__MAIN_TEXT__

Page 1

DE SCHOLEN VAN HET

Havo Atheneum Gymnasium

miniABC 20182019


• Heel veel succes in het nieuwe schooljaar!

U

N WE

VE

O

2

RT R

• Zorg samen voor een veilige leeromgeving in en rond de school.

e n Z E LF S T

AN

D

• Bezoek de website www.bernardinuscollege.nl voor alle actuele ID informatie over de E H IG school.


22 & 23 augustus

Introductiedagen voor de leerlingen van havo 1, atheneum 1 en gymnasium 1. Op 24 augustus starten de lessen voor de leerlingen van de eerste klassen. R ES

PE

CT

Introductiedagen

,V E IL

IG H E

ID, BE T R O K

Het programma van de introductiedagen bespreek je op 22 augustus met je mentor.

K 33

EN

HE

ID,


Gegevens leerling naam

klas

telefoonnummer leerling/ouders

naam van de mentor

E-mail adres van de mentor

persoonlijke motto van dit schooljaar

hobby’s

4


55


Maandag 20augustus 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Dinsdag 21 augustus 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Woensdag 22 augustus 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

6

8:30 uur Start eerste introductiedag


Donderdag 23 augustus 1e uur 2e uur 3e uur

8:30 uur Start tweede introductiedag 8:30 Start lesdag 2e t/m 6e klassen

4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Vrijdag 24 augustus 1e uur 2e uur 3e uur

8:30 uur Start eerste lesdag Boeken, schriften en brood meenemen

4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Zaterdag 25 augustus

Zondag 26 augustus

legenda Huiswerk: M= maken. Ler= leren. Lez= lezen. Opz=opzoeken. Mee= meenemen

77


Maandag 27 augustus 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Dinsdag 28 augustus 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Woensdag 29 augustus 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

8


Donderdag 30 augustus 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Vrijdag 31 augustus 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Zaterdag 1 september

Zondag 2 september

legenda Huiswerk: M= maken. Ler= leren. Lez= lezen. Opz=opzoeken. Mee= meenemen

99


Maandag 3 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Dinsdag 4 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Woensdag 5 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

10


Donderdag 6 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Vrijdag 7 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Zaterdag 8 september

Zondag 9 september

legenda Huiswerk: M= maken. Ler= leren. Lez= lezen. Opz=opzoeken. Mee= meenemen

11 11


Maandag 10 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Dinsdag 11 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Woensdag 12 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

12


Donderdag 13 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Vrijdag 14 september 1e uur 2e uur 3e uur 4e uur 5e uur 6e uur 7e uur 8e uur

Zaterdag 15 september

Zondag 16 september

legenda Huiswerk: M= maken. Ler= leren. Lez= lezen. Opz=opzoeken. Mee= meenemen

13 13


NOTES • Dit schooljaar werken wij met het zogenaamde jaarcijfer. Dit wil zeggen dat het eerste tot en met het laatste cijfer meetelt voor bevordering naar de volgende klas. • Het schooljaar is verdeeld in vier periodes. Elke periode eindigt met een proefwerkweek. Deze proefwerkweken staan vermeld in de jaarplanner van het grote ABC. • Op een vast moment in de week heb je een gemeenschappelijk proefwerk van een vak. Wij noemen dit de toetsband. • Er zijn per dag 3 pauzemomenten: 1 10.00 uur tot 10.20 uur 2 11.50 uur tot 12.20 uur 3 13.50 uur tot 14.00 uur

Super tips • Je huiswerk in orde hebben. • Je boeken en schriften bij je hebben is belangrijk om goed te kunnen leren. • Werk samen met klasgenoten. • Pak je schooltas ‘s avonds in, dan vergeet je niets. •  Luister goed naar elkaar. Je kunt van elkaar veel leren. •  Leren begint bij jezelf. Gebruik je agenda elke dag • Ben op tijd in de les! 14


ABC’tje In de leerlingengids Mini ABC voor leerlingen kun je makkelijk en snel informatie vinden. Informatie die je vrijwel dagelijks op school nodig hebt. Alle onderwerpen zijn geordend volgens de letters van het alfabet. Als je meer over een bepaald onderwerp wilt weten, kun je het grote ABC, de schoolgids, raadplegen en de Zermelo app, www.bernardinuscollege.nl.

tip De schoolgids is te vinden op de website van de school. Ook hierin zijn alle onderwerpen alfabetisch gerangschikt.

www.bernardinuscollege.nl

15 15


Absentie/ afwezigheidsbriefje Als je leerling bent van onze school, ben je verplicht alle lessen die in je lesrooster staan vermeld te volgen. Als je ziek bent of om belangrijke reden de lessen of les vervangende activiteiten niet kunt volgen, bellen je ouders/verzorgers de school (045 - 574 01 50) tussen 8.00 en 8.15 elke dag waarop je afwezig bent. Bij terugkomst op school lever je een absentieverklaring in bij de schoolassistenten. Je ouders dienen deze verklaring te ondertekenen. Deze verklaring kun je vinden op de website van de school. Indien je een lesdag of een deel ervan mist wegens een reden die vooraf bekend is, zoals een bezoek aan dokter, orthodontist of tandarts moet je een dag voorafgaande aan je afwezigheid een briefje (de absentieverklaring) inleveren bij de schoolassistenten. Als je een toets mist gedurende jouw afwezigheid, dan moet je dit vooraf met je docent bespreken. Als je de beschreven stappen niet volgt, wordt de afwezigheid als opzettelijk onttrekken aan een toets beschouwd, waardoor je een 1.0 voor je toets krijgt. Bij bijzonder verlof (bruiloften, promoties e.d.) dien je verlof aan te vragen bij je onderwijsdirecteur. Dit kan middels een ingevuld formulier (www.bernardinus.nl).

16


Als je zonder afmelding afwezig bent, word je hierover door je mentor aangesproken. Er volgt mogelijk een maatregel als je onterecht afwezig was, bijvoorbeeld als je gespijbeld hebt. Als je meerdere malen ongeoorloofd verzuimt, meldt de school je afwezigheid aan de leerplichtambtenaar (VSV, Bureau Voortijdig School Verlaters). Als je lessen hebt gemist, ben jij verantwoordelijk voor het opvragen van aantekeningen en het inhalen van (huis)werk, proefwerken, overhoringen en andere activiteiten.

Agenda* Franciscusdag: vieren we op 4 oktober 2018 8 en 9 oktober eerste proefwerkweek eerste klassers Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 2018 Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 Proefwerkweek 2: 17 t/m 20 december 2018 Carnavalsvakantie: 4 maart t/m 8 maart 2019 Proefwerkweek 3: 25 t/m 29 maart 2019 Pasen: 20 en 21 april 2019 Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019 Pinksteren: 9 en 10 juni 2019 Proefwerkweek 4: 21 juni t/m 27 juni 2019 Toets inzage: 1 juli 2019 Rapportuitreiking: 5 juli 2019 Zomervakantie: vanaf 8 juli 2019 *data onder voorbehoud

17 17


Boeken De schoolboeken leen je van de school. Je bent dus verplicht zorgvuldig met de boeken om te gaan. Daarom is het nodig dat je ze kaft. Bij vragen over het lenen van de boeken kun je terecht bij mevrouw Reumkens: n.reumkens@bernardinuscollege.nl.

Bevorderingsnorm/ overgangsnorm De eisen om naar een volgende klas te worden bevorderd, zijn vastgelegd in de bevorderingsnorm. Deze norm is te vinden in het grote ABC. Je kunt je cijfers met deze norm vergelijken om te kijken of je aan de overgangsnorm voldoet. Indien je vragen hebt over de overgang, neem dan contact op met je mentor.

Cijfergeving In het grote ABC zijn de regels over cijfergeving opgenomen. Uitleg over het cijferreglement lees je hieronder: 1. C ijfers zijn een afspiegeling van jouw (vakinhoudelijke) prestaties. Naast vakinhoudelijke aspecten worden ook je studeergedrag en concentratie tijdens de lessen beoordeeld. Deze worden los van het prestatiecijfer op het rapport van leerlingen uit de onderbouw 18 vermeld.


2. A ls je fraudeert, bijvoorbeeld spiekt tijdens een toets krijg je het cijfer 1,0. Je begrijpt dat je tijdens een toets geen mobiele telefoon bij je mag hebben. Je telefoon doe je in je tas en deze zet je vooraan in de klas. 3. J e moet op de hoogte zijn van de cijfers die je hebt behaald. Ook de weging die aan toetsen is toegekend, behoor je te weten. 4. T oetscijfers worden op een schaal van 1,0 t/m 10,0 gegeven. Een enkele keer worden kwalificaties als voldoende, twijfelachtig of goed toegekend. 5. A lle cijfers die je behaalt tijdens een schooljaar tellen mee vanaf het begin van het schooljaar tot en met de vierde proefwerkweek. 6. E en proefwerk heeft in blok 1 gewicht 3, in de blokken 2 en 3 gewicht 6 en in blok 4 gewicht 9. Een schriftelijke overhoring heeft in blok 1 gewicht 1 en in blok 2, 3 en 4 gewicht 2. 7. A an het einde van elk blok is er een proefwerkweek. In totaal zijn er vier proefwerkweken per schooljaar. 8. E lke proefwerkweek wordt voorafgegaan door een ‘witte week’. De witte week is een week zonder proefwerken en overhoringen waarvoor geleerd moet worden.

19 19 1


Contact Postadres Akerstraat 95 6417 BK Heerlen Telefoonnummer 045 - 574 01 50 Internet: www.bernardinuscollege.nl

Dyscalculie Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Heb je een dyscalculieverklaring en wil je graag begeleiding of informatie, dan kun je contact opnemen met mevrouw M. Snijders, de begeleider voor reken- en wiskundeproblemen. mlh.snijders@bernardinuscollege.nl

Dyslexie Dyslexie is een leerstoornis op het gebied van taal. Heb je een dyslexieverklaring of hebben jij en je ouders het vermoeden dat je dyslectisch bent, dan kun je voor begeleiding en informatie contact opnemen met mevrouw B. van Goethem, de zorgcoรถrdinator. bmaj.goethem@bernardinuscollege.nl

20


Gymkleding Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding draag je een lichtblauw poloshirt en een donkerblauw sportbroekje. Neem voor elke gymles een handdoek en gymschoenen mee.

Kluisje Het kluisje is een opbergkastje waarin je boeken, gymkleding en persoonlijke spullen kunt bewaren. In het kluisje bewaar je geen etenswaren. Deze kunnen bederven. Als je de sleutel van je kluisje verliest, kun je tegen betaling van 5.00 euro een nieuw kluissleuteltje kopen. Kluisjes zijn privĂŠkastjes. Pas wanneer de veiligheid of de orde op school in het geding raakt, kunnen de kluisjes in opdracht van de directie worden gecontroleerd.

21 21


Leerlingenraad De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Zij bestaat uit verschillende commissies. Zaken waar de leerlingenraad zich mee bezighoudt, zijn schoolfeesten, buitenschoolse activiteiten, het leerlingenstatuut en de organisatie van schoolevenementen. Daarnaast kan de leerlingenraad advies uit brengen over zaken die leerlingen aangaan aan de medezeggenschapsraad. Wil je meer weten? Neem contact op met de voorzitter van de leerlingenraad.

Leerlingenreglement Het leerlingenreglement geeft aan hoe je je op school moet gedraagt. Het volledige reglement vind je in het grote ABC. Hieronder volgen de belangrijkste regels: 1. Je fiets of je scooter plaats je in de daarvoor bestemde stallingen. 2. Het is niet toegestaan met fietsen of scooters op het schoolterrein te rijden. 3. Je bent verplicht alle lessen die in je lesrooster staan vermeld te volgen. Indien je verlof wilt, vraag je dit aan bij je teamleider, je mentor of bij een directielid. 4. Als je tijdens een van de lessen informatie meekrijgt voor je ouders, geef je deze zo spoedig mogelijk thuis af. 5. Je bent verplicht op tijd aanwezig te zijn in de lessen. 6. Als je uit de les verwijderd wordt, meld je je als onderbouw leerling bij de receptie in de voorhal en als bovenbouw leerling bij je mentor of je teamleider. 22


7. Je pauzeert in de aangewezen pauzeruimten. Als brugklasser pauzeer je tot aan de herfstvakantie in het studiehuis. Na de herfstvakantie houd je pauze in de Windthal. Als tweedeklasser pauzeer je in de Windthal. Zit je in leerjaar drie, dan pauzeer je op de begane grond, de eerste of de tweede verdieping in de hal van het gymnasiumgebouw. Bovenbouwleerlingen pauzeren in de bovenbouwkantine. Bij mooi weer mogen alle leerlingen uiteraard buiten pauzeren. 8. Je gedraagt je beschaafd en correct en met respect voor iedereen om je heen. 9. Je hangt jas en pet aan de kapstok. 10. Je eet en drinkt in de daarvoor bestemde ruimten. Eten en drinken tijdens de lessen is uiteraard niet toegestaan. 11. Je behandelt anderen met respect. Wij pesten, schelden en discrimineren niet. 12. Je gaat met respect om met de eigendommen van anderen en van de school. Indien je schade veroorzaakt, vergoed jij de kosten. 13. B  ij diefstal van andermans spullen en of de aanwezigheid van drugs doet de school aangifte bij de politie. 14. Je ruimt je rommel op. Je gooit afval in de afvalbakken. 15. In de klas gebruik je geen mobiele telefoon. Indien je tijdens een toets of (school)examen je telefoon bij je hebt, wordt dit als fraude gezien. Bij fraude wordt een toets beoordeeld met het cijfer 1,0. 16. Je rookt niet in en rond het schoolgebouw: roken is verboden! 17. Je gebruikt geen drugs en je bent niet onder invloed van alcohol. Drugs en alcohol zijn verboden op school. Ook tijdens schoolreisjes mag je deze middelen niet bij je hebben of tot je nemen. 18. Je neemt geen wapens mee naar school. Deze zijn op school ten strengste verboden. 23 23


Leerlingenportaal Als leerling krijg je een school-e-mailadres en heb je toegang tot het leerlingenportaal, elo. bernardinuscollege.nl (Somtoday). Binnen dit portaal kun je onder andere het rooster raadplegen, je behaalde resultaten inzien en je kunt er het opgegeven huiswerk terugvinden. Het dagrooster en wijzigingen in het dagrooster kun je vinden in Zermelo zie ook Somtoday.

Leerplicht Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende jaar naar school. Deze vorm van leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet (www. leerplicht.net). Heb je extra verlof nodig buiten de schoolvakanties om, dan zijn deze bij hoge uitzondering toegestaan (zie ook ‘luxe verlof’). Je ouders/verzorgers moeten dit dan wel eerst bespreken met de teamleider van je leerjaar of met je onderwijsdirecteur.

Luxe verlof Er zijn gelegenheden waarvoor je extra vrij kunt aanvragen. Je kunt hierbij denken aan een vrije dag voor een huwelijk, een verhuizing, een begrafenis of een andere belangrijke gelegenheid. Het verlof moet met een speciaal formulier bij je onderwijsdirecteur worden aangevraagd. Op de website tref je een algemeen aanvraagformulier aan voor buitengewoon verlof.

24


Lestijden Elke leerling is tijdens schooldagen tussen 8.30 uur en 16.30 uur beschikbaar voor schoolwerkzaamheden. 1e uur: 2e uur: Pauze: 3e uur: 4e uur: Pauze: 5e uur: 6e uur: Pauze: 7e uur: 8e uur: 9e uur:

8.30 9.15 10.00 10.20 11.05 11.50 12.20 13.05 13.50 14.00 14.45 15.30

– – – – – – – – – – – –

9.15 uur 10.00 uur 10.20 uur 11.05 uur 11.50 uur 12.20 uur 13.05 uur 13.50 uur 14.00 uur 14.45 uur 15.30 uur 16.15 uur

25 25


Mentor De mentor is je begeleider tijdens het schooljaar. Hij/zij begeleidt je bij de aanpak van je studie, helpt je bij vragen of problemen en controleert je afwezigheid. De mentor is ook de contactpersoon voor je ouders. De mentoren van de eerste klassen zijn:

Havo / Atheneum 1: HAC 11 dhr. P. Wiertz pem.wiertz@bernardinuscollege.nl HAC 12 mevr. A. Brouwers a.brouwers@bernardinuscollege.nl

Atheneum 1: ATC 11: dhr. S. Linders albd.linders@bernardinuscollege.nl ATC 12: mevr. G. Lemmens ga.lemmens@bernardinuscollege.nl

Gymnasium 1: GYC 11: mevr. J. Wouters jap.wouters@bernardinuscollege.nl GYC 12: mevr. M. Snijders mlh.snijders@bernardinuscollege.nl

26


Pestcoรถrdinator Op onze school wordt pesten niet getolereerd. Je kunt bij je leraren of je mentor terecht als je gepest wordt. Ook kun je er melding van maken als je merkt dat een klasgenoot wordt gepest. Dhr. M. Lousberg is de pestcoรถrdinator van onze school. Bij hem kun je terecht als je structureel wordt gepest. mlam.lousberg@bernardinuscollege.nl

27 27


28

kelder

Bovenbouwkantine

158 LO

155 156 Coรถrdinator

154

Dekanaat

152 NA /TN

AM

150 NA

Buitenplaats

Windthal

126

Berekuil

114 techn. Dienst

Schoolassistenten

Boekenfonds

117A

117 AK

116 AK

115 AK

Plein

125 O&O (Technasium)

Akerstraat

LO

MU

119 MU

124 Drukkerij

118 MU

Leermiddelen

129 BV

Binnenplaats

120 Mediatheek / Open Leercentrum

Magazijn

Sportveld LO

Computerwerkplekken en internet

Werkplaats

KELDER & BEGANE GROND

Magazijn

Berging Sport

Kleedlokaal Docent

145 LO - Fitnesss

Sporthal LO

Plattegrond


1e verdieping

29 29

261 INF

Syst.b.

254

Coรถrdinator

Berekuil

200 Technasium

drk

260

214 Examenen SO- zaal

Feestzaal

Akerstraat

Receptie

217 Rector

216

208 HTD

211 DU

Coรถrdinator

209

208 DU

207 DU

am

206 BI/VZ

AM

205 BI/VZ

259

213 Studiehuis 2e fase

204 WI

203 WI

202 BI/VZ

210 DU

Luchtbrug

Luchtbrug

258

257

256

255

253 Dir.

251 INF

250 INF

218

219

P&O, Rooster

221 ML

222 fin.

231

223 Max v.d. Schoot-zaal

Administratie

Computerwerkplekken en internet

220

EERSTE VERDIEPING

230

224

225

226

227

228

229

Kapel


30

354

2e verdieping

361 LO

320 Personeelskamer

Akerstraat

309 FA

308 FA

307 FA

Werkplek Doc

321

Directeur

315

319 WI

318 Kab. CKV

360

314 WI

312 TL

311 WI

310 SK

317 CKV

TL

306

359

316 SK

Berekuil

301

313 WI

305 Dir.

304 EC/M&O

303 EC

302 EC

358

357

356

355

353 teamleider

352 NA

350 NA 351 Kabinet

322 WI

324 CKV 325 Kabl

Computerwerkplekken en internet

323 WI

TWEEDE VERDIEPING

330 Auditorium

335 ICT

331 GS

332 GS

333 GS

334

schoolkapel

Plattegrond


3e verdieping

31 31

Akerstraat

326 BB

327 NE

328 NE 329 NE

DERDE VERDIEPING

403

405

404

401

402 Leerl.r.


Proefwerken en toetsen Toetssysteem voor het schooljaar 2018-2019: - Elke periode wordt afgesloten met een proefwerkweek. - Voor elke proefwerkweek is er een ‘witte week’. De witte week is een week zonder proefwerken en overhoringen waarvoor je moet leren. Kijken luistertoetsen en tekstanalyses zijn dus wel toegestaan. - Onaangekondigde overhoringen zijn niet toegestaan. - De hoeveelheid toetsen in het schooljaar verschilt per vak. Een eenuursvak heeft maximaal zes toetsen per jaar die alle worden afgenomen in de proefwerkweken. Een twee-uursvak heeft maximaal acht toetsen waarvan er vier worden afgenomen in de proefwerkweken. Een drie-uursvak heeft maximaal acht toetsen waarvan er vier in de proefwerkweken worden geplaatst. Een vieruursvak of een vak met meer lesuren in de week heeft acht toetsen waarvan er vier in de proefwerkweken worden afgenomen. De talen mogen op jaarbasis vier extra toetsen afnemen, zoals kijk -en luistertoetsen of toetsen tekstverklaren. Bij de vakken beeldende vorming en muziek kunnen meerdere opdrachten samen een cijfer vormen. - Fraude bij proefwerken: Indien je bij een proefwerk of toets spiekt of op een andere wijze fraude pleegt, wordt dit werk beoordeeld met een cijfer 1,0. Je mag de toets dan niet herkansen. - Ziek zijn bij proefwerken: Als je om een geldige reden een proefwerk mist 32


en je bent voor aanvang van het proefwerk door je ouders afgemeld, mag je het proefwerk inhalen. Je moet binnen drie schooldagen contact met je docent opnemen om een afspraak voor het in te halen proefwerk te maken. Als je een proefwerk mist zonder dat daar een geldige afmelding voor is, krijg je het cijfer 1,0. Deze beoordeling geldt dus ook als je je vergist in het tijdstip van een toets of als je je verslaapt.

Rapport Er zijn in een schooljaar vier periodes. Jij en je ouders/verzorgers kunnen op elk moment via het portaal je cijfers inzien. Alleen tijdens de toets weken is het portaal gesloten. De opbouw van je cijfers kun je 24 uur per dag bekijken. Deze worden weergegeven in het overzicht binnen het portaal. Met uitzondering van het overgangsrapport, ontvang je geen rapport op papier. Een link naar het leerlingportaal vind je op de website van de school: ik zit hier op school – mijn school.

33 33


Remedial Teaching (R.T.) R.T. is extra ondersteuning bij de talen voor leerlingen met dyslexie en vindt plaats buiten de reguliere lessen om. Deze ondersteuning wordt geboden bij de vakken Nederlands, Engels, Frans en Duits. Heb je behoefte aan of recht op R.T., dan kun je contact opnemen met mevrouw B. van Goethem. Zij is de coรถrdinator voor Remedial Teaching. bmaj.goethem@bernardinuscollege.nl

34


Somtoday Somtoday is een onlineplatform voor docenten, leerlingen en verzorgers. Ouders en leerlingen ontvangen inloggegevens van somtoday.nl. Hiermee kunnen zij via de somtoday.nl website of app (voor tablet en smartphone) meekijken naar weekrooster, huiswerk, resultaten en verzuim. Leerlingen kunnen via deze omgeving ook opdrachten en lesmateriaal van hun docenten ontvangen. Op www.bernardinuscollege.nl staat een link naar somtoday.nl. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord dat u via email ontvangt. Zermelo (roosterprogramma) is een onlineplatform voor roosterzaken. Ook hiervan ontvangen ouders en leerlingen inloggegevens. Via deze ingang kan het dagrooster van de leerlingen (dat actueel is) bekeken worden. Op www.bernardinuscollege.nl staat een link naar zermelo.nl. Log in met gebruikersnaam en wachtwoord dat u via email ontvangt.

35 35


Teamleider De teamleider van de eerste klassen zorgt voor een goede organisatie en stuurt een groep van mentoren aan. Samen met de mentoren werkt de teamleider aan onderwijskundige zaken. De mentoren zijn de directe begeleiders van de leerlingen.

DE TEAMLEIDERS: Havo 1/2/3: Mevr. M. Oosterbaan meac.oosterbaan@bernardinuscollege.nl 06 - 43 02 90 10 Atheneum 1/2/3: mevr. M. Palmen mpw.palmen@bernardinuscollege.nl 06 - 14 06 23 13 Gymnasium 1-6: dhr. R. Deumens r.deumens@bernardinuscollege.nl 06- 43 02 90 11

36


Schoolagent Op het Bernardinuscollege is een schoolagent werkzaam. Wanneer het voor jouw veiligheid of voor die van anderen nodig is, zoals in geval van diefstal, bedreigingen en in geval van gebruik of bezit van drugs, dan schakelt de school de schoolagent in. Onze schoolagent mevrouw M. Debets maakt deel uit van de Afdeling Jeugdpolitie Heerlen. heerlen31jeugd@limburg-zuid.politie.nl

Studiewijzers De studiewijzer is een schema per vak met een beschrijving van de leerstofafspraken en een opsomming van de toetsen van alle vakken in de vier blokken van het schooljaar. Iedere leerling ontvangt in de eerste week van het schooljaar de studiewijzer in zijn digitale postvak. Wanneer een leraar van de studiewijzer wil afwijken, bijvoorbeeld als hij/zij een proefwerk wil verplaatsen, dan moet hij/zij eerst overleg plegen met de teamleider.

37 37


Gebruik van telefoon, tablet, smartwatch en laptop in de school In de klas, tijdens studie-uren en opvanguren mag je geen gebruik maken van een mobiele telefoon zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent. Het gebruik van tablet of laptop is afhankelijk van de werkzaamheden in de klas. De afspraken van de docent in de klas met zijn leerlingen zijn leidend. Je kunt telefoneren in de Windthal en in de bovenbouwkantine. Je mag niet filmen en geen foto’s maken in en buiten de klas zonder toestemming van degene die gefilmd of gefotografeerd wordt. Deze regels gelden voor zowel leerlingen als medewerkers van het Bernardinuscollege. Je mag geen gebruik maken van een mobiele telefoon / smart watch / tablet tijdens proefwerken en (school)examens. Wanneer je tijdens een toets toch een telefoon bij je hebt of je maakt er gebruik van, wordt dit gezien als fraude en wordt het proefwerk of het (school)examen beoordeeld met het cijfer 1,0. Bij het maken van proefwerken of (school)examens plaats je je tas met daarin je telefoon vooraan in het lokaal of op de daarvoor aangewezen plek. SVOPL heeft een mediaprotocol. In dit protocol staan de do’s en dont’s omtrent het gebruik en de wijze van handelen bij misbruik van diverse media, internet, socialmedia etc. www.svopl.nl

38


Te laat in de les Als je te laat in de les komt, maakt de docent een aantekening in het digitale absentiesysteem SOM. Op deze manier heeft je mentor een totaal overzicht van je te laat komen. Kom je vaker te laat, dan bespreekt de docent of mentor met jou de absentie. Het kan zijn dat de docent een strafmaatregel oplegt. Een van de strafmaatregelen is dat je je een week lang dagelijks om 8.00 uur meldt bij je mentor of teamleider. Als je afwezig bent zonder reden dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. De leerplichtambtenaar werkt bij het Bureau Voortijdig School Verlaten Parkstad Limburg (VSV Parkstad Limburg).

Vakantie - Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober 2018 - Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019 - Carnavalsvakantie: 4 maart t/m 8 maart 2019 - Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019 - Zomervakantie: vanaf 8 juli 20198

39 39


Vertrouwenspersoon De meesten van jullie gaan vrij probleemloos door het leven. Maar het is ook heel normaal dat je een periode hebt waarin je je rot of ongelukkig voelt. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin je thuis ruzies hebt of waarin je te maken krijgt met een echtscheiding. Ook kunnen er mensen in je omgeving zijn die ernstig ziek zijn of die overlijden. Je kunt te maken hebben met mensen die verslaafd zijn of lijden aan depressies. Bij dit soort problemen vinden wij het erg belangrijk dat je iemand in je omgeving hebt die jou kan helpen. Vaak heb je steun van je ouders of van vrienden. Maar vind je het moeilijk om met bekenden je probleem te bespreken, dan is het fijn als je met iemand die niet direct bij die moeilijke situatie betrokken is, te kunnen praten. In dat geval kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Je kunt deze aanspreken en je kunt een afspraak met hem maken. De vertrouwenspersonen van school zijn: Dhr. J. Schonewille jemj.schonewille@bernardinuscollege.nl Mevr. C. van den Aakster-Kusters caj.aakster-kusters@bernardinuscollege.nl

40


Verwijdering Bij een verwijdering uit de les moet je een verwijderingsformulier halen bij de receptie bij de hoofdingang van de school. De persoon die je aantreft bij de receptie, geeft je een verwijderingsformulier en stuurt je naar een ‘time-out-ruimte’. Hier ga je nadenken over wat er is gebeurd. Vervolgens beschrijf je je bevindingen op het verwijderingsformulier. Aan het eind van de les ga je met het verwijderingsformulier naar de docent. Hier wordt een eventuele vervolgmaatregel besproken. De docent geeft het verwijderingsformulier aan je mentor.

Ziek naar huis Als je overdag ziek wordt, moet je je eerst afmelden voordat je naar huis mag. Onderbouwleerlingen melden zich bij de schoolassistenten. Bovenbouwleerlingen melden zich bij hun mentor. Bij afwezigheid van de mentor meld je je bij de teamleider van je leerjaar.

41 41


Notities

42


43 43


DE SCHOLEN VAN HET

Havo Atheneum Gymnasium

Profile for 't Swarte Schaap

Mini ABC  

Mini ABC