Page 1

• • • • • •

PANELE PODŁOGOWE DESKA BARLINECKA PŁYTY MEBLOWE BLATY KUCHENNE PŁYTY BUDOWLANE:OSB, MFP, P5 SKLEJKA

PIANKA DO PANELI GRATIS!!!

P.H.U. Juszczak Sp. j. ul. Teklinowska 16 B, 98-4 Wieruszów – Hurtownia Artykułów Przemysłowych Tel. (62) 58 1 11, (62) 58 11 271 Fax. (62) 58 11 27 PFLEIDERER PARTNER

REDAKCJA: tel. 01 154 08, e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 88 1 88 e-mail: reklama@tugazeta.pl

GAZETA BEZPŁATNA

Nr 0 (2) • Rok II  lipca  r.

Szybki Internet w Tyblach

Dzięki uprzejmości Zarządu WITAR Tartak Tyble Sp. z o. o. firma Wifimax uruchomiła szybki nadajnik szerokopasmowego Internetu. Zespół Wifimax już od 5 lat oferuje mieszkańcom powiatów wieruszowskiego i kępińskiego dostęp do Internetu. Korzystając z naszych usług posiadają Państwo gwarancję szybkiego dostępu do sieci, a także nielimitowanego pobierania i przesyłania plików. Gwarantowana szybkość naszego łącza zaspokaja oczekiwania każdego odbiorcy. Nasza oferta obejmuje szeroki wybór usług związanych z siecią Internetową. Wdrażamy zarówno sprawdzone jak i nowatorskie technologie pozwalające sprawnie wykorzystać potencjał klienta. Nasze rozwiązania są oparte na doświadczeniu i znajomości warunków rynku teleinformatycznego, który wciąż ulega dynamicznemu rozwojowi tworząc nową, potrzebną dziedzinę życia, bez której coraz trudniej jest znaleźć się w naszych realiach. Korzystając z naszych usług płacą Państwo miesięczny abonament w wysokości 45 zł brutto, natomiast koszt instalacji zależny jest od okresu umowy: • umowa na 2 lata – 100 zł • umowa na 1 rok – 150 zł • umowa na czas nieokreślony – 20 zł Więcej informacji można uzyskać: tel. 51 051 10 wifimax@wifimax.pl www.wifimax.pl Wszystkim naszym obecnym i przyszłym klientom życzymy owocnej współpracy. Z poważaniem Zespół Wifimax

w w w. t u ga ze ta. p l

RYBY DO RZEKI Zapraszam Państwa na FINAŁ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ przeprowadzonej w ramach I Ogólnopolskiego Biegu Rzeką Prosną, której celem było zarybienie rzeki Prosny.

Już wiem, że za zebraną kwotę uda się zakupić  sztuk -letniej brzany. Ryba ta, żyła kiedyś w Prośnie. Dowiedziałam się od przedstawiciela Polskiego Związku Wędkarskiego – Wieruszów, że próbowano już przywrócić populację ryb tego gatunku do życia w Prośnie. Niestety do tej pory – bezskutecznie.  sierpnia br. o godz. . mamy szansę tego dokonać. Spotykamy się przy elektrowni wodnej w Kowalówce.

Chciałabym, żeby każdy z nas osobiście wpuścił swoją rybę do rzeki i poczuł, że wziął udział w zarybianiu Prosny. Twoja Brzana czeka na Ciebie – PRZYJDŹ I DAJ JEJ SZANSĘ POZNAĆ PROSNĘ! Do zobaczenia nad Prosną,

Iwona Kaźmierska-Małyska Prezes Zarządu Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „WIKTORIA”

Wniebowzięte małżeństwo

Mirosława i Piotr Mieszała z Galewic tworzą od wielu lat szczęśliwe małżeństwo. Na ostatnich Dniach Gminy dobitnie to potwierdzili.  str. 

XXI Dni Czastar

Ostatni weekend w gminie Czastary przebiegał pod znakiem zabawy. Wszystko za sprawą XXI już Dni Czastar. Dwudniowa impreza to szereg atrakcji dla mieszkańców i ich gości.  str. 


wydarzenia

2

Przygarnij ją   UG Sokolniki zwolni cię z opłat za tego psa Po raz kolejny zwracamy się z prośbą do ludzi o dobrym sercu o przygarnięcie porzuconego czworonoga. Pies (suczka) jest młody i zadbany. Jest łagodny i bardzo przyjacielski. Pies został znaleziony przez mieszkańca naszej gminy w okolicach Walichnów w krzakach z ciężkim łańcuchem przytwierdzonym do ziemi. Osoby zainteresowane przygarnięciem proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Sokolnikach w biurze nr  lub telefonicznie pod numerem  . Osoba, która przygarnie psa zostanie zwolniona z obowiązku płacenia podatku za posiadanie

psa (na terenie Gminy Sokolniki). Przed przekazaniem nowemu właścicielowi pies zostanie zaszczepiony na koszt Gminy.

Będą wyli. W ramach ćwiczeń.

  Ogłoszenie burmistrza Wieruszowa Burmistrz Wieruszowa ogłasza, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 255/2011 Wojewody Łódzkiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego w dniu 01 sierpnia 2011 r. o godz. 1.00 zostanie przeprowadzony trening systemów wykrywania i alarmowania poprzez wyemitowanie modulowanego dźwięku syren alarmowych w okresie jednej minuty.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 1 pkt  ustawy z dnia 2 marca 200 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 1, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 1 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  sierpnia  r. do  sierpnia  r. w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, przy ul. Rynek 1-, 8-400 Wieruszów w godz. od 8 do 15 (pok. nr 2, II piętro). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  sierpnia  r. w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie o godz.  w sali Sesyjnej (pok. nr , I piętro). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wieruszowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  września  r. Jednocześnie, na podstawie art.  ust. 1 ustawy z dnia  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 1 poz. 122 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 8 sierpnia 2011 r. do 2 sierpnia 2011 r. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym wyżej mowa. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-, 8-400 Wieruszów, w godz. od 8.00 do 15.00 (pok. nr 2, II piętro). Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w terminie wyłożenia.

Przygarnij kotki, przygarnij psa   Urząd Miejski w Wieruszowie szuka opiekunów dla zwierząt

Urząd Miejski w Wieruszowie szuka właścicieli dla bezdomnych kotków. Urocze  kotki są jeszcze przy matce, która również potrzebuje domu. Od kilku dni opiekuje się nimi mieszkanka Wieruszowa, jednak nie jest w stanie zapewnić im dłużej opieki z uwagi na ograniczone środki finansowe. Kotki są samodzielne, same jedzą, niestety boją się człowieka, ale jeśli zostaną otoczone czułą opieką na pewno szybko się oswoją. Zwracamy się do ludzi o dobrym sercu o przygarnięcie bezdomnych kociaków. Szukamy również właściciela dla szczeniaka – białej suczki w czarne łatki, która przybłąkała się lub została podrzucona do mieszkańca Wieruszowa. Piesek

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone: . w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie ul. Rynek 1-, 8-400 Wieruszów w godz. od 8.00 do 15.00; . za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 10 poz. 1450 z późn. zm.) na adres e-mail: um@wieruszow.pl W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica”. Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi lub wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Wieruszowa, złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. Burmistrz Wieruszowa /-/ Bogdan Nawrocki

ZABAWA SMS – WYGRAJ PALIWO ZA  ZŁ jest już samodzielny i pozytywnie nastawiony do człowieka. Osoby zainteresowane przygarnięciem zwierząt proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, pok. , lub pod numerem telefonu 2-8-1-58. Mamy nadzieję, że znajdzie się osoba, w której domu i sercu zagości nowy mieszkaniec.

ŁACZNIK Wydawca – Łącznik Urszula Przybył Redaktor naczelny – Rafał Przybył, tel.    Skład i łamanie: APR KORA, Kępno, tel.  2   Druk: Polskapresse Wrocław Administrator www: Karol Dąbrowski www.tugazeta.pl REDAKCJA Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA 2a, - WIERUSZÓW Tel.   , e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel.   , e-mail: reklama@tugazeta.pl Współpraca: Łukasz Wilk, Ryszard Tęsiorowski, Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA 2a, - WIERUSZÓW

Sponsorem zabawy jest STACJA BENZYNOWA WYSZANÓW MT-ex

Czynna od pn do pt w godz: . – 2. w sobotyw godz: . – . W weekendy NIŻSZE CENY. Dostawcą paliw jest BP

ZAGRAJ Z NAMI I ODPOWIEDZ:

Gdzie 14 sierpnia odbędzie się I BIEG DOLINĄ PROSNY organizowany przez samych mieszkańców? A) Ostrówek

B) Głaz

C) Osiek

Rozwiązanie znajdziesz w tym numerze ŁĄCZNIKA. Wyślij je na numer 7255 w następujący sposób:

AA.HASLO(spacja – czyli przerwa między wyrazami)TREŚĆ ROZWIĄZANIA, np.: AA.HASLO Kowalski Całkowity koszt SMS – 2,44 zł

W ostatniej zabawie SMS paliwo za 50 zł ufundowane przez wyszanowską staję MT-ex wygrała

Pan PIOTR SIEJAKOWSKI z WIERUSZOWA. GRATULUJEMY. www.tugazeta.pl

29 lipca 2011


wydarzenia

3

Wszyscy jesteście nieszczęśliwi   BARDZO SMUTNY MATERIAŁ Wójt Łubnic Henryk Ciosek to kłamca a I Ogólnopolski Bieg Rzeką Prosną to bagno polityczne i impreza przygotowana przez przestępców – to tylko niektóre tezy wynikające z „nadrzecznego” spotkania z redaktorem naczelnym Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego

Jerzym Przybyłem. Poza tym jak wynika z dokumentu – dla właściciela niezależnej gazety wójt Ciosek to nikt inny jak HENIU – po prostu kolega a patrząc na zdrobnienia nawet koleżka… JURKA. Poniższy materiał był tak naprawdę gotowy 15 lipca. Organizacja ogólnopolskiej imprezy w powiecie wieruszowskim, to nie tylko niezmierzony niczym wysiłek wielu mieszkańców – to także znaki zapytania. Między innymi ten: czy w ogóle przygotowywane przedsięwzięcie się odbędzie. Ilustrowany Tygodnik Powiatowy ze swym naczelnym robił wszystko, aby zablokować unikalną na skalę Polski inicjatywę. Kiedy w piątek poprzedzający start zawodników na wyszanowskim boisku odbywało

się zebranie organizatorów i wolontariuszy, na trasie biegu pojawił się szef ITP. Zupełnie nieprzypadkowo. Informacja o spotkaniu była podana publicznie. Jerzy Przybył był przekonany, że „pokona” w tym czasie trasę samotnie szukając wyciętych drzew i zniszczonych zbóż.

Ponoć je znalazł, lecz… nie chciał pokazać. Kiedy nagle pojawiła się kamera był zaskoczony. Później zaczął „zaskakiwać” sam. Na miejscu pojawiły się 2 wezwane przez ITP radiowozy. To akurat żadne novum – od ponad roku wpływają na nas doniesienia w różnych sprawach. Ostatnie to żądanie ujawnienia danych Internautów – np.: GROTA, SADDIKA i INITRAMA. Według ITP. za tymi NICKAMI kryją się redagujący gazetę ŁĄCZNIK. Taki wniosek jest co najmniej dziwny po śledztwie prowadzonym na wniosek prokuratury w którym ustalono, że autorem gróźb karalnych wystosowanych w stronę gazety Łącznik była ostatnio redakcja Ilustrowanego Tygodnika Powiatowego – np.:

grożąc pobiciem – dokładnie: potłuczeniem ryja. Niestety trudno znaleźć osobę, która poczyniła takie wpisy z redakcyjnych komputerów – w końcu ITP. to system niekończących się korytarzy, biur i niezliczonej liczby dziennikarzy – oczywiście śledczych. Jerzy Przybył poczuł się… zaczepiony nad rzeką. Według niego doszło nawet do czynnej napaści. Chciał donieść o wyciętych drzewach i zmarnowanych, kukurydzianych polach – na miejscu imprezy pojawił się w trosce o środowisko naturalne. Troska pojawiła się zupełnie spontanicznie – inaczej nie można tego nazwać. Nie było jej w 2001 roku, ani nawet w 2010, kiedy Prosna leżała pod tonami śmieci. Redaktor naczelny nie chciał wskazać miejsca przestępstwa ustalonego żmudnym, dziennikarskim śledztwem (patrz trasa biegu). Tłumaczył, że ma krótkie spodnie i… pełne buty. Przypomnijmy, że w tym samym ubiorze miał ponoć znaleźć dowody. Równie trudno było mu odpowiadać na resztę pytań. Najczęściej padające zwroty to: jesteście nieszczęśliwi, jesteście biedni, to napastowanie, to napad. Skąd w całej historii wziął się wójt Ciosek? Kiedy rozwoziliśmy zaproszenia do wszystkich wójtów mając ich za przedstawicieli mieszkańców i chcąc by impreza stała się okazją do świętowania całego powiatu nasz redakcyjny kolega usłyszał od włodarza Łubnic na korytarzu i w obecności urzędników, (tu: cytat) „że dzwonił do niego Jurek i powiedział, że to polityczna impreza.” Henryk Ciosek wierzy

Czego nie ukradli, to zniszczyli   Pomnik papieża bez pastorału

takim zadupiem (…) – usłyszeliśmy podczas jednego z przesłuchań. Nam to nie odpowiada. Dlatego wzywamy Jerzego Przybyła, Annę Świegot, Henryka Cioska i wszystkich, którym filozofia ITP. jest bliska do publicznego spotkania. Stańmy naprzeciw siebie – porozmawiajmy w obecności Czytelników, skrzywdzonych przez was ludzi i oczywiście w obecności kamer. My dostosujemy się do czasu i miejsca. P.S. Podczas przygotowań trasy żadne drzewo nie zostało wycięte, natomiast drewno wyciągnięte z nurtów Prosny pozostaje na brzegu. Według informacji z urzędu mogą je zabrać właściciele pól, które do tych miejsc przylegają. Jedyne powalone drzewa to zasługa bytujących kiedyś na tym odcinku bobrów. Aż trudno się doczekać chwili, kiedy za sprawą naczelnego ITP. zobaczymy je nie gdzie indziej jak na jednej z sal sądowych skute od ogonów po łapy kajdanami. Materiał filmowy do obejrzenia na www.tugazeta.pl lub bezpośrednio na YouTube po wpisaniu tytułu: Wszyscy jesteście nieszczęśliwi.

I FESTYN KULTURALNO-SPORTOWY MIELESZYNEK 2011 Szanowni Państwo, Zapraszam do udziału i współorganizacji I Festynu Kulturalno­‑Sportowego, który odbędzie się w dniach 3-4 września 2011 roku w Mieleszynku. Podczas festynu zostanie rozegrany I Turniej Międzygminny o Puchar Przechodni Fundacji „WIKTORIA” dla Najaktywniejszej Gminy.

W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy pozbawili pomnik Jana Pawła II stojący przed kościołem p.w. Świętego Stanisława i Matki Boskiej Cz ęsto chowskiej w Wieruszowie pastorału. Ten element składał się z części metalowej (dół) i gipsowo cementowej (góra). Wandale roztrzaskali figurę Chrystusa rozrzucając ją na chodniku, natomiast część metalową zabrali ze sobą. Policja prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające.

www.tugazeta.pl 29 lipca 2011

Jerzemu Przybyłowi. Naczelny ITP stawia jednak swojego „wyznawcę” pod ścianą, mówiąc do kamery, że takiego telefonu nie wykonywał. Najbardziej smutne jest to, że Henryk Ciosek i Jerzy Przybył widzą politykę nawet w rzece i wśród zwykłych ludzi, którzy brali urlopy po to, byśmy nie musieli się wstydzić za stan Prosny przed gośćmi z Polski. Widzą politykę wśród osób, które nigdy do żadnej partii nie należały sami mając doświadczenia w PSLowskiej ZGODZIE, lepperowskiej SAMOOBRONIE czy SLD. Tutaj tak naprawdę nie chodzi o żaden konflikt między gazetami. Jerzy Przybył i jego „wierni” to hochsztaplerka czująca się w naszym powiecie bezkarnie – mogąca obrażać, manipulować i posługiwać się językiem pomówień uciekając cały czas od bezpośredniej konfrontacji. Z tego typu zjawiskiem poradzono sobie według jednego z prokuratorów w Ostrzeszowie, Wieluniu i Kępnie. Niestety Wieruszów według tej samej osoby jest przychylny takim zachowaniom. – Widocznie Jerzy Przybył i jego filozofia wam odpowiada i dlatego jesteście

www.tugazeta.pl

Turniej będzie podzielony na 5 kategorii: sport • kultura • ekologia • kulinaria • bezpieczeństwo • Już teraz zapraszamy, przedszkola, szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich, orkiestry dęte, Ochotnicze Straże Pożarne, Związki Wędkarskie do kontaktowania się z nami w celu dokonania zgłoszeń drużyn do poszczególnych zawodów. Zapraszamy media, przedsiębiorców, banki, agencje ubezpieczeniowe i wszystkie podmioty, które chciałyby zaistnieć podczas I Festynu Kulturalno-Sportowego do składania ofert współpracy. Wkrótce na stronie www.fundacjawiktoria.pl zostanie zamieszczony ramowy program festynu. Z wyrazami szacunku, Iwona Kaźmierska-Małyska Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „WIKTORIA”


wydarzenia

4

Szczęśliwy autobus Wniebowzięte małżeństwo zaparkował w Galewicach   Wygrali lot balonem   Inicjatywa Fundacji HAPPY KIDS Stary, poczciwy, węgierski przegubowiec Ikarus tym razem stanął na murawie galewickiego Orła. Kolorowo pomalowany i zaadaptowany na plac zabaw przywozi dzieciakom, które nie mogły wyjechać

podróżują z prezesem Aleksandrem Kartasińskim wolontariusze – między innymi z Wietnamu i Chin. Uczestniczą w zabawach i uczą najmłodszych języka angielskiego. W ostatnią niedzielę ini-

Mirosława i Piotr Mieszała z Galewic tworzą od wielu lat szczęśliwe małżeństwo. Na ostatnich Dniach Gminy dobitnie to potwierdzili. Organizatorzy jako jedną z atrakcji przygotowali loterię – na niej wiele fantów. 2 niezależne od siebie losy to swoiste bilety na lot balonem – atrakcję ufundowaną przez pilota Axela Küllenberga i jego żonę

Krystynę. Jak mówi pan Piotr – kiedy żona wracała z jednym wygranym losem, za chwilę wyczytano drugi. W ten sposób znaleźli się dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności znów obok siebie – tym razem w balonowym koszu. Wrażenia z lotu według

„wniebowziętych” małżonków były niesamowite. Dzięki firmie CINEMA WILK możemy zobaczyć nie tylko moment startu i lądowania, ale także fragmenty samego lotu, jaki odbył się w ostatni wtorek. Materiał filmowy na www.tugazeta.pl

uświetniła Orkiestra Dęta Straży Pożarnej z Łubnic. Na szczególne wyróżnienia zasłużyli aspirant sztabowy Piotr Urbański, który za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych otrzymał złoty medal za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wyróżnienie otrzymali również nadkomisarz Krzysztof Domański, komisarz Jerzy Nowojewski oraz aspirant sztabowy Dariusz Płuska, którzy za zasługi

i osiągnięcia w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego otrzymali brązową odznakę Zasłużony Policjant nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podczas uroczystości odznaczenia z rąk Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Emerytów Policji, pana Zdzisława Pełki medale za działalność dla stowarzyszenia emerytów otrzymali emeryci policyjni: Stefan Góralski, Zenon Magaj i Czesław Cichosz.

Święto Policji – obchody powiatowe na wakacje radość. Wszystko za sprawą łódzkiej fundacji HAPPY KIDS. Między innymi dzięki ludziom z nią związanym w Lubczynie powstał rok temu Rodzinny Dom Dziecka. Teraz fundacja swoje kolejne przedsięwzięcie adresuje do wszystkich dzieci z naszego terenu. HAPPY BUSEM

cjatorom akcji towarzyszyła lekarz stomatolog u której można było zasięgnąć specjalistycznych porad. Happy Bus postoi w Galewicach do wtorku. Jak zapowiada prezes Kartasiński (tu: na zdjęciu nr 8) fundacja planuje na naszym terenie kolejne radosne przedsięwzięcia skierowane do najmłodszych.

Szukają… w gruncie rzeczy

  Wstępne badania archeologiczne pod Mirkowem W okolicach Mirkowa a dokładnie w miejscu, gdzie przebiegać będzie trasa S-8 archeolodzy z Krakowa prowadzą wstępne prace. Te są przygotowaniem pod właściwe i zakrojone na szerszą skalę działania. Według naszych rozmówców w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg a firma, która go wygra rozpocznie wykopaliska tej jesieni. Już teraz można powiedzieć, że tereny te są bogate w pozostałości ludzkich działań na przestrzeni wielu kultur. Specjaliści znajdują pod Mirkowem skorupy naczyń między

innymi z okresu kultury przeworskiej (od III w. p.n.e. do V w. n.e.). Według nich w pobliżu prowadzenia prac może być umiejscowiony teren w którym znaleźć będzie można groby popielnicowe.

  Materiał KPP Wieruszów Po obchodach Święta Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, organizowanych dla policjantów garnizonu łódzkiego, na których do stopnia inspektora policji mianowany został Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie Dariusz Dworczak, jak również za wzorowe, sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej za długoletnią służbę, złotym medalem został wyróżniony zastępca Komendanta mł.insp. Grzegorz Pasieka, przyszedł czas na zorganizowanie obchodów powiatowych. W tym roku Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie uroczystość zorganizowała na terenie ośrodka w Ustroniu koło Opatowa. Obchody rozpoczęły się urocz yst ym apelem, na któr ym w obecności zaproszonych gości wręczono odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie policyjne. Odznaczenia i nominacje wręczali Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie insp. Dariusz Dworczak, starosta wieruszowski Andrzej Szymanek oraz burmistrz Miasta i Gminy Wieruszów Bogdan Nawrocki. Uroczystość

Nasze dzieci i zagrożenia!   Materiał DWD TPD w Głazie Pod takim tytułem zostało zorganizowane spotkanie wypoczywających w Domu Wczasów Dziecięcych TPD w  Głazie dzieci z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno –  Epidemiologicznej z Wieruszowa. W ostatnim czasie wiele słyszeliśmy w mediach a niejednokrotnie w najbliższym otoczeniu o substancjach, które posiadają psychoaktywne

www.tugazeta.pl

właściwości zbliżone do działania narkotyków. Co to są „dopalacze”? Jak wyglądają? Jak działają? Jakie jest ryzyko związane z ich używaniem? Na takie właśnie pytania odpowiadano na spotkaniu, które miało typowo  edukacyjny charakter. Dzieciaki z zainteresowaniem brały czynny udział w dyskusji. W toku prowadzonej prelekcji nawiązano

również do zagrożeń wirusem HIV, kleszczy oraz meningokoków. A wszystko po to, ażeby nasze dzieci były bezpieczne!   M. Dębski.

29 lipca 2011


wydarzenia

XXI Dni Czastar Ostatni weekend w gminie Czastary przebiegał pod znakiem zabawy. Wszystko za sprawą XXI już Dni Czastar. Dwudniowa impreza

obchody podsumowano pokazami sztucznych ogni. Wcześniej na scenie i przed nią wystąpili rodzimi i zaproszeni artyści. Prezentacjom

równolegle towarzyszyła loteria fantowa i stanowiska z atrakcjami dla dzieci. Dochód z całej imprezy przeznaczony zostanie na zakup umundurowania letniego dla tamtejszej Orkiestry Dętej, która raz po raz uświetniała obchody. Patronat nad imprezą objęło Radio Ziemi Wieluńskiej – dziennikarze tej rozgłośni prowadzili uroczystości. Organizatorami udanego przedsięwzięcia byli jak zwykle: Towarzystwo Przyjaciół Czastar, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna i GKS Czastary.   Materiały filmowe internauty LUISA2 na www.tugazeta.pl

to szereg atrakcji dla mieszkańców i ich gości – od Turnieju Piłki Siatkowej po występy artystyczne. W sobotę gospodarze okazali się bardzo gościnni i mimo wystawienia dwóch swoich drużyn to Lwy Parkietu z Dzietrzkowic zabrały po meczach siatkówki puchar ze sobą. Niedzielę i całe

  Materiał internauty TEK

29 lipca 2011

Rodzinnie w Pieczyskach W ubiegłą niedzielę na obiektach Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach został zorganizowany FESTYN RODZINNY. Przy-

nie był pusty. Jak mówili organizatorzy dochód z imprezy zostanie przeznaczony na potrzeby tamtejszej jednostki. Gwiazdą wieczoru

gotowane przez strażaków atrakcje przyciągnęły wielu gości – imprezie sprzyjała także pogoda. Dużym zainteresowaniem dzięki wielu sponsorom i atrakcyjnym fantom cieszyła się loteria. Za jedyne 5 złotych można było stać się posiadaczem atrakcyjnych mebli – poza tym żaden los

była Monika Walczak – skrzypaczka, laureatka wielu konkursów. Pani Monika uświetniała także uroczystości wraz ze swoim zespołem SAX EDEN, który przyjechał z Ostrowa Wielkopolskiego.   Więcej zdjęć na www.tugazeta.pl

reklama

Odpust w Mieleszynie W dniu 22 lipca w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. Marii Magdaleny, która jest patronką parafii w Mieleszynie. Z tej racji w niedzielę 24 lipca odbyły się w Mieleszynie główne uroczystości dorocznego parafialnego święta. Na sumie odpustowej w samo południe zgromadzili się licznie parafianie i goście. Mszę świętą odprawił ojciec Kazimierz Maniecki – przeor klasztoru ojców Paulinów, proboszcz parafii Zesłania Ducha św. i kustosz Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego – Pięciorańskiego w Wieruszowie. Słowo Boże wygłosił ojciec Kamil Cichocki – z klasztoru ojców Paulinów w Wieruszowie. Kaznodzieja w swoim słowie mówił o życiu św. Marii Magdaleny przed i po spotkaniu z Panem Jezusem. Zwrócił uwagę na jej autentyczne zmartwychwstanie do nowego życia z grzechów, oraz wskazał na przykładzie jej życia wszystkim zgromadzonym prawdziwą drogę do nawrócenia i pokuty za grzechy. Po komunii św. pasterz parafii ks. Przemysław Niezgódka podziękował ojcu sumiście za odprawienie

5

mszy świętej, a kaznodziei za wygłoszone kazanie. Dziękował również za obecność kapłanom z dekanatu bolesławieckiego i wieruszowskiego, parafianom i gościom jak również za przygotowanie całej uroczystości.

swoich domów. Swoją obecnością odpust uświetniła Orkiestra Dęta ze Żdżar. Wieczorem w sali OSP odbyła się odpustowa zabawa taneczna do białego rana. Maria Magdalena – według Biblii żyjąca w I w. n.e. kobieta pochodząca z wioski Magdala. Należała do grona uczniów Jezusa. Przyłączyła się do niego, gdy wypędził z niej siedem złych

Zapraszamy do naszych placówek

Po tym odmówiono litanię do patronki i wyruszono z procesją eucharystyczną wokół świątyni. Po skończonej liturgii wierni udali się na tradycyjne kramy odpustowe, aby zakupić pamiątki, a następnie na odświętny obiad do

duchów. Towarzyszyła Jezusowi podczas Jego męki i śmierci. Maria Magdalena jest Apostołką zmartwychwstania Jezusa ponieważ jako pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu.   Tek.

www.tugazeta.pl

w powiecie wieluńskim: Wieluń: Pl. Legionów 2, os. Wyszyńskiego 40, PK ul. Sieradzka 62, Kurów ul. WIeluńska 11a, Ostrówek, PK Wielgie w powiecie wieruszowskim: Czastary ul. Wolności 26, Galewice ul. Przemysłowa 7, Lututów ul. Klonowska 2, Sokolniki ul. Piłsudskiego 1 Wieruszów: ul. Świerczewskiego 12, ul. Fabryczna 6, PK w Urzędzie Skarbowym ul. Rynek 12/13 w powiecie sieradzkim: Brąszewice ul. Górna 9, Klonowa ul. Złoczewska 9, Złoczew: ul. Starowieluńska 18, PK ul. Parkowa 6 w powiecie ostrzeszowskim: Czajków, Grabów n/Prosną ul. Rynek Wł. Jagiełły 1c, Kraszewice ul. Wieluńska 23, Mikstat ul. Krakowska 6


wydarzenia

6

Rajstopy podzieliły się punktami

MAŁE MIASTO, MEGASPOT

  GALEWICE CUP

W branżowym piśmie mot o r y z a c y j n y m J A PA N TRENDS chwalą gród Wierusza a dokładnie organizatorów MEGASPOTU, jaki odbył się u nas przed dwoma miesiącami. „Wieruszów liczy około  tysięcy mieszkańców. Wielkość miasta nie ma jednak znaczenia, gdy znajdą się ludzie wyznający bliską zarówno fanom driftingu jak i tunerom zasadę „albo grubo, albo wcale.” Sześciu takich zapaleńców, autorów wysokiej klasy projektów spotkało się w Wieruszowie” – piszą w całostronicowej relacji autorzy. To nie pierwszy taki materiał w ogólnopolskich mediach, gdzie impreza spod wieruszowskiego Mieleszynka

Remisem zakończył się pojedynek drużyn FC Rajstopy i Po g r o m c y Dz. w X Kolejce rozgrywek II rundy Ligi Piłki Nożnej Galewice CUP o Puchar Wójta Mariana Wojcieszaka. Zapadła decyzja w sprawie spotkania FC Rajstopy – Węglewice, do którego nie doszło w ostatniej kolejce. Podjęli ją kapitanowie wszystkich zespołów biorących udział w rozgrywkach. Orzekli, że tłumaczenia drużyny z Węglewic dotyczące absencji w tym

  Chwalą Wieruszów w branżowym piśmie

pojedynku należy uznać za wiarygodne. Mecz zostanie rozegrany w terminie, na który zgodę wyrazi zespół FC Rajstopy.

X KOLEJKA

FC Rajstopy – Pogromcy Dz. ..................... 1:1 UKS Galgaz Galewice – THE Blues ........... 4:0 Taliban’s – Węglewice ................................ 0:3 pauza: Fiesta Team

TABELA

1.Węglewice 2.UKS GalGaz 3.Fiesta Team 4.The Blues 5.Pogromcy Dz. 6.FC Rajstopy 7.Talibans

8 8 8 8 9 8 9

24 21 13 10 10 7 0

37:3 30:9 33:19 18:34 13:27 22:26 0:35

The Blues remisuje z Fiestą

BIEG DOLINĄ PROSNY

  GALEWICE CUP

 sierpnia OSIEK – ZAMOŚCIE

Remis wywalc z o ny p r z e z drużynę The Blues to największa niespodzianka IX Kolejki rozgrywek II rundy Ligi Piłki Nożnej Galewice CUP o Puchar Wójta Mariana Wojcieszaka.

FC Rajstopy – Węglewice ..........nie odbył się* pauza: Galgaz *Decyzja w sprawie spotkania podjęta zostanie w najbliższy wtorek podczas spotkania kapitanów wszystkich zespołów.

TABELA

1.Węglewice 2.UKS GalGaz 3.Fiesta Team 4.The Blues IX KOLEJKA 5.Pogromcy Dz. THE Blues – Fiesta Team ........................... 2:2 6.FC Rajstopy Taliban’s – Pogromcy Dz. ........................... 0:3 7.Talibans

7 7 8 7 8 7 8

21 18 13 10 9 6 0

34:3 26:9 33:19 18:30 12:26 21:25 0:32

Pola golfowe coraz bardziej realne   Bolesławiec Jak informuje w swoim weekendowym wydaniu Dziennik Łódzki – Nasz Tygodnik w Gminie Bolesławiec ruszył wykup gruntów pod budowę klubu golfowego i spa. O planowanej inwestycji pisaliśmy przed kilkoma miesiącami. Zobacz tutaj: http://www.tugazeta. pl/1,czy-przegramy-kolejna-szanse,180.html Daniel Sibiak – dziennikarz DzŁ ustalił w rozmowie z Antonim Jędrycą z firmy Spa – Golf-Oaza, że do tej pory pod inwestycję udało się wykupić  hektarów. Jest to dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców gminy reklama

Ochrona: • • • •

znajduje uznanie dziennikarzy. Za sprawą Roberta Walewskiego, Karola Polaka i Bogdana Bryłki powiat wieruszowski odwiedzają nie tylko pasjonaci motoryzacji. Impreza jest także okazją do spotkań rodzin czy jak ostatnio fanów różnych kultur muzycznych. Dzięki idei trzech wspomnianych osób chwali się naszą gościnność i pomysłowość. Autorzy publikacji – Andrzej Szczodrak i Mateusz Cendrowicz – trzymają kciuki, aby kalendarz na rok  miał „odhaczoną” datę na kolejną edycję MEGASPOTU. Takiej okazji na kontynuację promocji naszego powiatu i gmin nie można zignorować.

81 55 4 – TAM WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW. Patronem medialnym imprezy jest RADIO i TV SUD oraz Bezpłatna Gazeta ŁĄCZNIK. Po ceremonii nagrodzenia zawodników dla wszystkich kibiców i gości przewidziano szereg atrakcji. Całość zakończy zabawa przy muzyce zespołu CAPRI. To kolejna idea, która może pomóc promować nasz powiat nie tylko wśród biegaczy. Możemy jej tylko przyklasnąć i zaprosić wszystkich 14 sierpnia na godzinę 14.00 do OSIEKA – ZAMOŚCIE.

MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA ZAPRASZA

Serdecznie zapraszamy do nowo otwartej Multiagencji Ubezpieczeniowej mieszczącej się w Wieruszowie przy ulicy Świerczewskiego 33 – nieopodal budynku Poczty Polskiej. Oferujemy osiem towarzystw w jednym miejscu. Ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, rolne, wypadkowe i na życie.

Bolesławiec, ale także dla całego powiatu wieruszowskiego. Według gazety, maszyn na wykupionych gruntach można się spodziewać jeszcze w tym roku jesienią przy budowie pola i klubu golfowego. Natomiast w  roku rozpocznie się budowa hotelu i spa.

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

Osób Obiektów Imprez masowych Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

14 sierpnia 2011 roku z inicjatywy mieszkańców OSIEK – ZAMOŚCIE wystartuje I BIEG DOLINĄ PROSNY. Organizatorami są tamtejsi mieszkańcy, którzy dali się już poznać jako autorzy wielu sportowych i kulturalnych przedsięwzięć – między innymi udanych TURNIEJÓW SIATKARSKICH rozgrywanych na malowniczych nadprośniańskich terenach. Zawody przeznaczone są dla osób dorosłych. Będą rozegrane na odcinku 4 kilometrów. Już teraz można powiedzieć, że pula nagród warta jest ponad  TYSIĄCE ZŁOTYCH i wciąż rośnie. ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ POD NUMERAMI TELEFONÓW: 0  214 oraz

Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607 253 433 oraz 062 78 42 659

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od : do :. Sobota w godzinach od : do : TELEFON –    ODWIEDŹ TAKŻE NASZĄ STRONĘ www.ubezpieczenia-wieruszow.pl

NAPRAWA SPRZĘTU AGD KLIMATYZACJA

Wieruszów, ul. PKWN 8 Sławomir Cieśla

Tel: 62 78 41 106 501 444 925 www.tugazeta.pl

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

BRYŁKA

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH  PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW  REGULACJA KÓŁ (ZBIEŻNOŚĆ)  MECHANIKA, WYMIANA I WYWAŻANIE OPON WIERUSZÓW UL. WITOSA 2 i FABRYCZNA 37 TEL. (62) 783 13 40 i (62) 78 41 654 KOM. 698 674 597 i 602 764 275

ZAPRASZAMY PN – PT 7:00 – 18:00 SO 7:00 – 15:00

OFERUJEMY ATRAKCYJNE PROMOCJE

29 lipca 2011


OGŁOSzenia • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.tugazeta.pl należy wysłać SMS pod numer  o treści: PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI I WZORU (Redakcja nie odpowiada za błędne wpisanie kodu ogłoszenia) KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie  znaków),

np.: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt: 2  2 Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji.

Koszt wysłania jednego SMS –  złotych plus VAT. Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w gazecie oraz 2 tygodnie emisji na www.tugazeta.pl W każdym kolejnym wydaniu gazety zamieszczane są ogłoszenia, które dotrą do redakcji do środy rano. Ogłoszenia z kategorii SZUKAM PRACY, ODDAM ZA DARMO, POTRZEBUJĘ POMOCY itp., będą ukazywać się bezpłatnie

NIERUCHOMOŚCI Sprzedam nowy budynek w Wieruszowie ul.Polna k/targowiska. Istnieje możliwość kupienia części budynku oraz zamiany na mieszkanie, działkę w Kępnie Kontakt 601 811 811 (72)

Specjalistyczne czyszczenie oczek wodnych i basenów. Szybko! Tanio! Skutecznie!

Telefon: 694 451 584 Sprzedam działkę w Wieruszowie ul.Polna(przed obwodnicą) o pow. 30ar lub mniejszą. Kontakt 791 805 304 (72) MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA W WIERUSZOWIE NA OSIEDLU WARYŃSKIEGO. 4-pokojowe, 62 m2, nieumeblowane (łazienka wyposażona). Mieszkanie na 4 piętrze, do wynajęcia najlepiej na dłuższy okres czasu. KONTAKT: TEL. 504 432 234 (72) SPRZEDAM DZIAŁKĘ W OSIEKU O POW.1,18HA PRZY DRODZE GŁÓWNEJ. Cena:75tys.Telefon:605 526 017 (72) Wynajmę w mieszkaniu studenckim we Wrocławiu pokój 2-osobowy, Śródmieście info pod nr 608 763 500 (72) Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie na os. Fabryczna, o pow. 58 m2, typu M-5, na 1-pietrze. Kontakt: 509 538 195 (72) Do wynajęcia kawalerka w centrum Wieruszowa. Szczegóły pod tel. 798 818 016 (72) Sprzedam działkę budowlaną w Wieruszowie. Ogrodzona z 3 stron 723 042 404 (72) Pilnie sprzedam dom – 180 m.kw. Działka 9 arów. Zabudowania gospodarcze i meble kuchenne z drzewa akacjowego. Ceny do uzgodnienia. Pieczyska 159. Telefon: 62 78 44 644 (72) DOBRA OKAZJA! Sprzedam lokal mieszkalny składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 32,20 m.kw. Do zamieszkania od zaraz! Telefon: 606 715 914 (72) Sprzedam ziemię rolną w Wyszanowie. Telefon: 724 525 639 lub 61 87 88 319 po 20.00 (72) Sprzedam garaż w Wieruszowie tel. 794 700 061 (71) Sprzedam mieszkanie na parterze 58 m w Wieruszowie tel. 666 504 810 (71) DO WYNAJĘCIA KAWALERKA W POZNANIU NA UL.ŁOZOWEJ TEL.607 084 595 (71) Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie o pow.49m2.Tel.691 691 295 (71) USŁUGI

WYCINKA DRZEW, KRZEWÓW, ODROSTÓW, KOSZENIE TRAWY. TELEFON: 694 451 584

29 lipca 2011

Gotówka od ręki od 300zł w domu Klienta. Kontakt 606 660 946 (72) Wykonuje uslugi remontowo wykończeniowe. Gładzie, regipsy, docieplenia, malowanie tapetowanie, panele itp. Tanio i solidnie. Tel. 785 978 546 (72) FmGroup.Oferujemy Państwo ekskluzywne perfumy damskie oraz męskie, chemie gospodarcza oraz środki pielęgnacji dla domu. Kontakt:695 642 035 (72) Usługi Remontowe: PŁYTKI, GŁADZIE, MALOWANIE, PŁYTY K-G, TAPETY ITP TEL:782 067 325 (72) Usługi Remontowe PŁYTKI GŁADZIE MALOWANIE PŁYTY K-G TAPETY ITP TEL:782 067 325 (71) TOM-VET GAB.WETERYNARYJNY DLA MAŁYCH ZWIERZĄT.USG,CHIRURGIA MIĘKKA,BAD. LAB.,PASZPORT,CZIPY. UL.KORDECKIEGO 29.WIERUSZÓW TEL787 796 661 www.tomvet.pl (71)

4-5 lat mogę wysłać zdjęcia mailem fuganek@ o2.pl tel.784 429 543 (72) Sprzedam akumulator nie używany z gwarancja firmy Silver80Ah700Aen12Vcena160zl. Kontakt 660 224 482 (72) SPRZEDAM OPONY LETNIE DO VOLKSWAGENA 14, 195/60. Kontakt 790 324 636 (72) Sprzedam wal do grubościówki szer.40 cm,plus dwa walki dociskające w komplecie. Cena 550zl.tel.606 227 493 po 16 godz. Sprzedam jałówkę cielna Jutrków kontakt 627 842 153 (71) Sprzedam łózko rozkładane z 2 podusiami do kompletu. Kolor krem z brązem. Zadbane. Ładnie się prezentuje.Sprzedam za 250 zł. Warto!

WYCINKA DRZEW, KRZEWÓW, ODROSTÓW, KOSZENIE TRAWY, SPRZATANIE POBUDOWLANE, MYCIE ELEWACJI I KOSTKI BRUKOWEJ.

Tel.721 305 388 (71) SPRZEDAM ŚRUTOWNIK BĄK KONTAKT: 790 785 552 (71) Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy stan idealny cena 300zł do uzgodnienia kontakt:661 397 427 (71) Sprzedam prosięta. KONTAKT – 663 742 683 (71) KUPIĘ Kupię każde zboże,rzepak,łubin,grykę,proso.Ilość min 23t.Zapewniam transport,płacę w dniu załadunku.Tel:509-942-079 (72) Kupię Zboże (każde również niepełnowartościowe)ILOŚĆ MIN 23t kupuje również: groch, grykę, łubin, kukurydzę, rzepak oraz zboża ekologiczne tel.504 082 106 (71) Kupię każde zboże,rzepak,łubin,grykę,proso.Ilość min 23t.Zapewniam transport,place w dniu załadunku.Tel:509-942-079 (71) Kupię cielaki byczki (mleczne lub mięsne) wadze okolo 100 kg. Tel. 696 606 344. (71) Kupię każde zboże,rzepak,łubin,grykę,proso. Ilość min 23t.Zapewniam transport,place w dniu załadunku. Tel:509-942-079 (70) PRACA Dam pracę PROVIDENT. Kontakt 606 660 946 (72) Wielton zatrudni SPAWACZY MAG.Zapewniamy wysokie zarobki,umowę o pracę.Tel.502 663 272,praca@wielton.com.pl (72) Kobieta lat 34 zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu.Mam wieloletnie doświadczenie. Tel:697 337 147 (71) Szukam pracy. Malarz i specjalista w projektowaniu, upiększaniu pojedynczych pokoi oraz całych mieszkań. Tanie usługi, szybka i solidna praca. Każdy dzień w tygodniu. Kontakt 661 596 388 (71) RÓŻNE Zaginął kundel-Bolek,ok.30cm wzrostu. Czarny,sierść krotka,na karku dłuższa. Krzywy zgryz-widoczne dolne zęby. Dla znalazcy 300zl. Tel.661 697 182 (71)

Telefon: 694 451 584 Piaskowanie Spawanie Aluminium i Kwasówki Tel.782 067 325 (71) PROMOCJA!! 5 zł\szt Promocja trwa od 22 lipca do 30 lipca. Sklep z odzieżą używaną ul. Waryńskiego 35 (stary Zugil). Cena nie dotyczy sukienek. (71) FINAN NATYCHMIASTOWA POMOC FINANSOWA. GOTÓWKA W 24h. ZADZWOŃ 784 051 414 (71) STRZYŻENIE I PIELĘGNACJA PSÓW-WIERUSZÓW.INFORMACJA I ZAPISY 605 331 750 (71) FACHOWE ZAKŁADANIE PANELI. SZYBKO! TANIO! SOLIDNIE!… I WIESZ NA CZYM STOISZ! TEL: 695 841 034 (00) MOTORYZACYJNE Sprzedam VW Golf III 1993 r, 1,4 benzyna + LPG, komplet kół zimowych, tel. 782 826 026 (72) Opel Astra F 94r biały 1.6 benz-gaz 228tys.km. Stan dobry RM+ZM.CD Sony, 2x PP, ABS. Cena: 2800 do negocjacji. Tel. 602 532 904 (72) Sprzedam Seata Cordowe 97r. TEL.722 372 045 (71) vw passat fl. 19tdi 2001 r. 180tys. km. zarejestrowany po wymianie rozrządu nowy akumulator cena17.500 do neg. Tel.603 282 053 (71) Sprzedam koparkę białoruś w dobrym stanie. Jest w ciągłej eksploatacji. Cena 6,5 tys. Do malej negocjacji.Tel.kon.607 753 311 (71) Sprzedam stara 742. Rocznik 1995r sprawny technicznie. Ważny przegląd i ubezpieczenie. Cena 3 200pln kontakt 601 706 165 (71) SPRZEDAM TANIO sprzedam łóżeczko,w kompl.komoda i przewijak po rozmontowaniu dla dziecka do

MYCIE DACHÓW, ELEWACJI, KOSTKI BRUKOWEJ, PŁOTÓW

TELEFON: 694 451 584

www.tugazeta.pl

7 ZAGINĄŁ PIES RASY BEAGLE TRICOLOR. UCZCIWEGO ZNALAZCĘ PROSZĘ O KONTAKT 60 10 57 005. PRZEWIDZIANA NAGRODA. (71) Oddam za darmo szczeniaka. Piesek biały z czarnymi uszami. Kontakt: 693 373 430 (71) ZAGINĄŁ PIES RASY BEAGLE TRICOLOR. UCZCIWEGO ZNALAZCĘ PROSZĘ O KONTAKT 60 10 57 005. PRZEWIDZIANA NAGRODA. (71)

Firma STOLWIT MEBLE zatrudni

SKLEP Z ODZIEŻĄ FIRMY SPOLL OSIEK 22

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD . do .

TELEFON: 607 593 845

pracowników na stanowisko:

. Operator CNC 2. Stolarz meblowy z doświadczeniem . stolarz . montaż szkieletów Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem 725 400 800 lub zapraszamy na rozmowy do działu kadr, Wieruszów, Polesie 25

Agencja Ochrony

MAJOR

zatrudni pracownika

ochrony z licencją. Tel. 607 253 433

SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWE – sosna KOMINKOWE – brzoza, dąb, olcha SPRZEDAŻ TARCICY I WIĘŹBY DACHOWEJ Fachowe ścinanie drzew także na terenie posesji

ZPHU DREWIX – telefon: 669 446 999 PROFESJONALNE PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH SPAWANIE ALUMINIUM, KWASÓWKI itp

Rafał Świsulski

Wieruszów, ul Witosa 8 Tel: 691 407 369, 605 277 105

USŁUGI KRAWIECKIE

"U WIOLI" Miarowe szycie sukien ślubnych i wieczorowych Wieruszów ul. Osiedlowa 1G Tel. 693 618 933

Diagnostyka terapia i rehabilitacja dzieci - Integracja Sensoryczna - NDT - Bobath - Konsultacje ze specjalistą diagnostyki i rehabilitacji noworodkowej, logopedą dr Teresą Kaczan - Staże i praktyki dla terapeutów i studentów Pedagog specjalny Beata Szydłowska Tel 508 296 772

NAUKA JAZDY Łukasz Górecki

Zaprasza na kurs Prawa Jazdy - Kat "B" Rozpoczęcie nowego kursu 08.08.2011 Wakacyjny kurs Szybko Bezstresowo

Fachowo

Kontakt: 693 413 931

AUTO-GAZ Piotr Tomczyk

Montaż instalacji gazowych do samochodów. Mechanika samochodowa. Wieruszów ul. Polna 23 Tel. 505 104 560 oraz 62 78 313 17

MECHANIKA POJAZDOWA ∙ Naprawy blacharskie, lakiernicze i zawieszeń ∙ Geometria kół ∙ Wymiana rozrządów ∙ i inne

TANIO I SOLIDNIE

Mirków 112 Kontakt: 883 705 575, 62 78 40 224


reKLaMa

8

FIRMA HANDLOWA

OGRÓD

Oferuje • meble ogrodowe (krzesła, stoły) • pawilon ogrodowy • grille • parasole • leżaki • siatki ogrodowe • drabiny aluminiowe Wieruszów ul. Warszawska 70 62 58 11 291, 503 357 652

INFOLINIA tel. 800 120 220 ( -

MOTEL"ES" W WIERUSZOWIE

osiemnastki 70,00 zł od osoby stypy 25,00 zł od osoby obiad, kawa, herbata, ciasto, napoje ) obsługę cateringową

-

wesela130 zł od osoby z poprawinami komunie 100,00 zł od osoby jubileusze, szkolenia i konferencje chrzciny, rocznice ślubu

Smaczne jedzenie, profesjonalna obsługa, oraz zaplecze hotelowe zapewni Państwu pełen komfort Dysponujemy dwiema klimatyzowanymi salami z których jedna mieści ok. 100 osób, a druga ok. 60 osób. Tel. 62 7 8-32-033 mail - po czta@m otel-es.c o

ARTYKUŁY POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO Meble Rowery AGD Kosiarki Porcelana Zabawki

ZAPRASZAMY i inne... m.pl

Wieruszów ul. Waryńskiego 35 Plac ZUGILU Tel. 609 824 353

AUTO-CZĘŚCI

do wszystkich samochodów akcesoria kosmetyki

tel. 785 387 746 98-405 Galewice, ul. Przemysłowa 12

GRZEŚ zaprasza nad Bałtyk

WAKACJE NAD BAŁTYKIEM Firma turystyczna PHU „GRZEŚ” Torzeniec  - Doruchów

Posiadamy wpis do rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych oraz Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej.

Polecamy spędzenie urlopu w znanych kurortach nadbałtyckich: Sarbinowo, Ustronie Morskie, Niechorze oraz Dźwirzyno.

DOMOWE OBIADY

9,5 0 ozem

ZUPA + DRUGIE DANIE=

na

s w yno

Bog menate u!

n

jsc e i m a

u

z dow

OFERTA ZAWIERA:

ul. Wrocławska 7

tel. 62-58-10-649

– Dojazd i powrót komfortowym autokarem turystycznym BOVA – Zakwaterowanie w pokojach 2, lub  osobowych, z pełnym wyżywieniem – Wycieczki z przewodnikiem i wiele atrakcji i niespodzianek podczas turnusów W naszych ośrodkach istnieje możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. POLECAMY turnusy wypoczynkowe , ,  i  dniowe w SIERPNIU oraz we WRZEŚNIU. W ofercie także wycieczki krajoznawcze w BIESZCZADY oraz Polska centralna i zachodnia w miesiącach WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK. Oferta skierowana do osób samotnych i rodzin, starszych i młodszych z dziećmi lub z wnukami.

Informacja i rezerwacja: Tel.    lub   

REKLAMA HURTOWNIA „KWIATKOWSKI” Oferuje do sprzedaży

EKOGROSZEK WORKOWANY

Telefon: 62 78 42 532 oraz 600 962 829

e-mail: reklama@ tugazeta.pl tel. 883 917 688 www.tugazeta.pl

29 lipca 2011

Lacznik nr72  
Lacznik nr72  

Lacznik nr72

Advertisement