MORAL IFØLGE MEDEA program

Page 1

Premiere 28. januar 2023

– En mann som lover ikke å forlate deg skriver allerede på sin avskjedstale

MORAL ifølge MEDEA

Teaterkjelleren
Foto: Marius Rua

Les mer på den

digitale forestillingssiden

–>

Medea Synnøve Fossum Eriksen

Moralen Janne Kokkin

Regi Saila Hyttinen

Scenografi og kostymer Vilde Jønland

Lysdesign Daniel Takle Piel

Musikk og lyddesign Gyrid Nordal Kaldestad

Oversettelse Kathrine Nedrejord

Forlag Colombine Teaterförlag

Dramaturg Mina Rype Stokke

Inspisient Hanna Solstad

Sufflør Lars Magnus Krogh Utne

Teknisk koordinator Martin Didrichsen

Maskeansvarlig Ingeborg Hopshaug

Møbeltapetserer Turid Talsnes

Stykkeansvarlig lyd Siril Gaare

Rekvisittansvarlig Freydis Ravn

Stykkeansvarlig kostyme Ida Marie Brønstad

Stykkeansvarlig påkledere Sara Fugelsøy Knudsen

Forestillingslengde: ca 1 time 10 minutter

Forestillingen spilles uten pause

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.