Wereldmuseum Amsterdam onderwijsbrochure primair onderwijs

Page 1

AMSTERDAM

MAAK VAN JE KLAS EEN WERELDKLAS SCHOOLPROGRAMMA'S BASISONDERWIJS 2023-2024


Reserveren en informatie Voor meer informatie en om een (groeps)bezoek te reserveren vul je het aanvraagformulier op onze website in. Je kunt ook bellen met onze reserveringslijn: 088 0042 840. Of stuur een e-mail naar: educatie-amsterdam@ wereldmuseum.nl

Begeleiders Toegang voor begeleiders is gratis. Voor groep 3 t/m 8 dient er per 15 kinderen minimaal 1 begeleider mee te gaan. Bij een zelfstandig bezoek is dat per 10 kinderen minimaal 1 begeleider. Voor groep 1 en 2 dient er altijd per 5 kinderen minimaal 1 begeleider mee te gaan. Meer begeleiders zijn altijd welkom.

Gratis bezoek docenten Docenten kunnen gratis onze musea bezoeken. Bel of stuur een e-mail om je aan te melden.

Speciaal onderwijs

Amsterdam. Neem voor meer infor­matie, prijzen en boekingen contact op met Hellingman & Zn.

Online lespakketten Een museumbezoek heeft meer waarde als leerlingen zijn voorbereid. We bieden daarom gratis lesmateriaal aan op onze websites en LessonUp.

Tijden Schoolgroepen zijn welkom binnen de volgende tijdsblokken:

SABI SURINAME 09.30 - 11.15 uur | 12.15 - 14.00 uur

VERRASSINGSFEEST 09.15 - 10.15 uur | 11.00 - 12.00 uur 13.15 -14.15 uur

FEEST! WERELDWIJD + WORKSHOP 09.15 - 10.45 uur | 11.00 - 12.30 uur 13.15 - 14.45 uur

Speciaal onderwijs is van harte welkom. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

LAAT ZIEN WIE JE BENT

Voordelig vervoer

GELOVEN IN DE WERELD

Hellingman & Zn. biedt scholen in de regio van Amsterdam korting aan op het busvervoer naar Wereldmuseum

09.15 - 10.15 uur | 11.00 - 12.00 uur 13.15 - 14.15 uur

09.15 - 10.45 uur | 11.00 - 12.30 uur 13.15 - 14.45 uur

Plan je bezoek


SABI SURINAME Theatrale tentoonstelling met veel activiteiten Er is een bijzondere ontdekking gedaan onder Wereldmuseum Amsterdam. Op verdieping min 7 in het Surinamedepot is een tot nu toe onbekende wereld ontdekt. In Sabi Suriname kom je veel te weten over Suriname, de band met Nederland en hoe Suriname met de wereld is verbonden. Vaar op een boot door Busi Kondre, ontdek de Surinaamse keuken en doe in de toko boodschappen voor een heerlijk Surinaams gerecht. Hoe kom je in Sabi Suriname? Daarvoor moet je diep de grond in en een geheime wereld betreden.

voor: groep 3 t/m 8 duur: 105 minuten thema: wereldburgerschap, Suriname, wereldoriëntatie, muziek, dans, wereldvoedsel prijs: € 150,- per 30 leerlingen (incl. entree) info: amsterdam.wereldmuseum.nl/onderwijs


VERRASSINGSFEEST Feestelijk kleuterprogramma Kantjil is een dwerghertje en woont helemaal alleen. En vandaag is hij jarig! Je reist de wereld rond om dieren uit te nodigen voor het verrassingsfeest. Je kijkt, zoekt, zingt, danst en fantaseert. Het programma eindigt met een vrolijk feest voor alle dieren, kinderen en docenten.

voor: groep 1 en 2 duur: 60 minuten thema: burgerschap, wereldoriëntatie, dieren, feest prijs: € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree) info: amsterdam.wereldmuseum.nl/onderwijs


FEEST! WERELDWIJD Een creatief programma over feesten wereldwijd Niet iedereen viert dezelfde feesten, maar feesten doen we allemaal! Ontdek de overeenkomsten en verschillen tussen feesten wereldwijd. En hoe vier jij zelf feest? Je luistert naar een verhaal, leert een feestelijke dans en maakt een feestslinger. Aansluitend kun je de workshop frevo, een vrolijke carnavalsdans, boeken.

voor: groep 3 t/m 8 duur: 60 minuten (zonder workshop), 90 minuten (met workshop) thema: feest, wereldburgerschap, vieren, samenleven prijs: € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree) € 75,- incl. dansworkshop per 15 leerlingen (incl. entree) info: amsterdam.wereldmuseum.nl/onderwijs


LAAT ZIEN WIE JE BENT Interactieve rondleiding & fotografieworkshop Er zijn allerlei manieren om te laten zien wie je bent. Door kleding, muziek of Instagramfoto’s. Iedereen doet dit op een andere manier. Wat zegt jouw uiterlijk over jou? Geïnspireerd door portretten in het museum ga je zelf aan de slag met je smartphone. Samen met je klasgenoten maak je een portret waarop je laat zien wie je bent en wat voor jou belangrijk is.

voor: groep 6 t/m 8 duur: 90 minuten thema: identiteit, wereldburgerschap, uiterlijk, fotografie prijs: € 75,- per 15 leerlingen (incl. entree) info: amsterdam.wereldmuseum.nl/onderwijs


GELOVEN IN DE WERELD Interactieve rondleiding over geloof Wereldwijd wordt op verschillende manieren geloof geuit, gevierd of overgedragen. Een Indonesische koran, een Afrikaans voorouderbeeld, een altaar voor Día de Muertos, een kerststal uit Peru: allemaal hebben ze met geloof te maken. Samen ontdek je in het museum de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende geloven. Je interviewt elkaar over de vraag: waar geloof jij in?

voor: groep 7 en 8 duur: 60 minuten thema: levensbeschouwing, wereldburgerschap, diversiteit, wereldreligies prijs: € 50,- per 15 leerlingen (incl. entree) info: amsterdam.wereldmuseum.nl/onderwijs


Burgerschapsonderwijs in het Wereldmuseum Vanaf 4 oktober 2023 gaan het Tropenmuseum in Amsterdam, Afrika Museum in Berg en Dal en Museum Volkenkunde in Leiden samen met Wereldmuseum Rotterdam verder onder één naam: Wereldmuseum. In alle onderwijsprogramma’s staan wereldburgerschap, kunst en cultuur centraal. Leerlingen ontdekken de menselijke diversiteit, (eigen) creativiteit en ervaren op een actieve en persoonlijke manier hoe mensen wereldwijd verbonden zijn.

In deze brochure staan voorbeelden van ons onderwijsaanbod. Bezoek onze websites voor het volledige aanbod. • amsterdam.wereldmuseum.nl/onderwijs • leiden.wereldmuseum.nl/onderwijs • rotterdam.wereldmuseum.nl/onderwijs


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.