Page 1

REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl • DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688 e-mail: reklama@tugazeta.pl

GAZETA BEZPŁATNA

Henryka Sokołowska

Dyżuruje i udziela porad: we wtorki i piątki w godz. 15.00 - 17.00 w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, ul. Sportowa 7 Tel. (062) 7841331 lub 663 210 463 mail: hsokolowska.rzecznik@wp.pl

w w w.tugazeta. p l

Nr 10 (52) • Rok II • 11 marca 2011 r.

Rzecznik Praw Dziecka

Kradzież płyty z mogiły pomordowanych Szanowni Mieszkańcy Dzietrzkowic Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za  wybór mojej osoby na stanowisko sołtysa.  Zaufanie jakim mnie obdarzono nie zostanie zawiedzione. Jestem pewien, że dzięki  naszej współpracy Dzietrzkowice nadal będą  się rozwijały przynosząc nam wszystkim zadowolenie i dumę.

  WYSZANÓW Policja szuka  złodziei,  którzy  z cmen tarza w Wyszanowie (gmina  Wieruszów) ukradli płytę nagrobną  z mogiły Ofiar Pomordowanych Podczas II Wojny Światowej.  Tablica wykonana była z czarnego marmuru – miała około 2 metrów długości i metra wysokości.  Jej skrzydła z wygrawerowanymi  nazwiskami pomordowanych złodzieje porzucili. Kiedy dokładnie skradziono tablicę – nie wiadomo. Jej brak odkryła  w środę grupa dzieci odpowiadająca  za porządek w tej części cmentarza.  Początkowo myślano, że płytę zabrano do renowacji – jednak szybka weryfi kacja wykluczyła taką możliwość.  Jeśli mówić o stratach materialnych  wartość skradzionego granitu jeden  z zakładów kamieniarskich wycenił 

  Pozdrawiam serdecznie

w rozmowie z nami na 2 – 3 tysiące  złotych. Strat jakie wyrządzili złodzieje wśród społeczności nie da się  oszacować. Na tablicy był wyryty  napis  następującej  treści:  MIEJSCE OFIAR SPOCZYNKU OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ 34 MIESZKAŃCÓW WSI

MIKORZYNA I TORZEŃCA ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW DNIA 2 WRZEŚNIA 1939 ROKU.   Zdjęcie pochodzi z archiwum przedstawiając stan sprzed kradzieży.

Eliminacje Gminne Konkursu Plastycznego   SOKOLNIKI

W dniu 28 luty 2011r w GOKSiT w Sokolnikach  przeprowadzono eliminacje Gminne Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „POWÓDŹ POŻAR, DNIEM CZY NOCĄ – STRAŻ PRZYCHODZI CI Z POMOCĄ” Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim  jest Wydział  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  w Łodzi wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, oraz Kuratorium  Oświaty w Łodzi. Na konkurs do Urzędu Gminy w Sokolnikach  wpłynęło łącznie 55 prac. Do dalszych eliminacji  na szczebel powiatowy jury eliminacji gminnych  wyłoniło po 5 prac z każdej grupy zg. z złączonym  protokołem. I GRUPA MŁODSZA  –  lat: Miejsce 1 – Mikołaj Gryciuk, Miejsce 2 – Natalia Dudek, Miejsce 3 – Kacper 

Pietraszewski, Miejsce 4  – Julita Wójciak, Miejsce  5 – Oliwer Dulski. II GRUPA ŚREDNIA 9 – 12 lat: Miejsce 1 – Julita Stefaniak, Miejsce 2 – Tomasz Jagielski, Miejsce  – Klaudia Juszczak, Miejsce  – Klaudia Domańska, Miejsce  – Natalia Płuska. III GRUPA STARSZA  –  lat: Miejsce 1 – Róża Prokop, Miejsce 2 – Marcelina Kasandra, Miejsce  – Żaneta Siwik, Miejsce  – Weronika Tomczak, Miejsce  – Klaudia Lewińska. IV GRUPA UCZNIOWIE NIEPEŁNOSPRAWNI: Miejsce 1 – Anna Woźniak, Miejsce 2 – Karolina Magot, Miejsce  – Jakub Stankiewicz, Miejsce  – Mariusz Opack, Miejsce  – Jarosław Nowak.   MARIUSZ FIGIEL   Ze strony: www.sokolniki.pl

ZABAWA SMS – WYGRAJ PALIWO ZA 0 ZŁ Sponsorem zabawy jest STACJA BENZYNOWA WYSZANÓW MT‑ex

Czynna od pn do pt w godz: . – . w sobotyw godz: . – . W weekendy NIŻSZE CENY. Dostawcą paliw jest BP

ZAGRAJ Z NAMI I ODPOWIEDZ:

W jakim miesiącu odbędą się Dni Wieruszowa? A) w maju

Marian Mencała – sołtys

reklama

B) w sierpniu

Rozwiązanie znajdziesz w tym numerze ŁĄCZNIKA. Wyślij je na numer

C) w czerwcu

 w następujący sposób:

AA.HASLO(spacja – czyli przerwa między wyrazami)TREŚĆ ROZWIĄZANIA, np.: AA.HASLO Kowalski

Całkowity koszt SMS – 2,44 zł

W ostatniej zabawie SMS paliwo za 50 zł ufundowane przez wyszanowską staję MT-ex wygrał

Pan Jarosław Prymas. Gratulujemy.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Galewice Drodzy Wyborcy

Bardzo serdecznie zapraszam  Wszystkich na spotkania  z kandydatami ubiegającymi  się o stanowisko wójta Gminy Galewice.

Porozmawiajmy – poruszmy najważniejsze dla  nas kwestie.

DZIŚ MUSIMY SOBIE ODPOWIEDZIEĆ, JAKIE BĘDZIE NASZE JUTRO! Pozdrawiam – do zobaczenia na spotkaniach 16 marca 17 marca 18 marca 21 marca 22 marca 24 marca 25 marca

Anna Kaczmarek Kandydat na wójta Gminy Galewice

Osowa Kaski Biadaszki Ostrówek Węglewice Osiek Galewice

godzina 18:00 godzina 18:00 godzina 18:00 godzina 18:00 godzina 18:00 godzina 18:00 godzina 18:00

Publikacja sfinansowana przez KWW „NASZA GMINA – NASZA POLSKA”


wydarzenia

2

Potrącenie rowerzystki

Jest kalendarz spotkań z wyborcami

  Kobieta z urazem nogi trafiła do szpitala

  Przyjdź, zadaj pytanie i WYBIERZ WÓJTA GMINY GALEWICE

W poniedziałek po godzinie 11:00 na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej  i Prusa w Wieruszowie doszło do potrącenia rowerzystki. Kierowca  forda wyjeżdżając z drogi podporządkowanej najechał na jadącą po  drodze z pierwszeństwem 71-letnią rowerzystkę. Kobieta z urazem nogi  została zabrana do szpitala. Kierowca był trzeźwy.   KPP WIERUSZÓW – Radosław Szkudlarek

W czwartek  na  zamkniętym  spotkaniu kandydaci na wójta Gminy Galewice ustalili wspólny harmonogram zebrań  z mieszkańcami. W poszczególnych miejscowościach zaprezentowane zostaną programy wyborcze,  tam padną najważniejsze pytania  i tam też można będzie usłyszeć  odpowiedzi na nie – to w dużej 

mierze wpłynie  na  wynik  wyborów.  Tym  samym  rozpoczęła  się ofi cjalna kampania wyborcza,  która zakończy się 25 marca. Do wyborów galewiczanie pójdą 27 marca. Podczas ustaleń zabrakło  Andrzeja Okonia, który przeprosił  za nieobecność wynikłą z przyczyn  obiektywnych z góry przyjmując  kalendarz konfrontacji. Przedstawiamy go poniżej. 16 marca Osowa godzina 18:00

17marca Kaski godzina 18:00 18 marca Biadaszki godzina 18:00 21 marca Ostrówek godzina 18:00 22 marca Węglewice godzina 18:00 24 marca Osiek godzina 18:00 25 marca Galewice godzina 18:00 Kandydaci na stanowisko wójta gminy Galewice (alfabetycznie): Mirosław Dębski, Anna Kaczmarek, Rafał Konieczny, Zbigniew Matuszek, Andrzej Okoń i Marian Wojcieszak.

Komunikat burmistrza Wieruszowa Informacje z Urzędu Miejskiego w Wieruszowie

Drodzy Mieszkańcy!

Ogłoszono zapisy do przedszkoli Komunikat dla mieszkańców Wieruszowa Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieruszowie ul. Dąbrowskiego 

Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Wieruszowie ul. Fabryczna 

ogłaszają zapisy dzieci zamieszkałych na terenie Wieruszowa na rok szkolny 2011/2012

Karty zgłoszenia dzieci można pobierać i składać w przedszkolach od 15 marca do 15 kwietnia 2011 r. Rodzice, którzy decydują się zapisać dziecko w wieku 6 lat do klasy pierwszej szkoły podstawowej (rocznik 2005) składają wniosek u dyrektora szkoły podstawowej w terminie do 8 kwietnia.

Wraz z nadchodzącą wiosną nadszedł czas na wiosenne porządki. Znikający  śnieg odsłonił nagromadzone w nim odpady, nieczystości i piasek. Dlatego  przypominam właścicielom nieruchomości, że zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Wieruszów, obowiązek zamiatania chodników i usuwania  z nich zanieczyszczeń należy do właściciela posesji, wzdłuż której znajduje się chodnik.  O porządek w pozostałych miejscach użyteczności publicznej zadba gmina w ramach  umów na bieżące utrzymanie ulic, chodników i parkingów oraz terenów zieleni miejskiej.  Wystąpiono również do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o podjęcie  działań zmierzających do usunięcia odpadów z koryta rzeki Prosny. Proszę również  właścicieli psów o sprzątanie po nich odchodów z miejsc użyteczności publicznej. Tylko sumienne wywiązywanie się z ciążących na Nas obowiązków pozwoli na utrzymanie czystości i porządku w naszej Gminie, dlatego apeluję o większą dbałość o nasze wspólne otoczenie.

Burmistrz Wieruszowa /-/ Bogdan Nawrocki

OGŁOSZENIE

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów tel./fax. 62 78 36 062 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych środków trwałych

1. ciągnika rolniczego marki: URSUS, wersja: 360, model pojazdu: C 1,6t nr rejestracyjny: LFL 7087, rok produkcji: 1973 – cena wywoławcza w/w ciągnika – 4.900,00 PLN (brutto), słownie: cztery tysiące dziewięćset 00/100  złotych) – wadium – 490,00 PLN (brutto), słownie: czterysta dziewięćdziesiąt 00/100 złotych reklama

Ochrona: • • • •

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

Osób Obiektów Imprez masowych Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

• Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607253433 oraz 062 78 42 659 ŁACZNIK Wydawca – Łącznik Urszula Przybył Redaktor naczelny – Rafał Przybył, tel.    Skład i łamanie: APR KORA, Kępno, tel.     Druk: Polskapresse Wrocław Administrator www: Karol Dąbrowski www.tugazeta.pl REDAKCJA Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA a, - WIERUSZÓW Tel.   , e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel.   , e-mail: reklama@tugazeta.pl Współpraca: Łukasz Wilk, Ryszard Tęsiorowski, Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA a, - WIERUSZÓW

2. opryskiwacza zawieszanego firmy SKOTAREK, model: P124/4, pojemność zbiornika: 400 l, rok produkcji: 1999 – cena wywoławcza w/w opryskiwacza – 2.100,00 PLN (brutto), słownie: dwa tysiące sto 00/100  złotych) – wadium – 210,00 PLN (brutto), słownie: dwieście dziesięć 00/100 złotych Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2011 r. o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg  w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec, pokój nr 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej dla poszczególnych  środków trwałych, będących przedmiotem sprzedaży (10% ceny wywoławczej). Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu przelewem na konto Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie  w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie o/Wieruszów Nr 36 9256 0004 2600 0390 2000 0020. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się  od zawarcia umowy lub nie wpłaci w terminie ceny nabycia. Środki trwałe będące przedmiotem przetargu można oglądać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,  Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00. Osobą odpowiedzialną  za ich okazanie jest Pani Kazimiera Żurawska, tel. 62 78 36 062. Dodatkowe informacje, w tym możliwość zapoznania się z Regulaminem Przetargu można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec, pok. 11 od poniedziałku do  piątku w godz. 7:00 – 15:00 lub pod numerem tel. 62 78 36 062. Regulamin przetargu znajduje się na stronie internetowej: http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl w zakładce ogłoszenia różne. Chotynin, dnia 07.03.2011 r.

www.tugazeta.pl

11 marca 2011


wydarzenia

Dni Otwarte w KOPERNIKU   Podsumowanie PATRYKA HODERY W ubiegłym tygodniu w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie, odbyły się Dni Otwarte. Od wczesnych godzin lekcyjnych uczniowie okolicznych gimnazjów, mieli możliwość

zapoznania się z ofertą edukacyjną, jaką na rok 2011/2012 przygotowała szkoła. Są to profile: humanistyczny, matematyczno – fizyczno – informatyczny, biologiczno – chemiczny, geograficzno-matematyczny oraz zupełnie nowy – kulturoznawczy z elementami dziennikarstwa. Ten ostatni cieszył się największym zainteresowaniem wśród trzecioklasistów, którzy już podczas odwiedzin w Liceum, deklarowali chęć nauki na tym kierunku.

reklama

11 marca 2011

Stoisko biologów na którym można było zapoznać się z najnowszymi trendami zdrowego odżywiania, prezentacja poszczególnyc klas, oraz transmisja live z Targów Edukacyjnych – to tylko

niektóre z licznych atrakcji, jakie czekały w tym dniu na gimnazjalistów. Przyszli uczniowie, mogą realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania w Kole Teatralnym, Klubie PCK, Kole Informatyczno – Filmowym, szkolnej gazetce „Copernicus” oraz w niedawno powstałej telewizji „LoTV”. Dobrą stroną Liceum, okazują się działania wolontariatu. Stało się już tradycją, że licealiści wraz z nauczycielami przyczyniają się do

charytatywnych działań, mających na celu nieść pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Powiatu Wieruszowskiego. Działalność Szkolnego Klubu Sportowego, najlepiej podsumowuje zwycięstwo chłopców w rejonowych rozgrywkach piłki koszykowej. Drużyna Liceum pokonała grupę ze Zduńskiej Woli wynikiem 49:46, zapewniając sobie tym samym awans do półfinału rozgrywek wojewódzkich, które odbędą się w Zgierzu 9 marca br. Placówka oferuje uczniom naukę w nowoczesnych warunkach. Każda klasa wyposażona jest w zestawy komputerowe, urozmaicające zajęcia projektory multimedialne oraz tematyczne pomoce naukowe. Uczniowie mogą spędzać wolny czas w kawiarence, na nowoczesnym wielofunkcyjnym boisku, siłowni, bądź surfując po internecie podczas przerw międzylekcyjnych, dzięki darmowemu łączu Wi-Fi. W  Liceum panuje przyjazna atmosfera, a przygotowanie do matury jest uwarunkowane nauką pod okiem dobrze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Więcej informacji na www.lowier.eu   PATRYK HODERA

www.tugazeta.pl

3

Drewno schodzi na pniu – niezauważenie   Kolejna kradzież z lasu Kolejne zgłoszenie o kradzieży drewna – a w tym wypadku dokładnie drzew – wpłynęło do KPP Wieruszów we wtorek od prywatnego właściciela z gminy Czastary. Tym razem z połaci wycięto kilkanaście dorodnych sosen i brzóz. Poszkodowany wycenił swoje straty na około 1000 złotych. Jak przyznaje rzecznik prasowy policji Radosław Szkudlarek, praktycznie każdy dzień przynosi

informacje o tego typu przestępstwie. W  2010 r. tylko w  Lasach Państwowych skradziono około 27 tys. m sześc. drewna o wartości 3 mln 200 tys. zł. Leśnicy odnotowali 7422 przypadki kradzieży drewna. Spośród wszystkich grup szkodnictwa leśnego kradzieże drewna generują co roku największe straty.

Skradli z zepsutego auta

  Policja ujęła sprawców kradzieży

W niedzielę w nocy w rejonie nowo budowanego ronda przy obwodnicy Wieruszowa, kierowca seata uszkodził swój samochód. Na miejscu zatrzymali się przejezdni chcąc udzielić pomocy. Odwieźli poszkodowanego do motelu „ES”, gdzie miał czekać na przyjazd holownika. Jeden z obecnych na miejscu zdarzenia, podczas pobytu w wieruszowskim barze namówił swoich trzech kolegów do okradzenia tego pojazdu. Pojechali na miejsce kradnąc radio samochodowe, telefon komórkowy i nawigację. Mężczyźni łupami się podzielili. W tym czasie kiedy sprawcy odjeżdżali, poszkodowany właśnie podjeżdżał z holownikiem po samochód i zapamiętał numery rejestracyjne

odjeżdżającego z miejsca forda fiesty. Policjantom udało się go zatrzymać w Galewicach. Ustalono czterech sprawców. Mężczyźni którzy uczestniczyli w kradzieży to 19 i 20-letni mieszkańcy Wieruszowa, gminy Galewice i Czastar. Podczas przeszukania w miejscu ich zamieszkania, odnaleziono skradzione rzeczy. Wartość tych przedmiotów poszkodowany oszacował na kwotę 800 złotych. Teraz mężczyźni odpowiedzą za kradzież – grozi im kara do pięciu lat pozbawienia wolności.   KPP WIERUSZÓW – Radosław Szkudlarek


wydarzenia

4

Chaos

Z ostatniej sesji

  Leszek Jasiński nowym prezesem WKS PROSNA

  Informacje z Urzędu Miejskiego w Wieruszowie

Walne Zebranie członków WKS PROSNA od początku nie było czytelne. W sytuacji w jakiej znajduje się klub inaczej być nie mogło. Od ostatnich wyborów zarząd istniał tylko dzięki jednemu członkowi – Łukaszowi Jasińskiemu. Inni na czele z prezesem Dominikiem Krawczykiem po dokładnym za-

pojawili się byli prezesi, nie było nikogo z władz miasta. Szczególnie w stronę gminnych włodarzy adresowane były zarzuty za – tu cytat: bierną postawę i niedotrzymywanie obietnic. Tego ostatniego miał się dopuścić burmistrz Bogdan Nawrocki. Ponoć obiecał podpis pod zgodą na sprzedaż ostatniego

poznaniu się z fatalnie wyglądającą kondycją finansową klubu zrezygnowali ze swych funkcji. W piątek nowym prezesem został Leszek Jasiński – był jedynym kandydatem. Na 21 uprawnionych osób otrzymał 12 głosów – reszta wstrzymała się od głosowania. Jako członek zarządu towarzyszył mu będzie Henryk Kretowicz. Wcześniej padło wiele gorzkich słów. Nadal nie jest wyjaśniona sprawa pożyczki jakiej Leszek Jasiński udzielił klubowi a przynajmniej wątpliwe są jej prawne uwarunkowania. Okazuje się, że od takiej kwoty klub już dawno powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego 2% wartości. Jak mówił były prawnik WKS Prosna Augustyn Moga, można byłoby wyrazić przed tą instytucją akt żalu, ale co z tego jeśli nadal nie ma pieniędzy na zapłacenie zobowiązania od którego narosną kolejne odsetki. Mogłoby się wydawać, że Leszek Jasiński podjął się misji ratowania klubu zupełnie spontanicznie. Poprosił o pół roku spokoju, aby mógł zebrać dla Prosny odpowiednią ilość sponsorów i zacząć spłacać zadłużenie. Na zebraniu nie

skrawka TKKF –u, ale do tej pory tego nie zrobił. Pieniądze uzyskane za te ziemie pozwoliłyby według niektórych skutecznie ratować klub. Brak czytelności w przebiegu tego spotkania zmusił nas do zaprezentowania nieco dłuższego niż zwykle materiału filmowego. On chyba najlepiej obrazuje całą tą skomplikowaną sytuację. Byli i tacy, którzy przekonywali, że w chwili obecnej żadnych niejasności nie ma. Być może klub ma kilkaset tysięcy zadłużenia, ale jego tereny i pozostałe budynki warte są miliony złotych. O co więc toczy się gra? O ratowanie klubu czy o przejęcie jego majątku? To pytanie jest zasadne – dzięki tym samym mechanizmom, jakie zostały zastosowane przy sprzedaży TKKF –u, stadion Prosny może stać się lada chwila miejscem spotkań wieruszowian na zakupach w kolejnym dyskoncie spożywczym na naszym terenie. I tu pojawia się pomysł na oryginalny witacz przy wjeździe do grodu Wierusza z ósemki. Wystarczyło będzie do istniejącej nazwy zrobić dopisek: MIASTO PRYWATNE.   Materiał filmowy z zebrania na www.tugazeta.pl

Gmina Wieruszów podobnie jak w roku obecnym, także w  2012 przeznaczy ponad 180 tys. zł na fundusz sołecki. Środki te przeznaczone zostaną na zadania jakie mieszkańcy sami wybiorą do realizacji w swoich wioskach. Po raz pierwszy pomoc Burmistrza i Urzędu Miejskiego ograniczy się tylko do objaśnienia reguł ich wykorzystania, a to właśnie mieszkańcy będą mieli wolną rękę w decydowaniu o ich przeznaczeniu. Nie będzie żadnych sugestii i  wyznaczania z góry zadań. Zgodnie z obowiązującą ustawą katalog zadań może być bardzo szeroki i uzależniony od wyobraźni, pomysłowości i gospodarności mieszkańców. Środki te mogą być przeznaczone na zadania związane z podnoszeniem warunków życia na wsi pod warunkiem, że będą mieściły się w kompetencjach gminy i będą zgodne z jej strategią rozwoju. W ramach tego funduszu największe wioski będą miały do dyspozycji prawie 20 tys. zł. Szczegółowy podział środków zostanie przedstawiony przez Burmistrza w miesiącu lipcu i uzależniony będzie od liczby mieszkańców sołectwa. Fundusz sołecki to szansa na realizację niektórych niewielkich, ale istotnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Ma on

Czech spał, złodzieje paliwa nie

  Kolejna tego typu kradzież w regionie

też wpływać na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, na propagowanie społecznej aktywności i odpowiedzialności mieszkańców. Sołectwa swoje pomysły zgłaszać będą jesienią przed uchwaleniem budżetu gminy. Gmina zwiększyła swoje zaangażowanie we wspieranie świetlic dla dzieci, zarówno na terenie miasta jak i  w  wioskach, gdzie świetlice takie działają. Środki na ten cel zwiększono z  34 tys. zł w 2010 r. do 49 tys. zł w 2011 r. W świetlicach opiekę znajduje obecnie ponad 200 dzieci, dla których organizacje pozarządowe organizują różnego rodzaju zajęcia – od zwykłej zabawy i pomocy w odrabianiu lekcji po teatrzyki, kółka zainteresowań, wycieczki i inne działania socjoterapeutyczne. Wsparcie gminy stanowi niezbędne uzupełnienie dla profesjonalnej i wolontariackiej pracy członków organizacji społecznych działających na rzecz dzieci w Gminie Wieruszów. Zwiększono również z 28 tys. zł w 2010 do 52 tys. zł obecnie dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Wiąże się to z dużym zapotrzebowaniem na tego typu zajęcia oraz kosztami zajęć na lodowisku. Środki

w większości przekazane będą dla klubów sportowych. Wszystkie powyższe działania prowadzone są w  ramach programów profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. W ramach tych programów realizowane jest też tzw. zatrudnienie socjalne. W związku z ograniczeniem dotacji z budżetu państwa wielkość tego zatrudnienia w 2011 r. będzie ograniczona, a  środki na ten cel zredukowane z 30 tys. w 2010 r. do 18 tys. obecnie. Ponadto ze środków budżetowych gmina Wieruszów zleci organizacjom pozarządowym organizowanie kalendarza zawodów sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, a także od marca do listopada zorganizuje opiekę trenerów i animatorów na boisku ORLIK. Większość środków przeznaczonych na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi przyznawana będzie na podstawie konkursów ofert. Dofinansowanie otrzymają te organizacje, które przedstawią najciekawsze oferty. Burmistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki zamierza ogłosić w/w konkursy jeszcze w miesiącu marcu br.

Cisza nocna a Dni Wieruszowa   Masz pomysł na Święto Miasta? Wyraź to teraz.

Jak się dowiedzieliśmy ustalony jest już termin obchodów tegorocznych Dni Wieruszowa. Został wyznaczony na 18 i 19 czerwca – tradycyjnie sobota i  niedziela. Pierwotnie imprezy miały być prowadzone wokół dwóch scen ustawionych w mieście – jednej na rynku, drugiej na osiedlu obok siedziby ZUS. Na pierwszej planowane były występy i pokazy dla starszej publiczności oraz finał z  koncertem, natomiast wokół drugiej miały gromadzić się dzieci i tam byłyby organizowane zabawy z myślą o tej właśnie publiczności. Takie były plany, jednak obchody Święta Miasta wracają na stadion Prosny. Dlaczego? Wszystko w wyniku obaw części organizatorów – spodziewali

się oni skarg wieruszowian na za- zostaną wzięte pod uwagę i być kłócanie ciszy nocnej i to zadecy- może znajdą swój wyraz w przeddowało o wycofaniu imprez z ulic. ostatnim weekendzie czerwca. Nadal nie wybrano jeszcze gwiazdy, jednak już teraz wiadomo, że organizator chce przeznaczyć na tę część obchodów nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Ma odbyć się bieg uliczny lub wyścig rowerowy – w tym wypadku znów pojawiają się obawy, czy zamknięcie części ulic Wieruszowa choćby na chwilę, nie stanie się Wiele wskazuje na to, że będzie przyczyną pojawienia protestów tak jak zawsze. Co zrobić, żeby niezadowolonych wieruszowian. było oryginalnie? Z tym pytaniem Być może idea szukania pomysłu zwracamy się między innymi do wśród samych mieszkańców okaże Was. Czas na poruszenie tej kwe- się najbardziej słuszna. Czekamy stii jest odpowiedni. Jak nas prze- na Wasze propozycje – do tej pory konywano w Urzędzie Miejskim wiele głosów w tej sprawie pojawiwszelkie sugestie mieszkańców ło się na www.tugazeta.pl.

W nocy z czwartku na piątek na jednym z parkingów w Ochędzynie nieznani dotąd sprawcy skradli z baku ciężarówki MAN olej napę  Konkurs recytatorski w Byczynie dowy, którego wartość wyceniono na około 400 złotych. Poszkodo Dnia 3 marca odbył się konkurs recytatorski poezji słynnej gimnazjalistki tegoż gimnazjum. Wynik był wanym jest czeski kierowca, któdla nas bardzo pomyślny: ry zjechał z trasy, żeby odpocząć I miejsce Róża Mączka kl. IIIa w kabinie. Policjanci ustalili, że złoIII miejsce Marta Jędrysiak kl. IIb dzieje nie musieli forsować żadnych typu zdarzenie – można już mówić Dziękujemy zwycięzcom, nauczycielowi p. Anecie Otorowskiej-Siwik za przygotowanie i opiekę oraz zabezpieczeń – wlew paliwa zamy- o serii kradzieży paliwa z ciężaró- organizatorom za miłą atmosferę i zaproszenie. kał zwykły korek. To kolejne tego wek w naszym regionie.   Anna Stefaniak– ze strony www.boleslawiec.net.pl

I i III miejsce naszych gimnazjalistek

www.tugazeta.pl

11 marca 2011


wydarzenia

Radio Ziemi Wieluńskiej postawi przekaźnik   Kogo słuchać? Wszystko wskazuje na to, że ponad 2 lata starań zarządu Radia Ziemi Wieluńskiej o postawienie masztu przekaźnikowego na terenie Wieruszowa zakończy się w  tym roku sukcesem dla tej rozgłośni. Dokładnie kiedy i gdzie stanie przekaźnik na razie nie wiadomo – póki co trwają rozmowy i ustalenia. Do tej pory sygnał wieluńskiego radia słyszalny był w samym mieście Wieruszów bardzo słabo. Większość słuchaczy RZW z naszego powiatu zamieszkuje jego południowe i zachodnie części: przede

5

„Szkice o muzyce” Bohdana Pilarskiego   Materiał Patryka Hodery

wszystkim Czastary, Łubnice, Sokolniki i oczywiście Lututów. Jak powiedziała nam w rozmowie prezes Bogna Kanicka przedsięwzięcie przełoży się nie tylko na jakość odbieranego sygnału, ale także na zwiększenie ilości audycji dotyczących naszego regionu. Nie jest tajemnicą, że te posunięcia będą miały na celu pozyskanie radiosłuchaczy do tej pory mających ustawione odbiorniki na częstotliwość 101, 7 fm należącą do Radia Sud czy 106, 4 fm przypisane kaliskiemu Radiu Centrum. Radio Ziemi Wieluńskiej

Oszukał i okradł staruszkę

po uruchomieniu przekaźnika na pewno zdecyduje się na organizację lub współorganizację u nas większej ilości imprez sportowych i kulturalnych – to wpisane będzie między innymi w promocję. Niektórzy wieruszowscy włodarze nie ukrywają, że są zainteresowani promowaniem gmin i powiatu na tej antenie. RZW obejmuje swym zasięgiem oprócz Wielunia między innymi Radomsko, Rząśnię, Pajęczno, Praszkę czy Łask. Wieluńskiej rozgłośni można słuchać na częstotliwościach 88,6 oraz 97,7 fm

W poniedziałek, w czytelni Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wieruszowie, odbyła się promocja książki Bohdana Pilarskiego pt: „Szkice o  muzyce”. Autor publikacji to mieszkaniec nasze-

sztuki i antropologię w Collège de France. Wówczas związał się ze środowiskiem „Kultury”. Książka została po raz pierwszy opublikowana w 1967 roku, jednak ze względu na cenzurę wiele artykułów zostało wówczas znacz-

go powiatu, muzykolog zarówno z zamiłowania, jak i  wykształcenia (Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego), znany również z działalności politycznej – poseł na sejm I i X kadencji. Podczas promocji słowo wstępne wygłosiła dyr. Barbara Rosińska, która pokrótce przybliżyła osobę autora. W analizę biografii Pilarskiego, dogłębnie wniknął twórca i były rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu Marek Dyżewski. „Szkice o muzyce” to bardzo interesujący zbiór artykułów wy­bitnego muzykologa publikowanych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Bohdan Pilarski studiował muzykologię

nie okrojonych. Obecne wydanie (2010r.), przywraca ich pierwotne brzmienie. Język, którym posługuje się autor, jest przystępny, mimo obecności fachowego słownictwa. Czytając opisy poszczególnych dzieł muzycznych czy koncertów, chciałoby się słuchać je na bieżąco, by wraz z autorem wspólnie analizować formy[… ]” – czytamy recenzje „Szkiców” Anny Huszczo w „Pressjach” Podczas autoprezentacji, Pilarski zgłębiał fakty z życia muzycznego, którego jako krytyk zasmakował w  nie bagatela dużej ilości. Zamieszczone w publikacji wywiady między innymi z Witoldem Małcużyńskim, Arturem Ru-

w Poznaniu i w Warszawie, przygotowywał doktorat w Instytucie Muzykologii UW. Współpracował z Polskim Radiem prowadząc audycje muzyczne, był redaktorem „Ruchu Muzycznego”, czynnie uczestniczył w życiu kulturalnym kraju. Po 1957 roku wiele podróżował, narażając się władzom swoim upodobaniem do muzyki awangardowej i utrzymywaniem nieodpowiednich kontaktów. W 1962 roku uzyskał francuskie stypendium naukowe, dzięki któremu mógł studiować historię i estetykę na Sorbonie oraz historię

binsteinem czy Witoldem Lutosławskim, to doskonały dowód na potwierdzenie bogato muzycznego życia autora. Pilarski sam przyznaje, że muzyka jest w jego życiu wartością nadrzędną – w szczególności klasyczna jak i współczesna (mowa tu o jazzie). Spotkanie uświetniła swoim występem skrzypaczka – Kinga Dąbrowska, która wykonała utwory Jana Sebastiana Bacha. Zwieńczeniem spotkania, była możliwość uzyskania „Szkiców” wraz z imienną dedykacją od autora.   PATRYK HODERA

  Policja poszukuje złodzieja 9 marca przed południem, we własnym mieszkaniu została okradziona starsza kobieta. 84-letnia mieszkanka Wieruszowa wpuściła do swojego mieszkania nieznanego, przypadkiem napotkanego na klatce schodowej mężczyznę. Oszust przekazał kobiecie, że ma dla niej dodatek do emerytury. W mieszkaniu poprosił kobietę aby wydała mu pewną kwotę. Kiedy kobieta wyciągnęła ze schowka

torebkę z pieniędzmi rabuś porwał ją i uciekł z mieszkania. Poszkodowana straciła w ten sposób 1 600 złotych. Nie była w stanie podać dokładnego rysopisu sprawcy. Wiadomo tylko, że był wzrostu około 170 centymetrów, średniej budowy ciała, bez zarostu, ubrany na szaro z siwą wełnianą czapką na głowie. Osoby, które mogły widzieć lub znać podobnego osobnika, który około godziny 11:40 przebywał

w rejonie bloku nr 6 przy ulicy Warszawskiej, proszone są o kontakt z naszą jednostką Policji pod numerem telefonu 627832411 lub 997. Osobom kontaktującym się zapewniamy anonimowość.

Wandale zniszczyli samochód   Policja poszukuje sprawców W niedzielę nad ranem nieznany sprawca zniszczył pozostawionego w rejonie cmentarza w Galewicach forda transita. Mieszkańcowi gminy Grabów udającemu się na giełdę samochodową zabrakło paliwa. Udał się więc „okazją” do Wieruszowa po paliwo i kiedy wrócił zastał kompletnie zniszczony samochód. W pojeździe rozbite były szyby, lampy, lusterka, oraz powgniatane

wszystkie element karoserii. Poszkodowany oszacował straty na kwotę dziesięciu tysięcy złotych. Osoby, które wiedzą cokolwiek w sprawie, proszone są o kontakt z naszą jednostką policji pod numerem telefonu 62 78 32 411 lub 997.   KPP WIERUSZÓW – Radoslaw Szkudlarek

Jak walczyć o życie innych   Szkolenie w Wieruszowskim Klubie Karate Kyokushin Husaria

W i e r u s z ow s c y s p o r towcy trenujący sztuki walki mieli okazję wziąć udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy – odbyło się ono podczas ostatnich zajęć. Ratownik medyczny na specjalnym fantomie prezentował techniki pomocy osobom poszkodowanym, zagrożonym utratą zdrowia lub życia. Jak mówił nam jeden z założycieli Klubu Karate Kyokushin Husaria, celem trenerów jest propagowanie świadomości wśród uczestników, wypracowanie podejmowania odpowiednich i odpowiedzialnych decyzji. To ma wiele wspólnego z  postawami przypisanymi tej sztuce – związane są one nie tylko z bezpośrednią konfrontacją

11 marca 2011

z przeciwnikiem, ale także z pracą nad samym sobą i ukierunkowane na pomoc innym ludziom. Jak wykazują badania mimo intensyfikacji podobnych szkoleń z zakresu

pierwszej pomocy, nadal gros Polaków nie wie jak się zachować w przypadku zagrożenia życia u innych osób.   ZDJĘCIA: Rafał Kos

www.tugazeta.pl


wydarzenia

6

Przedszkolaki pamiętały o Święcie Kobiet

Konwencja Powiatowa SLD w Lututowie

  Wieruszów

W Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie odbyła się Konwencja Powiatowa SLD. Otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wróbel Józef. Uroczyście odśpiewano hymn Polski i minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli do lepszego ze światów. Wśród zaproszonych gości był przewodniczący Wojewódzkiej Rady SLD – Dariusz Joński, sekretarz WR Ryszard Kaczkowski, v-ce przewodnicząca WR SLD Irena Nowacka. Przy stole prezydialnym zasiedli także radni powiatowi: Marek Pikuła, Stanisław Piskuła i Henryka Sokołowska. Po złożeniu rezygnacji J.Wróbla i J.Stojeckiego z pełnionych funkcji, na przewodniczącego obrad wybrano Józefa Suwarę. Następnie powołano komisje: Mandatowo – Skrutacyjną, Uchwał i  Wniosków i Wyborczą. Przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu wyborczego powiatowej organizacji partyjnej SLD i sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Dzieci 6 – letnie (wychowawczyni mgr U. Kołodziejczyk) w Dniu Kobiet udały się do okolicznych sklepów, aptek i  Biblioteki Publicznej w Wieruszowie składając

pracującym tam paniom życzenia i wręczając wcześniej wykonane upominki. Wydarzeniu towarzyszyła miła atmosfera i  szczere uśmiechy pań.

Dzień Kobiet w policji   Róże dla policjantek i pracownic cywilnych z KPP Wieruszów

  Foto & Tekst – Organizator Drogą głosowania udzielono votum zaufania członkom Zarządu Powiatowego SLD: sekretarzowi Dorocie Bartoszek, skarbnikowi Zbigniewowi Mikołajczykowi, z-cy przewodniczącego Zbignie-

Niełacny a do Rady Wojewódzkiej wybrano Pawła Lasotę. Głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach nawiązali do minionych wyborów samorządowych, zbliżających się wyborów par-

wowi Nawrockiemu, przewodniczącemu Koła Radnych Stanisławowi Piskule i członkowi Leonardowi Szymczakowi. W związku z przyjęciem rezygnacji z pełnionych funkcji w organizacji przeprowadzono wybory uzupełniające, w wyniku których nowym przewodniczącym Rady Powiatowej SLD został Józef Suwara, zastępcą Piotr

lamentarnych oraz sytuacji społeczno – politycznej w kraju i regionie. Zamknięcia obrad dokonał przewodniczący Józef Suwara, który podziękował wszystkim za przybycie i udział w konwencji. Uroczystość zakończono ciepłym poczęstunkiem, któremu towarzyszyły gratulacje, życzenia i wymiana zdań na bieżące tematy.   ORGANIZATORZY

PRZEDSZKOLAKI W „ŻABCE”

W samo południe w dniu „Święta Kobiet” kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie zorganizowało dla wszystkich Pań   W poniedziałkowe przedpołudnie (07.03.2011r.) 6 latki z Przedszkola symboliczne spotkanie, na którym wręczono kwiaty. W Komendzie Policji w Wieruszowie w służbie znajduje się sześć policjantek. Dwa- Nr 1 w Wieruszowie wraz z wynaście Pań zatrudnionych jest na etatach cywilnych. chowawczynią U. Kołodziejczyk   Radosław Szkudlarek – rzecznik prasowy KPP w Wieruszowie przebywały w sklepie „Żabka’. Dzięki uprzejmości pani Agnieszki Trzeciak dzieci zapoznały się z pomieszczeniami sklepu i ich przeznaczeniem, oglądały przyjęcie towaru z samochodu dostawczego, nauczyły się korzystania z czytnika i w sposób bezpośredni poznały umiejętność sprzedawania towaru klientom. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet dzieci złożyły paniom ze sklepu „Żabka” życzenia i obdarowały upominkiem.

Ostatkowe spotkanie

IV Bal Charytatywny

  WALICHNOWY

  PODZIĘKOWANIE!!!

W sali OSP w Walichnowach odbyło się ostatkowe spotkanie scholi i chóru działającego przy walichnowskiej parafii św. Marcina. Gościem honorowym był proboszcz parafii ks. Jan Matwijiszyn. Na harmonii przygrywał organista Grzegorz Olszewski. Wszyscy bawili się wspaniale – nie brakowało śpiewów i tańca. Spotkanie należy już do ostatkowej tradycji.

Szanowne Panie i Szanowni Panowie. IV Bal Charytatywny Rady Rodziców SP1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie mamy już za sobą. W tym roku jak w latach ubiegłych udało Nam się zorganizować bal charytatywny RR, który odbył się w WDK w Wieruszowie w dniu 26.02.2011. Przygotowaliśmy przedsięwzięcie na ponad 120 osób. Nasze poczynania nie przyniosłyby efektu bez bezinteresownej i hojnej pomocy wielu osób, instytucji. Szczególne podziękowania od Rady Rodziców otrzymują: – Firma Meblosiek, Firma Kreacja, Sklep Sedal, Apteka Lepka, Piekarnia Galewice – Małgorzata Urbańska, Chili Pufy – Rafał Kurzawa, Ubojnia Słowikowski, Państwo Kurzawa, Państwo

www.tugazeta.pl

Mazurowscy, Państwo Suchy, Państwo Marchwiak oraz sponsorzy anonimowi. Pragniemy również podziękować Rodzicom dzieci ze Szkoły Podstawowej SP1 za pomoc w przygotowaniach do balu, sfinansowanie

produktów i przede wszystkim Tym osobom, które zakupiły przedmioty wystawione w naszej aukcji oraz zabawach podczas balu. To dzięki Wam będziemy dysponowali jeszcze większymi środkami pieniężnymi, które przekażemy na potrzeby dzieci ze Szkoły Podstawowej SP1 w Wieruszowie. Serdecznie dziękujemy!   Rada Rodziców SP1.

11 marca 2011


wydarzenia

7

Zmiany we władzach OSP w Żdżarach

Dzień Kobiet 2011

  Materiał Piotra Zawady

  BOLESŁAWIEC

6 marca w Szkole Podstawowej w Żdżarach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Prezes dh Józef Wosiński przywitał wszystkich zgromadzonych: gości – vice prezesa Za-

rządu Oddziału Powiatowego PS w Wieruszowie dh Janusza Pietrzaka, prezesa Zarządu Gminnego ZOSP w Bolesławcu dh Leszka Dominasa, komendanta Zarządu Gminnego ZOSP w Bolesławcu dh Arkadiusza Kaczmarczyka, członka Zarządu Gminnego ZOSP w Bolesławcu dh Piotra Płuskę, dyrektora Zespołu Szkół w Żdżarach Piotra Zawadę, sołtysa wsi Żdżary Bronisława Maślankę, wszystkich druhów naszej jednostki, również honorowych i seniorów oraz członków Orkiestry Dętej. Po wyborze przewodniczącego zebrania – dh Bronisława Maślanki, protokolanta – Józefa Głuszaka i Komisji Uchwał i Wniosków wysłuchano sprawozdania

z działalności, sprawozdania finansowe, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i projektu planu dalszej działalności. W minionym roku jednostka liczyła 58 członków. Wyjeżdżała do 6 zdarzeń (w tym do 1 pożaru). Ponadto zrealizowano zadania zwią-

zane z przeprowadzeniem OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”, uczestniczono w manewrach przeciw pożarowych w Domach Pomocy Społecznej Chróścinie Zamku i  Chróścinie Wsi, zorganizowano Dzień Floriana, włączano się w przygotowanie uroczystości kościelnych. Ze spraw gospodarczych, przy wsparciu Gminy Bolesławiec udało się wykonać plan gruntownego remontu remizy strażackiej, by w przyszłości można skorzystać ze środków finansowych Unii Europejskiej. Niestety sprawy finansowe w  jednostce nie przedstawiają się najlepiej. Brak dodatkowych wpływów, słaba ściągalność składek spowodowały zamknięcie

Szczytnie i świątecznie   Jednostka OSP Piaski Kobietom Z  inicjatywy Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach zorganizowano zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację Natalii

11 marca 2011

Guziak zamieszkałej w Augustynowie, która uległa tragicznemu wypadkowi. Zbiórka była prowadzona przed kościołem. Ofiarność

roku na nieznacznym minusie. To wpłynęło na plan pracy na bieżący rok, gdzie głównym założeniem jest złożenie wniosków o dotację na remont remizy i podstawowa działalność statutowa. Po dyskusji udzielono absolutorium Zarządowi i ogłoszono wybór nowego Zarządu. I tu drastyczne posunięcie – zebrani postawili na odnowienie szeregów, typując całkowicie zmieniony skład władz jednostki. Funkcję prezesa przejął dh Klemens Cierkosz, vice prezesem został dh Dominik Rybak, naczelnikiem – dh Andrzej Krawczyk, z-cą naczelnika – dh Marcin Mania, gospodarzem – dh Przemysław Kulak, skarbnikiem – dh Michał Włodarczyk, sekretarzem – dh Wojciech Kostrzewa. Komisja Rewizyjna pozostała bez zmian: przewodniczący – dh Tadeusz Jagieła, sekretarz – dh Tadeusz Pietras, członek – dh Wiesław Pietras. Nowe władze zaproponowały zwiększenie rocznej składki członkowskiej, co walne zgromadzenie zaakceptowało. Dh Kazimierza Wydrę uhonorowano brązowym medalem „Zasłużony dla pożarnictwa” i  przedstawiono kandydaturę Przemysława Maślanki na przyszłego członka OSP. Na zakończenie dh Arkadiusz Kaczmarczyk omówił działalność jednostek OSP na terenie gminy, a  wójt Gminy Bolesławiec dh Leszek Dominas wskazał na możliwości wsparcia jednostki w Żdżarach. Obrady druhów umilała Orkiestra Dęta ze Żdżar, pod przewodnictwem kapelmistrza dh Tadeusza Pietrasa.   Piotr Zawada

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet, w której udział brały druhny z Kobiecej Drużyny Pożarniczej i  druhny wspierające z  OSP Bolesławiec

Przedszkola w Bolesławcu Dorota Sergiel, Sołtys Bolesławca Józef Stępień z żoną, Prezes OSP Kamionka Iwona Zagórna, Naczelnik OSP Chróścin Katarzyna Mendel. Podczas spotkania życzenia

oraz żony, matki i narzeczone druhów strażaków z jednostki OSP. Zaproszone były również panie z Zespołu Szkół w Bolesławcu, z  Urzędu Gminy w  Bolesławcu i z Publicznego Przedszkola w  Bolesławcu oraz mieszkanki Bolesławca. W  uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Wójt Gminy Bolesławiec Leszek Dominas z żoną, Przewodnicząca Rady Gminy w Bolesławcu Justyna Lipska, Sekretarz Gminy Bolesławiec Agata Maślanka, Radna Rady Gminy w Bolesławcu Wiesława Kubińska, Radny Rady Gminy w Bolesławcu Sylwester Dulski z żoną, Radny Rady Gminy w Bolesławcu Stanisław Chmielewski, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Jadwiga Wykrota, Dyrektor Zespołu Szkół w Bolesławcu Karol Grela, Dyrektor Publicznego

wszystkim Paniom w imieniu całej braci strażackiej oraz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolesławcu złożył Prezes OSP w Bolesławcu dh Janusz Pietrzak. Podczas uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne dla Pani Krystyny Fiączek, Pani Walerii Nawrockiej, Pani Alicji Chadryś oraz Pani Iwony Kubot za dobre wychowanie dzieci, które godnie pełnią służbę strażacką w naszej jednostce OSP Bolesławiec. Wszystkie panie otrzymały 50% bony rabatowe na wynajem Sali OSP oraz naczyń do końca 2011 roku. Uroczystość uświetniła swoim repertuarem jedna z najlepszych kapel w powiecie wieruszowskim Kapela „Podpora Rodziny” z Dzietrzkowic.   Prezes OSP Bolesławiec Janusz Pietrzak

społeczeństwa zaskoczyła organizatorów, gdyż okazało się po podliczeniu, że zebrano kwotę 5077 złotych. W tym samym dniu zostało zorganizowane spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Spotkania takie są już tradycją w Piaskach będąc organizowane od wielu lat. Przygotowuje je OSP w Piaskach – rolę kelnerów obsługujących gości pełnią członkowie straży i Zarządu jednostki. Obok kawy i smacznych ciast był też szampan ufundowany przez Prezesa zarządu gminnego OSP i zarazem wójta Gminy Lututów druha Józefa Suwarę. Były życzenia, oglądanie filmu wideo z  poprzednich imprez a  później cicha muzyka towarzysząca degustacji. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze przy licznym udziale Pań z miejscowości Piaski, Augustynów i Ostrycharze w udekorowanej świątecznie, pięknej, nowej sali strażackiej.

  Materiał Patryka Hodery

www.tugazeta.pl

Przedstawienie z okazji Dnia Kobiet

W niedzielne popołudnie, dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej, znajdującej się w Wieruszowie – Podzamczu, wystawiły przedstawienie z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Święta Kobiet. Odbyło się ono w  sali OSP. Inscenizacja przyprawiła o wielki uśmiech każdego widza, a nastrój ten dopełniły

radosna wrzawa oraz wielki aplauz ze strony widowni. Podczas świętowania, nie zabrakło humoru, słodkiego poczęstunku oraz wiele radości, którą dzieci bezgranicznie zaszczepiły u wszystkich zebranych. Na koniec, młodzi aktorzy porwali w wir tańca nieco starszą widownię, a wspólna zabawa okazała się być świetną rozrywką.


wydarzenia

8

Felieton Beaty Waniek

Rozmowy o zdrowym jedzeniu w szkole

  Po seansie, po lekturze

  ŻDŻARY

Obejrzałam „Godziny”. Kilka lat temu ducha, myśl? Czy czytałam książkę. Lektura pozostała to w ogóle możligłęboko w mojej pamięci, ale czas zdą- we? Wolny człowiek, to wolny umysł. żył przykurzyć wrażenia. Przywołał je Atlas przygnieciony światem nie był na nowo film. Piękny obraz, albo raczej zniewolony. Miał wrażliwość, która poniezwykły. Skłaniające do refleksji stu- zwalała mu stwarzać własne światy, ogrodium samotności, wrażliwości i tego dy i w nich żyć.. Kontrastem dla Atlasa ciągłego, nieokreślonego pragnienia, jest Herakles. Na chwilę przejmuje od które w nas tkwi, niepogodzenia… … .. Atlasa Ziemię, ale ciężar jest dla niego Pod koniec filmu Virginia Woolf mówi: zbyt wielki. Zresztą może nie o ciężar „Patrzeć życiu w twarz, pokochać je ta- tu chodzi, ale o to co Heraklesa to za kim, jakie jest i właśnie wtedy umieć wiele. Boi się swoich myśli. Woli ich odejść.” Odejść czyli umrzeć, zrezygno- nie słyszeć. Wielu Heraklesów chodzi wać z życia, popełnić samobójstwo…? po ziemi. Krzątają się, wykonują swoje Myśl o nim wciąż krąży nad bohater- zadania i nigdy nie pytają o głębszy sens. kami. Jest jak natrętny kochanek stojący Ze strachu czy z nieświadomości? za plecami, muskający wargami szyję Bohaterki „Godzin” przywioi uwodzący kuszącym szeptem aby za dły mi na myśl Atlasa, upodobniły nim podążyć. Po co? Dlaczego? „Aby się do niego. Każda ma świadomość paradoksalnie ci, co zostaną mogli własnego ciężaru. Wszyscy musimy docenić urodę życia”. Ale przecież nie go unieść. „Im więcej dokonań, tym o śmierć tu chodzi. Raczej o izolację, więcej do dźwigania. Książki, domy, odpowiedzialność, wolność, o  dla kochanki, żywoty, wszystko spiętrzokażdego osobny ciężar własnego losu, ne na grzbiecie.” Potrafisz unieść swój świata, o możliwość porzucenia go… własny ciężar? A kiedy już się z nim A przecież „człowiek wolny nigdy nie pogodzisz, pokochasz go, przestaniesz myśli o ucieczce”. go zauważać, spojrzysz mu w oczy, to Jestem po lekturze książki Janette co wtedy zrobisz? Będziesz miał siłę, Winterson „Brzemię”. To na nowo opo- żeby go zrzucić, uwolnić się od niego? wiedziana historia mitycznego Atlasa „Atlas kochał Ziemię [… ] Skoncendźwigającego na swoich barkach Ziemię. trował cały swój wysiłek na jej utrzyTytan ukarany przez bogów na wieczny maniu. Potworny ciężar decydował ciężar, nieskończoność, niezmienność o wszystkim. Dlaczego? Dlaczego by  losu. „Kto jest dostatecznie silny, by unik- nie zdjąć po prostu Ziemi z barków?”. nąć własnego losu? Kto potrafi uniknąć Tytan zrzucił swój ciężar i nic się nie zostania tym, kim musi zostać?”. Atlas stało. Ziemia mogła istnieć bez niego, przyjął swój los. Ugięty pod ciężarem nie potrzebowała go. Potrafisz tak, jak świata trwał. Ukarany za bunt odebra- on zostawić dźwigany balast? Kochasz niem wolności. Tylko czy na pewno? go na tyle,  żeby na niego spojrzeć i zoBogowie uwięzili ciało Atlasa, ale czy stawić? Czy nadal go potrzebujesz? udało im się również zniewolić jego   Beata Waniek

9 marca b.r. w Szkole Podstawowej lub… Dlatego uczniom trzeba składników do w Żdżarach przedstawiciel Powia- przypominać i dostarczać wiedzy funkcjonowania. Dzieci dowiedziały się o Piramidzie Zdrowego Żywienia i 10 zasadach zdrowego żywienia. Poznały najważniejsze składniki naszego pokarmu, którymi wszyscy powinni się odżywiać: pieczywo razowe, ryż naturalny, makaron, kasze, płatki śniadaniowe również warzywa, słodkie owoce i nabiał. Wszak one dają siłę do całodniowego myślenia, np. w szkole i pozwalają być aktywnym fizycznie, a gwarantują dobre samopoczucie, odporność na choroby, ładny wygląd. Pokazano także znaczenie systetowej Stacji Sanitarno-Epidemio- o niezbędnej, ale bardzo istotnej matycznego spożywania śniadania, logicznej w Wieruszowie – Pani czynności życiowej – dostarcza- drugiego śniada, obiadu i kolacji. Karolina Krawczyk-Borowiec, niu organizmowi odpowiednich Niestety należało zwrócić uwazaprezentowała uczniom gę i  na opłakane skutklas IV – VI wiadomoki zaniechania dobrego ści o naszych właściwych od­żywiania. I  tu wśród i złych przyzwyczajeniach uczniów największym zażywieniowych. Hasło interesowaniem cieszyło przewodnie spotkania: się wyjaśnianie szkodliwo„Prawidłowe odżywianie ści chipsów, fast-foodów, inwestycją w  zdrowie”, barwników, konserwanukazywało cel do któtów. A młodzież z przerego powinniśmy dążyć. rażeniem dowiadywała Jednak powszechnie się o sposobach produkcji wiadomo, że oczywiste i składzie niektórych prorzeczy nie zawsze zauwaduktów „spożywczych”. żamy, może nie chcemy   Piotr Zawada

Trudne wybory

  ZSR w Lututowie na Powiatowych Targach Edukacyjnych

2 marca 2011 roku ZSR w Lututowie prezentował swoją ofertę podczas Powiatowych Targów 3. Justyna Małasiewicz – Liceum Edukacyjnych. Ogólnokształcące im. Mikołaja Nadchodzi trudny czas dla Kopernika w Wieruszowie uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych. Muszą oni wkrótce podjąć

się w kształceniu zawodowym. Uczniowie mogą znaleźć coś dla siebie, wybierając z bogatej oferty kierunków kształcenia przygotowanych na rok szkolny 2011/2012. Uczniowie, którzy chcą zdobyć konkretny zawód mogą skorzystać z sze-

Laureaci konkursu POWIATOWY MISTRZ MATEMATYKI w zakresie podstawowym: 1. Marek Świeściak klasa III d Zespół Szkół Ogólnokształcących 2. Monika Sarnowska klasa III a Zespół Szkół Ogólnokształcących 3. Kamila Mak klasa IV TE Zespół Szkół Rolniczych Laureaci konkursu POWIATOWY MISTRZ MATEMATYKI w zakresie rozszerzonym: 1. Robert Choczaj klasa III c Zespół Szkół Ogólnokształcących 2. Maciej Gosławski klasa IIIc Zespół Szkół Ogólnokształcących 3. Grzegorz Okoń klasa III Zespół Szkół Ogólnokształcących Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

rokiej oferty Technikum, wybierając spośród następujących kierunków: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu oraz technik drogownictwa. Uczniowie mogą także kontynuować naukę w Liceum Profilowanym o profilu ekonomiczno-administracyjnym, a  ci, którzy interesują się sportem w Liceum Ogólnokształcącym z klasą sportową ze specjalnością

Spotkanie z prymusami

W dniu 02.03.2011 r. w Starostwie Powiatowym w  Wieruszowie odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z wyróżniającymi się uczniami szkół ponadgimnazjalnych. W  czasie spotkania starosta wieruszowski Andrzej Szymanek wraz z organizatorką I Edycji Konkursu Mistrz Matematyki Powiatu Wieruszowskiego Panią Grażyną Olbromską wręczyli dyplomy oraz nagrody książkowe laureatom tegoż konkursu. W trakcie spotkania uhonorowano również tegorocznych stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Starosta Wieruszowski wręczył im listy gratulacyjne oraz upominki rzeczowe. Laureaci i stypendyści podzielili się z członkami zarządu swoimi odczuciami i wrażeniami. Była to również znakomita okazja do nakreślenia ich zainteresowań i planów na najbliższą przyszłość. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów: 1. Tanita Grzelak – Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie 2. Marcin Słowikowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie

decyzje, które wpłyną na ich przyszłość. Gdzie kontynuować naukę? Jaką szkołę wybrać, aby móc rozwijać w niej swoją wiedzę i umiejętności? Gdzie dobrze przygotują mnie do matury i egzaminów zawodowych? Gdzie w miłej atmosferze mogą spędzać czas i rozwijać swoje zainteresowania? I, co równie ważne, gdzie mogą czuć się bezpiecznie? Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie od 66 lat specjalizuje

www.tugazeta.pl

piłka siatkowa. Uczniowie mogą także uczyć się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: mechanik operator urządzeń i pojazdów rolniczych, kucharz małej gastronomii oraz mechanik urządzeń i maszyn drogowych. Szkoła ma status ośrodka egzaminacyjnego, więc egzaminy przeprowadzane są na miejscu. Nauczyciele są egzaminatorami, dzięki temu uczniowie są dobrze przygotowani do egzaminów zawodowych, o czym świadczą wyniki. W każdym zawodzie zdawalność jest wyższa niż średnia krajowa. Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać w profesjonalnie przygotowanych pracowniach, a także podczas praktyk w kraju i za granicą. Uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje takie jak prawo jazdy kategorii B, T oraz uprawnienia operatorów kombajnów zbożowych. Szkoła dysponuje bazą sportową, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną. Wolny czas uczniowie mogą spędzać grając w bilard, tenisa stołowego, a także korzystać z czytelni i kafejki internetowej. Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Specjalnie z myślą o nich przygotowano stronę internetową (www.zsrlututow.internetdsl.pl) gdzie można uzyskać dodatkowe informacje. Wszystkich zainteresowanych ofertą naszej szkoły zapraszamy na dni otwarte 22 i 23 marca br.   Barbara Drylewska–Mieszała, Robert Majchrowicz

11 marca 2011


wydarzenia

II miejsce Doroty Gnat z klasy III b   Międzywojewódzki  konkurs językowy „Zeige dein Talent”   Z  tej okazji, będąc członkiem uzdolnionych językowo oraz artyPSNJN, postanowiłam jako na- stycznie uczniów szkół gimnazjaluczyciel języka niemieckiego nych woj. dolnośląskiego i nie tylko. Nasza uczennica wystąpiła w jednej z trzech proponowanych kategorii czyli „piosenka”. Możliwe były też  recytacja i skecz. Rywalizując z 12 innymi uczestnikami, które reprezentowały również bardzo  wysoki poziom, II miejsce jest wielkim zaszczytem dla w gimnazjum w Bolesławcu, wy- Doroty, jak również dla p. Anny łonić uczennicę do udziału w tym Stefaniak. Dorota wystąpiła z niekonkursie. Zaproszono młodych, miecką  wersją znanego  utworu

Anny Jantar: „Zawsze gdzieś czeka ktoś” w tłumaczeniu „Jemand wartet irgendwo”.  Profesjonalne wykonanie piosenki pod względem językowym i zachwycające zdolności muzyczne i wokalne doceniło jury tego konkursu. Zwyciężczyni gratulujemy! Nagrodą był wspaniały dyplom oraz nagrody rzeczowe w postaci plecaka, koszulki, podkładki pod mysz i innych  akcesoriów. Dziękujemy Dorocie za trud włożony w pracę, który przyniósł obfite owoce!     Anna Stefaniak   Ze strony: www.boleslawiec.net.pl

I miejsce uczniów Szkoły Podstawowej w Chróścinie Dnia 7 marca 2011 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury w Bolesławcu odbyły się Eliminacje Gminne XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego. W turnieju udział wzięli uczniowie klas IV – VI  Szkół Podstawowych w Mieleszynie, Chróścinie, Żdżarach i Bolesławcu. Każda szkoła wytypowała do udziału w konkursie jedną drużynę, natomiast każda drużyna składała się z trzech zawodników. Jak co roku pan Andrzej Olbromski przygotował dla uczniów  test krajoznawczy i turystyczno – topograficzny. Każdy test składał się z 25 pytań, które dotyczyły m.in.

W podróży…

odznak turystyki kwalifikowanej, Szkoły Podstawowej w Bolesławcu szlaków turystycznych, które wiodą i IV miejsce uczniom Szkoły Podstawowej w Żdżarach. Wójt Gminy Bolesławiec pan Leszek Dominas złożył uczniom gratulacje i wręczył dyplomy. Dyplom przyznano również uczennicy Kamili Wójciak ze Szkoły Podstawowej w Mieleszynie, która uzyskała największą ilośc punktów w konkursie. Uczniowie Szkoły Podstaprzez gminę Bolesławiec, historii wowej w Chróścinie i Mieleszygminy. nie spotkają się na Eliminacjach I miejsce w konkursie przypa- Powiatowych, które w tym roku dło uczniom Szkoły Podstawowej odbędą się w miejscowości Huta. w Chróścinie, natomiast II miej  Krystyna Pańtak sce uczniom Szkoły Podstawowej   Ze strony: w Mieleszynie, III miejsce uczniom www.boleslawiec.net.pl

  Mail i zdjęcie od NYSTRANTA Od dłuższego czasu zamiarem moim było sfotografowanie malunku jaki widnieje na ścianie Dworca PKS w Wieruszowie. Malunek dla mnie wyjątkowy. Z  rozrzewnieniem wspominam bowiem czasy dzieciństwa, kiedy to od czasu do czasu jechało się z  mamą na zakupy do miasta. Oczekiwanie na powrotny autobus miało miejsce oczywiście na holu dworca wieruszowskiego. Było to miejsce wyjątkowo urokliwe ze względu na ów… obraz – takiego bowiem nie posiadał żaden ze znanych mi okolicznych dworców. Dziś może nazwiemy to dzieło – dziełem  sztuki  socrealistycznej, a może nie. Może po prostu jest to ładnie ujęty obraz ludzi w podróży. Po obu stronach stoją: z jednej  Wierusz z mieczem, z drugiej  kobieta z sierpem (i tu chyba wychodzi socrealizm), widnieje też data 22 lipca 1972 rok. Będzie to więc zapewne data oddania dworca do użytku publicznego. Ciekawi mnie: kto jest autorem malunku i rzeźb? Czy są one dziełem jakiegoś miejscowego artysty? A swoją drogą duch „socrealu” jest na naszym dworcu nadal żywy. Przyprawił mnie niemal o zawał serca. Wiedziona sentymentem

11 marca 2011

udałam się na dworzec z aparatem fotograficznym. Na dworcu nie zastałam żywego ducha. Wyjęłam aparat i wykonałam kilka zdjęć – odbywając znów sentymentalną

podróż w czasy dzieciństwa. Nagle tuż za moimi plecami usłyszałam głośne zapytanie:” Kim Pani jest? Co tu robi? Kto wyraził zgodę na robienie zdjęć?”. Zamurowało mnie. Odwróciłam się i zobaczyłam człowieka z niewielkim pękiem kluczy. Widząc, że bardzo poważnie spełnia swoją rolę stróża (czy kogo tam)  próbowałam uśmiechem i miłym tonem głosu uspokoić sytuację. Nie dało się. Kazano mi się wynosić, postraszono zamknięciem dworca na klucz (a co z ewentualnymi podróżnymi? mieli czekać z mojego powodu na mrozie?) i pokazano telefon, z którego to za chwilę zostanie wezwana policja. Siedzę teraz

i mam gęsią skórkę, no bo zanim zwiałam z dworca, może zapisał numery rejestracyjne samochodu? A jeśli naprawdę zadzwonił? No wystarczy… przecież do diaska mamy wolność i demokrację! Przysięgam! Nie mam nic wspólnego z  separatystami islamskimi, nie bawię się w  szpiegostwo, czasami po prostu człowiek coś sobie powspomina i ciągnie go w te miejsca. A szukając prawnego uzasadnienia legalności mojego fotografowania trafiłam w internecie na takie wyjaśnienie: „Przepisy prawne mówią wyraźnie, że zakaz fotografowania dotyczy obiektów o charakterze militarnym i strategicznym, ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Dlatego nie możemy fotografować m.in. elektrociepłowni, elektrowni, lotnisk czy oczyszczalni ścieków. W innych przypadkach zakaz fotografowania nie ma mocy prawnej. Budynek jest elementem krajobrazu miejskiego i nie ma żadnych podstaw, aby zabronić robienia zdjęć.” Mniejsza już o to, ale co sobie powspominałam to moje. Ze względu na obecny stan naszego dworca, boję się, że niestety – nie stanie się on już nigdy tak ważnym elementem strategicznym miasta jak onegdaj. Obym się myliła. Pozdrawiam, miłych podróży życzę, także tych sentymentalnych – w czasie.   NYSTRANT

www.tugazeta.pl

9

Warsztaty edukacyjno‑szkoleniowe   Solidarność Prospan relacjonuje: Solidarność Pfleiderer Prospan S.A. zorganizowała bezpłatne warsztaty edukacyjno – szkoleniowe dla członków Solidarności – pracowników Prospanu. W lutym i w marcu bieżącego roku licencjonowani doradcy finansowi wrocławskiej Szkoły Inwestowania w  ramach projektu „Bezpieczne i efektywne inwestowanie” przeprowadzili cykl wykładów z zakresu wiedzy ekonomicznej i  efektywnego zarządzania prywatnymi finansami. Członkowie Solidarności Prospanu podczas spotkań szkoleniowo – informacyjnych jakie odbyły się w lutym i marcu bieżącego roku w Wieruszowskim Domu Kultury podsumowali rok 2010. Omówiono wypracowane przez strukturę zakładową Związku instrumenty pozwalające prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje z pracodawcą. Efektywne stosowanie narzędzi rynku finansowego pod nadzorem licencjonowanych doradców finansowych to dodatkowa emerytura umożliwiająca skutecznie wypełnić „lukę emerytalną” jaka powstanie po przejściu na emeryturę lub rentę. Te i inne zagadnienia były

Spotkania w ministerstwach Gospodarki i Ochrony Środowiska przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego Zbigniewa Maj-

chrzaka, przewodniczącego Krajowej Sekcji Płyt Drewnopochodnych Piotra Morty, przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewa Kuszlewicza oraz w charakterze eksperta Jarosława Kruka pozwalają mieć nadzieję, że Rozporządzenie Ministra Gospodarki określające między innymi definicję biomasy uzyska treść, która

prezentowane przez doradców finansowych i wykładowców wrocławskiej Szkoły Inwestowania. Solidarność Prospanu aktywnie uczestniczyła i uczestniczy w negocjacjach na szczeblu ministerstw w  zakresie kształtowania polityki ustawodawczej. Obecnie przygotowywane akty prawne przez Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka mogą doprowadzić do upadłości przemysły przetwórstwa drzewnego i meblarski. W przemysłach tych w Polsce zatrudnionych jest 300 000 pracowników. Surowiec drzewny przetwarzany przez prężnie funkcjonujące przemysły: płyt drewnopochodnych, celulozowo-papierniczy, tartaki i przemysł meblarski w projekcie aktu normatywnego Ministerstwa Gospodarki uzyskał definicję biomasy, która będzie stanowić surowiec do produkcji subsydiowanej zielonej energii elektrycznej.

nie nada w sposób sztuczny sektorowi energetycznemu bezkonkurencyjną pozycje lidera cenowego na rynku drewna. Nowe miejsca pracy powstałe w sektorze energetycznym nie zrekompensują finansom publicznym utraconych wpływów związanych z utratą wytwarzanej wartości dodanej w przetwórstwie drewna surowego na produkty wysoko przetworzone. W tradycyjnym przerobie drewna zatrudnionych jest zdecydowanie więcej pracowników niż będą mogły zatrudnić elektrownie do przetwarzania tego drewna w energie elektryczną. Podczas spotkania z  Ministrem Ochrony Środowiska Januszem Zaleskim, Minister wyraził opinię spójną z prezentowaną przez Piotra Mortę i Zbigniewa Majchrzaka i był przeciwny spalaniu drewna na zasadach opracowanych w projekcie rozporządzenia opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki.   E.Tomaszek


sport

10

Koszykarskie sukcesy drużyn z KOPERNIKA

Woźniak po turniejach szachowych

  Wygrywali z reprezentacjami większych ośrodków

Andrzej Woźniak – szachista z Wie­ ruszowa wziął udział w II turniejach. Najpierw w Wołczyńskim Ośrodku Kultury a później w Kluczborku. W Wołczynie wystartowało 28 zawodników z Opola, Kluczborka i  Olesna. Ostatecznie zwyciężył Marian Berezowski reprezentujący Wołczyn. Woźniak był tam trzeci. W Kluczborku o Puchar Burmistrza startowało natomiast 56 zawodników m.in. z Ligoty Dolnej, Wrocławia, Sycowa, Namysłowa i Opola. Turniej wygrał Rafał Tymrakiewicz. Andrzej Woźniak na tak dużą ilość startujących zajął wysokie 7 miejsce.

zapewniło drużynie chłopców DRUŻYNA MĘSKA W Sieradzu odbyły się rejono- z wieruszowskiego LO awans do we rozgrywki w piłce koszykowej półfinału województwa łódzkiego, chłopców w  ramach zawodów który odbędzie się w Zgierzu. Licealiada. Powiat wieruszowski   Marian Bryłka

  Najpierw Wołczyn, później Kluczbork

SZCZEPAN dziękuje kibicom   Mail do redakcji

reprezentowała drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. W drodze do finału reprezentacja Wieruszowa pokonała: Liceum Ogólnokształcące w Łasku (59:36). I LO w Sieradzu (32:45) W  finale LO Wieruszów stoczyło zaciętą walkę z  I  LO w Zduńskiej Woli (49:46), które wcześniej pokonało reprezentację Wielunia i Zespół Szkół im. Żeromskiego w Sieradzu. Pierwsze miejsce w turnieju w Sieradzu

DRUŻYNA ŻEŃSKA

21 II 2011 r. w Wieruszowie odbyły się zawody w  piłce koszykowej. Dziewczęta z  ZSO w Wieruszowie (LO) pokonały drużynę ZSP im. S. Staszica 60:10 i zdobywając I miejsce awansowały do zawodów rejonowych. 1 III 2011 r. na zawodach rejonowych w Sieradzu nasz zespół w  walce o  III miejsce wygrał z Błaszkami 42:22.

  Nauczyciel w-f: Dorota Pierudzka

Kolejny sparing przed piłkarską wiosną   ZIBEKS OSIEK pokonał PROSNĘ WYSZANÓW

Kolejny sparing przygotowawczy do rundy wiosennej. Tym razem wyszanowska Prosna podejmowała A klasowy ZIBEKS OSIEK. Goście okazali się lepsi pokonując gospodarzy 3:0. Materiał zdjęciowy i filmowy na www.tugazeta.pl

Ostatnie dwa lata pod względem sportowym (a i nie tylko!) były wspaniałe. Zdobyłem dwa tytuły Mistrza Ziemi Dolnośląskiej oraz Vice Mistrza Dolnośląskich Mistrzostw Okręgu w KJS-ach czyli Konkursowej Jeździe Samochodowej. To tzw. pierwszy stopień i wprowadzenie do rajdów (lub jazda wokół trzepaka jak to określają „znawcy” nigdy nie próbujący swoich sił w tej dyscyplinie). Krzysztof Hołowczyc też zaczynał od KJS-ów (wtedy jeszcze Maluchem). Wszyscy bardziej lub mniej znani kierowcy rajdowi zaczynali od tego szczebla. Rajdy jednak to sport, w którym nie liczą się tylko umiejętności, ale również dużo szczęścia i pełna sakiewka. Rajdy to sport ekstremalny, drogi i elitarny. Zawsze taki był i taki pozostanie. Odzew Czytelników wieruszowskiego „Łącznika” po publikacji artykułów na mój temat bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Wspierające komentarze czy też e-maile, które wyzwalały we nie jeszcze większą chęć rywalizacji, tym bardziej, że znaczna część pochodziła z mojego rodzinnego Wieruszowa. Cieszę się, że mogłem naszym mieszkańcom przybliżyć ten sport i mam nadzieję zachęcić do czynnego kibicowania, bo przecież piłka nożna to nie wszystko!; –) Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierały mnie w realizowaniu mojej pasji. Mojej rodzinie, Martynie, kibicom bez których sport ten nie miałby racji bytu, znajomym, moim sponsorom i mechanikom, którzy pomagali obsługiwać Pumę. Podziękowania także składam na ręce moich pilotów, bo jak wiecie rajdy do dyscyplina, w której pilot i kierowca to załoga. Tak jak pisałem na wstępie to były wspaniałe dwa lata. Cytując Sidneya Polaka: „Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie.”, muszę stwierdzić, że na ten moment nic nie przesądza o tym, że zobaczycie nas w tym roku na rajdowych trasach. Zostawiamy klasę czwartą (w której jeździliśmy) innym zawodnikom i przełączamy się w tryb kibica! W ramach podziękowania za ten wspólnie spędzony okres przygotowałem krótki, podsumowujący materiał wideo. Życzę wszystkim aby realizowali swoją pasję i chwalili się tym. Czy jest to zbieranie kapsli, sklejanie modeli czy starty w rajdach. Warto! Pozdrawiam wszystkich Czytelników Łącznika oraz tugazeta.pl Do zobaczenia na OS-ach!   Michał Szczepański

Wieruszowscy lekkoatleci na mistrzostwach   Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych W dniach 4-5 marca 2011r w Żerkowie (woj wielkopolskie) odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych. W zawodach tych uczestniczyło 2 zawodników z Gminy Wieruszów Katarzyna Wróbel i Łukasz Gołąb. Zawody odbywały się jak na tę porę roku przystało w dość trudnych warunkach atmosferycznych temp. +2C. Lecz trasy biegów były ciekawie rozmieszczone i bardzo dobrze przygotowane. Zawody rozegrano w 10 biegach w czterech kategoriach wiekowych: Młodzicy K-1500 M-2000 (96 – 97) Juniorzy młodsi K-2000 M-3000 (94 – 95)

www.tugazeta.pl

Juniorzy K-2000 M-4000 (92 – 93) Młodzieżowcy K-3000 M – 4000 (91 – 89) Eliminacje do Mistrzostw Świata w przełajach K-4000 M-6000 (92 – 95) Miejsca naszych zawodników: Katarzyna Wróbel – juniorzy młodsi K-2000 42m. Łukasz Gołąb – młodzicy M-2000 8m. Nasi zawodnicy zdaniem trenera Jarosława Urbaniaka bardzo dobrze spełnili wcześniej przyjęte założenia a ósme miejsce Łukasza dobrze prognozuje przed eliminacjami regionalnymi

do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, które odbędą się 1920 marca 2011r.w Końskich (woj. świętokrzyskie).   red

11 marca 2011


oGŁoszenia • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.tugazeta.pl należy wysłać SMS pod numer  o treści: PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI I WZORU (Redakcja nie odpowiada za błędne wpisanie kodu ogłoszenia) KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie  znaków),

np.: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt:    Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji.

Koszt wysłania jednego SMS –  złotych plus VAT. Cena obejmuje  emisje ogłoszenia w gazecie oraz  tygodnie emisji na www.tugazeta.pl

11

I i III miejsce naszych gimnazjalistek   Konkurs recytatorski w Byczynie

Dnia 3 marca odbył się konkurs recytatorski poezji słynnej  gimnazjalistki tegoż gimnazjum. Wynik był dla nas bardzo pomyślny: I miejsce Róża Mączka kl. IIIa III miejsce Marta Jędrysiak kl. IIb Dziękujemy zwycięzcom, nauczycielowi p. Anecie OtorowskiejSiwik za przygotowanie i opiekę oraz organizatorom za miłą  atmosferę i zaproszenie.   Anna Stefaniak Ze strony www.boleslawiec.net.pl  

Ogłoszenia z kategorii SZUKAM PRACY, ODDAM ZA DARMO, POTRZEBUJĘ POMOCY itp., będą ukazywać się bezpłatnie

NIERUCHOMOŚCI Wynajmę pomieszczenie na działalność gospodarczą – 50 m kw. Najlepiej gabinet. Wieruszów tel. 62 783 17 17 (52) Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 1h.110m – 90m. W całości lub działki po 15ar. 781508277 proszę dzwonić po 17.00 (52) Sprzedam przytulne mieszkanie w Wieruszowie os.Fabryczna o pow 49m. Duży balkon.Parter. Bardzo dobra lokalizacja. Tel: 608426960 (52) Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie na osiedlu fabryczna o powierzchni 49m. Kontakt:691783093 (51) SPRZEDAM MIESZKANIE W WIERUSZOWIE 3 POKOJOWE O POWIERZCHNI 60 M2, DRUGIE PIĘTRO, OKNA Z ROLETAMI ZEWNĘTRZNYMI, KLIMATYZACJA. KONTAKT: 604905638 (51) Sprzedam działkę 30 arów w Walichnowach przy głównej drodze blisko park, szkoła, sklep. Kontakt 783050654 lub 627844249 (51) Sprzedam dom. Pow. 120m2, działka 6 ar.,4 pokoje, kuchnia, łazienka, duży hol, strych 50m2, duży taras i balkon. Garaż i kotłownia, piec CO miałowo /węglowy. prąd, szambo, telefon, internet, Cena do uzgodnienia. Miejscowość Polesie Tel. 660 734 291 (51) Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe na osiedlu Fabryczna Kontakt: 721 097 300 (51) DO WYNAJĘCIA HALE PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE-250 m2, OGRZEWANE, Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM,TEREN OGRODZONY O POW1.2h WIERUSZÓW. 727308092 (51) Sprzedam ziemię ok. 1,5 ha Osiek-Zamoście. Kontakt 607 362 944. (51) Sprzedam lub wynajmę halę produkcyjnomagazynową z zapleczem socjalno-biurowym o pow.350m2 na działce o pow.30arow. tel.695643889 (51) SPRZEDAM DZIAŁKĘ 23 AR KOWALÓWKA ASFALT MEDIA W GRANICY KONTAKT 607546663 lub 663818353 (51) Sprzedam działkę 8 arów na os.Murator, Kępno/ Baranow, boczna ul.Geodetów przy lesie. Cena 76tys. do negocjacji. Kontakt 691935212 (51) Sprzedam dom jednorodzinny z zabudowaniami gospodarczymi w tym 1,01ha ziemi w Olszowie. Tel. 796679299 (51) SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE I INWESTYCYJNE W LUTUTOWIE OD 10 ARÓW WZWYŻ. POSIADAJĄ MEDIA. TELEFON: 723 082 214 (51) Sprzedam działkę budowlaną pod działalność gospodarczą (Faktura VAT) 2.600 m2 (5 km od Wieruszowa. Woda, prąd, siła, nowy budynek gosp. z garażem. Spokojna okolica. Dojazd asfaltem. Kontakt 603 718 640 (49-4) USŁUGI Usługi remontowo budowlane: glazura, panele, regipsy, gładź, tynki ozdobne. Tel. 605-316-791 (52) Fotografia ślubna, rodzinna i portretowa. Atrakcyjne ceny. Do końca kwietnia sesja narzeczeńska GRATIS. Tel. 794 370 975. (52) ULOTKI, WIZYTÓWKI, BANERY, TABLICE INFORMACYJNE, KASETONY, REKLAMA NA SAMOCHODACH, LITERY PRZESTRZENNE, PROJEKTY GRAFICZNE TEL. 607862802 (52) Kursy na wózki widłowe (300 zł), palacz CO, szkolenia elektryków, LPG Ośrodek Kształcenia Zawodowego Andrzej Kalemba 43 843 21 86 www.kursy-wielun.pl (51) Usługi remontowe. Płytki, Gładzie, Malowanie itp. Tel.661 279 639 (51) Piaskowanie Tel.782 067 325 (51) TOM-VET GAB.WETERYNARYJNY DLA MAŁYCH ZWIERZĄT.USG,CHIRURGIA MIĘKKA,BAD. LAB.,PASZPORT,CZIPY. UL.KORDECKIEGO

11 marca 2011

29.WIERUSZÓW TEL: 787 796 661 www.tom- Sprzedam drewno opalowe. Tel. 663600527, vet.pl (51) 785390670 (52) SPRZEDAM MEBLE KUCHENNE W DOBRYM WYCINKA DRZEW, KRZEWÓW, STANIE CENA 200ZL ORAZ NAROZNIK W KONODROSTÓW, KOSZENIE TRAWY, STRUKCJI DREWNIANEJ STAN BARDZO DOBRY SPRZATANIE POBUDOWLANE, CENA 300 ZL TEL 627843033 (52) Sprzedam organy casio(casiotone ct-6500) MYCIE ELEWACJI I KOSTKI 350zł. *5-oktawowe*edytor podkładów rytBRUKOWEJ. micznych i instr.*nagrywanie odtwarzanie tel. Telefon: 694 451 584 665296067 (51) DJTIGER, imprezy okolicznościowe-oprawa Sprzedam nosidełko Baby Carrier do 12 kg do nomuzyczna-nagłośnienie-oświetlenie-18stki,ba- szenia na plecach i z przodu i markowe ubranka dla le,połowinki,rocznice,festyny,. .. Www.djtiger. dziewczynki do 12 miesięcy tel 662 272 240 (51) pl kom. 692989898 (51) Sprzedam sprężarkę śrubową, wydajność 3,8 Dyplomowana projektantka ogrodów za- m3 / min z wbudowanym agregatem prądoaranżuje Twój ogród. Oferuje również nadzór twórczym. Cena ok. 10 000 zł. Tel kontaktowy autorski nad realizacją projektu. Kontakt 509 601552873 (51) 618 543 (51) Sprzedam zboże paszowe pszenżyto. Możliwy Montaż anten satelitarnych kontakt 603576963 dowóz do klienta. Tel. 698424413 (51) lub 667245443 (51) Sprzedam felgi aluminiowe 15-ki rozstaw śrub Pyszne ciastka domowe WIERUSZÓW,KĘPNO do 4x108.Kontakt:696 434 612 (51) sklepów, punktów piekarsko-cukierniczych, na im- Sprzedam suche deski dębowe,oraz sosnowe. prezy,wesela,bankiety www.cukiernia-rozek.pl (51) Tel.695643889. (51) Wykończenia wnętrz malowanie, gładzie, gla- Sprzedam wyposażenie sklepu (regały, lada zura, ocieplenia poddaszy, płyty k/gips tel 691 sklepowa, stojaki) w bardzo dobrym stanie. 926 445 (51) Kontakt: 661 962 546 (51) REMONTY MIESZKAŃ – adaptacja poddaszy. KarKUPIĘ ton, gips, gładzie, malowanie. Montaż podłóg: Kupię zboże,ilość min 23t.Place przed załadunkiepanel, parkiet, deska. Lakierowanie, cyklinowa- m,zapewniam transport. Tel 509942079 (52) nie, olejowanie. KONTAKT: 604 963 324 (51) Kupię zboże (każde również niepełnowartościoWYCINKA DRZEW, KRZEWÓW, ODROSTÓW, KO- we) ILOŚĆ MIN 23t kupuje również groch, grykę, SZENIE TRAWY, SPRZATANIE POBUDOWLANE, łubin, kukurydzę, rzepak oraz zboża ekologiczne MYCIE ELEWACJI I KOSTKI BRUKOWEJ. Telefon: tel.504082106 (51) 694 451 584 (49 – 52) Kupie każde zboże, łubin, rzepak, grykę min 23t USŁUGI BUDOWLANE – budowa domów od zapewniam transport oraz 100% przedpłaty tel podstaw, ocieplanie budynków (od 20 zł za metr 501459374 (51) kw.) Zakładanie kostki brukowej. Telefon: 603 Kupię zboże (każde również niepełnowarto721 418 (48-53) ściowe) ILOŚĆ MIN 23t kupuje również grykę, Zespół muzyczny DOMINO – wesela, zabawy, łubin, kukurydze, rzepak oraz zboża ekologiczne studniówki… Wideofilmowanie, fotografia tel.504082106 (51) ślubna www.zespoldomino.pl KONTAKT 667 PRACA 304 037 (0) Technik mechanik maszyn rolniczych podejmie MOTORYZACYJNE każdą pracę Mam 21 lat, posiadam uprawnienia Sprzedam Renault Clio 1.2 +gaz,3 drzwi, rok na kombajn zbożowy i widlak, prawo jazdy kat. 91.środek bardzo zadbany.stan dobry.cena- B,T KONT. 726365970 (52) :2000zl do negocjacji.Tel:725389935 (52) Zatrudnię mechanika do serwisu kosiarek. Może SPRZEDAM VW POLO Classic SEDAN1.9sdi być jako dodatkowe zajęcie-godziny pracy do 1997r,4l/100km,ciemnozielony metalik,C.Z,w- uzgodnienia.KONTAKT:781498799 (52) spomag,elektr.szyby lusterka.zadbany.8700zl Zatrudnię mężczyznę bez nałogów na stanoTEL 785470110 (52) wisko; pracownik gospodarczy w syst. 4-zmiaSprzedam PEUGEOTA 406 rok 97/98 kolor zielony nowym w okolicy Wieruszowa. Wiek 30-40 lat metalik. Cena 5500, więcej informacji pod nr. Prawo jazdy kat.T, wymagane uprawnienia na tel: 608759725 (52) palacza. Dzwonić WYŁĄCZNIE! od pn. Do pt. mięSprzedam samochód marki opel vectra 2.0 89 dzy 15.30 a 16.00. TELEFON: 722-220-140 (52) r. ABS,el lusterka, el szyberdach, podgrzewane Księgowa z długoletnim doświadczeniem pofotele, hak,instalacja gazowa, felgi aluminiowe. prowadzi księgowość firmy. Książka P i R, KH, 1500 zł do negocjacji. Tel: 791 625 219 (51) kadry, płace, Płatnik, ZUS, GUS, rozliczę również SPRZEDAM STARA 11.42 ROK PROD. 1996 ORY- PIT-roczny. Posiadam ważny kwalifikowany GINALNY 3-STRONNY WYWROT, PRZEBIEG OK podpis elektroniczny. Tel.791 826 577 (51) 100000 KM, CENA DO UZGODNIENIA. TEL KON- Mężczyzna lat 25, prawo jazdy kat B, C, E, kurs na TAKTOWY 601552873 (51) przewóz rzeczy, badania lekarskie, psychotesty, Sprzedam Cinquocento 1997 r. Silnik 700. Kolor karta cyfrowa, podstawa ADR. Szukam pracy srebrny. Kontakt 692110204 (51) jako kierowca. Tel: 721 588 941 (51) Opel Astra sedan,’96,1.4 benz. 82KM,2 kmpl. ZAKŁAD POGRZEBOWY STOL-TRUM POopon,salon,serwis,garaż.,nowy rozrząd,aku- SZUKUJE MUZYKÓW (trąbka, skrzypce) DO mulator,nie wymaga wkładu finans.,stan bdb- OBSŁUGI POGRZEBÓW. Więcej informacji: 5.300,tel.509353246 (51) 603 566 219 (0) SPRZEDAM KOREPETYCJE Sprzedam ładowacz elektryczny do obornika. Korepetycje z języka niemieckiego. Kontakt: Numer kontaktowy: 663 742 683 (52) 504636920 (52) Sprzedam drewno opałowe pocięte z dowozem. Korepetycje z języka niemieckiego – wszystkie Tel. 695 537 883 lub 663 102 141 (52) poziomy nauczania, przygotowanie do matury SPRZEDAM TELEFON LG KP500 W STANIE DO- Kontakt: 605733165 (51) BRYM Z NORMALNI ŚLADAMI UŻYTKOWANIA Korepetycje z matematyki. Kontakt:665528886 CENA 200ZL TEL. 722320167 (52) (49 – 1)

www.tugazeta.pl

Przerwa w dostawie energii elektrycznej! W dniu 1 marca 2011 roku (wtorek) od godz. :30 do godz. 1:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w następujących miejscowościach: Gumnisko, Kopaniny, Nowy Ochędzyn, Ochędzyn, Tyble.

PROFESJONALNE PROSTOWANIE mgr. Anna Jankowska FELG Gabinet prywatny ALUMINIOWYCH Przyjęcia w środy SPAWANIE ALUMINIUM, Przychodnia BONUS ul. Waryńskiego KWASÓWKI itp

PSYCHOLOG PSYCHOLOG

Rejestracja Rejestracja całotygodniowa całotygodniowa Tel. Tel. 660 660 036 036 591 591

Rafał Świsulski

Wieruszów, ul Witosa 8 Tel: 691 407 369, 605 277 105

Kursy na wózki widłowe (300 zł), palacz  CO, szkolenia elektryków, obsługa pilarek,  obsługa stacji paliw LPG, żurawie HDS,  suwnice, bhp, p.poż, pierwsza pomoc,  obsługa fi rm z zakresu bhp i wiele innych …

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Andrzej Kalemba Wieluń, ul. mjr Lewińskiego 1 tel. 3 3 21 6, 0 6 70 www.kursy‑wielun.pl

Rzetelnie i tanio naprawy sprzętu AGD w domu klienta.

AUTO-GAZ

Naprawa: pralek, lodówek, zmywarek,  kuchenek gazowych oraz ogólne  chłodnictwo i klimatyzacja.

Montaż instalacji gazowych do samochodów. Mechanika samochodowa.

Dojazd i naprawa w dniu  zgłoszenia.

Tel.    

Wieruszów ul Warszawska 86a

Piotr Tomczyk

Wieruszów ul. Polna 23 Tel. 505 104 560 oraz 62 78 313 17


reKLaMa

12

BIURO RACHUNKOWE

REKLAMA

– roczne rozliczenia dochodów z kraju i zagranicy (PIT), – wnioski o zwrot wydatków za zakup materiałów budowlanych (VZM) – pomoc osobom otwierającym działalność gospodarczą – kompleksowa obsługa księgowa – płace, ZUS Zapraszamy!

e-mail: reklama@ tugazeta.pl tel. 883 917 688 • • • • • •

Wieruszów, ul. Dąbrowskiego 4 (obok klasztoru o. Paulinów) tel. 62 58 1 68, 79 232 582 • www.liczydlo.com.pl

PANELE PODŁOGOWE DESKA BARLINECKA PŁYTY MEBLOWE BLATY KUCHENNE PŁYTY BUDOWLANE:OSB, MFP, P5 SKLEJKA

PIANKA DO PANELI GRATIS!!!

P.H.U. Juszczak Sp. j. ul. Teklinowska 16 B, 98-400 Wieruszów – Hurtownia Artykułów Przemysłowych Tel. (62) 58 10 110, (62) 58 11 271 Fax. (62) 58 11 270 PFLEIDERER PARTNER

Zapraszamy do naszych placówek w powiecie wieruszowskim: Wieruszów ul. Świerczewskiego tel. 62 784 16 10 Wieruszów Filia ul. Fabryczna tel. 62 784 12 58 Punkt Kasowy Urząd Skarbowy tel. 62 783 19 71 Galewice tel. 62 783 80 78, Czastary 62 784 31 15, Sokolniki 62 784 61 25, Lututów 43 871 40 23

oraz do pozostałych na terenie powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, ostrzeszowskiego.

• Wykwintne menu • Organizujemy wszelkie imprezy • Przytulne wnętrza • okolicznościowe do 140 osób • Miejsce spotkań ze smakiem • Wesela już od Zapraszamy 130 zł/za osobę Godz. otwarcia: wt. – czw. i nd. 12.30 – 22.00 pt. – sob. 12.30 – 23.00

Restauracja Floriańska

PROMOCJA!!! Do końca marca rabat 7%

Telefon kom. 602 766 275, Telefon stacjonarny 62 78 426 12 Restauracja - Wieruszów ul. Rynek 10, Sala przyjęć - ul. Wrocławska 20

www.tugazeta.pl

11 marca 2011

Lacznik nr52  
Lacznik nr52  

Lacznik nr52

Advertisement