Page 1

ÅRSSKRIFT 2013

iden,

ærdier &

enner


iden,

ærdier &

enner

ÅRSSKRIFT 2013


4

Glædelig jul Med dette årsskrift om livet på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole i 2013 vil vi gerne sende dig, jeres skole, jeres virksomhed og din familie en glad og varm julehilsen med tak for et godt samarbejde i det forgangne år. Vi håber, vi får mulighed for at møde mange af jer i det nye år.

eque pratur d a is b o n Am r? niminciatu in s e u q o r

God læselyst.

Godt nytår


5

Indhold 2013 – året der gik.....................................................................6 Generalforsamling VGI 17. april 2013.............................................14 At tage hul på et nyt livskapitel – med 175 minivoksne lige i hælene..............................................22 Kommentarer fra forældre 2012/13...............................................24 Udpluk af et efterskoleliv...............................................................30 Harpens kraft..............................................................................32 Fra København til Vivild….............................................................35 Kunstfonden...............................................................................38 Nye klasseværelser på VGI............................................................39 Et år på efterskole .......................................................................40 Program for/og invitation til elevfesten 2014....................................42 Program for jubilarmødet den 29. maj 2014...................................43 Jubilarer.....................................................................................44 Bestyrelse og Repræsentantskab...................................................49 Elevholdet 2012/2013................................................................50 Personalet..................................................................................52


6

2013 – året der gik Af Carsten Holvad

2013 er igen et godt år på Vivild Gymnastik- og idrætsefterskole. Elevhold 12/13 sluttede med næs­ ten fuldt hold, og elevhold 13/14 er her midt i november fortsat fuldtalligt med 175 unge mennesker (to er stoppet og 2 nye er kommet ind). 2013 har i Danmark budt på en kold og lang vinter (april måned var den koldeste i 25 år). Vi havde den varmeste og tørreste sommer i mange år, og Filippinerne er lige blevet hærget af den kraftigste tyfon, der er målt på landjord. Kloden er under forandring, udsvingene bliver voldsommere. Danmark fik sølv til VM i håndbold, ”Only Teardrops” vandt Eurovision, pave Franz blev indsat i Vatikanet og whistleblower, Edvard Snowden afslørede amerikanske militærhemmeligheder, og Angela Merkel brød sig ikke om, at Obama var med på en lytter - af hendes telefon. Lokalt sker der også ting og sager. ”Vivild på vej” er et meget positivt initiativ startet af Vivild Idrætsfor-

ening og Vivild Borgerforening, hvis formål er at få Vivild by til at blomstre. Der er rigtig god stemning om projektet, engagerede borgere involverer sig og gode ting skyder frem. Der er bl.a. lavet en å-sti, HC-huset er fjernet, der er kommet asfalt på vejene og beboelsesgrunde gøres pænere. Dejligt for os alle, og der er flere ideer og projekter i støbeskeen. Vivild er et dejligt sted at bo, og samarbejdet og engagementet i byen lover godt for byens fremtid. Efterskolens kunstgræsbane på Gl. stadion, centralt i Vivild by, kom rigtig godt igennem den første sæson. Der blev trænet og spillet stort set hver aften og weekend hele vinteren til glæde for de lokale klubber og efterskoleeleverne. Fantastisk at have sådan en bane i Vivild. Lejrskoleturen i januar til Hafjell i Norge var igen en stor og god oplevelse. De unge nyder hyttelivet, oplevelserne i fælleskabet og farten på skiene. Gymnastikopvisningerne overgik igen de tidligere år - med


7

Opførelse af vores to nye klasseværelser startede først på foråret og lokalerne stod flotte og klar til det nye skoleår. Læs mere om dette andetsteds i årsskriftet. Lock-outen af lærerne var en hård nød, der skulle knækkes. Det var hårdt for vores dygtige lærere at blive sendt på porten. Hårdt med uvisheden om, hvor længe det skulle vare og hårdt med den meget nega-

tive omtale af lærerne i samfundet. Ledelsen og 2 lærere (der ikke var lockoutede) forsøgte at lave efterskole 4 dage om ugen i 4 uger. Det var også hårdt, men også en god oplevelse at have elevflokken tæt på og have dem med. Heldigvis kom vi alle godt videre sammen efter lockouten. Århus city Halvmarathon er ved at blive en tradition for VGI. Vi var over 120 løbere af sted. Elever, personaler, forældre og gl. elever. Det var en stor oplevelse, som vi gentager i 2014. Prøverne blev, trods lockouten, en god oplevelse, og de unge klarede det rigtig flot. Den afsluttende tur

turead que pra Am nobis r? niminciatu ro que sin

flot program, gejst og glæde. Det er stort at se alle de unge lave opvisningerne sammen. Håndbold- og badmintonholdene kvalificerede sig til afsluttende DM og klarede sig rigtig flot.


ureAm nobis ad que prat ? ro que sin niminciatur

8

i Hummelmosen med nyt koncept, blev en endnu bedre oplevelse, og endelig fik vi sendt alle de unge mennesker ”glade” og tårevædede ud i samfundet. Elevholdet 12/13 var en rigtig god dannelsesrejse fuld af indtryk, udtryk og udvikling – Viden, Værdier og Venner. Til sommerferien sagde vi farvel til Helle Svindt, der var et år på Vivild, som barselsvikar for Camilla Klausen. Helle gjorde det rigtig flot, og vi var meget glade for Helle. Dejligt også at have Camilla tilbage - nu som mor til Felix. Elevhold 13/14 stod klar søndag den 11. august 2013. Det strålede ud af dem, at de var klar til efterskole,

de glædede sig, og det skulle bare blive fedt… og sådan har det været hele efteråret. En super flok af unge mennesker, der vil hinanden og efterskolen i Vivild. Vores O-tur (24 timers overlevelsesadventure race) blev med et nyudviklet koncept en god og stor oplevelse. De unge fik oplevet hinanden og det meste af Norddjursland på cykel i løbet af dette døgn. ØM i fodbold blev større end tidligere. Vi havde selv 9 hold med og andre efterskoler har også flere og flere hold med. Vi spiller i Ørsted, på VIFs bane og vores egne 3 baner. En fed dag med masser af glade unge efterskoleelever og fodbold på


9

højt niveau. Alle vores hold klarer sig rigtig flot. Hver torsdag aften har vi fællesarrangement, hvor der ofte kommer foredragsholdere, musikere eller teater udefra. Vi har bl.a. haft valgdebataften med lokale top-politikere og foredrag af Søren Lynge om ungdomsproblemer. Vi har i år indført nyt koncept omkring aftenspisningen. Dette betyder, at alle nu er til aftensmad og får god og varieret mad. Vi har også udviklet nyt koncept omkring morgenrengøring, som virker rigtig godt, og der bliver rent. Vi har været til EM i volleyball og VM i Futsal. Årets teaterforestilling bliver HC Andersen inspireret, og vi glæder os. Vores hovedvalgfag: Fodbold, håndbold, badminton, gymnastik og musik kører rigtig godt og bliver stærkere og stærkere. Lige nu udvikler andre valgfag sig også - fx spinning, massage, yoga, fitness, løb, crossfit og dans. Fag som er en del af tidsånden med mere og mere fokus på

egen krops muligheder, samt sammenhængen mellem fysisk og mental trivsel og velvære. Guitar, kor, syning og strikning er med til at gøre paletten bred. Vores unge mennesker har rigtig mange timer om dagen og om ugen. De unge nyder det. De synes, det er fedt at komme til timer, hvor læreren og de andre unge bare vil, at det skal være en god og lærerig oplevelse. Vi forsøger hele tiden at udvikle efterskolen i Vivild. Vi har meget vægt på de unges trivsel, som grundsten for at kunne både det faglige og det idrætslige. Lærerne er dygtige til opgaven og Helle Bak og Bodil Andreasen (afspændingspædagog) bruger mange kræfter på de få sidste med. Vi vil, at alle skal lykkes, ha´ det godt, komme trygt igennem og kan se sig selv – sammen med de andre - i en modnings- og udviklingsproces. Vi er i gang med en meget spændende proces om udvikling af vores boglige undervisning. Hvor det ender ved vi ikke endnu, men vi arbejder lige nu med ideer om at udvikle vores egen Anderledes 10. kl.


10

med fokus på at gøre de unge endnu mere uddannelsesparate, oplyste og selvstændige til at kunne bidrage til det videre liv. I dette overvejer vi at udvikle nye vurderingskriterier og evalueringer, så måske skal de unge ikke længere op til de statslige prøver efter 10. kl., men prøve sig selv af på andre måder. Det er en vigtig og spændende proces – også fordi 10.kl. på efterskoler igen er til diskussion i befolkningen og i medierne. Vedligeholdelsesmæssigt er der sket rigtig meget i løbet af 2013. Undervisningsbygningen har fået nye vinduer. Tjenesteboligen på Langgade 33 er renoveret, tjenesteboligerne Nørregade 4, 6 og 8 er sat i stand i forbindelse med personalerokeringer. Alle husene er ligeledes blevet fuget om. Hele efterskolen er pt. i rigtig flot vedligeholdelses stand. Det ser rigtig godt ud. Vores pedeller gør et rigtig godt stykke arbejde. Vi er på bygningsområdet også i gang med en meget spændende proces. Vi ønsker at bygge en ny elevfløj som erstatning for andre værelser. Vi ønsker at bygge en ny opvisningshal med plads til 1000 tilsku-

ere og så ønsker vi at ombygge vores ¾ hal med bl.a. gymnastik-spring baner. Vi er i øjeblikket i gang med at få finansieringen på plads, og heldigvis har vi god opbakning fra Sparekassen Djursland, Norddjurs kommune og Nykredit. Vi har fået 500.000 kr. fra Elro Fonden. Det bliver spændende om vi får mulighed for at få vores ønsker opfyldt… allerede i 2014. I vores egen lille familie har vi det godt og er fortsat rigtig glade for VGI og Vivild. Vi har netop haft mulighed for en ferie i USA med alle vores 4 store børn. En fantastisk oplevelse at være sammen med børnene, få fælles historier om de store ting, vi har oplevet, og samtidig mærke hvad de og vi betyder for hinanden. Anders på 23 er netop startet på Århus lærerseminarium efter et ½ års rejse i bl.a. Australien. Han spiller fortsat en masse fodbold og bor sammen med sin kæreste i Århus. Nanna på 20 har været på Filippinerne som frivillig på et børnehjem. Nu arbejder hun med vanskelige


11

børn, spiller en masse fodbold og skal på idrætshøjskole til januar. Nicoline på 17 afsluttede efterskole i sommer med efterfølgende landsstævne. Hun går nu på Paderup gymnasium. Amanda på 14 går i 8. klasse på Auning skole. Hun spiller en masse håndbold og skal på efterskole i 9. klasse. Helle er blevet uddannet konsulent inden for Arbinger og vil gerne sideløbende med VGI holde kurser om konflikthåndtering, fastholdelse af elever og ”komme ud af boksen”. Helle er også blevet uddannet tankefeltsterapeut. Jeg forsøger at holde mig ung, her i det sidste skoleår, før jeg fylder 50 år. Jeg bruger desuden energi på Vivild Håndbold, som træner og formand. Vi synes, at der er rigtig mange ting, der går den rigtige vej. Personalet på efterskolen gør hver dag en stor indsats for, at vi alle kan lykkes med vores fælles opgave og projekt. Det er

en god oplevelse at følge den enkeltes engagement. Vi tror alle på vores sag og efterskolernes berettigelse i samfundet. Og de unge mennesker nyder efterskolelivet og de glade voksne omkring dem. Som forældrene udtrykte det til forældredagen: Man kan mærke, at der er en fantastisk stemning på Vivild. Tak for 2013.


12

gymnastik


13


14

Generalforsamling VGI 17. april 2013 Af Jens Krogsgaard

Om få dage – helt præcist den 5. maj – er det filosoffen Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag. Det har gjort 2013 til ”Kierkegaardår”, og der er naturligvis planlagt og gennemført en lang række arrangementer i den anledning. Vivild Gymnastik og Idrætsefterskole, der jo gerne vil være ”med på beatet”, havde i den forbindelse besøg af en ung Kierkegaard-forsker: Christian Hjortkjær, som på skolens årsmøde holdt et morsomt og medinddragende foredrag om Søren Kierkegaard og hans tanker. Jeg kan med det samme afsløre, at Søren Kierkegaard ikke, i modsætning til andre store profiler som Karin Mortensen, Jesper Nøddesbo og Peter Bredsdorff Larsen, har gået på Vivild. Og det er der ganske givet flere grunde til.

For selv om VGI er en ”gammel” skole, der sidste år kunne fejre sin 80-års dag, så rækker det jo ikke helt, når vi taler om en 200-årig. Faktisk blev den allerførste ungdomsskole startet på Mors i 1879 af Anders Povlsen Dal - længe efter Søren Kierkegaards død. Ydermere var denne Søren K. fra København, og det er en by, der ikke leverer mange efterskoleelever i forhold til sin størrelse. Der er ikke den samme tradition for efterskole som i andre egne af landet. Men den egentlige årsag til, at en ung Søren Kierkegaard ikke ville have valgt en efterskole, selv hvis muligheden havde været der, var ikke hverken manglende lyst eller evner som håndboldspiller, (Retfærdigvis blev denne sport også først opfundet og udviklet i 1890erne af Rasmus Ernst og Holger Nielsen), eller at familien ikke havde råd – i


15

til at vælge og finde sit eget jeg. Ikke nødvendigvis forpligtelsen overfor andre, det sociale liv - netop de evner og kompetencer, vi søger at udvikle hos de unge i dag.

For selv om Søren Kierkegaard kan citeres for meget, der kan bruges i efterskolen i dag, så var han grundlæggende antidemokrat. Han gik ind for enevælde – og var livet igennem en arg modstander af Grundtvigs tanker. De tanker som efterskolen i høj grad bygger sin pædagogik på den dag i dag.

Så Søren K. fra København ville sikkert ikke have haft et godt år på VGI, selv med den store rummelighed der findes her.

Søren Kierkegaard var eksistentialist og fremhævede den enkeltes ret og forpligtelse

VGI forsøger ihærdigt at være en skole i tiden. Ikke ”pop-agtigt” jagtende efter evigt vekslende meningsmålinger – det lader vi politikerne om.

turead que pra Am nobis r? niminciatu ro que sin

modsætning til H. C. Andersen var Søren Kierkegaard vokset op i en rig familie – nej, det ville snarere være hans tanker om individet i forholdet til det omgivende samfund.


16

Mere i form af et tilbud til de unge på deres præmisser med udgangspunkt i det værdigrundlag, skolen er bygget på. Dette gælder såvel for mødet med de unge og pædagogikken som for de fysiske rammer, skolen kan tilbyde.

Lærerne og ledelsen udvikler gennem årene den pædagogiske indsats, og skolens fysiske faciliteter har gennemgået - og gennemgår store forandringer.


17

Det seneste år har ikke været nogen undtagelse: Siden sidste generalforsamling har vi, efter de sædvanlige fortrædeligheder i byggeprocessen, kunnet tage den nye kunstgræsbane i brug. Huset på Nørregade 7 er revet ned, og der er anlagt parkeringsplads med gennemgang til tennisanlæg og kunstgræsbanen. Det har været et stort fremskridt for såvel skolen som det lokale fodboldliv at kunne træne og spille kampe på niveau med de bedste klubber i landet. Team Vivild har bidraget med renovering og indkøb af nyt lysanlæg til banen, hvilket har givet en helt anden oplevelse af spillet i den mørke tid. Om de fremtidige dommerpræstationer løftes tilsvarende, må fremtiden vise, men det kan næppe være til ulempe, at også de har muligheden for at se, hvad der foregår. Det skal tilføjes, at vinteren beredte os store vanskeligheder med rigelige mængder sne og frostgrader på et niveau, hvor det ikke var muligt at fjerne eller salte sneen væk. Disse forhold har muligvis givet pedellen Torben Katholm lidt flere grå

hår, men han bærer dem flot og ser stadig ung og frisk ud. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige ham og de øvrige pedeller tak for det helt utrolige engagement, de har lagt for dagen i forbindelse med anlæg og ibrugtagning af banen. For nuværende er byggeriet af to nye klasseværelser i gården mellem naturfagslokalerne i fuld gang. Disse lokaler skulle gerne være klar til det nye skoleår og tilbyder en længe savnet erstatning for to klasseværelser i undervisningsbygningen, der i mange år har været et problem med hensyn til indeklimaet. Samtidigt er skolen i forhandlinger om køb af en del af H. C. Andersens hus med henblik på nedrivning af de efterhånden noget forfaldne bygninger. Planen er, at der senere skal anlægges et grønt område ud mod Langgade og evt. bygges en garageog lagerbygning op mod skolens værksted bagest på grunden. At det kan være et krævende job at være forstander og viceforstander på en efterskole, er der sagt mange ord om i tidens løb. De seneste 14


18

dage har understreget ordene på en hidtil uset måde. Lærer-lockouten har føjet nye arbejdsopgaver til ledelsens program, specielt fordi man på Vivild har vedtaget at forsøge at lave skole efter ”forhånden-værende-søms” princip.

den, er der grund til at glædes over, at VGI igen har fuldt hus til august og en god søgning til de kommende år. Søgningen til de forskellige efterskoler er meget forskellig landet over, og en række skoler oplever, at det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen.

Ledelsen, Helle, Carsten og Poli, samt tre lærere, der ikke er omfattet af lockouten, har efter gældende regler gennemført tilsyn og skolegang i det omfang, det er muligt og i øvrigt tilladt. Disse tiltag har mødt megen sympati i forældrekredsen, og jeg synes, der er grund til at rose gruppen for deres store indsats.

Carsten Holvad og specielt Tage Hjortkær vil gennemgå skolens økonomi, der overordnet set er udmærket; men vi må også gøre os klart, at fremtiden kan bringe store udfordringer til skolen, så det bliver af afgørende betydning, at skolen har økonomisk ballast til at navigere under mindre gunstige vejrforhold.

I skrivende stund er der ingen tegn på opblødning endsige løsning på konflikten, så hvor længe disse nødtilstande vil stå på, er uklart. Men eleverne har sædvanen tro taget situationen afslappet og med godt humør – de vil selvfølgelig gerne have lov at være på efterskole og ikke tages som gidsler i et spil, der foregår i en anden verden.

Endvidere vil Carsten gennemgå de ændringer, der har været i personalet i det forgangne år, men jeg vil gerne fremhæve, at vi har sagt goddag til en flok nye lærere efter sommerferien, som uden undtagelse har kastet sig ud i opgaven med stort engagement, og som i samarbejde med de mere drevne lærere har gjort deres til at skoleåret 12/13 bliver et godt og uforglemmeligt år for eleverne.

Hvis vi skuer lidt henover den aktuelle konflikt og videre ud i fremti-


19

På skolens årsmøde var der genvalg til repræsentantskabet af: Kirsten Madsen, Annelise Buss, Frans Pedersen, Søren Erikstrup, Karen Marianne Kristensen og Inger Godballe. Nyvalgt blev Joan Pedersen, medens Peter Møller blev suppleant. ”Et efterskoleår er lig med syv menneskeår” er en kendt talemåde i efterskolekredse,når man vil beskrive, hvor meget efterskoleåret betyder for det unge menneske. Hvis samme omregningsfaktor gjaldt for bestyrelsesarbejdet, er vi måske et par stykker, der skulle overveje at trække os bukkende og skrabende tilbage.

Men heldigvis ser det ikke ud til at være tilfældet, og det er stadigt spændende og inspirerende at komme på skolen, og bestyrelsesmøderne er altid en fornøjelse. Jeg vil gerne takke lærere, ledelse og øvrige ansatte for deres indsats i det år, der er gået, og tak til den øvrige bestyrelse: Karen Marianne, Frans, Søren og Anders. Uden jeres store engagement ville skolen ikke være dette fantastiske sted og samlingspunkt. Pbv Jens Krogsgaard


20


21

hummelmosen


22

At tage hul på et nyt livskapitel – med 175 minivoksne lige i hælene

Af Janne Arne Johansen, ny lærer

Første gang jeg gjorde mig bekendt med VGI var på en iskold decemberdag i 2012. Jeg havde været placeret på skolebænken de sidste 3,5 år på læreruddannelsen i Aarhus og var blevet tanket godt op med læringsstile, kanonlitteraturen, klasseledelse, barriere for læring, det senmoderne unge menneske, nyere ungdomslitteratur… - Ja, jeg kunne blive ved, men i stedet vil jeg blot sige, at jeg var fuldstændig klar til at komme ud at møde dem, det hele handler om, nemlig de fantastiske skoleelever. Min 4. årspraktik på VGI var præget af gode oplever, succeshistorier og en kæmpe bekræftelse af, at jeg havde valgt den rette hylde, for jeg skulle ikke bare være skolelærer; - nej, jeg forelskede mig øjeblikkeligt i jobbet som efterskolelærer og ikke mindst i Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Da jeg så i foråret blev ringet op af Carsten og tilbudt et vikariat var min lykke gjort.

Da jeg endelig stod der den 11. august 2013 med åbne arme, (og meget bevidst om, at jeg nu skulle til at starte et helt nyt livskapitel), klar til at tage imod og favne 175 stk. 14 – 16-årige, var jeg nok ikke helt klar over, hvad der præcist ventede mig… Jeg fandt hurtig ud, at jeg ikke var den eneste, som tog hul på et nyt livskapitel, for det havde de førnævnte 175 også tænkt sig at gøre. De er nu klar og godt i gang, med at blive minivoksne, alt imens jeg er i gang med at blive rigtig voksen. Vi havde ikke kendt hinanden ret lang tid, før jeg blev rigtig glad for, at vi kunne dele dette projekt. Dog er der en bemærkelsesværdig forskel, for jeg tvivler stærkt på, at de minivoksne er helt så bevidste om ligheden mellem dem og mig, som jeg selv er. I virkeligheden er ligheden måske heller ikke så stor, men det er en utrolig ære at få lov til at være en del af deres udvikling og måske endda gøre


23

ker mig på skulderen og måske ikke er så voksen lige der - med en tåre i øjnekrogen, gør jeg mit ypperste for, at også dét bliver en god oplevelse. For jeg ved, at lige om lidt deler den selv samme minivoksen en hel masse glæde med mig. Jeg sad den anden dag i min bil og funderede over, at julen kommer tættere på, og pludselig gik det op for mig, at alle mine minivoksne jo en dag ville pakke deres ting og tage videre fra VGI og ud i livet. Der kunne jeg mærke, at når den dag kommer, bliver jeg hende med en tåre (eller et helt springvand) i øjenkrogen. Jeg må erkende, at lige på det punkt er jeg måske ikke helt så voksen.. En ting er stensikker: jeg elsker mit arbejde.

turead que pra Am nobis r? niminciatu ro que sin

en forskel. Når jeg ser alle de skønne minivoksne lære nye sider af sig selv at kende, prøve grænser af, udforske noget nyt og udforske det liv, de er godt i gang med at leve, efterlader det en masse inspiration, livsglæde, varme, gejst og respekt hos mig. Både når det går godt, og når det en gang imellem gør ondt. For jeg synes, det er fantastisk at opleve, hvor godt de klarer det, hvor stærke de er og hvor opsatte de er på at gøre det her til et af deres livs bedste år, hvilket jeg tror, det bliver. Derudover er det en utrolig ting at mærke deres sammenhold og hvordan gnisten, kemi og energien stiger himmelhøjt, når de alle 175 er samlet. Så tænker jeg ”Wauw - alle mennesker burde opleve dette”. Når der så sker det, at en minivoksen kommer hen, prik-


24

Kommentarer fra forældre 2012/13

kommentar

kommentar

Vi får heldigvis rigtig mange positive tilbagemeldinger fra forældre, der har haft deres barn hos os. Selvføl-gelig får vi også punkter fra forældre med gode ideer og områder, vi kan udvikle på og gøre endnu

bedre. Dem er vi også rigtig glade for, da det holder os skarpe og gode. Her er et lille udpluk fra i sommer, som vi selvfølgelig gerne vil dele med alle jer, der bakker op om vores skole:

Vi har som forældre til XXXX kun rosende ord for hendes efterskoleophold.

Vi kan også kun rose jeres måde at tackle de få problemer på, der er opstået på skolen undervejs:

Vi har oplevet en meeeeget glad pige, som har nydt sit ophold. XXXX startede som en lidt stille og forsigtig pige, men vi må sige, at hun nu er blevet utrolig moden og har sine egne meninger og rigtig mange positive syn på tilværelsen.

Få forklaret os forældre problemerne uden at gøre et kæmpe nummer ud af det!!

Hun har helt sikkert fået mange venner for livet.

Mange hilsner og god sommer

Hej Helle, Carsten & hele lærerteamet.

Jeres tilgang og måde at behandle de unge på er beundringsværdig. Fra første dag har vi følt, at I VIL de unge, og at XXXX var i trygge hænder.

Vi vil med glæde give jer et par evaluerende ord med for skoleåret 2012/2013. Vi kan kun sige, at det har været et fantastisk, spændende og udfordrende år både for os som forældre, men så absolut for XXXX. Alt det, hun har gennemgået og oplevet, har virkelig betydet meget for hendes personlige udvikling.

Vi glæder os til at få en glad pige hjem igen, men det bliver hårdt på onsdag!

Vi vil gerne sige tusind tak for jeres omsorg i det svære første tid, jeres mange informative mails, jeres måde at behandle de unge på og ikke mindst for at have bidraget til at vi får en glad, ansvarsbevidst og selvstændig pige hjem igen.


kommentar

25

Kære Helle, Carsten og alle I andre lærere og øvrige ansatte på VGI. Lige en lille hilsen her på falderebet, inden vi skal hente vores søn i eftermiddag/aften! Tak for jeres store indsats i hele forløbet med elevholdet 12/13, vi har virkelig følt os velkomne og taget godt imod som forældre/søskende, og I har virkelig gjort ”noget stort” for vores søn! Han har haft et stort udbytte af dette skoleår både på det fysiske, psykiske og menneskelige plan. Der har for ham været utrolig mange glæder ved at være på efterskole og rigtig mange ”sejre”!

Det har til tider også været hårdt at skulle være en del af ”det store fællesskab”, men der har i alle svære situationer af forskellig art været støtte at hente fra lærerkollegiet eller fra andre elever på skolen. Dette har bestemt modnet ham i alle henseender og rustet ham godt til den ”videre færd”, han skal ud på efterfølgende! En speciel tak for velviljen til at lave skole under konflikten i april. Det ville have været så ærgerligt at skulle have afbrudt forløbet på det tidspunkt - og ”thumbs up” til de lærere, der efter konflikten mødte op igen med samme velvilje trods indgrebet i konflikten!


kommentar

26

Kære VGI. 1. Da vi i 2010 fik XXXX hjem fra VGI, oplevede vi en meget mere selvstændig og udadvendt dreng, som lige er blevet student med et flot resultat. 2. Vi oplever VGI som et sted, hvor der arbejdes meget med rummelighed. Det betyder, at det ikke kun er dem, der træder ved siden af og igen lukkes ind i varmen (måske efter en tænkepause), der lærer noget. Også de, der udefra iagttager, lærer noget. Sådan er det også i Samfundet – vi skal helst have alle integreret i fællesskabet og ingen udenfor. VGI er bare bedre til denne øvelse, end Samfundet er. 3. VGI uddanner til a. Selvstændighed b. At tage initiativ c. At tage sig af hinanden og passe på hinanden d. At kunne stå op om morgenen e. At ville synge f. At ……… 4. VGI fortjener ros for at kunne organisere og få ting op at stå hurtigt og med flotte resultater. 3 eksempler – efter hukommelsen: a. Musical. I løbet af kort tid at kunne få en musical op at stå med involvering af alle 170 elever, hvor de alle har en opfattelse af, at de bidrager til fællesskabet. En flot musical i år. Stor ros til hele lærerteamet bag – vistnok med Peter Banke i spidsen?

b. Drengehåndbold. Flot i løbet af kort tid at stable et hold på benene – af et sammenrend fra hele Østjylland – som kan begå sig i 2. division. Stor ros til Carsten og Dan. c. Gymnastikopvisninger. Fantastisk flot. Så flere af dem – bl.a. i Gigantium, hvor jeg også så en del andre hold. Sammenlignet med de andre havde VGI meget få ”rigtige” springgymnaster. Men VGI havde udstråling, en varieret sammensætning, koreografi og humør og charme, som jo også gav et kæmpebifald. Et imponerende arbejde af Mette, Pia, Jesper og Jan. 5. Desværre kom der en lockout i vejen. Det betød desværre en rodløshed i en periode – hvor skulle de være? 3 dage her og 4 dage der, eller 4 dage her og 3 dage der? Synd for jer alle sammen på VGI. Tak for en stor indsats fra de ikke-lockoutede. Total hjemsendelse havde været værre. Håber VGI kommer igennem uden alt for store økonomiske skrammer. 6. Til dem der forsøger at udslette efterskolerne eller gøre livet surt for dem (f.eks. via højere brugerbetaling), kan jeg kun sige: ”Tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør”. 7. Vi ved, at XXXX har været utrolig glad for VGI, og jeg er sikker på, at han er kommet hjem som et mere robust og selvstændigt menneske med ressourcer til at klare et hårdt forløb på gymnasiet.


kommentar

27

Kære Vivild. XXXX har været utrolig glad for at gå på VGI. Vi var lidt betænkelige, da vi så, at han skulle bo på en 4-mandsstue, da han normalt er typen, der lukker sig inde på sit værelse - men det var han glad for fra første stund, og han har haft et rigtig godt sammenhold med sine kammerater. Generelt har XXXX haft et fantastisk år, og vi synes, han har udviklet sig meget - både fysisk og menneskeligt. Han har helt klart fået nogle sociale kompetencer, han ikke var i besiddelse af før: er blevet meget bedre til at snakke med folk og deltage i det, der foregår omkring ham - selvom han stadig kan være lidt distræt og har tendens til at leve i sin egen verden.

Tak til alle forældre for gode og brugbare tilbagemeldinger.

Der er en super god stemning på skolen, og lærerne virker utrolig engagerede i deres arbejde og deres elever. Året har været oplevelsesrigt med mange forskellige aktiviteter/ oplevelser, og det har ikke mindst været fantastisk at se sin stive, lange knægt optræde i trikot til gymnastikopvisningerne. Ikke mindst tager vi hatten af for den måde, I klarede jer igennem lockouten på. Vi var rigtig glade for, at eleverne fik en chance for at komme på skolen - selvom det må have været ”lidt” hård for jer. Det er lidt trist at vide, at det nu er slut med efterskolelivet for vores vedkommende efter at have haft to børn på skolen. God sommer.


28


29

galla


30

Udpluk af et efterskoleliv Vi kendte rutinen. Hver aften kl. 22.45 lød der det lille velkendte bank på værelsesdøren: ”Sååå, nu er det vist ved at være tid til at hoppe i seng”, kunne sætningen lyde fra læreren, som skulle gå godnatrunden. Så gjaldt det om hurtigt at kravle under dynen, så det så ud som om, man havde været klar til at gå til ro i ordentlig tid. Når man ikke var klar til tiden, blev man fulgt i seng med en kæk kommentar fra læreren. Til trods for at det var sidst på dagen, hvor fornuften fortalte os, at vi burde være langt inde i drømmeland, var der altid tid til en lille sludder. Samtalen gik for det meste på dagens oplevelser, men efter elevfester var det sladderen, lærerne var mest interesserede i. Disse samtaler, som blev mere og mere personlige gennem året, var med til at ryste os sammen med vores lærere. De var med til at give os

et helt andet forhold til vores lærere, end vi havde været vant til i folkeskolen. Ikke nok med at din lærer er din matematiklærer, fodboldtræner, guitarlærer og studievejleder, lærerne er vigtigst af alt dine venner. Venner, som man kan dele hemmeligheder og følelser med. Det er et lærer-elev-forhold, som vi nok aldrig kommer til at opleve andre steder end på efterskolen. En tradition på Vivild er, at man ved juletid går en lang tur og kigger på den lille bys julelys. Ida: ”Den aften, hvor vi bare gik og snakkede og snakkede, gik det op for os, at vi var blevet tættere knyttet til de her mennesker, end vi nogensinde havde været til de venner, vi havde gået i folkeskole med i 10 år”. Vores indtryk er, at alle, der har gået på efterskole, deler denne oplevelse,


31

for de venskaber, der bliver skabt, bliver om muligt kun stærkere og stærkere, som årene går.

Elever på VGI 2012/13 Ida Winther Mathilde Staunsbjerg Emma Skotte

turead que pra Am nobis r? niminciatu ro que sin

Vi har valgt disse få specifikke situationer for at skildre, hvad det vil sige at gå på efterskole. Lige meget hvilke situationer vi ville vælge, ville det ikke være muligt at beskrive efterskoleopholdet, som er det mest unikke år, vi har haft. Et efterskoleophold giver en selv som person ting med videre i sit liv, som man ikke har mulighed for at opleve på noget andet tidspunkt.


32

Harpens kraft Af Karen Marianne Kristensen, Valgmenighedspræst og medlem af skolens bestyrelse

”Ord har fremtid i sig”. ”Ord kan bevæge en forsamling fra eet standpunkt til et andet”. ”Ord skaber handling her og nu og forandrer her og nu”. ”Jo, jo, ord bærer betydning af fortiden med sig, men skaber nu’er. Og de nu’er bærer fremtiden i sig”. - Sådan nogenlunde ordrette citater fra en god bekendt, tidligere direktør, der er vant til at have ordet i sin magt, og som stadig, snart sagt, hver gang han rejser sig for at sige noget, bliver iværksætter og igangsætter. Der sker på forhånd noget på alle planer, der hvor han tager ordet i sin magt. Om det drejer sig om udvisning af flygtninge eller om bevaring af gamle både: Der, hvor han engagerer sig, forbliver tingene ikke uforandrede. For det bliver ikke ved ordene alene, men ordene har handling i sig. Ellers bliver de tomme. Det gør ordene heller ikke på VGI.

Det ved alle, der går på VGI, meget om. Man kan ikke nøjes med forstanderens ord alene. Ord skal udføres, handles på. Ellers er der hverken morgenmad eller undervisning eller skole i den videste betydning. - Eller en ny kunststofgræsbane for den sags skyld. Der er ikke nye klasselokaler eller kæmpeopvisninger med sang og musik og teater og spring. Det er derfor, man går på efterskole. Her lærer man sammen, hvilken kraft der er i at ”sætte ord på” – at være fælles om sætte navn på det, som ikke fungerer eller som gør ondt, er en sorg eller et problem. Sætter man ord på, så mister mørket sin magt. Så bliver der kastet lys over tingene. Det, som gør ondt, forsvinder måske ikke… men som vi siger: ”Der er sat ord på det”. Jo, her på efterskolen i fællesskabet lærer man såvel indefra som udefra måske hårdt prøvet, hvad der sker, når tingene bliver udtalt, som de er: Se! Så springer livet løs. Så kan man ånde igen. Tale igen. Spille bold


33

igen. Danse igen. Og - det har man altid vidst. Fortalt om og sunget om. En gammel folkevise - nr. 461 i Højskolesangbogen - fortæller om dette: ”Harpens kraft”, hedder den. Harpen er billedet på livets lyd – det store Ord om man vil, som har magt til at skabe nyt. ”Villemand og hans brud” hedder sangen også. Handlingen er nogenlunde sådan her: Villemand skal giftes, men bruden tør ikke ride over åen Blide over til ham. På trods af Villemands udsendte riddere, der skal bringe hende til ham, falder hun i vandet. Hun råber: ”Hjælp mig op igen.” Men Villemand svarer: ”Her hjælper kun Gud og den Helligånd”. Han sender da en dreng hjem efter sin gyldne magiske harpe. ”Og så spillede han så alle fugle sad stille på kviste. Han spillede så barken sprang af træerne, hornene af køerne og ”knappen” - det må være klokken - af kirkens tårn.” Til sidst spillede han på den tyndeste streng, kvinten, ”så at trolden kom frem af mudderet under broen” med hans brud i munden og slap både hende og hendes søstre, der

også var fanget af ham, fri af mørke og mudder. Og trolden gik til, kaldt frem i lyset, kaldt frem af ”harpens kraft” – den gyldne lyd. Ord er lyd, som en slags musik. Det ved en rapper.”Ordet skaber, hvad det nævner”, sagde den gamle Grundtvig. En sætning, der nærmest er blevet et slogan om ” den gyldne lyd”. Grundtvig udvider ordets betydning til ikke blot at være udtalt, sunget af mennesker, men til at hænge sammen med Gudsordet, det store Ord, den første lyd, som sagde ”Der skal være Lys”, da verden blev til. - En lyd eller en sætning, der gentages i Johannesevangeliet her til jul, med: ”I begyndelsen var Ordet”, der hvor Gudsbarnet kommer til mennesker med ord om kærlighed.


34

Når mennesker fortæller, synger eller spiller, leger videre med på denne første ur-lyd, som bærer skabelsen i sig, bliver mennesker til med-skabere. ”Ja”, siger Grundtvig: ”Når det store første Ord, den første skaber lyd ”indoptages” og ”genbruges” af menneskemunde – så fortæller man automatisk videre på Guds Ord om kærlighed, lys og kraft, der i sig bærer en kærlighed til livet, der - når det bruges rigtigt, dette Ord - kan forvandle en skole, kan forvandle et folk, fra noget skindødt, sovende og formørket, til at blive noget levende. Nu’er bliver til levende fremtid”. Syng, spil bold. Spring, dans da lystigt videre i livet. Læg konstant øret

til ”Harpens klang”, livets kraft, der med store lyde i Ordets tale, i musik og dans og bold, kalder livet frem til at blive levet her og nu - med dette ene krav at man ” svarer på lyden”. Det bliver da alt sammen til ansvar! Svarer man livet her, hvor vi er, bliver vi med-ejere af den gyldne harpe. Vi kommer til at kende dens kraft - at spille på den! Vi bliver i stand til, som Villemand i visen her, at spille med på livets grundtone, den første lyd om lys og kærlighed, der i sig har den kraft at ”barken springer af træerne, hornene af køerne” og ens hjertenskær, ja livet selv, bliver sat fri af trolde og andet mørkestads.


35

Fra København til Vivild… Af Kristina Vonsild Andersen

”Chancer er ikke noget, man får, chancer er noget man tager. Og det gør jeg så nu!” Sådan skrev jeg i min Facebookstatus d. 30/7 2013, efter at have fået meldingen fra Carsten Holvad ”Vi vil meget gerne have dig, hvis du vil have os”. Og DET ville jeg!

Den ”nye lærer”, der kom lidt senere end alle andre, blev mødt med åbne arme af både kollegaer og alle eleverne. Den første dag fik jeg stukket et stykke A3 ark i hånden med 175 nye ansigter og navne – værsgo at lære!! Og så var det ellers bare at komme i gang…

Mine 7 år i København skulle nu være fortid, og jeg havde sagt ja til en timelærerstilling som gymnastiklærer på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Det gik lynhurtigt op for mig, at efterskolelivet havde ramt mig lige i hjertet, og jeg vidste, at jeg var på det rette sted. Jeg synes, det er utroligt spændende at arbejde med eleverne og følge deres udvikling i alle de faser, de kommer igennem i deres tid på VGI og der findes ikke en dag, hvor jeg ikke glæder mig til at komme på arbejde!

Hvad havde jeg gang i? Ville det nu gå? Kunne jeg tage fra København og modebranchen til Vivild og efterskolelivet? Men min længe overvejede beslutning om, at der skulle ske noget nyt i mit liv, og at jeg gerne ville tilbage til det jyske, holdt mig oppe, og jeg var sikker på, at det var det helt rigtige valg. Jeg har altid lavet gymnastik og ligeledes undervist i mange år. Så jeg tænkte, det måtte være det bedste af to verdener – jeg elsker at lave gymnastik, og så på samme tid, at kunne leve af det!

Det er en udfordring for mig med så mange elever, som ikke har gymnastikken med hjemmefra eller i blodet, men en fed én af slagsen. Og jeg ser meget frem til processen, vi skal igennem sammen inden forårets mange opvisninger. Det er ikke bare et arbejde, jeg har påtaget mig på VGI, men også 175 individuelle liv, der allerede er blevet en del af mit liv. Det er noget helt specielt, og jeg elsker at være her.


36


37

start uge


38

Kunstfonden Af Helle Bak Holvad

I august tog vi de to nye klasseværelser i gården foran foredragssalen i brug. Vi har i år indkøbt dette billede og fået det flot indrammet til et af de nye lokaler. De lærere, der opholder sig mest i de nye lokaler, talte med eleverne om, hvad der kunne passe I 2012 rejste Politikens fotograf Miriam Dalsgaard til Afghanistan, hvor børne- og mødredødeligheden er blandt de højeste i verden. 25-30 procent af landets børn dør af smitsomme sygdomme og underernæring, før de bliver fem år. Og 1 ud af 11 kvinder mister livet i forbindelse med en fødsel.

bedst i disse moderne, nye rum. På den baggrund foreslog de fotografier. Fotografiet, vi har valgt, har et stærkt motiv og lægger op til refleksion og debat. Vi forventer at købe yderligere 2-3 store fotografier til hvert af lokalerne. I byen Gozarah driver Den Danske Afghanistan Komité en klinik, hvor kvinder kan få gode råd om fødsler, kost, amning og hygiejne - og her tog Miriam Dalsgaard sit foto af Khomari på 40 år med sin tre år gamle datter Shakilavar. Billedet var med på udstillingen ’Personal Projects’ i Øksnehallen under Copenhagen Photo Festival i juni 2012. Printet på Hahnemühle FineArt Pearl kvalitetspapir, 285 g, som har ekstremt høj lysægthed, og som opfylder museer og galleriers krav til kvalitet og holdbarhed. Fotografiet trykkes i et begrænset antal på kun 20 stk. og leveres med nummereret certifikat underskrevet af Politikens fotochef Thomas Borberg. Politiken


39

Nye klasseværelser på VGI Af Carsten Holvad

Arbejdstilsynet gav os et påbud. De to mindste klasseværelser i den gamle hovedbygning måtte ikke længere bruges til undervisning af hele klasser. Der blev målt store Co2- og varmeudsving. Begge tal underbyggede arbejdstilsynets oplevelse af lokalerne. 20 elever, computere, for lavt til loftet osv. Den gik ikke længere. Vi skulle vælge, om vi ville bygge nyt eller bruge en del penge på ventilationsanlæg. Vi valgte nyt. Ingeniørfirmaet Niras fik lavet nogle flotte tegninger, og vi hyrede Ole Taasti fra Allingåbro som totalentreprenør. Processen gik gnidningsfrit, og tidsplaner og økonomi blev overholdt. Vi har nu fået to dejlige klasseværelser på hver 70 m2 i en flot sort bygning til en samlet værdi lige under 3 mio. kr. alt i alt. Klasseværelserne har lysindfald fra kip. Der er store ”kasse-vinduer”, som eleverne kan sidde i både ude og inde. Lyd- og lysforhold er helt i

top. Vi valgte trægulve for at skabe god stemning. Det hele lykkedes: Topmoderne klasseværelser, og elever og lærere er glade. Det lykkedes ligeledes arkitekterne at lave udeforholdene gode. Det store træ i rundkørslen blev stående og er nu med til at lave et rigtig hyggeligt gårdmiljø med vores to hvide naturfagslokaler og de nye sorte klasselokaler. Bagsiden af lokalerne vender over mod to tjenesteboliger, som nu har fået lidt mere have og ligger noget mere ugenert i forhold til efterskolen sammenlignet med tidligere. Det har været en meget vellykket proces med et rigtig flot resultat. Vi har nu 8 gode, store velfungerende klasseværelser. Vi skal her efterfølgende til at finde ud af, hvordan de to gamle lokaler skal indgå i vores kommende gangmiljø i den gamle hovedbygning. Det er dejligt, at der foregår moderne, levende og inspirerende undervisning i den nye, ”sorte skole”.


40

Et år på efterskole Af Mie Møllenberg Andersen og Helena Gosvig

Det, at noget så simpelt som at børste tænder i fællesskab kan have en indflydelse på ens selvværd, er noget man først opdager, når man har levet et år på efterskole.

Mie: ’’Før jeg kom på efterskole, havde jeg svært ved at stille mig op foran en stor forsamling og udtrykke mig. Jeg var meget usikker på mig selv, og jeg var overhovedet ikke selvstændig.’’

hele holdet holde i en snor, så man på den måde er samlet. Forhindringerne kræver både styrke og sammenhold fra alle deltagere på de forskellige hold. Man er inddelt på hold af cirka 8 deltagere, så på den måde er alle tvunget til at deltage. Når man oplever hinanden gennem 24 timer, kan man ikke fastholde en facade. Man er nødt til at have regntøj på og acceptere, at man ser ud, som man gør, da man ikke har mulighed for at ændre på det i de 24 timer. På den måde ser man, at folk anerkender en, når man er fuldstændig sig selv. Det medfører, at man bliver mere modig og selvsikker. Derfor tør man at råbe højt i store forsamlinger, sige sin mening i diverse situationer og være mere selvstændig.

Allerede efter 2 måneder blev vi kastet ud i vores første store udfordring – 24-timersturen. Turen går ud på, at man i 24 timer bliver presset på det både fysiske og psykiske plan. Man skal gå fra post til post, hvor man skal igennem diverse forhindringer. Gennem hele turen skal

Helena: ’’Før jeg kom på efterskole, havde jeg aldrig set mig selv i en tætsiddende gymnastikdragt. Jeg havde overhovedet ingen rytme i kroppen, og jeg brød mig egentlig ikke om gymnastik. Nu er noget af det, jeg savner mest ved mit efterskoleophold, gymnastikken. Jeg savner det fællesskab,

Man oplever en enorm udvikling ved sig selv, når man tilbringer et år på efterskole. Man ser sider af hinanden, som andre ikke har set. Det vigtigste er dog, at man prøver sig selv af i situationer, som bryder ens grænse.


41

der var, når man var ude med opvisningen.’’ Hvis man sammenligner den første gymnastikundervisning med den sidste, vil man kunne se store forskelle - ikke kun i forhold til vores forbedring af gymnastikken, men også i forhold til vores opførsel til undervisningstimerne. I starten gemte alle sig nede bagerst, hvor man stod stille og havde svært ved at udføre øvelserne. Vi var opdelt i drenge og piger, og folk stod altid sammen med de samme personer. Gennem hele året blev vi bedre og bedre, og til den sidste time var der næsten kamp om at stå forrest. Drengene og pigerne stod blandet ind i hinanden, og alle var ligeglade med, om man fejlede. Vi er taknemlige for, at vi fik muligheden for at tilbringe et år på Vivild Gymnastik– og Idrætsefterskole. Ikke nok med at vi er blevet udviklet som fx fodboldspillere, gymnaster eller noget helt tredje, vi er også blevet udviklet som mennesker. For os var det en nødvendighed at få et år mellem 9. klasse og den videregående uddannelse, da springet ellers

ville være for stort. Vi er blevet væsentligt mere modnet, selvstændige og ansvarsfulde efter vores efterskoleophold. Vi har nu lært, at man skal værdsætte selv de små ting som fx fælles tandbørstning. Det er de ting, som er med til at rykke os som mennesker, og efterskoleopholdet er fyldt med disse rutiner. Mie Møllenberg Andersen og Helena Gosvig, 10. klasses elever på Vivild Gymnastik – og Idrætsefterskole 2012/13


42

Program for og invitation til elevfesten 2014 LØRDAG D. 28.06.2014 Indkvartering: kl. 11.00 - 12.00 og kl. 13.00 - 14.30 og 16.15 - 18.00 Jubilæumsfrokost: kl. 12.00 - 13.00 Sportsaktiviteter: kl. 13.00 - 14.45 og 16.15 - 18.00 Generalforsamling: kl. 15.00 - 16.00 Spisning, musik og dans: kl. 19.00 - til du ikke kan mere! SØNDAG D. 29.06.2014 Morgenmad: kl. 9.00 - 10.00 Udlevering af evt. depositum: kl 10.00 Vi skal være ude af vores rengjorte værelser senest kl. 9.45 Husk at vi selvfølgelig er fælles om al rengøring. PRISER Betaling kan ske fra d. 01.01.14 med sidste indbetaling d. 01.06.14 konto nr. 9388 65 30 00 32 70 Husk at skrive ÅRGANG, navn og adresse + evt. mail PRIS INKL. KONTINGENT: • Hvis du har jubilæum og deltager i både frokost og fest: 450,• Hvis du har jubilæum og kun vil deltage i frokosten: 200,• Hvis du kun deltager i festen: 350,• Hvis du har gået i årene 2009 - 2012: 250,• Hvis du vil betale kontingentet alene: 100,Selvom du ikke deltager i weekenden, er det er vigtigt at betale kontingentet. Ved tilmelding på dagen pålægges et beløb på 100,- kr. Mvh. Vivild Efterskoles Elevforening GAMMEL ELEVDAG 2014 For årgangene 2012-13, 2011-12, 2010-11 og 2009-10 afholdes gammel elevdag på skolen lørdag d. 26. april 2014. Tjek programmet for dagen på facebook eller hjemmeside når vi nærmer os. Mvh. Personalet på Vivild


43

Program for jubilarmødet den 29. maj 2014 Torsdag den 29. maj (Kristi Himmelfartsdag) kl. 10.00-16.00 indbydes følgende jubilarer til samvær på skolen: 25 år - elevhold 1988/89 30 år - elevhold 1983/84 35 år - elevhold 1978/79 40 år - elevhold 1973/74 45 år - elevhold 1968/69 50 år - drenge 1963/64 og piger sommer 1964 55 år - drenge 1958/59 og piger sommer 1959 60 år - drenge 1953/54 og piger sommer 1954 65 år - drenge 1948/49 og piger sommer 1949 70 år - drenge 1943/44 og piger sommer 1944 Program: Kl. 10.00 Velkomst & Jubilarsnak Kl. 12.00 Middag & Rundvisning på skolen Kl. 15.00 Kaffe Kl. 16.00 Afslutning Interesserede jubilarer kan henvende sig til skolen, og vi vil så i fællesskab forsøge at få samlet så mange som muligt fra de jubilerende årgange. (Pris for dagen inkl. middag og foto 150 kr.)


44

70 책rs jubilarer, piger og drenge samlet

65 책rs jubilarer, piger

65 책rs jubilarer, drenge


45

60 책rs jubilarer, piger

60 책rs jubilarer, drenge

55 책rs jubilarer, piger


46

55 책rs jubilarer, drenge

50 책rs jubilarer, drenge

45 책rs jubilarer


47

40 책rs jubilarer

35 책rs jubilarer

30 책rs jubilarer


48

25 ĂĽrs jubilarer

Ă…rets jubilarer samlet


49

Bestyrelsen for Vivild Gymnastikog Idrætsefterskole 2013 Jens Krogsgård, Vivild (formand) Frans Pedersen, Nørager (næstformand) Søren Erikstrup, Rygårde Karen Marianne Kristensen, Vivild Anders Tækker Rasmussen, Vivild Medarbejderrepræsentant: Anne Hyldgaard Larsen

Repræsentantskab ved Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 Bestyrelsen + valgt af skolekredsen: Jytte Schmidt, Vivild Anne Lise Buss, Vivild Arne Porse, Vivild Annette Møss, Nørager Niels Ole Birk, Vivild Klaus Bjerg, Allingåbro Søren Krüger, Vivild Aksel Pedersen, Vivild Kirsten Madsen, Vivild Inger Godballe, Vivild Ingelise Nørøxe, Allingåbro Rikke Kristensen, Vivild Peter Poulsen, Vivild Joan Pedersen, Vivild Christian Nielsen, Allingåbro

Valgt af elevforeningen: Dorthe Baggesen, Odder Jan Bengtsson, Holbæk Svend Erik Pedersen, Sunds Gitte Udengaard Nielsen, Malling Jakob Henningsen, Herning Søren Perto, Randers Hanne Lillie, Struer Mikael Lange, Rønde Gitte Lundby, Solbjerg Valgt af medarbejderne: Tinna Gregersen Peter Banke Dan Kristensen Janne Byskov Torben Katholm Camilla Klausen


50

Elevholdet 2012/2013 Adam Geil Agnes Ørum Ocaña Alexander Johannesen Amalie Aagaard Poulsen Andrea H. Johansen Andreas Brus Mikkelsen Andreas Høyer Andreas Lund Poulsen Andreas Oliver Rønberg Anja Jensen Anna Pilgaard Anne Djernes Nielsen Anne Falkenberg Johansen Anne Sofie Bonde Vinther-Jensen Anne Sophie Meding Anne-Sofie Yde Døssing August Lau Søberg Augusta Holleufer Andersen Camilla Laursen Camilla Kriegbaum Andersen Caroline Kragh Bech Caroline Mølskov Lund Casper Norup Lading Cathrine Troelsen Cathrine Damkjær Larsen Catrine Dalsgaard Nielsen Catrine Maria Bech Cecilie Bølcho Cecilie Hovgård Raakjær Cecilie Rosenberg Cecilie Sandberg Bukhave Christian Dohn Rask Christian Overbye Strøier Christian Vang Amstrup Christoffer K. Hansen Cornelia Fabricius Islin Dagmar Haubjerg Andersen Ditte Bjerregaard Agerholm Ellen Højer Kornum Emil Fjeldgaard Larsen Emil Kvist Kristensen Emil Lund Lystbæk Emilie Hasselager Jørgensen Emilie Kristensen

Ikast Skødstrup Mariager Ebeltoft Brabrand Grønfeld Gjerrild Hobro Hinnerup Aasiaat Hammel Hornshøj Skanderborg Mårslet ÅrhusV Randers NV Hjortshøj Hinnerup Randers SØ Hammel Als Aars Hasselager Nørager Fårvang Hobro Skødstrup Lystrup Hinnerup Aabybro Broby Ulstrup Hammel Hammel Storvorde Nordby Silkeborg Silkeborg Brønderslev Harridslev Ans Højbjerg Løgstrup Viborg

Emilie Overballe Emilio Christian Bjerring Mirasola Emma Marie Kvist Lund Emma Tang Bak Frederik Deutch Frederik Friis Frederik Bach Meiner Frederik Rokkedal Jensen Frederikke Damborg Jørgensen Frederikke Haastrup Vestergaard Frej Leth Lorenzen Frida Hæstrup Frida Conrad Christensen Frida K. Zier Jørgensen Gustav Wulff Kelstrup Henrik Brandt Lundblad Henrik Brix Grønhøj Iben Riis Jensen Jacob Dahl Kejser Jacob Lindholm Jensen Jacob Roland Klepner Jakob Bøgh Uldbjerg Jakob Cornelius Bæk Lyngaa Jakob Degn Larsen Jannie Bjerregaard Grønne Jeppe Kristian Rasmussen Jeppe Lykke Krogh Jesper Hald Bredahl Johanne Revsbech Condrup Jonas Gram Drachmann Julie Møllebjerg Julie Strand Wille Kristensen Karoline Marie Skjold Kasper Jarlund Kasper Lindahl Klausen Kasper Tillgaard Kasper Winther Jørgensen Kathrine Brunsgaard Thyrring Katrine Harbo Kristensen Kirstine Møller Pilgaard Kristian Hjorth Bach Madsen Kristian Lundby Harrit Kristian Schmidt Nielsen Kristina Margrethe Jakobsen

Elev Hadsten Viby J Højbjerg Risskov Egå Hjortshøj Hasselager Gjerrild Højbjerg Harlev Viborg Aarhus N Ebeltoft Viby J Mårslet Nørager Hasselager Boeslum Højbjerg Lystrup Beder Malling Kolind Stavtrup Kare Hou Hadsten Dalbyover Galten Lemming Beder Sabro Rønde Risskov Søften Mariager Solbjerg Skivholme Hadsten Auning Vejle Ø Hornslet Langå


51

Lasse Svendsen Lasse Skovgaard Larsen Lasse Skødt Damsgaard Laura Plougmann Laursen Laura Thorlund Sørensen Lotte Roelman Poulsen Louise Theilade Thomsen Lucas Malcolm Johansen Lucas Plovmand Sørensen Lærke Schmidt Baggersgaard Mads Misser Drescher Magnus Reher-Langberg Magnus Skade Jørgensen Maja Holle Damgaard Maria Emilie Munk Kaarup Maria Ravnholm Jensen Martin Tai Henriksen Mathias Blindbæk Jeppesen Mathias Holt Christiansen Mathilde Katrine Bach Matias Hauge Böttcher Mette Høgh Mette Firgaard Pedersen Mette Graver Måberg Mikisuluk Rasmus F. Kjeldsen Mille Anker-Møller Fisker Mille Pindstrup Mogens Skov Buch Morten Brask Jørgensen Morten Egelund Johannsen Nanna Toftum Winther Hansen Natalie Marina Posch Nicklas Lykke Mikkelsen Nicklas Stausholm Hardam Nicolai Bach Bundgaard Nicolai Peter Bruun Møller Nicolej Flindt Nicoline Torjusen Schøler Nikolaj Gjedbo Møller Nikolaj Kofoed Pedersen Nikolaj Møller Bach Oguzhan Tazli Oline Videbæk Oliver Christian Petersen

Ulstrup Vodskov Hinnerup Hasselager Risskov Skælskør Assentoft Them Hjortshøj Egå Højbjerg Egå Hammel Højbjerg Brabrand Galten Højbjerg Hinnerup Hinnerup Ebeltoft Egå Skødstrup Hylke Tilst Hårup Viby J Assens Egå Vaarst Brabrand Løvskal Auning Knebel Hadsten Lystrup Beder Knagstrup Haar Voldby Randers SØ Stoholm Århus V Skave Hornslet

Oliver Frandsen Risskov Oliver Skjærbæk Kristiansen Hedensted Olivia Lüneborg Baggesen Odder Olivia Aaen Geest Aarhus C Oskar Rosenkrands Bøge Langballe Skanderborg Patrick Baghlani Reffsøe Sabro Pernille Flarup Rasmussen Grynderup Peter Svidt Vodskov Rasmus Stougaard Mariager Rasmus Brus Søegaard Rønde Rasmus Kronborg Korshøj Korup Rasmus Pagter Holgaard Ulstrup Rasmus Stounberg Nielsen Mygind Robert Seeberg Laursen Århus C Rose Illeborg Gad Århus N Rune Tøttrup Jørgensen Hinnerup Sara Højsgaard Thrue Hornslet Sebastian Graversen Møller Tranbjerg J Sidsel Lyhne Jensen Åbyhøj Signe H. Andersen Silkeborg Signe Møller Egeriis Mørke Signe Ruby Hald Brabrand Signe Thrue Jakobsen Lystrup Simon Gudmann Foged Risskov Simon Overgaard Henriksen Randers NØ Simone Frederiksen Grevinge Sissel Maria Sørensen Fredericia Sofie Bredsdorff-Larsen Risskov Sofie Fogh Gadegaard Galten Sofie Kousted Galten Sofie Langagergaard Aalborg Sofie Marie Frandsen Ulstrup Sofie Pahuus Lassen Risskov Sofie Schultz Refsgaard Gjerrild Sophie Margrethe Nielsson Ebeltoft Thea Lindrup Jensen Brønderslev Thea Norre Hobro Thomas Brouer Malling Thomas Agerbo Hammel Thomas Kleven Viby J Thomas Stenholt Laursen Åbyhøj Tobias Eriksen Egå Victor Emil Bruun Nielsen Løvskal


52

Personalet

Helle Bak Holvad, viceforstander

Lene Madsen, sekretær

Camilla Klausen, Lærer

Jørgen Ramsgård, rengøring

Rikke Pedersen, Køkken

Birgit Katholm, sekretær

Ingelise Pedersen, Køkkenleder

Elin Bach, rengøring

Jesper Hermansen, lærer

Henrik Levring, pedel

Janne Johansen, lærer

Lotte Schibler, køkken

Renè Friis, lærer

Anne Larsen, lærer

Bodil Andreasen, afspændingspædagog

Carsten Holvad, forstander


53

Dan Kristensen, lærer

Dorte Atkins, lærer

Esben Hoffer-Henriksen, lærer

Henrik Krogh, lærer

Inger Mejneche, køkken,

Jan Dahl, lærer

Janne Byskov, lærer

Lone Broholm, lærer

Mette Louring, lærer

Patricia Jesuthasan, køkken

Per Hviid, pedel

Peter Banke, lærer

Per Olaf Schmidt, afdelingsleder

Peter Seiding, lærer

Pia Larsen, lærer

Poul Anker Pedersen, pedel


54

Roan Mark, lærer

Mangler foto Kristina V. Andersen, timelærer

Tina Gregersen, rengøring

Tom Bolvig, lærer

Torben Katholm, pedel


55


56

OL


57


58


59

Teateruge


iden,

ĂŚrdier &

2013

enner

79357 vivild gymnastik og idraetsefterskole aarsskrift 2013  
79357 vivild gymnastik og idraetsefterskole aarsskrift 2013