Page 1

Løvvangen Nr. 9 november 2012

– Nyt om renoveringen

så er arbejdet sat igang Store, tunge entreprenørmaskiner er rullet ind i Løvvangen, og de første beboere er flyttet ud af deres lejligheder. For de fleste dog kun for en kortere periode. Boligselskabet forventer, at de første beboere kan vende tilbage til helt nyrenoverede lejligheder umiddelbart efter nytår. I dette nyhedsbrev har vi talt med nogle af de folk, som i de kommende år vil få deres gang i skurvognene og på byggepladsen. Vi har også talt med en af de beboere, der allerede er blevet genhuset. Alle har store forventninger til det nye boligområde og de gennemrenoverede lejligheder, der venter når håndværkerne igen forlader Løvvangen. Men lige nu er det støj, støv og mudder der optager de fleste. Man kan roligt sige, at det skal være skidt, før det bliver godt. Side 2-3: Byggepladsen Side 4-5: Genhusning Side 6-7: Beboernes ambassadører Side 8-9: En god arbejdsplads Side 10-11: Noter og nyt Side 12: 1. spadestik


det skal være skidt

- før det bliver godt

Når beboerne i Vangen tidligt om morgenen bliver vækket af larmende maskiner, kan det godt være svært at forestille sig, hvordan hele området om nogle år er forandret til en helt ny, levende og spændende bydel. Lige nu er hele pladsen mellem blokkene omdannet til en af Nordjyllands største byggepladser. Tunge maskiner vælter jord op i høje bunker og graver dybe kanaler. En hel boligblok er pakket ind i stilladser, og man kan kun ane, at der er lys i nogle af vinduerne.

Hegn blokerer for de sædvanlige gangstier, og man skal være mere end heldig, hvis ikke ens sko skal slæbe mudder med ind i opgangen. – Vi ved godt, at pladsen i øjeblikket er våd og mudret. Men vi lover, at vi gør alt, hvad vi kan for at lave nogle rimelige adgangsforhold for beboerne og alle håndværkere har fået besked på at rydde op løbende. Samtidig må vi også erkende, at det er en byggeplads, og at vi ikke undgår besvær og bøvl i den tid renoveringen står på.

Når en blok skal renoveres, bliver den pakket ind i et stort stillads. Samtidig bliver der monteret et ekstra ’skydetag’ over blokken. Taget og de inddækkede stilladser gør det muligt for håndværkerne at arbejde hele vinteren. Samtidig foregår udskiftningen af tage og opmuring af nye facader i tørvejr, og det er med til at løfte kvaliteten af arbejdet. Bagsiden af medaljen er, at beboerne i den berørte blok må leve bag stilladserne i ugerne op til genhusningen.

Ordene kommer fra ingeniør Niels Andersen fra Kjærsgaard Andersen. Han er ansvarlig for, at det store renoveringsprojekt følger planen. Og der ER meget at holde styr på. Til de ugentlige byggemøder sidder mellem 10 og 15 repræsentanter fra de håndværksvirksomheder, der arbejder i Løvvangen. Hele tiden skal arbejdet koordineres, så man undgår flaskehalse og uhensigtsmæssige løsninger. – Selv om alle kender deres opgaver, kan vi ikke undgå, at der dukker nye ting op, efterhånden som vi arbejder os gennem boligerne, fortæller Niels Andersen. Arbejdet i Løvvangen vil gå fra blok til blok i løbet af de næste år. I øjeblikket ligger byggepladsen på det område, der med tiden omdannes til ’Bakkerne’. Og når de første blokke her er færdige vil man samle erfaringerne op og tilpasse rækkefølgen og arbejdsrytmen på de næste blokke. – Vi vil naturligvis lære af de erfaringer, vi gør os nu, og sørge for, at arbejdet bliver så effektivt som muligt, siger Niels Andersen.


I øjeblikket er der byggemøde en gang om ugen i skurvognen på pladsen. Alle håndværkere, rådgiverne og boligselskabets projektleder Christian Rasmussen gør status, og sikrer at tidsplanerne bliver holdt.

Skurbyen ligger i øjeblikket i den gård, som med tiden bliver til ’Bakkerne’. Det er svært at forestille sig, hvordan den store byggeplads en dag bliver et grønt og indbydende område for alle beboere.

PCB Da arbejdet gik i gang i den første blok, blev det konstateret, at der er PCB i vinduesfuger samt i vådrummene. Stoffet PCB blev tidligere anvendt, men er i dag forbudt i alt byggeri. Samtidig skal det bortskaffes efter helt specielle regler (lidt ligesom asbest). Derfor kan man se håndværkere gå rundt i sikkerhedsudstyr, mens de fjerner de gamle vinduer mv. hvor PCBen sidder. Der er ingen fare for beboerne, da de ikke er i direkte kontakt med PCB under renoveringen.

Ikke en legeplads Det siger næsten sig selv. Store entreprenørmaskiner, bunker af sand, dybe huller, spændende værktøj og høje stilladser . Et paradis for eventyrlystne børn. MEN! Byggepladsen er ikke en legeplads. – Heller ikke når håndværkerne går hjem om aftenen eller i weekenden. Vi vil godt appellere til alle forældre om, at de fortæller deres børn om at det er farligt, og derfor forbudt, at lege på byggepladsen, siger Christian Rasmussen fra Sundby Hvorup Boligsselskab.

side

3


genhusning i

naturskønne omgivelser Knud og Tove Vaarning har valgt at sige nej tak til en genhusningslejlighed i Løvvangen. De har selv sørget for genhusning i deres campingvogn, hvor de hvert år nyder efteråret og vinteren.

Der er dejligt varmt i forteltet til Knud og Toves campingvogn på denne ellers kølige, smukke efterårsdag. Og der er både internetforbindelse, lille køkken og magelige campingstole, der kan gøre det ud for de bløde lænestole hjemme i Vangen. – Vi bruger faktisk mest campingvognen om vinteren, fortæller Tove med et smil.

33 år i Løvvangen I 1979 flyttede parret ind i deres

4-værelses lejlighed i Løvvangen, og har boet der lige siden. De to døtre boede også i lejligheden dengang, men de har for længst forladt reden. Knud og Tove nyder nu at have god plads i lejligheden, så der er plads til parrets mange bøger – som blandt andet var skyld i de 281 flyttekasser, som det krævede at få pakket 33 års levet liv ned i kasser. – Tove mente, at vi skulle have smidt nogle af de gamle mapper og bøger ud, men det gik jeg ikke med til, griner Knud.

God håndtering Knud Vaarning er godt tilfreds med den måde, renoveringen er blevet håndteret. – Jeg synes hele renoveringen er håndteret meget professionelt og at informationen har været god og grundig. Der er nogen, der klager over støjgener fra byggepladsen. Men man må altså acceptere, at det er en arbejdsplads, så lidt støj kan ikke undgås. Jeg synes også, de er flinke til at rydde op på byggepladsen efter arbejdstid, siger Knud Vaarning.


Et attraktivt boligområde Knud og Tove nærer store forhåbninger til den positive udvikling, som renoveringen kan medføre for både beboere og området generelt. Knud Vaarning har tidligere været medlem af Løvvangens afdelingsbestyrelse i 20 år og derefter i boligselskabets hovedbestyrelse, så området betyder meget for ham. – På et tidspunkt var de jo ved at snakke

om, at vores område skulle kaldes en ghetto. Vi vil ikke findes os i at blive kaldt en ghetto, for det passer simpelthen ikke. Jeg håber, at renoveringen kan slå den snak helt ihjel. Samtidig jeg tror, at der vil blive bedre rammer for kontakt mellem beboere i de forskellige blokke, når udearealerne bliver etableret med en sti, der går igennem hele området, siger Knud Vaarning.

– For mig at se handler det om at få bedre ramme for aktiviteter, så de mange forskelige etniske grupper, der bor i Løvvangen, får noget med hinanden at gøre. Det arbejdede vi meget med, da jeg sad i afdelingsbestyrelsen, og der er allerede mange initiativer i gang. Jeg tror det bliver muligt i endnu højere grad, når vi får det nye Kvarterets Hus, forklarer han.

Glæder sig til at komme hjem De to beboere glæder sig til at komme hjem til deres lejlighed igen omkring årsskiftet, og de ser frem til de forbedringer, som lejligheden får i mellemtiden. – Vi glæder os især til de nye altaner med glasfag, som lejlighederne får. Det bliver jo stor luksus at komme hjem til en helt ny lejlighed, som er blevet sat i stand, siger Tove. – Og så er vi glade for den store forbedring, udearealerne får, når der bliver plantet træer og lavet bakket terræn og bænke. Vi holder meget af naturen og bruger meget tid i vores kolonihave om sommeren og i campingvognen om vinteren. Med de nye udearealer får vi også lidt mere natur ind i Løvvangen, siger en forventningsfuld Knud Vaarning.

side

5


Beboernes ambassadører

Beboernes

ambassadører Hilde, Leif og Christian. De tre navne er værd at huske, hvis man har spørgsmål omkring renovering og genhusning. Trekløveret er boligselskabets repræsentanter og beboernes kontaktpersoner under hele renoveringen, og det er de tre, som tager sig af beboernes store og små problemer undervejs.

Leif Pedersen, ejendomsfunktionær.

Hilde Hansen, genhusningskonsulent,

Christian Rasmussen, projektleder.

Leifs opgave er at få de praktiske detaljer på plads i forbindelse med genhusning. En af dem er at indsamle og udlevere nøgler til beboerne, når de skal genhuses. Leif har også styr på en række praktiske ting rundt om i blokkene, og han kommer forbi og kigger på din lejlighed inden udflytning i forbindelse med genhusningen.

varetager alt omkring genhusning. Hilde kan træffes på Genhusningskontoret hver torsdag fra 14-17. Hilde Hansen kan også kontaktes direkte på 70 27 80 66 eller hh@sundbyhvorup.dk hvis du har spørgsmål.

Boligselskabets mand på byggepladsen. Fungerer som bindeled mellem beboere og byggeplads. Uddannet bygningskonstruktør. Du kan kontakte Christian på 98 17 30 66 eller cpr@sundbyhvorup. dk hvis du har spørgsmål om byggepladsen eller af byggeteknisk art om renoveringen.


xxxxx

– Byggeriet er i gang og det går efter planen – faktisk er vi en lille smule foran med genhusningen, siger en glad Hilde Hansen, som mange beboere allerede har haft besøg af. Hun er genhusningskonsulent under hele renoveringen og koordinerer alt det praktiske. Hold ud – det bliver rigtig godt, når vi er færdige. Det er budskabet lige nu fra de tre, som varetager beboernes interesser i forbindelse med renoveringen. – Vi ved godt, at nogle af beboerne bliver sat lidt på prøve i øjeblikket. Det larmer, man træder lige ud i en byggeplads og fællesarealerne er blevet overtaget af barakker og store bjerge af jord og sten. Men det er jo nødvendigt med tålmodige beboere, for at få gennemført renoveringen, og de fleste skal kun bo et par måneder i blokken, mens de arbejder med facader og tag, inden de bliver genhuset, siger Christian Rasmussen, som er ny projektleder for Boligselskabet. Han skal fungere som boligselskabets øjne og ører på byggepladsen og være bindeled mellem beboere og håndværkere.

Så gnidningsløst som muligt

Læs informationen

Hilde Hansen understreger, at boligselskabet tager beboernes besvær ved byggeriet alvorligt. – Vi gør hvad vi kan for at gøre hele forløbet så gnidningsløst som muligt for beboerne. Derfor møder jeg også op, når der er beboeraktiviteter, så jeg er synlig i Løvvangen. Folk kan komme og få en snak i uformelle rammer, og jeg vil gerne vise, at det ikke bare er et job for mig, men at vi er på beboernes side, siger Hilde Hansen. Christian Rasmussen beder om, at beboerne samtidig respekterer håndværkernes opgave på stedet og kommer med en opfordring til beboere med børn. – Husk at fortælle jeres børn, at byggepladsen er en arbejdsplads og det kan være farligt at færdes på den. Og hold godt øje med jeres børn, og sørg for at de aldrig leger på byggepladsen, siger han.

Den tredje mand, som mange beboere vil komme til at møde, er ejendomsfunktionær Leif Pedersen, som er fast tilknyttet til at tage sig af en række praktiske ting i forbindelse med de mange flytninger. Bl.a. udveksling af de mange nøgler, der skal til, når en hel blok skal genhuses. Leif vil være at træffe til dagligt i Løvvangen, hvis der er praktiske problemer. Han opfordrer beboerne til at læse sedlerne, som bliver omdelt eller hængt op. Det letter både genhusningen for beboerne og håndværkernes arbejde. – Vi og håndværkerne gør alt hvad vi kan for at informere grundigt og i god tid. Varslingssedlerne vil desuden bliver oversat til flere sprog fremover, så der er større mulighed for at alle beboere kan forstå den relevante information, siger Leif Pedersen.

side

7


NYE xxxxx ARBEJDSPLADSER

Renoveringen skaber arbejdspladser

Renoveringen betyder ikke kun bedre boliger og nye omgivelser i Løvvangen. Den skaber arbejdspladser for 30-40 håndværkere (i nogen perioder endnu flere) i de fire år, renoveringen står på. Jesper Christiansen er i lære som vvs- og energispecialist, og han en af de håndværkere, der dagligt arbejder på at renovere Løvvangen.


xxxxx Jesper Christiansen står og samler led og rør ved et arbejdsbord i en container på byggepladsen. Containeren er indrettet til opgaven med stålreoler fra gulv til loft med endnu flere rør i forskellige størrelse og udformninger. Jesper, som er lærling hos vvs-firmaet Dansk Teknikenterprise, er ved at samle paneler til gulvvarme i de nye badeværelser. – Så jeg skal altså samle en hel del endnu, bemærker Jesper, for håndværkerne er endnu kun i gang med de første blokke.

Glad for sin læreplads

En oplevelse rigere

Den 20-årige lærling er taknemmelig for den chance, han har fået for at arbejde med det han brænder for. – Det er svært at få en læreplads, og jeg er rigtig glad for, at jeg kan uddanne mig til vvs- og miljøspecialist, blandt andet fordi min arbejdsplads har fået opgaven her i Løvvangen, siger Jesper Christiansen. – Man lærer meget af at se, hvordan sådan en stor renovering foregår, men samtidig gør det selvfølgelig arbejdet mere ensformigt, når vi skal udføre samme opgave i så mange lejligheder, siger Jesper Christiansen, som arbejder på lige fod med sine kolleger. Han synes ikke, der er forskel på opgaverne for ham som lærling og de uddannede håndværkere.

Indtil videre arbejder han sammen med en kollega med at samle de mange paneler til gulvvarme i lejlighederne og med at installere dem i bygningerne. Desuden har han og kollegerne flyttet en række rør, hvor der skal skabes gennemgang gennem blokkene. Én erfaring kunne han dog godt have været foruden: – Vi skal flytte en række rør i kælderen, mens der stadig bor folk i lejlighederne. Derfor bliver der ringet på lige inden og beboerne bliver udtrykkeligt bedt om ikke at bruge toiletterne den næste times tid. Så begynder jeg at afmontere rørene, og så kan jeg høre der bliver trukket ud i toilettet længere oppe i det rør jeg står med. Der var åbenbart en, der ikke kunne

holde sig, og jeg når lige at springe til side, inden jeg får noget i nakken, fortæller Jesper Christiansen med et skævt smil, og understreger, at der er opstillet toiletvogne i gården af samme grund.

Et år i Løvvangen Jesper har været i lære i godt et år, så han har endnu tre år tilbage af sin uddannelse, hvoraf noget af tiden også foregår på skole. – Jeg regner med, at jeg skal være her i Løvvangen et års tid. Så skal jeg på skole og så flyttes til nogle af virksomhedens andre kunder, så jeg prøver noget forskelligt, slutter Jesper Christiansen.

side side

9


xxxxx

Tilvalg i

lejlighederne Du har chancen for at forbedre en række ting i din bolig, når håndværkerne alligevel er inde i bygningen. Nogle skal du selv betale for, men der er også gratis forbedringer, som alle lejligheder får.

Hilde Hansen inviterer til fællesmøde for hele blokken, hvor man kan krydse af for de tilvalg man ønsker. Dette vil I høre nærmere om, når vi kommer til jeres blok.


xxxxx

Ekstra forbedring – uden omkostninger Alle lejligheder får malet døre og slebet og lakeret gulvene, uden ekstra omkostninger. Denne forbedring er kommet med som en ekstra ting i pakken, fordi de samlede omkostninger til renoveringen blev lidt lavere end forventet.

Maling af skabslåger Du kan få malet alle skabslåger i lejligheden. Tilvalget koster: Kr. 85,- ekstra om måneden i husleje i 10 år i 3-vær. lejligheder. Kr. 110,- ekstra om måneden i husleje i 10 år i 4-vær. lejligheder.

Åben køkken/stue i 3- og 4-værelses lejligheder Der er mulighed for at få slået væggen ned mellem køkken og stue, så der skabes et mere åbent rum og mere lys i stue og køkken. Tilvalget koster: Kr. 60,- ekstra om måneden i husleje i 10 år.

Nyt køkken I lejligheder, der stadig har de gamle, originale køkkener, kan man vælge at få lavet nyt køkken. Tilvalget for 3- og 4-vær. koster: 640,- ekstra om måneden i husleje i 10 år. Tilvalget for 2-vær. koster: 590,- ekstra om måneden i husleje i 10 år.

Du vælger selv fliser i badeværelset Du bliver inviteret til fællesmøde for blokken du bor i, hvor du kan vælge mellem tre forskellige farvekombinationer af fliser til det nye badeværelse.

side

11


Læs mere på: renovering-afd12.dk

ÅBENT HUS!

FREMTIDEN ER RYKKET NÆRMERE Mellem jul og nytår er der åbent hus i to af de nyrenoverede lejligheder i Løvvangen. Kom og se, hvordan din nye bolig bliver renoveret.

Her opdaterer vi tidsplaner, og du kan se hvor og hvornår der er blokmøder mv. Du kan også stille spørgsmål til renoveringsprojektet på hjemmesidens brevkasse.

Torsdag, den 27. december fra kl. 10.00 til 14.00 Der vil være repræsentanter fra boligselskabet samt teknikerne, så du også kan få svar på spørgsmål om renoveringen. Vel mødt!

14. august var der første spadestik i Løvvangen. Nu inviterer boligselsakbet til Åbent hus i de nyrenoverede lejligheder i Vangen.

tuen.dk

Husk du kan følge med i renoveringsprojektet på hjemmesiden, www.renovering-afd12.dk.

Sundby Hvorup Boligselskab inviterer alle beboere i Løvvangen til snigpremiere i Vangen 277:

Løvvangen - nyt om renoveringen nr. 9 november 2012  

Så er renoveringen igang. Status, forventninger og praktiske oplysninger til beboerne i Løvvangen.