Page 1

2

juni 2014

Dansk Fotografi


Dansk Fotografi Redaktør Ebbe Rosendahl Kragemosen 23 5250 Odense SV Tlf.: 5156 3346 e-mail: bladet@sdf.dk Træffes efter frokost pga. aftenarbejde Dansk Fotografi udkommer 4 gange årligt. Deadline: Udkomst februar: Deadline 15. december Udkomst maj: Deadline 15. marts Udkomst august: Deadline 15. juni Udkomst november: Deadline 15.september. Redaktion Erik Jørgensen Lynghøjen 69, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf.: 42 75 16 66 e-mail: evej@youmail.dk Jens Holm Ida Refsgaard Jyllandsgade 150 6700 Esbjerg Tlf.: 75 12 71 75 id@idarefsgaard.dk Modtager du ikke Dansk Fotografi med posten som forventet, så kontakt Ida Refsgaard.

Copyright: Selskabet for Dansk Fotografi 2014 Dansk Fotografi udgives af Selskabet for Dansk Fotografi Tryk: Toptryk Grafisk, Gråsten Grafisk design: Simon Nielsen, Minijobs

Dansk Fotografi

Eftertryk eller anden kopiering er kun tilladt efter godkendelse af redaktøren, dog undtagen SDF’s medlemmer som kan bruge materialet i noncommerciel øjemed.

SDF’s bestyrelse Formand Leif Alveen Halsvej 248, Vester Hassing 9310 Vodskov Tlf.: 61 28 52 85 email: leifalveen@gmail.com Næstformand Shøle B. Offenbach Kildegårds plads 3, 1.th
 2820 Gentofte
 Tlf.: 53 57 46 86
 email: info@banes.dk Billedsekretær René Skaaning Nørager email: sdf@skaaningnorager.dk SDF Udland Bjarne Hyldgaard email: sdf@bjarnehyldgaard.dk Kasserer Kim Badenfeldt Saksen C 3, 2.tv 2630 Taastrup Tlf: 30 68 86 24 email: kasserer@sdf.dk Bestyrelsesmedlem Susanne Ernst Hovedvejen 10 Hjarnø 7130 Juelsminde tlf: 21 70 08 23 email: susanne.ernst52@gmail.com Bestyrelsesmedlem Carsten O. Christensen Kornblomstvej 88 st.th. 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 45 13 email: carzten@carzten.dk Økonomiafdeling NE-Regnskab, Ørnevang 2, 2.tv 3450 Allerød Tlf.: 22 63 53 11 email: nanett@ne-regnskab.dk SDF’s giro konto: 550-7677 Hjemmeside: www.sdf.dk

Forsidebilledet: AFIAP Helle Lorenzen, Fotolinsen Silkeborg ”Choice of position”.


Jyske 2014

4-7 Rejsefotografi med Rudy Hemmingsen

Ferie, foto og fornøjelse!

8-15

Når du sidder med Dansk Fotografi i

Esbjerg Fotoklubs 40-års jubilæumsudstilling

hånden, er det sommer og mange nyder ferien. Kameraet skal selvfølgelig med og

16

forevige de gode stunder, hvad enten man ferierer herhjemme eller i det eksotiske udland. Fotografen Rudy

Søren Skov – ny EFIAP/S

Hemmingsen har rejst og fotograferet

17-19

meget for bla. Politikens rejsebøger, så vi har fået ham til at give gode tips og råd

Nyt fra formanden

til, hvordan man opnår bedre ferie­

20

billeder på rejsen.

Nyt fra billedsekretæren

Et af Rudys råd lyder: ”Brug dine billeder – ellers kan det være ligemeget!”

21

Og det må man sige at SDFs medlemmer er gode til. Formand Leif Alveen ­fortæller, at der indkom ikke mindre end 641 billeder i den nye kategori Photo Travel til Den Nationale som netop er blevet bedømt. Udstillingen Den N ­ ationale kan opleves på SDFs landsmøde i oktober i Odense.

Info om landsmødet i Odense

22-23

Også Søren Skov fra Esbjerg, der har opnået flidstitlen EFIAP/sølv, hjembringer sine konkurrencebilleder langvejs fra såsom Cuba, Indien, Rumænien – og Ribe.

Erik Hansen, Aabenraa

24-28

Der har været afholdt landsdelskonkurrencer i Jylland og Sjælland her i foråret. Ida Refsgaard rapporterer fra Jyske i Aarhus hvor Roland Jensen, Fotolinsen Silkeborg, sejrede igen i år.

Indkaldelse generalforsamling 2014

29

Mellem Sund og Bælt, der omfatter fotograferne på Sjælland og Øerne blev afholdt af Brøndby Strand Fotoklub. Modsat Jyske, kåres der ikke en samlet ”mester”, men der uddeles guld, sølv og bronze i hver af kategorierne Farve og Monochrome. Se billeder og resultat her i bladet.

Downstairs 25 år

30-33

Erik Hansen fra Aabenraa har 40 års erfaring med den lokale fotoklub og mange år som formand. Men efterhånden synes han, at der er langt fra ­ ­Sønderjylland til SDFs aktiviteter, som han synes flere skal nyde godt af. Dansk Fotografis Jens Holm har haft en fotosnak med Erik, som her lufter sine meninger og ideer til et bedre SDF, set fra hans synspunkt.

Arkitekten fra Varde, Jørgen Nørgaard

34-38

Oplever du noget som fotograf du gerne vil dele med læserne af bladet her? Måske har du nogle tanker om subjektiv billedbedømmelse og hvordan man som dommer kan gøre det bedre. Kender du en kreativ fotograf – eller er det mon dig selv – der arbejder med billeder på en måde der vil interessere ­læserne – så tøv ikke med at kontakte mig. Vi vil gerne se de gode billeder i Dansk Fotografi.

The Golden Digital

39 Momento – ny klub i SDF

40-43

God sommer!

Helle Lorenzen – ny AFIAP

44-45

Ebbe Rosendahl Redaktør

Mellem Sund og Bælt 2014

46-49

2

JUNI 2014

Bliv medlem af SDF

50-51


Jyske 2014

Kameraet - åbning til verden I år mødtes de jyske fotografer i Aarhus lørdag den 5.april, hvor AFA stod for arrangementet. Alle jyske klubber kan deltage, men deltagelsen var begrænset til ni klubber og nogle få personlige medlemmer. Men medlemmerne er produktive, så det betød, at dommerne skulle tage stilling til 1695 indsendte billeder, så i år var opgaven fordelt på to hold.

Roland Jensen, Crested. tit. Filmrullen. Guld Naturpapir

4


Steffen Gerlach, Hedensted Fotoklub. Henriette. Guld Digital Monocrome

Tekst: Ida Refsgaard

Efter åbning af udstillingen var der god tid til at se nærmere på de antagne billeder og besøge sponsorernes stande. Herefter havde deltagerne mulighed for at høre fotojournalist Carsten Snejbjerg fortælle om nogle af sine billedprojekter. Carsten Snejbjerg arbejder som freelancefotograf med mange alsidige opgaver. ”Kameraet er en fantastisk åbning til verden, som giver mulighed for at møde fremmede kulturer og mennesker.” Fort Europa” er et af de banebrydende projekter Carsten Snejbjerg har arbejdet med for at dokumentere de mere end fem millioner illegale immigranters situation, især desperationen omkring flygtningeruterne ved Calais, Marokko, Grækenland og Lampedusa. Han har ­ også skildret brydere i Indien og Tyrkiet, flygtninge i Kaukasus-regionen og romaers barske liv i Slovakiet. Carsten Snejbjerg fortalte om sine arbejdsmetoder for at skildre menneskers livsvilkår rundt i verden, hvor han har arbejdet. Han vender ofte tilbage, når tilliden er etableret for at kunne arbejde

grundigere. Frivillige benspænd er også en metode. Ved karnevallet i Venedig arbejdede han f.eks. kun med et fast ­ ­objektiv ved 1/15 sek. Han arbejder næsten udelukkende med objektiver på 24, 35 og 50mm, da han anser det for vigtigt

De to dommerhold bestod af: Simon Skipper, fotograf Bjarne Meldgaard, fotomuseet i Herning Susanne Ernst, bestyrelsesmedlem i SDF Marianne Markvad, billedkunstner i Aarhus Knud Ladegaard Pedersen, biolog og medlem af OFA Stefan Mehl-Ludvigsen. Midtfyns Fotoklub/Fynsk mester sidste år

at bryde komfortzonen og i stedet være ærlig og turde gå tæt på folk. Det vigtigste er historien, øjeblikket, lyset og udsnittet.

5

Se flere af CS´s reportager på www.­ carstensnejbjerg.com Spænding til det sidste Når man møder op til Jyske, kender man ikke resultatet af dommernes arbejde. Spændingen bliver først udløst på selve dagen, og denne gang måtte deltagerne også vente på fordelingen af diplomer og medaljer til dommernes gennemgang. Dommerpanelet lagde ikke skjul på, at de havde diskuteret og ind imellem slået en handel af for at blive enige om præmieringen. Under gennemgangen fik deltagerne gode råd og kommentarer til nogle af billederne. Mange pigebilleder, populær genre, var dømt ude, fordi de var for sødpigeagtige og manglede kant – det ekstra. Men der var også fine eksempler på de, der besad dette, ­ blandt de antagne og præmierede. En dommer undrede sig over, at dokumentarfotografiet var underrepræsenteret, når denne genre rummer så mange muligheder. Der var indsendt mange, gode makrobilleder i naturpapir, men også her var der sorteret kraftigt. Endelig lød der


Henrik Bomholt, White House. Focus Silkeborg. Guld Digital Farve Tanja Poulsen, Esbjerg Fotoklub. Hubenerstrasse. Guld Monocrome papir

6


Inge Engholm, Filmrullen. Out of the body. Guld Eksperimental, dommerdiplom

en opfordring til selvkritik med hensyn til ­arbejdet med serier. Ikke uventet indkom flest billeder i digital farve, hvor Henrik Bomholt, Focus ­Silkeborg, modtog guld for White House. Thomas Jensen, Aalborg Fotoklub fik sølv og klubkammeraten Kristian Møller modtog bronze. I mono digital fik Steffen Gerlach guld for Henriette 1 - et af de billeder dommerne mente, havde den særlige kant, der løftede det op over mange almindelige pigebilleder. Eric Dufour, Horsens Fotoklub modtog sølv og Kim Pinderup, Fotolinsen Silkeborg, bronze. Endnu et pigeportræt fik guld i farvepapir, Kjeld Agerskovs ”Jiman”. Hun har flere­gange optrådt som model for ham og vakte opsigt i Silkeborg, da de optog billeder, hvor hun var iført burka. Sølvmedaljen fik Steen Kruse, Hedensted Foto­ klub, og Peter Båtz, AFA, modtog bronze.

Fotojournalisten Carsten Snejbjerg viste sine billeder. Foto: Martin Bjerreskov, AFA.

Kjeld Agerskov, Focus Jiman Guld Farvepapir

I mono papir gik guldmedaljen til Tanja Poulsen, Esbjerg Fotoklub. ”Billedet er taget i Hamburg i et nybygget område”, fortæller Tanja ”Der var rigtig mange mennesker og mange ”forstyrrende” elementer, der gjorde det svært at tage et velkomponeret billede. Jeg gik lidt omkring og fandt så en udkigspost, der var bygget, så man kunne gå op og se ud over det nye område. Jeg trodsede min højdeskræk og det er jeg glad for. Parret stod der midt i det hele, i deres egen lille verden. Total afskærmet fra omverdenen.” Kjeld Agerskov modtog sølv og Erik Dufour bronze. Dommergennemgangen sluttede med præsentation af de antagne billeder i naturpapir. Roland Jensen, der de senere år har vundet mange mesterskaber, fik guld for ”Crested Tit”, et billede, der er optaget i en privat skov, hvor Roland de sidste par år hver dag har brugt tid på at fodre dyrene. ”Men det er også samtidig en stor fornøjelse for mig som natur-

Foto: Martin Bjerreskov, AFA.

7

menneske at komme så tæt på dyrelivet, tilføjer han. På Jyske tildeles der medaljer til eksperimentelle billeder på tværs af kategorierne. Guldet gik til Inge Eneholm fra Filmrullen med Out of the Body, Søren Udby, Filmrullen fik sølv og Peter Birk Focus bronze. Jysk Mester Til slut blev spændingen udløst og den nye jyske mester kåret. To deltagere stod lige på point: Roland Jensen, Fotolinsen, Silkeborg og Eric Dufour, Horsens Fotoklub. Heldigvis har man taget højde for dette, så Roland Jensen blev jysk ­mester ifølge reglerne. Der blev i forhold til sidste års resultat vendt noget rundt på klubplaceringerne, idet klubmesterskabet i år blev vundet af Fotolinsen med AFA på andenpladsen. Næste år er der gensyn i med Hedensted Fotoklub som værter.

Jysk mester Roland Jensen (tv) får overrakt pokalen af AFA-formand Finn Jacobsen. Foto: Martin Bjerreskov, AFA


Rejsefotografi med Rudy Hemmingsen

Har jeg taget det

bedste billede? ”Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er ’was erzählen“. Dette gamle tyske mundheld gælder stadig, om end den sidste del af det i vore dage snarere burde være ”dann hat er ’was zu zeigen”.

Af Erik Jørgensen. Foto: Rudy Hemmingsen

Feriesæsonen står for døren, og den benytter mange til at få noget i kassen. At rejse er at leve, som det så rigtigt siges, og at rejse er også at opleve. Og gode oplevelser vil vi gerne tage med os hjem.

Bolivia. Næsten uanset hvor man kommer frem er der altid mulighed for at lave nogle gode portrætter. Giv dig tid, tal med folk, så kommer der gode skud i kassen!


Sommerdag på højfjeldet i Norge. Modlysoptagelser med en kraftig vidvinkel giver ofte nogle flotte billeder når man er i bjergområder.

Så vi tager billeder, masser af billeder. Hvad enten det er af lille Dutter, der pjasker rundt i hotellets børnepool, eller det er af naturen eller fremmede kulturer, vi møder på vores vej. Vi fyrer løs til højre og venstre, men tøv lige en kende. Midt i alle feriemotiverne ligger der ting og muligheder, der bare venter på at blive opdaget. Formidlingen Rejsefotografi er andet og mere end blot at trykke på knappen på steder, som er spændende og interessante. Rejsefoto-

grafi er i sidste ende en formidling. En formidling af et land, et sted, en natur, en kultur eller en stemning til nogen, som ikke var der. Tidligere tiders rejsebogsforfattere gjorde det med ord. De kunne ”’was erzählen”, og det gjorde de på en måde, så man næsten var der selv. Nutidens rejsende skriver ikke bøger. De formidler gennem billeder, og her kan vi alle være med, hvis vi vil. Og hvis vi gør os de fornødne anstrengelser.

9

Hvordan griber man det så an? Hvordan bliver man en god rejsefotograf? Det har vi snakket med en meget erfaren rejsefotograf om, nemlig Rudy Hemmingsen, som har leveret billeder til en lang række rejsebøger og tidsskrifter, herunder Politikens serie ”Turen går til”. Også i Danmark Rudy har rejst vidt og bredt såvel i sit professionelle virke som privat. De korte ture er gået til Stevns Klint, som ligger et par hundrede meter fra Rudys hus. De lidt længere ture er gået til Faxe Kalk-


Fo r la dt e st e d e r

Portugal. I forretninger eller måske på byens torv kan man ofte lave nogle gode billeder. La Digue, Seychellerne. Fantastisk sted! Husk vidvinklen, og skyd løs.

10


R e j s e foto g ra f i m e d Ru dy H e m m i n g s e n

Et lidt anderledes billede fordi beduinen og hans kamel er skudt fra kamelens ryg. Billedet har bl.a vĂŚret brugt som forside i et rejsetillĂŚg i Metroxpress.

11


R e j s e foto g ra f i m e d Ru dy H e m m i n g s e n

Vand og vindstille er næsten altid lig med flotte spejlinger. Her et skud fra Island.

brud, hvortil der er adskillige kilometer, og de meget længere ture er gået til så fjerne og forskelligartede mål som Nordøstgrønland, Seychellerne og Bolivia. Klinten og kalkbruddet er der kommet bøger ud af. ”Det er slet ikke nødvendigt at tage til fjerne lande for at lave gode rejsebilleder”, siger Rudy, der selv har leveret billeder til en rejseguide om København. ”Det kan man også gøre i Danmark. Bor man på Langeland, kan man tage til København, og bor man i København, kan man tage til Langeland. Et billede bliver jo ikke godt, bare fordi det er taget et fremmed sted.”

Hjemmearbejdet Selvfølgelig kan man bare pakke sit ­habengut og begive sig af sted og så se,

hvad man møder på sin vej. Man skal nok møde noget, men man møder ikke nødvendigvis det mest interessante.

Rudy Hemmingsen - MSDF/G og EFIAP Han har siden sidste halvdel af 1970´erne været en af Danmarks mest aktive og succesrige udstillings fotografer, og har haft billeder antaget og mange af dem præmieret på censurerede udstillinger i mere end 40 lande. Har desuden udstillet i en række kunstforeninger og gallerier. Arbejder som freelance fotograf og er medlem af Dansk Journalistforbund og Pressefotografforbundet. Er desuden medlem af fotogruppen Biogon. Hans store interesse for det nordiske område har betydet at han har haft en lang række opgaver på Færøerne, Island, Grønland, Svalbard og Sverige, Norge & Finland. www.fotograf-rudyhemmingsen.dk

12


Den russiske mineby Barentsburg pĂĽ Svalbard i tungt og trist vejr. Jeg synes faktisk at det tunge lys passer fint til den stemning man oplever i minebyen.

Aftensolen med sine varme toner giver nÌsten altid flotte landskabsoptagelser. Her er det ved Vardø i Norge.


Fo r la dt e st e d e r

Bangkok i smukt blødt lys lige efter solnedgang.

Et af Rudys favoritlande er Spanien. Her er det nemt og relativt billigt at komme til og også at opholde sig, og her kan man eksempelvis hvert år komme til flamenco-festival i byerne omkring Madrid. Men det kræver jo, at man ved, at det er der. Ellers skal man være utroligt heldig for at finde det. Man skal kort sagt huske at gøre sit hjemmearbejde. Har man bestemt sig for en destination, er det en ringe ulejlighed at gå på nettet og finde ud af, hvad der foregår på stedet, så man ikke går glip af noget interessant. Udstyret Selvom man har investeret en formue i en velassorteret fototaske, er det ikke altid en god idé at slæbe hele arsenalet med, hvis man vil lave rejsefotografi. Stort stativ og en rygsæk i astronautstørrelse er ikke nødvendigvis befordrende, hvis man vil lave gadefotografi – eller ”street photography”, som det hedder på nysprog. Så er et lille diskret kompaktkamera at foretrække. Man ligner en uskadelig turist og ikke en fotograf, siger Rudy, og så er det sommetider meget nemmere at komme ind på livet af mennesker.

Rudys standardudrustning består af et spejlreflekskamera, en 24-105 mm, en 70-200 mm med converter og endelig en lysstærk 28 mm fast optik. Og så kompaktkameraet. Det er et all-round udstyr, som dækker lidt af det hele, og som ikke vejer alverden. Så bliver det heller ikke en klods om benet, som Rudy udtrykker det. Kun hvis det er til særlige opgaver, kommer der mere specielle optikker og andet udstyr med. Og så skal man være i god træning. Man skal skærpe sine sanser og gå ind i opgaven, og så skal man selvfølgelig også være fortrolig med sit udstyr. Man skal være hurtig, hvis man vil lave gadefotografi, og man får ikke lavet meget, hvis man står og fumler ubehjælpsomt med grejet. Det kan man alt sammen øve sig i hjemmefra. Man behøver som sagt ikke at rejse til verdens ende for at lave gode rejsebilleder. Man kan altid begynde i nabobyen, hvis man er for genert til at fotografere i sin egen. ”Jeg har aldrig fået øretæver, når jeg har fotograferet i byer, og jeg er heller aldrig blevet truet”, fortæller Rudy. ”Det er 14

­ åske fordi, at jeg aldrig sniger mig ind m på folk. Jeg fotograferer helt åbent. Jeg snakker lidt med folk, og hvis nogen ­b eder om at få et billede slettet, ja så gør jeg det.” Snak med de lokale Hvad enten man befinder sig på kendte eller ukendte steder, vil der altid være nogen, der er klogere end en selv. Det er de lokale. Gå hen og snak med folk, ­siger Rudy. Man kan altid indlede samtalen med et ”goddaw” på dansk, hvis man ikke er så ferm til det lokale sprog, og det kan vel aldrig gå værre end godt. Måske er der gode fiduser at få, også selvom kommunikationen foregår på fingersprog. Man får i hvert fald ikke ­ ­noget ud af ikke at prøve. ”Faktisk fandt jeg de senere så berømte svenske bilkirkegårde lidt på denne måde,” fortæller Rudy. ”Jeg ledte egentlig efter et sted, hvor jeg kunne fotografere elge og snakkede så med nogle svenskere. De sendte mig ud i en skov i Värmland, og på den måde fandt jeg ved en tilfældighed bilkirkegården i Båstnäs.”


Undersøg om der er nogle aktiviteter på dit rejsemål. Det er der næsten altid under en eller anden form. På Færøerne kæmper bygderne hver sommer mod hinanden ved rostævner rundt om på øerne. Det kan være ganske underholdende.

Giv dig tid Tålmodighed er en dyd her i livet, og den er det ikke mindst for en rejsefotograf. ”Når du kommer til et sted, hvor du kan se, at her kan der være et eller andet, så vent”, siger Rudy med eftertryk. ”Så kan det være, at der sker den lille ting, der mangler. Har jeg taget det bedste billede? Det er altid det spørgsmål, du skal stille dig selv, inden du går derfra igen.” Sandhedsbeviset er et billede af en ung knægt, der stejler med en cykel på en betonmur et sted på Azorerne. Rudy havde gået rundt på havnen i et stykke tid og ventet og ventet lidt mere og lidt mere til, og så kom der en flok unge mennesker. En af dem skulle blære sig over for de andre, og voilá – her var billedet. Det kom med i en af Politikens ­rejsebøger. Brug billederne Billeder på et hukommelseskort er ikke megen nytte til. Billeder er til for at blive brugt, og gode rejsebilleder kan bruges til meget. For Rudy Hemmingsen som professionel fotograf er det selvsagt oplagt at få billederne afsat til bøger og magasiner, og derfor manipulerer han aldrig sine bille-

der. Rejsefotografi er for Rudy rent dokumentarisk, men folk må selvfølgelig gøre, hvad de vil, siger han. Bare man spiller med åbne kort. ”Får man afsat et billede til en avis, og avisen senere finder ud af, at billedet er manipuleret, så har man blacklistet sig selv for tid og evighed”, fortsætter Rudy. ”Men vil man bruge billederne til sin egen udstilling eller til noget andet, kan man selvfølgelig gøre det. Man skal bare være ærlig omkring det.”

Rudy Hemmingsens fem bud: •G ør dit hjemmearbejde – forbered dig godt •S læb ikke en masse udstyr med – men husk kompaktkameraet •S nak med de lokale – der er altid gode fif at hente • G iv dig tid – rigtigt god tid •B rug dine billeder – ellers kan det jo være lige meget

Next stop Møn Rudys næste tur går hverken til fjerne eller eksotiske destinationer. Den går til Møn, og det vil blive til mange ture i den kommende tid. Rudy er nemlig gået i gang med et bogprojekt om Møns Klint, og det kræver al den tålmodighed, ­nogen fotograf vil kunne opbyde. Projektet vil tage et års tid, forklarer Rudy. ”Det er jo så moderne for forfattere at lave trilogier”, som han siger. ”Jeg er jo også en slags forfatter, selvom jeg bruger billeder i stedet for ord. Så nu vil jeg gøre min trilogi om kalk og klinter færdig.”

15

Rudy Hemmingsen


Esbjerg Fotoklubs 40-års jubilæumsudstilling 1.8 – 14.8 på Esbjerg Rådhus Ferniseringen finder sted torsdag d. 31.7 kl. 15.30

Rådhusets åbningstid: Mandag – onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9.00-17 og fredag kl. 9.00-13

Følgende medlemmer af Esbjerg Fotoklub udstiller: Søren Skov, Ebbe Salomonsen, Tanja Poulsen, Verner Poulsen, Richard Yde Pedersen, Carsten Barrett, Erik Holmgaard, Jes-Peder Løkke, Birthe Diget, Allan Madsen, Troels K. Thomsen, Poul Eck, Finn G. Pedersen, Ib C. Nielsen, Niels Linneberg, Lotte Andersen, Karsten Helth, Ida Refsgaard, Bent Zebitz, Thomas Holm, Frits Aandersen, Peter Rostgaard, Torkil Michelsen, Sune Borg og Poul Helt.

Ida Refsgaard, 8. klasse Karen Jeppe College, Aleppo

Torkil Michelsen: Concentrated two in London


Søren Skov

EFIAP sølv

Billedet Dandelion painter er et ældre billede som nok er det af mine billeder jeg har været mest glad for.
Jeg sendte det for sjovt til en landskabskonkurrence i Iran og fik en Sølvmedalje hvilket bestyrker mig i at et godt billede aldrig bliver forældet. 2004 The National Danish Photo Championship, Bronze Medal. 2004 Jutland photo championship, Bronze Medal
2013 Khayyam International photosalon Iran, Kamal-ol-Molk Silver Medal

Søren skov har modtaget titlen EFIAP/s, hvilket kun tre SDFmedlemmer gennem tiderne har opnået.

Inspiration ude Nogle af de bedste timer med kameraet har jeg haft på mine rejser, der aldrig går til sol og strand, men er omhyggeligt udvalgt med oplevelser og motiver for øje. Rejserne foregår sammen med min kone, Hanne. Det er hovedsageligt rundrejser med dansk rejseleder, så der også er selskab for min kone. Senest var vi på Cuba i 15 dage, hvilket var en kæmpe oplevelse, en tidslomme med mange gode motiver, som vil blive brugt fremover. Cuba, Indien og Rumænien er de lande, jeg har besøgt, hvor befolkningen er gladest for 17

at blive fotograferet, og derfor er det en gave for en fotograf som mig, der elsker at fotografere mennesker at besøge disse lande. Jeg møder stor velvilje fra befolkningen, og jeg føler mig 100 procent tryg som fotograf i disse lande. Inspiration hjemme I nærområdet er der også mange muligheder for at hente motiver. Eksempelvis på vej på arbejde så jeg hver morgen et spændende træ. Det havde jeg i tankerne som motiv. En morgen var jeg heldig. Tåge og rimfrost. Jeg stoppede bilen og


S ø r e n S ko v – n y E F IA P / S

”Family” er mit første forsøg med HDR. Det er også blevet antaget flere steder. Billedet er optaget i Indien

”Firefighters” er optaget på en brandøvelse sammen med Ribes frivillige brandværn.
Udover flere antagelser har det opnået: 
2010 Jyske Mesterskaber, dommerdiplom. 2013 International art photography Doboj, Bosnia & Herzegovina, AUFBIH Silver Medal


S ø r e n S ko v – n y E F IA P / S

”Why” er fra Rumænien. Billedet er antaget mange steder og har opnået at få: 2014 2nd international photographic salon SOUL, Macedonia, IAAP honourable Mention

Søren Skov Medlem af Esbjerg Fotoklub siden 1978. Udstyr: Nikon D300s og D200. Typisk 105mm macro på det ene kamera og 20-35 2.8 på det andet. Favoritmotiver: Mennesker og miljø Næste mål: MSDF guld og EFIAP guld.

fik fotograferet træet med rimfrost på grenene. Om efteråret fotograferede jeg bladene med efterårsfarver på. Et blad er lagt ind som baggrund på billedet, hvilket jeg selv syntes havde en fantastisk virkning. Det har fået flere medaljer og antagelser. Konkurrence Digitalkameraets fremmarch har betydet, at alle tager billeder i dag. Før i tiden kunne man være heldig at vinde en kommerciel fotokonkurrence, men i dag forærer mange deres billeder væk og går mest op i hvor mange ”likes” de får af andre. I kommercielle konkurrencer er det sjældent kvalificerede dommere, der har afgørelsen. Det handler om hvem

der skaffer flest venner til at stemme, så den type konkurrencer ønsker jeg ikke at deltage i. Vedholdenhed Fotoklub livet giver mig stor glæde og mange gode kontakter. I SDF-samarbejdet møder jeg interessante mennesker, der har beriget og inspireret mig. Jeg har i perioder tænkt på at stoppe med fotograferingen, fordi jeg føler, jeg har opnået, hvad jeg kunne. Jeg er konkurencemenneske, og vil som sportsfolk helst stoppe på toppen, men så kommer jeg hjem fra en rejse med en masse nye gode motiver, og så bliver gnisten igen tændt, lidt ligesom cirkushesten, der lugter savsmuld i manegen. 19

Søren Skov


Nyt fra bestyrelsen Det er med stor fornøjelse, at jeg for anden gang i træk kan byde velkommen til en ny klub i SDF. Denne gang er der tale om Fotomix fra Ikast – et sted hvor SDF hidtil ikke har været repræ­ senteret. Fotomix er en ret ny klub med 11 medlemmer, men som man siger er der så potentiale i det. Herfra vil jeg gerne byde jer velkommen på varmeste vis og bringe håbet om at i kommer til at befinde jer godt i selskabet.

Forår og sommer er også tid for Den Nationale, SDFs egen store årligt tilbagevendende fotobegivenhed. Således også i år. Selvom jureringen af de indkomne billeder først bliver foretaget efter jeg skriver dette, vil jeg gerne knytte et par kommentarer til dette års konkurrence. Først og fremmest lever Den Nationale og patienten er ved mere end godt helbred. Der er til dette års konkurrence indkommet flere billeder end nogensinde før – 4565, mod 3912 (en serie tæller som 1 billede i denne sammenhæng) sidste år. Det er en stigning på ikke mindre end 20%! Selvom man trækker den nye kategori Photo travel fra, opnår man en stigning på 3,5%, og det endda med begrænsningen på det antal serier hver autor kan indsende.

Netop Photo Travel er et kig værd. Der har været mange røster fremme omkring omlægningerne ved Den Nationale – alle jeg har hørt kan opsummeres med, at det er et tiltrængt frisk pust og man glæder sig til det. At den første nye kategori som kommer på programmet skulle vise sig at debutere med hele 641 billeder indsendt, var der vist ikke mange som havde forudset. Det er kun marginalt ­under antallet i den veletablerede monokrome papir kategori og næsten det dobbelte af natur kategorien, hvilket jeg mener siger alt om, at det var et rigtigt træk at sætte travel på programmet. Lad os så håbe, at de andre nye kategorier som kommer på programmet til de kommende år oplever den samme fænomenale opbakning når det bliver aktuelt. Forholdet mellem papir og digital er et andet punkt der er værd at hæfte sig ved. Der har det senere år været en udvikling mod, at det digitale vinder frem overfor de traditionelle papirbilleder. Således også denne gang, hvor der trods fremgang på begge fronter er størst fremgang at spore for de digitale billeder: 6,4% mod 2,8% er tallene her. Min egen opfattelse er at det har meget at gøre med letheden hvormed, at man kan deltage digitalt, samt det at der er en mængde ekstra arbejde forbundet med at fremstille et flot print, montere det, mærke det og så videre. Det er derfor en fornøjelse at se, at der fortsat er fremgang på begge fronter – for mig at se, er

18 20

det fortsat mest en rigtig fotoudstilling når man kan bevæge sig rundt mellem ophængte fotos og dvæle ved det enkelte print, beundre håndværket og sammenligne direkte. Dette til forskel fra at sidde og kigge et slideshow med digitale billeder. Der er ikke noget galt med det sidste, der er faktisk nogle billeder jeg finder egner sig bedst som digitale – også blandt mine egne - det er bare ikke det samme for undertegnede. Jeg glæder mig i hvert fald til at fornøje mig med at kigge på det ypperste af Dansk fotografi ved den kommende udstilling, alt imens jeg får en god fotosnak med de fremmødte.

Leif Alveen Formand, SDF


Nyt fra SDFs billedsekretær Dommerne i arbejde ved bedømmelsen af Den Nationale i Odense i maj. Foto Poul Chr. Jensen, OFA.

Sommeren er over os lige nu. Mange SDF-medlemmer skal holde sommerferie og ud at se sig om i verden, hvilket med sikkerhed også vil betyde nye billeder i kassen. I så fald håber jeg, at hver en eneste af jer får udlevet jeres fotografiske drømme hen over sommeren. Så der er nye gode skud, som i kan bruge rundt om i klubberne og evt. til de konkurrencer i måtte vælge, at bruge dem til efter sommeren.

Den Nationale 2014 Den 10. maj var der sidste frist for upload for Den Nationale 2014. Der er endnu en gang kommet rigtigt mange gode fotografiske værker ind. Intet mindre end en lille rekord, nemlig 4565, hvorimod sidste år som lå på 3912. Registrerings-systemet til Den Nationale tæller hvert uploadet billede som et billede. Dette gælder også i serier. I 2013 havde hver deltager lov til at deltage med 4 serier. Hvor man i år ”kun” måtte deltage med 2 serier. Med dette i tankerne burde det jo ha` givet en nedgang i indlevering. Men det viste sig ikke at være sådan. Årsagen til det ikke gik sådan, var fordi der er kommet et nyt barn til i Den Nationale. Nemlig en ekstra kategori, som i år er Photo-travel.

I denne kategori var der uploadet 641 billeder. Set ud fra det er en ny kategori i SDF, så var der ikke mange som havde misforstået reglerne. En stor tak til OFA og Fælles Fynske styregruppe for gennemførelsen af Den Nationale 2014, som er blevet bedømt på aller­ bedste måde. Tak til hver en eneste af jer. Endnu en gang lykkedes det, dog med lidt hård kamp, for formanden i OFA i samarbejde med SDF billedsekretær, at skaffe dommerne i hus. Når jeg skriver en kamp, så skal det forstås på den måde, at der er tale om 9 dommere, som alle skal kunne være tilstede på en udvalgt lørdag i maj/juni. Dommerne har igen i år gjort et godt stykke arbejde. Deres indsigt og meget brede viden inden for den fotografiske verden er i særklasse. Som billedsekretær for SDF er det rart, at observere I tog jer godt af alle de indkommet værker. Et par ord med på vejen fra Billed­ sekretæren Ved startskuddet af upload til Den Nationale 2014, blev der på SDF sitet stillet spørgsmål til SDF bestyrelsen om dens holdning til en artikel i Dansk fotografi nr. 1 / 2014 side 44-48. Artiklen som Allan Birk fra Torstorp Fotoklub har skrevet, er på mange måder en god og grundig artikel. Men Allan har en forkert opfattelse omkring Den Nationale 2012 og bedømmelsen. Allan henviser op til flere gange i sin artikel, til en dommer og hans udtalelser ved en bedømmelse. 21

Allan omtaler en videooptagelse, fra bedømmelsen af Den Nationale 2012. Jeg har set filmen, kan med sikkerhed sige, at den ikke omhandler bedømmelsen af Den Nationale 2012. Men derimod bedømmelsen af Landsmødebilledet søndag formiddag på landsmødet i 2012. Hvilket er to vidt forskelige fotokonkurrencer! Om dommeren gør jobbet rigtigt eller forkert til denne bedømmelse, skal jeg undlade at komme ind på her. Men det er vigtigt at fortælle, at SDFs bestyrelse og den arrangerende klub, som arbejder i flere måneder op til bedømmelsen, gør alt i deres magt, for at arbejdet bliver udført korrekt og sobert. Men der er altid en mulighed for, at der kan opstå fejl. I sådanne tilfælde er det blot at tage ved lære og ikke gentage en sådan fejltagelse igen. Desuden er der er også på SDF sitet blevet stillet et kritisk spørgsmål omkring valget af dommer. Det har SDF/ jeg valgt at svare inde på SDF sitet. Men lad mig for god ordens skyld endnu en gang nævne, at udvælgelsen af dommer er et kæmpe arbejde som kræver enormt mange timer i telefonen. Planlægning med meget mere, skal gå op i en større sammenhæng. Det er med andre ord et puslespil.

Renè Skaaning Nørager


Foto: Morten Hansen

Foto: Poul Chr. Jensen

SDF landsmøde 2014 afholdes 10.–12. oktober i Odense Brandts Klædefabrik

Alle landsmødeaktivite-

Vi anbefaler:

ter foregår i de fine ny

•C ABINN Odense, Østre Stationsvej 7-9, 63 14 57 00 (1,9 km) •O dense Danhostel City, Østre Stationsvej 31, 63 11 04 25 (1,9 km) •H otel Ansgar, Østre ­Stationsvej 32, 66 11 96 93 (1,4 km) •H otel Windsor, Vindegade 45, 66 12 06 52 (1,6 km) •Y des Budget Hotel, Hans Tausens Gade 11, 66 12 11 31 (1,5 km) •D et lille Hotel & Guesthouse, Dronningensgade 5, 66 12 28 21 (1,4 km)

renoverede lokaler i Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C. Programmet er ikke endelig fastlagt endnu, men reserver allerede nu datoen til SDF landsFoto: Poul Chr. Jensen

møde midt i Danmark. Landsmødet byder i vanlig stil på foredrag, Den Nationale udstilling, landsmødemiddag, konkurrencerne Det helt frie billede og lydbillede samt en landsmødekonkurrence, hvor hver landsmødedeltager kan deltage med et billede. Følg med på sdf.dk, hvor der bliver informeret omkring program, konkurrencer og tilmelding. I lighed med sidste år sørger deltagerne selv for indkvarteringen. Venlig hilsen OFA

Foto: Poul Chr. Jensen

Alle adresser er i 5000 Odense C, ganske tæt på Odense Banegård Center. Alle har rimelige priser fra 504 til 649 kr. for enkeltværelse incl. morgenmad, og alle har mulighed for 2, 3 og 4- personers værelser, som reducerer prisen pr. person betydeligt.


Skal du med til SDF landsmøde i Odense ? Dansk Fotografi har spurgt 3 trofaste Landsmødedeltagere: Hvorfor tager du igen og igen til SDFs Landsmøde og hvad får du ud af det?

Peter Baatz, Aarhus Fotografiske Amatørklub Der er 3 grunde til at jeg deltager i SDF’s landsmøder: Det er altid spændende og meget inspirerende at se Den Nationale. Det er godt nok også muligt at se gode billeder på nettet,
men det er noget helt særligt ved at se de printede værker ophængt. Og uden inspiration dør man som fotograf. På landsmødet er der mulighed for høre spændende foredrag og deltage i workshops.
Der er ofte tale om fotografer, som det ikke er muligt at få på programmet i fotoklubben. Under landsmødemiddagen er der chance for hyggeligt samvær med andre fotoentusiaster, få sig en fotosnak og også høre hvordan det går i andre fotoklubber.

Christian Jacobsen, ”Røde”. Formand Ærø Fotoklub Da jeg tog til det første Landsmøde, var det fordi jeg mente det var min pligt som formand for en fotoklub. Hvis vi som klub skulle være med til at påvirke SDF, så måtte vi også deltage. 
Men jeg opdagede, at det var meget mere end det. Jeg fandt ud af, at de foredrag som bliver holdt, giver mig en masse inspiration, de giver mig lyst til at fotografere, de giver os noget at snakke om på vores klubaftener og en masse at snakke om, når jeg kommer hjem på arbejde. Det samme gør udstillingen af billederne. Den giver altid en debat om et eller andet og den kan være med til at flytte mit syn på, hvad man kan fotografere, eller give mig noget inspiration til noget jeg ikke selv havde tænkt over.
Så for mig giver SDF Landsmøde mig lyst til at komme ud at fotografere og holder mig til ilden.

William Gaarde-Nissen. Formand for Torstorp F ­ otoklub Fordi det er en stor inspiration for alle os der er fotointeresseret. Konkurrencen DM i Foto, er naturligvis spændende, men det er først og fremmest mødet med andre “nørder” og udstillingen Den Nationale med fotobidrag fra hele landet, som for mig er særdeles stimulerende. Jeg glæder mig hvert år til den begivenhed. Tænk på: vi er en minoritet i samfundet, og det er her på SDF Landsmødet vi kan vise at vi holder sammen og kan begejstre hinanden. Vi ses i Odense.


Erik Hansen, Aabenraa

SDF skal mere ud til folket

SDF er langt væk både geografisk og organisatorisk. SDF bør komme mere ud til folket, lyder det fra den erfarne fotoklub­ mand Erik Hansen i Sønderjyl­ land.

Af Jens Holm. Foto: Erik Hansen

Erik Hansen har mere end 40 års erfaring med at være medlem af en fotoklub – heraf endda rigtig mange år som formand for Aabenraa Fotoklub. Han har udblik til, hvordan fotoklubberne trives i Tyskland, og han har gjort hele den teknologiske udvikling med fra analogt til digitalt.

”Jeg har ofte spurgt mig selv, hvad SDF gør for det almindlige fotoklubmedlem. Vi får da Dansk Fotografi, og nu lader det heldigvis til, at alle fire numre kommer på tryk. Man kan møde SDF, når man deltager i landsmøde og generalforsamling, men ellers er SDF en fjern størrelse i det daglige. Jeg opfordrer selvfølgelig til, at man møder op fysisk til landsmødet, for det er på den måde, at man kan få indflydelse og lære nogen at kende, således at der kan komme noget pingpong i gang. Landsmødet er helt sikkert årets højdepunkt, men det er blevet alt for dyrt at deltage. Når vi holder fototræf med ­vores tyske venskabsklubber med ca. 75 deltagere fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag, holder vi det alt ­ ­inklusiv under 1000 kr.”

24 18 22

Som menigt medlem kan man ganske vist sende fotos ind til galleriet på SDF’s hjemmeside og det giver et fint billede af autorens billedstil – det er hjemmesidens force. Men det er for svært at komme ind i en debat og billedkritik. Jeg synes ikke, at man får så meget indtryk af personen, og hvordan vedkommende arbejder? Man kunne måske også overveje, om der kunne komme billedkritik udefra fra ikke-SDF-medlemmer. ”

Hvad kan SDF gøre anderledes? ”Man kan selvfølgelig melde sig ud og nøjes med at være lokal fotoklub – det er bare ikke nogen særlig konstruktiv løsning”, mener Erik Hansen. ”Vejen frem hedder positiv kritik og dialog”. ”Så jeg vil hellere vende det den anden vej rundt: hvad kan SDF gøre anderledes? SDF bør prøve noget nyt! Det er


min vision, at SDF bør åbne mere op og være mere til stede ude i landet. F.eks. kunne man tage landsmødeudstillingen og sende den på turné rundt i landet; det er synd og skam, at den kun kan ses så kort tid og ét enkelt sted. Tilsvarende med de workshops, der afvikles i landsmøde-weekenden. De ligger alt for koncentreret, og man kam ikke nå at være med til dem alle sammen. Hvad med at dele dem op og ­afholde dem lokalt rundt om i landet? Hvis vi snakker økonomi, kunne man inddrage sponsorerne noget mere. Det ville ikke gøre noget, hvis de f.eks. fik lov til at udvælge nogle billeder og få deres navn hæftet på en titel – det gør man i Tyskland.

Hvordan synes du så, at konkurrencerne skal udformes? ”Efter min mening er der gået for meget sport i det, når man udnævner en Danmarksmester i foto, og så er der alt for mange kategorier. Jeg synes, at det er flot at blive antaget på landsudstillingen og at blive tildelt diplomer og medaljer. Derimod synes jeg, at der er gået inflation i medaljer og titler. Sløjf alle de forskellige kategorier og lav en udstilling, hvor der fokuseres på fotografiet. Og så

Erik Hansen om sine billeder Jeg har altid været optaget af fotografiets egenskab, nemlig det, at kunne fastfryse en oplevelse, man kan sige ”skiven” af et øjeblik. Denne egenskab ved fotografiet, kan bruges på mange måder, Krass Clement bruger det til at fange det ”rette” øjeblik, Kirsten Klein bruger det til at fastholde det ”evige” øjeblik. Vores forestillingsverden, baseres ofte på sete gentagelser. Når vi ser det samme sted igen og igen, opstår der en form for ”blindhed”. Vi ser stedet, motivet, men aflæser det ikke. Jeg prøver, i den fortravlede verden som vi lever i, at stoppe op og gennem fotografiet, at opleve og fastholde ”nuet”. Den franske fotograf Jeanloup Sieff skrev om fotografiet ”fotografiet hænger uløseligt sammen med tid og sted”. Denne nemesis prøver jeg at undgå i mit motivvalg, derfor kalder jeg mange af mine motiver for ”ikke motiver”. ­Fotografierne udstråler ofte en form for

25 23

tomhed. . Betragteren henvises ikke til en handling, en historie, et bestemt punkt, eller til en anden identificerbar situation. Der er ingen vigtig information, om funktion, miljø og historie. Men ved at analysere fotografiet, bliver motivet med et tilgængelig. I fotografiet blotlægges med andre ord det usynlige i det synlige. Tilsløring bliver til afsløring, som er to sider af samme fotografiske sag. Mine fotografier skal ikke forestille, men skulle gerne give forestillinger. Motivet i sig selv er intet, fotografiet alt. ( T.P. ) Jeg kan ofte bedst lide at arbejde med det monokrone billede, da den grafiske kvalitet giver et større indtryk af toner og detaljer. Jeg føler også, at det giver mig en større frihed til, at gå i dybden og nyde motivet.


E r i k H a n s e n , A a b e n ra a

burde man sørge for, at dommerne blev udstyret med nogle flere værktøjer, så de blev bedre til at fokusere på andet end fejl. Man kunne også udvide horisonten ved at supplere dommerne med personer fra Nikon, Canon, Digital Foto, Danmarks ­Industrimuseum, FDM, Skov- og Naturstyrelsen osv. Firmaer og organisationer, som kan tildele priser valgt ud fra deres interesseområde; det kan der også være penge i.” Billeder skal ses ”Jeg har den holdning, at udstillingerne er vigtigere end konkurrencerne. Billeder skal hænges op, og de skal ses. Både de lokale fotoklubber og SDF kunne blive

langt mere synlige, hvis man fik arrangeret nogle flere fotoudstillinger. Museer, gallerier, biblioteker osv. kunne være med til at udbrede kendskabet til amatørfotografi”. Erik Hansen har to hjertesager; den ene er et bedre SDF – den anden er en vision om at skabe et lokalt, sønderjysk kraftcenter. Hvis fotoklubberne i det sydjyske kunne finde ud af at samarbejde noget mere, ville der opstå mere dynamik til gavn for alle. Som eksempel fremhæver Erik Hansen samarbejdet mellem de to tyske fotoklubber fra Kiel og Pinneberg og fotoklubberne i Aabenraa og Sønderborg; det grænseoverskridende projekt har netop fejret 50 -års jubilæum i år.

26

Motiver og ikke-motiver Hvad arbejder du selv med? ”Jeg dyrker lige nu noget, jeg kalder ”ikke-motiver”. Når vi ser det samme ­ igen og igen, opstår der en form for blindhed. Vi ser motivet, men aflæser det ikke. Jeg prøver at stoppe op og opleve og fastholde nuet. Den franske ­ fotograf Jeanloup Sieff har sagt, at fotografiet hænger uløseligt sammen med tid og sted; denne nemesis prøver jeg at undgå i mit motivvalg, og derfor kalder jeg mange af mine motiver for ”ikkemotiver”.


27


E r i k H a n s e n , A a b e n ra a

Respons fra formanden

Jeg har med fornøjelse læst om Erik Hansens ideer og menin­ ger. Det er rart når der er folk som er så engagerede i selskabets ve og vel – endnu mere når det så krydres med så mange gode ideer. Jeg vil gerne knytte et par bemærkninger til artiklen her.

Fotografierne udstråler en form for tomhed. Betragteren henvises ikke til en handling, en historie eller et miljø. Men ved at analysere fotografiet, bliver motivet med ét tilgængeligt – det usynlige i det synlige blotlægges”.

Erik Hansen, født 1947. Begyndte for alvor at fotografere, mens han var soldat i 1960’erne.Formand for Aabenraa Fotoklub 1970 – 2010. Lærte sig Ansel Adams’ Zonesystem og har holdt mange foredrag om det. www.erik-foto.dk

I bestyrelsen har vi allerede forsøgt at komme mere rundt i landet via klub besøg. Det skal så dog siges, at de fleste af disse har været klubber som endnu ikke var medlem. Det var vægtet højt for at forsøge at få flere med under fanen – indtil videre med Fotomix fra Ikast som det bedste resultat. Skulle der sidde folk i klubber som gerne vil have en fra bestyrelsen på besøg, enten for at snakke om SDF, eller for at få en dialog med os er vi da til rådighed. Kontakt os gerne hvis det er ønsket. Vi arbejder også allerede på at få Den Nationale ud i landet. Vi opbevarer jo billederne i et helt år, så hvorfor ikke, som Erik så rigtigt bemærker. Det er dog ikke nemt at trænge igennem til de etablerede udstillingssteder, så derfor er et foreløbigt tilsagn om en mulig udstilling af medaljebilleder på fotomuseet i Herning det eneste positive i den sag. Planen var derfor, at få udstillingen (medaljebilleder eller

28

mere) ud på mindre steder i stedet for. Det er her en fordel med lokalkendskab, så jeg hører meget gerne fra folk som har forslag til steder, eller endnu bedre, kontakter til steder udstillingen kunne ophænges en uge eller to. Hvad angår Den Nationales konkurrenceform følger formatet det man ofte ser ved internationale udstillinger i FIAP eller andres regi. Som ­sådan er det en gennemprøvet formel – ikke nødvendigvis perfekt, men folk ved hvad det drejer sig om. Med hensyn til udvælgelse af dommere er der mange holdninger, hver især både fin og givetvis berettiget. Min personlige holdning er, at vi skal prioritere dommere fra vores egen verden højere end det har været gjort de senere år. Vi har en dommerliste – så lad os bruge den! Vi kan godt kombinere dette med en form for uddannelse af dommerne såfremt det viser sig muligt. Selv har jeg taget et kursus i billedbedømmelse og -analyse hos PSA (Photographic Society of America) og var glad for det. Men det er blot min holdning. Ideen med sponsordommere er interessant, og kan være et spændende indslag på et landsmøde forestiller jeg mig. Den vil jeg gerne kigge nærmere på. Leif Alveen Formand, SDF


Indkaldelse til

Ordinær generalforsamling 2014 i Selskabet for Dansk Fotografi Som lovet på den ordinære generalforsamling indkalder Selskabet for Dansk Fotografi hermed til ordinær generalforsamling.

Dagsorden som følger af vedtægterne: a) Valg af dirigent b) Bestyrelsens beretning c) Forelæggelse af regnskab og statusopgørelse d) Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent e) Behandling af indkomne forslag f) Valg g) Eventuelt

TID: Lørdag, den 11. oktober, kl. 10 STED: Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C

Sidste frist for indlevering af forslag som ønskes behandlet under indkomne forslag er 30. august. Bemærk: Såfremt der bliver vedtaget nye vedtægter på den ekstraordinære generalforsamling, den 15. juni kan der forekomme små ændringer i dagsorden, men den vil i sin essens være den samme. Hvis dette bliver tilfældet vil eventuelle opdateringer være at finde på sdf.dk. Fristen for indkomne forslag vil i dette tilfælde også ændres til at være som ifølge de nye vedtægter.

FOTOKONKURRENCE SOMMER 2014 NordicPhoto har fornøjelsen af at kunne indbyde alle fotointeresserede til at deltage i vores fotokonkurrence med emnet sort-hvid. Klik ind på vores hjemmeside for at se hvordan du deltager samt for nærmere information om emnet, regler mv. Upload dit billede via Facebook. Klik på fanen Konkurrence. 1. præmie: 1 stk. Fujifilm X20 Pro Kamera til en værdi af 4395,2. præmie: 1 stk. gavekort til NordicPhoto til en værdi af 500,3. præmie: 1 stk. gavekort til NordicPhoto til en værdi af 250,-

Konkurrencen løber til og med d. 15/8 2014


25 års jubilæum i Downstairs Fotografisk Workshop

Fra ide og drømme til virkelighed Tekst: Formand Mads Broholm Henriksen

en gallafest for klubbens medlemmer med middag og dans til den lyse morgen.

Downstairs Fotografisk Work­ shop fyldte 25 år den 23. maj og det blev fejret med en udstilling af medlemmernes nyeste billeder i klubbens lokaler på Østerbro. Ferniseringen blev holdt som et åbent hus arrangement, hvor familie, venner og alle foto­ interesserede var velkomne. Mere end 100 mennesker lagde vejen forbi klubben i løbet af eftermiddagen og kunne nyde de mange billeder til et glas vin.

Næste punkt i rækken af aktiviteter er afholdelse af en workshop i model- og portrætfotografering, samt en udstilling på Østerbro bibliotek hvor få men store billeder vises frem i hele juni. Klubben er endvidere blevet godkendt til at deltage på ”kulturnat” i oktober og slutter året af med en større udstilling. Downstairs er specielt de seneste år vokset og er i dag Danmarks største fotoklub med 150 medlemmer. Klubben ­består ikke bare af en håndfuld hårdkogte ildsjæle, men af en stor skare, som tilsammen udgør en enorm ressourcepulje, der skaber liv og dynamik.

I ugen op til jubilæet, afholdt klubben en række gratis workshop hvor alle interesserede kunne kigge forbi og lade sig ­inspirere eller bare få gode tips med på vejen.

Succesen i at vokse fra 7 stiftende medlemmer, til det nuværende medlems­ antal, består som vi ser det, af to vigtige elementer.

Udstillingen var samtidig startskuddet til en række aktiviteter som over hele året skal markere klubbens 25 års jubilæum. Første punkt på aktivitetskalenderen var

Først og fremmest bygger klubben på en vision og nogle værdier, som fortsat er fundamentet i klubben og som nye medlemmer møder allerede på første intro­

30

aften. Ord som engagement, hjælpsomhed, socialt samvær og netværk er vigtige elementer i klubben. Vi plejer at sige, at klubben stiller rammerne til rådighed, medlemmerne udfylder dem. Downstairs er et sted, hvor der altid er nogen at spørge til råds eller dele erfaringer med. Et miljø hvor man som medlem kan samle inspiration og ideer uanset om man er garvet fotograf eller lige er startet. Ambitionerne i Downstairs er høje og vi vil gerne hele tiden forbedre os, om det er personlig udvikling/læring eller ønsket om at skabe gode nationale og internationale resultater. Ambitionsniveauet kan ses af det store udvalg af tilbud, som klubben giver medlemmerne. Hvis man vil, er der tilbud om fokusgrupper, workshops, foredrag og fototure flere gange om ugen. Klubben er i konstant udvikling, hvilket er det andet vigtige element til succes. Der bliver hele tiden sat ny mål, både faglige og sociale, og klubben har haft held til at skabe et dynamisk miljø som gør det spændende at komme i klubben hver mandag. En udvikling der for­ håbentlig aldrig går i stå.


Lars Borresen Fabrin - Doris

Gitte Møller Kristiansen - Bondedrengen

31


D o w n sta i rs 2 5 å r

Kenneth Kjær Jørgensen - Swedish house mafia Mads Broholm Henriksen - Pe

32


D ow n sta i rs 2 5 å r

Kristina Therese Nasquist - Northern Sweden

Lisbeth Hjorslev Toustrup - Mermaid

Per Sørensen - Sleeping on the beach

Jesper Fremming - Sand unloaded

33

Ole Overgaard fangede den gode stemning med sit kamera på jubilæumsdagen.


MV ”Mærsk Mc-Kenney Møller” ved Langelinie kajen i Københavns Havn. Det første og måske sidste anløb i hjemlandet. Data: 50mm, F11, 5 sec., 640 ISO.

34


”Siden fotografiets fødsel har mennesket været stimuleret af at kunne anvende de muligheder kameraet har givet til at udtrykke og vise det, den enkelte har på sinde at fremvise for andre. I fotografiet er der INGEN metoder o.lign der er mere rigtige end andre. Lad dette være kendsgerningen! Alt er således muligt og det er i dette interessante og udviklende rum begrebet ”KREATIVITET” opstår. Således også for arkitekten og fotografen Jørgen Nørgaard, der ud over at blive opfattet af de fleste andre som kreativ, selv ønsker at betragte sig som fotografisk dokumentarist”.

Af Torkil Michelsen, Esbjerg Foto: Jørgen Nørgaard

Arkitekten fra Varde, Jørgen Nørgaard, har i sit professionelle arbejde trukket mængder af streger gennem årene og har ved trækningen af disse streger ofte forestillet sig, hvad disse kunne frem­ byde af spændende arkitektoniske bygninger, samt øvrige konstruktioner, for efterfølgende at kunne læne sig tilbage og nyde synet af disse stregers tilbliven. Nu kunne han nyde at se sine streger være forvandlet til forholdet 1:1. Tidligt opdagede den unge Jørgen, at han interesserede sig for ”sådan noget”, der stimulerede hans kreative evner og på et tidligt tidspunkt fik han et kamera i sine hænder. Hurtigt blev interessen for kameraets muligheder vakt. Måske det var her, han i sine motiver blev udfordret i at ”bygge billeder op”, med linjer og flader, i søgeren. Det var dog først på arkitektuddannelsen, at sanserne og evnen blev skærpet til at kunne håndtere mere komplicerede motiver på en sådan måde, at hans fotografiske arbejder kom til at fremstå kompositorisk overbevisende og helst enkle i sin form. Som mange, der tidligere har arbejdet med FILM, FREMKALDER/STOPPER og FIXER, erindrer, så blev denne del af fotograferingen typisk udført i meget små rum og hvor lys absolut ikke var inviteret med indenfor. Sådan var Jørgens mørkekammer også og om dette er årsagen til, at han senere valgte sig ”verdens største mørkekammer”, må stå hen i det uvisse. Fakta er, at Jørgen er kommet ud at det lille mørkekammer. HELT UD!

I dag ved Jørgen, at han er landet præcist der, hvor han føler sig fotografisk hjemme. Hans arbejdsform og fotografiske genrer er således, at han om dagen vælger at arbejde med makroobjektivet monteret på ”huset” og så udforske både insektverdenen, som floraen med præference for kompositioner indeholdende blomster, blade m.v. Om aftenen, når solen er gået ned, vælges objektiver, der ligger indenfor ­ normalområdet. Nu er det blevet tid til Jørgens absolut største fotografiske passion: NATFOTOGRAFERING eller som det i dag på korrekt dansk udtales: LOW LIGHT PHOTOGRAPHY. Fælles for begge genrer er, at Jørgen ALDRIG anvender nogen form for blitz. Det er søgningen efter detaljerne i elementerne og i farverne og udelukkende ved hjælp af det tilstedeværende lys, der ­udfordrer ham under dagens og nattens fotografiske ekskursioner. Jørgen ønsker ikke tilstedeværelsen af mennesker i sine billeder. Det samme gælder generelt også biler. Hans overordnede interesse er gadestemninger og navnlig arkitektur. Nattens lys og stilhed giver ham ofte de stemninger, han ­ønsker sig. Han fortæller begejstret om ægteparrets ture i såvel Danmark som i udlandet, at når hans kone er gået i seng på hotellet, så drager han ud på jagt efter motiver i den pågældende by. Her søger han ofte til steder, som har en havn. Jørgen har hele livet været tæt på vandet og det tiltrækker ham fortsat. Som eksempel ­ bor ægteparret Nørgaard midt i Varde og blot 25 meter fra Varde Å.

35

Han fortæller videre, at ved udviklingen af de nyeste kameraer giver sensorerne i dag perfekte muligheder for at fotografere om natten og at de første forsøg han foretog, bestemt så fornuftige ud. Der var derfor ingen grund til IKKE at forsætte denne fotografiske niche og hvor motiveksempler fremgår på disse sider. ”Jeg føler jeg er i mit rette element om natten med mit kamera og stativ. Jeg vandrer rundt i byerne, hvor gaderne er tomme. Det kunstige lys fra hovedsagelig lamper giver interessante og anderledes nuancer på de forskellige belægninger, inkl. husenes facader. Det er i dette ”rum”, jeg elsker at finde de gode motiver til mine billeder”, fortæller han engageret og med begejstring i stemmen. Som eksempel herpå nævner han om broer, der forbinder 2 punkter med vand imellem, hvilket altid giver spændende spejlinger, samt en behagelig bevægelse i billedets tilblivelse. Vandets farve varierer og en bro i sig selv er jo ofte en større ingeniørbedrift. Valget af materialer fortæller desuden om den tid, hvor broen blev bygget. Dette ser Jørgen især ud fra spændvidder og materialevalg. Hvor der er skibe, er der særlig gode muligheder for spændende billeder. Nye og gamle skibe har hvert sit udtryk og kajanlæggene kan ligeledes fortælle en historie. Delvis oplyste silhuetter på havnen fascinerer i særlig grad Jørgen, ikke mindst når himlen har en attraktiv nuance for billedets endelige tilblivelse. Der er dog en ting Jørgen bekymrer sig for. Det er, at havnene bliver umulige at


A r k i t e kt e n f ra Va r d e , J ø rg e n N ø rg a a r d

Havnekvarteret Nyhavn i København. Efter restaurationernes lukketid er der en ”larmende stilhed i området. 50mm, F11, 15 sec., ISO 100.

MV Mærsk Mc-Kinney Møller” (Triple E klassen) i Københavns Havn. Data: 50mm, F11, 1,3 sec., ISO 100.


A r k i t e kt e n f ra Va r d e , J ø rg e n N ø rg a a r d

Hotelskibet MV ”Wind Ambition” ved kajen på Esbjerg Havn. Fungerer for reparatører ifm. vindmølleservices. Data: 50mm, F16, 1,6 sec., ISO 100.

Esbjerg Havn. MV “Pacific Osprey”, vindmølleskib. Data: 50mm, F14, 8 sec., ISO 100.


A r k i t e kt e n f ra Va r d e , J ø rg e n N ø rg a a r d

Velling Bugt v/Ringkøbing Fjord. Fiskejolle ved bredden sent på dagen. Ren meditation. Data: 24mm, F2.8, 1/640 sec., ISO 200.

komme ind på og fotografere, da de afspærres af sikkerhedsmæssige hen­ syn. Hidtil har han kunnet eksponere sine motiver på ESBJERG HAVN, hvor mange forskellige skibe anløber. I de ­seneste år har udviklingen af vindenergi tilført ESBJERG HAVN mange spændende elementer. Især er der gode motiver med møllevinger, der er lange, samt med spektakulære boreriggene, der er under værftsreparation. På spørgsmålet om Jørgen kan se en sammenhæng mellem hans virke som ­arkitekt og hans fotografiske virke svarer han: ”Jeg oplever, at arbejdsformen til mine færdige billeder er identisk med min arbejdsform som arkitekt. Mit mål med tegningerne er jo, som allerede oplyst, at lave en komplet analyse af aktuelle forhold. Så først da trækkes stregerne. I forbindelse med fotograferingen indstiller jeg altid omhyggeligt på knapperne på mit kamera før ”knipset” og altid efter jeg omhyggeligt har foretaget lysmålinger. Så bliver billedet som jeg ­ønsker det og jeg vil gerne fremhæve, at jeg kun justerer billedet yderst minimalt i Lightroom, hvilket er mit eneste billedbehandlingsprogram. Jeg har ikke behov

for mere, for at ramme det udtryk i billedet jeg ønsker. På spørgsmålet, om dette punkt er en slags religion for Jørgen, svarer han: ”Det er det bestemt ikke. Det er banalt betragtet min personlige tilgang til det færdige billede, som jeg ønsker mig. Heri udfordres jeg derfor også.” Jørgen var tidligere medlem i VARDE FOTOKLUB. I dag har han etableret et fotografisk samvær med andre engagerede fotografer, hvor han får indfriet den fotografiske respons han føler, der er behov for i den personlige fotografiske udvikling.

”Forsøget skal naturligvis gøres og afprøves”, afslutter arkitekten og fotografen Jørgen Nørgaard fra Varde, som ser flere muligheder end begrænsninger. Både om dagen og om natten! Du kan besøge Jørgen Nørgaards hjemme­ side på: www.picctur.com

Lige nu er Jørgen Nørgaard personligt medlem i SDF, han siger, at han er i tvivl om LOW LIGHT PHOTOGRAPY passer ind i SDF regi og for den sags skyld i FIAP/ PSA. Han fortæller, at det er hans indtryk, at resultaterne fra hans ture om natten, adskiller sig for meget fra øvrige SDF medlemmers billedgenrer og billedstil. Han vil dog afprøve medlemskabet og vil ligeledes indsende billeder til såvel SDF arrangementer, samt deltagelse i udenlandske saloner/konkurrencer og se responsen herfra.

38

Jørgen Nørgaard


Igen I 2014 har vi fornøjelsen at kunne invitere fotografer, amatører såvel som ­professionelle, fra ind- og udland til at deltage i The 4th Golden Digital Salon. The 4th Golden Digital Salon 2014 udføres i henhold til PSA og FIAP regler for digitale konkurrencer. FIAP Patronage No. 2014/171Electronic Imaging Division. PSA recognition - Projected Image Division. SDF recognition No. 2014/05

Kalender:

På www.the-golden.dk -> Conditions kan du læse online, eller downloade en pdf med reglerne for konkurrencen.

Der uddeles totalt 81 medaljer og diplomer i denne Salon

Du kan også se vinderbilleder fra de tidligere saloner i 2011 og 2012.

Deadline for upload: 15. september 2014 (24:00) Jurering: 28. september 2014 Udsendelse af resultat: 12. okt. 2014 Udstilling/præsentation: 22. og 23. november 2014 Udsendelse af katalog: 7. dec. 2014

Når du har deltaget i én eller begge kategorier får du med i prisen en flot DVD med alle de antagne og præmierede billeder, ydermere får du et lille hæfte med de billeder, der har opnået medaljer. I 2012 opnåede vi fra FIAP 3S Star kategori for vores DVD katalog.

Dommere:

C: Farve kategori : Carlo Pedersen, EFIAP; ESDF; ESSDF Torkil Michelsen EFIAP; MSDF Johnny B. Dyg EFIAP; ESDF; HonSDF

Dommere:

M: Monochrome kategori: Ove Lyngsie Søren Skov EFIAP,S; MSDF,S Peter Johansen

Deltagergebyr:

Én katgegori : EURO 20.00 /USD 30.00 / DKK 150.00 To kategorier: EURO 25.00 / USD 35.00 / DKK 200.00 Du betaler nemt og sikkert med PayPal.

Vi glæder os til at se DINE billeder. The Golden Digital Team Næstved Fotoklub www.the-golden.dk thegoldendigital@gmail.com

Fun in the rain. Agatha Bunanta, 2012

Old smoke. Alessandro Del Bene, 2012

Too long... André Urban, 2012


Momento: Ny klub i SDF

En fotogruppe med ­ambitioner ser dagens lys I de sidste kolde måneder af 2013 mødtes en lille gruppe af fotografer for at ­diskutere fremtidens fotoklub. Længere tids frustration over udbuddet. Det var især afsavnet af at arbejde og tale om fotografi, der fik energien til at brede sig. Og i starten af januar 2014 blev Momento en realitet på en stiftende ­generalforsamling.

Foto: Lotte Botteleth

40


Foto: Bo Nielsen. Cannot Word-Must Sleep

Af formand Henrik Wessmann

I Momento vil vi gøre det anderledes. Ikke bare for at være anderledes, men fordi vi kunne se et behov. Vi vil have fokus på at udvikle den enkeltes fotografi, og vi arbejder målrettet med sammensætning af fotografernes portfolio bl.a. igennem at give og modtage billedkritik. Kritik bliver desværre alt for ofte opfattet som noget negativt. Derfor er vi i ­Momento meget optaget af at al kritik

skal være konstruktiv – Kan man sige noget negativt om andres billeder, så kan man også sige, hvorfor man synes det er dårligt, og hvad der kan gøres anderledes for at gøre det bedre. For at alle skal have lige mulighed for at få konstruktiv og brugbar kritik, arbejder vi med et sæt retningslinjer, som vi ­kalder ”Rules of Engagement.” I Momento blomstrer kreativiteten og ­lysten til at tale om og se på billeder og ikke mindst tage billeder. Vi inspirerer

41

hinanden og bakker hinanden op i et ­fotografisk kammeratskab. Der er plads til alle, der har lyst til at udvikle deres fotografi, og i Momento tager vi udgangspunkt i den enkeltes fotografi­ ske niveau og interesseområder. Der er altid plads til flere nye medlemmer i Momento, men det ligger os meget på sinde, at vi er en aktiv fotogruppe med aktive medlemmer.


Foto: Ilan Brender. Fordybet i musikken

Foto: Henrik Wessmann. Medina

42


Es b j e rg In t e r n at i o n a l e

Foto: Clemen Wittrup

Info om Momento •M omento holder til på Vesterbrogade på Frederiksberg •D u kan læse mere om Momento, aktiviteterne og, hvordan du bliver medlem på hjemmesiden: www.momento-foto.dk •M omento har en blog, hvor vi skriver om stort og småt inden for den fotografiske verden: www.momento-foto.dk/blogi •M omento har en podcast – Nielsen & Wessmann – som findes i iTunes Store eller kan lyttes til her: www. momento-foto.dk/category/podcast •D u kan følge Momento på Facebook, Twitter og Instagram www.facebook.com/­ fotogruppenmomento www.twitter.com/momefo http://instagram.com/momefo

Foto: René Skaaning Nørager

43


”Fotografi er min passion i fritiden” Helle Lorenzen, Fotolinsen Silkeborg, har opnået en AFIAP-titel ved deltagelse i internationale fotokonkurrencer. Tekst og foto: Helle Lorenzen

Jeg fik mit første spejlrefleks kamera i 1988 men fandt dog aldrig ud af at bruge det manuelt og prøvede sidenhen andre typer kamera af til almindelig familie ­fotos. I 2006 fik jeg besøg af en fotograf, hvor jeg for alvor fik blod på tanden med fotografi. Købte mit første digital spejlrefleks og lærte efterhånden at ­bruge det manuelt. I 2009 var jeg begyndt på en tradition med at rejse til en storby i Europa med min tvilling søster. Her fangede jeg motivet af min cafemand i Barcelona. Det

ramte lige præcis mit motto ”udtryk kan gøre indtryk og give et godt aftryk”. Her må jeg tilføje, at min passion i hverdagen er børn, som jeg er super glad for at arbejde med og hvor jeg er øvet i at ­observere udtryk, der kan gøre indtryk. Jeg fortsætter min stil med at tage forskellige billeder og udtryk, om det så er mennesker, dyr eller en stemning i et landskab. Har tidligere været aktiv indenfor sport og konkurrence men er nu ude i naturen med min trofaste hyrdehund eller MTB, hvor kameraet også sniger sig med og har deltaget i flere ­ foto workshops i Italien.

I 2011 sidst på året blev jeg medlem af Fotolinsen i Silkeborg. Mit arbejde med børnene betyder alt for mig, så jeg har ikke tiden til foto aftenener mm, men har konkurrence genet gemt i mig og vil derfor gerne fortsætte mine muligheder med billeder, hvor jeg holder af det spontane. Jeg kan ikke sige, jeg har en bestemt stil eller motiver. Jeg tager, hvad jeg har muligheder for, men jeg har nok en lidenskab for sort/hvide billeder. Jeg fotograferer med mit nuværende Nikon D3, min kære far gav mig mulighed for at købe inden sin død i 2009. Har efterhånden købt udstyr med fast blænde og billedbehandler mest i Photoshop CS5.

Whats wrong: En dag i den ”Blå Planet”, hvor jeg får kontakt med søpapegøjen, der gengælder min kontakt.

44


Cafe enjoyment: En spontan situation ved en cafe i Barcelona.

Helle Lorenzen Bright minds

45


Mellem Sund og Bælt 2014

Det Østdanske Mesterskab er ­afgjort med Brøndby Strand ­Fotoklub som arrangør Af Claus Djervad, Formand Brøndby Strand Fotoklub

”Mellem Sund og Bælt” blev afviklet for 9. gang i foråret ved Brøndby Strand. Udstillingen/konkurrencen blev grundlagt og arrangeret af Fotoklubben Negativ Roskilde i 2005 som en udstilling, og har siden været afholdt af Frederikssund Fotoklub, Herlev Fotoklub, KFAK, Næstved Fotoklub, Dansk Nikon klub og Halsnæs Fotoklub og nu Brøndby Strand Fotoklub.

Monochrome: ”Istanbul portræt”. Ove Lyngsie. KFAK. Guld.

46


Jolle. Tom Søndergaard. Næstved Fotoklub. Bronze, farve. Gule Taxaer. Ove Lyngsie. KFAK. Sølv, farve.

Monochrome: ”Graphic Woman”. Frank Lindstrøm. Valby Fotoklub. Fælles Dommerdiplom.

Operaguests. Mariann Jensen Düring Næstved Fotoklub. Dommerdiplom.

Monochrome. Detox. Frede Elman Hansen. KFAK. Dommerdiplom.

47


M e l l e m S u n d o g B æ lt 2 0 1 4

Blå. Frank Lindstrøm. Valby Fotoklub. Dommerdiplom, farve.

Den smukke tradition skal holdes i live. Det har desværre været svært, at finde en klub, som ville videreføre konkurrencen. Brøndby Strand Fotoklub har i 2014 valgt at gå tilbage til en analog/papir ­udgave.

Brøndby Strand Fotoklub har valgt også at kigge frem og vi kan sagtens se os som arrangører for Mellem Sund og Bælt igen i 2015 - dog vil vi lige evaluere 2014-udgaven inden vi tager endelig beslutning. Det er dog åbent for enhver

Vandski i modlys. Ove Lyngsie. KFAK. Fælles Dommerdiplom. farve.

48

fotoklub at meddele interesse for at være vært for udstillingen i efterfølgende år.

År 2010 blev året hvor Mellem Sund og Bælt blev SDF godkendt til stor glæde for mange.
Vi har opnået SDF godkendelse for 2012 og igen i 2014.


M e l l e m S u n d o g B æ lt 2 0 1 4

Den Blå Planet. Claus Djervad. Brøndby Strand Fotoklub. Guld. Farve

Resultatliste: Fotokonkurrencen ”Mellem Sund og Bælt”

Vindere i: Farve Præmie Autor Guld Claus Djervad Sølv Ove Lyngsie Bronze Tom Søndergaard Fælles Dommerdiplom Ove Lyngsie Dommerdiplom Frank Lindstrøm Dommerdiplom Frede Elman Hansen Dommerdiplom Flemming Georg Kirstein

Billede Klub Den Blå Planet Brøndby Strand Fotoklub Gule taxaer KFAK Jolle Næstved fotoklub Vandski i modlys KFAK Blå Valby fotoklub Urubamba KFAK Havet Ølstykke fotoklub

Vindere i: Monochrome Præmie Autor Guld Ove Lyngsie Sølv Christian Gydelund Larsen Bronze Tom Søndergaard Fælles Dommerdiplom Frank Lindstrøm Dommerdiplom Erik Jensen Dommerdiplom Frede Elman Hansen Dommerdiplom Mariann Jensen Düring

Billede Klub Istanbul portræt 1 KFAK Burj Khala Negativ Roskilde Ponyer Næstved fotoklub Graphic Woman Valby fotoklub På toppen Næstved fotoklub Detox KFAK Operaguests Næstved fotoklub

Konkurrencen er forbeholdt fotografer bosiddende på Sjælland og Øerne, inkl. Bornholm. Konkurrencen er også blevet kaldt ”Det Østdanske Mesterskab” eller ”Det Uofficielle Sjællandske Mesterskab udi Fotografering”, af forskellige arrangører, men navnet er som nævnt ”Mellem Sund og Bælt”.

49

Konkurrencens hjemmeside hedder www.mellemsundogbælt.dk” (ja, der er ”æ” i navnet). Konkurrencen blev afholdt Kultur­huset ­” Brønden” i Brøndby Strand og billederne var udstillet i 3 uger.


1

4

december 2013 Årgang 49

3

2013 AUG UST 49 ÅRG ANG

marts 2014 Årgang 50

Dansk Fotografi

Dansk Fotografi

afi Fotogr Dansk

2

JUN I 2014

Dansk Fotogr afi

Fotograferer du også?

Så mød ligesindede i SDF

Her er nogle af fordelene ved at være medlem af Selskabet for Dansk Fotografi

Medlemsbladet Dansk Fotografi Medlemsblad der udkommer 4 gange årligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. Bladet er af høj kvalitet og indeholder nyheder fra SDF samt mange forskelligartede artikler om og for danske fotografer, og de aktiviteter der udfoldes. Især medlemmernes egne arbejder og arrangementer prioriteres højt. Den nationale Som medlem af SDF kan du deltage på Den Nationale/DM i fotografi. Den Nationale er SDF’s årlige konkurrence med indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmelsen bliver de antagne værker udstillet i forbindelse med vores årlige landsmøde, der afholdes omkring uge 40. Efter ferniseringen kan du se alle de antagne billeder samt et lille udvalg af dommernes egne værker. På landsmødet vil der også være lejlighed til, at se billeder fra dem der i årets løb har ansøgt om en fotografisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédération Internationale de l’Art Photographique)

Fotografisk årbog Hvert år primo oktober udkommer Fotografisk Årbog, som indeholder et repræsentativt udsnit af billeder produceret af SDF’s medlemmer i det forløbne år. Alle billederne udvælges fra SDF godkendte udstillinger, f.eks Den Nationale, Fælles Fynske, Jyske Mesterskaber, Mellem Sund og Bælt samt fra FIAP Biennaler og udvekslingsmapper med andre landsforbund. Årbogen er på 120 sider. Årbogen udleveres gratis til alle vores medlemmer. Ungdomsmedlemmer der er medlem via en ungdomsskole, og som ikke betaler fuldt kontingent, kan erhverve sig Årbogen på favorable vilkår – med op til 40% rabat. Landsmøde Der afholdes hvert år et landsmøde omkring uge 40. Det arrangeres på skift forskellige steder i landet, og altid i samarbejde med en eller flere klubber, som påtager sig det praktiske arbejde. På landsmødet er der bl.a. fernisering på Den Nationale/DM i fotografi, workshops, generalforsamling med valg til bestyrelsen, og ikke mindst en masse hyggeligt samvær fotografer imellem. Landsmødet løber fra fredag til søndag.

50

SDF udland SDF har en udlandsafdeling som repræsenterer Danmark i verdensforbundet FIAP, SDF Udland udsender udvekslingsmapper, og har kontakt, til fotografiske landsforbund i hele verden. SDF Udland kan også hjælpe dig eller din klub med at skabe kontakt til en venskabsklub i udlandet, samt med deltagelse på FIAP og PSA godkendte saloner (Fédération Internationale de l’Art Photographique og Photographic Society of America). Fiap titler Når du opnår mange antagelser på FIAPgodkendte saloner, kan du med tiden søge om at få tildelt forskellige FIAP-titler med diplom og emalje emblemer. Informationsaften Få et tilbud om en informationsaften med en fra bestyrelsen – også for IKKE medlems-klubber. Emner aftales på forhånd og der betales kun for transport, kontakt SDFs formand. Foredragsholdere I folderen “Alt om SDF” kan du finde navnene på gode foredragsholdere. Emnerne spænder vidt og er en oplagt idé til en o ­ plevelsesrig klubaften.


FOTOGRAFISK ÅRBOG SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI 2013

ISBN 978-87-89908-04-5

978-87-89908-04-5

9 788789 908045

www.sdf.dk

2013 SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI

Fotografisk Årbog 2013

sdf.dk er mødestedet for alle der er interesseret i fotografi. Du kan oploade dine egne billeder og få kritik fra personlige medlemmer og klubber. Du har adgang til en masse features samt mulighed for

at dele eller modtage viden på tværs af medlemmer og klubber. Der præsenteres løbende ind- og udenlandske fotografer, der viser deres billeder. Masser af spændende fotografiske artikler. Alt lige fra

analog til digital, natur, mode, dokumentar etc. Du har lejlighed til at bringe emner op til debat på vores forum eller blot spørge om ting du kunne være i tvivl om.

www.sdf.dk Meld dig ind på

51


25% kun t i

l me

raba t

dlem

mer

af SD F

Danmarks flotteste og billigste

FOTOBØGER Fx 50 styk med 80 sider + omslag kun 54 kr. pr. bog Priserne er excl. moms og fragt

Specialtilbuddet gælder kun softcover bøger i A4 format, trykt på valgfrit papir og med mat eller blankt kacheret omslag. Gå til www.toptryk.dk og vælg "Nye kunder" og bestil login - vi guider dig herefter videre. Indtast rabatkode "SDF0314" når du bestiller. Kan du ikke selv lave en trykklar PDF-fil, så laver vi denne - også med 25% rabat. FOTOBØGER kan du også anvende som salgbart produkt fx til virksomheder, bryllupper etc.

Buskmosevej 4 · 6300 Gråsten · Tlf. 74 65 01 01 · www.toptryk.dk

Dansk Fotografi, juni 2014  

Selskabet for Dansk Fotografi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you