Page 1

SPRZEDAŻ I MONTAŻ DRZWI I OKIEN pcv, aluminium, drewno, okna dachowe, bramy garażowe

” D U B M

„TO NaJNIŻSZe CeNY!!! NaJlePSZa JakOŚĆ!!! Wejdź na stronę www.oknatombud.pl ISSN 2300-0805

MONTAŻ

• rolet zewnętrznych i wewnętrznych • żaluzji, rolosów, • boazerii pcv • moskitiery TOM-BUD Tomasz Łuczak tel. 62 58 10 301, kom. 601 756 467 tombud@autograf.pl

ENDOKRYNOLOG Specjalista Andrzej Pajdowski Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niepłodność, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne owłosienie, otyłość, badania hormonalne. Badania USG – tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ciąży, piersi, jąder, prostaty. Biopsje – (punkcje) piersi i tarczycy pod kontrolą USG z dokumentacją zdjęciową.

KĘPNO – SZPITAL ul. Szpitalna 7 Rejestracja: 502 517 325

REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl Cena: 1,50 zł DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688, e-mail: reklama@tugazeta.pl (w tym 8% VAT)

Nr 15 (159) • Rok IV 12 kwietnia 2013 r.

w w w. t u ga ze t a . p l

Diamentowe i złote gody  w Galewicach

NOWO OTWARTY

SALON FIRAN ZAPRASZA

KĘPNO RATUSZOWA 10

PaNele JUŻ OD 19,8 zł/m2 PIaNka DO PaNelI GraTIS NOWe kOlekCJe

– PANELE PODŁOGOWE – DESKA BARLINECKA – PŁYTY MEBLOWE

– BLATY KUCHENNE – SKLEJKA – PŁYTY BUDOWALANE: OSB, MFP, P5

P.H.U. „JUSZCZAK” Sp. Jawna ul.Teklinowska 16 B, 98-400 Wieruszów TEL. 62 58-10-110, 62 58-11-271 FAX. 62 58-11-270 www.juszczak-hurt.com.pl , poczta@juszczak-hurt.com.pl

QQCzytaj – str. 12‑13

Wywalczyli wiadukt za 3,5 mln Wszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy planowano obecnie powstającą drogę szybkiego ruchu S8. Wtedy mieszkańcy miejscowości Gumnisko w gminie Sokolniki podczas konsultacji społecznych sygnalizowali, że nowa trasa przetnie uczęszczany od dawien dojazd w stronę tzw: Stefanka czyli do pól a dalej do gminy Galewice na terenie której często pracują – choćby przy wycince lasów.

QQCzytaj – str. 5

Było źle, jest źle i będzie źle Jaka jest kondycja wieruszowskiego sportu? Dlaczego obecnie nie jest tak, jak było kilkanaście lat temu? Co słychać w klubie „Prosna”? O tym z trenerem sekcji tenisa stołowego – Bernardem Pietrakowskim rozmawiali dziś: Patryk Hodera oraz Rafał Przybył. QQCzytaj – str. 19

W kolejnym numerze ŁĄCZNIKA, który ukaże się 19 kwietnia rozmowa z wiceburmistrzem Wieruszowa Piotrem Psikusem

NaJWYŻSZe CeNY W reGIONIe

SKUP ZŁOMU i metali kolorowych mOŻlIWOŚĆ NeGOCJaCJI CeNY SOkOlNIkI ul. Warszawska 138 TEREN GS BOleSŁaWIeC Chotynin 53 (teren zarządu dróg)

Tel. 88 52 21

Możliwość odbioru własnym transportem USŁUGI TRANSPORTOWE – wywrotki od 2 do 22 ton Usługi zamiatarką samozbierającą

Firma z Wieruszowa zatrudni przedstawicieli meblowych na Europę. Bardzo wysokie zarobki. Kontakt pod numerem telefonu:

608 411 203


2 Telefon do redakcji

W tej drodze jest brak drogi! – Ja bardzo krótko. Proszę zrobić zdjęcia drogi z Osieka do Galewic i pokazać je światu. Może ktoś tam przyjedzie czołgi próbować. Przecież ta droga, to brak drogi i olbrzymie niebezpieczeństwo nie licząc ryzyka kosztownych uszkodzeń samochodów. Jeszcze trochę i po asfalcie na całym tym odcinku pozostanie tylko wspomnienie. Kogoś to jeszcze interesuje?! (dane do wiadomości redakcji) Foto: ŁĄCZNIK QQ

VI Festiwal Piosenki z Bajki

Zapraszają na przesłuchania

QQOrganizatorzy VI Festiwalu „Piosenki z bajki” informują, że 23 maja (czwartek) o godz. 10.00 odbędą się przesłuchania uczestników. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie oraz Wieruszowski Dom Kultury – informują, że 23 maja (czwartek) o godz. 10.00 odbędą się przesłuchania uczestników. W przesłuchaniach mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III SP z terenu powiatu wieruszowskiego. Wszelkie informacje oraz regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie Powiatowej Biblioteki Publicznej www.pbp-wieruszow.pl a także będę przesłane do szkół i przedszkoli. Informacje pod tel. 62 78 41 080 oraz 62 78 311 88. Sklep Spożywczo‑Przemysłowy „G & P” ul. Teklinowska 2 Wieruszów (naprzeciw ZS im. Marszałka Józefa Piłsudskiego) informuje, że wydłużył godziny swojego otwarcia. Zapraszamy serdecznie 7 dni w tygodniu w godzinach: PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK od 6.00 do 21.00 SOBOTA od 6.00 do 17.00  •  NIEDZIELA od 9.00 do 14.00 LEPIEJ – DŁUŻEJ – „G & P”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Bursztyn” w Wieruszowie

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, pisemnym, ofertowym, na wykonanie pokrycia dachu bloków nr 2, 5 i 9 przy ul. Fabrycznej w Wieruszowie. Oferty należy składać w siedzibie organizatora lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14 maja 2013 r., (do godz. 14.00 decyduje data i godz. wpływu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2013 r., o godzinie 10.00.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod nr (62) 307 11 40. Wydawca – Łącznik Urszula Przybył, ul. Buczka 4, 98-400 Wieruszów Redaktor naczelny: Rafał Przybył, tel. 601 154 038 Skład i łamanie: APR KORA Kępno, tel. 605 24 60 60 Druk: Polskapresse Wrocław Redakcja: ul. Buczka, 4 Wieruszów Sekretariat: tel./fax 62 307 11 11, e-mail: sekretariat@tugazeta.pl Patryk Hodera: tel. 695 642 035, e-mail: patryk@tugazeta.pl Współpraca: Łukasz Wilk, Tomasz Cieśla Dział reklamy: tel. 883 917 688, e-mail reklama@tugazeta.pl Portal: www.tugazeta.pl – webmaster: Karol Dąbrowski

Po sąsiedzku ze STYRENEM

Mail do redakcji Witam serdecznie. Ponieważ nie każdy mieszkaniec korzysta z Internetu żeby się czegoś dowiedzieć, a wiele się można dowiedzieć, pozwoliłem sobie na zamieszczenie informacji jaką znalazłem z prośbą o publikację, a dot. styrenu z którym wkrótce możemy mieć do czynienia po sąsiedzku dzięki Burmistrzowi Nawrockiemu i Radzie Miasta i ich decyzjom o lokalizacji zakładu YETICO między Brzeźnicą, a torami tuż obok „sypialni Wieruszowa”, szkoły i przedszkola. „Styren do organizmu człowieka dostaje się poprzez układ oddechowy, a także (w niewielkim stopniu) przez skórę. Substancja ta jest pochłaniana podczas bezpośredniej inhalacji w 60-80% i osadza się głównie w tkance tłuszczowej. Styren działa przede wszystkim depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy i obwodowy, przez interkalację nieprzereagowanego styrenu do neurylemmy i zaburzanie przewodnictwa nerwowego, jak i na poprzez oddziaływanie rónych form tlenku styrenu na poszczególne elementy tego układu. W organizmie człowieka działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy oraz drażniąco na błony śluzowe. Może prowadzić do marskości wątroby. W organizmie człowieka styren jest metabolizowany w wątrobie, głównie szlakiem prowadzącym przez tlenek styrenu, glikol styrenowy, kwas migdałowy lub kwas benzoesowy do kwasów hipurowego i fenyloglioksylowego, które są wydalane z moczem. Amerykański Rejestr Substancji Toksycznych i Schorzeń (Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)) stwierdza, że wystawienie organizmu człowieka na działanie styrenu w dużym stężeniu (stężenie styrenu 1000 razy większe niż w normalnym środowisku) może działać na układ nerwowy. Skutkami są zmniejszenie szybkości przewodności nerwowej i obniżenie czasu reakcji. U osób narażonych na kontakt ze styrenem mogą, wystąpić objawy zatrucia ostrego lub przewlekłego, w zależności od dawki, czasu i częstotliwości ekspozycji. Opary styrenu w małych stężeniach mogą wywołać łzawienie oczu i metaliczny smak w ustach, w stężeniach ok. 800 mg/m3 ból i zaczerwienienie spojówek, a w większych kaszel, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, osłabienie, bóle głowy, zmęczenie, nerwowość, a także porażenie górnych dróg oddechowych i zaburzenia widzenia. Przerwanie ekspozycji na ten związek powoduje cofnięcie objawów. Kontynuowanie narażenia wywołuje senność, zaburzenia świadomości, może także wystąpić porażenie ośrodka oddechowego i śmierć. Skażenie skóry ciekłym styrenem może wywołać jej ból i zaczerwienienie. Skażenie oczu ciekłym styrenem wywołuje ból i zaczerwienienie spojówek. Po spożyciu, związek ten wywołuje ból gardła, ból brzucha, nudności, wymioty i ogólne objawy zatrucia drogą pokarmową. W przypadku zatrucia przewlekłego, objawami są przewlekłe zapalenie skóry, przewlekłe zapalenie spojówek, upośledzenie węchu, zaburzenia funkcji psychicznych, spowolnienie reakcji, zmiany w zapisie elektroencefalograficznym. Styren został sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Do Walki z Rakiem, jako substancja potencjalnie rakotwórcza (klasa rakotwórczości B2). Amerykański Departament Ochrony Środowiska (U.S. Environmental Protection Agency (EPA)) nie klasyfikuje styrenu jako substancję rakotwórczą, lecz jako substancję podejrzewaną o działanie rakotwórcze, a także jako wykazującą działanie toksyczne na układ pokarmowy, nerki i układ oddechowy. Styren zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem[3] jest sklasyfikowany jako substancja niebezpieczna, wykazująca m.in. działanie drażniące na oczy i skórę. Obecność ww. substancji w zabawkach narusza przepisy 17 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek[4].\” Informacja o styrenie pochodzi z Wikipedii. Zachęcam do dalszego zgłębiania tematu. Burmistrz Nawrocki i radni pewnie chętnie się z każdym z Państwa umówią i spotkają, aby porozmawiać na ten temat. (dane tylko do wiadomości redakcji) Wiadomość została przesłana za pomocą formularza na stronie www.tugazeta.pl

Witryny sklepów jak po powodzi

Zmieszani z błotem. Dosłownie! QQWjazd do wieruszowskiego Rynku od strony Podzamcza zamiast stanowić wizytówkę centrum

powiatu i wieruszowskiej gminy, zaczyna przypominać (i to wcale nie powoli) plac manewrowy zapuszczonego gospodarstwa rolnego spod znaku – wydawałoby się zapomnianych – PGR-ów.

Wszystko przez powstające – jedna za drugą – dziury w jezdni. Odcinek ul. Wrocławskiej od skrzyżowania z Ciasną do mostu na Prośnie jest w stanie… rozkładu. – Przyjechali zalepić dziurę. Czemu tylko jedną? Łatali wyrwę stojąc w drugiej wyrwie, obok mieli trzecią, czwartą, piątą… Pojechali. My już nie potrafimy tego nawet skomentować – mówił portalowi tugazeta.pl jeden z właścicieli tamtejszych witryn sklepowych. Te już są mało widoczne. Na wszystkich zalega błoto wyrzucane na boki przez koła pojazdów wpadające z impetem w ubytki. Gorzej jest z elewacjami budynków – chlapiąca a później zamarzająca maź rozsadza tynki i powoduje odpadanie płytek. Dostaje się także pie- dlaczego mają ponosić koszty za indolencję władz. szym, którzy akurat znajdą się na wysokości przejeż- W ramach odreagowania w stronę skąpanych w błocie dżających aut. Skarżący się mieszkańcy nie rozumieją kamienic dodatkowo rzucają więc… mięsem.

www.tugazeta.pl

12 kwietnia 2013


3 Będą nam smrodzić, a my będziemy płacić

W Teklinowie mówili o śmieciach QQW gminie Wieruszów obyło się kolejne spotkanie dotyczące wprowadzenia ustawy śmieciowej. Od 1 lipca mieszkańcy muszą liczyć się z dużymi zmianami w tym temacie. Jedno jest pewne – zmiana legislacyjna ma wymusić dokonywanie selektywnej zbiórki śmieci. Tą i inne informacje można było I na cO tO kOMu? usłyszeć na piątkowym spotkaniu Mieszkańcy Teklinowa mówili, w Teklinowie. Nowy system obja- że niepotrzebne są im trzy pojemśniał burmistrz Bogdan Nawrocki niki. Tłumaczyli że, w gospodaroraz naczelnik z Urzędu Miejskie- stwach wiejskich nie produkuje się

się na kompostowniku – wyjaśniali. Miejscowi dziwili się także temu, dlaczego śmieci pojadą aż do Dylowa a nie mogą być dalej składowane na pobliskim wysypisku. –Będzie to niemożliwe, bo miejsce to nie spełnia już żadnych norm. Od poprzedniego zarządu „komunalki” usilnie domagałem się przedstawienia tego, jak wygląda stara kwatera. Prezes wysłał tam pług, który zgarnął ziemię. Naliczył za to 300 tys. zł dla przedsiębiorstwa, gdzie już nie będę wnikał czy to konkretnie kosztowało tyle pieniędzy – tłumaczył Nawrocki. –Dlaczego nic nie zrobiono w tej sprawie od 2008 r. Wtedy można było starać się o to, by wysypisko nadal funkcjonowało – dodał.

go, Anna Owczarek. Z miejscowymi spotkali się także radni – Piotr Morta, Jarosław Dębski oraz sołtys Andrzej Kilan. –Czym różnimy się od Galewic albo od Sokolnik że musimy płacić 7 zł – pytali obecni. Włodarz przypomniał, że Wieruszów jest gminą miejsko-wiejską. Mówił także, że przyjęte stawki –w porównaniu do podobnych samorządów – są jednymi z niższych w kraju. Piotr Morta dociekał dlaczego najpierw uchwala się opłaty, a później dopiero jest ogłoszony przetarg. –To wynika z odgórnie narzuconych wy- śmieci. –Papier, szkło i metal sprzeda bĘDzIe prOtest spOłeczny? tycznych. Nie możemy robić na odwrót się w skupie. Odpady organiczne zjeRadny Rady Miejskiej, Ja– odpowiedział Nawrocki. dzą zwierzęta, a jak nie to znajdą rosław Dębski zapytał czy ze względu na to, że wysypisko w Teklinowie będzie służyło jako miejsce do przeładunku, mieszkańcy będą mogli ubiegać się o rekompensatę. Jeszcze soczystsze argumenty miał Sylweriusz Sienkiewicz. –Ja sobie nie wyobrażam, byśmy płacili za to, że będą nam smrodzili i brudzili pod nosem. Od 1 lipca możemy zrobić protest społeczny – sugerował. QQ Patryk Hodera

Mail do redakcji

Toż to anarchia!

Z.U.E

Marian Bednarz

Wykonujemy:

(62)78-47-675

Montujemy:

Instalacje elektryczne i odgromowe Automaty do bram i szlabany Instalacje alarmowe i monitoring Baterie kondensatorów Pomiary elektryczne

....więcej na:

Bramy garażowe: segmentowe, uchylne, roletowe, przesuwne...

www.zuebemar.cba.pl

Tel. 697 634 480; 607 213 087

Wieruszów

Wyważyli drzwi, by ratować chorą QQW niedzielę około 10.00 wieruszowskie służby ratownicze

zostały poinformowane, że w jednym z mieszkań na osiedlu Fabryczna może znajdować się nieprzytomna kobieta.

Na miejsce natychmiast skierowano ratownictwo medyczne, policję i jednostkę PSP z której strażacy używając sprzętu hydraulicznego sforsowali drzwi. Wewnątrz znaleziono chorą, która z podejrzeniem udaru została przewieziona do szpitala.

Witam! Tak jak widzimy na załączonych przeze mnie zdjęciach wyglądała droga z Sokolnik do Galewic 5 kwietnia Roku Pańskiego 2013!!! Toż to wynik anarchii! Żeby usunąć ten zalegający śnieg wystarczyłaby pewnie godzina pracy pługa! A dziury tam – bez komentarza! Chyba czekają (nie te dziury, ale samorządowcy nasi) aż się następna osoba tam potłucze! Już raz na tej drodze tak było! Niby mamy wiosnę a nasze władze wciąż w zimowym zaspaniu. Proszę bez nazwisk. (dane do wiadomości redakcji)

12 kwietnia 2013

BEMAR

KOMPLEKSOWE USŁUGI kontakt: 601-324-728 ELEKTRYCZNE

www.tugazeta.pl


4 Wieruszów

Myśliwi w Przedszkolu nr 3 QQ4 kwietnia Publiczne Samorządowe Przedszkole nr 3

w Wieruszowie odwiedzili myśliwi z Koła Łowieckiego w Foluszczykach. Panowie przybliżyli dzieciom charakter swojej pracy.

Opowiedzieli o tym, jak ważne jest dokarmianie zwierząt leśnych w zimie: saren, jeleni, dzików, zajęcy. Dzieci dowiedziały się na jakie zwierzęta można polować (bażanty, kuropatwy – tych jest bardzo mało na naszym terenie) a na które nie, ponieważ są pod ochroną. Goście pokazali naszym milusińskim spreparowane sowy: błotną oraz uszatą. Przekazali informacje o sposobie życia i odżywiania się tychże ptaków. Panowie myśliwi nie tylko odwiedzają placówki, lecz także zapraszają dzieci do swojego domu myśliwskiego, w którym można obejrzeć dużo więcej spreparowanych zwierząt. Na koniec wszyscy przedszkolacy otrzymali pamiątkowe pluszowe zwierzątka. Z kolei dzieci wręczyły niecodziennym gościom własnoręcznie wykonane laurki. Dziękujemy serdecznie za odwiedziny i zapraszamy ponownie do naszej placówki. QQ Małgorzata Gawlik

Teklinów podzielony: jedni za prezesem, drudzy za sołtysem

Jak Kargul z Pawlakiem

QQMieszkańcy Teklinowa są poróżnieni. Jedni trzymają z Radą Sołecką, a drudzy opowiadają się za racjami Ochotniczej Straży Pożarnej. Nieporozumienia powstały już jakiś czas temu, a czarę goryczy przelał podział funduszu sołeckiego.

Na ostatni piątek w remizie zaplanowano spotkanie dotyczące wprowadzenia uchwały śmieciowej. Jak się okazało Rada Sołecka zostanie obarczona kosztami za wynajęcie na ten czas sali. Dlaczego? –Pieniądze jakie były zabezpieczone dla wioski wyrzuciliście na drogi, bo strażakom nic się nie należy. Tłumaczycie się, że nie mamy uporządkowanych kwestii własnościowych. Pytam się co zrobiły w tej kwestii osoby, które były przede mną w zarządzie – mówił prezes jednostki, Jerzy Dębski. –My tego złośliwie nie robimy, dopóki nie będziecie współpracować my też nie będziemy. Nie gniewajcie się, to nie jest tylko moja decyzja. Tak zadecydowało 9 osób. W imię czego straż ma płacić za prąd – dodał. Sołtys Andrzej Kilan oponował wypowiedź prezesa argumentem mówiącym o tym, że sala ma służyć wszystkim mieszkańcom. Dodał też, że środki z funduszu zostały rozdysponowane w drodze demokratycznego głosowania. –Na pierwszym zebraniu nikogo ze straży nie było, na drugim był jeden członek. Później prosiliśmy, by na trzecie przybyła chociaż jedna osoba z zarządu. Wcześniej dostaliście 3.000 zł na remont dachu. Proszę państwa, my tych pieniędzy nie trwonimy. Nie możemy przekazać publicznych pieniędzy na coś, co jeszcze nie jest uregulowane. Przyjdźcie na spotkanie i przegłosujcie swoją propozycję – proponował sołtys. Nie był to koniec prowadzonej polemiki. Strażacy mówili, że owszem – pieniędzy nie można

przeznaczyć bezpośrednio na remont sali, ale równie dobrze mogliby z nich skorzystać strażacy. – Można było przeznaczyć pieniądze na zakup mundurów. Nasze dziewczyny w starych wstydziły się nas reprezentować

na zawodach. Inne jednostki mają, a nasza nie. Sołtys kiedy w zeszłym roku dzwonił do mnie dzień przed spotkaniem mówił, że pieniądze pójdą na drogę. Po co więc było głosowanie? – ironizował prezes. Kończąc dyskusję sołtys oznajmił, że gdyby strażacy liczniej stawili się na spotkaniu, dziś pewnie nie byłoby sporu. Obecny na zebraniu burmistrz Bogdan Nawrocki, by zażegnać konflikt zaprosił do Urzędu Miejskiego strażaków. Wkrótce więc najprawdopodobniej gmina zacznie dotować OSP. QQ Patryk Hodera

Materiał PSSE

Powiatowy festiwal o zdrowiu

QQ8 kwietnia Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieruszowie zorganizowała

przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieruszowie Festiwal Piosenki o Zdrowiu.

Firma z Wieruszowa poszukuje

MECHANIKA MASZYN I POJAZDÓW Z DOŚWIADCZENIEM Wymagane prawo jazdy kat. B. Gwarantujemy dobre warunki płacy i pracy.

Telefon kontaktowy 661 – 510 – 510. ZADZWOŃ i ZDOBĄDŹ SATYSFAKCJONUJĄCĄ PRACĘ W ZNAKOMITYM ZESPOLE!

Konkurs podzielono na uczestników dwóch grup wiekowych: klasy I – III (Szkoła Podstawowa w Teklinowie i Szkoła Podstawowa w Parcicach), klasy IV – VI (Szkoła Podstawowa w Lututowie, Szkoła Podstawowa w Teklinowie, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, Zespół Szkół w Starym Ochędzynie, Szkoła Podstawowa w Pieczyskach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, Szkoła Podstawowa w Niwiskach, Szkoła Podstawowa w Wyszanowie) Zakres tematyczny prezentowanych piosenek związany był ze zdrowym odżywianiem, profilaktyką chorób oraz nałogów, higieną osobistą oraz ochroną środowiska i ekologią. Festiwal od lat cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z terenu powiatu wieruszowskiego. Uczniowie zaskakują nowymi pomysłami na śpiewanie o zdrowiu. Stroje i dekoracje były kolorowe, wiosenne.

Zwycięzcami Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2013 zostali:

• II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie (Owoce i warzywa), • Szkoła Podstawowa w Wyszanowie (Taki jestem) • III miejsce: Szkoła Podstawowa w Teklinowie (Chcesz być zdrowy, ruszaj się) • Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa w Pieczyskach (Owoce, warzywa to jest to!) za walory artystyczne (przepiękne stroje).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

W kategorii klasI – III:

• I miejsce: Szkoła Podstawowa w Teklinowie (Smaczne są, lubię je), • Szkoła Podstawowa w Parcicach (Zielony las). W kategorii klas IV – VI:

• I miejsce: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach (Nasza Ziemia)

www.tugazeta.pl

12 kwietnia 2013


5 Siła przebicia czyli droga na przyszłość

Wywalczyli wiadukt za 3,5 mln złotych QQWszystko zaczęło się w 2008 roku, kiedy planowano obecnie powstającą drogę szybkiego

ruchu S8. Wtedy mieszkańcy miejscowości Gumnisko w gminie Sokolniki podczas konsultacji społecznych sygnalizowali, że nowa trasa przetnie uczęszczany od dawien dojazd w stronę tzw: Stefanka czyli do pól a dalej do gminy Galewice na terenie której często pracują – choćby przy wycince lasów.

Pod uwagę brano także dużo ważniejsze aspekty – między innymi sytuacje zagrożenia. Brak wiaduktu po którym biegłaby „szybka ósemka” skutkowałby dłuższą drogą a tym samym zwiększonym czasem dojazdu na miejsce skąd byłaby konieczność transportu chorego lub ewakuacji. Wszystko dlatego, że taki obiekt po prostu nie został zaprojektowany. Dziś wszyscy odetchnęli. Nie tylko z ulgą, ale przede wszystkim po „benedyktyńskiej” wprost pracy polegającej na pisaniu przez lata niezliczonych ilości próśb, odezw, protestów i wypełnianiu maksymalnie zbiurokratyzowanych dokumentów. W 2011 roku w działania mieszkańców włączył się urząd sokolnickiej gminy. – Musieliśmy pozbierać opinie mieszkańców Gumniska i tu muszę podkreślić, że w to bardzo mocno zaangażował się tamtejszy sołtys – pan Markiewicz. Nie bez znaczenia było wsparcie w postaci rzetelnych opinii Państwowej Straży Pożarnej i pracowników z nadleśnictwa. – mówił wójt Sylwester Skrzypek Na przestrzeni tych kilku lat niewidoczne z pozoru starania były prawdziwą batalią. Co stwarzało największe problemy? – Najbardziej irytujące były odpowiedzi z Generalnej Dyrekcji Dróg, gdzie lekceważono głos mieszkańców. Argumentem, który przekonał decydentów była chyba niespotykana determinacja, którą można teraz na spokojnie interpretować jako krzyk – chyba tak to możemy dziś nazwać. – artykułuje Skrzypek

12 kwietnia 2013

Poza tym jak sam podkreśla – Nikt z ludzi odpowiedzialnych za ten „wybrakowany” projekt nie wziął pod uwagę, że inwestycja ta niweczy kilka szlaków turystycznych – między innymi konnych i ro-

a wywalczonego własnym uporem obiektu, nie poniesie żadnych kosztów. A te są niebagatelne – nowy wiadukt pochłonie około 3,5 miliona złotych, które wyłoży Generalna Dyrekcja Dróg.

www.dwdglaz.com

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH DWD w GŁAZIE ZAPRASZA OFERTA IMPREZ PLENEROWYCH WIOSNA - LATO - JESIEŃ 2013 ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

TEL. 62 78 43 929; 62 78 38 708 Warsztaty plastyczne w bibliotekach Gminy Łubnice

Sypane malowanie QQW Gminnej Bibliotece Publicznej w Łubnicach i Filii werowych. Nie chcieliśmy o tych podejmowanych krokach dawać znać wcześniej. Mówiąc szczerze – baliśmy się po prostu zapeszyć, bo nikt chyba nie wierzył, że się

uda. Dowodem na to było chociażby totalnie sceptyczne nastawienie do realizacji tej idei samego wykonawcy. Dziś mogę powiedzieć: obiekt powstanie. Są odpowiednie umowy, są odpowiednie zabezpieczenia. Kolejną – bardzo dobrą informacją w tym wszystkim jest fakt, że gmina Sokolniki w związku z budową nieprzewidzianego

Takim stanem rzeczy jest zdumiony jeden z kierowników budowy odcinka powstającego w kooperacji z zagraniczną firmą. – Muszę przyznać, że w swojej karierze nie spotkałem się z tym, żeby w trakcie realizacji projektu nanosić na niego tak radykalne zmiany. Mam z tym do czynienia pierwszy raz – mówił dla tugazeta.pl Tomasz Jabłoński nie kryjąc szacunku dla dokonań mieszkańców. W i ad u k t o t w i e r a w gminie nie tylko dostęp do tego, co już było, ale także do tego, co powstaje – między innymi do zbiorników wodnych jakie powoli tworzą się przy okazji wielkich wyrobisk. – Być może obecni właściciele będą chcieli sami wykorzystać te akweny. Być może przyjdzie nam kiedyś rozmawiać o jakiejś współpracy pod względem rozszerzenia oferty rekreacyjnej czy agroturystycznej w naszej gminie. W jednym tylko przypadku mówimy o tafli wody o powierzchni  hektarów a takich przykładów jest a dokładnie będzie na naszym terenie więcej – podkreśla Skrzypek. O kolejnych planach, pomysłach i podjętych już działaniach zagospodarowania terenów przy nowopowstającym węźle komunikacyjnym Walichnowy oraz o sile przebicia sokolniczan przeczytasz w kolejnych wydaniach Łącznika i na www.tugazeta.pl QQ eRPe

www.tugazeta.pl

Bibliotecznej w Wójcinie odbyły się warsztaty plastyczne „Sypane malowanie”.

Zajęcia prowadził artysta plastyk Michał Fierek z Wrocławia. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać krótkiej prelekcji nt. ziarnistości, koloru oraz miejsc występowania piasku. Następnie każdy z nich namalował kolorowym piaskiem swoją autorską pracę, którą zabrał do domu. Udział

w warsztatach wzięły ogółem 24 osoby. Wszystkie zadowolone i szczęśliwe. „Sypane – malowanie“ jest zabawą otwierającą dzieci na plastyczną kreację, polegającą na tworzeniu obrazów z wykorzystaniem kolorowych piasków. QQ GBP Łubnice


6 Kapituła już wie – Gala 19 kwietnia

„Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej Roku 2012” QQ3 kwietnia w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Dobroczyńca Ziemi Wieruszowskiej”, podczas której dokonano oceny zgłoszeń i wyboru laureatów konkursu.

Mail do redakcji

Chcę ostrzec przed podłymi praktykami Witam wszystkich użytkowników byłej już telewizji N oraz CYFRA+. Ze względu na to, że jestem abonentem jednego z tych operatorów, oraz bardzo mocno interesuję się światem mediów, chciałem wszystkich ostrzec przed podłymi praktykami nowej telewizji NC+. Od 26 marca obecni abonenci telewizji N i CYFRA+ powinni otrzymać drogą pisemną listem poleconym informację o zmianie. Oczywiście NC+ to uczyniła, ale listem zwykłym nie interesując się tym czy takowa korespondencja dotrze czas. A jest to bardzo ważne ze względu na to, że nowa telewizja dała nam bardzo krótki czas, aby podjąć decyzję – czy chcemy być dalej ich użytkownikami, czy może nie. Cały trik polega na tym, że mamy czas podjąć decyzję do dnia 19 kwietnia. W tym czasie możemy wypowiedzieć umowę nie ponosząc z tego tytułu żadnej kary. Jeżeli nie zareagujemy do tego dnia, telewizja NC+ NARZUCA nam NOWĄ umowę na termin 18 miesięcy!!!! Co więcej – sama decyduje jaki pakiet możemy mieć i na jaką kwotę. Dla przykładu: do tej pory w N płaciłem 59zł a przysłano mi dokumenty, że mogę mieć pakiet TYLKO za 79zł! !! Dziś dzwoniłem na infolinię i również nie mogą mi tego zmienić. Jedyna droga to wypowiedzenie umowy. Wszystko byłoby OK i jasne, gdyby te pisma trafiały do klientów, ALE dziś ujawniono pewną tajemnicę POCZTY POLSKIEJ, która dostała dyspozycję przetrzymania wszystkich wysyłek do klientów do odwołania! Na dowód zdjęcie. Proponuję zainteresować się sprawą, aby nie zostać okradzionym w bardzo podstępny sposób. Internauci posiadający konto na Facebooku odsyłam na profil Anty NC+, gdzie społeczność próbuje wywalczyć dla nas wszystkich lepsze warunki umowy. Póki co wszystko zmierza w dobrym kierunku. Nie dajmy się oszukać! LINK – https://www.facebook.com/antyncplus (dane do wiadomości redakcji)

W Kapitule udział wzięli przedstawiciele Rady Współpracy Organizacji Pozarządowych Ziemi Wieruszowskiej (reprezentujący organizacje, które nie składały nomi-

w pierwszej kolejności liczbą gmin, w których dana firma otrzymała nominacje, a następnie sumą złożonych na daną firmę zgłoszeń oraz łączną liczbą uzyskanych punktów. Ponad-

nacji), przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele gmin wchodzących w skład powiatu wieruszowskiego. Tegoroczna formuła konkursu miała podobnie jak w ubiegłym roku przebieg dwuetapowy, najpierw konkurs odbywał się na poziomie gmin, a następnie na poziomie powiatu. Nastąpiły jednak pewne zmiany w stosunku do poprzedniego roku tj. organizacje pozarządowe nominowały firmy bez podziału na kategorie, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Podczas posiedzenia członkowie Kapituły zapoznali się z przygotowanym materiałem podsumowującym projekt, opracowanym na podstawie zestawień i zgłoszeń organizacji pozarządowych z poszczególnych gmin powiatu wieruszowskiego. Po jego analizie Kapituła postanowiła przyznać tytuł „Dobroczyńcy Ziemi Wieruszowskiej”, „Honorowego Laureata Konkursu”, nominacje do tytułu i wyróżnienia. W procesie wyboru laureatów powiatowych Kapituła kierowała się

to w gronie wyróżnionych znalazły się również firmy, które uzyskały wysoką liczbę zgłoszeń i punktów za wspieranie inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe. na terenie poszczególnych gmin. W tegorocznym konkursie udział wzięły 62 organizacje pozarządowe z terenu powiatu wieruszowskiego. Organizacje te złożyły łącznie 247 zgłoszeń na 106 firm z terenu powiatu wieruszowskiego oraz 19 firm spoza powiatu wieruszowskiego. 1 zgłoszenie zostało odrzucone ze względu na jego niezgodność z regulaminem. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 19 kwietnia br. o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej, Wieruszowskiego Domu Kul- Historia rzeźbiarza z Kuźnicy Skakawskiej tury podczas corocznego spotkania przedstawicieli samorządów i organizacji z lokalnymi przedsiębiorcami. Podczas spotkania odbędzie się koncert-recital pani Haliny Bene- QQHenryk Staszko w życiu imał się różnych zajęć – raz był cieślą na budowie, potem pracował w czechosłowackiej odlewni. Nieco później wylądował w kopalni, by wcześniej dostać dyk, znanej z takich utworów jak obiecane mieszkanie. Do Kuźnicy Skakawskiej przyciągnęła go żona. „Frontiera” wykonywanej z Marco Antonelli’m czy z utworu „Mamy po 20 lat”. Tutaj został i żyje aż do dziś. lat sławi powiat wieruszowski Od wczesnych lat dzieciństwa i swoją gminę. Bywa na jarmarmiał smykałkę do dłuta, rzeźbił kach, festynach oraz odpustach. już od podstawówki. –To siedzi Jakiś czas temu wystąpił w filmie we mnie od urodzenia. Scyzoryk promującym uroki Wieruszowa. niemal zawsze towarzyszył mi –Tak samo jak człowiek potrzebuje w kieszeni. Moje zajęcie mogę jedzenia, ja potrzebuję dłuta i kaprzyrównać do choroby. Trzeba wałka drewna, żeby ustrugać to co strugać, bo inaczej ręce swędzą – się zobaczy, bo to chodzi po głowie wspomina lokalny twórca. Były i nie idzie z tym normalnie żyć laurki dla nauczycieli, figurki – dodaje. do szkolnego teatru a w latach cieszy się wizerunek Św. Rocha, Kiedyś rzeźbiarstwo było do70-tych najprawdziwsze rzeźby. Św. Idziego, kowala oraz cieśli. datkowym zajęciem mieszkańca Ile wszystkich? Dziś nie sposób Ostatnio Staszko trudni się Kuźnicy. Dziś, kiedy jest już na je zliczyć, ale z pewnością można rzeźbieniem figur dla Ochot- emeryturze, to jego największa mówić o tysiącach prac. W re- niczych Straży Pożarnych oraz pasja. gionie największą popularnością Związku Pszczelarskiego. Od QQ Patryk Hodera

Trzeba strugać, bo ręce swędzą

www.tugazeta.pl

12 kwietnia 2013


7 Zrealizowano już 93% wniosków

Ponad 30 mln zł dla rolników QQPowiatowe biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieruszowie przyjęło w 2012 r. 4325 wniosków o przyznanie płatności obszarowej oraz 3350 wniosków, które dotyczyły obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Do miejscowych rolników trafi ponad 30 mln zł. Na chwilę obecną zatwierdzono 93% decyzji. –Pozostałe wypłaty zostały wstrzymane ze względu na kontrolę fotograficzną. Polega ona na tym, że wszystko musi być przepracowane przez biuro kontroli w Łodzi, my dostajemy protokoły i dopiero wtedy możemy przystąpić do kontroli przeprowadzanej przez nas. Tych spraw pozostało nam 385 spośród 600 gospodarstw, jakie zostały poddane weryfikacji. Dokumenty, które otrzymujemy systematycznie realizujemy od ręki i zaległości w naszym biurze nie ma – wyjaśnia Andrzej Żóraw, kierownik biura powiatowego. Wypłacanie pozostałych środków potrwa do 30 czerwca. Wieruszowskie biuro po wydaniu decyzji sporządza listę zleceń płatności, która jest

przekazywana do warszawskiej centrali. –Do gospodarzy trafiło już 29 mln zł, a pozostała część zostanie wypłacana systematycznie. Na pewno odbędzie się to w terminie ustawowym, choć zdaję sobie z tego sprawę, że każdy rolnik chciałby otrzymać środki jak najszybciej, ponieważ koszty utrzymania gospodarstwa są wysokie – dodaje Żóraw. Co ważne, wieruszowskie biuro, w porównaniu do innych oddziałów województwa łódzkiego, jest jednym z wiodących w zakresie szybkości przyznawania dopłat. –Nie mamy zaległości, nad tym wszystkim pracuje grupa wartościowych osób- zapewnia kierownik ARiMR.

QQ Patryk Hodera

Mail do redakcji

Też chcemy jeździć normalnymi drogami DZIURY zaczęli łatać – I CO Z TEGO!!! Przyszła wiosna a zarazem łatanie dróg w powiecie wieruszowskim. Przynajmniej dwa razy w roku powtarza się taka sytuacja. Chodzi o drogę łącząca Osiek – Węglewice – Spóle, aż po granice powiatu. Droga, która wygląda jak ser żółty z dziurami znowu nabierze wyglądu na parę miesięcy. Nie wiem czy chodzi tu o kiepski materiał, czy o kiepską pracę ludzi, którzy łatają ubytki. W niektórych miejscach jest tyle dziur, że jedzie się jak na wyścigach rajdowych. Jakby policja stała to mogliby pomyśleć, że ktoś pijany jedzie. Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że ta droga może tak często pękać, oraz mogą powstawać nowe dziury od nadmiernego przejeżdżania tą drogą ciężarówek. W Węglewicach znajduje się most, który niedawno był remontowany i przy którym jest postawiony znak zakazu przejeżdżania samochodów, których waga dopuszczalna wynosi 15t (ale autobusy mogą przejeżdżać). Bardzo dużo samochodów nie stosuje się do tego znaku. Uważam, że takie pojazdy ciężarowe ważą o wiele więcej niż 15t wożąc drewno, gaz itp. Dlatego nowo wyremontowany most znowu będzie się nadawał do naprawy. Proszę o zwrócenie na to również uwagi. Bo w końcu płacimy na to podatki i też byśmy chcieli jeździć w miarę normalnymi drogami. Informacja nadesłana przez internautę o nicku martin

12 kwietnia 2013

www.tugazeta.pl


8 Kto ma zdjęcia gospody z Kępińskiej i budynków z Głazu?!

Łowcy starych fotografii. Dołącz do nich! QQMijają 2 lata jak na popularnym portalu o zabarwieniu historycznym uzyskanym między

innymi dzięki fotografiom trącącym bielą, czernią i sepią znaleźć można zafascynowanych minionymi dziejami wieruszowian.

Między innymi Internauci posługujący się nickami: andrew58, yrec61, metomax czy bonobo zajmują się wieruszowską podstroną na www.kepnoscojum.pl. Witryna ta, to nie tylko tysiące starych zdjęć i niezliczone postaci, które na tych ziemiach tworzyły historię. To także akcje ratowania zabytków, sprzątania cmentarzy i pomagania ludziom. Grupa zapaleńców tworzących wirtualną witrynę pozostawia non – stop swoje pozytywne ślady w realu. To między innymi dzięki ich działaniu nie zapomina się o ewangelickiej nekropolii na Podzamczu, to poprzez ich akcje, „ktoś” wreszcie przypomniał sobie o popadających w ruinę kolejowych zabytkach, by przy okazji

„zapomnieć” o inicjatorach tych „zabiegów”. Ignorują takie „małe i polityczne” zachowania i dalej robią swoje. – Już niedługo pod adresem www.kepnosocjum.pl będzie można znaleźć zdjęcia z budowy kolejowego mostu na rzece Prośnie – mówił nam jeden z nich. Nadal szukają dokumentów i fotografii gospody z ulicy Kępińskiej, która mieściła się praktycznie vis a vis obecnej piekarni i zakładu naprawy RTV. Do twórców i miłośników historycznej strony ze starymi fotografiami z  naszego regionu dotarł także mail z prośbą o pomoc w odnalezieniu zdjęć dokumentujących

funkcjonowanie obiektów byłego garnizonu w miejscowości Głaz (gm. Galewice). Oto treść jaka została nam przekazana z prośbą o rozpropagowanie. „Witam – piszę z gorącą prośbą, aby dodać jakiś komunikat na stronie odnośnie miejscowości Głaz w gminie Galewice tak, by ludzie mogli zamieścić coś ze starych fotografii na kepnosocjum.pl jeśli mają. Właśnie w Głazie od lat 70-tych XIX wieku do lat 20-tych wieku XX znajdował się garnizon wojskowy zbudowany przez Rosjan. Później na te tereny wtargnęli Niemcy. Obecnie budynki garnizonu są zaadaptowane na Dom Wczasów Dziecięcych w Głazie – www.dwdglaz.pl. Jestem mieszkańcem Głazu i sporo informacji udało mi się pozyskać. Jednak zdjęć jak nie było – tak nie ma. Może znalazłby

Patryk Hodera rozmawia z Ireną Fikus

Kulturalnie obieram ziemniaki! QQIrena Fikus z Galewic jest jedną z osób, które kiedyś postanowiły wyjechać za granicę do pracy. Decyzja zapadła w 2001 r. – wtedy też przestała pełnić funkcję dyrektora Ośrodka Kultury. Od 12 lat przebywa w Anglii. Tam mieszka, tam żyje i póki co tam zostanie. Aktualnie pani Irena jest na dwutygodniowym urlopie w Polsce. Skąd nagle taka zmiana? Co było powodem decyzji o wyjeździe? Zmieniło się szefostwo. Uważano, że ośrodek kultury będzie funkcjonował na innych zasadach. Ja pracowałam tam 15 lat i najzwyczajniej w świecie nie odpowiadały mi nowe warunki. Zakomunikowałam wówczas, że owszem, będę pracować ale na starych zasadach. Wójt nie zgodził się i dostałam wypowiedzenie. No i wyjechałam … na dziko. To bardzo odważny krok. Nie obawiała się pani wielkiego świata?

Obwiałam się i to bardzo! Jechałam w ciemno. Początki były straszne. Kontakt telefoniczny do nowego miejsca pracy miałam z gazety, znalazłam się w szczerym polu. Zbierałam kwiaty, nie było to łatwe zajęcie ale za to miałam piękne widoki. Odnalazłam się, byłam tam trzy lata. W międzyczasie były przyjazdy do Polski? Tak, wróciłam na przysięgę syna. To było dokładnie rok po wyjeździe. Po zakończeniu współpracy z  gminą nie prościej było

poszukać innego zajęcia tutaj w kraju? Nie miałam wyjścia. Grunt palił mi się pod nogami, syn kończył technikum a córka była w liceum i nie było środków do życia. Powiedziałam sobie: „mój Boże, co będzie to będzie.. i jestem już tam 12 lat. Jak wyglądał y kolejne lata w obcym kraju? Tak jak wspomniałam najpierw wylądowałam wśród kwiatów – nielegalnie. Od czasu kiedy Polska jest w Unii Europejskiej mam oficjalne zatrudnienie. Pracuję w fabryce i przebieram ziemniaki na

www.tugazeta.pl

się ktoś posiadający fotografie z Gła- Rocha między chłopakami z Podzu. Pozdrawiam. ..” zamcza i Wieruszowa, przyjechał na Kontakt przez: koniu wymachując szabelką i w ten masteradmin@ sposób wspomógł wieruszowian. kepnosocjum.pl lub przez Zdjęcie „w kajaku” – Tak jak redakcję Łącznika. w tytule zdjęcia na Prośnie przy Tymczasem prezentujemy stawidłach młyna Kazińskiego, zdjęcia umieszczone przez wie- a panowie to Bohdan Wesołowski ruszowian na kepnosocjum.pl. w jasnym garniturze i Mieczysław Pierwsze – by zrobiło się trochę Plewiński w garniturze ciemniejcieplej – przedstawia wypoczynek szym (lata 30-te). Czwarta fotonad Prosną przed 1945 rokiem. Na grafia to „łyżwiarstwo na rozlewiinnym jeździec pod którym moż- skach Prosny”. Widok mostu w tle, na było znaleźć taki oto komen- wskazuje, że „jazda figurowa” odbytarz internauty zbyszek42: Zdjęcie wała się w okresie „międzywojnia” to wykonane jest w latach 50-tych na – do 1939 roku. Więcej fotografii targowisku na bindażu. Pamiętam oczywiście na www.kepnoscojum. tylko jednego takiego jeźdźca (…) pl. Polecamy i zapraszamy. Do tych Mieszkał na ul Zamkowej. Kiedy bezcennych zbiorów będziemy doszło do potyczki na wałach św. oczywiście wracać.

linii produkcyjnej. Odnajduję się w tym co robię i jest mi dobrze. Do pracy chodzę od poniedziałku do piątku. Czy może pani porównać standard życia u nas do standardu w Anglii? Dzień do nocy. Nikt tam pracowników nie gnębi, jeżeli chcemy więcej zarobić to zostajemy dłużej. Obce jest mi szykanowanie i co ważne – nie pracuje tylko ten, który nie chce pracować. W Polsce syn nie może znaleźć pracy a tam byłoby zupełnie inaczej. Poza tym mam dostęp do darmowego leczenia. Co prawda tego już nie można powiedzieć w przypadku osób, które pracują sezonowo – ale tak już w życiu bywa, coś za coś. Tam codzienność jest zupełnie inna! Jeżeli tylko ktoś się wykaże, to na pewno zostanie doceniony! Wyemigrowała pani sama. Później wyjechały za panią także inne osoby…

Tak. Wyjechałam pierwsza jeszcze za „nielegala”. Na miejscu mówiłam o biedzie w Polsce. Dostałam pytanie czy przyciągnę za sobą kolejne osoby. Stało się, na początku wzięłam jedną osobę, potem następną i tak zabieraliśmy znajomych i rodzinę. Była to praca sezonowa. A co z tęsknotą? To był obłęd. Płakałam po nocach, ale wiedziałam, że muszę pracować dla moich bliskich. Teraz przyjeżdżam dwa razy do roku na 2-3 tygodnie [płacz]. Jestem już pół-obywatelem Anglii.

QQ

12 kwietnia 2013


9

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

PROFILE 5i7 KOMOROWE

DARMOWA OKNA PCV WYCENA DRZWI FACHOWE BRAMY DORADZTWO ALUMINIUM ATRAKCYJNE MOSKITIERY CENY! ROLETY Tel. 602 510 350

Patryk Hodera rozmawia z Euniką Adamus

Co słychać w szpitalu?

Pieczyska

Marchewkowy dzień QQPiątego kwietnia w Oddziale Przedszkolnym przy

Szkole Podstawowej w Pieczyskach, w grupie 5-6 latków obchodziliśmy „Dzień Marchewki”.

Święto jest jednym z punktów programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Dzieci z tej okazji przyszły ubrane w odcieniach koloru pomarańczowego. W tym dniu odwiedziły swoich młodszych

Kolejnym punktem było wykonanie pracy plastycznej pt.: „Marchewka”. Zadaniem dzieci było pomalowanie białych marchewek, aby nabrały zdrowego, pomarańczowego koloru. Na zakończenie

kolegów z grupy 3-4 latków, obdarowując ich opaskami z wizerunkiem marchewki. Wspólnie odszukały ukryte w sali papierowe marchewki, na odwrocie których wypisane były ciekawostki dotyczące bohatera dnia. Następnie przedszkolaki wysłuchały utworu „Urodziny marchewki” oraz wzięły udział w zabawach ze śpiewem.

dnia przedszkolaki pochwaliły się znajomością wiersza „Pomarańczowy taniec” i zostały zaproszone do degustacji tego zdrowego warzywa. Dzień ten poszerzył wiedzę dzieci na temat marchewki, był wyjątkowy i bardzo pomarańczowy, dzięki czemu na długo zostanie w naszej pamięci. QQ Marta Baranowska

Administracja została pomalowana, ponieważpo pomalowaniu i wyremontowaniu całego szpitala to był właściwie najbrzydszy i najbrudniejszy budynek. To aż wstyd, bo dociera tutaj mnóstwo ludzi z zewnątrz. Najpierw zrobiliśmy poradnie, oddziały szpitalne a teraz przyszedł czas na część biurową. Co ważne remonty wykonujemy sami. Nie zatrudniam żadnej firmy zewnętrznej. Do takich prac bieżących mamy trzech pracowników, którzy robią wszystko. Kładą kafelki, malują, tapetują. Mamy elektryka i hydraulika dlatego ponosimy niższe koszty. Czy oprócz przystosowania szpitala do wymogów przeciwpożarowych, nasz szpital czekają jeszcze jakieś remonty? Na bieżąco kupujemy sprzęt, ciągle też coś się psuje. Większość rzeczy została już zakupiona. Na sprzęt medyczny w ciągu ostatnich lat wydałam 4 mln zł. W ZOL -u planuję wymienić łóżka. Wyznaję tę zasadę że nie należy robić wszystkiego od razu. W tym roku czeka nas remont kuchni. Chciałabym też rozpocząć pracę nad dokumentacją elektroniczną. O tyle jesteśmy w dobrej sytuacji, że ¾ drogi jest z nami. Czeka nas zakup tabletów, które są wymagane. W każdej sali chorych będzie internet.

Czy w ostatnim czasie Powiatowe Centrum Medyczne było poddane zewnętrznej kontroli? W tym roku mieliśmy kontrolę z Urzędu Kontroli Skarbowej, zapowiedział się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na bieżąco jesteśmy kontrolowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W grudniu badała nas Państwowa Straż Pożarna, SANPEPID czuwa. Kontrole nas kochają. Powiem niepopularne zdanie – ja lubię kontrolę. To dla mnie darmowe szkolenie. Nikt celowo nie popełnia błędów, a kontrola wskaże pewne obszary, które można ewentualnie poprawić. Teraz czekamy na kompleksową kontrolę szpitala, którą będzie przeprowadzał NFZ. Na koniec zapytam się o dochód, jaki osiągnęliście w ostatnim roku. Duży dochód. Nie chciałabym jeszcze o tym wspominać, bo nie było Walnego Zgromadzenia Wspólników. Już teraz mogę powiedzieć, że był on dużo wyższy niż w roku ubiegłym, również z tego względu, że zapłacono nam nadwykonania. Dokładny wynik przybliżę w maju. To chyba optymistyczna prognoza mówiąca o tym, że coś się jeszcze będzie u nas działo? Tak to cieszy, bo powstanie coś nowego i mamy na to pieniądze.

QQMija rok od kiedy w Powiatowym Centrum Medycznym zlikwidowano oddział położniczoginekologiczny. W jego miejsce uruchomiono chirurgię jednego dnia. O tej zamianie oraz o ostatnim czasie dla spółki z prezes Euniką Adamus rozmawiał Patryk Hodera. Jak spisuje się i pracuje chirurgia jednego dnia? Mamy podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pracuje sześciu lekarzy – specjalistów, w tym anestezjolog. Pacjentów mamy sporo, kontrakt jest niski. Moglibyśmy przyjąć dużo więcej osób, tymczasem aktualnie możemy pracować 5-6 dni w tygodniu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku czy za dwa lata kontrakt będzie wyższy a optymistyczne jest to, że NFZ kładzie nacisk na procedury jednodniowe. Myślę, że pacjenci chcieliby wiedzieć, jakie zabiegi wykonujemy. A więc jest to: kolonoskopia, żylaki oraz wiele zabiegów, które wiążą się z 24-godzinnym pobytem w szpitalu. Osoba przychodzi, jest przygotowywana do zabiegu, dłuższą chwilę leży w szpitalu (po znieczuleniu miejscowym lub ogólnym) później wychodzi. Ilu pacjentów obsługujecie w każdym miesiąciu? To zależy od rodzaju zabiegów. Średnio jest to 50-60 osób. Z tego co się orientuję to wiem, że w naszym powiecie jest spore zainteresowanie rehabilitacją. Jak ten temat się kształtuje? To jeden z cięższych tematów. Właściwie chyba nie ma człowieka, którego nie bolałby kręgosłup, bark lub kolano. Kolejka jest dosyć długa. Mamy świetny personel, który jest w stanie przyjąć większą liczbę pacjentów. Od 5 lat kiedy jestem w Wieruszowie piszę o podwyższenie tego kontraktu – niestety nie udaje się. Odpowiedzi, które otrzymuję z funduszu są takie, że nie przewiduje się więcej pieniędzy na rehabilitację a tak naprawdę to rehabilitacja jest traktowana po macoszemu. To niedobrze, bo mimo wszystko to zapotrzebowanie na zabiegi u nas występuje… Oj tak. Kolejka na masaż jest do września, na inne fizykalne zabiegi jest do sierpnia. Mamy świetnie wyposażoną poradnię …

12 kwietnia 2013

ale niestety. Jest możliwość wykonania zbiegów komercyjnych ale jak wiadomo nie każdego na takie coś stać. Pracujemy głównie na kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, z resztą z tego co słyszymy to problem kolejek tyczy się całej Polski.

Zwiększyliście obłożenie w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Ile aktualnie przebywa tam osób? Zwiększyliśmy liczbę łóżek o dwanaście. W tej chwili mamy podpisany kontrakt na 32 łóżka. Są też 4 łóżka komercyjne. Mamy pełne obłożenie, jest również kolejka do ZOL-u. Muszę wspomnieć, że oddział jest po remoncie. Mamy dwóch lekarzy, psychologa, logopedę, dwóch rehabilitantów. Zapotrzebowanie społeczne jest w tym temacie duże. Warto wspomnieć, że na tym oddziale przebywają nie tylko mieszkańcy powiatu wieruszowskiego… Zgadza się. Są u nas pacjenci z ościennych powiatów, ponieważ wszędzie są kolejki. Nie ma rejonizacji dlatego też bywają nawet osoby znad morza. Chętnie przyjmujemy wszystkich, którzy się do nas zgłoszą. Jednak większość osób stanowią pacjenci od nas? Tak – z samego Wieruszowa oraz z okolicznych wiosek. Wieruszowski szpital może poszczycić się tym, że nie ma u was zadłużenia. Tego nie można

już powiedzieć np. o Wieluniu gdzie dług wynosi ponad 30 mln zł. To na pewno duży plus – zarówno dla nas, jak i  dla właściciela spółki, czyli Starostwa Powiatowego. Zarząd Powiatu ma problem z głowy. Nie jest obciążony finansowaniem szpitala. Od 5 lat kiedy pracujemy na zasadzie spółki nie byliśmy na minusie. Dodatni wynik finansowy wypracowujemy głównie z tego powodu, że sami zakupujemy sprzęt. Remonty również wykonujemy z własnych środków. Nikt nas w tej chwili nie finansuje, jesteśmy na własnym rozrachunku. Nie ukrywam, że jestem z tego powodu zadowolona bo nie mamy na głowie komorników. Nie ma co też ukrywać, że jeszcze dużo przed nami. Czeka nas jeszcze sporo remontów. Aktualnie spędza mi sen z powiek sprawa dostosowania szpitala do rozporządzenia, które mówi, że takie obiekty mają być odpowiednio wyposażone na wypadek pożaru. Jaka kwota wchodzi w grę podczas nachodzących prac? Będzie to ok 2 mln zł. Powiat właściwie nie musi się o to martwić, bo zrobimy to ze środków własnych. Podatnicy też nie mają powodu do zmartwień bo mogą leczyć się w szpitalu, który nie jest zadłużony. Mamy leki, mamy pełną diagnostykę, mamy sprzęt. Nasz szpital chętnie odwiedzają pacjenci z Wielunia z Ostrzeszowa czy Pajęczna. A dlaczego tak się dzieje? Mamy dobrych specjalistów – m.in. z Łodzi czy Wrocławia. Kadra jest coraz lepsza. Muszę przyznać, że jak 5 lat temu miałam problem z zatrudnieniem lekarzy, tak teraz odbieram mnóstwo telefonów. Lekarze chcą z nami współpracować m.in. ze względu na dobry sprzęt medyczny i warunki, którymi dysponuje szpital. Wcześniej wspomniała pani o remontach. Muszę zdradzić, że znajdujemy się w budynku biurowym, który cieszy oko.

www.tugazeta.pl


10 Mail do redakcji

Patryk Hodera rozmawia z Andrzejem Drzazgą

z Pietrakowskim (str 19)

QQTegoroczna zima okazała się kosztowna dla Powiatowego Zarządu Dróg. O aktualnościach oraz

Dotyczy wywiadu

Mam prośbę (…) w imieniu osób, którym nie jest obojętny sport na terenie Wieruszowa, aby zainteresować się ile jest ludzi odpowiedzialnych za sport na etacie Gminy i Powiatu. Jakie mają zadania, co organizują w czasie swojej pracy przez osiem godzin dziennie, dwanaście miesięcy w roku i kto ich rozlicza (bo wygląda to tak samo, jak było rozliczane targowisko, tylko nie w sensie finansowym, ale sportowym). Dookoła Wieruszowa coś się robi w sporcie jak w Wieluniu czy Kępnie. U nas jak się sami lub rodzice nie zorganizują, to się nic nie dzieje. A są ludzie na etatach i biorą za to pieniądze. Oni się tylko dopisują do jakichś imprez zorganizowanych przez innych. Mamy najładniejsze obiekty sportowe w okolicy, ale niewykorzystane. Mam jeszcze pytania o Orlika: – Czy osoby odpowiedzialne za Orlika są tylko od otwierania i zamykania furtki i biorą za to 32.000zł na sezon? Moim zdaniem te osoby powinny przygotować plan zajęć na dany sezon np. turnieje w różnych dyscyplinach. – Czy można wypraszać młodzież z boiska, bo ktoś sobie zarezerwował na godzinę tenisa i grają wtedy dwie osoby a reszta ma iść do domu? Z tego co wiem – nie można robić takich rezerwacji. Jest kort w pełni niewykorzystany przy liceum. – Czy można wypraszać z boiska młodzież pół godziny wcześniej – przed oficjalną godziną zamknięcia i zamykać boisko, bo nikt ich nie kontroluje? (…) Pozdrawiam (dane do wiadomości redakcji)

Droga zima na drogach

o planowanych inwestycjach z dyrektorem – Andrzejem Drzazgą rozmawiał Patryk Hodera. Zima nam wszystkim płatała figle, nie jest więc trudno się domyślić, że i zimowe utrzymanie dróg powiatu wieruszowskiego wygenerowało większe koszty… Słuszna uwaga. W tym sezonie pracowaliśmy przez 46 godzin a w ubiegłym tylko 21, czyli mniej niż połowę. Ta zima była bardzo specyficzna, wydawało się że nie ma dużo śniegu. Bardzo długo utrzymywały się ujemne temperatury i nieustannie trzeba było posypywać nawierzchnie. Wykorzystaliśmy 917 ton i to jest również prawie dwa razy więcej niż w sezonie 2011/2012. Wydaliśmy ponad 180 tys. zł. Był to rekordowy rok? Na szczęście nie. W tych niechlubnych statystykach króluje nadal rok 2009/2010. To co jest najgorsze, to niesprzyjająca aura, która trwała do 4 kwietnia. Nie mogliśmy rozpocząć remontów, które w roku ubiegłym mieliśmy już dwa tygodnie wcześniej. Ilość powstałych ubytków na drogach jest zdecydowanie większa i to niestety pociągnie za sobą dodatkowe koszty. Gdzie będą miał y miejsce pierwsze prace? Tak naprawdę roboty trwają już od dwóch miesięcy. Stosujemy metodę „na zimno” ale to również jest bardzo kosztowne i mało wydajne. Tym sposobem dwoma ekipami składającymi się z 6-ciu osób możemy wykonać maksymalnie 1,5 tony, gdzie „remonterem” możemy zrobić 6-7 ton. Prace cały czas trwają. W bardzo głębokie dziury najpierw wsypujemy destrukt – może to i jest krytykowane ale gdybyśmy tego nie stosowali, to zamiast 60 tys. zł wydalibyśmy dwa razy tyle. Aktualnie w tym tygodniu będzie kładziony nacisk na przygotowanie dróg do trasy wyścigu kolarskiego, który będzie miał miejsce w najbliższą niedzielę od drogi nr 450, przez Wyszanów, Kolonię Osiek, Galewice w stronę Kalisza. Te odcinki są bardzo zniszczone. Jak kontrolujecie aktualny stan dróg? Nasi pracownicy je na bieżąco monitorują. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować policji, mieszkańcom a przede wszystkim sołtysom. Nawet dziś odebrałem telefon z prośbą, by załatać dziury w Kopaninach. Cały czas proszę o sygnały, to dla nas bardzo ważne. Co możemy zrobić w momencie gdy nasz samochód zostanie

www.tugazeta.pl

uszkodzony przez powstałą w nawierzchni dziurę? Najlepiej jest wezwać policję lub zaopatrzyć się w dokumentację fotograficzną. Jeżeli jest to awaria niespowodowana z winy kierowcy, to jest wypłacane odszkodowanie. Środki pochodzą z ubezpieczenia. Powiatowy Zarząd Dróg opłaca składki, dlatego nie my płacimy bezpośrednio, aczkolwiek jesteśmy pośrednikiem. Koszty jakie ponosimy z tego tytułu to kilka tysięcy w ciągu roku. Porozmawiajmy o inwestycjach. Remont drogi relacji Wieruszów-Klatka-Parcice stanął pod znakiem zapytania, ale z najnowszych informacji wiemy że przebudowa będzie możliwa. Tak, wszystko wskazuje na to że prace na tym odcinku będą realizowane. W rankingach Na-

w przyszłości chcemy, by w tym miejscu stanęły światła ostrzegawcze. Obecna infrastruktura umożliwia zamontowanie sygnalizacji. Mam nadzieję, że światła pulsacyjne rozwiążą problem raz na zawsze. Planujemy inne rozmieszczenie oznakowania. Dodatkowy próg zwalniający przyniósłby kolejne uciążliwości dla osób mieszkających w pobliżu. Inne inwestycje wchodzą w grę? Tak. W najbliższy czwartek (11.04) PZD wspólnie ze starostwem przedstawi koncepcję prac remontowych na cały rok. Na in-

rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych byliśmy na 7 miejscu, potem na 11 ale okazuje się że przetargi na inne inwestycje przynoszą oszczędności dlatego też –ku naszej uciesze – i dla nas wystarczy pieniędzy. Jestem po rozmowie ze starostą, który był w Urzędzie Marszałkowskim. Częściowo będziemy robić utrwalenie, częściowo wykorzystamy masę bitumiczną i odwodnienie. Nie stać nas na to, by wszędzie położyć nakładkę bitumiczną… ale bez wątpienia będzie się odczuwało komfort jazdy. A co z feralnym skrzyżowaniem w Parcicach? Nie ma miesiąca, w którym nie doszłoby tam do wypadku lub kolizji drogowej. Mieszkańcy alarmują o niebezpieczeństwie. Temat ten jest poruszany przez radnych na sesjach Rady Powiatu. Tą ostatnią kolizję widziałem osobiście, wyglądała bardzo źle. Gdy przebudowywaliśmy drogę, w projekcie zaznaczyliśmy że

westycje planujemy przeznaczyć 1.600.000 zł – to prawie o pół miliona więcej niż poprzednio. Nie ukrywam, że to zasługa samorządów, z  którymi dobrze układa nam się współpraca. Ponad 51% kosztów pokryją środki zewnętrzne. Czy możemy dowiedzieć się co konkretnie będzie remontowane? Będzie osiem inwestycji. Dla każdej gminy opracowujemy zakres prac. Kierujemy się opiniami mieszkańców oraz składanymi interpelacjami. Mam przygotowany wykaz i powiem, że na poziomie 80% udaje nam się zrealizować przyjęte założenia. Zdradzę, że wspólna komisja nie należy do najspokojniejszych… ale wiadomo – każdy chce wywalczyć coś dla swojego rejonu. W Wieruszowie będzie realizowany chodnik na ul. Podzamcze, ul. Teklinów oraz ul. Wieluńskiej. Planujemy wykonać także dojazdy do gruntów w gminie Lututów. W Dzietrzkowicach dokończymy chodnik.

12 kwietnia 2013


11

tel. 601-247-920

OKNA PCV ROLETY

e-mail: oknadlaciebie@onet.pl

U NAS N AJTANIE J

BRAMY GARAŻOWE

DOJAZD, POMIAR I WYCENA GRATIS

Zdjęcie tygodnia

Par-KING czyli królestwo znaku D-18 QQ– Kto w Wieruszowie narzeka na brak miejsc parkingowych? Zobaczcie na zdjęcie … ile ich jest w pobliżu targowiska – śmiał się nasz dzisiejszy rozmówca. Okazuje się, że na odcinku kilkudziesięciu metrów przy ul. Kopernika postawiono aż 7 znaków informujących o miejscach przystosowanych do postoju pojazdów. Można? Można… �  Fot. Batman

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Wieruszowie zaprasza chętnych Członków i Sympatyków koła na zabawę

POWITANIE WIOSNY która odbędzie się 25 kwietnia 2013 roku w Restauracji FLORIAŃSKA (obok dworca PKS). Zapisy przyjmujemy w Biurze Koła w czwartek w godzinach 10.00 do 12.00.

Cena – 35 zł za osobę

Podsumowanie zimowego sezonu

Ile gminę kosztowało lodowisko? QQSezon na wieruszowskim lodowisku dobiegł końca, czas więc na podsumowanie finansowe zimowej atrakcji.

Na utrzymanie białego orlika magistrat przeznaczył niespełna 80 tys. zł i jest to podobna kwota do kosztów poniesionych w roku poprzednim. 20 tys. zł samorząd otrzymał z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prawie 1/3 kosztów stanowiła opłata za energię elektryczną.

Oferty pracy w PUP Wieruszów Ważne na dzień 10.04.2013 r STANOWISKO

Pracownik ochrony mienia i osób Rozbieracz – Wykrawacz

OFERTA WAŻNA OD-DO

DODATKOWE INFORMACJE I WYMAGANIA

MIEJSCOWOŚĆ

Od 25.03.2013 Wymagane orzeczenie Teklinów do 12. 04. 2013 o niepełnosprawności Od 20.03.2013 Umiejętność Prusak-Walichnowy do 30.04.2013 operowania nożem

WYMIAR ETATU I RODZAJ ZATRUDNIENIA

Pełny etat Okres próbny Pełny etat Okres próbny Dwie zmiany Pełny etat Okres próbny Dwie zmiany

Mechanik maszyn Od 20.03.2013 Znajomość prac Prusak-Walichnowy i urządzeń przemysłu do 30.04.2013 hydraulicznych. spożywczego Uprawnienia spawacza elektrycznego Kierowca samochodu Informacja w PUP Wieruszów Informacja w PUP ciężarowego C+E w Wieruszowie w Wieruszowie Szwaczka Informacja w PUP Wieruszów Informacja w PUP w Wieruszowie w Wieruszowie Technik masażysta Informacja w PUP Bolesławiec Informacja w PUP w Wieruszowie w Wieruszowie Pomocnik Informacja w PUP Kępno Informacja w PUP elektromontera w Wieruszowie w Wieruszowie Doradca finansowy Informacja w PUP Kępno Informacja w PUP w Wieruszowie w Wieruszowie Drobiarz ubojowy Informacja w PUP Kępno Informacja w PUP w Wieruszowie w Wieruszowie Operator obrabiarek Informacja w PUP Chojęcin Informacja w PUP sterowanych w Wieruszowie w Wieruszowie numerycznie CNC Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek-Piątek 7.30-15.30 Rejestracja osób bezrobotnych: Poniedziałek-Piątek 7.40-14.40 ul. Ludwika Waryńskiego 15 98-400 Wieruszów, tel.: (62) 78 41 553, fax: (62) 78 41 149, e-mail: lowe@praca.gov.pl

12 kwietnia 2013

www.tugazeta.pl


12 Gmina Galewice

W diamencie, w złoc

QQW ostatni czwartek w gminie Galewice odbyła się uroczystość na któr – Mija 50 i 60 lat od chwili, kiedy związaliście się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, wiarę, szacunek i przyjaźń. (…) Te wspólne lata to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. To wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. (…) Za to wszystko w imieniu gminy Galewice, w imieniu własnym i pracowników samorządu gorąco wam drodzy Jubilaci dziękuję! – mówił wójt Marian Wojcieszak. Później wzruszenia udzieliły się chyba każdemu – szczególnie podczas odnowienia przysięgi: – W dniu naszego Jubileuszu wyrażam (mojej żonie – mojemu mężowi) serdeczne podziękowanie za okazaną mi miłość, przywiązanie i opiekę. Przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe! – powtarzali za pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego szczęśliwi małżonkowie. Tak samo jak łez – nie zabrakło odznaczeń państwowych, kwiatów, życzeń i toastów a obok nich części artystycznej przygotowanej przez młodzież, która wykonała „złoto – jesienne” przeboje choćby Mieczysława Fogga. Dostojni goście podkreślali, że przygotowana na ich cześć impreza miała coś z ich związków. Była bez zastrzeżeń… Wcześniej – podczas nabożeństwa w intencji złotych i diamentowych par – ks. kanonik Stanisław Antczak wygłosił a dokładnie wyrecytował utwór specjalnie przez siebie na tę okazję napisany. Oto on: Radość mamy dziś w kościele – Jubilatów przyszło wiele, Co w małżeństwie nada trwają – Przykład młodym jak żyć dają. Ksiądz Stanisław mszę odprawia – Bogu wszystkich Was przedstawia, By Wam Jezus błogosławił – A po śmierci duszę zbawił. Proszę też za Wasze dzieci – Niech im życie w zdrowiu leci, Niech czczą Ojca oraz Matkę – Jubilata, Jubilatkę, Wnuki Dziadków niech kochają – Gdy potrzeba pomagają, Jubilatów naśladują – I swym życiem Ich radują. Gmina z Wójtem swym na czele – Tak jak my tu dziś w kościele, Jubilatom też winszuje – Nawet prezent Im szykuje.

www.tugazeta.pl

12 kwietnia 2013


13

cie, w małżeństwie

rej fetowano diamentowe i złote gody tamtejszych par małżeńskich. A my we Mszy uczestnicząc – I na Bożą łaskę licząc, Wszystkich Bogu polecamy – A do Boga prośbę mamy: Aby Jezus Zmartwychwstały – Który wszedł już do swoje chwały, Jubilatom radość sprawił – I pobłogosławił. By się życiem wciąż cieszyli – Długie lata jeszcze żyli, Za Rodzinę się modlili – I szczęśliwi zawsze byli. O to proszę Pana Boga – I by Matka Boska droga, Na was z nieba popatrzyła – I u Syna wyprosiła Tego, czego w życiu trzeba – Aby dostać się do nieba. Wraz z Proboszczem tego życzę – Na modlitwy wasze liczę, – Że wesprzecie nas Kapłanów – Byśmy wiernym z różnych stanów, Mogli służyć, Mszę odprawiać – I Ich dusze z piekła zbawiać

50 lat wspólnie przeżyli:

– Bożena i Czesław Kołodziejczyk – Łucja i Alfons Kryś – Maria i Eugeniusz Matuszek – Helena i Władysław Konat – Helena i Czesław Rusak – Janina i Jan Szala – Krystyna i Czesław Gabryelski – Emilia i Zenon Polak – Jolanta i Wiesław Nowak – Janina i Leon Lemiesz – Krystyna i Wilhelm Burda – Marianna i Stanisław Spólny

60 lat wspólnie przeżyli:

– Stanisława i Walenty Gruszka – Helena i Stanisław Przysiecki – Krystyna i Wacław Łuczka Władysława i Stanisław Wierzba QQ Film z uroczystości na www.tugazeta.pl

12 kwietnia 2013

www.tugazeta.pl


14 Sołectwo Kuźnica Skakawska

Twoja wieś – twój sołtys

QQSołectwo Kuźnica Skakawska należy do gminy Wieruszów. Aktualnie Dobrydział i Kuźnicę

Skakawską zamieszkuje ponad 700 osób. Miejscowi mogą poszczycić się m.in. przestronną remizą Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dynamicznie rozwijającym się osiedlem usytuowanym przy ul. Kasztanowej. Od kilkunastu lat miejscowości cieszą się sporym zainteresowaniem wśród osób, które poszukują ciszy i spokoju. Wioski okalają malownicze lasy, a przez środek wsi przepływa rzeka Niesób, która w okresie letnim jest doskonałym miejscem do rodzinnego wypoczynku.

Aktualnie sołectwem zarządza Andrzej Taras. –Ważną rzeczą jest podział funduszu sołeckiego. Dzięki tym środkom możemy modernizować i udoskonalać nasze wioski. Do tej pory udało nam się wprowadzić dodatkowe oznakowanie, straż otrzymała motopompę i w końcu zaczęło coś się dziać na boisku sportowym. Aktualnie martwi mnie niska frekwencja mieszkańców na zebraniach sołeckich, najwyższa była podczas ostatnich wyborów na sołtysa – Miejscową społeczność podczas obrad gminy reprezentuje także Aniela Korczak, dzięki której, przez kilkanaście lat, udało się dokonać wielu zmian. W ostatnim roku miejscowi strażacy osiągnęli duży sukces podczas dorocznych zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych. Drużyna kierowana przez prezesa Łukasza Jankowskiego podczas rywalizacji gminnej w Wyszanowie była bezkonkurencyjna, nieco później na powiatowych zawodach druhowie stanęli na podium. Na terenie Kuźnicy Skakawskiej znajduje się zabytkowy kościółek św. Rocha. Świątynia została wybudowana przez parafian wieruszowskich w 1746 r. staraniem ks. Pawła Tujkiewicza. Kościół z drzewa modrzewiowego, jednonawowy, wybudowano jako podziękowanie Bogu za odwrócenie morowego powietrza, które nawiedziło w tym właśnie czasie miasto i okolice. Na terenie sołectwa znajdują się trzy duże zakłady, w których zatrudnionych jest ponad 500 osób oraz cztery sklepy spożywczo-przemysłowe. W budynku szkoły podstawowej aktualnie utworzono oddział przedszkolny. Za placówką znajdziemy plac zabaw, na którym często spotkamy uśmiechnięte dzieci. Q QQ Patryk Hodera Taras Q Sołtys Andrzej

Q Kapliczka Chry stusa Króla – tutaj mieszkańcy spotykają się na na nabożeństwach

Q Gdy zrobi się ciepło chętnie jeździ na , młodzież rolkach

odzenia szka tutaj od ur

ak – mie Q Józef Kasprz

Q Anna Derdak – poch odzi z Kuźnicy, teraz mi eszka w Biadaszkach

Q Najlepsz y je

st smak zwyc

Q Remiza OSP

ięstwa...

www.tugazeta.pl

12 kwietnia 2013


15 6 instrukcji, by…

Zmieńmy otoczenie na lepsze

QQTrwa nabór do akcji Masz Głos, Masz Wybór. W tym roku w programie mogą wziąć udział przedstawiciele nawet 200 gmin. Najskuteczniejsi zdobędą nagrodę Super Samorząd.

Do akcji Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, uniwersytety trzeciego wieku, szkoły, biblioteki, domy kultury, młodzieżowe rady gminy – wszystkich, którzy chcieliby zmieniać otoczenie, a jednocześnie zacieśniać współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami. – Przygotowaliśmy sześć tzw. zadań, czyli instrukcji, co zrobić by doprowadzić do korzystnej zmiany – wyjaśnia Joanna Załuska, dyrektor programu Masz Głos, Masz Wybór – Na realizację wybranego zadania uczestnicy mają czas do grudnia. W tym roku mamy naprawdę ciekawe propozycje! Trzy to „hity” z poprzedniej edycji: Wspólna przestrzeń – to zestaw praktycznych pomysłów, pozwalających zagospodarować zaniedbane otoczenie, np. skwery, place zabaw, zaułki; Dostępni samorządowcy – to metoda pracy nad usprawnieniem komunikacji pomiędzy władzami a mieszkańcami; Fundusz sołecki– pozwala w pełni decydować o wydatkowaniu pieniędzy przekazywanych poszczególnym sołectwom przez gminy. Trzy kolejne zadania to nowości: Budżet osiedlowy – to sposób, by mieszkańcy miast mogli decydować co finansować z ich podatków; Zróbmy to razem – to metoda angażowania obywateli do konstruktywnego dostosowania oferty np. domu kultury czy biblioteki do potrzeb mieszkańców; Inicjatywa lokalna– jest rzadko stosowaną, a bardzo ciekawą formą symetrycznego angażowania mieszkańców i władz we wspólne przedsięwzięcia. Aby wziąć udział w akcji, należy zarejestrować się na www. maszglos.pl. Wszyscy uczestnicy otrzymają, nie tylko szczegółowe wytyczne, jak realizować zadanie, lecz również indywidualne wsparcie udzielane przez doświadczonych ekspertów. Doradzą, pomogą zredagować pisma, a nawet – w razie potrzeby – złożą wizytę. Chętni, którzy do akcji zgłoszą się przed 28 kwietnia, mają szanse uzyskać rozszerzone wsparcie – udział w finansowanych przez Fundację weekendowym szkoleniu, a nawet mikrogrant na pokrycie drobnych wydatków związanych z realizacją zadania.

12 kwietnia 2013

– Do akcji zapraszamy również te grupy oraz organizacje, które nie mają wielkiego doświadczenia w działaniach w przestrzeni publicznej, z szerszymi kręgami mieszkań- otoczenie. Zachęcamy ich do ców lub we współpracy z lokalnymi zaangażowania. władzami. Pomożemy– podkreśla Lokalnym władzom: PomagaJoanna Załuska. my pozostać w bliskim kontakcie *** z mieszkańcami. Podpowiadamy, W tym roku akcję Masz Głos, jak prowadzić dialog i reagować na Masz Wybór wraz z Fundacją Ba- potrzeby obywateli. Wzmacniamy ich pozycję, jako dobrych włodarzy (jeśli na nią zasługują). Aktywistom: Oferujemy wypróbowane narzędzia wprowadzania zmian. Podczas szkoleń, pokazujemy jak angażować społeczność i zaangażowanie podtrzymywać. Organizacjom i nieformalnym grupom: dajemy tzw. siłę przebicia – impet, jaki wiąże się z działaniem w ramach ogólnopolskiej akcji oraz współpracą z doświadczonymi ekspertami i  Fundacją torego współorganizują: Centrum Batorego. Promocji i Rozwoju Inicjatyw Polsce: obywateli, którzy chcą Obywatelskich OPUS, Pracow- i potrafią brać odpowiedzialność nia Zrównoważonego Rozwoju za swoje małe ojczyzny i również (PZR), Stowarzyszenie Liderów tę dużą. Lokalnych Grup Obywatelskich Polska demokracja zmienia się, (SLLGO), Stowarzyszenie Szko- również ta na poziomie lokalnym. ła Liderów. Z roku na rok zmienia się też akcja Informacji udziela: Masz Głos, Masz Wybór. Przed deOlga Skarżyńska kadą naszym priorytetem było tylko Fundacja im. Stefana Batorego zachęcenie lokalnych społeczności e-mail: oskarzynska@batory.org.pl do świadomego udziału w wyborach, telefon: 22 536 02 62 do uważnego czytania programów, *** do rozliczania władz ze składanych O akcji Masz Głos, Masz Wybór przez kandydatów obietnic. Według najkrótszej definicji, zaDziś również zachęcamy mieszinaugurowana w 2002 roku akcja- kańców miast, wsi i miasteczek Masz Głos, Masz Wybór wspiera do pełniejszego włączenia się we zgodną współpracę władz samo- współrządzenie. Proponujemy im rządowych oraz mieszkańców… tzw. zadania – scenariusze, które – ale definicja ta nie mówi nic zrealizowane krok po kroku poo skwerach i boiskach, które zrewi- zwalają m.in. zmieniać otaczającą talizowano dzięki Akcji, ani o set- przestrzeń (np. budować lub odnakach lokalnych debat, które odbyły wiać boiska, place zabaw, świetlice, się dzięki tzw. Maszgłosowi, ani domy kultury) lub współdecydować o odpowiedzialności i poczuciu o tym, jak wydawane są pieniądze sprawczości, które stały się udzia- z podatków. To już wyższa szkoła łem tysięcy tzw. zwykłych obywa- jazdy, ale dzięki wsparciu współteli… Bo akcję Masz Głos, Masz pracujących z Fundacją Batorego Wybór współtworzą mieszkańcy ekspertów każdy może spróbować setek polskich gmin (dotąd >600) i odnieść sukces. i w każdej z nich przebiega inaczej. Do akcji zapraszamy przede Dlatego zamiast ją definiować, wszystkim organizacje pozarządochętniej mówimy o celach, meto- we, grupy mieszkańców, szkoły, bidach i rezultatach. W akcji Masz blioteki, domy kultury oraz lokalne Głos, Masz Wybór… media. Oferujemy im telefoniczne, Mieszkańcom: Przypomina- mailowe, a nawet osobiste wsparmy, że mają głos nie tylko podczas cie ekspertów, a wybranym udział wyborów. Pokazujemy, jak mogą w szkoleniach oraz mikrogranty wpływać na decyzje lokalnych na pokrycie drobnych wydatków władz i kształtować najbliższe związanych z realizacją zadania.

www.tugazeta.pl

Zapraszamy na Dzień Otwarty Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pieczyskach zapraszają rodziców i dzieci na Dzień Otwarty 16 kwietnia 2013 r. Czekamy na gości w godzinach 800 – 1235

Proponujemy:  Zajęcia języka angielskiego w grupie 5-6 latków w godz. 800 – 830  Edukację plastyczną w kl. I w godz. 855 – 940  Edukację muzyczną w kl. II w godz. 950 – 1035  Zajęcia w grupie 5-6 latków w godz. 1000 – 1030  Zajęcia w grupie 3-4 latków w godz.1030 – 1100  Matematykę w praktyce w kl. III w godz. 1150 – 1235

Najskuteczniejszym uczestnikom – tj. takim, którzy nie tylko doprowadzą do konkretnej zmiany, ale także do ścisłej współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami – przyznajemy nagrodę Super Samorząd. W latach 2011 oraz 2012 patronował jej Prezydent RP, Bronisław Komorowski. Akcję Masz Głos, Masz Wybór

organizują Fundacja im. Stefana Batorego oraz partnerzy: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (PZR), Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO), Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

QQ


16 Światowy Dzień Zdrowia 2013

Akcja PSSE w Starostwie Powiatowym

QQW związku z kolejną rocznicą powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), co roku

dnia 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, podkreślając tym samym priorytetowe problemy zdrowia publicznego na świecie.

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wieruszowie dnia 10 kwietnia 2013 r. zorganizowała bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego. Osoby zainteresowane

Co o pomyśle sądzą mieszkańcy? Irena Mania: To ważna sprawa. Czasem badam ciśnienie, a dzisiaj miałam okazję, by skonsultować czy pomiary domowe są podobne do dzisiejszych.

mogły w tym dniu zgłaszać się do siedziby Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. Jednocześnie w dniach od 8 do 12 kwietnia br. można było w Starostwie Powiatowym oglądać wystawę antynikotynową.

Andrzej Sołyga: Mam w domu miernik, więc czasem się zbadam. Warto to kontrolować, bo możemy uchronić się przed niespodziewanymi chorobami. Prakseda Kupietz: Dzisiaj pomiary były nienajlepsze. Często

Pieniądze czekają na rolników

Trwa nabór wniosków w ARiMR Pracownicy oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Łodzi zapraszają w czwartek (18.04) wszystkich producentów rolnych, którzy zakupili materiał siewny kwalifikowany do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieruszowie w godz. 10.00 – 14.00. Na miejscu będzie możliwość skorzystania z pomocy przy wypełnieniu wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego oraz jego złożenie. –To dobra rzecz, bo jeśli ktoś ma dużo hektarów ziemi może zaoszczędzić pokaźną sumę pieniędzy. Można otrzymać nawet 50% dofinansowania i myślę że warto ubiegać się o te pieniądze – mówi kierownik biura ARiMR, Andrzej Żóraw. Jeszcze do 23 kwietnia można składać wnioski na modernizację gospodarstw. Maksymalna kwota finansowanie może wynieść 300 tys. zł. Z kolei do 26 kwietnia można ubiegać się o środki na rozwój mikroprzedsiębiorstw. –To nie tylko korzyść dla rolnika, ale często też dla osób, które znajdą tam zatrudnienie – zapewnia Żóraw.�  (PaH)

kontroluję ciśnienie i biorę leki. Innych namawiam do badania. Magdalena Mączka: To bardzo ważne dla naszego zdrowia. Oprócz • Zawały serca i udary mózgu są ciśnienia nie możemy zapomnieć głównymi przyczynami zgonów o innych badaniach. na całym świecie. Możesz im Nadciśnienie tętnicze może jednak zapobiec. dotyczyć każdego z nas. • Możesz się chronić przed zaO wysokim lub podwyższonym wałami serca i udarami mózgu ciśnieniu krwi, czyli o nadciśnieniu inwestując trochę swojego czasu tętniczym mówimy wówczas, gdy i wysiłku. ciśnienie tętnicze w kilkakrotnych • Palenie tytoniu, niezdrowa dieta pomiarach przekracza wartości oraz brak aktywności fizycznej uznane za prawidłowe. Zgodnie są głównymi czynnikami ryzyz aktualnymi zaleceniami przyjęka wystąpienia zawałów serca tymi przez Światową Organizację i udarów mózgu. Zdrowia wartość ciśnienie krwi • Rzucając palenie, zmniejszasz 140/90 mmHg stanowi granicę ryzyko zawałów serca lub udamiędzy ciśnieniem prawidłowym rów mózgu już od pierwszego (norma: < 130/85 mmHg) a poddnia zaprzestania palenia. Ograwyższonym. Nadciśnienie tętnicze, nicz również spożycie alkoholu. oznacza wzrost wartości ciśnienia • Zwiększając swoją aktywności fiponad 140/90 mmHg niezależnie zycznej trwającą, co najmniej 30 od wieku pacjenta, potwierdzone minut dziennie, możesz zmniejszyć kilkoma pomiarami. Najnowsza ryzyko zawałów serca i udarów klasyfikacja wprowadza także mózgu. Wypoczywaj aktywnie. wartość ciśnienia optymalnego, tj. • Jedząc co najmniej 5 porcji wa120/80 mmHg. rzyw i owoców dziennie, ograniNajważniejsze informacje czając sól co najmniej 1 łyżeczki dotyczące nadciśnienia oraz zmniejszając ilość tłuszczu tętniczego: w diecie, możesz zmniejszyć ryzyko wystąpienia • zawału serca i lub udaru mózgu. • Wysokie ciśnienie krwi często nie daje żadnych objawów, ale może wywołać nagły udar mózgu lub zawał serca. Dlatego kontroluj swoje ciśnienie krwi regularnie. Pomiar ciśnienie jest szybki i bezbolesny. • Cukrzyca zwiększa ryzyko ataku serca i udaru mózgu. Jeśli

chorujesz na cukrzycę, kontroluj swoje ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi, aby zmniejszyć to ryzyko. • Nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów mózgu. Aby utrzymać prawidłową masę ciała, utrzymaj umiarkowaną, regularną aktywność fizyczną i odżywiaj się zdrowo. • Zawały serca i udary mózgu pojawiają się nagle i mogą być śmiertelne, jeśli nie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc lekarska. • Unikaj stresu. Jeśli przestrzegasz powyższych wskazówek, a mimo to ciśnienie tętnicze nadal jest wysokie, lekarz może przepisać ci leki pomagające obniżyć ciśnienie krwi i utrzymać je na prawidłowym poziomie. Systematyczne i dokładne pomiary ciśnienia krwi zapewniają osobom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze poczucie bezpieczeństwa. Regularnie kontrolując nadciśnienie, wspomagasz jego leczenie.

QQ Opracowanie: PSSE w Wieruszowie QQ Patryk Hodera Źródło: World Health Organization Report „Avoiding Heart Attacks and Strokes – don’t be a victim protect yourself ” Wytyczne World Health Organization/International Society of Hypertension (WHO/ISH).

Będzie kolejna strategia rozwoju

Nacisk na lata 2014-2020 Jeszcze w tym roku starostwo powiatowe w Wieruszowie rozpocznie opracowywać strategię rozwoju na lata 2014-2020. –Mamy wspólne uzgodnienia z gminami, by to działanie miało charakter zintegrowany. Chodzi o to, byśmy w przyszłości robili takie przedsięwzięcia, gdzie przy zgromadzeniu środków ościennych samorządów moglibyśmy sięgać po pieniądze unijne – wyjaśnia starosta, Andrzej Szymanek. Pojawiły się już pierwsze doniesienia prasowe, w których mówi się o tym że podczas kolejnego rozdania środków zewnętrznych dużą rolę odegra kompleksowość planowanego zadania. W najbliższym czasie włodarze powiatu zamierzają zaprosić naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, którzy pracowali nad strategią rozwoju województwa łódzkiego. –Jeśli tego

www.tugazeta.pl

nie zrobimy, to w przyszłości nikt z nas nie dostanie pieniędzy na konkretne działania, które chcielibyśmy wykonać – podkreśla Szymanek. Jakiś czas temu podobny dokument został opracowany na lata 2007-2013. W zestawieniu zawarto pięć priorytetów. Wśród nich znalazły się: wspieranie i promocja przedsiębiorczości, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, podnoszenie warunków życia mieszkańców i zwiększenie spójności społecznej, rozwój infrastruktury transportowej oraz budowa społeczeństwa informacyjnego. QQ Patryk Hodera

12 kwietnia 2013


17 Namawiamy szkoły z powiatu wieruszowskiego

NOWE ZESTAWY OGRODOWE SOLIDNE

„Listy dla Ziemi” startują

Wymiar stołu: 175 x 78 – Grubość deski: 35 mm

QQJuż tylko kilka dni pozostało do startu największej tegorocznej akcji ekologicznej w Polsce – „Listów dla Ziemi”, projektu Fundacji Ekologicznej ARKA z Bielska‑Białej. 15 kwietnia dzieci w całym kraju rozpoczną pisanie listów. (…)

Otwarcie w stolicy Oficjalne otwarcie akcji będzie miało miejsce 15 kwietnia na Placu Zamkowym w Warszawie. W samo południe dwie grupy uczniów rozpoczną pisanie listów, w których będą nawoływały dorosłych do ekologicznych działań i zachowań. Dzieci wezmą ponadto udział w zabawach edukacyjnych przygotowanych przez członków Fundacji, takich jak eko memory, puzzle czy gra planszowa. Dodatkową atrakcją będzie krótki happening poświęcony problemom środowiska naturalnego. (…) Znani inspirują dzieci Zasadnicza część „Listów dla Ziemi” odbędzie się jednak nie w przestrzeni publicznej, a w tysiącach szkół z ponad 350 gmin, które zgłosiły chęć udziału w działaniach. Motywacją i wzorem dla najmłodszych mają być listy pisane przez osoby znane i cenione: aktorów, muzyków, takich jak Krzysztof Skiba, Olgierd Łukasiewicz, Marcin Wyrostek czy Carrantuohill. Konkurs na deser Najprzyjemniejszy będzie oczywiście finał, czyli publikowanie na Facebooku zdjęć z zadań zrealizowanych przez dzieci i ich rodziców w domach oraz konkurs na najpiękniejszy list. Najlepsze prace uczniów w postaci skanu ręcznie pisanego listu szkoły mogą nadsyłać do 15 maja. Informacje na temat akcji, materiały do pobrania, daty nadsyłania prac na konkurs można znaleźć na stronie akcji www.listydlaziemi. pl i na Facebooku www.facebook. com/listydlaziemi. Patronat nad akcją objęły Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym partnerem akcji są Lasy Państwowe. „Listy dla Ziemi” wspierają ponadto: Fundacja Ekorozwoju, Fundacja Zielonej Ligi, Koalicja Klimatyczna, miasta Bydgoszcz i Bielsko-Biała, warszawska

Dalkia, MPO, Brand Morning, Partnerstwo dla Klimatu i Sfera, a film zapowiadający akcję został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

12 kwietnia 2013

W sam raz na wiosnę i resztę roku! OKAZYJNA CENA – tylko 900 zł netto. Możliwość dowozu na miejsce. Tel: 794 730 725.

O akcji

Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi listów na wykonanym z makulatury papierze. W listach dzieci będą namawiać dorosłych do działań proekologicznych. W 2013 roku głównym tematem listów jest gospodarka odpadami i recykling. Pisanie listów będzie poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. Po napisaniu listów dzieci przekażą je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i wspólnie z nimi zrealizują zadeklarowane działania, a następnie prześlą relacje, które zaprezentujemy na Facebooku – www.facebook.com/listydlaziemi Pomysłodawcą akcji jest prezes Fundacji Ekologicznej Arka – Wojciech Owczarz.

Zgłoś swoja gminę do akcji! Chcesz zgłosić gminę do Listów dla Ziemi? To bardzo proste! Zgłoszenie przebiega w 3 krokach. Krok 1 – Pobierz formularz zgłoszeniowy. Krok 2 – Wypełniony formularz prześlij na maila: listydlaziemi@ fundacjaarka.pl. Krok 3 – Wyślemy Ci odpowiednią liczbę egzemplarzy specjalnego papieru ekologicznego, na którym dzieci napiszą Listy dla Ziemi. Deklaracja uczestnictwa – LISTY DLA ZIEMI Listy dla Ziemi w 6 krokach Krok 1 Gminy z całej Polski zgłaszają się do akcji. W deklaracji zgłoszeniowej zapisują m.in. liczbę dzieci uczęszczających do szkół w całej gminie. Na podstawie deklaracji wysyłamy do gmin wszystkie potrzebne materiały do przeprowadzenia Listów dla Ziemi.

Deklaracje można pobrać TUTAJ. Krok 2 W kwietniu w gminach uczestniczących w akcji odbędzie się pisania Listów dla Ziemi. Na lekcji w szkole lub na zajęciach w przedszkolu na specjalnym papierze ekologicznym przygotowanym przez Fundację Ekologiczną Arka dzieci piszą listy, w których nakłaniają dorosłych do proekologicznych działań. Krok 3 Dzieci zabierają listy do domu. Czytają je razem z dorosłymi (rodzicami, dziadkami). Krok 4 Po przeczytaniu listów rodzina wspólnie zastanawia się, jakie działania ekologiczne może zrobić w swoim domu czy w swojej okolicy. Spośród siebie wybierają specjalnego Strażnika, który będzie odpowiedzialny za realizacje tych zadań. Krok 5 W czasie realizacji postanowień można robić zdjęcia czy napisać reportaż. Krok 6 Relacje należy przesłać do nas, a my opublikujemy je na naszym profilu na Facebooku – www.facebook. com/listydlaziemi Wybrane relacje zostaną zaprezentowane na licznych wystawach w całej Polsce. Odbędzie się również ogólnopolski konkurs na najpiękniejszy List dla Ziemi.

QQ

Uśmiechnij się – już weekend

Przychodzi zmarznięty turysta do bacówki i pyta się bacy: – Baco macie coś do jedzenia? – Ni, ni momy. – A macie chociaż wrzątek? – Mom, ino mi wystygł. *** W jadącym autobusie stoi kobieta z nieogolonymi włosami pod pachami i trzyma się za górną rączkę tak, że ma rękę w górze. Podchodzi do niej wstawiony facet i pijackim bełkotem mówi do niej: – Proszę pani, a ta nóżka to nie za wysoko?

1 stół, 2 krzesła, 2 ławki – zestaw na zdjęciu Solidnie zrobiony z drewna świerkowego, dwa razy malowany (beckers – kolor: orzech).

*** Dzwoni zięć do teściowej: – Mamusia? Jak się mamusia czuje? – Dobrze. – A szkoda bo tak dzisiaj często pogotowie jeździ. *** Robotnik stara się o prace na budowie: – Co potrafi pan robić? – Mogę kopać – odpowiada bezrobotny. – A co jeszcze potrafi pan robić? – Mogę nie kopać… *** Blondynka siedzi z koleżanką w domu.

Nagle dzwoni telefon. Dziewczyna rozmawia przez chwilę, a po odłożeniu słuchawki zaczyna histerycznie płakać. – Co się stało? – pyta koleżanka. – Zmarł mój ojciec. Po chwili znów dzwoni telefon. Po rozmowie blondynka zanosi się płaczem powtórnie. – Dzwonił mój brat, jego ojciec też nie żyje.

www.tugazeta.pl

W dniu18 – 19 kwietnia 2013 na terenie gminy Sokolniki odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  kWIetnIa

Harmonogram

9-10 sołectwo Nowy Ochędzyn – parking przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w miejscowości Stary Ochędzyn 10-11 sołectwo Stary Ochędzyn – parking przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w miejscowości Stary Ochędzyn 11-12 sołectwo Kopaniny – przed hydrofornią przy ul. Północnej 2 w miejscowości Sokolniki 12-13 sołectwo Tyble – przed hydrofornią przy ul. Północnej 2 w miejscowości Sokolniki 13-14. sołectwo Kolonia Sokolniki – przed hydrofornią przy ul. Północnej 2 w miejscowości Sokolniki 14-15 sołectwo Sokolniki – przed hydrofornią przy ul. Północnej 2 w miejscowości Sokolniki  kWIetnIa

8-9. sołectwo Zdzierczyzna – plac przed kościołem w miejscowości Zdzierczyzna 9-10 sołectwo Walichnowy – przed salą OSP w miejscowości Walichnowy ul. Aleja Wyzwolenia 10-11 sołectwo Wiktorówek – przy świetlicy wiejskiej 11-12. sołectwo Prusak – przy posesji sołtysa Pana Wojciecha Gaj Prusak 2 12-13 sołectwo Ryś – plac przy starym sklepie, przy posesji Pana Pawła Kasendry w miejscowości Ryś 13-14 sołectwo Pichlice – plac przed salą OSP w miejscowości Pichlice 14-15. sołectwo Góry – przed posesją sołtysa Pani Haliny Banach Siedliska 13

Jakie są aktualne ceny warzyw i owoców na wieruszowskim targowisku? Jak kształtują się ceny paliwa w regionie? Jaka jest cena skupu żywca? Tylko u nas aktualne dane. jabłka golden ..................... 1,60 zł/kg jabłka prince ...................... 1,50 zł/kg ziemniaki........................... 0,60 zł/ kg orzechy włoskie ...................... 6 zł/kg marchewka ........................ 1,40 zł/kg buraki ................................. 1,20 zł/kg cebula ................................ 1,30 zł/kg pietruszka ........................... 2,80zł/kg kapusta włoska ................ 1,70 zł/szt. rzodkiewka....................... 1,80 zł/szt. fasola biała ............................. 7 zł/kg

fasola czerwona...................... 8 zł/kg groch....................................... 4 zł/kg jajka małe ...........................25 gr/szt. jajka średnie .......................35 gr/szt. jajka duże ...........................45 gr/szt. trzoda chlewna .................. 4,70 zł/kg olej napędowy.............. Orlen – 5,62/l STW – 5,65/l benzyna 95 .................. Orlen – 5,62/l STW – 5.75/l QQ red


18 Bernardetta Parusińska­‑Ulewicz

Prawo do gotowania z pasją SERNIK NA ZIMNO Z TRUSKAWKAMI

i zaciskamy obręcz tortownicy (dzięki temu łatwiej nam będzie przełożyć sernik na talerz lub paterę). Boki tortownicy również wykładamy papierem do pieczenia.

Gdy serduszka z czekolady będą już dobrze zastygnięte, ściągamy delikatnie folię aluminiową.

Do przygotowania tego sernika potrzebne są:

• 1 kg sera śmietankowego (o temperaturze pokojowej) • 200 ml śmietany 30 % • 100 ml mleka 2 % • 30 g żelatyny • 32 g cukru waniliowego • 4-5 łyżek cukru pudru • 2 wafle ryżowe • 1/2 opakowania galaretki truskawkowej (na 500 ml wody) • 2 kostki gorzkiej czekolady • 40 dag truskawek

Dno tortownicy wysypujemy pokruszonymi waflami ryżowymi.

Śmietanę ubijamy z cukrem pudrem i cukrem waniliowym.

Żelatynę rozpuszczamy dokładnie we wrzącym mleku. Dodajemy 2 łyżki sera i dokładnie mieszamy.

Powoli miksując żelatynę, dodajemy porcjami pozostały ser, a następnie ubitą śmietanę. W razie potrzeby możemy dodać jeszcze odrobinę cukru pudru.

Połowę masy wykładamy na dno tortownicy, wyrównujemy powierzchnię. Na środku układamy serduszko z galaretki (foremkę zanurzamy na 4-5 sekund we wrzątku, aby galaretka dała się łatwo wyciągnąć).

Przygotowanie:

Z folii aluminiowej wycinamy 10-12 małych serduszek (możemy folię złożyć kilka razy i odrysować serduszka nożykiem do dekorowania warzyw i owoców, a następnie przyciąć nożyczkami).

Serduszko z galaretki obkładamy dokładnie pozostałą masą serową.

Sernik wkładamy do lodówki na co najmniej 4-5 godzin. Gorzką czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, dodając do Po tym czasie, zdejmujemy obręcz tortownicy i odklejamy papier niej 4 łyżki gorącej wody. Małym pędzelkiem nakładamy warstwę czekolady na jedną z boku sernika. stronę serduszek wyciętych z folii. Odstawiamy na co najmniej 3 godziny. Galaretkę truskawkową rozpuszczamy w 125 ml wody i wlewamy do silikonowej foremki Podwijając papier ze spodu sernika, ściągamy go na talerz lub paterę. Boki sernika przybieramy serduszkami z gorzkiej czekolady i truskawek, a wierzch deZ papieru do pieczenia i gotowania wycinamy koło o średnicy co najmniej 24 cm i wy- korujemy pokrojonymi w plasterki truskawkami. kładamy nim dno tortownicy o średnicy 20 cm. Nadmiar papieru zawijamy pod spód QQ Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego:) – Bernadetta w kształcie serca, wstawiamy do lodówki całkowitego zastygnięcia.

OD REDAKCJI Zapraszamy na blog Bernardetty gdzie można na bieżąco śledzić jej dokonania kulinarne Wszystkie nasze Czytelniczki i Internautki zapraszamy do przesyłania swoich przepisów wraz ze zdjęciami na adres e-mail redakcja@tugazeta.pl lub tradycyjną pocztą na adres: ŁĄCZNIK ul. Buczka 4 98-400 Wieruszów UWAGA! Najciekawsze będą publikowane w gazecie a jeden z najlepszych przepisów nagrodzimy kuchenną niespodzianką – MIKSEREM firmy ZELMER widocznym na zdjęciu. Zabawa trwa do końca maja. ZACHĘCAMY Samochód do Chróścina ma trafić jeszcze w tym roku

Mirków

DPS będzie miał nowy wóz

Długa zima przeciągnęła roboty

QQW najbliższym czasie Starostwo Powiatowe w Wieruszowie

QQW Mirkowie ponownie ruszyły prace przy renowacji historycznego miejsca. Odnowienie

będzie czyniło starania o pozyskanie nowego pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie –Wsi. Włodarze powiatu mają nadzieję, że otrzymają dofinansowanie z  Programu Wyrównywania Różnic między Regionami. Należy podkreślić, że placówka sama zabezpieczyła na ten cel 50 tys. zł – Będziemy chcieli z tego programu skorzystać, żeby także Dom Pomocy Społecznej w Chróścinie – Wsi mógł dostać do- wyeksploatowany więc jest konieczfinansowanie do zakupu samochodu. ność jakby zakupu nowego. Ponieważ Oni wygospodarowali sobie własne są możliwości dofinansowania, więc środki i udział własny na ten cel. chcemy stworzyć taki montaż finanTo dofinansowanie zewnętrzne po- sowy, który pozwoli nam dokonać winno nam stworzyć warunki do tego zakupu i usprawnić tabor – wyzakupu samochodu. Stary jest już jaśnia Andrzej Szymanek.

terenu i pomnika Chrystusa Króla zostało przerwane ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Jeśli teraz nic nie stanie nam na drodze, zapadła w 1990 roku. Na pewno w tym to powinny wystarczyć 3 tygodnie, żeby roku obchody odzyskania niepodległości wszystko zakończyć – mówił nam kiebędą miały dzięki prowadzonym teraz rujący robotami właściciel firmy WO pracom wyjątkowy charakter – mówił – MAL Wojciech Semba. Usunięte zojeden z mieszkańców. staną przerośnięte drzewa i krzewy, cokół TEKST ZAMIESZCZONY NA odzyska swoją świetność dzięki zabiegom JEDNEJ Z TABLIC PRZY MIRbrukarskim a sama postać Chrystusa zoKOWSKIM POMNIKU CHRYstanie pomalowana po wcześniejszym piaskowaniu. STUSA KRÓLA: Wokół będzie nasadzona nowa zieleń, zasiana Czas może skruszyć kamienie, ale nie pamięć ludzką… trawa i wysypany kamień ozdobny. – Decyzja o przeChoć z powstałego w 1918 roku pomnika niepodznaczeniu na ten cel środków z funduszu sołeckiego, ległości ku Czci Chrystusa Króla pozostało tylko kilka była wspólna. To dla mieszkańców Mirkowa bardzo kamieni – w pamięci mieszkańców Mirkowa trwał on ważne miejsce – podkreśla sołtys Władysław Ko- nadal. Przyszedł czas, że mógł znów stanąć – wysiłkiem kot. Pierwszy pomnik Chrystusa został postawiony mirkowian – na dawnym miejscu w hołdzie i podzięce tam w 1938 roku w podzięce za niepodległość. Rok Chrystusowi Królowi za ostatecznie odzyskaną niepodpóźniej zniszczyli go Niemcy. Decyzja o odbudowie ległość. Mirków 1990.

www.tugazeta.pl

12 kwietnia 2013


19 Bernard Pietrakowski o wieruszowskim sporcie

Było źle, jest źle i będzie źle

QQJaka jest kondycja wieruszowskiego sportu? Dlaczego obecnie nie jest tak, jak było kilkanaście lat temu? Co słychać w klubie „Prosna”? O tym z trenerem sekcji tenisa stołowego – Bernardem Pietrakowskim rozmawiali dziś: Patryk Hodera oraz Rafał Przybył.

Od ilu lat jest pan związany z miejscowym tenisem? Bardzo długo, zaczęło się w roku 1985, nieco później zrobiłem kurs trenerski i jeżeli zacznę liczyć właśnie od tej daty, to będzie już 23 lata. Jak funkcjonujecie obecnie? Działamy w oparciu o projekty, co uważam nie jest najlepszym rozwiązaniem dla sportu. O tyle dobrze, że chociaż to jest… bo już byśmy nie istnieli. Jak wygląda wasza sekcja? Trenujemy 17 osób. W całości realizujemy kalendarz okręgowego związku, jeździmy na wszystkie zawody. Nie jest źle, ale mogłoby być o wiele, wiele lepiej. Mamy w miarę dobry sprzęt, transport jest organizowany i – co ważne – nie ma składek. Przejazdy w ciągu roku pochłaniają nam do 10.000 zł. Wpisowe za jednego zawodnika to 8 – 10 zł, dodatkowo każde dziecko otrzymuje dietę w wysokości 10 zł. Badania lekarskie przeprowadzane raz na pół roku kosztują nas 700-800 zł. Roczna licencja klubowa to 25 zł od osoby. Sprzęt zakupujemy za niespełna 2000 zł. Ile czasu poświęca pan swoim podopiecznym? Za dużo (śmiech). Projekt opiewa w tym roku na 180 godz., ma być realizowany przez 9 miesięcy. Przez 20 godz. w miesiącu nie zrobi się kompletnie nic. Mógłbym podejść do tego urzędowo i odbębnić swój czas. W klubie spędzam ok. 50 godzin miesięcznie, gdybym doliczył czas na dojazdy, to wychodzi na to że rocznie poświęcam na to 600 godzin. Nie jest żadną tajemnicą, że mój 12-miesięczny kontrakt wynosi 6.300 zł. Mówi pan, że mogłoby być lepiej… Tak. Czasem mamy wrażenie, że robimy to wyłącznie dla siebie. Jest bardzo słabe zainteresowanie – zarówno włodarzy jak i miejscowych szkół. Nie wspomnę już o współpracy z tymi placówkami, owszem samorząd pomaga finansowo ale nie ma większego przejmowania się nami. To również dotyczy Starostwa Powiatowego. Uważam, że raz w roku powinno dojść do spotkania z młodymi sportowcami, powinno się organizować plebiscyt na zawodnika roku. Dobrze że „Łącznik” zrobił to ostatnio, mam nadzieję że będą kolejne edycje. Cofnijmy się kilka lat do tyłu. Jaka była kondycja sportu przed dekadą? Byli sponsorzy – głównie „Prospan”, „Helvetia” oraz zakład „Polesie”. W tej chwili klub nie ma żadnych stałych

dochodów. Najczęściej są negatywne opinie, czasem słuszne a czasem nie. Tak naprawdę nie mamy się na czym oprzeć, a wydatki niestety są. Na sam węgiel w tym sezonie poszło 30.000 zł. Ile w wieruszowskiej Prośnie jest sportu w sporcie? Uważam że dorosła piłka nożna ma niewiele wspólnego ze sportem. W Wieruszowie w ogóle nie ma szkolenia, a jeżeli jest to bardzo słabe. Dlaczego nie ma współpracy pomiędzy szkołami a klubem? Ostatnio jeden z nauczycieli powiedział mi, że „jest jak jest” i im jest dobrze. Bolączką miasta jest to, że nie ma Uczniowskich Klubów Sportowych (za wyjątkiem tego, który powstał dla młodych piłkarzy). W naszym województwie jest 35 klubów tenisa stołowego, z tego 15 ma w nazwie „UKS” i dlatego łatwiej im jest pozyskać sprzęt, sponsorów… a nam pieniądze uciekają przez palce. Na pewno nie możemy narzekać na brak obiektów sportowych. Od kilku lat mamy „Orlika”, przy szkołach powstały nowe boiska, mamy dwie dobre hale. Gdzie leży problem? Z tego co wiem na roczne płace dla animatorów „Orlika” przeznacza się ok 32.000 zł. Powinniśmy się już dawno pokazać, ale nie ma inicjatywy. Tutaj powinno się na okrągło grać. Jest przecież oprócz piłki nożnej jeszcze koszykówka, siatkówka i piłka ręczna. Jaka jest aktualna sytuacja w „Prośnie Wieruszów”? Było źle, jest źle i będzie źle. Podejrzewam, że bez względu na to kto tam będzie zarządzał nie uzdrowi sytuacji. Klub w tej formule jaka jest nie ma dalszej racji bytu. Skończyły się czasy dobrobytu. Apeluję do burmistrza i do szkół, by zrobić coś z tymi UKS-ami, bo jeśli klub padnie, to my natychmiast kończymy swoją działalność. Nie chcę by ziścił się ten czarny scenariusz ale już we wrześniu możemy zwijać manele. Musimy być jakoś zinstytucjonalizowani. Nie ma zainteresowania ze strony samorządów, nie ma współpracy ze szkołami a jak na to wszystko zapatrują się rodzice i sami zawodnicy? Jestem przeciwnikiem, by rodzice angażowali się w organizację tego wszystkiego, bo jest to rozwiązanie tymczasowe. Za chwilę młodzi pokończą szkoły i wyemigrują stąd, bo nie ma dla nich żadnych perspektyw. Gdy dziecko przestaje grać, to rodzic odchodzi. Uważam, że powinna być zachowana jakaś proporcjonalność – jeżeli przeznaczamy

Uwaga ważne

Badania lekarskie dla UKS AP UKS Akademia Piłkarska Wieruszów informuje, że najbliższy trening dla wszystkich grup odbędzie się wyjątkowo w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie, w piątek 12 kwietnia o godzinie 17.00. Prosimy rodziców o przyprowadzenie wszystkich dzieci. Tego dnia zawodnicy trenujący w naszym klubie będą mieli przeprowadzone badania przez lekarza medycyny sportowej. To jedyny termin na przeprowadzenie takich badań. Dodajmy, że badania są bezpłatne. Wszystkie koszty związane z nimi pokryje klub w ramach prowadzonego projektu „Organizacja zajęć i udział w turniejach piłki nożnej dla dzieci z obszaru LSR”

UKS Akademia Piłkarska

12 kwietnia 2013

www.tugazeta.pl

tyle pieniędzy na kulturę, dajmy też tyle na sport. Nie może być tak, że angażują się tylko ludzie z doskoku – tacy jak ja. Można by to rozbudować, ale trzeba mieć więcej czasu. Trenujemy zbyt rzadko, trzy dni w tygodniu, a jak nie ma zawodów to od czasu do czasu spotykamy się w soboty. To wystarczy do poziomu 3-4 klasy, później powinno się trenować codziennie. Wasi podopieczni odnoszą sukcesy. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o Izie Krawczyk… Tak, Iza gra w AZS Nysa, teraz Kinga Falarz wybiera się do Łodzi, Rafał Szyszka też wyjechał. Oktawia Karkoszka będzie grać i uczyć w Norwegii, a ilu zmarnowało się po drodze… Gdzie leży problem? Myślę, że nie wystarczy tyko przydzielić jakąś dotację. W gminie i w powiecie są zatrudnieni inspektorzy od sportu, a w ogóle nie widać tych ludzi. Oni powinni działać i organizować spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami. Póki co jest im dobrze. Nie ma pracy u podstaw, klasy I-III powinien uczyć nauczyciel wychowania fizycznego. Docierają do mnie sygnały, że dzieci ćwiczą raz na jakiś czas. Jaka jest recepta na uzdrowienie sytuacji? Musi zmienić się mentalność władzy i należy wykazać się inicjatywą, szkoły powinny być otwarte na współpracę, inspektorzy winni czuwać nad rozpowszechnianiem sportu. Całą atmosferę oddaje fakt, że nasi zawodnicy zdobywali różne laury, a nikt nie wystosował do klubu słów gratulacji. Zajrzyjmy do sąsiednich miast – Kępno szlifuje piłkę ręczną, Wieluń idzie w stronę kolarstwa, z kolei Ostrzeszów słynie z lekkoatletyki. Pytanie co jest z nami? Nie wiem, nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Nie było chyba inicjatywy ze strony władzy, by zebrać sportowców i sponsorów. Ja pamiętam takie spotkanie jeszcze za burmistrza Wróblewskiego. Może rozmowy są, ale ja o nich nie wiem…

Kogo docenia pan z lokalnych trenerów sportu? Dobrze, że ruszyła „Husaria”, wiem że Jarosław Urbaniak cały czas szlifuje swoich podopiecznych, no i muszę wspomnieć o Andrzeju Dembeckim, który na okrągło ćwiczy z synem. Na słowa uznania zasługuje Mariusz Moska, który trenuje ze mną dzieciaki, bo gdyby nie on…

KOMPLEKSOWA DIAGNOZA, TERAPIA I REHABILITACJA DZIECI – integracja sensoryczna – logopedia kliniczna – NDT – Bobath – terapia psychologiczna

USŁUGI TERAPEUTYCZNE

Beata Szydłowska – Tel: 508 296 772

reklama e-mail: reklama@tugazeta.pl tel. 883 917 688 www.tugazeta.pl


20 Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym

Relacja Wacława Zabłockiego

Przejadą po drogach Gminne Warcaby w Lututowie naszego powiatu QQ7 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie Ludowy Klub Sportowy „Czarna Damka” zorganizował Otwarte Mistrzostwa Gminy Lututów w warcaby 64 polowe.

QQ14 kwietnia przez północną część powiatu wieruszowskiego w ramach XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2013 przejadą kolarze z wielu krajowych i zagranicznych klubów. Będzie się to wiązało z krótkimi utrudnieniami na drogach wieruszowskiej i galewickiej gminy. Poniżej przewidywany czas przejazdu przez poszczególne miejscowości. IV ETAP 14 kwietnia br. – wyścig ze startu wspólnego Ostrzeszów – Kalisz 136 km Trasa: 11.05 – Ostrzeszów. 11.20 – Mikstat. 11.35 – Grabów. 11.53 – Doruchów. 12.07 – Wyszanów. 12.11 – Kolonia Osiek. 12.12 – Cieszęcin. 12.18 – Osowa. 12.22 – Galewice. 12.29 – Ostrówek. 12.45 – Klonowa. 13.00 – Czajków. 13.11 – Kraszewice. 13.28 – Brzeziny. 13.40 – Godziesze Wielkie. 13.50 – Chełmce. 13.58 – Opatówek. 14:07 – Kalisz ul. Łódzka – ul. Nowy Świat – (14.13 ul. Górnośląska 3 Rundy po 1,85 km) meta ul. Górnośląska przy byłym Hotelu ORBIS PROSNA.

W rozgrywkach uczestniczyło 32 warcabistów z Lututowa, Łubnic i Sokolnik. Mistrzostwa rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy czasie 10 minut na zawodnika. O miejscu decydowała liczba punktów, Bucholtz pełny i Bucholtz z pominięciem wyników skrajnych. Po pełnych niespodzianek pojedynkach, pewnej liczbie remisów i paru remisach sędziowskich, ostateczne wyniki ukształtowały się następująco; Kategoria orliczek

samorządowe województw, powiatów, gmin oraz miejscowości, przez które prowadzi trasa tegorocznego wyścigu, prezesów związków i stowarzyszeń oraz sponsorów, dzięki nim bowiem odbywają się te zawody. W czasach, w których nie tylko kolarstwo boryka się z problemami finansowymi, a pozyskanie środków potrzebnych na organizację imprez sportowych jest coraz trudniejsze, okazana nam pomoc jest bezcenna, tym bardziej, że służy promocji i popularyzacji pięknej dyscypliny sportu, mającej w Polsce ogromne

I. m. Kinga Misiek II.m. Karolina Zimoch

Kategoria młodziczek

I.m. Estera Pazek II.m. Paulina Ciećka

Kategoria orlików

I.m. B  artosz Angerman; zwyciężył 0,07 punktami z Pazkiem II.m. Samuel Pazek III.m. Hubert Śpik Kategoria młodzików

I.m. K  rystian Wiluś; zwyciężył nad następnym 0.01 punktem II.m. Witek Partyka III.m. Zimoch Kacper IV.m. M ichał Misiek; brakło mu do III miejsca zaledwie 0.15 pkt Kategoria kadetów

I.m. D  awid Ciećka; pokonał Siwika zaledwie 0.12 punktem II.m. Grzegorz Siwik III.m. Tomek Zimoch Kategoria juniorów

I.m. Artur Partyka II.m. Piotr Siwik

Kategoria seniorów

Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt poinformować, że właśnie rozpoczyna się Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour 2013”, a jest to już dwudziesta ósma edycja tych zawodów, otwierających sezon wieloetapowych zmagań w naszym kraju. Za nami rok wytężonej pracy i wysiłków, których celem było jak najlepsze przygotowanie oraz przeprowadzenie wyścigu, rozgrywanego na drogach województw łódzkiego i wielkopolskiego. Mamy nadzieję, że dobrze wywiązaliśmy się z tych zadań, a efektem tego będzie satysfakcja oraz zadowolenie naszych gości. Serdecznie witamy zawodników, trenerów, sędziów oraz wszystkich tych, którzy uczestniczą w kolarskim, czteroetapowym święcie. Szczególnie miło jest nam powitać parlamentarzystów, władze

tradycje. Podobnie jak przed rokiem Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym „Hellena Tour 2013” rozpocznie się etapem ze startem i metą w Warcie, gdzie tak ciepło przyjęci zostali podczas jego poprzedniej edycji uczestnicy zmagań oraz pozostali goście. Urokliwa trasa prowadzić będzie znów wokół Zbiornika Jeziorsko. Następnego dnia tradycyjnie rozegrane zostaną dwa etapy. Rano kolarze staną na starcie jazdy indywidualnej na czas w Opatówku, następnie wyruszą na historyczną trasę Kalisz – Konin – Kazimierz Biskupi. W niedzielę uczestników wyścigu powita Ostrzeszów, kolejny ważny punkt na 28-letniej mapie tych zawodów. Po pokonaniu przez kolarzy blisko 140 kilometrów, na kaliskiej ulicy Górnośląskiej rozegra się decydująca walka o czołowe lokaty w poszczególnych klasyfikacjach.

I.m. Arkadiusz Ślęzak II.m. Mariusz Ślęzak III.m. Piotr Szubert IV.m. E  dward Perdek; Punkty i Buchltz identyczne, wygrał pojedynek bezpośredni. Remis 100 procentowy.

Zawody sędziował Wacław Zabłocki, który na zakończenie ogłosił wyniki zorganizowanych rozgrywek. Kategoria seniorów starszych Medalami dekorował zwycięzców I.m. Edward Perdek wójt Gminy Lututów Józef Suwara. II.m. Ślęzak Zygmunt Nagrody i dyplomy wręczali pełniący III.m. Zbigniew Kopacki; prze- obowiązki prezesów „Czarnej Damgrał z II zawodnikiem ki” – Edward Perdek i Zygmunt zaledwie o 0.03 pkt. Ślęzak. Zarząd Klubu serdecznie Czekają nas trzy dni wielkich sportowych emocji, a bohaterowie wyścigu mogą liczyć na gorący doping sympatyków kolarstwa na całej trasie. Kwietniowy peleton, jadący drogami województw łódzkiego i wielkopolskiego ma już swoich zagorzałych kibiców, którzy bez względu na aurę gromadzą się na starcie i mecie poszczególnych

www.tugazeta.pl

etapów. Cieszymy się także z wyjątkowego zainteresowania naszym wyścigiem zawodników zarówno z kraju, jak i z zagranicy, a świadczy o tym rekordowa obsada ubiegłorocznej edycji „Hellena Tour”. Wierzymy, że również w tym roku czekają nas wyjątkowe zawody, a nasi goście wracać będą do domów zadowoleni bez względu na lokaty,

dziękuje sponsorom dzięki którym mistrzostwa zostały zorganizowane: Gminie Lututów i doktorowi Zbigniewowi Kamińskiemu, który ufundował nagrody dla zawodników i zawodniczek w kategoriach orlików i młodzików. QQ Zdjęcia i relacja Zabłocki Wacław jakie zajmą. Mamy nadzieję, że wysiłek organizacyjny sztabu ludzi, od wielu lat związanych z kolarstwem, przełoży się na sprawne przeprowadzenie wyścigu. Kolarzom, trenerom i kierownikom ekip życzymy spełnienia sportowych marzeń, natomiast wszystkim obserwatorom zmagań wielkich emocji. QQ Komitet Organizacyjny

12 kwietnia 2013


21

ZAPROSZENIE

W odpowiedzi na duże zainteresowanie hip hopem – GOKSiT Sokolniki zaprasza na kolejne, wydarzenie muzyczne czyli na jedyny w naszym regionie koncert znanego młodego rapera Z.B.U.K.U! !!

RAPER Z.B.U.K.U. Koncert rapera 19 kwietnia o 20.00. Po koncercie zapraszamy na zabawę

zagrają Cappy & Jacky!

ROZWIĄŻ KRZYZÓWKĘ I WYGRAJ RADIO‑ ‑BUDZIK SONY UFUNDOWANY PRZEZ CENTRUM RTV‑AGD „U ADAMA”

WSTĘP: 10zł! !! (Koncert + impreza)

Uzyskane rozwiązanie wyślij SMSem na numer 7255 w następujący sposób:

Zapraszają: ORGANIZATORZY

AA.HASLO(spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ ROZWIĄZANIA.

TARTAK TYBLE przyjmie od zaraz

PRZYKŁAD: AA.HASLO Baba z wozu koniom lżej.

– niezależnie czy skorzystasz z zaproszenia na imprezę czy wpadasz na sam koncert – tylko 10zł!!! Prosimy o wcześniejsze przybycie! !! Sprzedaż biletów od 19.00!

wykwalifikowane osoby do pracy przy obróbce drewna. Poszukujemy ludzi opowiedzialnych!

Całkowity koszt SMS – 2.46 zł z VAT

Gwarantujemy pełen pakiet socjalny.

Kontakt: Henryka Pawlak 601 700 975

ROZWIĄŻ I WYGRAJ PALIWO ZA 50 ZŁ

ROZWIĄŻ KRZYZÓWKĘ I WYGRAJ DOWOLNE PALIWO ZA 50 zł, które zatankujesz na wieruszowskiej stacji ORLEN. Uzyskane rozwiązanie wyślij SMSem na numer 7255 w następujący sposób: AA.HASLO(spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ ROZWIĄZANIA. PRZYKŁAD: AA.HASLO Baba z wozu koniom lżej. Całkowity koszt SMS – 2.46 zł z VAT W ostatniej zabawie paliwo wygrał Pan LEON ADAMSKI z miejscowości OSOWA. Gratulujemy.

12 kwietnia 2013

www.tugazeta.pl


22

Usługi transportowe Lawetą lub Busem. Skup pojazdów. Tel: 512 075 997 Transportujemy również maszyny rolnicze.

Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.tugazeta.pl należy wysłać SMS pod numer  o treści: KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa pomiędzy wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie 150 znaków). Np.; KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt: 284 411 231

ZALECAMY W TREŚCI OGŁOSZEŃ WPISYWANIE NAZWY POWIATÓW: WIELUŃ LUB WIERUSZÓW

Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji. Brak takiego potwierdzenia świadczy o niepoprawnym przesłaniu ogłoszenia. PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI I WZORU W razie błędu w kodzie ogłoszenie do nas nie dociera a operator pobiera TU DODASZ OGŁOSZENIE DROBNE opłatę za wysłanie sms (Redakcja nie odpowiada za błędne wpisanie kodu ogłoszenia) Koszt wysłania jednego SMS –  złotych plus VAT. Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w gazecie oraz 2 tygodnie emisji na www.tugazeta.pl GAZETA BEZPŁATNA

W przypadku przesyłania wiadomości zawierającej regionalne znaki diakrytyczne, w tym polskie znaki (np.: ą, ę, ł), z wykorzystaniem terminala GSM/UMTS, w tym aparatu telefonicznego kodującego znaki regionalne (tryb UNICODE), długość wiadomości wynosi maksymalnie 70 znaków. W przypadku jednorazowego przesłania wiadomości zawierającej więcej niż 70 znaków, tekst SMS jest dzielony na odpowiednią liczbę SMS-ów, z których każdy obciążany jest opłatą indywidualnie, zgodnie z cennikiem. (OGŁOSZENIE W RAZIE POTRZEBY MOŻNA PRZESYŁAĆ BEZ POLSKICH ZNAKÓW) nIeruchOMOŚcI

SkŁaD OPaŁU OFREUJE:

WĘGIEL KOSTKA, ORZECH, MIAŁ, EKOGROSZEK WORKOWANY

PROMOCJA WIOSENNA

• Orzech – 610 zł/t !!! • Eko-groszek luz – 650 zł/t !!! • Eko-groszek workowany – 700 zł/t !!! Telefon 507 134 397 www.opalwieruszow.pl Dobrydział 5

L

NAUKA JAZDY

Łukasz Górecki

Zaprasza na kurs Prawa Jazdy Kat"B"

Rozpoczęcie nowego kursu

08.04.2013

Już nowa KIA RIO !!! Możliwość dojazdu po kursantów do domu

JAZDY UZUPEŁNIAJACE

KONTAKT 693 413 931 Specjalna oferta dla mieszkańców Gminy Lututów NAPRAWA SPRZĘTU AGD W DNIU ZGŁOSZENIA RZETELNIE, TANIO I W DOMU KLIENTA Naprawa: pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek gazowych oraz ogólne chłodnictwo i klimatyzacja. DOJAZD I USŁUGA W DNIU ZGŁOSZENIA! Tel: 607 419 958.

PROFESJONALNE PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH SPAWANIE ALUMINIUM, KWASÓWKI itp

Rafał Świsulski

Wieruszów, ul Witosa  Tel:   ,   

Wynajem namiotów na imprezy okolicznościowe. Pełne wyposażenie – grille, ogrzewanie, ławki i wiele innych.

Tel: 796 492 755 www.namiotywynajem24.pl SPRZEDAM DZIAŁKĘ KOWALÓWKA 46 ARÓW DOSTĘP DO DWÓCH DRÓG 59.000 ZL MOŻLIWA ZAMIANA NA MIESZKANIE, SAMOCHÓD TEL. 694 458 252 (159) Wynajmę lokal handlowy z zapleczem socjalnym o pow. 25m2 w Wieruszowie przy ul.Warszawskiej 64. Tel:603 893 504 (159) Sprzedam las sosnowy 0, 39ha, w miejscowości Węglewice przy głównej drodze. Cena do negocjacji. Tel: 664 643 811, 602 250 191 (159)

Kupię gospodarstwo lub grunt rolny.

Tel. 531 998 690 Do wynajęcia mieszkanie 61m2 w kamienicy w Wieruszowie. Ogrzewanie C.O. Kaucja. Dzwonić po 20:00. Tel: 666 511 927 (159) Wynajmę jedną kondygnacje domu w Wieruszowie. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Cisza i spokój. Prąd, wodę pokrywa najemca. Tel.513 098 660 (159) Sprzedam mieszkanie własnościowe w bloku o pow. 51m2 w Lubczynie+garaż+działka 5 arów. Kontakt:510 288 712 (159) Do wynajęcia lokale na działalność gosp. o pow. 87m2, 102m2, 108m2 i dom o pow. 200m2 w Wieruszowie blisko centrum. Niskie ceny wynajmu. Tel.668 997 709 (159) Wynajmę pokój jednej osobie (+kuchnia, łazienka, salon) w dużym mieszkaniu. Okolice Wieruszowa. Kontakt 785 143 244 (159) Pokoje do wynajęcia Agroturystyka Viola tel. 605 104 068 (159) Mieszkanie do wynajęcia. Wieruszów ul. Fabryczna, blok 12, 2 pokoje, IV piętro, wyposażone, gotowe do zamieszkania. Tel: 886 308 502 (159) Sprzedam ziemię rolną w Mirkowie ok. 1 ha tel.697 738 334 (159) Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia 3-4 pokojowego w Wieruszowie płatne za rok z góry. Kontakt; 884 672 075 (159)

SKUP GRUNTÓW ZA GOTÓWKĘ Potrzebujesz pieniędzy? Nie możesz pozbyć się gruntu? Odkupimy go od Ciebie! Gotówka od ręki, gwarancja dyskrecji.

Tel: 723 574 704

Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w bloku na ul. Fabrycznej, 3 piętro, 50 m2, tel 794 633 031 (159) Poszukuję do wynajęcia domu lub mieszkania min 70 m2 w Wieruszowie.Tel 502 572 488 (158) SOKOLNIKI Wynajmę stodołę 240m.kw trzy bramy przejazdowe, dobry dojazd do budynku kontakt 665 051 286 (158) Sprzedam uroczy domek w Mieleszynie, powiat wieruszowski, położony na działce 0, 25ha + 4ha pola. Kontakt: 661 845 598 (158) Sprzedam mieszkania – bardzo tanio. Kontakt – 883 054 388. (158) Sprzedam dwie działki budowlane w Kuźnicy Skakawskiej 1500m-40 tys i 1900m-50 tys. Wszystkie media. Tel: 502 510 522 (158) Sprzedam działki budowlane przy ul. Kuźnickiej za kościołem – Podzamcze. Tel. 607 552 474 (158) Sprzedam działkę budowlaną 0, 43ha 2km od Wieruszowa. Tel: 609 880 686 (158) Sprzedam mieszkanie o pow. 32.30 m2, III piętro w Wieruszowie, Os.Waryńskiego 2pokoje, kuchnia, łazienka, WC oraz przedpokój. Do mieszkania przynależy piwnica. Wymienione okna plastikowe. Tel. 601-766-408 (158) Sprzedam działkę budowlaną 3800 m.kw. okolice PKP Wieruszów – Miasto – nowe osiedle). Tel: 793 549 260 (158) Do wynajęcia wyposażony salon fryzjersko kosmetyczny w centrum Bolesławca. Niski czynsz i opłaty. Tel.793 040 978 (158) Sprzedam działkę przy trasie E-8 o pow.27arow częściowo uzbrojona w Ochędzynie.Tel.607-790666. (158) Wydzierżawię grunt rolny położony miedzy Pieczyskami a Klatką o pow.1, 75h. pod uprawy rolnicze. Tel.607-79 – 06 – 66. (158) Wydzierżawię oborę 136m. kw. do hodowli bydła, chlewnie, stodołę ok. 300m. kw. Wszystko z pustaka. Osiek! 669 450 194 (158) Kupię 1ha ziemi ornej w okolicach miejscowości Klatka. Tel 531 603 804 (158) Do wynajęcia mieszkanie 58m.kw. w bloku os. Fabryczna w Wieruszowie parter. Tel. po godz. 15.30 – 794 696 071 (158) Siedlisko w Wiewiórce sprzedam! Dom murowany 107m.kw., zabudowania gospodarcze, działka 30ar zagospodarowana. Cena 155 tys do negocjacji. Tel kont 507 193 106 (158) SPRZEDAM DOM JEDNORODZ.W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ O POW.108m2 w WIERUSZOWIE INFORMACJE POD NR.tel 669 075 266 (157) Sprzedam mieszkanie w bloku, ul. Fabryczna, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, 38m2, umeblowane, 3 piętro. Kontakt: 603 133 874 (157) Sprzedam ziemię o powierzchni 1, 6 ha w miejscowości Niwiska. Tel: 603 852 327 (157) Kupię las z gruntem lub bez. Tel: 724 463 093 (157) Sprzedam działkę 3km od Wieruszowa o powierzchni 0, 76 ha w Pieczyskach. Tel: 693 880 337 (157) Sprzedam mieszkanie w bloku 50 m2 w Wieruszowie na ul. Fabrycznej, 3 piętro. Kontakt 794 633 031 (157) Do wynajęcia dom dla pracowników S-8. Mieleszyn k.Wieruszowa. Tel.693 596 899 (157)

www.tugazeta.pl

Sprzedam 4 pokojowe mieszkanie, kuchnia, łazienka, WC, 80m2 na os. Murator Kępno, + garaż, cena do negocjacji, tel. 609 850 255 (157) Sprzedam mieszkanie IV piętro, 4 pok. atrakcyjna cena, super lokalizacja ul. Fabryczna, tel 795 906 111 (157) Sprzedam działkę w Węglewicach – 1100 m.kw. Tel: 506 340 256 oraz 724 716 941 (157)

Chcesz przewieźć coś busem? ZADZWOŃ 883 008 494

POSIADAM MIESZKANIE 55m. DO WYNAJĘCIA W WIELUNIU, UMEBLOWANE BEZ POŚREDNIKÓW. Tel. 607 112 574 lub 605 325 595 (157) Poszukuję miejsca do wynajęcia w salonie fryzjerskim lub kosmetycznym na makijaż permanentny tel:515 243 641 (157) Sprzedam mieszkanie pow.69m w budynku 5 rodzinnym 1 p, działka, garaż do wynajęcia Wieruszów tel.725 777 553 (157) Wynajmę pokój dla jednej osoby w dużym mieszkaniu – kuchnia, łazienka, salon. Okolice Wieruszowa. Kontakt 785 143 244 (157) Sprzedam działkę budowlaną z lasem 0, 20ha działka, las 0, 30ha, w Osowej. Wszystkie media. Więcej informacji pod nr.662 034 024. (157) Wynajmę lokal na działalność gospodarczą w Wieruszowie rynek 24 / I piętro wiadomość tel: 606 982 038 (157) usłuGI LUKSUSOWE AUTO DO ŚLUBU I NA INNE OKAZJE AUDI A4 B8 CZARNA LIMUZYNA. KONTAKT: 663 740 256 (159) DJ TIGER Firma Obsługa Muzyczna imprez okolicznościowych, nagłośnienie, oświetlenie, muzyka lata 70-90 & nowości www.djtiger.pl, facebook. pl/djtigerpl Tel. 692 989 898 (159) CHCESZ DAĆ NIEPOWTARZALNY PREZENT? ZADZWOŃ I ZAMÓW BUKIET LUB DRZEWKO Z CUKIERKÓW FERERRO, LIZAKÓW I WIELU INNYCH SŁODKOŚCI.697 634 480 ZAPRASZAM! (159) Wyjątkowe auto na wyjątkowe okazje ślub itp. Warszawa 223. Zadzwoń 62 783 17 17 (159) Renowacja mebli tapicerowanych (krzeseł, wypoczynków, narożników kuchennych). Produkcja mebli (tapicerowanych). Tel: 72 18 20 078 (159) USŁUGI WYKOŃCZENIOWE: DOCIEPLANIE BUDYNKÓW I PODDASZY, REGIPSY, GŁADZIE, SUFITY PODWIESZANE, MALOWANIE, PŁYTKI. SOLIDNIE! ŁUKASZ – 695 236 711 (159) FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA, SUPER DOKŁADNA I TANIA. PRZEKONAJ SIĘ SAM I DZWOŃ! MALOWANIE, DOCIEPLANIE, GŁADZIE, PŁYTKI, PANELE I WIELE INNYCH! Tel: 665 045 433 (159) Usługi ślusarskie, remonty przyczep, bramy kute, płoty. Kontakt: 698 961 383 (159) DACHY OD A DO Z! DEKARSTWO, DACHÓWKA, REMONTY, WYKOŃCZENIA PODBITKI PODMURÓWKI ITP. WIOSNĄ NAJTANIEJ 667 774 207 (159)

Pożyczki gotówkowe w domu klienta, bez poręczycieli. Wieruszów, Bolesławiec i okolice. Tel: 797 603 044 (159) Usługi Elektryczne: – instalacje elektryczne odgromowe i pomiary. Tel: 721 259 286. Wynajmujesz nas i jesteś pozytywnie naładowany bez zbytniego napięcia! (159) Firma Remontowo-budowlana poleca: kładzenie gipsów paneli płytek gładzi tynków ozdobnych ocieplenia poddaszy sufity podwieszane tynk cementowo-wapienny Malowanie elewacje boniowanie itp tel 601 052 710 (159) Usługi krawieckie – przeróbki, szycie sukien ślubnych, sukien wieczorowych itp. Zapraszam:) Tel. 609 697 224 (159) Remonty: mieszkań, biur – gładzie, malowanie, tapetowanie, panele, sufity podwieszane. Łazienki – glazura, terakota, biały montaż, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne, itp. prace remontowe. Szybko i solidnie. Tel: 781 408 418 (159) Na twojej działce stoją słupy energetyczne, telefoniczne? Idą linie z gazem, wodą? Czy wiesz, że należą ci się za to pieniądze? Zadzwoń pomożemy uzyskać należne ci pieniądze tel: 791 858 786 (158) Usługi wykończeniowe: Gładzie w atrakcyjnej cenie, malowania, panele, poddasza, płytki, tynki ozdobne, sufity z GK. Tanio i solidnie Tel.782 410 537 (158) Firma remontowo-wykończeniowa Łukasz oferuje: gładzie, malowanie, panele, płytki, płyty gk, nowatorskie techniki dekoratorskie. Tel. 660 996 933 (158) Inż.Informatyk oferuje profesjonalne usługi informatyczne. Naprawy komputerów, instalacje oprogramowania, konfiguracje internetu, opieka nad sprzętem itp.Kontakt 723 928 533 i 725 489 400 (158) Centrum tynków i farb elewacyjnych. Dojazd do klienta, pomiary, wycena 605 585 547 (158) Naprawa telefonów, smartfonów. Specjalizacja w systemie Android. Aktualizacja oprogramowania, root. Tanio. Dojazd Wieruszów. Tel. 691 505 598 (158) Skup samochodów do złomowania. Odbiór lawetą. Także skup starych motocykli. Tel: 791 096 871 (158) Firma Remontowo-budowlana poleca: kładzenie gipsów paneli, płytek, gładzi, tynków ozdobnych, ocieplenia poddaszy sufity podwieszane tynk cementowo-wapienny Malowanie, elewacje, boniowanie, itd tel 601 052 710 (158) USŁUGI HYDRAULICZNE: instalacje CO, wodne, kanalizacyjne, przyłącza, naprawy, przeróbki. DOKŁADNIE, PROFESJONALNIE, NAJLEPIEJ! Profesjonalne wiercenia wiertłami koronowymi w betonie zbrojeniowym, cegle, innych materiałach. Profesjonalny sprzęt z gwarancją najlepszej usługi. Tel: 604 605 392 (157) Firma Dj Tiger Obsluga Muzyczna imprez okolicznościowych, nagłośnienie, oświetlenie, muzyka lata 70-90 & nowości www.djtiger.pl, facebook. pl/djtigerpl TEL: 692 989 898 (157) Oferuje usługi transportowe mala wywrotka do 3.5t. Wywrot jednostronny. Przewiozę wszystko co się da załadować na takie auto. Wymiary 4.20x2.20x0.80m. Kontakt:695 863 811 (157)

SEZAM

Pożyczki gotówkowe od 300 do 5000 zł Zadzwoń! Tel: 515 132 960 Chesz dorobić zadzwoń Tel: 609930630 NAPRAWA KOMPUTERÓW, NAWIGACJI GPS, INSTALACJE SATELITARNE, Dojazd do klienta na miejsce, konkurencyjne ceny Tel. 693 567 992 (157) Usługi budowlane: budowa domów, tynki cementowo-wapienne i szlachetne, docieplanie budynków, kładzenie płytek itp.Niskie ceny! Tel: 507 499 162 (157) USŁUGI WYKOŃCZENIOWE: DOCIEPLANIE BUDYNKÓW I PODDASZY REGIPSY GŁADZIE SUFITY PODWIESZANE MALOWANIE PŁYTKI SOLIDNIE LUKASZ 695 236 711 (157) LUKSUSOWE AUTO DO ŚLUBU AUDI A4 B8 CZARNA LIMUZYNA. Kontakt: 663 740 256 (157) SKUP CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH. KORZYSTNIE, RZETELNIE, GOTÓWKA OD RĘKI. TEL: 516 792 410 (31.V)

12 kwietnia 2013


23 SKUP SAMOCHODÓW – GOTÓWKA OD RĘKI. NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI W REGIONIE. TEL: 506 680 804 (31.V) PASSJA-FLOWERS zaprasza: Profesjonalne Usługi Dekoracyjne. Dekorujemy: kościoły, sale, posesje, obejścia, samochody, budynki, plenery. PASSJA-FLOWERS i wszystko na szczęście wygląda bardzo dobrze! Tel: 697 634 480 oraz 607 213 087 (000) Szybka pożyczka do 5000 zł! Równe raty, bez ukrytych opłat. Provident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora) (149-170) MOtOryzacyjne Sprzedam komarka i silnik do WFN. Kontakt 669 456 360 (159) Sprzedam Renault Megane 1.9disel rok prod. 2000 stan b. dobry, garażowany. Tanio! 5.800 do uzg. Kontakt: 693 314 680 (159) Sprzedam Renault Megane Scenic benzyna 1998 rok, cena 5.500, kontakt 663 743 847 (159) Sprzedam Renault Scenic 2000 r, 1.9 DCI, DIESEL, przebieg 179478, stan bardzo dobry, cena 8300. Kontakt 661 961 320 (159) Sprzedam Kłada o pojemności 110 Stan bardzo dobry. TANIO. Więcej informacji pod nr tel: 725 487 329 (159) SPRZEDAM TOYOTA yaris rok 2004 przebieg 82000 km 1.3 87KM cena 14500 Tel. 691 926 445 (159) Sprzedam samochód dostawczy Mercedes ATEGO 815 – biały, rok produkcji 1998, pojemność: 4249cm DIESEL, tachograf, CB radio, wspomaganie kierownicy, webasto, kabina sypialna, cena: 26000netto – do negocjacji. Kontakt: Tel: 782 169 255 lub 695-621-749 (159) Sprzedam samochód dostawczy Mercedes 814 – niebieski, rok produkcji 1996, pojemność: 4293cm DIESEL, tachograf, CB radio, wspomaganie kierownicy, hak, cena: 15000 netto – do negocjacji. Kontakt: Tel: 782 169 255 lub 695-621-749 (159) Sprzedam Ford Escort 95r 1.3 benzyna, centralny zamek, szyberdach, stan dobry, niebieski, kombi, cena 1850, kontakt 697 421 451 (158) KUPUJEMY AUTA DO ZŁOMOWANIA Gotówka i dokumenty od ręki tel. 62 59 76 067, 601 757 165 (IV – VI) Sprzedam mercedesa benz 190. Poj 2.3 wersja sportowa, rok 1989 w bardzo dobrym stanie. Więcej informacji – 884 088 141 (157) SPRZEDAM RENAULT CLIO 1.9 DIESEL, ROK PROD. 1994, STAN DOBRY, UBEZPIECZONY DWA KOMPLETY nowych OPON ZIMA LATO. CENA 2500ZL TEL 697 012 976 (157) Sprzedam Opel Frontera rok 1993 i 1997 (diesel, gaz). Tel: 516 792 410 (e6) (157-162) Sprzedam Opel Frontera (kilka sztuk) na części. Tel: 506 680 804 (10 e) (157 – 167) Sprzedam VWPolo MPJ, 2001 przebieg 124 tys., kolor zielony, klimatyzacja 2xairbag, radio–stan bdb. Sprzedam także rozsiewacz nawozu Amazone i dmuchawy do zboża, 4i3 skibowy Grudziądz. Tel:607 963 712 i 62 78 36 157 (157) SPRZEDAM OKAZYJNIE CIĄGNIKI: TUR DO T-25, C 330, C 360, Ferguson. Niskie ceny. Tel: 607 567 685 (e 20) (139) sprzeDaM Sprzedam agregat uprawowy “Lemken” szer. 2, 70 na niskim zębie + 2 wałki. Kontakt: 605 535 104 (159) Sprzedam Części do OPEL Vectra B + VW Golf 3… .tel.791 685 149 WIERUSZÓW (159) Sprzedam niedrogo dwa piece kominkowe używane jeden na gaz drugi na drewno okolice Wielunia. 507 187 706. (159) Sprzedam wszystkie części do punto II 2002r 5D. Brak silnika i skrzyni. Kontakt 669 499 941 (159) Sprzedam ławkę treningową do siłowni i wyciąg treningowy do ściany. Stan bardzo dobry. Tanio. Więcej informacji pod nr tel. 725 487 329 (159) Sprzedam prosięta 10 szt. Tel. 699 257 907 (159) Sprzedam Kuchenkę Gazowo-elektryczną firmy Amica ma 3 palniki na gaz i 1 palnik elektryczny i piekarnik Kuchenka 2razy używana. Info pod nr tel.783 781 079 (159) Sprzedam felgi aluminiowe 14” lub cale koła i akumulator używany 45 Ah firmy jenox gold. Kontakt 726 945 196 (159)

MAKIJAŻ PERMANENTNY od 150 zł

PROFESJONALNIE

Tel. 515 243 641 12 kwietnia 2013

Sprzedam Wiertarkę wielowrzecionową pionową, dwa silniki, wrzeciona ustawne na pasie, wiercenie pneumatyczne. Cena do uzgodnienia. Tel: 782 169 255 lub 695-621-749 (159) Sprzedam Frezarkę górnowrzecionową/ kopiarkę/ C.I.M.A. pneumatyka, regulowany posuw, stół ruchomy/ góra, dół/, możliwość frezowania pod kątem. Cena do uzgodnienia. Tel: 782 169 255 lub 695-621-749 (159) Sprzedam Wiertarkę wielowrzecionową „KIND”, wiercenie w pionie i w poziomie, 40 wrzecion, dwa silniki, pneumatyczne wiercenie. Cena do uzgodnienia. Tel: 782 169 255 lub 695-621-749 (159) Sprzedam prosięta 11 sztuk. Kontakt 696 076 145 (158) Sprzedam meblościankę + dodatkowo szafę 3-drzwiową. Wypoczynek: wersalka + 2 fotele. Stan bardzo dobry. Kontakt tel: 519 773 134 (158) Sprzedam ratlerka suczka czarna podpalana. Waga rodziców ojciec 1, 5 kg, matka 2 kg. Suczka jest zarejestrowana w SWPiK w Legionowie z książeczką zdrowia, metryczką i czipem. Tel: 784 425 708 (158) Sprzedam rozrzutnik obornika dwuosiowy, 3, 5 tony – nowe łańcuchy, zębatki i łożyska. Stan bardzo dobry. Cena: 3.900 zł. Tel: 660 572 636 (158) Sprzedam kombajn ziemniaczany„Anna”, kopaczkę elewatorową do ziemniaków, przegrabiarko – zgrabiarkę do siana, mieszankę zbożową, żyto, pszenżyto, ziemniaki sadzeniaki Bryza. Tel: 660 32 38 01 (158) Sprzedam! Link do aukcji http://allegro.pl/kia-proceed-1-4-2008r-42605-km-opony-zimowe-i314 090 6815.html (158) Sprzedam łubin gorzki wąskolistny, 750 kg, 1, 15zł/ kg, Mieleszyn, tel. 601 877 664 (158) Sprzedam śrutownik na kamienie 7, 5 kw. 800 zł. Tel: 609 746 584 (158) Sprzedam agregat uprawowy o szer. 2m z wałkiem oraz śrutownik BĄK z sil. 5.5 kw. Kontakt: 781 501 012 Wójcin. (158) Sprzedam owies w ilości 4 tony, cena 560 zł za tonę. Telefon kontaktowy 665 546 691 (158) Sprzedam ULE WARSZAWSKIE, zwykłe o konstrukcji drewnianej, ocieplone. Mało używane – stan dobry. Cena 110 zł/szt.Sprzedam też skrzydła okienne oszklone – stan bdb.. 12 zł/szt. 731 283 902 (158) Sprzedam siewniki zbożowe, Amazone D7 3M. Przyczepę ład. 4,5t. Rozsiewacze do nawozu Amazone poj. 1000 i 600l. Brony talerzowe szer. 1,8; 2,0; 2,4; i 2,8 m. Dmuchawy do zboża. Tel: 607 963 712, (62)7836157 (158) Do sprzedania silnik 11kW 1450 obr/min 360V – 700 zł. Kontakt: 605 104 068 Ostrówek gm.Galewice (158) Sprzedam bojler elektryczny, nowy nieużywany, 80 litrów. Tel: 884 088 141 (157) Sprzedam kurczaki rasy ROSY 1. Od 1 do 4 tygodniowych. Brojlery odchowane 1 i 2 tygodniowe oraz kury ogólnoużytkowe. Tel. 721 286 222 (157) Sprzedam łubin gorzki i słodki tel. 62 78 45 111 lub 693 017 310 (157) SPRZEDAM PRASE-ZWIJKE PROD. POLSKIEJ Z-230 STAN BARDZO DOBRY cena:5.500zl. ORAZ PRZYCZEPE 4-tonowa (sztywna) STAN BARDZO DOBRY cena:3000zl. KONTAKT:608 727 867 powiat WIERUSZOW (157) Sprzedam węgiel brunatny sortowany 230 zł tel 609 746 584 (157) Sprzedam owies kontakt – 627 838 412, 695 173 894 (157) Sprzedam akwarium 126 litrów wraz z całym wyposażeniem, stolikiem i rybkami. Cena 460 zł. Okolice Wielunia. Tel. 500 282 202 (157) Sprzedam wersalkę + 2 finki Jak nowa bez wad materiał 1 gatunek cena 1000 zł zdjęcia wyślę mailem tel. 693 502 756 (157) SKŁAD OPAŁU – Dobrydział 5 – OFERUJE do sprzedaży: WĘGIEL KOSTKA, ORZECH, MIAŁ, EKOGROSZEK WORKOWANY ORZECH – 610 zł/ tone!!! Eko-Groszek luz – 650 zl/tone!!! EkoGroszek Worekowany – 700 zl/tone!!! kupIĘ Kupię zboże: pszenica, owies, jęczmień, żyto, pszenżyto, kukurydzę, łubin, bobik itp. Min 24t.Zapewniam transport, płacę w dniu odbioru. Tel.509 942 079 (159) Kupię pszenżyto, pszenicę paszową tel. 663 736 956 (159) Kupię zboża pszenica pszenżyto owies żyto jęczmień bobik kukurydze łubin ilości min.23t płatne w dniu odbioru tel. 504 082 106 (158) Kupię stare motory mogą być wraki silniki i części. Kupię militaria, bagnety hełmy itp. Nie wyrzucaj zadzwoń! Na pewno się dogadamy. Tel: 604 802 006 (158) Kupię słomę żytnią suchą (najlepiej w kostkach ok 80 szt.) z okolic Wieruszowa. Tel 696 606 344

dzwonić po godz. 15 (157) Kupię stare monety, medale itp. starocie. Tel: 605 144 054 (157) Kupię zboża: pszenica, pszenżyto, owies, żyto, jęczmień, bobik, kukurydzę, łubin – ilości min.23 tony. Płatne w dniu odbioru – tel. 504 082 106 (157 – 160) Kupię plug 3 typu Grudziądz w db stanie tel: 667 773 954 (157) praca Dwie kobiety szukają dorywczej pracy. Może być sprzątanie domu, ogrodu itp. Tel: 785 273 462 (159) Przyjmę do pracy osoby w branży budowlanej (ocieplanie i malowanie, kostka brukowa). Kontakt: 605 535 104 (159) Ciągnik z napędem na cztery kola oraz przyczepa wywrotka zlecę takiemu zestawowi wykonanie usługi przez dłuższy okres 663 260 055 (159) Zatrudnię kierowców kat. C+E w transporcie międzynarodowym, wyjazdy tygodniowe, wysokie zarobki kontakt 601 466 580 (159) ZATRUDNIĘ MECHANIKA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, BOLESŁAWIEC KONTAKT 601 466 580 (159) FIRMA KUBERA MEBLE MIANOWICE ZATRUDNI KRAWCOWE. Telefon 627 824 219, komórka 605 437 106. (159) Poszukuję bezrobotnej młodej dziewczyny do przyjęcia na staż w salonie kosmetycznym – do przyuczenia. Wymagane wykształcenie średnie, niekoniecznie w zawodzie. Tel. 62 78 42 347 (159) Poszukuję kierowcy z doświadczeniem. Prawo jazdy kat B więcej informacji pod numerem 537 221 223 (159) Zatrudnię pracownice w salonie kosmetycznym w Wieruszowie. Kontakt: 62 784 23 47 (158) PRZYJMĘ DO PRACY W DEKARSTWIE MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE DOBRE WARUNKI PŁACY TEL 601 477 494 (158) Kobieta lat 30 poszukuje pracy na terenie Wieruszowa. Zawód technik handlowiec, ukończony kurs kasy fiskalnej, może być na początek staż. Tel. 609 072 213. (158) Firma remontowo-budowlana zatrudni pracownika tel. 695 236 711 (158) Poszukujemy wokalistek/wokalistów, osób obsługujących sprzęt nagłośnieniowy do zespołów muzycznych. Tel: 606 898 363 (158) Roboty ziemne zlecę. Przemieszczenie ziemi 10000 m3. Tel.663 260 055 (157) FIRMA W OPATOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA BIUROWEGO Z DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO. TEL. 509 636 938 (157 – 160) FIRMA MEBLOWA W OPATOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA Z III LUB II GRUPĄ INWALIDZKĄ. TEL. 509 636 938 (157 – 160) FIRMA Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE ZATRUDNI TAPICERÓW, KRAWCOWĄ Z DOŚWIADCZENIEM ORAZ KROJCZĄ I STOLARZY NA DOBRYCH WARUNKACH PRACY I PŁACY. TEL. 509 636 938 (157-160) Firma zatrudni kierowcę z kategorią D z ważnymi uprawnieniami z Wieruszowa lub z okolic. Zainteresowanych prosimy o kontakt: 535 700 110 lub 502 582 277 (157) Mężczyzna lat 30 szuka pracy w charakterze kierowcy (bus + przyczepa), kat. B+C, T. Posiadam również uprawnienia na koparko-ładowarkę. Tel. 601-311-596 (157) kOrepetycje Korepetycje z języka niemieckiego. Kontakt: 605733-165 (159) Studentka anglistyki zaprasza dzieci i młodzież na korepetycje z Języka Angielskiego. Oferuje własne materiały. Czastary. Tel.667 279 563:) (158) róŻne Oddam 3 – miesięczne foxteriery. Tel: 62 73 10 129 (159) Owczarek środkowoazjatycki rasowy 2 lata oddam w dobre ręce. 663 260 055 (159) W piątek w Galewicach zgubiono kluczyk typu scyzoryk do samochodu marki Citroen. Na znalazcę czeka nagroda. Tel. 781 699 336 (159) Brunet lat 40 dyskretny zasponsoruje spotkania z chętnymi paniami. Kontakt.723 421 819 POWIAT WIERUSZÓW (157) W okolicach Ostrówka w niedzielę wieczorem zaginął pies rasy owczarek niemiecki o imieniu NERO. Jeśli wiesz coś na jego temat proszę o kontakt pod numerem telefonu: 691 209 675. (157) Oddam w dobre ręce, za darmo psa owczarka azjatyckiego (suka 3-lata), bardzo terytorialna, znakomicie nadaje się do pilnowania podwórza, składów na wolnym powietrzu, obiektów ogrodzonych. Tel: 792 827 360 (157)

www.tugazeta.pl

USŁUGI TRANSPORTOWE Oferujemy przewozy krajowe i zagraniczne: – maszyn i urządzeń – towarów do 3,5 t – przeprowadzki WYWrOTka DO 5 t aUTO laWeTa

Tel. 607 612 485

USŁUGI HYDRAULICZNE

– INSTALACJE CO – SANITARNE – WODNE I KANALIZACYJNE • Przyłącza wodne, naprawy, przeróbki • Pełen zakres usług Ponadto: Profesjonalne wiercenia wiertłami koronowymi w betonie zbrojeniowym, cegle oraz innych materiałach.

Tel. 604 605 392

MECHANIKA POJAZDOWA

∙ Naprawy blacharskie, lakiernicze i zawieszeń ∙ Geometria kół ∙ Wymiana rozrządów ∙ i inne

Mirków 112 Kontakt: 883 705 575, 62 78 40 224

AUTO-GAZ Piotr Tomczyk

Montaż instalacji gazowych do samochodów. Mechanika samochodowa. Wieruszów ul. Polna 23 Tel. 505 104 560 oraz 62 78 313 17

kOmPlekSOWe USŁUGI BUDOWlaNO-WYkOŃCZeNIOWe  Wszystkiego rodzaju budynki wewnątrz i zewnątrz  Układanie kostki brukowej  Usługi koparko ładowarką i mini ładowarką

Tel. 605 535 104 Zatrudnimy krawcowe, tapicerów i spedytora

Fabryka Mebli STAGRA w Wieruszowie

zatrudni KRAWCOWE, TAPICERÓW oraz SPEDYTORA z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Zapewniamy bardzo dobre warunki płacy i pracy. Kontakt: (62) 78 40 061 oraz (62) 78 40 062 lub bezpośrednio w siedzibie firmy. E-mail: biuro@stagrameble.pl


24

  WWW CHŁODNICTWO

KLIMATYZACJA

systemy klimatyzacyjne chłodnictwo przemysłowe chłodnie, mroźnie tunele szokowe

INFOLINIA tel. 800 120 220

WENTYLACJA

e-ma . I C E il: biu B O ro@i S S . P cebo ss.plL

agregaty wody lodowej systemy wentylacyjne pompy ciepła odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych

Wieruszów ul. Rynek 15  tel./fax: 62 78 111 37  tel. kom. 604 412 814

Sk�ep Mięsny „WĘDLINKA” Rafała Kubota zaprasza na udane zakupy!

Wieruszów ul. Fabryczna W tym tygodniu polecamy Państwu:

 FILET DORSZ  MATIASY  MAKRELA

 KIEŁBASA Z ŁOSOSIA

Ochrona: • • • •

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

Osób Obiektów Imprez masowych Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607 253 433 oraz 062 78 42 659

KAMIENIARSTWO

NAGROBKI

PARAPETY • SCHODY Małgorzata Piszczałka ul. Podzamcze 30, 98-400 Wieruszów Tel: 62 58 10 115 Kom: 512 113 434

e-mail: dewon.kamieniarstwo@op.pl

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

BRYŁKA

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH  PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW  REGULACJA KÓŁ (ZBIEŻNOŚĆ)  MECHANIKA, WYMIANA I WYWAŻANIE OPON ZAPRASZAMY WIERUSZÓW PN – PT 7:00 – 18:00 UL. WITOSA 2 i FABRYCZNA 37 SO – 7:00 – 15:00 TEL. (62) 783 13 40 i (62) 78 41 654 KOM. 698 674 597 i 602 764 275

OFERUJEMY ATRAKCYJNE PROMOCJE

SPRZEDAŻ DREWNA

• NOWE i używane okna i drzwi • NOWE i używane grzejniki • NOWE i używane opony a także:

OPAŁOWE – sosna KOMINKOWE – brzoza, dąb, olcha SPRZEDAŻ TARCICY I WIĘŹBY DACHOWEJ

• inny NOWY i używany asortyment z niemiecką jakością i dobrymi cenami!

Fachowe ścinanie drzew także na terenie posesji

ZAPRASZAMY CODZIENNIE od 8.00 do 18.00 Wieruszów ul. Rzemieślnicza (obok Giełdy). Tel: 661 502 000

ZPHU DREWIX telefon: 885 446 999

Organizujemy wszelkie imprezy okolicznościowe : wesela do 130 osób,

osiemnastki , rocznice, chrzciny, komunie, urodziny i imieniny oraz stypy do 200 osób

Świadczymy CATERING w miejscu wskazanym przez klienta. Tel. kom. 660 591 333 Tel. stacjonarny 62 78 426 12 Restauracja - Wieruszów ul. Rynek 10, Sala przyjęć - ul. Wrocławska 20

www.tugazeta.pl

12 kwietnia 2013

Lacznik nr159  

Lacznik nr159

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you