Page 1


3

DSE www.dsecanada.com

3817 Jean Talon Ouest (góc Côte des Neiges)

TEL. 514-733-0110 . (

L

DE

MO

14

20

L

DE

MO

014

L2

DE

MO

14

20

      Báo ngay trên màn        !"

PRO

900 B

 ! 014

L2

DE

MO

V340

ISO 9001FM1WCHR

FM1WLED

TX1

DSE

DSE (

DSE

DSE DSE

:


4

Pâtisserie Tiᝇm Bånh

Lieân PhaÚt 5977 rue St-Hubert, MontrÊal, Qc, H2S 2L8 (entre Rosemont et Bellechasse)

"#$ %&'()*+),-./'256 78/ '(9:;9%< / =>%6.7 ?'(@

IAL C Ă&#x2030; % SP 10 + $ # *  () '$ &

%

Nháş­n giao, rĂĄp, trang trĂ­ tấi nhĂ hĂ ng bảo Ä&#x2018;ảm an toĂ n. NOĂ&#x2039;L BĂťche cĂĄc loấi TRUNG THU BĂĄnh nĆ°áť&#x203A;ng, bĂĄnh in TáşžT NGUYĂ&#x160;N Ä?Ă N BĂĄnh táť&#x2022;, bĂĄnh in, bĂĄnh bĂ­a

www.patisserielienphat.com facebook.com/PatisserieLienPhat


5

RE/MAX EXCELLENCE INC. Agence immobilière Franchisé indépendant et autonome 7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél: 514-354-6240 - Fax: 514-354-0657

Thanh Quách Cell.:

514-209-7575Cell.: 514-827-8718

  Courtier Immobilier agréé


et

r e i

Che

z L e

Lu

n

6

Luon â luon â coù bacù só nhan õ khoa thöôn ø g tröïc kham ù maté. Môû cöa û 6 ngayø trong tuan à 

Giaù reû ngay gan à nhaø quí vò sis

Duples

ire acorda Boul. L

sa Est

ouras enri-B Boul. H

n

N

n

n

Tél.:

er angeli Boul. L olland Boul. R

aurice

Boul. M

E

514-326-2727

6154 Boul. Henri-Bourassa Est Montrea ù l-Nord Gan à Lacordaire (Walmart)

Chi nhan ù h ñau àâ tien â do ngöôiø Vietä Nam lam ø chuû (coâ Thö)


7

480 St-Charles Ouest Suite 200 Vieux-Longueuil, QC J4H 1G4

450-677-5505 Vieux Longueuil, QC J4H 1G4

Raêng caáy trong xöông (Implantologie)

450-677-5505

Giaûi phaåu thaåm myõ nöôùu (Greffe) Raêng caáy trong xöông (Implantologie)

i phaåm u thaåmyõ m myõ vaø nöôùu (Greffe) Nha khoaGiaûthaå gia ñình Nha khoa thaåm myõ vaø gia ñình

Nha khoa chỉnh nha (Orthodontie)

Dr Anh Tuan Nguyen

Dr Anh Tuan Nguyen Dr Daniel Chaussée Dre Xuan Huong Tran

Dr Vincent Quach

Dr Vincent Quach Dr David Luong Dr Min Li Zhang

www.cliniquestcharles.com

URGENCE Chuùng toâi xin ñöôïc phuïc vuï quí vò töø Thöù Hai ñeán Thöù Baûy, ngaøy vaø toái vaø tröôøng hôïp khaån caáp


8

Restaurant

Apportez votre vin

 2035 Jean Talon Est (gĂłc De Lorimier)

514-507-8598 ½ďFELÄźWQKŤQJ P°QÄ&#x152;QWKXÄ&#x153;QW¡\ 4X§+Ä&#x201D;Ä&#x2019;QJ9LÄźW1DP Â&#x20AC; 

Â&#x20AC;  Â&#x20AC; 

P

Â&#x20AC; 

$ )/ 2i 

Â&#x20AC; Â&#x20AC; 

!"

Â&#x20AC; 

½ďFELğW 

7KĹ&#x2DC; &KĹ&#x2013;1KÄ&#x153;W7KĹ&#x2DC;7LÄśPQJKĸYÂ?RQJÂ?\WKĹ&#x2DC;

z ! z "#$ z %&'( z %# ) ' * z+," %-z./0+ 1 

Chuyeân Nghieäp - Taän Taâm - BaĂťo Ă&#x2018;aĂťm

Simon

Email: simon-747@hotmail.com Bur: 514-593-8899 Fax: 514-593-1271

Cell.: 514-812-8758

2486 Jean-Talon Est, bureau 101 MontrĂŠal, QuĂŠbec H4E 1W2

  

AssurExperts L.Y. Lucien Inc. Cabinet en Assurances et Services finaciers

  

y y y !""""# y$%&'*+,+-.. /0#

%Ä°R+LĹ?P


9

DRCORDOBA.COM CHIRURGIE ESTHÉTIQUE INJECTABLES Botox, Graisse Remplisseurs Varices SEINS Augmentation Redrapage ABDOMEN, FESSES, CUISSES Redrapage Liposuccion VISAGE Blépharoplastie Lifting, Rhinoplastie IMPLANTS Seins, Fesses, Mollets, Nez, Menton, Joues CHIRURGIE INTIME Labiaplastie Vaginoplastie

CHIRURGIE PLASTIQUE Dr. Carlos Córdoba MD, CM, CSPQ, FACS 4055 rue Ste-Catherine Ouest, Suite 100 Montréal, Québec, H3Z 3J8 514-932-7667 Atwater


10

Dr. Carlos Córdoba, MD, CM, CSPQ, FRCS, FACS

CHIRURGIEN ESTHÉTIQUE TRUNG TÂM GII P HU T G NHN DCH V TR O HÌNH MONTRÉAL UNG TÂM M N HIM:

S KHUÔN M (Redessiner le visage) Căng da toàn mặt (lifting complet) Căng da bảo dưỡng (lift d’entretien ou mini lift)

 Giải phẫu mí mắt

(chirurgie des paupières)

 Căng da trán, cổ (lifting du front, du cou) Giải phẩu mũi (chirurgie du nez) Giải phẩu cầm (augmentation du menton) Giải phẩu môi (augmentation des lèvres) Vi giải phẩu (chirurgie endoscopique), v.v...

LÀM LÀN D L (Rajeunir la peau) Chích Botox (Injection de Botox) Làm dài lông mi (allonger les cils) Chích acide Hyaluronique (Injection de remplisseur)

Cấy mỡ của chính mình 

(Injection de graisse de soi même)

Chích collagène (Injection de remplisseur) Hớt da (Dermabrasion) 

Lột da với chất hóa học (peeling chimique)

Mỹ phẫm dưỡng da (produits de soins de la peau), v.v...

(514) 932-7667 DRCORDOBA.COM


11 7581*7o0*,l,3+s87n2+Â&#x2020;1+02175|$/

    

DRCORDOBA.COM   +Ă&#x2014;LYLĂ&#x201A;QQKĂĄQJKĂ&#x2014;LĂľRÂŹQ*LD1ÂŻô°L YÂŹ0ĂŹFKĂ&#x2030;QKWKĂ&#x;FFĂ&#x2019;QJQKÂśQ

TĂ I T HĂ&#x152;NH DĂ NG C T (Redessiner la silhouette) LĂ m cho nhĹŠ hoa láť&#x203A;n lĂŞn (augmentation mammaire) Nâng nhĹŠ hoa lĂŞn (redrapage mammaire) Cắt báť? mᝥ vĂ  da b᝼ng (abdominoplastie) HĂşt mᝥ báşąng phĆ°ĆĄng phĂĄp liposuccion CÄ&#x192;ng da Ä&#x2018;Ăši (lifting des cuisses) CÄ&#x192;ng da mĂ´ng (lifting des fesses) CẼy mĂ´ng, bắp chân (implants fesses, mollets), v.v...

Clinique de Chirurgie Plastique et EsthĂŠtique du Dr Carlos CĂłrdoba 4055 rue Ste-Catherine Ouest, Suite 100 MontrĂŠal, QuĂŠbec H3Z 3J8 MĂŠtro Atwater 514-932-7667

DRCORDOBA.COM

&Ĺ&#x2014;QWKLĹ WSKĂžLFKĹ&#x152;FFKĹ&#x152;QOĂ&#x192;EĂ&#x201E;FVÄ?FKX\Ă?QJLDJLĂžLSKĹ&#x2122;X WÄ&#x20AC;RKĂ?QKOĂ&#x192;KĹŽLYLĂ?QFÄŚD$VVRFLDWLRQGHV6SĂ&#x152;FLDOLVWHVHQ &KLUXUJLH3ODVWLTXHHW(VWKĂ&#x152;WLTXHGX4XĂ&#x152;EHF


12

 Máy điều hòa không khí tổng hợp và máy treo tường Giải nhiệt bằng gió hay bằng nước. Lò sưởi tổng hợp Điện - Khí đốt - Dầu Máy điều hòa độ ẩm và thay đổi không khí trong nhà Máy tinh lọc không khí trong nhà. Hệ thống điều khiển nhiệt độ tổng hợp hay từng vùng trong nhà. Hệ thống địa nhiệt (Géothermique) tổng hợp.


13

 Cố vấn về bảo trì và sửa chữa cho tất cả các loại máy điều hòa không khí thông dụng trên thị trường. Chuyển đổi hệ thống Dầu - Điện - Khí đốt thiên nhiên. Hướng dẫn xử dụng, bảo trì và bảo hiểm dài hạn cho các sản phẩm của thương hiệu. Bán tại cửa hàng và giao tận nơi các phụ tùng đủ loại Mua hoặc thuê máy với những chương trình trả dài hạn. Hân hạnh đón tiếp quí khách tại: Phòng trưng bầy sản phẩm của chúng tôi


14

JOURNAL VIETNAMIEN

VIETNAMESE NEWSPAPER

Tel: 514-561-8285 Email: 7montreal7@gmail.com http://www.tuantinmontreal.com C.P/PO Box 76 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H2A 3L8

5ÂłWF­PĂŁQĂľĂ&#x201E;QVâĂ&#x161;QJKĂ&#x2014;FĂ&#x161;D 4XĂŞ.K­FKYÂŹQKĂĄQJ ĂľĂ&#x17D;QJJĂ&#x17D;SFĂ&#x161;D4Ă&#x2122;\Ă´Ă&#x2018;F*LÂŽ

~ !"#$#!%&'()*#+*. ~ Anjou, St-LĂŠonard, St-Michel, Rosemont, Petite Patrie, Villeray, CĂ´te-Des-Neiges, 345' 3673 5+89:3 ;;536"""<+= +>++?5@+ E,+; "

0Ă&#x201E;QFKĂ&#x2122;FWÂłWFÂŽPĂ&#x2018;LQKÂŹPĂ&#x2014;WQ¡P *L­S1JĂ&#x2018;WKÂśW$Q/ÂŹQK0D\0šQ YÂŹ7KÂŹQK&Ă&#x2019;QJ


15

Chuyên nghiệp - Tận tâm - Tín nhiệm HAUTE PERFORMANCE INC. Agence Immobilière

Hào Lâm Hao Lam, Courtier Immobilier Inc.

Chuyên viên địa ốc Courtier Immobilier Agréé

haolam@me.com CELL :

514 467-3333 COMMERCIAL

RÉSIDENTIEL MULTIPLEX

CONDOMINIUM

Chúc mừng năm mới

www.haolam.ca 1, P LACE DU C OMMERCE BUR 160, Î LE DES S OEURS Q UÉBEC H3E 1A2

Tél. : 514 766-1002 Fax : 1 888 870-7850 www.remax-quebec.com


16

0Äż&Ĺ&#x2030;$48$1+1Ăľ0

 

 

  !"# $# 

 % &'! * +, - . /$'011 23. 4 $. . 567899:$ :;99: * :<9999=/$'> :, ! ?&'$' @A-!

%&!' 2B CD & E*FG H! * $ *

I%/-J K@ & L! $ M @ NO*

   !"#$

Longueuil Anjou N.D.G. Pierrefonds Terrebonne 450-651-5531 514-356-1519 514-488-7300 514-685-5055 450-824-3881


Restaurant

17

1008 Clark, Montreùal Teùl.:

(514) 390-8828 Fax: (514) 390-1338

Nhaø haøng lôùn nhaát phoá Taàu. Chuyeân naáu caùc moùn aên ñaëc bieät Trung Hoa. Ñaàu beáp Hoàng Koâng ñaûm traùch raát hôïp khaåu vò ngöôøi.

Nhaän ñaët tieäc ñuû loaïi: Cöôùi-hoûi-sinh hoaït coäng ñoàng. Phoøng oác trang nhaõ, töø 20 ñeán 500 choã. Phoøng rieâng (Vip) (20-100 ngöôøi) lòch söï sang troïng. Coù saøn nhaåy roäng raõi vaø heä thoáng aâm thanh. Coù Karaokeù vaø nhaän lo ban nhaïc.

Dim Sum haøng ngaøy: Nhieàu moùn nhaát taïi phoá taàu töø 8 giôø saùng ñeán 10 giôø ñeâm.

Muøa ñoâng: Laåu vaø Buffet noùng (All you can eat) $11.95 (toái)

CHUÙNG TOÂI NOÙI TIEÁNG VIEÄT. Nhieàu tieäc cöôùi vaø sinh hoaït hoäi ñoaøn ngöôøi Vieät ñöôïc toå chöùc taïi ñaây


18

4280 Beaubien Est, Montréal (Qc) H1T 1S6 Bureau.: 514-274-7575 Fax.: 514-274-7565

Cell.: 514-839-4806

438-875-8961

Email: vandu.doan362@gmail.com

DOAN VAN DU (DAVE)  

» .3 4#56578 729 » .36 :;5$ 6<=$ 7265)* >;?)@ A9 BCD+.E „½ĺQKJLžPLĴQSKª „1KEžQQKDQKFK°QJ¾·QJJLž WKĺWUČŌQJ „½ĖXWČ¾ĺDŀFYŊLVŀYŀQWKĔSQKĔW. %F++.E „/ŠDFKļQFĄQQKYŚDº¾IJ¾ĖXWČ KRĦF¾IJWU·QJŔ „9D\PČŒQWLİQQJŸQKQJUĔWGĴ GQJF°OŒLWŘFWKĔSKRĦFNK±QJ F°YLĶFOP „7LİQGRZQSD\PHQWWKĔSQKĔW „/ L[XĔWWKĔS¾ČŒFEŊWWŚ¾ĮQ YŊLO L[XĔWKLĶQKQK

&®PãQTXêNK­FKõ¯ÚQJK× WURQJQKáQJQ·PYÞDTXD .ÉQKFKÙFTXêYÌP×WQ·P PåLDQNKDQJY¬WKÌQKYÝèQJ


TRANG VAØNG

19

Haõng chuùng toâi vôùi chuyeân vieân nhieàu kinh nghieäm seõ giuùp quyù vò tröø DAÙN, BOÏ, NHEÄN, KIEÁN, CHUOÄT vaø caùc loaïi coân truøng khaùc. M Coâng vieäc taän taâm, baûo ñaûm, an toaøn. M Ñònh giaù mieãn phí. M Coù vieát giaáy baûo ñaûm cho quyù khaùch. M Phuïc vuï quyù khaùch taïi Montreùal vaø caùc vuøng phuï caän. M Coù baùn caùc loaïi thuoác dieät coân truøng. Xin lieân laïc:

5952 rue Jean-Talon Est Saint-Leùonard, QC., H1S 1M2

Teùl.: 514-376-6585 MUÏC LUÏC (TABLE DES MATIEØRES)

trang 20, 21, 22


20

TRANG VAØNG


TRANG VAØNG

21


22

TRANG VAØNG


TRANG VAĂ&#x2DC;NG

NaĂŞm

2014

26 thaĂšng 3 : Tour Nhaät: Xem Hoa Anh Ă&#x2018;aøo: Osaka, KobeĂš, Kyoto, Mt. Fuji, Kamakura, Tokyo: 14 ngaøy. 06 thaĂšng 4 : Western Caribbean Cruise Du thuyeĂ n Navigator Of The Seas. 05 thaĂšng 5 : Tour Ă&#x2018;oâng AĂ&#x201A;u: Budapest, Vienne, Prague. (Option 3 ngaøy taĂŻi Paris). 06 thaĂšng 6 : Alaska Sawyer Glacier Cruise Du thuyeĂ n Rhapsody Of The Seas. 20 thaĂšng 7 : Du thuyeĂ n Sea Princess - Ă&#x2018;i tÜø Singapore ĂąeĂĄn Perth (Australia): 14 ngaøy. 01 thaĂšng 8 : Australia (UĂ&#x2122;c) - New Zealand (Taân Taây Lan): 15 ngaøy. 15 thaĂšng 9 : Tour Phi Chaâu: (Johnnesburg Cape Town vaø Victoria Falls). 01 thaĂšng 11: Tour AĂ n Ă&#x2018;oä. 07 thaĂšng 12: 7 Night Eastern Caribbean Cruise Du thuyeĂ n Allure of the Seas. M Ngoaøi ra coĂš veĂš reĂť Ăąi khaĂŠp nĂ´i. VeĂš veĂ  Vieät Nam vĂ´Ăši taĂĄt caĂť caĂšc haĂľng maĂšy bay. VeĂš Ăąi MyĂľ. CaĂšc nĂ´i taĂŠm bieĂĽn nhĂś: Punta Cana, Cancun, Cuba...

Muon Muoå n bieå biett theâ t m chi tieåt xin vui loøng goïi laïi: Xin lieân laïc: 524 Jean-Talon Ouest, Suite 6 MontreÚal (QueÚbec) H3N 1R5 MeÚtro Parc

Tel: 514-277-8383 514-277-6154 Fax: 514-277-5445

www.orbistours.com

Mme KHAĂ&#x2122;NH HOAĂ&#x2DC;I 514-804-4346 Email: juliettehoai@gmail.com XEM TRANG MAĂ&#x2DC;U 159

23


24

TRANG VAØNG


TRANG VAØNG

Kính thöa quyù vò khaùch haøng vaø quyù ñoäc giaû cuûa Nieân Giaùm Vaøn g Nhaân dòp ñaàu naêm Giaùp Ngoï 2014, Nieân Giaùm Vaøng xin kính chuùc quyù ñoäc giaû, quyù khaùch haøng vaø toaø n theå gia quyeá n moä t naê m môùi vui veû, 12 thaùng söùc khoeû, 52 tuaàn thaønh coâng vaø 365 ngaøy haïnh phuù c . Nieân Giaùm Vaøng chaân thaønh caûm taï söï uûng hoä cuûa quùy sôõ höõu chuû cô sôû thöông maïi taïi Montreùal vaø caùc vuøng phuï caän cuõng nhö quyù thaân höõu ñaõ ñoùng goùp vaø khích leä Nieân Giaùm Vaøng trong suoá t 31 naê m qua. Ñeå ñaùp laïi taám thònh tình cuûa quyù vò, moãi naêm Nieân Giaùm Vaøng ñeàu coá gaéng caûi tieán veà hình thöùc cuõng nhö noäi dung ñeå phuïc vuï quyù vò ngaøy moät höõu hieäu hôn. Nieân Giaùm Vaøng hy voïng seõ tieáp tuïc nhaän ñöôïc söï uûng hoä vaø giuùp ñôõ cuûa quyù vò trong nhöõ n g naê m saé p tôù i . Traâ n troï n g kính chaø o quyù ñoä c giaû vaø quyù khaù c h haø n g.

NIEÂN GIAÙM VAØNG 2014 ÑÖÔÏC THÖÏC HIEÄN Franza International vaø J.B. Deschamps Trình baøy: Vuõ Thò Phöông Noäi dung: Nguyeãn Höõu Toaøn vaø Tröông Vaên Tuyeân Lieân laïc khaùch haøng vaø phaân phoái: Tröông Trí Tuaán Quaûn trò: Tröông Trí Tuaán AÁn loaùt:

25


26

TRANG VAØNG

HEÄ THOÁNG MEÙTRO - MONTREÙAL

SIARI SERVICE D’INTERPREØTE D’AIDE ET DE REÙFEÙRENCE AUX IMMIGRANTS

Vaên phoøng thoâng dòch vaø giuùp ñôõ ngöôøi di daân SIARI laø moät cô quan baát vuï lôïi vaø töø thieän cung caáp nhöõng dòch vuï tröïc tieáp veà ñoùn tieáp, giuùp ñôõ vaø oån ñònh cuoäc soáng cho nhöõng ngöôøi di daân. Cô quan cuõng quan taâm ñeán vieäc giao löu vaên hoùa giöõa nhöõng ngöôøi môùi tôùi vaø caùc cô quan coäng ñoàng vaên hoùa khaùc ñeå taïo ñieàu kieän cho vieäc hoäi nhaäp nhanh choùng cuûa nhöõng ngöôøi Queùbec môùi. Vaên phoøng SIARI cung caáp nhöõng dòch vuï sau ñaây cho nhöõng ngöôøi di daân môùi: a) Ñoùn tieáp: ñoùn tieáp vaø ñaùp öùng caùc nhu caàu khaån thieát trong luùc môùi ñeán. b) Ñi thoâng dòch: theo nhu caàu, cho nhöõng ngöôøi ôû Canada döôùi 5 naêm. c) Giôùi thieäu: veà nhöõng cô quan, dòch vuï vaø nhöõng chöông trình môùi cuûa chính phuû Queùbec vaø Canada. Hieän taïi chuùng toâi coù nhöõng chöông trình daønh cho caùc baø meï vaø caùc treû em tôø 0 ñeán 11 tuoåi. d) Thoâng tin vaø höôùng daãn: veà nhieàu vaán ñeà thöïc tieãn cuõng nhö giaûi thích veà luaät leä vaø quyeàn lôïi cuûa ngöôøi daân taïi Queùbec. Höôùng daãn veà caùc thuû tuïc baûo laõnh ñoaøn tuï gia ñình. Ñieàn taát caû caùc loaïi ñôn töø chính thöùc. e) Phieân dòch vaø dòch taøi lieäu: taát caû caùc taøi lieäu chính thöùc nhö: khai sanh, hoân thuù, vaên baèng, hoïc baï v.v... chuùng toâi coù ngöôøi coù thaåm quyeàn ñeå thò thöïc chöõ kyù. f) Khai thueá: dòch vuï khai thueá cho nhöõng ngöôøi lôïi töùc thaáp. g) Caùc lôùp hoïc: M Phaùp vaên: Lôùp buoåi saùng hoaëc chieàu: 6 giôø hoaëc 12 giôø/tuaàn (töø thöù Hai ñeán thöù Saùu) M Caùc lôùp ñieän toaùn cho caùc em ñi traïi heø. M Lôùp may caên baûn. Caùc lôùp treân ñöôïc môû cho moïi ngöôøi vuøng Coâte-Des-Neiges h) Lôùp oân taäp vaø daïy keøm: Phaùp vaên vaø toaùn, ñeå giuùp caùc em coù khoù khaên theo kòp chöông trình hoïc. i) Chöông trình: Moät cuoäc soáng môùi cho treû em: Ñeå giuùp caùc baø meï coù con töø 2 ñeán 4 tuoåi chuaån bò cho lôùp maãu giaùo vaø coù thì giôø ñeå nghæ ngôi. Ngaøy laøm vieäc: Thöù Hai ñeán thöù Saùu: töø 9g00 ñeán 17g00 6767 Coâte-Des-Neiges, phoøng 499, Montreùal (Queùbec) H3S 2T6 Tel: 514-738-4763 Fax: 514-738-4925


TRANG VAØNG

27


28

TRANG VAØNG


TRANG VAØNG

29

1RXLOOHV:,1*/WHÛH Nouilles WING Ltée. :,1*1RRGOHV/WG

WING Noodles Ltd. '(38,6 

6,1&( 

&+8<16m1;8r7 &l&6m13+s0&3+s0&+r77“7 ‹0ÖµèOR¾L ‹%»QK3Kô ‹%»QKJÜL;èL&¼R ‹*ÜLQëóFWëñQJ ‹%åW1JßW ‹7Uº“/RQJ CHUYEÂN SAÛN XUAÁ T ‹%»QK+¾QK1K¿Q CAÙC SAÛN PHAÅM COÙ PHAÅM CHAÁT TOÁT. YºKåSP½WKÀ\ 0ÎÓXÝORDÑL %DÛQK3KÖÝ %DÛQKJRÛL;XÝL&DÝR :,1*6 *RÛLQØÖÛFWØÖQJ %RÆW1JRÑW 7UDÚ 2¤/RQJ 

%DÛQK+DÑQK1KDÄQYDÚKRÆSPD×WKDÂ\:,1*t6

MONTRÉAL - TORONTO - EDMONTON

UXH&2¤ 7(» 1009, rue CÔTÉ Montréal 0RQWUHÛDO 4XHÛEHF (Québec) H2Z 1L1 +=/

Tél.: 514-861-5818 Teùl.: 514-861-5818


30

TRANG VAØNG

&KX\ÐQFXQJFÁSGÚFKYê

7š1+7,‰1%~1* INTERAC, VISA, MASTERCARD

1

&XQJF´S'ÍFKYÝVÕ Canada KLÈQQD\FKLÅP30%WKÍSK³Q WUÃQWR­QQÞæF .KÓQJWKD\öÖLW­LNKR¯QQJ²Q K­QJ 7LÄQöÞéFFKX\ÆQWK»QJY­R W­LNKR¯QWURQJWKåLJLDQ QKDQKQK´W /XÓQFÏJL®ÞXö°LYæLF®FQK­ K­QJWLÈPQDLOF®FFäVçVáD FKâD[HYYY

´‚&%,7 !!õÕLYæLQKâQJ&äVçNLQKGRDQKO³Qö³XWLÃQ VáGÝQJGÍFKYÝ y .KX\ÆQP±LGÚQJWKâ y 0LÈQSKË,QWHUDFWURQJWKæLJLDQ÷´X !!õÕLYæLQKâQJ&äVçNLQKGRDQKöDQJFÏKéS öÔQJYæLFÓQJW\FÜ y öÎQKJL¯PLÈQSKËKÐD÷åQK®QJWK¯QJ y&KÎXWU¯FKQKLÉPEÕLWKßæQJKêS÷ÕQJNKL FKX\ÇQVDQJGÎFKYÞPçL y 7LÆWNLÉPWàPØLQ¹P

;LQTXìYÎYXLOÏQJOLÄQKÉ÷Ç÷¾WKÃQ

0,1++,‚8+2j1* Chargé de Compte - Consultant commercial &•9y17+£©1*0v,

Cell:

514-660-4347

Fax 514-289-2828


TRANG VAØNG

31

ISO 9001 : 2008

HAÕNG SAÛN XUAÁT CÖÛA GARAGE CAÙCH NHIEÄT BAÈNG POLYURETHANE Ñöôïc quoác teá coâng nhaän vaø laø hoäi vieân cuûa Canadian Door Institute & International Door Association

O O

Cöûa raát daày vaø chaéc chaén (beà daày 13/4 po/inch) Vaät lieäu (ñeå thöïc hieän) haûo haïng ñöôïc choïn kyõ

löôõng Ñoä caùch nhieät cao nhaát treân thò tröôøng (R-16) O Ñeïp maét vaø coù ñuû maàu ñeå quyù vò löïa choïn O

CHUÙNG TOÂI NHAÄN CUNG CAÁP VAØ LAÉP RAÙP CHO NHAØ THAÀU VAØ TÖ NHAÂN

THERMOSTOP INC. 3775, boulevard Losch, Longueuil (Queùbec), Canada J3Y 5T7

Tél.: (450) 678-8666

O

Fax: (450) 678-7765

Email: info@ thermostop.com www.thermostop.com Xin lieân laïc oâng HUYØNH

GIA LOÄC (chuû nhaân)


32

TRANG VAØNG


TRANG VAØNG

33


34

TRANG VAØNG


BAÙC SÓ - DOCTEUR

%k&6‰ Docteur

35


36

BAÙC SÓ - DOCTEUR

7ÎP/ÝèF

Thaùng 1/2013 - Haøn Quoác coù nöõ toång thoáng ñaàu tieân AFP - 12/2012 - Vôùi 85% soá phieáu ñaõ ñöôïc kieåm, baø Park Geun-hye ñaõ giaønh ñöôïc chieán thaéng sít sao 51,6% so vôùi 48% cuûa öùng cöû vieân Moon Jae-in, thuoäc ñaûng ñoái laäp, ñeå trôû thaønh toång thoáng Haøn Quoác trong cuoäc baàu cöû thaùng 12/2012 vöøa qua. Baø Park Geun-hye naêm nay 60 tuoåi, laø con gaùi cuûa cöïu toång thoáng Park Chung-hee, ngöôøi ñaõ caàm quyeàn taïi Haøn Quoác suoát 18 naêm; oâng ñaõ bò aùm saùt naêm 1979 bôûi chính giaùm ñoác tình baùo cuûa mình. Baø Park Geun-hye seõ laø nöõ toång thoáng ñaàu tieân cuûa Haøn Quoác. Baø höùa heïn moät phong caùch laõnh ñaïo maïnh meõ, nhaèm ñöa ñaát nöôùc vöôït qua nhöõng thöû thaùch trong boái caûnh khoù khaên cuûa neàn kinh teá toaøn caàu. - Hôn 100 ngöôøi cheát reùt ôû AÁn Ñoä Caûnh saùt AÁn Ñoä cho bieát, hôn 110 ngöôøi daân ôû mieàn baéc AÁn Ñoä ñaõ thieät maïng trong traän reùt lòch söû taïi nöôùc naøy, tính ñeán 6/01/2013. Theo AFP, ñôït laïnh baát thöôøng naøy laø do söông muø daày ñaëc, caûn aùnh saùng maët trôøi, keát hôïp vôùi luoàng khí laïnh töø daãy nuùi Himalaya traøn xuoáng mieàn baéc, aûnh höôûng ñeán caùc bang nhö Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu vaø Kashmir. Trong khi ñoù, haõng tin AP, daãn lôøi phaùt ngoân vieân caûnh saùt Surendra Srivastava cho bieát, coù ít nhaát 114 ngöôøi ñaõ cheát taïi bang Uttar Pradesh tính ñeán ngaøy 03/01. Phaàn lôùn naïn nhaân laø nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, thi theå hoï ñöôïc phaùt hieän ôû caùc væa heø hoaëc trong coâng vieân. Nhieät ñoä ôû bang Uttar Pradesh vaø caùc bang laân caän laø vaøo khoaûng töø 4-10 ñoä C, nhieät ñoä thaáp nhaát taïi vuøng thuû ñoâ New Delhi, AÁn Ñoä trong voøng 44 naêm qua. Nhieät ñoä xuoáng thaáp, söông muø daøy ñaëc, khieán giao thoâng hoãn loaïn. ÔÛ caùc saân bay vaø nhaø ga, nhieàu chuyeán bay vaø xe löûa phaûi huûy boû, hoaëc thay ñoåi giôø khôûi haønh, do thôøi tieát xaáu. ( xem tieáp trang 42 ) MUÏC LUÏC (TABLE DES MATIEØRES)

trang 20, 21, 22


BAÙC SÓ - DOCTEUR

37

9LÕQWKÂPPú< 1KDNKRDµÀXWLÐQW¾L4XÌEHF

7¶QKÝæQJFX×FVÔQJ YåLQÜFÝäLY¬V¹FõÁS 9LÈQWKµPPí1KD <NKRDYÄGDö³XWLÃQW±L4X¿EHF

DR 7œ.+8€ M.D Tél: 514-272-1175 1175 Bernard # 209, Outremont, Qc H2V 1V5 Métro Outremont, bus 160 XEM TRANG MAØU 93

*L®L3KµX7K´P0ì 7U¿ôÁS7â1KLÂQ %61*+,‚8+n1+ ‹ Tiến sĩ Đại Học HARVARD ‹ Bác Sĩ Chuyên Khoa Giải Phẫu Tai Mũi Họng và Mặt Cổ tại Canada và Hoa Kỳ ‹ Tu Nghiệp Giải Phẫu Thẩm Mĩ tại Pháp và Thụy Sĩ ‹ Nguyên Trưởng khoa và Giáo sư thực thụ Đại Học Sherbrooke 1988-2000

6àDV¹FõÁSP¼WY¬FÕ 1DP9¬1á 0w77ҥRPtPҳWFҳWGDYjPӥWKӯDQkQJO{QJPj\ 0™,1kQJFDREҵQJVөQFӫDFKtQKPuQKKD\EҵQJFKҩWQKkQWҥR

6ӱDFiQKPNJLÿҫXPNJLVӕQJPNJL &v09j+j0ĈӝQFҵPYjVӱDPһWWUiLVRDQ ô•10,*‹0k7+k,'›¡1* %272;%¡00,9j*‹0k JLiÿһFELӋWFKROҫQÿҫX

1‚31+u1&ăQJGDPһWYjGDFә 75Š'$1k0 75Š1*k<72

/Á\KÏQ[LQOLÐQO¾F  %ÌODQJHU6XLWH *ÜF/DFRUGDLUH

XEM TRANG MAØU 313


38

BAÙC SÓ - DOCTEUR

7ÎP/ÝèF

Thaùng 01/2013 - Vieät Nam taäp traän baén ñaïn thaät quy moâ lôùn Trong baûn tin truyeàn hình ngaøy 2/1/2013, ñaøi Truyeàn Hình Trung Öông VTV1, töôøng thuaät cho bieát: “Vieät Nam vöøa tieán haønh taäp traän baén ñaïn thaät treân boä trong dòp cuoái naêm. Ñaây laø laàn dieãn taäp quy moâ nhaát töø naêm 1975 trôû laïi ñaây, vôùi söï hieän dieän cuûa xe taêng, thieát giaùp vaø maùy bay chieán ñaáu SU-30”. Truyeàn thoâng trong nöôùc cho bieát, vieäc taäp traän do Binh Ñoaøn Cöûu Long (Quaân Khu 4) ñaõ dieãn ra taïi tröôøng baén khu vöïc III thuoäc tænh Ñoàng Nai. Ñaây laø chöông trình “dieãn taäp thöïc nghieäm hieäp ñoàng quaân, binh chuûng quy moâ lôùn, nhaèm nghieân cöùu khaû naêng toå chöùc, chæ huy hieäp ñoàng cuûa sö ñoaøn boä binh”. Caùc löïc löôïng tham gia goàm coù, khoâng quaân, phaùo binh, phaùo phoøng khoâng, xe taêng vaø boä binh. Caùc hình aûnh veà cuoäc dieãn taäp cho thaáy, ngoaøi vieäc giao tranh treân boä thoâng thöôøng, coøn coù dieãn bieán “ñòch” thaû quaân töø treân khoâng xuoáng, vaø xöû duïng caùc chaát hoùa hoïc ñeå taán coâng. Binh ñoaøn Cöûu Long töùc Quaân Ñoaøn 4 laø moät trong boán quaân ñoaøn chuû löïc cuûa quaân ñoäi Vieät Nam. - Nöõ caûnh saùt xuoáng ñöôøng tham gia ñieàu tieát giao thoâng taïi Haø Noäi Theo keá hoaïch cuûa coâng an Haø Noäi, ngaøy 3/01/2013 löïc löôïng nöõ caûnh saùt giao thoâng chính thöùc xuoáng ñöôøng, tham gia chæ huy, höôùng daãn giao thoâng. Bieän phaùp naøy ñöôïc thöïc hieän nhaèm, taêng cöôøng höôùng daãn ñieàu haønh giao thoâng trong giôø cao ñieåm, cuõng nhö taïo hình aûnh ñeïp, gaàn guõi, thaân thieän khi tham gia hoaït ñoäng giao thoâng treân ñöôøng phoá. Löïc löôïng nöõ CSGT seõ tham gia ñieàu tieát, phaân luoàng chæ huy giao thoâng taïi 10 choát giao thoâng troïng ñieåm: Traøng Tieàn - Haøng Baøi, Cöûa Nam - Ñieän Bieân Phuû, Nguyeãn Chí Thanh - Kim Maõ, Traàn Phuù - ÑBP, Ngaõ 6 OÂ Chôï Döøa - Giaûi Phoùng, Ñaïi Coà Vieät Phoá Hueá, Nguyeãn Vaên Cöø - Nguyeãn Sôn, Caàu Traéng - Quang Trung, Haø Ñoâng - P.V. Ñoàng - Hoaøng Quoác Vieät. ( xem tieáp trang 44 )


BAÙC SÓ - DOCTEUR

TRUNG TAÂM Y KHOA NGÖÔØI VIEÄT CLINIQUE MEÙDICALE ET SANTEÙ VOYAGE

PRO-VISION

5428 Victoria Ave., Montreùal, Qc., H3W 2P4 (Meùtro Coâte Ste-Catherine, sortie Victoria, goùc Victoria vaø Edouard Montpetit)

Ñieän thoaïi:

514-731-9899

Baùc só KIEÀU KHAÙNH GIAO Baùc só TRÖÔNG MINH DUÕNG M Y khoa toång quaùt. M Khaùm beänh phuï nöõ. M Chuûng ngöøa treû em vaø khaùch du lòch. XIN VUI LOØNG LAÁY HEÏN TRÖÔÙC O

GIÔØ LAØM VIEÄC:

- Töø thöù Hai ñeán thöù Saùu: 10 g 00 - 17 g 00

TRUNG TAÂM Y KHOA CHÆNH XÖÔNG CLINIQUE CHIROPRATIQUE Membre de l’Ordre des Chiropraticiens du Queùbec

CHUYEÂN TRÒ:

M Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng giaây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). M Ñaøn baø coù baàu vaø treû em Y Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason.

4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX) Montreùal (Queùbec) H1S 1J5

Teùl.: 514-728-5288

- Nhaän CSST vaø SAAQ (tai naïn lao ñoäng vaø xe hôi) - Nhaän caùc loaïi baûo hieåm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) Parking roäng raõi mieãn phí

Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

39


40

BAĂ&#x2122;C SĂ&#x201C; - DOCTEUR

CENTRE MĂ&#x2030;DICAL ST-MARC 2659 Beaubien Est, MontreĂšal MeĂštro Beaubien, Bus 18 hÜôÚng Est

514-728-0749 MĂ&#x201D;Ă&#x203A; CĂ&#x2013;Ă&#x203A;A TĂ&#x2013;Ă&#x2DC; THĂ&#x2013;Ă&#x2122; HAI Ă&#x2018;EĂ&#x201A;Ă N THĂ&#x2013;Ă&#x2122; SAĂ&#x2122;U O

BAĂ&#x2122;C SĂ&#x201C; TOAĂ&#x2DC;N KHOA vaø GIA Ă&#x2018;Ă&#x152;NH:

- LĂ&#x2013;U O

Ă&#x2018;Ă&#x152;NH HUEĂ&#x201E;

BAĂ&#x2122;C SĂ&#x201C; BEĂ&#x201E;NH THAĂ&#x201A;Ă&#x20AC;N KINH:

- TRAĂ&#x20AC;N NGĂ&#x2013;U TĂ&#x2013;Ă&#x203A; O

DENTISTE:

- LEĂ&#x201A; NHAĂ&#x201E;T KHAĂ&#x2122;NH PHARMACIE

AĂ&#x2122;NH-NGUYEĂ&#x201A;Ă&#x192;N

514-723- 0722 Fax: 514-723-2643 MGIĂ&#x201D;Ă&#x2DC; LAĂ&#x2DC;M VIEĂ&#x201A;Ă&#x201E;C: - ThÜÚ Hai Ăąeâån thÜÚ TĂś: 10h30 Ăąeâån 18h30 14h00 Ăąeâån 19h00 - ThÜÚ NaĂŞm: 10h30 Ăąeâån 18h30 - ThÜÚ SaĂšu:

M CoÚ DÜôïc só VN thÜôøng trÜïc tieâåp ùaþi aân caâà n. M CoÚ dòch vuï giao haøng taâän nhaø cho nhÜþng bònh

nhaân treân 65 tuoâüi, vuøng laân caâän vôÚi nhaø thuoâåc. DÜôïc só chuÝ nhaân kính môøi

NGUYEĂ&#x201A;Ă&#x192;N THĂ&#x2019; AĂ&#x2122;NH-HOĂ&#x201A;Ă&#x20AC;NG

NHA SĂ&#x201C;

LEĂ&#x201A; NHAĂ&#x201E;T KHAĂ&#x2122;NH 514 728-0749 514 583-6107 O O

O

GiaÚ ùaÍc bieät cho quyÚ ùoà ng hÜông. Nettoyage mieãn phí cho treÝ em dÜôÚi 10 tuoüi. MaÚy moÚc vaø duïng cuï toåi taân - Radiographie digital - CameÚra intra-orale


BAÙC SÓ - DOCTEUR

41


42

DÖÔÏC PHOØNG - PHARMACIE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 36 ) - Newsweek ra aán baûn cuoái cuøng Sau gaàn 80 naêm hoaït ñoäng, taïp chí danh tieáng Newsweek ñaõ phaûi chính thöùc noùi lôøi chia tay vôùi kyû nguyeân baùo in, khi ra maét aán baûn cuoái cuøng vaøo ngaøy 24/12/2012. Ra ñôøi töø naêm 1933, Newsweek laø tuaàn baùo lôùn thöù hai taïi Myõ chæ sau tôø Time. Taïp chí uy tín naøy, ñaõ giaûm moät nöûa löôïng ñoâïc giaû keå töø naêm 2006 ñeán nay. Bò thua loã 22 trieäu USD trong taøi khoùa 2012, do doanh thu quaûng caùo giaûm; trong khi caøng ngaøy caøng nhieàu ñoäc giaû tìm thoâng tin treân maïng internet, hay treân ñieän thoaïi di ñoäng. Newsweek seõ chuyeån sang daïng kyõ thuaät soá (digital) vaø ñoåi teân thaønh Newsweek Global. Vieäc chaám döùt baùo in, seõ tieát kieäm ñöôïc nhöõng chi phí aán loaùt, böu phí vaø chi phí phaùt haønh. Toøa soaïn cuõng xaùc nhaän seõ phaûi giaûm bôùt soá löôïng nhaân vieân bieân taäp khoâng caàn thieát, ñeå giaûm chi phí. -Toång thoáng Obama tuyeân theä nhaäm chöùc AP - Ngaøy 21/01/2013, toång thoáng Barack Obama ñaõ chính thöùc tuyeân theä nhaäm chöùc nhieäm kyø 4 naêm, laàn thöù 2, trong moät buoåi leã rieâng vaøo buoåi tröa ngaøy 20/01/2013 taïi Phoøng Xanh cuûa Nhaø Traéng. Buoåi leã keùo daøi khoaûng 30 phuùt. Chaùnh aùn Toái Cao Phaùp Vieän, oâng John Robert ñaõ chuû toaï buoåi leã, vôùi söï tham döï cuûa caùc vieân chöùc chính phuû. Ñeä nhaát phu nhaân Michelle, hai con gaùi vaø moät soá thaønh vieân trong gia ñình cuøng moät soá phoùng vieân ñaõ chöùng kieán buoåi leã. Phoù toång thoáng Biden cuõng ñaõ tuyeân theä trong moät buoåi leã nhoû taïi tö gia. Hoâm sau, ngaøy thöù hai 21/01/2013, toång thoáng Obama vaø phoù toång thoáng Biden ñaõ ñeán ñieän Capitol ñeå chính thöùc tuyeân theä tröôùc söï tham döï cuûa caùc vieân chöùc chính phuû, caùc daân bieåu, thöôïng nghò só, caùc quan khaùch ngoaï i quoá c cuø n g haø n g traê m ngaø n daâ n chuù n g Myõ taï i Washington DC. - 87 töôùng Ñaøi Loan laøm giaùn ñieäp cho Trung Quoác NLÑO - 03/01/2013 - Tôø Apple Daily (Ñaøi Loan) môùi ñaây tieát loä baûn danh saùch goàm 87 só quan quaân ñoäi Ñaøi Loan ñöôïc cho laø tham gia ñöôøng giaây giaùn ñieäp cho Trung Quoác. Trình Nhaân Hoaèng, quan chöùc thuoäc UÛy Ban Giaùm Saùt Ñaøi Loan, nhaän ñònh, ñaây laø vuï phaùt hieän maïng löôùi giaùn ñieäp lôùn nhaát töø tröôùc tôùi nay vaø nhöõng ngöôøi lieân quan laïi laø nhöõng só quan cao caáp. Cuõng theo Apple Daily, coù 2 vieân chöùc cao caáp nhaát laø cöïu Toång Tham Möu Tröôûng Hoaéc Thuû Nghieäp, thöôïng töôùng 4 sao, vaø Toång Tham Möu Tröôûng saép maõn nhieäm Laâm Chaán Di, thöôïng töôùng 4 sao. ( xem tieáp trang 48 )


DĂ&#x2013;Ă&#x201D;Ă?C PHOĂ&#x2DC;NG - PHARMACIE

43

'Â&#x203A;ÂŚ&3+Â&#x2039;1* Pharmacie

PHARMACIE

kQK1JX\Ă&#x2020;Q 2659 Rue Beaubien Est MontrĂŠal, QC H1Y 1G8

514-723- 0722 Fax: 514-723-2643

*,ÂŞ/r09,Â?& 7KĂ­+DLÂľĂ&#x2019;Q7KĂ­7ĂŤKÂľĂ&#x2019;QK 7KĂ­1Ă&#x2026;P4KÂľĂ&#x2019;QK 7KĂ­6ÂťXKÂľĂ&#x2019;QK

Â&#x2019;&Ă&#x17D;'Ă?èFVĂ&#x2039;91WKĂ?äQJWUâFWLĂ&#x201E;Sþ¯LÂąQF²Q Â&#x2019;&Ă&#x17D;GĂ&#x152;FKYĂ&#x153;JLDRKÂŹQJWÂśQQKÂŹFKRQKĂĄQJEĂ&#x152;QK QKÂąQWUĂ&#x201A;QWXĂ&#x2022;LYĂ&#x2DC;QJOÂąQFÂśQYĂĽLQKÂŹWKXĂ&#x201D;F

'Ä­ĹąFVħFKĹľQKÂ&#x;QNÂŞQKPĹŤL1*8<Ä´17+Äş~1+ĹŞ+Ĺ&#x201A;1*

PHARMACIE

3+n09Â&#x2122;%, 1 3K°P9Ă&#x203A;%LĂ&#x192;Q, B. Pharm., IBEPC Pharmacien - PropriĂŠtaire AffiliĂŠ Ă

6700 Boul Gouin Est MontrĂŠal-Nord, Qc H1G 6N6

514-327-6129

Fax: 514-327-1579 Email: pvbpharmacy@gmail.com


44

DÖÔÏC PHOØNG - PHARMACIE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ... ( tieáp theo trang 38 )

- Vinalines loã treân 2.000 tyû ñoàng trong naêm 2012 RFA - Ngaøy 31/01/2013 - Vinalines töùc toång coâng ty Haøng Haûi VN loan baùo, naêm 2012 bò thua loã treân 2.000 tyû ñoàng, chính xaùc laø 2.439 tyû ñoàng, trong luùc soá tieàn naïp vaøo ngaân saùch chæ baèng 67% so vôùi naêm 2011. Baùo caùo cuoái naêm cuõng cho thaá y soá tieà n nôï quaù haï n cuû a Vinalines laø 207 tyû ñoàng. Veà keá hoaïch kinh doanh naêm 2013, toång coâng ty Haøng Haûi VN Vinalines cuõng ñeà ra nhieàu muïc tieâu, cuõng nhö döï kieán veà saûn löôïng vaän taûi bieån, saûn löôïng haøng hoùa thoâng qua caûng. Tuy nhieân Vinalines khoâng coâng boá keá hoaïch lôïi nhuaän naêm 2013, tính theo tyû leä goùp voán cuûa coâng ty naøy ôû taïi caùc doanh nghieäp. - Chính quyeàn CSVN traû töï do vaø truïc xuaát tieán só Nguyeãn Quoác Quaân RFA - Ngaøy 30/01/2013 - Sau hôn 9 thaùng giam giöõ taïi Saigon, döôùi aùp löïc quoác teá vaø nhaát laø söï can thieäp cuûa chính phuû Hoa Kyø, vaø cuõng chính laø lyù do nhaø caàm quyeàn CSVN ñaõ khoâng coù ñuû chöùng côù ñeå buoäc toäi oâng, CSVN baét buoä c phaû i traû töï do cho TS Nguyeã n Quoá c Quaâ n 59 tuoå i , coâng daân Hoa Kyø goác Vieät, thaønh vieân ñaûng Vieät Taân. OÂng Quaân laø nhaø tranh ñaáu daân chuû, bò baét giam khi veà tôùi phi tröôøng TSN ngaøy 17/04/ 2012. Chính quyeàn CS VN caùo buoäc oâng coù haønh vi hoaït ñoäng nhaèm laät ñoå chính quyeàn nhaân daân, theo Ñieàu 79 Luaät Hình Söï. Phieân xöû oâng ñaõ khoâng dieãn ra vaø bò hoaõn nhieàu laàn vì khoâng ñuû yeáu toá ñeå buoäc toäi oâng. Trong thôøi gian qua, dö luaän treân theá giôùi, nhaát laø nhôø söï vaân ñoäng tích cöïc cuûa giôùi daân cöû Hoa Kyø, CSVN buoäc phaûi traû töï do cho oâng vaø truïc xuaát oâng khoûi VN. Theo döï kieán, TS Nguyeãn Quoác Quaân seõ veà ñeán Hoa Kyø vaøo ngaøy thöù Tö 30/01/2013. - Toøa Ñaïi Söù Hoa Kyø taïi VN tuyeân boá veà vieäc keát aùn 14 blogger Doøng Chuùa Cöùu Theá ôû tænh Ngheä An Haø Noäi - Vieät Nam 9/01/2013 - Toøa Ñaïi Söù Hoa kyø taïi VN tuyeân boá: “Chuùng toâi voâ cuøng quan ngaïi khi hay tin Toøa AÙn Nhaân Daân tænh Ngheä An ñaõ keát aùn 14 blogger Coâng Giaùo Doøng Chuùa Cöùu Theá, veà caùc toäi danh lieân quan ñeán vieäc hoï thöïc hieän caùc quyeàn töï do ngoân luaän. Nhöõng blogger naøy ñaõ bò keát aùn veà toäi danh “laät ñoå chính quyeàn” (Ñieàu 79) vaø nhaän aùn tuø töø 3 ñeán 13 naêm”. “Nhöõng baûn aùn naøy, cuøng vôùi vieäc baét giöõ luaät sö hoaït ñoäng vì nhaân quyeàn kieâm Blogger Leâ Quoác Quaân keå töø ngaøy 27/12/2012, vieäc giöõ nguyeân aùn tuø ñoái vôùi caùc blogger Nguyeãn Vaên Haûi (coøn goïi laø Ñieáu Caày), Taï Phong Taàn vaø Phan Thanh Haûi cho thaáy phaàn naøo xu höôùng ñaùng lo ngaïi veà vieäc vi phaïm nhaân quyeàn ôû VN”. ( xem tieáp trang 52 )


NHA SÓ - DENTISTE

1+$6‰ Dentiste

45


46

NHA SÓ - DENTISTE

NHA SÓ

TRÖÔNG THANH LAÕNG 215 JEAN TALON EST Montreùal (Queùbec) H2R 1S9 (Goùc De Gaspeù) ñoái dieän chôï Traùi Caây Jean-Talon Meùtro Jean Talon Bus 92 Ouest

 GIÔØ LAØM VIEÄC: T THÖÙ HAI ñeán THÖÙ BAÛY SAÙNG - CHIEÀU - TOÁI

Teùl.: (514) 270-3983 NHAÄN : T M Theû maët trôøi cho treû em. M Theû trôï caáp xaõ hoäi. M Caùc loaïi baûo hieåm nha khoa.

Nha só T. Giang Nguyeã n

514-529-4398 2040 Avenue Laurier Est Montreal, QC, H2H 1B7

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30

– – – – –

17h00 20h00 17h00 17h00 15h00

Chi nhaùnh ôû Longueuil: &KÚQJWÓLQK·QNK®FKPæL Clinique Dentaire TGN 878 St-Laurent Ouest, Longueuil, QC, JYK 5E9 Teù l: 450-646-5544

Nha khoa toång quaùt vaø thaåm myõ „ Giaûi phaãu nhoå raêng khoân, laáy tuûy, boïc raêng, trò beänh nöôùu raêng, gheùp lôïi „ Chuïp hình kyõ thuaät soá (Radiographie numeùrique) (90% ít quang tuyeán hôn) „ Cameùra intra-orale „ Giaûi phaãu vaø laøm traéng raêng baèng Laser „ Nieàng raêng thaåm myõ „ Troàng chaân raêng (Implantologie) „

Hóa đơn sẽ được thanh toán thẳng với bảo hiểm

XEM TRANG MAØU 225


NHA SÓ - DENTISTE

47

NHA SÓ

TRAÀN THÒ DIEÃM THUÙY TRAÀN KHOÂI MICHEL

(514) 499-1624 M Nha khoa toång quaùt & thaåm myõ. M Phoøng ngöøa, chöõa trò, giaûi phaãu nöôùu raêng. M Laøm traéng raêng. M Laøm raêng giaû caùc loaïi. M Nhaän caùc loaïi baûo hieåm nha khoa vaø theû trôï caáp xaõ hoäi, theû maët trôøi cho treû em. 4270, boul. ST-LAURENT #209 Montréal (Québec) H2W 1Z3

ST-LAURENT, Bus 55 (gaàn Rachel)


48

NHA SÓ - DENTISTE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 42 ) Ngoaøi 2 vieân chöùc cao caáp treân, coøn coù 8 töôùng 3 sao, 18 trung töôùng, 16 thieáu töôùng, 25 thöôïng taù, 14 trung taù, 4 thieáu taù, tham gia ñöoøng giaây giaùn ñieäp cuûa Baéc Kinh noùi treân. Tôø baùo coøn cho bieát, coù 4 ngöôøi bò coi laø phaïm toäi nghieâm troïng nhaát, trong ñoù coù Trung Töôùng Kim Naõi Kieät, Cuïc Tröôûng Cuïc Tình Baùo Boä Toång Tham Möu, Phoù Cuïc Tröôûng Tình Baùo Haéc Baûo Taøi. Do tính chaát ñaëc bieät nghieâm troïng cuûa vuï aùn giaùn ñieäp, caùc quan chöùc Ñaøi Loan phuï traùch vuï vieäc ñaõ khoâng tieát loä theâm thoâng tin. Vuï phanh phui laàn naøy, ñöôïc cho laø coù lieân quan ñeán Thieáu Töôùng La Hieàn Trieát, cöïu Cuïc Tröôûng Thoâng Tin Boä Tö Leänh Luïc Quaân Ñaøi Loan. OÂng naøy ñaõ bò xöû chung thaân hoài naêm ngoaùi, do laøm giaùn ñieäp cho Trung Quoác. - Hôn 100 ngöôøi maát tích vì chaùy röøng taïi Australia BBC¸¸ - 5/01 - Nhieät ñoä taïi bang Tasmania taêng voït leân treân möùc 41,8 ñoä C töø ngaøy 4/01. Thôøi tieát noùng nöïc, caùc traän gioù maïnh cuøng tình traïng haïn haùn ñaõ khieán hoûa hoaïn xaûy ra lieân tieáp trong caùc khu röøng. Khoaûng 3.000 ngöôøi buoäc phaûi di taûn ñeå traùnh hoûa hoaïn; nhieàu ngöôøi ñang phaûi soáng trong caùc leàu taïm do chính quyeàn döïng leân. OÂng Scott Tinyard, caûnh saùt tröôûng taïm quyeàn cuûa bang Tasmania, thoâng baùo raèng, khoaûng 100 ngöôøi ñaõ maát tích sau vuï chaùy röøng; oâng lo ngaïi nhieàu ngöôøi coù theå ñaõ cheát. Hôn 40 ñaùm chaùy vaãn ñang tieáp tuïc hoaønh haønh taïi Australia. Ngaøy 5/01 löïc löôïng cöùu hoûa ban boá tình traï n g khaå n caá p ñoá i vôù i nhöõ n g ngöôøi soáng trong laøng Taranna, caùch thuû phuû Hobart bang Tasmania khoaûng 47 km veà phía ñoâng. Moät ñaùm chaùy ôû ñaây töø hoâm 2/01 vaãn chöa taét. Taïi thò traán Dunalley treân bôø bieån phía ñoâng cuûa ñaûo Tasmania, löûa ñaõ phaù huûy hôn 65 ngoâi nhaø, moät ñoàn caûnh saùt vaø moät tröôøng hoïc trong thò traán. Cô quan khí töôïng caûnh baùo, nhieàu vuøng taïi Australia seõ tieáp tuïc höùng chòu ñieàu kieän thôøi tieát noùng nöïc trong tuaàn saép tôùi. Ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân hoûa hoaïn buøng phaùt treân dieän roäng taïi Australia. Caùch ñaây 4 naêm, nhöõng vuï chaùy röøng ôû vuøng noâng thoân cuûa bang Victoria ñaõ khieán 173 ngöôøi thieät maïng. - 232 ngöôøi cheát, treân 100 ngöôøi bò thöông trong vuï chaùy hoäp ñeâm ôû Brazil Saùng Chuû Nhaät 27/01, hoäp ñeâm Kiss trong thaønh phoá Santa Maria, bang Rio Grande do Sul, Brazil ñaõ bò chaùy trong khi ñang hoaït ñoäng. Caùc vieân chöùc Brazil cho bieát, 232 ngöôøi cheát vaø hôn 100 ngöôøi bò thöông, trong luùc ñoâng ñaûo sinh vieân vaø khaùch haøng treû tuoåi ñang vui chôi trong hoäp ñeâm naøy, taïi thaønh phoá mieàn nam Santa Maria. ( xem tieáp trang 56 )


NHA SĂ&#x201C; - DENTISTE

49

NHA SĂ&#x201C;

NGUYEĂ&#x192;N MINH TRANG NHA KHOA TOĂ&#x2026;NG QUAĂ&#x2122;T vaø KHAĂ&#x2026;N CAĂ P TeĂšl.: (514)

723-0544

8754 ST-MICHEL (goĂšc Denis Papin) MontreĂšal (QueĂšbec) H1Z 3G2 MeĂštro ST-MICHEL, Bus 67 Nord

1+$.+2$7Ĺą1*48¤7 &+½1*7¡,1+Ĺ&#x;1.+¤&++ÂŁ1*0Ä˝, 1*óĞ,/Ä˝1&ÄŹ1*1+Ăł75Ä?(0

DR JEAN DUFORT DRE HOĂ&#x20AC;NG ANH NGUYáť&#x201E;N CHIRURGIENS - DENTISTES 11905 EST NOTRE-DAME, SUITE 200 POINTE-AUX-TREMBLES,QUĂ&#x2030;BEC H1B 2Y4 T (514) 645-1312 / (514) 645-2353 yF (514) 645-2354

480 St-Charles Ouest Suite 200 Vieux-Longueuil, QC J4H 1G4

Raêng caåy trong xÜông (Implantologie) GiaÝi phaãu thaüm myþ nÜôÚu (Greffe) Nha khoa thaüm myþ vaø gia ùÏnh Nha khoa chÌnh nha (Orthodontie)

Dr Anh Tuan Nguyen Dr Vincent Quach Dre Xuan Huong Tran

Dr Daniel ChausseĂše Dr David Luong Dr Min Li Zhang

URGENCE

450.677.5505 www.cliniquestcharles.com

XEM TRANG MAĂ&#x20AC;U 7


50

NHA SÓ - DENTISTE


NHA SÓ - DENTISTE

51

NHA SÓ

NGUYEÃN CHÍNH CÖÔNG VOÕ THÒ LAN ÑAØI 772 Rachel Est (goùc St-Hubert), Montreùal, Qc

514-849-1038

Metro

Mont Royal

Nha Khoa Thaåm Myõ & Implants (514) 342-0558

1KD6y/Hk 4XDQJ

3870 Van Horne Montreùal, Queùbec H3S 1R8

Bsc., D.M.D., FA.G.D., MAGD Nha khoa Thaåm Myõ, Ñaïi hoïc Buffalo. Nha khoa toaøn khoa, Ñaïi hoïc Florida. Fellow & Tieán só Haøn Laâm Vieän Nha khoa Hoa Kyø. Giaùo sö Ñaïi hoïc Nha khoa Montreùal. XEM TRANG MAÀU 154

NHA SÓ

LEÂ THÒ MINH PHÖÔÏNG (514) 374-5382 7145 Boul. St-Michel

ST-MICHEL hay Bus 67

(giöõa Jean-Talon vaø Beùlair)

NHA SÓ

LEÂ THUÙY HAÈNG CHIRURGIENNE - DENTISTE, D.M.D. Urgence et sur rendez-vous 3536 Van Horne Montreùal (Queùbec) H3S 1R5

(514)

843-6231


52

NHA SÓ - DENTISTE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 44 ) - Vieät Nam xaây theâm nhaø maùy ñeå loïc daàu mua cuûa Kuwait AFP - Hoâm Chuû Nhaät 26-01, moät giôùi chöùc cuûa Petro Vieät Nam cho bieát, VN ñaõ kyù hôïp ñoàng vôùi caùc coâng ty cuûa Nhaät Baûn vaø Kuwait ñeå xaây moät khu vöïc loïc daàu gaàn 9 tyû ñoâ la ôû Nghi Sôn, Thanh Hoùa, trong noã löïc ñaùp öùng nhu caàu naêng löôïng cuûa mình, nhöng khoâng cho bieát ngaøy khôûi coâng. Quaàn theå nhaø maùy loïc daàu Nghi Sôn, Thanh Hoùa, seõ böôùc vaøo hoaït ñoäng naêm 2017, seõ bieán daàu hoûa cuûa Kuwait thaønh xaêng vaø caùc saûn phaåm daàu hoûa khaùc. Nhaø maùy coù theå xöû lyù 10 trieäu taán daàu thoâ moät naêm, laø moät lieân doanh giöõa taäp ñoaøn Petro Vieät Nam vaø hai coâng ty cuûa Nhaät - Idemitsu Kosan vaø Mitsui Chemicals cuøng vôùi coâng ty Petroleum International cuûa Kuwait. Vieät Nam coù daàu hoûa ôû vuøng bieån, nhöng vaãn phaûi chi nhieàu tyû ñoâ la ñeå nhaäp xaêng daàu ñeå tieâu duøng. Nhaø maùy loïc daàu ñaàu tieân ôû Dung Quaát, Quaûng Ngaõi xaây toán 2,5 tyû ñoâ la coù coâng suaát 6,5 trieäu taán daàu thoâ moät naêm, môùi ñöôïc khai tröông naêm 2009, sau nhieàu laàn truïc traëc kyõ thuaät . Petro VN hy voïng, vôùi hai nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát vaø Nghi Sôn seõ giaûi quyeát ñöôïc 65% nhu caàu daàu khí cuûa VN. Moät nhaø maùy loïc daàu thöù ba taïi tænh Baø Ròa coù theå seõ ñöôïc xaây döïng trong töông lai. Thaùng 2/2013 - CSVN khoâng caáp giaáy pheùp cho moät soá ca só haûi ngoaïi veà trình dieãn ôûû VN Lieân quan ñeán vieäc caám söû duïng, taøng tröõ DVD Asia 71 - “Trieäu con tim“ cuûa Trung Taâm Asia, ngaøy 3/01/ 2013, trao ñoåi vôùi baùo giôùi, oâng Nguyeãn Ñaêng Chöông, cuïc tröôûng Cuïc Ngheä Thuaät Bieåu Dieãn, Boä Vaên Hoaù - Theå Thao - Du Lòch khaúng ñònh, cöông quyeát khoâng caáp giaáy pheùp cho caùc ngheä só haûi ngoaïi ñaõ tham gia choáng ñoái, noùi xaáu Vieät Nam, laøm aûnh höôûng ñeán uy tín danh döï cuûa nhaø nöôùc VN. Ñöôïc bieát trong DVD 71 cuûa Trung Taâm Asia, Tuaán Vuõ vaø Thanh Tuyeàn coù tham gia bieåu dieãn trong chöông trình noùi treân, neân ñaõ bò lieân heä vaø ñaõ bò caám khoâng ñöôïc trình dieãn taïi VN. - Blogger Leâ Anh Huøng ñöôïc traû töï do Theo BBC, ngaøy 5/02, anh Leâ Anh Huøng, moät blogger ñaõ nhieàu laàn khieáu kieän caùc caáp laõnh ñaïo CSVN. Anh cuõng laø ngöôøi ñaõ tham gia taát caû caùc cuoäc bieåu tình choáng Trung Quoác xaâm löôïc taïi Haø Noäi. Ngaøy 24/01 vöøa qua, trong luùc ñang laøm vieäc ôû cô quan taïi Höng Yeân, anh ñaõ bò coâng an baét ñöa vaøo traïi taâm thaàn vôùi lyù do, theo ñôn yeâu caàu cuûa meï. Suoát thôøi gian qua, giôùi tranh ñaáu trong nöôùc ñaõ baùo ñoäng vôùi coâng luaän quoác teá veà nhöõng nguy cô ñe doïa tính maïng anh Huøng trong thôøi gian bò giam giöõ taïi traïi taâm thaàn. ( xem tieáp trang 58 )


NHA SĂ&#x201C; - DENTISTE

53

TRUNG TĂ&#x201A;M NHA KHOA CHOMEDEY - LAVAL

Nha sĂł HOĂ&#x20AC; CHAĂ&#x2122;NH THOĂ NG NHA KHOA TOĂ&#x2026;NG QUAĂ&#x2122;T - KHAĂ&#x2026;N CAĂ P

TeĂšl.: (450) 973-4769

NGUYEĂ&#x192;N THĂ&#x2019; NHAĂ&#x2022;NG, D.D. DENTUROLOGISTE

M CHUYEĂ&#x201A;N MOĂ&#x201A;N CAĂ&#x2122;C LOAĂ?I HAĂ&#x2DC;M GIAĂ&#x203A; M PHUĂ?C VUĂ? NHANH CHOĂ&#x2122;NG.

TeĂšl.: (450) 682-7950 4495 Boul. SAMSON Chomedey, Laval, QueĂš., H7W 2H2

+ÂŻ\ĂľĂ&#x201E;QJÂźS

yrĹ&#x203A;Ĺ? T.Giang Nguyen

&

yrĹ&#x203A;Ĺ? Hien Nguyen UXH)OHXU\(VW0RQWUHĂ&#x203A; DO4&&DQDGD+%/ FQJFiFFKX\rQYLrQFÍżDFK~QJW{L Tel: (514) 858-1288 'Â?&+9¢& $&+Â&#x;1*7Â&#x201C;,9ÂŤ,&Â&#x201C;1*1*+Â?78<Â?7´Â&#x203A;1+ (PDLOJORULDWRXUV#YLGHRWURQFD * Titulaire dâ&#x20AC;&#x2122;un permis du QuĂŠbec

NHA KHOA TOĂ&#x2026;NG QUAĂ&#x2122;T & THAĂ&#x2026;M MYĂ&#x2022; * VeĂš maĂšy bay Vieä+RÂť¾ùQVĂ&#x17D;¾ÍÜFWKDQKWRÂťQWKĂ&#x2C6;QJYĂłLEÂźRKLĂ&#x201C;P t Nam & toaøn theĂĄ giĂ´Ăši * Du lòch vuøng naĂŠng aĂĄm (forfait tout inclus) *,Ó 0Ó˘&Ó°$: * Tour du lòch Ă&#x2018;oâng Nam AĂ&#x2122; (theo yeâu c 7KÓ­+DLKK 7KÓ­%DKK St-Laurent Ouest *878 Ă&#x2018;&true khĂĄch s)n & thuĂŞ xe toĂ n th* gi+i 7KÓ­7Ń­KK Longueuil WUĂŤĂłFFĂŽD3ODFH/RQJXHXLO

7KÓ­1Ä&#x192;PKK * BaĂťo hieĂĽm du lòch, du hoĂŻc, di daân, thaĂŞm thaân nhaâ7KÓ­6iXKK n 450.646.5544 7KÓ­%ҧ\Ä&#x2C6;yQJFÓąD * Visa thÜôøng, visa khaĂĽn, visa mieĂŁn thò thÜïc XEM TRANG MAĂ&#x2DC;U 224


54

NHA SÓ - DENTISTE

NHA SÓ DÖÔNG MOÄNG HAÈNG HUYØNH MINH TUØNG VOÕ LEÂ VÓNH PHUÙC THAØNH ANDY DENTUROLOGISTE:

YOU HIM TEA - NHA KHOA TOÅNG QUAÙT - NHA KHOA THAÅM MYÕ IMPLANT - CEREC - LASER - ORTHO 1691 POIRIER (goùc Crevier) Ville St-Laurent Meùtro Coâte Vertu, bus 64

514-747-5058 GIÔØ LAØM VIEÄC: THÖÙ HAI ñeán THÖÙ BAÛY: 10H - 20H

NHA SÓ

NHA KHOA TOÅNG QUAÙT NHAÄN BAÛO HIEÅM & THEÛ XAÕ HOÄI 10120 LA JEUNESSE, phòng 1 Montréal (Québec) (goùc Sauriol) Meùtro Sauveù

514 388 2046


N

T IS E

D

T

E

NHA SÓ - DENTISTE

Nha só

Leâ Ñöùc Tueä CUØNG SÖÏ HÔÏP TAÙC CUŒA CAÙC NHA SÓ:

Dr. Choudhry Sultan Dr. Boussetta Fouad Dre. Grace Assaker Dre. Phaïm Minh Tu Dre. Imane Boukas Dre. Yasmine Fyaz NHA KHOA TOÅNG QUAÙT NHA KHOA THAÅM MYÕ NIEÀNG RAÊNG Taïi 2 phoøng maïch: 910 Beùlanger, Suite 201, Montreùal (Queù.) Meùtro Jean-Talon, Bus 95

Giôø laøm vieäc: Thöù Hai, Ba, Tö, Saùu: 10h - 19h Thöù Naêm, Baûy: 10h - 17h

5655 Ave. Du Parc, Suite 202, Montreùal, QC. Meùtro Parc, Bus 80

Giôø laøm vieäc: Thöù Hai ñeán Thöù Saùu: 9h - 20h Thöù Baûy: 9h - 17h Chuû Nhaät: 10h - 17h (moãi 2 tuaàn) NHAÄN TRÖÔØNG HÔÏP KHAÅN CAÁP

514-271-3302 514-278-3428 Clinique Dentaire de Dr. Le Duc

910 Beùlanger Est, Suite 201 Montreùal (Queùbec) H2S 3P4 (Coin St. Hubert)

55


56

NHA SÓ - DENTISTE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 48 ) Nhaø chöùc traùch cho bieát, hoaïn xaûy ra vaøo khoaûng 2 giôø saùng hoâm Chuû Nhaät. Nhöõng ngöôøi chöùng kieán cho bieát, löûa boäc phaùt sau khi caùc thaønh vieân cuûa ban nhaïc ñoát phaùo saùng ñeå gaây theâm phaàn haøo höùng cho ñeâm sinh hoaït. Sau ñoù ngoïn löûa lan qua caùc vaät lieäu khaùc vaø boác leân traàn nhaø vaø lan roäng raát nhanh. Caûnh hoãn loaïn xaûy ra sau ñoù, nhieàu naïn nhaân bò ngaït thôû, bò giaãm ñaïp vì nhöõng ngöôøi hoát hoaûng xoâ ñaåy ñeå chaïy thoaùt thaân. Soá ngöôøi cheát sau cuøng ñöôïc thoâng baùo laø 232 ngöôøi vaø hôn 100 ngöôøi bò thöông. Ñöôïc bieát, tröôùc ñaây caùc traän hoûa hoaïn trong caùc hoäp ñeâm cuõng ñaõ xaûy ra laøm nhieàu ngöôøi thöông vong. Naêm 2009, traän hoûa hoaïn trong moät hoäp ñeâm ôû Trung Quoác khieán 300 ngöôøi cheát; vaø trong traän hoûa hoaïn ôû Buenos Aires (Argentina) khieán 194 ngöôøi thieät maïng. Santa Maria laø thaønh phoá cuûa caùc ñaïi hoïc lôùn, vôùi daân soá khoaûng 250.000, naèm ôû cöïc nam cuûa Brazil gaàn bieân giôùi Argentina vaø Uruguay. Thaùng 2/2013 - Noå lôùn taïi taäp ñoaøn daàu khí quoác gia Mexico Theo Thoâng Taán Xaõ Vieät Nam ngaøy 1/02/2013, ñaõ coù ít nhaát 14 ngöôøi thieät maïng vaø 80 ngöôøi bò thöông trong moät vuï noå lôùn taïi truï sôû chính cuûa taäp ñoaøn Daàu Khí Quoác Gia Pemex cuûa Mexico, taïi thuû ñoâ Mexico ngaøy 31/01/2013. Theo giôùi chöùc caûnh saùt, vuï noå ñaõ laøm hö haïi nhieàu taàng ôû phía döôùi cuûa toøa nhaø cao taàng cao hôn 200 meùt naøy, gaïch, ñaù baén tung xuoáng ñöôøng, khieán coâng nhaân thaùo chaïy hoaûng loaïn vaø ngöôøi ta cuõng may maén kòp thôøi di taûn nhöõng ngöôøi ôû caùc taàng treân. Thoâng tin ban ñaàu cho bieát, nguyeân nhaân gaây noå laø do roø ræ khí gaz taïi moät phoøng cung caáp ñieän ôû taàng döôùi toøa nhaø. Hieän vaãn coøn nhieàu coâng nhaân bò maéc keït. Pemex laø taäp ñoaøn daàu khí lôùn thöù tö theá giôùi vôùi saûn löôïng khai thaùc ñaït 2,5 trieäu thuøng daàu/ngaøy. Ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu tieân xaûy ra chaùy noå taïi caùc cô sôû cuûa taäp ñoaøn naøy. Naêm ngoaùi, moät nhaø maùy khí ñoát cuûa Pemex gaàn bieân giôùi Myõ ñaõ phaùt noå cöôùp ñi sinh maïng cuûa 30 ngöôøi. Tröôùc ñoù, vaøo naêm 2000, moät vuï noå ñöôøng oáng daãn daà u cuû a haõ n g naø y taï i thò traá n mieà n trung San Martin Texmelucan ñaõ khieán 29 ngöôøi thieät maïng vaø hôn 50 ngöôøi bò thöông. - Khoâng khí oâ nhieãm ôû Trung Quoác ñaõ vöôït quaù möùc cho pheùp Tình hình oâ nhieãm nghieâm troïng hieän nay ôû phaàn lôùn khu vöïc ñoâng baéc Trung Quoác ñaõ leân tôùi möùc khoâng coøn ño noåi, döïa treân thöôùc ño chaát löôïng khoâng khí cuûa Hoa Kyø. Hoa Kyø ño chaát löôïng khoâng khí baèng 6 maàu, tuøy theo chæ soá töø 0 ñeán 500; chæ soá caøng cao thì oâ nhieãm caøng naëng. Ngaøy 1/02 möùc oâ nhieãm taïi Baéc Kinh ño ñöôïc 517, ñöôïc xem laø ngoaøi chæ soá. ( xem tieáp trang 60 ) Ñ ieà u quan troï n g khoâ n g phaû i vò trí ta ñang ñöù n g, maø ôû höôù n g ta ñang ñi.


NHA SÓ - DENTISTE

57

1KDVË

/Â1K¶W.K­QK 514 728-0749 / 14 583-6107 2659 Rue Beaubien Est, Montréal, QC H1Y 1G8 *Lž¾ħFELķW FKRTXº ¾ŃQJKčċQJ

‡ Nettoyage 0,ij13+ŠFKRWUĪ HPGČŊLWXńL ‡0ž\P°FYGŔQJFŔWŀLWŸQ ũ5DGLRJUDSKLHGLJLWDO ũ&DP¦UDLQWUDũRUDOH

CHUYEÂN KHOA CHÆNH NHA (nieàn raêng) www.orthomontreal.com ° SAU KHI CHÖÕA

TRÖÔÙC KHI CHÖÕA

CHUYEÂN VEÀ: CHÆNH RAÊNG vaø HAØM TOAØN BOÄ: M Chöõa trò moïi chöùng hoâ, moùm, raêng khoâng ñeàu, hôû, caøy leân nhau, raêng thöa, taät dò daïng baåm sinh hay do tai naïn. M Söûa laïi nhöõng boä raêng tröôùc ñaõ ñöôïc nieàn, coät bò hö, hay chöõa khoâng ñuùng caùch. M Ñoái vôùi treû em, neân cho khaùm NS chuyeân khoa chænh nha töø 7 tuoåi trôû leân, ñeå sau naøy coù theå aùp duïng nhöõng phöông phaùp môùi vaø hieäu quaû hôn. Coøn ñoái vôùi ngöôøi lôùn thì tuoåi naøo cuõng coù theå baét ñaàu chöõa trò ñöôïc. M Nhaän chöông trình traû goùp deã daõi.

° ÑAËC BIEÄT! Coù nhöõng tröôøng hôïp chænh raêng khoâng caàn nieàn

ORTHODONTISTE NHA SÓ CHUYEÂN KHOA CHÆNH NHA NGÖÔØI VIEÄT NAM ÑAÀU TIEÂN TAÏI TÆNH BANG QUEÙBEC

Dr. NGUYEÃN THAØNH ÑEÄ, DMD, MSc (ortho) Speùcialiste en orthodontie Toát nghieäp ñaïi hoïc Laval, Toronto, Tennessee (USA) vaø Montreùal Giaùo sö chænh nha ñaïi hoïc Montreùal

Teùl.: 514-748-9444 1325 Coâte Vertu, suite 201, Ville St-Laurent, Qc., H4L1Z1 (Goùc Ste-Croix, gaàn ñöôøng Deùcarie. Meùtro Coâte Vertu. Parking mieãn phí)


58

NHA SÓ - DENTISTE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ... ( tieáp theo trang 52 )

Boán ngaøy sau khi UÛy Ban Baûo Veä Nhaø Baùo Quoác Teá (CPJ) leân tieáng, anh Huøng ñaõ ñöôïc ñöa ra khoûi traïi Baûo Trôï Xaõ Hoäi Soá 2 (Haø Noäi) trôû veà gia ñình. Nhaø caàm quyeàn VN noùi, meï cuûa anh ñaõ coù ñôn yeâu caàu cho anh ñi chöõa beänh thaàn kinh. Tuy nhieân, baø Traàn Thò Naêm, meï anh cho bieát, nhaân vieân an ninh ñaõ nhieàu laàn ñeán nhaø baø gaây aùp löïc eùp buoäc baø phaûi laøm ñôn (xin cho anh ñi chöõa beänh), vôùi lyù do, anh Huøng ñaõ nhieàu laàn vieát baøi ñaû kích vaø choáng phaù nhaø nöôùc treân internet. Trong soá nhöõng ngöôøi bò oâng caùo buoäc phaïm toäi, coù teân Thuû Töôùng Nguyeãn Taán Duõng, cöïu Chuû Tòch Noâng Ñöùc Maïnh vaø Phoù Thuû Töôùng Hoaøng Trung Haûi. - Thuûy quaân luïc chieán Myõ ñeán Vieät Nam BBC - Ngaøy 7/02 - Moät thoâng caùo baùo chí chính thöùc cuûa löïc löôïng Thuûy Quaân Luïc Chieán Myõ cho hay, moät nhoùm chuyeân gia bom mìn cuûa TQLC Myõ seõ tôùi VN ñeå tham gia moät chöông trình nhaân ñaïo vaøo thaùng 7 tôùi. Caùc chuyeân gia naøy seõ huaán luyeän ngöôøi daân ñòa phöông caùch xöû lyù bom mìn coøn chöa phaùt noå. Nhoùm chuyeân gia taïi doanh traïi Pendleton, California seõ ñöôïc ñieàu tôùi VN ñeå tham gia coâng taùc raø, phaù bom mìn coøn soùt laïi töø thôøi chieán tranh VN. Tö Leänh TQLC Myõ, Töôùng Jim Amos noùi, löïc löôïng cuûa oâng hieän chöa coù chöông trình huaá n luyeä n taù c chieán taïi VN, nhöng oâng hy voïng vieäc naøy seõ ñöôïc thöïc hieän trong töông lai. “Toâi hy voïng moät ngaøy naøo ñoù, coù theå trong moät hai naêm tôùi, vôùi quan heä maø hai beân ñang xaây döïng, chuùng toâi coù theå huaán luyeän ôû VN, coù theå vôùi khoâng quaân vaø cuøng hoaït ñoäng, cuõng nhö phaùt trieån quan heä“. Hieän dieän cuûa TQLC Myõ taïi VN seõ laø böôùc tieán ñaùng keå trong quan heä hôïp taùc quoác phoøng giöõa hai nöôùc. - Moät vuï noå laøm cheát 10 ngöôøi vaø 3 ngöôøi bò thöông naëng Vuï noå xaûy ra vaøo luùc 0 giôø 30 ngaøy 24/02 taïi caên nhaø soá 384/7ø, 384/7A vaø 384/9 (nhaø ngaên ñoâi) ñöôøng Nam Kyø Khôûi Nghóa (TPHCM), laøm saäp ñoå hoaøn toaøn 3 caên nhaø noùi treân, laøm thieät maïng 10 ngöôøi vaø 3 ngöôøi bò thöông naëng. Qua ñieàu tra luùc ban ñaàu, tai naïn noå chaùy phaùt ra töø caên nhaø 384/9 do oâng Leâ Minh Phöông 58 tuoåi (bieät danh Phöông khoùi löûa) laøm chuû. OÂng Phöông laø chuyeân vieân cheá taïo hieäu öùng chaùy, noå, khoùi löûa cho coâng ty Coå Phaàn Coâng Ngheä Giaûi Trí Laïc Vieät. Trong soá töû vong, coù oâng Phöông, vôï vaø con oâng cuøng moät soá ngöôøi ôû nhaø keá caän. Theo ñieàu tra cuûa coâng an, oâng Phöông ñaõ taøng tröõ moät soá vaät lieäu chaùy, noå ñeå chuaån bò laøm phim. Vì moät lyù do naøo ñoù soá vaät lieäu phaùt noå gaây neân tai naïn thaûm khoác keå treân. ( xem tieáp trang 62 )


HAØM GIAÛ - DENTUROLOGISTE

TRUNG TÂM +j0*,l Denturologiste

59


60

HAØM GIAÛ - DENTUROLOGISTE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 56 ) Vôùi chæ soá 490, treû em vaø ngöôøi giaø khoâng neân ra ñöôøng, ngöôøi khoûe maïnh khoâng neân hoaït ñoäng tay chaân. Taïi tænh Chieát Giang, gaàn ñaây, lôùp khoâng khí oâ nhieãm daày ñeán ñoä, khi coù ñaùm chaùy taïi moät xöôûng ñoùng baøn gheá, ba tieáng ñoàng hoà sau, môùi coù ngöôøi thaáy khoùi. Trung taâm thöông maïi cao 300 meùt, toaø nhaø cao nhaát Baéc Kinh chæ coù theå nhaän ra caùch 100 meùt. Chính quyeàn Trung Quoác ñaõ ñoùng cöûa hôn 100 nhaø maùy gaây oâ nhieãm vaø caám 1/3 coâng xa khoâng ñöôc löu haønh, nhöng möùc oâ nhieãm cuûa Baéc Kinh vaãn ôû möùc nguy hieåm. Haøng traêm chuyeán bay ñaõ bò huûy boû vaøo luùc ngöôøi daân Trung Quoác chuaån bò di chuyeån trong dòp ñaàu naêm aâm lòch. - Trieàu Tieân thaùch thöùc theá giôùi Ngaøy 12/02, Baéc Haøn laïi thöû nghieäm nguyeân töû nhö ñaøi truyeàn hình Bình Nhöôõng coâng boá. Ngay sau ñoù, taát caû 15 nöôùc thaønh vieân cuûa Hoäïi Ñoàng Baûo An LHQ keå caû Trung Quoác, ñaõ hoäi hoïp vaø cöïc löïc leân aùn Baéc Haøn, cuõng nhö cam keát seõ coù haønh ñoäng ñoái vôùi Bình Nhöôõng. Ngoaïi Tröôûng Nam Haøn Kim Sung-hwan tuyeân boá ñaïi yù raèng: “Caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An LHQ maïnh meõ leân aùn cuoäc thöû nghieäm naøy voán vi phaïm nghieâm troïng nghò quyeát LHQ cuõng nhö ñe doaï neàn hoøa bình theá giôùi”. Sau cuoäc thöû nghieäm nguyeân töû döôùi loøng ñaát vöøa roài, Baéc Haøn ñaõ lôùn tieáng ca ngôïi, ñaây laø vuï thöû vuõ khí nguyeân töû loaïi nhoû, goïn nheï, nhöng söùc coâng phaù döõ doäi. Nhöõng öôùc tính sô khôûi cho bieát vuï thöû nguyeân töû cuûa Baéc Haøn laàn thöù ba naøy maïnh hôn nhieàu so vôùi nhöõng laàn tröôùc ñoù vaøo naêm 2006 vaø 2009. - Thieân thaïch noå taïi Nga Theo Itar-Tass , ngaøy 15/02, moät khoái thieân thaïch khoång loà töø vuõ truï lao xuoáng vuøng Chelyabinsk thuoäc mieàn trung nöôùc Nga (caùch thuû ñoâ Moscow khoaûng 1.500 km veà phía ñoâng) vaøo luùc 7g30 saùng. Noù boác chaùy trong baàu khí quyeån, gaây neân tieáng noå lôùn vaø keøm theo aùnh saùng choùi loøa treân baàu trôøi. Vuï noå khieán khoaûng 1.200 ngöôøi bò thöông vaø gaây thieät haïi vaät chaát haøng chuïc trieäu US ñoâla. Theo caùc chuyeân gia NASA, thieân thaïch bay vaøo khí quyeån traùi ñaát ôû moät goùc khaù heïp, vaø noå töø treân ñoä cao töø 20-25 km. Vuï noå taïo ra moät xung löïc khoaûng 300 kiloton -töông ñöông 20 quaû bom nguyeân töû ñaõ thaû xuoáng Hiroshima naêm 1945. Raát may laø haàu heát naêng löôïng cuûa vuï noå ñaõ bò haáp thuï bôûi baàu khí quyeån. ( xem tieáp trang 68 )

MUOÁN DU LÒCH

VÖØA TUÙI TIEÀN, VUI & THOAÛI MAÙI

Xin goïi Mrs JULIETTE HOAØI

514-804-4346


HAØM GIAÛ - DENTUROLOGISTE

61

TRUNG TAÂM LAØM HAØM GIAÛ

Denturologiste

LÖU LEÂ,

D.D.

2036 Frontenac, Montreùal, Queùbec, H2K 2Z3 Frontenac

CHUYEÂN MOÂN LAØM VAØ SÖÛA CAÙC LOAÏI HAØM GIAÛ M Nhaän theû trôï caáp xaõ hoäi vaø caùc loaïi baûo hieåm nha khoa. M Ñònh giaù mieãn phí tröôøng hôïp khaån caáp. M Coù ñeán taän nhaø cho khaùch khoâng ñeán ñöôïc.

514-288-6891 PHUÏC VUÏ NHANH CHOÙNG - TAÄN TAÂM Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Tél.: (514) 733-0763

DENTUROLOGISTE

T. H. Ñieäp Tröông D.D. CHUYEÂN MOÂN LAØM VAØ SÖÛA CHÖÕA HAØM GIAÛ O O

Thöù Hai ñeán thöù Saùu : 10 h - 19 h Thöù Baûy : (Xin laáy heïn tröôùc)

(Nhaän theû trôï caáp xaõ hoäi vaø caùc loaïi baûo hieåm nha khoa)

6655 Coâte Des Neiges, Suite 270 Montreùal (Queùbec) H3S 2B4 (Ñoái dieän Plaza Coâte-des-Neiges. Cuøng laàu vôùi Pharmacie MINH CHAÂU. Bus 165, 161, 160) Choã ñaäu xe mieãn phí (beân caïnh marcheù KIM PHAÙT)

Nieâân Giaùm Vaøng treân SMART PHONE

App Store

Quyù vò coù theå caøi ñaët Nieân Giaùm Vaøng mieãn phí töø App Store (Iphone) hoaëc Google Play (Android) Google Play


62

ÑOÂNG Y THIEÀN HOÏC - MEÙDECINE ORIENTALE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 58 ) Thaùng 3/2013 - Vieät Nam seõ coù ñoäi taàu ngaàm trong naêm nay VOA - Ngaøy 7/03 - Vieät Nam seõ nhaän ñoäi taàu ngaàm lôùp Kilo do Nga chuyeån giao sôùm nhaát laø trong naêm 2013, theo loan baùo cuûa Boä Tröôûng Quoác Phoøng Nga nhaân chuyeán coâng du Vieät Nam trong hai ngaøy 4 vaø 5/03. Baùo Russia Today, trích phaùt bieåu cuûa Boä Tröôûng Quoác Phoøng Sergey Shoygu sau cuoäc gaëp gôõ ngöôøi töông nhieäm phía VN - Boä Tröôûng Quoác Phoøng Phuøng Quang Thanh - noùi raèng, naêm 2013 lòch söû cuûa Haûi Quaân VN seõ môû ra moät trang môùi, khi löïc löôïng haûi quaân nöôùc naøy thu nhaän moät ñoäi taàu ngaàm. OÂng Shoygu cho bieát, ñoâi beân ñaõ thoûa thuaän veà coâng taùc chuaån bò cho ñoäi taàu ngaàm cuõng nhö nguoàn nhaân löïc. Vaã n theo lôø i boä truôû n g Quoá c Phoøng Nga, hai beân cuõng quyeát ñònh caùc tröôøng quaân söï Nga huaán luyeän theâm caùc chuyeân gia cho phía VN trong töông lai gaàn. OÂng cuõng cho hay, hôïp taùc vôùi VN laø moät trong nhöõng öu tieân haøng ñaàu trong chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Nga vaø cam keát raèng Moscow seõ hôïp taùc quaân söï tích cöïc hôn vôùi Haø Noäi. Trong chuyeán coâng du naøy, boä tröôûng Quoác Phoøng Nga ñaõ thaûo luaän vôùi ñoái taùc VN, khaû naêng cho pheùp caùc chuyeân gia Nga ñoùng caên cöù haûi quaân vaø saân bay quaân söï taïi caûng nöôùc saâu Cam Ranh thuoäc tænh Khaùnh Hoøa, nôi Nga töøng ñaët caên cöù haûi quaân lôùn nhaát ngoaøi laõnh thoå cuûa mình cho ñeán naêm 2002. Chi tieát cuoäc hoïp naøy ñöôïc giöõ kín. Tuy nhieân, hoài thaùng 7 naêm 2012, Chuû Tòch nöôùc Tröông Taán Sang, töøng tuyeân boá VN seõ cho pheùp Nga thaønh laäp moät caên cöù baûo trì, tu boå taøu beø taïi Cam Ranh. - Toång Laõnh Söï Myõ taïi Saigon thaêm “Nghóa Trang Quaân Ñoäi Bieân Hoaø” RFA - Ngaøy 8/03 - Chieàu ngaøy 7/03, oâng Leâ Thaønh AÁn Toång Laõnh Söï Hoa Kyø taïi Saigon, ñaõ daãn ñaàu moät phaùi ñoaøn vieáng thaêm Nghóa Trang Quaân ñoäi VNCH cuõ ôû Bieân Hoøa. Trong phaùi ñoaøn coù oâng Nguyeãn Ñaïc Thaønh (nguyeân laø thieáu taù QÑVNCH), Chuû Tòch Saùng hoäi Vieät Nam - Hoa Kyø ñöôïc thaønh laäp naêm 2003 taïi Myõ. Hoâm 1/03, nhieàu maïng truyeàn thoâng cuûa ngöôøi Vieät haûi ngoaïi, cuõng ñaêng taûi hình aûnh Thöù Tröôûng Ngoaïi Giao Vieät Nam Nguyeãn Thanh Sôn - thaêm vieáng nghóa trang Bieân Hoøa, beân caïnh oâng Nguyeãn Ñaïc Thaønh cuûa Saùng Hoäi Vieät - Hoa Kyø. ( xem tieáp trang 66 )


ÑOÂNG Y THIEÀN HOÏC - MEÙDECINE ORIENTALE

63

Q MŷijURªX XRMR¿XQ^K ţ ] Q X ŗ Ľ M ę 2®c^ĥXQ MX«YMŻXQřL³XM V¿ 6t13+z0 -ŁWM¿W & $ &$1$'$

/•&1+81*+›¡81*8<€1&+q7 &+Ÿ1*7“,&x1´v,/° 3+w13+•,

¬.+30’,1©, 0²Yº&$1$'$ www.cervifor.com NPN 80018546 Santé Canada

;LQ/LÐQO¾F&à;8w1+8¯1+

67(0,/(02175„$/4&+/0 ´LÕQWKR¾L (PDLOFHUYLIRU#\DKRRFD XEM TRANG MAØU 147%óW QJµÒQ

JLÐ WK»QJ 7ìQJº\ QJ WK»

Ghi Chú: 0äLNK»FKKºQJFKصëöFPåWSKLÒXJL¼PJL» 3KLÒXJL¼PJL»Qº\NKàQJFÜJL»WUÚKRºQO¾LWLÑQ 3KLÒXJL¼PJL»Qº\FKØ»SGêQJWUÐQJL»FKëDJL¼P SUL[UÌJXOLHU


64

Ă&#x2018;OĂ&#x201A;NG Y THIEĂ&#x20AC;N HOĂ?C - MEĂ&#x2122;DECINE ORIENTALE

CLINIQUE Dâ&#x20AC;&#x2122;ACUPUNCTURE HOANG Enr. (1981)

NGUYEN VUONG-HOANG

D.Ac. nd.

Hoäi vieân cuÝa Ordre des Acupuncteurs du QueÚbec

 Chuyeân trò: O Cai thuoĂĄc laĂš O O Cai rÜôïu O O Ă&#x2018;au nhÜÚc khĂ´Ăšp O O EstheĂštique du visage TeĂšl.:514-727-8577 9AM - 6PM Sur Rendez-vous

NhÜÚc ùaà u Maåt nguÝ TruÚng phong 2876 Blvd. Rosemont MontreÚal (QC) H1Y 1L7 (giÜþa 5eø Avenue - 6eø Avenue) MeÚtro Rosemont, bus 197

TRAĂ&#x201A;Ă&#x20AC;N HOA - HENRY TANG CHUYEĂ&#x201A;N TRĂ&#x2019; : Bong Gaân, Traâät XÜông, Phong Thaâåp, Teâ NhÜÚc, Massage, Tieâu trÜø meâät moĂťi.

1125 Clark Street, MontrĂŠal, QuĂŠ., Canada H2Z 1K3

TĂŠl.: (514) 954-9702 (514) 329-1951 (nhaø) Cell: (514) 983-8028 Ă&#x2018;Üôïc sÜï coâng nhaâän cuĂťa moâät soâå haĂľng baĂťo hieâüm sÜÚc khoeĂť

KHĂ? COĂ&#x201A;NG Y Ă&#x2018;AĂ?O VIEĂ&#x201E;T NAM taĂŻi

Centre de loisirs Lajeunesse de MontreĂšal 7378 Lajeunesse, MontreĂšal

- LĂ´Ăšp caĂŞn baĂťn lyĂš thuyeĂĄt vaø thÜïc haønh Ă&#x2018;OĂ&#x201A;NG Y KHĂ? COĂ&#x201A;NG tÜï chÜþa caĂšc beänh: Cao aĂšp huyeĂĄt, tieĂĽu ùÜôøng, Ăąau nhÜÚc, thaĂĄp khĂ´Ăšp, v.vâ&#x20AC;Ś ChuĂť Nhaät tÜø 13:30 PM â&#x20AC;&#x201C; 17:00 PM - LĂ´Ăšp taäp theĂĽ duĂŻc KhĂ­ coâng phoøng beänh cho moĂŻi lÜÚa tuoĂĽi tÜø 13:30 PM â&#x20AC;&#x201C; 14:30 PM CAĂ&#x2122;C LĂ&#x201D;Ă&#x2122;P HOĂ?C TREĂ&#x201A;N HOAĂ&#x2DC;N TOAĂ&#x2DC;N MIEĂ&#x192;N PHĂ?

MoĂŻi chi tieĂĄt xin lieân laĂŻc: BAN KHĂ? COĂ&#x201A;NG

Tel.: 514-276-5090 http://doducngoc.com


ÑOÂNG Y THIEÀN HOÏC - MEÙDECINE ORIENTALE

65

Ñeå coù moät SÖÙC KHOÛE TUYEÄT VÔØI, moät TINH THAÀN MINH MAÃN vaø moät THAÂN HÌNH CAÂN ÑOÁI... ° Haõy duøng nhöõng döôïc phaåm dinh döôõng thieân nhieân

phaân phoái taïi CANADA vaø TREÂN TOAØN THEÁ GIÔÙI

· Nhö Lieân LIEÂN LAÏC NGAY VÔÙI

2650 Anne-Heùbert Montreùal, QC, H1N 0B5 Teùl.: 514-256-6357 Cell: 514-830-5224 Cell: 416-888-6900

Email: NhulienHerbalife@gmail.com Hoaëc coù theå lieân laïc vôùi soá ñieän thoaïi sau: Baø Boán: 514-845-9673 VITAMINES taêng söùc khoeû, boài döôõng cô theå, giuùp baép thòt taêng tröôûng vaø saên chaéc. VITAMINES laøm tan môõ, giaûm bôùt troïng löôïng dö. VITAMINES laøm tan môõ Cholesteùrol VITAMINES phuïc hoài söùc khoeû nhanh choùng sau khi beänh, moå, môùi sanh hoaëc bò kieät söùc, v.v... M Keát quaû raát toát vaø laâu daøi. MSaûn phaåm ñöôïc baùn taïi 90 quoác gia treân theá giôùi töø 34 naêm nay. MSaûn phaàm ñöôïc Boä Y Teá Canada chöùng nhaän.

http:// www.herbalife.com

XEM TRANG MAÀU 316


66

NHAÕN KHOA - OPTOMEÙTRIE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 62 ) Ñöôïc bieát, Nghóa Trang QÑVNCH ôû Bieân Hoøa, töøng laø nôi an nghæ cuûa hôn 16.000 töû só caùc caáp thuoäc quaân ñoäi VNCH. Sau naêm 1975, chính quyeàn CS ñaõ phong toûa khu vöïc naøy, khoâng cho pheùp thaân nhaân nhöõng ngöôøi ñaõ khuaát vaøo thaêm vieáng vaø chaêm soùc phaàn moä. Gaàn ñaây, chính quyeàn CS ñaõ chuyeån quaûn lyù khu nghóa trang quaân ñoäi VNCH cho tænh Bình Döông vaø quy hoaïch nhö moät nghóa trang daân söï vaø hoï cuõng ñaõ cho tu boå söûa sang laïi moät phaàn. Vieäc chaêm soùc moä phaàn caùc töû só VNCH ñaõ ñöôïc deã daøng hôn tröôùc. - Bò thoâi vieäc vì phaûn ñoái Toång Bí Thö Nguyeãn Phuù Troïng Theo BBC - OÂng Nguyeãn Ñaéc Kieân, phoù phoøng, ban bieân taäp vieân trang baùo maïng cuûa baùo Gia Ñình & Xaõ Hoäi taïi Haø Noäi, vöøa bò buoäc thoâi vieäc vì vieát baøi nhaän xeùt treân blog, phaûn ñoái laäp luaän cuûa TBT Nguyeãn Phuù Troïng. Ñeà caäp ñeán lôøi phaùt bieåu cuûa oâng Nguyeãn Phuù Troïng ñaõ quy chuïp, cho raèng, yeâu caàu baõi boû Ñieàu 4 Hieán Phaùp, ñoøi phi chính trò hoùa quaân ñoäi laø suy thoaùi ñaïo ñöùc. OÂng Kieân cho raèng oâng Nguyeãn Phuù Troïng khoâng ñuû tö caùch ñeå noùi ñieàu ñoù vôùi moïi ngöôøi. OÂng Kieân noùi, khoâng coù ñieàu naøo noùi, boû Ñieàu 4 Hieán Phaùp, muoán ña nguyeân chính trò, phi chính trò hoùa quaân ñoäi laø suy thoaùi ñaïo ñöùc. Chæ coù tham oâ, ñoäc taøi, ñi ngöôïc laïi vôùi lôïi ích cuûa nhaân daân môùi laø suy thoaùi ñaïo ñöùc. Chæ moät ngaøy sau khi toû baøy yù töôûng cuûa mình, oâng Kieân ñaõ bò buoäc thoâi vieäc. Baøi blog cuûa oâng Kieân hieän ñöôïc coâng luaän trong nöôùc vaø caû theá giôùi leân tieáng uûng hoä. Vieát treân trang maïng Facebook caù nhaân cuûa mình, oâng Nguyeãn Ñaéc Kieân cho bieát oâng thoâng caûm vôùi laõnh ñaïo tôø baùo vaø cho bieát ôû cöông vò oâng, oâng cuõng phaûi laøm nhö vaäy. “Toâi cho laø moïi thöù coøn chöa baét ñaàu”, oâng noùi. - Vieät Nam 5 naêm lieân tieáp ñöôïc coi laø keû thuø cuûa Internet Theo VOA - Ngaøy 15-03, toå chöùc Baûo Veä Nhaân Quyeàn Quoác Teá, “Phoùng Vieân Khoâng Bieân Giôùi (RSF)” coù truï sôû taïi Phaùp, vöøa ra phuùc trình thöôøng nieân moät laàn nöõa lieät keâ Vieät Nam vaøo danh saùch 5 nöôùc “Keû thuø cuûa Internet naêm 2013” treân theá giôùi. OÂng Benjamin Ismail, giaùm ñoác phuï traùch khu vöïc Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông trong toå chöùc RSF, daønh cho VOA cuoäc trao ñoåi veà nhöõng ñieåm noåi baät, ñaùng chuù yù cuûa phuùc trình naêm nay, veà tình hình Vieät Nam. OÂng Bejamin cho bieát : ”Chuùng toâi ñöa Vieät Nam cuøng vôùi Trung Quoác, Bahrain, Syria vaø Iran vaøo danh saùch caùc nöôùc “keû thuø cuûa internet” vì caùc hoaït ñoäng theo doõi nhöõng sinh hoaït treân internet cuûa caùc chính phuû naøy raát ( xem tieáp trang 76 )


NHAÕN KHOA - OPTOMEÙTRIE

67

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN - VÖØA YÙ - GIAÙ REÛ

TRÍ MINH HUYØNH, O.O.D. OPTICIEN

1116 boul. St-Laurent, Montreùal, Qc., H2Z 1J5 (Phoá Taøu)

514-875-2345

Nhaân dòp Kyû Nieäm 20 NAÊM

t Bieä Ñaëc

KIEÁNG MAÙT bôùt

25%- 50% (tax included)

TAËNG GOÏNG MIEÃN PHÍ, FREE FRAME!! Neáu mua: - Kieáng 1 troøng (simple vision) $165.00 - Kieáng 2 troøng thöôøng (double vision) $199.00 - Kieáng troøng tieäm tieán (foyer progressive) $249.00 Coù baùc só Vieät Nam khaùm taïi choã:

Dre Phaïm Phöông MÔÛ CÖÛA 7 NGAØY: Lun - Sam: 10h00 - 18h00 Dimanche: 11h00 - 17h00

TRÍ MINH HUYØNH Opticien IEÂM HUYØNH Opticienne Kính môøi


68

NHAÕN KHOA - OPTOMEÙTRIE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 60 ) Theo tính toaùn cuûa Vieän Haøn Laâm Khoa Hoïc Nga, thieân thaïch rôi xuoáng vuøng Chelyabinsk ñaõ lao vaøo baàu khí quyeån traùi ñaát vôùi vaän toác ít nhaát khoaûng 54.000 km /giôø. Trong khi ñoù cô quan Khoâng Gian Lieân Bang Nga (Roscosmos) khaúng ñònh, vaän toác cuûa thieân thaïch laø 30 km/giaây töông ñöông 108.000 km/giôø. - American Airlines saùt nhaäp US Airways Ngaøy 14/02 American Airlines, haõng haøng khoâng daân söï lôùn nhaát Hoa Kyø, ñaõ ñaït ñöôïc thoûa thuaän vôùi moät ñoái thuû caïnh tranh nhoû hôn laø US Airways. Vuï saùt nhaäp naøy ñaõ taïo ra moät haõng haøng khoâng lôùn nhaát theá giôùi. Ban ñieàu haønh cuûa hai haõng haøng khoâng naøy ñaït ñöôïc ñoàng thuaän hoâm 13/02. Moät thoâng baùo chính thöùc ñaõ ñöôïc ñöa ra hoâm 14/02. Coâng ty saùt nhaäp vaãn mang teân American Airlines. Haõng naøy seõ coù khoaûng 94.000 nhaân vieân vaø moät ñoäi bay hôn 900 maùy bay vaø thöïc hieän haøng nghìn chuyeán bay moãi ngaøy. Hieän taïi, ôû Myõ chæ coøn laïi 4 haõng lôù n hoaï t ñoä n g laø American Airlines, Delta, United vaø Southwest. - Vôõ ñaäp ôû Chieát Giang - Trung Quoác Vuï vôõ ñaäp Khuùc Ñình, huyeän Hoàng Ñoäng (Sôn Taây), Trung Quoác ñaõ laøm ít nhaát 2 ngöôøi thieät maïng ô ûthoân Nam Döông Haûi khi hôn 100 m ñoaïn bôø ñaäp chöùa nöôùc bò vôõ. Vuï vôõ ñaäp xaûy ra ngaøy 15/02 nhöng maõi ba ngaøy sau, ngaøy 18/02 môùi ñöôïc baùo chí Trung Quoác ñoàng loaït loan tin. Taân Hoa Xaõ cho bieát, luùc 7 giôø saùng ngaøy 15/02, ñoaïn ñaäp naøy baát ngôø bò vôõ toang keùo theo khoaûng 18 trieäu meùt khoái nöôùc xuïp xuoáng nhaán chìm khoaûng 19 thoân trong ba thò traán ôû haï löu. Khoaûng 10.000 ngöôøi phaûi sô taùn khaån caáp khoûi nôi cö truù do nöôùc traøn veà raát nhanh. Giao thoâng treân ñöôøng cao toác vaø ñöôøng saét gaàn ñaäp nöôùc naøy bò ñình treä hôn 27 tieáng. Hình aûnh cho thaáy nhöõng ngoâi nhaø tan hoang, caây coái ñaát ñaù ngoån ngang do doøng nöôùc luõ baát ngôø aäp ñeán vaø giaät saäp. Nöôùc luõ ngaäp ñeán nöûa bôø töôøng caùc caên nhaø bò nhaán chìm. Nguyeân nhaân vôõ ñaäp, theo Taân Hoa Xaõ con ñaäp naøy ñöôïc xaây töø naêm 1959 vaø ñaõ ñöôïc tu boå naêm 2004. Theo thieát keá ban ñaàu, hoà chöùa nöôùc cuûa ñaäp Khuùc Ñình coù theå chöùa ñeán 19 trieäu meùt khoái nöôùc, nhöng khi ñaäp bò vôõ, toaøn boä soá nöôùc trong hoà ñaõ truùt xuoáng haï löu. Thaùng 3/2013 - Toång Thoáng Venezuela Hugo Chavez töø traàn Toång Thoáng Venezuela Hugo Chavez 58 tuoåi, ñaõ truùt hôi thôû cuoái cuøng vaøo luùc 4 giôø 25 phuùt chieàu ngaøy 5/3 sau moä t thôø i gian choá n g choï i vôù i caê n beä n h ung thö. Thoâng tin naøy ñöôïc chính Phoù Toång Thoáng Nicolas Maduro thoâng baùo treân truyeàn hình, phaùt hình tröïc tieáp töø beänh vieän quaân ñoäi ôû Caracas. ( xem tieáp trang 74 )


NHAĂ&#x2022;N KHOA - OPTOMEĂ&#x2122;TRIE

TRUNG TAĂ&#x201A;M MAĂ&#x2030;T KĂ?NH Ă&#x2018;Ă&#x201D;N

NINH

2354 Jean-Talon Est, MontreĂšal (QueĂšbec) (gaĂ n meĂštro Iberville)

Tel.: 514-593-9899 Fax: 514-593-0889 M OPTOMEĂ&#x2122;TRISTES

- Dre Sang Tong - Dr Jeanhull Wong M OPTICIENS

- Na Tong - Jean Tong - Nathalie Dumont CoĂš baĂšc sĂł nhaĂľn khoa taän taâm, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm chuyeân khaĂšm maĂŠt, chaĂĽn beänh veĂ  maĂŠt. M NhieĂ u goĂŻng kĂ­nh toĂĄt, ĂąeĂŻp vaø hĂ´ĂŻp thôøi trang. MoĂŁi muøa trong naĂŞm chuĂšng toâi coĂš giaĂš ĂąaĂŤc bieät - Xin gheĂš ĂąeĂĄn tieäm ĂąeĂĽ bieĂĄt theâm chi tieĂĄt. HAĂ&#x201A;N HOAN CHAĂ&#x2DC;O MĂ&#x2013;Ă&#x2DC;NG QUYĂ&#x2122; KHAĂ&#x2122;CH GIĂ&#x201D;Ă&#x2DC; MĂ&#x201D;Ă&#x203A; CĂ&#x2013;Ă&#x203A;A: ThaĂšng 9 -ThaĂšng 5 - ThÜÚ 3, 4, 7, CN: 10AM - 6PM - ThÜÚ 5, 6: 10AM - 8PM - ThÜÚ Hai: NghĂŚ

TÜø thaÚng 6 ùeån thaÚng 8 - ThÜÚ 2, 3, 4, 7: 10AM - 6PM - ThÜÚ 5, 6: 10AM - 8PM - ChuÝ Nhaät: NghÌ

Nieâân GiaÚm Vaøng treân SMART PHONE

App Store

QuyÚ vò coÚ theü caøi ùaÍt Nieân GiaÚm Vaøng mieãn phí tÜø App Store (Iphone) hoaÍc Google Play (Android) Google Play

69


70

NHAÕN KHOA - OPTOMEÙTRIE

Q·P

- Phim cuûa ñaïo dieãn goác Vieät tranh giaûi Oscar 2013 (Reuters) - Ngaøy 11/01, boä phim War Witch cuûa ñaïo dieãn mang hai doøng maùu Vieät Nam - Canada, Kim Nguyeãn ñaõ vinh döï loït vaøo toáp öùng vieân haøng ñaàu cho haïng muïc “Phim noùi tieáng nöôùc ngoaøi xuaát saéc” taïi giaûi Oscar laàn thöù 85 naêm 2013. - Nhaïc só Phaïm Duy töø traàn RFA - 27/01 - Tin töø Vieät Nam cho bieát, nhaïc só Phaïm Duy ñaõ qua ñôøi luùc 2 giôø 30 chieàu ngaøy 27/01 taïi beänh vieän ôû Saigon, sau 3 ngaøy naèm ñieàu trò, höôûng thoï 93 tuoåi. OÂng ñöôïc coi laø moät caây ñaïi thuï cuûa laøng taân nhaïc VN. OÂng ñaõ saùng taùc caû ngaøn baûn nhaïc vôùi nhieàu theå loaïi, ñi saâu vaøo loøng ngöôøi yeâu nhaïc. Saùng taùc ñaàu tay cuûa oâng, nhaïc phaåm Coâ Haùi Mô ñöôïc saùng taùc naêm 1942. Nhaïc phaåm Tình Ca, coi nhö nhaïc phaåm ñeå ñôøi cuûa oâng, cuøng vôùi moät gia taøi aâm nhaïc ñoà soä oâng ñeå laïi, ñaõ laøm teân tuoåi cuûa Phaïm Duy maõi maõi baát töû trong loøng ngöôøi yeâu nhaïc. Ñöôïc bieát, tröôùc ñoù trong thaùng 12/2012, ngöôøi con trai caû cuûa oâng laø ca, nhaïc só Duy Quang cuõng töø traàn taïi Saigon, Vieät Nam. - DVD Asia 71 bò caám ôû Vieät Nam Moät ngaøy sau khi DVD 71 cuûa Trung Taâm Asia chính thöùc phaùt haønh taïi Myõ ngaøy 11/01, chính quyeàn CS taïi TPHCM ñaõ ban haønh leänh caám ngöôøi daân khoâng ñöôïc xem, phaùt taùn vaø löu haønh boä DVD ca nhaïc vôùi chuû ñeà “32 naêm kyû nieäm” cuûa Trung Taâm Asia naøy. Nhöõng ai vi phaïm seõ bò xöû lyù nghieâm. Ñöôïc bieát, DVD 71 cuûa Trung Taâm Asia, ñaùnh daáu chaëng ñöôøng 32 naêm thaønh laäp cuûa trung taâm, ñoàng thôøi neâu baät chieán dòch vaän ñoäng nhaân quyeàn do nhaïc siõ Truùc Hoà ñeà xöôùng, mang teân “Trieäu con tim - Moät tieáng noùi”, qua moät baøi haùt do chính anh saùng taùc. Nguyeân nhaân chính khieán ñóa nhaïc naøy bò caám, laø vì chính quyeàn CSVN sôï raèng daân chuùng seõ bieát nhöõng söï thaät, nhöõng gì ñang dieãn ra trong nöôùc maø chính quyeàn böng bít; nhöõng thöïc traïng vi phaïm nhaân quyeàn traàm troïng ôû VN bò quoác teá leân aùn, khoâng ñöôïc truyeàn thoâng VN loan taûi. ( xem tieáp trang 167 )


NHAÕN KHOA - OPTOMEÙTRIE

Trung Taâm Nhaõn Khoa Vieät Nam Ñaàu Tieân Taïi Montreùal

Xin Caùm Ôn Quyù Vò Ñaõ Laø Thaân Chuû Quen Thuoäc suoát

26 Naêm Qua Vaø

Mong Ñöôïc Phuïc Vuï Maõi Maõi ...

** Khaùm Maét Ngöôøi Lôùn & Treû Em ** Chaån Beänh Maét ** Ño Ñoä Thò Giaùc ** Caùc Loaïi Kính Caän, Vieãn, Loaïn Thò ** Caùc Loaïi Verres De Contact ** Caùc Hieäu Kính Maùt Danh Tieáng Ville St-Laurent H4L 3M4

Xin Goïi Laáy Heïn

71


72

NHAÕN KHOA - OPTOMEÙTRIE

Dre BUØI DIEÃM THUÙY Optomeùtriste 3 CHI NHAÙNH ÑEÅ PHUÏC VUÏ HÖÕU HIEÄU QUYÙ KHAÙCH - Khaùm maét, chaån beänh veà maét - Raát nhieàu goïng kính ñeïp, hôïp thôøi trang - Verres de contact ñuû loaïi

 CHI NHAÙNH I T 1051 avenue Laurier Ouest Outremont, Queùbec, H2V 2L2 (Meùtro Laurier, Bus 51)

Laurier

(514) 273-YEUX (9389)


NHAÕN KHOA - OPTOMEÙTRIE

73

 CHI NHAÙNH II T 2001 avenue Victoria Saint-Lambert, Queùbec, J4S 1H1 (Meùtro Longueuil, Bus 6)

Longueuil

(450) 465-YEUX (9389)

 CHI NHAÙNH III T 2753 Notre Dame Ouest Montreùal, Queùbec, H3J 1N9 (Marcheù Atwater)

Lionel-Groulx

(514) 769-0909

Dr NGUYEÂÃN COÂNG LÖÔÏNG (Ophtalmologiste)

M.Sc., M.D., C.S.P.Q., F.R.C.S. (C) Diplomate of The American Board of Ophthalmology

Baùc só ñieâàu trò & Giaûi phaâãu taïi caùc beâänh vieâän Charles Lemoyne vaø Verdun

M Trò beâänh maêét (Cataractes, Glaucome, tieâåu ñöôøng) XIN ÑIEÂÄN THOAÏI LAÂÁY HEÏN TRÖÔÙC O O

MONTREÙAL: 2351 rue Allard (514) 769-3399 ST-LAMBERT: 2001 Victoria (450) 465-9389


74

LUAÄT SÖ - AVOCAT

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI... ( tieáp theo trang 68 ) OÂng Hugo Chavez ñaõ nhaäp vieän töø ngaøy 18/02, sau hai thaùng chöõa beänh taïi Cuba. Nôi ñaây, oâng ñaõ ñöôïc phaãu thuaät laàn thöù tö hoài thaùng 12 naêm 2012, keå töø khi ñöôïc chaån ñoaùn bò ung thö hoài thaùng 6/2011. Töø tröôùc khi trôû laïi Cuba ñeå chöõa beänh hoài thaùng 12/2012, oâng Chavez ñaõ chuû ñoäng tieá n cöû ngöôø i phoù cuû a mình laø Maduro ñieàu haønh ñaát nöôùc trong “tröôøng hôïp xaáu xa nhaát”. OÂng Chavez qua ñôøi chæ 5 thaùng sau khi taùi ñaéc cöû hoài thaùng 10/2012 ñaù n h baï i öù n g cöû vieâ n Henrique Capriles. Theo döï kieán thì oâng seõ laøm leã tuyeân theä nhaäm chöùc vôùi nhieäm kyø môùi keùo daøi 6 naêm vaøo ngaøy 10/01 vöøa qua, nhöng buoåi leã ñaõ khoâng bao giôø dieãn ra. - Trieàu Tieân tuyeân boá huûy boû Hieäp Ñònh ñình chieán cuøng ñöôøng daây noùng noái vôùi Haøn Quoác Ngaøy 26/03, theo HNMO, ngay sau khi Lieân Hieäp Quoác (LHQ) gia taêng caám vaän leân möùc cao nhaát baèng moät nghò quyeát nhaèm tröøng phaït nöôùc naøy, Trieàu Tieân ñaõ tuyeân boá huûy boû Hieäp Ñònh ñình chieán ñaõ kyù keát naêm 1953 cuøng ñöôøng daây noùng ñoái vôùi Haøn Quoác. Bieän phaùp ñaùp traû môùi nhaát ñöôïc Bình Nhöôõng tuyeân boá ñaõ ñaåy caêng thaúng treân baùn ñaûo Trieàu Tieân leân möùc cao nhaát keå töø khi Trieàu Tieân tieán haønh vuï thöû haït nhaân laàn thöù ba vaøo thaùng tröôùc. Trong cuoäc boû phieáu ngaøy thöù Naêm 7/3, LHQ ñaõ thoâng qua nghò quyeát tröøng phaït môùi, bao goàm vieäc sieát chaët leänh caám vaän, giaùm saùt chaët cheõ nhöõng hoaït ñoäng taøi chaùnh, xuaát nhaäp khaåu cuûa Trieàu Tieân. Theo ñoù, taát caû caùc quoác gia ñöôïc yeâu caàu ñoùng baêng caùc giao dòch taøi chaùnh, coù theå taøi trôï cho chöông trình haït nhaân vaø teân löûa cuûa Trieàu Tieân; coâng khai caùc thoûa thuaän taøi chaùnh, thöông maïi coù theå hoã trôï caùc muïc ñích lieân quan ñeán phaùt trieån haït nhaân. Caùc quoác gia phaûi truïc xuaát caùc caù nhaân laøm vieäc cho coâng ty naèm trong danh saùch ñen ñeán töø Trieàu Tieân. Phaûi kieåm tra maùy bay vaø taàu chôû haøng hoùa ñeán töø Bình Nhöôõng vaø töø choái nhaäp caûnh cho nhöõng ngöôøi khoâng chaáp nhaän yeâu caàu kieåm tra. Tröôùc khi LHQ thoâng qua nghò quyeát, Trieàu Tieân ñaõ toû thaùi ñoä baát bình vaø doaï seõ huûy boû Hieäp Ñònh ñình chieán ñaõ giuùp chaám döùt chieán tranh giöõa hai mieàn, naêm 1953. Tröôùc ñoù, Trieàu Tieân cuõng ñaõ doïa taán coâng phuû ñaàu Myõ vaø Haøn Quoác baèng vuõ khí haït nhaân. ( xem tieáp trang 78 )

CAÅM TUÙ HOME STAGING & DEÙCORATION INTEÙRIEURE Teùl.: (514) 994-1705

http://www.camtu.ca


LUAÄT SÖ - AVOCAT

75

Avocate - Attorney

Luaät Sö

My Tram Duong 5165 ave Prince of Wales Montreùal (Queùbec) H4V 2N2

Teùl.: 514-489-9735 Fax: 514-489-3299 Meùtro Snowdon - Bus 51 Email: duong.mytram@gmail.com

LUAÂÄT SÖ

Thuïc D. D. Döông Avocate - Attorney Inc.

M 4060 Ste-Catherine Ouest, suite 310 Westmount (Queùbec) Canada H3Z 2Z3

Teùl.: (514) 939-5851 Fax: (514) 939-7440 E-mail : thucduong@ videotron.ca Meùtro Atwater - Sortie Ste-Catherine

Jean-François Lépine LUAÄT SÖ - AVOCAT - BARRISTER Ligne directe: 514-396-6497 1550, rue Metcalfe Cellulaire: 514-823-3654 Bureau 900 Teùleùcopieur: 514-396-0220 Montreùal (Queùbec) H3A 1X6 Teùleùphone: 514-396-5005 Courriel: jflepine@lllm.qc.ca


76

LUAÄT SÖ - AVOCAT

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 66 ) thöôøng xuyeân vaø caøng ngaøy caøng gia taêng. Theo öôùc löôïng, Vieät Nam coøn coù caû moät ñoäi quaân treân maïng, öôùc löôïng khoaûng 80.000 nhaân vieân, chuyeân giaùm saùt caùc hoaït ñoäng cuûa cö daân treân maïng, caùc trang blog hay caùc trang maïng xaõ hoäi chæ trích ñaûng Coäng Saûn hay cheá ñoä. Ñoäi nguõ vöøa keå, ñöôïc huaán luyeän caùc khaû naêng nghieäp vuï coù theå truy ra toâng tích taùc giaû cuûa nhöõng lôøi chæ trích, baát ñoàng quan ñieåm vôùi nhaø nöôùc. - Vôõ ñöôøng oáng nöôùc Soâng Ñaø, hôn 70.000 hoä daân Haø Noäi bò aûnh höôûng Tin Haø Noäi - Ngaøy 24/03, ñöôøng oáng nöôùc saïch roäng 1,6 meùt töø Soâng Ñaø, Hoøa Bình veà Haø Noäi bò vôõ, khieán hôn 70.000 hoä daân ôû caùc quaän Hoàng Mai, Thanh Xuaân, Caàu Giaáy, vaø huyeän Thanh Trì, Töø Lieâm bò caét nöôùc sinh hoaït. Giaùm Ñoác Coâng Ty Coå Phaàn Ñaàu Tö Xaây Döïng Kinh Doanh Nöôùc Saïch Viwaco cho bieát, söï vieäc xaûy ra vaøo khoaûng 12 giôø tröa ngaøy 24/03, treân ñaïi loä Thaêng Long, caùch ngaõ ba Hoøa Laïc höôùng veà Haø Noäi khoaûng 1 caây soá. Sau khi nöôùc bò caét, daân chuùng ñaõ heát söùc than phieàn neân chính quyeàn ñaõ phaûi ñöa Coâng Ty Nöôùc Saïch Haø Noäi ñeán phaân phaùt cho ngöôøi daân taïi 3 ñieåm ôû Khu Ñoâ Thò Linh Ñaøm, treân ñöôøng Hoà Tuøng Maäu. Moät soá traïm bôm ñieän cuõ cuõng ñöôïc khôûi ñoäng laïi. Ngoaøi ra, moät soá gia ñình cuõng ñöôïc cung caáp nöôùc saïch baèng xe chôû nöôùc. Nguyeân nhaân daãn ñeán ñöôøng oáng nöôùc töø Soâng Ñaø veà Haø Noäi bò vôõ, ñöôïc cho bieát laø do maët ñöôøng suït luùn khoâng ñeàu, taùc duïng vaøo ñöôøng oáng daãn nöôùc. Cuøng luùc ñoù, aùp löïc trong loøng ñöôøng oáng cuõng raát maïnh daãn ñeán söï vôõ ñöôøng oáng noùi treân. Ñaây laø laàn thöùù hai haøng chuïc ngaøn hoä daân ôû caùc quaän Hoàng Mai, Thanh Xuaân, Caàu Giaáy, Töø Lieâm bò maát nöôùc do bò vôõ ñöôøng oáng daãn nöôùc töø Soâng Ñaø veà Haø Noäi. Tröôùc ñoù, vaøo thaùng 2, ñöôøng oáng nöôùc töø Soâng Ñaø veà Haø Noäi cuõng bò vôõ, ñoaïn ñi qua Thoân Yeân Laõng, xaõ An Khaùnh huyeän Hoaøi Ñöùc, Haø Noäi aûnh höôûng ñeán khoaûng 40 ngaøn daân. Cô quan traùch nhieäm cho bieát, hoï khoâng theå baûo ñaûm ñeå xaûy ra söï vieäc trong töông lai, vì aûnh höôûng laø do vieäc suït luùn khoâng ñeàu cuûa ñaïi loä Thaêng Long vaø aùp löïc trong oáng nöôùc. - Bieåu tình lôùn ôû Vónh Phuùc phaûn ñoái con quan ñaùnh cheát ngöôøi RFA - Ngaøy 17/03 - Ít nhaát 1.000 ngöôøi ñem quan taøi ñi bieåu tình hoâm 17/03 taïi thaønh phoá Vónh Yeân, tænh Phuùc Yeân, caùch Haø Noäi khoaûng 60 caây soá. Ñoaøn bieåu tình ñaõ ñem quan taøi ñi dieãu khaép thaønh phoá ñeå phaûn ñoái caùi cheát cuûa naïn nhaân Nguyeãn Tuaán Anh sinh naêm 1986, hieän soáng taïi Phoá Caû, phöôøng Hôïi Hôïp, thaønh phoá Vónh ( xem tieáp trang 80 )


LUAÄT SÖ - AVOCAT

77

/XÄWVë7U²QôßF$QK7KÝ &ðX3KÜ&Kè7ÚFK%DQ&KÁS+ºQK/LÐQ´RºQ/XÄW6ë'L7Uç4XÌEHF $4$$', +åLYLÐQ/XÄWVëµRºQ4XÌEHFQKLÑXQÅPNLQKQJKLÕPKºQKQJKÑOXÄWVëW¾L 0RQWUÌDOFKX\ÐQQJKºQKYÑOXÄWGLWUçOXÄWG¿QVðYºOXÄWWKëñQJP¾L

1434 Ste-Catherine West Montréal, Qc, H3G 1R4 Metro Guy Concordia Fax: (514) 509-7736 Website: www.tranlex.ca

 (PDLODWWG#WUDQOH[FD

;/8|7',75Ÿ

;/8|77+£©1*0v,

‡[LQJLĔ\SK¦SOPYLĶF GXKļFKRĦFGXOĺFKVDQJ &DQDGD

‡VRĐQWKĒRFžFORĐLKŒS ¾łQJWURQJYLĶFPXD EžQWKX§VDQJQKČŒQJ FńSKĖQYFĊVŎWKČĊQJ PĐL

‡VRĐQKłVĊWKČŌQJWU· WKHRGLĶQEĒRO QKWŤ QĐQQKŸQ¾ĐR¾ĦFELĶW ‡WKQKOĜSKŒSQKĔW [LQWKČŌQJWU·WĐL4X¦EHF JLĒLWKIJYWKDQKOºWL WKHRFKČĊQJWU©QK3(4 VĒQF±QJW\YKňL¾RQ ‡NKžQJFžRFžFYŔEĒR O QKEĺWŚFKŀL ‡FKŀQJžQWUŔF[XĔW Y[LQSKŔFKłLTX\İQ WKČŌQJWU·WUČŊFVŎGL WU· &,65 YWRžQOL§Q EDQJ

‡WKLĮWOĜSKłVĊ¾¯LEĒR KLIJPEłLWKČŌQJFKRFžF YŔFKž\QKWUňPFĞS[H YWDLQĐQODR¾ňQJ ‡IDVKLRQODZFKX\§QFŀ YĔQYEĒRYĶFžFTX\İQ OŒLFŖDGHVLJQHUV

;&s&'&+9¢3+s3/°.+s&: ‡7UDQKFKĔSTX\İQOŒLWURQJFžFYŔO\GĺO\WKŸQKRĦF WKŚDNĮWUČŊFWRžQ4X¦EHF ‡0XDEžQQKJĦSQKŞQJKČKĐLWLİPĘQ YLFHFDFK¦ ‡6RĐQWKĒRGLFK·FJLĔ\Ŗ\TX\İQF±QJFKŘQJYY

/XĻWVĭ7UĵQÁŷF$QK7Kĭ  ÂĭűFQKĻQ+XŸQ&KĭīQJ1Ž+RQJ YŏQKŽQJ°QJJ°SWįL&DQDGDQĥP 0¦GDLOOHGX-XELO¦GH'LDPDQWGHOD 5HLQH(OL]DEHWK,,


78

LUAÄT SÖ - AVOCAT

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 74 ) - Taân Ñöùc Hoàng Y Giaùo Chuû Ngaøy 13/03, tröôùc ñaùm ñoâng haøng chuïc ngaøn ngöôøi coù maët ôû Quaûng Tröôøng St-Peter, thoâng baùo cuûa toøa thaùnh Vatican cho bieát, Ñöùc Hoàng , ngöôøi Argentine ñaõ ñöôïc maät nghò Hoàng Y baàu choïn laøm Giaùo Hoaøng thöù 266, keá nhieäm Ñöùc Giaùo Hoaøng Benedict XVI, vaø seõ choïn toâng hieäu Giaùo Hoaøng Francis. Quyeát ñònh ñöôïc ñöa ra sau 5 laàn baàu choïn cuûa 115 Hoàng Y, maät nghò töø hoâm 12/03. Ñaây laø laàn ñaàu tieân moät ngöôøi khoâng phaûi goác AÂu Chaâu ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng. - Trieàu Tieân tuyeân boá nöôùc naøy ñang böôùc vaøo “tình traïng chieán tranh” VOA - (30/3) - Trieàu Tieân tuyeân boá nöôùc naøy ñang böôùc vaøo “tình traïng chieán tranh” vôùi Haøn Quoác, tuyeân boá môùi nhaát trong ñôït coâng kích ngaøy caøng gia taêng trong thôøi gian qua, nhaèm vaøo Seoul vaø Washington, sau khi nöôùc naøy bò LHQ tröøng phaït vì tieán haønh thöû haït nhaân. “Keå töø giôø phuùt naøy, quan heä Baéc-Nam seõ böôùc vaøo tình traïng chieán tranh vaø taát caû caùc vaán ñeà ñöôïc neâu leân giöõa mieàn Baéc vaø mieàn Nam seõ ñöôïc xöû lyù theo tình hình aáy” - moät tuyeân boá ñöôïc haõng Thoâng Taán Trung Uông KCNA ñaêng taûi, neâu roõ. Treân nguyeân taéc, hai mieàn Trieàu Tieân vaãn ñang trong tình traïng chieán tranh vì cuoäc xung ñoät 1950-1953 keát thuùc baèng moät hieäp ñònh ñình chieán chöù khoâng phaûi moät hieäp ñònh hoøa bình. KCNA cho hay, oâng Kim Jong Un ñaõ kyù caùc saéc leänh taïi moät cuoäc hoïp giöõa ñeâm vôùi caùc vò töôùng haøng ñaàu vaø nhaän ñònh raèng “ñaõ ñeán thôøi ñieåm phuïc thuø ñeá quoác Myõ”. Haõng Thoâng Taán Yonhap ngaøy 29/03 ñöa tin, quaân ñoäi Haøn Quoác ñaõ phaùt hieän nhöõng hoaït ñoäng gia taêng lieân quan ñeán caùc ñôn vò teân löûa taàm trung vaø taàm xa cuûa Bình Nhöôõng. Thaùng 4/2013 -Trung Quoác vaø caùc nöôùc ASEAN hoïp baøn veà “Boä Quy Taéc ÖÙng Xöû ôû Bieån Ñoâng” Theo Taân Hoa Xaõ ngaøy 4/4, trích daãn thoâng caùo cuûa Boä Ngoaïi Giao Trung Quoác cho hay, keát thuùc cuoäc hoïp haøng naêm caáp thöù tröôûng ngoaïi giao giöõa 10 nöôùc Ñoâng Nam AÙ vaø Trung Quoác laàn thöù 19, trong hai ngaøy 1 vaø 2/04, caùc beân ñaõ ñoàng yù seõ thöïc thi ñaày ñuû tuyeân boá vaø öùng xöû trong tieán trình tieán tôùi “Boä Quy Taéc ÖÙng Xöû ôû Bieån Ñoâng” mang tính caùch raøng buoäc phaùp lyù. 10 nöôùc Ñoâng Nam AÙ vaø Trung Quoác nhaát trí raèng, vieäc duy trì hoøa bình vaø oån ñònh ôû Bieån Ñoâng phuïc vuï lôïi ích chung trong khu vöïc, cuõng nhö giuùp phaùt trieån moái quan heä ñoái taùc chieán löôïc ASEAN - Trung Quoác. ( xem tieáp trang 82)


LUAĂ&#x201E;T SĂ&#x2013; - AVOCAT

79

LUAĂ&#x201E;T SĂ&#x2013; - AVOCAT

Ă&#x2018;AĂ&#x2DC;O XUAĂ&#x201A;N HOĂ&#x2DC;A M

7304 A, ST-DENIS MontreĂšal (QueĂšbec) H2R 2E2 (MeĂštro Jean Talon)

TeĂšl.: (514) 279 7540 Fax: (514) 279 7540 LĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG VAĂ&#x160;N TUAĂ N

B.Sc., LL.B.

Luaät SÜ M Mua baÚn, sang nhÜôïng caÚc cô sôÝ thÜông maïi M Luaät di truÚ: Xin di daân theo dieän vieäc laøm, thÜông maïi, ùaà u tÜ, baÝo laþnh M Luaät gia ùÏnh: Ly dò, giÜþ con, chia taøi saÝn TeÚl.: (514) 272-0503 3344-A Jean-Talon Est MontreÚal (QueÚbec) H2A 1W6 Fax: (514) 522-2320 Email: tuanvluong@gmail.com

Luaä LuaättSÜ SÜ Avocate Avocate

Me Leâ TraĂ n Lydia Ă&#x2018;aĂŤc bieät chuyeân veĂ  luaät di truĂš Q

DI TRUĂ&#x2122; (IMMIGRATION): - ThÜôøng truĂš (ReĂšsidence permanente) - NgheĂ nghieäp chuyeân moân (Permis de travail) - GiaĂĄy pheĂšp du hoĂŻc (Permis dâ&#x20AC;&#x2122;eĂštudes) - GiaĂĄy pheĂšp laøm vieäc (Permis de travail) - BaĂťo laĂľnh (Parrainage) - TĂŽ naĂŻn (ReĂšfugieĂš) - XeĂšt laĂŻi hoĂ  sĂ´ CIC (VeĂšrifications dossier au CIC)

Q

HĂ&#x152;NH LUAĂ&#x201E;T (CRIMINEL): - Ă&#x2018;aĂšnh loän (Voie de fait) - Troäm caĂŠp (Vol aø lâ&#x20AC;&#x2122;eĂštalage) - UoĂĄng rÜôïu laĂši xe (Alcool au Volant) LaĂĄy heĂŻn 7 ngaøy trong tuaĂ n (Rendez-vous disponible 7 jours sur 7)

TeĂšl.: (514) 333-6060 Fax: (514) 333-3868


80

LUAÄT SÖ - AVOCAT

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 76 ) Yeân thuoäc tænh Phuùc Yeân ñeå phaûn ñoái ñieàu maø gia ñình xem laø baát coâng. Baùo Phaùp Luaät vaø Xaõ Hoäi noùi gia ñình naïn nhaân khoâng chaáp nhaän caùch giaûi thích cuûa coâng an raèng anh Tuaán Anh say röôïu ngaõ xuoáng coáng vaø cheát ñuoái, maø nghi vaán ñöôïc cho laø keû saùt nhaân laø con reå chuû tòch tænh Phuùc Yeân. Hình aûnh cho thaáy, ñoâng ñaûo ngöôøi daân, nhieàu ngöôøi ñeo khaên tang, ñaõ vaøi laàn duøng quan taøi xuyeân qua haøng raøo cuûa haøng chuïc caûnh saùt cô ñoäng ôû thaønh phoá Vónh Yeân. Video cuõng cho thaáy moät caûnh saùt ñaõ nhaûy leân oâm coå moät ngöôøi ñeo khaên tang vaø vaät xuoáng. Söï vieäc coøn ñang tieáp dieãn. - Taàu caù Vieät Nam bò taàu Trung Quoác baén chaùy Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam xaùc nhaän moät taàu caù cuûa VN bò taàu Trung Quoác baén boác chaùy ôû khu vöïc ñaûo Hoaøng Sa. Trang web cuûa Boä Ngoaïi Giao VN ngaøy 25/03 daãn lôøi phaùt ngoân vieân Löông Thanh Nghò cho bieát: “Ngaøy 20/03/ 2013, taàu caù mang soá hieäu QNG 96832 TS cuûa ngö daân Buøi Vaên Phuù, thuoäc xaõ An Haûi, huyeän Lyù Sôn, tænh Quaûng Ngaõi, trong luùc ñang hoaït ñoäng bình thöôøng taïi ngö tröôøng truyeàn thoá n g thuoä c khu vöï c quaà n ñaû o Hoaøng Sa cuûa VN, ñaõ bò taàu Trung Quoác truy ñuoåi vaø baén chaùy cabin. Ñaây laø moät vuï vieäc heát söùc nghieâm troïng, vi phaïm chuû quyeàn cuûa VN ñoái vôùi quaàn ñaûo Hoaøng Sa, ñe doïa tính maïng vaø gaây thieät haïi taøi saûn cuûa ngö daân VN. Haønh ñoäng naøy ñaõ vi phaïm nghieâm troïng caùc nguyeân taéc cuûa luaät phaùp quoác teá, thoûa thuaän veà nhöõng nguyeân taéc cô baûn chæ ñaïo giaûi quyeát vaán ñeà treân Bieån Ñoâng giöõa Vieät Nam vaø Trung Quoác, traùi vôùi tinh thaàn “Tuyeân Boá ÖÙng Xöû Cuûa Caùc Beân ôû Bieån Ñoâng”. Veà phía Trung Quoác, ban ñaàu xaùc nhaän söï vieäc vaø cho ñoù laø ñieàu caàn thieát. Nhöng khi bò dö luaän theá giôùi leân aùn, Trung Quoác laïi baùc boû, cho laø phía Trung Quoác chæ baén ñaïn chieáu saùng. Thaät laø moät söï doái traù. Thaùng 4/2013 - Vuï aùn Ñoaøn Vaên Vöôn BBC - Ngaøy 5/04 - Toøa AÙn Nhaân Daân thaønh phoá Haûi Phoøng ñaõ tuyeân aùn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù lieân heä ñeán vuï aùn Ñoaøn Vaên Vöôn vaø gia ñình, bò keát toäi “gieát ngöôøi” vaø “choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï”. Keát thuùc phieân xöû, Toøa AÙn Nhaân Daân thaønh phoá Haûi Phoøng ñaõ keát aùn oâng Ñoaøn Vaên Vöôn (50 tuoåi) 5 naêm tuø veà toäi gieát ngöôøi, em oâng, Ñoaøn Vaên Quyù (47 tuoåi), bò xöû 5 naêm, anh trai, Ñoaøn Vaên Sinh (56 tuoåi), 3 naêm 6 thaùng vaø Ñoaøn Vaên Veä (37tuoåi), chaùu oâng Vöôn laõnh aùn 2 naêm tuø giam. Cuøng vôùi oâng Vöôn, vôï oâng, baø Nguyeãn Thò Thöông (43 tuoåi ) bò xöû phaït 15 thaùng tuø treo, 30 thaùng thöû thaùch, vaø baø Phaïm Thò Baùu (vôï oâng Quyù, 31 tuoåi) bò phaït 18 thaùng tuø ( xem tieáp trang 84 ) treo, vaø 36 thaùng thöû thaùch.


LUAÄT SÖ - AVOCAT

81

- Luaät sö -

Huyønh Minh-Nguyeân, LL.B. & Associeùs Di truù: Baûo laõnh (ñoaøn tuï vôï, choàng, con, cha, meï) (Coâng haøm ñoäc thaân), Du lòch, Du hoïc, Laøm vieäc, Xin thöôøng truù, Gia haïn Visa, Bò truïc xuaát, Choáng aùn, v.v… Gia ñình: Ly dò, Ly thaân, Quyeàn giöõ con, Tieàn trôï caáp, UÛy quyeàn quaûn lyù taøi saûn, v.v…. Daân söï: Ñoåi teân hoï, Laäp giaáy khai sanh, Giaáy uûy quyeàn, Laäp di chuùc, Xin con nuoâi, v.v… Reùgie du logement: Tranh tuïng giöõa chuû nhaø vaø ngöôøi thueâ, v.v… Hình söï: Xin mieãn xaù hoà sô hình söï (Pardon), Xin nhaäp caûnh nöôùc Myõ khi coù hình söï (U.S. waiver), v.v… Traduction (Dòch giaáy tôø): Phaùp - Vieät - Anh Tuyeân theä (Assementation): Chöùng nhaän chöõ kyù, Khai sinh, Giaáy ñoäc thaân, Caùc giaáy tôø khaùc, Sao y baûn chính, v.v… O

O

O

O

O

O O

84, Notre-Dame Ouest, 2eø eùtage, Montreùal, H2Y 1S6 (Goùc St-Urbain – beân caïnh nhaø thôø Notre-Dame)

Teùl.: 514-791-7379 Fax: 514-223-5125 UY TÍN – TAÄN TAÂM – KÍN ÑAÙO

Avocat - Luaät sö

CLAUDE BOUCHER, LL.B. “ Baø con gaëp khoù, coù chuùng toâi ñaây Beânh vöïc quyeàn lôïi ñaày, cho baø con thoaûi maùi ”

LUAÄT HÌNH SÖÏ O O O O O

O O

O

Baûo laõnh ra khoûi nhaø giam - Bail, Buoäc toäi gieát ngöôøi, Troàng troït caàn sa, 24 tieáng Taøng tröõ ma tuùy, Haønh hung gaây thöông tích, 7 ngaøy ñe doïa, Buoân laäu, gian laän, troäm caép, Uoáng röôïu laùi xe vöôït quaù toác ñoä, khoâng baèng laùi, Söû duïng vuõ khí baát hôïp phaùp. 84, rue Notre-Dame Ouest, bureau 301 Montreùal (Queùbec) H2Y 1S6

Teùl.: 514-554-1112


82

KEÁ TOAÙN & TAØI CHAÙNH - COMPTABLE & FINANCE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 78 ) Theo ñoù, caùc beân seõ coù nhöõng noã löïc chung ñeå ñaït muïc ñích treân vaø tieáp tuïc trao ñoåi quan ñieåm veà vaán ñeà maø caùc beân cuøng quan taâm. Caùc beân cuõng thoáng nhaát cuøng toå chöùc caùc hoaït ñoäng ñaùnh daáu 10 naêm ngaøy thieát laäp quan heä ñoái taùc chieán löôïc vaø môû roäng hôn nöõa giao tieáp vaø hôïp taùc trong moïi laõnh vöïc. Caùc cam keát giöõa ÑNAÙ vôùi Trung Quoác ñöôïc laäp laïi trong luùc Baéc Kinh ñang bò quoác teá chæ trích veà caùc hoaït ñoäng laán löôùt daønh chuû quyeàn ôû Bieån Ñoâng ñaëc bieät vôùi Vieät Nam vaø Philippines. - Cöïu thuû töôùng Anh “Baø Ñaàm Theùp” ñaõ qua ñôøi LDO - Ngaøy 8/04 - Nöõ Thuû Töôùng Anh Magaret Thatcher - ngöôøi ñöôïc meänh danh laø “Baø ÑaàmTheùp” ñaõ qua ñôøi ôû tuoåi 87, sau khi bò tai bieán maïch maùu naõo. Nöõ Nam Töôùc Thatcher laø thuû töôùng thuoäc ñaûng Baûo Thuû Anh töø naêm 1979 tôùi naêm 1990. Baø laø nöõ thuû töôùng ñaàu tieân cuûa nöôùc Anh, vaø laø vò thuû töôùng taïi vò laâu ñôøi nhaát. Naêm 1959, baø trôû thaønh nöõ Nghò Só Ñaûng Baûo Thuû ôû Finchley, baéc Luaân Ñoân. Töøng giöõ chöùc Boä Tröôûng Giaùo Duïc Anh, baø ñaõ daønh chieán thaéng tröôù c cöï u Thuû Töôù n g Edward Heath ñeå trôû thaønh laõnh ñaïo cuûa ñaûng Baûo Thuû vaøo naêm 1975. Baø cuõng daønh chieán thaéng trong caùc cuoäc toång tuyeån cöû vaøo caùc naêm 1979, 1983, 1987. Baø nghæ höu vaø rôøi khoûi Haï Vieän vaøo naêm 1992. Baø bò beänh maát trí vaø ít khi xuaát hieän trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Thaùng 12/2012 baø phaûi nhaäp vieän ñeå caét khoái u ôû trong baøng quang . Baø leân naém quyeàn khi Anh Quoác vöôùng vaøo cuoäc chieán tranh vôùi Argentine xung quanh vaán ñeà ñaûo Falkland naêm 1982. Trong nhieäm kyø ñaàu tieân cuûa baø, baø ñöa quaân ñoäi Anh vaøo cuoäc chieán tranh giaønh quyeàn kieåm soaùt quaàn ñaûo naøy vaø giaønh chieán thaéng. Trong thôøi kyø chieán tranh laïnh, baø Thatcher töøng xaây döïng moái “quan heä ñaëc bieät” vôùi toång thoáng Reagan, goùp phaàn trong vieäc laøm xuïp ñoå cheá ñoä Coäng Saûn taïi Nga vaø Ñoâng AÂu. Baø laø nöõ thuû töôùng duy nhaát cuûa Anh Quoác töø tröôùc tôùi nay, noåi tieáng laø moät phuï nöõ thaúng thaén vaø cöùng raén. - Myõ vaø Haøn Quoác kieân ñònh tröôùc nhöõng ñe doïa cuûa Trieàu Tieân Haõng thoâng taán Reuters ngaøy 12/04 ñöa tin, Ngoaïi Tröôûng Myõ John Kerry vaø Ngoaïi Tröôûng Haøn Quoác Yun Byung-se khaúng ñònh, Trieàu Tieân seõ khoâng ñaït ñöôïc gì, khi ñe doïa seõ taán coâng Myõ vaø Haøn Quoác vaø seõ tieán haønh thöû ( xem tieáp trang 86 ) teân löûa hay vuõ khí haït nhaân. MUÏC LUÏC (TABLE DES MATIEØRES)

trang 20, 21, 22


KEÁ TOAÙN & TAØI CHAÙNH - COMPTABLE & FINANCE

COMPTABLES PROFESSIONNELS AGREÙEÙS CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

GIAÙM ÑÒNH VIEÂN KEÁ TOAÙN

VÓNH LAN , CPA, CA ÑEÅ ÑAÙNH DAÁU 30 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ VUÏ, KEÁ TOAÙN VAØ TAØI CHAÙNH Vaên phoøng chuùng toâi traân troïng thoâng baùo coù ñaûm nhaän caùc dòch vuï lieân quan ñeán vieäc khieáu naïi vaø taùi xeùt nhöõng hoà sô thueá vuï lieân bang vaø Queùbec.

Xin ñieän thoaïi laáy heïn:

OÂng Vónh Lan, CPA, CA Vinh, Preùvost, Patenaude, inc. 77 De la Gauchetieøre Ouest Montreùal (Queùbec) H2Z 1C2

(goùc St-Urbain)

Meùtro Place d’Armes

Tel.: 514-939-3095 Email: lan@vinh-prevost.qc.ca

M KEÁ TOAÙN M KHAI THUEÁ M HÖÔÙNG DAÃN ÑIEÄN TOAÙN

Teùl.: 514-733-6492 Fax: 514-733-6187 E-mail: hoang-tuan-cis@hotmail.com

Hoaøng Tuaán

(HÖÔÙNG DAÃN VAØ GIAÛI THÍCH TAÄN TAÂM) M Phuïc vuï keâá toaùn cho caùc cô sôû thöông maïi. M Phuï traùch moïi coâng vieâäc thueâá vuï. M Nhaâän thaønh laâäp coâng ty (Incorporation) 6655 Coâte-des-Neiges, Suite 268, Montreùal, QC. H3S 2B4 (Vaên phoøng phuïc vuï quanh naêm) Choã ñaäu xe mieãn phí (beân caïnh marcheù KIM PHAÙT)

83


84

KEÁ TOAÙN & TAØI CHAÙNH - COMPTABLE & FINANCE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 80 ) Trong lôøi noùi sau cuøng, oâng Vöôn ñaõ phaùt bieåu: “Theo thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng ñaõ xem vuï cöôõng cheá ñaát ñai nhaø oâng Vöôn laø traùi phaùp luaät, coù nghóa laø löïc löôïng ñeán cöôõng cheá ñaát ñai nhaø oâng Vöôn ngaøy 5/01 khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi thi haønh coâng vuï, vì vaäy khoâng theå quy keát oâng toäi gieát ngöôøi vaø choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï.” Gia ñình oâng Vöôn ñaõ khaùng baûn aùn naøy leân toøa treân. Ñaây laø moät vuï aùn gaây chaán ñoäng trong vaø ngoaøi nöôùc, ñaõ laøm nhieàu ngöôøi quan taâm, vì ñaây khoâng ñôn thuaàn laø vuï aùn “choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï” maø laø söï laïm duïng quyeàn haønh cuûa nhöõng ngöôøi coù chöùc quyeàn, cho thaáy söï thoaùi hoùa, bieán chaát moät boä phaän khoâng nhoû trong Ñaûng Coäng Saûn VN gaây neân söï maát nieàm tin cuûa nhaân daân caøng ngaøy caøng gia taêng. - Vuõ Thò Kim Phuïng giaønh caû hai huy chöông vaøng “Giaûi Côø Vua U 20 Chaâu AÙ” (HNM) - Giaûi Côø Vua U 20 Chaâu AÙ ñaõ keát thuùc ngaøy 7/04 taïi Tieåu Vöông Quoác AÙ Raäp Thoáng Nhaát (UAE). Moät laàn nöõa, côø vua VN cho thaáy noåi baät taïi caùc giaûi ñaáu treû, khi kyø thuû Vuõ Thò Kim Phuïng (Hueá) giaønh caû hai huy chöông vaøng “côø tieâu chuaån” vaø “côø chôùp” nöõ. Taïi noäi dung “côø tieâu chuaån”, vaøo raïng saùng 7/04 Vuõ Kim Phuïng hoøa ôû vaùn cuoái tröôùc A. Diana (Kazakhstan) ñeå leân ngoâi voâ ñòch vôùi 7 ñieåm. Ñaây cuõng laø chöùc voâ ñòch Chaâu AÙ thöù hai cuûa Kim Phuïng. Nguyeãn Thò Mai Höng cuõng thi ñaáu khaù thaønh coâng ôû noäi dung naøy, khi ñoaït huy chöông ñoàng. ÔÛ noäi dung “côø chôùp”, caùc nöõ kyø thuû Vieät Nam chieám theá aùp ñaûo. Vuõ Thò Kim Phuïng ñoaït huy chöông vaøng, trong khi Hoàng Thò Nhö YÙ ñoaït huy chöông baïc vaø Nguyeãn Thò Mai Höng xeáp haïng tö. -Chaùy lôùn ôû Baéc Giang: thieät haïi haøng traêm tyû ñoàng (NLÑ) - Khoaûng 15 giô ø30 ngaøy 6/04, moät vuï hoûa hoaïn lôùn ñaõ xaûy ra taïi coâng ty may Haø Phong, thuoäc xaõ Ñoan Baùi, huyeän Hieäp Hoà, tænh Baéc Giang. Coâng ty coù dieän tích 60.000 m2, vôùi khoaûng 4.000 coâng nhaân laøm vieäc. Hoûa hoaïn ñaõ thieâu ruïi toaøn boä khu nhaø kho, nhaø saûn xuaát, vaø khu nhaø ñeå xe cuûa coâng nhaân, trong ñoù coù khoaûng 2.000 xe, vöøa xe ñaïp, vöøa xe maùy, trong ñoù coù 1.500 xe maùy. Coâng ty Haø Phong cho bieát, dieän tích khu vöïc bò chaùy roäng khoaûng 3 ha, toaøn boä taøi saûn maùy moùc taïi caùc xöôûng, kho chöùa vaûi vaø quaàn aùo, ñeàu bò thieâu ruïi. Tænh Baéc Giang ñaõ ñieàu ñoäng 20 xe cöùu hoûa vaø haøng traêm ngöôøi tham gia chöõa löûa. Maõi ñeán 19 giôø môùi khoáng cheá ñöôïc ngoïn löûa. Thieät haïi vaät chaát leân ñeán haøng traêm tyû ñoàng, khoâng nghe noùi ñeán thieät haïi veà nhaân maïng. ( xem tieáp trang 100 )


KEĂ TOAĂ&#x2122;N & TAĂ&#x2DC;I CHAĂ&#x2122;NH - COMPTABLE & FINANCE

85

DONG THANH & ASSOCIEĂ&#x2122;S

Mme NguyeĂŁn Ă&#x2018;oâng Thanh Bac. en Sciences Comptables O

O

Phuï traÚch moïi dòch vuï veà keå toaÚn, thueå vuï cho caÚ nhaân vaø xí nghieäp. Nhieàu naêm kinh nghieäm, hÜôÚng daãn & giaÝi thích taän taâm, kín ùaÚo, ùÜôïc nhieàu ngÜôøi tin caäy.

Tel/Fax: Cell.:

450-629-6736 514-991-0874

229 rue du Limousin Laval, QC., H7G 2K5 Email: dong_thanh@ yahoo.ca

Raymond Houle 4159 BeĂšlanger Est. MontreĂšal (QueĂšbec) H1T 1A2

TeÚl: 514-721-6872 Cell: 514-266-3533 M Keå toaÚn & GiÜþ soü saÚch M Khai thueå lôïi tÜÚc cho caÚ nhaân & xí nghieäp M HÜôÚng daãn ùaà u tÜ & keå hoaïch taøi chaÚnh VôÚi sÜï hôïp taÚc cuÝa Coâ TRANG CHUNG


86

KEÁ TOAÙN & TAØI CHAÙNH - COMPTABLE & FINANCE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 82 ) Phaùt bieåu trong cuoäc hoïp baùo chung vôùi Ngoaïi Tröôûng Yun Byung-se taïi Seoul, Ngoaïi Tröôûng Kerry nhaán maïnh, Myõ vaø Haøn Quoác seõ khoâng chaáp nhaän Trieàu Tieân laø moät cöôøng quoác haït nhaân; ñoàng thôøi cho raèng gioïng ñieäu khoa tröông cuûa Bình Nhöôõng laø khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc. OÂng cuõng caûnh baùo Trieàu Tieân seõ phaïm sai laàm lôùn, neáu phoùng teân löûa taàm trung trong boái caûnh caêng thaúng hieän nay. Lieân quan ñeán ñe doïa cuûa Bình Nhöôõng, Boä Tröôûng Quoác Phoøng Nhaät Baûn, Itsunori Onodera môùi ñaây cho bieát, Tokyo seõ cho boá trí thöôøng tröïc heä thoáng phoøng thuû teân löûa P.A.C ôû Okinawa, ngay trong thaùng 4, ñeå ñoái phoù vôùi tröôøng hôïp Trieàu Tieân phoùng teân löûa taàm trung. Heä thoáng naøy, hieän ñaõ ñöôïc laép ñaët beân trong truï sôû Boä Quoác Phoøng Nhaät taïi thuû ñoâ Tokyo. Nhaät Baûn cuõng khaúng ñònh, seõ giaùng traû maïnh meõ baát kyø haønh ñoäng gaây haán naøo cuûa boïn hieáu chieán Bình Nhöôõng. - Bom noå taïi cuoäc thi chaïy Marathon ôû Myõ Theo BBC, AFP, ít nhaát coù 2 ngöôøi cheát vaø treân 100 ngöôøi bò thöông hoâm thöù Hai 15/04, sau khi 2 quaû bom phaùt noå gaàn nhö cuøng moät luùc, gaàn ñaùm ñoâng khaùn giaû taïi möùc ñeán cuûa cuoäc chaïy ñua Marathon quoác teá noåi tieáng theá giôùi haøng naêm, taïi thaønh phoá Boston, Hoa Kyø. Caûnh saùt ñaõ baét soáng nghi can soá 2 trong vuï noå keå treân, sau moät cuoäc truy luøng gaét gao keùo daøi caû ngaøy ôû khu vöïc Boston. Caûnh saùt ñaõ bao vaây vaø baét ñöôïc nghi can Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuoåi, troán beân trong moät chieác thuyeàn trong saân sau cuûa moät ngoâi nhaø ôû thò traá n Watertown, vuø n g ngoaïi oâ Boston. Tin cho hay hung thuû ñaõ bò thöông nhöng khoâng traàm troïng laém. Hai nghi phaïm anh em nhaø Tsarnaev goác ngöôøi Chechnya ñeán töø vuøng Caucasus, bò truy ñuoåi töø toái ngaøy 18/04, ngöôøi anh Tamerlan Tsarsaev, ñaõ bò caûnh saùt baén cheát. Em trai haén Dzhokhar, ñaõ bò baét vaø caûnh saùt ñang ñieàu tra haén taïi beânh vieän, nôi haén ñang ñöôïc chöõa trò veát thöông. - Ñoäng ñaát 7,8 ñoä Richter laøm rung chuyeån Iran AP - Thöù Ba 16/04, moät traän ñoäng ñaát maïnh 7,8 ñoä Richter ñaõ xaûy ra taïi Iran khieán 40 ngöôøi cheát vaø gaàn 900 ngöôøi bò thöông. Ñaây laø traän ñoäng ñaát lôùn nhaát trong 40 naêm qua taïi nöôùc naøy. Cô quan khaûo saùt ñòa chaán Myõ USGS cho bieát, traän ñoäng ñaát ñaõ xaûy ra vaøo luùc 15 giôø 41 phuùt, vôùi taâm chaáùn ôû ñoä saâu 18 km thuoäc tænh Sistan Baluchestan, gaàn thaønh phoá Khash, vôùi daân soá 180.000 ngöôøi, vaø thaønh phoá Saravan, daân soá 250.000 ngöôøi. ( xem tieáp trang 88 )

Haõy luoân ñaët mình vaøo vò trí ngöôøi khaùc, neáu ñieàu ñoù laøm toån thöông baïn thì noù cuõng seõ toån thöông ngöôøi khaùc.


KEĂ TOAĂ&#x2122;N & TAĂ&#x2DC;I CHAĂ&#x2122;NH - COMPTABLE & FINANCE

87

T & K Services ImpĂ´t - Finances .+$,7+8Â&#x192;.Â&#x192;72l1 7Â&#x153;9r17k,&+Â&#x2C6;1+Ăľq87Â&#x153; 6540 Beaubien Est, bureau 300B MontrĂŠal (QuĂŠbec) H1M 1A9 TĂŠl.: (514) 577-0688 & (514) 419-3284 Fax: (514) 750-3997 E-mail: dtphong2000@yahoo.com

'Â&#x203A;ÂĄ1*7q13+21*M.Sc.adm Â&#x2021;.KDLWKXÄŽFÂ&#x17E;QKÂ&#x;QQJKÄ°WĹ GRFĹ&#x153;DWLÄśP[ÂŞQJKLÄśS Â&#x2021;7KXÄŽ736794JLĹ&#x17E;VĹ&#x201E;VÂ&#x17E;FKNÄŽWRÂ&#x17E;QGÄşFKYĹ&#x201D;WUÄ&#x2019;OÄ&#x152;Ä&#x160;QJ Â&#x2021;/Ä&#x153;SEÂ&#x17E;RFÂ&#x17E;RWÂ?LFKÂŞQK Â&#x2021;/Ä&#x153;SGĹ Â&#x17E;QNLQKGRDQKGÄşFKYĹ&#x201D;WKÂ?QKOÄ&#x153;SFÂąQJW\ Â&#x2021;7Ä&#x152;YÄ&#x201D;QDQWRÂ?QWÂ?LFKÂŞQKGÂ?LKÄ?Q Â&#x2021;½Ä&#x2013;XWÄ&#x152; FÂ&#x17E;FTXŨWLÄŽWNLÄśP Â&#x2021;7Ä&#x152;YÄ&#x201D;QWŠPNLÄŽPQJXĹ&#x201A;QYĹ&#x20AC;QYD\WLÄ°QPXDQKÂ? Â&#x2021;7Ä&#x152;YÄ&#x201D;QžÄ&#x2013;XWÄ&#x152;UDQÄ&#x152;Ĺ&#x160;FQJRÂ?L

1+$1+&+Â?1*ĹŞ&+Â&#x160;1+;~&ĹŞ78<Äś7½Ĺ&#x20AC;,.Â&#x160;1½~2 8<7Â&#x160;1ĹŞ7Ä&#x153;170ĹŞ½Ď17Ä&#x153;11Ä&#x160;, *LĹ&#x152;OÂ?PYLÄśFOLQKKRÄ?WWKHROÄşFKKĨQ

HAĂ&#x2DC; TUAĂ N CHĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG 514-984-6780

20 NAĂ&#x160;M KINH NGHIEĂ&#x201E;M Ă&#x2018;A DAĂ?NG & 1 HOĂ?C VAĂ N CHUYEĂ&#x201A;N MOĂ&#x201A;N Ă&#x2018;A KHOA

M Keå hoaïch thueå vuï vaø taøi chaÚnh trÜôÚc khi laäp M

M M M

coâng ty hoaÍc sang nhÜôïng cô sôÝ thÜông maïi. DÜïng leân hoà sô thueå vuï (Roulement) veà sang nhÜôïng cô sôÝ thÜông maïi caÚ nhaân (enregistreÚ) qua haþng incorporeÚ theo Luaät leä thueå vuï vôÚi Luaät veà haÝng xÜôÝng vaø thuÝ tuïc cô quan sôÝ thueå. GiaÝi quyeåt vaø ùaïi dieän nhÜþng trÜôøng hôïp tranh tuïng thueå vuï, ùieàu tra thaåt nghieäp, v.v... Coå vaån veà vôþ nôï vaø phaÚ saÝn cho caÚ nhaân vaø thÜông maïi theo Luaät phaÚ saÝn vaø vôþ nôï. DÜïng leân hoà sô choång ùoåi vaø ùaïi dieän trÜôÚc toaø aÚn thueå vuï trong vaøi trÜôøng hôïp cho pheÚp.


88

KEÁ TOAÙN & TAØI CHAÙNH - COMPTABLE & FINANCE

LIM NGUONLY Comptable professionnel agreùeù

O

CPA

Chartered professional Accountant

Phuï traùch moïi dòch vuï veà KEÁ TOAÙN, THUEÁ VUÏ cho XÍ NGHIEÄP vaø CHUYEÂN GIA Chuùng toâi noùi tieáng VIEÄT, PHAÙP, ANH, TRUNG HOA, CAO MIEÂN.

Tel.: (514) 727-5011 Fax: (514) 727-4478 2356 Boul. Jean Talon Est Montreùal (Queùbec) H2E 1V9

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI... ( tieáp theo trang 86 ) Tin cho bieát coù 40 ngöôøi cheát vaø 850 ngöôøi bò thöông, song caùc quan chöùc lo ngaïi soá ngöôøi cheát coù theå taêng leân ñeán haøng traêm ngöôøi. Ngoaøi ra, ñoäng ñaát coøn laøm ñoå saäp haøng ngaøn caên nhaø. Iran ñaõ phaûi ban boá tình traïng khaån caáp sau traän ñoäng ñaát. Nhöõng toøa nhaø cao taàng ôû thuû ñoâ Abu Dhabi cuûa caùc Tieåu Vöông Quoác Arab, bò rung laéc khoaûng 40 giaây. Leänh sô taùn ñöôïc ban boá taïi nhieàu toøa nhaø choïc trôøi ôû Dubai vaø Bahrain. - Ñoäng ñaát ôû Töù Xuyeân - Trung Quoác Theo Taân Hoa Xaõ, vaøo luùc 8 giôø saùng ngaøy 20/04 moät traän ñoäng ñaát ñaõ xaûy ra taïi thaønh phoá Nhaõ An (Ya’an), huyeän Loâ Sôn (Lushan) tænh Töù Xuyeân ôû rìa cao nguyeân Taây Taïng, caùch Thaønh Ñoâ khoaûng 115 km. Cuïc Khaûo Saùt Ñòa Chaán Hoa Kyø (USGS) noùi, côn ñòa chaán coù cöôøng ñoä 6,6 ñoä Richter coù phaïm vi trong voøng 50 km töø thò traán Long Haûi; taâm chaán ôû ñoä saâu 12 km. Thoáng keâ môùi nhaát cuûa cô quan truyeàn thoâng nhaø nöôùc Trung Quoác cho bieát tính ñeán chieàu 22/4, löïc löôïng cöùu hoä ñaõ tìm thaáy 203 ngöôøi cheát vaø 11.500 ngöôøi bò thöông; nhieàu ngoâi laøng bò taøn phaù. Ngöôøi ta quan ngaïi raèng soá ngöôøi cheát coù theå gia taêng. ( xem tieáp trang 108 ) MUÏC LUÏC (TABLE DES MATIEØRES)

trang 20, 21, 22


KEÁ TOAÙN & TAØI CHAÙNH - COMPTABLE & FINANCE

89

KEÁ TOAÙN – KHAI THUEÁ Madame MINH NGUYEÂN Teùl.: (514) 325-8459 Teùl.: (514) 961-8925 Fax: (514) 325-0231 9121-A, 25eø Ave., Montreùal, Qc H1Z 4C6 Chuyeân phuï traùch moïi dòch vuï veà keá toaùn, thueá vuï, löông boång, khai thueá cho caùc cô sôû thöông maïi, tieäm Nail, nhaø haøng, xí nghieäp, coâng ty, gia ñình, caù nhaân... O Nhieàu naêm kinh nghieäm, caån thaän, giaù phaûi chaêng, laøm vieäc baûo ñaûm, höôùng daãn taän taâm ñeå quyù vò laáy laïi thueá toái ña, hoaëc ñöôïc giaûm, mieãn thueá... O Ñaëc bieät ñem maùy ordinateur ñeán taän nhaø khai ñeå bieát keát quaû ngay, chính xaùc. Coù nhaân vieân ñeán laáy hoà sô. O Vaên phoøng phuïc vuï quanh naêm, xin phone laáy heïn tröôùc. O Ñaïi dieän quyù vò lieân laïc tröïc tieáp vôùi nhaân vieân thueá vuï khi caàn. O Xin giaáy pheùp permis môû cô sôû thöông maïi, nhaän thaønh laäp coâng ty. O

SIMOSSICA - SERVICES COMPTABLES HUYØNH CHÍ-HOÏC – CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ Vaên phoøng chuyeân nghieäp – Môû cöûa quanh naêm M Laøm thuû tuïc hoà sô sang nhöôïng coâng ty, ñaêng kyù laáy soá thueá, soá coâng ty, v.v... M Xin giaáy pheùp, permis môû cô sôû thöông maïi cho taát caû ngaønh ngheà. M Ñaï i dieän thaân chuû lieân laïc tröïc tieáp nhaân vieân thueá vuï khi caàn. M Thaønh laäp coâng ty traùch nhieäm höõu haïn. (fonder la compagnie d’incorporation) M Giöõ hoà sô keá toaùn caùc cô sôû thöông maïi haøng thaùng. M Laäp soå löông coâng nhaân, in chi phieáu löông boång haøng tuaàn hoaëc haøng thaùng. M Khai thueá TPS/TVQ, tam caù nguyeät vaø toång keát cuoái naêm. M Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình. - Hôn 20 naêm phuïc vuï trong ngaønh Thueá Vuï - Nhaän khieáu naïi vaø taùi xeùt nhöõng Hoà Sô Thueá bò kieåm tra Taát caû dòch vuï ñeàu laøm baèng maùy ñieän toaùn vaø gôûi hoà sô tröïc tieáp baèng Internet cho Revenu Canada & Queùbec. Nhieàu naêm kinh nghieäm trong ngheà.

Bureau MONTREÙAL (Môû cöûa troïn naêm) Trung taâm thöông maïi le boulevard - Ñöôøng vaøo keá beân Royal Bank

(Goùc PIE-IX / Jean-Talon)

4270 Jean Talon Est, Suite 101, St-Leùonard, Qc., H1S 1J7

Teùl.: 514-722-0129 Fax: 514-722-1008 E-mail: simossica@videotron.ca Giôø laøm vieäc: Thöù 4 & thöù 5: 10h30 - 17h00 / Thöù 7: 10h30 - 16h00 - Thöù 2, 3, 6 & Chuû Nhöït: Nghæ (khoâng caàn laáy heïn) THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ - CONSULTATION GRATUITE

Chuùng toâi noùi ñöôïc caùc thöù tieáng Hoa: Quang Thoaïi - Quaûng Ñoâng


90

DÒCH THUAÄT - TRADUCTEUR

Ordre des traducteurs, terminologues et interpreøtes agreùeùs du Queùbec

Mme NGUYEÃN Traductrice agreùeùe M Dòch thuaät vieân chính thöùc vaø duy nhaát ñöôïc quyeàn dòch baèng caáp hoïc ñeå laøm EÙquivalences cuûa Sôû Di Truù Queùbec töø 1985 vaø caùc giaáy tôø phaùp lyù (khai sinh, hoân thuù, v.v...) Vieät - Phaùp. M Thò thöïc chöõ kyù (assermentation). M Sao y baûn chính (copie conforme). 4126 avenue Kent Montreùal (Queùbec) H3S 1N6

(514) 733-6273 Email: madamenguyen@yahoo.ca

Ordre des traducteurs, terminologues et interpreøtes agreùeùs du Queùbec

TRÖÔNG THÒ VINH Cöû nhaân dòch thuaät Ñaïi Hoïc Montreùal

M Phieân dòch - Thoâng dòch Vieät - Anh - Phaùp. M Thoâng dòch toaø aùn - Reùgie. Ñieän thoaïi: 514-668-9006 3570, rue Bedford, app. 3 Fax: 514-731-4946 Montreùal (Queùbec) Ñieän thö: thivinh@hotmail.com H3S 1G7

Beân naøo cuõng ñöôïc

Trong moät traän boùng ñaù, moät coå ñoäng vieân gaøo to: - Chôi cuøi choû cho gaãy raêng tuïi noù ñi Ngöôøi ngoài keá beân thaéc maéc : - Anh noùi beân naøo theá? - Beân naøo cuõng ñöôïc, toâi laø nha só ôû thaønh phoá naøy.


CHUYÊN NGHIỆP - TIN CẬY - TẬN TÂM

91

ÂN CẦN - CHU ĐÁO

Chuyên viên địa ốc

Trương Sỹ Thực (Tom)

514-823-8387 sythuc@hotmail.com

HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC: Giải đáp đầy đủ, chi tiết và chính xác mọi thắc mắc về mua, bán, đầu tư thị trường, tài chánh...vay mượn ngân hàng.

BÁN NHÀ Định giá miễn phí, khoa học và hợp lý để nhà được bán nhanh chóng và cao hơn giá thị trường.

MUA NHÀ Hướng dẫ và giải thích tường tận việc lựa chọn để mua được căn nhà thích hợp với nhu cầu và khả năng của quý vị.

Dù mua hay bán quí vị sẽ có được nhiều quyền lợi và dịch vụ của chúng tôi chắc chắn sẽ đem lại cho quí vị thoải mái vô cùng. 4280 Beaubien Est Montréal (Qc) H1T 1S6 Bureau.: 514-274-7575 Fax.: 514-274-7565


92

Phoøng Nha Khoa Nha só Leâ Thò Dieäu Trang DMD Với sự hợp tác của

Dr Stephanie Gallant DMD Dr Stephanie Lê Đào DMD 1175, Bernard - Suite 209 Outremont, Queùbec, H2V 1V5

Teùl.: 514-272-1175 Nha khoa thaåm myõ - Implants CEREC 3D – LUMINEER – Orthodontics & Invisalign Smile Design Las Vegas Institute – Neuro muscular Dentistry

Nha khoa gia ñình & toaøn khoa Laáy gaân maùu – Nhoå raêng khoân – Nieàng raêng – Cấy răng Chænh xöông haøm – Moå nöôùu raêng – Haøm giaœ.

NHAÄN TRAÛ GOÙP

www.ethere.ca


93

Dr Töø Khueâ MD Y khoa thaåm myõ chuyeân veà Da khoâng caàn giaûi phaãu Căng và nâng da mặt (face lift) không cần giải phẩu. Xóa vết nám, và mọi vết nhăn. Xóa các gân xanh, đỏ trên mặt và đùi. Nâng mũi và sóng mũi cho cao hơn Tẩy lông vĩnh viễn bằng Laser

Đặc Biệt: Phân tích da mặt bằng máy điện tử để trị liệu hữu hiệu nhất Chương trình trị mụn và sẹo mụn bằng laser miễn phí với thẻ mặt trời (*) (*) Tùy trường hợp

1175 Bernard # 209, Outremont, Qc Tél : 514- 272-1175 Métro Outremont, bus 160

www.ethere.ca


7LÈP9­QJ

94

Chuyên Mua Bán ×ŔƒrxŔ5ÒŔ€žz À…Ŕ€ŒŔ5ÒŔÈåŔ£ÒŔ žx -VÔODÓIÆOHNřJ LJŁVMė ĝĵQ ĝŁQIţDWţDIVĝÃPUIFPUũOH TŝUIÎDIDťBRVÝLIÃDI $ÓUIšHJŌJ UÎOOIJŅNĝŁOIħO IŗUYPÆOUėJDIŕ

5›tŔsz«…

&°KįWWUDLUijWÂŇSQKLŏXPX QKLŏXFůY[ŝåVXUPHVXUHæ YũLJLžUijWSKıLFKĥQJ

&ŻDKQJNKDQJWUDQJOřFKVſF¶QJQJĭūLFKŵWLŕP OX±QOX±QQLŏPQŭUijWF°NKLōXWKķPPƇÂőKĭũQJ GĹQTXºNKžFKOſDFKśQNLőXPĹX ‡0XDEžQ86'Y(852WKHR JLžF°OŭLQKįWFKRNKžFKKQJ ‡&°GŕFKYůÁLőQ7KRīL9LŏQ /L§QÂLNKĹSWKʼnJLťLJLžFĭUįW UŅYWLőQOŭLKħQG¶QJWKŅÂLőQ WKRīLUįWQKLŋX

*LūPŭFŻD 7KųKDL7KųQġP 7KųVžX 7KųEĭ\ &KűQKķW

KK KK KK 1JKœ

‡ &°SDUNLQJQJD\WUĩťFFŷDWLőPKD\VDXWLőPF¶QJSDUNLQJ YťLFKŭ.LP3KžW&±WHVGHV1HLJHV 6643 Côte-des-Neiges, Montréal, Québec H3S 2G3 Tél.: (514)

731-4006

1K¶QFKX\ÅQWLÃQTXDO°L9LÇW1DP&DQDGD 1+$1+1+18<7‡1.‡1ôk2


95

Groupe Financier

AN CHUNG INC. (T UV%&WH X(A5 Y'WZ&R( M &X;UV%(;W+ &N[

%Ě R+LÍ&#x20AC;P $VVXUDQFHV

Č? 

Č?  

Č?  !" 

Č? #$%& '(

0É˘Í Q7LĚžQ0XD1K¢ +\SRWKÂŞTXH

Č? )* +,-.)(/ 01'23& &44 & 5

Č? 678#9(( &3 '23& 

Č? *:,;2< =& 4 

Ă&#x2019;̤X7ɢ 3ODFHPHQWV

Č? :> 4)8?<  <@@<AB@<AB< C Č? 6D'EF),G +$H IEI4 0& 4 & 

Č? )J(#K :$L2,M(', N&O-P Q&2 3 & 

,R(M 4 &J &M(O' &NS

Chung Duy Ă&#x201A;n, B.Sc.A

Andy Chung, B.Comm

(450) 672-3332

(514) 814-0469

Cáť&#x2018; vẼn an toĂ n tĂ i chĂĄnh vĂ  Ä&#x2018;ầu tĆ°

info@gfaci.com www.gfaci.com


96

CONSTRUCTION RĂ&#x2030;NO-GEN Inc. Coâng ty xaây dÜïng & sÜÝa chÜþa Entrepreneur GeĂšneĂšral & SpeĂšcialiseĂš Licence RBQ 8323-1555-56 GiaĂĄy pheĂšp GeĂšneĂšral ùÜôïc boä xaây dÜïng QueĂšbec caĂĄp

&+8< 17+q8;p<'ÂĄ1* 1+k+k1*&/,1,48(1$,/ .$5$2.( &¢6ÂĽ7+Â&#x153;¢1*0o,

.LÄĄQWUÂłFVÄ GHVLJQHU15QĂšPNLQKQJKLÄŠP 1KÄ?Q[LQSHUPLV [Â&#x153;\GĹ&#x201C;QJYÂ&#x161;UÄ Ĺ&#x2026;X

&KX\¤QOÂ&#x161;PQKÂ&#x161;KÂ&#x161;QJ|šŽQJ WĹ?$ ºĥQ= FOÂŁHQPDLQ

             

 ! 

  "# $ 

 %&'( "#)$

 *

 " $ +( , ( (-

 . , " , $ /#" % 0 $12" ,3 

4*5$ " )-% 0 $ " 

$ 4  

 % 6 % )'+ )7 # 8 

     -) 9  0 ) 7 :; <) , 44=> ?

Tel: 514-237-6766


Groupe Sutton Excellence Inc.

97

2957 BĂŠlanger Est, MontrĂŠal (QuĂŠbec) H1Y 3G4 Bureau: 514-824-1972 Email: quangle@sutton.com

  Agent Immobilier

Cell.: 514-649-6666

R N G N Ă&#x201C;N G B N G TH T ~ !"#$%&'

()*+-/"0$1 2324$56 ~ 7"#186()*+-9;

<=>1!?@3$ 89$#F   Garantie vendue !"# $ %&

FINE CUISINE VIETNAMIENNE, SOUPE TONKINOISE, B.B.Q

988 boul. St-Laurent (Montreal - Qc)

514-871-8777       l  &   Ć&#x201D;&­FOR°L3KĂŚ%Ă?*ÂŹ Ć&#x201D;&ĂŁP%Ă&#x2122;QWKĂ&#x152;WQĂ?ĂĽQJFKÂŽ%Ă&#x2122;QEĂ?+XĂ&#x201E; ĂľĂ&#x2122;QJKĂ?ĂŁQJYĂ&#x152;9LĂ&#x2021;W1DP Ć&#x201D;&KÂŽJLĂ?UÂłWWX\Ă&#x2021;W Ć&#x201D;&­QKJÂŹFKLĂ&#x201A;Q&KLPFĂ&#x2122;WNKDLYĂ&#x152; Ć&#x201D;3KĂŚĂľĂ&#x2122;QJKĂ?ĂŁQJYĂ&#x152;WKĂŁPQJRQ Ć&#x201D;&ĂŁPVĂ?äQ&ĂŁPEĂ?QĂ?ĂĽQJ UÂłWWKĂŁPQJRQ %1A CDCF GH4 GIFJJ 4K GL4FJJ 4KFMN 


i-

98

Plomberie & Chauffage Pars Inc. Pars Plumbing & Heating Inc.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL NATURAL GAZ Ŷ Installer and inspector of back water preventer by AWWA Quebec Ŷ Heating Ŷ Camera inspection Ŷ Sump Pump Installation Ŷ Installation of Gas Appliance and Gas Piping Ŷ Installation & Inspection de Dispositifs Antirefoulement Ŷ Chauffage Ŷ Inspection par Caméra Ŷ Installation Sump Pump Ŷ Installation des Appareils et Tuyaux de Gaz

www.ParsPlumbing.ca Toutes nos installations sont garanties All our installations are guaranteed


CHÖÔÛNG KHEÁ - NOTAIRE

99

CHÖÔÛNG KHEÂÁ - NOTAIRE

NGUYEÂÃN ÑOÂNG PHOÁ 5989 St-Hubert, Montreùal (Queùbec) H2S 2L8 (gaâàn goùc De Bellechasse)

Teùl.: (514) 277 2773 Fax: (514) 277 2776 &+›¤1*.+‚127$,5(

1*8<Œ17+$1+78<‰1 //%''1 0H3KLOLSSH1*8<(1 //%''1 &•9y19r&81*&y31+§1*'&+9¢3+s3/° 7+8˜&´‚&48<‰1& $&+£¬1*.+Š „+öSµáQJWKXÐPXDVDQJQKëöQJQKºFñVôWKëñQJP¾LµÁWµDL „7KD\µãLFKÒµåKàQV¼QOÄSKàQNKÒ „3K¿QFKLDWºLV¼QWURQJWUëòQJKöSO\GÚO\WK¿QKRÊFWKìDNÒ „7ÊQJGïFèDF¼LFKRWK¿QQK¿QOçFFÛQVâQJ WÊQJGïOçFVLQKWKòL „7KºQKOÄS+åLµRºQ&àQJW\µÀXWë&âYÁQWKXÒYê „´ãLWÐQKßOºPJLÁ\WòQKÄQFRQQXàL „/ÄSGLFKçFJLÁ\è\TX\ÑQµÓTX¼QWUÚWºLV¼QW¾L4XÌEHFKRÊFNKÇSQñL

WUÐQWKÒJLóL „7KÚWKðFFKïNø&KíQJWKðFOøOÚFK „;LQFKRWK¿QQK¿QKRÊFQJëòLTXHQTXD&DQDGDOºPYLÕF „/RKáVñGLWUçYÑYLÕFµRºQWêJLDµÖQKTXD&DQDGDGXKßFKRÊFµÀXWë „ &KèWßDKåLµáQJJLDWåFµÓFKصÚQKQJëòLJL»PKåFKRWUÍYÚWKºQK QLÐQKRÊFQKïQJQJëòLPÁWNK¼QÅQJ „ &KèVðKàQOÔW¾LWëJLDKRÊFW¾LYÅQSKÛQJFèD&KëôQJ.KÒ &ÎWK´PTX\ÃQ&KÝæQJ.KÄNK¹SQãLQJR¬L4X¾EHFFKR WK±QFKÚWUÙQJÜW°L4X¾EHFKR¼FPXDW¬LV®QW°L4X¾EHF ;,1´,17+2v,/y<+‡1 1*8<Œ17+$1+78<‰1 'H/D*DXFKHWLËUH2XHVW 7ÌO 0RQWUÌDO4&+=& )D[

JÜF6W8UEDLQ 0ÌWUR3ODFHG·$UPHV

&RXUULHOWX\HQ#WKDQKWX\HQQJX\HQQRWDLUHFD


100

CHÖÔÛNG KHEÁ - NOTAIRE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 84 )

- Chaùy taïi toång kho Saigon Thöông Tín (Sacombank) Vietnam net - Hoài 21 giôø ngaøy 12/04, moät vuï hoûa hoaïn khaùc ñaõ xaåy ra toång kho cuûa Ngaân Haøng Thöông Maïi Coå Phaàn Saigon Thöông Tín (Sacombank) taïi khu coâng nghieäp Soùng Thaàn, thò xaõ Dó An, tænh Bình Döông. Hoûa hoaïn phaùt ra töø moät kho chöùa hoùa chaát, keøm theo nhieàu tieáng noå lôùn vaø lan roäng raát nhanh sang caùc kho naèm ôû phaàn döôùi toång kho. Khu vöïc bò chaùy coù dieän tích khoaûng 10.000 m2, laø phaàn döôùi naèm trong toång kho coù dieän tích 15.000m2. Kho naøy laø nôi ngaân haøng chöùa moät phaàn taøi saûn theá chaáp (ñeå vay tieàn) cuûa caùc coâng ty vaø ñeå cho thueâ (dòch vuï cho thueâ kho baõi). Khoâng coù thieät haïi veà nhaân maïng. Thieät haïi vaät chaát coù theå leân ñeán haøng traêm tyû ñoàng. Tuy nhieân caùc haøng hoùa naøy ñeàu ñaõ ñöôïc baûo hieåm. - Haûi Quaân Vieät Nam vaø Myõ baét ñaàu hoaït ñoäng chung Nhaân chuyeán thaêm giao löu cuûa hai chieán haïm Myõ, khu truïc haïm USS Chung-Hoon vaø taàu cöùu hoä USNS Salvor cuûa Haûi Quaân Hoa Kyø ñaõ caäp caûng Tieân Sa, Ñaø Naüng ngaøy 21/04 ñeå baét ñaàu hoaït ñoäng chung. Caùc hoaït ñoäng môùi trong naêm nay, bao goàm moät hoäi thaûo an ninh bieån, vaø thaûo luaän tröôøng hôïp cuï theå trong vieäc hoã trôï haäu caàn, cho caùc hoaït ñoäng veà nhaân ñaïo vaø cöùu trôï thieân tai. Taân Hoa Xaõ ngaøy 22/04, daãn nguoàn tin trong nöôùc cho hay, trong thôøi gian löu laïi VN, caùc thuûy thuû, nhaân vieân haøng haûi, nhaân vieân huaán luyeän veà y teá, moät phaân ñoäi laën vaø cöùu hoä di ñoäng treân taàu, seõ coù hoaït ñoäng giao löu vôùi Haûi Quaân Vieät Nam, taäp trung vaøo coâng taùc phi taùc chieán, trao ñoåi kyõ naêng chuyeân moân vaø baûo trì. Theo keá hoaïch, caùc cuoäc giao löu seõ ñöôïc tieán haønh trong laõnh vöïc y teá, hoã trôï nhaân ñaïo, cöùu hoä thieân tai, vaø huaán luyeän laën, beân caïnh caùc buoåi hoøa nhaïc, tham quan taàu, caùc söï kieän veà quan heä coäng ñoàng vaø giao löu theå thao. Thuûy thuû ñoaøn cuûa chieán haïm Hoa Kyø cuõng seõ thaêm gaëp laõnh ñaïo Ñaø Naüng vaø Haûi Quaân vuøng 3. Ñaây laø laàn thöù hai chieán haïm USS Chung-Hoon caëp caûng Tieân Sa, Ñaø Naüng, sau chuyeán vieáng thaêm vaøo naêm 2011 (theo Xinhua - VNA). ( xem tieáp trang 106 )

CAÅM TUÙ HOME STAGING & DEÙCORATION INTEÙRIEURE Teùl.: (514) 994-1705 http://www.camtu.ca


CHÖÔÛNG KHEÁ - NOTAIRE

Consultants

101

249, rue St-Jacques, suite 200 Montreùal (Queùbec), H2Y 1M6 Bureau: (514) 849-2100 Teùleùcopieur: (514) 849-9292 Courriel: Web site:

info@bhsyndics.ca www.bhsyndics.ca

PROPOSITION / FAILLITE / BANKRUPTCY ¡ Commissaire d’assermentation: gratuit ¡ Trop de paiements mensuels ¡ Probleømes d’IMPOÂTS et TAXES aø payer: apreøs la

veùrification fiscale

¡ Probleømes: cartes de creùdit (Master Card , Visa ...) M VOUS PENSEZ AØ LA FAILLITE? VENEZ NOUS VOIR M BÒ SAISIE NHAØ, COMPTE DE BANQUE ... MHYPOTHEØQUE LEÙGALE ¡ Nhaän thöïc chöõ kyù mieãn phí ¡ Tieàn nôï haøng thaùng phaûi traû quaù cao ¡ Bò thieáu THUEÁ vaø TPS / TVQ, sau khi bò kieåm tra thueá vuï. ¡ Khoâng traû noåi tieàn nôï treân theû tín duïng (Visa - Master Card...) M QUYÙ VÒ ÑÒNH KHAI PHAÙ SAÛN ? Xin ñeán gaëp chuùng toâi

PIERRE LUC NGUYEN Consultant

Tel.: 514-998-8240 (Urgent 24 h) SYNDIC DE FAILLITE TRUSTEE IN BANKRUPTCY


102

CHÖÔÛNG KHEÁ - NOTAIRE

7374, rue Saint-Hubert Montréal (Québec) H2R 2N3 (góc De Castelnau) Fax: 514-759-7104 Email: mikevu.dinh@notarius.net

CHƯỞNG KHẾ - NOTAIRE - TITLE ATTORNEY

0HôLQK+áX$QK9Û 0LNH

NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE LL.B., D.D.N., Certificat en Finance

514-759-7102 z /ÄSKöSµáQJPXDE»QFKX\ÓQQKëöQJQKºFîD FñVôWKëñQJP¾L z /ÄSYºWKD\µãLGLFKçFJLÁ\è\TX\ÑQ z /ÄSKàQëóFKàQNKÒYºWKD\µãLFKÒµåKàQV¼Q z &KíQJWKðFOøOÚFKYºWKÚWKðFFKïNø z ´¼PQKÄQWÁWF¼F»FGÚFKYêYÑSK»SOø

NHANH CHÓNG - UY TÍN 7ĺ170.Š1Á~2 XEM TRANG MAØU 156

ŠôŠ1+ 9 ¨ 8 4

1 l 6 k + 3 , $ + . $.KàQJWLÑQOòL $.KàQJEÚPÁWWºLV¼Q $.KàQJEÚWÚFKWKX WUìSHQVLRQDOLPHQWDLUH

$7U¼WLÑQPåWWK»QJPåWOÀQ

7ëYÁQOÀQµÀX 0,Œ13+š + \ÂōQYJŅSJůFžFFKX\§QJLDFŵDFK·QJW±L QJº\QJº\WìKµÒQK PINSKY, BISSON Inc. SYNDIC

1-855-435-8011

UXH6W+XEHUW0RQWUÌDO4XÌEHF+60 6LËJHVRFLDO 7XUJHRQ%XUHDX6WH7KÌUËVH4XÌEHF-(+ $XWUHVEXUHDX[ /RQJXHXLO-ROLHWWH6W6DXYHXU'RULRQ


CHÖÔÛNG KHEÁ - NOTAIRE

103

Tốt nghiệp Cử Nhân Luật Khoa tại Đại Học O ttawa Tốt nghiệp Cao Học Chưởng Khế tại Đại Học Montréal

Notaire - Conseillère juridique Chưởng khế - Cố vấn pháp luật Các Trưởng khế (notaires) Me Marianne Bedrossian, Daniel Hoang và các phụ tá pháp luật nói tiếng Việt, Tàu, Miên, Ác-mê-ni vv. Hợp tác với các Luật sư (avocat): Me Benoît Samson, trên 25 năm kinh nghiệm vv. Luaät thöông maïi: M Laäp hôïp ñoàng trong tröôøng hôïp sang, nhöôïng, thueâ, taëng cô sôû thöông maïi (restaurant, salon, spa, ongleries, loung cafeù, deùpanneur, franchises,) v.v... M Thaønh laäp, hôïp nhaát, giaûi theå vaø thanh lyù taøi saûn coâng ty, hoäi ñoaøn, coå phieáu coâng ty, huøn haïp, v.v... M Laäp hôïp ñoàng giöõa coå ñoâng hoaëc hoäi vieân quyeàn ñöôïc chia thaëng dö trong tröôøng hôïp giaûi theå v.v... Luaät phaù saûn / vôõ nôï: M Höôùng daãn vaø ñaïi dieän ngöôøi phaù saûn tröôùc taäp ñoaøn ñaïi dieän chuû nôï (Syndic de faillite) Luaät thueá vuï: M Coá vaán luaät phaùp vaø ñaïi dieän trong tröôøng hôïp bò xieát nôï thueá. Keá hoaïch hoùa thueá khoùa (planification fiscale) Luaät di truù: M Baûo laõnh ñoaøn tuï thaân nhaân, du lòch, laøm vieäc, du hoïc, ñaàu tö, kinh doanh, v.v... Luaät gia ñình: M Celeùbration de mariage / union civile Luaät daân söï: M Laäp di chuùc (testament), hoaëc di chuùc (testament fiduciaire) vôùi ngöôøi uûy thaùc di saûn ñeå chuyeån cho ngöôøi thöøa keá, ñoåi teân hoï, nhaän con nuoâi, laäp giaáy uûy quyeàn cho ngöôøi Canada vaø ngoaøi nöôùc. Luaät baát ñoäng saûn vaø ñoäng saûn: M Laäp hôïp ñoàng mua, baùn, ñoåi vaø taëng giaáy nôï caù nhaân, caàm coá, nhöôøng haïng nôï giöõa caùc chuû nôï. Coâng chöùng vaø phieân dòch Khai thueá: Nguyeãn Duy Linh & Nguyen Truong Thao Linh Teùl.

514-274-NGOC(6462) 6951 St-Denis

Fax: 514-274-9459

Montreùal, QC., H2S 2S5 Courriel: info@droitnguyen.com Website: www.droitnguyen.com XEM TRANG MAØU 318


104

CHÖÔÛNG KHEÁ - NOTAIRE

Xe oâm Moät coâ gaùi ngoài sau xe oâm vöøa ñi ñöôøng vöøa ngaém caûnh roài noùi vôùi ngöôøi laùi xe: - Môùi coù 15 naêm maø Saøi Goøn thay ñoåi nhieàu quaù! Anh xe oâm töôûng vôù ñöôïc Vieät kieàu lieàn hoûi: - UÛa, coâ ôû Myõ hay laø ñaâu môùi veà vaäy? - Daï khoâng anh, em môùi ra tuø ñöôïc maáy hoâm. Hoài ñoù em ñi cöôùp xe oâm!


CHÖÔÛNG KHEÁ - NOTAIRE

105


106

BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 100 ) - Trieån laõm tö lieäu veà Hoaøng Sa - nhieàu khaùch vaø baùo chí nöôùc ngoaøi tham döï Vietnamnet - Hoâm 29/04, cuoäc trieån laõm “Hoaøng Sa cuûa Vieät Nam - Nhöõng baèng chöùng lòch söû” taïi Baûo Taøng Vieän Ñaø Naüng, VN ñaõ ñoùn tieáp treân 300 khaùch vaø baùo chí nöôùc ngoaøi ñeán tham quan vaø nghieân cöùu taøi lieäu. Hai möôi saùu haõng thoâng taán nöôùc ngoaøi nhö AFP (Phaùp), Reuters (Anh), AP (Myõ), Itar-Tass (Nga), NHK, Asahi Shimbun (Nhaät), Yonhap (Haøn Quoác), ñaïi dieän moät soá toøa ñaïi söù, toång laõnh söï, caùc sinh vieân nöôùc ngoaøi ñang theo hoïc taïi VN. Chuû Tòch UBND huyeän ñaûo Hoaøng Sa, Ñaëng Coâng Ngöõ, giôùi thieäu vôùi caùc quan khaùch vaø baùo chí nöôùc ngoaøi nhöõng tö lieäu lòch söû coù giaù trò laø nhöõng baèng chöùng xaùc thöïc khoâng theå choái caõi. Vôùi chuû ñeà “Hoaøng Sa cuûa VN Nhöõng baèng chöùng lòch söû”, trieån laõm giôùi thieäu 4 nguoàn tö lieäu quyù goàm: tö lieäu vaên baûn, tö lieäu hình aûnh, tö lieäu baûn ñoà, vaø tö lieäu audio, video, trong ñoù coù 30 baûn ñoà ñöôïc xuaát baûn ôû Anh, Ñöùc, Australia, Hoa Kyø, Hoàng Koâng, Canada, xuaát baûn töø naêm 1626 ñeán 1980, ñeàu xaùc nhaän laõnh thoå cöïc nam cuûa Trung Quoác laø ñaûo Haûi Nam, coøn quaàn ñaûo Hoaøng Sa ,Tröôøng Sa naèm trong laõnh haûi cuûa VN. Ñaëc bieät, trieån laõm cuõng tröng baày 3 taäp baûn ñoà Atlas goàm: Trung Quoác ñòa ñoà 1908, Trung Hoa Böu Chính Dö Ñoà naêm 1919 vaø 1933 do Trung Quoác xuaát baûn. Caùc baûn ñoà do oâng Traàn Thaéng, chuû tòch vieän Vaên Hoùa vaø Giaùo Duïc Vieät Nam taïi Hoa Kyø trao taëng; caùc baûn ñoà “Hoàng Trieàu Tröïc Tænh Ñòa Dö Toàn Ñoà” do nhaø xuaát baûn Thöôïng Haûi (Trung Quoác) xuaát baûn naêm 1904, baûn ñoà “An Nam Ñaïi Quoác Hoïa Ñoà”, “Ñaïi Nam Thoáng Nhaát Toàn Ñoà” vaø caùc baûn ñoà khí töôïng Ñoâng Döông… cuøng caùc tö lieäu lieân quan ñeán quaàn ñaûo Hoaøng Sa, thuoäc phoøng tö lieäu Ñeä Nhaát, Ñeä Nhò Phuû Thuû Töôùng chính quyeàn VNCH töø 1954-1975, ñeàu xaùc nhaän chuû quyeàn cuûa Vieät Nam veà quaàn ñaûo Hoaøng Sa. Ñaây laø laàn thöù hai thaønh phoá Ñaø Naüng giôùi thieäu nhöõng baèng chöùng cuï theå veà chuû quyeàn cuûa Vieät Nam veà quaàn ñaûo Hoaøng Sa. Tröôùc ñoù, töø ngaøy 20/01 ñeán ngaøy 20/ 02 cuõng ñaõ dieãn ra buoåi trieån laõm veà taøi lieäu veà quaàn ñaûo Hoaøng Sa - Tröôøng Sa thu huùt treân 1.200 khaùch quoác teá vaø haøng ngaøn ngöôøi Vieät Nam. - Vieät Nam vaø Nhaät Baûn seõ thaûo luaän veà an ninh Bieån Ñoâng Theo Japan Times ngaøy 15/04 noùi raèng, caùc giôùi chöùc cao caáp cuûa Boä Ngoaïi Giao Nhaät Baûn seõ hieän dieän taïi caùc buoåi thaûo luaän veà an ninh bieån vôùi Vieät Nam vaøo thaùng 5 ñeå ñaåy maïnh hôïp taùc haøng haûi. Theo baûn tin naøy, trong cuoäc hoäi thaûo song phöông ñaàu tieân giöõa VN vaø Nhaät Baûn, hai nöôùc chaéc chaén seõ ñoàng yù laø seõ maïnh meõ khaúng ñònh laäp tröôøng choáng thaùi ñoä hung haõn cuûa Trung Quoác taïi caùc vuøng maø Vieät Nam vaø Nhaät Baûn ñoøi chuû quyeàn, vaø nhu caàu maø caùc beân phaûi toân troïng luaät quoác teá, ñeå baûo ñaûm an ninh ñöôïc duy trì taïi caùc vuøng bieån lieân heä. ( xem tieáp trang 112 )


BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

107

%l2+,ƒ0 7j,&+k1+ Assurance - Finance

Söï töï do löïa choïn ôû moïi löùa tuoåi Cho duø quyù vò 25, 45 hay hôn nöõa, quyù vò ñeàu coù theå baét ñaàu laäp keá hoaïch ñònh töông lai cuûa mình. Ngay baây giôø. Vaø cho duø muïc tieâu cuûa quyù vò laø gì ñi nöõa toâi ñeàu coù theå giuùp quyù vò thöïc hieän ñieàu ñoù ôû moïi giai ñoaïn trong cuoäc ñôøi qua haøng loaït saûn phaåm vaø dòch vuï.

. Baûo hieåm nhaân thoï. . Baûo hieåm löông boång. . Baûo hieåm beänh hieåm ngheøo. . Baûo hieåm söùc khoeû vaø raêng. . Baûo hieåm trong kinh doanh: coå phaàn, chi phí, key person. . Baûo hieåm taäp theå nhaân vieân vaø keá hoaïch höu trí cho nhaân vieân. . Tieàn ñaàu tö coù baûo ñaûm (Segregated Funds), Mutual Funds, RRSPs. Tieàn ñaàu tö ñi hoïc cho con. . Tieàn höu hoaëc thu nhaäp, baét ñaàu ôû tuoåi 50: baûo ñaûm thu nhaäp troïn ñôøi. . Annuities, RRIFs vaø LIFs. . Baûo hieåm du lòch (cho khaùch vaø du hoïc sinh). Coâng ty dòch vuï ñaàu tö Quadrus . Tieàn vay möôïn ñeå mua nhaø. Xin goïi cho:

Uyeân Leâ , B.com. Moät chi nhaùnh cuûa haõng baûo hieåm London Life

Coá vaán an toaøn veà taøi chaùnh vaø ñaàu tö Tel.: 514-331-5838 ext. 245

Cell: 514-998-5473


108

BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 88 ) Dö chaán vaãn tieáp tuïc xuaát hieän taïi huyeän Loâ Sôn. Trung taâm khí töôïng quoác gia döï baùo möa seõ ñoå xuoáng khu vöïc chòu aûnh höôûng ñoäng ñaát töø ngaøy 22 ñeán ngaøy 24/4. Nhöõng côn möa coù theå gaây neân caùc thieân tai khaùc, nhö lôû ñaát, luõ luït vaø chaéc chaén seõ gaây trôû ngaïi cho coâng taùc cöùu hoä trong vuøng naøy. - Xaäp nhaø 8 taàng ôû Bangladesh: 600 ngöôøi cheát AFP - Saùng ngaøy 24/04, taïi thuû ñoâ Dhaka, Bangladesh toøa nhaø 8 taàng vôùi nhieàu xöôûng may trong ñoù ñaõ bò ñoå xaäp chæ trong vaøi phuùt, khieán raát nhieàu coâng nhaân khoâng kòp chaïy thoaùt. Tin cho bieát, coù khoaûng 3.000 coâng nhaân (chuû yeáu laø nöõ) laøm vieäc taïi ñaây. Ña soá caùc naïn nhaân laø coâng nhaân cuûa xöôûng may: Phantom Apparel, Phantom Tac, Ether Tex, New Wave Styles vaø New Wave Bottoms, 5 coâng ty chuyeân saûn xuaát haøng may maëc cho caùc thöông hieäu lôùn treân theá giôùi. Giôùi chöùc Bangladesh cho bieát, caùc vaät lieäu xaây döïng keùm chaát löôïng, cuøng vôùi ñoä rung laéc cuûa caùc maùy haïng naëng, ñöôïc söû duïng trong quaù trình saûn xuaát laø nguyeân nhaân daãn ñeán vuï xaäp toøa nhaø naøy. Trong khi ñoù , haõ n g tin Reuters, daã n lôø i oâ n g Mohammad Asaduzzaman, caûnh saùt tröôûng khu vöïc cho bieát, chuû nhaø maùy may maëc, ñaõ khoâng quan taâm ñeán lôøi caûnh baùo cuûa nhaø chöùc traùch, vaãn coá tình cho coâng nhaân vaøo laøm vieäc, khi nhöõng veát nöùt nguy hieåm trong toøa nhaø ñöôïc phaùt hieän. Treân thöïc teá, nhöõng vuï xaäp nhaø thöôøng xuyeân xaûy ra ôû Bangladesh, bôûi chaát löôïng caùc coâng trình do caùc nhaø thaàu, khoâng tuaân thuû quy ñònh veà xaây döïng cuûa chính phuû. Ngoaøi ra, tieâu chuaån veà an toaøn cho caùc coâng trình ôû Bangladesh cuõng bò thaû loûng, khieán soá ngöôøi thieät maïng trong caùc tai naïn luoân ôû möùc cao. Thaùng 5/2013 - Toång thoáng Iran bò baét Ngaøy 2/05 - Theo WN, Daily Mail - Toång thoáng Iran bò baét vaø bò giöõ trong 7 giôø, ñoàng thôøi ñöôïc caûnh baùo khoâng tieát loä nhöõng thoâng tin vieäc chính phuû ñaõ gian laän trong cuoäc baàu cöû gaàn ñaây nhaát, cuõng nhö caùc caùo buoäc gian laän choáng caùc ñoái thuû chính trò. Caùc nguoàn tin cho hay, sau chuyeán thaêm Hoäi Chôï Saùch Quoác Teá laàn thöù 26 ôû Teheran hoài ñaàu tuaàn, ñoäi tröôûng an ninh cuûa toång thoáng Iran ñöôïc leänh cho bieát oâng Ahmadinejad phaûi coù maët taïi vaên phoøng laõnh ñaïo toái cao Ali Hosseini Khamenei vì moät vieäc khaån caáp. Treân ñöôøng tôùi choã hoïp, lieân laïc giöõa nhoùm an ninh cuûa ñoaøn xe ( xem tieáp trang 116 )


BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M & TAĂ&#x2DC;I CHAĂ&#x2122;NH - ASSURANCE & FINANCE

109

TM

I want Money for Life.

Life insurance â&#x20AC;˘ Personal health insurance â&#x20AC;˘ Mutual funds BaĂťo HieĂĽm Nhaân ThoĂŻ - BaĂťo HieĂĽm SÜÚc KhoeĂť - QuyĂľ Ă&#x2018;aĂ u TĂś

I can help with your goals. 7{LFyWKÓ&#x2021;JL~SEŇĽQÿҼWPÓŠFWLrX TM Letâ&#x20AC;&#x2122;s talk about Money for Life. 1J{9Ä&#x192;Q7kQ3O)LQ .Ó&#x192;KRŇĽFKJLDWjLFKiQK OfďŹ ce : 514 866-5811 ext. 2202 - Cell. : 514 867-8268 van.tan.ngo@sunlife.com - www.sunlife.ca/van.tan.ngo Lifeâ&#x20AC;&#x2122;s brighter under the sun Financial security advisor and Financial planner,Sun Life Financial Distributors (Canada) Inc.â&#x20AC; , Financial services firm Mutual funds representative, Sun Life Financial Investment Services (Canada) Inc.â&#x20AC; , Firm in group-savings-plan brokerage - â&#x20AC; Subsidiaries of Sun Life Assurance Company of Canada, 2012. Š Sun Life Assurance Company of Canada, 2012.

0F*LOO&ROOHJH$YHQXH6XLWH 0RQWUHDO4XHEHF+$3 7ROO)UHH1-800-361-7465 Cell.: 514-941-7568 Fax: 514-499-1071 Email: ttran@iagto.ca

TRANG TRAN, B.Comm. Fin. Plan. Investment Advisor z7KĹ&#x2DC;WUÄŹĹŞQJFKĹśQJNKRÂ&#x17E;Q $FWLRQV6WRFNV

0XDEÂ&#x17E;QFÂ&#x17E;FFŢSKÄ´QFÂ&#x17E;FFÂąQJW\NKÄźSQÄŞLQKÄŹ $SSOH%5R\DOH7'&*,0LFURVRIWYY z&Â&#x17E;FTXĆ&#x2020;Ă&#x201A;Ä´XWÄŹYÂ?FÂ&#x17E;FTXĆ&#x2020;Ă&#x201A;Ä´XWÄŹF°EÄ°RKLĹ?P

YĹ&#x17E;Q )RQGVPXWXHOVHWIRQGVGLVWLQFWV

z5((5&(/,5(63 z%Ä°RKLĹ?PQKÂ&#x;QWKĹ&#x161; $VVXUDQFH9LH

Ă Ĺ?OÄŽLWÂ?LVÄ°QFKRDLNKLPŠQKTXDĂ&#x201A;ĹŞLNKÂąQJEĹ&#x2DC; Ă&#x201A;°QJWKXĹ&#x152;" z%Ä°RKLĹ?PEĹ&#x201D;QKWÄşW $VVXUDQFH,QYDOLGLWÂŚ

$VVXUDQFHV0DODGLHV*UDYHV

/Â?PVDRVLQKVĹ&#x17E;QJNKLEĹ&#x201D;QKWÄşWĂ&#x201A;DX\Ĺ&#x152;X" + \WŠPKLĹ?XEÄ°QWKÄ°RYÂ?Ă&#x201A;Ĺ&#x201E;WFÂ&#x;XKĹ&#x153;L Ă&#x201A;Ĺ?FKĹ&#x161;QFKRPŠQKPĹŚWQJÄŹĹŞLFĹ&#x17E;YIJQWÂ?L FKÂŞQKWKÂŞFKKĹ°SF°NKÄ°QĤQJFKX\§Q PÂąQYÂ?F°OÄŹÄŞQJWÂ&#x;PQJKĹ&#x17D;QJKLĹ&#x201D;SĂ&#x201A;Ĺ?DQ WÂ&#x;PJLDRSK°PĹ&#x161;LYLĹ&#x201D;F

Mme Trang Tran &Ó&#x2022;YŇŠQÿҍXWŃ­YjWjLFKiQK

514-941-7568

Web: www.iagto.ca


110

BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

Groupe Financier

AN CHUNG INC. 7URQJNKLTXêYÌORFKXWR¬QõäLVÔQJ[LQK¯\õÅ FKÙQJWÒLFÔY³QTXêYÌWURQJY³QõÃW¬LFK­QK %l2+,ƒ0 $VVXUDQFHV

y1K±Q7KÑ(Vie) y%ÇQK1DQ< 0DODGLHV*UDYHV

y;H+ãLY¬1K¬ $XWR +DELWDWLRQ

y'X/ÌFK 9R\DJH

0›¦17,108$1+j +\SRWK½TXH

y0ÝèQ7LÃQ0XD&ã6æ7KÝãQJ0°L 3UÂWVK\SRWK¾FDLUHVFRPPHUFLDX[

y4Xì7ÉQ'ÜQJ 0DUJHGHFU¾GLWK\SRWK¾FDLUH y1è7KÄ&K³S 5HILQDQFHPHQW

ôp87› 3ODFHPHQWV

y7LÄW.LÇPY¬+ÝX7UÉ 5((5&(/,)(5)59 y4Xìô²X7Ý&Î7LÃQ/äL%®Rô®P 3ODFHPHQWVFRQVHUYDWHXUV y+ÝåQJ'µQ7KLÄW/¶S&ÒQJ7\&KR%­F6Ë ,QFRUSRUDWLRQGHV0¾GHFLQV

&KÙQJWÒLO¬PYLÇFYåL FÒQJW\W¬LFK­QK

&ÔY³QDQWR¬Q W¬LFK­QK Y¬õ²XWÝ info@gfaci.com www.gfaci.com Chung Duy Ân, B.Sc.A Andy Chung, B.Comm

(450) 672-3332

(514) 814-0469

XEM TRANG MAØU 95

&RXUWLHUHQDVVXUDQFHGHSHUVRQQHV

%®R+LÅP &s&48²7,Š7.,0 &XQJFijSFžFORįL%ıR+LőP TXDWUXQJJLDQQKLŏXK QJ

ALLIANCE A

%–,½Ğ&'Ĉ1* &RQVHLOOHUHQV¦FXULW¦ILQDQFL¥UH 5HSU¦VHQWDQWHQSODQVGHERXUVHVGã¦WXGHV

ANCE E

ICE INANCIE

INC

Tél.: (514) 573-5191 (PDLOGDFGXQJEXL#YLGHRWURQFD

4Xú7LÒW.LÕP+ßF9ÁQ 5(((5(63

E

9ÔQõÝèFWUèF³S 30% - 60%, WÞõÄQWXÕL 7ÕQJF×QJ12,800$


BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

111


112

BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 106 ) Trong cuoäc thaûo luaän naøy, döï kieán Nhaät Baûn seõ töôøng trình veà caùc hoaït ñoäng cuûa Trung Quoác treân vuøng bieån quanh quaàn ñaûo Senkaku do Nhaät Baûn kieåm soaùt, trong vuøng bieån Hoa Ñoâng; trong khi ñoù VN seõ ñeà caäp tôùi cuoäc tranh chaáp vôùi Trung Quoác veà chuû quyeàn quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa treân Bieån Ñoâng. Theo tin cuûa haõng thoâng taán Kyodo, raát coù theå Tokyo seõ cung caáp haûi thuyeàn voõ trang cho Vieät Nam nhö trong keá hoaïch vieän trôï cho Philippines. Thaùng 5/2013 - Tin töùc ngaøy 30/04 Ñuùng vaøo ngaøy 30/04, UÛy Ban Töï Do Toân Giaùo Quoác Teá cuûa Hoa Kyø (USCIRF) laïi moät laàn nöõa, ñeà nghò chính phuû Hoa Kyø ñöa Vieät Nam trôû laïi danh saùch caùc nöôùc caàn ñaëc bieät quan taâm veà töï do toân giaùo (CPC). Traû lôøi caâu hoûi cuûa Ñaøi AÙ Chaâu Töï Do veà lyù do veà vieäc naøy, Tieán só Kratina Lantos Swett chuû tòch UÛy Ban cho bieát: “Theo chuùng toâi, tình hình töï do toân giaùo ôû VN vaãn coøn raát xaáu, maëc daàu ñaõ coù moät soá tieán trieån trong suoát thaäp nieân qua. Chuùng toâi ñaõ chöùng kieán nhöõng thay ñoåi ñaùp öùng vôùi söï chuù yù cuûa quoác teá; tuy nhieân cuoái cuøng chính phuû VN vaãn söû duïng “Luaät Veà An Ninh Quoác Gia” moät caùch raát lôø môø ñeå ñaøn aùp caùc hoaït ñoäng Coâng Giaùo, Phaät Giaùo, Hoøa Haûo, Cao Ñaøi, Tin Laønh Ñoäc Laäp. Hoï vaãn khoâng ngöøng vieäc ngaên chaën söï phaùt trieån cuûa nhöõng nhoùm Tin Laønh vaø Coâng Giaùo Ñoäc Laäp, baèng caùch phaân bieät ñoái xöû, söû duïng vuõ löïc vaø baét ngöôøi theo ñaïo phaûi boû ñaïo. Ñaây laø moät tình hình heát söùc ñaùng ngaïi khieán chuùng toâi tin laø VN phaûi ñöôïc ñöa vaøo danh saùch CPC”. - Coâng an baét bôù ñaùnh ñaäp nhaân buoåi daõ ngoaïi veà nhaân quyeàn. Buoåi daõ ngoaïi oân hoøa ñeå trao ñoåi kieán thöùc veà nhaân quyeàn ñaàu tieân taïi VN saùng 5/05, theo lôøi keâu goïi cuûa nhoùm “Coâng Daân Töï Do” lan truyeàn treân maïng internet, bò chính quyeàn caûn trôû. Nhieàu ngöôøi tham gia bò löïc löôïng an ninh baét giöõ vaø haønh hung. Tin töùc treân caùc maïng coâng daân cho bieát, taïi Haø Noäi vaø Nha Trang, ñaõ khoâng xaûy ra caêng thaúng, nhöng coâng an duøng nhieàu bieän phaùp ñeå phaù, ngaên chaën nhöõng ngöôøi tham gia taäp trung taïi caùc coâng vieân theo döï ñònh. Rieâng taïi Saigon, löïc löôïng an ninh ñaõ duøng voõ löïc baét giöõ vaø ñaùnh ñaäp nhieàu ngöôøi khi hoï phaân phaùt Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn cho nhöõng thaønh vieân tham gia daõ ngoaïi. Trong soá nhöõng ngöôøi bò haønh hung vaø ñöa veà ñoàn coâng an coù blogger Nguyeãn Hoàng Vi, Vuõ Syõ Huøng vaø Vuõ Quoác Anh. Cho ñeán chieàu ngaøy 6/5 nhoùm baïn treû tham gia buoåi daõ ngoaïi Nhaân Quyeàn naøy tieáp tuïc bò ñaùnh ñaäp thoâ baïo taïi truï sôû coâng an phöôøng Phuù Thaïnh, quaän Taân Phuù, Saøigon vaø bò caûn trôû khoâng cho ñöa vaøo beänh vieän caáp cöùu. ( xem tieáp trang 118 )


BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

O

Baûo hieåm (Assurance) -

O

113

Nhaän cho vay tieàn mua nhaø, tieát kieäm vôùi laõi suaát thaáp nhaát.

Caù nhaân (vie individuelle) Beänh nan y (maladie grave) Söùc khoûe (vie seùreùniteù 55 - Duo Santeù) Maát khaû naêng lao ñoäng Tai naïn (accidents) Nôï theá chaáp (hypotheùcaire) Xe hôi - Nhaø

Tieát kieäm (EÙpargne) -

Tieàn lôøi coá ñònh baûo ñaûm - Quyõ ñaàu tö khaùc nhau Tieàn höu caù nhaân - Tieát kieäm höu trí (REER) Tieát kieäm hoïc vaán (REEE) Tröông muïc tieát kieäm mieãn thueá (CELI) Quyõ lôïi töùc höu boång (FERR - CRI)

NGUYEÃN THANH VAÂN Coá vaán an toaøn taøi chaùnh Conseilleøre en seùcuriteù financieøre

1000, boulevard Saint-Jean Bureau 600 Pointe-Claire (Queùbec) H9R 5N9 Cabinet de services financiers www.inalco.com

Teùl.: 514-697-7424 poste 255 Sans frais: 1 800 268-7424 Teùleùc.: 1-888-781-7419 Cell.: 514-992-6426 XEM TRANG MAÀU 310


114

BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M & TAĂ&#x2DC;I CHAĂ&#x2122;NH - ASSURANCE & FINANCE

TĂŠl.:

514-276-0000

Fax: 514-722-4122

Email: assurkin@racinechamberland.com

4001, Boul. CrĂŠmazie Est, #100 MontrĂŠal (QuĂŠbec) H1Z 2L2 (gĂłc Pie IX) &KĂ&#x2122;QJWĂ&#x2019;Lþ°LGLĂ&#x2021;QFKRKĂŁQ KÂŻQJ%ÂŽR+LĂ&#x2026;P (AVIVA, INTACT, LLOYDS, ECONOMICAL, PAFCO PROMUTUEL, TRADER, RSA, (&+(/2181,48(

Danning Hou

Â&#x201E;1K­&ĂĄDÂ&#x201E;;H+äL Â&#x201E;&ä6ç7KĂ&#x17E;äQJ0ÂąL Â&#x201E;7KX\Ă&#x201E;Q Â&#x201E;;H*ÂşQ0ÂŽ\ Â&#x201E;.Ă­1JKĂ&#x2C6; Â&#x201E;'X/Ă?FK

Michel Chau XEM TRANG MAĂ&#x2DC;U 317

BaĂťo HieĂĽm Ă&#x2018;AĂ?I DIEĂ&#x201E;Ă&#x201A;N NHIEĂ&#x20AC;U HAĂ&#x2022;NG BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M O O

O

Xe hĂ´i Nhaø â&#x20AC;&#x201C; Thueâ mÜôÚn CĂ´ SĂ´Ăť ThÜông MaĂŻi (Nhaø thueâ, Nhaø haøng, Tieäm, v.vâ&#x20AC;Ś) Nhaân thoĂŻ â&#x20AC;&#x201C; Du lòch â&#x20AC;&#x201C; TheĂĄ chaĂĄp (hypotheøque)

Simon

Chuyeân vieân baÝo hieüm

Cell.: 514-812-8758 Bur.: 514-593-8899

Fax: 514-593-1271

Email: simon-747@hotmail.com 2486 Jean-Talon Est, bureau 101 MontreĂšal (QueĂšbec) H4E 1W2

Chuyeân Nghieäp - Taän Taâm - BaĂťo Ă&#x2018;aĂťm XEM TRANG MAĂ&#x20AC;U 08


BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M & TAĂ&#x2DC;I CHAĂ&#x2122;NH - ASSURANCE & FINANCE

115

Courtier en Assurance de Dommage

%ÂŽRKLĂ&#x2026;P;(1+j&Â&#x17E;$7,Â&#x2026;0 %/2&&+27+8Â&#x20AC; 75k&+1+,Â&#x2026;01*+Â 1*+,Â&#x2026;3

/Â&#x20AC;+Â&#x;8'Â&#x2122;1*

B.com

514.738.2516 huule@bellnet.ca

ĂŻÄ&#x20AC;LGLŤQFKRFĂ&#x201E;FFĂ&#x2014;QJW\

Ć&#x201D;7Ă&#x2C6;PJL­WĂ&#x201D;WWĂ&#x17E;QKLĂ&#x192;XFĂ&#x2019;QJW\*LÂŽLWKĂ&#x2030;FKUĂ?UÂŹQJ Ć&#x201D;/RFKXWRÂŹQ1KDQKFKĂ&#x17D;QJ Ć&#x201D;1KÂśQOÂŹPF­FKĂ&#x201C;VĂŁþ¯EĂ&#x152;WĂ&#x17E;FKĂ&#x201D;LJÂźSNKĂ&#x17D;NK¡Q Ć&#x201D;+ÂŻ\ĂľĂ&#x201E;QJÂźS/Ă&#x201A;+ĂĄX'Ă&#x203A;QJVĂ&#x20AC;QKÂśQWKÂł\VHUYLFHWĂ&#x201D;WKĂŁQ

$VVXUDQFHV7RQ\&KLX - 205 Viger Ouest, suite 110 Montreal H2Z 1G2

TĂŠl.:514.861.3939 Fax: 514.807.5132

XEM TRANG MAĂ&#x2DC;U 154

VAĂ&#x160;N PHOĂ&#x2DC;NG BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M VAĂ&#x2DC; DĂ&#x2019;CH VUĂ? TAĂ&#x2DC;I CHAĂ&#x2122;NH

PHAĂ?M THAĂ&#x2DC;NH LONG 980 STRAVINSKI, Brossard (QueĂšbec) J4X 1W9

Tel. Bur.: 514-448-5715 Cell.: 514-497-9298 E-mail: pthanh@univesta.ca

LAĂ&#x2DC; NĂ&#x201D;I QUYĂ&#x2122; KHAĂ&#x2122;CH SEĂ&#x2022; Ă&#x2018;Ă&#x2013;Ă&#x201D;Ă?C TAĂ&#x201E;N TĂ&#x152;NH DAĂ&#x192;N DAĂ&#x2030;T VEĂ&#x20AC; :

 T

BaĂťo hieĂĽm : XE HĂ&#x201D;I â&#x20AC;&#x201C; NHAĂ&#x2DC; CĂ&#x2013;Ă&#x203A;A â&#x20AC;&#x201C; CĂ&#x201D; SĂ&#x201D;Ă&#x203A; THĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG MAĂ?I.

 T

BaÝo hieüm nhaân thoï. BaÝo hieüm lôïi tÜÚc. BaÝo hieüm beänh nan y. T BaÝo hieüm du lòch. T ChÜông trÏnh tieåt kieäm cho con vaøo ùaïi hoïc. T T

ChuÚng toâi coÚ ùaà y ùuÝ caÚc chÜông trÏnh baÝo hieüm cuÝa nhieàu coâng ty khaÚc nhau.


116

BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 108 )

toång thoáng bò trôû ngaïi, trong khi ñoù, coù 3 chieác xe khaùc gia nhaäp ñoaøn xe vaø höôùng daãn xe ñi ñaàu theo höôùng khaùc. Thay vì ñöôïc ñöa tôùi vaên phoøng laõnh ñaïo toái cao, oâng Ahmadinejad laïi ñöôïc ñöa tôùi moät ñòa ñieåm bí maät naèm trong nhöõng toøa nhaø thuoäc veà Boä Ngoaïi Giao, hieän naèm döôùi söï kieåm soaùt cuûa ñôn vò tình baùo thuoäc löïc löôïng Veä Binh Caùch Maïng. Ngay sau khi rôøi xe, ñaõ xaûy ra moät cuoäc ñaáu khaåu giöõa oâng Ahmadinejad vaø thaønh vieân cuûa löïc löôïng Veä Binh Caùch Maïng. Sau cuøng, ñoäi baûo veä cuûa toång thoáng bò töôùc vuõ khí, cuøng thieát bò lieân laïc. Toång thoáng Iran bò eùp buoäc böôùc vaøo vaên phoøng cuûa Hossein Taeb, ngöôøi ñöùng ñaàu ñôn vò tình baùo, naèm döôùi toøa nhaø. Trong khi ñoù, nhieàu phuï taù cuûa toång thoáng Iran, bò xeùt hoûi veà nhöõng taøi lieäu coù theå gaâ y toå n haï i cho chính quyeàn hieän nay. Baây giôø sau khi bò thaåm vaán, oâng Ahmadinejad ñöôïc traû laïi töï do. Söï vieäc xaûy ra moät vaøi giôø, sau khi moä t haõ n g tin thuoä c chính quyeàn nöôùc naøy cho hay. oâng Ahmadinejad doïïa seõ coâng boá caùc ñoaïn ghi aâm, chöùng toû cöû tri trong cuoäc baàu cöû naêm 2009 bò löøa, tröôùc khi toång tuyeån cöû dieãn ra vaøo thaùng tôùi. Ñaây laø dieãn bieán môùi nhaát, trong quan heä ñang xaáu ñi giöõa oâng Ahmadinejad vaø laõnh ñaïo toái cao, caùc ñoái thuû chính trò - nhöõng ngöôøi cho raèng laäp tröôøng chính trò cuûa oâng naøy ñang coù khuynh höôùng chuyeån töø baûo thuû truyeàn thoáng sang caùnh höõu. - Caàu thuû boùng ñaù Beckham giaûi ngheä ôû tuoåi 38 Moät trong nhöõng caàu thuû boùng ñaù noåi tieáng vaø ñöôïc yeâu thích nhaát theá giôùi, David Beckham vöøa giaûi ngheä ôû tuoåi 38. Trong söï nghieäp thi ñaáu, Beckham ñaõ daønh ñöôïc caùc danh hieäu voâ ñòch trong khi thi ñaáu cho caùc ñoäi Manchester United (Anh), Real Madrid (Taây Ban Nha), Galaxy (Myõ) vaø sau cuøng laø Paris SaintGermain (Phaùp). Nhö vaäy Phaùp laø quoác gia thöù tö Beckham giaønh ñöôïc danh hieäu voâ ñòch boùng ñaù Giaûi Ngoaïi Haïng. Beckham ñang naém kyû luïc veà soá laàn khoaùc aùo ñoäi tuyeån Anh, vôùi 115 laàn. Anh baét ñaàu söï nghieäp boùng ñaù nhaø ngheà vôùi caâu laïc boä Manchester United ôû tuoåi 14. Ñaëc bieät, naêm 2007, anh sang thi ñaáu ôû Hoa Kyø ñoäi Galaxy vôùi möùc phí kyû luïc ñoái vôùi moät caàu thuû MLS (Giaûi voâ ñòch boùng ñaù nhaø ngheà Baéc Myõ) laø 230,5 trieäu US ( xem tieáp trang 122 ) trong 5 naêm.

MUA HOAËC BAÙN

NHAØ - CÔ SÔÛ THÖÔNG MAÏI

Xin goïi Mr. TRÖÔNG SYÕÕ THÖÏC

(514) 823-8387


BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M & TAĂ&#x2DC;I CHAĂ&#x2122;NH - ASSURANCE & FINANCE

117

Services dâ&#x20AC;&#x2122;investissement Quadrus lteĂše

ET ASSOCIEĂ&#x2122;S SERVICES FINANCIERS INC.

Cabinet de services financiers Cabinet de planification financieøre Cabinet en eÚpargne collective 1800 McGill College, Bureau 1100 MontreÚal (QueÚbec) H3A 3J6

 T

NGOĂ&#x201A; HĂ&#x2013;Ă&#x2022;U TRAĂ&#x201A;N NGA, B.A.A., A.V.C., PL.Fin. Planificatrice financieøre

êm 20 na Treân nghieäm kinh

TeĂšl.: 514-931-4242 poste 2230 Cell: 514-949-3098

 T

NGOĂ&#x201A; HĂ&#x2013;Ă&#x2022;U NHĂ&#x2013;Ă?T ANH, B.Sc. TeĂšl.: 514-931-4242 poste 2245 Cell: 514-804-0468

 ASSURANCES T BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M NHAĂ&#x201A;N MAĂ?NG (Assurance-vie) BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M LĂ&#x201D;Ă?I TĂ&#x2013;Ă&#x2122;C (Assurance invaliditeĂš) BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M NĂ&#x201D;Ă? THEĂ CHAĂ P (Assurance hypotheĂšcaire) BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M BEĂ&#x201E;NH TRAĂ&#x20AC;M TROĂ?NG (Assurance contre maladies graves) M BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M TAĂ&#x201E;P THEĂ&#x2026; (Assurance collective et collective individuelle) M BAĂ&#x203A;O HIEĂ&#x2026;M DU LĂ&#x2019;CH (Assurance voyage) M M M M

 HĂ&#x2013;U T

TRĂ? (Retraite)

M TIEĂ&#x20AC;N HĂ&#x2013;U CAĂ&#x2122; NHAĂ&#x201A;N (Rentes individuelles) M TIEĂ T KIEĂ&#x201E;M HĂ&#x2013;U TRĂ? (REER personnel) (Ă&#x2018;aĂŤc bieät coĂš chÜông trĂŹnh cho vay ĂąeĂĽ mua REER) M QUYĂ&#x2022; LĂ&#x201D;Ă?I TĂ&#x2013;Ă&#x2122;C HĂ&#x2013;U BOĂ&#x2026;NG (FEER)

 T

QUYĂ&#x2022; Ă&#x2018;AĂ&#x20AC;U TĂ&#x2013; (Placements)

M FONDS MUTUELS (QUADRUS) M TIEĂ T KIEĂ&#x201E;M HOĂ?C VAĂ N (REEE)

 DĂ&#x2019;CH T

VUĂ? NGAĂ&#x201A;N HAĂ&#x2DC;NG (Services bancaires)

M M M M

PREĂ&#x201A;TS HYPOTHEĂ&#x2122;CAIRES MARGE DE CREĂ&#x2122;DIT / MARGE HYPOTHEĂ&#x2122;CAIRE THEĂ&#x203A; TĂ?N DUĂ?NG TRĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG MUĂ?C NGAĂ&#x201A;N HAĂ&#x2DC;NG

 SERVICES T

DE RECRUTEMENT DES CONSEILLERS EN SEĂ&#x2122;CURUTEĂ&#x2122; FINANCIEĂ&#x2DC;RE GĂ´Ăťi C.V. via: trannga.ngo@f l55.com

 T

SERVICES Dâ&#x20AC;&#x2122;ASSERMENTATION DES DOCUMENTS


118

BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 112 ) - Phoùng thaønh coâng veä tinh VNREDSat-1 (SGGPO) - Sau nhieàu laàn bò hoaõn vì thôøi tieát xaáu vaøo ngaøy 4/5, saùng ngaøy 7/05, veä tinh vieãn thaùm ñaàu tieân cuûa Vieät Nam VNREDSat-1 ñaõ ñöôïc phoùng thaønh coâng leân quyõ ñaïo taïi Trung Taâm Khoâng Gian Kourou Guyana thuoäc Phaùp. Veä tinh VNREDSat-1 laø veä tinh quang hoïc quan saùt traùi ñaát, coù khaû naêng chuïp aûnh toaøn boä treân beà maët traùi ñaát. Nhieäm vuï cuûa noù laø chuïp aûnh ôû keânh toaøn saéc (PAN) vaø 4 keânh ña phoå (MS), vôùi thôøi gian chuïp laëp laïi laø 3 ngaøy. Veä tinh coù quyõ ñaïo ñoàng boä maët trôøi (SSQ), ñoä cao laø 680 m, ñoä phaân giaûi maët ñaát laø 2,5 m (PAN) vaø 10 m (MS). Veä tinh coù kích thöôùc 600 mm x 570 mm x 500 mm vaø naëng khoaûng 120 kg; tuoåi thoï ñöôïc thieát keá laø 5 naêm. Cuøng trong ñôït naøy, coâng ty Arianespace (Phaùp) ñaõ khai hoûa teân löûa Vega, thöïc hieän thaø n h coâ n g chuyeá n phoù n g VV02 ñöa 3 veä tinh, goà m VNREDSat-1 cuûa Vieät Nam, Proba-V cuûa Cô Quan Vuõ Truï Chaâu AÂu (ESA) vaø ESTCube cuûa Vieän Khí Töôïng Phaàn Lan hôïp taùc vôùi Trung Taâm Vuõ Truï Ñöùc. - Thuûy thuû Vieät Nam laàn ñaàu tieân ra khôi treân taàu ngaàm Kilo (NLDO) - Ngaøy 13/05, thuûy thuû ñoaøn Vieät Nam ñaàu tieân thöïc haønh huaán luyeän bieån xa treân chieác taàu ngaàm lôùp Kilo 636 maø Nga ñoù n g theo ñôn ñaë t haø n g cuû a VN. Haõng Interfax ngaøy 12/05 daãn nguoàn tin töø ngaønh coâng nghieäp ñoùng taàu Nga cho bieát, thuûy thuû ñoaøn VN ñaõ baét ñaàu thöïc haønh chuyeán ra khôi treân chieác taàu ngaàm lôùp Kilo 636 ñaàu tieân, trong toång soá 6 chieác, ñoùng theo ñôn ñaët haøng cuûa VN. Vieân chöùc ngaønh coâng nghieäp ñoùng taàu Nga noùi vôùi Interfax: “Veà lyù thuyeát, tieáp sau vieäc huaán luyeän treân bôø seõ laø vieäc huaán luyeän treân bieån, bao goàm 5 chuyeán ñi bieån xa, moãi chuyeán ñi keùo daøi 10 ngaøy”. Thuûy thuû ñoaøn VN tröôùc khi thöïc haønh chuyeán ñi huaán luyeäân treân bieåân xa ñaàu tieân, treân taàu ngaàm Kilo 636, ñaõ ñöôïc ñaøo taïo, huaán luyeän taïi khu vöïc Svetly, gaàn Kaliningrad naèm treân bôø bieå n Baltic. Sau khi hoaø n thaønh tieáp thu lyù thuyeát, thöïc haønh treân bôø, phaàn ñaøo taïo treân bieån bao goàm 5 chuyeán ñi bieån, ( xem tieáp trang 124 ) moãi chuyeán keùo daøi 10 ngaøy.

Môû / ñoùng nhaø haøng caàn activer / deùsactiver MEV

Xin goïi

Trí Tuaán (514) 886-1879


BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

119

856 Alexis-Nihon, Saint-Laurent, QC H4M 2B7 (Métro Côte-Vertu) Tel: (514) 482-9153 O Fax: (514) 485-2028 Email: badinh@videotron.ca

Treân 30 naêm kinh nghieäm lieân tuïc trong ngaønh baûo-hieåm taïi Montreùal. ñaïi dieän tröïc tieáp nhieàu coâng ty baûo hieåm lôùn & uy tín. ñaày ñuû dòch-vuï & baûo-hieåm: Xe, nhaø (proprieùtaire, locataire), thöông maïi, nhaân thoï (vie), söùc khoeû, beänh taät, malies graves, du lòch, REER, Höu trí, ñaàu tö, Chöông trình tieát kieäm cho con vaøo ñaïi hoïc... Nhieàu chöông trình baûo-hieåm bình-thuôøng & ñaëc-bieät: . Baûo-hieåm xe: boài thöôøng thoaû ñaùng & mau leï, traû chi phí thueâ xe thay theá khi bò tai naïn, baûo-hieåm “valeur aø neuf/remplacement” cho xe môùi vaø xe cuõ (töø 2 ñeán 5 naêm) / deùpannage xe mieãn phí cho ngöôøi töø 50 tuoåi trôû leân (FADOQ) (keùo xe, ñeà xe, chaâm xaêng, môû khoùa.. ) . Baûo-hieåm Nhaø: khoâng baét buoäc phaûi xaây laïi nhaø ñoái vôùi khaùch treân 50 tuoåi (FADOQ), Tham khaûo luaät sö mieãn phí / Baûo hieåm chi phí luaät sö, chi phí taùi laäp lyù lòch (vol d’identite) . Giaù ñaëc bieät khi mua chung baûo hieåm nhaø & xe. . Nhaän khaùch chöa heà coù baûo-hieåm hay bò haõng baûo-hieåm cuõ töø choái vì baát cöù lyù do gì. . Nhaân-thoï, troïng beänh: ñeàn 100% khi bò moät trong 24 troïng beänh hay qua ñôøi: (Cancer, hö thaän, ñöùng tim, muø maét, alzheimer, parkinson, teâ lieät, thay valve tim...) . Baûo-hieåm Du-Lòch (Croix Bleue)... ñi khaép theá-giôùi & ñeán Canada (visiteurs, eùtudiants…) Laäp Affidavit, thò nhaän chöõ kyù & sao y baûn chaùnh (Commissaire aø l’Assermentation)

Nguyeãn Baù Dónh, B.A., C.d’A.A. Courtier en Assurance de Dommages | Chartered Insurance Broker | Conseiller en Seùcuriteù Financieøre

Nguyeãn Phan Du-Traàm, B.A., LL.B. Courtier d’Assurance de Dommages des Particuliers Directrice-Marketing O email: jeannenguyen@ videotron.ca

Baûo-hieåm toát nhöùt chính laø ngöôøi « courtier » cuûa quí vò ! Votre meilleure assurance, c’est votre courtier d’assurances !


120

BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE


BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

121

VAÊN PHOØNG BAÛO HIEÅM

MAÏCH NHÖÏT HOÀNG MACH HONG ASSURANCES hæ Ñòa c môùi

5491, Ave. VICTORIA,#229 Montreùal (Queùbec) H3W 2P9

(514) 270-6225 (Bur.) (514) 979-8836 (Cell) Fax: (514) 272-0883 Email: assurance.mach@gmail.com machnhathong@yahoo.com

BAÛO HIEÅM MOÏI NGAØNH O

Coâá gaêéng toâái ña ñeâå tìm giaù reû nhöùt cho quyù khaùch qua nhieâàu haõng baûo hieâåm coù uy tín Canada.

CÔ SÔÛ THÖÔNG MAÏI, KYÕ NGHEÄ Haõng May, Nhaø Haøng, Tieâäm Nail, Garage, Tieâäm Kim Hoaøn, v.v...

O

O

NHAØ ÔÛ, NHAØ THUEÂ Coâá vaâán quyù khaùch mua baûo hieâåm ñuùng möùc theo nhu caâàu vaø lôïi töùc thích hôïp.

XE Giaù caû ñöôïc choïn qua nhieâàu haõng coù uy tín ñeâå giaûi quyeâát nhanh choùng khi quyù khaùch coù tai naïn. O

NHAÂN THOÏ O

Coâá vaâán vaø höôùng daâãn quyù khaùch choïn löïa chöông trình thích hôïp theo nhu caâàu vaø khaû naêng cuûa mình ñeâå tieâàn boâài thöôøng vaø tieâát kieâäm gia taêng nhanh choùng.

O

Coù chöông trình ñaêëc bieâät cho treû em vaø nhöõng ngöôøi ñang bònh, khoûi caâàn khaùm baùc só.

PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM - BAÛO ÑAÛM - NHANH CHOÙNG


122

BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 116 ) - Baïo ñoäng ôû Thuïy Ñieån AP - Ngaøy 22/5 - Haøng traêm thanh nieân, ñaõ ñoát xe oâ toâ vaø taán coâng caûnh saùt, cuøng caùc nhaân vieân cöùu hoä ôû khu nhöõng ngöôøi nhaäp cö ngheøo, suoát ba ñeâm lieân tieáp, ôû ngoaïi oâ Stockholm, Thuïy Ñieån. Ñaây laø tình hình maát traät töï toài teä nhaát trong nhieàu naêm trôû laïi ñaây ôû Thuïy Ñieån. Baï o ñoä n g buø n g phaù t töø ngaøy 19/05 ôû khu ngoaïi oâ Husby, voá n coù ñoâ n g ngöôø i nhaä p cö. Ngaøy 21/05 ñoàn caûnh saùt ôû khu vöïc Jakobsberg, phía taây baéc Stockholm bò taán coâng, hai tröôøng hoïc bò hö haïi. Moät trung taâm ngheä thuaät vaø moät laøng ngheà thuû coâng bò ñoát chaùy baát chaáp lôøi keâu goïi keàm cheá cuûa Thuû Töôùng Thuïy Ñieån Fredrick Reinfeldt. “Chuùng ta seõ khoâng cho pheùp moät nhoùm thanh nieân treû ñang söû duïng baïo löïc ñeå gaây roái loaïn xaõ hoäi. Hoï nghó raèng, hoï coù theå thay ñoåi moïi thöù baèng baïo löïc vaø hoï laøm nhöõng gì mình muoán. Nhöng ôû Thuïy Ñieån, chuùng ta ñaõ nhaát trí moät caùch daân chuû raèng, phaùp luaät ñöôïc aùp duïng cho taát caû moïi ngöôøi vaø caûnh saùt phaûi ñaûm baûo phaùp luaät ñöôïc thöïc thi”. Vuï baïo ñoäng cho raèng, ñöôïc xuaát phaùt töø vieäc moät caûnh saùt baén cheát moät ngöôøi ñaøn oâng 69 tuoåi, trong mình coù mang theo dao vaø bò caùo buoäc coù haønh vi haønh hung caûnh saùt. Baïo ñoäng ñaõ gaây ra moät cuù soác lôùn ñoái vôùi daân xöù naøy, khi trong moät thôøi gian daøi Thuïy Ñieån ñöôïc xem nhö laø moät ñaát nöôùc yeân bình. - Taán coâng kinh hoaøng ôû AÁn Ño ä Ngaøy 27/05, theo baùo Hindustan Times, ngaøy 25/05, phieán quaân Naxal ñaõ taán coâng ñoaøn xe chôû caùc quan chöùc ñaûng Quoác Ñaïi ôû Bang Chhattisgarh, mieàn trung AÁn Ñoä. Vuï taán coâng xaûy ra vaøo luùc 17 giôø (giôø ñòa phöông), 250 phieán quaân ñaõ cho noå mìn tröôùc khi xaû suùng vaøo ñoaøn xe noùi treân, sau khi hoï trôû veà töø moät buoåi mít tinh. Soá ngöôøi cheát leân tôùi 27 ngöôøi trong ñoù coù laõnh ñaïo ñaûng uûy ñòa phöông, oâng Nand Kumar Patel; ngoaø i ra coø n coù 32 ngöôø i bò thöông. Chuû Tòch ñaû n g Quoá c Ñaïi, oâng Sonia tuyeân boá: “Ñaây laø haønh ñoäng taán coâng vaøo neàn daân chuû AÁn Ñoä”, trong khi thuû töôùng AÁn Ñoä ra leänh ñieàu ñoäng hôn 600 nhaân vieân baùn quaân söï ñeán kieåm soaùt khu vöïc xaûy ra phuïc kích. Theo AP, nhieàu quan chöùc chính trò gia AÁn, thuoäc ñaûng caàm quyeàn laãn phe ñoái laäp ñeàu leân aùn vuï taán coâng naøy. ( xem tieáp trang 128 )


BAÛO HIEÅM & TAØI CHAÙNH - ASSURANCE & FINANCE

123

25 NAÊM UY TÍN & KINH NGHIEÄM

CHAÂU-VOÕ THAØNH TÖÔØNG CHUYEÂN VIEÂN VEÀ BAÛO HIEÅM NHAÂN MAÏNG QUYÕ ÑAÀU TÖ (Fonds Mutuels) & QUYÕ TIEÁT KIEÄM VAØO ÑAÏI HOÏC

 BAÛO HIEÅM NHAÂN MAÏNG (Assurance-Vie) T

 T

 T

 T

 T

Ñaïi dieän nhieàu coâng ty uy tín, baûo ñaûm giaù thaáp nhaát. BAÛO HIEÅM HYPOTHEØQUE / MORTGAGE Giaù reû vaø nhieàu quyeàn lôïi quan troïng vaø thieát thöïc. BAÛO HIEÅM BEÄNH NAN Y (Maladies Graves) - Loaïi baûo hieåm môùi, coâng ty seõ boài thöôøng khi ngöôøi mua bò nhöõng beänh traàm troïng nhö cancer, ñöùng tim, ñöùt maïch maùu naõo, Alzheimer, Parkinson, muø, coma... - Coù chöông trình coâng ty traû laïi tieàn ñoùng neáu khoâng bò beänh. REER / RRSP, QUÕY ÑAÀU TÖ (Fonds Mutuels) Nhieàu phöông thöùc ñaàu tö hieäu quaû. Ñaõ töøng höôùng daãn khaùch haøng vöôït qua nhöõng côn baõo taùp trong thò tröôøng chöùng khoaùn: Thöù Hai Ñen Oct 87, Chieán Tranh Iraq, “xì hôi” technology, khuûng boá 9/11, khuûng hoaûng taøi chaùnh 2008. Ñaëc bieät coù chöông trình ñaàu tö, coâng ty traû 4% suoát ñôøi. QUYÕ TIEÁT KIEÄM VAØO ÑAÏI HOÏC Nhieàu chöông trình uyeån chuyeån & an toaøn, ñöôïc chính phuû trôï caáp 20% vaø coâng ty thöôûng theâm leân ñeán 15%. Muoán bieát theâm chi tieát xin lieân laïc ngay:

CHAÂU-VOÕ THAØNH TÖÔØNG, B.Sc., A.V.C. Peak Investment Services 2885 GAEÙTAN LABREØCHE St-Laurent (Queù.) H4R 2T2

Tel.: 514-745-4050

Fax: 514-745-1574 Email: chauvo@sympatico.ca


124

CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 118 ) - Xe caàn caåu gaây maát ñieän toaøn mieàn Nam Ngaøy 22/5 - Moät xe caàn caåu troàng caây ôû Bình Döông chaïm vaøo vaø laøm ñöùt ñöôøng daây cao theá 500 KV tuyeán Di Linh - Taân Ñònh, gaây maát ñieän toaøn mieàn Nam treân 22 tænh thaønh. Caùc tænh thaønh töø Ninh Thuaän, Bình Thuaän trôû vaøo ñeàu bò maát ñieän töø chieàu ngaøy 22/05. Theo Taäp Ñoaøn Ñieän Löïc Vieät Nam cho bieát, ñaây laø ñöôøng daây taûi ñieän töø Bình Döông, hoøa vaøo traïm bieán theá Taân Ñònh cung caáp ñieän löïc cho toaøn boä khu vöïc mieàn Nam. Theo VNExpress, ngoïn caây daàu ñuïng vaøo ñöôøng daây 500 KV gaây ra moät tieáng noå lôùn daãn ñeán söï kieän treân. Taøi xeá teân Ngoâ Taán Thaûo ñaõ ñieàu khieån xe caàn caåu, caåu moät caây daàu daøi hôn 10 m taïi moät vöôøn öôm ñaõ voâ yù gaây neân söï kieän treân. Chieác xe vaø taøi xeá ñaõ bò taïm giöõ. Ñeán chieàu cuøng ngaøy, nhieàu nôi taïi Saigon vaø nhieàu nôi khaùc ñaõ coù ñieän trôû laïi. EVN döï kieán ñeán toái, heä thoáng ñieän mieàn Nam môùi ñöôïc khoâi phuïc toaøn boä. - Hai sinh vieân Nguyeãn Phöông Uyeân vaø Ñinh Nguyeân Kha bò keát aùn VOA - Toøa AÙn Nhaân Daân tænh Long An, trong phieân xöû ngaøy 16/05 ñaõ keát aùn nöõ sinh vieân Nguyeãn Phöông Uyeân 21 tuoåi, 6 naêm tuø vaø 3 naêm quaûn cheá; sinh vieân Ñinh Nguyeân Kha, 25 tuoåi, bò keát aùn 8 naêm tuø vaø 3 naêm quaûn cheá. Hoï bò keát toäi “tuyeân truyeàn choáng Ñaûng vaø nhaø nöôùc” theo Ñieàu 88 cuûa boä “Luaät Hình Söï” vì raûi truyeàn ñôn choáng Ñaûng, nhaø nöôùc vaø choáng Trung Quoác xaâm löôïc ñaõ cöôùp ñaûo Hoaøng Sa vaø moät soá baõi ñaù ngaàm ôû quaàn ñaûo Tröôøng Sa cuûa Vieät Nam vaøo caùc naêm 1974 vaø 1978. Trong phieân toaø caû hai ñeàu phuû nhaän caùc caùo buoäc, vaø cho bieát hoï chæ baøy toû loøng yeâu nöôùc. Baûn caùo traïng ñöôïc baùo chí nhaø nöôùc laäp laïi noùi, hoï laø thaønh vieân cuûa toå chöùc “Taäp Hôïp Tuoåi Treû Yeâu Nöôùc”; tang vaät bò tòch thu goàm coù khoaûng 700 truyeàn ñôn, côø vaøng ba soïc ñoû vaø hôn ba kyù hoùa chaát taïo noå”. Noäi dung caùc tôø truyeàn ñôn chæ laø baøy toû loøng yeâu nöôùc, choáng Trung Quoác xaâm löôïc, ñoøi hoûi ña nguyeân, ña ñaûng vaø töï do toân giaùo. - Ñöôøng cao toác Ñaø Naüng - Quaûng Ngaõi khôûi coâng Saùng ngaøy 19/05, taïi xaõ Ñieän Thoï (Ñieän Baøn, Quaûng Nam), Boä Giao Thoâng Vaän Taûi ñaõ laøm leã khôûi coâng ñöôøng cao toác Ñaø Naüng - Quaûng Ngaõi. Ñaây laø tuyeán cao toác ñaàu tieân ôû mieàn Trung, thuoäc döï aùn troïng ñieåm quoác gia cao toác Baéc - Nam. Theo thieát keá, tuyeán cao toác daøi 139 km, ñieåm ñaàu laø thò traán Tuùy Loan (Hoøa Vang - TP Ñaø Naüng). Ñieåm cuoái taïi xaõ Nghóa Kyø (huyeän Tö Nghóa, Quaûng Ngaõi). Neàn ñöôøng roäng 26 m, rieâng phaàn maët ñöôøng roäng 24,5 m goàm 4 laøn xe chaïy (hai laøn döøng khaån caáp). Giai ñoaïn hoaøn thieän seõ coù 6 laøn xe chaïy, ñaït vaän toác 120 km/giôø. ( xem tieáp trang 134 )


CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

125


126

CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

'ÜPXDKD\EÄQTXÐYĞVĉFÖîòļF QKLšXTX\šQOļLYÃ...GĞFKYĨFĦD FKÝQJW×LFKŌFFKŌQVĉîHPOĀLFKR TXÐYĞ...WKRþLPÄLY×FÜQJ.


CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

127

/ÂkQK+ÓQJ Courtier immobilier

514 259-8884 cel. 514 992-2027

bur.

HARMONIE inc. AGENCE IMMOBILIÈRE

3550, Rachel Est, Suite 201 Montréal (Québec) H1W 1A7 B. 514 259-8884 t F. 514 259-2231 E. anhle@videotron.ca

HOA NGUYEN Chuyeân vieân ñòa oác

Cell: 514-709-6888

Email: nguyenhoa462@yahoo.com

Quyù khaùch caàn MUA, BAÙN baát ñoäng saûn hay cô sôû thöông maïi

MAU CHOÙNG, GIAÙ CAO, TIEÀN HUEÂ HOÀNG VÖØA YÙ?

4280, rue Beaubien Est Montreùal, QC., H1T 1S6 Bur.: (514) 274-7575 Fax: (514) 274-7565

;LQK \JśL

HOA NGUYEN 514.709.6888


128

CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 122 )

Thaùng 6/2013 VOA - 06/2013 - Toång Thoáng Nga Vladimir vaø vôï laø Lyudmila loan baùo ly dò sau 30 naêm chung soáng. Ñaøi truyeàn hình Nhaø Nöôùc Russia 24 ñaõ thoâng baùo tin naøy. Hai oâng baø ñaõ noùi treân ñaøi tuyeàn hình Nhaø Nöôùc Russia 24, khi ñöôïc ñaøi naøy phoûng vaán, sau buoåi trình dieãn ballet ôû ñieän Kremlin toái thöù Naêm 6/06/2013. Hoï noùi ñaây laø moät “quyeát ñònh chung”. OÂng Putin cho bieát, taát caû caùc hoaït ñoäng cuûa oâng ñöôïc baùo chí vaø caùc ñaøi truyeàn thanh vaø truyeàn hình noùi raát nhieà u , vaø ñieà u naø y khieá n “baø Lyudmila khoâng thoaûi maùi”. Baø Lyudmila cho bieát cuoäc hoân nhaân ñoå vôõ laø vì baø vaø oâng “trong thöïc teá khoâng bao giôø gaëp nhau” vaø “moãi ngöôøi coù moät cuoäc soáng rieâng”. Baø xaùc nhaän “khoâng thích nhöõ n g choá n oà n aø o vaø phaû i di chuyeån nhieàu baèng maùy bay laø moät khoù khaên lôùn cho baø”. Hoï cöôùi nhau naêm 1983 vaø coù hai con gaùi. Tin naøy laø moät cuù soác ñoái vôùi nöôùc Nga vaø ñoái vôùi theá giôùi, vì nöôùc Nga khoâng quen chöùng kieán chuyeän tan vôõ gia ñình trong caùc nhaân vaät laõnh ñaïo Kremlin, duø Nga laø moät nöôùc coù tyû soá ly hoân cao nhaát theá giôùi. - Chaâu AÂu luït naëng nhaát töø 70 naêm qua - vôõ ñeâ ôû Ñöùc AP - Ngaøy 8/06 - Khoaûng 23.000 ngöôøi taïi Magdeburg, moät trong nhöõng thaønh phoá coå nhaát, veà phiaù ñoâng nöôùc Ñöùc ñaõ phaûi di taûn vì nöôùc soâng Elbe daâng cao tôùi möùc kyû luïc 7 m 48, cao hôn 5 m so vôùi möùc bình thöôøng, vaø vöôït qua möùc cao nhaát cuûa traän luït naêm 2002. Moät con ñeâ taïi vò trí hôïp doøng cuûa soâng Elbe vaø soâng Saale bò vôõ, baát chaáp söï coá gaéng ngaên chaën cuûa nhaø chöùc traùch ñòa phöông. Löïc löôïng phaûn öùng nhanh noùi raèng nöôùc luõ seõ tieáp tuïc ñe doïa nhieàu ñeâ trong nhöõng ngaøy tôùi. 36.000 ngöôøi phaûi sô taùn taïi bang Saxony-Anhalt. Taïi Brandenbourg, bang bao quanh thaønh phoá Berlin, giôùi chöùc muoán daãn nöôùc vaøo nhöõng khu vöïc khoâng ngöôøi, ñeå giaûm löôïng nöôùc ôû caùc khu vöïc khaùc. Trong khi ñeâ vôõ haøng loaït taïi Ñöùc, nhöõng traän luït toài teä nhaát trong 70 naêm, ñang hoaønh haønh taïi Trung AÂu trong tuaàn qua. Luõ ñaõ taán coâng vaøo AÙo, Slovakia, Ba Lan, Czech khieán haøng chuïc ngöôøi thieät maïng. Taïi Hungary, möïc nöôùc soâng Danube taïi thaønh phoá Budapest cuõng ñaït möùc kyû luïc vaøo toái ngaøy 9/06. Truôùc ñoù, vaøo ngaøy 7/06 binh só vaø ngöôøi tình nguyeän ñaõ ñaép hôn 3 trieäu bao caùt caïnh caùc ñeâ ñeå baûo veä caùc thò traán vaø laøng maïc doïc soâng Danube. ÔÛ Ñöùc, nghieân cöùu kinh teá Cologne öôùc tính, thieät haïi kinh teá veà luõ luït taïi Ñöùc leân tôùi hôn 6 tyû Euro (7,9 tyû USD). ( xem tieáp trang 138 )


CHUYEĂ&#x201A;N VIEĂ&#x201A;N Ă&#x2018;Ă&#x2019;A OĂ C - COURTIER IMMOBILIER

129

4280 Beaubien Est, MontrĂŠal (Qc) H1T 1S6 Bureau.: 514-274-7575 Fax.: 514-274-7565 Email: vandu.doan362@gmail.com

Cell.: 514-839-4806

438-875-8961

DOAN VAN DU (DAVE) &KX\Ă?QYLĂ?QÂľĂ&#x161;DâF%F(( Âť +Ä?Ĺ&#x2039;QJGÄ&#x203A;QPXDEÂ&#x17E;QQKÂ?YÂ? FÄ&#x2039;VĹ?WKÄ?Ä&#x2039;QJPÄ&#x2018;L Âť +Ä?Ĺ&#x2039;QJGÄ&#x203A;QYD\PÄ?Ĺ&#x201C;QQJÂ&#x;Q KÂ?QJFKRYLġFNLQKGRDQK WKÄ?Ä&#x2039;QJPÄ&#x2018;LYÂ?žÄ&#x2014;XWÄ?[Â&#x;\GĹĄQJ žĝDĹ F XEM TRANG MAĂ&#x2DC;U 18


130

CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER


CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

131

RE/MAX EXECELLENCE INC. Agence immobilieøre Franchiseù indeùpendant et autonome de RE/MAX Queùbec inc. 7130 Beaubien Est, Anjou (Queùbec) H1M 1B2 Teùl.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Chuyeân vieân ñòa oác O

O

O

O

Tham khaûo vaø ñònh giaù mieãn phí. Giuùp quyù vò vay tieàn deã daøng, vôùi laõi xuaát thaáp. Giuùp quyù vò traû bôùt tieàn Notaire, Inspection hoaëc laø certificat de localisation (tuøy theo töøng tröôøng hôïp). Phuïc vuï mua baùn nhaø vaø cô sôû thöông maïi (nhaø haøng, blocs appartements, duplex, triplex, etc...)

XEM TRANG MAØU 5

Thanh Quaùch

Baûo Ngoïc Nguyeãn

Courtier immobilier agreùeù

Courtier immobilier agreùeù

Cell.: 514-209-7575

Cell.: 514-827-8718


132

CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

Win Phuong

CENTURY 21 Innovation Courtier immobilier agreùeù

NGUYEN Courtier Immobilier (Real Estate Broker)

Cell.: 514-983-9129 winphuong@hotmail.com 300 Boul. Marcel Laurin, bur. 107 St-Laurent, Queùbec, H4M 2L4 Teùl.: 514-448-5288 Fax: 514-448-5289

M Ñònh giaù mieãn phí, Quyù Vò caàn mua nhaø, hoaëc coù nhaø muoán baùn, xin lieân laïc vôùi chuùng toâi. M TAÄN TAÂM - UY TÍN M Xin caûm taï söï uûng hoä cuûa Quyù vò trong naêm vöøa qua.


CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

133


134

CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 124 ) Döï aùn goàm caû coâng trình haàm daøi 540 m (taïi Hoøa Vang, Ñaø Naüng) ñöôïc thieát keá thaønh hai ñöôøng haàm rieâng bieät giöõa chieàu ñi vaø chieàu ñeán; 102 caây caàu lôùn, nhoû chieàu daøi toång coäng laø 9 km; 9 nuùt giao lieân thoâng, heä thoáng thoaùt nöôùc. Döï kieán tuyeán cao toác seõ hoaøn thaønh naêm 2017 vôùi toång ñaàu tö gaàn 28.000 tyû VN ñoàng. Thaùng 6/2013 - Bieåu tình choáng Trung Quoác ôû Haø Noäi AP - Vaøo luùc 8giôø30 saùng ngaøy Chuû Nhaät 2-06, haøng traêm ngöôøi ñaõ tuaàn haønh beân Hoà Göôm ñeå phaûn ñoái haønh ñoäng ngang ngöôïc cuûa Trung Quoác laáy taàu Haûi Quaân ñaâm vaøo taàu caù cuûa Vieät Nam ôû Bieån Ñoâng. Cuõng nhö nhöõng laàn tröôùc, coâng an ñaõ nhanh choùng ra tay phaù vôõ cuoäc bieåu tình vaø baét giöõ haøng chuïc ngöôøi. Coâng an maëc thöôøng phuïc vaø saéc phuïc, taäp trung ñoâng hôn ñoaøn bieåu tình, duøng loa keâu ñoaøn bieåu tình giaûi taùn, ñoàng thôøi cuõng traán an ñoaøn bieåu tình raèng chính phuû Vieät Nam coù quyeát taâm baûo veä chuû quyeàn choáng Trung Quoác. Coâng an ñaõ chaën caùc ngaû ñöôøng vaø baét ñi nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu ñoaøn bieåu tình hoaëc nhöõng ngöôøi lôùn tieáng ñöa ra caùc xe lôùn. Tin AP cho bieát coù khoaûng 15 ngöôøi ñaõ bò ñöa leân xe chôû ñi. - Gian laän trong vieäc caáp VISA taïi Vieät Nam Moät ngöôøi Myõ ñaõ bò khôûi toá trong aâm möu gian laän veà vieäc caáp Visa, qua ñoù caùc coâng daân Vieät Nam ñaõ phaûi chi töø 20.000 ñeán 70.000 ñoâ la ñeå coù thò thöïc xuaát caûnh qua Hoa Kyø. Hoà sô toøa aùn cho thaáy, Michael Todd Sestak, 41tuoåi ñaõ ra trình dieän tröôùc toøa aùn lieân bang ôû Washington hoâm 4/ 06 vaø seõ tieáp tuïc bò giam cho ñeán khi coù böôùc xöû keá tieáp. Toäi danh cuûa oâng goàm coù nhaän hoái loä vaø gian laän thò thöïc. OÂng Sestak laø tröôûng boä phaän caáp visa taïi laõnh söï quaùn TPHCM, vaø theo caùo traïng oâng ñaõ nhaän hoái loä ñeå caáp Visa qua Hoa Kyø, keå töø thaùng 3/2012. Cuøng bò baét vôùi oâng, coù hai ñoàng phaïm laø Hoàng Voõ, 27 tuoåi, coù quoác tòch Myõ vaø ngöôøi kia laø Huyønh Thanh Truùc quoác tòch VN. Ñöôïc bieát, Sestak ñaõ duøng maùnh khoùe ñeå chuyeån tieàn ra khoûi Vieät Nam vaø sau cuøng mua baát ñoäng saûn taïi Thaùi Lan. Caùc nghi phaïm ñaõ bò baét ngaøy 13/05 taïi California vaø hieän ñang bò giam giöõ taïi Myõ. - Phoù trôï lyù Ngoaïi Tröôûng Myõ höùa thuùc ñaåy chính quyeàn Vieät Nam traû töï do cho Phöông Uyeân vaø Nguyeân Kha VOA - 06/06 - Moät giôùi chöùc cao caáp trong haønh phaùp Hoa Kyø cam keát thuùc ñaåy VN traû töï do cho hai nhaø hoaït ñoäng treû, bò tuyeân aùn toång coäng thaønh 14 naêm tuø veà toäi danh “tuyeân truyeàn choáng nhaø nöôùc” vì daùn bieåu ngöõ vaø raûi truyeàn ñôn choáng Trung Quoác vaø phaûn ñoái söï cai trò ñoäc taøi cuûa ñaûng Coäng Saûn VN. ( xem tieáp trang 168 )


CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

135

Courtier Immobilier Agreùeù Bur.: Cell.: Fax:

514-382-0940 514-887-4141

514-382-4440

E-mail: pierresinh@yahoo.com

TAÄN TAÂM CHU ÑAÙO BAÛO VEÄ QUYEÀN LÔÏI QUYÙ VÒ ÑOÀNG HÖÔNG VEÀ MOÏI DÒCH VUÏ BAÙN, MUA NHAØ VAØ ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC

RE/MAX AMBIANCE INC. Agence immobilieøre Franchiseù indeùpendant et automome

10310 boul. St-Laurent Montreùal (Queùbec) H3L 2P2


136

CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

Les Immeubles KAVA Inc. AGENCE IMMOBILIEØRE

2045 Beùlanger E. Montreùal, (Queùbec), H2G 1C1

514-374-6620 COÂNG-TY ÑÒA-OÂÁC KAVA TAÂÄN-TÌNH PHUÏC-VUÏ KIEÂÀU-BAØO VIEÂÄT-HOA Q

Q

NHAØ ÔÛ (Reùsidentiel): M Bungalow, Cottage, Split level, Condo M Duplex, 3 plex, 4 plex, 5 plex ÑAÀU TÖ (I.C & I): M Caùc bloc appartements M Phoá xaù thöông maïi M Kho haøng coâng nghieäp

Courtiers kinh nghieäm (noùi caû tieáng Vieät-Anh-Phaùp-Hoa)

- Luc Traâàn, CRES - Paul Chen, FRI

514-733-1678 514-733-8069

DEPUIS 1983


CHUYEĂ&#x201A;N VIEĂ&#x201A;N Ă&#x2018;Ă&#x2019;A OĂ C - COURTIER IMMOBILIER

137

ChuyĂŞn nghiáť&#x2021;p - Táş­n tâm - TĂ­n nhiáť&#x2021;m HAUTE PERFORMANCE INC. Agence Immobilière COMMERCIAL RĂ&#x2030;SIDENTIEL

MULTIPLEX CONDOMINIUM

Hà o Lâm Hao Lam, Courtier Immobilier Inc.

ChuyĂŞn viĂŞn Ä&#x2018;áť&#x2039;a áť&#x2018;c Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ

haolam@me.com

www.haolam.ca 1, P LACE DU C OMMERCE BUR 160, Ă&#x17D; LE DES S OEURS Q UĂ&#x2030;BEC H3E 1A2

CELL :

514 467-3333

TĂŠl. : 514 766-1002 Fax : 1 888 870-7850 XEM TRANG www.remax-quebec.com MĂ&#x20AC;U 15

PHON TAN Cell.: 514-240-3333

TANADA TAN Cell.:

514-714-9899

ALLIANCE INC. 4865 Jarry Est, St-LĂŠonard (QuĂŠbec) H1R 1Y1 TĂŠl.: 514-329-0000

1¡P.LQK1JKLĂ&#x2021;P

4280 Beaubien Est, MontrĂŠal (Qc) H1T 1S6 Bureau.: 514-274-7575 Fax.: 514-274-7565

Â&#x2021;7Ă&#x17E;ĂľĂ&#x201E;QĂľĂ&#x;QJK°QJQKÂłWFĂ&#x161;D5HPD[([FHOOHQFH Â&#x2021;7Ă&#x17E;ĂľĂ&#x201E;QK°QJQKÂłWFĂ&#x161;D5HPD['X&DUWLHU Â&#x2021;1¡PĂľR°WJLÂŽLK°QJ Â&#x2021;1¡PJLÂŽLK°QJ FĂ&#x161;D5HPD[ Â&#x2021;1¡PK°QJQKÂłW5HPD[$OOLDQFH WRÂŹQWĂ&#x160;QK Â&#x2021;1¡PK°QJQKÂłW5HPD[$OOLDQFH EDQJ4XžEHF Â&#x2021;1¡PK°QJQKÂłW5HPD[$OOLDQFH Â&#x2021;1¡PK°QJQKÂłW5HPD[$OOLDQFH Â&#x2021;1¡PFKX\Ă&#x201A;QYLĂ&#x201A;QĂľĂ&#x152;DĂ&#x201D;F[XÂłWVšF1DP Â&#x2021;1¡P&OXE255H0D[$OOLDQFH

&KçQJWĂ LQĂ&#x153;LWKĂ QJWKžRVLQKQJĂŻ 3+s3$1+0,Â&#x2C6;19,Â?7 vĂ  WKĂŁQJĂŻ7581*+2$

XEM TRANG MAĂ&#x2DC;U 304


138

CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 128 ) - Luõ luït ôû AÁn Ñoä, khoaûng 500 ngöôøi cheát, haøng ngaøn ngöôøi maát tích HNMO - Ngaøy 22/06 - Luõ luït vaø saït lôû baét ñaàu muøa möa ñaõ gieát cheát ít nhaát 560 ngöôøi ôû mieàn baéc AÁn Ñoä vaø laøm maát tích haøng ngaøn ngöôøi, caùc vieân chöùc chính phuû AÁn Ñoä cho bieát ngaøy 22/06 vaø döï ñoaùn soá ngöôøi cheát seõ gia taêng ñaùng keå. Reuters ñöa tin, nöôùc soâng Haèng daâng cao gaây ngaäp luït caùc khu daân cö ven soâng, cuoán troâi nhieàu nhaø cöûa, xe coä vaø hoa maàu. Haøng ngaøn binh só ñaõ ñöôïc huy ñoäng tham gia cöùu hoä, vôùi söï hoã trôï cuûa 60 maùy bay tröïc thaêng, nhaèm ñöa nhöõng ngöôøi soáng soùt ra khoûi caùc vuøng bò coâ laäp; hoã trôï ñöa nhieàu ngöôøi haønh höông Hindu vaø khaù c h du lòch ñeá n nôi an toaø n . Khoaûng 33.000 ngöôøi ñaõ ñöôïc giaûi cöùu trong tuaàn naøy. Thuû Töôùng AÁn Ñoä Manmohan Singh ñaõ quyeát ñònh trôï caáp 3.400 USD cho moãi gia ñình coù ngöôøi thieät maïng vaø 840 USD cho moãi ngöôøi bò thöông. Nhöõng ngöôøi bò maát nhaø cöûa cuõng cam keát seõ ñöôïc trôï caáp. Thuû Töôùng Singh cuõng höùa seõ caáp 10 tyû Rupee (167 trieäu USD) ñeå cöùu trôï thieân tai taïi Uttarakhand. - Snowden bò caùo hoaït ñoäng giaùn ñieäp (HNMO) - Ngaøy 24/06 - Edward Snowden, moät nhaân vieân tình baùo Myõ, ñaõ tieát loä caùc taøi lieäu maät veà chöông trình giaùm saùt Internet vaø ñieän thoaïi cuûa Myõ, ñaõ chaïy troán khoûi Myõ vaø tôùi Hoàng Koâng. Hoàng Koâng ñaõ töø choái lôøi yeâu caàu cuûa Myõ daãn ñoä Snowden veà Myõ. Theo chöông trình, Snowden seõ rôøi Hoàng Koâng, quaù caûnh Moscow vaø seõ tôùi Cuba. Nhöng treân chuyeán bay töø Moscow tôùi Cuba ñaõ khoâng coù teân, vaø hieän anh ta ñang soáng taïi moät khu vöïc quaù caûnh trong phi tröôøng ôû Moscow. Toång Thoáng Nga Putin cho bieát, Snowden seõ khoâng bò daãn ñoä veà Myõ vì haønh ñoäng phaûn boäi Hoa Kyø cuûa anh ta khoâng vi phaïm gì ñeán luaät leä cuûa Nga. Giôùi chöùc Myõ cho bieát, hoä chieáu cuûa anh ta ñaõ bò thu hoài theo luaät cuûa Myõ, neân anh ta khoù coù theå ñeán baát cöù quoác gia naøo maø khoâng coù hoä chieáu. Toång Thoáng Nga Putin tuyeân boá, söï giao haûo cuûa Myõ vaø Nga quan troïng hôn vaán ñeà naøy. OÂng noùi Edward Snowden laø moät ngöôøi töï do vaø oâng ta coù theå choïn nôi ñeán cuoái cuøng naøo oâng muoán caøng sôùm caøng toát. Tin sau cuøng cho bieát, coù theå Snowden seõ ñöôïc tî naïn taïi Nga. ( xem tieáp trang 146 )

Nieân Giaùm Vaøng treân SMART PHONE Quyù vò coù theå caøi ñaët Nieân Giaùm Vaøng mieãn phí töø App Store (Iphone) hoaëc Google Play (Android)


CHUYEร‚N VIEร‚N ร‘ร’A OรC - COURTIER IMMOBILIER

139

$*(1&((67,0$,1& 7รŒO )D[ &KRXLQDUG 0RQWUรŒDO4XรŒEHF 1*ย‘%ฤ’27ยŠ1 FKX\รQYLรQยตรšDรขF

&(//

&ร’QJW\รตรŒDร”FFรšDQJรรคL9Lร‡W OยฑXQยทPQKยณWWยฐL4XยพEHF ;*LรงSTXรธNKยปFKPXDEยปQยตร€XWรซยตรšDรขFYยบFรฑVรด WKรซรฑQJPยพL ;*LรงSTXรธYรšYD\WLร‘QGร”GยบQJYรณLOยฝL[XรWWKรS ;ยดย1+*,s0,ยŒ13+ยš

3KรชFYรชWร„QWยฟP&KXยตยปRYยบUรWX\Wร—Q


140

CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

'&+9¢72r19‡19‰´$•& 0XDE»QQKº.LÓPWUDQKº7KLÒWNÒ ROYAL DE MONTRÉAL 4372 Papineau, Montréal (QC) H2H 1T5 Bur: (514) 529-0454 Fax: (514) 528-5143

´ÊFELÕWGÚFKYê FKX\ÐQQJKLÕS ‡7UöJLçSFKX\ÐQPàQNúVë [¿\GðQJFèDFKçQJWàLVÎJLçS OðDFKßQQKºJL¼Lµ»SPßLWKÇF PÇFYÑNúWKXÄWYºWKèWêFVïD FKïDµáQJWKòLFKçQJWàLVÎ KRºQWU¼WLÑQLQVSHFWLRQNLÓPWUD NKLPXDQKº ‡´1+*,s0,Œ13+š ‡ %»QQKDQKKXÐKáQJWKÁSQKÁW WÖPQKºFK×QK[»F\ÐXFÀXFèD 1$03+821*1*8<†1 TXøYÚWURQJNKX6DLQW/ÌRQDUG &KX\ÃQYLÃQöÍDÕF 3ODWHDX5RVHPRQW9LOOHUD\Yº (514) 240 8627 NKXYðFO¿QFÄQ

0XDKD\E»QQKºô %XQJDORZ&RWWDJH'XSOH[ 7ULSOH[0XOWLSOH[6SOLW/HYHO &RQGR

0XDKD\E»QQKºµÀXWë %ORFQKLÑXQKºFKRWKXÐEORF QKºWKëñQJP¾L

(ANTOINE) 1*8<†1+¡872l1 .íVÞ[²\GãQJ

(514) 812 8626

*LçSµõWKèWêFYD\ PëöQWLÑQ ‡7LÑQGRZQ×WQKÁWYóLO½L[XÁW WKÁSQKÁW ‡*LçSµõWKºQKFàQJQKïQJ WUëòQJKöSNKÜYD\WLÑQ

%l2ôl00•7+,…848l7’71+q7


CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

141

4280, rue Beaubien Est Montreùal, QC., H1T 1S6 Bur.: (514) 274-7575 Fax: (514) 274-7565

ÑAËNG ÑÖÙC THAØNH Cell: 514-757-2152 KÍNH CHUÙC QUYÙ KHAÙCH MOÄT NAÊM MÔÙI 2014 AN KHANG VAØ THÒNH VÖÔÏNG M Höôùng daãn vaø coá vaán ñaéc löïc, taän taâm trong moïi dòch vuï mua, baùn ñaàu tö ñiaï oác vaø cô sôû thöông maïi. Q

BAÙN NHAØ:

M Nhaø cuûa quyù khaùch seõ ñöôïc ñònh giaù chính xaùc, giôùi thieäu treân MLS vôùi nhöõng hình aûnh soáng ñoäng vaø thoâng tin phong phuù. Q

MUA NHAØ:

M Tröïc tieáp quan heä vôùi nhieàu ngaân haøng, ñaûm baûo cho quyù khaùch vieäc xeùt duyeät thuaän lôïi vaø vôùi laõi xuaát thaáp nhaát, ñaëc bieät vôùi nhöõng tröôøng hôïp khaùch haøng laøm ngheà ñoäc laäp, thu nhaäp thaáp, mua nhaø laàn ñaàu...

TAÄN TAÂM - CHUYEÂN NGHIEÄP - TRUNG THÖÏC


142

CHUYEĂ&#x201A;N VIEĂ&#x201A;N Ă&#x2018;Ă&#x2019;A OĂ C - COURTIER IMMOBILIER

&+Â&#x203A;ÂĄ1*75Â&#x2020;1+7j,75ÂŚ.,1+3+Â&#x2021; 6Â&#x17E;$&+Â&#x;$1+j&Â&#x2DC;$&+Â&#x2021;1+3+Â&#x2DC; 1*8<Â&#x201E;1+Â&#x;872j1LQJ0LQJ.

Ă&#x2018;eĂĽ naâng caĂĄp ĂąoĂ ng boä chaĂĄt lÜôïng nhaø Ă´Ăť cho nhÜþng khu nhaø cuĂľ, tÜø laâu chĂ­nh phuĂť ĂąaĂľ coĂš caĂšc chÜông trĂŹnh taøi trĂ´ĂŻ kinh phĂ­, khuyeĂĄn khĂ­ch sÜÝa chÜþa nhaø aĂšp duĂŻng toaøn dieän roäng taĂŻi MontreĂšal. Theo saĂšt caĂšc thoâng tin ùÜôïc coâng boĂĄ roäng raĂľi treân ville vaø trang web â&#x20AC;&#x153;Habiter MontreĂšalâ&#x20AC;?, chuĂšng ta deĂŁ daøng nhaän thaĂĄy: hoaøn toaøn khoâng khoĂš ĂąeĂĽ ùÜôïc hÜôÝng chÜông trĂŹnh taøi trĂ´ĂŻ sÜÝa chÜþa nhaø. MÜÚc taøi trĂ´ĂŻ ùÜôïc hÜôÝng coĂš theĂĽ leân ĂąeĂĄn 75% toĂĽng giaĂš trò sÜÝa chÜþa. TheĂĄ nhĂśng trong caĂšc hoĂ  sĂ´ xin hÜôÝng taøi trĂ´ĂŻ, haĂ u nhĂś khoâng thaĂĄy ùÜông ùôn laø ngÜôøi Vieät. Nhaèm tieĂĄp caän chÜông trĂŹnh taøi trĂ´ĂŻ kinh phĂ­ naøy ĂąeĂĄn coäng ĂąoĂ ng, baøi vieĂĄt sau Ăąaây taäp trung cung caĂĄp nhÜþng thoâng tin mĂ´Ăši nhaĂĄt xung quanh: ĂąieĂ u kieän, ĂąoĂĄi tÜôïng vaø nhÜþng khu vÜïc ùÜôïc taøi trĂ´ĂŻ; mÜÚc Ăąoä kinh phĂ­ ùÜôïc taøi trĂ´ĂŻ; nhÜþng yeâu caĂ u vaø raøng buoäc cuĂťa chÜông trĂŹnh cuĂľng nhĂś caĂšch thÜÚc xin taøi trĂ´ĂŻ kinh phĂ­ sÜÝa chÜþa nhaø nhĂś theĂĄ naøo. Ă&#x2018;oĂĄi tÜôïng ùÜôïc taøi trĂ´ĂŻ kinh phĂ­ sÜÝa chÜþa nhaø Kinh phĂ­ sÜÝa chÜþa nhaø cuĂťa chĂ­nh phuĂť aĂšp duĂŻng cho baĂĄt kyø caĂš nhaân naøo sĂ´Ăť hÜþu moät caĂŞn nhaø hoäi ĂąuĂť nhÜþng ĂąaĂŤc tĂ­nh sau: - CaĂŞn nhaø ùÜôïc xaây duøng ĂąeĂĽ Ă´Ăť hoaĂŤc ùÜôïc chuyeĂĽn ĂąoĂĽi thaønh nhaø Ă´Ăť ĂąaĂľ hĂ´n 20 naĂŞm. - CaĂŞn nhaø Ăąang bò hĂś haĂŻi, Ă­t nhaĂĄt moät boä phaän quan troĂŻng cuĂťa caĂŞn nhaø phaĂťi caĂ n sÜþa chÜþa (xem muĂŻc NhÜþng daĂŻng sÜÝa chÜþa ùÜôïc hÜôÝng chÜông trĂŹnh taøi trĂ´ĂŻ) - Chi phĂ­ caĂ n thieĂĄt sÜÝa chÜþa cho toøa nhaø cao hĂ´n mÜÚc dÜï toaĂšn ùònh saĂźn cuĂťa chÜông trĂŹnh (xem muĂŻc nhÜþng yeâu caĂ u cuĂŻ theĂĽ cuĂťa chÜông trĂŹnh) ChÜông trĂŹnh taøi trĂ´ĂŻ naøy cuĂľng ùÜôïc aĂšp duĂŻng cho taĂĄt caĂť caĂšc daĂŻng toøa nhaø cho thueâ (duplex, triplex, toøa nhaø nhieĂ u caĂŞn hoä), nhaø condo, nhaø Ă´Ăť Ăąoäc laäp (bungalow, cottage, townhouse), toøa nhaø â&#x20AC;&#x153;phoøng cho thueââ&#x20AC;? (toøa nhaø naøy phaĂťi coĂš Ă­t nhaĂĄt 4 phoøng cho thueâ ĂąeĂĽ Ă´Ăť) vaø caĂť toøa nhaø toĂĽng hĂ´ĂŻp (coĂš chung residential vaø commercial, tÜÚc laø toøa nhaø ĂąoĂ ng thôøi coĂš nhaø Ă´Ăť vaø coĂš caĂť cĂ´ sĂ´Ăť thÜông maĂŻi nhĂś vaĂŞn phoøng, nhaø haøng, v.v...). HĂ´n nÜþa, nhÜþng toøa nhaø chung voĂĄn ĂąaĂ u tĂś cuĂľng nhĂś nhaø cuĂťa caĂšc toĂĽ chÜÚc phi lĂ´ĂŻi nhuaän cuĂľng ĂąeĂ u ùÜôïc xeĂšt duyeät tÜông tÜï. NhÜþng daĂŻng sÜÝa chÜþa ùÜôïc hÜôÝng chÜông trĂŹnh taøi trĂ´ĂŻ ChÜông trĂŹnh phaân bieät 2 daĂŻng sÜÝa chÜþa vĂ´Ăši caĂšc ĂąieĂ u kieän vaø cheĂĄ Ăąoä taøi trĂ´ĂŻ khaĂšc nhau: daĂŻng naâng caĂĄp vaø daĂŻng ( xem tieĂĄp trang 176 )


CHUYEÂN VIEÂN ÑÒA OÁC - COURTIER IMMOBILIER

143

Inspection de bâtiments

.LÓP7UD

NHÀ 7+r0ôŠ1+.,ƒ075$1+j 9£,.ª6›&+8<€11*j1+;o<' 1*

ö$QW±PYåLF·QQK¬õ¯FKÑQ" +¬LOÍQJYåLJL­õ¯WKÏDWKX¶Q"÷

 .LÅP WUD NÄW F³X QK¬ WÞ PÎQJõÄQP­L *L®L WKÉFK QKáQJ NKLÄP NKX\ÄWY¬OèLWKÄFÚDF·QQK¬ E¸QJNLQKQJKLÇPQKLÃXQ·P WKLÄWNÄY¬JL­PV­WWKLFÒQJ %®QE­RF­RFÎSKRWRVKLÇX OâFSK­SOêNKLF²QNKLÄXNLÇQ KR¬QWK¬QKQKDQKJLDRE¸QJ ID[KR¼FE¸QJHPDLO

Tel: (514) 812 8626 )D[ ketoa@hotmail.com

'Š&+9š;o<' 1*9j.,‚175—& *¾QLH&LYLOHQ6WUXFWXUHGH%±WLPHQWV &XQJF³SE®QYÀWKLÄWNÄF²Q WKLÄWõÅ[LQF­FOR°LJL³\SK¾S SHUPLVG÷DOFRROSHUPLV [±\F³WWKLÄWNÄFKX\ÅQõÕL VRXVVROWK¬QKEDFKHORUú 7ÝY³QNLÅPWUDY¬WKLÄWNÄ [±\F³WPåLKR¼FVáDFKáD QK¬ .ìVÝ7K°FVË[±\GâQJ

$172,1(1*8<„1+Ÿ872j1,QJ0,QJ ,QJ¾QLHXUHQ6WUXFWXUHGH%±WLPHQWV 7K¬QKYLÂQK×L.ì6ÝFKX\ÂQJLDFÚD4X¾EHF 2,4


144 TRANG TRÍ - DESIGN D’INTEÙRIEUR


TRANG TRÍ - DESIGN D’INTEÙRIEUR

145

.LÄQWUÙFVÝ ô¬RôßF.K®L 4685, boul. Gouin Ouest Montréal (Qc) H4J 1B9 Téléphone: 514.707.2688 XEM TRANG MAÀU 223


146 TRANG TRÍ - DESIGN D’INTEÙRIEUR

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 138 ) Thaùng 7/2013 - Hoûa hoaïn taïi Myõ 19 lính cöùu hoûa thieät maïng Reuters - Ngaøy 1/07 - Moät ñoäi lính cöùu hoûa tinh nhueä goàm 19 ngöôøi ñaõ thieät maïng hoâm 30/6 (giôø Myõ) khi ñang choáng choïi vôùi traän chaùy röøng lan nhanh ôû bang Arizona, do thôøi tieát naéng noùng vaø hanh khoâ. Nhöõng nguôøi lính cöùu hoûa ñöôïc huaán luyeän ñaëc bieät naøy ñaõ khoâng thoaùt khoûi voøng vaây cuûa ngoïn löûa. OÂng Art Morrisson, moät thaønh vieân cuûa UÛy Ban Laâm Nghieäp bang Arizona cho bieát “khi chöõa chaùy, ngöôøi ta thöôøng phaûi tính ñeán ñöôøng ruùt lui vaø taïo cho mình moät khu vöïc an toaøn”. Khu vöïc an toaøn laàn naøy khoâng ñuû lôùn, vaø ngoïn löûa ñaõ cöôùp ñi sinh maïng cuûa hoï, vaø khi nhöõng ngöôøi lính cöùu hoûa khaùc ñeán nôi ñaõ khoâng theå cöùu ñöôïc hoï. Hoûa hoaïn ôû Arizona baét ñaàu hoâm 28/06 gaàn thò traán Yarnell do seùt ñaùnh. Khoâng khí noùng böùc cuøng vôùi gioù maïnh, khieán cho ñaùm chaùy lan nhanh. Moät dieän tích hôn 405 hecta ñoàng coû bò thieâu ruïi. Khoaûng 200 coâng trình cuõng bò phaù huûy vì hoûa hoaïn, haàu heát laø ôû Yarnell. Caùc chuyeân gia noùi, muøa chaùy röøng hieän taïi coù theå laø toài teä nhaát töøng ñöôïc ghi nhaän ôû nöôùc naøy. AFP cho hay, nhieät ñoä trong thaùng 6 taïi thung luõng cheát ôû California laø hôn 53oC ñöôïc coi laø cao nhaát töø tröôùc ñeán nay. Theo Reuters, ñaây ñöôïc coi laø toån thaát lôùn nhaát veà ngöôøi cuûa löïc löôïng cöùu hoûa Myõ, trong moät thaûm hoïa thieân nhieân trong 80 naêm qua. Naêm 1933, töøng coù 29 lính cöùu hoûa thieät maïng khi choáng choïi vôùi ñaùm chaùy röøng ôû coâng vieân Griffith (Los Angeles). - Quaân ñoäi Ai Caäp laät ñoå toång thoáng Ngaøy 4/07 - Quaân ñoäi Ai Caäp hoâm 3/07 ñaõ ñöùng leân laät ñoå toång thoáng Mohamed Morsi sau moät tuaàn ñuïng ñoä ñaãm maùu vôùi haøng trieäu ngöôøi ñoå ra ñöôøng bieåu tình, yeâu caà u chaá m döù t moä t naê m laõ n h ñaï o hoã n loaï n cuû a oâ n g. Tuyeân boá veà vieäc laät ñoå oâng Morsi ñöôïc ñöa ra treân keânh truyeàn hình quoác gia bôûi Boä Tröôûng Quoác Phoøng, ngöôøi ñöùng ñaàu caùc löïc löôïng vuõ trang Ai Caäp, Töôùng Abdel Fattah el-Sisi. OÂng Sisi ñaõ vaïch ra chi tieát loä trình chuyeån ñoåi chính trò, tuyeân boá ñình chæ Hieán Phaùp hieän coù, vaø seõ toå chöùc baàu cöû toång thoáng sôùm. Löïc löôïng vuõ trang seõ laùnh xa chính trò. Ñaùp laïi, Toång Thoáng ñöông quyeàn Morsi, ngöôøi ñöôïc daân chuùng baàu leân cuõng coù phaûn öùng. Trong moät ñoaïn videùo ñöôïc ñaêng taûi treân maïng, oâng Morsi tuyeân boá: “Toâi laø toång thoáng ñöôïc baàu leân cuûa Ai Caäp, vaø yeâu caàu ngöôøi daân phaûi baûo veä “tính hôïp phaùp” naøy”. Tuy nhieân, Ayman Ali, phuï taù cuaû oâng Morsi cho bieát oâng ñaõ bò ñöa ñeán moät ñòa ñieåm bí maät. Hieän taïi, phe laät ñoå vaø phe baûo veä oâng Morsi ñang bieåu tình choáng ñoái nhau quyeát lieät vaø ñoå maùu vaãn dieãn ra haøng ngaøy taïi Cairo vaø caùc thaønh phoá cuûa Ai Caäp. ( xem tieáp trang 166 )


147 Q X ÂŞ R U ]ĹŁMšij MÄ&#x2122;XRMRÂżXQ^K Q X Ĺ&#x2014; Ä˝ M Q X 2ÂŽc^ÄĽ MXÂŤYMĹťXQĹ&#x2122;LÂłX VÂż -Ĺ WMÂżW   GHGIJK LM 7

www.cer vifor.com      !" # $ %&' (")*+,-.*/01/2 23 4 501 3 6 78 09 : z   z !"#$%&'(!")# z"*+,-. %&'" &/. z" 01$ 2 3#4 z 5"(617! z8 (9:(;&<(= >$ z?,@ &/ zA"1"B(6B$C z&/7&'+: z61D $" (A0!" 3# 

6B$A (E F"

 

 !"#$%&"'"() *+,#-(./((0)1 &!$23#$45&,##6&

789:; <*=;>?;

@ABC;D;E2F 


148

 Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO Cabinet en assurance de dommages

514.802.6088 514.303.7777

Fax: 514 658 7772 Email: loan988@aol.com

qvwM.

GH;I     

ALARMES

TPK

ALARMS

Licence RBQ 8323-6208-15

DSC

 

   ! " # $ %& '() 20*%      ! "# $% #& ' ()*+

514.334.1998

Tel: ,-.514.334.4498 C.P.34567 Succ. CĂ´te-Vertu St-Laurent QC H4R 2P4


149

Ă´z&%,Â&#x2026;7'j1+&+2&k&%n1<Â&#x20AC;8+2$

1JKĂ&#x2021;WKXÂśWFšPKRD Moät ngheĂ tay traĂši haĂši ra tieĂ n w w w. i n t e r f l o r i s t s c h o o l . c o m

4XÂŁYÄśÄ&#x160;Ĺ&#x2020;FPÄ&#x2C6;FÂ&#x203A;ÂŤÄ&#x160;Ĺ&#x17D;F

,"-. /#

y Máť&#x2122;t ngháť thanh nhĂŁ, nháşš nhĂ ng. y KhĂ´ng cĂł giáť&#x203A;i hấn tuáť&#x2022;i tĂĄc. y PhĂĄt triáť&#x192;n Ăłc sĂĄng tấo. y CĂł tháť&#x192; lĂ m áť&#x; nhĂ , cĂł thĂŞm lᝣi tᝊc. y HoĂ n toĂ n hᝣp phĂĄp.

Ä?ᝍng báť? lᝥ cĆĄ háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x192; phĂĄt triáť&#x192;n Ăłc sĂĄng tấo, Ä&#x2018;iáť&#x2021;n thoấi ngay Ä&#x2018;áť&#x192; biáşżt thĂŞm chi tiáşżt: 514-739-7152

Ă&#x2030;cole et AcadĂŠmie Internationale De Fleuriste 0)12%3 4 5 678 9' # :&;-< ,=>?@A3*B >?@C3##7#>?@D3)#E#>??F3G >??CH>??D3 IJ+3KL>??MH>???3N OOO 0PQ#QNR N# #Q>?D2 = ᝊ 8K S#QT #7N OQB O,""A #7SNR N# #QN7NPQN N 6 87 ##7#; fSN N"7SO

KhĂła háť?c Ä&#x2018;ưᝣc hĆ°áť&#x203A;ng dẍn báť&#x;i GiĂĄo sĆ° Nguyáť&#x2026;n VĆ°ĆĄng Ngáť?c Lan. Háť&#x2122;i viĂŞn American Institute of Floral Designers. Vice prĂŠsidente de Iâ&#x20AC;&#x2122;Association des Fleuristes QuĂŠbĂŠcoises. GiĂĄo sĆ° Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;ưᝣc máť?i dáş­y â&#x20AC;&#x153;Programme pour comission scolaire et service aux entreprisesâ&#x20AC;? cᝧa QuĂŠbec. KhoĂĄ háť?c Ä&#x2018;ưᝣc cĂ´ng nháş­n báť&#x;i Emploi QuĂŠbec vĂ háť?c phĂ­ Ä&#x2018;ưᝣc trᝍ thuáşż cuáť&#x2018;i nÄ&#x192;m. Báşąng cẼp Ä&#x2018;ưᝣc cĂ´ng nháş­n khắp nĆĄi trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i. Chi tiáşżt:

www. interfloristschool.com TĂŠl.:

514-739-7152

(DĂŠmo + KhoĂĄ háť?c miáť&#x2026;n phĂ­, xem chi tiáşżt trang 221)

5491 Victoria, Suite 111, MontrĂŠal, Qc, H3W 2P9


150

 !"#

1KLÃXQ·PNLQKQJKLÇP

  ~  ~  ~ !" #$% ~ & ' ( )* + ~ ,-.  / /* +01 

# 2, 3 ~ !"###

 

9,Ƃ7783+€3$1+  

 

  

8TU V8 !6 514-909-8199 ‡ GY$6 514-324-8999


151

PARIS - MILAN 7176-A St-Hubert, MontrĂŠal, QC (gĂłc Jean Talon)

TĂŠl.: 514-270-2549

JEAN TALON

iv

Ă d Ă y

$IVZĂ&#x2039;OCĂ&#x192;OÄ?ĹĽMPÄ&#x2014;JLJĹ VUĂ&#x201C;DHJÄ&#x2122; UIĹ&#x203A;JUSBOHDIPOBNWĂ&#x2020;OĹ­

m thĂŞ i ' n TĂłc th<t V

.ĂŤQLĂ&#x2021;P

20 1Ĥ0

7KÂŹQKOÂśS

,&

20%J Z

1JĂ&#x2018;FYÂŹ/DQ +\K6

Â&#x2021; 20 % X Â&#x2021;Y4 5 J ZK S#Q Â&#x2021;Y4 5 ( &Cirque du Soleil vĂ Radio Canada Â&#x2021;[ Q" < $" 


152

Cuisine VĂŠgĂŠtarienne

Ä?P7KĹŚF&KD\ NhĂ hĂ ng  

$ %

y 

y 

y

y y

 

â&#x20AC;˘ !"#$

â&#x20AC;˘%$ # &'(

3436 Rue Jean Talon EstMontrĂŠal, QuĂŠbec H2A 1W9

514-722-8228

Saint-Michel x 

www.quanbode.ca

3250 CrĂŠmazie Est MontrĂŠal, QC H2A 3N9

%8))(7/r8¡QWâGR

b" L!u

t #$u t% 4 gi& ch i'u

y 

y y  y  y 

y  y 

     

CĂł Bubble Tea


153

25

  9u1+Â&#x152;$$172j1&+q7/Â&#x203A;ÂŚ1* 8<7Â&#x2021;16k1*7n2

! "# $ %& ' ()* +,-./ &'()*+,% z)*+

z)*

Giò BÏ

z

z - . z)*/0& z

1 2

 

$ % Â&#x153; 3 41564 Â&#x153; 7& . Â&#x153; &3

89: ; : < 1 Â&#x153;-"-=> & 4?@ Â&#x153; &'<A* CANADA 1760 rue Centrale Sainte-Catherine, QuĂŠbec J5C 1G5 TĂŠl.: (450) 638-6933 Fax: (450) 638-6941

2412 Haines Road, Suite 6 Mississauga, Ontario L4Y 1Y6 TĂŠl.: (416) 879-2027

.PQR 5617 Hoover street, side A Houston, Texas 77092 TĂŠl.: (713) 263-1944 Fax: (713) 263-1858

+,SUPV ;I9 &/0Â&#x2030; =Â&#x160;Â&#x2039;$Â&#x152;8Â?* 9Â&#x17D; Â??Â?C8 TĂŠl.: 84 879661664 Fax: 84 87661665

.,/01234#5! "67%6668#9)*18'9,


154 Courtier en Assurance de Dommage

 !"# $%& '( ( )* 75k&+1+,Â&#x2026;01*+Â 1*+,Â&#x2026;3B.com

514.738.2516 huule@bellnet.ca

ĂŻÄ&#x20AC;LGLŤQFKRFĂ&#x201E;FFĂ&#x2014;QJW\

Â&#x2018; !!!" #$!%& ' !($)*) & Â&#x2018; $! &+/$6& Â&#x2018;+9; $$<=>?@!"$ ABC6CD& Â&#x2018;?%>BEIJA=K9!L%=)N $!!&

#++,/ 06+ 8, - 205 Viger Ouest, suite 110 Montreal H2Z 1G2

TĂŠl.:514.861.3939Fax: 514.807.5132

Nha khoa ThẊm Máťš, Ä?ấi háť?c Buffalo. Nha khoa toĂ n khoa, Ä?ấi háť?c Florida. Fellow & Tiáşżn sÄŠ HĂ n Lâm Viáť&#x2021;n Nha Khoa Hoa Káťł GiĂĄo sĆ° Ä?ấi háť?c Nha Khoa MontrĂŠal


155

$Q&ò/Ĺ&#x161;S1JKLŤS HaĂľy lieân laĂŻc ngay vĂ´Ăši chuĂšng toâi, thò trÜôøng mua baĂšn ĂąaĂľ trĂ´Ăť laĂŻi

Remax Excellence Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et Autonome 7130 BEAUBIEN EST MontrÊal, QuÊbec, H1M 1B2 Tel: 514 354-6240 Fax : 514 354-0657

  ($5 $67

514-625-7777 yĂŻÄ&#x17E;QKJLĂ&#x201E;PLĹŁQSKĂ?FĂ´QQKĂ&#x192;TXĂ NKĂ&#x201E;FKFĂ&#x2013;QKX FĹ&#x2014;XFĹ&#x2014;QEĂ&#x201E;Q y+ÄźSĂŽĹŤQJEĂ&#x201E;QYĸLQKĹ&#x2026;QJĂŽLĹĄXNKRĂžQĂŽĂ°Q JLĂžQNKĂ&#x2014;QJUĂ&#x192;QJEXĹŽFQKLĹĄX y*LĂ?SYD\WLĹĄQQJĂ&#x2026;QKĂ&#x192;QJQKDQKFKĂ&#x2013;QJ y0XDYĂ&#x192;EĂ&#x201E;QEĹ&#x2013;WĂŽĹŽQJVĂžQYĸLFKĂ?QJWĂ&#x2014;LOXĂ&#x2014;Q ÎòğFWĹ?QJ,163(&7,21KRĹ?FSKĂ?&KòĺQJ.KĹ  1RWDLUH


156

7374, rue Saint-Hubert MontrĂŠal (QuĂŠbec) H2R 2N3 (gĂłc De Castelnau) Fax: 514-759-7104 Email: mikevu.dinh@notarius.net

CHĆŻáť&#x17E;NG KHáşž - NOTAIRE - TITLE ATTORNEY

  NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE LL.B., D.D.N., Certificat en Finance

514-759-7102

z 67 " 

 &") 8  z 67 ;)(< = 

>?'B z 67 FG F%$;)

( $FI z J# KL ;)L # N%K z OI7> I <L ;P;B 

K

NHANH CHĂ&#x201C;NG UY TĂ?N 


99c 8df9c 89cgh;9j9 kf '>dpq8;7'>dp

157

BĂ N NHĂ&#x20AC; NHANH CHĂ&#x201C;NG VĂ&#x20AC;  ?%; ;P$/%NQ $R! > !!$ ! !S

&´P7Ă&#x2122; ISRP * Designer - DĂŠcoratrice

(514) 994-1705 * International Staging & Redesign Professional (Quality of Course Design School - Ottawa)

^ G

Sau

Email: camtu@camtu.ca http://www.camtu.ca


158

Resto Bar Cuisine Vietnamienne 9705 St-Laurent, MontrĂŠal, QC, H3L 2N4

514-678-1898   

 Â&#x2021; BĂĄnh xèo Â&#x2021; %&' Â&#x2021; %!(% Â&#x2021; )%( Â&#x2021; *( Â&#x2021;+,-

  Â&#x2021;%! Â&#x2021;%!.%8 '9':* 0; Â&#x2021;/0 Â&#x2021;1%23%4

K]#; )^CH_-< ;)5>2;F2B :F#

 Â&#x2021;+!5. Â&#x2021;. 678! Â&#x2021;07.0%9%4: Â&#x2021;+!5/; * Â&#x2021;) Â&#x2021;%7 Â&#x2021;:<=67 < { cA;8ch8c|;g ff8


159

,€$‚,ƒY„,…†,‡ˆ&

Khánh Hoài 26 tháng 3, 2014 72851+t7

    ! 

05 tháng 5, 2014 7285ô1*o8

#$%& '! (% ) ! *'+

01 tháng 8, 2014 $8675$/,$ —& 1(: =($/$1' 7o17o< /$1 1 ! 

07 tháng 12, 2014 1,*+7($67(51 &$5,%%($1&58,6( , - .. / 0

;LQJÑL

Khánh Hoài:

514-804-4346 Email: juliettehoai@gmail.com


160

Restaurant3250 Crémazie E. (Góc St-Michel) Tel: 514-903-4571

  ‡<9 ‡<*=>? ‡@B! ‡@=B / ‡E?(*.KXQJF®QK 0ÎQ·QKR¬QWR¬Q õ¯õÕLPåL /´X'Â+RW3RW&K½YUH uQW°LWLÇPKR¼FPXDPDQJYÃ

SERVICE EN VIETNAMIEN - CHINOIS - FRANÇAIS - ANGLAIS

ROGER SEC (HUY) COURTIER IMMOBILIER

HARMONIE INC. AGENCE IMMOBILIÈRE FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE RE/MAX QUÉBEC INC.

Évaluation Gratuite ‡*+/+;$ <=> ? D KX<=K >Y ‡<Z ; [?>\ *]^  _` d ‡[fj` dk '  

'?@A07/7CD EF0 ,8 (514) 560.8899

ON

TI O M

PRO

Y&2F‰Š,F2‹Y5" ŒY2„Ž‘’ 5000$ (*) €‚!B) ƒ

<P<G„J ')…… ;† 

3550 RACHEL EST. SUITE 201, MONTRÉAL QUÉBEC H1W 1A7 BUR: 514 259-8884 ‡ EMAIL: ROGER.SEC@LIVE.COM


161

p dÂ&#x2014;Â&#x2DC;8;8 =T *;Â&#x2122;9HÂ&#x161; TÂ&#x203A;8;Â&#x2122; Ĺ Ĺ&#x203A;Ĺ Ĺ&#x203A;äĹ&#x203A; Ĺ&#x203A; :Ĺ&#x203A;Ĺ&#x203A;

F Ĺ&#x203A;cĹ&#x203A; (Search Engine Optimization)

F Ĺ&#x203A;cĹ&#x203A;0 Ĺ&#x203A;&Ĺ&#x203A; PI (Social Media)

WĹ&#x203A;5 ;Ĺ&#x203A; Ĺ&#x203A; dW Ĺ&#x203A;#Ĺ&#x203A; ) Ĺ&#x203A; 

F Ĺ&#x203A;c Ĺ&#x203A; 

F Ĺ&#x203A;cĹ&#x203A;hĹ&#x203A; g äĹ&#x203A;/Ĺ&#x203A;@ Ĺ&#x203A;5 ;Ĺ&#x203A; Ĺ&#x203A;5-Ĺ&#x203A; ;Ĺ&#x203A; M Ĺ&#x203A; Ĺ&#x203A;Ĺ&#x203A;) Ĺ&#x203A; Ĺ&#x203A;5 ;Ĺ&#x203A; pqvDpw O&$ $-Â&#x2021;'K;L;)* . www.MinhLuan  .O)Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x160;6Â&#x2039; O.(514) 553-8188 O. Â&#x152; 


162

Complexe funéraire ‡ Funeral Complex

DIVISON

„

MAISON AARON

Complexeaeterna.com

3K¯QJKľDWžQJQĠPŎWURQJQKTXQ *LŌJLĔFSK¶KŒSWKHRWUX\İQWKŀQJFŖDQJČŌL9LĶWK »SK¯QJOŊQWUDQJEĺYŊLFžFKĶ WKŀQJYF±QJQJKĶWŀLWŸQQKĔW »3K¯QJKľDWžQJYSK¯QJNKžFKUĔW WKDQKOĺFKYŊLQKŞQJEXńLOĴUL§QJWČ »3K¯QJWLĮSWŸQUĔWWLĶQQJKL »FKņ¾ĜX[H

55 Gince Montréal Québec

514.228.1888

Nói tiếng Việt xin liên lạc: Hữu Danh 514-246-1828 « À l’ouest du Marché Central »


163

92

B.Com. Finance

www.vendirect.ca

 !"#$% &' $( %ÂŽRYĂ&#x2021;TX\Ă&#x192;QOèLNK­FKKÂŹQJ OÂŹWĂ&#x2019;QFKĂ&#x160;FĂ&#x161;DFKĂ&#x2122;QJWĂ&#x2019;L BĂ N NHĂ&#x20AC;:f@ j(AC / k$N p;q> >wp$/ $6N $/ !@!)wz& MUA NHĂ&#x20AC;:wQ{|N ' !($ !wz!9N }$;~/$k> />wp$ $D !($pNQ $N C' D$/Â&#x20AC;qN@&

*LĂ&#x2122;SYD\WLĂ&#x192;QQJÂąQKÂŹQJ QKDQKFKĂ&#x17D;QJ

Andy &2857,(5,002%,/,(5$*5||

TĂŠl:

514-839-2518

&Â&#x2019;9q19$<0Â&#x203A;ÂŚ1 9j&k&'Â&#x160;&+9Â&#x161; /,Â&#x20AC;148$1 3200 Autoroute 440 Ouest Laval (Qc) H7T 2H6 (entre boul. Chomedey et Daniel-Johnson)

Bur: 1 (855) 262-3131 Fax: (514) 262-3131

H.BĂ&#x2030;LANGER Entrepreneur ĂŠlectricien

1KĂ&#x192;WòQKĂ&#x2026;Q&Ă°VÄşWKòðQJPÄ&#x20AC;L

Â&#x192; EntrĂŠe ĂŠlectrique 200 ampères, 100 ampères (bachelor) Â&#x192; Chauffage ĂŠlectrique, plinthe ĂŠlectrique, convecteur, convectair. Â&#x192; Conversion chauffage au Mazout Ă ĂŠlectrique. Â&#x192; RĂŠnovation ĂŠlectrique complète. Â&#x192; Installation dâ&#x20AC;&#x2122;ĂŠclairage encastrĂŠs dans la cuisine et salle de bain. Â&#x192; Remplacement de vieux filage sans mise Ă  la terre. Â&#x192; Remplacement du panneau ĂŠlectrique Ă  fusibles par panneau Ă  disjoncteurs Â&#x192; Panne ĂŠlectrique Hydro QuĂŠbec, troubleshooting, appel de service. Â&#x192; Expertise en restauration - Nouvel ĂŠquipement ĂŠlectrique Ser v

514-867-6251 info@h.belanger.com R.B.Q: 8361-5229-01

ice

24h

dâ&#x20AC;&#x2122;urgen

ce


164

Services FunĂŠraires Asiatiques de MontrĂŠal Email: info@funeraires.ca

URGEL BOURGIE

w w w.funeraires.ca

514-945-9608 Â&#x192; Jardins Urgel Bourgie MontrĂŠal 3955, chemin CĂ´te-de-Liesse St-Laurent (QuĂŠbec) H4N 2N6

Â&#x192; Complexe St-François dâ&#x20AC;&#x2122;Assise Sotheat Pong, M.Sc.

6700, rue Beaubien Est MontrĂŠal (QuĂŠbec) H1M 3E3

Â&#x192; Jardins Urgel Bourgie Laval 2500, avenue des Perron Auteuil (QuĂŠbec) H7J 1G5 Tan Tai Nguyen

Â&#x192; Jardins Urgel Bourgie Rive-Sud 8145, Chemin de Chambly St-Hubert (QuĂŠbec) J3Y 5K2

Â&#x192; Ville Mont-Royal Hong Nhung Pham

1255, avenue Beaumont Mont-Royal (QuĂŠbec) H3P 3J1

Danh Nguyen Photographe

ChĂşng tĂ´i cĂł rẼt nhiáť u chi nhĂĄnh, xin quĂ˝ váť&#x2039; xem trang sáť&#x2018; 283 Ä&#x2018;áť&#x192; biáşżt thĂŞm chi tiáşżt.

Â&#x2018;R! $6 w>? $ $Â ><Â&#x201A;9! & Â&#x2018;R! $6D $Â&#x192;/Â&#x201E; }!+/A/ $Â&#x192;/ /$ /N / $Â&#x192;/ A &


DOÏN NHAØ & THUEÂ NHAØ - DEÙMEÙNAGEMENT & LOCATION

165


166

DOÏN NHAØ & THUEÂ NHAØ - DEÙMEÙNAGEMENT & LOCATION

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 146 ) - Noå lôùn ôû thò traán Lac-Megantic, tænh Queùbec, VOV - VN 7/07 - Moät ngöôøi thieät maïng vaø hôn 100 ngöôøi maát tích khi xe löûa chôû haøng traêm taán daàu töï ñoäng di chuyeån, bò traät baùnh vaø phaùt noå taïi thò traán Lac-Megantic thuoäc tænh bang Queùbec, Canada. Tai naïn xaûy ra vaøo luùc 1 giôø 30 phuùt saùng ngaøy 6/ 07 (giôø ñòa phöông). Hôn 30 nhaø, ôû cöûa haøng, ôû trung taâm thò traán, thö vieän vaø vaên phoøng cuûa tôø tuaàn baùo ñòa phöông bò phaù huûy, sau khi con taàu khoâng ngöôøi laùi traät baùnh vaø phaùt noå. Söùc maïnh cuûa ngoïn löûa ñaõ laøm trôû ngaïi moïi noã löïc cöùu hoä. Ngoïn löûa boác cao vaø lan nhanh khaép khu vöïc laøm chaùy nhieàu ngoâi nhaø gaàn ñoù. Caû khu vöïc bò bao truøm bôûi khoùi cay khi ngoïn löûa buøng phaùt vôùi ñöôøng kính roäng caû traêm meùt. Chính quyeàn ñòa phöông ñaõ cho di taûn hôn 2.000 cö daân cuûa thò traán. Ñaùm khoùi daày ñaëc coù theå ñöôïc nhìn thaáy töø khoûang caùch 10 km sau vuï noå. Caûnh saùt ñaõ thaåm vaán ngöôøi laùi taàu ñeå tìm ra nguyeân nhaân tai naïn. Ñoäng cô con taàu ñaõ ñöôïc tìm thaáy caùch khoaûng 1 km töø nôi vuï noå. Nhaø chöùc traùch ñaõ moâ taû nôi xaûy ra tai naïn laø moät “baõi chieán tröôøng”. Caùc nhaø moâi tröôøng ñòa phöông cho bieát, daàu coù theå roø ræ ra soâng Chaudieøre. Soá ngöôøi cheát döï kieán seõ coøn gia taêng. OÂ n g Edward Burkhardt, thuoäc coâng ty ñöôøng saét Montreùal, Maine & Atlantic Railway cho raèng, gaøi phanh khoâng ñuùng caùch coù theå laø nguyeân nhaân gaây ra tai naïn. Cuoäc ñieàu tra ñang tieán haønh. Tin sau cuøng cho bieát soá ngöôøi cheát ñaõ leân ñeán hôn 40 ngöôøi vaø coøn coù theå gia taêng. - Maùy bay chaïy baèng pin maët trôøi Reuters - 7/07 - Moät maùy bay chaïy baèng pin maët trôøi ñaõ hoaøn taát chuyeán bay lòch söû baêng ngang nöôùc Myõ. Chieác Solar Impulse ñaõ haï caùnh xuoáng saân bay Kennedy, thaønh phoá New York toái thöù Baåy 6/07, sôùm hôn döï kieán 3 giôø; vieäc naøy ñaõ ñöôïc döï ñoaùn töø tröôùc. Sau ñoù ngöôøi ta phaùt hieän caùnh traùi cuûa maùy bay bò raùch; vieân phi coâng vaø maùy bay khoâng bò nguy hieåm. Chieác maùy bay do Thuïy Só cheá taïo chaïy baèng 11.000 cuïc pin maët trôøi, ñaõ caát caùnh töø San Francisco, Myõ, hoài daàu thaùng 5. Maùy bay ñaõ döøng laïi ôû 5 thaønh phoá tröôùc khi ñeán New York; chaëng döø n g chaâ n cuoá i cuø n g laø ôû beâ n ngoaøi thuû ñoâ Washington, saùng sôùm thöù Baåy 6/07. Chuyeán bay keùo daøi hai thaùng taïi Myõ laø chuyeán thöû nghieäm, tröôùc khi coù chuyeán bay voøng quanh traùi ñaát, seõ ñöôïc thöïc hieän vaøo naêm 2015, baèng loaïi maùy maùy bay maïnh hôn. ( xem tieáp trang 186 )


DOĂ?N NHAĂ&#x2DC; & THUEĂ&#x201A; NHAĂ&#x2DC; - DEĂ&#x2122;MEĂ&#x2122;NAGEMENT & LOCATION

167

C.V.TAN

NETTOYER - TRANSPORT GEĂ&#x2122;NEĂ&#x2122;RAL O

O

RÜÝa gaïch nhaø (nettoyer brique, paveÚ-uni, terrasse) Chuyeân chôÝ toüng quaÚt, Doïn Nhaø.

GoĂŻi TAN: 514-323-8497 Cell: 514-885-9785 48Â&#x2019;&+2j1*6$7(//,7(  &KX\Ă&#x192;QJÂşQÜ­L979Y­FÂŽFÜ­L&DOLYY  1K¡QĂśLĂ&#x201E;XFKĂ&#x2039;QK²PWKDQK.DUDRNHWÂąLQK­ Y­SKĂ?FYĂ?pPWKDQK.DUDRNHFKRFÂŽFSDUW\ FĂ&#x17E;ĂŚLKĂ?LY­VLQKQK¡WYĂŚLQKLĂ&#x201E;XQKÂąF9LĂ&#x2C6;W +RDY­WLĂ&#x2026;QJ$QKYYYĂŚLQKLĂ&#x201E;XQ¸PNLQKQJKLĂ&#x2C6;P

/L�Q/žF 4XâF+RºQJ514-729-6856

VAĂ&#x160;N NGHEĂ&#x201E; Ă&#x2018;OĂ&#x2122; Ă&#x2018;AĂ&#x201A;Y...

( tieĂĄp theo trang 70 ) - Coâ gaĂši 16 tuoĂĽi giaønh ngoâi quaĂšn quaân The Voice of America (SGGP) - SaĂšng ngaøy 19/06, ban giaĂšm khaĂťo cuoäc thi The Voice of America muøa thÜÚ tĂś ĂąaĂľ coĂš ngoâi vò quaĂšn quaân, thuoäc veĂ coâ nÜþ sinh trung hoĂŻc 16 tuoĂĽi, Danielle Bradbery cuĂťa Ăąoäi Blake Shelton. Coâ laø nÜþ sinh treĂť tuoĂĽi nhaĂĄt tĂ­nh ĂąeĂĄn thôøi ĂąieĂĽm naøy, giaønh ngoâi vò quaĂšn quaân cuoäc thi The Voice of America. Trong Ăąeâm chung keĂĄt Danielle ĂąaĂľ choĂŻn ca khuĂšc â&#x20AC;&#x153;Maybe it was Memphisâ&#x20AC;? trong phaĂ n haĂšt laĂŻi ca khuĂšc tÜøng bieĂĽu dieĂŁn thaønh coâng. Ă&#x201D;Ă&#x203A; phaĂ n thi solo, Bradbery choĂŻn ca khuĂšc â&#x20AC;&#x153;Born to flyâ&#x20AC;? cuĂťa Sara Evans, vaø ĂąeĂĽ trĂŹnh dieĂŁn trong phaĂ n song ca cuøng huaĂĄn luyeän vieân Danielle, coâ ĂąaĂľ theĂĽ hieän baĂťn nhaĂŻc ĂąoĂ ng queâ â&#x20AC;&#x153;Timber Iâ&#x20AC;&#x2122;m falling in loveâ&#x20AC;?. - Ca sĂł Quang Leâ vaø nÜþ ca sĂł Lam Anh bò tai naĂŻn nghieâm troĂŻng Ă&#x2018;uĂšng ngaøy thÜÚ saĂšu 13/09, treân ùÜôøng trĂ´Ăť veĂ  sau show dieĂŁn taĂŻi San Jose, MyĂľ, baĂĄt ngôø xe chĂ´Ăť Quang Leâ vaø Lam Anh gaĂŤp tai naĂŻn nghieâm troĂŻng. Xe bò laät nhieĂ u voøng laøm caĂť hai bò thÜông trong luĂšc Ăąang nguĂť; Quang Leâ nhôø coĂš thaĂŠt giaây an toaøn neân chĂŚ bò thÜông nheĂŻ, vaø ĂąaĂľ coĂš theĂĽ tieĂĄp tuĂŻc trĂŹnh dieĂŁn hoâm ChuĂť Nhaät sau ĂąoĂš vaøi ngaøy, taĂŻi Cali, trong show cuøng vĂ´Ăši ca sĂł Leä Quyeân ĂąeĂĄn tÜø VN. Rieâng Lam Anh naèm nguĂť Ă´Ăť baĂŞng sau, khoâng thaĂŠt giaây an toaøn neân bò thÜông khaĂš naĂŤng. ( xem tieĂĄp trang 171 )


168

DU LÒCH - VOYAGE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 134 ) Taïi phieân ñieàu traàn coù chuû ñeà “Caùc moái quan heä Vieät - Myõ” do Tieåu Ban Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông thuoäc UÛy Ban Ñoái Ngoaïi Haï Vieän Myõ, toå chöùc ngaøy 5/06, Phoù Trôï Lyù Ngoaïi Tröôûng, phuï traùch Daân Chuû Nhaân Quyeàn - Lao Ñoäng, oâng Daniel Baer tuyeân boá: “Toâi cam keát seõ tieáp tuïc neâu leân tröôøng hôïp cuûa hai nhaø hoaït ñoäng naøy cuõng nhö thuùc ñaåy nhaø caàm quyeàn VN traû töï do cho Phöông Uyeân vaø Ñinh Nguyeân Kha”. - Kyø thuû Leâ Quang Lieâm - Voâ ñòch theá giôùi giaûi côø chôùp HNMO - 11/06 - Tin vui ñaõ ñeán vôùi theå thao Vieät Nam vaø giôùi haâm moä côø vua, khi vaøo toái ngaøy 10/06 Leâ Quang Lieâm ñaõ leân ngoâi taïi giaûi voâ ñòch côø chôùp theá giôùi naêm 2013. Vieät Nam ñaõ coù nhieàu nhaø voâ ñòch theá giôùi ôû caùc giaûi treû, nhöng voâ ñòch theá giôùi ôû giaûi ñaáu haïng cao nhaá t laï i chöa töø n g ñoaï t ñöôï c . Nhöng Leâ Quang Lieâm ñaõ ñoaït ñöôïc voâ ñòch theá giôùi giaûi côø chôùp theá giôùi toái ngaøy 10/06. Tröôùc ñoù, vaøo thaùng 5, Leâ Quang Lieâm cuõng voâ ñòch noäi dung côø chôùp Chaâu AÙ, sau khi ñoaït haïng 5 giaûi voâ ñòch côø nhanh theá giôùi. ÔÛ noäi dung côø chôùp ngaøy 9 vaø 10/7/2013, Leâ Quang Lieâm tranh taøi cuøng vôùi 57 kyø thuû khaùc, ñeán töø 18 nöôùc treân theá giôùi. Leâ Quang Lieâm leân ngoâi voâ ñòch sau 10 vaùn ñaáu, daønh 20,5 ñieåm tröôùc kyø thuû thöù nhì laø A. Grischuk (Nga, voâ dòch theá giôùi 2012) 20 ñieåm; R. Ponomariov (Ukraina) ñaït 20 ñieåm xeáp haïng ba. Taïi noäi dung côø chôùp, kyø thuû VN khaùc laø Nguyeãn Ngoïc Tröôøng Sôn cuõng thi ñaáu thaønh coâng khi xeáp haïng 5 chung cuoäc vôùi 19,5 ñieåm. Trong ngaøy 10/06 Tröôøng Sôn giaø n h tôù i 5 vaù n thaé n g, 1 vaù n hoø a vaø moä t vaù n thua. Vôùi chöùc voâ ñòch, Leâ Quang Lieâm nhaän giaûi thöôûng 40.000 USD trong khi Tröôøng Sôn nhaän 18.000 USD. - Vôõ ñaäp thuûy ñieän Ia krel 2 ôû Gia Lai - Kontum Saùng ngaøy 12/06 moät ñoaïn ñaäp thuûy ñieän taïi laøng Mok Den xaõ Ya Tom huyeän Ñöùc Cô (Gia Lai) daøi 40 m, cao 20 m (töø ñaùy soâng leân maët ñaäp) bò vôõ hoaøn toaøn. Haøng nghìn meùt khoái ñaát ñaù, bò cuoán troâi ngoån ngang veá phía haï löu. Ñoaïn ñaäp bò vôõ khieán toaøn boä nöôùc trong hoà caïn kieät. Thoâng tin ban ñaàu cho bieát, chieàu daøi thaân ñaäp thuûy ñieän Ia Krel 2 bò vôõ khoaûng 40 m; gaàn 30 hecta hoa maøu phía haï du bò ngaäp nöôùc coù nguy cô thieät haïi hoaøn toaøn. Khoâng thaáy baùo caùo veà thieät haïi nhaân maïng vì khu vöïc naøy khoâng coù ngöôøi sinh soáng. Thuûy ñieän Ia krel 2 ñöôïc xaây döïng töø naêm 2010, naèm treân suoái Yakre (thuoäc khu vöïc soâng Poâ Coâ) ñang ôû trong quaù trình tích nöôùc, chôø chaïy maùy. Ñaäp daâng naøy coù chieàu daøi toaøn ñaäp laø 200 m. Döï aùn thuûy ñieän Ia Krel 2 goàm hai toå maùy coâng suaát 5,5 MW do Coâng Ty Coå Phaàn Coâng Nghieäp vaø Thuûy Ñieän Baûo Long - Gia Lai ñaàu tö xaây döïng, toång soá voán ñaàu tö khoaûng 120 tyû ñoàng. ( xem tieáp trang 194 )


DU LÒCH - VOYAGE

169

Tel.: 514-982-6168 Q

Q

Q

Q Q

Q

Q

Luoân coù veù maùy bay giaù ñaëc bieät veà Vieät Nam, Baéc Myõ vaø caùc nöôùc treân theá giôùi. Giaù reû troïn goùi cho caùc tour ñi Mexico, Cuba, caùc nöôùc Nam Myõ. Chuyeân toå chöùc caùc tour Vieät Nam, HongKong, Nhaät Baûn, Trung Quoác, Thaùi Lan, Nam Haøn, Ñaøi Loan, Kampuchea, Laøo, Mieán Ñieän cho ñoaøn töø 2 ngöôøi trôû leân. Ñaët khaùch saïn vaø thueâ xe khaép nôi vôùi giaù phaûi chaêng. Coù baùn nhieàu loaïi baûo hieåm cho du lòch, du hoïc, thaêm ngöôøi thaân vôùi giaù ñaëc bieät. Nhaän laøm visa Vieät Nam, khaån, mieãn thò thöïc, vaø visa Trung Quoác. Nhaän laøm hoä chieáu VN gia haïn hoaëc ñoåi môùi. Vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân naêng ñoäng, nhieät tình, giaøu kinh nghieäm, seõ saün saøng phuïc vuï quyù khaùch, trong moïi tröôøng hôïp yeâu caàu.

Giôø laøm vieäc:

10h00 – 18h00 töø thöù Hai – thöù Saùu 10h00 – 17h00 thöù Baûy Coù choã ñaäu xe phía sau coâng ty Permis du Queùbec

3820 St-Denis, Suite 4, Montreùal, Queùbec, H2W 2M2 Tel: 514-982-6168 / 6169 Fax: 514-982-0802 Email: saigon3000@qc.aibn.com Sherbrooke Web: www.saigontours3000.com


170

DU LĂ&#x2019;CH - VOYAGE

NaĂŞm

2014

26 thaĂšng 3 : Tour Nhaät: Xem Hoa Anh Ă&#x2018;aøo: Osaka, KobeĂš, Kyoto, Mt. Fuji, Kamakura, Tokyo: 14 ngaøy. 06 thaĂšng 4 : Western Caribbean Cruise Du thuyeĂ n Navigator Of The Seas. 05 thaĂšng 5 : Tour Ă&#x2018;oâng AĂ&#x201A;u: Budapest, Vienne, Prague. (Option 3 ngaøy taĂŻi Paris). 06 thaĂšng 6 : Alaska Sawyer Glacier Cruise Du thuyeĂ n Rhapsody Of The Seas. 20 thaĂšng 7 : Du thuyeĂ n Sea Princess - Ă&#x2018;i tÜø Singapore ĂąeĂĄn Perth (Australia): 14 ngaøy. 01 thaĂšng 8 : Australia (UĂ&#x2122;c) - New Zealand (Taân Taây Lan): 15 ngaøy. 15 thaĂšng 9 : Tour Phi Chaâu: (Johnnesburg Cape Town vaø Victoria Falls). 01 thaĂšng 11: Tour AĂ n Ă&#x2018;oä. 07 thaĂšng 12: 7 Night Eastern Caribbean Cruise Du thuyeĂ n Allure of the Seas. M Ngoaøi ra coĂš veĂš reĂť Ăąi khaĂŠp nĂ´i. VeĂš veĂ  Vieät Nam vĂ´Ăši taĂĄt caĂť caĂšc haĂľng maĂšy bay. VeĂš Ăąi MyĂľ. CaĂšc nĂ´i taĂŠm bieĂĽn nhĂś: Punta Cana, Cancun, Cuba...

Muon Muoå n bieå biett theâ t m chi tieåt xin vui loøng goïi laïi: Xin lieân laïc: 524 Jean-Talon Ouest, Suite 6 MontreÚal (QueÚbec) H3N 1R5 MeÚtro Parc

Tel: 514-277-8383 514-277-6154 Fax: 514-277-5445

www.orbistours.com

Mme KHAĂ&#x2122;NH HOAĂ&#x2DC;I 514-804-4346 Email: juliettehoai@gmail.com XEM TRANG MAĂ&#x2DC;U 159


DU LÒCH - VOYAGE

171

(Treâ n LaàXu&KÖÑ Chôï Marcheù Oriental) 7UHÄ Q/DÂ 0DUFKHÛ 2ULHQWDO Noùi tieáng Vieät vaø Campuchia

-HDQ7DORQ BAÙN VEÙ MAÙY BAY DU LÒCH KHAÉP NÔI 7107 St-Denis (suite 201) Montreùal (QC) H2S 2S5

514-272-8580 Fax: 514-272-5670

Consultants Dòch Vuï & Tö Vaán (514) 728-8444

Voyages Coâng Ty Du Lòch (514) 728-8858 Coâte Vertu

(Bus 64) Email: sapa888@bellnet.ca Trong chôï thöïc phaåm 1993-A MARCEL-LAURIN

HAWAI

O

O

Ville St-Laurent (QC) H4R 1K4

Baùn veù maùy bay veà Vieät Nam vaø khaép nôi treân theá giôùi, Forfait Tous Inclus (bao troïn goùi) nghæ maùt ôû vuøng naéng aám: Mexique - Cuba - Reùpublique Dominicaine, Hawaii.... Ñaëc bieät du lòch baèng taøu CROISIEØRE O Ñaët khaùch saïn, thueâ xe (khoâng giôùi haïn km) O Ñaûm nhaän taát caû baûo hieåm ñi du lòch.

VAÊN NGHEÄ ÑOÙ ÑAÂY...

( tieáp theo trang 167 ) - Madonna trôû thaønh tyû phuù Theo tôø New York Post thaùng 3/2013, nöõ hoaøng nhaïc Pop Madonna ñaõ trôû thaønh tyû phuù nhôø ca haùt vaø nhöõng dòch vuï kinh doanh cuûa mình. Maëc daàu ñaõ 54 tuoåi, Madonna vaãn daãn ñaàu trong baûng caùc ca só kieám nhieàu tieàn nhaát trong laøng aâm nhaïc theá giôùi. Tröôùc naêm 2012, taøi saûn cuûa coâ öôùc tính vaøo khoûang 700 trieäu Myõ kim. Giôø ñaây, Madonna ñaõ trôû thaønh tyû phuù, vôùi taøi saûn 1 tyû Myõ kim. Theo taïp chí Forbes, coâ ñaõ ñaùnh baät nhieàu ca só treû noåi danh nhö Mariah Carey, Beyonceù Knowles, Adele ñeå trôû thaønh ca só coù thu nhaäp cao nhaát. - Ñieäp vieân 007: 1 trieäu USD cho vaøi phuùt quaûng caùo

Trong thaùng 2 vöøa qua, chæ xuaát hieän vaøi phuùt taïi cuoäc trieån laõm xe hôi taïi New York, taøi töû ngöôøi Anh, Daniel Craig, 45 tuoåi, thöôøng thuû vai ñieäp vieân 007 noåi tieáng, ñaõ ñöôïc nhaän tôùi 1 trieäu ñoâ la. Nam dieãn vieân naøy, ñaõ töï laùi chieác xe Range Rover theå thao, tôùi buoåi giôùi thieäu saûn phaåm môùi cuûa coâng ty noåi tieáng naøy. Coâng vieäc chæ dieãn ra trong voøng 7 phuùt, vaø Daniel Craig ñaõ nhaän ñöôïc tieàn thuø lao 1 trieäu ñoâ la, möùc thuø lao coù theå coi laø khaù cao trong giôùi taøi töû hieän nay. ( xem tieáp trang 202 )


172

SĂ&#x2013;Ă&#x203A;A CHĂ&#x2013;Ă&#x2022;A - REĂ&#x2122;NOVATION

C.V. PLANCHERS

O

O

O

O

Chuyeân moân ĂąaĂšnh boĂšng saøn goĂŁ vaø caĂ u thang. Ă&#x2018;oĂšng caĂšc loaĂŻi goĂŁ mĂ´Ăši vaø sÜÝa chÜþa saøn nhaø. Chuyeân ĂąaĂšnh boĂšng caĂšc loaĂŻi maĂ u(Stains). Saøn cuĂľ laøm thaønh saøn mĂ´Ăši.

 Xin lieân laĂŻc: VUĂ&#x2022; TeĂšl.: (514) 593-6831 (514) 996-0364 cell.

L&T 6Ă DQKÂŹWĂ&#x2022;QJTX­W &+8<Â&#x2C6;1  6ĂąQVĂŽDQJĂ&#x2026;QSKĂ&#x203A;QJOÂşPVÂşQ JäKD\JžFKEĂ QJ

 6ĂŽDKĂ&#x2022;WKâQJâQJQĂŤĂłFYÂş¾ÍòQJFâQJ  7KD\QĂŤĂłFQĂ&#x153;QJÂľLĂ&#x2022;QQĂŤĂłF  /ÂşPPĂłLEDVHPHQWSKĂ&#x203A;QJWĂ&#x2021;P  *Ă&#x2021;QFĂŽDFĂŽD3DWLRFĂŽDVĂŁ  6ĂŽDFKĂŻDEÂźRWUĂ&#x2013;PĂ&#x;LWKĂ­  /ÂşPWĂŹ$ÂľĂ&#x2019;Q=

&Ă&#x17D;VHWXSWLĂ&#x2021;P1DLOYÂŹ6XVKL Ă Äą0%Äą27Äť1709}75~&+1+,Ĺ&#x2022;0 /LĂ?QOžF7RÂşQ 514

513-9898


SÖÛA CHÖÕA - REÙNOVATION

173

DAVID REÙNOVATION

CHUYEÂN GIA: M Raùp bois-franc môùi M Ñoùng saøn goã (patio) phía sau nhaø M Laøm môùi nhaø beáp & Phoøng taém töø A ñeán Z M Doïn deïp ñoà pheá thaûi Giaù phaûi chaêng - Coâng vieäc baûo ñaûm 100% Xin lieân laïc: 514-659-3154

514-766-6515

/LÐQO¾F

%–,48$1*+,ƒ1, Ph.D. 7KºQKYLÐQKLÕSKåLNúVë4XÌEHF (Ordre des ingénieurs du Québec) Tel: 438 875 4445 Email: WRQ\EXL#VWHFKFRFRPt www.stechco.com

.LQKQJKLķPWKLįWNįYJLžPVžWQKLıXF±QJ WU©QKJŇE§W±QJYWK¦SQKč Condos Quartier 440, Condos Innova, La phase 4 du Faubourg Contrecoeur, Condos Le Vog, Évolution Lachine…

.²6£&+8<ˆ11*r1+;w<'¨1* 7KÂPµÚQKYºNLÓPWUDQKºWìPÜQJµÒQP»L%»RF»RµëöF KRºQWKºQKYºJîLFKRNK»FKKºQJWURQJYÛQJWLÒQJ ;LQJLÁ\SKÌSUëöX SHUPLVG·DOFRRO

&XQJFÁSE¼QYÎWKLÒWNÒNÒWFÁXYºNLÒQWUçFµÓ[LQJLÁ\SKÌS FèDWKºQKSKâFKRYLÕF[¿\GðQJPóLYºVîDFKïDJLDFâQKº &XQJFÁSF»FE¼QKëóQJGÃQNúWKXÄW GHYLVGHFRQVWUXFWLRQ YºE¼QYÎOLÐQTXDQµÒQNÒWFÁXQKºµÓ+ëóQJGÃQ[îOøYÒW QíWEÐWàQJWURQJWëòQJPÜQJ;îOøVêSP»LGRWX\ÒW;îOø YÒWQíWFèDWëòQJJ¾FK*LDFâFKâQJµåQJµÁWFKRNÒWFÁX QKº0ôFîDVãô6RXVVRO7KD\SK»WëòQJFKÇQKD\FåWFKÚX OðF*LDFâEDOFRQ &XQJFÁSE¼QKëóQJGÃQNúWKXÄWFKâQJµåQJµÁW GHYLV SDUDVLVPLTXH FKRF»FWKLÒWEÚWURQJQKºµLÕQQëóFWKàQJ JLÜWUÀQQKºFKâQJKÝDKR¾Q

8<7‡1*,k&l+¦3/¨


174

SĂ&#x2013;Ă&#x203A;A CHĂ&#x2013;Ă&#x2022;A - REĂ&#x2122;NOVATION

Construction, ReĂšnovation, Entretien et ReĂšparations XAĂ&#x201A;Y CAĂ T, TAĂ&#x201A;N TRANG, BAĂ&#x203A;O TRĂ&#x152; vaø SĂ&#x2013;Ă&#x203A;A CHĂ&#x2013;Ă&#x2022;A CHUYEĂ&#x201A;N: T O O O O O

O O O O

NôÚi roäng nhaø - Leân theâm laà u. SÜÝa chÜþa taân trang nhaø, cÜÝa tieäm, haþng xÜôÝng. Fini sous-sol. SÜÝa chÜþa, thay tuÝ, keä nhaø beåp. Laøm saøn goã vaø ùaÚnh boÚng, laÚt gaïch boâng, traÝi tapis. SÜÝa chÜþa heä thoång ùieän, nÜôÚc. Thay cÜÝa soü, cÜÝa ra vaøo. Laøm maÚi nhaø, maÚng xoåi. ThÜïc hieän moïi coâng vieäc choång laïnh (isolation) vaø ngaên tieång ùoäng (isonorisation). Xin lieân laïc:

TRAĂ&#x20AC;N TRUNG HIEĂ U 514-240-8226 CAĂ&#x2026;N THAĂ&#x201E;N â&#x20AC;&#x201C; BAĂ&#x203A;O Ă&#x2018;AĂ&#x203A;M vaø TIN CAĂ&#x201E;Y


SĂ&#x2013;Ă&#x203A;A CHĂ&#x2013;Ă&#x2022;A - REĂ&#x2122;NOVATION

175

SĂ&#x2013;Ă&#x203A;A NHAĂ&#x2DC; TOĂ&#x2026;NG QUAĂ&#x2122;T O

O

O

PLOMBERIE: OĂ ng nÜôÚc ĂąuĂť loaĂŻi, ngheĂŻt coĂĄng. Thay thuøng nÜôÚc noĂšng, laĂŻnh, toilette, robinet. CERAMIC: LoĂšt saøn gaĂŻch, taân trang buoĂ ng taĂŠm, beĂĄp. Ă&#x2018;IEĂ&#x201E;N: SÜÝa, theâm oĂĽ Ăąieän, theâm Ăąeøn. Vieäc laøm kyĂľ lÜôþng, ĂąeĂŻp, coĂš baĂťo ĂąaĂťm

Lieân laĂŻc: DĂ&#x2013;: 514-570-9055 & 514-598-8192

HANDY-THAI ReĂšnovations geĂšneĂšrales Carte de construction (DEP)

Chuyeân sÜÝa chÜþa nhaø cÜÝa, heä thoång ùieän nÜôÚc, laøm ceÚramique, caukin, quaït huÚt toilette, beåp v.v... GiaÝi quyeåt nhanh choÚng chuyeân nghieäp moïi vaån ùeà sÜÝa chÜþa BaÝo ùaÝm taän taâm, uy tín, chaåt lÜôïng

Xin lieân laĂŻc THAĂ&#x2122;I:

514-748-2559 Home 514-927-1835 Cell

SĂ&#x2013;Ă&#x203A;A NHAĂ&#x2DC; TOĂ&#x2026;NG QUAĂ&#x2122;T M Chuyeân sĂ´n vaø sÜÝa chÜþa nhaø cÜÝa. M Taân trang phoøng taĂŠm, nhaø beĂĄp, Sous-sol. M LoĂšt gaĂŻch, gaĂŠn saøn goĂŁ, ngaĂŞn phoøng. GIAĂ&#x2122; Ă&#x2018;AĂ&#x2039;C BIEĂ&#x201E;T CHO QUYĂ&#x2122; Ă&#x2018;OĂ&#x20AC;NG HĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG

Xin lieân laïc:

VUĂ&#x2022;: Tel.: 514-996-0364 NICK ou SILVANO

8149, rue Louis Quatorze St-LeĂšonard, Qc H1R 3G2 TeĂšl.: 514-323-8883

514-573-5576 514-573-5575

CHUYEĂ&#x201A;N LOĂ&#x2122;T CEĂ&#x2122;RAMIQUE - MARBRE - GRANITE Taân trang vaø sÜÝa chÜþa phoøng taĂŠm, sous-sol, nhaø beĂĄp. ThaĂ u sÜÝa chÜþa vaø taân trang nhaø vaø tieäm SUSHI XEM TRANG MAĂ&#x20AC;U 222


176

SÖÛA CHÖÕA - REÙNOVATION

TAØI TRÔÏ KINH PHÍ SÖÛA CHÖÕA NHAØ...

( tieáp theo trang 142 ) ñaäp boû - xaây laïi môùi. Baøi vieát naøy xin chæ taäp trung vaøo daïng söûa chöõa naâng caáp (thöôøng gaëp) maø khoâng ñeà caäp ñeán daïng söûa chöõa ñaäp boû - xaây laïi môùi (ít gaëp vaø phöùc taïp hôn). Ñeå ñöôïc taøi trôï kinh phí cuûa chöông trình, vieäc söûa chöõa naâng caáp phaûi bao goàm moät trong nhöõng boä phaän chính sau: keát caáu (nhöõng boä phaän chòu löïc cuûa toøa nhaø), heä thoáng ñieän, caáp thoaùt nöôùc, gaïch-ñaù laùt maët tieàn nhaø, cöûa vaø cöûa soå. Neáu hoäi ñuû tieâu chuaån treân, chöông trình cuõng taøi trôï caùc khoaûn chi phí naâng caáp keøm theo sau: - Ñieàu chænh nhöõng boä phaän nhaø khoâng ñuùng vôùi tieâu chuaån thieát keá hieän haønh. - Naâng cao chaát löôïng nhaø, thay ñoåi kieán truùc maët baèng, laøm môùi nhaø beáp, nhaø veä sinh, caûi thieän heä thoáng söôûi hoaëc laø caùch aâm. - Gia taêng theå tích söû duïng cuûa nhaø (toái ña 50% dieän tích saøn hieän coù) ñeå coù theâm phoøng môùi. - Chuyeån ñoåi (hoaëc laøm môùi) moät phaàn nhaø thöông maïi thaønh nhaø ôû cho caùc toøa nhaø toång hôïp Nhöõng khu vöïc ñöôïc taøi trôï kinh phí söõa chöõa nhaø Chöông trình taøi trôï ñöôïc aùp duïng toaøn dieän roäng taïi Montreùal bao goàm caùc khu vöïc: Ahuntsic- Cartierville, Coâtedes-Neiges- NDG, Lachine, Lasalle, Mercier- HochelagaMaisonneuve, Montreù a l Nord, Le Plateau Mont-Royal, Rosemont- La Petite-Patrie, Sainte Laurent, Le Sud-Ouest, Verdun, Ville-Marie, Villeray- Saint Michel- Parc Extension (xem baûn ñoà Reùnovation Queùbec Program)

Neáu toøa nhaø naèm ngoaøi khu vöïc chæ ñònh öu tieân treân nhöng coù ñaëc ñieåm sau thì vaãn ñöôïc xem xeùt taøi trôï: - Nhaø ôû vaø daïng nhaø toång hôïp ñang boû troáng (Ñoái vôùi tröôøng hôïp nhaø toång hôïp thì nhöõng caên hoä phaûi ñöôïc boû troáng ít nhaát moät naêm) - Toøa nhaø coù ít nhaát 6 caên hoä cho thueâ nhöng chæ duøng moät loái vaøo chung; vaø, toøa nhaø naøy hieän ñöôïc ñònh giaù döôùi möùc ñònh giaù coá ñònh cuûa chöông trình. ( xem tieáp trang 248 )

Cho duø hoaøn caûnh hieän taïi coù toài teä theá naøo ñi nöõa, seõ khoâng coù thôøi ñieåm naøo cho söï baét ñaàu toát hôn laø ngay töø baây giôø.


SÖÛA CHÖÕA - REÙNOVATION

177

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng & söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Speùcialiseù Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geùneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp

&+8<17+q8;p<'¡1* 1+k+k1*&/,1,48(1$,/ .$5$2.( &¢6¥7+œ¢1*0o,

.LġQWU³FVāGHVLJQHU15QùPNLQKQJKLĩP 1KďQ[LQSHUPLV [œ\GœQJYšUāŅX

&KX\¤QOšPQKšKšQJ|¹®QJ Wō$ ºġQ= FO£HQPDLQ

1KïQJFàQJWUÖQKµ½WKðFKLÕQ &Kö .LP 3K»W -DUU\ %DU 6KDUN\ 1DLO 3RQW 9LDX 7RS 1DLO 6KHUEURRNH %HOOH3URYLQFH5HVWDXUDQW=DR5HVWDXUDQW&KDUPH&RFKLQFKLQH /DYDO 5HVWDXUDQW0L]XNL([SUHVV /RQJXHXLO 5HVWDXUDQW,WDPHD6XVKL %HDXELHQ 'XSOH[%RUGHDX[7ULSOH[2QWDULR1DLO5RVHPËUH.DLGD6XVKL DYHQXHGX SDUF 1DLO7 / FHQWUHYLOOH0RQWUÌDO 3Kô+LQ FHQWUHG·DFKDW3LH,; 7RQ6XVKL YLOODJH2O\PSLF0RQWUÌDO 7HNND6XVKL -ROLHWWH 6XVKL6DPD %HDXELHQ5HVWDXUDQW0LVD)XVLRQ6DORQ0DVVDJH(OOH'HVLJQ&KæD/LQK 6ñQ 5HVWDXUDQW .LP\NR 6XVKL 5XELV VXU 2QJOHV $QLPDOHULH %ÌODQJHU &KæD´ÚD7¾QJ-DUU\&RQGRV.14:HVWPRXQW

Tel: 514-237-6766 XEM TRANG MAØU 96


178

SÖÛA CHÖÕA - REÙNOVATION

HERMES

Licence RBQ: 8007-7464-01

ENTREPRENEUR GEÙNEÙRAL - COÂNG TY SÖÛA CHÖÕA VAØ XAÂY CAÁT CHUYEÂN TAÂN TRANG, SÖÛA CHÖÕA : - Nhaø cöûa ñuû loaïi, söûa heä thoáng nöôùc, gaz, loùt gaïch, töôøng töø basement cho tôùi noùc. - Cô sôû thöông maïi, vaên phoøng. - Neáu söûa chöõa coù lieân quan tôùi baûo hieåm, chuùng toâi seõ lo chu ñaùo moïi thuû tuïc boài thöôøng ñeå quyù vò ñöôïc lôïi toái ña. - Nhaän vaø hoaøn taát moïi söûa chöõa thuoäc chöông trình trôï caáp cuûa ngaân quyõ thaønh phoá. - Chuyeân trò: Laøm Môùi vaø Söûa Chöõa Maùi Nhaø, Asphalts vaø Drive-ways Ñaõ töøng phuïc vuï cho nhieàu chuû nhaân thöông maïi vaø khaùch haøng AÙ Chaâu

Xin lieân laïc:

NICK: Cell: 514-591-7340

XEM TRANG MAØU 307


SÖÛA CHÖÕA - REÙNOVATION

179

THÔÏ SÖÛA OÂÁNG NÖÔÙC O O O O O O O

Chuyeân söûa chöõa heâä thoâáng oâáng nöôùc vaø oáng coáng. Söûa vaø thay thuøng nöôùc noùng. Thoâng oâáng coâáng, thay toilette. Thay vaø söûa ræ nöôùc, robinet, lavabo,baignoire. Gaén quaït huùt hôi beáp vaø toilette. Laøm phoøng taêém vaø loùt gaïch boâng. Ñaëc bieät: Laøm ceùramique töôøng vaø loùt gaïch boâng saøn nhaø.

ÑÒNH GIAÙ MIEÂÃN PHÍ - COÂNG VIEÂÄC BAÛO ÑAÛM - GIAÙ REÛ - NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM

Xin lieân laïc:

PHAÏM VAÊN LYÙ

514-257 8745 Cell.: 514-909 6137

DÉBOUCHAGE

Service 24h 7 jours/7

DRAINFLEX RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

Drains français, Toilettes, Lavabos, Douches Inspection par caméra et nettoyage à pression

Sylvain Pomerleau Tél.: 514-439-3449 9332, Gabrielle-Roy, Rivières-des-Prairies ZZZGHERXFKDJHGUDLQÀH[FRP


180

SÖÛA CHÖÕA - REÙNOVATION

XEM TRANG MAØU 98


SÖÛA CHÖÕA - REÙNOVATION

181


182

THÔÏ ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH - EÙLECTRICIEN & REÙFRIGEÙRATION

+…7+’1* %k2ô•1* ô,…1 Système d’alarme & Electricien

ALARMES

TPK

ALARMS Licence RBQ 8323-6208-15

DSC

&KX\ÐQOÇSU»SF»FKÕWKáQJE»RµåQJFKRWëJLDFñVôWKëñQJP¾L +ÕWKâQJE»RµåQJµëöFWUðFWLÒSNLÓPVR»WTXDWãQJµºLE»RµåQJ +ñQ20QÅPNLQKQJKLÕP

514.334.1998

Tel: )D[514.334.4498 C.P.34567 Succ. Côte-Vertu St-Laurent QC H4R 2P4

XEM TRANG MAØU 148

XEM TRANG TRANG M U MAØU 1 163 XEM


THÔÏ ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH - EÙLECTRICIEN & REÙFRIGEÙRATION

183

ARAZ TECHNIQUE ELECTRIQUE MEMBRE C.M.E.Q O O O

O O O O

Chuyeân söûa ñieän nhaø vaø cô sôû thöông maïi

Thôï ñieän coù baèng caáp bôûi: C.M.E.Q. Chuyeân söûa vaø thay theá: oå ñieän, heä thoáng daây ñieän. Thay theá heä thoáng söôûi daàu, gaz baèng ñieän, heä thoáng ñieän vaø ñeøn nhaø hay cô sôû thöông maïi. Söûa chöõa maùy gaz vaø daàu (Technicien certifieù GAZ METRO). Taân trang nhaø beáp vaø phoøng taém Coâng vieäc hoaøn toaøn baûo ñaûm töø 1 ñeán 5 naêm (1-5 naêm garanti) 24/7

Tel: 514-352-6883 / Cell: 514-885-0868

Entrepreneur eùlectricien

Licence d’eùlectricien taïi Queùbec töø 1982

Membre de la Corporation des Maýtres EÙlectriciens du Queùbec - Licence R.B.Q.

Nhaän moïi dòch vuï veà ñieän: KYÕ NGHEÄ, THÖÔNG MAÏI, NHAØ CÖÛA. M Chuyeân ñoåi söôûi daàu, gaz thaønh heä thoáng söôûi ñieän. M Taêng cöôøng coâng söùc ñieän &ø theâm ñoàng hoà ñieän vaø ñoåi panneaux ñieän. M Chuyeân raùp vaø söûa chöõa caùc loaïi heä thoáng laïnh nhaø haøng, heä thoáng noùng vaø laïnh, thermopompe, centrale vaø murale. M Söûa chöõa vaø rebobiner moteur ñieän AC-DC, controâles moteurs AC-DC vaø controâles automatiseùs. COÂNG VIEÄC BAÛO ÑAÛM vaø UY TÍN TREÂN 10 NAÊM NAY

Huyønh Chí Quyeàn Tél.: 514-722-0388 Maýtre eùlectricien Electro technicien

Fax: 514-727-8802


184

THÔÏ ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH - EÙLECTRICIEN & REÙFRIGEÙRATION

Nieâân Giaùm Vaøng treân SMART PHONE

App Store

Quyù vò coù theå caøi ñaët Nieân Giaùm Vaøng mieãn phí töø App Store (Iphone) hoaëc Google Play (Android) Google Play


THÔÏ ÑIEÄN & ÑIEÄN LAÏNH - EÙLECTRICIEN & REÙFRIGEÙRATION

185

ƒ0­\õLÃXKÍDNKÒQJNKÉWÕQJKèSY¬P­\ WUHRWÝäQJ*L®LQKLÇWE¸QJJLÎKD\E¸QJQÝåF ƒ/ÍVÝæLWÕQJKèSôLÇQ.KÉõÔW'²X ƒ0­\õLÃXKÍDõ×´PY¬WKD\õÕLNKÒQJNKÉ WURQJQK¬ ƒ0­\WLQKOÑFNKÒQJNKÉWURQJQK¬ ƒ+ÇWKÔQJõLÃXNKLÅQQKLÇWõ×WÕQJKèSKD\ WÞQJYØQJWURQJQK¬ ƒ+ÇWKÔQJõÌDQKLÇW *¾RWKHUPLTXH WÕQJKèS ƒ&ÔY³QYÃE®RWUÈY¬VàDFKáDFKRW³W F®F­FOR°LP­\õLÃXKÍDNKÒQJNKÉ WKÒQJGÜQJWUÂQWKÌWUÝäQJ ƒ&KX\ÅQõÕLKÇWKÔQJ'²XôLÇQ.KÉ õÔWWKLÂQQKLÂQ ƒ+ÝåQJGµQ[àGÜQJE®RWUÈY¬E®RKLÅP G¬LK°QFKRF­FV®QSK´PFÚDWKÝãQJKLÇX ƒ%­QW°LFàDK¬QJY¬JLDRW¶QQãLF­FSKÜWØQJõÚOR°L ƒ0XDKR¼FWKXÂP­\YåLQKáQJFKÝãQJWUÈQKWU®G¬LK°Q +±QK°QKõÎQWLÄSTXÉNK­FKW°LSKÍQJWUÝQJE²\V®QSK´PFÚDFKÙQJWÒL

1300 Louis Marchand, Beloeil (QC) J3G 6S3 B (,QIR#WUDQFOLPDWLVDWLRQFRP :ZZZWUDQFOLPDWLVDWLRQFRP T 5%4

XEM TRANG MÀU 12, 13

CHUYEÂN SÖÛA CHÖÕA: TUÛ LAÏNH - MAÙY LAÏNH - MAÙY GIAËT MAÙY XAÁY - BEÁP ÑIEÄN O O

Nhieàu naêm kinh nghieäm. Coù baûo ñaûm cho moïi coâng taùc hoaøn taát.

COÂNG VIEÄC KYÕ LÖÔÕNG CHUYEÂN MOÂN - BAÛO ÑAÛM

(514) 799-5319 (Cell.) Haân haïnh phuïc vuï Quyù vò

NGUYEÃN VAÊN TUØNG


186 ÑIEÄN TÖÛ & ÑIEÄN TOAÙN - EÙLECTRONIQUE & ORDINATEUR

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 166 ) - Vua Bæ Albert II nhöôøng ngoâi cho con laø thaùi töû Philippe AFP - Ngaøy 21/07 - Sau 20 naêm trò vì, vua nöôùc Bæ, Albert II ñaõ quyeát ñònh thoaùi vò vaø truyeàn ngoâi cho con laø thaùi töû Philippe. Nhö vaäy thaùi töû Philippe 53 tuoåi, trôû thaønh vò vua thöù baåy cuûa vöông quoác Bæ. Trong buoåi leã long troïng ñöôïc toå chöùc taïi Cung Ñieän Hoaøng Gia, nhaø vua Albert II ñaõ kyù vaøo vaên baûn thoaùi vò tröôùc söï chöùng kieán cuûa 250 chöùc saéc vaø laõnh ñaïo chính trò cuûa Bæ. Thaùi Töû Philippe seõ tuyeân theä tröôùc Quoác Hoäi vaøo luùc 17 giôø cuøng ngaøy. Sinh ngaøy 6/06/1934, vua Albert laø con trai thöù hai cuûa nhaø vua Leùopold III vaø hoaøng haäu Astrid. OÂng leân ngoâi ngaøy 9/08/1993 sau khi ngöôøi anh trai laø vua Baudouin I ñoät ngoät qua ñôøi. Cho ñeán nay vua Baudouin I laø vua trò vì laâu ñôøi nhaát ôû vöông quoác Bæ (42 naêm, töø naêm 1951-1993). - Thaønh phoá Detroit (Myõ) khai phaù saûn VOA - Ngaøy 20/07 - Detroit, moät trong nhöõng thaønh phoá lôùn cuûa Myõ ñaõ naïp ñôn khai phaù saûn, moät vieäc laøm giuùp thaønh phoá ñöôïc baûo veä tröôùc caùc chuû nôï. Moä t chuyeâ n vieâ n taø i chaù n h, ñöôï c tieå u bang Michigan, nôi coù thaønh phoá Detroit thueâ ñaõ naïp ñôn naøy leân toøa Lieân Bang hoâm thöù naêm 18/07 vaø nhö vaäy, Detroit trôû thaønh thaønh phoá lôùn nhaát trong lòïch söû nöôùc Myõ tuyeân boá phaù saûn. Thoáng ñoác Rick Snyder phaûi pheâ chuaån quyeát ñònh naøy. Detroit ñang bò thaâm thuûng ngaân saùch hôn 300 trieäu ñoâ la vaø ñang maéc nôï daøi haïn gaàn 14 tyû. Töông lai cuûa tieàn höu vaø baûo hieåm y teá cuûa ñoä 10.000 coâng chöùc, chöa bieát ñi veà ñaâu, sau khi thaønh phoá Detroit phaù saûn. Thaùng 8/2013 - Snowden ñöôïc Nga chaáp thuaän cho tò naïn VOA - Ngaøy 1/08 - Sau hôn 5 tuaàn leã phaûi aên nguû trong khu quaù caûnh ôû saân bay Sheremetyevo ôû Moscow, Snowden ñaõ rôøi khoûi phi tröôøng. Luaät sö cuûa Snowden, oâng Anatoly Kucherena cho hay, nôi cö truù cuûa Snowden ñöôïc giöõ kín vì lyù do an toaøn. Caùc giôùi chöùc ToøaBaïch OÁc Hoa Kyø noùi hoï “cöïc kyø thaát voïng“ tröôùc quyeát ñònh cuûa Nga ñaõ caáp quy cheá tî naïn cho Snowden, cöïu nhaân vieân tình baùo, laøm theo hôïp ñoàng cho chính phuû Hoa Kyø, ñaõ tieát loä nhöõng bí maät quoác gia. Phaùt ngoân vieân Toøa Baïch OÁc, oâng Jay Carney cho hay: “Snowden khoâng phaûi laø ngöôøi toá giaùc nhöõng sai traùi cuûa nöôùc Myõ, oâng ta ñaõ tieát loä bí maät quoác gia, neân ñaõ bò khôûi toá.” Do ñoù, caàn phaûi bò daãn ñoä veà nöôùc caøng sôùm caøng toát. Taïi ñaây, anh ta seõ ñöôïc höôûng ñaày ñuû quyeàn ñöôïc xeùt xöû, theo phaùp luaät cuûa Hoa Kyø quy ñònh. Maëc daàu quyeát ñònh cuûa Nga seõ laøm quan heä giöõa Myõ vaø Nga theâm caêng thaúng, toång thoáng Hoa Kyø Obama seõ vaãn tieáp tuïc vieáng thaêm Nga tröôùc hoäi nghò thöôïng ñænh vaøo ñaàu thaùng 9 saép tôùi. ( xem tieáp trang 208 )


ÑIEÄN TÖÛ & ÑIEÄN TOAÙN - EÙLECTRONIQUE & ORDINATEUR

187

KIM TECHTRONIQUE ENR.

4685 Bouchette, Montreùal (QC) H3W 1C6

Teùl.: 514-271-3004 Nhaän söûa chöõa caùc loaïi:

TV MAÀU, PLASMA, LCD, SYSTEØME DE SON, MICRO-ONDES, BEÁP ÑIEÄN, MAÙY GIAËT, MAÙY SAÁY...

M Thôï laønh ngheà, giaù phaûi chaêng. M Haønh ngheà taïi Canada suoát 26 naêm qua. M Söûa chöõa caùc loaïi Projecteur TV, Camera, Videùo, tuû laïnh, maùy giaët, maùy saáy, beáp ñieän garantie 3 thaùng. MÔÙI, MÔÙI !!! Tö vaán heä thoáng baùo ñoäng tö gia vaø cô sôû thöông maïi Ñieän thoaïi cho tö vaán: 514-279-8461 attention: Kim

&+Ÿ1*7“,´t01+|1 X&XQJFÁSWRºQEåF»FWKLÒWEÚYóLWKëñQJKLÕX&$6,2FKRQKºKºQJ WLÕPQDLO VSDVDORQGHFRLIIXUHYºGÌSDQQHXU o.×FKKR¾WKåS0(9FèD5HYHQX4XÌEHF p'ÚFKYêE¼RKºQKFKRP»\W×QKWLÑQYºKåS0(9 q1KÄQOºPZHEVLWHYºTX¼QJF»RWUÐQP¾QJ r&XQJFÁSJLÁ\LQKÜDµñQFKRP»\LQ(SVRQYºP»\,QWHUDF ½Ħ&%,Ķ7.+‘1*6Œ1+,Ĵ09,586 YŋLNũWKXĝWPŋL)ODVK520 *,~&Ē3+–+Œ3FKR4XºYĻ 'ĻFKYŕ7Ĝ170Y8<7Š1

0åL 26$QGURLG

/£8°: .KLKåSµHQEÚKë[LQTç\NK»FK OLÐQO¾FYóLFKçQJWàLYº5HYHQX 4XÌEHFµÓOºPVîDFKïD

´ÓELÒWWKÐPYÑ)&,WHFKQRORJLHV [LQYºRWUDQJP¾QJZZZIFLWHFKQHW 0ßLFKLWLÒW[LQOLÐQO¾F

$QK'ë(514) 277-5454


188 ÑIEÄN TÖÛ & ÑIEÄN TOAÙN - EÙLECTRONIQUE & ORDINATEUR

SUPER INFOTECH

http://www.superinfotech.com

1897 Beaubien Est, Montreùal, QC H2G 1L8 (entre De Lorimier & Papineau)

Beaubien

Tel.: (514) 727-8818

2107 Ste. Catherine Est, Montreùal, QC H2K 2H9 Papineau (coin De Lorimier)

Tel.: (514) 598-0880

Chuyeân BAÙN, LAÉP RAÙP, SÖÛA CHÖÕA maùy COMPUTER, LAPTOP Caù nhaân & Xí nghieäp vaø caùc heä thoáng CAMEÙRA qua INTERNET cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi. Coâá vaâán & taêng cöôøng heâä thoâáng Computer theo nhu caâàu. O Nhaän install networking vaø internet sharing. O Laép raùp system trong 24 giôø. O


Ă&#x2018;IEĂ&#x201E;N TĂ&#x2013;Ă&#x203A; & Ă&#x2018;IEĂ&#x201E;N TOAĂ&#x2122;N - EĂ&#x2122;LECTRONIQUE & ORDINATEUR

189

VIEĂ&#x201A;T Ă&#x201E; -TECH TeĂšl.: (514) 729-1852 Cell: (514) 581-8912

O O O

Coâå vaâån & taĂŞng cÜôøng heâä thoâång Computer theo nhu caâà u. SÜÝa chÜþa, laĂŞĂŠp raĂšp & BaĂťo trĂŹ caĂšc loaĂŻi maĂšy Computer. Nhaän install networking vaø internet sharing. GIAĂ&#x2122; Ă&#x2018;AĂ&#x2039;C BIEĂ&#x201E;T, PHUĂ?C VUĂ? TAĂ&#x201A;Ă&#x201E;N TAĂ&#x201A;M, BAĂ&#x203A;O Ă&#x2018;AĂ&#x203A;M, NHANH CHOĂ&#x2122;NG, HĂ&#x2013;Ă&#x2022;U HIEĂ&#x201A;Ă&#x201E;U & Ă&#x2018;UĂ&#x2122;NG HEĂ?N

Moïi dòch vuï veà computer xin goïi veà Vieät-Tech: (514) 729-1852 Cell.: (514) 581-8912

ASIE EXCHANGE ASIE SALON & NAIL ASIE RESTO 4XĂŞYĂ&#x152;PĂŚQKÂŹKÂŹQJWLĂ&#x2021;PQDLOKRÂźFY¡QSKĂ?QJ PXDE­QQJR°LWĂ&#x2021;F²QPĂ&#x2014;WV\VW½PHĂľĂ&#x2026;WĂ&#x2030;QKWLĂ&#x192;Q TaĂĄt caĂť trong moät maøn hĂŹnh caĂťm ÜÚng

ASIE RESTO CERTIFICAT Dâ&#x20AC;&#x2122;ATTESTATION

Activer/deĂšsactiver

MEV GIAĂ&#x2122; PHAĂ&#x203A;I CHAĂ&#x160;NG Anh, PhaĂšp, Vieät

 ;LQJÍĽLĂżÍ&#x203A;ELÍ&#x2014;WWKrPFKLWLÍ&#x2014;W

DĂ&#x2019;CH VUĂ? UY TĂ?N vaø TAĂ&#x201E;N TAĂ&#x201A;M MuoĂĄn bieĂĄt theâm chi tieĂĄt, xin lieân laĂŻc:

514 - 886 - 1879


190

TRÖÔØNG HOÏC & DAÏY KEØM - EÙCOLE & PREÙCEPTEUR

'n<.{0 75›¢1*+& Précepteur & Ecole

DAÏY KEØM TOAÙN M Nhaän daïy keøm CHUYEÂN TOAÙN ñuû moïi trình ñoä töø Primaire, Secondaire ñeâán CEGEP vaø Naêm thöù 1 ÑAÏI HOÏC. M Lôùp chuyeân TOAÙN ÑOÁ cho hoïc sinh Primaire, lôùp oân luyeän cho hoïc sinh Secondaire vaø lôùp giaûi baøi moãi tuaàn cho hoïc sinh CEGEP. M Lôùp ñaëc bieät cho hoïc sinh maát caên baûn. Lieân laïc Giaùo sö NGOÏC Giaùo sö QUANG

Tel.: 514 525 9246

1+|1'v<7,Š1*3+s3 9r*,Ÿ3&s&(0“17+, 9r275£ª1*7581*+’& 0śLOL§QKŕ &±JLžR+RD Tel:514 488 7937

Daïy keøm TOAÙN, LYÙ, HOAÙ PHAÙP VAÊN M Nhaän daïy theâm Toaùn, Lyù, Hoaù, töø trình ñoä Primaire, Secondaire ñeán CEGEP. M Phaùp vaên (Français, Primaire / Secondaire).

Lieân laïc: Giaùo sö Böûu Toaïi hoaëc Vónh Toaøn

514-739-5658

vuøng Coâte-des-neiges meùtro Plamondon


TRĂ&#x2013;Ă&#x201D;Ă&#x2DC;NG HOĂ?C & DAĂ?Y KEĂ&#x2DC;M - EĂ&#x2122;COLE & PREĂ&#x2122;CEPTEUR

191

DaĂŻy keøm : 1- TieĂĄng PhaĂšp, Anh vaø ToaĂšn tÜø trĂŹnh Ăąoä Primaire, Secondaire ĂąeĂĄn CeĂšgep. 2- LyĂš, HoĂša cho Secondaire 4, 5 vaø CeĂšgep. 3- Ă&#x2018;aøm thoaĂŻi (conversation) tieĂĄng PhaĂšp cho ngÜôøi lĂ´Ăšn. Nhaän daĂŻy caĂšch sÜÝ duĂŻng maĂšy Ăąieän toaĂšn tÜø cĂ´ baĂťn cho ĂąeĂĄn chuyeân moân. M HoĂŻc phĂ­ phaĂťi chaĂŞng Ă&#x2018;òa ĂąieĂĽm thuaän lĂ´ĂŻi beân caĂŻnh meĂštro Langelier Lieân laĂŻc: 514-899-8080

LO XA GiaĂšm ĂąoĂĄc goĂŻi trÜôÝng phoøng toĂĽ chÜÚc vaø ra leänh: - Anh tĂŹm trong nhaø maĂšy moät ngÜôøi treĂť tuoĂĽi, coĂš naĂŞng lÜïc, coĂš theĂĽ thay theĂĄ toâi trong tÜông lai. - TĂŹm xong thĂŹ giao cho anh ta vieäc gĂŹ ? - Ă&#x2018;uoĂĽi anh ta ngay laäp tÜÚc.


192

TRÖÔØNG HOÏC & DAÏY KEØM - EÙCOLE & PREÙCEPTEUR


TRÖÔØNG HOÏC & DAÏY KEØM - EÙCOLE & PREÙCEPTEUR

193


194

TRÖÔØNG HOÏC & DAÏY KEØM - EÙCOLE & PREÙCEPTEUR

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 168 ) - Taäp ñoaøn Hitachi xaây ñöôøng xe löûa cho Saigon Reuters - 11/06 - Taäp ñoaøn Hitachi cuûa Nhaät vöøa nhaän hôïp ñoàng trò giaù leân tôùi 373 trieäu US ñoâ la ñeå xaây döïng xe löûa ñoâ thò ñaàu tieân taïi Vieät Nam. Theo haõng Reuters, taäp ñoaøn Hitachi seõ chòu traùch nhieäm veà taàu, maùy baùn veù, heä thoáng thoâng tin lieân laïc vaø caùc phöông tieän khaùc cho tuyeán ñöôøng saét chaïy qua trung taâm thaønh phoá Hoà Chí Minh. Döï kieán tuyeán xe löûa naøy seõ baét ñaàu hoaït ñoäng töø naêm 2018, theo thoâng tin cuûa Hitachi cho Reuters bieát. Trang tin cuûa NHK (thoâng taán Nhaät Baûn) ghi chi tieát, VN yeâu caàu Hitachi phaân phoái 17 ñoaøn taàu, moãi ñoaøn goàm 3 toa, vaø heä thoáng ñöôøng xe löûa duøng tín hieäu, keùo daøi khoaûng 19 caây soá. Hitachi cuõng ñaûm nhaän baûo trì trong 5 naêm sau khi vaän haønh, thoâng qua thoûa thuaän chi tieát ôû ñoaïn sau. Ñaây ñöôïc xem nhö döï aùn ñöôøng saét ñoâ thò hoaøn chænh ñaàu tieân cuûa VN, vaø Cô Quan Hôïp Taùc Quoác Teá Nhaät Baûn (JICA) ñaõ cam keát cung caáp voán ODA theo Ñieàu Khoaûn Ñaëc Bieät (STEP). Ñöôïc bieát, hoài ñaàu thaùng 5, Vieät Nam ñaõ baùc boû aùp duïng moâ hình ñöôøng saét cao toác Shinkansen cuûa Nhaät vaø thay vaøo ñoù baèng heä thoáng taàu chaäm hôn, noái thaønh phoá Saigon vôùi Haø Noäi. Döï aùn taàu cao toác coù theå ruùt ngaén thôøi gian ñi töø Haø Noäi ñeán Saigon chæ coøn 5 tieáng, so vôùi möùc töø 29 ñeán 38 tieáng nhö hieän nay. Song vì coù theå laøm ngaân quyõ quoác gia hao huït ñeán 38 tyû USD neân Quoác Hoäi ñaõ baùc boû döï aùn naøy. - Thuû Töôùng Nguyeãn Taán Duõng coù phieáu tín nhieäm thaáp RFA - 11/06 - Keát quaû laáy phieáu tín nhieäm cho 47 vò quan chöù c haø n g ñaà u Nhaø Nöôù c , Chính Phuû vaø Quoá c Hoä i vöø a ñöôï c coâ n g boá vaø o saùng ngaøy 11/06. OÂ n g Ñoã Vaê n Chieá n ñaïi dieän Ban Kieåm Phieáu ñaõ coâ n g boá keá t quaû cho bieá t , ngöôø i ñaï t ñöôï c phieá u tín nhieäm cao nhaát laø Phoù Chuû Tòch Quoác Hoäi Nguyeãn Thò Kim Ngaân vaø ngöôøi coù tyû leä tín nhieäm thaáp nhaát laø Thoáng Ñoác Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Nguyeãn Vaên Bình. Trong soá caùc laõnh ñaïo, Chuû Tòch Tröông Taán Sang ñaït 330 phieáu tín nhieäm cao (trong soá 492 ñaïi bieåu) vaø chæ coù 28 phieáu tín nhieäm thaáp (5,7%). Trong khi ñoù, Nguyeãn Taán Duõng chæ ñöôïc 42% phieáu tín nhieäm cao vaø 160 phieáu tín nhieäm thaáp (32%). ( xem tieáp trang 204 )


TRÖÔØNG HOÏC & DAÏY KEØM - EÙCOLE & PREÙCEPTEUR

195


196

TRĂ&#x2013;Ă&#x201D;Ă&#x2DC;NG HOĂ?C & DAĂ?Y KEĂ&#x2DC;M - EĂ&#x2122;COLE & PREĂ&#x2122;CEPTEUR

Khoâng ThuĂť Ă&#x2018;aĂŻo (KarateĂš) MontreĂšal Concordia Complexe sportif Claude Robillard 1000 EĂ&#x2122;mile-Journault, MontreĂšal (gaĂ n meĂštro CreĂšmazie) TeĂšl.: 514-314-0663 - Courriel: cchautran@videotron.ca

M HÜôÚng daãn bôÝi Voþ sÜ Chaâu Traà n Trung ChaÚnh, toåt nghieäp trÜôøng BaÚch Khoa ùaïi hoïc MontreÚal (1972). M 45 naêm kinh nghieäm veà voþ thuaät, ùeä nhaåt huyeàn ùai (7eø dan) Shotokan Karate International Federation (SKIF). M Luyeän taäp sÜÚc khoÝe, hoïc tÜï veä vaø kyÝ luaät tinh thaàn. Muoån bieåt theâm chi tieåt xin vaøo: http://www.cekmc.com

1KÂ?7UĹ&#x2030; Â&#x2019; 7$ / NGĂ&#x20AC;Y Â&#x2019;1+|1*,§75Â&#x2026;7¤7+s1* ´Â&#x160;178Â&#x2013;, Â&#x2019;&y3*,y<.+$,7+8Â&#x160;&+2 3+¢+8<1+ z *LĂŻYÂşGž\GäFÂťFFKÂťXWKHRFKĂŤĂąQJ WUĂ&#x2013;QKEĂĽJLÂťRGĂŞFWĂ&#x2DC;QK4XĂ&#x152;EHF z *LÂťRYLĂ?QFĂ&#x153;EĂ&#x2020;QJFĂ S$(&YĂ&#x2018;Gž\WUĂ? z *Ă&#x20AC;Q0Ă&#x152;WUR&Ă WH9HUWX ;LQOLĂ?QOžF

514-747-9180


BAĂ&#x2122;O CHĂ? & NHAĂ&#x2DC; IN & BAĂ&#x203A;NG HIEĂ&#x201E;U - REVUE- ENSEIGNE

197

7n3&+Â&#x2021; Revue

7+ü,/8¡1 Magazine Hoaøng Leâ, B. Sc. Pol. & B.A. Com : ChuÝ nhieäm Voþ Thi : ChuÝ buÚt Lam ThaÝo : Toüng ThÜ KyÚ

THOĂ&#x201A;NG TIN - VAĂ&#x160;N HOĂ&#x2122;A - Ă&#x2018;Ă&#x201D;Ă&#x2DC;I SOĂ NG - VAĂ&#x160;N HOĂ?C NGHEĂ&#x201E; THUAĂ&#x201E;T Toøa soaĂŻn & Trò sÜï: 8954 bld St-Michel, MontreĂšal (Qc) H1Z 3G4, Canada TeĂšl.: 514-577-0273 | Email: hoangle1934@gmail. com Website: www.thoi-nay. net GHI CHĂ&#x161;Ä&#x2C6;rPWKiQJQÄ&#x192;PYÓŻDTXD7+Ó ,/8Ň°10$*$=,1(ĂżmFyEXÓ&#x2122;LKÓ&#x2018;SPŇťW 9Ä&#x192;Q1JKÓ&#x2039;'ŇĽ7LÓ&#x2039;F 'ŇĽ9Ç&#x160;WŇĽLUHVWDXUDQW5XE\5RXJH 3KÓ&#x2022;7jX WKŇąWÿҍ\ŇŠQWŃ­Ó§QJ

M PhaÚt haønh vaøo moâãi thÜÚ hai tuaà n cuoåi cuøng moãi thaÚng vôÚi 5000 aâån baÝn. M PhaÚt haønh aån baÝn Phoå Vieäât mieãn phí taïi caÚc tieäâm khaÊp MontreÚal vaø Brossard, ùaÍc bieät nhieàu nhaåt taïi caÚc tieäm trong Khu Phoå Vieät Nam. 1001 Dorchester Sq, suite 600 TÊl.: 514-867-8268 MontreÚal, Qc, H3B 1N1 Fax.: 514-731-9782 Email: phovietnews@yahoo.com Website: http://photviet.ca

TaĂŻp ChĂ­

WKÂ&#x161;P0Ă 

 Chuyeân veĂ VAĂ&#x160;N NGHEĂ&#x201E; - Ă&#x2018;IEĂ&#x201E;N AĂ&#x203A;NH - PHUĂ? NĂ&#x2013;Ă&#x2022;

M BaÚo in ùeïp, baøi vôÝ phong phuÚ. M Tôø baÚo giaÝi trí boü ích cho moïi gia ùÏnh. M Do Nhaïc só Phaïm Maïnh CÜông chuÝ trÜông bieân taäp. M BaÚo phaÚt haønh vaøo moãi ùaà u thaÚng. Muoån quaÝng caÚo xin lieân laïc: (514)

& (514) 276-4892

528-7867


198

BAÙO CHÍ & NHAØ IN & BAÛNG HIEÄU - REVUE- ENSEIGNE

Chìa khóa để thành công

y1/2s7 48t1*&s2 3+x10‰0 ;&KX\ÂQOR4X®QJ&­R 3K²Q0ÃP ;/¬P0HQX&DUWHG÷DIIDLUH)O\HU ;/¬P3RVWHU:HE6LWH &+8<€1/248l1*&k2 75€11,€1*,k09j1* 1LÂQ*L­PõÁS JL­SK®LFK·QJ SK±QSKÔLõ²\õÚ Y¬X\WÉQQK³W0RQWU¾DO

&+8<ˆ1/r0&+£©1*75™1+&+2 1+r+r1*1$,/9r´–,1*2v,7

ASIE EXCHANGE ASIE SALON & NAIL ASIE RESTO 4XêYÌPæQK¬K¬QJWLÇPQDLOKR¼FY·QSKÍQJ PXDE­QQJR°LWÇF²QP×WV\VW½PHõÅWÉQKWLÃQ Taát caû trong moät maøn hình caûm öùng

ASIE RESTO CERTIFICAT D’ATTESTATION

Activer/deùsactiver

MEV GIAÙ PHAÛI CHAÊNG Anh, Phaùp, Vieät

 ;LQJͥLÿ͛EL͗WWKrPFKLWL͗W

DÒCH VUÏ UY TÍN vaø TAÄN TAÂM Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc:

514 - 886 - 1879 Email: trituanmontreal@gmail.com


BAÙO CHÍ & NHAØ IN & BAÛNG HIEÄU - REVUE- ENSEIGNE

199

7X²Q%­R&ÚD0ÑL*LDôÈQK %­RõÝèFSK­WK¬QKY¬RPÖL7Kß6­XK¬QJWX²Q

.ÉQKFKÙFTXêNK­FKP×WQ·PPåL *L­S1JÑ$Q.KDQJ7KÌQK9ÝèQJ Y¬6ßF.KÏH'ÓL'¬R 5³WF­PãQõÄQVâÚQJK×FÚD4Xê.K­FK Y¬QKáQJõÎQJJÎSFÚD4Ù\ôÑF*L® 0XÔQTX®QJF­R[LQOLÂQO°F

Tel: 514-561-8285 Fax: 514-593-1270 C.P/PO Box 76 Montréal, Québec, H2A 3L8 (PDLOPRQWUHDO#JPDLOFRP XEM TRANG MÀU 14


200

BAÙO CHÍ & NHAØ IN & BAÛNG HIEÄU - REVUE- ENSEIGNE

+LÇX+RD

%°FK/LÂQ

5489A Avenue VICTORIA, Montréal (Québec) H3W 2P9 *ÀQ0ÌWUR&àWH6WH&DWKHULQH

&KX\§QLQWKLŕSFĭũLYũL QKLŏXNLőXYQKLŏXWLōQJ NKžFQKDX ,1&q37’&*,kôz&%,…7 5}1+q702175|$/

QUYÙ VÒ CAÀN À TÌM NHAØ IN VÔÙI GIAÙ REÛ Xin goï ïi ngay:

FRANZA I N T E R N A T I O N A L PRINTING MANAGEMENT

Alain Verdon President Tel.: 514 999-4415 Fax: 450 465-4859 averdon@franza.ca

26, de Provence street Saint-Lambert, Quebec Canada J4S 1B2

NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM TAÄN TAÂM - UY TÍN - CHUYEÂN NGHIEÄP


BAÙO CHÍ & NHAØ IN & BAÛNG HIEÄU - REVUE- ENSEIGNE

201

Enseignes Orientales

1KLÃXQ·PNLQKQJKLÇP &+8<ˆ10“19†%t1*7,0 ~%ɚQJ3ODVWLTXHFyKʐSĀqQ ~&KʦQʌLFyĀqQKRɮFNK{QJĀqQ ~/jPFKʦKuQK1pRQWUrQNtQK ~/ɦSĀɮWWKD\VʤDĀqQEɚQJWLɾP ~9ɴPɢXWKLɶWNɶEɚQJWLɾPĀɺ[LQ3HUPLVGH9LOOH ~ ĉɮFELɾWFKRFiFWLɾP1DLO6XVKL

9ÀY¬F¹WFKá9,…77j83+k3$1+ 7UÂQKÇWKÔQJ2UGLQDWHXU &‘1*9,ŕ&%ı2Áı00Ƈ7+8Ļ7 8<7Š1Ář1+*,~0,œ13+Š

;LQOLÐQO¾F1*8<Œ1'¡1* &HOO 514-909-8199 ‡ 7ÌO 514-324-8999 XEM TRANG MAØU 150

XEM TRANG MAØU 305


202

BAN NHAÏC & AÂM THANH - BAND & SYSTEØME DE SON

VAÊN NGHEÄ ÑOÙ ÑAÂY...

( tieáp theo trang 171 ) - Nhöõng ngheä só sôû höõu taøi saûn lôùn taïi nhaát Vieät Nam Theo baùo “Caûnh Saùt Toaøn Caàu”, döïa vaøo nhöõng yeáu toá sau: löôïng thueá thu nhaäp caù nhaân ñoùng haøng naêm, möùc caùt xeâ do baàu show coâng boá, coâng vieäc kinh doanh hieän taïi, vaø taøi saûn hieän ñang coù (coâng khai) ngöôøi ta coù theå taïm xeáp haïng nhöõng ngheä só hieän ñang sôû höõu nhöõng taøi saûn lôùn (theo nhaän xeùt cuûa ngöôøi vieát) nhö sau: 1- Tröông Ngoïc AÙnh Tröông Ngoïc AÙnh giaàu do coâng vieäc kinh doanh vaø do caùc hôïp ñoàng quaûng caùo ñem laïi. Naêm 2013 coâ laø ñaïi söù cuûa thöông hieäu myõ phaåm Oriflame, vôùi möùc thuø lao haøng traêm ngaøn ñoâ la, cuøng vôùi nhöõng buoåi trình dieãn coù caùt xeâ haøng ngaøn USD vaø caùc hoaït ñoäng quaûng caùo khaùc. Ngoïc AÙnh coøn kinh doanh baát ñoäng saûn, vaø kinh doanh aåm thöïc. Coâ coù nhieàu ñaát ñai, vaø nhöõng döï aùn bieät thöï, chung cö ôû nhöõng vò trí ñaéc ñòa nhaát ôû Saigon. 2- Myõ Taâm Laø gioïng ca thò tröôøng noåi tieáng, vôùi caùt xeâ coù luùc leân ñeán 20.000 USD. Chöông trình chaïy show daày ñaëc. Sôû höõu toøa nhaø lôùn treân con ñöôøng chính Nam Kyø Khôûi Nghóa, noái saân bay TSN vaø Trung Taâm Saigon; Myõ Taâm ñaàu tö vaøo ngaønh myõ phaåm, thôøi trang vaø caø pheâ Nightingale. Myõ Taâm töø choái chia seû veà khoái löôïng baát ñoäng saûn coâ naém giöõ, nhöng ñöôïc coi laø moät khoaûn taøi saûn khaù lôùn. 3- Ñaøm Vónh Höng Sôû höõu nhieàu nhaø lôùn trò giaù caû traêm tyû ôû TPHCM, coù caên hoä cao caáp taïi khu Sunrise (Quaän 7) cuøng nhieàu döï aùn BÑS khaùc. Vôùi möùc caùt xeâ cao ngaát ngöôûng haøng ngaøn USD, maät ñoä chaïy show mieàn Baéc daày ñaëc, thu nhaäp haøng naêm öôùc tính khoâng döôùi 100 tyû ñoàng. ÑVH coøn coù hai nhaø haøng lôùn baùn huû tieáu vaø baùn chaùo dinh döôõng. Môùi ñaây, anh ñaõ khai tröông tieäm caù ñoâng laïnh “Vua Bieån” taïi TPHCM. Taøi saûn öôùc tính haøng ngaøn tyû ñoàng. 4- Taêng Thanh Haø Hieän nguï taïi moät caên nhaø lôùn ôû Quaän 2 TPHCM. Sôû höõu nhieàu baát ñoäng saûn vaø nhöõng hôïp ñoàng quaûng caùo haøng traêm ngaøn ñoâ la. Choàng coâ ñang ñieàu haønh moät coâng ty phaân phoái khoaûng 20 nhaõn ( xem tieáp trang 231 )


BAN NHAĂ?C & AĂ&#x201A;M THANH - BAND & SYSTEĂ&#x2DC;ME DE SON 203

Ban nhÄ&#x20AC;F

BLUE STONES 9XLWòðL6ĹŞQJĂŽĹŽQJ &KX\Ă&#x201A;QþŽPQKÂśQSK²QQK°FĂľĂ&#x2021;PFKR6+2: 7LĂ&#x2021;Fô­P&Ă?ĂĽL'°WLĂ&#x2021;F '°YĂ&#x203A;F­F+Ă&#x2014;LĂľRÂŹQ

;LQOLĂ&#x201A;QO°F+ĂĄX7KĂ&#x2018; 514.295.4423

THE MEMORIES BAND

Ă&#x2018;aĂťm nhaän caĂšc chÜông trĂŹnh: M Ă&#x2018;aĂŻi NhaĂŻc Hoäi, Shows. M DaĂŻ Tieäc & DaĂŻ VuĂľ caĂšc Hoäi Ă&#x2018;oaøn, caĂšc ToĂĽ ChÜÚc TÜø Thieän. M NhaĂŻc ThĂ­nh Phoøng, DaĂŻ VuĂľ, Tieäc Taân Hoân, Sinh Nhaät.

 Xin lieân laïc: MR.

DUY NGOC .

(514) 855-0575/(514) 887-0575 Phuï traÚch Vaên Ngheä & Daï Vuþ

TIEĂ&#x201E;C TAĂ&#x201A;N HOĂ&#x201A;N TIEĂ&#x201E;C SINH NHAĂ&#x201E;T * M.C hÜôÚng daĂŁn, saĂŠp xeĂĄp chÜông trĂŹnh A¤Z * Dòch vuĂŻ D.J

Ă&#x2018;aĂŻi DÜông Band

(514) 335-9528 facebook.com/daiduongband.ca


204

BAN NHAÏC & AÂM THANH - BAND & SYSTEØME DE SON

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 194 ) Thaùng 7/2013 - Noåi loaïn ôû traïi tuø Xuaân Loäc VOA - Moät cuoäc noåi loaïn hieám thaáy ñaõ xaûy ra saùng ngaøy 30/06 taïi traïi giam Xuaân Loäc Z30A, thuoäc Toång Cuïc 8 Boä Coâng An, ôû Huyeän Xuaân Loäc (tænh Ñoàng Nai). Caùc tuø nhaân keùo vaøo nhaø aên, duøng duïng cuï nhaø beáp laøm vuõ khí, ñaäp phaù traïi giam, coâ laäp phaân traïi, vaø baét giam giaùm thò Hoà Phi Thaéng laøm con tin ñeå ñoøi caûi thieän ñieàu kieän aên ôû trong tuø. Baùo chí nhaø nöôùc cho bieát vuï gaây roái ñaõ ñöôïc nhanh choùng deïp tan sau khi Toång Cuïc 8 (Toång Cuïc Caûnh Saùt Thi Haønh Aùn Hình Söï vaø Hoã Trôï Tö Phaùp) ñeán can thieäp. Tôø Thanh Nieân, trích lôøi giôùi höõu traùch xaùc nhaän, nguyeân nhaân vuï “gaây roái” laø do tuø nhaân ñoøi chuyeån traïi vaø caûi thieän böõa aên. Thieáu Töôùng Hoà Thanh Ñình cho bieát coù khoaûng 40 ngöôøi quaù khích trong nhoùm gaây roái ñaõ bò taùch ra vaø seõ xöû lyù nhöõng nguôøi vi phaïm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät sau khi keát thuùc ñieàu tra. Trong khi ñoù, theo VOA Vieät ngöõ ghi nhaän, moät soá tuø nhaân chính trò taïi ñaây ñaõ ngay laäp töùc bò chuyeån traïi sau vuï baïo ñoäng. Traïi Xuaân Loäc laø nôi töøng giam giöõ moät soá tuø nhaân chính trò nhö Huyønh Duy Thöùc, nhaïc só Traàn Vieät Khang. Theo tin töùc ñaøi VOA cho bieát, oâng Thöùc cuøng 4 tuø nhaân chính trò khaùc laø Nguyeãn Hoaøng Quoác Huøng, Phan Ngoïc Tuaán, Nguyeãn Ngoïc Cöôøng vaø Huyønh Ngoïc Trò toái ngaøy 30/ 06 ñaõ bò chuyeån leân traïi Xuyeân Moäc caùch ñoù khoaûng 30 caây soá. Tuy nhieân nhaïc só Vieät Khang vaãn coøn ôû laïi traïi Xuaân Loäc. Tin cho bieát vuï naøy do caùc tuø nhaân hình söï khôûi xöôùng, khoâng phaûi do caùc tuø nhaân chính trò. Theo giôùi chöùùc coâng an cho bieát vuï noåi loaïn laø do maâu thuaãn khi ñaù boùng; trong khi ñoù moät soá tuø nhaân chính trò bò chuyeån ñi nôi khaùc. - Haønh trình rôøi Vieät Nam cuûa 11 kg chaát phoùng xa AP - 04/07 - Moät traêm leû saùu (106) thanh nhieân lieäu uranium ñaõ qua söû duïng, coù möùc laøm giaàu cao, ñöôïc vaän chuyeån töø loø phaûn öùng haït nhaân Ñaø Laït veà saân bay Bieân Hoøa, ñeå roài töø ñoù veà Nga, theo ñuùng caùc thoûa thuaän söû duïng haït nhaân vì muïc ñích hoøa bình, maø Vieät Nam ñaõ kyù keát vôùi caùc ñoái taùc quoác teá. Khoái haøng ñaëc bieät naøy, ñöôïc chuyeån töø Vieän Nghieân Cöùu Haït Nhaân Ñaø Laït ñeán caên cöù Khoâng Quaân Bieân Hoøa; an ninh vaø kyõ thuaät ñöôïc giaùm saùt kyõ löôõng, töøng giaây phuùt, vaø cuoái cuøng ñaõ leân maùy bay chôû veà Nga moät caùch an toaøn. Vieäc vaän chuyeån naøy dieãn ra döôùi söï kieåm soaùt nghieâm ngaët cuûa ñaïi dieän EAIA vaø hôn 40 chuyeân gia haït nhaân Myõ, Nga. Hôn 1.000 boä ñoäi, coâng an, tham gia baûo veä giöõ an ninh doïc ñöôøng. Vieäc trao traû uranium hoaøn thaønh vaøo luùc 5giôø5 phuùt ngaøy 3/07 taïi saân bay Bieân Hoøa (Ñoàng Nai). Ñaây laø ñôït 2 cuûa döï aùn trao traû 141 thanh uranium (16 kg) cho Nga, maø VN ñaõ khôûi söï töø naêm 2004. ( xem tieáp trang 214 )


BAN NHAĂ?C & AĂ&#x201A;M THANH - BAND & SYSTEĂ&#x2DC;ME DE SON 205

3KĹłFYĹł9ÄĽQ1JKĹ&#x2022;FKR7LĹ&#x2022;F&Ä­ĹŠL'ÄŻ9ÄŠYY 3KRWRJUDSKLH9LGžRJUDSKLH%DR7UĂ&#x2018;Q*Ă&#x17D;L &KçQJWĂ LQKĂ&#x201E;QWUDQJWUĂ&#x2014;FKRVDOOHGHUHFĂ&#x152;SWLRQEĂ&#x2020;QJYRLOH YHORXUVFULVWDX[YĂłLGÂşQÂťQKVÂťQJ/('/DVHU

Trung TĂ­n: 514-243-1576 (PDLOWLQQJX\HQ#\DKRRFRP

http://www.facebook.com/TinMC

M QuyÚ vò lôÚn tuoüi ùaþ haÚt KaraokeÚ muoån haÚt ùuÚng nhòp, ùuÚng kyþ thuaät... cho dzui M CaÚc baïn treÝ coÚ naêng khieåu haÚt, muoån trau doà i, phaÚt trieün taøi naêng ùeü trôÝ thaønh ca só M Muoån luyeän gioïng, kyþ thuaät haÚt, caÚch trÏnh dieãn Xin ùÜøng ngaàn ngaïi lieân laïc:

Mr. Tuyeân Ă&#x2018;T: 514-727-8563 (raĂĄt gaĂ n MeĂštro Iberville â&#x20AC;&#x201C; khoaĂťng 50 m) NhieĂ u kinh nghieäm luyeän gioĂŻng â&#x20AC;&#x201C; hoĂŻc phĂ­ raĂĄt... vaĂŞn... ngheä

Hoïc vieân, neåu khaÚ coÚ theü ùÜôïc giôÚi thieäu haÚt cho ban nhaïc ôÝ MontreÚal


206

BAN NHAÏC & AÂM THANH - BAND & SYSTEØME DE SON

O

O

Chuyeân cho thueâ Heä thoáng AÂm Thanh cho caùc buoåi trình dieãn Vaên Ngheä, Daï Vuõ vaø Hoäi Hoïp. Coù chuyeân vieân kinh nghieäm troâng coi.

Xin lieân laïc MICHEL 450-441-1361 Cell.: 514-622-1361 320, rue Gouin, St-Bruno (Queùbec) J3V 6C8 Email: sonotech@ videotron.ca

SONORISATION O ECLAIRAGE O DISCO MOBILE

M Phuïc vuï tö nhaân cho moïi dòp. M AÂm thanh tuyeät haûo, M AÙnh saùng taân kyø, Nhaïc choïn loïc. M Tham khaûo hoäi tröôøng mieãn phí. SYLVAIN CELL: TEL: 24/24 hr 514-804-8322

AUDIOMIX Â Chuyeân cho thueâ Heä thoáng AÂm Thanh, AÙnh Saùng cho caùc buoåi trình dieãn Vaên Ngheä, Daï Vuõ vaø Hoäi Hoïp töø 50 ngöôøi - 600 ngöôøi

NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM

;LQOLÂQO°F Vladimir Destin 514-651-7386 www.vladaudiomix.com


BAN NHAÏC & AÂM THANH - BAND & SYSTEØME DE SON 207

Nhaïc Khieâu Vuõ Karaokeù Music - Danse Karaokeù

COURS DE MUSIQUE CLEFNOTES Laval: 450-668-6617 Prof.Dương – depuis Sàigòn 1974.

1 cours 10 heures - 1 classe 1 pers. (adulte ou enfant). Notre méthode expérimentale, en francais ou vietnamien. ; Clavier-Électronique, niveau 1, 2, 3, 4 & 5. ; Guitare Moderne (Đệm đàn), niveau 1, 2 & 3. ; Composition (Sáng tác Nhạc), niveau1 & 2. ; Technique de Chant (Kỹ thuật Hát), niveau 1 & 2.

Áń&%,Ŕ7: Lớp Đệm đàn, đệm hát và Kỹ Thuật Hát những bản nhạc tủ VN của bạn.

LÔÙP KHIEÂU VUÕ

Internationale - Sociale - Danse en ligne Maître en danse

- Or professionnel Latin et Moderne - Argent professionnel Latin et Moderne - Bronze professionnel Latin et Moderne

membre de la: M Corporation des professionnels en danse et danse sportive du Queùbec (CPDDSQ) M Acti-danse Association de danse de ligne du Queùbec

HÖÔÙNG DAÂÃN TAÂÁT CAÛ CAÙC VUÕ ÑIEÂÄU: LATINE, AMEÙRICAINE, MODERNE. Cha Cha, Rumba, Mambo, Samba, Merengue, Swings, Rock (Bebop), Salsa, Valse, Tango, Foxtrot, Quickstep... M Muoán coù ñöôïc nhöõng böôùc khieâu vuõ hoaøn haûo hôn cho ñaùm cöôùi, xin vui loøng goïi tröôùc 6 thaùng. HAÂN HAÏNH ÑOÙN TIEÁP QUÍ BAÏN MOÏI LÖÙA TUOÅI, MOÏI TRÌNH ÑOÄ.

ÑIEÂÄN THOAÏI LAÂÁY HEÏN : 438-886-7464 Email: VuSu.Dinh.Duong@gmail.com Töø 09:00 h ñeâán 23:00 Ngaøy thöôøng vaø cuoâái tuaâàn.

Justin Karaokeù M Nhaän phuïc vuï KARAOKEÙ cho Ñaùm Cöôùi, Sinh Nhaät & Hoïp Maët Gia Ñình. M Hôn 10.000 baøi haùt Anh, Phaùp, Vieät. M AÂm thanh tuyeät haûo, nhaïc nhaûy tuyeät vôøi. Xin lieân laïc: Justin Karaokeù: 514-659-3154 hoaëc 514-926-9111


208

DÖÔNG CAÀM - PIANO

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 186 ) - Ngöôøi Philippines bieåu tình choáng Trung Quoác ôû khaép nôi treân theá giôùi VOA - Ngaøy 6/08 - Ngöôøi Philippines môùi ñaây ñaõ xuoáng ñöôøng ôû nhieàu nôi treân theá giôùi ñeå phaûn ñoái chính saùch gaây haán cuûa Trung Quoác taïi vuøng ñaëc quyeàn kinh teá cuûa nöôùc naøy, maø chính quyeàn Manila goïi laø Bieån Taây Philippines. OÂng Roilo Golez, cöïu daân bieåu ñoàng coá vaán an ninh quoác gia Philippines, cho VOA Vieät ngöõ bieát raèng, cuoäc bieåu tình nhaèm muïc ñích cho theá giôùi bieát veà nhöõng vi phaïm cuûa Trung Quoác beân trong laõnh thoå cuûa chuùng toâi. Laãn trong soá ngöôøi Philippines bieåu tình, vaãy côø tröôùc caùc cô sôû ngoaïi giao cuûa Trung Quoác ôû Manila hoâm 24/7, coù moät soá khaù ñoâng ngöôøi Vieät tham döï, trong ñoù coù blogger Nguyeãn Laân Thaéng. - Al-Qaeda ñaõ leân keá hoaïch taán coâng Ngaøy 6/08 - Tôø New York Times ñöa tin, Al-Zawahiri ñaõ baøn baïc keá hoaïch taán coâng khuûng boá vôùi thuû lónh cuûa AQAP ôû Yemen. Cuoäc hoäi thoaïi nghe ñöôïc, giöõa hai thaønh vieân AlQaeda laø nguyeân nhaân chính khieán Myõ ñoùng cöûa nhieàu söù quaùn cuûa hoï ôû Trung Ñoâng vaø Baéc Phi, truyeàn thoâng Myõ cho bieát. Trong cuoäc noùi chuyeän naøy, coù moät teân laø laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Al-Qaeda - Ayman al-Zawahiri; ñoù laø moät trong nhöõng aâm möu taán coâng nghieâm troïng nhaát, keå töø vuï khuûng boá ngaøy 11/09. Khoaûng 20 ñaïi söù quaùn vaø laõnh söï quaùn Myõ ñaõ ñoùng cöûa töø hoâm 4/08 vaø seõ vaãn ñoùng cöûa cho ñeán thöù Baûy 10/ 08. Moät vaøi nöôùc AÂu Chaâu cuõng ñaõ taïm thôøi ñoùng cöûa söù quaùn cuûa hoï ôû Yemen. Boä Ngoaïi Giao Anh ñaõ khuyeán caùo coâng daân cuûa hoï, khoâng neân ñeán Yemen vaøo luùc naøy. Moät caûnh baùo ñi laïi toaøn caàu cuûa Boä Ngoaïi Giao Myõ ñöa ra tuaàn tröôùc, vaãn coøn hieäu löïc ñeán cuoái thaùng 8. Trong khi ñoù, tôø New York Times tieát loä raèng, giôùi chöùc an ninh Myõ ñaõ nghe ñöôïc cuoäc hoäi thoaïi giöõa AlZawahiri thuû laõnh Al-Qaeda vaø thuû laõnh cuûa toå chöùc naøy ôû Yemen laø Nasser al-Wuhaysi döï ñònh toå chöùc taán coâng ôû Yemen. - Trình laøng thòt boø laøm töø teá baøo goác Caùc nhaø khoa hoïc Hoaø Lan ñaõ giôùi thieäu loaïi thòt boø ñaàu tieân laøm töø phoøng thí nghieäm, trong moät buoåi neám thöû thòt boø ôû London. Mieáng thòt boø 149g, ñöôïc hoaøn thaønh baèng caùch söû duïng nhöõng thôù thòt, töø nhöõng teá baøo cô baép cuûa moät con boø. Phaûi maát hai naêm môùi hoaøn thaønh vieäc naøy vaø chi phí khoaûng 300.000 USD. Nhöõng ngöôøi tình nguyeän neám thöû noùi raèng, thòt naøy aên gaàn gioáng nhö thòt baùn ngoaøi chôï. Caùc nhaø khoa hoïc hy voïng raèng, trong töông lai, thòt laøm trong phoøng thí nghieäm seõ laøm nheï bôùt naïn khan hieám thöïc phaåm vaø giaûm bôùt loaïi khí gaây hieäu öùng nhaø kính, do vieäc saûn xuaát thòt gaây ra. ( xem tieáp trang 230 )


DÖÔNG CAÀM - PIANO

209

Döông Caàm Piano

PIANO PIANO

M Nhaâän leân daây, söûa chöõa caùc loaïi ñaøn PIANO; M Cho yù kieâán mieâãn phí khi quyù vò muoâán mua ñaøn cuõ hay môùi. Ñaõ töøng leân daây ñaøn vaø coâng taùc vôùi: - Conservatoire de Musique aø Montreùal; - Caùc Ñaïi hoïc UDM, UQAM; - Caùc nhaïc vieâän Vincent d’Indy, Pierre Laporte, Theùaâtre du Canada; - Caùc CEÙGEP Edouard Montpetit, St-Laurent, De Maisonneuve; - Caùc cöûa tieâäm Roland Bessette, Italmelodie; - Treân 40 tröôøng Trung Tieâåu Hoïc vaø raâát nhieâàu tö gia ôû khaêép vuøng Montreùal, Rive Sud vaø laân caâän.

NGOÂ DUÕNG

450-671-4084

Hoâäi vieân Toâå chöùc Quoâác Teâá PIANO TECHNICIAN GUILD

NHAÄN DAÏY - PIANO coå ñieån vaø thôøi trang - KEYBOARD, nhaïc lyù, luyeän gioïng MOÏI TRÌNH ÑOÄ – MOÏI LÖÙA TUOÅI M Nhaän phuïc vuï vaên ngheä cho ñaùm cöôùi, lieân hoan, daï vuõ, tieäc tö gia vôùi toaøn ban nhaïc hoaëc one womanband. M Nhaän vieát vaø hoaøn chænh nhaïc baèng computer. M Vieát phaàn ñeäm cho piano vaø keyboard theo yeâu caàu. M Laøm hoøa aâm midi vaø wave.

Xin lieân laïc: HUYEÀN KHANH

Cell.: 438-875-5303


210

HĂ&#x201D;Ă&#x2122;T TOĂ&#x2122;C - COIFFURE

Dòch vuï veà toÚc Coiffure

7LĆ PFĹŠWW²F.LP2DQK &DP¨OLD

2505 Avenue Jeanne Dâ&#x20AC;&#x2122;Arc, MWl, H1W-3W1 TĂŠl.: 514-259-1221 WLĂ&#x2022;P

 FHOO

&KX\§Q&Ä˝WXĹ&#x;QQKXŧPW°F 1DP1Ĺ˝0ÂĽFKHVWUĹ&#x2030;WUXQJ 'XĹŁLW°FWKĹ QJYħQKYLĹ&#x201C;Q EÄąRĂ&#x201A;ÄąP

7UHDWHPHQWW°FNKÂąFKÂ&#x17E;\ 1Ĺ&#x;LPLWĹżQKL§Q 7UDQJĂ&#x201A;LĹ&#x2018;PFKÄąLEĹŠLW°FFÂąGÂ&#x;XGÄŻWLĹ&#x2022;F 1Ĺ&#x;LW°FQJÄ˝QQĹ&#x;LGÂ?LĂ&#x201A;ĹľPÂ?X

0ĂĽL

*LÓĄPÓŁFÓąDQJj\WURQJWXŇŤQ 7KÓ­EDWKÓ­WŃ­9am-6pm 7KÓ­QÄ&#x192;PWKÓ­ViX9am-7pm 7KÓ­Eҧ\FKÓŤQKŇąW9am-5pm 7KÓ­KDL1JKÍĄ 8Ĺ&#x;QW°FEÄżQJPÂ&#x17E;\'LJLWDO +Â?Q4XĹ&#x;F

0ĂŠWUR3LH-I[

/Â?PP°QJWD\FKÂ&#x;QQÄ­ĹŠF

.LP2DQK.Ă&#x2030;QK0äL

6RUWLUPLH-I[6XGJyF+RFKHODJD %XV6XG WUŇĽPWÓ&#x;L+RFKHODJD

M CaÊt uoån toÚc nam, nÜþ theo thôøi trang, hôïp khuoân maÍt M CoÚ baÚn thuoåc trò ruïng toÚc, trò toÚc khoâ vaø gaà u M ChaÝi bôÚi toÚc Coâ Daâu & Daï Hoäi M GiaÚ ùaÍc bieät cho toÚc ngaÊn ChuÝ nhaân kính môøi 8484, 12eø Avenue (Sous-sol) coin Robert

Tel.: 514-374-2882

Vieän Thaüm Myþ & Uoån ToÚc COIFFURE UNISEXE

TOP-1

TeĂšl.: 514-738-0843 514-341-0733

6420 VICTORIA # 1, MontreĂšal, Qc., H3W 2S7

CAĂ&#x2030;T, UOĂ N, NHUOĂ&#x201E;M NAM, NĂ&#x2013;Ă&#x2022;

M Chuyeân caĂŠt nhÜþng kieĂĽu toĂšc model. M Chuyeân nhuoäm toĂšc baĂŻc, balayage treĂť ĂąeĂŻp. Treatement toĂšc khoâ, gaøu, chaĂšy. M Ă&#x2018;aĂŤc bieät bĂ´Ăši ĂąaĂ u coâ daâu, trang ĂąieĂĽm. M Ă&#x2018;aĂŤc bieät: Laøm moĂšng tay, moĂšng chaân. M Xaâm vĂłnh vieĂŁn, chaân maøy, mĂ­ maĂŠt, moâi. MYLEĂ&#x2DC;NE QUYĂ&#x2122; KĂ­nh môøi


HÔÙT TOÙC - COIFFURE

Giaùng - Tieân

211

7213 rue St-Denis Jean Talon sortie Nord

COIFFURE ELLE & LUI

Teùl.: 514-274-6226 MCAÊÉT - UOÂÁN - NHUOÂÄM - CHAÛI MBôùi toùc vaø trang ñieâåm coâ daâu, daï hoâäi MDuoãi toùc thaúng, laøm highlight

Coù baùn phaán trang ñieåm. Khoâng phai

Giôø môû cöûa: Thöù 3 - thöù 7: 10h - 18h (goïi laáy heïn) Chuû Nhaät & thöù 2: laáy heïn

O

MNguyeâãn Taøi söûa chöõa nhaø cöûa

Giaùng-Tieân

Teùl.: 514-208-3051

Kính môøi

Amy Coiffure Tieäm caét toùc nam, nöõ

8755 rue De Teck (goùc Des Ormeaux) Montreùal, QC 5 phuùt töø Meùtro Honoreù Beaugrand – Autobus 185, 186, 187, 141

(514) 609-9188 – (514) 355-8892

M Caét, Uoán, Chaûi, Nhuoäm, High Light GIÔØ MÔÛ CÖÛA: M Bôùi toùc, Duoãi toùc thaúng Moãi ngaøy : 10 AM – 6 PM M Chaêm soùc toùc Thöù Tö & Chuû Nhaät: Nghæ Giaù ñaëc bieät cho ñoàng höông – Laøm vieäc taän taâm Thöù Hai, Thöù Ba giaûm 20% Thuøy Trang kính môøi


212

HÔÙT TOÙC - COIFFURE

LYLY-CO

2655 boul. Rosemont, Montreùal (ngay goùc 2eø Avenue)

514-374-8755 CHUYEÂN CAÉT, UOÁN, NHUOÄM TOÙC NAM NÖÕ THEO THÔØI TRANG M Choïn kieåu toùc hôïp vôùi khuoân maët cho Quyù Khaùch. M Ñaëc bieät: Bôùi ñaàu, trang ñieåm coâ daâu, daï hoäi. M Nhieàu naêm kinh nghieäm M Giaù ñaëc bieät cho ñoàng höông M GIÔØ LAØM VIEÄC: - Thöù Ba & Tö: 10 giôø - 5 giôø chieàu - Thöù Naêm & Saùu: 10 giôø - 7 giôø toái - Thöù Baûy: 10 giôø - 5 giôø chieàu - Chuùa Nhaät & Thöù Hai: Nghæ

Thanh Lyù Kính môøi

Coiffure

LinaHo

6205 rue BelHerbe St-Leùonard, Qc, H1P 1G3

(514) 560-5462

TIEÄM TOÙC NAM & NÖÕ

CAÉT - NHUOÄM - SAÁY

Giaù ñaëc bieät cho ñoàng höông

M ÑAËC BIEÄT:

Coù dòch vuï noái loâng mi

Xin goïi laáy heïn tröôùc Chuû nhaân kính môøi

CHUYEÂN VIEÂN KINH NGHIEÄM nhieàu naêm trong ngheà

ÑEÄ NGUÕ KHOAÙI LAØ GÌ ?

HÔÙT TOÙC - CAÏO MAËT - RAÙY TAI GIAÙ ÑAËC BIEÄT MÔÛ CÖÛA 7 NGAØY TRONG TUAÀN Töø 10 giôø saùng ñeán 6 giôø chieàu XIN VUI LOØNG LAÁY HEÏN TRÖÔÙC

Mr. TRÖÔNG

(514) 727 8563

Goùc Jean Talon - Des EÙcores Caùch Meùtro Iberville 50 m

O

Ñaëc Bieät: nhaän lo ban nhaïc giuùp vui ñaùm cöôùi, party...

Coiffure

688 Jarry Est, Montreùal, QC Tel.: 514-903-6499 M Chuyeân caét, uoán, nhuoäm,

JARRY

meøches treû trung. M Duoãi thaúng vónh vieãn (baûo ñaûm). M Traitement toùc khoâ chaùy, gaàu. M Noái toùc; trò toùc ruïng. Ñaëc Bieät: Coù trang ñieåm, bôùi toùc coâ daâu, daï tieäc. O

Giaù ñaëc bieät cho ñoàng höông.

Anh Ñöùc kính môøi


HÔÙT TOÙC - COIFFURE

213

&2,))85(7+(§ &RLIIXUH7KÅ 7HÛO

0HÛWUR 7HÛO -HDQ7DORQ

(Meùtro

6W'HQLV JLÎÍD%HÑODQJHUYDÐ-HDQ7DORQ

6W'HQLV JLÎÍD%HÑODQJHUYDÐ-HDQ7DORQ Jean-Talon)

Chuyeân: Caét uoán toùc nam nöõ, trang ñieåm, buùi toùc coâ daâu. ÑAËC BIEÄT: Massage baám huyeät töø ñaàu ñeán loøng baøn chaân,

Chuyeân Caét uoántròtoùñau c nam nöõñau , trang m, buù c coâ daâugiaõ . n nguû ngon. löng, chaânñieå , ñau ñaàiu,toùgiuù p thö Design Nhöõng 30$/1 kieåu toùgiôø c Haø n quoá c model . Nhaä n baû o hieåmnhaá . Chit.Van 514-842-5257 Duoãi toùc thaúng, toùc ngaén noái daøi ñuû maøu, toùc ít noái thaønh nhieàu. DESIGN: y Nhöõ toùcbaáHaø . taåy loâng, noái loâng mi. Uoánngloâkieå ng umi, mnloãquoá tai,c model laøm moùnhaá ng ttay, y Duoã toùcy ngaé n noá i ñuû maøiuñeï , toù Môùi Uoáni toù toùcc thaú baènngg,maù digital kyõi daø thuaä t môù p.c ít noái thaønh nhieàu. y Uoá n loâcngtròmi, tai, Phaù laømpmoù Thuoá ruïnbaá gm toùcloã , son giaùngraátay, t thaátaå py. loâng, noái loâng mi. Daànu toù thôm, ng da Phaù p, tròt môù naùm , trò y Uoá c baènkem g maùdöôõ y digital kyõ thuaä i ñeï p.nhaên, taåy traéng MÔÙI: da, maêït naï daùn maêït Phaùp, Haøn quoác y Thuoác trò ruïng toùc, son Phaùp giaù raát thaáp. Facial 25$/1 giôø. yMassage Daàu thôm, Phaù pn , gtròbaø naù , trò n, taålöng, y traéñau ng ªDÄ F EL H½ W baámkem huyeädöôõ t töøngñaàda u ñeá n loø nm chaâ n,nhaê trò ñau da, naïu,daù n pmaê ït Phaù Haønngon. quoác 30$/1 giôø. Nhaän baûo hieåm. chaâ n, maê ñauït ñaà giuù thö giaõp n, nguû

; Nhaän daïy caét toùc

y Facial 25$/1 giôø.

GGaé aénnhhoä oätät xxoaø oaønøn lleâ eân raê ranê ng, g, leâ lenântoùtocùc

Baù nH» thuoá cÑ cKloâ nW gL mi 1KD½ Q K; RÈ F YL Q O D Pmoï F R H ½ P

Coiffure Elle et Lui Tieäm Uoán Toùc Nam Nöõ

Salon Sisy Chuyeân Caét, Uoán, Chaûi, Nhuoäm toùc Nam nöõ Bôùi toùc Coâ Daâu taïi Tieäm hoaëc taïi Tö Gia 3057 Villeray, Montreùal, QC., H2A 1E8 (goùc St-Michel vaø 10eø Ave.)

Tél.: (514) 727-7333

(XIN LAÁY HEÏN)

GIÔØ MÔÛ CÖÛA: St-Michel, Bus 67 Nord Jean Talon, Bus 99 Villeray Est - Thöù Hai, Thöù Ba: Gaàn chôï KIM HOUR vaø Böu Ñieän - Thöù Tö, Chuû Nhaät:

Jennifer Tam Cöông Kính môøi

Nghæ 10AM - 5PM - Thöù Naêm, Thöù Saùu: 10AM - 6PM - Thöù Baûy: 10AM - 6PM


214

HÔÙT TOÙC - COIFFURE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 204 ) Naêm 2007, ñôït I cuûa döï aùn ñöôïc thöïc hieän baèng vieäc trao traû cho Nga 35 thanh uranium coù ñoä laøm giaàu cao, chöa qua söû duïng. Ñôït naøy, VN traû cho phía Nga 106 thanh uranium (11 kg), theo ñuùng cam keát vôùi IAEA. - Vietnamnet - 5/07/2013 - Vieät Nam ñöa tin vöøa thaønh laäp Löõ Ñoaøn Haûi, Khoâng Quaân 954, coù nhieäm vuï taùc chieán, vaän taûi quaân söï, trinh saùt, quan saùt treân khoâng, treân ñaát vaø treân bieån, ñoàng thôøi tham gia caùc coâng taùc khaùc nhö cöùu naïn treân bieån, treân ñaát lieàn vaø phoøng choáng baõo luït. Ngaøy 3/07, taïi sö ñoaøn Khoâng Quaân 372, Boä Quoác Phoøng baøn giao Löõ Ñoaøn Khoâng Quaân 954 töø Quaân Chuûng Khoâng Quaân veà Quaân Chuûng Haûi Quaân, vaø coâng boá quyeát ñònh thaønh laäp Trung Ñoaøn Tröïc Thaêng 930, tröïc thuoäc Sö Ñoaøn 372 (Quaân Chuûng Phoøng Khoâng Khoâng Quaân). Trung Ñoaøn Tröïc Thaêng 930 coù nhieäm vuï bay quan saùt; trinh saùt chæ ñònh muïc tieâu treân khoâng, maët ñaát, vaø maët nöôùc; laøm nhieäm vuï vaän taûi quaân söï khu vöïc mieàn Trung Taây Nguyeân vaø Nam Vònh Baéc Boä; bay chuyeân cô phuïc vuï caùc giôùi chöùc cao caáp, tham gia tìm kieám cöùu hoä, cöùu naïn, phoøng choáng baõo luït, saün saøng thöïc hieän nhieäm vuï hôïp ñoàng taùc chieán, chi vieän hoûa löïc ñöôøng khoâng cho caùc binh chuûng, khi coù leänh; toå chöùc huaán luyeän cho caùc hoïc vieân phi coâng cuûa tröôøng só quan khoâng quaân. - Ñoäi thuûy phi cô cuûa Vieät Nam ñaõ saün saøng 8 phi coâng cuûa Haûi Quaân Vieät Nam vöøa hoaøn thaønh khoùa huaán luyeän veà thuûy phi cô Twin Otter taïi Canada, saün saøng ñöa loaïi maùy bay ña naêng, vaøo phuïc vuï hoaït ñoäng baûo veä vuøng bieån Vieät Nam. Caùc phi coâng cuûa VN tham gia khoùa ñaøo taïo ñaàu tieân veà loaïi thuûy phi cô DHC-6 Twin Otter Series 400 cuûa Canada töø thaùng 11/2011, sau khi Boä Quoác Phoøng VN kyù hôïp ñoàng mua 6 chieác thuûy phi cô loaïi naøy hoài thaùng 5/ 2010. Thuûy phi cô DHC-6 Twin Otter Series 400, do coâng ty haøng khoâng Viking saûn xuaát, ñöôïc thieát keá ñeå phuïc vuï cho caùc hoaït ñoäng treân bieån goàm: giaùm saùt vaän chuyeån vaø cöùu naïn. Caùc chieác phi cô naøy seõ ñöôïc baøn giao töø naêm 2012-2014 vaø seõ trôû thaønh löïc löôïng khoâng quaân ñaàu tieân cuûa Haûi Quaân Vieät Nam. Thuû y phi cô Twin Otter Series 400 ñöôïc söû duïng ôû 16 quoác gia treân theá giôùi, ñöôïc ñaùnh giaù cao veà ñoä beàn vaø khaû naêng haï caùnh treân ñöôøng baêng ngaén. DHC-6 ñöôïc trang bò radar vaø seõ phaùt huy toát khaû naêng taùc chieán khi ñöôïc phoái hôïp vôùi taàu ngaèm. Series 400 ñöôïc coâng nhaän laø maùy bay phaûn löïc caùnh quaït theá heä môùi coù doanh soá baùn chaïy nhaát theá ( xem tieáp trang 234 ) giôùi.


HÔÙT TOÙC - COIFFURE

215

PARIS - MILAN 7176-A St-Hubert, Montréal, QC (góc Jean Talon)

Tél.: 514-270-2549

JEAN TALON

Âő

i th êm dài v à

dày

$IVZËOCÃOĝťMPėJLJŁVUÓDHJę UIśJUSBOHDIPOBNWÆOŭ

.ëQLÇP

20 1Ĥ0

7K¬QKO¶S

%ũW

20%

cho šQJKĭīQJ

ct Tó

t hĻ

1JÑFY¬/DQ .ªQK0ūL XEM TRANG MAØU 151

L

NP PERRUQUES Printemps NOUVEAU

Humain & synthétique pour Homme & Femme

6551 St- Hubert, Montréal, Québec H1S 2M5 Email: nouveauprintemps@videotron.ca ‡&àDK¬QJ9LÇW1DPFKX\ÂQE­QõÚ NLÅXWÎFJL® SHUUXTXHV FKRõ¬Q ÒQJY¬õ¬QE¬E¸QJV\QWK¾WLTXH KR¼FWÎFWK¶W FKHYHX[KXPDLQV

‡7ÎFWK¶WõÅQÔLWKÂPG¬LY¬G¬\ UDOORQJHV

ôz&%,…7 * &KÙQJWÒLFÎE­QQKáQJP¯QJWÎF WRSSLHFH õÅFKHSK²QNKLÄPNKX\ÄWFÚDP­LWÎFQKÝ 4XêÒQJEÌKÎLõ²XKR¼FTXêE¬WÎFWKÝDPÏQJJLÙSTXê YÌFÎP×WP­LWÎFWU¿WUXQJY¬õÁSWâQKLÂQ &ÎFKX\ÂQYLÂQKÝåQJGµQõÅJLÙSTXêYÌFKÑQOâDNLÅX WÎFWKÉFKKèSYåLJL­SK®LFK·QJ

Tél: (514)

508-1751

Métro BEAUBIEN


216

THAÅM MYÕ - NAIL - SALON DE BEAUTEÙ

7+r00ª Esthétique


THAĂ&#x2026;M MYĂ&#x2022; - NAIL - SALON DE BEAUTEĂ&#x2122;Ă&#x2122;

Lan

217

EstheĂštique

Pour elle et lui Laboratoire Dr RENAUD

514-273-3113 6224 St-Laurent MontreĂšal, QC H2S 3C2 *,Ó /ÂŹ09,Ó&#x160;& 7KÓ­+DL7KÓ­7Ń­SP 7KÓ­1Ä&#x192;P7KÓ­6iXSP 7KÓ­%ҧ\SPĆ&#x201D;&KÓŤ1KŇąW1JKÓ?

� Chaêm soÚc da maÍt, da lÜng � Trò muïn, taøn nhang, trò naÚm � Laøm treÝ da, saÚng da � Make-up Coâ Daâu - Daï Hoäi Maquillage permanence � Noåi loâng mi � CoÚ baÚn myþ phaüm Dr RENAUD

1JKL+ÄŚQJ%HDXW\ y 1ĹŞLOĂ&#x2014;QJPLWĂ&#x17E;QJVèLFRQJGÂŹLþà S WâQKLĂ&#x201A;QĂ´ÂźFELĂ&#x2021;WVĂ GĂ&#x153;QJNHRNKĂ&#x2019;QJ FD\NKĂ&#x2019;QJUĂ&#x153;QJPLWKÂśW y 3KXQ[Ă&#x2026;PWKĹ&#x2DC;PPÄą &KÂąQPÂŹ\PĂ&#x2030;PšWPĂ&#x2019;LWKHR FĂ&#x2019;QJQJKĂ&#x2021;PĂĽLQKÂłWKLĂ&#x2021;QQD\ y 0DVVDJHPĹ?WFK¡PVĂ&#x17D;FGDV°FKPĂ&#x153;QF¡QJGDFKĂ&#x201D;QJ QK¡QE¸QJPĂŹSK´PFDRFÂłS.RUHD1XVNLQWUÂżKĂ&#x17D;DGD FÂłSNĂ&#x2C6;PÂŹNKĂ&#x2019;QJJÂą\W­FK°LYĂ&#x192;VDX

514-825-9434 / 514-473-6401

KĂ&#x2014;WGDPÂźW ĂľĂ&#x2026;ĂľĂ?èF

WU¿þà S

Xem trang 246 ùeü bieåt theâm chi tieåt ...


218

THAÅM MYÕ - NAIL - SALON DE BEAUTEÙ

Paradis

VIEÄN THAÅM MYÕ & UOÁN TOÙC

514-342-9682 M Chuyeân caét, uoán, nhuoäm toùc nam, nöõ, treû em vaø ngöôøi giaø vôùi nhöõng kieåu thôøi trang. M Bôùi toùc & trang ñieåm cho coâ daâu. M Trò toùc khoâ, gaàu, toùc daàu. M Electrolyse hoaëc duøng saùp ñeå taåy loâng. M Xaâm loâng maøy, mí maét. M Massage facial, trò veát nhaên, naùm, laøm treû laïi. M Trò muïn, laøm da maët nhaün treû ñeïp. M Chuyeân baùn myõ phaåm Yonka, Redken, L’Oreùal & Paul Mitchell, Rieâu Hoaøng Haäu, Cafeù Tan Môõ vaø nhieàu hieäu myõ phaåm khaùc. M Thuoác moïc loâng nheo. M Phaù nuùt ruoài baèng tia laser vaø coù baám loã tai. M ÑAËC BIEÄT: Coù baùn maùy MINI-SAUNA - ñeå laøm cho thaân hình tan môõ vaø ñeïp - xöû duïng cho taát caû moïi ngöôøi duøng ñeå MÔÛ CÖÛA: xoâng hôi khi caûm cuùm. 6 NGAØY TRONG TUAÀN NGOÏC BÍCH kính môøi

(Nghæ ngaøy thöù Ba) - Thöù 2, 4 vaø 7: Töø 10 giôø ñeán 18 giôø - Thöù 5, 6: Töø 10 giôø ñeán 19 giôø - Chuû Nhaät: 10 giôø ñeán 17 giôø

6282 Côte-des-Neiges, phòng # B Montréal (Québec). COÙ GIAÙ ÑAËC BIEÄT CHO HOÏC SINH, TREÛ EM VAØ CAÙC BAÙC COÙ TUOÅI

9LÕQWKÂPPú< 1KDNKRDµÀXWLÐQW¾L4XÌEHF

7¶QKÝæQJFX×FVÔQJ YåLQÜFÝäLY¬V¹FõÁS 9LÈQWKµPPí1KD <NKRDYÄGDö³XWLÃQW±L4X¿EHF

DR 7œ.+8€ M.D Tél: 514-272-1175 1175 Bernard # 209, Outremont, Qc H2V 1V5 Métro Outremont, bus 160 XEM TRANG MAØU 93


THAÅM MYÕ - NAIL - SALON DE BEAUTEÙÙ

219

#FMMF*NBHF&TUI®UJRVF 860 boul.Décarie, suite 102 St-Laurent (Québec) H4L 3M1 Métro Côte-Vertu Tél.: 514-855-1628 CHUYÊN: ‡&KùPV­FGDPęW 6RLQGXYLVDJH ‡6ùQGDPęW 6RLQOLIWLQJ

‡&KùPV­FGDOāQJ 6RLQGXGRV

‡&KùPV­FQJœF 6RLQGHEXVWH

‡7ċ\O®QJEēQJP›\ „OHFWURO\VH ‡7ċ\O®QJEēQJV›S „SLODWLRQšODFLUH

‡7ċ\O®QJEēQJODVHU „SLODWLRQDXODVHU ‡'āŃQJYšOšPWUĝGDPęW 7UDLWHPHQWSKRWRUDMHXQLVVHPHQW ‡7UĭPŇQWUŋQJF› 7UDLWHPHQWGDFQ£URVDF£

‡'āŃQJFKRGDPęWPĭQYšWUđQJ 7UDLWHPHQWPLFURGHUPDEUDWLRQ

*LžÂŅFELŕW cho khách hàng PũLOPOĵQ ÂĵXWL§Q

&ÔY³QPLÆQSKÉ &°GŘFKYŲOP0DVVDJH 5H¤X$VVXUDQFH &%s1&(57,),&$7'(&$'($8;9r&s&/2v, 6t13+z0& $7+¢<6œ3+s3´¥& &$1$'$

*,ª/r09,& (Heures d’ouverture): 0ôFîDQJº\WURQJWXÀQ &Kè1KÄW 7Kí%D1JKØ

Beauté Spa

1JÑF+¸QJ Permanent Make-Up ôz&%,…7SKXQ[±PWK´PPì &K±QP¬\0¹W9LÃQPÒLY¬QJX\ÂQPÒL ‡.KĽF[ĭũFO±QJP\WŹQJFśQJÂŇSWſQKL§Q ‡ÁLŏXFKŗQKFžFYōW[ŸPKĭKRŅFÂţLPX ‡0DVVDJHPŅWEĿQJPƇSKķP'U6KZDE ‡1şLYFij\O±QJPLGĵ\YGLÂŇSWſQKL§Q ‡&ĽWQKXŧPFKıLEũLW°FQDPQŽ ‡0DQLFXUH3¦GLFXUHÂĽSP°QJEŧWYYŋP°QJ ‡0DVVDJHWRQWKŸQ ‡ÁžQKWDQPůEųQJ ‡7UDQJÂLőPYEũLW°FF±GŸXGįKŧL

õ{&%,†7: *×Lõ²XPDVVDJHWKÝJL¯QNLÅX9LÇW1DP 9æLQKLÄXQ¸PNLQKQJKLÈPFÛD1JÒF+¹QJY­VãFØQJ W®FFÛD-HQQLIHU/HVÁOXÓQO­PK­LOÎQJTXëNK®FK

8546 St-Michel (góc Robert) Montréal, Qc, H1Z 3E8 Có parking cho xe

Cell: 514-963-8608

En Français ou Anglais

514-839-2751


220

THAÅM MYÕ - NAIL - SALON DE BEAUTEÙ

*L®L3KµX7K´P0ì 7U¿ôÁS7â1KLÂQ %61*+,‚8+n1+ ‹ Tiến sĩ Đại Học HARVARD ‹ Bác Sĩ Chuyên Khoa Giải Phẫu Tai Mũi Họng và Mặt Cổ tại Canada và Hoa Kỳ ‹ Tu Nghiệp Giải Phẫu Thẩm Mĩ tại Pháp và Thụy Sĩ ‹ Nguyên Trưởng khoa và Giáo sư thực thụ Đại Học Sherbrooke 1988-2000

6àDV¹FõÁSP¼WY¬FÕ 1DP9¬1á 0w77ҥRPtPҳWFҳWGDYjPӥWKӯDQkQJO{QJPj\ 0™,1kQJFDREҵQJVөQFӫDFKtQKPuQKKD\EҵQJFKҩWQKkQWҥR

6ӱDFiQKPNJLÿҫXPNJLVӕQJPNJL &v09j+j0ĈӝQFҵPYjVӱDPһWWUiLVRDQ ô•10,*‹0k7+k,'›¡1* %272;%¡00,9j*‹0k JLiÿһFELӋWFKROҫQÿҫX

1‚31+u1&ăQJGDPһWYjGDFә 75Š'$1k0 75Š1*k<72

/Á\KÏQ[LQOLÐQO¾F  %ÌODQJHU6XLWH *ÜF/DFRUGDLUH

XEM TRANG MAØU 313

1*+…7+8t7 …ƒrxś£zª~śty†Š¦śxyz« Chuyên viên trên 10 Q·PNLQKQJKLÇPYÃPì SK´PY¬SKÝãQJSK­SWUDQJõLÅPYåLQKáQJ GÌFKYÜFKÝVDX ‡7UDQJõLÅPõ­PFÝåLõ­PKÏL WÔWQJKLÇSWKäLWUDQJY¬TXD\ SKLPYY ‡/¬PP¼W IDFLDO Y¬ZD[LQJ ‡7UDQJõLÅPõ¼FELÇWõÅFKHG³X QKáQJYÄWQ­PPÜQVÁRKR¼F E³WFßQKáQJKÈQK[±PWUÂQGD ‡1K¶QG°\KÑF7UDQJõLÅPFKR F­QK±QKR¼FK¬QKQJKà &KÙQJWÒL[LQõÝDõÄQTXÉYÌQKáQJF­FKWKßFWUDQJ õLÅPWX\ÇWGLÇXYåLQKáQJPìSK´PK®RK°QJY¬GÌFK YÜFKX\ÂQQJKLÇSE®Rõ®PTXÉYÌVÀõÁSWUÑQQJ¬\ œ7°LVWXGLRKD\WÝJLD

0śLFKLWLōW[LQOL§QOįF

'LĺP7UDQJ 514-998-5703


Restaurant

221

3KĂŚ1JRQ SpĂŠcialitĂŠ Soupe Tonkinoise

H

h n â

c v quĂ­ khĂĄch: h p nh

Â&#x2021;3KĹ?%ÂŻ*Â?%ÂŻ9L§Q Â&#x2021;&Ä&#x17D;PSKÄ&#x2DC;Q %ÂŻ+HR*Â?7ÂąP Â&#x2021;0Š;Â?R'ÂŻQ0Š7KÄ&#x17E;S&Ä&#x161;P0Š;Â?R½Ĺ&#x201E;%LÄ´Q 9Â?1KLIJX 7KÄ&#x17E;W1KLIJX&Â&#x17E;F0°QÄ&#x2021;Q1JRQ.KÂ&#x17E;F Ä&#x201E;Ă&#x2122; cu b#Ăą

3KĂŚ1JRQKÂąQK°QKĂľĂ?èFĂľĂ&#x17D;QWLĂ&#x201E;STXĂ&#x2030;NK­FK YÂŹKĂ QJÂźSO°LWURQJQKĂĄQJO²QVšSWĂĽL 3205 CrĂŠmazie, GĂłc Saint-Michel TĂŠl.: 514-723-ngon (514-723-6466)

  


222

Nivanno

Construction Inc.

8149, rue Louis Quatorze St-Leùonard, QC H1R 3G2 514-323-8883

514-573-5576 514-573-5575

Söûa chöûa taân trang nhaø, cöûa tieäm Sushi. Taân trang vaø söûa chöûa sous sol, nhaø beáp vaø phoøng taém.

Chuyeân loùt gaïch Ceùramique-Marbre-Granite

Caån thaän Baûo ñaûm Tin caäy

Nick ou Silvano


223


224

CLINIQUE DENTAIRE

Hãy n gp

  

&

   

 

   z  z  

 "#$ %"& '(  )* z+,- ./0 123 4 ) 4567 189:;  < = 7 z+) >4 z ? "@ /4 zA  zBC $D 1 47 zE#$ F" (&0 GH6+I6J+IK

   

4-45 1 6 

 :        !   "#$#% & '( )'*'"+,   .)/0+$10"21$324

Longueuil   

450.646.5544

;LQFKjRPÆ¥QJTXìNKiFKKjQJPÆ&#x2022;L


225

Nha só T. Giang Nguyeãn

2040 Avenue Laurier Est Montreùal, QC, H2H 1B7

514-529-4398 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h30 9h30 9h30 9h30 9h30

– – – – –

17h00 20h00 17h00 17h00 15h00

Chi nhaùnh ôû Longueuil: Clinique Dentaire TGN 878 St-Laurent Ouest Longueuil, QC, JYK 5E9 Teùl: 450-646-5544

„

Nha khoa toång quaùt vaø thaåm myõ

„

Giaûi phaãu nhoå raêng khoân, laáy tuûy, boïc raêng, trò beänh nöôùu raêng, gheùp lôïi

„

Chuïp hình kyõ thuaät soá (Radiographie numeùrique) (90% ít quang tuyeán hôn)

„

Cameùra intra-orale

„

Giaûi phaãu vaø laøm traéng raêng baèng Laser

„

Nieàng raêng thaåm myõ

„

Troàng chaân raêng (Implantologie) ºrś£Åś„¬ś£ÔÊtś…yryś…€ś…yšxś ‡Çzśs€śyzª~

$IÙOHUÔJOIħOLIÃDINřJŽ


226

CLINIQUE DENTAIRE BORDEAUX JEAN-TALON

Đội ngũ nha sĩ tận tâm và chu đáo

Theo nhu cầu và hoàn cảnh của quý vị

H Nha Khoa Tổng Quát Dre Diane Thuy Uyen Do Dre Christine Pierre-Louis Dr Doan Nha Do Dre Stéphanie Le Dao Dr Glenn Xuan Long Hoa

Mổ và nhổ răng Lấy gân máu Làm răng giả các loại Bọc răng và làm cầu răng Răng cấy trong xương Chữa các bệnh về nướu răng Nha khoa thẩm mỹ Nha khoa trẻ em

GIỜ LÀM VIỆC: Thứ 2 đến Thứ 6: 9h - 19h Thứ 7: 9h - 17h

1997, rue Jean-Talon Est, Montréal CÓ DỊCH VỤ KHẨN CẤP 514-722-2136


227

HONDA Ă&#x17D;IE PERROT www.hondaileperrot.com 40, boul. Don Quichotte Ă&#x17D;le-Perrot, QuĂŠbec TĂŠl.: (514) 453-8416

Laurent Phan Directeur des ventes/Sales manager lphan@hondaileperrot.com 514-453-8416 #317 514-453-8417 (Fax)

   !"!#!$%% &'()*+,+

- ./0 /

787(9%,:7;<=;> 6?=@&(A=B

 .C%7D,E.F=.G7.&679H9>%I:J7DK L.F7DG(.%7.9ML.N6K

  

  ø3UREO½PHGHFU¾GLWKR¼FIDLOOLWHù

  

@OP /Laurent Phan

(514) 453-8416

&KĂ&#x2122;QJWĂ&#x2019;LPRQJĂľĂ?èFSKĂ&#x153;FYĂ&#x153;TXĂ&#x2030;YĂ&#x152;


228

Le

Madison &

Le Mont Blanc +DLVDOOHGHUžFHSWLRQĂľĂ?èFWUDQJKRÂŹQJ OĂ&#x2014;QJOÂľ\GÂŹQKFKRþ­PFĂ?ĂĽLJDODVYÂŹ QKĂĄQJĂľĂ&#x201A;PFDQK°FKĂ&#x2014;L &KĂ&#x;DWĂ&#x17E;-QJĂ?äL

Le Madison 8750 boul. Provencher Montreal, Quebec H1R 3N7

514-374-7428 www.lemadison.com

Le Mont Blanc 1950 Notre Dame de Fatima Laval, Quebec H7G 4X8

450-901-0156 www.lemontblancbanquets.com

       


TIEĂ&#x201E;M HOA - FLEURISTE

229

7,Â&#x2026;0%Â?1* Fleuriste .Ǥ+RD'Í&#x201C;7KĚŤRĂ&#x2C6;Ä&#x2C6;{QJ 4XÍ&#x2122;F7Í&#x2021;

Flora Exotica

www.FloraExotica.ca 3KRQHKRŇťF(PDLOĂżÓ&#x2021;OŇŠ\KŇ˝Q PhucNguyen@FloraExotica.ca Phone-Fax (514) 747-7618

&k\&ҧQK+RD;XkQ&k\/Ó?F0DL/DQ&~F7U~F$QKÄ&#x2C6;jR

Fleuriste

Ti gĂśn 256 St-Zotique Est MontrĂŠal, QC H2S 1L3

Livrasion 514.270.0088

Â&#x2021;+RDWÄ­ÄŤLFKRFÂ&#x17E;FGĹ&#x2122;S.KDL7UÄ­ÄŤQJ7Â&#x;Q *LD6LQK1KÄťWĂ Â&#x17E;P&Ä­ĹŠL&KLD%XĹĄQ YY Â&#x2021;1KLĹ?XJLĹ?/DQĂ&#x201A;Ĺ&#x2021;S7UÄľX%Â?7UÄľXÂ&#x2018;QJ 7K¡%ÂąQJ%RQJ%°QJ%D\Ă&#x201A;Ĺ&#x2021;SPÄ˝W Â&#x2021;+RD+ĹĄQJUĹ&#x2030;WKÄťWĂ&#x201A;Ĺ&#x2021;SFKRFÂ&#x17E;FFĹ&#x2026;S WŠQKQKÂ&#x;Q Â&#x2021;*LDRKRDNKÄ˝SQÄŤLWU§QWKĹ?JLĹŠLQKÄ­ 9LĹ&#x2022;W1DPFÂ&#x17E;FWLĹ&#x2018;XEDQJ+RDNĆ FÂ&#x17E;F WĹ&#x2014;QK&DQDGD

*,ÂŞ0ÂŹ&ÂŚ$ 7KĂ­ÂľĂ&#x2019;Q&Kè1KĂ&#x201E;W 7KĂ­SKRQHWUĂŤĂłF

3KĂ&#x153;FYĂ&#x153;WÂśQWÂąP 8\WĂ&#x2030;Q9XLYÂż


230

TIEÄM HOA - FLEURISTE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 208 ) - Noå taàu ngaàm ôû AÁn Ñoä New Delhi - Ngaøy 14/08 - Boä Tröôûng Quoác Phoøng AÁn Ñoä cho bieát, moät vuï noå lôùn treân chieác taàu ngaàm INS Sindhurakshak chaïy baèng daàu caën, ñaäu taïi moät haûi caûng taïi Mumbai (AÁn Ñoä) ñaõ gaây ra töû vong cho moät soá binh só, trong soá 18 ngöôøi treân taàu. Ñaùm chaùy nhö moät quaû caàu lôùn laøm röïc saùng beán caûng. Toaùn ngöôøi nhaùi ñöôïc göûi ñeán ñeå giaûi cöùu nhöõng ngöôøi treân taàu, ñaõ khoâng theå ñeán gaàn con taàu vì söùc noùng quaù cao. Hôn 10 xe chöõa löûa ñaõ ñöôïc göûi ñeán ñeå daäp taét ñaùm chaùy. Coù tin cho hay, moät soá binh só ñaõ tìm caùch thoaùt khoûi con taàu, nhöng moät soá vaãn coøn maéc keït laïi treân taàu. Boä Tröôû n g Quoá c Phoø n g A.K. Athony cho ñaây laø moät tai naïn ñaùng tieác. Taàu ngaàm naøy, do Nga cheá taïo vaø ñöôïc trang bò nhöõng heä thoáng vuõ khí ñieän töû tieân tieán. Ñaâ y laø moä t trong nhöõ n g taà u ngaàm hieän ñaïi nhaát cuûa AÁn Ñoä. Taàu naøy ñaõ ñöôïc Haûi Quaân AÁn Ñoä söû duïng hoài ñaàu naêm nay, sau khi ñöôïc naâng caáp ôû Nga trong 2 naêm röôûi, vôùi phí toån chöøng 80 trieäu ñoâ la. - ASEAN cam keát ñoaøn keát vieäc thuùc ñaåy Trung Quoác chaáp thuaän COC Caùc nöôùc thuoäc khoái Ñoâng Nam AÙ (ASEAN) ngaøy 14/08, ñaõ cam keát ñoaøn keát trong vieäc thuùc ñaåy Trung Quoác chaáp thuaän moät Boä Quy Taéc ÖÙng Xöû Bieån Ñoâng (COC) mang tính raøng buoäc phaùp lyù. AFP cuøng ngaøy, trích lôøi phaùt ngoân nhaân Boä Ngoaïi Giao Thaùi Lan cho bieát taïi cuoäc hoïp taïi Hua Hin, ngoaïi tröôûng caùc nöôùc ASEAN ñaõ nhaát trí cuøng moät tieáng noùi trong khi tìm kieám moät quyeát ñònh chung sôùm cho moät boä quy taéc COC. Phaùt ngoân nhaân cuûa Thaùi Lan noùi, ASEAN seõ phaûi coù moät tieáng noùi ñoaøn keát, khoâng choáng laïi moät beân naøo, maø laø ñoaøn keát ñeå deã thaûo luaän vôùi beân kia. Sau cuoäc hoïp 2 ngaøy ôû Thaùi Lan, ngoaïi tröôûng 10 nöôùc ÑNAÙ seõ gaëp giôùi chöùc Trung Quoác taïi Baéc Kinh töø ngaøy 28 ñeán ngaøy 30/8. Ngoaïi Tröôûng Indonesia, Marty Natalegawa cho bieát, ASEAN cuûng coá laäp tröôøng chung vaø kyø voïng raèng, Boä Quy Taéc ÖÙng Xöû (COC) seõ döïa treân luaät leä ñeå phaùt huy loøng tin, traùnh nhöõng bieán coá xaûy ra. Tôø Bangkok Post daãn nguoàn tin töø Boä Ngoaïi Giao Thaùi Lan cho bieát, Baéc Kinh cuõng ñoàng yù veà moät cuoäc hoïp ñaëc bieät khaùc, giöõa caùc giôùi chöùc cao caáp ASEAN vaø Trung Quoác, ñeå baét ñaàu caùc cuoäc thaûo luaän chính thöùc taïi Tuùc Chaâu, döï kieán trong hai ngaøy 14 vaø 15/09. Ñöôïc bieát, töø tröôùc tôùi nay, Trung Quoác vaãn ñoøi giaûi quyeát tranh chaáp qua caùc cuoäc ñoái thoaïi song phöông vôùi töøng beân coù tranh chaáp. ( xem tieáp trang 236 )


TIEÄM HOA - FLEURISTE

231

VAÊN NGHEÄ ÑOÙ ÑAÂY... ( tieáp theo trang 202 )

hieäu thôøi trang haøng hieäu. Hieän taïi coâ cuõng laø giaùm ñoác coâng ty Matchbox, moät cô sôû cuûa taäp ñoaøn IPP (moät taäp ñoaøn cuûa gia ñình Thanh Haø), phuï traùch toå chöùc söïï kieän, vaø nhaän quaûng caùo. 5- Myõ Leä Ngoaøi tieàn caùt xeâ, Myõ Leä giaøu coù töø vieäc phuï choàng kinh doanh. Hieän nguï taïi khu nhaø lôùn, maáy ngaøn m2 taïi quaän Taân Bình, TPHCM, vaø cuõng laø cô sôû laøm aên cuûa gia ñình. Giuùp choàng trong vieäc kinh doanh trong nhieàu laõnh vöïc, moät trong soá ñoù laø thöông hieäu söõa Humana, theo coâng ngheä cuûa Ñöùc; cô sôû coù hôn 1.000 nhaân vieân. Ngoaøi ra, gia ñình Myõ Leä coøn sôû höõu 4 xe hôi ñaét giaù caû tyû ñoàng. 6- Caåm Vaân - Khaéc Trieäu Caëp ñoâi naøy hieän ñang taäp trung vaøo vieäc kinh doanh phoøng traø, vôùi heä thoáng caùc quaùn bar - phoøng traø ca nhaïc taïi TPHCM. Sôû höõu nhieàu baát ñoäng saûn, hoï cuõng töøng ñaàu tö vaøo laõnh vöïc mua baùn vaø cheá bieán thuûy saûn. Caëp ñoâi giaøu coù naøy, soáng thaàm laëng vaø luoân ñöôïc coi laø “chôi sang”. ( xem tieáp trang 256 )


232

TIEĂ&#x201E;M HOA - FLEURISTE

Hieäu Hoa BAĂ?CH LIEĂ&#x201A;N (Fleuriste LOTUS BLANC)

5489 A

Avenue VICTORIA MontreĂšal (QueĂšbec) H3W 2P9

(Gaà n MeÚtro Coâte-Ste-Catherine)

TeĂšl.: 514-343-9565 Web site: www.floristlotusblanc.com

HOA CĂ&#x2013;Ă&#x201D;Ă&#x2122;I M COĂ&#x201A; DAĂ&#x201A;U, CHUĂ&#x2122; REĂ&#x2026;

Daâu PhuĂŻ, ReĂĽ PhuĂŻ, Cha MeĂŻ hai beân CoĂš raĂĄt nhieĂ u maĂŁu taĂŻi Hieäu Hoa ĂąeĂĽ quyĂš khaĂšch lÜïa choĂŻn TRANG TRĂ? THEO KIEĂ&#x2026;U TAĂ&#x201A;Y PHĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG

Maøn coĂš Ăąeøn chĂ´Ăšp, CoĂĽng ChuĂŻp HĂŹnh, Boäc gheĂĄ, Hoa tÜôi ĂąeĂĽ treân baøn tieäc, coĂš nhieĂ u kieĂĽu mĂ´Ăši taĂŻi nhaø haøng, nhaø thôø, tĂś gia... BAĂ&#x2122;N VAĂ&#x2DC; CHO THUEĂ&#x201A; VAĂ&#x201E;T DUĂ?NG CĂ&#x2013;Ă&#x201D;Ă&#x2122;I HOĂ&#x203A;I AĂ&#x2122;o daøi cÜôÚi Nam NÜþ, aĂšo khoaĂšc Hoaøng Haäu, KhaĂŞn ĂąoĂšng, aĂšo cÜôÚi SoireĂše kieĂĽu mĂ´Ăši nhaĂĄt, hĂ´ĂŻp thôøi trang. LĂś, QuaĂť, Maâm, Khay Traø RÜôïu, BaĂťng Taân Hoân, Vu Quy, GiaĂĄy KieĂĄng GoĂši Quaø, Ă&#x2018;eøn CaĂ y, S'

D I VE EL

RY

FLO RI ST

Quaø CaĂšm Ă&#x201D;n nhieĂ u kieĂĽu laĂŻ vaø ĂąeĂŻp, v.v... ANS WORL TR D

FTD SI N

O

CE 19 10

Âż

 FTD GĂ&#x201D;Ă&#x203A;I HOA KHAĂ&#x2030;P NĂ&#x201D;I TREĂ&#x201A;N THEĂ GIĂ&#x201D;Ă&#x2122;I NHAĂ&#x201E;N GĂ&#x201D;Ă&#x203A;I HOA VEĂ&#x20AC; VIEĂ&#x201E;T NAM CHO MOĂ?I DĂ&#x2019;P - HOA Ă&#x2018;AĂ&#x2122;M TANG, v.v...

HOA CHO Ă&#x2018;AĂ&#x2122;M TANG:

Khi tang gia boĂĄi roĂĄi xin goĂŻi ngay hieäu hoa BAĂ?CH LIEĂ&#x201A;N ĂąeĂĽ ùÜôïc chia xeĂť laøm hoa ĂąeĂĽ treân quan taøi, hoa baøn Phaät, hoa baøn vong, voøng hoa, v.v... giao taän nhaø quaøn mieĂŁn phĂ­, bĂ´Ăšt 10% cho tang gia. M CoĂš nhieĂ u chuyeân vieân kinh nghieäm laøm vÜøa loøng quyĂš khaĂšch. M CoĂš in thieäp caĂťm taĂŻ cho ĂąaĂšm tang.

BAĂ?CH LIEĂ&#x201A;N KĂ­nh Môøi


TIEÄM HOA - FLEURISTE

233


234

DIEÄT COÂN TRUØNG -EXTERMINATION

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 214 ) - Vieät Nam vaø Hoa kyø xaùc laäp quan heä ñoái taùc toaøn dieän AFP - 26/07- Sau chuyeán vieáng thaêm Hoa Kyø, theo lôøi môøi cuûa Toång thoáng Barack Obama, chuû tòch nöôùc Vieät Nam khaúng ñònh, Vieät Nam hoan ngheânh Myõ taêng cöôøng hôïp taùc vôùi AÙ Chaâu Thaùi Bình Döông vì hoøa bình, oån ñònh vaø thònh vöôïng cuûa khu vöïc; oâng nhaán maïnh VN coi troïng vaø mong muoán tieáp tuïc thuùc ñaåy quan heä vôùi Hoa Kyø. Hai beân ñaõ nhaát trí ñaùnh giaù quan heä hai nöôùc thôøi gian qua ñaõ phaùt trieån treân nhieàu laõnh vöïc, treân caû bình dieän song phöông vaø ña phöông, taïo neàn taûng cho quan heä hai nöôùc sang moät giai ñoaïn phaùt trieån môùi, xaùc laäp quan heä ñoái taùc toaøn dieän giöõa hai beân. - Hoïc sinh Vieät Nam boäi thu huy chöông vaøng (HCV) toaùn Quoác Teá Ngaøy 28/07 - Caû 6 hoïc sinh Vieät Nam tham döï Olympic Toaùn Hoïc Quoác Teá naêm 2013 ñeàu ñoaït giaûi cao, goàm 3 huy chöông vaøng, vaø 3 huy chöông baïc. Cuï theå, huy chöông vaøng thuoäc veà caùc hoïc sinh: Voõ Anh Ñöùc (lôùp 12, THPT Chuyeân Haø Tónh), em Phaïm Tuaán Huy (hoïc sinh lôùp 11 THPT Naêng khieáu Ñaïi Hoïc Quoác Gia TP HCM), em Caán Traàn Thaønh Trung (lôùp 12 tröôøng THPT Naêng Khieáu, Ñaïi Hoïc Quoác Gia thaønh phoá HCM). Ba hoïc sinh giaønh huy chöông baïc laø caùc em Ñinh Leâ Coâng (lôùp 12 THPT Chuyeân, tröôøng Ñaïi Hoïc Vinh), em Traàn Ñaêng Phuùc (lôùp 12 THPT Chuyeân Khoa Hoïc Töï Nhieân, Ñaïi Hoïc Quoác Gia Haø Noäi) vaø em Hoaøng Ñoã Kieân (lôùp 12 tröôøng Chuyeân Vónh Phuùc tænh Vónh Phuùc). So vôùi keát quaû naêm 2012, thaønh tích cuûa ñoäi tuyeån Olympic Toaùn Quoác Teá VN naêm 2013 hoaøn toaøn vöôït troäi. Naêm 2012, ñoaøn coù 6 em tham döï ñeàu ñoaït giaûi, goàm 1 huy chöông vaøng, 3 huy chöông baïc vaø 2 huy chöông ñoàng. Thaùng 8/2013 - Hoïc sinh Vieät Nam ñoaït nhieàu huy chöông toaùn hoïc quoác teá Haø Noäi 1/08 - Kyø thi Olympic toaùn hoïc quoác teá naêm 2013 ñaõ dieãn ra taïi Colombia töø ngaøy 17 ñeán 27/07/ 2013, ñoaøn hoïc sinh Vieät Nam ñaõ giaønh ñöôïc 3 huy chöông vaøng, vaø 3 huy chöông baïc. Huy chöông vaøng thuoäc veà caùc em: Voõ Anh Ñöùc hoïc sinh lôùp 12 tröôøng THPT chuyeân Haø Tónh, vôùi soá ñieåm laø 34, xeáp thöù nhaát toaøn ñoaøn; Phaïm Tuaán Huy, hoïc sinh lôùp 11 tröôøng phoå thoâng naêng khieáu, ÑH Quoác Gia TP HCM, ñaït soá ñieåm 33 ñieåm; em Caán Thaønh Trung, hoïc sinh lôùp 12 tröôøng THPT naêng khieáu, ÑH Quoác Gia TPHCM,ñaït 31 ñieåm. Ba thí sinh ñoaït huy chöông baïc laø caùc em Ñinh Leâ Coâng, 30 ñieåm, em Traàn Ñaêng Phuùc, ñaït soá ñieåm 28, vaø em Hoaøng Ñoã Kieân ñaït 24 ñieåm. ( xem tieáp trang 238 )


DIEÄT COÂN TRUØNG -EXTERMINATION

235

S.D. EXTERMINATION Chuyeân dieät tröø caùc loaïi coân truøng cho TÖ GIA - THÖÔNG MAÏI vaø KYÕ NGHEÄ Xin lieân laïc: GEORGE STAPPAS

220 JEAN TALON OUEST, MONTREÙAL (QC) H2R 2X5

Tel.: 514-274-1100

Haõng chuùng toâi vôùi chuyeân vieân nhieàu kinh nghieäm seõ giuùp quyù vò tröø DAÙN, BOÏ, NHEÄN, KIEÁN, CHUOÄT vaø caùc loaïi coân truøng khaùc. M M M M

Coâng vieäc taän taâm, baûo ñaûm, an toaøn. Ñònh giaù mieãn phí. Coù vieát giaáy baûo ñaûm cho quyù khaùch. Phuïc vuï quyù khaùch taïi Montreùal vaø caùc vuøng phuï caän. M Coù baùn caùc loaïi thuoác dieät coân truøng.

5952 rue Jean-Talon Est Saint-Leonard, QC., H1S 1M2

Teùl.: 514-376-6585 XEM TRANG VAØNG 19


236

ARTICLES DE CADEAU

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 230 ) - Bieåu tình ñaãm maùu taïi Ai caäp Cairo - Ngaøy 15/08 - Tình traïng baïo löïc leân cao khi vaøo saùng hoâm 14/08, löïc löôïng cuûa chính phuû ñöôïc quaân ñoäi haäu thuaãn ñaõ söû duïng xe taêng, xe uûi, suùng hôi cay, tieán vaøo traán aùp khu leàu traïi cuûa ngöôøi bieåu tình ngoài, nhöõng ngöôøi naøy, ñoøi Toång Thoáng bò laät ñoå Morsi trôû laïi naém quyeàn. Sau khi bò giaûi taùn baèng leänh giôùi nghieâm, saùng hoâm 15/8, nhöõng ngöôøi uûng hoä “Anh Em Hoài giaùo” bieåu tình ñoå ra ñöôøng, taán coâng vaøo caùc toøa nhaø chính phuû ôû thaønh phoá Giza, ñoát xe coâng vaø gaây baïo ñoäng; tieáng suùng noå, löûa chaùy, hoãn loaïn khaép nôi. Giôùi chöùc Ai Caäp cho bieát soá ngöôøi cheát leân ñeán 600 ngöôøi. Tuy nhieân, toå chöùc Anh Em Hoài Giaùo cho bieát, soá ngöôøi bò thöông leân ñeán 4.000 ngöôøi vaø soá ngöôøi cheát leân ñeán 2.600 ngöôøi. Boä Y Teá Ai Caäp cho bieát, ngaøy thöù Tö 14/ 8 laø ngaøy ñaãm maùu nhaát keå töø khi Ai Caäp traûi qua phong traøo Muøa Xuaân AÙ Raäp 2011, môû ñaàu moät thôøi kyø hoãn loaïn ôû quoác gia ñoâng daân cö vaø giaøu coù ôû Baéc Phi. - Ñaùnh bom keùp ôû Lebanon hôn 400 ngöôøi thöông vong Ngaøy 24/08 - Haõng Thoâng Taán Quoác Gia Lebanon ngaøy 24/08 ñöa tin, ít nhaát 27 ngöôøi cheát vaø 362 ngöôøi khaùc bò thöông trong vuï ñaùnh bom keùp ôû thaønh phoá caûng Tripoli, mieàn baéc nöôùc naøy. Vuï noå ñaàu tieân ñaõ laøm rung chuyeån trung taâm thaønh phoá Tripoli, gaàn nhaø rieâng cuûa thuû töôùng saép maõn nhieäm Najib Mikali. Tuy nhieân, oâng Mikali khoâng coù maët ôû Tripoli luùc xaûy ra ñaùnh bom. Ngay sau ñoù, vuï noå thöù hai xaûy ra gaàn nhaø rieâng cuûa cöïu caûnh saùt tröôûng Ashraf Rifi. Caû hai vuï ñaùnh bom naøy, ñeàu xaûy ra ôû gaàn hai thaùnh ñöôøng Hoài Giaùo, nôi taäp trung nhieàu tín ñoà Hoài Giaùo ñi caàu nguyeän. Nguoàn tin cho bieát, soá thöông vong seõ coøn taêng leân trong nhöõng ngaøy sau ñoù. Thaùng 9/2013 - Bôi töø Cuba sang Myõ Ngaøy 2/09 - Vaän ñoäng vieân bôi loäi ñöôøng daøi, ngöôøi Myõ, baø Diana Nyad 64 tuoåi, ñaõ thöïc hieän thaønh coâng giaác mô cuûa cuoäc ñôøi. Baø ñaõ trôû thaønh ngöôøi phuï nöõ ñaàu tieân bôi ngang vuøng bieån nguy hieåm töø Cuba sang Myõ, maø khoâng coù loàng baûo veä choáng caù maäp. Bôi töø Cuba ngaøy 31/08, baø Nyad ñaõ veà ñeán Key West, moûm cöïc nam cuûa Florida chieàu thöù Hai 2/09 hoaøn taát ñoaïn ñöôøng daøi 177 km, sau hôn 53 tieáng ñoàng hoà. Ñaây laø laàn thöù naêm, vaø cuõng laø laàn cuoái cuøng baø môùi thöïc hieän thaønh coâng yù ñònh naøy. Laàn ñaàu tieân vaøo naêm 1978 luùc ñoù baø 28 tuoåi; laàn môùi nhaát laø vaøo naêm 2010, baø phaûi boû cuoäc vì kieät söùc vaø bò söùa caén. Vaän ñoäng vieân Maroney, ngöôøi Australie, ñaõ hoaøn taát ñoaïn ñöôøng naøy vaøo naêm 1997, luùc 22 tuoåi vaø coù söû duïng loàng baûo veä choáng caù maäp. ( xem tieáp trang 240 )


ARTICLES DE CADEAU

237

 Carrefour Langelier 7373 Boul. Langelier, suite C 21, St-LeĂšonard (QueĂšbec) H1S 1V7

TeĂšl.: 514-899-9090 Centre Laval 1600 Le Corbusier, suite 26 Laval (QueĂšbec) H7S 1Y9

Fax: 1-888-719-9090

 Centre Domaine

3235 Ave. de Granby, suite 11 MontreĂšal, Qc., H1N 2Z7

TeĂšl.: 450-688-9988 TeĂšl.: 514-899-5858 Email: vasecaravan@gmail.com M TaĂŤng phaĂĽm kieĂĽu Taây phÜông vaø AĂ&#x2122; Ăąoâng ùÜôïc ngÜôøi Taây phÜông Ăśa chuoäng. M BĂŹnh ĂąeĂĽ caĂŠm hoa vaø trang trĂ­ nhieĂ u loaĂŻi, nhieĂ u cĂ´Ăľ. M TÜôïng Ă&#x2018;ÜÚc ChuĂša, Ă&#x2018;ÜÚc MeĂŻ vaø nhieĂ u loaĂŻi tÜôïng Thieân ChuĂša GiaĂšo khaĂšc. M Ă&#x2018;oĂ ng hoĂ  trang trĂ­ ĂąeĂĽ baøn, ĂąoĂ ng hoĂ  treo tÜôøng, hoäp nÜþ trang nhieĂ u loaĂŻi, nhieĂ u kieĂĽu. M HÜông nhang MyĂľ, Nhaät vaø AĂ n Ă&#x2018;oä. M DaĂ u gioĂš, thuoĂĄc daĂšn, nhaân saâm vaø traø. M KhaĂŞn traĂťi baøn ĂąeĂŻp, nhieĂ u maøu, nhieĂ u cĂ´Ăľ. GiaĂš phaĂťi chaĂŞng. M DeĂšp Ăąi trong nhaø.M Hoa giaĂť, traĂši caây giaĂť... M Carte hockey, PokeĂšmon, Naruto, Yu-gi-oh, v.v...


238

CHUÏP HÌNH & QUAY VIDEÙO - PHOTO-VIDEÙO

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 234 ) - Maùy bay Air Vieät Nam rôi töï do töø 120 meùt VOV - Chieàu 7/08 Vieät Nam Airlines phaùt ñi thoâng caùo cho hay, luùc 14 giôø ngaøy 6/08, chuyeán bay mang soá hieäu VN 615, caát caùnh töø phi tröôøng Noäi Baøi, Haø Noäi ñi Bangkok, khi ñang bay ôû ñoä cao 36.000 feet (10.973 m), trong luùc tieáp vieân ñang phuïc vuï böõa aên, baát ngôø maùy bay ñi qua vuøng “nhieãu ñoäng trôøi trong”. Ñaây laø loaïi nhieãu ñoäng xaûy ra, maø baàu trôøi vaãn trong xanh; hieän taïi radar thôøi tieát cuûa maùy bay chöa phaùt hieän ñöôïc. Bieán coá naøy, khieán maùy bay baát ngôø bò tuït töø ñoä cao 400 feet (töông ñöông 122 m) laøm haønh khaùch hoaûng loaïn, toaøn boä haønh lyù, vaät duïng trong khoang, vaø nhaát laø thöïc phaåm ñang chuaån bò doïn cho haønh khaùch bò xaùo troän tung toùe. Trong soá 104 haønh khaùch vaø 8 phi haønh ñoaøn cuûa chuyeán bay, raát may khoâng ai bò thöông naëng, chæ coù moät ngöôøi bò thöông nheï ôû ngoùn chaân vaø hai tieáp vieân bò choaùng nheï. Theo Air VN, maùy bay ñaõ haï caùnh an toaøn xuoáng saân bay Suvarnabhumi (Bangkok) luùc 15giôø40 cuøng ngaøy. - Hôn 5.600 ngöôøi cheát vì tai naïn giao thoâng trong 7 thaùng ñaàu naêm 2013 Theo soá lieäu thoáng keâ cuûa boä Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö (KH & ÑT), trong 7 thaùng ñaàu naêm treân caû nöôùc ñaõ xaûy ra 6.410 tai naïn giao thoâng, taêng 4,8% so vôùi cuøng thôøi kyø naêm 2012. Ñaëc bieät soá töû vong leân tôùi 5.635 ngöôøi, taêng 4,9%, vaø soá bò thöông gaàn 4.000 ngöôøi. So vôùi cuøng thôøi kyø naêm ngoaùi thì soá ngöôøi bò thöông coù giaûm ñi. Cuõng theo moät soá lieäu khaùc ñöôïc coâng boá, trong thôøi gian qua ñaõ xaûy ra 1.463 vuï chaùy noå, trong ñoù chuû yeáu laø chaùy, laøm cheát 30 ngöôøi vaø laøm bò thöông 90 ngöôøi. Möùc ñoä thieät haïi veà taøi saûn leân ñeán hôn 500 tyû ñoàng. Trong soá 47 vuï noå cuõng cöôùp ñi sinh maïng cuûa 34 ngöôøi, laøm bò thöông 41 ngöôøi gaây thieät haïi 17 tyû ñoàng. - Haï Vieän Myõ thoâng qua Döï Luaät Nhaân Quyeàn Vieät Nam naêm 2013 VOA - Theo trang Web cuûa Quoác Hoäi Lieân Bang Hoa Kyø, Döï Luaät Nhaân Quyeàn Vieät Nam naêm 2013, ñaõ ñöôïc thoâng qua toái thöù tö 31/07, trong phieân khoaùng ñaïi cuûa Haï Vieän Myõ. Ñaây laø döï luaät soá HR 1897 do daân bieåu Chris Smith (ñaûng Coäng Hoøa, tieåu bang New Jersey) ñeä trình, tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc UÛy Ban Ngoaïi Giao Thöôïng Vieän thoâng qua. HR 1897 buoäc Hoa Kyø khoâng ñöôïc vieän trôï “khoâng lieân quan ñeán nhaân ñaïo” cho VN, vöôït qua möùc cuûa naêm 2012, cho ñeán khi haønh phaùp Myõ xaùc nhaän vôùi laäp phaùp raèng, ( xem tieáp trang 244 )

Haõy luoân ñi veà phía tröôùc, ñeå moãi thaát baïi cuûa baïn trôû thaønh moät böôùc tieán daøi treân con ñöôøng ñi tôùi thaønh coâng.


CHUÏP HÌNH & QUAY VIDEÙO - PHOTO-VIDEÙO

239

Phuïc vuï videùo chuyeân nghieäp cho taát caû caùc dòp: Ñaùm hoûi, ñaùm cöôùi, sinh nhaät, vaên ngheä, hoäi nghò, phoùng söï... Chuyeân chuïp hình ñaùm cöôùi, chaân dung vaø quaûng caùo (nöõ trang, moùn aên) Chuyeân laøm DJ, Karaoke vaø Disco aùnh saùng

Kyõ thuaät toái taân & chaát löôïng cao Nhieàu möùc giaù khaùc nhau tuøy theo nhu caàu cuûa quyù khaùch Montreùal - Ottawa

TDT

Studio-

studio_tdt@yahoo.com facebook.com/StudioTDT

514 575 3933

Vôùi söï hôïp taùc cuûa chuyeân gia nhieáp aûnh, M.C, wedding planner ...

XEM TRANG MAÀU 306

3KRWR3KÝãQJ Photo Phöông chuyeân nghieäp 25 naêm

‡ Nhaän chuïp

ñaùm cöôùi, hoûi, tieäc, chaân dung ‡ Quaûng caùo

menu nhaø haøng ‡ Passport, carte maladie, carte de citoyenneteù et immigration Canada ‡ Röûa hình töø nhoû laøm lôùn, töø lôùn laøm nhoû laïi traéng ñen hoaëc maøu. Söûa laïi hình cuõ, khoâng caàn film. Röûa töø format 4x6 ñeán 24x36 Laminage – Plaque vaø khung.

Teùl.:

514-927-7917

uïp IEÄT ch ÑAËC B ình ñaùm h vaø röûa giao lieàn cöôùi, åi toái buo


240

CHUÏP HÌNH & QUAY VIDEÙO - PHOTO-VIDEÙO

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 236 ) - Tokyo giaønh ñöôïc quyeàn ñaêng cai Olympics 2020 Ngaøy 7/09 - (HNMO) - Tokyo ñaõ giaønh ñöôïc quyeàn toå chöùc Theá Vaän Hoäi naêm 2020. Trong cuoäc bình choïn, thuû ñoâ Tokyo cuûa Nhaät Baûøn ñaõ ñaùnh baïi thaønh phoá Istanbul cuûa Thoå Nhó Kyø vôùi soá phieáu 60-36, ôû voøng cuoái cuøng boû phieáu kín cuûa UÛy Ban Olympic Quoác Teá (IOC) vaøo ñeâm 7/09 taïi Buenos Aires, Argentina. Tröôùc ñoù, trong cuoäc bình choïn sô boä, thaønh phoá Madrid ñaõ bò thaønh phoá Istanbul, Thoå Nhó Kyø ñaùnh baïi hoâm 6/09, vaø ngaøy hoâm sau Thoå Nhó Kyø laïi bò loaïi, sau cuøng thaønh phoá Tokyo, Nhaät Baûn ñöôïc choïn ñeå toå chöùc Theá Vaän Hoäi laàn thöù 32 vaøo naêm 2020. Ñöôïc bieát Tokyo ñaõ töøng ñöôïc choïn ñeå toå chöùc Theá Vaän Hoäi vaøo naêm 1964. - Trieàu Tieân haønh quyeát 9 ngheä só ca nhaïc Ngaøy 12/09 - Nguoàn tin cuûa baùo Asahi Shimbun vaø The Malay Mail Online - Theo tin cuûa moät quan chöùc Trieàu Tieân môùi ñaøo thoaùt, Baéc Trieàu Tieân ñaõ haønh quyeát 9 ngheä só ca nhaïc, döôøng nhö laø ñeå bòt laïi caùc tin ñoàn, phu nhaân cuûa Kim Jong-un ñaõ coù ñôøi soáng buoâng thaû. Caû hai chaùnh phuû Nhaät Baûn vaø Nam Haøn ñeàu xaùc nhaän tin naøy. Vôï cuûa Kim Jong-un, Ri Sol-ju, töøng laø ca só cuûa ban nhaïc Unhasu tröôùc khi laáy choàng vaøo naêm 2012. Coù tin 9 ngheä só naøy bò haønh quyeát vì bò nghi laø ñaõ quay vaø ñoùng moät videùo coù tính caùch khieâu daâm. Boä Coâng An Nhaân Daân Trieàu Tieân ñaõ nghe leùn caùc buoåi trao ñoåi cuûa 9 ngheä só naøy, trong ñoù coù moät ngöôøi noùi raèng: “Tröôùc ñaây, Ri Sol-ju cuõng ñaõ töøng tham gia chuyeän linh tinh theo kieåu chuùng mình baây giôø”. Sôï tin ñoàn veà vôï mình coù theå lan nhanh, Kim cho leänh baét giam nhöõng ngöôøi naøy. Ngaøy 17/08, caû 9 ngöôøi ñeàu bò baét. Ba ngaøy sau, hoï bò xöû baén taïi Hoïc Vieän Quaân Sö,ï Kang Con, beân ngoaøi thuû ñoâ Bình Nhöôõng, tröôùc söï chöùng kieán cuûa caùc ñaûng vieân cao caáp cuûa Ñaûng Lao Ñoäng vaø ngheä só cuûa hai ban nhaïc. Gia ñình caùc ngheä só bò haønh quyeát, ñeàu bò ñöa ñi caûi taïo. Hai ban nhaïc ñeán xem haønh quyeát, ñeàu bò giaûi theå. Tuy nhieân, Trieàu Tieân ñaõ caûi chính tin naøy. - Nga & Myõ thoûa thuaän keá hoaïch loaïi boû vuõ khí hoùa hoïc cuûa Syria RFA - Ngaøy 14/09 - Sau nhieàu ngaøy caêng thaúng, Hoa Kyø vaø Nga ñaõ ñaït ñöôïc thoûa thuaän veà phöông caùch baûo ñaûm phaù huûy soá vuõ khí hoùa hoïc cuûa Syria, vaøo giöõa naêm 2014, vaø neáu chính quyeàn Bashar al-Assad khoâng tuaân thuû, thì LHQ seõ aùp duïng bieän phaùp tröøng phaït. ( xem tieáp trang 252 ) MUÏC LUÏC (TABLE DES MATIEØRES)

trang 20, 21, 22


CHUÏP HÌNH & QUAY VIDEÙO - PHOTO-VIDEÙO

241

ÑÖÙC HUY PHOTO M Nhaän chuïp ñaùm cöôùi, ñaùm hoûi, sinh nhaät, ... M Hình chaân dung, ngheä thuaät. M Moïi dòch vuï photo.

Tél.: (514) 725-9776 Cell.: (514) 862-9776 7193 Papineau (coin Jean-Talon) Montreùal, Queù., H2E 2G7

Phuïc vuï videùo chuyeân nghieäp cho taát caû caùc dòp: Ñaùm hoûi, ñaùm cöôùi, sinh nhaät, vaên ngheä, hoäi nghò, phoùng söï... Chuyeân chuïp hình ñaùm cöôùi, chaân dung vaø quaûng caùo (nöõ trang, moùn aên) Chuyeân laøm DJ, Karaoke vaø Disco aùnh saùng

Kyõ thuaät toái taân & chaát löôïng cao Nhieàu möùc giaù khaùc nhau tuøy theo nhu caàu cuûa quyù khaùch Montreùal - Ottawa

TDT

Studio-

studio_tdt@yahoo.com facebook.com/StudioTDT

514 575 3933

Vôùi söï hôïp taùc cuûa chuyeân gia nhieáp aûnh, M.C, wedding planner ...

XEM TRANG MAÀU 306

THU Videùo

NHAÂÄN THU HÌNH CHO TAÂÁT CAÛ MOÏI DÒP. M Thu hình cuøng moâät luùc 2 cameùras professionnels SONY DIGITAL 3CCD ñeâå thu laïi dieâãn tieâán hình aûnh ñöôïc ñaâày ñuû vôùi nhieâàu goùc caïnh ngheâä thuaâät. M Thöïc hieän videùo treân DVD vaø taëng 1 copie DVD. M Nhaän chuyeån videùo sang DVD. M Luoân luoân caûi tieán kyõ thuaät vaø thöïc hieän videùo HD (Haute Deùfinition). VIEÂÄC LAØM TAÂÄN TAÂM - KINH NGHIEÂÄM - NGHEÂÄ THUAÂÄT GIAÙ THAÂÄT HAÏ

Xin lieân laïc: VOÕ TRUNG THÖÙ Teùl.: (514) 721 5495


242

TIEÄM VAØNG - BIJOUTERIE

6617 COÂTE DES NEIGES, MONTREÙAL H3S 2B3

Teùl.: 514-344-0302 Fax: 514-344-1858 BUOÂN BAÙN vaø SÖÛA CHÖÕA NÖÕ TRANG TAÏI CHOÃ LAÂU NAÊM KINH NGHIEÄM VEÀ NÖÕ TRANG & TÍN NHIEÄM

- Nhaän thay pile ñoàng hoà Thuïy Só. - Söûa nöõ trang laáy lieàn vaø nhaän hoät xoaøn taïi choã. - Coù maùy khaéc teân vaøo nhaãn.

Kim Thaønh kính môøi


TIEÄM VAØNG - BIJOUTERIE

243

TIEÄM VAØNG – BIJOUTERIE

KIM DUNG

O O O

Chuyeân baùn vaø söûa chöõa: Vaøng, Hoät Xoaøn, Caåm Thaïch ÑOÅI TIEÀN (Bureau de change) Coù khaùnh vaøng ñuû côõ cho caùc dòp chuùc möøng khai tröông, möøng thoï, sinh nhaät, kyû nieäm ñaùm cöôùi... TAÄN TAÂM – UY TÍN – VUI VEÛ – THAØNH THAÄT

403 Beùlanger (goùc St-Denis), Meùtro Jean-Talon, Montreùal GIÔØ MÔÛ CÖÛA: Thöù Hai – Thöù Tö: 9 AM ñeán 7 PM Thöù Naêm – Thöù Saùu: 9 AM ñeán 8 PM Thöù Baûy: 10 AM ñeán 6 PM Chuû Nhaät: 10 AM ñeán 5 PM

ÑIEÄN THOÏAI SOÁ MÔÙI

(514) 278-8035 KIM DUNG Kính Môøi

Teùl.: 514-871-2979 BIJOUTERIE

TUYEÁT MINH VENTE et REÙPARATION

CHUYEÂN SÖÛA CHÖÕA, MUA BAÙN, VAØNG, BAÏC, NÖÕ TRANG M

1021 C Boul. St-Laurent - Montreùal


244

TIEÄM VAØNG - BIJOUTERIE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 238 ) Haø Noäi ñaõ tieán boä maïnh meõ trong vieäc toân troïng töï do nhaân quyeàn, toân troïng töï do chính trò, thoâng tin vaø toân giaùo; quyeàn cuûa ngöôøi thieåu soá, baûo ñaûm ngöôøi daân ñöôïc tieáp caän caùc chöông trình tî naïn cuûa Myõ; coù haønh ñoäng tích cöïc ngaên chaën naïn buoân ngöôøi vaø traû töï do cho caùc tuø nhaân chính trò. Döï luaät naøy seõ coù hieäu löïc sau khi ñöôïc Thöôïng Vieän Myõ thoâng qua. - Hai Sinh vieân Nguyeãn Phöông Uyeân vaø Ñinh Nguyeân Kha ñöôïc giaûm aùn RFA - 16/08 - Trong phieân xöû ngaøy 16/05/2013, toøa aùn Sô Thaåm Long An ñaõ xöû sinh vieân Nguyeãn Phöông Uyeân 21 tuoåi, 6 naêm tuø vaø sinh vieân Ñinh Nguyeân Kha 8 naêm tuø, veà toäi “tuyeân truyeàn choáng nhaø nöôùc Xaõ Hoäi Chuû Nghóa” theo Ñieàu 88 Boä Hình Luaät VN. Caû hai ñeàu choáng baûùn aùn treân. Döôùi aùp löïc maïnh meõ cuûa dö luaän ôû trong vaø ngoaøi nöôùc, vaø nhaát laø döôùi aùp löïc ngoaïi giao quoác teá, chính quyeàn Coäng Saûn ñaõ phaûi thay ñoåi vaø xem xeùt laïi vuï vieäc. Trong phieân xöû phuùc thaåm, hoâm 16/08, toøa aùn Long An xöû phaït Nguyeãn Phöông Uyeân 3 naêm tuø treo, vaø Ñinh nguyeân Kha coøn laïi 4 naêm tuø giam. Nguyeãn Phöông Uyeân ñöôïc traû töï do ngay taïi toøa. Ñaây laø moät tieàn leä chöa töøng coù, trong vieäc xeùt xöû caùc vuï aùn chính trò, döôùi cheá ñoä Coäng Saûn taïi Vieät Nam, moät bò can ñöôïc traû töï do ngay taïi toøa. Trong phieân toøa, Phöông Uyeân ñaõ tuyeân boá moät caùch huøng hoàn : “Toâi khoâng caàn giaûm aùn, toâi chæ caàn toøa xöû ñuùng ngöôøi, ñuùng toäi. Toâi yeâu nöôùc, toâi cho raèng, choáng Ñaû n g Coä n g Saû n khoâ n g phaû i laø choá n g laï i ñaá t nöôù c ”. Ñöôïc bieát, trong quaù trình xeùt xöû, caû hai ñeàu khoâng nhaän toäi vaø khoâng nhôø luaät sö bieän hoä. - TBT Nguyeãn Phuù Troïng kyù quyeát ñònh thaønh laäp UÛy Ban Phoøng choáng tham nhuõng Ngaøy 6/08 - Baùo Nhaân Daân, cô quan ngoân luaän cuûa Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam cho hay, oâng Troïng vöøa kyù Quyeát Ñònh soá 17-QÑ/BCÑTW thaønh laäp 7 ñoaøn coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt vieäc thanh tra, khôûi toá, ñieàu tra, truy toá, xeùt xöû caùc vuï vieäc, vuï aùn tham nhuõng nghieâm troïng, phöùc taïp, ñöôïc dö luaän xaõ hoäi quan taâm. Nhö vaäy, Ban Chæ Ñaïo phoøng choáng tham nhuõng do thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng naém giöõ töø 1/02 ñaõ bò loaïi boû, thay baèng Ban Chæ Ñaïo Trung Öông veà phoøng choáng tham nhuõng thuoäc Boä Chính Trò, do Toång Bí thö laøm tröôûng ban. Nay theo Quyeát Ñònh 17-QÑ/BCÑ, baûy ñoaøn coâng taùc, ñöùng ñaàu laø caùc nhaân vaät trong daøn laõnh ñaïo cao caáp nhaát cuûa Ñaûng, ñoàng thôøi laø thaønh vieân Ban Chæ Ñaïo Trung Öông veà phoøng choáng tham nhuõng. Trong soá ñoù, coù caùc uûy vieân Boä Chính Trò laø Ngoâ Vaên Duï, Traàn Ñaïi Quang, Bí Thö Trung Öông ñaûng Tröông Hoøa Bình, caùc uûy vieân Nguyeãn Baù Thanh, Nguyeãn Hoøa Bình, Huyønh Phong Thanh vaø Nguyeãn ( xem tieáp trang 250 ) Vaên Hieän.


TIEÄM VAØNG - BIJOUTERIE

Tieäm vaøng & Taøi vuï giao dòch

MYÕ NGOÏC

245

6961 St-Denis Montreùal, (QC) H2S 2S5 (Meùtro Jean-Talon)

Tel.: 514-273-8778

MCHUYEÂN: Höôùng daãn - Mua baùn sæ vaø leû Hoät Xoaøn, Vaøng, Perles. choïn nöõ trang - Ñoåi cuõ laáy môùi nöõ trang thôøi trang nhaát. leã ñính hoân, - Söûa chöõa, nhaän hoät xoaøn taïi choã. leã cöôùi - Nhaän xoû chuoãi Perles sur mesure. - Ñaët haøng theo maãu cuûa quyù khaùch. GEM Certificat International - Thay daây vaø Pile ñoàng hoà 2,99$. (GIA, HRD, IGI, EGL...) MÑAËC BIEÄT: - Giao dòch ngoaïi teä sans commission (US, Euro...) - Coù nhaän chuyeån tieàn qua laïi Vieät Nam - Canada. - Caàm nöõ trang, xe, nhaø, ñaát Vieät Nam vaø Canada.


246

TIEÄM VAØNG - BIJOUTERIE

K×WGDP¼W õÅõÝèF

WU¿õÁS

Carlos Coùrdoba, MD, CM, CSPQ, FRCS, FACS Chirurgien Plasticien

Khi laøn da coù nhöõng daáu hieäu giaø nua, khoâng theå chöõa trò ñöôïc baèng nhöõng döôïc phaåm duøng ngoaøi da. Ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp coù nhöõng boïng môõ döôùi maét, mí maét treân treã xuoáng, maù bò xeä, xöông haøm döôùi bò leäch, hoaëc khi nhöõng ñöôøng neùt treân khuoân maët bò nhaên nhuùm thì khoâng coù moät loaïi kem naøo hay moät phöông phaùp chöõa trò naøo coù theå khieán laøn da caêng trôû laïi. Nhöõng söï thay ñoåi veà hình thaùi naøy gaây ra bôûi troïng löôïng cuûa nhöõng moâ thòt meàm vaø söï thay ñoåi veà xöông maët theo tuoåi taùc. Moät Soá Giaûi Phaùp: - Loät da maët baèng noäi soi laø phöông phaùp lyù töôûng ñoái vôùi nhöõng neáp nhaên treân traùn vaø ôû giöõa hai loâng maøy. Ngoaøi söï ñöôïc phuïc hoài mau choùng, seõ khoâng mang theïo ôû da ñaàu nhö phöông phaùp thay da coå ñieån treân vuøng traùn. Vôùi phöông phaùp noïi soi, moät loaït veát xeû nhoû ñöôïc thöïc hieän treân da ñaàu vaø nhieàu duïng cuï nhoû li ti xuyeân vaøo nhöõng veát xeû ñoù vôùi moät maùy thu hình tí hon. Cuoäc giaûi phaãu ñöôïc thöïc hieän qua söï nhìn thaáy treân maøn hình nhöõng hình aûnh phaùt ra töø maùy thu hình noäi soi. Taát caû nhöõng chi tieát nhoû nhaët ñeàu ñöôïc thaáy bôûi maùy thu hình vaø nhöõng baép thòt gaây ra tröôøng hôïp tróu naëng chaân maøy vaø nhöõng veát nhaên treân traùn seõ ñöôïc chöõa trò baèng kyõ thuaät tieåu giaûi phaãu maø khoâng ñuïng tôùi giaây thaàn kinh caûm giaùc treân da ñaàu. - Phía döôùi khuoân maët vaø coå cuõng ñoøi hoûi söï caét boû da nôi phaàn lôùn nhöõng ngöôøi muoán chöõa trò Moät veát xeû theo ñöôøng cong töï nhieân seõ ñöôïc thöïc hieän ôû phía sau vaø tröôùc tai, do ñoù nhöõng veát theïo gaàn nhö khoâng theå nhaän ra vaø deã daøng che daáu. Soá da thaëng dö ñöôïc laáy ñi vaø nhöõng baép thòt ñöôïc khaâu laïi khieán da maët ñöôïc caêng cuõng nhö laøm tan bieán nhöõng neáp nhaên ôû vuøng soáng muõi vaø khoaûng giöõa hai chaân maøy. Ngöôøi ta cuõng coù theå chöõa ñöôïc nhöõng veát nhaên ôû coå baèng caùch duøng thuû thuaät saép xeáp lôùp da ôû phía sau nhöõng baép thòt vôùi lôùp da dö thöøa. Kyû thuaät giaûi phaãu naøy ñöôïc goïi laø phöông phaùp ”lift inteùrieur” hoaëc “lift CJT” ñöôïc thöïc hieän baèng caùch gaây meâ nôi vuøng giaûi phaãu, baèng caùch laøm dòu ñau hoaëc me toaøn dieän. Giai ñoaïn phuïc hoài vaøo ( xem tieáp trang 280 ) khoaûng hai tuaàn. MUÏC LUÏC (TABLE DES MATIEØRES)

trang 20, 21, 22


TIEÄM VAØNG - BIJOUTERIE

247

CHUYEÂN MUA BAÙN, TRAO ÑOÅI: O

O

Vaøng, nöõ trang ñuû loaïi: 10k, 14k, 18k, 24k ñuùng tuoåi, hôïp thôøi trang. Ngoïc Trai, Caåm Thaïch caùc kieåu. Hoät Xoaøn ñuû côõ, haûo haïng, baûo ñaûm chaát löôïng cao (GIAÙ CAÛ KHOÂNG NOÙI THAÙCH).

O

Coù baùn ñuû loaïi khaùnh, tieän lôïi cho caùc dòp leã.

O

Nhaän hoät xoaøn, söûa nöõ trang. Thay pile ñoàng hoà (pile Thuïy Só) 2,99$ +

O

Mua baùn ngoaïi teä vôùi giaù toát nhaát.

O

Nhaän chuyeån tieàn qua laïi Vieät Nam, PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM – GIAÙ CAÛ HÔÏP LYÙ NIEÂM YEÁT ROÕ RAØNG – CHAÂN THAÄT VUI VEÛ

(514) 274-5779

7176 ST-HUBERT, MONTREÙAL (Goùc St-Hubert – Jean-Talon)

TIEÄM VAØNG

KIM SAN 3733 JARRY EST,

MONTREÙAL (Queùbec) H2Z 1J5 (Trong chôï Kim Phaùt, Jarry)

Tel.: 514-593-8989

M Thôï nhaän hoät xoaøn treân 25 naêm kinh nghieäm (thôï phoá Taàu Wing Thaùi). M Luoân coù nhieàu kieåu môùi, voû hoät xoaøn ñuû loaïi. M Chuyeân baùn hoät xoaøn coù giaáy chöùng nhaän G.I.A., H.R.D vaø IGI theo tieâu chuaån Canada vaø Quoác Teá. M Nhaän ñaët haøng theo yù khaùch. M Ñoåi nöõ trang cuõ laáy nöõ trang môùi hôïp thôøi nhaát. M Chuyeân höôùng daãn caùc quyù khaùch choïn löïa nöõ trang cho leã ñính hoân, leã cöôùi, v.v...


248

TIEÄM VAØNG - BIJOUTERIE

TAØI TRÔÏ KINH PHÍ SÖÛA CHÖÕA NHAØ... ( tieáp theo trang 176 )

Möùc ñoä taøi trôï kinh phí cuûa chöông trình Caùc döï aùn seõ ñöôïc taøi trôï theo phaàn traêm toång giaù trò söûa chöõa, ñoàng thôøi, chöông trình cuõng quy ñònh möùc taøi trôï toái ña cho töøng loaïi nhaø (xem baûng 1 vaø baûng 2). Caùc chi phí keøm theo caàn thieát cho coâng vieäc söûa chöõa cuõng ñöôïc xem xeùt taøi trôï theo möùc ñoä phaàn traêm, phaàn traêm naøy khaùc nhau tuøy theo nhieàu yeáu toá. Tieàn taøi trôï seõ ñöôïc chi traû laøm hai laàn: 50% ñöôïc traû sau khi moät nöõa coâng vieäc hoaøn thaønh, phaàn coøn laïi seõ ñöôïc chi traû khi coâng trình keát thuùc. Möùc taøi trôï toái ña cho moät toøa nhaø laø $500 000 (vaø $750 000 ñoái vôùi toøa nhaø cuûa caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän vaø toøa nhaø “phoøng cho thueâ”) Baûng 1: möùc ñoä taøi trôï cuûa chöông trình Möùc ñoä taøi trôï

Nhaø coù ít nhaát moät caên hoä cho thueâ

75%

- Nhaø ôû cuûa chính chuû nhaø - Toøa nhaø “phoøng cho thueâ” - Toøa nhaø chung voán ñaàu tö & nhaø cuûa caùc toå chöùc phi lôïi nhuaä n .

60%

Caùc caên hoä cho thueâ coù tieàn thueâ thaáp hôn möùc toái thieåu (ñöôïc ñònh saün)

60%

Caùc caên hoä cho thueâ coù tieàn thueâ thaáp hôn möùc toái thieåu (ñöôïc ñònh saün)

50%

Caùc caên hoä cho thueâ khaùc

Nhaø khoâng coù caên hoä cho thueâ

40%

Daïng naâng caáp

30%

Daïng ñaäp boû - xaây laïi môùi

Baûng 2: Möùc taøi trôï toái ña cho moät caên hoä Loaïi caên hoä

Dieän tích (ft2)

Möùc taøi trôï toái ña

Studio

< 501

$ 24 000

3 ½

502 – 700

$ 32 000

4 ½

701 – 904

$ 40 000

5 ½

905 – 1098

$ 45 000

6 ½ hoaëc hôn

> 1099

$ 50 000

Phoøng cho thueâ

$ 18 000

$ 33.91 / ft2

Nhöõng boä phaän khoâng phaûi ñeå ôû

Cuõng caàn löu yù laø chöông trình taøi trôï seõ keát thuùc khi kinh phí daønh cho chöông trình taïi khu vöïc ñoù ñaõ ñöôïc chi ( xem tieáp trang 270 ) caáp heát.

MUOÁN DU LÒCH

VÖØA TUÙI TIEÀN, VUI & THOAÛI MAÙI

Xin goïi Mrs JULIETTE HOAØI

Teùl.: (514) 804-4346


TIEÄM VAØNG - BIJOUTERIE

249

Thanh Vân &+8<ƒ17,1 &K·QJW±LPXDEžQQKLİXORĐLQJRĐLWĶYŊL JLžWŀWQKĔWFKR¾łQJKČĊQJ ½ĐLOºFKRF±QJW\FKX\IJQWLİQ+ĒL9ŸQ5LD &KX\őQWŹ&$1$'$Yŏ9,Ŕ71$0Y WŹ9,Ŕ71$0qua 7URQJ1Ŧ,ÁŘ$qua0Ɔ&$038&+,$ Y1+,Ŏ81ĬŨ&75‡17+Ō*,Ũ, Giao trong ngày và JLDRWĝQQK

%Ē2½Ē08<7Š1 9}.Š1½~2

6385 St-Hubert, Montréal, QC Tel. & Fax: 514.272.7288

*ÀQ0ÌWUR%HDXELHQ &KäµÄX[HWKXÄQOöL

Thanh Vân לƒrx

1K¶Qõ¼W QáWUDQJ WKHRPµX

&ÎE­QõÓQJKÓPìQJKÇTX¬W¼QJNÉQK P­WõÓQJKÓQáWUDQJNLÅX,WDO\PåLO°Y¬ QKLÃXP¼WK¬QJJL­U¿ ´‚&%,7ELÐQODLJîLWLÑQ FÜWKÓGæQJµÓNKDLWKXÒYºFKíQJPLQK µÓE¼RO½QKWK¿QQK¿Q


250

BOÙI TOAÙN - CHIROMANCIE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 244 ) - Tarzan cuûa Vieät Nam Theo baøi baùo vieát cho Tôø New York Times, oâng Hoà Vaên Thanh ñaõ beá con laø Hoà Vaên Lang, luùc ñoù môùi 2 tuoåi, chaïy vaøo röøng sinh soáng töø naêm 1974, sau khi vôï oâng vaø 2 ngöôøi con bò thieät maïng trong moät cuoäc thaû bom cuûa Myõ. Töø ñoù, hai cha con soáng vaø möu sinh trong röøng cho ñeán khi ñöôïc tìm thaáy vaø ñöa veà queâ nhaø. Hai cha con oâng Hoà Vaên Thanh 82 tuoåi vaø Hoà Vaên Lang 42 tuoåi, soáng ôû trong röøng töø naêm 1974 trong moät vuøng nuùi non heûo laùnh thuoäc khu vöïc huyeän Traø Boàng, baây giôø laø Taây Traø thuoäc tænh Quaûng Ngaõi. Ngaøy 3/08 ngöôøi daân trong khi ñi laøm raãy ñaõ phaùt hieän oâng Thanh trong tình traïng kieät queä, soáng trong moät caùi choøi laøm treân caây, vaø ñaõ ñöa oâng veà ñòa phöông. Chính quyeàn sôû taïi vaø nhaân daân quanh vuøng ñaõ giuùp ñôõ tieàn baïc vaø phöông tieän xaây nhaø, ñeå hai cha con OÂng Thanh trôû laïi ñôøi soáng bình thöôøng. - Vieät Nam mua 12 chieán ñaáu cô ña naêng Sukhoi-30 cuûa Nga Haõng Thoâng Taán Interfax cuûa Nga ngaøy 20/08 trích daãn moät nguoàn tin quaân sö ï-ngoaïi giao cho bieát, Nga vöøa thoûa thuaän baùn cho Vieät Nam 12 chieán ñaáu cô ña naêng Sukhoi-30, coù toác ñoä gaáp ñoâi toác ñoä cuûa aâm thanh, trò giaù hôn 300 trieäu ñoâ la. Ñaây laø hôïp ñoàng thöù ba VN mua maùy bay Sukhoi cuûa Nga. Soá maùy bay naøy seõ ñöôïc giao trong naêm 2014 vaø 2015. Ñöôïc bieát, tröôùc ñaây VN ñaõ mua 20 maùy bay Sukhoi-30 cuûa Nga vaø hôïp ñoàng ñaõ hoaøn taát thaønh coâ n g. Ngoaø i ra, tôù i tröôù c naê m 2016, Nga seõ giao cho VN 6 taàu ngaàm Kilo nhaèm muïc ñích gia taêng löïc löôïng baûo veä bieån ñaûo. Thaùng 9/2013 - Giaùm muïc Xaõ Ñoaøi, Ngheä An leân aùn vieäc ñaøn aùp toân giaùo RFA 7/09 - Theo tin töø trang maïng cuûa giaùo phaän Vinh, ngaøy 4/09, giaùo daân xöù Myõ Yeân (thuoäc xaõ Nghi Phöông, huyeä n Nghi Loä c , tænh Ngheä An) ñaõ keù o ñeá n truï sôû UÛy Ban Nhaân Daân xaõ Nghi Phöông, ñeå ñoùn hai oâng Ngoâ Vaên Khôûi vaø Nguyeãn Vaên Haûi bò coâng an baét giöõ traùi pheùp töø thaùng 5/2013, maø chính quyeàn huyeän Nghi Phöông höùa seõ thaû. Nhöng khi giaùo daân ñeán nôi, thì bò coâng an vaø boä ñoäi ngaên caûn, gaây neân xoâ xaùt, neân bò hoï ñaùnh ñaäp vaø baét ñi nhieàu ngöôøi. Tröôùc haønh ñoäng ñaøn aùp vaø taán coâng cuûa coâng an tænh Ngheä An ñoái vôùi giaùo daân Myõ Yeân thuoäc giaùo phaän Vinh, toøa Giaùm Muïc Xaõ Ñoaøi ñaõ ra thoâng caùo phaûn ñoái nhöõng haønh vi naøy; trong ñoù leân aùn chính quyeàn tænh Ngheä An duøng baïo löïc ñaøn aùp quaàn chuùng, xaâm phaïm nghieâm troïng nhaân phaåm, söùc khoûe vaø tính maïng ngöôøi daân, xuùc ( xem tieáp trang 254 ) phaïm nieàm tin toân giaùo.


BOĂ&#x2122;I TOAĂ&#x2122;N - CHIROMANCIE

251

GIAĂ&#x203A;I Ă&#x2018;AĂ&#x2122;P MieĂŁn phĂ­ MoĂŻi thaĂŠc maĂŠc veĂ : Phong ThuĂťy, TÜÝ Vi, Dòch LyĂš SoĂĄ vaø Lòch AĂ&#x201A;m DÜông Ă&#x2018;oĂĄi ChieĂĄu, v.v... Xin lieân laĂŻc:

GiaĂšo sĂś THIEĂ&#x201A;N PHUĂ&#x2122;C Gia truyeĂ n PhuĂšc Loäc Ă&#x2018;Üôøng, VN. TuaĂ n baĂšo NHO Y LYĂ&#x2122; SOĂ , Saøigoøn 1971.

TeĂšl.: (514) 342-2809 TĂ&#x152;M Ă&#x2018;OĂ?C: TÜÝ Vi GiaĂťng Minh, Caâu Chuyeän TÜÝ Vi vaø SoĂĽ Tay Phong ThuĂťy ThÜïc DuĂŻng... cuĂťa TÜÝ vi gia Thieân PhuĂšc

4747 Bouchette, MontrĂŠal, Qc., H3W 1C6


252

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE - EÙCODE DE CONDUITE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 240 ) Thoûa thuaän naøy, ñöôïc Ngoaïi Tröôûng Hoa Kyø John Kerry vaø Ngoaïi Tröôûng Nga Sergey Lavrov, coâng boá taïi Geneøve. Hoa Kyø vaø Nga cuõng thoûa thuaän khaån caáp xuùc tieán moät nghò quyeát cuûa Hoäi Ñoàng Baûo An LHQ, baûo ñaûm cho thoûa thuaän veà vuõ khí hoùa hoïc, theo khuoân khoå Hieán Chöông LHQ, coù theå cho pheùp cheá taøi baèng vuõ löïc, hoaëc khoâng vuõ löïc. Leân tieáng taïi moät cuoäc hoïp baùo, Ngoaïi Tröôûng Myõ John Kerry noùi raèng, theá giôùi muoán chính theå Assad tuaân thuû nhöõng cam keát maø hoï ñaõ coâng toá, vaø khoâng coù choã ñeå Damacus giôû troø troán traùnh, hoaëc khoâng tuaân thuû cam keát. Hai ngoaïi tröôûng Nga vaø Myõ nhaán maïnh raèng, thoûa hieäp naøy göûi moät thoâng ñieäp maïnh meõ khoâng chæ cho Syria, maø coøn cho caû theá giôùi raèng, vieäc söû duïng vuõ khí hoùa hoïc seõ khoâng ñöôïc dung tuùng. - Ñaùnh bom töï saùt ôû Pakistan 75 ngöôøi cheát (HNMO) - Ngaøy 23/09 - Moät vuï ñaùnh bom töï saùt beân ngoaøi moät nhaø thôø ôû Peshawar, Pakistan, ñaõ gieát cheát ít nhaát 75 ngöoøi. Ñaây laø moät trong nhöõng vuï taán coâng toài teä nhaát vaøo caùc tín ñoà Cô Ñoác Giaùo trong caû nöôùc. BBC, daãn nguoàn tin caûnh saùt cho bieát, hai keû oâm bom ñaõ töï cho noå, khi caùc tín ñoà Cô Ñoác Giaùo rôøi khoûi nhaø thôø All Saints cuûa thaønh phoá sau khi tham döï leã Thaùnh Leã ngaøy Chuùa Nhaät ngaøy 22/09. Phieán quaân lieân quan ñeán Taliban cho bieát, hoï ñaõ thöïc hieän vuï ñaùnh bom. Nhoùm Jandullah noùi raèng, vuï ñaùnh bom naøy laø ñeå traû ñuõa vuï taán coâng baèng maùy bay khoâng ngöôøi laùi cuûa Myõ vaøo vuøng boä laïc ôû phía taây baéc Pakistan. - Ñoäng ñaát ôû Pakistan laøm noåi leân moät hoøn ñaûo Hôn 208 ngöôøi thieät maïng vaø khoaûng gaàn 400 ngöôøi bò thöông khi moät traän ñoäng ñaát maïnh 7,7 ñoä Richter xaûy ra vaøo luùc 4giôø49 chieàu (giôø ñòa phöông) ôû tænh Balochistan, phía taây nam Pakistan. Taâm chaán naèm ôû huyeän Awaran, caùch thuû phuû Quetta cuûa tænh Balochistan khoaûng 645 caây soá. Traän ñoäng ñaát maïnh ñeán noãi, moät khoái ñaát cao töø 6-9 m daøi khoaûng 100 m noåi leân treân bieån Arab gioáng nhö moät hoøn ñaûo nhoû ngoaøi khôi bôø bieån Gwadar. Raát nhieàu ngöôøi tuï taäp ñeå xem hoøn ñaûo môùi, beà roäng khoaûng 30 m caùch bôø bieån chöøng 1,6 km, GEO TV cho hay. - Chaùy beänh vieän taâm thaàn ôû Nga, 37 ngöôøi cheát Moscow - Theo AP, ñaùm chaùy xaûy ra vaøo luùc saùng sôùm ngaøy thöù Saùu 13/09 taïi moät beänh vieän taâm thaàn ôû Nga, ñaõ laøm thieät maïng 37 ngöôøi, theo giôùi höõu traùch Nga. Vuï chaù y xaû y ra taï i toø a nhaø moä t taà n g ôû laø n g Luka,caùch thuû ñoâ Moscow chöøng 450 caây soá veà phía taây baéc. Löûa buøng leân vaøo luùc 3 giôø saùng, vaø ngoïn löûa nhanh choùng bao phuû caû caên nhaø, laøm cheát 37 ngöôøi. Ñaây laø moät vuï chaùy nhaø gaây nhieàu toån thaát nhaân maïng thöù nhì, chæ trong voøng naêm thaùng trôû laïi, cho thaáy söï lô laø an toaøn phoøng hoûa taïi Nga. Giôùi höõu traùch cho raèng vuï chaùy do moät beänh nhaân gaây ra. ( xem tieáp trang 262 )


TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE - EÙCODE DE CONDUITE

253

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE

FORMULE 2 - NHAÂN AÙI Do Coâ Christelle TRAÀN phuï traùch giaûng huaán coù baèng caáp cuûa S.A.A.Q vaø A.Q.T.R

Chuyeân bao lyù thuyeát vaø thöïc haønh cho nhöõng vò qua Canada quaù 3 naêm (phaûi thi Anh hoaëc Phaùp ngöõ) M Daïy tæ mæ, deã hieåu, deã nhôù. M Daïy tieáng Phaùp vaø tieáng Anh. M Ngoaøi lôùp tieáng Vieät coù lôùp daïy tieáng HOA, QUAÛNG ÑOÂNG, PHAÙP vaø tieáng ANH. M Giaù ñaëc bieät cho hoïc sinh. M HUAÁN LUYEÄN VIEÂN DAÃN ÑI THI ñeå quyù vò ñöôïc thoaûi maùi, deã daøng THI LAÙI XE.

261 Henri Bourassa Ouest, Montréal, QC., H2R 3A8

514-817-1828 (Cell.) Tröôøng daïy laùi xe

ROYALE

Meùtro Henri-Bourassa (keá beân S.A.A.Q)

Coâng nhaän bôûi S.A.A.Q (Boä Löu thoâng Queùbec) vaø L’A.Q.T.R

Khoùa hoïc baèng tieáng Vieät, tieáng Anh vaø tieáng Phaùp trong tuaàn vaø cuoái tuaàn. Coù video höôùng daãn taän taâm hoaøn toaøn baèng tieáng Vieät. O Khoùa hoïc hoaøn toaøn baèng tieáng Vieät theo chöông trình quy ñònh cuûa S.A.A.Q. bao goàm: 24 giôø lyù thuyeát & 15 giôø thöïc haønh. O Khoùa hoïc thöïc haønh (12 giôø) neáu quyù vò ñaõ coù baèng hoïc laïi caáp bôûi S.A.A.Q tröôùc ngaøy 17/1/2010. O Caâu hoûi traéc nghieäm tröïc tieáp treân maùy vi tính töông töï nhö ôû S.A.A.Q. O Lôùp thöïc haønh ñaëc bieät luyeän thi tröôùc khi ñi thi laùi xe ôû S.A.A.Q. 2 chi nhaùnh ñeå phuïc vuï quyù vò: 6100 Coâte-des-Neiges, #303 355 Henri-Bourassa Ouest, #1 Montreùal,Teùl.: 514-344-9779 Montreùal,Teùl.: 514-333-7779 Thaày daïy laùi xe lyù thuyeát vaø thöïc haønh kinh nghieäm töø hôn 20 naêm

Xin lieân laïc vôùi Coâ Haøø :

514-333-7779 / 514-793-6947 (Cell phone)

DAÏY LAÙI XE THÖÏC HAØNH M Bao LYÙ THUYEÁT vaø THÖÏC HAØNH M Bao thi laùi M Höôùng daãn vaø thueâ xe ñi thi M Thöïc taäp taïi tröôøng thi Chi tieát xin lieân laïc

Anh Long: (450) 662-1882 Cell.: (514) 830-2106


254

TRÖÔØNG DAÏY LAÙI XE - EÙCODE DE CONDUITE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ... ( tieáp theo trang 250 ) Cuøng luùc, Giaùm Muïc Phao Loà Nguyeãn Thaùi Hôïp, Chuû Tòch UÛy Ban Coâng Lyù Hoaø Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam, Giaùm Muïc chính toøa, Giaùo phaän Vinh, cuøng vieát thö chung, trong ñoù, höôûng öùng thoâng caùo cuûa giaùm muïc Xaõ Ñoaøi vaø ngaøi keâu goïi giaùo daân hôïp thoâng, caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân, ñaëc bieät cho hai ngöôøi ñang bò giam giöõ moät caùch voâ côù. - (HNMO) - Taàu chôû haøng ñaâm taàu caù, moät ngöôøi cheát, 7 ngöôøi maát tích Khoaûng 3 giôø saùng ngaøy 16/09, caùch Vuõng Taàu ñoä 50 haûi lyù veà phía nam, moät taàu haøng ñaõ ñaâm vaøo chieác taàu, coù chôû 16 ngö daân VN, laøm moät ngöôøi cheát vaø 7 ngöôøi maát tích. Vaøo giôø keå treân, chieác taàu Sima Sapphire (quoác tòch Singapore, taàu haøng chôû container) treân haûi trình töø thaønh phoá HCM ñi Malaysia, khi caùch Vuõng Taàu 50 haûi lyù, ñaõ toâng vaøo moät taàu caù soá hieäu TG-92819 TS, coù chôû theo 16 ngö daân, laøm taát caû 16 ngöôøi ñeàu rôi xuoáng bieån. Ngay sau ñoù, taàu Sima Sapphire ñaõ thoâng baùo vuï tai naïn cho Caûng Vuï Haøng Haûi Vuõng Taàu. Thoâng tin tai naïn ñöôïc thoâng baùo ngay cho Trung Taâm Tìm Kieám Cöùu Naïn Haøng Haûi khu vöïc 3, thaønh phoá Vuõng Taàu. Hai taàu cöùu naïn SAR 413 vaø SAR 272 ñöôïc ñieàu tôùi hieän tröôøng. Cuõng trong thôøi ñieåm naøy, taàu haøng Sapphire cuõng ñaõ cöùu soáng ñöôïc 8 ngöôøi, moät ngöôøi ñaõ cheát, vaãn coøn 7 ngöôøi maát tích. Coâng vieäc tìm kieám ngöôøi maát tích vaãn tieáp tuïc. - Noå suùng taïi traïm kieåm soaùt Suoái Tre, moät só quan coâng an cheát vaø 2 bò thöông Moät vuï noå suùng ôû traïm kieåm soaùt giao thoâng Suoái Tre, thò xaõ Long Khaùnh, thuoäc tænh Ñoàng Nai, vaøo luùc 17 giôø ngaøy 22/9, khieán moät só quan coâng an cheát vaø 2 ngöôøi khaùc bò thöông. Theo tin VietNamnet, söï vieäc xaûy ra do maâu thuaãn giöõa maáy só quan caûnh saùt giao thoâng trong traïm, sau khi ñi nhaäu veà. Ñoät nhieân, suùng noå khieán thieáu taù Traàn Ngoïc Sôn töû thöông, thöôïng uùy Ñoaøn Thanh Phuù bò thöông naëng, vaø ñaïi uùy Ngoâ Quang Vinh bò thöông. Taïi beänh vieän, caùc baùc só cho bieát, thieáu taù Traàn Ngoïc Sôn bò hai phaùt ñaïn baén töø phía sau, ñöùt ñoäng maïch chuû vaø ñaõ töû vong; thöôïng uùy Phuù bò hai phaùt ñaïn ôû vuøng moâng vaø beïn; rieâng ñaïi uùy Sôn bò thöông vaøo ñaàu, nhöng khoâng phaûi do ñaïn baén. Boä coâng an ñaõ môû cuoäc ñieàu tra ñeà laøm roõ söï vieäc. - Chaùy ôû Trung Taâm Thöông Maïi tænh Haûi Döông Khoaûng 3g20 phuùt saùng ngaøy 15/09, moät ngoïn löûa phaùt ra töø laàu 1 cuûa Trung Taâm Thöông Maïi tænh Haûi Döông, roài nhanh choùng lan roäng, chaùy döõ doäi, khoùi boác cao haøng chuïc meùt. Ñaùm chaùy ñaõ thieâu ruïi hoaøn toaøn haøng hoùa, nhu yeáu phaåm, ñoà ñaïc, tieàn baïc cuûa 536 hoä kinh doanh, thieät haïi leân khoaûng 500 tyû ñoàng, khieán caùc chuû saïp hoaøn toaøn traéng tay. ( xem tieáp trang 258 )


TRĂ&#x2013;Ă&#x201D;Ă&#x2DC;NG DAĂ?Y LAĂ&#x2122;I XE - EĂ&#x2122;CODE DE CONDUITE

255

TaĂŻi sao choĂŻn chuĂšng toâi ? DaĂŁn ĂąaĂ u choĂĄng rĂŚ seĂšt taĂŻi QueĂšbec - Ă&#x2018;Üôïc thÜïc hieän bĂ´Ăťi 'Ĺ&#x2122;QĂŽĹ&#x2014;XFKĹŞQJUÄ&#x153;VĂ&#x152;WWÄ&#x20AC;L4XĂ&#x152;EHFïòğFWKĹ&#x2020;FKLŤQEÄşL caĂšc chuyeân vieân - HĂ´n 30 naĂŞm kinh nghieäm FĂ&#x201E;FFKX\Ă?QYLĂ?Q+Ă°QQĂ´PNLQKQJKLŤP KieĂĽm tra baĂťo ĂąaĂťm - ISO 9001 vaø 14001 .LŢPWUDEĂžRĂŽĂžP,62YĂ&#x192; 160 000 kieĂĽm tra haøng naĂŞm NLŢPWUDKĂ&#x192;QJQĂ´P

CAĂ&#x2122;C DĂ&#x2019;CH VUĂ? KHAĂ&#x2122;C Ć&#x201D;7ÂąQWUDQJĂľĂ&#x161;OR°Lþ½QSKD [HKĂŁL V­QJKĂŁQ O Restauration de phares YÂŹ[DKĂŁQ O Traitement pour vitre Aquapel Ć&#x201D;Ă´LĂ&#x192;XWUĂ&#x152;NĂ&#x2030;QK$TXDSHO O BaĂšn vaø gaĂŠn caĂ n gaĂŻt tuyeĂĄt Ć&#x201D;%­QYÂŹJšQTX°WQĂ?ĂĽF[HKĂŁL

Chi nhaÚnh taïi Laval 600, boul. Saint-Martin Est TeÚl.: 450-668-9883 Xin môøi ùeån thaêm: www.antirouille.com

1+Â&#x;1*&+,1+k1+.+k&7521*9Â&#x2013;1*02175|$/ CAĂ&#x2122;C CHI NHAĂ&#x2122;NH KHAĂ&#x2122;C TRONG VUĂ&#x2DC;NG MONTREĂ&#x2122;AL Longueuil Anjou N.D.G. Pierrefonds Terrebonne 450-651-5531 514-356-1519 514-488-7300 514-685-5055 450-824-3881 ;(075$1*0j8 XEM TRANG MAĂ&#x2DC;U 16


256

TÖ VAÁN XE HÔI - CONSEILLER AUTOMOBILE

VAÊN NGHEÄ ÑOÙ ÑAÂY...

( tieáp theo trang 231 ) 7-Thu Minh Sau khi “thaêng hoa” nhôø “Böôùc Nhaûy Hoaøn vuõ” vaø “The Voice”, Thu Minh ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng “caùt xeâ khuûng”. Coâ vöøa trôû thaønh “baø hoaøng” khi coù choàng laø moät ñaïi gia côõ böï, coù du thuyeàn cho thueâ, vaø caên hoä hoï ñang thueâ taïi toøa nhaø Kumbo, Quaän 1, coù giaù khoaûng 100 trieäu ñoàng/ thaùng. 8- Leä Quyeân Caùt xeâ cao vaø laø chuû phoøng traø “Khoâng Teân”, Leä Quyeân coù choàng thuoäc loaïi giaà u kín tieá n g. Leä Quyeâ n laø ngöôø i chuyeân duøng haøng hieäu nhöng khoâng bao giôø khoe khoang. Nhöõng döï aùn laøm aên cuûa hoï cuõng phaùt ñaït, khieán cho coâng vieäc ca haùt cuûa coâ chæ laø nieàm vui, hôn laø aùp löïc kieám tieàn. 9- Caåm Ly Caåm Ly khoâng phaûi laø moät ca só xuaát saéc, saéc ñeïp vaøo loaïi trung bình, nhöng coù raát nhieàu fan trung thaønh vì coâ bieát kheùo leùo chieàu loøng khaùn giaû. Coâ cuøng choàng, nhaïc só Minh Vy môû haõng ñóa Kim Lôïi noåi tieáng trong laøng baêng nhaïc, ñoàng thôøi cuõng kinh doanh nhieàu laõnh vöïc khaùc. Töø choái chuyeän chia seû toång soá taøi saûn, nhöng giôùi ngheä só ñeàu ñaùnh giaù cao söï giaàu coù beàn vöõng cuûa caëp ñoâi naøy. - Quang Anh ñoaït giaûi nhaát gioïng ca Vieät Nhi naêm 2013 Vöôït qua Phöông Myõ Chi vaø Ngoïc Duy, Quang Anh ñoaït giaûi quaùn quaân “Gioïng haùt Vieät Nhi” muøa ñaàu tieân, naêm 2013 trong ñeâm chung keát ngaøy 7/09 taïi TPHCM. Quang Anh ñaõ vöôït qua Phöông Myõ Chi vaø Traàn Ngoïc Duy, giaønh chieán thaéng vôùi toåâng soá phieáu baàu laø 215.903 - ñaït 43,37%. Quang Anh seõ nhaän giaûi thöôûng trò giaù 610 trieäu ñoàng bao goàm: Moät giaûi thöôûng 300 trieäu ñoàng tieàn maët, moät suaát hoïc boång aâm nhaïc giaù 200 trieäu, cuøng 10 trieäu ñoàng do Vinaphone trao taëng, vaø moät chuyeán du lòch cho caû gia ñình trò giaù 100 trieäu ñoàng. Hai thí sinh coøn laïi laø Phöông Myõ Chi haïng nhì, ñöôïc 204.652 phieáu baàu - töông ñöông 41%, vaø Traàn Ngoïc Duy, haïng ba, ñöôïc 77.218 phieáu, ñaït 15,21% toång soá phieáu baàu. Phöông Myõ Chi vaø Ngoïc Duy moãi em ñöôïc thöôûng 50 trieäu ñoàng. Tuy chæ ñoaït giaûi nhì, nhöng Phöông Myõ Chi laïi laø ngöôøi ñöôïc aùi moä nhieàu nhaát. Hieän em laø ca só thuoäc coâng ( xem tieáp trang 266 ) ty cuûa ca só Quang Leâ.


TĂ&#x2013; VAĂ N XE HĂ&#x201D;I - CONSEILLER AUTOMOBILE

257

ALAIN LEĂ&#x201A; CONSEILLER AUTOMOBILE AUTOMOBILE CONSULTANT

TĂŠl.: (514) 748-7777 Fax: (514) 747-3267

3333, CĂ´te de liesse, Ville St-Laurent, (Qc) H4N 3C2 E-mail: alain.le@gabriel.toyota.ca

GABRIEL ĂąaĂŻi lyĂš MUA BAĂ&#x2122;N xe hĂ´i lĂ´Ăšn nhaĂĄt taĂŻi QueĂšbec. ChuĂšng toâi haân haĂŻnh ùÜôïc tieâåp ĂąoĂšn quyĂš vò vĂ´Ăši moâät dòch vuĂŻ :

TAĂ&#x201E;N TAĂ&#x201A;M - KĂ?N Ă&#x2018;AĂ&#x2122;O vaø UY TĂ?N M Ă&#x2018;aĂŞĂŤc bieâät Ăąoâåi vĂ´Ăši sinh vieân CEGEP vaø Ă&#x2018;AĂ?I HOĂ?C ĂąaĂľ vaø saĂŞĂŠp ra trÜôøng, haĂľng TOYOTA coĂš chÜông trĂŹnh taøi trĂ´ĂŻ giaĂťm giaĂš Ăąeâån 1000$00.

HONDA Ă&#x17D;IE PERROT

www.hondaileperrot.com

40, boul. Don Quichotte, Ă&#x17D;le-Perrot, QuĂŠbec TĂŠl.: (514) 453-8416

Laurent Phan Directeur des ventes/Sales manager lphan@hondaileperrot.com 514-453-8416 #317 514-453-8417 (Fax)

1+|108$%s1´Â&#x2013;,´ /2v,;(0ÂŤ,&ÂĄ

;(0ÂŤ,´ .,Â&#x2039;8 75$1*%Â?7Â&#x2022;,7w17+(21+8&x8& $.+s&++r1* +Â?7+Â&#x2022;1*w07+$1+78<Â?7+t2

Ă´z&%,Â&#x2026;7YĂĽL/DXUHQW3KDQĂľĂ&#x17E;QJQJ°LNKLFĂ&#x17D; ø3UREO½PHGHFUžGLWKRÂźFIDLOOLWHĂš

'Ă&#x152;FKYĂ&#x153;EÂŽRþŽPX\WĂ&#x2030;Q&Ă&#x2019;QJYLĂ&#x2021;FWÂśQWÂąP ;LQOLĂ?QOžFLaurent Phan

(514) 453-8416

&KĂ&#x2122;QJWĂ&#x2019;LPRQJĂľĂ?èF SKĂ&#x153;FYĂ&#x153;TXĂ&#x2030;YĂ&#x152; XEM TRANG MAĂ&#x2DC;U 227


258

SÖÛA XE - GARAGE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ... ( tieáp theo trang 254 ) Maëc daàu Trung Taâm Phoøng Chaùy Chöõa Chaùy chæ ôû caùch hieän tröôøng chöøng moät caây soá, nhöng maõi hai giôø sau môùi can thieäp; vôùi hai xe chöõa löûa thì moät xe khoâng hoaït ñoäng ñöôïc, khieán ngoïn löûa maëc söùc tung hoaønh. Phaûi nhôø ñeán xe chöõa löûa cuûa caùc tænh laân caän môùi ñaøn aùp ñöôïc ngoïn löûa, tuy raèng hôi chaäm, maõi ñeán11 giôø môùi daäp taét ñöôïc ngoïn löûa. Trung Taâm Thöông Maïi Haûi Döông ñöôïc khôûi coâng xaây döïng vaøo naêm 1997 vaø ñöôïc ñöa vaøo söû duïng naêm 2001, dieän tích xaây döïng laø 6,142 m2, vôùi 4 taàng laàu. Coâng trình coù baäc chòu löûa caáp 2, keát caáu chòu löïc cuûa toøa nhaø laø heä thoáng khung beâ toâng coát theùp, ñuû choã cho 1,546 saïp haøng, moãi saïp coù dieän tích laø 4,86 m2. Hieän cô quan coâng an ñang vaøo cuoäc ñeå ñieàu tra, nhaát laø vieäc thieáu traùch nhieäm cuûa boä phaän Phoøng Chaùy Chöõa Chaùy tænh Haûi Döông. Thaùng 10/2013 - Ñaïi Töôùng Voõ Nguyeân Giaùp töø traàn Vaøo khoaûng 18 giôø ngaøy 4/10/2013, oâng Voõ Nguyeân Giaùp ñaõ töø traàn. Hôn 24 tieáng ñoàng hoà sau, Ban Chaáp Haønh trung öông Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam môùi ra thoâng caùo veà caùi cheát cuûa oâng, vôùi lyù do laø vì tuoåi giaø söùc yeáu, höôûng thoï 103 tuoåi. Ñaïi Töôùng Voõ Nguyeân Giaùp, ñöôïc caû theá giôùi bieát ñeán qua traän chieán Ñieän Bieân Phuû, ñaùnh tan 10.000 quaân Phaùp, vaø baét soáng töôùng De Castries naêm 1954. Traän chieán naøy ñaõ chaám döùt cuoäc chieán ôû VN vaø daãn tôùi Hoäi Nghò Geneøve chia ñoâi nöôùc VN naêm 1954. Keå töø sau traän ÑBP, Ñaïi Töôùng Voõ Nguyeân Giaùp bò thaát suûng, coù luùc bò Leâ Ñöùc Thoï vaø phe nhoùm laøm nhuïc, cho oâng veà phuï traùch keá hoaïch sinh ñeû. Nhöõng ngaøy cuoái ñôøi, oâng chaáp nhaän cuoäc soáng bình thaûn. Gaàn ñaây, oâng cuõng baøy toû yù kieán phaûn ñoái keá hoaïch khai thaùc baâu-xit ôû Taây Nguyeân, vaø caûnh baùo chính quyeàân Coäng Saûn tröôù c taâ m ñòa thaâ m ñoä c cuû a Trung Quoác, thueâ röøng ôû mieàn Baéc vaø tham voïng laán chieám ôû Bieån Ñoâng, nhöng yù kieán cuûa oâng khoâng ñöôïc chính quyeàn CS löu taâm. Nhieàu ngöôøi cho raèng, oâng quaû laø moät töôùng taøi, nhöng thieáu duõng khí cuûa moät anh huøng, tröôùc nguy cô cuûa tình hình ñaát nöôùc. - Noå kho thuoác phaùo taïi Phuù Thoï, ít nhaát 24 ngöôøi cheát vaø nhieàu ngöôøi bò thöông Ngaøy 12/10 - Theo tin AFP cho bieát, vaøo luùc 7 giôø 55 saùng, trong khi tang leã cuûa Ñaïi Töôùng Voõ Nguyeân Giaùp ñang dieãn ra, kho thuoác phaùo do söï quaûn lyù cuûa ñôn vò Z121 thuoäc Boä Quoác Phoøng, caùch Haø Noäi 120 caây soá veà höôùng Baéc, ñaõ phaùt noå. ( xem tieáp trang 264 )


SÖÛA XE - GARAGE

259

5760 Garnier, Montreùal (Queùbec) H2G 2Z7 Tel.: (514) 274-8040 & (514) 737-0342 Deùbosselage - Peinture - Meùcanique geùneùrale Remorquage 24h XEM TRANG MAÀU BÌA 2

³ System Injection ³ Transmission ³ Mufler ³ Air Conditioneùe ³ Suspension ³ Freins ³ Moteur

Ñaëng Xuaân Nghieâm Cell.: 514-998-0850 Giaù phaûi chaêng Teùl.: 514-376-3655 Chuû nhaân kính môøi! 8474 10eø Avenue Montreùal (QC) H1Z 3B6

GARAGE

MINH TÂN

514-721-3088

ƒ Thay Alternator, Starter, Timing belt, Baùnh xe, Nhôùt ƒ Laøm maùy, Hoäp soá, Thaéng xe, Boâ, Tay laùi, Giaøn nhuùn ƒ Maùy laïnh, Söôûi, Ñieän, Fuel injection, Tune-up ƒ Ñoaùn beänh baèng Scanner, Diagnostics vantage Graphing ƒ Kieåm tra Engine, ABS, Airbag Keùo xe mieãn phí 8110 Ave. Papineau (goùc Jarry) cho xe hö maùy Montreùal, Queùbec, H2E 2H8 vaø hoäp soá Cell: (438)985-7188 / Fax: (514)721-3188


260

SÖÛA XE - GARAGE

GARAGE

Pacifix

3185, Boul. Robert, 7ÌO (514) 729-6066 &HOO  Montréal (QC) H2Z 3B9 )D[  /0ċ¨1* ‰&KX\ÂQVãQVàD[HEÌWDLQ°Q ‰6ãQ[HVãQOR°LWÔW E®Rõ®PQ·P ‰7±QWUDQJ[HEÌUÊV¾W ‰7KD\NLÄQJ[H ‰.¾R[HPLÆQSKÉNKL[HEÌWDLQ°Q ‰*L®PWLÃQY¬O¬PJL­õ¼FELÇWFKR[H

NKÒQJFÎE®RKLÅP ‰ô¼FELÇWEåW10% FKRNK­FKK¬QJNKL [HEÌWDLQ°Q ‰6àD4XêYÌVÀFÎWLÃQ KÓLõ­SFÚD*$5$*(3$&,),;

&¸.+ž

´‚&%,7 Mua bán xe

‰6àDFKáDP­\ FÁSE¼QJV⠉6àDFKáDK×SVÔ W¾LFKä ‰ôLÇQ[H ‰)XOOLQMHFWLRQ ‰+ÇWKÔQJWKR­WNKÎL ‰7KØQJ[·QJ E®Rõ®PP×WõäL[H ‰&­FOR°LWK¹QJ ‰6àDY¬NLÅPWUDE¸QJFRPSXWHU

7U²Q4XDQJ7K­L.ÉQK0äL

ôl075k&+7+˜7š&%l2+,ƒ0 7t17o01+$1+&+Œ1**,k5}


SÖÛA XE - GARAGE

261

ATELIER MEÙCANIQUE

6592, rue Bombardier, St-Leùonard (Qc) H1P 1E4 Teùl.: 514-329-0030 Fax: 514-329-5168 Chuùng toâi coù nhieàu thôï kinh nghieäm söûa caùc loaïi xe Myõ, Nhaät, AÂu Chaâu... Ñaëc bieät coù thôï nhieàu kinh nghieäm, chuyeân söûa xe Nhaät vaø Myõ.

Xin lieân laïc: HOAØNG MINH vaø anh KHIEÂNG

- Chuyeân söûa xe caùc loaïi AUTO & CAMION. - Maùy xaêng & Maùy daàu (Diesel). - Coù baùn ñuû loaïi Batteries INTESTATE. - Heä thoáng thaéng Hydraulique x AIR. - Heä thoáng suspension. - Thay kieáng xe. - Nôi ñaäu xe roäng raõi vaø saïch seõ. - Baùn voû xe môùi vaø cuõ. Autoroute 40

- Kieåm soaùt xe baèng computer (snap-on). - Chuyeân trò ñieän. - Thay hoäp soá, bình xaêng, oáng boâ, tay laùi, voû xe, embrayages. - Tune-up, mise aux points chuaån bò cho muøa ñoâng. - Giaù ñaëc bieät cho caùc loaïi voû xe. - Söûa chöõa heä thoáng ñieàu hoøa, maùy laïnh, thöû vaø charge gaz. - Thay nhôùt vaø filter. - Xòt daàu choáng seùt ræ.


262

SÖÛA XE - GARAGE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 252 ) - Xaû suùng taïi toøa nhaø Haûi Quaân Myõ 12 ngöôøi cheát VN Express - Ngaøy 16/09 - Ít nhaát coù 12 ngöôøi, goàm moät nghi phaïm thieät maïng vaø 11 ngöôøi bò thöông, trong vuï noå suùng taïi moät cô sôû Haûi Quaân naèm ngay giöõa thuû ñoâ Washington, Myõ; hai nghi phaïm ñöôïc cho laø ñang laån troán. Giôùi chöùc Haûi Quaân Myõ xaùc nhaän, söï vieäc xaûy ra ôû toøa nhaø truï sôû Boä Chæ Huy Heä Thoáng Bieån Haûi Quaân (NAVSEA), thuoäc khu Washington Navy Yard, ôû phía ñoâng nam thuû ñoâ nöôùc Myõ, luùc 8 giô ø20 saùng ngaøy 16/09. Khi vuï vieäc xaûy ra, coù khoaûng 3.000 ngöôøi ñang laøm vieäc trong toøa nhaø, caùc nhaân vieân ñöôïc höôùng daãn tìm nôi laån troán an toaøn. - Taán coâng ñaãm maùu taïi Trung Taâm Thöông Maïi Westgate (Kenya) AP - Ngaøy 22/09 - Moät soá tay suùng ñeo maët naï, taán coâng Trung Taâm Thöông Maïi Westgate, moäït trung taâm buoân baùn cao caáp ôû thuû ñoâ Nairobi, Kenya do ngöôøi Do Thaùi laøm chuû. Boïn chuùng xaû suùng, quaêng löïu ñaïn vaøo caùc nhaân vieân vaø ngöôøi baùn haøng, laøm 67 ngöôøi cheát vaø hôn 150 ngöôøi bò thöông; baét giöõ nhieàu con tin. Cuoäc bao vaây khu thöông maïi ñeå giaûi cöùu con tin ñaõ keùo daøi nhieàu ngaøy. Söï vieäc xaûy ra vaøo luùc 12 giôø tröa ngaøy 21/9. Phieán quaân goàm 10 ngöôøi ñöôïc trang bò vuõ khí naëng ñaõ ñi vaøo cöûa chính cuûa trung taâm thöông maïi vaø môû cuoäc taán coâng. Phieán quaân Shebad ôû Somalia, coù lieân heä vôùi boïn khuûng boá Al-Qaeda, nhaän traùch nhieäm, tuyeân boá laø cuoäc taán coâng nhaèm traû ñuõa vieäc Kenya can thieäp quaân söï taïi Somalia, nôi caùc binh só cuûa Lieân Ñoaøn Chaâu Phi ñang giao tranh vôùi nhöõng phaàn töû Hoài Giaùo. Ñaây laø cuoäc taán coâng toài teä nhaát taïi Nairobi, keå töø sau vuï ñaùnh bom cuûa Al-Qaeda vaøo Ñaïi Söù Quaùn Myõ, laøm 200 ngöôøi cheát, hoài naêm 1998. Hoäi Ñoàng Baûo An LHQ vaø nhieàu nöôùc treân theá giôùi, ñaõ leân aùn maïnh meõ vuï taán coâng naøy. Thaùng 10/2013 - Chìm taàu di daân ôû Italy AFP - 3/10 - Moät chieác taàu chôû di daân xuaát phaùt töø Chaâu Phi, bò chìm ôû ngoaøi khôi Italy, caùch ñaûo Lampedusa 1 km. Tai naïn ñaõ cöôùp ñi sinh maïng cuûa 300 ngöôøi, trong toång soá treân 500 ngöôøi ñi treân taàu. Löïc löôïng cöùu hoä ñaõ tìm thaáy 111 töû thi vaø 155 ngöôøi ñöôïc cöùu soáng, trong khi coøn khoaûng 200 ngöôøi vaãn chöa tìm thaáy. Caùc thôï laën ñang coá gaéng vôùt caùc thi theå coøn maéc keït trong xaùc con taàu ôû ñoä saâu 46 m döôùi Ñòa Trung Haûi. ( xem tieáp trang 272 )


SÖÛA XE - GARAGE

263

UY TÍN VEÀ PHAÅM CHAÁT CUÕNG NHÖ GIAÙ CAÛ TÖØ LAÂU TRONG COÄNG ÑOÀNG

CARROSSERIE ALEXANDRA 190 ALEXANDRA, MONTREÙAL H2S 1A8 (Gaàn gioø chaû Quoác Höông)

Chuyeân laøm ñoàng vaø sôn caùc loaïi xe bò ñuïng hay ræ seùt. Coâng vieäc kyõ löôõng - Baûo ñaûm - Tin caäy. O Thôï Vieät Nam laønh ngheà nhieàu naêm. O Giaù phaûi chaêng. O ÑAËC BIEÄT: XE BÒ ÑUÏNG SEÕ COÙ XE KEÙO BAÁT CÖÙ LUÙC NAØO. O O

Teùl.: 514-276-9116 VAÊN THOÏ Kính môøi.

24/24


264

SÖÛA XE - GARAGE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ... ( tieáp theo trang 258 ) Cuõng nguoàn tin AFP cho bieát, coù 24 ngöôøi cheát taïi hieän tröôøng, vaø 98 ngöôøi khaùc bò thöông, ña soá bò phoûng löûa. Khoaûng hôn 2.000 ngöôøi ñang soáng gaàn khu vöïc ñaõ phaûi di taûn traùnh löûa vaø caùc aûnh höôûng khaùc. Theo caùc baùo caùo trong nöôùc ghi nhaän, coù hôn 300 coâng nhaân ñang laøm vieäc neân soá thöông vong raát lôùn. Theo nhaân chöùng cho bieát, ngoïn löûa buøng cao, caùch xa hieän tröôøng hôn 15 caây soá vaãn nhìn thaáy. Tieáng noå laøm rung chuyeån moät khu vöïc chu vi hôn10 caây soá, vaø ngöôøi daân raát hoaûng loaïn chaïy troán, nhöng khoâng ñöôïc höôùng daãn phöông höôùng. Nhieàu coät khoùi ñen boác cao, caùc loaïi phaùo boâng thi nhau noå, trong suoát maáy tieáng ñoàng hoà, tröôùc khi bò khoáng cheá. Boä Quoác Phoøng hieän ñang ñieàu tra söï vieäc, vaø höùa seõ boài thöôøng thoûa ñaùng cho caùc naïn nhaân. - 248.705 ngöôøi Vieät Nam soáng trong cheá ñoä noâ leä Theo AFP vaø CNN - Khoaûng gaàn 30 trieäu ngöôøi treân theá giôùi hieän soáng trong cheá ñoä goïi laø cheá ñoä noâ leä thôøi hieän ñaïi, theo keát quaû baùo caùo veà tình hình noâ leä treân toaøn theá giôùi, coâng boá hoâm 17/10. Baùo caùo do toå chöùc Walk Free Foundation (WFF) soaïn ra, trong ñoù coù ñoaïn noùi raèng, AÁn Ñoä coù soá ngöôøi bò laøm noâ leä ñoâng nhaát, vaø Mauritania coù ñeán 4% daân soá soáng trong caûnh noâ leä. Trong soá 162 quoác gia, ñöôïc toå chöùc WFF, coù truï sôû ôû Australia naøy theo doõi, Trung Quoác coù soá ngöôøi ñöôïc keå laø noâ leä laø 2.949.243, Thaùi Lan coù 472.811, Mieán Ñieän coù 384.037, vaø Vieät Nam coù 248.705 ngöôøi. Toå chöùc WFF hy voïng vieäc coâng boá baùo caùo naøy, seõ giuùp caùc nöôùc, theo ñoù giaûi quyeát naïn noâ leä thôøi hieän ñaïi, maø toå chöùc naøy goïi laø moät “toäi aùc ñöôïc bao che”. Toå chöùc WFF ñònh nghóa noâ leä thôøi hieän ñaïi, laø hình thöùc noâ leä kieåu xa xöa, coäng vôùi nhöõng caûnh nhö lao ñoäng ñeå tröø nôï, eùp buoäc hoân nhaân, buoân baùn vaø boùc loät treû em, buoân ngöôøi, vaø lao ñoäng cöôõng baùch. - Khôûi coâng xaây döïng nhaø maùy loïc daàu Nghi Sôn Thanh Hoùa Ngaøy 23/10, thuû töôùng chính phuû Vieät Nam, ñaõ chính thöùc phaùt leänh khôûi coâng xaây döïng döï aùn Lieân Hôïp Loïc Daàu Nghi Sôn, taïi khu Kinh Teá Nghi Sôn, tænh Thanh Hoùa. Vôùi toång möùc ñaàu tö hôn 9 tyû ñoâ la, coâng trình naøy döï kieán seõ vaän haønh vaøo naêm 2017, vaø sau khi hoaøn thaønh, seõ laø nhaø maùy loïc daàu thöù hai cuûa VN, beân caïnh nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát ôû Chu Lai, tænh Quaûng Ngaõi. Theo thoâng tin cuûa chính phuû, coâng trình naøy khi hoaøn thaønh, seõ cuøng nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát, ñaûm baûo cung caáp 2/3 nhu caàu saûn phaåm daàu trong nöôùc. Cuõng theo nguoàn tin naøy, khi hoaøn thaønh, Lieân Hôïp Loïc Daàu Nghi Sôn seõ coù coâng suaát 10 trieäu taán/ naêm (200 ngaøn thuøng/ngaøy). Saûn phaåm töø khu Lieân Hôïp seõ bao goàm, xaêng RON 92, RON 95 vaø caùc saûn phaåm khí hoùa loûng. ( xem tieáp trang 268 )


SÖÛA XE - GARAGE

265

GARAGE Meùcanique Geùneùrale – Deùmarreur aø Distance 3731 – 3733 32eø Avenue P.A.T., Montreùal, QC H1A 3M3

Tel.: 514-644-8882 Cell.: 514-996-9604 Res.: 514-642-9613 Fax: 514-644-8886

CHUYEÂN SÖÛA TAÁT CAÛ LOAÏI XE M TAÂN TRANG vaø SÖÛA CHÖÕA taát caû MAÙY vaø HOÄP SOÁ Manuel + Automatique (Rebuilt). Heä thoáng Ñieän, Söôûi, Maùy Laïnh(EÙlectronique). Heä thoáng thoaùt khoùi, thaéng, nhuùn, tay laùi. Gaén Ñeà maùy xe töø xa, Alarm. Kieåm tra xe baèng computer. Baùn voû xe ñuû loaïi (laép voû xe, balance vôùi maùy môùi vaø alignment 4 baùnh xe). M Xòt môõ ñaëc bieät choáng ræ seùt. M Laøm vieäc taän taâm, baûo ñaûm. M Giaù caû phaûi chaêng. THÖÛ XE TREÂN XA LOÄ THAÄT AN TOAØN VÖÔNG HÖÕU LEÃ TRÖÔÙC KHI GIAO XE CHO QUYÙ KHAÙCH Kính Môøi M M M M M

Garage VIEÄT NAM 6226 ST-LAURENT, Montreùal, Queù., H2S 3C2 Teùl.: (514) 272-8888 – Cell.: (514) 862-3724

SÖÛA CHÖÕA & BAÛO TRÌ CAÙC LOAÏI XE MYÕ – NHAÄT – AÂU CHAÂU M Thay maù y, hoä p soá , bình xaêng, tay laù i, oá ng nhuù n. M Laø m thaé ng, tune-up heä thoá ng söôûi, maùy laïnh. M Ñieä n auto, electronic, injection. M Gaé n heä thoá ng ñeà maù y xe töï ñoä ng, Alarm. M Choá ng ræ seù t (Antirouille). M Baù n voû xe vaø bình ñieä n môù i. Söûa xe taïi Garage Vieät Nam Main d’oeuvre treân $150 seõ ñöôïc: Thay nhôùt gratuit.

GIAÙ REÛ – TAÄN TAÂM – ÑUÙNG HEÏN Giôø laøm vieäc: - Thöù Hai ñeán thöù Saùu: 8 am – 8 pm - Thöù Baûy: 8 am – 5 pm

DIRECT PAYMENT

CANADIAN TIRE

KEÙO XE BELLECHASSE

ÑAËC BIEÄT:

ST-LAURENT

Nord Garage Vieät Nam 6226

Anh Duõng Traân troïng kính môøi


266

TIEÄM BAÙNH & THÖÏC PHAÅM - PAÂTISSERIE & EÙPICERIE

VAÊN NGHEÄ ÑOÙ ÑAÂY...

( tieáp theo trang 256 ) - Trung Taâm Vaân Sôn chính thöùc hoaït ñoäng taïi Vieät Nam Trong cuoäc hoïp baùo ngaøy 24/10 taïi Saigon, Vaân Sôn cho bieát trung taâm cuûa anh chính thöùc veà hoaït ñoäng taïi Vieät Nam, vaø show ñaàu tieân cuûa anh seõ thöïc hieän vaøo ngaøy 21/12 taïi Saigon, nhaân dòp kyû nieäm 20 naêm thaønh laäp trung taâm, vaø cuõng laø dòp ra maét CD thöù 50 cuûa anh TTVS. Charlie Nguyeãn, ngöôøi ñaïo dieãn chính thöùc cuûa Trung taâm Vaân Sôn töø hôn 20 naêm qua, seõ tieáp tuïc coäng taùc vôùi anh trong vai troø naøy. Nhaïc só Ñöùc Huy seõ ñöôïc môøi laøm MC cho chöông trình. Tuaán Ngoïc seõ laø ca só chính, ngoaøi ra TT Vaân Sôn seõ môøi moät soá ca só haûi ngoaïi veà trình dieãn; Thu Minh laø ca só trong nöôùc nhaän lôøi coäng taùc vôùi TTVS ñaàu tieân. Khoâng thaáy noùi gì veà MC Vieät Thaûo. - Jennifer Lopez ñöôïc gaén sao treân “Ñaïi Loä Danh Voïng” Ca só kieâm dieãn vieân Jennifer Lopez vöøa ñöôïc vinh danh ngaøy 20/06, vôùi ngoâi sao thöù 2.500 treân Ñaïi Loä Danh Voïng ôû Hollywood. Ñöôïc ngöôøi haâm moä ñaët teân thaân maät laø J. Lo, Lopez laø nöõ dieãn vieân chính trong cuoán phim ñaàu tay Selena naêm 1997. Phim naøy giuùp coâ ñöôïc ñeà cöû Quaû Caàu Vaøng vaø trôû thaønh ca só ñöôïc ñeà cöû giaûi Grammy. Album ñaàu tieân cuûa J. Lo laø “On the 6”, ñöôïc phaùt haønh vaøo naêm 1999. Theo giôùi truyeàn thoâng, Lopez seõ sôùm phaùt haønh album thöù 10 vaøo thaùng 10 naêm 2013. - Nhöõng tay vôït tennis kieám tieàn nhieàu nhaát theá giôùi Taïp chí Forbes vöøa coâng boá danh saùch nhöõng tay 1- Tay vôït Thuïy Só, Roger Federer, 32 tuoåi, kieám ñöôïc 71,5 trieäu USD (6,5 trieäu laø tieàn thöôûng), vaø 65 trieäu USD töø tieàn quaûng caùo. 2- Tay vôït nöõ, ngöôøi Myõ, goác Nga, Maria Sharapova vôùi 29 trieäu USD (6 trieäu USD tieàn thöôûng). 3- Tay vôït Serbia, Novak Djokovic, vôùi 26,9 trieäu (12,9 trieäu tieàn thöôûng) . 4- Tay vôït TBN, Rafael Nadal, 26,4 trieäu USD. 5- Tay vôït nöõ, ngöôøi Myõ, Serena Williams, 20,5 trieäu USD. 6-Tay vôït nöõ, Trung Quoác, Li Na 18,2 trieäu USD. 7- Tay vôït nöõ, ngöôøi Belarus, Victoria Azarenka, 15,2 trieäu. 8- Tay vôït Nam, ngöôøi Anh, Andy Murray, 14,9 trieäu USD. 9- Tay vôït nöõ, Ñan Maïch, Caroline Wozniacki, 13,6 trieäu USD 10- Tay vôït Nhaät Baûn, Kei Nishikori, 10,5 trieäu USD. TVT Dù u ø cho baï n coù chaï y ñi ñaâ u , baï n vaã n mang theo chính mính.


TIEÄM BAÙNH & THÖÏC PHAÅM - PAÂTISSERIE & EÙPICERIE

267

Pâtisserie Tiệm Bánh

Lieân Phaùt

5977 rue St-Hubert, Montréal, Qc, H2S 2L8 (entre Rosemont et Bellechasse)

XEM TRANG MAØU 4

TIEÄM BAÙNH - PAÂTISSERIE

NGAÂN HAØ Gourmandises

7543 St-Hubert (Goùc Faillon), Montreùal, Qc

Teùl.: 514-270-8688

CHUYEÂN LAØM ÑUÛ LOAÏI BAÙNH: M CÖÔÙI HOÛI, SINH NHAÄT ñaëc bieät vôùi nhöõng kieåu ñaëc saéc vöøa ñeïp, vöøa phaåm chaát toát, laïi khoâng ngoït raát hôïp vôùi khaåu vò ngöôøi Vieät Nam. M Cho caùc HOÄI ÑOAØN, TOÅ CHÖÙC,veõ Logo ñoäc ñaùo. Baùnh coù theå cho 300 ngöôøi. M Paâteù Chaud, caùc loaïi baùnh ngoït nhoû. M Baùnh mì thòt Vieät Nam taïi choã. M Thöùc aên nheï: phôû gaø, chaû gioø.

ÑAËC BIEÄT CUÛA NGAÂN HAØ GOURMANDISES: O Baùnh mousse saàu rieâng, mousse laù döùa (ñoäc ñaùo nhaát Montreùal). O Laù döùa traùi caây creøme Chantilly. O Baùnh Laù Döùa creøme au beurre.

NOËL:

Ñoùng cöûa ngaøy thöù hai

BuÂches Saàu Rieâng, Laù Döùa, Cafeù, Chocolat, Noisette, Laù Döùa / Saàu Rieâng.

NGAÂN HAØ - QUAÙCH NHÖ HOÅ Kính môøi.


268

TIEÄM BAÙNH & THÖÏC PHAÅM - PAÂTISSERIE & EÙPICERIE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ... ( tieáp theo trang 264 ) Döï aùn naøy ñöôïc thöïc hieän treân voán lieân doanh giöõa Taäp Ñoaøn Daàu Khí VN (PVN), Taäp Ñoaøn Kuwait Petroleum, hai coâng ty Idemitsu Kosan vaø Mitsui Chemicals cuûa Nhaät Baûn. Theo ñoù Petro Vieät Nam (PVN) goùp 25,1% voán, Kuwait Petroleum goùp 35,1%, Idemitsu Kosan goùp 35,1% vaø Mitsui Chemicals goùp 4,7%. - Ñinh Nhaät Uy bò tuyeân aùn 15 thaùng tuø treo Ngaøy 29/10, toøa aùn tænh Long An ñaõ tuyeân phaït oâng Ñinh Nhaät Uy 15 thaùng tuø treo veà toäi “lôïi duïng quyeàn töï do daân chuû” theo ñieàu 258 Boä Luaät Hình Söï, luaät sö Haø Huy Sôn, ngöôøi baøo chöõa cho oâng cho bieát theâm, Ñinh Nhaät Uy phaûi chòu theâm moät naêm thöû thaùch. Ñinh Nhaät Uy ñaõ khaùng caùo vuï aùn. Anh laø anh trai cuõa Ñinh Nguyeân Kha, ngöôøi bò keát aùn cuøng vôùi Nguyeãn Phöông Uyeân trong vuï aùn ngaøy 16/08 veà toäi “tuyeân truyeàn choáng nhaø nöôùc CHXHCNVN”. OÂng Uy laø ngöôøi xöû duïng Facebook (Facebooker) ñaàu tieân taïi Vieät Nam, bò xöû theo Ñieàu 258, moät ñieàu luaät ñang bò caû theá giôùi leân aùn, cho laø giôùi haïn quyeàn töï do cuûa ngöôøi xöû duïng internet. - Blogger Nguyeãn Laân Thaéng bò baét giöõ taïi phi tröôøng Noäi Baøi Ngaøy 30/10, blogger Nguyeãn Laân Thaéng ñaõ bò coâng an baét giöõ taïi phi tröôøng Noäi Baøi, Haø Noäi, khi oâng töø vöøa ngoaïi quoác trôû veà, buoåi toái ngaøy 30/10 /2013. OÂng Nguyeãn Laân Thaéng, 38 tuoåi, moät blogger ñaõ tích cöïc tham döï caùc hoaït ñoäng vaän ñoäng daân chuû hoùa Vieät Nam. OÂng laø moät trong 103 blogger ñaõ kyù teân vaøo baûn tuyeân boá choáng ñieàu luaät 258, coâng boá ngaøy 18/07. Ñieàu luaät hình söï naøy, keát aùn ngöôøi daân veà toäi “lôïi duïng quyeàn töï do daân chuû”, moät ñieàu luaät giôùi haïn quyeàn töï do cuûa ngöôøi VN xöû duïng internet. OÂng laø thaønh vieân cuûa maïng löôùi blogger Vieät Nam, ñaõ ñi ra moät soá nöôùc trong khu vöïc, töø hoài thaùng 7 vöøa qua, ñeå vaän ñoäng vôùi caùc toå chöùc quoác teá, keâu goïi nhaø caàm quyeàn CS VN, baõi boû ñieàu luaät hình söï 258 quaùi ñaûn naøy, keát aùn ngöôøi daân “lôïi duïng caùc quyeàn töï do daân chuû”. Ñieàu 258 naøy ñi ngöôïc laïi vôùi “Ñieàu 19 cuûa Hieán chöông LHQ” trong ñoù neâu roõ : “Moïi ngöôøi coù quyeàn töï do tö töôûng maø khoâng bò caûn trôû, ñöôïc thu nhaän, quaûng baù, tin töùc vaø yù kieán qua moïi phöông tieän truyeàn thoâng, baát keå bieân giôùi”. Cuøng vôùi 5 blogger khaùc, oâng ñaõ qua Thaùi Lan ñeå trao baûn tuyeân boá cuûa Maïng Löôùi Blogger Vieät Nam cho caùc toå chöùc quoác teá nhö : Cao UÛy Nhaân Quyeàn LHQ, Toå Chöùc Theo Doõi Nhaân Quyeàn, UÛy Ban Luaät Gia Quoác Teá vaø nhieàu cô quan khaùc. Tin cuoái cuøng cho bieát, sau khi khoâng coù lyù do gì ñeå buoäc toäi oâng, nhaø caàm quyeàn CSVN ñaõ phaûi traû töï do ( xem tieáp trang 278 ) cho oâng.


TIEÄM BAÙNH & THÖÏC PHAÅM - PAÂTISSERIE & EÙPICERIE

269

25QôP

&ÒQJW\V®Q[X³W*LÍ&K® 9}1+$$172r1&+y7/£®1*8<7š16s1*7v2

&­PãQTXêYÌõ¯WKÝæQJWKßFWKâFSK´P /RQJ3KÜQJQ·PQD\ &žFVIJQSKĸP z*L¬/ŇD z*L¬+Xġ z Giò Bì z&Ką&KL¤Q z*L¬6ijQJ z1HP&KXD3KD\1DP

ÁŅ&%,ŕ7 œ7KćS&KROHVWURO œ7KĭWQJX\¤QFKćW œ.K®QJSKDEĻWK­DFKćWKšQWKH œ%ąRºąPùQNK®QJFK›WOāŃL œ7KÿPQJRQYšG¬Q

XEM TRANG MAØU 153

Nouilles WING Ltée. WING Noodles Ltd. &+8<16m1;8r7 &l&6m13+s0&3+s0&+r77“7 ‹0ÖµèOR¾L ‹%»QK3Kô ‹%»QKJÜL;èL&¼R ‹*ÜLQëóFWëñQJ ‹%åW1JßW ‹7Uº“/RQJ ‹%»QK+¾QK1K¿Q

YºKåSP½WKÀ\ :,1*6 0O17RÉAL - TORONTO - EDMONTON

1009, rue CÔTÉ Montréal (Québec) H2Z 1L1 Tél.: 514-861-5818 xem trang vaøng 29


270

TIEÄM BAÙNH & THÖÏC PHAÅM - PAÂTISSERIE & EÙPICERIE

TAØI TRÔÏ KINH PHÍ SÖÛA CHÖÕA NHAØ... ( tieáp theo trang 248 )

Nhöõng yeâu caàu cuï theå cuûa chöông trình taøi trôï - Ñöông ñôn phaûi baûo ñaûm coù ñuû taøi chaùnh ñeå chi traû khoaûn tieàn söûa chöõa khoâng ñöôïc taøi trôï. - Toaøn boä coâng vieäc söûa chöõa phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi nhöõng nhaø thaàu coù giaáy pheùp haønh ngheà cuûa Reùgie du Baâtiment du Queùbec. Nhöõng nhaø thaàu tö nhaân (töï laøm cho mình) seõ khoâng ñöôïc chaáp nhaän. - Trong nhieàu tröôøng hôïp, coâng vieäc söûa chöõa phaûi ñöôïc theo doõi, giaùm saùt bôûi moät kyõ sö xaây döïng vaø moät kieán truùc sö. - Chi phí cuûa coâng vieäc söûa chöõa phaûi thoûa maõn: o Ít nhaát laø $15000 cho moãi caên hoä. o Nhieàu hôn möùc taøi trôï toái ña (xem baûng 2) ñoái vôùi toøa nhaø bò boû troáng naèm ngoaøi khu vöïc ñöôïc öu tieân. o Nhieàu hôn 75% möùc taøi trôï toái ña (xem baûng 2) ñoái vôùi caùc caên hoä trong toøa nhaø toång hôïp naèm ngoaøi khu vöïc ñöôïc öu tieân. o Ít nhaát $3500 cho moãi phoøng cho thueâ ôû. - Coâng vieäc söûa chöõa phaûi nhaèm muïc ñích taùi ñònh cö vaø naâng caáp cho ñuùng theo caùc tieâu chuaån thieát keá hieän haønh. - Ñoái vôùi toøa nhaø caên hoä cho thueâ: chuû nhaø vaø ngöôøi thueâ nhaø phaûi coù moät thoûa hieäp chi tieát lieân quan coâng vieäc söûa chöõa (veà vaán ñeà ñeàn buø, di, dôøi taïm thôøi ngöôøi thueâ nhaø, thay ñoåi tieàn thueâ nhaø sau söûa chöõa, ...). Neáu ñoâi beân khoâng ñaït ñöôïc söï thoûa thuaän, caàn phaûi coù söï can thieäp cuoái cuøng cuûa Reùgie du logements. - Ñöông ñôn phaûi mua caùc cheá ñoä baûo hieåm / baûo haønh caàn thieát. - Sau khi ñöôïc chöông trình taøi trôï chaáp nhaän, coâng vieäc söûa chöõa phaûi ñöôïc khôûi coâng trong voøng 3 thaùng vaø keát thuùc trong voøng 12 thaùng. - Toaøn boä coâng vieäc phaûi ñöôïc thöïc hieän chính xaùc ñuùng vôùi caùc tieâu chuaån thieát keá xaây döïng hieän haønh. Ñieàu ñaëc bieät löu yù laø khoâng ñöôïc pheùp tieán haønh baát kyø söûa chöõa naøo khi chöa coù chaáp nhaän chính thöùc cuûa chöông trình, cuõng nhö chöa coù caùc giaáy pheùp caàn thieát. Neáu khoâng, hoà sô xin taøi trôï seõ bò huûy boû. Nhöõng raøng buoäc cuûa chöông trình ñoái vôùi ngöôøi nhaän taøi trôï - Trong voøng 5 naêm keå töø khi ñöôïc höôûng taøi trôï, chuû nhaø phaûi giöõ nguyeân chöùc naêng toøa nhaø chæ duøng ñeå ôû (khoâng ñöôïc chuyeån thaønh nhaø duøng cho thöông maïi) - Ñoái vôùi nhaø ñaõ huôûng taøi trôï söõa chöõa, maø chính chuû nhaø ñang ôû trong nhaø naøy, chuû nhaø phaûi tieáp tuïc ôû (khoâng ñöôïc cho thueâ) trong voøng 3 naêm sau khi nhaän taøi trôï. - Ñoái vôùi nhaø cho thueâ, chuû nhaø phaûi toân troïng caùc ñieàu luaät khoáng cheá veà gia taêng tieàn thueâ nhaø sau khi coâng vieäc söûa chöõa keát thuùc. ( xem tieáp trang 282 )


TIEÄM BAÙNH & THÖÏC PHAÅM - PAÂTISSERIE & EÙPICERIE

271

*°R

&“1*7<&81*&y3+˜33/$67,&&+21+r+r1*686+,

import Inc. 6l13+r0%l2ôl07’7*,k5} /81&Œ+j1*0£,

&Œ5q71+,8.,ƒ8/2n, ô•/£1 *,k&l7–<7+(27œ1*0Œ1+j1*

%Ovd67/$85(17 0RQWUÌDO4F,+6&

&1+|1 *,$2+r1* 0,Œ13+š

Cell:  Bureau: (514)750-8779 ‡ Fax: (514)750-8789


272

TIEÄM BAÙNH & THÖÏC PHAÅM - PAÂTISSERIE & EÙPICERIE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 262 ) - Myõ cho phaùt haønh giaáy 100 USD môùi AP - Ngaøy 8/10 - Chính phuû Myõ ñaõ chính thöùc cho phaùt haønh tôø 100 USD môùi, vôùi caùc chi tieát môùi ñeå traùnh bò giaû maïo. Ñaây laø laàn ñaàu tieân sau 1996, Myõ phaùt haønh tôø giaáy baïc 100 USD môùi. Ngoaøi caùc phöông phaùp truyeàn thoáng, nhö söû duïng hoãn hôïp giaáy, raát khoù ñeå giaû maïo, tôø 100 USD môùi ñöôïc thieát keá laïi, seõ coù theâm hai chi tieát môùi: ñoù laø daûi hình aûnh 3 chieàu, maøu xanh xuaát hieän ôû giöõa tôø giaáy baïc, vôùi nhöõng hình aûnh thay ñoåi khi di ñoäng. Beân caïnh ñoù, hình caùi chuoâng beân trong loï möïc, maàu ñoàng cuõng seõ ñoåi maàu khi nhìn nghieâng. Tôø baïc 100 USD, laø ñoàng tieàn phoå bieán nhaát cuûa Myõ ñöôïc löu haønh treân theá giôùi, vôùi 2/3 löôïng löu haønh naèm ôû nöôùc ngoaøi, vaø cuõng laø tôø baïc bò laøm giaû nhieàu nhaát. Laàn naøy, chính phuû Myõ ñaõ cho in khoaûng 3,5 tyû USD tôø 100 môùi. Hieän beân ngoaøi thò tröôøng Myõ vaø nöôùc ngoaøi, vaãn coøn löu haønh khoaûng 900 tyû USD tôø 100 USD cuõ. - Thuû töôùng Libya bò baét coùc BBC - Ngaøy 10/10 - Thuû Töôùng Libya Ali Zeidan, ñaõ bò moät soá tay suùng baét coùc taïi thuû ñoâ Tripoli, raïng saùng ngaøy 10/10. OÂng bò baét ñi khoûi khaùch saïn cuûa oâng, luùc raïng saùng “tôùi moät ñòa chæ khoâng ñöôïc xaùc ñònh, vì nguyeân nhaân gì khoâng ai roõ”, theo thoâng caùo ñöôïc ñaêng treân website cuûa chính quyeàn. Phoùng vieân cuûa BBC noùi, chi tieát vuï baét coùc oâng Zeidan coø n chöa roõ raø n g. Cuõ n g theo phoùng vieân naøy, cuõng coù nguoàn tin cho raèng, oâng Zeidan bò moät Toå Chöùc Daân Phoøng Choáng Tham Nhuõng coù lieân heä vôùi chính phuû baét giöõ; cuõng coù tin cho laø oâng bò baét coùc. Boä Tö Phaùp noùi khoâng ra leänh baét naøo vôùi oâng Zeidan. - Nhaø vaên Canada ñöôïc trao giaûi Nobel Baø Alice Munro, moät nhaø vaên Canada noåi tieáng nhôø truyeän ngaén, ñöôïc trao giaûi Nobel veà vaên hoïc naêm 2013. Baø laø ngöôø i Canada ñaà u tieâ n ñöôïc giaûi thöôûng 1,2 trieäu ñoâ la, töø khi Saul Bellow, ngöôø i rôø i Canada sang khi coøn beù, ñöôïc giaûi naêm 1976. Ñaây laø moät baát ngôø ñoái vôùi baø Munro vì haàu heát taùc phaåm cuûa baø ñeàu laø truyeän ngaén. Vieän Haøn Laâm Thuïy Ñieån goïi baø laø “baäc thaày cuûa truyeän ngaén ñöông ñaïi”. Ñaây laø laàn thöù 13 coù moät phuï nöõ ñöôïc giaûi Nobel ( xem tieáp trang 274 ) trong lòch söû 112 naêm cuûa giaûi.


TIEĂ&#x201E;M BAĂ&#x2122;NH & THĂ&#x2013;Ă?C PHAĂ&#x2026;M - PAĂ&#x201A;TISSERIE & EĂ&#x2122;PICERIE

273

BĂĄnh MĂŹ

Cao ThaĂŠng ZZZFDRWKDQJVDQGZLFKFRP

%ÂŻQKPĂ&#x160;áĂ&#x153;OR²L 1-&DR7KÂşQJ 6- Nem Chua 2-5XĂ&#x2022;F*­ ĂľĂ&#x201D;&KD\ 3-7KĂ?WQĂ&#x17E;ĂŚQJ *­1Ă&#x17E;ĂŚQJ 4-;Ă&#x160;XPÂąL 1HP1Ă&#x17E;ĂŚQJ 5- BĂŹ %Ă&#x17D;1Ă&#x17E;ĂŚQJ

TĂŠl: 514-392-0097 1082, Boul. St. Laurent, MontrĂŠal, Qc, H2Z 1J5 12200 Boul. Laurentien, MontrĂŠal, Qc, H4K 1M9 QĂ&#x2020;PWURQJFKĂś& 7

1579 St-Denis, Montreal Quebec H2X 3K3

514.439.1231

%­QK0Ă&#x2C6;YÂŹ&K½Ă´Ă&#x161;/R°L Chè mua 2 WÂźQJ BĂĄnh mĂŹ mua 5WÂźQJO\FK½ KRÂźFFÂŹSKĂ&#x201A;VĂĄDþ­mua WÂźQJĂ&#x2022;YÂŹFK½ KRÂźFFÂŹSKĂ&#x201A;VĂĄDþ­

Â&#x20AC;%iQKPuĂżÓŤORŇĽLĂżÓ?FĂżiRÄ&#x192;Q OjJKLÓ&#x2026;QQJD\ Â&#x20AC;&yVXVKLĂżÓŤORŇĽLYjJÓ&#x201C;L Â&#x20AC;7X\Ó&#x2039;WYÓĄLWUjWUkQFKkXVLQKWÓ&#x2022; WUiLFk\FDIH 0ĂŚFĂ DQJÂŹ\WĂ&#x17E;$030


274

NHAØ HAØNG - RESTAURANT

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI...

( tieáp theo trang 272 ) - Chæ huy Taliban ôû Pakistan, Latif Mehsud, bò baét trong chieán dòch cuûa Myõ Ngaøy 12/10 - Theo Boä Ngoaïi Giao Myõ, quaân ñoäi Myõ ñaõ baét ñöôïc Latif Mehsud, moät chæ huy cao caáp cuûa Taliban taïi Pakistan trong moät chieán dòch. Tuy Myõ khoâng ñöa ra chi tieát cuûa chieán dòch, nhöng giôùi chöùc Afghanistan noùi Mehsud ñaõ bò baét taïi mieàn ñoâng Afghanistan vaø bò ñöa veà caên cöù Bagram gaàn Kabul. Tin cho hay, Mehsud bò baét khi ñang treân ñöôøng trôû veà töø caùc cuoäc ñaøm phaùn veà thoûa thuaän trao ñoåi tuø binh vaø vieäc baét giöõ ñaõ laøm cho toång thoáng Afghanistan Hamid Karzai töùc giaän. Trong khi ñoù Myõ coi Meshud laø teân “truøm khuûng boá“. Phaùt ngoân vieân cuûa Boä Ngoaïi Giao Myõ Marie Harf noùi, Mehsud laø moät thaân tín cuûa laõnh ñaïo Taliban ngöôøi Pakistan, Hakimullah Mehsud. Nhoùm khuûng boá naøy ñaõ gieát cheát haøng ngaøn ngöôøi trong cuoäc xung ñoät vôùi chính phuû Pakistan. Nhoùm naøy cuõng bò buoäc toäi ñaùnh bom Quaûng Tröôøng Times ôû New York naêm 2010, cuøng caùc vuï taán coâng khaùc vaøo caùc nhaø ngoaïi giao Myõ ôû Pakistan vaø caùc thöôøng daân Pakistan. Cuõng nhoùm naøy töøng tuyeân boá: “Seõ taán coâng noäi ñòa Hoa Kyø moät laàn nöõa”. Baø Harf noùi. Thaùng 11/2013 - Thuû laõnh Taliban ôû Pakistan bò haï saùt Giôùi chöùc Hoa Kyø vaø Pakistan cho bieát, thuû laõnh Taliban ôû Pakistan, Hakimullah Mehsud, ñaõ bò haï saùt khi moät chieác maùy bay khoâng ngöôøi laùi cuûa tình baùo CIA Hoa Kyø, baén 4 hoûa tieãn truùng cô sôû cuûa Thuû Laõnh Taliban naøy ôû Waziristan. Tính maïng cuûa Mehsud ñaõ ñöôïc Myõ treo giaûi thöôûng 5 trieäu ñoâla. Mehsud bò toá caùo dính líu vaøo cuoäc taán coâng töï saùt nhaèm vaøo moät cô sôû CIA ôû Afghanistan naêm 2009 gaây nhieàu töû vong, vaø vuï ñaùnh bom baát thaønh ôû Quaûng Tröôøng Times Square ôû New York naêm 2010. Giôùi höõu traùch Pakistan cho hay, vieäc Mehsud bò haï saùt coù theå daãn ñeán vieäc tieán trình hoøa ñaøm vôùi phe Taliban bò ñình hoaõn. - UÙc seõ chaám döùt tham gia chieán tranh taïi Afghanistan Sidney ngaøy 10/11 - Tin cho hay, Thuû Töôùng UÙc, oâng Tony Abbott ñaõ coù moät cuoäc vieáng thaêm baát ngôø ñeán Afghanistan. Phaùt bieåu trong moät buoåi leã ñaëc bieät taïi caên cöù Tarin Kot do Australie ñeàu haønh, oâng Abbott loan baùo, chaám döùt söï tham gia cuoäc chieán tranh laâu nhaát cuûa quaân ñoäi nöôùc oâng taïi Afghanistan. Canberra seõ ñöa 1.000 quaân nhaân UÙc veà nöôùc tröôùc leã Giaùng Sinh naêm nay. Tuy nhieân oâng noùi, nöôùc UÙc vaãn seõ hoã trôï Afghanistan trong töông lai. ( xem tieáp trang 292 )


NHAØ HAØNG - RESTAURANT

275

NHÀ HÀNG Restaurant

3250 Crémazie Est Montréal, QC H2A 3N9

%8))(7/r8·QWâGR /ÂXEÇWµÀXWìJLòFKLÑX &KÚ1K¶WõÄQ7Kß 7ÞDPSP 7Kß 7Kß 7ÞDPSP XEM TRANG MAØU 152


276

NHAĂ&#x2DC; HAĂ&#x2DC;NG - RESTAURANT

BuÚn MaÊm - BuÚn Boø Hueå MoÚn aên moãi ngaøy: BuÚn Rieâu, BuÚn Vòt, BuÚn Me, PhôÝ

QuaĂšn aĂŞn cuĂťa ngÜôøi Vieät xa Queâ HÜông 7058 Plaza St-Hubert (goĂšc Jean-Talon) Tel.: 514 272-6825 NHAĂ&#x2DC; HAĂ&#x2DC;NG VIEĂ&#x201E;T NAM MĂ&#x201D;Ă&#x203A; CĂ&#x2013;Ă&#x203A;A SĂ&#x201D;Ă&#x2122;M NHAĂ T MONTREĂ&#x2122;AL: 9 giôø saĂšng

PhĂ´Ăť Gaø ĂąuĂšng â&#x20AC;&#x153;Guâ&#x20AC;? ! PhĂ´Ăť Boø ĂąuĂšng Ăąieäu ! ChĂŚ coĂš theĂĽ tĂŹm thaĂĄy taĂŻi :

Restaurant - PhĂ´Ăť 360 Jean Talon E., Suite # 1, MontrĂŠal, QuĂŠ., H2R 1T3 (MeĂštro Jean Talon)

Ă&#x2018;ieän thoaĂŻi : (514) 272-6099 Ngoaøi ra chuĂšng toâi coøn coĂš caĂšc thÜÚc aĂŞn thuaĂ n tuĂšy daân toäc Ă&#x2018;AĂ&#x2039;C BIEĂ&#x201E;T CUOĂ I TUAĂ&#x20AC;N coĂš BUĂ&#x2122;N BOĂ&#x2DC; HUEĂ MĂ´Ăť cÜÝa 6 ngaøy: TÜø 9 giôø saĂšng ĂąeĂĄn 9 giôø toĂĄi Ă&#x2018;oĂšng cÜÝa ngaøy ThÜÚ Ba

Restaurant - PhôÝ ½akao Kính môøi RESTAURANT

1676, rue POIRIER (coin rue Crevier) Ville St-Laurent, QueĂš., H4I 1J3

TeĂšl.: 514-748-0567 O

Ă&#x2018;AĂ&#x2039;C BIEĂ&#x201E;T:

HUĂ&#x203A; TIEĂ U NAM VANG vaø nhieĂ u moĂšn aĂŞn ĂąaĂŤc saĂŠc mĂ´Ăši laĂŻ. M Nhaø haøng roäng raĂľi, lòch sÜï M Khung caĂťnh aĂĄm cuĂšng M TieĂĄp ĂąaĂľi aân caĂ n M GIĂ&#x201D;Ă&#x2DC; MĂ&#x201D;Ă&#x203A; CĂ&#x2013;Ă&#x203A;A: 7 NGAĂ&#x2DC;Y TRONG TUAĂ&#x20AC;N

- ChuÝ Nhaät, ThÜÚ Hai, ThÜÚ Ba, ThÜÚ TÜ: - ThÜÚ Naêm, ThÜÚ SaÚu, ThÜÚ BaÝy:

TÜø 10 AM ùeån 09 PM TÜø 10 AM ùeån 10 PM

Restaurant Asie Moderne Kính môøi


NHAØ HAØNG - RESTAURANT

277


278

NHAØ HAØNG - RESTAURANT

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 268 ) Thaùng 11/2013 - Vieän Haøn Laâm Vieät Nam baøo cheá thaønh coâng Nano Curcumin chöõa beänh ung thö 31/10 - Vieän Khoa Hoïc Vieät Nam coâng boá ñaõ aùp duïng thaønh coâng coâng ngheä Nano ñeå cheá taïo ra Nano Curcumin, moät chaát giuùp chöõa ung thö, ñöôïc chieát ra töø caây ngheä vaøng. Trong nhöõ n g baø i thuoá c coå truyeàn, ngheä ñöôïc söû duïng ñeå chöõa laønh veát thöông, giaûi ñoäc gan vaø chöõa ñau daï daày. Nhöõng hoaït tính y hoïc cuûa chaát curcumin chöùa trong ngheä ñöôïc chöùng minh coù khaû naêng choáng vieâm, choáng oxy hoaù, khaùng khuaån, choáng nhoài maùu cô tim. Tuy nhieân chaát curcumin khoù tan trong nöôùc vì möùc haáp thuï keùm. Coâng ngheä Nano giuùp taêng ñoä hoøa tan hôn 7.000 laàn, vaø vì theá ñöôïc ñaùnh giaù laø böôùc ñoät phaù giuùp phoøng ngöøa vaø hoã trôï ñieàu trò beänh ung thö. - Daân soá Vieät Nam laø 90 trieäu TTXVN 1/11 - Theo thoâng baùo töø chính phuû Vieät Nam, beù Nguyeãn Thuøy Dung, caân naëng 3,2 kg laø con cuûa moät gia ñình ñeán töø Haûi Döông ñöôïc choïn laø ñaïi dieân cho coâng daân thöù 90 trieäu. Trang Web cuûa Toång Cuïc Daân Soá vaø Keá Hoaïch Hoùa Gia Ñình cho hay, söï kieän ñöôïc ñaùnh daáu baèng moät buoåi leã ñoùn chaøo beù gaùi vöøa chaøo ñôøi, ñaïi dieän cho coâng daân thöù 90 trieäu, toå chöùc taïi beänh vieän Phuï Saûn Trung Öông Haø Noäi ngaøy 1/11/2013. - Xaây caùp treo leân ñænh Fansipan TTXVN - Ngaøy 2/11, Vieät Nam ñaõ khôûi coâng döï aùn caùp treo leân ñænh Fansipan, ñænh nuùi cao nhaát cuûa baùn ñaûo Ñoâng Döông, thuoäc thò traán Sapa, tænh Laøo Cai, cao 3.143 meùt. Sapa laø moät thò traán nhoû thuoäc tænh Laøo Cai, do ngöôøi Phaùp khaùm phaù caùch ñaây 200 naêm naèm caùch Haø Noäi khoaûng 400 km veà phía Taây Baéc, giaùp giôùi Trung Quoác. Döï aùn naøy, theo TTXVN, do tænh Laøo Cai vaø Taäp Ñoaøn Sun Groupe (Taäp Ñoaøn ñaõ thi coâng caùp treo Ñaø Naüng) phuï traùch thi coâng. Heä thoáng caùp treo naøy seõ ñöôïc xaây döïng theo thieát keá “3 daây”, ñöôïc döï kieán seõ hoaøn thaønh vaøo naêm 2015. Coâng suaát khi hoaøn thaønh seõ laø 2.000 löôït khaùch moät giôø. Thôøi gian leân ñænh chæ maát 15 phuùt, thay vì 2 ngaøy moät ñeâm nhö tröôùc ñaây. Ñaây laø kieåu caùp treo 3 daây, laàn ñaàu tieân coù taïi Chaâu AÙ, moät heä thoáng caùp treo daøi nhaát, cao nhaát, vaø phöùc taïp nhaát theá giôùi. Ngoaøi caùp treo, döï aùn coøn xaây döïng heä thoáng khaùch saïn 4 vaø 5 sao, khu vui chôi giaûi trí vaø saân golf 18 loã. Rieâng döï aùn caùp treo ñöôïc ñaàu tö 4.400 tyû ñoàng töông ñöông 200 trieäu USD. ( xem tieáp trang 290 )


NHAØ HAØNG - RESTAURANT

Nhà Hàng

279

yz§†ś±~ ö´\÷ÜF¯FOR²L3+¦%&3+¦*l ‡%ÚQEÎ[­R[¯ ‡6SHFLDO&K¯JLÎ ‡&äPP­X ‡6SHFLDO*ÐLFXÕQ ‡0É[­RJLÎQEÎJ­WÓPYæLUDX

ôz&%,…7 PÖLQJ¬\õÃXFÎ &ãP7³P6ÝäQ%È&K® %ÙQ0¹P %ÙQ%Í+XÄ

514-277-5093

433 Bélanger Est (Góc St-Denis) Montréal, QC. H2S 1G3


280

NHAØ HAØNG - RESTAURANT

LOÄT DA MAËT ÑEÀ ÑÖÔÏC TREÛ ÑEÏP ... ( tieáp theo trang 246 ) - Ngoaøi ra coøn phöông phaùp “mini-lift” daønh cho nhöõng ngöôøi muoán duy trì söï caáu taïo khuoân maët cuûa mình ngay khi coù söï xuaát hieän tình traïng suy nhöôïc cuûa moâ teá baøo (vaøo khoaûng lôùp 40). Ngay khi da baét ñaàu bôùt saên chaéc cuøng vôùi söï phaân ñònh cuûa khuoân maët khoâng ñöôïc roõ raøng, ngöôøi ta coù theå chöõa trò deã daøng baèng phöông phaùp naøy khieán cho söï taøn phai theo thôøi gian chaäm laïi. Vôùi “minilift”, söï phuïc hoài raát nhanh choùng vôùi nhöõng keát quaû tuyeät haûo. Toâi thöôøng ñöôïc nghe nhöõng lôøi bình phaåm nhö “khi toâi trôû laïi laøm vieäc, moïi ngöôøi ñeàu noùi vôùi toâi raèng thôøi gian nghæ heø ñaõ khieán toâi töôi tænh trôû laïi, hoaëc laø toâi ñaõ traûi qua moät giai ñoaïn nghæ ngôi thoaûi maùi...”. Chuùng toâi thöôøng khuyeân nhöõng nöõ khaùch haøng giöõa 40 vaø 49 tuoåi aùp duïng phöông phaùp naøy vì söï thay ñoåi seõ bôùt ñi veû roõ reät so vôùi tröôøng hôïp ñôïi cho ñeán khi da trôû thaønh meàm nhaõo vaø xeáp lôùp nôi coå. LAØM TREÛ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP GIAÛI PHAÃU MÍ MAÉT (BLEPHAROPLASTIE)

Ñaây laø moät phöông phaùp tinh xaûo ñoøi hoûi nhieàu kheùo leùo khi thöïc hieän. Phöông phaùp naøy coù theå thöïc hieän khoâng caàn gaây teâ, hoaëc ñöôïc gaây meâ töøng phaàn hoaëc cuøng luùc thöïc hieän phöông phaùp laøm treû da maët (“lifting”). Laøm treû mí maét treân: Lôùp da thaëng dö ñöôïc laáy ñi, khôûi ñaàu töø khu vöïc gaàn muõi vaø chaám döùt nôi nhöõng veát xeáp ôû ñuoâi maét. Soá baép thòt maét dö thöøa cuõng ñöôïc caét ñi. Neáu mí maét naëng vaø söng, cuõng caàn phaûi caét bôùt phaàn môõ dö thöøa. Söï chaán chænh naøy caàn phaûi thaät chính xaùc ñeå coù ñuû lôùp da nôi maét khieán mí maét coù khaû naêng môû kheùp. Mí maét treân coù veû trôû neân naëng vaø mang moät neùt buoàn vì loâng maøy trôû thaønh quaù saùt vôùi mí maét. Ñeå giaûi quyeát tình traïng naøy, phöông phaùp “lifting” (loät da) nôi vuøng traùn hoaëc caét boû moät phaàn da ñöôïc aùp duïng. ( xem tieáp trang 284 )

ASIE RESTO - ASIE EXCHANGE - ASIE NAIL Quyù vò môû nhaø haøng, teäm nail hoaëc vaên phoøng mua baøn ngoaïi teä, caàn moät systeøme ñeå tính tieàn, xin lieân laïc ngay

Vinagraph teùl.: 514-886-1879


NHAĂ&#x2DC; HAĂ&#x2DC;NG - RESTAURANT

281

PhôÝ Lieân

5703 B Coâte-Des-Neiges, MontreÚal H3S 1Y7

514 735 6949

Chuyeân moân PhôÝ vaø thÜÚc aên thuaà n tuÚy Vieät Nam

 Ă&#x2018;aĂŤc bieät: BOĂ&#x201E;T CHIEĂ&#x201A;N

La Saigonaise

Restaurant

KHUNG CAĂ&#x203A;NH XINH XAĂ&#x2030;N VAĂ&#x2DC; AĂ M CUĂ&#x2122;NG - CoĂš terrasse muøa heø M Ă&#x2018;aĂ y ĂąuĂť caĂšc moĂšn aĂŞn thuaĂ n tuĂšy Vieät Nam: PhĂ´Ăť, MĂŹ Vòt TieĂ m, HuĂť TieĂĄu Sa Giang Khoâ, BuĂšn Suoâng, ChaĂšo Loøng, DoĂ i XaĂť, ChaĂšo Toâm Cua, ChaĂŻo Toâm, Nem NÜôÚng, Boø LuĂšc LaĂŠc, Boø LaĂš LoĂĄt, v.v... M CĂ´m phaĂ n: Canh Chua, CaĂš Kho Toä, Toâm Rang MuoĂĄi. M CaĂšc moĂšn aĂŞn ThaĂši M LaĂĽu Vieät Nam, LaĂĽu ThaĂši Lan.

5711 Coâte-des-Neiges (goÚc Coâte Ste-Catherine)

MontreĂšal (QueĂšbec) H3S 1Y7

GIĂ&#x201D;Ă&#x2DC; MĂ&#x201D;Ă&#x203A; CĂ&#x2013;Ă&#x203A;A: TÜø 11g saĂšng ĂąeĂĄn 3g chieĂ u TÜø 5g chieĂ u ĂąeĂĄn 9g30 toĂĄi

Tel.: 514-344-4952 Email: lasaigonaise@yahoo.ca

(NghÌ tÜø 3g chieà u ùeån 5g chieàu) Restaurant La Saigonaise - kính môøi

Restaurant

BAĂ&#x2122;NH CUOĂ N

O

5623 A Coâte-Des-Neiges MontreĂšal PHĂ&#x201D;Ă&#x203A;

514-341-7120 Q

CHUYEĂ&#x201A;N MOĂ&#x201A;N:

BaĂšnh cuoĂĄn nhaân thòt M BaĂšnh cuoĂĄn Thanh TrĂŹ BuĂšn OĂ c, BuĂšn Thang, BuĂšn chaĂť, BuĂšn rieâu, MieĂĄn gaø. PhĂ´Ăť Gaø M PhĂ´Ăť Boø M Ă&#x2018;u ĂąuĂť khoâ boø CĂ´m Toâm, Gaø, Boø, Thòt nÜôÚng BuĂšn boø xaøo xaĂť, BuĂšn chaĂť gioø, BuĂšn thòt nÜôÚng, v.v... O Caø-pheâ filtre O CaĂšc loaĂŻi cheø... CoĂš baĂšn thÜÚc aĂŞn Giôø MĂ´Ăť CÜÝa: - ThÜÚ Ba ĂąeĂĄn ChuĂť Nhaät: 11h - 21h mang Ăąi - ThÜÚ Hai: Ă&#x2018;oĂšng cÜÝa M M M M M


282

NHAØ HAØNG - RESTAURANT

3Kæ

Thanh Tâm 3222 Beaubien Est Montréal, Qc, H1Y 1H7 Tél.: (514) 903-8757 ôz&%,…7 3KŏY%·Q%¯+Xį

*LòPôFîDWìµÒQ

TAØI TRÔÏ KINH PHÍ SÖÛA CHÖÕA NHAØ...

( tieáp theo trang 270 ) Taát caû caùc raøng buoäc treân phaûi ñöôïc löu giöõ, ghi nhaän chung vôùi hoà sô tröôùc baï (land register) nhaèm thoâng baùo cho nhöõng ngöôøi mua veà sau. Nhöõng chuû nhaø khoâng chaáp haønh ñuùng caùc quy ñònh raøng buoäc cuûa chöông trình seõ phaûi hoaøn traû chính phuû moät phaàn hoaëc toaøn boä soá tieàn taøi trôï. Caùch thöùc xin taøi trôï Ñöông ñôn phaûi ñích thaân naïp ñôn taïi “Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine de la ville de Montreùal”, 303 rue Notre-Dame Est, laàu 4, ñieän thoaïi 514872 4630. Taïi ñaây, ñöông ñôn seõ ñöôïc höôùng daãn chi tieát caùc thuû tuïc caàn thieát cuûa chöông trình. Chi phí cho vieäc xin taøi trôï Sau khi toøa nhaø ñöôïc vieáng thaêm vaø ñöôïc xem xeùt laø ñuû tieâu chuaån, ñöông ñôn seõ phaûi ñoùng khoaûn tieàn môû hoà sô (khoâng hoaøn traû) cho moät toøa nhaø laø $399, coäng theâm $59 cho moãi caên hoä, vôùi möùc toái ña laø $3 988, ñaõ tính chung caùc thöù thueá. Tuøy theo daïng söõa chöõa, ñöông ñôn seõ phaûi chuaån bò caùc khoaûn tieàn xin caùc giaáy pheùp xaây döïng lieân quan. ... Baøi vieát treân ñaây taäp trung cung caáp nhöõng thoâng tin caàn thieát nhaát, ñeå coù theâm chi tieát chính xaùc vôùi töøng khu vöïc vaø töøng daïng nhaø, xin quí vò lieân laïc tröïc tieáp vôùi vaên phoøng xöû lyù cuûa chöông trình. Xin caùm ôn vaø kính chuùc ñoïc giaû Nieân Giaùm Vaøng lôøi chuùc söùc khoûe vaø nhieàu thaønh coâng.

Taân nieân mai nôû beân hieân Loäc xuaân ai göûi treân Nieân Giaùm Vaøng

Antoine Nguyeãn Höõu Toaøn, ing.-M.ing. Thaïc syõ - Kyõ sö xaây döïng - Chuyeân vieân ñòa oác Thaønh vieân hoäi kyõ sö chuyeân gia Queùbec (Membre de l’Ordre des Ingeùnieurs du Queùbec / ACAIQ / CIGM)

Nieâân Giaùm Vaøng treân SMART PHONE

App Store

Quyù vò coù theå caøi ñaët Nieân Giaùm Vaøng mieãn phí töø App Store (Iphone) hoaëc Google Play (Android) Google Play


NHAØ HAØNG - RESTAURANT

RESTAURANT

Myõ Caûnh

283

1086 St-Laurent Montreùal, QC H2Z 1J5

Tel.: (514) 398-9407

FINE CUISINE VIETNAMIENNE

- Phôû boø, gaø laù chanh - Huû tieáu Nam Vang “Myõ Caûnh” Soupe Tonkinoise au boeuf et au poulet Soupe du Phnom Penh M ÑAËC BIEÄT: - Baùnh xeøo, Baùnh canh toâm thòt, Baùnh canh gioø heo, Chaùo loøng, Chaùo caù, Côm taám 3 maøu, Côm taám gaø boø toâm, Mì Lakay, Buùn maém, Buùn rieâu, Buùn oác, Buùn suoâng, Buùn Boø Hueá... M NGOAØI RA COØN COÙ: - Nöôùc rau maù, Nöôùc mía Vieät Nam, Nöôùc döøa.

Phôû Baéc No 1

4707 Wellington, Verdun, QC, H4G 1X2 (goùc Wellington vaø

2 eø

Avenue)

514-362-1022 Cell.: 514-991-9552

Kính Môøi Quyù Ñoàng Höông ñeán thöôûng thöùc

Buùn Chaû Haø Noäi (noåi tieáng)

Vaø caùc moùn aên thuaàn tuùy Vieät Nam:

M Phôû Boø, Phôû Gaø MÔÛ CÖÛA 7 NGAØY M Boø Xaøo Saû, Boø Luùc Laéc, Buùn Boø Xaøo... 11AM - 3PM M Côm phaàn ñuû loaïi: Boø, Heo, Gaø, Toâm 5PM - 10PM Nhaø haøng khang trang, aám cuùng. Thích hôïp cho caùc buoåi hoïp maët, vaên ngheä, thaân höõu, sinh nhaät.

Chuû nhaân Ñoã Thanh Tình Phôû

Baéc Soá 1 Kính môøi

Vôùi caùc moùn aên ñoäc ñaùo do ñaàu beáp Thaùi - Vieät - Trung Hoa noåi tieáng ñaûm traùch. O Chuùng toâi chuyeân moân naáu cho: 12242 Boul. Laurentien Tieäc cöôùi - Sinh nhaät - Côm toái Montreùal, QC. H4K 1M9 cho moïi dòp. O Ñieåm taâm hôn 100 moùn. Tel.: 514-393-9975 514-331-8883 XEM TRANG MAØU 301


284

NHAØ HAØNG - RESTAURANT

LOÄT DA MAËT ÑEÀ ÑÖÔÏC TREÛ ÑEÏP ... ( tieáp theo trang 280 ) Laøm treû mí maét döôùi: Neáu mí maét döôùi coù boïng môõ seõ taïo ra veû meät moûi hoaëc maát nguû. Tröôøng hôïp naøy caàn phaûi laáy ñi lôùp môõ ôû trong. Ñoù laø lôùp môõ ôû phía döôùi oå maét vaø ngaãu nhieân khieán cho moâ mí maét bò caêng. Nhöõng tuùi môõ naøy nhieàu khi laø moät söï thoâng thöôøng gaây ra bôûi söï thaëng dö cuûa lôùp môõ trong oå maét, thöôøng thaáy nôi nhöõng thanh thieáu nieân. Coù theå söûa chöõa tình traïng naøy nôi nhöõng ngöôøi treû tuoåi baèng caùch chæ laáy lôùp môõ khoâng caàn laáy bôùt da. GIAÛI PHAÃU MUÕI Khoa phaãu thuaät naøy coù muïc ñích thay ñoåi hình daïng cuûa muõi, taïo thaønh moät söï haøi hoaø vôùi khuoân maët. Phöông phaùp naøy giuùp cho khuoân maët ñöôïc caûi thieän moät caùch ñaùng keå, duø nhìn thaúng hay ngang. Khuynh höôùng cuûa phöông phaùp hieän nay giuùp cho hình daïng muõi coù ñöôïc moät söï thay ñoåi kheùo leùo baèng caùch coù ñöôïc moät chieác muõi bình thöôøng, khoâng coù veõ ñöôïc thöïc hieän baèng khoa giaûi phaãu thaåm myõ. Cuoäc giaûi phaãu ñöôïc hoaøn taát trong khoaûng töø 2 ñeán 2 giôø röôõi vôùi söï gaây meâ töøng phaàn hay toaøn dieâän. Phöông phaùp naøy khoâng gaây ñau ñôùn vaø chæ ñoøi hoûi moät söï söû duïng thuoác giaûm ñau toái thieåu trong thôøi kyø haäu giaûi phaãu. Tuy nhieân muõi seõ bò ngheït trong khoaûng moät vaøi tuaàn, nhö trong tröôøng hôïp bò caûm. Mieäng vaø coâå hoïng coù theå khoâ, do ñoù neân duøng maùy taêng ñoä aåm - moät maùy nhoû laø ñuû - nhaát laø vaøo muøa ñoâng. Vieäc giaûi phaãu muõi ít nhieàu coù theå khieán muõi, mí maét vaø moâi treân bò söng tuøy theo ngöôøi. Lôùp baêng phía trong muõi ñöôïc thaùo gôõ vaøi ngaøy sau khi giaûi phaãu, trong khi lôùp baêng phía ngoaøi caàn ñöôïc ñeå nguyeân trong khoaûng 10 ngaøy ñeå giuùp cho xöông muõi ñöôïc lieàn chaéc. Neáu ñi laøm, neân xin nghæ trong thôøi gian naøy. Keát quaû seõ ñöôïc thaáy roõ raøng hai tuaàn sau khi giaûi phaãu, nhöng vaán ñeà söng thôù thòt seõ keùo daøi. Khoaûng saùu thaùng sau, veát seïo seõ laønh haún cuøng vôùi söï chaám döùt cuûa tình traïng söng sôù thòt. Trong khi ñoù xöông muõi seõ lieàn chaéc sau moät naêm. Tuy nhieân neân traùnh hoaøn toaøn nhöõng moân theå thao coù söï va chaïm nhö quyeàn Anh, nhu ñaïom karateù, v.v... Neáu khoâng toân troïng, seõ caàn phaûi giaûi phaãu laïi sau naøy./.

Carlos Coùrdoba, MD, CM, CSPQ, FRCS, FACS MUÏC LUÏC (TABLE DES MATIEØRES)

trang 20, 21, 22

Khoâng tin vaøo chính mình töùc laø baïn ñaõ thaát baïi moät nöûa tröôùc khi baét ñaàu.


NHAØ HAØNG - RESTAURANT

285

Ø


286

NHAĂ&#x2DC; HAĂ&#x2DC;NG - RESTAURANT

43 De La Gauchetieøre, MontreÚal, QC H2X 1P4

Tel.: 514-940-8811

- Dim Sum (100 moĂšn) - Ă&#x2018;aĂŤc bieät caĂšc moĂšn aĂŞn TaĂ u, ThaĂši, Vieät - LaĂĽu canh chua ThaĂši & Vieät - CaĂšc loaĂŻi goĂťi ThaĂši, vieät, Toâm huøm - HaĂťi saĂťn tÜôi soĂĄng trong hoĂ  QUAĂ&#x203A;N LYĂ&#x2122; MĂ&#x201D;Ă&#x2122;I, Ă&#x2018;AĂ&#x20AC;U BEĂ P NOĂ&#x2026;I TIEĂ NG HOĂ&#x20AC;NG KOĂ&#x201A;NG ChuĂšng toâi nhaän toĂĽ chÜÚc ĂąaĂšm cÜôÚi, tieäc, sinh nhaät... NoĂši tieĂĄng: TaĂ u, Anh, PhaĂšp, Vieät, Campuchia, Laøo, ThaĂši

Le

Madison &

Le Mont Blanc +DLVDOOHGHUžFHSWLRQĂľĂ?èFWUDQJKRÂŹQJOĂ&#x2014;QJOÂľ\ GÂŹQKFKRþ­PFĂ?ĂĽLJDODVYÂŹQKĂĄQJĂľĂ&#x201A;PFDQK°FKĂ&#x2014;L &KĂ&#x;DWĂ&#x17E;-QJĂ?äL

Le Madison 8750 boul. Provencher Montreal, Quebec H1R 3N7

514-374-7428 www.lemadison.com

Le Mont Blanc 1950 Notre Dame de Fatima Laval, Quebec H7G 4X8

450-901-0156 www.lemontblancbanquets.com

+èSW­FYĂĽLQKÂŹKÂŹQJ7RQJ3RU.DP)XQJ YÂŹQKĂĄQJVHUYLFHGHWUDLWHXUQĂ&#x2022;LWLĂ&#x201E;QJ XEM TRANG MĂ&#x20AC;U 228


NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

287

Granite Lacroix inc. Manufacturier de monuments

1735 boulevard Des Laurentides Vimont, Laval H7M 2P5

Teùl.: 450-669-7467 www.granitelacroix.com

O

HAÕNG SAÛN XUAÁT MOÄ BIA ÑUÛ LOAÏI Saùng laäp töø 1952 (62 naêm)

O

O O

GIAÙ REÛ - BÔÙT TOÁN KEÙM hôn khi phaûi qua trung gian. Moä Bia vôùi hình vaø chöõ khaéc theo kieåu AÙ Ñoâng. Coù theå khaéc theâm teân hoaëc söûa chöõa moä bia ngay taïi nghóa trang. GILLES LACROIX trang troïng kính môøi

CHUYEÂN LAØM CAÙC LOAÏI MOÄ BIA ÑAÙ HOA CÖÔNG VIEÄT NAM - Giaù reû tröïc tieáp töø haõng - Ñuû kieåu hình khaéc - Hoaøn taát trong 2-3 tuaàn

Associe Avec

MCM LETTREING Rgd XIN LIEÂN LAÏC : THAÏCH NAM

514-806-1382


288

NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

Nhà quàn

ÆTERNA

Æterna laø moät nhaø quaøn hieän ñaïi vaø saùng suûa, gioáng nhö moät khaùch saïn sang troïng, khoâng coù baát kyø moät bieåu töôïng toân giaùo naøo. Æterna mong muoán tieáp xuùc vôùi nhöõng coäng ñoàng ña vaên hoùa. Toïa laïc ôû trung taâm cuûa l’le de Montreùal, gaàn chôï trung taâm, vôùi caùch trang trí chöøng möïc vaø trang nhaõ, nhaø quaøn coù theå phuïc vuï taát caû caùc coäng ñoàng vaên hoùa vaø toân giaùo. Kieán truùc vaø thieát keá cuûa toøa nhaø ñöôïc thöïc hieän theo caùc chuû ñeà aùnh saùng, khoâng khí, ñaát vaø nöôùc. Ñoù laø lyù do taïi sao traàn nhaø ñöôïc xaây cao, caùc phoøng ñeàu lôùn vaø ñöôïc trang bò caùc coâng ngheä ña phöông tieän môùi nhaát. Ngoaøi ra, nhaø quaøn coøn coù moät phoøng hoûa taùng ngay beân trong toøa nhaø, ñaây laø ñieàu “duy nhaát ôû Queùbec” vaø cho pheùp hoûa taùng theo thôøi gian mong muoán cuûa gia ñình! Ñieàu naøy raát phuø hôïp vôùi truyeàn thoáng cuûa caùc gia ñình Chaâu aù thöôøng raát coi troïng giôø giaác khi cöû haønh leã an taùng. Khu nhaø quaøn coù moät baûi ñaäu xe lôùn coù söùc chöùa 130 xe. Ngoaøi ra, nhaø quaøn coù lôïi theá laø coù nhieàu phoøng raát lôùn cho caùc gia ñình coù nhieàu khaùch vieáng thaêm. Phaûn hoài cuûa khaùch haøng toû ra raát tích cöïc vôùi nhieàu yù kieán veà baàu khoâng khí aám cuùng vaø thoaûi maùi. Caùch thöùc toå chöùc leã an taùng vaø töôûng nieäm ngöôøi quaù coá ñaõ khoâng thay ñoåi töø haøng traêm naêm nay, tuy nhieân, Æerna theo ñuoåi xu höôùng môùi trong vieäc xaây döïng caùc nhaø quaøn cuûa mình. Vôùi nhöõng böùc töôøng baèng kính, noäi thaát hieän ñaïi vaø baàu khoâng khí saùng suûa, Æterna cung caáp moät moâ hình töông lai trong lónh vöïc toå chöùc nhaø quaøn ôû Canada. Chuùng toâi cuõng coù theå ñaùp öùng nhöõng tang leã vôùi qui moâ lôùn. Thoâng thöôøng, chuùng toâi phuïc vuï ñeán 300 khaùch trong moät buoåi leã. Moät soá gia ñình thöôøng khoâng coù soá löôïng lôùn khaùch vieáng trong khi nhöõng gia ñình khaùc coù theå vöôït quaù 500 ngöôøi vaø chuùng toâi vaãn coù ñuû choå ñeå tieáp ñoùn. Ngay caû saøn nhaø cuõng ñöôïc veõ baèng tay bôûi moät caëp vôï choàng hoïa só. Moät nhaø beáp hieän ñaïi luoân saün saøng cho nhöõng buoåi tieáp taân. Chuùng ta bieát raèng ñeå phuïc vuï ñaày ñuû daân soá hieän nay, phaûi coù nhieàu hôn nöõa nhöõng toøa nhaø cöïc kyø hieän ñaïi! Trình ñoä chuyeân moân trong coâng vieäc laø chìa khoùa ñeå thaønh coâng ./.


NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

289

Services Funéraires Asiatiques de Montréal

514-945-9608

Email: info@funeraires.ca h t t p : //w w w.funeraires.ca Chúng tôi có rất nhiều chi nhánh: ƒ 3955 Cô te -de -Liesse , St-Laurent, QC, H4N 2N6

Sotheat Pong, M.Sc.

ƒ 1750 rue Notre-Dame, Lachine ƒ 167 boul. Ste-Rose, Sainte-Rose ƒ 3517 boul. Levesque O, Chomedey ƒ 1559 rue Montarville, St.Bruno ƒ 5551 rue Wellington, Verdun ƒ 1010 boul. Shevchenko, Lasalle ƒ 3503 avenue Papineau, Montréal ƒ 2630 rue Notre-Dame Ouest, Montréal Tan Tai Nguyen ƒ 4505 rue Notre-Dame Ouest, Montréal ƒ 6700 Beaubien Est, Montréal ƒ 745 boul. Cremazie E, Montréal ƒ 1255 Beaumont , Mont-Royal ƒ 816 avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent ƒ 8145 Chemin de Chambly (St-Hubert), Longueuil ƒ 16114 Gouin O, Ste-Geneviève-de-Pierrefonds ƒ 2500 avenue des Perron, Auteuil ƒ 1025 St-Laurent, Longueuil Hong Nhung Pham ƒ 2805 rue Allard, Montréal Danh Nguyen XEM TRANG MÀU 164

Photographe


290

NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ...

( tieáp theo trang 278 ) - Toång thoáng Nga Putin thaêm Vieät Nam Theo Daân Trí - Luùc 7g30 saùng ngaøy 12/11 chuyeân cô chôû Toång Thoáng Nga Putin ñaõ ñaùp xuoáng saân bay Noäi Baøi, Haø Noäi, môû ñaàu cho cuoäc vieáng thaêm cuûa Toång Thoáng Nga ñeán Vieät Nam. Trong ngaøy, oâng Putin ñaõ gaëp gôõ caùc nhaø laõnh ñaïo cao caáp nhaát cuûa Vieät Nam. Trong cuoäc hoäi ñaøm chieàu ngaøy 12/11, chuû tòch nöôùc VN OÂng Tröông Taán Sang vaø oâng Putin, hai beân ñaõ nhaán maïnh öu tieân phaùt trieån hôïp taùc trong laõnh vöïc naêng löôïng, vôùi troïng taâm laø hôïp taùc daàu khí vaø ñieän haït nhaân. Trong tuyeân boá chung, hai beân Vieät Nam vaø Nga ñaõ xaùc laäp taêng cöôøng ñoái taùc chieán löôïc toaøn dieän. Ñöôïc bieát ñaây laø laàn thöù ba, oâng Putin ñeán thaêm Vieät Nam, hai laàn tröôùc vaøo naêm 2006 vaø 2011. - Caùc tænh mieàn Trung vaø Taây Nguyeân chìm trong baõo luõ Côn baõo Haiyan vôùi caáp ñoä taøn phaù khuûng khieáp, sau khi taøn phaù Philippines, treân ñöôøng tieán veà Vieät Nam baát ngôø giaûm cöôøng ñoä, ñoåi höôùng chaïy doïc bôø bieån Vieät nam vaø tieán veà phía Taây Baéc vaøo Trung Quoác. Tuy möùc ñoä giaûm daàn khi vaøo ñaát lieàn nhöng hoaøn löu aùp thaáp nhieät ñôùi ñaõ gaây möa lôùn keùo daøi, khieán nöôùc luõ leân nhanh ôû caùc tænh Nam Trung Boä vaø Taây Nguyeân, khieán caùc tænh mieàn Trung vaø Taây Nguyeân chìm trong bieån nöôùc. Ñaõ theá, caùc coâng trình thuûy ñieän laïi thi nhau xaû nöôùc ñeå baûo veä ñaäp, khieán tình traïng caøng traàm troïng hôn, khieán ngöôøi daân oaùn haän voâ cuøng. Tính ñeán ngaøy 17/11 Trung Taâm Phoøng Choáng Baõo Luït khu vöïc mieàn Trung cho bieát, möa luõ ñaõ laøm 40 ngöôøi cheát, haøng traêm ngöôøi bò thöông. Ñöôøng xaù,caàu coáng treân Quoác Loä 1A vaø caùc caàu treân lieân tænh loä bò phaù huûy khieán giao thoâng bò giaùn ñoaïn khoâng bieát ñeán bao giôø. Haøng ngaøn ngoâi nhaø bò xaäp ñoå, toác maùi haøng traêm ngaøn ngoâi nhaø bò ngaäp, hai ngaøn hecta luùa, haøng ngaøn hecta hoa maøu phuï bò uùng ngaäp, hö hoûng, haøng chuïc ngaøn gia suùc bò cheát. Thieät haïi khoâng theå toång keát ñöôïc. Caùc tænh Bình Ñònh, Quaûng Ngaõi, Quaûng Nam, Ñaø Naüng, Thöøa Thieân, Hueá chòu thieät haïi naëng neà nhaát. Thaùng 12/2013 - Tình hình baõo luït taïi Vieät Nam tính ñeán thaùng 12/ 2013 Tình hình thôøi tieát ôû Vieät Nam dieãn bieán raát phöùc taïp. Tính ra, töø ñaàu naêm ñaõ coù ñeán 12 côn baõo vaø aùp thaáp nhieät ñôùi lôùn, nhoû, trong ñoù coù 9 côn baõo ñaõ ñoå boä vaøo VN. Ñaùng löu yù nhaát, laø 2 côn baõo maïnh lieân tieáp, soá 10 vaø soá 11 ñoå boä vaøo caùc tænh mieàn Trung, gaây möa luõ lôùn, laøm thieät haïi naëng neà veà ngöôøi vaø taøi saûn. ( xem tieáp trang 294 )


NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

291

Centre Funeùraire Coâte-Des-Neiges

(514) 342-8000 4525, chemin de la Coâte-Des-Neiges Montreùal (Queùbec) H3V 1E7 www.dignitequebec.com

Phuïc vuï tang leã theo truyeàn thoáng AÙ-Ñoâng theo toân giaùo yeâu caàu cuûa thaân nhaân An taùng, Hoûa taùng vaø Laêng.

Preù-arrangement Chuyeân vieân keá hoaïch lo lieäu tröôùc cho haäu söï

Salle d’exposition 9 phoøng tröng baøy cho laøm leã

Salle reùception 5 phoøng cho tieáp taân quyù khaùch


292

NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI... ( tieáp theo trang 274 ) - Baõo Haiyan taøn phaù Philippines vaø caùc nöôùc vuøng Bieån Ñoâng Ngaøy 8/11, côn baõo nhieät ñôùi lôùn nhaát töø nhieàu naêm nay, caøn queùt mieàn Trung Philippines gaây thieät haïi lôùn veà ngöôøi vaø taøi saûn cuûa vuøng naøy. Vaøo saùng sôùm, sieâu baõo Haiyan ñaõ ñoå boä vaøo ñaûo Sanar caùch thuû ñoâ Manila khoaûng 600 km, veà phía ñoâng nam, sau ñoù chuyeån leân phía taây baéc, taán coâng caùc tænh Leyte vaø Illoilo, söùc gioù treân 300 km/giôø. AFP, daãn lôøi moâ taû cuûa chuyeân gia khí töôïng Jeff Master cuûa toå chöùc “Weather Underground: “Söùc gioù ñaït 310 km/giôø, hieám coù toøa nhaø naøo chòu ñöïng ñöôïc söùc gioù nhö theá”. Nhaø cöûa bò san thaønh bình ñiaï, ngöôøi cheát naèm la lieät, taát caû caùc heä thoáng tieän ích cuûa cuoäc soáng hieän taïi, lieân laïc, ñieän, nöôùc ñeàu bò teâ lieät. Theo chính quyeàn ñòa phöông, noùi vôùi AP, öôùc tính sô khôûi, ôû thaønh phoá Tacloban thuoäc tænh Leyte, bò thieät haïi naëng nhaát, soá ngöôøi cheát coù theå leân tôùi 5.000 ngöôøi. Quoác teá, Myõ ñoùng vai troø quan troïng nhaát vaø chính quyeàn Philippines ñang khaån caáâp cöùu trôï nhaân ñaïo cho vuøng baõo luït. Côn sieâu baõo, sau khi giaûm söùc maïnh ñaõ di chuyeån theo höôùng taây baéc vaø taán coâng vuøng Baéc Vieät Nam vaø Trung Quoác. Quaûng Ninh bò thieät haïi naëng. Tieáp theo moät côn baõo aùp thaáp nhieät ñôùi, cuõng traøn vaøo caùc tænh mieàn Trung Vieät Nam gaây neân möa luõ, thieät haïi vaät chaát traàm troï n g, haø n g traê m ngaø n ngöôø i phaû i di taû n traù n h luï t . - Ít nhaát 23 ngöôøi thieät maïng trong hai vuï noå nhaém vaøo söù quaùn Iran ôû Beirut BBC -19/11 - Hai vuï ñaùnh bom kinh hoaøng nhaém vaøo Toøa Ñaïi Söù Iran taïi Beirut (Liban) xaûy ra tröa 19/11 laøm ít nhaát 23 ngöôøi cheát vaø 146 ngöôøi bò thöông, nhieàu xe bò chaùy vaø nhieàu toøa nhaø trong khu vöïc bò hö haïi. Trong soá ngöôøi cheát coù oâng Sheikh Ebrahim Ansari tuøy vieân vaên hoùa thuoäc Toøa Ñaïi Söù Iran. Iran quy traùch Israel laø thuû phaïm, nhöng Israel baùc boû. Tuy nhieân, theo Reuters, nhoùm töû vì ñaïo lieân quan ñeán Al-Qaeda, löõ ñoaøn Abdullah Azzam nhaän traùch nhieäm vuï ñaùnh bom naøy, ñeå uûng hoä ngöôøi Sunni. Khu vöïc xaûy ra ñaùnh bom töï saùt laø Bir Hassan, nôi coù ñoâng ngöôøi Hoài Giaùo Shiite. Khu vöïc naøy coù Toøa Ñaïi Söù Iran, truï sôû ñaûng Shiite Amal, ñoàng minh cuûa phe thaân Iran. - Maùy bay Nga rôùt 50 ngöôøi thieät maïng AFP - Moät maùy bay Boeing cuûa nöôùc Coäng Hoaø Tatarstan bò rôùt hoâm 17/11, caát caùnh töø Moscou, trong khi coá gaéng haï caùnh taïi phi tröôøng Kazan; taát caû 44 haønh khaùch vaø 6 phi haønh ñoaøn thieät maïng. ( xem tieáp trang 298 ) MUÏC LUÏC (TABLE DES MATIEØRES)

trang 20, 21, 22


NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

293

MOÄT GIA ÑÌNH PHUÏC VUÏ CHO MOÏI GIA ÑÌNH Chuùng toâi phuïc vuï quí vò baèng caùch cung caáp ñaày ñuû moïi dòch vuï tang leã phuø hôïp vôùi tín ngöôõng vaø phong tuïc taäp quaùn cuûa quí vò. Thaønh Nguyeãn Coá Vaán 514-918-1843 (cell) Ñòa chæ caùc Nhaø Quaøn 7388, Boul. Viau, St. Leùonard 8989, rue Hochelaga, Montreùal 6520, rue Saint-Denis, Montreùal 10526, Boul. Saint-Laurent, Montreùal

514 727-2847 www.magnuspoirier.com Montreùal - Laval - Rive-Nord - Rive-Sud

CIMETIÈRE DE LAVAL

5505, chemin Bas Saint-François, Laval Nhaø Quaøn 6825 Sherbrooke Est coù Nghóa trang Vieät Nam vaø loø thieâu ngay beân caïnh. Di chuyeån thi haøi vaø coát cuûa ngöôøi quaù vaõng veà Vieät Nam.


294

NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC VIEÄT NAM ... ( tieáp theo trang 290 ) Ñaëc bieät côn baõo Haiyan, sau khi ñaõ taøn phaù raát naëng neà Philippines, tuy ñaõ ñoåi höôùng khoâng aäp vaøo VN maø chaïy doïc duyeân haûi vaø tieán veà phía taây baéc, nhöng laïi taïo neân aùp thaáp nhieät ñôùi gaây möa luõ, moät laàn nöõa gaây caûnh ngaäp luït naëng neà cho caùc tænh mieàn Trung vaø Taây Nguyeân. Theo Web cuûa boä Phaùt Trieån Noâng Nghieäp, tính ñeán cuoái thaùng 11, baõo luït ñaõ khieán khoaûng 250 ngöôøi vöøa cheá t , vöø a maá t tích; haø n g traê m ngöôøi bò thöông; hôn 12.000 caên nhaø bò ñoå saäp, , bò cuoán troâi; haøng traêm caây soá ñöôøng treân quoác loä vaø tænh loä bò phaù huûy, nhieàu caàu coáng bò suïp ñoå; giao thoâng bò giaùn ñoaïn trong nhieàu ngaøy. Öôùc tính thieät haïi vaät chaát hôn 22.000 tyû ñoàng. Nhö vaäy roõ raøng laø vieäc xaây döïng caùc coâng trình thuûy ñieän nhoû ôû ñòa phöông ñaõ khoâng coù khaû naêng giaûm bôùt luõ luït, maø coøn tai haïi theâm khi xaû luõ laøm taêng ngaäp luït vaø gaây thieät haïi theâm khi xaû luõ tuøy tieän khoâng baùo tröôùc. UÛy Ban Khoa Hoïc Quoác Hoäi cho bieát ñaõ nhieàu laàn leân tieáng tröôùc dieãn ñaøn QH phaûn ñoái vieäc xaây döïng caùc ñaäp thuûy ñieän nhoû ôû ñòa phöông, nhöng chính quyeàn ñòa phöông vaãn ñeà nghò vaø ñöôïc trung öông chaáp thuaän. Cuõng theo UÛy Ban naøy, vieäc xaây döïng nhieàu ñaäp thuûy ñieän ôû ñòa phöông chæ gaây phaù hoaïi moâi tröôøng (phaù röøng) tieáp tay cho luõ luït, vaø caùc chuû thaàu coù tieàn chia nhau boû tuùi boû maëc söï thoáng khoå cuûa daân ngheøo./. TVT

Lòch trình cuûa côn baõo Haiyan MUÏC LUÏC (TABLE DES MATIEØRES)

trang 20, 21, 22


NHAĂ&#x2DC; QUAĂ&#x2DC;N - MAISON FUNEĂ&#x2122;RAIRE

1KjTXjQ$OIUHG'DOODLUH0(025,$ 7KjQKOŇąSWÓŻQÄ&#x192;P &K~QJW{LOX{QSKÓŠFYÓŠWURQJWLQKWKŇŤQ 7{QQJKLrPYjŇŠPF~QJ .tQKWUÓ&#x2018;QJOLQKKÓ&#x2014;QFÇ&#x160;QJQKŃ­WKLWKÓ&#x2021; QJŃ­ÓĄLTXiFÓ&#x2022; Ä&#x2C6;~QJQJKLWKÓ­FWKHRWÓŻQJW{QJLiR 7KRҧWKXŇąQ[Ó&#x192;SÿҝWWUŃ­Ó&#x;FPDLWDQJKÓ&#x201C;DWDQJ *ÓŁLYÓ&#x2026;FÓ&#x2022;KŃ­ŃŤQJKD\JÓŁLNKŇłSQŃŤLWUrQWKÓ&#x192;JLÓ&#x;L *LiFҧQKŇ˝QKjQW\WKHRKRjQFҧQK ÿэQJLҧQKD\VDQJWUÓ&#x2018;QJ 3KzQJUÓ?QJUmLFyFKÓ&#x203A;ÿҹX[H

7UkP1JX\Ó&#x2030;Q *LiPĂżÓ&#x2022;FGÓ?FK YÓŠNKiFKKjQJ

MontrĂŠal 1111, Laurier Ouest 4231, boul. Saint-Laurent 1120, Jean-Talon Est 6200, LĂŠger

3254, Bellechasse 1922, Rosemont 12415, Sherbrooke Est 2645, Henri-Bourassa Est

Repentigny 438, Notre-Dame

Laval 2159, boul. Saint-Martin Est

514 277.7778 www.memoria.ca

295


296

NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE


NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

297

Moät trong nhöõng nghóa trang lôùn nhaát Montreùal. Kính môøi quyù vò ñeán vieáng thaêm vaø gaëp gôõ nhaân vieân cô sôû. Nhaân vieân chuùng toâi saün saøng ñoùn tieáp quyù vò 7 ngaøy trong tuaàn ñeå traû lôøi taát caû nhöõng caâu hoûi vaø nhöõng thaéc maéc cuûa quyù vò lieân quan ñeán dòch vuï cuûa nghóa trang.

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE Hoûa taùng, Choân caát, Bình ñöïng tro, Moä phaàn, Lo lieäu tang leã töø tröôùc.

6893 rue Sherbrooke Est Montreùal, (Queùbec) H1N 1C7 Teùl.: 514-255-6444 Teùleùc.: 514-253-6509 www.rsfa.ca

Ñaøi Töôûng Nieäm ñöôïc xaây döïng trong khuoân vieân Nghóa Trang Vieät nam ñeå töôûng nhôù caùc chieán só Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ hy sinh vì Toå Quoác trong cuoäc chieán ñaáu baûo veä töï do cho mieàn nam Vieät nam vaø ñoàng baøo vöôït bieân töû naïn treân ñöôøng tìm töï do. Ñaøi Töôûng Nieäm vaø Coång Tam Quan theå hieän nhieäm vuï cuûa Le Repos Saint-François d’Assise: “Luoân töôûng nhôù ñeán nhöõng ngöôøi ñaõ soáng trong tim cuûa chuùng ta”.


298

NHAØ QUAØN - MAISON FUNEÙRAIRE

TOÙM LÖÔÏC TIN TÖÙC THEÁ GIÔÙI... ( tieáp theo trang 292 ) Moät nhaân vieân cuûa ñaøi kieåm soaùt khoâng löu cho hay, phi coâng ñaõ cho ñaùp xuoáng chuaån bò haï caùnh laàn ñaàu roài laïi cho maùy bay leân cao vaø cho bieát laø khoâng theå haï caùnh ñöôïc. Phi cô ñaõ gaëp naïn khi ñaùp xuoáng laàn thöù hai vaø bò noå tung khi chaïm ñöôøng baêng cuaû saân bay Kazan. Thaønh phoá naøy caùch thuû ñoâ Moscou 720 km veà phía ñoâng. Hieän chöa bieát roõ nguyeân nhaân maùy bay gaëp naïn. Trong soá caùc naïn nhaân coù con trai cuûa toång thoáng Coäng Hoøa Tatarstan Irek Minnikhanov vaø ngöôøi ñöùng ñaàu Cô Quan An Ninh Quoác Gia (FSB) cuûa quoác gia naøy, Alexander Antonov. Cuoäc ñieàu tra ñang tieán haønh. Thaùng 12/2013 - Caûnh Saùt Canada baét moät nghi can chuyeån taøi lieäu cho Trung Quoác Caûnh saùt Canada baét vaø khôûi toá moät ngöôøi Canada goác Hoa, bò tình nghi ðaõ chuyeån taøi lieäu maät cho Trung Quoác. Ngöôøi naøy, teân laø Qing Quentin Huang, bò caùo buoäc ðaõ tìm caùch baùn thoâng tin vaø chöông trình chieán löôïc mua taàu chieán cuûa Canada. Caûnh saùt Canada cho hay, oâng Huang, 53 tuoåi töøng laøm vieäc cho moät coâng ty chuyeân veà thieát keá taøu. OÂng ñöôïc cho laø haønh ñoäng moät mình. AÙn phaït cao nhaát cho toäi danh maø oâng ñoái dieän laø tuø chung thaân. OÂng Huang, cö truï ôû Waterdown, bò baét taïi Toronto hoâm 30/11, hai ngaøy sau khi caûnh saùt ñöôïc thoâng baùo nghi vaán lieân quan tôùi hoaït ñoängcuûa oâng. Theo caûnh saùt oâng ñaõ laøm kyõ sö taïi Lloyd’s Register, moät nhaø thaàu cuûa taäp ñoaøn ñoùng taàu lôùn nhaát Canada laø Irving Shipbuilding. - Cöïu Toång Thoáng Nam Phi Nelson Mandela qua ñôøi ôû tuoåi 95 CNN - Ngaøy 6/12 - Cöïu Toång Thoáng Nam Phi Nelson Mandela ñaõ qua ñôøi ngaøy 5/12 ôû tuoåi 95, sau moät thôøi gian ñieàu trò beänh vieâm phoåi.OÂng Nelson Mandela ñaõ coù 67 naêm ñaáu tranh khoâng meät moûi, vì söï nghieäp cuûa hoøa bình, nhaân ñaïo, coâng baèng xaõ hoäi vaø hoøa giaûi daân toäc. OÂng töøng bò caàm tuø 27 naêm, vì choáng laïi cheá ñoä phaân bieät chuûng toäc, cho tôùi khi ñöôïc traû töï do vaøo naêm 1990. Naêm 1994 oâng trôû thaønh toång thoáng da ñen ñaàu tieân ôû Nam Phi, chaám döùt cheá ñoä phaân bieät chuûng toäc cuûa ngöôøi da traéng. Ghi nhaän nhöõng ñoùng goùp to lôùn cuûa oâng trong vieäc ñaáu tranh cho moät theá giôùi toát ñeïp hôn, töø naêm 2009, Ñaïi Hoäi Ñoàng LHQ ñaõ tuyeân boá laáy ngaøy 18/7 haøng naêm laøm “Ngaøy Quoác Teá Mandela”, coøn ñöôïc goïi laø “Ngaøy Mandela”. Trong ngaøy naøy, nhieàu chöông trình cuõng nhö hoaït ñôøi, cho söï nghieäp giaûi phoùng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc Nam Phi. ñoäng töø thieän, coù ích cho coäng ñoàng ñöôïc ñöa ra, coi ñoù laø moät haønh ñoäng toân vinh vò laõnh tuï ñaõ daønh 67 naêm cuoäc ñôøi, cho söï nghieäp giaûi phoùng vaø phaùt trieån ñaát nöôùc TVT Nam Phi./.


PHONE BOOK - SOÅ ÑIEÄN THOAÏI

ÑIEÄN THOAÏI ÑÒA CHÆ CELLPHONE E-MAIL Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ: @

Cell.:

299


300

PHONE BOOK - SOÅ ÑIEÄN THOAÏI

Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ:Cell.:

 @ Teân: Ñòa chæ: @

Cell.:


301

;LQPĹŤLĂ&#x201A;Ĺ?QQKÂ?KÂ?QJ7RQJ3RUQÄŤLNKXQJFÄąQKWUDQJQK  WLĹ?SĂ&#x201A; LOĹ&#x2122;FKVĹżÂ&#x;QFÄľQYĹŠLFÂ&#x17E;FP°QÄĽQĂ&#x201A;ŧFĂ&#x201A;Â&#x17E;RGR Ă&#x201A;ÄľXEĹ?S7KÂ&#x17E;L9Ĺ&#x2022;W7UXQJ+RDQĹŁLWLĹ?QJĂ&#x201A;ÄąPWUÂ&#x17E;FK

&K¡QJWÂąLFKX\§QPÂąQQÄłXFKR 7LĹ&#x2022;FFÄ­ĹŠL6LQKQKÄťW&ÄŤPWĹ&#x;LYÂ?PĹ&#x203A;LGĹ&#x2122;S 7LĹ?SWÂ&#x;Q9ÄĽQQJKĹ&#x2022;+Ĺ&#x203A;SEÄŻQ 7URQJQKĹ˝QJQJÂ?\JÂŞDOÄŻQKQKÂ?KÂ?QJ7RQJ3RU[XÄłWVÄ˝FYĹŠL OġXG§OġXĂ&#x201A;ÄľXFÂ&#x17E;NKRDLPÂąQGRQKÂ?KÂ?QJVÂ&#x17E;QJFKĹ?YÂ? OXÂąQĂ&#x201A;Ä­ĹąFNKÂ&#x17E;FKKÂ?QJÄ­DFKXŧQJWĹšWĹŠLQD\

Ă LĹ&#x2018;P7Â&#x;P

Ă LĹ&#x2018;PWÂ&#x;PKÄŤQ P°QPĹŠLFÄąLWLĹ?Q Ă&#x201A;Ĺ&#x2018;OÂ?PYĹšDOÂŻQJ TXÂşNKÂ&#x17E;FK

Ä?ạt Biáť&#x2021;t: ChĂşng tĂ´i nháş­n Ä&#x2018;ạt nẼu tiáť&#x2021;c áť&#x; ngoĂ i nhĂ  hĂ ng Tong Por. (Service traiteur cho cĂĄc salle de rĂŠception hay nhĂ  hĂ ng khĂĄc)

9ĹŠLFKĹĽYÂ?E LĂ&#x201A;ÄťX[HUŧQJOĹŠQ

%RXO/DXUHQWLHQ 7HO 0RQWUÂŚDO4&+.0 7HO


302

Les entreprises Delfire inc. RBQ 5616-8321-01

164 B Ronald Drive, MontrĂŠal (QC) H4X 1M8 TĂŠl.: 514-484-6262 Fax: 514-484-6262 ChĂşng tĂ´i chuyĂŞn mĂ´n:    

!"#$%&$'"(    ! "#

Grille en fer

Rampe en aluminium

Escalier

Rampe en fer forgĂŠ

Grille de sĂŠcuritĂŠ

Rampe et escalier

 Mr. John Bill: ! "514-484-6262 !#!$% &!$'(


303

Coâng ty xaây döïng & söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral CHUYEÂN ÑOÙNG COMPTOIRS, THAÀU XAÂY DÖÏNG NHAØ HAØNG, NAIL, KARAOKE & CÔ SÔÛ THÖÔNG MAÏI.

Kieán truùc sö, designer nhieàu naêm kinh nghieäm. Nhaän xin permis xaây döïng vaø röôïu. Chuyeân laøm cô sôû thöông maïi töø a ñeán z. (cleù en main) Chuyeân söûa duplex, triplex, bungalow, cottage, condo, et... Coù baèng RBQ du Reùgie de baâtiment du Queùbec.

Caùc coâng trình ñaõ thöïc hieän: ª Salon Nail Jolis Ongles aø Drummondville, Jolis Ongles aø Trois-Rivieøres. ª Restaurant: Phôû Nam, Deùcouverte d'Asie, Chez Minh, chez VietNam, Lotus. ª Duplex Papineau, Condo Coâte-des-Neiges. ª Bar Bogeys.

CHUYEÂN LAØM & DESIGN: Comptoirs, Banquettes, Armoires de cuisine

514-577-5425


304

PHON TAN

TANADA TAN

ALLIANCE INC. 4865 Jarry Est, St-Léonard (Québec) H1R 1Y1 Tél.: 514-329-0000

4280 Beaubien Est, Montréal (Qc) H1T 1S6 Bureau.: 514-274-7575 Fax.: 514-274-7565

1·P.LQK1JKLÇP ‡7ÞõÄQõßQJK°QJQK³WFÚD5HPD[([FHOOHQFH ‡7ÞõÄQK°QJQK³WFÚD5HPD['X&DUWLHU ‡1·PõR°WJL®LK°QJ ‡1·PJL®LK°QJ FÚD5HPD[ ‡1·PK°QJQK³W5HPD[$OOLDQFH WR¬QWÊQK ‡1·PK°QJQK³W5HPD[$OOLDQFH EDQJ4X¾EHF ‡1·PK°QJQK³W5HPD[$OOLDQFH ‡1·PK°QJQK³W5HPD[$OOLDQFH ‡1·PFKX\ÂQYLÂQõÌDÔF[X³WV¹F1DP ‡1·P&OXE255H0D[$OOLDQFH

&KÙQJWÒLQÎLWKÒQJWK°RVLQKQJá 3+k3$1+0,€19,…7Y¬WKÕQJá7581*+2$

PHON TAN & TANADA TAN

; TANADA TAN Cell.: 514-714-9899 ; PHON TAN Cell.: 514-240-3333


305


306 !Â&#x2018; Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x17D;OÂ?Â&#x2019; Â&#x17E;  Â&#x2022;Â&#x;Â&#x2019;/ /39;&3;<= ;>?@;AC;DG<I"""

I  ÂĄ ¢ Â&#x201D;ÂŁ Â&#x17E;  7Â&#x160;Â&#x2039; Â&#x152; Â?Â&#x17D; Â? Â?Â&#x152; Â&#x2021;Â&#x17D;O Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201C;

' Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2013; Â&#x2014;Â&#x2DC; 'Â&#x2122;Â&#x161;KKKÂ&#x203A; Â&#x2021;Â&#x17D;OÂ&#x2013;Â&#x153;'IÂ&#x152;Â&#x2013; KKK

TDT

Studio-

MontreĂšal - Ottawa

    

studio_tdt@yahoo.com facebook.com/StudioTDT

K H

Bijouterie

KIM HOĂ&#x20AC;NG

7,Ć&#x20AC;091*97,9Ć&#x17E;*,$2'Ć&#x201E;&+ 6(59,&(6021Â&#x2C6;7$,5(6%,-287(5,(6 5Â&#x2C6;3$5$7,216853/$&(

") * + , 

-./ / 0  1 2 3 45 67 ") 89 - :./ ; 0") )

 " 8 .45 5<=>?? @)A$B< ; C D"/ 0  3E

TĂŠl: (514) 279-9604 370A Jean-Talon Est, MontrĂŠal (QC) H2R 1T3


307

Licence RBQ: 8007-7464-01

ENTREPRENEUR GĂ&#x2030;NĂ&#x2030;RAL 

 

 #  

) ª Nhaø cÜÝa ùuÝ loaïi, sÜÝa heä thoång nÜôÚc, gaz, loÚt gaïch, tÜôøng tÜø basement cho tôÚi noÚc, beân trong vaø beân ngoaøi. ª Cô sôÝ thÜông maïi, vaên phoøng. ª Neåu sÜÝa chÜþa coÚ lieân quan tôÚi baÝo hieüm, chuÚng toâi seþ lo chu ùaÚo moïi thuÝ tuïc boà i thÜôøng ùeü quyÚ vò ùÜôïc lôïi toåi ùa. ª Nhaän vaø hoaøn taåt moïi sÜÝa chÜþa thuoäc chÜông trÏnh trôï caåp cuÝa ngaân quyþ thaønh phoå. ª Chuyeân trò: Laøm MôÚi vaø SÜÝa ChÜþa MaÚi Nhaø, Asphalts vaø Drive-ways.

   ! "# $  %&' ( ( #

K nim 50 n m thĂ nh lp *+$ ,,) ÂťxĹ&#x203A;Â&#x2021;zÂŤtĹ&#x203A;Â?Â&#x20AC;Ĺ&#x203A;5Â?~Ĺ&#x203A;ŤĹ&#x203A; zÂ?Ĺ&#x203A; yÂ?zĹ&#x203A;tyÂ&#x2013;x yĂ&#x201C;tĹ&#x203A;Â&#x2021;Ă&#x201C;Ĺ&#x203A;yryĹ&#x203A;tyÂşx Â&#x192;Ă&#x2122;tĹ&#x203A;Â&#x2026;z¨ Ĺ&#x203A;Â&#x2021;Ă&#x2021;zĹ&#x203A;|yÂ?tyĹ&#x203A;yÂ&#x152;xĹ&#x203A;|yÂťxĹ&#x203A;Â&#x201A;Â&#x2020;rĹ&#x203A;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x2020;xĹ&#x203A;xzr 5ÂľyĹ&#x203A;xzÂ?Ĺ&#x203A;~zŠĹ&#x203A; yÂą

Nick

Cell: (514) 591-7340 7LÍ&#x2014;QJ$QK

Fax: (450) 686-4143


308


309

Agence immobilière Franchisée indépendante et autonome de RE/MAX Québec inc.

Remax du Cartier Inc. 7085, St-Laurent Montréal, Québec H2S 3E2

David Doan Courtier Immobilier Cell: 514-961-0878 Bureau: 514-278-7170 Fax: 514-278-2109 Email: daviddoan@yahoo.com Web: www.daviddoan.com

POUR UNE TRANQUILITÉ D’ESPRIT PENSER DAVID DOAN


310 BAÛO HIEÅM (ASSURANCE) ● Nhaân thoï vaø ñaàu tö (Vie individuelle) ● Beänh Nan y (Maladie grave) ● Söùc khoûe (Vie Seùneùriteù 55 - Duo Santeù) ● Maát khaû naêng lao ñoäng (Invaliditeù) ● Löông boång (Salaire) ● Tai naïn thöông tích (Accident, Fracture) ● Nôï theá chaáp (Vie hypothecaire) ● Du lòch cho khaùch vaø du hoïc sinh (Voyage) ● Xe hôi vaø nhaø (Auto et maison IAAH)

TIEÁT KIEÄM & ÑAÀU TÖ (EÙPARGNE & PLACEMENT) ● Tieàn lôøi coá ñònh baûo ñaûm (placements aø inteùreât garanti) ● Quyõ ñaàu tö khaùc nhau (fonds de placement distinct) ● Tieàn höu caù nhaân (rentes individuelles) ● Tieát kieäm höu trí reùgimes enregistreùs d’eùpargne-retraite (REER) ● Tieát kieäm hoïc vaán, ñaàu tö cho con chaùu ñi hoïc reùgimes enregistreùs d’eùpargne-eùtudes (REEE) ● Tröông muïc tieát kieäm mieãn thueá comptes d’eùpargne libre d’impoât (CELI) ● Quyõ lôïi töùc höu boång, baûo ñaûm thu nhaäp troïn ñôøi fonds enregistreùs de revenue de retraite (FERR, CRI) ● Cho vay tieàn mua nhaø (Preât hypotheùcaire, Refinancement, Marge creùdit) ● Cho vay tieàn ñaàu tö (Preât REER) Laõi xuaát thaáp nhaát cho khaùch haøng

NGUYEÃN THANH VAÂN Coá vaán an toaøn taøi chaùnh Conseilleøre en seùcuriteù financieøre

ô Gọi ngay h

m nay

miễn thuuếr We pay yo

Lifet 1000, boulevard Saint-Jean Bureau 600 Pointe-Claire (Queùbec) H9R 5N9

Teùl: (514) 697-7424 poste 255 Sans frais: 1 800 268-7424 Teùleùcopieur: 1 888 781-7419 Cell: (514) 992-6426

www.nguyen-thanh-van.com

Website: www.inalco.com

Ngöôøi hôïp taùc ñaùng tin töôûng cuûa Quyù Vò


311

HAÕY GOÏI CHO CHUÙNG TOÂI Chuyeân vieân ñòa oác Phuïc vuï 7/7

MINH CHÍNH HOAØNG Cell 514-712-8888 Bur 514-329-0000 Fax 514-328-9000 minh.realty@gmail.com

RE/MAX Alliance inc. Agence Immobilière Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc.

4865 Jarry Est St-Léonard, QC H1R 1Y1

Coù nhieàu kinh nghieäm trong nghaønh ñòa oác, mong ñöôïc: ª Coá vaán, ñaïi dieän vaø phuïc vuï quí vò hoaøn taát moïi dòch vuï mua baùn ñaàu tö ñòa oác vaø caùc cô sôû thöông maïi. ª Giuùp quí vò vay tieàn mua nhaø vôùi laõi xuaát thaáp hôn thò tröôøng qua caùc ngaân haøng uy tín. ª Ñònh giaù mieãn phí vaø chính xaùc caên nhaø cuûa quí vò. ª Coá vaán, söûa chöõa vaø xaây caát nhaø môùi.

Bur 514-274-7575 Fax 514-274-7565

STEVE HOANG Cell 514-709-8888

DANIEL HOANG Cell 514-604-8666ù

hoang_realty@yahoo.com

hoang.realty@yahoo.com

TAÄN TAÂM, UY TÍN, NHANH CHOÙNG VAØ KÍN ÑAÙO. LUOÂN COÙ NHIEÀU CHÖÔNG TRÌNH KHUYEÁN MAÏI ÑAËÏC BIEÄT. SÖÏ VÖØA LOØNG CUÛA QUÍ VÒ SEÕ LAØ SÖÏ THAØNG COÂNG CUÛA CHUÙNG TOÂI.

Chaân thaønh caùm ôn quyù khaùch ñaõ uûng hoä trong nhieàu naêm qua.


312 Remax MontrÊal Agence Immobilière FranchisÊ indÊpendant et autonome de Remax QuÊbec Inc. 3550 Rachel, #201, MontrÊal, Qc, H1W 1A7 TÊl.: 514.259.8884

ANNIE LAN ADMINISTRATRICE

KEVIN NGUYEĂ&#x192;N Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ

Cell.: 514.777.8184

ION

OT

OM

PR

!"#$ "!% &!'*+!/ 9;<=>? 5000$ (*)

ION

OT

OM

PR

E% ##FI J?#$ "!% &!'*+!/9;<=>?2500$ (*)

Z[\ ]^ _D`f`g $h^ j j> 3 k "

!"#$%&' ( â&#x20AC;&#x153;Meilleur vendeur et Inscripteur)

.Ă&#x2030;QKFKĂ&#x2122;FTXĂŞĂľĂ&#x201C;QJKĂ?ĂŁQJ PĂ&#x2014;WQ¡PPĂĽL $Q.KDQJYÂŹ7KĂ&#x152;QK9Ă?èQJ ;LQNĂ&#x2030;QKFKÂŹRTXĂŞYĂ&#x152;

.HYLQ1JX\Ă&#x2020;Q

kevin.nguyen@remax-quebec.com


313

GiaĂťi PhaĂŁu ThaĂĽm MyĂľ TreĂť Ă&#x2018;eĂŻp TÜï Nhieân B.S. NGOĂ&#x201A; HIEĂ U HAĂ?NH â&#x2014;&#x2020; .*1#$0 $23234 â&#x2014;&#x2020; ( )*&%+,-./$0 ! " # $%&' â&#x2014;&#x2020; .56 +,-.78* #,  .9)* â&#x2014;&#x2020; 5.:;<% + %:  9 1#$0 )=%%<>?@@A2000

SÜÝa saĂŠc ĂąeĂŻp maĂŤt vaø coĂĽ Nam Vaø NÜþ MAĂ&#x2030;T: A.#%8D8E F E 8G HFIJ8 MUĂ&#x2022;I: A5I%=P9 D8Q =P R I #% A)S 8/MN8/T8/

CAĂ&#x2C6;M VAĂ&#x2DC; HAĂ&#x2DC;M: A1U P8S8!  %

Ă&#x2018;OĂ&#x201E;N MOĂ&#x201A;I, GOĂ&#x2DC; MAĂ&#x2122;, THAĂ&#x2122;I DĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG NEĂ P NHAĂ&#x160;N: AK8!  "

BOTOX, BĂ&#x201D;M MOĂ&#x201A;I VAĂ&#x2DC; GOĂ&#x2DC; MAĂ&#x2122; L M! =6 %NMNO

TRĂ&#x2019; DA NAĂ&#x2122;M TRĂ&#x2019; NGAĂ&#x2122;Y TO LaĂĄy heĂŻn xin lieân laĂŻc (514) 924-1390 5601 BeĂšlanger, Suite 202 (GoĂšc Lacordaire)


314

RE/MAX Alliance Inc. Agence Immobilieøre FranchiseÚ indeÚpendant et Autonome

cel. 514-998-5139

 Courtier Immobilier

~mpDhq>C^3 v f> ]w^>z{ {D" ~/jk@ pD&|}~G $ {DÂ&#x20AC;Â &Â  3 ^"

~Â&#x201A;q>C<Â&#x192;&&C?^3Â&#x201E;DÂ&#x2026;" ~ >^kk{ &A<(>p Â&#x2020;Â&#x2020;& j ] <D  jDÂ&#x2026; "

~m( Â&#x2026; ~ =}&Â 3 k&C \ <` ; ` 33; 33  3 D" ~G]Â&#x2021;@3 ^&C \" 4865 rue Jarry Est Saint-LĂŠonard, QC H1R 1Y1

Tel.: 514-329-0000 Telec: 514-328-9000 Cell: 514-998-5139

nguyenrichard@remax-quebec.com

&KX\§QQJKLĹ&#x201D;S7ÄşQ7Â&#x;P1KDQKFK°QJ


315

Dr LEÂ ÑÌNH MAI TRINH, DMD. Chirurgienne Dentiste Certificat Post-Doctorat multidisciplinaire, New York Xin haân haïnh ñoùn tieáp toaøn theå Quyù ñoàng höông

NHA KHOA GIA ÑÌNH TOÅNG QUAÙT, THAÅM MYÕ & LASER Khaùm, phoøng ngöøa & chuyeân chöõa trò caùc beänh raêng vaø nöùu raêng. Laøm traéng raêng LASER 20’’. Ruùt gaân maùu. ÔÙI! MÔÙI! M ! I Ù Ô M Boïc raêng vaø laøm caàu raêng. r raêng Lase Laøm traéng Laøm raêng giaœ caùc loaïi. ù u h 20 P t

CHUYEÂN NHOÅ VAØ MOÅ RAÊNG KHOÂN.

g trong voøn oát raêng) (khoâng bu

Phoøng maïch Nha Khoa raát khang trang, duïng cuï toái taân cuøng vôùi ngöôøi Baùc Só Nha Khoa treœ trung, taän taâm, yeâu ngheà. Nha Só tu nghieäp New York, noåi tieáng vôùi kyõ thuaät chích thuoác khoâng ñau.

Centre Dentaire & Meù d ical Lyle-Victoria 5491 Victoria, suite 116 Montreùal, Queùbec H3W 2P9 (2 phuùt töø Meùtro Coâte-Ste-Catherine)

Teùl.: 514-904-0885 Giôø laøm vieäc: Thöù Hai, Thöù Tö, Thöù Naêm: Thöù Saùu: Thöù Baœy: Thöù Ba & Chuœ Nhaät:

10h00 AM - 7 PM Goïi ñeå laáy heïn 10h00 AM - 5 PM Nghæ


316

Ă&#x2018;eĂĽ coĂš moät sÜÚc khoĂťe tuyeät vôøi, moät tinh thaĂ n minh maĂŁn vaø moät thaân hĂŹnh caân ĂąoĂĄi... HaĂľy duøng nhÜþng dÜôïc phaĂĽm dinh dÜôþng thieân nhieân Herbalife do

Nutrition Sôn Lieân I N T E R N A T I O N A L

phaân phoĂĄi taĂŻi CANADA vaø TREĂ&#x201A;N TOAĂ&#x2DC;N THEĂ GIĂ&#x201D;Ă&#x2122;I LIEĂ&#x201A;N LAĂ?C NGAY VĂ&#x201D;Ă&#x2122;I

NhÜ -Lieân

2650 Anne-HeĂšbert MontreĂšal, QC, H1N 0B5

TeĂšl. : 514-256-6357 Cell. : 514-830-5224 Cell. : 416-888-6900 NhulienHerbalife@gmail.com

Email:

HoaÍc coÚ theü lieân laïc vôÚi soå ùieän thoaïi sau: Baø Boån: 514-845-9673 VITAMINES taêng sÜÚc khoeÝ, boà i dÜôþng cô theü, giuÚp baÊp thòt taêng trÜôÝng vaø saên chaÊc . VITAMINES laøm tan môþ, giaÝm bôÚt troïng lÜôïng dÜ. VITAMINES laøm tan môÝ CholesteÚrol VITAMINES phuïc hoài sÜÚc khoeÝ nhanh choÚng sau khi beänh, moü, môÚi sanh hoaÍc bò kieät sÜÚc, v.v.. ° °

°

Keåt quaÝ raåt toåt vaø laâu daøi. SaÝn phaüm ùÜôïc baÚn taïi 90 quoåc gia treân theå giôÚi tÜø 34 naêm nay. SaÝn phaüm ùÜôïc boä y teå Canada chÜÚng nhaän.

Muoån bieåt theâm chi tieåt veà saÝn phaüm vaø nguoàn goåc cuÝa Herbalife, xin vaøo thaêm: http://www.herbalife.com

MUOĂ N CAĂ&#x20AC;N THEĂ&#x201A;M LĂ&#x201D;Ă?I NHUAĂ&#x201E;N MOĂ&#x201E;T CAĂ&#x2122;CH DEĂ&#x192; DAĂ&#x2DC;NG? *+ 7 9&' ; <=> ?@D  = G= K N&' = ON N&P U UVWZU [ &\U]&' &[N^&_<` f + 7 ZV = G= K&' 7K&'= G= K jk q&' &D ;ZfN;k v= wV * Z%@xz%{[|v}"&'  <={#&[ ~!@U f[V

xin lieân laĂŻc vĂ´Ăši baø Xinh 08 3823 0051 hoaĂŤc coâ PhÜôïng 0917324097; 01277165579 65/9 NguyeĂŁn VaĂŞn Giai, PhÜôøng Ă&#x2018;a Kao, Quaän 1, TPHCM, Vieät-Nam Email: copcon73@yahoo.com

TAĂ?I VIEĂ&#x201E;T-NAM


+ÂŻQJFĂ&#x203A;$VVXU.LQ

BẢO HIáť&#x201A;M ChĂşng tĂ´i Ä&#x2018;ấi diáť&#x2021;n cho hĆĄn 25 hĂŁng bảo hiáť&#x192;m:

AVIVA, INTACT, LLOYDâ&#x20AC;&#x2122;S, ECONOMICAL, PAFCO PROMUTUEL, TRADER, Danning Hou RSA, ECHELON, UNIQUE ...

    !"# CĂł chĆ°ĆĄng trĂŹnh Ä&#x2018;áť&#x2122;c quyáť n cho cĂĄc chuyĂŞn gia y táşż, tiáť&#x2021;m mĂłng tay vĂ nhĂ  hĂ ng.

TEL: 514 276

Michel CHAU

0000

FAX: 514 722 4122 Email: assurkin@racinechamberland.com 4001, Boul. CrĂŠmazie est Bureau MontrĂŠal (QC) H1Z 2L2 (gĂłc Pie-IX)


6951 Saint-Denis MontrĂŠal, QuĂŠbec CANADA H2S 2S5

TĂŠl.: (514) 274-NGOC (6462) TĂŠlĂŠc.: (514) 274-9459 Email: Info@droitnguyen.com Website: droitnguyen.com

DROIT NGUYEN

ME NGUYEN THI NGOC LL.L (Ottawa)-DDN (MontrĂŠal)

Táť&#x2018;t nghiáť&#x2021;p Cáť­ Nhân Luáş­t Khoa tấi Ä?ấi Háť?c Ottawa Táť&#x2018;t nghiáť&#x2021;p Cao Háť?c ChĆ°áť&#x;ng Kháşż tấi Ä?ấi Háť?c MontrĂŠal

Notaire - Conseillère juridique ChĆ°áť&#x;ng kháşż - Cáť&#x2018; vẼn phĂĄp luáş­t CĂĄc TrĆ°áť&#x;ng kháşż (notaires) Me Marianne Bedrossian, Daniel Hoang vĂ cĂĄc ph᝼ tĂĄ phĂĄp luáş­t nĂłi tiáşżng Viáť&#x2021;t, TĂ u, MiĂŞn, Ă c-mĂŞ-ni vv. Hᝣp tĂĄc váť&#x203A;i cĂĄc Luáş­t sĆ° (avocat): Me BenoĂŽt Samson, trĂŞn 25 nÄ&#x192;m kinh nghiáť&#x2021;m vv.

" Luáş­t gia Ä&#x2018;ĂŹnh " Luáş­t dân sáťą " Luáş­t hĂŹnh sáťą " Luáş­t thĆ°ĆĄng mấi " Luáş­t bẼt Ä&#x2018;áť&#x2122;ng sản vĂ Ä&#x2018;áť&#x2122;ng sản " Luáş­t phĂĄ sản/vᝥ nᝣ " CĂ´ng chᝊng vĂ  phiĂŞn dáť&#x2039;ch " Luáş­t di trĂş " Luáş­t thuáşż v᝼ " Khai thuáşż cho cĂĄ nhân vĂ  cĂ´ng ty Nguyen Duy Linh Nguyen Truong Thao Linh Váť&#x203A;i sáťą giĂĄm Ä&#x2018;áť&#x2039;nh vĂ  sáťą chuyĂŞn nghiáť&#x2021;p, chĂşng tĂ´i sáş˝ táş­n tâm hĆ°áť&#x203A;ng dẍn, ph᝼c v᝼ vĂ  cung cẼp nhᝯng ph᝼c v᝼ phĂĄp lĂ˝ Ä&#x2018;ạc thẊm quyáť n cᝧa ChĆ°áť&#x;ng Kháşż (Xem trang 103 Ä&#x2018;áť&#x192; biáşżt thĂŞm chi tiáşżt)

RE/MAX Alliance Inc. Agence Immobilieøre FranchiseÚ indeÚpendant et Autonome

 Courtier Immobilier

Cel.:

514-998-5139

nguyenrichard@remax-quebec.com 123+4567 8 3 89

&KX\Ă&#x201A;QQJKLĂ&#x2021;S7ÂśQ7ÂąP1KDQKFKĂ&#x17D;QJ

ngvonline2014