a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


Indholdsfortegnelse Forord v. Marion Dampier-Jeans p J Indledning g Fotografiet g fra 1945 Fra fotoet: Lille dreng g i rød trøje j Lille dreng g i rød trøje j i paradis p Beslutningen g Lille dreng g og g Labyrinten y Verdens Ældste Barn Dukkehuset,, puslespillet p p Den Røde Samurai Den Trætte Soldat Besøget g i Horserød 1944 Mine Helte Den Store Fallos På Akademiet Regntiden g begynder gy Bogskabet g i Skoven Visdommens Brønd Hvilens Bjerg j g De Første Mennesker De Sidste Mennesker Conquistadores q Selvmordet i Antigua g Den Nye y Facade Krukkerne fra Chichicastenango g Den indiske Pige g og g Hajen j Ravnen i Glasbjerget j g Ode til Rainer Maria Rielke og g Leonardo Krystalverdenen y Styringsmanden, y g , regression g Livets Landevejj “Du sov bare!” Arresteringen g af min Far Bjørnen j og g Raseriet Tilgivelsen g “Ja, J , det er sandt!” Maleriet Efterskrift Tak til Register g

             

     


Forord v. Marion Dampier-Jeans

1 Forord v. Marion Dampier-Jeans


2 Forord v. Marion Dampier-Jeans


Indledning

3 Indledning


Fotografiet fra 1945

4 Indledning


Planche 1. Erfaring

Fra fotoet: Lille dreng i rød trøje

6 Planche 1. Fra raa fotoet: foto fo toet to et:: Lille et Lil i le dreng dren dr en ng i rød trøje.


7 1. Fra fotoet: Lille Liill llee dreng dre dre ren ng i rød ng rød ø trøje. trø trø tr øjje. Erfaring g


8 1. Fra fotoet: Lille Lill Li llee dreng ll dre dre ren ng i rød ng rød ø trøje. trø tr ø øjje. Erfaring g


Planche 2. Erfaring

Lille dreng i rød trøje i paradis

10 P lan anch an che 2. 2. Lille Lillle dr d e g i Rød en R d Trøje Rø T Planche dreng i paradis


11 Planche 2. Lil lle le dr d eng en g i Rød Rø ød Trøje Trøje øj i paradis p Lille dreng


12 P Pl anche 2. Lille Lil il dren ille en ng i Rød d Trøje Trø øje j i paradis par aradis Planche dreng


Beslutningen

13 Besl Be sllut slut u ni ning ngen ng en Beslutningen


14 Beslutningen


Planche 3. Erfaring

Lille dreng og Labyrinten

16 6 Pl lan nch chee 3. 3. L ille dreng eng og lab llabyrinten ab ab abyr byyr yrrinten intteen inte in Planche Lille


17 Planche 3 g labyrinten l 3. Lille dreng og


18 Plan Pl nch chee 3 i le dr il d eng og en g lab llabyrinten abyr ab yrin yr inte in ten te n Planche 3.. L Lille dreng


Planche 4. Klardrøm

Verdens Ældste Barn

20 0 Planche 5. Du ukke k huset, puslespillett Dukkehuset,


21 Planche 5 Dukkehuset kke kehu huset puslespillet hu 5. Duk Dukkehuset,


22 Planche 5. Dukkehuset, puslespillet


Planche 5. Erfaring

Dukkehuset, puslespillet

24 Planche Planch Pl he 6 Den Røde Rød de Samuraii 6. Den


25 Plan Pl anch chee 6 6.. Den Den Rø Røde dee Sa Samu mura raii Planche Samurai


26 Plan Pl anch chee 6 6. D en Rø Røde dee Sa Samu mura mu raii ra Planche Den Samurai


Planche 6. Klardrøm

Den Røde Samurai

28 Plan Pl anch an chee 7. ch 7. Den Den Trætte Træt Tr ætte æt te So Sold l at ld Planche Soldat


Planche 7. Klardrøm

Den Trætte Soldat

30 Planche 7 Den n Træ æt So ætte S ldat. K ld lard drøm 7.. Den Trætte Soldat. Klardrøm


Planche 8. Erfaring

Besøget i Horserød 1944

Min Far i blå trøje ved afsløringen af monumentet Håbets Port 22 juni 1991 32 Planche 8. Besøget Bes esøg øget øg gett i Hor H o serød 1944 Horserød


33 Pl Plan l ch che he 8. 8. Besøget B Bes esøg es øget øg ett i Hor H orse or serø se rød rø d 1944 194 194 944 4 Planche Horserød


34

    


Planche 9. Erfaring

Mine Helte

36 P Pla llanch aanch nch che he 9. 9 Mine Min ine Helte Hellte t Planche


37 Planche 9. Mine Helte


38 Planche 9. Mine Helte


Planche 10. Klardrøm

Den Store Fallos

40 Planche l h 10. 10. Den Store Fallos ll


Planche 11. Klardrøm

På Akademiet Meget stærk drøm med lyde og stærke lugteindtryk.

42 42 Plan Pl anch an che ch he 11. 11 1. På Akademiet Ak kad adem dem emie iiet Planche


Planche 12. Klardrøm

Regntiden begynder

4 44 P Pl lan anch nch che 12. 12 2.. Regntiden Reegn R g tide den begynder de beg beg egyn ynde derr de Planche


45 Planche 12. Regntiden Regntideen begynder beg beg egyn ynde yn der


46 P Pl anch he 12. 12. Regntiden Regn ntiid deeen n begynder beg gynde yn nde derr Planche


Planche 13. Klardrøm

Bogskabet i Skoven

48 Planche 13. Bogskabet g i Skoven n


49 P Pl an nch he 1 3. B 3 Bogs Bo gska gs kabe ka k bet i Skoven be b Sk kov oven en Planche 13. Bogskabet


50 P Pl Plan lan anch che ch he 13. 13.. Bo Bogs gska gs kabe ka bet i Skoven be Sk kovven Planche Bogskabet


Planche 14. Klardrøm

Visdommens Brønd

52 Plan Pl anch che 14. Vi Visd sdom omme om mens me n Brønd ns Brøn Br øn nd Planche Visdommens


53 Plan Pl anch chee 14. 14. Vi V sdom sd om mme mens nss Brønd Brøn Br ønd d Planche Visdommens


54 Planche Plan Pl anch che he 14 4 Vi Visdommens V isd sdom omme mens ns Brønd Brøn Br ønd d 14.


Planche 15. Drømme/Erfaring

Hvilens Bjerg

56 Planche 15. Hv vil ilen enss Bjerg en Bje Bje j rg g Hvilens


57 Planche 15. Hvilens Bjerg


58 Pl lan anch ch he 15. 15. 5. Hv Hvil ilen il ens Bjerg en Bjerg Bje jerg je g Planche Hvilens


Planche 16. Klardrøm

De Første Mennesker


61 Plan Pl a che 16. Dee Fø an Førs rste rs te Mennesker Meenn nnes eske es kerr ke Planche Første


62 Plan Pl anch an chee 16. ch 16. De De Fø Før rste Mennesker Menneske ker er Planche Første


Planche 17. Klardrøm

De Sidste Mennesker

64 Plan Pl a ch an chee 17. 17. De Si ids dste te Mennesker Menneske ker ke Planche Sidste


65 Pla P Pl anchee 17 anch an 1 17. 7 De De S Sidste idste Mennesker Menn nes esker Planche


66 P Pl anch he 17. 17. De D Si ids dste te Mennesker te M nnes Me esk ker Planche Sidste


Planche 18. Drømme/Erfaring

Conquistadores

68 P Pl anch an chee 18 ch 1 8. Co 8. Conq nqui nq uist ui staad st adorres e. Planche 18. Conquistadores.


69 Plan Pl anch an chee 18. ch 18. 8. Co Conq n ui nq u st stad a or ad o es es. Planche Conquistadores.


70 Plan Pl anch nch chee 18. 18. Co Conq nqui nq uist ui stad st ador ad ores or es.. es Planche Conquistadores.


Planche 19. Erfaring

Selvmordet i Antigua

72 Plan Pl anch an ch he 19. 19. 9 Selvmordet S lv Se lvmo mord mo rdet rd et i Antigua Ant Ant ntig igua ig ua Planche


73 Pl lan nch che he 19. 19. Selvmordet Selv Se lvmo lv m rd mo det e i Antigua Ant ntig ig gua ua Planche


74 P Pl lan anch che he 19. 19. 9. Selvmordet S lvmo Se ord rdet et i Antigua Anttig Ant igua uaa Planche


Planche 20. Klardrøm

Den Nye Facade

76 Planch Pl ch he 2 0. Den Nye Facade Planche 20.


Planche 21. Erfaring/Besked fra fortiden

Krukkerne fra Chichicastenango

78 Planche 21. Krukkerne Kruk Kr ukke kern r e fra rn f Chichicastenango C icchi Ch hica cast sten enango g


79 Planchee 21. 21 Krukkerne fra Chichicastenango


80 Planch he 21. 2 Krukkerne fra Chichicastenango Planche


81 P Pl anch he 21. 21. Krukkerne Kruk Kr ukke kern rne fra Chichicastenango Planche


82 Planchee 21. 2 Krukkerne Kruk Kr ukke kerne fra Chichicastenango Chichiica cast sten st enango go


Planche 22. Erfaring

Den indiske Pige og Hajen

84 Plan Pl anch an chee 22. ch 22.. Den indiske ke pige pige og hajen pi haje ha jen je n Planche


85 Planche 22. Den indiske pige og hajen


86 P Pl Plan l nch he 22. 22. Den Den iindiske n is nd iske ke pige pige og og hajen haje ha jen je Planche


Planche 23. Erfaring

Ravnen i Glasbjerget

88 Planch he 23. 23. Ra avn v en niG lasb la sbje sb j rg je get Planche Ravnen Glasbjerget


89 Planche 23. Ravnen i Glasbjerget


90 Planc he 23. Ravnen i Glasbjerget Planche


Planche 24. Erfaring

Ode til Rainer Maria Rielke og Leonardo

92 92


93 Planchee 24. 24. Ode til Rainer Maria Mari riia R ielke og Leonardo ie Rielke


94 Pl lanche 24. Ode Od de til Rainer Maria Mari Ma riaa R ri ielke og Leonardo o Planche Rielke


Planche 25. Klardrøm

Krystalverdenen

96 Planche 25. Krystalverdenen


Planche 26. Regression

Styringsmanden, regression

98 Planche Plan ch he 26. 26 Styringsmanden Styringsmanden, regressio regression ion


99 Planche Plan Pl ch he 26. 26 26. Styrin St yrin rin ing ngsmanden, n gsma gs m nden nd den n, rregression egre eg gre r ssio sssio i n Styringsmanden,


100 Planche Pl h 26 26. St Styringsma i d i Styringsmanden, regression


Planche 27. Klardrøm

Livets Landevej

102 Planch he 2 7 Livets Landevej 7. Planche 27.


Planche 28. Erfaring

“Du sov bare!” Arresteringen af min Far

104 l Planche 28. “Du sov bare!” Arresteringen af min Far


105 Planche 28. “Du sov bare!” Arresteringen af min Far


106 Planche 28. “Du sov bare!” Arresteringen af min Far


107 Planche 28. “Du sov bare!” Arresteringen af min Far


108 Planche 28. “Du sov bare!” Arresteringen af min Far


Planche 29. Klardrøm

Bjørnen og Raseriet

110 Planche 29. Bjørnen og Raseriet


111 Planche 29. Bjørnen og Raseriet


112 Planche 29. Bjørnen og Raseriet


Planche 30. Sitting/Klardrøm

Tilgivelsen

114 Plan Pl anch an che he 30. 30 0. Tilgivelsen Til Ti ilg l iivvel else lsen n Planche


115 Pl n h 30. 30 Tilgivelsen Tilg Ti ilgiivel elsseeen els n Planche


116 Pl h 30. 30 Tilgivelsen Til i l Planche


117 Pl h 30. 30 Tilgivelsen i l Planche


I midteraksen af tegningen er den tekst, jeg hørte/så/fornemmede i klardrømmen: I FORGIVE, YOU, THEM, THOSE WHO…. THIS, THAT, ME…. AND FINALLY LET IT GO.

Nederst til højre, har jeg tegnet en nøgle i guld og jeg har også tegnet ordet ‘ME’ i guld. For det er løsningen, nøglen. Nøglen er mig selv! Du kan ikke tilgive noget eller andre, førend du er i stand til at tilgive dig selv. Bogen jeg har tegnet forneden i midten er THE BOOK OF FORGIVENESS, hvad denne bog også kunnet have heddet. I de følgende uger efter denne klardrøm og mødet med Marion Dampier-Jones, begyndte jeg at male de store brune tilgivelsesbilleder, jeg havde drømt om. Jeg udvalgte 15 ikoniske fotografier, som er verdenskendte. Bland andet billedet af den lille pige under Vietnamkrigen, der komme løbende ud fra en landsby, mens hun brænder på kroppen at de napalmbomber, der er blevet smidt over hendes landsby. Da jeg undersøgte hendes historie, fandt jeg ud af, at Kim Phug som hun hedder, i dag bor i Canada og er en international fortaler mod krig og for tilgivelse.

118 Pl h 30. 30 Tilgivelsen Til i l Planche


Planche 31. Klardrøm

“Ja, det er sandt!”

Et 80 m2 stort vægmaleri, Des Mere Stakkarle Hades, der hænger på Egmont Højskole ved Odder.


Planche 32. Erfaring

Maleriet

121 P Pl an nche ch he 32. 32. Maleriet. Male Ma l ri le r et. ett. Erfaring Erf Erf rfar arin ar ing in g Planche


122 122 1 Plan Pl anch an chee 32. ch 32. 2 Maleriet. Male Ma leeri leri riet ett. Erfaring Erf rfar a in ar ing g Planche


Efterskrift

123 Ef fteersskr k if if t Efterskrift


124 Efte Ef teers r kr k if iftt Efterskrift


Tak til

125 E Ef terskrift Efterskrift


Oktober 2006 - efter 10 ars udvikling er det sidste penselstrøg endelig blevet paført til det 80 m2 store vægmaleri, der skal hænge på Egmont Højskole.

126 Efte Ef ters te rskr krif iftt Efterskrift


Register Symboler, tegn og ting

A

Aikido

—— —— —— ——— ——— — —— ———— — —— —— —— —— ——— ——— ——— ———— — — —— —— ——— —— —— ——— ——— ———— —— ——

Aikido er et japansk selvforsvarssystem, hvor grundprincippet er at bruge angriberens egen kraft eller energi til at forsvare sig selv. Man projekterer altså modstanderens angreb/energi/kraft over på ham selv i form af forskellige greb, kast, låse eller blot ved flytte sig en smule.

Ankh

Er en ægyptisk hieroglyf, der betyder liv eller evigt liv. Det er også kendt som "det egyptisk kors", eller crux ansata på latin. Selve ordet "ankh" betyder nøgle. Ankh-korset kaldes derfor “livets nøgle”. Egyptiske guder er ofte fremstillet med det bærende i dens løkke, eller mens de holder en i hver hånd, samtidig med deres arme er krydset over deres bryst. Ankhen er dannet af de kombinerede mandlige og kvindlige symboler for Osiris og Isis, forbindelsen af de to udviklende principper af himmel og jord.

Antigua, Guatemala

Antigua blev grundlagt i 1543 af den spanske Conquistador Pedro de Alvarado, som navngav byen Santiago de los Caballeros.

Apache

Nordamerikansk oprindeligt folk, bosat i det nordlige Mexico og det, der i dag hedder Texas.

Ariadne

Ariadne, i den græske mytologi datter af kong Minos af Kreta. Hun forelskede sig i helten Theseus og hjalp ham efter drabet på Minotaurus med at finde vej ud af labyrinten i Knossos ved hjælp af et garnnøgle (heraf udtrykket ariadnetråd).

Asparoke-Crow

Nordamerikansk oprindelig indianerstamme, der levede ved Yellowstone floden i Nord Dakota, hvor floden møder Missouri floden.

Astrologi

Fra græsk: Astron, "stjerne" + logos, "ord", eller stjernetyderkunst er navnet på adskillige esoteriske og pseudovidenskabelige traditioner eller systemer ifølge hvilke kendskab til himmellegemers, primært solen, månen og planeternes indbyrdes positioner og relative bevægelser kan bruges til at forklare menneskelige egenskaber og til dels forudsige vigtige begivenheder i et menneskes liv. Baseret på den Universelle lov: Som forneden, således også foroven. Alt hænger sammen.

Aztekerkulturen

Aztekerne var et mesoamerikansk folk fra det centrale Mexico med en rig mytologi og kulturarv. De anlagde byen Tenochtitlan. Aztekerne blev erobret af de spanske Conquistadores i 1521 og overgav sig efter en lang krig og belejring til Hernan Cortes og hans Indianske allierede. Cortes med sine op imod 500 mand kæmpede ikke alene, men med måske 150.000-200.000 allierede fra Tlaxcala og siden fra Texcoco, som havde modsat sig aztekisk styre. Han nedkæmpede Tenochtitlans styrker den 13. august 1521. Koppe- og tyfusepidemier som europæerne havde bragt med sig, dræbte omkring 75 procent af befolkningen. Mexico City blev bygget på ruinerne af Tenochtitlan.

B Beethovens Måneskinssonate

1770-1827, Måneskinssonaten er egentlig umådelig enkel med de stille, bølgende akkorder, der bare begynder og bliver ved og ved, mens en melodi klinger klart henover som et lys i mørket. Men der er aldrig nogen, der hverken før eller siden har gjort det og slet ikke med den dramatiske virkning.

Berlin

Er hovedstaden i Tyskland og hjemsted for den tyske regering og parlament. Tillige er Berlin en af Tysklands 16 delstater. Delstaten og byen Berlin er helt omgivet af delstaten Brandenburg og ligger ved floden Spree i det østlige Tyskland blot 70 kilometer fra den tysk-polske grænse.

Bikube

En bikube er en bolig for en bifamilie. Den fremstilles traditionelt af halm. I nyere tid bruges kuber kun til indfangning og transport af bisværme. Tidligere blev noget større kuber anvendt som ,vedvarende bolig for bier, der blev holdt af mennesker. I modsætning til et bistade, der i det sidste 100 år har været enerådende i biavlen, bygger bierne deres vokskager frit i kuben.

127 Register


Branderburger Tor

Er den mest imponerende og den sidste bevarede byport i Berlin. Der var oprindeligt 18 byporte på den gamle toldmur, som bestod fra det 18. og hen til midten af det 19. århundrede.

Brujo

Mayamedicinmand.

Buddha–Mudra

Betyder Segl/mærke/gestus som laves med hænderne eller fingerne og er en ritual/spirituel handling i Buddhismen/Hinduismen.

Budokriger

BUDO er en samlet betegnelse for japansk filosofisk morallære samt tilhørende træningsmetoder inden for de japanske kampdiscipliner. Budo er sammensat af roden bu betyder "militær" eller "kriger" og do betyder "vej".

C

Chakras

Chakra er en betegnelse for syv energicentre langs kroppens midterlinie: Rod chakra (Muladhara), Hara chakra (Svadhisthana), Solar plexus chakra (Manipura), Hjerte chakra (Anahata), Hals chakra (Vishudda), Pineal chakra (Agnya) og Krone chakra (Sahasrara). Navnene i parentes er chakraenes benævnelse på sanskrit.

Che Guevara

Ernesto Rafael Guevara de la Serna var en marxistisk revolutionær, læge og cubansk guerillaleder. Han blev født i den argentinske by Rosario. Er bedre kendt som Che Guevara. Che betyder "ven/ kammerat" på argentinsk. Tilnavnet fik han, fordi han altid afsluttede en sætning ved at sige Che til den person, han talte med.

Chi

Chieller Qi er siden tidlige tider i Kinas oldtid blevet brugt både om den luft, vi indånder og om den universelle livsenergi. Men det er vigtigt at forstå, at de ikke er det samme. Chi anvendes især inden for japanske kampdiscipliner, karate, Aikido, Aido m.fl.

Chichicastenango

Maya-Quichestammens spirituelle og religiøse center. Landsbyen ligger i 1965 meters højde i det Centrale højland.

Custer

Oberstløjtnant George Armstrong Custer (5. december 1839 – 25. juni 1876) var en amerikansk kavaleriofficer, bedst kendt for sit nederlag i slaget ved Little Bighorn mod en koalition af indfødte amerikanske stammer anført af høvdingen Sitting Bull og strategen Crazy Horse.

D

— ———— —— ———— —— ———— —— ——— — —— ———— —— — ——— ———— —— —— ——— ———— — — —— —— ——— — —— ——— ———— —— — —— Danforce, Den Frie Danske Brigade

En militær enhed, som blev oprettet i Sverige d. 15. november 1943 under 2. verdenskrig. Den bestod af danske modstandsfolk og militærpersoner, som var kommet til Sverige som flygtninge. Brigaden var en del af den danske modstandsbevægelse og dermed under kommando af Frihedsrådet. Da brigaden var størst, omfattede den cirka 5.000 soldater og lotter.

David Alfaro Siqueiros

Mexicansk “muralist” murmaler, 1896 – 1974, hvis kunst reflekterer hans marxistiske ideologi. Var en af de tre grundlæggere af den moderne skole af mexicansk murmaleri.

Den Franske Skole

Den Franske Skole i København, der under krigen blev ramt af britiske bomber, hed officielt Institut Jeanne d'Arc eller Jeanne d'Arc Skolen. Ved bombardementet 21. marts 1945 befandt der sig 529 personer på skolen. Heraf var 482 børn, 34 katolske søstre og 8 civile lærerinder. 86 børn og 18 voksne – flere af dem nonner – omkom under bombardementet.

Den Hellige Gral

Er et bæger, der ifølge legenden blev brugt af Jesus ved Den Sidste Nadver og senere til at opsamle hans blod i under korsfæstelsen.

128 Register


Det Maskuline og det Feminine Princip

Eros og Logos står for det feminine og det maskuline princip i mennesket, men det repræsenterer også det kvindelige i manden og det maskuline i kvinden, som bliver kaldt Anima og Animus. Disse begreber kan også bruges overordnet som repræsentanter for Eros og Logos for begge køn.

De Røde Enker Kaldte man de kvinder, hvis mænd var interneret i Horserødlejren under krigen. Senere blev navnet

brugt om dem, der dannede Stutthofkomiteen, efter at 150 af dem, som ikke slap ud af Horserød den 29. august 1943, blev deporteret til kz-lejren Stutthof.

Den Røde Tråd

Udtrykket stammer fra Ariadnes røde tråd, der ledte Theseus ud af Labyrinten efter kampen mod tyren Minotaurus. Det er derfor, vi i dag taler om ”at følge den røde tråd”, ”at følge ledetråden” eller følge ”Ariadnes røde tråd”. "Der går en rød tråd gennem mit liv”.

Den Universelle Soldat

I drømmen er han “soldaten” – alle verdens soldater i ét – den trætte soldat, træt af at adlyde idiotiske ordrer og deltage i de uforståelige og brutale krige og vold.

Daggert

Kort stødvåben, som regel tveægget med midtstillet od og med en klingeprofil, der giver størst mulig stivhed. Daggerten blev som venstrehåndsdolk brugt som supplement til kården i 1500-1600 tallet.

Diego Rivera

Mexicansk maler. Mest kendt for sine murmalerier med politisk baggrund og motiver om klassekamp, kolonialisme og folkets historie. Gift med maleren Frida Kahlo.

E

Ego

———— —— ———— —— —— ——— ——— ————— —— ——— ———— —— — ——— ———— ———— —— ——— ——— ——— — ———— —— ——— ———— — — ——

Alter ego (fra latin "det andet Jeg") er et begreb for en anden personlighed eller identitet hos en enkelt person. En persons alter ego manifesterer sig ofte fysisk med eget navn, historie og væremåde, der adskiller sig markant fra personens egen. Selv om et alter ego ofte er påtaget, udspringer det ofte fra en skjult eller fortrængt del af personens egen personlighed og er derfor langt mere vidtrækkende, end bare en rolle man spiller. Et alter ego er en integreret del af personen.

Emiliano Zapata

En førende skikkelse under den mexicanske revolution i 1910 mod diktatoren Porfirio Díaz. Zapata betragtes som nationalhelt i Mexico. Zapatisterne – (EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional), stiftet 17. november 1983 er en revolutionær bevægelse med rod i delstaten Chiapas, der har taget navn efter ham, for at knytte sig ideologisk til mindet om de oprindelige zapatister under den mexicanske revolution

Esoterisk

(Græsk) Esoterisk stammer fra ”esoterikos”, der betyder ”indadvendt”. I den græske filosofihistorie er det betegnelse for forelæsninger eller skrifter, der er beregnet for medlemmer af en filosofisk skole. Betegnelsen blev første gang brugt af Aristoteles. Jesus gav privat undervisning til sine disciple, mens en anden undervisning blev givet til offentligheden præcist på samme måde som fortidens religiøse og filosofiske lærere altid har gjort det. I åndsvidenskaben betyder esoterisk ”indre” eller ”skjult” i modsætning til eksoterisk, der betyder ”ydre” og ”synligt” (for de fysiske sanser).

F

———— —— — —— —— ———— — — —— —— —— ——— ———— — — —— —— ——— ——— ——— — —— ——— ——— —— —— ——— ——— —— Filmen 2001

(Originaltitel: 2001: A Space Odyssey) er en science fiction-film fra 1968 instrueret af Stanley Kubrick, der skrev manuskriptet i samarbejde med Arthur C. Clarke, forfatteren til den roman af samme navn, der blev udviklet samtidig med filmen.

Floden Styx

Floden Styx er navnet på floden uden om det græske dødsrige. Styx bruges også som betegnelse for underverdenen. Over floden sejler færgemanden Karon.

Frøen i Hjørnerne af Verden

I følge en mayalegende, sidder der en frø i hvert hjørne af Verden. Når frøerne kvækker samtidigt, begynder det at regne og alting gror igen. 129 Register


G

———— —— —————— —— —— —— ——— ———— — —— —— ——— ———— ———— —— —— ——— ——— ———— —— —— —— —— —— ——— —— —— ——— ——— —— Gedsted

Er en lille by i Himmerland med 891 indbyggere (2014) beliggende i Gedsted Sogn. Byen hører til Vesthimmerlands Kommune. Byen er beliggende på en bakkekam tæt ved Louns Bredning.

Geronimo

Eller Goyathlay; 16. juni 1829 – 17. februar 1909 var en berømt høvding for apache-stammen chiricahua. Kendt for sit mod og evnen til at forsvinde i landskabet. Den perfekte guerillo.

Giza-pyramiderne

Den store pyramide i Giza eller Keopspyramiden er farao Keops' grav og er en af pyramiderne i pyramidekomplekset ved Giza. Den blev bygget i det 4. dynasti i det gamle Egypten.

Gribedyr

Yndet motiv i vikingekunst fra slutningen af 700-tallet og knap 200 år frem. Gribedyr er livlige dyr, hvis hoved normalt ses forfra og hvis fødder griber om alt.

Grønlands Tuukkaq Teater

Tuukkaq Teatret, efter grønlandsk tuukkaq ‘harpunspids’, grønlandsk teater og skuespillerskole i Fjaltring i Lemvig.

Guatemala

Republikken Guatemala er et land i Mellemamerika i den sydlige del af det nordamerikanske kontinent, omgivet af både Stillehavet og det Caribiske Hav. Mod nord har det grænse til Mexico, mod nordøst Belize og mod sydøst Honduras og El Salvador. Fra det 4. til det 11. århundrede var El Peténregionens lavlandsområder hjertet i en blomstrende mayacivilisation.

Gudestunder

Er min egen betegnelse for for den stemning, der opstår, når jeg arbejder med min kunst og tiden mister sin betydning – nat og dag bliver ét.

H

— — —— —— ——— ——— ————— —— ——— ———— ———— —— — ——— ——— ———— — —— —— ——— ——— ———— ———— —— —— ——— —— Hades

("den usynlige") er i den græske mytologi enten dødsriget eller dødsrigets gud. Et andet navn for samme gud er Pluton ("den rige"), der er opstået fordi ædelmetaller kom fra undergrunden.

Harold Rudolf Foster

Kendt som Hal Foster, var en canadisk tegneserie forfatter og tegner. Bedst kendt for karakteren Prins Valiant.

Horserød Lejren

Kompleks af træbarakker i Horserød Hegn i Nordsjælland, opført under 1. Verdenskrig som Røde Kors-lejr til pleje og udveksling af krigsfanger. Efter Tysklands angreb på Sovjetunionen i 1941 blev den anvendt af det danske fængselsvæsen som interneringslejr for danske kommunister og andre, der blev fængslet på tysk forlangende. Ca. 750 arresterede modstandsfolk blev anbragt i lejren og derefter sendt til tyske koncentrationslejre.

Horus øje

Var oprindeligt en ægyptisk himmelgud af form som en falk. Hans øjne var solen og månen. Senere blev han fremstillet som en mand med falkehoved. Som personifikation af himmelen blev han senere også identisk med solen og faraoen. Han personificerede orden, lys, det opdyrkede land og civilisation.

I Iaido

Iaido er forbundet med glidende, kontrollerede bevægelser i forbindelse med trækning af sværdet (katana) fra skeden. Iaido er en refektion af morallæren for den klassiske japanske kriger og opbygger udøveren med en spirituel, harmonisk, fornuftig, sensitiv og beslutsom vilje.

I begyndelsen Var Ordet

Johannesevangeliet er den fjerde bog i Det Nye Testamente. Det er samtidig det fjerde og sidste af evangelierne.

130 Register


Intuitiv tegning

En intuitiv tegning er primært et billede på din her-og-nu situation, men inkluderer også de nærmeste måneder af din for- og fremtid. Den er et værdifuldt redskab til at skærpe din bevidsthed om din sandhed i livet lige nu.

Israel, Negevørkenen

Et ørkenområde i det sydlige distrikt af Israel. Den største by i området er Beersheba, "Negevs hovedstad".

J

Jade

—— — ——— ———— ——— ———— ——— ——— —— —— ——— ———— ———— —— — —— —— ———— ———— —— — ——— — —— ——— ——— —

Er en betegnelse, der bruges om to forskellige bjergarter, der består af forskellige krystalliserede mineraler. De to slags jade er aktinolit og jadeit.

Jakobsstige

Er det flotte vejrfænomen, der opstår, når solens stråler danner markerede, skrå lysstriber fra himmelen ned til Jorden. Betegnelsen kommer fra Det Gamle Testamente i beretningen af Jakobs drøm, hvori han så en stige gå fra Jorden til himmelen, hvorpå engle steg ned.

Jesus

Kaldet Jesus Kristus eller blot Kristus, er den centrale figur i kristendommen og han anses af de fleste kristne for at være en inkarnation af Gud; "søn” af Gud, ”udsendt” af Gud og som havde været hos Gud ”før verden blev til".

Jomfruen (astrologisk)

Element: Jord. Planet: Merkur. Karaktertræk: Bestemt, kritisk, logisk, pligtopfyldende og praktisk.

Jomfru Maria

Er ifølge Det Nye Testamente og Koranen mor til Jesus. Jomfru Maria er den græske form af det aramæiske navn Mirjam, som hun delte med Moses' søster.

Johannes Evangelium

Er den fjerde bog i Det Nye Testamente. Det er samtidig det fjerde og sidste af evangelierne.

Joseph Campbell

1904 –1987 var en amerikansk professor i mytologi, forfatter og foredragsholder, bedst kendt for sit arbejde indenfor komparativ mytologi og komparativ religion.

Jung

Carl Gustav Jung var en schweizisk psykiater, ven af Freud. Jung udviklede dybdepsykologien, også kendt som analytisk psykologi.

K

Karon

———— —— — —— —— ———— ———— —— — —— —— ———— —— — —— —— ——— ——— ——— — —— ———— —— ——— — —— ———— —— ———— ———— —— ——

Etruskisk Charun, i græsk og romersk mytologi færgemanden, der bringer de dødes sjæle over dødsfloden Styx til Hades. Karon var søn af NYX, mørkets gudinde og bror til bl.a. HYPNUS, søvnens gudinde og trillingerne MOIRAI, der spinder menneskets skæbnetråde (den røde tråd) og THANATUS, dødsguden.

Katatana

TRilhører gruppen af traditionelle japanske sværd (nihonto), der blev båret af samuraiklassen i det feudale Japan, også almindeligvis omtalt som en "samuraisværd”. Moderne versioner af katana bliver undertiden fremstillet under ikke-traditionelle materialer og metoder.

Klardrøm

Lucid dream (engelsk) eller Klardrøm betegner en usædvanlig klar drøm, som huskes tydeligere og længere end almindelige drømme. Klardrømme er realistiske og levende og undersøgelser har vist, at der er en større mængde beta-1 frekvenser (13-19 Hz), når man oplever klardrømme og derfor er der øget aktivitet i parietal hjernelapperne, som gør klardrømmene til en bevidst proces. Klardrømme er lægevidenskabeligt undersøgt og deres eksistens er velkendt.

Knossos

Var i bronzealderen den største by på den græske ø Kreta og centrum for den minoiske kultur. Knossos har været beboet siden stenalderen. Visse levn kan dateres så langt tilbage som 7.000 f.Kr.; men sit højdepunkt nåede byen i perioden 1900 f.Kr. til 1600 f.Kr., hvor den havde mange monumentale religiøse og administrative bygninger og en omkringliggende beboelse på ca. 7.000 mennesker. 131 Register


Kunstakademi

Det Kongelige Danske blev grundlagt i 1754 under navnet Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn som en gave til Kong Frederik 5. på hans 31 års fødselsdag. I 1771 ændredes navnet til Maler-, Billedhugger- og Bygnings-Academiet og i 1814 igen til Det Kongelige Academie for de Skjønne Kunster. Det nuværende navn stammer fra 1968, hvor akademiets skoler blev selvstændige statsinstitutioner, mens navnet Akademiet for de skønne Kunster fremover kun dækkede det nuværende Kongelige Akademi for de Skønne Kunster.

L

———— —— ———— ———— ———— ———— —— ———— —— ——— —— —— ——— ———— — — —— — ——— ———— —— ———— —— ———— ———— —— —— —— ——— ———— ——— —— — Labyrint

Er et ældgammelt universelt motiv. Grundstrukturen/idéen er en gang, hvis krumning/drejning gør det umuligt at se enden. Enden af gangen er som regel placeret midt i labyrinten, således at gangen bugter sig her rundt om. Labyrinten er et sted at finde vej – et sted at fare vild, den byder på udfordringer i det uvisse. De ældste labyrinter er envejede og organiske af form, mens senere typer er udbygget med blindveje og kan være kantede eller afrundede.

LeninVladimir

Iljitj Lenin (22. april 1870 i Simbirsk – 21. januar 1924) var sovjetisk statsleder i perioden 6. november 1917 – 21. januar 1924 og en vigtig marxistisk revolutionær teoretiker, hvis bidrag til den marxistiske teori betegnes Leninisme.

Leonardo da Vinci

Leonardo di ser Piero da Vinci (15. april 1452 – 2. maj 1519) var maler, billedhugger, arkitekt, ingeniør, opfinder, botaniker og anatom. Leonardo da Vinci betragtes som et klassisk renæssancemenneske og geni i den italienske højrenæssance.

Livets træ/Kundskabens træ

Som symbol for tilstanden i Paradis står Livets Træ, mens Kundskabens Træ kan siges at symbolisere menneskets situation efter syndefaldet.

Little Big Horn

Slaget ved Little Bighorn var et militært slag, der fandt sted en søndag den 25. juni 1876. Oberstløjtnant George Armstrong Custer og 263 soldater fra USA's 7. kavaleri faldt i slaget i kamp mod Sioux-folket (Lakota-stammen samt deres allierede, herunder Cheyenne-stammen).

Louns Breding/ Limfjorden

Louns Breding udgør en del af Limfjorden og adskiller halvøerne Himmerland, Fjends og Salling.

Løgstør

En fjordby i Himmerland med 4.284 indbyggere (2014), beliggende ved Løgstør Breding i Limfjorden.

M

— —— —— ——— —— ——— —— ——— ———— ———— —— ——— ——— ———— ————— —— ———— —— —— —— ——— ———— — —— ———— ———— ——— — Malinche/Dona Marina

Malinche, Malintzin, Doña Marina, ca. 1501-1550, den spanske erobrer Hernán Cortés' tolk, rådgiver og elskerinde. Malinche, der var af aristokratisk herkomst og talte aztekernes sprog, nahuatl, spillede en central rolle i den spanske erobring af Mexico 1519-21.

Maria Magdalene

Maria Magdalene var en af Jesu ledsagere. Navnet Maria kommer muligvis af ægyptisk M’ry den elskede og Magdalene betyder fra Magdala, et bynavn som betyder tårnet. Hendes festdag er d. 22. juli og hendes attribut er en krukke eller et bæger. I de gnostiske tekster bliver hun af og til kaldt Mariam. Hun er den discipel, der både var til stede ved Jesus korsfæstelse og begravelse, var vidne til den tomme grav og den første, Jesus åbenbarede sig for efter sin død med det kristne budskab om evigt liv. Hendes Gospel blev fundet i Nag Hammadi i 1896.

Masai

Hyrdefolk i savanneområdet øst for Victoriasøen i Kenya og Tanzania. De udgør i dag knap 900.000 og er inddelt i en række stammer. Det traditionelle erhverv er kvægdrift.

Mayakulturen

Mayaerne er et folk i det sydlige Mexico, Guatemala og El Salvador i Mellemamerika med en 3.000årig historie. Mayaerne var en del af de mesoamerikanske præcolumbianske kulturer. Mayafolket forsvandt aldrig; der bor i dag millioner af mayaer i området og flere af dem taler et af maya-familiens sprog. 132 Register


Minotaurus

Et væsen fra græsk mytologi. Han var søn af en hvid tyr og Kretas dronning Pasifaë. Han havde tyrehoved og menneskekrop og blev spærret inde i en labyrint i Kong Minos' palads i Knossos på Kreta. Paladset var bygget af Daidalos og hans søn Ikaros. Der blev hvert år ofret syv drenge og syv piger fra Athen til Minotauros, indtil Theseus stoppede det ved at dræbe uhyret.

Mohave-folket/ Mosa

Er et oprindeligt indiansk folk, der levede ved Coloradofloden. Der er i dag kun ca. 1.000 tilbage.

Mosquitobomber

De Havilland DH.98 Mosquito var et britisk multi-rolle kampfly, der var operativt under 2. verdenskrig og efterkrigstiden. Det var 18 Mosquito bombefly og med en eskorte af 30 Mustang jagere, som angreb Shellhuset i København og ved en fejltagelse også bombede Den Franske Skole.

Motecuzuma

Moctezuma II eller Montezuma II (1466-1520; aztekisk konge fra omkring 1502 til 1520), over byen Tenochtitlan (Mexico City). Han var ved magten, da spanierne erobrede Mexico.

Möbius-bånd

Ikke-orienterbar flade, der fremkommer ved at give et bånd en halv snoning og hæfte enderne sammen. Fladen blev beskrevet i 1858 af den tyske matematiker og astronom A.F. Möbius.

N

———— —— —— ——— — — —— ——— ——— ———— ———— —— ———— —— ———— ———— —— —— —— —— —— ——— —— —— ——— — —— ———— — —— —— —— Narcissus og Echo

Fra græsk mytologi. Narcissus var en smuk ung mand, som alle piger elskede; en af dem var Echo, men han afviste hende, hvilket nedkaldte Gudernes vrede. Han skulle en dag ned til en sø for at få noget vand, men da han så sit spejlbillede blev han forelsket i sig selv. Han sad der dag og nat, men da han ikke kunne gøre mere end kun at se på sig selv, visnede han til sidst og blev til en blomst kaldet "narcissen".

Nilen

Dannes af to floder, der samles i Khartoum i Sudan. Mindst 65% af Nilens vand kommer fra Den Blå Nil, der udspringer ved Tanasøen i Etiopien. Resten kommer fra Den Hvide Nil, der udspringer fra Victoriasøen i Uganda, som derefter passerer den gennem Uganda og Sudan. Byerne Khartoum, Aswan og Kairo ligger alle ved Nilen.

Norner

Var en gruppe af gudinder i nordisk mytologi, der var knyttet til skæbnen. De bedst kendte norner i mytologien er Urðr (Urd), Verðandi (Verdande) og Skuld, hvis navne traditionelt oversættes til fortid, nutid og fremtid.

O

Odin

— —— —— ——— ———— —— — —— —— —— —— — —— ———— ———— —— — — —— ——— ———— ———— —— ———— —— ———— —— ———— ——— ———— ——

En af de mest fremtrædende guder i den nordiske mytologi; han forbindes i særlig grad med krigslykke (og de i krigen faldne), runemagi og viisdom.

Oglala – Sioux

Pine Ridge-reservatet er det næststørste reservat for indianere i USA – hjemsted for 26.000 indianere fra Oglala Sioux-stammen, der er efterkommere af de legendariske indianerkrigere Crazy Horse og Sitting Bull. Pine Ridge har stor historisk betydning. Her fandt Wounded Knee-massakren sted i 1890, en uprovokeret nedslagtning af Sioux-indianerne, begået af det amerikanske kavaleri.

P

Paradis

—— ————— —— ——— ———— — — —— ——— ———— ———— —— ———— —— ———— —— —— ——— — —— ———— — —— —— ———— ———— —— ———— —— ——— —— —

Edens have bliver beskrevet i Første Mosebog som stedet, hvor den første mand, Adam og den første kvinde Eva, levede efter at de blev skabt af Gud.

Pedro de Alvarado

En spansk Conquistador, der var med til at erobre og ødelægge den Aztekiske kultur. Han ledede forsøget på at erobre Mayakulturen i Guatemala. Han var en af de mest grusomme spanske erobrere.

Planeten Saturn

Saturn er den sjette planet fra solen i vores solsystem. Det er den næststørste planet i solsystemet efter Jupiter. 133 Register


Popul Vuh

Er Mayastammen Quiche`s skabelsesberetning, kendt som Popul Vuh. Den blev fundet af en kristen munk i 1702 og kopieret til spansk. Originalen forsvandt.

Prins Valiant

Amerikansk søndagsavis-tegneserie skabt i 1937 af Harold R. Foster og videreført af John Cullen Murphy (1919-2004).

Q

Quest

—— ——— ———— —— — ——— ———— ——— ———— ——— ———— ———— —— —— ——— ———— ——— ———— ———— —— — — —— —— ——— —— —— ——— —— — ———

En selvpåtaget udfordring (som en tradition fra samfundet) blandt de nordamerikanske oprindelige folk. Questen kan bestå i f.eks. at overleve alene i ødemarken for at finde sig selv, faste, meditere og i bedste fald modtage syner/varsler.

R

Ravn

—— — ——— ————— ———— —— ———— —— ——— ——— —— —— —— ——— ——— ———— ——— ———— —— —— ——— ———— ———— —— ———— —— ——— ——— — —

Symboliserer ofte det negative: Den er uren, sort og kædet sammen med død, ådsler og synd. Dog har Odins to ravne i den nordiske mytologi en dobbeltfunktion: De hedder Hugin og Munin, dvs. Tanken og Erindringen, symboler på Odins evne til at bevæge sig gennem tid og rum; han sender dem ud om morgenen som sorte “spioner” og de lander hver dag igen flagermustyst på hans skuldre for at hviske ham alverdens nyheder i ørene. Men samtidig er de dødsfugle for Odin, der hersker over liv og død.

Red Cloud

Leder af Oglala-Lakota-indianerne på den nordlige prærie. Han blev tidligt kendt for sine modige bedrifter i krig og tvang i 1868 den amerikanske hær til at rømme en række forter, der var anlagt i indianernes bedste jagtområder omkring Powder River.

Røde Korspakker

Omkring 6.000 danskere blev under besættelsen indespærret i tyske fængsler og koncentrationslejre uden for Danmark. I lejrene og fængslerne var vold, tortur og massedrab en del af hverdagen. Danskerne havde dog bedre forhold end fanger fra mange andre lande: De fik lov at modtage pakker med mad og tøj. Inden afslutningen på krigen blev de fleste danske fanger kørt til Sverige med de Hvide Busser, hvilket reddede mange menneskeliv. Alligevel døde ca. 600 p.gr.af fangenskabet.

S Safehouse

Et sted, hvor danske frihedskæmpere kunne skjule sig, når de var på flugt for tyskerne under 2. verdenskrig.

Samurai sværd

Katana er kendetegnet ved sit karakteristiske udseende: en buet, slank, enægget klinge med et greb, der kan holdes med to hænder. Sværdet er historisk forbundet med den japanske kriger, samurai, i det feudale Japan (før år 1868) og er blevet kendt for sin skarphed, styrke og skønhed.

Schalburgkorpset

Korpset var en dansk afdeling af SS. Det fik sit navn efter den danske officer, von Schalburg, som havde været leder af Frikorps Danmark, som deltog på tysk side på Østfronten. Han blev her slået ihjel i et slag i 1942.

Skarabæ

Den såkaldte pillebille 'scarabæus sacer' var et helligt dyr i oldtidens Egypten. Skarabæen lever af dyregødning og triller kugler af den til opbevaring i underjordiske forrådskamre. Denne livsform blev tolket som verdens skabelse og genskabelse, som Solens (modsatte) gang over himlen, som selvavling og dermed som transformations- og opstandelsessymbol.

Spartacus

Romersk oprørsleder, født cirka 109 f.Kr., død 71 f.Kr. Spartacus indledte det såkaldte spartacusoprør år 73 f.Kr. Han var slave hos romerne, men var thraker og stammede fra Thrakien nord for Grækenland.

Stikkere og værnemagere

Stikker. Det kaldte man under besættelsen de danskere, som gav oplysninger til tyskerne om modstandsbevægelsen. Stikkerne var modstandsbevægelsens farligste fjende. De var Gestapos øjne og ører. Uden dem havde tyskerne haft langt sværere ved at bekæmpe modstandsbevægelsen. Selvom det økonomiske samarbejde med besættelsesmagten i vid grad var ønsket af regeringen, kom der i løbet af besættelsestiden stigende kritik af de mennesker og virksomheder, der tjente mange penge på at samarbejde med tyskerne. 134 Register


T

———— —— ——— ——— ——— ———— ———— —— —— —— ——— ——— ——— —— — —— ——— — —— ——— ——— —— —— ——— — —— — — Tao-seksualitet Seksuel energi - mandens muligheder, elskovslære om sundhed og seksuel udvikling.

Tamara Bunke

Haydée Tamara Bunke Bider, bedre kendt som Tania, var spion og hemmelig agent for DDR, kommunistisk revolutionær og den eneste kvinde, som kæmpede sammen med guerillahæren i Bolivia, som blev ledet af Che Guevara.

Tarot

Kilder mener, at tarotkort stammer fra den gamle egyptiske gud Thot, fra biblioteket i Alexandria eller fra vægmalerier i det ægyptiske tempel Memphis. Den mest sandsynlige forklaring er, at tarotkort stammer fra det femte århundredes Italien, hvor de blev udviklet som en okkult udgave af almindelige spillekort.

Teknokrat

Bruges ofte nedsættende: Teknisk el. økonomisk ekspert, der ved planlægning el. styring vægter tekniske forhold højere end politiske principper og samfundsmæssige og menneskelige virkninger.

Tilgivelse

Tilgivelse er ikke noget religiøst. Der er ingen gud i tilgivelse. Tilgivelse handler om dig og hvordan du har det indeni.

Tyske Koncentrationslejre KZ-lejre, udtryk benyttet både om lejre oprettet i Nazi-Tyskland i 1930'erne for politiske modstandere; og om rene udrydelseslejre, oprettet i løbet af 2.verdenskrig, hvor fangerne blev myrdet ved ankomst.

Theseus og Ariadne

Ariadne, i den græske mytologi datter af kong Minos af Kreta. Hun forelskede sig i helten Theseus og hjalp ham efter drabet på Minotaurus med at finde vej ud af labyrinten i Knossos ved hjælp af et garnnøgle (heraf udtrykket ariadnetråd). Ariadne flygtede med Theseus, men blev efterladt på Naxos.

U

— —— —— — —— ———— ———— ———— ——— —— ———— —— ———— ———— —— — —— —— ———— —— — ——— ——— — —— ———— ———— —— ———— ——— —— — Underbevidsthed

Underbevidstheden taler i billedsprog. Vi møder den gennem f.eks. drømme, symboler, intuition, indskydelser og kreativ udfoldelse.

Urmoderen Gaia

Moder Jord, et udtryk, der henviser til enhver form for moderskab, frugtbarhed, skabelse eller den generøse legemliggørelse eller inkarnation af Jorden.

V

—— ——— ——— ——— —— ——— ——— ———— ———— —— ——— ———— —— ——— ——— ——— — —— ———— —— — ——— ——— —— —— Vandbæreren

Vandbæreren (stjernetegn) er nyskabende, med en original tankegang, har en social og humanitær indstilling. Energien er fornyelse - at tænke store tanker, at søge nye grænser for erkendelse, f.eks. rumfart og forståelsen af Tankens Kraft. Hele vores solsystem er nu på vej ud af Fiskenes Tidsalder og på vej ind i Vandbærerens Tidsalder. En tidsalder varer ca. 26.000 år. Vi kalder det også et paradigmeskift.

Vikingenøgle

Litteraturen fortæller os, at alle rige gifte vikingekvinder bar nøgler som en del af deres personlige udstyr. Nøglen symboliserede hendes status som husfrue.

Vision-quest

En vision-quest er en praksis for mange indianere. Når de unge indianere kommer i puberteten, må de tage på en rejse (vision-quest) alene ud i ørkenen/naturen for at komme i kontakt med deres indre jeg, for at finde den dybere mening og retning i deres liv. Denne vision-quest betragtes som en indledning eller et overgangs ritual (rite of passage) til voksenlivet. Disse quests kan gøres mange gange, når de søger vejledning i deres liv.

135 Register


Af samme forfatter: Es mi vida Vidneerklæringer båndoptaget i Guatemala, 1984 Eventyr fra Guatemala En børnebog for større børn, 1984 De røde majs 8 historier fra El Salvador og Guatemala, 1986 Dans bonde dans 6 historier fra Guatemala, 1988 Det rygende spejl Om reinkarnation og følger 6 af en sjæls mange inkarnationer, 2010 I begyndelsen var ordet Kunstbog – Kommunikationens verdenshistorie, 2011 Maria Magdalenes sande ansigt Et billede af hende, dybest inde, 2018

Store vægmalerier af samme forfatter: MAYAKVINDENS HISTORIE og MAYAMANDENS HISTORIE 2 vægmalerier 25 m2. De begge hænger i restaurant Dona Luisa i Antigua, Guatemala I BEGYNDELSEN VAR ORDET 30 m2 stort vægmaleri, der hænger på TV2ØST i Vordingborg DES MERE STAKKARLE HADES 80 m2 stort vægmaleri, der hænger på Egmont Højskole ved Odder

www.jorn-bie.dk


Profile for Trykpartner

Lille Dreng I Rød Trøje  

Lille Dreng I Rød Trøje