Page 1

ก้าวสู่ปีที่

เทคนิคการเพิ่มความเงางามพื้นหินด้วยเครื่องปัดเงาอย่างมีประสิทธิภาพ

Subscriber Only !

ฉบับที่ 173 ปักษ์หลัง พฤษภาคม 2554

‘เอ็กซิบิเตอร์’ พร้อมใจคอนเฟิร์ม BuildTech ประสบความสำเร็จจองต่อข้ามปี

ผู้แสดงสินค้าสรุปเป็นเสียงเดียวกัน “ประสบความ สำเร็จ” จากการเข้าร่วมงาน BuildTech ’11 เป็นโอกาส BuilderClick.com เร่งพัฒนาบริการ ในการแนะนำบริษัท สินค้า และบริการ ได้ตรงถึงกลุ่ม ตั้งเป้ามียอดผู้เข้าชมเว็บหมื่นรายต่อวัน เป้าหมาย และยังเป็นโอกาสในการขยายฐานตลาด พร้อม นายศุภแมน มรรคา ผู้จัดการ แสดงความเชือ่ มัน่ ในการทำงานของทีทเี อฟ วางใจจองพืน้ ที่ ฝ่าย อิเล็คโทรนิค มีเดีย บริษทั ทีทเี อฟ BuildTech ’12 ข้ามปี ยืนยันปีหน้าจะกลับมาพร้อม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยกับ ทาง Builder News ถึงเว็บไซต์ นวัตกรรมและสินค้าใหม่

สำเร็จลงด้วยดี สำหรับงาน BuildTech ’11 งานแสดง สินค้าวัสดุและอุปกรณ์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-8 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา มีผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สินค้าทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง และต่อไปนี้ เป็นเสียงสะท้อนบางส่วนจากผู้เข้าร่วมงาน นางพจนา จินตสรรมย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โลมา มอเตอร์สไลด์ จำกัด เผยว่า การเข้าร่วมงาน BuildTech ’11 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จเป็น อ่านต่อหน้า 6-7

BuilderClick.com ว่า เป็นเว็บไซต์ที่ให้ บริการข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างกว่า 2 หมื่นรายการ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีไม่กี่ เว็บไซต์ทใี่ ห้ขอ้ มูลในด้านนี้ ซึง่ เราพยายาม ทำออกมาให้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุด สำหรับผู้ที่ต้องการตัวสินค้า และผู้ที่ ต้องการเลือกซื้อสินค้าด้วย สำหรับการ ออกแนะนำตัว อ่านต่อหน้า 7


ชูธงสนับสนุนสิทธิบัตรวัสดุก่อสร้างไทย

เมื่อระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา Builder News ในฐานะสื่อแถวหน้าที่ มุ่งมั่นสนับสนุนวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างมาโดยตลอดระยะ 7 ปีเต็ม ก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ได้มี โอกาสร่วมออกบูธ ในงานสำคัญแห่งปีที่ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างพลาดไม่ได้ อย่าง BuildTech ’11 ภายใต้แนวคิด “Live Together” ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มสมาชิก โดยในปีนี้นอกจาก จะจัดพื้นที่ต่ออายุสมาชิก และสมัครสมาชิกใหม่สำหรับผู้ที่สนใจ ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษแล้ว ยังได้หอบกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมเข้าร่วมงานอีกด้วย

ทั้ ง นี้ กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ เ ราจั ด ขึ้ น ภายในงานนี้ Builder News ใช้ชื่อว่า “ตลาดนัดสิทธิบัตรวัสดุก่อสร้าง ไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ทรัพย์สินทาง ปัญญาของไทยที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย รวมถึงเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งใน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จจาก การจัดกิจกรรมครั้งแรก ในงาน Construction ’11 ใน ขณะที่งาน BuildTech ’11 ล่าสุดนี้ เป็นงานที่สองที่เรา จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการต่อยอดและตอกย้ำความตั้งใจ ในการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมานับได้ว่า ได้รับ การตอบรับเป็นอย่างดี ในกลุ่มผู้เข้าชมงาน โดยต้องถือว่า สองงานที่ผ่านมาตรงกลุ่มจริงๆ สำหรับผลงานของนักประดิษฐ์ ไทย ที่ทาง Builder News และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ใน ฐานะผู้จัดงานได้คัดเลือกมาให้ผู้เข้าชมร่วมสัมผัสประสบการณ์อย่างใกล้ชิดมีด้วยกัน 9 ผลงานด้วยกัน ซึ่งล้วนเป็น ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อวงการก่อสร้าง ที่ผ่านการจด

2

สิทธิบัตรจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่เรียบร้อย โดยสิทธิบตั รชิน้ แรกเป็นผลงานการประดิษฐ์ เสาเข็มเหลีย่ ม กลวงและระบบก่อสร้างสำเร็จรูป ในการผลิตผลิตภัณฑ์ คอนกรีตเสริมกำลัง เพื่อป้องกันการแตกหักของคอนกรีตที่ เกิดขึ้นระหว่างการตอกเสาเข็ม สิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อมาเป็น ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบผงสำเร็จรูปที่สามารถฉาบได้กับพื้นผิว คอนกรีต อิฐมวลเบา อิฐมอญ และอิฐบล็อก และสามารถ กันความร้อนได้ดีกว่า ปูนฉาบทั่วไปถึง 29% และเบากว่า ถึง 5 เท่า ส่วนอีกชิ้นเกี่ยวข้องกับงานปูนเช่นกัน เป็นผลงาน การประดิษฐ์ อิฐที่มีฉนวนโฟมกันความร้อน ด้วยการใส่ ฉนวน EPS เข้าไปตรงกลางอิฐ จึงได้คุณสมบัติป้องกัน ความร้อนหรือความชื้นได้ดี ชิ้นต่อไปเป็นสิทธิบัตรโครงสร้างเสาและคาน เป็นอุปกรณ์ทอี่ อกแบบมาเพือ่ ลดข้อจำกัด ในการออกแบบเสาและคาน โดยไม่จำกัดความกว้าง ความ ยาว และความสูง

ตามต่อด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการประดิษฐ์และการ ออกแบบ เครื่องเชื่อมข้อต่อท่อบาง กับเครื่องจับชิ้นงาน เพื่อใช้ ในการเชื่อมท่อเหล็กหรือสแตนเลส ที่มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางตั้งแต่ 1/2” ไปจนถึง 4” ถัดมาเป็นผลงานการ ออกแบบระบบประตูบานเลื่อนในพื้นที่มีปัญหาด้านพื้นที่ จำกัด ยังไม่หมดสำหรับความคิดดีๆ ของนักประดิษฐ์ ไทย ตามต่อด้วยผลงานการประดิษฐ์ กรอบมุ้งลวดพลาสติก ที่ ผลิตจากพลาสติกเอบีเอส และยังมีส่วนประกอบต่างๆ เป็น พลาสติกไม่ว่าจะเป็นมือจับ ตัวเข้ามุม กิ๊พล๊อคต่างๆ จาก นั้นตามด้วยอะไหล่งานประตูสแตนเลส ที่ใช้วิธีการหล่อใน การผลิตชิ้นงาน ส่งท้ายด้วยนวัตกรรมการออกแบบ ระบบผนังพร้อม ฉนวนกันความร้อน ที่ต่อยอดมาจากงานวิจัยศึกษาการ เปรียบเทียบระบบก่อสร้างบ้านด้วยโครงสร้างเหล็กเบา โดยนำแผ่นผนังประกบเข้ากับโฟม ซึ่งจะให้คุณสมบัติกัน ความร้อน น้ำหนักเบา รับน้ำหนักได้มาก และมีความแข็ง แรงสูง เหมาะกับการสร้างบ้านประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวที่เราจัดทำขึ้นนี้เป็นความ มุ่งมั่นตั้งใจ สู่การมีส่วนร่วมพัฒนาวงการอุตสาหกรรม ก่อสร้างไทยให้เติบโตสู่ย่างก้าวที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ส่วนกิจกรรมดีๆ ของ Builder News ในงาน BuildTech ’12 ในปีหน้าคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักประดิษฐ์ ไทยอีกมากหน้าหลายตาได้มาแสดงผลงานเพื่อให้นักธุรกิจ และนักลงทุนที่สนใจนำภูมิปัญญาของไทยไปลงทุนนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมทางธุรกิจของตนเองต่อไป


เรื่องเล่าจาก BuildTech ’11

แล้วก็จบไปได้ดว้ ยดีสำหรับงานยักษ์แห่งปี BuildTech ’11 งานแสดงเทคโนโลยี-วัสดุก่อสร้าง-ตกแต่งที่ยิ่งใหญ่ระดับ อาเซียน ภายใต้แนวคิด “Live Together” บนพื้นที่เทียบเท่า 15 สนามฟุตบอล ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทอง ธานี ก็ ได้สร้างเงินหมุนเวียนมูลค่ามหาศาลให้กับวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ ไปจนถึงระดับภูมิภาคไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้ ตอกย้ำถึงสัญญาณที่ดีและบ่งบอกถึงศักยภาพในการเสริม สร้างขีดความสามารถให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2554 ว่าจะเติบโตไปในแดนบวกอย่างแน่นอน สำหรับบรรยากาศภายในงานตลอดระยะเวลา 6 วัน เต็มของการจัดงานนั้น นับได้ว่าเป็นงานสำคัญงานหนึ่งแห่งปี ที่คับคั่งไปด้วยผู้แสดงสินค้าที่ ไม่เพียงแต่ ในประเทศเท่านั้น แต่เป็นผู้แสดงจากทั่วทุกมุมโลก ที่ต่างมาประชันเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้าง-ตกแต่ง แบบไม่มี ใครยอมใคร ทั้งในรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์ หรือทางด้านกิจกรรมเพื่อชักจูงใจผู้ที่ร่วมชมงาน ประทับใจในสินค้าหรือบริการของตน ในขณะเดียวกันในแง่มุมการส่งเสริมความรู้ทางด้านวิชา การทั้งทางด้านการจัดนิทรรศการ หรือแม้กระทั่งการสัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมนั้น ก็มี ให้เลือก ชมเลือกฟังเป็นจำนวนมาก ส่วนอีกเสน่ห์ของงานนี้ คงหนีไม่ พ้นในเรื่องของการประกวดต่างๆ อาทิ ในกลุ่มผู้แสดงสินค้า ได้มีการประกวด Green Booth Award หรือแม้กระทั่งการ จั ด กิ จ กรรมประกวดเพ้ น ท์ สุ ข ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาก็ ไ ด้ สร้างสีสันให้กับงานนี้ ไม่น้อยเลยทีเดียว ทั้งนี้ Builder News ในฐานะสื่อแถวหน้าในวงการ อุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้าง ถือเป็นโอกาสดีที่ ได้ร่วมออกบูธ ในงานใหญ่นี้ด้วย โดยเราได้ ใช้เวทีนี้เป็นสถานที่สำคัญในการ พบปะพูดคุยกับกลุ่มสมาชิก ซึ่งถือได้ว่าได้ผลที่ออกมาตรง กลุ่มเลยทีเดียว โดยในครั้งนี้ Builder News ยังได้หอบ กิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาไทย อย่าง “ตลาดนัดสิทธิบตั รวัสดุกอ่ สร้างไทย” ซึง่ ได้จดั พืน้ ทีเ่ ปิดโอกาส ให้นักคิดนักประดิษฐ์ของไทย ได้ ใช้เป็นเวที ในการนำเสนอผล งานนวัตกรรมแก่ผปู้ ระกอบการผูส้ นใจ สูก่ ารต่อยอดการเจรจา ซื้อขายสิทธิบัตร อันประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ต่อไปนั้น ก็ถือได้ว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างดี จากผู้ชมงาน ซึ่ง Builder News ก็ถือเป็นกำลังใจดีๆ ในการสร้างสรรค์ กิจกรรมกิจกรรมเพื่อสังคม และพร้อมจะนำเสนอแนวคิดการ สนับสนุนกิจกรรมอื่นในโอกาสต่อไป จากทั้งหมดที่เล่ามาด้วยพื้นที่จำกัดอาจมีไม่เพียงพอที่จะ เล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ทั้งหมด ก็ต้องขออธิบายเป็น ภาพบรรยากาศของงานที่ทาง Builder News นำมาฝากกัน อย่างจุใจ หากในปีนี้ท่านใดที่ยังไม่ ได้ ไปต้องถือว่าเสียโอกาส เก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งสำคัญประจำปี แต่ก็ ไม่เป็นไร ในปี หน้าสามารถพบกันได้กับ BuildTech ’12 พร้อมการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาซึ่งต้องบอกว่ามีเซอร์ ไพรส์ ก็ขอให้ ท่านสมาชิกติดตามข่าวสารกันต่อ ไป รับรองว่านับแต่บัดนี้เป็นต้น ไปจะมีสิ่งที่เรียกว่า “ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์” ในวงการสื่อธุรกิจ ก่อสร้างออกมาให้ Wow wow!! กันแน่นอน... ทอมมี่ เจนเสน หัวหน้ากองบรรณาธิการ

4

ปี ’54 เอสซีจีฟันกำไรไตรมาสแรกพุ่ง 34%

ผลประกอบการเอสซีจี ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554 กำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นมากของทุกธุรกิจ เผยเพิ่มงบวิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม (HVA) และ SCG eco value ส่งผลยอดขายเติบโตต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มการลงทุนเทคโนโลยีเพื่อ สิ่งแวดล้อมของธุรกิจเคมีภัณฑ์ในมาบตาพุดให้ดียิ่งขึ้น นายเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การ เงินและการลงทุน เอสซีจี เปิดเผยว่า งบการเงินรวม ก่อนสอบทาน ประจำไตรมาส 1 ปี 2554 ของบริษัทปูน ซิเมนต์ ไทยและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 9,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ของโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ และผลการดำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ของทุกธุรกิจ ทั้งนี้ มีรายได้จากการขาย 92,478 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35 จากปีกอ่ น เมือ่ เทียบกับไตรมาสทีผ่ า่ นมา บริษทั และบริษทั ย่อย มีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 45 เนือ่ งจาก ในไตรมาสก่อนมีกำไรจากการขายหุ้น PTTCH เป็นเงิน จำนวน 9,963 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 21 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นของทุกธุรกิจ สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีจำนวน 376,544 ล้านบาท ผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2554 แยก ตามรายธุรกิจดังนี้ กลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการ ขาย 48,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67 จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน เนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงงาน มาบตาพุดโอเลฟินส์ โดยมีกำไรสุทธิ 4,788 ล้านบาท เพิ่ม ขึน้ ร้อยละ 57 จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ส่วนกลุม่ เอสซีจี เปเปอร์ มีรายได้จากการขาย 13,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากตลาดใน ประเทศเติบโตขึ้น มีกำไรสุทธิ 1,054 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย ละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และกุล่มเอสซีจี ซิเมนต์ มีรายได้จากการขาย 14,241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการฟื้นตัวของตลาด ในประเทศ และมีกำไรสุทธิ 2,241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้มกี ารชะลอการขยายการลงทุนปูนซีเมนต์ ในกัมพูชา หลังจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาความต้องการใช้ ปูนซีเมนต์ในกัมพูชาชะลอตัวลง ซึ่งไม่เหมือนกับช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาที่มีความต้องการจำนวนมาก ทำให้สภาพความ ต้องการใช้ ในกัมพูชาไม่เติบโต ดังนั้นการชะลอการลงทุนใน ครั้งนี้ ไม่ ได้เกี่ยวข้องกับปัญหาเหตุการณ์การปะทะของไทย กัมพูชาแต่อย่างใด แต่ทางบริษัทได้เตรียมมาตรการรองรับ หากเหตุการณ์ยดื เยือ้ ก็จะรับพนักงานทีเ่ ป็นคนไทยในกัมพูชา กลับมาในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็มีแผนที่จะขยายการ ลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม แต่ยืนยันว่าภาพรวมกิจการของบริษัทปีนี้มี ยอดขายเพิม่ ขึน้ ทุกภาคธุรกิจแน่นอน แม้วา่ จะประสบปัญหา ภาวะต้นทุนสูงจากราคาน้ำมันและความผันผวนจากอัตรา แลกเปลีย่ นซึง่ บริษทั มีแผนรองรับจากปัญหาดังกล่าวไว้แล้ว นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การ บริหารกลาง กล่าวว่า “ในปีนี้ เอสซีจจี ะเพิม่ งบประมาณเพื่อ การวิจัยและพัฒนา (R&D) อีกกว่าร้อยละ 30 หรือคิดเป็น มูลค่า 1,300 ล้านบาท เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม (HVA) และสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม SCG eco value ที่ผ่านมา สินค้ากลุ่มนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน ไตรมาสแรกของปีนี้ มียอดขาย HVA ร้อยละ 30 ของ ยอดขายรวม ขณะที่สินค้า SCG eco value มียอดขาย ร้อยละ 16 ของยอดขายรวม ล่าสุด เอสซีจี ได้เปิดตัว นวัตกรรมบ้านเย็น ตราช้าง” บ้าน eco ที่ใช้วัสดุก่อสร้าง ตราช้างที่ได้รบั ฉลาก SCG Eco Value ซึง่ ช่วยลดความร้อน ทำให้บ้านเย็นสบาย และประหยัดพลังงาน ซึ่งได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันผู้บริโภคยุค ใหม่มีความสนใจในสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น


‘ซีวิค มีเดีย’ ส่งนวัตกรรม รับกระแสประหยัดพลังงาน

นายภาณุวัฒน์ ชวลิต ฝ่ายการตลาด บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด กล่าวว่า สินค้าใหม่ของทางบริษัท เป็ น สิ น ค้ า ประเภทป้ า ย ไฟอักษรวิ่งพลังงานแสง อาทิตย์ 100% ซึ่งถือ เป็ น นวั ต กรรมของป้ า ย ไฟอักษรวิ่ง ทั้งนี้จะเห็น ได้ ว่ า ป้ า ยไฟวิ่ ง ทั่ ว ไปจะ ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ดั ง นั้ น ด้ ว ยเหตุ ผ ลต่ า งๆ เหล่านี้จึงทำให้สินค้าของ เราเข้ามาช่วยตอบโจทย์ ในเรื่องการประหยัดพลังงานได้ เป็นอย่างดี ซึง่ ในตอนนีท้ างบริษทั ได้ดำเนินการติดตัง้ ให้ลกู ค้า ทีจ่ งั หวัดพิจติ ร ซึง่ เป็นลักษณะของป้ายประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัด ทั้งนี้ต้องอธิบายก่อนว่าสินค้าประเภทป้ายไฟ อักษรวิง่ พลังงานแสงอาทิตย์ เราเป็นผูร้ เิ ริม่ คิดค้นและพัฒนา เป็นรายแรกของประเทศ ซึ่งทางบริษัทมีการผลิตสินค้า ประเภท LED เป็นหลักอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราพัฒนาสินค้าตัวนี้ออกมาเพื่อตอบสนอง เรื่องการประหยัดพลังงานและการช่วยลดภาวะโลกร้อน

เพราะในปัจจุบันกระแสต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่ใน กระแสที่ผู้คนให้ความสนใจ ดังนั้นจึงคิดว่าหากเราทำการ ผลิตสินค้าประเภทนี้ออกมา ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ แก่ผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อม ด้านแนวคิดที่ทาง เราตัดสินใจผลิตสินค้าประเภทนีข้ นึ้ มา เนือ่ งจากเราต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบสนองในเรื่องการลดการ ใช้พลังงานไฟฟ้า และอีกประเด็นที่สำคัญจะเห็นได้ว่าก่อน ที่ลูกค้าจะตัดใจซื้อสินค้า หากเป็นเมื่อก่อนอาจจะตัดสินใจ เพียงแค่เรื่องของคุณภาพและราคา แต่มาในตอนนี้จะเพิ่ม การพิ จ ารณาในเรื่ อ งของการประหยั ด พลั ง งานเข้ า มา เกี่ยวข้องด้วย ในด้านกลุ่มลูกค้าสำหรับสินค้าประเภทนี้ ทางบริษัท ให้ความสำคัญกับลูกค้าในกลุ่มทั่วไป โดยเฉพาะในส่วนงาน ราชการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถนำไป ใช้ ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของตนเองได้ นอกจาก นั้นในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประหยัด พลังงาน หรือมีความต้องการทีจ่ ะรณรงค์ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ การประหยัดพลังงาน ก็จะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราไปใช้ เพือ่ เป็นสือ่ ประชาสัมพันธ์ดว้ ยอีกทางหนึง่ ซึง่ ทัง้ หมดทัง้ มวล เรามองว่าในส่วนของภาครัฐ สินค้าของเราสามารถที่จะ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในเรือ่ งของการประหยัดพลังงาน

ได้ ดังนัน้ หน่วยงานทีม่ คี วามจำเป็นในการใช้สอื่ ประชาสัมพันธ์ ก็จะให้ความสำคัญกับสินค้าตัวนี้ของเรา เพราะหากใช้สื่อ ประชาสัมพันธ์ประเภทอื่น ก็จะมีเรื่องของการใช้พลังงาน เข้ามาเกีย่ วข้อง แต่สำหรับสินค้าของเราสามารถลดในเรือ่ ง เหล่านั้นลงไปได้เพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้ ไฟฟ้า นายภาณุวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่สำคัญของ เราในขณะนี้ต้องยอมรับว่าป้ายไฟอักษรวิ่งพลังงานแสง อาทิตย์เป็นสินค้าใหม่ โดยในตอนนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่ม ผูบ้ ริโภคมากนัก แต่ในเบือ้ งต้นทีเ่ ราได้นำเสนอเข้าไปในตลาด หรือแนะนำให้กับกลุ่มเป้าหมายของเรา ส่วนใหญ่ต่างให้ ความสนใจสินค้าประเภทนีเ้ ป็นจำนวนมาก เพราะมันสามารถ ตอบสนองความต้องการทีล่ กู ค้ามี รวมไปถึงยังสามารถช่วย ประหยัดพลังงานทั้งของตนเองและของโลกได้อีกทางหนึ่ง ด้วย สำหรับแผนทางการตลาดโดยภาพรวมเราให้ความสำคัญ ไปที่เรื่องของงานแสดงสินค้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ยัง ไม่พร้อมทีจ่ ะนำออกประชาสัมพันธ์ในสือ่ ทัว่ ไปมากนัก “สำหรับกระแสความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคกับ สินค้าประเภท LED ในปัจจุบนั ถือว่ามีการตอบรับเป็นอย่างดี เพราะจากที่มองในตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแอลอีดี จะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทนี้ ได้ความนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่า แต่กอ่ นในปริมาณทีส่ งู โดยเฉพาะในส่วนของจอ LED Full Color พื้นที่เขตกรุงเทพฯ มีการใช้งานที่ค่อนข้างจะครอบคลุมตามถนนสายหลัก ส่วนผลิตภัณฑ์ภายในอาคารประ เภทอื่นๆ มีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของสินค้าส่อง สว่างและสินค้าประเภทไฟตกแต่ง

เบเยอร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ สีใช้พลังงานแสงฟอกอากาศ

นายวรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ รองประธานกรรมการ บริษัท เบเยอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในภาวะปัจจุบันที่เรา อยู่ท่ามกลางมลพิษต่างๆ ที่มองเห็นและมองไม่เห็น ทาง เบเยอร์ จึ ง ได้ พั ฒ นาคิ ด ค้ น สี ท าภายในบ้ า นที่ ส ามารถ ทำลายมลพิษต่างๆ ในอากาศ และสร้างอากาศบริสุทธิ์ ภายในบ้าน เพื่อลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษ ทั้งยัง สร้างบรรยากาศให้บ้านน่าอยู่เหมาะสำหรับทุกคน ด้วยสี เบเยอร์ชลิ ด์ โฟโต้คลีน ซึง่ เป็นนวัตกรรมสีทาภายในรายแรก ในภาคพืน้ เอเชีย ทีน่ ำพลังงานแสงมาสร้างคุณสมบัตพิ เิ ศษ ในการฟอกอากาศให้บริสทุ ธิ์ ด้วยเทคโนโลยีโฟโต้คะตาลิส นาโนไทเทเนียมไดอออกไซด์และซิลิโคนอะคริลิกเรซิ่น ปฎิกิริยาโฟโต้คะตาลิสใช้หลักการเหมือนกับกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช ที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งทำให้ เกิดปฏิกิริยาจนได้อากาศบริสุทธิ์ โดยนาโนไทยเทเนียมที่ อยู่ในฟิลม์ สีเมือ่ โดนแสงผนวกเข้ากับความชืน้ และออกซิเจน จะทำการปล่อยประจุออกมาสลายมลพิษ ไม่ใช่เพียงแค่ สารพิษฟอร์มลั ดิไฮด์ แต่รวมถึงสารพิษในอากาศอีกมากมาย อาทิ ทินเนอร์ต่างๆ แอมโมเนีย ไอระเหยจากทินเนอร์ ควันพิษจากท่อไอเสีย ควันบุรี่ หรือมลภาวะเป็นพิษใน อากาศอื่นๆ และบนฟิล์มสี ทำให้ผนังสะอาด และอากาศ

ภายในห้องบริสุทธ์ “ด้วยคุณสมบัติพิเศษของลีเบเยอร์ชิลด์ โฟโต้คลีน สามารถทำความสะอาดได้ 3 ส่วนคือ Air Clean ฟอกอากาศ ภายในบ้านให้บริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษทางอากาศเช่น สารฟอร์มัลดิไฮด์ Bio Clen สลายเชื้อโรคแบคทีเรียและ เชื้อราที่ผนังบ้าน และ wall Clean สลายคราบสกปรกให้ ผนังบ้าน นอกจากนี้สีเบเยอร์ชิลด์ โฟโต้คลีน ยังสามารถ ทนการขัดถูได้มากกว่า 100,000 รอบ ทั้งยังเป็นสีที่ใส่ใจ สิ่งแวดล้อมโดยผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยลดการใช้พลังงาน สูตรกลิ่นอ่อน ปราศจากโลหะหนักและสารระเหยที่เป็น อันตรายสอดคล้องตามมาตรฐานอาคารเขียวระดับสากล จึงช่วยลดปัญหาโลกร้อนจากภาวะเรือนกระจกด้วย” นายวรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สีเบเยอร์ชิลด์ โฟโต้คลีน จับกลุ่มลูกค้าระดับพรีเมี่ยม ที่เป็นบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม ซึ่งปัจจุบันเทรนด์ผู้บริโภคเปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่อยู่ อาศัยในคอนโดมิเนียมกันมากขึ้น ดังนั้นโอกาสที่จะทาสี ภายนอกอาคารจึงมีน้อยลง ต่างจากสีภายในที่มีการใช้ มากขึ้น อีกทั้งคนหันมาให้ความสนใจในเรื่องของคุณสมบัติ ของสีทาภายในที่ดีกำลังมาแรง ทำให้คาดว่าตลาดในปีนี้จะ โตได้ ไม่ต่ำกว่า 2 หลัก โดยบริษัทจะเจาะเข้าโครงการ ซึ่ง

เ ป็ น บ ริ ษั ท พั ฒ น า อสังหาริมทรัพย์ ใหญ่ๆ มักจะเลือกสีทมี่ คี ณ ุ สมบัติ พิเศษ โดยคาดว่ายอดขายจากโครงการจะมี ประมาณ 10% อีก 90% เป็นยอดขายผ่านช่องทาง การจำหน่ายทั่วไป อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม บริษัทต้องเร่งให้ความรู้ กับผู้บริโภค ณ จุดขาย ซึ่งจะมีผู้คอยอธิบาย ซึ่งเรามีพนักงานคอยให้ความรู้กับผู้ บริโภคถึงเรื่องคุณสมบัติของสีได้อย่างดี ไม่ ได้เป็นแค่เซล ขายของเหมือนเมื่อก่อน ดังนั้นไม่ว่าลูกค้าจะถามอะไร พนักงานของเราจะต้องตอบได้ทกุ คำถาม โดยสีเบเยอร์ชลิ ด์ โฟโต้คลีน มี 3 ขนาดให้เลือก คือ ขนาดแกลลอน 3.5 ลิตร ราคา 550 บาท ขนาดผสมเครือ่ ง 9 ลิตร ราคา 1,400 บาท ขนาด 15 ลิตร ราคา 2,300 บาท โดยบริษัทมีแผน ในการทำตลาดด้วยการผ่านสือ่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ ณ จุดขาย โดยตัง้ เป้าไว้ 100 ล้านบาทภายในปีนี้ ไว้ที่ 30 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดสีภายในอาคาร ระดับพรีเมีย่ ม 5-10% ของตลาดรวม ในขณะที่สีทาอาคาร มีมูลค่ารวมประมาณ 15,000 ล้านบาท โดยสีเบเยอร์มี ส่วนแบ่งการตลาด 25% ของตลาดรวม โดยบริษทั ตัง้ เป้า ยอดขายรวมทั้งหมดในปีนี้ ไว้ ไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านบาท

5


เอ็กซิบิเตอร์ฯ

(ต่อจากปก)

อย่างดี เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาชมงานตรงกับกลุ่มเป้า หมายของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งสถาปนิก เจ้าของโครงการ อีก ทั้งมีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจในบูธของโลมาฯ มากพอ สมควร และยังได้รับออร์เดอร์จากลูกค้าภายในงานอีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเพื่อเข้าร่วม งาน BuildTech ’12 กับบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในปีหน้า มี แผนที่จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาเปิดตัวในงาน เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำสวนน้ำที่ โชว์ในปีนี้ ใช้มานานกว่า 2 ปี แล้ว ทำให้ลูกค้าถามหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ เนื่องจากสินค้า ที่ผลิตในประเทศส่วนใหญ่มีน้อย สินค้าที่จำหน่ายกันอยู่ ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมาก ใน ขณะที่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ โดยปีหน้าสินค้าที่ใหม่ที่จะนำออกโชว์ จะเป็นของเล่นข้าง สระน้ำ เช่น ปืนฉีดน้ำ กระบะน้ำล้น เป็นต้น โดยจะทำเป็น ส่วนโชว์ ซึ่งปัจจุบันคนไทยเริ่มให้ความสนใจการทำสวนน้ำ กันมาก เช่น ตามเขตเทศบาล โรงแรม สโมสร เป็นต้น ด้าน นายอธิวัฒน์ ราษฎร์นิยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โยนก 2006 จำกัด กล่าวว่า จากการเข้าร่วมงาน BuidTech ’11 ที่ผ่าน บริษัทฯ มีความประทับใจในในการ บริการและดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีของบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดงาน อีกทั้งกลุ่มคนที่ เข้ามาเดินในงานก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งมี ความเชี่ยวชาญในการะบวนการผลิตกระเบื้องดินเผาไฟสูง ในรูปแบบกระเบื้องเคลือบ (Yonok Glazed) ที่เหมาะกับ

งานทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็น พื้น ผนัง ที่พัก อาศัยและสระว่ายน้ำ ทำให้ ได้รับสนใจจากลูกค้า และได้ รับคำสั่งซื้อพอสมควร อีกทั้งการมาร่วมออกบูธในงาน BuildTech ’11 ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จากที่ ไม่เคยรู้จัก จึงตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้า ร่วมงาน BuildTech ’12 กับทีทีเอฟฯ ไปเป็นที่เรียบร้อย แล้ว โดยในปีหน้าสินค้าที่จะนำมาโชว์จะมีสีสันมากกว่าปีนี้ เป็นสไตล์ออกโมเดิรน์ เคลือบสี 2 ชัน้ เป็นงานสไตล์แฮนด์เมด เราพยายามทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นมาตามคำสั่งซื้อของลูกค้า แต่บริษัท ต้องรอให้ลูกค้านำไปใช้ก่อน จึงจะนำมาโชว์ ได้ เพราะไม่ เช่นนั้นอาจถูกลอกเลียนแบบ ในขณะที่ นายโจเซฟ เอล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั 108 โฮมดีไซน์ จำกัด เผยว่า จากการจัดแสดงสินค้าใน งาน Buildtech ’11 ที่ผ่านมา สินค้าของทางบริษัทฯ ได้

รับการตอบรับทีด่ มี ากจากลูกค้า และผูเ้ ข้าชมงาน เนือ่ งจาก ได้นำเสนอสินค้ามานำเสนอหลายประเภท ได้แก่ ประตู หน้าต่าง อลูมเิ นียม นวัตกรรมใหม่ ยีห่ อ้ “Window Frame” ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านและสถาปนิก, มุ้งลวดระบบม้วนเก็บ ALU-NET ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสู งเสมอมาจากอดีตถึงปัจจุบัน, เหล็กดัดยืด พับเก็บได้ ยี่ห้อ “Safety JO” และสินค้าใหม่ ล่าสุดของทางบริษัทฯ ที่เปิดตัวในครั้งนี้คือ รางน้ำฝน คุณภาพ Australian Performance ยี่ห้อ “G-Paradise” และจากการแสดงสินค้าในงานครัง้ นี้ มีลกู ค้าที่ให้ความสนใจ และลงชื่อไว้ประมาณ 400 ราย ซึ่งถือว่าประสบความ สำเร็จเป็นที่น่าพอใจ บริษัท 108 โฮมดีไซน์ ยังคงยืนหยัดที่จะให้บริการ ลูกค้าแบบ Forever Impression คือ การมอบการบริการ ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม เพราะเราตระหนักเสมอ ว่าลูกค้าคือบุคคลพิเศษ และสินค้าของเราได้พัฒนาให้ดีขึ้น ตลอดเวลา ด้วยทีมวิศวกรและสถาปนิกของบริษัท เรา ต้องการให้ลูกค้าทุกคนได้รับสินค้าที่ดีที่สุดและบริการที่ดี ที่สุด เพื่อความมั่นใจ และไว้วางใจในคุณภาพและบริการ ตลอดไป ส่วน นางสาวสิริรักษ์ ขันทอง ผู้จัดการ บริษัท แมคซิม โพลี (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่าย แผ่นโพลีคาร์บอเนต กล่าวว่า สินค้าของเราเป็นสินค้าที่นำ เข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตวัตถุดิบ ประเภทนี้ โดยตรง ทั้งนี้ ในมุมมองของบริษัทฯ เห็นว่าตลาด แผ่นโพลีคาร์บอเนตมีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้น ดังนั้นด้วย ปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เราพยายามเน้นทำการตลาดด้วยตัว ของเราเอง อีกส่วนเราก็พยายามทีจ่ ะมองหาลูกค้ากลุม่ ใหม่

อัมสเตอร์ดัม FACT & FIGURE มักจะมีคนเปรียบกรุงเทพฯ ว่าคล้ายกับอัมสเตอร์ดัม ด้วยสถานที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ เหมือนกัน มีการขุดคลองมากมายเพือ่ การระบายน้ำและสัญจรมาแต่อดีตเหมือนกัน หรือปัจจุบนั เป็นศูนย์กลางแห่งกิจการบันเทิงเริงรมย์เหมือนกัน พอดีได้ข้อมูลเกี่ยวกับอัมสเตอร์ดัม จึงนำมา เล่าสู่กันฟัง จะได้รู้ว่าเหมือนกรุงเทพฯ อย่างไร จากทะเบียนราษฎร์ อัมสเตอร์ดมั มีประชากร 739,977 คน แต่ถา้ รวมเขตปริมณฑลด้วยก็จะมากขึน้ เป็นสองเท่า คือ 1,514,050 คน ในจำนวนดังกล่าว มีผู้คนมากมายหลาย เผ่าพันธุร์ วมกันถึง 173 เชือ้ ชาติ ทีว่ า่ มีคลองมากก็คงจะจริง เพราะมีถึง 165 คลอง เป็นเครือข่ายสัญจรสอดประสานไป กับเครือข่ายรถราง 232 สาย ทำให้มีสะพานข้ามคลองมาก ถึง 1,281 แห่ง ในจำนวนนีเ้ ป็นสะพานไม้แบบโบราณ 8 แห่ง ทุกวันนี้ ชาวอัมสเตอร์ดัมกว่า 2,500 คน อาศัยอยู่ใน เรือ เรือนแพ หรือบ้านลอยน้ำ ในพืน้ ทีเ่ มืองเก่าที่ ได้รบั เลือก จากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ยังมีอาคารบ้านเรือน ที่มีอายุเกินสองร้อยปี ถึง 6,800 หลัง อัมสเตอร์ดมั มีชอื่ เสียงทางด้านศิลปะ เพราะมีพพิ ธิ ภัณฑ์

6

มากถึง 51 แห่ง มีหอศิลป์ และร้านขายงานศิลป์อีก 141 แห่ง โรงละครและดนตรี 55 แห่ง น้อยกว่าจำนวนโรง ภาพยนตร์เล็กน้อย ผูค้ นซือ้ หาสินค้าจากร้านค้า 10,334 ร้าน ตลาด 21 แห่ง รวมทั้งตลาดดอกไม้ริมคลองที่มีชื่อเสียง มี ร้านกาแฟและขนม 1,402 แห่ง ร้านอาหาร 755 แห่ง ดิส โก้เธค 36 แห่ง ที่สำคัญ มีร้านขายเพชร 24 แห่ง รอรับ ทรัพย์จากนักท่องเทีย่ ว(ไทย) ตัวเลขผูท้ มี่ าเทีย่ วอัมสเตอร์ดมั เฉพาะกลางวันนั้น มากเป็นสิบเท่าของประชากร คือ 15,140,500 คนต่อปี แต่ตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมจะอยู่ที่ 7,611,000 คนต่อปี อัมสเตอร์ดัมจึงมี โรงแรมมากมาย จากตัวเลขดังกล่าว ทำให้รู้ว่า กรุงเทพฯ เหมือนกับ หลายระดับและขนาด รวมกันแล้วมากถึง 37,763 เตียง อัมสเตอร์ดัมบางเรื่องเท่านั้น


อย่างเช่นลูกค้าในกลุ่ม สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบและ ดีไซเนอร์ ซึง่ กลุม่ คนเหล่านีม้ ศี กั ยภาพในการออกแบบดีไซน์ ซึ่งจะทำให้สินค้าของเราได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นต่อไป ในอนาคต ส่วนความสำเร็จจากการเข้าร่วมงาน BuildTech ’11 ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในส่วนที่ลูกค้าได้รู้จักบริษัท แมคซิม โพลี และแบรนด์ ‘JURO MAX’ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ในการเข้าร่วมงาน BuildTech ’12 ทางบริษัทฯ จะ ทำการพัฒนารูปแบบในการนำเสนอสินค้าแก่กลุม่ ลูกค้าเพิม่ มากขึ้น โดยพยายามให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นโพลีคาร์บอเนต ว่าสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้อีกหลายอย่างนอกจากงาน หลังคา ไม่ว่าจะนำมาทำโต๊ะหรือกล่องไฟ นอกจากนั้นก็ยัง ต้องมีการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งที่ดี และถูกต้องให้กับลูกค้าอีกด้วย ซึ่งคาดว่าในปีหน้าสินค้า ของบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่าง แน่นอน ด้าน นางสาวญาศิณี กำปั่นทอง ผู้จัดการฝ่าย เทคนิค บริษัท ทูเทาเซ็นต์ โปรเกรส จำกัด ผู้จำหน่าย อุ ป กรณ์ ท ำพื้ น คอนกรี ต พิมพ์ลาย กล่าวว่า บริษทั ฯ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม อ อ ก ง า น BuildTech ’11 เป็น ครั้งแรก ซึ่งสินค้าที่นำมา จัดแสดงในงานนี้ ส่วนใหญ่ จ ะ เ ป็ น แ ม่ พิ ม พ์ แ ล ะ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานพื้ น แสตมป์ ค อนกรี ต และกาวโฟม ทั้งนี้เรียกได้ ว่ า เราได้ น ำอุ ป กรณ์ ค รบ วงจรที่เกี่ยวข้องกับงานแสตมป์คอนกรีตมาจัดแสดงภายใน งานครั้งนี้ สำหรับการเข้าร่วมงาน BuildTech ’11 ในครัง้ นีถ้ อื ว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะในเรื่อง ของการประชาสัมพันธ์ตวั ผลิตภัณฑ์และบริษทั ฯ เพราะกลุม่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไม่รู้จักสินค้าประเภทนี้มากนัก รวมไป ถึงไม่รู้ว่าเราเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแสตมป์คอนกรีต โดยการร่วมออกงานในครั้งนี้ยังช่วยให้เราสามารถขยาย ฐานตลาดออกไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ของเราได้เพิ่มมาก ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสถาปนิก อินทิเรีย หรือดีไซน์เนอร์ ซึ่ง ทำให้ สิ น ค้ า ของเราสามารถกระจายออกไปยั ง กลุ่ ม อื่ น ๆ นอกจากกลุ่มผู้รับเหมาทั่วไปที่เป็นลูกค้าเดิมของเราอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่าการเข้าร่วมงาน BuildTech ’12 ในปีหน้า กลุ่ม

ลูกค้าหลักจะรู้จักตัวสินค้าและบริษัทเพิ่มมากขึ้นจากปีนี้ อย่างแน่นอน ส่วน นางสาวรัชนี อัคโกศล ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ที. เอ็น. โพลี่คาร์โบเนต จำกัด กล่าวว่า เป็น นโยบายของบริษัทฯ ที่จะ เข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า ด้ า นวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเป็ น ประจำทุกปี และการที่ ตั ด สิ น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม ง า น BuildTech ’11 เพราะ เป็นงานทีบ่ ริษทั ฯ นำเสนอ สินค้าเข้าตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นนักออกแบบ และเจ้าของโครงการ ให้ ได้เห็นถึงเทคโนโลยีวัสดุ ก่อสร้างใหม่ๆ ที่มาแนะนำให้กับลูกค้า ซึ่งในงานก็มีลูกค้า กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการเข้ามาชมงานค่อนข้างมาก สำหรับในปีหน้า บริษัทฯ มีแผนที่จะนำโปรดักส์ใหม่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาแนะนำให้ลูกค้าเหมือนเช่นที่ผ่านมา

BuilderClick.comฯ

ซึง่ ในแต่ละปีทบี่ ริษทั ฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้าจะมีสนิ ค้าใหม่ มาเปิดตัว 1-2 ชิ้นเสมอ อย่างในปีนี้มีอลูมิเนียมลายไม้ ที่ เป็นนวัตกรรมการพิมพ์ลายไม้ลงบนอลูมิเนียมที่ให้ผิวสัมผัส เหมือนไม้จริง รวมถึงการเฟ้นหาโปรดักส์ทสี่ ามารถแก้ปญ ั หา ของลูกค้าอย่างแผ่นโพลี่คาร์โบเนตลอนเล็ก รวมถึงโพลี่ คาร์บอเนตแผ่นตัน ที่สามารถแก้ปัญหาคราบสกปรกของ แผ่นโพลีค่ าร์โบเนตแบบลอนลูกฟูก ทีม่ กั จะเกิดปัญหาคราบ สกปรกจากการติดตั้งที่ ไม่ถูกวิธี

(ต่อจากปก)

ในงาน BuildTech ’11 ได้รับการตอบรับที่ดี โดยในบูธ ของ BuilderClick.com ได้มีการจัดกิจรรม ทั้งการชิง รางวัลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเยี่ยมชมบูธของเรา ซึ่งมีทั้ง โคมไฟ กระเป๋าหนัง เสื้องาน ฯลฯ และมีการรับสมัคร สมาชิกด้วย ซึง่ ปรากฏว่าได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากผูเ้ ข้าชม โดยผูเ้ ยีย่ มชมส่วนใหญ่รจู้ กั เว็บไซต์ของ BuilderClick.com จากสื่อของบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนลเอง ทั้งจาก หนังสือพิมพ์ Builder News, Energy Saving, Bus& Truck และ Hot Golf เป็นต้น โดยในส่ ว นของผู้ ที่ ได้ มี โอกาสเข้ า ชมเว็ บ ไซต์ BuilderClick.com นั้น มีข้อแนะนำการเข้าใช้งานว่า บางครั้งยังไม่ค่อยสะดวก ซึ่งตรงนี้เราตั้งใจที่จะมีการ ปรับปรุงอยู่แล้ว ภายหลังจากจบงาน BuildThech ’11 โดยจะทำให้เข้าใช้งานได้งา่ ยขึน้ ทัง้ Visitor และ Exhibiter โดยผู้เข้าชมจะได้เห็นโฉมใหม่ในเร็วๆ นี้ สำหรับแผนการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ BuilderClick.com ก็คงยังใช้สื่อหลักของบริษัท ทีทีเอฟฯ ก่อน และจะขยาย ไปยังเว็บบอร์ด หรือขยายการประชาสัมพันธ์ ไปยังทาง Exhibiter ที่มาออกงาน BuildTech ว่าเขาสามารถลง ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเราได้ โดยตั้งเป้าต้องการ ให้มีผู้เข้าชม 1 หมื่นรายต่อวันภายในปีนี้

ด้านนายชลิตพล ทองบุญ ผู้จัดการฝ่าย สื่อธุรกิจ ก่อสร้าง บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ในส่วนหนังสือพิมพ์ Builder News ภายในงาน BuildTech ’11 นั้น ในส่วนของการจัดกิจกรรมออกบูธ ซึ่งอยู่ติดกับส่วนกิจกรรมของ BuilderClick.com ก็มีการ จัดกิจกรรมโปรโมชั่นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยมีการมอบ สิทธิการเป็นสมาชิกหนังสือถึงวันละ 1 พันรายฟรี! สำหรับ กลุ่มผู้อ่านที่เป็นสถาปนิก มัณฑนากร ผู้รับเหมา นักลงทุน และพัฒนาอสังหาฯ รวมถึงผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ทั้งยังเปิดให้ มีการต่ออายุสมาชิกเก่า และแจกหนังสือพิมพ์ Builder News ให้อ่านฟรี! สำหรับทุกท่านที่เข้าชมงาน ซึ่งก็ ได้รับ ผลการตอบรับที่ดีมาก เนื่องจากมีผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ การก่อสร้างให้ความสนใจในตัวหนังสือเพิม่ ขึน้ หลายเท่าตัว ทำให้เป็นการเพิ่มฐานการตลาดของผู้อ่านได้จำนวนมาก ไปอีก ต้องถือว่างาน BuildTech ’11 ปีนี้ทาง Builder News ประสบความสำเร็จทางด้านการเพิ่มฐานสมาชิกได้ เกินคาดเลยทีเดียว

7


ของบริษัทนั้นยังคงมีลูกค้าที่หลากหลาย และส่วนใหญ่จะ เป็นกลุ่มลูกค้าปากต่อปากเป็นหลัก นางสาววิไลลักษณ์ กล่าวอีกว่า ด้านกลยุทธ์การตลาด การบริการหลังการขายเป็นหลัก ไม่เน้นแข่งขันด้านราคา เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าระดับพรีเมียม ส่วนด้านการแข่ง ขันตลาดมีการแข่งขันกันมากขึ้นและมีการแข่งขันกันอย่าง รุนแรงโดยเฉพาะด้านราคา ปัจจุบันบริษัทมีกลุ่มลูกค้าราย เก่าที่กลับเข้ามาใหม่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นใน ตัวบริษัท และบริการหลังการขาย เพราะอยู่ในตลาดมา นาน 8 ปี ผนวกกับมีการบริการที่เป็นเลิศจึงทำให้ลูกค้าไว้ วางใจและหันกลับมาใช้บริการของบริษัทต่อเนื่อง ซึ่งคิด สัดส่วนลูกค้าเก่าที่กลับเข้ามาใหม่ประมาณ 60% ส่ ว นงบในการทำการตลาดในปี นี้ นั้ น จะใช้ เ ม็ ด เงิ น ประมาณ 3 ล้านบาท ทั้งนี้ตนมองว่าตลาดกล้องวงจรปิดนี้ นี้น่าจะมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมาก ทั้งนี้จึงอยากฝากถึงผู้ ที่ต้องการซื้อสินค้าประเภทดังกล่าวว่าอย่าเลือกชื้อสินค้าที่ ราคา เนื่องจากราคาไม่ใช้ตัวชี้วัดถึงคุณภาพสินค้า แต่ให้ คำนึงถึงการบริการหลังการขายเป็นหลัก ฉะนั้นควรเลือก ซื้อสินค้ากับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นบริษัทที่มีอยู่ ในตลาดยาวนานน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีมากกว่า 2010 โกลบอลซอร์สเซสส่งสินค้านวัตกรรม ล็อคประตูอัตโนมัติแดนโสมตีตลาดลูกบิดโต นายวัชระ สุทธิวนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท 2010 โกลบอลซอร์สเซส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและ จำหน่ายล็อคประตูอัตโนมัติภายใต้แบรนด์ “2010+” จาก ประเทศเกาหลี กล่าวว่า สำหรับภาพรวมตลาดล็อคประตู อัตโนมัตินั้นมีการตอบรับจากผู้บริโภคมากขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ทันสมัย มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยอย่างมากและ เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคปัจจุบัน สำหรั บ แผนการตลาดปี นี้ จ ะเน้ น นำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ Digital Door Lock ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจาก ประเทศเกาหลี และเป็นสินค้าอันดับหนึง่ ของตลาด Digital Door Lock ทั่วโลก โดยบริษัทได้คัดเลือกสินค้าจากผู้ผลิต ที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศเกาหลี ที่มีความ ชำนาญในเทคโนโลยีทางด้านนี้ โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์และความชำนาญของผู้ผลิตรวมไป ถึงคุณสมบัติที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้งานได้ บริษัทจึงเล็งเห็นว่าสินค้าประเภทนี้น่าจะเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่คงไว้

ตลาดนวัตกรรมภายในบ้าน ทิศทางเติบโตเกาะแสคนรุ่นใหม่

สินค้านวัตกรรมภายในบ้านเติบโตต่อเนื่อง เกาะกระแสความทันสมัย สะดวกสบาย ที่มา พร้อมความปลอดภัยชั้นหนึ่ง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคปัจจุบัน ผู้เล่นเตรียม ล้อนซ์สินค้าใหม่ออกป้อนตลาดเข้าชิงส่วนแบ่ง ด้านสมาร์ท บิสซิเนส ส่งสินค้าใหม่ครบทุก ฟังก์ชั่นป้อนตลาด เพือ่ รักษาฐานลูกค้าเก่าดันยอดโต 20% ส่วน 2010 โกลบอลซอร์สเซส ส่ง สินค้านวัตกรรมล็อคประตูอัตโนมัติจากแดนกิมจิชิมลางตลาด หวังขอแบ่งเค้กก้อนโตจากตลาด ลูกบิด ดันยอดขายโต 50 ล้านบาท สมาร์ท บิสซิเนส เน้นรักษาลูกค้าเก่าดันยอด โต 20% นางสาววิไลลักษณ์ วรประทีปกุล ผู้จัดการฝ่ายการ ตลาด บริษัท สมาร์ท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ผู้นำเข้า และจำหน่ายระบบกล้อง วงจรปิด CCTV เครื่อง บันทึก DVR และระบบ สัญญาณกันขโมยโดยตรง ภายใต้แบรนด์ TEXCAM (แบรนด์ของคนไทย) และ KOBI (แบรนด์คุณภาพ สูง จากประเทศไต้หวัน) กล่าวว่า สำหรับภาพรวม ตลาดกล้องวงจรปิดปีนี้มี การเติบโตอย่างมาก โดย เฉพาะไตรมาสแรกมีการเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทก็มีการเติบโตขึ้น ประมาณ 20% และปีนี้คาดว่าจะมีการเติบโต 20% เฉกเช่นทุกปี เนื่องจากตลาดกล้องวงจรปิดและตลาดระบบ รักษาความปลอดภัยโดยรวมนั้นมีการเติบโตต่อเนื่อง จึง

8

ทำให้มีการนำสินค้าดังกล่าวเข้าไปนำเสนอในงานก่อสร้าง อยู่ตลอดเวลา ส่วนแผนการตลาดปีนี้จะเน้นรักษาฐานลูกค้าไว้ดังเดิม รวมทั้งมีการออกบูธแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อโปรโมท สินค้าให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ ในตลาดอย่างแพร่หลาย พร้อม ทัง้ มีแผนทีจ่ ะเปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอกย้ำแบรนด์ เช่น Alarm (สัญญาณกันขโมย) โดย สินค้าใหม่จะเน้นดีไซน์และฟังก์ชั่นที่ โดดเด่นกว่ารุ่นที่ผ่าน มา เช่น Igards มีราคาประมาณ 20,000 บาท ซึ่งมี ฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้นทั้งในเรื่อง ของการดีไซน์ ที่มาพร้อมปุ่มกดเรืองแสงในเวลากลางคืน แบตเตอรี่ ไฟสำรองใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ส่งสินค้าใหม่ป้อนตลาด Q3

ส่วนกล้องวงจรปิดรุ่นใหม่นั้นมีดีไซน์ ทันสมัย ความ แข็งแรงมากกว่าเดิม ความละเอียดของภาพมากขึน้ กว่าเดิม ซึ่งสินค้าใหม่ทั้งสองตัวคาดว่าจะเปิดตัวได้ประมาณไตรมาส 3 หรือครึ่งปีหลัง เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบคุณภาพสินค้า ส่วนการปรับราคานั้นยังไม่มีการปรับราคาเพิ่ม ขึ้นถึงแม้ว่าราคาต้นทุนจะเพิ่มขึ้นก็ตาม สำหรับกลุ่มลูกค้า


ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพของความปลอดภัย จึงเน้นนำ เสนอผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มหลักๆ คือ สินค้ากลุ่ม Digital Rim Lock และสินค้ากลุ่ม Digital Handel Lock นายวัชระ กล่าวอีก ว่า สำหรับกลุม่ สินค้าประเภท Digital Rim Lock เป็น สิ นค้ า ใ นกลุ่ ม อุ ป กร ณ์ เสริ ม ความปลอดภั ย ที่ มี คุณสมบัติแตกต่างไปจาก สินค้าของแบรนด์อื่นตรง ที่สินค้ามีระบบ Numeric Random ซึ่งเป็นระบบ สลั บ หมายเลขหน้ า จอ อัตโนมัติ เพื่อป้องกันการ จดจำรอยนิ้วมือ มีระบบเซ็นเซอร์ที่ช่วยป้องกันขโมย และ ระบบตรวจจับอุณหภูมิ ซึ่งหากสูงเกิน 65 องศาเซลเซียส เสี ย งสั ญ ญาณเตื อ นภั ย ก็ จ ะดั ง ขึ้ น พร้ อ มปลดล็ อ คประตู อัตโนมัติ เพือ่ ให้คนทีอ่ ยูข่ า้ งนอกเข้ามาช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเริ่มเข้ามามีบทบาทที่สำคัญกับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกสบายและ รวดเร็วมากขึ้น จึงเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ ความทันสมัยเป็นหลัก

เดี่ยวในขณะนี้เริ่มมีการตอบรับมากขึ้น ทั้งในส่วนของ โครงการบ้านเก่าที่อยู่อาศัยแล้วและโครงการบ้านใหม่ ซึ่ง ตนมองว่าในอนาคตสัดส่วนของลูกค้าบ้านเก่าจะให้ความ สำคัญกับสินค้าตัวนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากผู้ บริ โ ภคต่ า งเห็ น ถึ ง ความสำคั ญ และเริ่ ม ที่ จ ะเปลี่ ย นมาใช้ สินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพราะสามารถที่จะซื้อไปติดตั้งเพิ่ม ได้เอง ผนวกกับผู้บริโภคเริ่มมีการรับรู้และรู้จักสินค้ามาก ขึ้นโดยผ่านทางสื่อต่างๆ นายวัชระ กล่าวต่อไปอีกว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จะเน้นกระจายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรดเป็นหลัก อาทิ โฮมโปร โฮมเวิร์ค เซ็นทรัล เดอะมอลล์ และโรบินสัน และ เราก็ยังมีการขายโดยตรงกับโครงการต่างๆ อีกด้วย นอกจากนีย้ งั มีแผนทีจ่ ะกระจายสินค้าผ่านดีลเลอร์ตามต่างจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากขึ้น อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ นครราชสีมา ปัจจุบันบริษัทมีดีลเลอร์ในมือประมาณ 800 รายทัว่ ประเทศ สำหรับการทำตลาดในต่างจังหวัดนัน้ จะเน้น จัดโรดโชว์เพื่อโปรโมทสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดอย่างแพร่ หลาย โดยเน้นให้ความรู้กับผู้รับเหมา สถาปนิก เป็นต้น รวมทั้งการออกบูธเพื่อตอกย้ำแบรนด์ “2010+” ในตลาด อีกด้วย โดยใช้งบในการทำการตลาดหลายพันล้านบาท

วาดเป้าเติบโต 50 ล้าน

ส่วนกลุ่มลูกค้าจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ ระหว่าง 25-45 ปี หรือลูกค้าระดับ C+ ขึ้นไป อาทิ ลูกค้า กลุ่มคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โครงการต่างๆ รวม ทั้งอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าอีกด้วย ส่วนลูกค้ากลุ่มโครงการบ้าน

ส่วนการแข่งขันนั้นยังคงยังเน้นแข่งขันด้านของดีไซน์ และฟังก์ชั่นการทำงานที่ตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ตลาดนี้ยังมีช่องว่างตลาดให้เล่นอีกมาย จึงอยากให้ผู้เล่นช่วยกันทำตลาด ให้ความรู้กับผู้บริโภคให้ มากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ในตลาดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่ หลายและมีการนำไปใช้มากขึน้ ส่วนด้านยอดขายปีนตี้ งั้ เป้า

เรเซอร์ฯ ปรับแผนขึน ้ แท่นผูน ้ ำอุปกรณ์ ไฟฟ้า ชูจดุ ขายประหยัดไฟ เตรียมบุกทุกช่องทางขาย บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า ปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อน องค์กรครั้งใหญ่ ในรอบ 42 ปี ประกาศก้าวสู่การเป็น ผูน้ ำตลาดอุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่างในฐานะผูผ้ ลิตคนไทย สร้างปรากฏการณ์ใหม่ภายใต้แนวคิด ผู้ผลิตหลอด ประหยัดไฟเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน พร้อมรุกทุก ช่องทางการขายให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้ ตัง้ เป้าสิน้ ปี โต 30% จากสภาวะตลาดชะลอตัวและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นางสาวนภาวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอุปกรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่างในฐานะผู้ผลิตคนไทย แบรนด์ “เรเซอร์” (Racer) กล่าวว่า สำหรับปีที่ 42 บริษทั มีแผนทีจ่ ะรับภาพลักษณ์องค์กรครัง้ ใหญ่ และพร้อม ก้ า วสู่ ก ารเป็ น ผู้ น ำด้ า นการผลิ ต และจำหน่ า ยอุ ป กรณ์ ไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เรเซอร์” อย่างเต็มรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากขึ้น นำเสนอจุดเด่นของเรเซอร์ด้วยมาตรฐานจากผล ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม หลอดประหยัดไฟฉลาก เบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มีอายุ การใช้งานยาวนาน ผลพิสจู น์นสี้ ะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ อันยาวนานในฐานะบริษัทผู้ผลิตคนไทย ที่คิดค้นและพัฒนา เทคโนโลยีการผลิตสินค้ามาตรฐานสูง หลอดประหยัดไฟที่ กำลังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทุกระดับ โดยในปีนี้จะใช้ แบรนด์ “เรเซอร์” เป็นแบรนด์หลักในการบุกตลาด ส่วนกลยุทธ์ด้านการตลาดปีนี้จะเน้นให้ความสำคัญกับ การขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้นในทุกช่องทาง จำหน่าย โดยร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึง และสนับสนุนการขายของร้านค้าให้มากขึ้น ปัจจุบันมีการ จำหน่ า ยผ่ า นตั ว แทนจำหน่ า ยอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ทั่ ว ประเทศ ช่องทางโมเดิร์นเทรด ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจนการรุกขยายตลาดงานโครงการ อาทิ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ และด้านการพัฒนาสินค้าใหม่ปี นี้ บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์การต่อยอด โดยพัฒนาจากสินค้า เดิมสู่สินค้าใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าเก่าและ ใหม่ โดยสินค้าใหม่ที่เปิดตัวในปีนี้ประกอบด้วย หลอดประหยัดไฟเรเซอร์ รุ่นธรรมดา รูปทรง 2U, 3U และทรง เกลียว ช่วยให้ประหยัดไฟได้ถึง 80% เมื่อเทียบกับหลอดไส้

เจาะตลาดคนรุ่นใหม่สร้างยอด

I n s i d eMarket

เติบโตประมาณ 50 ล้านบาท และเชื่อว่าสินค้าดังกล่าวจะ เป็นที่รับรู้ ในตลาดภายใน 2 ปีอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็น สินค้าทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ทดแทนลูกปิดประตูรูป แบบเดิมๆ ได้เป็นอย่างดี

หลอดประหยัดไฟรุ่นหรี่ ไฟได้ (Dimmable) นางสาวนภาวิไล กล่าวอีกว่า ปัจจุบันบริษัทมีส่วน แบ่งการตลาดราว 20% จากตลาดอุปกรณ์ ไฟฟ้าแสง สว่างปัจจุบันมีมูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี โดยในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณปี ละ 10% อันเป็นผลจากการนำเสนอ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ วงจร โดยในปี 2554 ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 30% จาก การปรับแผนและกลยุทธ์องค์กรในการรุกตลาดซึ่งคาดว่า จะมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น จากสภาวะการ เติบโตที่ชะลอตัวลงในอัตราประมาณ 4-6% ซึ่งเป็นผล จากการชะลอการลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์ และ ปัจจัยด้านราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

9


“ฮาโก้” ตั้งเป้าแชร์ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม 10% ส่ง ‘La moon’ เจาะกลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์ นายวรกิตติ์ วาณิชยรรยง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและ จำหน่ายสวิตซ์ ปลั๊กไฟ และอุ ป กรณ์ ไฟฟ้ า ครบ วงจร เปิดเผยว่า จาก ประสบการณ์ในการดำเนิน ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ไฟฟ้ามากว่า 30 ปี ทาง บริษัทมีการนำสวิตซ์ปลั๊ก ไฟที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน จากต่ า งประเทศมาขาย ในประเทศไทย ด้วยราคา ที่ ย่ อ มเยาและเหมาะสม โดยที่ผ่านมาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดของเรานอกจากการ เน้นสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลแล้วนั้น จุดเด่น ของฮาโก้ อี ก ข้ อ คื อ การนำเสนออุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ค วาม หลากหลาย ซึ่งเราพยายามตอบโจทย์ในเรื่องของความ ต้องการที่แตกต่างของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาด สี และ ลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ ไฟฟ้า เพือ่ ให้ลกู ค้าได้มีโอกาส เลือกสรรได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้นอกจากในเรื่องของความหลากหลายแล้ว ยังมี ในด้านของการนำความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ รวมทั้ง หลักการออกแบบ เข้ามาพัฒนาสินค้าในแบรนด์มากขึน้ และ สินค้าตัวแรกที่ฮาโก้ ได้แสดงออกมาให้ลูกค้าเชื่อมั่นถึงการ

ประสงค์นำเข้า tempered glass กรุ ณ าส่ ง รายละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละราคามาได้ ที่ Mr. Brian Han, Business Development Manager, Qingdao Xinkelai Special Glass CO., LTD., Taizigou, Qingdao, Shandong, China โทรศัพท์ 86-053286727188 มือถือ 86-15192571611

พัฒนาสินค้าของเรา คือ สวิตซ์ปลั๊กไฟ La moon “ลามูน” ซึ่งเป็นสวิตซ์ปลั๊กไฟที่มีจุดเด่นในด้านดีไซน์ ที่สามารถตอบโจทย์ในเรือ่ งของการทีส่ วิตซ์ปลัก๊ ไฟจะไม่ใช่อปุ กรณ์ธรรมดาๆ ในบ้านอีกต่อไป แต่ลามูนจะกลายเป็นของตกแต่งบนวอลเปเปอร์ หรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็กๆ ในบ้านของทุกคนได้ ซึ่ง ถือเป็นความตั้งใจของเราในการก้าวกระโดดครั้งสำคัญใน เรือ่ งของการสร้างสินค้าทีแ่ สดงตัวตนทางด้านการดีไซน์ของ ฮาโก้ออกมา และก้าวต่อไปทางทีมผู้บริหารและทีมงานจะ ยิง่ เพิม่ ความพยายามทีจ่ ะพัฒนาสินค้ามากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นายวรกิตติ์ กล่าวต่ออีกว่า Concept ในการบริหาร งานของฮาโก้ปีนี้ คือ HACO WE CARE (เราใส่ใจ) โดย เราจะใส่ในใจทุกรายละเอียดของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของลูกค้า, สินค้ารวมทั้งการบริการ ซึ่งการดีไซน์ สินค้ารูปแบบใหม่ๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราใส่ใจลูกค้า ของเรา เพื่อให้มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการเพิ่มมากขึ้น ซึง่ จุดเริม่ ต้นของความต้องการทีจ่ ะสร้างรูปแบบสวิตซ์ใหม่ๆ เกิดจากมุมมองและวิสยั ทัศน์ของเรา ซึง่ ต้องการสร้างความ แตกต่างให้เกิดขึ้นในสินค้าประเภทสวิตซ์ ไฟ โดยจะเน้นใน ด้านของการออกแบบ ดีไซน์และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งแต่เดิมการนำเสนอสวิตซ์ปลั๊กไฟนั้น เราจะคำนึงถึงใน เรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานของสินค้าเป็นหลัก แต่สงิ่ ทีเ่ ราต้องการนำเสนอคือ การดีไซน์สวิตซ์ปลัก๊ ไฟ ทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ ในรูปแบบใหม่ๆ ทีด่ กู ลมกลืนกับการ Design Interior ในสมัยปัจจุบนั และสามารถตอบโจทย์ความต้องการ

TOA ล้อนซ์ซุปเปอร์ชิลด์ไททาเนียม สีทาอาคารสะท้อนความร้อน 90%

ได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน โดยมีสีซุปเปอร์ชิลด์เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบความ สำเร็จสูงสุด พิสจู น์ ได้จากการตอบรับทีด่ ขี องลูกค้าด้วยยอดขายอันดับหนึง่ และคุณภาพในการใช้งานที่คงทนร่วม 30 ปี เพือ่ ต่อยอดความสำเร็จและตอกย้ำตำแหน่งผูน้ ำตลาดสี ตัวจริง ซึง่ ปัจจุบนั ทีโอเอเป็นผูน้ ำตลาดในกลุม่ สีทาอาคาร ลตราพรีเมียม และพรีเมียมหรือเกรดบน กว่า 60% ทีโอเอ ตอกย้ำตำแหน่งผูน้ ำตลาดสีเมืองไทย เกรดอั หรือคิดเป็น 3,500 ล้านบาท จากตลาดทัง้ หมดทีม่ ถี งึ 5,800 แนะนำสีทาอาคาร “ซุปเปอร์ชลิ ด์ ไททาเนียม” ล้านบาท ในขณะทีต่ ลาดสีทาอาคารปัจจุบนั มีมลู ค่า 12,300 สีทาภายนอกเกรดอัลตร้าพรีเมี่ยม นวัตกรรม ล้านบาท ปีนี้ทีโอเอยังคงมั่นใจในคุณภาพสีซุปเปอร์ชิลด์ รักษ์โลกแห่งอนาคต คุณสมบัติเหมือนฟิล์ม ไททาเนียม พร้อมชูจุดขายใหม่ สีทน สะท้อนความร้อน ด้วยส่วนผสมจากไททาเนียมระดับนาโน ชนิดคุณภาพสูงสุด กรองแสง สะท้อนความร้อนได้มากกว่า 90% ซึง่ พิสจู น์และรับรองคุณภาพแล้วจากคณะพลังงานสิง่ แวดล้อม รับประกันการใช้งานนานสูงสุดในตลาด 15 และวัสดุ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าเป็นเทคโนโลยีสะท้อนความร้อนที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถสะท้อนความร้อน ปีเต็ม นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มากกว่า 90% และปกป้องบ้านได้ยาวนานถึง 15 ปี บริษัท ที โอเอ เพ้นท์ นายจตุภัทร์ กล่าวอีกว่า สำหรับสีทาภายนอกใหม่ (ประเทศไทย) จำกัด “ซุปเปอร์ชิลด์ ไททาเนียม” ถือเป็นสีเกรดสูงสุดของตลาด เปิดเผยว่า จากนโยบาย สีกลุม่ อัลตราพรีเมียมในประเทศไทยทีท่ นต่อทุกสภาพอากาศ ของที โอเอที่ ไม่เคยหยุด แปรปรวน ด้วยเทคโนโลยี Titanium Triple Protection นิ่ ง ในการวิ จั ย พั ฒ นา หรือ ไททาเนียมนวัตกรรมแห่งทศวรรษหน้า ซึ่งเป็นเทคโนและควบคุ ม กระบวนโลยีระดับนาโนที่ช่วยปกป้องสีบ้านได้ทุกอณู ตั้งแต่ผิวนอก ก า ร ผ ลิ ต เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ จนถึงโครงสร้างด้านในยาวนานถึง 15 ปี และยังทำหน้าที่ นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ สะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ออกไปจากผนังบ้าน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (UV, IR และ Visibile Light) ทั้งยังมี โครงสร้างพอลิเมอร์ สามารถตอบสนองต่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพความทนทานของฟิ ล์ ม สี ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด การ ความต้องการของลูกค้า เสื่อมสภาพ เช่น การลอกร่อนเป็นฝุ่นผง

10

ของ Interior ที่ต้องการความ Simple but functional ได้ ซึง่ ทำให้เกิดจุดเริม่ ต้นทีท่ างเราได้เริม่ มองหาบริษทั รับออกแบบ Product และเราก็ ได้เจอ Propaganda ซึ่งเป็นบริษัทที่ สามารถตอบโจทย์เราได้ทกุ ความต้องการ ซึง่ ก็ถอื ว่าเป็นจุด เริ่มต้นของสวิตซ์ ไฟ LA MOON ที่รู้สึกนุ่มนวล แต่เรา ต้องการชือ่ ทีย่ งั คงความเป็นไทย เราจึงนึกถึงอุปกรณ์อเิ ลคทรอนิคอย่าง กระด้างพันธ์ หรือละมูนพันธ์ ก็คืออุปกรณ์ที่ มีความแข็ง หรือนุ่ม ซึ่งเราเลือกคำว่า ละมุนมาใช้ แต่ สินค้าชิ้นนี้เราต้องการให้เป็นที่ยอมรับของต่างชาติและ สามารถเรียกชื่อได้ง่ายเช่นเดียวกัน “จึงใช้ชื่อว่ารุ่น “ลา-มูน” ที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของ ความรู้สึกที่นุ่มนวลแต่มีความแข็งแรงในการใช้งาน ในครั้ง นี้เราเชื่อมั่นว่าหลังจากทำการเปิดตัวสวิตซ์ ไฟรุ่นใหม่ เรา จะสามารถดึงส่วนแบ่งตลาดได้ถึง 10% ภายใน 2 ปี โดย ในปีนี้เราได้จับมือกับ บริษัท พร็อพพาแกนดา จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายสินค้าตกแต่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศเป็นผู้ออกแบบให้ โดยความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากมุมมองและวิสัยทัศน์เกี่ยว กับสินค้าประเภทสวิตซ์ ไฟของทางฮาโก้ ที่พยายามจะผลิต และออกแบบสินค้าประเภทนี้ ให้มีความแตกต่าง ที่เน้นใน ด้านการออกแบบ ดีไซน์และรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดย เน้นรุกกลยุทธ์เจาะไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ กลุ่มลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้อย่างทั่วถึง” กรรมการ ผู้จัดการ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ยังผสาน Advance Self Cleaning Technology หรือที่สุดแห่งเทคโนโลยีสีทำความสะอาด ตัวเองอัตโนมัตติ ลอด 15 ปี ฟิลม์ สีเรียบแน่นพิเศษ สามารถ สลายฝุ่นและคราบที่เกาะบนฟิล์มสีได้ด้วยฝนธรรมชาติ สะอาดโดยไม่ต้องเช็ดล้าง ทั้งยังปราศจากปรอท ตะกั่ว ไอระเหยที่เป็นพิษ (LOW V.O.C) ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังได้มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Desig) พัฒนาขึ้นมา โดยองค์กรชื่อ USGBC (US Green Building Council) ซึ่งเป็นระบบการออกแบบที่คำนึงถึงเรื่องพลังงานและสิ่ง แวดล้อมเป็นหลัก นายจตุภัทร์ กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับสถานการณ์ ตลาดสีมองว่า ในช่วงไตรมาส 2-3 นั้น ราคาสีจะมีการ ปรับราคา 35% ของมูลค่าตลาดรวม และปลายปีนอี้ าจจะ มีการปรับเพิ่มอีก 5% และในช่วง 2 เดือนจากนี้ราคาสี จะแพงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กจะอยู่ลำบาก และ ขณะนีก้ ม็ รี ายเล็กมีการปิดตัวลงไปแล้ว 1 ราย และยังมีแนวโน้ม ว่า อาจจะมีการปิดตัวลงอีก 2 แบรนด์ต่อจากนี้ ไป


เอส.ดี.ฯ เปิดตัวประตู-หน้าต่างนิรภัย บุกตลาดชูจุดเด่นเปิดพับเก็บได้ไม่เกะกะ

นายนฤพนธ์ กองจินดา ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บริษทั เอส.ดี.บริลเลีย่ น (2002) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ประตู หน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม มุ้งลวดไฟเบอร์บานเลื่อน มุ้ง ม้วน มุ้งจีบ หลังคาโพลีคาร์บอเนต โทรเลย์ เหล็กฟิก ภายใต้แบรนด์ SD โดยสินค้าที่บริษัทฯ เน้นทำตลาดอยู่ขณะนี้คือ ประตู หน้าต่าง SD ซึ่งบริษัทได้มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้ว จุดเด่นของสินค้าคือ ประตูหน้าต่างนิรภัย SD ซึ่งเป็น เหล็กดัดกันขโมยและสามารถเปิดพับเก็บเข้าข้างได้ ทำให้ ไม่บดบังทัศนียภาพ รู้สึกโปร่งโล่งสบาย สามารถติดได้กับ โครงยูพวี ซี ี และอลูมเิ นียม ใช้ ได้กบั ประตู หรือหน้าต่างทุกแบบ เป็นการผสมผสานของขนาดที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน โดยใช้วิธียึดกำแพงของวงกบ และใช้วิธีแขวงจากราง ซึ่ง ไม่จำเป็นต้องใช้รางพื้นล่าง แต่มีแกนใหญ่ของตัวมันเอง เป็นแกนยึด มีรางบนพร้อมแกนล้อนำร่องเพื่อความสะดวก ในการเปิดปิด มีเหล็กปิดด้านบนเพื่อไม่ให้เห็นราง ในส่วน ของประตูจะมีรางล่าง หน้าต่างจะมีเหล็กปิดด้านล่าง อีก ทั้งประตูและหน้าต่าง สามารถพับเก็บพื้นที่ลดลงมาเหลือ เพียง 15% และมีทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้า เหล็กที่ใช้ทำเป็นเหล็กเกรดเอ โดยนำเหล็กแผ่นมาทำ ขึ้นรูปสี่หุนแล้ว ล้างกรด ล้างด่าง จากนั้นนำมาชุบน้ำยา ชุบซิ้ง และพ่นสีฝุ่นหน้า 8 ไมคอน แล้วนำกลับไปอบความ ร้อน 200 องศา เพื่อให้สีติดแน่น สำหรับกลุม่ ลูกค้าจะเป็นบ้านเดีย่ ว หรือบ้านในโครงการ ที่มีราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เนื่องจากบ้านสมัยใหม่ ส่วนใหญ่ประตูหน้าต่างเป็นกระจก ซึ่งมักจะติดเหล็กดัด ซึ่ง

ไม่สามารถพับได้ทำให้เกิดการเกะกะ ในขณะที่ของ SD นั้น สามารถพับเก็บหลังผ้าม่านได้ อีกทั้งยังให้ความปลอดภัยใน กรณีทมี่ แี ต่เด็กและคนแก่อยูบ่ า้ น ซึง่ ถ้าจะติดสัญญาณกันขโมย เมื่อขโมยจู่ โจมเข้ามาก็ ไม่มีอะไรป้องกันได้เลย ส่วนช่องทางการจำหน่าย ส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ บริษทั ออกไปร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ ปี รวมถึงการลงสือ่ โฆษณา และเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่หาดใหญ่ เชียงใหม่ และขอนแก่น ในขณะที่ โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัด นนทบุรี โดยการรับติดตั้งนั้นจะคิดค่าติดตั้งตามระยะทาง เช่น ที่ชลบุรีระยะทาง 100 ก.ม. ค่าติดตั้ง 3 พันบาท พัทยา 4 พันบาท หาดใหญ่ 800 บาท ในกทม. ระยะทางไม่ เกิน 10 ตารางเมตร ถ้าติดตั้งเกิน 10 ตารางเมตร ติดตั้ง ให้ฟรี และได้ส่วนลดอีก 10% แต่ถ้าติดตั้งเพียงบานเดียว ต้องเสียค่าติดตั้ง 2 พันบาท ด้านราคาจำหน่ายของสินค้า ราคาเริม่ ต้นที่ 3 พันบาท ต่อตารางเมตร แต่จะได้ลดส่วน 10-25% ตามปริมาณที่สั่ง ซื้อ เช่น สั่งติดตั้ง 30 ตารางเมตรขึ้นไปได้ส่วนลดอีก 20% เป็นต้น นายนฤพนธ์ กล่าวว่า บางคนอาจมองว่าสินค้าของ

บริษัทแพง ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว เราต้องใช้เหล็กดัดมาก กว่า การติดตัง้ เหล็กดัดโดยทัว่ ไป เช่น เหล็กทีต่ ดิ ตัง้ หน้าต่าง ของ SD 1 ชุด สามารถนำไปทำเหล็กดัดแบบทั่วไปได้ถึง 2 ชุดครึง่ อีกทัง้ เรายังใช้เหล็กเส้นยาวตลอดโดยไม่มกี ารอ๊อกเชือ่ ม อย่างไรก็ตามลูกค้ากลุ่มใหญ่ในขณะนี้ของเราก็ยังเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ ยังไม่สามารถที่จะเข้าหาโครงการบ้านจัดสรรได้ เนื่องจากเงื่อนไขเยอะ และมีขั้นตอนมาก แต่เราก็กำลัง พยายามยาม โดยคาดว่ายอดขายในปีนี้ ไม่นา่ จะโตมาก โดย ดูจากการใช้จา่ ยของประชาชน แต่กย็ งั สามารถอยู่ ได้ เนือ่ งจากเหล็กดัดแบบพับเก็บได้มีของบริษัทเพียงรายเดียว จะมี พบลอกเลียนแบบก็เพียงเล็กน้อย อีกทั้งงานที่ ได้ถ้าเป็น บ้านหลังใหญ่ มูลค่าของสินค้าก็เป็นแสนบาท

11


“วู้ด เวิร์ธ” อาณาจักรไม้

การันตีด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

ครั้งลูกค้าต้องการความยาว 3 เมตร ทางบริษัทก็สามารถ ทีจ่ ะผลิตให้กบั ลูกค้าได้ ตรงนีถ้ อื เป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบ ของเราในการผลิตสินค้าเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ กลุ่มลูกค้าได้มากที่สุด ด้านภาพรวมและทิศทางตลาดไม้พื้น ไม้วีเนียร์ ไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ ไม้ ในมุมมองของ บริษัทจะมองไปในตลาดโลกก่อนเป็นอันดับแรก อย่างใน

แวะเวียน...เยี่ยมชม ในฉบับนี้ ขอนำพาไปรู้จักกับบริษัทที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการไม้มาเป็น เวลายาวนาน อย่างบริษัท วู้ด เวิร์ธ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่การันตีคุณภาพของสินค้าด้วย ประสบการณ์ด้านงานไม้ของผู้บริหารใจดี “สิทธิโชค รมณีย์กชกร” ด้วยประสบการณ์งานไม้ กว่า 30 ปี ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้าและเวลานัดหมายในการส่งสินค้าเป็น หัวใจสำคัญ นายสิทธิโชค รมณียก์ ชกร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั วู้ด เวิร์ธ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เล่าถึงความเป็นมาของ การก่อตั้งบริษัทให้ฟังว่า ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวง ของเรื่องงานไม้มานานกว่า 30 ปี ทำให้เราเกิดความคิดว่า น่ า จะนำประสบการณ์ ที่ มี ใ นส่ ว นนี้ น ำมาพั ฒ นาธุ ร กิ จ ที่ เกี่ยวข้องกับงานไม้ ดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะทำโรงงานขึ้นมา ซึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้เราเปิดดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าอย่างแพร่หลาย ในด้านของตัว โรงงาน ณ ปัจจุบนั เรามีพนื้ ทีด่ ว้ ยกันทัง้ หมดประมาณ 11 ไร่ ซึ่งแบ่งเป็นในส่วนของออฟฟิศและในส่วนของตัวโรงงาน ที่ สำคัญในปีหน้าทางบริษัทมี โครงการที่จะทำการก่อสร้าง แวร์เฮ้าส์ใหม่เพิ่มเติม เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่ของทาง โรงงานเริ่มไม่เพียงพอต่อการผลิตสินค้า ซึ่งในระยะแรกๆ ทางเรามีโครงการทีจ่ ะก่อสร้างในปีนี้ แต่ดสู ถานการณ์ทางการเมืองทีย่ งั ไม่นงิ่ จึงทำให้เราหยุดโครงการนี้ ไว้กอ่ นชัว่ คราว นอกจากนั้นทางบริษัทยังมี โครงการที่จะสั่งเครื่องจักร ใหม่ๆ เข้ามาเพิม่ เติม เพือ่ เปลีย่ นแปลงทัง้ ในเรือ่ งของรูปแบบ ใหม่ๆ ให้มคี วามแตกต่างในเนือ้ งานเพิม่ มากขึน้ นัน้ เอง สำหรับ

12

ตัวโรงงานในตอนนี้ทางเราพยายามที่จะเน้นไปในเรื่องที่ เกีย่ วกับสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ ซึง่ จากการทีเ่ ราได้มีโอกาส ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ก็จะได้สัมผัสและได้เห็นว่า โรงงานของเขามีการปลูกต้นไม้ภายในโรงงานเพิ่มมากขึ้น ตรงนี้จะช่วยส่งผลให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งผลให้งานที่ทำออกมานั้นมีคุณภาพ ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เราเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่าง มากสำหรับโรงงาน เราจึงพยายามนำสิ่งที่ดีๆ มาปรับใช้กับ โรงงานของเราเพิ่มมากขึ้น ทางด้านของกำลังการผลิตโดย ส่วนใหญ่เราจะเน้นทำงานในรูปแบบ Made to order เป็น หลัก ซึง่ เราจะเก็บสต๊อกของงานออกมาในรูปแบบของแผ่น วีเนียร์ เมื่อลูกค้ามีความต้องการใช้งานในรูปแบบไหนเราก็ สามารถทำให้กับทางลูกค้าได้ทันที อย่างในผู้ค้ารายอื่นๆ อาจจะอัดบนไม้ขนาด 4x8 เมตร ซึ่งเป็นไซต์มาตรฐาน แต่ ลูกค้าของเราอาจมีความต้องการใช้งานที่ความยาว 2x1 เมตร เราก็สามารถที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที หรือบาง

ตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาเรื่องแผ่นดินไหวที่ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน สินค้าที่ทำการส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นมีการ ปรับลดปริมาณลง เนื่องจากถูกระงับการทำเข้าเกือบทั้งหมด แต่หลังจาก ที่เหตุการณ์เหล่านี้ผ่านพ้นไป ทางเราคาดว่าจะต้องมีการ จั ด การพื้ น ที่ เ สี ย หายรวมไปถึ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม อาคารและสถานที่ต่างๆ เกือบทั้งหมด ตรงนี้ก็จะทำให้ สินค้าของบ้านเราที่ส่งออกกลับมาบูมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็ คิดว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอน ด้วยการที่สินค้า ของเราเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับไฮเอนด์ จึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบในเรื่องปัญหาทางการเมืองมาก นัก เพราะในตลาดกลุม่ นีย้ งั คงมีเม็ดเงินทีส่ ามารถสัง่ ซือ้ สินค้า ได้อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นเราก็ยังมีการนำ know how จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อพัฒนาสินค้าของเรา และ นำมาตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าอยู่เสมอ ซึ่ง ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญอีกจุดของเราที่ทำให้เรามีความได้ เปรียบจากคู่แข่ง


สร้ า งจุ ด แข็ ง ด้ ว ยการเพิ่ ม ไม้ ล วดลายใหม่ พร้อม know how สนองตอบลูกค้า สำหรับการแข่งขันสำหรับปีนี้ต้องยอมรับว่าในตลาดมี การแข่งขันที่สูงมาก เพราะมีทั้งคู่แข่งที่เกิดใหม่และคู่แข่ง รายเดิม เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาดเป็นจำนวนมาก ด้วย เหตุนี้ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพและ เวลานัดหมายกับทางลูกค้าเป็นประเด็นหลัก ส่วนเรื่องของ ราคาเราให้ความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งจะช่วยการันตี ให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ ออกแบบหรือดีไซน์เนอร์หากได้เห็นหรือได้รู้ว่ามีสินค้ารวม ไปถึงลวดลายใหม่ๆ มีเพิ่มเข้ามา ส่วนใหญ่มักจะให้ความ สนใจ ซึ่งตรงนี้เราพยายามหาไม้สายพันธุ์ใหม่ที่มีรูปแบบ

แปลกใหม่ รวมไปถึงในเรื่องของ know how และเทคนิค ต่างๆ ซึ่งเราพยายามที่จะเสนอให้กลุ่มคนเหล่านี้ ได้รับรู้ว่า โลกมีเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้ว อย่างเช่นในส่วนของทาง บริษัทที่จะมีชื่อเสียงมากในเรื่องของผนังที่มีลวดลายที่มี ความต่อเนื่องดูกลมกลืนกันไป แต่ก็ ไม่ถึงกับต้องเหมือนกัน ไปทั้งหมด เพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นในลักษณะของเมลามีน แต่สำหรับบริษัทจะเน้นไปที่เรื่องไม้วีเนียร์ธรรมชาติ อีก ประการที่เราให้ความสำคัญก็จะเป็นในเรื่องของไม้ที่มีความ พิเศษกว่าไม้ทั่วไป เช่น ไม้ที่นำมาทำหน้าโต๊ะขนาด 3 เมตร หรือไม้ที่นำมาใช้สำหรับทำประตูโรงแรมหรือคอนโดฯ ด้าน การตลาดโดยเฉพาะตลาดในประเทศ ทางบริษัทให้ความ

สำคัญไปในสัดส่วนลูกค้าระดับกลางจนถึงระดับบน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ดแู ล้วเราสามารถเข้าไปแชร์สว่ นแบ่งตลาด ในส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ 30% ในด้านของตลาดส่งออกหากดู ภาพรวมยังไม่เยอะมากนัก เนื่องจากเรื่องของราคาเพราะ หากทำราคาไม่ ได้ทางบริษัทก็คงไม่เสี่ยงที่จะลงทุนเพราะ บริ ษั ท เน้ น ให้ ค วามสำคั ญ ในเรื่ อ งของคุ ณ ภาพเป็ น หลั ก เพราะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันลูกค้าบางรายต้องการของถูก แต่เราจะไม่เน้นทำของถูกเน้นทำเฉพาะสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้หากมองในเรื่องของสัดส่วนในของการส่งออก รวมไปถึงส่วนแบ่งตลาดต่างประเทศ ต้องยอมรับว่าในตอน นีเ้ รายังมีไม่สงู มากพอ แต่ในอนาคตคาดว่าจะต้องมีการเพิม่ ปริมาณในการส่งออกมาอย่างแน่นอน ซึ่งในปัจจุบันทาง บริษัทได้ทำการส่งออกสินค้าไปในหลายๆ ประเทศ ไม่ว่าจะ เป็นประเทศญี่ปุ่น อเมริกาและประเทศในแถบยุโรป ทั้งนี้ อนาคตเราจะต้องมีการขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศ อื่นๆ เพิ่มเติมอย่างแน่นอน ซึ่งจากสถานการณ์ของตลาด ส่งออกทำให้ทางบริษัทตัดสินใจที่จะไปร่วมออกงานแสดง สินค้าที่ประเทศอินเดีย เนื่องจากปริมาณในการใช้สินค้า ประเภทนี้ของประเทศอินเดียมีปริมาณที่สูงเพิ่มมากขึ้น จึง

เน้นให้ความรูค้ วามเข้าใจ และลักษณะในการ ใช้งานไม้วีเนียร์ ในด้านการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภค อันดับแรกก่อนที่ ลูกค้าจะให้การยอมรับในตัวสินค้า มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ ให้ ความรู้กับลูกค้ามากน้อยแค่ ไหน ซึ่งสินค้าบางอย่างคนอาจ จะมองไม่ออกว่ามันคืออะไร ซึ่งในปีนี้เราจะเน้นการเข้าไป ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมไปถึงจัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน นอกจากนั้นก็ยังมีนำตัวอย่างของไม้ ไปให้ดูและให้สัมผัสกัน เพื่อทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้เข้าใจในตัวของสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ของทางบริษัทจะเห็นได้ว่าลูกค้าโดย ส่วนใหญ่จะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าประเภทนี้ มากนัก ตรงนี้จึงทำให้เราอยากจะให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับ ไม้ ให้แก่ลกู ค้าเพิม่ มากขึน้ ซึง่ เรามองว่าตลาดในส่วนของไม้ วีเนียร์ เริ่มมีลามิเนตบางส่วนเข้ามาทำตลาดในส่วนนี้เพิ่ม มากขึ้น ซึ่งตัวของลามิเนตเองก็มีข้อดีอยู่เช่นกัน เพียงแต่ ว่ามันมีความเหมาะสมทีจ่ ะนำไปใช้ ในส่วนใดของบ้านบ้าง ไม่ว่าจะเป็นห้องครัวหรือในส่วนของห้องน้ำซึ่งลามิเนต สามารถช่วยตอบโจทย์ในส่วนนี้ ได้ สำหรับในส่วนของไม้

ก่อนที่ลูกค้าจะให้การยอมรับใน ตัวสินค้า มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้ให้ ความรู้กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหน ซึ่ง สิ น ค้ า บางอย่ า งคนอาจจะมองไม่ ออกว่ามันคืออะไร ซึ่งในปีนี้เราจะ เน้นการเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจ แก่นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมไปถึ ง จั ด การสั ม มนาเพื่ อ แลก เปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ทำให้เราคิดว่าน่าจะสามารถเข้าไปทำตลาดในส่วนนี้ ได้เพิ่ม มากขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับสินค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นไม้นำเข้าเป็นหลัก ซึง่ มีทงั้ ทีน่ ำเข้ามาจากประเทศเพือ่ นบ้าน ยุโรป อเมริกาและ แอฟริกา เรียกได้วา่ ทางบริษทั มีไม้ทนี่ ำเข้ามาจำหน่ายรวมๆ แล้วประมาณ 60 สายพันธุ์ โดยในตอนนี้เราพยายามที่จะ หาไม้สายพันธุ์ใหม่ๆ เข้ามาจำหน่าย รวมไปถึงพยายามที่ จะอัพเดทสายพันธุ์ ไม้ชนิดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะเรา ต้องพยายามหนีคู่แข่งและทำในสิ่งที่คู่แข่งรายอื่นๆ ไม่มี ใน ส่วนของลวดลายใหม่ๆ สำหรับปีนี้ ทางบริษัทได้มีการนำ เข้ามาจากทางแอฟริกาอีกหลายสายพันธุ์ ซึ่งสีสันจะออก มาในลักษณะฉูดฉาดซึ่งในบ้านเรายังไม่มีไม้ ในลักษณะนี้มา ก่อน ที่สำคัญในปีนี้ ไม้ ในสายพันธุ์ Black Limba จะได้รับ ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคงต้องเริ่มนำเข้ามาจำหน่ายใน ประเทศก่อนเป็นอันดับแรก เพราะไม้สายพันธุ์นี้มีลวดลาย ที่แปลกและแตกต่างไปจากไม้ลายอื่นๆ ตรงนี้เราคิดว่าน่า จะได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคอย่างแน่นอน

จริงและไม้ท่อนจะ เห็นได้ว่าในปัจจุบัน เริ่มหายากมากขึ้น และยังมีราคาที่สูง อีกด้วย ดังนั้นจึง ทำให้ลูกค้าต่างหัน มาหาวัสดุประเภท วีเนียร์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราก็คิดว่าไม้วีเนียร์ยังสามารถทำ ตลาดได้อีกหลายปี สำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายของ เรา ในปีนที้ างบริษทั มีแนวคิดทีจ่ ะเปิดโชว์รมู แห่งใหม่บริเวณ หลักสี่ ทัง้ นีเ้ พราะว่าในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างทีจ่ ะมีหมูบ่ า้ น จัดสรรและที่พักอาศัยตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ลูกค้า ในบริเวณนั้นสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าหรือตัวอย่างของ เราได้ที่ โชว์รูมแห่งนี้ นอกจากนั้นอีกประเด็นที่สำคัญปีนี้เรา จะทำการเพิ่ ม ที ม ขายให้ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม เพื่ อ รองรั บ การ ขยายตลาดและการกระจายสิ น ค้ า ไปสู่ ก ลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคใน ภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต

13


เทคนิคการเพิ่มความเงางามพื้นหิน ด้วยเครื่องปัดเงาอย่างมีประสิทธิภาพ

ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการประดิษฐ์พื้นหิน จากหินอ่อน หินแกรนิต มีจำนวนมากขึ้น ส่งผลต่อเนื่องถึง ความนิยมในการใช้หินเป็นส่วนประกอบมากขึ้นในงานก่อ สร้างใหม่ๆ และการปรับโฉมตึกเก่าๆ ห้องโถง ห้องน้ำ และ สถานที่สาธารณะต่างๆ ถึงแม้ว่าหินธรรมชาติจะมีความเงา งามและความคงทนเป็นพิเศษแล้วก็ตาม แต่ก็ยังต้องการ การบำรุงรักษาที่ถูกวิธีและอย่างสม่ำเสมอ หากพื้นหินได้รับ

การบำรุงรักษาไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม จะส่งผลถึงคุณภาพ ด้านความเงางามของพื้นหินลดน้อยลง และเกิดความเสีย หายอย่างมากต่อพื้นหิน ดังนั้นการบำรุงรักษาที่เหมาะสม สำหรับพื้นผิวหินจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการ ก่อสร้างอาคารใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ พื้นของอาคารที่ สะอาดและเงางามนั้นเป็นปัจจัยที่ได้รับการคำนึงถึง เพื่อ แสดงถึงความสมบูรณ์และความคงทนของพืน้ อย่างไรก็ตาม

การรักษาพื้นให้ดูใหม่และเงางามเป็นประกาย จำเป็นต้องมี การบำรุงรักษาที่เหมาะสมและการทำความสะอาดเพื่อการ บำรุงรักษา คุณเกษม แซ่ตั้ง ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท เครื่องขัดไทย จำกัด ผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์ทำความสะอาด สำหรับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมของประเทศไทย ได้ให้ความเข้ารู้เกี่ยวกับ เทคนิคการเพิ่มความเงางามพื้น หินด้วยเครื่องปัดเงาพื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ว่าในความ เป็นจริงทุกคนอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ว่าเราสามารถทำให้ พื้นมันเงาได้อย่างไร การปัดเงาหรือการทำให้พื้นเงาอย่าง มีประสิทธิภาพ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง อันดับแรก พื้นผิว ซึ่งมีความสำคัญถ้าใครไม่รู้จักพื้นผิว ก็ไม่สามารถจะปัดให้ เงาได้ และเทคนิคที่จะให้พื้นผิวเงานั้นทำอย่างไร เรา สามารถใช้ระบบอะไรทีจ่ ะมาซัพพอร์ทอันดับทีส่ อง ต้องรูจ้ กั ชนิดของโพลีเมอร์ และที่สำคัญต้องทราบว่าเครื่องที่เราจะ ให้ในการปัดพื้นในแต่ละชนิดเป็นเครื่องอะไร เครื่องปัดเงา มีหลายระดับ ดังนั้นเราต้องรู้ว่าเครื่องชนิดไหนเหมาะกับ พืน้ ทีเ่ ราจะทำการขัด สิง่ สุดท้ายทีเ่ ราจะต้องรู้ คือ เรือ่ งของ ระบบทีเ่ ราจะนำมาใช้ในงาน ในแต่ละสถานที่ ในแต่ละพืน้ ผิว ในแต่ละชนิดของเครื่องปัดเงาถูกต้องหรือไม่

เหตุการณ์แผ่นดินไหวน่ากลัว ฉบับนี้ไม่ตอบคำถามทางกฎหมายก่อสร้าง แต่มี คำถามเรื่องความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่ใน กรุงเทพมหานครที่จะมีผลกระทบจากแผ่นดินไหว ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2554 จนถึงต้นเดือนเมษายน เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 8.6 ริกเตอร์ คลื่นสึนามิเข้าถล่ม ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นจนเสียหายนับ ล้านๆ บาท มีผู้คนเสียชีวิตและสูญหายเกือบ 30,000 คน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 แผ่นดินไหวขนาด 7.2 ริกเตอร์ ที่พม่า มีคนตายไปเป็นจำนวนเกือบร้อย บ้าน เรือนเสียหายยับเยินในประเทศพม่า และในจังหวัดเชียงรายของประเทศไทย ขนาด 3.0 - 4.0 ริกเตอร์ มีคนตาย 1 คน และเสียหายบ้างเล็กน้อย วันที่ 31 มีนาคม 2554 แผ่นดินไหวในประเทศฟิจิ ขนาด 5.9 ริกเตอร์ และประเทศญีป่ นุ่ ขนาด 5.0 ริกเตอร์ ไม่มีรายงานความเสียหาย วันที่ 4 เมษายน 2554 แผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ ในประเทศอินโดนิเซีย ขนาด 3.5 ริกเตอร์ ในลาว และ ในฟิจิ ขนาด 6.4 ริกเตอร์ ไม่มีรายงานความเสียหาย จึงเกิดคำถามว่า ถ้าแผ่นดินไหวขนาดนั้นเกิดขึ้นใน เขตกรุงเทพมหานคร ความมั่นคงปลอดภัยในอาคารของ เราจะรับมือกับแผ่นดินไหวได้หรือไม่ (ก็เขียนบอกเล่ากัน เพื่อปลอบอกปลอบใจว่าไม่ควรตระหนกตกใจกันเกินไป แต่ก็ควรจะเตรียมตัวฝึกซ้อมป้องกันกันไว้บ้าง) เรื่องนี้คงไม่มีคำตอบแน่นอนว่าจะเป็นอย่างไร ก็คง เป็นเรื่องคาดคะเนว่า อาคารใดมีความปลอดภัยเพียงพอ จะรับมือกับแผ่นดินไหวได้ การที่ประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวในระดับไม่เกิน 6 ริกเตอร์ ที่เพียงทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหายบ้างเล็ก น้อยทางภาคเหนือและภาคตะวันตกบางส่วน แต่แรงสั่น สะเทือนที่มาถึงกรุงเทพฯ จะลดลงอย่างมาก คงพอทำให้

14

อุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่า ระดับของแผ่นดินไหว ในกรุงเทพฯ ก็คงอยู่ในระดับที่ไม่น่ากลัวมากนัก นั่นอาจจะบอกเราได้ว่า ปัญหาความปลอดภัยของอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่คงมีอยู่พอป้องกันรับมือได้ คงไม่ เกิดความเสียหายในโครงสร้างมากนัก ปัญหาของความ ปลอดภัยคงอยู่ที่ผิวเปลือกของอาคารขนาดใหญ่ ได้แก่ ตึก กระจกทั้งหลาย ที่อาจจะเกิดความเสียหายแตกหัก ทำให้ เกิดอันตรายต่อผู้คนที่อยู่โดยรอบได้ อาคารที่ น่ า จะเป็ น ห่ ว งในเรื่ อ งความปลอดภั ย ก็ คื อ บรรดาอาคารตึกแถว อาคารพาณิชย์ ที่มีความสูงเฉลี่ย 34 ชั้น ที่มีอยู่เป็นจำนวนแสนห้องทั่วในเขตกรุงเทพมหานคร และข้างเคียง อัตราแผ่นดินไหวในระดับ 4 ริกเตอร์ ในกรุงเทพฯ อาจจะทำให้โครงสร้างของอาคารตึกแถว อาคารพาณิชย์ ได้รับอันตรายก็เนื่องจาก 1. ในการออกแบบโครงสร้างอาคารประเภทนี้ มักจะ ขออนุญาตเป็นอาคารพาณิชย์พักอาศัย เพราะฉะนั้นความ สามารถในการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคารประเภทนี้ จะอยู่ ใ นระดั บ ความปลอดภั ย ต่ ำ สุ ด เท่ า ที่ ก ำหนดไว้ ต าม กฎหมาย โดยเฉพาะอาคารทีข่ ออนุญาตเป็นอาคารพักอาศัย รับน้ำหนักบรรทุกตามข้อกำหนดในกฎหมายก็คือ 150 กิโลกรัม : ตารางเมตร 2. อาคารตึกแถว อาคารพาณิชย์เหล่านี้ มักจะมีการ ก่อสร้าง ดัดแปลง เพิ่มเติม อันเป็นการเพิ่มน้ำหนักบรรทุก ให้แก่อาคารมากขึน้ ซึง่ โดยปกติกล็ ดความปลอดภัยลงอยูแ่ ล้ว การได้รบั แรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว จะทำให้โครงสร้าง ของอาคารเหล่านี้วิบัติได้มากกว่า 3. อาคารตึกแถว อาคารพาณิชย์ ที่มีอายุการใช้งาน เกินกว่า 10 ปี ขึน้ ไป ความเสือ่ มของวัสดุกอ่ สร้าง คอนกรีต เสาคาน ผนัง กำแพง หลังคา จะลดประสิทธิภาพของ

ความปลอดภัยลงตามลำดับ ดังนัน้ ปัญหาความปลอดภัย ของกลุ่มอาคารประเภทนี้อยู่ในสภาวะที่น่ากลัวมากกว่า กลุ่มอาคารประเภทอื่นทั้งหมด ส่วนอาคารบ้านพักที่เป็นอาคารเดี่ยวเป็นโครงสร้าง คสล. หรือบ้านไม้กด็ ี หากอยูใ่ นสถานะปกติกน็ า่ จะปลอดภัย ได้พอสมควร สรุปในขัน้ นีก้ ค็ อื การเตรียมตัวฝึกซ้อมการป้องกันตัว การเอาตัวรอดทั้งในขณะเกิดและหลังเกิดความวิบัติของ อาคาร ซึง่ ก็มคี ำแนะนำให้ทราบโดยทัว่ กันแล้ว ก็ลองทดสอบ ฝึกซ้อมดูบา้ ง โดยเฉพาะผูอ้ ยูอ่ าศัยในอาคารประเภทตึกแถว อาคารพาณิชย์ ส่วนอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่นั้นก็เชื่อ กันในระดับปกติว่า อาจมีอันตรายทั้งจากของตกของหล่น กระจกแตก หรือถ้าอยูใ่ นอาคารก็อาจจะถูกทับถูกกระแทก ด้วยเครื่องเรือนภายในอาคาร หมั่นฝึกซ้อม หาทางหลบ เลี่ยงก็พอจะปลอดภัยได้ ส่วนอาคารบ้านเรือน ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านไม้ ระดับไม่เกิน 4 ริกเตอร์ ถ้าอาคารไม่อยู่ในสภาพ เก่าแก่ ไม่มกี ารบำรุงรักษา ก็เชือ่ ว่าคงปลอดภัยพอสมควร ที่เขียนมาก็เพื่อเตือนกัน อย่าตระหนกตกใจจนขวัญ หนีดฝี อ่ จนกลายเป็นโรคประสาท ยังไงก็เชือ่ ว่า กรุงเทพฯ คงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวพอสมควร แต่เพือ่ ไม่ประมาท ก็ฝึกซ้อมเอาไว้บ้างและตื่นตัวอยู่ตลอด หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้าง “เรา คือที่ปรึกษา” เพียงฝากคำถามเข้ามาที่เรา โทรศัพท์ 0-2717-2477 ต่อ 159 โทรสาร 0-2717-3843 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ จะเป็นผู้ ไขข้อข้องใจผ่านคอลัมน์ กฎหมาย กับการก่อสร้าง ให้ทุกท่านต่อไป


คุณเกษมอธิบายถึงเรื่องของพื้นผิวว่า พื้นผิวที่นิยมใน อุตสาหกรรมที่เราเห็นกันอยู่ ถ้าเราพูดถึงพื้นธรรมชาติ พื้นที่มาจากธรรมชาติเลยส่วนใหญ่มันจะเป็นหิน ฉะนั้นพื้น ที่มาจากธรรมชาติ ก็คือ หินอ่อน ซึ่งเกิดจากหินแกรนิต และหินทราย ส่วนใหญ่เราจะแนะนำหรือนำมาใช้ในการ สถาปัตยกรรมในเรื่องของการตกแต่งผนัง หรือรูปปั้นต่างๆ หากบริษัทใดนำหินทรายมาปูพื้น จะเป็นปัญหาของการทำความสะอาดเยอะมาก ปัจจุบันมีหลายแห่งเริ่มสร้างอาคาร ใหม่ เริ่มให้ผู้ที่รู้ในเรื่องของการคลีนนิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อ ต้องการให้บริษัทเหล่านี้วางระบบในการทำความสะอาดให้ ว่าบริเวณใดต้องทำความสะอาดโดยลักษณะใด ซึ่งก็จะถือ เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรื่องของระบบการคลีนนิ่งในอาคาร ต่อไป แต่ถา้ สมมติวา่ เริม่ ต้นมาแล้วโยนงานให้บริษทั แม่บา้ น จะมีแม่บ้านสักกี่คนที่จะรู้เรื่องระบบการคลีนนิ่ง แล้วถ้าเราพูดถึง PVC หรือพื้นกระเบื้องยาง เป็นโพลีเมอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีกระบวนการผลิต มาจากการกลั่น ปิโตรเคมี กระเบื้องยางมีวัตถุประสงค์ออกมาใช้ในการปูพื้น ซึ่งจะมีราคาขึ้นลงตามราคาน้ำมัน PVC หรือพื้นกระเบื้อง ยาง หรือกระเบือ้ งยางไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นแผ่นสีเ่ หลีย่ ม อย่างเดียว มีแบบเป็นชิ้น ปูทั้งห้อง เป็นพรม PVC แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และกลุ่มที่ ผสมแร่ใยหิน หากเคยเจอการเคลือบเท่าไรก็เคลือบไม่ติดมี การหลุดร่อน จะอยู่ในกลุ่มผสมแร่ใยหิน โดยแต่ละประเภท นี้จะทำงานไม่เหมือนกัน จุดประสงค์ไม่เหมือนกัน PVC กลุม่ แรกเคลือบแวกซ์ได้ กลุม่ ทีส่ องเคลือบแวกซ์ไม่ได้ เพราะ เคลือบแล้วจะร่อนออก การดูแลรักษาหินอ่อน-หินแกรนิต ก่อนการติดตั้งหินอ่อนหรือหินแกรนิต ควรจะมีการ ป้องกันการซึมของน้ำชั้นต้น ตั้งแต่พื้นปูนไปจนถึงเนื้อหิน เอง เพื่อช่วยลดการซึมของน้ำ โดยใช้ผลิตภัณฑ์กันซึมที่ใช้ กับหินอ่อนหรือแกรนิตโดยเฉพาะ ทั้งนี้ควรทาน้ำยากันซึม ทั้ง 6 ด้านของเนื้อหิน แล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วันเต็ม เพื่อ

ให้น้ำยากันซึมเข้าไปทำปฏิกิริยากับหิน จากนั้นนำหินที่ทา น้ำยาไว้ผึ่งลมปล่อยให้แห้งสนิท สำหรับการดูแลรักษาพื้น ผิวของหินอ่อนและหินแกรนิต คือ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดและขัดเงา ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ควรใช้อย่างมาก กับการทำความสะอาดหินอ่อนและหินแกรนิต คือ ผงซักฟอก หรือน้ำยาขัดห้องน้ำ ตลอดจนน้ำยาทำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิ์ เป็นกรด รวมทั้งน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันมะกอก เพราะจะทำ ให้ผวิ ของหินด้าน หมดสภาพความเงา ส่วนปัญหาของคราบ สกปรกที่เกิดจากสนิมเหล็ก, ยางไม้, น้ำปูน ฯลฯ ที่อาจเกิด จากการใช้งาน ก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะ เพื่อใช้ในการขจัดคราบสกปรกดังกล่าว ไม่ให้ทิ้งร่องรอยไว้ บนพื้นหิน สำหรับพื้นผิวหินแกรนิตที่หมดสภาพความเงาแล้ว มี อยู่วิธีเดียวที่ใช้ได้ คือ การขัดลอกหน้าหิน โดยกระบวนการปฏิบัติจะมีขั้นตอนคล้ายกับการขัดหินอ่อนแต่จะมีขั้น ตอนเพิ่มมากกว่า อีกทั้งน้ำหนักในการขัดต้องมากขึ้น เพื่อ เพิ่มแรงกดให้กับใบขัด จึงจะขัดหินแกรนิตได้ เนื่องจากหินแกรนิตมีความแข็งกว่าหินอ่อนมาก สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของการ ดูแลรักษาพืน้ หินอ่อนและหินแกรนิตก็คอื ผูใ้ ช้ควรหมัน่ ดูแล ทำความสะอาด โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค้นคว้ามาสำหรับ หินอ่อนและหินแกรนิตโดยเฉพาะ ไม่ควรเลือกผลิตภัณฑ์ สารพัดประโยชน์ตามคำโฆษณาชวนเชือ่ เพราะจะก่อให้เกิด ปัญหาต่อความสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นการบัน่ ทอนอายุ และความคงทนของพืน้ หินอีกด้วย อย่างไรก็ตาม หากพบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นกับพื้นหินอ่อนและหินแกรนิตของท่านควร ปรึ ก ษาช่ า งผู้ ช ำนาญงานโดยเลื อ กวิ ธี ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้างต้น การทำความสะอาดสำหรับสำนักงาน สถานประกอบการ ก า ร ดู แ ล แ ล ะ รั ก ษ า สภาพของผิ ว หิ น ให้ อ ยู่ ใ น สภาพดีเหมือนใหม่นั้นขึ้นอยู่ กั บ ปริ ม าณของผู้ ค นที่ มี ก าร สัญจรในพื้นที่นั้นๆ การเลือก ใช้น้ำยาทำความสะอาด ที่ใช้ สำหรับหินอ่อน ผสมน้ำใน อัตราส่วนน้ำสะอาดต่อน้ำยา ใช้ ผ้ า สะอาดชุ บ น้ ำ ที่ ผ สม น้ำยาแล้วบิดหมาด ทำการ เช็ดถูผิวหินเป็นประจำทุกวัน เช้าหรือ หรือใช้น้ำยาผสมน้ำ 1:5 - 1:10 ทำการขัดล้าง บริเวณที่มีความสกปรกมาก ใช้ แ ผ่ น ใยขั ด ล้ า งสี แ ดงทำ การขั ด ล้ า งเฉพาะที่ โ ดยทำ การขัดเป็นวงกลม และล้าง ออกด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ด ให้แห้ง ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เป็ น พื้นที่ที่มีการสัญจรมากที่สุด จึ ง ควรมี ก ารดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ เพราะจะมีฝุ่นละอองและเม็ด ทรายที่ ม ากั บ รองเท้ า ของผู้ ที่มาใช้บริการในสถานที่นั้นๆ การเลื อ กใช้ น้ ำ ยาทำความ สะอาด ที่ใช้สำหรับหินอ่อน ผสมน้ำในอัตราส่วนน้ำสะอาด ต่อน้ำยา 50:1 ใช้ผ้าสะอาด ชุ บ น้ ำ ที่ ผ สมน้ ำ ยาแล้ ว บิ ด หมาดทำการเช็ดถูผิวหินเป็น

ประจำทุกวันเช้าหรือเย็น และควรมีการ MOP ดันฝุ่นเมื่อ มีฝุ่นทรายในพื้นที่ หรือน้ำยาผสมน้ำ 1:5 - 1:10 ทำการขัด ล้างบริเวณที่มีความสกปรกมาก ใช้แผ่นใยขัดล้างสีแดง ทำการขัดล้างเฉพาะที่ โดยทำการขัดเป็นวงกลมและล้าง ออกด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ใน 1 สัปดาห์ ควรมีการ ฉีดพ่น WAX น้ำชนิดที่เป็น WATER BASE โดยใช้เครื่อง ขัดล้างด้วยใบ-ใยขัดสีขาว เพื่อรักษาความเงางามของหิน ในระยะเวลา 1 เดือน ควรมีการล้างผิวหินด้วยเครื่อง ขัดล้างโดยการใช้น้ำยา เลือกใช้น้ำยาทำความสะอาด (DETERGENT) ที่ใช้สำหรับหินอ่อนผสมน้ำในอัตราส่วน น้ำสะอาดต่อน้ำยา (50:1) ทำการขัดล้างและใช้เครื่องดูด น้ำทำการดูดน้ำที่มีคราบความสกปรกออกจากผิวหิน ใช้ผ้า สะอาดเช็ดผิวหินให้แห้ง เลือกใช้ WAX น้ำชนิดที่เป็น WATER BASE สเปรย์ โดยใช้เครื่องขัดล้างขัดด้วยใบใย ขัดสีขาว เพื่อรักษาความเงางามของผิวหิน ในระยะเวลา 3 เดือน ถ้าความเงาของผิวหินลดลง หรือหมดความเงางามให้ทำการขัดเงาผิวหินใหม่ด้วยผงขัด 5 EXTRA เพื่อฟื้นฟูสภาพความเงางามของผิวหินตามขั้น ตอนดังนี้ วิธีการขัดเงาโดยใช้ 5 EXTRA ในอัตราส่วน 2 ช้อนต่อน้ำ 1 ถ้วยแก้ว ขัดด้วยเครื่องขัดล้าง SPEED175200 R.P.M. ใช้แผ่นใยขัดสี แดงหรื อ สี ข าวทำการ ขั ด จนเกิ ด ความเงา ล้ า งคราบและกาก น้ ำ ย า ด้ ว ย น้ ำ สะอาดใช้เครื่องดูด น้ำดูดน้ำและเช็ดให้ แห้ง อาจใช้ WAX เคลือบผิวอีกครั้ง

15


กสิกรออกแคมเปญดอกเบีย้ 0%

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออก แคมเปญ “สินเชื่อบ้านมหัศจรรย์สะท้านโลก 0% ยก กำลังสาม” ให้ลกู ค้าทีส่ มัครใช้บริการสินเชือ่ บ้านกสิกรไทย ได้รับสิทธิประโยชน์ 3 อย่าง คือ ลูกค้าทุกรายจะได้รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% 6 เดือนแรก และส่วนลดดอก เบี้ยพิเศษในช่วงเดือนที่ 7-12 โดยลูกค้าสามารถเลือก อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 7 รูปแบบ ซึ่งมีให้เลือกทั้งดอกเบี้ย คงที่และลอยตัว อย่างที่สองสำหรับลูกค้าที่ได้รับวงเงิน อนุมัติตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ลุ้นดอกเบี้ย 0% สูงสุด 30 ปี จำนวน 5 รางวัล และสามลูกค้าทุก รายจะได้รับสิทธิ์ลุ้น 0% ความเสี่ยงโดยลูกค้าผู้โชคดีจะ ได้รับแพ็จเกจประกันอัคคีภัยและประกันโจรกรรมนาน สูงสุด 30 ปี จำนวน 5 รางวัลรวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

นโยบายดอกเบี้ย 0% ภาครัฐ ช่วยดันตลาดรับสร้างบ้านโต

มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลออกมาและสิ้นสุดไปเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ครัง้ นัน้ ผูท้ ไี่ ด้รบั ประโยชน์จำกัดอยูใ่ นเฉพาะการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เท่านั้น แต่มาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปี ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา หลายฝ่ายก็ยังมองว่า เป็นเรื่องของการหาเสียงก่อนการยุบสภา

โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศู น ย์ ข้ อ มู ล วิ จั ย และประเมิ น ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ตั้งข้อ สังเกตไว้หลายประเด็น พอสรุปใจความสำคัญได้ว่า 1. เป็น การนำเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศมาอุดหนุนการซื้อ บ้านให้กับคนกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในช่วง 2 ปีแรกเป็นเงินถึง 138,292 บาท สำหรับบ้านราคาหลังละ 1 ทีซซี ี แลนด์ เทคฯ แคปปิตอลแลนด์ นายโสมพัฒน์ โตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ล้านบาท ทั้งที่ขณะนี้ประชาชนไม่ได้ขาดแคลนที่อยู่อาศัย บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด เปิดเผยว่า จึงกลายเป็นเรื่องของการเร่งให้มีการซื้อบ้านทั้งที่บางคน บริษทั แคปปิตอลแลนด์ แห่งประทศสิงคโปร์ ซึง่ เป็นบริษทั อาจยังไม่มคี วามพร้อม ซึง่ จะก่อให้เกิดปัญหาด้านการผ่อนส่ง ร่วมทุนในทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ ได้ตกลงขายหุ้นที่ถือ ทีหลัง ทำให้เกิดปัญหากับสถาบันการเงิน เรื่องนี้จึงกลาย อยู่ 40% ให้บริษทั ทีซซี แี ลนด์ จำกัด ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เป็นการมองว่าช่วยผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการ เพราะ 60% โดยมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 2.33 พันล้านบาท คนที่ต้องการซื้อบ้านมือสองจะไม่ได้รับอานิสงส์นี้ด้วย จึง ทำให้ปจั จุบนั ทีซซี ี แลนด์ถอื หุน้ 100% ในทีซซี ี แคปปิตอล เท่ากับไม่ได้ช่วยคนทั้งประเทศ แลนด์ โดยต่อนี้ไปจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาที่อยู่อาศัยครบ อย่างไรก็ตาม มาตรการยังดีกว่าครั้งก่อนตรงที่มีการ วงจร ใช้ศักยภาพของกลุ่ม ทีซีซีแลนด์ ผลักดันโครงการ ขยายวงกว้ างไปถึงการกูเ้ พือ่ การสร้างบ้านบนทีด่ นิ ของตนเอง ใหญ่ฯ โดยโครงการแรกที่จะพัฒนาคือ โครงการที่พัทยา ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม หรือทัง้ ซือ้ ทีด่ นิ และสร้างบ้านด้วย ซึง่ ตรงจุดนีจ้ ะช่วยกระตุน้ ให้ตลาดรับสร้างบ้านมีการขยายตัวขึ้น จากปกติที่ส่วนใหญ่ และที่พักแบบไทม์แชร์ รวมทั้งร้านค้าบนพื้นที่ 150 ไร่ จะสร้างบ้านกันในช่วงไตรมาสแรกและช่วงไตรมาสสุดท้าย ไตรมาส 2 แสนสิรจิ อ้ งผุด 6 โครงการ ของปี ส่วนช่วงกลางปีซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนตลาดค่อนข้าง นายเศรษฐา ทวีสนิ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั จะเงียบ ซึ่งเมื่อดูจากสถิติของฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สมาคมไทย แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสที่ รับสร้างบ้าน (Thai Home Constructions Association 2 ของปีนี้ จะมีการเปิดใหม่ๆ ประมาณ 6 โครงการ แบ่ง : THCA ทีได้มีการแจกแจงออกมาว่า ในช่วงไตรมาสแรก เป็นคอนโดมิเนียมประมาณ 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ พบว่าผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้บริการรับสร้างบ้านกับสมาชิกของสมาคมฯ 1,200 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 2 โครงการ มูลค่ารวม นิยมปลูกสร้างบ้านในระดับราคา 2.5-4 ล้านบาทมากที่สุด ประมาณ 3,100 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์อีกประมาณ หรือคิดเป็นสัดส่วน 38% ของจำนวนทั้งหมด อันดับรองลง 2 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 700 ล้านบาท รวม มาคือ ระดับราคาบ้านไม่เกิน 2.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน มูลค่าโครงการใหม่ที่จะพัฒนาทั้งสิ้น ประมาณ 5,000 31% ระดับราคา 4-6 ล้านบาท 22% และระดับราคา 6 ล้านบาท โดยในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทได้ เปิดตัวการขายเบื้องต้น (Pre-Sale) “โครงการเศรษฐสิริ ล้านบาทขึ้นไปคิดเป็น 9% ซึ่งจากสถิติดังกล่าวถือว่าใกล้ ราชพฤกษ์ – จรัญ” บ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมสไตล์ ภาย เคียงกับที่สมาคมฯ ได้มีการคาดการณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะที่นายวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคม ใต้คอนเซ็ปต์ “ไทยซีรีย์” โครงการที่ 2 ของทีม Design ธุ ร กิ จ รับสร้างบ้าน ให้ข้อมูลถึงจำนวนบ้านสร้างเสร็จที่จด Solution Department หรือ DSD ในปีนี้ จำนวนทั้งสิ้น 234 ยูนิต ในราคา 6 – 20 ล้านบาท ปรากฎว่าเพียง 2 ทะเบียนทีป่ ระชาชนสร้างเองในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2554 ทีเ่ ก็บรวบรวมโดยศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร สัปดาห์ สามารถสร้างยอดขายได้กว่า 55 ยูนิต อาคารสงเคราะห์ ระบุว่ามีจำนวน 3,848 หน่วย โดยหาก เปิดตัว ‘เอ็ม โซไซตี้ คอนโดมิเนียม’ แบ่งแยกเฉพาะบ้านเดีย่ วทีป่ ระชาชนสร้างเองพบว่า มีจำนวน นายสุชาติ เจียรานุสสติ กรรมการ บริษัท เอ็ม ทัง้ สิน้ 3,402 หน่วย เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เรสซิเดนซ์ จำกัด เปิดเผยว่า “เอ็ม โซไซตี้ คอนโดมิเนียม 2553 หรือ ช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.5% หรือจำนวน 240 เป็นคอนโดมิเนียมระดับคุณภาพ ตัง้ อยูบ่ นเนือ้ ทีป่ ระมาณ หน่วย ซึง่ เป็นตัวเลขทีแ่ สดงให้เห็นว่าบ้านสร้างเสร็จจดทะเบียน 4-2-19 ไร่ บนถนนบอนด์สตรีท เมืองทองธานี โดยเป็น ช่วง 2 เดือนแรกปี 2554 ประเภทบ้านเดี่ยวที่ประชาชน อาคารสูง 30 ชั้น 2 อาคาร และ 32 ชั้น อีก 1 อาคาร สร้างเองยังมีอัตราเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ในส่วน มีจำนวนห้องชุดรวม 1,046 ยูนิต โดยมีห้องชุดให้เลือก หลายขนาดพื้นที่ ตั้งแต่ 28.63 – 59.34 ตารางเมตร ของสมาชิกสมาคมฯเองก็มีตัวเลขยอดขายโดยรวมถือว่ามี โดยมีแบบ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน ราคายูนิตเริ่ม การปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลมีมาตรการให้กู้อัตราดอกเบี้ย ต้นที่ 999,000 โครงการทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท โดยตั้ง เป้ายอดขาย 6 เดือนแรกไว้ที่ประมาณ 55% โดยเรา 0% 2 ปีสำหรับบ้านหลังแรกที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เจาะกลุ่มเป้าหมายคนไทยในตลาดระดับกลาง สำหรับ สมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะได้รับอานิสงส์มาก ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน และกลุ่มครอบครัว ที่ โดยเฉพาะการสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ จากผลสำรวจ ทำงานและใช้ ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ ใ นย่ า นแจ้ ง วั ฒ นะและ ความต้องการ มีผตู้ อ้ งการสร้างบ้านราคาโดยเฉลีย่ ประมาณ นนทบุรี 1.5 ล้านบาท มีออกมามากกว่า 5 พันราย ในขณะที่ในต่าง

16

จังหวัดราคาบ้านที่ต้องการสร้างไม่ถึง 1 ล้านบาทมีจำนวน มากเช่นกัน จริงๆ แล้วความต้องการสร้างบ้านในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท เป็นตลาดที่ใหญ่มาก คิดเป็น 40-60% ของ ตลาดความต้องการสร้างบ้านทัง้ หมด ดังนัน้ เมือ่ รัฐบาลออก มาตรการนี้ออกมา จะเป็นตัวกระตุ้นทำให้คนเคยลังเลว่าจะ สร้างตอนนี้ดีหรือไม่ ตัดสินใจสร้างบ้านเร็วขึ้น หรือคนทีย่ งั ไม่ตดั สินใจก็จะตัดสินใจได้งา่ ยขึน้ ซึง่ เท่ากับเป็นการเร่งให้ เกิดการตัดสินใจสร้างบ้านในช่วงนี้ ซึ่งผลที่จะตามมาก็คือ เกิดการกระจุกตัวของการสร้างบ้านในช่วงนี้ หลังจากนั้นก็ จะเกิดการชะลอตัวไประยะหนึ่ง ในขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นบางรายที่ ส ร้ า ง บ้านราคาเกิน 3 ล้านกว่าบาท อาจมีการลดราคาลงมาเพื่อ ให้ลูกค้าได้เข้าหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งเมื่อรวมมูลค่าของตลาดรับ สร้างบ้านทั้งปีแล้ว คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากที่ เคยประมาณการไว้อยู่ที่ประมาณ 1.1-1.5 พันล้านบาท ส่วนจะเพิ่มมากแค่ไหนขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะประเมิน ออกมาได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่พอจะมองเห็นได้ชัดก็คือ วัสดุ ก่อสร้างที่คอยจ้องตาเป็นมันอยู่แล้วก็จะถือโอกาสขึ้นราคา แต่เป็นการขึน้ ราคาแบบไม่โจ๋งครึม่ นัน่ คือจะมีการกลบเกลือ่ น ด้วยการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งในส่วนของสมาคมธุรกิจรับ สร้างบ้าน ได้มีการช่วยเหลือสมาชิกด้วยการรวมตัวกันเพื่อ ซื้อวัสดุร่วมกันเป็นล็อตใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นโครงการๆไป โครงการแรกมี 20 กว่าบริษทั รวมกันซือ้ กระเบือ้ งมุงหลังคา และคอนกรีตผสมเสร็จ โครงการที่ 2 เป็นการรวมกันซื้อรั้ว สำเร็จรูปกับพืน้ ไม้ลามิเนต โครงการที่ 3 เป็นการซือ้ สี คาดว่าภายในสิน้ ปีนจี้ ะมีการรวมกันซือ้ ได้ไม่ตำ่ กว่า 10 ผลิตภัณฑ์ การที่สมาชิกของสมาคมมีการรวมตัวกันซื้อวัสดุก่อสร้างได้ล็อตใหญ่ๆ จะทำให้เรามีอำนาจการต่อรองสูง ซึ่ง จะส่งผลดีตอ่ ผูบ้ ริโภค เพราะเมือ่ บริษทั รับสร้างบ้านสามารถ ซื้อวัสดุก่อสร้างในราคาที่ไม่แพง ก็จะทำให้การปรับราคา บ้านชะลอตัวออกไป หรือถ้าต้องปรับขึ้น ก็จะปรับไม่มาก ณ เวลานี้ คงต้องยอมรับว่า เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง บริษทั รับสร้างบ้าน และผูท้ ตี่ อ้ งการปลูกสร้างบ้าน โดยเฉพาะ กับคนที่ยังเก็บเงินได้ไม่ครบถ้วนตามราคาบ้านที่ต้องการ ปลูก เพราะถ้ามัวรอเก็บเงินจนได้ครบตามขนาดบ้านที่ตัว เองต้องการ เมื่อถึงเวลานั้นแบบบ้านที่ตัวเองต้องการ อาจ ปรับราคาขึ้นไปจนเงินที่เก็บได้ไม่พอสร้างเสียแล้ว เพราะ ทุกวันนี้ ราคาบ้านในแต่ละปีมีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าอัตรา ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเสียแล้ว


วิธีคิดการลงทุน อสังหาริมทรัพย์

โดย นายวสันต์ คงจันทร์

กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์

ปฐมบทของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (ประเภทซื้อ มาขายไป) จะต้องเริ่มต้นด้วยการมองถึงภาพใหญ่ของ ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ วันนี้ และคาดการณ์ในวันหน้าเป็นสำคัญก่อน คือ การจับ กระแสของวัฎจักรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เรียกตาม ยุคว่า “ฝ่อ เฟื่อง ฟุบ ฟื้น” การเลือกลงทุนให้เหมาะสม มักต้องซื้อในยามฟุบเพราะจะได้ของถูกแล้วเอาไว้ขายต่อ ในช่วงเฟื่องเพราะได้ราคาดี และต้องใช้เวลาในการลงทุน แต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปการซื้อมาขายไปในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ ทำได้ (ติดตามกันต่อไป) และทีส่ ำคัญมากคือการวิเคราะห์ ถึงเหตุของการเพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงของดีมานด์ (ในระดับประเทศ ระดับเมือง และระดับทำเล) หรือกำลัง ซื้อให้รู้แจ้ง ต้องรู้สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ของเมือง หนึ่งๆ ว่าอยู่ในยุคใด ยุคเริ่มต้น ขยายตัว โตเต็มที่ หรือ ถดถอยแล้ว เช่น ประเทศไทยและกรุงเทพฯของเราช่วง ที่เติบโตอย่างมหาศาลในช่วงปี 2533-2538 เนื่องจาก ประเทศเราเปลี่ ย นแปลงระบบเศรษฐกิ จ ที่ พึ่ ง พาภาค เกษตรเป็นภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ทำให้ผู้คนมี งานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้นมาก คนชนบทหลั่งไหลเข้ามา ทำงานในเมือง จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณประชากร ที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ที่อยู่อาศัยทำให้ดีมานด์เพิ่มอย่างมหาศาล โดยเทียบในปี 2530 ที่กรุงเทพฯ เราสร้างเมืองมา 200 กว่าปีมีบ้านแค่ 1.52 ล้านหลัง เพิ่มเป็น 2 เท่าภายในเวลาแค่ 10 ปี เป็น 3.19 ล้านหลังในปี 2540 (ไม่รวมที่สร้างไม่เสร็จทิ้งไปอีก หลายแสนหลัง และในปี 2550 มีบา้ นเป็น 4.18 ล้านหลัง) ทำให้ที่ดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ราคาปรับตัวเพิ่มกันแบบรายวันอย่างกับตลาดหุ้น จนทำให้ในช่วง 10 ปีนั้น ราคาที่ดินในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพิ่มขึ้นถึง 33 เท่า เช่น หากราคาที่ดินกรุงเทพฯ ในปี 2528 ตารางวาละ 1,000 บาท ก็จะเพิม่ เป็น 33,000 บาทเลยทีเดียว แต่วันนี้พีเรียดแบบนี้อาจผ่านบ้านเราไป แล้ว แต่กำลังเกิดขึ้นที่เมืองจีน เวียดนาม แม้แต่กัมพูชา เพราะประเทศเหล่านี้กำลังอยู่ในพีเรียดอย่างประเทศไทย ในอดีต ตลาดอสังหาฯ ยุคล่าสุดทีต่ ลาดคอนโดมิเนียมในเมือง เติบโตมากเพราะน้ำมันแพงเป็นตัวกระตุ้นดีมานด์ แต่นัย

สำคัญเป็นลักษณะการถ่ายเทดีมานด์ (มากระจุกตัวใน เมือง) มากกว่าการเพิ่มขึ้นของดีมานด์ในภาพรวมเช่นใน ยุคนั้น เนื่องจากคนเปลี่ยนจากซื้อบ้านนอกเมืองมาซื้อใน เมืองแทน (ความต้องการโดยรวมยังทรงๆ ยกเว้นในปี 53) และในยุคปัจจุบันและยุคต่อไป โครงการรถไฟฟ้าเป็นตัว ดูดดีมานด์ (จากที่อื่นๆ) มากระจุกตัวตามแนวรถไฟฟ้า ที่ ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้า 2 สายที่ใช้อยู่ในเขตชั้นใน แต่ในอนาคตน่าจะถึงเกาะไปตามรถไฟฟ้าที่ออกไปยังเขต ชั้นกลางและชั้นนอกของเมือง ตามโครงการรถไฟฟ้าที่ กำลังก่อสร้าง กำลังประมูลกันหลายโครงการ โดยกระแส ความต้ อ งการคอนโดฯในเมื อ งคงลดลงจากกระแสล้ น ตลาด และราคาในเมืองแพง (มีทางเลือกซื้อของถูกกว่า แล้วในเขตชั้นกลาง ชั้นนอก) ทำให้โอกาสของบ้านแนว ราบกลับมาได้อีก ที่นี้มาถึงหลักคิดในการลงทุน กรณีแรกคนทั่วไปที่มี บ้าน ทำอย่างไรให้มีกำไรเป็นตัวเงิน ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจ ข้อนี้คงต้องโทษทัศนคติหลักของคนในบ้านเราตัวอย่างเช่น ซื้อที่ดินมาเมื่อกว่าสิบปีก่อนตารางวาละ 1,000 บาท แต่วันนี้เพิ่มขึ้นเป็นตารางวาละ 30,000 บาทแล้ว แต่ก็ไม่เคยขายทำกำไรเลยได้แต่ความภาคภูมิใจ หรือซื้อ บ้านมาหลังหนึง่ แค่ 500,000 บาท แต่วนั นีร้ าคา 1,000,000 บาท ก็ไม่เคยขายเพื่อให้ได้ตัวเงินมา เนื่องจากส่วนใหญ่ อาจคิดว่าต่อไปราคาจะสูงขึ้นอีกหรือเก็บไว้ให้ลูกหลาน แต่หากลองสำรวจดูดๆี ช่วงหลังปี 2540 เป็นต้นมา ราคา บางแห่งอาจไม่เพิ่มมากแล้ว บางแห่งลดลงก็มี เพราะ ดีมานด์ไม่ได้เพิ่มขึ้น บางทำเลออกแนวทรงๆ ทรุดๆ ดัง นั้นการเลือกขายเมื่อคาดว่าในทำเลนี้แนวโน้มไม่โสภานัก (เช่น น้ำท่วมโลก) แล้วนำเงินไปซื้อในทำเลใหม่ที่แนวโน้ม สดใสกว่าน่าจะดีกว่า เช่น ฝรั่งมักจะมีการเปลี่ยนมือในที่ อยู่อาศัยกันสูงกว่าคนไทยมาก แค่ 5-6 ปีก็ขายแล้ว เพราะอาจซื้อมาในช่วงราคาต่ำๆ พอราคาดีก็ขายทำกำไร เก็บเงินซื้อใหม่เมื่อราคาต่ำอีก อาจต้องย้ายบ้านบ่อยๆ (รวมทั้งย้ายมาซื้อในบ้านเราก็มาก) แต่คนไทยเราคงยาก ดังนั้นนักลงทุนจึงต้องทำใจฝ่าด่านนี้ก่อน ฉบับหน้าผมจะ มาว่าเรื่องทัศนคติความมั่นคงแก่งชีวิต “กับดักแห่งชีวิต” กันต่อไป

โดยสินค้าประกอบด้วยบ้านเดี่ยว แบบบ้าน - Mulberry พื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม. 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ห้อง นัง่ เล่น จอดรถในร่ม 2 คัน ดีไซน์ใหม่ Master Bedroom ขนาดใหญ่พิเศษ บ้านเดี่ยวระดับ High Class เต็มเปี่ยม ไปด้วยพื้นที่ใช้สอยอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ปลอดโปร่ง ท่ามกลางสวนที่โอบล้อมบ้านได้ทุกด้าน ให้คุณได้สัมผัส ทัศนียภาพรอบทิศทางได้เต็มที่ พิเศษด้วยชั้นล่างที่เพิ่ม ขึ้น เติมความสุขให้คุณได้ทุกๆ วัน

ไพร์มเพลส เดอะกรีนเนอรี่ บางใหญ่ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THANA เปิด “ไพร์มเพลส เดอะกรีนเนอรี่ บางใหญ่” ซึ่ง มีพื้นที่” มีทั้งสิ้น 37.3 ไร่ จำนวน 261 ยูนิต ประกอบ ด้วย ทาวน์โฮม 137 ยูนิต บ้านแฝด 99 ยูนิต และบ้าน เดีย่ ว 25 ยูนติ ราคาขายทาวน์โฮม เริม่ ต้นที่ 1.89 ล้านบาท บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดราคาเริ่มต้นที่ 3 ล้านบาทต้นๆ

17


ตลาดมวลเบาอนาคตสวย เกาะกระแสรักษ์โลกเติบโต

ตลาดมวลเบาเติบโตได้สวย หลังกระแสรักษ์โลกตื่นตัว ผู้ผลิตเร่งอัดกำลังผลิตรับออเดอร์ ปรับยอดพุ่ง ด้านเค-บล็อคส่งมวลเบาพื้น-หลังคาป้อนตลาด หลังสินค้าหล่อในที่เป็นที่ยอมรับ และต้องการของผู้ใช้ ด้านไซมีส อีโคไลท์ จำกัด เปิดตัวสินค้านวัตกรรม เม็ดแก้วมวลเบา (Ecolite®) จากเศษแก้วรีไซเคิล 100% ครั้งแรกในไทย โดยใช้งาน BuildTech ’11 แจ้งเกิด ในตลาดอย่างเป็นทางการ เค-บล็อคเตรียมส่งมวลเบาพื้น-หลังคา ป้อนตลาดหวังดันยอดขายเติบโต 3 เท่า นายสก๊อต มาร์เทลล์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินิก เอส ดี เอส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย สิ น ค้ า ภ า ย ใ ต้ แ บ ร น ด์ “K BLOCK” อาทิ น้ำยา ทำให้เกิดฟองอากาศ เพื่อ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมสำคั ญ ใน การผลิตคอนกรีตมวลเบา อุปกรณ์ เครือ่ งมือ สำหรับ ผลิ ต คอนกรี ต มวลเบา บล็อค ผนังหล่อในที่ ผนัง หล่อสำเร็จ ผนังแซนด์วิช หล่อสำเร็จ หลังคา พื้น กล่าวว่า สำหรับภาพรวม ตลาดบล็อกมวลเบาในขณะนี้มีการเติบโตมากขึ้น และผู้ บริโภคมีความต้องการใช้มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาด้านคนงานก่อสร้างไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของตลาด ปัญหาเรื่องของการประหยัดพลังงาน เพื่อลดโลกร้อน และปัญหาของอิฐมอญมีราคาสูงขึ้น 3555% ดังนั้นบล็อคคอนกรีตมวลเบา K BLOCK จึงเป็นที่ ยอมรับของตลาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการใช้งานที่ง่าย ไม่ยงุ่ ยาก และเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย จึงมีการขยาย ธุรกิจแฟรน์ ไซส์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของตลาดได้อย่างทั่วถึง นอกจากบล็อคคอนกรีตมวลเบา K BLOCK แล้ว บริษทั ยังมีผนังหล่อในที่ ไว้ตอบสนองลูกค้าทีต่ อ้ งการก่อสร้าง ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ปัญหาคนงานก่อสร้างไม่พอ เนื่องจากผนั ง หล่ อ ในที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ให้ ท ำงานได้ อ ย่ า ง รวดเร็ว โดยก่อสร้างเร็วกว่าบล็อกมวลเบาอย่างน้อยประมาณ 5 เท่า และเร็วกว่าอิฐมอญประมาณ 10 เท่า ดังนั้นสินค้า ดังกล่าวจึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากปีที่ผ่านมา เดิม ผนังหล่อในที่นั้นไม่เป็นที่รู้จักในตลาดมากนัก และหลังจาก ที่ ได้ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนคนงานก่อสร้าง อิฐ ปูน หิน ทรายมี การปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ผู้บริโภคต่างให้ การยอมรับและหันมาใช้สินค้าของเรามากขึ้น เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ของเราตอบโจทย์ความต้องการในตลาดได้ดีที่สุด เพราะผลิตง่ายและคงไว้ซึ่งคุณภาพสินค้าทุกก้อน อีกทั้งยัง สามารถผลิตได้ทกุ พืน้ ทีท่ กุ ภูมภิ าคเพียงแค่มเี งินทุน 3-5 ล้านบาทก็สามารถเปิดแฟรนไชส์ ได้ นายสก๊อต กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ผนังหล่อในที่ ได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา และปีนี้มีแผนที่จะนำ ผลิตภัณฑ์มวลเบาสำหรับงานพื้น และหลังคา ออกสู่ตลาด เพื่อเป็นสินค้าทางเลือกให้กับลูกค้าได้ ใช้และรู้จักมากขึ้น อาทิ คอนกรีตมวลเบาฉนวนหลังคา และพื้นมวลเบาปรับ ระดับ เนื่องจากมีคุณสมบัติกันเสียง น้ำหนักเบา มีการนำ

18

ความร้อนต่ำ จึงสามารถนำมาเทบนเพดานหลังคาได้และ ยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก ซึ่งติดตั้งได้ทั้งบ้านเก่าและ บ้านใหม่ ส่วน เค–บล็อค พื้นมวลเบาปรับระดับนั้นนิยมเท ก่อนที่จะปูกระเบื้อง พรม พื้นไม้ เพราะมีคุณสมบัติกันเสียง กันความร้อน ราคาไม่แพง และสามารถเทได้เร็ว นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายแฟรนไชส์เพิ่มขึ้น อีก 5 ราย ปัจจุบันมีประมาณ 10 ราย เช่น ที่จังหวัดกระบี่ อุดรธานี พัทยา เป็นต้น และนอกจากจะมีแฟรนไชส์ใน ประเทศแล้ว เค-บล็อคยังมีแฟรน์ ไซส์อยู่ทั่วโลก คาดว่า ปลายปี 2554 จะมีแฟรนไชส์ทั้งหมด 15 ราย โดยจะเน้น กระจายไปทั่วประเทศ ส่วนด้านการแข่งขันตลาดยังมีการแข่งขันกันอย่าง ต่อเนื่อง ส่วนด้านการปรับราคาสินค้าตอนนี้ยังไม่มีแผนที่ จะปรับขึ้นราคา หากจะมีการปรับราคาจะปรับตามราคาขึ้น ลงของน้ำมันเป็นหลัก สำหรับยอดขายปีนี้ตั้งเป้าเติบโตจาก ปีที่ผ่านมาอย่างน้อย 3 เท่า ปัจจุบันบริษัทมีมาร์เก็ตแชร์ เป็นอันดับสองในตลาด ไซมีส อี โคไลท์ แจ้งเกิด เม็ดแก้วมวลเบาครั้งแรก ดร.นิรุติ หวังหมู่กลาง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไซมีส อี โคไลท์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดแก้ว มวลเบา Ecolite® กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ Ecolite® หรือเม็ดแก้วมวลเบานั้น เป็นสินค้านวัตกรรมล่าสุดที่ถูก ออกแบบมาเพื่อวงการก่อสร้างโดยเฉพาะ และผลิตขึ้นจาก วัสดุรีไซเคิลประเภทเศษแก้ว 100% มี 3 ขนาดให้เลือกใช้ เช่น ขนาด 1-3 มม. 3-6 มม. และ 6-10 มม. เพื่อให้มี ความเหมาะสมกั บ การใช้ ง านแต่ ล ะประเภทและชิ้ น งาน นอกจากนี้ยังเป็นสินค้าทางเลือกที่ดีที่ช่วยเรื่องลดโลกร้อน อีกด้วย จุดเด่นของเม็ดแก้วมวลเบา คือเป็นวัสดุมวลเบาทีผ่ ลิต จากวัสดุรีไซเคิล 100% โดยใช้เศษแก้วหรือเศษกระจก เหลือทิ้งเป็นวัสดุดิบหลัก ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ ได้รับ การจดอนุสิทธิบัตรแล้ว เม็ดแก้วมวลเบามีคุณสมบัติพิเศษ คือ น้ำหนักเบา ไม่ติดไฟ (ทนความร้อนสูงนานถึง 4 ชั่วโมง) แข็งแรง เป็นฉนวนกันความร้อน ดูดซับเสียง และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นส่วนผสม ในผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างน้ำหนักเบาประเภทต่างๆ เช่น คอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อกมวลเบา ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป มวลเบา ใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างอาคารเขียวและอื่นๆ ดร.นิรุติ กล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์ Ecolite® หรือ เม็ด แก้วมวลเบา นั้นเปิดตัวครั้งแรกในงาน BuilTech ’11 ซึ่ง ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้านวัตกรรมและเป็นสินค้ากรีนโปรดักส์ ไม่ทำลายสิง่ แวดล้อม ส่วนกลุม่ ลูกค้าจะเน้นเจาะกลุม่ ผูผ้ ลิต ชิ่นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมวลเบา ผู้รับเหมา เนื่องจาก สินค้าของเราทำงานร่วมกันกับปูนซีเมนต์ ได้ดี เป็นฉนวน

กันความร้อนได้ นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับ ซีเมนต์เบสได้ ดี เช่น หินธรรมชาติตกแต่งผนัง เนื่องจากมีน้ำหนักเบา ติดตัง้ ได้งา่ ย รวมทัง้ งานประติมากรรมทีต่ อ้ งการความเบา ทั้งนี้จะมุ่งเน้นเจาะตลาดเกี่ยวกับงานซีเมนต์ก่อนเป็นหลัก ส่วนงานอืน่ ๆ มีแผนทีจ่ ะทำการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ต่อยอด สินค้าให้หลากหลายมากขึ้น ด้านช่องทางการการจัดจำหน่าย จะเน้นกระจายสินค้า โดยตรงให้กับลูกค้าโดยผ่านทีมขาย และมีแผนที่จะกระจาย สินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรดซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อ เจรจา และกระจายตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะหาตัวแทนจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าให้เป็นที่ รู้จักในตลาดมากขึ้น เนื่องจากบริษัทไม่มีความถนัดในเรื่อง ค้าปลีก ปัจจุบันบริษัทมีกำลัง การผลิตเม็ดแก้วมวลเบา ประมาณ 20-50 ตันต่อ วัน เนื่องจากมีน้ำหนักเบา มาก โดยน้ำหนัก 1 ตันจะ มีความจุประมาณ 5,0006,000 ลิตร ทั้งนี้ยัง สามารถขยายตลาดได้ถึง 100 ตันต่อวัน เนื่องจาก ตอนนี้ ยั ง เดิ น กำลั ง การ ผลิตไม่เต็มกำลัง ปัจจุบัน โรงงานมีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ หากอนาคตมีการขยาย กำลังการผลิตก็สามารถรอบรับได้เนื่องจากมีพื้นที่รองรับ การขยายโรงงานกว่า 260 ไร่ ที่จังหวัดราชบุรี ดร.นิรุติ กล่าวทิ้งท้ายว่า ทั้งนี้ตนมองว่าสินค้าดังกล่าว จะเติบโตได้ดีกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทย เนื่องจากเป็น สินค้ากรีนโปรดักส์ จึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้ ผนวกกับผู้บริโภคเริ่มปรับตัวได้เข้ากับเรื่องของกรีนบิ้วดิ้ง ได้มากขึ้น ฉะนั้นอนาคตน่าจะมีการเติบโตดี ดูได้จาก ปัจจุบันผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ๆ เริ่มให้ความสำคัญใน เรื่องนี้อย่างมาก ดังนั้นตลาดจึงน่าจะมี โอกาสเติบโตได้ อีกด้วยเหตุนบี้ ริษทั จึงเน้นผลิตสินค้าทีเ่ ป็นกรีนโปรดักส์จริงๆ ด้วยการทำเศษแก้วให้มมี ลู ค่า ผนวกกับบริษทั เห็นถึงความ สำคัญของงานวิจัย เราจึงเน้นผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรม เป็นหลัก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนยอดขาย Ecolite® ปีนี้ตั้งเป้าเติบโต 80-100 ล้านบาท และมีความมั่นใจว่า ทำได้ตามเป้า และวาดเป้าจะมียอดขายรวมประมาณ 250300 ล้านบาท


ขั้นตอนการทำงานที่มีแบบแผนในด้านการจัดการระบบการ สำรวจ การตรวจสอบ การแนะนำ ตลอดจนรูปแบบ รายงานที่ ได้มาตรฐาน ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าผลการตรวจ สอบความปลอดภัยของอาคารถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานการตรวจสอบและไม่มีผลย้อนหลังหรือการ เรียกตรวจสอบซ้ำอีกครั้งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ผ่านมาทางบริษัทได้เข้าไปตรวจสอบอาคารให้กับ กลุ่มอาคารขนาดใหญ่กว่า 250 อาคาร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม เซ็นทรัลรีเทล ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ทั่วประเทศ กลุ่มโรงแรมดุสิตทั่วประเทศ เซ็นทาราแกรนด์ โฮมเวิร์ค เป็นต้น หรือในกลุ่มโรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาล ศิครินทร์ กลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ ประกอบด้วย โรงงาน ประกอบรถยนต์มติ ซูบชิ ิ มอเตอร์ส โรงงานผลิตยางรถยนต์ บริดจสโตน โรงงานสยามคราฟท์อุตสาหกรรม (เครือปูน ซิเมนต์ ไทย) ซึ่งปัญหาที่พบก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อมี การเข้าไปตรวจสอบอาคารในแต่ละปี เจ้าของอาคารก็จะมี การตอบรับโดยการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงแก้ ไข ความผิดพลาดนั้นๆ ต่อไป ซึ่งถือว่าเป็นที่น่ายินดีที่ลูกค้านั้น ให้ความสำคัญกับเรื่องการตรวจสอบอาคาร ณ วันนี้เจ้าของอาคารมีความรู้และเข้าใจ มีทัศนคติ ในกฎหมายอาคารที่ดี ยิ่งปัจจุบันมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น ยิ่ง ทำให้เจ้าของอาคารนั้นเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว มากยิ่งขึ้น ผมมองว่าหากวันนี้ผู้ตรวจสอบอาคารได้ทำตาม มาตรฐานตามกฎหมายที่อบรม ของ วสท. และกล้าที่จะให้ คำแนะนำ จะช่วยประเทศชาติ ช่วยลดความเสียหายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยอย่าไปให้ความ สำคัญในเรื่องของตัวเลขในการเสนองานเพียงอย่างเดียว แต่ อ ยากให้ พิ จ ารณาว่ า ท่ า นได้ อ ะไรจากการตรวจสอบ อาคาร อาทิ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ทั้งช่วยชีวิตผู้ ใช้ อาคารและทรัพย์สนิ ไม่ควรพิจารณาแค่วา่ ต้องทำการตรวจ-

กลุ่มอาคารขนาดใหญ่ มั่นใจ CAC

ด้วยมาตรฐานและคุณภาพการตรวจสอบอาคาร คุณวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด (CAC) กล่าวถึง ธุรกิจด้านการตรวจสอบอาคารว่า ในต่างประเทศนั้นมอง เรื่องของการตรวจสอบอาคารและการป้องกันอัคคีภัยเป็น เรื่องสำคัญมาก ซึ่งเมื่อเข้าไปในอาคารเราสามารถมองเห็น อุปกรณ์ดับเพลิง หรือทางหนีไฟ ได้อย่างชัดเจน แต่ในบ้าน

เรากลับมองหาอุปกรณ์ดับเพลิง หรือ ทางหนีไฟได้ค่อนข้าง ยาก บางครั้งก็เกิดการชำรุด หรือขาดประสิทธิภาพในการ ใช้งาน เมื่อพอเกิดเหตุ ทำให้อาคารต่างๆ ได้รับความเสีย หายเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมมองการ ตรวจสอบอาคารเป็นเรื่องที่สำคัญกว่า 250 อาคารจากทั่ว ประเทศที่ ไว้วางใจให้ บริษัทฯ ของเราได้เข้าไปดำเนินการ ตรวจสอบอาคาร นับว่าเป็นเครือ่ งการันตีถงึ ความน่าเชือ่ ถือ และคุณภาพ ของทีมงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐาน การตรวจสอบอาคารที่ ก ฎหมายกำหนดและการให้ ข้ อ แนะนำที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและผู้ ได้รับผล กระทบ ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งใน แต่ละปีมีกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ต่อปี การตรวจสอบอาคารที่มีคุณภาพและถูกกฎหมายไม่ สามารถจะตรวจด้วยบุคคลเพียงคนเดียว เพราะการตรวจสอบอาคารจะต้องแยกตรวจตามระบบงานโครงสร้าง ไฟฟ้า สุขาภิบาล และเครื่องกล ดังนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ววิศวกร วสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ 1 คนจะสามารถตรวจสอบได้เพียง 1 หรือ 2 ระบบเท่านั้น กรรมการผู้จัดการบริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด ซึ่ ง ที ม งานของบริ ษั ท เราได้ เ น้ น เรื่ อ งดั ง กล่ า วเป็ น เรื่ อ งที่ สำคัญ เราจึงคัดสรรทีมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์และ สอบอาคารเพียงเพื่อได้รับการรับรองเท่านั้น ความสามารถในการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างและงาน ทางบริษทั ฯ มีความยินดีให้คำปรึกษาด้านการตรวจตรวจสอบความปลอดภัยในหลายๆ องค์กร ทางบริษัทได้ สอบอาคารโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถติดต่อ แบ่งทีมงานการทำงานออกเป็นระบบ ไม่วา่ จะเป็นทีมตรวจ- ได้ที่ เบอร์โทร 0-2509-5451-2 สอบ และงานบริการหลังการตรวจสอบ เช่น การนำส่ง เบอร์โทรสาร 0-2988-9390 รายงานและการประสานงานกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เรามี E-Mail : services@constructionaudit.biz

19


Scott Daniel - Cabeza

Steelcase - Dash

คำว่า Cabeza ในภาษาสเปนหมายถึง ‘หัว’ รูปปั้น หัวกะโหลกอันนี้แท้จริงแล้วเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะจาก นักออกแบบ Scott Strickstein เป็นคอลเลคชั่น ล่าสุดที่มีชื่อว่า ‘Cmesh’ งานชิ้นนี้ประกอบด้วย กรอบที่ทำจากสายโลหะ เคลือบด้วยเซรามิก และ เคลือบเงาด้วยสีขาวด้าน มันมีขนาดกว้าง 18 นิ้ว ลึก 20 นิ้ว และสูง 22 นิ้ว www.scottdanieldesign.com

Dash คือโคมไฟ LED สำหรับตั้งบนโต๊ะทำงานส่วน ตัว โดยใช้ ไฟเพียง 8 วัตต์ และสามารถหรี่แสงให้ สลัวลงได้ 35 เปอร์เซ็นต์ สวิทซ์เปิด-ปิดอยู่ด้านบน ทางขวาของหัวโคมไฟ ขาของโคมไฟทั้งสองและจุด หมุนทำให้มนั มีความยืดหยุน่ ในการทำงาน มีให้เลือก ทั้งหมด 9 สี www.steelcase.com

FLOORS ใยแก้วปูพื้นวัสดุเหมือนไม้จากธรรมชาติ นวัตกรรม ใหม่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศ เกาหลี ที่ ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 มั่นใจในคุณภาพ และ ประโยชน์ใช้สอย คุ้มค่า เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาพื้นแบบเดิมๆ วัสดุ พื้นใยแก้วอัดแน่น ทนต่อการขูดขีด และแรงกดทับ เป็นฉนวนกันไฟรั่วได้ ในระดับหนึ่ง ไม่ลื่นเมื่อพื้น เปียกน้ำ ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด “ใกล้ชดิ ธรรมชาติ” ทุกผลิตภัณฑ์จึงให้ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย ด้วย ลวดลายที่หลากหลายทำให้เหมาะกับการออกแบบ ภายในได้อย่างลงตัว www.accfloor.com

20

ระบบกันขโมย ระบบกันขโมย PowerMax Classic เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีสวยงาม ปราณีต ผลิตจากประเทศอิสราเอล ซึ่งเป็นระบบกันขโมยที่ทันสมัย ทำหน้าที่เหมือน ยาม อิเล็กทรอนิคส์ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ไม่บ่น ไม่ เหน็ดเหนื่อย คอยดูแลความปลอดภัยตลอดเวลา และทันทีที่เกิดเหตุบุกรุก จะมีเสียงไซเรนร้องทำให้ ผู้บุกรุกตกใจ เพื่อนบ้านทราบเหตุ และระบบ จะแจ้งเหตุให้ท่านทราบทันที ทางโทรศัพท์มือถือ www.visonic.com www.vcomtech.co.th

เก้าอี้เพื่อสุขภาพ

หลังคาธรรมชาติ

เก้าอีเ้ พือ่ สุขภาพ จากประเทศไต้หวัน ภายใต้แบรนด์ “DF” เน้นดีไซน์ที่สวยงาม เป็นเก้าอี้เพื่อสุขภาพ เมื่อนั่งนานๆ ก็ ไม่ปวดเมื่อย เนื่องจากถูกออกแบบ ตามสรีระของคนนั่ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ รีไซเคิลได้ ไม่มสี ารพิษทีเ่ ป็นอันตรายต่อร่างกาย และ รับรางวัลต่างๆ อีกมากมายกว่า 20 รางวัล อาทิ Green grad ฯลฯ ผลิตจากวัสดุคุณภาพ โดยเน้น ผลิตเก้าอีแ้ บบตาข่าย เพือ่ ให้ โปร่งโล่งสบาย ไม่อบั ชืน้ ไม่เกิดเชื้อรา อากาศถ่ายเทได้ดีเวลานั่ง ส่วน ขาตั้ ง ผลิ ต จากอลู มิ เ นี ย มทั้ ง หมดเพื่ อ ความมั่ น คง แข็งแรง สามารถปรับระบบการทำงานได้ทกุ ฟังก์ชนั่ การใช้งาน รับประกันอายุการใช้งานยาวนานถึง 1 ปี www.df.co.th

หลังคาธรรมชาติ จากประเทศฝรั่งเศส ออนดูลีน คลาสสิค แผ่นหลังคาออนดูลีนคลาสสิค ผลิตจาก ส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติกับแผ่นบิทูเมนผ่าน การอัดและอบที่อุณหภูมิสูง พร้อมระบบการย้อมสี แบบเปียกด้วยแร่ธรรมชาติ ที่สามารถซึมเข้าเนื้อ และฉีดเคลือบด้วยสารเรซินเพื่อป้องกันรังสี UV จากแสงอาทิตย์ ลิขสิทธิ์เฉพาะ ออนดูลีน จนได้ แผ่นบิทูเมนที่แข็งแรง ทนทาน สามารถดัดโค้งได้ ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ลดความร้อนภายในบ้าน และสามารถดูดซับเสียงได้ดีเยี่ยม www.ondulineth.com

อุปกรณ์สำหรับประตู และหน้าต่าง

อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบผ้าม่าน

เป็นบริษทั จากประเทศออสเตรเลีย จัดตัง้ ในปี 1982 เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับประตูและหน้าต่าง โดยมีทีม R&D ที่ศึกษา และทำการวิจยั การออกแบบอุปกรณ์ตา่ งๆ ให้เหมาะ สมกับรูปแบบและโครงสร้างของประตู-หน้าต่างใน ลักษณะต่างๆ จึงทำให้สินค้าของ Austral Lock เป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพ และรูปแบบที่สวยงาม www.ausloc.com

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนในด้าน การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบผ้าม่าน ประตู และ หน้าต่าง สินค้าของ KIN LONG มีแบบให้เลือก มากมาย ทั้งยังเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศจีน และต่างประเทศอย่างกว้างขวางในด้านคุณภาพ และราคาที่ประทับใจ www.kinlong.com


FIREBAN ONE ไฟร์แบนวัน

อะครี ลคิ รูฟซิลเลอร์ B101

โพลียูรีแทนยาแนวรอยต่อชนิดทนไฟ ต้านทานไฟลามได้ถึง 4 ชม. ได้มาตรฐานจากอังกฤษ BS476-20:1987 และออสเตรเลีย AS1530.4-2005 โพลียูรีเทน Class A, โมดูลัสต่ำ 50% (+- 25%) ยึดเกาะกับวัสดุได้เกือบทุกประเภท เช่น คอนกรีต, อลูมิเนียมคอมโพสิต, แผ่นพรีคาส, UPVC เป็นต้น ใช้ ได้ทั้งภายนอกและภายใน มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง สามารถทาสีทับได้ ทนต่อสภาวะอากาศได้ดี

อะครีลคิ ทาหลังคาชนิดยืดหยุน่ สูง ใช้สำหรับโป๊ว ฉาบ หรือทาด้วยลูกกลิ้ง หรือแปรง สำหรับป้องกัน หรือ ซ่อมแซมบริเวณที่เกิดการรั่วซึม สามารถปกปิด รอยแตกร้าว เหมาะสำหรับหลังคาดาดฟ้า ระเบียง กันสาด ผนังคอนกรีต Metal Sheet หรือบริเวณที่ มีปัญหาน้ำรั่วซึม ทนทานต่อสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศสูง สามารถกันน้ำได้ 100% ทนแดด ทนฝน และยึดเกาะพื้นผิวได้ดี

Bostik (Thailand) Co.,Ltd.

Tel : 0-2318-0133 (20 Line) Website : www.bosny.com ISO 9001 : 2008 Certified

R.J.LONDON CHEMICALS IND.CO.,LTD

Tel : 02-361 6460-7 Website : www.bostikthailand.com

หมดปญหากับผนังอาคารเปนรอย!!!

Wall Protection Products

IPC ผลิตภัณฑตกแตงภายใน เพื่อการปองกันรอย กระแทก นำเขาจากสหรัฐอเมริกา ไดรับการรับรอง และผานการทดสอบมาตรฐานสากล เหมาะกับการ ใชงานในสถานพยาบาล โรงแรม เปนตน สามารถ ตานทานเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย โดยมีรูปแบบ ของวัสดุกันกระแทกที่ใชกับผนังภายในอาคาร คือ Vinyl sheet protection แผนกันกระแทกผนังภายใน Handrail ราวจับกันกระแทกผนังภายใน Wall Guard ราวกันกระแทกผนังภายใน Corner Guard วัสดุกันกระแทกมุมผนังภายใน

TEO HONG SILOM CO.,LTD.

Bangna Towers B, 17th Floor, 2/3 Moo 14 Bangna-Trad Rd., Km. 6.5, Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540 Tel, 02-3120045-69 Fax. 02-7519450 E-Mail:construction@teohong.com Website: www.teohong.com/cmme

ท่อร้อยสายไฟ ท่อร้อยสายไฟ UNION ผลิตจากเหล็กกล้า ขึน้ รูป และเชื่อมผิวนอกและผิวในด้วยเครื่องจักรทันสมัย เทคโนโลยีล่าสุด Solid State H.F. Welders จึงมีความทนทาน แข็งแรง ดัดโค้งได้ง่าย ผ่านการ ชุบด้วยสังกะสีทั้งภายในและภายนอก สามารถ ป้องกันสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี สามารถร้อย สายไฟได้ลื่นขึ้น และง่ายต่อการใช้งานทั่วไป ราคา คุ้มค่าต่อผู้ ใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการ รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.770-2533 และ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ของประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท เจ.เอส.วี. ฮาร์ดแวร์ จำกัด www.jsvtech.com

เครื่องทำน้ำร้อน แบบหม้อต้ม เครื่องทำน้ำร้อนรุ่นใหม่ แบบหม้อต้ม Shinteki ออกแบบมาเพื่อใช้งานน้ำร้อนกับสุขภัณฑ์ต่างๆ ได้ หลายจุด ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ตัวถังเคลือบด้วย สารปราศจาก CFC ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในหม้อต้มเคลือบด้วยใยแก้วอีนาเมล ทำให้รกั ษา ความร้อนคงที่ ได้ยาวนาน สามารถต้มน้ำร้อนได้ตั้ง แต่ 35-36 องศาเซลเซียส รูปทรงโดดเด่น สวยงาม ทันสมัย สะดวกสบาย และง่ายในการติดตั้ง ปลอดภัย มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี บริษัท นิวเวสท์เทค เอนเตอร์ ไพรซ์ จำกัด www.shintekithailand.com

ไม้เรดิไพน์ ไม้จริง ปลวกไม่กิน ไม่ผุ ไม้จริงจากป่าปลูกผ่านการอบแห้ง และกระบวนการถนอม รักษาเนือ้ ไม้ ให้มคี วามทนทานต่อการใช้งานภายนอกอาคาร ทีต่ อ้ งเผชิญกับสภาวะแดด, ฝน อย่างหนัก ด้วยกรรมวิธี และเทคโนโลยีจากนิวซีแลนด์ ตามมาตรฐาน ISO 9002 มีหลายเกรดเพือ่ การนำไปใช้งานทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่การนำ ไปใช้งานทั่วไป, ปักดิน, แช่น้ำ หรือแช่อยู่ในทะเล โดย ไม่มีปญ ั หา เรือ่ งปลวก หรือผุ จากการใช้งาน รับประกัน ปัญหาเรือ่ ง ปลวก ผุ นานถึง 25 ปี เหมาะสำหรับงาน ภายนอกอาคารทุกชนิด เช่น งานพื้นไม้เรดิไพน์รอบสระ ว่ายน้ำ, พื้นระเบียงไม้เรดิไพน์, ซุ้มไม้เรดิไพน์, ประตูไม้ เรดิไพน์, รั้วไม้เรดิไพน์ และบ้านไม้เรดิไพน์ (จำหน่าย และบริการออกแบบพร้อมติดตั้ง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียว พลัส วัน เด็ดคอร์เรชั่น 0-2923-3369, 0-2923-3363, 08-1345-8870 www.realplusone.co.th

เครื่องพ่นปูนฉาบ G4

เครื่องปาดปูนฉาบ S1

G4

S1

ลดเวลา, ลดแรงงาน, ลดการสูญเสียของปูนที่ตกหล่น ลดขั้นตอนการผสมโดยไม่ต้องใช้ โม่, แก้ปัญหาผิวเป็นคลื่น คุณภาพดีสม่ำเสมอ

บริษัท เชงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Tel. 02-938-5811-3 www.sun12.com

21


หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์… ปลอดภัย วางใจได้

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาในประเทศไทย มีวิวัฒนาการมาอย่าง ต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ หลากหลาย ทั้งในด้านวัสดุหลักที่ใช้ในการผลิต รูปแบบของกระเบื้องที่ เหมาะกับการใช้งาน และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) Protection Agency) เช่นเพื่อการป้องกันความร้อน ปัจจุบันไครโซไทล์ถูกนำไปใช้ในอุตสาผสมกับใยหินสำลี (Asbestos Fiber) ชนิด วั ส ดุ มุ ง หลั ง คาที่ ใ ช้ ใ นประเทศไทย สามารถจัดแบ่งตามประเภทวัสดุหลักที่ใช้ใน การผลิตได้หลายประเภท อาทิ กระเบื้อง ซีเมนต์ใยหิน หรือกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “กระเบื้องลอนคู่” และที่ ก ำลั ง มาแรงคื อ หลั ง คาสั ง กะสี แ ละ หลังคาเหล็กเคลือบ หรือ “เมทัลชีท” ส่วน กระเบื้องมุงหลังคาแผ่นเล็ก ก็เป็นหลังคาที่ ได้รับความนิยมในกลุ่มบ้านพักอาศัย นอกจากนี้ยังมีหลังคาบางส่วนที่ผลิตขึ้นจากวัสดุ สังเคราะห์ อย่างหลังคาโพลีคาร์บอเนต, หลังคาอะครีลิค และหลังคาไฟเบอร์กลาส ซึ่งมักใช้ในงานตกแต่งหรือต่อเติม “มานพ เจริญจิตต์” วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านไฟเบอร์ซเี มนต์ อธิบายว่า “กระเบือ้ ง

ไฟเบอร์ซีเมนต์” เป็นวัสดุมุงหลังคาที่คน ไทยรู้จักและใช้งานมายาวนาน เนื่องจาก โครงสร้างบ้านส่วนใหญ่ในสมัยก่อนเป็นไม้ จึ ง เหมาะกั บ การมุ ง หลั ง คาด้ ว ยวั ส ดุ เ บา ประกอบกับวิธีการมุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง แพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติของแร่ใยหิน ที่ สามารถทนความร้อนได้สูง เหนียว และ แข็งแรง เมื่อนำมาผสมกับปูนซีเมนต์ จึงได้ แผ่นกระเบือ้ งซีเมนต์ใยหินทีบ่ าง น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง ทนความร้อนได้สูง และมี ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความยาวแผ่นมาตรฐาน 1.20 – 1.50 เมตร และขึ้นรูปลอนได้ทั้ง ลอนใหญ่และลอนเล็ก กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ผลิตจากปูน-

ที่มีชื่อเรียกว่า “Chrysotile” ซึ่งเป็นใยหินที่ มีความอ่อนนุ่มและปลอดภัยในการใช้งาน โดยผ่านกระบวนการตีเส้นใยในระบบ Wet & Closed Process เพื่อความปลอดภัยต่อ สิง่ แวดล้อมและผูป้ ฏิบตั งิ าน ขัน้ ตอนทีส่ ำคัญ คือการนำส่วนผสมที่ได้มาเข้าสู่ขบวนการ ผลิต เพื่อเพิ่มความยึดเกาะให้เนื้อกระเบื้อง มีความแข็งแรง โดยเส้นใยที่แตกตัวจะถูก ยึดเกาะด้วยซีเมนต์อย่างมั่นคงถาวร ทำให้ ได้กระเบื้องที่มีความปลอดภัย ไม่เกิดการ ฟุ้งกระจายของเส้นใยเมื่อนำไปใช้งาน โดย ผ่านการตรวจพิสูจน์และรับรองจาก USEPA (United States Environment

ตราช้าง ขนาด กว้างxยาวxหนา น้ำหนัก (ต่อแผ่น) พื้นที่ใช้งาน (ต่อตร.ม.) ความชันหลังคาที่เหมาะสม ความหนาแน่น การนำความร้อน (ค่า k) การจุความร้อนจำเพาะ ความต้านแรงกระแทก มาตรฐานอุตสาหกรรม

22

หกรรมใน 114 ประเทศ และมีเพียง 48 ประเทศที่ห้ามใช้ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนนาดา ยังคงอนุญาตให้ใช้ใยหินไครโซไทล์ในสินค้าบางประเภท โดยอยู่ภายใต้ การดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรั บ กระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คาที่ มี ใ ยหิ น ไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม กระเบื้องมุงหลังคาประเภทลอนคู่ ที่ใช้ใน ประเทศไทยมานานกว่า 70 ปี โดยกลุ่ม ลูกค้าที่ใช้เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็น กลุ่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบหากภาครั ฐ ดำเนิ น มาตรการยกเลิกการนำเข้าใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิต และส่งผลกระทบต่อภาพรวม

50 x 120 x 0.55 ซม. 6.1 กก. 2.2 แผ่น 15-40 องศา 1.50-1.60 kg/m3 (มาตรฐาน ASTM C 1185) 0.04 w/m x c° (มาตรฐาน ASTM C 117) 1.05 J/g x c° (มาตรฐาน ASTM E 1269) 5,500 g x cm/cm2 มอก.1407-2540


ของอุตสาหกรรมและตลาดผู้ใช้กระเบื้องมุง หลังคากว่า 570,000 ครัวเรือน (ประมาณ 64 ล้านตารางเมตร) คิดเป็นประชากรที่ได้ รับผลกระทบอย่างน้อย 2 ล้านคนทัว่ ประเทศ เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าสารทดแทน มีราคาสูงกว่าใยหินไครโซไทล์ 2 เท่า ทำให้ ประเทศไทยต้องเสียดุลการค้าจากการนำ เข้าเพิ่มขึ้นถึงปีละ 3,000 ล้านบาท และยัง ส่งผลต่อราคาจำหน่ายที่ต้องปรับตัวขึ้นทันที่ 25-30% ขณะที่คุณภาพของกระเบื้องมุง หลังคาที่ใช้วัสดุทดแทน ก็มีคุณภาพที่ด้อย กว่ากระเบื้องมุงหลังคาที่ใช้ใยหินไครโซไทล์ ที่มีความแข็งแรงถึง 433 กิโลกรัมต่อเมตร ขณะทีก่ ระเบือ้ งทีใ่ ช้สารทดแทนมีความ แข็งแรงเพียง 153 กิโลกรัมเท่านั้น หรือมี คุณภาพที่ด้อยกว่า 3 เท่าตัว นอกจากนี้ การต้านทานการแตกหักของกระเบื้องมุง หลังคาที่มีใยหิน ยังสามารถรับแรงกดทับได้ ดี สู ง กว่ า มาตรฐานองค์ ก ารอุ ต สาหกรรม (มอก.75-2529) ที่กำหนดไว้ 4,250 นิวตัน ต่อเมตร และสูงกว่ากระเบื้องหลังคาที่ใช้ สารทดแทนทีต่ า้ นแรงแตกหักได้เพียง 1,500 นิวตันต่อเมตรเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากคุณสมบัติของเส้นใยหิน ชนิดอ่อนนุ่ม ที่เรียกชื่อว่า Chrysotile Asbestos ซึ่งเป็นส่วนผสมของกระเบื้อง ซีเมนต์ใยหินที่ผลิตขายอยู่ในประเทศไทย ขณะนี้ มีความแตกต่างอย่างสิน้ เชิงกับใยหิน อีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็น Hard Fiber ที่มีชื่อ เรียกว่า Amphibole Asbestos โดยใยหิน ในกลุ่ม Amphibole Asbestos หรือ Hard Fiber นี้ไม่มีการนำมาใช้เป็นส่วนผสมของ

กระเบื้องมุงหลังคาและมีการประกาศห้าม นำเข้ามาในประเทศไทยแล้ว สำหรับใยหินชนิด Chrysotile Asbestos ที่ใช้ในการผลิตกระเบื้องมุงหลังคานั้นได้รับ อนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้นำเข้า จากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการ ผลิตได้ รวมทั้งได้รับการศึกษาด้านความ ปลอดภัยในการใช้งาน จากผลการวิจยั เรือ่ ง ”The Biopersistence of Chrysotile Asbestos” ที่ลงตีพิมพ์ในวารสาร “The Journal Inhalation Toxicology” ในปี 2004 ว่า Chrysotile Asbestos (Soft Fiber) เป็นเส้นใยที่อ่อนนุ่ม ซึ่งแม้ว่าถูกสูด ดมเข้าสู่ปอด ก็สามารถขับออกจากร่างกาย ได้ตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จากคุณลักษณะของการเกาะยึด ของเส้ น ใยกั บ ซี เ มนต์ ที่ มั่ น คงถาวรของ ผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์ใยหินที่มีการผลิต และใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ก็ แตกต่ า งกั บ การใช้ ง านในบางประเทศที่ มี การนำใยหินไปใช้งานในรูปแบบอิสระ เช่น ใช้เป็นฉนวนหุ้มท่อแอร์ หรือใช้เป็นสารฉีด พ่นหุ้มโครงสร้างเหล็กเพื่อป้องกันไฟ ซึ่งมี โอกาศที่จะฟุ้งกระจายไปในสิ่งแวดล้อมได้ อย่างไรก็ตาม แม้วา่ กระเบือ้ งมุงหลังคา ซี เ มนต์ ใ ยหิ น จะมี ค วามปลอดภั ย ในการ ใช้งาน แต่เพื่อเป็นการพัฒนาตลาดและเพิ่ม ระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ทางกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์

ก็ ไ ด้ มี ก ารกำหนดแนวทางและแผนยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มกั น ในการพั ฒ นาสิ น ค้ า ที่ ไ ม่ ใ ช้ เส้นใยหินเป็นส่วนประกอบในอนาคต ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตบางรายเริ่มนำเส้นใย ชนิ ด อื่ น มาใช้ ผ ลิ ต ทดแทนใยหิ น บ้ า งแล้ ว อาทิเช่น เส้นใยธรรมชาติ (Cellulose Fiber) และเส้นใยสังเคราะห์ (PVA Fiber) ซึ่งจะ เรียกว่าเป็นกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ โดย เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของผูบ้ ริโภค และคงจะ

ตราเพชร ขนาด กว้างxยาวxหนา น้ำหนัก (ต่อแผ่น) พื้นที่ใช้งาน (ต่อตร.ม.) ความชันหลังคาที่เหมาะสม การดูดซึมน้ำ ความต้านแรงกระแทก

50 x 120 x 0.5 ซม. 6.2 กก./แผ่น 2.2 แผ่น 10 องศา ขึ้นไป <= 37% 4250 นิวตัน / เมตร

มานพ เจริญจิตต์ ปัจจุบันทำงานกับศูนย์ข้อมูล ไครโซไทล์ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2509 ปริญญาโท จากคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน ในปี 2512 ท่านทำงานเป็นอาจารย์ ทีค่ ณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 9 ปี ต่อ มาได้ทำงานกับบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย ในตำแหน่ง หัวหน้าส่วนวิศวกรรม เป็นเวลา 9 ปี หลังจากนั้นได้เข้า ทำงานทีบ่ ริษทั กระเบือ้ งหลังคาตราเพชร ตำแหน่งผูจ้ ดั การ ฝ่ายวิศวกรรม อีก 20 ปี จนเกษียณอายุในปี 2547 เป็นสินค้าที่ได้รับนิยมของตลาดต่อไป ทัง้ นี้ แร่ใยหินทุกชนิด รวมทัง้ ไครโซไทล์ เป็นสารก่อมะเร็ง จากการพิจารณาของ องค์การอนามัยโลก(WHO) และองค์การ วิจัยมะเร็งนานาชาติ ประเทศต่างๆ เห็นถึง ผลเสียของแร่ใยหินที่มีต่อสุขภาพมนุษย์จึง ได้ยกเลิกการผลิต นำเข้า และส่งออกแร่ใยหิน รวมแล้วเกือบ 60 ประเทศ

เป็นตัวยึดเกาะเส้นใยหินไครโซไทล์ จึงทำให้ เส้ น ใยไครโซไทล์ ไ ม่ ฟุ้ ง กระจายในอากาศ และก่อความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเยื่อ หุ้มปอดจากการสัมผัสฝุ่นใยหินอย่างที่มีการ กล่าวอ้างกัน ด้ า นผลกระทบในเชิ ง สุ ข ภาพต่ อ ผู้ บริโภคนั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิเคราะห์ตัวอย่างอากาศ

ในต่างประเทศมีการใช้ใยหินในลักษณะ ของการพ่นเพื่อป้องกันความหนาวเย็น ซึ่ง มีความเข้มข้นของใยหินสูงถึง 80-90% จึง มีความเสี่ยงต่อการฟุ้งกระจายของเส้นใย หินมากกว่าในประเทศไทย ที่ใช้ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดบิ ผลิตสินค้า ทีม่ สี ดั ส่วนเพียง 8-9% และเมือ่ นำมาผสมกับซีเมนต์ทที่ ำหน้าที่

ในอาคารที่ใช้วัสดุตกแต่งที่มีใยหินเป็นส่วน ประกอบ 136 แห่ง พบว่าทุกแห่งมีฝุ่นใยหิน อยู่ระหว่าง 0.000-0.0059 เส้นใย/ลบ.ซม. ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ U.S.EPA กำหนดไว้ที่ 0.01 เส้นใย/ลบ.ซม. จึงไม่กอ่ ให้เกิดอันตราย จากผู้ ใ ช้ สิ น ค้ า ที่ มี ใ ยหิ น ไครโซไทล์ เ ป็ น วัตถุดิบแต่อย่างใด

ตราห้าห่วง ขนาด กว้าง x ยาว x หนา น้ำหนัก (ต่อแผ่น) พื้นที่ใช้งาน (ต่อตร.ม.) ความชื้นสัมพันธ์ การดูดซึมน้ำ การรับอุณหภูมิของอากาศ ความต้านแรงกระแทก มาตรฐานอุตสาหกรรม

50 x 120 x 0.4 ซม. 4.9 กก. 2.2 แผ่น 6% 22% (สูงสุด) 0-118 C° ความต้านทานต่ำสุดอยู่ที่ 2,746 นิวตัน/เมตร (ทดสอบก่อนการขังน้ำ ตาม มอก.) ตามมาตรฐาน มอก. 1407-2540

23


แวดวงดี ไ ซน์ เ นอร์ มุมเล็กๆ เพิ่มความรู้กับ “บันไดใส่รองเท้า” การจั ด พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยภายในบ้ า นนั บ ว่ า เป็ น เรื่ อ ง สำคัญ โดยเราสามารถเปลี่ยนผนังห้องเรียบๆ ให้ดูมี สไตล์ด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดชิค หรือการ สร้ า งกรอบรู ป ภาพโดยนำเรื่ อ งราว ความประทับใจในช่วงเวลาต่างๆ มา ใส่ ไว้ก็ ได้ หรือแม้แต่ชั้นวางรองเท้า ภายในบ้านนั้น ก็สามารถสร้างเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ระหว่างคุณและเจ้า ตัวน้อย ทั้งช่วงเวลาก่อนออกจาก บ้านหรือกลับมาถึงบ้านก็ ได้ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่ ใต้บันไดที่ ไม่ค่อยได้ ใช้งานเป็นมุมเสริมสร้างความรู้ของ เจ้าตัวน้อย ด้วยการนำชุดโต๊ะเก้าอีส้ ลี กู กวาดมาวาง เพิม่ แสงสว่างให้พื้นที่ด้วยโคมไฟลายการ์ตูน พร้อมตกแต่ง ผนังให้ดูสวยงามด้วยสติ๊กเกอร์ลายน่ารักๆ เพื่อเสริม บรรยากาศและกระตุ้นความนึกสนุกกับการทำการบ้าน ซึง่ งานนีน้ อกจากจะได้มมุ ใช้สอยเพิ่มขึ้น ยังสร้างนิสัยใน ใฝ่รู้ ให้กับลูกๆ อีกด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยน มุมบันไดให้สุดชิคด้วยการสร้างช่องเก็บรองเท้าไว้ ใต้ชั้น ระหว่างขั้นบันได เป็นทางเลือกใหม่เพื่อเก็บรองเท้าแสน รักได้ทงั้ ครอบครัวแถมประหยัดพืน้ ที่ใช้สอย ไม่รกสายตา แถมการหยิบรองเท้ามาสวมใส่กอ่ นออกจากบ้าน หรือ ถอดเก็บก็แสนง่ายเช่นกัน เพียงแค่นี้ก็ ไม่ต้องกังวลกับ พื้นที่ในการเก็บรองเท้าอีกต่อไป “Material 101-ไม้” บอกเล่าเรื่องราว น่ารู้ของไม้ นิทรรศการ “Material 101-ไม้” เป็นหนึ่งใน 6 ชุด นิทรรศการขนาดย่อมที่จะมา บอกเล่าความรู้พื้นฐานเกี่ยว กับวัสดุที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เพื่อ สร้ า งความเข้ า ใจถึ ง คุ ณ สมบัติของวัสดุประเภทต่างๆ ตั้งแต่ต้นกำเนิด กรรมวิธีการผลิต และความเป็นไปได้ ในการใช้งาน รวมทั้งวงจรชีวิตของวัสดุหลังการใช้งาน ทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งผลิต แหล่งแปรรูป และ แหล่งจำหน่ายวัสดุประเภทต่างๆ หากจะกล่าวถึงวัสดุประเภทไม้ คำนิยามนั้นคงเป็น วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายและใกล้ตัว สามารถปลูกขึ้น ทดแทนได้เสมอ ทั้งยังย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ จึง เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ด้วยคุณสมบัตทิ ี่โดดเด่นรอบด้าน ทั้งทางกายภาพ ทางกล และทางไฟฟ้า อีกทั้งยังมีความ แข็งแรง ยืดหยุ่น น้ำหนักเบา เป็นฉนวนชั้นยอด นิทรรศการ “Material 101-ไม้” จะบอกเล่าเรื่อง ราวน่ารู้ของไม้ และพาย้อนไปสำรวจลำดับขั้นตอนของ การแปรรู ป ไม้ ตั้ ง แต่ ข นาดท่ อ นซุ ง ไปจนถึ ง เศษผงไม้ ตลอดจนการปรับปรุงผสมผสานเข้ากับวัสดุอื่นเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการใช้งาน พร้อมสัมผัสตัวอย่างวัสดุไม้ ที่ ห ลากหลายทั้ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละการใช้ ง านด้ า นการ ออกแบบ อาทิ ไม้ปาร์เก้จากถังไวน์ ไม้ที่กู้จากซากไม้ ใน ทะเลสาบ ไม้สังเคราะห์ เป็นต้น และเรียนรู้กรรมวิธีการ เลื่อยไม้แบบต่างๆ เพื่อให้ ได้แผ่นไม้มาใช้งาน เช่น การ เลื่อยแบบขนานวงปี การเลื่อยเพื่อตัดเกรด เป็นต้น รวมไปถึงไขปริศนาหน้าไม้ที่เราคุ้นเคยอย่างไม้หน้าสาม ว่าขนาดที่แท้จริงของมันคือเท่าไหร่ และพบกับหน้าไม้ ลวดลายมหัศจรรย์จากธรรมชาติ ที่กลายเป็นลายภูเขา จะเป็นอย่างไร ทั้งนี้นิทรรศการจัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวัน ที่ 14 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ Material ConneXion® Bangkok, TCDC, ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 6 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 0-26648448

24

งานเพ้นท์สุขภัณฑ์

ผลงานที่ถ่ายทอดจากมุมมองคนรุ่นใหม่

สำหรับงาน BuildTech ’11 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ มีกิจกรรมที่ดีมากมายหลาก หลายกิจกรรม และกิจกรรมการแข่งขันประกวดการเพ้นท์สุขภัณฑ์ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้ รับการตอบรับจากนิสิต นักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาด้านการออกแบบทั่วประเทศ และนักศึกษาที่มีความสนใจใน การออกแบบก้าวออกมาแสดงความสามารถ และนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ผลงานใหม่ๆ ที่มีจินตนาการสอดคล้องไปกับวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนั้นเพื่อนำผลงานที่แข่งขันทั้งหมดไปมอบให้ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ มูลนิธิชัย พัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.หินตั้ง จ.นครนายก นำไปใช้ประโยชน์ ใช้สอย โดยทางคณะผูจ้ ดั งานได้กำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม การประกวดในครั้งนี้ ต้องทำการเพ้นท์สุขภัณฑ์ตามหัวข้อ “Live Together” สำหรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ได้แก่ ทีม มรภ.พระนคร ทีป่ ระกอบไปด้วย นส.เสาวลักษณ์ นนทยา, นายพีระภพ ดอนแก้ว และนายมนตรี สีหาบุตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร กล่าวถึงแนวคิด ที่ทำให้สามารถคว้ารางวัล ชนะเลิศมาได้ว่า ด้วยธีม งานที่ ท างผู้ จั ด งานให้ ม า ว่า “Live Together” ซึ่ง ก็หมายถึง การอยู่ร่วมกัน ตรงนี้ ห ากมองกั น ในมุ ม มองของงานศิลปะในความคิดของพวกเราก็จะหมายความ ถึงศิลปะไทยและศิลปะสมัยใหม่มันสามารถที่จะผสานและ อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาบน โลกใบนี้ ซึ่งพวกเราได้นำเสนอออกมาในรูปแบบของภาพ กราฟฟิก ซึ่งมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกด้วยตัวของมันเองว่า ภาพ เหล่านั้นมันไม่ ได้จบอยู่ด้วยตัวของมันเอง ดังนั้นคนที่มอง เห็นหรือคนที่มาพบเจอก็จะสามารถจินตนาการต่อไปได้อีก ว่ามันควรจะเป็นแบบไหนและควรจะมีอะไรเพิ่มเติมลงไปใน สิ่งที่เขาเหล่านั้นเห็นหรือไม่ ซึ่งมันจะช่วยทำให้เกิดความ รู้สึกในการจินตนาการตามผลงานชิ้นนั้นๆ ได้ด้วย ทั้งนี้การอยู่ร่วมกันในความหมายของเราไม่ ได้หมาย ถึงเพียงแค่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเพียงเท่านั้น แต่เรายังรวม ไปถึงงานศิลปะได้อีกด้วย ซึ่งในมุมมองของพวกเรามองว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษารวมไป ถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมออกแบบสุขภัณฑ์ ซึ่ง มั น เป็ น การแสดงออกถึ ง ความคิ ด และมุ ม มองที่ มี ต่ อ สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนั้นในเรื่องของ การอนุรักษ์ทั้งในส่วนของพลังงานและน้ำ ในมุมมองของ พวกเราคิดว่าในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว เพราะอย่างที่เรา รู้กันดีอยู่แล้วว่าพลังงานส่วนใหญ่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งหากเรา สามารถที่จะประหยัดพลังงานหรือหันมาใช้พลังงานทาง เลือกเข้ามาทดแทนมากขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งจากการที่ ได้เห็นในหลายๆ หน่วยงานออกมาช่วยกันรณรงค์และช่วย กันประหยัดพลังงานก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งพวกในฐานะ ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็อยากจะเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งที่จะช่วย กันผลั กดันให้เ กิดการประหยัดการใช้พ ลั งงานเพิ่ มขึ้ นใน สังคม เพื่อให้เราได้มีพลังงานใช้กันต่อไปในอนาคต ด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม เยอะ ยุย้ ยิม้ ซึง่ ประกอบไปด้วย นส.จีราภรณ์ ก๋าติบ๊ นายจักรพันธ์ จันทร์ศรี และนายรักขิต สหัสแปง จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบเพ้นท์สุขภัณฑ์ ในครั้งนี้ว่า

หลังจากที่พวกเราได้เห็นตัวสุขภัณฑ์ต่างก็ลงความเห็นว่า น่าจะเพ้นท์ลายออกมาเป็นรูปหมู เพราะด้วยลักษณะของ สุขภัณฑ์ที่กลม จึงทำให้พวกเรานึกไปถึงนิทานเรื่องลูกหมู 3 ตัว จึงทำการเพ้นท์เป็นตัวลูกหมูทั้ง 3 ตัวอยู่ในบริเวณขอบ สุขภัณฑ์ และในส่วนของบริเวณแท้งค์น้ำรวมไปถึงฝาปิด เราเพ้นท์ออกมาเป็นรูปแม่หมูที่กำลังอุ้มท้องลูกหมูทั้ง 3 ตัวอยู่ ซึ่งก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ลงตัวมากที่สุดที่พวกเราคิด ว่าเหมาะสมกับสุขภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นทรงกลมแบบนี้ ในส่วนของโครงการ นี้ ถื อ ว่ า เป็ น โครงการที่ ดี ซึ่งมันช่วยทำให้สุขภัณฑ์ที่ พวกเราเพ้ น ท์ ขึ้ น มานั้ น มี ความน่ า สนใจมากยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนั้นสุขภัณฑ์เหล่า นี้ ยั ง ได้ น ำไปมอบให้ แ ก่ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ซึ่ง เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้อีกต่อ หนึ่งด้วย โดยในความคิดของพวกเราก็เห็นว่าเมื่อคนได้เห็น สุขภัณฑ์ที่สวยงามก็ทำให้อยากใช้งานเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากระแสการอนุรักษ์พลังงานและ การประหยัดน้ำเข้ามามีบทบาทที่สำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ พวกเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราควรจะช่วยกันร่วมมือ ในการรักษาโลกใบนี้ ซึ่งเราควรจะเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ของเราก่อนเป็นอันดับแรก เริ่มจากตัวของเราและสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่ในบ้านของเรา รวมไปถึงการอยู่อย่างพอเพียง โดยไม่ ไปรบกวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก จนเกินไป เพียงเท่านี้ก็เท่ากับพวกเราได้ช่วยกันอนุรักษ์และ รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งแล้ว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Click Green ซึ่งประกอบไปด้วย นส.กรนภา ยังคง จากมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ และนายบำรุงพงศ์ ชัยนราพิพัฒน์ จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึงแนวความคิดในการ ออกแบบผลงานการเพ้นท์สุขภัณฑ์ในครั้งนี้ว่า จากข้อมูลที่ ได้รับมาว่าสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ยังศูนย์ภูมิรักษ์


จ.นครนายก ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและ ภูมิทัศน์ ด้วยเหตุนี้ทีมของเราจึงนำเอาความเป็นธรรมชาติ มาใส่ลงไปในผลงานของ พวกเรา เพื่อให้คนที่ ได้ เข้าไปใช้สุขามีอารมณ์ต่อ เ นื่ อ ง ไ ป กั บ ค ว า ม เ ป็ น ธรรมชาติ จึงทำให้เราเกิด ความคิดที่ต้องการสื่อออก มาเป็นภูเขาลูกหนึ่ง แล้ว ใช้น้ำในการเล่าเรื่องโดย ทำขึ้นมาให้เป็นสายน้ำที่ ไหลตกลงมาให้พวกเราได้ ใช้กัน ใน ส่วนบริเวณฝาชักโครกพวกเราได้ออกแบบให้เป็นภาพของ ไม้พันธุ์ ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) ซึ่งไม้ตระกูลนี้จะ ขึ้นเองก็ต่อเมื่อธรรมชาติในบริเวณนั้นมีความสะอาดมาก เพียงพอ ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าหากเราเดินเข้าไปในป่าแล้วเห็น ไม้สายพันธุ์นี้ขึ้น ก็แสดงว่าธรรมชาติในบริเวณนั้นมีความ สะอาดและบริสุทธิ์เป็นอย่างมาก

พวกเราจึงใช้แนวคิดในส่วนนี้สื่อผลงานของพวกเรา ออกมาว่า น้ำจากแหล่งธรรมชาติที่ ไหลมาให้พวกเราได้ ใช้ กันอย่างทุกวันนี้ กว่ามันจะมี ให้เราใช้กันนั้นมันต้องผ่าน กระบวนการของธรรมชาติมาอย่างมากมาย เพราะฉะนั้น เราจึงไม่ควรที่จะใช้น้ำอย่างทิ้งขว้างหรือไม่เห็นคุณค่าของ มัน ซึ่งโครงการนี้ ในมุมมองของพวกเราซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่น ใหม่ ต่างก็มองว่ามันอาจจะยังไม่ ได้ ให้พวกเราได้แสดงฝีมือ มากนัก แต่มันก็เป็นอีกโอกาสที่เราได้ออกมาแสดงความคิด ของพวกเราที่ มี ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น อยู่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ นอกจากนั้นการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ยังถือเป็นการทำเพื่อ การกุศลอีกด้วย เพราะสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่นำมาทำการเพ้นท์ ในครั้งนี้จะนำไปมอบให้แก่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้คน ทั่วไปได้มี โอกาสใช้งานสุขภัณฑ์เหล่านี้จริงๆ ที่สำคัญพวก เราในฐานะของคนรุ่นใหม่ก็อยากให้ทุกคนเล็งเห็นถึงเรื่อง ของธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราให้มากขึ้น โดยอาจจะ ช่วยกันใส่ใจธรรมชาติของโลกใบนี้คนละไม้คนละมือ เพื่อให้ โลกของเรามีธรรมชาติที่สดสวยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ในอนาคต

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย มีสิทธิ์เติบโตในอินเดีย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการ ส่งออก เผยว่า อินเดียเป็นตลาดเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่อันดับ ต้นๆ ของโลกเนื่องจาก อินเดียมีคนชั้นกลางมาก ถึง 400 ล้านคน ขณะที่ กำลังซื้อก็เพิ่มสูงขึ้นตาม อุตสาหกรรมสาขาต่างๆ ที่ เ ติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะด้าน IT และ ยานยนต์ ส่งผลให้ความ ต้องการเฟอร์นิเจอร์คุณ ภาพดี มี ม ากขึ้ น และมี การนำเข้ า เฟอร์ นิ เ จอร์ มากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ถึงแม้ว่าการผลิตในประเทศจะเพิ่ม ขึ้นทุกปี แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นก็เป็นการผลิตแบบ ชาวบ้าน (un-organized sector) ซึ่งไม่สามารถตอบ สนองความต้องการใหม่ๆ ของตลาดอินเดีย จึงจำเป็นต้อง พึ่งพาการนำเข้ามาก ธุรกิจเชิงอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ของอินเดียมีมูลค่าประมาณ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มี อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงปีละร้อยละ 30 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์นำเข้า ส่วนน้อยที่ผลิตใน ประเทศโดยผู้ผลิตอินเดียซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 20 ส่วนใหญ่จะเน้นไปผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงาน ซึ่งร้อยละ 27 ของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเป็นเฟอร์นิเจอร์ ไม้ ปัจจัยสำคัญทีม่ สี ว่ นผลักดันให้อตุ สาหกรรมมีการ ขยายตัวสูงเนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจก่อสร้าง การ ท่องเที่ยว/โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ และอีกปัจจัยที่สำคัญคือคนอายุต่ำกว่า 25 ปีของอินเดียมีมากประมาณ 50% ของประชากรซึ่งผู้ เริ่มทำงานใหม่นิยมทำงานในบริษัท IT มีรายได้สูงและไม่ ชอบเฟอร์นิเจอร์แบบโบราณรุ่นคุณปู่อีกต่อไป นอกจาก นั้นยังมีปัจจัยที่มีผลสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านคือสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งพิมพ์และ Internet ที่คนอินเดียสามารถเข้าถึง trend ใหม่ๆ ของเฟอร์นิเจอร์ ได้ง่ายเนื่องจากส่วนใหญ่จะเข้าใจ ภาษาอังกฤษ แต่ปัจจัยที่สำคัญยิ่งคือการเข้าไปลงทุนของ บริษัทต่างชาติมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้คึกคักมาก

ในปัจจุบัน ดังนั้นการเลือกใช้สื่อที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ ได้ดีจึง เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การแข่งขันในตลาดอินเดีย นางนันทวัลย์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามแม้ว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของอินเดียจะมีอัตราการเติบโตเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ร้อยละ 85 ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ เป็นการดำเนินการธุรกิจแบบชาวบ้านที่เป็นทั้งผู้ผลิตและ ผู้ขาย เช่น โรงงานห้องแถว และร้านค้ารายย่อย ในส่วน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เชิงอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งตลาดเพียง ร้อยละ 15 ส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้านำเข้า ซึ่งบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของอินเดียต่างนิยมร่วมทุนกับผู้ลงทุนจาก ต่างประเทศ อินเดียเปิดเสรีการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ เดือนเมษายน 1988 โดยที่ผู้นำเข้าอินเดียไม่ต้องมี ใบ อนุญาตการนำเข้าและไม่ต้องขอใบอนุญาตก่อนการนำ เข้าแต่ต้องมีเลขประจำตัวผู้นำเข้า ซึ่งในช่วงปี 2010 ที่ ผ่านมา อินเดียนำเข้าสินค้าเฟอร์นเิ จอร์จากไทยถึง 8.279 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ ปี 2009 ถึงร้อยละ 164 สินค้าส่งออกได้แก่ ม้านั่ง/เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ (ยกเว้นม้านั่ง/เก้าอี้) โคมไฟ เครื่องนอน และเคหะสิง่ ทอ โดยช่องทางการจัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็น การจัดจำหน่ายผ่านผู้ค้าส่งไปยังร้านค้าปลีก ตลาดส่วนใหญ่ยังนิยมสินค้าราคาถูก เฟอร์นิเจอร์ ทำด้วยไฟเบอร์บอร์ดหรือไม้อดั ส่วนสินค้าราคาสูงส่วนใหญ่ จะเป็นช่องทางในหัวเมืองใหญ่ๆ ห้างสรรพสินค้าที่เป็น ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นบริษัทร่วม ทุนกับต่างชาติ เน้นการนำเข้าเป็นหลัก อย่างไรก็ดีตลาด อินเดียยังเป็นตลาดของเฟอร์นิเจอร์นำเข้า เป็นตลาดที่ ประเทศผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ต่างให้ความสำคัญสำหรับ การทำตลาดนี้ นอกจากนี้คนชั้นกลางที่มีมากถึง 400 ล้านคนเป็นส่วนผลักดันให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์ ไม่ ได้จำกัด อยู่เฉพาะกลุ่มเศรษฐีและมัณฑนากรเช่นในอดีตอีกต่อไป คนชั้นกลางปัจจุบันต่างมองหาเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงกัน มากยิ่งขึ้นและนิยมตกแต่งบ้านรายวันด้วยตนเองเป็น งานอดิเรก โดยในปี 2553 ที่ผ่านมาบริษัทเฟอร์นิเจอร์ อินเดียมีการสั่งซื้อไม้ยางพาราจากไทยเกือบ 600 ล้าน รูป เพือ่ นำมาผลิตให้ตรงกับรสนิยมและความต้องการของ คนอินเดีย

25


สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง * เป็นนิติบุคคล มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมประตูฟุตซอลและตาข่าย และก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ของอบต.นากลาง ยื่นเอกสาร 24 พฤษภาคม 2554 * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง โทร. 0-4433-5029

สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมา

ที่ 3 มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาทำการฉาบผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0400 ตอน ครบุรี-กม.44+ 628 (ต่อเขตแขวงฯ บุรีรัมย์) ยื่นเอกสาร 23 พฤษภาคม 2554 * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 โทร. 0-4421-2200 ต่อ 15 ประมูล จ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง มีความประสงค์ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ยื่นเอกสาร 27 พฤษภาคม 2554 * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง โทร. 0-4424-9359

สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองบัววง มีความ-

ประสงค์สอบราคาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์และปรับปรุงถนนดิน ทางไปบ่อขยะ จำนวน 3 โครงการ ของเทศบาลตำบลหนองบัววง ยื่นเอกสาร วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ เทศบาลตำบลหนองบัววง โทร. 0-4496-4119 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองน้ำใส มี ความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังและถนนหิน คลุก รวมจำนวน 5 โครงการ ของ ทต.หนองน้ำใส ยื่นเอกสาร 23 พฤษภาคม 2554

26

* ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ เทศบาลตำบลหนองน้ำใส โทร. 0-4498-5126 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ ไขบริเวณเสี่ยง อันตราย ปข.1002 แยก ทล.4-บ.ยางชุม อ.กุยบุรี (ราคากลาง 1,980,000 บาท) ค่าแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00-10.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-4791 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พิษณุโลก มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สำนักงาน พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น และงานระบบ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 14,962,000 บาท) ค่าแบบ 4,000 บาท ยื่นเอกสาร 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ถนนประชาอุทิศ ต.ใน เมือง อ.เมืองพิษณุโลก โทร. 0-5525-8228 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูแหล่งน้ำคลองชะลู ม.4 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก (ราคากลาง 1,739,574 บาท) ค่าแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 10.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง โทร. 0-5421-8602 ต่อ 108 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำคลองกระไดม้า ม.5 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก (ราคากลาง 1,739,574 บาท) ค่าแบบ 1,000 บาท

ยื่นเอกสาร 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 10.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง โทร. 0-5421-8602 ต่อ 108 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. บริเวณทางแยกเขื่อนตะวันออก ถึงทางเข้า – ออก รส.13 – รส.14 การท่าเรือฯ ค่าแบบ 1,070 บาท ยื่นเอกสาร 2 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 – 10.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ แผนกวัสดุ 2 กองบริหารทั่วไป ท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือ แห่งประเทศไทย (กทท.) โทร. 0-2269-5818 ประกวดราคา จ้างเหมาจัดหา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาจัดหาและก่อสร้างลาน ไกไฟฟ้าขนาด 500 KV. รฟ.วังน้อย ชุดที่ 4 (GIS) โดยใช้งบ ประมาณ กฟผ. ค่าแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 30 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 – 10.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ แผนกจัดหาวิศวกรรมขนส่ง กองจัดหาสายงานพัฒนา – ระบบส่งฝ่ายบริหารสายงานพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 0-2436-1422 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง บริษัท ปตท. จำกัด มีความ ประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อก๊าซธรรมชาติไป ยังสถานีบริการ NGV ชลบุรี สันติสุข ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ บริษัท ปตท. จำกัด โทร. 0-2537-2066 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ธนาคารออมสิน มีความ ประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ธนาคารออมสิน เขตพญาไท กทม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 409,174,000 บาท)


ค่าแบบ 40,000 บาท ยื่นเอกสาร 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคา อย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ หน่วยรับจ่ายเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ธนาคาร ออมสิน โทร. 0-2299-8000 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา มี ความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์ การแพทย์ ระยะที่ 1 ของมหาวิทยาลัยฯ อ.เมืองพะเยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 315,092,759.89 บาท) ค่าแบบ 150,000 บาท ยื่นเอกสาร 24 พฤษภาคม 2554 * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคา อย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ งานบัญชีและการเงิน กองคลัง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โทร. 0-5446-6666 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง โรงพยาบาลลำปาง มีความ ประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ สิรินธร 5 ชั้น 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 47,380,100 บาท) ค่าแบบ 10,000 บาท ยื่นเอกสาร 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 – 14.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคา อย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อ.เมืองลำปาง โทร. 0-5422-3623 ต่อ 6000-5 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารชุดที่พักราชการ ขนาด 18 ยูนิต 2 หลัง ณ ศูนย์อบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 38,129,000 บาท) ค่าแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 – 11.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคา อย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ติดต่อที่ กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมพินิจและ คุ้มครองเด็กและเยาวชน โทร. 0-2141-6489 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างจัดทำห้อง DATA CENTER 1 ระบบ ของสำนักงานฯ แห่งใหม่ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 109,000,000 บาท) ค่าแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 – 11.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาพัสดุ โทร. 0-2282-3406 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วสองข้างทาง ตาม แนวเขตทางรถไฟ ตอนนายตรวจทางนครชัยศรีและนครปฐม ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 72,504,000 บาท) ค่าแบบ 37,300 บาท ยื่นเอกสาร 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.30 – 11.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล โทร. 0-2220-4429 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. มี ความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางเดิน – วิ่ง ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 6,077,500 บาท) ค่าแบบ 5,600 บาท ยื่นเอกสาร 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0-224-8542 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3 มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงฝึกงาน สถาบันฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 โทร. 0-3827-6826

ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง ศาลจังหวัดลำปาง มี ความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนวนติด ตั้งตู้รางเลื่อน ศาลจังหวัดลำปาง (งบประมาณ 2,095,400 บาท) ค่าแบบ 200 บาท ยื่นเอกสาร 6 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 – 11.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ สำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำปาง โทร. 0-5426-5126 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK และพื้น คสล. ทางเข้า-ออกลาน ตู้สินค้าเปล่า (เกาะลาว) ที่ท่าเรือกรุงเทพ แขวง/เขตคลองเตย (ราคากลาง 3,708,135.81 บาท) ค่าแบบ 1,070 บาท ยื่นเอกสาร 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 – 10.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ แผนกพัสดุ 2 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือกรุงเทพ การ ท่าเรือแห่งประเทศไทย กทม. โทร. 0-2369-5819 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี ความประสงค์ เ รี ย กประกวดราคาจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งพร้ อ มติ ด ตั้ ง สวิตช์เกียร์ระบบ 115 kV (เพิ่มเติม) สถานีไฟฟ้าบัวใหญ่ ค่าแบบ 10,000 บาท ยื่นเอกสาร 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 - 10.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้บริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-2590-5835 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ มีความประสงค์ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอย 10 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 2,801,718 บาท) ค่าแบบ 2,500 บาท ยื่นเอกสาร 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 11.30 - 12.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โทร. 0-7562-7188

พบกับการอัพเดทข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างงานก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ www.buildernews.in.th 27


ช. การช่าง มั่นใจปีนี้ โตเท่าตัว นายปลิว ตรีวศิ วเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เผยว่า คาดว่าผลการดำเนินงานในปี 2554 จะเติบโตมากกว่าเท่าตัวจากปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้ม ว่ารายได้จากการก่อสร้างในปีนี้จะดีขึ้นจากปีก่อน เนื่อง จากบริษทั ฯ ได้งานใหม่อย่างต่อเนือ่ งจากช่วงปลายปี 2553 ถึงปัจจุบัน หลังจากสถานการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างเริ่มมี ความมัน่ คงและเริม่ มีงานใหม่ๆ ออกมามากขึน้ เมือ่ เทียบ กับในช่วงก่อนหน้า 2 ปีที่ผ่านมา ที่ราคาวัสดุก่อสร้าง ปรั บ ตั ว เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และมี ก ารแข่ ง ขั น ในอุ ต สาหกรรมที่ ค่อนข้างสูง โดยคาดว่ารายได้ ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.4-1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งมาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยมีแบ็กล็อกในปีนี้ 32,888 ล้านบาท ไพลอนเดินแผนดันยอดพันล้าน นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการรองผู้ จัดการใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) เผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2554 มีทิศทาง ที่ดีกว่าผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีกำไรดีที่สุดของปี 2553 เนื่องจากมี โอกาสรับงานก่อสร้างใหม่ๆ หลายโครงการ รวมถึง ทยอยรับรู้รายได้จากงานในมืออย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจ ว่ารายได้ ในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ทำได้ 630 ล้านบาท และสัดส่วนรายได้ 20% จะมาจากงานแนวราบที่เริ่ม ขยายตัวในทิศทางทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง และหลังจากนี้ บริษทั ฯ จะเดินหน้าขยายงานรับเหมาก่อสร้างประเภทแนวราบ ควบคู่กับงานฐานราก ไทยโพลีคอนส์คว้างาน ร.พ.พัทลุง นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี กรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทฯ ได้ลง นามในสัญญาดำเนินงานก่อสร้าง อาคารอำนวยการผู้ ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น โรงพยาบาลพัทลุง ซึง่ มีมลู ค่างาน 408,380,000 บาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 1,000 วัน ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดงานก่อสร้างในมือ คงเหลือประมาณ 3.8 พันล้านบาท คิดเป็นจำนวน โครงการทั้งสิ้น 30 โครงการ โดยมียอดงานก่อสร้างที่ ชนะการประมูลแต่ยงั ไม่ได้เซ็นสัญญา อีกจำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 315 ล้านบาท สำหรับสัดส่วนกลุ่ม ลูกค้าแบ่งเป็นภาครัฐ 45% และภาคเอกชน 55% แบ่ง เป็นประเภทของงานก่อสร้าง ได้แก่ งานสาธารณูปโภค และรี โนเวท 2% งานโรงพยาบาล 39% งานสถาบันการ ศึกษาและมหาวิทยาลัย 17% งานคอนโดมิเนียมและ ศูนย์การค้า 35% และงานอาคารทั่วไป 7% กคช. เล็งปั้นแบรนด์ ‘บาย NHA’ นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการการ เคหะแห่งชาติ (กคช.) เผยว่า โครงการแบรนด์ใหม่ บาย NHA (National Housing Authority) ได้เปิดขาย โครงการไปแล้ว 15 โครงการ ซึ่งมียอดขายที่คืบหน้าไป กว่า 20% มีจำนวนทัง้ สิน้ 3,965 หน่วย งบลงทุน 6,000 ล้านบาท และมีอีก 67 โครงการที่จะเสนอให้ ครม. อนุมัติ เพื่อพัฒนาในระยะเวลา 5 ปี นอกจากการสร้าง บ้านในรูปแบบใหม่นี้แล้ว กคช. ได้เตรียมก่อสร้างคอมมูนิตี้ มอลล์ ขึ้นภายในโครงการด้วย โดยจะนำร่อง โครงการดังกล่าว 2 แห่งก่อนคือ โครงการที่ร่มเกล้า และกรุงเทพกรีฑา โดยการก่อสร้างรูปแบบจะเหมือนเอกชน ทั่วไป คือเน้นให้ลูกค้าสะดวกสบายในการอยู่อาศัย ไม่ ต้องเดินทางไกลในการดำเนินชีวติ ประจำวัน มีสงิ่ อำนวย ความสะดวกครบวงจรภายในโครงการเหมือนเอกชนทัว่ ไป ซึง่ ขณะนีแ้ ผนกก่อสร้างได้เตรียมออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว

28

บ๊อช สั่งโหมตลาด หลังยอดขายทุบสถิติ

“บ๊อช” ประกาศแผนรุกตลาดปี 54 หลังประสบความสำเร็จสูงสุด ทำยอดขายในไทยได้กว่า 6,800 ล้านบาท สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัง่ เร่งเดินหน้าขยายฐานตลาดใหม่ พร้อมชูจดุ แข็งด้านนวัตกรรม หวังดันยอดขายปีนโี้ ตสองหลัก มร.มาร์ติน เฮย์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ โรเบิร์ต บ๊อช (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) เปิดเผย ว่า บ๊อช กรุ๊ป ได้ประกาศ ยอดขายปี 2553 ซึ่งมี รายได้รวมสูงถึง 1.9 ล้านล้านบาท ด้วยอัตราการ เติ บ โตเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ ผ่านมาถึง 24% ซึ่งถือ เป็นปีที่บ๊อชประสบความ สำเร็จสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบ 125 ปี ของบ๊อช สำหรับปี 2554 ยั ง คงตั้ ง เป้ า การเติ บ โต อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่อัตราการเติบโตในไตรมาสแรก เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยอัตราการเติบโต 15% ในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บ๊อชมียอดขายเพิ่ม ขึ้นมากถึง 43% โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 440,000 ล้านบาท นับว่าเป็นครั้งแรกที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมียอดขายเป็น อัตราส่วนสูงถึง 23% จากยอดขายทั้งหมดของบ๊อชกรุ๊ป ทำให้ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคเป็นภูมิภาคที่มียอดขายสูงเป็น อันดับสอง รองจากยุโรป โดยบ๊อชตั้งเป้าที่จะผลักดันให้ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟคิ เติบโตและมีสดั ส่วนยอดขายเป็น 30% ของบ๊อชกรุ๊ป ในปี 2558 ด้วย สำหรับ บ๊อช ประเทศไทย ในปี 2553 ที่ผ่านมา มี ยอดขายอยูท่ ี่ 6,800 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโตอยูท่ ี่ 26% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 นับว่าเป็นปีที่ประสบความ สำเร็จสูงที่สุดนับตั้งแต่จัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2534 “บ๊อช ประเทศไทย ทำยอดขายได้สูงที่สุดสำหรับบ๊อช ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมียอดขายถึง 33% จากรายได้รวมทั้งหมดกว่า 20,000 ล้านบาท ของบ๊อชใน ภูมิภาคนี้ ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีการเติบโตที่แข็งแกร่งและมี ศักยภาพสำหรับธุรกิจอื่นๆ ของบ๊อช อาทิ ธุรกิจด้านพลัง-

งานแสงอาทิตย์ และธุรกิจด้านเทคโนโลยีความร้อน” ประธาน บ๊อช กล่าวต่อไปว่า ส่วนภาพรวมของธุรกิจในปี 2553 ที่ผ่านมา ทุกธุรกิจ ของบ๊ อ ชสามารถเติ บ โตอย่ า งแข็ ง แกร่ ง ตามเป้ า ที่ ตั้ ง ไว้ โดยในส่วนของธุรกิจสินค้าอุปโภคและเทคโนโลยีก่อสร้าง ซึ่งได้แก่เครื่องมือไฟฟ้าและระบบรักษาความปลอดภัย ในปี ทีผ่ า่ นมามีอตั ราการเติบโต 15% ซึง่ เป็นผลมาจากการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ และมีการเปิดตัวเครื่องมือไฟฟ้ารุ่นใหม่ มากกว่า 20 รุ่นในปี 2553 รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสร้าง แบรนด์ และโปรโมชัน่ ราคาพิเศษของ เครือ่ งมือไฟฟ้า “สกิล” ซึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งของบ๊อช ด้าน มร. ย๊อคเฮ่น ไรค์ กรรมการผู้จัดการ โรเบิร์ต บ๊อช กล่าวว่า ธุรกิจเครื่องมือไฟฟ้าของบ๊อช จะเน้นด้าน นวัตกรรมสินค้าใหม่เพื่อขยายอัตราการเติบโต และการที่ บ๊อชสามารถรักษาอัตราการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศไทยไว้ ได้ เพราะบ๊อชมีกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ให้ตรงตาม ความต้องการของตลาด พร้อมมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดแข็งทางด้านนวัตกรรมและความร่วมมือทางธุรกิจ ใหม่ๆ โดยในปี 2552 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการ เปิดธุรกิจใหม่ทางด้าน ระบบเครื่องมือวัด และในปีนี้บ๊อช จะเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ ในหมวดเครื่องมือสวน ซึ่งจะมีการ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดกว่า 20 รุ่น ที่ทยอยเปิดตัวใน ปี 2554 นี้ โดยสินค้าเด่นจะเป็นเครื่องเล็มหญ้าไร้สาย ที่ เป็ น การผนวกเทคโนโลยี แ บตเตอรี่ ลิ เ ธี่ ย มอิ อ อนเข้ า กั บ เครื่องมือสวน ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายและคล่องแคล่ว ในการใช้งาน ส่วนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย คาดว่าจะมีการขยายตัวและเติบโตมากขึ้นในปีนี้เช่นกัน โดยจะเน้ น กลยุ ท ธ์ ก ารทำตลาดและเจาะกลุ่ ม โครงการ ขนาดใหญ่ในทุกอุตสาหกรรม และยังมีแผนที่จะเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ในราคาระดับกลาง เพื่อขยายตลาดส่วนนี้เพิ่ม เติมด้วย


‘ทีทีอาร์’ เชียร์รับเหมาไทยโกอินเตอร์ หลังไอทีดีรับงานใหญ่ที่ธากา 4 หมื่นล้าน

ที่ผ่านมา... มีความพยายามมาหลายยุคหลายสมัยของสำนักงานผู้แทนการค้าไทย หรือ “ทีทีอาร์” ทีจ่ ะสนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทย ได้มโี อกาส ออกไปลงทุนในต่างประเทศ หลังจากตั้งหลักกันอยู่นาน ในที่สุดผลสำเร็จของนโยบายดังกล่าวก็ เริม่ ปรากฏให้เห็นจากความสำเร็จของ “อิตาเลีย่ นไทย” ยักษ์ใหญ่เบอร์หนึง่ ของวงการก่อสร้างไทย ถึงเมือง Jatrabari ซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองธากา โดย ก็ได้มีโอกาสไปสร้างชื่อฝากผลงานในต่างประเทศ เชือ่ มต่อกับถนน Dhaka Chittagong Highway ซึ่งเป็น ประธานทีทีอาร์ “เกียรติ สิทธีอมร” เผยว่า ขณะนี้ บริษทั อิตาเลียนไทยฯ ได้รบั การคัดเลือกจากรัฐบาลบังคลาเทศ ให้เป็นผู้ดำเนินงานในโครงการก่อสร้างทางยกระดับเชื่อม จากเมืองหลวง กรุงธากาไปยังสนามบินนานาชาติของบัง คลาเทศ ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งถือ เป็นครั้งแรกของเอกชนไทยที่สามารถเข้าไปลงทุนในประเทศบังคลาเทศ โดยโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ธนาคารโลก และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ “เอดีบี” และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการนี้จะช่วยอำนวยความ สะดวกในการเดินทาง และเป็นการรองรับการพัฒนาประเทศ ให้เป็นฮับในภูมิภาค ซึ่งทางรัฐบาลบังคลาเทศได้เตรียมที่จะ ลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โครงการก่อสร้างถนนสายหลัก ท่าเรือ โรงไฟฟ้าขนาด กำลังการผลิต 5,000 เมกะวัตต์ จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ ประกอบการไทยที่จะเข้าไปทำงานก่อสร้าง “ผู้ประกอบการไทย มีศักยภาพมากในเรื่องของงาน ก่อสร้าง และยังได้รบั การยอมรับในเรือ่ งของการบำรุงรักษา

การดูแล ซึ่งต่างชาติให้ความเชื่อถือมาก ที่ผ่านมามีผู้ ประกอบการก่อสร้างของไทยได้งานในต่างประเทศจำนวน มาก โดยเฉพาะที่อินเดีย ที่กำลังลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เป็นจำนวนมาก และยังมีอีกหลายประเทศที่ผู้ประกอบไทย เข้าไปทำงาน ทั้งที่เวียดนามและการ์ต้า” นายเกียรติ กล่าว สำหรั บ รายละเอี ย ดด้ า นการก่ อ สร้ า งของโครงการ ดังกล่าว “นิจพร จรณะจิตต์” กรรมการรองประธาน บริหารอาวุโส บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ไอทีดี” อธิบายว่า บริษัทฯ ได้ลงนามใน Concession Agreement กับ กระทรวงคมนาคม (Ministry of Communications) ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน บังคลาเทศ เพือ่ ดำเนินการก่อสร้างโครงการ Dhaka Elevated Expressway เพื่อลดปัญหาการจราจร และเพิ่มศักยภาพ ในการให้การบริการ การคมนาคมในบริเวณเขตเมืองธากา ที่มีปัญหาสภาพการจราจรหนาแน่นและคับคั่งสูง ทั้งนี้ Dhaka Elevated Expressway PPP Project เป็นโครงการก่อสร้างทางพิเศษยกระดับ เริม่ ต้นจาก Shahjalal International Airport ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของเมืองธากา

­³—ª„ž¨°—£´ ¥ ¦ª—Á¦È ª  ‡»–­µ¤µ¦™®µŽºÊ°­·œ‡oµ…°ŠÁ¦µÅ—o‹µ„¦oµœ±µ¦r—ª¦rš¸É¤¸Ã¨Ã„o…°ŠÁ¦µ ¦³¡»„Ž´œÃ„ ¡»„˜³ž¼ Hammer Drive Anchor C-TYPE 6&7<3(­Â˜œÁ¨­ ¡»„­˜´— Bolt Anchor BA-TYPE ¡»„ž¨´Ë„œ°„ Grip Anchor GA-TYPE ¡»„ž¨´Ë„Äœ Drop-in Anchor CT-TYPE ¡»„ž¨´Ë„Äœ Drop-in Anchor GT-TYPE ¡»„ÁºÉ°¤ Weld Anchor HAS-TYPE

เส้ น ทางสายหลั ก ทางธุ ร กิ จ และเป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มการ คมนาคมจากท่าเรือเมือง Chittagong สู่เมืองธากา และ เมืองอื่นๆ ในประเทศ สำหรับรายละเอียดของการก่อสร้าง ประกอบด้วย งาน ก่อสร้างทางพิเศษยกระดับ ขนาด 4 ช่องทางจราจร (ไปกลับ) ความยาวประมาณ 25.5 กิโลเมตร ทางแยกต่าง ระดับ จำนวน 7 แห่ง จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง ด่านเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 11 แห่ง อาคาร ควบคุมกลาง จำนวน 1 แห่ง ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง และ ระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจร ทั้งนี้ ในการดำเนินการโครงการ บริษัทฯ จะต้องจัดตั้ง และจดทะเบียน Project Company เพื่อเป็นบริษัทตัวแทน ผูร้ บั สัมปทาน (Concessionaire) ตามกฎหมายของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ โดยบริษัทอิตาเลี่ยนไทยฯ จะเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างด้วยมูลค่างาน 1,243.30 ล้าน เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 38,044.98 ล้านบาท ใช้ระยะ เวลาก่อสร้างราว 42 เดือน ระยะเวลาสัมปทาน 25 ปี (รวมระยะเวลาก่อสร้าง)

DROP-IN ANCHOR

¡»„…¥µ¥Ž´œÃ„

¦·¬´šŽ´œÃ„¢µ­ÁšÈ¤ Ś¥Â¨œ—r ‹¶„´—¦·¬´šÄœÁ‡¦º° 6DQNR7HFKQR*URXSĜž¦³Áš«¸Éž»nœ ÁžÈœŸ¼oŸ¨·˜Â¨³‹¶®œnµ¥¡»„…¥µ¥Á¡ºÉ°ÄoŠµœ„´‡°œ„¦¸˜ Ž¹ÉŠÄo7HFKQRORJ\Ĝ„µ¦Ÿ¨·˜Á—¸¥ª„´œ„´ž¦³Áš«¸Éž»nœ ­·œ‡oµš¸ÉŸ¨·˜„ªnµŠŝ­nŠ°°„Åž¥´Š˜nµŠž¦³Áš«°µš·¸Éž»nœ °Á¤¦·„µ¨³°µÁŽ¸¥œ£µ¥Ä˜oºÉ°v6$1.2w­·œ‡oµÂ¨³ºÉ° 6$1.2ÁžÈœš¸É¦¼o‹´„¨³¥°¤¦´ÁžÈœ°¥nµŠ—¸Äœž¦³Áš«¸Éž»nœ —´Šœ´ÊœÁ¦µ‹¹Š¤¸‡ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉœÄœž¦³­·š›·£µ¡Â¨³‡»–£µ¡­·œ‡oµš¸É ‹³­nŠ¤°Ä®o„´Ÿ¼očoŠµœ

¦·¬´šŽ´œÃ„¢µ­ÁšÈ¤ Ś¥Â¨œ—r ‹¶„´—

ŚŽ°¥¡®¨Ã¥›·œšŞ˜¶¨ž¦³µ›·ž´˜¥r°¶Á£°›´»¦¸‹´Š®ª´—žš»¤›µœ¸řŚřśŘ ڦ،ŝřŞšŠŚśŝ¢„ŽrŘŚŝřŞšśŠŝ°¸Á¤¨rWUDGLQJ#VDQNRFRWKÁªÅ˜rKWWSZZZVDQNRFRWK 29


รายการวัสดุ หมวดวัสดุตกแต่งผิว

หน่วย ราคาตลาด /บาท

หินแกรนิต หินแกรนิต สีเทาขาว ขนาด 60 x 60 ซม. ตร.ม. 675.00 หินแกรนิต สีดำ ขนาด 30 x 30 ซม. ตร.ม. 2,350.00 คอนกรีตบล็อกก่อผนังอัดแรง ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,700.00 ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเนื้อ ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,700.00 ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,800.00 ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเนื้อ ตราเร็กซ์สโตน ตร.ม. 1,800.00 กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราดูราเกรส แผ่น 6.28 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 6.28 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 7.21 ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราดูราเกรส แผ่น 13.72 ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 13.72 ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 13.26 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราดูราเกรส แผ่น 6.28 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 6.28 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 7.21 ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราดูราเกรส แผ่น 13.72 ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 13.72 ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 15.12 กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลีลา แผ่น 6.75 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 7.91 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 7.68 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา แผ่น 8.37 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 8.37 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 9.77 ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคัมพานา แผ่น 7.91 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลีลา แผ่น 7.44 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 7.44 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้ แผ่น 8.17 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา แผ่น 8.37 ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราอาร์ซีไอ แผ่น 8.37 กระเบื้องยางปูพื้น ชนิดธรรมดา ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.5 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 194.00 ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 3.2 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 248.00 ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ์* ตร.ม. 124.00 ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.0 มม. ตราไดโนเฟลกซ์* ตร.ม. 155.00 ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. 194.00 หนา 2.5 มม. ตราไดโนเฟลกซ์* ตร.ม. ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 3.2 มม. ตราไดโนเฟลกซ์* ตร.ม. 248.00

30

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 124.00 ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.0 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ * ตร.ม. 155.00 รุ่น STARFLOR CP ไม่เคลือบผิว ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 1.6 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 111.26 รุ่น STARFLOR CP ไม่เคลือบผิว ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 138.57 รุ่น STARFLOR CP ไม่เคลือบผิว ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.5 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 173.46 รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 1.6 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 128.96 รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 155.76 รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.5 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 191.16 รุ่น STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 3.0 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 244.26 ชนิดควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ (รวมอุปกรณ์) ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 794.16 (รวมอุปกรณ์) ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 3.0 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 931.72 ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX ตร.ม. 445.79 อุปกรณ์กระเบื้องยาง บัวเชิงผนังยาง สูง 4 นิ้ว 17.00 หนา 1.6 มม. เมตร บัวเชิงผนังยาง สูง 4 นิ้ว หนา 3.2 มม. เมตร 40.00 จมูกยาง เมตร 28.00 เส้นขอบยาง เมตร 13.00 บัวเชิงผนังยาง ดำ น้ำตาล เทา สูง 100 มม. หนา 1.4 มม. ตรา STARFLEX เมตร 14.10 บัวเชิงผนังยาง ดำ น้ำตาล เทา สูง 150 มม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX เมตร 39.95 เส้นขอบยาง หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX เมตร 13.16 จมูกยาง ดำ น้ำตาล หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX เมตร 27.26 ผลิตภัณฑ์หินขัด กระเบื้องหินขัดปูพื้น ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 34.00 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 32.30 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 32.30 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 32.30 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 32.30 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 64.60 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 62.05 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 62.05 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 62.05 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 62.05 เชิงผนังหินขัด ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 23.80 ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 23.80 ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 23.80

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 23.80 ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 23.80 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 34.00 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 32.30 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 34.00 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 32.30 ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 34.00 กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า ชนิดผิวหน้าเรียบ ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 20.40 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 25.50 ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 25.50 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเทา ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 39.10 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 47.60 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีส้ม ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 47.60 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดง ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 47.60 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดงเลือดหมู ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 47.60 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีฟ้า ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 59.50 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเขียว ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น 50.15 ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. 50.15 สีน้ำตาล ตรามาร์เบล็กซ์ แผ่น หมวดวั ส ดุ ไ ม้ เสาเข็มไม้ เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้น- ผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร ต้น 28.00 เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้น- ผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ต้น 65.00 เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้น- ผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร ต้น 132.50 เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้น- ผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร ต้น 225.00 ไม้แปรรูป ไม้สัก ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 1 นิ้ว ยาว 3 ฟุต ลบ.ฟ. 880.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,000.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,150.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,185.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 3 ฟุต ลบ.ฟ. 1,575.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,150.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,185.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,400.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 2 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,770.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,050.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,050.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,150.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,200.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,500.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด


รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,000.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต ลบ.ฟ. 2,550.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 ฟุต ลบ.ฟ. 2,550.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,000.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต ลบ.ฟ. 2,650.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,025.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,350.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,400.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,300.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,350.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,400.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,500.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,800.00 หมวดวั สดุฉาบผิว สีเคลือบน้ำมัน ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ กระป๋อง 703.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (ฟิธาลิท) กระป๋อง 671.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเดลต้า กระป๋อง 492.25 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราซินแคลร์ (ซินเท็ค) กระป๋อง 623.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 473.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 720.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 616.00 ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 2,354.00 ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 3,000.00 ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 592.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโจตัน (Gardex Premium) กระป๋อง 810.00 ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราโจตัน (Gardex Premium) กระป๋อง 3,570.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโจตัน (Gardex Premium Semi-gloss) กระป๋อง 864.00 ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราโจตัน (Gardex Premium Semi-gloss) กระป๋อง 3,840.00 สีน้ำพลาสติก สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) กระป๋อง 313.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนเี่ พ้นท์) กระป๋อง 285.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 253.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (ซินวอลล์) กระป๋อง 333.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 209.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 438.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) กระป๋อง 302.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 1,018.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) กระป๋อง 1,466.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เพ้นท์) กระป๋อง 1,379.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (ซินวอลล์) กระป๋อง 1,628.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 2,092.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) กระป๋อง 1,445.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 318.00

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 1,485.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Matt) กระป๋อง 445.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Matt) กระป๋อง 1,730.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Semi-gloss) กระป๋อง 485.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Semi-gloss) กระป๋อง 1,940.00 สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซ์ตร้า) กระป๋อง 400.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 338.25 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (สตั๊ก-โอ-ไลฟ์) กระป๋อง 567.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 292.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 562.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) กระป๋อง 442.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) กระป๋อง 502.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 1,441.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซ์ตร้า) กระป๋อง 1,930.00 ขนาด 18.925 ลิตร กระป๋อง 2,800.00 ตรา ซินแคลร์ (สตั๊ก-โอ-ไลฟ์) ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 2,722.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) กระป๋อง 2,111.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) กระป๋อง 2,353.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 412.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 1,957.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Matt) กระป๋อง 545.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Matt) กระป๋อง 2,240.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Semi-gloss) กระป๋อง 590.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Semi-gloss) กระป๋อง 2,465.00 สีรองพื้น สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์100) กระป๋อง 500.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (RED OXIDE PRIMER) กระป๋อง 347.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี่ยม (เบอร์ 960 : สีเหลือง) กระป๋อง 1,224.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี่ยม (X - 60 : สีแดง) กระป๋อง 1,232.00 สีรองพื้นปูน ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ กระป๋อง 559.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 403.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ กระป๋อง 2,715.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 1,904.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ กระป๋อง 2,141.00 ขนาด 3.785 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี (# 8700) กระป๋อง 270.00 ขนาด 18.925 ลิตร ทาภายใน ตราเจบีพี (# 7700) กระป๋อง 935.00 ขนาด 18.925 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี (# 8700) กระป๋อง 1,320.00 สีรองพื้นไม้ ขนาด 3.875 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT) กระป๋อง 409.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT) กระป๋อง 1,926.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี (# 1150) กระป๋อง 363.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 1,778.00 สีทาถนน สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 665.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ตราซินแคลร์ กระป๋อง 665.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 665.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 693.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,290.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,290.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,290.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,430.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี กระป๋อง 435.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 435.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี กระป๋อง 435.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 435.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราเจบีพ ี กระป๋อง 2,173.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,173.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,173.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 2,173.00 สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 735.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 735.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 735.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 763.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,640.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,640.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,640.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,780.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราเจบีพ ี กระป๋อง 462.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 462.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราเจบีพ ี กระป๋อง 462.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 462.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี กระป๋อง 2,310.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,310.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,310.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 2,310.00 น้ำมันเคลือบแข็ง น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) กระป๋อง 999.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน) กระป๋อง 662.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี (# 111) กระป๋อง 484.00 น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) กระป๋อง 1,359.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน) กระป๋อง 850.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี (# 41-4) กระป๋อง 853.00 แลกเกอร์ แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 622.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 554.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 396.00

ข้อมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2554 โทรศัพท์ (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31


อนาคตในช่วงสามปีที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมกันในสังคม ความสามารถ ในการเข้าถึง และเป็นแหล่งรวมความคิดสร้างสรรค์ โครงการมากกว่า 125 โครงการถูกจัดแบ่งออกเป็นแปดกลุ่ม ได้แก่ พลังงาน การเคลื่อนที่ ชุมชนและสังคม ความมั่งคั่ง สุขภาพ การสื่อสาร ความเรียบง่าย และกลุ่มที่ชอบที่สุด คือ วัสดุ “วัสดุ” มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นใน ช่วงสิบปีมานี้ เพื่อพัฒนาให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยลดปริมาณพลังงานและน้ำมันดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรม การผลิต วัสดุที่จัดแสดงนั้นมี Agriplast เป็นเม็ดจากการ ฉี ด ขึ้ น รู ป โดยมี เ ส้ น ใยเซลลู โ ลสที่ ไ ด้ จ ากหญ้ า ในพื้ น ที่ เกษตรกรรมรอบโรงงานผลิตเป็นส่วนประกอบ และ Agriplast เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปฉีดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ เครื่องครัวที่ผลิตจาก VerTerra เป็นวัสดุย่อยสลายได้ทาง ชีวภาพ ทำจากกาบของใบปาล์มที่ร่วงหล่นบนพื้น และ Bioware วัสดุบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้ ผลิต จากชานอ้อย และยังมีวัสดุอื่นๆ อีกมาก การนำวัสดุไปใช้ งานในด้านต่างๆ ถูกหยิบยกขึ้นมานำเสนอ เช่น ProSolve 370e แผ่นกระเบื้องสามมิติสำหรับตกแต่งที่สามารถติดตั้ง ได้อย่างรวดเร็วเพื่อใช้ลดมลภาวะทางอากาศของสภาพ แวดล้อมในเมือง และเก้าอี้ Francois Azambourg’s

‘Nebuta House’

นวัตกรรมจากแรงบันดาลใจของการพับกระดาษวาชิ

แม้เราจะมุ่งเน้นที่วัสดุซึ่งมีนวัตกรรมเป็นหลัก แต่เราก็ยังคงให้ความสนใจกับวัสดุธรรมดา ทั่วๆ ไปที่ถูกนำมาใช้อย่างสร้างสรรค์ การคิดในแง่มุมใหม่อาจทำให้เกิดสิ่งน่าทึ่งได้ไม่แพ้เทคโนโลยีล้ำยุค ตัวอย่างเช่น กระดาษ วัสดุบางเฉียบที่เราใช้เขียน ใช้ทำความสะอาด หรือใช้เป็น บรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันกระดาษได้กลายมาเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับงานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน หนึง่ ในผูน้ ำการใช้กระดาษมาทำเฟอร์นเิ จอร์และโคมไฟ คือ Molo Design Studio ในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศ แคนาดา ที่สร้างชื่อเสียงโดยการออกแบบฉากกั้นและผนัง กั้นพื้นที่ซึ่งสามารถพับเก็บได้ (มีจัดแสดงในห้องสมุดวัสดุ เพื่อการออกแบบ) เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์จัดแสงที่พับได้ และเมื่อเร็วๆ นี้ สตูดิโอแห่งนี้ยังได้ออกแบบผนังกั้นจาก กระดาษทีฝ่ งั หลอด LED ไว้ดว้ ย นอกจากนีส้ ตูดโิ อออกแบบ แห่งนี้ยังยอมเสี่ยงที่จะลงทุนผลิตงานโครงสร้างที่มีขนาด ใหญ่มากกว่าผลงานชิ้นเล็กๆ นั่นคือ บ้านเนบูตะ (Nebuta house) ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมที่อุทิศให้กับประเพณีโคมไฟ กระดาษของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเทศกาลเนบูตะ โดยจะมีขึ้นในทุก เมืองของญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในเดือนสิงหาคม บ้าน เนบูตะนี้สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจำนวน หลายล้านคนให้เข้ามาเทีย่ วเมืองอาโอโมริ และเทศกาลเนบูตะ ที่เลื่องลือได้เป็นอย่างดี โดยจะได้พบเห็นความมหัศจรรย์ จากการสร้างสรรค์ “กระดาษ แสง และตำนาน” ได้ตลอดทัง้ ปี Molo Design Studio คงจะสร้างบ้านเนบูตะด้วย กระดาษทั้งหลังถ้าสามารถทำได้ แต่น่าเสียดายที่จำเป็น ต้องสร้างโดยใช้วัสดุอื่นที่แข็งแรงกว่ากระดาษแทน รูปทรง ที่เป็นเอกลักษณ์กว่า 820 รูปทรงที่มีความสูงถึง 40 ฟุต จากแผ่นเหล็กที่ถูกบิดโค้งไปรอบๆ ตัวอาคารทำให้เกิดการ เคลื่ อ นไหวของแสงและเงาภายในช่องว่างระหว่างแผ่น เหล็กและกระจก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวัน แม้ว่าผนังม่านนี้จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบของ ป่าบีชโบราณ (Beech wood) ที่ล้อมรอบเมืองอาโอโมริ แต่ก็มีความคล้ายคลึงกับการพับกระดาษวาชิ (washi) ที่ใช้ ในเฟอร์นิเจอร์ของ Molo การพับจะทำให้วัสดุที่บอบบางมี ความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนการบิดโค้งของเหล็กก็จะทำให้ วัสดุที่แข็งแรงดูบอบบางและพลิ้วไหวตามแรงลม ซึ่งในสามปีที่ผ่านมานี้มีความเสียหายเกิดขึ้นมากมาย

32

ทั้งภัยธรรมชาติ วิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาสิทธิมนุษยชน และ ความบอบบางของระบบนิเวศ จะมีแนวทางแก้ปญ ั หาสำหรับ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาเหล่านี้ได้อย่างไร ในการ จัดงานครั้งที่ 4 ของงานที่จัดขึ้นทุกสามปีที่พิพิธภัณฑ์การ ออกแบบแห่งชาติ Cooper Hewitt ได้สำรวจงานของนัก ออกแบบที่คำนึงถึงปัญหาของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการ ออกแบบในสาขาต่างๆ ตัง้ แต่ สถาปัตยกรรม การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงแฟชั่น กราฟิค และสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ แล้วนำมาจัดแสดงในหัวข้อ “Why Design Now?” ซึ่ ง นำเสนอที่ สุ ด ของนวั ต กรรมด้ า นความคิ ด ที่ ม องไปใน

Dimmable Electronic Ballast บัลลาสท์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Lin94 ที่ทำจากนวัตกรรมขั้นสูงด้วยคอมโพสิทของเส้นใย ลินินและเรซินจากพืช การมองไปยังเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อการพัฒนานั้น รวมถึงคอนกรีตที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และ Contour Crafting กระบวนการขึน้ รูปเป็นชัน้ ๆ จากศูนย์กลางสำหรับ Rapid Automated Fabrication Technologies ที่ University of Southern California (USC) ซึ่งสามารถ สร้างบ้านหลังเดี่ยวหรือเป็นหมู่บ้านได้อัตโนมัติในขั้นตอน เดียว โดยมีการรวมส่วนประกอบเกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบท่อ และเครื่องปรับอากาศเข้าไปด้วย ดังนั้นการรวมเอาวัสดุไว้ เป็นหมวดหมู่หนึ่งในงานนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะวัสดุเป็น ปัจจัยพื้นฐานสำหรับการออกแบบ การลดลงของแหล่ง ทรัพยากรควบคู่กันไปกับการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ในทุก สาขาของการออกแบบนั้น ทำให้เราทุกคนต้องคิดว่าเราจะ สร้างสภาพแวดล้อมในอนาคตของเราได้อย่างไร และด้วย วัสดุอะไรที่เราจะนำมาใช้

บัลลาสท์อีเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับแสงได้ (Dimmable Electronic Ballast) เป็นหนึง่ ในผลงานทางวิศวกรรมชัน้ ยอดทีท่ างบริษทั ไดโน่อเี ล็คทริค จำกัด ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้มา ซึ่งบัลลาสท์อีเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับแสง ได้ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในราคาย่อมเยาและสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในอุปกรณ์หลักสำหรับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน ด้วยการส่งสัญญาณควบคุม (0-10 Vdc) จากตัว Controller ไปยัง บัลลาสท์ฯ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมระดับความสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ตามต้องการ ซึง่ ด้วยวิธดี งั กล่าวนี้ นอกจากจะช่วยให้ประหยัด พลังงานได้สูงสุดถึง 70% เมื่อเทียบกับการใช้บัลลาสท์แบบขดลวดแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้สถานที่ใช้งานดูล้ำสมัยอีกด้วย บัลลาสท์อีเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับแสงได้ ของไดโน่ฯ ทุกรุ่น สามารถ ใช้ตัว Controller ของไดโน่ฯ ได้ถึง 4 ชนิด ได้แก่ DoMove ควบคุมความสว่างโดยการตรวจจับการเคลื่อนไหวของ คน, Do Light ควบคุมความสว่างโดยการตรวจความเข้มของแสงในบริเวณใช้งาน, Eazy Dim ควบคุมความสว่าง ด้วย IR remote Cotroller, Dimatic ควบคุมความสว่างด้วยโปรแกรมเวลา บริษัท ไดโน่ อีเล็คทริค จำกัด www.dynoelectric.com


สิงคโปร์มาทั้งเที่ยวและลงทุน 1 ล้านคน ฟิลิปปินส์ 0.8 ล้านคน มองโกเลีย (ข้ามชายแดน 0.8 ล้านคน แคนาดา 0.7 ล้านคน ออสเตรเลีย 0.66 ล้านคน แปลกที่ไม่มีตัวเลข คนไทยไปจีน อาจจะไม่ถึง 3-4 แสนคนต่อปี ปีหนึ่งนักท่อง เที่ยวต่างชาติมากขึ้นประมาณ 18 ล้านคน อีกไม่นานคงจะ เทียบเท่าฝรั่งเศส หรือสเปนแน่ๆ แหล่งท่องเที่ยวของต่างชาติทฮี่ ติ ทีส่ ดุ กลายเป็นกวางตุง้ 7 ล้านคน เซีย่ งไฮ้ 5 ล้าน ปักกิ่ง 4 ล้าน เท่ากับซีเจียงตอนใต้ของเซี่ยงไฮ้ และคนไป เที่ยวชอบศิลปวัฒนธรรมจีนอันดับ 1 และธรรมชาติอันดับ 2 ธุรกิจอันดับ 3 ธุรกิจท่องเทีย่ วนีจ้ ะกระตุน้ อสังหาริมทรัพย์แน่ๆ ดูภเู ก็ต ของเราเป็นตัวอย่าง ผู้คนได้รับผลจากธุรกิจ บ้านขายดีขึ้น มาก็เพราะธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คนไทยมีประสบการณ์สูง การจะออกไปลงทุนในต่างประเทศด้านการ ท่องเที่ยว สร้างโรงแรม บริหารโรงแรมระดับนานาชาติ (ดุสิตธานีก็ออกไปแล้วเป็นแบรนด์ของคนไทย) น่าจะลอง

ท่องเที่ยวกับ RE และ Hotel ในจีน

ธุรกิจท่องเที่ยวกำลังเป็นธุรกิจชั้นนำของเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยเราเป็นผู้นำในธุรกิจ นี้ อย่างน้อยก็เปิดตลาดสร้าง Business Modern ใหม่ๆ และไทยเราก็มีประสบการณ์มากมาย ทั้งด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะโรงแรม โรงแรมของ ไทยดีที่สุดในโลก เมื่อเปรียบเทียบกับราคาและการบริการที่ประทับใจที่สุด คือ คนไทยเป็นชาติ ที่เป็นมิตร มีความเป็นเจ้าภาพสูงมาก ที่เรียกกันว่า มี “Hospitality” มิหนำซ้ำยังเป็น Hub ด้านสุขภาพ และการ Treatment เรียกกันว่า “Heality” ซึ่งแถมด้วยกิจกรรม “Spa” และ Spa ไทยก็ดีที่สุดในโลกอีกด้วย ในอดีตการท่องเที่ยวของไทยทำไว้ดีมาก สร้างตลาด และเป็นผู้นำในตลาดท่องเที่ยว มีกิจกรรม เช่น Amazing Thailand ปัจจุบันใครๆ ก็เอาไปทำ เช่น มาเลเซีย ก็มี Amazing Malaysia แต่ที่น่าสนใจมากขณะนี้คือจีนที่กำลัง เปิดประเทศ การค้าจีนเริ่มเสรีมากขึ้น จีนต้องการขยาย ฐานลงมาทางใต้ ลงทะเลค้าขายกับ Asean และทั่วโลก ปัจจุบันเศรษฐกิจจีนเป็นอันดับ 2 รองจากอเมริกา ญี่ปุ่น ตกไปอยู่อันดับ 3 แล้ว การเดินทางไปต่างประเทศก็ต้อง พักพิงด้วยโรงแรมเสมอ ที่น่าสนใจอีกประการ คือ จีนกำลังเปิดประเทศด้าน การท่องเที่ยว คนจีน 1,300-1,400 ล้านคน เริ่มเดินทาง ท่องเที่ยว ก็เพราะเมืองจีนใหญ่เหลือเกิน จีนเที่ยวจีนก็ยัง ไม่ทั่วประเทศ กิจการที่สำคัญที่กระตุ้นให้จีนท่องเที่ยวใน ประเทศมากขึ้น คืองาน Olympic ในเกือบ 2 ปีที่แล้ว และต่อด้วย Expo เซี่ยงไฮ้ คนจีนเที่ยวจีนร่วม 30-40 ล้านคน จีนจัดกิจกรรมท่องเที่ยวระดับชาติ มิได้มุ่งจะดึงคน ต่างชาติมาเที่ยวมากนัก มุ่งที่จะให้คนจีนเที่ยวจีน ก็จะช่วย กระตุ้ น ธุ ร กิ จ ให้ เ งิ น หมุ น เวี ย นในประเทศให้ เ กิ ด การเดิ น สะพัดของเงิน และกระตุ้นให้คนจีนเปิดตัวเปิดตาเปิดวิสัยทัศน์มากขึน้ ธุรกิจท่องเทีย่ วในประเทศใหญ่ๆ เช่นในอเมริกามีประชาชน 360 ล้านคน เที่ยวในอเมริกา 100 ล้านคน เท่านี้ก็พอเพียง

ที่จะกระตุ้นให้การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจเศรษฐกิจชั้นนำของ ประเทศได้แล้ว ตรงข้ามกับประเทศขนาดกลาง เช่น ฝรั่งเศสหรือสเปนที่มุ่งนักท่องเที่ยวนานาชาติ ในฝรั่งเศสมี นักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ 40 ล้านคน ส่วนสเปนเป็นอันดับ 1 คือประมาณ 45 ล้านคนต่อปี (ประชากรฝรั่งเศสเท่า ประเทศไทย 60 กว่าล้านคน ส่วนสเปนมีประชากรและนัก ท่องเที่ยวนานาชาติจำนวนเท่ากัน) ธุรกิจต่อเนื่องที่สำคัญของการท่องเที่ยวคือ โรงแรม อาหาร ขนส่ง และ Handicraft มีการประมาณการว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวจะสร้าง Multiplier Effect (เศรษฐกิจ ต่อเนื่อง) ประมาณ 2.5 เท่า คือ การลงทุน 1 ส่วน จะ สร้างธุรกิจต่อเนื่อง 2.5 เท่า (ซึ่งเท่ากับการลงทุนด้านการ ก่อสร้างบ้านในธุรกิจอสังหาฯ ของเรา และธุรกิจโรงแรมนี้ ก็เป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจอสังหาฯ ทัง้ หมดด้วย แต่ทอี่ ยูอ่ าศัย ก็ยังเป็นพระเอกในธุรกิจอสังหาฯ ของโลก) จีนกำลังสร้างโรงแรมมากมายในทุกแหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญ ในสถิติจากหนังสือพิมพ์ China Daily และ ททท. ของจีน ประเทศที่มาเที่ยวจีนมากที่สุดคือเกาหลีใต้ จำนวน 4 ล้านคนต่อปี ญี่ปุ่น (ซึ่งไม่ค่อยจะถูกกับจีนมากนักมี 3.73 ล้านคน รองลงมา รัสเซีย 2.37 ล้านคน อเมริกาอันดับ 4 2 ล้านคน มาเลเซีย 1.2 ล้านคน (น่าแปลกมากที่มาเลเซีย มาเทีย่ วมาก อาจจะเป็นเพราะทีม่ าคือคนจีนทีอ่ ยูใ่ นมาเลเซีย)

ให้รัฐบาลคิดดู เป็นอีก Sector ส่งออกที่ดีของไทยก็ได้ ช่วยกระตุ้น เช่นมี BOI สร้างโรงแรม บริหารโรงแรมต่างประเทศ เวียดนาม ลาว เขมร ก็นา่ สนใจเพราะอยูใ่ กล้มากๆ จีนใต้ กวางตุง้ กวางสี ยูนาน (คนจีนใต้พวกจ้วงก็พดู ไทยได้) ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ไม่เลว แต่ขาดการ พัฒนาบุคลากรในระดับผู้จัดการ เป็น Sector ที่สำคัญของ เศรษฐกิจและท่องเที่ยวซึ่งมีมาก (ไม่ต้องลงทุนสร้างใหม่ มากนัก) สิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยต้องสร้าง เช่น สวนสนุก Sentosa ต้องสร้างคาสิโนที่ Marina Bay ดึงดูดคน แต่ ธุรกิจโรงแรมของบางพื้นที่กำลังล้นตลาด เศรษฐีไทยทุกคน ชอบที่จะเป็นเจ้าของโรงแรมสักแห่ง ไม่ค่อยสนใจด้านการ ลงทุนการตลาด แม้กระทัง่ การ Operation มากนัก (Swiss เป็นประเทศที่เน้น Operation มีมหาวิทยาลัยชั้นนำสอน ด้าน Operation และคน Swiss พูดได้ 4-5 ภาษา ก็มี อาชีพเป็นผู้จัดการโรงแรมระดับนานาชาติได้ดีเยี่ยม) และ ททท. ก็หันมาสนใจไทยเที่ยวไทยมากขึ้น (ไทยเที่ยวไทย 35 ล้าน Trip/ปี) ธุรกิจการท่องเที่ยว ผูกพันกับอสังหาฯ และธุรกิจ Hotel ของเมืองจีนน่าสนใจมาก นักลงทุนอสังหาฯ คนไทย พูดจีนกลางได้หลายคน บางคนส่งลูกไปเรียนภาษาจีนกลาง ที่สิงคโปร์ ที่เมืองจีน นักธุรกิจไทยจะลองออกนอกประเทศ ดูบา้ งได้ไหม เอา Expertise ด้าน Hotel และ Hospitality รวมทั้ง Heath Spa ดีไหม โรงแรมที่กำแพงเมืองจีน Spa ของไทยก็ไปแล้ว ตามด้วยอสังหาฯ สร้างบ้านให้คนชัน้ กลาง ในเมืองจีนที่ร่ำรวยต่อไป ก็ขอฝากรัฐบาลใหม่ซงึ่ กำลังจะเลือกตัง้ อยากให้มนี โยบาย ใหม่ๆ กันบ้าง จะมีนโยบาย Export Tourism Investment หรือการลงทุนก่อสร้างอสังหาฯ นอกประเทศบ้างได้ ไหม เลิกทะเลาะกันแล้วนะครับ ประเทศจะได้มีความสุข เสียที

33


เดอะพริวิเลจ เบย์คลิป

คอนโดฯ ห้าดาวแบบเรียบง่าย

หาดป่าตอง ได้ชอื่ ว่าเป็นหาดทรายสวยทีส่ ดุ หาดหนึง่ ของภูเก็ต มีชอื่ เสียงรูจ้ กั กันดีในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วทัว่ โลก หาดป่าตองอยูด่ า้ นตะวัตก ทางตอนกลางของเกาะ มีชายฝัง่ ทีเ่ ว้าลึกเป็นรูปโค้ง เหมือนพระจันทร์เสีย้ ว มีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร เป็นหาดทรายสีขาวสะอาดทอดตัวยาว วิเลจ จะเป็นในสไตล์โมเดิร์น ที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝง ออกไปสุดสายตา หน้าหาดป่าตองจึงเป็นทีเ่ ล่นน้ำยอดนิยมของนักท่องเทีย่ ว ไว้ด้วยความหรูหรา ซึ่งจะสะท้อนผ่านอาคารทั้ง 4 หลัง ที่ ล่าสุด “เบย์คลิฟ ดีเวลลอปเม้นท์” ได้เปิดตัวโครงการ The Privilege Residence Patong คอนโดมิเนียมหรูใน สไตล์เรียบง่ายบนชายหาดกะหลิม-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กับอาคารพักอาศัยเพียง 56 ยูนิต ที่มีมูลค่าการลงทุนกว่า 30 ล้านบาท “เชนท์ สุวัณณพัน” ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายขาย สำนักงานกรุงเทพฯ บริษัท เบย์คลิฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เผยว่า โครงการ เดอะพริวิเลจ เบย์คลิป ป่าตอง เป็นโครงการ คอนโดมิ เ นี ย มพั ก อาศั ย ระดับไฮเอนด์ ที่ตั้งอยู่บน ทำเลทีม่ ศี กั ยภาพด้านทีด่ นิ ของชายหาดกะหลิม – ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดย มี ท ำเลที่ ตั้ ง ถู ก ต้ อ งตาม หลักฮวงจุ้ย โดยด้ า นหลั ง ของ โครงการติดภูเขา ส่วนด้านหน้าติดทะเล ทำให้ทุกยูนิตมีวิว ส่วนตัวสามารถมองเห็นทิวทัศน์โค้งทะเล ที่เป็นธรรมชาติ ชายหาดกะหลิม-ป่าตอง นอกจากนี้ที่ตั้งโครงการมีความ สะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย เพราะสามารถ เดินทางเข้า – ออกจากโครงการได้สะดวก เพียง 1 กิโลเมตร ก็สามารถเดินทางถึงศูนย์การค้า ร้านอาหาร โรงเรียน และศูนย์กีฬา ด้วยทีต่ งั้ ของโครงการ ทีต่ งั้ อยูใ่ นทำเลทีด่ ใี กล้ชดิ ธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาโครงการจึงต้องเน้นเรื่องการออกแบบ

34

และสิ่งแวดล้อม และสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นโครงการ ขนาดกลาง ระดับ 5 ดาวแห่งแรกที่สอดคล้องกับความ ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงในการอยู่อาศัย และยังเป็น โครงการที่น่าจับตามองในเรื่องของการลงทุน หรือผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทีต่ อ้ งการโครงการทีส่ ามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต ที่จะสอดคล้องกับการที่จังหวัด ภูเก็ตเป็นแหล่งลงทุนของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมไฮเอนด์ เพื่อเจาะกลุ่ม ชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาดในเมืองภูเก็ต ทีถ่ อื เป็นเมืองทีม่ เี ศรษฐกิจท่องเทีย่ ว ติดอันดับของไทย และมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่หลังจากที่โปรเจกต์นี้เปิดตัวอย่างไม่ เป็นทางการมาตัง้ แต่เดือนกันยายนปีทแี่ ล้ว ก็ได้รบั การตอบรับที่ดี โดยปัจจุบันมียอดขายเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ส่วนงานก่อสร้างก็มีความคืบหน้ามากขึ้นตามลำดับ สำหรับแนวคิดในการออกแบบของโครงการเดอะพริ-

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา ท่ามกลาง ธรรมชาติของหาดกะหลิม-ป่าตอง ซึง่ ในโปรเจกต์จะมีจำนวน ห้องพักทั้งหมดเพียง 56 ยูนิตเท่านั้น โดยมี ข นาดห้ อ งให้ เ ลื อ กตั้ ง แต่ ห้ อ งที่ มี ข นาดพื้ น ที่ ใช้สอย 42.28 ตารางเมตร ไปจนถึงขนาด 330 ตาราง เมตร มีราคาเริ่มต้นที่ 1 แสนบาทต่อตารางเมตร หรือ ราคาเริ่มต้นที่ยูนิตละ 4.2 ล้านบาท พูดถึงทีมงานในโปรเจกต์นี้ ล้วนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ ในวงการออกแบบและก่อสร้าง โดยเฉพาะ KTGY Inter Association สถาปนิกของโปรเจกต์นี้ เคยมีผลงานสร้าง ชื่อมากมายหลายชิ้น อย่างโรงแรมเชอราตัน พัทยา, โครงการคริสตัล ปาร์ก, โครงการรอยัล เรสซิเดนต์ แถมยังมี งานในต่างประเทศอีกหลายโปรเจกต์ อาทิ โครงการ Sun Valley Sanya Golf Clubhouse ที่ประเทศจีน และ โครงการ Taj Tashi Hotel ในภูฐาน นอกจากผลงานมีชอื่ แล้ว KTGY ยังเป็นบริษทั สถาปนิก


ระดับแถวหน้าของคนไทย ทีไ่ ด้รบั รางวัลการออกแบบระดับ สากล และมีผลงานการออกแบบโครงการที่อยู่อาศัย และ อาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่ง จึงได้ รับมอบหมายให้เข้ามาทำหน้าที่ดูแลงานสถาปัตยกรรมและ ภูมิสถาปัตย์ในโครงการนี้

ส่วนของงานก่อสร้างเป็นหน้าที่ของ APIC Group ผูร้ บั เหมาทีเ่ คยมีผลงานก่อสร้างเด่นๆ อย่างโครงการเชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ส่วนด้านอินทีเรียร์ ดีไซน์ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ ArchiBrand ซึ่งมีผลงาน สร้างชื่อหลายชิ้นอีกเช่นกัน อาทิ โครงการจ้าพระยา-สาทร คอนโดมิเนียม, เมืองทองธานี คอนโดมิเนียม, ร้านกาแฟ อินทนิน 45 สาขา ในเรื่องการตกแต่งภายใน โปรเจกต์นี้ให้ความสำคัญ มากในการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ล้วนแต่เป็นแบรนด์ที่ มีชื่อเสียง เริ่มตั้งแต่ผนังที่พิถีพิถันเริ่มตั้งแต่วัสดุก่อสร้างที่ เลือกใช้บล็อกมวลเบาของซูเปอร์บล็อก และใช้สีไฮควอลิตี้ ส่วนผนังที่ต้องปูกระเบื้องก็เลือกใช้กระเบื้องโมเสคคุณภาพ สำหรับห้องน้ำ ส่วนงานปูพนื้ แน่นอนว่าต้องเป็นพืน้ ไม้เอนจีเนียร์สำหรับ ทุกห้อง ยกเว้นห้องครัว ห้องน้ำ และเฉลียง ที่จะเป็น กระเบือ้ ง ด้านงานฝ้าเพดานเป็นฝ้าฉาบเรียบทาสีในทุกห้อง เว้ น ในส่ ว นของระเบี ย งที่ จ ะใช้ เ ป็ น ฝ้ า ไม้ สั ง เคราะห์ แ ทน ส่วนงานประตูใช้เป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของ

เฉลียงที่จะเป็นบานกระจกขนาดใหญ่เพื่อเปิดมุมมองจาก ห้องพัก แต่ทุกบานจะใช้อุปกรณ์มือจับ กุญแจ และ ฮาร์ดแวร์ ของ HAFELE ทั้งหมด ด้านการตกแต่งภายใน โปรเจกต์นี้ให้พรีเมี่ยม เฟอร์นิเจอร์แบบฟูลลี่ อย่างชุดรับประทานอาหารของ “Minotti” เตียงของ “Mobilia” และซันเบดของ “Dedon” ส่วนการ ตกแต่งภายในห้องน้ำทุกยูนิตจะมีจากุซซี่ส่วนตัว และไม่ว่า จะเป็นห้องน้ำเล็กหรือห้องน้ำใหญ่ จะใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์จาก Kohler ทั้งหมด ส่วนชุดครัวเป็นแบบบิวท์อิน และเลือกติดตั้งเตา เครื่องดูดควัน ไมโครเวฟ และเตาอบ ของ SMEG ส่วนตูเ้ ย็นและเครือ่ งทำน้ำอุน่ เป็นของ SIEMENS นอกจากนี้ ภายในโครงการนี้ยังเพียบพร้อมด้วยสิ่ง อำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องสมุด ห้องออกกำลังกาย สวนหย่อม พักผ่อนบริเวณรอบอาคาร และ สกาย การ์เด้น ซึ่งทั้งหมด จะแล้วเสร็จพร้อมให้ใช้งานราวไตรมาสที่สามในปี 2555

Products In Project มือจับประตู HAFELE

เฮเฟเล่ ฮาร์ดแวร์คุณภาพที่มีให้เลือกใช้งานหลาก หลายรูปความต้องการ ได้รับเลือกให้ใช้ในโปรเจกต์นี้ จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด มื อ จั บ ประตู พร้อมกุญแจ และ อุปกรณ์ติดตั้งประตู เป็น ฮ า ร์ ด แ ว ร์ ม า ต ร ฐ า น ส ำ ห รั บ ห้ อ ง พั ก ข อ ง โครงการนี้ทั้งหมด

ชุดชาวเวอร์ KOHLER

ห้องน้ำในโปรเจกต์นี้ วางใจในผลิต ของโคห์เลอร์ จึงเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับ ห้องน้ำทุกชิ้นเป็นผลิตของโคห์เลอร์ที่เน้น ในดีไซน์ทสี่ ร้างสรรค์แบบงานศิลปะ ทีแ่ ฝง อยู่ในทุกเส้นสายของผลิตภัณฑ์ ที่สะท้อน ไลฟ์สไตล์ออกมาได้อย่างชัดเจน

เครื่องทำน้ำร้อน SIEMENS

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ มูลค่าโครงการ ลักษณะโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่โครงการ สถาปนิกโครงการ ภูมิสถาปนิกโครงการ ออกแบบงานระบบ ออกแบบตกแต่งภายใน ผู้รับเหมาก่อสร้าง เริ่มก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ

เดอะ พริวิเลจ เบย์คลิป ป่าตอง บริษัท เบย์คลิฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 30,000,000 ล้านบาท อาคารพักอาศัย 4 อาคาร รวม 56 ยูนิต หาดกะหลิม - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 2 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา KTGY Inter Association Co.,Ltd. KTGY Inter Association Co.,Ltd. Civil Engineering Services Co.,Ltd. ArchiBrand Co.,Ltd. APIC Group Co.,Ltd. ไตรมาส 3 ปี 2553 ไตรมาส 3 ปี 2555

โปรเจกต์นี้ เลือกใช้เครื่องทำน้ำร้อนของซีเมนส์ แบรนด์เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อันดับหนึ่งจากประเทศเยอรมันที่ผ่าน การวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มงวด จึง มั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพ การออกแบบ ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ งานได้อย่างลงตัว

เตาและเครื่องดูดควัน SMEG

โครงการนี้ เ ลื อ ก ใช้เตา เครื่องดูดควัน ไมโครเวฟ และเตาอบ ระดั บ พรี เ มี่ ย มของ SMEG ที่ผ่านการ ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อเพิ่มความ สะดวกในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับชุดครัว ของห้องที่มีขนาดตั้งแต่ 90 ตารางเมตรขึ้นไป

35


ชาคร อธิคมชาคร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด เกิดวันที่ 26 มกราคม 2515

ประธานบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เกิดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2491

การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การศึกษา - University of Illinois at Urbana Chapaign, M.Arch. (Hons)(Housing)(Illinois) - สถ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพีเอ และเครื่องเสียง บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัท เอวอน คอสเมติกส์ ประเทศไทย จำกัด - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายการตลาด บริษัท เอ.พี.เนชั่นแนล เซลส์ จำกัด สถานะในสังคม สมาชิก สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันป้องกันประเทศ ปรัชญาในการทำงาน “ทรรศนะคติที่ดีในการทำงาน ส่งผลดีต่อผลงานมากกว่า 80%” งานอดิเรก ดูหนัง อ่านหนังสือ เล่นกอล์ฟ ทีท่ ำงานติดต่อ บริษทั สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด 891/1 อาคารสยามกลการ ชั้น 15 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 0-2215-2621 โทรสาร 0-2216-2049 E-mail : chakorn.a@yamaha.co.th

สล้าง พันธ์สถิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย เกิดวันที่ 2 กรกฎาคม 2502 การศึกษา - จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์บริการการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอศรีประจันต์ (โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข) - ปัจจุบันศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ สาขา การปกครองท้องถิ่น (โครงการพัฒนา บุคลากร ขององค์กรปกครองท้องถิน่ ) มหาวิทยาลัย เวสเทิรน์ วิทยาเขตกาญจนบุรี ประสบการณ์การทำงาน - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2543 - 2547 - รองประธานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2547 - 2551 - ประธานลูกเสือชาวบ้านตำบลสนามชัย ปี 2552 - ปัจจุบัน - คณะกรรมการ ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2552 - ปัจจุบัน ผลงาน/การฝึกอบรม - รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย จากสมเด็จพระเทพรัตน- ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้สนับสนุน การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช 2551 - ฝึกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่นที่ 17 จากสถาบันพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย 288 หมู่ 5 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

36

ประทีป ตัง้ มติธรรม

อาชีพปัจจุบัน - นักบริหาร/นักพัฒนาที่ดิน/สถาปนิก ประสบการณ์การทำงาน - ก่อตั้งและพัฒนา บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน) - ก่อตั้งสมาคมอาคารชุดไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษา - ก่อตั้งมูลนิธิสถาปัตย์จุฬา 2551 และเป็นอดีตประธานมูลนิธิฯ - เขียนบทความและเป็นวิทยากรให้สมาคม มูลนิธิ มหาวิทยาลัย และสถาบันการ ศึกษาต่างๆ - อบรมเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม การพัฒนาชุมชน การพัฒนาการศึกษา การบริการ การบริหารจัดการ การส่งเสริมการส่งออก การพัฒนาภูมิสถาปัตย์ ในวัด มัสยิด สถานที่ติดต่อ 780/342 ศุภาลัยคาซาริวา ถนนเจริญนคร แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2683-0299 มือถือ 08-9925-5680 โทรสาร 0-2683-0390 E-mail prateep.t@nesac.mail.go.th, prateep@supalai.com

สุพจน์ ยิม้ กลัน่ นายกองค์การบริการส่วนตำบลเขาดิน เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2492 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษาอำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ประสบการณ์การทำงาน - ปี 2528 - 2543 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน - ปี 2544 - 2547 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ผลงาน 1. ร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 2. ร่วมกันมอบเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกีฬาในตำบลเพื่อต่อต้านยาเสพติดทุกๆ ปี 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบล 6. ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ว่างงาน ฯลฯ หลักคิดในการทำงาน “คิดก่อนทำ” สถานที่ติดต่อ เลขที่ 22 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


‘ชาคร อธิคมชาคร’ มั่นใจ

เครื่องเสียงโครงการอนาคตใส

ปัจจุบนั ... การติดตัง้ ระบบเสียงคุณภาพสูง เริม่ ได้รบั ความนิยมจากเจ้าของโครงการประเภท ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้าง ร้าน หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา เมื่อมี การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ระบบเสียงจึงบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง แต่ก็ ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ระบบเสียง ที่จะเข้าใจการออกแบบและติดตั้ง เพื่อให้ได้ คุณภาพเสียงที่ดี เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภท หากพูดถึงระบบเสียงสำหรับห้องในอาคารประเภท ต่างๆ แล้ว แน่นอนว่า ชื่อของ YAMAHA จะได้รับการ ยอมรับในฐานะอุปกรณ์เครื่องเสียงคุณภาพที่อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จภายใต้แบรนด์ “ยามาฮ่า” เบอร์หนึ่งของโลก ในด้านเครื่องดนตรีและระบบเครื่องเสียง ที่มียอดขายเป็น อันดับหนึ่งของโลก และยังเป็นผู้ผลิตรายแรกๆ ที่ทำมิกเซอร์ระบบอะนาล๊อก ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึง ปัจจุบัน หรือแม้แต่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในระดับดิจิตอล ยามาฮ่าก็ถือเป็นรายแรกและเป็นผู้นำในการคิดค้นและ พัฒนาให้ระบบดิจิตอลใช้งานง่ายขึ้นและดีขึ้น “ชาคร อธิคมชาคร” ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ในฐานะผูน้ ำเข้าและจัดจำหน่าย สินค้ายามาฮ่า ในประเทศไทย ได้อธิบายถึงพัฒนาการของ ตลาดระบบเสียงในอาคารว่า สำหรับยามาฮ่าในอดีตเราจะ เน้นไปทีส่ นิ ค้าเครือ่ งดนตรีเป็นหลัก แต่ภายหลังได้หนั มาเน้น ตลาดออดิโอมากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการก่อสร้างมีการ ขยายตัว โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดงาน โครงการมีมากขึน้ และโอนเนอร์จำนวนมากก็ตอ้ งการระบบ เสียงที่มีคุณภาพ โดยเราจะเข้าไปให้บริการเริ่มตั้งแต่การ ส่งทีมงานเข้าไปพูดคุยกับผูอ้ อกแบบหรือเจ้าของโครงการ เพือ่ ถามหาความต้องการ และดีไซน์สนิ ค้าให้เหมาะกับการใช้งาน ในธุรกิจออกแบบและติดตั้งเครื่องเสียง เดิมทีเจ้าของ อาคารจะใช้วิธีเทิร์นคีย์ให้ผู้รับเหมารับไปทำทั้งหมด ซึ่งก็ เป็นเรื่องยากสำหรับผู้รับเหมาที่จะเข้าใจเรื่องระบบเสียง อย่างลึกซึง้ จึงทำให้ได้งานทีไ่ ม่มคี ณ ุ ภาพตามทีล่ กู ค้าต้องการ ในขณะทีบ่ ริการของยามาฮ่าจะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้า ตัง้ แต่ ให้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การจัดหาสินค้า รวมถึง การติดตั้งด้วย จึงทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวก ได้ผลงาน ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้นาน ในขณะที่งบประมาณไม่ ได้เพิ่มขึ้นมาก “เราไม่ได้เข้าไปขายเอง แต่จะช่วยในการแนะนำใน การเลือกใช้ ซึ่งที่ผ่านมาลูกค้าจะพอใจมาก เนื่องจากระบบ ที่เราแนะนำให้ ราคาจะไปแพงอย่างที่คิด โดยเฉพาะระบบ ดิจิตอล แม้จะมีราคาสูงขึ้น 10-20% แต่อุปกรณ์ต่างๆ จะ ลดน้อยลง ซึง่ ในภาพรวมแล้วจะได้คณ ุ ภาพเสียงทีด่ กี ว่าระบบ อนาล็อกมาก คนที่ได้ใช้ระบบดิจิตอลจะติดใจ แม้ราคาจะ สูงกว่าแต่กไ็ ด้คณ ุ ภาพทีส่ งู กว่าด้วย แต่เชือ่ ว่าระบบอนาล๊อก จะยังอยู่ไปอีกนาน เพราะมีราคาถูก” ทัง้ นี้ ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา ตลาดงานโครงการมีมากขึน้ โดยประเภทงานทีเ่ หมาะกับเครือ่ งเสียงของยามาฮ่า จะเป็น ห้องประชุม สัมมนา ออดิทอเรียม ไปจนถึงงานอีเว้นต์ งาน คอนเสิรต์ งานสตูดโิ อ เรียกได้วา่ มีบริการตัง้ แต่โฮมเธียเตอร์ ไปจนถึงระดับห้องบันทึกเสียง เมื่อพูดถึงระบบเสียง คนส่วนใหญ่จะนึกถึงชุดประชุม ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ ซึ่งเราจะไม่เห็นสินค้าของยามาฮ่า แต่เรา จะทำงานอยู่เบื้องหลัง เช่น ระบบมิกเซอร์และลำโพง ที่

ตลาดมักจะเลือกใช้สินค้าของยามาฮ่า ไม่ว่าจะเป็นในห้อง ประชุม โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงแรม ห้องประชุม โรงเรียนเอกชน โรงอาหาร “ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ตลาดมีการแข่งขันกันรุนแรง มากในเรื่องราคา แต่ที่หนักคือ มีสินค้าจีนลอกเลียนแบบ เข้ามาจำหน่าย มองดูหน้าตาอาจจะเหมือนกันมากแต่เป็น คนละยี่ห้อ จึงทำให้ผู้บริโภคที่ไม่มีความชำนาญเข้าในผิดได้ เมื่อผู้รับเหมาซื้อสินค้าพวกนี้ไปใช้ ก็จะทำให้งานด้อยคุณภาพลง” อย่างไรก็ตาม ในการทำตลาดของยามาฮ่า จำกัด ช่องทางขายไว้เฉพาะงานขนาดกลางถึงเล็กเท่านั้น โดยจะ ไม่ทำงานในสเกลใหญ่ อย่างในอาคารขนาดใหญ่ทจี่ ะมีระบบ เสียงตามสาย ซึ่งยามาฮ่าไม่มีสินค้าในกลุ่มนี้ เนื่องจาก สินค้าของยามาฮ่าเป็นสินค้าระดับไฮเอนด์ จึงไม่มีลำโพง สำหรับการประกาศของระบบเสียงตามสาย แต่สินค้าของ เราเป็นโปรดักส์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในห้องประชุมและ สัมมนา ซึ่งต้องการสินค้าที่มีเทคโนโลยีและคุณภาพเสียง เป็นหลัก “ชาคร” อธิบายต่อไปว่า เราแยกสินค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ “ยามาฮ่า ซีเอ” เป็นกลุ่มไฮเอนด์ และแมสเป็น ตลาดที่เน้นระบบอนาล๊อก เรียกว่ากลุ่ม “เอ็มไอพีเอ” หรือ มิวสิคอินสตูรเม้นท์โปรออดิโอ ทั้งนี้การจะตัดสินใจเลือกว่า จะใช้สินค้าในกลุ่มไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและการ ใช้งานเป็นหลัก ถ้าลูกค้ามีงบมากต้องการให้ใช้งานง่ายก็ ต้องเลือกเป็นดิจิตอล แต่หากงบประมาณไม่ถึงก็จะปรับลด ลงตามความเหมาะสม ปัจจุบัน สินค้าในระบบดิจิตอลเริ่มได้รับความนิยมจาก ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ที่นอกจากจะให้คุณภาพเสียงที่ดีแล้ว ยัง เป็นระบบที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความชำนาญ ไม่ จำเป็นต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่โดยตรง ก็สามารถเปิด ระบบใช้งานได้ เพราะระบบของยามาฮ่าสร้างโปรแกรมไว้ ให้ผใู้ ช้เลือกใช้งานได้งา่ ย โดยสามารถดีไซน์ให้มวี าไรตีใ้ นการ ใช้งานได้มาก ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากระบบอื่น และถ้า หากมีปัญหาก็เพียงแจ้งมาที่บริษัทฯ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้า ไปเซทอัพระบบให้ นอกจากสินค้าที่เป็นมิกเซอร์ที่อยู่เบื้องการทำงานของ ระบบเสียงแล้ว ในปีนี้ บริษัทฯ มีสินค้าไฮไลท์ เป็น “พาวเวอร์สปีกเกอร์” ลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงที่ดังมาก ใช้งาน ง่ายมีเพียงมิกเซอร์และลำโพงก็พร้อมที่จะทำงานได้แล้ว กับลำโพงดีเอฟอาร์ซีรี่ส์ ที่มีพาวเวอร์ในตัว เหมาะกับงาน อีเว้นท์ รวมถึงกลุ่มโรงแรม ที่มีห้องประชุมขนาดใหญ่ เพราะระบบนี้ไม่ต้องใช้ลำโพงมาก แม้จะเป็นลำโพงขนาด เล็กแต่ให้คุณภาพในระดับที่สูงมาก ด้วยคุณภาพเสียงที่เป็น คาแรกเตอร์เฉพาะของยามาฮ่า ในอนาคตเราจะมีลำโพงรุ่นใหม่ๆ ออกมาสำหรับงาน ติดตั้งและงานดีไซน์ ซึ่งคาแรกเตอร์ของลำโพงยามาฮ่าจะ

เหมาะกับงานพูดและการฟังเพลง ปัจจุบันหลายๆ องค์กร จะมีห้องประชุมซึ่งเหมาะมาก เพราะสินค้าของเรากินขาด ในเรื่องคุณภาพเสียงที่มีความชัดเจนกว่ามาก ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีบทบาทเป็นของศูนย์กลางการ ประชุมและงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะสังเกตุได้ว่าในปีนี้มีศิลปินต่างประเทศเข้ามาเปิดการ แสดงค่อนข้างมาก ทำให้ตลาดมีการขยับขยายเพิ่มมากขึ้น ซึง่ เรามีสนิ ค้าสามารถตอบสนองการใช้งานอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยามาฮ่ายังมีระบบเสียงสำหรับบ้านด้วย เพราะพฤติกรรมผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั เปลีย่ นไป ทุกคนอยูบ่ า้ น มากขึ้น เราก็มีชุดโฮมเธียเตอร์ มีสินค้ากลุ่มคาราโอเกะ ซึ่ง เป็นสินค้าคุณภาพโดยจะเริ่มโปรโมทในครึ่งปีหลัง ซึ่จะมีทั้ง ลำโพง เครื่องเล่นเอ็มบ๊อก ที่จะเข้ามาจับตลาดโฮมยูส ในปีที่ผ่านมา ตลาดของยามาฮ่ามีการเติบโตมากกว่า 30% เนื่องจากสินค้ามีการปรับฟอร์แมทและเหมาะกับการ ใช้งาน และมีงานโครงการเข้ามามากจึงทำให้ตลาดเติบโต อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามการขยายตั ว ของภาคอสั ง ริ ม ทรั พ ย์ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะขยายตลาดระบบเสียงงานโครงการให้มากขึ้น เพราะเป็นช่องทางที่โอกาสทางการตลาดมี มาก และสินค้าของยามาฮ่าก็สามารถตอบโจทย์การใช้งาน ได้อย่างกว้างขวาง ในราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งโดยทั่วไป ระบบเสียงสำหรับงานอาคาร จะไม่กิน 5% ของมูลค่างาน ก่อสร้าง โดยเฉลี่ยราคาต่อห้องจะเริ่มตั้งแต่ 1 แสน ไป จนถึง 3 ล้านบาท ที่ผ่านมา ตลาดระบบเครื่องเสียงมีการขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง เป็นผลมาจากเทคโนโลยีด้านเสียงที่มีการพัฒนา มากขึ้น ทำให้คุณภาพดีขึ้น ส่วนราคาอาจจะไม่ถูกลง แต่ โดยรวมทั้งระบบราคาจะถูกลง ส่วนตลาดในปีนี้และปีหน้า มองว่าตลาดจะมีการขยายขึ้นตามงานก่อสร้าง โดยเฉพาะ ในกลุ่มโรงแรมและออฟฟิศ ที่จะมีการติดตั้งระบบเสียงเพื่อ การประชุมสัมมนามากขึ้น นอกจากนี้ การทีป่ ระเทศไทยโปรโมทการเป็นศูนย์กลาง การประชุมสัมมนา และการจัดคอนเสิร์ตจากต่างประเทศ จะเป็นผลดีกับตลาดระบบเครื่องเสียงที่จะมีการขยายตัว มากยิ่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อการทำตลาดของยามาฮ่า ซึ่ง จะเห็นได้จากสัดส่วนยอดขายในปีที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนการ ขายจากตลาดโปรเพิ่มมากขึ้น

37


City Center

สร้างออกมาในสไตล์บูธีกโฮเตล ซึ่งในครั้งแรกออกแบบให้ สูง 49 ชั้น แต่เกิดความผิดพลาดในการก่อสร้าง เลยถูกตัด ทอนความสูงลดลงมาเหลือเพียง 25 ชั้น แต่ก็มีจำนวนห้อง พักในส่วนของโรงแรมมากถึง 400 ห้อง และคอนโดฯ อีก 207 ห้อง โรงแรมนีเ้ ป็นฝีมอื การดีไซน์ของ Norman Foster ถัดมาที่ Mandarin Oriental เป็นอาคารสูง 56 ชั้น แบ่งเป็นห้องพักในส่วนของโรงแรม 400 ห้อง และคอนโดฯ อีก 227 ห้อง อาคารนี้เป็นฝีมือของ KPF ต่อมาเป็น Veer Tower ตึกแฝดที่ดูเอียงๆ กับความสูง 37 ชั้น ที่จะเป็น คอนโดฯ ระดับหรู ที่มีอยู่เพียง 337 ยูนิตเท่านั้น ชิ้นนี้เป็น ผลงานของ Helmut Jahn สถาปนิกคนเดียวกับทีอ่ อกแบบ สนามบินสุวรรณภูมิในบ้านเรา สุดท้าย Crystals Mall เป็นอาคารห้างสรรพสินค้า ที่ มีพื้นที่เชิงพาณิชย์มากถึง 46,500 ตารางเมตร ภายในเน้น การประดับตกแต่งด้วยงานศิลปะสมัยใหม่จากศิลปินมีชื่อ ทัว่ โลก ว่ากันว่าผลงานทีป่ ระดับประดาอยูท่ ศี่ นู ย์แห่งนีม้ มี ลู ค่า

อภิมหาโปรเจกต์แห่งเวกัส

ฉบับนี.้ .. อินเตอร์โปรเจกต์ขอนำอภิมหาโครงการก่อสร้างของเอกชนในลาสเวกัสมาให้ชมกัน ในฐานะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ด้วย พื้นที่ที่มีมากถึง 1.56 ล้านตารางเมตร ซึ่งต้องใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 9.2 พันล้านเหรียญ และยัง รวมกันกว่า 40 ล้านเหรียญ นอกจากนี้ พื้นที่เหลือเชื่อ สำหรับการช้อปแล้ว ภายในอาคารนี้ยังมีพื้นที่สำหรับจัด ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกเลื่องชื่อ

โปรเจกต์ City Center ตัง้ อยูใ่ นย่าน Las Vegas Strip โปรเจกต์ถูกพัฒนาโดย MGM Resorts International และ Dubai World พร้อมกับทีมงานสถาปนิกระดับสุด ยอดฝีมือชุดใหญ่ โดยมี Ehrenkrantz Eckstut & Kuhn ทำหน้าที่วางมาสเตอร์แพลน ส่วนหน้าที่การบริหารโครงการเป็นของ Gensler ด้านการก่อสร้างนำทีมโดย Perini Building Company และมี Tishman Construction Corporation มาทำหน้าที่ผู้จัดการการก่อสร้าง การออกแบบในโครงการนี้ ถูกกำหนดให้เป็นการใช้ อาคารแบบผสมผสาน บนพื้นที่ 190 ไร่ ที่จะมีตึกสูงถูก สร้างขึ้นรายรอบอาคารศูนย์การค้าระดับไฮเอนด์และแหล่ง บันเทิงครบวงจร ซึ่งมันถูกดีไซน์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ระบบรถไฟฟ้าไว้รองรับการใช้ชีวิตของ ผู้คนที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในคอนโดมิเนีย 2,400 ยูนิต และ โรงแรมอีกกว่า 4,800 ห้อง ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติของสหรัฐอเมริกา ด้วยมูลค่าการ ลงทุนรวมประมาณ 9.2 พันล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากเดิมที่คาดว่าจะใช้เม็ดเงินลงทุนราว 4 พันล้านเหรียญ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องด้านการออกแบบ และต้นทุนด้านการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น หลั ง จากขบวนการด้ า นการออกแบบเสร็ จ สมบู ร ณ์ งานก่อสร้างก็เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2006 จนกระทั่งถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2008 งานก่อสร้างก็สิ้นสุด แต่เนื่องจาก ความบานปลายของโปรเจกต์ ทำให้กลุ่ม Dubai World

38

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วน เนื่องจากทางกลุ่ม MGM Resorts International ติดขัดในเรื่องการลงทุนอีก ราว 200 ล้านเหรียญ เพื่อที่จะทำให้งานนี้เสร็จสิ้น ซึ่งมันก็ สามารถผ่านไปได้ด้วยดี มาดูรายละเอียดของอาคารทั้ง 6 หลังกันบ้าง เริ่ม จากอาคารที่ใหญ่ที่สุด Aria Resort & Casino เป็น อาคารสูง 61 ชั้น มีห้องพัก 4,004 ห้อง และพื้นที่คาสิโน “Pelli” อีก 15,000 ตารางเมตร อาคารนี้ออกแบบโดย บริษัท Pelli Clarke Pelli Architects จากนิวยอร์ค ที่เคย ออกแบบ Petronas Tower ในมาเลเซีย อาคารต่อมาเป็นโรงแรมและคอนโดมิเนียม Vdara สร้างเป็นอาคารสูง 57 ชัน้ มีหอ้ งพัก 1,543 ยูนติ ออกแบบ โดย Rafael Vinoly ส่วนอาคารของ Harmon Hotel

ประชุมสัมมนามากถึง 20,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยโรง ภาพยนตร์อกี กว่า 2,000 ทีน่ งั่ พืน้ ทีส่ ปากว่า 6,500 ตารางเมตร พร้อมด้วยอาคารจอดรถอีก 7,500 คัน ทั้งหมดนี้ รังสรรค์โดย Daniel Libeskind เห็นหรูหราฟู่ฟ่าฟุ่มเฟือยสมกับเป็นสิ่งปลูกสร้างแห่ง ลาสเวกัส เมืองทีข่ นึ้ ชือ่ ในเรือ่ งการใช้ไฟฟ้าและพลังงานแบบ ไม่เคยคิดถึงวันข้างหน้า แต่สำหรับโปรเจกต์นี้ อาคารทุกหลัง ในโปรเจกต์นอี้ อกแบบโดยคำนึงถึงเรือ่ ง กรีน อาร์คเิ ตค และทุก อาคารภายในโครงการล้วนผ่านมาตรฐาน LEDD ในระดับ โกลด์ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า Las Vegas Strip City Center จะเป็นเมืองท่องเที่ยวสุดทันสมัย ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ที่มา : http://www.citycenter.com http://en.wikipedia.org


หลังคา ตราห้าห่วง

เปิดรับทีมงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา จำนวนมากเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของตลาด โครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้ง ในกรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตัง้ กระเบือ้ งหลังคาคอนกรีต /กระเบื้องหลังคาลอนคู่ มาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com SHERA Infillwall ระบบผนังหล่อเพื่ออนาคต

ต้องการ บริษัท/หจก.รับเหมางานผนัง เบา เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อ รองรับงานผนังภายในอาคารสูง ในเขต กรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตั้งผนังเบามาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com รับสมัคร IT Developer (เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ) • เพศชาย / หญิง • วุฒปิ ริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี ใน

บริษัท บอสติค (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัคร Sales Representative / Sales Engineer • เพศ ชาย หญิง • อายุไม่เกิน 25-35 ปี • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • มีรถยนต์ส่วนตัว และมี ใบขับขี่ • บุคลิคภาพดี • มีประสบการณ์งานขายวัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ • หากมีประสบการณ์งานขายเกี่ยวกับ งานไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อที่ บริษัท บอสติค (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-23616460-7 ด้าน Net Technology (ASP.NET), SQL Programming, PL/SQL Programming • มีความเข้าใจเกีย่ วกับ Object Oriented Programming และ UML • เคยพัฒนาระบบ Windows และ Web base application ในลักษณะ Client-Server • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ HTML, CSS และ JavaScript • สามารถใช้งาน Crystal report ได้ • มีจติ ใจบริการ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานหนักและมีความอดทน ติดต่อที่ Bangkok Metro Public Co. Ltd., โทร. 0-2354-2000

พิเศษ! โปรโมชั่นสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกรายป (24 ฉบับ)

ราคาปกติ 960 บาท เหลือเพียง 800 บาท

รับของสมนาคุณ ฟรีทันที!!

หมวกกอสราง Builder News จำนวน 1 ใบ แกวกาแฟ DR. FIXIT จำนวน 1 ใบ *จำนวนจำกัด*

การสมัครสมาชิกราย 2 ป (48 ฉบับ)

ราคาปกติ 1,600 บาท เหลือเพียง 1,200 บาท

รับของสมนาคุณ ฟรีทันที!!

เสื้อที่ระลึกงานวิศวกรรมแหงชาติ 2554 (ไซส L, XL) จำนวน 1 ตัว หมวกกอสราง Builder News จำนวน 1 ใบ แกวกาแฟ DR. FIXIT จำนวน 1 ใบ *จำนวนจำกัด* (ราคารวม VAT 7% แลว)

20

MAY

ไทยแลนด์ พาราไดซ์ แฟร์ 2011 วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2554

ชวยเปลี่ยนเดือนกับวันที่ๆ หนังสือออกดวย เชน OCT 20, NOV 5, NOV 20 ฯลฯ

เวลา 10.30 – 20.00 น. รายละเอียด สุดยอดงานแฟร์ที่รวบรวมงานแสดงสินค้าที่หลากหลาย อาทิ งานแสดง เฟอร์นิเจอร์ชุด เครื่องใช้ ไฟฟ้าวัสดุตกแต่ง โซนผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สปาเพื่อ สุขภาพ สถาบันเพื่อความงาม โซนอุปกรณ์ตกแต่งสวน กระเบื้องตกแต่ง หินแกรนิต หินอ่อน หินทราย หินกาบ หินนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทรับออกแบบจัดสวน, งาน ภูมิทัศน์, บริษัทออกแบบงาน Landscape โซนแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม เป็นต้น สถานที่ อิมแพ็ค อารีน่า Hall 1-8 ติดต่อที่ บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด โทร. 0-2314-0855, 0-2719-0408 รับสมัคร ช่างเทคนิคและบริการ • เพศชาย • อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิปวช. - ปวส. • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถขับรถยนต์ และมี ใบอนุญาต (ฝ่ายระบบดับเพลิง) ติดต่อที่ บริษทั หาญเอ็นยิเนียริง่ จำกัด โทร. 0-2203-0357 รับสมัคร เลขานุการบริหาร • เพศหญิง • อายุไม่เกิน 28 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการอย่างน้อย 3 ปี • มีบคุ ลิกภาพและมนุษย์สมั พันธ์ดี รักงาน เอกสาร การประสานงาน ติดต่อทีบ่ ริษทั ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2677-7000 ต่อ 725, 726, 727 รับสมัคร ผู้ควบคุมงานตกแต่งภายใน • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, หรือสถาปัตยกรรม • มีประสบการณ์เกีย่ วกับไซต์งาน ในด้าน ก่อสร้าง หากมีความรูด้ า้ นงานฝ้าและผนัง จะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถใช้งาน AutoCAD ได้ หรือผู้ สมั ค รมี ค วามรู้ ค วามสามารถในด้ า นที่ เกี่ยวข้องกับสายงาน ติดต่อที่ บริษัท ที เอส ไอ คอนแทรคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 0-2513-9091-2 รับสมัคร พนักงานเขียนแบบ • เพศชาย/หญิง • อายุ 20 ปีขึ้นไป • วุฒิปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถอ่านและเขียนแบบงานระบบ, เครื่องกลด้วยโปรแกรม AutoCAD, SolidWorks ได้ • ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รบั การพิจารณา เป็นพิเศษ ติดต่อที่ บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด โทร. 0-2374-4640 ต่อ 203 สนใจติดต่อลงโฆษณาย่อย ได้ที่ คุณปณิตา, สุธาสินี, ญาณตา โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204, 114

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับสมัคร ผู้จัดการ แผนกพัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห าร Branding, การสร้างทีมงาน • มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และเชิงรุก รับสมัคร พนักงานขายพื้นที่งานแสดง สินค้า 3 ตำแหน่ง • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด/ขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ดา้ นงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงาน ขายพื้นที่งานแสดงสินค้า, สื่อโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บุคลิกดี มนุษย์ สัมพันธ์ดี และชอบทำงานเป็นทีม • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อดทน มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ รับสมัคร พนักงานขายต่างประเทศ 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก) • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ในการ ประสานงานหรืองานขายต่างประเทศ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง • เพศ หญิง อายุ 23 – 30 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป รับสมัคร เลขานุการ กองบรรณาธิการ 1 ตำแหน่ง • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • บุคลิกภาพดี (ทุกตำแหน่ง สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ โปรแกรม MS-Office อยู่ในเกณฑ์ดมี าก) ติดต่อที่ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 200 / 12-14 ชั้น 6 อาคารเออีเฮาส์ ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2717-2477 ต่อ 103 E-mail : job@ttfintl.com

39


คืนประโยชน์สู่สังคม มนเธียร สร้อยสุวรรณ กรรมการผู้ จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมมือกับ อิทธิกร ศรีจันบาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด สานต่อความสำเร็จของโครงการ “Green Community by Plus” หนึ่งในกิจกรรมเพื่อคืนประโยชน์สู่ สังคม โดยนำร่องจัดกิจกรรมใน 3 โครงการที่พลัสบริหารจัดการ คือ บ้านแสนสิริ สุขุมวิท 67, พลัสซิตี้ พาร์ค สนามบินน้ำ และคอนโดวัน

จัดสัมมนา

ประชุมผู้ถือหุ้น พลเอกอัครเดช ศศิประภา ประธาน กรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) เสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ NEP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 พร้อมให้ความมั่นใจผู้ถือ หุ้ น หลั ง ก่ อ สร้ า งโรงงานและซื้ อ เครื่องจักรใหม่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต และส่งผลให้มียอดขาย เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มอบเงินช่วยเหลือ ชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ พร้อม ด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใน เอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมมอบเงิน ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ที่ ไ ด้ รั บ ผล กระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 ล้านบาท โดยมีนายธีรกุล นิยม ปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ และนายโนบุเอกิ อิโต อัครราชทูต ฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เป็น ผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมบริจาค กลุ่มบริษัทธารารมณ์ บริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วย เหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ จังหวัดภาคใต้ โดยมอบผ่านมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเงินจำนวน 9,095 บาท จากพนักงานกลุ่มบริษัทธารารมณ์ โดย ดิสธร วัชโรทัย ประธาน กรรมการบริหาร มูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบ ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

ขอบคุณสื่อ ปิยะ ประยงค์ และประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้ บริหารบริษทั ฯ จัดงานเลีย้ งขอบคุณ สื่อมวลชน “Pruksa Thanks Press 2011 - ไปภูเก็ตสุขกาย เทีย่ วทะเลสุขใจกับพฤกษา” ณ เดอะ วิจติ ร รีสอร์ท ภูเก็ต พร้อมทัง้ เยีย่ มชมโครงการ “พฤกษาวิลล์ ภูเก็ตถลาง” ทาวน์เฮาส์โครงการแรก ของพฤกษาในจังหวัดภูเก็ต ที่ ได้รับ การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

“บิลเดอร์ นิวส์” หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อวงการก่อสร้าง แม้จะจบ ฉบับปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม 2554 ไปแล้วสำหรับงาน BuildTech ’11 ซึ่งปีนี้มีบริษัทที่ร่วม ออกบูธนำสินค้าใหม่ๆ มาโชว์ให้ผู้เข้าชมงานอีกหลายบูธ ที่ทางทีมข่าว Builder News ยังไม่ ได้พูดถึง เลยต้องขอ เอ่ยถึงกันซักหน่อย เช่น บริษัท อำนวยเดช ฟลอร์ ไทล์ จำกัด ขายพื้นไวนิลภายใต้แบรนด์ KONECTO GLICK ที่ มี โรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศจีน แต่เป็นตามมาตรฐานของ อเมริกา ที่เป็นแบบลายแต่มี ให้เลือกถึง 14 ลาย เหมาะกับ การใช้ปพู นื้ ภายใน กันน้ำได้ 100% มีการรับประกันคุณภาพ ให้ถึง 10 ปี สำหรับบ้านอาศัยที่นำไปใช้ แต่ถ้าเป็นอาคาร สำนักงานจะรับประกันให้เพียง 5 ปี เพราะมีการใช้งานที่ ส่วนผู้ที่กำลังเลือกหาแบบสมบุกสมบันกว่ากัน บ้านสำหรับบ้านหลังแรก ในราคาที่ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง เข้าหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ที่สามารถกู้ ธนาคาร ธอส. ได้ ในอัตราดอกเบี้ย 0% 2 ปี ต้องแวะ เข้าไปที่บริษัทเทรนดี้ โฮม เพราะบริษัทนี้เขาจับกลุ่มลูกค้าที่ ต้องการสร้างบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท และก็มีแบบให้ ในขณะที่ บริษทั เลือกหลากหลายรูปแบบเสียด้วย Bangkok day Group ที่เน้นในเรื่องของการออกแบบ บ้านหลังใหญ่ๆ ซึ่งทำมานานจนเจ้าของคุณกศิจสิณต์ สุวัฒนพิมพ์ ชักเบื่อเลยต้องหาอะไรใหม่ๆ มาทำแก้เบื่อ ด้วย การหันมาออกสินค้าใหม่ เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์เหล็ก กึ่ง เอาท์ดอร์ แบรนด์ KOOOOK แค่เห็นชื่อแบรนด์ก็คงรู้แล้ว ว่าต้องแปลกแหวกแนวจริงๆ ส่วนจะแปลกขนาดไหนก็แวะ

40

ไปคุยกันได้บริษัท Bangkok day Group ซอยวิภาวดีรงั สิต ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ค่าแรงแพง ดูจะเป็น 20 เรื่องใหญ่ของแวดวงก่อสร้าง แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เรื่องแบบนี้ถูกแก้ด้วยระบบก่อสร้างสำเร็จรูป ที่ควบคุม กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจากโรงงาน มาถึงหน้างานก็ แค่ ย กมาประกอบกั น สองสามวั น ก็ เ ก็ บ ของส่ ง มอบได้ แล้ว ล่าสุด บริษัทธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล มีไลท์เวท เทคโนโลยี ที่เหมาะสำหรับโครงการจัดสรร หรือรีสอร์ท ที่ ต้องการความรวดเร็วในงานก่อสร้าง ส่วนสนนราคาก็ ไม่ ได้ หนีไปจากระบบเดิมๆ แต่อย่างใด ตกตารางเมตรละ 15,000 บาท แถมเร็วกว่าเป็นไหน ข่าวว่ากำลังดิวงานสร้างบ้าน ส่วน กว่า 200 หลัง แบบนี้ยอดปีนี้คงโตกระฉูด วัสดุก่อสร้างใหม่ๆ อย่างเมทัลเด็กซ์ อีกไม่นานคงได้เห็น การใช้งานเพิม่ มากขึน้ เฉพาะในงานบิลด์เทคทีผ่ า่ นมา ก็เอา มาโชว์กนั อยูส่ องราย เป็นของค่ายยักษ์ใหญ่จากออสเตรเลีย “บลูสโคป” ทีเ่ ริม่ แนะนำให้ลกู ค้าได้ ใช้งานกันมากขึน้ ล่าสุด กับโครงการสร้างทางเดินลอยฟ้าที่จุฬาฯ ส่วนอีกค่ายเป็น ของเลิศลอยเมทัลชีท ที่ ได้อาจารย์จากจุฬาฯ เช่นกันมา ช่วยออกแบบและพัฒนา ข่าวว่ากำลังวิง่ งานโครงการอยูห่ ลาย ส่วนวงการเครื่องมือก่อสร้างปีนี้ ดูจะ โปรเจกต์ คึกคักมากกว่าปีก่อนๆ ในงานบิลด์เทคค่ายเวลฟิกซ์ เปิด ตัวเครื่องมือ ดีวอท มีคอร์ดริวขนาด 14 นิ้ว มาเปิดตัวใน แสนเจ็ดแถมกระบอกเจาะให้ดว้ ย นับว่าเป็นราคาทีเ่ ชิญชวน จริงๆ ส่วนค่ายฮุสวาน่า จากประเทศสวีเดน งานนี้ ไม่ ได้มา แต่ก็มีแผนบุกตลาดเอเชียแบบเต็มกำลังเช่นกัน ด้วยการ

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัด สัมมนาหัวข้อ “ปลูกบ้านสบายผู้อยู่ ผ่อนกู้สบายกระเป๋า” โดยมีตัวแทน จากธนาคารกสิกรไทย มาร่วมบรรยาย ในงาน BuildTech ’11 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งดับเบิ้ลซอว์ รุ่นใหม่ล่าสุดลงตลาด สนนราคาและประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไร จะติดตามมาเล่าสู่กันฟัง แต่ที่แน่ๆ ปีนี้ ค่ายบ๊อชสั่งเดิมหน้าเต็มตัว ทุ่มสรรพกำลัง โหมตลาดแฮนด์ทลู ล์เต็มที่ หลังประสบความสำเร็จจากยอดขายในปีที่แล้ว ที่ทำลายสถิติยอดขายเอเชียที่สูงเป็นอันดับ สองของโลก จะเป็นรองก็เฉพาะตลาดยุโรปเท่านั้น ท่าว่าปี นี้ตลาดเครื่องมือก่อสร้างคงจะดุเดือดน่าดูชม และคงส่งผล ดีกบั ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง เพราะการแข่งขันมักจะทำให้ผบู้ ริโภค มาต่อกันที่ บริษัท ทีซัส ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เมื่อคราวงาน BuildTech ’11 ได้นำเทคโนโลยีด้านการส่องสว่าง รวมไปถึงระบบผลิต ความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์มาโชว์ นอกจากนั้นยังนำเอา สินค้าอย่าง VIRIBRIGHT LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 20,000 ชั่วโมง ซึ่งสามารถใช้แทนหลอดไฟฟ้า แบบเดิมได้ทันที ช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 80% ที่สำคัญ เป็นแสงสว่างที่ ไม่มีรังสีอัลตร้าไวโอเลต งานนี้ ได้ข่าวว่า ลูกค้าให้ความสนใจสินค้าของทางบริษัทเป็นจำนวนมาก ต่อกันที่ PAINT FX CO.,LTD. ได้นำนวัตกรรมของสีดินฉาบผนังสำหรับงานตบแต่งภายใน แบรนด์ American Clay มาโชว์ภายในงานด้วย ซึ่งจะทำให้บ้าน ของท่านรู้สึกเย็นสบาย ปลอดภัย ไร้สารพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังฉาบแต่งและสร้างสรรค์จินตนาการลวดลายอย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งมี ให้เลือกมากถึง 43 แม่สี จากแหล่งธรรมชาติ เรียกได้วา่ ใครอยากได้ผนังทีแ่ ปลกและ แตกต่างจากคนอื่น คงต้องไม่พลาดสินค้าของบริษัทนี้


แสดงความยินดี สิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ พิศาล ธรรมวิเศษ กรรมการผู้ จัดการ และทีมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ สุรเดช บวรอัศวกุล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สมุทรสาคร รับสร้างบ้าน จำกัด เจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ศูนย์รับสร้าง บ้านพีดีเฮ้าส์ สาขาสมุทรสาคร โดยมี ปรีชา ศิริแสงอารำพี รอง ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานอย่าง เป็นทางการ เมื่อเร็วๆ นี้

มอบสุขภัณฑ์ อาภา สุขโต ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด และ ชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน BuildTech ’11 ร่ ว มกั น ส่ ง มอบสุ ข ภั ณ ฑ์ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม การประกวดเพ้นท์จากฝีมือของนัก ศึกษาระดับอุดมศึกษา แด่ผู้แทน โครงการศู น ย์ ภู มิ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ จ.นครนายก เพื่อเป็นการสนับสนุน การดำเนิ น งานตามโครงการอั น เนื่องมาจากพระราชดำริ

มอบเอกสิทธิ์ พิกุล ศรีมหันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สมัชชา พรหมสิริ ผูอ้ ำนวยการฝ่ายการตลาด องค์กร บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวบริการ “SCB Financial Privilege ครบครัน เพือ่ คุณ” มอบเอกสิทธิ์แก่ลูกค้าแสนสิริ ด้วย 6 โปรแกรมพิเศษ ด้วยอัตรา ดอกเบี้ ย และข้ อ เสนอที่ พิ เ ศษสุ ด เน้ น การให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า แสนสิ ริ แบบครบวงจร

สมทบทุน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) โดย มร. เดวิด นาร์โดน กรรมการผู้จัดการ และ สวัสดิ์ หอรุ่งเรือง ประธานที่ปรึกษาคณะ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบ เงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท เพื่ อ สมทบกองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ประสบสาธารณภัยกองทัพบกและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทาง ภาคใต้ของประเทศไทย โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ ทหารบก เป็นผู้แทนกองทัพบก รับ มอบ

มอบเครื่องจักรกล กลุม่ ธุรกิจ แมชินเนอรี่โซลูชนั่ บริษทั อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด นำโดย ชัยศิริ จิตรักไทย Project Equipment Specialist เป็นตัวแทนส่งมอบเครือ่ งจักรกลหนักรถขุด VOLVO และ Augertorque Drill จำนวน 2 ยูนิต ให้กบั บริษทั ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้งานในโครงการ โซล่าฟาร์ม โดยมี นายช่างสมภพ ญาณปรีชา Chief Mechanic และพิสุทธิ์ เกตุชาญชัย Chief of Purchashing เป็นผู้รับมอบ

เปิดตัววิลล่า ปิยะ ซอโสตถิกลุ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยนายจอน วนาสิน กรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 3 จากขวา) บริษัท เอราวัณนา จำกัด ร่วมออก บูธในงาน Thailand Vacation Home ที่คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์ เพื่อแนะนำ 2 โครงการวิลล่าใหม่ ใน จ.ภูเก็ต ประกอบด้วย Tanode Villa Phase 3 และ Paykaa Villa รวมมูลค่า 400 ล้านบาท หลัง ประสบความสำเร็จจากการดำเนิน งานมาแล้ว 11 โครงการ ใน จ.ภูเก็ต เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของ กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ

สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยฯ ธุรกรรมก่อสร้างทุกชนิดระหว่างองค์กร ทีม่ กี ารว่าจ้าง จะต้องมีเอกสารสัญญาการว่าจ้างเกิดขึ้นในทุกช่วงของ โครงการ ปัญหาของงานก่อสร้างเกิดขึ้นหลายรูปแบบ และ มีผลกระทบต่อสัญญาก่อสร้างในทุกขึ้นตอนเอกสารสัญญา จึงมีความสำคัญมาก ทั้งในปัจจุบันและการปฏิบัติงานใน อนาคตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านสัญญา ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาในการก่อสร้าง และเพื่อให้การจัดการบริหารสัญญาเป็นไปอย่างมีระบบ ลดการได้เปรียบ – เสียเปรียบจากคู่สัญญาตลอดจนเพื่อ เป็นก้าวสำคัญในการบริหารโครงการและธุรกิจก่อสร้างใน ระดับสากล จากเหตุผลดังกล่าวทาง วสท. จึงจัดการสัมมนาในหัวข้อ “การบริหารสัญญาก่อสร้าง” ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอย รามคำแหง 39 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ ก่อสร้าง 2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงประเภทของสัญญา และแบบของสัญญามาตรฐาน 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงข้อความในสัญญา โดยละเอียด

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจถึงการนำความรู้ ไป บริหารจัดการสัญญา หัวข้อการอบรม - ภาพรวมของธุรกิจก่อสร้าง - ประเภทของสัญญา และสัญญามาตรฐาน - ความเสี่ยงของข้อความในสัญญา - การบริหารจัดการสัญญาที่ดี การเรียกร้องสิทธิ คุณสมบัติผู้สมัคร วิศวกร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน - สมาชิก วสท. 2,500 บาท - ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท - บุคคลทั่วไป 3,000 บาท ติดต่อที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2319-2410-3, 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-23192710-1, 0-2184-4597-8 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญ กลุ่มสถาปนิกและผู้ที่ สนใจ เข้าร่วมชมงาน ALACE FAIR-EXPO 2011 ในวัน

ที่ 15 – 19 มิถุนายน 2554 ณ LAO – ITECC Convention Hall in VIETIANE ซึ่งจัดโดยสมาคม สถาปนิกและวิศวกรก่อสร้างลาว เพื่อเป็นการกระชับความ สัมพันธ์ในกลุ่มสถาปนิก และให้บริษัทได้เสนอสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มสถาปนิกในประเทศลาว ติดต่อที่ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ 279 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ ศูนย์ขอ้ มูลอสังหาริมทรัพย์ กำหนดสัมมนา “วิเคราะห์ สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2554” ในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล พร้อมเผยผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัย บ้าน เดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด Demand – Supply อัตราการปัจจุบนั ชี้ โอกาสการลงทุนในแต่ละทำเลวิเคราะห์ ตลาดทุกระดับราคาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ติดต่อที่ คุณเบญจมาศ / คุณกนกวรรณ ศูนย์ข้อมูล อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 18 อาคาร 2 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร.0-2202-1768

41


BuilderNews Online พบกับเรือ่ งเด่นประจำเว็บไซต์บลิ เดอร์ นิวส์ ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอเช่นเคย ปักษ์นี้จะพาไปรู้จัก “Eggo” บ้านรีไซเคิลจากถาดใส่ ไข่ กล่องใส่ ใข่ที่นำกลับมาใช้ ใหม่เป็นร้อยๆ ใบ เรียงเป็นตั้ง เหมือนกับตัวต่อ Lego สตูดโิ อทีอ่ อสเตรเลีย Goldenhen ได้สร้างบ้านเท่าขนาดจริงทีม่ ชี อื่ ว่า “The Original Dream” พร้อมทัง้ ติดตามการประกาศยกเลิกการใช้หลอดไส้ รายแรก ในสหรัฐ จาก IKEA ตามกฎหมายด้านพลังงานและความ ปลอดภัย ปี 2007 ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีคำสั่งให้ผู้ค้าปลีก ในสหรัฐทั้งหมดหยุดการขายหลอดไส้ ในปี 2012 จากนั้น พบกับโปรเจ็กต์ ArtScience พิพิธภัณฑ์เพื่อศิลปะและ วิทยาศาสตร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นจุดรวมของศิลปะและ วิทยาศาสตร์ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะใน เว็บไซต์บิลเดอร์ นิวส์ ยังมีเรื่องราวจากแวดวงก่อสร้างที่ รวบรวมไว้มากมาย คอยอัพเดตไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียง Click ไปที่ www.BuilderNews.in.th คุณก็จะรู้ ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

Column

IKEA ยกเลิกการใช้หลอดไส้

จากกฎหมาย ด้ า นพลั ง งานและ ความปลอดภัยของ ปี 2007 รัฐบาล สหรัฐได้มีคำสั่งให้ผู้ ค้ า ปลี ก ในสหรั ฐ ฯ ทั้งหมดหยุดการขาย หลอดไส้ ในปี 2012 หลังจากที่หลอดไส้ ได้ถูกห้ามใช้เป็นที่ เรียบร้อยในทวีปยุโรป และ IKEA คือผูค้ า้ รายแรกในสหรัฐอเมริกาที่ทำตามข้อบังคับนั้น : http://bit.ly/gO98eD

Project Review

ArtScience พิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ ศิลปะและวิทยาศาสตร์

นำมาฝากสำหรับผู้ประกอบการก่อสร้าง ที่ต้องการประกอบพิธีมงคล

ฤกษ์ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2554 -5 มิ.ย. 2554 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554

วันศุกร์ แรม 3 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2554

วันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2554

วันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2554

วันเสาร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

Honeysuckle สีอินเทรนด์ 2011

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554

วันจันทร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

Honeysuckle สีอินเทรนด์ ปี 2011 เปลี่ยนจากสี เทอร์ควอยซ์ ในปีที่แล้ว ซึ่งสื่อความหมายถึงการกระตุ้น ความสงบและผ่อนคลาย สีสดใสสี ใหม่นี้นำมาซึ่งจิตวิญญาณและพละกำลัง อำนาจของสีหวังที่จะยกจิตใจ และ ปลูกฝังความมั่นใจ ความกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทาย ในชีวิตแต่ละวัน : http://bit.ly/hCXMqS

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย 2554 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ

ArtScience Museum เป็นอาคารที่ ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า ง อ่อนโยนให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง หลังคา แปลความหมายออกมาเป็นรูปร่างของดอกบัว หรือมือที่ กำลังเอือ้ มจับสิง่ ของ สามารถเก็บกักน้ำฝนและแสงไว้สำหรับ Gallery Construction การใช้สอยในพิพิธภัณฑ์ ภายในจะมีทั้งหมด 21 แกลอรี่ รวมทั้วหมด 4,800 ตร.ม. ArtScience Museum คิด ร้านไทวัสดุ สาขา นนทบุรี ร้าน วี.เค. เซรามิค ถ.ศรีนครินทร์ การณ์ ไกลถึงเรือ่ งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำทีห่ มุนเวียน ร้านโตเจริญพร สาขาดอนเมือง, พหลโยธิน กม.25 ใช้จะถูกกรองและนำไปใช้ ในห้องน้ำ ในส่วนที่ยื่นออกมา ร้านแกรนด์โฮมมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, นอกอาคารที่มีลักษณะเหมือนนิ้วทั้ง 10 ที่ยื่นออกมานั้น จะ ภาพที่พักจาก Boeing 727 เป็นเพียงชุดภาพหนึ่ง มี ช่ อ งแสงขนาดใหญ่ เ พื่ อ นำแสงในตอนกลางวั น มาสู่ ศรีนครินทร์, งามวงศ์วาน รูม HONDA ซัมมิท ฮอนด้า สาขาอุดมสุข, ใน Gallery Construction เท่านัน้ เพราะเราได้รวบรวม แกลลอรี่ชั้นบน เทคนิคนี้เรียกว่า “การแบ่งชั้นอากาศ” โชว์ บางนา, ถนนศรีอยุธยา, กิจไพศาล ฮอนด้าคาร์ส, ภาพที่สวยงามไว้มากมาย ติดตามชมได้ ไนเว็บไซต์ : เป็นที่นิยมในบริษัททางวิศวกรรม ติดตามโปรเจ็กต์นี้ต่อได้ ช. กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล http://bit.ly/dHZgQF ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ในเว็บไซต์ : http://bit.ly/hLmBw5 ร้านกาแฟอะเมซอน ปั๊มน้ำมัน สาขา ปตท. เฉลิมพระเกียรติ, รามคำแหง Green Construction สนามไดร์ฟกอล์ฟ นอร์ธปาร์ค ภาพวาดทีม่ ชี อื่ เสียงของ Howard Arkley Family Home: Suburban Exterior บุญถาวร สาขารัชดา, สุวรรณภูม,ิ เกษตร-นวมินทร์ 1993 ซึง่ พรรณนาถึงความฝันของชาวออสเตรเลียในการใช้ชวี ติ นอกชานเมือง ร้าน i Love Coffee Design โครงการแสนสิริ กรุงเทพฯ และปริมณฑล Goldenhen ได้จินตนาการถึงบ้านในฝันโดยใช้กล่องและถาดใส่ ไข่รีไซเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ มาทาสี ซึ่งนำความหมายใหม่ทั้งหมดมาเป็นวลีว่า “Leggo my Eggo” ซึ่ง บริษัท ศิริมหาชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นการใช้ประโยชน์จากกล่องกระดาษใส่ ไข่ กล่องใส่ ไข่ถูกนำมาทาสีและนำ ร้านกาแฟวาวี กล่ อ งใส่ ไ ข่ ที่ น ำกลั บ มาใช้ ใหม่ เ ป็ น มาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างเป็นบ้าน คล้ายกับการสร้างบ้านด้วยตัวต่อ สาขา Urban Square (ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) ร้อยๆ ใบ เรียงเป็นตัง้ เหมือนกับตัวต่อ Lego Lego ข้างใต้กล่องกระดาษทั้งหมดเป็นโครงสร้างกรอบไม้ ซึ่งทำหน้าที่เป็น สาขา Homework ราชพฤกษ์ นพดลพานิช ซิเมนต์ ไทยโฮมมาร์ท จ.เชียงใหม่ สตูดโิ อทีอ่ อสเตรเลีย Goldenhen ได้สร้าง- ฐานให้กับกล่องกระดาษ Goldenhen ได้สร้างรั้วอิฐสีแดง สนามคริกเก็ต นพดลพานิช โฮมเอ็กซ์เปิร์ท จ.เชียงใหม่ บ้านเท่าขนาดจริงที่มีชื่อว่า “The Original ราวตากผ้านอกบ้าน และหญ้า มากมายจากถาดวางไข่ ตัวบ้านอ้างอิงมาจาก หจก.บัวหลวงค้าวัสดุ Dream” บ้านจากกล่องใส่ ไข่ ได้แบบมาจาก ภาพวาดบ้านชานเมืองของ Howard Arkley : http://bit.ly/gO98eD

WHERE TO FIND US

“Eggo” บ้านรีไซเคิลจากถาดใส่ไข่

หนังสือพิมพ์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพย์เพิ่มพูน, ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเก้า, เรณู ฟักสกุล, มยุรี ดุ๊ก ผู้จัดการฝ่าย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ : วิมลวัลย์ พิบูลย์เวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน์ นุชเฟื่อง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : เอกรินทร์ จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ์ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา หีบไธสง, สุธาสินี สงวนชีพ, ญาณตา อ่อนจิ๋ว เลขาฝ่ายโฆษณา : ศรีสุดา เสถียรวงศ์นุษา พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ, นุสรา สะยอวรรณ์ การเงิน : ศิรินารถ แก้วอุไร ศิลปกรรม : พิชติ บุญประเสริฐ พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เจ้าของ : บริษทั ทีทเี อฟ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด 200/12-14 ชัน้ 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำแหง 4 แขวง/ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204, 144 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : editor@buildernews.in.th www.buildernews.in.th

42


คึกคัก

ผูแสดงสินคาชื่นมื่น ผลตอบรับตรงกลุม มาทางดานผูเขาชมงาน ตางรูสึกพอใจและคุมคากับการเขาชมงาน ครั้งนี้ โดยมีผูแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการจัดงาน ดังนี้ คุณชุมพร วิทูรณไพบูลย สถาปนิก “ไดมาพบเห็นนวัตกรรม และไดพบปะพูดคุยกับผูแสดงสินคาที่ หลากหลาย ซึ่งโดยภาพรวมแลวการจัดงานมี ความลงตัวทั้งในสวน ของผลิตภัณฑและกิจกรรมตางๆ โดยในปหนาจะเขารวมชมงานอีก แนนอน”

ประสบความสำเร็จอยางงดงามกับงาน BuildTech ’11 เวอรชั่นใหมแหงงาน สถาปตยกรรมใหญที่สุดในอาเซียน ภายใตแนวคิด Live Together : อยูรวม รวม อยู ที่จัดขึ้น ณ ชาเลนเจอรฮอลล 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 3-8 พฤษภาคมที่ผานมา จัดโดย บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร-เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งงาน ดังกลาวอัดแนนดวยความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงการบริการดานงาน สถาปตยกรรมและออกแบบตกแตงไวอยางครบครัน

งานนี้ ไดรับเสียงตอบรับที่ดีจากผูแสดงสินคา โดยผูบริหารจาก หลากหลายบริษัทไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ อาทิ คุณวรรณิต สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจัดการ บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด “ทางบริษัทฯ ไดรับผลตอบรับที่ดี ดวยความที่เรานำเสนอ โปรดักสและดีไซน ใหมๆ ภายในงาน จึงมีผูสนใจที่ เปนกลุมเปาหมายทั้ง สถาปนิก เจาของบาน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย เขาเยี่ยมชมบูธ จำนวนมาก โดยในปหนาคาดวาเราจะเขารวมงาน BuildTech อีกเชน เคย” คุณดวงพร หุตะจูฑะ ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท โมโน กรุป จำกัด “สำหรับบูธของเรานั้นไดรับ ความสนใจจากผูเขาชมงาน BuildTech ’11 เปนอยางดี โดยไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกับกลุมเปาหมาย เชน เจาของธุรกิจ เจาของโครงการ เจาของบาน ไปจนถึงผูชมทั่วไปที่ มีความสนใจในรูปแบบการออกแบบและจัดตกแตงสวนสวยที่ทันสมัย ซึ่งทำใหรับทราบถึงความตองการของลูกคามากยิ่งขึ้น”

คุณพิพัฒน วรรณวาสท วิศวกร “ชมงาน BuildTech ’11 แลวไดรับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ นวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งโดยสวนตัวแลวตนเอง ประกอบอาชีพเกี่ยวของ กับการรับเหมากอสราง และจากการเขาชมงาน ทำใหมีทางเลือกเกี่ยว กับการเลือกใชวัสดุมากขึ้น เรียกวาคุมคากับการไดเขาชมงานจริงๆ” คุณสังวาลย อินทร ใจ Interior Designer “ไดพบเห็นนวัตกรรมทีน่ า สนใจมากมาย โดยมีความสนใจในนวัตกรรม หลังคาเปนพิเศษ และก็ ไมผิดหวัง เพราะมี ใหเลือกชมคอนขางมาก รวมถึงวัสดุอื่นๆ อีกมากมายที่นาสนใจ”

คุณมณฑล พุทธรักษา ผูรับเหมากอสราง “ภาพรวมของงานทำให ไดพบเห็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหมๆ เพือ่ นำไปประยุกต ใช ในการกอสราง เปนการเปดโลกทัศนดา นวัสดุกอ สราง ที่ดี และไดรับประโยชนมาก โดยปหนาจะมาเขาชมงาน BuildTech อีก แนนอน”

ประกาศรายชื่อผูโชคดีที่ ไดของสมนาคุณ จากการลงทะเบียนเขาชมงาน รวมมูลคารางวัลกวา 2 ลานบาท ในงาน BuildTech ’11

คุณดำรงศักดิ์ สังฆมานนท ผูจัดการฝายขาย บริษัท วี แอนด เจ กลอบอล ดี ไซน จำกัด “นับวาประสบความสำเร็จเปนอยางดี ในการตัดสินใจเขารวมงาน BuildTech ’11 ในครั้งนี้ โดยมีผูสนใจติดตอสอบถามถึงรายละเอียด ผลิตภัณฑของทางบริษัทฯ เปนจำนวนมาก ซึ่งผลิตภัณฑ ไฟแอลอีดี เพือ่ การประดับตกแตงของเรา สามารถสรางยอดขายจากกลุม เปาหมาย ของงานไดเปนที่นาพอใจ”

ผูโชคดีที่ ไดรับรถยนตซีตรอง รุน DS3 มูลคากวา 1,400,000 บาท ไดแก คุณเพิ่มศักดิ์ อภิเศรษฐการ กรุงเทพฯ

คุณเอกวรินทร พิพัฒนจรูญ ผูจัดการทั่วไป บริษัท ยูเท็กซ ไทล จำกัด “เราเขารวมงาน BuildTech ’11 เปนครั้งแรก ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อตองการขยายลูกคาและแนะนำแบรนด ใหกับกลุมเปาหมาย หลัก อันไดแก กลุม ดีลเลอร เจาของราน เจาของโรงงาน และอินทีเรียร ดีไซนเนอร ไดรูจักเรามากขึ้น โดยนับวาไดผลตอบรับ เปนไปตามที่คาด หวังไว ซึ่งผลิตภัณฑผามานและผาบุเฟอรนิเจอรนำเขา ของ ยู เท็กซ ไทล ไดรับความสนใจจากผูเขาชมงานเปนอยางดี โดยถือเปนทาง เลือกใหม ใหกับลูกคาในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑมากขึ้น”

ผูโชคดีที่ ไดรับ iPad มูลคากวา 15,500 บาท วันละ 1 เครื่อง จำนวน 6 รางวัล 1. ผูโชคดีประจำวันที่ 3 พ.ค. 54 ไดแก คุณจุฑามาศ ไชยศรีหา กรุงเทพฯ 2. ผูโชคดีประจำวันที่ 4 พ.ค. 54 ไดแก คุณอารม แสงแกว นนทบุรี 3. ผูโชคดีประจำวันที่ 5 พ.ค. 54 ไดแก คุณรุงนภา เสถียรนุกูล กรุงเทพฯ 4. ผูโชคดีประจำวันที่ 6 พ.ค. 54 ไดแก คุณพัฒนา กาศยปนันท กรุงเทพฯ 5. ผูโชคดีประจำวันที่ 7 พ.ค. 54 ไดแก คุณวรพล ติลลักษณ อุบลราชธานี 6. ผูโชคดีประจำวันที่ 8 พ.ค. 54 ไดแก คุณสันติ ชยสมบัติ กรุงเทพฯ

คุณสุวรรณา ประพฤทธิ์ตระกูล ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด “ผูเขาชมงานสวนใหญเปนกลุมเปาหมาย โดยมีผูสนใจเขาเยี่ยม ชมบูธของเราคอนขางมาก โดยเราไดนำแบบบานโมเดลมานำเสนอหลาก หลาย ดานยอดขายหรือยอดจองภายในงาน BuildTech ’11 อยู ในระดับ ที่นาพอใจ”

พบกันใหมอีกครั้งปหนาในงาน งานแสดง วัสดุ-อุปกรณกอ สรางและตกแตง ยิง่ ใหญระดับอาเซียน ระหวางวันที่ 24-29 เมษายน 2555 ซึ่งจะเขมขนและยิ่งใหญกวาเดิมแนนอน!!! ณ ชาเลนเจอรฮอลล 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ผูโชคดีที่ ไดรับรถจักรยานยนต BIG BULL มูลคากวา 33,500 บาท จำนวน 2 รางวัล ไดแก 1. คุณสมศรี ผังเมืองดี กรุงเทพฯ 2. คุณพัชรี อิศรางกูร กรุงเทพฯ


หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 7 ฉบับที่ 173 ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม 2554  

BuildTech '11, ผู้ค้า-ผู้ผลิต, สินค้า, วัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง, ทีทีเอฟ, บาธรูม ดีไซน์, สันต์ไทย,