FRUEN FRA HAVET program

Page 1

FRUEN FRA HAVET

Gamle Scene Premiere 10. oktober 2020

av Henrik Ibsen

Jeg tror, at dersom menneskene fra først av bare hadde vennet seg til å leve livet sitt på havet, – i havet kanskje, – så ville vi nå ha vært ganske annerledes fullkomne enn vi er. Både bedre og lykkeligere. Ellida Wangel Som sin havfrue, Ellida, kjenner Ibsen en sterk dragning mot det åpne og mektige havet. Havet representerer på mange måter vidsyn og det er ikke utenkelig at det lille samfunnet ved fjorden, der vannet er lunkent og så slapt, som hovedpersonen Ellida uttrykker det, for Ibsen representerer Norge på denne tiden. Ibsen skrev Fruen fra havet i München rundt 1888. Han hadde lite positivt å melde om hjemlandet og i et brev til Jonas Lie forteller han at han vil tilbringe sommeren ved havet, for til Norge har han i alle fall ikke tenkt å dra; Forholdene, ånden og tonen der oppe, synes jeg, har lidet tiltrækkende ved sig. Det er højst pinligt at se med hvilken glubsk ivrighed de kaster sig over alskens småting, ret som om det var højvigtige sager. Ibsen var på dette tidspunktet en anerkjent og populær forfatter i Europa, og hadde allerede hatt flere gjennombrudd med sine sosialrealistiske verk og sin problematisering av samfunnsstrukturelle konvensjoner. På 1890-tallet utvikler symbolismen seg og med den en større interesse for menneskets psykologiske og åndelige sider. I symbolismen skulle teatret utforske sammenhengen mellom den ytre og indre virkeligheten. Den skulle snakke til intuisjon og følelser ved bruk av store symboler. Symbolismen markerer også en retningsendring i scenekunstens utvikling der teatrets egenart som kunstform, uavhengig av litteraturen, etableres. Teatret blir forstått som sin egen verden med egne koder for formidling og kommunikasjon. Symbolbruken gjør også at en av Ibsens mest sentrale problemstillinger, kampen mellom individets frihet og samfunnets forventninger, belyses på en ny måte. Ved å ta inn påvirkninger utenfra er mennesket i stand til å utvikle seg selv og sin situasjon. Mennesket er ikke nødvendigvis uforandelig og låst, men som altmuligpersonen Ballested sier; Menneskene /.../ – de kan akli- matisere seg. Ibsen problematiserer denne menneskelige evnen og dypest sett handler Fruen fra havet om at ansvaret for de valgene vi tar, ligger på oss selv – og oss selv alene. –

Elisabeth Egseth Hansen

teatersjef

Fruen fra havet av Henrik Ibsen

Introduksjon


Regissør

Lysdesigner

Fredrik Longva er utdannet regissør fra

Eivind Myren er fast lysdesigner på Trønde-

Teaterhøgskolen på KHiO som debuterte

lag Teater. Av produksjoner han har jobbet

med Dødsdansen her på Trøndelag Teater

med kan nevnes Les Misérables, Når vi døde

i fjor. Forestillingen ble belønnet med hele

våkner, Hvem er redd for Virginia Woolf?,

fire nominasjoner til Heddaprisen, bl.a for

Byggmester Solness, Tordenskjold – alle

beste regi og årets forestilling. Året før satte

tiders trønder og Lang dags ferd mot natt.

han opp en scenisk lesning av Daria Osipo-

For arbeidet med Fedra ble han nominert til

vas RING RING RING som hadde urpremiere

Heddapris for beste lysdesign i 2013. Han har

under Dramatikkfestivalen i Oslo – og som

også designet lys for flere spel og var ansvar-

også ble spilt i Teaterkjelleren. Longva er

lig for lysdesignet under åpningsseremonien

nå engasjert som Trøndelag Teaters hus-

under Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

regissør.

I 2017 ble Myren tildelt Trondheim kommunes Kulturstipend Ramallah som resulterte i

Scenograf og kostymedesigner

workshop og lysdesign på Peer Gynt i Ramal-

Olav Myrtvedt er utdannet scenograf fra

lah. Tidligere i år har han designet lyset på

KADK København, og har arbeidet som

Høstsonaten og Fyr (Trøndelag Teater) og på

scenograf innen teater og dans siden 1995.

Kirsebærhagen (Det Norske Teatret).

Han har laget scenografi til flere urpremierer på Jon Fosses stykker, som ble presentert i utstillingen Fosse via Myrtvedt under Praha-quadriennalen i 2003. Han har oppdrag i hele Skandinavia og samarbeidet med en rekke frigrupper innen dans og teater. Myrtvedt fikk den danske Reumert-prisen for scenografien til Hellig3Kongersaften på Aalborg Teater i 2011 og i 2016 fikk han Heddaprisen for scenografi og kostymedesign på Vår ære/Vår makt på Den Nationale Scene. Ved Trøndelag Teater har han tidligere hatt scenografi på Robin Hood – Rai Rai i Sherwoodskogen og Balkongen.

Kunstnerisk ansvarlige

Fruen fra havet av Henrik IbsenKunstnerisk team Regi

Fredrik Longva

Kulisser og kostymer er produsert

Scenografi og kostymer

Olav Myrtvedt

i Trøndelag Teaters verksteder.

Lysdesign

Eivind Myren

Fotografering og lydopptak under

Lyddesign

Oliver Løding

forestilling er ikke tillatt.

Maskør

Bjørg Kristin Rønning

Dramaturg

Mina Rype Stokke /

Forestillingen varer ca. 2 timer

Elisabeth Egseth Hansen

50 minutter inkludert pause.

Inspisient

Line Åmli

Sufflør

Ann Eli Aasgård

Vi gjør oppmerksom på at det

Rekvisittansvarlig

Karl-Martin Hoddevik

røykes e-sigaretter i forestillingen

Sceneansvarlig

Ragnar Fahsing

Foto fra prøvene

Johannes L. F. Sunde

Design: Tank Design T ­ rondheim

Program

Geir Schønberg

Trykk: Heimdal Nye Trykkeri

Ansvarlig utgiver

Elisabeth Egseth Hansen Billetter: 73 80 50 00

Medvirkende

trondelagteater.no

Doktor Wangel

Trond-Ove Skrødal

Fru Ellida Wangel

Silje Lundblad

Billetter kan også bestilles og

Bolette Wangel

Madalena Sousa Helly-Hansen

kjøpes direkte på ticketmaster.no

Hilde Wangel

Emma Caroline Deichmann

og telefon 815 33 133

Overlærer Arnholm

Jon Lockert Rohde

Ballested

Madeleine Brandtzæg Nilsen

Lyngstrand

Emil Olafsson

En fremmed mann

Jo Saberniak

Social icon

Rounded square Only use blue and/or white. For more details check out our Brand Guidelines.

#fruenfrahavet – Følg oss på Facebook, Twitter og Instagram