Oldtimerbladet 2023

Page 1

1

VelkommentilOldtimerløbet31xi2023

HvertenesteårstrømmerdestolteejereafmotorhistoriskekøretøjertilOldtimerløbetiGråsten,for atviseogblivesetafetmegetstortoginteresseret publikum.EtpublikumsomførstogfremmestfylderOldtimerpladsen,mensomogsåstårlangsløbsstrækningen,dergårlangsFlensborgFjord,hvorde vinkermedflagoghyggersig.Mangeharsatbord ogstoleudlangsvejenforatnydeOldtimerløbet.

Oldtimerløbettiltrækkerhvertårmereend1000 køretøjertilenfestpåhjul.

Altfra"røvskubbere",veloer,kabinescootere, knallerterogmotorcyklersamtbiler,traktorerog lastbilerfraalverdenslandepryderOldtimer-pladsenogGråstenogomegnsgadertildennemotorhistoriskebegivenhed.

Mangepublikummervilnikkegenkendendetilkøretøjerdekanhuskefrabarndommen,menogså undresogbeundremodellermankunharhørtom ellersletikkevidsteeksisterede.

Hvertårkommerdernyetil,menmangeharogså gjortdettilentraditionatdeltage.

OftebrugesOldtimerløbetsomenoplagtgrundtil

Side22-23

atfåetprojektgjortkøreklart,sådetkankøremed iOldtimerløbet.

Heldigviserdetikkeetrace,hvordetgælderomat kommeførstovermålstregen,menmereetmotionsløbforbådeFordT,Fiat500,VeloSolex, brandbilerogJaguarE.

Dererdogriftomstartplaceringernehvertårnår webshoppenåbnerd.1.martskl.12,hvordeltagernekankøbederesstartnummer.

Deterenfornøjelseatseoghøredemangeforskelligartedekøretøjer,nårstartskuddetgår,oginteressantatoverværepræmieoverrækkelsen,nårkøretøjernevendertilbageigen.Dererflereslags præmierogpokalerialleklassementer,somf.eks. omfatterbedstrestaureredeellermestoriginalekøretøj.Pokaloverrækkelsenforegårpåsejrspodiet mitpåoldtimerpladsenkl.16:30.

Kom,ogtaghelefamilienmed,ogoplevstemningenogblivklogerepåDanmarks motorhistoriskeudvikling.

Åretsløbsstarterer SørenSørensen

KendtfraSKATTEJÆGERNEpåDR1

IndehaverafLæborgAutohandel

HUSKatfejrevindernepåpodiet POKALOVERRÆKKELSE

Kl. 16:30

Præmierialleklassementer!

2
AlfaRomeoClassicoåretsbiltema

Oldtimerløbeterenfolkefest

Derfortilbydesdernaturligvismadog drikkevarerforenhversmag.

Idetstorespiseteltserveresderfriskbagte kringler,kaffesamtølogvand. Isbodenbyderpåetbredtudvalgaflækre is,dersomregelgårsomvarmtbrød:-)

Sandwichoghelstegtpattegrismed kartoffelsalatsamtringridderpølsermed brødsælgesiboderne.

Priserneeroverkommelige,oghuskoverskuddetgårubeskårettilLIONShumanitærehjælpearbejde.

Velkommen,godfornøjelseog velbekomme.

Entréforpublikum

Entrébilletterkøbesvedindgangenetil oldtimerpladsenforkun40,-kr.pr.person. Børnunder12århargratisadgang.

Startnummerfordeltagere

Køretøjeroptil1988kandeltagei Oldtimerløbet.

Sepå www.oldtimerlobet.dk -klikpå »KØBSTARTNUMMER«itopmenu. Vælgklassementogudfylddataomdit køretøj,lægikurvenogtjekud.Print kvittering,tagdenmedtilOldtimerløbet,herfårduudleveretdinstartpakke.

Arrangører: LIONSClubBroager-Gråsten SMCCSydjyskMotorcykelClub

Oplag:4.000stk.

Layout,grafiskarbejde,tekster&fotografi: Form&Grafiktlf.:74651145

e-mail: inform@form-grafik.dk www.form-grafik.dk

Tryk:Toptryk,Gråsten

INDHOLD

OmOldtimerløbet

Indledningogindhold

KomtilkøretøjsMekkaiGråsten Kortoverbyenogoldtimerpladsen

Startnummer1,OpelRekord1958

Biler4Alle,medhangtiloldtimere

DanskVeteranMotorcykleklub

Triumph-åretsMCtema

BilsalonRetroBonde1år

AlfaRomeoClassico-åretsbiltema

Skagen-GråstenMCOldtimerløbet KnallertfeberenindtarGråsten KomindenforiVETERANLADEN

WhitewalldæknuiDanmark

Alwayslookonthebrightsideoglife

EnsmutturfraFrederikshavn

Deubestikkeligedommereogpokalerne KomtilGråsten

Startnummer600,OpelRekord1959

Stumpemarkedoggadgets

OmLIONSogOldtimerløbet

3
2 3 4-5 6-7 9 11 12-13 16-17 18 22-23 29 30-31 34-37 40 43 46-47 49 51 56 56 57
P1PolePositionvedOldtimerløbet Side9
TriumphåretsMC-tema Side16-17 VETERANLADEN Side34-37

Velkommen tilallemærker

Oldtimerløbeteret motorhistoriskmekkaforalt, hvaddermed(hjælpe)motor kankørepåland. Deterdetstørstetræfafsinarti Danmarkogettilløbsstykkefra bådenærogfjern.

Visessådetkanhøres!

ALFAROMEO Classico

Komogsedeitalienskeprima donnaermedderessærligt veldrejedeformeroghøjtydendeteknik.

AlfaRomeoClassico,etregisteriAlfaklubben,kommer tilstartmedenflotkollektionklassiskeAlfaRomeo modeller.

Italienskfuldblod ÅretsbiltemaleveresafAlfa RomeoklubbeniDanmark. FlamingovejrtilOldtimerløbeti2019 Fest,flagogmaskotterprægerknallertteristernesindtogpåoldtimerpladsen.Sjove gimmiksogskægbeklædningsermantit. Renault6,heltfrisksomi1968 Dejligtatsenårnogenogsåpasser godtpådatidenshverdagsbiler. Deerenvigtigdelafmotorhistorien.

Tekst&Foto:RuneSøndergaard

FlamingovejrtilOldtimerløbeti2019 Fest,flagogmaskotterprægerknallertteristernesindtogpåoldtimerpladsen.Sjove gimmiksogskægbeklædningsermantit.

Beggeeroriginaler

Lidtkølelufttilmaskinerietogenglødi merskumspiben,derermedbragtirejsetobakskuffertensomstårpåklapbordet.

Proviantiamerikanerflyderen

DeterikkealtidbareBurgerogCoca-Cola derkommermedpåtur.Herliggeretpar dejligebananerogfristerpådetrødelæder.

5

OldtimerløbetihjertetafGråsten

Hvertår,densidstelørdagimajmåned,løberOldtimerløbetafstablen.

EfterhåndenharOldtimerløbetenlanghistoriebagsig,ogerdenvelnokstørsteårligebegivenhedi Gråsten.IårkøresOldtimerløbetfor31.gang,ogvihåberdetbliverenrigtiggodoplevelseforbåde deltagereogpublikummer.

Påkortetherunderkanduorienteredigiforholdtil,hvordukankommeindpåpladsen,hvordu parkerer,oghvilkeområderduførstvilsemv.

Kortetoverforvisermerespecifikt,hvorfradeforskelligeklassementererstilletoptilstart. HvoråretsbiltemaogMCtemabefindersig,oghvorpræmieoverrækkelsenforegår.

Spørgsmålogoplysningsamtudleveringafstartpakkeniinformationsteltetmidtpåpladsen.

Ind-ogudkørselsvejeogoverordnetopstillingtilstart.

BemærkatknallertogMCkørerindfranord,ogbilerkørerindfrasydpåoldtimerpladsen. Seløbsdistancenogtraktorrutenpåwww.oldtimerlobet.dk/oldtimerpladsen/kort

Campingfordeltagere

VedGråstenSkoleerderindrettetcamping-områdevedsidenafsportspladsentilh.h.v.teltcampingogbilermedcampingvognogautocampere.

Camping-områdeterførståbentfrafredagkl.16.00ogområdetskalværeryddetigensenestsøndag kl.14.00.

Camping-elkanbestillestil100,-kr.iinformationen,ellerkøbesiwebshoppen. Vishensynnårdu/Ifærdesitelt-ogcampingområdet.SkolegårdenvedGråstenSkolemåikkebenyttessomP-plads!

Dermåikkekøresmedhverkenbil,motorcyklerellerknallerterpåGråstenStadion/baneanlæg. CampingvedskolenerkunfordeltagereiOldtimerløbet!

6

Programmet - Lørdagden27.maj2023

Kl.08.00Registreringafdeltagerne.- Startnummermonterespåkøretøjerne.

Kl.10.00Bedømmelseafkøretøjerne.- Huskatblivevedkøretøjet,hvisduønskerdetbedømt.

Kl.12.00-12.30Oldtimerprisenoffentliggøres.

Kl.13.00 Startskuddet lyderforOldtimerløbet,retninglandegrænsenogretur.

Kl.14.00Harley-Davidsonpåoldtimerpladsen.

Kl.14.30BandetGreystoneunderholdermedrockogpop.

Kl.16.30 Pokaloverrækkelse.

Kl.18.00OldtimerPitMenuiteltet,Greystoneunderholdermedetbredtmusikalskrepertoire.

12Klassementer

Kl.1-Cyklermedhjælpemotor,tilogmedårgang1988

Kl.2-Knallertermedtilhørendestel,tilogmedårgang1988

Kl.3-Scootereogkabinescootere,tilogmedårgang1988

Kl.4-Motorcykler,tilogmedårgang1945

Kl.5-Motorcyklerfraårg.1946tilogmedårgang1988tilogmed250cc

Kl.6-Motorcyklerfraårg.1946tilogmedårgang1988over250cc

Kl.7-Japanskemotorcyklertilogmedårgang1988tilogmed250cc

Kl.8-Japanskemotorcyklertilogmedårgang1988over250cc

Kl.9-Bilertilogmedårgang1945

Kl.10-Bilerfraårg.1946tilogmedårgang1988

Kl.11-Veterantraktorerog-landbrugsmotorertilogmedårgang1988

Kl.12-Lastvogneogbusserover3500kgtilogmedårgang1988

7
8

P1tilOldtimerløbet

Dettættestepåatgøresinkonetildronning

Tekst&foto:RuneSøndergaard

Startnummer1gåriårtildenheldigeløbsdeltagerErikMathiesenfraVamdrup.

Erikstillermedsincodriver(Erikskone)opien OpelP1årgang1958.

FørstegangErikkørtemediOldtimerløbet,vari 2008hvorhantilfældigtblevinviteretafenven. DetforegikiselvsammeOPELsomEriksenere købtei2010.

DenoriginaleOPELP1harfaktiskenældrehistorikvedOldtimerløbetendErik,dadenførstegang kørtemedi2002,hvordenafdeskrappedommere blevudpegettilenfinførstepræmie,forbedsteikke restaureretoriginalstand.

Bilenblevkøbti1958vedOpelforhandlereni HaderslevafHansBjørnshauge,somkørteiden fremtil1974,hvordenblevafmeldtogsattilside. Hr.Bjørnshaugegikborti1977,hvorefterdentidligeremekanikerforspeedwaystjernenOleOlsen, HenryBorg,købtedenveddødsboetforsigeog skrive800,-kr.

HenryhavdeetautoværkstediHaderslev,hvor hansattedeniudstillingmedetskiltiforruden, hvorpåderstod,IKKETILSALG.

Påkilometertællerenstodder35.000km.

I1999satteHenrynummerpladerpåbilen,med detnummerbilenvarfødtmedi1958,D242. Detsætnummerpladerkørerbilenmeddendagi dag.

I2010overtogErikbilenefterHenryBorggikbort. Bilenstårstadigioriginalstandogpåtællerenstår der67.000km.ErikhardeltagettilOldtimerløbet medbilenialleårenesiden2010ogdenharværet medialt15gangetilOldtimerløbetsiden2002.

MedpompogpragtvedOldtimerløbet

ErikgøraltforatkommemedtilOldtimerløbet sammenmedsintrofastekone,ogsomhansigeri ensødsidebemærkning,såerOldtimerløbetdet tættestepåmankankomme,foratfåenskonetil atfølesigsomendronning;-)

BeggenyderdehvertårdennaturskønneløbsstrækningmeddevinkendelangsFlensborgFjord.

9
OpelRekordP1,1958,1,2,40hk
10

Nytværkstedmedhangtiloldtimere

AfRuneSøndergaard

NytværkstediGråstenerkommetgodtfrastart.

BrianSchmidtogClausBang-Rosenbergsermed tilfredshedtilbage,pådetførsteåriegetautoværkstedBILER4ALLEpåBomhusvejiAlnor.

Detergåetoveralforventningsigerdeto41årige mekanikere,sompådetsenestehartilsluttetsig DinBilpartnerkæden.

Fortsættersuccessen,påtænkermakkerparretsigat ansætteenmekanikerogmåskeendafåenlærling medombordpåholdet.

HosBiler4Alletagerdesigafallebilmærkerog meddensenesteudviklingindenforelbiler,harde nuanskaffetsigensærligto-søjletliftdererspecielttilpassettilelbiler.

Diagnoseogfejlfindingerofteenudfordringmed nyerebiler,menmeddetrigtigemåleudstyrtilsat årelangerfaring,findesderløsningerpåstortset alt.

Erfaringenkommer,udoveruddannelsen,blandt andetfrabeggemekanikeresårelangeomgangmed oginteresseforoldtimereogveteranbiler.

Enflotorange,ognaturligvishovedrenoveret,VW rugbrødscamper,erBrianogkonensforetrukneferiebus,ogtildekorteturehardeenfinbobleat transporteresigrundti.

Clausarbejder,isinsparsommefritid,påatfåsat enPorsche944itiptopstand,meniøjeblikketsatserkompagnonernefuldtudpåBiler4Alle.

VeteranbiltræfhosBiler4Alle

Hverdenførstefredagimånedenisommerhalvåret erderveteranbiltræfvedværkstedet,oghermødes mangelokaleveteranbilsentusiastertilhyggeligt samværd,mensBrianogClaustænderopigrillen. Deteralleredevedatbliveenomsiggribendetradition,hvorsnakkengåroghvormanfritkankommemedsinoldtimerogseogblivesetblandtligesindedepassioneredebilnørder.

Oldtimerløbet-enfasttradition

MedRugbrødogBoblestillerBrianogkonenoptil startvedOldtimerløbet,oghvisClausellerskannå det,servinokogsåhammedetStartnummer.

11

DVMerigenpåplettenvedOldtimerløbet

DanskVeteranMotorcykleklubstillersammen medklubbenTriumphMCOwnersClubDenmarkoptilåretsstoreMC-TemavedOldtimerløbet.Dererdermedlagtoptilatrettefokuspå deklassiskeengelskemaskiner.

DVMerenklubforallemærkerafmotorcykler, såviforventeratseenbredpaletteafspændende ogspeciellemotorcyklerigeniår.

MCOldtimerløbetSkagen-Gråstensluttersig ogsåtilskarenafveteranerpåoldtimerpladsen.

DVM,DanskVeteranMotorcykleklub,erenaf dehelttungedrenge,nårvisnakkerveteraner. Klubbenopstodhelttilbagei1965ikølvandetaf DanskMotorUnions50årsjubilæum,hvordet førsteSkagenløb,meddennuklassiskerute Skagen-København,blevkørtforførstegang.

Skagenløbetvarenstorsuccesogdeltagernemødtessammenmedandreinteresseredesenerepååret, iNyborgBorger-ogHåndværkerforening,hvorder blevholdtstiftendegeneralforsamling,ogDVM blevenrealitet.

Istartenvarklubbenkunformedlemmermedmotorcyklerfrafør1935,menidageralders-grænsen formotorcyklernetilpassetdeforskelligeløb. Skagenløbeterstadigoptil1935,mendererogså løbihelelandethvormotorcykleroptil1987kan deltage.

Medlemmernemågerneværeyngre,jaheltnedtil 18år,nårblotdeharetmotorcykelkørekort.

Klubbensformålerbl.a.atsamleallederinteresserersigforhistoriskemotorcykler,samtatvedligeholdeogrestaureremotorcyklerfraensvundentid. Deterogsåetformål,atafholdefemveteranmotorcykelløbårligt,ligesomderrundtilandetholdes klubmøderogarrangeresmadpakke-ture,hvorman dyrkerdetgodekammeratskab.

KomindpåDVMstanden

KomogfåensnakmeddeherligegutterfraDVM ogsederesimponerendemotorcyklertilOldtimerløbet.Dukanselvfølgeligtogsåhøreomklubben ogblivemedlemmeddetsamme.Derermange godegrundetiletmedlemsskab;-)

12
13
DanielfraDVM påsinflotte VICTORIA
14
15
16 Triumph MCOwnersClub Denmark Velkommentil Oldtimerløbet

TRIUMPHklubbenstilleroptilMCtema

Tekst&foto:Form&Grafik

TriumphMCOwnersClubDenmark,stårsammenmedDanskVeteranMotorcycleklubfordetteårsMCtemavedOldtimerløbet.

Triumphmotorcyklerharenlangogglorværdighistorikmedrødderhelttilbagei1902,hvordenallerførstemodelsådagenslys.Førsteverdenskrig gavmærketetkæmpeboost,dadeproducerede over30.000motorcyklertildeallieredestyrker.

IandenverdenskrigblevfabrikkeniCoventry ramtafdentyskeblitzkrigi1940til41,mengenopstodi1942iMeriden.Efterkrigenblevmærket megetudbredtmedmodellersomThunderbirdog denlegendariskeBonneville,menisluttresserne komderhårdkonkurrencefraJapan.Efterenkonkursi1977kommærketfremigenogi1978vardet denbedstsælgendeeuropæiskemotorcykeliUSA.

I1983gikdetgaltigen,menmærketblevopkøbt ogførttilnyehøjder,hvordetidagharenstorog moderneproduktionafvelkørendeMC´er. EfterRoyalEnfielderTriumph,detmærkederkan brystesigafatværeverdensnæstlængstemotorcykelproducent.

TiumphMCOwnersClubDenmarkblevstifteti 1988ogklubbenharsidendahafttilformålatsamleejereafsåvelgamlesomnyeTriumph-motorcykler.Gennemfællesmøderogarrange-mentersøger klubbenatudbredekendskabetoginteressenfor mærketogiårvildegerneviseflagetvedOldtimerløbet.

Klubbenudgiversitklubbladfiregangeårligt,men deterogsåvigtigtatkommeudogsesinemedlemmeriøjneneogmåskefånyemediklubben. KigindogfåensnakomlivetmedTriumph.

17

Bilsalonmedklassiskekøretøjer

ForetårsidenåbnededetnyeclassiccarbilhusiGenner,under navnetRETROBONDE. Denstoreognyrenoverederetrobilsalon erpåhele1.300kvm,ogdereraltidomkring80køretøjertilsalg.

Hallenersmagfuldtdekoreretmedaltfratankstandere,emaljeskilte ognummerpladerfraalverdenslande,somaltsammenforstærkerog giverdetrigtigeretrolook.

Bilhusetharåbenthvertorsdagfra16:30-18:00ogefteraftale,og deterbestemtetbesøgværd,hvisdugårmeddrømmenomateje enoldtimerellerspecialbil.

18
19

Greystone

Greystoneeretband,sommeldersigpåbanentil atunderholdeiheleDanmarkogiudlandet. Greystonespillertilaltfrabryllupperogfødselsdage tilkroballerogfirmafester-derhvorgodmusikeret must!

Medetkæmperepertoire,ligefrapop,rockognye hits-tilklassisk,dansktopogcountry,vilGrey-stonealtidformeaftenenefterpublikumssmag.

Gruppenbeståraftodygtigeoggarvedemusikere, sombådelevererdenafdæmpedemusiktilmaden, ogdenpopulæredansemusiktilfesten.

Påscenenvilmanopleveendynamiskblandingaf musikalsktalent,hyggeligstemningoghøjthumør. Greystoneerrenspilleglæde–ogdetsmitter!

I årindtagerGreystonescenenvedOldtimerløbeti dennye OldtimerPit,someriteltetmidtpåoldtimerpladsen.Greystonespillerifrakl.14:30ogigen kl.18:00til OldtimerPitMenu.

Vihåberstemningenbliveoldtimerhyggeligogser fremtilenherligaftenivores OldtimerPit.

20 -nårgodmusikeretmust
21

LegendariskeAlfaRomeoeråretsbiltema

DesignhusetBertonelagdei1963pentildisseklassikelinjerpåden smukkeGiuliaGT-deter60årsiden.

22

ALFAROMEO

Classico Velkommentil Oldtimerløbet

Manvilmåskespørge,hvader AlfaRomeoClassico forenstørrelse.

ErdetendelafAlfaRomeoklubben,ellererdetnoget specielt.-Svareteratdeterbeggedele.

ClassicoeretregisteriAlfaRomeoKlubDanmarkog henvendersigtilmedlemmermedinteresseforklassiske AlfaRomeoer.

MankanvelbeskriveenklassiskAlfaRomeo,somen særligunikrepræsentantforbilmærket,ikkenødvendigvisenoldtimerellerveteran,menenbildertegnerfabrikkensformåentekniskogdesignmæssigt.

Iflængkannævnes;2000TouringSpider,GiuliaSpider, BertoneCoupe,AlfettaGT,SpiderDuettoogMontreal. Jarækkenafikoniskemodellererlangognogeneridennesammenhængudeladt,håberpåtilgivelse.

IdéenbagClassicoertredelt:

1atpromovereklassiskeAlfaRomeoogskabeinteresse formærket,derstartedeopi1910,joetrigtiggammel bilmærke.

2.Atsamlemennesker,somharpassionforspecieltde lidtældreogimangetilfældesjældnebiler.

3Atskabesocialerelationermellemmennesker,derhar enforkærlighedforAlfaRomeo.

Flotforlygtetegnetaf

Pininfarina

Densocialesidekommerklaretstiludtryk,idetræfklubbenarrangererrundtilandet.Pådissetræf,dernormalt strækkersigoverenweekendmødesvi,serpåbilerneog drøfterialvenskabelighedvoreudfordringermeddelidt sartedonnaer(bilerneatforstå).Påtræffeneerderindlagtenkøreturmedbesøgpåstedermedkultureloglokalhistoriskbetydning.F.eks.i2022medbesøgpåNordøstfyn,udgangspunktHotelNyborgStrand,medenrundtur, hvorvibesøgteVikingeMuseetiLadbyogJohanLarsen museetiKerteminde.

Vieroverbevistom,atdenslagsarrangementererenrigtigfinmådeatplejemedlemmernepå,ogskabeetgodt sammenholdiClassicoafdelingen.

Viviserheretpareksemplerpåvoreflottekøretøjer.

JohnBakkebo

AlfaRomeoklubbenbeståraf3sektioner,enfynsk,en forjyllandogensjællandsk.

AlfaRomeoClassicoeretlandsdækkenderegister. Formedlemskaboginformationomklubben,klikindpå hjemmesidenwww.alfaklub.dk

23
24
25
26

Gladebørn legerbedst

PåENJOYRESORTSerdernogetat kommeefterforalle.Bareenenkelt dag,etpardageellerenugevækfra hverdagen,menalligevelikkelangtvæk. Oghvorforegentligventepåferierne oghøjtiderne?Dererjoaltidenanledningtilattageafstedognydelivet.Her finderduforkælelsetilbådekropog sjælmedmangeaktiviteter, somf.eks.badeland,wellness, spa,fitness,aktivitetsrumfor børnene,restaurantogmarina. EnjoyResortsMarinaFiskenæs liggermidtinaturen,tætpå vandetogmedhøjttilhimlen. Såderergodpladstilmasseraf samværmeddinenærmeste.

Dereraltidenanledning....

Miniferiei GRÅSTEN

2ELLER3NÆTTER

Ibori100mferieboligindrettetmed 2 køkken,brændeovn,4soveværelser, opholdsstue,2xtoilet,spa&sauna..

fra 3.040* kr. Gælder6personerisæsonD: 26/03-30/03,24/09-05/10, 29/10-14/122023

1.900m 2 wellnessmed udsigttilfjorden påMarina Fiskenæs

Fiskenæsvej2

DK-6300Gråsten

Tlf.+4573650033

* MINIFERIE : 2NÆTTER (fredag-søndag), 3NÆTTER (søndag-onsdag,mandag-torsdag, ellertirsdag-fredag).Opholdspriseninkl.lejeaf ferieboligogslutrengøring.Friadgangtilbadeland, fitness,wellnessafdeling(børnharadgangifølge medvoksneiudvalgteperioder)samtlegerum.Fri adgangtilinternetiferieboligen.El-ogvandforbrugafregnesefterforbrugvedafrejse

27 Bookopholdpå www.enjoyresorts.dk
RØMØ GRÅSTEN
yourfamily
28

MorgenstemningiSkagenligeførSKAGENGRÅSTENMCOldtimerløbetstarter.

Dekaldersigdenhårdekerne,somtagerturenpå deresgamlemotorcykler,heledenlangevejfra Skagen,foratkommetilOldtimerløbetiGråsten. SKAGEN-GRÅSTENMCOldtimerløbetkøres omfredagenførselveOldtimerløbetiGråstenom lørdagen.

MogensJensen,harkørtmedsiden2002,hvorhan togdetgrønnehalsbåndmedenmøtrikpå.Nuer hanfrontrunnerogtovholderforSKAGEN-GRÅSTENMCOldtimerløbet.

"Denhårdekerne"mødesalleredeomtorsdagen. AfgangfraGrenenfredagkl.8ommorgenenmed ankomstiGråstenca.kl.18.00,hvorspisningpå DenGamleKroerenfasttradition.

StartnummerkøbesogorganiseresafMogens.

SKAGEN-GRÅSTENMCOldtimerløbet haren særligpladsivorehjerter,ogfårderfortildeltensamlet opstillingtilstartved OldtimerløbetiGråsten.

KontaktMogensJensenpå: mje66@hotmail.com

ellerpå:telefon28896374

SeFacebook:

Skagen-GråstenDHK

29
Foto:Mogens Tekst:F&G
MAX40 deltagere

Hestekræfter tilstortogsmåt

TilstartvedOldtimerløbetstiller derenbredvifteafmotorhistoriske ogklassiskekøretøjerop,somalle hardettilfællesatdedrivesafhestekræfter.

OmdeterenVeloSolex,enmuskuløs Mustang,en2CVmedtagetrulletop,en brandbil,traktorellerenHarleyDavidson meddetvildestebagdæk,jasådrejerhjulenerundtdrevetafhestekræfter.Ved OldtimerløbetiGråsten,erdernogetfor enhversmag,ogminderneomallemulige køretøjerkangenoplivesognydespånært holdpåoldtimerpladsen,indenstarten går,ognårdekommerimål.

Komogværmed,komtætpådrenge-og pigedrømmene,ognydstartenafdeherlige maskineriervedOldtimerløbet2023.

KØRSELVMED

Harduetkøretøjsomerfrafør1988kan dudeltageiOldtimerløbetsammenmed alledeandreklassiskekøretøjer.

Gåblotindpå www.oldtimerlobet.dk ogklikpå»KØBSTARTNUMMER«i topmenuen.Vælgditklassementogudfylddataomditkøretøj,lægikurvenog tjekud.Printkvitteringenudogtagden medtilOldtimerløbet,hvordufårudleveretdinstartpakke.

Visessådethøres!

VELKOMMENTIL OLDTIMERLØBET

OldtimerløbethilseralleMCog knalleristervelkomne.

Deterskøntatsedenmegastoreopbakning, sombådeungdommeligegamleognostalgiskeungedyrker,medderesknallerterog motorcykleriallemuligeafskygninger.

Deterfedtatrodemedrigtigteknikogvære sammenomdet.

Viglæderostilatsejerallesammen!

26

Købditstartnummerigodtid påwww.oldtimerlobet.dk

foratsikredigenplads

31
Foto:RuneSøndergaard
32
33

Startskuddet�lOld�merløbetlyderiårfra SørenSørensen,LæborgAutohandel

Bilhandlermedpassion

Sørenkommerfraenhandelsfamiliemedfaderen somhestehandler.Sørengiksinegenvejoghestekræfternekommerfrakøretøjerne.

AuburnbyggetpåMercurybundfra1973

DenneimponerendeAuburnerSørenssommerbil somhankørermedtilOldtimerløbet. Hvisdenbliversolgt,kankøberikkefådenføri junimånedsmilerSøren.

Nostalgirummetemmerafhistorier

Fraavisudklipe,enengelsktelefonboks,bothorn, ensymaskine,gamletelefonerogenbrødmaskine, skilteognummerpladermedsærligeregistreringsattestersamtemaljeskilte,-altsammentingsom Sørenharsamletgennemlivet,ogsomharenbetydningforham.Alletingeneharderesheltegen historiesomhangernefortæller. INostalgirummetholdersderogsåforedragog klubmøder.

Barnevognellerpostknallert

DerersnartikkedentingderikkeeratfindeiVeteranladen.Tingmedhjultilallelivsfaser,barnevogntilbabyen,knallertentiljobbetellerenrød Morgantilsommerferien.

34
35

TV2serienBadehotelletergodtkørendemedbilerfraLæborg HerserviGrevDitmaroggrossererMadsenskoneAmanda.Sørenspiller ikkemed,menhanharleveretkøretøjernetilallesæsonnernesiden2014.

FilmkameraetmonterespåenMG DererudlåntutalligebilerfraLæborg Automobiler,tilmangedanskefilmog TVudsendelser,ogmanglerderéner Sørenmandforatfindeden.

Fotosfrafilm:privateje

Ethandelslivsomharmedførtherligeoplevelser

Sørenkommerudafenhandelsfamile,farenvar hestehandler,menhandledemedalt,ogbedstefarenogoldefarenvarhandelsmænd.

SåSørentroedeimangeår,athanskullevære hestehandler,mensåfikhankørekortogmeddet kominteressenforbiler.

DenførstebilvarenOpelcommodoreAcoupe, såmanmåsigehanlagdeflotud. Hanharfaktiskenståendemagentil.

I1980begyndteSørenatkøreeksportlastbil,men havdehanenprivatbilenmånedellerto,såvarden solgtigen,ogennyblevanskaffet.Snartblevdet sådan,atkollegernespurgteomikkehanligekunne skaffeenbil,ogjojodetkunnehandagodt. Inovember1984holdtSøren14dagesferie, derboedehanpåenejendomiLæborg,nuvillehan haveenTaunusSavoyforsådanenhavdehansfætter.Denudkom82,såmodellenvarkun2årgammel.

DenførstetirsdagiferiekøreSørenudpåVejle BilauktionogkøbteenTaunusSavoyilysegrøn metal,kungået42.000km,mendahankørerind pågårdspladseniLæborg,såkommernaboenover, ogsiger,nåhardukøbtnybil.Naboenhavdelige væretvedFordiVejenogkiggetpåenmagentil,og nuskullehanindoghentekonen,deskullenedog skrivepåennu.Denhavdegået80.000km,altså dobbeltsåmegetsomSøren´s,såhansagde,prøvat høreher,minkanIfå7.000billigere.Hanvarjo ligekommethjemmedden,mennaboensagde »jammesåtarvidadenSøren«.

Tekst&Foto:RuneSøndergaard

DenhandeltjenteSøren8.000,-påogdetvarjo mangepengedengang.

Nuskaljegkraftædmefindeudafomjegskalvære bilhandlerellervognmand,tænkteSøren,somellersligehavdetagetetvognmandskursusogvarved købeenlastbiludevedRolandMuncksomhan skulletrækkefor.

IferiensandenugeindrykkedeSørenenannoncei Vejenavissomudkomomtirsdagen,hantilbøden TaunusSavoysomhanikkehavde,forsådanen skullehanjoførstudogkøbepåauktionensamme tirsdag.DetskulleværeenTaunusSavoyfornu havdehanjoligeforstandpådem.

Hankøbteenderpassedetilannoncen,ogsamme aftenhankomhjem,varderenfamiliefraVejen somkøbteden,ogdentjentehan7.000,-på.

Såhantjente15.000,-pådetobileriferien,også ringedehantilRolandogsagde,»Nukommerjeg ikkemerefornuerjegblevetbilhandler«.

Ogdetharhanværetligesiden.

RolandskældteSørenudogsagdeatdetkunne manikke.Hanhavdeligesetiånden,athanhavde solgtengammelVolvotilSørensomhanskulle køreforvognmandeni.

EfterfølgendeharSørensolgtmangebilertilRoland,somnuer97år,ogdekommerstadigsammen. NukanRolandikkekørebillængere,menhver gangdereråbenthus,kommerhanogNellyogfår enkopkaffeogensmåkage.

36

Sedetvarjokunbegyndelsen,ogsådanfortsætter historiernedenæste39årfremtilidag,hvorSøren stadigelskeratfortælleommennesker,ogdeutalligehandlerhanhargjort.

Detvigtigsteerikkeatfåsolgtdendyrestebil,for sortimentetiforretningenbestårbådeafmegetdyre menogsåknapsådyreveteranbiler.

-»Vigørjoialt«somhansgamlefarheste-handelerenkunnehavesagt,ogdeterselvfølgeligtlækkertatsælgeenbiltil600.000kroner,mendeter ogsålækkertatsælgeentil50.000kroner. Detgiverligesometkickatfålandetenhandel, smilerSørenSørensen,ogderskaljototilengod handel.

Detharværet35heltfantastiskeårogubegribeligt, hvordeerblevetaf.Hvishanskullegøredetom,så villehanbaregøredetheleigen. Detharværetetspændendehandelsliv,sigerSøren Sørensen,somsnartrunder10.000solgtekøretøjer.

ImponerendeScaniapåkontorbordet

DennehåndbyggedeScania141,somtronerpåkontorbordet,erlavetistørrelsesforholdet1:8ogdenomhyggeligemodelbyggerharlagt1.300timeriarbejdet. Alterlavetfrabundenaf.Karrossoerieterhåndbanket imetalogimotorrummetliggerennaturtroV8motor ogsåhardenlysilygterne.

Sørenharetblødthjerteforlastbiler.

37
SørenstudererOldtimerbladet HanglædersigtilatskydeOldtimerløbetigangiår. KnallertbølgenharogsåfundetpladsiVeteranladen. MankannæstenhøreElvisståogsynge,nårmanfraNostalgrummetgårindpåkontoretforatskriveunder påslutsedlentilensdrømmebil.
38
39 KOMINDOGFÅEN GRATISSYNSTEST
Tlf:74652516·Email:graasten@profiloptik.dk
ProfilOptikGråsten·Slotsgade4·6300Gråsten
WWW.PROFILOPTIK.DK

Ovethi:Nuforhandleraf KontioClassic-dæk

Ovethi–DanskDækService ernetopblevetudnævntsomforhandleraf Kontiosgenkendeligewhite wall-dæk,derfuldenderlooketpåklassiskebilersomfxChevrolet,CadillacogVolvoAmazon. ErduvildmedGrease,amerikanskeroadmoviesogbilermedlidtekstra’swung’?Såvildetretsikkert glædedigathøre,atdendanskedæksalgsvirksomhedOvethinetoperblevetudpegetsomforhandleraf detgenkendeligeKontioClassic-dækmedhviddækside.Meddækketfuldenderdunemliglooketpå klassiskebilersomfxPontiacChieftainogCadillacDeVille.

Nicheprodukttilbilentusiaster

”Viersupergladefor,atvinukankaldeosforforhandlerafKontio-dækket.HosOvethiervieksperteri alleformerfordæktilallesegmenter,ogatvinukantilbydevoreskunderetnicheproduktsomKontio Classic,understregervoresengagementidet,viarbejdermedhverenestedag,”fortællerMogens Petersen,derersalgscheffordæktilbl.a.personvognehosOvethi.”Idagerderenkæmpeinteressefor klassiskebiler,retrobilerogvintagebiler,ogvisynes,deterheltfantastisk,atbilentusiasternukanfået dæk,derfuldenderlooketpåderesfedebil–ogatdekanfindedetpåhyldernehosos.”

Perfektkombiafmoderneteknologiogklassisklook

UdviklingenafdetnyeKontio-dækhartagettid.”Denfinske,familieejedevirksomhed,derstårbag dækket,harfaktiskarbejdetmedudviklingenafdækketifemår,indendeernåetfremtildetprodukt,vi stårmedihænderneidag,”forklarerMogensPetersen.”Tilgengælderdettopgennemarbejdetogfremstårienperfektkombinationafmoderneteknologiogetflot,klassiskudseende.Derervirkeligbrugttid påat’nørde’medproduktetforatnåfremtildetheltrigtigelookogdeheltretteegenskaber,”uddyber han.

FemfactsomKontioClassic-dækket:

1.Nårdækketleveres,erdetpakketindiguldfolie.

2.ForatbeskyttedenhvidevægpåKontio-dækket,erdethvideområdedækketafenartlyseblåvoks, sommannemtvaskeraf,nårdækketervelankommet.

3.Kontio-dækketeretsommerdæk,deregnersigtilkørseliflotvejr–forår,sommerogefterår.

4.DækketernetoplanceretiUSA.

5.DukanbestilledækketialleOvethis10afdelinger,dererfordeltoverhelelandet.

Erduvildmedklassiskebiler?Ogvildugernefuldendelooketmeddeheltrigtigedæk?Såtilbyder Ovethi–DanskDækServicenudetnyefinskedækKontioClassic.Ikkenokmed,atdækketsertopflot udpåfxenCadillac;deterogsåudvikletmednutidenshøjekravtildækforøje.”Moderneteknologii originalindpakning,”somMogensPetersen,derersalgscheffordæktilbl.a.personvognehosOvethi, udtrykkerdet.

Mereinfo?Kontaktvenligst:MogensPetersenpåmobil23685894ellermailmop@ovethi.dk.

OmOvethi:Ovethi-DanskDækServiceblevgrundlagti1954ogbeskæftigeridaggodt70medarbejdere,fordeltpå koncernens10afdelingeroverhelelandet.Virksomhedenimportererogmarkedsføreralleanerkendtekvalitetsmærkerinden fordæk,fælgeoghjultilalleformål.Tilperson-,vare-oglastvogne,entreprenørsamtlandbrug,industritrucksogandre specialmaskiner–engrossåvelsomdetail.Virksomhedenerlagerførendeindenforsågodtsomalletyperdækogdækkerhele landetviaetnetafbutikker,servicepartnereogrullendeserviceværksteder.Ovethiharbranchensnyesteogmestmoderne udstyroglæggeraltidvægtpåmulighederogløsninger,nårdehverdagbringergejstsamtstorvidenogknowhowispili branchensbedstekunderådgivning.Ovethidriverogsådetowebshopsdæk.dktilprivateogfirmaersamtb2b.ovethi.dktil forhandlere

40
41
42

Alwayslookonthebrightsideoflife ;-)

Ingenandrestederilandetfindermanetså bredtudbudafalskenskørendemaskinersom til OldtimerløbetGråstentur/retur.

Enpublikums-ogdeltagerattraktionheltudover detsædvanlige.

OldtimerløbetiGråstenerensikkeropskriftpåen ganskesærligoplevelse.

Helebyensummerogbrummerafaktivitet,ogder erutroligtmangemegetforskelligekøretøjeratbeundrepåoldtimerpladsen.

Mangedeltageregårhøjtopitidstypiskbiltilbehør ogklædersigfestligtpåtillejligheden.

Deterikkeetmuseumsbesøg,menenaktivoplevelseafmaskinerogmenneskerifuldaktion.Sidst pådagenerderpræmieoverrækkelsepåOldtimerpladsen.Enuformeloglystigbegivenhedmanikke børgåglipaf.

Herkanduhøredemangedommeresbedømmelser afdepræmieredekøretøjerogseejernemodtage derespræmierpåsejrspodiet.

Dererpræmierialleklassementer.

Old�merløbeterenfestdagforhelefamilienogsolenskinnerjoal�dpådegodeminder.

Visessådethøres!

43
Foto&tekst:Form&Grafik

Bevarstilen

Skarpkantedehåndglaseredevægfliser –nårdetaljenervigtig.

Kontor/Udstilling

Slotsgade9·6300Gråsten

Tlf.:70707275·info@tegulaz.dk

www.tegulaz.com

44
45
46
Envenlighilsenpåbagsmækkenladerhåbforude. Flotrestaureretogdekoreretifirmafarverne. PoulOlemedsinMERCEDESBENZ1413

EnlillesmutturfraFrederikshavntilGråsten

BirtheogPoulOlehartagetturenfør,forat kommetilOldtimerløbetiGråsten.Førstegangi 2018så19og22.Ogsåvardervistnogetmed enomgangCoronai20og21.

Iårtagerdeen,ifirmafarvernenymalet,Volvo N4medtilOldtimerløbet,sammenmedBirthe´s fineN84.

VognmandsfirmaetViggoJensen,hvislogoerdekoreretsåfintpådørene,blevgrundlagti1946i Frederikshavn,ogbetjentekunderidetnordjyske medasfalt,sandoggrusmv.

Viggogikborti1975,hvoreftersønnenPoulOle sammenmedmoderengenstartedevognmandsforretningeni1977,somdevidereudvikledetilatblivegodtkendtiområdet.

IdagerdeténafPoulOleogkonenBirthesdøtre, dersammenmedensvigersøn,erigangmedenglidendeovergangtilatovertageogførefamiliefirmaetvidere.

PoulOlevoksedeopbagetlastbilrat,ogdahanvar lillehavdefamilienikkenogenpersonbil,såskulle mantilstrandenelleribyenforegikdetaltidien lastbil.

BirtheogPoulOleharværetsammensiden1975 ogdehartopiger.Beggemedstortkørekort,såde kankøretilstrandenilastbil;-)

Birtheharogsåstortkørekortogharpåligefod medPoulOle,kørtsomlastbilchaufførivognmandsforretningen.

Deresfællespassionforlastbilerdelerdeogsåligeligt,dadehverhar2veteranlastbiler,somerlignendedemdebedstkunnelideatkøreidadevar aktivelastbilschauffører.

BirtheharenVolvoN84fra1972medservostyring og118dieselhesteunderhjelmen.Bilenermagen tildenhuntogdetstorekørekorti.

PoulOle´sfavoriterenMercedesBenz,model 1413fra1968medturboog168heste.

Viglæderostilatbydeparretvelkommentil Oldtimerløbet.

47
VolvoN84,1972ogMercedes1413,1968
Tekst&Foto:RuneSøndergaard BirthemedsinVOLVON84
48 ZERObillån+ Vælgenenergirigtigbilogsparpenge! Storegade27 6310Broager Tlf.74183838 KastanieAllé8 6400Sønderborg Tlf.74183838 Rådhuscentret43 6500Vojens Tlf.74183838 Skrænten5 6200Aabenraa Tlf.74183838

DeretfærdigedommerevedOldtimerløbet

DommerpaneletvedOldtimerløbetersammensatafvidendeogentusiastiskefrivillige,deralleharbaggrundidetmekaniske.Deharøjefordetaljerneogdømmernaturligvisretfærdigtpåallemåder.

Præmieretmedgodthumør

EllaHansen,medsinprivatchaufførGunnar, kørtedenfineBMW700årgang1961,tilen pokalsombedstrestaurerede. Omsommerentagerparretpåferiemeden passendeveterancampingvogn.Ellafejrede25års jubilæumiSkagenmedetinternationalttræfi 2022,forveterancamping.dk,somhunerstifteraf. FørEllafiksinBMW700havdeparretenkabinescooter,mendenkunneEllaikkefindeudafat køre,ogsåkunnedenjohellerikketrækkeen campingvogn.

EllaogGunnartagerigenturenfraHerlufmagle påSjælland,foratdeltageiOldtimerløbetiår.

49
POKALOVERRÆKKELSEKl. 16:30 Pokaloverrækkelsenkl.16:30erenoplevelseisigselv ogdererpræmierialleklassementer,såderernoget atkommehjemtil;-)Måskeerderogsåentildig.
50

TagnogledageudafkalenderenogkomtilGråsten.

HelebyenstårpåhovedettilOldtimerløbetogmangespisestederbyderpå klassikereogkulinariskeoplevelser.

Dukanovernattepåmangebekvemmemåder,entenpåhotel,ferielejlighed,campingpladsmedhytterogisommerhuspåFiskenæs,som ogsåbyderpåbadelandogskønnenaturomgivelser.

Dukanogsåtageenturpågolfbanen,ellerkøreadsmukkevejeidet sønderjyske,forsåatdeltageiOldtimerløbetomlørdagen.

Gråstenbyderpåenbredvifteafspændendeog interessanteseværdighederogoplevelser.Herfindes utalligeudflugtsmulighederbådefornaturelskere, børnefamilierogforkunst-ogkulturinteresserede. Natureniområdetbyderpåbådeskovogstrand. PrøventurpåcykeladGendarmstienderbugtersig langsFlensborgFjord.

DenKongeligeKøkkenhave

GråstenSlotfiki2022etableretenheltny køkkenhave,forettocifretmillionbeløb. DronningIngridskøkkenhaveeråbenfor offentlighedenogrummernubådegårdbutikog café.

Besøgogsådensmukkeslotshaveogseslotskirken dererrigtudsmykket.

DronningMargretheIIharvidereførttraditionen frasineforældreogholderferiemedfamilienhver sommerpåGråstenSlot.

51
HoldferieiGråstenogdeltagiOldtimerløbet Tekst&Foto:F&G
52
53 Sejrsvej101•Rinkenæs•6300Gråsten•Tlf73115845•info@benniksgaardbutik.dk•www.benniksgaardbutik.dk FROKOST ÅBENT 12-17
54
55

P600tilOldtimerløbet

DendagSvendblevfødti1982,mødtehansfar enmandpåP-pladen,somhavdeenOpelP1i grønmedlysttag,årgang1959. DaSvendvar8årgammelkøbtefaderenpræcis dennebilhosenforhandler,somhavdefåetden ind,dadentidligereejervargåetbort.

Svendkomimekanikerlæresom16årig,ogsatte isinfritidbilenistand,mednyeskærme,lidt rustarbejdeogdetmekaniske,somdetnuer. Frahanblev18år,harSvendkørtomkring24.000kmhversommer,sådeterblevettilen8090.000kmialt,forsomhansiger,detharden bedstaf.

Skæbnenville,atenherrefraKøbenhavn, opsøgteSvendfordihanhavdesethamkørerundt igadebilledet.Hanhavdeenmagentilogtænkte, atSvendmåskevillekøbeden.

Svend´sfætterDan,havdeledtlængeefterenP1, sådengrønneRekordfrakøbenhavnerengik naturligvistilfætteren,somherkanseskørebag vedSvendtilOldtimerløbeti2019.

SvendogDanstillerigenoptilstartiår,men DANvardenførsteafdetoderkøbteet startnummer,såhankanflankeremed startnummeret130.Såmåvisehvemderkører forrestiår.

Stumper&gadgetsforenhversmag

KomogsehvaddukanfindeafgadgetsogstumpertilMCogbilpåoldtimerpladsen.

Dufinderaltmuligtfralegetøjsbilertilhalvemotorcykler,samttøjogtingderpådeneneellerandenmådeharnogetmedlivetomkringkøretøjer atgøre.

Stilselvoppåoldtimermarkedspladsen

Mødfremogdeltagidethyggeligestumpemarked, somercentraltplaceretogmegetpublikumsvenligt,medindgangfra3sider.

Hererpladstilalle,derharnogetatsælgeeller bytteogsomerkøretøjsrelateret.

Stumpemarkedstandpr.lb.m.facadekunkr. 75,KankøbesIwebshoppen www.oldtimerlobet.dk

TaghelefamilienmedtilOldtimerløbet, oplevstemningen,nydlivetogsug indtrykkenetildig-vises

56
Tekst&Foto:RuneSøndergaard

KORTOMLIONS

Lionserenhumanitærhjælpeorganisationder hjælperidetlokale,nationaleoginternationale samfund.Stifteti1917iUSAognumedmereend 1,4millionermedlemmerica.180lande.I1950 blevdenførsteLionsklubstiftetiKøbenhavn.I dagerdergodt300klubbermedomkring7.000 medlemmeriDanmark.

Lionsklubberneindsamlerpengevedmangeformerforarrangementer,sombogsalg,koncerterog påmarkedspladsermenogsåvirksomhederdonerer midler.OldtimerløbetGråstenetgodtaktiv,der gennemåreneharvoksetsigstort.

Oldtimerprisenuddelesårligttilenellerflere.

SeomOldtimerprisenpåwww.oldtimerlobet.dk

HvorforstøtteLIONS

Detervigtigt,atunderstrege,ataldenstøtte,der givesogindsamlesubeskåretgårtilhumanitært hjælpearbejde.

HvemermedlemafLIONS

Lionskluberikkeenloge,deterenforeningaf mennesker,derbrugerfritidpåathjælpeandre. Lionsmedlemmerinteresserersigaktivtforsine medmenneskersveogvelogforsamfundetsværdier.

OLDTIMERLØBETX31

OldtimerløbeteretBroager-GråstenLIONS Clubinitiativ,somharvoksetsigtiletmeget stort,spændendeogfolkeligtarrangement. Arrangementetharformåetatdoneremidlertil rigtigmangevelgørenhedsformåliind-ogudland.

ILIONSBroager-Gråsten,afholdesdermange forberedendemøderomdenpraktiskegennemførelseafOldtimerløbet,sominddrageromkring 125personersfrivilligeindsats.

Visigertakforstøtten,såvialleeristandtil,at hjælpeandrederharbehovellererinød.

57
Oldtimerløbetskydesigang,harafenpolitiker... ...ogherafkomikeren,LarsThiesgaard. Danmarksstørste Førsteløb1991
58
59
60

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.