Page 1

Det sker i

FOLKEKIRKEN December 2013 路 Januar 路 Februar 2014

Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle

LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

37


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Kirke Flinterup Kirkegård fik ny mur

2 37 - 2013-14

Den østlige kirkegårdsmur var truet af et par store træer, hvis rødder løftede muren, så den var ved at vælte. Den gamle, skæve og usikre mur er blevet brudt ned og bygget op igen efter gamle principper. Kør en tur forbi Kirke Flinterup, og nyd synet af den smukke mur, der nu gerne skulle stå i mange år frem.

Aktivitetsoversigt 3.12.: 10.12.: 11.12.: 12.12.: 15.12.: 8.1.: 14.1.: 16.1.: 23.1.: 26.1.: 27.2.:

Julekoncert i Stenlille Kirke Sangcafé i Sognegården Sangaften i Munke Bjergby Kirke Julekoncert i Kirke Flinterup kirke Nisseteater i Sognegården Nytårskomsammen i Munke Bjergby præstegård Sangcafé i Sognegården Sogneaften i Munke Bjergby Kirke Foredrag om sorg, Sognegården Koncert i Kirke Flinterup Kirke Koncert i Stenmagle Kirke

Det sker i Folkekirken Kirkebladet udgives i fællesskab af Munke Bjergby, Kirke Flinterup, Stenlille og Stenmagle sogne og udkommer 4 gange om året. Det omdeles til alle husstande i de fire sogne og kan hentes i sognegården i Stenlille. Udebliver bladet, kontaktes Lokalbudet, tlf. 4068 0059. Hvis man vil have noget i næste blad, kan man kontakte en fra bladudvalget, senest 20. januar 2014.

Menighedsrådsmøder Munke Bjergby kl. 19.00 i præstegården: Onsdag den 18. december Stenlille kl. 19.00 i sognegården: Tirsdag den 12. november Stenmagle kl. 19.00 i sognegården: Torsdag den 21. november

Oplag: 3.300 Redaktion: Munke Bjergby: Conni Ahlfors, ahlfors@os.dk, tlf. 5780 6688 Kirke Flinterup: Morten Carlsen, dyrhave@tdcspace.dk, tlf. 5784 5584 Stenlille: Jørgen Bengaard, jorgen.bengaard@gmail.com, tlf. 5362 9690 Stenmagle: Sebastian Adorján Dyhr (ansvarsh.), redaktoer.kirkeblad@gmail.com, tlf. 8625 1050 Tryk og grafisk arbejde: Lemann Grafisk, Stenmagle · www.lemann.dk · tlf. 4068 0059

Møder i 2014 er endnu ikke aftalt. Man opfordres derfor til at holde øje med hjemmesider og opslag ved kirkerne.


Det sker i Folkekirken

Lad julen komme til dig Af sognepræst Tina Salling. I skrivende stund er butikkerne og ugebladene så småt begyndt at minde os om alle de gøremål, der er uundværlige for den perfekte jul. En masse ydre ting, som man næsten kan få stress af at skulle forsøge at leve op til. Den tidligere biskop i Ribe, Henrik Dons Christensen, skrev i 1967 en alternativ julekalender til sin hustru, da hun var ved at segne under alle disse forventninger. Den har i mange år hjulpet mig gennem julens forventningspres. Til hver dag er der skrevet et lille digt, som på smukkeste vis kæder den travle hverdag med arbejde og familie sammen med adventstidens forventning om det, der skal komme.

11. december: Min elskede. Er du begyndt at blive nervøs? Når du det heller ikke i år? Er børnene helt umulige? Er din mand ugidelig? Er din dag forvirret? Er det med ubehag, du begynder denne dag, fordi du frygter, den vil spildes med uvæsentlige ting? Mon ikke jomfru Maria har følt, at rejsen til Betlehem var spildt? Hun skulle jo forberede. Men da hun holdt barnet i sine arme, var ingen forudgående dag spildt. Kan det hjælpe i dag?

12. december: Min elskede. I dag vil vi tænke på vore venner. De levende og de døde. Dem, vi svigtede, og dem, der holdt os fast. I mørket prøves venskab. De håndtryk, vi fik i mørket, gav os mod på ny. Venner er en kostelig skat.

16. december: Min elskede. Det er nissernes tid og englenes tid. Urolige nisser – fredfyldte engle. Nisser som kræver, engle som giver. Jordbundne nisser – himmelske engle. Nisser og engle – det er os alle. Men du er mest engel, og jeg er mest nisse.

19. december: Min elskede. Vore børn ser op mod en stjerne. Og stjernen er fjern for os, men ikke for dem. For stjernen står over huset, og snart vil den være i stuen på træets top. Da fylder den deres sind. Det er himmelen, der kommer til barnet – til os.

20. december: Min elskede. Det er godt, når tanken hviler i det gode: i gode oplevelser

ved gode mennesker eller ved mennesker, når de er gode. Man formørker sit sind ved at mindes det onde. Derfor vil vi tænke på det, der er godt. Det, der gi’r glæde. Det, der gør frimodig. Og dagen bliver god.

21. december: Min elskede. Nu er dagene korte, for korte til det, vi skal nå. Hvad skal vi nå? Snart vil vi se, at det, som er livets glæde, er ikke det, som vi nåede, men det, som nåede os. Og dagen bliver lang Uudtømmelig.

24. december: Min elskede. Nu stilner larmen. Nu skal hænderne hvile. Og når skumringen kommer, tændes lys, mens fred fylder sindet, og glæden varmer. Hånd søger hånd. Min elskede – en dag stilner larmen, hænderne hviler, og mørket kommer. Da ser vi lyset – med fred trods angsten med glæden i sorgen min hånd griber din hånd. Guds hånd griber vor. I ønskes alle sammen en glædelig og velsignet jul med en stor tak for de 3 måneder, vi har delt.

3


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Børnekor

4 37 - 2013-14

Vi øver hver tirsdag fra kl. 15.30-16.30 i sognegården. Vi synger, træner vores stemmer og bruger kroppen til at klappe, trampe, danse og meget andet. Koret er åbent for nye medlemmer, og du er meget velkommen til at komme og besøge os og være med.

Babymusik i sognegården Om fredagen fra d. 10. januar kl. 9.30 er det igen forældre og babyer, der synger og danser til nye og gamle sange, som f.eks. »I østen stiger solen op« og »5 små dyr, de sad på et bjerg«. Efter sangtimen er der kaffe/the og brød. Har du og din baby lyst til at være med, er I velkomne, både mødre og fædre. Det er gratis, og man tilmelder sig hos kordegn Helle Holm-Christensen på tlf. 24523663. Har du spørgsmål, kan du ringe til organist Pia Lyster på tlf. 61674084, som står for musiktimen.

Sangcafé Anden tirsdag i måneden er der sangcafé i sognegården i Stenlille kl. 10.00. Vi synger fra højskolesangbogen, og der vil være korte oplæg til nogle af sangene. Man kan få en kop kaffe/te og brød for 20 kr. Klaus, kirkesanger, medvirker på guitar og organist, Pia, på klaver.

Børneklubben Munke Bjergby præstegård lørdag den 7. december kl. 10-12 Vi mødes for at øve Lucia og årets krybbespil, og der vil være pakkeleg og godter. Vel mødt til en hyggelig formiddag. Husk en lille pakke til ca. 20 kr. Næste gang Børneklubben mødes er 11. januar og 22. februar.

Kommende datoer er: 10. dec. og 14. jan. Den 14. januar får vi besøg af Anne-Birthe Ottsen, som vil lede os igennem sangtimen. Emnet vil være »Glædesstunder«. I februar holder vi vinterferie.

Sangaften Onsdag den 11. december kl. 19.00 i Munke Bjergby Kirke Kom i den rette julestemning, når vi synger julen ind med en række kendte og elskede julesange og julesalmer. Sangaftenen er for alle, der elsker at synge. Denne aften medvirker tillige Munke Bjergby koret, som vil glæde os med deres juleprogram. I pausen bydes der på kaffe/ te og hjemmebag (10 kr.) Næste sangaften finder sted onsdag d. 26. februar, hvor vinterens sange og lysets tilbagekomst er temaet.


Det sker i Folkekirken

Julekoncert

Munke Bjergby koret

Tirsdag d. 3. december kl. 19.30 i Stenlille Kirke

Synger 1. s. i advent og til sangaftenen den 11. december

Koncerten med sangerinden Lise Nees og organist Lars Jørgensen falder i tre dele. Først bl.a. engelske carols med orgelledsagelse, så en del med salmer og sange med klaverledsagelse og endelig en del med nye rytmiske salmer og sange.

Koret er kommet godt fra start efter flytningen til Munke Bjergby Kirke. Der øves om tirsdagen ml. kl. 18.30 og 20.30. Kontakt korleder Lina Zinglersen på e-mail: lina_ zing@msn.com, hvis du gerne vil være med.

Undervejs får menigheden også lov at synge med.

Der er altid plads til flere sangglade mennesker i koret.

Lise Nees er uddannet fra Musikkonservatoriet, har bl.a. sunget på Den Jyske Opera og været solist i DR UnderholdningsOrkestret. Lars Jørgensen er uddannet fra Musikkonservatoriet og er til daglig organist ved Vallensbæk Kirke og repetitør på Statens Teaterskole.

Nisseteater Søndag d. 15. dec. kl. 15 i sognegården I år opføres Julemandens gave, som er en rytmisk, pudsig og interaktiv og hyggelig juleforestilling for de helt små 2-6-årige.

Skoleafslutning Fredag den 20. december

Stykket tager 30 minutter. Efter forestillingen er der en bolle til hvert barn og måske en julegave.

Julegudstjeneste for Stenlille skoles 0.+1.+2+3. klasse i Stenmagle Kirke.

Det er helt gratis – men kom i god tid; for det plejer at være et tilløbsstykke

Julegudstjeneste for Stenlille skoles 4.+5.+6.+7.+ 8. og 9. klasse ved 2 gudstjenester i Stenlille Kirke.

Børnekor HUSK juletræstænd­ing 1. s. i advent i Munke Bjergby og Stenmagle Kirker

1. søndag i advent skal børnekoret synge til familiegudstjenesten i Stenmagle Kirke kl. 15., og torsdag d. 27. februar kl. 18.45 er der koncert i Stenmagle Kirke, hvor vi også skal synge. Alle er velkomne, og vi håber på at se en masse forældre, søs­ken­de, bedsteforældre og andre familiemedlemmer.

5


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Julegudstjenester i børnehøjde

6 37 - 2013-14

Det er en skøn tid, hvor sutter, flyverdragter og glade øjne fylder kirken, og den kendte historie fra Betlehem med salmer og sange er med til at forklare, hvorfor og hvad vi fejrer i denne tid.

Munke Bjergby Kirke

Stenlille Kirke

Tirsdag den 10. december kl. 9.30: Dagplejebørn og de mindste fra Naturbørnehuset. Munke Bjergby Kirke.

Tirsdag den 3. december kl. 8.15-9.15 Børnehaveklasserne fra Stenlille skole

Torsdag den 18. december kl. 10.00: Naturbørnehuset. I Munke Bjergby Kirke.

Torsdag den 5. december kl. 10-10.35 Børnehavebørn fra Sandlyngen

Onsdag den 4. december kl. 10-11 2. klasserne fra Stenlille skole

Fredag den 6. december kl. 9.30-10.05 Vuggestuebørn og dagplejebørn

3. søndag i advent d. 15. december De 9 læsninger i Kirke Flinterup Kirke

Lucia og krybbespil i Munke Bjergby Kirke

Lucia i Stenlille og Stemagle Kirker

I Kirke Flinterup Kirke kan man den 15. december kl. 14.00 opleve julens ”Ni læsninger” efter gammel engelsk tradition. Læsningerne veksler mellem musik, fællessalmer og solosang. Medvirkende er sopran Helle Visti Jensen, organist Victoria Larsen, sognepræst Kirsten Fogsgaard samt medlemmer af menigheden som læsere.

Til denne musikgudstjeneste vil der både være Lucia-optog og et lille krybbespil – begge dele ved Børneklubben. Derudover vil der være flere musikalske juleindslag. Kom, og vær med – der er noget for alle aldersgrupper.

Vores altid søde og flinke konfirmander går Lucia-optog ved begge gudstjenester.

Har du lyst til at læse en af de ni tekster, der peger hen mod jul, så giv besked til sognepræsten senest tirsdag den 10. december.

Det har gennem mange år været en tradition, at konfirmanderne fik 2 krydser, når de havde forældre med i kirken på denne dag – og det er også en tradition, at de har juleferie fra præst, når de har gået Lucia.


Det sker i Folkekirken

Nytåret i vore kirker 31. december kl. 14.00 i Kirke Flinterup Kirke

Stenmagle Kirke 1. januar kl. 14.00

Vi får mulighed for at ønske hinanden godt nytår efter gudstjenesten, hvor menighedsrådet er vært ved et glas champagne og kransekage. Det plejer at være sådan, at ingen har travlt med at komme hjem – for snakken går, og man fornemmer en sådan dag, hvordan vores kirke stadig er et mødested for sognet, hvor folk kan lide at komme.

Det er altid meget festligt og godt besøgt.

31. december kl. 23.30 i Munke Bjergby Kirke

Nytårssammenkomst for pensionister fra Kirke Flinterup sogn onsdag den 8. januar kl. 14-17 i Munke Bjergby præstegård

Der er en helt særlig stemning ved midnatsgudstjenesten denne aften. Vi siger farvel til det gamle år og byder det nye velkommen. Præcis midnat slår kirkeklokken 12 slag. Gudstjenesten afsluttes kort derefter. I våbenhuset byder Menighedsrådet på et glas champagne og kransekage. Udenfor har vi et flot udsyn fra Kirkebakken, når nytåret skydes ind.

Vi drikker et glas champagne og får et stykke kransekage i våbenhuset efter gudstjenesten og får lejlighed til at ønske hinanden godt nytår.

Igen i år indbyder Menighedsrådet ved Kirke Flinterup Kirke til en traditionsrig og hyggelig sammenkomst for vore nuværende og fraflyttede pensionister, som vi håber, at mange har lyst til at deltage i. Der er dækket op til kaffebord, og i løbet af eftermiddagen vil der være lidt underholdning og sang. De, som ikke har mulighed for egen transport, kan blot henvende sig til menighedsrådet eller sognepræsten. Der vil blive arrangeret kørsel. Med venlig hilsen – og på godt gensyn Menighedsrådet ved Kirke Flinterup Kirke samt sognepræst Kirsten Fogsgaard.

7


Det Adresser sker i Adresser Folkekirken Det sker i Folkekirken

Stenmagle

Sognepræst

Stenlille

Maria Hjort

8 37 - 2013-14

Stenmagle præstegård, Sorøvej 84, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4054, e-mail: mhj@km.d Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsv lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes sognepræsten. Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Kirsten Fogsgaard

Helle Holm-Christensen. – Fælles kordegn for a

Kordegn

Kontor: Sognegården, Enghavevej 12, 4295 Stenlille. E-m Træffetid: Tlf. 2452 3663 alle hverdage – og i sognegården

Kirkeadresse

Stenmagle Kirke, Præstelyngen 1, 4296 Nyrup

Stenlille Kirke, Kirkevej 27, 4295

Graver

Annelise Christoffersen

Gitte Flindt

Stenmagle kirkegårdskontor, Sorøvej 74, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4101. E-mail: stm-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og kan ofte træffes på området inden for normal arbejdstid.

Stenlille kirkegårdskontor, Engha 4295 Stenlille, tlf. 5780 4296. E-mail: stl-kirkegaard@mail.dk Træffes mellem 12.30-13.00, og k fes på området inden for normal

Organist

Pia Lyster

Kirkesanger

Klaus Høgh-Lefholm

Menighedsrådsformand

Gert Lidsmoes

Egon Andreasen

Lunden 7, 4296 Nyrup, tlf. 5780 3162, e-mail: lidsmoes@gmail.com

Hovedgaden 104, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4307, e-mail: ekea@ma

Kirkeværge

Anne Mette Forsingdal

Aage Schmidt Nielsen

Engkrogen 16, Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5780 5244

Hybenvej 9, 4295 Stenlille, tlf. 57 e-mail: AnnyogAage@wanadoo.

Tlf. 6167 4084, e-mail: pialyster@hotmail.com

Kvarmløsevej 37E, 4340 Tølløse, tlf. 5943 9224, e-mail: klaushoegh74@gmail.com

Alle 4 kirker er på internettet

Kirkebladet kommer kun 4 gange om året, men på internettet har du altid mulighed for at læse sidste nyt. Alle kirker har opdaterede hjemmesider, hvor du altid kan læse nyt fra menighedsrådene, om gudstjenester, baggrundstof, nyttige oplysninger og meget mere. Kirke Flinterups hjemmeside findes her: http://www.kirke-flinterup.dk Munke Bjergbys hjemmeside findes her: http://www.munkebjergbykirke.dk Stenlille og Stenmagles hjemmeside findes her: http://www.stenmagle-stenlille-kirke.dk


Det sker i Adresser Adresser Folkekirken Munke Bjergby

Kirke Flinterup

Kirsten Fogsgaard

dk. varer, kan man tudskrivning s direkte til d.

Munke Bjergby præstegård, Kirkebakkevej 26, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7116, e-mail: kfo@km.dk – Træffes bedst om formiddagen og efter aftale. Mandag er fridag. Hvis der er telefonsvarer, kan man lægge en besked, og der ringes tilbage hurtigst muligt. Ved navneændringer og attest­ udskrivning skal man kontakte kordegnen. Ved indskrivning til dåb, vielse eller begravelse ringes direkte til sognepræsten. – Ved ferie, fridage o.l. passes embedet af sognepræst Maria Hjort.

alle fire sogne:

mail: HHO@KM.dk Henvendelse angående attestudskrivning, indskrivning til dåb og fødselsanmeldelser m.m. n for personlig henvendelse: tirsdag og onsdag kl. 10-15. Fax 5780 4046.

5 Stenlille

avevej 12,

k kan ofte træfl arbejdstid.

Munke Bjergby Kirke, Kirkebakkevej 26 B, 4190 Munke Bjergby

Flinterup Kirke, Flinterupvej 17, 4180 Sorø

Jørgen Fedder Nielsen

Bent Pedersen

Kirkegårdskontoret, Kirkebakkevej 7, 4190 Munke Bjergby, tlf. 5780 7206, e-mail: mbkirke@gmail.com Træffes tirsdag-fredag 9.00-9.30 Udenfor kontortid træffes på 4272 1100.

Telefon: 6088 1053, e-mail: hrbentpedersen@gmail.com

Victoria Larsen Absalonsgade 20 2, 4200 Slagelse, tlf. 5854 8697, e-mail: viktoria-v@larsen.mail.dk

Helle Visti Jensen

m

Juliedalvej, 4180 Sorø, tlf. 5780 6380, e-mail: helle.visti.jensen1@skolekom.dk

, ail.dk

780 4284, o.dk

Ege Lau Frandsen

Eduard Rasmussen

Sværdsholtevej 10 B, Vedde, 4295 Stenlille, tlf. 5780 4827, e-mail: elf@privat.dk

Nyrupvej 68, 4180 Sorø, tlf. 5780 3112, e-mail: duebjergauto@c.dk

Kristian Eriksen

Søren Wiberg Christensen

Veddevej 21, Rude Eskildstrup, 4295 Stenlille, tlf. 5780 7326, e-mail: kristianeriksen@msn.com

Nyrupvej 70, 4180 Sorø, tlf. 4053 4059, e-mail: wibweb@get2net.dk

Præsterne tager på hjemmebesøg!

Men vi er nødt til at vide, hvem der gerne vil have besøg! Og man kan ikke bestille en præst til andre end sig selv! Hvis du gerne vil have et besøg, skal du ringe/e-maile/skrive til sognepræst Maria Hjort eller sognepræst Kirsten Fogsgaard, og så tager vi kontakt til dig og aftaler et besøg. Et besøg og en samtale kan indeholde alt fra himmel til jord. Man behøver ikke have noget helt specielt, man gerne vil tale om. Vi har tavshedspligt, og samtalen er derfor kun en samtale mellem dig og mig – det er det, der er udgangspunktet – resten giver sig selv normalt. Der er også en mulighed for, at vi kan forrette hjemmealtergang, hvis det er et ønske.

9


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Gospel Sisters

Spagettigudstjeneste

10

Julekoncert i Kirke Flinterup Kirke, torsdag d. 12. december kl. 19.00

37 - 2013-14

Gospel Sisters består af tre professionelle gospelsangere: Sabina Mathews, Susanne Wiik Kalvåg og Anette Wiik Vesterager, og gruppen akkompagneres af pianisten Kristof Jasic. Der venter os en spændende aften, hvor kirken kommer til at svinge med, når de festlige gospelsange lyder. Menighedsrådet byder på et glas vin/vand. Af hensyn til pladsen er tilmelding nødvendig senest en uge før – torsdag d. 5. december – til sognepræst Kirsten Fogsgaard, eller til medlem af menighedsrådet, Laila Grube på lg@stiftsor.dk.

Lise Trap Torsdag den 23. januar 2014 kl. 19.30 i Sognegården Lise Trap har skrevet bøgerne »Hjertebånd« og »Sorg«. Lise Trap kommer og fortæller om, hvad sorg er for en størrelse. Den kan kun fuldt ud forstås af den, der har oplevet den – Hun fortæller om den sorg, der ikke er en sporadisk gæst, men en ny fast følgesvend i livet. Menighedsrådet vil servere kaffe og kage.

Sognepræst Maria Hjort vil fortælle om livet og døden i børnehøjde Tirsdag den 14. januar 2014, kl. 17.00. Hvad sker det med os, når vi mister, og hvad skete der, da Jesus døde? En gudstjeneste, der besvarer spørgsmål, og sikkert får børnene til at stille flere. Efter gudstjenesten, som er kort og varer en ½ time, spiser vi spagetti og kødsovs i sognegården.


Det sker i Folkekirken

Koncert i Kirke Flinterup Kirke Søndag den 26. januar kl. 16.00

Folk og fjelde – rejser på Fær­ øerne med maleren Sven Hav­ steen-Mikkelsen Sogneaften i Munke Bjergby Kirke torsdag den 16. januar kl. 19.00 med provst Agner Frandsen, Ribe Gennem fortælling og billeder vil Agner Frandsen berette dels om et nært venskab dels om de temaer, som optog maleren Sven HavsteenMikkelsen. Som søn af polarforskeren Ejnar Mikkelsen var Havsteen siden drengetiden dybt fortrolig med de nordiske egne, deres folk og historie. Og ikke mindst Færøerne betød rigtig meget for ham. Hertil vendte han tilbage mange gange for at hente inspiration. I oliebilleder og litografier, raderinger og træsnit har Sven Havsteen skildret de nordiske landskaber – ikke som idyl, men som den baggrund for livet og historien, sagnet og sagaen, der ikke er menneskeskabt. Sidst i 1950’erne begyndte Kristus at optræde i landskabet. Det blev Sven Havsteens lidenskab med enkle og kraftfulde strøg at male Kristus ind i Norden i det 20. århundrede. Herom vidner de mange kirkeudsmykninger, han efterlod sig ved sin død i 1999.

Tre unge mennesker har dannet en trio og turnerer nu rundt i kirkerne. Tobias Dahl på klaver, Amalie Dahl på saxofon og Gustav Pyndt Jonsén på bas. De er alle aktive i musikmiljøet på Ringsted–Slagelse-egnen i forskellige big bands, samtidig med at de har stærke rødder i kirkemusikken. Tobias Dahl er f.eks. kirkesanger i Gl. Tølløse Kirke og elev på Slagelse MGK, som er en gymnasial uddannelse med masse af musik. Trioen spiller en god blanding af danske salmer valgt efter årstiden og højtiden samt jazz-standarder som f.eks. Summertime og What a Wonderful World. Koncerten vil indeholde både solosang, fællessang og instrumentalmusik. Vi glæder os til at høre de unge mennesker spille.

Agner Frandsen kendte Sven Havsteen-Mikkelsen og kommer for at fortælle om ham denne sogneaften. Vel mødt til en spændende aften.

11


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

Musikalske vitaminer

12

Vi inviterer til den årlige koncert den 27. februar kl. 18.45 i Stenmagle Kirke

37 - 2013-14

Programmet består af børnekoret, som vil synge, guitar- og sangsolo af kirkesanger Klaus Høgh-Lefholm, musik for guitar og orgel, orgelmusik af organisten og fællessange. Vi håber på at se rigtig mange denne aften, hvor man helt gratis kan komme og nyde musikken og synge med. Når man går hjem igen, har man fået nogle tiltrængte musikvitaminer midt i vintermørket.

»Suppegudstjeneste« Onsdag den 19. februar kl. 17.00 i Kirke Flinterup Kirke Alle børnefamilier inviteres til en halv times børnegudstjeneste på en hverdagsaften med fortælling­er og salmer i børnehøjde. Efter gudstjenesten serveres der en dejlig varm suppe i våbenhuset. Vi glæder os til at se børn og voksne, så vi kan gentage succesen fra sidste år.

Fastelavn Søndag den 2. marts kl. 10.30 i Stenmagle og Munke Bjergby Kirker Med gudstjeneste i Stenmagle Kirke og efterfølgende tøndeslagning ved præstegården. I samarbejde med Stenmagle Bylaug er der pølser, brød og salat. Med familiegudstjeneste i Munke Bjergby Kirke med efterfølgende tøndeslagning i Naturbørnehuset. Se mere om gratis billetter til børn på Borgerforeningens hjemmeside.


Isaaks-katedralen

Det sker i Folkekirken

Sognerejse til Sankt Petersborg Det er med stor fornøjelse vi kan præsentere næste års sognerejse, som går til Sankt Petersborg Rejsen finder sted fra onsdag den 10. september til mandag den 15. september. Vi skal opleve denne helt specielle by med nogle af Europas største arkitektoniske mesterværker, bl.a. Eremitage­ slottet (»Vinterpaladset«), Sommerpaladset i Pavlovsk, Isaaks-katedralen og Peter Paul fæstningen. Vi skal også sejle på Nevafloden og til russisk aften i Nicolajpaladset. Nærmere oplysninger og endeligt program følger i næste kirkeblad.

I løbet af foråret og lige efter sommerferien vil der være flere »studie-arrangementer«, som er åbne for alle. Pris: ca. 9000 kr. pr. person i dobbeltværelse. (Tillæg for enkeltværelse). Følgende er inkluderet i prisen: flybillet, flyskatter, 5 hotelovernatninger med morgenmad, 1 hovedmåltid hver dag, folkloreshow, byrundtur og besøg på slotte og paladser. Dansktalende

guide. (Derudover: visum og afbestillingsforsikring). Foreløbig tilmelding til sognepræst Kirsten Fogsgaard (max. 30 deltagere). Af hensyn til dårligt gående: Vær opmærksom på, at der skal gås rigtig meget. Med venlig hilsen Helle Visti Jensen og Kirsten Fogsgaard

Vinterpaladset

13


Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken

14

Konfirmander

37 - 2013-14

Går du i 6. klasse og skal konfirmeres i 2015? Vi vil allerede nu minde om, at indskrivningen af konfirmander sker foråret før konfirmationen. Præsterne sender tilmelding ud i begyndelse af maj 2014, men hvis du går på en privat eller offentlig skole udenfor sognet og gerne vil konfirmeres i foråret 2015, skal du henvende dig til en af de to præster, så vi har din adresse allerede nu.

Konfirmationsdatoer i 2015: Kirke Flinterup: St. Bededag, fredag den 1.maj. Munke Bjergby: Søndag den 3.maj. Stenlille: Kristi Himmelfart, torsdag den 14. maj. Stenmagle: St. Bededag, fredag den 1. maj.

Minikonfirmander 2014 i Munke Bjergby Præstegård i foråret 2014 Vi mødes første gang tirsdag den 25. februar og herefter 6 gange i løbet af foråret. Tilmeldingsblanket uddeles i uge 2. Vi skal slå ørene ud, give den hele armen, få en klump i halsen, have hjertet på rette sted og se med kærlighedens øjne. Undervejs vil der være lidt til maven. Jeg glæder mig til at se jer. Hilsen Kirsten.

Minikonfirmander 2014 i Stenmagle og Stenlille Vi tilbyder 3C fra Stenlille skole (samt de børn fra 3A og 3B der ikke deltog i efteråret) at gå til minikonfirmand i foråret 2014.

Minikonfirmandafslutning

Tilmeldingerne har sognepræst Maria Hjort delt ud på skolen – men hvis du ikke har fået tilmeldt dig endnu, skal du henvende dig til hende seneste 17/2

Efterårets minikonfirmander fra 3A og 3B afsluttede med et brag af en gudstjeneste, hvor vores kor også medvirkede.

Undervisningen begynder i uge 8, torsdag den 20. februar 2014. Vi mødes fem gange kl. 14-17 og afslutter forløbet ved en spagetti­ gudstjeneste torsdag den 20. marts i Stenlille Kirke.

I en fyldt sognegård blev der spist spagetti og kødsovs, og børnene fik udleveret diplom for deres undervisningsforløb.


Det sker i Navnelisten Navnelisten Folkekirken

Navnelisten Døbte

Line Ferløv Reinholdt / Simon Reinholdt, 7. september, Stenmagle Betina Bartels Fagan / Sean Bartels Fagan, 7. september, Stenlille Pia Rosenfeldt Houmann / Rene Houmann, 7. september, Kr. Flinterup

Døde

John Orla Petersen, 31. juli, Stenlille Mogens Marquard Jensen, 17. august, Munke Bjergby Gunvor Elisabeth Rasmussen, 12. september, Stenlille Jette Drost Christophersen, 24. september, Stenlille Villy Stenbæk Madsen, 3. oktober, Stenlille

Hvor bisættelse/begravelse har fundet sted udensogns, nævnes bopælssognet.

Viede

Vi gør vores yderste for, at listen er korrekt. Har der indsneget sig fejl, beklager vi meget.

Lukas Bjørn Arnason, 31. august, Munke Bjergby Jeppe Daugaard, 6. oktober, Stenmagle Nini Sofie Fredlev Øgmundsson, 6. oktober, Stenlille Lucas Simony Vedel Jensen, 13. oktober, Munke Bjergby

15


Det sker i Folkekirken

Søndag 1. december

Stenmagle

Stenlille

15.00 MH

10.30 MH

Munke Bjergby Kirke Flinterup 15.00 KF

10.30 KF

16 37 - 2013-14

1.s.i advent. Lukas 4, 16-30 Juletræstænding Gløgg og æbleskiver Juletræstænding Søndag 8. december 9.00 MH 10.30 MH 10.30 KF 9.00 KF 2.s.i advent, Matt. 25, 1-13 Søndag 15. december 10.30 MH 9.00 MH 16.00 KF 14.00 KF 3.s.i advent, Luk. 1, 67-80 m/Lucia m/Lucia Musikgudstj. og Lucia 9 læsninger Søndag 22. december 10.30 MH 9.00 MH 4.s.i advent, Joh. 3, 25-36 Tirsdag 24. december 14.45 MH 13.30 MH 14.00 KF 15.15 KF Juleaften, Luk. 2, 1-14 16.00 MH 16.30 KF Onsdag 25. december 10.30 MH 11.00 KF 9.30 KF Juledag, Joh. 1, 1-14 Torsdag 26. december 9.00 KF 10.30 KF 2. juledag, Matt. 10, 32-42 Søndag 29. december 10.30 MH 9.00 MH Julesøndag, Matt. 2, 13-23 Tirsdag 31. december 23.30 KF 14.00 KF Nytårsaften, Matt. 6, 5-13 Champagne Champagne Onsdag 1. januar 14.00 MH Nytårsdag, Matt. 6, 5-13 Champagne Søndag 5. januar 10.30 MH 9.00 MH 10.30 KF 9.00 KF Helligtrekongers søndag, Matt. 2, 1-12 Søndag 12. januar 9.00 KF 10.30 KF 1.s.e.h.3k., Mark. 10, 13-16 Tirsdag 14. januar Spagettigudstjeneste kl. 17.00 MH Søndag 19. januar 10.30 MH 9.00 MH 2.s.e.h.3k., Joh. 4, 5-26 Søndag 26. januar 9.00 MH 10.30 MH 10.30 KF 9.00 KF 3.s.e.h.3k., Luk. 17, 5-10 Søndag 2. februar 10.30 MH 9.00 MH 4.s.e.h.3k., Matt. 14, 22-33 Søndag 9. februar 9.00 KF 10.30 KF Sidste s.e.h.3k., Joh. 12, 23-33 Søndag 16. februar 9.00 KF 10.30 KF Septuagesima, Matt. 25, 14-30 Onsdag 19. februar 17.00 KF Børne- og fam. gudstj Søndag 23. februar 9.00 MH 10.30 MH 9.00 KF 10.30 KF Seksagesima, Mark. 4, 26-32 Søndag 2. marts 10.30 MH 9.00 MH 10.30 KF 9.00 KF Fastelavn, Luk. 18, 31-43 kor og tøndeslagning Fam.gudstj. og tøndeslagn.

Kirkebilen: Det er muligt for ældre og gangbesværede at blive transporteret gratis til alle gudstjenester og øvrige arrangementer, der er annonceret her, i dagspressen eller på internettet. Man skal ringe til Ambulix Taxa, tlf. 7023 0918 dagen før arrangementet. Ved bestilling af kørsel til gudstjenester på søndage dog senest fredag kl. 16.00.

www.lemann.dk · 4068 0059

Det sker i Gudstjenester Gudstjenester Folkekirken

December 2013/januar/februar 2014

Kirkeblad 37 301013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you