Almen/KOM-program 2015/16

Page 1

E R DE

J E RB

A D E M R R O G F O O K R F S- ER R N A Æ V V V O A I T S G T E N P A N DA K O I S N ME MMU TION IGA L O M R O K OR E B E N F O N IN ME SATI L I A N I GA OR

2015/16


ALMEN/KOM

Et kommunikationsnetværk målrettet medarbejdere i den almene boligsektor

Klar til sæson 2?

Almen/KOM blev etableret i 2014, og efter en række vellykkede netværksmøder er vi nu klar til sæson 2. Netværksgruppen er for kommunikations- og informationsmedarbejdere med tilknytning til almene boligorganisationer. Også i sæson 2 holder vi fire netværksmøder i vinterhalvåret. Derudover vil vi bestræbe os på at sætte endnu mere liv i vores LinkedIn-gruppe hvor relevante nye emner og temaer deles og diskuteres mellem netværksmøderne.

Hvorfor?

Vi arbejder alle med de samme eller lignende opgaver og udfordringer. Og vi kan alle få stort udbytte af at mødes, dele viden og erfaringer, få inspiration, diskutere cases, netværke, få kritik – og kritisere høre om nye trends og tendenser, stille spørgsmål og forhåbentlig få kvalificerede og interessante svar. Vel at mærke i et forum, hvor der er 100 procent fokus på de rammer og vilkår, der gør kommunikationsopgaverne i den almene boligsektor til en særlig disciplin. Vi kender til beboerdemokratiets lunefulde og udfordrende karakter, og vi forstår betydningen af at arbejde i en politisk ledet organisation. Med dette fælles faglige og professionelle afsæt vil vi i netværket søge svar på nogle af de spørgsmål, der rammer os i hverdagen. Og sammen skabe et stærkere fundament for vores individuelle præstationer. Helt kort: Videndeling og læring.

Hvordan?

Netværksgruppen mødes fire gange i vinterhalvåret 2015/16 til morgen-/ formiddagsmøder med hver deres tema eller emne. Som udgangspunkt holder vi møderne hos kommunikationshuset tuen. Men vi kan også aftale at rykke hjem til en af boligorganisationerne. Formen på morgenmøderne er relativ enkel og uformel: 1.  Oplæg med afsæt i et bestemt tema/emne 2.  Diskussion/workshop – spørg en ”ekspert” eller hinanden 3.  Netværk.Planlagte møder i 2015/16:


Mødestart

Intern kommunikation – sprogbetjent eller inspirator?

9

Torsdag den 24. september 2016 Hvordan hjælper vi udlejningen, driften og de øvrige kolleger til bedre sprog? Hvordan bidrager vi til en klar og forståelig beboerkommunikation?

Varighed

Levende billeder vers. 2 – er vi kommet i gang?

00

ca. 2,5 timer

Sted* Balticagade 12d 8000 Aarhus C

Morgenmad Inkl.

Torsdag den 29. oktober 2015 Vi følger op på sidste års workshop. Kigger på gode eksempler, deler erfaringer og diskuterer, hvor og hvornår levende billeder fungerer.

Boligsociale helhedsplaner – hvilken rolle spiller vi?

Torsdag den 26. november 2015 Samarbejdet med de boligsociale medarbejdere, intern kommunikation til beboere, pressearbejde, branding af ghettoen.

Nudging – kan vi ændre beboernes adfærd?

Torsdag 4. februar 2016 Vi ser på adfærdskampagner. Hvad fungerer? Diskuterer grænser og muligheder. Brainstomer evt. på en konkret kampagne.

* Vi kan efter aftale rykke ud og holde møderne lokalt hos en af deltagerne.


Interesseret? Kontakt Andres Tue Møller, og tilmeld dig netvÌrket. Tlf. 8621 3000 eller e-mail mail@tuen.dk.


Tilmelding og deltagelse i sæson 2 (2015/16) er gratis, og der er ingen bindingsperiode. Dog kan vi i fællesskab beslutte at inddrage eksterne indlægsholdere eller gennemføre egentlige kursusdage med brugerbetaling.


Hvem står bag?

Kommunikationshuset tuen har gennem en årrække arbejdet med kommunikation og markedsføring for almene boligorganisationer. Vi har således opbygget en betydelig indsigt i og viden om de udfordringer, der møder kommunikationsfolkene her. Og vi har, helt på linje med vores kunder, en interesse i at udbygge denne viden – hvilket er baggrunden for etableringen af kommunikationsnetværket Almen/KOM.

Hvad koster det?

Der er ingen brugerbetaling. Vi ønsker, at alle skal kunne være med, og deltagelse er helt uforpligtende. Vi har ambitioner om at udvikle netværket yderligere og i lighed med sæson 1 kan vi arrangere ekstra kurser/workshops, hvor vi opkræver et deltagergebyr. tuen inviterer alle, som vi har kontakt med i dag, til at deltage – men det er bestemt ikke en betingelse for at være med, at man er kunde hos tuen. Har du et godt bud på en deltager, så inviter endelig vedkommende med.

Bliv medlem af Almen/KOM via LinkedIn, hvor du også vil modtage oplæg til netværksdage mv. Eller kontakt os på mail@tuen.dk.

www.tuen.dk