Page 1

Przełom w sprawie Yetico! - czytaj str. 13 Cena:

2,00 zł 9 772300 08030 3

ISSN 2300-0805

Nr 12 (412) • Rok IX 23 MARCA 2018

12

(w tym 8% VAT)

REDAKCJA: Tel. 62 62 62 062

lub 695 642 035 e-mail: redakcja@tugazeta.pl

w w w.tugazet a.pl

Nowe ustalenia w sprawie śmierci dziecka - czytaj str. 7


2

Ustalono termin 345. rocznica śmierci O. Kordeckiego i miejsce dożynek WIERUSZÓW

Narada z sołtysami

W Urzędzie Miejskim w Wieruszowie odbyła się comiesięczna narada burmistrza z sołtysami z terenu gminy. W naradzie uczestniczyli również zastępca burmistrza oraz naczelnicy Urzędu Miejskiego. Podczas narady dyskutowano nad miejscem oraz terminem tegorocznych dożynek gminnych. Ustalono, że dożynki odbędą się 9 września na terenie sołectwa Kuźnica Skakawska. Sołtysi zostali poinformowani o zasadach usta-

lania opłat za usługi wodne, wynikających ze zmiany w przepisach prawa w tym zakresie. Omawiano również kwestie związane z bieżącym utrzymaniem oraz remontem dróg oraz inne sprawy, ważne dla mieszkańców poszczególnych sołectw. Na zakończenie narady burmistrz złożył sołtysom życzenia oraz podziękowania za współpracę z okazji Dnia Sołtysa przypadające na dzień 11 marca. źrodło: wieruszow.pl

Dziś przypada 345. rocznica śmierci Ojca Augustyna Kordeckiego w Klasztorze Ojców Paulinów w Wieruszowie. Niedawno z inicjatywy uczennic Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie rondo krzyżujące obwodnicę miasta z łącznikiem do trasy S8 przyjęło imię Ojca Augustyna Kordeckiego. Legendarny obrońca Jasnej Góry zmarł w mieście 20 marca 1673 r.  - Postać o. Kordeckiego przez jednych postrzegana jest przez pryzmat dzieła Henryka Sienkiewicza, na przeciwnym biegunie są ci, którzy próbują zanegować ten obraz obrony Jasnej Góry i udziału w niej o. Kordeckiego, zarzucając mu próbę paktowania ze Szwedami - oceniał w rozmowie z serwisem wpolityce.pl Idzi Panic, historyk Uniwersytetu Śląskiego. - Moim zdaniem prawda leży gdzieś pośrodku; postawa o. Kordeckiego była podyktowana względami praktycznymi, a jego list do króla szwedzkiego był ewidentną grą na zwłokę, na przetrwanie.

Ojciec Augustyn Kordecki zmarł po zasłabnięciu w otoczeniu modlących się współbraci będąc prowincjałem podczas wizytacji klasztoru w Wieruszowie 20 marca 1673, około godziny 16:00. Uroczystości pogrzebowe odbyły się następnego dnia. Kondukt prowadziło trzech paulinów z przeorem wieruszowskim, a zarazem wikariuszem prowincji ojcem Konstantym Jaroszewskim.

Interwencje straży w ostatnich dniach Powiat wieruszowski

Rodzina zmarłego składa podziękowania

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA TROSKLIWĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ PERSONELOWI MEDYCZNEMU SZPITALA W WIERUSZOWIE: LEKARZOM, PIELĘGNIARKOM I SALOWYM ORAZ PRACOWNIKOM MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERUSZOWIE ZA OKAZAŁE WSPARCIE I POMOC. A TAKŻE WSZYSTKIM, KTÓRZY TAK LICZNIE UCZESTNICZYLI W POGRZEBIE. RODZINA ZMARŁEGO KAROLA CYMARY

W ostatnim tygodniu Państwowa Straż Pożarna odnotowała 7 zdarzeń. O najważniejszych informuje mł. bryg. Dariusz Górecki, rzecznik prasowy oraz dowódca JRG. 12 marca o 19:25 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie przyjęło zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie w jednym z budynków mieszkalnych na terenie Wieruszowa. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży JRG PSP W-ów oraz jeden zastęp straży OSP Podzamcze. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar sadzy w kominie. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszenia pożaru przy pomocy piasku i sita kominowego. Następne czynności straży polegały na wygaszeniu pieca CO, wyczyszczeniu przewodu kominowego przy pomocy szczotki kominiarskiej. Pomieszczenia budynku zostały również sprawdzone na obecność tlenku węgla czujnikiem wielogazowym, który nie wykazał zagrożenia. Miejsce zdarzenia zostało przekazane pisemnym protokołem właścicielowi. 14 marca o 7.57 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało informację o pożarze samochodu oso-

bowego na drodze S8 140 km. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży JRG PSP W-ów oraz zastęp OSP Chojny. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pożar komory silnika samochodu osobowego. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się komorę silnika oraz odłączeniu źródła napięcia w pojeździe. Działania te wystarczyły do lokalizacji i ugaszenia pożaru. 17 marca o godz. 5.46 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało informację że na drodze S8115 km, samochód ciężarowy przewrócił się w poprzek drogi i całkowicie tarasuje jeden pas jezdni. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy straży JRG PSP W-ów oraz zastęp straży OSP Wieruszów. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia zastano samochód ciężarowy z przyczepą, który leżał na boku blokując cały pas jezdni. Dodatkowo w tym samym miejscu, kierująca samochodem osobowym chcąc uniknąć zderzenia z ciężarówką uderzyła w bariery energochłonne. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozłączeniu źródła napięcia w pojazdach oraz ograniczeniu

wycieku paliwa z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu ciężarowego.Dalsze czynności straży polegały na uprzątnięciu pozostałości powypadkowych oraz rozlanych płynów eksploatacyjnych. Miejsce zdarzenia zostało przekazane pisemnym protokołem zarządcy drogi S8. 17 marca o 6.09 Stanowisko Kierowania Komendanta otrzymało zgłoszenie o kolizji czterech samochodów osobowych w miejscowości Wójcin gm. Łubnice. Do zdarzenia zadysponowano jeden zastęp straży OSP Wójcin. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano trzy samochody osobowe oraz samochód ciężarowy biorące udział w zdarzeniu. Osób poszkodowanych nie było. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i rozłączeniu źródła napięcia w pojazdach. Dalsze czynności straży polegały na uprzątnięciu pozostałości powypadkowych oraz na zneutralizowaniu rozlanych płynów eksploatacyjnych. Pozostałe zdarzenia, do których dysponowane były Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, to między innymi pożary sadzy w kominach, neutralizacja plam ropopochodnych, pożary suchej trawy na nieużytkach oraz inne miejscowe zagrożenia.

TELEFON DO REDAKCJI 62 62 62 062

Wydawca – Łącznik Urszula Przybył, ul. Warszawska 42 Wieruszów 98-400 Wieruszów

Redaktor naczelny: Patryk Hodera tel. 695 642 035, e-mail: patryk@tugazeta.pl Skład i łamanie: Łącznik Urszula Przybył ul.Warszawska 42 Wieruszów Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu Redakcja: ul. Warszawska 42 Wieruszów Sekretariat: tel./fax 62 307 11 11, e-mail: sekretariat@tugazeta.pl Dział reklamy: tel. 794 730 725, e-mail reklama@tugazeta.pl Portal: www.tugazeta.pl – webmaster: Karol Dąbrowski

www.tugazeta.pl

23 marca 2018


Kradną pieniądze i sprzęt Pamiętajcie o

odbiorze żywności

Uwaga na złodziei w powiecie wieruszowskim W powiecie wieruszowskim w ostatnich dniach odnotowano kilka kradzieży. Jedna z poważniejszych miała miejsce w zakładzie na terenie Kolonii Osiek w gminie Galewice. Wieruszowska policja poszukuje sprawców włamania do budynku jednego z zakładów produkcyjnych w gminie Galewice. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 10 na 11 marca. Nieustaleni do chwili obecnej sprawy włamali się do części biurowej, skąd skradli kilkadziesiąt tysięcy złotych. - Wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje w tej sprawie lub w sprawie podobnych sytuacji prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wieruszowie pod nr tel. 627832411 lub 997. Osobom kontaktującym się zapewniamy anonimowość – apeluje asp. sztab. Damian Pawlak, rzecznik prasowy KPP.  Policja póki co nie informuje o innych przypadkach kradzieży. Do redakcji dotarły informacje o po-

dobnych „gościnnych” występach złodziei na terenie Wieruszowa, gdzie skradziono sprzęt wędkarski o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Do innej kradzieży miało natomiast dojść na terenie powstającego zakładu w sąsiedztwie restauracji przy obwodnicy miasta. Wieruszowscy policjanci proszą o ostrożność i właściwe zabezpieczenie własnego mienia. - Apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przypadkowych kontaktów z osobami nieznajomymi, które pod jakimkolwiek pretekstem chcą wejść do naszego domu lub mieszkania – mówi asp. sztab. Pawlak. - Bądźmy ostrożni i nie dajmy się zwieść szczególnym ofertom przedstawianym przez obcych, np. dotyczących podpisania korzystniejszych umów na dostarczanie energii elektrycznej lub chcących pozyskać jakiekolwiek informacje. Bądźmy również ostrożni w informowaniu nieznajomych na temat trybu życia naszych sąsiadów lub

WIERUSZÓW

godzin ich nieobecności w mieszkaniu. Pamiętajmy o tym, że jeżeli cokolwiek wyda nam się dziwne lub podejrzane w zachowaniu przypadkowo napotkanych osób należy o tym fakcie poinformować policję pod numerem alarmowym 997 lub 112. - Starajmy się także zapamiętać chociażby numery rejestracyjne pojazdu, którym poruszały się przypadkowe osoby nieznajome, które weszły lub próbowały wejść do naszego domu, mieszkania, posesji – podpowiada asp. sztab. Pawlak. - Apelujemy również do właścicieli obiektów handlowych i zakładów produkcyjnych o właściwe zabezpieczenie mienia oraz o dbałość urządzeń monitorujących i rejestrujących.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie informuje osoby, które nie odebrały paczek żywnościowych w miesiącu lutym 2018 r., o konieczności jak najszybszego odbioru żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomoc Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017. Za dystrybucję żywności w Programie będzie odpowiedzialny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. Żywność będzie wydawana na podstawie oświadczeń do otrzymania pomocy żywnościowej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21 (wejście od ul. Ciemnej) Szczegółowych informacji uzyskać można w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, na stronie: www.mgops.pl lub pod nr tel. 62 7841554; 62 7841199.

Zajęcia w firmie Brattex Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieruszowie Szkoła Podstawowa Nr 2 - Zajęcia z doradztwa zawodowego w firmie produkującej meble tapicerowane 15 marca uczniowie klasy siódmej  Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie odwiedzili firmę mebli tapicerowanych „Brattex” z Mirkowa. Zajęcia w zakładzie produkcji mebli odbywały się w ramach realizacji przedmiotu doradztwa zawodowego, którego celem jest przygotowanie  młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia oraz przygotowanie ucznia do roli pracownika.  Właściciele firmy zaprezentowali  młodzieży  zawód  tapicera oraz pokazali jak wyglądają kolejne etapy produkcji mebli tapicerowanych. Uczniowie

mieli możliwość zobaczenia miejsc, w których powstają kolejne elementy mebli oraz spróbowania własnych sił na poszczególnych etapach produkcji. Ponadto uczniowie  klasy siódmej spotkali się ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami – absolwentami naszej szkoły, którzy przygotowują się do zawodu tapicera.  Składamy serdeczne podziękowania właścicielom zakładu za zaproszenie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2  do swojej firmy, a tym samym za wspieranie działań szkoły, mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. Mamy nadzieję, że współpraca szkoły z firmą „Brattex” zostanie na stałe wpisana w program doradztwa zawodowego, w obszarze współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym.

INFOLINIA

tel. 800 120 220 23 marca 2018

3

www.tugazeta.pl


4

Turniej strażaków z gminy Galewice OSTRÓWEK

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbywały się w piątek na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrówku. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwali dorośli strażacy ochotnicy. Nagrody w konkursie oraz poczęstunek ufundował wójt gminy.  Tak przedstawiają się wyniki OTWP:  Szkoła Podstawowa  I – Izabela Piaskowska (OSP Ostrówek) II – Edyta Wyrwas (OSP Ostrówek) III – Weronika Caban (OSP Ostrówek) Gimnazja:  I – Julia Dębiak (OSP Biadaszki) II – Sebastian Augustyniak (OSP Osiek) III – Miłosz Dobrychłop (OSP Galewice) Szkoły Ponadgimnazjalne:  I – Patryk Walczak (OSP Galewice)

Zmarł z wychłodzenia WOLA RUDLICKA

Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zgonu 48-letniego mężczyzny, którego zwłoki 17 marca znaleziono w przydrożnym rowie w Woli Rudlickiej w powiecie wieluńskim, w sąsiedztwie gminy Lututów. - Obecny na miejscu lekarz wstępnie określił, że zgon nastąpił w wyniku wychłodzenia organizmu - informuje nadkom. Adam Kolasa z KWP w Łodzi. - Ciało zostało zabezpieczone do dyspozycji prokuratury. Dokładna przyczyna zgonu będzie znana po przeprowadzeniu sekcji zwłok. To czwarta ofiara mrozów w województwie łódzkim od 1 listopada 2017 roku.    Jeden telefon może uratować czyjeś życie! Apelujemy by nie pozostawać obojętnym wobec

II – Jakub Jaśniak (OSP Osiek) III – Damian Łuszkiewicz (OSP Ostrówek) Za tydzień w piątek w OSP Galewice odbędą się eliminacje powiatowe, podczas których zostaną wyłonieni finaliści, którzy wezmą udział w finale wojewódzkim.

Robocze posiedzenie i podziękowania WIERUSZÓW

osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej życiu. Na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby bezdomne oraz będące pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy także o starszych i samotnych, oraz mających trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach. Gdy widzimy człowieka narażonego na wychłodzenie - reagujmy – wystarczy telefon pod numer alarmowy 112.

W czwartkowy wieczór odbyło się robocze posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Wieruszowie. Podczas spotkania uroczyście podziękowano wieloletniemu komendantowi KP PSP, st. bryg. Waldemarowi Kopackiemu. Były już szef wieruszowskich struktur PSP obok gratulacji otrzymał pamiątkową statuetkę z wizerunkiem strażaka. Upominek przekazali komendant gminny Stanisław Błoch oraz sekretarz Zygmunt Skubich. - Nasza współpraca trwała prawie 19 lat i w ten sposób chcieliśmy podziękować. Podczas dzisiejszego posiedzenia poruszamy temat odbytych walnych zebrań sprawozdawczych, mówimy o turnieju „Strażak z Orlikiem”, zawodach sportowo

– pożarniczych drużyn młodzieżowych i seniorów, które będą w Teklinowie. Omawiamy także sprawy organizacyjne, ustalamy kiedy dokładnie będziemy organizować powiatowe spotkanie opłatkowe. Sporą część posiedzenia przeznaczono na dyskusję dotyczącą przysługujących odznaczeń na kolejne lata. Jednostki będą miały problem z wyróżnieniem zapracowanych druhów, ponieważ medali będzie o wiele mniej niż w latach poprzednich. Odznaczenia „Strażak Wzorowy” mają trafiać wyłącznie do OSP, które wyjeżdżają do akcji ratowniczo – gaśniczych. Do 2022 r. w gminie Wieruszów, jeśli nic się nie zmieni w Zarządzie Głównym, zostaną przyznane tylko 4 Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa. 

Sokolniki z lotu ptaka Zobacz film na tugazeta.pl

Z czym kojarzą się Sokolniki? Trasa przebiegająca przez środek miejscowości, zabytkowy pałac czy może park? Zapraszamy do oglądania kolejnego filmu z lotu ptaka na tugazeta.pl http://www.tugazeta.pl/1,sokolniki-z-lotu-ptaka,30761.html

www.tugazeta.pl

23 marca 2018


Znak naszych czasów Komentarz do filmu z uczennicami z Kępna Ostatnie wydarzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, nie bez powodu zatrważają opinie publiczną. To szkoła, w której pracuję, ale wyrażona poniżej opinia jest moim prywatnym zdaniem, osoby, która nie tylko jest nauczycielem, ale przede wszystkim rodzicem. Niezależnie od tego jaki zawód wykonujemy i czy mamy własne dzieci czy nie, każdy z nas zadaje sobie pytanie: jak i dlaczego doszło do tej sytuacji. Dlaczego młode dziewczyny , które w przyszłości będą matkami i będą odpowiadały za życie i wychowanie swoich pociech, były aż tak brutalnie? Zastanawiamy się nad przyczynami, a niektórzy (autorzy komentarzy) mają gotowe odpowiedzi kto i dlaczego zawinił. Sprawa nie jest jednoznaczna, trwa wyjaśnianie całej sytuacji przez szkołę i odpowiednie służby, dlatego nie mnie ferować wyroki. Zastanawia mnie jednak częstotliwość agresywnych sytuacji młodych i ich przyczyna.  Otóż od nauczyciela wymaga się zawsze i wszędzie pedagogicznej postawy. W tym przypadku wychowywanie młodych ludzi, którzy trafiają do szkoły średniej w wieku 16 lat z pewnymi nawykami, wzorcami zachowań i prawie ukształtowanym charakterem,  zdecydowanie utrudnia nasze działania wychowawcze. Wymaga się też od nas  szybkich, radykalnych reakcji, a prócz wyników dydaktycznych również wyników wychowawczych. Niestety nie są one możliwe, jeżeli nie będziemy współdziałać z rodzicami. Szkoła nie załatwi sprawy wychowania i kultury. Dodatkowo w relacje wychowawcze rodzic - szkoła wchodzi jeszcze jeden, bagatelizowany czynnik, a mianowicie powszechny dostęp do internetu. Do niedawna był on naszym „oknem na świat”. Dziś internet zaskakuje ogromem niekontrolowanych  informacji, które tam się znajdują. Selekcja proponowanych treści staje się wielką sztuką, która u dzieci i młodzieży chcących poznawać to co nowe, nie ma racji bytu. Do tego przenikanie dwóch światów, rzeczywistego i wirtualnego w odniesieniu do kształtujących się charakterów i psychiki dorastających, jest szczególnie niebezpieczne. W efekcie mamy gotowe wzorce zachowań  i próby ich odwzorowania w realu. Nie bez znaczenia jest też „facebookowa” popularność, liczba „lików” czy otwarć filmików. Tak dziś młodzi budują swoją rówieśniczą przewagę i poczucie własnej wartości. W efekcie powoduje to wzajemne nakręcanie spirali nienawiści, odczytywanej jako źle pojęta popularność. To zapewne przyczyna nagrania całego zajścia i upublicznienia go. Bardzo mi przykro, że zanim wszystko zastało sprawdzone trafiło do sieci i do tego w mocno okrojonej formie, która buduje bardzo negatywny obraz szkoły. Szkoły,  uczącej zawodu, dostarczającej na rynek pracy, bardzo dobrych fachowców, szkoły podejmującej wiele inicjatyw i dobrych praktyk mających na celu uzyskanie lepszych zawodowych umiejętności naszych uczniów. Szkoły, której nauczyciele po zakończeniu lekcji  muszą dosłownie biec na dyżur, żeby zdążyć przed młodzieżą chcącą wyjść na zewnątrz, a  z wiadomych przyczyn, jak chociażby zamknięcia klasy, młodzi zwykle zdobywają kilku minutową przewagę. Dziś cała nasza praca została zniweczona i zdeptana. Już teraz mało kto mówi o wartościowej młodzieży,

która też się u nas uczy, o naszych osiągnięciach czy podejmowanych działaniach. Dziś konflikt uczennic, który rozpoczął się w czasie prywatnym, a niestety znalazł finał w obejściu szkoły, zdominował informacje o nas. Szkoda, że lokalna prasa swoim „zachęcamy do komentarzy” rozochociła wszystkich do wydawania nieobiektywnych opinii, uzyskując tym samym „gorący” temat. Zastanawiam się czy tak właśnie wygląda dziennikarska rzetelność? Drodzy Państwo, sytuacja w naszej szkole niestety nie jest odosobniona. To czasy - gdzie im gorzej, tym lepiej. Częstotliwość takich zachowań pokazuje, ze mamy do czynienia z problemem społecznym, który przybiera na sile i rozpoczyna się od zgoła niewinnych słów i zachowań, które w naszym zabieganym świecie łatwo przeoczyć. Warto się zatem zastanowić nad rolą wychowawczą, nas rodziców.  Czy przypadkiem nie została ona scedowana na internet? Jaką mamy kontrolę nad wirtualnym światem naszych dzieci? Czy wiemy wszystko? Czy znamy znajomych naszych dzieci nawet tych z sieci? Czy wiemy czym dzieci/młodzież fascynują się? Jakie treści robią na nich wrażenie?  Czy mamy czas na rozmowę? Czy może jesteśmy zadowoleni, że dziecko/młody człowiek nie włóczy się „po mieście”  nie wiadomo z kim, tylko siedzi grzecznie w cieplarnianych warunkach domowego zacisza i chłonie  treści, którymi może jednak warto się zainteresować? Wychowanie to trudna rzecz. Nikt nikogo tego nie uczył, nie ma standardowych reakcji bo każdy jest inny stąd też narzędzia i skutki są różne. Warto jednak stosować kilka starych jak świat zasad: że przykład idzie z góry, że słowa pouczają, a przykłady pociągają, że czym skorupka za młodu. A nade wszystko, że dzieci należy wychowywać tak, żeby podawały sobie ręce, a nie podkładały sobie nogi.   Z poważaniem  Monika Józefowska http://www.tugazeta.pl/1,znak-naszychczasow,30785.html Zdjęcie do materiału i film został użyty przez redakcję na portalu www.tugazeta.pl. Materiał udostępnił portal radiosud.pl

Ogłoszenie gminy Łubnice

Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach ul. gen. Sikorskiego 102 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubnice został umieszczony wykaz nieruchomości komunalnej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, (parter budynku Pawilonu Handlowego) położonej w Łubnicach przy ul.gen. Sikorskiego 50 w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

23 marca 2018

www.tugazeta.pl

5


6

Trzy razy tak. W Łubnicach siła Bezpieczne życie seniorów Walne trzech organizacji

WIERUSZÓW

„Bezpieczne życie seniorów” było hasłem kolejnego spotkania zorganizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie. - W ramach kampanii, która realizowana jest pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie, który od 2017 r. włączył się w kampanię, zorganizował kolejne spotkanie w ramach działań na rzecz seniorów – komentuje Ewa Szandała,

kierownik MGOPS. - Dzisiaj rozmawiamy o psychologicznych aspektach manipulowania osobami starszymi. Temat ten jest przedstawiony przez fachowca w dziedzinie, psychologa Katarzynę Szwed. W drugiej części spotkania zostaną omówione zagrożenia a także skutki wynikające z zatrucia tlenkiem węgla. To jest temat, który przedstawia Dariusz Górecki z Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Spotkanie odbyło się w siedzibie WDK.

W Łubnicach odbyły się walne zebrania Kółka Rolniczego oraz dwóch miejscowych stowarzyszeń - „Łubniczanki na Szlaku Bursztynowym” i Koła Gospodyń Wiejskich. Zarządy otrzymały absolutorium za 2017 r. Kolejny raz trzy działające w Łubnicach organizacje połączyły siły i wspólnie dokonały podsumowania ostatnich miesięcy, nakreślając przy tym plany na nadchodzący okres. Najwięcej dyskutowano na tematy związane z działalnością Kółka Rolniczego.  - W ubiegłym roku zaplanowaliśmy do realizacji wagę przemysłową i w tej chwili będziemy to realizować – przyznaje prezes Marian Hącel. - To była prośba, wniosek formalny zgłoszony na ostatnim walnym posiedzeniu w tamtym roku. To przede wszystkim ukłon w stronę rolników i przedsiębiorców. Będzie to w pewnym stopniu udogodnienie. Już teraz podpisałem umowę na 71 tys. zł, a myślę, że kolejne 50 tys. zł trzeba będzie zainwestować w plac.

Potrzebna jest cała infrastruktura oraz utwardzenie. Jak to zakończymy to w planach jest inwestycja w Stacji Kontroli Pojazdów, bo musimy ją zmodernizować, ocieplić strop, zrobić bramę wyjazdową i wymienić niektóre urządzenia. Chodzi o analizator spalin, dymomierz, szarpak, który się już zużył. Póki co skupiamy się jednak na wadze, którą chcemy oddać jeszcze przed żniwami. Stowarzyszenie „Łubniczanki na Szlaku Bursztynowym” funkcjonuje już 8 lat. - Współpracujemy z innymi podmiotami, przede wszystkim z Kołem Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeniami z całej gminy. Z kolei KGW funkcjonuje już od 60 lat. W tym roku będziemy obchodziły swój jubileusz. Kto nas poprosi to zawsze staramy się iść z pomocą. Nasza współpraca pomyślnie układa się również ze strażą i orkiestrą – powiedziały przewodnicząca KGW Irena Zych oraz prezes „Łubniczanek” Marianna Glapa. 

WÓJCIN - ŁUBNICE: Świadkowie poszukiwani Mail do redakcji

W piątek około godz. 13.00 na drodze Wójcin - Łubnice kierujący pojazdem opel koloru srebrnego podczas wymijania się z autem ciężarowym zjechał na lewy pas ruchu doprowadzając do uderzenia w auto ciężarowe. Kierowca ciężarówki, widząc zaistniałą sytuację, próbował uciec na pobocze drogi uszkadzając przy tym auto. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. Gdyby nie czujność i trzeźwe myślenie kierowcy, to kto wie jak by się to skończyło. Osoby, które mogły być świadkami tego zdarzenia lub znają sprawcę proszę o kontakt pod nr tel. 695651799.

www.tugazeta.pl

23 marca 2018


Nowe ustalenia w sprawie śmierci dziecka WIERUSZÓW

Prokuratura wystąpiła do Sądu Okręgowego w Sieradzu o dalsze przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec mężczyzny podejrzanego o zabójstwo dziecka na terenie Wieruszowa. Dramat rozgrywał się pod koniec września w jednym z mieszkań bloków Osiedla Warszawska. O aktualnym przebiegu postępowania informuje Jolanta Szkilnik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. - Steve V. stoi pod zarzutem popełnienia przestępstw z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. i art. 207 § 1a k.k. i art. 197 § 1 i 3 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, który potwierdził zgromadzony dotychczas w sprawie materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, karty medycznych czynności ratunkowych, protokołu zatrzymania osoby, protokołów oględzin miejsca zdarzenia, protokołów zatrzymania rzeczy, protokołów oględzin osoby, dokumentacji medycznej z leczenia małoletniego pokrzywdzonego, opinii biegłego sądowego z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny ratunkowej, eksperymentu procesowego, przeszukania, opinii biegłych lekarzy psychiatrów o stanie zdrowia psychicznego podejrzanego, opinii biegłych z zakresu toksykologii, w tym opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opinii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi  z zakresu badań DNA.  Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu, II Wydziału Karnego, z 1 października 2017 r., wobec obcokrajowca zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy do 29 grudnia 2017 r., następnie mocą postanowienia Sądu Okręgowego w Sieradzu, II Wydziału Karnego, okres stosowania wobec podejrzanego środka izolacyjnego został przedłużony na dalsze 3 miesiące. Będą badać korespondencję  W dotychczasowym okresie trwania śledztwa z przyczyn obiektywnych nie zdołano przeprowadzić

23 marca 2018

OTWP w gminie Łubnice

7

Strażacka rywalizacja

wszystkich czynności dowodowych, które pozwoliłyby na jego zakończenie i w dalszym toku postępowania zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowo badania psychologicznego podejrzanego i uzyskania opinii, oględzin z udziałem tłumacza przysięgłego języka angielskiego ujawnionej korespondencji internetowej a także wykonanie czynności końcowych – zaznacza prokurator Szkilnik. W pierwszych dniach października Kanadyjczykowi z portugalskim paszportem ogłoszono zarzut zbrodni zabójstwa ze zgwałceniem i znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na wiek, 3- letnim synem swojej konkubiny. Podejrzany nie przyznał się i złożył wyjaśnienia przedstawiając swoją wersję zdarzeń.  Przyczyną śmierci Nikosia były obrażenia czaszkowo-mózgowe z powikłanym masywnym obrzękiem i rozmiękaniem mózgu. Obrażenia powstały w wyniku działania dużej siły, natomiast obraz innych obrażeń i ich umiejscowienie wskazywało jednoznacznie na działanie osoby trzeciej oraz na dokonanie gwałtu.  Ustalenia w sprawie i materiał dowodowy m.in. z zeznań świadków wykazały, ze matki dziecka w chwili zdarzenia nie było, została powiadomiona o złym stanie zdrowia dziecka  i niezwłocznie wróciła do domu oraz wezwała pogotowie ratunkowe, które przewiozło dziecko do miejscowego szpitala i kolejno pogotowiem lotniczym do szpitala w Łodzi gdzie wykonano operację. Pomimo działań operacyjnych chłopiec zmarł w szpitalu. Jak udało nam się dowiedzieć, zakończenia śledztwa można oczekiwać nie wcześniej niż w połowie roku. Patryk Hodera

www.tugazeta.pl

W Zespole Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach przeprowadzone zostały gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach udział wzięło 25 osób. Otwarcia finału dokonał Komendant Gminny ZOSP RP Jan Dudek witając: Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice Piotra Hyłkę, Prezesa ZOG ZOSP RP w Łubnicach Zenona Kopisa, Dyrektorów Zespołów Szkół w Dzietrzkowicach Marka Lisa, w Wójcinie Dorotę Ciećkę, opiekunów młodzieży Michała Pazka oraz Marka Jasiaka. Eliminacje przeprowadzono w 2 kategoriach: szkoły podstawowe, gdzie udział wzięło 13 osób oraz  gimnazja - 12 osób. Komisja w składzie:  Komendant Gminny ZOSP RP w Łubnicach  Jan Dudek, Prezes ZOG ZOSP RP w Łubnicach Zenon Kopis, inspektor ds. OSP Adela Jaśko,  Prezes OSP Łubnice  Mieczysław Olek,  członek OSP Dzietrzkowice Marek Jasiak, po ocenie prac pisemnych tj.  testów oraz odpowiedzi ustnych wyłoniła następujących zwycięzców:  W kategorii szkoły podstawowe  1. Daria Wesoła                

2. Agnieszka Wypych               3. Samuel Pazek 4. Katarzyna Przybyła W kategorii gimnazja  1.  Magdalena Kaleta 2. Maciej Zych 3. Dawid Gołębiowski 4. Jakub Warga Wyróżnione osoby reprezentować będą gminę Łubnice na eliminacjach powiatowych OTWP. Wszystkim uczestnikom  wręczono nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Łubnice Henryka Cioska. Dodatkowo dla uczestników zorganizowano poczęstunek.  Zarząd Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Łubnicach  składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Łubnice za ufundowanie nagród oraz poczęstunku,  Komendantowi Gminnemu ZOSP RP Janowi Dudkowi za techniczne przygotowanie turnieju,  Pani  Dyrektor ZS Łubnice za udostępnienie lokalu oraz opiekunom młodzieży szkolnej za przygotowanie uczniów w zakresie wiedzy pożarniczej. Zwycięzcom OTWP życzymy dalszych sukcesów na eliminacjach powiatowych.


8

Są sukcesy, Powiatowy Dzień Kobiet z OSP są pomysły na przyszłość MIELESZYN

Zebranie Kółka Rolniczego w Wyszanowie

W ostatnią sobotę odbyło się w Wyszanowie zebranie sprawozdawcze tamtejszego Kółka Rolniczego. Do siedziby organizacji oprócz członków, przybyli także zaproszeni goście – m.in. radna i sołtys Prakseda Kupietz oraz Piotr Niełacny, radny RM Wieruszów oraz burmistrz Rafał Przybył. Prowadzący spotkanie przedstawili sprawozdania dotyczące działalności i finansów w 2017 roku. Jak zauważono – jest się czym chwalić. Oprócz utrzymania płynności finansowej, jednostka ta potrafi nadal inwestować, zabezpieczając tym samym środki na kolejne przedsięwzięcia. Na terenie wyszanowskiego Kółka Rolniczego z powodzeniem, dzierżawiąc powierzchnie, działają trzy podmioty – operator telefonii komórkowej, hurtownia materiałów budowlanych i węgla oraz stacja paliw. Ten ostatni przedsiębiorca - co podkreślał prezes Marian Gruchocki - pozostał dzięki

Powiatowe Święto Kobiet z Ochotniczych Straży Pożarnych zostało zorganizowane w sobotni wieczór na terenie jednostki w Mieleszynie na terenie gminy Bolesławiec. Do celebrowania tego dnia kolejny raz zaprosił Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie. Na wspólną biesiadę zjechały delegacje niemal ze wszystkich gmin powiatu wieruszowskiego. Były życzenia, kwiaty, symboliczna lampka szampana oraz poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mieleszyna. Strażacki Dzień Kobiet

umilał zespół „Podpora Rodziny” z Dzietrzkowic. Chcieliśmy w jakiś sposób, jako zarząd powiatowy, szczególnie wam podziękować – mówił prezes Janusz Pietrzak i dodał, że w tych jednostkach, w których są kobiety, dzieje się dobrze.  Kobiety działające w straży sprawują ważne funkcje – Adela Jaśko jest sekretarzem zarządu gminnego w Łubnicach, Jadwiga Wykrota – sekretarzem zarządu w Bolesławcu oraz Monika Łuszkiewicz – sekretarzem oddziału powiatowego oraz prezesem zarządu gminnego w Galewicach. 

wcześniejszej zapobiegliwości Zarządu KR i niebagatelnym inwestycjom w infrastrukturę stacji. Instytucja nie pozostaje także obojętną wobec innych, angażując się finansowo w wydarzenia kulturalne czy wspomagając tamtejszą szkołę i klub sportowy. Wszystko to rzutowało na otrzymanie przez zarząd absolutorium. Podczas zebrania pokłoniono się i podziękowano za dotychczasową, wieloletnią współpracę zasłużonym członkom jednej z komisji – Stanisławowi Rybce i Tadeuszowi Weszce, którzy złożyli rezygnację z pełnionych funkcji z przyczyn obiektywnych. Podczas wspólnej kolacji rozmawiano także na temat dalszego zagospodarowania wolnych powierzchni. Tu padła propozycja posadowienia przy Mikorskiej myjni samochodowej. Jak zapewnili członkowie, jeśli pojawi się inwestor, będą otwarci wobec tego pomysłu.   

www.tugazeta.pl

23 marca 2018


9

Dzień Kobiet w Chobaninie Przy wielkanocnym stole w Podzamczu

Gmina Wieruszów

W sobotni wieczór w Chobaninie w gminie Wieruszów odbył się Dzień Kobiet. Na wydarzenie zaprosiła Rada Sołecka przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną. Były życzenia przekazane przez sołtysa, radnego, burmistrza i obecnych panów oraz

23 marca 2018

symboliczne kwiaty. Prezentem dla wszystkich był występ Towarzystwa Aktywnych Kobiet z Sokolnik oraz czas spędzony przy muzyce zespołu „Sax Tradycyjne spotkanie Koło Gospodyń Wiejskich z Podzamcza w poniedziałek zaprosiło Band”. Panowie nie zapomnieli o uhonorowaniu najswoich przyjaciół na tradycyjne śniadanie wielkanocne. Jak co roku starszej kobiety na sali. nie zabrakło wielu dań i przysmaków przygotowanych przez panie udzielające się w stowarzyszeniu. KGW z Podzamcza to bardzo aktywna organizacja, biorąca udział w jarmarkach, dożynkach oraz innych świętach gminnych.

www.tugazeta.pl


10

Burmistrz Wieruszowa informuje Wiosna bez pneumokoków Darmowe szczepienia dzieci z roczników 2013-2016 Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom. Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae! Kto może zostać zaszczepiony Dzieci do ukończenia 5 roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016) Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.  Co należy wiedzieć Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne! Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej! Szczepienia obejmują dzieci, które

– po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018 r. Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy. Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ. Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.  Informacji o szczepieniach udziela również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Wieruszowie (tel. /62/ 78 31 990). Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone. Ministerstwo Zdrowia

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych położonych w budynku wielolokalowym przy ul. Klemensa Wierusza 6-10, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokal Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Wieruszowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7 na tablicy ogłoszeń urzędowych został podany do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 51/2018 z dnia 22 marca 2018r. Burmistrz Wieruszowa / - / Rafał Przybył

PSL dla Niepodległej Świętowali ludowcy z Wieruszowa i okolic „PSL dla Niepodległej” to hasło piątkowej uroczystości, na którą zaprosił Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Inauguracja obchodów z udziałem działaczy ruchu ludowego miała miejsce w sali bankietowej „Pod Różą” przy ul. Solidarności w Wieruszowie. Spotkanie rozpoczęło się od wizyty delegacji i złożenia przez nią kwiatów pod pomnikiem na wieruszowskim Podzamczu. Z zaproszenia lokalnych struktur PSL skorzystał europoseł Jarosław Kalinowski, wicemarszałek Dariusz Klimczak, członek Zarządu Woj. Łódzkiego Jolanta Zięba – Gzik. Nie zabrakło oczywiście działaczy samorządowych regionu oraz członków partii.  Piątkowa uroczystość została zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Działacze w swoich wystąpieniach skupili się przede wszystkim na roli ruchu ludowego w dążeniu do suwerenności narodu. - Nas, współcześnie żyjących w Polsce rodaków, spotkało wielkie szczęście – mówił gospodarz uroczystości, prezes wieruszowskich struktur PSL Andrzej Szymanek. - Na co dzień może tego nie doceniamy, bo zajmują nas problemy bieżące, pęd za coraz nowocześniejszymi lepszymi dobrami materialnymi za wyższym poziomem życia. A przecież najważniejszą wartością, której każdy nasz mieszkaniec do-

świadcza, jest wolna, suwerenna i demokratyczna ojczyzna, najjaśniejsza Rzeczpospolita. W okresie kiedy tworzył się ruch ludowy, Polski nie było na mapie świata. Pokoleniom wówczas żyjących polaków przychodziło walczyć o wolność i suwerenną ojczyznę. Na obchodach miał gościć prezes PSL Władysław Kosiniak – Kamysz, jednak inne obowiązki zawodowe zatrzymały go w drugiej części kraju. Parlamentarzysta w nagranej relacji przepraszał za swoją nieobecność i zapowiedział, że niedługo ponownie odwiedzi Wieruszów. W jego zastępstwie prosto ze Strasburga do Wieruszowa przyjechał Jarosław Kalinowski. Były minister rolnictwa, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego nawiązywał do historii oraz komentował bieżące kwestie polityczne. W swoim przemówieniu opierał się również o znane polskie przysłowia. Tłumaczył, że wszyscy je doskonale znamy, ale ich zazwyczaj nie wypełniamy, bo przecież „polak mądry po szkodzie”.  Okolicznościowy referat na temat roli ruchu ludowego w dążeniu do niepodległości przygotował historyk z Bolesławca Michał Wykrota. Ludowcy nagrodzili zasłużonych działaczy a także przyjęli w swoje szeregi nowych członków. Prezentem był występ Dariusza Pietrzykowskiego.   (PaH) RyZ

Postaraj się o środki z WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za pośrednictwem Programu priorytetowego dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2018- 2019, udziela 40%, 50% oraz 60% dotacji w formie częściowej spłaty kapitału kredytu na zadania m.in. : - Docieplenie ścian - Docieplenie dachu/stropodachu - Wymiana stolarki okiennej i drzewiej - Wymiana wyeksploatowanej (starej) kotłowni na: - Kotły gazowe wraz z instalacją gazową

- Kotły olejowe - Kotły na biomasę (drewna, pellet) - Pompy ciepła zarówno z powietrznym jaki i gruntowym wymiennikiem ciepła - Instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej = Instalacje fotowoltaicznie lub inne źródła odnawialne do pozyskiwania energii elektrycznej - Podłączenia do miejskiej sieci C.O. W ramach programu na termomodernizację budynków można uzyskać kwotę 30.000,00 zł, przy czym maksymalna kwota dotacji przeznaczona na modernizację/budowę źródła ciepła w ramach dotacji nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł, a dla ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych do pozyskiwania energii elektrycznej kwoty 10.000,00 zł. Więcej informacji można było uzyskać na spotkaniu z przedstawicielami Funduszu w dniu 22 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

Wiosenny ogród przedszkolaka LUTUTÓW

Po długiej zimie tęsknimy do kolorów. Zaprośmy je do ogrodu! Wiosna zazwyczaj rozkwita w ogrodach drobnymi kwiatami krokusów, przebiśniegów, młodziutkimi pędami traw oraz pękatymi pąkami drzew. Ogród zaczyna tętnić życiem. 15 marca gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutu-

www.tugazeta.pl

towie grupę 6 latków „Czerwone Kapturki” wraz z opiekunem panią Iwoną Pichlińską. Temat był dość wymagający związany z projektem ogrodu wiosennego, ale jak widać na zamieszczonym materiale nie stanowił on większego problemu dla przedszkolaków. GOK Lututów

23 marca 2018


11

Mikołaj Michalczyk Przetargi gminy na w Barwach Sztuki wartość 2,5 mln zł SOKOLNIKI

Występ w Koninie

„Barwy Sztuki” to hasło, które przyświecało kolejnej edycji zorganizowanego w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie Międzyszkolnego Koncertu Uczniów i Nauczycieli Sekcji Instrumentów Dętych, Akordeonu, Perkusji i Jazzu Szkół Muzycznych Regionu Wielkopolskiego, Mazowieckiego i Kujawsko – Pomorskiego, połączonego z prezentacją malarską Danuty Drzewieckiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Koncert i wystawa już po raz trzeci wpisały się w program KONIN MIASTO KOBIET, który trwał w tym mieście od 2 – 11 marca. U podstaw tego przedsięwzięcia od początku leży połączenie dwóch sztuk: muzyki i plastyki. Podczas tegorocznej edycji koncertu zaprezentowało się ponad dwudziestu niezwykle utalentowanych młodych ludzi, którzy mimo wieku mają na swoim kącie wiele osiągnieć. W czasie koncertu można było podziwiać 10 akordeonistów, flecistkę, 2 klarnecistów, waltornistę, trębacza  i perkusistę. Poza tym wystąpił duet fletowo-akordeonowy, sekstet akordeonowy, kwartet saksofonowy, kwintet dęty blaszany, kwartet akordeonowy i zespół jazzowy. Miłą niespodzianką zwłaszcza dla kobiet w tym dniu było wykonanie w oryginalnej wersji przez zespół nauczycieli z Radziejowa i Konina piosenki Andrzeja Rosiewicza pt. „Najwięcej Witaminy”, w której zawarta jest  cała prawda o polskich kobietach. W sumie na jednej scenie spotkali się młodzi artyści z Konina, Kalisza, Koła, Leszna, Nowego Tomyśla, Poznania, Radziejowa, Radomia, Słupcy, Turku, Wolsztyna i Kępna. Koncert uświetniła wystawa obrazów pani Danuty Drzewieckiej nagrodzonej w 2014 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Organizowany od trzech lat koncert ma na celu stwarzanie warunków do konfrontacji z rówieśnikami, okazji do szlifowania kunsztu wykonawczego w zakresie gry na instrumencie i promocji utalentowanych adeptów sztuki muzycznej. Koncert poprowadziła jego twórczyni Urszula Rusin, akordeonistka, nauczycielka konińskiej Szkoły Muzycznej, interesująca się również fotografią i malarstwem.   Do udziału w tym niezwykłym koncercie zaproszony został również Mikołaj Michalczyk – uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. A. Tansmana w Kępnie wraz z pedagogiem, Sławomirem Mochem. Występ Mikołaja został poprzedzony prezentacją jego dotychczasowego, jakże imponującego jak na trzeci rok nauki dorobku artystycznego. Podczas koncertu Mikołaj wykonał niezwykle trudny pod względem technicznym – zwłaszcza na tym etapie kształcenia muzycznego - utwór J. Rochlina pt. „Wrzeciono”. Bardzo szybko zyskał sobie sympatię i uznanie publiczności.  Zachwyceni grą młodego akordeonisty słuchacze nagrodzili go gromkimi brawami, co zobowiązywało Mikołaja do ponownego wyjścia, jak to bywa w zwyczaju i kolejnego ukłonu. Reakcja publiczności z którą spotkał się uczeń kępińskiej szkoły, gratulacje po koncercie ze strony wielu

23 marca 2018

Gmina Sokolniki ogłosiła przetargi nieograniczone i zapytanie ofertowe o wartości 2,5 mln zł. Mowa o zadaniach związanych z dociepleniem i wykonaniem zewnętrznej elewacji nowej strażnicy OSP w Sokolnikach. Wartość szacunkowa inwestycji to 200 tys. zł. Kolejnym zadaniem jest przebudowa drogi Ochędzyn - Niwiska za około 450 tys. zł oraz powierzchniowe utrwalenia fragmentów nawierzchni ul. Parkowej w Sokolnikach i odcinka w Zdzierzyźnie, których szacun-

obecnych gości, określanie Mikołaja mianem „młodego wirtuoza” to najwyższe wyróżnienie jakie może spotkać każdego artystę. To także zobowiązanie wobec słuchaczy, którzy śledzą jego artystyczną drogę i życzą mu samych sukcesów. Do udziału w koncercie został również zaproszony Krzysztof Bondar, kolejny (od 12 lat) wychowanek Sławomira Mocha, uczęszczający z kolei do kaliskiej Szkoły Muzycznej, mający na swoim kącie nieprawdopodobny dorobek artystyczny, w tym najwyższe lokaty na wielu prestiżowych, międzynarodowych konkursach akordeonowych (m.in. Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy, Portugalia, Austria, Chorwacja, Litwa i Serbia).  To wydarzenie przyciągnęło rzeszę słuchaczy. Sala po brzegi wypełniona była publicznością, którą podczas tego popołudnia zachwycała rozbrzmiewająca muzyka w przepięknej scenografii eksponowanych obrazów. Wśród zaproszonych gości był  zastępca prezydenta miasta Konina p. Sławomir Lorka, st. Wizytator Regionu Wielkopolskiego p. Artur Matejuk  i oczywiście malarka Danuta Drzewiecka, która ze swoją wystawą obrazów jakiś czas temu odwiedziła również Kępno.   Zwieńczeniem wspaniałego koncertu były dyplomy i upominki wręczone każdemu nauczycielowi i wykonawcy przez zastępcę prezydenta Sławomira Lorka. To wyjątkowe wydarzenie odbiło się szerokim echem w środowisku. Zostało również zrelacjonowane w mediach o zasięgu regionalnym. Informacje na ten temat pojawiły się w wielu gazetach i na wielu stronach internetowych, m.in. na stronie www.konin. pl oraz wiekopolska.tv.  Zaproszenie do udziału w tym koncercie i występ wśród wielu utalentowanych młodych muzyków było dla Mikołaja ogromnym wyróżnieniem i dużym zaszczytem. W tym dniu nie zabrakło radości i wzruszeń, które towarzyszyły nie tylko słuchaczom, ale również samym artystą. Ten szczególny dzień z pewnością na długo pozostanie w  pamięci ucznia z Kępna, który z jeszcze większym zapałem będzie podchodził do dalszej pracy nad doskonaleniem swojego warsztatu muzycznego.    fot. Mirosław Jurgielewicz

www.tugazeta.pl

kowa wartość sięga 100 tys. zł. Najdroższym zadaniem może być przebudowa drogi Pichlice - Jasienie za 1,75 mln zł. - Trwają już prace przy przebudowie budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na Dzienny Punkt Seniora w Walichnowach (koszt I etapu inwestycji wynosi 230 tys. zł.) - poinformował Urząd Gminy. - Trwa również realizacja wielu zadań wpisanych do funduszu sołeckiego, którego wartość w roku 2018 wynosi w gminie Sokolniki prawie 300 tys. zł.

Oddział dla dzieci w nowej odsłonie Zabierzcie swoje pociechy do MGBP Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie zaprasza do odnowionego Oddziału dla dzieci.  Pomieszczenia przeszły kapitalną przemianę, remont i wymianę wyposażenia dzięki staraniom dyrektora i pracowników biblioteki. Oddział jest miejscem przyjaznym dla dzieci i otwartym na małych czytelników.  Znajdziecie tu wszystkie lektury, książeczki dla dzieci od 3 miesięcy (kontrastowe, do ką-

pieli, pluszowe), książeczki do nauki czytania, trenujące spostrzegawczość, powieści przygodowe, fantastyczne i wiele, wiele innych. Ponadto znajdziecie tu gry planszowe dla całej rodziny i czasopisma dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do odwiedzania i spędzania wolnego czasu w naszej bibliotece. Remont przeprowadzono w ramach budżetu posiadanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Wieruszowie.


12

Mistrzostwo Ligi Sokolniki i Żdżary Halowej dla GKS wywalczyły sukces CZASTARY na pierwszym miejscu

IV i ostatni turniej rozgrywek Halowej Ligi Powiatowej “Młodzik” (rocznik 2005 i młodsi) Zrzeszenia LZS w Wieluniu odbył się w Białej w dniu 17 marca 2018 roku. Wyniki turnieju; GLKS Biała II : Piłkarz Sokolniki 2:0 LZS Wydrzyn : GLKS Biała I 0:6 Warta Osjaków : GKS Czastary 1:6 GLKS Biała I : GLKS Biała II 1:3 LZS Wydrzyn : Warta Osjaków 1:0 GKS Czastary : Piłkarz Sokolniki 3:0 GLKS Biała I : Warta Osjaków 3:0 LZS Wydrzyn : Piłkarz Sokolniki 1:0 GLKS Biała II : GKS Czastary 0:2 GLKS Biała I : Piłkarz Sokolniki 4:0 LZS Wydrzyn : GKS Czastary 0:3 GLKS Biała II : Warta Osjaków 2:1 GLKS Biała I :  GKS Czastary 2:1 Warta Osjaków : Piłkarz Sokolniki 2:0 LZS Wydrzyn : GLKS Biała II :3 Pierwszy mecz z Osjakowem, GKS zaczął od straty bramki, jednak wpłynęło to na chłopców mobilizująco i następnych 6 bramek (Kacper Sierszeń x3, Mateusz Łuczak, Bartosz Lochna i Tomasz Strzała) strzelały Czastary. Ponadto GKS wygrał z Sokolnikami 3:0 (Patryk Maciejewski, Tomasz Strzała i Kacper

Sierszeń). Wcześniej doszło do ogromnej niespodzianki – druga drużyna z Białej wygrała ze swoimi kolegami z pierwszej drużyny Białej 3:1. Sprawcy niespodzianki nie dali jednak rady w następnym meczu chłopcom z Czastar – ci drudzy wygrali 2:0 po bramkach Kacpra Sierszenia i Bartłomieja Honcla. W następnym meczu

GKS pewnie wygrywa z Wydrzynem 3:0 (Kacper Sierszeń x2, Bartłomiej Honcel). Przed turniejem wydawało się, że mecz pomiędzy pierwszą drużyną z Białej i GKS Czastary będzie decydował o mistrzostwie, jednak wcześniejsza porażka liderów z Białej ze swoimi kolegami z drugiej drużyny i komplet zwycięstw Czastar rozstrzygnął o kolejności w lidze już wcześniej. Biała I wygrała 2:1, po bardzo zaciętym meczu z GKS Czastary (bramka Bartłomieja Honcla), ale to GKS Czastary został mistrzem ligi. Ogromne słowa uznania należą się trenerowi – Marcinowi Błaszczakowi  i chłopcom GLKS Biała za postawę fair play w meczu pomiędzy drużynami z Białej, który miał niebagatelny wpływ na układ tabeli i kolejność w ostatnim turnieju: 1. GKS Czastary  2. GLKS Biała II  3. GLKS Biała I   HALOWA LIGA MŁODZIK 2017/2018 – TABELA KOŃCOWA Mecze Punkty 1. GKS Czastary 15 40 2. GLKS Biała I 15 39 3. GLKS Biała II 15 32 4. LZS Wydrzyn 15 18 5. GLKS Warta Osjaków 15 15 6. UKS Piłkarz Sokolniki 15   6 Skład Mistrzów Ligi Halowej LZS – GKS Czastary: Bartłomiej Honcel, Bartosz Lochna, Mateusz Łuczak, Dominik Machynia, Patryk Maciejewski, Dominik Saplis, Kacper Sierszeń, Tomasz Strzała, Kacper Strzelczyk. Trenerem jest Marek Dudka. ZARZĄD GKS CZASTARY

Turniej rocznika 2007

Uczniowski Klub Sportowy „Piłkarz” Sokolniki zwyciężył w Halowej Lidze Orlik E1 2007 Drużyn LZS w Halowej Piłce Nożnej. Sobotnim, czwartym z cyklu turniejem, zakończono rozgrywki w halowej lidze rocznika 2007. Pierwsze miejsce już po wcześniejszych spotkaniach zapewnił sobie klub z gminy Sokolniki. Rozgrywki na drugim miejscu zakończył Hetman Żdżary, trzeci był LZS Wydrzyn, czwarty GLKS Biała, piąty GLKS Warta Osjaków a szósty GKS Czastary.  W całym cyklu bardzo dobrze spisywał się również „Hetman” Żdżary. Podopieczni Andrzeja Dratwy, nie biorąc udziału w jednym turnieju, mieli jedynie 5 punktów straty (40 – 35) do lidera z Sokolnik. Drużyna z gminy Bolesławiec, zdobywając 13 punktów, odniosła sukces w czwartym turnieju. Drugie miejsca zajęli jednocześnie „Piłkarz” Sokolniki i LZS Wydrzyn.  Rozgrywki prowadzone w Białej polegały na wystawieniu pięcioosobowych zespołów. Każdy mecz - Dopiero rok temu zaczęliśmy tę zabawę i nawet trwał 12 minut. Młodzi piłkarze zostali nagrodzeni źle to nie wychodzi – cieszy się trener „Piłkarza” medalami oraz pamiątkowymi statuetkami.  Sokolniki, Dariusz Kowalewski. - W grupie starszej rocznika 2005 poszło nam trochę gorzej, ale w grupie 2007 jest naprawdę potencjał i tylko żeby młodzi chcieli się rozwijać to poczynimy wszelkie kroki aby to utrzymać. Mamy wsparcie z gminy, wójt wspiera nas finansowo, bo jedynie w ten sposób pozyskujemy środki na granie. Z czterech turniejów pod uwagę były brane trzy najlepsze, dlatego każdy zespół mógł odliczyć sobie najsłabszy występ. My dzisiaj przyjechaliśmy pograć na spokojnie i odebrać zasłużone medale.

Ola Domal wicemistrzem Polski Kickboxing - HUSARIA W dniach 16-18.03.2018r. w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski K-1pod patronatem PZKB, największej i najbardziej prestiżowej organizacji uderzanych sportów walki w Polsce. Aleksandra startowała w kategorii junior młodszy +60kg, był to pierwszy start Oli w zawodach i od razu z tak dużym sukcesem .Ola jest na początku swojej drogi

www.tugazeta.pl

sportowej (trenuje od 18 miesięcy), widać jednak efekty ciężkiej, systematycznej pracy. Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie sponsorom PHU Wędlinka oraz PUH Widmark. Projekt współfinansowany przez Gminę Wieruszów: „CHĘĆ WYGRANEJ NIC NIE ZNACZY BEZ CHĘCI DO PRZYGOTOWANIA”.

23 marca 2018


13

Przełom w sprawie Yetico! Rozmawiali o rynku trzody chlewnej

WIERUSZÓW

Gmina Wieruszów zamierza skorzystać z prawa pierwokupu gruntów przy Alei Solidarności w Wieruszowie, gdzie miał powstać zakład produkujący kształtki styropianowe. Sprawy nagle nabrały tempa.  Mija 5-letni okres, w którym inwestor miał wybudować zakład produkcyjny i zapewnić nowe miejsca pracy. Tak się nie stało, dlatego na środę zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Podczas wtorkowej komisji o taki krok, biorąc na siebie główny ciężar odpowiedzialności, poprosił burmistrz.  - Zachowaliśmy wszelkiego rodzaju środki ostrożności – uważa Rafał Przybył. - Decyzja jest obarczona ryzykiem, natomiast uważam, że jest tego warta. To jedyna flanka, gdzie Wieruszów może się rozbudowywać, biorąc pod uwagę inne tereny, gdzie występuje obszar chronionego krajobrazu i tereny zalewowe. Będzie to również ważna społecznie decyzja, ponieważ jeżeli przypomnimy sobie pierwszą osobę, która zwróciła uwagę na zagrożenia, obecnie radną Małgorzatę Dudkę – Kos, osiedle, znajdującą się tam szkołę to gra jest warta świeczki.

Ostatni dzwonek Władze samorządowe wcześniej zwracały się do zarządu „Yetico” o możliwość zmiany lokalizacji zakładu. Inwestor nie brał takiej opcji pod uwagę i tłumaczył się wydłużonymi procedurami oraz oczekiwaniem na środki europejskie. W końcu mija 5 lat od zawarcia aktu notarialnego a inwestycji jak nie było, tak nie ma. - Cały czas czekaliśmy na to pierwsze wbicie łopaty, żeby jak najmniej ryzykować – dodaje Przybył. - Podejmujemy decyzję w ostatnim dniu. Mamy nadzieję, że zdążymy i mamy też nadzieję, że za 5 lat będziemy mogli odetchnąć z ulgą.   Dlaczego aż tak długo? Jest niemal pewne, że inwestor nie będzie chciał odstąpić gminie działki za 1,3 mln zł. Samorząd przygotowuje się na batalię sądową. - Są to przede wszystkim opinie prawników, patrząc na mechanizm sądowniczy – uzmysławia Przybył. - Oczywiście może to być krótszy okres. Pamiętajmy, że 1,3 mln zł jest podstawą stanowiącą ekwiwalentność nabycia przez „Yetico” tych gruntów. Mogą być również koszty ukryte, jak np. dane projekty, infrastruktura gazowa. Dziś nie jest-

DZIETRZKOWICE

eśmy w stanie przewidzieć, jakie będą to kwoty. Decyzja jest obarczona ryzykiem, ale jest to warte zachodu. Obecni włodarze Wieruszowa przy ul. Solidarności bardziej widzą nowe osiedle mieszkaniowe niż zakład produkcyjny. Podczas komisji wspominano, że budownictwo mogłoby się rozszerzyć o tereny aż do ronda stanowiącego skrzyżowanie obwodnicy miasta z łącznikiem do S8. Nóż na gardle - Mamy nóż na gardle i musimy tę decyzję podjąć – przekonuje przewodniczący Rady Miejskiej Adam Śpigiel. - Jest to dla dobra naszych mieszkańców. W ciągu tych 5 lat firma „Yetico” nie wywiązała się z umowy. Musimy podjąć decyzję i przystąpić do odkupienia tego terenu, za zgodą radnych i przy wsparciu burmistrza. Również radny Konrad Parusiński jest przekonany, że warto iść z tą sprawą do sądu. - Przez 5 lat zakład nie wywiązał się ze swoich zobowiązań, Rozumiem, że mogły wyniknąć dla zakładu jakieś problemy, ale gmina tę działkę sprzedawała warunkowo, z zastrzeżeniem że powstanie tam zakład z co najmniej 30 miejscami pracy. Na dzień dzisiejszy zakład się nie wywiązał. Sytuacja w kraju oraz gminie zmieniła się i te tereny możemy wykorzystać lepiej. Największą przeszkodą przy rozpoczęciu batalii o odzyskanie gruntów jest znalezienie 1,3 mln zł. W kuluarowych rozmowach padają zapewnienia, że jest to możliwe. Zarząd się nie wycofuje  Tymczasem pod koniec 2017 r. takie padały zapewnienia od zarządu spółki: - Potwierdzam, że planowany termin rozpoczęcia inwestycji to rok 2018. Obecnie wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych oczekuje na ocenę merytoryczną – zdradził Marcin Rostek, prezes zarządu. - Chciałbym podkreślić, że w wyniku realizacji tego zadania powstanie najnowocześniejszy w Polsce zakład przetwórstwa polistyrenu spienialnego, który będzie stanowił powód do dumy naszego przedsiębiorstwa, jak również – i na to liczę – wizytówkę Wieruszowa – dodał prezes.    Patryk Hodera

Znów będzie spartakiada WIERUSZÓW - GŁAZ

Powiat Wieruszowski ponownie zobowiązał się do zorganizowania XIX Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego, w konkurencji ,,rekreacja’’. Sportowa impreza odbędzie się już tradycyjnie na terenie gminy Galewice, w miejscowości Głaz 8 czerwca. - Termin oraz szczegóły zaplanowanego przedsięwzięcia zostały ustalone podczas spotkania starostów, wójtów oraz przewodniczących rad powiatów województwa łódzkiego - poinformowało Starostwo Powiatowe.

23 marca 2018

www.tugazeta.pl

O sytuacji na rynku trzody chlewnej rozmawiano w piątek w Dzietrzkowicach. Z zainteresowanymi producentami spotkał się poseł Piotr Polak, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, Wojewódzki i Powiatowy Lekarz Weterynarii. Z inicjatywą przeprowadzenia spotkania wyszli mieszkańcy – podkreśla parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. - To osoby z gminy Łubnice oraz gminy Skomlin z powiatu wieluńskiego. Gdy ta inicjatywa wystąpiła było lekkie zawirowanie na rynku wieprzowiny pod względem cen skupu żywca. Teraz to już się zdecydowanie poprawiło, ale rozmawiamy również o Afrykańskim Pomorze Świń. Jest to duży problem dla polskiego rolnictwa, dla producentów trzody chlewnej, i na pewno dziś również o tym będziemy rozmawiać.  - Zajmujemy się wieloma rynkami, w tym także rynkiem trzody chlewnej – podkreśla Jerzy Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rynków Rolnych. - Prowadzimy monitoring cenowy, oceniamy bieżącą sytuację na rynku. My patrzymy na skutki ASF, nie zajmujemy się kwestiami weterynaryjnymi. Widzimy, że były wielkie problemy dla tych, którzy byli dotknięci. Był zakaz przemieszczania trzody i jeżeli ktoś miał już tuczniki do

uboju a nie mógł ich przetransportować z gospodarstwa, bo wiązało się to z wieloma ograniczeniami. Później było tak, że jak te tuczniki sprzedał i chciał hodowlę kontynuować to był zakaz przemieszczenia. Wiele problemów, ale przynajmniej tutaj rolnicy nie cierpią z tego powodu, bardziej dotyczyło

to terenów wschodnich.  Aby zminimalizować straty, producenci muszą kłaść spory nacisk na profilaktykę oraz przestrzegać zasad bioasekuracji. - Stąd też obecność na dzisiejszym spotkaniu lekarzy weterynarii – dodaje poseł Polak. - Jest rozporządzenie ministerstwa w tym temacie, ono jest dosyć restrykcyjne, ale bezwzględnie powinno być przestrzegane, bo na pewno nikt by nie chciał aby ASF trafił do jego hodowli, gospodarstwa, bo to by była wielka strata dla wszystkich rolników, którzy mieszkają w okolicy.  Debata w Dzietrzkowicach cieszyła się dużym zainteresowaniem. Hodowcy mogli bezpośrednio zadawać pytania, na które poszukiwali odpowiedzi. 


14

JAK DODAĆ OGŁOSZENIE DROBNE? ABY DODAĆ OGŁOSZENIE DO GAZETY ŁĄCZNIK I SERWISU www.tugazeta.pl należy wysłać treść SMS em pod numer 7936 Ogłoszenie wysyła się poprzez wpisanie specjalnego kodu poprzedzającego ogłoszenie: KLUCZ.GAZETA (spacja - czyli przerwa pomiędzy wyrazami) + TREŚĆ OGŁOSZENIA PRZYKŁAD: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe. Tel. ... Po wysłaniu SMSa z ogloszeniem otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji. Brak takiego potwierdzenia świadczy o NIEPOPRAWNYM PRZESŁANIU SMS. PROSIMY O DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDNE, NIEPOPRAWNE WYSŁANIE OGŁOSZENIA I ZWIĄZANE Z TYM OPŁATY Koszt wysłania jednego SMS - 9 złotych plus VAT Ogłoszenie można również zlecić do emisji w redakcji na ul. Warszawska 42 (budynek CECH-u) w Wieruszowie oraz w punktach TOTOLOTKA W Wieruszowie Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w kolejnych wydaniach gazety ŁĄCZNIK oraz emisję przez 2 tygodnie na www.tugazeta.pl

WAŻNE: W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej regionalne znaki diakrytyczne, w tym polskie znaki (np.: ą, ę, ł), z wykorzystaniem terminala GSM/UMTS, w tym aparatu telefonicznego kodującego znaki regionalne (tryb UNICODE), długość wiadomości wynosi maksymalnie 70 znaków. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 70 znaków, tekst SMS jest dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą indywidualnie, zgodnie z cennikiem. (OGŁOSZENIE W RAZIE POTRZEBY MOŻNA PRZESYŁAĆ BEZ POLSKICH ZNAKÓW)

NIERUCHOMOŚCI Kupię tanio grunty orne, mogą być ugory w powiecie wieruszowskim (chodzi o 1ha przeliczeniowy) Tel.696 09 77 34 (412) Wynajmę dwa pokoje na 4 osoby w Wieruszowie Tel.663-818-379 (412) Wynajmę mieszkanie (3 pokoje), stan dobry, wyposażone. Ulica Dąbrowskiego w Wieruszowie. Cena 1200 zł do negocjacji + rachunki. Tel. 660 217 662 (412) Sprzedam grunty orne 2,5ha w tym ha lasu, przy drodze krajowej 450. W Mirkowie. Tel.798 509 459 (412) Kupię ziemie rolną lub działkę budowlaną minimum 15a w miejscowości Zagorze, Niwiska, Galewice lub Zmyślona przy drodze asfaltowej, pomogę w formalnościach. Tel.+48882116374 (412) Wynajmę lokal na działalność handlową. Ok.50m2 przy ul. Wrocławskiej 7 w Wieruszowie. Tel. 663 979 448 (412)

KUPIĘ MIESZKANIE W WIERUSZOWIE 508 744 243 Mieszkanie do wynajęcia dla max 3 osób 1100zł z opłatami Najchętniej dla pracowników. Tel.695148421 (412) Sprzedam działkę pod budowę o powierzchni 0.19 ha Borki gm. Sokolniki w kierunku Lututowa. Kontakt: 695 642 006 (411) Do wynajęcia dla pracowników Ukrainy (najlepiej para lub małżeństwo) 2 osobowy pokój. Tyble Gm. Sokolniki. Tel.604094630 (411) Kupię dom w Pichlicach, może być do remontu, tel. 533 444 145 (411) Sprzedam działkę PDO Leśna Polana (Marianka) kontakt 609397063 (411) SPRZEDAŻ NOWO WYBUDOWANYCH MIESZKAŃ W STANIE DEWELOPERSKIM W WIERUSZOWIE PRZY ULICY TEKLINOWSKIEJ 82. CENA ZA 1m2 - 2.800,00zł. Kontakt 601794507 (411)

Działki budowlane w Wyszanowie pod lasem, w pełni uzbrojone: woda, kanalizacja, prąd. Z planem zagospodarowania. Cicha, spokojna okolica – 7min do S8. Atrakcyjna cena. Tel.603 463 434 (411) Sprzedam działkę rolną w miejscowości Żdżary (1,6 ha). Cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić po 18.00. Tel. 782 512 384 (411) Sprzedam tanio działki budowlane w Kopaninach 1200m2 woda, prąd, prywatna droga dojazdowa!! 8km od Wieruszowa. TANIO!!! Kontakt 503 644 275 (411) WYNAJMĘ LOKAL O POWIERZCHNI 54m2 NA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO -HANDLOWĄ W WIERUSZOWIE. Ul. WARSZAWSKA 78. Tel.605746761 (411) USŁUGI Oferuje wykończenia wnętrz głównie gładzie, sufity podwieszane, panele, malowanie natryskowe. Wolne terminy. Tel.666354586 (412) AUTO MECHANIKA! Naprawy główne i bieżące. Serwis klimatyzacji: przegląd, odkażanie, ozonowanie pojazdów. Wieruszów ul. Fabryczna 37. Tel.518 09 19 49 (412) Usługi remontowo-budowlane: budowy domów, tynki maszynowe, tradycyjne i ozdob-

EXPRESOWA NAPRAWA

pralek, lodówek

i innego sprzętu AGD.

Tel. 516-516-790

Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia.

Wieruszów ul. Warszawska 86A

ne, docieplanie budynków, itp. Wycena gratis. Tel.507 499 162 (412) Układanie kostki brukowej, granitowej -podwórka, chodniki, cmentarze. Konkurencyjne ceny! Wolne terminy! Tel.535221896 (412) Przyjmę zlecenia na gładzie, panele, sufity podwieszane jedno poziomowe, wielopoziomowe inne prace remontowe. Wolne terminy. Tel kontaktowy 724 845 197 (412) Wynajem projektorów multimedialnych. Tel.697715062 (412)

PROFESJONALNE SZYCIE I PRZERÓBKI SUKIEN ŚLUBNYCH. Oferujemy również: bolerka, welony, biżuterie ślubną, stroiki. ATRAKCYJNE CENY! Mroczeń 118. www.facebook.com/ sukniewitek/ Tel.664686041, 627818568 (412) USLUGI CIESIELSKO DEKARSKIE MALOWANIE I RENOWACJA DACHOW OKNA PODBITKI MOZLIWOSC ZALATWIENIA TOWARU W ATRAKCYJNYCH CENACH POMIAR GRATIS 604802006 (411) EXPRESOWA NAPRAWA pralek, lodówek i innego sprzętu AGD. Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia Tel.516 516 790 (411) UWAGA!! BRAKUJE CI KASY? GOTÓWKA W 24H od 1000 do 5000zł. Zadzwoń 784 537 585 (411) USŁUGI TRANSPORTOWE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI BUSY DO 3.5t 10 Euro Palet PLANDEKA KONTAKT: 691251195 (411) GABINET WET. TOM-VET WIERUSZÓW Kordeckiego 29 Tel.787 796 661 Lek. wet. TOMASZ ROSZYK SPECJALISTA CHIRURG. Znieczulenie wziewne. www.tom-vet.pl (411) Układanie kostki brukowej, granitowej - podwórka, chodniki, cmentarze. Konkurencyjne ceny! Wolne terminy! 535221896 (411) MOTORYZACJA Sprzedam Skodę Felicia 1,6. Rok 99/00, benzyna +gaz. Cena 1500 do negocjacji. Kontakt: 605 952 684 (412) AUTO SKUP ZŁOMOWANIE OSOBOWE DOSTAWCZE CAŁE USZKODZONE ORAZ ROZBITE ODBIÓR LAWETA. TEL.601 149 154 (412) KUPUJEMY AUTA do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki. Tel.601–757–165, 61-2822-295 (412)

Skup AUT Płacimy od 500 zł Tel. 514-681-691 Wypowiedzenie OC gratis

Skup samochodów do złomowania Laweta Stare motocykle. Tel.791096871 (412) Sprzedam Daewoo Matiz. 99 rok. ABS. Poduszki. 120tys przebieg. Pierwszy właściciel. Opłaty do września. 1 800pln. Kontakt:720820219 (412) Sprzedam skuter. Kontakt: 607694704 (411) Skup aut Złomowanie laweta stare motocykle Tel.791096871 (411) Kupię każdy samochód. Tel.504578583 (411) Sprzedam Opla Astrę f ostatnie wydanie z 2002 r. 1.4 benzyna z gazem ubezpieczenie i przegląd jest. Cena 2200 do negocjacji nr tel.661564621 (411) Sprzedam Daihatsu YRV rok 2001 stan dobry, cena 1900 zł. Tel. 500127990 (411) Sprzedam C 330 rok 1976 z dokumentami, cena 11200 zł. Tel. 732631560 (411)

DREWNO KOMINKOWE I OPAŁOWE BRZOZA, DĄB, BUK , POCIĘTE POŁUPANE

TEL 509 155 025 AUTO SKUP OSOBOWE DOSTAWCZE CALE ORAZ USZKODZONE ROZBITE ODBIOR LAWETA TEL 601 149 154 (411) Sprzedam Mazda 323f 2.0 TDVi rok 99/00.

www.tugazeta.pl

Przegląd i OC Do 10.2018r. Kolor granat. cena 2500zł kontakt 609741485 (411) Auto skup Złomowanie Laweta Tel. 669607431 (411) SPRZEDAM Sprzedam opryskiwacz Pilmet rok produkcji 1994, model 815, stan db cena 3400 zł do malej negocjacji. Szczegółowe informacje pod numerem 607 974 786 (412) Pług GRUDZIĄDZ 3-skibowy stan bdb. rozsiewacz do nawozów KOS, agregat ścierniskowy Lemken Szmaragd szer. rob.2,60;gęsie stopy, talerze, wał rurowy, rowery, felgi alu, kroje do pługa 3i4-skibowego. Tel.607963712(r) (412) Drewno kominkowe i opalowe układane w workach na paletach. Drewno rozpałkowe 80 zł/metr, dowóz do klienta. Tel.603-749-253 (412) Sprzedam oś do kołówki –koła 900/20. Przyczepę rolniczą 3,5t,odmalowana, światła-stan bdb. Blacha falowana z rozbiórki powlekana szer.90cm dł. 2m 50 arkuszy. Tel.607963712(r) (412) Sprzedam klimatyzatory kasetonowe o wydajności od 10,5kw do 12,3kw mocy chłodniczej nadające się do instalacji na wszelkiego rodzaju salach bankietowych, strażackich. Urządzenia nowe, możliwy montaż. Wszelkie możliwości płatności. Tel.798509459 (412) Sprzedam owies, jęczmień/Ford Mondeo 1998/ Rover 25 2000r. Tel.665439127 (412) Sprzedam prosięta do 30 sztuk. Zaszczepione, odrobaczone, wykastrowane. Wieruszów. Tel.693 763 639 (412) Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy w stanie dobrym. Tel.607108119 (412) Sprzedam wózek głęboki i spacerowy Roan Bass + fotelik. Kontakt: 605733165 (412) Sprzedam mieszankę zbożową (owies, jęczmień), pszenica, Pług 4-skibowy wywrot „Rabewerk”. Rozrzutnik obornika dwuosiowy po remoncie. Tel.660323801 (412) Sprzedam prosięta. Kontakt: 781598275 (412) Sprzedam saladerę (zbierana dwuetapowo, bez oprysków). Tel. 605 173 905. (JAWOREK, GM. CZASTARY) (412) Sprzedam siano w kostkach. Tel.664 565 375 (411) SPRZEDAM KUKURYDZĘ. Tel.661320190 (411) SPRZEDAM PSZENŻYTO. Tel.506660834 (411) Sprzedam saladerę (zbierana dwuetapowo, bez oprysków). Tel. 605 173 905 (411) Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. Tel.504578583 (411) Na sprzedaż sadzonki BRZOZA i OLCHA (4080cm) cena 40gr oraz SOSNA (roczna) cena

10gr. TEL 663873900 (411) Sprzedam pszenżyto tel. 560660834 (411) Sprzedam prosięta 8 szt. Szczepione. Tel.783545240 (411) Sprzedam mieszankę zbożową (owies, jęczmień) Pług 4-skibowy wywrot „Rabewerk”. Rozrzutnik obornika dwuosiowy po remoncie. Tel.660323801 (411) Drewno rozpałkowe z dowozem. Telefon:667788994 (411) SPRZEDAM SUCHE DREWNO ROZPAŁKOWE ORAZ POŁUPANE DREWNO DO PIECÓW I KOMINKÓW. ZAPEWNIAMY TRANSPORT I KONKURENCYJNE CENY TEL 606443642 (000))

KUPIĘ

Kupie pszenżyto. Tel. 609131765 (412) Kupię krowę mleczną. Tel.723421633 (411) PRACA Zatrudnię przy produkcji palet jedną osobę. 15 zł netto za godzinę, możliwość pracy po godzinach - 20 zł netto. OSIEK. Tel. 693 112 307.(e4) (412) Firma zatrudni murarzy pomocników oraz pracowników do prac dociepleniowych i wykończeniowych dobre warunki płac. Kontakt:608 516 867 (412) Zatrudnię osobę do piankowania. Może być chłopak z Ukrainy. Tel.724 837 193 (412) Zatrudnię panią do sprzątania Placówka Pocztowa Bolesławiec. Kontakt 575 378 492 (412) Pilnie zatrudnię panią do sprzątania Urzędu Pocztowego Wieruszów 900-1200 zł. Kontakt 575 378 492 (412) FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI PRACOWNIKÓW DO OCIEPLEŃ. Tel.661106866 (412) Zatrudnię kierowcę C + E , transport maszyn rolniczych głównie Niemcy , powroty na pusto. Tel.533 444 145 (412) Zatrudnię spedytora w transporcie międzynarodowym do prowadzenia pięć samochodów. Tel.603649112 (412) Poszukujemy pracownika do wykończeń wnętrz, możliwość przyuczenia. Dobre warunki pracy i płacy. Tel.691 636 339 (412) Zatrudnię kierowcę kat. B, jazda po kraju. Tel.600 336 183 (412) Poszukuje dodatkowej pracy z zakresu kadr i płac. Zatrudnianie obcokrajowców, zezwolenia wojewódzkie, karty pobytu. Tel. 722015293 (412) Zaopiekuje się dzieckiem u siebie (Wieruszów) 7 zł na godzinę lub posprzątam mieszkania. 691345623 (412) PRACA SZUKA CZŁOWIEKA. Przyjmę do pracy brukarza lub pomocnika brukarza -NA JUŻdobre warunki pracy i płacy 535221896 (412) Szukam pracy jako kasjer sprzedawca na terenie Wieruszowa bądź ewentualnie Kępno. Posiadam doświadczenie zawodowe i książeczkę sanepidu z ważnymi badaniami. 533842699 (412) Firma ZEUS MEBLE z Wieruszowa zatrudni mężczyznę do piankowania

23 marca 2018


15 mebli z doświadczeniem. tel. 533543533 (412) Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w Wieruszowie 627842308 (412) Szukam pracy dodatkowej, mężczyzna 28 lat - tylko ogłoszenia z wynagrodzeniem dziennym. Tel. 721404587 (412) Zatrudnię kierowcę kat C+E na kraj Informacja pod telefonem 660786951 (412) Firma Górecki w Pieczyskach zatrudni osoby do piankowania i krojczą. Tel.793713919 (412) Przyjmę do pracy lakiernika meblowego oraz osoby chętne do przyuczenia. Zatrudnię również kobiety do lekkich prac na stolarnie. Tel.726 236 263 (412) Praca w Niemczech dobra stawka. Weekendy w domu. Więcej informacji pod nr. Tel: 739 401 590 (412) Zakład Tapicerski SOBCZAK24 zatrudni: tapicerów, osoby do piankowania oraz do pakowania. Kontakt:697160404 (412) ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT B W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM. KONTAKT:663 934 782 (412) Firma Skomar Meble zatrudni tapicera z doświadczeniem. Miejsce pracy Opatów ul. Poznańska 28. Kontakt pod nr telefonu 601153600 w godz. 8 -18 (411) Przyjmę do pracy stolarza. Dobre warunki pracy. Tel.693 376 084 (411) Firma zatrudni na pół etatu samodzielną kadrową. Kontakt: 604287526 (411) Zatrudnię osobę na stolarnię do

zbijania stelaży meblowych. Tel. 695 621 749 (411) Firma Skomar Meble zatrudni tapicera z doświadczeniem. Miejsce pracy Opatów ul Poznańska 28. Kontakt pod nr telefonu 601153600 w godz. 8 -18 (411) Firma transportowa zatrudni osobę na stanowisko mechanik/pomocnik mechanika. Kontakt: 697400212 (411) Firma z okolic Wieruszowa zatrudni pracownika biurowego z komunikatywną znajomością języka niemieckiego. Tel.537221223 (411) Firma Skomar Meble zatrudni krawcową z doświadczeniem. Miejsce pracy Opatów ul Poznańska 28. Kontakt pod nr telefonu 601 153 600 w godz. 8 -18 (411) Firma Górecki w Pieczyskach zatrudni osobę do pakowania. 793713919 (411) Przyjmę tapicera oraz pracownika do pakowania mebli tapicerowanych z doświadczeniem. Czastary. Tel.603 122 611 (411) Zatrudnię kierowcę (prawo jazdy kat. C + E) w transporcie międzynarodowym - weekendy w domu. Kontakt 603649112 (411) Firma zatrudni na pełen etat samodzielną księgową do prowadzenia pełnej księgowości. Kontakt: 604287526 (411) Firma OKNO-SKY zatrudni pracownika do montażu okien i drzwi w Polsce. Tel.729 355 735 (411) Przyjmę tapicera oraz pracownika do pakowania mebli tapicerowanych z doświadczeniem. Czastary. Tel.603 122 611 (411) Zatrudnię brukarza. Wymagane

prawo jazdy. Tel. 792059553 (411) Przyjmę do pracy przy wykończeniach wnętrz więcej informacji pod nr.tel.669242368 (411) Zatrudnię osobę do pracy w sklepie spożywczym w Wieruszowie Tel.627842308 (411) Firma zatrudni księgowego. Umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, znajomość comarch - optima. Więcej informacji: 791 777 040 (411) Firma ZEUS MEBLE z Wieruszowa zatrudni tapicerów z doświadczeniem. tel. 533543533 (411) Pełnoletni uczeń szkoły średniej szuka pracy na weekend 538 312 453 sms’y mile widziane (411) Firma Mantrans Żdzary zatrudni kierowcę Kat. C+E trasa Niemcy-Holandia. Weekendy w domu. Dobre warunki pracy i płacy. Kontakt:607765509 (411) Zatrudnimy kierowcę w transporcie międzynarodowym C+E, nowe warunki pracy. Tel.607612512 (411) Firma z Wieruszowa zatrudni osobę do piankowania mebli tapicerowanych. Dobre warunki pracy i płacy. Tel. 695 621 749 (411)

KOREPETYCJE

Udzielę korepetycji: chemia, fizyka, matematyka. Przystępne ceny. Sprzedam Fiat UNO 97r, ważne opłaty 700zł. Tel.793778282, 627840605 (412) Studentka 3 roku filologii angielskiej udzieli korepetycji. Tel.720888095 (411) Korepetycje język angielski i język niemiecki. Tel.882672751 (411)

Burmistrz Wieruszowa informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Wieruszowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7 na tablicy ogłoszeń urzędowych został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Termin składania wniosków osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionej nieruchomości upływa dnia 7.05.2018 r.  Przedmiot sprzedaży: 1.Nieruchomość niezabudowana, położona w Mirkowie, oznaczona działką numer ewid. 567/3 (arkusz mapowy nr 1) o pow. 0,1538 ha.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, 98‑400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7 (II piętro, pokój nr 74a) oraz telefonicznie pod nr (62)78-32-635 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Burmistrz Wieruszowa informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Wieruszowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7 na tablicy ogłoszeń urzędowych został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Termin składania wniosków osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niżej wymienionej nieruchomości upływa dnia 7.05.2018 r.  Przedmiot sprzedaży: 1.Nieruchomość niezabudowana, położona w Wieruszowie przy Alei Solidarności, oznaczona dział-

1. Kasjer-sprzedawca (Czastary) 2. Kierowca samochodu ciężarowego (Wójcin). 3. Kierowca samochodu ciężarowego  (Wieruszów). 4. Kierowca samochodu ciężarowego  (Żdżary). 5. Lakiernik meblowy (Teklinów). 6. Magazynier (Klatka). 7. Opiekun osób starszych (Niemcy, Anglia). 8. Osoba do czyszczenia stelaży krzeseł (Teklinów). 9. Pakowacz mebli (Teklinów). 10. Pomocnik stolarza (Teklinów). 11. Pomocnik cukiernika (Wieruszów). 12. Pracownik do działu księgowości (Wieruszów). 13. Pakowacz ręczny (Wieruszów). 14. Piekarz (Lututów). 15. Sprzątaczka (Klatka). 16. Sprzątaczka (Galewice). 17. Sprzedawca-kasjer (Wieruszów). 18. Sprzedawca (Kierzno). 19. Sprzedawca w stacji paliw (Wieruszów). 20. Stolarz (Teklinów). 21. Technik farmaceutyczny (Wieruszów). 22. Tapicer meblowy (Świba).

ENDOKRYNOLOG Specjalista Andrzej Pajdowski ką numer ewid. 3259 (arkusz mapowy nr 3) o pow. 0,2162 ha. Dodatkowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, 98‑400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7 (II piętro, pokój nr 74a) oraz telefonicznie pod nr (62)78-32-635 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niepłodność, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne owłosienie, otyłość, badania hormonalne. Badania USG – tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ciąży, piersi, jąder, prostaty. Biopsje – (punkcje) piersi i tarczycy pod kontrolą USG z dokumentacją zdjęciową.

KĘPNO – SZPITAL ul. Szpitalna 7

Rejestracja: 535 502 517 325 205 206

Filmy i fotoreportaże na www.tugazeta.pl 23 marca 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie - oferty pracy, oraz wolne miejsca w ramach: staży, kosztów refundacji wynagrodzenia, nagród, składek ZUS dla bezrobotnych do 30-go roku życia, w ramach refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy. Staże    23. Pozostali pracownicy obsługi biurowej (Wieluń -Wieruszów ). 24. Pozostali sprzedawcy sklepowi (Osiek). 25. Pozostali pracownicy obsługi biurowej (Wieruszów). 26. Wydawca posiłków -bufetowy – (Wieruszów). 27. Pakowacz ręczny (Galewice). 28. Sprzedawca w branży mięsnej (Wieruszów). 29. Sprzedawca (Wieruszów).   Refundacja części kosztów  wynagrodzenia  nagród, składek ZUS dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  37. Kierowca kat. B –magazynier  (Wieruszów).   Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy  38.Robotnik budowlany  (Polesie).  39.Szwaczka (Sopel).  40. Pakowacz  (Prusak).  41. Pomocnik stolarza (Nowy Ochędzyn).  42.Pozostali pracownicy do klejenia materacy (Wieruszów).

www.tugazeta.pl


16

Dwa dni z sołtysem TEKLINÓW

12 marca sołtys Teklinowa - Henryk Ogorzelski - na zaproszenie dyrektora szkoły był gościem grup przedszkolnych w teklinowskiej szkole. Przed spotkaniem i rozmową z najmłodszymi, Sołtys przyjął życzenia z okazji przypadającego 11 marca Dnia Sołtysa.  Życzenia:  przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, dążenia do realizacji określonych celów, cierpliwości, wyrozumiałości oraz ludzkiej życzliwości przekazali w imieniu całej szkoły uczniowie z Samorządu Uczniowskiego. Sołtys – lider dbający o sprawy mieszkańców i reprezentujący ich na zewnątrz, łącznik społeczności wiejskiej z władzami gminy w prosty, człowiek otwarty na sprawy ludzkie -  bo tego wymaga dana funkcja -  wyjaśnił przedszkolakom: -  Kim jest sołtys?  Z czym związana jest praca sołtysa? Czy obowiązki sołtysa są łatwe do wykonania? Co daje największą satysfakcję, a co jest powodem zmartwień podczas pełnienia roli gospodarza sołectwa?  Pan H. Ogorzelski  powiedział dzieciom, że nie ma zadań, które sołtys musi wykonywać regularnie, czasami jest ich więcej, czasami mniej. Najważniej-

szym zadaniem współczesnego sołtysa jest po prostu przebywanie wśród członków swojej małej ojczyzny, trzeba po prostu być i działać oraz utożsamiać się z mieszkańcami. Największą satysfakcję sprawia wszystkim sołtysom zadowolenie oraz uśmiech na twarzy mieszkańców danego sołectwa. Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły Sołtysowi laurkę i podziękowały za miłe, przebiegające w przyjacielskiej atmosferze spotkanie. Nazajutrz Sołtys jeszcze raz odwiedził przedszkolaków. Tym razem  przeczytał im piękne wiersze polskich poetów, podarował książkę oraz płytę z filmem „Smerfy” i obdarował lizakami. Była to dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań czytelniczych, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw społecznych u tak małych dzieci – za co serdecznie dziękują dzieci wraz z opiekunkami grup przedszkolnych. Na pewno te dwa dni spędzone z Sołtysem na długo zostaną w pamięci dzieci.   Opracowała – Jolanta Morta, wych. grupy 6-latków 

Klub Bolero rośnie w siłę BOLESŁAWIEC

Klub Bolero GCK Bolesławiec rośnie w siłę. Przygotowywany systematycznie i solidnie przez instruktora Pawła Wielgosza osiąga kolejny sukces. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie rodziców i uczestników zajęć! - Gminne Centrum Kultury w Bolesławcu pęka z dumy kiedy jego wychowankowie nie marnują swojego talentu. Cieszymy się z takich osiągnięć i  oczywiście kibicujemy i gratulujemy młodym tancerzom i ich instruktorowi - mówi Konrad Grygowski, dyrektor placówki.

www.tugazeta.pl

18 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego w Borowej. Klub BOLERO GCK Bolesławiec reprezentowało 5 par. Wyniki: Kategoria Brąz Mikołaj Bęben i Natalia Frankowska - I miejsce Wojciech Szukała i Lena Smaga - I miejsce Kategoria 8-9 lat klasa H Szymon Siwek i Natasza Musialska - I miejsce Kategoria 10-11 lat Klasa H Oskar Heidt i Julia Matusiak - I miejsce Kategoria 12-13 lat klasa H Piotr Frankowski i Julia Piekielna - I miejsce

23 marca 2018

Lacznik nr412  

Lacznik nr412

Lacznik nr412  

Lacznik nr412

Advertisement