Ringriderprogram 2024

Page 1

Ringriderprogram 2024

www.ringriderprogram.dk
Ringriderprogrammets Konge 2023 Lotte Borchers Petersen, Nr. Hostrup

STOF TIL RINGRIDERPROGRAMMET 2025

SKAL AFLEVERES SENEST DEN 9. FEBRUAR 2025

til Sanne Petersen, Tirslund Sognevej 7, 6520 Toftlund

Telefon: 27 24 50 49 ∙ E-mail: ringriderprogram@gmail.com

HUSK at sende resultater og meget gerne billeder umiddelbart efter ringridni ngens afslutning, så vi kan få resultaterne på vores hjemmeside.

Resultaterne sendes til Sanne eller Anette på mail eller SMS.

Kig forbi ringriderprogrammets hjemmeside: www.ringriderprogram.dk

Forsiden:

Bagsiden:

RINGRIDERPROGRAM NR. 46

2023:

2023:

Ringriderprogrammets

for børn afholdes den 28. juli 2024 i Guderup og for voksne den 4. august 2024 i Tinglev.

Reglementeret påklædning – det vil sige:

Mørk jakke, hvide bukser, hvid skjorte eller stævne t -shirt, lange sorte støvler samt blå/hvid eller hvid hat (eller overtræk til ridehjelm) – alt efter, hvor man befinder sig.

Der opfordres til at vaccinere sin hest, tegne en ansvarsforsikring og generelt overholde

gældende dyrevelfærdsregler, samt lov om hold af heste!

Rigtig god sommer …

2
Ringriderprogrammets Ringriderkonge
Lotte
Borchers Petersen, Nørre Hostrup
Ringriderprogrammets
Chrestine Schmidt, Skærbæk
Børnekonge
Det Sønderjyske Ringriderprograms bestyrelse: Formand: Bjarne Petersen, Frudam 16, 6200 Aabenraa tlf. 40 20 52 68 Næstform.: Anette Jessen, Vestermarksvej 8, 6070 Christiansfeld tlf. 21 79 94 55 Kasserer: Sanne Petersen, Tirslund Sognevej 7, 6520 Toftlund tlf. 27 24 50 49 Sekretær: Mette Beyer Junker, Augustenhofvej 7, 6430 Nordborg tlf. 40 98 32 69 Hans Peter Lassen, Haverbækvej 4, 6520 Toftlund tlf. 21 60 21 59 Suppleant: Ole Olesen, Lillebjergvej 2, 6534 Agerskov tlf. 24 84 77 43
kongeridning

RINGRIDERMUSEUM SØNDERBORG

Ringridermuseet har åbent hver tirsdag og torsdag fra klokken 11.00 til 16.00 i perioden fra den 4. juni til den 29. august 2024, samt alle dage under Ringriderfesten i Sønderborg, dog ikke mandag den 15. juli.

Det er muligt at arrangere gruppebesøg året rundt for alle ringriderforeninger, andre foreninger og grupper, der måtte have interesse i at se Danmarks eneste Ringridermuseum.

Kontakt formand Hans Struck, tlf. 74 42 75 75 eller mail formand@ringridermuseet.dk.

Besøg også ”Historisk Ringridning” ved Sønderborg Slot hver tirsdag klokken 17.00 i perioden fra den 2. juli til den 6. august 2024.

RYTTERFEST 2024

Så sæt allerede nu X i kalenderen fredag den 27. september 2024 til årets rytterfest.

Mere information følger på Facebook.

ER DU MELLEM 0 OG 16 ÅR

SÅ SÆT X I KALENDEREN

Lørdag den 5. oktober 2024, kl. 11-15 hvor der igen afholdes ringriderdag for børn Nærmere info følger på Facebook

GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 4. FEBRUAR 2025 KL. 19.00

PÅ AGERSKOV KRO

Adresse: Hovedgaden 3, 6534 Agerskov

3
AFHOLDES

MAJ

4 OVERSIGT OVER SÆSONENS RINGRIDNINGER
TORSDAG 9. 2 HJORDKÆR ULLA PETERSEN 22 79 00 24 LØRDAG 11. 1 TØNDER RENATE FEDDERSEN 61 46 28 10 SØNDAG 12. 9 FÅRHUS JESPER HANSEN 42 18 45 03 LØRDAG 18. 16 BAJSTRUP OLAF PETERSEN 26 19 39 77 4 LØJT MORTEN OLSEN 24 62 50 98 MANDAG 20. 20 BEVTOFT RENÉ TOFTEBJERG 29 42 64 42 61 ABILD CONNIE BOYSCHAU 20 77 89 53 LØRDAG 25. 5 NORDBORG KIM IVERSEN 51 35 69 49 6 LØGUMKLOSTER CHRISTINA SØRENSEN 42 36 62 40 SØNDAG 26. 8 TINGLEV AKSEL JUHL 20 81 93 55 JUNI LØRDAG 1. 10 SAKSBORG JÜRGEN LORENZEN 21 63 29 92 SØNDAG 2. 12 HOLBØL ARNE HANSEN 25 34 61 49 14 RØDEKRO ANETTE LOCK 51 35 74 47 13 SVENSTRUP DORTHE JOHANSEN 22 91 62 50 LØRDAG 8. 15 SKODBORG HANS ERIK BRINK 40 14 87 05 SØNDAG 9. 18 BYLDERUP HEIDI HANSEN 60 14 97 75 17 KLIPLEV ANNELI JENSEN 24 61 93 66 19 SØBY BIRTHE FOGH 91 15 21 03 LØRDAG 15. 25 TUMBØL CLAUS HISSEL 20 32 52 79 62 SÆD/UDBJERG CONNIE BOYSCHAU 20 77 89 53 28 SOMMESTED LARS DAU 23 35 11 60 SØNDAG 16. 22 BOV ERIK PEDERSEN 28 72 75 53 23 ØSTER LØGUM MOGENS HYMØLLER 20 42 47 36 LØRDAG 22. 24 HELLEVAD ANDREAS CARSTENSEN 61 34 80 23 SØNDAG 23. 26 OVER JERSTAL KURT PEDERSEN 40 44 77 94 27 AUGUSTENBORG BENT NIELSEN 20 16 36 02 LØRDAG 29. 29 BOVRUP BJARNE PETERSEN 40 20 52 68 SØNDAG 30. 31 BOLDERSLEV JØRGEN SCHMIDT 25 14 35 33
5 JULI LØRDAG 6. 33 BROAGER ANNE K. JONSSON 40 46 63 14 32 AABENRAA MOGENS DALL 40 11 83 61 SØNDAG 7. 32 AABENRAA MOGENS DALL 40 11 83 61 34 KEGNÆS ANNE METTE D. ANDERSEN 22 84 38 95 FREDAG 12. 35 SØNDERBORG HANS OTTO EWERS 23 21 41 76 LØRDAG 13. 36 RØLLUM DJON NIELSEN 22 10 19 78 37 ARRILD LARS KJELDSTRØM 50 83 13 95 SØNDAG 14. 35 SØNDERBORG HANS OTTO EWERS 23 21 41 76 LØRDAG 20. 40 EMMERLEV KAROLINE PETERSEN 74 71 66 44 39 GRÅSTEN ANDREAS THOMSEN NØHR 25 31 00 46 SØNDAG 21. 39 GRÅSTEN ANDREAS THOMSEN NØHR 25 31 00 46 LØRDAG 27. 42 KVÆRS CARL JØRGEN LASSEN 40 84 96 21 43 TOFTLUND HANS PETER LASSEN 21 60 21 59 SØNDAG 28. 44 GUDERUP LOTTE ELLEGAARD 21 69 78 04 46 BJERNDRUP ANNA HARTLEV ESKILDSEN 28 12 06 63 45 SKAST CHRISTIAN THOMSEN 50 99 22 91 AUGUST LØRDAG 3. 4 LØJT BØRNERINGRIDNING BITTEN BRODERS 23 71 64 05 SØNDAG 4. 47 SKOVBY HENNING B. CHRISTIANSEN 23 60 59 66 49 SKÆRBÆK RANDI WAJE 74 75 40 19 8 TINGLEV DORTHE DAHL KOLMOS 60 16 98 00 48 NR. HOSTRUP LOTTE BORCHERS PETERSEN 40 63 14 78 LØRDAG 10. 50 VEDSTED KJELD BREUM SØBERG 74 54 54 60 SØNDAG 11. 51 TANDSLET JETTE DAU ANDERSEN 21 44 14 36 52 AGERSKOV LARS APPEL 21 44 62 23 LØRDAG 17. 54 VOLLERUP TORBEN KAUFMANN 20 31 25 39 SØNDAG 18. 55 MØLBY KARL CHRISTIAN PETERSEN 40 17 64 86 56 UGE AKSEL JUHL 20 81 93 55 LØRDAG 24. 57 RIBE/ROAGER ANTON FEDDERSEN 20 67 96 39 61 SYDALS BIRGIT KRISTENSEN 26 14 79 59 LØRDAG 31. 59 FELSTED BRITTA LORENZEN 22 55 24 44 SEPTEMBER SØNDAG 1. 60 BYLDERUP BOV MARTIN BOYSCHAU 40 52 46 05 SØNDAG 8. 24 HELLEVAD POKALRINGRIDNING ANDREAS CARSTENSEN 61 34 80 23
6
7
8

RINGRIDNING I HJORDKÆR

KRISTI HIMMELFARTSDAG TORSDAG DEN 9. MAJ 2024

Rytterne mødes på pladsen ved Hjordkær Skole kl. 11.00

Voksne medbringer en præmie til 80 kr. – Børn medbringer en præmie til 50 kr.

Galge 1. Ulla Petersen

Galge 2. Jesper Hansen

Galge 3. Nicole Haugaard Sørensen

Yderligere oplysninger fås ved: Ulla Petersen, tlf. 22 79 00 24

TØNDER RINGRIDERKORPS

AFHOLDER RINGRIDNING LØRDAG DEN 11. MAJ 2024 KL. 11:00

HOLMEVEJ 4A, 6270 TØNDER

Alle er velkommen til at deltage.

Voksne 80 kr. Børn gratis.

Tilmelding SKAL ske til følgende forridere, senest den 06. maj:

• Anette Asmussen tlf. 24 90 55 56

• John Madsen tlf. 23 73 10 15

• Jesper Bragt-Hansen tlf. 42 18 45 03

• Børnegalge: Nikolai Nielsen tlf. 25 36 05 71

For flere oplysninger kontakt Renate Feddersen tlf. 61 46 28 10

- Det er i Tønder, æ ringridning beg ynderVelmødt!

Bestyrelsen

9
10

Ringreiterverein Baistrup afholder ringridning

Pinselørdag den 18. maj 2024

Fredag den 17. maj kl. 19.00

Lørdag den 18. maj kl. 11.30

Kl. 14.00

Traktorringridningog cykelringridning

Ringridning

Cykelringridning for børn

Aldersgruppe: 0-14 år, 15-39 år, 40-59 år, 60-99 år

Formand: Olaf Petersen, tlf. 26 19 39 77

Vel mødt Bestyrelsen

11

Bevtoft ringriderforening afholder ringridning 2. pinsedag

Mandag

den 20. maj 2024

Kl. 11.00 Rytterne stiller op i galgerne

Kl. 15.00 Kongeomridning om Konge, Kronprins og Prins

Tilmelding senest onsdag den 15. maj 2024

Galge 1

Galge 2

Sanne Petersen, Tirslund tlf. 27 24 50 49

Lars Appel, Rangstrup tlf. 21 44 62 23

Galge 3 Gert Kjeldstrøm, Styding tlf. 30 53 98 21

Galge 4 Tanja Olesen, Kliplev tlf. 21 13 29 86

Galge 5 Carsten Ohmann, Strandelhjørn tlf. 40 26 40 54

Galge 6 Stefani Lykke Søberg tlf. 29 72 77 04 (ponyryttere)

Vel mødt bestyrelsen

Der afholdes generalforsamling onsdag den 5/2 -2025 kl. 19.30 Tjørnevænget 10. Bevtoft

Formand René Toftebjerg tlf. 29426442

ABILD RINGRIDERFORENING AFHOLDER RINGRIDNING

MANDAG 2. PINSEDAG, DEN 20. MAJ 2024 KL. 11.00

Vennemosevej 4, 6270 Tønder – Alle er velkommen til at deltage.

Tilmelding kan ske til følgende forridere:

Lars Kjeldstrøm, Toftlund tlf. 50 83 13 95

Dennis Brix, Løgumkloster tlf. 42 19 66 98

Jesper Hansen, Holsted tlf. 40 18 45 03

Børnegalge tlf. 20 77 89 53

For flere oplysninger: Kontakt formand Connie Boyschau tlf. 20 77 89 53

12
13

NORDBORG RINGRIDNING

LØRDAG DEN 25. MAJ 2024 KL. 11.00

Kl. 11.00 Rytterne mødes I GALGERNE PÅ RINGRIDERPLADSEN (Luffes Plads)

Kl. 11.15 Velkomst og optog gennem byen.

Ca. Kl. 12.30 Gratis pølse-bord i teltet, ved køb af 1 genstand

Ca. Kl. 15.45 Kongeomridning. Efterfølgende afvikles resterende omridning og afslutning

Tilmelding kan ske til følgende forridere:

Galge 1. Heidi Jessen, Holm tlf. 23 93 68 89 (pony)

Galge 2. Henrik Clausen, Svenstrup tlf. 22 75 01 77

Galge 3. Sofie Petersen, Gl. Skovbøl tlf. 61 60 91 31

Galge 4. Jes Henrik Kolmos, Nordborg tlf. 40 13 44 15

Galge 5. Louise Brodersen, Egernsund tlf. 40 17 27 96

Ridekort á 100 kr. købes på ringriderpladsen.

Af- og pålæsning kan ske på Ringriderpladsen (Luffes plads).

På glædeligt gensyn

Bestyrelsen.

14

TINGLEV OG OMEGNS RINGRIDERFORENING

AFHOLDER RINGRIDNING

SØNDAG DEN 26. MAJ 2024 KL. 11.00

Der må være 2 ryttere pr. hest og der rides i 2 hold.

Ridekort: Voksne kr. 80,- og børn kr. 40,-

Formand: Aksel Juhl, tlf. 20 81 93 55

15

Kl. 19.00

SAKSBORG RINGREITERCORPS AFHOLDER SIT ÅRLIGE RINGRIDNING LØRDAG DEN 1. JUNI 2024

Fredag den 31. maj 2024

Havetraktor, Veterantraktor ( kørekort til traktor er et krav ) og Cykelringridning. Der kan købes pølser, øl og vand på pladsen begge dage.

Lørdag den 1. juni 2024

Kl. 11.00

Ringridning til hest, hvor alle er velkommen. Det er tilladt at være 2 ryttere om en hest. Tilmelding kan ske til vores forridere:

Galge 1

Galge 2

Galge 3

Dorthe Dahl Kolmos tlf. 60 16 98 00

Torben Kaufmann tlf. 20 31 25 39

Sted: v/ Bent Lorenzen ( Bent Murer )

Burkal Kirkevej 56

6372 Bylderup-Bov ( indkørsel af Skovhusvej )

Formand: Jürgen Lorenzen, tlf. 21 63 29 92

16
17

SVENSTRUP OG OMEGNS RINGRIDERFORENING AFHOLDER RINGRIDNING

SØNDAG DEN 2. JUNI 2024

Kl. 11.15 Rytterne samles i Himmark ved branddammen

Kl. 11.30 Optog gennem byen

Pladsen er beliggende overfor Svenstrup Forsamlingshus, Nordborgvej 66, 6430 Nordborg

Ridekort købes i Himmark før optoget starter. HUSK: Vi har også pokalridning for foreningshold.

Formand: Dorthe Johansen, Svenstrup, tlf. 22 91 62 50

VEL MØDT

Støt vore annoncører…

… de støtter os !

BESTYRELSEN

18

SKODBORG RINGRIDERFORENING AFHOLDER

RINGRIDNING

LØRDAG DEN 8. JUNI 2024

MØDESTED: SKODBORG VESTER KRO

KLOKKEN 12:00 PRÆCIS

OPTOG GENNEM BYEN MED VEJEN GARDEN I SPIDSEN.

DER RIDES I 5 HOLD:

0-14 ÅR / 15-24 ÅR / 25-39 ÅR / 40-59 ÅR / OVER 60 ÅR

TILMELDING SENEST DEN 7. JUNI

GINNA MATZEN MADSEN: 51962425 GERNE SMS MED NAVN OG ALDER.

HANS ERIK BRINK: 40148705 GERNE SMS MED NAVN OG ALDER.

DER ER PRÆMIER TIL ALLE!!!

PÅ GENSYN DEN 8. JUNI

SKODBORG RINGRIDERFORENING

19

BYLDERUP RINGRIDNING

SØNDAG DEN 9. JUNI 2024 KL. 11.00

Vi mødes på pladsen bag idrætshallen, Slogsherredsvej, Bylderup Bov

Tilladt at være to ryttere til en hest – alle er velkommen.

Der kan købes pølser, øl, vand m.m. og mulighed for ring - og pilekast.

Yderligere information ved Heidi Hansen, tlf. 60 14 97 75

VEL MØDT Bylderup Ringriderforening

Kliplev Ringriderforening afholder ringridning

Søndag den 9. juni 2024

Kl. 10.45 Opstilling af ryttere på ringriderpladsen

Kl. 11.00 Festoptog gennem byen med Den Sønderjyske Garde

Kl. 12.00 ca. Ringridningen begynder

Kl. 15.15 ca. Kongeomridning

Kl. 16.15 ca. Kåring af dagens konger og aldersklasse vindere

Det er tilladt at være 2 ryttere om 1 hest. Ridekort: Voksne 80 kr. – Børn: Gratis

CHR- nummer for Kliplev Ringriderforening: 137311.

Tilmelding: Senest onsdag den 5. juni til:

Formand: Anneli Jensen 2461 9366

Næstformand: Tanja Olesen 2113 2986

Forrider:

Galge 1: Gert Hansen

Galge 2: Aksel Juhl

Galge 3: Bjarne Petersen

Galge 4: Claus Jacob Hissel

Galge 5: Harry Møller

Ringridningen afholdes sammen med Kliple´ Mærken, der afholdes i dagene 6. til 9. juni. Vel mødt Bestyrelsen

20

Søby – og Omegns Ringridning

Søndag

den 9. juni 2024

Opstilling på pladsen Kl. 11.15 - optog starter Kl. 11.30

Parkering på pladsen nede bagved galgerne, på eget ansvar.

Ridekort kan kun købes i teltet på pladsen.

Ridekort: Kr. 100,- pr. rytter.

Adressen er: Rakelmose 2, 6430 Nordborg – for enden af Tjørning ved Søby Have.

Minimums alder er 6 år.

Reglementeret påklædning for både hest og rytter

Formand: Birthe Fogh tlf. 91152103

Vel mødt Bestyrelsen

21

TUMBØL OG OMEGNS RINGRIDERFORENING AFHOLDER RINGRIDNING

LØRDAG DEN 15. JUNI 2024

Kl. 11.00 Opstilling af ryttere på ringriderpladsen Kl. 11.30 Optog

Det er tilladt at være 2 ryttere om en hest.

Tilmelding senest den 12. juni til:

Peter Jessen, tlf. 61 61 00 04

Claus Hissel, tlf. 20 32 52 79

VELKOMMEN TIL RINGRIDNING I TUMBØL! RINGRIDNING

RINGRIDNING AFHOLDES PÅ REVSØ RIDESKOLE, REVSØMARKVEJ 2, 6560 SOMMERSTED

Tilmelding skal ske til en af følgende forridere, senest den 12. juni:

Galge 1. Lars Jespersen Dau, Revsø tlf. 23 35 11 60

Galge 2. Anette Jessen, Frørup tlf. 21 79 94 55

Galge 3. Karl Chr. Petersen, Øster Lindet tlf. 40 17 64 86

Forriderne søger selv for galgepersonale!!

22
SOMMERSTED LØRDAG DEN 15. JUNI 2024 KL. 11.00
I
23
24

Bov Sogns Ringriderforening

afholder ringridning

Søndag den 16. juni 2024

På festpladsen i Bov som altid

Kl. 11:00 Stiller rytterne op i galgerne

Det er tilladt at være 2 ryttere pr. hest

Der er kongeomridning ca. kl. 15

Det påhviler alle ryttere at have ansvarsforsikring.

Tilmelding sker ved Dorthe eller Nicole senest 12 . juni 2024

Galge 1 : Dorthe Kolmos

Galge 2 : Nicole Sørensen

Voksne 100 Kr. / Børn 50 Kr.

Der er ingen optog i år

Tlf.: 60 16 98 00

Tlf.: 50 47 03 98

Madpakke bestilling senest 12. juni 2024: tlf. 28 72 75 53 ring/sms - husk navn madpakke pris 30 kr. for 4 halve brød og 1 ostemad.

Yderligere informationer kan indhentes ved

Erik Lind Pedersen (Formand) tlf.: 28 72 75 53

Vel mødt Bestyrelsen

25
26

Ringridning i Hellevad Lørdag den 22. juni 2024

Hellevad ringridning

Vi starter klokken 11.00 hvor alle ryttere mødes på pladsen vest for skolen. Der er ingen optog.

Ridekort købes på pladsen: 90 kr. pr. rytter og ponyryttere rider gratis.

Der er præmier til samtlige ryttere!

Som noget nyt har vi en ren ponygalge, som vi opfordrer til at ponyrytterne benytter.

Tilmelding kan ske til følgende forridere:

Galge 1: Hans Jepsen, Hønkys Tlf. 20 44 82 23

Galge 2: Jørn Nissen, Solderup Tlf. 20 40 72 98

Galge 3: Anette Lock, Rødekro Tlf. 51 35 74 47

Galge 4: Sanne Petersen, Tirslund Tlf. 27 24 50 49

Ponygalge: Jette Nielsen, Hellevad Tlf. 25 36 05 71

I pausen er der gratis brød og pålæg til alle ryttere.

Reglementeret påklædning påkrævet og to ryttere pr. hest er tilladt. Det påhviler enhver rytter at have ansvarsforsikringen i orden.

Vel mødt! – Bestyrelsen for Hellevad ringriderforening.

Formand Andreas Carstensen, 61 34 80 23

Husk også Hellevad Pokalringridning søndag den 8. september 2024.

27

OVER JERSTAL RINGRIDERFORENING

AFHOLDER RINGRIDNING

SØNDAG DEN 23. JUNI 2024 KL. 11.30

Ringriderpladsens CHR nummer: 134824

Kl. 11.30 Rytterne samles på pladsen

Kl. 15.30 Kongeomridning om konger, kronprinser og prinser

Tilmelding KAN ske til følgende forridere:

Galge 1 Henrik Sørensen, Over Jerstal tlf. 21 26 90 25

Galge 2

Galge 3 Svend Aage Kjeldstrøm, Toftlund tlf. 28 18 88 19

Galge 4 René Toftebjerg, Uldal tlf. 29 42 64 42

Forriderne bedes selv tage trækkere og skrivere med!

BØRN GRATIS – PRÆMIER TIL ALLE

Det påhviler hver rytter at have ansvarsforsikring

På pladsen findes: Telt, hvor der kan købes forskellige forfriskninger

TOILETVOGN: Lej en dobbelt toiletvogn hos Over Jerstal Ringriderforening Bestil hos Henrik Sørensen, tlf. 21 26 90 25

Der afholdes generalforsamling mandag den 27. januar 2025 kl. 19.30 på Plantagevej 10 i Over Jerstal

28
29

AUGUSTENBORG OG OMEGNS RINGRIDERFORENING AFHOLDER

RINGRIDNING DEN 23. JUNI 2024

kl. 10.30

kl. 11.00

Rytterne samles på pladsen

Optog gennem byen

kl. 18.00 Rytterne forlader pladsen

Husk: Der er gratis sildebord fra kl. 12.00 – 14.00

Forridere:

VEL MØDT

Formand: Bent Nielsen, tlf. 20 16 36 02

Ritmester: Preben Jørgensen, tlf. 29 13 08 98

Af- og pålæsning på pladsen

BESTYRELSEN

LØRDAG DEN 29. JUNI 2024

PÅ FESTPLADSEN VED EWERS I BOVRUP

Kl. 10.30 Rytterne mødes på pladsen

Påklædning: Hvide bukser, mørk jakke og ringriderkasket

Bemærk: Der rides med egne lanser. Der må være 2 ryttere om 1 hest.

Tilmelding senest den 26. juni: til formand Bjarne Petersen, tlf. 40 20 52 68, hvor også yderligere oplysninger kan fås.

Der er kaffe i teltet 25,- kr. incl. kage

Det påhviler enhver rytter at have ansvarsforsikring i orden!

VEL MØDT! BESTYRELSEN

30
tlf.
41 44 25 5.
Petersen tlf. 40 20 52 68
Dau Andersen tlf. 21 44 14
6. Martin
tlf. 20 67 98 22
Hans Nicolaisen tlf. 23 42 24
7. Gitte Petersen tlf. 61 33 84 24
Brodersen tlf.
17
8. Heidi
tlf.
68 89
1. Jette Høj
41
Bjarne
2. Jette
36
Clausen
3.
46
4. Bjarne
40
27 96
Jessen
23 93
RINGRIDERFORENING
BOVRUP & OMEGNS
AFHOLDER RINGRIDNING

Klokken 11.30: Rytterne samles på ringriderpladsen

enhver at have ansvarsforsikring!

Det er tilladt at være 2 ryttere om 1 hest

31 BJOLDERUP SOOGNS RINGRIDERFORENING INDBYDER TIL RINGRIDNING SØNNDAG DEN 30. JUNI 2024
Det påhviler
Galge 1. Gert Hansen, Kliplev tlf. 42 96 51 90 Galge 2. Bjarne Petersen, Gl. Skovbøl tlf. 40 20 52 68 Galge 3. Anette Lock, Rødekro tlf. 51 35 74 47 Galge 4. Aksel Juhl, Uge tlf. 20 81 93 55
VEL MØDT! BESTYRELSEN
32

BROAGER RINGRIDERFORENING AFHOLDER DEN

119.

RINGRIDERFEST

I BROAGER LØRDAG DEN 6. JULI 2024

Vi samles foran Broager-hallen lørdag den 6. juli 2024 kl. 10.30.

Derefter optog kl. 11.00, som fører os til festpladsen.

Påklædning: Hvide bukser, hvid hue og mørk jakke, skjorte/stævneskjorte.

Sort ridehjelm er tilladt!

Der rides med egne lanser

Der tillades 2 ryttere til 1 hest Ponyryttere skal være fyldt 6 år

Der rides 24 gange!

Ritmester Hans Nicolaisen, tlf. 23 42 24 46

Ridekort købes ved forrider:

1.

2. Povl Jørgensen, Avnbøl tlf. 42 50 11 49

3. Mathias Hansen, Broager tlf. 51 26 32 85

4. Inge Toft, Broager tlf. 23 42 20 16

5. Mads P. Clausen, Skelde tlf. 23 27 68 98

6. Johan Clausen, Ertebjerg tlf. 40 34 54 64

7. Bjarne Brodersen, Egernsund tlf. 40 17 27 96

8. Alice Andresen, Gabøl tlf. 28 72 88 33

Ryttere, som mener at være berettiget til at modtage medalje, bedes melde sig ve d Frede Struck, Mølmark, tlf. 61 54 03 25 eller Inge Toft, tlf. 23 42 20 16

Pokaler som er modtaget i 2023 bedes afleveret hos Krogsgaard Hestefoder senest den 8. juni 2024.

Der er præmier til samtlige ryttere. Gentagelse af ridning efter en 5 mm ring –præmie til alle ryttere der tager 5 mm ringen.

Der er hjælpere til børneryttere lige fra ankomst til afslutningen om aftenen.

Med venlig hilsen og på gensyn i Broager Formand Anne K. Jonsson, tlf. 40 46 63 14

33
34
35

KEGNÆS

RINGRIDERFORENING INDBYDER TIL RINGRIDNING

SØNDAG DEN 7. JULI 2024

Mødetid kl. 10.30 på Ringriderpladsen ved Kegnæs Forsamlingshus, Nørre Landevej 59

Af- og pålæsning af heste skal foregå på marken, Nørre Landevej 49

Ringridning starter kl. 11.00 og afslutning ca. kl. 18.00 Ingen optog

Husk: Bestilling af medaljer ved henvendelse til Formand Anne-Mette Dyhre Andersen, tlf. 22 84 38 95

36
37

RINGRIDNING I RØLLUM LØRDAG DEN 13. JULI 2024

Rytterne mødes kl. 11.00

Ridekort kan købes på pladsen.

Der rides i 2 hold. Der tillades 2 ryttere om 1 hest.

Ritmester: Benny Petersen, tlf. 21 75 61 35

Formand: Djon Nielsen, tlf. 22 10 19 78

ALLE ER VELKOMNE !

Venlig hilsen BESTYRELSEN

RINGRIDNING I ARRILD

LØRDAG DEN 13. JULI 2024 KL. 11.00

VED ARRILD SVØMMEHAL

Der tillades 2 ryttere pr. hest.

Tilmelding senest torsdag den 10. juli til forrider:

Traktorringridning søndag den 14. juli 2024 kl. 11.30

Yderligere info: Lars Kjeldstrøm, tlf. 50 83 13 95

VEL MØDT Bestyrelsen

38
Galge 1 Jørn Nissen tlf. 20
Galge 2 Svend Aage Kjeldstrøm tlf. 28 18 88 19 Galge 3 Hans Peter Lassen tlf. 21 60 21 59 Galge 4 Jonas Olesen tlf. 21 35 39 19 Galge 5 Randi Waje tlf. 40 31 58 87
40 72 98
39

EMMERLEV SOGNS RINGRIDERFORENING

AFHOLDER RINGRIDNING

LØRDAG DEN 20. JULI 2024 KL. 11.30

Rytterne mødes på pladsen i Præstevænget i Sdr. Sejerslev. Det er tilladt at være 2 om en hest.

Tilmelding senest onsdag den 17. juli til: Formand: Karoline Petersen, tlf. 20 89 66 01

VEL MØDT!

BESTYRELSEN

Der afholdes generalforsamling torsdag den 20. februar 2025 kl. 19.00 på Præstevænget 30, Sdr. Sejerslev

40

RINGRIDERFEST I GRÅSTEN

DEN 18. - 21. JULI 2024

Lørdag den 20. juli: Rytterne mødes kl. 11.30 på ringriderpladsen. Parkering for hestetrailer vil være muligt til venstre for indgangen via skoven. Der er ingen optog.

Se aflæsningsmuligheder på www.graastenringridning.dk

Søndag den 21. juli: Rytterne mødes på Gråsten Herregård til et festlig optog (der er ingen parkering på ringriderpladsen).

Påklædning: Hvide benklæder, mørk jakke og hvid hue.

Der rides med egne lanser – øverste del skal være hvidmalet. Der tillades 2 ryttere om 1 hest. Træk og trav for ponyryttere er muligt (galop før trav og skr idt).

Formand: Andreas Thomsen Nøhr, Gråsten, tlf. 25 31 00 46

Ritmester: Torben A. Beyer, Kliplev, tlf. 74 68 81 91 / 40 90 17 15 Forridere:

Ridekort kan købes online via vores hjemmeside. Tilmelding senest den 14. juli 2024 kl. 18.00

Ryttere, som mener at være berettiget til at modtage medalje, bedes melde sig ved Lisa Nielsen, Skodsbøl, tlf. 40 24 04 39

Torsdag den 18. juli 2024: Familiebanko

Fredag den 19. juli 2024: Ringriderbal

Søndag den 21. juli 2024: Cykel- og ringrideroptog

41
Galge 1 Heidi Jessen Holm Pony 23 93 68 89 Galge 2 Alice Andresen Gabøl 28 72 88 33 Galge 3 Irene Mamsen Nr. Hostrup 21 63 08 60 Galge 4 Bjarne Petersen Gl. Skovbøl 40 20 52 68 Galge 5 Inge Toft Broager 23 42 20 16 Galge 6 Tobias Haarnagel Øster Sottrup 22 72 80 17 Galge 7 Peter Jessen Felsted 61 61 00 04 Galge 8 Ditte Jørgensen Dybbøl 23 35 45 61 Galge 9 Hans Nicolaisen Dybbøl 23 42 24 46 Galge 10 Gert Hansen Kliplev 42 96 51 90 Galge 11 Lisa Nielsen Skodsbøl 40 24 04 39
VEL MØDT I GRÅSTEN RYTTERKOMITÉ & BESTYRELSE www.graastenringridning.dk

TOFTLUND RINGRIDERFORENING AFHOLDER RINGRIDNING

LØRDAG DEN 27. JULI 2024 KL. 11.00

Stadionvej 3, 6520 Toftlund

Det er tilladt at være 2 ryttere om en hest. Der rides i 2 hold.

Kongeomridning ca. kl. 15.00

Tilmelding skal ske til forriderne senest den 25. juli:

Det påhviler enhver rytter at have ansvarsforsikringen i orden.

Formand Hans Peter Lassen, tlf. 21 60 21 59

Der afholdes generalforsamling torsdag den 6. marts 2025 kl. 19.30 på Haverbækvej 4, 6520 Toftlund

Kværs Ringriderforening

afholder ringridning

lørdag den 27. juli 2024 kl. 11.00

Rytterne opstiller på pladsen Meyerstoft, Kværs

Kongeomridning ca. kl. 15.30

Kåring af konge, kronprins og prins kl. ca. 17.00

Tiilmelding senest torsdag den 25. juli til: Henriette Weber, tlf. 41 44 25 03

Ingen aldersgrænse for ponyryttere, men det forventes, at de kan klare sig selv i galgerne.

Der henstilles til, at rytterne møder korrekt påklædt med blå/hvid ringriderhue.

Telt på pladsen hvor der fredag den 26. juli 2024 afholdes ringriderbal – alle er velkommen.

Formand:CarlJørgenLassen,Lundtoftvej2,Kværs,6300Gråsten.

42
Galge 1 Martin Hansen, Fiskholm tlf. 51 50 77 77 Galge 2 Anette Bonnichsen, Skærbæk tlf. 60 24 41 40 Galge 3 Anton Feddersen, Roager tlf. 20 67 96 39 Galge 4 Lars Appel, Rangstrup tlf. 21 44 62 23 Galge 5 René Toftebjerg, Uldal tlf. 29 42 64 42 Galge 6 Brian Madsen, Læborg tlf. 20 44 80 07
43

RINGRIDNING I SKAST

SØNDAG DEN 28. JULI 2024 KL. 11.00

Ved Ballum multihus, Vestervej 10B, 6261 Bredebro

Alle (både børn og voksne) medbringer en præmie til en værdi af ca. 80 kr.

Børn rider gratis med – voksne betaler 20 kr.

Der rides 2 x 12 gange, og der må rides dobbelt.

44

VI

GUDERUP OG OMEGNS RINGRIDERFORENING

AFHOLDER RINGRIDNING OG

SØNDAG DEN 28. JULI 2024

Kl. 11.15 Rytterne samles ved Brugsen i Guderup

Kl. 11.30 Rytteroptog gennem byen til festpladsen

Ca. kl. 18.00 Rytteroptog fra festpladsen

Afholdelse af børnekongeridning vil foregå i pausen

TILMELDING TIL BØRNEKONGERIDNING

SKAL SKE TIL SANNE PETERSEN, TLF. 27 24 50 49 (GERNE PÅ SMS)

SENEST TORSDAG DEN 25. JULI 2024

Ridekort kan købes ved Brugsen og på Aktivitetscentret Pris: kr. 100,- (beløbet er inkl. indsamling til galgepersonale)

Der er sildebord fra kl. 12.00 til 14.00

Ved spørgsmål kan formanden kontaktes: Lotte Ellegaard, tlf. 21 69 78 04

45
RINGRIDERPROGRAMMETS BØRNEKONGERIDNING
Galge 1 Sarah Corydon, Nordborg tlf. 41 68 14 31 Galge 2 Bjarne Brodersen, Egernsund tlf. 40 17 27 96 Galge 3 Jette Høj, Nordborg tlf. 41 41 44 25 Galge 4 Henrik Clausen, Svenstrup tlf. 22 75 01 77 Galge 5 Lenette Olesen, Rangstrup tlf. 20 84 65 52 Galge 6 Jes Henrik Kolmos, Nordborg tlf. 40 13 44 15 Galge 7 Ingolf Mathiesen, Frederiksgård tlf. 40 27 46 64 Galge 8 Hans Nicolaisen, Dybbøl tlf. 23 42 24 46 Galge 9 (pony) Gitte Petersen, Stevning tlf. 61 33 84 24 Galge 10 (trav og træk) Helle Frederiksen tlf. 27 90 65 15
SES TIL EN FESTLIG DAG HILSEN BESTYRELSEN
46

BJERNDRUP PERBØL RINGRIDERFORENING BYDER TIL RINGRIDERFEST

SØNDAG DEN 28. JULI 2024

Rytterne samles på pladsen Ingen optog!

Voksne medbringer en præmie til en værdi af mindst 80 kr. Børn til en værdi af mindst 50 kr.

Ekstra præmier til Konge, Kronprins og Prins samt de 3 bedste i hver aldersgruppe, samt til ALLE børn.

Kl. 15.00

Kl. 16.30

På pladsen kan købes mad og drikke, samt kaffe m. kage (søndag eftermiddag) til 30 kr. pr. næse.

Vel mødt til nogle festlige dage

Bestyrelsen

47
Kongeomridning
Forventet afslutning
Galge 1 Galge 2 Tobias Haarnagel, Vester Sottrup tlf. 22 72 80 17 Galge 3 Tina Andresen, Bjerndrup tlf. 24 93 45 06 Galge 4 Gert Hansen, Kliplev tlf. 42 96 51 90 Galge 5 Mads Hansen Skelmose, Rødekro tlf. 28 20 70 15 Ved spørgsmål kontakt formand, Anna Hartlev Eskildsen, tlf. 28 12 06 63
Forridere

46. årgang

Løjt Vestermark

Børneringridning afholder ringridning

Lørdag den 3. august 2024 vi mødes kl. 10.00 på festpladsen

NYT NYT NYT festpladsen er flyttet til Lyngslet 14, Bodum, 6200 Aabenraa

Deltagelse er til og med 16 år.

Tilmelding senest torsdag den 1. august til Bitten Broders på tlf. 23 71 64 05

Vel mødt!! Bitten Broders

Støt vore annoncører …. de støtter os!

RINGRIDNING I NR. HOSTRUP

SØNDAG DEN 4. AUGUST 2024

Rytterne mødes kl. 11.30 – derefter er der optog igennem byen.

Tilmelding kan ske til følgende forridere:

Yderligere

48
Galge 1. Anette L. Dirksen tlf. 51 35 74 47 Galge 2. Gitte Kjeldstrøm tlf. 50 80 26 23 Galge 3. Benny Kohls tlf. 61 76 38 92 Galge 4. Randi Von Qualen tlf. 26 39 71 07 Galge 5. Allan Jepsen tlf. 25 36 34 26
tlf. 40
14
oplysninger fås ved Lotte Borchers Petersen,
63
78
49

SKOVBY & OMEGNS RINGRIDERFORENING

AFHOLDER RINGRIDERFEST I SKOVBY, ALS DEN 2., 3. og 4. AUGUST 2024

Legeland og madvogne på pladsen alle dage!

Fredag den 2. august

Ringriderfrokost i Skovby Kros festtelt, musik v/ Tip -Top Duo Billetter købes forud på Skovby Kro

Lørdag den 3. august

Søndag den 4. august

- Cykel, knallert, havetraktor, atv, mc, knallert og traktor ringridning

- Pensionist eftermiddag med Lottospil og Tyrolermusik

- Pølsebord, Beer Pong turnering samt Bøf & Bajer i Skovby Kros Festtelt, musik v/Tip-Top Duo

Kl. 11.00 Rytterne samles på Kegnæsgård

Kl. 11.30 Optog gennem byen med Broager Brandværnsorkester & Sønderborg Blæsergruppe

Kl. 12.30

Ringridning begynder

Ca. kl. 15.30 Kongeomridning, øvrige straks efter

Ca. kl. 18.00 Dagens Konge/Dronning udråbes, herefter optog tilbage til mødepladsen.

Husk vi har en træk og trav galge til de yngste ryttere…

GRATIS SILDEBORD I FESTTELT FRA KL. 12.30 TIL 14.30

Informationer om forrider, program m.m. finder du på vor hjemmeside www.skovby-ringridning.dk

Der er præmier til alle ryttere!

Det påhviler enhver rytter at have ansvarsforsikring i orden.

Vel mødt!

Bestyrelsen for Skovby & Omegns Ringriderforening

50

RINGRIDNING I SKÆRBÆK

SØNDAG DEN 4. AUGUST 2024 KL. 11.00

Mødested: Den gamle sportsplads på Industrivej

Det er tilladt at ride dobbelt, og der rides i to hold.

I teltet sælges is, slik, mad og drikkevarer til fornuftige priser!

Middag kan købes på pladsen

Kaffe med småkager er gratis så længe lager haves. Tilmelding til

Forriderne sørger selv for skriver og trækker!!

Ekstra præmie udtrækkes blandt de ryttere der har taget en udvalgt ring.

Generalforsamling afholdes 14. februar 2025 kl. 19.00 på Nørregade 34a, Løgumgårde, 6240 Løgumkloster, (ved deltagelse gerne tilmelding på tlf. 40 31 58 87).

Venlig hilsen: Tønder Nordre Amts Ringriderforening (TNAR)

HØJTALER UDLEJES: Henvendelse til Anton Bonnichsen, tlf. 74 75 24 91

51
forridere: Galge 1 Malene Jensen, Skærbæk tlf. 25 36 70 73 Galge 2 Ronni Schmidt, Skærbæk tlf. 50 38 10 60 Galge 3 Hans Peter Lassen, Toftlund tlf. 21 60 21 59 Galge 4 Galge 5 Mary Bonnichsen, Skærbæk tlf. 21 28 77 91
6 Lennart Block Waje, Skærbæk tlf. 28 97 94 07
Galge
52

FÆLLES RINGRIDERFORENING FOR TINGLEV OG OMEGN AFHOLDER RINGRIDNING OG

RINGRIDERPROGRAMMETS KONGERIDNING

SØNDAG DEN 4. AUGUST 2024

PÅ FESTPLADSEN VED KRAVLUNDVEJ

Søndag kl. 10.30 Rytterne stiller op i galgerne

Der rides med egen lanse. Det er tilladt at være 2 ryt tere pr. hest.

ca. kl. 15:00 Omrindning om Pladskongen

AFHOLDELSE AF KONGERIDNING SKER I PAUSEN!

TILMELDING TIL KONGERIDNING SKAL SKE TIL SANNE PETERSEN

TLF. 27 24 50 49 (GERNE PÅ SMS)

SENEST TORSDAG DEN 1. AUGUST 2024

Det påhviler enhver rytter at have ansvarsforsikring.

1. Hans Kaufmann tlf. 50 90 85 57

2. Gert Hansen tlf. 42 96 51 90

3. Finn Hansen tlf. 20 40 76 90

4. Aksel Juhl tlf. 20 81 93 55

5. Dorthe Kolmos tlf. 60 16 98 00

Yderlige informationer kan indhentes hos: Gert Johannsen, tlf. 51 70 47 15

53
Vel mødt Fælles Ringriderforening for Tinglev og Omegn
54

Ringriderfest i Agerskov

Søndag den 11. August: Rytterne mødes kl. 11.00

Påklædning: Mørk ridejakke, hvide benklæder samt blå/hvid hue. Der rides i 2 hold og der tillades 2 ryttere pr. hest.

Festpladsen er beliggende: Hovedgaden, 6534 Agerskov.

Indkørsel til P-plads: Indkørsel via Branderupvej til Sønderbyen og videre til Boldershøj.

Yderligere oplysninger fås hos Formand Lars Appel tlf. 21 44 62 23

Tilmelding kan ske til følgende forridere:

Galge 1 Benny Kohls Nr. Hostrup 61 76 38 92

Galge 2 Trine Olesen Rødekro 21 74 34 20

Galge 3 Tanja Olesen Kliplev 21 13 29 86

Galge 4

Anton Feddersen Roager 20 67 96 39

Galge 5 Hans Peter Lassen Toftlund 21 60 21 59

Galge 6 Hans Jepsen Hønkys 20 44 82 23

DET PÅHVILER ENHVER RYTTER, AT HAVE ANSVARSFORSIKRING I ORDEN!!

VEL MØDT! VI SES TIL FEST I AGERSKOV!

55
56

VOLLERUP RINGRIDERKOMITE AFHOLDER

RINGRIDNING LØRDAG DEN 17. AUGUST 2024 KL. 11.00

VOLLERUP VED BOLDERESLEV

Tilmelding til følgende forridere:

Galge 1 Anette Lock tlf. 51 35 74 47

Galge 2 Kim Lauritzen tlf. 42 25 61 14

Galge 3 Dorthe Dahl Kolmos tlf. 60 16 98 00

Galge 4 Anette Asmussen tlf. 61 46 64 69

MØLBY OG OMEGNS

RINGRIDERFORENING AFHOLDER RINGRIDNING

SØNDAG DEN 18. AUGUST 2024 KL. 11.00

Rytterne mødes på pladsen: Tvedvej 7, Øster Lindet, 6630 Rødding (CHR nummer 53368)

Af hensyn til præmier SKAL tilmelding ske senest lørdag den 17. august til Sanne Petersen på tlf. 27 24 50 49 (gerne SMS med navn og alder)

Galge 1. Randi Brønk Møller, Stenderup

Galge 2. Hans Peter Lassen, Toftlund

Galge 3. Dennis Brix, Løgumkloster

Ridekort inkl. betaling til galgepersonale: Voksne kr. 100, - og børn kr. 50,-

Yderligere oplysninger kan fås ved formand Karl Chr. Petersen, tlf. 40 17 64 86

RINGRIDNING I UGE

SØNDAG DEN 18. AUGUST 2024 KL. 11.00

Der må være 2 ryttere pr. hest og der rides i 2 hold.

Voksne medbringer en præmie til en værdi af 80 kr. – børn 40 kr.

Yderligere informationer, kontakt Dennis Møller, tlf. 60 19 61 74

57

Der rides i følgende hold: Børn 0-14 år

Voksne: 15-29 år / 30-44 år / 45-59 år / 60-69 år / 70-100 år Tilmelding senest den

Der afholdes generalforsamling mandag den 10. februar 2025 kl. 19.30

58
AMT OG ROAGER RINGRIDERFORENING AFHOLDER RINGRIDNING LØRDAG DEN 24. AUGUST 2024 KL. 11.00 I ROAGER
RIBE
21. august: Galge 1. Anton Bonnichsen Gasse tlf. 41 40 54 72 Galge 2. Lars Appel Rangstrup tlf. 21 44 62 23 Galge 3. Karl Chr. Petersen Øster Lindet tlf. 40 17 64 86 Galge 4. Renate Feddersen Tønder tlf. 61 46 28 10 Galge 5. Irene Wilkens Kassø tlf. 27 24 86 05 HUSK SKRIVERE OG TRÆKKERE Information og evt. tilmelding til Anton Feddersen, tlf. 20 67 96 39
MØDT … Bestyrelsen for Ribe Amt og Roager Ringriderforening
VEL
På adressen: Gasse Høje 26, 6780 Skærbæk

I forbindelse med Felsted-ugen afholdes FELSTED RINGRIDNING

LØRDAG DEN 31. AUGUST 2024 KL. 11.00 for ryttere bosiddende i gamle Lundtoft Kommune, samt de ryttere der tidligere har deltaget uanset nuværende bopæl.

Der medbringes præmie: Voksne kr. 100,- og børn kr. 50,-

Tilmelding til Marianne, senest onsdag den 28. august på tlf. 29 46 18 88

Felsted Ringriderforening

59
60

RINGRIDERSTÆVNE OG MARKEDSFEST

I BYLDERUP BOV DEN 1. SEPTEMBER 2024

Rytterne møder søndag den 1. september kl. 11.00 i galgerne.

Påklædning: blå/hvid ringriderhue, mørk jakke, hvide benklæder, lange mørke støvler, hvid skjorte og slips.

● INGEN OPTOG IGENNEM BYEN ●

Ridekort: Voksne 100 kr. ● Ponykort 50 kr.

Tilmelding til nedenstående forridere.

Galge Forrider

1. Hans Nicolaisen 23422446 6. Bjarne Brodersen 40172796

2. Johannes Brink 50830151 7. Jesper Hansen 42184503

3. Ole Olesen 24847743 8. Lea Carstensen 28592550

4. Anette Asmussen 61466469 9. Bjarne Petersen 40205268

5. Gert Hansen 42965190 Ponygalge: 10. Aksel Juhl 20819355

Øvrige henvendelser til Martin Boyschau, tlf. 42 30 96 93

Program for søndag den 1. september 2024:

Kl. 10.00 Rytterne ankommer

Kl. 11.00 Åbning af ringriderstævne

Kl. 15.15 Omridning starter

Kl. 17.15 Kåring af konge, kronprins og prins

Ovenstående er ca. tider!

Der påhviler enhver rytter at have ansvarsforsikringen i orden!

Udover ringriderstævnet kan vi byde på tivoli, musik & dans og meget meget andet.

VI

61
Tlf.
Galge Forrider Tlf.
SES I BYLDERUP BOV! BYLDERUP BOV FÆLLESRINGRIDERFORENING

HELLEVAD POKALRINGRIDNING

Søndag den 8. september 2024

Start kl. 10.45 på pladsen ved Surbækvej, Hellevad

Hellevad pokalringridning

Vi starter kl. 10.45 med at følge sidste års konge til Kløver Es og tilbage på pladsen, dog kun ledsaget af fanesektionerne. Vi rider herefter 2 x 15 omgange

Der kan igen i år købes gyros med tilbehør i laden til en pris a 95 kr. pr. kuvert, børn under 12 år til 50 kr. Bemærk tilmelding nødvendig til andreascarstensen5@gmail.com.

Vi opfordrer foreningerne til at tage fanen med, da det altid gør dagen mere festlig!

Efter kongeomridningen bliver der fundet en vinder af et gavekort til hotel Kløver Es ved lodtrækning blandt de tilstedeværende faner.

Sidste års pokaler skal afleveres senest den 18. august 2024 til Andreas Carstensen, Hovedgaden 55, 6230 Rød ekro, telefon 61348023. Husk indgravering er for egen regning.

Tilmeldingen skal ske samlet via foreningerne. Der betales på dagen samlet for hele holdet a 8 mand, 90 kr. pr. rytter.

Reglementeret påklædning påkrævet, og der er kun tilladt én rytter pr . hest. Man skal være fyldt 15 år for at ride med. Det påhviler enhver rytter at have ansvarsforsikringen i orden.

Følgende foreninger deltager:

Tilmelding senest den 25.

62
Galge Forening Kontaktperson Galge Forening Kontaktperson 1 Hellevad Andreas Carstensen 15 Svenstrup Dorte Johansen 2 Abild/Arrild Christian Boyschau 16 Bylderup Niels Jørn Mathiesen 3 Skærbæk Kim Schmidt 17 Augustenborg Bent Nielsen 4 Tumbøl Claus Hissel 18 Skovby Henning Christiansen 5 Guderup Torben Høj 19 Kegnæs Anne Mette Andersen 6 Nordborg Jes Henrik Kolmos 20 Bovrup Bjarne Petersen 7 Vedsted/Højrup Line Breum Søberg 21 Mølby Karl Christian Petersen 8 Broager Bjarne Brodersen 22 Sydals Birgit Kristensen 9 Agerskov Lars Appel 23 Holbøl/Kliplev Anneli Jensen 10 Røllum Benny Petersen 24 Kværs Carl Jørgen Larsen 11 Visby Claus Fey 25 Løgumkloster Lennart Block 12 Baistrup Olaf Petersen 26 Bevtoft/Over Jerstal René Toftebjerg 13 Ellum Leif Andersen 27 Ribe/Roager Anton Feddersen 14 Bjolderup Mette Hansen 28 Rødekro Anette Lock
2024 til Andreas Carstensen på andreascarstensen5@gmail.com eller telefon 61 34 80 23.
august
63 MIN DAGBOG

RINGRIDERPROGRAMMETS KONGER

ÅR STED KONGE

1976 Bjolderup

1977 Tinglev

1978 Toftlund

1979 Christiansfeld

1980 Rødekro

1981 Frørup

1982 Nordborg

1983 Haderslev

1984 Gram

1985 Hellevad

1986 Bjerndrup

1987 Toftlund

1988 Agerskov

1989 Christiansfeld

1990 Rødekro

1991 Frørup

1992 Sdr. Hygum

1993 Broager

1994 Haderslev

1995 Kruså

1996 Bjerndrup

1997 Toftlund

1998 Agerskov

1999 Skodborg

2000 Hellevad

2001 Vedsted

2002 Ribe

2003 Sydals

2004 Christiansfeld

2005 Rødekro

2006 Bjerndrup

2007 Toftlund

2008 Augustenborg

2009 Over Jerstal

2010 Kruså

2011 Gånsager

2012 Bevtoft

2013 Bylderup Bov

2014 Sydals

2015 Kliplev

2016 Toftlund

2017 Tinglev

2018 Tumbøl

2019 Over Jerstal

2022 Løgumkloster

2023 Bylderup Bov

Torsten Hansen, Løjt

Gert Hansen, Kliplev

Svend Erik Ravn, Nr. Hjarup

Hans Stokbæk, Roager

Birthe Breum, Ustrup

Birthe Breum, Ustrup

Kurt Pedersen, Over Jerstal

Birthe Breum, Ustrup

Johannes Brink, Padborg

Birthe Breum, Ustrup

Kaj Pedersen, Over Jerstal

Kaj Pedersen, Over Jerstal

Flemming Hansen, Ribe

Birthe Breum, Vedsted

Birthe Breum, Vedsted

Birthe Breum, Vedsted

Pia Andersen, Højer

Kurt Pedersen, Bevtoft

Birthe Breum, Vedsted

Benny Kohls, Nr. Hostrup

Hans Peter Jessen, Engskov

Ole Olesen, Overby

Birthe Breum, Vedsted

Kurt Pedersen, Over Jerstal

Birthe Breum, Vedsted

Christian Andersen, Skast

Ole Olesen, Rangstrup

Birthe Breum, Vedsted

Torben Kaufmann, Tumbøl

Hary Clausen, Holmskov

Mary Bonnichsen, Skærbæk

Benny Kohls, Nr. Hostrup

Lotte Ellegård, Fynshav

Arne Schulz, Gredstedbro

Carina Jessen, Frørup

Carina Jessen, Frørup

Hans Nicolaisen, Dybbøl

Carina Jessen, Frørup

Anette Bonnichsen, Skærbæk

Rasmus Juhl, Ravsted

Jytte Breum, Over Jerstal

Carina Jessen, Haderslev

Carina Jessen, Haderslev

Jakob Petersen, Gl. Skovbøl

Torben Kaufmann, Tumbøl

Lotte Borchers Petersen, Nr. Hostrup

64

RINGRIDERPROGRAMMETS BØRNEKONGER

ÅR STED KONGE

2002 Toftlund

2003 Kliplev

2004 Frørup

2005 Lysabild

2006 Vedsted

2007 Guderup

2008 Agerskov

2009 Bylderup Bov

2010 Ribe

2011 Lysabild

2012 Kliplev

2013 Vedsted

2014 Tinglev

2015 Rødekro

2016 Løjt

2017 Nordborg

2018 Løjt Børneringridning

2019 Tønder

2022 Tinglev

2023 Toftlund

Lise Andresen, Hønkys

Sabine Gundersen, Sydals

Carina Jessen, Frørup

Charlott Andersen, Kegnæs

Carina Jessen, Frørup

Carina Jessen, Frørup

Line Breum Søberg, Vedsted

Anette Bonnichsen, Skærbæk

Gitte Kjeldstrøm, Toftlund

Lasse Thomsen, Kliplev

Claus Jacob Hissel, Tumbøl

Simon Marcussen, Rebbøl

Louise Lauritzen, Bodum

Line Schulz, Gredstedbro

Jette Kjeldstrøm, Toftlund

Jette Kjeldstrøm, Toftlund

Jakob Petersen, Gl. Skovbøl

Svend Aage Kjeldstrøm, Toftlund

Jonas Olesen, Rangstrup

Chrestine Schmidt, Skærbæk

REGLER FOR KONGERIDNING

1. Foreninger der ønsker at afholde kongeridning for enten børn eller voksne, sender en skriftlig ansøgning til Ringriderprogrammets bestyrelse. Foreninger er velkommen til at ansøge flere år frem, og gerne i forbindelse med et jubilæum.

2. Det tilstræbes, at afholdelsen fordeles over landsdelen, således at der veksles mellem pladeringe og almindelige ringe.

3. Beslutningen om hvor der afholdes kongeridninger, bliver bestemt senest den 1. februar – og offentliggøres på Ringriderprogrammets generalforsamling.

4. Omridning afholdes så vidt det er muligt i den store pause, hvor medlemmer af Ringriderprogrammets bestyrelse vil være til stede.

5. Der er krans og bånd til konge, kronprins og prins. Kongen får ligeledes en vandrepokal. Der er pengepræmier til de bedst placerede, antallet afhænger af antal deltagere og fastsættes af Ringriderprogrammets bestyrelse. Der uddeles rosetter til alle deltagende børn. Ringriderprogrammet sørger for ovenstående.

REGLER FOR DELTAGELSE I KONGERIDNING

6. Alle der har været børnekonge eller pladskonge ved et ringridning der er annonceret i ringriderprogrammet, og hvor kongen fremgår af Ringriderprogrammets resultatliste, kan deltage i kongeridningen.

7. Alle ryttere kan deltage, uanset antal ringe på dagen.

65
66 RINGRIDERKONGER 2023 Antal Voksne/børn Forening Voksne Børn ryttere med alle ringe Fårhus Torben Kaufmann Mads Olesen 50 10 Hjordkær Anja Iversen Mads Olesen 14 1 Løjt Nina Broders Mads Olesen 79 14/1 Tinglev Gert Hansen Christine Kaufmann 53 11 Bajstrup Torben Kaufmann Christine Kaufmann 34 12 Nordborg Sofie Jessen Petersen Ditte Junker 75 9 Løgumkloster Lenette Olesen Chrestine Schmidt 40 5 Bevtoft Camilla Friis Mads Olesen 77 8 Abild Jørn Nissen Ida Asmussen 45 9 Saksborg Torben Kaufmann Christine Kaufmann 40 8 Svenstrup Johan Junker Josephine Eckert 68 7 Frida Jensen Rødekro Torben Kaufmann Mathilde Petersen 71 6 Holbøl Finn Mikkelsen Mads Olesen 39 7 Tønder Anja Iversen Ida Asmussen 36 Skodborg Torben Kaufmann Christine Kaufmann 31 5 Søby Lene Clausen Ditte Junker 63 4 Bylderup Jes Henrik Kolmos Mathilde Petersen 43 4 Kliplev Jesper Hansen Sofia Hoffmann 62 8 Sommersted Anette Bonnichsen Christian Jespersen Dau 39 13 Tumbøl Yvonne Appel Mads Olesen Sæd/Udbjerg Vivi Christensen Chrestine Schmidt 53 11 Augustenborg Hary Clausen Sofie Hoffmann 90 6 Ditte Junker Øster Løgum Jonas Olesen Mathilde Petersen 60 20 Bov Dorthe Dahl Kolmos Christine Kaufmann 16 7 Ida Møller Bovrup Hary Clausen Mads Olesen 69 7 Hellevad Finn Gundersen Mathilde Petersen 59 6 Over Jerstal Benny Kohls Oscar Toftebjerg 51 9 Ulkebøl Hørup Hary Clausen Ditte Junker 89 7/1 Bolderslev Torben Kaufmann Mads Olesen 55 21 Broager Hary Clausen Victoria Autzen 99 7 Ditte Junker Kegnæs Jesper Petersen Ditte Junker 62 2 Aabenraa Carina Jessen Clausen Chrestine Schmidt 209 4 Sønderborg fredag Hans Nicolaisen 305 21 Røllum Torben Kaufmann Mads Olesen 53 7 Arrild Svend Åge Kjeldstrøm Chrestine Schmidt 78 13 Sønderborg søndag Jonas Olesen Theis Broders 307 22 Ditte Junker Gråsten Claus Hissel Sofia Hoffmann 161 11 Lærke Pankoke Bjerndrup Torben Hansen Mads Olesen 42 8 Emmerlev Hans Chr. Sørensen Laura Schrøder 39 5
67 RINGRIDERKONGER 2023 Antal Voksne/børn Forening Voksne Børn ryttere med alle ringe Kværs Torben Kaufmann Lærke Pankoke 94 13 Guderup Torben Kaufmann Sofia Hoffmann 127 13 Lærke Pankoke Børnekongeridning 2023 Chrestine Schmidt 14 Toftlund Torben Kaufmann Ditte Junker 104 21/2 Skast Dorthe Thomsen Nikolaj Nielsen 46 6 Skovby Torben Kaufmann Lærke Pankoke 123 9 Løjt Vestermarks Børneringridning Ditte Junker 94 7 Nr. Hostrup René Toftebjerg Oscar Toftebjerg 76 12 Tinglev Louise Brodersen Lærke Pankoke 67 23/1 Skærbæk Christian Thomsen Chrestine Schmidt 66 11 Alssundmester Johan Junker 5 Tandslet Jesper Petersen Ditte Junker 74 9 Vedsted Dorthe Thomsen Frida Jensen 110 26/2 Agerskov Sofie Jessen Petersen Ditte Junker 106 23/1 Vollerup Torben Kaufmann Christine Kaufmann 67 21 Mølby Tenna Waje Chrestine Schmidt 46 9 Uge Camilla Friis Mads Olesen 84 Ribe/Roager Lenette Olesen Mads Olesen 75 20 Felsted Claus Jacob Hissel Mads Olesen 22 Bylderup Bov Torben Kaufmann Mads Olesen 149 23/1 Ringriderprogrammets Kongeridning Lotte Borchers Petersen 22 Hellevad Pokalringridning Jette Dau Andersen Vinderhold Agerskov 237/240 Tak for i år og på gensyn i 2025

Ringriderprogram 2024

www.ringriderprogram.dk
Ringriderprogrammets Børnekonge 2023 Chrestine Schmidt, Skærbæk
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.