Page 1

REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl • DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688 e-mail: reklama@tugazeta.pl

gazeta bezpłatna

AUTO-HANDEL Tadeusz Hojeński

Sprzedaż 24 h Kom i s Pomoc drogowa

Urzędowe złomowanie pojazdów

Chojęcin 6D 63-640 Bralin (trasa Wrocław – Warszawa)

Nr 22 (22) • Rok I • 6 sierpnia 2010 r.

w w w. tugazeta . p l

Tel/fax: 062 78 12 965 www.hojenski.otomoto.pl e-mail: hojenskit@wp.pl

PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE SOKOLNIKI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywna integracja w Gminie Sokolniki   Szansa dla bezrobotnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach realizując Projekt Systemowy „Aktywna integracja w Gminie Sokolniki” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Roz-

wój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, że w lipcu 2010 r. rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Sokolniki. W ramach kompleksowego

reklama

programu szkoleniowo-doradczego realizowane są następujące moduły szkoleń wybrane przez uczestników: 1. Kurs zawodowy Tapicer meb­lowy 2. Kurs zawodowy Obsługa kas fiskalnych

szans. Nabór uczestników do projektu nastąpił poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz poprzez foldery reklamowe informujące o kolejnej edycji szkoleń, które zostały wydane już w roku poprzednim. W  projekcie bierze udział 5 osób, spełniających następujące kryteria: – osoby bezrobotne tzn. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w szczególności osoby długotrwale bezrobotne. celem podjęcia szkolenia, które – nieaktywne zawodowo umożliwi podniesienie kwalifikanp. matki, które porzuciły pracę cji zawodowych i powrót na rynek w związku z wychowaniem dzieci, pracy. Osobom uczestniczącym a teraz pragną powrócić do pracy, w projekcie Gminny Ośrodek Pojednak ich kwalifikacje zawodowe mocy Społecznej w Sokolnikach są zdezaktualizowane. przyznał zasiłki celem wsparcia – osoby korzystające ze świad- dochodowego. czeń Pomocy Społecznej, które Realizując Projekt podejmuje3. Kurs zawodowy Obsługa kom­ pozostają bez zatrudnienia, a ze my zadania związane z aktywizaputera względu na trudną sytuację mate- cją zawodową osób bezrobotnych 4. Warsztat aktywizacyjny rialną nie są w stanie zmienić swo- i pomagamy wrócić osobom wy5. Warsztat stylizacji i wizażu ich kwalifikacji zawodowych. kluczonym społecznie na rynek 6. Warsztat doradztwa zawo­­ Z wytypowanymi osobami pra- pracy. Promujemy postawy i zado­w ego cownik socjalny przeprowadził chowania przyczyniające się do 7. Badania medycyny pracy rozmowę, zebrał ankiety i dekla- zwiększenia szans zatrudnienia Zasady rekrutacji uczestników racje uczestnictwa w  projekcie. poprzez edukację (szkolenia, uwzględniały politykę równych Podpisano kontrakty socjalne wsparcie indywidualne i grupowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach Realizator Projektu Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, samoświadomości, podejmowanie współdziałania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych), poprzez uczestnictwo w kontrakcie socjalnym i pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Projekt wpisuje się w cele strategiczne posiadanej przez Gminę Sokolniki Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013, która zakłada zmniejszenie bezrobocia, a tym samym poprawę sytuacji życiowej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.


wydarzenia

2

Na Spóle w ogóle Strażacy informują   Temat staje się przewodni

  Mieszkańcy mylą zaskrońce ze żmijami

„A gdzie jest informacja z  naszego wielkiego powiatu o  tym kiedy ta cholerna droga zostanie ukończona. Ludzie z Galewic i z innych mają już wszystko pourywane. Może niech ktoś na bieżąco zasypuje te dziury co.” – tak brzmi jeden z  komentarzy umieszczonych na naszej stronie pod informacjami ze starostwa. W  domyśle (tu: Galewice) post ten dotyczy prac a raczej ich zawieszenia na ulicy Marianów. Powoli temat staje się przewodnim w mailach i telefonach do naszej redakcji. Użytkownicy nie kryją swojej irytacji stanem ulic i dróg, które są przebudowywane. Co jakiś czas wraca także sprawa wciąż nieczynnego dla samochodów o dużym tonażu mostu w Węglewicach, którego konstrukcja została nadwerężona podczas ostatniej powodzi. Autobusy mimo sygnujących ich tabliczek z napisem Spóle, dojeżdżają tylko do węglewickiego cmentarza (patrz fotografia). Podróżujący do Spóla pasażerowie PKS mają więc do pokonania od tego miejsca jeszcze 2 km, ci z Węglewic około 400

Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie wpływa coraz więcej zgłoszeń związanych z występowaniem zaskrońców i żmii na terenie wielu posesji naszego powiatu oraz w miejscach użyteczności publicznej. W związku z powyższym chciałbym zaznajomić Czytelników z krótką charakterystyką obu gadów, gdyż niestety zdarza się i tak, że ludzie coraz częściej żyją w nieświadomości i nie wiedzą z czym naprawdę mają do czynienia i czy ich obawy i zgłoszenia są słuszne i uzasadnione. Z przykrością muszę stwierdzić, że ludzie mylnie określają spotkanego przez siebie gada. Oto kilka różnic pomiędzy zaskrońcem a żmiją zygzakowatą. Na początku należy stwierdzić, że zaskroniec zwyczajny jest najpospolitszym wężem niejadowitym występującym w naszym kraju. Jego wierzch najczęściej przybiera kolor szarawy, ale również lekko brunatny z ciemnymi plamami. Największe okazy zaskrońców mogą osiągnąć do 100 cm, ale zwykle spotykane są takie w  granicach 60-80 cm

metrów. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy naprawa przeprawy ma być ukończona do końca wakacji. Nie wiemy natomiast, kiedy wieruszowskie nawierzchnie dróg pozwolą poruszać się z normalnymi prędkościami bez ryzyka uszkodzenia auta. Krytycznie, ale nieformalnie nawet niektórzy pracownicy starostwa wypowiadają się o firmie, która realizuje projekt drogowy w ramach wygranego przetargu. Mamy nadzieję, że materiał ten jest dostatecznym, aby wieruszowskie władze powiatu zareagowały odpowiednią informacją dla mieszkańców, którzy po prostu chcą wiedzieć, kiedy to się skończy.

Burmistrz w sprawie rachmistrzów spisowych   Dot. art. „Iwona Szkopińska ponownie burmistrzem!”

Wieruszów 22.07.2010 r. Redaktor Naczelny Bezpłatnej Gazety „ŁĄCZNIK” OR-02250/6/2010 Odnośnie poruszonej w artykule kwestii naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. uprzejmie wyjaśniam, iż Centralne Biuro Spisowe w Warszawie określiło, iż prace spisowe będą prowadzone na terenie Gminy Wieruszów przez 5 rachmistrzów. Gminne Biuro Spisowe w Wieruszowie w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych zwróciło się z pismem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie o wytypowanie kandydatów z terenu Gminy Wieruszów zgodnie z wymaganiami jakie powinien spełniać rachmistrz określonymi przez Centralne Biuro Spisowe w Warszawie. Z 9-ciu osób, które skierował Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie dwie osoby bezrobotne zostały zakwalifikowane na kandydatów rachmistrzów spisowych oraz trzy osoby zostały zakwalifikowane z pośród 4 osób, które złożyły podania bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie. Wszystkie wybrane na rachmistrzów spisowych osoby są mieszkańcami Gminy Wieruszów. Z poważaniem BURMISTRZ mgr inż. Iwona Szkopińska

reklama

e-mail: reklama@tugazeta.pl tel. 883 917 688

i co ciekawe zasiedlają te same obszary co żmija zygzakowata. No i tu rodzi się problem, ale na całe szczęście istnieje kilka cech, które zmniejszają podobieństwo pomiędzy zaskrońcem a żmiją. Otóż zaskroniec w przeciwieństwie do żmii nie posiada gruczołów jadowych, które rozmieszczone są u niej tuż za oczami i z tego też względu ma on mniej oddzieloną głowę od reszty ciała. Poza tym posiada z tyłu

głowy dwie plamy koloru żółtego, a czasem białego w przeciwieństwie do żmii, która pokryta jest kolorem jednolitym bez plamek na głowie. Co więcej, żmija choć krótsza jest jednak masywniejsza od zaskrońca, który ma szczupłą budowę ciała, ale przede wszystkim żmiję charakteryzuje ciągnący się przez całe jej ciało zygzak, który jednak przy melanistycznej odmianie żmii nie jest widoczny lub delikatnie widoczny przy bliższym spotkaniu, czego jednak nikomu nie życzę. Zaskroniec natomiast pozbawiony jest takiego zygzaka, o którym mowa przy żmii, gdyż jego ciało pokryte jest jednolitym kolorem z nielicznie występującymi plamkami. Myślę, że informacje te są wystarczające dla rozróżnienia zaskrońca od żmii. Faktem jest, że na terenie naszego powiatu najczęściej spotykamy się z występowaniem zaskrońców, które mimo wszystko nie są groźne dla otoczenia, ale znikoma ilość występowania żmii nie świadczy o  ich całkowitym niebycie.   st. kpt. Dariusz Górecki

Gminny Ośrodek Kultury oraz Samorząd Gminy Czastary zapraszają na

20-ty Jubileuszowy Festyn z okazji

DNI CZASTAR

HARMONOGRAM IMPREZY: 7 sierpnia (sobota) godz.16.00 – Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Czastarach. W turnieju wystąpią: GLKS Bieliki Biała, LKS Sokół Dzietrzkowice, GKS Czastary Godz. 18.00 – Prezentacje wokalne solistek Godz. 20.00 – Zabawa taneczna z zespołem CLIFFORD 8 sierpnia (niedziela) godz. 15.00 – Oficjalne otwarcie Festynu i wypuszczenie balonów, po czym: WYSTĘP KEYBOARDZISTKI, KONKURENCJE DLA DZIECI, WYSTĘP KAPELI LUDOWEJ, WYSTĘP GRUPY TANECZNEJ TIKI – TAKI, KONKURENCJE DLA DOROSŁYCH, WYSTĘP KWINTETU INSTRUMENTALNEGO. Godz. 19.00 – Losowanie nagród w loterii fantowej Godz. 20.00 – Koncert – utwory zespołu ABBA w wykonaniu grupy SOS Godz. 23.00 – Pokaz sztucznych ogni

Poza tym: dodatkowe atrakcje, wesołe miasteczko, stoiska gastronomiczne i handlowe. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

www.tugazeta.pl

6 sierpnia 2010


wydarzenia

3

Uwaga: anonimy nadchodzą! Okradli aptekę

w Bolesławcu

  Zupełnie poważnie o zupełnie nieznajomych Temat stary jak świat a  od niedawna nasz nowy (nie)znajomy – ANONIM. Do redakcji portalu tugazeta.pl i gazety bezpłatnej ŁĄCZNIK nadchodzą co jakiś czas, tajemniczo podpisane e-maile bądź listy a dokładniej mówiąc korespondencja bez nadawcy. Chcemy się krótko do niej odnieść i od razu podkreślić, że dla nas nie jest to temat do żartów. Treści takich pism dotykają różnorakiej problematyki: od tej rodzinnej, poprzez zawodową, aż do polityczno – społecznej. Na pewno wszystkie czytamy, ale też uprzedzamy, że trudno nam się jest do nich ustosunkować. Niby jak mamy na przykład to zrobić w wypadku tego listu: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o nieudzielanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej (tu imię, nazwisko i adres bohatera). Otóż człowiek ten pod pretekstem niby prowadzonej już działalności „zatrudniał” od czerwca ubiegłego roku pracowników i prowadził z nimi prace remontowe(…)” Z  dalszej treści wynika, że bohater nie zapłacił za pracę zatrudnianym na „czarno” osobom a teraz ma zamiar zarejestrować działalność o czym z ironicznym uśmiechem informuje tychże ludzi. Oczywiście, że jest to postawa godna potępienia, ale co my mamy z tym fantem zrobić i na jakiej podstawie uwierzyć, że to, co napisane jest prawdą? Musielibyśmy to weryfikować – ale z kim, skoro nikt się nie podpisał? Potem pewnie autor oczekiwałby, że w ramach „jego obowiązków”, to my zrobimy donos – do urzędu skarbowego, na policję i Bóg wie gdzie jeszcze. Nie! Nie donosiliśmy, nie donosimy i donosić nie będziemy. Jesteśmy zdeterminowani, żeby pomagać przedstawiając udokumentowane fakty, lub pytając o nie osoby kompetentne – podjęliśmy takie postanowienie rejestrując tytuł prasowy, ale tego typu wspomniana „pomoc” nie wchodzi w rachubę. Proszę zrozumieć, że tu nie ma mowy o żadnym wyrachowaniu, odwadze, tchórzostwie, rzetelności i czym tam jeszcze. To nie jest dobre. Po prostu. W  innym niepodpisanym liście, którego forma wskazuje na nadawcę – kobietę, czytamy: (..) „Dlaczego nie widzicie tego co się dzieje w (tu nazwa sklepu). Mięso śmierdzi a kierownik nic nie robi dla ekspedientek, które mdleją, bo są upały”(…). Sprawa poważna i mówiąc poważnie – wystarczyło ją tam na miejscu, stanowczo zasygnalizować. Klimatyzacja już działa. Oczywiście pensje mogliby podnieść, ale temu daliśmy już wyraz 3 numery do tyłu. No właśnie. Bo są anonimy i… anonimy. Wiele osób rzeczowo

6 sierpnia 2010

przecież zabiera głos przybierając pseudonimy, podczas komentowania publikacji – między innymi na stronie tugazeta.pl. Kilka takich „anonimowych komentarzy” umieściliśmy w „papierowym” artykule między innymi o śniętych rybach. Korzystali przecież z  nich, jako wskazówek pracownicy związani z ochroną środowiska – przynajmniej tak niektórzy utrzymywali. Podobnych „podpowiedzi” oczekują policjanci podczas prowadzenia trudnych śledztw. Nadal bardzo potrzebny jest anonim, który pozwoliłby doprowadzić do rozwiązania tajemnicy brutalnego zabójstwa wieruszowianki Marii Galińskiej. Tak więc anonimy nie są złe, jeżeli ktoś nie zamierza nimi grać z przeciwnikami, donosić w celu osiągania jakichś niezrozumiałych dla nas „pseudo – orgazmów”, czy robienia komuś przykrości. To, co zrobił ostatnio wieruszowianin, pan Dominik Krawczyk pod wulgarnymi i chamskimi wprost wpisami, jakie sukcesywnie usuwaliśmy zdumiało wszystkich tych, którzy kryjąc się pod pseudonimami po prostu ordynarnie obrażali innych. Facet bez owijania w bawełnę dał swojemu wpisowi normalną, ludzką twarz. Podpisując się z imienia i nazwiska, wypowiedział się stanowczo, acz grzecznie i urwał wszelkie spekulacje dotyczące grania naszych, rodzimych zespołów. Anonimy są też na nasz temat a dokładnie dotyczą mnie – że sam piszę komentarze (odniosłem się już do tego), że uderzam tylko w stanowisko burmistrza a starostę omijam szerokim łukiem, bo jestem od niego zależny, że myślę to, czy tamto i cwaniak jestem ogólnie i cham, co się obnosi – taki filmowiec i dziennikarz ze mnie, jak z wieruszowskiego samolotu AIRBUS. O!!! I te są potrzebne. Wprost konieczne! – bez cienia cynizmu przyznaję, że dla zdrowia: i naszego i ich autorów. Są też anonimy „pomocne”. Ktoś pisze i przysyła coś, bo chce nam pomóc konkurować na rynku (przyznajmy szczerze: ryneczku) prasowym. Tu też stanowczo mówimy: nie! Nie chwytamy

  Zabrali leki, perfumy i pieniądze

się takich rzeczy. W każdym razie pozdrawiamy anonima OS kimkolwiek jest, ale nie skorzystamy. Kolejnym tematem, jakże zawsze aktualnym i stanowiącym nader ważną sprawę jest polityka – ta oczywiście nasza i mała. Kto jest dobry, kto jest zły, kogo wywalić i a jakże: WYBORYYYYYYYYYYYYYYYYYY. Czytelnik z gminy Sokolniki przysłał nam… oczywiście anonim w którym opisuje znaną już przecież wszystkim, tamtejszą rzeczywistość. Pokrywa się ona z naszą wiedzą, którą „manifestujemy” w prywatnych rozmowach. Załóżmy, że publikujemy jednak tę treść. Jakie są komentarze? Jak najbardziej zarzuca nam się, że piszemy listy do własnej redakcji. Też mówimy: Nie! Tak więc, żeby nie przedłużać. Jeżeli Państwo uważacie, że niepodpisywanie się pod listami w których wyrażacie własne opinie daje wam bezpieczeństwo i stanowi warunek napisania ich, ślijcie je do nas nadal (elektronicznie bądź tradycyjnie). Będziemy je czytać, ale w żadnym wypadku nie będziemy ich publikować i w jakikolwiek inny sposób się do nich odnosić. Pomijam oczywiście treści z których ewidentnie wynikać będzie, że zagrożone jest czyjeś zdrowie, życie lub, że ktoś jest przez kogoś krzywdzony. Jednak szybciej i  rozsądniej będzie, gdy pisma te zostaną skierowane do odpowiednich instytucji. Jeżeli darzycie nas zaufaniem, podpisujcie się jednak. Pozdrawiamy gorąco przed… kolejną falą upałów.   R.P. – upssssssssss RAFAŁ PRZYBYŁ

OKAZJA! GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” W SOKOLNIKACH

Przy trasie E-8 Wrocław – Łódż-Warszawa POSIADA DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY: • MAGAZYN O POW. 292 m.kw., • MAGAZYN O POW. 185 m.kw., • MAGAZYN PO WARSZTACIE SAMOCHODOWYM O POW. 180 m.kw.

Tel.: 500 046 272, 600 921 624 www.tugazeta.pl

Leki, perfumy oraz pieniądze skradziono z apteki w Bolesławcu, w powiecie wieruszowskim. Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. W budynku nie było żadnego alarmu. Złodzieje weszli do środka przez okno. „Udało im się ukraść ogólnodostępne leki bez recepty, różnego rodzaju perfumy, 5 ciśnieniomierzy oraz pieniądze w kwocie 2.500 złotych” – powiedział Radiu Centrum ofi- skradziony towar przyda się złocer dyżurny wieruszowskiej policji. dziejom, np. na ból głowy kiedy Straty zostały oszacowane na blisko zatrzyma ich policja. 15.000 złotych. Sprawę wyjaśnia   Za zgodą – www.rc.fm miejscowa policja. Czas pokaże czy (Radio Centrum)

Informacje o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i karto­graficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027ze zmianami) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla Obrę­bu nr 7 – Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice, w zakresie danych ewidencyj­nych dotyczących budynków oraz danych dotyczących gruntów. Prace geodezyjne w Obrębie Wójcin przeprowadzi Konsorcjum GEODETA UPRAWNIONY Tomasz Sobczak z siedzibą ul. Targowa 1, 98-300 Wieluń reprezentowanym przez Pana Tomasza Sobczaka

w terminie od 19.07.2010 r. do 15.11.2010 r.

Całość prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie przeprowadzona w trybie przepisów: – art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zmianami), – rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz 454). Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie i Urzędu Gminy w Łubnicach oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym. Współpraca właścicieli nieruchomości z wykonawcami prac geodezyjnych posiadających upoważnienie Starosty będzie miała wpływ na prawidłowość i aktualność danych ewidencyjnych.

  Starosta Wieruszowski

Andrzej Szymanek

REDAKCJA GAZETY BEZPŁATNEJ „ŁĄCZNIK”: Wydawca – „Łącznik” Urszula Przybył, redaktor naczelny – Rafał Przybył Współpraca: Jarosław Kuzański, Zbigniew Kowalski, Arkadiusz Burzyński, Ryszard Tęsiorowski, Tomasz Giemra, Jarosław Banaszak. Skład i łamanie: APR KORA Kępno, tel 605 24 60 60. Druk: Polskapresse Wrocław Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA 2a, 98-400 WIERUSZÓW REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688, e-mail: reklama@tugazeta.pl Administrator www: Karol Dąbrowski w w w.tugazeta.pl


wydarzenia

4

Rannego zabrał śmigłowiec Podziękowania, wspomnienia, fotografie…   Wypadek przy pracy w Mieleszynie

  Półkolonie letnie w ZS Nr2 im. Józefa Piłsudskiego

We wtorek rano około godziny 8.00 policjanci z KPP Wieruszów zostali wezwani do jednego z zakładów w Mieleszynie produkującego kartony. Tam doszło do wypadku w którym ucierpiał jeden z pracowników doznając poważnego urazu prawej ręki. Niezbędna okazała się także interwencja Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków z  dwóch zastępów przy udziale zespołu medycznego z pogotowia polegały na uwolnieniu wciągniętej przez maszynę kończyny. Poszkodowanego, którego

W ZS Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie w dniach od 05.07-16.07.2010 odbyły sie Półkolonie Letnie, które miały charakter rekreacyjno-sportowy. Uczestniczyło w nich około 80 dzieci z Wieruszowa-Podzamcze i z okolicznych miejscowości. Kadrę wychowawców stanowili nauczyciele ZS Nr 2 w Wieruszowie. Program zajęć rekreacyjno-sportowych obejmował: zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne i sportowe. Był bogaty w różnorodne konkurencje i konkursy np: zawody w tenisie stołowym, mecze piłki nożnej i koszykówki, konkursy rozwijające i poszerzające zainteresowania uczestników, np: konkurs na plakat grupy, konkurs na logo grupy, konkurs filmowy „Co to za bohater”, konkursy muzyczne i taneczne oraz potyczki intelektualne: Kalambury, układanie puzzli i wiele innych. W trakcie wszystkich konkursów i potyczek wyłonieni zostali najlepsi i zostali nagrodzeni upominkami. W czasie półkolonii odbyła sie dyskoteka dla uczestników, zorganizowano wyjścia bliższe, np: zwiedzanie stacji PKP w Wieruszowie oraz wyjazdy dalsze np: na basen do Oleśnicy, do Figloraju

stan określono jako bardzo poważny przetransportowano śmigłowcem do Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Powiadomiona o wypadku została Państwowa Inspekcja Pracy.

Natrafił na zwłoki   Zgon nastąpił z przyczyn naturalnych

W ubiegły piątek około godziny 13.00 użytkownik drogi łączącej Galewice z Osiekiem przypadkowo natrafił na znajdujące się przy trasie zwłoki. Natychmiast powiadomił o tym fakcie odpowiednie służby. Policja zabezpieczyła teren, wezwano karetkę pogotowia. Lekarz, biegły sądowy stwierdził,

że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych wykluczając tym samym udział osób trzecich. Zwłoki 82 letniego mężczyzny, mieszkańca gminy Galewice wydano rodzinie.   red

Kradzież z włamaniem na Podzamczu

Swoją obecnością zaszczyciła nas również p. mgr Iwona Szkopińska Burmistrz Wieruszowa, która skierowała do kolonistów i wychowawców ciepłe słowa i życzyła udanego wypoczynku. Uczestnicy zajęć podziękowali p. Burmistrz za decyzję o organizacji półkolonii,

wręczając własnoręcznie zrobiony wianek z kwiatów. W ostatnim dniu uczestnicy byli w kinie „Słońce” na filmie „Discorobaczki”. Koloniści na zakończenie półkolonii uczestniczyli w  loterii z nagrodami rzeczowymi. Dzieci były zachwycone z otrzymanych upominków, które były bardzo atrakcyjne.

  Prowadzą śledztwo, ustalają straty

Jak nas poinformował oficer dyżurny KPP w Wieruszowie w poniedziałek rano policjanci otrzymali zgłoszenie od właściciela sklepu spożywczego mieszczącego się przy piekarni na ulicy Kępińskiej, który stwierdził, że w jego placówce doszło do kradzieży z włamaniem. Na razie ustalono, że z pewnością zginęły papierosy. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. reklama

i zaangażowaniem brały udział we wszystkich konkursach, zawodach i potyczkach. Szczególną radość sprawiły dzieciom wszystkie wyjazdy i wyjścia bliższe i dalsze. Przywiozły z nich miłe i niezapomniane wrażenia, które długo pozostaną w ich pamięci. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji półkolonii składamy następującym osobom i instytucjom: – p. Aleksandrowi Gajewskiemu z Zakładów Mięsnych „Wędlinka”, p. Joannie Nowaczyk z  Banku Żywności, p. Markowi Długaszewskiemu, paniom z Urzędu Miejskiego: Alicji Ruta, Marzenie Ociepa,Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wieruszowie, i innym nie wymienionym z nazwiska osobom, którzy zgodnie z ich wolą pragnęli pozostać anonimowi. Specjalne podziękowania dla p. Wioletty Kłosek za nieocenioną pomoc dla jednego z uczestników naszych zajęć. P. Wioletta Kłosek pokazała, że dobroć człowieka nie zna granic i  może przynieść wiele radości i dużo dobrego. Podziękowania składamy również dla pań z  kuchni szkolnej: Dorocie Maciejewskiej, Krystynie Płachta i Jadwidze Terelak za urozmaicone i smaczne posiłki w czasie półkolonii. Wszyscy wychowawcy i uczestnicy zajęć rekreacyjno-sportowych składają podziękowania panu dyrektorowi mgr Marianowu Kazusiowi za sprawną organizację, niezastąpioną pomoc oraz miłą i życzliwą atmosferę w czasie całych półkolonii.   w imieniu Kolonistów Małgorzata Gonera reklama

w Ochędzynie, gdzie dzieci miło i bezpiecznie pod okiem wychowawców spędzały czas. Kolonistów odwiedziły również panie z Sanepidu, które przygotowały i zorganizowały pogadankę nt:: „Zdrowego odżywiania” oraz pokazały film o zagrożeniach ze strony kleszczy. reklama

www.tugazeta.pl

W ostatnim dniu p. Dyrektor mgr M. Kazuś jako kierownik półkolonii dokonał podsumowania kończących się pókolonii, życzył wszystkim udanych i bezpiecznych dalszych wakacji. Dzieci z radością uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach, z  wielką aktywnością

6 sierpnia 2010


wydarzenia

5

Zabawa na maksa   Festynem rozpoczęli sierpień To była już kolejna impreza w tym roku zorganizowana w Lubczynie. Tym razem Stowarzyszenie Rozwoju tej Wsi przy okazji zabawy, zbierało środki na statutową działalność, która w dużej mierze ukierunkowana jest na najmłodszych mieszkańców miejscowości. Tu warto wspomnieć lokalny program Opieka Nad Dzieckiem realizowany w tamtejszej Świetlicy. Atrakcji nie mogło zabraknąć. Jedna z nich w pewien sposób otworzyła program. Na loterii fantowej, której losy rozeszły się w błyskawicznym tempie, można było oprócz dobrej klasy mebli, takich jak: komoda, fotele, szafy i inne wygrać chociażby gołębie, kaczkę czy… kozę. W dużej mierze to dzieciaki wyciągały trafione

a ten oczywiście w wykonaniu zespołu Doruchowianie. W międzyczasie przed taneczną częścią spotkania, atrakcje w postaci konkursów i zabaw dla najmłodszych

losy, opłacane przez rodziców. To także najmłodsi – młodzież z zespołu „Libero” działającego przy Szkole Podstawowej w Wyszanowie a prowadzonego przez Edytę Jamrozińską wystąpili w bloku muzycznym z elementami śpiewu, tańca i kabaretu przed zebraną publiką. Jeżeli wieś, to także folklor

zapewnili pracownicy Wieruszowskiego Domu Kultury. Resztę dnia i długą część nocy wypełnił swoim występem zespół Domino, który także nagłaśniał całą imprezę. Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc następującym firmom, instytucjom i osobom prywatnym: Helvetia Meble – Wieruszów,

PRZEWÓZ OSÓB KRAJOWY I ZAGRANICZNY

Krzysztof Łacmański

-40 Sokolniki • Zagórze  • tel. +4 01 1 1  krzysztoflacmanski@gmail.com

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Rozlewnia Wód Gazowanych Ireneusz Małys – Osiek, Studio Urody i Kształtowania Sylwetki Monika Chruścińska – Wieruszów, Sklep KAJTEK Anna Samulska – Wieruszów, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Aneta Patkowska i Iwona Ptak – Wieruszów, Sklep Ogólno Przemysłowy Urszula Sobczak – Wieruszów, Sklep Tekstylny i Firany Bożena Magot – Nizio Wieruszów, Sklep Dziecięcy BOBAS Leszek Paprota, Przedsiębiorstwo Handlowe MIT Anna Winkowska Błaszczyńska – Wieruszów, Zakład Tapicerski Karolina i Tomasz Skiba – Kuźnica Skakawska, Stolwit Wiktor Kacyna – Polesie, Robert Duś, Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Wiesław Wawrzyniak, Kierownik Gorzelni Lubczyna Marian Wronka, Sklep ABC Wieruszów Izabeli Kubiak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WĘDLINKA – Dobrydział, Zakład Cukierniczo Piekarniczy EDEN Edward Sikora, Pizzeria PEPO Wieruszów.

80 lat OSP w Kuźnicy

Kredyt z dotacją na kolektory słoneczne

Słoneczna energia

teraz taniej!

Zapraszamy do naszych placówek w powiecie wieruszowskim: Wieruszów ul. Świerczewskiego tel. 62 784 16 10 Wieruszów Filia ul. Fabryczna tel. 62 784 12 58 Punkt Kasowy Urząd Skarbowy tel. 62 783 19 71 Galewice tel. 62 783 80 78, Czastary 62 784 31 15, Sokolniki 62 784 61 25, Lututów 43 871 40 23

oraz do pozostałych na terenie powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, ostrzeszowskiego.

  Do pożarów volkswagenem

oczywiście zabraknąć szefostwa powiatowego szczebla PSP. W podwójnej roli na obchodach wystąpił etatowy członek powiatu a zarazem wiceprezes kuźnickiej OSP Józef Wróbel. Najważniejsi jednak w tym dniu byli gospodarze, z których gros otrzymało strażackie odznaczenia różnych stopni.   zdjęcia: Sylweriusz Sienkiewicz

INFOLINIA tel. 800 120 220 POSADZKI MASZYNOWE Z UŻYCIEM TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO–ZACIERANE MECHANICZNIE

Przy okazji jubileuszowych obchodów powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Skakawskiej tamtejszej jednostce został przekazany samochód volkswagen, który wcześniej służył w policyjnych barwach przy Komendzie Wojewódzkiej.

6 sierpnia 2010

Na uroczystościach pojawili się samorządowcy z gminy i powiatu z burmistrzem i starostą. Nie mogło

TEL. 607 300 363

www.tugazeta.pl

WIERUSZÓW ul. W.WITOSA 20A


sport

6

Orzeł gościnny   GALEWICE: Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta i Starosty

W ostatnią niedzielę na boisku FINAŁ: Masovia Kraszewice – Orła Galewice został rozegrany GKS Czastary 2:0 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Najlepszym zawodnikiem turWójta i Starosty w Piłce Nożnej. nieju grającym w polu został MaW zawodach udział wzięły 4 dru- riusz Szuleta z Masovii natomiast

żyny – w tym jedna z sąsiedniego, ostrzeszowskiego powiatu. Turniej potoczył się następująco: Orzeł Galewice – Masovia Kraszewice 1:1 w rzutach karnych 3:4 GKS Czastary – Baszta Bolesławiec 2:0 O III MIEJSCE: Orzeł Galewice – Baszta Bolesławiec 2:3

najlepszym bramkarzem wybrano Janusza Pietraszewskiego z GKS -u. Wręczający puchary wójt Lech Baliński w kontekście ostatniego miejsca Orła Galewice nie omieszkał odnieść się do gościnności organizatorów. Zawody „gwizdał” znany nam już duet sędziowski: Paweł Szandała i Marcin Wiśniewski.

Awans Prosny Wieruszów i Startu Łubnice   Piłka nożna Prosna Wieruszów i  Start Łubnice awansowały do III rundy okręgowego Pucharu Polski. Prosna wysoko pokonała na wyjeździe GKS Burzenin 5:1, natomiast Start również na boisku przeciwnika wygrał z LZS Masłowice 3:2. Trzecia runda rozegrana zostanie już w najbliższą sobotę i niedzielę. Wieruszowianie tym razem zagrają w Widawie z beniaminkiem klasy A z miejscową Widavią, natomiast Start podejmuje KS Chojne (klasa A). Wyniki II rundy oraz pełny zestaw par III rundy zamieszczamy poniżej. Wyniki II rundy KS Victoria Szadek Oldboy – MKS Jutrzenka Warta .........................0:11 Awista Kobierzycko – LKS Pogoń Korab Łask................................... 1:3 GKS Burzenin – WKS Prosna Wieruszów . ..................................1:5 GKS Widavia Widawa – KS Warta II Działoszyn ....................................3:2 GKS Zapolice – LKS Tymienice ...1:2 KS Warta Junior Sieradz – LKS Piast Błaszki ..........................................5:0 GKS Dubidze – LKS Victoria Szadek. .....................................................2:0 LZS Młynisko – KS Orkan BroWęg

Buczek . ...........................5:5 rz.k.3:1 KKS Kurów – KS Złoczevia Złoczew . ................................ 4:2 po dogrywce LKS Hetman Żdżary – LKS Kwiatkowice . ................................2:5 KS Chojne – LZS Rębieskie . .......6:1 LKS Masłowice – LKS Start Łubnice . ......................................................2:3 LKS Piast Ruda – GLKS Biała .......... .........................................2:2,rz.k.4:2 LZS Krzyworzeka – LZS Pątnów . 3:2 KS Zapole – LKS Sparta Mokrsko ....2:5 UMKS Ostrovia Ostrówek – LKS Czarni Rząśnia ..............................1:4 Zestaw par III rundy 08.08.2010 godz. 17:00 LKS Pogoń Korab Łask – MKS Jutrzenka Warta 08.08.2010 godz. 17:00 GKS Widavia Widawa – WKS Prosna Wieruszów 07.08.2010 godz. 15:00 KS Warta II Junior Sieradz – LKS Tymienice 08.08.2010 godz. 17:00 GKS Dubidze – LZS Młynisko 08.08.2010 godz. 17:00 KKS Kurów – LKS Kwiatkowice 08.08.2010 godz. 17:00 LKS Start Łubnice – KS Chojne 08.08.2010 godz. 17:00 LZS Krzyworzeka – LKS Piast Ruda 08.08.2010 godz. 17:00 LKS Sparta Mokrsko – LKS Czarni Rząśnia   ryt

W Osieku łapią młodzież na siatkę   I Turniej Siatkówki o Puchar Sołtysa W Osieku a dokładnie w jego części zwanej Zamościem zorganizowany został I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Sołtysa. Jak mówił nam fundator nagrody Kazimierz Markiewicz, impreza to przede wszystkim zasługa wszystkich mieszkańców. Należy przez to rozumieć nie tylko sam fakt przygotowania rozgrywek, ale przede wszystkim zaangażowanie osieczan podczas prac adaptacyjnych terenów pod boiska. Pod boiska, gdyż drugi taki kompleks, tym razem już typowo do rozgrywek siatkówki plażowej powstanie bliżej centrum wsi. Olbrzymią wagę miały tutaj decyzje właścicieli działek, którzy udostępnili swoje tereny. Naprzeciw tak popartej w działania wszystkich inicjatywie wyszła gmina, która wsparła pomysłodawców i realizatorów zakupem niezbędnego sprzętu sportowego. Na miejscu organizatorzy nie kryli swojego zaskoczenia tym, że I edycja mimo soboty spotkała się z tak dużym zainteresowaniem – tak samo czynnie zaangażowanych w rozgrywki, jak i zwykłych mieszkańców, którzy odwiedzili Zamoście jako kibice i uczestnicy zorganizowanego przy okazji zawodów mini festynu. Wyniki końcowe I Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Sołtysa Kazimierza Markiewicza

I – Osiek zawodnikiem gospodarzy był II – Spóle WOJCIECH NOWAK III – Zamość Organizatorzy serdecznie dziękują IV – Budmat następującym osobom i firmom Najstarszym zawodnikiem tur- za pomoc w organizacji tak udanej nieju był WOJCIECH JAŚNIAK, imprezy: Katarzyna Mieszała, najmłodszym PATRYK PISULA. Jacek Smolis, Robert Okoń, Najlepszym uczestnikiem rozgryWytwórnia Wód Gazowanych wek okrzyknięto KUBĘ HADRYOsiek, Artur Duś, Jadwiga SIA natomiast na uwagę zasługuje Okoń, Robert Matuszek, Florian fakt występu jedynej dziewczyny Pisula, Krzysztof Frysiak, Firma MARZENY MICHOWSKIEJ. Budmat, Bernard Nikodem, Robert Sędziował RADOSŁAW ROMusiała, Grzegorz Mieszała, MANOWSKI. Najstarszym wójt Gminy Galewice.

Memoriał im. Cz. Makowskiego i M. Rabiegi   Bolesławiec – niedziela godz. 14.00 W najbliższą niedzielę 8 bm. na stadionie Baszty w Bolesławcu odbędzie się Memoriał im. Czesława Makowskiego i Mariana Rabiegi. Obaj to byli świetni zawodnicy, trenerzy i działacze piłkarscy związani z Bolesławcem i nie tylko. Niedzielne uroczystości rozpoczną się o godzinie 14.00 złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą, która

znajduje się na budynku klubowym. Zaraz po tym rozegrany zostanie turniej piłkarski z udziałem czterech drużyn: Oldboy’s Wieruszów, Oldboy’s Hetman Byczyna, Wielkopolanina Siemianice i Baszty Bolesławiec. Tradycyjnie podczas memoriału nie zabraknie wyśmienitych gości. W tym roku swój przyjazd do Bolesławca zapowiedział

Zbigniew Mandziejewicz (Śląsk Wrocław, Legia Warszawa), Piotr Wojdyga (Widzew Łódź, Polonia Warszawa) oraz Sylwester Kulawik (Zagłębie Sosnowiec).

POLSKA AKADEMIA SPORTU (KURS w WIERUSZOWIE!) ogłasza nabór na kurs:

– instruktor sportu (piłka nożna) Cena kursu instruktora piłki nożnej • Część specjalistyczna z piłki nożnej 950 zł brutto • Część ogólna 350 zł brutto

RAZEM obie części: 1.300 zł brutto

ZGŁOSZENIA: 602-639-236 UWAGA: Kurs odbędzie się na przełomie września i października na obiektach WKS Prosna Wieruszów Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające: 1. co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie) 2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim

www.tugazeta.pl

6 sierpnia 2010


ogłoszenia Powiatowe Zawody OSP – zaproszenie – Lututów 8 sierpnia godzina 14.00 Gmina Lututów, zarząd Oddziału Powiatowego zrzeszenia OSP RP w Wieruszowie oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie serdecznie zapraszają na

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych które odbędą się na boisku sportowym w Lututowie

w dniu  sierpnia 010 r. o godz. 14:00 Po zawodach o godz. 21:00 zapraszamy do Małego Parku w Lututowie na

DYSKOTEKĘ WAKACYJNĄ „Dla młodszego i starszego nastolatka” Prowadzenie i nagłośnienie Ireneusz Pietrzak Bufet i napoje Restauracja „Floriańska” z Wieruszowa. Gmina Lututów

Firma HOYER oferuje: • • • • •

płyty wiórowe płyty pilśniowe płyty OSB płyty MDF sklejka Nasze doświadczenie i znajomość branży wykorzystujemy, aby zapewnić Państwu produkty najwyższej jakości w najlepszych cenach! Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HOYER” Janusz Hoja ul. Ostrzeszowska 1, 63-500 Doruchów tel./fax: (062) 784 34 02 kom. 609 872 933

Kółko Rolnicze w Wyszanowie

wynajmie lokale (garaże) i wydzierżawi plac manewrowy, twardy. Położenie: Wyszanów przy drodze nr 450: Kalisz – Opatów. Na miejscu stacja benzynowa.

Tel: (62) 78 357 61 oraz 664 565 375

SKLEP FIRMOWY POLECA DUŻY WYBÓR ODZIEŻY ŻAŁOBNEJ I POGRZEBOWEJ

Sklep Wędkarski

„U Drabka”

Drab Darek ul. Parkowa 4a 98-400 Wieruszów tel. 505 532 581 gg: 2216181 e-mail: drabek25@o2.pl www.wieruszow.pzw.org.pl

- kostiumy, żakiety - bluzki, spódnice, spodnie - szale - rajstopy, buty - garnitury, koszule męskie, krawaty

Z.U.E. „TOMEL” Tomasz Żółtowski • • • •

Zapraszamy na ul. Warszawską 103 A (naprzeciw szpitala) Tel: 62 78 42 675, e-mail: stoltrum@stoltrum.pl

Instalacje elektryczne Pomiary elektryczne Pomiary natężenia oświetlenia Instalacje odgromowe

Wieruszów, ul. Mała 2

Tel. 607 454 237

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA Ochrona: • Osób

MAJOR

• Obiektów

• Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”.

• Imprez masowych

• Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607253433 oraz 062 78 42 659 6 sierpnia 2010

www.tugazeta.pl

7 • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.tugazeta.pl

należy wysłać SMS pod numer 7555 o treści: KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie 150 znaków),

np.: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt:   

Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji.

Koszt wysłania jednego SMS – 5 złotych plus VAT. Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w gazecie oraz 2 tygodnie emisji na www.tugazeta.pl

Ogłoszenia z kategorii SZUKAM PRACY, ODDAM ZA DARMO, POTRZEBUJĘ POMOCY itp., będą ukazywać się bezpłatnie

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM MIESZKANIE OS.FABRYCZNA 49m. (DUŻY BALKON) KONTAKT 691 783 093 (22) Do wynajecia dwupokojowe mieszkanie we Wroclawiu. Blisko Uniwersytetu Ekonomicznego. Dogodny dojazd do centrum. Kontakt 788 805 311 (22) Sprzedam samochód FIAT TEMPRA 2.0 gaz, elektryczne szyby,. cent.zam, el.szyberdach cena 1100 tel. 600 361 431 (22) Sprzedam działkę budowlaną w Teklinowie (500 metrów od giełdy). Tel. 518103071 (22) Sprzedam obiekt fermy drobiu ewent.dla hodowli swin itp.Ferma zlokalizowana jest w okolicy Wielunia.Tel 698 547 698 (21) Sprzedam lokal usługowo-handlowy o pow. 106 m.kw. w Wieruszowie. Możliwość zaadaptowania na mieskzanie. tel: 692 441 065 (21) SPRZEDAM DZIAŁKĘ OK.35a ORAZ ZIEMIĘ ROLNĄ 2h W TYBLACH MAŁYCH.TEL.607 307 106 (21) Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie o pow.48 m 2 pokojowe duzy balkon ciepla woda z sieci tel.508071358 (21) Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie o pow.48 m.kw. – 2 pokojowe duży balkon ciepła woda z sieci tel.508071358 (21) SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE w GALEWICACH. Tel. 691 494 625 (21) Sprzedam dom 70 m.kw. z budynkiem gospodarczym (działka 12,5 ara) oraz grunt orny o pow. 67 arów w Wieruszowie. Tel: 691 53 92 89 (21) Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie o pow.48 m.kw. – 2 pokojowe duży balkon ciepła woda z sieci tel.508071358 (20) SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE w GALEWICACH. Tel. 691 494 625 (20) Sprzedam dom 70 m.kw. z budynkiem gospodarczym (działka 12,5 ara) oraz grunt orny o pow. 67 arów w Wieruszowie. Tel: 691 53 92 89 (20) OKAZJA! GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SCH” W SOKOLNIKACH PRZY TRASIE E-8 (WROCŁAW – ŁÓDŹ – WARSZAWA) POSIADA DO WYNAJĘCIA MAGAZYNY 1. MAGAZYN O POW. 292 m.kw., MAGAZYN O POW. 185 m.kw., MAGAZYN PO WARSZTACIE SAMOCHODOWYM O POW. 180 m.kw.TEL:500046272, 600921624 (19) Kółko Rolnicze w Wyszanowie wynajmie lokale (garaże) i wydzierżawi plac manewrowy, twardy. Położenie: Wyszanów przy drodze nr 450: Kalisz – Opatów. Na miejscu stacja benzynowa. Tel: (62) 78 357 61 oraz 664 565 375 (20) ROLNICTWO Sprzedam obiekt fermy drobiu ewent.dla hodowli swin itp.Ferma zlokalizowana jest w okolicy Wielunia.Tel 698 547 698 (21) Equipment Manufacture sp. z o.o. Sprzedaz maszyn stolarskich uzywanych po przegladzie technicznym. Pelna oferta maszyn na: www.maszyny-stolarskie.pl 47-120 Zawadzkie, ul Opolska 2 Kontakt telefoniczy: kom. 661954752 email: handel@maszyny-stolarskie.pl (21) SPRZEDAM KROWĘ WYSOKOCIELNĄ. Ma 7 lat. PORÓD W SIERPNIU. TEL: (62) 784 36 71 (20)

Sprzedam młode ziemniaki jadalne, odmiana GLORIA. Tel: 783 570 288 (20) Sprzedam Ladowacz czeski UNHZ750 Stan dobry cena 7600 do negocjacji TEL. 607784881 627843207 (20) Sprzedam prase kostkującą Renault Rivierre Casalis KR40TS 94r Stan bardzo dobry cena 7200 do negocjacji TEL. 607784881 627843207 (20) SPRZEDAŻ NASIENIA KNURÓW: PBZ, WBP, DUROCxPETRIN, PIC i inne. Wyszanów, ul. Główna 46 TELEFONY: 62 78 436 46 oraz 609 398 038 (14) SPRZEDAM Sprzedam wozek wielofunjcyjny w bardzo dobrym stanie kolor czerwony cena 200zl kontakt 692 078 215 (21) Sprzedam telefon NOKIA 5230 za 350 zł. Telefon ma 2 tygodnie, jest bez simlocka. Kontakt: 783 833 001 (21) Sprzedam młode ziemniaki jadalne, odmiana GLORIA. Tel: 783 570 288 (20) USŁUGI Wykaszanie trawy, zarośli, nieużytków kosa spalinowa. Ciecie drzewa opałowego. Tanio szybko i solidnie: 607 11 66 30 (22) P.P.H.U. NIKISTYLE producent odzieży www. nikistyle.home.pl (22) USLUGI REMONTOWE WYKANCZANIE WNETRZ PLYTKI GLADZIE MALOWANIE PLYTY K-G0 TAPETOWANIE ITP TEL.782067325 (21) Wykonujemy usługi hydrauliczne, remontowe, ciesielskie. Krótkie terminy, wysoka jakość, przystępna cena Kontakt: 781408418 (21) Equipment Manufacture sp. z o.o. Sprzedaż maszyn stolarskich uzywanych po przegladzie technicznym. Pełna oferta maszyn na: www.maszyny-stolarskie.pl 47-120 Zawadzkie, ul Opolska 2 Kontakt telefoniczny: kom. 661954752 email: handel@maszyny-stolarskie.pl (21) MOTORYZACYJNE Części używane do Ford Escort kombi 1.8TD 95r wersja GHIA Kontakt 607784881 627843207 (20) Sprzedam prase kostkującą Renault Rivierre Casalis KR40TS 94r Stan bardzo dobry cena 7200 do negocjacji TEL. 607784881 627843207 (20) Sprzedam Ladowacz czeski UNHZ750 Stan dobry cena 7600 do negocjacji TEL. 607784881 627843207 (20) PRACA Przyjmę ucznia na naukę w zawodzie SPRZEDAWCA na dział RTV (kobieta). Wiadomośc w sklepie (20) Przyjmę ucznia na naukę w zawodzie SPRZEDAWCA na dział RTV (mężczyzna). Wiadomośc w sklepie „U Adama” i pod nr: 62 78 412 60 (20) RÓŻNE Oddam w dobre ręce dwumiesięczne szczeniaki maści czarnej. KONTAKT: 785 211 570. Dzwonić po 15.00 (20)


reklama

8

Budowanie zaufania to nasza specjalność, dlatego mamy klucz do Twojego domu.

Zakład Stolarski

Monika i Grzegorz Suchy

ul. Witosa 22 98-400 Wieruszów tel./fax 62/ 78 426 75 e-mail: stoltrum@stoltrum.pl

tel: 602-770-099 Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj. Nowe domy, na nowym osiedlu w Wieruszowie.

OD P R DO R OJEKTU EALI ZAC JI

Oferuje: - meble ogrodowe - altany - domy letniskowe drewniane - balustrady - płoty drewniane

Do kupienia w wieruszowskich aptekach i na

www.tugazeta.pl

6 sierpnia 2010

Lacznik nr22  

Lacznik nr22

Advertisement