__MAIN_TEXT__

Page 1

1


Hei, jeg heter Lyset! Hvem er du?

Jeg heter og er

ĂĽr gammel

Grip blyanten og tegn deg selv 2


Innledning

4

1: Antall rom og form

16

2: Etikk, religion og filosofi

22

3: Natur, miljø og teknologi

32

4: Kropp, bevegelse, mat og helse

46

5: Kunst, kultur og kreativitet

52

6: Kommunikasjon, språk og tekst

64

7: Nærmiljø og samfunn

72

SIDEOVERSIKT 3


4


Velkommen til Barnas Trafikklubb sitt aktivitetshefte! I dette heftet møter du maskoten Lyset og vennene hans, Hanna og Mikkel. De er ute i trafikken i mange ulike situasjoner. Når dere bruker aktivitetsheftet vil barna på en engasjerende måte få kunnskap om hva som er trygt og farlig i trafikken. Foreldre og barnehageansatte er viktige rollemodeller for barn, og det gjelder også i trafikken. Barn er trafikanter hver dag, enten som passasjer, fotgjenger og etter hvert som syklister. I løpet av årene i barnehagen bør barna ha gjort seg erfaringer om:

• • •

Hva er trygt og hva er farlig? Hvordan skal vi gå langs veien? Hvordan skal vi krysse veien?

I Rammeplanen for barnehagen står det: «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt.» Når barnehagen går på tur i trafikken, involverer det alle rammeplanens fagområder. Derfor er kapitlene i heftet delt opp etter fagområdene. Vi anbefaler å arbeide med ett kapittel om gangen, og over tid. Da får barna mulighet til å løse oppgaver og reflektere over de ulike temaene, og tilegne seg kunnskap knyttet til de ulike fagområdene. I tillegg til oppgavene er det lurt å øve med barna ute i nærmiljøet. Praktiske erfaringer og opplevelser fra det å ferdes ute i trafikken gir viktig læring. Gode vaner i trafikken bør etableres fra barna er små. Lykke til!

Hilsen Øistein og Barnas Trafikklubb

5


6


7


Tegn Lyset 8


Fargelegg Lyset 9


10


11


12


13


Tegn Mikkel 14


15


Tegn Hanna 16


Sett kryss over alle firkantene 17

KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM

Sett ring rundt alle skilt


Hvor kan barna leke trygt? KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM

18


Fargelegg rød og grønn mann 19

KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM


Tegn gangfelt og fargelegg KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM

20


Lyset ser seg for og lytter før han går over veien 21

KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM


Hjelp Hanna og Mikkel med å finne veien. Pass på de røde bilene! KAP. 1: ANTALL, ROM OG FORM

22


Sett kryss over de som ikke viser hensyn 23

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI


Sett ring rundt de som viser hensyn KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

24


Tegn en sinna sjåfør... 25

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI


...og fargelegg en like sinna fotgjenger! KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

26


Fargelegg en glad sjåfør... 27

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI


...og tegn en glad fotgjenger! KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

28


Er det trygt å gå over denne veien? Fargelegg kaoset! 29

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI


KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

30


Hvem skal få smilefjes 31

KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

og hvem skal få surefjes?


KAP. 2: ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI

32


Hvordan endrer trafikken seg gjennom årstidene? 33

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

34


Tegn en bil foran 35

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Og en fra siden KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

36


37

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Tegn en bil bakfra med ryggelysene på KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

38


Skal Hanna leke bak en bil ... 39

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


... eller på lekeplassen? KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

40


Tegn ansiktet til Refleks-Rex 41

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Tegn og fargelegg deg selv KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

42


Hvilke årstider ser vi her? Fargelegg i sesongriktige farger! 43

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Hva skjer når lyset treffer refleksen? Fargelegg KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

44


Kan vi leke midt i gata? 45

KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI


Hva må vi gjøre før vi går over veien? KAP. 3: NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI

46


Hvilke sanser bruker du i trafikken? 47

KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE


KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

48


Finn Hanna 49

KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

og Mikkel

i mylderet!


KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

50


Hva ser og hører Hanna? 51

KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

Fargelegg


!

KAP. 4: KROPP, BEVEGELSE, MAT OG HELSE

52


Hvordan skal vi oppføre oss i trafikken? 53

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

54


Refleksfest – se og bli sett, hviken vest liker du best? 55

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


Lag din egen refleksvest! KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

56


Tegn deg selv i vinduet ... 57

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


... og fargelegg KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

58


Fargelegg litt for mange ... 59

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


... og en som ikke følger med! KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

60


Velkommen til Melkeveien! 61

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET


>BRETT HER<

Fargelegg og klipp ut figurene

Finn fram ark, kartonger og papp og lag din egen gate! KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

62


Hvem får smilefjes 63

KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

og hvem får surefjes?


KAP. 5: KUNST, KULTUR OG KREATIVITET

64


Hvordan ser en trygg vei ut? 65

KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ&#x2026;K OG TEKST


KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ&#x2026;K OG TEKST

66


67

KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ&#x2026;K OG TEKST


Hva skjer her? Fargelegg tegningen KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ&#x2026;K OG TEKST

68


Tegn et farlig sted å spille fotball... 69

KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST


...og et trygt sted! KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÃ&#x2026;K OG TEKST

70


Hjelp Mikkel med å finne veien til barnehagen 71

KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST


Lyset går tur i nabolaget ditt! Hvordan ser det ut der? Tegn og forklar for en voksen KAP. 6: KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST

72


Hva betyr tingene på bildet? 73

KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN


KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

74


Lær å tegne en barnehage/skole 75

KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN


Tegn ferdig og fargelegg KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

76


Hvordan ser drømmeveien din ut? Tegn den her! 77

KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN


KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

78


Tegn ferdig og fargelegg trafikken 79

KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN


KAP. 7: NÆRMILJØ OG SAMFUNN

80


81

Profile for tryggtrafikk

Aktivitetshefte om trafikkopplæring  

Hvor kan vi leke og hvor kan vi gå? Jobb med trafikkopplæring fra Barnas trafikklubb

Aktivitetshefte om trafikkopplæring  

Hvor kan vi leke og hvor kan vi gå? Jobb med trafikkopplæring fra Barnas trafikklubb