Aktivitetshefte om trafikkopplæring

Page 1

1Hei, jeg heter Lyset! Hvem er du?

Jeg heter og er

ĂĽr gammel

Grip blyanten og tegn deg selv 2


Innledning

4

1: Antall rom og form

16

2: Etikk, religion og filosofi

22

3: Natur, miljø og teknologi

32

4: Kropp, bevegelse, mat og helse

46

5: Kunst, kultur og kreativitet

52

6: Kommunikasjon, språk og tekst

64

7: Nærmiljø og samfunn

72

SIDEOVERSIKT 3


4


Velkommen til Barnas Trafikklubb sitt aktivitetshefte! I dette heftet møter du maskoten Lyset og vennene hans, Hanna og Mikkel. De er ute i trafikken i mange ulike situasjoner. Når dere bruker aktivitetsheftet vil barna på en engasjerende måte få kunnskap om hva som er trygt og farlig i trafikken. Foreldre og barnehageansatte er viktige rollemodeller for barn, og det gjelder også i trafikken. Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert som syklister. I løpet av årene i barnehagen bør barna ha gjort seg erfaringer om:

• • •

Hva er trygt og hva er farlig? Hvordan skal vi gå langs veien? Hvordan skal vi krysse veien?

I Rammeplanen for barnehagen står det: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.» Når barnehagen går på tur i trafikken, involverer det alle rammeplanens fagområder. Derfor er kapitlene i heftet delt opp etter fagområdene. Vi anbefaler å arbeide med ett kapittel om gangen, og over tid. Da får barna mulighet til å løse oppgaver og reflektere over de ulike temaene, og tilegne seg kunnskap knyttet til de ulike fagområdene. I tillegg til oppgavene er det lurt å øve med barna ute i nærmiljøet. Praktiske erfaringer og opplevelser fra det å ferdes ute i trafikken gir viktig læring. Gode vaner i trafikken bør etableres fra barna er små. Lykke til!

Hilsen Øistein og Barnas Trafikklubb

5


6


7


Tegn Lyset 8


Fargelegg Lyset 9


10


11


12


13


Tegn Mikkel 14


15


Tegn Hanna 16


Sett kryss over alle firkantene 17

KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM

Sett ring rundt alle skilt


Hvor kan barna leke trygt? KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM

18


Fargelegg rød og grønn mann 19

KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM


Tegn gangfelt og fargelegg KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM

20


Lyset ser seg for og lytter før han går over veien 21

KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM


Hjelp Hanna og Mikkel med å finne veien. Pass på de røde bilene! KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM

22


Sett kryss over de som ikke viser hensyn 23

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI


Sett ring rundt de som viser hensyn KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

24


Tegn en sinna sjåfør... 25

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI


...og fargelegg en like sinna fotgjenger! KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

26


Fargelegg en glad sjåfør... 27

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI


...og tegn en glad fotgjenger! KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

28


Er det trygt å gå over denne veien? Fargelegg kaoset! 29

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI


KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

30


Hvem skal få smilefjes 31

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

og hvem skal få surefjes?


KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

32


Hvordan endrer trafikken seg gjennom årstidene? 33

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

34


Tegn en bil foran 35

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Og en fra siden KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

36


37

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Tegn en bil bakfra med ryggelysene på KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

38


Skal Hanna leke bak en bil ... 39

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


... eller på lekeplassen? KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

40


Tegn ansiktet til Refleks-Rex 41

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Tegn og fargelegg deg selv KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

42


Hvilke årstider ser vi her? Fargelegg i sesongriktige farger! 43

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Hva skjer når lyset treffer refleksen? Fargelegg KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

44


Kan vi leke midt i gata? 45

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Hva må vi gjøre før vi går over veien? KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

46


Hvilke sanser bruker du i trafikken? 47

KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE


KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

48


Finn Hanna 49

KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

og Mikkel

i mylderet!


KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

50


Hva ser og hører Hanna? 51

KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

Fargelegg


!

KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

52


Hvordan skal vi oppføre oss i trafikken? 53

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

54


Refleksfest – se og bli sett, hviken vest liker du best? 55

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


Lag din egen refleksvest! KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

56


Tegn deg selv i vinduet ... 57

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


... og fargelegg KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

58


Fargelegg litt for mange ... 59

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


... og en som ikke følger med! KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

60


Velkommen til Melkeveien! 61

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


>BRETT HER<

Fargelegg og klipp ut figurene

Finn fram ark, kartonger og papp og lag din egen gate! KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

62


Hvem får smilefjes 63

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

og hvem får surefjes?


KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

64


Hvordan ser en trygg vei ut? 65

KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ…K OG TEKST


KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ…K OG TEKST

66


67

KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ…K OG TEKST


Hva skjer her? Fargelegg tegningen KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ…K OG TEKST

68


Tegn et farlig sted å spille fotball... 69

KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST


...og et trygt sted! KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ…K OG TEKST

70


Hjelp Mikkel med å finne veien til barnehagen 71

KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST


Lyset går tur i nabolaget ditt! Hvordan ser det ut der? Tegn og forklar for en voksen KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

72


Hva betyr tingene på bildet? 73

KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN


KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

74


Lær å tegne en barnehage/skole 75

KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN


Tegn ferdig og fargelegg KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

76


Hvordan ser drømmeveien din ut? Tegn den her! 77

KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN


KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

78


Tegn ferdig og fargelegg trafikken 79

KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN


KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

80


81


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.