Page 1

REKLAMA

Cena:

2,00 zł 9 772300 08030 3

03

(w tym 8% VAT)

REDAKCJA: Tel. 62 62 62 062

lub 695 642 035 e-mail: redakcja@tugazeta.pl

ENDOKRYNOLOG Specjalista Andrzej Pajdowski Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niepłodność, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne owłosienie, otyłość, badania hormonalne. Badania USG – tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ciąży, piersi, jąder, prostaty. Biopsje – (punkcje) piersi i tarczycy pod kontrolą USG z dokumentacją zdjęciową.

ISSN 2300-0805

Nr 03 (403) • Rok IX 19 stycznia 2018

w w w.tugazet a.pl

KĘPNO – SZPITAL ul. Szpitalna 7 Rejestracja: 535 502 517 325 205 206

3 osoby w szpitalu. Na drodze lód

- czytaj str. 5

Brat Bulanda jest z nami 30 lat- czytaj str. 6

Szczęśliwe dni powrócą do Torzeńca?

- czytaj str. 7

Miał seksualnie wykorzystać dziecko

- czytaj str. 3

OGŁOSZENIE

Likwidatorzy Kółka Rolniczego w Mirkowie wzywają wszystkich wierzycieli Kółka do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 1 miesiąca licząc od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.


2

Nie będzie "klasycznych" Dni Wieruszowa

Stadion będzie rozkopany, targowisko nie spełnia wymogów W tym roku nie będzie klasycznych Dni Wieruszowa, jakie znamy z ostatnich lat. Impreza z dużą sceną i koncertami gwiazd nie odbędzie się z uwagi na planowaną kompleksową przebudowę stadionu przy ul. Sportowej. Świętowanie, jak mówią organizatorzy, musi być przede wszystkim bezpieczne oraz spełniać dość wysoko postawione kryteria. Jako alternatywę poddano do oceny plac targowiska przy ul. Polnej, jednak taka propozycja odpadła z uwagi na przepisy dotyczące imprezy masowej.  - Decyzja włodarzy jest taka, że klasycznych Dni Wieruszowa w dwudniowym wydaniu nie będzie – zdradził nam Bogusław Kurzyński, dyrektor Wieruszowskiego Domu Kultury. - Nie oznacza to jednak, że w Wieruszowie nie pojawią się wydarzenia, które będą równie atrakcyjne, a wydaje mi się, że może nawet bardziej. Budżet przewidziany na świętowanie 650-lecia miasta jest większy, co spowoduje że w wydarzeniach będą mogły uczestniczyć różne grupy z różnymi zainteresowaniami, od tych najmłodszych po seniorów. 

Było 500 przestępstw

Odprawa roczna w KPP w Wieruszowie 16 stycznia podczas odprawy rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Wieruszowie podsumowano 2017 rok. W odprawie wzięli udział policjanci oraz zaproszeni goście. Na odprawie rocznej, w obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosława Rybki, podsumowano 2017 rok. - Na terenie powiatu wieruszowskiego stwierdzono ogółem 500 przestępstw i było ich mniej o 170 w porównaniu do roku 2016. Wykrywalność ogólna kształtowała się na poziomie 78,3% a wskaźnik wojewódzki wynosił 67,20% - informuje mł. asp. Maciej Duś, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji. - Do kategorii 7 podstawowych przestępstw zaliczono kradzież, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, bójkę, pobicie, rozbój i uszkodzenie ciała. W spotkaniu obok kierownicta Policji wzięli udział Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Żóraw, przewodniczący Rady Miejskiej w Wieruszowie Adam Śpigiel, sekretarz powiatu Stefan Pietras, sekretarz gminy Wieruszów Alicja Ruta, prokurator Prokuratury Rejonowej w Wieluniu Iwona Janczura - Pietrzak oraz komendant KP PSP st. bryg. Waldemar Kopacki. Podczas odprawy podsumowano również roczne funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. - Do końca grudnia 2017 roku wieruszow-

Jak dodał dyrektor Kurzyński, przygotowana będzie cała gama wydarzeń artystycznych, oparta przede wszystkim o jednostki gminne i szkoły. - Planowane są konkursy, wystawy, które mają też ubogacić program jubileuszu. Zaczęliśmy 1 stycznia koncertem noworocznym i będziemy zapraszać na wydarzenia aż do końca grudnia. W każdym miesiącu organizowane będą różne imprezy, państwo będziecie mogli obejrzeć, zobaczyć, w jakich miesiącach zadzieją się konkretne rzeczy. O szczegółach planowanych wydarzeń będziemy informować na bieżąco. Warto zajrzeć również na stronę 650.wieruszow.pl, związaną z rocznicą powstania miasta.  Szerzej na temat planów kulturalnego roku w Wieruszowie dowiedzie się z naszej rozmowy z dyrektorem WDK, która nieba- Powiat wieruszowski wem zostanie opublikowana.  W 2018r. nieodpłatna pomoc (PaH) prawna w powiecie wieruszowskim w gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice i Sokolniki świadczona będzie przez organizację pozarządową Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie. Bezpośrednio porad będą udzielali: radca prawny Aleksy Gierus oraz radca prawny Augustyn Moga, wg następującego harmonogramu: - Bolesławiec, ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy) – w środy od 12.00 do 16.00 - Czastary, ul. Wolności 29 (budynek Urzędu Gminy) – w piątki od 8.00 do 12.00 - Galewice, ul. Wieluńskiej 5 (budynek Urzędu Gminy) – w poniedziałki od 12.00 do 16.00 - Łubnice, ul. Generała Sikorskiego 102(budynek Urzędu Gminy) – w czwartki od 8.00 do 12.00 - Sokolniki, ul. Parkowa1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) – we wtorki (w godzinach od 12.00 do 16.00) W gminie Wieruszów oraz w Gminie Lututów nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów: Witolda Gabry-

scy policjanci potwierdzili 34,6% zgłoszeń, natomiast 43,7% uznano za zgłoszenia „potwierdzone wyeliminowane” - dodaje mł. asp. Duś. Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie insp. Grzegorz Dzierzkowski do działań priorytetowych na 2018 rok zaliczył działalność profilaktyczną we współudziale zwiększenia efektywności w tej kwestii dzielnicowych. Do planów dodał również promowanie narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zwiększenie obecności i roli dzielnicowych w wyznaczonym rejonie służbowym oraz kontynuowanie efektywnej współpracy z samorządem powiatowym, z samorządami gminnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie powiatu wieruszowskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna

INFOLINIA

tel. 800 120 220

sia i Piotra Skórniaka oraz przez radców prawnych: Aleksego Gierusa i Augustyna Mogę, wg następującego harmonogramu: - Wieruszów, ul. Rynek 1-7 pokój nr 19 (budynek Starostwa Powiatowego) - w poniedziałki od godziny od 12.00 do 16.00, oraz we wtorki, czwartki i piątki:od godziny 7.30 do 11.30. - Lututów, ul. Klonowska 8 (budynek Urzędu Gminy) – w środy od godziny 8.00 do 12.00 Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255 ze zm.) przysługuje na etapie przedsądowym tylko osobie fizycznej: która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat, • która posiada ważną kartę Dużej Rodziny, • która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• posiadającej ważną legitymację weterana, • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, która jest w ciąży. Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga osobistego stawiennictwa w dowolnie wybranym punkcie na trenie powiatu (pomoc nie jest udzielana drogą telefoniczną czy też poprzez korespondencję elektroniczną). Należy ze sobą zabrać stosowne dokumenty aby można było stwierdzić prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Stefan Pietras Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego

TELEFON DO REDAKCJI 62 62 62 062

Wydawca – Łącznik Urszula Przybył, ul. Warszawska 42 Wieruszów 98-400 Wieruszów

Redaktor naczelny: Patryk Hodera tel. 695 642 035, e-mail: patryk@tugazeta.pl Skład i łamanie: Łącznik Urszula Przybył ul.Warszawska 42 Wieruszów Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu Redakcja: ul. Warszawska 42 Wieruszów Sekretariat: tel./fax 62 307 11 11, e-mail: sekretariat@tugazeta.pl Dział reklamy: tel. 794 730 725, e-mail reklama@tugazeta.pl Portal: www.tugazeta.pl – webmaster: Karol Dąbrowski

www.tugazeta.pl

19 stycznia 2018


3

Włodarze, do roboty! Miał seksualnie wykorzystać dziecko Mail od czytelnika

Szosa położona w Radostowie I, nosząca nazwę „Szkolna”, woła o pomoc i ratunek. Władze muszą ruszyć z remontem, inaczej za kilka miesięcy będzie już nieprzejezdna. Same znaki drogowe nie wystarczą. Do pracy, włodarze! Mieszkańcy i kierowcy liczą

Gmina Doruchów

Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie zakończył skierowaniem do sądu aktu oskarżenia postępowanie przeciwko 65 letniemu mieszkańcowi okolic Doruchowa, oskarżonemu o dopuszczenie się seksualnego wykorzystania dziecka.  W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w tym opinie biegłych z zakresu seksuologii, oraz innych biegłych  powołanych w sprawie biegłych oraz przesłuchania świadków,  prokurator ustalił, że oskarżony, dwukrotnie: w lipcu 2016 r.  oraz w czerwcu 2017 r. dopuścił się wobec 3, a następnie 4-letniej, tej samej pokrzywdzonej, poddania się innej czynności seksualnej. - Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, następnie w toku postępowania w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wycofał przyznanie się do winy - informuje prokurator Maciej Meler. - Mężczyzna nie był dotychczas karany. Na wniosek prokuratora wobec mężczyzny od zatrzymania w lipcu 2017 r. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Przestępstwo doprowadzenia małoletniego  poniżej lat 15  do poddania się innej czynności seksualnej ( art. 200 k.k.) zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat. Z oskarżeniami wobec 65-latka nie zgadzali się niektórzy mieszkańcy gminy Doruchów.  - Obserwowaliśmy od samego początku postępowanie rodziny, która sprowadziła się po śmierci matki podejrzanego, kiedy to ustąpił mieszkanie i zajął tylko część z dotychczas zajmowanego, by dać szansę zamieszkania we właściwych warunkach rodzinie z dziećmi. My,

mieszkańcy, widzimy, że rodzice tych dzieci mają problemy alkoholowe. Problem był zgłaszany przez naszą radną i inną osobę nam znaną, spoza wsi, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Doruchowie. Reakcja pracownic była taka, że „rodzice mogą sobie wypić szklaneczkę piwa” (!?). Podejrzenia nasze są takie, że rodzice chcą przejąć mieszkanie, czego dowodem jest natychmiastowe przejęcie wszystkiego co posiada sąsiad - czytamy w liście. - Matka dzieci prowadzi się niemoralnie, czego dowodem są częste wizyty panów i libacje alkoholowe oraz nocne dobijanie się panów do mieszkania, co mogą potwierdzić sąsiedzi. Dziewczynki nadal są bez opieki na huśtawkach od wczesnych godzin rannych. W razie wypadku, kto następny będzie pomówiony - dopytywali mieszkańcy. - Pomówiony często sprawował władzę rodzicielską, karmiąc dziewczynki i ubierając je, gdy ich matka wyrzucała je z epitetami z mieszkania, będąc „wczorajszą”. Znamy tego człowieka od zawsze. Mieszkał z rodzicami. Żył w naszym środowisku i nikt nigdy nie zauważył, by miał jakieś „ciągoty” do nieletnich - zaznaczają.

Uszkodził samochody. Straty to 16 tys. zł WIERUSZÓW

Komenda Powiatowa Policji wyjaśnia sprawę uszkodzenia dwóch pojazdów w okolicach Osiedla Waryńskiego w Wieruszowie. Do zdarzenia doszło w czwartek około godz. 22.00. Uszkodzone pojazdy to audi oraz volkswagen. Mężczyzna poList podpisało blisko 100 mieszkańców.  rysował samochody powodując spore straty. - Pierwszy z właścicieli oszacował szkodę na kwotę 9 tys. zł, drugi na 7 tys. zł. Łącznie to straty w okolicach 16 tys. zł - poinformował nas asp. sztab. Radosław Szkudlarek z KPP. Mamy ustalonego sprawcę, jest to mężczyzna, 29-letni mieszkaniec Wieruszowa. On będzie odpowiadał za umyślne uszkodzenie mie-

Tak ma wyglądać nowa sala CZASTARY

313 tys. zł brutto będzie kosztować remont sali w Czastarach. Na miejscu prowadzone są już prace. Budynek spełnia dwie funkcje - jest siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej oraz miejscem w którym funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury oraz biblioteka. - Jesteśmy jedną społecznością i dla tej społeczności chcemy wykonać to zadanie, nie patrząc na to, czy to robi straż, czy to robi GOK, oczywiście partycypuje w tych kosztach również gmina - komentował wójt Dariusz Rejman. - Kwota nas trochę

GALEWICE:

przerasta, bo ponad 300 tys. zł. Niemniej jednak chcemy, aby ta nasza sala, to nasze centrum kultury, wręcz rekreacji na terenie naszej gminy, wyglądała na miarę XXI wieku. Remont, który ma objąć m.in nową podłogę, ogrzewanie, klimatyzację, nagłośnienie i oświetlenie ma zakończyć się wiosną. Na zadanie pozyskano ponad 170 tys. zł dofinansowania. Zobaczcie, jak prezentują się wizualizacje, do których dotarła redakcja. 

CZASTARY: 59 osób odeszło, narodziło się 38 Dane z Urzędu Stanu Cywilnego Urząd Gminy w Czastarach zdradził nam dane związane z ewidencją ludności. Pod koniec 2017 r. stały meldunek posiadało 3943 osób. Urząd Stanu Cywilnego odnotował 38 urodzeń oraz 59 zgonów. Związek małżeński zawarło 18 par a 4 się rozwiodły. Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom to: Maja, Kaja, Zuzanna, Matylda i Natalia a dla chłopców: Wojciech, Aleksander, Mateusz, Miłosz, Antoni, Mikołaj, Leon i Julian.

19 stycznia 2018

www.tugazeta.pl

na gminę Czastary. Kierowcy są już wdzięczni za załatanie dziur pisze do nas jeden z czytelników. Od redakcji: Polecamy zapoznać się z tym artykułem: http://www.tugazeta.pl/1,tutaj -beda-prace-na-drogach,29998. html

nia. Elementy karoserii najprawdopodobniej zarysował kluczem. Mężczyzna w piątek przed godz. 17.00 był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy KPP. Świadkowie zdarzenia twierdzili, że sprawca miał spacerować z psem, tego jednak policja nam jeszcze nie potwierdziła. Nie wiadomo również czym kierował się mieszkaniec Wieruszowa.

20 ślubów i 10 rozwodów

Przyglądamy się statystykom z Urzędu Stanu Cywilnego w gminie Galewice. Pod koniec 2017 r. stały meldunek posiadało 6180 osób. W tym okresie zarejestrowano 78 urodzeń oraz 80 zgonów. 20 par postanowiło sformalizować swój związek poprzez małżeństwo a 10 się rozwiodło. Wśród imion dla dziewczynek najpopularniejsze były: Aleksandra, Iga oraz Natalia a dla chłopców: Szymon, Jakub, Miłosz.


4

Wojewódzkie obchody Dnia Rodziny Powiat wieruszowski

Przedstawiciele Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w tym Anna Mroczek Dyrektor RCPS, gościli 10 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie. Spotkanie związane było z omówieniem wojewódzkich obchodów Dnia Rodziny, organizowanych przez RCPS w Łodzi. - Po wstępnych ustaleniach, organizację uroczystości planuje się na terenie powiatu wieruszowskiego, w dniu 26 maja 2018 roku, na którego organizację zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe - poinformowało Starostwo Powiatowe. Celem święta jest promocja idei rodziny, w tym propagowanie rodzinnej pieczy zastępczej, a także zachęcanie do podejmowania inicjatyw na rzecz wspierania rodzin w województwie łódzkim. 

GM. ŁUBNICE:

Dbali o przyrost naturalny Dane z Urzędu Stanu Cywilnego

Jeśli rządzący chcieliby rozwijać politykę prorodzinną to koniecznie musieliby zajrzeć do gminy Łubnice, gdzie przyrost naturalny procentowo był największy w całym powiecie wieruszowskim. Jak przekazała nam Daria Druszcz, naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego, w 2017 r. zarejestrowano 59 urodzeń i tylko 17 zgonów. Ogólnie stały meldunek posiadało 4225 osób. W ostatnich 12 miesiącach było 15 ślubów i 6 rozwodów. Na świat przybyło więcej Alanów oraz Len.

Strzeżcie się nowego radaru!

WIELUŃ

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu otrzymała nowoczesny wideoradar, który może namierzyć kierowców z odległości kilkuset metrów. Urządzenie jest wyposażone w kamerę zapisującą krótkie filmy, a te mogą posłużyć jako dowód w sprawie. Wieluńska policja jest jedną z 7 komend w województwie łódzkim,

które zostały wyposażone w nowoczesny laserowy radar. Urządzenie „TruCAM” obok pomiaru prędkości ma służyć do wyłapywania kierowców, którzy nie zatrzymują się na zielonych strzałkach, rozmawiają przez telefon albo jadą bez zapiętych pasów. Radar działa na zasadzie wysyłania wiązki promie- wynosić od 15 nawet do 1200 menia laserowego, a jego zasięg może trów na prostym odcinku drogi.

Nowe przejście w połowie lutego Ulica Mirkowska w Wieruszowie

Zarząd Dróg Wojewódzkich, po tragicznym wypadku na ul. Mirkowskiej w Wieruszowie, zobowiązał się do poprawy bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2. Mieszkańcy Podzamcza pytają, kiedy zarządca wywiąże się ze swoich deklaracji.  Mamy dobre informacje. Jak zdradził nam rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich, bezpieczniej powinno być już w pierwszej połowie lutego. - Wykonawca prowadzi inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - mówi Marcin Nowicki. Koszt to 110 tys. zł.   Na drodze 450, kilkanaście metrów od placu szkolnego, ma pojawić się nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na żądanie. Również na

ul. Teklinowskiej powinno być bezpieczniej z uwagi na planowane progi zwalniające. W tym przypadku za ich realizację będzie odpowiedzialny Powiatowy Zarząd Dróg.

Okolicznościowa pieczęć na 650-lecie

Z przyjemnością informujemy Państwa, że pracownicy Urzędu Pocztowego w Wieruszowie wszystkie przesyłki wysyłane z Wieruszowa stemplują pieczęcią z datownikiem wybitą w mennicy na okoliczność 650-lecia istnienia Wieruszowa (1368-2018). Pieczęć zamówiona została na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie - informuje gmina na witrynie wieruszow.pl. Wszystkie przesyłki od 16 stycznia do 31 grudnia 2018 roku będą opatrzone przez pracowników Urzędu Pocztowego w Wieruszowie tą okolicznościową pieczęcią.

www.tugazeta.pl

19 stycznia 2018


5

3 osoby w szpitalu. Na drodze lód

ANDRZEJÓW

W środowy poranek przed godz. 7.00 na drodze powiatowej tuż przed Andrzejowem (gm. Łubnice) doszło do zdarzenia, w którym uczestniczyły 3 samochody osobowe. - Kierujący pojazdem audi a6, po wykonaniu manewru wyprzedzania samochodu ciężarowego, próbował zjechać na swój pas i wtedy doszło do

zderzenia z pojazdem renault scenic oraz opel mokka - przekazał nam mł. asp. Maciej Duś, zastępca naczelnika wydziału prewencji. - 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Policja ustala dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Kierowcy, uważajcie szczególnie na tym odcinku, ponieważ droga pokryta jest warstwą lodu. 

Plany gminy Łubnice Uchwalono budżet na 2018 r.

Ponad 16,7 mln zł dochodów oraz nieco ponad 17 mln zł wydatków zakłada uchwalony budżet gminy Łubnice na 2018 r. Na wydatki majątkowe wydzielono 1,3 mln zł. Wśród planowanych inwestycji zaplanowano 622 tys. zł na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Dzietrzkowicach, Łubnicach, Wójcinie i budowę sieci kanalizacji na ul. Wieluńskiej w Wójcinie. Na położenie dywanika asfaltowego od ul. Wodnej do ul. Wieluńskiej w Łubnicach zapisano 32 tys. zł. Gmina zamierza dołożyć powiatowi do przebudowy drogi relacji Dzietrzkowice – Kolonia Dzietrzkowice (88 tys. zł – 50% kosztów) oraz odcinka od skrzyżowania w Dzietrzkowicach do skrzyżowania z Brzozówką (362 tys. zł – 25% kosztów). W budżecie ujęto również pozycję dotyczącą budowy chodnika w Dzietrzkowicach (46 tys. zł) oraz udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na powierzchniowe utrwalenie odcinków dróg powiatowych (8 tys. zł).  W ramach funduszu sołeckiego w Dzietrzkowicach ma dojść do remontu sali OSP oraz budowy chodnika na ul. Konopnickiej i Prusa (37 tys. zł), w

Wypadek w Dzietrzkowicach

Poszkodowany trafił do szpitala

Andrzejowie chcą robić chodnik na ul. Wrocławskiej (13 tys. zł), w Kolonii Dzietrzkowice wymienić lampy oświetleniowe przy ul. Poniatowskiego, Obrońców Warszawy, Północnej i Mickiewicza (14 tys. zł), w Ludwinowie wykonać remont dachu sali OSP (20 tys. zł) a w Wójcinie modernizować ul. Kołłątaja oraz Chopina (37 tys. zł). Deficyt w wysokości 303 tys. zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE. 

Mężczyzna wypadł z okna. Nie żyje

Do tragedii doszło 16 stycznia

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie wyjaśniają okoliczności tragicznej śmierci mieszkańca gminy Sokolniki. We wtorek z okna na piętrze jednego z domów w Tyblach wypadł 72-letni mężczyzna i poniósł śmierć na miejscu. Funkcjonariusze wstępnie wykluczyli udział osób trzecich, sprawie przyglądał się również prokurator z Prokuratury Rejonowej w Wieluniu. - Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań - przekazał nam mł. asp. Maciej Duś, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji w KPP.

19 stycznia 2018

www.tugazeta.pl

14 stycznia Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie otrzymało zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów osobowych w Dzietrzkowicach. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy JRG PSP W-ów oraz zastęp straży OSP Dzietrzkowice. - Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody osobowe biorące udział w zdarzeniu. Jedna osoba poszkodowana, kierujący pojazdem, z obrażeniami głowy znajdowała się poza pojazdem - relacjonuje mł. bryg. Dariusz Górecki z PSP w Wieruszowie. - Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu osobie poszkodowanej kwalifikowanej

pierwszej pomocy w postaci (wsparcie psychiczne, założenie kołnierza stabilizującego oraz opatrzeniu ran głowy). Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego przejął osobę poszkodowaną, uznając działania strażaków za prawidłowe. Dalsze czynności polegały na neutralizacji i sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych oraz na rozłączeniu źródła napięcia w pojazdach. Osoba poszkodowana została przewieziona do szpitala.


6

Będą trenować Brat Bulanda jest z nami 30 lat dorosłe życie Jubileusz w Parafii Zesłania Ducha Św.

Mieszkania dla osób niepełnosprawnych

Mieszkania treningowe oraz wspomagane pojawią się latem 2018 r. na terenie Wieruszowa. Projekt dedykowany jest osobom niepełnosprawnym, często nieporadnym życiowo, i wpisuje się w założenia „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Jako początkową lokalizację dla mieszkań wskazywano budynek gminy przy ul. Bursztynowej, jednak Rada Miejska ostatecznie nie zgodziła się na takie rozwiązanie. Miejsca powstaną w jednej z nieruchomości zarządzanej przez powiat przy ul. Waryńskiego. Niepełnosprawni będą się tam uczyć samodzielnego życia.  - Opiekunowie często ze swojej nadgorliwości i nadopiekuńczości nie pozwalają im często realizować niektórych zadań związanych z przyrządzaniem posiłków, sprzątaniem, robieniem zakupów, dysponowaniem własnymi środkami. Oni muszą na własnej skórze przekonać się o tym, że niewłaściwe gospodarowanie kieszonkowym często nie pozwala na zrealizowanie różnych potrzeb – przyznaje prezes Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” Henryka Sokołowska. - Chcemy żeby takie osoby na różne okresy, nie dłuższe jednak niż pół roku, trafiały do mieszkań treningowych, po to żeby poczuć się samodzielnym, żeby za ścianą był oddech asystenta, ale tylko w ramach nadzoru. Mowa o zrobieniu prania, ugotowaniu, zaplanowaniu budżetu, posprzątaniu własnego pokoju. Oni

będą mieli towarzystwo, usiądą do filmu, dyskutowania. Lokatorzy mieszkań treningowych na weekendy będą powracali do swoich domów, wtedy ich rodzice mają mierzyć efekty usamodzielniania. - Pobyty w mieszkaniach treningowych będą różne i zostaną uzależnione od indywidualnych predyspozycji beneficjentów – zaznacza prezes Sokołowska. - Asystenci mają w tym przypadku sugerować, pomagać, ale nie wyręczać.  Piętro budynku zostanie zaadaptowane na mieszkania wspomagane, w których mają przebywać osoby pracujące, jednak często narażone na różne niebezpieczeństwa. - Mamy takie sytuacje gdzie schizofrenik mieszka w towarzystwie alkoholików, osób które często wszczynają awantury, a to na pewno nie służy poprawie zdrowia. Tym ludziom na co dzień jest potrzebny cichy, przyzwoity kąt. Oni posiadają środki aby partycypować w kosztach utrzymania mieszkania – wyjaśnia prezes SIKOS.  Mieszkania powstaną przy współpracy stowarzyszenia, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

30-rocznicę pierwszych ślubów zakonnych świętował w poniedziałek brat Franciszek Bulanda z klasztoru Ojców Paulinów w Wieruszowie. W Sanktuarium Jezusa Pięciorańskiego odprawiono w jego intencji uroczyste nabożeństwo. Brat Franciszek od wielu lat z sukcesami prowadzi chór „Lira”. Grupa uświetnia swoim pięknym śpiewem uroczystości kościelne w parafii Zesłania Ducha Świętego i koncertuje w różnych miejscach Polski a nawet za granicą. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć chórzystów oraz gości, którzy dziękowali paulinowi za wszystko co uczynił dla Wieruszowa i klasztoru przez 30 lat.  dla muzyki, „śpiewać Panu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Są systematyczni, pilni, mamy różne osiągnięcia, występujemy z różnymi orkiestrami, także wszystko kręci się wokół Wieruszowa - mówił uśmiechnięty jubilat.  Brat Franciszek przyznał, że nigdzie się nie wybiera. - Mam obywatelstwo Wieruszowa, przez pomyłkę pani mi napisała w urzędzie, że jestem na pobycie stałym i tak do tej pory to się ciągnie. - Raczej zostanę Franciszkiem. Miałem powołanie na brata i tego się trzymam, jest mi dobrze, moja radość jest w muzyce i śpiewie. To jest mój sposób na świętość.  Brat Bulanda urodził się 2 października 1959 r., profesję wieczystą przyjął 5 września 1993 r. W para- W 1988 r. złożyłem pierwsze śluby zakonne w fii jest również Radnym Domu oraz organistą, jednak Leśniowie - przyznał b. Franciszek. - Dekretem ojca jego oczkiem w głowie zawsze był, jest i będzie chór generała zostałem skierowany do Wieruszowa. Jak „Lira”.  się dowiedziałem, że idę do Wieruszowa to było to Zdjęcia oraz film udostępnił redakcji Maciej Dziędla mnie takie przeżycie, bo była to radość ale też glewski. i strach. Tutaj był wysoki poziom muzyczny i nie A to jeden z występów „Liry” zarejestrowany wiedziałem czy temu podołam, ale jakoś starałem przez naszą redakcję. Już 25 tys. wyświetleń!  się i staram. Już jest 30 lat i chór śpiewa nadal. Są to https://www.youtube.com/watch?v=7YAYmbardzo wspaniali ludzie, którzy poświęcają swój czas plE5M4

Drewno na wagę złota Węglewice

W drewnianym zabytkowym kościele w Węglewicach trwają prace konserwatorskie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Ratunek dla zabytków Dzieła wykonane z drewna są efektem ludzkiej pracy i talentu. Większość z nich powstała w wiekach XVII - XIX i świadczą  w głównej mierze o religijności, czasami również o ambicji i aspiracjach ich fundatorów. Niektóre z nich to unikatowe na europejską skalę dzieła sztuki. Drewniane zabytki są niezwykle kruche i wymagają pilnych prac konserwatorskich. Ich wrogiem jest nie tylko upływ czasu, ale również szkodniki żywiące się drewnem (ksylofagi).  Drewniany kościół w Węglewicach w gminie Galewice został zbudowany ponad 200 lat temu. Od ponad 150 lat, corocznie 6 sierpnia w święto Przemienienia Pańskiego, do Węglewic przybywa piesza pielgrzymka z Wieruszowa. Tradycja tej pielgrzymki wiąże się  z ocaleniem ludności z trwającej blisko 30 lat epidemii cholery.  Pracom konserwatorskim w I etapie projektu poddana została niezwykle bogata polichromia (malowidła ścienne) wykonana przed II wojną światową, prezentująca ciekawe ludowe wzory. W II etapie projektu nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

www.tugazeta.pl

Atrakcje dla turysty Działania w Węglewicach są częścią większego projektu obejmującego zabytkowe kościoły Diecezji Kaliskiej. Zakłada on nie tylko konserwację drewnianych obiektów, ale także ich udostępnienie turystom. Działania promocyjne i informacyjne rozpisane zostały na dwa lata. W ramach projektu powstanie bezpłatna ulotka i przewodnik, funkcjonować będzie strona internetowa i aplikacja na urządzenia mobilne (wszystkie materiały w polskiej i angielskiej wersji językowej), powstaną specjalne materiały edukacyjne dla uczniów. Wnętrza kościołów będzie można zwiedzać wirtualnie. Dofinansowanie z Unii Europejskiej Projekt „Szlakiem zabytkowych kościołów obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu atrakcyjności regionu”  został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej (całkowita wartość projektu wyniosła 10 140 822,74 PLN, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 8 619 699,32 PLN). Beneficjentem projektu jest Diecezja Kaliska.  Podzielony on został na dwa etapy. W I etapie prace realizowane są w 16 kościołach, a w II etapie obejmą kolejnych 7 kościołów

19 stycznia 2018


7

Szczęśliwe dni powrócą do Torzeńca? Wnuk dyplomaty marzy o odbudowie pałacu

Pałac w Torzeńcu na terenie gminy Doruchów przed II Wojną Światową był prawdziwą perełką regionu. Miejsce to szczególnie upodobał sobie Tadeusz Skowroński, polski dyplomata, poseł nadzwyczajny i minister Brazylii w latach 1938 – 1945. Czy po wielu latach zaniedbań uda się choć w niewielkiej części odtworzyć dobrze prosperującą „maszynę”? Tego z pewnością chcieliby mieszkańcy, którzy poznali w niedzielę wnuka dyplomaty, Andre Skowrońskiego.

W Torzeńcu odbyło się spotkanie w sprawie ratowania zabytkowego pałacu. Dziś bardzo zrujnowany, zniszczony pożarem obiekt tylko we wspomnieniach przypomina lata świetności. Pałac został wybudowany w latach 1914 – 1918 przez Jana Turno, który następnie przekazał go w posagu Christinie, pierwszej żonie ministra. Tadeusz Skowroński żył na walizkach, jednak z sentymentem powracał do niewielkiej wsi położonej pomiędzy Kępnem a Wieruszowem. Dowodem jego miłości do majątku jest lektura spisywana dla wnuka „Szczęśliwe dni spędzone w Torzeńcu”. Według relacji, miejsce to przed 1939 r. przynosiło nawet 200 tys. dolarów w ciągu roku. Działało tutaj prężne gospodarstwo połączone ze stawami rybnymi. Wnuk chce do Polski   Pałac sukcesywnie był degradowany poprzez działalność Państwowego Gospodarstwa Rolnego i późniejszych dzierżawców. Niedawno doszło tam do pożaru, który doprowadził budynek do ruiny. Niedawno pojawił się jednak cień nadziei na odbudowanie miejsca oraz nadania mu kolejnego życia. Chce tego dokonać wnuk Skowrońskiego oraz stowarzyszenie „Socjum Kępno i okolice”. - On tak naprawdę sam odnalazł nas – zdradza Mateusz Olejniczak. - Pewnego dnia zadzwonili do mnie z gminy i przekazali, że jest taki pan Skowroński, który chciałby się spotkać z nami oraz porozmawiać. W

gminie wiedzieli, że nasze stowarzyszenie posiada wiele informacji. Nawiązaliśmy kontakt z Andre, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy, zaprzyjaźniliśmy się i działamy. On jest zakochany w Torzeńcu, w Polsce. Andre mówi, że jest to niezwykły kraj, dla niego egzotyczny, choć dla nas mogą to być dziwne słowa. On jest zakochany przede wszystkim w mieszkańcach i chciałby sam tutaj zamieszkać. Powrót wnuka Skowrońskiego, który faktycznie chce na stałe opuścić Brazylię, rozbudza apetyty związane z odbudową pałacu. Powstał już nawet

19 stycznia 2018

komitet popierający tę inicjatywę. - Marzenie jest wielkie i przede wszystkim długoletnie – podkreśla poseł Bożena Henczyca, która wspiera i kibicuje wnukowi dyplomaty. - Będzie to trudne, ale wierzymy że to się uda. Trudno dziś mówić o konkretach, ponieważ mamy za sobą pierwsze oficjalne spotkanie w tej sprawie, początkujące było w sierpniu na terenie mojego biura, kiedy spotkaliśmy się z Andre, Sebastianem i Mateuszem z „Socjum”. Potem on wyjechał i wrócił dwa dni przed Sylwestrem. To są raptem dwa tygodnie, gdzie udało nam się już być w Ministerstwie Kultury w Warszawie. Rozpoznajemy temat, próbujemy dowiedzieć się jak najwięcej, bardzo chcielibyśmy żeby ten dworek został odrestaurowany i póki co związaliśmy nawet nie stowarzyszenie tylko po prostu komitet ds. ocalenia dworku w Torzeńcu, żeby jakiś podmiot mógł reprezentować i prowadzić działania. Moja postać na pewno się przyda, chociażby żeby ułatwić kontakty z instytucjami, które mogłyby zostać zainteresowane stworzeniem tutaj muzeum.  Kości zostały rzucone  Nie są to opowieści, które można włożyć między bajki. Już trwają rozmowy o sprowadzeniu mebli oraz eksponatów, które minister Skowroński zabrał ze sobą do Brazylii. Wszystkie rzeczy, jeśli uda się dojść do porozumienia, do czasu odbudowania pałacu miałyby trafić do któregoś z polskich muzeów. Wnuk dyplomaty 14 stycznia spotkał się z mieszkańcami Torzeńca i deklarował swoje zainteresowanie majątkiem. W pierwszej kolejności należy doprowadzić do wyprostowania prawa własności, ponieważ pałacem oraz otaczającymi go gruntami zarządza skarb państwa. - Moim marzeniem jest powrót do Polski i robienie wszystkiego, by ocalić pamięć o moim dziadku oraz ojcu – powiedział nam Andre Skowroński. - Głównym zadaniem będzie renowacja Torzeńca i ocalenie jego historycznej wartości. Ten obiekt może być ciekawą atrakcją i nauką dla studentów dyplomacji . Moim marzeniem jest również to aby był rozpoznawany nie tylko Wielkopolsce ale i całym kraju. Wierzę w moc ludzi, wierzę w moc tej miejscowości.   Czy się uda? Poseł Henczyca przestrzega jednak przed hurraoptymizmem. - To są pewnie sprawy wieloletnie, nie zawsze zakończone sukcesem. Andre bardzo wytrwale do tego dąży i jeżeli będzie miał tutaj w Polsce wielu ludzi wokół siebie to mam nadzieję, że po kilku latach uda się to zrealizować.  Pałac dawniej otaczał piękny park, w którym na pierwszy plan wybijał się 400-letni dąb. Znaleźć tam można było 20 odmian jabłoni, śliw i czereśni. Tuż przy owczarni rosły brzoskwinie, morele i winogrono. Przy majątku działała strzelnica, bażanciarnia, mały ogród zoologiczny. Tadeusz Skowroński kochał Torzeniec, jego wnuk, Andre, też już to czuje.  Patryk Hodera

www.tugazeta.pl


8

OSP Pieczyska idzie za ciosem Walne zebranie sprawozdawcze za 2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach dokonała podsumowania 2017 r. Zarząd jednomyślnie otrzymał absolutorium. Z aprobatą spotkał się również plan działalności. Ochotników z Pieczysk można stawiać za wzór. Tak twierdzili zaproszeni goście, którzy nie szczędzili ciepłych słów wobec aktywnego zarządu. Druhowie, przy współpracy z Radą Sołecką, oraz mieszkańcami, prowadzili dalsze prace remontowe związane z termomodernizacją, w ostatnim czasie udało się również zmienić oblicze remizy. Wszystkie działania były możliwe dzięki dialogowi i transparentności działań. Miniony rok to również pasmo sukcesów

związanych z konkursami o tematyce pożarowej. Realizacja wielu przedsięwzięć nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie rzeczowe i finansowe wielu osób i firm, zarówno w formie 1% jak i dobrowolnych wpłat a także gminy Wieruszów i przychylności burmistrza - mówił prezes OSP Mirosław Gabas. - Dużym wsparciem finansowym dla naszych działań są od wielu lat środki funduszu sołeckiego, które dzięki akceptacji mieszkańców Pieczysk przeznaczane są na cele związane z modernizacją obiektu. Dziękuję za zrozumienie potrzeb i okazaną życzliwość.

Jak doliczyli się strażacy, osoby tworzące OSP w Pieczyskach przepracowały na rzecz jednostki ponad 600 godzin. - Decyzje o poświęceniu czasu wolnego na pracę społeczną nie są we współczesnym świecie popularne, dlatego też szczególne podziękowania kieruję do wszystkich, dla których misja modernizacji naszej jednostki i jej wizerunku jest ważnym celem - dodał prezes Gabas. Za zrozumienie potrzeb OSP oraz wzorową współpracę pamiątkowe statuetki przyznano dla RBS w Lututowie, firmie OLIMP-JADA, Zakładowi Remontowo-Budowlanemu Aliny Malik, firmie „Wojtex” Marcina Skupnia, zakładowi Mariana Grzesiaka, Zbi-

gniewa Mazurkiewicza, Romana Sodomskiego, firmie „Marbut” Mariana Wojnarowskiego, „Olmarbut” Grzegorza Kika, kawiarni „Zacisze” Edyty Wróbel.  Podczas walnego zebrania poruszono temat próby rozpoczęcia poszukiwania programów oraz środków na zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego, który idealnie wkomponowałby się w wyremontowaną remizę. Goszczący u strażaków burmistrz Rafał Przybył powiedział, że niczego nie może obiecać, jednak będzie miał tę sprawę na uwadze i gdy tylko pojawią się możliwości, podejmie inicjatywę. 

Młodzi radni zakończyli kadencję

WIERUSZÓW

12 stycznia odbyła się uroczysta, ostatnia w obecnej kadencji, sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie. Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia terminu wyborów do kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie. Termin wyborów ustalono na 22 lutego 2018 r. Kolejnym punktem było ustalenie terminu i rozdzielenie środków finansowych na działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie w 2018 r. Do dyspozycji MRM

w tym roku posiada 20.000 zł. Radni postanowili zorganizować i rozdzielić środki w następujący sposób: współudział w organizacji Dnia Dziecka z Urzędem Miejskim i Wieruszowskim Domem Kultury (czerwiec/ 1.000zł), dofinansowanie organizacji warsztatów dziennikarskich (lutyczerwiec/ 2.000zł), współudział w organizacji majówki z Wieruszowskim Domem Kultury maj/ 7.500zł), dzień spania w miejscach publicznych (maj/czerwiec/ 300zł), dyskoteka na lodowisku (luty/ 1.500zł), organizacja turnieju piłki nożnej (lipiec/sierpień/ 200zł), organizacja „festiwalu kolorów” (maj/czerwiec/6.000zł), rezerwa 1.000zł. Uchwałą Nr XI/3/18 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 12 stycznia 2018r. wprowadzono System Identyfikacji Wizualnej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie. Radni przedstawili sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej za 2016 i 2017 r. Wszyscy radni otrzymali z rąk burmistrza i przewodniPrzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej – Michał czącego Rady Miejskiej w Wieruszowie podziękowania za Marchwiak podziękował Radnym MRM za kończącą się pracę w pierwszej w historii Gminy Wieruszów kadencji dwuletnią kadencję oraz burmistrzowi i przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieruszowie. Rady Miejskiej w Wieruszowie za współpracę w mijającej źródło: wieruszow.pl kadencji.

www.tugazeta.pl

19 stycznia 2018


26. Finał WOŚP w powiecie Wieruszów - Sokolniki

Powiat wieruszowski aktywnie i z sukcesem włączył się w pomaganie razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W tym roku cała Polska kwestowała już po raz 26. Zbiórki najprężniej prowadzono w Wieruszowie oraz Sokolnikach. Za wdrożenie, organizację oraz ostateczny kształt sztabów odpowiadały Wiesława Opacka oraz Zofia Siwik. Sztab pracujący przy Wieruszowskim Domu Kultury zebrał ponad 62 tys. zł, było to o 12 tys. zł więcej niż przed rokiem. Rekord udało się pobić Sokolnikom, które uzbierały prawie 23 tys. zł. Tym razem finał nie odbył się w Czastarach. Stało się tak ze względu na prowadzone prace remontowe na terenie Gminnego Ośrodka Kultury. Nie oznacza to jednak, że nie było tam wolontariuszy. Sztab pod kierownictwem Jarosława Kubackiego uzbierał 6 tys. zł. WOŚP grała również przy GOK-u w Galewicach. Na terenie tej gminy uzbierano ponad 9 tys. zł.

19 stycznia 2018

W WDK oraz GOKSIT w Sokolnikach odbywały się głośne i kolorowe Finały. Szefowe sztabów, wspierane przez wielu ludzi o wielkich sercach, postarały się o ciekawe rzeczy na licytacje. Na scenie nie zabrakło występów lokalnych wykonawców i tradycyjnego „światełka do nieba”. Po raz kolejny Publiczne Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach przyłączyło się do 26. Finału. Wolontariusze z klas III gimnazjum z nauczycielami oraz przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z Łubnic, Wójcina, Dzietrzkowic i Ludwinowa kwestowali w różnych miejscowościach. Sztab wolontariuszy zebrał prawie 9 tys. zł. Młodzież Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie jak zwykle, od wielu już lat, przystąpiła z „wielkim sercem” do akcji. Na terenie szkoły w piątek odbyła się pierwsza zbiórka do puszek WOŚP, natomiast 14 stycznia wolontariusze ruszyli na ulice Lututowa. Udało się zebrać prawie 4 tys. zł i „trochę” obcej waluty.

www.tugazeta.pl

9


10

GOK z Galewic Kiedyś rozrywka, teraz infrastruktura dziękuje za WOŚP Rozmowa z wójtem gminy Sokolniki

Mail do redakcji

GMINNY OŚRODEK KULTURY W GALEWICACH informuje, że podczas 26. Finału WOŚP na terenie gminy Galewice zebrano kwotę 9.288.09 zł oraz 4,68 euro. Organizatorzy serdecznie dziękują kwestującym wolontariuszom z Gimnazjum J.P II w Galewicach, dyrektorom, nauczycielom i uczniom Gimnazjum w Galewi-

cach, Szkół Podstawowych w Galewicach, w Niwiskach, w Osieku, w Ostrówku, w Biadaszkach, w Węglewicach oraz Gminnemu Przedszkolu w Galewicach za pomoc w organizacji zbiórki a przede wszystkim mieszkańcom Gminy Galewice za hojność i okazaną życzliwość.

Mundialito również dla Wieruszowa

Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Woj. Łódzkiego W Zduńskiej Woli marsza- dowisk, odkrywanie nowych talenłek Witold Stępień wziął udział tów piłkarskich, dobra zabawa, a w lekcji wychowania fizyczne- przede wszystkim nauka zasad fair go w Szkole Podstawowej nr 7., play - powiedział Witold Stępień. gdzie wręczył Certyfikat Budżetu Turniej rozpocznie się w maju Obywatelskiego Samorządu Wo- 2018 roku. Młodzi piłkarze mejewództwa Łódzkiego Markowi cze będą rozgrywać na boiskach: Lorencowi nauczycielowi wf-u Konstantynowa Łódzkiego, Paza projekt Mundialito. bianic, Uniejowa, Aleksandrowa Będzie to turniej piłki nożnej, w Łódzkiego, Wieruszowa, Pajęczna, którym wezmą udział dziewczynki Zduńskiej Woli i Sieradza. W każi chłopcy z regionu zachodniego dym mieście wystąpi przynajmniej woj. łódzkiego. 16 drużyn, a do finałów awansują - Ważną dla nas sprawą jest cztery najlepsze ekipy z każdej rozwój ducha sportu wśród dzieci grupy. Wielkie finały odbędą się w i młodzieży poprzez takie inicja- czerwcu w Aleksandrowie Łództywy sportowe, w których celem kim i Konstantynowie Łódzkim. jest aktywizacja i integracja śrofot. Urząd Marszałkowski

Gdy inne gminy inwestowały w rozwój kanalizacji, Sokolniki stawiały na rozrywkę. Teraz trzeba uzbroić miejscowości w odpowiednią infrastrukturę, co generuje spore koszty. Między innymi o tym z wójtem Sylwestrem Skrzypkiem rozmawiał Patryk Hodera. Niedawno Rada Gminy, po pańskiej rekomendacji, uchwaliła budżet na 2018 r. Proszę zdradzić nam najważniejsze plany na nadchodzący okres.  ►Chcielibyśmy wykorzystać środki, które otrzymaliśmy z PROW-u na realizację kanalizacji. To około 2 mln zł. Zaczynamy to duże przedsięwzięcie, warte około 10 mln zł, z tym że rozłożymy je prawdopodobnie na 2 lata. W tej chwili trwają przygotowania do procedury przetargowej. Z budową kanalizacji w Sokolnikach chcemy ruszyć na wiosnę. Ogólnie w budżecie na 2018 r. tych inwestycji jest dość sporo, bo tam jest kwota około 8 mln zł. Mamy jeszcze do zrealizowania zaległą drogę, na którą również pozyskaliśmy dofinansowanie z PROW-u. To odcinek łączący Borki z Pichlicami. Będzie również droga relacji Ochędzyn – Niwiska, której realizacja padła w ubiegłym roku. Będziemy aplikowali o środki do marszałka, ale w sumie bez względu na ich wielkość to ten odcinek chcemy w tym roku zrobić.  Tam był problem z wykonawcą, który zszedł z placu budowy?   ►Po przetargu wydawało się, że ta droga zostanie zrealizowana, to dość prosta robota. Chyba ceny podskoczyły w górę i wykonawca co chwilę domagał się czegoś nowego. Nie było nas stać żeby dokładać, tym bardziej że było to skalkulowane w przygotowanych kosztorysach. Jakość wykonania również pozostawiała wiele do życzenia. Inspektor zgłaszał nam uwagi, dlatego pożegnaliśmy się z wykonawcą.  Jeszcze kilka lat temu co chwilę było słychać, że Sokolniki muszą oszczędzać. W ostatnim rankingu gmina posiada najlepszą sytuację, jeśli chodzi o powiat wieruszowski.   ►W tamtym rozdaniu unijnym, z racji programu naprawczego, nie mogliśmy skorzystać z oferowanych środków. Obwarowania były dość surowe, nie mogliśmy dokonywać dodatkowego zadłużenia. Jak podejmowałem urząd to było około 6 mln zł na minusie i sięgaliśmy granicznych 60%, co stawało się bardzo niebezpieczne. Program zakładał to żeby skorzystać z nowej perspektywy unijnej. W tej chwili z tymi pieniędzmi znowu nie jest tak wesoło, natomiast udało się już zdobyć dofinansowanie do kanalizacji, drogi, liczymy jeszcze na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tej chwili trwają tam ustalenia na co środki będą przeznaczane. W budżecie tego roku już wykazujemy deficyt i będziemy musieli wspomagać się kredytem i to nie jest tak, że gmina Sokolniki będzie bez zobowiązań. Jeżeli chcemy budować kanalizację, robić poważne inwestycje, to musimy się w jakiś sposób zadłużyć, ale chciałbym żeby to zadłużenie

było zrównoważone, żeby nie było takiej sytuacji jak kiedyś. Niedawno wypowiedział się pan, że kilka lat temu zamiast inwestować w infrastrukturę postawiono na rozrywkę.  ►Być może zależało to od dostępności środków akurat na takie cele. Patrząc na pozostałe gminy w powiecie wieruszowskim, choćby Wieruszów, Łubnice, tam zbudowano kanalizację w momencie kiedy myśmy budowali lodowisko. Czy to było potrzebne? Moim zdaniem pewne inwestycje powinny być tworzone w samym Wieruszowie bądź w jego obrębie i jako powiat powinniśmy może nawet dokładać się do tego. Nie sądzę, że w każdej gminie jest potrzebne lodowisko czy basen. To już jest przesada. Można zorganizować transport, postarać się o tańsze bilety i niekoniecznie ta infrastruktura musi być wciskana w Ochędzyn. Przypomnę, że w tamtym czasie był problem z samym parkowaniem w samym Ochędzynie. Do tej atrakcji cały czas trzeba było dokładać.   Co będziecie realizować w tym roku w Walichnowach?  ►Jeden z budynków chcielibyśmy zaadaptować na Dzienny Punkt Seniora. To inicjatywa radnych z tamtej miejscowości. Jest przygotowany projekt, już w zeszłym roku był ogłoszony przetarg, ale nie udało się znaleźć wykonawcy. W tej chwili zadanie podwieszono na naszej stronie, dlatego zachęcam chętnych do zgłaszania się. Pierwszy etap dotyczy dachu oraz elementów związanych stricte z budowlanką, natomiast w kolejnych etapach będziemy chcieli doposażyć budynek w środku. Jeżeli mówimy o Walichnowach, rzutem na taśmę zrealizowaliśmy plac zabaw, kwestia posiania trawy wiosną i można powiedzieć, że dzieciaki będą mogły fajnie spędzać czas. Plac znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie boiska.  Jakie ma pan obawy związane ze wszystkimi inwestycjami?  ►Nigdy nie mam pewności, kiedy przedkładam radzie jakieś propozycje, czy starczy środków na zadanie, zgodnie z zapisanymi punktami w kosztorysach. Trudno jest rozstrzygnąć przetarg i wiecznie dokładać do jakiejś inwestycji, bo nagle coś wychodzi. Jeżeli nad czymś, nad realizacją drogi, jest odpowiedni nadzór to ona powinna służyć przez wiele lat. 

Za życiem w Wieruszowie

Pomoc w PPP

Powiat Wieruszowski podpisał porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieruszowie zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach tego programu Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieruszowie będzie od stycznia 2018 r. do grudnia 2021 r. realizować zadania

www.tugazeta.pl

wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu wieruszowskiego. - Dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole mogą otrzymać wsparcie w postaci zajęć ze specjalistą: pedagogiem, logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność lub zagrożenie

niepełnosprawnością. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu z poradnią osobiście lub pod numerem telefonu: 62 7841295 - poinformowało Starostwo Powiatowe.

19 stycznia 2018


Co w kulturze? Rozmowa z dyrektorem WDK

Planujemy koncerty dedykowane dla młodzieży, koncerty rockowe, pojawi się także propozycja jazzu, muzyki poważnej, być może operetki lub musicalu – takie m.in. wydarzenia w 2018 r. będzie proponował Wieruszowski Dom Kultury. Rozmawialiśmy z dyrektorem placówki, Bogusławem Kurzyńskim. Na co możemy liczyć w nadchodzących miesiącach?  ►Ten rok będzie obfitował w bardzo wiele wydarzeń, bo jest 650-lecie Wieruszowa oraz 100-lecie odzyskania niepodległości. W kalendarzu wydarzeń muszą pojawić się dodatkowe, różnego rodzaju punkty, które będą realizowane przed WDK we współpracy z gminą oraz innymi jednostkami. Kalendarz jest naprawdę bogaty i mamy nadzieję, że zadowoli mieszkańców, ich gusta, i zechcą przyjść oraz świętować razem z nami.  Najważniejsze aby udało się państwu zachęcić jak najwięcej osób do uczestnictwa w tych wydarzeniach.   ►Z pewnością trzeba tak przygotować program, żeby spełnił i zadowolił różne gusta. Jest jasne, że nie wszyscy mieszkańcy przychodzą na każde wydarzenie, jest wręcz odwrotnie bo przychodzi ich wciąż za mało. Staramy się dopasować różne wydarzenia, repertuar, żeby zachęcać różne grupy, tak więc, jeśli chodzi o muzykę, będzie disco polo, potańcówki przy samolocie, te które w ubiegłym roku cieszyły się powodzeniem. Planujemy koncerty dedykowane dla młodzieży, koncerty rockowe, pojawi się także propozycja jazzu, muzyki poważnej, być może operetki lub musicalu. Ucieszeni pozytywnymi głosami po występie Grohman Orchestry postanowiliśmy zaprosić ją jeszcze raz. Orkiestra pojawi się w miesiącach letnich. Planujemy jakiś spektakl teatralny, warsztaty dla młodzieży, plener malarski, liczne wystawy w galerii.  Powróćmy do codziennej działalności WDK. Jakie warsztaty, według pana obserwacji, cieszą się największym powodzeniem? ►W ferie chcemy zaprezentować młodzieży pożyteczne zajęcia, które pozwolą ciekawie spędzić ten czas, rozwinąć jakieś umiejętności i być może zachęcić do działalności w kolejnych miesiącach. Będą to warsztaty ceramiczne prowadzone dla 2 grup, jest już spore zainteresowanie. Dla starszej młodzieży zaproponujemy warsztaty dziennikarskie, także odbędą się warsztaty rycerskie. Nieco później, 1 czerwca, w Wieruszowie pojawi się wioska rycer-

ska z atrakcjami dedykowanymi dzieciom. Warsztaty rycerskie będą 3-godzinnym spotkaniem z rycerzami, z omówieniem czym oni się zajmowali, będą jakieś małe pokazy, wystrzały z armaty. Myślę, że będzie to bardzo atrakcyjna forma. Dla dzieci i młodzieży oferujemy warsztaty z robotyki, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Grupy na ferie już są prawie pełne. W planach jest pokaz magii i różnych sztuczek, wycieczka do figloraju. Rada Miejska rzutem na taśmę przekazała wam pod koniec 2017 r. pieniądze z obciętej wcześniej dotacji. Przypomnijmy co udało się już zrobić za te środki?  ►Dotacja celowa w wysokości 100 tys. zł była przeznaczona na zakup sprzętu do zajęć z robotyki – zestawów laptopów oraz lego. Kolejnym celem było doposażenie studia radiowego. Dzięki zakupionemu sprzętowi może być prowadzona bardziej profesjonalna transmisja na żywo, można będzie także dokonywać nagrań. Przygotowujemy projekt do którego zaprosimy dzieci do nagrywania słuchowisk radiowych. Te zakupy, mam nadzieję, będą bardzo dobrze wykorzystane. Pieniądze były przeznaczone na naprawę instalacji elektrycznej przy scenie i jej doposażenie. Chcemy bardziej profesjonalnie służyć państwu przy różnych wydarzeniach artystycznych. W zasadzie cała sala widowiskowa powinna ulec całkowitej modernizacji, ale to są duże środki na które będzie składany wniosek. Ostatnia część tych pieniędzy jest przeznaczana na remont pomieszczeń gdzie kiedyś była kawiarnia. To jest to pomieszczenie przylegające do sali widowiskowej. Wszystkie prace zlecone właściwie zostały już wykonane, pozostała jeszcze część, która dotyczy naszego pracownika – pomalowanie ścian, przygotowanie do ostatecznego odbioru.   Rozmawiał Patryk Hodera

Zaproszenie BPGS w Sokolnikach

19 stycznia 2018

Mistrzostwa Szachowe w Niwiskach

Relacja ze szkolnej rywalizacji

Kobiety naszego powiatu Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki we współpracy z Gminą Sokolniki i Powiatem Wieruszowskim serdecznie zapraszają młodzież do udziału w III edycji Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Książkomaniacy Na Start!”. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i uzyskania przez polskie kobiety praw wyborczych tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Kobiety, które zmieniają świat wokół nas”. Celem konkursu jest stworzenie wystawy ukazującej kobiety naszego powiatu, która mogłaby być prezentowana później w poszczególnych bibliotekach gminnych. Finał konkursu zaplanowany jest na dzień 8 marca 2018 r. w Sokolnikach. Gościem specjalnym młodzieży i jurorem będzie dziennikarka, felietonistka,

11

reporterka, wokalistka, popularyzatorka czytelnictwa i pisarka Pani Anna Dziewit-Meller. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne w siedzibach bibliotek publicznych oraz na stronach: www.sokolniki.naszabiblioteka.com i www.sokolniki.pl Zapraszamy! BPGS

www.tugazeta.pl

12 stycznia Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Niwiskach i Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach zorganizowali Mistrzostwa Szachowe. Sędziowanie komputerowe na dystansie siedmiu rund. O kolejności decydowały punkty, następnie punkty małe, czyli suma punków zdobytych przez przeciwników z pominięciem wyników skrajnych. Najpierw były zapisy. Przypomnienie zasad rozgrywek i parowanie. Rozgrywki były zacięte. Nie brakło pomyłek, niespodzianek i zwycięstw w ostatnich sekundach obowiązującego czasu.   Wyniki współzawodnictwa po siedmiu rundach Młodzicy: Mieszła Hubert   Mora Paweł   Konat Michał   Narożny Kacper   Młodziczki: Janik Patrycja

Rejman Julia Syguła Wiktoria Zawada Klaudia     Orlicy: Smolis Maja   Sadowa Kasia   Nowak Ola   Jarczak Wiktoria   Orliczki:   Sopel Konrad   Wyder Kacper   Mieszała Oskar   Mieszała Wiktor   Nagrody i upominki zakupiono ze środków Samorządu Gminy Galewice. Okolicznościowe dyplomy przygotowali nauczyciele szkoły.  Aktu dekoracji medalami i wręczenia nagród dokonały wspólnie dyrektor GOK w Galewicach Irena Janiaczyk i dyrektor Szkoły Podstawowej w Niwiskach Grażyna Szczecińska. Sędziowanie, zdjęcia i relacja: Wacław Zabłocki. 


12

Kliniki ze szpitala nie będzie Rozmowa z prezes PCM

Praca w Wieruszowie jest sukcesem i to, że szpital funkcjonuje, bo był skazany na zamknięcie. Jak tutaj przyszłam mówiono że „umieralnię należy zamknąć” - przyznaje po 10 latach funkcjonowania spółki prezes Powiatowego Centrum Medycznego Eunika Adamus. Z szefową szpitala rozmawiał Patryk Hodera.  Miniony rok upływał u państwa pod znakiem różnych remontów i dostosowywania budynków do wymogów przeciwpożarowych. Co udało się zrobić?  ● Mamy zakończoną inwestycję pn. „bezpieczeństwo przeciwpożarowe”, są już wszystkie odbiory, z czego się bardzo cieszę. Od 10 lat, tak długo jak tutaj jestem, staramy się dostosować szpital do wymagań sanepidu  i każdego roku robimy coś, co jest związane z wymogami rozporządzenia. Te prace będą trwały również w kolejnych miesiącach, dotyczą oddziału internistycznego, gdzie musieliśmy zrobić izolatkę, wymianę okablowania, łazienki dla niepełnosprawnych, malowanie. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, szczególnie personel medyczny i pacjenci, ponieważ te prace trwają a działalność musi być prowadzona.  Jak wyglądał 2017 r. od strony medycznej. Szpital ją rozwijał czy może zawężał?  ● Od kilku lat NFZ i Ministerstwo Zdrowia prowadzą taką politykę, że to co jest pozostaje, ale nie udaje się pozyskać niczego nowego. Umowy, które trwają już od jakiegoś czasu, są tylko aneksowane każdego roku. Zawsze otrzymujemy większą ilość pieniędzy oraz punktów, w związku z czym możemy przyjąć więcej pacjentów, bo są „nadwykonania”. Od 1 października jesteśmy w sieci szpitali. U nas są to 2 oddziały: pediatryczny oraz internistyczny i 4 poradnie specjalistyczne: pulmonologiczna, dermatologiczna, diabetologiczna i neurologiczna. Wszystkie pozostałe oddziały i poradnie funkcjonują na zasadzie konkursu ofert. Na okres 4 lat mamy umowy na Zakład Opiekuńczo – Lecznicy, hospicjum, lekarską rehabilitację. Sądzę, że niebawem otrzymamy większą ilość pieniędzy, ponieważ nie zdarzyło się tak żebyśmy nie zrobili i były „niedokonania”. Od 4 – 5 lat udało nam się zdobyć zaufanie pacjentów nie tylko z powiatu wieruszowskiego ale szczególnie też z Wielunia i Kępna, którzy leczą się u nas w poradniach specjalistycznych. Bardzo dobrą opinią cieszy się pracownia endoskopii, gdzie wykonujemy kolonoskopię i gastroskopię dla 6 powiatów. Bardzo dobrą opinią

cieszy się rehabilitacja no i również ortopedia, gdzie do lekarza przyjeżdżają pacjenci z kilku województw.   Ale żeby nie było tak kolorowo to podpowiem, że pacjenci skarżą się na zachowanie niektórych lekarzy podczas udzielania tzw. nocnej pomocy lekarskiej. Niektórzy z nich są źli, bo muszą przerwać sobie dobrze opłacany sen.  ● Jako takich skarg nie miałam, natomiast różne głosy docierały do mnie od personelu. Wskazywano, że pacjenci byli niezadowoleni głównie z tego powodu że muszą czekać np. godzinę czy jeszcze dłużej. Na nocną pomoc i świąteczną często trafiają pacjenci, którzy nie chcą czekać u lekarza rodzinnego lub się spieszą, co jest zrozumiałe, bo wszyscy chcielibyśmy być bardzo szybko obsłużeni. Często wynika to również z tego że pacjenci nie wiedzą jak z tej pomocy można korzystać. A jest to w szczególnych przypadkach, nie dlatego że się chorowało od 4 dni i chce się iść do lekarza w sobotę czy niedzielę, tylko to są szczególne okoliczności. Zamówiliśmy nawet specjalną tablicę, z której można dowiedzieć się o uzasadnionych sytuacjach. Wiem, że może to budzić również pewne zdenerwowanie ze strony lekarzy. Jeśli takie głosy docierają, a czasami docierają, bo lekarz powie 2 słowa za dużo, to z takimi osobami najpierw rozmawia kierownik pogotowia, dyrektor medyczny a na końcu oczywiście ja. Lekarze też są ludźmi i czasami mogą być zdenerwowani, co nie upoważnia ich oczywiście do tego żeby artykułować w stronę pacjentów jakieś uwagi.    Radni PiS uważają, że szpital nie rozwija swojej działalności. Od wielu lat przekazują te uwagi na kolejnych sesjach. Co ma pani na swoją obronę?  ● To sformułowanie jest złośliwe. Kiedyś, za poprzedniej kadencji, było stałe określenie o tym że nie dywersyfikujemy swojej działalności. W odniesieniu do szpitala jest to bardzo błędne określenie, ponieważ nie ja mogę decydować co będzie w tym szpitalu, tylko decyduje Ministerstwo Zdrowia a szczególnie NFZ. Nic nowego nie da się zrobić, nie ma pomieszczeń, nikt nie da pieniędzy. Szkoda że radni z PIS-u nie wpadną na pomysł o wybudowaniu czegoś. Szpital jest od leczenia, ja już się przestałam tym przejmować. Dla mnie takie sformułowanie jest złośliwe. Istotne jest, że odbudowaliśmy opinię o szpitalu. Oczywiście, zawsze znajdą się złośliwi ludzie i nie dogodzimy wszystkim. Przez 10 lat zwiększyliśmy działalność o 5 nowych poradni, których nigdy tutaj nie było. Liczba pacjentów została zwiększona 3-krotnie. Kliniki nigdy tutaj nie będzie, bo nie ma takiej potrzeby. Mamy w kraju szpitale powiatowe, wojewódzkie i kliniki. W szpitalu powiatowym jest to co jest i takie są decyzje, wojewódzkie placówki specjalizują się w czymś innym a w klinice jest szereg oddziałów. Wszyscy dyrektorzy borykamy się z problemem kadry lekarskiej, i nawet jeśli szpital ma ochotę mieć 3 nowe oddziały to nie znajdzie lekarzy, ma takiej możliwości. Nie powiem że wszyscy wy-

www.tugazeta.pl

jeżdżają, bo urosło to już do jakiegoś mitu, ale sporo osób idzie pracować do POZ gdzie jest lżej i lepiej płacą. My, na szczęście, jeszcze nie mamy problemów z pielęgniarkami, ale są szpitale gdzie jest jedna osoba na 50 pacjentów i to jest dramat.   Szpital na zasadach spółki prawa handlowego działa już od 10 lat. Co zaliczy pani do sukcesów a co uznać należy za porażkę?   ● Praca w Wieruszowie jest sukcesem i to że szpital funkcjonuje, bo był skazany na zamknięcie. Jak tutaj przyszłam mówiono, że „umieralnię należy zamknąć”. Mamy świetną kadrę lekarsko - pielęgniarską, pracowników obsługi oraz administracji. Uważam, że jest w tej chwili taki skład, na który można liczyć. Oni realizują moje szalone pomysły związane z remontami, ubieganiem się o jakość. Sukcesem jest również uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego. Chodzi o prowadzenie dokumentacji i jakości w odpowiednim tego słowa znaczeniu. Jeśli chodzi o epidemiologię to również jest to mój konik. Do sukcesów zaliczę dostosowanie szpitala do wymogów przeciwpożarowych oraz sanepidu. Każdy dzień jest sukcesem, a porażki? Chyba ich nie ma.    Mieszkańcy bardzo płakali nad likwidacją ginekologii... ● To byłoby porażką gdyby ginekologia do dziś funkcjonowała, bo pewnie nie byłoby w ogóle szpitala. Ten oddział generował ogromne straty, rocznie było to 800 tys. zł. Tego nikt by nigdy nie pokrył. Porodów było mało, około 200 w roku. Żeby oddział mógł się utrzymać musi być ich ponad 1000. W pobliżu mamy Kępno i Wieluń, wiele mam rodzi w Ostrzeszowie. My w miejsce ginekologii mamy rozszerzony ZOL, bo jest wielu pacjentów i kolejka, i jest też chirurgia jednego dnia, która też spełnia swoje zadania, jeśli chodzi o pomoc pacjentom z urazami kolana, wiązadeł czy problemami z ręką.    Jak ocenia pani współpracę z WOŚP? ● My korzystamy z fundacji Owsiaka od lat. Jakiś czas była przerwa, ponieważ wtedy była wątpliwość kwestii spółka – szpital, SPZOZ. To zostało rozwiane. Od 2 lat mamy świetnie wyposażony ZOL w sprzęt Owsiaka. To jest wysokiej jakości i klasy sprzęt. Jestem w kontakcie z fundacją – dzwonię, dziękuję, mówię co jest potrzebne i dopytuję kiedy będą kolejne przetargi. Za ubiegłoroczną zbiórkę mamy otrzymać łóżka oraz sprzęt potrzebny do pediatrii. Jestem bardzo zadowolona z WOŚP. My z tego korzystamy i bardzo to doceniamy!  

19 stycznia 2018


13

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Młodzicy najlepsi! Rywalizacja drużynowa

12.01. w Sali Gimnastycznej ZSP im St. Staszica w Wieruszowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w Drużynowym Tenisie Stołowym w kategorii chłopców i dziewcząt w ramach Igrzysk Dzieci. W zawodach uczestniczyło tylko 6 drużyn,  trzy drużyny chłopców i trzy drużyny dziewcząt, w tym cztery drużyny z Gminy Wieruszów, które awansowały z zawodów gminnych. Wyniki rywalizacji Chłopcy I miejsce – SP 2 Wieruszów  (Sobczak Kacper , Wilk Hubert) II miejsce – SP Wójcin (Chrzan Tobiasz, Pazek Samuel) III miejsce – SP Teklinów  (Wiejalis Tobiasz , Zarych Kacper, Juszczak Mateusz) Dziewczęta I miejsce – SP 2 Wieruszów  ( Skwarek Julia, Rabiega Natalia) II miejsce – SP Pieczyska (Dąbik Małgorzata, Kałmuk Karolina, Kik Martyna)  III miejsce – SP Wójcin (Gołębiowska Natalia , Górka Anna) Gratulujemy zwycięskim drużynom i życzymy sukcesów w dalszej rywalizacji. Dwie pierwsze drużyny w kategorii chłopców SP 2 Wieruszów i SP Wójcin oraz dwie pierwsze

GKS CZASTARY

drużyny w kategorii dziewcząt SP 2 Wieruszów i SP Pieczyska będą reprezentowały nasz powiat w zawodach półfinałowych. Organizatorem zawodów półfinałowych w Drużynowym Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Dzieci, - chłopców i dziewcząt jest w tym roku Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieruszowie. Zawody odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Wieruszowie w dniu 16.01.2018r – dziewczęta i 17.01.2018r – chłopcy o godzinie 10:00. W zawodach wezmą udział po dwie najlepsze drużyny w kategorii dziewcząt i chłopców z powiatów: wieruszowskiego, wieluńskiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego i łaskiego. Życzymy jak najlepszych wyników naszym drużynom i trzymamy kciuki  PSZS w Wieruszowie Jarosław Urbaniak

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) w gminie Łubnice Na podstawie art.17 pkt.9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) i art.21 ust.1, art.39 ust.1 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) oraz uchwały nr XXVI/130/2017 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) w gminie Łubnice Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem. Wyłożenie nastąpi w dniach od 01 lutego 2018r. do 22 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice, przy ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubnice. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 lutego 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice przy ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, w Sali Posiedzeń w godz. od 1000 do 1400. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zainteresowaniu mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Łubnicach oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko we wskazanym terminie. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubnice, na adres ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98432 Łubnice ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl. Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia działki, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 09 marca 2018r. Wójt Gminy Łubnice Henryk Ciosek

19 stycznia 2018

www.tugazeta.pl

II turniej rozgrywek Halowej Ligi Powiatowej “Młodzik” (rocznik 2005 i młodsi) Zrzeszenia LZS w Wieluniu odbył się w Białej w dniu 13 stycznia 2018 roku. Drużyna z Czastar zagrała bardzo dobry turniej. Wszyscy zawodnicy zasługują na słowa uznania – zagrali świetne zawody – wygrywając wszystkie spotkania i umacniając się na pozycji lidera ligowej tabeli. Drużyna zagrała bardzo dobrze w obronie (tracąc tylko jedną bramkę) i bardzo skutecznie w ataku (21 zdobytych bramek). Wynik drużyny z Czastar: 4:0 z Osjakowem (bramki: Dominik Saplis x2, Kacper Sierszeń i Bartłomiej Honcel) 8:0 z Wydrzynem (Kacper Sierszeń x3, Patryk Maciejewski x3, Bartłomiej Honcel, Mateusz Łuczak)

2:0 z Białą II (Kacper Sierszeń, Patryk Maciejewski) 5:0 z Sokolnikami (Kacper Sierszeń x3, Dominik Saplis x2) 2:1 z Białą I (Dominik Saplis, Bartosz Lochna). HALOWA LIGA MŁODZIK 2017/2018 Mecze Punkty Bramki 1. GKS CZASTARY 10 28 36:2 2. GLKS Biała I 10 23 29:6 3. GLKS Biała II 10 16 10:8 4. LZS WYDRZYN 10 12 8:26 5. GLKS WARTA OSJAKÓW 10   6   8:25 6. UKS Piłkarz Sokolniki 10  3   5:29 Skład GKS: Bartłomiej Honcel, Bartosz Lochna, Mateusz Łuczak, Dominik Machynia, Patryk Maciejewski, Dominik Saplis, Kacper Sierszeń, Kacper Strzelczyk. Trenerem jest Marek Dudka. ZARZĄD GKS CZASTARY


14

JAK DODAĆ OGŁOSZENIE DROBNE? ABY DODAĆ OGŁOSZENIE DO GAZETY ŁĄCZNIK I SERWISU www.tugazeta.pl należy wysłać treść SMS em pod numer 7936 Ogłoszenie wysyła się poprzez wpisanie specjalnego kodu poprzedzającego ogłoszenie: KLUCZ.GAZETA (spacja - czyli przerwa pomiędzy wyrazami) + TREŚĆ OGŁOSZENIA PRZYKŁAD: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe. Tel. ... Po wysłaniu SMSa z ogloszeniem otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji. Brak takiego potwierdzenia świadczy o NIEPOPRAWNYM PRZESŁANIU SMS. PROSIMY O DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDNE, NIEPOPRAWNE WYSŁANIE OGŁOSZENIA I ZWIĄZANE Z TYM OPŁATY Koszt wysłania jednego SMS - 9 złotych plus VAT Ogłoszenie można również zlecić do emisji w redakcji na ul. Warszawska 42 (budynek CECH-u) w Wieruszowie oraz w punktach TOTOLOTKA W Wieruszowie Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w kolejnych wydaniach gazety ŁĄCZNIK oraz emisję przez 2 tygodnie na www.tugazeta.pl

WAŻNE: W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej regionalne znaki diakrytyczne, w tym polskie znaki (np.: ą, ę, ł), z wykorzystaniem terminala GSM/UMTS, w tym aparatu telefonicznego kodującego znaki regionalne (tryb UNICODE), długość wiadomości wynosi maksymalnie 70 znaków. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 70 znaków, tekst SMS jest dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą indywidualnie, zgodnie z cennikiem. (OGŁOSZENIE W RAZIE POTRZEBY MOŻNA PRZESYŁAĆ BEZ POLSKICH ZNAKÓW)

NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działkę 1,67ha w Ochędzynie Nowym. Szerokość 48m. Przy starej drodze s8. Tel.572452334 (403) Szukam mieszkania do wynajęcia najlepiej kawalerka . Kontakt 660 041 585 (403) Wynajmę pokój łazienka mini kuchnia max 2 osoby\Osiedle/ Tel.609 177 834 (403) Sprzedam dwa ogródki działkowe na terenie Marianki w Wieruszowie - ogrodzone, woda, prąd. Tel. 609 30 88 35 (403) Wynajmę lokal/magazyn 180 m2 w centrum Wieruszowa. Cena: 12 zł/m2 + media. Co, WC, biuro, wysokość od 2 do 6 m. Tel. 573 931 542 (403) Pilnie! Poszukuje działki pod budowę magazynu/hali namiotowej. Wieruszów lub okolica do 5km. Pow. min. 2500m2. Tel. 796016001 (403) Sprzedam lub wynajmę garaż blaszany z prądem pod lasem ul. Wschodnia Wieruszów kontakt 799126993 (403) Mieszkanie do wynajęcia w Bolesławcu 50m², umeblowane i wyposażone. Proszę dzwonić po 19.00. Tel.693618878 (403) Sprzedam tanio działki budowlane w Kopaninach 1200m kW woda, prąd. 8km od Wieruszowa przy drodze krajowej. TANIO!!! Kontakt:503 644 275 (403) SPRZEDAM DREWNO OKRĄGŁE Z LP TARTACZNE SOSNOWE PALETOWE SOSNOWE TYLKO ILOŚCI HURTOWE (MIN. 20M3)

TEL 509 155 025

Kupie mieszkanie w Wieruszowie 3-pokojowe ,50-60 m2,z piwnica, rynek wtórny ,mile widziane z garażem Tel.579318652 (403) Sprzedam dom w centrum Wieruszowa. Tel.663 119 392 (403) Sprzedam dom w centrum Galewic, wszystkie media do zamieszkania. Możliwość wykorzystania działki na cele inwestycyjne. Dzwonić po 18. Tel 882914294 (402) Do wynajęcia pokoje 2-osobowe, umeblowane Tel.693 790 498 (402) Mieszkanie do wynajęcia 3 osoby Wi-Fi, pralka, lodówka, łazienka woda ciepła gaz Wieruszów.

Tel.663818379 (402) Sprzedam grunty orne 3 ha. Czastary. Tel.601 876 474 (402) Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie na I piętrze - Osiedle Waryńskiego 2 w Wieruszowie. Tel. 667 930 995 (402) Sprzedam 1 ha gruntów ornych okolice Lututowa, Łęki Duże. Tel.601 284 509 (402)

TEL 509 155 025

Tel.669607431 (402) SPRZEDAM PILNIE SPRZEDAM BETONIARKĘ WIKI MET NA 220v DUŻA 260L ROBOCZYCH. NA GWARANCJI DO MARCA. 1200 zł Tel.883046789 (r) (403) Drewno opalowe bukowe suche 80zl za 1mp ,w ofercie posiadamy również drewno kominkowe w atrakcyjnych cenach ZAPRASZAMY !!!! Tel: 886-160-200 (403) Sprzedam drewno kominkowe i opałowe. Tel.504578583 (403) SPRZEDAM KUKURYDZĘ Kontakt:661320190 (403) Sprzedam alby do Komunii dla chłopców rozm.134 146 152. Tanio. Tel.503 060 866 (403) Sprzedam 2 młode hodowlane lochy -likwidacja stada tel.669293938 (403) SPRZEDAM KOZE - ZKOCONA -ŁADNA OZDOBNA. Tel. 663980347 (403) SPRZEDAM SIANO W BALACH PIERWSZY POKOS SIANO Z POGODY kontakt:665 379 246 (403) Sprzedam prosięta. Kontakt: 607406234 (403) Sprzedam kabel przyłączeniowy gruby np. do domu, do garażu. 2 kawałki 30m i 40m 5-cio żyłowy. Tel.739401590 (403) SPRZEDAM KOMBAJN ZBOŻOWY CLAAS MERKUR GARAŻOWANY STAN DOBRY GOTOWY DO ŻNIW ŚRUTOWNIK BAK BIJAKOWY SILNIK 7.5 KW TEK Tel.692579729 (402) Sprzedam pług GRUDZIĄDZ 3-skibowy stan bdb. rozsiewacz do nawozów KOS, agregat ścierniskowy Lemken Szmaragd szer.rob.2,60;gęsie stopy, talerze, wał rurowy, rowery, felgi aluminiowe ,kroje do pługa 3i4-skibowego.Tel.607963712(r) (402) Sprzedam betoniarkę na 220V, mało używana. Tel 782308938 (402) Sprzedam kołówkę do przewozu żywca, oś do kołówki –koła 900/20. Przyczepę rolniczą 3,5t,odmalowana, światła -stan bdb. Agregat uprawowy 3m+wałki. Tel.607963712(r) (402) Sprzedam garaż blaszak 3m x 5m. Tel.603271295 (402) Sprzedam zmywarkę marki Bosch. Mało używana stan bardzo dobry. szerokość 45 cm. Cena 520 zł. Kontakt:668997695 (402) Sprzedam 2 fotele (Finka), wersalkę, komodę i szafę rogową. Tel. 667 049 827. Zdjęcia wyślę na maila (402) SPRZEDAM PLUG ZAWIESZANY 5 SKIBOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ ODKRĘCENIA OSTATNIEJ SKIBY,NA WYSOKIEJ SLUPICY,ORAZ SIEWNIK POZNANIAK 2,7m. Kontakt.661785330 (402) Sprzedam: siewnik poznaniak, opryskiwacz 400L, kultywator, brona5, wywrotka 1osiowa, plug2, siewnik do nawozu, pila tajga, młynek do ziarna, tel.725336109 (402) Sprzedam rozrzutnik dwuosiowy, opryskiwacz, dwukołówkę oraz całe gospodarstwo. Tel.784668674 (402) SPRZEDAM SUCHE DREWNO ROZPAŁKOWE ORAZ POŁUPANE DREWNO DO PIECÓW I KOMINKÓW. ZAPEWNIAMY TRANSPORT I KONKURENCYJNE CENY TEL 606443642 (000))

AUTO SKUP OSOBOWE DOSTAWCZE CAŁE ORAZ USZKODZONE ROZBITE ODBIÓR LAWETA. TEL.601 149 154 (402) Transport BUS skrzynia plandeka 3,5 t m c. Mechanika pojazdowa, naprawa zawieszeń, układów hamulcowych, wydechowych TEL. 603 367 920 (402) AUTOZŁOMOWANIE, odbiór lawetą

Kupie sadzarkę, kosiarkę rotacyjną, talerzówkę, przyczepę, glebogryzarkę, siewnik poznaniak, pług, ciągnik Ursus. kontakt:785 433 476 (403) Kupie maciory knury. Płacimy i zabieramy z domu 667892096. (e4) (401) PRACA ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ KAT.B. NA BUSA. PRACA

Oferuje wykonanie dekoracji z drewna, drzewka genealog., metryczki dla dziecka i inne rzeczy z drewna oraz usługi frezarką CNC Tel.667330834 (403) Rzuć palenie już w 20 minut - Odetchniesz Ty i Twój portfel - zadzwoń 606 175 919 lub wejdź na www.milmed24.pl - Gabinet Milmed w Kępnie (403) Terapie na: uzależnienia, alergie, depresje, nerwice, stres, układ pokarmowy - Kępno milmed24.pl / 606175919 - sprawdź opinie (402) Naprawa i montaż kuchenek gazowych. Tel. 698-271-261 (402) Usługi remontowo-budowlane, docieplania budynków, tynki, remonty itp. Tel. 507 499 162 (402) EXPRESOWA NAPRAWA pralek, lodówek i innego sprzętu AGD. Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia Tel.516 516 790 (402) Oferuje usługi remontowo-wykończeniowe (płytki, gładzie, malowanie, poddasza, sufity podwieszane, tynki ozdobne itp). Kontakt: 790405002 (402) Usługi Ślusarskie konstrukcje stalowe ogrodzenia balustrady kontakt 698 961 383 (402) Remonty specjalizacja łazienki kompleksowo, płytki, gładzie gipsowe, malowanie maszynowo, czysto, poddasza zabudowy z płyt itp. GWARANCJA Tel.724093163 (402) MOTORYZACJA Sprzedam samochód Volkswagen Passat kombi rok 2001. Tel.608296657 (403) Kupie Każde Auto do 10.000zł!! Płacimy Gotówką! Interesują nas wszystkie marki, nowsze i starsze! Czynne 24H. Tel.690071451 (403)

Skup AUT Płacimy od 500 zł Tel. 514-681-691 Wypowiedzenie OC gratis

Lokal do wynajęcia o pow. ok. 50m2 przy ul. Wrocławskiej w Wieruszowie. Tel.663 979 448 (402) Wynajmę lokal 180 m2 w centrum Wieruszowa. Cena: 12 zł/m2 + media. Tel. 573 931 542 (402) Sprzedam dwa ogródki działkowe na terenie Marianki w Wieruszowie. Tel. 609 30 88 35 (402) Wynajmę pokoje dla pracowników z Ukrainy w domu wolnostojącym.Telefon: 669665440 (402) Do sprzedania uzbrojone działki przy Alei Solidarności, w najpiękniejszym miejscu Wieruszowa. Z osiedla bezkolizyjny dojazd do trasy S8 oraz miasta. Tel. 605 746 752 (402) USŁUGI Profesjonalne pranie tapicerki meblowej i samochodowej. Zapraszam. Tel.665 178 457 (403) Mistrz ogólnobudowlany malowanie, regipsy, glazura, remonty wnętrz. Tel.605 100 741 (403) Hydraulika. Sprzedaż i montaż kotłów CO. Kotłownie, instalacje wodne. Tel.662 723 390 (403) Oferuje wykończenia wnętrz gwarancja na piśmie. Głównie gładzie, sufity podwieszane, malowanie, panele. Tanio i solidnie. Wolne terminy. Tel.666354586 (403) Zajmuję się rozbiórką samochodów na części - z Anglii i nie tylko, szybko i tanio; kontakt 722 388  190 (403)

Auto skup Złomowanie pojazdów Tel.577623503 (403) AUTO SKUP OSOBOWE, DOSTAWCZE, CAŁE ORAZ USZKODZONE, ROZBITE. ODBIÓR LAWETA TEL 601 149 154 (403) Auto skup Osobowe Dostawcze Złomowanie Laweta gratis Tel.669607431 (403) Kupie Każde Auto do 10.000zł!! Płacimy Gotówką! Interesują nas wszystkie marki, nowsze i starsze! Czynne 24H. Tel.690071451 (403) Sprzedam AUDI A4, B5 -SEDAN/1.6 101KM. Benzyna , rok 1996. TEL.501835250 (403) Skup samochodów AUTOZŁOMOWANIE laweta Tel.667551729 (403) Kupię każdy samochód. Tel.504578583 (403)

DREWNO KOMINKOWE I OPAŁOWE BRZOZA, DĄB, BUK , POCIĘTE POŁUPANE

www.tugazeta.pl

KUPIĘ

NA MIEJSCU. KONTAKT 606 730 972 (403) Przyjmę do pracy ekspedientkę - sklep spożywczy Bolesławiec. Tel.609534992 (403) Przyjmę osobę na staż do sklepu z chemią niemiecką. Kontakt 607 452 282 (403) Firma ZEUS MEBLE z Wieruszowa zatrudni tapicerów oraz osoby do zbijania szkieletów. Tel.533543533 (403) ZATRUDNIĘ CHŁOPAKA DO PIANKOWANIA MEBLI. OPATÓW. KONTAKT 723 928 528 (403) ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODOWEGO Nowy Ochędzyn. Tel.605058893 (403) Firma z Wieruszowa zatrudni kierowcę busa kat. B w branży spożywczej do dyspozycji produktów do sklepów i hurtowni, praca w godzinach dziennych, wolne soboty. KONTAKT:606362137 (403) Krojczą z 15 letnim stażem przyjmie zlecenia na krojenie tapicerki meblowej - sofy, fotele, narożniki itp. Kontakt:723510646 (403) WORK SERVICE S.A. (nr wpisu ) zatrudni pracownika do produkcji styropianu w Galewicach. Praca na stałe,3 zmiany, od zaraz. Tel.512 176 422 (403) Firma ZEUS MEBLE z Wieruszowa zatrudni stolarza oraz pomocnika stolarza. Tel.533543533 (403) Firma Skomar Meble z Opatowa zatrudni krawcową z doświadczeniem możliwość pracy 5-6 godz. dziennie elastyczne godz. pracy. Tel w godz. 8-18 601153600 (403) Podejmę dorywczą prace jako kierowca Kat. C+E. Wyjazdy max. dwudniowe. Tel.791766303. Posiadam kartę do tacho + staż (403) Zatrudnię osobę z doświadczeniem do zbijania szkieletów mebli tapicerowanych. Kontakt: 604281268 (403) Firma Górecki w Pieczyskach zatrudni tapicerów i krawcowe. Kontakt:793-713-919 (403) Zatrudnię osobę do piankowania. Mile widziane chłopaki z Ukrainy. Tel.724837193 (403) Zakład tapicerski poszukuje osoby do pakowania mebli, praca na terenie Wieruszowa. Tel.697160404 (403) ZATRUDNIĘ MŁODĄ DZIEWCZYNĘ DO MASZYNOWEGO NAPEŁNIANIA PODUSZEK. KONTAKT:539 978 940 (403) Firma z Wieruszowa zatrudni osoby do pracy na stanowisku: monter komputerów i elektroniki, Serwisantów. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 739787135 lub mailowy: info@electrons.pl (403) Zatrudnię do biura nieruchomości osobę do przyuczenia lub z doświadczeniem. Dobre warunki pracy i płacy. Tel. 577 002 112 (402) FIRMA BUDOWLANA PRZEJMIE PRACOWNIKÓW ORAZ UCZNIÓW NA PRAKTYCZNA NAUKĘ W ZAWODZIE MURARZ. TEL 605585547 (402) ZATRUDNIĘ SZWACZKĘ, także obywateli Ukrainy. Praca w okolicy Wieruszowa. Więcej informacji tel. 694 215 335 (402) Sklep spożywczy Groszek w Kępnie przyjmie do pracy ekspedientkę. Kontakt 609512259 (402) Firma w Starym Ochędzynie zatrudni mężczyzn do piankowania mebli tapicerowanych, mile widziane doświadczenie. Tel.730640070 (402) FIRMA Z WIERUSZOWA ZATRUDNI OSOBĘ DO PIANKOWANIA MEBLI TAPICEROWANYCH Z DOŚWIADCZENIEM. KONTAKT Tel.667119580 (402) Zakład tapicerski poszukuje osoby do pakowania mebli, praca na terenie Wieruszowa. Tel.697160404 (402) Firma Skomar Meble z Opatowa zatrudni krawcową z doświadczeniem możliwość pracy 5-6 godz. dziennie elastyczne godz. pracy.

19 stycznia 2018


15 Tel w godz. 8-18 601153600 (402) Przyjmę osobę do sprzedaży wędlin w aucie obwoźnym. Wymagane prawo jazdy kat B 603369519 (402) Firma Skomar Meble z Opatowa zatrudni mężczyznę z doświadczeniem do piankowania mebli. Tel w godz. 8-18 Tel.601153600 (402) Przyjmę do pracy stolarza. Dobre warunki pracy i płacy. Miejscowość OKOŃ, gm. Galewice. Tel. 693 376 084 (402) Firma z Wieruszowa zatrudni osobę do zbijania szkieletów oraz kierowcę. Więcej informacji pod nr tel. 695 621 749 (402) Zaopiekuje się dzieckiem z okolic Wieruszowa. Więcej informacji pod telefonem 603422024 (402) Szukam pracy na terenie Wieruszowa

Tel.721404587 (402) Zatrudnię mężczyzn do piankowania mebli tapicerowanych w młodym zespole, mile widziane doświadczenie. Tel.730640070 (402) Firma remontowa zatrudni pracowników do prac wykończeniowych Tel.695236711 (402) Instalator urządzeń C.O. i C.W. z 10 letnim doświadczeniem szuka pracy .w razie pytań proszę dzwonić na 787116122 (402) Zatrudnię kierowcę z kat C+E trasa Pl-B-Pl ,Pl-S-Pl ,Pl-GB-Pl jedno miejsce rozładunku jedno załadunku. Weekendy w domu. Szczegóły do ustalenia. Piotr 517 735 051 (402) Firma ZEUS MEBLE z Wieruszowa zatrudni tapicerów oraz pracowników magazynu tel. 533543533 (402) Zatrudnię kierowcę z kat C+E trasa Pl-B-Pl ,Pl-S-Pl ,Pl-GB-Pl jedno miejsce rozładunku jedno załadunku .weekendy w domu. Szczegóły do ustalenia. Piotr 517 735 051 (402) Zatrudnię kierowcę C+E z doświadczeniem w ruchu krajowym

Atrakcyjne warunki , częste zjazdy. Tel.669043218 (402) Zatrudnię kierowcę kat. B, teren kraj, dobre warunki płacy. Tel.607612485 (402) Zatrudnię kierowcę C+E w ruchu międzynarodowym praca na tandemie Man TGL. Kontakt: 508643258 (402)

TOWARZYSKIE

Lekko niepełnosprawny 28-latek szuka dziewczyny z powiatu Wieruszowskiego, Kępińskiego oraz Gminy Galewice nr 723735551 (403)

KOREPETYCJE

Korepetycje język angielski i język niemiecki. Tel.882672751 (403)

RÓŻNE

Do wynajęcia miejsce na reklamę w Pieczyskach od strony Wieruszowa, 2x3m. Tel:667730008 (403) Inwestujesz na giełdzie papierów wartościowych? Zapraszam: www.rybakmichal.pl (403)

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej nr ewid. gr. 211 (arkusz mapowy nr 1) położonej w miejscowości Teklinów w gminie Wieruszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko N a p o d s t a w i e a r t . 1 7 p k t 9 i 11 u s t a w y z d n i a 2 7 m a r c a 2 0 0 3 r. o p l a n o w a n i u i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz uchwałą Nr XLIII/328/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej nr ewid. gr. 211 (arkusz mapowy nr 1) położonej w miejscowości Teklinów w gminie Wieruszów zmienioną uchwałą Nr XLVIII/349/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/328/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej Nr ewid. gr. 211 (arkusz mapowy nr 1) położonej w miejscowości Teklinów w gminie Wieruszów zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej nr ewid. gr. 211 (arkusz mapowy nr 1) położonej w miejscowości Teklinów w gminie Wieruszów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 stycznia 2018 r. do 19 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie o godz. 1200 (sala sesyjna nr 27). Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566) w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wieruszowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2018 r. Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) opatrzone kwalifikowanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Z up. Burmistrza Renata Świeściak z-ca Burmistrza

19 stycznia 2018

www.tugazeta.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie - oferty pracy  aktualne  na dzień   16. 01. 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie -  oferty pracy, oraz wolne miejsca w ramach: staży, kosztów refundacji wynagrodzenia, nagród, składek ZUS dla bezrobotnych do 30-go roku życia - aktualne na dzień 16.01.2017 r. 1. Cukiernik (Wieruszów). 2. Betoniarz (Lututów). 3. Kierowca kat. B (Wieruszów). 4. Kierowca samochodu dostawczego Wieruszów (kraje Unii Europejskiej). 5. Kierowca samochodu ciężarowego  (Czastary). 6. Kierownik działu sprzedaży krajowej (Wieruszów). 7. Monter stelaży (Galewice). 8. Opiekun osób starszych (Niemcy, Anglia). 9. Osoba do czyszczenia stelaży krzeseł (Teklinów). 10.  Operator maszyn CNC (Galewice) 11.  Operator traka taśmowego (Świba). 12.  Pakowacz mebli (Teklinów). 13.  Pakowacz z obsługą wózka widłowego (Pieczyska). 14.  Pomocnik stolarza (Teklinów). 15.  Pomocnik cukiernika (Wieruszów). 16.  Pomocnik stolarza (Galewice) 17.  Pomocnik stolarza (Świba). 18.  Pomocnik tapicera (Pieczyska). 19.  Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych (Galewice). 20.  Przedstawiciel handlowy (Wieruszów). 21.  Robotnik gospodarczy (Wieruszów). 22.  Sprzątaczka (Wieruszów) 23.  Sprzedawca-kasjer (Wieruszów). 24.  Szwaczka w tapicerstwie (Świba). 25.  Szwaczka w tapicerstwie (Pieczyska).

26. Tapicer (Pieczyska). 27.  Tapicer meblowy (Świba). Staże  28.  Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (Wieruszów). 29.  Sprzedawca (Prusak). 30.  Pozostali pracownicy do obsługi biurowej ds. sprzedaży ( Mesznary). 31.  Asystent nauczyciela przedszkola (Ochędzyn Stary). Refundacja części kosztów  wynagrodzenia  osób bezrobotnych do 30 roku życia  31. Kierowca kat. B – magazynier  (Wieruszów). Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy 32. Operator wózka widłowego (Kolonia Osiek). 33. Sprzedawca w restauracji (Chojny). 34. Robotnik budowlany  (Polesie). 35. Zbrojarz (Pieczyska). 36. Ślusarz (Czastary). 37. Pomocnik tapicera (Wieruszów) 38. Szwaczka (Sopel). Uwaga! Nowo powstająca galeria handlowa w Wieruszowie poszukuje pracowników. W dniu 24.01.2017 godz.10:00 odbędzie się giełda pracy w siedzibie urzędu pracy na stanowisko sprzedawca - kasjer  (7 miejsc pracy). Uczestniczyć w giełdzie pracy mogą jedynie osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, zarejestrowane w urzędzie pracy, posiadające skierowanie nie giełdę  pracy. Serdecznie zapraszamy!


16

Futsal w Wieruszowie Program obchodów 650-lecia IV Turniej Eliminacyjny Futsal Młoda Ekstraklasa odbędzie się już w najbliższą niedzielę 21 stycznia w Wieruszowie. Futsal Młoda Ekstraklasa to turniej, adresowany do młodych zawodników z klubowych drużyn piłkarskich z województwa łódzkiego. Jego celem jest propagowanie futsalu, jako dyscypliny sportu, którą można uprawiać przez cały rok, niezależnie od pogody, rozwijając w młodych piłkarzach dodatkowe umiejętności. Młodzi piłkarze zagrają tym razem w Wieruszowie w tę niedzielę, 21 stycznia, w godzinach 9.00-16.00 w Szkole Podstawowej nr 3, im Jana Pawła II przy ulicy Warszawskiej 123 A. Około godziny 15.30 planowane jest zakończenie turnieju i ogłoszenie wyników.

2018 r. będzie ściśle związany z obchodami 650-lecia Wieruszowa. Urząd Miejski zdradził ramowy plan urodzinowych wydarzeń. Rok jubileuszowy rozpoczął się już 1 stycznia koncertem noworocznym. Jeszcze w styczniu Szkoła Podstawowa z Teklinowa ma przeprowadzić gminny konkurs dla klas IV - VII „Kalendarium Wieruszowa”. Również w styczniu mają wystartować warsztaty plastyczne dla dzieci związane z herbem miasta. W lutym zaplanowano powiatowy konkurs ortograficzny, dyskotekę na lodowisku i warsztaty plastyczne z cyfrą 650, powiązane z wystawą MGOPS.  Pożyteczna dla lokalnego środowiska inicjatywa ma zadziać się w okolicach marca. Na wskazanym przez gminę terenie ma pojawić się 650 drzewek na 650 lat Wieruszowa. To również akcja organizowana przez ośrodek pomocy społecznej. W kwietniu ma dojść do organizacji przedstawienia teatralnego „Wieruszów od

powstania do współczesności”, będzie również konkurs komputerowy i projekt fotograficzny. Na maj planuje się m.in korowód przedszkolaków, występ zespołu muzycznego „Libero”, matematyczne wędrówki po ziemi wieruszowskiej, festiwal kolorów. W czerwcu będzie powiatowy konkurs wiedzy o Wieruszowie, 650-elementowy piktogram i Gminny Dzień Dziecka. Organizatorzy w lipcu zaproszą na spływ kajakowy bursztynowym szlakiem i plener malarski „Wieruszów, miasto nad Prosną”. W sierpniu dojdzie do organizacji projektu „650 latawców na urodziny miasta”, będzie dymanie drezynami oraz festiwal „Kolory Polski”.  Z kolei we wrześniu należy spodziewać się okazjonalnego wydawnictwa w bibliotece, biegu ulicznego, gry miejskiej i Classic Spot. W październiku ma odbyć się konferencja naukowa połączona z odsłonięciem pamiątkowego obelisku, kapsułą czasu, widowi-

skiem plenerowym „Wieruszowski Jarmark 100 lat temu”. W listopadzie mieszkańcy zostaną zaproszeni na gminne dyktando, poloneza z okazji uroczystości odzyskania niepodległości, rajd rowerowy, ognisko patriotyzmu oraz senioralia. Na koniec roku będzie odbywał się projekt „Życie nastolatków jest w telefonie 650-98-400”. Urząd Miejski z okazji jubileuszu przygotował odrębną zakładkę 650.wieruszow.pl, gdzie mają pojawiać się informacje dotyczące świętowania, archiwalne zdjęcia i wspomnienia. 

Jasełka w Przedszkolu nr 1 WIERUSZÓW

10 stycznia w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Wieruszowie przedszkolaki z grupy Biedronek wcieliły się w rolę Świętej Rodziny, aniołków, pastuszków, dzieci niosących dary oraz dostojnych króli. W poranku Biedroneczki wystąpiły dla wszystkich dzieci z przedszkola, po południu na widowni zasiedli rodzice. Było pięknie i świątecznie.  Dzieci odegrały swoje role, zaśpiewały kolędy i pastorałki a na zakończenie wykonały utwór przy własnym udziale gry na instrumentach. 

www.tugazeta.pl

Bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim dzieciom i rodzicom. Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które pomogły przy organizacji przedstawienia, Pani Eli Sudomirskiej i jej przedszkolnemu chórkowi za urozmaicenie występu swoim wokalem, wszystkim rodzicom za przygotowanie pięknych strojów, za ciepłe słowa oraz słodki poczęstunek Panu Piotrowi oraz mamom, które pomogły w dekoracjach. Agnieszka Glac

19 stycznia 2018

Lacznik nr403  

Lacznik nr403

Lacznik nr403  

Lacznik nr403

Advertisement