Page 1

Published By

ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2554

วินด์อินสทรูเม้นท์แจ้งเกิด ‘ไลก้า วิน’

ขึ้นแท่นเครื่องมือในดวงใจผู้รับเหมาก่อสร้าง

พลังงานย้ำ! จัด WEC

สร้างความเชื่อมั่นด้านพลังงานไทย วินด์ อินสทรูเม้นท์ แจ้งเกิด “ไลก้า วิน” ผ่านงาน CONSTRUCTION ’11 พร้อมส่งกล้องทีโอโดไลท์, เครื่องสร้างระดับ, เลเซอร์ตรวจสอบแนวท่อ และ เครื่องสแกนสาธารณูปโภคใต้ดิน ชิมลางตลาด ขอเวลา 2 ปี ขึ้นแท่นผู้นำ เครื่องมือเลเซอร์สำหรับงานก่อสร้าง ด้วยจุดแข็งบริการหลังการขายและอะไหล่

ผู้ประกอบการก่อสร้าง โดยได้นำสินค้าประเภทเครื่องมือเลเซอร์ที่จะช่วย ให้การทำงานก่อสร้างมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในช่วงแรกนี้มีอุปกรณ์ที่จะมาทำตลาด ประกอบด้วย กล้องที โอโดไลท์, เครื่องสร้างระดับ, เลเซอร์ตรวจสอบ นายชนินทร์ คุณรักษา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด “ไลก้า” จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ แนวท่อ และเครื่องสแกนสาธารณูปโภคใต้ดิน ทั้งนี้ จุดขายที่เป็นจุดแข็งของแบรนด์ “ไลก้า” บริษัท วินด์ อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้า ได้ ใช้ โอกาสดีในงาน CONSTRUCTION ’11 เปิดตัว และจั ด จำหน่ า ยเครื่ อ งมือเลเซอร์สำหรับงานก่อสร้าง การสร้างแบรนด์ “Leica Win” ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศ อ่านต่อหน้า 6

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในฐานะเลขาธิการ WEC Thailand กล่าวหลังการจัดโปรแกรม ประชุม WEC Asia Regional Conference ของวัน ที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมาว่า ส่วนวันที่ 2 ของการ จัดประชุมนี้ เป็นการประชุมของสมาชิก WEC Asia ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำนั้น จะมีขึ้นใน ช่วงเช้า ประกอบด้วยการรายงานผลการดำเนินการ และกิจกรรมของ WEC Asia และแผนปฏิบัติการใน อนาคต อ่านต่อหน้า 6

LeKise ผู้นำด้านหลอดไฟ T5 ยกขบวนสินค้า ‘คอนเทนเนอร์ คอนสตรัคชั่น’ เสนอนวัตกรรมออฟฟิศจากตู้คอนเทนเนอร์ ด้านแสงสว่างตอบสนองผู้บริโภค นายสมนึก โอวุฒธิ รรม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท เลคิเซ่ ไล้ท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย หลอดไฟและอุปกรณ์ T5 ภายใต้แบรนด์ “เลคิเซ่” (LeKise) เปิดเผยถึงการเข้าร่วมงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554 : ENERGY SAVING & CONSTRUCTION ’11 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ “จริงๆ เราเข้าร่วมทุกปี อ่านต่อหน้า 6

วันนี้พบกับ…การจัดการแถลงข่าวเรื่องเด่นประเด็นร้อน “แผ่นดินไหวประเทศพม่า มีผลต่อ อาคารประเทศไทยหรือไม่ และควรรับมืออย่างไร” โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ ห้อง MR 220 พลาดไม่ ได้!

นายกฤชอนันต์ ศรีทองแท้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนเทนเนอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เผยว่า ในงานวิศวกรรม แห่งชาติ ’54 ทางบริษัทฯ นำตู้คอนเทนเนอร์ที่ ได้รับการ ดัดแปลงให้เป็นสำนักงานที่ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาโชว์ภายใน งานนี้ โดยตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ใดก็ ได้ โดย ไม่ต้องพึ่งไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นการโชว์นวัตกรรม ไอเดียและเทคนิคที่ สูงกว่าที่มีกันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมชมงานยังสามารถนำ ไปปรับปรุงใช้เป็นตัวบ้านได้อย่างสบาย แม้พนื้ ทีข่ องตูจ้ ะแคบกว่า ตู้ทั่วไป แต่ด้วยการตกแต่งทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงการ ดีไซน์เรื่องการจัดวางพื้นที่ใช้สอยได้มากกว่าปกติ นอกจากจะใช้ เป็นออฟฟิศหรือสำนักงานแล้ว ก็ยงั สามารถทำเป็นบ้านพักอาศัย ได้อีกด้วย สำหรับราคาของบ้านที่ทำ อ่านต่อหน้า 6


Floor plan

Organized By

STRIP AD Size 5.5x26.7 cm.


PRODUCT HIGHLIGHTS 1

WELDEX CO.,LTD.

2

นวัตกรรมของเครื่อง PROJECTORS Hybrid Light Source - เทคโนโลยี ใหม่ล่าสุด Hybrid Light Source - ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดตลอดอายุการใช้งาน - เปิด/ปิด ได้ทันทีเหมือน TV - ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว - รับประกัน 3 ปี (หรือ 6000 ชั่วโมง) โทรศัพท์. 0-2374-3411 โทรสาร. 0-2375-7152 www.casio-projector.com โซน ตลาดนัดพลังงานสัญจร

เครื่องเชื่อม HTP จากไต้หวัน บริษัท เวลเด็กส์ จำกัด 195 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์. 0-2726-8899 โทรสาร. 0-2726-8944 E-mail : info@weldex.co.th www.weldex.co.th Booth No. E 202

3

SOUTHEAST THAILAND CO.,LTD.

4

โทรศัพท์. 0-2258-0210 โทรสาร. 0-2258-1019 Booth No. E 103

NAVATHAI INTERTRADE CO.,LTD.

6

PSJ ENERGY SAVE CO.,LTD. PSJ Energy Save เป็ น อุ ป กรณ ค วบคุ ม และประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า ใน ระบบแสงสวาง เทคโนโลยี ใหม่เรียกว่า N.C.W.I. (Non Critical Wave Intersection) ในการควบคุม แสงสว่ า งที่ เ กิ น ความจำเป็ น ให้ เ หมาะสมตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้ สามารถตั้งระบบการทำงาน เพื่อควบคุมความสว่างให้เหมาะสมตามช่วงเวลาต่างๆ ของวันได้ สามารถช่วยประหยัดพลังงานในหลอดก๊าซ ประเภทต่างๆ โดยในกลุ่ม Low และกลุ่มหลอด ประเภท High Pressure และโดยเฉพาะ Metal Halide ไดถึง 50% โดยที่หลอดไม่กระพริบหรือดับ ซึ่งเทคโนโลยีอื่นๆ ในปัจจุบันทำไม่ ได้

โทรศัพท์. 0-2319-3557, 0-2719-6013 โทรสาร. 0-2319-3558 www.psjenergysave.com/th Booth No. G 105

ASIA AMRO INDUSTRY CO.,LTD. หลอด Fluorescent LED หลอด Fluorescent LED แบบ LED Tube มี ลักษณะเหมือนหลอด T8 ที่ใช้ ในปัจจุบัน แต่ด้านใน เป็นหลอด LED กินไฟน้อยกว่า อายุการใช้งานนาน กว่า 50,000 ชั่วโมง มีระบบ Dimming สามารถปรับ ความสว่างได้ตามต้องการทั้งระบบ Remote Control และระบบ Manual ที่ใช้ปรับจากสวิชต์ กรณีหลอด LED ด้านในเสีย 1 ดวง หลอดอื่นๆ ก็ยังทำงานอยู่ และสามารถที่จะเปลี่ยนหลอด LED ที่เสียได้ดวงต่อ ดวง โทรศัพท์. 0-2676-4795-8 โทรสาร. 0-2676-4799 www.asiaamro.com Booth No. G 103

KoolDuct แผ่นฉนวนกันความร้อน KoolDuct แผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับทำท่อส่งลม หรือที่เรียกในต่างประเทศว่า PID (Pre-Insulation Duct) โดยวัสดุใช้ที่ทำมาจากโฟมทำให้น้ำหนักเบา ไม่ ติดไฟ ลามไฟ และให้ค่า Thermal Conductivity ที่ ต่ำกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ โดยนวัตกรรมใหม่ตัวนี้จะมา แทนที่ท่อส่งลมแบบ Galvanized บริษัท นวไทย อินเตอร์เทรด จำกัด โทรศัพท์. 0-2621-7034-5 0-2225-1401-3 โทรสาร. 0-2621-5099, 0-2226-2255 www.navathai.co.th Booth No. F 105

7

PENTENS CO.,LTD. เคลือบกันซึม Polyurethane สีเคลือบกันซึม Polyurethane สูตรน้ำ กันซึม ทนต่อ การแช่ขังน้ำได้ดี สูตรน้ำไม่เป็นพิษ ยืดหยุ่นได้มาก กว่า 250% สามารถใช้งานบนหลังคา, ดาดฟ้า, รางน้ำ, บ่อน้ำขนาดเล็ก, บนพื้นผิวคอนกรีต, โลหะ, กระเบื้อง ฯลฯ ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้ดีเยี่ยม มีส่วนผสม ของเม็ดเซรามิค จึงช่วยลดอุณหภูมิหลังคาได้ Pentens Co.,Ltd. โทรศัพท์: 0-2755-3147 โทรสาร : 0-2755-3148 Booth No. E 201

หลอดไฟ LED MR16

5

CYBERCALL CO.,LTD.

8

BLUELIGHT INDUSTRIAL CO.,LTD. Environpower Alkaline Battery Charger นวัตกรรมล่าสุดที่สามารถชาร์ตถ่าน Alkaline ที่ใช้ ครัง้ เดียวแล้วทิง้ ให้มพี ลังกลับมาโลดแล่นได้ ไม่ตาํ่ กว่า 20 ครั้ง แตกต่างจากระบบการชาร์ตถ่านแบบเดิมที่ ชาร์ตได้เฉพาะถ่านชาร์ตประเภท Rechargeable ซึ่ง มีราคาแพง ENVIRONPOWER เป็นที่ยอมรับและ ชื่นชมจากกระทรวงพลังงานในหลายประเทศทั่วโลก ว่าเป็นประดิษฐ์กรรมที่ช่วยลดมลภาวะให้กับโลก เริ่ม หยุ ด การทิ้ ง ถ่ า นอั ล คาไลน์ ใ ช้ แ ล้ ว ทิ้ ง ได้ ตั้ ง แต่ วั น นี้ ! ! ด้วย ENVIRONPOWER โทรศัพท์. 0-2243-5433-5 โทรสาร. 0-2243-3618 Booth No. H 102


PRODUCT HIGHLIGHTS 9

GLOBAL INTEGRATED SOLUTION CO.,LTD.

10

ASIA LAMP INDUSTRY CO.,LTD.

ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะแบบไร้สาย ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะแบบไร้สาย เทคโนโลยี ล่าสุดจากยุโรป KNX ทีจ่ ะปฏิวตั กิ ารเชือ่ มต่อ (Systems Integration) ระบบต่างๆ ภายในอาคาร และเทคโนโลยี ระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับอาคารสมัยใหม่ที่ เสี่ยงต่อภัยคุกคามในหลายรูปแบบ เพื่อรองรับความ ต้องการของลูกค้าทางด้านการใช้พลังงานในอาคาร อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความ ปลอดภัยในอาคาร GIS Group โทรศัพท์. 0-2620-8888 (30 สายอัตโนมัติ) โทรสาร. 0-2620-8880 www.gisgroup.in.th Booth No. J 103

11

TG CONTROLS CO.,LTD.

SET T5 SILVER LIGHT “Changer” ช่วยประหยัดไฟมากกว่า 40% สามารถเปิดติดทันที ไม่กระพริบ ช่วยถนอมสายตา อีกทั้งยังสะดวกในการ ใช้งาน โดยติดตั้งในราง T8 เดิม เพียงการถอด Starter ออก เท่านั้น ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร มี ผลให้การทำงานเครื่องปรับอากาศลดลง เปิดติดแม้ แรงดันไฟตก โดยหลอด T5 SILVER LIGHT ใช้ ปรอทเม็ดเป็นตัวหลักสามารถควบคุมปริมาณการใช้ ช่วยลดมลภาวะโลกร้อน บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด โทรศัพท์. 0-259-7902-6 โทรสาร. 0-2260-2111 www.asialamp.com Booth No. J 106

12

BRAINTHAI ENTERPRISE CO.,LTD.

“อินเวอร์เตอร์” ผลิตภัณฑ์ปรับความเร็ว รอบของ ABB มาตราฐานยุโรป ผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปโชว์ในงาน ซึ่งจะมีทุกรุ่น ตั้งแต่ ACS150, ACS355 และ ACS550 ส่วนตัวที่นำมา โชว์ในวันนี้ จะเป็นรุ่น ACS355 (เล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา) อินเวอร์เตอร์ เป็นอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ ทีม่ ศี กั ยภาพ ช่วยลดการใช้พลังงานต่อหน่วยสูง สามารถ ใช้งานควบคู่ได้กบั มอเตอร์ไฟฟ้าทัว่ ไป ณ ปัจจุบนั แนวโน้ม ในการใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในระบบอุตสาหกรรมและด้านอาคาร อีกทั้งตัว ผลิตภัณฑ์ยังได้รับ “ฉลากประสิทธิภาพสูง” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะได้ โทรศัพท์. 0-2530-9090 โทรสาร. 0-2530-9933 สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี โดยผู้ขอรับสิทธิจะ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นจำนวนร้อยละ 25 www.tgcontrol.com ของค่าใช้จ่าย Booth No. F 107

13

โทรศัพท์. 0-2726-5050-6 โทรสาร. 0-2726-6707 Booth No. H 103

14

ASRAS CO.,LTD. THE C.A 6116 TESTER เครื่องตรวจวัด การติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบ All in One ตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าก่อนการใช้งานตรวจ สอบระบบไฟฟ้าเมื่อมีการใช้งานจริงแล้วตรวจสอบ ปัญหาในระบบการติดตัง้ ไฟฟ้า เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย ในการใช้งาน มีฟงั ก์ชนั่ ตรวจสอบการติดตัง้ ระบบไฟฟ้า ครบครัน ภายในเครื่องเดียว โทรศัพท์ : 0-2277-9969, 0-2692-3980-1 โทรสาร : 0-2692-3978, 0-2277-0995 www.asras.com Booth No. G205

15

Energy Star Ceiling Fans

SIEMENS CO.,LTD. มอเตอร์ซีเมนส์ มอเตอร์ประหยัดพลังงาน นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทัน สมัย และการออกแบบให้มอเตอร์มีขนาดเล็กเท่ากับ มอเตอร์ทั่วไป พร้อมระบบระบายความร้อนที่พัฒนา มาเป็นพิเศษ ทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดพลังงานได้สูงสุดถึง 15% รวมถึงรูปแบบ พิเศษของกล่องเทอร์มินอล ที่สะดวกในการต่อสาย และติดตั้ง โทรศัพท์. 0-2715-4000 โทรสาร. 0-2715-4041 www.siemens.co.th Booth No. F 201-07

FOLDING GATE CO., LTD.

โทรศัพท์ : 0-2984-3525 โทรสาร : 0-2984-3526 www.foldinggate.co.th www.modernkool.com Booth No. H 104

16

เครือ่ งลดความชืน้ โมเดิรน์ คูล (Modernkool) เครื่องลดความชื้น โมเดิร์นคูล จำหน่ายและให้บริการ เครื่องลดความชื้น, เครื่องกำจัดความชื้น, เครื่องดูด ความชื้น, เครื่องควบคุมความชื้นอัตโนมัติ สำหรับทุก พื้นที่ที่ต้องการควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับการใช้ งาน อาทิเช่น - โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตทุก ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น - โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วย ห้องวิจัย เภสัชกรรม คลังเภสัชกรรม ห้อง X-ray ห้องทดสอบ ยา เป็นต้น - พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ห้องเก็บเทป ห้องเก็บฟิล์ม ห้องเก็บภาพ คลังเอกสาร เป็นต้น

TAWANTHERMOTECH CO.,LTD. ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) เทคโนโลยีสอ่ งสว่างจาก LED ให้ความสว่างสูง ประหยัด พลังงาน กินไฟน้อย แสงกระจายทดแทนการสูญเสีย พลังงานจากหลอดไฟปกติ อายุการใช้งานยาวนานกว่า หลอดไฟทั่วไป เหมาะเป็นไฟส่องสว่างบริเวณทางเดิน ลานจอดรถ หมู่บ้าน โรงงาน หรือพื้นที่ที่ต้องการแสง สว่าง ติดตั้งได้ทุกทีไม่ต้องเดินสายไฟ ไฟถนนเซลล์ แสงอาทิตย์ ควบคุมการทำงานด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน สากล ISO9001:2000 และ CE โทรศัพท์. 0-2294-7479 โทรสาร. 0-2294-6429 www.tawanthermal.co.th Booth No. G 202


วินด์อินสทรูเม้นท์ฯ

ต่อจากหน้า 1 ความลังเล เราจึงอยากจะปลุกตลาดขึ้นมาอีกครั้ง โดย

สวิสเซอร์แลนด์ที่ผ่านการออกแบบมาสำหรับใช้กับงาน ก่อสร้างโดยตรง จึงใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โดยเครื่อง มือที่บริษัทฯ นำเข้ามาทำตลาดในช่วงแรกเป็นเพียง ส่วนน้อย ในอนาคตหากผู้ ใช้ ให้การตอบรับที่ดี ก็มี แผนที่ จ ะนำสิ น ค้ า ที่ ผู้ ใ ช้ มี ค วามต้ อ งการเข้ า มาเพิ่ ม อย่างแน่นอน ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ปี ชื่อ ของไลก้าวินจะเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้รับเหมาอย่างแพร่หลาย “เราอยากให้ลกู ค้ารับรูถ้ งึ การให้บริการของไลก้าวิน ในด้านบริการและราคาที่ลูกค้ารับได้ ที่ผ่านมาอาจจะมี ผู้นำเข้าสินค้าเข้ามาทำตลาด แต่ลูกค้าอาจจะไม่ค่อย ไว้วางใจในเรื่องอะไหล่ แต่สำหรับไลก้าวิน เราได้จับ มือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงเครื่อง มือด้านนี้ โดยตรง ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการนี้มานาน กว่า 20 ปี ซึง่ จะเข้ามาดูแลบริการหลังการขายทัง้ หมด ลูกค้าจึงวางใจได้ ในเรือ่ งบริการหลังการขาย” ผูจ้ ดั การ ฝ่ายการตลาด กล่าวต่อไปว่า สำหรับเครื่องมือเลเซอร์ ที่บริษัทฯ นำมาเปิดตัว ในงาน CONSTRUCTION ’11 ตัวแรกเป็น Construction Theodolite Builder Series กล้องระดับที่ ออกแบบมาเพือ่ ใช้กบั งานก่อสร้างโดยตรง เหมาะสำหรับ การหาพื้นที่ ปริมาตร วัดมุมแนวราบ วัดระยะทาง สามารถบอกแนวองศาได้ ใช้งานง่ายกว่ากล้องโททอล ด้วยฟังก์ชั่นที่ ไม่ยุ่งยาก จุดเด่นอยู่ที่ความคงทน สินค้า ตัวต่อมาเป็นกล้องระดับ Leica Sprinter และ NA Series 700 ระบบดิจิตอลเลเวล โดยสามารถบอกแนว ดิ่งและแนวราบในเวลาเดียวกัน เหมาะกับงานหาระดับ ในการก่อสร้างที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ถัดมา เป็น Leica Rugby 100 และ 200 เป็นเครื่องสร้าง ระดับด้วยเลเซอร์ สินค้าตัวต่อมาเป็นอุปกรณ์เช็คแนว ตรงของท่อ Leica Pipe Laser 100 และ 200 ใช้ สำหรับบอกระดับแนวท่อหรือตรวจสอบแนวการติดตั้ง ท่อ สินค้าตัวสุดท้ายคือ Leica Digi System เป็น อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดนิ ทีท่ ำงาน ด้ ว ยระบบเอคโค่ ใช้สำหรับงานตรวจสอบสายไฟ ท่อแก๊ส นายชนินทร์ กล่าวอีกว่า กลุ่มเป้าหมายทางการ ตลาดของสินค้ากลุ่มนี้ จะเป็นผู้รับเหมาขนาดใหญ่ เนื่องจากผู้ประกอบการกลุ่มนี้ต้องการใช้เครื่องมือที่มี ความคงทน แข็งแรง สามารถใช้งานได้นาน มีความ คุ้มค่าสูง ส่วนผู้รับเหมารายเล็กถ้าสนใจคุณอย่างอย่าง ไลก้า ก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุน เพราะสินค้า ทุกชิ้นบริษัทฯ ให้การรับประกันนานถึง 3 ปี “ไลก้า วิน เป็นสินค้าทีด่ แี ละมีราคาทีส่ มเหตุสมผล และบริการที่เชื่อถือได้ สินค้าประเภทนี้ต้องการงาน บริการหลังการขายทีด่ ี ถ้าลูกค้าทีเ่ คยใช้ ไลก้าถ้ามีปญ ั หา ก็สามารถเข้าใช้บริการกับเราได้ โดยไม่ต้องกังวลใน เรื่องอะไหล่และบริการเราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ อย่างเต็มที่ ถ้าอยากลองใช้สนิ ค้าคุณภาพดีและมีบริการ ที่ดีอยากให้ลองใช้ ไลก้าวิน” เป้าหมายทางการตลาดของไลก้าวิน เราต้องการ สร้างแบรดน์ ไลก้าในประเทศไทยขึน้ มาอีกครัง้ จากเมือ่ 20 ปีที่แล้วที่ชื่อเสียงของไลก้าได้รับความนิยมมากใน ตลาด แต่เนื่องจากบริการที่มีปัญหาจึงทำให้ลูกค้าเกิด

มุ่งเน้นที่การให้บริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้บริโภค มั่นใจที่จะใช้สินค้าของไลก้า ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ บริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า งขนาดกลาง-ใหญ่ ที่ ต้ อ งการ ความคุ้มค่าในการใช้งานนาน หรือแม้แต่ผู้รับเหมาราย ย่อยหากสนใจที่จะลองใช้สินค้าของไลก้า เราก็พร้อมที่ จะให้บริการอย่างต็มที่ โดยไม่ตอ้ งวิตกกัวลในเรือ่ งราคา อะไหล่ เราจะไม่ทำในราคาที่สูงเกินไป เพื่อให้ลูกค้า สามารถใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพอย่างไลก้าได้ ในราคาที่ สมเหตุสมผล เลคิเซ่ฯ

ต่อจากหน้า 1

ตั้งแต่เราโปรโมทแบรนด์ เลคิเซ่ (LeKise) คงต้อง บอกว่างาน ENERGY SAVING เป็นงานหลักของ เลคิเซ่เลย เพราะทั้ง โปรดั ก ส์ แ ละแบรนด์ ของเราก็สื่ออยู่แล้วว่า เป็นอินโนเวชั่น เป็น เรื่ อ งของการอนุ รั ก ษ์ พลั ง งานของโปรดั ก ส์ จริงๆ ดังนั้นงาน ENERGY SAVING เราจึงพลาดไม่ได้ เพราะ สิ น ค้ า ของเราที่ เ อามา นำเสนอนั้นเป็นสินค้าใหม่ๆ ที่ออกวางจำหน่ายเรื่อยๆ สินค้าตัวเดิมๆ ก็จะไม่ค่อยโชว์มาก จะโชว์ตัวที่เป็นอิน โนเวชั่นและแปลกมากขึ้น เราอยากจะนำเสนอตัวที่ เป็นอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้น” นาย สมนึกกล่าว นอกจากนี้ภายในงานเลคิเซ่ ยังได้ยกขบวนมีสิน ค้าใหม่ๆ มานำเสนอในงาน ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของ LED Lamp, Indoor Lighting, Commercial Lighting และ Landscape Lighting ประกอบกับ สินค้าตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอย่าง Solar Call ที่สามารถ ติดตั้งโคมไฟ Outdoor ได้ โดยไม่ต้องเดินสายไฟ “จริงๆ แล้วคนที่มาเดินในงานนั้นต้องการมาชม งานวัตกรรมใหม่ๆ ถ้าเราเอาของเดิมๆ ที่คนรู้จักแล้ว มานำเสนอก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคได้น้อยเกิน ไป แต่เราคิดว่าหลอดเหล่านีเ้ ป็นหลอดอนาคตและอาจ จะเป็นไกด์ ไอเดียให้กบั กลุม่ องค์กรทีเ่ ข้ามาดูได้ เป็นการ เดินหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อไปทดแทนหรือปรับปรุง ของเดิม และต้องบอกว่างาน ENERGY SAVING ปี หน้าเราก็จะนำสินค้าใหม่ๆ มานำเสนออีกแน่นอน” นายสมนึกล่าว “ENERGY SAVING เป็นงานที่นำเสนอสินค้าที่ ประหยัดพลังงาน ก็อยากให้ทกุ คนเข้ามาดูวา่ เทคโนโลยี ในปัจจุบันมีความแปลกใหม่มากขึ้นและเข้าถึงผูบ้ ริโภค ทุกคนแล้ว ไม่วา่ จะเป็นองค์กรหรือผูบ้ ริโภคทัว่ ไป ถ้า เราลองเข้ามาเดินชมงานนี้ก็จะได้เห็นสินค้าที่หลาก หลายซึ่งเราไม่สามารถจะไปเดินหาได้ตามห้างสรรพ สินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบูธของเลคิเซ่เองที่ ได้นำสิน ค้าแปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งคุณอาจจะเคยเห็นแค่เพียงในรูป แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้ว และเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ สามารถให้คำแนะนำและสอบถามได้ โดยตรง ผมว่าไม่ น่าพลาดงานดีๆ แบบนี้” นายสมนึกกล่าวทิ้งท้าย คอนเทนเนอร์ฯ

ต่อจากหน้า 1

จากตู้คอนเทนเนอร์ในขนาด 2.5x6 เมตร ราคาจะตก อยู่ที่ประมาณ 1 แสนกว่าบาท นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่ กับการเลือกใช้รูปทรงของหลังคาและวัสดุที่จะนำมา ทำด้วย ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าของเราจะเป็นในกลุ่มบ้าน ทั่วไปเป็นหลัก นอกจากนั้นก็ยังมีสถานทูตอเมริกา และโรงแรมดุสิตธานีรีสอร์ท พัทยา ที่ให้ความสนใจ สินค้าของทางบริษทั อีกด้วย สนใจสามารถเยีย่ มชมได้ที่ บูธ C-106-7

Pentens จัดสัมมนาให้ความรู้ เทคโนโลยี ระบบใหม่ Spray Polyurea Coatings เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับฟังสัมมนาทั้งหมด เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และวิธีการใช้เกี่ยว กับเทคโนโลยีระบบใหม่ของ Spray Polyurea Coatings โดยตัวโปรดักส์กล่าวถึงสารเคลือบกันซึม สูตรน้ำ ทนต่อการแช่ขังน้ำได้ดี ยืดหยุ่น สามารถยืด ได้มากกว่า 700% ทนทานนานกว่าบิทูเมนต์ทั่วไป ใช้งานบนผิวชืน้ ได้ และยังสามารถใช้งานได้อกี จิปาถะ อาทิ บนถังน้ำ ผนังกันดิน ฐานราก สระว่ายน้ำ DJI International Pentens Holding จัด ห้องน้ำ ชั้นกันซึม ก่อนงานทับหน้า เช่น กระเบื้อง สัมมนาในหัวข้อ Spray Polyurea Coatings โดยมี ทีส่ ำคัญสามารถปูกระเบือ้ ง คอนกรีต หรือคอนกรีตทับ Melissa Ng Assistant Marketing Manager โดยให้การยึดเกาะได้ดีมากด้วย พลังงานย้ำฯ

ต่อจากหน้า 1

“นอกจากนี้ ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพได้นำเสนอผลงานและ กิ จ กรรมที่ เ ราได้ ท ำไปแล้ ว เกี่ ย วกั บ พลั ง งานเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มนี้ ต่ อ ที่ ประชุมด้วย ในกิจกรรมตอนบ่าย เราได้จัดกิจกรรมให้สมาชิก WEC Asia รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมในวันแรก ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดอยุธยา โดยไปที่บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล เป็นแห่งแรก ซึ่งจะมี โรงผลิตไบโอ ดีเซลขนาดกำลังการผลิต 300,000 ลิตร/วัน และต่อไปที่ บริษัท บางจาก โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งมี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 38 MW ส่วนในวันสุดท้าย คือ วันที่ 26 มีนาคม 2554 จะเป็นการประชุม เชิงปฏิบัติการ WEC Scenarios โดยจะหารือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ เกีย่ วข้องกับพลังงานในภูมภิ าคเอเชีย เช่น เรือ่ งความมัน่ คงด้านพลังงาน ที่มีการเพิ่มการใช้น้ำมัน ถ่านหินและแหล่งพลังงานอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ มาตรการด้านพลังงานสะอาดต่างๆ เป็นต้น”

SITEM มั่นใจระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน เหมาะสมกับการใช้งานภายในอาคารสมัยใหม่ คุณกฤษณ ไทยดำรงค์ ประธานกรรมการ บริหาร เปิดเผยถึงความพิเศษของผลิตภัณฑ์ประหยัด พลังงานมาแสดงในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2554 : ENERGY SAVING-CONSTRUCTION ’11 นี้ว่า “สินค้าทีเ่ รามาแสดงมี เครือ่ งปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอัตโนมัติ โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิให้ อยู่ในช่วง +10C และควบคุมความชื้นในช่วง +5% RH และใช้เทคโนโลยี Electronically Communicated Fan เพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์พัดลมภายในเครื่อง ปรับอากาศ และมี Energy Saving mode เพื่อ ประหยัดพลังงานทำความเย็น และระบบปรับอากาศ ประหยัดพลังงาน ที่สามารถควบคุมปริมาณสารทำความเย็นทีส่ ง่ จากคอนเดนซิง่ ไป แฟนคอยส์ ได้ตามภาวะ ความร้อนที่เกิดหรือตามจำนวนห้องที่เปิดใช้งานจริง โดยคอนเดนซิ่ง 1 ชุดสามารถจ่ายสารทำความเย็น ให้ แฟนคอยส์ ได้สูงสุด 64 ชุด ระบบอัจฉริยะนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุด โดยคอมเพรสเซอร์แบบดิจิตอล-

สโครล (Digital Scroll Compressor) สามารถ ตอบสนองต่ อ ภาวะ ความร้ อ นที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ใน ห้องที่ต้องการการปรับ อากาศได้ เ ป็ น อย่ า งดี ด้ ว ย ก า ร ท ำ ง า น ที่ สามารถรองรั บ ได้ ตั้ ง แต่ 10 – 100% ของ ความสามารถในการ ทำความเย็น ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับอาคารใหม่ ที่ควบคุมการใช้พลังงานเป็นอย่างยิ่ง หวังว่าผู้เข้าชม งานจะได้รู้จักเครื่องปรับอากาศชนิดนี้ และสามารถ เลือกใช้ ให้เหมาะกับอาคารแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง เต็มประสิทธิภาพต่อไป”

BOOTH HILIGHT บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด NO. C101

ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค อาคาร บ้านพัก อาศัย ตลอดจนงานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วไป อาทิ วัสดุกันซึม, วัสดุยาแนวรอยต่อ, ระบบงาน ซ่อมแซม, กระเบื้องและวัสดุยึดประสาน, เกร้าท์และ วัสดุเจาะเสียบเหล็ก, วัสดุปกป้องผิว, วัสดุเคลือบผิว และน้ำยาผสมคอนกรีตและงานคอนกรีต ภายใต้แบรนด์ “DR. FIXIT”


National Engineering 2011 Show Daily Vol.3  
National Engineering 2011 Show Daily Vol.3  

หนังสือพิมพ์รายวัน งานวิศวกรรมแห่งชาติ '54 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2554

Advertisement