Page 1

REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl • DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688 e-mail: reklama@tugazeta.pl

gazeta bezpłatna

Dzwońcie: 601 154 038

Piszcie: Łącznik, ul. Główna 2a, Wyszanów, 98-400 Wieruszów oraz na adres e-mail:

redakcja@tugazeta.pl

w w w. tugazeta . p l

Nr 13 (13) • Rok I • 4 czerwca 2010 r.

Zaglądajcie na nasza stronę internetową, która aktualizowana jest na bieżąco:

www.tugazeta.pl

Na wojskową nutę W ubiegły weekend odbył sie Rodzinny Festyn w Zespole Szkól w  Bolesławcu pod hasłem „Na Wojskową Nutę”, zorganizowany przez Radę Rodziców i Dyrektora

ZS przy współpracy grona pedagogicznego. Impreza towarzyszyła wyborowi patrona szkoły. W bogatym programie można było znaleźć: „Festiwal piosenki wojskowej”

przygotowany przez wszystkie klasy pod okiem wychowawców, pokazy taneczne, zabawy z animatorem dla dzieci, występy klas gimnazjalnych i przegląd kabaretów. Jednak głównym punktem festynu był pokaz I  Pułku Konnego Korpusu Ochrony Pogranicza, który m.in. zaprezentował ułanów i  trębaczy wojskowych. Na wszystkich czekała loteria fantowa oraz główne nagrody. Udana zabawa to w dużej mierze zasługa prowadzonej przez Magdalenę Kołodziej konferansjerki.

  TEKST I ZDJĘCIA: Zespół Szkół w Bolesławcu   Źródło: bolesławiec.net.pl

reklama

Szeroki asortyment: AGD, RTV WIOSENNE

PROMOCJE! • Komputery • Notebooki • Nawigacja

Telewizja nowej generacji

• Sprzęt Foto

Tylko teraz 72 kanały za 48 zł

Kred !!! yt na y t a r S A L O N F I R M O W Y dow e n ód!! d o g ! Wieruszów, ul. Rynek 25, Tel. 62 78 31 736 o D

Tel. 62 78 31 736 Wieruszów, Rynek 25


wydarzenia

2

Czytali dzieciom   Cała Polska Czyta Dzieciom

Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Cała Polska czyta dzieciom”. Na terenie naszego powiatu impreza organizowana jest przez Powiatową Bibliotekę Publiczną. Podczas tej imprezy przedstawiciele

Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy oraz Policji i Państwowej Straży Pożarnej, czytali w przedszkolach maluchom bajki, zachęcając dzieci do słuchania i czytania. Dzieci odwzajemniały się recytacją wierszyków i śpiewaniem piosenek.

Dzień Mamy w Szkole w Żdżarach 27 maja b.r. o godz. 17.00 rodzice, na zaproszenie dzieci, spotkali się w Szkole Podstawowej w Żdżarach. Uczniowie przedstawili krótką część

artystyczną, związaną ze Świętem Mamy. Wręczyli laurki i podziękowali mamie i tacie za ich dobroć i miłość. Wspólnie zasiedli do stołu, zastawionego ciastami i  kiełbaską

z grilla. Pomimo, że pogoda spłatała psikusa i nieco zmieniła plany uroczystości, gdyż ponownie dostarczyła kolejnej, obfitej porcji

50-ta sesja Rady Powiatu   Gratulowali „Kobiecie roku” 28 maja 2010 r. odbyła się 50-ta sesja Rady Powiatu Wieruszowskiego. Uroczystym fragmentem sesji było złożenie gratulacji przez przedstawicieli samorządu wieruszowskiego Eunice Adamus z okazji nadania tytułu „Kobiety Roku 2009” w plebiscycie Radia Ziemi Wieluńskiej. W liście gratulacyjnym od samorządu powiatu podkreślono fakt, że wyróżnienie to świadczy o dużym zaangażowaniu i umiejętnościach zarządczych Euniki Adamus, które spowodowały ewidentne zmiany na lepsze w funkcjonowaniu wieruszowskiego szpitala i te działania budzą szacunek zarówno zwolenników, jak i oponentów powstania Powiatowego Centrum Medycznego. W kolejnej części sesji przedstawiono informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu wieruszowskiego za 2009 r., informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o  realizacji zadań Inspekcji na terenie powiatu wieruszowskiego za 2009 r., sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Wieruszowie za 2009 r. Podjęto uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

r. – 31.12.2009 r., ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzia-

  Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski i Andrzej Żóraw – Przewodniczący Rady Powiatu Wieruszowskiego, składają gratulacje „Kobiecie Roku 2009” Eunice Adamus – Prezesowi PCM Spółka z o.o. NZOZ szpital powiatowy w Wieruszowie.

nieruchomości, zwiększenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie za okres od 01.01.2009

łającym w celu osiągnięcia zysku, w sprawie zmian budżetu powiatu na 2010 rok. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zakończyły sesję.   Info: Starostwo Powiatowe Wieruszów

„Sprawny w zawodzie”   Młodzież OHP w konkursie

W Dobieszkowie odbył się finał wojewódzki konkursu „Sprawny w zawodzie h. Organizatorem finału była Komenda Wojewódzka OHP w Łodzi. Głównym celem konkursu było umożliwienie młodzieży sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości z zakresu przepisów bhp i umiejętności praktycznych w danym zawodzie. Dodatkowo konkurs miał za zadanie spowodować większe zainteresowanie deszczu, to uczestnicy nie zrezy- młodzieży danym zawodem gnowali z pieczenia kiełbasek – oraz sprawdzić wiedzę przed tym razem pod zadaszeniem. zewnętrznymi egzaminami na o rywalizację ze znajomości pra- i zagadnień z technologii drewna tytuły kwalifikacyjne. wa pracy i przepisów bhp. i maszynoznawstwa, druga część Konkurs został zorganizowany Hufiec z Wieruszowa repre- praktyczna polegała na wykona  Piotr Zawada niu na podstawie rysunku technicznego wieszaka na ubrania. Po zakończeniu zadania komisja konkursowa podsumowała zgodność wykonanej pracy z ry50 złotych sunkiem, jakość wykonanej pracy w zamian a także sprawność organizacyjną za nienai współpracę między partnerami dawanie w toku realizacji zadania. biegu Podsumowaniem konkursu sprawie. było wręczenie nagród i dyploMłodszy mów dla najlepszych uczestników aspirant w poszczególnych zawodach. i  sierżant z  Posterunku Policji Dla reprezentacji Hufca w Lututowie nie dali się skusić – z Wieruszowa konkurs zakońzabezpieczyli banknot i zatrzymali czył się sukcesem. Drugie miejsce rowerzystę. Teraz 42-latek odpowie w zawodzie stolarz zajęła drużyna za wręczenie korzyści majątkowej Damian Dębski i Marek Jurasik, funkcjonariuszowi policji – zgod- w trzech kategoriach zawodo- zentowały dwie dwu osobowe a trzecie miejsce drużyna Paweł nie z kodeksem karnym grozi mu wych: stolarz, fryzjer i kucharz drużyny w zawodzie stolarz. W Górny i Mariusz Kubica. kara pozbawienia wolności nawet małej gastronomii. Dodatko- pierwszej części konkursu uczestdo 8 lat. wo konkurs został rozszerzony nicy pisali test z przepisów bhp   Mieczysław Borkowski

Miał promile i łapówkę   Chciał przekupić W sobotę tuż przed godziną 19 w miejscowości Kaźmirów w gminie Galewice patrol mundurowych zatrzymał do kontroli jadącego „wężykiem” rowerzystę. Policjanci zbadali stan trzeźwości cyklisty – 42-letni mieszkaniec gminy Galewice miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. Ponadto okazało się, że mężczyzna jechał rowerem naruszając sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który orzekł wobec niego Sąd Rejonowy w Wieluniu. Wiedząc, że takie zachowanie skutkuje odpowiedzialnością karną 42-latek próbował przekupić mundurowych i wręczył im

www.tugazeta.pl

4 czerwca 2010


wydarzenia

3

Środowiskowy Dom Samopomocy Targi Edukacyjne Idea powstania takiego domu, w którym osoby niepełnosprawne mogłyby spędzać czas powstała w Stowarzyszeniu „Pomocny Dom” już w 2004 r. Ten ważny społecznie projekt zrealizował Powiat Wieruszowski. 31 maja 2010r. odbyło się w Chróścinie uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy. Na uroczystość otwarcia przybył przedstawiciel wojewody łódzkiego, Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, radni powiatowi, kierownicy jednostek administracyjnych powiatu, wójt Bolesławca, przedstawiciele stowarzyszeń związanych z  osobami niepełnosprawnymi. Obiekt poświecił wieruszowski wręczył wszystkim Samopomocy w Chróścinie paksiądz dziekan Zbigniew Króczyń- osobom związanym z powstaniem miątkowe podziękowania. ski. Andrzej Szymanek, starosta i budową Środowiskowego Domu Inwestycja została zrealizowana w latach 2008 – 2010. Powstał obiekt składający się z dwóch pawilonów warsztatowych połączony łącznikiem. Obiekt przeznaczony jest dla osób po 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi. Dom środowiskowy został wybudowany ze środków Województwa Łódzkiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządu Powiatu Wieruszowskiego. Całkowity kosz inwestycji wyniósł 1.278.268 zł z czego dotacje stanowiły 920.000 zł. Na bieżącą działalność w 2010r. przeznaczono 201.825 zł.   Tekst i foto Sylweriusz Sienkiewicz

i Zawodowe

Wybór dalszego kierunku kształcenia to bardzo ważna, indywidualna decyzja. Warto więc poznać własne umiejętności, predyspozycje, upodobania, a także mocne i słabe strony w celu uzyskania rzetelnych informacji o szkołach, wtedy najlepiej wybrać się na targi edukacyjne i zawodowe. W dniu 26 maja 2010 roku Młodzieżowe Centrum Kariery przy współpracy Hufca Pracy w Wieruszowie i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Sieradzu, w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, nazwa projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zorganizowało po raz pierwszy w Wieruszowie w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika Targi Edukacyjne i Zawodowe. Patronat nad targami objął Starosta Powiatu Wieruszowskiego Andrzej Szymanek, oraz media Gazeta „Goniec Regionalny”, Radio i  Telewizja „SUD” oraz Radio „ZW”. Na Targach zaszczycili nas swoją obecnością m. innymi: komendant ŁWK OHP Antoni Urbanek, z-ca komendanta ŁWK OHP – Andrzej Orzeł, Starosta Powiatu Wieruszowskiego – Andrzej Szymanek, Wicestarosta – Mirosław Urbaś, Wójt gminy Łubnice – Henryk Ciosek, oraz dyrektorzy szkół i placówek samorządowych. W targach uczestniczyły uczelnie wyższe i pracodawcy z powiatu wieruszowskiego. Swoją działalność również zaprezentowały instytucje użyteczności publicznej, takie jak: Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie i Urząd Pracy w Kępnie. Celem Targów Edukacyjnych i  Zawodowych w  Wieruszowie było przedstawienie młodzieży z  powiatu wieruszowskiego i  osobom poszukującym pracy nad realizowanym projektem in- oczekiwań pracodawców i  ofert westycji drogowych. edukacyjnych uczelni wyższych.   Info: Starostwo Powiatowe Dodatkowo targi miały za zadaWieruszów nie poszerzenie wiedzy na temat lokalnego jak również europejskiego rynku pracy, wspieranie

młodzieży w trakcie podejmowania przez nich dalszych decyzji edukacyjnych i zawodowych, jak również kształtowanie postaw przedsiębiorczych i kreatywnych. Targi miały również na celu zapoznanie osób z instytucjami, które wspierają uczniów w kształceniu ustawicznym i funkcjonowaniu na rynku pracy, a przede wszystkim prezentację szkół i kierunków, które umożliwiają zdobycie zawodu bądź podnoszenie kwalifikacji. Targi zwróciły uwagę młodzieży uczącej się, jak również poszukującej pracy, jak ważne są nie tylko szeroko rozumiane kompetencje i wysokie kwalifikacje ale równie istotne jest podejście człowieka do pracy. W trakcie trwania Targów odbyła się również konferencja na temat działalności Ochotniczych Hufców Pracy. Prezentacji z działalności Ochotniczych Hufców Pracy dokonali m.in. Komendant HP

Nadzór nad budową Spotkanie robocze w Starostwie

31 maja 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie odbyło się spotkanie robocze z  firmą STRABAG, projektantem i inspektorem nadzoru, dotyczące przebiegu robót drogowych na drogach powiatowych w Wieruszowie. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z pracami budowlanymi. Dyskutowano nad realizacją terminu przy niesprzyjającej aurze pogodowej. Starosta Andrzej Szymanek zobowiązał firmę aby zastępcza organizacja ruchu była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców i wszelkie wyłączenia odcinków jezdni z ruchu były faktycznie tylko podczas nieW spotkaniu, które prowadził zbędnych robót, zwrócił uwagę na starosta wieruszowski brały udział właściwe i czytelne oznakowanie wszystkie odpowiedzialne osoby za miejsc budowy drogi. przebieg, wykonawstwo i nadzór

Cztery kolizje na „ósemce”   Noga z gazu

Jak informuje oficer dyżurny KPP w Wieruszowie, w środę na terenie powiatu, od samego rana miały miejsce 4 zdarzenia drogowe, które na szczęście (brak ofiar) zostały zakwalifikowane jako kolizje. Wszystkie „związane” są z drogą krajową numer 8. Najwcześniej doszło do zdarzenia w miejscowości Walichnowy, następnie w Tyblach a kolejne dwie kolizje miały miejsce na obwodnicy Wieruszowa. Policja apeluje o rozwagę.

4 czerwca 2010

www.tugazeta.pl

w Wieruszowie – Bogdan Nawrocki, dyrektor CEiPM w Sieradzu – Karol Owczarek, doradca zawodowy MCIZ ze Zduńskiej Woli – Magdalena Szewczyk i doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieruszowie – Aldona Hoja, oraz pracownicy poszczególnych jednostek OHP z  terenu działalności CEiPM w Sieradzu. I Tragi Edukacyjne i Zawodowe w Wieruszowie były czasem nad refleksją i samooceną. Pozwoliły zmierzyć się naszej młodzieży z realiami rynku pracy, a także perspektywami studiowania w szkołach wyższych bądź też z kształceniem przygotowującym do pracy w konkretnych zawodach, a poszukującym pracy pozyskać oferty pracy.   Doradca zawodowy MCK Aldona Hoja   Zdjęcia wykonał: Mieczysław Borkowski

REDAKCJA GAZETY BEZPŁATNEJ „ŁĄCZNIK”: Wydawca – „Łącznik” Urszula Przybył, redaktor naczelny – Rafał Przybył Współpraca: Jarosław Kuzański, Zbigniew Kowalski, Arkadiusz Burzyński, Ryszard Tęsiorowski, Tomasz Giemra, Jarosław Banaszak. Skład i łamanie: APR KORA Kępno, tel 605 24 60 60. Druk: Polskapresse Wrocław Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA 2a, 98-400 WIERUSZÓW REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688, e-mail: reklama@tugazeta.pl Administrator www: Karol Dąbrowski w w w.tugazeta.pl


wydarzenia

4

Wielka, samochodowa impreza   Do Mieleszynka z całej Polski W sobotę o godzinie 10.00 nastąpiło oficjalne otwarcie II już edycji imprezy Mega spot: samochodów sportowych i tuningowanych & spot Honda organizowanej „Na Grobli” w Miejscowości Mieleszynek k/Wieruszowa. Pomysłodaw-

Są miłośnicy motoryzacji z Pomorza i Śląska – z zachodu i wschodu. Jak nam mówi Karol Polak wszystko wzięło się z  miłości do samochodów sportowych. Warto chyba podkreślić, że owocuje ona niezłą promocją powiatu wieruszowskiego. Sobota to prezentacje przybyłych klubów, przedstawienie firm i pojazdów, młodzieżowy pokaz break dance, zawody driftingowe na PC oraz wybory Miss Zlotu. Niedzielną atrakcją były pomiary na hamowni, czyli prezentacja mocy aut.

d s

T wój Bank

5

Zapraszamy do naszych placówek w powiecie wieruszowskim: Wieruszów ul. Świerczewskiego tel. 62 784 16 10 Wieruszów Filia ul. Fabryczna tel. 62 784 12 58 Punkt Kasowy Urząd Skarbowy tel. 62 783 19 71 Galewice tel. 62 783 80 78, Czastary 62 784 31 15, Sokolniki 62 784 61 25, Lututów 43 871 40 23

oraz do pozostałych na terenie powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, ostrzeszowskiego.

cami i organizatorami imprezy są mieszkańcy naszego powiatu: Karol Polak, Bogdan Bryłka i Robert Walewski. Jak mówili portalowi tugazeta.pl już zeszłoroczny zlot był wielkim sukcesem, natomiast w czasie obecnej edycji, już po 4 godzinach jej trwania można było powiedzieć, że będzie dużo więcej uczestników niż w 2009. „Na Grobli” pojawili się właściciele aut sportowych z całej Polski. reklama

Firma HOYER oferuje: • • • • •

SOLBRUK

płyty wiórowe płyty pilśniowe płyty OSB płyty MDF sklejka Nasze doświadczenie i znajomość branży wykorzystujemy, aby zapewnić Państwu produkty najwyższej jakości w najlepszych cenach! Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HOYER” Janusz Hoja ul. Ostrzeszowska 1, 63-500 Doruchów tel./fax: (062) 784 34 02 kom. 609 872 933

Układanie kostki: • brukowej • granitowej Posesje prywatne Chodniki

Tel. 782 150 181 667 218 232

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy informuje, że w ramach realizacji projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDAPOKL.01.03.03-00-023/09-00 z dnia 15 maja 2009r.

w Wieruszowie przy ul. Waryńskiego 14, tel. (062) 78 31 745 zostało otwarte Młodzieżowe Centrum Kariery OHP. Oferta MCK to przede wszystkim:

– prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego, – udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy, – przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery, – nauczenie technik autoprezentacji, – przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych, – badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, – wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych).

INFOLINIA tel. 800 120 220

posadzki maszynowe Z UŻYCIEM TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO - ZACIERANE MECHANICZNIE

tEL. 607 300 363

Głównym celem projektu jest udostępnienie młodzieży kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń dla młodzieży oraz wyposażenie jej we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych, tj. aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju oraz funkcjonowania na rynku pracy.

WIERUSZÓW ul. W.WITOSA 20a

www.tugazeta.pl

4 czerwca 2010


wydarzenia

4 czerwca 2010

5


sport

6

Trzeci i bardzo udany! Dzieci Rodzicom, Rodzice Dzieciom   Festyn Rodzinny przy SP nr 1 w Wieruszowie

W sobotnie popołudnie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie odbył się III Festyn Rodzinny. W trakcie trwania imprezy można było podziwiać umiejętności

  Festyn w Lubczynie

Mieszkańcy Lubczyny już wcześniej zarezerwowali ostatnią majową niedzielę na to spotkanie. Okazją do niego były sąsiadujące ze sobą w kalendarzu: Dzień Matki, Ojca i Dziecka. Tak więc chronologicznie zaczęło się od dzieci, które przygotowane przez Martę Małys i Marzenę Kocoń zaprezentowały program artystyczny odnoszący się recytacjami, scenkami i piosenkami do rodziców i ich ważnej roli w życiu każdego człowieka. Później w „ramach rewanżu” mamy i ojcowie rowieruszowianie. Bogaty program bili wszystko, żeby zabawy nie został organizacyjnie zapięty na było końca. Jak podkreślają ostatni guzik. Wśród wielu punktów uwagę zwróciły: przedstawienia teatralne, występ chóru, loteria „Koło Fortuny”, przedstawienia ka-

nasi rozmówcy, takie imprezy jak dzisiejsza, to akcent całorocznego działania na ich terenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lubczyna – organizacji przy której działa świetlica a w niej realizowany jest

program „Opieka nad małym dzieckiem”. To tam przygotowane zostały do występu dzieciaki i to tam w  ramach zajęć mogą one spędzać 15 godzin tygodniowo pod okiem

wykwalifikowanych pedagogów. Należący do organizacji podkreślają – jeśli mówić o świetlicy – duży udział gminy i  zapowiadają, że będą chcieli rozszerzyć czasowo ofertę dla dzieci. O  pożyteczności takich działań może świadczyć choćby fakt, że korzystają z tego także niektóre dzieci z pobliskiego Wyszanowa – zresztą i one i ich rodzice wspólnie bawili się w Lubczynie. Za naszym pośrednictwem organizatorzy dziękują sponsorom: Gospodarstwu Rolnemu Wiesława Wawrzyniaka, firmie „Wędlinka” i lubczyńskiej firmie TADMET oraz radnej Stefanii Leszczyńskiej.

Szykuj rower – masz niecały miesiąc   XXXI Wojewódzki Rajd Rowerowy 22-23 czerwca plastyczne, teatralne, wokalne i sportowe uczniów szkoły. Z tej możliwości skorzystały nie tylko rodziny tamtejszych żaków, ale także licznie przybyli na imprezę

baretowe i sportowe potyczki rodzinne. Wielu uczestników spotkania zaopatrzonych zostało w prasę a dokładnie w jeden z numerów gazetki szkolnej „Jedyneczka”.

Majówka w Węglewicach Sobotnie popołudnie upłynęło w Węglewicach na spotkaniu mieszkańców w ramach festynu zorganizowanego przez Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza.

najmłodsi pozowali do zdjęć i przy którym poznawały działanie sprzętu strażackiego. Tradycyjnie nie zabrakło kącika kulinarnego. Sponsorzy: Firma HOYER Janusz Hoja Węglewice, Firma MIRJAN

W czasie 31 lat organizacji Rajdu uczestniczyło w nim ponad 4 500 turystów z byłego województwa kaliskiego, sieradzkiego oraz aktualnego łódzkiego. Walory naturalne ziemi wieruszowskiej: czyste, ekologiczne środowisko, wspaniałe i rozległe lasy o specyficznym mikroklimacie, malownicze trasy widokowe, szlaki turystyczne, liczne zabytki oraz dobrze rozwinięta baza noclegowa zagwarantują Państwu znakomity wypoczynek i niezapomniane wrażenia. Na miłośników aktywnej turystyki czekają konne, rowerowe i piesze szlaki prowadzące przez najciekawsze miejsca powiatu. Tegoroczną imprezę organizuje

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna wypoczynek, wiele wspaniałych wraGrupa Działania w dniach 22-23 żeń i  niezapomnianych przeżyć. Mamy nadzieję, iż przy wspaniałej pogodzie w cudownym towarzystwie przy współpracy z przyjazną i fachową obsługą zwiedzą państwo naszą gościnną ziemię. W celu lepszego poznania walorów turystycznych Regionu Łódzkiego w bieżącym roku wzorem lat ubiegłych proponujemy uczestnikom rajdu udział w  konkursie krajoznawczym pn. „Walory przyrodnicze i kulturowe województwa łódzkiego”, w którym przewidziane są czerwiec 2010 r. Zapraszamy Pań- atrakcyjne nagrody. stwa do licznego udziału w „XXXI Więcej informacji znajdziecie Wojewódzkim Rajdzie Rowero- Państwo na stronie: http://lgdwym”, gwarantujemy zdrowy, czynny wieruszow.pl/

ZAWODY WĘDKARSKIE SPŁAWIKOWE o nagrody Burmistrza Miasta Wieruszowa

Dni Wieruszowa 2010

ORGANIZATOR – Koło PZW Wieruszów Miasto i Urząd Miejski w Wieruszowie MIEJSCE ZAWODÓW – Rzeka Prosna – od młyna w Wieruszowie do klasztoru TERMIN – 13 czerwca 2010 UCZESTNICY OPEN NIEDZIELA Godz. 6.00 ZBIÓRKA – Przystań TKKF – ul. Zielona

Przygotowane atrakcje w postaci konnych przejażdżek – tak wierzchem jak i bryczkami – wymalowały na twarzach dzieciaków to, co najważniejsze – uśmiech! Zaprezentowany został także wóz bojowy OSP Węglewice w którym

Łęka Mroczeńska, właściciele stoisk Giełdy Wieruszowskiej, Rodzice dzieci SP im.H Sienkiewicza w Węglewicach. Organizatorzy składają podziękowania sponsorom oraz rodzicom

Zasady konkursu – jedna wędka spławikowa – wymiar ochronny zgodnie z regulaminem amatorskiego połowu ryb PZW – ewentualne zmiany w zasadach konkursu przed zawodami – przechowywanie ryb w siatce zgodnej z regulaminem – punktacja –zgodnie z zasadami organizacji sportu wędkarskiego/art.1.31,1.32 RAPR/ – złowione ryby do dyspozycji organizatora – nagrody rzeczowe-dyplomy

ZAP

www.tugazeta.pl

R

AM Z S A

Y

4 czerwca 2010


sport/ogłoszenia

Czwórboiści z Czastar   Lekkoatletyka

27 maja br. odbyły się Mistrzostwa Rejonu Szkół Podstawowych w czwórboju lekkoatletycznym chłopców. W zawodach, które rozegrano w  Zduńskiej Woli udział wzięli młodzi lekkoatleci ze Szkoły Podstawowej w Czastarach, którzy wcześniej wygrali zawody powiatowe. Po bardzo ciekawej i wyczerpującej walce nasi reprezentanci wywalczyli ostatecznie wysokie trzecie miejsce, ustępując tylko dwóm reprezentacjom z Sieradza. Bardzo dobrze indywidualnie zaprezentował się uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Czastarach Konrad Kuźni, który indywidualnie zajął drugie miejsce. Czwórbój to jedna

z cięższych dyscyplin, wymagająKońcowa kolejność ca wszechstronnych umiejętności, 1. SP Nr 10 Sieradz – 1357pkt. 2. w  jego skład wchodzą następu- SP Nr; 4 Sieradz – 1167pkt. 3. SP jące konkurencje: bieg na 60 m, Czastary – 1063pkt.; 4. SP Ożarów – 979pkt.; 5. SP Nr 5 Wieluń – 969pkt.; 6. SP Buczek – 933pkt.; 7. SP Nr 11 Zduńska Wola – 932pkt.; 8. SP Nr 7 Zduńska Wola – 702pkt.; 9. SP Sędziejowice – 667pkt. Do finału wojewódzkiego w Aleksandrowie Łódzkim awansowały dwa pierwsze zespoły.. Najlepsi indywidualnie: 1. Mateusz Wiśniewski – SP Nr 10 Sieradz – 308pkt. rzut piłką palantową, skok w dal 2. Konrad Kuźnik – SP Czastary – lub wzwyż oraz biegi na dystansie 281pkt.; 3. Szymon Szmyt – SP Nr 600 m dla dziewcząt i 1000 m dla 7 Zduńska Wola – 277pkt. chłopców. ryt

W rozegranym na boisku Orła w Galewicach spotkaniu o mistrzostwo klasy okręgowej wieruszowska Prosna wysoko pokonała Jutrzenkę Warta 6:2 (2;1). Tak wysokiego zwycięstwa wieruszowian raczej nie spodziewał się nikt. Tym bardziej, że ostatnie wyniki naszej drużyny nie były optymistyczne. W dodatku z uwagi na ostatnią powódź, mecz rozegrano nie w Wieruszowie, lecz w Galewicach. Boisko Orła okazało się jednak bardzo szczęśliwe i Prosna odniosła najwyższe zwycięstwo w lidze. Początek spotkania był jednak wyrównany, obie drużyny stworzyły kilka sytuacji, jednak zabrakło skuteczności. Pierwsi doskonałej sytuacji nie wykorzystali goście – w 8 min. w sytuacji sam na sam z Poprawą znalazł się napastnik Jutrzenki, jednak strzelił obok słupka. Dwie minuty później doskonałą szansę miała Prosna, w tej sytuacji znalazł się Witkowski, który będąc w polu karnym i mając przed sobą bramkarza strzelił obok słupka. W 33 min. radość w szeregach gospodarzy! Po błędzie obrońców gości, piłkę wywalczył Lew, zagrał do Bodnara a ten z ok. 18 m. po ładnym strzale pokonał golkipera

Jutrzenki. Radość trwała jednak krótko. Po niespełna 2 minutach goście doprowadzili do wyrównania. W 38 min. kolejna akcja Prosny zakończyła się powodzeniem. Po zagraniu z lewej strony, pięknym strzałem popisał się Lew i na przerwę wieruszowianie schodzili

Prosna pokonała Jutrzenkę 6:2!

prowadząc 2:1. Tuż po niej wyżej notowani rywale (czwarte miejsce w tabeli) zaatakowali odważniej i  bliscy byli doprowadzenia do remisu. Na szczęście zapał gości w tym meczu ostudził w 56 min. Witkowski, który skutecznie wykorzystał rzut wolny. Kiedy w 73 min. po raz drugi na listę strzelców wpisał się Grzegorz Lew i Prosna objęła prowadzenie 4:1 jasne stało się, że bardzo ważne trzy punkty staną się udziałem gospodarzy. Podopieczni

Wiesława Urycza na tym jednak nie przestali. W 79 min. ładnym strzałem popisał się Witkowski, piłkę zdołał jeszcze musnąć Wróbel i było 5:1. W 85 min. wprowadzony wcześniej na boisko Jasiński pociągnął prawą stroną, zagrał do środka. Tu najpierw skiksował drugi wprowadzony do gry piłkarz Lange, jednak do piłki doszedł Wróbel i było 6:1. W doliczonym czasie gry goście zdołali zmniejszyć rozmiary porażki zdobywając swojego drugiego gola. Zwycięstwo a tym samym bardzo ważne trzy punkty Prosny sprawiły, że podopieczni Wiesława Urycza nadal mają szansę na utrzymanie się w klasie okręgowej. Należy wspomnieć, że piłkarze Prosny od 76 min. grali w „dziesiątkę”, gdyż czerwoną kartę otrzymał Błażejewski. Była to konsekwencja drugiej żółtej kartki. Prosna Wieruszów – Jutrzenka Warta 6:2 (2:1); 1:0 Bodnar (33); 1:1 goście (35); 2:1 Lew (38); 3:1 Witkowski (56); 4:1 Lew (73); 5:1 Wróbel (79); 6:1 Wróbel (85); 6:2 goście (90) Prosna: Poprawa, Korpeta, Nadolny, Rzeźnik, Starzyk, Witkowski (83 Jasiński), Bodnar, Giery, Błażejewski, Wróbel, Lew (84 Lange).

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA Ochrona: • Osób

MAJOR

• Obiektów

• Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”.

• Imprez masowych

• Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607253433 oraz 062 78 42 659 4 czerwca 2010

www.tugazeta.pl

7 • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www. tugazeta.pl należy wysłać

SMS pod numer 7555 o treści: KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie 150 znaków),

np.: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt: 284 411 231 Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji.

Koszt wysłania jednego SMS – 5 złotych plus VAT. Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w gazecie oraz 2 tygodnie emisji na www.tugazeta.pl

Ogłoszenia z kategorii SZUKAM PRACY, ODDAM ZA DARMO, POTRZEBUJĘ POMOCY itp., będą ukazywać się bezpłatnie

PRACA Przyjmę ucznia na praktykę w zawodzie fryzjer. Tel.661 703 515 (12) NIERUCHOMOŚCI Wynajmę na 2 miesiące ogrodzony dom, garaż. Zapłacę z góry. Tel. 694 085 749 (13) Sprzedam mieszkanie własnościowe – 48 metrów kwadratowych os. Waryńskiego – 3 pokoje,kuchnia,łazienka cena: do uzgodnienia tel:886 235 560 (12) Sprzedam mieszkanie Wieluń Os.Armii Krajowej 36,40 m. 2 pokoje 3 piętro tel.603 124 490 (12) Poszukuje do wynajęcia mieszkania 3 ewentualnie 2 pokojowego w Wieruszowie. Tel. 698-199-376 (11) ROLNICTWO Sprzedam prosiaki,agregat uprawowy 2,40m sprowadzony z Niemiec oraz bryczke po renowacji z 1907 r. tel600 702 152. (13) SPRZEDAM KONIE RASY ŚLĄSKIEJ SP: KLACZE, OGIERY, POD SIODŁO, DO ZAPRZĘGU. TEL: 666 504 114 (13) Sprzedam zetora 3011 nowe opony silnik po remoncie i traka taśmowego do ciecia drzewa 663 935 072 (13) SPRZEDAM: Wóz konny na kołach 16’ i widełkową przegrabiarkę do siana. WYGODA PLUGAWSKA – tel: 781 762 695 (11) SPRZEDAŻ NASIENIA KNURÓW: PBZ, WBP, DUROCxPETRIN, PIC i inne. Wyszanów, ul. Główna 46 TELEFONY: 62 78 436 46 oraz 609 398 038 (10) SPRZEDAM Sprzedam bardzo śliczną suknię ślubną – rozmiar 36. Telefon: 693 205 154 (12) SPRZEDAM: Wóz konny na kołach 16’ i widełkową przegrabiarke do siana. WYGODA PLUGAWSKA – tel: 781 762 695 (11) Sprzedam drewno opałowe,pocięte z dowozem. Kontakt: 663 102 141. (11)

Sprzedam nagłośnienie 2x 300W:2 kolumny górne wysokie i 2 kolumny dolne niskie i Power mixer w bardzo dobrym stanie. Kontakt:627 831 136 (10) Sprzedam owczarka niemieckiego długowłosego suczka 6 miesięcy tel.663 611 256 (10) USŁUGI Sprzedam drewno opalowe,pociete z dowozem. Kontakt: 695 537 883. (13) Sprzedam jałówki cielne, Wieruszów. Tel. 603 553 993 (13) Stolarstwo usługowe,SCHODY, BALUSTRADY. Tel.668 064 302 (13) Układanie kostki brukowej – tanio. Tel. 600 141 952. (13) Prowadzenie i organizacja różnorodnych imprez okolicznościowych np. 18stki,bale,rocznice,festyny,zabawy itd. Kontakt Www.djtiger.pl kom. 692 989 898 (13) Usuwamy wgniecenia karoserii samochodowych powstałe na skutek np. opadów gradu, bez konieczności ponownego lakierowania tel. 790 607 446 www.bzemanek.pl (12) Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w rolnictwie w pracy.w uzyskiwaniu rent i odszkodowań! Kontakt. 500 135 084. (12) Angielska odzież używana na wagę. W każdy poniedziałek NOWA DOSTAWA TOWARU. Kępno: Warszawska 32 oraz Wieruszów: Warszawska 46A (nad byłym sklepem za 5 zł) Dekoracje sal weselnych, komunijnych, okolicznościowych. Dekorowanie posesji i kościołów. Białe pokrowce na krzesła. Tel. 790 894 530 (12) MOTORYZACYJNE Sprzedam zetora 3011 nowe opony silnik po remoncie i traka taśmowego do ciecia drzewa 663 935 072 (12)

Z.U.E. „TOMEL” Sklep Wędkarski

„U Drabka”

Drab Darek ul. Parkowa 4a 98-400 Wieruszów tel. 505 532 581 gg: 2216181 e-mail: drabek25@o2.pl www.wieruszow.pzw.org.pl

Tomasz Żółtowski • Instalacje elektryczne • Pomiary elektryczne • Pomiary natężenia oświetlenia • Instalacje odgromowe Wieruszów, ul. Mała 2

Tel. 607 454 237


reklama

8

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Cały sezon bez alergii bez recepty na alergie sezonowe i całoroczne łagodzi objawy przewlekłej pokrzywki

Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „Galena”, ul. Krucza 62, 50-984 Wrocław, tel. 071 361 06 51, www.galena.pl. Szczegółowe dane podmiot odpowiedzialny udostępnia na życzenie.

Dostępne w dobrych wieruszowskich aptekach oraz na:

Wskazania do stosowania Leczenie objawów: sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Dawkowanie: 1 tabletka raz na dobę. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loratadynę lub inne składniki leku. Ciąża. Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Budowanie zaufania to nasza specjalność, dlatego mamy klucz do Twojego domu.

Loratadyna PYLOX - Reklama 257x119,7.indd 1

Hotel Pałac „SOKOLNIK”

10-05-28 15:58

Organizuje:

- przyjęcia weselne (od 150 zł) - przyjęcia komunijne (od 90 zł) - uroczystości rodzinne - cateringi; konferencje; bankiety; pikniki firmowe; imprezy integracyjne.

tel: 602-770-099 Zadzwoń, zobacz, zamieszkaj. Nowe domy, na nowym osiedlu w Wieruszowie.

ul. Wrocławska 4, 98-420 Sokolniki Tel. 62 784 50 67, 501 588 027 e-mail: sokolnik@sokolnik.com.pl www.sokolnik.com.pl

FSP GALENA • ul. Krucza 62 • 50-984 Wrocław tel. +4871 361 06 51 • www.galena.pl Więcej informacji na www.czegocibrakuje.pl

SlimGREEN - Reklama 257x119,7.indd 1

www.tugazeta.pl

10-06-01 23:30 4 czerwca 2010

Lacznik nr 13  

Lacznik nr 13

Advertisement