Gråsten Landbrugsskole Aarsskrift 2023

Page 1

2023

ÅRSSKRIFT FOR FORENINGEN GRÅSTEN ELEVER

Elevmøde og jubilarsammenkomst 2024

Alle tidligere elever og ansatte indbydes til elevmøde, der afholdes:

Torsdag d. 6. juni 2024 kl. 15.00

Samtidig indkaldes til generalforsamling i foreningen ”Gråsten Elever”. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Program for elevmødet og jubilarsammenkomst:

Kl. 15.00: Velkomst v. forstander Bjarne Ebbesen

Kl. 15.10: Generalforsamling i ”Gråsten Elever”

Kl. 15.30: Kaffe og jubilarsammenkomst for de enkelte årgange

Kl. 17.30: Jubilarmiddag

Følgende årgange har jubilæum i 2024:

1958-59, 1963-64, 1968-69, 1973-74, 1978-79, 1983-84, 1988-89, 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 og 2019.

Ca. en måned inden sammenkomsten udsendes indbydelse til de forskellige jubilarårgange. Foreningen har ikke adresser på alle, så spred gerne budskabet om dagen.

Årsskrift for Gråsten elever

Udgives af Elevforeningen Gråsten Elever. Elevforeningens formål er at virke som en forbindelse mellem Gråsten Landbrugsskole og tidligere elever og lærere samt at støtte Gråsten Landbrugsskole og dens virksomhed.

Redaktør:

Bent E. Nielsen, (bn@gl.dk)

Korrektur:

Martin Hornsleth

Forsidefoto mm.:

Morten P. Hansen

Medlemskab:

Medlemsskab koster 125 kr. årligt, som opkræves i december. Man kan tilmelde sig automatisk træk ved Nets.

Layout og tryk:

Toptryk Grafisk, Buskmosevej 4, 6300 Gråsten – www.toptryk.dk

Fiskbækvej 15 • 6300 Gråsten Tlf.: 74 65 10 24 e-mail: gl@gl.dk www.gl.dk I samme båd som landbrugserhvervet 2 Gråsten Landbrugsskole - 100 år i 2024 ...................................................................................................... 5 Personalia 2023 ................................................................................................................................................... 6 Medarbejdere pr. 25. oktober 2023 .............................................................................................................. 8 Ny koordinator ................................................................................................................................................. 10 Jordbærdygtighed - projekt med fokus på bæredygtighed............................................................. 12 Markbruget påvirket af ekstremt vejr 14 Nye robotter i kvægstalden ......................................................................................................................... 18 Grisebesætningen - høje priser .................................................................................................................. 22 Og vinderen er.... .............................................................................................................................................. 24 GF1'erne blev rystet sammen...................................................................................................................... 25 Tour de Østersøen ........................................................................................................................................... 28 Årets introtur til Barsø 32 Til Prins Christians fødselsdag ..................................................................................................................... 33 På tur i Alpelandet ........................................................................................................................................... 34 En skøn tur ”over there”.. ................................................................................................................................ 38 I hovedstaden og på gård- og godsbesøg .............................................................................................. 42 Hollandstur med ledelse og logistik i fokus ............................................................................................ 44 Agrarøkonom - en bred uddannelse med gode jobmuligheder 46 Elevforeningen 2023 ...................................................................................................................................... 48 Regnskab for Gråsten Elever fra d. 01.05.2022 til d. 30.04.2023 ....................................................... 49 Bestyrelsen - hvem er vi egentlig? ............................................................................................................. 50 Vedtægter for foreningen Gråsten Elever ............................................................................................... 52 Landmænd 2023 ............................................................................................................................................. 54 Legater 2023 59 Boggaver 2023 ................................................................................................................................................. 61 Hilsen fra Kollund ............................................................................................................................................ 64 Billeder af årets jubilarer................................................................................................................................ 65 Nekrolog Povl Solmer Frank ........................................................................................................................ 78 Nyt fra gamle elever ........................................................................................................................................ 79 Farvekoder - Primær CMYK: 40, 0, 98, 0 RGB: 151, 215, 0 HEX # 97D700 Pantone: 375 C CMYK: 87, 3, 84, 39 1
Indhold

Gråsten Landbrugsskole 2023: I samme båd som landbrugserhvervet

Her på skolen bruger vi ofte udtrykket ”at vi er i samme båd som det erhverv vi uddanner til”. Vi tror på at det på mange måder har en positiv indflydelse for alle på skolen, at vi har et produktionslandbrug. Helt bogstaveligt er det en kæmpe fordel at der ikke er særlig langt fra klasselokalerne til staldene og markerne. Teori og praksis kan meget nemt kobles. Men det har også en stor værdi for os alle, at vi mærker når konjunkturerne enten er med os eller imod os.

Mindre gæld åbner dør for investeringer

I 2022 leverede skolen det bedste samlede regnskab nogensinde med et resultat på 9,3 mio. kr. Flere elementer har bidraget til det gode resultat, men særligt kan nævnes kon-

Af Bjarne Ebbesen

vertering af lån, vi har haft rekordmange elever og køerne bidrog med et flot resultat fra vores landbrug.

I 2015 havde vi en samlet gæld på 77,8 mio. kr. og de følgende år har vi haft stor fokus på konsolidering og ved udgangen af 2022 var gælden reduceret med 18,4 mio. til 59,4 mio. kr.

Med den markant mindre gæld betyder det, at vi nu kan tillade os at tage fat på nye større investeringer. I sidste årsskrift berettede jeg om planerne med at opføre et biogasanlæg og et nyt fuldautomatisk fodersystem til køerne. Vi besluttede desuden at skifte de gamle

A-3 malkerobotter ud til de nye A-5. Den 23. juni i år kunne vi fejre ibrugtagningen af alt det nye, som samlet løber op i 11,7 mio. kr.

2

Tæt på selvforsyning med strøm

Biogasanlægget blev sat i drift i midten af juni og indtil nu lever det bestemt op til vores forventninger. Vi blev sat i udsigt at det nok ville kunne levere 350.000 kWh el om året og på fire måneder har det produceret 115.000 kWh el og 213.000 kWh varme. Varmeproduktionen overrasker positivt og i dagligdagen mærker vi det ved, at vi sparer 2 bigballer halm i døgnet. Sammen med solcellerne er vi nu, langt hen ad vejen, blevet selvforsynende med strøm.

Med disse tiltag vil vi gerne vise eleverne og omverdenen, at det ikke er en uoverkommelig opgave at drive et landbrug som er tæt på at være CO2 neutral og på sigt endda CO2 negativ. Vi behøver ikke at vente på nye opfindelser, vi skal bare beslutte os for at gøre det!

Landbruget og CO2-kredsløbet

For nogle år siden besluttede vi, at vi inden udgangen af 2025 skal være selvforsynende med energi – og derved i princippet blive CO2

neutrale. Her i skrivende stund er der endnu ikke truffet en politisk aftale om, hvordan en CO2 afgift på landbruget skal indføres. Vi ved den kommer, for det er en del af regeringsgrundlaget. Landbruget og dets CO2 udledning kan være svært for os alle helt at forstå til bunds. Men de fleste forskere er dog enige om at langt den største del af landbrugets CO2 udledning er en del af en cirkulær proces, hvor atmosfærisk CO2 optages i planterne gennem fotosyntesen. Planterne bliver spist af dyr og mennesker og så udledes der igen CO2. Køerne eller andre dyr kan ikke selv danne kulstof og deres processer bidrager derfor ikke til en nettoopbygning af CO2.

Verden forbruger dagligt 100 mio. tønder olie og det forårsager en CO2 udledning på 53 mio. tons i døgnet – og det er vel at mærke ”nyt” CO2 som tilføres atmosfæren. Ifølge den internationale vedtagne metode til at beregne CO2 udslip på, så udleder dansk landbrug ca. 15 mio. tons om året. Men langt det meste

3
t Eleverne strømmer til landbrugsskolerne i disse år.

t EU-parlamentsmedlem Asger Christensen klippede snoren, da skolens biogasanlæg blev indviet.

af denne CO2 er ”gammelt” eller ”genbrugt”, så netto bidrager landbruget med meget lidt. For mig er valget klart når vi skal løse klimakrisen: Vi skal hurtigst muligt have udfaset brugen af fossile brændstoffer. Det er en stor fejl, hvis vi tror, at vi gavner klimaet ved at udfase de danske køer.

Elever strømmer til landbrugsskolerne

På ganske få år er optaget af nye elever på de danske landbrugsskoler steget med mere end 20%. På Gråsten Landbrugsskole har vi også mærket denne markante stigning. Det

Elevfordelingen her i efteråret 2023:

betyder, at der er fyldt alle steder og samtidig ønsker stort set alle elever at bo på skolen. Vi har 180 sengepladser på skolen og med 240 elever, hvoraf de 230 gerne vil bo skolen, så har vi nu 50 elever som bor i lejede pavilloner. I det kommende år håber vi at få startet processen med at få bygget op til 50 flere sengepladser. Samtidig skal vi også have flere klasselokaler og lærerværelset og spisesalen skal udvides. Det er jo alt sammen spændende og positive udfordringer som vi vil glæde os til at fortælle mere om i næste årsskrift.

GF1-EUD GF1-EUX GF2-EUD HF1-EUD HF1-EUX Studenter- forløb PL AØ

† I august var skolen vært for landbrugsskolernes årsmøde.

36 45 13 75 36 17 11 7
4
5

Personalia 2023

Det er altid en spændende opgave at kigge et år tilbage og se, hvad der er sket på personalefronten.

Vi har i 2023 igen ansat nye og ekstra kræfter, og taget afsked med tre faste medarbejdere, hvor to har valgt nye udfordringer og en er gået på pension.

Skolen har stadig vokseværk både med hensyn til elevtilgang og på personalesiden. Alt i alt er der nu 80 fastansatte og 3 timelærere på lønningslisten på Gråsten Landbrugsskole.

Undervisere:

Rigtig mange lærere på GL er i fuld gang med erhvervspædagogisk diplom og flere elever, har bevirket, at vi endnu en gang har måttet ansatte flere lærere.

Den 1. januar startede Stinne Thomsen som gymnasielærer i matematik og fysik. Stinne er Cand.scient i matematik og fysik og underviser skolens EUX-elever.

Den 1. august startede Nicklas Jepsen som landbrugslærer. Nicklas er både faglært landmand, har taget PL, VL og AØ på GL og har yderligere taget jordbrugsteknolog på Erhvervsakademiet Lillebælt med speciale

Af Henriette Ebbesen

i husdyr en Professionbachelor i Jordbrugsvirksomhed. Nicklas har tidligere været grisekonsulent i Velas og produktkonsulent i Danish Agro.

Det betyder, at der nu er ansat 35 lærere på Gråsten Landbrugsskole. Derudover har vi tre timelærere tilknyttet skolen. Det er Anders Ugelvig fra Velas, som underviser i bygninger på 2. hf og PL, Finn Christian Boiskau Hansen fra IBA erhvervsakademi Kolding, som underviser på AØ i projektledelse og Herle Lorenzen Nielsen som forestår al undervisning i førstehjælp for både elever og ansatte.

Koordinator:

Morten P. Hansen startede som koordinator 1. juni. Morten har taget studenterforløbet, faglært landmand, PL og AØ på Gråsten Landbrugsskole og har det sidste halve år været ude på en jordomrejse. Morten er i fritiden engageret i flere frivillige foreninger og tæt på landbrugserhvervet.

Køkkenet/rengøring:

Bente Fig valgte at gå på velfortjent pension til årsskiftet, efter 17 år i rengøringsafdelingen.

6

Tak for godt samarbejde og stor indsats på skolen. Randi True fik nyt job i maj og 1. august startede Trine Boye Jensen som ny køkkenassistent på GL.

I køkkenet har vi efterhånden indarbejdet en rigtig god turnus, hvor vi har 2-3 unge hjælpere tilknyttet køkkenet og rengøringen i et helt eller halvt år, inden de skal videre ud i livet med enten studie, højskole eller rejser. Vi sagde til årsskiftet farvel til Lærke Staal og Stine Schack. De to nye studenter Alma Rosenberg og Eva Laursen afløste efter jul og begge stoppede igen til sommerferien, hvor de skulle videre med højskole og uddannelse.

1. august startede Caroline og Oskar Kragh Franson og Patrick Greve Madsen

Pedelafdelingen:

1. maj valgte Thomas Moberg Jørgensen at stoppe som pedelmedhjælper og 1. maj startede Evan Johannsen Damm. Evan er absolut kendt i huset, da han i mange år er kommet her som rørsmed.

Mejeriet:

Flere og flere institutioner og restaurationer ønsker både at købe skolens pasteuriserede mælk og få det bragt ud. Derfor har vi ansat to ekstra til at varetage disse opgaver: Lars Kjelde og Hans Christian Skov.

Gården:

I kvægstalden startede Signe Andersen som faglært EUX-landmand/medhjælper 1. februar velvidende, at hun skulle videre på PL til august. Signe er nu fast afløser om eftermiddagen og i weekenderne, mens hun går på PL. Kia Nør Sørensen startede 1. januar i grisestalden som medhjælper. Kia blev uddannet EUX-landmand i 2020 fra GL og har efterfølgende arbejdet med både sobesætning, avl og opformering.

Praktikelever:

Laura Emilie Brodersen startede som EUX-elev 1. august og skal tilbage på skolebænken og afslutte 2. HF EUX til januar. I skrivende stund søger vi ny elev til kvægstalden fra 1. januar 2023.

Til alle jer, som har søgt nye udfordringer, skal der her til sidst lyde en stor tak for den store indsats, som I har gjort på Gråsten Landbrugsskole.

I har været med til at gøre en forskel!

Til alle nyansatte skal der lyde en varm velkomst. Vi glæder os til samarbejdet.

7

Medarbejdere pr. 25. oktober 2023

Ledelsen:

Bjarne Ebbesen

Henriette Ebbesen

Uddannelsesleder:

Kirsten B. Nielsen

Skolen:

Anita M. Rasmussen

Annika Dam Engebjerg

Anne Mette T. Andersen

Asbjørn Hornbæk H. Jensen

Asger Feddersen

Bent Kloster

Bent Nielsen

Carsten Fredsted

Christian Hofman

Christian Skov Pedersen

Christoph Hommelhoff

Dorthe Kreiberg

Frits Detlefsen

Inger Schultz

Jim Christensen

Johanne M. Mathiasen

Kathrine Engdal Nielsen

Ken R. Paulsen

Lene Frimer Jørgensen

Line Winther Røikjær

Lotte Ottzen Andersen

Lotte Engelbreth

Martin Hornsleth

Majbritt Bonefeld Petersen

Mie V. Frandsen

Morten Alnor-Bonefeld

Morten Pustelnik

Nicklas Jepsen

Niels Gunnar Fritzner Klitø

Nis Mathiesen

Peter O. Danielsen

Serena Albeck Jonas

Siff Vanghøj Faudel

Stinne Thomsen

Thorkild Nissen

Naturskolen:

Rasmus Ladekjær Nielsen

Pianister:

Anne Marie Henriksen

Asbjørn Hornbæk H. Jensen

Kontor:

Anette Dalgas Ehlert (Vejleder)

Jeanette Wind

Laila Christensen Jessen

Ute Asmussen

Koordinator:

Morten Paasch Hansen

8

Køkken:

Anja Petersen

Birgit Skræp Hansen

Caroline Kragh Franson

Hanne Poulsen

Heidi Gylling Jensen

Kirsten Bohlbro-Petersen

Oscar Kragh Franson

Panna Malene Schneefeldt

Patrick Greve Madsen

Trine Boye Jensen

Sofie Emmler Hansen

Faste afløsere i køkkenet:

Hans Henrik Sahl

Thea Hansen

Teknik/rengøring:

Brian Hansen

Dorthe Beblein

Evan Johansen Damm

Hans Christian Skov

Jesper Lykke Christensen

Karina Rasmussen

Lars H. Lorenzen

Lars Kjelde

Lesly Vernyuy Yufenyuy

Michael Träger

Peter Bonde Christensen

Stine Lenger

Gården:

Kvægstalden:

Mads B. Lønne

Morten Christensen

Signe T. Hansen

Laura Emilie Brodersen (elev)

Grisestalden:

Malene Zoëga Schou

Svenja Schneider

Kia Nør Sørensen

Marken:

Anders O. Ebbesen

Faste afløsere på gården:

Signe Andersen

Timelærere:

Anders Ugelvig, Velas

Herle Lorenzen Nielsen

Finn Christian Boiskau Hansen, IBA Erhvervsakademi Kolding

9

Hej!

Mit navn er Morten P. Hansen, og jeg er koordinator på skolen. Efter at have afsluttet min uddannelse som agrarøkonom på GL, prikkede Henriette og Bjarne mig på skulderen og spurgte, om jeg ville starte i en ny stilling. Siden min start i juni har det været utroligt spændende at arbejde på skolen, hvor jeg selv har fået lov til at forme min plads samt de opgaver, der udføres.

At gå fra elev til ansat er noget helt specielt, for selvom man tror, man kender skolen som elev, ser man kun toppen af isbjerget. Når man først sidder i GL’s maskinrum som ansat, finder man ud af, at det kan være ret så forvirrende; Man skal tage mange hensyn, kunne arbejde med mange forskellige personer, men samtidig giver maskinrummet også stor frihed.

Friheden gør, at man kan arbejde selvstændigt, være dynamisk og handlekraftig, samtidig med at man arbejder i forskellige teams, hvilket jeg trives godt i.

Ved arbejdet i teams og udvalg giver det en unik idéudvikling, samtidig med at flere tager ejerskab, hvor man sammen mærker GL’s maskinrum, og hvordan man sammen bliver bedre, ved at bruge individuelle kompetencer. Der er aldrig dage, der er ens, hvor vægten fra kontor til praksis er godt balanceret.

Mine opgaver er bl.a.

• Arrangementer

• Sociale Medier

• Hjemmeside

• FarmerCamp

• Billeder

• Fodbold

• Og meget mere

Mine erfaringer med arbejdet omkring arrangementer og markedsføring kommer fra min tid som elevrådsformand på GL, frivilligt arbejde i LandboUngdom samt foreningen PULS.

Der har været rigtig mange arrangementer på skolen i det sidste halve år. Det spænder lige fra Åbent landbrug, hvor vi næsten havde 5.000 gæster, til årsmødet, der strakte sig over flere dage, jubilarsammenkomster, elevfest med deltagerrekord, indvielse af biogas- og vektoranlægget, højskoleaftener, PL-reunion, kurser osv.

Derfor kommer der meget forbi mit bord, hvor det er fedt både at være serviceminded og være den dynamiske blæksprutte der giver mulighed for at følge med i det meste.

For alt kan lade sig gøre her på skolen, vi skal bare finde ud af hvordan! ��

Ny koordinator
10
Af Morten P. Hansen
11

Jordbærdygtighed - projekt med fokus på bæredygtighed Af

Projektets idé og formål

De pædagogiske dage for lærerne i februar satte skub i en udviklingsproces for et nyt opstartsprojekt for grundforløberne på EUX-linjen. Alle nye elever er i en årrække blevet startet op med et projekt, som kaldes Gok på GL, og som går ud på at bygge bure, opfostre og sidenhen slagte en håndfuld slagtekyllinger. EUD GF1 har holdt fast i Gok på GL som opstartsprojekt, men der var ønske om et alternativt forløb for EUX, og resultatet af vores arbejde på de pædagogiske dage blev et forslag til et plantebaseret projekt – plantebaseret er jo oppe i tiden, så endnu engang er GL med på beatet.

Projektets titel er en sammensætning af ordene jordbær og bæredygtighed, som vi kan takke et kvikt hoved blandt lærerne for, og det viser tydeligt de to bærende søjler for projektet, nemlig jordbæravl og bæredygtighedstænkning. Det var fra starten vores ambition med projektet at appellere til elevernes kreativitet inden for den givne ramme, som var 20 jordbærplanter – 10 i hjemmekonstrueret væksthus og 10 på friland, og med det mål at

opnå det størst mulige udbytte med det laveste ressourceforbrug.

Ideen med et opstartsprojekt er først og fremmest, at eleverne skal lære hinanden at kende og lære samarbejdets kunst. Dernæst skal det give eleverne en fornemmelse af, hvad det er for en uddannelse, de er landet på. Derfor er der også både praktiske fag og gymnasiefag inde over projektet, således eleverne får en forståelse for, hvordan forskellige fag kan hjælpe til fælles opgaveløsning inden for landbruget.

Projektets opbygning

Projektet blev skudt i gang i maskinhallen blot få dage efter skolestart i august, hvor eleverne i grupper fik til opgave at tænke, konstruere og opføre deres drivhuse. Derefter fik de, med nøje instrukser og gode råd fra jordbæravler Torkild Todsen fra Felsted, plantet deres jordbær. Det videre forløb strakte sig frem til efterårsferien, og i løbet af de små 10 uger har eleverne dagligt skullet kigge til deres jordbærplanter, vande og gødske dem samt høste jordbærrene, som heldigvis begyndte at komme efter ca. 6 uger. Der har

Nyt på GL:
Siff Vanghøj Faudel 12

også ligget undervisning i projektet om biodiversitet og bestøvning, excel-arbejde og formidlingsopgaver. Projektet kulminerede den 13. oktober, fredag inden efterårsferien, hvor alle grundforløbselevernes pårørende fra begge uddannelser var inviteret til messe med udstilling af både EUD GF1ernes bure fra Gok på GL og EUX GF1ernes drivhuse. Under messen blev der serveret cider med frosne jordbær af egen avl. Efterfølgende var alle inviteret til tarteletter med høns i asparges af egen avl og jordbærgrød (dog ikke af egen avl, men lækkert ikke desto mindre). De pårørende fik under messen også mulighed for at hjælpe med at kåre det bedste drivhus og det bedste kyllingebur og vinderne blev udråbt under middagen.

Lærerne på Jordbærdygtighedsprojektet uddelte desuden ”Bæredygtighedsprisen” til den gruppe, som havde haft det største udbytte med det mindste ressourceforbrug, og de fik overrakt et diplom. Vindergruppen havde kun brugt materialer for 102 kr. fra tømmerhandlen til at bygge deres drivhus og havde dermed det laveste ressourceforbrug. Til sammenlig-

ning havde den gruppe, der brugte flest materialer, brugt for 243 kr. Forbrug af vand og gødning blev ikke medtaget i regnestykket, da der desværre var en del huller i elevernes opmålinger. Vindergruppen var samtidig den, der lykkedes med at få det største udbytte, nemlig hele 403 gram modne jordbær.

Projektets fremtid

Som tovholdere på projektet ser vi nu ind i en beslutning om, om vi skal fastholde dette nye opstartskoncept for vores EUX-elever. Der ligger en evalueringsfase og venter på os, men samlet set må vi sige, at det har været et spændende projekt at arbejde på sammen med eleverne, da det har givet os plads til at etablere en grundlæggende forståelse hos eleverne for vigtigheden af grøn omstilling og bæredygtighedstænkning i deres kommende erhverv. Bæredygtighed er i øvrigt et fag, som alle elever har på alle tre skoleforløb, men projekter som dette kan give rum til at være kreativ og udfolde ideer i praksis, og det er de unges kreativitet, vi skal fodre, når vi skal bidrage ind i en bæredygtig grøn omstilling i landbruget.

13

Årets gang på

Fiskbæk: Markbruget påvirket af ekstremt vejr

Vækstsæsonen 2023 huskes for de vejrmæssige ekstremer. En vådt og køligt forår efterfulgt at en varm og solrig juni, som igen blev afløst af en regnfuld ustadig lang periode i juli og august, der gjorde høsten af korn, raps og ikke mindst frøgræs besværlig. September blev igen meget varm og solrig.

Vintersæden var meget veletableret efter de ideelle etableringsbetingelser i efteråret 2022 og tegnede godt, og det veludviklede rodnet sikrede en god udvikling under de tørre forhold juni.

Vårsæden led derimod under forholdsvis sen etablering i det våde forår og tidlig tørke i juni.

Afgrødefordeling 2023

Afgrøde Areal (ha) Silomajs 53,2 Kløvergræs 45,9 Vinterhvede 55,1 Vårbyg til malt 24,5 Rajgræs til frø 17,2 Vinterraps 28,5 Vedvarende græs 4,5 Brak (MFO) 9,4 Elevparceller, frugt og bær 1,7 I alt 240,0
14
† Majsen snittes d. 29. september.
Af Thorkild Nissen

Grovfoder

Majsen blev sået rettidigt og fremspirede fint i maj på nær 6 ha, som blev plaget af råger og måtte sås om. Gaskanonen kunne ikke holde dem væk, og det om-såede areal blev på ny udtyndet af rågerne. Varmen i juni gjorde majsen godt og den kom fint i gang inden den blev sat tilbage af køligt og ustadigt vejr i juli-august. Den rekordvarme og solrige september var god for kolbeudviklingen og vi høstede et pænt udbytte noget over gennemsnit med en rigtig god kvalitet.

Majsen blev snittet d. 29. september og fyldte godt i plansiloerne og analyserne viste et højt energiindhold på 6,7 MJ/kg tørstof og en forholdsvis høj FK NDF på 64,3%.

Som i de foregående år havde vi demonstration forskellige majssorter fra Limagrain ud mod Fiskbækvej hhv. med og uden bejdsemidlet Starcover.

Første slæt kløvergræs blev taget d. 25. maj med højt udbytte. Analyserne af 1. slæt viser et højt energiindhold på 6,7 MJ/kg tørstof og et gennemsnitligt proteinindhold. Tørken

i juni standsede væksten i græsset og 2. slæt gav et minimalt udbytte, men græsmarkerne forblev grønne trods den langvarige tørke, så væksten blev hurtigt genoptaget, da det regnfulde og ustadige vejr atter satte ind sidst i juni og fortsatte i juli og august og 3. og 4. slæt kompenserede rigeligt, så græsudbyttet samlet set blev over middel. Vi håber nu, ultimo oktober, på tørvejr, så vi kan bjærge 5. slæt.

Kornafgrøder

På grund af det alsidige sædskifte med både grovfoder, raps og vårsæd har vi ikke problemer med græsukrudt i vintersæden, som så mange andre her på egnen.

Vinterhveden har udelukkende været 1. årshvede med forfrugt vinterraps, majs og alm. rajgræs til frø. Hvedearealet så godt ud i hele vækstsæsonen og gav et tilfredsstillende udbytte på 95 hkg/ha i gennemsnit. Vårbyggen skuffede derimod. Den nåede i modsætning til vintersæden ikke at udvikle et ordentligt rodnet inden juni tørken satte ind, så den

15
t Majshøsten set fra oven.

skuffede med kun 55 hkg/ha. Til gengæld blev den godkendt til malt og afsat til en god pris.

Alm. rajgræs til frø

Vi må efter flere år med rajgræs til frø erkende, at det koster for mange lugetimer at holde det fri for græsukrudt især italiensk rajgræs, når vi også har kløvergræs i sædskiftet.

Vi høstede i år kun 1200 kg/ha råvare pr. ha. Det ny-udlagte areal med alm. rajgræs blev dårligt etableret i den tørre forsommer, så vi besluttede at omlægge arealet og etablerede kløvergræs i stedet for.

Vinterraps

Den grubbesåede raps blev godt etableret og udviklede sig optimalt i vækstsæsonen og

vi høstede et gennemsnitligt udbytte på 49 hkg/ha.

Markplan 2023

Vi har igen i år etableret vinterraps med grubbesåning i august. Den blev udfordret af kraftig regn kort efter såning men rettede sig siden og står nu meget veletableret.

Der er etableret 40 ha 1. årsvinterhvede i alt efter vinterraps, pløjefrit, og efter silomajs. De planlagte resterende ca. 15 ha vinterhvede efter silomajs nåede vi desværre ikke, inden regnen satte en stopper for etableringen, og der bliver sået grynhavre i stedet for.

Teknologi i marken

Udbredelsen af præcisionslandbrug går stærkt i disse år. Teknologien er blevet lettere

16
† 3. slæt skårlægges.

tilgængelig og energi- og klimakrisen motiverer for at øge ressourceudnyttelsen i landbruget yderligere. På Gråsten Landbrugsskole skal vi kunne demonstrere den nye teknologi for vore elever og inspirere dem til at tage imod den nye teknologi.

I år har vi sået en del af vintersæden med gradueret udsædsmængde, og vi har indkøbt en ny gødningsspreder: Kverneland Exacta TL Geospread med sektionskontrol, der forebygger overlap, og som kan fordele gødningen positionsbestemt efter tildelingskort.

Vi fortsætter samarbejdet med Danfoil og lejer Danfoil Concorde 3000l i endnu et år.

† Besværlig høst i 2023 mellem bygerne, så alle sejl sættes til når vejret tillader det.
17
Tidlig majmorgen ved Herregårdsdiget. T

Årets gang på Fiskbæk: Nye robotter i kvægstalden

Kvægbesætningen på Gråsten Landbrugsskole har i det sidste års tid været på noget af en rutsjetur, da det både er gået op og ned i ydelse og ligeså med sundhed. Man har i stalden ramt de 200 årskøer og dette har vist sig at være lidt for mange. Vi har derfor valgt at holde den på maks. 190 årskøer. Der bliver lavet 12.435 kg EKM, hvilket er første gang i 3 år at ydelsen er faldet. Vi var næsten oppe at nå de 13.000 kg EKM, da vi startede indmalkning i de nye robotter. Det skal dog også siges, at vi har slagtet mange af de ældre køer og har derfor en meget ung besætning. Så vi forventer at vi nok skal få ydelsen op igen. Den store ombygning samt problemer med foder i det nye fodersystem, har også resulteret i en næsten fordobling i dødelighed, som

Af Mads B. Lønne

er endt på 8,7 pct. døde køer. Dette skyldes hovedsageligt at køerne fik E. Coli.

Mange af de problemer, som vi har haft før hen, er dog blevet meget mindre. Vi har blandt andet fået sænket vores dødfødte og opnået en mere jævn kælvning hen over året.

Nye robotter

Der blev kort før påske tændt for de nye robotter, hvor de gamle Lely A3 blev skiftet ud med nye Lely A5. I samme ombæring blev der også bygget om i stalden, så de nye malkerobotter fik helt nye og forbedrede forhold. Det har været en stor hjælp i dagligdagen i stalden. De nye robotter er også udstyret med Lely meteor, som er klovvask og som har givet en stor fordel i kampen mod digital dermatitis.

18
† Elever fra Studenterforløbet i en staldtime med kvæglærer Jim Christensen

Under ombygning blev de nu gamle robotter flyttet ud i midlertidige positioner, som gav en frygt for mange problemer i stalden. Dette var dog lige modsat, da vi tværtimod så en blomstring af køerne på den lille side i stalden. Køerne blev nemlig helt vilde med at de ikke skulle hele vejen rundt om det gamle robothus, men nu kunne se at den var fri fra sengen.

Der er dog nogle af de ældre køer, som ikke har kunnet vænne sig til de nye robotter, så der er derfor blevet slagtet ud i mange af disse køer. Dette var også planlagt med at der kommer mange nye førstekalvs køer ind.

Nyt fodringssystem

Men det er ikke kun nye malkerobotter som der er kommet ind. Der blev også lige efter påske startet op for det nye vector-system. Dette er et automatisk fodringssystem, hvor skolen var blandt nogen af de første i Danmark til at få det installeret. Selvom der har

t De nye Lely A5-robotter er udstyret med klovvask. † Det har været udfordrende, men også spændende og lærerigt at få foderrobotter.
19

været mange udfordringer med det nye system, har det bestemt også været en spændende proces. Systemet laver omkring gns. 40 små foderblandinger og 12 ton foder dagligt. Der skal i vinterhalvåret arbejdes på at der skal laves specifikke blandinger til alle dyregrupper, så vi er sikre på, at alle dyr får lige præcis det, de har brug for.

Ansatte

I kostalden blev Mads Lønne driftsleder i stalden efter Niels Schmidt, som tog hjem på familiegården 01-01-2023. Mads’ stilling blev besat af Signe Andersen som færdiggjorde EUX i sommeren 21. Signe startede i sommeren 23 på produktionsleder og der blev ansat eleven Laura Brodersen, som går på EUX og nu er startet på anden praktikperiode.

Skylning

Stalden har i sommer i samarbejde med Viking Danmark skyllet en kvie. 5972, som er kvie af VH DeeksRC, blev insemineret med VH

ColtRC og VH Shuba P. Dette resulterede i at der kom 6 embryoner ud af det, hvoraf 5 af disse embryoner var brugbare og blev genindsat i nogle af vores egne kvier. Ved drægtighedsundersøgelse 5 uger efter var 3 ud af de 5 drægtige. Så nu venter vi spændt på at se, hvad der kommer til sommer næste år. Dette var både en meget lærerig dag for elever, men også mange lærere var oppe at se med.

Bæredygtighed

Man har i Arla startet bæredygtighedstillæg, hvor det handler om at gøre sin ejendom mere bæredygtig. For hvert tiltag man laver inden for Arla’s skema giver det point. På skolen har vi i efterårsperioden kunnet udløse 60 point og noget af det som vi henter mange point på, er Big 5 hvor vi scorer fuldt i både fodereffektivitet og proteineffektivitet. Vi har også opnået mange point i mark og håndtering af husdyrgødning. Med vores 60 point får vi 1,8 EURc/kg FPCM mere for vores mælk.

20
† Mads B. Lønne, Signe Andersen, Signe T. Hansen og Morten Christensen.
21

Årets gang på Fiskbæk: Grisebesætningen - høje priser

År 2023 vil blive husket for historisk høje smågrisepriser, især på eksportmarkedet! På Fiskbæk har vi selvfølgelig også nydt godt af de høje smågrisepriser. Det eneste skår i glæden har dog været at foderpriserne ligeledes har været høje.

PRRS reduktionsplan på Fiskbæk

Ved årsskiftet trådte en national PRRS-reduktionsplan i kraft, hvor målet er at 75 % af danske slagtegrisebesætningerne og 85 % af danske sobesætninger skal være PRRS-negative i medio 2025.

Da griseproduktionen på Fiskbæk er PRRS2 positiv, tog vi i samråd med dyrlægen vores egen PRRS reduktionsplan i øjesyn.

Det har betydet, at klimastaldene siden foråret 2023 har været lukket for alle andre end personalet i stalden. Ligeledes har vi haft ekstra fokus på den interne smittebeskyttelse i form af tøjskift og støvlevask, når vi skulle ind og ud af klimastaldene. De ekstra tiltag har heldigvis givet pote, hvilket betyder at vi i slutningen af oktober 2023 for anden måned

i streg har PRRS-negative blodprøver hos klimagrisene. Vores sundhedsstatus bliver dog ikke PRRS-negativ, da vi stadig vaccinerer vores polte mod PRRS, men vi sælger PRRS-frie smågrise.

Ren TN70 besætning

I griseproduktionen Fiskbæk har vi valgt at skrue op for andelen af TN70 søer, så vi på sigt udelukkende har TN70’ere i besætningen. Dette har vi valgt da denne so får færre levendefødte pattegrise, men stærkere grise. Når der kommer færre levendefødte pattegrise, skal vi lave færre ammesøer som blandt andet har den gevinst, at vi på sigt har plads til 50 søer mere i besætningen. Det betyder, at vi fra uge 29 i år udelukkende har indkøbt TN70 polte.

Nyt foder fra Vestjyllands andel

I 2023 har vi skiftet foderleverandør til Vestjyllands Andel og en af fordelene ved dette skifte har vi kunnet se i klimastalden, hvor dødeligheden blandt smågrisene er faldet fra 4 %

† Malene, Svenja og Kia klar til Åbent Landbrug.
22

t I slutningen af oktober 2023 har vi for anden måned i træk PRRS-negative blodprøver hos klimagrisene.

til 2 %. Inden foderskiftet oplevede vi at store og fine klimagrise på få timer døde af hjernebetændelse. Dette ser vi heldigvis ikke mere, hvilket skyldes, at der i den nye startblanding er naturligt E-vitamin i stedet for syntetisk. Grunden til at det netop er det naturlige E-vitamin der gør den store forskel, er fordi den ny fravænnede gris bedre optager det naturligt fremstillede E-vitamin, som har den funktion at stimulere grisens immunforsvar.

Forsøg med græsprotein

Griseproduktionen på Fiskbæk skal være med i et spændende forsøg med græsprotein i drægtighedsfoderet. Forsøget skal teste om græsprotein prismæssigt kan svare sig i den konventionelle produktion af grise, da det tidligere er blevet testet på økologiske grise. I drægtighedsfoderet skal en smule af sojaskråen erstattes med græsprotein, for på den måde at gøre foderet mere bæredygtigt.

Investeringer i grisestalden

I grisestalden havde vi et ønske om at tiltrække flere elever til stalden i form af mindre monotont arbejde. Vi valgte derfor at prøve en vaskerobot inden sommerferien og efterfølgende har vi valgt at beholde den. Udover at gøre arbejdet mere skånsomt for elever og ansatte, oplever vi også en arbejdsbesparelse,

da det nu tager en time at vaske farestalden og klimastalden færdig, hvor det førhen tog 4 og 5 timer for henholdsvis klimastalden og farestalden.

Af andre nye ting kan nævnes at vi i foråret fik sat nye foderkasser op i farestalden. De gamle var efterhånden slidte og udtjente, hvilket gjorde at der lidt for ofte var en utæt foderkasse. Heldigvis oplever vi med de nye foderkasser et mindsket foderspild, og i en tid med høje foderpriser har denne investering været ganske fornuftig.

Ligeledes kan det nævnes at der i starten af november bliver sat et nyt linespilsanlæg op i drægtighedsstalden. Det gamle linespil er det oprindelige som løbende er blevet vedligeholdt, men nu kan det ikke mere og trænger til at blive skiftet ud.

Ny ansættelser i stalden

I starten af året bød vi velkommen i stalden til Kia Sørensen. Kia blev faglært EUX landmand i 2020 fra Gråsten Landbrugsskole. Under praktikperioderne har Kia arbejdet i en full-line produktion samt en besætning med salg af 30 kilos grise. Som faglært har Kia arbejdet i en avls- og opformeringsbesætning. Grisegruppen vil gerne byde Kia velkommen i stalden og glæder os til et godt samarbejde.

Forventninger til 2024

I 2024 vil vi i grisestalden fortsat have fokus på at opretholde en griseproduktion med gode resultater. Derudover vil vi fortsat lave et godt og lærerigt undervisningsmiljø for de elever, der har deres gang i staldene samt de mange brobyggere, der er inde og snuse til erhvervet. Vi vil gerne takke alle leverandører og samarbejdspartnere for det gode samarbejde i 2023, vi ser frem til det næste år.

23

Der er hvert år mulighed for at indstille elever til titlen Årets elev i flere kategorier, fx Årets økoelev, Årets griseelev eller Årets kvægelev. Kåringen finder sted på diverse årsmøder/ kongresser og er man valgt ud blandt de sidste 3, så inviteres eleven med til årsmødet, hvor den endelige kåring finder sted.

Vi havde i år valgt at indstille Dorthe Andresen til Årets økoelev i samarbejde med I/S Andersen & Kazcmarek, hvor Dorthe har arbejdet i praktikken mellem grundforløbet og 1. hovedforløb.

Til Årets griseelev har vi i samarbejde med Peter Fallesen Ravn indstillet Oscar Bruhn Jørgensen og Lars Schjerning Jessen er indstillet i samarbejde med Tummelsbjerg. Her var Lars kommet igennem nåleøjet og videre blandt de 3 sidste. I den forbindelse blev der udarbejdet en professionel video af Lars, Dorthe fra Tummelsbjerg og Johanne fra Gråsten, hvor det tydeligt fremgik hvorfor Lars var den

Af Lene Frimer Jørgensen

oplagte kandidat til Årets griseelev 2023. Det lykkedes at overbevise juryen og Lars blev kåret til årets elev foran de 2.100 deltagere på årsmødet. I sin takketale kom Lars omkring hvor vigtigt det gode oplæringssted er, og at man kun kan blive årets elev, hvis man har haft en rigtig god oplæring. Ud over æren vandt Lars 10.000 kr.

Årets kvægelev skal først indstilles senere i forbindelse med kvægkongressen i februar 2024.

Det er vigtigt at nævne at indstillingen sker i et samarbejde mellem skolen, arbejdsgiveren og eleven selv.

Uanset om man ender med at blive blandt de 3 sidste eller vinde titlen som ”Årets xx elev”

eller ej, så er det et stort skulderklap for eleven at blive indstillet af arbejdsgiver og skolen. Det er et bevis på, at man har været en dygtig og engageret elev både på arbejdspladsen og på skolebænken.

† Årets griseelev Lars Scherning Jessen på podiet ved Grisekongressen i Herning.

Årets elev: Og vinderen er....
24

Grundforløb: GF1'erne blev rystet sammen

På tværs af EUD og EUX var GF1’erne på introtur den 22.-23. august. Introturens formål var at give de nye elever på skolen gode betingelser for at lære hinanden at kende og blive rystet sammen. På turen delte de oplevelser og udfordringer med hinanden.

Med på turen var i alt seks lærere og turarrangører: De forløbsansvarlige på EUX GF1, Lotte Ottzen Andersen og Annika Dam Engeberg, de forløbsansvarlige på EUD GF1, Mie Vestergaard Frandsen og Serena Albeck Jonas, og to af forløbenes øvrige lærere, Nicklas Jepsen og Morten Pustelnik. Introturen bød på oplevelser med dyr og natur, fysiske aktiviteter og udfordringer og lejrskolestemning i hyggelige omgivelser.

Om turen fortæller Katrine Stensgaard Simonsen fra GF1 EUX, E-klassen:

Turen handlede også meget om at blive rystet sammen og ikke kun om det faglige. Det var

Af Martin Hornsleth

fedt. Det var også fedt at se og opleve noget andet, end hvad vi oplever i dagligdagen.

Naturpleje med kødkvæg på heden

Først gik bussen til Randbøl Hede, Danmarks største indlandshede, som indeholder et væld af naturoplevelser. Vores elever var særligt interesserede i at opleve den naturpleje, som bliver varetaget af kødkvæg. Kødkvæget er med til at holde heden vedlige og sikre en god biodiversitet i området.

Victor Rømer Boserup fra GF1 EUX, E-klassen, fortæller:

Det var spændende at opleve kødkvæg på den måde. Det er jo ret usædvanligt i Danmark.

Hvis det ikke var for kvæget, der gik og græssede, ville heden gro til og blive til skov. Det er lærer og forløbsansvarlig Annika Dam Engberg, der sammen med sin mand, Hans Chri-

† Badeidyl ved Skanderborg Sø.

25

stian Riggelsen, ejer kødkvæget. Hans Christian Riggelsen fortalte eleverne om naturpleje og gjorde dem klogere på projektet.

Udfordringer på forhindringsbane

Derefter gik turen videre til oplevelsescentret Fort Østerlund i Virklund ved Silkeborg. Her prøvede GF1’erne kræfter med en forhindringsbane, som både bød på individuelle udfordringer og strabadser, der krævede teamwork.

Det meste var individuelt, men der var også en øvelse, hvor det handlede om at arbejde sammen om at transportere en klassekammerat rundt med tove. Vi konkurrerede alle mod alle på forhindringsbanen. Der var mange aktiviteter, og til sidste kårede vi en vinder, fortæller Clara Neuper Kjeldal fra GF1 EUX, E-klassen.

Bl.a. prøvede deltagerne tovbanen, skød med bue og pil og blev udfordret på dækbanen, hvor de skulle hoppe fra dæk til dæk i den nærliggende sø.

Jeg synes, vi fik skubbet nogle grænser på Fort Østerlund, fortæller Katrine.

Victor glædede sig over, at lærerne også deltog på forhindringsbanen:

De var med på lige fod med os andre. Morten Pustelnik faldt endda i vandet på forhindringsbanen.

Søbad og dejligt sted at overnatte Aftenen og natten blev tilbragt på Danhostel

ved Skanderborg Sø. Her var det rart at være, og flere af eleverne udnyttede det gode vejr til at bade i søen.

Det var næsten et palads, der hvor vi boede. Meget bedre end forventet, fortæller Victor.

Om aftenen blev der bl.a. spillet spil, og Nicklas Jepsen havde medbragt en quiz om Gråsten Landbrugsskole. Der var præmier på højkant i quizzen. Desuden var der kage, kage og kakao, og vores elever gjorde så godt indhug i kakaoen, at personalet måtte fylde op med nyt pulver et par gange. Kl. 22:00 var der ro ved Skanderborg Sø, så alle var klar til næste dag.

Rundvisning med guide

Bussen satte kurs mod syd om onsdagen, men før den nåede Sønderjylland, var der et besøg i Givskud Zoo på programmet. Den zoologiske have har et væld af dyr, og eleverne var begejstrede for bl.a. at opleve gorillaerne,

26
† Kødkvæg græsser på heden.

t

katte-lemurene og løverne. Først fik de alle en guidet rundvisning, og derefter var det madpakketid. Herefter alle havde to timer til at udforske Givskud Zoo på egen hånd.

Jeg var glad for, at vi også fik lov at gå lidt rundt på egen hånd og hygge os. Det var rart, at der også var noget, hvor vi selv kunne bestemme, hvad vi skulle lave, og hvor vi gik hen, fortæller Clara.

Da der var gået et par timer med fri leg i Givskud Zoo, begav bussen og hele følget af elever og lærere sig af sted mod Sønderjylland. Her ventede der eleverne en lang weekend, mens lærerne var værter ved Jordbrugsskolernes Årsmøde 2023 fra onsdag aften og til og med fredag.

† Søen krydses ved Fort Østerlund.

Eleverne nyder besøget i Givskud Zoo.
27

I år gik studieturen, som i de seneste år, en tur rundt om den danske del af Østersøen gennem Danmark, Tyskland, Polen og Sverige. Studieturen startede med en tur over Fyn til Langeland for at komme med færgen til Lolland.

Sprøjtefabrikken Hardi

På Falster skulle eleverne, som bestod at 58 elever og 4 lærere, besøge den danske sprøjtefabrik Hardi i Nørre Alslev. Hardi har siden 1957 fremstillet og produceret sprøjter i Danmark, men sælger sprøjter til det meste af verden. De fremstiller alt fra håndsprøjter, liftmonteret, trailer og selvkørende sprøjter. Eleverne fik fordelt i to hold en gennemgang af sprøjterne og deres tekniske egenskaber, samt en fabriksrundvisning, hvor de så produktionen af sprøjter fra start til slut.

Efter et par timer på Hardi med, rundvisning, historie og den tekniske viden gik turen videre til færgen i Gedser, hvor der ventede et par timer på vandet til Rostock i Tyskland. Der blev handlet, snakket og slappet af på færgen, da eleverne havde været tidligt oppe. Aftenen i Rostock bød på pizza og pastabuffet, som gik sikkert hjem hos eleverne.

Steenwijks kvæggård

Dagen efter skulle der besøges en kvæggård på 2000 køer og 2200 ha. Eleverne fik en kort præsentation af ejeren Peter Steenwijk omkring ejendommen, hvor han fortalte, at de var ca. 80 ansatte på ejendommen. Grunden til de mange ansatte var, at et hold på ca. 25 mand stod for at køre mælk fra ejendommen til mejeriet, samt fra de andre ejendomme i området. De drev selv jorden på ejendom-

1. hf: Tour de Østersøen
Af Nicklas Jepsen
28
† Holdet foran Bollerup Landbruksgymnasium ved Ystad i Sverige.

men med egne maskiner og stod selv for at bygge nye stalde samt fortage reparationer. Eleverne fik rig mulighed for at udforske ejendommen på egen hånd og der var nok at se på med en produktion på 2000 køer og en malkestald, hvor der var karrusel med plads til 50 køer. Vi har tidligere haft 2 elever i praktik på ejendommen og det er muligt at få en praktikplads på ejendommen, hvis man ønsker at udfordre sine tyskkundskaber lidt.

Raketfabrikken i Peenemünde

En studietur skal byde på noget historie og i den forbindelse besøgte vi det historiske

museum i Peenemünde - et stort fabriksareal, hvor man under 2. verdenskrig udviklede V2-raketten. Det var den type raketter som bombede London, hvor flere menneskeliv desværre gik tabt under krigen. En anden lidt trist detalje er, at der døde flere mennesker som tvangsarbejdere ved at bygge fabrikken til V2, end der rent faktisk døde af at få en raket i hovedet. I en sal på museet blev historien omkring fabrikkens tid fra 1936 til 1945 grundigt gennemgået på tysk, så flere var lidt på udebane i forhold det tyske sprog, men på bedste vis fik Ken oversat.

t Besøg hos en svensk løgproducent.
29
† Der er 2000 køer hos Peter Steenwijk.

Landbrugsuddannelse på svensk

En natfærge fra Polen til Sverige bød på bølger, blæsevejr og lidt for lidt nattesøvn, men vi kom da sikkert, men 2 timer forsinket til

Ystad i Sverige, hvor der ventede et par dage med spændende besøg. Området omkring

Ystad kunne byde på flot natur, god mad og en billig valutakurs, som gjorde at det var attraktivt at handle lidt af hvert. Desuden er

Ystad hjemby for Kommissær Wallander. Vi besøgte Bollerup Landbruksgymnasium, som er en svensk landbrugsskole. Her fik eleverne en rundvisning på skolen af skolens ele -

ver i mindre hold. Her fik de indblik i hvordan den svenske landbrugsuddannelse er strikket sammen og hvor der er forskelle til den danske. I Sverige går man på landbrugsskole i 3 år uden afbrydelser, hvor man tager næsten alt praktik på skolen bortset fra korte praktikophold. Derfor har skolen en meget stor maskinpark ifht. at de driver ca. 800 ha. Skolen har omkring 120 køer samt en griseproduktion med 7000 slagtegrise med tilhørende soproduktion. Skolen har flere ridehaller, da heste er en stor del af uddannelsen.

† Peter Steenwijk fortæller om hans landbrug.
30
t Elever fra skolen viste rundt på Bollerup Landbruksgymnasium.

Gårdbesøg hos hollændere og dansker - i Sverige

Herefter gik turen til en meget velpasset kvæggård drevet af et hollandsk ægtepar, som flyttede til Sverige for snart 20 år siden. Her hørte vi om vigtighed i at indgå i lokalsamfundet, når man som landmand etablerer sig i et nyt land, samt det at være et mindre landbrug, der også har sine fordele. Turens sidste driftsbesøg var ved Peter Korsbæk Andersen, en dansk landmand, som driver 500 ha planteavl sammen med sin svoger. Peter står for marken, hvor hans svoger står for reparationer i værkstedet. Peter har et traditionelt landbrug med kartofler, hvede og maltbyg, det er højt fokus på sædskifte Peter har i øvrigt været elev på studenterlinjen på Gråsten Landbrugsskole.

Om aftenen var der fælles hygge i form af bowling, som var en kanon aften hvor alle fik hygget sig inden turen gik hjem til Ystad camping, hvor vi boede de 2 nætter vi var i Sverige. Inden hjemkomst til Danmark blev McDonald's i Nyborg besøgt for at spise.

31
T Skulptur på Bollerup Landbruksgymnasium.

Studenterforløb:

Årets introtur til Barsø

Traditionen tro gik introturen til Barsø, hvor vi overnattede i spejderhytten og besøgte Helle og Søren Svennesens økologiske kvægbrug. På vej til Barsø gjorde vi holdt ved Nørballe, hvor Jesper Toft viste rundt på naturarealerne i det kuperede terræn vest for Felsted, inden vi tog videre til Lindegården på Hajstrupgade og besøgte deres gårdbutik og hørte om

deres dyrkning af kartofler, grøntsager, frugt og bær.

På hjemturen besøgte vi Preben og Søren Laasholdts spændende ejendom med sohold og et større markbrug på Hesselbjergvej ved Rødekro.

Vi havde en meget hyggelig tur og vil takke værterne for deres engagement og for nogle gode og inspirerende besøg.

† På Barsø's højeste punkt (øverst) og på naturvandring ved Nørballe (nederst).

32
Af Studenterforløbsholdet

t Studenterforløbsholdet.

Gråstenelev på slottet:

Til Prins Christians fødselsdag

Jeg var den 15. oktober inviteret til Prins Christians fødselsdag på Christiansborg. Jeg var sammen med en anden dreng repræsentant for Aabenraa Kommune.

Da vi var der, mødte vi mange unge mennesker fra de andre kommuner og fik en hyggelig snak. Man kan ikke beskrive stemningen i Riddersalen på Christiansborg, fordi den var meget magisk med alle de forskellige indtryk.

En ting, der overraskede mig virkelig meget var, at kongefamilien sad blandt de unge under middagen. Ved mit bord sad Dronning Anne-Marie og Prins Gustav blandt os unge. I det hele taget var det en rigtig fantastisk aften, som jeg aldrig kommer til at glemme.

33

2. hf: På tur i Alpelandet

Af Johanne M. Mathiasen og

Morten Pustelnik

Søndag morgen den 23. april kunne vi fylde bussen med 23 elever og 2 spændte lærere. Der var afgang kl. 04 fra skolen, så eleverne startede turen med en lur.

Rejsedagen bød på et besøg i Østtyskland, hvor vi besøgte en større kvæggård med 500 køer. Vi fik en rundvisning af gårdens bestyrer, som gav en velinformeret rundvisning, hvor der blev snakket om ejerformer i Tyskland, udfordringer med at skaffe arbejdskraft og fremtidsperspektiver på landbruget i Østtyskland.

Resten af søndagen foregik i bus og vi landede ved hotellet omkring kl. 23 i Østrig.

Skolebesøg i Rotholz og bytur i Mayrhofen

Mandag morgen kunne vi tage afsted til vores første besøg. Dagens program bestod af et besøg på den østrigske landbrugsskole,

Rotholz, samt besøg ved et savværk. Rundvisningen på skolen var en rigtig god oplevelse. Skolen har eleverne fra de er ca. 14 år, hvor de færdiggør ”folkeskolen”. Herefter fortsætter de på skolen og færdiggør landbrugsuddannelsen. På skolen blev der undervist både i de klassiske landbrugsfag, samt skovbrug, havebrug og gartneri. Herudover husede skolen også en husholdningsskole, hvor pigerne kunne lærer kunsten at føre hus.

Efter besøget på skolen besøgte vi et savværk. En kæmpe virksomhed, som tydeligt ses på billederne. Resten af dagen blev brugt i byen Mayrhofen hvor vi boede. En fantastisk tyrolerby, hvor eleverne var kulturelle på hver deres måde. Mange af eleverne besøgte diverse butikker, kirker m.m. og enkelte elever kom kun til det første værtshus. Dejligt med mangfoldige elever.

† Morten og nogle af den østrigske landbrugsskoles elever.

34

På mejeri og bryggeri i Zillertal

Tirsdagen var der fokus på afsætning. Først besøgte vi et lokalt mejeri. De østrigske mælkeproducenter leverer deres mælk til mindre mejerier, som så sælger deres produkter lokalt. De fleste producenter har gennemsnitligt ca. 15 køer, som om sommeren græsser på bjerget. En kæmpe oplevelse og eleverne fandt det meget inspirerende med den megen fokus på afsætning og lokalt producerede varer. På mejeriet havde de også deres egen produktion af malkegeder, som vi ligeledes så.

Vi afsluttede dagen med at besøge et Zillertal-bryggeri, som er et gammelt bryggeri fra 1500-tallet. Det var en selvguidet tur, hvor man kunne se bryggeriet fra nogle glasgange. Meget spændende besøg, som blev afsluttet med lidt ølsmagning.

Wienerschnitzel fra egne kalve

Om onsdagen havde vi fokus på produktionsleddet. Først besøgte vi en maskinforhandler, som solgte alle slags maskiner til de lokale landmænd. Ved besøget blev det ty-

deligt, hvilken slags landbrug, der er i Østrig i bjergregionen. Det er hovedsageligt mindre landbrug, som ligeså har behov for mindre og mere specialiseret udstyr. Her fik vi en guidet tur, hvorefter eleverne havde frit spil til at pille og prøvesidde alle maskinerne. Dagens andet besøg var ved en større mælkeproducent (50 køer), som havde egen restaurant. Han viste os med stor begejstring gården frem, som foruden køerne også bestod af høns og kartofler. Her fik vi serveret wienersnitzel af egne kalve.

t Savværket.
35

Afslutning i højderne

Den sidste dag i Østrig var planlagt med forskellige typer af aktiviteter, hvor vi startede med en tur op i Hintertux gletscheren, som ligger i 3.200 meters højde, hvilket giver mu-

t Besøg på mejeri.

t Mejeriets malkegeder.

t Zillertal bryggeri.

† Fællesbillede ved den østrigske landbrugsskole. t Knap så tilfredse typer i klatreudstyr.
36

lighed for at stå på ski hele året rundt. Om eftermiddagen tog vi til et outdoorcenter, hvor ca. halvdelen af eleverne skulle klatre i forhint Vandretur på aktivitetsdagen.

dringsbaner oppe i træerne. Den anden halvdel tog på en vandretur i bjergene. En super tur i det østrigske med veloplagte elever.

† Udsigten fra hotellet.

37

En skøn tur ”over there”..

43 elever og 2 spændte lærer landede torsdag d. 20. april ved middagstid i San Francisco lufthavn efter en lang rejse. Vi blev hentet af vores guide, Sarah, og vores chauffør Ray, der ville blive vores trofaste følgere for de næste 10 dage. Selv efter den lange flyvetur var alle ved godt mod, og traditionen tro stoppede vi ved udsigtspointet Twin Peaks med udsigt over San Francisco. En lille flok elever havde på egen hånd booket en tur til Alcatraz, og resten nød en fri aften på egen hånd.

Kulturen og naturen

Næste dag var vi tidligt oppe, og fik en fantastisk tur igennem San Franciscos bakkede gader, hvor vi fik set de ikoniske sporvogne og selvkørende biler. Det er nok meget godt, at de selvkørende biler ikke er helt frigivet til at køre i trafikken endnu, for det gav lige lovligt meget spænding i den tætte trafik på San Franciscos gader!

Af Majbritt B. Petersen

De næste to dage var i Nationalparkernes tegn. Det første kig var i Armstrong Woods med en lokal konsulent, der gjorde os klogere på forebyggelse af naturbrande i Californien. Vi fik også set nogle at verdens højeste træer, Redwood træer, hvor Parson Jones på 1300 år med en højde på 94,5 m er en af de ældste og højeste træer i Armstron Parks. Dagen efter så vi i Yosemite Nationalpark vandfald og store klippeformationer. I Yosemite finder man verdens ældste træer på helt op til 3000 år, Sequoia træer, der kan blive helt op til næsten otte meter i diameter. De helt store træer var desværre ikke den del af parken vi besøgte, men var stadig meget imponerende.

Landbruget - i lidt anden skala end hjemme

Selvfølgelig skulle vi også se en masse landbrug. Vi startede med at besøge en gedefarm, Redwood Hill Farm, hvilket gav eleverne indblik i hvordan denne form for mælkeproduk-

† Udsigtspost Twin Peaks San Franscisco.

2. hf:
38

t Andersons Almonds.

tion foregik. På gården var der ca. 250 geder, og gedemælken til ost var deres primære indtægtskilde, men de dyrkede også lidt humle, oliven og æbler. Dagen sluttede med aftensmad på Hooters til stor glæde for de mandlige deltager på turen��.

Vi besøgte også bl.a. en mandelfarm, en kødkvægslandmand og en bomulds- og tomatavler, hvor der selvfølgelig også blev set lidt på maskiner. Vores besøg hos avleren af søde

† Yosemite National Park- hug a tree.

kartofler blev suppleret med en frokost hos familien, der også havde et destilleri. Der blev lavet whisky og vodka af sødekartofler- hvor der selvfølgelig var lidt smagsprøver. Søde kartofler er en stor afgrøde i Califonien (op til 200.000 accres/80.000 ha), og landmanden vi besøgte, arbejdede tæt sammen med Louisiana University i udvikling af nye sorter. Hos tomatavleren Joe var såningen i gang på hans 3000 acres (1214 ha), så der fik vi set på første hånd, hvordan de satte tomater i jorden, og der blev spurgt flittigt ind. Udover tomater dyrkede Joe også hvidløg, pistacier og mandler. Mandeltræer var en stor del af landskabet i Californien, og vi besøgte den første økologiske producent af mandler i USA, Andersons Almonds. De var ikke de største producenter, men bæredygtighed var i høj kurs på deres 17 acres (6,8 ha) mandelfarm. Skallerne fra mandlerne blev brugt som kofoder og i ølproduktion.

Ved vores næste landmandsbesøg, Pedretti Ranches, dyrkede de bomuld, hvor de specielle maskiner til denne produktion selvfølgelig skulle nærstuderes. Bomuld var ikke den eneste afgrøde, men den fyldte godt med dens 670 acres (271 ha).

39

Gennemgående var fokus på de mange vandingskanaler, der var etableret rundt om alle marker. Californien har stort set ingen regn efter vinter, så derfor er alle landmand meget afhængig af vandingssystemer, hvor ”flodding” er det mest anvendte.

Et besøg eleverne havde set frem til efter meget snak fra tidligere år, var JR Dairy, der har 3100 malkende køer og 2500 acres (1011 ha). Med så mange køer hvor der er malkehold á 10 timer i to malkestalde, så noget længere

malketider end hjemme. Malkestalden var hhv. 32x2 og 16x2 sildebens. Køerne giver mellem 10-14 galons (37-52 kg) mælk, og bliver overbruset dagligt for at hjælpe med varmen. Der blev strøget med fiber af den tørrede gylle til køer, hvilket er meget normalt

i Californien, så det store anlæg blev vi også præsenteret for - herunder også en noget anderledes gyllehåndtering.

En nabogård var i gang med grønthøst at rug, som vi spontant tog ud at se. Rug er meget †

Sporvogn i San Franscisco. † Vi skal da lige nærstudere foderet hos JR Dairy.
40
t Yosemite National park El Capitan.

t Spontan bowling en aften i Atwater.

anvendt som grovfoder til køerne i Californien, og den tages næsten altid som grønkorn, da den et godt alternativ for mælkeproducenter i staten til græs, der ikke kan høstet i tilpas store mængder.

Og så alt det andet…

Men det eleverne havde set frem til ved JR Dairy var hans våbensamling, som de havde hørt om fra året før. En imponerende samling med over 50 våben, og en heldig elev fik lov at prøve et af de større geværer - til stor glæde for alle de andre elever.

En aften blev der arrangeret en spontan bowling tur i byen Atwater, hvilket var et stort indryk for det lokale bowlingssted. Vi overnattede 3 nætter i Las Vegas, så der var rig mulighed for at se byen. Eleverne havde selv arrangeret en tur i ørken på ATW og skydning i det lokale center i Las Vegas. Den sidste aften slutter med det vi godt kan kalde i GL tradition, nemlig et cowboy trail på hesteryg igennem Red Rock Canon, der slutter med en hyggelig aften omkring bål med rigtige cowboy/ røverhistorier fra ejeren.

t Nysåede tomater. † En bomuldshøster hos Pedretti Ranches. † Redwood Hill Farm gede.
41

Produktionsleder:

Af Morten Pustelnik

og Inger Schultz

I hovedstaden og på gård- og godsbesøg

Midt i oktober deltog produktionslederholdet sammen med produktionslederholdene fra hele landet i den årlige Andelsdag på Axelborg arrangeret i samarbejde mellem L&F, DC, Arla og DLF. En lærerig dag med spændende indlæg fra bl.a. folkevalgte i de forskellige andelsselskaber. Søren Søndergård fortalte om sit arbejde som formand for L&F, herunder hvordan der hele tiden er fokus på at sætte aftryk på de politiske beslutninger. Dagen blev afsluttet med fælles spisning i den flotte Axelborgsal, hvorefter GL-holdet tog videre til TV2 på Teglholmen til en spændende rundvisning.

Efter en overnatning i København gik turen videre ud af byen og første stop var hos brødrene Henrik og Rasmus Müller, Maglegaarden & Egebjerggaard, som engageret fortalte om opbygningen af deres virksomhed med 2500 søer og 1100 ha. Henrik og Rasmus fortalte om familiegenerationsskifte samt fordele og ulemper ved at arbejde sammen som brødre. Sidste stop på turen var på Bregentved Gods, hvor inspektør Lars Erik Nielsen fortalte om hvordan de arbejder med ledelse og strategi i forhold til både griseproduktion og markbrug, hvor der blandt andet arbejdes med reduktion, og på sigt udfasning, af pesticider.

t Andelsdag Søren Søndergård, fmd. L&F. t Axelborg. t Asmus og Carsten.
42

t Middag i Axelborgsalen.

t Morgenløberne ved Glyptoteket.

t

t Bregentved Gods - ny rækkesprøjte.

t Middag i Axelborgsalen.

t Rundvisning på TV2

t Bregentved

t Bregentved Gods.

Gods, Lars Erik Nielsen fortæller. Henrik og Rasmus Müller, Maglegård.
43

Produktionsleder:

Hollandstur med ledelse og logistik i fokus

I uge 39 var vi på tur til Holland med to lærere. Der var hjemmefra blevet lavet et program med både faglige og kulturelle besøg. Besøgene startede allerede i Tyskland ved Amazonefabrikken, og strakte sig derefter hen over ugen ned igennem Holland, og så nord på igen.

Produktionslederuddannelsen har bl.a. stort fokus på ledelse, logistik og opstart af virksomheder. I den forbindelse var besøgende planlagt, så det handlede om disse tre ting. På besøgende ved Amazonefabrikken i Hasbergen, Schippers i Hapert, Lely fabrikken i Maassluis, samt set den store blomsterauktions hal og pakkecenter i Aalsmeer var der især stor fokus på logistik og ledelse.

Derudover var der flere gårdbesøg, hvor vi også hørte om ledelse og opstart af virksomheder. Der blev besøgt en stor økologisk svineproducent, en nyopstartet ung kvæglandmand, en vandbøffelmælkeproducent samt en landmand, som havde specialafgrøder i økologisk stribedyrkning.

På turen overnattede vi 3 forskellige steder. Første nat på et nedlagt landbrug, som havde lavet deres lade og stalde om til bed and break fast. Derefter to nætter i Amsterdam og den sidste nat i et nedlagt fængsel. Tiden i Amsterdam blev også brugt på at udforske byen og komme på en kulturel cykeltur med en guide som fortalte om byen.

Alt i alt var det en god og lærerig tur.

Af Produktionslederholdet 44
† Amsterdam.

t Amazonesprøjte med PL.

t Gårdbesøg hos konventionel kvægbesætning.

t Hotel Alibi - tidligere fængsel.

† Grønsagsavler Mosselmanns marker.

45

Agrarøkonom: En bred uddannelse med gode jobmuligheder

På Gråsten landbrugsskole uddanner vi også på landbrugets lederuddannelser. Dette er uddannelsen til produktionsleder og agrarøkonom. På agrarøkonomuddannelsen undervises der i mange forskellige områder såsom, strategi, virksomhedsudvikling, etablering, personlig udvikling, markedsføring og mange andre fag, der udvikler virksomheder og personer.

Et er teori, noget andet praksis

Som en del af uddannelsen er det vigtigt, at de studerende kommer ud i virksomheder for at se, hvordan man bruger teorierne i dagligdagen. For at gøre dette, besøges der løbende virksomheder. Dette har været virksomheder som f.eks. Fleggaard, Nordea, Ecco, Sønderjyske fodbold, Benniksgaard Hotel

Besøg i Bruxelles giver indsigt

En anden måde at komme tættere på virkeligheden er, når de studerende kommer på en længere tur, hvo r de inspireres på anden vis. Som en del af uddannelsen kommer de

Af Bent Kloster, forløbsansvarlig for agrarøkonomuddannelsen

studerende en tur til Bruxelles, hvor de på turen ser både tyske og belgiske landmænd, men også besøger EU-Parlamentet, Kommissionen og Landbrug & Fødevarers kontor i Bruxelles.

Når de f.eks. besøger EU-parlamentsmedlem Asger Christensen i Bruxelles, kommer der en forståelse for, hvorfor EU er meget vigtig for dansk landbrug. Turen arrangeres sammen med de øvrige agrarøkonomstuderende i Danmark, så de får lavet et netværk med andre studerende.

Ture rundt i landet viser fremtidens landbrug

Der er på studiet også ture i Danmark, hvor de som opstartstur efter sommerferien i år var på besøg ved Vibegaard, der laver safter, gin og andre drikkevarer ud fra bær på deres egne marker. Kaspers Kartofler blev besøgt, for at sætte fokus på, at man kan starte en virksomhed uden at skulle stifte stor gæld. Som landbrugsskole har vi et ansvar for at få de stude -

† Et besøg i EU-Parlamentet giver indsigt.

46

rende til at se ind i fremtidens landbrug, og besøgte Linko Gas, som vil være en del af den grønne omstilling for landbruget.

Mange jobmuligheder

Når de studerende er færdige med deres uddannelser, er der mange spændende jobmuligheder åbne for dem. På turen besøgte vi Amstrup Agro, der har ansat en driftsleder som har taget agrarøkonomuddannelsen på Gråsten landbrugsskole. Her fortalte ejeren, hvorfor det er vigtigt for ham at ansætte gode driftsledere, som får lov til at få et ansvar, så de selv gøres klar til en tilværelse som selvstændig.

Agrarøkonomuddannelsen er 40 uger afbrudt af en lang sommerferie, hvor de studerende udvikler sig fagligt, men specielt på det personlige plan bliver de mere afklaret om deres fremtid.

t AØ på virksomhedsbesøg.
47
† På besøg hos Goodvalley.

Elevforeningen 2023

Formanden har ordet

Endnu et år i elevforeningen er gået, og vi fik holdt et rigtig godt elevmøde i juni måned. På generalforsamlingen blev forslag om forhøjelse af kontingentet til 125 kr. vedtaget. Vi nærmer os med hastige skridt et meget skelsættende år for Gråsten Landbrugsskole. Nemlig skolens 100-års jubilæum.

Den bog, der før har været fortalt om, bliver en del af vores årsskrift næste år og der vil derfor ikke udkomme det årsskrift I plejer at få. Der vil stadig blive indsamlet beretninger

Af Rasmus H. Lehmann, formand

fra årgangene, men de vil blive skrevet ind i et kapitel bag i bogen.

Dette betyder også, at alle medlemmer af foreningen vil få et eksemplar af bogen. For at vi i foreningen kan være klar med det hele, inden jubilæumsdagen, så vil der næste år skulle indleveres beretninger tidligere end normalt. Elevmøde 2024 bliver holdt d. 6. juni, hvor jubilarerne vil blive indbudt.

Her til sidst ønskes I alle en rigtig glædelig jul og godt nytår her fra elevforeningen.

† Deltagerne i jubilarsammenkomsten viste stor interesse for det nye biogasanlæg.

48

Regnskab for Gråsten Elever fra d. 01.05.2022 til d. 30.04.2023

Resultatopgørelse

Indtægter: Indbetalt kontingent 117.200,00 Tilskud skole 5.000,00 Gavelegat 10.000,00 Indtægter i alt 132.200,00 Udgifter: Trykning af elevskrifter 73.630,75 Porto 36.707,15 PBS 8.505,81 Renter 812,86 Gebyrer 1.988,25 Tilskud højskoledage 5.000,00 Honorar 10.000,00 Kontorhold 7.012,50 Boggaver 2.249,30 Elevmøde 750,00 Udgifter i alt 146.656,62 Årets resultat -14.456,62
Hansens mindelegat Sydinvest Dannebrog 378 stk. Kursværdi pr. 1. maj 2022 32.994,08 Kursværdi pr. 1. maj 2023 31.248,75 Beholdning pr. 1. maj 2022 943,52 Udbytte 249,20 Renter -3,24 Beholdning pr. 30. april 2023 1.189,48 Beholdning pr. 1. maj 2022 Kontantbeholdning 50,00 Sydbank checkkonto 160.472,44 Sydbank m. opsigelse 99.922,23 Investeringskonto 12.548,29 Beholdninger i alt 272.992,96 Beholdning pr. 30. april 2023 Kontantbeholdning 50,00 Sydbank checkkonto 146.347,26 Sydbank m. opsigelse 99.626,79 Investeringskonto 12.512,29 Beholdninger i alt 258.536,34 Afstemning af beholdninger Beholdning pr. 1. maj 2022 272.992,96 Årets resultat -14.456,62 Beholdning pr. 30. april 2023 258.536,34 Gråsten d. 24. maj 2023 Thorkild Nissen
Hans
49

Elevforeningen: Bestyrelsen - hvem er vi egentlig?

Bestyrelsen i Gråsten Elever består af 5 medlemmer. De 3 vælges på generalforsamlingerne og de 2 af de afsluttende elevhold (2. hovedforløb). I denne præsentation kan I læse lidt om os.

Henning Jakobsen

Jeg driver et landbrug med søer, smågrise og mark ved Sønderballe mellem Haderslev og Aabenraa. Jeg er gift og har tre børn.

Jeg er uddannet virksomhedsleder fra Gråsten Land-

brugsskole i 2006 og har siden haft fornøjelsen af at være en del af skolen, bl.a. som bestyrelsesmedlem i foreningen Gråsten Elever og som medlem af skolens bestyrelse.

Jeg er stolt af at være en del af en skole, der står stærkere end nogen sinde før og som er førende i den omstilling, erhvervet skal igennem. Det giver de bedste rammer for uddannelse af fremtidens landmænd.

Lukas Mailund Schmidt Kommer fra Toftlund. Har taget EUX-uddannelsen på skolen og blev færdig i 2023.

50

Rasmus Henne Lehmann

Jeg er formand for foreningen Gråsten Elever. Til daglig driver jeg en økologisk mælkeproduktion på Broagerland med 108 årskøer, samt 165 ha jord.

På gården jeg driver, er jeg 7. generation.

Min baggrund er at jeg er uddannet automatiktekniker fra Danfoss og har senere taget landmandsuddannelsen, helt op til agrarøkonom.

Jeg har valgt at sidde i elevforeningen, da jeg mener det er vigtigt at vi værner om den forbindelse, der er imellem de tidligere elever og den skole, der for mange af os har betydet en stor del i vores liv.

Rikke Solgaard Jensen

Jeg er 21 år gammel. Jeg kommer oppe fra Brande i Midtjylland. Jeg blev færdiguddannet faglært landmand her i sommer med speciale i kvæg. Til dagligt går jeg på produktionslederuddannelsen her på Gråsten Landbrugsskole, samt afløser på et par ejendomme med malkekøer i weekenderne.

Jeg har valgt at træde ind i elevforeningen, fordi jeg synes det er vigtigt at vi har en elevforening på skolen, så alle tidlige elever stadig kan have en god tilknytning til skolen samt vide, hvad der sker på skolen igennem vores årsskrift.

Bent Nielsen

Jeg er foreningens sekretær. Jeg holder styr på medlemskartoteket, opkræver kontingent og redigerer årsskriftet. Jeg begyndte som lærer på skolen i 2002.

Inden da var jeg først mejerist og mejeritekniker og med det som baggrund mejerilærer på Dalum Tekniske Skole fra 1984-92. Derefter læste jeg til jordbrugsøkonom på Landbohøjskolen. Indimellem har jeg også været postbud i flere omgange, bl.a. i min barndomsby Glostrup.

Arbejdet med skolens elevforening har jeg altid været glad for.

51

Vedtægter for foreningen Gråsten Elever

§1

Foreningens formål er at virke som en forbindelse mellem Gråsten Landbrugsskole og tidligere elever, lærere og øvrige medarbejdere, samt en støtte for Gråsten Landbrugsskole og dens virksomhed.

§2

Foreningen afholder et årligt elevmøde på Gråsten Landbrugsskole. Foreningen udsender et elevskrift årligt.

§3

Medlemmer kan alle blive der:

a. Har været eller er elev på Gråsten Landbrugsskole

b. Har været eller er ansat på Gråsten Landbrugsskole

Æresmedlemmer kan udnævnes. Dette vedtages på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

§4

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Heraf er 3 valgt af generalforsamlingen. Disse 3 medlemmer er valgt for en toårig periode. Hvert år er der 1 eller 2 på valg.

Hvert års hold af 2. hovedforløbselever vælger en årgangsrepræsentant til medlem af bestyrelsen. Efter 2 års medlemskab af bestyrelsen afgår årgangsrepræsentanten automatisk.

Revisionen af regnskabet foretages af 1 revisor valgt af generalforsamlingen. Denne revisor er valgt for en toårig periode.

§6

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde med en formand, næstformand og en sekretær, der tillige er kasserer.

§7

Bestyrelsen forvalter foreningens pengemidler.

Der føres referat over bestyrelsesmøder og der holdes bestyrelsesmøde mindst 1 gang årligt.

Der føres liste over medlemmerne.

§8

Ordinær generalforsamling afholdes i tilslutning til elevmødet. Generalforsamlingen indvarsles i elevskriftet.

52

Generalforsamlingen omfatter følgende dagsorden:

a. Valg af dirigent

b. Beretning om foreningens aktivitet

c. Fremlæggelse af regnskab

d. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen

e. Fastsættelse af kontingent

f. Valg til bestyrelse og revision

g. Eventuelt

§9

Regnskabsåret går fra 1. maj til 30. april. Opkrævning af medlemskontingent sker samtidig med udsendelsen af elevskriftet.

§10

Ændring af vedtægter kan foretages på den ordinære generalforsamling når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§11

I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens formue anvendes som støtte til uddannelse af unge i landbruget.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 27. marts 1925.

I bestyrelsen:

S. Falk Andersen, Ejnar Willumsen, Hans Jørgen Schmidt, Jacob Thomsen og L. Lauridsen

Ajourført og ændret på den ordinære generalforsamling d. 4. juni 1997.

I bestyrelsen:

Håkon Friederichsen, Hans Henrik Boe, Gert Karkov, Holger Warncke, Anton Mortensen, Mogens Hymøller, Carsten Friis, Lars Buchhave og Jørgen Bonefeld

Ajourført og ændret på den ordinære generalforsamling d. 3. juni 2014.

I bestyrelsen:

Esben Lauridsen, Aksel Katborg, Pernille Gerstrøm, Palle Schmidt, Henning Jakobsen, Anders Bonde Hell, Anders H. Thomsen, Thejs Christiansen, Rasmus Overgaard Lehmann og Bent E. Nielsen.

Ajourført og ændret på den ordinære generalforsamling d. 2. juni 2022.

I bestyrelsen:

Rasmus Lehmann, Natascha Jepsen, Bent Nielsen, Henning Jakobsen, Tina Jespersen, Victor Sejr Conradsen, Nicolai Roost Aabling, Vivi Kleis Andersen og Amalie Rosted.

53
Kvæg 2023 54
Landmand
55
Landmand Gris 2023
Planter 2023 56
Landmand
EUX-Landmand 2023 57
EUD-Landmand 2023 58

Legater 2023

t Rikke Solgaard Jensen fik Sydbanks rejselegat.
59
t Steins Legat til Mikkel Bonde Hausø (Landmand Planter) og Patrick Aaskov Jørgensen (Landmand Kvæg) blev overrakt af Thorkild Nissen.
60
t Legater fra fonden Aarupgaard blev uddelt til Yuliia Derlach (Landmand Gris), Peter Mourits Hoeck (Landmand Kvæg) og Peter Fredtoft Petersen (Landmand Planter). t 4 nybagte landmænd - alle fra Hammelev og Styding!
Legater 2023

Boggaver 2023

t Jacob Jørgensen (Landmand Kvæg) modtog en boggave af Jim Christensen. t Sidsel Norlander Jensen (Landmand Kvæg) fik boggave af Lene Jørgensen.
61

Boggaver 2023

t Jens Bruhn (Landmand Planter) fik boggave overrakt af Asbjørn Hornbæk H. Jensen. t Mads Peter Hissel (Landmand Planter) fik boggaven af Carsten Fredsted.
62

Boggaver 2023

t Nikolaj Bohsen (Landmand Planter) modtog boggave af Inger Schultz. t Lotte Andersen, forløbsansvarlig for EUX-uddannelsen, holder tale for årets nye landmænd.
63

Hilsen fra Kollund

Det er lige efter en dejlig efterårsferie, som Mie og jeg sammen med børn, svigerbørn og børnebørn (18 i alt) tilbragte på Malta. Vi er tilbage i Danmark, og ser de sørgelige resultater af en 100-års storm og forhøjet vandstand ved Østersøkysterne. Vi har i løbet af året slået mange meteorologiske rekorder, og sandsynligvis haft det varmeste år på kloden. Et mærkeligt år med en tør og varm juni og nedbørsrekorder i høstmånederne.

Malta er EU`s mindste land med knap 500.000 indbyggere. Men med den allerhøjeste befolkningstæthed pr km2 i Europa. Jeg misunder ikke de EU-politikere, som skal sikre en fælles EU-landbrugspolitik, der kan rumme spændvidden fra de effektive danske landmænd og så til ca. 5.000 ejere af jordlodder, der dyrkes med korn, kartofler og grøntsager på Malta.

I Danmark diskuteres CO2-afgift. Jeg forstår det nok ikke helt, idet jeg hele tiden har troet at der blev optaget CO2 (kultveilte), vand og sollys - når der blev produceret korn, raps m.v. Jeg har da altid tænkt at landmænd var med til at reducere CO2 i atmosfæren og samtidig frigive ilt. Skal jeg til at tvivle på min biologiforståelse? Det kan være helt ok at undgå at frigive alt CO2 fra intensiv dyrkning af lavbundsjordene. Men at straffe et helt erhverv får vel næppe CO2 til at falde - men til gengæld flytter produktionen vel til andre lande. Men naturligvis skal alle forsøge at nedbringe CO2 aftrykket fra enhver produktion. ESG-mål om miljø, sociale hensyn og ledelse skal følges ad.

Jeg blev så glad og stolt, da jeg efter ferien skulle læse de 2 udgaver af Landbrugsavisen der lå i postkassen.

På forsiden d. 14/10 et billede af en tidligere elev, som nu er direktør for Overgård Gods

Af

ved Havndal. Kasper Henricksen har ansvaret for 2.377 ha jord samt 1.600 søer. På forsiden d. 21/10 ses Christian Koefoed, ”Gammelvældegård” ved Gudhjem på Bornholm. Christian var elev første gang i 2011 og er nu iblandt 4 finalister til at blive Årets Unge Landmand. En produktion med agerbrug og slagtesvin og en imponerende udvikling på gården siden overtagelsen.

Jeg møder utrolig mange tidligere elever i løbet af et år. Det er en sand fornøjelse at se, hvorledes I trives i mange forskellige jobs i og udenfor landbrugserhvervet

Det er ligeledes en fornøjelse at følge Gråsten Landbrugsskoles udvikling fra sidelinjen. Snart selvforsynende med energi.

Alle tidligere elever samt ansatte på Gråsten Landbrugsskole ønskes et Godt Nytår 2024.

��
64
Peder Damgaard
65
1957-58 (65 års jubilæum) + 70-års jubilar Laue L. Juhl (t.h.)
(60 års jubilæum) 66
1962-63

Årgang 1967-68 (55 års jubilæum)

67
Årgang 1972-73 (50 års jubilæum) 68

Årgang 1977-78 (45 års jubilæum)

69
1982-83 (40 års jubilæum) 70
Årgang
71
Årgang 1987-88 (35 års jubilæum)
1993 (30 års jubilæum) 72
Årgang
73
Årgang 1998 (25 års jubilæum)
2003 (20 års jubilæum) 74
Årgang

Årgang

75
2008 (15 års jubilæum)
76
Årgang 2013 (10 års jubilæum)

Årgang 2018 (5 års jubilæum)

77

Nekrolog Povl Solmer Frank (1934 – 2023)

Det er underligt, at tænke at der ikke længere kommer et telefonopkald fra ”Vojens”. Det skete ellers jævnligt. I Sønderjylland har vi mistet en institution, for det var netop Povl Frank. Vi har mistet en ven. En mand som kendte ”Gud og hvermand”. En mand som interesserede sig for ”mangt og meget”. Uddannet på bl.a. Askov og Frederiksborg Højskoler, Gråsten Landbrugsskole (1957-58) og landbrugskandidat fra Landbohøjskolen (som sin far).

Jeg har deltaget i utallige møder i Sønderjysk Fællesledelse og i Kvægavlsforeningen, hvor Povl S. Frank havde indlæg. Altid kom han med nye forslag, som kunne forbedre økonomi, effektivitet og sikre en udvikling af sønderjysk kvægbrug. Han var langt fra altid enig med det der kom fra Landskontoret i Århus, ”men dem om det” kan jeg høre ham sige – ”for vi må jo videre”.

Fællesdyrskuet i Aabenraa havde en stor plads ” i årets gang” for et kvægavlskontor. Men for Povl S. Frank var det en del af hans livsstil. Mange har hørt ham i højttalerne, hvor han med stor myndighed har dirigeret med ”trækkere i den store ring”, og givet karakteristik af de forskellige kvægracer.

Som næstformand i bestyrelsen for Gråsten Landbrugsskole var Povl S. Frank mig en stor støtte og en kilde til inspiration i dagligdagen. Et bestyrelsesmedlem, som også bare kunne ringe en søndag og spørge ”hvordan har du det egentlig Peder”.

Som få andre har Povl S. Frank været uhyre flittig som årgangsredaktør til Gråsten Landbrugsskoles Eleskrift. Altid har det været spændende læsning med beretninger om utallige besøg, og referater fra telefonsamtaler med tidligere holdkammerater. Til det sidste opsøgte han tidligere skolekammerater i hele Danmark (og USA) og fik det seneste med i elevskriftet.

Povl Frank interesserede sig til stadighed for at læse nyt og for at lære nyt. Han slugte flere aviser dagligt, og samlede et utal af udklip

om noget han lige skulle gøre lidt mere ved. Povl interesserede sig for unge mennesker og nød at udspørge dem ”om hvad de havde tænkt sig at blive til”.

Povl Solmer Frank efterlader sig datteren Astrid og sønnen Steffen, og havde stoltheden ved at snakke om børn og børnebørn. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Povl har været sine børn til stor støtte og inspiration igennem deres opvækst, ungdom og etablering af egne familier.

Povl kom på mange små besøg enten her hjemme i Kollund eller på mit kontor i Aabenraa. Altid med ”noget på sinde”. Noget der lige skulle diskuteres, aftales eller afklares. Korte besøg og altid med bil og sindet klar til det næste besøg i rækken. Ved juletid blev det nærmest en tradition at kontorets sekretærer fik små indpakkede julehilsener. Han kom ikke på besøg for at høre på sig selv, men for at lytte til hverdagen ”og så må vi videre”.

Povl var et foreningsmenneske. Medlem af Grænseforeningen, Skoleforeningen, elevforeninger, skolekredsmedlem for flere højskoler, Rotary og mange flere.

I dødsannoncen har børnene skrevet ”thi evig stilstand er død”. Dette citat fra sangen ”Jeg elsker den brogede verden” var særdeles velvalgt. Hvis der skulle have været et andet citat, så kunne det have været fra sangen ”Venner hvor er vort fædreland dog kønt”. Den slutter med ”Oprør vi priser ej – nej stop, men skål for dem som rører op”. Denne livskraft var Povl fyldt med.

Æret være Povl Solmer Franks minde.

Peder Damgaard

78

Nyt fra gamle elever

Årgang 1958-59

Redaktør: Svend Nissen Hansen, Nygade 59, 6900 Skjern

E-mail: svend.n.hansen@gmail.com

Mobil 4015 3986

Chresten Clausen, Østervej 24, Sydals, sender en sms:

Jeg vælger den lette løsning med sms. Her går dagene deres rolige gang. Det eneste nye er, at vi har fået vores femte oldebarn.

Jeg vil gerne sende en hilsen til alle fra vores årgang, og især dig Svend,  der har alt besværet.

Red: Tak for det. Du har altid været trofast til at give dit bidrag.

Henning Baagø Jepsen, Hørup Bygade 86, Høruphav, Sydals, skriver på mail:

Et år er gået siden jeg har skrevet sidst, og på kun et år kan der ske meget. Jeg er fortsat med at gå i fitnesscenter, men for kort tid siden brændte det en nat (årsag ukendt). Det var et stort savn for mig, der kun havde 50 meters afstand fra min bolig. Jeg var desuden med på et hold. Vi forsøger nu at komme et andet sted hen samlet og det bliver nok Sønderborg. I mellemtiden har jeg været i Sydals fitnesscenter, der er et nyt og godt sted at komme.

Sygehuset har jeg også været i kontakt med, men med et års ventetid på operation valgte jeg det private sygehus Mølholm i Vejle og kom til straks og alt forløb med et godt resultat ved egen betaling. Kortspil har også lidt et knæk, idet en af deltagerne har været på sygehus, så det er foreløbig sat i bero. Men den ugentlige dag i varmvandsbassinet ved Nordborg Plejehjem har jeg stadig efter snart 20 års medlemskab. Min kone besøger jeg på plejehjemmet og efter alderen har vi det tåleligt. Min læge har sagt at han ikke kan ændre på min fødselsattest.

En hilsen til alle her fra Høruphav. Jeg håber vi ses til næste år.

Henning Baagø Jepsen

Nicolaj Clausen, Skovbyvej 52, Sydals, fortæller i telefonen, at sønnen Kennet driver slægtsgården og en mere sammen med en kompagnon, de har kun søer. Han har Parkinson sygdom og går til zoneterapi og gymnastik, men passer selv sin store have.

Hils alle fra vores årgang

Tove og Nicolaj

Knud Bent Theilgaard, Dalsgårdsvej 18, Gråsten, hans kone har sendt en mail og oplyser at Knud er død d. 11/5-2023. Stille og roligt efter kort tids sygdom. Helga sender de bedste hilsener. Jeg har besvaret mailen og kondoleret.

Andreas Aabling Petersen, Skadegård, Grænsevej 1, Løgumkloster, ringede og fortalte, at han har mindre syn end sidste år. Han har fortsat besøg 3 gange om dagen af sygeplejerske. Han siger, at han ikke har mere at tilføje end det indlæg han havde med sidste år i årsskriftet. Han vil gerne have besøg af os og kan stadig fortælle meget. Han ville gerne være med til jubilæumsdagen, men helbredet tillader det ikke.

Hils alle fra mig Andreas Aabling Petersen. Peter Lund, Fasanvej 2, Tinglev, fortæller i telefonen at hans helbred er OK.

Han går i motionscenter to gange ugentligt for helbredets skyld og det sociale samvær. Han har gode naboer og en han bytter avis med.

Jeg skal hilse alle fra vores årgang fra Peter Lund

Helge Nissen Hansen, Tøndervej 2 C, Arnitlund, Vojens, fortæller i telefonen at helbredet er blevet dårligere siden sidste år. Han er fuldstændig stoppet med havepasninger, undtagen sin egen. Men han går en tur hver dag for

79

at holde sig i gang. Han har besøg af sygeplejerske 3 gange daglig.

Han har også fået kaldeapparat, da han bor alene ude på landet. Han har gode naboer og en han deler avis med. Går fortsat til kontrol af pacemaker og blodprop. Han har ikke kørekort mere og ej heller bil, men til familiekomsammen mm. er der altid nogen til at køre ham. Han sender de bedste hilsener til alle på årgang 58/59.

Han ville gerne med til jubilæum til sommer, men helbredet tillader det ikke.

Kaj Peder Kjær, Kvievej 21, Ansager, sendte en sms og undrer sig over at der er gået så lang tid, men der er sket så meget siden vi blev gift i 1959 og købte ”Sønderborg” v. Lunde på Vestsjælland., men solgte den i 1964 og flyttede ind på ”Søgård” ved Kvie Sø, der har vi boet siden i 60 år.

I 1971 købte vi ”Kærbækgård” med mælkeproduktion indtil 1976, hvor vi renoverede begge gårde til svineproduktion. Vi udstykkede et område nede mod søen og byggede 24 sommerhuse. I 1996 stoppede vi produktionen og gik på efterløn og plantede jorden til

med løvtræer og Birthe styrede udlejningen i ca. 30 år.

Vi har haft et virksomt liv. Vi er nu 88 år og har det ret godt, men jeg er blevet meget svagtseende. Jeg håber der er mange tilbage af vores årgang. Vi ses måske til jubilæum til sommer.

K.H. Birthe og Kaj, Kvievej 21.Ansager.

Svend Nissen Hansen, Danmarksgade 2 D, st.1., 6900 Skjern, (min nye adresse):

Jeg fik ikke noget med om mig sidste år, men efter min kone Kirsten døde i august 2021 boede jeg fortsat i beboelsen ved Vestjydsk Plantecenter indtil 1.april 2022, hvor jeg flyttede og lejede en lille lejlighed på 73 m2 uden uderum (meget mindre plads end jeg havde før).

Jeg fik en mild corona-19 i februar 2022, men senfølger heraf var balanceproblemer og hukommelsesvigt med navne på personer og ting. I dag er det kun blevet lidt bedre med balancen. I sommer har jeg været igennem en ”større omgang”. Nyt høreapparat og for en måned siden et nyt sæt tænder i overmunden (de fungerer ikke godt nok endnu) og til

80
† 65-årsjubilarer.

december skal jeg opereres for grå stær, men ellers går det udmærket med aktiviteter igen.

De bedste hilsener og glædelig jul og et godt nytår til alle 58/59 årgangen fra Svend.

Red: Husk at vi har 65-års jubilæum næste år i juni 2024, hvor vi forhåbentlig ses mange igen.

Årgang 1959-60

Årgangsredaktør Mads Schmidt Eriksen, Broballe, døde d. 6. december 2022, 85 år gammel. Æret være hans minde.

Årgang 1960-61

Redaktør: Jørgen H. Møller, Sneppevænget 14, 5610 Assens E-mail: sneppe14@mail.dk

Kære holdkammerater.

Så er der lidt nyt til elevskriftet, det blev desværre ikke til så meget.

Georg Clausen, Søvang 7, 6430 Nordborg, ringede til mig.

Som nok flere i vores alder har Georg et problem med synet og lider af slidgigt, men talegaverne er der ikke noget i vejen med.

Vi fik en snak om, hvad der rører sig i tiden omkring landbruget, og var nok enige om, at mange af de kommende miljøtiltag nok ikke havde den store globale virkning bl.a. den kommende CO2-afgift.

Vi talte også om, hvor godt det gik på Gråsten, som vel er den eneste landbrugsskole med fuld besætning og planteavl. Samt de tiltag, der gøres på skolen omkring energiområdet. Så de elever, der kommer ud derfra, har en god landbrugsmæssig baggrund, hvilket også er nødvendigt til den udvikling, der sker i landbruget.

Georg kunne også fortælle, at det gik godt med familien.

Red.:

Hos os går det også godt i familien, børnebørnene er godt i gang med deres respektive

uddannelser. Jeg har også nået en alder, hvor der også kommer nogen skavanker, bl. a. med hukommelsen.

Med dette ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Årgang 1961-62

Redaktør: Holger Warncke, Blansvej10, Bovrup, 6200 Aabenraa

E-mail: warncke@bbsyd.dk

Mobil 20640471

Mojn ålsammel!

Så har jeres “Redaktør” været i gang med at udsende opfordringer til at skrive lidt nyt om deres liv og forhold til 15 medlemmer af vores hold. I skrivende stund (14. oktober) skal jeg forsøge at leve op til en inskription, der i mange år prydede en gravsten på vores kirkegård her i Varnæs Sogn.

Stenen stod på en enlig kvindes grav, og inskriptionen lød: ”Du var tro over lidet”!

Den ”Lidenhed”, jeg nu vil være tro over for, er, at kun 2 har reageret på mine breve, men ”lidt har også ret”! Derfor det nedenstående!

Laurits Jepsen ringede og fortalte, at han har det godt, men at han oplever forskellige helbredsmæssige skavanker efter et fald for 4 år siden, hvor han pådrog sig lårbensbrud. Andre ulemper er dårlig hørelse, og at han har opgivet kørekortet efter ”en dårlig oplevelse” – som han udtrykte det – under en køretur i januar i år. Laurits og hans kone bor i et hus på Bodum Bygade med god udsigt til Hovedvej 10.

Her nyder de tilværelsen og glæder sig over at have deres 3 børn boende i nærheden. En datter i Løjt, en søn i Aabenraa. En anden søn bor på deres tidligere ejendom. I januar i år blev de oldeforældre, og oldebarn nr. 2 er ”på vej”! De glæder sig også over fortsat at kunne klare sig selv. Tidligere rejste de en del. Var bl.a. med Landbo Senior på en tur til Norge i 2012. (I nævnte tur deltog også Kirsten og jeg,

81

og det var en flot naturoplevelse, begunstiget af fint, solrigt vejr. (red).)

Laurits bad mig hilse hele holdet.

Svend Hansen skriver i en mail: Tak for din hilsen. Der er ikke sket de store forandringer, siden vi sidst var sammen til jubilæet. Jeg bor stadig i Rødding, men har mistet min kone. Heldigvis er der – som de fleste andre steder –en masse aktiviteter for os ældre. Vi har et aktivitetscenter med gymnastik, foredrag, sang og andre aktiviteter. Her er dejlig svømmehal, biograf og ikke mindst Højskolen, som jeg har megen glæde af. Landbrugsarbejde, der er jeg stået af – bortset fra lidt ærindekørsel!

Tænker man tilbage, så har vores årgang oplevet en utrolig forandring! Svagt kan man huske 2. Verdenskrig, 7 års skolegang i den lille skole. Det første arbejde med pløjning med heste, den store omvæltning med traktorer på 35 hk. I lille Hjerting, hvor jeg hørte til, landsby med Kirke, Forsamlingshus, Kro og to købmænd – alt i håndværk! I 1954 var der 39 landbrug med besætning, 513 køer med gennemsnitsydelse på 4000 kg mælk.

Nu er der to besætninger med i alt 700 køer og rundt regnet 12000 kg pr. ko. Da var der liv på landet.

Alt det er passé nu. Og man kan godt blive lidt bekymret, når ganske mange fejrer afskaffelsen af Minkerhvervet! Og nu er der nogen, der mener, at Verden kan reddes, hvis vi afskaffer kvæget. Håber, der findes en fornuftig løsning!

Svend slutter sin hilsen: ”Ikke mere fra mig. Hilsen Svend”

Her fra ”redaktøren” skal der lyde en stor TAK for tilbagemeldingerne fra både Laurits og Svend. Grundet jer, undgik vi, der for vores årgang ikke kom til at stå: ”Ingen indberetning i år”. Der har været lidt at berette i samfulde 61 år, siden vi forlod skolen. TAK til alle for svarene gennem alle disse år…!

Næste år har Gråsten Landbrugsskole 100-års jubilæum. Det fejres bl.a. ved udgivelsen af en stor jubilæumsbog i november. Årsskriftet for 2024 skal indgå i bogen. Derfor bliver der også tidligere deadline for afsnittet ”Nyt fra Gamle Elever”. Nu er I advaret…!

82
† Tre 60-årsjubilarer får sig en snak.

Hele holdet ønskes en Glæderig Julefest og et Godt Nytår 2024.

Årgang 1962-63

Redaktør: Jes Lassen

Bygbjergvej 19 A, Felsted 6200 Aabenraa

Ingen indberetning i år.

Årgang 1963-64

Redaktør: Vagn Hammer

Plutovej 16, 8370 Hadsten

E-mail: hammers@privat.dk

Kære Gråsten kammerater fra 63/64 holdet.

Så er efteråret over os igen og det er tid at reflektere over det år, der er gået. For et par dage siden (20. okt.), var den sydlige del af Danmark, der grænser op til Østersøen, udsat for en voldsom stormflod, der forårsagede store oversvømmelser og alvorlige vandska-

der på huse og bygninger. Efter de billeder vi fik gennem TV og dagspressen, var der sket massive ødelæggelser. Det var helt urealistisk at opleve her i det lille Danmark, men det minder os om, at vi ikke er herre over vejret, men ydmygt må tilpasse os de livsbetingelser forholdene byder os.

Noget andet som vi alle må undres over, er den krig, der udspiller sig i Europa. Efter Murens fald i Berlin, havde vi vel alle en forventning om et fredeligt Europa. Det ønske blev ikke indfriet, da Rusland umotiveret for snart to år siden overfaldt Ukraine. Man spørger sig selv: Hvad vil de opnå? Der er ikke umiddelbart udsigt til en forhandlingsløsning.

Hvad angår landbrugets situation så venter vi alle spændt på, hvilke tiltag politikerne vil spille ud med for at nedbringe landbrugets udledning af CO2. Umiddelbart spiller de biologiske processer ikke ind i den tankegang Folketingets partier har. Her kunne landbruget meget let blive sorteper. Landbruget har en meget lille stemme, når vi når dertil. Vi må håbe det bedste.

83

Med tiden så bliver vi jo færre, der stadig er med i elevforeningen, men så længe der kommer lidt ind til "Nyt fra Gamle Elever", må vi prøve af holde kontakten i gang. Dødsfald kan vi ikke gøre noget ved, men alligevel var det vemodigt, da jeg erfarede at min værelses- og soldaterkammerat, Niels Carl her i foråret fik en hjerneblødning. Den kunne han ikke klare.

Jeg har fået en mail fra Holger Fink Jørgensen, der fortæller at de i 2016 solgte ejendommen og flyttede til en andelsbolig i Åbenrå. Det var en omvæltning med et udhus fra 40 m2 til et på 4 og en stor have til et lille frimærke, så de købte en kolonihave, så de selv kunne dyrke deres egne kartofler. Også en lille jolle, så de kan fange fisk til eget forbrug, er der investeret i. De unge mennesker er stadig ved landbruget og børnebørnene er p.t. på jordomrejse. Helbredet har det fint.

Villy Mundt nyder pensionisttilværelsen. De er så heldige at have familien tæt på, så det bliver til hyggestunder. Et par eftermiddage om ugen er han frivillig hjælper på plejehjemmet, hvor han brygger kaffe.

Til november i 2024 bliver GL i anledning af skolens 100-års jubilæum fejret samtidig med at der bliver udarbejdet et jubilæumsskrift. Det bliver spændende at følge med i den proces.

Her i Hadsten er alt ved det gamle. Jeg har bøvl med min højre skulder, så arbejdstempoet i urtehaven er sat ned. Ellers har jeg det fint med at pusle lidt om grøntsagerne.

Mvh.

Årgang 1964-65

Redaktør: Hans Rehhoff Thomsen

Tranehusene 49, 2620 Albertslund

E-mail: hans.rehhoff.thomsen@gmail.com

Red: Sidste år havde vi et dejligt jubilæumstræf på Gråsten Landbrugsskole. Jeg er sikker på, at alle, som deltog, fik en god oplevelse ved at se og høre, hvor godt det går på vores gamle skole,

som næste år fylder 100 år. Meget er forandret, siden vi var elever, og landbruget står igen overfor store udfordringer.

Under jubilæet kom jeg i forbindelse med dem, der af vor årgang, som deltog, og det gav en fyldig rapport til skolens årsskrift. Det kan jeg ikke leve op til i år. Måske er det, fordi jeg har benyttet en anden fremgangsmåde. Jeg har benyttet mig af flere af de e-mailadresser, jeg har fået kendskab. Men her kniber det nok lidt for vor årgang at komme til tasterne. Men lidt blev det da til.

Arne Rudbeck, Fjellumvej 13, Nustrup, 6500 Vojens:

I 2018 fejrede Arne og Lilly guldbryllup. Desværre blev Lilly i 2019 ramt af en alvorlig kræftsygdom, som hun ulykkeligvis ikke stod igennem. Hun afgik ved døden i 2020. Arne bor stadigvæk i det hus, der blev købt i 2001, hvor de solgte landbrugsejendommen, dengang med 140 malkekøer og malkerobotter.

I relation til klima og miljø undrer det Arne, at det tilsyneladende kun er landbruget, som beskyldes for at forurene og han fremfører lige den lille “strøtanke: “Når man kører over Vejle Fjord-broen, kan man ikke se meget landbrug, men der er mange lystbåde! Hvor tømmer de tanken? Og lukker hele Vejle by kun rent vand ud?”

Red: Arne nævnte, at han havde kontakt til Søren og Hanne Lund. Søren havde vi ikke hørt fra i mange år. Jeg prøvede at ringe til ham og var heldig at finde ham hjemme og i humør til at give en beretning, som her kommer i uddrag:

Søren Lund, Hyacintvej 7, 6500 Vojens:

Da Søren forlod Gråsten Landbrugsskole i 1965, var der lagt op til, at han skulle have købt en landbrugsejendom, og det var meget tæt på. Papirerne var stort set klar til underskrift, men så kom der en “stråmand” ind fra siden, der prøvede at presse prisen. Og det kom der ingen handel ud af. Søren så på andre landbrugsejendomme, men samtidig startede han som fodermester hos sin onkel, hvor besætningen var på en 30-40 køer. Da onklen senere ønskede af afhænde kvægbesætningen, skiftede Søren til en større ejen-

84

dom i Nustrup - nybygget kvægstald, løsdrift med plads til godt 100 malkekøer. Der var Søren fodermester i godt 9 år.

Her forlader Søren så landbruget og får ansættelse hos Brdr. GRAM. Hans hustru, Hanne arbejdede samme sted. Ansættelsen hos GRAM varede ca. 17 år. Her indtrådte der en nedgang i virksomhedens aktiviteter, og flere mistede deres arbejde, herunder også Hanne og Søren.

Det lykkedes Søren at få nyt arbejde en kortere årrække hos LM i Hammel, der producerede vindmøllevinger, men denne virksomhed måtte desværre lukke, så Søren igen mistede sin arbejdsplads.

Red: Her kunne jeg passende skrive, at Søren er et godt eksempel på følgende udsagn: “Der er altid arbejde til den, der vil arbejde.”

I perioden efter lukningen af virksomheden i Hammel har Søren indtil han kunne gå på pension haft flere forskellige arbejdspladser og kun været ledig i kortere perioder ad gangen. Men uanset mange forskellige arbejdsopgaver, så har interessen for landbruget aldrig svigtet. Det erhverv følger han stadig tæt.

Søren og Hanne blev gift i 1970, byggede hus i Vojens i 1977, udvidede huset i 1985, og her bor de stadigvæk. Guldbrylluppet var planlagt i detaljer i Dybbøl Forsamlingshus, da Covid-19-restriktionerne lagde hindringer i vejen for et større, dobbelt guldbryllup (Hannes søster havde guldbryllup samme dag). Men guldbryllup blev der holdt, nu i to omgange, fordi deltagertallet var begrænset. Søren og Hanne har to voksne børn.

Ingolf Henningsen, Voldgade 13, Himmark, 6430 Nordborg:

Sidst, vi hørte fra Ingolf, var i coronatiden, hvor han og Åse netop også måtte aflyse eller udsætte guldbrylluppet. På det tidspunkt måtte man højst samles 50 personer ad gangen, og det var jo ikke nok til et godt alsisk “guldkost.”

Ingolf kunne nu fortælle, at guldbrylluppet var blevet afholdt med succes med halvandet års forsinkelse!

Red.: Jeg kan fornemme, at der er mange af vor årgang, som har været ude for tilsvarende festligheder, som måtte udsættes.

Familien bor stadigvæk på Ingolfs fødegård, og her bliver de, så længe, de kan. Både Åse og Ingolf plages af gigt. Ingolf har siden sidst fået indopereret en ny hofte, men lider af ledsmerter, og Åse blev pludselig ramt af nervebetændelse. Så alderen kan naturligvis mærkes. Jorden er bortforpagtet, Dog

“smutter” der en hektar eller to en gang imellem til by- og industriudvidelser.

Deres tre børn - to døtre og en søn - er alle kommet godt i vej, og antallet af børnebørn har listet sig op på 7. Alle har det godt, og de ældste af børnebørnene er langt fremme med deres uddannelser.

Ingolf kunne fortælle, at Peter Møller har det godt. Peters søn driver fortsat den fædrene gård, men er uddannet elektriker, og Peter, der bor tæt på, har sin daglige gang på gården.

En anden af vores landbrugsskolekammerrater, Harry Beyer, lider desværre meget af parkinsonsyge. Han har måttet opgive sin daglige morgentur på golfbanen. Den er nu overladt til hans kone, Thyra.

Peter K. Nissen, Tyrings Ager 49, 6580 Vamdrup:

Peter skriver: “Her i Vamdrup sker der ikke så meget. Livet går sin stille gang med lidt havearbejde og en god cykeltur. Når man sådan cykler rundt på landet, ser man ikke længere en bonde på marken - kun store maskiner og store stalde, som nok snart bliver passet af robotter, GPS og droner, hvis ikke Mette og co. svinger sablen over husdyr, ligesom det gik med minkene?

Det bliver et rigtigt jubilæumsår i 2024. Skolen bliver 100 år, jeg bliver 80 år, og Ulla og jeg har diamantbryllup.

Til slut vil jeg ønske skolen og årgangen rigtig god vind fremover.

Med venlig hilsen Peter K. Nissen”

85

Red.: Jeg har fået en besked fra Bodil Olesen om, at hendes mand, Ole Krasig Olesen ikke lever mere. Han blev desværre ramt af uhelbredelig kræft og døde på sin 75-års fødselsdag. Det skete for ca. 5 år siden. Hans sidste indberetning til årsskriftet var i 2017, hvor Bodil og han var klar til at flytte ind i en lejlighed, de havde købt i Brande.

Jeg kan her mod slutningen konstatere, at anmodning om at indberette nyt fra gamle landbrugsskolekammerater pr. E-mail ikke var den store succes. Telefonen eller et lille besøg er fortsat den bedste kontaktmåde for vores årgang. Men vi prøver igen næste år, så jeg vil fortsat gerne have besked, når nogen får oprettet en mailadresse eller får adressen ændret.

I stedet for vil jeg være så ubeskeden af fortælle lidt om mig selv.

Bente og jeg har nu boet i Albertslund i godt 50 år. To af vores unge mennesker, Jens og Tine bor begge med familier på Sjællandhenholdsvis Hvidovre og Trekroner ved Roskilde, medens vor anden søn, Thomas har bosat sig med familie i Silkeborg. Tilsammen har vi 8 raske børnebørn, og dem har vi stor fornøjelse af.

Vi har beholdt min fødegård på Als, og så tit, det er muligt, går turen til det sønderjyske. Jorden er bortforpagtet til en naboejendom. Men vi har rigeligt af beskæftigelse derovre med stuehus og avlsbygningerne. Der er altid noget, der skal vedligeholdes. Dertil kommer en stor have, som jeg, til andres morskab og drilleri, hvert efterår graver på gammeldags facon.

Vi har i slutningen af september i år investeret i jordvarme. Det gamle oliefyr kunne ikke mere.

Til slut vil jeg igen minde om, at Gråsten Landbrugsskole fylder 100 år i 2024. Man påtænker at udarbejde en jubilæumsbog i den anledning. Det betyder også, at indberetning fra gamle elever vil blive fremrykket i kalenderen.

En varm hilsen til hele årgang 64/65. Hans Rehhoff Thomsen

Tlf.: 4015 1727

Årgang 1965-66

Redaktør: Folmer Troelsen

Bredstenvej 17, 7182 Bredsten

E-mail: troelsen@trampoliner.dk Mobil 30700262

I år har jeg udsendt opfordring til 12 ”gamle”, men resultatet har været minimalt. Sikkert ikke på grund af uvilje, men tiden går jo som helhed af sig selv, og pludselig er det nytår igen.

Nyt fra gamle elever behøver ikke kun omhandle ”egen person”, men også hvad rører der sig omkring i dine cirkler. Jeg var hos min nabo i Industriparken, der bl.a. forhandler Case-traktorer. Da kom en landbrugsmedhjælper med en KÆMPE multijordbehandlingsredskab, med en sprungen olietryksslange. En Ferguson 35 ville være ”legetøj” i forholdet. Mine tanker rejste tilbage til vores besøg på AGRO-MEK i Hannover 1966, hvor vi blev overrumplet af 5-furede vendeplove.

Under forberedelserne til mit indlæg her, har jeg fundet en artikel frem fra Jyllands-Posten 11.8.1995 MIDTPUNKT med overskriften

86
t Bodil Jensen & Jørgen hest.

”NÅR BØNDER ELSKER”, med indledningen: Hvis landbruget er ømskindet og ikke vil præsentere sig, som det er i dag, overlades scenen til journalister og TV-spilforfattere – det bliver galleriet med de gode og de rigtig grusomme landmænd. I dagens Midtpunkt tager i det mindste en landmandskone ordet om landbrugets aktuelle stilling”. Af Susette Dalgas, pædagogisk konsulent, Hejls. (Susanne døde 1.aug.2015.)

Der er et afsnit, hvor hun for første gang møder hendes svigerfar på en østjysk bondegård. Man skal ikke sætte sit lys under en skæppe, ikke hovmod, men en mulighed for ydmyghed, hvilket følgende illustrerer. Vi skulle ud i stalden og se køerne og grisene – han og jeg. Han viste frem og fortalte. Ved en sti med et kuld grise, som var et par dage gamle, gjorde han holdt. ”Kan du se de grise der, som er lidt mindre end de andre? Sådan et par stykker er der næsten i hvert kuld. Ved du hvad vi kalder dem?”. Næ, det vidste jeg ikke. ”Dem kalder vi studenter!”.

Er nogen læser interesseret i aftryk af denne MIDTPUNKT. Så send mig din e-mail. Artiklen har jeg liggende på min PC.

I dag er interessen og tiltag ”grøn”, det er mos også (!) og der gøres mange forsøg med udnyttelse af de forskellige afgrøders egenskaber, selv kartofler kan blive til brændstof. I det nordlige Norge er en dansk dyrlæge, gift med en landmand. Vibeke Lind har forsket i tarmflora og gasarter hos får, der blev fodret med forskellige græsarter m.v. Vibeke er med i planlægningen af 9th GGAA 2025, der skal afholdes i Nairobi i oktober 2025. GGAA= International Greenhouse Gas & Animal Agriculture Conference. GGAA er en global konference, som fokuserer på klimagasudslip fra drøvtyggere i landbruget. Arrangører af konferencen er NIBIO og International Livestock Research Institute (ILRI). (nu ryger det vist fra min skæppe).

Carl Jürgen Bock, Skeldekobbel 20, 6310 Broager (mobil 2746 9226), E-mail: bock@bbsyd.dk

For nogle uger siden blev jeg kontaktet af Folmer Troelsen med en anmodning om at levere et bidrag til kommende elevskrift. Det gør jeg selvfølgelig gerne. Siden vores hold for-

lod Gråsten Landbrugsskole i 1966 med det Grønne Bevis i hånden, har Folmer redigeret bidragene fra vor årgang. I sig selv en præstation, som vi skylder Folmer en stor tak for. Folmer har ikke kun samlet bidragene fra vort hold til elevskriftet, men samtidig fungeret som bindeled mellem eleverne fra dengang. Tak for det Folmer.

Jeg kan ikke andet end spole tiden tilbage og glæde mig over et skønt år vi havde i hinandens selskab dengang på skolen. Svært at forestille sig, at det er 57 år siden. Vi var en flok ambitiøse landmænd med delvis store planer. Nogle forlod erhvervet kort efter at vi havde afsluttet skolen. Andre igen måtte give op hen ad vejen i de forbistrede højrente-år 1970/80erne. Mange fra vort hold kunne dog med flid og dygtighed manøvrere gennem selv de vanskeligste år. Nye venskaber blev knyttet dengang, som delvis har holdt ved siden. Vi har imidlertid nået en alder på +/- 80.

Frekvensen af besøg hos lægen er umærkeligt tiltaget over en periode. Der skal tjekkes det ene og det andet. De jævnaldrende venner kan konstatere det samme, nogle med mere alvorlige lidelser. Vi er ved at blive gamle, siger vi selv. Jo vist- og flere er faldet fra i årenes løb. Det er naturens gang, og ham med leen gør så sit, til uden at skele til en fast plan eller en given rækkefølge. Sådan er det!

For os, som er i nogenlunde vigør endnu, mærkes det da også at tingene tager længere tid. Men hvad, det vi ikke når i dag, når vi vel i morgen eller i overmorgen.

Christel og undertegnede blev gift i 1969 og samme år overtog vi gården her, hvor vi stadig bor. Gården skiftede imidlertid ejer for mange år siden, men blev i familien, og vi drev stedet videre som forpagtere. De sidste 20 år har jorden været forpagtet ud til anden side. Vi har tænkt at blive boende her såfremt helbredet og omstændighederne tillader det.

Vore tre døtre med deres familier bor i nærheden. Christiana, cand.mag. og lektor i Odense. Stephanie, kemi-softwareingeniør, bor i Sønderborg efter at have boet og arbejdet 21 år i England. Simone, sosu. ass. bor og arbejder i Sønderborg.

87

Hertil kommer 8 børnebørn fra 9 år til 26 år. Den ældste har lige afsluttet sit studium og kan kalde sig cand.scient. i kvantefysik, fortsætter ph.d. studie på Niels Bohr institut. To studerer i Aarhus, én er indtil videre fitness medarbejder, og én anden holder sabbatår, to i gymnasium og den mindste i folkeskole.

Som det ser ud nu, så er der ej heller en landmand i den kommende generation. Det er jeg bestemt ikke ked af. Jeg er den sidste, som agter at opmuntre dem til at vælge dette erhverv.

Min tid som landmand har ikke altid været en dans på roser. Derimod har jeg foretaget mig og været engageret i mange andre spændende ting. I 25 år har jeg været medarbejder i det tyske museum i Sønderborg, i 19 år var jeg formand for Broager Ringriderforening, i 20 år i bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Broagerland, deraf 13 år som formand, i 25 år bestyrelsesmedlem i Gardehusarforeningen Sydjylland, deraf 15 år som formand, og det er jeg stadig og ligeledes præsidiemedlem for Danske Gardehusarforeninger, i 7 år suppleant i Danske Soldaterforenings Landsråd, DSL, i 8 år medlem af Kontaktudvalget for Museet på Sønderborg Slot. Blot for at nævne nogle af mine mange gøremål som frivillig, og det ganske gratis.

Heste og ridning, som har fyldt meget i min tilværelse, stoppede jeg med som 75-årig. Savner dog stadig mine daglige rideture. –Jeg er ikke afvisende, at jeg starter op igen, nu hvor flere i afkomstrækken er aktive hestepiger.

Jeg møder indimellem Jørgen Jensen på rideskolen i Sundeved Rideklub, hvor Jørgens hustru Bodil har sin hest stående, og sine næsten 80 år til trods stadig er aktiv rytter. Jørgen fungerer så som staldmand og oppasser for Bodil. Ved godt vejr kommer Jørgen kørende på sin Harley-Davidson. Vi får så en god snak. Jørgen er i mellemtiden også fyldt 80 år.

De bedste hilsner til vennerne fra Hold 1965/66

Årgang 1966-67

Redaktør: Kristian Andersen, Vindevej 59, 7800 Skive

kristianandersen871@gmail.com Tlf. 5328 8887

Jeg har i år sendt breve/mails til alle som står på vores medlemsliste. Jeg har fået følgende 2 svar.

Hans Thams Asmussen skriver:

Jeg er nu pensionist på fuld tid siden 2018, da vores datter og svigersøn solgte køerne og lejede jorden ud. Jeg får tiden til at gå med kortspil mandag, kroketspil tirsdag og torsdag og ellers hjælpe Anna med at passe hus og have. Vi er en stor familie med 4 døtre med hver deres mænd. Når I læser dette, har vi fået det 12. barnebarn, inkl. 2 plejebørn. De tre ældste har hver en mand, hvoraf de to har 3 børn tilsammen.

Med alderen har vi begge fået en del skavanker, især slidgigt her og der. Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Hilsen

Hans Thams Asmussen, Mårebyvej 6, 5853 Ørbæk.

Willy Olsen skriver:

Det er to år siden, jeg skrev sidst, så der er ikke sket så meget siden. Vi bor stadig i huset i Glamsbjerg. Jeg fylder 80 år til december, hvor vi samler familie og venner til brunch i forsamlingshuset.

Alderen tynger nu. Jeg har fået Parkinson og går derfor til træning hos fys. og til fysdans een gang om ugen, men den gammeldags gymnastik er jeg endnu med til, så godt jeg kan.

Vi var igen i år forbi landbrugsskolen, og det ser jo fint ud dernede.

Hermed god jul og godt nytår til alle.

Hilsen Willy Friboe Olsen.

88

Redaktøren:

Som jeg har skrevet til jer, så er det sidste gang jeg er jeres redaktør. Der er ikke nogen der har ønsket at tage over, så derfor bliver dette det sidste indlæg fra vores årgang. Jeg har det endnu rimelig godt trods min diagnose, men hvor længe det vil gå godt, er der ingen der kan sige. Inge døjer jo også med flere diagnoser, men intet livstruende.

Til sidst vil jeg takke alle jer, som gennem årene har bidraget med indlæg.

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Hilsen

Kristian Andersen

Årgang 1967-68

Redaktør: Hans Ejnar Lassen Stubbegårdsvej 18, 3250 Gilleleje

Som 55-års jubilarer havde en håndfuld af vores årgang fornøjelsen af at ses denne sommer. Gråsten glemmer vi jo ikke.

For over 50 år siden drog jeg nordenfjords til et inspirerende job på Statens Forsøgsstation for planteavl i Tylstrup. Som meget andet blev den i 2003 ”centraliseret” til Foulum. Vi har haft – og har stadig – fantastiske år nordenfjords. Med mine egne ”20 tdr. land” til egne eksperimenter fyldes dagen stadigt rigeligt ud. Og ellers tilbyder vor svigersøn glad og gerne beskæftigelse på hans 300 ha. Og GPS-udfordringer holder jo hjernen ung.

Hjemegnen glemmer vi dog ikke, og børnebørnene er heldigvis nysgerrige efter morfars fødeegn. Når man så en stille eftermiddag kører i de kendte egne og udenfor en velholdt gård ser ejerparret på vej på cykeltur – og genkender en gammel Gråstener-kammerat! - er det så ægte sønderjysk, at vi kort efter sidder i et hjertevarmt selskab og vender gamle erindringsblade med hinanden. Vi oplever det med såvel nærmere bekendte, som blot perifert: Tak for aldrig svigtende sønderjysk gæstfrihed på alle planer.

Som ovenfor berørt: vi bor fortsat på vores (bortforpagtede) 20 tdr. land, og jeg holdes

fra traktorsædet hos vores svigersøn ubetinget opdateret med landbrugets seneste tiltag, ikke mindst maskinmæssigt. Folkedansen holder lemmerne rørige, og Ingrid pudser de hjemlige omgivelser og lægger skumle udflugtsplaner med fire aktive børnebørn.

Alle gode ønsker til alle bekendte fra

Anders Skjøth

Årgang 1968-69

Redaktør: Hans Clausen Kock, Kornbæk 5, Fynshav, 6440 Augustenborg E-mail:ruthoghans@bbsyd.dk Mobil 5174 4406.

Hej med jer alle.

Håber alle har det godt. Vi var inviteret til Hans Nissen og hans dejlige kone Bodil, og det er altid sjovt at genopfriske gamle minder. Det var min sidste høst i år. Jeg har forpagtet jorden ud her fra efteråret. Vi er lige kommet hjem fra Østrig, hvor vi besøgte en ung mand, som har været i praktik hos os for 27 år siden, hvor han ville til DK for at se, hvordan vi arbejder med jersey. Det er altid en fornøjelse at besøge dem. Han har en dejlig kone med tre meget søde piger. Han har bygget ny stald til 57 gule køer. De viser os alt, hvad der er værd at se. Han er også blevet chef for landbrugskontoret i St. Johann i Tyrol, så der er nok se til. Mange hilsner til jer alle fra Lise og Hans Peter fra Varnæs

Kære holdkammerater

Her hos os på Tåsinge går det godt. Vi er raske og aktive fra morgen til aften, og jeg hjælper stadig vores søn, når der er behov for min hjælp. Vi var meget spændte på høstudbytterne i år – ingen regn i maj og juni, så alt var meget tørt. Men det gik ikke så galt med næsten normale udbytter i rødsvingel, hvidkløver og hvede, men vårbyggen skuffede med mange grønskud ved høst. Jeg er stadig pilot på mejetærskeren. Nu en ny 25 fod John Deere på 17 år, som foreløbig har kørt 3 år helt uden reparationer.

89

Vi har været på flere ture og til træf i vores Morris 1000. Næste år er der træf i Norge, så vi må se om vi deltager. Efter aftale med Christian Bukbjerg i Ulfborg, kørte jeg på min motorcykel på en endagstur op for at besøge ham, og vi havde nogle hyggelige timer sammen.

Campingvognen bliver også luftet. I sommer var vi på camping i Jylland, hvor vi var forbi Bent Høgedal for at sige hej og fik kaffen. Trædrejebænken bliver brugt en del her om vinteren.

Vi er nu her den 1. oktober blevet vaccineret for influenza og corona, så nu håber vi på at undgå sygdomme.

Ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår Mange hilsner fra Jan Gering Hansen

Kære alle

Hermed en hilsen fra Falster, hvor alt er som det plejer, og så alligevel ikke. Vi, min kone og jeg, bor på samme adresse, men landbruget er nedlagt. Sidste sommer blev stalden tømt og vasket, så denne sommer har været uden griselugt og fluer. Vores eneste faglige aktivitet har været skovning af brænde med hjælp fra familien. Motivationen har været prisen på træpiller – specielt sidste vinter.

Det glæder mig at det kører for vores gamle skole. Jeg tror det er lige så vanskeligt at drive skole som at drive landbrug. I min professionelle karriere var jeg lærer på Næsgård Agerbrugsskole i 6 år. Dengang var det landets ældste. Den er lukket, og i stedet er der en vellykket ungdomsskole.

Sådan flytter samfundet sig hele tiden. Når jeg skal ”flytte mig”, går jeg med stok, og er i øvrigt tilfreds med tilværelsen, selvom hele verden brænder. Det er svært at forholde sig til.

M.V.H. Niels Bøgh Andersen

Allerede sidste år blev jeg opfordret til at skrive til ”Nyt fra gamle elever”, men meddelte da Hans, at jeg sandsynligvis ville have mere at skrive om i år. Det løfte må jeg så forsøge at

leve op til, men har dog aldrig lovet at levere ”flere sider”, som Hans spøgefuldt skriver i sin reminder til mig. Her er hvad jeg har kunnet komme i tanker om:

For et år siden troede jeg, at der måske ville være nyt om vores boligsituation på nuværende tidspunkt, men der er så alligevel ikke sket noget endnu. Vi påtænker nemlig at sælge vores hus på 212 kvm. og er derfor skrevet op til et rækkehus halvt så stort. Eurodan har en grund her i Toftlund, hvor de har planer om at bygge en snes rækkehuse, men disse planer har nu stået i stampe det sidste års tid pga. finanskrise og lavkonjunkturer, så vi må vente og se, hvad der kommer til at ske.

På det familiemæssige plan er alt ved det gamle med de ældste børn, som bor i hhv. København og lidt syd for Køge. De har tilsammen 5 børn, der er mellem 11 og 21 år. Vores yngste søn har bosat sig i Malmø i nyindkøbt hus med kæreste og hund, og de er så unge endnu, at chancen for at få et nyt kuld af børnebørn i høj grad er til stede.

Hvem skulle tro, at en gammel bonde ville kalde madlavning for én af sine hobbies? Ikke desto mindre kan jeg rigtig godt lide at lave mad, og til daglig er det mig, der står ved kødgryderne. Når vi skal have gæster, vil Margit dog godt have hånd i hanke med tingene, da hun mener, at det somme tider ”går lige lovlig hurtig” for mig. Jeg er medlem af et madlavningshold for mænd på Agerskov Kro, og det giver mange hyggelige og sjove timer. Derudover går jeg i fitnesscenter og spadserer ture i Toftlund.

I det seneste år har vi været på ferie i Dubai og Norge og tilbringer desuden en del tid i vores sommerhus i Vemmingbund. Vi kan rigtig godt lide Sønderborg som by og skal også altid bruge nogen tid der. Vi er medlemmer af to kortklubber, hvoraf den ene har 55-års jubilæum d. 1 november. Den har også Bodil og Hans Enemark som medlemmer.

På det politiske plan vil jeg se frem til, at de nuværende meningsmålinger til V og K er der store chancer for, at LA rykker ind i statsmini-

90

steriet efter næste valg!!!:-) (Såfremt der kommer en borgerlig regering…….).

Tak til Hans for at varetage jobbet som redaktør og en glædelig jul og et godt nytår til alle! Jeg håber, at vi ses til halvrundt jubilæum på Gråsten til sommer.

Hilsen Margit og Nis

Kære alle

Der er en gammel talemåde, der siger, at den der lever stille, lever godt. Det må så være tilfældet for mit vedkommende, da jeg har efterlevet denne påstand siden jeg forlod skolen for næsten 55 år siden, men redaktøren har været ihærdig. (Første gang jeg skriver til årsskriftet).

Kort efter jeg forlod landbrugsskolen fortsatte jeg på regnskabsteknikerlinjen på Vejlby, og som jeg færdiggjorde januar 1975. Herefter var jeg ansat hos Grenå Landboforenings regnskabskontor i knap to år. I samme periode købte vi hus i Lystrup ved Aarhus. Jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke rigtig stod til mig at sætte flueben i kolonnebøgerne, hvorfor jeg søgte ind til grovvarebranchen. Dermed var

min erhvervsmæssige skæbne afgjort. Jeg kom ikke tilbage til praktisk landbrug igen, men har dog beskæftiget mig med tilknytning til landbruget. De første 15 år er gået med organisationsarbejde i ”den lokale andel”, 5 år hos DLG og frem til min pension har jeg haft ansvaret for fjerkræfodersalget hos Brdr. Ewers, Sønderborg, med område Jylland og Fyn og med hjemmekontor i Aarhus.

På privatsiden blev Trine og jeg gift i 1975, og har siden fået to drenge: Christian (1976), der er cand. Public og kommunikationschef ved Team Danmark. Anders (1978) er cand.merc. og investeringschef i Jyske Bank. Begge drenge har sammen med vores svigerdøtre beriget os med 5 børnebørn.

Trine og jeg bor stadig i Aarhus, men nu med altankasser som eneste jordbrug.

Mange hjertelige hilsner til alle fra hold 1968/69

Povl Petersen

91
t Anton Mortensen har været lærer for de fleste af jubilarerne.

Kære holdkammerater 68/69

Hermed en lille hilsen fra Nybøl til jer alle. Det er altid lidt svært at få sig taget sammen til at få skrevet et indlæg, men jeg glæder mig altid til at læse om jer.

Er nu i gang med 3. halvleg af livet og still going strong. Vi har stadig vores lille landejendom på Nybølmark, men bor oppe i Nybøl. Jorden er bortforpagtet, men den store have og bygningerne bruger vi selv. Jeg blev aldrig landmand med dyrehold og jordbrug, men glæden for dyr har jeg altid haft, og denne interesse er bestemt ikke blevet mindre med årene. Der er masser af duer, høns, moskusænder og et par katte på ejendommen, og jeg nyder mine daglige ture derned. Stuehuset udlejer vi til feriegæster, som giver mange gode oplevelser og venskaber. Ejendommen ligger i et smukt naturområde nær skov og Nybøl Nor. Jeg har sat en del bænke op i haven, så man kan tage sig et hvil og fundere over tilværelsen.

Fritiden bruger vi på gymnastik. Jeg er med på ikke mindre end 4 hold. Holdet i Gråsten instrueres af Henriette Ebbesen fra Gråsten Landbrugsskole. Det er et mixhold, hvor vi er ca. 75 aktive pensionister. Gymnastikafslutningen finder gerne sted i idrætshallen på landbrugsskolen. Det gælder om at holde sig i gang så længe som muligt. (Red: godt gået Claus).

I marts 2023 havde vi guldbryllup, som blev holdt i Ulkebøl Forsamlingshus med børn, børnebørn, familie og venner. Det blev en dejlig dag, som vi ser tilbage på med glæde. En lille rejse bliver det også til hver sommer. Det er jo altid godt at komme ud og se andre græsmarker.

Hvis jeres vej falder forbi Nybøl, er I altid velkommen til at besøge os.

Med venlig hilsen

Claus Staugaard

engang 750 elever lukket – præsten begraver flere end han døber – huse, tja pris er elendig, hvis man vil sælge - men når man har aktier i Novo Nordisk, overlever man nok. Min nabo Jens Peter er ikke længere så aktiv på de kære damer – problemer med hukommelsen. Jeg har stadig lidt arbejde med teak møbler. Ellers nyder jeg tilværelsen som pensionist. (Red: Ja, det må kræve nogle gode aktier��)

Det var lidt fra Havnbjerg. Hilsen Kresten Espersen

Kære kammerater 68/69

Jeg har i år sendt opfordring ud til 12 og har fået 7 retur, og tak for det. Allerede nu vil jeg minde om, at vi næste år har 55-års jubilæum. Hold øje med datoen, som kommer i årsskriftet 2023. Håber vi er mange, som vi plejer, der møder op på skolen. Men 2024 bliver også et skelsættende år for skolen. Den fylder nemlig 100 år. Der er planlagt et stort jubilæum i november. Ja, 100 år og i topform.

Vi er nok ikke alle, der følger lige meget med i landbruget, men udbytterne i år har svinget meget fra egn til egn, og det er særlig gået ud over vårsæden. Vi kan ved selvsyn se, at alt bliver større – i særdeleshed maskinerne. CO2 regnskabet i landbruget er stadig ikke løst, og jeg håber, de kommer frem til en løsning, så landbruget ikke bliver straffet til døde.

Jo, vi har fået en ny regering, og den skal vi nok vænne os til. En flertalsregering, som kan gøre hvad den vil, er vi ikke forvendt med. Vi må bare huske, at en blå regering ikke var muligt, altså var alternativet en S regering støttet af venstrefløjen. Var den blevet handlekraftig og god for Danmark??? Jeg ønsker denne regering det bedste.

Siden sidste år er krigen i Ukraine ikke kommet nærmere en afslutning, med de konsekvenser det har for fødevaresituationen.

Hej, her lidt fra Havnbjerg.

Alt er som det var engang. Har boet her hele mit liv – oplevet Danfoss` opgang og nedturi dag ingen butik til dagligvarer i byen – skole

I Danmark kommer vi ikke til at sulte, men hvad med dem, der skal importere foder m.m. Vi står tilbage med enorme omkostninger uden garanti for udfaldet af krigen. Det er nu, vi skal holde fast. Sørgeligt.

Her på Kornbæk 5 nyder vi dagligdagen, hvor der altid er et træ, der skal beskæres, græs der

92

skal slås eller en staudehave, der skal passes. Har stadig sommerhus til udlejning. Har været med landbosenior på et par småture. Jeg har de sidste år begyndt at dreje i træ. Den største udfordring i starten var tørt træ����.

De tre landboforeninger her i det sydlige er sammenlagte. Åbenrå, Vojens og Kolding er blevet til SPIRAS. Her har vores den ældste –Carsten - fået stillingen som chefkonsulent i planteavl. Den midterste – Morten - har haft 25-års jubilæum på LINAK i Guderup. Den mindste - Thomas - trives som elektriker i Sønderborg.

Vi har mistet to af vore kammerater. Viggo Matzen døde den 24. januar. Han har skrevet i årsskriftet 2020, hvor I kan læse om hans sygdom. Jens Matzen døde den 27. maj, efter kort tids sygdom. Ære være deres minde.

Husk nu vores jubilæum, og tag gerne ikke-medlemmer med. En strøtanke fra Jørgen Ingemann om, at vi måske skulle mødes lidt oftere end hvert 5 år, er nu givet videre til diskussion.

Jeg har på fornemmelsen, at flere rykker teltpælene op og flytter, så husk at sende mig den nye adresse.

Pas nu godt på Jer selv med ønsket om en glædelig Jul og et godt Nytår.

De bedste hilsner fra Ruth og Hans Clausen Kock

Årgang 1969-70

Redaktør: Svend Michelsen

Gammelpøl 10, 6470 Sydals

Ingen indberetning i år.

Årgang 1970-71

Redaktør: Erik Koch Andersen

Kærvej 20, Besser, 8305 Tranebjerg

E-mail: eklandersen@gmail.com

Ingen indberetning i år.

Årgang 1971-72

Redaktør: Else Fink, Mjels Bygade 13, 9230 Svenstrup J. Mail: fink@os.dk

Bent Skovgård:

Når man får elevskriftet, er det første man kaster sig over Nyt fra gamle elever, og så er det underligt så sjældent man selv får skrevet, men nu skal det være.

Her går det godt – hele familien er ved godt helbred - vi har lige haft guldbryllup (det var gamle mennesker i gamle dage). 1. juli havde jeg 50 års-jubilæum som selvstændig landmand, så nu mener vi, at det er nok. Gården er blevet sat til salg og vi bygger hus i Stege. Det bliver en forandring, men den klarer vi nok. Jeg har altid nydt at være, hvor jeg var (bortset fra militæret), så det skal nok gå.

En ting jeg glæder mig til, er at slippe for al den kontrol, indberetninger og mistænkeliggørelse af vores erhverv. Selvom Karin klarer det meste af administrationen, hænger det mig ud af halsen. Det jeg kommer til at savne, er arbejdet med mine RDM-køer – glæden ved at se en lille kalv, som garanteret bliver meget bedre end den forrige generation.

Landspolitisk kan man godt ryste på hovedet af Venstre, men de har i al fald større indflydelse end de andre ”blå” partier.

Mange hilsner til årgang 71/72 Bent Skovgaard

Carl Erik Zachariassen:

Hej i gamle knejte

Gammel nyt fra en gammel elev!

Så lakker karrieren mod enden for de fleste af os. Torkild Todsen hænger dog ved lidt endnu. Han fraråder dog, at få jordbær som hobby, da det nok er en af de dyreste af slagsen, heldigvis har Torkild råd til det.

I 1977 startede Inge Lene og mig som forpagterpar her på Bjorholmsminde med 100 malkekøer i en nybygget stald, ungdyr i en gammel bindestald, hvor vi havde 130 stk. opdræt, dertil 207 ha jord. Vi fik i perioden 3 døt-

93

re. I 1988 kom der nye miljøregler, forsikringen ville ikke forsikre alle de gamle bygninger mm., så vi købte gården. Hele besætningen, maskiner, avl og andet tilhørte os.

I 1994 opførte vi en ny hovedbygning, hvor øverste etage blev indrettet til blomsterbinding, så Inge Lene kunne komme hjem og holde kurser, da hun var begyndt på skoler. Det blev en vældig succes, så vi renoverede den gamle hestestald på 130 kvm. Der er gulvvarme, sovesal på et gammelt kornloft, samt to dobbeltværelser til dem, der snorker. Overnatning er til dem, der kommer på malekursus i weekender. Kurset holdes af fruen og vores yngste datter (seminarielektor i håndværk og design). Jeg er så pedel i foretagendet. Jeg har indtil nu undgået at få en spand vand i hovedet. Vi er også begyndt med keramik, jeg er så brændemester. I lokalet brænder vi keramik 1250 0C, og i laden brænder vi raku ca. 8-900 0C.

I nullerne begyndte børnebørn at dukke optre drenge og to piger. Desværre bor de ikke lige i nærheden, men vi ses dog ofte, der er tre ved Odense og to i Tisvildeleje.

I 2022 købte vi et hus i Åbenrå, det er foreløbig udlejet. Vi regner med at flytte ind i løbet af 2025. Det er vemodigt, men rettidig omhu. Vi har været meget glade for vores tilværelse her på gården, sygdomme er vi endnu ikke befængt med.

Hilsen til alle Carl Erik Zachariassen

Årgang 1972-1973

Redaktør: Knud Erik Langhoff Mariavej 9, 6091 Bjert E-mail: knuderiklanghoff@gmail.com

Kære kammerater fra årgang 1972-1973.

I år starter jeg med en stor tak for sidst ved 50-års jubilæum på Gråsten Landbrugsskole. Først og fremmest tak til Anton Mortensen for godt værtskab, men også til Gråsten Landbrugsskole og de 26 fremmødte kammerater fra årgang 1972-1973.

Det var en god oplevelse at møde jer alle, og ikke mindst at opleve vores tidligere lærer, Anton Mortensen i fin stil. Anton havde den store opgave at lede os igennem dagen. Et

94

andet sted i elevskriftet finder I billeder fra dagen, og af alle fremmødte fra årgang 19721973.

I år er der indsamlet oplysninger fra Jeppe Erik Mortensen, Christian Rahr og Mogens Nørgaard.

Jeppe Erik Mortensen oplyser, at han har solgt gården til sin søn, der driver ca. 80 ha hjemme og udfører maskinstationsarbejde hos andre ved siden af. Jeppe bor på gården, og glæder sig over nærheden til de to børnebørn, der også bor der. Jeppe og konen bor hver for sig, men har det rigtig fint sammen.

Jeppe fik i 2020 en blodprop i hjernen, der har medført at taleevnen er beskadiget, men ellers fungerer kroppen tilfredsstillende. Endda så godt, at han stadigvæk udfører entreprenør - maskinstationsarbejde med flis hugger, gravemaskine m.m.

Jeppe sender en hilsen til alle fra holdet.

Christian Rahr oplyser, at han nu er fuldtidspensionist, og hygger sig sammen med Inge Marie, der har frivillige job og fører regnskab for Løgumkloster Lokal Radio. Inge Marie har været frivillig ved radioen i 28 år, dels som bestyrelsesmedlem og nu også med regnskab.

31.12.2022 stoppede Christen på arbejdsmarkedet, han passer nu bare 4 haver i sommerperioden.

De har to børn, en dreng og en pige. Pigen har givet dem to børnebørn, hvoraf den ældste er 18 år.

Christian fik i 2020 konstateret cancer i tyktarmen. I den forbindelse fik han besked på, at daglige gåture er godt for helbredet, så nu går de daglige ture sammen og målet er på minimum 10.000 skridt. Hertil kommer at de også dyrker gymnastik hver torsdag.

Også en hilsen til alle fra Christian.

Mogens Nørgaard oplyser, at han for 12 år siden afhændede gården til deres søn og at de flyttede i nybygget hus i Toftlund. Nu bruger de deres tid på at hjælpe deres børn, og på at spille golf på Ribe golfbane. Deres søn, der overtog gården, er uddannet landbrugs-

maskinmekaniker, han har job som alt mulig mand hos landmand ved Toftlund. Deres datter er gift med økologisk mælkeproducent i Brøns, hvor der udover ca. 150 køer er en del økologiske får i bedriften. Datteren har ½-tids job i en børnehave.

Mogens møder ind imellem Ove Andreasen, der spiller golf i Tønder.

Også en hilsen til alle fra Mogens.

En stor tak for velvillig indstilling til at deltage, når jeg ringer. Tak til jer, der har bidraget til årets afsnit.

Glædelig jul og godt nytår til alleHilsen Knud Erik

Årgang 1973-74

Redaktør: Holger Hedegaard

Birkevej 2B, 7830 Vinderup

E-mail: holger.hedegaard@mvb.net

Endnu et år er gået. Jeg syntes ikke det er så længe siden, jeg sidst sendte kort ud.

Som altid er I gode til at svare og det er jeg meget glad for. To gode og positive svar.

Jeg fik desværre en trist meddelelse fra boet efter Lorenz Christiansen, at han den 24/5 2023 var død.

Tage Duus: Han ringede, og vi fik en god snak. Bor samme sted, altså i Sønderborg. Har det godt, har fået et ny hofte for to år siden, og kan virkelig godt mærke, når han skal op ad vejen, at den nye hofte virker rigtig godt.

Han kommer sammen med sin nabo. Han sejler også noget, men hun vil ikke med længere, og så må han jo selv af sted. På en tur, op gennem Lillebælt, hvor vejret, ikke artede sig så godt, som han havde regnet med, blev det lidt mere spændende end normalt. Men han nåede sikkert tilbage til havnen og kunne ringe til veninden og sige, at nu sad han stille og roligt i båden, godt hjemme igen.

Det er også blevet til en elbil, en Opel Corsa. Den kører godt, og passer meget godt til de -

95

res behov. Han nyder også at se på de køer, der afgræsser arealet tæt på, hvor han bor, Det er Simmenthaler.

Han fortæller også begejstret om besøg på landbrugsskolen til Åbent hus-arrangement, om alt de har fået etableret med bl.a. automatfodring, biogas, solceller, så skolen og landbruget er blevet selvforsynet med el og varme.

Dejlig at se, hvordan vores gamle skole følger med tiden, siger han.

Til slut hilsen fra Tage til alle med håbet om at vi ses til næste år.

Hans Chr. David:

Kære kammerater fra årgang 73/74.

Jeg kan fortælle, at min tid efter 43 år som aktiv landmand sluttede i 2019. Vi solgte gården til en landmand i nærheden, som havde mod på at udvide sin bedrift.

Lise og jeg købte en dejlig villa på Skovbovænget i Tinglev, med sø og natur tæt på. Med i handlen fik vi en flok fantastiske naboer, som er vigtig for hverdagen.

Nu har vi fået travlt, hus og have, 3 børn, 9 børnebørn og et oldebarn. Alle ved godt mod og i gang med deres fremtid, og vi følger dem alle.

Når man har rundet de 70 år som Lise og jeg, og har guldbryllup i 2024, har kroppens skavanker været lidt tiltagende. Pludselig er man et kendt navn i lægehuset, men det betyder ikke at man skal være passiv. Vi spiller begge golf, og jeg går på jagt i ind- og udlandet, og spiller kort (skat) privat og i klub.

For os er det livets dessert at kunne prioritere tiden dag for dag, for det er det vi holder mest af.

Jeg håber også at det lykkes for mange af mine holdkammerater fra årgang 73/74.

Med venlig hilsen H.C. David

96

Frederik Bjørnsen beretter flg.

Jeg har overdraget landbruget til min søn, vi er flyttet til Hejlsminde, hvor vi har bygget et nyt hus ude på stranden. Har her i skrivende stund oplevet det mest kaotiske vejr i 100 år, med en vandstand på 2m over daglig vande og med stærk storm. Er stadig med i et landbrug i Polen, det samme som Kjeld Staugård, så vi er ofte sammen i Polen. Fritiden går med en del cykling, ca. 6000 km om året, dog på en elcykel og så er jeg vinterbader, jeg har brug for at holde mig i form (har jo sclerose). Vi køber ofte en cykelpakke i udlandet som består af nye cykelruter hver dag, hoteller og flytning af bagage. Ruten får vi gerne som en GPS-fil, så det er nemt at finde rundt. Så går jeg lidt på jagt, der følger som regel lidt social samvær med i det. Så har vi to dejlige børnebørn som vi jævnligt ser. Glæder mig til vores jubilæum næste år på landbrugsskolen, synes det er underligt at tænke at der er gået 50 år

Mange hilsner Fredrik Bjørnsen

Red.:

Her på Birkevej har vi det godt, og nyder at der ikke er så mange faste dage i kalenderen. Her i sommer har jeg nydt at ro en tur i en kajak, og nu lidt gymnastik og vinterbadning.

Håber at vi ses til 50-års jubilæum til sommer, og måske til skolens 100-års jubilæum.

Venlig hilsen Holger

Årgang 1974-75

Redaktør: Jan Jensen

Varde Landevej 51, Haltrup, 6800 Varde E-mail: hej51@post.tele.dk

Her i huset går det godt. Tiden flyver afsted og jeg må sige, at selv om jeg kører 1 dag i ugen, så mangler der stadig lidt tid til det vi gerne vil, men det er gode tegn.

Tænk næste år er det 50 år siden I startede på GL, uha hvor tiden er gået, tænker stadig tilbage med gode minder fra tiden dernede. Men hvor har landbruget forandret sig. Tror det er godt man ikke skal i gang i dag.

Det må vi have en snak om, når der bliver 50års jubilæum.

Kan I have det rigtig godt og en god jul.

Mvh. Jan

Årgang 1975-76

Redaktør: Jørgen Jensen Sdr. Vilstrup Bygade 54 6100 Haderslev

E-mail: jensen@susdal.dk

Jens Erik Sommmerlund: Hej årgang 1975-1976.

Nu er det vist på tide at der kommer et brev her fra Lerskovvej 4 som vi bor på nu. I 2009 solgte vi køerne og forpagtede jorden ud til en nabo. Jeg fik arbejde ved Agerskov Kirkegård i 2010 og i 2013 blev jeg graver og Kirketjener, et meget frit og spændende job med både glæder og sorger. I 2021 blev jeg folkepensionist og 1. marts 2022 stoppe jeg ved kirken. En måned efter fik jeg et afløserjob ved Tønder Forsyning på genbrugspladser (takket været Mathias Brodersen) som genbrugspladsvejleder (fint ord ikke!). Det er et rigtig godt arbejde som pensionist nogle dage i ugen.

Så lige tilbage til ejendommen som vi solgte i 2013 til forpagterne. Vi beholdt 20 ha frijord som vi købte tilbage i 1995, der har vi lidt juletræer til salg (hobby koster) og løvskov, resten er forpagtet ud.

I 2011 bygger vi ny hus ved naboejendommen som vi købte tilbage i 2006. Det gamle stuehus var fra 1865 og stået tom i mange år, så det var ikke noget at begynde at restaurere på, så det har vi ikke fortrudt. Det er dejlig med et nyt hus med jordvarme og gulvvarme og hele huset.

Jeg har været på Sønderborg Sygehus i vinter og fået to nye knæ sat i, det er ren rutine for de dygtige læger der er ansat, det kører bare.

97

Inge er på efterløn, og vores tre børn er 44, 43 og den lille 40 år, og de har beriget os med 10 børnebørn.

Håber i alle har det godt, vi ses jo snart til 50års jubilæum.

Med venlig hilsen

Jens Erik Sommerlund

Årgang 1976-77

Redaktør: Erik Møller Pedersen Kalkværksvej 19, 7850 Stoholm

E-mail: em.pedersen@godmail.dk

Ingen indberetning i år.

Hans Warming:

Hej. Her i Hygum går det godt. Min søn Klaus har overtaget og driver økoplanteavl og hvis prisen OK, er der slagtekyllinger i fire huse med 4000 i hvert hus. Hverdagen hjælper jeg hjemme og kører lastbil som afløser. Så går tiden, man kommer ud og ser noget  forskellige steder.

Tak til Jørgen og hilsen til holdet. Hans Warming

Årgang 1977-78

Redaktør: Bjarne Thomsen Vestermarken 25, 6360 Tinglev E-mail: bjt@bbsyd.dk Tlf. 74646416 – 40162416

Adresse i parentes er den adresse, vi havde da vi gik på Gråsten Landbrugsskole.

Red.:

Kære holdkammerater årgang 1975 – 76

Så gik der atter et år, og hvor blev det af, tiden flyver afsted og vi halser efter.

Jeg vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.

Jørgen Jensen

Beklager, men fik ikke med i sidste års nyt fra gl. elever, at vi i 2022 har mistet yderligere to fra vores ophold på Gråsten Landbrugsskole: Knud Erik Hansen, Bredebro, død d. 2. marts 2022, bisættelsen var den 8. marts 2022 fra Brede Kirke. Knud Erik har været syg fra kort efter vi forlod skolen. Har boet på plejehjemmet Hjørnegården i Bredebro. Erik Hansen, Rurup, død d. 6. maj 2022, bisættelsen var d. 12. maj 2022 fra Højst kirke.

98

Æret være Knud Erik og Eriks minde.

Vi har nu mistet 12 som vi gik på holdet sammen med, ud af 72.

Jørn Petersen, RR4 Site 5 Box 7 Olds Alberta CANADA T4H1T8 (Ullerupmark, 6400 Sønderborg):

Hej fra den canadiske prærie. Håber at alle fra holdet har det godt. De 45 år er gået hurtigt, men med en stor udvikling inden for landbruget over hele verden. Mange taler om de gode gamle dage, men jeg er glad for den udvikling, der er sket.

Vi driver stadig ca. 800 ha. Vi har langsomt købt noget af den lejede jord, men det meste er stadig lejet. Vi har begyndt et generationsskifte med vores søn Stefan, så vi må se om den gamle kan give slip på tøjlerne.

Stefan og hans kone Becky har givet os vores første barnebarn i august. Jeg må sige jeg har hårfarven til at være bedstefar. Christian og hans pige bor i Calgary. Han er pilot for Westjet, og flyver over det meste af Nordamerika. Kent og hans pige bor i Olds (10 km). Han arbejder for et firma, der specialiserer sig for precision farming.

Jeg hører, at I havde et godt 40-års jubilæum. Håber jeg kan komme til det 50-års.

Ellers håber jeg, at I vil kigge ind hvis i kommer på disse kanter. E-mail er jorn4000@ gmail.com

Hilsen Jørn og Sherry

Anders Jørgensen, Nørregade 24, Skodsbøl, 6310 Broager:

Hej alle sammen, siden jeg skrev sidst, som Bjarne skrev var i 2014, går livet sin stille gang. Konen (Inge Lise) er den samme, bopælen ligeledes, så her er alt ved det gamle.

Vores datter har i mellemtiden sørget for, at vi er blevet bedsteforældre til to drenge, som er fra 6 år til næsten 8 år.

Konen og mig har begge nået pensionsalderen, men har valgt at fortsætte på arbejdsmarkedet. Så jeg er stadig på fuld tid, og har i skrivende stund lige haft 25-års jubilæum på min arbejdsplads. Heraf ca. 17 år som tillidsmand.

Og så længe helbredet tillader det, og det fortsat er muligt, er vores plan at fortsætte i arbejdet. Hidtil har jeg syntes, at det er en skræmmende tanke at gå på pension, selvom det på sine punkter jo også har sine positive sider. Umiddelbart synes jeg, at dersom det kan lade sig gøre, ville en gradvis tilbagetrækning for mig være at foretrække, når den tid kommer.

En ting jeg aldrig har fortrudt er, at jeg skippede mit landbrug for at blive lønmodtager. Ikke mindst når man ser og hører alle de miljøkrav m.m. der stilles til erhvervet hele tiden. Det var heldigvis anderledes dengang, jeg besluttede mig for at uddanne mig til landmand. Den erfaring jeg har med i bagagen herfra, har jeg jo også haft gavn af i mit job som lønmodtager.

I min fritid går tiden om sommeren med at passe haven, der består af en del græs, og så er en af mine hobbyer dahlia, som jeg har flere hundrede knolde af. Det kræver lidt tid om foråret med at plante knoldene, samt i efteråret, med at tage dem op igen. De andre hobbyer er trædrejning, og så samler jeg på frimærker og reklamekuglepenne, men disse er lidt nedprioriteret på grund af tid.

Inge Lise har læsning, syning og strikning, som hobbyer. Så vi keder os ikke.

Hilsen fra Anders

Bjarne Brix Jensen, Kådnervej 5, Bjerndrup Mark, 6200 Aabenraa (Bjerndrupmark, 6200 Åbenrå):

Hej Bjarne

Ja. Du ved godt vi er ikke alle lige så ihærdige som redaktøren, ting tager jo tid des ældre vi bliver.

De fleste af os er jo nok blevet rigtige pensionister gennem de seneste år, også mig. Jeg måtte jo, som jeg skrev sidst, nedsætte mit aktivitetsniveau for 18 år siden på grund af stress. Stress er ikke noget man bliver helbredt for, men noget som man kan reducere på forskellig vis, og resten lærer man at leve med, og undgå situationer, hvor man ved at dårlige reaktioner vil opstå igen. Men livet skal trods alt leves.

99

Jeg har i hele den periode været begunstiget med at kunne drive mit lille hobbylandbrug på 42 ha, og så havde vi i en årrække 15 har forpagtet. Produktionen har været økologisk planteavl på low cost niveau, hvor vi nu kører et sædskifte, som hedder to års kløvergræs i 1/3 og det ene år havre i resten og det andet år rug i resten. Det ser ud til at fungere fint, når vi bare kan undgå genvækst i havren som i år. Fik høstet ca. 2 ton pr ha d. 7. september. Desuden har vi to skotter på livstidskontrakt på 2 ha.

Ejendommen på 15 ha købte vi så for ca. 4 år siden med henblik på at nedrive den, og så kun drive jorden. Efter et par år kom der så et par unge ihærdige mennesker, som gerne ville købe ejendommen for at nedrive den og opføre en ny hesteejendom på jorden. Så det blev en kort men ganske fornuftig forretning, og den gav mig en masse oplevelser, da den ved overtagelsen var fyldt med alskens ting, som skulle sælges via gul og gratis. På et tidspunkt havde jeg 130 annoncer i Gul og gratis. På hjemmefronten har jeg fra 1. juli fået fruen hjem på fuld tid. Så nu må vi jo se at leve sammen til hverdag. Der skal lidt øvelse til fra begge parter. Men vi har vores fælles hobby som er golfspillet, som vi går til tirsdag og fredag + det løse. I forbindelse med det har vi også fået en masse gode venner, og tager jævnligt på kortere eller længere ture for at spille lidt og for at se steder i Danmark, som vi ikke tidligere har besøgt. Danmark er et flot og seværdigt land, vi skal bare huske at åbne øjnene.

Vi har besluttet at blive på ejendommen og drive jorden, så længe som helbredet kan holde til det. Det er jo en enkel drift vi har, så vi forventer at kunne blive her i mange år endnu.

Bedste hilsner

Bjarne Brix Jensen

med skov og Jels sø. Familiemæssig har Bent 3 sønner, og sammen med 3 svigerdøtre har de sørget for 6 stk. børnebørn, som Bent har stor glæde af at være sammen med.

Hans sønner: Claus den ældste, er VVS-montør, og bor i Jels. Anders ham i midten, er elektriker og bor i Esbjerg. Johan den yngste, er indkøber for Dansk Supermarked og bor i Gl. Ry.

Skulle hilse alle fra holdet fra Bent.

Kurt Barsøe Jessen, Skovbølling 20, 6100 Haderslev (Bjerning, 6100 Haderslev):

Kurt og konen Elsebeth bor stadig på gården, jord, bygninger m.m. lejet ud til deres svigersøn Nicolai og dennes kammerat, de driver i fællesskab gården videre med økologi, og foruden planteavl, har de en større kyllingeproduktion, der laves også ca. 200-250 3 års økologiske studer, som sælges hovedsalig til de større køkkener i København. Kurt hjælper stadig lidt til på gården.

De har tre børn: Elise som er gift med Nicolai. Lars som arbejder på Tresu i Kolding, hvor de producerer kopimaskiner på helt op til 70 meter lange. Jeppe arbejder med at fremstille/ udvikle robotter, som jeg forstod skulle bruges til håndtering af småting.

Elsebeth og Kurt var i færd med at male og tapetsere i en af deres gårde, så de er klar til udlejning.

Kurt bad mig hilse alle fra holdet.

Jacob Manner Jacobsen, Kådnermarksvej 5, Frøslev, 6330 Padborg (A.D. Jørgensensgade 6, 6300 Gråsten):

Rest pr. telefon:

Bent Larsen, Mølleparken 34 T.V, Jels, 6630 Rødding (Årø, 6100 Haderslev):

Bent blev førtidspensionist i 2000, han flyttede til Jels for ca. 3 år siden, hvor han går mange ture i det skønne område som Jels er

Jacob startede med at arbejde i toldvæsnet i 1984, et arbejde han har haft i 27 år, med en kort pause i denne periode, men er blevet sagt op pr. 1 november i år, men glæder sig over at kunne opretholde lønnen de næste 9 mdr. Jacob fik sidste år i oktober 2 blodpropper i hjernen, som bevirker at han kun kan gå 500 m uden stok. Men med stok går han ture med sin hund, som trofast passer på ham. Har kun arbejdet 4 timer dagligt siden han blev syg. Hans hobby er lerdueskydning, han håber dog at kunne komme lidt på jagt igen,

100

han er sammen med andre ved at oprette en jagtforening. Når opsigelsesperioden er slut, er han tilkendt seniorpension. Jacob er kun 55 år, så han må have været en af de yngste på holdet.

En stor hilsen fra Jacob til alle.

Lidt nyt fra Redaktøren:

Allerførst tak til de ca. 20 fra vores hold som mødte op ved vores 45-års jubilæum torsdag d. 1. juni 2023 på Gråsten Landbrugsskole, hvor vi var samlet i et lokale, og hvor Peder Damgård sørgede for vi alle kom til orde, i både godt og knap så gode nyheder siden vi mødtes til vores 40-års jubilæum. Det var en rigtig god dag, snakken gik godt, og vi fik set staldene på skolen, hvor der nu bruges robotter til det meste af det daglige arbejde.

Som nævnt sidste år, købte vi i juli hus i Tinglev, vi brugte så nogle måneder på at gøre den klar til indflytning, som blev den 22. november. Vi er faldet rigtig godt til i huset og i Tinglev, ingen trapper, og knap så meget at vedligeholde som på Højgård, som vi fik solgt med overtagelse pr. 1. december. Vi har haft en rigtig god tid på Højgård igennem 37 år.

Vi har været glade for vore naboer og venner i Rebbøl.

Og som også fortalt sidste år fik jeg et sommerjob ved Kroghs Grønt i Sottrup ved Bylderup-Bov som salgschauffør igen i år, og har fået lovning på at kunne fortsætte med jobbet også næste. Jobbet starter ca. 15. maj til ca. 1. september. Og består i at fylde boderne op med nyopgravede kartofler og friskplukkede jordbær og mange andre sunde grønsager.

En stor hilsen til alle læsere af Årsskriftet for Foreningen Gråsten Elever, og nok især ”Nyt fra Gl. Elever”.

Bjarne Thomsen, Vestermarken 25, 6360 Tinglev bjt@bbsyd.dk 40162416

Årgang 1979-80

Redaktør: Peter Feldstedt

Gl. Bajstrupvej 15, 6360 Tinglev

E-mail: peterfeldstedt@bbsyd.dk

Ingen indberetning i år.

101
† 40 år. Så mødes vi atter.

Årgang 1980-81

Redaktør: Severin Sivesgaard

Bjerndrup Bygade 32, Bjerndrup

6200 Aabenraa

E-mail: sivesgaard@yahoo.dk

Tlf. 2364 0172

Her i Bjerndrup sker der af og til lidt nyt. Byens nye minigolfbane kører over forventning og vi kan følge det hele fra terrassen. Der er derudover påbegyndt en renovering af en gammel købmandsgård, der skal føres tilbage til 1910-udgaven. Noget med Heimat Jugend stil. Masser af solceller har vi også og flere er på vej.

Familiemæssigt blev vi i december begavet med et lille barnebarn – Astrid, der bor i Gedved og så ryger første rate af folkepensionen ind på kontoen til februar. Jeg regner dog med at fortsætte mit 10 timers job hos LHN en rum tid endnu. Det går jo egentligt meget godt.

Hans Jürgen Dethlefsen:

Jeg har gennem mange været ansat som konsulent i Landboungdom (1. januar 2024 er det 23 år).

De første år var primært som foreningskonsulent. Der er løbende kommet nye opgaver til: elevbesøg, godkendelse af praktiksteder, ansættelsesret og arbejdsmiljø m.m.

I dag arbejder jeg som seniorkonsulent ved Jobstafet.dk, med kontor i Vojens, som er ejet af Landboungdom med primær ansættelsesret, arbejdsmiljø og rekruttering mm.

Derudover er jeg en del af Landbrugets arbejdsmiljøudvalg samt deltager på vegne af Landbrug og Fødevarer i kontrolbesøg sammen med SIRI af udenlandske praktikanter i landbruget.

Jeg har de senere år arbejdet på nedsat tid (30 timer), det nyder jeg. Der er blevet mere tid til bl.a. de 6 børnebørn og familien samt svampejagten og kajaksejllads med mere.

Jeg vil i løbet af 2024 gå på pension.

Med venlig hilsen

Hans Jürgen Dethlefsen

hj.dethlefsen@live.dk

Johannes Demant:

Kære Severin og alle på min årgang.

Utroligt at det snart er årsskifte igen. Tiden flyver afsted.

Marianne og jeg solgte vores gård til vores søn og svigerdatter Jens Jørgen og Sarah i 2021. Vi valgte at flytte til Tønder, hvor vi har bygget et nyt hus på Dragonvej.

Jeg er ansat hos Jens Jørgen og kører hver dag til Søvang for at hjælpe til. Det er dejligt at være med i den daglige drift uden at skulle tage de store beslutninger og efterfølgende papirarbejde.

Vi er så heldige også at have fået tre børnebørn, som giver os megen glæde.

Inger er gift og bor i Billund og underviser på Silkeborg højskole. Astrid har netop afsluttet uddannelse som gymnasielærer i idræt og biologi i København. Didde læser til jordemoder i København. Marianne arbejder stadig som ældrerådgiver i Tønder kommune.

En stor hilsen til jer allesammen.

Kærlig hilsen Johannes og Marianne Demant

Carl Christian Johansen:

Lige et par ord fra mig.

Efter at have været selvstændig kvægbonde i 20 år solgte vi vores ejendom i 2005. Derefter blev jeg ansat i kriminalforsorgen som værkmester ved landbruget i Statsfængslet i Renbæk. Der var jeg ansat indtil jeg gik på pension 1. april 2022.

Da jeg synes at helbredet stadigvæk er ok, arbejder jeg nu 10- 15 timer om ugen som afløser.  Jeg er stadigvæk gift med Anette og vores tre børn bor i henholdsvis Aabenraa , Odense og Tønder. Desuden har vi 4 børnebørn (alle drenge), så det går der også tid med.

De bedste hilsener fra Carl Christian

102

Årgang 1981-82

Redaktør: Find Duerlund Mortensen Strandgårdsvej 33

5762 Vester Skerninge

Ingen indberetning i år.

Årgang 1982-83

Redaktør: Monika Hoeck-Petersen, Nedergaden 4, Mjang, 6470 Sydals Tlf.: 74416302/Mobil:51294368 E-mail: monika.engkildegaard@bbsyd.dk

Tak til Gråsten Landbrugsskole og Elevforeningen for endnu et flot jubilæumsarrangement. For 5 år siden blev 40 års jubilarerne rost for deres store fremmøde, jf. billedet deltog 38 jubilarer. Det ville vi forsøge at overgå i 2023. Det lykkedes dog ikke.

Der var 29 tilmeldte, hvoraf 28 mødte op. Vi var den årgang ved jubilæet med flest deltagere. Dertil skal siges, at vi var det største driftslederhold i skolens historie, da vi begyndte. Derefter var der færre elever de kommende 10 år, hvorefter elevantallet atter steg frem mod de 230, der er i dag og endnu flere

ventes i efteråret 2023. EUX tiltrækker mange elever.

Ankomst var mellem 09.00 og 10.00. Da jeg kom kl. 09.30 var der allerede et pænt fremmøde og snakken gik livligt, også blandt vores årgang. Vi var de første, der mødtes i foredragssalen, hvor der var kaldt til elevmøde.

Generalforsamlingen ledet af Peder Damgaard, var hurtigt overstået med deltagelse af formand Rasmus Henne Lehmann og kasserer Bent Nielsen. Peder Damgaard nævnte ved afslutningen, at der blev truffet en historisk beslutning om forhøjelse af kontingentet fra 100 til 125 kr./årligt. Så langt han kunne huske havde det været på 100 kr.

Bjarne Ebbesen bød velkommen i spisesalen og fortalte kort om aktuel status på Gråsten Landbrugsskole, om anskaffelsen af to nye malkerobotter med 80 % besparelse på strømforbruget til følge. Et nyt foderkøkken med to fodervogne (600 kg), der fyldes hvert 2. døgn. Der kan dog lægges foder til 3 døgn. Det kræver disciplin at holde gulvet rent for ”tab”, da det ellers bliver varmt. De to robotter er selvkørende. Medens den ene kører en runde for at skrabe ind, sender den besked til den anden om, hvor der skal tildeles foder. En investering til 3,2 millioner kr.

103

Vi hørte også om skolens nye biogasanlæg. Da vi var der for 40 år siden var det daværende biogasanlæg under afvikling. Mere om dette senere. Det nye anlæg, der er under opstart, har kostet 5 millioner kr. at anlægge, dertil kommer rørlægning til og fra anlægget. Der er tale om et internt system, der modtager gylle fra ko- og svinestald, der sender strøm til skolen, når solcellerne ikke er aktive. Overskud leveres til elnettet. Den afgassede gylle ender i skolens beholdere og derefter på egne marker.

Anton Mortensen indledte med at fortælle, at han i år havde 25-års jubilæum som pensionist. Han takkede samfundet for de 25 år og undskyldte herefter, at han har levet så længe på det offentliges regning. Han fortalte om, at han havde været blandt initiativtagerne til det gamle biogasanlæg, idet en af hans studiekammerater havde kontaktet ham og fortalt om de muligheder, der var på den tid. Og at anlægget havde givet ham søvnløse nætter med tanken om, at skolens fyr ikke ville virke og dermed ikke ville kunne aftage den tilførte gas med fare for en eksplosion.

Ifm. erhvervsuddannelsesreformen havde Anton frygtet, at Gråsten Landbrugsskoles dage var talte. Det resulterede i et besøg på GL, hvor han efter længere tids søgning fandt en person, der kunne svare ham, at dette ikke var tilfældet. Havde mødtes med et hold jubilarer, hvor emner som rente og inflation havde været blandt emnerne.

Peder Damgaard talte bl.a. om det problematiske i, at vi ser på fortiden med nutidens målestok – ”undskyldningernes tid” for fortidens synder, der ligger 30, 40 og 60 år tilbage, selv fra Folketingets side. At Simon Spies’ adfærd måles med nutidens øjne. Om det rummelige samfund med de mange køn.

Dette års beretning kommer fra deltagerne i jubilæet:

Andreas Lassen:

Har været selvstændig klovbeskærer i 37 år. Har haft det samme antal køer, men nu på færre besætninger. Har ikke taget nye kunder ind de seneste 15 år. Ved siden af arbejdet

som klovbeskærer er han økologisk planteavler med 85 ha., der er overtaget efter svigerfar.

Benny Kohls:

Startede som fodermester. Købte hobbyejendom i 1988 og har arbejdet som kontrolassistent siden 1990 først ved RYK og siden ved Viking. Har 3 drenge, hvoraf en interesserer sig for landbrug. Han driver jorden. Ringridning dyrkes fortsat, 45 års medalje i Sønderborg i 2022.

Carsten Elholm:

Har to børn og 4 børnebørn. Har drevet fritidslandbrug i 25 år, som blev solgt i 2022. Er flyttet i hus tæt på ejendommen, som de er ved at renovere. Har været engageret i landbrug i England, Frankrig og Rumænien.

Carsten Wollesen:

Driver et en-mands havefirma i Jejsing og har høns. Han har 3 døtre og 7 børnebørn.

Christian Jebsen: Blev efter GL landbrugstekniker i Odense, herefter arbejde i to år i et handelsfirma i Hamborg. Overtog ejendommen ”Dorotheenhof” og byggede til dybstrøelse. Jorden har været drevet økologisk og forpagtet til Årstiderne, er nu solgt fra. Har været planteavler i Polen i 16 år, der siden er solgt til en hollænder. Har en kaffefarm i Tanzania, Kifaru Coffee, som han driver sammen med familien. Han opholder sig i Tanzania ca. 4 mdr. om året. Der produceres desuden lidt vin og avocado, omfatter også et lille kvæghold. Har 3 børn og børnebørn.

Christian Lausen:

Sender en hilsen til alle. Han måtte desværre melde afbud i dag grundet udfordringer ved etablering af solceller.

Claus Andersen:

Driver hobbylandbrug med slagtekalve ved siden af job på ABENA. Han driver også 250 ha jord. Tre børn og 5 børnebørn.

Erik Finnemann:

Har været ved militæret i Haderslev og Odense. Var i Bosnien, da krigen sluttede. Stoppede i 2005 med deltagelse i VM i militærløb. Den fædrene ejendom drives med planteavl og udlejning af bygninger.

104

Hans Jørgen Bonde:

Overtog forældrenes ejendom i Svenstrup 1990 med 230 søer. To år med søer i dybstrøelse i lejede stalde. Blev for små. Solgte ejendommen 2007. Er flyttet til svigerforældrenes ejendom i Mjang, hvor jorden drives. Har arbejdet i byggefirma og på Danfoss. To børn og to børnebørn.

Hans Jørgen Høi: Stoppede med svineproduktionen for 16 år siden. Har siden arbejdet som ejendomsfunktionær i Sønderborg. Jorden er nu pagtet ud. De rejser en del og passer derudover deres to sommerhuse. To døtre og 6 børnebørn.

Helge Jensen:

Overtog moderens fødehjem, hvor han indtil for 15 år siden havde 60 køer. Har 3 døtre og 2 børnebørn.

Jan Bonde:

Har to børn og 3 børnebørn. Efter GL uddannet landbrugstekniker. Arbejdet 7 år ved Aarhus Foderstof. Købte ejendom i 1991 – 35 ha jord med svin i dybstrøelse. I januar 1992 grundlagde han BoPil, som han solgte for 5 år siden. Jorden er solgt fra i 2006. Har indtil for nogle år siden drevet landbrug i Rumænien. Engageret i havnen i Mommark. Købt jord i Sønderborg ved den tidligere Søfartsskole – ”Feddet” - hvor han selv har bygget hus og boet i nu 6 år.

Jens Friis:

Kom ind til politiet i november 1983. Kom efter 5 år på Vesterbro til Padborg, herefter til Aabenraa. Fra 2007 til januar 2022 ved sekretariatet i Esbjerg ifm. politireformen. Overtog moderens ejendom i Geestrup på 26 ha, der nu er pagtet ud. 3 børn og 2 børnebørn. Var i Canada sammen med Tove og Kristian i 1980. Han har stadig kontakt med familien. Har senest været på krydstogt i Alaska og på togtur gennem Rocky Mountains.

Jens Jørn Bonde:

Startede sammen med faderen et glidende generationsskifte. Der blev købt gårde op i nabolaget. Bedriften nåede 230 ha med 350 søer og tilhørende slagtesvin. Stoppede med landbruget i 2018. Har taget lastbilkørekort

og arbejdet for PostNord og H P Therkelsen. Er nu gået på efterløn, hvor en del af tiden går med at spille golf. 3 børn og 3 børnebørn.

Jens Kristian Jensen:

Overtog ejendom i 1992, stoppede i 1995, havde grise i dybstrøelse. Stalden er nu udlejet. Driver 36 ha. Derudover maskinstation med enkelte maskiner, der beskæftiger 1½ mand. Der er rigeligt at se til.

Jens Kristian Michelsen:

Overtog forældrenes ejendom i 1985, hvor han stadig bor. Stopper med landbrug i 2001, hvorefter han får arbejde på fabrik, hvor han stadig er. Jorden er nu pagtet ud på nær nogle få hektar til afgræsning. Har en datter. Han fortæller, at Anton Mortensen træhus er solgt, at de flytter til Egtved den 15. juni, hvor de kommer til at bo i nærheden af familie.

Johannes Nielsen:

Er fortsat økologisk mælkeproducent.

Kjeld Eskildsen:

Startede som fodermester. Kørt som vikar i 20-25 år, heraf 5-6 år hos en svinebonde. Har malket hos Lasse i 5 år. Købte hjemmet i 86 og solgte det i 2004. Købte hobbyejendom på 23 ha, der er solgt til en datter i 2021, der har pagtet jorden ud. Arbejder aktuelt for boligforeninger i Rødekro, Løgumkloster og Rødding, hvor han slår græs. Har ved sammenlægninger af boligforeninger fået Peder Damgaard som chef.

Kristen Vandel Jensen:

Arbejder 50 % som dyrlæge ved LVK, 50% i egen praksis. Drev en periode ejendom ved Tønder med søer. Har 5 børn og 1 barnebarn. Familien har aktuelt 3 plejebørn.

Monika Hoeck Petersen:

Malkebesætningen blev afviklet frem til 1. juli 2022. Aktuelt er der 23 kvier i stalden, hvor de sidste efter planen forlader ejendommen i løbet af januar/februar 2024, hvorefter der fortsættes med planteavl. Jeg er gået på efterløn pr. 01. september efter 10 år som underviser ved UC SYD. Nedgang i antallet af ansøgere til sygeplejestudiet satte gang i overvejelser omkring efterløn. Jeg nyder hver dag som en gave, da jeg kan fylde den med aktiviteter efter eget valg. Da vi har fået større frihed gen-

105

nem afviklingen af malkekvægsbesætningen, er der blevet tid til flere fælles udadvendte aktiviteter. To børn, svigerbørn og 1 barnebarn.

Lars Erik Jensen (Lasse):

Var fodermester på GL frem til 1989, hvor ejendommen i Øbening blev købt med 50 køer, der siden er udvidet til 120-130. Der malkes siden 2021 med to malkerobotter. Der er omlagt til økologi, hvor der drives 130-140 ha. 4 børn, hvoraf en datter bor på naboejendom og arbejder 15 timer/ugen hos Lasse. Har 6 børnebørn.

Niels Kristian Petersen:

Drev ejendom fra 1983 til 1990. Herefter 1 år som fodermester. Har siden 1991 været ansat hos Jan Nørgaard, formand for Arla, Fik en arbejdsskade for 3 år siden, der medførte nedsat arbejdstid. Gået på seniorpension fra marts i år. Har siden 2019 rejst en del til bl.a. Australien, Tjekkiet og Canada. Er fortsat aktiv i Pinoteseforeningen. To børn, der begge er landmænd, og 3 børnebørn.

Niels Peter Hansen:

Overtog faderens ejendom med 35 køer og 35 ha. Byggede i 83/84 en løsdriftsstald sam-

men med opkøb af mælkekvote. På det tidspunkt kunne han købe så meget han ville. Ved tilkøb af ejendomme er der nu 200 ha. Køerne blev solgt i 2006. Har haft svineejendom i DDR frem til 2016. Solgt Fendt-traktorer. Drevet 850 ha med planteavl i Polen indtil alle maskiner blev stjålet. Passer et par sommerhuse ud over hjemmet. Har udsat pensionen ifm. at han er fyldt 67. Har 2 børn.

Ole Møller Jensen:

Har været gift med Marianne i 40 år. De har 2 børn. Bedriften omfatter 250 søer med dertil hørende fedesvin. Medarbejderne, hvoraf den ene har været der i 11 år, er tysktalende og kommer fra Brasilien.

Peter Jürgensen:

Overtog ejendommen i 1987, hvor der både var køer og svin. Aktuelt er der 140 køer og to malkerobotter. Der drives 100 ha. Har to børn. Er i gang med et generationsskifte med datteren.

Peter Nissen:

Er blevet uddannet anlægsgartner og arbejder ved Sønderborg Kommune. Halvdelen af arbejdstiden varetager han et formandsjob,

106
† Gamle elever med 35-års jubilæum får sig en snak med plantelærer Otto Kristensen.

den anden halvdel er han lærlingeansvarlig for 5 elever. Datteren er psykolog i Haderslev, sønnen agrarøkonom fra GL. Peters far, Peter og sønnen har haft det samme værelse på GL.

Svend Erik Christensen (Svenne): Erhvervsmæssigt er Svenne kommet vidt omkring efter uddannelsen til landbrugstekniker i Odense, såvel i Danmark som i udlandet: KFK, udstationering i Vestafrika, landbrugslærer, samarbejde med Jan Bonde, været EU-konsulent, ansat hos KEENAN (direktør), Aqua – heraf et par år i Italien som salgsdirektør – aktuelt bestyrer af Kultur – og Idrætscenter. Privat: 2 børn og 2 børnebørn.

Tove og Kristian Lausten: Sønnen har overtaget landbruget og forældrene er flyttet i aftægtshuset, der blev bygget i 1987, som de nu er ved at renovere. Tove blev uddannet landbrugstekniker og arbejdede som sådan i nogle år. Har siden arbejdet på bedriften indtil hun blev sosu-hjælper i 2011. Hun er ansat ved hjemmeplejen i Sønderborg Kommune. Kristian hjælper sønnen – bringer og henter maskiner samt hjælper med reparationer. Datteren er farmakonom. Der er 3 børnebørn.

Hans Knudt Krag:

Fortalte, at han også var startet som underviser på GL sammen med os, hvor han var til og med 1987. Herefter svinekonsulent ved den fælles svinerådgivning i to år. En periode med foderstoffer. Et år hos Dansk Staldinventar til det gik konkurs i 1992. Så nåede vi desværre ikke mere…

Arne Damgaard sendte mig en sms efter elevmødet, der resulterede i et opkald fra min side. Jeg skal hilse jer alle.

Dette var årets beretning ud fra mine noter. Håber at I er korrekt citeret. Jeg vil slutte med at ønske jer alle en glædelig jul med de bedste ønsker for 2024.

Venlig hilsen

Monika Hoeck Petersen

PS. Modtager fortsat gerne opdateringer ift. adresse, mobil og mail.

Årgang 1983-84

Redaktør: Erik Lauritzen Blansskov 15, Blans 6400 Sønderborg

E-mail: ela@sonderborg.dk

Ingen indberetning i år. Årgang

1984-85

Redaktør: Kresten B. Villadsen Toftelundgårdsvej 2, Langetved 6630 Rødding

E-mail: villadsenbk@gmail.com

Uwe Asmussen:

Siden jeg sidst skrev, er der kun sket en lille smule. Jeg er stadigvæk gartner, som jeg nyder hver dag. Der er mange sure timer, men flest positive stunder, og så møder jeg en masse rare personer. I mit firma er der en flexjobber, som er meget lærenem, samt en dygtig mand der har været hos mig i mange år. Det er rart at have en man kan stole på.

Hvad fremtiden vil bringe, kommer meget an på kroppen. Jeg vil gerne blive ved til jeg bliver 67+, da jeg frygter at tiden bliver lang uden noget arbejde. Kan bedst lide at have noget at rode med.

Har haft firmaet i 20 år. Vi har tre huse, som vi lejer ud til turister. Astrid og jeg har dog lige sat det ene hus til salg. Det har været en stor beslutning for mig, men der var ingen af vores børn, der ville overtage det. Huset har været i familiens eje i mange år. Der har kun været svag interesse fra dansk side, så vi må nok kigge lidt imod Tyskland.

Jeg har været gift med min dejlige kone i 20 år. Vores ene datter bor i Rendsburg og arbejder på jobcenter i byen. Den anden er på Mogens Dams Gymnasium som lærer. Begge er glade for deres arbejde.

Mange hilsner fra Holbøl og med håb om en fremtid uden krig i Europa.

107

Carsten Port: Møjn allesammen

Her går det godt. Nu er der efterhånden gået 9 år siden vi solgte gården. Tiden derefter var lidt turbulent på arbejdsfronten, men nu er der ro på. Har arbejdet 4 ½ år ved Schack trapper i Skærbæk, det sidste år som flexjobber på 20 timer pga. af min Parkinson.

Familien vokser stødt, der er nu kommet 5 børnebørn til. Konen er stadigvæk den samme, vi har nu været gift i 35 år.

Fritiden går stadigvæk med jagt. Er også begyndt at fiske en hel del, som har medført at jeg er blevet bådejer. Det er jo med til at holde mig i gang.

Vi bor på Horskjærvej 2, 6780 Skærbæk, hvis nogen får lyst til en kop kaffe eller en øl.

Hilsen Tina og Carsten Port

Robert Sommerlund:

Jeg ”dobbeltjobber” stadig – i forårs- og sommermånederne arbejder jeg stadig hos HedeDanmark som anlægsgartner. Fra starten af november arbejder jeg hjemme med juletræerne. Vi har omkring 12 ha med Nordmannsgran ”i alle størrelser” og sælger ca. 8500 træer til eksport og omkring 800 – 900 træer ved dørsalg fra ejendommen.

I forbindelse med dørsalg har vi julestue i den gamle ungdyrstald, hvor der serveres æbleskiver, varme drikke og hjemmebagte småkager. Det er planen at vi over de næste 3 til 5 år vil reducere i arealerne med juletræer.

Inga arbejder stadig ved Aabenraa Kommune med økonomi og løn-/personaleadministration m.m. i to daginstitutioner. Vi har ingen børn boende hjemme længere. Den ældste, Astrid bor i Hedensted og arbejder i Vejle. Nr. 2, Dorthe bor i Århus og arbejder i Silkeborg, og den yngste, Kristian er, efter endt mekanikeruddannelse, begyndt at læse til maskinmester i Fredericia. Vi har endnu ingen børnebørn.

Vi har lige afholdt ”kaffemøde” i den gamle kaffeklub fra Landbrugsskolen, mødet blev afholdt ved Svend Aage Nissen i Løjt Kirkeby. Vi må konstatere at vi er ”faldet af på den”, da

vi heller ikke denne gang, så os i stand til at få tømt en hel flaske Whisky – på trods af det, er det dejligt, at vi stadig mødes og kan følge hinanden, og hinandens familie.

Mogens Dall: Kære elevkammerater.

Nogle beslutninger er større end andre. Bente og jeg besluttede at sælge landbruget for 3 år siden.

Jeg var kun 58 år, men vores børn var ikke interesserede i at overtage virksomheden. Det har jeg det super godt med.

Tiden flyver af sted med ombygning og renovering af børnenes fremtidige boliger i Sønderborg og landsted ved Varnæs.

Barnebarn Ida er selvfølgelig det sødeste i verdenen og de næste to er på vej. Bedstefarrollen passer mig rigtig godt og Ida bliver glad hver gang vi ses.,

Bente er i skrivende stund i Grønland og virker som sygeplejerske på Nuuk Sygehus’ akutmodtagelse i 2 1/2 mdr. Har besøgt hende og set lidt af Grønland sammen. Vi har også haft familien med på en måneds rundrejse i Vietnam. Jagtrejse med oplevelser for livet har jeg også fået.

Nye titler har jeg også fået. Formand for Amtsringridning i Aabenraa og domsmand i fire år. Dejlige oplevelser og udfordringer venter forude.

Bedste hilsner Mogens Dall

Årgang 1985-86

Redaktør: Flemming Andersen Gramvej 7, 6520 Toftlund fjna@bbsyd.dk

Ingen indberetning i år.

Årgang 1986-87

Redaktør: Lorens-Peter Petersen, Noldevej 22, 6372 Bylderup-Bov

Ingen indberetning i år.

108

Årgang 1987-88

Redaktør: Hans Jørgen Alnor, Tornhøjvej 39, Tråsbøl, 6200 Åbenrå

E-mail: hj.alnor@gmail.com

Tlf: 20 27 50 92

Hermed vores årgangs bidrag til elevskriftet, året inden skolen fylder 100 år, så lad os se hvad redaktøren finder på til næste år, således at det måske bliver en lidt mere omfattende beretning fra vores årgang.

Sven Hansen: Hej Alle sammen

Det er 2-3 år siden vi sidst har skrevet om stort og småt fra Perbøl. Hvad landbruget angår, er vi stadig i en fase, hvor vi ”flyder med strømmen”. Det skal ikke forstås som, at det hele ”sejler”, men mere at vi er tilfreds med den produktion vi har. 170 ha med planteavl, primært salgsafgrøder og så hjælper vi nogle naboer med tilsammen 300 ha, hvor vi byder ind med de opgaver de ikke selv har maskinerne til at løse. Den ungdyrstald vi i nu 10 år har haft udlejet til eksport-karantæne, har siden

”Putins” krig stået tom. Hele eksporten af kvier har i mange år været eksponeret imod Rusland og Ukraine, nye markeder er ved at blive opdyrket, men det bliver nok uden os.

Den sidste af drengene er også flyttet til Århus for at studere, heldigvis bor de nu alle i samme by. Det går det lidt nemmere for os gamle, når den står på besøg hjemmefra. Jeg selv er stadig aktiv i Landeværnet, efter årene med lav eller ligefrem negativ rente, kan vi godt mærke at penge igen har en pris. En positiv rente på et fornuftigt niveau, må være det bedste for alle parter. Mange af de unge landmænd, der søger lån hos os, har taget deres teoretiske uddannelse på Gråsten Landbrugsskole. Det viser bare at skolen stadig er et stort aktiv for landbruget her i Sønderjylland.

Til næste år har skolen 100-års jubilæum, et stort tillykke skal lyde herfra. Også et stort tillykke til alle de personer der igennem årene har bidraget til at gøre skolen til det den er i dag. En stadig udvikling er forudsætningen for at skolen beholder sin store berettigelse.

De bedste hilsner fra Hanne og Sven

109

Stor tak til Hanne og Sven, dejligt at høre at I er tilfredse med tilværelsen hvor der ikke er behov for ekspansion hele tiden, og jeg har ved selvsyn set at det ikke ”sejler” hos jer, en fornøjelse at køre en tur forbi Perbøl.

Redaktøren selv kan berette følgende: Ejendom solgt i 2020 til en lokal landmand der har to sønner, der gerne vil erhvervet. Vores produktion med planteavl og slagtegriseproduktion passede fint ind i deres koncept, hvor der yderligere også er en betydelig energiproduktion. Jeg har den store glæde at kunne følge lidt med i dagligdagen hos dem, ved at jeg har lidt gøremål i staldene hver morgen, og i travle perioder er der også mulighed for at fornøje sig med lidt traktor kørsel.

Der står ikke længere ”Gårdejer” på visitkortet, men min store interesse er stadig landbrugserhvervet, og jeg kan i ny og næ fin-

de på at kalde mig selv for ”Freelance Agro Senior Jobber”. Det har bevirket at jeg blev kontaktet af en tidligere skoleven, og lige nu hjælper jeg ham med produktion af kobørster og inventarmontage i kostalde. Dejligt stadig at have tilknytning til det erhverv, som har tiltrukket mig siden jeg selv første gang kunne trække gummistøvlerne på.

På familiefronten er vi blevet bedsteforældre, og vi har den store glæde at begge drenge med deres familier bor inden for 20 minutters kørsel.

En stor tak til skolen for afholdelse af Elevmødet/Jubilarsammenkomst 1. juni, og samtidig tak for Jeres besøg hos mig efterfølgende.

De bedste hilsner til jer alle, med et ønske om en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Ulla og Hans Jørgen Alnor

110

Årgang 1992

Redaktør: Per Carsten Jørgensen

Ny Stavensbøl 2

6440 Augustenborg

E-mail: pc@ags.dk

Ingen indberetning i år.

Årgang 1998

Redaktør: Elisabeth H. Knudsen

Nørbygårdsvej 40, Marstrup

6100 Haderslev

E-mail: ehk@lei.dk

Ingen indberetning i år.

111
Gråsten Elever ønsker alle en glædelig julog et godt nytår

Gråsten Elevers bestyrelse

Formand:

Rasmus H. Lehmann (Årgang 2014), Stensigmose 4, 6300 Broager

Næstformand:

Henning Jakobsen (Årgang 2003), Diernæsvej 192, 6100 Haderslev

Sekretær:

Bent E. Nielsen, Slotsbakken 22, 6300 Gråsten

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Rikke Solgaard Jensen (Årgang 2023), Skærlund Øst 7, 7330 Brande

Lukas Mailund Schmidt (årgang 2023), Østergade 41, 6520 Toftlund

Gråsten Landbrugsskoles bestyrelse

Formand:

Esben Lauridsen, Hærvejen 14, 6500 Vojens

Næstformand:

Hanne Kryhlmann Iversen, Sarupvej 2, Lysabild, 6470 Sydals

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Søren A. Jensen, Skeldevej 8, Gammelgab, 6300 Broager

Solveig Kappel, Ringgade 28, 6500 Vojens

Christian Lund, Skodborg Kirkevej 5, Skodborg, 6630 Rødding

Henning Jakobsen, Diernæsvej 192, 6100 Haderslev

Jes Mathæus Krag, Skovby Bygade 15, 6200 Aabenraa

Elevrepræsentanter:

Emil Jepsen Kjær, Frøsvej 2, st., 6630 Rødding

Peter Møller, Fausbølvej 10, 6360 Tinglev

Personalerepræsentanter:

Birgit Skræp Hansen, Rønshovedvej 1, 6340 Kruså

Morten Alnor-Bonefeld, Nydamvej 10, 6400 Sønderborg

Ledelsesrepræsentant:

Forstander Bjarne Ebbesen, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Åbent Hus på Gråsten Landbrugsskole: Lørdag d. 27. januar 2024 kl. 10-14 Følg Gråsten Landbrugsskole på facebook og på www.gl.dk!
www.gl.dk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.