Page 1

Troldtekt

ÂŽ

Naturliga akustiklÜsningar till tak och vägg


God akustik – helt naturligt Med Troldtekt i arkitekturen förenas estetik, akustik och inneklimat till en perfekt helhet

I byggnader med många hårda ytor ställs höga krav på akustiken. Samtidigt måste rådgivare, arkitekter och byggherrar skapa lösningar där estetik, akustik och inneklimat kombineras – redan på ritbordet. Det handlar om att välja en akustiklösning som blir ett positivt inslag i arkitekturen och minskar efterklangstiden väsentligt. Starkt, säkert och hållbart Troldtekt är det naturliga valet för tak- och väggbeklädnad i alla typer av projekt. Från skolor och sporthallar till kulturbyggnader och kontorslokaler.

Kombinationen av trä och cement ger Troldtekt-plattan dess unika ljudabsorberande egenskaper och förmåga att säkerställa god akustik. Materialet har naturligt hög hållfasthet, klarar fuktiga miljöer och ger samtidigt ett effektivt brandskydd. Troldtekt är dessutom en dokumenterat hållbar naturprodukt som är certifierad enligt den internationellt erkända Cradle to Cradle-standarden. Stor frihet i designarbetet Vårt breda sortiment av färger, strukturer och designlösningar, kombinerat med möjlighet till anpassade projektlösningar, ger stor frihet att skapa unika arkitektoniska uttryck. När du väljer ett Troldtekt-tak kan du även integrera specialfunktioner, som belysning och högtalare.

6 bra anledningar att välja Troldtekt® • God akustik • Bra inomhusklimat • Dokumenterad hållbarhet • Effektiv brandsäkerhet • Naturlig styrka • Flexibla designlösningar

Framsidan: Projekt: Frejaskolan, tidigare kallad Grevegårdsskolan Arkitekt: Tengbom Undertaksentreprenör: Allakustik Under(bara)Tak Foto: Thorn Creative Agency

2

TROLDTEKT® AKUSTIK

Sida 3: Projekt: Stenungssund Arena Arkitekt: Tyréns Undertaksentreprenör: Allakustik Under(bara)Tak Foto: Thorn Creative Agency


TROLDTEKT® VENTILATION TROLDTEKT® AKUSTIK

3 3


Enkelt recept med naturliga råmaterial Troldtekt är träbetong, som vi tillverkar av trä och cement. Så har det varit sedan 1935.

Trä Vi använder dansk rödgran, som är en koldioxidneutral resurs. Under tillväxttiden tar trädet upp lika mycket ­ko­l­dioxid som frigörs vid skötsel, fällning och transport. Troldtekts akustikplattor finns med certifieringen ”FSC 100%” (FSC®C115450). Certifieringen innebär att minsta lilla trästicka kan spåras tillbaka till ansvarsfullt skötta skogsbruk.

Cement Vi använder endast cement från Aalborg Portland, som under miljövänliga förhållanden utvinner råmaterialen från dansk mark. Aalborg Portland är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och det europeiska miljöledningssystemet EMAS.

Träbetong På vår fabrik i Danmark tillverkar vi våra akustikplattor av träbetong, där cementens styrka kombineras med träets naturliga egenskaper. Besök > www.troldtekt.se för att se vår film om hur ­Troldtekt-plattorna tillverkas. 4

TROLDTEKT® AKUSTIK


Troldtekt och den cirkulära ekonomin Det internationellt erkända designkonceptet Cradle to Cradle är ­utgångspunkten för vår affärsstrategi.

Cradle to Cradle handlar om att designa produkter på ett sådant sätt att materialen kan återanvändas och skapa värde på nytt. Detta kan ske antingen i det biologiska kretsloppet, där materialen blir nya naturresurser, eller i det tekniska kretsloppet, där materialen används för tillverkning av nya produkter. Vår affärsstrategi baseras på de cirkulära principerna i Cradle to Cradle, och våra produkter är Cradle to Cradle Certified™ på silvernivå. Certifieringen uppnåddes bland annat eftersom våra akustikplattor inte innehåller skadliga ämnen, vilket innebär att de kan komposteras och återföras till naturen. Vindkraft och avfall med värde Genom att fokusera på hållbarhet och göra omfattande investeringar i vårt produktionssystem har vi nått en rad värdeskapande milstolpar. Till exempel kommer all energiförbrukning för produktionen från vindkraft och träbetongavfall från produktionen återanvänds i det biologiska kretsloppet.

Dokumenterat hållbart byggande Troldtekt ger ett positivt bidrag till poängsumman i frivilliga certifieringssystem för hållbart byggande. I samarbete med Rambøll har vi utvecklat dokumentation som beskriver hur Troldtekt ger poäng vid certifiering enligt BREEAM-SE och LEED, och bidrar till att uppfylla ljudoch materialkraven i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Besök >www.troldtekt.se för att läsa mer om hur ­Troldtekt ger certifieringspoäng.

CM

CERTIFIED

SILVER

TROLDTEKT® AKUSTIK

5


Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg Tak- och väggbeklädnad: Troldtekt akustikplattor Färg: Naturgrått och naturträ Struktur: Grov (3,0 mm träull) Kantprofil: Rak kant, K0 Montering: Med Troldtekt-skruvar Arkitekt: White Arkitekter Undertaksentreprenör: Allakustik Under(bara)Tak Foto: Thorn Creative Agency

Skissernas Museum i Lund Takbeklädnad: Troldtekt akustikplattor Färg: Vit 101, naturträ och silverfärgat Struktur: Ultrafin (1,0 mm träull) Kantprofil: Rak kant, K0 Montering: Med Troldtekt-skruvar Arkitekt: Elding Oscarson Undertaksentreprenör: BJ Montage AB Foto: Jörgen Elofsson, Troldtekt AB

Microsoft i Lund Takbeklädnad: Troldtekt akustikplattor Färg: Naturträ Struktur: Fin (1,5 mm träull) Kantprofil: Rak kant K0-S Montering: I synlig T-profil Arkitekt: pS Arkitektur AB Undertaksentreprenör: Remi Montage AB Foto: Jason Strong 6

TROLDTEKT® AKUSTIK


Grønløkkeskolan, Tranbjerg (DK)

JKAB i Helsingborg Väggbeklädnad: Troldtekt akustik och Troldtekt wave Färg: Naturträ och grå (NCS S 2000-N) Struktur: Ultrafin (1,0 mm träull) Kantprofil: Rak kant, K0 Montering: Med Troldtekt-skruvar Arkitekt: JKAB Arkitekter Undertaksentreprenör: Akustikmontage NV Skåne AB Foto: Thorn Creative Agency

Dykaren i Stockholm Takbeklädnad: Troldtekt akustikplattor Färg: Naturgrått Struktur: Grov (3,0 mm träull) Kantprofil: Rak kant, K0 Montering: Med Troldtekt-skruvar Arkitekt: GA General Architectur Byggherre: Humlegården Fastigheter Undertaksentreprenör: Rönnmarks Undertak AB Foto: Thorn Creative Agency

Dunkers Kulturhus Takbeklädnad: Troldtekt akustikplattor Färg: Naturträ Struktur: Fin (1,5 mm träull) Kantprofil: 11 mm fas, K11 Montering: Med Troldtekt-skruvar Arkitekt:: Kim Utzon Arkitekter Bygherre: Kärnfastigheter Foto: Thorn Creative Agency TROLDTEKT® AKUSTIK

7


Extremt fin struktur, 0,5 mm

Ultrafin struktur, 1,0 mm

Naturträ

Naturgrått

Vit 101

Grå 202

Grå 208

Fin struktur, 1,5 mm

Svart 207

Grov struktur, 3,0 mm

Fritt vald färg

Välj mellan olika strukturer och färger Extremt fin eller mycket grov struktur? Naturens egna färger, klassiskt vitt, svart eller en specialfärg? Du väljer.

Det är träullens bredd som ger Troldtekt-plattorna den ­karakteristiska strukturen. Du kan välja mellan extremt fin, ultrafin, fin och grov struktur. Vi använder två olika typer av cement – vit eller grå – som ger Troldtekt-plattor i färgerna naturgrå och naturträ. Troldtekt behöver inte ytbehandlas ytterligare, men vi ­erbjuder sprutmålning med vattenbaserad färg i standard-

8

TROLDTEKT® AKUSTIK

kulörerna vit 101, grå 202, grå 208 och svart 207. Mot beställning kan Troldtekt levereras i alla NCS- och RAL-färger. Troldtekt plattorna är Cradle to Cradle-certifierde i silverkategorin, och certifieringen omfattar alla cementbunna träullsprodukter i Troldtekts sortiment. Certificeringen omfattar både plattorna i naturträ och plattorna i standardkulörerna.


Det multifunktionella taket Med Troldtekt akustikplattor kan du skapa obrutna takytor med dolda funktioner. Här är ett urval av våra lösningar. Troldtekt® akustik Vår klassiska Troldtekt akustikplatta. Säkerställer god akustik som tak- och väggbeklädnad i alla typer av byggnader. Troldtekt® akustik Plus Akustikplatta med bakbeklädnad av förseglad mineralull. Platsbesparande lösning för eftermontering på befintliga tak, eller som undertak.

Troldtekt® belysning Armaturer som har utformats för inbyggnad i Troldtekt akustiktak. Arkitektoniskt enkel kombination av rena linjer och optimal effekt. Troldtekt® högtalare Specialutvecklad högtalarenhet som byggs in i taket och döljs bakom en akustikplatta. Elegant och diskret ljud­ upplevelse utan efterklang.

TROLDTEKT® AKUSTIK

9


Ge arkitekturen ett eget uttryck Låt akustiktak och -väggar spela huvudrollen i byggnadens estetiska uttryck. Välj någon av våra designlösningar eller kontakta oss för att diskutera möjligheterna till en specialanpassad lösning för ditt projekt. Troldtekts designlösningar är kombinationer av specialplattor och klassiska plattor, som genom monteringssätt, ­färger eller CNC-bearbetning ger ett unikt uttryck och fungerar som ljudabsorberande designelement i arkitekturen.

10

TROLDTEKT® AKUSTIK

Vi erbjuder även specialanpassade lösningar, unika för varje projekt.


Troldtekt wave Troldtekt wave® har vunnit de internationella designpriserna Green Product Award 2015, ICONIC Award 2015 och German Design Award 2016.

Troldtekt rhombe Troldtekt rhombe® har vunnit de internationella designpriserna CONIC Award 2016 och German Design Award 2017.

TROLDTEKT® AKUSTIK

11


BRA INNEKLIMAT SEDAN 1935 Sedan 1935 designar, utvecklar och tillverkar Troldtekt sina akustikplattor – av naturliga, lokala material och under moderna förhållanden som är skonsamma mot miljön. Våra produkter utvecklas och tillverkas i Danmark, och säljs i många länder runtom i världen. Sedan Vi sätter 2017 trender finns vi även i Sverige, som dotterbolaget Vår visionAB Troldtekt är iatt Malmö. vara trendsättande Därifrån har viinom en nära intelligenta och direkt akustiklösningar dialog med svenska medarkitektfirmor. fokus på hållbart inneklimat. Därför utvecklar vi nya lösningar i nära samarbete med fackspecialister, arkitekter och andra byggrådgivare. Ett Vi sätter trender exempel ventilation, som ger intelligenta en kombination Vår visionärärTroldtekt att vara trendsättande inom av god akustik och frisk luft på i byggnaden. akustiklösningar med fokus hållbart inneklimat. Därför utvecklar vi nya lösningar i nära samarbete med Vi tar ansvar arkitekter och andra byggrådgivare. fackspecialister, För oss är det viktigt att ta ett samhällsansvar, även för vårtar egen skull. Företag som gör gott går det bra för, är vår Vi ansvar övertygelse. Därför vårt ansvarstagande För oss är det viktigthar attvitasystematiserat ett samhällsansvar, även för genom attskull. ansluta till FN:s Global Compact, lönar som är vår egen Vår oss uppfattning är att hållbarhet sig i världens största frivilliga initiativ för företags samhällsansvar. längden. Därför har vi systematiserat vårt ansvarstagande genom att ansluta oss till FN:s Global Compact, som är Vi skapar världens största mervärde frivilliga initiativ för företags samhällsansvar. Cradle to Cradle-konceptet för hållbar design är en central delskapar av vår verksamhetsstrategi. Tyngdpunkten i konceptet Vi mervärde är att material skapar mervärde för miljön, samhället och Cradle to Cradle-konceptet för hållbar design är en central företagen. Genom att samarbeta med Vugge tili konceptet Vugge del av vår verksamhetsstrategi. Tyngdpunkten Danmark, säkerställer vi att våraför aktiviteter överensstämmer är att material skapar mervärde miljön, samhället och med de internationella Cradle to Cradle-principerna. företagen. Vi satsar starkt på åtgärder som är i linje med de internationella Cradle to Cradle-principerna.

Följ Troldtekt online för mer inspiration:

#troldtekt #goodacoustics

wwww.troldtekt.se

This magazine is 100 % biodegradable. The paper is FSC® and Cradle to Cradle Certified TM PurePrint Paper and printed with Cradle to Cradle Certified Inks - free of all hazardous chemicals and heavy metals.

Profile for Troldtekt

Troldtekt® - Naturliga akustiklösningar till tak och vägg  

Med Troldtekt i arkitekturen förenas estetik, akustik och inneklimat till en perfekt helhet. Läs mer om Troldtekt akustiklösningar.

Troldtekt® - Naturliga akustiklösningar till tak och vägg  

Med Troldtekt i arkitekturen förenas estetik, akustik och inneklimat till en perfekt helhet. Läs mer om Troldtekt akustiklösningar.

Profile for troldtekt
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded