KNUTSEN & LUDVIGSEN program

Page 1

Hovedscenen

Premiere 14. januar 2023

KNUTSEN & LUDVIGSEN

På tide å stå opp!

av Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen

På tide å stå opp!

Knutsen & Ludvigsen er tilbake

Knutsen & Ludvigsen har blitt tvunget til å flytte fra tunnelen sin, og slik er det at de nå har ramlet inn på teatret. Det blir skikkelig juba og hattstativ, med mye tøys og musikk. Og grevlingen, den luringen! Han har gjemt seg.

Knutsen & Ludvigsen er et kjent og kjært visekonsept fra duoen Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen. Mange som er foreldre i dag så dem faktisk på Trøndelag Teater i riktig gamle dager, da de selv var barn. Det gjorde regissøren, Øyvind Brandtzæg også.

– Jeg husker at det var kjempeartig, men ikke hvorfor. Men jeg husker at de sa: «Er det noen fra Bergen her?» Da ingen svarte sa de: «Det var bra, for vi har tenkt å ha en hyggelig kveld». Jeg var sjokkert og husker at jeg holdt på å le meg i hjel. Det var litt ulovlig på den tiden å si sånt. Jeg skjønte at dette er noe helt annet enn det jeg fikk se på barne-TV. Der var alle veldig korrekte og vi forstod at de skulle lære oss noe viktig.

Knudsen & Ludvigsen lærte oss ingenting. De hadde det gøy. Og vi som så på hadde det også gøy. Det dere skal se i kveld er også bare gøy. Hvis dere lærer noe viktig kan dere sende klage til teatersjefen!

En siste ting. På mange konserter sier de voksne at barna må være stille. Det gjelder ikke her. Knutsen & Ludvigsen vil gjerne at alle synger og klapper sammen med dem. God fornøyelse!

Knutsen & Ludvigsen - På tide å stå opp! av Øystein Dolmen og Gustav Lorentzen Introduksjon

Kunstnerisk team

Regi Øyvind Brandtzæg

Scenografi og kostymer Even Børsum

Lysdesign Eivind Myren

Musikalsk leder Jovan Pavlovic

Dramaturg Per Ananiassen

Leppeslenger og fotomodell Øystein Dolmen

Inspisient Line Åmli

Sufflør Ingrid Nyhus

Maskeansvarlig Maria Abelsen

Lyddesign Jan Magne Høynes

Rekvisittansvarlig Elisabet A.K. Østergren

Sceneansvarlig Erik Chan

Rettigheter Teaterforlaget Songbird AS

Foto fra prøvene Ole Ekker

Ansvarlig utgiver Elisabeth Egseth Hansen

Medvirkende

Knutsen Hans Petter Nilsen

Ludvigsen Ivar Nergaard

Rypa Madeleine Brandtzæg Nilsen

Reven Thomas Jensen Takyi

Jaroslav Jovanivic Berg Jovan Pavlovic

Pianisten Anna Ueland / Eirik Tveten

Trommisen Håkon Mjåset Johansen / Elias Alexander Green Baadsvik

Kulisser og kostymer er produsert i Trøndelag Teaters verksteder. Takk til alle barna fra hele Trøndelag som har hjulpet oss med å lage sceneteppet. Fotografering og lydopptak under forestilling er ikke tillatt.

Forestillingen varer ca. 2 timer inkludert pause

Design: Tank Design Trondheim

Trykk: Heimdal Nye Trykkeri

Billetter: 73 80 50 00

trondelagteater.no

#knutsen&ludvigsen – Følg oss på Facebook og Instagram

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.