Page 1

Madonis Sp. z o.o. w Wieruszowie, producent kosmetyków dla domu zatrudni od zaraz PRACOWNIKÓW na stanowiska

SPECJALISTA ds. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI, KONFEKCJONER, MECHANIK, MECHATRONIK, AUTOMATYK, KONSERWATOR, MAGAZYNIER, ELEKTRYK, OPERATOR MASZYN

OFERUJEMY: - atrakcyjne stałe wynagrodzenie miesięczne, - umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego w nowo powstałej organizacji - miejsce pracy Wieruszów

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@madonis.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 62 78 32 000

Cena:

2,00 zł 9 772300 08030 3

09

(w tym 8% VAT)

REDAKCJA: Tel. 62 62 62 062

lub 695 642 035 e-mail: redakcja@tugazeta.pl

ENDOKRYNOLOG Specjalista Andrzej Pajdowski Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niepłodność, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne owłosienie, otyłość, badania hormonalne. Badania USG – tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ciąży, piersi, jąder, prostaty. Biopsje – (punkcje) piersi i tarczycy pod kontrolą USG z dokumentacją zdjęciową.

ISSN 2300-0805

Nr 09 (409) • Rok IX 02 MARCA 2018

w w w.tugazet a.pl

KĘPNO – SZPITAL ul. Szpitalna 7 Rejestracja: 535 502 517 325 205 206

OSP Podzamcze

Krajanka głosuje w Parcicach po walnym zebraniu - czytaj str. 2

- czytaj str. 6

W gotowości przez cały rok Zderzenie 3 samochodów - czytaj str. 3

REKLAMA

- czytaj str. 7


2

Drożej za ciepło? Krajanka głosuje w Parcicach Są głosy sprzeciwu Zmiany w gminie Czastary

WIERUSZÓW

Urzędnicy z Wieruszowa, spółdzielnie mieszkaniowe i „Komunalka” próbują wpłynąć na decyzję spółki Pfleiderer dotyczącą 30% podwyżki opłat dla odbiorców ciepła korzystających z ciepłociągu. Przedstawiciele mieszkańców nie zgadzają się z zapowiadaną zmianą.  Do Urzędu Regulacji Energetyki oraz spółki Pfleiderer wpłynęły pisma, w których próbuje nakłonić się decydentów do wycofania się z podwyżki. - Po udostępnieniu informacji o wzroście taryfy za dostarczane ciepło na stronie internetowej gminy oraz w mediach lokalnych, pojawiła się reakcja zwrotna ze strony mieszkańców, którzy korzystają z tej formy ogrzewania mieszkań. Mieszkańcy są w tej sprawie zgodni, że jest to zbyt duża, nagła podwyżka – czytamy w piśmie, które nadał Urząd Miejski. - Powszechnie wiadomo, że przedsiębiorstwo wykorzystuje jako paliwo biomasę oraz gaz. Miał nie jest ani jednym, ani głównym paliwem wykorzystywanym w procesie produkcji ciepła. Przytoczony (...) argument o wzroście kosztów zakupu paliwa – miału nie jest zasadny do tak znacznego podwyższenia cen dostarczanego ciepła.  Do tych samych adresatów zwróciła się m.in. Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. - Podnoszone argumenty w związku z 30% podwyżką cą całkowicie nieuzasadnione – czytamy w kolejnym piśmie. - Wbrew twierdzeniom nie doszło do tak znaczącego wzrostu kosztów zakupu paliwa. Podwyżka taka spowoduje znaczne obciążenie dla mieszkańców.

Podkreślić należy, iż jako jedyny masowy dostawca ciepła Pfleiderer Wieruszów sp. z.o.o. poprzez tak znaczną podwyżkę spowoduje duży wzrost kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Wnosimy o odmowę zgłoszonej propozycji taryfy i nie uwzględniania podwyżki ponad konieczną. Głos w sprawie zabrało Przedsiębiorstwo Komunalne. - Odbierane ciepło z zakładu jest w 100% wykorzystywane na potrzeby ludności do ogrzewania lokali komunalnych. Decyzja o tak wysokiej podwyżce spowoduje bardzo duży wzrost kosztów utrzymania lokali komunalnych, co jest dla najemców gminnych wydatkiem przekraczającym niejednokrotnie ich możliwości finansowe.  Spotkanie z zarządem spółki odpowiedzialnej za dostarczane ciepło zapowiada burmistrz Wieruszowa. - Papier jest oczywiście cierpliwy, czy odniesie skutek nie wiadomo – przyznaje burmistrz Rafał Przybył. - Wspólnymi siłami, przy wsparciu prezesów spółdzielni i PK, mam nadzieję, osiągniemy skutek. Odwołaliśmy się również do parlamentarzystów z naszego regionu, aby pomogli nam wpłynąć na decyzję zarówno spółki jaki i URE. Nie skupiamy się wyłącznie na pismach. W przyszłym tygodniu spotykamy się z przedstawicielami Pfleiderer, zakres rozmów nie będzie opierał się wyłącznie o sieć ciepłowniczą. Poruszymy również inne zagadnienia, które stanowią tajemnicę poliszynela i które też stale są sygnalizowane przez mieszkańców. O efektach tych rozmów na pewno poinformuję państwa w stosownym czasie – dodał Przybył. 

Mieszkańcy Krajanki będą musieli przygotować się na zmiany podczas jesiennych wyborów samorządowych. Od 2018 r. wszyscy wyborcy z tej części gminy odwiedzą lokal wyborczy mieszczący się w Parcicach. Podczas środowej sesji Rada Gminy w Czastarach podjęła uchwałę w sprawie podziału gminy Czastary na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - Na to zwrócił uwagę komisarz wyborczy – wyjaśnia przewodniczący Marek Dudka. - Dwie kadencje wstecz były duże okręgi wyborcze i nie kolidowało to jakby z obwodami głosowania, natomiast już poprzednio w okręgu, który obejmował Krajankę i Jaworek to mieszkańcy Jaworka głosowali w Parcicach a mieszkańcy Krajanki w Czastarach. Komisarz wyborczy zwrócił uwagę, że rada powinna przede wszystkim usprawnić to głosowanie, ono powinno odbywać się w jednej komisji obwodowej.  Od lat komisja nr 1 mieszcząca się w Czastarach ma bardzo dużo pracy, ponieważ obsługuje nawet około 2500 osób, dlatego podczas kolejnych wyborów zostanie nieco odciążona. - Mieszkańcy

Krajanki będą głosowali w obwodowej komisji nr 2 w Parcicach – przypomina przewodniczący Dudka i jednocześnie dodaje: - Powinno to usprawnić pracę komisji. Mieszkańcy obu tych miejscowości, dla których przysługuje jeden mandat do rady, będą głosowali razem. Aby nie dochodziło do pomyłek dokładne informacje w tej sprawie niebawem mają trafić do mieszkańców. Akcją informacyjną ma zająć się sołtys a także będzie ją prowadził Urząd Gminy. 

PUP pierwszy w województwie

Nagroda od ministra oraz gratulacje na sesji Powiatowy Urząd Pracy z Wieruszowa najlepszy w województwie łódzkim. Placówka została nagrodzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Za co nagrodzono miejscowy PUP? - Za podejmowanie skutecznych, efektywnych działań aktywizujących wobec osób bezrobotnych – wyjaśnia dyrektor Grażyna Wójciak. - Mieliśmy wysoką efektywność zatrudnieniową oraz niską efektywność kosztową. Efektywność zatrudnieniowa wynosiła około 92% a kosztowa około 8700 zł. Uzyskaliśmy to wyróżnienie za pracę, pozyskanie dodatkowych środków i za całokształt.  Uzyskanego osiągnięcia gratulowali podczas sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego starosta oraz radni. 

III edycja Dnia Dawcy Szpiku LUTUTÓW

Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie wspólnie z Fundacją DKMS Polska zorganizował „Dzień Dawcy Szpiku”. To już III edycja tej akcji w naszej szkole. 21 lutego 2018 roku uczniowie i nauczyciele mogli zarejestrować się jako potencjalni dawcy szpiku. Dotychczas w DKMS Polska zarejestrowało się już ponad 1,2 mln potencjalnych dawców szpiku. Niestety, to wciąż mało. W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi (tzw. białaczka). Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego.  Niestety, co drugi chory zakwalifikowany do przeszczepienia szpiku od dawcy niespokrewnio-

nego, tego dawcy nie znajduje, Osoby chore na białaczkę i inne choroby układu krwiotwórczego miałyby większe szanse na życie, gdyby potencjalnych dawców było więcej. Dlatego nasza szkoła chce choć w niewielkim stopniu mieć swój udział w powiększeniu bazy dawców szpiku.  Jesteśmy dumni z naszej młodzieży i pracowników, ponieważ podczas tych trzech edycji zarejestrowało się już 160 osób.  Należy dodać, że dwie osoby zostały już dawcami i przekazały cząstkę siebie by drugi człowiek mógł żyć.  Elżbieta Okolewska  Agnieszka Szewczyk 

TELEFON DO REDAKCJI 62 62 62 062

Wydawca – Łącznik Urszula Przybył, ul. Warszawska 42 Wieruszów 98-400 Wieruszów

Redaktor naczelny: Patryk Hodera tel. 695 642 035, e-mail: patryk@tugazeta.pl Skład i łamanie: Łącznik Urszula Przybył ul.Warszawska 42 Wieruszów Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu Redakcja: ul. Warszawska 42 Wieruszów Sekretariat: tel./fax 62 307 11 11, e-mail: sekretariat@tugazeta.pl Dział reklamy: tel. 794 730 725, e-mail reklama@tugazeta.pl Portal: www.tugazeta.pl – webmaster: Karol Dąbrowski

www.tugazeta.pl

02 marca 2018


3

Zderzenie 3 samochodów Rozmowy o kopalni WIERUSZÓW

Do kolizji drogowej z udziałem trzech samochodów osobowych doszło w czwartkowe popołudnie na skrzyżowaniu ul. Polnej z obwodnicą Wieruszowa. Jeden z pojazdów uderzył m.in w prawidłowo zaparkowany samochód, którego właściciel miał zamiar

odkurzać jego wnętrza na terenie znajdującej się w tym miejscu myjni. Uczestnikom zdarzenia nic poważnego się nie stało. Dokładne okoliczności są ustalane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji.

Z opóźnieniem z powodu braku wymaganej liczby radnych rozpoczęła się w piątek kolejna sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie. Obrady upłynęły spokojnie. Przyjęto wszystkie zaproponowane uchwały.  Radna Małgorzata Dudka – Kos zwróciła się do burmistrza z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na wykup gruntów przy ul. Solidarności od spółki „Yetico”. Radna powoływała się na wypowiedzi włodarza Wieruszowa dla mediów, w których wspominał o prognozowanej 5-milionowej nadwyżce budżetowej. Radny Mirosław Jakubczak nawiązywał do problemów mieszkańców ul. Rzemieślniczej związanych z niszczeniem drogi poprzez dziki odpływ wody z giełdowego placu. Przedstawiciel Podzamcza kolejny raz wskazywał też na bardzo podobny problem, który występuje na ul. Ostrzeszowskiej.  W bloku uchwał pochylono się m.in. nad przekazaniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi prokuratora okręgowego na uchwałę w spra-

Spotkanie samorządowców regionu

W złoczewskim magistracie odbyło się kolejne spotkanie stowarzyszenia „Tak dla kopalni Złoczew”. Skupia ono samorządy lobbujące za powstaniem odkrywki węgla brunatnego koło Złoczewa. W spotkaniu uczestniczył m.in. marszałek WŁ Witold Stępień, który jest wiceprezesem stowarzyszenia. Obecny był także poseł Dariusz Kubiak, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. inwestycji i budowy odkrywki Złoczew. Przedstawił dotychczasowe działania zespołu oraz szanse i zagrożenia dla lokalizacji kopalni w naszym regionie. Nie padły jednak konkretne daty uzyskania ostatecznych decyzji i przyznania koncesji na wydobycie węgla. Prowadząca spotkanie Jadwiga Sobańska, burmistrz Złoczewa i prezes stowarzyszenia poruszyła kwestię problemów z informowaniem mieszkańców o korzyściach płynących z umiejscowienia kowie określenia trybu i sposobu powoływania i odwo- palni pod Złoczewem.   ływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Marszałek Witold Stępień, po przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  raz kolejny deklarując wspar Rada przyjęła plan pracy na 2018 r. Sesje zwyczajne mają być zwoływane w ostatni czwartek miesiąca. Radni przyjęli uchwałę dotyczącą powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających kadencję 2016 – 2019. Podczas sesji przyjęto regulamin dofinansowania do zakupu i montażu ekologicznych źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.  W ramach zmian w budżecie gminy zwiększono środki na remont Przedszkola nr 3 w Wieruszowie. Gmina będzie mogła rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą.  W obradach wzięło udział 8 na 15 radnych. Przewodniczący Adam Śpigiel żartował, że obecnie „taki mamy klimat”. Niektórzy przedstawiciele mieszkańców przebywają w sanatorium bądź też byli omówieni na wizytę u lekarza. 

8 radnych na sesji. "Taki mamy klimat"

WIERUSZÓW

w Złoczewie

cie samorządu województwa dla złoczewskiej inwestycji podkreślił znaczenie rzetelnej informacji i przekonanie społeczności lokalnej do przedsięwzięcia. - Przede wszystkim powinniśmy dostać jakiś harmonogram, na podstawie którego mieszkańcy i przedsiębiorcy mieliby konkretną wiedzę o tym, co dalej będzie się działo z kopalnią. Terminy np. wykupywania ziemi pod odkrywkę są dla wielu ludzi niezwykle ważne. To istotne dla planów życiowych wielu rodzin. Przedsiębiorcy też chcieliby zaplanować swoje inwestycje – powiedział marszałek Witold Stępień. Przypomnijmy, że w skład stowarzyszenia, oprócz wspomnianej prezes Jadwigi Sobańskiej i marszałka Witolda Stępnia wchodzą: prezydent Sieradza Paweł Osiewała, wójt Brzeźnia Dorota Kubiak, burmistrz Błaszek Karol Rajewski, wójt Burzenina Jarosław Janiak, wójt Brąszewic Karol Misiak, wójt Konopnicy Grzegorz Turalczyk, wójt Osjakowa Jarosław Trojan oraz Marek Pikuła wójt Lututowa.

INFOLINIA

tel. 800 120 220 02 marca 2018

www.tugazeta.pl


4

Nowi radni wybrani Gmina Wieruszów

22 lutego na terenie gminy Wieruszów odbyły się wybory na drugą kadencję do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie. W siedmiu obwodach uczniowie dokonali wyboru radnych, którzy będą reprezentować dzieci i młodzież w kolejnej, drugiej, kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. W wyniku przeprowadzonych wyborów z poszczególnych obwodów w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie wybrano: Obwód Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w Wieruszowie: 1. Fiołka Weronika 2. Sobczak Kacper 3. Mielcarek Maria 4. Mielcarek Aneta Obwód Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie: 1. Kowalczyk Filip 2. Kos Hanna 3. Biegańska Julia 4. Lemanik Mikołaj 5. Włochyńska Zofia 6. Zawadzka Michalina  Obwód Nr 3 – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie:

1. Marchwiak Michał 2. Cieplik Julia 3. Solecka Kornelia Obwód Nr 4 – Szkoła Podstawowa w Teklinowie: 1. Makieła Julia Obwód Nr 5 – Szkoła Podstawowa w Pieczyskach: 1. Małyska Wiktoria Obwód Nr 6 – Szkoła Podstawowa w Wyszanowie: 1. Tyc Monika Obwód Nr 7 – Urząd Miejski w Wieruszowie: 1. Chałupka Maja Gratulujemy serdecznie nowo wybranym kandydatom na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie, którzy ślubowanie złożą na najbliższej sesji w pierwszej połowie marca. Wszystkim kandydującym dziękujemy za chęć udziału w wyborach oraz za sprawnie i prawidłowo prowadzone kampanie wyborcze. Dziękujemy również wszystkim komisjom szkolnym i miejskiej za sprawne przeprowadzenie wyborów oraz dyrektorom placówek oświatowych za pomoc organizacyjną. źrodło: wieruszow.pl

Pięciu biło jednego WIELUŃ

Dzielnicowi z wieluńskiej komendy zatrzymali pięciu 18-latków podejrzanych o pobicie 20-letniego mieszkańca powiatu wieluńskiego. Do zdarzenia doszło na terenie jednej z wieluńskich szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy odpowiedzą za pobicie o charakterze chuligańskim. Prokurator wobec dwóch mężczyzn zastosował dozór policyjny połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego. 22 lutego około godz. 14.10 dyżurny wieluńskiej komendy policji został powiadomiony o pobiciu młodego mężczyzny na terenie jednej ze szkół ponadgimnazjalnych. Na miejsce pojechali dzielnicowi z wieluńskiej komendy. Z ustaleń mundurowych wynikało, że 20-latek podczas przerwy pomiędzy lekcjami na korytarzu szkolnym został zaatakowany przez pięciu agresywnych młodych mężczyzn. Zaczęło się od słownej zaczepki, a skończyło się na rękoczynach. Napastnicy rzucili się na pokrzywdzonego bijąc go po całym ciele oraz kopiąc. Dzięki informacjom przekazanym przez

www.tugazeta.pl

20-latka, dzielnicowi na miejscu zatrzymali trzech 18-letnich napastników - uczniów tej szkoły. Dwóch kolejnych trafiło w ręce funkcjonariuszy następnego dnia. Wszyscy usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. Wobec dwóch zatrzymanych prokurator zastosował dozór policyjny połączony z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonego. O ich dalszym losie zadecyduje sąd. fot. KPP w Wieluniu

02 marca 2018


5

Uroczyste podziękowania dla komendanta WIERUSZÓW

St. bryg. Waldemar Kopacki cieszył się, że przez lata udało mu się pracować z dobrym zespołem. Pozytywnie oceniał również relacje z samorządem. Przez ten okres z przyjemnością przychodziło mi się Świeżo upieczony emeryt, wieloletni komendant do pracy, gdyż strażacy z którymi współpracowałem, KP PSP z Wieruszowa st. bryg. Waldemar Kopacki po prostu nie było konfliktu, co jest bardzo ciężkim został uroczyście pożegnany na sesji Rady Powiatu zadaniem przy budowie zespołów. Wieruszowskiego. Starosta, żegnając doświadczonego zawodowego strażaka, dziękował za 19 lat wspólnej pracy oraz bardzo dobrych relacji. - Pan komendant budował tę komendę w zasadzie od podstaw – przypominał Andrzej Szymanek. - Powiat nie miał bazy jakby do przejęcia z rejonu i w związku z tym uzyskaliśmy budynek od Zakładów Płyt Wiórowych i na tej bazie była tworzona KP PSP – mówił, a później wspominał o dobrze zorganizowanej pracy i zakończonych sukcesem akcjach ratowniczo – gaśniczych. 

02 marca 2018

www.tugazeta.pl


6

OSP Podzamcze po walnym zebraniu Zarząd z absolutorium

Ochotnicza Straż Pożarna w Podzamczu dokonała podsumowania 2017 r. Zarząd otrzymał absolutorium. Nie obyło się jednak bez uwag. W niedzielny wieczór ochotnicy z Podzamcza spotkali się na walnym zebraniu i omówili najważniejsze kwestie dotyczące 2017 a także zarysowali plany na 2018 r. OSP aktywnie brała udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych a także przy usuwaniu skutków miejscowych zagrożeń. Podzamcze jest ważnym ogniwem całych struktur OSP powiatu wieruszowskiego. Wśród strażaków najczęściej wyjeżdżających do akcji wymieniano Radosława Góreckiego, Piotra Świerczyńskiego, Dawida Szkopka, Sławomira Szkopka, Sebastiana Fikusa, Rafała Ochotę i Marka Dzięciołowskiego.  Strażacy wzięli udział w kursach szkoleniowych: podstawowym, recertyfikacji kursu KPP i szkoleniu dotyczącym kierowania ruchem. W minionym roku udało się pozyskać zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, nowy system selektywnego alarmowania, komplet nowych felg i opon do samochodu pożarniczego, nową motopompę przeznaczoną do zawodów sportowych, ubrania koszarowe i obuwie specjalne do działań pożarniczych. Wśród nowości wymieniono kompozytową butlę powietrzną, kurtynę wodną, szelki ratownicze, wytwornicę piany, pralkę do prania ubrań strażackich oraz usługę jednoczesnego alarmowania wszystkich strażaków.  Do prac remontowo – budowlanych przy obiektach zaliczono wymianę oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, remont łazienki na drugim piętrze, montaż wyciągu do spalin w garażu, przeniesienie

www.tugazeta.pl

wypożyczalni naczyń do nowego pomieszczenia i wymianę szyb w bramach garażowych. Ochotnicy podjęli się organizacji Dnia Kobiet, Dnia Strażaka oraz spotkania opłatkowego. To właśnie do obchodów wspomnienia Św. Floriania nawiązywał jeden ze starszych druhów. Jego zdaniem w przyszłości święto musi być przeprowadzone z większym rozmachem oraz należytą  starannością.  Druhowie związani z byłym zarządem podnosili również kwestię zbyt niskiego zaangażowania druhów w prace remontowe oraz podobne tego typu inicjatywy. Ostatecznie miażdżącą większością głosów zarząd otrzymał absolutorium za 2017 r.  Do najważniejszych planów na przyszłość prezes Marek Dzięciołowski zaliczył dalsze prace remontowe przy obiektach OSP a także starania o zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. Obecny na walnym zebraniu burmistrz Rafał Przybył nie chciał niczego obiecywać, ale zapewnił że razem z radnym Mirosławem Jakubczakiem będzie starał się pomóc strażakom.  Podczas spotkania wręczono odznaki za wysługę lat. Symboliczne medale trafiły do Romana Małyszki, Kazimierza Długaszewskiego, Stanisława Ociepy, Waldemara Wrońskiego, Macieja Ośródki, Ewy Bak, Janiny Długaszewskiej, Ireny Fras, Barbary Figiel, Marka Galasińskiego, Wiesławy Maciejewskiej, Krystyny Szkopek i Anny Taradowskiej. Aktu dekoracji dokonali prezes oddziału powiatowego Janusz Pietrzak i prezes oddziału miejsko – gminnego Mariusz Roczew. 

02 marca 2018


7

W gotowości przez cały rok Pożar przy ul. Kilińskiego WIERUSZÓW

OSP WYSZANÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszanowie dokonała podsumowania 2017 r. Podczas sobotniego walnego zebrania zarząd otrzymał absolutorium. Z aprobatą spotkały się również plany na najbliższe miesiące.  OSP z Wyszanowa jest jedną z najaktywniejszych w gminie Wieruszów oraz powiecie wieruszowskim. Dzięki pozyskanemu niedawno samochodowi ratowniczo – gaśniczego druhowie przez cały rok są w pełnej gotowości bojowej. Obok podstawowej działalności stowarzyszenie gromadzące w swoich strukturach wielu mieszkańców stanowi ogniwo społeczno – kulturalne. Właśnie w tym celu dokonano m.in. odświeżenia wnętrz sali, która nabrała nowego blasku. Wspólnie z Radą Sołecką i klubem sportowym zorganizowano Dzień Kobiet, później był Dzień Strażaka oraz gminne Zawody sportowo – pożarnicze. Jednostka pomagała przy organizacji I Ogólnopolskiej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych, za co druhowie otrzymali symboliczne podziękowania. - Wspólnie z Radą Sołecką i klubem sportowym pracowaliśmy przy układaniu kostki brukowej pod trybuny – przypominał i jednocześnie dziękował wszystkim zaangażowanym prezes Adam Fiołka.  Sprawozdanie z działalności bojowej przekazał naczelnik Piotr Leszczyński. - Jednostka wyjeżdżała 36 razy, w tym do 13 pożarów i 23 miejscowych za-

W poniedziałek przed godz. 18.00 doszło do pożaru przy ul. Kilińskiego w Wieruszowie. Jak informuje OSP Wieruszów, po dojeździe zabezpieczono miejsce działań i przystąpiono do pomocy JRG Wieruszów w wyniesieniu nadpalonych materiałów palnych

grożeń. Braliśmy udział w zabezpieczeniu Orszaku Trzech Króli w Wieruszowie, wyścigu kolarskim, turnieju piłki plażowej, zabezpieczeniu biegów i maratonie MTB. Występowaliśmy na dziecięcej olimpiadzie, wystawiając 8-osobowy skład sędziowski. Druhowie angażowali się także w oprawę uroczystości państwowych i kościelnych, brali udział w szkoleniach, ćwiczeniach, konkursach i turnieju piłki nożnej. Strażacy odwiedzili młodzież szkolną oraz przedszkolaków, prezentując zasady udzielania pomocy. Pod nadzorem KP PSP zorganizowano ćwiczebny alarm przeciwpożarowy na terenie szkoły podstawowej.  Biorący udział w spotkaniu goście podkreślali o dobrej pracy zarządu i całej jednostki a także o pozytywnym klimacie, dzięki któremu udaje się jeszcze LUTUTÓW lepiej współpracować z działającymi w miejscowości W Lututowie trwa remont buoraz gminie organizacjami. dynku Urzędu Gminy. Prace polegają na termomodernizacji.  - Wartość kosztorysowa tej inwestycji to 1,2 mln zł, natomiast po przetargu ta cena spadła do 835

z piwnicy obiektu i przelaniu ich na zewnątrz wodą. Równocześnie w trakcie powyższych działań prowadzono oddymianie pomieszczeń. Nikt nie został poszkodowany. fot. OSP Wieruszów

Termomodernizacja trwa tys. zł - przyznał niedawno w rozmowie z nami wójt Marek Pikuła. - Myślę, że te oszczędności, które wynikają z różnicy, będziemy starać się przerzucić na remont i budowę dróg.

Galewice z lotu ptaka Zobacz film na tugazeta.pl

Jeśli macie chwilę czasu, za- Galewicom. Film na http://www. praszamy do obejrzenia kolejne- tugazeta.pl/1,galewice-z-lotu-ptago filmu z perspektywy lotu pta- ka,30529.html ka. Tym razem przyglądaliśmy się

02 marca 2018

www.tugazeta.pl


8

Otwarcie salki rehabilitacyjnej

WIERUSZÓW

22 lutego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się oficjalne otwarcie salki do zajęć rehabilitacyjnych. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły Marian Kazuś witając zaproszonych gości i wszystkich obecnych: zastępcę burmistrza Wieruszowa Renatę Świeściak, radnych Rady Miejskiej w Wieruszowie przewodniczącego Mirosława Jakubczaka, Leszka Mieszałę i Marka Gotfryda, ks. Proboszcza Karola Galewskiego, przedstawicieli społeczności uczniowskiej z wychowawcami. Na wstępie dyrektor szkoły przypomniał okoliczności zabiegów o utworzenie salki rehabilitacyjnej. Starania o salkę rozpoczęto już w roku 2014 i przez kolejne trzy lata wnioski składane do PFRON-u nie uzyskiwały akceptacji. Z powodu pilnej potrzeby w 2015r. utworzono salkę zastępczą i kupiono niezbędny sprzęt do zajęć. Po raz kolejny złożony w  2017r. wniosek uzyskał akceptację i dofinansowanie z PFRON-u w wysokości 24 000 zł. Wkład własny Gminy wynosił 40 830 zł., pozostała kwota 37 460 zł. została wygospodarowana z budżetu szkoły. Powstała salka wymagała jeszcze wyposażenia w specjalistyczny sprzęt. Pod koniec 2017r. zakupiono urządzenia i sprzęt do zajęć rehabilitacyjnych.

Po wystąpieniu dyrektora szkoły dzieci i uczniowie wręczyli gościom po pięknej róży. Dokonano także symbolicznego przecięcia wstęgi przez najmłodsze dziecko Adasia oraz uczennicę klasy gimnazjalnej Weronikę Fiołka – byłą radną I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej. Następnie wszystkich obecnych zaproszono do zwiedzania nowego pomieszczenia, a młodzi uczestnicy chętnie przetestowali sprzęt i urządzenia. Salka została również poświęcona przez Ks. Proboszcza Karola Galewskiego. Na zakończenie uczestnicy spotkania podzielili się uwagami i opiniami. Otwarta salka była placówce bardzo potrzebna, korzystać z niej będzie na dzień dzisiejszy 19-oro dzieci i uczniów. W naszych planach jest utworzenie punktu wczesnego wspomagania dzieci z terenu gminy i powiatu. W salce odbywać się będą zajęcia rewalidacji indywidualnej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna. Placówka posiada przygotowaną kadrę: rehabilitanta, psychologa, pedagoga, logopedów, pedagogów specjalnych i oligofrenopedagogów. W szkole funkcjonują dwa Zespoły Edukacyjno - Terapeutyczne, a w klasach ciągu masowego uczą się dzieci z dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi. Nowo otwarta salka stwarza możliwość poszerzenia współpracy i wymiany doświadczeń w omawianych działaniach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze Sto-

www.tugazeta.pl

warzyszeniem Integracyjnym „KOS” w Wieruszowie oraz innymi instytucjami. Już dzisiaj zapraszamy rodziców dzieci i uczniów z różnymi niepełnosprawnościami zarówno ruchowymi jak i intelektualnymi na konsultacje z naszymi nauczycielami- specjalistami. Składamy podziękowania dla instytucji i osób, które przyczyniły się do utworzenia salki: dla władz gminnych - burmistrzom i radnym Rady Miejskiej, dla pracowników Gminy z Wydziału Promocji Sylwii Olbińskiej, z Wydziału Inwestycji Piotrowi Kołodziejowi i Tomaszowi Jezierskiemu, nauczycielom, pracownikom obsługi szkoły, a w szczególności Katarzynie Drzonkowskiej - rehabilitantowi i Paulinie Przybylskiej - sekretarzowi szkoły. ZAPROSZENIE Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie Placówka oferuje: naukę w małym zespole pod okiem doświadczonych pedagogów z odpowiednimi kwalifikacjami, terapię poprzez zabawę, terapię SI - integracji sensorycznej, rehabilitację w szkole, zajęcia z psychologiem szkolnym, terapię logopedyczną, opieka surdopedagoga i tyflopedagoga, rewalidację indywidualną, arteterapię, zajęcia usprawniające manualnie (lepienie z gliny, modeliny, masy solnej), zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej, wyjazdy na basen, możliwość korzystania ze świetlicy i stołówki szkolnej, integrację ze środowiskiem szkolnym poprzez: udział we wszystkich uroczystościach szkolnych (akademie, bale, apele szkolne) wspólne zajęcia dodatkowe z rówieśnikami klas I-III np.: prowadzone metodą W. Sherborne, rytmika, plastyczne, udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, wspólne: spędzanie przerw międzylekcyjnych, wycieczki, wyjazdy, udział w wielu imprezach, konkursach, spotkaniach dla osób z niepełnosprawnością, możliwość dostosowania oferty szkoły do potrzeb uczniów w uzgodnieniu z rodzicami, dowóz uczniów do placówki. Szczegółowych informacji udzielają dyrektor i nauczyciele placówki. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nas po wcześniejszym ustaleniu terminu - nr tel. 62 78 41 635

02 marca 2018


9

Sołectwo Krzyż było poszkodowane W 2019 r. nie będzie funduszu sołeckiego w gminie Czastary

Radny podrobił 195 podpisów?! Prokuratura bada sprawę z Wieruszowa

W przyszłym roku w gminie Czastary nie będzie funduszu sołeckiego. Decyzję w tej sprawie, podobnie jak w poprzednich latach, podjęto podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Lokalne władze tłumaczą, że nie chcą rozdrabniać i tak już stosunkowo niewielkich środków. Inwestycje w poszczególnych miejscowościach są planowane w miarę sprawiedliwie – można było usłyszeć na posiedzeniu. Najbardziej poszkodowane do tej pory było Sołectwo Krzyż, ale w ramach rekompensaty w tym roku gmina zamierza przebudować tam pokaźny odcinek drogi.  - Nawet państwo sołtysi potwierdzają, że chyba obecne wspomaganie sołectw jest korzystniejsze, ponieważ staramy się systematycznie na każdym sołec-

twie inwestować środki z budżetu gminy – przekazał w rozmowie z portalem tugazeta.pl przewodniczący Marek Dudka. - Przy rozdrobnieniu pieniędzy na poszczególne sołectwa, na pewno te inwestycje w jakiś sposób by kulały, a przy naszym niewielkim budżecie jest to chyba lepsze rozwiązanie. Podobnie uważa wójt gminy. - Staramy się inwestować w miarę równo we wszystkich sołectwach – przyznaje Dariusz Rejman. – Tak się jakoś poukładało, że w Sołectwie Krzyż nie było żadnych inwestycji a potrzeby są oczywiście. Jest potrzeba wyremontowania 1,5 km odcinka drogi i Rada Gminy podjęła taką decyzję podczas projektowania budżetu w 2017 r. Słowa dotrzymamy i tę drogę na pewno naprawimy. 

Święto ze srebrną tarczą w tle Dzień Patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie świętowano Dzień Patrona. Piątkowa uroczystość stała się okazją do wyróżnienia na forum najlepszych uczniów z wszystkich kierunków kształcenia. Wieruszowski „Staszic” ma się w tym roku czym pochwalić. Dzięki wysiłkowi uczniów oraz grona pedagogicznego placówka osiągnęła status srebrnej szkoły w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Perspektywy”. Do tej nagrody nawiązywała w swoim wystąpieniu dyrektor. - W tym roku nasi absolwenci bardzo dobrze zdali egzamin maturalny i egzamin zawodowy – przypomniała Małgorzata Nikodem. Obecni uczniowie osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach przedmiotowych, co wszystko przyczyniło się do zajęcia tak wysokiego miejsca. Podstawą naszego funkcjonowania jest systematyczna i konsekwentna praca wszystkich, zarówno nauczycieli jak i uczniów.  Podczas uroczystości nagrodzono najlepszych uczniów reprezentujących klasy o różnych profilach. (Wszystkie nazwiska pojawią się na tugazeta.pl nie-

02 marca 2018

co później). Nagrody wręczali nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz dyrektor ZSP. Szefowa placówki zauważyła, że to dzięki ich bardzo dobrym wynikom można cieszyć się ze „srebrnej tarczy”. Na szczególne wyróżnienie zapracował indywidualnie Mariusz Myszor, laureat wielu olimpiad i konkursów a także stypendysta Prezesa Rady Ministrów. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów. W niej oczywiście nawiązywano do losów Stanisława Staszica oraz do motta „Wolno zapomnieć o godnościach, ale nigdy o swojej godności”. 

www.tugazeta.pl

Prokuratura Rejonowa w Wieluniu wszczęła śledztwo dotyczące nieprawidłowości, jakie mogły mieć miejsce w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieruszowie. Byłemu zastępcy kierownika Janowi N. może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zgłoszonymi nieprawidłowościami prokuratura zainteresowała się na przełomie 2017 i 2018 r. - Wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w okresie od 11.06.2016 r. do 30.09.2017 r.   w Wieruszowie, województwa łódzkiego, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez zastępcę Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieruszowie – poinformowała portal tugazeta.pl prokurator Jolanta Szkilnik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu i dodała: - Jako funkcjonariusz publiczny, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrabiał podpisy beneficjentów na wnioskach o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, na wnioskach dotyczących płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) oraz na potwierdzeniach przyjęcia ww. wniosków, przez co pomimo ciążących na nim obowiązków służbowych dopuścił do powstania istotnych nieprawidłowości w zakresie przyjmowania przedmiotowych wniosków, a nadto wydając polecenia służbowe podległym pracownikom poświadczał nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne, podpisując się danymi beneficjentów na potwierdzeniach osobistego przyjęcia ich wniosków.

wolności do lat 5. - W sprawie przesłuchano pracowników Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieruszowie mających wiedzę na temat postępowania, ustalono dane osobowe i adresowe 195 beneficjentów, co do których mogły zostać podrobione podpisy – dodaje prokurator Szkilnik.  W dalszym postępowaniu będą przeprowadzone badania z zakresu pisma ręcznego ustalonych dokumentów i w zależności od ich wyników będą planowane kolejne czynności. 

Tłumaczył się pomaganiem

Były kierownik w rozmowie z naszym tytułem, jaka miała miejsce kilka miesięcy temu, tłumaczył, że działał w dobrej wierze. - To wynika z tego, że pomagałem bezpłatnie rolnikom, a pani kierownik tutejszego biura uznała że jest to niedozwolone, choć zgodnie z umową i oświadczeniami pracowników nie wolno wypełniać wniosków w celach komercyjnych. Ja takich wniosków nie wypełniałem. Drugi zarzut, który mi stawiano, dotyczy tego że oddałem kilkanaście wniosków i za tych ludzi podpisałem, zresztą za ich wiedzą. Każdego poinformowałem, że za niego podpiszę i to były jedyne zarzuty, jakie mi stawiali. Jak dodał dalej: - Pomogłem około 40 osobom, a w ogóle do oddziału regionalnego były podane wnioski, które wypełniałem w ubiegłym roku, jeszcze jako pracownik Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, że niby 195. Ta liczba była pięciokrotnie zawyżona. Wtedy wypełniałem, bo mieliśmy taki obowiązek, jako pracownicy, nie tylko w powiecie, ale i całym województwie.  Blisko 200 osób w sprawie  Podejrzany w sprawie pełni Za przestępstwa z art. 231 § 1 mandat radnego z listy Prawa i k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 271 Sprawiedliwości.  § 1 k.k. grozi kara pozbawienia Patryk Hodera


10

Pożar przy Mikorskiej. Młodzi strażacy na konkursie Osoba poszkodowana WIERUSZÓW

WIERUSZÓW

Kilka zastępów straży pożarnej interweniowało w sobotni poranek w Wyszanowie. Około godz. 8.00 przy ul. Mikorskiej został zgłoszony pożar w budynku gospodarczym, który został zaadaptowany

na pomieszczenia mieszkalne. Jak poinformował nas mł. bryg. Dariusz Górecki, rzecznik prasowy PSP z Wieruszowa, jedna osoba z objawami zatrucia dymem została przetransportowana do szpitala.

Eliminacje gminne w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbywały się w piątek na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieruszowie. Do rywalizacji stanęli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali druhowie OSP z terenu gminy Wieruszów na czele z Zarządem Oddziału Miejsko – Gminnego. Rywalizacja tradycyjnie została podzielona na 2 części – test pisemny oraz odpowiedzi ustne.  Wśród szkół podstawowych wyniki prezentują się następująco: I – Natalia Sowa, II – Martyna Kik, III – Martyna Piluch, IV – Bartosz Rechmal, V – Krystian KIK, wśród gimnazjów: I – Marta Gabas,

II – Magdalena Zawierta, III – Patrycja Zawierta, IV – Piotr Mrożek, V – Mateusz Krzyżanowski. Wyniki w szkołach średnich: I – Marta Kowalińska, II – Grzegorz Głowacz, III – Katarzyna Figiel, IV – Dominik Zawierta, V – Adrian Mielczarek. Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni pucharami oraz medalami. W ceremonii dekoracji wziął udział prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieruszowie Janusz Pietrzak, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Mariusz Roczew oraz członkowie komisji: Stanisław Błoch, Józef Kamola, Zygmunt Skubich, Ryszard Figiel i Anna Cichosz. Najlepsi wezmą udział w rywalizacji na szczeblu powiatowym w Galewicach. 

Pożar w domu przy Warszawskiej WIERUSZÓW

Pożar sadzy w kominie w jednym z domów przy ul. Warszawskiej był przyczyną interwencji strażaków w Wieruszowie. Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 8.00. Zagrożenie, które zgło-

sili mieszkańcy, szybko udało się opanować. Na szczęście nikt nie ucierpiał. W akcji wzięli udział funkcjonariusze PSP oraz ochotnicy z Wieruszowa.

www.tugazeta.pl

02 marca 2018


11

Ogłoszenie w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Wieruszów

Informujemy, że w dniach 12 - 22 marca 2018 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Wieruszów. Harmonogram zbiórki: Termin realizacji zbiórki wiosennej: 12 marca 2018r. (poniedziałek) Miejsce zbiórki

Rejon, ulice Fabryczna, Handlowa, Jacka i Agatki, Jałowcowa, Leśna, Marianów, Prusa (od ul. Warszawskiej do ul. Fabrycznej), Rynek, Sosnowa, Ustronna, Warszawska, Wschodnia Bareły, Buźniczna, Ciemna, Cmentarna, Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Kaliska, Kilińskiego, Klasztorna, Klemensa Wierusza, Kopernika, Krótka, Łąkowa, Mała, Mickiewicza, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Okrzei, Parkowa, Piskorska, Pogodna, Polna, Poprzeczna, Prosta, Przechodnia, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Waryńskiego, Witosa, Wrocławska, Zamkowa, Zielona

Przed posesjami

Termin realizacji zbiórki wiosennej: 13 marca 2018r. (wtorek) Rejon, ulice

Miejsce zbiórki

Akacjowa, Bolesławiecka, Broniewskiego, Brzozowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kordeckiego, Krasickiego, Kwiatowa, Lipowa, Modrzewiowa, Orzeszkowej, Prusa (od ul. Warszawskiej do ul. Bolesławieckiej), Przejazd, Sienkiewicza, Spacerowa, Szpitalna, Wieluńska, Wiśniowa

Przed posesjami

Termin realizacji zbiórki wiosennej: 14 marca 2018r. (środa) Rejon, ulice

Miejsce zbiórki

Graniczna, Kępińska, Kolejowa, Ks.Myszkowiaka, Ks.Rzadkiego, Ks. Szczepańskiego (Kuźnica Skakawska) Kuźnicka, Mirkowska, Ostrzeszowska, Podzamcze, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Teklinowska, Willowa, Teklinów – przedłużenie Ostrzeszowskiej

Przed posesjami

Termin realizacji zbiórki wiosennej: 22 marca 2018r. (czwartek) Rejon, ulice

Miejsce zbiórki

Wieruszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Przy pojemnikach zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego, Warszawskiej, Kordeckiego oraz Wschodniej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa “BURSZTYN”

Przy pojemnikach zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej i Kordeckiego oraz przy blokach nr: 1, 9, 12, 13

Lp.

Sołectwo/ miejscowość

Termin realizacji zbiórki wiosennej

1.

Jutrków, Teklinów

15 marca 2018r. (czwartek)

2.

Chobanin, Pieczyska

16 marca 2018r. (piątek)

3.

Wyszanów, Lubczyna Mirków

19 marca 2018r. (poniedziałek)

4. 5.

Kuźnica Skakawska Dobrydział, Mieleszynek Klatka Polesie, Sopel Kowalówka, Cieszęcin

Przed posesjami 20 marca 2018r. (wtorek) 21 marca 2018r. (środa)

Zbiórką odpadów wielkogabarytowych objęte są tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nie będą odbierane odpady wystawione z nieruchomości niezamieszkałych, którymi są m.in. nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, budynki użyteczności publicznej (m.in. budynki urzędów, szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, obiekty służby zdrowia i pomocy społecznej), lokale rzemieślnicze, gastronomiczne, handlowe, obiekty noclegowe i przemysłowe.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

- zużyty sprzęt AGD i RTV (radia, magnetofony, telewizory, lodówki, pralki, odtwarzacze CD i DVD, kuchenki elektryczne i gazowe, mikrofalówki, wentylatory, odkurzacze, żelazka, suszarki, roboty kuchenne, komputery, telefony stacjonarne i komórkowe, drukarki, klawiatury, kalkulatory itp.), - zużyte narzędzia elektryczne i elektroniczne (wiertarki, piły, maszyny do szycia, wkrętarki, inne narzędzia do spawania, nitowania, lutowania, cięcia, skręcania itp.), - zużyte opony o maksymalnym rozmiarze 1250 x 400 mm, - złom metalowy,

02 marca 2018

Miejsce zbiórki

- zużyte meble i elementy stolarki (wersalki, łóżka, fotele, szafy, drzwi, półki, okna z szybami, listwy drewniane, dywany, wykładziny), - odpady ulegające biodegradacji - wyłącznie powiązane gałęzie, - baterie i akumulatory.

Nie będą zbierane:

- gruz, kamienie, płyty chodnikowe, kostka brukowa, materiały budowlane np. cegła, folia, styropian, - odzież, - szkło luzem, - opakowania po farbach i lakierach, - odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym opony, - odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne niewymienione (np. papa), - odpady zielone inne niż wymienione powyżej, - zmieszane, niesegregowane odpady komunalne. Odpady należy wystawiać od godz. 16.00 poprzedniego dnia do godz. 6.00 w dniu zbiórki Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem tel.: 62 78 32 633

www.tugazeta.pl

Dzień Pizzy w Lubczynie Relacja świetlicy

23 lutego dzieci młodsze uczęszczające na zajęcia świetlicowe w Lubczynie obchodziły „Dzień Pizzy”.    Podczas zajęć maluchy dowiedziały się jaki kraj jest królestwem pizzy, poznały flagę Włoch i włoskie przysmaki, bawiły się przy włoskiej muzyce. Dzieci bawiąc się we włoskich kucharzy przygotowały swoją ulubioną pizzę z papieru.   Na zakończenie

zajęć d zieci z wielkim apetytem próbowały pizzę. Prawdziwa pizza szybko zniknęła z talerzy, a pizza z papieru udekorowała galerię na świetlicy, gdzie przez długi czas będzie przypominała o tym smakowitym dniu.   Zajęcia na Świetlicy w Lubczynie odbywają się w ramach projektu „Świetlik” współfinansowanego przez Gminę Wieruszów.      Magdalena Więcierz 


12

Przekazanie strojów GKS Czastary wicemistrzem! dla szkółki kolarskiej LZS POWIATU WIELUŃSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

WIERUSZÓW

W czwartek odbyło się przekazanie nowych strojów uczestnikom szkółki kolarskiej przy Wieruszowskim Klubie Kolarskim. Wręczenia dokonali prezes Wieruszowskiego Klubu Kolarskiego Robert Zych, burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył oraz przewodni-

czący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Ochrony Środowiska Mirosław Jakubczak. Stroje zostały zakupione w ramach projektu „Juniorzy i Mastersi Razem” współfinansowanego przez Gminę Wieruszów. źródło: UM w Wieruszowie

24 lutego w hali sportowej w Białej odbyły się Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Powiatu Wieluńskiego „Młodzik” (rocznik 2005 -2006). W turnieju wystąpiło 8 drużyn, w tym 3 drużyny nie grające na co dzień w lidze halowej. Drużyna z Czastar rozpoczęła od zwycięstwa z Ostrówkiem 4:0, po dwóch bramkach Patryka Maciejewskiego i po jednej Dominika Saplisa i Kacpra Sierszenia. Drugi mecz to porażka 0:1, bo bardzo wyrównanym spotkaniu z pierwszą drużyną z Białej. W decydującym o wyjściu z grupy drugim miejscu, GKS zremisował z Osjakowem 0:0 i dzięki lepszemu bilansowi bramek, awansował do półfinału. W pierwszym półfinale GKS Czastary spotkał się ze zwycięzcą grupy B – drugą drużyną z Białej. Po bardzo wyrównanym spotkaniu padł remis 0:0. O finale decydowały rzuty karne. Te bezbłędnie wykonywali zawodnicy GKS i awansowali do finału. W drugim półfinale pierwsza drużyna z Białej wygrała 4:0 z Łubnicami.  Mecz o 3 miejsce pomiędzy drużynami Biała II i Łubnicami pewnie wygrywa 2:0 drużyna z Białej. W finale ponownie zawodnicy z Białej I okazali się

lepsi od młodzików GKS Czastary, tym razem pewnie wygrywając 3:0. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Tobiasz Owczarka z Białej. Najlepszym bramkarzem mistrzostw wybrano Dominika Machynię z Czastar, a królem strzelców został Filip Machynia z Białej.  Drużyna z Czastar wystąpiła w składzie: Bartosz Lochna, Mateusz Łuczak, Dominik Machynia, Patryk Maciejewski, Dominik Saplis, Kacper Sierszeń i Kacper Strzelczyk. To duży sukces drużyny, w której nie wszyscy zawodnicy wystąpili w pełni sił po chorobie. Trenerem jest Marek Dudka.  Klasyfikacja Mistrzostw LZS „Młodzik” 1. GLKS Biała I 2. GKS Czastary 3. GLKS Biała II 4. LKS START Łubnice  5. WARTA Osjaków 6. LZS Wydrzyn  7. VICTORIA Skomlin 8. UMKS OSTROWIA Ostrówek   Zarząd GKS Czastary

Maluchy otarły się o podium Turniej w Wieruszowie

Niespełna 2 minut zabrakło do podium pierwszej drużynie AP Wieruszów, w rozegranym w niedzielę, 25 lutego Turnieju Piłki Nożnej rocznika 2009 o Puchar Radnego Rady Miejskiej w Wieruszowie - Adama Musiały. W turniejowej rywalizacji zwyciężyła ekipa sycowskiej Pogoni, która dopiero po serii rzutów karnych pokonała bardzo dobrą drużynę Startu Łubnice prowadzoną przez Rafała Niedźwiedzkiego. O krok od trzeciego miejsca byli podopieczni Łukasza Łakomiaka i Marcina Wiśniewskiego. Ostatecznie ulegli jednaki ekipie z Czajkowa. chłopcy z każdym kolejnym spotkaniem prezento- Z gry naszej drużyny jesteśmy bardzo zadowo- wali się lepiej. leni. - przyznaje Marcin Wiśniewski. - Chłopcy piłOrganizatorzy dziękują Panu Adamowi Musiale karsko prezentowali się naprawdę dobrze. Zawiodła za pomoc w organizacji turnieju. niestety skuteczność. To są jednak jeszcze dzieciaki 1.Pogoń Syców i takie rzeczy mają prawo się im przytrafiać. Najważ2.Start Łubnice niejsze jest to, że realizują postawione przed nimi 3.Maraton Czajków cele. 4.AP Wieruszów I Druga drużyna AP Wieruszów złożona z chłop5.AP Sieradz I ców, którzy dopiero zaczynają przygodę z piłką 6.AP Sieradz II zajęła ostatecznie 7 miejsce, a zwycięstwo w ostat7.AP Wieruszów II nim pojedynku nad GKS-em Trzcinica pokazało, że 8.GKS Trzcinica

www.tugazeta.pl

02 marca 2018


UKS GALGAZ na 3 i 5 miejscu Relacja z zawodów

13

Stary Ochędzyn zimową porą

W swoim drugim oficjalnym turnieju drużyny UKS GALGAZ z rocznika 2006 i młodsi zajęły trzecie i piąte miejsce! Turniej o Puchar Wójta ZOBACZ FILM Gminy Baranów rozgrywany w Łęce W nieco innych, typowo zimowych klimatach zapraszamy was na Opatowskiej wygrał GKS Trzcinica, krótką wycieczkę do Starego Ochędzyna w gminie Sokolniki. przed Strażakiem Słupia. Tytuł NajFilm z lotu ptaka do obejrzenia na: lepszego Zawodnika  powędrował do http://www.tugazeta.pl/1,stary-ochedzyn-zimowa-pora,30545.html galewiczanina Dawida Waligóry! Wyniki drużyn UKS GALGAZ Galewice UKS GALGAZ I - GKS TRZCINICA 0:2 UKS GALGAZ I - STRAŻAK Bramki: Kacper Narożny - 3 SŁUPIA II 1:1 UKS GALGAZ II - STRAŻAK SŁUPIA II 0:2 Bramka: Patryk Słodowicz UKS GALGAZ II - STRAŻAK SŁUPIA I 0:2 UKS GALGAZ I - UKS GALGAZ II 1:1 Końcowa klasyfikacja turnieju Bramki: Dawid Waligóra --- Hubert Lisiak 1. GKS Trzcinica 12 pkt. UKS GALGAZ I - STRAŻAK SŁUPIA I 1:0 2. Strażak Słupia II 11 pkt. Bramka: Brajan Kolerski 3. UKS GALGAZ I Galewice 8 pkt. UKS GALGAZ I - ZAWISZA ŁĘKA OPATOW4. Strażak Słupia I 7 pkt. SKA 7:2 5. UKS GALGAZ II Galewice 4 pkt. Bramki: Brajan Kolerski - 3, Patryk Słodowicz - 3, 6. Zawisza Łęka Opatowska 0 pkt Mateusz Rejman UKS GALGAZ Galewice: Marcel Smolis, Adam UKS GALGAZ II - GKS TRZCINICA 0:4 Mateuszek, Dawid Waligóra, Patryk Słodowicz, BraUKS GALGAZ II - ZAWISZA ŁĘKA OPATOW- jan Kolerski, Jakub Wojtyczka, Mateusz Rejman, SKA 3:0 Bartosz Dybski, Kacper Kasprzak, Dawid Okoń, Młody akordeonista z ważnym osiągnięciem! Jakub Hendrys, Kacper Narożny, Hubert Lisiak, Szymon Dębski, Tomasz Olejnik. Wszyscy zawodnicy zasłużyli na słowa pochwały, a najważniejsze że widać postępy w grze! Trener: Marcin Patkowski  II Trener/Kierownik drużyny : Roman Pazek Już w sobotę, 3 marca młodzi piłkarze wezmą udział w V Halowym Turnieju o Puchar Prezesa UKS „GALGAZ”.  Do Galewic przyjadą drużyny: Start Łubnice, Kolorowe Boisko Doruchów, Strażak Słupia, Warta Działoszyn

IV miejsce Mikołaja Michalczyka w Wiedniu

Świetne występy AP Wieruszów Relacja z turnieju

Drugie i czwarte miejsce w stawce ośmiu zespołów wywalczyły drużyny Akademii Piłkarskiej Wieruszów, w rozegranym w niedzielę, 25 lutego Turnieju Piłki Nożnej rocznika 2007. Podopieczni trenera Łukasza Łakomiaka z lututowskiego oddziału AP Wieruszów w finałowym spotkaniu po zaciętej walce ulegli nieznacznie, bo 0:1 Pogoni Syców. W spotkaniu o miejsce trzecie drużyna AP Wieruszów rocznika 2008 prowadzona przez Marcina Wiśniewskiego musiała uznać wyższość Akademii Piłki Nożnej Talent Trzebnica. - Obie nasze drużyny zdziesiątkowała tym razem grypa - przyznaje Marcin Wiśniewski. - Chłopcy i tak poradzili sobie doskonale. Turniej stał naprawdę na dobrym poziomie piłkarskim, a możliwość konfrontacji z kolejnymi zespołami, z którymi dotąd nie graliśmy bez wątpienia przyczynia się do rozwoju naszych zawodników.Warto podkreślić, że Najlep- szym Bramkarzem Turnieju został Jakub Puchalski z AP Wieruszów 2008. Już w najbliższą niedzielę, zawodników AP Wieruszów czekają kolejne piłkarskie emocje. Tego dnia rozegrane zostaną turnieje Akademia CUP’2018 dla rocznika 2007 i 2008. 1.Pogoń Syców 2.AP Wieruszów o. Lututów 3.APN Talent Trzebnica 4.AP Wieruszów 2008 5.KP Krążkowy 6.Złoczevia Złoczew 7.Piast Gorzów Śląski 8.Maraton Czajków

02 marca 2018

www.tugazeta.pl

25 lutego Mikołaj Michalczyk – uczeń klasy akordeonu Sławomira Mocha Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie i Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie reprezentował nie tylko szkołę, powiat kępiński i wieruszowski ale cały kraj na międzynarodowym konkursie akordeonowym VAMÖ AKKORDEONWETTBEWERB 2018 w samym centrum Wiednia – stolicy Austrii. Konkurs organizowany jest corocznie od szeregu lat i dzieli się na kilka kategorii wiekowych: do lat 10, 12, 15, 18 i powyżej. Na deskach jednej sceny w tym roku zmierzyli się akordeoniści z wielu państw, m.in. Chorwacji, Węgier, Austrii i Polski. Konkursowiczów oceniało jury w składzie: Mag. Franz FELLNER, Eva HAUPT, Mag. Christian HÖLLER, Gertrude KISSER, Dr. Herbert SCHEIBENREIF. Poziom tegorocznej edycji tego muzycznego przedsięwzięcia był jak zwykle bardzo wysoki. Mikołaj uczestniczył w kategorii do lat 12. Jako uczeń

klasy trzeciej cyklu sześcioletniego w swojej grupie wiekowej konkurował z uczestnikami głównie z klas szóstych i pierwszej szkoły muzycznej II stopnia. Pomimo tego wykonując trudny program na wysokim poziomie uplasował się na czwartym miejscu z punktacją 44,2 pkt. na możliwych do zdobycia 50 pkt. Od trzeciego miejsca dzieliło Mikołaja zaledwie 0,3 pkt. natomiast od drugiego 0,8 pkt. Różnica w punktacji była nieznaczna. Regulamin jednak tego konkursu (jak wielu innych konkursów organizowanych w krajach niemieckojęzycznych) nie przewidywał przyznawania miejsc ex aequo. Biorąc pod uwagę wyrównaną punktację  do czwartego miejsca włącznie uznaje się taki wynik na konkursie o randze międzynarodowej za duże osiągniecie. Składamy serdeczne gratulację Mikołajowi i jego pedagogowi Panu Sławomirowi Mochowi oraz życzymy dalszego rozwoju, motywacji do nauki gry i sukcesów na kolejnych prestiżowych konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.


14

JAK DODAĆ OGŁOSZENIE DROBNE? ABY DODAĆ OGŁOSZENIE DO GAZETY ŁĄCZNIK I SERWISU www.tugazeta.pl należy wysłać treść SMS em pod numer 7936 Ogłoszenie wysyła się poprzez wpisanie specjalnego kodu poprzedzającego ogłoszenie: KLUCZ.GAZETA (spacja - czyli przerwa pomiędzy wyrazami) + TREŚĆ OGŁOSZENIA PRZYKŁAD: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe. Tel. ... Po wysłaniu SMSa z ogloszeniem otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji. Brak takiego potwierdzenia świadczy o NIEPOPRAWNYM PRZESŁANIU SMS. PROSIMY O DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDNE, NIEPOPRAWNE WYSŁANIE OGŁOSZENIA I ZWIĄZANE Z TYM OPŁATY Koszt wysłania jednego SMS - 9 złotych plus VAT Ogłoszenie można również zlecić do emisji w redakcji na ul. Warszawska 42 (budynek CECH-u) w Wieruszowie oraz w punktach TOTOLOTKA W Wieruszowie Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w kolejnych wydaniach gazety ŁĄCZNIK oraz emisję przez 2 tygodnie na www.tugazeta.pl

WAŻNE: W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej regionalne znaki diakrytyczne, w tym polskie znaki (np.: ą, ę, ł), z wykorzystaniem terminala GSM/UMTS, w tym aparatu telefonicznego kodującego znaki regionalne (tryb UNICODE), długość wiadomości wynosi maksymalnie 70 znaków. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 70 znaków, tekst SMS jest dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą indywidualnie, zgodnie z cennikiem. (OGŁOSZENIE W RAZIE POTRZEBY MOŻNA PRZESYŁAĆ BEZ POLSKICH ZNAKÓW)

NIERUCHOMOŚCI Mieszkanie do wynajęcia 2 pokoje, kuchnia, łazienka i skrytka 60m2, częściowo umeblowane(kuchnia, łazienka). Oś. Parkowe ul. Nowa. Tel.661651384 (409) Działka pod zabudowę 93ary Chobanin. Woda, prąd, możliwość podłączenia kanalizacji. Tel.660782469 (409) Sprzedam tanio działki budowlane w Kopaninach 1200m2 woda, prąd, prywatna droga dojazdowa!! 8km od Wieruszowa. TANIO!!! Kontakt 503 644 275 (409) Sprzedam mieszkanie 38m2. 2 pokoje, kuchnia, łazienka. W centrum Wieruszowa obok Domu Kultury, po kapitalnym remoncie, częściowo umeblowane (kuchnia, łazienka). Tel.722287931 (409) Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy w domu wolnostojącym. Dobre warunki. Telefon: 669665440 (409)

KUPIĘ MIESZKANIE W WIERUSZOWIE 508 744 243 Wezmę w dzierżawę łąkę lub pole. Kontakt:500570396 (409) Sprzedam 4 działki z lasem, możliwość sprzedaży razem lub osobno. Obręb Galewice-Dąbrówka. Kontakt: 882914294 dzwonić po 18 (408) Sprzedam dom z lokalem użytkowym i magazynem, 10km od Wielunia, pow.280m2 na działce 12arów. Cena 230 tysięcy. Tel.505938216 (408) Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną o pow. 1340m2 w miejscowości Cieszęcin. Działka znajduje się w spokojnej okolicy, nieopodal las, szkoła i sklep. Tel.662 263 942 (408) Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy

w Teklinowie. Miejsca dla 23 osób. 2 łazienki, 2 kuchnie, podwórko na parking. Tel. 605 871 135. (e4) (405) USŁUGI FIRMA REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWA MA WOLNE TERMINY BARDZO DUŻE DOŚWIADCZENIE TEL.601052710 (409) Montaż paneli podłogowych, tapetowanie tanio i solidnie. Kontakt: 786 145 570 lub 609 100 442 (409) Zespół muzyczny jedno lub dwuosobowy + DJ. Obsługa wesel oraz innych imprez okolicznościowych. Tanio! Tel.531 770 179 (409) Kompleksowe Usługi Remontowe w zakresie: elektryka, hydraulika, glazurnictwo, płyty gips-karton. Wszelkiego rodzaju zabudowy, gładzie, malowanie, tapetowanie. Gwarantujemy solidność i wysoką jakość wykonanej usługi.Tel.781408418 (409) Usługi remontowo-wykończeniowe, oraz usługi hydrauliczne Zapraszam. Tel.665370025 (409) Naprawa i montaż kuchenek gazowych. Tel.698-271-261 (409) Układanie kostki brukowej, granitowej -podwórka, chodniki, cmentarze. Konkurencyjne ceny! Wolne terminy! Tel.535221896 (409)

EXPRESOWA NAPRAWA

pralek, lodówek

i innego sprzętu AGD.

Tel. 516-516-790

Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia.

Wieruszów ul. Warszawska 86A

OSTATNIE WOLNE TERMINY! Przyjmujemy zgłoszenia na organizacje komunii na rok 2019 więcej informacji pod numerem Kontakt 888783004 (408) SAT - SERWIS . NAPRAWA ,MONTAŻ, USTAWIANIE ANTEN SATELITARNYCH POLSAT, NC +, ORANGE ORAZ DVB-T . SZYBKO TANIO I SKUTECZNIE ! 660-725-122 (408) SPRAWDZENIE I REGENERACJA WTRYSKIWACZY, Diagnostyka

silników Diesla Naprawa układów paliwowych Diesla Remonty kapitalne silników Naprawa pomp wysokiego ciśnienia Ruda k/Wielunia Tel.505938216 lub 501788221 (408) Usługi zamiatania chodników, placów, podjazdów, parkingów zamiatarką spalinową oraz usługi brukarskie. Tel.739 401 590 (408) EXPRESOWA NAPRAWA pralek, lodówek i innego sprzętu AGD. Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia Tel.516 516 790 (408) Terapie na: uzależnienia, alergie, depresje, nerwice, stres, układ pokarmowy - Kępno milmed24.pl / 606175919 - sprawdź opinie (408) Oferuje usługi remontowo-wykończeniowe (płytki, gładzie, malowanie, poddasza, sufity podwieszane, tynki ozdobne itp.) Kontakt: 790405002 (408) Malowanie pomieszczeń. Cena promocyjna 6zł m2. Tel.720 796 070 (408) MOTORYZACJA KUPIĘ STARE MOTOCYKLE MOGĄ BYĆ WRAKI CZĘŚCI SILNIKI RAMY DOKUMENTY STARE MASZYNY RADIA NIE WYRZUCAJ ZADZWOŃ 604802006 (409) Auto skup, złomowanie lawetą Tel. 669607431 (409) Kupię każdy samochód. Tel.504578583 (409) KUPUJEMY AUTA do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki. Tel.601–757–165, 61-2822-295 (409) AUTO SKUP OSOBOWE DOSTAWCZE CAŁE ORAZ USZKODZONE ROZBITE ODBIÓR LAWETA. TEL.601 149 154 (408) SKUP AUT do 10.000zl Kupimy Każde Auto, Nowsze i Starsze. Darmowy Dojazd i Wycena. Dzwon 781071451 (408)

Skup AUT Płacimy od 500 zł Tel. 514-681-691 Wypowiedzenie OC gratis

Sprzedam łóżko sypialniane z dwoma szafeczkami i komoda. Stan bardzo dobry. Cena 500zł. Kontakt:667 459 463 (409) Sprzedam przyczepę rolniczą, mieszalnik do pasz oraz śrutownik ssąco tłoczący. Tel.609393256 (409) Sprzedam pieska rasy Shih-Tzu. Szczeniak zaszczepiony, odrobaczony. Cena 600zł. Kontakt: 663759054 (408) Sprzedam blachę falowaną z rozbiórki dł.2m szer.90cm20arkuszy, kołówkę do przewozu żywca, oś do kołówki –koła 900/20. Przyczepę rolniczą 3,5t,odmalowana, światła -stan bdb. Agregat uprawowy 3m+wałki. Tel.607963712(r) (408) Sprzedam 10 prosiąt 667378556 (408) SPRZEDAM GROCH ODMIANA BATUTA WYSOKO BIAŁKOWY. TEL. 730640070 (408) Pług GRUDZIĄDZ 3-skibowy stan bdb. rozsiewacz do nawozów KOS, agregat ścierniskowy Lemken Szmaragd szer. rob.2,60;gęsie stopy, talerze, wał rurowy, rowery, felgi alu, kroje do pługa 3i4-skibowego. Tel.607963712(r) (408) Drewno kominkowe i opalowe układane w workach na paletach. Drewno rozpałkowe 80 zł/metr, dowóz do klienta. Tel.603-749-253 (408) Sprzedam bloczki betonowe i żużlowe niektóre z rozbiórki około 100 sztuk, cena 1zl,do uzgodnienia,tel.606529961 (408) SPRZEDAM KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKUR GARAŻOWANY STAN DOBRY GOTOWY DO ŻNIW ŚRUTOWNIK BAK BIJAKOWY SILNIK 7.5 KW TEL.692579729 (408) SPRZEDAM PROSIAKI. Tel.607131029 (408) Drewno opałowe z dowozem. Telefon:667788994 (408) SPRZEDAM SUCHE DREWNO ROZPAŁKOWE ORAZ POŁUPANE DREWNO DO PIECÓW I KOMINKÓW. ZAPEWNIAMY TRANSPORT I KONKURENCYJNE CENY TEL 606443642 (000))

SPRZEDAM TANIO SPRZEDAM SPRAWNY TECHNICZNIE PIEC OD CO. TEL.510974591 (409) Sprzedam owies, jęczmień, pszenice-Mondeo 1998- Rover 2000r. Tel.665439127 (409) SPRZEDAM PROSIAKI 6 SZT. TEL.783078453 (409) Drewno kominkowe i opalowe układane w workach na paletach. Drewno rozpałkowe 80 zł/metr, dowóz do klienta. Tel.603-749-253 (409) Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. Tel.504578583 (409) Sprzedam prasę simpe w baloty. Tel 723593355 (409) WAPNO GRANULOWANE NAWOZOWE Z ATEKUPIĘ STEM, DOSTAWA DO KLIENTA, WORKI 40KG LUB Kupię maciory, knury. Płacimy i zabieramy z BIGBAGI 600 KG, 90% CACO3, WYSOKA JAKOSC domu. Tel. 667892096 (408) I NISKA CENA! ZADZWON! TEL 603 328 407 (409) Kupię rozrzutnik siewnik mieszalnik śrutownik ładowacz przyczepę agregat tel 691320497 DREWNO (408) PRACA KOMINKOWE I OPAŁOWE Firma Łuk-Pol zatrudni tapicerów z doświadBRZOZA, DĄB, czeniem , więcej informacji w siedzibie Firmy BUK , POCIĘTE POŁUPANE Świba 90 lub pod numerem tel.724837193 (409) Praca w domu. Zlecę sprzedaż mebli na portalach internetowych. Kontakt:793713919 (409) SPRZEDAM OWIES BINGO I ARDEN ZBIOR 1 ROK Firma Skomar Meble zatrudni tapicera z PO CENTRALI.607164290 (409) doświadczeniem. Miejsce pracy Opatów,

TEL 509 155 025 www.tugazeta.pl

ul Poznańska 28. Kontakt pod nr telefonu 601153600 w godz. 8-18 (409) Zatrudnię kierownika na stolarnie z doświadczeniem przy produkcji stelaży mebli tapicerowanych. Wymagane doświadczenie. Bardzo dobre warunki pracy i płacy. Tel.695621749 (409) FIRMA z Wieruszowa zatrudni kierowcę busa Kat. B w branży spożywczej do dystrybucji produktów do sklepów i hurtowni ,praca w godzinach dziennych , wolne soboty. Kontakt:606362137 (409) Zatrudnię hydraulika lub osobę do przyuczenia 691 585 289 (409) Mężczyzna 28 lat szuka dodatkowej pracy na terenie Wieruszowa 721404587 (409) Szukam pracy jako kierowca kat C, C+E, Transport Krajowy, Codzienne zjazdy do domu. TEL: 668 829 183 (409) Przyjmę kierowcę kat C+E w ruchu krajowym lub lokalnym. Mile widziana znajomość obsługi HDS. Praca od zaraz. Warunki do uzgodnienia. (praca w zakresie transportu drewna i odpadów z drewna) Tel.881087687 664568270 (409) Przyjmę tapicera oraz pracownika do pakowania i załadunku mebli tapicerowanych. Kniatowy tel. 603 122 611 (409) Przyjmę tapicera oraz pracownika do pakowania i załadunku mebli tapicerowanych. Kniatowy tel. 603 122 611 (409) Kierowca kat. B z doświadczeniem szuka pracy. Interesuje mnie jazda po kraju. Tel. 694 366 382 (409) Zatrudnię tapicera z doświadczeniem. Bardzo dobre warunki pracy i płacy. Tel.695621749 (409) Firma transportowa zatrudni osobę na stanowisko mechanik/pomocnik mechanika. Kontakt: 697400212 (409) FIRMA BUDOWLANA PRZYJMIE PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH, OPERATORA KOPARKI,KOPARKO-ŁADOWARKI ,UCZNIÓW NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ W ZAWODZIE MURARZ TEL.605585547 (409) Firma z okolic Wieruszowa zatrudni Pracownika biurowego z komunikatywną znajomością języka niemieckiego. Tel.537221223 (409) Zatrudnię spedytora w transporcie międzynarodowym do prowadzenia pięć samochodów. Tel.603649112 (409) Firma Luk-Pol zatrudni tapicerów i krawcowe , więcej informacji w siedzibie Firmy Świba 90 lub pod numerem. Tel.724837193 (408) Firma ZEUS MEBLE z Wieruszowa zatrudni osoby do piankowania mebli z doświadczeniem. Tel.533543533 (408) Firma Górecki w Pieczyskach zatrudni osoby na

02 marca 2018


15

stanowisko tapicer, piankowacz. Tel.793713919 (408) Firma ELEKTRO-DOMINIK Zatrudni młodych, doświadczonych elektryków. Praca na terenie Wieruszowa i okolic. Kontakt:506-918-920 (408) Zatrudnię stolarza lub do przyuczenia. Mile widziane osoby z zagranicy. Nr tel.601613750 (408)

Zatrudnię kierowcę C+E w transporcie międzynarodowym weekendy w domu. Siedziba firmy Biała. Tel.730019977 (408) Firma Skomar Meble z Opatowa zatrudni mężczyznę z doświadczeniem do piankowania mebli. Tel w godz. 8-18: 601153600 (408) Firma Skomar Meble z Opatowa zatrudni krawcowa z doświadczeniem możliwość pracy 5-6 godz. dziennie elastyczne godz. pracy. (nie przyjmujemy chałupnictwa)Tel w godz. 8-18:601153600 (408) PRZYJMĘ ZLECENIE NA SZYCIE I KROJENIE POKROWCÓW NA MATERACE PUF, PODUSZEK, WKŁADÓW ORAZ DROBNEJ TAPICERKI. KONTAKT:795 092 764 (408) Przyjmę zlecenia na cięcie pianki tapicerskiej formatki płyty paski służące do produkcji mebli tapicerowanych. Tel.695 782 737‬ (408) FIRMA Z WIERUSZOWA ZATRUDNI OSOBĘ DO PAKOWANIA I ZAŁADUNKU MEBLI TAPICEROWANYCH Z DOŚWIADCZENIEM. KONTAKT:667119580 (408)

Zatrudnię kierowcę/montera prostych mebli na busa kat. B, wymagane doświadczenie jako kierowca. Tel.882-116-374 (408) FIRMA Z WIERUSZOWA ZATRUDNI OSOBE DO PAKOWANIA I ZAŁADUNKU MEBLI TAPICEROWANYCH Z DOSWIADCZENIEM KONTAKT:667119580 (408) KOREPETYCJE Kierowca Kat. B z doświadczeniem podejmie Korepetycje język angielski i język niemiecki. prace od zaraz. 694 867 893 (408) Tel.882672751 (409)

Podaj dalej - akcja MGOPS WIERUSZÓW

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie kolejny raz organizuje akcję pod hasłem „Podaj dalej”. Akcja ma na celu pośredniczenie w przekazaniu niepotrzebnych, sprawnych sprzętów przedmiotów typu:komputery, meble, sprzęt AGD. Pomoc w ramach akcji „Podaj dalej” jest adresowana do osób korzystających ze wsparcia MGOPS w Wieruszowie, których sytuacja materialna jest trudna, zweryfikowana, a także monitorowana przez pracowników socjalnych. W imieniu naszego podopiecznego, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, jest osobą ciężko chorą, zwracamy się ze szczególną prośbą o przekazanie na Jego rzecz – nowego, lub w bardzo

dobrym stanie niewielkiego narożnika z funkcją spania. Mebel ten będzie stanowił niezbędny i bardzo pomocny sprzęt do codziennego zmagania się z chorobą. Osoby zainteresowane udziałem w akcji prosimy o kontakt: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ul. Rynek 21, od Pn-Pt w godzinach od 07:30 do 15:30. , e-mail wieruszow@mgops.pl tel. ( 62) 78 41 554 wew. 22, MGOPS zapewnia, że dane personalne osób przekazujących i otrzymujących sprzęt pozostaną do wyłącznej wiadomości Ośrodka.

Informacje z ZUS o rozliczeniu składek KOMUNIKAT

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę informacji do aktywnych płatników składek posiadających zadłużenie w ZUS. W całym kraju ZUS roześle ponad 580 tys. informacji do dłużników. W pierwszej kolejności wyślemy informację do płatników opłacających składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. W pierwszej kolejności wyślemy informację do płatników opłacających składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, których pierwsze wpłaty w nowym systemie rozliczyły się na najstarsze zaległości – jest to dla płatników ważna informacja, gdyż ma wpływ na prawo do świadczeń z tego ubezpieczenia. Kolejna grupa to płatnicy opłacający składki na własne ubezpieczenie, których wpłaty również zostały rozliczone na zaległości. Celem wysyłki jest powiadomienie jakie wpłaty zostały zapłacone na

02 marca 2018

indywidualne numery składkowe NRS i w jaki sposób zostały podzielone , rozliczone i jaka jest obecnie zaległość. Jest to ważne gdyż płatnicy muszą mieć świadomość, że nie tylko zmienił się sposób opłacania składek, ale również sposób ich rozliczania – na najstarsze zaległości.  Wysyłka korespondencji zakończy się z końcem maja. Płatnicy będą otrzymywali w listach bieżącą informację o rozliczeniach, które zostały zaksięgowane do dnia wysyłki korespondencji. Kolejne grupy płatników, do których będą wysyłane informacje o rozliczeniu składek będą ustalane po zakończeniu wysyłki do płatników z zadłużeniem. Najprawdopodobniej jako drudzy korespondencje otrzymają klienci z nadpłatą. 

www.tugazeta.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie - oferty pracy  aktualne  na dzień   28. 02. 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie -  oferty pracy, oraz wolne miejsca w ramach: staży, kosztów refundacji wynagrodzenia, nagród, składek ZUS dla bezrobotnych do 30-go roku życia - aktualne na dzień 28.02.2018 r. 1. Doradca klienta (Wieruszów). 2. Kierowca samochodu ciężarowego  (Wójcin). 3. Kierowca samochodu ciężarowego  (Wieruszów). 4. Murarz (Pieczyska ). 5. Opiekun osób starszych (Niemcy, Anglia). 6. Osoba do czyszczenia stelaży krzeseł (Teklinów). 7. Operator traka taśmowego (Świba). 8. Pakowacz mebli (Teklinów). 9. Pakowacz ręczny (Galewice). 10. Pracownik biurowy (Biała ). 11. Pomocnik stolarza (Teklinów). 12. Pomocnik cukiernika (Wieruszów). 13. Pomocnik stolarza (Świba ). 14. Pomocnik stolarza (Olszowa). 15. Pomocnik tapicera (Pieczyska). 16. Pracownik produkcji-pakowacz  (Wieruszów). 17. Przedstawiciel handlowy (Wieruszów). 18. Sprzedawca-kasjer (Wieruszów). 19. Szwaczka w tapicerstwie (Świba ). 20. Szwaczka w tapicerstwie (Pieczyska). 21. Sprzedawca (Kierzno). 22. Stolarz (Teklinów ). 23. Technik farmaceutyczny (Wieruszów). 24. Tapicer (Pieczyska). 25. Tapicer meblowy (Świba ). 26. Robotnik budowlany (Pieczyska). 27. Kierowca samochodu dostawczego  (Wieruszów ).   Staże 

28. Pozostali pracownicy obsługi biurowej ( Wieluń -Wieruszów ). 29. Pozostali sprzedawcy sklepowi (Osiek). 30. Pokojowa (Chróścin). 31. Organizator obsługi sprzedaży internetowej (Wieruszów). 32. Pozostali pracownicy obsługi biurowej (Wieruszów). 33. Pracownik biurowy (Pieczyska ). 34. Pozostali pracownicy obsługi biurowej (Galewice). 35. Pozostali pracownicy obsługi biurowej (Lututów). 36. Wydawca posiłków -bufetowy –(Wieruszów). 37. Pracownik produkcyjny odzieży –(Galewice ). 38. Pakowacz ręczny (Galewice). Refundacja części kosztów  wynagrodzenia  osób bezrobotnych do 30 roku życia  37.Kierowca kat. B –magazynier  (Wieruszów). Prace interwencyjne  38.Pozostali stolarze meblowi i pokrewni (Kol. Osiek). Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy 39.Operator wózka widłowego (Kolonia Osiek). 40.Sprzedawca w restauracji (Chojny). 41.Robotnik budowlany  (Polesie). 42.Zbrojarz (Pieczyska). 43.Operator maszyn stolarskich (Wieruszów). 44.Szwaczka (Sopel). 45.Pomocnik tapicera (Łubnice). 46.Pomocnik tapicera (Nowy Ochędzyn).


16

www.tugazeta.pl

02 marca 2018

Lacznik nr409  

Lacznik nr409

Lacznik nr409  

Lacznik nr409

Advertisement