Kurssiopas syksy 2024

Page 1

o Merilinja

o Järjestyksenvalvonta

Kurssitarjotin

o Musiikki – soittimet ja kuorot

o Valokuvaus ja kuvankäsittely

o Iloksi ja hyödyksi

o Sukututkimus

o Kädentaidot ja kuvataide- Tee se itse!

o Kirjoittaminen

o Kielet

o Tietotekniikka

o Mobiililaitteet – kännykkä ja tabletti haltuun

Kurssiosallistumisen voit maksaa myös

Virike-seteleillä, ePassilla, Smartumin tuotteilla tai TYKY+ -seteleillä!

KURSSIILMOITTAUTUMISET

Liikealan Turun Seudun osasto ry 069 jäsenetu:

20,- jäsenalennus/lukukausi

(myös eläkeläisjäsenet)

Lounais-Suomen osasto 006 jäsenetu:

20,- jäsenalennus/lukukausi

PAM hotelli- ja ravintola-alan

Turun osasto ry 702 jäsenetu: 20,- jäsenalennus/lukukausi

Turun autoalan työntekijät os. 040 jäsenetu:

100,- jäsenalennus/lukukausi

tslturku.fi 0400 569 363 tsl.turku@tslturku.fi

OHJEITA ILMOITTAUTUVILLE

Opiskelijan tekemä peruutus:

o Ennen ilmoittautumisajan päättymistä tehdystä peruutuksesta perimme 10,- käsittelymaksun.

o Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen peruutetusta kurssista perimme 50 % kurssin hinnasta sekä 10,- käsittelymaksun.

o Jos varattua kurssipaikkaa ei peruuteta lainkaan tai peruutetaan kurssin jo alettua, peritään kurssimaksu täysimääräisenä.

o Ilmoittautuessasi sitoudut kurssimaksun maksamiseen. Ota yhteyttä toimistoomme, mikäli tarvitset maksuaikaa laskullesi tai haluat maksaa osissa (yli 40,- kurssit). Laskumme ovat ulosottokelpoisia.

o Kurssimaksun maksamatta jättäminen tai kurssille tulematta jättäminen EI OLE peruutus eikä oppilas voi pitää kurssipaikkaa itsellään, ellei ole ilmoittanut poissaolosta kurssin ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä oppilaitoksen toimistoon. Peruutukset tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen tsl.turku@tslturku.fi. Viestin otsikoksi peruutus/kurssin nimi.

o Mikäli äkillinen sairastuminen kurssin alkaessa estää kurssille osallistumisen, ota viipymättä yhteyttä toimistoomme (ma-to 9-16, pe 9-14).

TSL TURKU peruuttaa:

o Kurssi saattaa peruuntua, mikäli ilmoittautuneita ei ole riittävästi.

o Kurssien peruuntumisesta ilmoitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä eli n. viikkoa ennen kurssin alkua.

o Opisto palauttaa kurssimaksun täysimääräisenä.

Toiminta poikkeustilanteessa/Force majeure:

o Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys.

o Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi. Kurssi/opetuskertoja voidaan myös siirtää myöhemmin toteutettaviksi. Mikäli kurssi siirtyy etäopetukseen tai se siirretään myöhempään ajankohtaan, ei kurssimaksuja palauteta. Etäopetukseen tai korvaaviin osallistumiskertoihin osallistumatta jättäminen ei ole peruste kurssimaksun palautukselle.

o Opinto-ohjelmaan tulla muutoksia aikataulun, opetustavan, kurssitilan, ryhmän koon ja kurssisisällön suhteen. Etäopetuksessa opetus tapahtuu reaaliaikaisesti kunkin kurssin aikataulun mukaisesti, ellei ryhmä muuta sovi.

YLEISTÄ KURSSEISTA

o Oppituntien määrä on mainittu kunkin kurssin yhteydessä. Oppitunnin pituus on 45 min.

o Kurssitilat sijaitsevat osoitteissa Itäinen Rantakatu 64, Ruissalontie 37-39, Vanha Suurtori 3. Kurssitila ilmoitetaan sähköpostitse viikkoa ennen kurssin alkua ilmoittautuneille.

o Oppikirjat ja -materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun, ellei sitä ole erikseen mainittu. Oppilaitos tilaa kirjat ilmoittautuneille. Ilmoita ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mikäli et halua kirjaa kauttamme.

o Kurssimaksun eräpäivä määräytyy ilmoittautumispäivän perusteella.

o Opisto ei vakuuta opiskelijoita. Henkilövahingoista oppilaat vastaavat itse.

o Pyydetyistä todistuksista opisto perii 10,- sis. postitus. Tutkintoon johtavissa kursseissa todistus sisältyy kurssi-/tutkintomaksuun.

o Opetusta ei ole juhlapyhinä, joulutauon aikana, syys- ja hiihtolomaviikoilla (huom. kurssikohtaiset poikkeukset mahdollisia)

o Muutokset kurssiohjelmaan mahdollisia. Ajantasaiset tiedot verkkosivuilla.

Merilinja

SAARISTOLAIVURI (Merenkulku 1) 39h

31.8. – 15.9.2024 la – su klo 10–16 (la), klo

Ilmoittautumiset viimeistään 21.8.2024

Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi Maantieteellisen merenkulkuopin peruskurssi opastaa turvalliseen vesillä liikkumiseen saaristo-olosuhteissa merikarttaa, kompassia ja merimaisemaa käyttäen, meriteiden sääntöjen tuntemukseen sekä menettelyyn hätätilanteissa. Saat valmiudet valtakunnallisen Saaristolaivurin tutkinnon suorittamiseen (esim. 20.9.2024). Kurssilta on mahdollisuus hankkia edullisena yhteishankintana kurssimateriaalit. Kurssimaksu 81,- +materiaalit (TUL:n seurojen jäseniltä 76,- + materiaalit)

Nyt sinulla on mahdollisuus lukukauden aikana suorittaa sekä Saaristolaivuri- että Rannikkolaivuritutkinto.

RANNIKKOLAIVURI (Merenkulku 2) 39h

30.10. – 10.11.2024

Ilmoittautumiset viimeistään 20.10.2024

Opettaja: merenkulun opettajat Heikki Suokivi/Hannu Suokivi

Kurssipäivät: 30.10. ke klo 17–20.15, 2.11. la klo 10–16, 3.11. su klo 10–15.15, 6.11. ke klo 16.30–20.30, pe 8.11. klo 16.30–20.30, 9.11. la klo 10–16, 10.11. su klo 10–15.15

Kurssi valmistaa Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivuritutkintoon. Syvennämme saaristolaivurikurssilla opittuja tietoja ja taitoja. Opimme lisäksi mm. vuorovesivirtojen ja tuulen sorron vaikutuksesta aluksen ohjailuun sekä meteorologian perusteita merenkulkijalle. Tutustumme myös tavallisempaan navigointielektroniikkaan. Kurssi antaa sinulle valmiudet suorittaa valtakunnallinen Rannikkolaivurin tutkinto (esim. 13.12.2024), joka Traficom hyväksyy osasuorituksena anottaessa kansainvälistä huviveneenkuljettajan pätevyyskirjaa. Kurssilta on mahdollisuus hankkia edullisena yhteishankintana kurssimateriaalit.

Kurssimaksu 81,- + tarvikkeet

TUTKAKURSSI (teoriaosuus + kirjallinen tentti) 12h

5. – 6.10.2024 la - su klo 10 – 15.15

Ilmoittautumiset viimeistään 24.9.2024

Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi Kurssi on sisällöltään Suomen Navigaatioliiton vaatimusten mukainen ja Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) auditoima. Luokkahuoneessa toteutettava kurssi perehdyttää opiskelijan tutkan toimintaan, ominaisuuksiin, tutkanavigointiin kartalla ja ympäröivän liikenteen seurantaan tutkan avulla. Hyväksytyn kirjallisen kokeen suorittaneille kirjoitetaan todistus, jonka perusteella opiskelijalla on mahdollisuus antaa myöhempänä ajankohtana näyttö tutkankäyttötaidoistaan koulutusaluksella merellä. Hyväksytyn näytön antaneilla on mahdollisuus hakea Tutkanavigaattorin diplomia. Näyttöajo ei sisälly kurssimaksuun. Kurssimaksu 55,- + kurssimateriaali n. 20,-

CEVNI-KURSSI JA TUTKINTO 7h

26.10.2024 la klo 10 – 16.15

Ilmoittautumiset viimeistään 16.10.2024

Opettaja: merenkulun opettaja Heikki Suokivi Euroopan sisäisen kanava- ja jokiverkoston säännöstön tutkinto on hyvä suorittaa ennen Kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjan hakemista. Ilmoittautuneille ja kurssimaksun maksaneille toimitetaan oppikirja omakohtaista valmistautumista varten. Tutkintoa edeltää 6 oppitunnin kurssi, jossa säännöstöä kerrataan ja tutustutaan kyseisen liikennealueen ominaispiirteisiin. Virallinen todistus toimitetaan tutkinnon hyväksytysti suorittaneille. Kurssimaksu 55,- sis. tutkintomaksun todistuksineen + oppikirja n. 23,-

MERI-VHF-KURSSI 16h

23. –

24.11.2024 la-su klo 9 – 16

Ilmoittautumiset viimeistään 13.11.2024

Opettaja: Ari Virrankoski

Meri-VHF-kurssi tähtää rannikkolaivurin radiotutkinnon eli SRC-tutkinnon suorittamiseen, mutta asioita käsitellään myös laajemmin: Meri-VHF-järjestelmä ja miten sen laitteet liittyvät GMDSS-järjestelmään. Kurssi päättyy tutkintoon. Koulutukseen voivat ilmoittautua kaikki meriradioviestinnästä kiinnostuneet. Osallistujan tulee itse hankkia kurssimateriaali etukäteen. Kurssimateriaalina on Liikenne- ja viestintäviraston julkaisu 'Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas', jonka voi viraston internetsivuilta maksutta tallentaa omalle tietokoneelle (katso linkki alla) tai tulostaa sen (108 sivua).

’Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas' löytyy hakukoneen hakusanalla tai suoraan internetosoitteesta: https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Rannikkolaivurin_radioliikenneopas.pdf

Vinkki - kannattaa opetella kansainväliset tavausaakkoset (Alfa, Bravo... jne.) ennen kurssia esim. oppaan viimeiseltä sivulta. Muu itseopiskelu ei ole välttämätöntä. Kurssin päätteeksi on Traficomin järjestämä tutkinto. Tutkintoa varten tarvitset passikuvan (sähköinen kuva ei kelpaa) sekä kirjoitusvälineet. Traficom laskuttaa pätevyyskirjamaksun 89,15 noin neljä viikkoa tutkinnon jälkeen pätevyyskirjan postituksen yhteydessä. Kurssimaksu 71,-

PALOSAMMUTUSKOULUTUS 3h

kevät 2025

Opettaja: Petri Lehto/Suomen Sammutinpalvelu

Koulutukseen kuuluu sekä teoriaa että käytäntöä, jossa harjoitellaan sammutuspeitteen ja nestesammuttimen käyttöä. Paneudumme asioihin veneilijän näkökulmasta, mutta myös muut kiinnostuneet ovat tervetulleita. Kurssin suorittaminen kuuluu Kansainvälisen huvivenekuljettajan pätevyyskirjan vaatimuksiin ja siitä saa todistuksen. Kurssimaksu 30,-

VENEILIJÄN ENSIAPU 8h

kevät 2025

Opettaja: Turun Ensiapukoulutus Oy

Kurssi sisältää normaalin ensiapukoulutuksen lisäksi meressä ja veneessä tapahtuvia ensiaputilanteita. Tällaisia tilanteita ovat mm. hypotermia, hukkuminen, häkämyrkytys tai sairaskohtaus. Kurssi koostuu videoista, keskustelusta ja käytännön harjoitteista. Voit halutessasi jäädä kurssin loputtua tekemään kirjallisen kokeen, jolla varmistetaan sisällön ymmärtäminen. Koe ei ole karsiva ja kortti on kansainvälisesti pätevä EA1 kortti. Varaa mukaasi eväät. Kurssimaksu 105,-+ kortti n. 32,-

MOOTTORIVENEKULJETTAJAN KURSSI 24h

kevät 2025

Opettaja: Saaristomeren merivartiokilta ry:n kouluttajat Traficomin vaatimusten mukaiseen kurssiin kuuluu kaikille kurssilaisille yhteinen maapäivä sekä yksi meripäivä. Kurssi sisältää teoriaa, harjoituksia ja käytännön näyttöjä. Opit mm. veneen huoltoon ja käyttöön kuuluvia asioita monipuolisesti. Tavoitteena on, että veneilijä ymmärtää eri venetyyppien käyttäytymisen erilaisissa olosuhteissa, että hän osaa soveltaa meriteiden sääntöjä käytäntöön sekä ymmärtää päällikön vastuun ympäristön suojelua unohtamatta. Kurssilta on mahdollisuus saada virallinen todistus, joka hyväksytään osasuorituksena mm. haettaessa kansainvälistä huvivenekuljettajan pätevyyskirjaa. Saadakseen todistuksen Moottorivenekuljettajan kurssista, on osallistuttava Palosammutuskurssille, joka on osa MV-kuljettajan kurssin sisällöstä tai esitettävä aiempi todistus vastaavan kurssin suorittamisesta. Pohjatiedoiksi suositellaan Saaristolaivurikurssi tai -tutkinto tai vastaavat tiedot. Meripäivän koulutusosuus suoritetaan Kiltavene Nallella. Kurssimaksu 265,- sis. todistuksen

Järjestyksenvalvonta

JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI 8h

16.11.2024 la klo 9 – 17

Ilmoittautumiset viimeistään 6.11.2024

Kouluttaja: Kimmo Nurkse/Safe Way

Kurssi on tarkoitettu niille, joiden kortti on vanhentunut tai vanhentumassa. Vaikka et olisi uusimassa korttiasi, voit tulla kurssille, jos haluat tietoa laista tai päivittää tietojasi. Koulutus perustuu 1.1.2017 voimaan tulleen lain sisältöön.

Kurssimaksu 95,- (TUL:n seurojen jäsenille 90,-)

Sukututkimus

JOHDATUS SUKUTUTKIMUKSEEN 9h

10. – 24.9.2024 ti klo 17 – 19.15

Ilmoittautumiset viimeistään 1.9.2024

Opettaja: kouluttaja/yrittäjä Juha Vuorela

Kolmen illan johdatus sukututkimuksen kiehtovaan maailmaan. Opit perusasiat eri lähteistä ja saat tietoa erilaisista palveluista, jotka auttavat tutkimuksesi alkuun. Kurssi on suunniteltu aloittelijoille, aiempaa kokemusta sukututkimuksesta et tarvitse! Kurssimaksu 30,-

SUKUTUTKIJAN MATKASSA 15h

8.10. – 5.11.2024 ti klo 17 – 19.15

Ilmoittautumiset viimeistään 27.9.2024

Opettaja: kouluttaja/yrittäjä Juha Vuorela

Perehdymme perusteellisesti niihin lähteisiin, joista talo- ja sukuhistoriaa koostetaan. Seikkailemme siis rohkeasti kirkonkirjojen ulkopuoliseen maailmaan, jotta saamme lihaa luiden ympärille! Viiden illan aikana käymme läpi seikkaperäisesti erilaisia verotuslähteitä, tilus- ja isojakokarttoja, tuomiokirjoja, kirjallisia lähteitä sekä lääninhallitusten arkistoja. Tarkoituksena on antaa valmiudet oman suku- tai talohistorian koostamiseen. Niinpä viimeisellä kerralla opettelemme myös kirjallisen julkaisun tuottamista. Kurssimaksu 42,-

TERAPEUTTINEN SUKUPUU 6h

25.9. – 2.10.2024 ke klo 17 – 19.15

Ilmoittautumiset viimeistään 15.9.2024

Opettaja: kouluttaja/yrittäjä Juha Vuorela

Kahden illan aikana valmistamme terapeuttisen sukupuun jokaisen omien sukujuurien pohjalta. Tarkoituksena on pohtia, miten suku vaikuttaa meihin ja me sukuumme sekä laatia tämän pohjalta taiteellinen esitys.

Tämä kurssi sopii kaikille, ei vain sukututkimuksesta kiinnostuneille. Tarvitset vain innokkaan mielen, me tarjoamme opistolla kaiken muun!

Kurssimaksu 30,- sis. tarvikkeet

Iloksi ja hyödyksi

HYVÄ ÄÄNENKÄYTTÖ JA ESIINTYMISTAITO 20h

21.10. – 18.11.2024 ma klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 11.10.2024

Opettaja: erityisopettaja, FM Ulla Lehtonen Kurssilla opit hyvää äänenkäyttöä, selkeää ääntämistä ja vaikuttavan esiintymistä. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää äänensä sointia, kuuluvuutta ja selkeyttä sekä saada varmuutta esiintymistaitoonsa. Kuuluvan ja sointuvan äänenkäytön ansiosta esiintymisjännitys vähenee ja silloin myös ääntä on miellyttävä tuottaa ja kuunnella ja sanoman uskottavuus ja vaikuttavuus voimistuvat. Kurssi sopii kaikille puhetyöläisille ja heille, jotka käyttävät työssään paljon puhumista. Se sopii myös kaikille vastaavanlaisia kursseja käyneille lisäten itsevarmuutta ja rohkeutta esiintymiseen sekä kehittäen jokaisen omaa äänenkäyttöä, ilmaisua ja selkeää puhumista. Opimme luentojen, yhteisten harjoitusten ja yksilöllisen ohjauksen avulla. Kurssimaksu 45,-

MUUTOSVALMENNUS 16h

11.9.2024, 18.9.2024, 25.9. ja 3.10.2024 ke klo 17 – 20.15 Ilmoittautumiset viimeistään 1.9.2024 Opettaja: taideterapeuttisten menetelmien ja hyvinvointitaiteen ohjaaja, ratkaisukeskeinen LCAF coach, Eija Salminen Oletko jäämässä tai juuri jäänyt eläkkeelle tai edessäsi on muu suuri elämänmuutos ja et oikein tiedä enää kuka olet, mitä tarvitset ja miten elämäsi rakentuu edessäpäin. Tule pohtimaan pienryhmässä erilaisten tehtävien, keskustelun ja vertaistuen avulla miten löydät uuden tasapainon ja järjestyksen elämääsi ja tutustumaan itseesi, tunnistamaan mitä tarpeita ja toiveita sinulla on elämällesi tässä uudessa tilanteessa. Saat myös keinoja pitää rajasi sekä hallita stressiä ja ahdistusta arjessa erilaisin keinoin, joista varmasti löydät itsellesi sopivan. Ryhmään otetaan 10 osallistujaa. Halutessaan ryhmä voi jatkaa ohjaajan toimesta eri maksulla. Ohjaajalta on myös mahdollisuus varata aika henkilökohtaiseen valmennukseen. Kurssimaksu 42,-

RAUHOITU ARJEN KESKELLÄ HYVINVOINTITAITEILUN JA RENTOUTUSHARJOITUKSEN PARISSA 9h

23.9., 14.10. ja 18.11.2024 ma klo 17 – 19.15

Ilmoittautumiset viimeistään 13.9.2024

Opettaja: taideterapeuttisten menetelmien ja hyvinvointitaiteen ohjaaja, ratkaisukeskeinen LCAF coach, Eija Salminen

Kaipaatko hyvän keinon rauhoittaa mieli ja keho arjessa? Pienikin hetki mieltä hyväilevien värien ja vapaan luovan ilmaisun parissa laskee sykettä ja rentouttaa, ja mielen levättyä ongelmiinkin löytyy helpoimmin ratkaisut. Alkuun pääsemme lyhyen maadoittavan rentoutusharjoituksen avulla. Kerron hyvistä keinoista saada tästä pysyvä tapa ja apuväline jokaiseen päivään. Kurssimaksu 30,-

DIGITAALINEN TAHTONI JA VALTUUTUKSET 8h

11. – 18.12.2024 ke klo 13 – 16.15

Ilmoittautumiset viimeistään 1.12.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt, Ari Lehti/Varissuon oikeusasema Oy

Kurssilla tarkastelemme, miten omia digitaalisia palveluja hoidetaan ja millaisia asioita olisi hyvä miettiä etukäteen, jos ei joskus itse pysty asioitaan hoitamaan. Sosiaalisen median palvelut voivat aiheuttaa kiusallisia tilanteita, jos niitä ei saa lopetettua tai muutettua omaa statustaan niissä. Salasanojen säilytystä on hyvä miettiä, että missä niitä pidetään. Tietokoneelle, älypuhelimeen ja muihin digitaalisiin välineisiin saattaa vuosien kuluessa kerääntyä runsaasti digitaalista materiaalia. Kahden tapaamiskerran kurssilla saa opastusta näihin ja moniin muihin digitaalisiin palveluihin niin teknillisesti Kai Åkerfeltiltä kuin lainopillisesti Ari Lehdeltä.

Kurssimaksu 44,- (TUL:n seurojen jäsenet 39,-)

ENSIAPU – EA8 – 8h

26.10.2024 la klo 8 – 16

OPI KÄYTTÄMÄÄN ”DEFFAA” 2h

21.10.2024 ma klo 15 – 16.30

Ilmoittautumiset viimeistään 11.10.2024

Opettaja: ensiapukouluttaja, sairaanhoitaja Salla Reini

Defibrillaattoreita voit nykyään löytää lähes jokaisen julkisen tilan nurkasta, mutta mitä ne ovat, miten ne toimivat ja ennen kaikkea, miten tärkeä laite se onkaan, kun kyse on ihmishengen pelastamisesta. Tervetuloa lyhyelle, mutta tehokkaalle kurssille ymmärtämään ja oppimaan kaiken defibrilaattorin toiminnasta. Lupaan, että tämän kurssin jälkeen et pelkää enää tarpeen vaatiessa sitä käyttää! Kurssimaksu 25,-

Ilmoittautumiset viimeistään 16.10.2024

Opettaja: ensiapukouluttaja, sairaanhoitaja Salla Reini

Tällä 8h ensiapukurssilla käydään läpi arkisten haavereiden ja suurempien onnettomuuksien ensiapua. Kurssilla tehdään paljon käytännönharjoitteita ja kädentaitoja ensiapuun liittyen. Kouluttajana toimii akuutti- ja ensihoitaja, joten kurssista on mahdollista saada virallinen ensiapukoulutustodistus ja pätevyydet voimaan kolmeksi vuodeksi työhön ja vapaa-aikaan. Kurssimaksu 105,-

Musiikki – soittimet ja kuorot

YHTEISLAULUKURSSI 30h

28.8. – 11.12.2024 ke klo 17 – 18.30

Ilmoittautumiset viimeistään 18.8.2024

Opettaja: FM, kuoronjohtaja, mus.ped. Pinja Niemenrinne Yhdessä laulaminen tuo monia positiivisia vaikutuksia kehoomme ja mieleemme. Tule kokemaan laulun iloa kurssille, jossa laulamme ryhmässä tuttuja kansanlauluja ja ikivihreitä. Voit tulla sellaisena kuin olet. Mitään ennakkotietoja tai –taitoja et tarvitse. Laulukoetta ei ole. Aloitamme opettajan valitsemilla lauluilla ja myöhemmin rakennamme ohjelmistoa yhdessä. Laulamisen ohessa tutustumme hieman äänenkäyttöön ja laulutekniikkaan. Pääpaino kurssilla on kuitenkin laulamisesta nauttiminen. Kurssille mahtuu korkeintaan 12 laulajaa. Kurssin tavoitteena on päästä laulamaan ja saada iloinen mieli, sekä bonuksena oppia hieman laulutekniikkaa.

Kurssimaksu 69,- (TUL:n seurojen jäsenet 64,-)

SENIORILAULUKURSSI 30h

2.9. – 9.12.2024 ma klo 11 – 12.30

Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2024

5.9. – 12.12.2024 to klo 10.30 – 12

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: musiikinohjaaja, kuoronjohtaja Johanna Järvinen

Kurssit on tarkoitettu kaikille lauluhaluisille, joilla on päivällä aikaa harrastaa. Laulukoetta ei ole. Tule sellaisena kuin olet. Käytämme tuon tunnin tehokkaasti iloiseen yhdessä laulamiseen. Kurssi ei ole tarkoitettu yksinlaulajille vaan laulamme koko ajan yhdessä. Aloitamme opettajan valitsemilla lauluilla, esim. kansanlauluilla ja tutuilla kevyenmusiikin lauluilla. Kurssille tulijat voivat tullessaan ehdottaa lauluja seuraaville kerroille. Laulamisen ohessa tutustumme hieman äänenkäyttöön ja laulutekniikkaan, joka saattaa joskus auttaa paljonkin eteenpäin ja tehdä laulamisesta entistäkin mukavampaa. Pääpaino kursseilla on laulamisesta nauttiminen. Kursseille mahtuu korkeintaan 12 laulajaa. Mitään ennakkotietoja tai –taitoja et tarvitse. Tule sellaisena kuin olet. Tarvitset mukaan juotavaa, mielellään vettä ja mukavan asun, jossa voi hieman liikkua ja venytellä. Ja tietysti iloinen mieli on ehdoton vaatimus jokaiselle kurssilaiselle. Kurssin tavoitteena on päästä laulamaan ja saada iloinen mieli, sekä bonuksena oppia hieman laulutekniikkaa. Keväällä käymme esiintymässä palvelutaloissa. Esiintymisiin osallistuminen ei ole pakollista. Seniorilaulukurssit ovat toistensa kaltaisia. Oma etusi on, jos olet joskus kuullut hengitystekniikasta ja laulutekniikasta, mutta se ei ole edellytys. Kurssimaksu 69,-

NAISKUOROLAULUA VIRON KIELELLÄ 30h

3.9. – 17.12.2024 ti klo 18 – 19.30

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: KM, kuoronjohtaja Triinu-Liis Kull

SENIORILAULUKURSSI – ALKEISRYHMÄ 30h

4.9. – 11.12.2024 ke klo 14 – 15.30

Ilmoittautumiset viimeistään 24.8.2024

Opettaja: musiikinohjaaja, kuoronjohtaja Johanna Järvinen

Kurssille ovat tervetulleita viron kielellä laulaa haluavat naiset, jotka ovat kiinnostuneet kuorolaulusta. Laulamisen lisäksi opimme äänen käyttämistä, hengitystekniikkaa sekä vähän musiikkihistoriaakin. Pääpaino kuitenkin on musiikista ja laulamisesta nauttiminen. Tavoitteenamme on laulaa yhdessä kaunista kuoromusiikkia ja esiintyä yleisölle. Vironkielellä laulavan naiskuoron suurin tavoite ja haave on osallistuminen Viron laulujuhlille 2025! Tervetuloa laulamaan viroksi! Kurssimaksu 69,-

Kurssi on tarkoitettu kaikille lauluhaluisille, joilla on päivällä aikaa harrastaa. Tämä ryhmä on oivallinen, jos et ole koskaan laulanut. Laulukoetta ei ole. Tule sellaisena kuin olet. Käytämme tuon tunnin tehokkaasti iloiseen yhdessä laulamiseen. Kurssi ei ole tarkoitettu yksinlaulajille vaan laulamme koko ajan yhdessä. Aloitamme opettajan valitsemilla lauluilla, esim. kansanlauluilla ja tutuilla kevyenmusiikin lauluilla. Kurssille tulijat voivat tullessaan ehdottaa lauluja seuraaville kerroille. Laulamisen ohessa tutustumme hieman äänenkäyttöön ja laulutekniikkaan, joka saattaa joskus auttaa paljonkin eteenpäin ja tehdä laulamisesta entistäkin mukavampaa. Pääpaino kursseilla on laulamisesta nauttiminen. Kursseille mahtuu korkeintaan 12 laulajaa. Mitään ennakkotietoja tai –taitoja et tarvitse. Tule sellaisena kuin olet. Tarvitset mukaan juotavaa, mielellään vettä ja mukavan asun, jossa voi hieman liikkua ja venytellä. Ja tietysti iloinen mieli on ehdoton vaatimus jokaiselle kurssilaiselle. Kurssin tavoitteena on päästä laulamaan ja saada iloinen mieli, sekä bonuksena oppia hieman laulutekniikkaa. Keväällä käymme esiintymässä palvelutaloissa. Esiintymisiin osallistuminen ei ole pakollista. Seniorilaulukurssit ovat toistensa kaltaisia. Oma etusi on, jos olet joskus kuullut hengitystekniikasta ja laulutekniikasta, mutta se ei ole edellytys. Kurssimaksu 69,-

NUOTINLUKUKURSSI LAULAJILLE 8h

13.9. ja 20.9.2024 pe klo 17 – 20.15 Ilmoittautumiset viimeistään 3.9.2024

Opettaja: FM, mus.ped. Leena Kotka

Kurssilla tutustutaan laulajien nuoteissa oleviin nuotteihin, merkkeihin ja kaikkeen, mitä laulajan olisi hyvä tietää, kun nuotin käteensä saa. Nuottien pituudet, paussien pituuden, miten rytmiä lasketaan, kertausmerkit, mitä nuotteja tulee laulajan seurata ym. Kurssi on tarkoitettu kaikille tiedon haluisille. Sinun ei tarvitse tietää etukäteen mitään. Ensin tutustumme laulun nuottiin ja kun se on tullut tutuksi, laulamme laulun. Laulut ovat tuttuja. Kurssimaksu 36,-

YKSINLAULURYHMÄ 8h

5.9. – 14.11.2024 to klo 15 – 16.30

Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2024

Opettaja: FM, mus.ped. Leena Kotka

Opiskelemme yhdessä ja yksin laulamisen taitoja. Käymme läpi äänenkäyttöä, hengitystä ja muita erilaisia laulamisen ja musiikin saloja. Saat henkilökohtaista opastusta juuri siihen, mikä sinua kiinnostaa ja mikä tuntuu haasteelliselta. Aloitamme ryhmänä ja palaamme ryhmäksi. Välissä tapahtuu henkilökohtainen opiskelu ja opetus. Yksityistä opastusta saat 9 x 20 minuuttia ryhmätuntien välisenä aikana pääsääntöisesti torstaisin (ja mahd. tiistaisin) klo 12–16 välisenä aikana. Mikäli haluat 10 min pidempiä yksityisopastuksia, lisätään maksuun 40,-. Kurssimaksu 130,-

VIIKONLOPUN YHTEISSOITTO 24h

28.9. – 6.10.2024 la - su klo 10 – 15.15

Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.2024

Opettaja: muusikko Jesse Heikkinen

Yhteissoittokurssilla soitamme yhdessä tuttuja kappaleita ja opimme bändisoiton perusasioita kuten erilaisia säestystapoja, soolojen soittamista, rytmiikkaa sekä oman instrumentin hallintaa. Kappaleet valitaan yhdessä kurssilaisten toiveiden perusteella ja tärkeintä on yhteissoittamisen ilo! Sopii niin aloittelijoille kuin edistyneimmillekin, omat soittimet/vahvistimet mukaan! Tilasta löytyy piano.

Kurssimaksu 58,-

UKULELEN ALKEISKURSSI 28h

3.9. – 17.12.2024 ti klo 17 – 18.30

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: muusikko Jesse Heikkinen Ukulele, eli havaijilainen pieni kitara, on noussut valtavaan suosioon viime vuosina niin harrastelija- kuin ammattilaispiireissä! Se on yksinkertainen soitin, jonka perusteet oppii jo muutamassa tunnissa. Ukulelen alkeiskurssi sopii jokaiselle - ei yläikärajaa, ei lähtötasoa! Kurssilla opitaan melodiasoittoa, perussointuja sekä erilaisia säestystapoja tuttujen kappaleiden kautta. Oma soitin mukaan, lainasoittimia saa tarvittaessa! Kurssimaksu 65,-

UKULELEN JATKOKURSSI 28h

3.9. – 17.12 2024 ti klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: muusikko Jesse Heikkinen

Ukulelen jatkokurssilla kerrataan alkeiskurssilla opittua ja syvennytään soittimeen esimerkiksi nuotinluvun alkeiden ja erilaisten soittotekniikoiden kautta. Kaikki tapahtuu ryhmälle sopivaan tahtiin ja yhdessä valittujen kappaleiden kautta. Harjoittelemme myös paljon yhteissoittoa!

Suositellaan alkeiskurssin käyneille, oma ukulele mukaan!

Kurssimaksu 65,-

KITARANSOITON ALKEET 28h

2.9. – 16.12 2024 ma klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2024

Opettaja: muusikko Jesse Heikkinen

Kitaransoiton perusasiat haltuun rennossa ilmapiirissä!

Kitaransoiton alkeiskurssilla saat työkalut mielekkääseen ja palkitsevaan soittoharrastukseen kannustavassa ilmapiirissä. Opit soittamisen perustekniikoita, kirjoitetun musiikin soittamista (tabulatuureista, sointumerkinnöistä sekä nuotinluvun perusteita) sekä biisien harjoittelun saloja. Ei yläikärajaa tai lähtötasoja. Musiikkia soitetaan monipuolisesti, tyylilaji ja kappaletoiveet huomioiden. Oma kitara (akustinen tai sähkökitara) mukaan. Kurssimaksu 65,-

KITARANSOITON ALKEISJATKOKURSSI 28h

2.9. – 16.12 2024 ma klo 17 – 18.30

Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2024

Opettaja: muusikko Jesse Heikkinen

Alkeiskurssin suorittaneille suositeltu kurssi, jossa valmiuksia kitaransoiton harrastamiseen syvennytään entisestään. Soittamisen perusasioita terävöitetään yhä lisää, ilman kuitenkaan liian haastavaa sitoutumista. Opit uusia tekniikoita, soundien luomista ja tyylilajeille tyypillisiä erikoisuuksia. Kurssille ei ole yläikärajaa, soveltuu sekä akustiselle että sähkökitaralle. Kurssimaksu 65,-

Valokuvaus ja kuvankäsittely

JÄRJESTELMÄKAMERAN PERUSKÄYTTÖ JA

SALAMAKUVAUS 24h

16.9. – 21.10.2024 ma klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 6.9.2024

Opettajat: tradenomi Kai Åkerfelt, valokuvaaja Jyrki Heinonen

Tutustu järjestelmäkameran saloihin ja opi hallitsemaan kuvien maailmaa. Tällä kurssilla opit käyttämään järjestelmäkameraasi manuaalisesti, jättäen automaattiasetukset taaksesi. Käymme läpi kameran perussäädöt: aukon, suljinajan, ISO-herkkyyden, tarkennuksen ja valkotasapainon. Harjoittelemme näitä asetuksia käytännössä, sekä sisätiloissa että ulkona, sään salliessa. Kurssin aikana opit myös järjestämään kuvatiedostosi tehokkaasti kansioihin ja varmuuskopioimaan ne turvallisesti. Tutustumme Windows 10/11-käyttöjärjestelmän kuvanmuokkausohjelmaan ja opimme, miten luoda ja tilata verkosta oma kuva-albumi. Kurssi on tarkoitettu aloittelevalle tai vähän kuvanneelle järjestelmäkameran käyttäjälle. Muista ottaa mukaan kamera, sen käyttöohjeet ja tarvittavat liitäntäjohdot. Kurssi sisältää myös ”Salamakuvaus työpajan” käsisalamilla, jossa aloitamme irrottamalla salaman kamerasta, asettelemme ne luovasti ja ryhdymme kuvaamaan aivan uudella tasolla. Muuttaa koko kuvaamisen – tule ja innostu! Rajana, vain mielikuvitus…. Kurssimaksu 67,-

VIDEOEDITOINTIA ILMAISOHJELMALLA 16h

25.11. – 16.12.2024 ma klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssilla opimme yhdistämään monipuolisella ilmaisohjelmalla videotiedostoja, leikkaamaan, trimmaamaan ja lisäämään ammattimaisia tehosteita, tekstejä ja musiikkia videoprojektiin. Lopuksi tallennamme videoprojektin sopivaan tiedostomuotoon katseltavaksi tietokoneella ja julkaisemme Youtubevideojakopalvelussa. Videoita työstetään HitFilmvideonkäsittelyohjelmalla. Kurssille voi osallistua ilman aiempaa kokemusta videoeditoinnista. Tietokoneen peruskäytön hallinta on suotavaa. Kurssilla käytetään omia kannettavia tietokoneita, myös opiston tietokoneiden käyttö on mahdollista. Lataamme jokaiselle kurssilaiselle internetistä erittäin monipuolisen ilmaisen videonkäsittelyohjelman. Kurssimaksu 62,-

MUOTOKUVAUSTA KÄSISALAMILLA STUDIOSSA JA MILJÖÖSSÄ 20h

11.9. – 9.10.2024 ke klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 1.9.2024

Opettaja: valokuvaaja Jyrki Heinonen

Tällä kurssilla pääset opettelemaan henkilökuvausta salamalaitteita apuna käyttäen. Voit hyödyntää oppimaasi lasten vuosikuvissa, merkkipäiväkuvissa tai muuten vain upeissa muotokuvissa. Tule mukaan ja laitetaan mallit loistamaan. Omat salamat eivät ole kurssilla välttämättömät. Välineiden hankintaa sekä kameran asetusten hallinta opitaan kurssilla. Harjoittelemme myös mallin ohjausta. Kurssimaksu 105,-

VALOKUVAUSTA, VIDEOKUVAUSTA JA KUVIENHALLINTAA ÄLYPUHELIMELLA 12h

23.10. – 6.11.2024 ke klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 13.10.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssi tarjoaa perusteellisen johdatuksen älypuhelimen kameran käyttöön. Opit ottamaan laadukkaita valokuvia, joissa huomioidaan sommittelu, valaistus ja tarkkuus. Käymme läpi kuvien varmuuskopiointia, jakamista ja peruskuvanmuokkausta, jotta voit hallita digitaalisen kuva-arkistosi. Harjoittelemme myös videokuvausta jamuokkausta, käyttäen hyväksi ilmaista Microsoftin Clipchamp-videonmuokkausohjelmaa. Kurssilla saat vinkkejä ja ohjeita, miten voit parantaa kuvaustaitojasi ja tuottaa sisältöä, joka on sekä teknisesti että visuaalisesti vaikuttavaa. Ota mukaasi älypuhelin ja avoin mieli, niin opimme yhdessä valokuvauksen ja videokuvaamisen perusteet. Opetus tapahtuu käytännönläheisesti ja osallistujien taitotasoa huomioiden. Kurssimaksu 52,-

SKANNAA VANHAT VALOKUVAT TIETOKONEELLE JA TEE KUVAKIRJA 16h

28.10. – 18.11.2024 ma klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 18.10.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssilla opimme säätämään tasoskannerin asetukset kohdalleen. Skannaamme perikuvia, negatiiveja ja dioja eri käyttötarpeisiin. Lisäksi opimme korjaamaan kuvia kuvankäsittelyohjelmalla ja sekä varmuuskopioimaan kuvat. Tutustumme myös kuvakirjan tekoon ja tilaamiseen. Teoriaosuuden jälkeen jokainen saa skannata omia kuvia, niin paljon kun kurssilla ehdimme. Opistolla on kaksi skanneria käytettävissä. Ota jo ensimmäisellä kerralla mukaan valokuvia, negoja, dioja ja muistitikku, niin saat skannatut kuvasi itsellesi. Kurssilla saat vinkkejä oman skannerin hankintaan. Kurssi sopii myös senioreille. Kurssimaksu 58,-

SALAMAPAJA KÄSISALAMILLA 12h

28.10. – 11.11.2024 ma klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 18.10.2024

Opettaja: valokuvaaja Jyrki Heinonen

Aloitamme irrottamalla salaman kamerasta, asettelemme ne luovasti ja ryhdymme kuvaamaan aivan uudella tasolla. Muuttaa koko kuvaamisen – tule ja innostu. Rajana on vain mielikuvitus! Tämä toimii niin muotokuvissa kuin tuotekuvissakin studiossa ja miljöössä eli sisällä ja ulkona. Kurssin jälkeen pystyt hyödyntämään salamaa vallitsevassa valossa sekä ainoana valonlähteenä. Kokeilemme 2 ja 3:n flashin settejä… Aivan kuten oheisissa kuvissa. Kokeilemaan pääsevät kaikki. Rakennamme studion ja harjoittelemme. Niksejä –Valonmuokkaimia – Tuotetietoa. Kurssimaksu 53,-

LUONTO- JA MAISEMAKUVAUS 28h

keväällä 2025

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt, valokuvaaja Jyrki Heinonen

Tältä kurssilta saat hyviä vinkkejä luonto- ja maisemakuvaamiseen. Olitpa ensikertalainen tai ennestään harrastanut, kurssi tarjoaa mahdollisuuden syventää omaa osaamista. Kurssin aikana kuvataan paljon ja tehdään retkiä Ruissalon saaren kohteisiin, joten pystythän liikkumaan luonnossa. Keskustelemme kuvaustekniikoista ja kokeilemme niitä käytännössä. Kurssin päätteeksi viemme kuvat koneelle ja käymme läpi kuvankäsittelyä. Katsomme toisten kuvia sekä käydään niistä keskustelua. Kurssilla mahdollisuus kokeilla Canon 5D:llä sekä 28–300 mm kuvaamista. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osaat toteuttaa paremmin ideasi ja näkemyksesi luontokuvaajana. Kurssimaksu 77,-

VALOKUVAAJILLE 12 h

keväällä 2025

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

RawTherapee on erittäin monipuolinen eri alustoilla (Win, Mac, Linux) toimiva valokuvien käsittelyjärjestelmä. Siinä on huippuluokan valokuvien jälkikäsittelymahdollisuudet. Voit säätää valotusta, valkotasapainoa, värikylläisyyttä, terävöitystä, tummien ja vaaleiden kohtien säätöjä erikseen ja monia muita hienoja ominaisuuksia, joita valokuvien viimeistelyssä tarvitaan. RawTherapeellä voit luokitella omia kuvia eri kriteereillä, joka helpottaa kuvien hakemista. Ohjelma on kaikkine huippuluokan ominaisuuksineen täysin ilmainen ja mainosvapaa ohjelma. Se on englanninkielinen. Harjoittelemme yhdessä kouluttajan opastuksella ohjelman hienoja ominaisuuksia. Ohjelma tukee Raw -kuvien lisäksi JPEG-, PNG- ja TIFF-kuvia. Kurssimaksu 53,-

RAWTHERAPEE - ILMAINEN HUIPPULUOKAN KUVANMUOKKAUSOHJELMA

Kädentaidot ja kuvataide - Tee se itse!

OPI NEULETEKNIIKOITA - NEULEKURSSI 16h

4.9. – 25.9.2023 ke klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: kädentaitojen opettaja Pia Laihonaho

Käymme läpi neuletekniikoita kurssilaisten toiveiden mukaan, esim. tikapuutekniikka, intarsia, pitsi-, kontti tai kirjoneule tai vaikka eri tyylejä luoda, lisätä tai kaventaa silmukoita. Jokainen saa tehdä omaa tahtiaan ja neuloa villasukkaa, pipoa tai vaikka kaarrokeneuletta. Kurssi käy niin vasta-alkajille kuin jo kokeneemmillekin. Mukaan vapaavalintaisesti lankaa ja puikot (yleisimmät koot 3,5-4 puikot esim, 7 veljestä langalle). Mukaan voit ottaa myös ongelmia tuottavan neuleen. Kurssimaksu 50,-

SYKSYN VÄRI-ILOITTELU AKVARELLIVÄREILLÄ 12h

21. – 22.9.2024 la – su klo 10 – 15.15

Ilmoittautumiset viimeistään 11.9.2024

Opettaja: Anita Ramstedt

Maalataan puita ja lehtiä syksyn ihanilla väreillä.

Maalataan myös syksyisen meren pauhua, aaltojen pärskettä, kiviä ja kallioita. Opettaja ohjaa teosten tekemisessä. Voit työskennellä omaehtoisesti oman aiheen parissa tai käyttää opettajan maalaamia teoksia malleina. Aiempaa kokemusta ei tarvita, riittää että olet innostunut akvarellimaalauksesta.

Mukaan tarvitset lyijykynän, kumin, akvarellivärit, siveltimet, akvarellipaperin, vesi purkit, maalarinteippiä ja maalausalustan paperin kiinnittämistä varten. Ota mukaan myös eväät, sillä tuntien välissä pidetään 30 min tauko.

Kurssimaksu 37,-

RAUHOITU ARJEN KESKELLÄ HYVINVOINTITAITEILUN JA

RENTOUTUSHARJOITUKSEN PARISSA 9h

23.9., 21.10. ja 18.11.2024 klo 17 – 19.45 Ilmoittautumiset viimeistään 13.9.2024

Opettaja: taideterapeuttisten menetelmien ja hyvinvointitaiteen ohjaaja, ratkaisukeskeinen LCAF coach, Eija Salminen Kaipaatko hyvän keinon rauhoittaa mieli ja keho arjessa? Pienikin hetki mieltä hyväilevien värien ja vapaan luovan ilmaisun parissa laskee sykettä ja rentouttaa, ja mielen levättyä ongelmiinkin löytyy helpoimmin ratkaisut. Alkuun pääsemme lyhyen maadoittavan rentoutusharjoituksen avulla. Kerron hyvistä keinoista saada tästä pysyvä tapa ja apuväline jokaiseen päivään. Kurssimaksu 30,-

OMPELE HITAASTI – SLOW STITCHING 20h

24.9. – 26.11.2024 ti klo 15 – 16.30

Ilmoittautumiset viimeistään 14.9.2024

Opettaja: kädentaitojen opettaja Hanna Lystimäki

Tule ompelemaan käsin neulalla ja langalla hitaasti nauttien. Saat uniikkeja tekstiilejä, kaunista käytetyistä tekstiileistä - voit tikata, parsia, repiä, harsia, koristella, yhdistää ja korjata. Opetellaan muutamia peruspistoja, joilla pääset alkuun ja syvennetään taitoja pikkuhiljaa. Aika katoaa hetkeksi, kun keskittyy neulan liikkeeseen ja omaan luovuuteensa. Kurssimaksu 61,-

LUSIKASTA LUOTUA - KORUKURSSI 10h

28. – 29.9.2024 la – su klo 10 – 13.45

Ilmoittautumiset viimeistään 18.9.2024

15. – 16.2.2025 la – su klo 10 – 13.45

Ilmoittautumiset viimeistään 5.2.2025

Opettaja: Käsi- ja taideteollisuusopettaja Ulla-Maija Vuorinen Kurssilla opit tekemään hopealusikoista tai haarukoista koruja perinteisin menetelmin; sahaten, takoen ja muotoillen.Voit tehdä esimerkiksi sormuksen, riipuksen, korvikset, rannekorun - omien tarpeiden mukaan. Opettaja tuo kurssilla tarvittavia välineitä sekä hopealankaa, helmiä, nyöriä, tsirkkoneita sekä valmiita istukoita kiviä varten. Työvälinemaksu 6€ sisältää kaasun, juottamisen ja välineiden käytön (maksetaan opettajalle). Kurssi sopii sekä aloittelijalle tai aikaisemmin koruja tehneille. Kurssimaksu 33,- + työvälinemaksu

HAUSKUUTTA SYKSYYN SEKATEKNIIKASTA 10h

25.10. pe klo 17–20.15 ja la 25.10.2024 klo 10 – 15.15

Ilmoittautumiset viimeistään 14.10.2024

TUFTAUSVIIKONLOPPU 12h

5. – 6.10.2024 la – su klo 10 – 15.15

Ilmoittautumiset viimeistään 25.9.2024

Opettaja: kädentaitojen opettaja Pia Laihonaho Tuftausneulalla tapahtuva tuftaus voi olla joko kirjontatyö tai ryijy. Neulalla pistellään kankaaseen, jolloin kankaan alle muodostuu lenkkejä. Näin yläpuolen sileää pintaa voi käyttää kirjontana tai jos haluaa ryijymäisen pinnan, niin alapuolen lenkit ovat näkyvä pinta. Lenkit voi myös leikata auki. Tarvikemaksu 15€ sisältää neulan ja kirjontakehyksen sekä testailuun tarvittavaa lankaa ja kangasta. Kurssimaksu 37,- + tarvikemaksu

Opettaja: taideterapeuttisten menetelmien ja hyvinvointitaiteen ohjaaja, ratkaisukeskeinen LCAF coach, Eija Salminen Aloita viikonloppu iloisen, rennon yhdessä tekemisen, kokeilujen ja uusien oivalluksien parissa. Tutustumme sekatekniikan moniin mahdollisuuksiin. Perjantaina tutustumme materiaaleihin ja erilaisiin toteutustapoihin sekä mietimme aihetta valmiiksi lauantaiksi. Tutustutaan myös taidepäiväkirjaan, sen vaihtoehtoihin, etuihin ja käyttöön. Voit myös halutessasi valmistaa oman taidepäiväkirjan sekatekniikkakokeilujen alustaksi. Teemme erilaisia kokeiluja ja kollaasitöitä yhteisin aihein tai voit myös työstää omia ideoitasi.

Käytämme vesiliukoisia värejä, liitukyniä, tusseja, puuvärejä, kuvia, vanhoja kirjoja, luonnon materiaaleja, lankaa, kangasta....... sekä mahdollisuus kokeilla myös gellipainantaa. Voit ottaa haluamasi tarvikkeet mukaan, tai voit ostaa materiaaleja käyttöösi. Materiaalimaksu 12 €, taidepäiväkirjatarvikkeet 6 € opettajalle (myös korttimaksu käy) + kurssimaksu 33,-

SOIJAVAHAKYNTTILÄT 4h

14.12.2024 la klo 10 – 13.45

Ilmoittautumiset viimeistään 4.12.2024

Opettaja: Käsi- ja taideteollisuusopettaja Ulla-Maija Vuorinen Opi tekemään kynttilöitä sulaa soijavahaa lasipurkkeihin valaen. Soijavaha on 100% luonnontuote. Tuo mukanasi pieniä lasisia, keraamisia tai metallisia tulta kestäviä purkkeja sekä kuljetuslaatikko valmiita kynttilöitä varten. Opettaja tuo muut tarvikkeet kynttilän tekoa varten. Soijavaha maksaa painon mukaan 13€/kg (sisältää sydänlangan). Kurssimaksu 20,-

JOULUKORTIT JA TALVIMAISEMA AKVARELLIVÄREILLÄ 12h

23. – 24.11.2024 la – su klo 10 – 15.15

Ilmoittautumiset viimeistään 13.11.2024

Opettaja: Anita Ramstedt

Maalataan joulukortteja sekatekniikalla eli maalataan akvarelleillä ja yhdistetään siihen akryyli, suola ym. tekniikkaa. Maalataan myös kuulas talvimaisema. Opettaja ohjaa teosten tekemisessä. Voit työskennellä omaehtoisesti oman aiheen parissa tai käyttää opettajan maalaamia teoksia malleina. Aiempaa kokemusta ei tarvita, riittää että olet innostunut akvarellimaalauksesta. Mukaan tarvitset lyijykynän, kumin, akvarellivärit, siveltimet, akvarellipaperin, vesi purkit, maalarinteippiä ja maalausalustan paperin kiinnittämistä varten. Ota mukaan myös eväät, sillä tuntien välissä pidetään 30 min tauko. Kurssimaksu 37,-

RUKKIKEHRÄYS 12h

16. – 17.11.2024 la - su klo 10 – 15.15

Ilmoittautumiset viimeistään 23.10.2024

Opettaja: kädentaitojen opettaja Pia Laihonaho

Käydään läpi villan karstaus myllyllä ja karstoilla ja opetellaan kehräämään rukilla. Tarvikemaksu 10€ (sis. villaa), myös omat voi ottaa mukaan. Esiliina ja karstat mukaan, jos löytyy. Ilmoita viikkoa aiemmin, jos tarvitset rukin lainaan. Kurssilla myös huolletaan rukkia, joten voit ottaa mukaasi myös epäkuntoisen rukin. Kurssimaksu 37,- + tarvikkeet (maksetaan opettajalle)

Kielet

ENGLANTI – ESPANJA – HOLLANTI – ITALIA –

– RANSKA – RUOTSI – SAKSA – SUOMI – VIRO

Oppilaitos hankkii kirjat keskitetysti kurssilaisille niille kursseille, joilla on kirja käytössä. Ilmoita ellet tarvitse kirjaa.

ENGLANNIN AKTIVOINTI 22h

2.9. – 18.11.2024 ma klo 10.30 – 12

2.9. – 18.11.2024 ma klo 12.30 – 14

Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2024

Opettaja: FM Miia Kukkola

Tule mukaan virkistämään englannin taitojasi! Teemme helppoja ja monipuolisia suullisia harjoituksia ja harjoitutamme myös kuullun ymmärtämistä. Kurssilla kertaamme sanastoa ja kielioppia puhumisen tueksi. Kurssilla käytämme opettajan valmistamaa materiaalia ja oppikirjaa Stepping Stones 1, kappaleesta 6. Taitotaso A2B1 Kurssimaksu 48,-+ kirja

ENGLANTIA ALKEISTA ETEENPÄIN 22h

2.9. – 18.11.2024 ma klo 14.15 – 15.45

Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2024

Opettaja: FM Miia Kukkola

Kurssilla vahvistamme englannin alkeiden hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Pääpaino on kuullun ymmärtämisen ja suullisen ilmaisun harjoittelussa. Kurssilla käytämme opettajan valmistamaa materiaalia ja oppikirjaa Everyday English 3, kappaleesta 5. Taitotaso A1-A2. Kurssimaksu 48,-+ kirja

ENGLANNIN ALKEET 22h

6.9. – 22.11.2024 pe klo 14 – 15.30

Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2024

Opettaja: FM Miia Kukkola

Tervetuloa aloittamaan englannin opiskelu perjantaiiltapäivän iloksi! Aloitamme opiskelun aivan alusta ja etenemme rauhallisesti koko ajan kertaillen.

Tavoitteenamme on oppia käytännön englantia ja harjoittelemme erityisesti englannin sanojen ääntämistä ja helppoa puhetta. Mukaan voi tulla myös kertailemaan alkeita ja hakemaan rohkeutta puhumiseen. Kurssilla käytämme oppikirjaa Everyday English 1, kappaleesta 1. Taitotaso A1. Kurssimaksu 48,-+ kirja

UPDATE YOUR ENGLISH - ENGLANTIA EDISTYNEILLE 22h

6.9. – 22.11.2024 pe klo 12.15 – 13.45

Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2024

Opettaja: FM Miia Kukkola

Sopii hyvän peruskielitaidon omaaville, jotka haluavat keskustella englanniksi elämänläheisistä ja ajankohtaisista aiheista. Tavoitteena on kerrata ja päivittää sanavarastoa eri aihepiireistä ja syventää myös kieliopin hallintaa monipuolisesti harjoitellen. Tunnilla kommunikoidaan pääosin englanniksi. Kurssilla käytämme oppikirjaa Stepping Stones 3, kappaleesta 7. Taitotaso B1-B2. Kurssimaksu 48,-+ kirja

ENGLANNIN KIELEN KURSSI VENÄJÄNKIELISILLE JATKO 3 – 28h

5.9. – 19.12.2024 to klo 19.15 – 20.45

Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2024

Opettaja: FM Inara Myhkyrä

Kurssilla laajennetaan sanavarastoa, tutustutaan kielen uusiin rakenteisiin, kehitetään suullista osaamista. Opetuksen kielenä on venäjä. Opettajan materiaali. Kurssimaksu 71,- sis.materiaalit Английский язык с русскоязычным преподавателем, уровень "Elementary-3", Если у Вас уже есть базовые знания языка, то этот курс для Вас! У Вас будет возможность расширить словарный запас, познакомиться с новыми грамматическими конструкциями и улучшить навыки говорения. Учебный материал выдает преподаватель. Стоимость 71,- вкл. материал

ENGLANNIN KIELEN ALKEISKURSSI VENÄJÄNKIELISILLE 28h

6.9. – 20.12.2024 pe klo 17 – 18.30

Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2024

Opettaja: FM Inara Myhkyrä

Tervetuloa opiskelemaan englannin kieltä venäjänkielisen opettajan kanssa. Kurssilla harjoitellaan ääntämistä, luetun ja kuullun ymmärtämistä sekä tutustutaan kielen perusrakenteisiin. Alusta alkaen mukana on suullisen kielitaidon kehittämistä. Opettajan materiaali. Kurssimaksu 71,- sis.materiaalit

Английский язык для начинающих с русскоязычным преподавателем Добро пожаловать на курсы английского языка с нуля! У Вас будет возможность познакомиться с особенностями звукового строения языка, развить элементарные навыки чтения, письма, понимания на слух и говорения. Учебный материал выдает преподаватель. Стоимость 71,- вкл. материал

ESPANJAN TEHOSTARTTI 4h

4.9.2024 ke klo 16.45 – 20

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: FM Viivi Salonen Hypätään yhdessä espanjan kielen pyörteisiin pitkän kesätauon jälkeen ja otetaan tehokas spurtti ennen pidempien kurssien alkua. Kerrataan ja vahvistetaan espanjan alkeistason keskeisimpiä rakenteita ja sanastoa iloisella asenteella. Opettajan materiaali. Kurssimaksu 20,-

ESPANJAN ILTAPÄIVÄALKEET 26h

5.9. – 5.12.2024 to klo 14 – 15.30

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: FM Elena Mansally Tervetuloa opiskelemaan espanjan alkeita! Monipuolinen alkeiskurssi, joka ei edellytä aiempia espanjan opintoja. Kurssilla tutustutaan mm. espanjankieliseen maailmaan ja kulttuuriin sekä opitaan tervehdyksiä ja käytännön fraaseja, kielioppia unohtamatta. Panostamme puheen tuottamiseen rennossa ilmapiirissä, jossa virheitä ei tarvitse pelätä. ¡Bienvenidos a aprender español! Oppikirja: Buenas migas 1 (uusi painos). Kurssimaksu 57,- + kirja

ESPANJAN ILTA-ALKEET 26h

12.12.2024 to klo 17 – 18.30

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: FM Soila Merijärvi

¡Bienvenidos! Tällä kurssilla aloitamme espanjan kielen opinnot ¡Perfecto! 1-oppikirjan parissa.

Tälle kurssille et tarvitse mitään ennakkoosaamista. Opettelemme kurssilla tervehtimään, esittäytymään ja kysymään kuulumisia. Opettelemme myös ääntämistä ja lukusanat 0–100. Taitotaso A1. Oppikirja: ¡Perfecto! 1-kirja kpl 1 eteenpäin. Kurssimaksu 57,- + kirja

FANTASTISTA ESPANJAA

MANILLASSA 26h

5.9. – 12.12.2024 to klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: FM Soila Merijärvi

¡Bienvenidos a continuar los estudios de español! Tällä kurssilla jatkamme Buenas Migas 3oppikirjan parissa espanjan opintoja. Kertaamme käskyjen ja kieltojen muodostamista, opettelemme subjunktiivin käyttöä ja kulttuuriosioissa puhumme mm.arabiavaikutteista Andalusiassa ja Sevillan nähtävyyksistä. Taitotaso B1. Oppikirja: Buenas Migas 3 -kirja kpl 4 eteenpäin. Kurssimaksu 57,- + kirja

ESPANJAA AAMUVIRKUILLE 4 – 26h

11.9. – 4.12.2024 ke klo 10.30 – 12

Ilmoittautumiset viimeistään 1.9.2024

Opettaja: FM Viivi Salonen

Keskiviikkoaamuisin kokoonnutaan aamukahville oppimaan lisää ihanaa espanjaa! Panostamme puheen tuottamiseen virheitä pelkäämättä ja teemme monipuolisia harjoituksia. Kurssi sopii muutaman vuoden espanjaa opiskelleille. Aiheina kurssilla mm. juhlat, menneistä tapahtumista kertominen ja keskustelufraasit. Lämpimästi tervetuloa mukaan, ¡A estudiar! Oppikirja Buenas migas 2 (vanha painos) kappaleesta 4 eteenpäin. Kurssimaksu 57,- + kirja

MATKAILUESPANJAA KERTAAJILLE 26h

11.9. – 4.12.2024 ke klo 12.30 – 14

Ilmoittautumiset viimeistään 1.9.2024

Opettaja: FM Viivi Salonen

Tervetuloa uppoutumaan espanjan kielen lumoavaan maailmaan! Tällä kurssilla opit tehokkaasti matkailussa tarvittavia fraaseja ja sanastoa ja toimimaan käytännön tilanteissa espanjaksi. Kurssi soveltuu parhaiten espanjan alkeiden kertaajille. Kielioppi on kurssilla pienemmässä osassa, teemme monipuolisesti erilaisia harjoituksia ja keskitymme erityisesti tuottamaan puhetta. Opiskelemme leppoisassa ilmapiirissä, eikä tunneilla tarvitse pelätä virheitä. Aiheina kurssilla mm. erilaiset toivotukset, kaupungilla kiertely ja hotellisanasto. ¡Vamos de viaje!

Oppikirja: De viaje. Kurssimaksu 57,- + kirja.

ESPANJAA SENIOREILLE 7 – 26h

11.9. – 4.12.2024 ke klo 14.15 – 15.45

Ilmoittautumiset viimeistään 1.9.2024

Opettaja: FM Viivi Salonen

Tule mukaan kokemaan oppimisen riemua! Kurssi soveltuu useamman vuoden espanjaa opiskelleille. Aiheina kurssilla mm. asumissanasto, konditionaali ja matkustaminen. Etenemme opiskelijoiden toiveiden mukaan rauhallisessa tahdissa kertaillen jatkuvasti jo oppimaamme. Virheitä ei tarvitse pelätä, ja opiskelu tapahtuu leppoisassa ilmapiirissä. Rohkeasti mukaan espanjan kielen ihmeelliseen maailmaan. ¡Vamos de nuevo!

Oppikirja: Buenas migas 3 kappaleesta 9 eteenpäin. Kurssimaksu 57,- + kirja

.

ESPANJAN INTENSIIVI KESKUSTELUKURSSI 10h

3.10. – 7.11.2024 to klo 12-13.30

Ilmoittautumiset viimeistään 23.9.2024

Opettaja: FM Elena Mansally

¡Vamos a hablar! Tällä kurssilla pääset käyttämään ja puhumaan espanjaa monipuolisesti erilaisten harjoitteiden ja keskustelujen kautta. Kurssi sopii espanjan perusteet omaaville. Kieliopillisesti ei tarvitse mennä oikein, sillä pääasia on, että uskallat puhua! Kurssilla otetaan vastaan myös opiskelijoiden omia toiveita ja ehdotuksia kurssin sisällöstä. Kurssimateriaalina toimii opettajan oma materiaali. Kurssimaksu 35,-

HOLLANNIN KIELIOPPIA ETÄNÄ 28h

3.9. – 19.12.2024 to klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2024

Opettaja: Gerd Niehaus

Kurssi on tarkoitettu noin 3 vuotta hollantia lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssissa ei keskitytä kieliopin sääntöihin, vaan niiden soveltamiseen. Kun opettelee kieltä, tärkeintä on oppia puhumaan ja kirjoittamaan mahdollisimman hyvin. Säännöt voivat auttaa siihen, mutta kyseessä on enemmänkin niiden soveltaminen. Siksi teemme paljon harjoituksia, myös suullisia. Kieliopin lisäksi luemme myös hollanninkielisiä tekstejä ja teemme puheharjoituksia. Kirja Beter Nederlands – De verdieping. Kurssi toteutetaan etäopetuksena. Taitotaso B1. Kurssimaksu 62,-

ITALIAN ALKEET INTENSIIVISESTI 2 - 18h

2.9. – 4.11.2024 ma klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2024

Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Haluaisitko oppia intensiivisesti käytännönläheistä italian kieltä? Tai haluatko kerrata italian alkeita intensiivisesti. Kurssin oppimateriaalina In viaggio oppikirja. Jatkamme sitä kappaleesta 5. Matkakohteessa opimme asioimaan kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla. Lisäksi katsomme videoita liittyen matkailuun ja kulttuuriin sekä tutustumme italialaiseen musiikkiin. Opimme puhumaan ja kuuntelemaan italian kieltä. Benvenuto al corso! Oppikirja: In viaggio. Kurssimaksu 44,-

ITALIANO DOPO PRANZOITALIAA ILTAPÄIVÄLLÄ 24h

3.9. – 26.11.2024 ti 12 – 13.30

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: FM Annika Vuorenmaa Ihanan italian opiskelu jatkuu fiktiivisen tarinakirjan pyörteissä italialaisiin kaupunkeihin tarkemmin tutustuen. Kertaamme joka tunnilla lisäksi Bella vista 2kirjan kappaleiden sanasto- ja kielioppikokonaisuuksia rennosti ryhmän toiveita kuunnellen. Myös kommunikaatiotaidot karttuvat ja kieli sujuvoituu entisestään runsaiden suullisten harjoitusten myötä. Jo useampia vuosia italiaa opiskelleille. Benvenuti numerosi! Oppikirja: Scoprire l'Italia... Con una caccia al tesoro. Kurssimaksu 54,- + kirja

ITALIAN ALKEET AAMUVIRKUILLE 24h

3.9. – 26.11.2024 ti klo 10 – 11.30

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: FM Annika Vuorenmaa

Italian alkeiskurssilla opit käytännön kieltä: ensimmäisiä teemoja ovat tutustuminen ja tervehdykset, numerot ja kellonajat sekä omasta päivästä kertominen. Saat jo alkumetreillä rohkeutta puheen tuottamiseen, sillä teemme runsaasti erilaisia keskusteluharjoituksia nauttien samalla värikkäästä lisämateriaalista. Opimme kieltä myös rennosti pelien ja tietovisojen kautta! Benvenuti! Oppikirja Si parte! 1. Taitotaso A1. Kurssimaksu 54,- + kirja

ITALIAN ILTA-ALKEET 30h

3.9. – 17.12.2024 ti klo 17 – 18.30

Ilmoittautumiset viimeistään 24.8.2024

Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Tervetuloa oppimaan yhdessä italian kielen alkeita ja kulttuuria rennossa ilmapiirissä. Kurssikirjamme on Bella vista!. Kurssille voi hypätä myös sinä, joka olet jo aikaisemmin opetellut italian alkeita, mutta ne ovat päässeet unohtumaan tai haluat kerrata aikaisemmin oppimaasi. Oppikirjan materiaalin lisäksi opimme italian kieltä musiikkia kuuntelemalla, videoita katselemalla ja keskustelutehtävien avulla. Kurssilla edetään kurssilaisten toivomalla vauhdilla! Benvenuto al corso! Oppikirja: Bella Vista 1. Kurssimaksu 65,- + kirja

ITALIAN ILTA-ALKEET 5 - 30h

17.12.2024 ti klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 24.8.2024

Opettaja: HuK Eevastiina Nummila

Tervetuloa oppimaan yhdessä italian kieltä ja kulttuuria rennossa ilmapiirissä. Jatkamme kurssikirjaa Bella Vista 1. Kurssille voit myös hypätä mukaan sinä, joka olet käynyt alkeiskurssin aiemmin, mutta et ole jatkanut opiskelua. Kurssilla opitaan kieltä ja kulttuuria kirjan materiaalin lisäksi esimerkiksi musiikkia kuuntelemalla, videoita katsomalla ja keskustelutehtävien avulla. Kurssilla edetään rauhallisella vauhdilla!

Jatkamme kirjasta kappaleesta 11. Benvenuto al corso! Oppikirja: Bella Vista 1. Kurssimaksu 65,+ kirja

IN VIAGGIO! MATKAILUITALIAA SENIOREILLE 22h

6.9. – 22.11.2024 pe klo 10.30 - 12

Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2024

Opettaja: FM Miia Kukkola

Rauhallisesti etenevällä ja käytännönläheisellä kurssilla päästään matkailun makuun ja harjoitellaan selviytymään italiaksi tavallisissa matkailuun liittyvissä puhetilanteissa.

Kurssilla opitaan italian kielen alkeita seuraavaa matkaa varten ja tutustutaan Italiaan matkailumaana. Pääpaino opiskelussa on puhumisen harjoittelussa ja kuullun ymmärtämisessä. Sopii italiaa noin yhden lukuvuoden tai enemmänkin opiskelleille. Kurssikirjana käytämme opettajan valmistamaa materiaalia ja oppikirjaa In Viaggio – matkailuitaliaa, kappaleesta 10. Taitotaso A1. Kurssimaksu 48,- + kirja

RANSKAN ALKEISJATKO 28h

5.9. – 19.12.2024 to klo 17 – 18.30

Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2024

Opettaja: FM Hanna Nevala

Tervetuloa jatkamaan kauniin ranskan kielen opiskelua kurssille, jossa pääset keskelle ranskan kieltä ja kulttuuria! Osaat jo hieman ranskaa ja muistat kuulleesi epämääräisestä ja määräisestä artikkelista sekä tutustunut hieman verbitaivutukseen preesensissä. Tai ehkä olet lukenut joskus aikaisemmin ranskaa, ja haluat nyt virkistää kielitaitoasi. Paino on suullisen kielitaidon harjoittelussa, ja tavoitteena on oppia toimimaan turistin kohtaamissa tilanteissa. Kurssilla edetään rauhalliseen tahtiin kurssilaisten toiveita kuunnellen. Bienvenue! Oppikirja: C’est Parfait! kpl:sta 4. Kurssimaksu 62,-

STARTA PÅ NYTTRUOTSIN AKTIVOINTI 16h

3.10. – 28.11.2024 to klo 10 – 11.30

Ilmoittautumiset viimeistään 23.9.2024

Opettaja: FM Elena Mansally Tervetuloa mukaan virkistämään ruotsin kielen taitojasi! Kurssilla teemme kertaavia, helppoja ja monipuolisia harjoituksia ruotsin kielen aktivoimiseksi. Kurssi sopii kaiken tasoisille ruotsin kielen opiskelijoille. Ei siis haittaa, vaikka opinnoista olisikin kulunut jo tovi! Pääpaino kurssilla on suullisissa käytännön harjoitteissa ja kuullun ymmärtämisessä. Opettajan materiaalin lisäksi kurssimateriaalina toimii oppikirja Starta på nytt! Kurssimaksu 40,-

RUOTSIN SYYSAKTIVOINTI 26h

11.9. – 4.12.2024 ke klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 1.9.2024

Opettaja: FM Matti Rautalin

Tule mukaan kurssille, jossa virkistetään ja kohennetaan ruotsin kielen taitojasi. Tällä matalan kynnyksen kurssilla aktivoidaan monipuolisesti kaikkia kielen osa-alueita. Käytännönläheisellä ja rennolla otteella kieltä opitaan suullisia harjoitteita tehden, luemme arkielämään liittyviä tekstejä ja teemme niihin liittyviä kirjallisia tehtäviä. Kohennetaan myös kuullun ymmärtämistä, laajennetaan sanastoa sekä kerrataan kielen perusrakenteita. Työskentelemme pienryhmissä ja pareittain. Opettajan materiaali. Kurssimaksu 57,-

SAKSAA KERRATEN JA

KESKUSTELLEN 28h

5.9. – 19.12.2024 to klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2024

Opettaja: FM Hanna Nevala

Oletko opiskellut joskus saksaa ja haluat aktivoida kielitaitoasi? Tervetuloa keskustelemaan saksan kielellä, kertaamaan ja tutustumaan saksankieliseen maailmaan!

Kurssilla harjoitellaan saksan perustaitoja ja puhumista, mutta myös kuunteluharjoituksia mahtuu mukaan. Aiheina kurssilla ovat muun muassa saksankielisten maiden ja saksan kielen erityispiirteet, matkoista ja kokemuksista puhuminen ja ruoasta keskusteleminen. Herzlich willkommen! Kirja: Angenehm. Kurssimaksu 62,- + kirja

SUOMEN ALKEISJATKOKURSSI UKRAINANKIELISILLE 28h -etäopetus

4.9. – 11.12.2024 ke klo 19.30 – 21

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Jatkamme suomen kielen perusteiden opiskelua. Tämä kurssi on tarkoitettu helmikuussa aloittaneille tai niille, jotka haluavat liittyä nyt mukaan kertaamaan Suomen mestari 1 (uudistettu), kappaleet 5-9, sisältöä.

Oppitunneilla käsitellään kielioppia ja puhumista jokapäiväisistä aiheista, kuten koti, ruoka, työ, vaatteet, ulkonäkö jne. Pelaamme myös kielipelejä ja kasvatamme itsevarmuuttamme puhumisessa! Opetuskielet ovat suomi ja ukraina. Kurssimaksu 62,-

ПОЧАТКОВИЙ КУРС ФІНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УКРАЇНОМОВНИХ

Продовжуємо вивчати основи фінської мови. Цей курс для тих, хто почав займатися у лютому, чи для тих хто хоче долучитися тільки зараз, щоб повторити зміст книги Suomen mestari 1 (оновленої версії), розділи 5-9. Уроки включають граматику, розбір текстів та говоріння на повсякденні теми, такі як дім, їжа, робота. На уроках ми будемо грати у мовні ігри та посилимо сміливість говорити! Мови викладання - фінська та українська.

SUOMEN JATKOKURSSI UKRAINANKIELISILLE 2 -28h -etäopetus

5.9. – 12.12.2024 to klo 18.45 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat jo melkein suorittaneet Suomen mestarin ensimmäisen osan tai joilla on A2.1-kielen taso ja jotka haluavat jatkaa suomen kielen opiskelua. Kurssin päämateriaali on Suomen mestari 1 (kappale 9) ja Suomen mestari 2 (uudistettu versio), kappaleet 1-3. Pääpaino opiskelussa on kuulluunymmärtämisessä ja puhumisen harjoittelussa. Tuntien aiheina on terveys, harrastukset ja matkailu. Opetuskielet: suomi ja ukraina. Tervetuloa! Kurssimaksu 62,-

Курс фінської мови для україномовних. Підготовчий середній рівень. Дистанційний курс.

Курс розрахований на тих, хто вже майже пройшов книгу "Suomen mestari 1" або має рівень А2.1 і бажає продовжити вивчення фінської мови. Основним матеріалом курсу є підручник Suomen mestari 1 (розділ 9) та Suomen mestari 2 (оновлена), розділи 1-3. На уроках ми будемо роботи фокус на граматику, аудіювання та говоріння на теми здоров'я, хоббі, подорожі тощо. Мова викладання фінська та українська.

SUOMI B1 YKI-VALMENNUSKURSSI UKRAINANKIELISILLE 28h -etäopetus

4.9. – 11.12.2024 ke klo 17.45 – 19.15

Ilmoittautumiset viimeistään 25.8.2024

Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Kurssi valmentaa keskitason YKI-testiin (YKI 3 ja YKI 4). Harjoitellaan lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista ja puhumista. Lisäksi opiskellaan uutta sanastoa. Oppikirja: YKIä kohti. Lisänä on opettajan materiaali. Opetuskieli: ukraina. Taitotaso B1-B2. Huom! YKI-testi ei kuulu kurssiin, vaan opiskelija ilmoittautuu siihen itse erikseen. Kurssimaksu 62,-

Курс підготовки для YKI-іспиту (середній рівень) для україномовних.

Курс підготовки для YKI-іспиту на середній рівень (YKI 3 та YKI 4). Ми будемо практикувати читання, письмо, аудіювання та говоріння. Також будемо вивчати нову лексику. Підручник: YKIä kohti. Додаткові матеріали будуть надаватися вчителем. Мова викладання: українська; вправи на говоріння - фінська. Рівень володіння мовою B1-B2. Зверніть увагу! Іспит YKI не є частиною курсу, студент повинен зареєструватися на нього окремо.

SUOMEN JATKOKURSSI

UKRAINANKIELISILLE

1 - 28h -etäopetus

2.9. – 9.12.2024 ma klo 17.45 – 19.15

Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2024

Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Tervetuloa mukaan opiskelemaan suomea! Käydään yhdessä läpi kirjan tekstejä ja kielioppia, tehdään harjoituksia kirjasta. Opitaan keskustelemaan ja kirjoittamaan erilaisista aiheista, kuten juhlien vietosta ja juhlapäivistä, koulutuksesta ja työstä, luonnosta ja ympäristöstä, taiteesta ja kulttuurista. Kurssi on verkkokurssi, opiskelemme Zoomissa. Opetuskieli on ukraina, harjoituskieli suomi. Oppikirja: Suomen mestari 2 uudistettu (kappaleet 7-8) ja Suomen mestari 3 (kappaleet 1-3). Oppimateriaali ei sisälly kurssimaksuun. Taitotaso: A2.2. kohti tasoa B1.1. Kurssimaksu 62,- + kirja

Курс фінської мови для україномовних. Середній рівень. Дистанційний курс. Ласкаво просимо на курс фінської мови! Разом ми вивчати тексти та граматику, а також виконувати вправи з підручника. Будемо навчитися обговорювати та писати на різні теми, такі як свята, освіта та робота, природа та навколишнє середовище, мистецтво та культура. Курс є онлайн-курсом, навчаємось на платформі Zoom. Мова викладання - українська, мова завдань на говоріння - фінська. Підручник: Suomen mestari 2 uudistettu (розділи 7-8) ja Suomen mestari 3 (розділи 1-3). Вартість книг не входить у вартість навчання. Рівень володіння мовою: A2.2. - B1.1. Kurssimaksu 62,- + kirja

SUOMEN SYVENTÄVÄ KURSSI UKRAINANKIELISILLE 28h -etäopetus

2.9. – 9.12.2024 ma klo 19.30 – 21

Ilmoittautumiset viimeistään 23.8.2024

Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Opitaan lukemaan melko vaikeitakin asiatekstejä. Kurssilla käsitellään muun muassa työelämään, arkeen ja ympäristöön liittyviä aiheita. Kurssilla harjoitetaan myös puhekielen käyttöä ja opitaan kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. Puhuminen ja kuunteleminen on edelleen tärkeää, mutta tällä kurssilla keskitytään myös kirjalliseen viestintään etenkin lukemalla ja kirjoittamalla erilaisia tekstejä. Kurssi on verkkokurssi, opiskelemme Zoomissa. Opetuskieli on ukraina, harjoituskieli suomi. Oppikirja: Suomen mestari 4 (kappaleet 1-4). Oppimateriaali ei sisälly kurssimaksuun. Taitotaso: B1-B2. Kurssimaksu 62,- + kirja

Поглиблений курс фінської мови для україномовних. Дистанційний курс. На цьому курсі ми будемо навчатися читати досить складні тексти про роботу, повсякденне життя та навколишнє середовище. Ми також будемо практикуватися у використанні розмовної мови та навчатися писати різні типи текстів. Говоріння та аудіювання залишаються важливими, але цей курс зосереджується на письмовій комунікації, зокрема, на читанні та написанні різних типів текстів. Мова викладанняукраїнська, мова практики - фінська. Підручник Suomen mestari 4 (розділи 1-4). Підручник не входить у вартість курсу. Рівень володіння мовою: B1-B2. Kurssimaksu 62,- + kirja

SUOMEN ALKEISKURSSI UKRAINANKIELISILLE 28hetäopetus

3.9. – 10.12.2024 ti klo 19.30 – 21 Ilmoittautumiset viimeistään 27.8.2024

Opettaja: HuK Kati Mikhailova

Tervetuloa uppoutumaan suomen kielen kiehtovaan maailmaan! Tämä kurssi sopii sinulle, jos haluat aloittaa suomen kielen opiskelun, tai jos sinulla on jo pieni perusta. Kurssin päämateriaalina on kirja Suomen mestari 1 (uudistettu), kpl 1-5. Oppitunneilla työstetään kielioppia, kuuntelu- ja puheharjoituksia arkipäiväisistä aiheista, kuten säästä, vaatteista, ulkonäöstä jne. Kurssilla pelataan hauskoja kielipelejä ja kasvatetaan rohkeutta puhua! Opetuskielet ovat suomi ja ukraina. Kurssimaksu 62,- + kirja

Початковий курс фінської мови для україномовних. Дистанційний курс. Ласкаво просимо зануритися у захоплюючий світ фінської мови!

Цей курс ідеально підходить для тих, хто хоче почати вивчати фінську мову, або якщо вже має певні базові знання. Основним матеріалом для цього курсу є книга Suomen mestari 1 (оновлена версія книги), розділи 1-5. Уроки включають граматику, вправи на аудіювання та говоріння на повсякденні теми, такі як погода, одяг, зовнішність тощо. На уроках ми будемо грати у мовні ігри та посилимо сміливість говорити! Мови викладання - фінська та українська. Kurssimaksu 62,-+ книга.

VIRON KESKUSTELUKURSSI 26h

3.9. – 10.12.2024 ti klo 16.30 – 18

Ilmoittautumiset viimeistään 24.8.2024

Opettaja: FM Eva Finch

Jos olet lukenut viroa jo useamman vuoden ja haluat kehittää suullista kielitaitoasi, tämä keskustelukurssi sopii sinulle. Tunneilla keskustellaan Viro-teemojen lisäksi kaikkea muutakin: omista harrastuksista ja mieltymyksistä elämän isoihin kysymyksiin. Keskustellaan pareissa ja pienryhmissä, tutustetaan teemakohtaiseen sanavarastoon. Ryhmää ohjaa viroa äidinkielenä puhuva opettaja, joka tarjoaa materiaalit, joten varsinaista kurssikirjaa ei tarvita. Tervetuloa puhumaan viroa! Kurssimaksu 57,-

VIRON ALKEISJATKOKURSSI 26h

3.9. – 10.12.2024 ti klo 18.15 – 19.45

Ilmoittautumiset viimeistään 24.8.2024

Opettaja: FM Eva Finch

Puhutko jo vähän viroa, osaat kertoa itsestäsi ja perheestäsi, ja ehkä jopa kertoa, mitä teit eilen tai viime vuonna, mutta sanavarastosi ei kuitenkin vielä riitä laajemman keskustelun kehittämiseksi? Sitten tämä kurssi on sinulle. Pareittain ja pienryhmissä puhutaan matkailusta ja autoilusta, juhlapäivistä ja kellonajoista, terveydestä ja opiskelusta, syventäen myös kieliopin tuntemusta. Ryhmää ohjaa viroa äidinkielenä puhuva opettaja. Kurssikirja: Meie keelesild (kappaleet 11-18). Kurssimaksu 57,- + kirja

VIRON AAMUPÄIVÄALKEET 26h

5.9. – 12.12.2024 to klo 10 – 11.30

Ilmoittautumiset viimeistään 24.8.2024

Opettaja: FM Eva Finch

Viron kielen alkeiskurssilla opitaan viron kielen perusteet ja opitaan tärkeitä fraaseja ja sanastoa, esimerkiksi tutustuminen ja kohteliaisuusilmaukset, matkailu ja kielet, perhe ja sukulaiset. Käsitellään myös kieliopin perusteet. Ryhmää ohjaa viroa äidinkielenä puhuva opettaja. Kurssikirja: Meie keelesild. Kurssimaksu 57,- + kirja

Kurssit toteutetaan pienryhmäopetuksena.

Ryhmän koko max. 14 oppilasta.

TIETOTEKNIIKAN

28.8.2024 ke klo 13 – 16.15

Ilmoittautumiset viimeistään 26.8.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Mikä laite sopii juuri sinulle? Tervetuloa tutustumaan teknologian uusimpiin virtauksiin ja oppimaan, mitä seikkoja kannattaa huomioida uuden laitteen hankinnassa. Yhden tapaamiskerran mittaisella luennollamme tarjoamme kattavat neuvot laiteinvestointeihin. Pohditko pöytäkoneen ja kannettavan välillä? Tai riittäisikö tabletti tai älypuhelin tarpeisiisi? Käymme läpi tietoturvan perusteet, eri nettiyhteyksien vaihtoehdot, tulostimen tarpeellisuuden sekä ohjelmistohankinnat – maksulliset ja ilmaiset vaihtoehdot. Luento alkaa aiheeseen johdattavalla esitelmällä, jonka jälkeen sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä luennon vetäjälle. Muista ilmoittautua tälle ilmaisluennolle.

MIKÄ IHMEEN TEKOÄLY 3h

28.8.2024 ke klo 17 – 19.30

Ilmoittautumiset viimeistään 18.8.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Mietitkö – mikä ylipäätään on tekoäly? Mitä sillä voi tehdä? Mihin kaikkeen sitä voidaan käyttää? Onko se vaarallista? Entä tietoturva? Opettajamme kertoo käytännönläheisesti tekoälyn käytöstä ja käyttömahdollisuuksista. Tule ihmeessä kuuntelemaan – osaat sitten kurssin jälkeen kertoa muillekin. Kurssimaksu 18,-

Tietotekniikka
– ilmainen luento
VALINTAOPAS

LUO KOTISIVUT TAI BLOGI WORDPRESSILLÄ 16h

13. – 15.9.2024 pe klo 17 – 20.15, la – su klo 10 – 15.15

Ilmoittautumiset viimeistään 3.9.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

WordPress on ilmainen julkaisualusta, jolla voit tehdä verkkosivun tai blogin yhdistykselle, yritykselle tai itsellesi. Kurssilla saat perustiedot kotisivujen ja blogin tekemiseen WordPressillä. Kurssilla opit kotisivujen suunnittelun ja ylläpidon perusteet. Teemme ohjatusti jokainen omaa sivustoa wordpress.com -palvelussa. Helppokäyttöinen ja esteettinen WordPress tarjoaa mahdollisuuden keskittyä sisällön tuottamiseen - ei tekniikan kanssa taistelemiseen. Tee vain sopimus Webb -hotellin kanssa ja ryhdy tekemään omia internetsivuja. Oman blogin tekeminen ja ylläpitäminen on ilmaista. Ota oma kannettava tietokone kurssille mukaan. Voit myös käyttää opiston tietokonetta kurssin aikana. Kurssimaksu 62,- (TUL:n seurojen jäseniltä 57,-)

KÄYTÖN ENSIASKELEET 12h

– 16.30

Ilmoittautumiset viimeistään 6.9.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Tervetuloa tietokoneen hallinnan peruskurssille, joka on räätälöity juuri aloittaa tietokoneen käytön tai olet kokeillut sitä vain hieman. Tällä kurssilla opit tietokoneen perusteet helposti ja hauskasti. Tutustumme yhdessä, kuinka löydät netistä kiinnostavaa tietoa ja miten hyödyntää tietokonetta arjessa, hallitsemaan pankkiasioita koneella ja löytämään erilaisia tapahtumia. Hallitset kurssin jälkeen monia arkipäivän asioita omalla tietokoneella. Kurssilla edetään rauhalliseen tahtiin, ja opettaja tukee sinua jokaisessa vaiheessa. Kurssin käytyäsi voit jatkaa oppimista tietotekniikan jatkokursseilla. Tule rohkeasti mukaan oppimaan tietokoneen salat rennossa ilmapiirissä! Kurssi on ilmainen, mikäli olet eläkeläinen, työtön tai maahanmuuttaja

HALLITSE TIETOKONEESI WINDOWS 11 JA SEN OMINAISUUDET 4h

18.9.2024 ke klo 9 – 12.15

Ilmoittautumiset viimeistään 8.9.2024 Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Tervetuloa yhden kerran “Hallitse Windows 11” -kurssille! Mikäli olet hankkinut uuden koneen tai päivittänyt vanhan koneesi Win11 aikakauteen, niin tässä hyvä kurssi juuri sinulle. Kurssin aiheena ovat Windows 11:n uudet hienot ominaisuudet, joita harjoittelemme yhdessä. Käymme läpi joitakin jännittäviä ominaisuuksia, jotka tekevät Windows 11:sta upean käyttöjärjestelmän. Emme tosin täysin unohda Windows 10 loistavia ominaisuuksia, jotka löytyvät myös Win11 järjestelmästä. Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja, älä epäröi kysyä tunnilla niistä. Ota oma kannettava tietokoneesi mukaan ja latausjohto. Opiston koneita voi tarvittaessa myös käyttää. Kurssimaksu 20,-

TIETOKONEEN YLLÄPITO JA SYKSYINEN SUURSIIVOUS 16h

18.9. – 9.10.2024 ke klo 13 – 16.15

Ilmoittautumiset viimeistään 8.9.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssilla saat käytännön taidot tietokoneesi hallintaan ja turvallisuuden parantamiseen. Opit asentamaan, poistamaan ja päivittämään ohjelmia sekä tyhjentämään selaushistorian ja evästeet. Keskitymme erityisesti kansioiden hallintaan, mikä on olennainen osa tietokoneen ylläpitoa. Opit luomaan, järjestämään ja ylläpitämään tiedostoja ja kansioita tehokkaasti Järjestämme myös sähköpostisi liitetiedostot, kuvat ja asiakirjat oikeisiin kansioihin, ja tallennamme tärkeät nettisivut kirjanmerkkeinä, jotta ne löytyvät helposti. Lisäksi opastamme sinua löytämään ja asentamaan ilmaisia, laadukkaita ohjelmia netistä. Etenemme opetuksessa rauhalliseen tahtiin kurssilaisten tietotekninen osaaminen huomioiden. Ota oma kannettava tietokoneesi mukaan kurssille. Käytämme kurssilla Windows 10 -käyttöjärjestelmää, tarvittaessa myös Windows 11. Kurssimaksu 62,-

TEKOÄLYN PERUSTEET – käytäntöä ja ymmärrystä 8h

18.9. – 25.9.2024 ke klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 8.9.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Kahden tapaamiskerran kurssi on suunniteltu kaikille tekoälystä kiinnostuneille oppijoille, jotka haluavat tutustua aiheeseen. Kurssi tarjoaa helposti lähestyttävän ja yleisellä tasolla etenevän johdannon tekoälyn maailmaan. Harjoittelemme omilla kannettavilla tietokoneilla (myös älypuhelimella) yhdessä opettajan opastuksella. Opiston koneita voi toki tarvittaessa käyttää. Keskitymme käytännön harjoituksiin ja esimerkkeihin, jotka liittyvät Copilotin, Bardin (Gemini) ja chatGPT:n käyttöön. Kokeilemme muutamia toimintoja; muotoillaan tekstiä uudelleen, analysoidaan verkossa löytyvää tekstiä, luodaan uutta sisältöä, kuvia, tarinoita, haetaan tietoa verkosta ja saadaan vastauksia kysymyksiin. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta tekoälystä. Kurssin tavoitteena on rohkaista ihan jokaista ikään ja taustaan katsomatta oppimaan tekoälyn peruskäyttöä. Käytämme tekoälyohjelmista ilmaisversioita, joihin luomme jokaiselle omat tunnukset. Kurssi soveltuu hyvin myös seniori ikäisille. Rohkeasti mukaan kurssille, niin tiedät enemmän tekoälystä, josta niin kovin keskustellaan. Kurssimaksu 44,-

SENIOREIDEN HELPPOA TIETOTURVAA DIGILAITTEILLE 12h

23.10. – 6.11.2024 ke klo 9 – 12.15

Ilmoittautumiset viimeistään 13.10.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Lähde mukaan kurssille, jossa opimme yhdessä netin turvallista käyttöä. Tutkimme, miten välttää netin vaarat ja suojella yksityisyyttämme, kun asioimme verkossa ja käytämme sosiaalista mediaa. Opimme myös, miten luodaan vahvat salasanat ja pidetään laitteemme ajan tasalla. Ota oma tietokone ja puhelin mukaan, niin pääset heti harjoittelemaan. Kurssi on suunnattu ikäihmisille, jotka haluavat oppia käyttämään digitaalisia laitteitaan itsenäisesti ja turvallisesti. Kurssi on suunnattu erityisesti senioreille, jotka haluavat oppia käyttämään digitaalisia laitteitaan turvallisesti. Tämä kaikki tapahtuu käytännönläheisesti ja rauhallisesti edeten. Ota mukaan oma kannettava tietokoneesi ja älypuhelimesi, niin pääset heti harjoittelemaan opittuja taitoja. Voit käyttää myös opiston kannettavaa tietokonetta. Nähdään kurssilla! Kurssimaksu 52,-

O365 EXCEL-TAULUKKOLASKENTAA TEHOKKAASTI - JATKOKURSSI 16h

25. –

27.10.2024 pe klo 17 – 20.15, la - su klo 10 – 15.15

Ilmoittautumiset viimeistään 15.10.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssin aikana syvennytään Excelin monipuolisiin toimintoihin ja opitaan käyttämään ohjelmaa entistä tehokkaammin. Käsittelemme haku funktioita kuten PHAKU, VHAKU ja XHaku, jotka auttavat tietojen nopeassa etsimisessä ja käsittelyssä. Tutustumme myös kehittyneisiin funktioihin, kuten SUMMA.JOS ja LASKE.JOS, sekä opimme käyttämään JOS-funktiota monimutkaisemmissa laskenta tilanteissa. Kurssi tarjoaa tietoa siitä, miten tietoja ja kaavoja voidaan linkittää eri taulukoiden ja työkirjojen välillä, sekä opastaa kaavojen ja vakioiden kopioinnissa. Lisäksi käymme läpi, miten laskentataulukot ja tiedostot suojataan ei-toivotulta käytöltä. Opimme luomaan visuaalisesti vaikuttavia kaavioita ja muokkaamaan niitä tarpeen mukaan. Kurssi myös valottaa, miten tekstisarakkeet voidaan jakaa useammaksi sarakkeeksi, mikä on hyödyllistä esimerkiksi nimien käsittelyssä. Taulukoiden lajittelu ja suodatus eri kriteerein tulevat tutuiksi, samoin kuin tiedon kaksoiskappaleiden poistaminen ja taulukon tyhjien rivien tai sarakkeiden tunnistaminen ja poistaminen. Pivot-taulukoiden luominen ja hallinta sekä Pivot-kaavioiden tekeminen ovat osa kurssin sisältöä, ja opimme myös hyödyntämään Sparklinekaavioita tietojen visuaalisessa esittämisessä solutasolla. Kurssi on suunnattu henkilöille, jotka hallitsevat Excelin perusteet ja haluavat laajentaa osaamistaan tehokkaampaan taulukkolaskentaan. Kurssimaksu 62,-

SKANNAA VANHAT VALOKUVAT TIETOKONEELLE JA TEE KUVAKIRJA 16h

28.10. – 18.11.2024 ma klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 18.10.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssilla opimme säätämään tasoskannerin asetukset kohdalleen. Skannaamme perikuvia, negatiiveja ja dioja eri käyttötarpeisiin. Lisäksi opimme korjaamaan kuvia

kuvankäsittelyohjelmalla ja sekä varmuuskopioimaan kuvat.

Tutustumme myös kuvakirjan tekoon ja tilaamiseen.

Teoriaosuuden jälkeen jokainen saa skannata omia kuvia, niin paljon kun kurssilla ehdimme. Opistolla on kaksi skanneria käytettävissä. Ota jo ensimmäisellä kerralla mukaan valokuvia, negoja, dioja ja muistitikku, niin saat skannatut kuvasi itsellesi. Kurssilla saat vinkkejä oman skannerin hankintaan. Kurssimaksu 58,-

SOSIAALINEN MEDIA, VERKKOPALVELUT JA SOVELLUKSET SENIOREILLE 12h

13.11. – 27.11.2024 ke klo 9 – 12.15

Ilmoittautumiset viimeistään 3.11.2024 Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Tämä kurssi on suunniteltu erityisesti senioreille, jotka haluavat oppia käyttämään sosiaalista mediaa, verkkopalveluita ja sovelluksia yhteisöllisesti ja turvallisesti. Opit käyttämään suosittuja sosiaalisen median alustoja, kuten Facebook, Instagram, X (Twitter), Pinterest, WhatsApp ym.

Tutustumme siihen, miten voit olla osa digitaalista yhteisöä ja pitää yhteyttä ystäviin, sukulaisiin verkossa ja halutessasi liittyä mukaan eri ryhmiin. Opit kommentoimaan, lähettämään kuvia, tykkäämään ja osallistumaan keskusteluihin. Jokainen voi itse päättää kuinka aktiivinen on keskustelemaan vai haluaako vain seurata muita. Käymme läpi tärkeitä vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla voit suojata yksityisyyttäsi ja välttää huijauksia sosiaalisessa mediassa. Otathan tietokoneen ja älypuhelimen mukaan kurssille. Opiston tietokoneita voi käyttää tarvittaessa. Kurssimaksu 52,-

NÄYTTÄVÄT ESITYKSET POWERPOINTILLA - jatkokurssi 8h

13. – 20.11.2024 ke klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 3.11.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Uusissa PowerPoint ohjelmissa on loistavia uusia ominaisuuksia. Näillä ominaisuuksilla voit tehdä näyttäviä esityksiä, mm, objektien ja diojen animointia, muodonvaihtoja kuviin ja tekstiin, ajastettuja esityksiä ja itsenäisesti toimivia ajastettuja esityksiä. Osaat käyttää ohjelman suunnittelutyökalua hyödyksi. Ohjelmalla voi myös nauhoittaa tietokoneen näytön toimintoja, jolla voit tehdä esimerkiksi video-opasteita eri ohjelmien käytöstä (ne voidaan tallentaa .mp4 muotoonkin) tms., puheen nauhoitusta jne…… Kun näitä ominaisuuksia käyttää maltilla, niin esityksistä saa todella mielenkiintoisia ja eläväisiä. Näitä kaikkia edistyneitä ominaisuuksia harjoittelemme yhdessä unohtamatta perustoimintoja. Osaathan kurssille tullessasi ohjelman perusteet Kurssimaksu 44,-

HALLITSE KANNETTAVA TIETOKONE PAREMMIN 12h

25.11. – 16.12.2024 ma klo 14 – 16.30

Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Tervetuloa kurssille, joka auttaa sinua hallitsemaan kannettavaa tietokonettasi paremmin. Tämä jatkokurssi on suunnattu niille, jotka haluavat syventää tietotekniikkataitojaan ja oppia uusia vinkkejä tietokoneen käyttöön. Kurssin aikana opit ymmärtämään erilaisten tilien tärkeyden internetissä, asiakirjojen ja kuvien järjestelmällisen tallentamisen kansioihin, älypuhelimen ja digikameran kuvien siirtämisen tietokoneelle, varmuuskopioiden tekemisen sekä tietoturvan perusteet. Lisäksi saat tietoa internetin käytöstä eri selaimilla, pankkipalveluiden käytöstä verkossa, lippujen, matkojen ja hotellimajoituksen varaamisesta internetin kautta sekä turvallisesta asioinnista verkossa. Opit myös asentamaan laadukkaita ja luotettavia ilmaisohjelmia. Kurssi soveltuu hyvin myös seniori ikäisille. Kurssilla otamme huomioon osallistujien osaaminen ja tarvittaessa etenemme verkkaiseen tahtiin. Kurssimaksu 52,-

ARJEN SÄHKÖINEN ASIOINTI

INTERNETISSÄ 12h

20.11. – 4.12.2024 ke klo 13 – 16.15 Ilmoittautumiset viimeistään 10.11.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt Haluatko oppia asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti internetissä? Tämä kurssi tarjoaa sinulle perustaidot ja lisää rohkeutta käyttää digitaalisia palveluita eri laitteilla, kuten tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. Kurssin aikana opit tarkistamaan potilastietosi ja reseptisi Kanta-palvelusta sekä varaamaan aikoja laboratorioon. Lisäksi saat tietoa siitä, miten voit hoitaa asioita Kelan, verottajan, pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa sujuvasti netin kautta. Opit myös tunnistautumaan turvallisesti verkkopankkitunnuksillasi eri palveluihin, ja saat vinkkejä siihen, miten voit hankkia teatteri-, konsertti- ja matkalippuja edullisesti internetistä. Kurssi on suunnattu kaikenikäisille, ja se soveltuu erityisen hyvin senioriikäisille, jotka haluavat päivittää digitaaliset taitonsa nykypäivän vaatimuksiin. Tervetuloa mukaan kehittämään digitaalista osaamistasi! Kurssimaksu 52,-

VIDEOEDITOINTIA ILMAISOHJELMALLA 16h

25.11. – 16.12.2024 ma klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 15.11.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssilla opimme yhdistämään monipuolisella ilmaisohjelmalla videotiedostoja, leikkaamaan, trimmaamaan ja lisäämään ammattimaisia tehosteita, tekstejä ja musiikkia videoprojektiin. Lopuksi tallennamme videoprojektin sopivaan tiedostomuotoon katseltavaksi tietokoneella ja julkaisemme Youtube-videojakopalvelussa. Videoita työstetään HitFilm-videonkäsittelyohjelmalla. Kurssille voi osallistua ilman aiempaa kokemusta videoeditoinnista. Tietokoneen peruskäytön hallinta on suotavaa. Kurssilla käytetään omia kannettavia tietokoneita, myös opiston tietokoneiden käyttö on mahdollista. Lataamme jokaiselle kurssilaiselle internetistä erittäin monipuolisen ilmaisen videonkäsittelyohjelman. Kurssimaksu 62,-

HYÖDYNNÄ PILVIPALVELUJA JA HALLITSE WINDOWS 10 JA 11 - 16h

27.11. – 18.12.2024 ke klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 17.11.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Tule päivittämään tietosi Win11- ja pilvipalveluaikaan. Kurssi soveltuu hyvin yksityishenkilöille, pienyrityksille ja yhdistystoiminnassa mukana oleville. Pilvipalvelu on kätevä tapa säilöä tietoa, jakaa sitä muiden nähtäväksi ja yhteisesti käytettäväksi. Pilvipalvelu soveltuu myös hyvin ryhmätyöskentelyyn. Perehdymme Windowsin ominaisuuksiin ja harjoittelemme yhdessä niiden hallintaa. Käymme läpi resurssienhallinnan työkalut sekä muut uudet toiminnot. Perustamme halukkaille Microsoft-tilin, jolla saat Win11/10lisäpalvelut ja pilvipalvelut käyttöön. Yhdistä erilaiset päätelaitteet (tietokone, tabletti, älypuhelin) pilven välityksellä. Näin saat kaiken oman tiedon kätevästi käyttöön pilvesi välityksellä eri laitteilla. Ilmaisten OneDrive ja Google Drivepilvipalveluiden ansiosta voit lähettää ja käyttää valokuvia, asiakirjoja ja muita tärkeitä tiedostojasi missä tahansa ja voit jakaa niitä tarvittaessa ystäviesi kesken. Omat tietosi on turvallisesti tallessa pilvikansioissa. Aikaisempaa Windows 11 tai pilvipalvelu -kokemusta ei tarvitse olla, mutta tietokoneen perustaidot kurssilla edellytetään. Ota oma kannettava tietokoneesi ja älypuhelin (tablettikin käy) mukaan. Kurssimaksu 62,-

DIGITAALINEN TAHTONI JA VALTUUTUKSET 8h

11. – 18.12.2024 ke klo 13 – 16.15

Ilmoittautumiset viimeistään 1.12.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt, Ari

Lehti/Varissuon oikeusasema Oy

Kurssilla tarkastelemme, miten omia digitaalisia palveluja hoidetaan ja millaisia asioita olisi hyvä miettiä etukäteen, jos ei joskus itse pysty asioitaan hoitamaan.

Sosiaalisen median palvelut voivat aiheuttaa kiusallisia tilanteita, jos niitä ei saa lopetettua tai muutettua omaa statustaan niissä. Salasanojen säilytystä on hyvä miettiä, että missä niitä pidetään.

Tietokoneelle, älypuhelimeen ja muihin digitaalisiin välineisiin saattaa vuosien kuluessa kerääntyä runsaasti digitaalista materiaalia. Kahden tapaamiskerran kurssilla saa opastusta näihin ja moniin muihin digitaalisiin palveluihin niin teknillisesti Kai Åkerfeltiltä kuin lainopillisesti Ari Lehdeltä. Kurssimaksu 44,- (TUL:n seurojen jäsenet 39,-)

Mobiililaitteet – kännykkä ja tabletti haltuun

ANDROID-PUHELIMEN JA -TABLETIN PERUSKURSSI 12h

25.9. – 9.10.2024 ke klo 9 – 12.15

Ilmoittautumiset viimeistään 15.9.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Tervetuloa osallistumaan senioriystävälliselle älylaitekurssillemme, joka on suunnattu erityisesti varttuneemmille käyttäjille, jotka haluavat oppia käyttämään Androidälypuhelinta tai -tablettia tehokkaammin. Kurssilla opit, miten voit hyödyntää laitteesi perustoimintoja, kuten internetin selaamista, valokuvien ottamista ja karttapalveluiden käyttöä. Lisäksi saat taitoja viestien lähettämiseen WhatsAppin kautta sekä pankkipalveluiden käyttöön. Kurssimme tarjoaa selkeää ja käytännönläheistä opetusta, jonka avulla kasvatat itseluottamustasi ja saat rohkeutta kokeilla laitteesi uusia toimintoja. Opiskelemme rauhallisessa tahdissa ja otamme huomioon osallistujan osaamisen tason. Tästä on sitten hyvä jatkaa älypuhelimen tietoisku kursseille (jatkokursseja). Kurssimaksu 52,-

ANDROID-PUHELIMEN TIETOISKUT -jatkokurssi 16h

23.10. – 13.11.2024 ke klo 13 – 16.15 Ilmoittautumiset viimeistään 13.10.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt Joka kerralla oma aihe:

1) WhatsApp – tekstiviestit, media ja ryhmät haltuun. Messenger viestittely (mm. Facebookin yksityisviestit).

2) Digitaalinen asiointi; mm. lippupalvelut, linja autojen ja junien liput ja hotellien varaukset, taksin tilaaminen.

3) Valokuvausvinkkejä, videokuvauksen perusteet ja Google kuvat

4) Puhelimen asetukset ja tietoturva kuntoon ja asennettujen ohjelmien päivittäminen. Kurssilaisten toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Kurssilaisilla olisi hyvä olla puhelin perustaidot hallussa. Kurssimaksu 62,-

VALOKUVAUSTA, VIDEOKUVAUSTA JA KUVIENHALLINTAA ÄLYPUHELIMELLA 12h

23.10. – 6.11.2024 ke klo 17 – 20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 13.10.2024

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssi tarjoaa perusteellisen johdatuksen älypuhelimen kameran käyttöön. Opit ottamaan laadukkaita valokuvia, joissa huomioidaan sommittelu, valaistus ja tarkkuus. Käymme läpi kuvien varmuuskopiointia, jakamista ja peruskuvanmuokkausta, jotta voit hallita digitaalisen kuva-arkistosi. Harjoittelemme myös videokuvausta ja -muokkausta, käyttäen hyväksi ilmaista Microsoftin

Clipchamp-videonmuokkausohjelmaa.

Kurssilla saat vinkkejä ja ohjeita, miten voit parantaa kuvaustaitojasi ja tuottaa sisältöä, joka on sekä teknisesti että visuaalisesti vaikuttavaa. Ota mukaasi älypuhelin ja avoin mieli, niin opimme yhdessä valokuvauksen ja videokuvaamisen perusteet. Opetus tapahtuu käytännönläheisesti ja osallistujien taitotasoa huomioiden. Kurssimaksu 52,-

ANDROID-PUHELIMEN TIETOISKUT 2 -jatkokurssi 16h

22.1. – 12.2.2025 ke klo 17 –20.15

Ilmoittautumiset viimeistään 12.1.2025

Opettaja: tradenomi Kai Åkerfelt

Paneudumme jokaisella kerralla eri aiheeseen

1) Retkeilyyn ja liikuntaan keskittyvät applikaatiot eli pienoisohjelmat, mm. SportTracker, Geokätköily, retkikartat ja monet muut.

2) Matkailun digitaalinen asiointi; hotellit kotimaa/ulkomaat, matkustaminen ja liput, pysäköinti ym.

3) WhatsApp – viestit, video- ja ääni puhelut, Facebookin hallinta älypuhelimella.

4) Kanta-asiakas kortit (eri ryhmittymät), kanta-asiakas korttien syöttäminen älypuhelin applikaatioon ja niiden hyödyntäminen. Monesti näissä korteissa on hyviä tarjouksia. Kurssilaisten toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Kurssimaksu 62,-

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.