Page 1

Start Up {Start Up centrum_Dobšinského ulica}


Bc. Simona Tóthová diplomový projekt:Start Up centrum_Dobšinského ulica evidenčné čislo: FA-5467-68347 vedúci práce: Ing. arch. Štefan Polakovič lokalita: Dobšinského ulica rok: 2015/2016 okolité územie: Adam Kubričan Lukáš Valenčín Peter Kokinda Filip Marcak Lenka Gerhátová


Poďakovanie Touto cestou by som chcela poďakovať môjmu vedúcemu práce Ing. arch. Štefanovi Polakovičovi za odbornú pomoc, ochotu, cenné rady, usmernenie a ľudský prístup pri spracovaní práce. Taktiež ďakujem rodine, svojmu priateľovi, najbližším priateľom za trpezlivú a vytrvalú podporu.


Abstrakt Hlavná stanica Bratislavy a jej priľahlé územie sú roky chátrajúcim, neuralgickým bodom nášho hlavného mesta. Systémové neriešenie, ignorácia historicky daných skutočností a nekoncepčné zásahy v území, spôsobujú zotrvávanie v danom stave a jeho priemet do dojmovo negatívneho – nereprezentatívneho nástupu do hlavného mesta Slovenska. Témou prác skupiny diplomantov je rozpracovanie a dotvorenie víťazného návrhu stanice a predstaničného priestoru od bratislavského architektonického tímu BKPŠ. Predmetný návrh bol týmito diplomantami inkorporovaný do ich preddiplomového urbanistického projektu ako časť dotykového územia vnútorného cyklookruhu centra mesta, ktorý riešili. Typologická náplň územia reflektuje potreby vytvorenia reprezentatívneho nástupu do hlavného mesta. Bude mixom funkcií viažúcich sa na dnešný charakter prostredia, doplňujúc ho o nové kvality a chýbajúce náplne. Riešené územie START UP CENTRA sa nachádza v severovýchodnej polohe, vo väzbe na predstaničný priestor, ako pokračovanie Dobšinskej ulice. Funkčnou náplňou zadania - skupiny objektov pod valom železničnej trate - bude mix administratívy, služieb a bývania.


ulica dobšinského { koncept, evolúcia hmoty }


Start UP centrum_Donšinského ulica EXISTUJÚCI STAV _evolúcia hmoty

J

Karpatská ulica

V

Hlavná stanica

Z


DIVERZITA reflexia na existujúcu uličnnú zastavbu

VNÚTROBLOK rozširenie verejného priestou medzi hmotou, intimita priestoru

ROZŠÍRENIE sledovanie tvar pozemku

DOPLNENIE doplnenie druhej strany ulice


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _evolúcia hmoty

Karpatská ulica

Hlavná stanica


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _evolúcia hmoty

vnútorný dvor

uličný pohľad


start up centrum { pôdorysy, rezy, pohľady }


1

C

C

B

A

3000 3000 3000 3000

1 2

3 4 6 7 8 9 10 11

1

12

13 14 15

16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

15

16

18

1199

2200

2222

2200

3000

6000

5

11

13

17

2211


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _pôdorys 1.NP M 1:500

3000

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

11

50

53

54

55


600 0

250

gast

ro b

lok

obch

od

co_working space

kavi

areĹˆ

serv

is bi

cykl

ov zelo

voc

potr

acin

y

300

0

3

300

0

4

300

0

5

300

0

6

300

0

7

300

0

8

300

0

9

300

0

10

300

0

11

300

0

12

300

0

13

300

0

14

3000

300

0

15

3000

300

0

3000

3000

16 1

2

3

4


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _pôdorys 1.NP M 1:200

kaviareň

cyklo_servis

malé obchody

potraviny


or outdo s e n fit s

b

ých k mal

blo

dzok

prevá

3000 3000

vanie parko ykle ic pre b

3000 3000

3000 3000

oc

káreň

zelov

6000

pe

3000 3000 3000 3000 3000

3000 3000

3000

3000 3000

5

6

7

8

9

10

12

15

19

18

17

21

20

22

2200 3000

3000 3000

3000

6000

3000

11

13

14

16

e

trech

u na s

raso ar s te

3000 3000

trum

é cen

detsk

23

24

25

10

9 5

4

8

7

6 3 2

1


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _pôdorys 1.NP M 1:200

pekáreň

zelovoc

verejný priestor

outdoor fitness


+ 14.000

+ 10.500

+ 7.000

+ 3.500

± 0.000


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _pozdĺžny rez M 1:500

+ 14.000

+ 10.500

+ 7.000

+ 3.500

± 0.000


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _rezo-pohľad M 1:500

+ 14.000

+ 14.000

+ 10.500

+ 10.500

+ 7.000

+ 7.000

+ 3.500

+ 3.500

± 0.000


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _priečný rez M 1:500

+ 14.000

+ 14.000

+ 10.500

+ 10.500

+ 7.000

+ 7.000

+ 3.500

+ 3.500

± 0.000

± 0.000


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _priečný rez M 1:200

CC

C CC C

BB

BB

A A

A A

A A

BB

+ 14.000 + 14.000

+ 14.000 + 14.000

+ 10.500 + 10.500

+ 10.500 + 10.500

+ 7.000 + 7.000

+ 7.000 + 7.000

+ 3.500 + 3.500

+ 3.500 + 3.500

± 0.000 ± 0.000

± 0.000 ± 0.000

A A

BB


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _pozdĺžny rez_ sekcia M 1:200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

+17 500

+ 14.000

+ 10.500

+ 7.000

+ 3.500

± 0.000


013

+ 14.000 013

+ 10.500 013

013

013

013

+ 7.000 013

+ 3.500 POTRAVINY

± 0.000

013

013

013

013

013

013


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _uličný pohľad M 1:500

+ 14.000 013

+ 10.500 013

013

013

013

013

013

+ 7.000 013

013

013

013

013

013

013

013

013

013

+ 3.500

± 0.000


unit

{ zรกkladnรก jednotka }


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _štúdia priestoru

parapet 0,9 m v priestore so SV 3,5 m

parapet 0,6 m v priestore so SV 3,5 m

SV _2,6 m s 0,25m vysokou parapetou

SV _3,0 m s 0,25m vysokou parapetou

SV _3,5 m s 0,25m vysokou parapetou

SV _4,0 m s 0,25m vysokou parapetou


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _konceptuálné riešenie

pôvodná zástavba rad garažov s rozmermy cca. 3m x 6

základný modul 3m x6m so SV 3,5m výškou parapetu 0,25m


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _axonometrické zobrazenie konštrukcie

1. 2. 3.

4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

konštrukcia strechy _sendvicový panel Kingston konštrukcia modulárnej jednotky zasklenie s integrovanými vstupnými dverami oceľový skelet konštrukcia pavlace ocelové schodisko


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _axonometrické zobrazenie konštrukcie

1. 2. 6. 3.

HEB 200 IPE 200 plechobetónová doska hr. cca 100mm masívny CLT panel fasádna minerálna doska OSB doska odvetrávací rošt , fasádna fólia Rheinzink vlnený fasadný profil

4.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 6.


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _viariacie jednotiek

a.

b.

c.

d.


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _variabilné jednotky

spací kút

kuchynská nika

spací kút kombinovaný prvok

kuchynský galéria kútik pracovný kút

pracovná nika

toaleta galéria galéria

hygenický blok

kuchynský kútik


a.

b.

a.01

b.01

a.02

b.02

a.03

b.03


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _variácie jednotiek

c.

d.

c.01

d.01

c.02

d.02

c.03

d.03


priestor

{ priestorovĂŠ zobrazenie }


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _priestorové zobrazenie


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _priestorové zobrazenie


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _priestorové zobrazenie


Start UP centrum_Donšinského ulica NÁVRH _priestorové zobrazenie


startUP  

_diploma work 2016 _faculty of architecture in Bratislava (SR) _revitalisation of the site under the main railway station in Bratislava (SR)...

startUP  

_diploma work 2016 _faculty of architecture in Bratislava (SR) _revitalisation of the site under the main railway station in Bratislava (SR)...

Advertisement