Page 1

TU Delft Huisstijl 2015


Huisstijl TU Delft Algemene kenmerken van de huisstijl zijn:

Media Solutions

• Technisch en Onderzoekend, Grafisch en Functioneel, Plat en Overzichtelijk, zonder franje of visuele effecten

Voor toelichting of vragen over de huisstijl:

als schaduw of blur.

huisstijl@tudelft.nl

• Logo en teksten worden in combinatie met beeld

TU Delft Library, kamer 3.74.

geplaatst. Foto’s plaatsen we zo veel mogelijk aflopend. Onder tekstvelden kunnen aflopende kleurvelden liggen

Uitleg over de huisstijl, voorbeelden en downloads zijn te

die een kleurcombinatie aangaan met nevenstaande foto

vinden op: www.huisstijl.tudelft.nl.

of afbeelding. • De typografie bestaat uit Arial Regular, Arial Regular Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic, aangevuld met een Ultra Light letter (TU Delft Ultra Light) die geschikt is voor gebruik in titels en koppen, zowel in print als op digitale dragers.

Logo 1 Voorkeurslogo: logo in zwart op witte of lichtgekleurde achtergrond. 2 Voorkeurslogo: logo in wit uitgespaard in gekleurde of

1

fotografische achtergrond. 3 Logo voor gebruik in huisstijlset (briefpapier/visitekaartje/ etc.) of in combinatie met zwarte tekst op een witte ondergrond (vergelijkbaar/inwisselbaar met het gebruik van

2

de bies). 4 Het logo kan met descriptor worden gebruikt wanneer het voor de doelgroep niet direct duidelijk is dat TU Delft een universiteit is.

2

• Het logo mag op geen enkele wijze worden aangepast, nagemaakt of gewijzigd en wordt altijd in zijn totaliteit gebruikt. • Er mogen geen eigen logo’s worden ontwikkeld zonder

3

uitdrukkelijke toestemming van het College van Bestuur. • Er wordt een set A-formaten aangeboden (te gebruiken voor flyer/poster) met een geplaatst logo gepositioneerd op de juiste positie. • De voorkeurspositie van het logo is linksonder.

4

• De vlam mag niet los gebruikt worden, met uitzondering van

TUDelft

Delft University of Technology

de intro bij film, zie pagina 8. 11

3


Kleuren De corporate kleuren zijn cyaan, zwart en wit. Deze kleuren worden gebruikt in 100% en dus niet gebruikt in (grijs)tinten behalve in tabellen. Het kleursysteem genereert kleuren (zie voorbeelden op pagina 6) die vrij zijn te gebruiken. Het combineren van een achtergrondkleur met een foto wordt een nieuw dominant stijlmiddel. Als backupsysteem wordt er nog een aangepast aanvullend kleurpalet aangeboden, als leidraad voor het vrij kiezen van steunkleuren.

C100 M0 Y0 K0

R0 G166 B214

Drukwerk C 0 M 0 Y 0 K 100

Drukwerk C 0 M 0 Y 0 K 0

Beeldscherm R 0 G 166 B 214

Beeldscherm R 0 G 0 B 0

Beeldscherm R 255 G 255 B 255

Websafe Hex 00A6D6

Websafe Hex 000000

Websafe Hex FFFFFF

C100 M100 Y0 K12

TU_100% Cyaan

TU_Paars

C45 M0 Y6 K6

C0 M78 Y100 K0

R110 G187 B213

TU_Hemelblauw C100 M15 Y40 K0

R0 G136 B145

TU_Groen C36 M0 Y100 K0

C58 M100 Y0 K0

R29 G28 B115

R230 G70 B22

TU_Oranje

29

C0 M18 Y100 K0

R255 G196 B0

TU_Geel R165 G202 B26

TU_Helgroen

C0 M94 Y100 K0

R226 G26 B26

TU_Rood R109 G23 B127

TU_Warmpaars

4

Drukwerk C 100 M 0 Y 0 K 0

C52 M28 Y33 K6

R107 G134 B137

TU_Grijsgroen


Voorbeeld Brochure 2014/2015 International students and PhD candidates

1

Voorbeeld Brochure 2014/2015 International students and PhD candidates

Bij deze voorbeelden zijn de kleuren uit de foto gehaald.

Voorbeeld Brochure 2014/2015 International students and PhD candidates

2

1

Groen uit trui

2

Groen uit gras

3

Bruin uit trui

4

Paars uit jas

Voorbeeld Brochure 2014/2015 3

International students and PhD candidates

Extra kleurenpalet Deze kleuren zijn vrij te gebruiken en mogen nooit geclaimd worden door faculteiten, onderwerpen, of doelgroepen. In principe worden de kleuren niet in lichtere tinten gebruikt. (alleen 100%). Met uitzondering van

4

Voorbeeld Brochure 2014/2015

Voorbeeld Brochure 2014/2015

International students and PhD candidates

International students and PhD candidates

gebruik in tabellen.

C100 M0 Y0 K0

C0 M78 Y100 K0

Voorbeeld Brochure 2014/2015

Voorbeeld Brochure 2014/2015

International Students and PhD Candidates

International Students and PhD Candidates

C100 M100 Y0 K12

C0 M18 Y100 K0

5


Typografie Lettertype De nieuwe typografie bestaat uit Arial (Regular, Italic, Bold, Bold Italic). Aanvullend wordt Georgia gebruikt als quote- of columntekst. Tekst staat altijd in zwart of wit, (sub)koppen mogen in eventueel in een kleur van het kleursysteem of kleurpalet worden gebruikt. De richtlijnen zijn alleen bedoeld voor offline gebruik. Arial

A

Arial wordt in bodytekst en koppen als regular gebruikt. Alleen bij subkoppen - in dezelfde grootte als de broodtekst - kan Arial Bold worden gebruikt. Koppen staan nooit in Italic of Bold Italic.

B

TU Delft UltraLight Speciaal voor koppen is het lettertype TU Delft UltraLight ontwikkeld. Deze kan als kop gebruikt worden in lettergroottes vanaf 24pt. De TU Delft UltraLight kan op www.huisstijl.tudelft.nl worden gedownload.

Arial Regular Arial Italic Arial Bold Arial Bold Italic

TU Delft UltraLight

C

Georgia Regular Georgia Italic Georgia Bold Georgia Bold Italic

Georgia In bijzondere gevallen kan het lettertype Georgia worden ingezet. Dit kan in de vorm van een “Quote”, een kadertekst of een column. Indien er een kop staat boven een kadertekst, dan staat deze kop in Arial.

Bies •

Bies

• •

• De bies wordt toegepast in onderstaande omstandigheden en nevenstaande voorbeelden.

23

De bies is vereenvoudigd. Het is nu een blauwe (cyaan) balk geworden met daarin een wit TU Delft-logo zonder descriptor. Het gebruik van de bies wordt aanbevolen in de combinatie van een éénbladig document van zwarte tekst op een witte ondergrond. Een poster, een flyer, een scherm of een PowerPointpagina. In de bies mag alléén het TU Delft-logo in wit worden uitgespaard. Er mogen geen andere logo’s, afbeeldingen of teksten in de bies worden geplaatst. Er wordt een nieuwe biezenset aangeboden op de site voor alle formaten. De bies is geen standaard onderdeel van de vormgeving. De bies wordt toegepast in bovenstaande omstandigheden en nevenstaande voorbeelden.

• Het is een blauwe (cyaan) balk met daarin een wit TU Delftlogo zonder descriptor. • Het gebruik van de bies wordt aanbevolen in de combinatie van een éénbladerige uiting van zwarte tekst op een witte ondergrond (dus zonder beeld). Een poster of een flyer. • In een PowerPoint slide wordt de bies verticaal gebruikt. • In de bies mag alléén het TU Delft-logo in wit worden

De nieuwe bies is een blauwe balk met een diapositief logo.

Powerpoint 16x9

uitgespaard. Er mogen geen andere logo’s, afbeeldingen of teksten in de bies worden geplaatst. • Er wordt een nieuwe biezenset aangeboden op de huisstijl site voor alle formaten (te gebruiken voor flyer/poster).

TUDelft

TUDelft

6

Verticale bies op de HD-presentatie


Papier Papiersoorten

Bij overig drukwerk heeft men twee papierkeuzes

De gekozen papiersoorten zijn FSC-gecertificeerd, dit

(mat en glanzend):

betekent dat de grondstof voor het papier afkomstig is uit

• Luxosatin gestreken (90, 100, 130, 150, 170, 200, 250,

verantwoord beheerde bossen. Voorwaarde voor het gebruik van het FSC-logo is dat de productie wordt gedrukt bij een FSC-gecertificeerde drukker (preferred suppliers zijn bekend

300 en 350 grs.) Dit is een glanzend papiersoort. • Plano Superior ongestreken (80, 90, 100, 120, 160, 200, 250, 300 en 400 grs.) Dit is een matte papiersoort.

bij Media Solutions). Drukwerkformaten Corporate middelen, bachelor- en mastermiddelen:

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard

• Plano Superior ongestreken (80, 90, 100, 120, 160, 200,

A-formaten, dus A4, A5, A6 etc. Voor boeken, eenmalige

250, 300 en 400 grs.) Dit is een matte papiersoort.

uitgaven en indien het productietechnisch niet anders kan, is een afwijkend formaat mogelijk.

Presentaties Op de website wordt een basis stramien in Powerpoint aangeboden in het standaard formaat (4:3) en HD formaat

Presentation Presentation Title. Title.

(16:9). Op witte pagina’s met zwarte tekst staat een bies. Op pagina’s met gekleurde grafische informatie staat een zwart logo. Op gekleurde pagina’s of in aflopende foto’s staat een wit logo. Er is een corporate Powerpoint presentatie beschikbaar met

16x9. Template met bies en voorbeeld van typografie. 16x9. Template met bies en voorbeeld van typografie.

algemene informatie over de TU Delft. This is a corporate PowerPoint®. You can change slides to your ®own This is a corporate PowerPoint . needs. Thiscan is the 1820x1018px You change slides to version. your own needs. Images in high resolution.version. This is the 1820x1018px Images in high resolution.

huisstijl.tudelft.nl/presentaties

16x9. Template met bies en voorbeeld van typografie.

TU Delft Organisation

16x9. Template met bies en voorbeeld van typografie.

62

TU Delft Organisation Organisationfrom around the globe 340.000 subscribers TU Delft 3Me

Biomechanical Engineering

Maritime Transport Technology

62

3Me Materials Sience and Engineering 3Me

Biomechanical Engineering Process and Energy Biomechanical Engineering Maritime Transport Technology Precision and Microsystems Maritime  Transport  Technology Engineering Materials Sience and Engineering Delft Center for Systems Materials  Sience  and  Engineering and Control Process and Energy Process  and  Energy Precision and Microsystems Engineering Precision  and  Microsystems   Aerospace Engineering Delft Center for Systems and Control Delft  Center  for  Systems   Aerodynamics, Wind Energy, and  Control Flight Performance, Propulsion Control and Operations

Aerospace Aerospace structures Aerospace

and Materials Aerodynamics, Wind Energy, Space EngineeringPropulsion Aerodynamics, Wind  Energy,   Flight Performance, Flight  Performance,  Propulsion

Civil Engineering and Geosciences

Hydraulic Engineering

Water Management

Industrial Design Engineering Design Engineering

Industrial Design

Civil Engineering and Geosciences Civil Engineering   Structural Engineering and  Geosciences

Industrial Design Engineering Product Innovation Management Industrial Design

Structural Engineering Geosciense and Remote Sensing Structural Engineering

Product Innovation Management Product Innovation  Management

Hydraulic Engineering Transport Hydraulic Engineering Water Management Geosciense and Engineering Water  Management

Design Engineering

Design Engineering Industrial Design Industrial  Design

Transport Transport Geosciense and Engineering Geosciense and  Engineering

Applied Sciences

Geosciense and Remote Sensing Geosciense and  Remote  Sensing Bionanoscience Biotechnology

Architecture and the built environment Architecture

Architecture Engineering and

Architecture Technology and the built environment Urbanism Architecture Architecture Real Estate and Housing Architecture Architecture Engineering and Technology Architecture Engineering  and   Technology Urbanism Urbanism

Real Estate and Housing Real Estate  and  Housing

EWI Applied Mathematics Electrical Sustainable Energy

Applied Sciences Chemical Engineering Applied Sciences

EWI EWIIntelligent Systems

Technology, Policy and Management Infrastructure Systems and Services Multi Actor Systems

Technology, Policy Technology, Policy and Management Values and Technology and  Management

Bionanoscience Imaging Science and Technology Bionanoscience

Applied Mathematics Microelectronics Applied Mathematics

Control and Operations Control and  Operations

Biotechnology Quantum Nanoscience Biotechnology

Aerospace structures Aerospace structures   and Materials and  Materials Space Engineering Space  Engineering

Chemical Engineering Radiation Science and Technology Chemical Engineering

Electrical Sustainable Energy Software and Computer Electrical Sustainable  Energy Technology Intelligent Systems Intelligent  Systems

Values and Technology Values and  Technology

Imaging Science and Technology Imaging Science  and  Technology

Microelectronics Microelectronics

Innovation Systems Innovation Systems

Quantum Nanoscience Quantum Nanoscience

Software and Computer Software and  Computer   Technology Technology

> 20.000 students 2.000 – 20.000 500 – 2.000 0 - 500

Radiation Science and Technology Radiation Science  and  Technology

Infrastructure Systems Innovation Infrastructure Systems  and   and ServicesSystems Services Multi Actor Systems Multi  Actor  Systems

16x9. Template met zwart logo. 16x9. Template met zwart logo.

16x9 Template met wit logo. 16x9 Template met wit logo.

63 63

7


Fotografie / Film Fotografie

aan kleine foto’s. We plaatsen foto’s in zijn geheel en waar

Beeld is een belangrijk onderscheidend element binnen

mogelijk aflopend. We maken geen gebruik

de huisstijl. Om de beelden zo optimaal mogelijk te laten

van samengestelde beelden (meerdere foto’s bewerkt

spreken, werken we in onze middelen bij voorkeur met

tot één beeld). Op covers van brochures wordt ook altijd

een beperkt aantal grote foto’s en niet met een veelheid

gewerkt met één beeld.

Film

Omdat de film zichtbaar is achter de titelaanduidingen

Om de video’s binnen de TU Delft een uniforme uitstraling

is er voor verschillende software pakketten een

te geven en een duidelijke afzender hebben we templates

animatietemplate ontwikkeld. In Windows Moviemaker,

ontwikkeld voor intro’s, outro’s en naamsvermeldingen.

iMovie, After Effects, Premiere Pro en Final Cut Pro, zijn

Het intro zal slechts 2 – 3 seconden duren waarna de

templates ontwikkeld waarin eenvoudig teksten kunnen

video direct start. De outro kan langer aanhouden en

worden aangepast. Behalve bij de intro van video’s, mag

ruimte bieden voor extra informatie.

de vlam niet los gebruikt worden.

8


Voorbeelden Voorkant visitekaartje Envelop Briefpapier

j.janssen@tudelft.nl T +31 (0)15 27 00112 M +31 (0)6 2345 6789 Building 21 Prometheusplein 1 2628 CN Delft P.O. Box 5 2600 AA Delft

www.mediasolutions.tudelft.nl

University Corporate Office

Achterkant visitekaartje

Delft University of Technology

TU Delft huisstijlset. Gebruik van logo met blauwe ‘U’.

s de titel. Er is ruimte voor 2 regels. k ‘m niet te lang!

g 3Lx2H

J. Janssen Manager Media Bibliotheek Communication

Omschrijving van de activiteiten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet ligula sit amet ante sollicitudin consectetur.

Dit is de titel. Er is ruimte voor 2 regels. Maak ‘m niet te lang! Beeldverhouding 3Lx2H

Omschrijving van de activiteiten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet ligula sit amet ante sollicitudin consectetur.

Gebouw 36 | HB 16.250 | 10.00 uur

Gebouw 36 | HB 16.250 | 10.00 uur

Aliquam quis cursus eros.

Aliquam quis cursus eros.

chermen: Standaard informatieschermen om programmeren. Kleuren van het backuppalet zijn standaard beschikbaar.

Dit is de titel. Er is ruimte voor 2 regels. Maak ‘m niet te lang! Beeldverhouding 3Lx2H

Dit is Maak

Omschrijving van de activiteiten. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sit amet ligula sit amet ante sollicitudin consectetur.

Beeldverhoudin

Gebouw 36 | HB 16.250 | 10.00 uur Aliquam quis cursus eros. Netpresenters

Informatieschermen: Standaard informatieschermen om programmeren. Kleuren

9


Launch your energy start-up Do you want to develop your innovative energy idea and kickstart your own business? Do you need support to make this possible?

Titel poster

Win a € 2,500 start-up voucher

Delft Energy Initiative offers a Start-up Voucher of € 2,500,and participation in the 1 2 Launch start-up event.

Ed etur? Pelibeaquiam sam nus ere nobisqui consende ne vel ilignimporit enient etur mosam

energy.tudelft.nl/startup

Poster, zonder bies.

Gebruik van de bies op een poster

5,400 Full Professors

Bachelor insert

Scientific staff

4,100

Auxiliary staff

Master insert 680

350

STUDENTS

STAFF

Total students

Scientific staff

20,000

1st year BSc

2,875

1st year MSc

925

Professors

Auxiliary staff

OUTPUT

2,580 220

Dissertatons

1,850

Professional publications

Scientific publications

Online Distance Education

350 5,400

BSc+MSc diplomas

(ODE)

680 4,100

Open Course Ware (OCW)

Campus Education

17 15 Massive Open Online

15

Courses (MOOCs)

7

RANKING World Top in Technology (QS)

VALORISATION

15

European Research Council Grants STW Technology foundation Valorisation Grants Techno Starters

7 15 17

ALUMNI Total alumni

Campus Education 19.000 on-campus students

50,000+

Bachelor – Master – PhD degrees Online Distance Education (ODE) Full Master Degree / Accredited Course Certificate Massive Open Online Courses (MOOCs) Online interaction Certificate of completion Open Course Ware (OCW) Over 120 courses Over 10.000 web lectures

Facts and figures (2013) 11

Grafische visuele middelen

10

7

TUDelft_corporateA4-018.indd 7

19-08-14 15:23


Research themes

Research facilities TU Delft has extensive on-campus research facilities, ranging from wind tunnels, chip facilities and a high-voltage lab, to serious

Energy Environment Infrastructure+Mobility Health

gaming and product evaluation facilities. These facilities are also available for corporate research.

3mE

Mechanical, Maritime and Materials Engineering • Driving and racing simulator labs • Fluid mechanics lab • Mechatronics lab • Perfect reactors lab • Process technology lab • Robotics lab • Thermo lab • Water tank and towing tank

AE

Aerospace Engineering • Aeroplane hangar • Cessna Citation II jet aircraft • Clean room for satellite building • Flight simulator Simona • Kite laboratory • Laboratory for Earth Oriented Space research (LEOS) • Materials lab • Wind tunnels (low and high speed tunnels)

Arch

Architecture and the Built Environment • Architectural model hall • CAM Lab o CNC milling machine o 3d Printers with various techniques o Laser cutters o Machine workshop • Library

AS

Applied Sciences • Chemical labs • Fermentation labs • Microbiology labs • Molecular biology labs • Nuclear research reactor • Optical labs • Vibration free labs

EEMCS

Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science • Fabrication Center for IC/MEMS R&D • High-voltage engineering laboratory • INSYGHTLAB for Intelligent Systems • Photovoltaics Laboratory • Radar test facilities

Society is our continuous incentive to carry out groundbreaking research. How can we ensure that there is sufficient affordable and clean energy for all? Or that everyone has

IDE

Industrial Design Engineering • Applied labs • Consumer Research Product Evaluation Lab • Foundational labs • ID-StudioLab • ‘Made Of..’ materials library • Model making and machine lab • Perceptual intelligence lab • Physical and ergonomics lab

a clean and safe living environment? What kind of smart infrastructure do we need to develop in order to ensure that ever more densely populated cities remain attractive places in which to live and work? And how can we grow old in good health? These are some of today’s major social issues. In order to be able to answer these questions, TU Delft pays extra attention to research in four domains: Energy, Health, Infrastructure & Mobility and Environment. Fundamental

CEG

Civil Engineering and Geosciences • Construction Laboratory • Fluid Mechanics Laboratory • Geoscience & Engineering Laboratory • Geoscience & Remote Sensing Laboratory • Microlab • Recycling Laboratory • Road and Railway Laboratory

research is part of this, because TU Delft aims to find solutions for tomorrow’s problems as well as today’s.

14

18

The Reactor Institute Delft

The Reactor Institute Delft (RID) is part of the Applied Sciences faculty. The RID’s 2 MW pool-type research reactor is the only nuclear reactor in the Netherlands used in an academic setting. The reactor was not built to produce electrical power, but as a source of neutrons and positrons for research purposes. The knowledge and expertise of RID play an important role in fundamental and applied scientific research in various fields – for example, health and sustainable energy – both nationally and internationally.

NUNA7 23.09.2013 - 12:21 between Alice Springs and Kulgera – Solar Challenge 2013 Accross Australia

NUNA7

DARWIN

Nuna – the famous solar powered racing car – won five of the last seven editions of the World Solar Challenge in Australia. Delft students are using their inspirational Nuna to push back the frontiers of what is possible with solar energy. TU Delft has always been an institute where research and teaching go hand in hand. It is

ADELAIDE

a place to study, but we also expect more of our students. Even during their studies, we want them to use their inventiveness to put technology into practice. This approach can produce wonderful results, such as the Nuna solar car, the Prêt-à-Loger house or the Senz umbrella. TU Delft offers its students a tough and demanding degree programme. But we cannot settle for less, as our graduates have an immense responsibility to shoulder: they are entrusted with finding solutions to the problems that future generations will face.

19

8

Voorbeelden van layout verhoudingen, vlakverdelingen, kleurstellingen

11


Faculty of Aerospace Engineering

Faculty of Aerospace Engineering

MSc Programme Aerospace Engineering

MSc Programme Aerospace Engineering

Track

Track

Aerodynamics and Wind Energy Combining fundamental research of experimental and numerical aerodynamics with the application of it in the design of next generation wind turbines.

At TU Delft we offer you a leading academic programme in aerospace engineering and technology in Europe. Our internationally-oriented programme

Control & Operations

MSc Track structure Course Core courses Profile courses Elective courses

Literature study Research methodologies Internship MSc thesis

Description gain a broad view on a field of expertise Focus on a particular subfield Specialise in a particular area of expertise or add multidisciplinary elements, repair educational deficiencies or address a personal interest * prepare for the thesis subject Prepare for the thesis subject

EC ≥ 18 ≥ 13 +/- 15

12 2

Our program provides a fundamental background in modern flight control, human-machine systems, air traffic management systems, noise and climate effects, safety and air transport operations research.

MSc Track structure Course Core courses Profile courses Elective courses

Literature study Research methodologies Internship MSc thesis

Description gain a broad view on a field of expertise Focus on a particular subfield Specialise in a particular area of expertise or add multidisciplinary elements, repair educational deficiencies or address a personal interest * prepare for the thesis subject Prepare for the thesis subject Acquire professional skills during a three-month internship at a Dutch or international company or institute * an in-depth research project or design assignment in your subject of choice

Acquire professional skills during a three-month internship at a Dutch or international company or institute * an in-depth research project or design assignment in your subject of choice

42

*Optionally abroad

42

prepares you to respond effectively and rapidly to the needs in the aerospace sector with solutions that are innovative, technically feasible and commercially viable. At our state-of-the-art test and laboratory facilities you acquire the

During your specialisation phase – the MSc track – you will develop into an independently-thinking, professionallyoriented, innovative engineer and researcher.

applied research disciplines of aerospace an wind-power systems, focusing on development and optimisation. It is aimed at students who want to learn about advanced aerodynamic tools (experimental and numerical modelling techniques) or

engineering skills needed in advanced industrial applications.

Aerodynamics and Wind Energy The MSc track in Aerodynamics and Wind Energy combines fundamental and

who wish to gain experience with the applications of aerodynamics in design and sustainable energy conversion.

At TU Delft we offer you a leading academic programme in aerospace engineering and technology in Europe.

During your specialisation phase – the MSc track – you will develop into an independently-thinking, professionally-

courses are chosen after consulting with the responsible Section head. After completing the required course programme

Our internationally-oriented programme prepares you to respond effectively and rapidly to the needs in the aerospace sector with solutions that are innovative, technically feasible and commercially viable. At our state-of-

oriented, innovative engineer and researcher. The Control & Operations core course programme provides a fundamental background in operations research,

and the internship, the student performs the literature survey associated with his or her thesis. The literature survey and final thesis project are performed with the same supervisor, working on a specific project of current relevance to the field. Students

the-art test and laboratory facilities you acquire the engineering skills needed in advanced industrial applications.

avionics systems, flight control and automation. The profile courses a student attends are associated with one of three sections (research groups) the student has joined. The 3 to 4 additional elective

are encouraged to contact prospective supervisors early, as they can aid in the selection of elective courses. All C&O students do a literature study and submit a research paper prior to graduation.

Department of Bionanoscience Think big about life at the smallest scale

Facts & Figures Organisation • Young, growing, international department established in 2010 • Part of the Kavli Institute of Nanoscience Delft: www.kavli.nl • A non-hierarchical structure: all faculty members run their own independent labs.

Outlook UCO

People (January 2015) • 15 faculty members, expanding to 19 • 85 PhD-students, postdocs and guest researchers, still expanding • 23 support staff (including research technicians) Facilities • Kavli Nanolab (large cleanroom facility) • Kavli Nano Imaging Center (microscope facility) • Extensive general biology facilities

Department of Bionanoscience Kavli Institute of Nanoscience Delft Faculty of Applied Sciences Delft University of Technology Lorentzweg 1 2628 CJ Delft, The Netherlands Tel.: +31-(0)15-27 82318 E-mail: Secr-BN-TNW@tudelft.nl www.bn.tudelft.nl

Voorbeelden van layout toepassingen.

12

18

18

Team of Directors University Corporate Office Discussion document

ies to olecule and (e.g. “super th medical ve diagnostics vel antibiotics with companies dustry on DNA

12 2

*Optionally abroad

University Corporate Office Outlook 2015-2020

y

EC ≥ 18 ≥ 13 +/- 15


Research programmes

portfolio full of different aircraft design courses (and not only focusing on one

AHEAD (Advanced Hybrid Engine for Aircraft Design) It is anticipated that with the decreasing

area). With the program you learn a lot about air breathing engines, aerodynamics, aircraft design and design optimization.

availability of fossil fuels, aviation will see a significant use of non-conventional fuels starting with synthetic fuels and biofuels

This makes you a student with a broad range of knowledge, ready for the aerospace industry!

and perhaps on the longer term hydrogen rich fuels. Such a change obviously influences the propulsion system design

Currently I am writing my MSc thesis about the impact of control allocation (CA) techniques on trim drag for various (new)

and this is why a new engine configuration designated the ‘hybrid engine’ was conceived within the FPP group. This hybrid configuration has two combustion

aircraft configurations. I have been able to do wind tunnel tests for my research, where I analyzed the performance of the control allocation algorithms. This is done

chambers such that it is able to burn both liquid hydrogen and synthetic/biofuel at the same time. Such an engine could bridge the gap between the current engines seen in civil aviation and future engines. Liquid hydrogen has a relatively large volume and needs to be stored in pressurized tanks onboard the aircraft. The choice of a hybrid engine therefore directly affects the overall

the focus areas flight mechanics and aircraft design, offered by Flight Performance and Propulsion, seemed to be the a perfect fit

months, but also have a practical touch with performing wind tunnel tests, which has been amazing and made me even more

international partners. This is typically a project for students focused on the propulsion and power aspects of FPP.

for my interests. A varying Master programme can be chosen in which you can focus on your personal preference, but still have a complete

enthusiastic about the subject.

their Master thesis. This is where all the knowledge from the first year can be put

fundamental knowledge of these key areas. Profile

into practice and where students can take an active part in our wide range of research projects.

• advanced flight physics modelling to improve the prediction and simulation of air-vehicle performance

The Flight Performance and Propulsion Master track has a single profile. The educational program consists of a fixed

Academic staff • Professor Leo Veldhuis

• new methods and tools to improve the quality effectiveness of the design process

set of mandatory courses that deepens the knowledge of the students in the fields of propulsion and power, flight

Expertise: Aerodynamic design • Professor Piero Colonna Expertise: Propulsion and Power

uidelines plications. btained a BSc

The research and education activities within this Master track are pursued and coordinated by two full time professors, one part-time professor, four assistant

mechanics and aircraft design & design methodologies. Elective courses are typically selected in consultation with the master track coordinator such that the

• Professor Georg Eitelberg Expertise: Experimental aerodynamics • Dr M. Voskuijl, Master track coordinator Expertise: Flight mechanics

uality and level 3 years studies quivalent to

professors and five dedicated lecturers. Each of the staff members has a different expertise, varying from air-breathing

student becomes an expert in one of these fields. For example, students interested in the field of propulsion and power are

Job perspective The job perspective for graduates of the

configurations must be developed to operate within a novel concept of operation. Large cruisers transport

propulsion systems, turbo-machinery and power systems to flight mechanics and aircraft design and integration.

recommended to take the courses ‘Heat transfer problems in gas turbines’ and ‘Gas turbine simulation / application.’

FPP track is great. Most graduates already find a job prior to their graduation. Many of our graduates decide to pursue a career

passengers over long distances, while remaining airborne for very long periods. Smaller feeder aircraft take off from local

The knowledge and competences within the Flight Performance and Propulsion section are therefore grouped in three key areas: • Propulsion and Power • Flight Mechanics • Aircraft Design & Design Methodologies

Students who would like to focus on flight performance and aircraft design will benefit for example from courses on computational fluid dynamics and mathematical optimisation techniques. Perhaps the most important part of the Master track is the final year, where the students have to conduct research for

in the aerospace field, either in industry or research institutes, both nationally and abroad. In the Netherlands popular employers are Fokker Aerostructures, the Dutch National Aerospace Laboratory (NLR), Atkins, Fokker Elmo, Royal Dutch Shell and Ke-Works. Many of our graduates aspire an international career. They work for example for companies dedicated to designing and building aircraft and propulsion systems, such as Airbus, Rolls Royce, MTU Aero Engines, Pilatus Aircraft and Siemens. Other students start their own companies or work in consultancy and finance. Finally, some choose to pursue a PhD degree.

airports, intercept the cruiser, dock and enable in-flight exchange of passengers and supplies. In this project, there is a second operational concept that is being developed, targeting a much closer introduction timeline.

tion in a gineering rent degree

ack applicants degree in either Engineering, h equivalent

ack applicants degree in either g, Aerospace ics or Physics lent core

RECREATE (Research on a Cruiser Enabled Air Transport Environment)

This project is all about pioneering the air transport of the future. It aims at the introduction of the so-called cruiser/ feeder concept in the second half of this century. This is an out-of-the-box transport paradigm, where novel aircraft

Mobility path European Wind Energy Master (EWEM) First Year (60 ECTS)

Offshore Engineering

Energy

Electric Power Systems

DTU: General introduction to Wind

Rotor Design

Second year (60 ECTS) 2nd semester

3rd semester

UniOl

DTU

TU Delft

DTU

TU Delft

NTNU

TU Delft

Summer school

1st semester Wind Physics

4th semester MSc thesis: with 2 EWEM partners, and possible participation of industry or other research institute

pon a first or’s degree

(un)conventional aircraft. This software tool is developed by the department of FPP itself and by adding a trim module, I can

compared to the conventional tube-andwing concept. Our group has the lead in the AHEAD project which involves several

The educational programme is designed to provide the students with in-depth

amme should ceived before these

I like mathematics, aircraft performance, aerodynamics, aircraft design and many more subjects. In selecting a Master Track,

After the tests, the second part of the research consisted of implementing the CA algorithms in a conceptual design tool for

help develop this tool further. By combining wind tunnel tests and the implementation in the design tool, I am not only working on one program for 8

propulsion concepts, by exploration of: • new technologies and unconventional airplane configurations

onsidered for 017 edition of

During my BSc I discovered that my interests of study courses are very broad,

by deflecting various control surfaces on a blended wing body aircraft model and logging the model’s coefficients.

I first had some difficulty. Due to this wide interest, many tracks seemed like a good choice to me. However, the combination of

aircraft configuration. The main objective is therefore to develop the novel engine for a Blended Wing Body aircraft, which inherently has a large internal volume Our mission is to advance the design of innovative aircraft configurations and

website and ter.eu

Crispijn Huijts

NTNU

TU Delft = Delft University of Technology DTU = Technical University of Denmark NTNU = Norwegian University of Science and Technology UniOL = the Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 1 EC = 28 hrs study, according to the European Credit Transfer System (ECTS) Total number of credits MSc programme = 120 EC For more information on all courses: www.windenergymaster.eu

Engineering specialisations EWEM offers four specialisations along

Electrical Power systems • Power systems

more than 40 partner organisations, ranging from industrial firms to other

the energy conversion chain, each with two or three areas of focus. The four specialisations that are offered are:

• Power electronics and drives

universities and research institutions.

Our mission innovative a

Our graduates find work with EWEM associated partners, in wind energy

application fee of € 100 (fee refunded when registered).

Offshore Engineering

Career prospects

Wind Physics • Atmospheric aerodynamics and

• Installation, accessibility and maintenance • Design of offshore support structures

The number of jobs in the wind energy sector in Europe is expected to increase from the current 200 000 to 450 000 by

research, remain in academia or begin their own firms.

turbulence • Wind farm aerodynamics

• Modelling and optimisation of soil mechanics and mooring Systems

2020. Globally, the growth will be even faster: wind energy jobs throughout the world are expected to double every

Admission requirements and application procedures

Rotor Design • Aerodynamics • Structure and design

As an EWEM student, you will spend your time at least at two of the four different partner universities. The possibility exists

10 years, increasing from 630 000 in 2010 to 2 400 000 in 2030. The growth in wind energy will continue to drive the demand

More details on the admission requirements can be found on the EWEM website: www.windenergymaster.eu

• Composite design, material production and manufacturing

to complete your internship and conduct part of your thesis work with one of our

for qualified engineers and researchers. BSc degree from a Dutch university or International degree

this Master’s degree programme. EWEM doesn’t have an own bridging minor. Candidates who believe they have enough

To be considered for admission to any MSc Programme, you must meet the general admission requirements of TU Delft.

experience and done a relevant bridging programme are invited to contact the coordinator and will be considered on

1. A BSc degree (or a proof that you have nearly completed a BSc programme) in a field closely related to the MSc

After completing my Bachelor’s degree at the Delft University of Technology, I chose to pursue a Master’s degree at the same university, for several reasons. First, I like the open atmosphere amongst the students and academic staff. You are always welcome to ask questions to your professor or, if the professor is not available, one of his or her colleagues.

The second reason is that the programme has many electives. This allows all students to choose their favourite subjects. Another reason why I made this choice is that I am interested in topics related to modelling and numerical analysis, and the university has wide experience in this field. On an average day, I have some classes, but I am usually studying with other students by completing

For more information about the application procedure go to

Applicants wishing to be considered for a scholarship in the 2015-2017 edition of

www.admissions.tudelft.nl Degree from a (Dutch) university

the Erasmus Mundus programme should ensure that their files are received before 1 December 2014. Besides these

of applied sciences (Dutch HBO) An HBO Bachelor’s degree does not qualify you for direct admission to

regulations, the following guidelines will be used to consider applications. 1. Candidates must have obtained a BSc

• advanced improve t of air-veh

• new meth the qualit process

The research within this M coordinated

one part-tim professors a Each of the

diploma of substantial quality and level corresponding to at least 3 years studies at Research University, equivalent to

expertise, va

propulsion s and power s and aircraft

180 ECTS. 2. The programme builds upon a first

a case by case basis. See www.hbodoorstroom.tudelft.nl for detailed information.

degree such as a Bachelor’s degree or an equivalent qualification in a related field. The four engineering

The knowled the Flight Pe section are t

programme 2. A BSc Cumulative Grade Point Average (CGPA) of at least 75% of the scale

Application goes through Studielink: tudelft.studielink.nl

specializations have different degree requirements. • For the Rotor Design track applicants

key areas: • Propulsion • Flight Mec

maximum 3. Proof of English language proficiency

The coordinator can inform about which

exercises or working on projects. Studying together helps students keep each other motivated and learn how to cooperate with others.

Bas Verheugt (The Netherlands)

propulsion c • new tech airplane c

on the TU Delft application website and on www.windenergymaster.eu

• Aircraft De

must hold a Bachelor’s degree in either Mechanical, Aerospace Engineering,

A TOEFL score of at least 90 (internetbased test) or IELTS (academic version) overall Band score of at least

bridging minors might be sufficient to go through selection.

Physics or a degree with equivalent core content. • For the Wind Physics track applicants

6.5. For international students, the application period starts October 1 and closes at April 1. To start an MSc

The application process is conducted by the TU Delft International Office and EWEM.

must hold a Bachelor’s degree in either Mechanical engineering, Aerospace engineering, Mathematics or Physics

application, please complete the online application and pay the refundable

Applicants should apply online according to the regulations and procedure described

or a degree with equivalent core content.

Voorbeelden van layout stramienen en grafische verhoudingen

Voorbeelden van toepassingen. Masterbrochures. 13


Highlights 2014

7

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

5

1

Jouke Verlinden

Het fysieke met het digitale combineren Dr. Jouke Verlinden is universitair docent Innovatieve Ontwerpondersteuning bij de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO). Op 17 oktober 2014 promoveerde hij op zijn onderzoek naar digitale prototypes; dat zijn prototypes waarin de werelden van het fysieke en het digitale bij elkaar komen. ‘Dat werkt heel goed, vooral in de samenwerking met niet-ontwerpers,’ aldus Verlinden.

Tijdens mijn studie… in Amerika ben ik begonnen met onderzoek naar Virtual Reality. Dat vond ik fantastisch. Je kunt in VR dingen doen die je in het

Verschillende ontwerpdomeinen… kwamen aan bod in mijn proefschrift. Interieurontwerp onder andere, om precies te zijn het interieur van een museum.

er met de gewichtsverdeling gebeurt als je het meubilair verplaatst. Je merkt dan dat de beveiliger op een hele andere manier naar zo’n toestel kijkt dan de zakenman.

echt niet kunt doen, met de zwaartekracht spelen bijvoorbeeld. Tegelijkertijd zei mijn geweten, leuk, maar het draait om het

Daar zijn heel veel mensen bij betrokken die nog nooit van hun leven iets hebben ontworpen en dat ook nooit zullen doen,

Mijn zoektocht.... naar betere manieren om prototypen te

echte, niet om die droomwereld. Het leek me interessant om die twee werelden te combineren. Die fysieke werkelijkheid kun je verrijken met digitale gegevens, je kunt hem ook interactief maken. Dat heb ik in mijn promotietraject gedaan. Ontwerpers doen al heel veel digitaal met behulp van

denk aan een curator of een directeur. Dan werkt zo’n interactief prototype heel goed. Het gaat namelijk niet om de kleur van de muur, maar veel meer om het functioneren, bijvoorbeeld hoe de bezoekers zich langs de objecten bewegen. Verplaatste je het museummeubilair – van blokjes of

maken kwam heel mooi samen met de ontwikkeling van de 3D-printer. Toen ik hier begon in 2000 was dat nog een niche van een niche. Ontwerpbureaus maakten in de allerlaatste fase van het ontwerpen nog een 3D-print, bijvoorbeeld om te controleren of de mallen wel goed zouden worden. Het

computer-aided design. Tegelijkertijd is er die mooie traditie van het modelmaken. Ik ben op zoek gegaan naar betere methoden

lego – dan paste de simulatie zich zo aan, dat de effecten van de verandering op de bezoekersstromen meteen zichtbaar

was heel duur; iets van het formaat van een mobieltje kostte duizenden euro’s. Het werd rapid prototyping genoemd, maar erg

om prototypes te gaan maken door die twee bij elkaar te laten komen.

werden. Je kunt zo’n simulatie wel helemaal op een beeldscherm doen, maar op het moment dat je het tactiel maakt, wordt het heel toegankelijk. Iedereen pakt dan die blokjes; het gaat spelenderwijs.

snel was het ook al niet. Vijf jaar geleden kostte zo’n printer nog 60.000 euro of meer, nu koop je ze voor 2.000 euro. Dat heeft te maken met opensource-ontwikkelingen en met het verlopen van een aantal grote patenten. Binnen een paar jaar is 3D-printen gemeengoed geworden; het is ook steeds

Projecties… spelen daar een grote rol in. Je kunt allerlei digitale informatie projecteren op fysieke modellen, zoals kleur of textuur. Je kunt het

Een spin-off…

ook interactief maken. Heb je bijvoorbeeld een 3D-print of een piepschuimmodel van een mobieltje, dan kun je daar schermen op

is er ook uit voortgekomen. Twee studenten hebben een bedrijf voor 3D-projectietechnieken opgericht. Hun

meer een rol gaan spelen in de dingen die ik doe.

projecteren en bedienen alsof het een echte smartphone is. Die tactiele elementen van het model kun je niet los van het digitale gebruik toetsen, dat moet je samen zien. Dat werkt vooral goed als je met niet-ontwerpers om de tafel zit. Ontwerpers weten meestal wel wat je met een bepaald type materiaal of

eerste grote klant was een bedrijf dat grote vliegtuigen opnieuw ombouwt tot luxe-jets voor VIP-klanten. Een vliegtuig heeft een bepaald soort geometrie, het is een tube. Op een normale plattegrond zie je dat niet, maar in zo’n simulatie wel. Je kunt er figuurtjes in plaatsen en het interieur vanuit hun

Als faculteit... Industrieel Ontwerpen hebben we daar veel profijt van. Er zijn nu studenten die in hun projecten prototypes maken voor ontwerpbureaus, maar ook studenten die kijken wat je kunt doen met een 3D-printer, dat niet met andere technieken kan. Daar

functioneren bedoelt.

gezichtspunt bekijken. Verder kun je zien wat

komen hele interessante dingen uit. Een

12

Voorbeelden van layout toepassingen. Highlight brochure.

14

13

Voorwoord Arjan van Timmeren Jouke Verlinden Caspar Chorus Josien Kruizinga en Tim Jonathan Jenny Dankelman Ernst ten Heuvelhof Ronald Hanson Nick van de Giesen Alexandru Iosup Chris Verhoeven, Guido de Croon en Bart Remes Ewoud de Kok en Siem Kok Ernst-Jan Bakker


Technische Universiteit Delft Communication / Media Solutions Gebouw 21 Prometheusplein 1 Bibliotheek / Kamer 3.74 2628 ZC Delft huisstijl@tudelft.nl www.huisstijl.tudelft.nl

Samenvatting huisstijlbrochure TU Delft