępno – Wieruszów – Wieluń. Plan przejazdu pociągu spe-

cjalnego na trasie Wrocław – Oleśnica – Wieluń – Wrocław (dla fotografujących na trasie przejazdu): Po c i ą g 6 7 2 0 3 / 2 k u r s u j e 17.09.2011 na trasie Wrocław Mikołajów – Oleśnica – Wieluń Dąbrowa. Lokomotywa JT42CWR + wagony przejedzie przez: Wrocław Mikołajów odjazd 8.01, Wrocław Nadodrze 8.08/8.10, Wr. Sołtysowice 8:16 (bz), Wr. Psie Pole 8:20 (bz), Długołęka 8.29/8.32, Borowa Ol. 8:42 (bz) Oleśnica przyjazd 9.00 odjazd 9.25, Poniatowice 10.01/10.03, Syców przyjazd 10.49 odjazd 11.04, Perzów 11.26/11.31, Bralin 11.52/11.54, Kępno przyjazd12.20

odjazd 12.50, Wieruszów Miasto 13.07/13.22, Czastary 13.38/13.48, Wieluń Dąbrowa przyjazd 14.00 Po c i ą g 7 6 2 0 5 / 4 k u r s u j e 17.09.2011 na trasie Wieluń Dąbrowa – Oleśnica – Wrocław Mikołajów. Lokomotywa JT42CWR + wagony przejedzie przez: W ieluń Dąbrowa odjazd 15.00, Czastary 15.20/15.22, Wieruszów Miasto 15.38/15.40, Kępno przyjazd 15.57 odjazd 16.02,B r a l i n 16.26/16.28, Perz ów 16.49/16.51, Syców 17.13/17.15, Poniatowice 18.01/18.03, Oleśnica przyjazd 18.39 odjazd 19.00, Długołęka 19.21/19.26, Wrocław Nadodrze 19.43/19.45, Wrocław Mikołajów przyjazd 19.52 *rozkład jazdy może ulec zmianie z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. Wrocław Nadodrze Online nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany rozkłądu jazdy. Zapraszam wszystkich, którym zależy na uruchomieniu komunikacji kolejowej na tej trasie o liczne przybycie na stacje kolejowe leżące na trasie przejazdu pociągu. Pokażmy decydentom, że jest nas dużo – sukces jest w naszym zasięgu.   Pozdrawiam Zdzisław Jasiński

Przedłużają nabór drużyn

Ogłoszenie Wieruszowskiej Powiatowej Ligi Siatkówki Nabór drużyn został przedłużony do 21 września. Zespół można zgłosić telefonicznie lub mailowo. (Kontakt jest podany poniżej). W lidze mogą grać zespoły które mają minimum 8 zawodników, oraz salę sportową wynajętą w dniach: od poniedziałku do piątku po godzinie 17:30. Do tej pory wstępnie zgłosiło się 8 drużyn. Do gry w lidze zapraszamy wszystkie chętne zespoły – również mogą grać zespoły zakładowe. Sala zgłoszonej drużyny nie może znajdować się dalej niż 30-40 km od Wieruszowa. Wszystkich chętnych zapraszamy!!! Kontakt w tej sprawie: Członek Zarządu Ligi – Dawid Matuszek tel:. 661 703 518, mail:. zaive@wp.pl STRONA WWW: http://www.wpls.ligspace.pl

Jeden Dembecki i dwa tytuły Mistrza Polski   Długoletnia praca na bardzo szybkich modelach Na ostatnich zawodach rozgrywanych w Lińsku – Bory Tucholskie nie mogło zabraknąć wieruszowskich zawodników a zwłaszcza Łukasza Dembeckiego, który w tym sezonie był liderem w dwóch klasach o pojemności silnika 3,5 i 7,5 ccm. Uczeń Technikum im. Staszica w Wieruszowie był zaliczany do faworytów na tych Mistrzostwach Polski. Nie zawiódł – udało mu się wywalczyć dwa złote medale. Były to trzydniowe zmagania zawodników z całej Polski, Białorusi oraz z Litwy. Rywalizacja była niezwykle zacięta. A silniki do tego czasu musiały się kręcić na pełnych obrotach w bolidach wieruszowskich sportowców przez cały sezon.

Dni spędzone poza domem… Treningi przed każdymi zawodami i ogromna ulga, kiedy kończą się zawody. Ten sport wypełniony jest emocjami i adrenaliną. Bieżący rok był obfity w zawody o różnej randze – począwszy od pięciu eliminacji do Mistrzostw Polski poprzez zawody międzynarodowe, aż do zawodów zaliczanych do Pucharu Europy skończywszy na Mistrzostwach Polski. Tutaj Łukasz zdobył dwa najwyższe tytuły. Do Mistrzostw Polski zaliczane są trzy najlepsze starty z pięciu eliminacji. Na samych Mistrzostwach zdobyte punkty mnoży się przez 1,35 co daje końcowy wynik sezonu. A zatem można wygrać zawody, ale nie zostać

Mistrzem… bo mogły się przytrafić słabe starty w eliminacjach. Takich słabych startów Łukasz w tym sezonie nie miał, więc był zaliczany do faworytów tych Mistrzostw. Zawodnik z Wieruszowa w pełni wykorzystał swoje doświadczenie i umiejętności w prowadzeniu bardzo szybkich modeli. Przypominając czytelnikom: silniki w tych modelach kręcą się 40 tys. obrotów na minutę. Na sukces Łukasza złożyło się wiele czynników: między innymi dobre przygotowanie sprzętu przez ojca Andrzeja, który poświęcał cały swój wolny czas i swoją posiadaną wiedzę. Sam jestem pod wrażeniem, że jeszcze udało mi się wycisnąć coś z tego sprzętu, choć już jest w pełni

www.tugazeta.pl

wyeksploatowany. Łukasz ma sporo silników uszkodzonych, z którymi niewiele można zrobić. Jeżeli nie znajdziemy środków na zakup nowych, to przyszły sezon widzę w ciemnych kolorach – mówi ojciec Łukasza. Do sukcesów Łukasza przyczynili się: Starostwo Powiatowe, które

w części sfinansowało zakup paliwa do tych modeli oraz burmistrz Wieruszowa zapewniając zakup aparatury do sterowania bolidami. Nie można tutaj zapomnieć o panu Pawle Lasocie z Mieleszynka „Na Grobli”, który udostępnia nam swój akwen przez cały rok – mówili nam Dembeccy.

16 września 2011


wydarzenia

9

Turniej Par Brydża Sportowego

Wieruszowianka w I lidze!!!

  Relacja WACŁAWA ZABŁOCKIEGO

  Iza Krawczyk przy najlepszych… stołach

W dniu 11 września 2011 roku o godzinie 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie Zarząd Sekcji Br ydża Sportowego zorganizował Turniej

Rok temu opublikowaliśmy wywiad z 21-letnią Izabelą Krawczyk, tenisistką stołową, reprezentującą barwy drugoligowego wówczas AZS PWSZ Nysa. Iza przez kilkanaście lat zdobywała umiejęt-

przed nami konkretnego celu. Na pewno ważne będzie utrzymanie a być może w kolejnym sezonie postaramy się o jakąś niespodziankę…” – powiedziała w rozmowie z www.tugazeta.pl pingpongist-

ności pod okiem trenera Bernarda Pietrakowskiego w WKS Prosna Wieruszów. Obecnie wychowanka wieruszowskiego klubu wywalczyła ze swoją drużyną awans do I Ligi Kobiet. W pierwszych meczach tej kategorii rozgrywek wieruszowianka zdobyła ważne punkty kolejno z MKSTS II Polkowice (AZS wygrał 8:2) oraz z ULKS Moszczenica 9:1. „… Nikt nie stawia

ka. Dobra postawa zawodniczki z Wieruszowa poskutkowała nie tylko pozostaniem w pierwszej drużynie, ale zaowocowała także pierwszym w karierze profesjonalnym kontraktem. Izie życzymy wielu punktów oraz powodzenia na drugim kierunku studiów. Na zdjęciu pierwszoligowa drużyna z Nysy. W samym środku Iza.

a zarazem zgodnej z zasadami IV miejsce para Piotr Szubert brydżowymi walce i podliczeniu i Zygmunt Sikora – 74 pkt. ostatecznych wyników zwycięzV miejsce Sabina Zygała cami turnieju zostały następujące i Grzegorz Grzybek – 70 pkt. pary brydżowe: VI miejsce Tadeusz Majchrowicz i Edward Perdek – 69 pkt. VI miejsce Katarzyna i Zbigniew Wyczałkowscy – 69 pkt. VII miejsce Barbara i Bartłomiej Wyczałkowscy – 63 pkt. VIII miejsce Daniel Faltyński i Łukasz Nawrocki – 54 pkt. Przy okazji uczestnicy rozgrywek zapraszają na treningi brydżowe w każdy poniedziałek o godzinie 9.30 do Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie.

GOK Lututów

Par Brydża Sportowego. Sędzią głównym był Marek Wróbel z Lututowa. Po ustaleniu systemu rozgrywek, numerów par, tasowaniu rozdań przystąpiono do współzawodnictwa. Rozegrano dwie tury rozgrywek po dwadzieścia cztery rozdania. Po zaciętej

I miejsce para Danuta i Marek Wróbel – 89 pkt. II miejsce para Teresa i Mirosław Maciejewscy – 82 pkt. III miejsce Jan i Piotr Nawrocki – 75 pkt. III miejsce Jarosław Skotarski i Julian Grzybek – 75 pkt.

prowadzi również zapisy od poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.00 na naukę języka angielskiego oraz na naukę tańca. Pierwsze spotkanie organizacyjne w dniu 14 września o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie

Pierwsze zwycięstwo Prosny na wyjeździe   Relacja RYSZARDA TĘSIOROWSKIEGO Pierwsze zwycięstwo wyjazdowe Prosny w tej rundzie stało się faktem. Podopieczni Jerzego Nadolnego sprawili swoim kibicom miłą niespodziankę pokonując w Sulmierzycach miejscową Unię 2:0. Wynik spotkania ustalony został po przerwie. Unia Sulmierzyce – Prosna Wieruszów 0:2 (0:0) 0:1 Misztal (75) 0:2 Jasiński (88) Prosna: Bagan, Jasiński, Poprawa, Giery, Korpeta, Koziara, Zmyślony, Bergier, Misztal, Hanuszewicz (46 Błażejewski, 81 Cichosz), Wróbel. Zwycięstwo na wy jeź dzie z solidną Unią Sulmierzyce, to miła niespodzianka dla kibiców

Prosny. Po wyjazdowych porażkach w Działoszynie i Rząśni, tym razem nasi piłkarze nie zawiedli. Już pierwsza połowa mogła przynieść prowadzenie, jednak zabrakło skuteczności. Dobrych sytuacji nie wykorzystali m.in. Bergier i Wróbel. Gospodarze też próbowali swojej szansy – głównie strzałami z dalszej odległości. Na wysokości zadania spisywał się jednak Bagan. Podobnie gra wyglądała w drugiej połowie – więcej sytuacji wypracowywali nasi piłkarze, natomiast miejscowi nie potrafili podejść blisko bramki Bagana dzięki uważnej grze naszej obrony a ich strzały były albo nie celne, albo dobrze radził sobie z nimi nasz golkiper. Losy spotkania rozstrzygnęły się

Kolejne starty wieruszowskich lekkoatletów   Najpierw Opole, po nim Łódź

w ostatnim kwadransie. W 75 min. na strzał z ok. 25 m. zdecydował się Misztal i piłka mimo interwencji bramkarza Unii wylądowała w siatce. Wynik spotkania ustalony został w 88 min. kiedy dokładna piłkę od Bergiera otrzymał Jasiński, ładnie ją przyjął i spokojnie skierował nad bramkarzem do siatki.

Trzy bramki Gal Gazu w Buczku   Relacja RYSZARDA TĘSIOROWSKIEGO W szóstej kolejce spotkań piłkarze Gal Gazu Galewice wygrali na wyjeździe z Orkanem BroWęg Buczek. Podopieczni Mariusza Marka wygrali 3:0, prowadząc do przerwy 2:0.

Orkan BroWęg Buczek – Gal Gaz Galewice 0:3 (0:2) 0:1 Gruszczyński (39) 0:2 Dyduch (45) 0:3 Błasik (55) Gal Gaz: Komar, Jaroch, Gruszcyński, Królikowski, Koniarczyk, Wróbel, Krawczyk, Micota (74 Woś), Okoń (79 Stasik), Kaczmarek (33 Dyduch), Błasik (65 Foryś).

16 września 2011

W tym meczu nie mogło być niespodzianki. Od początku Gal Gaz był piłkarsko lepszym zespołem pod każdym względem. Gdyby galewiczanie wykorzystali choć połowę dogodnych sytuacji, wynik mógłby być znacznie wyższy. Na pierwszą bramkę trzeba było jednak czekać do 39 min. kiedy to sędzia podyktował rzut karny za nieprzepisowe zagranie obrońcy gospodarzy na własnym polu karnym. W takim momencie nie zawiódł „etatowy” wykonawca jedenastek Krzysztof Gruszczyński i goście objęli prowadzenie. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy, doskonałą

prostopadłą piłkę otrzymał Damian Dyduch, uprzedził obrońców i lobem po raz drugi pokonał bramkarza Orkana. Po przerwie nadal przeważającą stroną byli podopieczni Mariusza Marka. Gospodarze co prawda próbowali zmienić losy spotkania, ale czynili nieporadnie. W 55 min. wynik meczu pięknym strzałem z 25 m. tuż przy słupku ustalił Patryk Błasik. Do końca rezultat nie uległ już zmianie mimo, że sytuacje były – m.in. po strzałach Błasika i Wróbla piłka trafiała w słupek bramki gospodarzy.

www.tugazeta.pl

Ostatnie dwa tygodnie to kolejne Pełne wyniki na: http://www.pzla. starty naszych lekkoatletów. pl/index.php?_a=2&_id=1742

03.09.2011 r. – Mityng 60-lecia OOZLA – Lekkoatletyczny Puchar Polski w Opolu Startowali: Katarzyna Wróbel – 9. na 100m (13.55s) 3. na 300m (43.89s) Żaneta Powolna – 7. na 800m (2:32.84) Mateusz Wróbel – 16. na 100m (13.17s); 6. na 300m (44.43s) Łukasz Gołąb – 13. na 400m (55.95s) Henryk Kukuła – 14. na 1500m (4:44.03) Andrzej Kuch – 1, skok w dal (7.37m)

10.09.2011 r. – Liga Lekkoatletyczna – I Liga – II rzut oraz Mityng Lekkoatletyczny w Łodzi Startowali: Katarzyna Wróbel – 10. na 100m (13.19s) 14. na 200m (27.17s) Żaneta Powolna – 3. na 1500m (5:16.67) Mateusz Wróbel – 31. na 100m (13.08s); 6. na 300m (44.43s) Łukasz Gołąb – 9. na 800m (2:05.94s) Pełne wyniki na: http://www.pzla. pl/index.php?_a=2&_id=1807


wydarzenia

1

Zwycięstwo na początek! Juniorzy WKS Prosna zwyciężają   WKS Wieluń – UKS Gal‑Gaz Galewice 1:2 (1:0)!!!

  Przed nami derby PROSNA: UKS GAL‑GAZ

W pierwszej kolejce ligi okręgowej, juniorzy młodsi UKS GalGaz Galewice pokonali w meczu wyjazdowym WKS Wieluń 2:1! Do przerwy podopieczni trenerów Marcina Patkowskiego i Romana Pazka przegrywali 1:0, po bramce straconej w trzeciej minucie spotkania z rzutu karnego. W drugiej części gry, gole Fabiana Bielenia i Bartosza Domala dały galewiczanom zwycięstwo! RELACJA

W I kolejce ligi okręgowej, juniorzy młodsi WKS Prosna Wieruszów wygrali swój pierwszy mecz w tym sezonie na wyjeździe z Piastem Błaszki 0-1! Bramkę na wagę 3 pkt zdobył Kamil Zawieja. Podopieczni Łukasza Jasińskiego przez całe spotkanie kontrolowali przebieg gry. Tym bardziej należą się im brawa ponieważ w drużynie przeciwnej grali także zawodnicy starsi z rocznika 1993/1994. Nasi pikarze (r. 1995/1996) wyszli na boisko w pełni skoncentrowani i zmobilizowani, co zaowocowało zwycięstwem nad gospodarzami. Wielkie brawa dla bramkarza Prosny Patryka Kalety który swoimi

WKS Wieluń – UKS Gal‑Gaz Galewice 1:2 (1:0) Bramki: 1:1 Fabian Bieleń 5’ (asysta Tomasz Gabas) 1:2 Bartosz Domal ’ (asysta Przemysław Śniady) Żółte kartki: M. Wojcieszak UKS Gal-Gaz Galewice: Wojcieszak – Piecuch, Tęsiorowski, Cierkosz, Stryjak – Gabas (od 66’ Cegiełka), Oszczęda, Gwiazda, Namyślak (od 41’ Jaskółka) – Śniady, Bieleń (od 57’ Domal) Od pierwszych minut spotkania UKS Gal-Gaz ruszył do zdecydowanego ataku. W 1 minucie na prowadzenie mógł wyprowadzić gości Przemysław Gwiazda, jednak jego uderzenie zza pola karnego o centymetry minęło słupek. W 3 minucie meczu sędzia podyktował rzut karny dla wielunian. W narożniku pola karnego, przewinienia na napastniku gospodarzy dopuścił się nasz bramkarz i było 1:0. W kolejnych 20 minutach widoczna była przewaga juniorów UKS Gal-Gaz. W tym fragmencie gry galewiczanie egzekwowali aż osiem rzutów rożnych. Uderzenia naszych zawodników blokowali obrońcy WKS-u albo świetnie interweniował bramkarz gospodarzy. W kilku sytuacjach trudno było uwierzyć, że piłka nie wpadła do siatki rywali. Tuż przed przerwą groźna akcja gospodarzy mogła zakończyć się utratą gola, jednak udanie interweniował Sebastian Piecuch. W drugiej połowie inicjatywa nadal należała do podopiecznych

Marcina Patkowskiego i Romana Pazka. W 56 minucie do prostopadłego podania doszedł Fabian Bieleń, który w pełnym biegu minął bramkarza z Wielunia i doprowadził do remisu! Minutę później po kontrze UKS Gal-Gaz do strzału sprzed linii pola karnego składał się wspomniany Bieleń, jednak został brutalnie sfaulowany. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że Fabian musiał opuścić boisko. Obrońca wielunian obejrzał „jedynie” żółtą kartkę. Uderzenie Przemysława Gwiazdy z rzutu wolnego przeszło tuż nad poprzeczką. WKS Wieluń w drugiej części gry miał dwie okazje do zdobycia gola, jednak piłka po strzałach gospodarzy mijała słupek bramki Mateusza Wojcieszaka. Znacznie więcej sytuacji do zdobycia gola mieli galewiczanie. W sytuacji sam na sam bramkarza nie zdołał jednak pokonać Radosław Jaskółka, a inne dobrze zapowiadające się akcje galewiczan były przerywane faulami, za co arbiter pokazywał kolejne żółte kartki gospodarzom. Po jednej z nich (drugiej w meczu) boisko musiał opuścić zawodnik Wielunia i ostatnie 10 minut UKS Gal-Gaz grał w przewadze. Gola na wagę zwycięstwa zdobył Bartosz Domal, który znalazł się w polu karnym i sprytnym uderzeniem „ze szpica” ustalił wynik na 2:1! U KS G a l - G a z G a l e w i c e w pierwszej kolejce ligi okręgowej juniorów, odniósł w pełni zasłużone zwycięstwo! W czwartek kolejne spotkanie ligi okręgowej. W drugiej kolejce zmierzymy się z Prosną Wieruszów. Mecz w Wieruszowie o godz. 16.00. Zapraszamy na stronę klubową: http://uksgalewice.blox.pl

www.tugazeta.pl

interwencjami tylko potwierdza swoje umiejętności i miejsce w drużynie. Dobry początek rundy jesiennej napawa optymizmem przed kolejnymi meczami. Zawodnikom dziękujemy za zaangażowanie w treningach i życzymy powodzenia w meczach. Wszystkich chętnych chłopców z Wieruszowa i okolic – roczniki 1993/1996 zapraszamy na treningi na stadion Wieruszowskiej Prosny w poniedziałki, środy i czwartki o godz. 18.00! PROSNA WIERUSZÓW: Kaleta – Czarnasiak, Zawieja, Przysiecki, Wypych – Rzeźnik,

Smorawski (Rybak), Tomala, Gollmer – Pietrzak, Karbowski. W najbliższy czwartek zapraszamy wszystkich kibiców na mecz juniorów Prosna Wieruszów – UKS Gal Gaz Galewice o godz. 17.00! !!   REMEK

Poszukują sponsora tytularnego ligi Apel WPLS

Wieruszowska Powiatowa Liga Siatkówki poszukuje sponsora tytularnego!!! Firmie lub osobie prywatnej proponujemy: · Nazwę początkowa ligi w postaci: XXX WIERUSZOWSKA POWIATOWA LIGA SIATKÓWKI (gdzie XXX to miejsce przeznaczone na nazwę sponsora) · Dane sponsora zostaną umieszczone na naszej stronie www np. w postaci logo, opisu czy też zdjęć · Logo WPLS zostanie przebudowane na potrzeby sponsorskie · Wszystkie artykuły wysyłane do lokalnych gazet będą opatrzone logiem ligi · Sponsor będzie również zasiadał w Zarządzie Ligi · Sponsor może uczestniczyć we wszystkim imprezach sportowych czy też spotkaniach organizowanych przez Zarząd WPLS.

Sponsorzy mogą zgłaszać się do 21.09.2011 r. Zapraszamy do współpracy! !! Kontakt w tej sprawie: Członek Zarządu Ligi Dawid Matuszek Tel:. +48 661 703 518 Mail:. zaive@wp.pl STRONA WWW: http://www.wpls.ligspace.pl

REKLAMA

SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWE – sosna KOMINKOWE – brzoza, dąb, olcha SPRZEDAŻ TARCICY I WIĘŹBY DACHOWEJ Fachowe ścinanie drzew także na terenie posesji

ZPHU DREWIX – telefon: 669 446 999

NAPRAWA SPRZĘTU AGD KLIMATYZACJA

Wieruszów, ul. PKWN 8 Sławomir Cieśla

Tel: 62 78 41 106 501 444 925

REKLAMA

Ochrona: • • • •

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

Osób Obiektów Imprez masowych Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607 253 433 oraz 062 78 42 659

NAPRAWY SPRZĘTU AGD RZETELNIE I TANIO naprawy sprzetu AGD w domu klienta. Naprawa: pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek gazowych oraz ogólne chłodnictwo i klimatyzacja.

Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia. Wieruszów ul Warszawska 86a

Tel. 0 607 419 958

www.tugazeta.pl

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

BRYŁKA

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH  PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW  REGULACJA KÓŁ (ZBIEŻNOŚĆ)  MECHANIKA, WYMIANA I WYWAŻANIE OPON WIERUSZÓW UL. WITOSA 2 i FABRYCZNA 37 TEL. (62) 783 13 40 i (62) 78 41 654 KOM. 698 674 597 i 602 764 275

ZAPRASZAMY PN – PT 7:00 – 18:00 SO 7:00 – 15:00

OFERUJEMY ATRAKCYJNE PROMOCJE

16 września 2011


OGŁOSzenia • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.tugazeta.pl należy wysłać SMS pod numer 7555 o treści: PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI I WZORU (Redakcja nie odpowiada za błędne wpisanie kodu ogłoszenia) KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie 150 znaków),

np.: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt: 284 411 231 Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji.

Koszt wysłania jednego SMS – 5 złotych plus VAT. Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w gazecie oraz 2 tygodnie emisji na www.tugazeta.pl W każdym kolejnym wydaniu gazety zamieszczane są ogłoszenia, które dotrą do redakcji do środy rano. Ogłoszenia z kategorii SZUKAM PRACY, ODDAM ZA DARMO, POTRZEBUJĘ POMOCY itp., będą ukazywać się bezpłatnie

NIERUCHOMOŚCI Kupię dom, minimum 3 pokoje, wolnostojacy, do zamieszkania od zaraz, kontakt 4-7-321 (7) DOBRA OKAZJA! Sprzedam lokal mieszkalny o łącznej powierzchni 32,3 m.kw. (w składzie: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, i przedpokój) Wieruszów ul. Wschodnia 2. Propozycja cenowa wg cen rynkowych. WYPOSAŻENIE GRATIS!. Tel: 0 71 14 (7 – 4e) Mieszkanie do wynajęcia w centrum Wieruszowa. Tel: 01 811 788 (7) Sprzedam mieszkanie własnościowe o powierzchni 24 m.kw. w Wieruszowie os. Fabryczna. Telefon: 13 01 374 (7) Sprzedam mieszkanie na 3 pietrze 0 m. w Wieruszowie, lub zamienię na niżej położone. Kontakt: 81 04 040 (7) Pilnie sprzedam działkę 30 arów lub więcej w Walichnowach przy głównej drodze blisko park szkoła sklepy (7) Sprzedam-OKAZJA! Wrocław Śródmieście, kawalerka z oddzielną sypialnią – 40 m. Wyposażone, gotowe do zamieszkania. Tel: 02 343 818 lub 02 23 837 (7) Sprzedam działkę o pow.0,4ha w miejscowości Osowa. Możliwość podziału. Kontakt:04 7 3 (7) Kupię działkę w TYBLACH tel.  77 88 4 (7) Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie – Wschodnia. 38 m.kw., 2 pokoje, kuchnia, balkon, I piętro, stan dobry. Tel: 74 032 10 (7) Sprzedam działkę przy nowym rondzie na obwodnicy wieruszowskiej 1.30ha. Kontakt:02 3 0 (7) Sprzedam gospodarstwo rolne 8,11 ha w skład wchdzą zabudowania lasy pola laki Gąszcze 120.000zl tel.7 31 08 dzwonić po 1 (7) Sprzedam NOWY BUDYNEK w Wieruszowie ul.Polna Istnieje możliwość kupienia części budynku(lokal) Kontakt 01 811 811 (78) Sprzedam DZIAŁKI w Wieruszowie ul.Polna (przed obwodnicą) o pow. 30ar,12ar tel. (71) 80 304 (78) Do wynajęcia kawalerka w Poznaniu na ulicy Łozowej. Kontakt 07 084  (78) W mieszkaniu studenckim wynajmę 2 pokoje dwuosobowe w pełni umeblowane, okolice pl.Grunwaldzkiego. Kontakt:O8 73 OO (78) Pilnie szukam domu lub mieszkania do wynajęcia na terenie gminy Bolesławiec powiat Wieruszów. Kontakt:1 38 0 (78) Sprzedam siedlisko w Wiewiórce 2 domy murowany i drewniany budynki gospodarcze na działce 32ar dom do zamieszkania cena180tys kontakt tel 07 13 10 (78) Sprzedam działkę budowlana w KLINACH (koło Kępna) o powierzchni 0 arów. Kontakt: 0 7 87 (78) Pilnie zamienię dom 180 m. kw. z zabudowaniem i działką  ar. Jest dom gospodarczy, garaż, mała szklarnia, ogródek warzywny, drzewa owocowe. Zamienię to na mieszkanie w bloku – I piętro lub parter 34 – 38 m.kw z dopłatą. Miłe osiedle i blisko (78) Sprzedam działkę w Wieruszowie o pow.

16 września 2011

10 ar. przy ulicy Wieluńskiej. Kontakt:12 8 10 (78) USŁUGI DJTIGER, imprezy okolicznościowe-oprawa muzyczna-nagłośnienie-oświetlenie. Muzyka lata 0’s-0’s & nowe przeboje! www. djtiger.pl kom. 2-8-8-8 (7) Skup samochodów do złomowania Odbiór laweta 71 0 871 (7) GABINET WETERYNARYJNY IRIS Wieruszów ul. Kępinska  tel. 0 43 471. Leczenie zachowawcze, chirurgia, badania lab. szczepienia, wizyty domowe. (7) Skup samochodów do złomowania Odbiór laweta 71 0 871 (78) Sprzedaż drewna, więźby dachowej, tarcicy, przycinka krzewów i koron drzew oraz wycinanie drzew trudnych. Kontakt 4 48 21 (78) Sprzedaż drewna kominkowego. Pocięte i połupane – układane na paletach. Tel. 03-74-23 (78) SKŁAD OPAŁU – Dobrydział  – OFERUJE do sprzedaży: WĘGIEL KOSTKA, ORZECH, MIAŁ, EKOGROSZEK WORKOWANY. Telefon 07 134 37, www.opalwieruszow. pl (78) Usługi Remontowe PŁYTKI GŁADZIE MALOWANIE PLYTY K-G TAPETY ITP TEL:782 07 32 (78) Piaskowanie, Usługi spawalnicze, spawanie Aluminium Kwasówki i zwykłej stali Tel.782 07 32 (78) Hurtownia oferuje odzież używaną – sortowaną tzw.mix wysokiej jakości w cenie 22zł za kg. Uwaga: kolekcja jesienna. Super jakość – kontakt 08 3 74 2 (78) Skup złomu i metali kolorowych. Najlepsze ceny – dojazd do klienta. Tel kontaktowy 01 17 218 (78) MOTORYZACYJNE Sprzedam opel omega kombi 8r.18tys km,bordo metalik,klimatyzacja,letnie kola alufelgi+kola zimowe,nowy rozrząd,akumulator.000zl 2-8-8-8 (7) Sprzedam vw passat fl. 1tdi 2001 r. 180tys. km. zarejestrowany po wymianie rozrządu nowy akumulator klocki. Cena.17.200 do neg. Tel.03 282 03 (7)

SKŁAD OPALU

OFERUJE do sprzedaży: WĘGIEL - KOSTKA, ORZECH MIAŁ EKOGROSZEK WORKOWANY Dobrydzial 5 Telefon 507 134 397 www.opalwieruszow.pl

Sprzedam SUZUKI ALTO rok 17 poj 1,0 z gazem, cena 3000,00 zl kontakt 0 131 2 (7) Sprzedam CITROEN SAXO rok prod. 1 silnik 1.1 z LPG, kolor zloty, jeżdżący, do remontu, cena do uzgodnienia tel. 3 00 003 (7) Sprzedam Forda Mondeo8r Stan BdB 100%sprawny klima itd. 400zl do negocjacji Pilne  72 420 (7)

Sprzedam grubościowko-wyrówniarkę JAROMA. Kontakt: 07 74 01 31 (7) Sprzedam włoski skuter Malaguti F1 pojemność 0cm3 rok produkcji 17 r. Cena 2200zl tel 724 134 2 dzwonić po godz 1 (7) Sprzedam SEAT IBIZA. Rok prod. 18 – silnik 1.4. Zadbany, garażowany. Telefon:  1 4 (7) Sprzedam mercedesa 307 duża skrzynia cena 3.00 zł. Tel: 0 74 84 (78) Sprzedam ciągnik T2 w dobrym stanie. Kontakt 02 70 3 (78) Sprzedam pilnie toyotę yaris  tys.11 11 033 (78) Sprzedam PEUGEOT 207 rocznik 2007. szarozielony metalik.klima. Garażowany. Pierwszy właściciel. Przebieg 0 tys.0 48 41 (78) SPRZEDAM Sprzedam owies Kontakt  121 281 (7) SPRZEDAM KROWĘ CIELNĄ I JAŁÓWKĘ. KONTAKT 0 023 1 lub 02 784743. (7) Sprzedam grubościowko-wyrówniarkę JAROMA. Kontakt: 07 74 01 31 (7) Sprzedam króliki i kaczki do uboju. Tel: 721 040 2 (7) Sprzedam 1 ton owsa,oraz siano w kostkach. Tel 783 74 11 (7) Sprzedam pszenice, pszenżyto, owies, ziemniaki bryza i vineta tel. 8 82 80 (7) SPRZEDAM 1 HA LASU (2 lat). Kolonia Osiek. Telefon: 72 071 887. Dzwonić po 18.00 (7) SPRZEDAM PROSIĘTA, 20SZTUK CENA 140zl/ szt do malej negocjacji. Zdżary Tel 888 41 83 (78) Sprzedam krowę w wieku 4 lat.  miesiąc cielna.Kontakt:10  3 (78) Sprzedam klacz pełnej krwi angielskiej, bardzo dobry charakter. Szczegóły pod numerem 08 4 101. (78) Sprzedam warchlaki 30 szt. Kontakt: 0 4 117 (78) Sprzedam bardzo tanio roczną suczkę rasy maltańczyk (wraz z akcesoriami i sofa dla psa). Kontakt: 72 4 00 (78) Sprzedam tanio używany piec C.O 1,0 m z pompką obiegową, regulatorem temperatury oraz bojler elek. z wężownicą do C.0 tel. 3 4 237 (78) Sprzedam węgiel EKOGROSZEK 0 zł tona tel 0 74 84 (78) Sprzedam łóżko rehabilitacyjne, cewniki urologiczne wewnętrzne Nolaten rozmiar 14.. Telefon: 7 774 41 (78) KUPIĘ Kupię opony rolnicze wszystkie rozmiary nawet uszkodzone. Tel: 833 27 (7) Kupię jabłka przemysłowe (spady) Mieleszyn 204 tel.01 87 24 (78) PRACA Pilnie poszukuję pracy. Kobieta 4 lat techniki ekonomista. Bdb znajomość pracy na komputerze(praca z różnymi programami), obsługa ksero, faksu, prowadzenie kadr, prowadzenie niepełnej księgowości, słaba znajomość j. niemieckiego i rosyjskiego 01 77 47 (7)

www.tugazeta.pl

11 Pilnie potrzebuję pracy. Kobieta 4 lat. Bardzo dobra znajomość pracy na komputerze, obsługa ksero, faksu, prowadzenie kadr, niepełnej księgowości. Podejmę również każdą inną pracę oprócz szycia. (Sokolniki i okolice) kontakt 01 77 47 (7) FHU DUKAT zatrudni kierowce w transporcie miedzynarodowym kat. C+E. Wymagane doświadczenie min.1 rok. Tel. 01 247 20. (7) Poszukujemy młodych zdolnych instrumentalistów,wokalistów i wokalistek do zespołu muzycznego. Kontakt tel.0 88 33 (7) Korporacja Prawno – Finansowa Feniks poszukuje osób do współpracy. Wymagania: własny samochód, chęć do pracy z ludźmi. CV na maila: piotr.matyja@korporacja – feniks.com Tel: 71 88 78 (7) Firma SPOL zatrudni SZEFA PRODUKCJI odzieży damskiej – lekkiej. Wynagrodzenie do uzgodnienia. tel: 07 03 03 oraz 07 3 84 (7) PRZYJMĘ TAPICERÓW Z DOŚWIADCZENIEM TEL. 721 10 223 (7) Młody mężczyzna poszukuje jakiejkolwiek pracy na terenie Wieruszowa lub

w okolicach. Posiadam uprawnienia na wózki widłowe, prawo jazdy kat.B telkontaktowy-7-3-113. (7) Legalna praca w Holandii przy tulipanach 1200euro/mies. Proszę wysyłać CV na praca.tulipany@gmail.com (78) Podejmę się opieki nad dzieckiem lub osoba starsza na terenie Wieruszowa lub okolic. Tel. 724 10 137 (77 – 80) NAUKA Korepetycje z języka niemieckiego szkoła podstawowa gimnazjum technikum. Możliwość dojazdu do ucznia. Kontakt 1 81 104 (7) Korepetycje z języka angielskiego – tel: 72 777 2 (7) Lekcje gry na instrumentach klawiszowych i gitarze, niezapomniana przygoda z muzyka, tel. 0 141 328 (78) Korepetycje z chemii ogólnej,organicznej,nieorganicznej,biochemii dla uczniów szkol podstawowych,gimnazjum,liceum. Kontakt: 01 42 238 (78) Korepetycje z matematyki i fizyki. Profesjonalnie i solidnie. Możliwy dojazd do ucznia. Zapraszam. 2 27 312 (78) Korepetycje z języka niemieckiego. Kontakt: 0 733 1 (78)

Kursy na wózki widłowe (300 zł), palacz CO, szkolenia elektryków, obsługa pilarek, obsługa stacji paliw LPG, żurawie HDS, suwnice, bhp, p.poż, pierwsza pomoc, obsługa firm z zakresu bhp i wiele innych …

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Andrzej Kalemba Wieluń, ul. mjr Lewińskiego 1 tel. 43 843 21 86, 04 6 709 www.kursy‑wielun.pl

PROFESJONALNE PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH SPAWANIE ALUMINIUM, KWASÓWKI itp

Rafał Świsulski

Wieruszów, ul Witosa 8 Tel: 691 407 369, 605 277 105

USŁUGI KRAWIECKIE

"U WIOLI" Miarowe szycie sukien ślubnych i wieczorowych Wieruszów ul. Osiedlowa 1G Tel. 693 618 933

Diagnostyka terapia i rehabilitacja dzieci - Integracja Sensoryczna - NDT - Bobath - Konsultacje ze specjalistą diagnostyki i rehabilitacji noworodkowej, logopedą dr Teresą Kaczan - Staże i praktyki dla terapeutów i studentów Pedagog specjalny Beata Szydłowska Tel 508 296 772

NAUKA JAZDY Łukasz Górecki

Zaprasza na kurs Prawa Jazdy - Kat "B" Rozpoczęcie nowego kursu

06.09.2011

Wakacyjny kurs

Szybko Bezstresowo

Fachowo

Kontakt: 693 413 931

AUTO-GAZ Piotr Tomczyk

Montaż instalacji gazowych do samochodów. Mechanika samochodowa. Wieruszów ul. Polna 23 Tel. 505 104 560 oraz 62 78 313 17

MECHANIKA POJAZDOWA ∙ Naprawy blacharskie, lakiernicze i zawieszeń ∙ Geometria kół ∙ Wymiana rozrządów ∙ i inne

TANIO I SOLIDNIE

Mirków 112 Kontakt: 883 705 575, 62 78 40 224


reKLaMa

12

KUCHNIA MASTERCOOK KOLOR INOX

WIERUSZÓW ul. Wrocławska 12 Tel. 602 779 651

PRALKA AMICA 1000 OBR. A+ AUTOMATYKA WAGOWA

ZEGAR ELEKTRONICZNY TERMOOBIEG

779 zł

959 zł

TELEWIZJA n 42 KANAŁY PO POLSKU 11 KANAŁÓW HD TYLKO 39 ZŁ

1 339 zł TELEWIZOR SAMSUNG 32 " FULL HD, 4 HDMI, 2 ZŁĄCZA USB

WIERUSZÓW ul. Wrocławska 12 Tel. 602 779 651

reklama – e-mail: reklama@tugazeta.pl • tel. 883 917 688 SPRZEDAŻ I MONTAŻ DRZWI I OKIEN pcv, aluminium, drewno, okna dachowe, bramy garażowe

D” U B M O

„T NAJNIŻSZE CENY!!! NAJLEPSZA JAKOŚĆ!!! Wejdź na stronę www.oknatombud.pl

MONTAŻ

• rolet zewnętrznych i wewnętrznych • żaluzji, rolosów, • boazerii pcv • moskitiery TOM-BUD Tomasz Łuczak tel. 62 58 10 301, kom. 601 756 467 tombud@autograf.pl

www.tugazeta.pl

INFOLINIA tel. 800 120 220

16 września 2011

Lacznik nr79  

Lacznik nr79

Advertisement