HELLO, I'M JOHNNY CASH program

Page 1

2. februar 2023
Gamle Scene Urpremiere
Rua
Foto: Marius

Les mer på den

digitale forestillingssiden –>

Medvirkende Hallbjørn Rønning

Ivar Gafseth

Lysdesign Roger Indgul

Lyddesign Anders Schille

Maskeansvarlig Ingeborg Hopshaug

Dramaturg Kristoffer Spender

Inspisient Emily Fischbeck Luthentun

Spilles både i Theatercaféen og på Gamle Scene

Forestillingslengde: ca 1 time 15 minutter

Forestillingen spilles uten pause

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.