Page 1

3

AUGUST 2016

Dansk Fotografi


Dansk Fotografi Redaktør Ebbe Rosendahl Kragemosen 23 5250 Odense SV Tlf.: 51 56 33 46 e-mail: bladet@sdf.dk Træffes efter frokost pga. aftenarbejde Dansk Fotografi udkommer 4 gange årligt. Deadline: Udgivelse februar: Deadline 15. december Udgivelse maj: Deadline 15. marts Udgivelse august: Deadline 15. juni Udgivelse november: Deadline 15.september. Redaktion Erik Jørgensen Lynghøjen 69, Svogerslev 4000 Roskilde Tlf.: 42 75 16 66 email: evej@youmail.dk Jens Holm Sottrupskov 33 6400 Sønderborg Tlf.: 21 48 30 67 email: JH@statsskolen.dk Ida Refsgaard Jyllandsgade 150 6700 Esbjerg Tlf.: 75 12 71 75 email: id@idarefsgaard.dk Modtager du ikke Dansk Fotografi som forventet, så kontakt Ida Refsgaard. Forsidebilledet: Lysmaling handler om at formgive og lave effekter med lys under lange eksponeringstider. Lysstrøg for lysstrøg bliver billedet til. Her har modellen ligget stille i mørke omgivelser. Foto: Ragne K. Sigmond Styling: Ragne K. Sigmond Model: Amanda T.

Dansk Fotografi

Copyright: Selskabet for Dansk Fotografi 2016 Dansk Fotografi udgives af Selskabet for Dansk Fotografi Tryk: Toptryk Grafisk, Gråsten Grafisk design: Simon Nielsen, Minijobs Eftertryk eller anden kopiering er kun tilladt efter godkendelse af redaktøren, dog undtagen SDF’s medlemmer som kan bruge materialet i noncommerciel øjemed. SDFs bankkonto: Reg.nr. 1551 - konto 550 7677 Hjemmeside: www.sdf.dk

SDF’s bestyrelse Formand Peter Carstensen Pærevænget 24B, Appenæs 4700 Næstved Tlf. 20 24 15 53 email: formand@sdf.dk Næstformand Torkil Michelsen Karl Andersens Vej 53 6710 Esbjerg V Tlf. 23 20 92 00 email: naestformand@sdf.dk Kasserer Jørgen Kristensen Vesterled 63 8600 Silkeborg Tlf. 30 32 18 55 Email: kasserer@sdf.dk Billedsekretær Poul Chr. Jensen Enghavevej 30 5230 Odense M Tlf. 40 40 82 35 Email: billedsekr@sdf.dk Sekretær og webmaster Leif Elsborg Østervej 5 6470 Sydals Tlf. 51 31 47 95 email: Leif@elsborg1.dk Bestyrelsesmedlem Michael Fahlgren Randbølvej 24-26 2720 Vanløse Tlf. 38 71 53 12 Email: nfff@sdf.dk Bestyrelsesmedlem Benny Rytter Bondersholtvej 108, Kirkholt 9740 Jerslev J Tlf.: 23 45 00 32 email: kontakt@sdf.dk Associeret bestyrelsen SDF Udland Finn E. Larsen Storhøjvej 12 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 17 67 email: udland@sdf.dk


1

2

FEBRUAR 2016

4

ER NOV EMB

2015

afi Fotogr Dansk

3

MAJ 2016

KVINDER DER ELSKER AT FOTOGRAFERE.

AUG UST

2016

Kvindegruppen i KFAK

4-8 Elsk dit motiv!

I Københavns Fotografiske Amatør Klub har man dannet en kvindegruppe med 12 fotografer der mødes hver måned og giver feed back på hinandens billeder. De har erfaret, at det er processen, de fælles oplevelser og diskussioner, der Dansk Fotografi Dansk Fotografi opstår omkring fotografierne, som er mest givende. Læs mere og se et udvalg af deres billeder på de næste sider.

9 Ragne Sigmond maler med lys Dansk Fotogr afi

10-17 Nyt fra bestyrelsen

Ragne Sigmond arbejder som lærer på Medieskolerne i Viborg, hvor man uddanner fagfotografer. Hun underviser bl.a. i lys og har en passion for at male med lys på sin egen spektakulære måde. Hun er efterspurgt til at holde foredrag i ind- og udland og fremvise sine egenartede male-med-lys billeder. Hun har netop udstillet i sit hjemland Norge, hvor billederne vakte stor interesse. Dansk Fotografis skribent Erik Jørgensen har talt med Ragne Sigmond, som her fortæller hvordan hun griber det an – både med den traditionelle og den sidste nye teknik.

18-19

Fotograferer du også?

Landsmøde 2016 i Esbjerg

Så mød ligesindede i SDF

Sjællandsmesterskabet Mellem Sund og Bælt er blevet afviklet med Brøndby Strand Fotoklub som arrangør for 3. år i træk. Her blev det endnu engang bevist, at AF detFORDELENE ikke kun erVED mændene der er præmieslugere, da der blev givet HER ER NOGLE AT Fotografisk årbog både guld, og bronze Se vinderbillederne og Hvert fotografer. år primo oktober udkommer FotoVÆRE MEDLEM AF sølv SELSKABET FOR til kvindelige resultatet her i bladet. grafisk Årbog, som indeholder et repræDANSK FOTOGRAFI sentativt udsnit af billeder produceret af Tina Kragh Kristensen fra Toftlund i Sønderjylland har været og ”skrabe SDF’s medlemmer i detnede forløbne år. Alle bunden” psykisk. har brugt fotografiet som udvælges terapi til at igennem Medlemsbladet Dansk Hun Fotografi billederne frakomme SDF godkendte en sværder psykisk nedtur, og detårhar resulteret i enf.eks bog,Den der Nationale, beskriver hendes Medlemsblad udkommer 4 gange udstillinger, Fælles sygdomsforløb i billeder. fortællerFynske, åbent om tilblivelsen af bogen ”Lykken ligt. Bladet er i A4 format på Hun 52 sider. Jyske Mesterskaber, Mellem Sund Bladetererlunefuld…”. af høj kvalitet og indeholder og Bælt samt fra FIAP Biennaler og udnyheder fra SDF samt mange forskelligvekslingsmapper med andre landsforRefsgaard været engageret i Dansk Fotografi lige artedeIda artikler om ogfra for Esbjerg danske Fotoklub fotogra- harbund. jeg selv begyndte som lokalredaktør for mange år siden, da bladet udkom fer, ogsiden de aktiviteter der udfoldes. Især i delvist sort/hvid og i A5-format. har virketersom i det jyske medlemmernes egne arbejder og arran-HunÅrbogen på lokalredaktør 122 sider. Årbogen udog skribent i bladet Numedlemmer. er hun gået gementer prioriteres højt. og hjulpet til med mange leveres praktiske gratis til opgaver. alle vores på pension, efter mange år som folkeskolelærer og vil gerne sit otium Ungdomsmedlemmer der nyde er medlem via med kameraet som er hendes tro følgesvend på mangeogforunderlige rejser. Den nationale en ungdomsskole, som ikke betaler Stor takaf forSDF godt samarbejde. Som medlem kan du deltage på fuldt kontingent, kan erhverve sig Den Nationale/DM i fotografi. Den NatioÅrbogen på favorable vilkår – med op til I næste Dansk Fotografi, udkommer nale er SDF’sudgave årlige af konkurrence med der 40% rabat. i november, sætter vi fokus på Landsmødet Jeg har altid fået en stor personlig oplevelse ud af at indleveringsfrist 1. maj.i Esbjerg. Efter bedømmeldeltage på SDF-Landsmøde. De igodeLandsmøde billeder, spændende foredrag og ikke sen bliver de antagne værker udstillet mindst samværet med landsmøde, de mange fotografer man møder. kun anbefale forbindelse med vores årlige Der afholdes hvert Jeg år etkan landsmøde omdig at omkring læse mere Landsmødet bladet – og giv dig selv foren der afholdes uge om 40. Efter ferni- 2016 kring her uge i40. Det arrangeres på skift oplevelse: Du antagne vil blive overrasket. seringen kan du Deltag! se alle de bilskellige steder i landet, og altid i samar-

Peter Birk

24-30

Jan Grarup udstiller SDF udland på Brandts SDF har en udlandsafdeling som repræsenterer Danmark i verdensforbundet FIAP, SDF Udland udsender udvekslingsmapper, og har kontakt, til fotografiske Mellem og Bælt landsforbund i hele verden. SDFSund Udland kan også hjælpe dig eller din klub med at skabe kontakt til en venskabsklub i udlandet, samt med deltagelse på FIAP og Status:15 på PSA godkendte saloner (Fédération Danmarks Fotomuseum Internationale de l’Art Photographique og Photographic Society of America).

31

32-36 37

Tina Kragh Kristensen FIAP titler “Foto som psykoterapi” Når du opnår mange antagelser på FIAPgodkendte saloner, kan du med tiden søge om at få tildelt forskellige FIAP-titler med diplom og emalje emblemer.

38-43

Mapplethorpe på ARoS

44-45

Informationsaften Få et tilbud om en informationsaften med en fra bestyrelsen –Bedømmelsen også for IKKE af Nationale medlems-klubber. Emner Den aftales på forhånd og der betales kun for transport, kontakt SDFs formand.

46-49

bejde med en eller flere klubber, som påtager sig det praktiske arbejde. På Modelfotografering med SDF landsmødet er der bl.a. fernisering på Foredragsholdere Den Nationale/DM i fotografi, workI folderen “Alt om SDF”, som kan down– vi navnene shops, generalforsamling med valg til loades fra sdf.dk, kan du finde ses på workshop ! kom på workshop i bestyrelsen, og ikke mindst en masse på gode foredragsholdere. Emnerne Fordele ved medlemskab portrætog modelfotografering hyggeligt samvær fotografer imellem. spænder vidt og er en oplagt af SDF idé til en Som medlem af Selskabet for Dansk Fotografi kan du nu fåklubaften. rabat på alle workshops, Landsmødet løber fra fredag til søndag. oplevelsesrig

2

der udbydes af Jesper Koefoed på fotoworkshop.dk

51

Blandt de mest populære workshops kan nævnes: • Portræt- og modelfotografering med flash • Studiefotografering • I gang med modelfotografering • Avanceret speedlite • Gravidfotografering • Redigering med Lightroom En typisk workshop byder både på teori og praktisk fotografering. Og du får værdifuldt undervisningsmateriale, så du kan arbejde videre hjemme.

50

MAJ 2016

fotoworksho

p.dk

51

Kig ind på www.fotoworkshop.dk og se hele udvalget og kalenderen. Og oplys ved tilmeldingen at du er medlem af Selskabet for Dansk Fotografi – så får du automatisk 15 % rabat på kursusprisen på alle workshops. Finder du ikke lige det du søger, så skriv – der er også mulighed for individuel coaching eller events for din fotoklub.

se mere på fotoworkshop.dk

grafiliokus.dk

leder samt et lille udvalg af dommernes egne værker. På landsmødet vil der også God læselyst være lejlighed til, at se billeder fra dem der i årets løb har ansøgt om en fotografisk titel, både i SDF og FIAP regi (FédéRosendahl ration Ebbe Internationale de l’Art PhotograRedaktør phique)

20-23


Foto Karen Astrup

4


Kvindegruppen i KFAK TANKERNE OM AT DANNE EN GRUPPE KUN FOR KVINDER INDENFOR RAM­ MERNE AF KØBENHAVNS FOTOGRAFI­ SKE AMATØR KLUB (KFAK) OPSTOD HOS EVELYN PETTERSSON FIIG OG ET PAR ANDRE KVINDER FOR OMKRING 3 ÅR SIDEN. VI OPRETTEDE KVINDEGRUP­ PEN FOR AT FÅ TID OG RO TIL AT BESKÆFTIGE OS MED DE EMNER, VI SOM KVINDER FANDT SÆRLIG INTERES­

Vi startede gruppen med at undersøge og diskutere, om der skulle være særlige karakteristika ved kvindelige fotografer, og vi så på billeder af både kendte og mindre kendte kvindelige fotografer. Vi fik set en mængde gode fotografier i medbragte bøger og bøger fra klubbens bibliotek samt fotos, vi fandt på nettet. Vi opdagede, at kvindelige fotografer fotograferer i mange forskellige genrer, og vi fik inspiration og fik udvidet vores billedsyn.

SANTE.

Ellen Philipson. Vestpå

5

Vi diskuterer og kritiserer hinandens billeder. Til hvert møde medbringer vi billeder med henblik på dette. Det kan være billeder til kommende konkurrencer eller emner, som gruppen løbende beslutter. Vi bliver bedre og bedre til at give og modtage kritik af vore billeder. Vi koncentrerer os om alt fra billedets udstråling, atmosfære, komposition til tekniske detaljer, herunder billedbehandling. Dette har bl.a. medvirket til, at gruppens medlemmer får flere og flere fotos godt placeret i konkurrencer.


Manddomsprøve. Birgit Juul-Jørgensen

Fantasi ved broen. Evelyn Pettersson Fiig

6


KV I N D E G RU P P E N I K FA K

Både på strand. Lisbeth Larsen

Gavlvæg. Janne Bjørnbøl

7


KV I N D E G RU P P E N I K FA K

Gadevask. Fine Holten

Vi tager ofte på udstillinger sammen Vi har bl.a. arbejdet med portrætfoto og anvendte i den forbindelse klubbens faciliteter med lamper mm. For et års tid siden bestemte vi os for at arbejde med et fotoprojekt, ”Street Photography”, med billeder fra København. Vi tog ud sammen og fotograferede, senest på Nørrebro. Projektet ender med en fotobog. Måske er det ikke slutproduktet, som er det mest interessante for os, men derimod processen, de fælles oplevelser og de diskussioner, der opstår omkring fotografierne, som er det mest givende.

Cykler. Lise Holm-Pedersen

Gruppen er en af flere fokusgrupper i KFAK, og har p.t. 12 medlemmer. Af KFAKs 75 medlemmer er de 20 kvinder. Gruppen har møde en onsdag hver måned og klublokalerne er reserveret til formålet. I begyndelsen kunne der godt komme spøgefulde bemærkninger fra mændene i klubben, men der er nu respekt om gruppens arbejde. Morgenstemning. Lisbeth Larsen

8


It´s all about love Tekst og foto Helga C. Theilgaard

”Only photograph what you love” stod der på en lap papir, der var fastgjort til væggen. For nylig besøgte jeg en af mine kollegaer, der havde sat dette lille statement op over sit skrivebord. Det tog mig et stykke tid for virkelig at forstå, hvor dybt denne regel kan anvendes i fotografi. For i sidste ende er fotografi kun godt, hvis vi tror på det. Og jeg tror, fotografers bedste billeder kommer fra deres kærlighed til det, de fotograferer. Alt hvad du placerer foran dit kamera, er du nødt til at elske. Oprigtigt, dybt og vildt. Alle billeder skal laves med kærlighed, hvad enten det er en blomst, et menneske eller en bygning. Uanset hvad andre siger, skal du kunne mærke, at det betyder noget for dig at lave det billede. Når du har kærligheden til at fotografere, får du en legende holdning til billedet, der afspejles i en energi og dynamik i dit fotografi. Du bliver fokuseret, giver slip og kan være til stede og nærværende med dit kamera. For at et billede har værdi for mig, vælger jeg altid mine billeder ud fra, hvad der rammer mig. Om jeg mærker en kærlighed i et bestemt udtryk, en stemning eller en bevægelse. Om jeg fornemmer noget, der reagerer mod mit kamera, der antyder en følelse eller en historie, der rører mig. Jo mere fotografiet afspejler det, som sker omkring os, jo stærkere knytter vi os til billederne. Jeg analyserer den følelse. Og det er netop undersøgelsen af hvorfor jeg fornemmer denne kærlighed, der for mig giver mig grebet om mit fotografi og min dag. Prøv at fotografere lige efter at du har været sammen med din kæreste, kone eller mand, og læg mærke til, hvordan du fotograferer. Bemærk om din tilgang ændres, og hvis den gør, så overvej hvorfor.

Måske du har fået lyst til at lære mere om fotografi? Fotograf Helga C. Theilgaard har netop lanceret www.fotolaboratoriet.dk, der tilbyder online workshops i fotografi. Hun er uddannet hos Fotograf for Hendes Majestæt Dronningen Rigmor Mydtskov og fra Danmarks Fotografiske Billedkunstskole Fatamorgana og har i mere end 10 år undervist, holdt workshops og foredrag i fotografi. Hvis du har det, kan du læse mere på www.fotolaboratoriet. dk og melde dig ind i Månedsklub i Fotografi, hvor du en gang om måneden får en opgave, samt inspiration, metoder og greb til at fotografere. Lige nu får du den første måned gratis ved at anvende kuponkoden ”gratismåned” ved indmeldelsen.


Skønhed og kant Det her er som lykkepiller. Det er med Ragne Sigmonds egne ord det, hun oplever med sit fotografi. Og sü sammenligner hun det med Klodshans.

10


Skrevet af Erik Jørgensen Foto Ragne Sigmond

HVIS MAN TROR, AT SAMMENLIGNINGEN MED KLODSHANS BETYDER, AT RAGNE SIGMOND ER EN KLODSHANS I ORDETS SÆDVANLIGE BETYDNING, KAN MAN GODT TRO OM IGEN. DET ER HUN IKKE. SAMMENLIGNINGEN MED H. C. ANDERSENS BERØMTE GEDEBUKKERYTTER HANDLER IKKE OM BILLEDERNE. DEN HANDLER OM PROCESSEN BAG DEM.

Lys Norskfødte Ragne Sigmond har boet og arbejdet i Danmark i mange år. Først blev hun uddannet som fotograf på Medieskolerne i Viborg med praktik hos en reklame- og portrætfotograf i Norge. Efter nogle år som portrætfotograf i Oslo vendte hun så tilbage til Medieskolerne, hvor hun nu har været lærer i 10 år. Ragne underviser i fotografi, lys og billedkommunikation, og egentlig bør LYS skrives med store bogstaver, fed skrift, kursiv og dobbelt understregning. LYS er nemlig det, som det hele handler om for

Ragne, og det er også det, som fylder mest i hendes undervisning på Medieskolerne. Billedbehandling er der også i Ragnes billeder, men kun som en sidste finpudsning. Tro det eller lad være – Ragne Sigmonds billeder er ikke digitale konstruktioner. Det har jeg slet ikke tid til, siger hun, og for hende er Photoshop også alt for kontrolleret. Hun vil hellere lave sine eventyrlige og surrealistiske billeder i selve optageprocessen. Her er der ikke noget Ctrl Z.

Slow photography Optageprocessen kan også være lang nok i sig selv. Ragne Sigmond er nemlig en af det hedengangne dansk-norske dobbeltmonarkis dygtigste fotografer inden for den genre, der hedder at male med lys. Lysmaling er, hvad der også i andre sammenhænge er blevet kaldt slow photography. Forberedelsestiden kan være lang, når modellen skal ”styles” rigtigt inden optagelsen. Eksponeringstiderne er også lange, og resultatet er langt fra givet på forhånd.

Begge billeder er eksempler på hvordan blanding af forskellige typer lyskilder i lysmalingsprosessen kan give farverige og spændende resultater. Alt fra en lille håndflash til to-tre lommelygter med forskellig farvetemperatur. Eksponeringen er ofte på flere minutter. Selve lysmalingsprocessen kan følges på skærmen hvis man har et Olympus-kamera med “Live composit”-indstilling.

11


M AT H I L D E G RA FSTR Ö M

Foto Ole Banke


RA G N E S I G M O N D M A L E R M E D LYS

Selvportræt: Ragne har lysmalet området og sig selv med en meget kraftig lommelygte. 8000 lumen! Billedet blev taget efter solnedgang under sidste års sommerferie hvor turen gik til Frankrig.

Den grundlæggende teknik bag lysmaling er enkel nok. Motivet henligger mere eller mindre i mørke, kameraet sættes på en lang lukkertid, og så belyser man motivet med en eller flere håndholdte lyskilder. Det kan f.eks. være en kraftig lommelygte, som man så belyser motivet med ved at bevæge den frem og tilbage. Man maler med lyset. Det gør man i nogle minutter, og så – øh…!! Det lyder nemt, men det er det ikke. Man må planlægge og gå systematisk til værks, siger Ragne. Man må vide, hvor man vil begynde, og hvor man vil slutte. Rækkefølgen er for hendes vedkommende denne: Først lægger hun hovedlyset, og her er ikke mindst hovedlysets retning og højde vigtigt. Dernæst lægges opblødningslyset, hvor kontrasten kontrolleres. Så lægges hårlys, kantlys og effekter, hvor der måske belyses gennem tyndt stof eller på andre kreative måder. Læg dertil evt. en lille håndflash, der fyres af et antal gange, samt anvendelse af diverse forskellige lyskilder og effekter processen igennem.

Udstyrsstykker Ragne Sigmonds billeder er udstyrsstykker. Ikke alene i teknisk forstand, men også i form af de rekvisitter, hun bruger. Rekvisitterne er hendes værktøj og hendes inspiration, som hun siger. Ragne har en omfattende samling af såvel brugbare finurligheder som ting af mere tvivlsom proveniens, i hvert fald for en udenforstående. Mange ville nok kalde det skidt og skrammel. Ragne kalder det sit skatkammer, og det er her, Klodshans kommer ind i billedet. Klodshans samlede alt op, hvad han fandt på sin vej. Han var ikke bundet af konventioner. Han så muligheder og ikke begrænsninger, og så vandt han prinsessen. Om træsko, pludder og døde krager indgår i Ragnes raritetskabinet, skal være usagt, men det handler om at gribe de muligheder, der byder sig til. For Ragne handler det om at lade sig inspirere af de underligheder, hun finder i sit skatkammer, og at lade dem indgå i 13

en kreativ billedmæssig proces. En kjole lavet af farvede sider revet ud af en gammel bog. Lange luftige gevanter, som i virkeligheden var noget blåt plasticaffald. Et halssmykke lavet af en grydesvamp. Et klædningsstykke lavet af gamle nøgler eller af tøjklemmer. En hovedbeklædning lavet af en røget fisk. For blot at nævne nogle eksempler. Mulighederne ligger i det tilsyneladende umulige. Man skal blot gå ud og finde dem. Måske vinder man ikke prinsessen og det halve kongerige, men til gengæld vinder man en god portion fotografiske lykkepiller. Den Lille Havfrue Ragne Sigmond viser på en YouTubevideo en opstilling, der må få enhver fysiklærer og sikkert også salig Storm P til at tabe kæben. Denne gang er det ikke Klodshans, der skal sammenlignes med. Det er snarere eventyret om Den Lille Havfrue.


RA G N E S I G M O N D M A L E R M E D LYS

”Det er altid meget spændende at se, hvordan et billede udvikler sig gennem processen”, siger Ragne. ”Et billede bliver aldrig magen til det foregående eller det næste. Det afhænger helt af, hvad man gør.” Mulighederne er som altid nærmest uendelige. Man kan lave ild med lysmaling. Man kan lave røg, man kan lave drømmescener. Man laver også fejl, og man lærer af dem. Og man kan lave undervandsoptagelser. Hele Storm P-opfindelsen, hvor modellen ligger mellem nogle glasplader og diverse rekvisitter, står selvfølgelig tørt og sikkert i et atelier. Alligevel lykkes det Ragne ved hjælp af sine rekvisitter og den rette lyslægning at skabe et eventyragtigt indtryk af en person, som flyder i vand, og som ikke er til at nå. De personlige projekter De billeder, som har slået Ragne Sigmonds navn fast, er ikke blevet til i en arbejdsmæssig sammenhæng. Det er ikke optagelser fra Medieskolernes dagligdag, men det, som Ragne kalder sine personlige projekter. Den professionelle fotograf må i sit arbejde næsten altid arbejde inden for bestemte rammer. Portrætfotografen laver portrætter på bestilling. Reklamefotografen laver reklamebilleder. Pressefotografen laver pressebilleder osv. Der er ikke nødvendigvis ret meget Klodshans over det, når bundne opgaver skal løses.

“Scene #2 from a non-existing room” Opskrift: Inviter interessante personer som medbringer noget personligt til et udvalgt, mærkeligt rum = grobund for interessant fotoserie! Det trekantformede rum fandt jeg i en nedlagt brandstation, der desværre ikke eksisterer længer.

”Et billede bliver aldrig magen til det foregående eller det næste. Det afhænger helt af, hvad man gør.”

Det er der til gengæld i de personlige projekter efter arbejdstids ophør. Her får kreativiteten frit løb, og her kommer nysgerrigheden og det personlige billedsprog i et samspil med en professionel baggrund for alvor til udtryk. Her står der ikke en specifik modtager i den anden ende. Her er det tilladt at eksperimentere og lege. Her er det tilladt at få ideer og at udvikle sig selv og sin teknik, både på det personlige og det professionelle plan. De personlige projekter er for fornøjelsens skyld. Det er ikke for pengenes skyld. Man bliver ikke nødvendigvis rig af at være lysmaler. Foråret 2016 holdt jeg udstillinger både i Danmark og i Norge. Her fra Fotografiens hus i Oslo, hvor hele udstillingen handlede om lysmaling, med udvalgte billeder fra lysmalingsprojekter over flere år.


RA G N E S I G M O N D M A L E R M E D LYS

Dream catcher

Olympus-ambassadør Som sagt er teknikken bag lysmaling ret enkel, i hvert fald på overfladen. I praksis er det betydeligt vanskeligere. Dog er det rent kamerateknisk blevet en smule nemmere, i hvert fald hvis man har et Olympus kamera med Live Composite Mode. Live Composite Mode kan ikke føre fotografen frelst gennem Ragnes loppemarked af et skatkammer, og systemet kan heller ikke agere Klodshans på fotografens vegne. Det må man stadig klare selv. Live Composite Mode kan til gengæld hjælpe fotografen med at holde styr på, hvor langt man er nået i maleprocessen. Man kan simpelt hen følge med i processen på kameraets skærm. Systemet er – tilsyneladende – udviklet til at undgå overeksponering ved meget lange lukkertider, men funktionen kan også udnyttes, når man maler med lys. Ragne har indledt et samarbejde med Olympus og bliver nu Olympus-ambassadør i Norge. Hun får ikke stillet en ambassade med bil og chauffør til rådighed, men hun får adgang til en masse fotoudstyr i den dyre ende. Til gengæld skal hun levere nogle billeder, men det klarer hun nok også!

Som oftest står jeg for styling selv, men samarbejdsprojekter er også spændende. Fasanhatten er til lejligheden, lavet af MUA Noelia Paulmann.

15


16


RA G N E S I G M O N D M A L E R M E D LYS

Lyskurser Ud over den daglige undervisning på Medieskolerne holder Ragne kurser i lyslægning og lysmaling. Der er tale om tredageskurser i Medieskolernes regi, og det koster omkring 4.000 kr. at deltage. Man kan holde øje med tilbuddene på www.medieskolerne.dk. De næste kurser bliver afholdt i foråret 2017. Skønhed og kant Lys, lys og atter lys. Det er, hvad det handler om for Ragne Sigmond. Det hele handler om bevidstheden om den lysretning, man vælger. Det handler om lysafstand, kontraster og komposition i samspil med et legende sind, en interessant model og – igen igen – rekvisitterne i hendes bugnende skatkammer. Vil man male med lys, må man prøve sig frem, improvisere, tage chancer – og tage fejl. Heller ikke med Olympus Live Composite Mode er der et Ctrl Z, og den vej, man oprindeligt valgte, kan føre helt andre steder hen end tiltænkt. Processen er vigtig, og det er også de improvisationer og andre krumspring, man laver undervejs. Men som altid i fotografi er det resultatet, der tæller.

Modellerne jeg bruger er ofte venner eller interessante mennesker jeg møder på gaden, eller elever fra fotografuddannelsen i Viborg, som tilfældet er på denne sides to billeder.

”Mine billeder skal have en kombination af skønhed og kant”, siger Ragne. ”Der skal være nogle lag, så beskueren kan drømme sig ind i det, der sker. Billeder må ikke være overfladiske. Der skal altid være en dybde. Det er og bliver en forudsætning for, at billeder kan fungere kommunikativt.”

Se flere af Ragne Sigmonds fantastiske lysmalerier og eksempler på hendes øvrige billedproduktion på www.ragnesigmond.com Kjolen er sat sammen af brugte papirlamper og løse garnnøgler.

17


NYT FRA BESTYRELSEN Formand Peter Carstensen og næstformand Torkil Michelsen

BEDØMMELSEN AF DEN NATIONALE ER SLUT, DELTAGERNE HAR FÅET RESULTATET, MEN IKKE FÅET AT VIDE OM DER ER GULD SØLV, BRONZE ELLER DIPLOM. DEN SPÆN­ DING HOLDES TIL DET SIDSTE. DOG HAR DE FÅET AT VIDE OM MAN ER NOMINE­ RET TIL ET ELLER ANDET, OG DET ER JO OGSÅ SPÆNDENDE.

Vi har i bestyrelsen lagt vægt på at få stabiliseret nogle væsentlige ting. Hjemmesiden der har været talt en del om, har vi fået stabiliseret lige som vi forsøger at ”servicere” vores medlemmer på bedst mulig måde, og bestræbt os på at medlemmerne får svar på evt. spørgsmål så hurtigt som muligt. Jeg ved, der stadig er et ønske om at gøre hjemmesiden bedre, mere seværdig, og det er jo så en opgave i fremtiden. Der har været et stort ønske om at få et medlemsgalleri, det er nu kommet i begrænset form. Det er dog ikke muligt at give kommentarer til de enkelte billeder, men det kan være det kommer. Vores deltagelse i biennaler har været begrænset, desværre. Vi kender ikke årsagen, men der har ikke været sendt et stort nok antal billeder ind til deltagelse fra medlemmerne. Om det er fordi der ikke er prestige nok i at deltage på biennaler, eller om der ikke er point nok i det, ved vi ikke men rigtigt ærgerligt at medlemmerne ikke har lyst til at deltage på ”landshold” i fotografi.

Emnerne har måske ikke været så de enkelte autorer har haft billeder der dækkede emnet, eller også er der bare pt. ikke den store lyst. Landsmødet er ikke KUN konkurrence. Det er i lige så høj grad sammenkomst med hygge, fest, glæde, god kemi og fotosnak. Kort sagt en weekend hvor vi gerne skulle komme hinanden ved på en god og positiv måde, som vi på de fleste landsmøder har oplevet. Som altid har der været mulighed for fotoklubber, i og uden for SDF, at rette henvendelse til bestyrelsen for nærmere information om, hvad SDF er for en størrelse, og hvorfor man evt. skulle være med i SDF, eller hvis man allerede er med, hvad SDF så kan gøre bedre for medlemmerne. Der har ikke været mange henvendelser. Selv har jeg som formand fået et par stykker, og været på besøg i en fotoklub for at tale om SDF. Det er jo sådan, at i nogle klubber er der grupper der er med i SDF, og resten i klubben står uden for. Det er et valg de enkelte selv gør, og det må man på en eller anden måde respektere. Nogen kan bruge SDF, det kan være bladet, man sender måske billeder til udenlandske saloner, med henblik på en senere ansøgning om en titel, og det er fint, der kan SDF være behjælpelig. MEN det er ikke alle, der er så entusiastiske med fotografiet, og det må vi også respektere. Der er medlemmer der hygger sig med at lave billeder, til bare at

18

vise venner og bekendte, og selv glæde sig over dem, samtidig med de er i en klub for hyggeligt samvær. Min mening er, at det skal der også være plads til. Vi kan og skal ikke være dyneløftere i klubberne. Vi skal være med til at udbrede fotografiet på bedst mulig måde, så dem der laver billederne føler glæde ved det. Er der nogen der mener, de ikke kan bruge vores flotte tidsskrift Dansk Fotografi eller SDF til noget, er der ikke noget at gøre ved det. Vi håber dog de fleste af medlemmerne synes godt om bladet og SDF. Med ønsket om et godt landsmøde i Esbjerg, vil jeg sige PÅ GENSYN, den 7.-8.-9. oktober.

Hermed indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i SDF. Generalforsamlingen foregår i Esbjerg den 8. oktober kl. 10 – 12. Dagsorden iflg. vedtægterne. Venlig hilsen Bestyrelsen


NYT FRA BILLEDSEKRETÆREN Poul Chr. Jensen DEN NATIONALE ER BEDØMT OG ANTAGELSER OG NOMINERINGER ER OFFENTLIGGJORT PÅ SDF.DK. DET ENDELIGE RESULTAT OFFENTLIGGØRES FØRST VED PRÆMIEOVERRÆKKELSEN PÅ LANDSMØDET I ESBJERG. DER HAR DESVÆRRE VÆRET ET FALD I DELTAGER­ ANTALLET PÅ DEN NATIONALE DE SIDSTE TO ÅR. DENNE GANG FALDT DELTAGELSEN MED 13%, KUN 3587 BILLEDER DELTOG. HVAD SKAL DER TIL FOR AT DELTAGERANTALLET IGEN STIGER? DER ER STADIG MULIGHED FOR AT DELTAGE I DE SIDSTE KONKUR­ RENCER PÅ LANDSMØDET.

Lyd/billede Billedserier ledsaget af lyd, som kan vises via computer og projektor som en eksekverbar fil. Der kan afleveres op til 4 værker, som indsendes til billedsekretæren på digitalt medie eller lettest uploades via WeTransfer.com, senest den 7. september. Der sendes en mail til billedsekretæren med titler på serierne, deltager navn, telefonnummer og klub. Deltagergebyr 90 kr. overføres til SDF´s konto 1551-5507677. Anfør lyd/billede og deltagernavn. Fysiske medier sendes til: Poul Chr. Jensen, Enghavevej 30, 5230 Odense M

Det helt frie billede Værker der adskiller sig fra almindelige todimensionelle billeder. Der må afleveres op til 4 værker, som autor selv medbringer og opstiller på landsmødet senest lørdag den 8. oktober kl. 11. Registrering og betaling foregår på landsmødet. Deltagergebyret er også her 90 kr. Se reglerne for begge konkurrencer på sdf.dk under Klubinfo – Den Nationale – Kategorier. Begge konkurrencer har et stabilt men lidt beskedent antal deltagere. Det er mit håb, at nye kommer til i disse to meget kreative konkurrencer. Landsmødekonkurrencen Endelig er der den traditionelle landsmødekonkurrence, som afholdes blandt landsmødedeltagerne. Det er et krav, at man er til stede ved bedømmelsen søndag formiddag – et svært krav for nogle landsmødedeltagere :-). Man ophænger et monteret papirbillede, maks. 30x40 cm, på den anviste tavle senest lørdag kl. 14. Deltagelsen er gratis.

Det helt frie billede giver fotograferne lejlighed til at bruge fantasien og sprudle med kreativiteten. Her er det Ove Lyngsie, KFAK, der bedømmer kategorien på sidste års Landsmøde i Næstved. Foto Poul Chr. Jensen.


Sundbosalen

Hovedindgang

Esbjerg Fotoklub byder velkommen til SDF Landsmøde 2016 i Esbjerg den 7. - 9. oktober

DET ER MED STOR GLÆDE, AT ESBJERG FOTOKLUB ER VÆRT VED DET FORESTÅENDE LANDSMØDE I 2016, OG VI BYDER ALLE FOTO­ VENNER RIGTIG HJERTELIG VELKOMNE TIL BYEN MOD VEST. VI HÅBER PÅ NOGLE RIGTIG GODE DAGE FOR ALLE.

33. Internationale Udstilling og tunnel-udsmykning Den 24. september er der fernisering på Esbjerg Fotoklubs 43. Internationale fotoudstil-ling på Esbjerg Hovedbibliotek. Under landsmødet vil der være mulighed for også at se denne udstilling. Det er også mulighed for at se det arbejde Esbjerg Fotoklub har været med i sammen med kommunen, i bydelen Kvaglund. 3 tunneller er blevet dekoreret med billeder fra klubbens medlemmer, dette i forsøg på at undgå graffiti. Resultatet er blevet rigtig flot og blev indviet den 21. juni.

Vi har lyttet til ønskerne om at samle alle aktiviteter på ét sted og har derfor valgt ECH til Landsmødet - og så er der fri parkering på hotellets område. Alternativt er også muligheder for overnatte andre steder i byen, se faktaboks. Vi har sammensat et program, vi synes er rigtigt spændende og varieret, med tre danske foredragsholdere og et foredrag på engelsk. Vi vil løbende holde jer orienteret om landsmødet på SDF’s hjemmeside. Alle udstillinger finder du i Sundbosalen. Det er også her, der vil være præmieoverræk-kelse og aflevering af Landsmøde-billedet. Kontaktperson for Landsmødet i Esbjerg Formand for Esbjerg Fotoklub Poul Helt, mobil 2215 6712 Email: formand@esbjergfotoklub.dk

Foredragsholdere

GORM VALENTIN FREDAG 19.30-21.00 GORM VALENTIN. Født 1944. Er oprindeligt uddannet som landmåler. Spillede klarinet i jazzorkestre, og købte, efter en rejse til New Orleans i 1969, et Nikon F kamera og senere et Leica M-2 kamera. Herefter gik det stærkt med fotograferingen. Efter forskellige jobs, bl.a. undervisning i foto på aftenskole, blev fotografiet en levevej i 1976. Gorm har fotograferet jazz- og rockmusik, klassisk musik, teater og portrætter til aviser, magasiner, tidsskrifter, LP/CD omslag samt til

20


Tilmelding senest den 23. september Tilmelding til foredrag og spisning foretages via login på sdf.dk Der er mulighed for at tilmelde en ledsager. Hele Landsmødet finder sted på ECH - dejligt nemt.

frimærker. Har illustreret adskillige bøger og udgivet flere i eget navn. Gorm har udstillet i ind- og udland og er repræsenteret i flere samlinger, private som offentlige. Han modtog Fogtdals Fotograf Pris i 2005. Gorm er en levende fortæller, som har mange gode anekdoter i ærmet og et væld af stemningsfyldte billeder i arkivet.

ligger i at fastholde den ubeskrivelige skønhed, som findes på vores klode. At kunne se skønheden, er at lære kærligheden til livet og alt levende. Han mener, der må være een mening med livet, at fastholde skønheden og give den videre, for derigennem at bidrage til at skabe en bedre verden. ”Jeg bliver nedtrykt af at se på rædselsbilleder af alt det, vi mennesker også er i stand til - men alt det ved jeg i forvejen og det får mig til at føle mig magtesløs. Derfor fokuserer jeg på livets skønhed”.

DIETER BETZ ”HUNTING FOR BEAUTY”. LØRDAG 14-15.30 Dieter Betz kalder sig selv (med et glimt i øjet) for ”Beauty-Hunter”. Han har fotograferet siden han var 10 år - dvs. at han har haft mange forskellige kameraer i hånden i 65 år. Det første kamera byggede han i øvrigt selv.

Dieter blev født under anden verdenskrig og kan tydeligt huske billeder af rædslen under krigen og dagen, hvor hans hjem blev ramt af en bombe. Måske har det påvirket hans syn på verden og måden at fotografere den. Dieter også haft eget fly til luftfoto for at se klodens smukke overflade og alt hvad der gemmer sig. Arbejder på en ny bog med luftfoto både fra Island og Alaska. Har også undervist på den Europæiske Filmhøjskole, været med til at lave spillefilm og dokumentar osv.

Siden har han berejst 120 lande på foto- og filmekspeditioner. Hans foretrukne destination er Alaskas vildmark, hvor han har levet 7 somre i træk i nært selskab med Grizzlybjørne. Det blev til en prisbelønnet bog om bjørne, udgivet af Gyldendal, trykt i 50.000 eksemplarer og oversat til 9 sprog. Siden har Dieter publiceret 9 billedbøger og illustreret adskillige magasin-artikler og internationale bogproduktioner. Det gik hurtigt op for ham, at fascinationen ved at fotografere

ULI STAIGER (FOREGÅR PÅ ENGELSK). LØRDAG 16-17.30 Uli Staiger er født 1966 in Tailfingen/ Tyskland og har været bosiddende i

21

Berlin igennem mere end 20 år. Blev uddannet fotograf og fototekniker på Fagskolen for Foto- og Medieteknik i Potsdam i 1998. Uli er fotograf, 3D kunstner og har forfattet mange bøger og trænings videoer. Hans prisvindende billeder er kendt i hele verden. Uli kombinerer fotografi, Photoshop og Cinema 4D til at skabe sine fantastiske billeder, som er fulde af fantasi og indlevelse.

CARSTEN INGEMANN SØNDAG 13-14.30 Livet som reklamefotograf blev for stillestående for den rastløse Carsten Ingemann. Han kastede sig ud i fotojournalistikken langt inden begrebet egentlig eksisterede og har et CV der er længere end udsigten til fred i Mellemøsten. Det var på slagmarker i krig og konflikter han trådte i karakter som en fremragende iagttager og fortæller. Han var i et par årtier Morgenavisens JyllandsPosten udsendte fotograf i Beirut, Nicaragua, Golfkrigene, Tjetjenien, Afghanistan, Balkan, Somalia, Darfur, Rwanda, og Irak, som oftest i følgeskab med en reporter.


LA N D S M Ø D E 2 0 1 6

Priser

MAD OG DRIKKE

FOREDRAG

Alt det har den nu 64-årige Ingemann lagt bag sig og kastet sig ud i et kunstnerisk virke. Han var for et par år siden en del af det Realdania-støttede projekt “Uden for myldretid”. Fire fotografer fik til opgave at se på eventuelt usete potentialer i det, der italesættes som Udkantsdanmark. Ingemann kastede sig over mørket. Eller som han selv udtrykker det, mørket kastede sig over ham. Han påstår hårdnakket, at han aldrig har været bange for noget som helst lige indtil han mødte mørket. Kristoffer Weiss udtrykte det således i dagbladet Information; ”Stærkest i erindringen står Carsten Ingemanns brutalt mørke og kaotisk-abstrakte motiver, der også er de billeder på udstillingen, der skiller sig mest ud. De skiller sig ud med deres dystre grundtone og er som taget ud af en Bergman-film. Det er landskaber indhyllet i sort, hvor vanviddet og fortabelsen lurer på (by) mennesket. Ingemanns bedste billeder er ubestemmelige, usentimentale og derfor – i denne sammenhæng – betagende. Det er ikke provinsen som karikeret udkant, men provinsen som den ultimative grænse til mørket.”

Aftensmad fredag (2 mættende sandwich Bestilles ved tilmelding

68 kr.

125 kr.

285 kr.

Gorm Valentin Bestilles ved tilmelding

75 kr.

Dieter Betz Bestilles ved tilmelding

100 kr.

Frokost lørdag (let frokostbuffet) Bestilles ved tilmelding

Uli Staiger (på engelsk Bestilles ved tilmelding

100 kr.

Landsmødemiddag lørdag aften

Carsten Ingemann. Bestilles ved tilmelding

100 kr.

3 retters festmenu Bestilles ved tilmelding

Der sælges billetter til evt. frie pladser på Landsmødet.

Frokost søndag (let frokostbuffet) Bestilles ved tilmelding

125 kr.

Sodavand

25 kr.

Flaske øl

30 kr.

1/1 fl. hvid- eller rødvin

195 kr.

Overnatning I lighed med andre år, sørger deltagerene selv for indkvartering på ECH (Esbjerg Conference Hotel) tlf. 88821600. Der er 40 dobb.værelser og 18 enkeltværelser. Ved bestilling hertil husk at opgive du deltager i SDF Landsmøde.

PRISER Dobbeltværelse m. morgenmad

750.00 kr.

Enkeltværelse m. morgenmad

575.00 kr.

Ingemann er siden tilknyttet fotogalleriet“ In the Gallery” i Dr. Tværgade i København, og hans billeder har været præsenteret på de førende kuraterede galleriudstillinger i verden. ALTERNATIVE MULIGHEDER Historie om Esbjerg Conference Hotel Bygningerne der ligger i et skønt grønt område, rummede op til 2012 Esbjerg Højskole. Den var en af verdens ældste arbejderhøjskoler, den nuværende bygning blev taget i brug 1955. Af tidligere forstander kan nævnes Julius Bomholt der var forstander fra 1924 – 29. Han blev Danmarks første kulturminister i perioden 1961 til 64, og var idemanden bag Statens Kunstfond.

HOTEL HJERTING

CABINN Skolegade 14 6700 Esbjerg tlf. 75181600 afstand ca. 2,5 km DANHOSTEL

Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V tlf. 75117000 afstand 7 km

Du kan søge andre muligheder på booking.com

Gl. Vardevej 80 6700 Esbjerg tlf. 75124258 afstand 1 km

22


LA N D S M Ø D E 2 0 1 6

Stande på landsmødet IVERSEN COMPANY

Jesper fra Iversen Company er med på en stand lørdag, hvor du kan se prøver på utroligt meget og spændende inkjetpapir fra Canson, Moab, Bonjet og Sihl, som må kunne tilfredsstille selv den mest kræsne ud i papir. ”Print selv fotobøger” i rigtig flot kvalitet er f.eks. en nyhed fra Moab. Fra ProMediaGear vises der avancerede buede slider med motor og timelapse funktion og en smart flashbracket til montering af flashen, så flashen i forhold til kameraet altid er over kameraet. På dagen vil der være gode papir tilbud, og vil du spare porto på en æske af dit yndlingspapir eller to, kommer de selvfølgelig med til Esbjerg. Måske der når at komme en overraskelse med på standen. Det er jo PhotoKina år. Esbjerg Fotoklub har forhandlinger i gang med andre firmaer om stande på landsmødet – følg med på www.sdf.dk

Program for Landsmøde den 7.- 8. - 9. oktober i Esbjerg. FREDAG

SØNDAG

18:00 - 19:00

Aftensmad (2 mættende sandwich) Krostuen

19:30 - 21:00

Gorm Valentin Biografen

09:30 - 10:00

Det helt frie billede Sundbo salen

10:00 - 10:30

Bedømmelse af Landsmødekonkurrencen Sundbo salen

10:45 - 12:00

Lyd/billede bedømmelse Biografen

12:00

Frokost Krostuen

13:00 - 14:30

Carsten Ingemann Biografen

15:00

Afslutning - farvel og på gensyn i 2017

LØRDAG 09:30

Fernisering Den Nationale Fotoudstilling Formand Esbjerg Fotoklub, Poul Helt og SDF formand, Peter Carstensen byder velkommen. Åbning af udstillingen foretages af Jakob Lose, formand for kultur og fritidsudvalget Esbjerg. Sundbo Salen

10:00

Generalforsamling Biografen

12:00

Medaljeoverrækkelse Sundbo Salen

13:00

Frokost Krostuen

14:00 - 15:30

Dieter Betz Biografen

16:00 - 17:30

Uli Staiger (på engelsk) Biografen

19:00 - ?

Landsmødemiddag Krostuen

Som alle andre tager vi forbehold for ændringer i programmmet.

23


”Mine billeder skal handle om noget, der ligger mig på sinde” Torkil Michelsen er taget til Silkeborg for at interviewe et medlem i SDF. Det er Peter Birk der besøges og aftalen er kommet i stand for at få afdækket, hvorfra de udtryk vi kan se i hans fotografier, kommer fra.

Venner. En Jorn parafrase


Griseri

Skrevet af Torkil Michelsen Foto: Peter Birk

Aldersmæssigt kan han ikke beskrives som ung, men det er hans fotografiske værker derimod sædvanligvis ofte, med undtagelser, og det er i det fotografiske sprog vi bedst kender amatørfotografen Peter Birk, som tidligere var mest til bøger. Læs selv videre og bliv inspireret af det han har at fortælle!

Og lad os starte med at finde ud af, hvem han egentlig er: Jeg er nok først og fremmest projektmager. I 23 år gav et job som stadsbibliotekar i Silkeborg mig store muligheder for at arbejde med teknologisk og organisatorisk udvikling af bibliotekerne. Da projektet kommunesammenlægning var godt gennemført og jeg havde opnået en passende alder valgte jeg at gå på pension.

Men jeg kan ikke leve uden projekter og i stedet for pensioneret stadsbibliotekar, vil jeg meget hellere definere mig selv som nuværende fotograf. Mit nye projekt blev at rejse de mærkeligste steder hen med et kamera, grave mig ned i landenes kultur og historie og holde foredrag om det bagefter. Efterhånden blev det også et projekt at udvikle mit fotografi. Først til fotokonkurrencer og senere også til udstillinger. Jeg har interesseret mig for malerkunst i næsten 60 år, men kun for fotografi i 10 år. Derfor var det mere naturligt at hente inspiration i malerkunsten til mine udstillingsbilleder end fra andre fotografer, forklarer Peter.

Forholdsmæssigt ville de fleste sandsynligvis have valgt det sikre, nemlig malerkunsten, som du havde interesseret dig for i 60 år og da du går på pension finder overgangen fra analog til digital stadig sted, så hvorfor blev du ikke maler og hvad pirrede dig oprindelig i forbindelse med billeder generelt?

25

Jeg havde forsømt selv at svinge penslen siden skoletiden og begynderstadiet i fotografi forekom mig knap så afskrækkende som den aftenskolekunst, man ofte præsenteres for på udstillinger. Det blev en udfordring at udvikle min fotografiske teknik, så den kan beskrive alt, hvad jeg føler mig inspireret til at skildre. Ikke sådan at jeg er en teknisk nørd, men jeg er i besiddelse af en god portion stædighed og opnår det jeg vil med forholdsvis enkle midler.

Mens Peter Birk fortæller om sit ønske om at udvikle sin teknik, så ser jeg i mit indre flere af hans kreative billeder for mig. Af egen erfaring genkender jeg den stædighed, der er nødvendig for at komme til det rigtige resultat. Jeg tror mange glæder sig over, at man ikke behøver være en nørd, for at lave billeder som i Peters genre. Fortæl os, hvor ser du dine fotografiske begrænsninger, og i hvilke områder bliver du navnlig fascineret.


P ET E R B I R K

Det fantastiske landskab på Mols

Jeg føler mig ikke begrænset af andet end min medfødte dovenskab og en manglende interesse for en lang række motivkredse, som andre går meget op i. For mig skal det i et eller andet omfang handle om mennesker, deres forhold til hinanden og deres livsbetingelser. Jeg har et særligt forhold til farver, som jeg synes spiller en alt for lille rolle i moderne fotografi. Og så er der humoren. Som fotografer vist tror, gør dem mindre seriøse!

De må meget gerne være æstetiske. Jeg kan faktisk ikke lade være med at forholde mig æstetisk til mine motiver, også selv om indholdet kan være skræmmende. Men æstetik og smukke motiver er aldrig nok i sig selv. Det bliver let til ”konditori” i stedet for billedkunst. Også med hensyn til motiver holder jeg af projekter. Jeg har bl.a. fotograferet til en udstilling om engle, og lavet stilparafraser over Asger Jorn til en udstilling på Museum Jorn.

Vi er nu kommer derhen, hvor vi vender blikket mod selve fremstillingen af billederne og det vil være oplagt at spørge Peter Birk, hvad han foretrækker at vise i sine værker.

Parafrase er en fri bearbejdning af en anden kunstners værk. Det kan være inden for litteratur, billedkunst eller musik.

Mine billeder skal handle om noget, der ligger mig på sinde. Men det kan være alt. Dokumentarfotos, associationer til malerkunst, nyheder i Tv-avisen, en bog jeg lige har læst eller et ansigt, der fortæller sin egen historie.

Jeg har fået udgivet to fotobøger med billeder fra internationalt dukke- og objektteater på baggrund af ”Festival of Wonder”. 26

I Fotoklubben Focus tog jeg for 4 år siden initiativet til at oprette en fotogruppe for eksperimentalfotografi. Den fik navnet” Compose” og arbejder nu mest med udstillingsprojekter til bibliotekernes storskærme. Fotodigte, hvor vi satte billeder til en række digte var det første projekt. De fire elementer (jord, ild, vand, luft) kom senere. Så arbejdede vi med sortekunst, hvor sort/hvid billeder tilsættes en pæn del mystik og hekse og nu er vi på jagt efter ”det fantastiske landskab”.

I en organisation som SDF har medlemmerne varierende fotografisk udtryk, sådan er det, hvilket vi skal glæde os over. Havde jeg eksempelvis stillet det samme spørgsmål til 50 SDF-medlemmer, var det blevet til 50 forskellige personlige forklaringer om hvad det er, vi ønsker med vores billeder. Heri ligger vor styrke i SDF. Her er det, vi har muligheden for at udvikle os. Det gælder også, når vi her læser om Peter Birk og det leder samtidig til spørgsmålet om,


P ET E R B I R K

hvad grunden er til, at han har valgt et medlemskab i SDF og hvad dette giver ham. Peter svarer følgende: Den form for fotografi jeg sætter mest pris på indebærer en form for kommunikation. Der skal være nogen, der forstår hvad du siger, og der skal være fotografer, man kan lære noget af. Det håber jeg at finde i SDF. Konkurrencer er effektive ansporer til at udvikle sig personligt og i teknisk retning og samtidig blive bevidst om sine fejl. Det er sjovt at deltage i en konkurrence, når overliggeren er sat tilstrækkeligt højt. Men konkurrencer kan for mig aldrig blive målet i sig selv. Det virkelige liv og den virkelige målestok er udstillinger og medaljen er, at nogen vil have ens billeder hængende på væggen og se på det hver dag. Et billede må gerne umiddelbart vække opmærksomhed, men et udstillingsbillede skal også indeholde kilder til forundring, gåder eller andre kvaliteter der kun afsløres ved længere tids betragtning. SDF’s nationale årlige udstilling synes jeg er stærkt begrænset i sin varighed og sit snævre publikum, og sært begrænset i en traditionel holdning til eksperimenterende fotokunst. De nye kategorier er dog en klar forbedring. De understreger, at fotografiet er så meget andet end æstetik. Det er blevet mere legalt at fordybe sig i bl.a. rejsefotografi, fotojournalistik, portrætter m.m. De understøtter måske også eksperimenter. Jeg er først overbevist, når jeg ser antagelser af compositbilleder, hvor målet har været en anderledes virkelighed og ikke noget der lige så godt kunne have set sådan ud.

Det syvende møde. Inspiration fra en roman af Herbjørk Wasmo

Med disse interessante og samtidig stålsatte oplysninger fra Peter Birk, vil jeg gerne vide, hvordan Peter har det med JYSKE (regional), DEN NATIONALE (national) og f.eks. FIAP (international)? Jeg har deltaget i Jyske og Den nationale siden 2008. Det er blevet til en lille kasse med medaljer, og et chartek med diplomer. I 2013 fik jeg en lille diskret grøn nål fra SDF og noget der lignede skoleidrætsmærket fra FIAP. I 2015 blev det til en guldmedalje, en bronzemedalje og en tredjeplads i den nationale. Så i år, når jeg måske at gøre mig fortjent til endnu en nål fra SDF. Det giver ikke længere mening for mig at deltage i de Klinten

27


P ET E R B I R K Sunset Bath

En lang nĂŚse

Byrder

28


P ET E R B I R K

udenlandske konkurrencer. Når man mest effektivt kan samle point ved at sende gamle prøvede billeder til nye lande, så synes jeg ikke længere det er innovativt fotografi. Så kommer det mere til at minde om et kontorjob.

Ved at se dine trykte billeder, som er indsendt i forbindelse med denne artikel, vil det være sandsynligt, at en del læsere synes, at du ser mere end de fleste fotografer gør! Hvad siger du til det: Nogle gange er det kun et spørgsmål om at se det interessante motiv. Det er vel en træningssag og det fører ofte til gode dokumentarbilleder. Men der er altid to virkeligheder, den vi ser, og den vores fantasi lægger til eller trækker fra. Det vælger jeg gerne at tage med i mine udstillingsbilleder. Der kan også være tale om at skildre en association eller en distraktion. Vi ser noget, men tænker samtidig på noget andet. På billedet ”En marionetdukke” er jeg optaget af en marionetdukke i overstørrelse mens jeg kører på den fynske motorvej. Hvad er egentlig virkeligheden?

Og så er der det sværeste. Det der ikke er der, men skal udfyldes af beskuerens egen fantasi. Tænk hvis man kan lave et billede som tryllebinder beskueren fordi det indeholder en gåde beskueren ikke kan slippe. ”Klinten” er et sådant forsøg. Hvor skal han hen? Hvad er der på den anden side af pynten? Hvad tænker

Nøgleord: projektmager, afskrækkende, stædig, provokatør, skoleidrætsmærke, associationer, sortekunst, konditori contra stilparafraser, fotodigte, triviel, tryllebinder, kontorjob!

han? Det er ”Det syvende møde” også, inspireret af en roman af Herbjørk Wassmo.

Midsommer

29

Jeg har i længere tid har fulgt Peter Birks billeder, samt hans udvikling i fotografiet og de udtryk han beskæftiger sig med. Kendsgerning er, at Peter, der aldersmæssigt normalt skulle følge strømmen som ældre herrer praktiserer det, fortsat har megen energi, fortsat har megen lyst og rigtig megen fantasi til nærmest at være blevet en fotografisk avantgardist. Hvad siger han selv til det? Engang for længe siden var jeg barn og verden var ny. Alt hvad jeg så var en oplevelse. Nu er min verden gammel og jeg må kæmpe for ikke at opfatte den som velkendt og triviel. Fotografi kan hjælpe med til at fastholde, at der stadig er nye uprøvede synsvinkler. Men der skal arbejdes med det. Inspiration kan komme af sig selv, men for mig kan det også være hårdt arbejde, hvor jeg definerer projekter og afprøver dem. Nogle gange ender de i ingenting, men andre gange ender de med at leve deres eget liv og blive til stor inspiration.


ST E FA N M E H L O G D E B U TT E D E DA M E R

Byrder

Jeg afslutter interviewet med Peter Birk og ønsker at få hans bedste historie til et af billederne i denne artikel. Den historie har Peter naturligvis og afslutter således:

Måske er der lidt provokatør i mig. Billedet ”Til kanten” er f.eks. både fra Island, Sverige og Samsø og klart inspireret af maleren Poul Anker Bech. Man må selv finde sin fortolkning af det, men det indeholder et drilagtigt element af surrealisme.

Til kanten

30

Billedet handler for mig om friheden til at lave billeder uden snærende normer, og nøjagtigt som jeg vil. Jeg har den fornemmelse, at det er et billede jeg har sluppet løs, og som nu lever sit eget liv.


STOR RETROSPEKTIV UDSTILLING PÅ BRANDTS 13

DEN DANSKE STJERNEFOTOGRAF JAN GRARUP HAR I MERE END 25 ÅR DOKUMENTERET KRIG OG KATASTRO­ FER OVERALT I VERDEN. BILLEDERNE HAR GIVET HAM ADSKILLIGE PRISER OG STOR INTERNATIONAL ANERKEN­ DELSE.

JAN GRARUP Back into the Darkness 26.8.2016 – 30.12.2016

Men hvad sker der med et menneske, der det ene øjeblik står midt i et afrikansk folkemord og det næste skal få en helt almindelig hverdag til at fungere med børn og kæreste? Hvordan arbejder en krigsfotograf egentlig med sine billeder? Og hvad sker der i hovedet på os, når vi bliver konfronteret med de billeder krigsfotografen vælger at dele med os? Det er blandt andet de spørgsmål, der bliver vendt, når Brandts 13 præsenterer Jan Grarups første store retrospektive udstilling i forbindelse med Fotobiennalen Cities and Memory. Grarups reportagearbejde bliver præsenteret med temaer, der går på tværs af geografi og tid. Det vil sige at billederne i den del af udstillingen sammenstilles på en måde som man ikke normalt ser. Hans billeder kommer til at møde hinanden på en ny måde. Udover det velkendte reportagearbejde indeholder udstillingen også billeder fra hans private arbejde. Her kredser han om portrætter, rolige urbane landskaber og andre temaer, der er det stik modsatte af det han er kendt for. Det bliver en udstilling hvor verdens larm og kaos møder stilhed og ensomhed. I sit private virke beskæftiger han sig også i stadig højere grad med gamle fototeknikker. Kameraerne er store, eksponeringstiden er lang, resultatet er altid ’fejlfyldt’. Man kan sige, at han også rent teknisk trækker sig ind i en langsom og stille process, der er en stor kontrast til reportagearbejdet, der handler om hurtighed og evnen til at fange det vigtigste på et splitsekund.

Birdie. Foto Jan Grarup

Brandts 13 Jernbanegade 13, 5000, Odense C www.brandts.dk Afghanistan. Foto Jan Grarup


Mellem Sund og Bælt FOR TREDIE GANG I TRÆK STOD BRØNDBY STRAND FOTOKLUB SOM ARRANGØR AF DEN ÅRLIGE ” MELLEM SUND OG BÆLT”.

Skrevet af Claus Djervad

En konkurrence der er åben for alle fotografer, eller stort set alle med et kamera, bosiddende på Sjælland med tilliggende øer og Bornholm. Der var også denne gang indbudt tre spændende dommere, som i en afslappet stemning, kommenterede de antagne og præmierede billeder. Dommerne, Jørgen Bresson, tidl. formand for RNFoto, Henrik Schurmann, fotograf med galleri på Kronborg og endelig fotograf og fotojournalist Lars Bahl bedømte og gav deres kommentarer til de antagne billeder. Ved jubilæumsarrangementet sidste år var der mange indleverede billeder, men i år ville det næsten ingen ende tage. I år lancerede konkurrencen også kategorien serier, og det fik en god start, med 61

indleverede serier, der i alt bestod af 224 billeder. Da der blev lukket, var antallet af indleverede værker oppe på hvad må siges at være rekord, nemlig 1053 værker fordelt på 1215 billeder. Et antal der bestemt ikke var forudset, men som glædede arrangørerne. Der er også god grund til glæde over, at interessen for fotografi og konkurrence stadig er så stor. Ca. 20% af de indleverede billeder blev antaget, og 27 blev præmieret med enten medalje eller diplom. Arrangørerne havde nok engang lagt et stort arbejde i at skaffe nogle gode sponsorpræmier til medaljetagerne. Der var gavekort til flotte print fra både Grafik og Foto i Præstø og PhotoCare i Valby, samt gavekort på et plusmedlemskab til Kim Skovsbys fotografuddannelse. Alt i alt en flot gaveregn. Der var indkøbt flotte vinkasser til dommerne og det så ud til, at falde i god jord.

32

Arrangementet blev, som sidst, holdt i kulturhuset Brønden, hvor der er gode muligheder for så store arrangementer. Der var mange fremmødte, og det var en glæde at se, at kun få af diplommodtagerne ikke var til stede. I pauserne var der mulighed for at købe lidt vådt til halsen, og naturligvis med kage til kaffen. Brøndby Strand Fotoklub vil igen i 2017 være vært for afholdelsen af Mellem Sund og Bælt, og kunne allerede ved ferniseringen løfte sløret for tidsplanen. Desuden forsøger vi os med et nyt tiltag: En ”Photo Special” der er helt ekstra, og ikke ligger mellem de sædvanlige kategorier, og derfor skal tilmeldes og betales for sig selv. Til gengæld vil vi finde en helt speciel dommer, og præmien vil også være lidt ud over det sædvanlige, af-hængigt af hvor mange der vælger at deltage i denne kategori. Alt i alt var det arrangørernes mening at årets konkurrence havde været en succes.


RenĂŠ M. Bentsen. Cirkelbroen. Fotoakrobaterne, Guld

Søren Neergaard. Ekspedition med zodiak. Momento. Bronze

33


M E L L E M S U N D O G B Æ LT

Søren Neergaard. Cubansk danser. Momento. Sølv

Papir. Farve. Jonas D. Madsen. Between Chairs. Sølv

Digital. Farve. Mariann Jensen Düring. Two Pairs on Beach. Sølv

Papir. Monochrome. Claus Koefoed. Sema - Dervish ceremony. Sølv

Papir. Monochrome. Henning Schjødt Petersen. Torben. Guld. Fælles Dommerdiplom


M E L L E M S U N D O G B Æ LT

Digital. Monochrome. Gitte Müller. Sæbekasseløb. Sølv

Præmie

Autor

Billede

Klub

Henning Schjødt Petersen Claus Koefoed Bengt Hall

Torben Sema - Dervish ceremony I wonder

Dansk Nikon Klub Frederikssund fotoklub Næstved fotoklub

René M Bentsen Jonas D. Madsen Gitte Müller

” Nytårs Aften ” Between Chairs Mærket

Fotoakrobaterne Næstved fotoklub Downstairs

René M Bentsen Søren Neergaard Søren Neergaard

Cirklebroen Cubansk danser Ekspedition med zodiak

Fotoakrobaterne Momento Momento

Jørgen Kryger Hansen Mariann Jensen Düring Karsten Madsen

Det sorte rum Two Pairs on Beach tog

Maribo fotoklub Næstved fotoklub Næstved fotoklub

Daniel Sæbekasseløb Mørkefjord

Downstairs Downstairs Momento

Vindere i: Papir - Monochrome Guld Sølv Bronze

Vindere i: Papir - Farve Guld Sølv Bronze

Vindere i: Papir - Serie Guld Sølv Bronze

Vindere i: Digital - Farve Guld Sølv Bronze

Vindere i: Digital - Monochrome Guld Sølv Bronze

Gitte Müller Gitte Müller Søren Neergaard 35


M E L L E M S U N D O G B Æ LT

Digital. Monochrome. Søren Neergaard. Mørkefjord. Bronze

Digital. Monochrome. Gitte Müller. Daniel. Guld. Fælles Dommerdiplom

Digital. Farve. Karsten Madsen. Tog. Bronze. Dommerdiplom

Digital. Farve. Jørgen Kryger Hansen. Det sorte rum. Guld. Fælles Dommerdiplom. Dommerdiplom

Papir. Monochrome. Bengt Hall. I wonder. Bronze

Papir. Farve. Gitte Müller. Mærket. Bronze

36


STATUS:15 kan ses på Danmarks Fotomuseum i Herning i perioden 9. september 2016 – 15. januar 2017.

Foto Per Morten Abrahamsen

Det professionelle danske fotografi

STATUS:15 er titlen på en ny fotoudstilling på Danmarks Fotomuseum arrangeret af DJFotograferne. Udstillingen er som et komprimeret univers på 100 udvalgte fotografier, der er taget af 61 professionelle danske fotografer og viser et øjebliksbillede af det professionelle danske fotografi. Billederne er udvalgt efter 5 kategorier: journalistik, reklame/mode m.m., kommunikation/formidling/illustration, samt kunst og portræt, fra 320 fotografer, der har budt ind med mere end 3.400 fotografier. Heriblandt også medlemmer fra SDF der har billeder med på udstillingen.


Fra folkeskolelærer til fotoentusiast “Hvis du én gang har været nede og ”skrabe bunden”, vil frygten for en ny nedtur nok altid sidde og lure i bevidstheden…”. Tina Kragh Kristensen har brugt fotografiet som terapi til at komme igennem en svær psykisk nedtur og det har resulteret i en bog der beskriver hendes sygdomsforløb i billeder.

Håbløshed

38


Lys fremtid

Tekst og foto Tina Kragh Kristensen

MINE KREATIVE UDFOLDELSER STARTER FOR ALVOR I BEGYNDELSEN AF 90’ERNE, HVOR JEG PÅBEGYNDER LÆRERUDDANNELSEN, PÅ HADERSLEV STATSSEMINARIUM, MED BILLEDKUNST SOM LINJEFAG. DER LÆRER JEG EN MASSE OM KOMPOSITION, FARVER MED MERE, OG JEG ”SNUSER” LIDT TIL FOTOGRAFIET SOM MEDIE. EFTER AT HAVE ARBEJDET SOM LÆRER CA. 6 ÅR, MÅ JEG DESVÆRRE STOPPE PGA STRESS, DEPRESSION OG EFTER­

Fra kompaktkamera til spejlrefleks Jeg arbejder med kunsten i form af tegning og maleri, men dette overtages gradvist af fotografi, som starter i det små med et HP kompaktkamera, da jeg, på daværende tidspunkt, overhovedet ingen forstand havde på kameraer. I 2010 investerer jeg i et spejlreflekskamera, Nikon D5000 og tilføjer derefter lidt ekstra tilbehør som objektiv, flash og stativ. Faktisk bruger jeg stadig dette kamera sammen med Photoshop Elements 9 og gratisprogrammet Picasa, hvilket fungerer fint for mig.

FØLGENDE ANDRE DIAGNOSER OG FÅR NU FØRTIDSPENSION.

Jeg læser en masse bøger og magasiner og har deltaget i fotokurser, været til foredrag og på ugeophold på højskole med fotografi som overordnet emne.

39

Fra blomsterfotografi til portrætfotografi Det hele starter med blomsterfotografering, men i takt med at interessen for fotografi stiger, åbnes mine øjne for portrætfoto. For hele tiden at udvikle sine evner, bliver man jo nødt til at øve sig. Derfor står familien ofte ”for skud”, og senere i min læreproces, venner og bekendte. Særlig min datter Signe stiller gerne op som model for alle mine mere eller mindre skøre ideer. Ideen til min bog opstår Derfor er hun den første, der dukker op i mine tanker, da ideen til min bog om sindet og sindslidelser opstår. Under hele denne proces udvikles både mine


FOTO S O M P SY KOT E RA P I

Tabu

Et sind i kaos

Liv eller død

40


FOTO S O M P SY KOT E RA P I

Så for mit vedkommende betegner jeg ”Fotografi som terapi”.

Afmagt

41


HĂĽb

Negative tanker

Støtte

Social angst

42


FOTO S O M P SY KOT E RA P I

Lykken er lunefuld kr. 350,-

evner bag kameraet og ikke mindst i billedbehandlingsprogrammerne, hvor jeg bl.a. lærer mig selv at arbejde i lag. Billederne går fra at være simple i opbygning til stille og roligt at udtrykke mere mystik. Så de ændres meget under processen. Kort beskrivelse af bogens forløb Min bog med titlen: Lykken er lunefuld… beskriver med billeder og ganske få ord vejen fra at være glad og udstråle overskud til starten på en psykisk nedtur, hvor de første triste og negative tanker, afløses af social angst som udvikles til decideret ensomhed og håbløshed med følelsen af afmagt, som kan udvikles til selvmordstanker og måske et forsøg på selvmord. Tabuet omkring psykiske lidelser kan brydes ved at være åben og italesætte problemerne, men dette kræver hjælp og støtte, så der igen er håb og lys forude. Hvis du én gang har været nede og ”skrabe bunden”, vil frygten for en ny nedtur nok altid sidde og lure i bevidstheden… Kun få eksemplarer af bogen Jeg undersøgte mulighederne for udgivelse af bogen, men pga de store omkostninger ved dette, valgte jeg at få trykt bøgerne i 6 eksemplarer hos Pixum. dk Ét eksemplar brugt som gave og de fem andre bruger jeg til udstilling i lokal-

psykiatrien i Syd og Sønderjylland, hos min frisør, på lærerværelset i den lokale folkeskole, i venteværelset hos min læge, på biblioteket og andre steder der kunne have interesse i at have bøgerne liggende fremme til gennemsyn. Bogen er også til salg og kan bestilles hos Tina (fotografen). Prisen er 350 kr. At være kreativ skaber ro i sindet I processen med udførelsen af bogen har jeg nydt, når nye ideer til billeder er opstået. Derfor har jeg altid sørget for at notere ned og tegne i min idébog, så jeg var klar bag kameraet, når min travle datter havde tid og lyst til at være model. Jeg nyder i det hele taget, at tænke kreative tanker og skabe billeder både bag kameraet og efterfølgende ved computeren. Det får mit kaotiske sind til at falde lidt til ro. Det kræver dog, at jeg en gang imellem løsriver mig og foretager mig andre ting. Faktisk opstår mange af mine ideer, når jeg går lange ture, arbejder i haven eller laver mad. Som filosoffen Søren Kierkegaard sagde: ”… Jeg har gået mig mine bedste tanker til…” Hvilket mange kunstnere formodentlig kan nikke genkendende til. Så for mit vedkommende betegner jeg ”Fotografi som terapi”.

43

Tina Kragh Kristensen 45 år, fra Toftlund i Sønderjylland. Bruger bl.a. fotografi som terapi som en del af behandlingen af sine psykiatriske diagnoser. Har skabt bogen: Lykken er lunefuld… , som handler om sindet og sindslidelser. Denne bog er et fotoprojekt skabt i samarbejde mellem mor og datter. Datter som modellen i alle billederne og mor bag kameraet og ved computeren. Fotografen forsøger at komponere billeder i et samspil mellem teknik og følelser. Hvis du ønsker at købe et eksemplar af Tinas bog kan hun kontaktes via mail på: tinalove@bbsyd.dk Tina har tidligere været medlem af Selskabet for Dansk Fotografi.


Robert Mapplethorpe – On the Edge 17. juni - 30. oktober 2016, ARoS Aarhus Kunstmuseum Foto Ole Hein Pedersen

ROBERT MAPPLETHORPES FOTOGRA­ FIER HAR SKABT DEBAT. DE HAR VÆRET UDSAT FOR KRITIK OG CENSUR. NU VISER AROS MERE END 180 FOTOGRA­ FIER FRA ÉN AF FOTOKUNSTENS STØRSTE MESTRE.

Udstillingen ROBERT MAPPLETHORPE – ON THE EDGE viser berømte ansigter, skulpturelle kroppe og erotiske fortællinger fra New Yorks undergrundsmiljø. Den tager fat i emner, der stadig er yderst aktuelle og understreger, at Mapplethorpe (1946-1989) også i dag har en unik position på den internationale kunstscene. ”Vi er meget stolte af at kunne præsentere så stort et udpluk af Mapplethorpes fotografier på ARoS. Hans kunst fortæller os en vigtig historie om en periode med seksuel frigørelse, og om hvordan homoseksualitet gik fra blot at være en subkultur. Den handler også om et kunstnerskab, der søgte den absolutte frihed.

Hans fortællinger påvirker os, og er i høj grad aktuelle i dag ”, siger museumsdirektør Erlend G. Høyersten, ARoS. Ikoniske fotografier Med 182 fotografier viser ROBERT MAPPLETHORPE – ON THE EDGE portrætter af Mapplethorpe, af kendisser som Arnold Schwarzenegger, Andy Warhol og Louise Bourgeois og af rockikonet Patti Smith, som var Mapplethorpes muse og sjæleven. Udstillingen viser også et udvalg af Mapplethorpes erotiske fotografier, hvor han i flere tilfælde bevæger sig på grænsen mellem fotokunst og pornografi. ”Mapplethorpes kunst har været udsat for censur og har skabt stor debat blandt andet på grund af hans motiver fra New Yorks homoseksuelle SM-miljø. Nogle af de fotografier bliver vist på udstillingen. Et af de spørgsmål, som vi stiller med udstillingen, er: hvem bestemmer, hvor grænsen skal gå? Dette spørgsmål er lige så vigtigt i dag som i Mapplethorpes tid ”, siger Erlend G. Høyersten.

44

Kort om Robert Mapplethorpe Amerikanske Robert Mapplethorpe (1946-1989) var et produkt af sin tid. I sommeren 1967 forlod han barndomshjemmet i Queens og flyttede til Brooklyn, New York. Han blev en del af det kreative miljø i 1970’ernes og 1980’ernes New York, der var præget af oprør, seksuel revolution og frihedskampe, men også materialisme og glamour. Som ung kunstnerspire ønskede han at bryde med samfundets dominerende normer, og han var ikke bange for at hive tabubelagte emner frem i lyset. Han ønskede at udfordre sit publikum, og han gik ofte helt til grænsen. Især billedserien fra det homoseksuelle sadomasochistiske miljø har vakt stor debat. Robert Mapplethorpe døde i 1989 af AIDS kun 42 år gammel.


Robert Mapplethorpe. Poppy 1988. ©Robert Mapplethorpe Foundation

Robert Mapplethorpe. Louise Bourgeois 1982. © Robert Mapplethorpe Foundation

Filmforevisning Dokumentarfilmen ”Robert Mapplethorpe – Look at the Pictures” vises i udstillingen på følgende tidspunkter: Kl. 11.00 Kl. 14.00 Kl. 19.00 (kun onsdag aften). Spilletid: 108 min.

Robert Mapplethorpe. Brian Ridley and Lyle Heeter 1979 © Robert Mapplethorpe Foundation

Robert Mapplethorpe. Calla Lily 1986. © Robert Mapplethorpe Foundation

Robert Mapplethorpe Robert Mapplethorpe. Ken Moody and Robert Sherman 1984 © Robert Mapplethorpe Foundation

45


MENS VI VENTER…

Bedømmelsen af Den Nationale

Tekst og foto Michael Fahlgren

LØRDAG DEN 4. JUNI VAR DER SAMLET OMKRING 30 MENNESKER PÅ ESBJERG KULTURSKOLE, HVOR ESBJERG FOTO­ KLUB HAVDE SKAFFET LOKALER TIL

turen oppe under loftet på Esbjerg Kulturskole. Heldigvis havde Esbjerg Fotoklub væres så forudseende at indkøbe masser af drikkevarer, frugt og snacks – og med rigelige forsyninger til de tre dommerborde forløb bedømmelserne lige efter bogen.

MORGENSTUNDEN.

DN 2016 i tal Da indleveringsfristen udløb, var der indkommet 3.587 billeder, hvilket er et fald på 13 % i forhold til sidste år, og 21 % i forhold til 2014.

9 dommere om 3.587 billeder De ni dommere var inddelt i tre grupper til bedømmelse af de indsendte billeder, og som solen klatrede højere og højere op på himlen steg tilsvarende tempera-

Der blev foretaget 34 diskvalifikationer, hvoraf 15 ikke lå inden for definitionen i Digital Landskab. Resten af diskvalifikationerne var hovedsageligt monokrome billeder med partielt farvestik – eller samme billede indleveret i flere katego-

BEDØMMELSE AF DE INDSENDTE BILLE­ DER TIL DEN NATIONALE 2016. OG DER BLEV GÅET TIL STÅLET LIGE FRA

46

rier. Desuden blev to billeder diskvalificeret, fordi de tidligere har været præmieret i Den Nationale. Hvad synes dommerne? Generelt syntes dommerne at billedkvaliteten var høj, dog ikke i kategorierne Digital Monochrome og Digital Farve, hvilket også afspejles i antagelsesprocenterne og antallet af uddelte diplomer. Vi ville gerne have haft en udtalelse fra hver dommer, men ved deadline var der indkommet seks – dem skal I naturligvis ikke snydes for: Rene Roalf: Overordnet var jeg noget skuffet. Der er absolut fine værker imellem også. Gene-


Her er Roland Jensen, René Roalf og Susan Kipp i fuld gang med at finde hver deres favoritter frem

relt synes jeg at tendensen mellem digital og papirkategori, var at deltagerne havde anstrengt sig mere i papir. Kunne være: nemt at sende noget digitalt, og heraf selvkritik ikke så stor, som når man skal vælge hvad der seriøst skal arbejdes med – og gennemføres. Lidt grovere sagt – et indtryk af manglende dedikation og forståelse for at det er nødvendigt med en indsats, for at opnå et godt resultat. Generelt 3 anstødssten: • En del med næsten elendig teknik/ mangel på basal kunnen. Det burde være rimelig nemt at rette op på... • Og så en række billeder som rent faktisk var ret gode – hvis bare de lige var beskåret lidt hist og her. Så lidt viden om komposition – OG udfordrin-

gen til at turde knække den på egne præmisser ville være fint • Generelt lidt manglende mod til at udfordre det tema/motiv man har kastet sig over – en weekend eller flere hos Morten Bo/Fatamorgana tror jeg generelt ville være rigtig sundt og udviklende – det handler i høj grad om billedsyn, mod og selverkendelse Puha – det lyder noget negativt. Men er mest af alt et forsøg på indspark til udvikling. Dvs. positivt ment. Det er selvfølgelig begrænset hvad krav man kan sætte, når klubberne skal rumme alle! Mads Henriksen: Først og fremmest vil jeg gerne give udtryk for, at det for mig er en ære at blive 47

spurgt om jeg ville være dommer på Den Nationale. En stor og rigtig god oplevelse. Dagen forløb rigtig godt og Esbjerg Fotoklub havde sørget for nogle gode rammer for bedømmelsen. Det var en lang dag og selvom jeg kun skulle bedømme to kategorier, blev det alligevel til 13 timer kun afbrudt af små pauser. Kl. 23 kørte jeg mod Sjælland. Den mangfoldighed, der naturligt er i SDF kommer klart til udtryk i Den Nationale. Der er både små og store klubber, personlige medlemmer, nybegyndere og garvede fotografer. Alle dyster de i den samme konkurrence. Det giver selvfølgelig store udsving mellem top og bund og mine meddommere og jeg brugte hele pointskalaen fra 1 til 5 point.


B E D Ø M M E LS E N A F D E N N AT I O N A L E

Generelt er det min oplevelse, at niveauet var lidt lavere end de forgående år og jeg savnede flere billeder med kant, hvor autor udfordrer og laver det ”skæve” billede. Der var en meget stor gruppe billeder, der kunne kategoriseres som traditionelle og ordinære. Når dette er sagt, så hører det også med til historien, at gruppen af billeder i den absolutte top, også i år, var af meget høj kvalitet. Benny Rytter: Jeg oplever det som en store ære og et cadeau til mig som fotograf, at nogle mennesker mener jeg har kvalitet nok til, at kunne bedømme en national konkurrence. Alt fungerede i skønneste orden og arrangørerne havde virkelig gjort sig umage, det var en fornøjelse at være dommer og møde så megen venlighed. Kvalitet er en mærkelig størrelse: på en gang subjektiv og alligevel ikke. Min egen oplevelse var, at jeg desværre ikke oplevede, at se billeder der åbenbarede en ny verden for mig. Nuvel, der var gode sikre værker, men ikke et billede der hensatte mig i åndeløs begejstring! Jeg så rigtig mange klassisk ”danske” minimalistiske motiver. Motiver som, når jeg bladrer gennem årbøgerne, faktisk er set før. Ligeledes var der mange billeder

af 3. verdens motiver - tiggere, fattige, samt etniske børn der kigger gennem vinduer, – det oplevedes snarere som dokumentation af en virkelighed, end billeder der beriger i kategorien farve og monokrom – og disse motiver er så hyppige at de skal være excellente for at nå toppen.

fotografering på rejser, teater og eksperimentalfoto. Jeg har fået udgivet 2 fotobøger om dukke- og objektteater. Andre billeder bruger jeg til udstillinger og foredrag om fremmede kulturer. Også foredrag i fotoklubber, hvor jeg lægger særlig vægt på komposition, farvelære og inspiration fra malerkunst.

Man kunne mistænke autorer for følgende logik: ”Hvis det er fremmedartet og indeholder elendighed så er det et godt billede”. Det er også rigtigt men nok mest indenfor fotojournalisme.

Det var spændende at være dommer til den nationale i farve papir og digital monokrom. Selvfølgelig var der nogle fremragende billeder iblandt som det var en fornøjelse at se, men jeg blev forundret over den relativt ringe kvalitet i digital monokrom. Kan det skyldes at det er for let at uploade billeder, så den kritiske sortering springes over?

Fordelen ved at have set så mange billeder, fra så mange deltagere, på så kort tid er, at jeg mener mig i stand til at komme med en opfordring til de danske fotoklubber og autorer der deltager, og som gerne vil forbedre resultaterne da det absolut er muligt. En opfordring som jeg i øvrigt også tager til mig. Komposition, oprydning i motivet, print / medie montering samt udvælgelse af billeder til især monokrom. At styrke disse elementer vil bestemt betyde mere kamp om antagelserne og nok også topplaceringerne. Peter Birk: Jeg interesserer mig for de fleste former for fotografi, men dyrker selv særligt

De tre dommere Roland Jensen, Fotogruppen 8600, René Roalf, fotograf Viborg og Susan Kipp, Focus Silkeborg er her i gang med nogle af dagens første bedømmelser

48

Susan Kipp Pedersen: Jeg har lavet billeder i ca. 7 år og det er en stor passion i mit liv. Jeg laver portrætter i studie og udendørs. Holder også meget af gader og mennesker i byer. Jeg prøver at motivere mig selv ved at prøve nyt og skabe nye ideer. Når jeg bedømmer billeder, lytter jeg til mit hjerte. Et godt billede skal give mig en følelse eller en god historie som holder. Komposition og det tekniske, skal selvfølgelig også holde.


B E D Ø M M E LS E N A F D E N N AT I O N A L E

Dommerne ved bedømmelsen af Den Nationale 2016 var: Farve Papir og Monochrome Digital: • Peter Birk, Focus Silkeborg • Benny Rytter, Aalborg Fotoklub • Stefan Nielsen, Downstairs Monochrome Papir og Farve Digital: • Bjarne Hyldgård, Aalborg Fotoklub • Niels Jørgen Valentin, OFA • Mads Henriksen, Downstairs Serier Papir, Landskab Digital og Eksperimental Papir: • Roland Jensen, Fotogruppen 8600 • René Roalf, fotograf, Viborg • Susan Kipp, Focus Silkeborg

Antagelsesprocenter: • • • • • • •

Farve Papir Monochrome Digital Monochrome Papir Farve Digital Serier Papir Landskab Digital Eksperimental Papir

15,5 13,1 15,5 14,5 15,7 15,2 16,0

% % % % % % %

De printede kategorier er de mest tidskrævende at håndtere, da det selvfølgelig skal sikres at billederne ikke blandes sammen – og slet ikke efter pointgivningen

Det er første gang jeg deltager som dommer i så stor en konkurrence. Jeg har prøvet i klubregi og synes altid det er en god oplevelse, at se og give kritik af billeder.

Serierne var spændende at se og læse. Nogle var tekniske dårlige. Andre havde for mange billeder i serien. Det trak ned. Men vi fik valgt nogle gode serier som holder.

Til Den Nationale 2016 var der mange billeder, at forholde sig til. Her skal man på få sekunder kunne bedømme, om et billede hører til i toppen, i midten eller i bunden. Det gik fint og det var en positiv oplevelse.

Bjarne Hyldgaard: Det er altid spændende at skulle være dommer på en fotosalon, og det var det også denne gang. Jeg har tidligere haft fornøjelsen at bedømme Det Norske Mesterskab flere gange samt The Golden og Malmö International. Desuden deltager jeg på en international fotosalon en gang om ugen, så jeg er ikke uvant med at se billeder – billeder af høj, international kvalitet.

Jeg deltog i bedømmelse af Eksperimental papir, Landskab digital og Serier papir. Den eksperimentale kategori er spændende at se. Her får fantasien lov til at blomstre, hvilket resulterer i meget forskellige billeder. Toppen var dog ikke stor, så der var god enighed i placeringen.

Jeg oplevede en stor spredning i kvaliteten på udførelsen af de indsendte værker. Der var mange fantastisk gode billeder. Også i bunken med de, der ikke

De landskabsbilleder som skilte sig ud, var meget tydelige. Der var nogle som havde dét ekstra. Billeder som fik mig til at tænke “Yes!”.

blev antaget, var der gode billeder. Det betyder også, at der var en del i den ”tunge ende”, som ved hjælp af ganske enkle midler, ville kunne opnå en bedre placering.

49

Støv og snask i billedfilerne, alternativ montering, udbrændte højlys, skæv horisont, dårlig printkvalitet, farvestik og andre åbenlyse småfejl, som vel egentlig ikke burde forekomme til Danmarks Mesterskabet i fotografi. Det er mig en gåde, at man indsender billeder, der ikke er gjort færdige i et billedbehandlingsprogram. Prisen for deltagelse er den samme, så hvorfor ikke gøre sig umage og hjælpe hinanden med at lave den bedste kvalitet, man kan frembringe i fællesskab? Her er lidt at arbejde med ude i klubberne, inden næste DN løber af stablen i foråret 2017. Noget at tænke over? Skal man drage en fælles konklusion efter læsning af dommernes virkeligt gode kommentarer må det være, at alt for mange billeder indleveres ”ufærdige”, motiverne var set før, udførelsen var for dårlig – og der manglede mod. Mod til at udfordre temaet og motivet. Her er vist rigeligt at tage fat på ude i klubberne, når de lange vinteraftener banker på døren.


– vi ses på workshop !

kom på workshop i portræt- og modelfotografering

fotoworks ho

p.dk

Som medlem af Selskabet for Dansk Fotografi kan du nu få rabat på alle workshops, der udbydes af Jesper Koefoed på fotoworkshop.dk

Finder du ikke lige det du søger, så skriv – der er også mulighed for individuel coaching eller events for din fotoklub.

En typisk workshop byder både på teori og praktisk fotografering. Og du får værdifuldt undervisningsmateriale, så du kan arbejde videre hjemme.

AFAs Fotoudstilling på Brobjergskolen.

se mere på fotoworkshop.dk

EN AF LANDETS ÆLDSTE FOTOKLUBBER AFA, AARHUS FOTOGRAFISKE AMA­ TØRKLUB, UDSTILLER TRADITIONEN TRO I FORBINDELSE MED AARHUS FESTUGE 27/8­4/9.

grafiliokus.dk

Kig ind på www.fotoworkshop.dk og se hele udvalget og kalenderen. Og oplys ved tilmeldingen at du er medlem af Selskabet for Dansk Fotografi – så får du automatisk 15 % rabat på kursusprisen på alle workshops.

Blandt de mest populære workshops kan nævnes: • Portræt- og modelfotografering med flash • Studiefotografering • I gang med modelfotografering • Avanceret speedlite • Gravidfotografering • Redigering med Lightroom

Det er en ucensureret udstilling med frit emne, så stort set alle fotografiske genrer vil være repræsenteret, og der vil være motiver fra både ind- og udland. Der vil blive vist såvel papirbilleder og digitale billeder.

Fernisering Der er fernisering lørdag d. 27/8 kl. 11.00, hvor alle er velkomne til at hilse på de enkelte fotografer, samt at få lidt godt til ganen. Udstillingen er åben til og med søndag d. 4/9. Vi udstiller som sædvanlig på Brobjergskolen, Frederiks Allé 20.

Åbningstider Weekend: Hverdage: onsdag dog

11.00-17.30 15.00-17.30 15.00-20.00

Entré: 20 kr. www.afa-foto.dk Lasse Pedersen. Glenveagh Nat Park

50


2

1

FEBRUAR 2016

4

ER NOV EMB

2015

MAJ 2016

Dansk Fotografi

Dansk Fotografi

afi Fotogr Dansk

3

AUG UST

2016

Dansk Fotogr afi

Fotograferer du også?

Så mød ligesindede i SDF

HER ER NOGLE AF FORDELENE VED AT VÆRE MEDLEM AF SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI

Medlemsbladet Dansk Fotografi Medlemsblad der udkommer 4 gange årligt. Bladet er i A4 format på 52 sider. Bladet er af høj kvalitet og indeholder nyheder fra SDF samt mange forskelligartede artikler om og for danske fotografer, og de aktiviteter der udfoldes. Især medlemmernes egne arbejder og arrangementer prioriteres højt. Den nationale Som medlem af SDF kan du deltage på Den Nationale/DM i fotografi. Den Nationale er SDF’s årlige konkurrence med indleveringsfrist 1. maj. Efter bedømmelsen bliver de antagne værker udstillet i forbindelse med vores årlige landsmøde, der afholdes omkring uge 40. Efter ferniseringen kan du se alle de antagne billeder samt et lille udvalg af dommernes egne værker. På landsmødet vil der også være lejlighed til, at se billeder fra dem der i årets løb har ansøgt om en fotografisk titel, både i SDF og FIAP regi (Fédération Internationale de l’Art Photographique)

Fotografisk årbog Hvert år primo oktober udkommer Fotografisk Årbog, som indeholder et repræsentativt udsnit af billeder produceret af SDF’s medlemmer i det forløbne år. Alle billederne udvælges fra SDF godkendte udstillinger, f.eks Den Nationale, Fælles Fynske, Jyske Mesterskaber, Mellem Sund og Bælt samt fra FIAP Biennaler og udvekslingsmapper med andre landsforbund. Årbogen er på 122 sider. Årbogen udleveres gratis til alle vores medlemmer. Ungdomsmedlemmer der er medlem via en ungdomsskole, og som ikke betaler fuldt kontingent, kan erhverve sig Årbogen på favorable vilkår – med op til 40% rabat. Landsmøde Der afholdes hvert år et landsmøde omkring uge 40. Det arrangeres på skift forskellige steder i landet, og altid i samarbejde med en eller flere klubber, som påtager sig det praktiske arbejde. På landsmødet er der bl.a. fernisering på Den Nationale/DM i fotografi, workshops, generalforsamling med valg til bestyrelsen, og ikke mindst en masse hyggeligt samvær fotografer imellem. Landsmødet løber fra fredag til søndag.

51

SDF udland SDF har en udlandsafdeling som repræsenterer Danmark i verdensforbundet FIAP, SDF Udland udsender udvekslingsmapper, og har kontakt, til fotografiske landsforbund i hele verden. SDF Udland kan også hjælpe dig eller din klub med at skabe kontakt til en venskabsklub i udlandet, samt med deltagelse på FIAP og PSA godkendte saloner (Fédération Internationale de l’Art Photographique og Photographic Society of America). FIAP titler Når du opnår mange antagelser på FIAPgodkendte saloner, kan du med tiden søge om at få tildelt forskellige FIAP-titler med diplom og emalje emblemer. Informationsaften Få et tilbud om en informationsaften med en fra bestyrelsen – også for IKKE medlems-klubber. Emner aftales på forhånd og der betales kun for transport, kontakt SDFs formand. Foredragsholdere I folderen “Alt om SDF”, som kan downloades fra sdf.dk, kan du finde navnene på gode foredragsholdere. Emnerne spænder vidt og er en oplagt idé til en oplevelsesrig klubaften.


Svanemærket FSC-certificeret tiltrådt det grafiske CSR-kodeks (FN’s Global Compacts principper) Vi arbejder aktivt for at værne om naturen og sørger for, at du kommer i mål på en miljøvenlig og bæredygtig måde. Vi sætter en stor ære i at gå forrest mht. ansvarlig produktion og arbejdsmiljø. Derfor tager vi ekstra hånd om både vores medarbejdere og det omgivende samfund.

GRØNT materiale til børnene! Vi bruger en del af vores overskud til at støtte og hjælpe børn i Danmark. Vi har f.eks. udarbejdet malebogen ”Min helt egen”, som produceres på affaldspapir. Malebøgerne bliver bl.a. udleveret af Danske Hospitals Klovne på de danske sygehuses børneafdelinger, og mere end 750 børneinstitutioner i Danmark og Tyskland har allerede modtaget malebogen. VI STØTTER

74 65 01 01 · mail@toptryk.dk · www.toptryk.dk

DANSK FOTOGRAFI 3-2016

LILLE TRYKKERI – STOR OMTANKE

Profile for Trykpartner

Dansk Fotografi august 2016  

Dansk Fotografi august 2016