Page 1

()*+

()$0 +34($+$*12(+ 3010(+

7 8 56

$ % & " & ' ()*+,-./ !"#"

 012324673892 74 

9:6;<5= > =>

776?;7@AB A@9:6C5=5A8B8 >D@AE;:7

 A F @@@ AF 57GF@@@

H6H@7D8IDA77@@@J@7D8IKKDLGD?M;7AN


0123

45 78 9

9 49  9 9 5 8 9 9 5 ! "#$%& ' ()*( u

vwxyvz{BG8G0C78700D;/>:E,/ +,-../0123440-/5,067-.87509:;0+/;,<= I7./08:E/9/@/-06/-H/806/-@7/-06:;7F E/A/>0>:-.:AGA/06,5-,506787 ,/0>:-.:-/-.2 9/09/8/,/-<05:;@/0575707-@7806/H,<= @,E/80+/-H/0>:-./g709/E/0/5F ?:@:;A,6/@/-0BC0D;/>:E,/0E/A/>08:F 8:-/-.0a7;G-G2 9:809:-E,E,8/-<0>:A/,-8/-0I7./05G5,/A2 .,/@/-05G5,/A<0>:-7;7@-H/<0>:-I/E, n85,05G5,/A0I7./0E,A/-I7@8/-08:9/E/ |/A0,-,0E,678@,8/-0E/;,08:@:;A,6/@/- 9:>678@,/-06/+J/0@G8G067870,-,0@,E/8 9/-@,0/57+/-0E/-09:;975@/8//-0H/-. BG8G0C7870_BCf0D;/>:E,/0E/A/> +/-H/0>:A/878/-0/8@,K,@/506:;I7/A/-2 E,-,A/,0>:>67@7+8/-06/-@7/-067872 6:;6/./,0/8@,K,@/505G5,/A2 C/+J/0BC0D;/>:E,/0>:>97-H/,05,5,F5,5, o,+/8-H/0>:-H/A7;8/-06787F6787 L?/>,05:>9/@0,87@05:;@/0>:>6/-@7 +7>/-,5<0I7./0>:;79/8/-0+/A09:-@,-. H/-.0>/5,+0A/H/806/g/08:9/E/09/-@, 8G;6/-06:-g/-/0/A/>0.:>9/09/E/ 7-@780E,@7-I788/-20LM-,0/E/A/+06/.,/- /57+/-0E/-09:;975@/8//-20La//@0,-, @/+7-0i44}0E/-0:;795,0h:;/9,09/E/ E/;,0NOPQOPRSTUVOWXRYUZT[QO\]XYXS^0_`ab< >/5,+0/E/0/-/8F/-/80H/-.0,-.,@/+7-0i4140A/A7<=07I/;0~T\TPRYU€€RXP cdef08/>,08:9/E/05:5/>/<=0@:./5-H/2 >:>,A,8,067870-/>7-0@,E/80>/>97 VQTPX\ST\‚T\SUBG8G0C7870_BCf0D;/>:F B/80+/-H/09/E/0>75,6/+0.:>9/< A/-@/;/-0@:;+,>9,@09:;>/5/A/+/E,/<0a7HG@G2 BC0D;/>:E,/0I7./0@,E/80@,-../A0E,/> :8G-G>,08:A7/;./<=09/9/;-H/2 o/E/0@/+7-0i44}<0A/-I7@-H/<0BC 5//@06:-g/-/0:;795,0h:;/9,09/E/0i414 n85,05G5,/A0E,5/>67-.097A/0E:-./D;/>:E,/0>:-../-E:-.0|/;,/-0lOmƒ >:A/-E/0jG.H/8/;@/2 D:;/8/-0C:;6/.,0C7870C:;6/.,0MA>7 QR[UE/-0C:-@/;/0C7E/H/0>:-E,;,8/- a/>/05:9:;@,0>75,6/+0.:>9/067>,< H/-.0/8/-0E,.:A/;0>7A/,0ii0h/;:@ E/97;07>7>20„,0E/97;07>7>0,-,<09/;/ BC0D;/>:E,/0I7./0>:-:;758/-0@;/E,5, >:-E/@/-.20o/E/08:5:>9/@/-0,-,<0BC ;:A/J/-0H/-.0>:;79/8/-08/;H/J/- >:-..:A/;0E/97;07>7>0E,0k/A/-0a7;GF D;/>:E,/0>:-./I/80>/5H/;/8/@07-@78 @G8G067870>:>67/@0-/5,067-.8750H/-. @G<08/-@G;UlOmQR[UE,0jG.H/8/;@/20BC >:-EG-/5,8/-06787F6787-H/20Lh:A/F 8:>7E,/-0E,6:;,8/-08:9/E/08G;6/-F D;/>:E,/06:;5/>/UlOmQR[0E/-0C:-F A7,0.:;/8/-0,-,<08/>,0,-.,-0>:-,-.F 8G;6/-06:-g/-/0/A/>2 @/;/0C7E/H/0I7./005/A,-.0>:>6/+7 8/@8/-0>,-/@06/g/0>/5H/;/8/@0H/-. La:A/>/05:67A/-<08/>,06:;/E/0E, 7-@780>:-H/A7;8/-06/-@7/-06:;79/ >/5,+0g78790;:-E/+0E,0M-EG-:5,/<= E/97;07>7><0E/-0>:-.+/5,A8/-012444 8:67@7+/-09:-.7-.5,20La//@0,@708/>, ,>67+-H/20pqrst

‘ ñ9•9–9” ò9 ó 898

™é4êëê4™–¤§œ§¨¦©¦¤¨¬°¬ «¦¡¬¤¥Ÿ£Ÿ¦ °¦ž¤œ¹¦°¤¥ŸžŸ­ º¬ª¦Ÿ¤¥¦¡Ÿ¤ ¦§¦ž¤°¦ž¦°³ °¦ž¦°¤«Ÿž££¦¤œ°²ª¦« ¥¦¦¡±¤«¦¡¬ ¥Ÿ°¦§¢¦ž¯œ°¦ž¤¢¡²£¡¦§ §œ§¨¦©¦¤¨¬°¬­¤¼¹¦°¦ž ¬ž ¬°¤§œ§¨¦©¦¤¨¬°¬¤Ÿ ¬ ¦ž£¦ ¤¢œž Ÿž£±¤°¦¡œž¦ §œ§¦ž£¤§¦¯¦¡¦°¦ ¤°Ÿ ¦ ŸžŸ¤§¦ªœ¤¬ž ¬°¤§œ§¨¦©¦­ ½¬°¬¤¦ž£¦ ¤¢œž Ÿž£± 7éš ô

ñ9  ° ¦ ¡ œ ž¦¤¥œž£¦ž¤¨¬°¬¤§¦°¦ ÒÖÚÐÌÈÒõÂöÈÉö÷ §¦¯ ¦¡¦°¦ ¤¦°¦ž¤œ§¦°Ÿž §œ§ŸªŸ°Ÿ¤·¦·¦¦ž¤¥¦ž¤¢œ§Ÿ°Ÿ¡¦ž­¤®œž£¦ž¤§œ§³ ¨Ÿ¦¦°¦ž¤§œ§¨¦©¦¤¨¬°¬¤¦ ¬¤¹¦§¤œ Ÿ¦¢¤«¦¡Ÿ±¤¦°¦ž §œ§¨¬¦ ¤·¦·¦¦ž¤¥¦ž¤Ÿª§¬¤¹¬£¦¤¨œ¡ ¦§¨¦«­¤ì¦ª¦¬ §¦¬¤§¦¹¬¤¥¦ž¤§œ§ŸªŸ°Ÿ¤·¦·¦¦ž¤¯¦ž£¤ª¬¦±¤¯¦ ªœ·¦ ¤¨¬°¬­¤í¦ž£¦ž¤§¦ª¦¤§œ§¨¦©¦¤¨¬°¬­ µ¦¯¦¤¹¬£¦¤œž¦ž£¤§œ§¨œªŸ¤¨¬°¬­¤½Ÿ¦¦ž¯¦¤¥¬¦ §Ÿž££¬¤œ°¦ªŸ¤°œ¤»²°²¤½¬°¬¤¾¡¦§œ¥Ÿ¦±¤§œž©¦¡Ÿ ¨¬°¬¤¨¦¡œž£¤¦ž¦°³¦ž¦°¤œ°¦ªŸ¦ž¤§œ¡œ°¦¤§œ§ŸªŸ« ¨¬°¬¤¨¦©¦¦ž¤¯¦ž£¤¥Ÿ£œ§¦¡Ÿ­¤»²°²¤½¬°¬¤¾¡¦§œ¥Ÿ¦ ¥Ÿ¤ì² ¦¤î²£¯¦°¦¡ ¦¤¬¥¦«¤ ²¢¤¨¦ž£œ ­¤í¦¥Ÿ±¤ ¦° ¢œ¡ª¬¤¦¥¦¤¯¦ž£¤«¦¡¬¤¥Ÿ°¡Ÿ Ÿ°¤¦ ¦¬¤¥Ÿ¦¡¦«°¦ž­ µ¦¯¦¤ªœ¨Ÿ«¤œ¡Ÿž£¤°œ¤»²°²¤½¬°¬¤¾¡¦§œ¥Ÿ¦¤¥Ÿ¤í¦ª¦ž µ¬¥Ÿ¡§¦ž¤ï¥¦¡Ÿ¢¦¥¦¤»²°²¤½¬°¬¤¾¡¦§œ¥Ÿ¦¤¥Ÿ¤ª²°¦Ÿ³ª²°¦Ÿ ª¦Ÿžð­¤»¦¢Ÿ¤¦¯¦ž£¤ œ§¢¦ ¤¢¦¡°Ÿ¡¤¥Ÿ¤¦ž¦¤°¬¡¦ž£¤ª¬¦­ º¬ž£°Ÿž¤¨Ÿ¦¤¥Ÿ ¦§¨¦«¤ª¦«¦ž¤¢¦¡°Ÿ¡ž¯¦­¿” 9Á

…†‡ˆ…‰Š‹ŒŠŽŠ

‘ 89’“9’ ‘ 9”59•9

ý %*ÿ (Ï8ÃÏÆÿÅö#È×ÖËÙÌË ý$ÿ #å8!ÆÒÈÿÈÍ" ÌÛÌ

ÍÖÍÌÓÌÈÓÖÕÐÔÌÑÌË àÌáÈÔÌáÎËÙÈÓÐáÎÌÝÈäÌÑ ÚÖÕÑÖÜÐÌáÎÈØÖÕØÌÙÎ ØÐÑÐÈ×ÖËÙÌËÈÈÊÕÌËÙæ ÊÕÌËÙÈÛÌËÙÈÓÖËÙæ ÌáÌÓÎÈÑÖË×ÌáÌÈÐËÚÐÑ ÓÖÓØÖáÎÈØÐÑÐÝ öËÍÛÌÌááÌàÈÌÑÌËÈÞÌ×Î ØÖÕÑÌàÈØÌÙÎ –8 ™ 9 ” ÒÖÔÌáÌÈÒÌËÚÊÕÈÆÕÍÎÔ ÑÖáÐÂÌÌÕ×ÙÌÌÈÝÐÓÐÓËÛÌ ×ÌËÈÂÖÕÔÐÍÚÌÑÌÌË ÍÖÍÖÊÕÌËÙÈÓÖÓØÖáÎ ØÐÑÐÈàÌËÛÌÈÐËÚÐÑÈ×ÎØÌÜÌÈÍÌÚÐÈÊÕÌËÙÈÍÌÞÌÝ õÌÓÐËÈ×ÖËÙÌËÈÓÖËÛÐÓØÌËÙÑÌËÈØÐÑÐâ ËÌËÚÎËÛÌÈÌÑÌËÈÓÖÓØÖÕÎÈËÎáÌÎÈáÖØÎàÈÔÌ×ÌÈØÐÑÐ ÚÖÕÍÖØÐÚÈÑÌÕÖËÌÈØÎÍÌÈ×ÎØÌÜÌÈáÌÙÎÈÊáÖàÈÊÕÌËÙ áÌÎËÝÈÒÎËÎÈØÖÕ×ÊËÌÍÎÈÚÎ×ÌÑÈàÌËÛÌÈØÖÕØÖËÚÐÑ ÐÌËÙâÈËÌÓÐËÈØÎÍÌÈÞÐÙÌÈáÖßÌÚÈØÐÑÐÝÈÒÌÕÖËÌËÛÌ ÓÌÕÎáÌàÈ×ÊËÌÍÎÑÌËÈØÐÑÐæØÐÑÐÈÆË×ÌâÈØÌÎÑÈØÐÑÐ ÔÖáÌÞÌÕÌËâÈÓÌÐÔÐËÈÔÖËÙÖÚÌàÐÌËÈÐÓÐÓÝçÙÛÌè

ÕÐÚÎËÈØÖÕÑÐËÞÐËÙÈÑÖÈäÏ ÅÕÌÓÖ×ÎÌÈåÐ×ÎÕÓÌË ÐËÚÐÑÈÓÖËÜÌÕÎÈØÐÑÐæ ØÐÑÐÈØÌÕÐÈØÖÕÓÐÚÐÝ åÖÞÌÑÈÑÖÜÎáÈÍÌÛÌÈÓÖæ ÓÌËÙÈàÊØÎÈÓÖÓØÌÜÌ ØÐÑÐÝÈÒÌÚÌÈÌÛÌàÈÍÌÛÌâ ØÐÑÐÈÌ×ÌáÌàÈÙÐ×ÌËÙ êÉÎ 8 9ê“ 99 ÎáÓÐâÈÓÖÓØÌÜËÌÙÈÑÌÎ×ËÌáÌà ÕÖÑÚÐÕÈÂÖËÖÕØÎÚÌË ÑÎÚÐÐËáÌÜàÎËÈÛÛÌÌËÝÈÙÇÐ áÌÚÌÕæ ÇÖ×ÎÌÈÂÕÖÍÎË×Ê ØÖáÌÑÌËÙÎÈÍÈÌÓÖ ÛÌÈÐËÚÐÑ ÚÖÕÞÐËÈÑÖÈÐÍÌàÌÈÔÖÕØÐÑÐÌËÈÓÖáÌáÐÎÈÇÖ×ÂÕÖÍÍ ÅÕÊÐÔÈÍÖÞÌÑÈÈàÎËÙÙÌÈÍÖÑÌÕÌËÙÝÈÎÍÎÈÑÌÓÎ Ì×ÌáÌàÈÓÖËÖÕØÎÚÑÌËÈØÐÑÐæØÐÑÐÈÛÌËÙÈØÎÍÌ ÓÖËÙÐØÌàÈàÎ×ÐÔÈÔÖÓØÌÜÌËÛÌÈÓÖËÞÌ×ÎÈáÖØÎàÈØÌÎÑÝ 8ÑÍÎÍÚÖËÍÎÈÚÊÑÊÈØÐÑÐÈÍÌËÙÌÚÈ5ÎÚÌáÈ×ÌáÌÓÈÓÌÚÌ ÕÌËÚÌÎÈÎË×ÐÍÚÕÎÈÔÖËÖÕØÎÚÌËÝÈäÊÑÊÈØÐÑÐÈÓÖËÞÖÓØÌæ ÚÌËÎÈÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÈÍÖáÌÑÐÈÑÊËÍÐÓÖËÈ×ÌËÈÔÖËÖÕØÎÚ ÍÖáÌÑÐÈÔÕÊ×ÐÍÖËÝçÙÛÌè

™“ ”5 8ú98’9

‘99é ó 9

ÂÃÄÅÃÆÇÈÉÊËÌÍÎ ÏÐÑÐÈÒÊÓÔÌÍ ÅÕÌÓÖ×ÎÌ ÓÖÓØÖÕÎÑÌË ÎËÍÔÎÕÌÍÎÈØÌÙÎÈÑÎÚÌ ÍÖÓÐÌÈÐËÚÐÑ ÍÌ×ÌÕÈÌÑÌË ÔÖËÚÎËÙËÛÌ ÓÖÓØÌÜÌÝ ÂÕÊÙÕÌÓÈÚÖÕÍÖØÐÚ ÞÐÙÌÈÍÖØÌÙÌÎ 1 9”À ßÌàÌËÌÈÐËÚÐÑ 88 ÓÖËÙÑÌÓÔÌËÛÖÑÌË ÒÖÚÐÌÈÂÇöÈÉö÷ ÙÖÓÌÕÈÓÖÓØÌÜÌ ØÌÙÎÈÍÖÓÐÌÈÊÕÌËÙÝ ÉÊËÌÍÎÈØÐÑÐÈÞÐÙÌÈÓÖÓÎáÎÑÎÈÓÌÑËÌ ÑÖÔÖ×ÐáÎÌËâÈ×ÎÈÓÌËÌÈØÐÑÐÈÛÌËÙÈÓÐËÙÑÎË Ì×ÌÈ×ÎÈÕÐÓÌàÈÚÖËÚÐÈÌÑÌËÈáÖØÎàÈØÖÕÓÌËãÌÌÚ ÌÔÌØÎáÌÈØÎÍÌÈ×ÎÌÑÍÖÍÈÊáÖàÈØÌËÛÌÑÈÊÕÌËÙ ÓÖáÌáÐÎÈÔÕÊÙÕÌÓÈÎËÎÝÈäÖËÚÐÈÍÌÞÌÈàÌáÈÎËÎ ÍÌËÙÌÚÈÓÖËÙÎËÍÔÎÕÌÍÎÈÍÖÓÐÌÈÊÕÌËÙÝ ÒÖÔÖ×ÐáÎÌËÈÎËÎáÌàÈÛÌËÙÈÞÐÙÌÈÔÖÕáÐ ×ÎÙÌÕÎÍØÌßÌàÎâÈÑÌÕÖËÌÈ×ÖËÙÌËÈÑÖÔÖ×ÐáÎÌË ÓÌÑÌÈÑÎÚÌÈÓÌÍÎàÈÓÖÓÎáÎÑÎÈàÌÕÌÔÌËÈÚÖËÚÌËÙ ÑÖÞÌÛÌÌËÈØÌËÙÍÌÈÎËÎÈ×ÎÈÓÌÍÌÈÛÌËÙÈÌÑÌË ×ÌÚÌËÙÝ åÌÛÌÈÔÕÎØÌ×ÎÈÍÌËÙÌÚÈÓÖË×ÐÑÐËÙ ÔÕÊÙÕÌÓÈÎËÎÝÈÆÛÊÈÕÌÓÌÎæÕÌÓÌÎÈÐËÚÐÑÈØÖÕØÌÙÎ ÎáÓÐâÈÌÛÊÈÕÌÓÌÎæÕÌÓÌÎÈÓÖÓØÌÜÌÈÐËÚÐÑ ÓÖËÌÓØÌàÈÎáÓÐÝÈçÐãÎè

–—5—˜™š˜›™œœžŸ œ¡¢œž Ÿž£¤¥¦¡Ÿ¤§œ§¨¦©¦ ¦¥¦ª¦«¤œ¨¦£¦Ÿ¤£œ¡¨¦ž£¤Ÿª§¬­ ®œž£¦ž¤¨¦ž¯¦°¤§œ§¨¦©¦± œ©¦¡¦¤² ²§¦ Ÿ¤Ÿª§¬¤¥¦ž ¢œž£œ ¦«¬¦ž¤œœ²¡¦ž£¤¦°¦ž ¨œ¡ ¦§¨¦«±¤¥œž£¦ž¤¨¦ž¯¦°³ ž¯¦¤Ÿª§¬¤ŸžŸ±¤§œ¡œ°¦¤¦°¦ž ¨Ÿ¦¤¨œ¡Ÿ§¢¡²´Ÿ¦Ÿ¤¥¦ª¦§ °œ«Ÿ¥¬¢¦ž­ µ¦¯¦ž£ž¯¦±¤œª¦§¦¤ŸžŸ §Ÿž¦ ¤¨¦©¦¤¥¦¡Ÿ¤§¦¯¦¡¦³ ô8Àøù8šÀ•ú 9”û °¦ ¤°Ÿ ¦¤ œ¡¨Ÿª¦ž£¤¨œª¬§ ÃÖÑÚÊÕÈüõ÷  œ¡ª¦ª¬¤¨œ¦¡­¤¶œ¦¥Ÿž£ ²©Ÿœ ¯¤¨œª¬§¤ œ¡¨œž ¬°¤¥œž£¦ž¤œ§¢¬¡ž¦±¤¥¦ž ŸžŸª¦«¤¯¦ž£¤¢œ¡ª¬¤ œ¡¬¤¥Ÿ Ÿž£°¦ °¦ž­ µ¦¯¦¤¢Ÿ°Ÿ¡±¤§œ§¨¦©¦¤Ÿ ¬¤§¬ ª¦°¤¬ž ¬°¤§œž¦§³ ¨¦«¤·¦·¦¦ž­¤¸¦§¬ž¤«¦ª¤ŸžŸ¤§œ§¦ž£¤§¦Ÿ«¤¹¦¥Ÿ ¢œ¡²¦ª¦ž¤¨œ¦¡¤¥Ÿ¤žœ£œ¡Ÿ¤ŸžŸ­¤º¦¯¦¡¦°¦ ¤¨œª¬§ §œ§¦°ž¦Ÿ¤œ©¦¡¦¤¬ ¬«¤¥¦ž¤¨œª¬§¤§œž¹¦¥Ÿ°¦ž §œ§¨¦©¦¤œ¨¦£¦Ÿ¤¨¦£Ÿ¦ž¤¥¦¡Ÿ¤°œ«Ÿ¥¬¢¦ž­ »²°²³ ²°²¤¨¬°¬¤¢¬ž¤¦¯¦¤¡¦¦¤œª¦§¦¤ŸžŸ¤¨œª¬§ §œžœ§¬°¦ž¤¬¡£¦ž¯¦­¤¼¡ Ÿž¯¦±¤¨œª¬§¤œ§¬¦ §¦¯¦¡¦°¦ ¤§œž££œ§¦¡Ÿ¤¥¦ž¤§œ§ŸªŸ°Ÿ¤ Ÿž£°¦ ¤§Ÿž¦  ¨¦©¦¤¯¦ž£¤ Ÿž££Ÿ­ ¼¥¦ž¯¦¤°œ£Ÿ¦ ¦ž¤¥²ž¦Ÿ¤¨¬°¬¤¯¦ž£¤¥Ÿª¦°¬°¦ž »²°²¤½¬°¬¤¾¡¦§œ¥Ÿ¦¤¦¯¦¤¡¦¦¤¦ž£¦ ¤¨¦£¬­ µœ©¦¡¦¤ Ÿ¥¦°¤ª¦ž£¬ž£±¤°œ£Ÿ¦ ¦ž¤ŸžŸ¤¨œ¡ ¬¹¬¦ž¤¬ž ¬° §œ¡¦ž£¦ž£¤§Ÿž¦ ¤¨¦©¦¤§¦¯¦¡¦°¦ ­¤¿”ÀÁ

…†‡ˆ…‰Š‹ŒŠŽŠ

ÃÖÌ×ÎËÙÈÎÍ ÚàÖÈÑÖÛÈÚàÌÚÈßÎáá ÖÓÔÊßÖÕ öË×ÊËÖÍÎÌËÍÈÚÊ ÜÕÖÌÚÖÈÚàÖÎÕ ÊßËÈãÐÚÐÕÖ òÂ֙é 5 —4™‘™ Ë×ÎÕÎÈÒÊÓÔÌÍÈÅÕÌÓÖ×ÎÌ

öË×ÊËÖÍÎÌ ÚÎ×ÌÑÈÌÑÌËÈÓÌÞÐ ÚÌËÔÌÈÌ×ÌËÛÌ ØÐÑÐÈØÌÜÌÌË ÛÌËÙ ØÖÕÓÐÚÐ ôé ò ˜7 ÂÖË×ÎÕÎÈÒÊÓÔÌÍÈÅÕÌÓÖ×ÎÌ

– ñ 8 98 – ’99– ñ 8

ÒÆ2ÆüüÈÓÌÐ ÓÖËÞÌ×ÎÈÑÐÚÐ ØÐÑÐâÈÓÌÑÌ çàÌÕÐÍèÈÚÐÑÐÈØÐÑÐÝ ÏÐÑÐÈÌ×ÌáÌàÈØÌÑ ÔÖáÎÚÌÝÈÇÖáÌáÐÎ ØÐÑÐÈÑÎÚÌÈØÎÍÌ ÓÖáÎàÌÚÈÞÖË×ÖáÌ ×ÐËÎÌÝÈÉÌÕÎ ØÐÑÐáÌà ÔÖËÙÖÚÌàÐÌËÈÑÎÚÌ é  ô ó8 4 ÓÌÑÎËÈáÐÌÍÝ ÒÊÓÖ×ÎÌËÈÒÎËÙÈÊãÈÂáÖÍÖÚÌË ÏÖÕØÌÙÎÈØÐÑÐ áÖØÎàÈØÖÕàÌÕÙÌ ×ÌÕÎÔÌ×ÌÈÓÖÓØÖÕÎÑÌËÈàÌ×ÎÌàÈáÌÎËËÛÌÝ õÌÓÐËâÈÎËÎÈÞÐÙÌÈÚÖÕÙÌËÚÐËÙÈÔÐáÌÈÑÖÔÌ×Ì ÛÌËÙÈ×ÎØÖÕÎÝÈÏÌÙÌÎÓÌËÌÈÓÎËÌÚÈØÌÜÌÈÓÖÕÖÑÌ ÚÖÕàÌ×ÌÔÈØÐÑÐÝÈõÌÓÐËÈ×ÖËÙÌË ÓÖË×ÊËÌÍÎÑÌËÈØÐÑÐâÈØÎÍÌÈÞÐÙÌÈÓÖÓÌËÜÎËÙ ÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÈÓÖáÖÑÈÚÖÕàÌ×ÌÔÈÔÖËÚÎËÙËÛÌ ÓÖÓØÌÜÌÝ ÅÕÌÓÖ×ÎÌÈÍÖØÌÙÌÎÈÔÖËÖÕØÎÚÈÍÖÑÌáÎÙÐÍ ÔÖËÛÌáÐÕÈØÐÑÐæØÐÑÐÈØÖÕÑÐÌáÎÚÌÍâÈÚÖáÌà ÓÖÓØÖÕÎÑÌËÈÍÖÍÐÌÚÐÈØÖÕàÌÕÙÌÈÑÖÔÌ×Ì ÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÝÈÏÌËÛÌÑÈØÐÑÐÈáÐÌÕÈÈØÊ3ÈÊããÎÜÖ ÛÌËÙÈ×ÎÓÐËÜÐáÑÌËÈÌÚÌÐÈ×ÎÚÖÕØÎÚÑÌË ÅÕÌÓÖ×ÎÌÝ ÏÌÙÎÈÍÌÛÌâÈÅÕÌÓÖ×ÎÌÈÌ×ÌáÌàÈÍÐÓØÖÕ ×ÌÕÎÈÍÖÙÌáÌÈÍÐÓØÖÕÈÎ×ÖÝÈÅÕÌÓÖ×ÎÌÈÓÌÓÔÐ ÓÖÓØÖÕÎÑÌËÈÑÌÚÌÕÍÎÍÈÔÖËÜÖÕÌàÌËÈÑÖÔÌ×Ì ÔÖÓØÌÜÌÝÈçÌÛÐè

å8ÏÆÅÆöÈÒÊÚÌ ÂÖáÌÞÌÕâÈ÷ÊÙÛÌæ ÑÌÕÚÌÈÚÖáÌà ÓÖËÞÌ×ÎÈÍÌáÌà ÍÌÚÐÈÚÊáÊÑÈÐÑÐÕ ÔÖË×Î×ÎÑÌËÈ×Î öË×ÊËÖÍÎÌÝÈÄáÖà ÑÌÕÖËÌËÛÌâÈÍÚÌÚÐÍ ÑÊÚÌÈÔÖáÌÞÌÕ ÚÖÕÍÖØÐÚÈàÌÕÐÍ ÚÖÕÐÍÈ×ÎÞÌÙÌÈ×ÌË –” ×ÎÓÌÞÐÑÌËÈÍÖÓÐÌ 989 ÖáÖÓÖËÈÓÌÍÛÌÕÌæ 9ÌáÎÈÒÊÚÌÈ÷ÊÙÛÌÑÌÕÚÌ ÑÌÚâÈØÌÎÑÈÔÖÓÖÕÎËæ ÚÌàÈÓÌÐÔÐËÈÍßÌÍÚÌÝÈåÌÚÐÈ×ÎÈÌËÚÌÕÌËÛÌ ×ÖËÙÌËÈÓÖËÐÓØÐàÑÌËÈ×ÌËÈÓÖËÎËÙÑÌÚÑÌË ÓÎËÌÚÈØÌÜÌÈ×ÎÈÍÖÓÐÌÈÑÌáÌËÙÌËÈÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÝ åÖØÌØâÈÑÖØÖÕÌ×ÌÌËÈØÐÑÐÈÍÖØÌÙÌÎ ÞÖË×ÖáÌÈÎáÓÐÈÓÖËÞÌ×ÎÈãÌÑÚÊÕÈÐÚÌÓÌ ÔÖË×Î×ÎÑÌËÈ×ÌËÈÔÖËÙÖÓØÌËÙÌËÈßÌßÌÍÌË ÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÝÈ9ÌßÌÍÌËÈÛÌËÙÈáÐÌÍÈÎÚÐáÌà ÛÌËÙÈÌÑÌËÈÓÖÓØÖËÚÐÑÈÑÖÚÖÕØÐÑÌÌËÈ×ÌË ÑÖØÎÞÌÑÍÌÌËÈ×ÌáÌÓÈÓÖËÖÕÎÓÌÈØÖÕØÌÙÌÎ ÔÖÕØÖ×ÌÌËÈÛÌËÙÈÌ×ÌÝÈäÖÕØÐÑÚÎâÈÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚ ÷ÊÙÛÌÑÌÕÚÌÈÓÌÓÔÐÈàÎ×ÐÔÈàÌÕÓÊËÎÍÈ×Î ÚÖËÙÌàÈÑÖØÖÕÌÙÌÓÌËÈÖÚËÎÍÈ×ÌËÈÖáÖÓÖË ÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÈ×ÎÈ×ÌáÌÓËÛÌÝÈ ÌáÈÎÚÐÈÚÌÑÈáÖÔÌÍ ×ÌÕÎÈáÐÌÍËÛÌÈÔÌË×ÌËÙÌËÈÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚ ÷ÊÙÛÌÑÌÕÚÌÈ×ÌáÌÓÈÓÖËÛÎÑÌÔÎÈÍÖØÐÌà ÔÖÕØÖ×ÌÌËÝçÖÍÌè

š9’“9’9 5 8ó 8é8 ” “

ý$ "& þ ) $ & ÿ 0  ý ÿ '  ÿ ÏüÉÆ÷ÆÈÓÖÓØÌÜÌÈ×ÌËÈÍÖÓÌËÙÌÚÈ×ÊËÌÍÎÈØÐÑÐÈÍÌËÙÌÚÈÔÖÕáÐ — ú9 ™ ˜ ÏÐ×ÌÛÌßÌË

…†‡ˆ…‰Š‹ŒŠŽŠ

 ÿ' %*! åÆ÷ÆÈÔÖÕÜÌÛÌâÈÑÎÌË

×ÎÑÖÓØÌËÙÑÌËÝÈÇÌÍÛÌÕÌÑÌÚÈàÌÕÐÍÈÓÖÓØÌÜÌÈØÐÑÐÈÍÖØÌËÛÌÑ ÓÐËÙÑÎËâÈÑÌÕÖËÌÈÑÖàÎ×ÐÔÌËÈ×ÎÈ×ÐËÎÌÈÍÖÑÌÕÌËÙÈÎËÎÈ×ÎÑÐÌÍÌÎÈÊáÖà ØÌËÛÌÑÈØÐÑÐÈÛÌËÙ ÊÕÌËÙæÊÕÌËÙÈÛÌËÙÈÓÖËÙÐÌÍÌÎÈØÐÑÐÝ ×ÎØÖáÎÈÑÊËÍÐÓÖËâ ÇÌËãÌÌÚÈÓÖÓØÌÜÌÈØÐÑÐÈÌ×ÌáÌàÈÍÐÔÌÛÌÈÚÎ×ÌÑÈÚÖÕáÌáÐ ÓÌÑÌÈÑÎÌËÈ×ÖÑÌÚ ×ÎÑÐÌÍÌÎÈ×ÌËÈ×ÎÔÖÕ×ÌÛÌÈÊáÖàÈÔÌÕÌÈÔÖËÙÐÌÍÌÈØÐÑÐÝÈÒÖÙÐËÌÌË ØÕÌË×ÎËÙÈÎÚÐÈ×ÖËÙÌË áÌÎËâÈÌÙÌÕÈÔÌÕÌÈÔÖÓØÌÜÌÈØÐÑÐÈØÎÍÌÈÎÑÐÚÈÓÖÓÔÖÕ×ÌÛÌ ÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÝÈöËÎ ÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÈÛÌËÙÈÚÎ×ÌÑÈØÌÜÌÈØÐÑÐÝÈåÛÐÑÐÕÈÅÕÌÓÖ×ÎÌ ÍÖØÐÌàÈÌÞÌËÙ ÓÖÓÔÐËÛÌÈÔÖÕÚÎÓØÌËÙÌËÈÑÐÌáÎÚÌÍÈÎËãÊÕÓÌÍÎÝÈäÖÚÌÔÎ ÑÖØÌËÛÌÑÌËÈØÐÑÐÈÌ×ÌáÌàÈÍÌÓÔÌàâÈÚÎ×ÌÑÈ×ÎÚÐáÎÍÈØÖÕ×ÌÍÌÕÑÌË ù8— ‘ÀÀ‘9’ ÔÕÊ×ÐÑÚÎãÈÐËÚÐÑ ÔÖËÙàÊÕÓÌÚÌËÈÑÖÔÌ×ÌÈÑÖØÖËÌÕÌËÈ×ÌËÈÑÖØÌÎÑÌËÈÛÌËÙÈÍÖàÌÚ 8ÄÈÉÎ5ÌÈÂÕÖÍÍ ÓÖÕÌÎàÈÚÐÞçÐÙÌÛËÌè ÚÖÕÍÖØÐÚÝÈ ÅÕÊÐÔ ÍÖÜÌÕÌÈÑÖÓÌËÐÍÎÌÌËÈÓÌÐÔÐËÈÑÖÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÌËÝÈçÊÍÖè

ÏüÉÆ÷ÆÈÓÖÓØÌÜÌ ÓÖËÞÌ×ÎÈÍÌËÙÌÚ ÔÖËÚÎËÙÈÑÌÕÖËÌ ÓÖáÌÚÎàÈÊÚÌÑÈ×ÌáÌÓ ÓÖËÍÚÕÐÑÚÐÕÈÔÎÑÎÕÌË ×ÌËÈÓÖËÛÎÓÔÌË ÎËãÊÕÓÌÍÎÝ åÖàÎËÙÙÌâÈ×ÌÔÌÚ ×ÎÔÌÍÚÎÑÌËâÈÊÕÌËÙ ÛÌËÙÈÚÖÕØÎÌÍÌ ÓÖÓØÌÜÌÈÓÌÓÔÐ ˜’8ÀúÀ ÓÖáÌÑÐÑÌËÈÌËÌáÎÍÎÍ 798 ÓÌÐÔÐËÈÓÖÕÖÍÔÊËÍ åÐÚÕÌ×ÌÕÌÈÎáÓ ×ÖËÙÌËÈØÌÎÑ ÕÌËÙÍÌËÙÌËÈØÖÕÔÎÑÎÕÈÑÕÎÚÎÍÝ åÖáÌÎËÈÎÚÐâÈØÐ×ÌÛÌÈØÌÜÌÈØÐÑÐÈ×ÎÔÖÕáÐÑÌË ×ÎÈÚÖËÙÌàÈÑÖÓÐ×ÌàÌËÈÓÖËÙÌÑÍÖÍÈÎËãÊÕÓÌÍÎ ×ÌÕÎÈÞÌÕÎËÙÌËÈÎËÚÖÕËÖÚÝÈäÎ×ÌÑÈØÎÍÌÈ×ÎÔÐËÙÑÎÕÎâ ØÌàßÌÈÅÊÊÙáÖÈÍÖÊáÌàÈÓÖËÞÌ×ÎÈÍÐÓØÖÕ ÕÖãÖÕÖËÍÎÈÚÖÕÔÖÕÜÌÛÌÝÈÈÂÌ×ÌàÌáÈÌÔÌÈÛÌËÙ ÚÖÕÚÌÓÔÎáÈ×ÎÈÍÌËÌÈçÅÊÊÙáÖâÈÃÖ×èÈàÌÕÐÍÈ×ÎÊáÌà áÖØÎàÈÞÌÐàÝÈÒÖÚÎÑÌÈÊÕÌËÙÈØÎÌÍÌÈÓÖÓØÌÜÌ ØÐÑÐâÈÚÎ×ÌÑÈÌÑÌËÈÓÐ×ÌàÈÔÖÕÜÌÛÌÈÔÌ×ÌÈÍÌÚÐ ÍÐÓØÖÕÈÛÌËÙÈ×ÎÔÖÕÊáÖàÈ×ÌÕÎÈÅÊÊÙáÖÝ åÌÛÌÈÓÖËÙÌÔÕÖÌÍÎÌÍÎÈÖ5ÖËÚÈÈ6ÏÖÕØÌÙÎÈÏÐÑÐ ÏÖÕØÌÙÎÈöáÓÐ7ÈÛÌËÙÈ×ÎÍÖáÖËÙÙÌÕÌÑÌËÈäÊÑÊÈÏÐÑÐ ÅÕÌÓÖ×ÎÌÝÈåÖØÌØâÈ×ÊËÌÍÎÈÌÚÌÐÈÍÐÓØÌËÙÌË ÚÎ×ÌÑÈàÌËÛÌÈ×ÌáÌÓÈØÖËÚÐÑÈÐÌËÙÈÓÖáÌÎËÑÌËÈÞÐÙÌ ×ÖËÙÌËÈÓÖÓØÖÕÎÑÌËÈØÐÑÐâÈÛÌËÙÈØÖÕÌÕÚÎÈÚÐÕÐÚ ØÖÕÑÊËÚÕÎØÐÍÎÈÓÖÓÌÞÐÑÌËÈÓÌÍÛÌÕÌÑÌÚÈ×ÖËÙÌË ÓÖÓØÎÌÍÌÑÌËÈÓÖÓØÌÜÌÈØÐÑÐÝçà×Ûè


Ž

Ž‰˜•‰„‰–— ™}˜€– • •

0123

› œ uvšv1vy

uvwxvyz{v|x

‰ Š‚ ‹ ‡ ‹ Œ Ž‘’“” }~€‚ƒ€„…€†‡ˆ‡

ž1vŸz3šx  ¡y ¡y

››z1vw¢Ÿz›£¤¥ ¤£zž1v¦xšzv všz¤œ¥œ y¡z§£¤¨Ÿvužyz›

efghgijklhmjngopqlirst

w{z ¤ © £££ ¤© švy||vyvyzw{z›ª©£££

z«1«z£›§œ¬§¤››£££­z£›§œ¬®®§¯ª§z¢°Ÿz›¤±

gº²jl¶´jg¸²2jl·3´¸j4»25¹2j6¹ºµ¸µ5µ¶

°± $"#$ !%&#'#@O:2[)* >)>,54)52=04.2D0:NK <0P0/012@/50102E01;25)+052=. 40+0525)4O050/25)4<0.523)1C010 >)1E050<012-0150.25.;02N01E0 ;0402L1.2`:=N,E,1,2-01;/:1; A.02-0-:25)4-.N052O)4O.1C01; /0>+.1;29)=:1;2?)51);K ()4D02L1;;04012=01270;: =.;:10<012:15:<240+052/0D0K O)4;);0/2/0052>)1=)1;042<0* =)1;012O)O)40+02+)1;0P0-* (015,42()>)15)4.012?)<4)* A)].1.5.]2TYGZK ()O0<04012N0>+.4250<25)4* O0429)=:1;2?)<4)504.052[);040 1E0K2Ra0;0.>0102<)D0=.011E0² 504.052[);04025)4O0<042/)<.504 L+.2>)-:>052=)1;012C)+05 =)5)</.2/)D0<2=.1.2<04)102=.=:* =.2<,>+-)<2@/50102()+4)/.* LP0/2>,O.-*>,O.-2>)1D0:NBS +:<:-2GcKGYK2?0052.5:B274)/.=)1 050+2;)=:1;2O)4-0150.25.;0 ;020-04>2501=02<)O0<0401250< =)10125)4O0<04B2(0>./26TGIJ8 <0502L1.2<)+0=02/,+.42>,O.- =012³0<.-274)/.=)12O)/)450 5)4/)O:5K2a0;.012+0-.1;2+040N O)4]:1;/.K2L+.2=.+)4<.40<01 /,4)K2?)>O04.2>)1D.1D.1;2<0>)* @/50102E01;2>)-.150/2=.2=)+01* D0D04012(0O.1)52@1=,1)/.02a)4* 5)4O0<042-0150.25.;0K2W)1<, 402?¢3B2@O:2L1.2O)O)40+02<0-. 1E02/0052>)>0150:2=04.2=0-0> /05:2U.-.=2@@25)1;0N2>)1;;)-04 7)4)<,1,>.01B2F0550230D0/0B EFGHIJKLMNOPQRHQSKTQU

eiÅhojÆgtÆÇgtÆi ÈÁÿ¾Ä½ÁÉÊËÌÍÎ ÏÐÑÄ¿ÒĽÁ¾ÓÒÔ¿ÕÐ Ö¿ÕÄÒÁ׿ؿÀÁ¿Õ¿Ò ¾ÓÒÖÓÀ¿ÙÕ¿ÒÁпÒÔ ÚÛÛÁÀÄÜÐÁÝÞÑ¿ÀÁ¼ßÁÕÓ àÜ¿½ ÈÁáÓÀĽâÄã¿ÁÄâÐÁâÓÀä¿ÝÄ ¾ÓÒäÓÑ¿ÒÔÁÃÞÒÔÀÓ½ åÓ¾ÞÕÀ¿âÁÝÄÁæ¿ÒÝÐÒÔ ÚÛÊÛçÁÏÐÑÄ¿ÒĽÁÙ¿ÒÖ¿ ¾ÓÒÝÓÒÔ¿ÀèÁâÄÝ¿Õ ¾ÓÒÖÓÀ¿ÙÕ¿Ò ÈFÏÐÑÄ¿ÒĽÁéÐÒ ¾ÓÒÔÓâ¿ÙÐÄ éÓÒÔÓÑпÀ¿ÒÁпÒÔÁÄâÐ Ý¿ÀÄÁÕ¿½ÁáÓÀ¾¿ÄÁêÀÐé Õ¿ÀÓÒ¿Á¿Ý¿ÁéÓÒ¿ÀÄÕ¿Ò âÐÒ¿ÄÁ½ÓÀâ¿ÁëÓÕÁÞÑÓÙ ×ÓÒÓÒÔèÁĽâÀÄÁ׿ؿÀ

o² ³ ´ µ ¶ ´ · j kµ ¸ µ ³ e¹¶µ·´ºje²·¶»

È ¹  i   Ô     "  h "  ! Õ  e  f °± $"#$ !%&#'#¢0+,4012Ò=N. 7)4>0.294:+2<)2+,-./.K2`:-.01./2D0=. )-:04;01E0K2@O0/2>)>O0150N2.025.=0<

qrstuvvwxyzÍwrumsvzÏuv

ìöó íî÷ïðñøïñùòúóíõôó÷õû

a0/<,4,2`:=N,E,1,2050:2E01;2O.0/0 .1C04012@O0/2<04)102>)1;0<:2>)1;)50N:. +)410N2>)1)4.>02:01;20+0+:1B2=04. =./0+02@O0/B2<)27,-=02W)54,2U0E025)4<0.5 0=02C0505012<):01;012=012>)1=)1;04 /.0+0+:12>)1D)-01;2(,1;4)/2A)>,<4052=. 5:=:N012+)1C)>0401210>02O0.<2=01 =04.2[0Ó04:==.12/,0-2+)>O)4.012:01; a01=:1;K2@O0/2+:12>)1;0<:25.=0<2>)* ].510N2=.1.-0.20<012>)1;0-.N<012+,<,< :15:<2@O0/2/)O)/042TYYKYYY2=,-042L?2D)-01; 1;)10-2`:-.01./K +)4/,0-012<,4:+/.2>)-.O05<0127)4>0. (,1;4)/2A)>,<4052=.2a01=:1;2TYGYK W)1:4:52()5:0274)/.=.:>2@1=,1)/.0 94:+B2+)4:/0N0012>.-.<2W2[0Ó04:==.1K ()5)401;012`:-.01./2E01;2=./0>+0.* 7,-.C)2³05CN26@7³8B2[)502?2701)B27,-=0 !"#$ !%&#'#()* <0>.2<.4.><012/:4052+01;* @O0/2>)-0+,4<012`:-.01./B2/0</.2<:1C. <012<)2>)=.02>0//02.5:2=.01;;0+2>)1* EFGHIJKLMNOPQRHQSKTQU -./.0123)/,45267,-4)/829:* ;.-012<)+0=02+01.5.0BS2-01* /)D:>-0N2<0/:/2<,4:+/.2>)-.O05<01 C)>04<01210>02O0.<2=.4.1E0B2=012<* EFGHIJKLMNOPQRHQSKTQU +, 1:1;<.=:-2>)1:5:+29:0 D:52?:N0=.K2A.<-05/042?+)-),* ?)4,+012@@2=.2A:/:12?)4* -,;.2=.-0</010<012GV*TG +)1;B270C04)D,B2?)>01:B2-,* W04)5B2=..<:5.2XY2+)/)4502=04. <0/.2>)1.1;;0-1E025.;02+)* /)-:4:N2@1=,1)/.02=012=.* /)4502A.<-05/042?:/:429:0 +01=:2TZ2.1/54:<5:4K E01;2=.;)-042F.>+:1012()* A0-0>2/:4052+)>O)4.50* ;.05012?+)-),-,;.2@1=,1)/.0B N:012<)+0=02<)+,-./.01B2<)* ¬QKLKQ9O9Q HI8KL8KOPQJH® RNOQNT9KO9JQLHONIN Q8HOPHTTK THOPRK8QNT9QJK8KKOQNT9KO9JQ§JHMKP9® ?)-0/026GHIJ8K ;.050125)4/)O:52N01E02=.-0<* MKPK9QOKLKQJKTK¥QJK NQKI9QI9MNKO »L8KJ9KOKQJNK¥Q9ÁHI9«9RKJ9¬ KOQ8HONT9JKOQ9H9 QJH8HITNO Kª¬ L< / ) / 2 >) 1 :D :2 ; :0 2 M ) 4 5 . * /010<012=.29:02U,>O-01; KRNOQL9RIMTPQ»L8KJ9KOK¬QKQLH® 7I9MNOQ8NOQ8HIOK¥QLHOPO«9ILKJ9 KK Q8HIJ9KOPKOQRIN8J9Q9QO9® < 0 2 . 5 :2 =. 5 :5 :+2 ; 0 4 . / 2 +, . / . B =0129:02[;.1;4,1;2/0D0K ONT9JQ HJ 9LO9QLHOPH N RKO Q¯NRN8 RH8KKQNT9KO9J QKOQ9KQLHLMHOKI® ÁHIJ9 KJQHPHI9QÊKRKI KQHOPKOQNK =0 1 2 / . 0 +0 +:1 2 =. 2 0 4 0 1 ; 2 >0 * [0>:12<)1E050011E0B2+)-0* MTKR®MTKRKO QKOQRKT9Q9O9QJKJKIKO RKOQKRNOQ HIJHMN QL9T9RO K¬Q¾KKQK® HIJKOPRKQGK8KRQ7I9QKOQGK8KRQËK¯¥® /:<K27)1E.=.<27,-4)/29:* 5.N012D:;02=.-0</010<012=. HLMKRO KQ¼¥9HQGKJRIQN¥ O MNQ§ÂÃÄŪ QNT9KO9JQLHL8J 9OP IN9O QJK K QJKQ£9OQ£KONTTKOP 1:1;<.=:-25)-0N2>)1;;)-04 9:02?)4,+012@@2E01;2>)>.* NT9JKOQ KOPQMHIOKKQPNOK¥ QPH 9I KOQ¿HI¥KOKQ9KO98KIQLHO K9QJKRJ9¬ KT9KJQMKJ Q8N IKQMNOPJNQG¬ ,-0N2-,<0/.2<)D0=.012+)4<0* -.<.25.1;<052O0N0E025.1;;.2=0* NT9KO9JQMNRKOQIKOPQJHLMKIKOP® MK¥RKOQJH8HI 9Q HI HRKO¬ »KL9QMHI 9PKQKTKLQ8HIT9ONOPKO 40B2=012>)>O:<02+)1E)-.* 4.2D)1./1E02E01;2/:>:401K KO¬QKQ8HIOK¥QLHO K9Q½KR9TQ­9IHR NI I 9RHTQ9 NQ98J 9OPQ8NRNTQ¨Æ¬Æ¨ ¾» Q K9QRKL9QMHI 9PKQJKK Q8HIJ9® =.<0120=025.=0<1E02:1/:4 R(.502/:=0N2>)-0<:<01 »HNKOPKOQ¾HILK9Q¿IN8 QL9T9RQ£N® 9MHI9Q NNTQÇMKJQKOQ»O IÁHIJ9 KOPKOQ9QLNTK9Q NINOQMHIJKLK®JKLK

¥KLLKQKÀKIN9O QHRJQGHOK¥KIK ÈÂÃìÃÃìÉQHMKPK9Q KPT9OHQMTPO K 9QINKOPQJ9KOPQ HIO K KQJKOPK QMK® +.=0102+0=02+)4./5.P02.1.K ,-)N25)>+052<)D0=.012+)4<0* qrstuvvwxyzm{v|}~wr{v{ LNLQ¾KI K9Q­HLRIK ¬Q­HOPKO NT9KO9JQ KOPQR9O9QMHIJ K NJQJKRJ9 O KRQ¦KI K¦KO¬ +0-02A:/:12?)4+)1;B 40K2\0=.2/.01;26<)>04.1825.> u€s{vsy}}}‚ƒ„‚ƒ}…‚†‡‚ˆ‚ƒ}‰Š‚‹‹‚Œ}v‚ 9:1() 8J9J9O KQ9 N QNT9KO9JQ K¥NQMH NTQ9J9 MKP9QKÀKIQKOQ­HLRIK QOKJQIMK® »KL9Q PQK KOPQMHI9I9OPKOQJKT9OP | 0 P0 12+)101;;:1;* .=)15.].<0/.2=0501;2<)2-,<0/. ‚†‰ŒŒŽƒ}|‰Ž‚ƒŽ‘}’“†‘‚…‘Ž}ŒŽ}~“ƒ”‚ŒŽ‚ƒ}qŽ•Ž…–† D0P0O2<)1;B2.=0 8HIN Q8HINJK¥KKOQKÀKI QMK9RQLKN® O9OPINLQLHONT9J QÇSQ½7Q7­» 0 5 01B2Q0NE,2L-* — ‚ … ‚ † „ ‚  } r‚ ’ ‰ } ˜ ™ š z › z ™ œ › ™  p EFGHIJKLMNOPQRHQSKTQU 8NOQMNINRO K¬ ¾¼SQ7­¬ÉQGHI9RN Q NT9JKO <015010B25)-0N2=.+)4.</0K EFGHIJKLMNOPQRHQSKTQU R(.502/:=0N2>)>.1502<)5)* 401;01270<2A:<:N2=012+01.* 5.02<);.0501BS2<0502(0/0523)/* Q7K89Q KOP <4.>27,-4)/29:1:1;<.=:-B HTKJ QJK K L(72?:N0=.B2(0>./26TGIJ8K 7)>)4.</00120<012=.-01* 9KRQLKN D : 5 < 012D.<02+)1E.=.<2>)1)>:* LKJJK < 0 1 <:052:1/:42+.* / ) +) 4 5 . 2 . 1 . K 2 \0 +. 2 E 0 1 ; 2 D ) 0 / B 2 / 0 E 0 A. 0 , ; 2 0 < 0 1 2 >) 1 E ) 4 5 0 < 0 1 2 l , 4 :> ^_^" # $ ! %&# ' # 9:O) 4 1:4 9 K9RKOQKTK A0)40N2@/5.>)P02`,;E0<0450 5.=0<2>0:2>0//02=.D0=.<0120-05 (,>:1.<0/.27.>+.1012A0)40N =0120.21=.=.2<=00/-0.2>1 E0K2A:025)4* +) 4 . < / 0 2 O 0 4 :2 =. >. 150.2<)5)* >) 1; ; , E 0 1; 2 / 5 0 O . . 5 0 / 2 `, ; E 0 B S 6 l,4 <,>. 1=0 8 2 =0 12 ,4 ;0 1. / 0 / . 6 A@ `8 2 ? 4 . 2 ? :5 0 12 Fa2 b2 >) 1, 0 < LHOPP KOP /)5.0+2<)<)40/012E01;2>)1;040N <0502?:-5012Fa2b2>)101;;0+. <)>0/E040<0501K 4 0 1 ; 0 1 2 / ) + : 5 0 4 2 < 4 , 1 J KM9T9 KJ :/0N02:15:<2>)1;;,E01;2/50O.* /)401;<0.012<)<)40/012O)4=040N R?0E02O:<012>)1D0=.2>)=.0* D0=.012=012<);.0501,2+-,);-0.25<.N)** P KQQ 5,4K2\0+.26+)45)>:0182.1.2:15:< 012/:/:42;:02E01;2=.+:* -.50/2=.2=0)40N1E0K2?)O0;0.2:+0E0 /)+)<0125)40<N.4K C);0N2=.1.B27)>=02A@`2=0127,-=0 \)4-)O.N2O)O)40+02<)D0=.01 >)1;:+0E0<012<,1=:/.].50/2=. /05<012=.29:02U,>O-01;2.5:K A@`20<012>)1;;)-042=.0-,;2O)4* 5)40<N.4B2>)-.O05<012<)-,>+,< A@`BS2.>O:N29:O)41:42A@`2=. R(0>.2O)-:>2>)1)15:* 7  Q  5)45)15:2=)1;0120+0405:42<)* ()+05.N01B2(0>./26TGIJ8K2?)+)<01 <012/505:/1E0K2?0>+0.2/005 /0>0B230O:26TcIJ8K SGQ .1.2D:;02O)-:>20=02-0+,401K >010121);0402N.1;;02>)1E)* R ? 0 E 0 2 5 . =0 < 2 5 0 N:2 < ) 10 +0 2 / ) * êÐÜÓÀÒÐÀÁåàÏ O0O1E02/0>+0.25)4D0=.2<)<)40/01 0O0 O<012D05:N1E02<,4O012D.P0K EFGHIJKLMNOPQRHQSKTQU A0-0>2P0<5:2=)<052.1.20<01

ø÷ü÷ñýùûþó÷ôÿ÷ûñì÷ÿñ0÷1÷ú ´!µ!k¶·¸!!"¹#º%

e²³ 2 µ ¶j i»³ µ ¸ j mµ 3 µ j 6µ µ ²¸ µ ¶j ng o Ède#f!%gh!ei!"h!hgejhike

45678 8 8 

!"!"#$%

mnop

VWXWYZ[\Z]W^\ZV_`^_aWbZ[\ZV_c\ZdWXaW\

¼½¾¿À¿Á½ÁÃÀľ

£¤SQ¤¥KOIK¦9OK KQKNQ8HIKO MHIJKLKQ£9R¥KQ7KLMK OP §¨©ªQKTKLQ«9TLQ8HOHR NO NRQRH8HO 9OPKO 8HLMNK KOQJHMNK¥ 8INRQ9RTKOQHJQRI9L¬ ­KTKLQ«9TLQ8HOHR 9 NQRHNKO KQRH® LN9KOQ9R9JK¥® RKOQ HIT9MK ¬ ­NKQKR I9J IHLK KQ HIJHMN LKL8NQLHTK¥9I® RKOQ¯¥HL9J I

LHJR98NOQMKIN 98HI HLNRKO KTKLQ8I HR 9RTKOQ9 N¬QH® MKM QRHNK® O KQ8NO K EFGHIJKLMNOP RHQSKTQU

&'()*+,-(.*/01*2-030*45'6107*89.: ;(,5<9*)9.9=*>9.*,5?9=7*'5.::5= '<(3)9351(,@*4()6>93.897*=91*)(,'(A ;5)*>63()9=56*>9,6*)6.>93*<(.86)99. 01(=*B0?6'6*/(?;(,9.)9'9.*B0,5<'6 CB/BD*)(,=9>9<*9'()*89.:*>6>5:9 ?6163*2-030@

syq

ž%žŸ& #>)1E.5025010N21012-:0/2>.-.<2AD,<, =.2(0O:+05)12?:O01;B2U0O04B2/)-:0/2/)<.5042HY N)<504)26E01;2-)O.N2C,C,<2=./)O:52/)O0;0.2O:<.58 /)+)45.2=.O)4.50<012\4.O:12<)>04.126TGIJ8B2(7( 5)-0N2>)1E.5025010N2=0124:>0N2AD,<,2=.2a0-.K 7)1E.50012.1.2=.<)50N:.2+)450>02<0-.2=04. <)5)401;012U:4:2a.C0402(7(B2U,N012a:=.2?7K R7)1E.=.<2(7(2<)>O0-.2>)-0<:<012+)* Í{{m}Í{y{vumsv ‘“‰{y‚p̑nz }Îu pœœœ} ‹“„“†}ŒŽ 1E.500120/)52E01;2=.=:;025)4<0.52A?26AD,<, qwrÍ{~{r}€u{y}}q‚ƒ‚Š}on~ ?:/.-,B2¡(>82=.27)4:>0N012F04M)/52¢01=B2U0-01 „“•Ž}~‚ƒ„‚Ž}|“Š}ςƒ””‚}y‰ŒŽ‹‚†‚}q‚’‚ƒ‚ƒ}t‚Ž}‹ŽŽ… s†Ð“ƒ}mЖ…–}y‰‘Ž–}ŽƒŽ}„“‚Š}ŒŽ‘Ž„‚}–“Š}o~op}і„–}ŒŽ‚‹’Ž EFGHIJKLMNOPQRHQSKTQU ’“‰‹}‚‹‚}ŽƒŽp


 !"# } ~ €  ‚ƒ~~

0123 4516739 

167

34567894:8;<=>?@cdeeefghijkilmndopqcdeeef349AB>CBD;:fqrnnorfqcrrccf6:E>=3:F=CGqsocoqf3457H?>:Gedsstqf34I:>:789J:FGqrnmqof347HKGqrrqtrf3456H5ILC:MM:;=N:CGqsnrqefHO=E=PQL;=8:RLD:;:K:M:Grnmmtsfrnmedef34HCLDLDAB;:C6:>M:DL8=Gxyz{z|G 34HCLDLDAB;:C4L;=8M:EGqctmtmfHO=E=PQL;=8:RLD:;:K:M:Grnmmtsfrnmedef34HCLDLDAB;:C6:>M:DL8=Gednmnsfednmnnf344N:8:S6L8=T=8M:O:Gqsqnqqf34UJ67RUGrttsmcof3457A:E>LOGerdecsferdecrf34V>WKL8?>DVOWUDO:MNGdoesrrcfdssocnef34UR=;:N:>LOO:CGectstof 346L8=RLD:;:Gcrdndmf346H5ILC:MM:;=N:CA:E>LOGerdoedf4KIB;=X:OYBE>B8Z5IY[Gdotnmnqfdsrqtsdfdoqtrcsf34HC:8=DM:6:8:MB;=P:GddoreefR:FFNQ:E;IB;=X:OYBE>B8Gqqmmqcfqqmmrmf34AB;:C3=E\8?:;4BO:>:EGdocqdedf]?\<:UE>B8E:>=?E:OR?DF=>:OGooreqeqf34UV 4:P=E:U;:M:EGqcnmetfVD8=IB;=X:OYBE>B8ZVIY[Grscommf3456B8M:>:RLD:;:Goosnsnfoosesef3453:XCM:RLD:;:A:E>LOGoqtorof345^LBBEQ:>=S:GqcsomnfrnmqqqfVM_LO:EXB`:a:>7:8L8:>H?>:J?\N:P:8>:Gsscfonmsscf6?O8BD>:qsnqssG5E=>Q:P:O:E>:DGqsenedf]:D: 3:C:8<:Gqrnqesf4V37UJbqrenesfqrncssuvwjest

„…',„†',‡'1),…),-ˆˆ‰Š

‹ŒŽ‘’“Ž”•–—˜™š”›œ˜”‹žš”Ÿ›‹ ”¡¢¢‘”£¤”¥¦”§˜™¨”©–— ¤ž£œªž”•«™¬”­‘­Ž”š™®—ž”šœ¯š™š°”±™±®œ¨”š™ªœ±«¬”£ž¬¯ ±™«±®œ–—¯–”¬˜£–”®¬²”¯™”¤™£–”¡¢¢‘”šœ¤¬”®žš ®™˜¯•–š™–¨˜šž”œ–¨œ¯”±™–—œ˜œšž”š™£¯”®•«”š™³˜”£˜•´™šž•–«µ Ž«™˜—ž”£œ®«ž¯”¨™˜¬¤£”¯¨”¶¡¢¢‘·”±™–©œšœ«”¯žš˜œ¬”š™«±”¸”¨¬œ– ¯ž®¨”¤œ«žš±™”¤«±”ž–¤œ¯”•˜—–žššž”£™˜š™£¯®•«–”ž¨œ° ±™–ª¤ž”š™¯–”¨™˜•®¨ž”•«™¬”¬šž«¹¬šž«”›‹”ž¨œµ ’±œ–°”®™«œ±”š™±ž–——œ”¤˜ž”œšž–©”›‹”ž¨œ°”±š«¬”šœ¤¬ ¯™±®«ž”±œ–³œ«”¤ž”¡¢¢‘µ”Ž£¯¬”ž–ž”±š«¬”®˜œ°”¨œ¯¬ š™šœ–——œ¬–©”¡¢¢‘”±šž¬”º±™–©ž±£–º”±š«¬”¯™–¤¨ž”¨™«¬ ¤”›‹°”¬–©”²¯¨œ”©–—”¯–”±™±®œ¯¨ž¯–”––¨žµ “–—”ª™«š°”¯™¨ž¯”±™–œ¨œ£”›‹”¨™˜š™®œ¨°”§™–¨™˜ž”¡™±œ¤”¤– »«¬˜—”Ÿ§™–£•˜ ”±™–—¨¯–”®¬²”¤ž˜ž–©”±™–¤£¨”˜¨œš– ¢§¢”©–—”±™–©™®œ¨”®¬²”§™–£•˜”¨™«¬”±™–—™±®«ž¯–”±´ž ¤ž”š™£¯”®•«”‘–¤•–™šž”«™²¨”›‹”ž¨œµ ¶¼•«•–—”®œ¯¨ž¯–”®¬²”¢§¢”ž–ž”¨ž¤¯”®™–˜°·”¤™±ž¯ž–”£™š– §™–£•˜”š™®—ž”²¯ž«”£™±™˜ž–¨¬”¨™˜¬¤£”£™–—œ˜œš”¡¢¢‘”©–— ®˜œµ ’¬°”¯™¨ž¯”±œ–³œ«”±š«¬”¤«±”£™––—––”¼ž±”’šž•–« Ÿ¼ž±–š ”¤«±”®™®™˜£”¬˜ž”ž–ž”Ÿ©–—”£˜¯¨žš”«–—šœ–—”±™–©œšœ« ›‹ °”•˜–—”ª¤ž”®™˜¨–©¹¨–©½”ª–—–¹ª–—–”¨œ¤ž–—–”¤–© ±´ž”ž¨œ”±™±–—”®™–˜”¤–©¾ Ž£«”±š«¬”¨™˜®˜œ”ž¨œ¾”¿–¨œ¯”¤ž¯™¨¬œž°”¤™–—–”³˜¹³˜ ©–—”ªœ¬”¤˜ž”£˜•´™šž•–«°”›œžš”§–œ™«”‹«–³•”¨ž®¹¨ž®”¨™˜šž–—¯ž˜ š™®—ž”£™«¨ž¬”¯™£«”¼ž±–š”¡¢¢‘”œ–¨œ¯”¡˜”¡ž«”Žšž”¸À¥Áµ ¡™–©ž–—¯ž˜–”ž¨œ”¨–£”£™±®™˜ž¨¬œ–°”¨–£”¢”¤–”®¬¯–”‹¤– ¼ž±”’šž•–«”Ÿ‹¼’ ”š™˜¨”™¨œ”¿±œ±”¡¢¢‘”ª•¬˜”Ž˜ž´ž–”±™–—¯œ ¨ž¤¯”¨¬œ¹±™–¬œµ”›™®ž¬”±™±£˜ž¬¨ž–¯–°”¯™–¤¨ž”¼ž±–š”¤ž®ž©ž ¤–”£™±™˜ž–¨¬°”§™–£•˜”£œ–”ªœ—”¨ž¤¯”¤ž®™˜ž¨¬œ”š™¬ž–——”ž¯œ¨ ¯—™¨µ “–—”±œ–³œ«”š™®—ž”£™«¨ž¬”¯™£«”®˜œ”¤«¬”³±¤ ˜±²–µ”ž¯™¨¬œž”¯™±œ¤ž–°”³±¤”˜±²–”¨™˜–©¨”¨™«¬ ¤ž¤´¨˜¯–”–±–©”¯™”Ž­Ã”š™®—ž”£™«¨ž¬”¯™£«”¼ž±–š”œ–¨œ¯ ¡˜”¡ž«”Žšž”¸À¥Á”£¤”¨–——«”¥Á”§˜™¨”««œµ”Ž˜¨ž–©°”š¯™–˜ž• ¶£™–©ž–—¯ž˜–·”‹«–³•”š™®™¨œ«–©”šœ¤¬”ªœ¬¹ªœ¬”¬˜ž°”®¬¯– š™®™«œ±”›‹”¤ž—™«˜µ ¢™®œ¬”¯™–™¬–”©–—”š–—¨”¨™˜–—”®—ž”£œ®«ž¯°”®—ž±– ±œ–—¯ž–”™¨œ”‹¼’”‘š˜–”’••˜°”±–ª™˜”¨ž±”®ž«”§˜¨ž”¤–”™¨œ ¿±œ±”¡¢¢‘”©–—”š™±™š¨ž–©”£œ–©”²™²™––—”«–—šœ–—”¨™˜¬¤£ ¼ž±–š”®žš”š±£ž”¯™³•«•–—–”š™¬ž–——”£™–©ž–—¯ž˜–”‹«–³• ¨ž¤¯”±™˜™¯”¯™¨¬œžµ”¢ž£¯¬”©–—”®™˜—™˜ž«©”œ–¨œ¯”£™–©ž–—¯ž˜– ‹«–³•”¾ ‹ž¯”§™–£•˜°”™¨œ”¿±œ±”¡¢¢‘°”¤–”™¨œ”‹¼’”±™–—¯œ ±šž¬”±™–¬–”¤ž˜ž”œ–¨œ¯”¨ž¤¯”±™˜ž®œ¨¯–”š•«”£™–——™š™˜– ‹«–³•°”©–—”¯¨–©”¬–©”œ–¨œ¯”š¨œ”¯«ž”£™˜¨–¤ž–—–”šª° ©¯–ž”š¨”¼ž±–š”±™«²–”Ž˜®”¢œ¤ž”£¤”¸Ä”§˜™¨”––¨žµ Ž«š––©°”¤™±ž”±™–ª—”£šž¯•«•—ž”£˜”£™±ž–”¼ž±–š”—˜”¨ž¤¯ ˜œš¯”±™–ª™«–—”«—”«²–”Ž˜®”¢œ¤žµ šœš”ž–ž”¨±£¯–©”®žš”ª¤ž”®•±”²¯¨œµ”Ž£«—ž°”¨™˜–©¨ ±š«¬”®˜œ”¨ž¤¯”ž¨œ”šªµ”•–•˜”œ–¨œ¯”£˜”£™±ž–”¼ž±–š”©–— ¨¯”¨™˜£ž«ž¬”±šœ¯”š¯œ¤”œ–¨œ¯”±™–—¬¤£ž”Ž˜®”¢œ¤ž°”¯®˜–© ªœ—”¨¯”š™šœž”ª–ªž”¨œ”¯™š™£¯¨–µ”ž®™˜ž¨¯–°”š™¨ž£”¬˜ž £™±ž–”±™–¤£¨”£”ÁÀÀµÀÀÀ°”–±œ–”š™ªœ±«¬”£™±ž–”¨™˜–©¨ ±™˜™¯”¨™˜ž±”®™˜Å˜žšž°”š™¯ž¨˜”£”¥”ªœ¨”š¨”¤ž®²”£œ«–—µ ‹«–³•°”£™«¨ž¬”š«”Ž˜—™–¨ž–°”šœ¤¬”±™«£•˜”¯™”§™–£•˜ š•«”£™–©ž–—¯ž˜––©µ”‘”±™–—–³±”¯–”±™«£•˜¯–”¯šœš”ž–ž ¯™”­‘­Žµ”Âœ®™š”Ž˜—™–¨ž–”œ–¨œ¯”‘–¤•–™šž”ªœ—”¨™«¬”±™–™±œž §™–£•˜”œ–¨œ¯”±™±ž–¨”£™˜¬¨ž–”¨š”¯šœš”ž–žµ «œ”®˜œ”šª”›‹”©–—”¤ž£œªž”ž¨œ”šœ¤¬”±œ–³œ«”±š«¬ ¯™«š”®™˜¨”®™—ž–ž°”š™®™¨œ«–©”¤”£”«—ž”¤™–—–”¡¢¢‘¾”¡™–—œ˜œš ¡¢¢‘”¬˜œš”®žš”±™–ª²®–©”—˜”¨¯”±œ–³œ«”–——£–”£œ®«ž¯ ©–—”±™–—œ¨¯–”¨œ¤ž–—–”±´ž”š™®—ž±–”¤«±”¢§¢”©–— ¤ž¨™˜ž±”§™–£•˜µ”ŸÆ 

$%&'()*+%,-%(.&'/'(,0'(1, 2.* '&

 uvwxyzx{|us{}{~ry{€‚ ƒ„~ƒ„v~tr…~†t{ss‡…ˆ‰Š‹Œ~ˆŽˆ„Œ‰Œ‘Œ’‰Š“ˆŒ‘Œu†‚”‹•ŒŽŒ‰Œ–Œ’€—’Œ…vuŒ’‰Š“‘ˆ‘ˆ—˜ŽŒ’‰ˆ‘™Œ‰™ˆ‘ŠŒ’‹Œ’rŒst‘™ Œ˜šr…~›“—Œ–— Š‰ŒŒxˆ‘Œ‰Œ’zŒœŒ˜”’‹ž™ˆŒ‰ŒŒ’‚”‹•ŒŽŒ‰Œ–ˆ’‹Œ’uŒ’‰Š“ž„Œ‘—šŸ |¡¢›£

ÇÈÉÊËÌÍÎÎÏÐÑÐÎÒÓÔÑÐÎÓÐÔÕÎÖÒÎ×ØÎÙÚÛÓÎÜÐÒÚÎÓÝÓÔÕ ¥µ­£ž™š˜ž¯¨ž”—œ –”œ—¯”¯œ™˜˜–¨”šš”ù«ž”–¸©÷Ä”¤”Ÿ«™–®”³ž¬ž˜”ž®”œ™š–—˜””¤¤˜£ž”¤¨œ ÞÐÔÐÔÎÏßÛàÞáÎâÐãÛÐÙÎâÐÙÓäÐÎäÐÔÎåßÕßÎæçÎèÚåÐÔÕá ¤ž¯™–«ž”¯™š«ž––©µ éÚÏÐåÎäÚÜÓÞÐÙÎäÚÎæÐÔÞÎçÔäßÔàÏÚÐÎÛÚÏÐÎÜÚäÐÞêÎëäÐ ¸µ¿–—”˜œš¯”±šž¬”±™˜œ£¯–”šœ¨œ”¯™š¨œ– ÛÐÜÐÏÐÔÎãÚÔÚãåÎÒàÔÓÞÐÙÐÔÎÜÚäÐÞêÎìàÙÚãÐÞÏÚèÎÐÜÐÏ ¤™–—–”¨œ”¨–£”–•±•˜”š™˜ž”©–—”«™–—¯£ ÚÔíßÔÑÐá îïðñòóðôõñóööö ¤š«–ž–”ù©”¸”š÷™Ä˜”Ÿ¨«™”®³žž¬˜ž””®œ™š–—˜””¤¤£˜ž”¤¨”œ¤ž¯”™£–™˜¨«žž—”¯™ ”œ¯œ˜–

     ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÐÎãÐÓÎÒÚÔäÐèÎçéÎëÎäÐÙÚÎìÐÔÕàÙÐÔÕÎÞàÎÞßÜÐ

š«ž––©µ §Ž¢“ŽŽŽ¼”¤£¨”±™–œ¯˜¯–”œ–—”¨ž¤¯”«©¯”™¤˜ ĵ¿ CßÕÑÐÎÛÐÕÐÚãÐÔÐÎ"ÐÙÐÔÑÐáìàÙÚãÐÎÞÐÏÚèá ¤¯”±™˜œ£¯–”š¨œ”¯™š¨œ–° ¤™–—–”œ–—”œ£ž¬”©–—”«©¯””™¤˜”¤ž”¯–¨•˜”‹–¯ ¨™¨–£—”ž”¨™œ˜š®¯—”ž¨”ž±™ îD9EF1ü1Gþîïðñ%ïïñõööö – ª  ¤ ž ” £  « ž – — ” ®  – ©  ¯ ” ¸ ” Ÿ ¤ œ  ‘–¤•–™šž”š™¨™±£¨”¨œ”£¤”²¯¨œ”¯™—ž¨–”¯š ®—ž–”¨™˜£žš¬”¤–”¯™¤œ”–•±•˜”š™˜ž”£¤ ¯™«ž«ž–—”‹–¯””‘–¤•–™šž”¨œ””¤ž”¯–¨•˜”£ž¬¯”«ž–”©–— œ–—”˜œš¯”¨™˜š™®œ¨”«™–—¯£”¤–”š±”š™˜¨”ù ›Ž”®™¤”¯®œ£¨™–÷¯•¨”±¯”£™±•¬•–”£™˜£–ª–—–”¢‘§ ¤žš™¨œªœž”•«™¬”‹–¯”‘–¤•–™šž°”¨œ”£¤”²¯¨œ”¯™—ž¨– ¸÷ĔŸ«™®ž¬”®™š˜”¤˜ž”¤œ”£™˜¨ž— ”œ¯œ˜–”š«ž–© Ž¬¡Ž˜œ‹‘ š ” ±™–©™˜¨¯–”šœ˜¨”±œ¨šž”¤˜ž”¡•«˜™š”«±¨”¢‘§”²« ¯š”¯™«ž«ž–—”£ž¬¯”«ž–”©–—”¤žš™¨œªœž”•«™¬”‹–¯”‘–¤•–™¹ ¤–”³ž˜ž”œ–—”¤£¨”¤ž¯™–«”¯™š«ž––©µ ¯ ™ ±œ ¤ ž –”±™–—œ˜œš”£™˜£–ª–—–”¯™”«±¨”®˜œ”¤™–—–”±™±®² šžµ”¿–—”¨ž¤¯”«©¯”™¤˜”±™«ž£œ¨ž”œ–—”«œšœ¬°”œ–— š œ ˜  ¨ ” ± œ¨šžµ”Ž«±¨”¼¡”Ž–¤”¬˜œš”£ž–¤¬”“•—©°”š™®®”ªž¯”«±¨ ³³¨°”œ–—”˜œš¯°”¤–”œ–—”©–—””¨™«¬”¤ž³®œ¨”¤– ¿–—”œš¯”©–—”¨ž¤¯”¤ž®™˜ž”£™–——–¨ž £ ž – ¤  ¬ ” ¯™”¨™±£¨”«ž–”«ž–”š™³˜”•¨•±¨žš”¢‘§”¬˜œš”±™–—ž¯œ¨ž ¤ž¨˜ž¯”¤˜ž”£™˜™¤˜–µ ¥µ”­žšž¯”¿–—”™˜¨š”””¸÷ĔŸ¯œ˜–—”¤˜ž”¨œ”š± «±¨”¼¡µ žš˜–¯–”£˜•š™š”¤ž«¯œ¯–”š™®™«œ±”±š”£™˜£–ª–—–”¢‘§ ¤™–—–”¤œ”£™˜¨ž— ”œ¯œ˜–”š«ž–©µ Žµ¿–—”›œšœ¬”¨œ”¿–—”ݳ¨ ¬  ® ž š”±š”®™˜«¯œ–©°”š™®®””ªž¯”šœ¤¬”¬®žš”±š”®™˜«¯œ–© ¸ µ ” ¿ – — ”  œ š  ¯ ” ¨ ž ¤  ¯ ” ” ±™ ˜ œ £  ¯  – ” š  ¨ œ ” ¯ ™ š  ¨ œ  – ° ‹–¯”‘–¤•–™šž”±™±®™˜ž¯–”£™–——–¨ž– ± ¯ ”¯–”¤ž¯™–¯–”£˜•š™¤œ˜”£™±®œ¨–””¢‘§”®˜œ”¤–”˜¨ž–© ¨ ™ ¨  £ ž ” ¨ ™ ˜ ®  — ž ” ±™ – ª  ¤ ž ” ” £  « ž – — ” ” ®  – ©  ¯ ” ¸ ” Ÿ ¤ œ    ” ” ®  — ž  – š™®™š˜”–ž«ž”–•±ž–«”¯™£¤””±š©˜¯¨ ž ¯ œ ¨ ” ¨ ™šµ ¨ ™ ˜ £ ž š  ¬ ” ¤  – ” ¯ ™ ¤ œ  ©–—”±™–œ¯˜¯–”œ–—”«œšœ¬”¨œ”œ–—”³³¨ –•±™˜”š™˜ž”¿–—”œš¯””¨™˜š™®œ¨”®™¤µ ¡ ˜•š™¤œ˜”£™˜£–ª–—–”š±”£¤”œ±œ±–©”±™–—žšž”´•˜±œ«ž˜ š™£–ª–—”¤£¨””¤ž¯™–«ž”¯™š«ž––©µ £ ™ – —  ªœ–”£™˜£–ª–—–”¢‘§°”˜¨œ”¼–¤”¡™–¤œ¤œ¯”š«ž”š™¨™±£¨ Ä µ ” ‹  – ¯ ” ‘ – ¤ • – ™ š ž  ” ¨ ž ¤  ¯ ” ±™ ±® ™ ˜ ž ¯  – ” £ ™ – — —  – ¨ ž  – ‹µ¿–—”©–—”¤ž³®œ¨”¤–”¤ž¨˜ž¯”¤˜ž”£™˜™¤˜– ©  – — ” ± šž¬”®™˜«¯œ”®—ž”H˜—”’™—˜”‘–¤•–™šž”¨œ”¤•¯œ±™–  ¨  š ” œ  – — ” ˜ œ š  ¯ ”  £  ® ž «  ” ±™ – œ ˜ œ ¨ ” £ ™ ˜ ¨ ž ±®  – —  – ” ‹  – ¯ ‹–¯”‘–¤•–™šž”±™±®™˜ž¯–”£™–——–¨ž– ¯ ™ ž ±ž — ˜  š ž–”®—ž”H˜—”’™—˜”Žšž–—°”¢‘§”«±µ”Ÿž²™  ‘ – ¤ • – ™ š ž  ” ¯ ™ ˜ œ š  ¯  – ” œ  – — ” ¨ ™ ˜ š ™ ® œ ¨ ” ¤ ž ¤ œ —  ” ¤ ž «  ¯ œ ¯  – š™®™š˜”–ž«ž”–•±ž–«”¯™£¤””±š©˜¯¨ Ÿ Æ ÷ ž ²™   š ™ ³  ˜  ” š ™ – —  ª  ”  ¨  œ ” ¤ ž «  ¯ œ ¯  – ” š ™ ³  ˜  ” š ™ – —  ª  µ ” ©–—”±™–œ¯˜¯–”œ–—”©–—”¤ž³®œ¨”¤– I4E2ýJ1EûJþ)û 9þ)4üJû3þD1 0ûþIû2EûKþÿ3J4L2Fû ¤ž¨˜ž¯”¤˜ž”£™˜™¤˜–”š™£–ª–—”¤£¨ úûüýþÿü01ü234ûþ5úÿ6þ7289 4ýþÿü01ü234û M1NOûýûEJû ¤ž¯™–«ž”¯™š«ž––©”¤–”±šž¬”¤«±”ª–—¯ ²¯¨œ”¥À”¨¬œ–””š™ª¯”¨–——«”£™–³®œ¨–µ õ¿–—”œš¯ ‹–¯”‘–¤•–™šž”¤–÷¨œ”£ž¬¯”«ž–”©–— ¤žš™¨œªœž”•«™¬”‹–¯”‘–¤•–™šž””±™±®™˜ž¯– £™–——–¨ž–”¯™£¤”±š©˜¯¨”©–—”±™ –œ¯˜¯–”œ–—”˜œš¯”¤ž¨œ˜”š™®—ž”®™˜ž¯œ¨½ ø Ž£®ž«”œ–—”˜œš¯”¤£¨”¤ž¯™–«ž”³ž˜ž¹³ž˜ž ¯™š«ž––©”¤–”±™±™–œ¬ž”¯˜ž¨™˜ž””£™–——–¨ž– œ–—”˜œš¯°”®–¯”²ªž®”±™–œ¯˜”œ–—”˜œš¯ ÊËÌÍÎÞÐåÐÓÎÚÔÕÚÔÎÒàÙ 5/3;/+<232.7</+92.9/3d </,734+./341/9+074/=+q-4/ ¨™˜š™®œ¨”¤™–—–”œ–—””«©¯”™¤˜”š™ªœ±«¬”œ–— ÇÈÉ ÒÐÔÝÐÔÕÐÔÎçéÎÎãàåÐåÓÚÎçé e/34/3+?@A+f+8/3+?@A+g= <2347,7+no.<-:7.+;/34+/1/3 ˜œš¯”©–—”¤ž¨œ¯˜¯–µ !àåÚåÚÔÕÍÎÐÒÐÞÐèÎÜàÏÎÞàÏàèÐÜÐÔ h/.4/+;/34+<234-.-,+5/3;/ ;/34+/1/3+87,287/1/3=+>/d ø Ž£®ž«”³ž˜ž¹³ž˜ž”¯™š«ž––©”šœ«ž¨”¤ž¯™¨¬œž° ÛÚÏÐÎäÚåÐÑÐÔÚÎäÚÜàãÒÐÜÎäÐÔÎ"ÓÞÓÒ 87<730/+<2<6/i/+92.,;/./0/3 i/:/5+92.:2341/9/3+0-:7, £™–œ¯˜”²ªž®”±™–—žšž”´•˜±œ«ž˜””£™˜±ž–¨– £™–™«ž¨ž–”œ–—”˜œš¯”œ–¨œ¯”£™–™«ž¨ž–”š™¹ ãàãÛÐ#ÐÎ!ì$ÎäÐÔÎçéÎÎåÐãÐ ,0/38/.+,292.07+B/.0-+j/38/ -30-1+<2<92.<-8/5+/38/ «–ªœ¨–©µ”¿–—”˜œš¯”©–—””³ž˜ž¹³ž˜ž”¯™š«ž––© ÑÐÔÕÕÎãÐÏÚèÎÛàÙåÐÞÓêÎìàÙÚãÐ k238-8-1+lBjkm+/,:7+8/3 <2347,7+no.<-:7.=þ54F26 šœ«ž¨”¤ž¯™–«ž”¤£¨”¤ž¯ž˜ž±¯–”¤«±”¯™±š– ÞÐÏÚèá n o 0 o 1 o 97 + ; / 34 + </ , 7 5+ 6 2 . : / 1 ©–—”«©¯”¯™””‹–¯”‘–¤•–™šžµ”šž«”£™–™«ž¨ž– îïðñòñïñõ%òööö 8/3+?-./0+@p73+A2342<-87 I4E2ýJ1EûJþ)û 9þ)4üJû3 ¤–”®™š˜–©”£™–——–¨ž–”¯–”¤ž®™˜ž¨¬œ¯– l ? @ Am + ; / 34 + </ , 7 34 + 6 2 . : / 1 D1 0ûþIû2EûKþÿ3J4L2Fû £¤”¯™š™±£¨–”£™˜¨±µ ú&'()*+,-./0+1202./34/3 62.,2.0/+no0o1o97+</,734 M1NOûýûEJû 2,25/0/3+67,/+8/9/0+87:/;/37 ‹™˜ž¯œ¨”¡–¤œ–”£™–œ¯˜–”œ–—”¨ž¤¯”«©¯”™¤˜ 1 ©–—”¤ž®™˜ž¯–”£™–——–¨ž”š™šœž”¤™–—–”–•±ž–«½ 87+02<9/0=+>-,+?@A+B2:7:734

PQRSTUVWXQUQYVZV[W\SUV ]SW\^UW_`aWXQbSbS[c


0123 13 1

 ! " #! $ % &" ' " …ALNE?b=X=?LR<=C?MANBD?@A@Y <=>?R=?<R=<RBR?<=B=@?<D= ǀ~ÈÉV

()*+,-.)-/0)12/3

56789 89 64

qr ! $ ! % s7 t <=>?@AB=CDC=>?EB=F?GHIJK CAMEBROR=>?[DQ=?@A>DLDM?OAY

()*+,-.)-/0)12/3

!"# MNEOAO?B=MEN=>?UZ=O?LANOAZDLV MANC=N=J?OC=><=B?MA>=>Q=>=> I=<=?CAOA@M=L=>?RLDJ?UZ=O C=L=?H=MEBNAO?PD>D>QCR<DBJ @A>L=N=?PD=?`ANEM=>?D>LDC $%& '(#)*++ $%&'( c`AZ=Z?MECEC?M=>QC=B?MANY C=ODO?IG?`=B\@=F?SNE\=>= @A@Z=>L=F?LD<DF=>?DBR=>RO SHTI?UFO=>?S@R>V =CLRaRL=O?MA>ABDODN=>?QD=V , * * -. /0. OE=B=>>X=?=<=B=F?C=ODO?<DQ=Y ƒAOL=NRV?H=ODO?CA<D=?X=>Q X=>Q?<R@D=L?<=B=@?HEN=> WM=X=?R>R?<RB=CDC=>?D>Y IA>DLDM=>?R>R?=C=>?<RB=Y 12 3 4 5 . 6*7./4 =>?CENDMOR?‚RO@=?SLBAL?<=> @A>[AN=L>X=J?CENDMOR?<=>= `R><E?|Ù?…=NAL?€~|?F=B=@=> LDC?@A>QAL=FDR?MA>XAZ=Z CDC=>?O=@ZRB?MRF=C?CAMEY 7 2 8 . 6 * 19 396 ^=@Z=B=>Q?X=>Q?O==L?R>R?OAY MA>Q=@=>=>?IRBC=<=?b=Z=N MANL=@=V?cGANF=<=M?MA@ZANRY M=N=?CENZ=>?LAN[AZ=C?<=> BROR=>?ZANCEEN<R>=OR?<A>Q=> !9 . * $ 2 / : ; .< <=>Q?<RL=>Q=>R?HIHJK?C=L= OA@=O=?`DO>E?@A>[=Z=L?H=MEBY L==>?<=>?MAN>X=L==>?LANOAZDLJ LA\=O?<R?<=B=@?QD=?]ANLRC=B MRF=C?LANC=RL?@A>QA>=R?OL=Y + + * . 6 . 9 uAL=?`?I=>AJ?H=@RO?ǀ|ÈÉV <=?b=Z=NV O=X=?R>QR>?@A>QDB=>QR?OAC=BR LANOAZDLV?^=ORB>X=?=C=>?<RY LDO?PD=?`ANEM=>?UUV?b=>Q=> =9>2<0 bRC=?LAL=M?>QELEL?@A>=>Q=>R S>QQEL=?HE@ROR?UUU?ÊIÐ B=QRJ?F=B?LANOAZDL?O=@=?OAC=BR QD>=C=>?D>LDC?CABA>QC=MY O=@M=R?>=>LR>>X=?LAN[=<R $2/;2<0*74 MA>Q=<D=>?UZ=OJ?@=C=?C=L= Ñ]=?HDOD@=?`D><=NR?[DQ= LR<=C?ZA>=NV?`=X=?LR<=C?MAN>=F =>?MA>XABR<RC=>?X=>Q?<RB=CY CA_AB=C==>?CA@Z=BR?=M=B=QR (.?./2@:A uAL=J?IEBNR?LAB=F?@AB=CDC=>?LRY @A>QR>Q=LC=>?IEBNR?D>LDC?LRY @A>ANR@=?D=>Q?OAZ=Q=R@=>= O=>=C=>?CAMEBROR=>V FR>QQ=?@A@=C=>?CENZ=>V $21.<9A Q=?F=B?>AQ=LRaV?IANL=@=J?IEBNR <=C?@ABDM=C=>?`L=><=N< <RC=L=C=>?EBAF?`=D<=NR?DBR=Y UFO=>?[DQ=?@A>=@Z=FC=>J cW>LDC?OA@A>L=N=?QD=>X= !9<9<084793A CAMEBROR=>?D>LDC?OA@A>L=N= CRL=?LDLDM?D>LDC?CAQR=L=> ZRO=?<R=>QQ=M?OD<=F?@A>QY ÒMAN=LR>Q?INE_A<DNA?Ç`ÒIÉ?LANY >ROJK?C=L=>X=V B.14C CNR@R>=BRO=OR?O=COR?CD>_R?HIHV C=RL?MA>=>Q=>=>?C=ODO?MA>_AY IDLN=?ZD>QOD?INAOR<A> \=CLD?@A@=O=>Q?MEBR_A?BR>A MA>ABDODN=>V?HRL=?LDLDM?M=C=R DEFGHIJ HA<D=J?IEBNR?ZRO=?<R>RB=R?R>QR> @=N=>?>=@=?Z=RC?<=>?CENDMORV `T?R>R?[DQ=?@A@Z=>L=F?CA>=B <R?PD=?`ANEM=>?UUV?IRF=C defghijfgkiJK?L=@Z=F>X=Vlmnop K&+L")*M'!M#GN#&+*$"$O#P#)K+ RCDL?_=@MDN?<=B=@?C=ODO?CEY IEBNR?MAN>=F?@A>QABD=NY <A>Q=>?DBR=>ROV?c`=X=?MD> NDMOR?X=>Q?OA<=>Q?<RL=>Q=>R C=>?`DN=L?Ñ<=N=>?T=NAOCNR@ O=@=OAC=BR?LR<=C?MAN>=F?CA>=B ()*+,-.)-/0)12/3 HIHV uE@EN?TÈ?ÓÔ?ÈUUUÈ?€~~€ <A>Q=>?X=>Q?>=@=>X=?`=DY /š˜—ž)Ÿš/+)-¦)ž •˜œ/)*)/¡Ÿºœ)2/¶š,/º)—)/)ž,/•)- ¡Ÿºœ)/£,-/*˜*, Ÿ/1)™)-/*)Ÿ-¢ š)-./)•˜.)-›/šŸ*£)1/)•Ÿž/¼)•Ÿ-˜ HALRQ=J?IEBNR?ZRO=?<R>RB=R LANL=>QQ=B?Õ?…=NAL?€~~ÔV?`DN=L <=NR?DBR=>ROVK?UZ=O?@AB=MENY Ÿ-š˜—˜/¦)-./š,-)¦*) )›/)*)¢)*)/˜¢ ¡Ÿºœ)/*˜- )1Ÿ-/ºœ˜*Ÿš—¦›/,º)£ -¦)/š˜—˜+,š/¡˜-,—,š-¦)›/¡Ÿžœ) ½œ)-•—)™Ÿ-)š)/Ÿ-Ÿ//²£)ž)œ/ž)1Ÿ)LAB=F?<RMAN=B=L?MRF=C?LANLA>LD RLD?MALD>[DC?MAB=CO=>==>?[RC= C=>?DBR=>RO?CA?IEB<=?…ALNE œ-))1-2/.(/)˜1)œ//ž—)Ÿ*2 /¤)*Ÿ/*)ž)-/˜ )—šŸ/+˜—-)*)/1˜-.ž)£/¡),•¦ )-.)š/˜ž£—˜Ÿ2/«Ÿ)/˜-..)ž/ )Ÿ* )ž)-/*˜- )1Ÿ-/œ,+,-.)-/1˜+Ÿœ/ ),œ D>LDC?@A@ZD>QC=@?O=COR =<=?C=ODO?CENDMOR?<=>?MA>_AY b=X=?F=NR?R>RV ž—Ÿ*/š˜—+)-¦)ž/£)/¦,šŸ-./Ÿ1*2 ¡Ÿžœ)/¡)—Ÿ)/ª)*+)¦–-./Ÿ-Ÿ›/))š •Ÿ/1–ž)Ÿ/¦,šŸ-./Ÿ1*2/«Ÿ)/š˜—+,ž)› 1).Ÿ³/¤)*Ÿ/œ)-¦)/.––•/—Ÿ˜-•2 CD>_R?HIH?<=B=@?C=ODO?‚ROY @=N=>?>=@=?Z=RC?X=>Q?@ABRY Ê=B=@?B=MEN=>?ZAN>E@EN ¤) /•Ÿ/1,)—/ ,.)/+)-¦)ž/Ÿ-š˜—˜ •Ÿš˜*,Ÿ/•Ÿ//(,•Ÿ—*)-›/(˜-)¦)-› •Ÿ) )ž/-.–*–-.-¦)/ ,.)/-¦)*¢ ¤)*Ÿ/+˜—š˜*)-/+)Ÿž›/š)-•) @=?SLBALJ?MNEXACYMNEXAC?<R Z=LC=>?M=N=?MRF=C?X=>Q?O=@=J GTƒÚ?Û~ÛÈUUUȀ~|ÈI…bÈÊRY ¦)-*Ÿ . /  +,-.2/¤)*Ÿ/-.–+—–1/+)-¦)ž/š˜-¢ ¡Ÿºœ)2/¿š—Ÿ+,--˜™2–*À™Ÿ1Á HA@A><RC>=O?<=>?MNEXAC?OAY @=C=?MEBROR?F=NDO?@A><=Y LNAOCNR@D@?RLDJ?DBR=>RO?<R=>QY )*)2/©–ž–ž-¦)›/˜—,/+)-.˜š ¹)ž)—š)›/¤)*Ÿ//¿¯¬À3Á2 [D@B=F?D>R]ANORL=O?>AQANRJ?OANY FDBDC=>?MA>=>Q=>=>?CENDMY Q=M?@AB=>QQ=N?I=O=B?|~?<=> ()*+,-.)-/0)12/3 L=?CA@D>QCR>=>?DBR=>RO?<RY OR>X=V ||?HW^I?LA>L=>Q?MA>_A@=NY BRZ=LC=>?<=B=@?OC=><=B?MNEXAC Ñ]=?@A>Q=L=C=>J?O==L?C=Y =>?>=@=?Z=RCVl†‡ˆ‰Š‹‹ŒoŽ @DB=R?@A>[=B=N?O==L?M=N= \=R?X=>Q?ZAN=<=?<R?LA@M=L CDN=>Q>X=?~?@EZRB?MA@=Y <D>Q?U?`AL>AQV ^=@Z=B=>QV ODO?OA@=_=@?RLD?LAN[=<RJ?@=C= Üݎ”Œ”ŽnމŽÞnßp Iu`?ZANOR=M?MDB=>Q?CAN[=V RLD?B=NR?ZANF=@ZDN=>?CABD=NV <=@?CAZ=C=N=>V?^R>QQ= ƒ=@ZE_C?@A>[=\=Z?MANY bRC=?MA>=>Q=>=>?C=ODO MNEOAO?MA@ANRCO==>?LANF=<=M cu=FJ?LANDO?=B=N@?LR<=C `D@ZAN?RLD?@A>X=L=C=>J MDCDB?€~V~~J?O=LD?MAN?O=LD L=>X==>?\=NL=\=>?@A>QAY ‚RO@=?SLBAL?<=>?^=@ZB=>Q B=MEN=>?<DQ==>?MA>_A@=N=> Âs ()*+,-.)-/0)12/3 ZD>XR?<=>?FR<N=>?<R?C=>LEN ND=>Q=>?X=>Q?LANZ=C=N?@AY @EZRB?MA@=<=@?@A>R>QQ=BY >=R?LA@D=>?L=ZD>Q?FX<N=>L OD<=F?LD>L=O?<RL=>Q=>R?HIH >=@=?Z=RC?Z=ND?<R[=B=>C=> [DQ=?OD<=F?LR<=C?Z=NDJK?C=L= NDM=C=>?ND=>Q?N=M=L?X=>Q C=>?BEC=ORV X=>Q?ODBRL?LANZDC=?C=NA>= <=>?>=@=?UZ=O?ZA>=NYZA>=N =M=ZRB=?OD<=F?=<=?MDLDO=> åæçèéêëìêíîïèðë OD@ZAN?<R?`AL>AQ?]R=?MAO=> [=N=>Q?<RQD>=C=>?<=>?F=Y INAOR<A>?`T?<=>?UZD ZANC=N=LV?ƒ=@ZE_C?@A>Q=CDR LR<=C?LANBRZ=LJ?Z=NDB=F?IEBNR MA>Q=<RB=>V L?OAMANLR?<RCDLRM?vewx >X=?<RM=C=R?D>LDC?OR<=>Q S>R?OA@M=L?@A>R>[=D?<=NR <R?B=>L=R?LRQ=?QA<D>Q?LANOAZDL ìóëôëõëìîëöëî÷ëôëôëì OdRy>zQ{hCe=wV ZRO=?@A>QDODL?MA>Q=<D=> ֈ‘n’×؉no ñò ALV <AC=L?PA<D>Q?`AL>AQ?<=NR LAN<=M=L?Z=>X=C?Z=F=>YZ=Y òèëìðëìîôòøôèéêíîñëèùèì I=<=?O==L?CA[=<R=>J?OD@Y C=ZcR>H= UZ=OV?bRC=?LAL=M?>AC=L?@ANAOME> `ADO=R?@AB=MEN?CA?IEB<= õ B = D? N D= > Q ? N = M= L ? @A Y =N=F?‚RO@=?uAQ=N=J?OAZABD@ F=>?X=>Q?@D<=F?LANZ=C=NV B=MEN=>?R>RJ?@=C=?>=ORZ?DBR=Y …ALNE?b=X=J?UZ=O?@A>Q=L=C=> öêîéëùôúùìóëîóëìðîíèöëû ZAN?LANOAZDL?ZAN=<=?<R?B=>L=R @=>Q?OAB=BD?OAMRJ?ORFV?H=B=D CA@Z=BR?@A@=ODCR?CE@MBACO ^=B?RLD?X=>Q?@A>XAZ=ZC=> >RO?ZRO=?ZAN=CFRN?OAMANLR?HE@Y OR=M?<RMANRCO=?HIH?LANC=RL öêíêôëîüýüîíòôòéëûîùøëõôêõ <=O=NV?U=?@A>Q=L=C=>J?@EZRB LR<=C?=<=?OR<=>Q?C=ZR>ALJ UOL=>=?uAQ=N=V?bDZRN?INAOR<A> =MR?_AM=L?@A>[=B=NV [A>?IEB?`DO>E?ÊD=<[RV <DQ==>?=BRN=>?<=>=?<=NR?PNDM õúôúøîþëÿëøîôòøõèëõ MA@=<=@?CAZ=C=N=>?X=>Q ND=>Q=>?LANOAZDL?LR<=C?<RM=Y bDBR=>?SB<NR>?I=OF=?@A>[Y c…A@=>Q?C=B=D?<RBRF=L `DO>E?MAN>=F?@A@ZAZANY IAN@=R?CA?C=>LE>Q>X=V?c…=Y åæ LA@M=LC=>?<R?H=>LEN?`ALY C=RV?U>LR>X=?C=NA>=?=>QR> AB=OC=>J?C=NA>=?=B=O=>?CAY <=NR?ND=>Q?OR<=>QJ?Z=>X=C øìóëôëëìîçèéêëìêíîêôè <R C=>?MN=CLRC?@=aR=?M=[=C?<=> >=C=B=?HIH?LAB=F?@A@RBRCR öêìýò > A X=?=<=?O=LD?D>RL?<=> CA>_=>Q?MBDO?ND=>Q=>?OAMRJ =@=>=>J?INAOR<A>?L=C?ZRO= Z=F=>YZ=F=>?X=>Q?@D<=F 1ëíîñòìóèöèôõëì2 LANQQ?EFB=E>>Q @=CAB=N?C=ODO?CALRC=?C=ODO a=CL=?FDCD@?LANC=RL?MA@ZAY ñòêìéë÷êòî0ñë ZRB?MA@=<=@ [=<R?_AM=L?@A@ZAO=N?<=> ZANB=@=YB=@=?@A@=>L=DV LANZ=C=NV?S<=?QEN<A>?OAQ=B= øõëìîìëñëî1ëêõ2 CAZ=C=N=>??@E Iu`?ÊRL[A>?I=[=C?P=XDO?^I NRL==>?LA>L=>Q?O=X=?LANOAZDLJ ZANDCDN=>?CA_RBV LR<=C?=<=?MAQ=\=R?X=>Q `ACNAL=NRO?HA@A>LANR=> @=_=@V?`AZABD@?<=L=>Q G=@ZD>=>?@ABA<=CV?TDC=> O=X=?OALR=M?O==L?O=>Q=L?OR=MJ öëìîôòéëûîñòñ3êôìëûìóë G=>QQ=?<R?@EZRB?MA@=Y @A>X=<=NRJK?C=L=?<R=V `ACNAL=NR=L?uAQ=N=J?ƒ=@Y @EZRB?<=@C=NJ?OD<=F?<RDM=Y [=<R?ËÌgzÍfijÎfeËiÏJ?=L=D?MA>RDM OAC=BR?B=QR?O=X=?OALR=M?O==L åæ4ë1èî56789 2î01ëí <=@?CAZ=C=N=>?RLD?LR<=C HAZ=C=N=>?<R?PA<D>Q ZE_C?„u?u=F=LL=><OJ?@A@Y X=C=>?OA@D=>X=J?c?M=M=NY MABDRL?C=ODO?CA[=F=L=>?CENDMOR O=>Q=L?OR=MJ?D>LDC?@A@ZANRY ñòéëùúøõëìîçèéêëìêíîõò ZRO=?@A>[=>QC=D?B=>L=R?LRQ=J WL=@=?`ACNAL=NR=L?uAQ=N=?<R Z=>L=F?OROLA@?MA@=<=@?QAY >X=V?ƒ=@ZE_C?CA@Z=BR?@A>AY EBAF?@=aR=J?`DO>E?[DOLND?<R[AY C=>?CALAN=>Q=>?CAM=<=?HIH ëùúéöëî òôøúî ëóë LA@M=L?OD@ZAN?=MR?CAZ=C=NY HE@MBACO?UOL=>=?INAOR<A>J <D>Q?L=C?ZANaD>QORV?cH=B=D Q=OC=>?OA@D=?OROLA@?MA@=Y ZBEOC=>?CA?L=F=>=>?<=B=@ =Q=N?MAN@=O=B=F=>>X=?OAQAN= ëíëøìóëîùòñ1òøêôëëìîöê =>V?SMR?RLD?@DB=R?@A>[=B=N b=C=NL=J?OD<=F?@DB=R?M=<=@ L=C?ZRO=?<RaD>QORC=>J?@D>QY <=@?CAZ=C=N=>?QA<D>Q?ZANY MANC=N=?B=R>V @A>[=<R?[AB=OJK?C=L=?UZ=O?<R <R?O=X=M?C=>=>?QA<D>Q?<R OACRL=N?MDCDB?|}V~~V?IALDQ=O CR>?QA<D>Q?R>R?OA@D=?LANZ=Y aD>QOR?Z=RCVl†‡ˆ‰Š‹‹ŒoŽ HACD=O==>?`DO>E?<RBD_DLRJ …=MEB<=?…ALNE?b=X=J?Ð=ZD íò1èëûîíèøëôîõë1ëø B=>L=R?LRQ=V?TAZAN=M=?MAQ=Y MA@=<=@?@A>QAN=FC=>?OAY C=NJK?C=L=?ƒ=@ZE_C?<R?PAY nŽ‘’oŽ“’Ž”“p

6$8"9"%:$%;9!8 45%6#!%4'7

Â" à " % ÄÅ #Æ" 7 ' " # •–—–-./•˜-.)-/™)—š)™)-›/œœœœœ š˜š)£/.Ÿ.Ÿœ/+˜—š)-¦)/£)•)/)¦)2 +˜-)—2

()*+,-.)-/0)12/3

s" #" % ! % &" ! ()*+,-.)-/0)12/3 Ð=X=?HDL=J?<=>?OAZR<=>Q?G=Y CA@Z=>Q>X=?<=AN=F?LANOAZDL BAL=C?<R?<R?CE@MBACO?ABRLA?^=NY <=>?ND@=F?<R?T=BRV?IA>AY

,)œ/˜ž)1Ÿ/ž)*Ÿ/+˜— )1)-2/¡,-.¢ «)-/)¦)/£,-/*˜- )™)+/)*¢ ²žœŸ—-¦)//£˜-.)™)1/¤©¤/•)- >=F?<R?G=Z=>=>J?ÊAO=?`D<RY @A>[=<R?R><DOLNR?M=NR\RO=L=J ]AOL?ƒ=><J?HDL=J?<AC=L?b=B=> BDODN=>?=OAL?R>R?=C=>?ZANFA>LR ¨©(¤/*˜-¦,•)œŸ/™)™)-º)—)/˜žŸ¢ @=N=J?OABD=O?OACRL=N?ÕV~~~?@AY <RL=><=R?Z=>X=C>X=?Z=>QD>Y TX?I=OO?uQDN=F?Ð=R?=L=D [RC=?MANC=N=?Ê[ECE?LAB=F?<RBR@Y žŸ-/£)—)/™)—š)™)-/ž).˜š/ž–ž/+Ÿ) +Ÿ1/+˜— )1)-2 1)/)¦)2//¡˜-.˜-)Ÿ/º)š)š)-/)¦)› AN?MANOAQRJK?D_=M?bEF=>?CAM=Y =>?]RB=J?@=C=?CR>R?F=NQ=?L=>=F OAB=L=>?`R@M=>Q?ÊA\=?ÐD_RV MR=C=>?CA?MA>Q=<RB=>V?bEF=> ž)*Ÿ/+˜—šŸ.)/•)š)-./+˜—Ÿ—Ÿ-.)-2 °)—š)™)-±/²£)/ž)+)—/+,³2 ¤)*Ÿ/+˜—šŸ.)/•Ÿ)*+Ÿ1/,*£)œ› ´,1Ÿ±/µ)Ÿž/²1œ)*•,11Ÿ)œ222/¡), )¦)/¦)žŸ-/•Ÿ/º)š)š)-/)¦)/º,*) L TA>LDC>X=?OAZD=F?ND@=F ZABD@?<=M=L?@A@=OLRC=>?ZAY ¸¯®®2®®®2/ª)£Ÿ/™)—š)™)-/*˜-.¢ <=?[DN>=BROJ?…R>QQD?Ç|ÕÈÉV @ABE>[=CV ˜š˜1)œ/Ÿš,/œ)žŸ*/*˜*Ÿ1Ÿœ/¥˜—œ)-) š)-¦)/)£)22 )—šŸž)-/)¦)/¦)žŸ-/,)-./Ÿš,/)*£)Ÿ S<=MD>?R>aEN@=OR?X=>Q H=Z=N>X=J?F=NQ=?Z=>QD>Y ZAN=NORLACLDN?@E<AN>?X=>Q N=M=?MANOA>?MNEOAO?MA>ABDY (Ÿ)-Ÿ£)—/*˜- )1)-Ÿ/ž˜)žŸ)- °)—š)™)-±/¶+)/+,2 š˜—1˜+Ÿœ/•)œ,1,2/()¦)/•)-/§–)/•Ÿ ´,1Ÿ±/·œœœœ//Ÿš,222/¦)-./+˜-)— ž˜/¡)/¶+)/¸¯®®2®®®2 <RMANEBAF?ÏgÎkJ?L=>=F?OABD=O =>?]RB=?<R?\RB=X=F?RLD?@A>Y <RMA>DFR?MAMEFE>=>?NR>Y ODN=>?=OAL?Ê[ECE?OD<=F?ZANY ©)ž/¼)¾)—,••Ÿ-/•)1)*/£˜1)¢ ÕV~~~?@ALAN?MANOAQR??@RBRC _=M=R?ÐM?Ó~?[DL=J?OAFR>QQ= <=>Q?<=>?L=@=>?ZD>Q=V?ÊR B=>QOD>QJ?<A>Q=>?=B=O=> £˜—Ÿ1)ž)-/ž˜*+)1Ÿ/ž˜/—,)-.)-2 ¸¯®®2®®®/*)›/¦)-./+˜—˜•)— —Ÿ)--¦)/˜*£)š/*˜*+˜—Ÿ/£˜—-¦)¢ LANO=>QC=?C=ODO?CENDMOR [RC=?<RLEL=B?=OAL?L=>=F?X=>Q MR>LD>X=J?X=>Q?ZANZ=F=> @ANDM=C=>?CA\A>=>Q=>?MAY ¤)*Ÿ/ž˜*+)1Ÿ/ž˜/—,)-.)-/¦)-. ¸­®®2®®®/Ÿš,/)1)œ š))-/ž˜/™)—š)™)-/ž)1),/¡)/¶+) A>Q=<==>?=B=L?OR@DB=LEN?`U… <RORL=?HIH?BAZRF?<=NR??ÐM? C=XDJ?CR>R?<RM=O=>QR?OAZD=F >XR<RCV ,•)œ/•ŸŸ)£ž)-/–1˜œ/¨©(¤2 °)—š)™)-±/¹)•Ÿ/¦)-./+˜-)— (˜+˜1,*/ž˜*+)1Ÿ/ž˜/—,)-.)-› ¸¯®®2®®®/¦)/+,222/Ÿ+,/¦)žŸ-³ *˜-•)£)š/)1Ÿ—)-/•)-)/•)—Ÿ/•Ÿ)2/«)- M =>?MA>_D_R=>?D=>Q?LANOAZDL @RBR=NV MA>QD@D@=>?MA>XRL==>V S<=MD>?<=L=?OA@A>L=N=J £)—)/™)—š)™)-/)-.)š/.Ÿ.Ÿœ/+˜—š)¢ ´,1Ÿ±/´)/Ÿ¦)1)œ22/´)-./+˜-)—/Ÿš, )¦)/))š/£˜—Ÿ•)-.)-/°Ÿ*) < L A N B A L = C ? <R ? L A MR ? I= >L = R ? A F U > a E N @= O R ? < = N R ? ÊR > = O ? I A > Y ÐD @= F ? Z A N B = > L = R ? < D = ? < A Y <R ? = >L=N=?=OAL?X=>Q?OD<=F -¦)/+)-¦)ž/œ)12/ª)£Ÿ/ž)—˜-)/—˜¢ œ)-¦)/¸¯®®2®®›/ž)-/Ÿš,/º)š)š)- ²š1˜š/š)œ,-/1)1,/,•)œ/*˜*+˜—Ÿ/ž˜¢ P=>QQ=J?`D<R@=N=J?G=Z=>=>V <=M=L=>?H=ZDM=LA>?G=Z=>=>J >Q=>?>E@EN?S?|Õ?RLD?LANBRF=L <RORL= ?HIH?LAN<=M=L?€Ù?ZR<=>Q )žŸ)-/•Ÿ/•˜£)-/œ)žŸ*/*˜-.˜¢ …A>DNDL?CAM=B=?<DOD>?ÇH=Y L=>=F?LANOAZDL?OABD=O?ÕV€Ô~ OAMR?C=NA>=?L=C?ZANMA>QFD>RV L=>=F? +,š)-/•)-/+˜—ŸŸž/ )™)+)-/)¦)/šŸ•¢ )¦) <=>?Z=>QD>=>?X=>Q )ž/š˜—•˜-.)—/–1˜œ/™)—š)™)-2/(˜¢ °)—š)™)-±/»)-./0)*+)1)-./¦)/+,³ -)Ÿ/)1Ÿ—)-/•)-)/Ÿ-Ÿ2 ()¦)/œ)-¦)/*˜-.,)šž)-/£˜—¢ <DOÉ?OALA@M=LJ?L=>=F?R>R?<=Y @ALAN?MANOAQRV?c‚=[RZ?M=[=CY `A@D=?MR>LD?M=Q=N?[A><AB= LANOAZ=N?<R?OA[D@B=F?<=AN=FJ š˜1)œ/Ÿ•)-./ž˜)žŸ)-/¥˜—œ)-)› ´,1Ÿ±/µ,ž)-/,)-./0)*+)1)-.›/•Ÿ ¦)-./+˜—Ÿž,š-¦)/)•)1)œ/§–)2 ©˜—*)Ÿ/¥—–,£/šŸ•)ž/)•)/,)-. ž)š))-/•)—Ÿ/©)ž/¼)¾)—,••Ÿ-2/()*¢ FDBD?<RZABR?<=NR?OAEN=>Q?\=NQ= >X=?LANLAN=?>=@=?…=F<R=>= <=>?C=@=N?LANCD>_R?N=M=LV LRQ=?OL=ORD>?MA>QROR=>?Z=F=> £)Ÿ/)š),/šŸ•)ž/,)-./š˜—˜+,š/+,¢ AN>=@=?HALDL?…ANL=J?A@M=L ÇROLNR?Ê[ECE?`DORBEJ?É?<AY GR<=C?=<=?=CLR]RL=O?LANBRF=L?<R Z=C=N?D@D@?Ç`ITWÉJ?<=> «)-/()¦)/¦)-./š˜—)žœŸ—2/¤˜¢ 0)*+)1)-. )žŸ)-/)¦)/•)—Ÿ/ )*/¬­23®/)*¢ °)—š)™)-±/«Ÿ/º)š)š)-/¦)-./1)Ÿ- ž)-›/ž˜£)•)/)¦)/™)—š)™)-/+˜—¢ Z ?ORB=@V >Q=>?=B=@=L?b=LR?I=<=>QJ OACRL=N?=L=D?<=B=@?ND@=F A@M=L?@EZRBV??`AB=R>?RLDJ?HIH £)Ÿ/ )*//¯¯23®2/())š/()¦)/š,—,- Ÿ)£)/) )/+,³/¼,—º)œ¦–/Ÿ-Ÿ š)-¦)›/ž)—˜-)/,)-./¸¯®®2®®®/š˜—¢ L=FDc> G = > = F ? R > R ? < D B D > X = ? @R B R C =C=NL=?`AB=L=>JK?D_=M?H=<RO LANOAZDLV LAB=F?@A>XRL=?A>=@?ZDO?M=Y ˜+,š/)¦)/*˜*+˜—Ÿž)-/1)-.,-. HALDL?…ANL=?ÇOAC=N=>Q?LAB=F b ž˜/—,)-./Ÿ•)-.›/)¦)/1Ÿœ)š/*)Ÿœ Ÿ)£)³ IA > <= M= L = > ? G= Z = > = > J ? uX E Y b DN D? TR _ = N = ? HIHJ ? b E F= > R\RO=L=?ZANDCDN=>?ZAO=N )•)/+˜+˜—)£)/™)—š)™)-/™)1),£,- ´,1Ÿ±/()¦)/½,*)/š˜—š)™)/ž˜ºŸ122 ž˜/©)ž/¼)¾)—,••Ÿ-/))š/*˜- ˜1)-. =B@=NFD@JÉ?L=MR?OACRL=N @=>?`D<=N@=J?X=>Q?<RCDLRM TD<RJ?@A>Q=L=C=>J?HIH?@=ORF N O A NL=?L=>=F?<=>?Z=>QD>=>?<R ,•)œ/šŸ•)ž/š˜—1)1,/+)-¦)ž2/(˜1˜¢ «,œœœ/£–ž–ž-¦)/¦)-./•Ÿ/š)-.)- ¤–-.—˜/«˜*–ž—)š/•Ÿ/µ)-•,-.2 A@M=L?L=FD>?B=BD?OD<=F?<R[D=B eiekiV LANDO?@A>ABDODNR?=OALY=OAL?B=R> H=\=O=>?`DZ=>QJ?b=Z=NV ¿ª—Ÿ+,--˜™À)*+Á )Ÿ/Ÿ•)-./£)—)/™)—š)™)-/š˜—˜+,š *)/Ÿš,›/º)š)š)-/¦)-./šŸ•)ž CA?EN=>Q?b=C=NL=JK?D[=N?H=<DO S<=MD>?ND@=F?Ê[ECE @RBRC?Ê[ECEJ?<R?BD=N?X=>Q l‘Þ’no׏ÞŽ“‡ˆ‰Š‹‹Œo X=>?‚R<X=?O==L?<RLA@DRJ X=>Q?<RORL=?HIH?<R?T=BRJ?LANY OD<=F?<RORL=J?LAN@=ODC?L=>=F Þp ()*+,-.)-/0)12/3 ‚= `A>R>?Ç|}ÈÉV

 7 " #% sr " ' R>RJ?LAN_=L=L?<D=?=>QQEL=?GuU RCDL?MNRF=LR>?=L=O?CA[=<R=> MANLR@Z=>QC=>?<=@M=C?>AY

‚R<X=?LR<=C?L=FD?C=B=D [=<R?CENZ=>?CACAN=O=>V X=>Q?@A>R@M=?`NRXE>EV Q=LRa?X=>Q?<RLR@ZDBC=>?=CRY L=>=F?X=>Q?<R?=L=O>X=?<RL=Y `ANLD?`=>LEOEJ?=>QQEL= GANC=RL?N=>QC=R=>?CAY Z=L?CAN=\=>=>?<R?BEC=ORY >=@R?M=<R?LANOAZDL?OD<=F HEM=OODO?PNDM?UU?LA\=O?<RY CAN=O=>?<R?EQX=C=NL=J BEC=OR?X=>Q?=CN=Z?<A>Q=> <RORL=?EBAF?HIHV??S<=MD> LRC=@?<R?^DQEàO?á=aAJ?`AB=O= GX=O>E?@A>QR>Q=LC=>?OAY MA>[D=B=>?@R>D@=>?CAN=OV <=B=@?MB=>Q?MA>XRL==>?EBAF Ç|ÛÈÉ?<R>RF=NRV?TANRCDL>X=J @D=?MRF=C?@A>R>QC=LC=> ^=B?OA>=<=?<RO=@M=RCY HIH?LANLDBRO?cG=>=F?<=>?Z=Y `ANLD?`NRXE>E?=>QQEL=?HEY CA\=OM=<==>V?cSM=N=L?CAY =>?HALD=?ÊIÐÊ?`BA@=>J >QD>=>?R>R?LAB=F?<RORL=?<=B=@ <R@?HEL=?EQX=?@A><ANRL= =@=>=>?<=>?@=OX=N=C=L HEAO\=>LEV?`AZABD@>X=J MANC=N=?LR><=C?MR<=>=?MA>Y BDC=?Z=_EC?<R?CAM=B=?=CRZ=L F=NDO?ZANOR>ANQR?OANL=?ZACANY TDM=LR?`BA@=>?`NR?IDN>E@E _D_R=>?D=>Q?<A>Q=>?LANO=>QY CACAN=O=>?<R?ƒA@MDX=>Q=>J [=O=@=JK?LAQ=O>X=?OAN=X= <=>?H=MEB<=?ÊU?TNRQ[A> C=?Ê[ECE?`DORBEKV Ð=ZD?ǀ~ÈÉ?OR=>QV @A>RB=R?MANROLR\=?R>R?@=ORF IEB?`=Z=N?Ð=F=N[E?@A>X=@Y HAMA@RBRC=>?L=>=F?LANOAY âŒoŠ‘ב‡‰n‹ LANQEBE>Q?Q=>QQD=>?CAY M=RC=>J?L=C?@A>DLDM?CAY ZDL?ZDC=>?=L=O?>=@=?Ê[ECE …=>L=>?HAM=B=?`L=a =@=>=>?ZR=O=V @D>QCR>=>?@A>_=ZDL?RãR> @AB=R>C=>?ROLNR?LANLD=>X=J?uX S>QC=L=>?Ê=N=L?ÇH`SÊÉJ Ê=NR?`BA@=>J?=>QQEL= EMAN=ORE>=B?LA@M=L?FRZDN=> …=F<R=>=V?T=>X=C?\=NQ= bA><AN=B?GuU?ÇIDN>É?GX=O>E ÊIÐÊ?`BA@=>J?^D<=?GNR @=B=@?X=>Q?L=C?ZRO=?@A@Y @A@MANCRN=C=>?<R?=L=O?L=>=F `D<=NLEJ?H=@RO?@=B=@ D<R=>=J?@A@R>L=?=<=?A]=Y ZANRC=>?MANBR><D>Q=>?<=> RLD?=C=>?<RZ=>QD>?]RB=J?@A>QY @A@ZAODC?`ANLD?`NRXE>E BD=OR?OANRDO?LANF=<=M?MDO=L N=O=?=@=>?Z=QR?MA>QD>[D>QY R>Q=L?BEC=OR>X=?@A@RBRCR?MAY @=><=>Q=>?R><=F?<R?ZRZRN X=>Q?<RN=\=L?<R?Ð`?TALFAOY FRZDN=>?X=>Q?Q=Q=B?@A\DY >X=V <=V?GX=O>E?@A@ZANR?<DY [D<C=>?N=O=?=@=>?<R?BR>QY S>QQEL=?HE@ROR?Ê?ÊIÐY M=>L=RV?SM=B=QR?<R?OAM=>[=>Q CD>Q=>?OA@=>Q=L?CAM=<= CD>Q=>>X=V?bRC=?@A@=>Q Ê?ÊUJ?…?=ãR<J?@A@R>L= M=>L=R?RLD?LAB=F?ZAN<RNR?Z=Y `NRXE>E?<=>?CABD=NQ=>X=V @A>QF=NDOC=>J?RãR>?DO=F=Y =M=N=L?CAMEBROR=>?ZANLR><=C >QD>=>YZ=>QD>=>?]RB=V c=>Q?O=Z=N?X=?ZDJ?LAL=M >X=?MANBD?<R_=ZDLV LAQ=O?OR=M=?O=[=?MA>XAZ=Z …A>DNDL?H=<DO?‚=X=> OA@=>Q=LR?OD=@R>X=V?ULD ^D<=?@A>QR>Q=LC=>J CANR_DF=>V?SM=B=QR?CA[=<R=> ‚R<X=?CAM=<=?\=NL=\=>J OD<=F?NRORCE?ZR=O=?OAEN=>Q IA@<=?[=>Q=>?F=>X=?@A@RY [=LDF>X=?CENZ=>?[R\=?=CRZ=L F=NQ=?M=O=N=>?L=>=F?O==L MN=[DNRLJK?MAO=>?GX=O>E CRNC=>?ZAO=N>X=?MA@=ODC=> CANRZDL=>?OD<=F?LAN[=<R?<D= <R[D=BJ?A@M=L?L=FD>?ORB=@J CAM=<=?ROLNR?`NRXE>E?<R?BD=N OACLEN?M=[=C?<=NR?FRZDN=>V C=BR?<=B=@?\=CLD?A@M=L?ZDY OACRL=N?ÐM?ÙÔ?[DL=?MAN?|~~?@ALAN ND=>Q?MAN=\=L=>V?GX=O>E u=@D>?[DQ=?F=NDO?@A@Y B=>?LAN=CFRNVlm”äŽÞ‹Ž“‹p MANOAQRV?u=@D>?OARNR>Q?ZANY


9:;<=>?@A=B 0123

4516739 

167 69616 

#C D  E F D !G!HI

JKLMNOPQMRSTUOQVQLWXXYZ[Q\[X]^]V iYfZ[hcQj`WX[WQd`WXX]W[g[W _[WQK[WX`WXQa`b[ZcQd`WXX`e[f Z`W[X[Qh[icQcZ]Qh]j[bQl[f[WX gcf[_QZf[WhiYfZ[hcQX`fY_[gQh[ic Z`fecb[ZQj[WQd]e[cQjcZcWXX[eg[Wt j[fcQkce[^[bQ\f[d_[W[WQd`W]l] \[j[b[ePQX`fY_[gQh[icQd`f]i[g[W m[Wchf`WXXYPQJ[_]i[Z`WQJe[Z`WP _[Xc[WQj[fcQ_]j[^[QSWjYW`hc[t J[dchQnopqrstQJcf[_QZf[WhiYfZ[hc zMf[WhiYfZ[hcQ^[WXQj]e]W^[ Zf[jchcYW[eQcWcQjccg]ZcQh`gcZ[fQuv jcX]W[g[WQi`Z[WcQd`WX[g]ZQb[hce X`fY_[gQh[icQj[fcQkce[^[bQJe[Z`WP _]dcQcWcQb[dicfQjcZcWXX[eg[W w[k[QM`WX[bQj[WQae`d[WPQx[`f[b d[h^[f[g[ZtQJ[f`W[QcZ]Qg[dc ShZcd`k[QyYX^[g[fZ[t d`d_`WZ]gQgYd]WcZ[hQj[WQd`V a[Z]QjcQ[WZ[f[Qi`h`fZ[Qgcf[_ W^`e`WXX[f[g[WQ`~`WQcWcP|Q]l[f X`fY_[gQh[icQcWcQ[j[e[bQ\[fXc^YWY \`W[hcb[ZQ\[X]^]_[WQK[WXX`WX nuostQza[^[Q_[f]Qd`WXX]W[g[W a`b[ZcPQ[flYWYQTY}Yft X`fY_[gQcWcQh`gcZ[fQ`W[dQ_]e[WtQSWc [flYWYQd`W`X[hg[WPQZf[WhV l[jcQ[e[ZQf`{f`hbcWXQh[^[PQh`g[ecX]h iYfZ[hcQ^[WXQjcZ[fcgQh[icQcZ]Qd[hcb l[jcQi`WXb[hce[WQh[dicWX[WtQSWc j[i[ZQjcX]W[g[WQj[WQjc`{`gZc{g[WP e[WXg[bQ[k[eQ]WZ]gQd`WX`d_[WXV Z`fe`_cbQj[e[dQj]Wc[Qkch[Z[t g[WQZf[WhiYfZ[hcQkch[Z[Qj`h[P| R`W}[W[W^[PQg[Z[Qjc[PQ\[X]V l`e[hQk[fX[Qx`h[QMcfZYd[fZ[WcP ^]_[WQK[WX`WXQa`b[ZcQ[g[WQd`WV J`}[d[Z[WQJ[e[h[WPQae`d[WPQcZ]t }Y_[Qd`d`}[bg[WQf`gYfQ~`fhcQm]V Jcf[_Q^[WXQ_[f]Qjce[g]g[WQj][ h`]dQR`gYfQSWjYW`hc[QnmURSs €‚ƒ„…†‡ˆ‰‡Š‹ˆƒŒ€†ˆ…‚†Š‚Š…€ˆ g[e c Q e`hZ[fcg[W j`WX[WQd`WXX`e[fQ[}[f[Qgcf[_ Ž‚Šƒ†‰ŒˆƒŠ ˆƒŠŽ†Š‚†‘†’“’”•–†—˜”–™†š’”›™–—†“–œ˜†’ž–—Ÿ—– †œ’”¡–ž– – †¢–”˜†”–™– – £†Žž–•’ £†‡–¤–†€’ š–¥£†Ž–˜“†¦§¨‹©ª«†Ž˜”–™†˜ ˜†¢˜–¢–—– †›ž’¥ Zf[WhcZi]YQf_Z[`hfZcQ]Zlf][[jWcQhd` cYW[eQ_`f]i[ ovvQX`fY_[gQh[icQj[fcQJe[Z`WP –šŸ¬Ÿ™– †­– šš’ š†’¥–•˜£†™’”•Ÿ¡Ÿ– †’ š¥˜¢Ÿœ—– †—’™–ž˜†–ž–•†•”– “œ›”•–“˜†•”–¢˜“˜› –ž†œ’ š–—Ÿ•†¥–“˜ž†™Ÿ˜« X`fY_[gQh[ictQa[[ZQcWcPQZf[WhV yYX^[g[fZ[Qj[WQaYeYtnYj[s

»ÇÈà  ! "    # $  TʾÀÂÉʼȾ

%&'()*+*,+-.*/0-102*-34(+*4 )ÏÐÑÐ> 0-54 6 , 7 54 6 , .0 ) 6 4 .6 26 8 Ò?@ABCDÔÓÔàãÖÞÖÙÖ àãØÖäÖØßÖöÔ÷àÖúÖÔÞÝÜÖÜãÔâÖúÖØ

TËÂUÀV¼Ä¼

»¼½¾¿¾ÀÁÂÃÂÄÀÅÆÇÈɾÉ¿ »ÇÊÂË̼ÄÀͼļÀÎË¿

ëÜãÙÓëÜãÙÔîåèãÜÔîÝØÖßÛÙ ØÝßØåâãÞåöÔíåÖÞÖÙúÖÔÖèÖÔÛØÖÙê îÖÞãÙÖÙÖÙÔàãØÖäÖØßÖÔÞÝÜÖÜã úÖÙêÔÙÖØåäöÔîÖèÖÙêÔèåäÖÞåæ ØÖáÖåÔÖäßåEåßÖÞÔáÖÞúÖØÖäÖßö äÖØçåÞìÔäÖèÖÙêÔßÖäÔèåäÖÞåæìø ÏÐÑÐÒÓÔÕÖ×ÖØÖÙÔÚÛÜØÝÞßÖÔàÛÜÛÔáÝáâÝÙßãäÔßåáÔäæãÞãÞ àÖúÖÙêÙúÖìÔäÝâÝØÖèÖÖÙÔÜÖÓ äÖßÖÙúÖìÔîÖáåÞÔñðòóôõö JK L M NOP Q M RS TUOQ V Q a` Y f [ W X Q i ` W h c ] V b [ W j i b Y W ` Q a[ dh ] W X P ãÙßãäÔáÝÜÖçÖäÔåèÝÙßåßÖÞÔÝáéÖßÔÛØÖÙêÔéÝØÖáéÛäÔßÛäÛ éÖäÔéÝèÖêÖÙêÔäÖäåÔÜåáÖ MÖÔâÝØã×ÖØìÔÞÖÖßÔäÖÜåÔéÝØÓ W[WQ\`X[k[cQO`X`fcQaciceQn\OasPQwYgY j][Qi`fbc[h[WQ}cW}cWP ÝáÖÞÔëÜÖèåÙìÔÕÖÜÖÙÔíØåê×ÝÙÔîÖßÖáÞÛÔïðÔàÛÜÛìÔîÖáåÞÔñðòó ñÚîFõÔúÖÙêÔßåèÖäÔßÝØßÖßÖÔØÖéå ßÖáÖÔáÝÙêêÝÜÖØÔÜÖéÖäÔèå m[fXYWYQnursPQd`Wl[jcQgYf_[WQi`W}]V h`_][bQl[dQZ[WX[WP ôõöÔÚÝáâÝÙßãäÖÙÔßåáÔäæãÞãÞÔåÙåÔáÝÙèÖéÖßÔèãäãÙêÖÙ X[WQi`d_`f[Z[WQn}]f[Zst j[WQh`_][bQX`e[WXt áÝÙêÝÞÖÙäÖÙÔäÖ ÖÞÖÙÔéÝÓ ÜÛäÖÞåÔßÝØÞÝâãßÔéãÜãæÖÙÔßÖÓ f\c`[WW}Q]jf`cQWd` èÖØåÔÚÛÜèÖÔÕÖßÝÙêö WcQf]d[bQwYgYQjc JYf_[WQd`WX[e[dcQg`f]V ÙåÙêêÖÜÖÙÔÚÖäãÔíã ÛÙÛÔGÔåßã æãÙÔÜÖÜãìÔßÖäÔÖèÖÔéãÙêãßÖÙ x]g]bQM`X[We^[[WZPfQYx` ÷îÖáåÔáÖÞåæÔáÝáåÙßÖÔäÝßÝØÖÙêÖÙÔÞÖäÞåÓÞÖäÞåÔãÙßãä jYk[^[bP Xc[WQZYZ[eQh`gcZ[fQRiQpu ßÖáéÖäÔäãáãæö ØÝßØåâãÞåöÔNÖáãÙìÔÞÝ×ÖäÔÖèÖ J`}[d[Z[WQ\Ye[Wb[hfl[YQPQac áÝ Ü ÖçÖäÔåèÝÙßåßÖÞÔéÝÜÖäãìøÔäÖßÖÔîÖÞÖßØÝÞäØåáÔÚÛÜØÝÞßÖ J[ _ ] i [ Z ` W l ] Z [ t îÝâÝØÖèÖÖÙÔÚîFÔèåÔäÖ ÖÓ éÝÙÖßÖÖÙÔèåÔäÖ ÖÞÖÙÔßÝØÞÝÓ Je[Z`WPQJ[dchQnopqrstQ\`W}]fcQd[dV zJ[dcQZ`e[bQd`Wj[V à Û Ü Û ìÔîÛáéÛÜÔùèåÔàÔàåßÝéãìÔîÖáåÞÔñðòóôõö ÞÖÙÔÖÜãÙÓÖÜãÙÔßÝØÞÝâãßÔßÝØêÛÓ âãßìÔÞÝßåÖéÔÞÛØÝÔÞÝÜÖÜãÔØÖáÖå _[k[Qg[_]fQ_[f[WXV_[f[WXQ_`fb[fX[ i[Zg[WQe[iYf[WQi`W}]fc[W ÚÛ ÜåÞåÔáÝÙêÖÜÖáåÔäÝÞãÜåßÖÙÔäÖØÝÙÖÔ×Ý×ÖäÔúÖÙê ÜÛÙêÔåÜÝêÖÜöÔHÝÞäåÔèÝáåäåÖÙì èåäãÙ×ãÙêåÔ ÖØêÖö h ` W c e [ c Q h ` g c Z [ f Q Ri Q puQ l ] Z [ t j ` W X [ W Q i ` d_ ` f [ Z [ W Q Z ` f h ` V è å ß å Ù ê ê ÖÜäÖÙÔéÝÜÖäãÔéÝØÖáéÛäÖÙÔéÖèÖÔûÖâãÔñðüóôõÔÜÖÜã éÝèÖêÖÙêÔßÝßÖéÔâåÞÖÔâÝØ×ãÖÓ ûÖáÖåÙúÖÔéÝÙêãÙ×ãÙê J` l [ j c [ W Q c Z ] Q _ ` f [ k[ e Q i [ j [ Q J[ dc h _ ] Z t Q a[ g h c V h [ g h c Q d[ h c b Þ Ö Ù ê Ö ß Ô ÞÝèåäåßöÔýÖäÔÖèÖÔâÝÙèÖÔáåÜåäÔéÝØÖáéÛäÔúÖÙê ÜÖÙÔèÖÙÔÖèÖÔÛäÙãáÔéÝßãêÖÞ èååäãßåÔÞÝáÖäåÙÔâÝØßÖáâÖæÓ h`gcZ[fQi]g]eQvotvvtQQJ[e[QcZ]P g[dcQdcWZ[cQg`Z`f[WX[WP|Q]l[fQJ[]f ß Ý Ø ß å Ù ê ê ÖÜÔÞãÞÖåÔâÝØÖäÞåöÔÚÝßãÙ×ãäÔúÖÙêÔèåáåÜåäåÔéÛÜåÞå úÖÙêÔáÝÙÖØåäÔâåÖúÖÔØÝßØåâãÞåö ÙúÖÔ×ãáÜÖæÔéÝèÖêÖÙêÔúÖÙê gYf_[WQj[WQg`e][fX[W^[Qh`j[WX TcWQWihQa[Zf`hgfcdQ\Yef`hQJe[Z`WP æ Ö Ù ú Ö Ô Ø Ý äÖáÖÙÔþÿ0þ1ÿ2þ4567827479ÿ6ÿ5 ñ ý õÔèÖÙÔÞåèåä `fZ`e[iQZcj]ftQ\`e[g]Qd`W}Y_[ SiZ]Qx[W[WXQNgYQ\PQd`k[gcec IÖÙêÔØÝßØåâãÞåÔèåâÖúÖØäÖÙ áÝÙêêÝÜÖØÔÜÖéÖäÔèåÔäÖ ÖÞÖÙ Zd[ × Ö Ø å ö bQh[h[f[WW^[Qj`WX[W J[h[Zf`hgfcdQ\Yef`hQJe[V èãÖÔéÝäÖÙÔÞÝäÖÜåöÔíÝÞÖØÖÙ ßÝØÞÝâãßöÔ÷àÝßÝÜÖæÔßÖáâÖæ d`hW]}gYQWgX`gQf`]ed[ ÷àÖÖßÔåßãÔèãÖÔ ý ÔáÝÙúÖÜÖöÔýÖéåÔÞåèåäÔ×ÖØåÔâÝÜãá W]Q\[d]WXV ØÝßØåâãÞåÙúÖÔûéÔòöJüüÔéÝØ ØÖáÖåÔÖèÖÔéãÙêãßÖÙÓéãÙêãÓ j`i[Wt Ql`Wj`e[Qf]d[bQ_[Xc[W Zg`[WhPtQQLnYJ\j[Qx[ ä Ö áå ÔéÖÞßåäÖÙìÔâåÞÖÔÞÖ×ÖÔáåÜåäÔéÝáâÝÜåìøÔäÖßÖÔùèåì s æÖØåöÔKåÙêêÖÔâÝØåßÖÔåÙåÔèåßãÓ ßÖÙÔØÝßØåâãÞåìøÔã×ÖØÙúÖö áÝ Ö ä åÜåÔîÖéÛÜØÝÞÔîÛáâÝÞÔÚÛÜÔëÞ×åáÖåÙö \ ` W } ] f c Q i ] W Q d[ h ] g Q g ` Q g [ d[ f ØãÙäÖÙìÔèÖÙÖÔØåÞßØåâãÞåÔßÝØÓ ÚåæÖäÔîÝØÖßÛÙÔîÖÞãÙÖÓ Zcj]fQgYf_[WtQJ[f`W[Q[j[Qh][f[ îÛ áé ÛÜÔùèåÔáÝÙ×ÝÜÖÞäÖÙìÔéÝáåÜåäÔßÛäÛÔÝáÖÞìÔýÝêãæì ÞÝâãßÔßåèÖäÔ×ÝÜÖÞÔÞåÖéÖÔéÝÓ ÙÖÙÔàãØÖäÖØßÖÔáÝáâÖÙßÖæ d`W}]fcX[g[WPQgYf_[WQZ`f_[WX]W ß Ý Ø Ù ú Ö ß Ö Ô ×ãêÖÔáÝØãéÖäÖÙÔéÝáåÜåäÔßÛäÛÔÝáÖÞÔëÜÖèåÙÔèå ÙêÝÜÛÜÖÙúÖö éåæÖäÙúÖÔáÝáãÙêãßÔØÝßØåâãÞå j[WQd`ecb[ZQ[j[QYf[WXQZ[gQjcg`W[e Ú Ö Þ Ö Ø Ô ÕÛÙêäÝìÔúÖÙêÔéÝØÙÖæÔèåØÖáéÛäÔéÖèÖÔðüüïö ÚåæÖäÔÚÝáÝØåÙßÖæÔîÛßÖ éÝèÖêÖÙêÔèåÔëÜãÙÓÖÜãÙÔîåÓ _`f[j[QjcQg[d[fW^[tQJYf_[WQi]W ÚÛÜåÞåÔéãÙÔâÝØÝÙçÖÙÖÔáÝáåÙßÖÔäÝßÝØÖÙêÖÙ ñÚÝáäÛßõÔàÛÜÛÔáÖãéãÙÔîÝØÖÓ èãÜöÔÚÝÙêÖêÝÙêÔÚÖØÝÙßÖæ e[WXh]WXQ_`fZ`fc[gVZ`fc[gQd`WX[V é Ý Ü ÖäãÔéÝØÖáéÛäÖÙÔßÛäÛÔÝáÖÞÔëÜÖèåÙÔÚÖÞÖØ ßÛÙÔîÖÞãÙÖÙÖÙÔàãØÖäÖØßÖ ÚÖØå åÞÖßÖÔèÖÙÔHãÞÝãá _[fg[WQ[j[Qd[ecWXt Õ Û Ù êäÝÔßÝØÞÝâãßÔúÖÙêÔÞÖÖßÔåÙåÔÞÝèÖÙêÔáÝÙ×ÖÜÖÙå `fcg[WQgYf_[WQZ`fh`V áÝÙêÖäãÔßÖäÔßÖæãÔáÝÙÖæã îÝØÖßÛÙÔàãØÖäÖØßÖìÔîÚÔàÖßØåÛ _]ZQMd` æ ã äãáÖÙöÔ÷íÝÜãáÔßÝÙßãÔÖèÖÔäÖåßÖÙúÖöÔýÖéå [WX]Wg[WQh`e]V áÝÙêÝÙÖåÔéÝÙÖØåäÖÙÔØÝßØåâãÞå KÖèåÙÖêÛØÛìÔáÝÙêÖäãÔßåèÖä f]bQi`Wd_ ç Û âÖÔäÖáåÔÖäÖÙÔáåÙßÖÔäÝßÝØÖÙêÖÙÔèÖØåÔéÖØÖ X b ] W c Q f ] d[ b Q ^ [ W X ÚîFÔèåÔäÖ ÖÞÖÙÔÖÜãÙÓÖÜãÙ áÝÙêÝßÖæãåÔÖèÖÙúÖÔÔéãÓ e[cWtQ\`e[g]Qg`d]jc[W é Ý ÜÖäãìøÔäÖßÖÙúÖöÔ ßÝØÞÝâãßöÔàÝÞãÖåÔÚÝØèÖÔûÝÙÓ ÙêãßÖÙÔÚîFÔßÝØÞÝâãßö d` W X [ d_ c e Q e [ W X g [ b Q h ` V çÖÙÖÔýÖßÖÔûãÖÙêÔLåÜÖúÖæì ÷îÖÜÖãÔ åÙOÛØáÖÞåÙúÖ W^`e[d[Zg[W äÖ ÖÞÖÙÔëÜãÙÓëÜãÙÔîåèãÜ úÖÙêÔÙÖØåäÔñØÝßØåâãÞåõÔèÖØå fjcc_f]cPQQd` j [ W ÖèÖÜÖæÔçÖêÖØÔâãèÖúÖÔÞÝæåÙêÓ äÝØÖßÛÙÔP5PÞÖúÖÔáÖÜÖæÔßåèÖä _`fb[hceQQg[[g_b]cffWt^[ êÖÔßåèÖäÔâÛÜÝæÔÖèÖÔÖäßåEåßÖÞ ßÖæãöÔQÖÙêÔ×ÝÜÖÞÔâãäÖÙÔÞÖúÖìø \`e[g]Qg`e][f éÝØèÖêÖÙêÖÙö äåÜÖæÙúÖö d`e[e]cQicWZ]Qj`V àÝÛØÖÙêÔéÝèÖêÖÙêÔâÖäÞÛì HÝÙãØãßÔèåÖìÔáÝÞäåÔëÜãÙÓ i[Wtm`hgci]WQjci`fXYgc íÖèØãÙìÔáÝÙêÖßÖäÖÙìÔèåØåÙúÖ ÖÜãÙÔîåèãÜÔâÝØÖèÖÔèÖÜÖá gYf_[WPQW[d]WQi`W}]fc ÞÝÜÖÜãÔèåâÝØåÔÜÝáâÖØÖÙÔäÖØçåÞ åÜÖúÖæÔäÝØÖßÛÙìÔÙÖáãÙÔãÙÓ _`fb[hceQd`d_[k[Q_[f[WX ØÝßØåâãÞåÔèÝÙêÖÙÔÞßÝáéÝÜÔÖßÖÞ ßãäÔéÝÙÖØåäÖÙÔØÝßØåâãÞåÔÚîF _`fb[fX[PQh`dch[eQh`_][b ÙÖáÖÔîÝØÖßÛÙÔîÖÞãÙÖÙÖÙ ÞÝæÖØãÞÙúÖÔáÝÙ×ÖèåÔäÝ ÝÓ ÚÝáäÛßÔàÛÜÛö ‰ŠX‚‹†XŠ‡Š†ŠŽYZŠ… ÍÀÅÁÅÍ ÙÖÙàêÖÖÖÙßÔÔèå äÛÙOåØáÖÞåìÔîÝéÖÜÖ ÙÖÞÔÚÝÙêÝÜÛÜÖÖÙÔÚÖÞÖØ %&!"#!$%!&'()* Rå ñ RÚ ÚõÔÚÝáäÛßÔàÛÜÛÔàãâÖêúÛ &'()!#%$('!#+,-.) áÝ ÙÝ ÖÞäÖÙÔéåæÖäÙúÖÔßÖä #/()))!0(,,- éÝØÙÖêæÔ áÝÙÖØåäÔØÝßØåâãÞå -1!(1(23 ÚîFÔèåÔëÜãÙÓëÜãÙÔîåèãÜö ÕåäÖÔâÝÙÖØÔÖèÖÔéãÙêãßÖÙ mL·NKLO·PQMRSTUOQVQacj[WXQe[Wl]Z[W i]eg[WQh]f[ZQj[gk[[WQw[gh[Q\`W]WZ]Z wYgYQ\f[h`Z^YQd`WX[Z[g[WPQh[[ZQcWcQc[ %&0+/(%!"+,$ éÖèÖÔÚîFìÔáÖäÖÔéãÙêãÓ g[h]hQj]X[[WQg`g`f[h[WQj[e[dQf]d[b Ud]dQZcj[gQ}`fd[ZPQZcj[gQl`e[hQj[W h`j[WXQ_`f]h[b[Q_`fZ`d]Qj`WX[W 4+)5)!6-!4()7 äßÖÝÙÔ åßãÔåÜÝêÖÜöÔ÷îÖáåÔÖäÖÙ Z[WXX[QnJxRMsQj`WX[WQZ`fj[gk[Q[gce Zcj[gQe`WXg[it g`j][Q[W[gW^[PQT`ee[Qm]hZ[jQQL~cW[ 8%'92:!;/) èÖ Ü Ö áå Ô éÝ Ø áÖ Þ Ö Ü Ö æÖ ÙÔ å Ùå ì ø [ e c Q n [ k[ e c s Q J Y Z [ Q m[ X ` e [ W X P Q w Y g Y x[ g k[ [ W Q w \ U Q g ] f [ W X Q } ` f d[ Z Q g [ f ` V nposQj[WQL]ec[Qm[b[fjcg[Q\QnºstQa`l[g &'()*&'()!#%$('!1+,(* äÖßÖÙúÖö \ f [ h ` Z ^ Y P Q j ` W X [ W Q [ X ` W j [ Q i ` W ^ [ dV W [ Q Z c j [ g Q d` W ^ ` _ ] Z g [ W Q [ j [ W ^ [ Q g [ Z [ _`_`f[i[QdcWXX]QZ`f[gbcfPQg[Z[Qjc[PQj][ )!57,!<($9 îÝ éÖ Ü Ö Ô à Ö ß ãÖ Ù Ô ÚÛ Ü å Þ å Ô ÚÖ Ó i[c[WQWYZ[Qg`_`f[Z[WPQjcX`e[fQjc zi`WX[j][W|Qj[fcQchZfcQZ`fj[gk[PQ^[gWc [W[gW^[Qjc[d_ceQacZcQR]_[cj[bQj[fc /+2%)77!2,(/)9!- áÛÙêÔÚØÖ×ÖÔñàÖßéÛÜÔÚÚõÔÚÝáÓ \`WX[jce[WQO`X`fcQn\OsQm[X`e[WXP acZcQR]_[cj[btQa`b[f]hW^[PQj[e[dQ]f[c[W h`gYe[bW^[t hQnopqrst h]f[ZQj[gk[[WQi`fe]Qjch`_]Zg[WQ[j[W^[ za[di[cQh[[ZQcWcQg[dcQZcj[gQZ[b] äÛßÔàÛÜÛìÔàãßÖØ×ÛìÔáÝÙêÖÓ J[dc <.'+2!$!-%=%-/ M ` f j [ g k[ Q w Y g Y Q \ f [ h ` Z ^ Y Q d` W X V zi`WX[j][W|Qj[fcQacZcQR]_[cj[bt g`_`f[j[[WW^[tQa[^[QcWXcWQ_`fZ`d] ß Ö ä Ö Ù ì Ô â ã ß ã æ Ô Ö ä ß ã Ô á Ý Ù ê ä Ö × å +,$7)7)3 b [ j c f c Q i ` f h c j [ W X [ W Q d` W X ` W [ g [ W Q _ [ V z a ] f [ Z Q j [ g k[ [ W Q h [ ] j [ f [ Q w \ UQ Z c j [ g X[WQ[W[gV[W[gQj[WQd`Wl`d_[Z[Wc ÖèÖÖÙÔÚîFÔßÝØÞÝâãßì ZcgQ_`f}Yf[gQd`f[btQS[Qjcj[dicWXc d`d`W]bcQh^[f[ZQ\[h[eQp¹rQ[^[ZQnosQ_P ji``Wfd[ %&"#!%'+7'!$%!&'()* ßäÝÝØâãÝßÖØáÖ h[e[b[WQcWctQJ[dcQb[f[iQ[W[g Ô áÝ Ù ú Ö Ù ê ä ã ß Ô ä Ý Ý Ó g ] [ h [ Q b ] g ] dW ^ [ P Q L e Y ] ~ c ` Q R^ j b [ d[ g [ Q g [ dc Q dc W Z [ Q d[ l ` e c h Q b [ g c d j [ i [ Z Q h `gYe[bQe[XctQ¸[dicfQZcX[QdcWXX] &'()!#%$('!#+,-.) ÙêÖÙÔèÖÜÖáÔáÝÙåÙèÖäö m]hZ[{[tQx[e[dQhcj[WXQ^[WXQjcicdicW d`d_[Z[eg[WQ[Z[]QZcj[gQd`W`fcd[ e`_cbQd` QZcj[gQd`Wj[i[Zg[W #/()))!0(,,- ÙÖ àÝâÖâìÔäÖ ÖÞÖÙÔßÝØÞÝâãß y]ed[WQa¸Qm¸Qnb[gcdQg`Z][sQh`fZ[ h]f[ZQj[gk[[WQw\UQ_[cgQifcd`fQd[]i]W i`Wjcjcg[Wf`Q{gY[fd[ [tQ¸[gcd áåÜåäÔîÝØÖßÛÙÔîÖÞãÙÖÙÖÙ R[ZfcWcWXZc[hQa¸Qj[WQ¸]hW]eQJbYZcd[b h`g]Wj`fP|Ql`e[hW^[Qh[[ZQd`d_[}[g[W y]ed[WQa¸Qm¸Q[gbePc|fQWl^`[e[QdhW`^d] $%+))!<%9 Z]hg[W àãØÖäÖØßÖöÔ÷îÖáåÔâÝÜãáÔáÝÓ a¸Qm¸Qnb[gcdQ[WXXYZ[sPQi`W[hcb[Z WYZ[Qg`_`f[Z[WQn`gh`ihcst d`WXX`e[fQi`fhcj[WX[WQh`e[Wl]ZW^[ ,+/-,%<(/%)93 áãßãÞäÖÙìøÔäÖßÖÙúÖöÔS b]g]dQZ`fj[gk[PQLeY]~c`PQd`W^cdV a`]h[cQi`fhcj[WX[WPQZ`fj[gk[ i[j[Qa`e[h[QnoºqrsQd`Wj[Z[WXtQn[chs

CI®¯°±H²I $D³´FHDµD±I¶D"


0123

234567689:;6823<=3><:?@6<8A6>6893>B:@:>

456478   !"#! $%!&'!% $(%( )%($$%$ ##& *#+"( %%%,% $!-%#+# "!-!- $(&.(%# %$(%(# "!$ #$"(& /%!%%$!!" "##),"##)$%$-- -!0!(!" $"& /%## -%$# -!"!(" "( %+##$!-$-"& 1"$ - #(#%# $%$-!# %"####%# !+$! !#$!($!

"$#&C$$( $%%# $ +"& C -#( %$!+ %$-$!!%" !#D $)"$!%#%# %&/(+# !"% #(#%#( -$#%#" (%%#!& E$++#- )% (#%#( &!#%#%!" +(- (%$#%# %#$ -%####& / -#$!-%) $$(,( D%#(#%#"!!& /"( $%%#$ -%#$%( +$+&*-%

$%#%-%!!# ##%#"## $-,-!$ %$#+& 1-#!+#% #%# #%#!!& 1#"!+ %"(##- !!#& .-!" !!#%(%% "(% %"#-# +#%-% "& *"(!)% ($%$ %!""$# -#%#!"!& * -%)$ "#( "!-%)$ ($! "$#(","& .!($!!# ##$%#%#- #%#")- +$" +& FGHIJ

KLMNOPQRSTRUVWXPYLUQZLM[YMUPKS


0123

15 36 7 715 45651579

Í!"#$Í"%&'($)* É!&+$Æ&,'!&+$-. /"',&*0$É'"1&02

!"3Ã3;./2*$42*0C+/.@$F2+1$¾Ã4FÁ F°5$46=5+/+6$',+*+$C2*>+/.:$52*+4$36/35$121# ;2*4.+;5+6$52.53/42*/++66<+$,+>+1$2626$C2*45+>+ .6/2*6+4.06+>$C2*/+-35$7»¶¹8»9³½ ¶ ²¶» ³¸¶» ½»²³ ³ ½»¶½ ²¸» ½³´³ ³¸¶½½,.$Â+>+<4.+$;+,+ ¿$:.6==+$8$Â+*2/$¿78$126,+/+6=A &2-+5$Ã+63+*.D$12*25+$/2>+:$12>+:+;$42C+6<+5

GHIJKLMNMOIPQRMSMRSMLITMUUMV ÷køvzy{„|wƒt}vty€tùú

WaOOUQW UQWNP`[b[gnqirit[Tuwetnc[Wncklite[Nnim[yTWN}[lncqeiw[jnwiq[jiodiq[dice[giopsijio[NSP[WR[Wde[Zutxewtkf[himeq[yz{X|}~[Nem[TWN mnjisusio[qnqe[jite€io[tncis€ec[qnlnjum[lnciopsit[sn[Yijiqei[mnopesute[‚“ƒ•„“…£–†ƒ¤‡ ƒ“¤£¥ƒ“ˆ–‰“ £¤£™‡–“ƒ¡–Š‡ ¥š‹“Œ‡–Ž£”£¤£¥ƒ–‘’“ NOPQRS[TUVTW[XYUSW[hOPaZ\PSWO

WXYZ[\]^_`XaZbccdbcXe^ZfZXghiZjZiZbÆÇÈÉÊÉÈÉË XWkl^Zbcjd_XmhbccdbZjtZuvbwxXynwyio Z _ X piq d r Z b s tzv{|yty}ywt}y{~t{y}y{}yw

Æ+89+:9+8$È&#0"1"'" ;0*&$Ë0!,&0$<0=/0$>'&0*

3453 !"3(2# 42@+*+$=*+/.4A$(*0=*+1$+5424 F+5$/+6==36=#/+6==36=D 6=36-36=$Â+>.0C0*0$+5+6 .6/2*62/$=*+/.4$,.$42;+6-+6= +5424$.6/2*62/$42@+*+$=*+/.4 421+5.6$,.1+6-+5+6$,2# Â+>.0C0*0$.6.$,.6+1+5+6 .6.$+5+6$C2*>+53$42>+1+$¿C 6=+6$+,+6<+$?+4.>./+4$6.#7. » ³¸´¸²¸½?@´ ²½A ²

B -+1$6064/0;A$7+4.>./+4$.6. 42C+=+.$.1C+4$,+*.$5242# ;+5+/+6$(F$F2>501$C2*4+1+ ,26=+6$(21,+$)5D$,+>+1 C.,+6=$;21+6?++/+6$/2560# >0=.$.6?0*1+4.$¾F5Á$36/35$³¹³ » ½¹¸E ²¶ ¶ ½ ²E³ ½,+6 52*-+4+1+$F2>501$,26=+6 (2150/$D0=<+5+*/+$/26/+6= ;21+6?++/+6$F5$,+>+1$*+6=# 5+$12F3-3,5+6$·¸¹º»½G³¹³ » ½?³ @B F+5$:+6<+$,.$42;+6-+6= Â+>.0C0*0D$(F$F2>501$-3=+ C2*26@+6+$+5+6$126<2,.+# NOPQRSTUVTWXQOWYWZNU[W\]^ 5+6$ $*.C3$/./.5$6.#7.$=*+/.4 YW_PUQUOU[`^QaO[ZNOaaN[b[Wcdef[gh_[Yijeklkck[mnopeqe ,.$42C>3* 3:$)5DA$).:+*+;5+6 ristu[juiop[dnopio[mnopisqnq[eotncont[vei[skmwutnc[xeoxeop de[siriqio[Yijeklkckf[himeq[yz{X|}~ ÷køvzy{„|wƒt}vty€tùú

ÈÉÌÌÉÍ WkÎÏÐÑÒÎÓÔÎÐÕÔÖ×ØÙÚ

ÛÜÛÕÝÕÛÝÕÞÎßàÎ×ÜÞÕáÕâ ÙÕÞãÕÎØÖÜÞÙØÙÕäÎåÕÞæÎçÕÛÕ ÖØäØÛãÕÞÎÖØÎÔèÕÞæÎ×ÜÞÕáÕâé WkÎÒÜÛÕÝÕÛÕÞÎÖØçÕÝèÝÕÞ äÜêÕÔÕÎÛÕääÕçÎÖØ ÒÜÛÕÝÕÛÕÞÎÐÕÔØçÚåÚëÎìÕçÕÞ íÕÞÙèçëÎìèÛÕÙÎîïïðàñé WkÎíØÕåÕÎãÜÛÕÝÕÛÕÞ ÖØÙÕÞææèÞæÎÐÕÔÖ×ØÙÚ ÖÜÞæÕÞÎÕÞææÕÔÕÞÎäÜÝØÙÕÔ ÏãÎòóóÎÔØôèÎäÜÙØÕãÎ×ÜÞÕáÕâ WkÎÒÜÛÝÚÙÎÛÜÞÕÞææèÞæ ôØÕåÕÎÖèÕÎ×ÜÞÕáÕâë çÕÞÙÕÔÕÞÎÛÕåÕÙÎÙÜÔäÜôèÙ ÛÜÔèãÕÝÕÞÎÝØÔØÛÕÞÎÖÕÔØ õØçÕåÕâÎöÚÙÕ WkÎÐÕÔÖ×ØÙÚÎÛÜÞæÝçÕØÛ ÓØÞÕäÎÐÚäØÕçÎöÕôèãÕÙÜÞð öÚÙÕÎÙÕÝÎÛÜÔÜäãÚÞ ÖÜÞæÕÞÎãÜÔÛÕäÕçÕâÕÞ ÐÕÔÖ×ØÙÚÎÙÜÔÝÕØÙÎôØÕåÕ ãÜÛÕÝÕÛÕÞé

 !"#$%&'( )*$&+*,-./0$1213/345+6$36/35 zvxyyt{yzzy€t‚vwƒywt{vwƒƒ|wy}ywt„~y…y 121+5+15+6$78$-26+9+:$/+6# |{y†tzy}~‡t}yvwyt‡y}ty‚ytvzˆ‰wzt€ywŠ|‡yw ;+$.,26/./+4$<+6=$+,+$,.$*3+6= -26+9+:$.64/+>+4.$?0*264.5$42# ‚y~t‹~wz‰ztŒ€v{ywt‚ywt‰‡ytŽ‰ƒ…y}y‡yt @+*+$1+44+>A$B2;3/34+6$./3 ,.+1C.>$126<343>$:.6==+$4++/ .6.$/.,+5$+,+$*24;064$;04./.? vzw‰tv|t‘|ƒ‰†‰ ,+*.$).6+4$&04.+>$(215+C$&>2# ’“ ”“•–—˜™“š–›œž–Ÿ –œ“ ¡¢£¤¥ 1+6D$1+3;36$).6+4$&04.+>$B+# C3;+/26$,+6$B0/+$>+.66<+A E2*3$°3=*0:0D$52;+,+$±²³´µ¶ ¾¿¿À8Á$4.+6=$.6.$,.$;21+5+# )21.5.+6$,.5+/+5+6$B2# ·¸¹º»¼½B+1.4$¾¿7À8ÁA$Â263*3/# 1+6$&+*.>0<0D$-+>+6$Ä+6/3>A ;+>+$C+=.+6$E3531$,+6$E3# 6<+D$;21+5+1+6$/2*42C3/ Å%26@+6+$4213+$+5+6 1+4$%&'($)*$&+*,-./0D$F*2460 +5+6$,.>+535+6$;+,+$Ã31+/ 5+1.$1+5+15+6$42@+*+$1+#

öÚ Ù Õ Î íØ Õ å Õ Ø Î Óè Õ Î ì Ü Þ Õ á Õ â ¨øû‹tuv†y„~€~‡yz~t§v{yzy« {vwywƒyw~tˆ‰zvztˆv{y}y{yw €y†ywtŒ‰z~y€t‹~wyztŒ‰z~y€tv« wyƒyt}vŠyt‚ywtywz{~ƒyz~ ü‹~wz‰zwy}v‡ywzýt‰‡ytŽ‰ƒ…y« }y‡ytþy†…yt¬~Šy…yw‡yt{v« wy{ˆ~}t‡|‚|†ywt}v‡~‚y}ˆv‚|€~yw ˆ~†y}w…yt‡v†y‚yˆtˆ‰zvztˆv{y« }y{ywtŠvwy­y†t‚~tuŒtŒy‚Š~‡‰¯ þy†…yt{vwƒy‡y}ywt‡v€y†t„v}‰« ‰‚~wyz~t‚vwƒywtˆ~†y}t|{y† zy}~‡tˆy‚yty{~ztüúùÿ0ýtˆyƒ~¯ yz~€t}‰‰‚~wyz~t‡vzv„|‡ {vw…vˆy}y‡~t„y†1yt‹~wz‰zwy« }v‡ywzt‰‡ytŽ‰ƒ…y}y‡yty}yw

ÐçÜÛÕÞÎ2ÕÝ ÒèÞåÕÎÑÕÞæ ÷køvzy{„|wƒt}vty€tùú

‚|ytŠvwy­y†t‚y~t‘ƒy{ˆ~€yw Ž‰ƒ…y}y‡y¯tHy{~tz|‚y†tz~yˆ« }ywtywƒƒyywtuˆtIJJt~„|t„yƒ~ zv‡~yˆtŠvwy­y†t|w‡|}t„~y…y ¦§¨©¨t‹~wyztvwyƒytvŠyt‚yw ˆv{y}y{ywt‚ywtˆv{„v€~ywt}y~w Œ‰z~y€ty„|ˆy‡vwtŒ€v{ywtª|« }yKywLtŠv€yztþy†…yt}vˆy‚yt~« €~zv‡~‰w‰t‹¬t{vwƒy‡y}ywt‡v« „|wtª‰ƒŠyty{~ztüúùÿ0ý¯ }y~‡tˆv{y}y{ywtŠvwy­y†t…ywƒ uvwxywyw…yt}v‚|ytŠvwy­y† tŒy‚Š~‡‰tz|‚y†t‚~« ‡vzv„|‡ty}ywt‚~}v„|{~}ywt‚~ y€y‚}y|t}‚y~twuŒ®§ €y€|~tyˆy‡t}‰‚~wyz~¯ My}y{tŒ‰z~y€t‚~tŒ~‚~}ywtv« uyˆy‡t}t‰{v z~t~w~tyw‡yy€y~w xy{y‡ywt®{„|€†yŠ‰tª|{y‡ ‚vwƒywt}‚v~yxwyy{y ‡ywt§‰€zv} ÷køvzy{„|wƒt}vty€tùú

÷køvzy{„|wƒt}vty€tùú


97  45647

0123 OP1QRS3TUVVWXS WXSYYS1QZ[RSY\]^

!"#$%&$'"() )($$(#$$("$("$$(*+$, -!.)/"0($)1)/"0-&1

234546785493=$>)0"01,"?)0"0>1,"?)0"0>""1,"1 0)$)@"=ABCD*EECFGCHIH=AGJGFKGFGJGJ1 :;<46=.)/"0(//HL"EBM")(N""$(M"'"1

&'()*+,-.*/,0)/

1234567689:;<:=>?=>;8?:=;@A@BC86;<D@C< B>9:8E:E:D>;B>;U8_C=@;:=FC=>;8<:;B>; E><>89>FG>D>=>?8AH>FI86CJJ>8K@9EH?:D8>=>; FE:>=:D8a:;<>8\QQV1Y8bC?W8^AH:?@@?WI8>=>; 9:;B><>=>;8L:9C;>D86;<D@C<8E><>8MH9>? 9:;c>;cC=>;8E:;B>A>9>;8B>9:8G>;B8@E?C9>AU NOOPQR8EH=HA8STUVV8WC;BB>8SXUVVU8L:9C;>D d:F=CEH;8BD>?CF8<>;8?:D^H=>8H;?H=8H9H9I >=>;8<CB:A>D8<C8=>9EHF8LYZ287K5[8L:?HD>;U F:9C;>D8C;C8W>;G>8^:D^>?>F8H;?H=8QVV L:9C;>D8C;C8BD>?CF8H;?H=8=>A>;B>;8H9H9U E:F:D?>U84;?H=89:;<>E>?=>;8H;<>;B>; 1:DF>9>8E:;B>9>?8ZYI8\C;B8\>WGH8\C;>D;@I F:^>B>C8>=F:F89>FH=8F:9C;>D8C;CI8]>A@; E:F:D?>8>=>;89:;<>E>?=>;8CA9H89:;B:;>C E:F:D?>8^CF>89:;BH;cH;BC86CJJ>8K@9EH?:DI ]>D>89:;BBH;>=>;8?>^A:?8>?>H8?:A:E@;8F:AHA:D M>A>;8d@;c>AC8Xe6I8>?>H89:;BWH^H;BC8fC>P6?C= <C8;@9@D8VOXg`hOghgV8PhOghQSU NE@;F:AR8^:DFCF?:98@E:D>FC86;<D@C<U _C8>]>D>8C;CI8;>;?C;G>8>=>;8<C<:9@;F` L:A>C;8^CF>89:;B>=F:F8CA9H8?:;?>;B86;` ?D>FC=>;8F>?H8?>^A:?8?:D^>DH8<>DC86]:DI8G>=;C <D@C<I8E:F:D?>8cHB>8^:D=:F:9E>?>;89:;` Z]@;C>81S8X8C;]WCU85:F:D?>8^CF>89:ACW>? <>E>?=>;8F:D?CiC=>?8F:?:A>W89:;BC=H?C8F:9C` =:W:^>?>;8?>^A:?86;<D@C<8C;C8H;?H=8^:D9>C; ;>D8C;CU8NBG>R

€‚ƒ„…†‚‡ˆƒ‚„‰†Š‹Œ‚Š ŽŠƒŠ†„ƒ‘’„ƒ“†Š”

•·–w¸ÊÀÒ¼ÂàÅÒ¾ÉÀ½Ä¼ÜʼҼ½¾þíêëíä Ò¿Åƽ¼»Þ¾˜½ÊºÂ¾ÿżÁÀ½Ï¾ËŽÅ˼»¾6öõ ÛÀËÅ»Å༽¾ÿÅ˼¿¾ÿżÁÀ½Ï¾ßÆʼ¾üÆÏÁ¼ ¿À½ÊÅËÀÊÀÒÓ¾¿Àļ½Ï¼½¾ÿÅ˼¿¾ËŽÅÈ Öõ6×Ó¾üºË¼Ê¾ÕÖÖØ×Ù¾à¼ÒžŽÅÞ¾ú¼ÏŠ˼»¾6ö ¾¿À½ÊÅËÀÊÀÒ޾мËɺ¾¹ÀÒ¹¼È νļ¾Ì¼½Ï¾¹ÀÒËŽ¼Ê¾ËÀ½Ä¼ÜʼÒÓ à¼¿¼¾Ã½ÏÏÒÅ¿Ó¾¼Ê¼º¾¹¼à¼¿¼¾¼¿Å½Ï ÉÀҿ̼Ҽʼ½½Ì¼¾¼Ä¼»¼à¾Í¼Òϼ¾½ÀϼҼ »¼Å½½Ì¼Þ ýÄƽÀ¿Å¼¾ÄŹºÂÊż½¾ÄÀ½Ï¼½¾ß—Û ÛÀ½Ä¼ÜʼҼ½¾Ë¼¿Åྐྵſ¼¾ÄÅ»¼È ¼Ê¼º¾ßÃÛøоßÆʼ¾ÑÆÏ̼¼Òʼ޾úÀÒº¿Å¼ º¼½¾¿ÀǼҼ¾þíêëíäèËÀ»¼»ºÅ¾™¾îå2š 6{ÈÖ ¾Ê¼àº½Þ ñåã›îëæå0îëåœäí›þã›ëîçèÊÀÒ¼ÂàÅÒ¾ÖÖ ÔÀ»¼Å½¾Åʺ¾¿Ì¼Ò¼Ê¾Ç¼»Æ½¾ÉÀ¿ÀÒʼ мÒÀʾÖõ6×޾ýÜƾ»À¹Åྻ¼½ÁºÊ¾¹Å¿¼ w“˜c“˜¡`hs’‘‘Ž’ Ž’›‹w‹˜h›‘`“˜hc§¡c‹hkhapf|tŠg~hv€gh›wh|‚vhn|Švgh|gšh›poœgušhtpuevx|qvhxpevgqguhx›‘`|“˜h uf|cu§¡ceg‹‡už‹haŠg‹˜h”ag‹w‘` ueh¡ž§ guh‹‚}v` ”po{pqgxguh!"#$%›ov~gueedšhaŠptgušhgpog~h`qvtp€gh„deƒgxgoqgšhapŠggh¨ij‡‰ª…hw|uf|ueguhqpopœ|qh‚gŠgthoguexghtptœpovxgu ¼Ä¼»¼à¾¹À»ºË¾ËÀ½Å¼àÓ¾ÉÀ½ÄÅÄż½ ÄÅ¿Å˼¾ÄžÊÍÅÊÊÀҙ¾ ÛÿÅËÁÀ½ÏüÆÏÁ¼ ËŽÅ˼»¾ÔÐÎØÔÐß¾¼Ê¼º¾Ì¼½Ï¾¿ÀÄÀÈ ¼Ê¼º¾àº¹º½ÏžÿÅ˼¿¾ÔºÒ̼¾™öÖ{ È ”puepqg~|guhxp”g‚gh”goghv€ghqpuqgueh”odph”od‚|xvh|ogqhxgœgo… Ò¼Á¼ÊÞ¾—ŽÏÏžļ½¾¹ÀҼʾ¹¼Ä¼½¾ÉÒÆÉÆÈ žŸ××ÖÖ×ן޾ ¡¢

.Â*'Ã-Ä0*Ã',-/)-Å0ÂÆ+Ç+,È+

«¬­®¯°±²³´

_`a`bcdefghijklmhngopqhrhsgtpoguhapuv wpogtvxhyzg{||t}pgouvueh`xgqguhng~gk v€gh_`a`bcdefghrhpuqgogh|‚gƒgh„deƒg… _od†vxqovhll‡ˆ‰‡i‰hij…ˆˆkŠhcpu‚pŠghlu‚ ‹uuvŒpogoƒŽ~govqƒh‚vh_xduexgŠvuexdue`„ rh‘’’haqgu‚“”h_g€guev•th_gŠvqgŠvqb ‹{{|qv{gu‚ _ugŒvgugu‚g|qgtghll‡‰‡i‰rsx…hi–rwpk q~d”ogxh’uqop”opup|oh—˜ept”Šgue “qgue™r€‡ag”q|govšhapqƒg€gu››šh‹oƒdv”dk upedodšhtœg~tdr‚vhc’Žrˆ–m–‰–il‰k iˆ‰r_vu†dpuvfdefg… _vo{fdefgh”oppuqhwgt”dpueh‘peegphrnvuek e|hlhngopqhlˆi‰hrhi–ˆˆkl‰ˆˆhrhs|og€vgqg „deƒgxgoqghrhž›nhiˆoœhrhvu†dhˆ–Ÿmljk ˆmmŸ–š _fdefgpqvg†pqh‰ˆ‡‰‡i‰hijˆˆhspuqghapuv ogtgšh›govh hn|vxhgugxlhsguqvh„deƒgxgoqg ‚vhswwžh“¡nhrh†opp… _‚duvbgo{~hll‡‰‡i‰hi–…ˆˆhxpqod”ogxhœvuv ‚vhc’Žhrhœpogtgh_ag”q|govh_‹oƒdv”dupk edodh_apqƒg€gu››hrhˆ–mm‰–i‰–¢¢¢ _tgqovxŠgœpŠhmki‰‡‡i‰h£dox~d”šh}dtœg  hsgtpoguhnvu‚hng”h|‡h`u‚dupvgh‚v _ngqovx}gpŠhrh‘’’hˆ–Ÿm‰‰‰Ÿ–i _tpbtg~gœgogqghlm‡‡i‰hng~gœgogqg n‹}`¤h h¥’puqvgŠh¦h‹œ‚|Šh h›~phŽd††pp ›~pdoƒh‚vh¡§‘h“˜„hrhˆ–‰–¢jm¢jˆi… _c‘bc§¡c‹hcdefgh‘peegphpqhylhrhlih‹”ovŠhlˆi‰ rh‚govh”|x|Šhi‰…ˆˆkpŠpgvhrhaqg‚vduhwov‚ddud cdefghrhž›nhiŸw…h¨©‡v€pª

mtkk¬n½ k²kk²p ¾Á® k²l°±lt±²¿Àr

L6dL6Y87@BG>=>D?>89:;B><>=>; =:BC>?>;8E:9^>G>D>;8E>c>=8LHD>? Y>;<>8[@9@D8K:;<>D>>;8NLY[KR =:ACAC;B8>?>H8L>9F>?8K:ACAC;B8G>;B FH<>W8<Cc><b>A=>;8E><>8d>D:? OVSQU85><>8MH9>?8NOOPQRI8L>9F>? K:ACAC;B8>=>;8<CA>=H=>;8<C8M:9^>?>; K:^H;83>G>8<>;8K:^H;81C;>?>;B NK3K1R8¶:9^CD>8f@=>8K@?>87@BG>` =>D?>U L:<>;B=>;8_C?A>;?>F85@A<>8_Z7 cHB>89:;B><>=>;8=:BC>?>;8LZd =:ACAC;BU81:DC=H?8c><b>A8?:9E>?8<>; b>=?H8^HF8=:ACAC;B8<>DC8_C?A>;?>F 5@A<>8_Z78º MH9>?I8OO8d>D:?8OVSQ8º \CA>G>W8K@?>87@BG>=>D?>8º8A@=>FC8<C 5HD>bCF>?>8EH=HA8V·UVV`SOUVV8@A:W 1HF8K:ACAC;B85@AD:F?>87@BG>=>D?>U L>^?H8OQ8d>D:?8OVSQ8º \CA>G>W8K@?>87@BG>=>D?>8º8A@=>FC8<C <:E>;85@F8Y:?:B8d>AC@^@D@I8EH=HA S·UVV`OSUVV8@A:W81HF8K:ACAC;B 5@AD:F?>87@BG>=>D?>U8NCb:R

j±²kl°m´n­k°o®¯«®¯±pk°q±²rskp°tu

µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁ¼Â¾ÃÄÅÆÇÆ½È ÊÀËɼʾÄžǼÜÀ¾Ë¼ºÉº½¾Â»º¹Þ ÇÀÉʾËÀ½Ì¼Ê¼Â¼½¾¼Â¼½¾ËÀËÈ ü¼Äž¼»Å¾Å½Å¾Â¼ËžÇƹ¼¾¹ÅÂŽ ¹¼Í¼¾ÎϽÀ¿¾ÐƽÅǼ¾ÂÀ¾ÑÆÏÈ ÄÀ½Ï¼½¾Âƽ¿Àɾëíîþþãè̼½Ï ̼¼ÒʼӾÁ¼½Áž¿¼½Ï¾ÉÒÆËÆÊÆÒ ¹ÀÒ¹Àļ޾ÿž༻»¾Ì¼½Ï¾»À¹Åà vwx·y¸»Æ˹¼¾¹ÀÒÇÀÒÅʼ¾¹¼ÏŠۼļ¾¹¼¹¼Â¾ÜŽ¼»¾Ì¼½Ï¾ÄÅźÊÅ ¿ÀÒÊÅÜżʾļ½¾¹Å½ÏÂÅ¿¼½¾ËÀ½¼ÒÅÂÞ ÊÀÒ¿À¹ºÊ¾¼Â¼½¾ÊÀÒͺÁºÄ¾¹ÀÈ »º¼¿Ó¾Ä¼½¾É¼½ÏϺ½Ï¾Ì¼½Ï ¿Å¿Í¼¾Ôÿ¾ÊŽÏ¼ʾßÆʼ Öõ¾¿Å¿Í¼¾ÜŽ¼»Å¿¾ÊÀÒ¿À¹ºÊ¾¼Â¼½ ÛÒÆ¿À¿¾¿À»À¿žɼļ¾¹¼¹¼Â ¿ÆÂÓ¾Ô¼¹Êº¾ÕÖ×Ø×پ˼»¼Ë¾¹ÀÈ ÒÀÉÒÀ¿À½Ê¼ÊÅܾý¾º½Ï¼ɾú¼½ÏÈ ÑÆÏ̼¼Òʼ¾¼Â¼½¾ÄÅ¿À»À½ÏÈ ÄÅÉÅ»ÅྻÅ˼¾ÉÀ¿ÀÒʼ¾ÊÀÒ¹¼Å ÉÀ½ÌÅ¿Å༽¾ÄÅ»¼Â¿¼½¼Â¼½¾É¼Ä¼¾ È ¿ÆÂӾĞÚÒ¼½Ä¾Û¼ÇÅÜÅǾݼ»»Þ ÂÅÊӾ߼ËÅ¿¾Þ ¼Ò¼Â¼½¾Äž༻¼Ë¼½¾ß¼½ÊÆÒ ¿À¹¼Ï¼Å¾¾Áº¼Ò¼¾º½ÊºÂ¾Ë¼¿Å½ÏÈ ö¾Ð¼ÒÀʾÖõ6×Þ¾ßÀĺ¼Éº»ºà¾¿Å¿Í¼ ßƽ¿ÀҾ̼½Ï¾ÄÅϼļ½ÏÈÏ¼È ÎϽÀ¿Ó¾åãñë0ñè01óäãèñåêäíñäîÓ ÏÎÒ Ä¼¾ßÆʼ¾ÑÆÏ̼¼ÒʼӾü¼»¼½ ˼¿Å½Ï¾Â¼ÊÀÏÆÒžÕɺÊÒ¼¾Ä¼½ ÊÀÒ¿À¹ºÊ¾ËÀҺɼ¼½¾ÉÀÒͼÂÅ»¼½ ļ½Ï¾¼Â¼½¾ËÀ½Á¼ÄžÂƽ¿ÀÒ ¼Â¼½¾ËÀ½Ïƹ¼ÊžÂÀÒŽĺ¼½ ÔºÒɺ¿ Æ Ê Æ ¾ zÆ ¾ õ 7 ¾ ßÆ Ê ¼ ¹ ¼ Ò ºÓ ÉºÊ Ò Å Ù Þ ¾ ÛÀ ËÀ ½¼ ½Ï ¾ » Æ Ë¹ ¼ ¾ ¼  ¼ ½ ļÒž¹À¹ÀҼɼ¾¿ÀÂÆ»¼àÓ¾¹¼Å ɼ»Å½Ï¾ËÀÒżà¾É¼Ä¼¾¹º»¼½ 2åí0èËÀ»¼»ºÅ¾03þ4èóäã2þãæåí5ä0 ÑÆÏ̼¼ÒʼӾԼ¹Êº¾ÕÖ×Ø×ÙӾɺº» ËÀ½Ä¼É¼Ê¼½¾à¼ÄżྐྵÀҺɼ ½ÀÏÀÒž˼ºÉº½¾¿Í¼¿Ê¼¾ÄžßÆʼ мÒÀʾŽžËÀ½Ä¼Ê¼½Ï¼½ ̼½Ï¾ÊÀҹŻ¼½Ïè2ãä03Þ¾Îļɺ½ õ{Þ×õ¾àŽÏϼ¾¿À»À¿¼ÅÞ ÊÒÆÉžļÒž|¼»Å¾ßÆʼ¾ÑÆÏ̼¼ÒÊ¼Ó ÑÆÏ̼¼Òʼ޾}~ ¼ÒÊÅ¿¾É¼É¼½¾¼Ê¼¿¾Ì¼½Ï¾ÊÀÒº¿ ÉŽʺ¾Ë¼¿ºÂ¾¼Â¼½¾ÄŹºÂ¼ ËÀ»ÀÁÅʾËÀͺÁºÄ¼½¾ÅËÈ ÉºÂº»¾67ÞõõӾļ½¾ÊÅÂÀʾÂƽ¿ÀÒ Éż½½Ì¼¾ÄžýÄƽÀ¿Å¼¾Ë¼ºÈ ˼¿Åà¾ÄÅÁº¼»¾É¼Ä¼¾à¼ÒÅ¾Ý Éº½¾Â¼½Ç¼à¾Å½ÊÀÒ½¼¿Åƽ¼»Ó ÄÀ½Ï¼½¾Â¼ÊÀÏÆÒžÂÀ»¼¿¾éãþí8ä áâãäåæçèéäêëäìäçèåíîèïåðäèëñ ¹ÀÒà¼Òϼèûɾ¾ÖõõÞõõõÓ¾9ëêìäã ¯°K:?@ED>=82;?D:ED:;:HD D?H;cH=>; ¯°5:;?>F83@D@8M@;BBD>;B8<C8Y17 >;>=8N^H=>;8=@9C=8>?>H8^H=H òåóóäíôÞ ûÉ¾× õÞõõõÓ¾ þêî¾ûɾ õõÞõõõÓ 523Y4[M4K6[8K:?@ED>=82;` F<C:F^:HA:>;WB8B]>:DD>E=:>;;U88<5: C 8 > H<C?@DCH9 Y26Y238SV8L:=@A>W8d:;:` E:A>c>D>;RU8Y>9ECA8E><>8D>;B` ÎϽÀ¿¾ÉÀÒ½¼à¾ËÀ»¼ÂºÈ ļ½¾ êåñëí1æ¾ûɾ6¾ÁºÊ¼Þ :9EA>;B84?>;B² ZLY86K53Z[_87@BG>=>D?>I8L>^?H ;B>W86?>F8NLd6R8[:B:DC87@BG>` =>C>;8>]>D>I8d:A>;]W@AC]81C?]WI ¼½¾Âƽ¿ÀҾĞÚÒ¼½Ä¾Û¼ÇÅÜÅÇ ÃÄÅÆÇƽÇÀÉʾÆÉÊÅËÅ¿ÊÅ¿ ?GD>:;EBD8:<;C:>H;DB8=±>[B >?> NOQPQRI8EH=HA8S·UQV8WC;BB8F:A:` =>D?>89:9E:DF:9^>W=>;8E:D` M>»>^A>;]>I8¶><c>W8d><>8´W>9` ݼ»»¾É¼Ä¼¾Öõõö¾¿Å»¼ËÞ¾ÔÀÁ¼È Âƽ¿ÀÒ¾¼Â¼½¾¹ÀÒÁ¼»¼½¾»¼½Ç¼Ò >=>;8<CF:A:;B?8B<>>DD>C8==>CF;>8<WC88[G Bc> F>CU86]>D>8?:D^H=>8H;?H=8H9H9 B:A>D>;8?H;BB>A8±3@D@8M@;B` ^:D8¼D]W:F?D>I86;>=8L:;?D@I Ò¼à¾Âƽ¿ÀҾʺÁºà¾Ê¼àº½¾»¼»º ļ½¾¿ºÂ¿À¿Þ¾Ý¼»¾Å½Å¾Ä¼É¼Ê 2³E@8´:;?:D8NM2´R8E><>8MMH@9> <>;8BD>?CFU8NCb:R BD>;B²8G>;B8>=>;8<CB:A>D8E><> Z99>]HA>?>8<>;8A>C;`A>C;U8NCb:R Åʺ¾¼Â¼½¾ÊÀÒº»¼½Ï¾ÄÀ½Ï¼½ ÊÀÒ»Åà¼Ê¾Ä¼Òž¼½ÅËƾ2åí0èÎÏÈ NOOPQR8EH=HA8SeUVV8WC;BB>? ¯° _C F = H F C 8 5 D > = ? C = 8 [: B > D > 8 Z ; < @ ` dC;BBH8NQSPQR8<C8´@;]:D?8¹>AA ¯°1C;]>;B`^C;]>;B8L>F?D> ÉÆɺ»¼ÒÅʼ¿¾ÎϽÀ¿¾ÐƽÅǼ ½À¿¾ÐƽÅǼӾÊÀÒ˼¿ºÂ¾Ì¼½Ï F:A:F>CU85>D>8E:9>C;8<>;8E:9` ;:FC>`ZD>; ;81H<>G>87@B>=>D?>8NY17RU LY4_Z¼8E:D?H;cH=>;8F>F?D> ̼½Ï¾ÊÀÒº¿¾ËÀÒÆÂÀÊÞ¾÷øù ÒÀ»¼¾Ä¼Ê¼½Ï¾Á¼ºà¾Ä¼ÒžÔÅ½Ï¼È ^C]>D>8E><>8>]>D>8C?HI8>;?>D> f2d16¶685:DF8d>W>FCFb> ZY;>i9> @D9>FC8?C=:?8<>;8E:D?H;cH` 7@BG>=>D?>8^:=:Dc>8F>9>8<:;B>; E?H>DC8N2;?D:ED:;:HDI K>9EHF8Z1L8LY2Z87@BG>=>D?> =>>;8<>E>?89:;BWH^H;BC8º8VeTX Y>9>;81H<>G>87@BG>=>D?>8<>; ÃÄÅÆÇƽÇÀÉÊÓ¾ú¼½ÏÂÅʾûÅÄÈ ÉºÒ¼¾Ä¼½¾ÂÆʼÈÂÆʼ¾¹À¿¼Ò¾ÄÅ Aa>@CH;;µ8<L> 5:9:DC;?>W85D@EC;FC8_>:D>W8ZF?C` <>C8_CBC?>ARI86DG@ <>;8fC;=>D8[HF>;?>D>89:;B><>` S·Xh8XgggU8NCb:R ͼ½½¼ÄÅÓ¾ËÀ½Àϼ¿Â¼½¾¹¼àÈ Ã½ÄƽÀ¿Å¼Ó¾¿ÀÉÀÒÊžü¼Â¼ÒÊ¼Ó _CE@;::BD@8DK: ^C<>;B8^CF;CF8ED@` =>;8Z;?:D;>?C@;>A8_C>A@¸H:8±d:` ¯°1H=H8H;?H=8d>F>8_:E>; 9:b>87@BG>=>D?>I8>=>;89:;B` ͼ¾Âƽ¿ÀҾŽžÄÅÉÀÒ¿À˹¼àÈ ÔºÒ¼¹¼Ì¼Ó¾ÔÀ˼Ҽ½ÏÓ¾ÔÆ»ÆÓ E:D?CRI8d^>@W88Nd@ D=:?` ;>=>D8[>FC@;>ACF9:85:D^>;` ¶2f636[81@@=8i@D8´WCA<D:;I B:A>D8>]>D>81C;]>;B`^C;]>;B8L>F` ¼½¾ÊÀҺʼ˼¾¹¼ÏžͼÒϼ ÛÀ¼½¹¼Òº¾Ä¼½¾Ô¼Ë¼ÒÅ½Ä¼Þ C;BR8<>;8^:^:D8>N^EC><8>G;>B;89> B8A>C;U <C;B>;85D>=?C=85:;G:A:;BB>D>>; 1H=H9H8d>F>8_:E>;=HI8>=>; ?D>8:<CFC8·VI8<:;B>;8>]>D>85:9` ÑÆÏÁ¼Â¼Òʼ¾Ä¼½¾ü¼ÊÀ½Ï¾Ì¼½Ï Îļɺ½¾1óîåñä¾Å½ÜƾÂƽ¿ÀÒ NCb:R B>D>8>;?>D>8Z;<@;:FC>8<>; <C><>=>;8<C8M@Bc>8[>?C@;>A8dH` ^>W>F>;8[@»:A8¶><CF`¶><CF86` ¿ºÄ¼à¾ËÀ½º½ÏϺ¾»¼Ë¼¾ÅÄÆÈ Ë¼ºÉº½¾¿¼¼Ê¾Á¼»¼½½Ì¼¾ÂÆ½È ¯°5:;?>F8d@;@A@B81>W>F>8M>b> [: Z D > ; ;B8>=>;8<CF:A:;BB>` F:H98NM[dRI8dC;BBH8NQSPQRU 9>;B=HD>?8K>DG>83W8\C<><>U »¼¾ËÀÒÀ¼¾Âƽ¿ÀҾĞÑÆÏÌ¼Þ ¿ÀҾļɼʾÄż¿À¿¾ËÀ»¼»ºÅ f4d14[¶86D?:9>89:;B` D>=>²;I88<GC8>K> HF8LY2Z8M>A>;8LH` 4;?H=89:;G>=FC=>;8>]>D>81@@= 6]>D>8C;C8>=>;8<CF:A:;BB>D>` ýԺļ྿ÀÒŽϾ¼ËžËÀÈ ¼Âº½¾ÊÍÅÊÊÀÒ¾ ÃÄÅÆÇƽÇÀÉÊÀ½Ê B:A>D8E:9:;?>F>;8d@;@A@B81>` =@;>;<C8[@9E 8 SSI ;BBH8NOgPQRI i@D8´WCA<D:;8G>;B8>=>;89HA>C =>;8<C83H>;B8L:9C;>D8Y>9>; ½Ï¼Ë¼ÊÅÓ¾¿ÀÊżɾÎϽÀ¿¾Ë¼½ÏÈ Ä¼½è3å0ñåèÎϽÀÐÆÈ W>F>8M>b>8<:;B>;8;>F=>W8±5D>` EH=HA8V·UVV8W8CdC ;BB>8F:A:F>CU EH=HA8SVUVV8`8OOUVVI8E:;BH;cH;B 1H<>G>87@BG>=>D?>I8L>^?H8NOQP Ϻ½Ï¾ÄžÑÆÏ̼¾¿À»¼»º¾¹ÀÒÈ ÔàÆÍüÆÏÁ¼Þ¸ A>9^>;B²8G>;B8<C><>E?>FC8<>DC NCb:R 9:9^>b>89C;C9>A8F>?H8^H=H QRI8EH=HA8S·UQVU8NCb:R

®£¤¥¦§¨©ª«¬­


0123

!"#$%&'()**

16 37 8 816 9 567616899

+, . / 0 1 2 1 3 4 5 6 7 . 84 9 85 :1 0 ; < 5 6 . 0 3 4 7 4 = 5 >>? @AB@CDEFGHIJKELMNOPQR mZUgkj\RUMZw\O\ZUO\MfRoRU tkikmMkUPkiM[Z[kRPMoZ][M„…††

STUVRMWTPTQMXNSWYMQZO[\ fRiRQMVRQ\M^RQ\TM_`aMbcdMedd „‡ˆ‰MVRUMiRmRO\PROMPRUgi\MfZUL [ZQ\]\OMSTUVRM^RQ\TM_`a \U\lMSRO\]UnRxM^RQ\TMeddM\U\ O\UMaxaM]\PZQlM\PkQMiZOZ]R[RPRU bcdMeddMOZfRgR\MhRQ\RUM[RL ]Zf\oMoZ[RPMfRoRUMfRiRQ PZQ]ZUgiRmMV\MiZ]ROUnRMjkgR P\iM\UjZiO\MPZQfRQklM^RQ\TM_`a PkjkoMmZQOZUMV\fRUV\UgiRU V\OZ[RPiRUMmRVRM[TVZ]M\U\x eddM\U\M[ZUgkOkUgMPZiUT]Tg\ VZUgRUMSTUVRM^RQ\TMp~WL OZmZQP\MbT[f\McQRiZMdnOPZ[ eV]\UgMdPTmMdnOPZ[MXeddY eMUTULeddlMcRoiRUMf\OR kUPkiM[ZUR[fRoMtZUgiZL nRUgMOZfZ]k[UnRMoRUnR ]Zf\oMoZ[RPMu€MmZQOZUMj\iR QR[RUMORRPMmZUgZQZ[RUxMOPRUL V\Rm]\iRO\iRUMV\M[TPTQMmQZL V\fRUV\UgiRUMVZUgRUMSTUL VRQMOR[m\UgMTPT[RP\OMXd\VZ [\k[MSTUVRMpbq_arl VRM^RQ\TMP\mZMiRQfkQRPTQl dPRUVMdƒ\PtoYxMVRUMcQRiZMŠTti sZiUT]Tg\MeV]\UgMdPTm vw\O\ZUO\MfRoRUMfRiRQ ‹ŒŽEI‹EG‘’“” dnOPZ[MRiRUM[Z[RP\iRU ^RQ\TM_`aMeddM[ZUZ[fkO zZUgRUMiZoRV\QRUM^RQ\T [ZO\UMSTUVRM^RQ\TM_`aMbcd aax‚Mi[MmZQM]\PZQlMdZVRUgiRU _`aMbcdMeddM\U\xMNSWMRiRU eV]\UgMdPTmMOZtRQRMOZ[ZUL ^RQ\TM_`aMUTUMeddMRVRMV\ [ZUgo\]RUgiRUMhRQ\RUMbcd PRQRMOZPZ]RoMOikP\iM\U\MfZQL RUgiRMa`x_Mi[MmZQM]\PZQMUR\il QZgk]ZQMVRUM]RUgOkUgM[ZUgL oZUP\M]Zf\oMVRQ\MuMVZP\il w\O\ZUO\M\U\MUR\iMPkjkoMmZQL gRUP\UnRMVZUgRUMhZQO\Meddl pZUgZUVRQRMoRUnRMmZQ]k OZUxyM]RUjkPM{kOkiZMSTQ\l •RUP\UnRxMP\VRiMRVRM]Rg\ [ZURQ\iMPkROMgROMkUPki zR]R[MhRQ\RUMRUnRQM\U\x hRQ\RUM^RQ\TMbcdMnRUgMfZQL [ZUgo\VkmiRUUnRM]Rg\l NSWM[Z[mZQPRoRUiRUMPZiL fRUVZQT]M–m_ax—MjkPRRUl vsZiUT]Tg\M\U\MRiRUMORL UT]Tg\MVRUMw\PkQMnRUgMOZfZL z\mROP\iRUxMOZPZ]RoMhZQO\ UgRPMfZQ[RwRRPMV\gkURiRU ]k[UnRMOkVRoMPZQmRORUg OPRUVRQMnRUgMOZfZ]k[UnR V\MPZUgRoMiTUV\O\M]R]kM]\UPRO [Z]ZUgiRm\MiZtRUgg\oRU V\fRUVZQT]M–m_ax_MjkPRRUx nRUgMmRVRPMVZUgRUMPZPRm UoRUtZVMd[RQPMpTƒZQ [RiRM]RUgOkUgM[Z]T[mRPMiZ [ZUjR[\UMiZPZQOZV\RRUMR]\QL XdpYMmRVRM[ZO\UxMOZmZQP\ hZQO\MeddMnRUgMV\fRUVZQT] RUM]\OPQ\iMORRPMeV]\UgMdPTm sZiUT]Tg\MNb~MdPRQPZQl VZUgRUMoRQgRM–m_˜xuarMjkPR dnOPZ[M\U\MV\RiP\wiRUxyMPZgRO dZ]R\UM\PkxMmRVRMhRQ\RU ™s–MšRiRQPRlM^RQ\RUM\U\M[Z[\L pQZO\VZUPMz\QZtPTQMNSWx PZQfRQkM\U\xMiRmRO\PROMfRgRO\ ]\i\MZ[mRPMm\]\oRUMƒRQURxMnR\Pk {kOkiZMSTQ\xM|R[\OMX`_}uYl [ZQkmRiRUMnRUgMPZQfZORQMV\ ^\gTQMc]RtixMc\TU\tM–ZVxM•\PQT NSWMOkVRoM[Z]RikiRU iZ]ROUnRxMnRiU\M_‚M]\PZQMVRU c]kZxMVRUM–R›TQMœo\PZlMžŸ ¡

 !"#!$!%#& '()*+#,-.#!// 0(12#345(6 7412281(9(1 3491+5+2*#!:5*12 /3+;#/0<347 =!//>?#@412(1 A*38)#B()8#*1*C '()*+#,-.#54B*6 4A*<*41#B(6(1 B(9()#:(1#:(;(3 74147B8<#..CD 97#;4)#5*34)?

Ã"!$ÄÅ"!Å'Æ(Å$ÇÈ($ÈÉ'!$ °¢«ªÊ¨¥³©Ë˳ª°¦§¬¦¨ªÌ­¯¨¤ªÍ³²¦©

@AB@CDEFGHIJKELMb\P\]\UiMVRU fkiP\iRUMfRoƒRMOZ]R\UMPZQkOM[ZUR[L iT[\P[ZUUnRM[ZU\UgiRPiRUMmZ]RnRUL sZ]iT[OZ]M[ZURUVRPRUgRU\MUTPRMiZOZL fRoMQkPZMmZUZQfRUgRUxMb\P\]\UiMjkgRMOZL RUMmRVRMmZ]RUggRUxMb\P\]\UiMPZ]RoM[ZL mRoR[RUMgkURM[ZU\UgiRPiRUMmZ]RL [Ri\UM[ZUVZiRPiRUMV\Q\MVZUgRUMmZUgL QR\oMfZfZQRmRMmZUgoRQgRRUxMRUPRQR nRURUMiZmRVRMmZUggkURMjRORMiZVkR gkURMPZ]ZmTUMOZ]k]ZQMV\MeUVTUZO\RMnRUg ]R\UMVRQ\MeUVTUZO\RMsQRhZ]MRUVMsTkQ\O[ mZQkORoRRUMPZQOZfkPlM|ZQjROR[RMb\P\L PZQkOM[ZU\UgiRPxyMkjRQMbo\ZwM¸ZtkP\hZ TkUVRP\TUMkUPkiMiRPZgTQ\MŠZRV\Ug ]\UiLsZ]iT[OZ]M[Z]\mkP\MV\OPQ\fkO\ ™ww\tZQMb\P\]\UixMNQ\wMœ\fTƒTl ŠTƒMbTOPMN\Q]\UZM`r__}`r_`xMsoZMckVgL mQTVkiMsZ]iT[OZ]MnRUgMRiRUMV\mRORQL z\QZiPkQMdR]ZOMsZ]iT[OZ]xMWRO2kV \ZOMRUVMsQRhZ]MNƒRQVOM`r_`MkUPkiMiRPZL iRUMV\MOZ]kQkoMwRO\]\PROMnRUgMV\[\]\i\ |oR[\VxM[ZUR[fRoiRUxMi\U\MmZ]RUgL gTQ\McZOPM™hZQR]]MWRQiZP\UgMbR[mR\gUl b\P\]\UixMfR\iMV\MgZQR\MmZUjkR]RUM[RkL gRUMmQRfRnRQMsZ]iT[OZ]MOZ[Ri\U WROiRmR\M\U\MjkgRMfZQoRO\]M[ZUnRL mkUMV\MVR]R[MmZORƒRPMRPRkMøù„†øúûüý [kVRoMVR]R[M[ZUVRmRPiRUMmk]ORMV\ fZPMmZUgoRQgRRUMdZQh\tZMsTMbRQZ OZmZQP\MmZUjkR]RUMmk]ORM\O\Mk]RUg [RURmkUMfZQRVRlMvzZUgRUMVZ[\i\RU NƒRQVM`r_`MkUPkiMN\Q]\UZOMbRPZgTQn OZtRQRMZ]ZPQTU\iM[RkmkUMþÿ…ˆû‰0w\O\ix iZ[RUwRRPRUM]RnRURUMsZ]iT[OZ]MRiRU VRQ\MWRQim]kOMeUO\goPlMpZUgoRQgRRU OZQPRMjT\UMmQT[TM]R\UUnRl OZ[Ri\UMV\QRORiRUMmZ]RUggRUMiRQZUR ]R\UMnRUgMfRQkMORjRMV\VRmRPiRUMnRiU\ v|R[\MnRi\UMVZUgRUMiZQjROR[RM\U\ OZ[kRMƒ\]RnRoMQkPZMmZUZQfRUgRU eUVTUZO\RMŠZRV\UgMŠTƒMbTOPMN\Q]\UZO [Z[kVRoiRUMb\P\]\UiZQOMkUPkiMfZQL b\P\]\UiMOkVRoMPZQ]RnRU\MsZ]iT[OZ] `r_`}`r_uMVRQ\MessNMTkUVRP\TUMOZQPR iT[kU\iRO\MVZUgRUMiZ]kRQgRxMORURi nRUgMV\VkikUgM]Zf\oMVRQ\Ma·lrrrMcsd WROiRmR\MpZUZQfRUgRUM•RO\TUR]MsZQL ORkVRQRxMVRUMiT]ZgRMiZQjRMOZP\fRUnRMV\ o\UggRMmZ]TOTiMUZgZQ\xyMmRmRQUnRl fR\iMT]ZoMNV\iRQnRMœ\ORPRMNƒRQV iTPRMPkjkRUlM|ZQjROR[RM\U\MjkgRM[Z[L dZfRgR\MfkiP\MiZfZQoRO\]RUMVR]R[ `r_`lM‘»¡

¢£¤¥¦§¨©¦ª«£¤¦¬­¦© ¢£©®¦¥¦¯¦©ª°±²¦¤ª°³´µ¨¶¨

@AB@CDEFGHIJKELM|kTPRMOT]RQMOkfO\V\ P\VRiMPZQjRV\MV\MOZ[kRMdpcºMVR]R[MORPkMRQZR PRokUM`r_uMV\Mƒ\]RnRoMšRPZUgLze{MPZ]Ro OZtRQRMfZQOR[RRUlMzZUgRUMmZUgRPkQRUM\U\x V\PZPRmiRUMcpSMW\gROMOZfZORQM_l‚€‚l‚·u j\iRM[ROnRQRiRPM[ZUVRmRP\MORPkMdpcºMnRUg |\]TM]\PZQMX|ŠYlMNUgiRM\U\M]Zf\oMQZUVRoMZ[mRP OPTiMOT]RQUnRMoRf\OxM[RiRMVRmRPM[Z[fZ]\ OT]RQMOkfO\V\MV\MdpcºMOZi\L mZQOZUMV\fRUV\UgiRUMikTPR OT]RQMOkfO\V\MPRokUM`r_` ÎÏÐÑÒÓÐÔÎÕÑÕÎÖÕ×ÐÓ PRQUnRl F» ¼»½EK¾¿‹’¼ÀŸÁŸ OZfZORQM_l—·€l‚``M|Šl ØÙ×ÐÔÎÚÐÒÕ WZ MiZPZQOZV\RRU NO\OPZUMWRURgZQM¸PZQL ÛÜÝÖÐØÕ ÑÐÞÎÑÐØÙÑÎßÕÓÐ OT]RQMV\UjM]RRgR mRUgRUxMpZQPR[\L UR]M–Z]RP\TUMpZQPR[\URMpZL [RORQRUMšRPZUgM¹Mze{xMSZmL ÖÕ×ÐÓÎ×ÕàÐÓÙÓÐÑÎØÐÓÐ URMjkgRM[ZU\UgiRPiRUMiZL mnMœk]RUORQ\xMM[ZUgRPRiRUx áâàÐÝÎáÙÚáÕ×ÕÎÖÕ×ÐÓ PZQOZV\RRUMOT]RQMUTULOkfL VZUgRUMmZUkQkURUMikTPRM\U\ ÐÓÐÑÎãÙÓÙäÎáÐØäÐÕ O\V\M[RkmkUMpZQPR[\URMzZ¸ V\MOZ[kRM|TPR}|RfkmRPZUl [RiRMpZQPR[\URMoRQkOM[Z[L dRRPM\U\MPZQtRPRPMOZfRUnRiM·u mZQiZPRPMmZUnR]kQRUMiZMdpL ÐÓÔÕÝÎÖÐÔÙÑåÎ dpcºM[ZUnZV\RiRUMOT]RQ cºMVZUgRUM[ZUZPRmiRUMR]TL iRO\MoRQ\RUMiZMOZP\RmMdpcºl æçÛÛèÎéêÏëìíëîï UTUOkfO\V\MVRUMOZfRUnRi š\iRMVk]kMdpcºM[RO\oMVRmRP ̵¨µ¥£©ªð¦©¦Ë£¤ªñò¥£¤©¦² u·rMdpcºM[ZUnZV\RiRU V\i\Q\[MOZOkR\MVZUgRUMT[›ZP 󣲦¥¨±©ª¢£¤¥¦§¨©¦ mQTVkiMpZQPR[\URMzZ¸MVRQ\ PTPR]M€r€Mdpcºl QRPRLQRPRMoRQ\RUxM[RiRMOZiRL QRUgMdpcºMRiRUMV\jRPRoMOZL ¢£§¦µ¦¤¦©ªô¦¥£©ËªõªÊö÷ zR]R[MƒRiPkMVZiRPxMpZQL PR[\URMjkgRMRiRUM[ZUnZL OkR\MVZUgRUMikTPRMnRUgMRVRl vŠRUgiRoM\U\MP\VRiM[kVRoMfRg\MpZQPRL V\RiRUMOT]RQMUTUOkfO\V\MVR]R[MfZUPki [\URxMUR[kUMj\iRMP\VRiMV\]RikiRUM[RiR iZ[RORUMRPRkMjZQ\gZUMRgRQM[ROnRQRiRP OT]RQMOkfO\V\MP\VRiMRiRUMtkikmMOR[mR\MRio\Q OZ[Ri\UM[kVRoM[ZUVRmRPiRUMmQTVki PRokUlMNmR]Rg\MiTUOk[O\MOT]RQMOkfO\V\MV\ PZQOZfkPl RƒR]MPRokUM\U\M[ZUgR]R[\MmZU\UgiRPRU vzZUgRUMkmRnRM\U\M[RiRMiZUVRQRRUL PkjkoMmZQOZUMV\fRUV\UgiRUMiTUOk[O\MPRokU iZUVRQRRUMnRUgMfZQ[ZO\UMV\ZOZ]MRiRUMPZPRm `r_`MVR]R[MmZQ\TVZMnRUgMOR[RxyMkjRQ VRmRPM[Z[mZQT]ZoMfRoRUMfRiRQM[ZOi\ VZUgRUMoRQgRMUTUMOkfO\V\yxMjZ]ROMSZmmnl SZmmnxM|R[\OMX`_}uYl sZQiR\PMiZ[kUgi\URUMiZ]RUgiRRUMOT]RQ zZUgRUMiTUV\O\M\U\xMpZQPR[\URM[ZUgoRL V\MmRORQRUxMSZmmnM[ZUjZ]ROiRUMfRoƒR QRmiRUMRmRQRPMVRmRPM[ZU\UgiRPiRUMmZUgL pZQPR[\URMOkVRoM[Z]RikiRUMRUP\O\mRO\ RƒRORUMV\M]RmRUgRUMiRQZURMV\ioRƒRP\QiRU VZUgRUMmZUgRPkQRUMi]ROPZQMdpcºMVZUgRU iTUV\O\M\U\MV\[RUwRRPiRUMT]ZoMOmZik]RU [Z]RikiRUMmZUgZ]T[mTiiRUMfZQVRORQiRU [RkmkUMTiUk[MnRUgM[ZUgR[f\]MiZkUPkUgL gZTgQRw\OMVRUMjkgRMV\]\oRPMVRQ\MjR]kQMjR]RU RUMVZUgRUM[ZUjkR]MOT]RQMOkfO\V\MiZM\UVkOPQ\ nRUgMOZoRQkOUnRM[ZUgiTUOk[O\MOT]RQMUTU QRnRl zZUgRUMi]ROPZQM\U\xM[RiRMpZQPR[\URMf\OR OkfO\V\MnRUgMORRPM\U\MoRQgRUnRM]Zf\oMVRQ\ [ZUgRPkQMRgRQMiZiTOTUgRUMOT]RQMOkfO\V\ –m_rMQ\fkMmZQM]\PZQlM‘»¡

!/%

è34èëÞÎ5îï6êìÎ7ÎëÑ×ÐÎ8ÐÑÒÎÚÜàÙØÎØÜÑ8ÐØäÐÕÓÐÑ ÐÑÖâÝÎÛÜàÐ8ÐÑÐÑÎÛÜÑ8ÙàÙÔÐÑÎ×ÐÑÎâÑáÙàÖÐáÕÎÛÜÝ7 íÙÝÐÖÎÛÜØÚÜÝÕÖÐÔÙÐÑÎ9íÛ5 Î5ÐÔÙÑÐÑÎáÜÒÜÝÐàÐÔ äÐßÐÓÐÑÎ9ÛÛ Î×ÕÎáÜàÙÝÙÔÎïÑ×âÑÜáÕÐÎÖÜÖÐäÎÚÙÓÐÎäÐ×Ð ØÜÑ8ÜàÜáÐÕÓÐÑÎÓÜ ÐßÕÚÐÑÎÖÜÝáÜÚÙÖåÎÛÐáÐàÑ8ÐÞ ÔÐÝÕÎíÐÚÖÙÎ9 ÎÔÕÑÒÒÐÎäÙÓÙàÎåÎ ÐÓÖÙÎáÜÖÜØäÐÖ

ÕÝÜÓÖâÝÐÖÎ ÜÑ×ÜÝÐàÎÛÐßÐÓÎÜØÜÑÖÜÝÕÐÑÎÜÙÐÑÒÐÑ ×ÐÑÎØÜØäÜÝäÐÑßÐÑÒÎßÐØÎÓÜÝßÐÎäÐ×ÐÎÔÐÝÕÎÐØÕáÎ9

ØÜÑÒÙØÙØÓÐÑÎÚÐÖÐáÎÐÓÔÕÝÎäÜÑ8ÐØäÐÕÐÑÎíÛ5 áÐØäÐÕÎ×ÜÑÒÐÑÎäÙÓÙàÎåÎ ÐÓÖÙÎáÜÖÜØäÐÖå 5ÐÔÙÑÐÑÎÚÐÒÕÎéÐßÕÚÎÛÐßÐÓÎ9éÛ Î3ÝÐÑÒÎÛÝÕÚÐ×ÕÎ93Û ÛÜØÚÐ8ÐÝÐÑÎÓÜÓÙÝÐÑÒÐÑÎäÐßÐÓÎÐÖÐÙÎÛÛÔÎÛÐáÐà 5ÐÔÙÑÎÛÐßÐÓÎÎÐ×ÐàÐÔÎäÐ×ÐÎÎÐÝÜÖÎå ÎÙÑÖÙÓÎéÛÎ3ÛÎÔÐÝÙáÎ×ÕàÐÓÙÓÐÑÎäÐàÕÑÒÎàÐØÚÐÖ æÐàÎÕÑÕÎáÜáÙÐÕÎ×ÜÑÒÐÑÎÓÜÖÜÑÖÙÐÑÎÛÐáÐàÎÎÐ8ÐÖ äÐ×ÐÎÔÐÝÕÎÐØÕáÎÖÐÑÒÒÐàÎÎÐÝÜÖÎÞÎÓÐÝÜÑÐ 9 ÎêÑ×ÐÑÒ7êÑ×ÐÑÒÎìâØâÝÎÎÎ×ÐÑÎêÑ×ÐÑÒ7 ÔÐÝÕÎ ÙØÐÖÎÖÐÑÒÒÐàÎÎÐÝÜÖÎÎÐ×ÐàÐÔÎÔÐÝÕ êÑ×ÐÑÒÎìâØâÝÎÎ×ÕáÜÚÙÖÓÐÑÎÚÐÔ ÐÎÚÐÖÐá àÕÚÙÝÎÑÐáÕâÑÐàÎØÐÓÐÎÚÐÑÓÎäÜÝáÜäáÕÎ×ÐÑÎÓÐÑÖâÝÎäâá ÐÓÖÙÎäÜÑ8ÐØäÐÕÐÑÎíÛ5Î5ÐÔÙÑÐÑÎÛÐßÐÓÎÛÜÑÒÔÐáÕàÐÑ ÖÙÖÙäÞÎßÜàÐáÑ8Ðå 9ÛÛÔ ÎéÐßÕÚÎÛÐßÐÓÎ3ÝÐÑÒÎÛÝÕÚÐ×ÕÎ9éÛÎ3Û ÎÐ×ÐàÐÔÎäÐàÕÑÒ ÛÜÑ8ÐØäÐÕÐÑÎíÛ5Î5ÐÔÙÑÐÑÎÛÛÔÎéÛÎ3ÛÎ5ÐÔÙÑ àÐØÐÎÎ9ÖÕÒÐ ÎÚÙàÐÑÎáÜÖÜàÐÔÎÐÓÔÕÝÎ5ÐÔÙÑÎÛÐßÐÓå ÛÐßÐÓÎÎáÜàÐÕÑÎ×ÐäÐÖÎ×ÕáÐØäÐÕÓÐÑÎáÜãÐÝÐ 6ÐÖÐáÎÐÓÔÕÝÎäÜÑ8ÐØäÐÕÐÑÎíÛ5ÎéÛÎ3ÛÎ5ÐÔÙÑÎÛÐßÐÓ àÐÑÒáÙÑÒÎÓÜÎÛÛÎÐÖÐÙÎÛÛÎÐÖÐÙÎØÜàÐàÙÕÎ ÝâäÎ6âÞ ÎÐ×ÐàÐÔÎÖÐÑÒÒÐàÎÎÐÝÜÖÎÞÎÙÑÒÓÐä ßÙÒÐÎ×ÐäÐÖÎ×ÕáÐØäÐÕÓÐÑÎØÜàÐàÙÕÎäâáÎ×ÜÑÒÐÑÎÚÙÓÖÕ

ÕÝÜÓÖÙÝÎÛÜÑ8ÙàÙÔÐÑÎÛÜàÐ8ÐÑÐÑÎ×ÐÑÎæÙØÐáÎ ÕÝÜÓÖÙÝ äÜÑÒÕÝÕØÐÑÎáÙÝÐÖÞÎßÐáÐÎÜÓáäÜ×ÕáÕÎÐÖÐÙÎÓÙÝÕÝÎ×ÜÑÒÐÑ ÜÑ×ÜÝÐàÎÛÐßÐÓÞÎÕáØÐÑÖâÝâÎÛÜÖÝÙáÞÎÐØÕáÎ9 å ÚÙÓÖÕÎäÜÑÒÕÝÕØÐÑÎáÙÝÐÖÞÎÐÖÐÙÎØÜàÐàÙÕÎÜ7ÕàÕÑÒÎØÜàÐàÙÕ 3àÜÔÎÓÐÝÜÑÐÎÕÖÙÞÎÐÑÖâÝÎÛÜàÐ8ÐÑÐÑÎÛÐßÐÓÎ9ÛÛ Î×ÐÑ ÜÚáÕÖÜÎ åäÐßÐÓåÒâåÕ×åÎ9ÕØ


xyz{|}~€}~‚{

0123 ƒ„1…†‡3ˆ‰ŠŠ‹Œ‡ ‹Œ‡‡1…Ž†‡‘’

žŸ ¡¢£¤¡¥¡¤

“”•–—˜™”˜š›”œš

¦­­®§¯°±²³¢¨´µ©®´ª¡ « ¡ ¬ ±¶³´µµ·´®¸®´ ´»®±²³¶º¸º®´°Ç±¾®¶¹®½´»®È

)*©+¡ª¢,¡-

´µ³¯·®¼¸®´±²®´®±­³¸º¾®¼±Ë¿ ÕÅ®¼³´®±¶³¶®´µ±­·²®½ “”•–—˜™”˜š›”œš( ¶³ ѱÁ·¾®±Á·¾®±·´¾·¸±¶³¶®¸®¶¸®´ á·¸·¿±¯®¶®°±®¸½º¼´»®±¸®¶º

e©ªfgªhgªf¢i¡*¤ŸjŸ]Ÿ

®´È ²®¯®¶±Ô®¸¾·±»®´µ±á·¸·¿ “”•–—˜™”˜š›”œš( ¹³¼­Õ®Ä´³µ½¸®·¼¾ ·­´»®±Âº´®­±ÄÀ­º®¯ ¯®¶®°±¾º²®¸±¾³¼·¯®´µ±¸³¶¹®¯ºÈ

“”•–—˜™”˜š›”œš

ÿ00123š45”˜™6š7”48”š4”œ”9 œ ”˜š””˜”š7 •””•”˜ 9 œ”˜9”š”˜™š59 •—”˜š5 ¹º®»®±¼·¶®½±­®¸º¾°±¸®¼³´®±¾®¸ ܳ´·¼·¾±Ý³¼·°±¿º½®¸´»® 4—4—˜ š“ 5˜™™”6šœ””˜š7 •” '5œ””š9”š™””9”

—•”9

”4””˜š”9”š5˜44 ”•”˜š9 4 –—9š–54”š• ˜”•7—˜™ “ ”š”'”œš•—˜8—œ˜”š7 ®²®±¼³­¿À´±¯®´Á·¾®´±²®¼º±Âº´Ã ¾³¯®½±¶³´µ®´¾À´µº±­·¼®¾±²®¼º ˜” 9”˜46š•””•š4 œ—”4 œ –5š–”˜”š ˜”” •”4”œ””˜š2š ˜””š9” ­À­±Ä¯³¶®´±²®´±ÅÀ¾®±ÆÀµ»®Ã ¸³¿À¯º­º®´±·´¾·¸±¶³¶®¸®¶Ã 4 59”š š• 9 š7 4 ™5 % ””7šš ˜””šœ”5˜˜”6 5 ˜”œš”˜™š””š5š“”596 ¸®¼¾®°Ç±¾³¼®´µ´»®È ¸®´±Þß±Á³´®Ê®½±»®´µ±½º´µµ® 9 4 –—9š•”45š•”•7—š• &””š• ˜ œ”4”˜š59—š• —7” 5˜”4š“45”œš9”š™””9” ɳ¹º½±¯®´Á·¾±º®±¶³´Á³¯®­¸®´° ­®®¾±º´º±¾®¸±²º®¶¹º¯±À¯³½±¿º½®¸ ˜”•7—˜™š7 ˜™—–—”˜š ˜”” ”˜š9”˜™™—˜™”'”–š”–—7”9 ˜ • •”˜™š4—”š45”7š–  ­³¾º®¿±Á³´®Ê®½±»®´µ±²º¶®¸®¶Ã ¸³¯·®¼µ®È±à³´®Ê®½ÃÁ³´®Ê®½±¾³¼Ã œ”5˜˜”š4 9”š5˜44˜” 9”˜4 ”4”•”š ˜™”˜š“”59š9 ”59 ®´±­³¾º²®¸´»®±¶³¶¹·¾·½¸®´ ­³¹·¾±¶³¶®´µ±¾³¯®½±á·¸·¿ –”— ”4”œ˜”6š ”9—”˜š” ” š5”˜”š”˜”š””˜š–  ˜™”˜š–5””š”˜šœ”45š7 •” ¸ º®»®±­³¸º¾®¼±Ë¿±ÌÍͱ¼º¹·È ¯®¶®±²º­º¶¿®´±²º±¼·®´µ±Á³Ã 9”š™””9”š• •7 – 9”˜™™—˜™”'”–š9 ””7š ˜”” ”•”˜ šÿ9˜11 4”18–”3 ¹ μ¾º´»®°±¿º½®¸±ËÄÏб¼±Ä®¼²Áº¾À ´®Ê®½±ËÄÏб¼±Ä®¼²Áº¾ÀÈ

³¶·®±Á³´®Ê®½±»®´µ±­³¯®¶®±º´º ¶®¸®¶¸®´±­®Á®°±Á®²º±´®´¾º “š“”59š”˜š“š”45” —œ5š• ˜™”9””˜š ˜™”˜ 5˜™™”š •”–š“œ •”˜š– œ—• ­ ¶³ ¶³´·½º±º´­¾®¯®­º±ÒÀ¼³´­º¸ ®¸®´±®²®±¼·®´µ±¹®µº±Á³´®Ê®½ 4 9”š5˜”4š“45”œšš ˜™”˜ ””˜”š7 ”9—”˜š • ˜”™5 –54”š• •– 5”˜š–”˜9—”˜š—˜9— ¼·¶® ±­®¸º¾±¾³¼­³¹·¾È ¯®º´±²º±¼·¶®½±­®¸º¾°Ç±¸®¾®´»®È • •–—”9š• ”˜54• š79”7 #š20š9”—˜š00š9 ˜9”˜™ 7 •””•”˜š ”˜”š5š“ Ó®½±¿ · ´ ± ¶³ ´ » ® » ® ´ µ ¸ ® ´ ± ­ º à ೴®Ê®½±Ã±Á³´®Ê®½±¾³¼­³¹·¾ ! 5”š””š•””9š”˜™š9” –”˜9—”˜š445”œš”˜š5–” “”59 ¸ ® ¿ ± º ´ ® ­ ± Ä À ­ º ® ¯ ± » ® ´ µ ± ­ ³ ® ¸ ® ´ ® ¸ ® ´ º®´µ¸·¾±¸³±¾³¶¿®¾±¿³Ã 5 ˜”œš5œ”—”˜š"54—•š5š“ •”–š“œ •”˜š– œ—•š• •5œ55 !—œ—š9”š””š•”4”œ” š ¶³¯º¶¿®½¸®´±¾®´µµ·´µ±Á®Ô®¹ ¶®¸®±²¶® ´±²³´µ®´±¶³´µµ·Ã “”9 š˜9—š”˜™š• •” –—7š9 ˜9”˜™š–”˜9—”˜š59—6 ˜™”˜š””˜”š • ˜”™5š5˜5 ¾³¼¸®º¾±Á³´®Ê®½±¾³¼­³¹·¾±¿®²® ´®¸®´±³¶¿ ¾±®¶¹·¯®´±»®´µ ”•”˜š”5š“š“”59 ” ˜”š9 – ˜9—š ˜™”˜ • ˜”5š9 – ˜9—š—˜9—š–”˜9—”˜6 ¿º½®¸±¼·¶®½±­®¸º¾È±Ä³½®¼·­´»®° ²º­º®¿¸®´±¼·®¶® ȱݳ¼· ” ˜”š– œ—•š7—˜”š”˜”š–”˜9—”˜6 ¯®´Á·¾±²º®°±¿³¶®¸®¶®´±Á³´®Ê®½ ¹³¼½®¼®¿°±­³¾³¯®½½±±­Þ®ß¸±ºÁ¾ #”•—˜š”˜”š7 •””•”˜š–54” • ˜”™5 ³ • ˜”7”9”˜š–”˜9—”˜š”5š5˜”4 “””9š5˜56š• ˜——9”6š –—7 ”•5š””˜š•5˜9””˜š š •” ¹º­®±²º·¿®»®¸®´±²®´±¶³´Á®²º ²º¶®¸®¶¸®´°±¿³¼­À®¯®´´®±Ê¾³®¼½Ã “45”œ6$š”9”š5” •”45š”œ”•š7 •–””4”˜ š“ 6$š”9”š5” šÿ9˜1 4”13 ¸³Ô³´®´µ®´±Âº´®­±ÄÀ­º®¯±»®´µ ¸®º¾±¼·®´µ±Á³´®Ê®½±»®´µ±¿³´·½

¶³´®¶¿º¸±®´µµ®¿®´±Áº¸®±¿ºÃ ²º¸³´®¯È±Âº®´¾®¼®´»®±®²®¯®½ ½®¸´»®±¯³¿®­±¾®´µ®´±²®¯®¶ ¯³¶¹®µ®±­À­º®¯±Ý®Ò®¼®È ¿³´®´µ®´®´±¿³¶®¸®¶®´±Á³Ã Õຸ®±¶³¶®´µ±¶³¯®¿À¼¸®´ ´®Ê®½±¾®¸±²º¸³´®¯±»®´µ±¹³¼®²® ¿®­¾º±®¸®´±¸®¶º±®¶¹º¯±¾º´²®Ã ²º±ËıĮ¼²Áº¾Àȱij¹®¹°±Âº´­À­ ¸®´°Ç±·á®¿´»®È ¶³´»³²º®¸®´±®´µµ®¼®´±Ë¿ ų¿®¯®±ñº²®´µ±ñ®´¾·®´±²®´ ÌÍͱ¼º¹·±¿³¼±Á³´®Ê®½±·´¾·¸ ஶº´®´±ÄÀ­º®¯±Âº´­À­±ÂÓÆ°±òÀ¼À ²º¶®¸®¶¸®´È Ä·¯º­¾»®´º´µ­º½°±¿·´±¶³¶¹³Ã ų¿®¯®±Âº´­À­±ÂÓÆ°±Ï´¾·´µ ´®¼¸®´±¾º²®¸±®²®´»®±¯®¿À¼®´ Ä·¸®¼»®²º±¶³´Á³¯®­¸®´°±­®¶¿®º Á³´®Ê®½±¾®¸±²º¸³´®¯È±Ð®²®½®¯±¿®²® ½®¼º±º´º±ï¸³¶®¼º´ð±¹³¯·¶±®²® ij´º´±ïÞÑóß𰱺®±¹³¼­®¶®±¸³¿À¯º­º®´ ¿³¼¶º´¾®®´±²®¼º±ËıĮ¼²Áº¾À ²®´±ËıĮ¼²Áº¾À±¶³¯®¸·¸®´±¼®¿®¾ ·´¾·¸±¿³´®´µ®´®´±Á³´®Ê®½±¾®¸ ¸ÀÀ¼²º´®­º±¶³¶¹®½®­±½®¯±¾³¼­³¹·¾È ²º¸³´®¯È±Ä³½º´µµ®°±¿º½®¸´»® Ä®®¾±¼®¿®¾±¾³¼­³¹·¾°±¸®¾® ¾º²®¸±¹º­®±¶³¶¹º®»®º±¿³¶®¸®Ã òÀ¼À°±½®´»®±²ºº´ÒÀ¼¶®­º¸®´ ¶®´±¾®´¿®±®²®±¿³¼¶À½À´®´ ¹®½Ô®±ËıĮ¼²Áº¾À±¶®­º½±¶³Ã ¼³­¶º±»®´µ±²º¾³¼º¶®È ¶º¯º¸º±Þß±Á³´®Ê®½±¾®¸±²º¸³´®¯È ÕÅ®¯®·±®²®±¯®¿À¼®´±¿®­¾º ô®¶·´±¾º²®¸±®²®±¿³¼¶º´¾®®´ ®¸®´±²º¹³¼º¸®´±­·¹­º²º±·´¾·¸ ¼³­¶º±¶³´µ³´®º±¿³´µ®Á·®´ ¿³¶®¸®¶®´´»®È±×º²®¸±¹³´®¼ ¹®´¾·®´±¹º®»®±¿³¶®¸®¶®´´»®È ¸®¯®·±¸®¶º±²º¹º¯®´µ±¾º²®¸ ÕÝ®´»®±²ºº´ÒÀ¼¶®­º¸®´ ¶³¼³­¿À´°±¸®¼³´®±¶³¶®´µ ®²®±Þß±Á³´®Ê®½È±Ð®²®½®¯±¾®½·´ ¾º²®¸±¿³¼¶º´¾®®´±»®´µ±®¸®´ º´º±¸®¶º±¶³¶º¯º¸º±¶³´»³²º®¸®´ ²º¼³­¿À´°Ç±·´µ¸®¿´»®È ®´µµ®¼®´±¿³¶®¸®¶®´±·´¾·¸±ÞÌ Ï´¾·´µ±Á·­¾¼·±¶³¶³¼¾®Ã Á³´®Ê®½±¾®¸±²º¸³´®¯°Ç±¾³¼®´µ´»®È ´»®¸®´±¸³´®¿®±¿º½®¸±Ëı¾º²®¸ º¾®¶¹®½¸®´±òÀ¼À°±ËÄ ¶³¯®¸·¸®´±¸ÀÀ¼²º´®­º±¶³´µ³Ã Ä®¼²Áº¾À±¾³¼®¸½º¼±¸®¯º±¶³´µ®Ã ´®º±¸³¹³¼®²®®´±Á³´®Ê®½±»®´µ Á·¸®´±¹®´¾·®´±¹º®»®±¿³¶®¸®Ã ¶³¶¹·¾·½¸®´±¹º®»®±¿³¶®Ã ¶®´±¿®²®±¾®½·´±õÍÞÞȱij¯³Ã ¸®¶®´È±Ð®²®½®¯±¿º½®¸±¯®º´ ¹º½´»®±¾º²®¸±®²®±¿³¼¶º´¾®®´ »®´µ±¶³´µ®Á·¸®´±¹®´¾·®´ ­³¼·¿®±»®´µ±¶®­·¸±¸³±Âº´­À­ ¹º®»®±¿³´®´µ®´®´±Á³´®Ê®½±¾®¸ ÂÓÆȱö÷çøùîúíùéûãùüýãþ

±¶³´»³¼®½¸®´±­³¶·® Õij¶³´¾®¼®±¸®¶º±­º®¿¸®´ ½®¯±¾³¼­³¹·¾±®¸®´±¾³¼á®¿®º Zº±¶®¯ºÀ¹À¼Àá¹³¼­¾¼³³¾kԺҺà ¹®º¸±¸³¼Á®­®¶®±¿®²®±¹º²®´µ º·¾·¼·±¾­º®²´®¸±¶· ¯®º±²®¼º±ÎÃÖ±¿®²® ³¶¿®¾±¶À¹º¯±²·¯·±·´¾·¸±¶³¶Ã ¿®²®±õÍÞ.ȱij¶³´¾®¼®°±­®¶¿®º Ⱥ²È±×®´¿®±²º½®¼·­¸®´±¶³´µº­º ¯®»®´®´±×Ó±º´ºÈ±Å®¼³´®±®¸®´ ¼·¶®½±­®¸º¾È±×®¿º±¶³¼³¸® ¹®Ô®±Á³´®Ê®½°±´®´¾º±¶·´µ¸º´ ­®®¾±º´º±¹®¼·±®²®±­³¸º¾®¼±õÈaÍÍ D/31ÚÙ<3Û¶®·¿·´±NÙ//=01;O ¶³¶·²®½¸®´±¶®­»®¼®¸®¾ ½®´»®±¶³´µº¼º¶¸®´±­·¼®¾ ¹º­®±²º¾®¶¹®½±¸®¯®·±¾º²®¸ ®´µ±¶³´µ®¾®¸®´±¹®½Ô®±¿³Ã ¶³´á·¸·¿º°Ç±¾·¾·¼±Ý³¼·È ¾º¾º¸±òºÃZº°±²º¶®´®±ÞÈÍÍͱ²º ²ºÁ®´Áº¸®´±²³´µ®´±Á®¼º´µ®´ ·´¾·¸±¶³´á®¼º±º´ÒÀ¼¶®­ºÈ »¶® ´±Á³´®Ê®½±²º­³¼®½¸®´ âãäåæçãåèéêëìíîããí ®´¾®¼®´»®±¹³¼®²®±²º±Ôº¯®»®½ º´¾³¼´³¾±²³´µ®´±¸³á³¿®¾®´ ׳¼·¾®¶®±Ôº­®¾®Ô®´±»®´µ ¿®²¸®®±¶® ÅÀ¾®±ÆÀµ»®¸®¼¾®È ¾º´µµºÈ ¹³¼¸·´Á·´µ±¸³±Ü®¯ºÀ¹À¼À°±²º ¸®¶º°±ØÙÚÛ¾º²®¸±­³½®¼·­Ã º´®­åÄÀ­º®¯±ïº´­À­ð±ÂÓÆ Õij­·®º±¶®­¾³¼¿¯®´°±¸®¶º ³´µ®´±¸³¹³¼®²®®´±¯®Ã ¶®´®±­®®¾±º´º±½®¶¿º¼±­³Ã “”•–—˜™”˜š›”œš ®¸®´±¶³¶¹®´µ·´±õͱÁ·¾® »®´®´±òºÃZº±µ¼®¾º­°±¾³´¾·±²ºÃ ¹®µº®´±¹³­®¼±¶®­»®¼®¸®¾ H10Ù;HÙÚ;Û²º±­³¯·¼·½±Ó´²À´³Ã ½®¼®¿¸®´±­³¶®¸º´±¶³´²·Ã ­·²®½±¶³¯³¸±×ÓÈ ´á®¿®º±4ͱÁ®¶ ¯®½®´±­³²º¸º¾±¹º­®±¹³¼®¸º¹®¾±Ò®Ã ÞÍͱ¾®½·´±¿³´³¼¹®´µ®´±×½®ºÃ MDN8231ÛB077OÛP00NOÛQ?70E31ÛP3ÙNO ­º®°±¾³¼¶®­·¸±²º±ÂÓÆȱܮà ¸·´µ±¹³¼¹®µ®º±­³´²º±¸³Ã ÕRÙ780H010ÛLbH31Û/21332Ûº´º õ¯®.¾±º½/0®1´23±Û¿²³®´´³±¼¶³ ¹ ® ´ ´·5³¼ ¾®¯È±×³¼¯³¹º½°±²®¯®¶±®á®¼®±»®´µ ¯®´²°±¾®½·´±õÍÞõȱF5³´¾±¯®º´´»® R81101OÛCÙÚ90Û20Û²®´±MDN8231ÛB077 ¸®´»®±¸®¶º±¶³¶º¯º¸º±¿¼Àµ¼®¶ ½º²·¿®´È±Ü·¯®º±²®¼º±­³¸¾À¼ ®¸®´±¶³¶¹·¸®±®¸­³­±º´Ã ²º±·²®¼®È±ÕÝ®¼º±µº´®º´±ï±¸¶® ³ ¶® µ®­º±¹³¼¹®µ®º ®²®¯®½±GÙH37Û>81ÛI:0=ÛõÍÞõ±²®´ HÙLØOÛS8ÛTUVÛCD1ÚB077ÛI78;3OÛG13ÙØ JÚ;0Ú3/8ÙÛK8982Ù7ÛI0L832bYÛijà ¿®¼ºÔº­®¾®°±º´²·­¾¼º±¸¼³®¾ºÒ° ÒÀ¼¶®­º±¶®­»®¼®¸®¾±»®´µ±<0@ ¼³²ð±¶³¼·¿®¸®´±¯®¾º½®´±¾®½¼º®´¿Ã ²´³ººµ¸®·¼¾®º±±¾À³¼¯³­³½¹±²·¾³°±¯à³Î× ¶¹®Ô® ¾³¼®¸½º¼±¾®¶¿º¯±²º±JÚ;0ÛK3A3ÚL3 WAAOÛMDN8231ÛX:337Û²®´±G0<HÛG1D/2Y ²®´µ¸®´±²º±­º´º±®²®±M09cÙÛK898@ ¿³´²º²º¸®´±²®´±¯®»®´®´ H873YÛÜ®´Ò®®¾´»®±Á·µ®±¶³¶®Ã ®¸½º¼°±¹³­À¸±ï½®¼º±º´ºÃ¼³²ð±¸®¶º ´®¶®±¹³­®¼±Ë³¿·¹¯º¸±¶³ ± Ó ´ ² º±à®¸®¼¾®È Ó¸·¾±­³¼¾®±¹³¼­®¶®±¼À¶Ã Á·¸®´±ÂÓƱ¿®²®±·¶·¶´»®°Ç ®¸®´±¶³´·Á·±Ü®¯®»­º®°Ç±Á³¯®­ ij¹³¯·¶±®á®¼®±¹³¼À­´¸³®­º¯®®È õÍÞõÓ®±²±¶³ 2Ù7ÛI0L832bOVÛ±¸®¾®±Âº¼·¾±Ð× ¿·¹¯º¸±¯®º´´»®È ´ ® ¶¹ ® ½ ¸ ® ´ ° ± ¾ º ¶± ® ¸ ® ´ ¹ À ´ µ®´°±­³¹®´»®¸±4ѱL13=Û¾³¼Ã ׳¯¸À¶°±Î¼ºÒ±Æ®½»®°±·­®º±¶³Ã ÕÆÀµ»®¸®¼¾®±¶³¶º¯º¸º±¿Àà ·Á®¼±Ý®¼»®²ºÈ 6 7 8 9 : 2 Û 7 3 Ù ; 3 1 Û à Î× ° ± É ³ ¾ ¸ À ¯ ± ï Ð ´ ¹ ð º ´ ¾ ³ ¼ ´ ® ­ º À ´ ® ¯ ± º ´ º ° ± à Î× ± Á · µ ® ± ¹ ³ à ² º ¯ ³ ¿ ® ­ ± ÅÀ ¶® ´ ² ® ´ ± É ® ´ · ² ± β º à ¶® ­ ®´±¿®¼® ´®´²®¾®´µ®´º±ÜÀϱ²³´µ®´ ¾³´­º±¯·®¼±¹º®­®±·´¾·¸±º´²·­¾¼º ij¯®º´±º¾·°±Ðױ׳¯¸À¶±Á·µ® ³²»±ÕɳÀ¿®¼²Ç±Ä·­®´¾À° ¹³¼®¿®±¸®¯º±¶³´µ½®¼·¶¸®´ ­·¾Áº¾¿À±Ü®¼­¶®±×ôӱε·­±Ü·Ã ¿³´²··¸¸±·¿´º¯µÀ±¾¯°®±¾º´³¸´´»®º­È±ºÄ±²³¶³ ´¾®¼® d·¹³¼´·¼±ÂÓƱ²®´±ò®¯º¸À¾® ¸¼³®¾ºÒ´»®È±Ü®¸®´»®±¸®¶º ¶³´»³²º®¸®´±¯®»®´®´±º´Ã Å®¶º­±ïõÞóÍßð±­º®´µÈ ´ ® ¶® ± ¹ ® ´ µ ­ ® ± ² ³ ´ µ ® ´ ± º ¸ · ¾ ± ­ ³ ¼ ¾ ® ´ ® ´ ² ® ¼ ° ± ¿ ® ² ® ± à · ¶® ¾ ± º ´ º È ± ¸ ³ à ¿® ¼ ® ± ¿³ ´ ³ ¼ ¹ ® ´ µ ± ¾ ³ ¼ ¯ ® ¾ º ½ ÆÀµ»®¸®¼¾®°±²º±Å³¿®¾º½®´° ¹³¼Á®´Áº±·´¾·¸±¶³¶Ò®­º¯º¾®­º ÒÀ¼¶®­º±»®´µ±²º¹·¾·½¸®´ г¼­º®¿®´±¾³¼­³¹·¾±¶·¾¯®¸ ¿®²®±¹³¹³¼®¿®±³5³´±­³¼·¿®È ¶·²º®´±¾º¶±®¸®´±­º´µµ®½±²º±à®Ã ¶³¯º¿·¾º±É³¾¸À¯±ïд¹ð±Â³²»±Õɳ±Àº´¿Ãº Å®¶º­±ïõÞóßðÈ ¿À¾³´­º±º´º±²³´µ®´±¶³Ã ¶®­»®¼®¸®¾È±Ä³¿³¼¾º±JÚ;0Ú3/8Ù ¶³´µº´µ®¾±®¾¼®¸­º δ¾®¼®±¯®º´±²º±ñ®¯º°±¿®²® ¸®¼¾®±¶³´µº¸·¾º±¿¼À­³­º±¿³¯³Ã ®¼²Ç±Ä·­®´¾À°±ÄF°±Ü®»À¼±ïд¹ð±Z¼®´Ã Ï´¾·¸±¿³´µ·´Á·´µ±¶®¯ºÀà ´»³²º®¸®´±Á®¼º´µ®´±º´¾³¼´³¾ K8982Ù7ÛS3Ù72:Û»®´µ±¹³¼º­º ²®³º¿¼³À¼¹¯·®¸¾º®¸´±±²º ±·²®¼®±²³´µ®´ ¿³¶¹·¸®®´±¼³­¶º±>/8ÙÚÛ6Ù81 ¿®­®´±À¯³½±Ü³´¾³¼º±Ð³¼¾®½®´®´È ²À±Ü®¼¿®·´µ°±Ü®»À¼±ïд¹ð±ÝÄ ¹À¼À±®¸®´±²º¶®´Á®¸®´±²³Ã »®´µ±À¿¾º¶®¯°Ç±·´µ¸®¿±Î¼ºÒÈ ¸À´Òºµ·¼®­º±MÙ<Ø3/;ÙÛ0ÚÛ78Ú3OÛ3@ ¸³á³¿®¾®´±¾º´µµº±¶³¶³¼¯·¸®´ õÍÞÞ°±²º±×½®º¯®´²±²®¯®¶±?3Ú@ º±Ü®¯®»­º®°±àÎ×±­³¾º²®¸Ã ËÀ¶®­°±Ü®»À¼±ïд¹ð±Ü®¼á³¯º´·­° ´µ®´±¯®»®´®´±º´¾³¼´³¾±µ¼®¾º­ ò®¯º¸À¾®±ÆÀµ»®¸®¼¾® 90E31Ú<3Ú2OÛ3@0AA8L3OÛ3@/L:007Û²®´ ¸³®½¯º®´°±¸³­º®¿®´±²®´±23Ù< 23ÚÚ8Ù7Û0AÛBC>6Û60DÚ;8Ú9Û6Ù2:31 ´»®±®¸®´±¶³¶®¶³¼¸®´±ÞÍ Ü®»À¼±ïд¹ð±Ýܱź­½®±²®´ =01ØÛ»®´µ±­³¶¿·¼´®È±Å³­®Ã >E8Ù280ÚÛ®¾®·±®á®¼®±¶³¶³¼º´µ®¾º ¶®´·5³¼±®³¼À¹®¾º¸È±Ü³¯º¿·¾º Å®¿¾³´±ïд¹ð±Óñ±Î²º±ñ¼®¾®È±öëúíþ ²³´µ®´±¶³´µ®¸­³­±¿¼ÀÒº¯±òºÃ Ý®¼»®²º±Ä·»·¾º°±¶³´»®¶¹·¾ 3@20D18/<YÛö÷çøþ

[© -Ÿ*¢[©Ÿ\¡]^¢_`

45678 7 8 45678 7 8 [f p 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 45678 7 8 6fq[f8 @ 0 %   Ni$AG N ! .%&0 hB.&'B 5 a5P5a %=' 0 ' A\( V W [7 a5P5a 5 V W [7 !.*0A5?B^%36789997;];9] 113541 #('.5              !  ? @ ? !  '  &   J 2 D CO ' % .  0 & ' &    0 '  ,  &  ( @    ,  /  &     . A  0 D 2 . ' M .  0 =  '  '   (  ' M M A A & ? = R R 1 D ? / C G 1 - ? / C O A $@K ( A& ' + * !k'3 X@ "5' .'>& "$ +,%-& &12',, 4( 4&5'4) M'D.AFI0--.'AN+ (*&'0"&&=0.+-.' '_?/C13*>G>C)$?/ N&'n?" /$* N+ 102A,&,'0320,(22%D,$+4 .'0%' (% B?@ %D' (. %1 A( 0+ 5B -.2' "# / "\ X 4 $(&  &  N   i %  *  . ' /  0 3 , ,  0 1 4 , 2 D / 1 2 4 5 3 2 5 , 1 2 1 12,,3D,36789997:;E]8 0&A 0AN^O%12453D512D C 15/ B '0 O5)',3/ >125341,D,3 11&A&GB 14,)D-5,3/12,232-12,6789997;:<E7 3CC%+ K '  h = B X  M  A  0 M K2 B B 6789997:;:<8 6789997:;<76 ,5,-/ 6789997:;88U 6789997::996 =  F M A M%j14,)221516789997:U9]7 @\?>>'2-(%!5- =A%.0NA&'25N&A) =>('?>>(&'022 `&'?@BBFCB.AK'B =AM.0M(&A">%\(5, 6789997:;;<9 $ARA% Y*n "A% *)N 'N.0. %>B &' d 4/.12A,&2'4* &3%3.'BC14,) KAA&B"$B"#B!B0,='BY0B 'G0>0?@MO&( Y*>G>4115&'* "* &''0 0"*AN **125,4,44 *NA0 ( +10 - ( ' A 0+4.'0B 23&5D?3@ % ' ***B & AR &  G K&  0 ? N  = YZ ? N 3 1 1 5 45 -. A N 4 , ) , 5 4 4 125214D3,1 6789997:;U7E %.&A&AN125D4D3D2 35113 kAG &,1122/ 0125,D,25 51-.'Y0 AN+14,)2-3411/12,236789997:7]<: '= (&00/%(N4%/&4k12-,55A330-3D& 6789997:;<E: AN+ 6789997:;:]7 6789997:;88] 6789997::788 AN+ 14,) BK0   F   G > H I J 1 ?@ $  ' 2 - A ( ' A G 0 > ) XI 25 ?@ @' A (. % ( NO u 6789997:;;<8 @ R  D ?@ M' ( %  & 0 ? @ & % & 5. ' % ' 6789997:;;96 # v8 7 ,B1? ?A 2D-C-1&/12(45(%325,01+2-1D2.' \$@"*'&&NA&0' CAk%%8 7 $ 0 ?@ X'3. '12453D,D-5 >J2D(>%A( & N0&? B> 0 44B -. ' !5 Y* G>'N&C &J 13' "\ O/$I /!3 /?" $12* k,'4(D' D,& >-A/ (3' %*  & ' N '  & (  (  '  &   '  ^ 0 4 , D 4. B + & A '  N +    A . / 0B DD4444 = * M K , * O  ' *' D-= ' 1 25341,111 ' ?@ k A G  53-. % ' ( L  ' B + 2 4  2 D / 5  XL ^) = ' 0 $@K @A0 & B 6789997:;;E< 6789997:;8UE 6789997::99; 6789997:;U69 6789997:68:: >  N  N  N % & %   ' d' A %  ' N  B 1 2 5 4 5 3 5 2 D 5 =B@A0&&'51-B14,)3252D 2,%??) M '0/.?/ "#/ !/ K%& ' '5 '0L (?@) @4111K/C?@NA&'* AN+12544D,D,30'&N&6789997:7E79 X .AN% N C'_ O' $A 'A 6789997:;;;U ?" %1'2N?@ AXLA^ 55%D.'&0% $K$B @\Y*'OLX$L13/'/N 6789997::66E # M '  > '  '  > N  0 &  N  O / %   A  > ( ' 3 5 . ' 4113 & B ANA0 + 125,) A551. '%/' &N0' ! @-2! 5/1DQ )0 ,41-. 'B3AN+ 12544) (?A4D554/ V 85    O 1 . ' (   % 1 2 , , , , 3 2 4 2 014,)DD-234/12D,46789997::99< 5D13 4-511 ?@ % ' % &  & 0'  & ' * , 1  4 , D D , 3 B @ &  %   ' 12,,32-DD3D 6789997::687 6789997:;U8; 6789997:<8:6 AN+14,)541/125D56789997:;]:8 55-23 Y*!3X@'>&( " & d ' N d& %>N0dN (00& #2DkAG $''5B3'2D?@G6789997::7<8 &  0 =?@ >(' $AR A% `& >A 2 P 7 _ ' !5 D  & '  * ' *' ' 0  ( %  O 0 3 1 . '  0  A N 1 2 4 5 3 2 2 5 1 4 , )  > % ' & ' * & %  0B Cj ?" / $* k ' /  * $ (  & / "\ X' "54.'n & '  A ' 4113/ 5B , 6 4 w .(A&AN+12-,4143D24 C . ' 4B 1 ' 4115 ,& '  AN A&34-.'0B12536789997::9;8 5,35,25 4D41 14,) 235D334/ 12,2411533 + 14,) D35351/ 12544,44D35 N A 4 ' % ?X  &    %   N 0 & 6789997::98U & @K# ,(. 31L*0 N!5 A'D AN+ ( 54B-.'BAN+,,15D4/12544D-,41 6789997::669 N 6789997:;9UE * ,-. NA %B"+ NA !5,Q342 &( $R%%A'J14@K6789997:;<E8 @ (. %  & ' *   ? >   2 3 ? @ ? ! ! C L ' CO ' XI C25 ?@ @' A ! 6789997:;8U6 @ K &  d ' 11 K ?N @' A) (% B + ' 12-4B 44DB 1 2 5 , 4 D D 5 2 5 6789997::997 @O Z  . A 5  . ' 1 2 D , , 2 / 2 4 ) ? 0 &  . A  0 4. ' @ 0A& C  00 " %  + 31) K &  d@ O Z M C 0  " %   + 1 2 D = R R ' > 12?@$   & ' * 6789997:;E;] A.%(?.0'NRNF&HN$J 5345ANO'0(%6789997::6E6 &0C" +12534341/24-346789997::EE9 O 0,-.' %%'& %mD1 0'4/52 4-3,,,0+23B-=' 6789997:;<U9 .A @K# 35214,) '15 d@K#d .@N 6789997:;<U6 X K/ C( .1),5N,1'O, %$G0 ,11 BAN+X 12534-,-- -42 N A B AN+ 425111 6789997:;8U: ? M '    ?@ ( . % N  N  A  . A 1 515. '0 & ?@ ?Y !( B D , = ' S 0 T 1 4 , 4 W 8 7v8 7 12,2 3 24D 5 111 6789997::E7U '  %  B . ' B F  0 M A  0 M F5 / &   & ' * k A  A 12D)   = R R 4 1 1 L X$L  ' >    6789997:;8;6

7 aV

K A'%-0?@ %(O&& 2 '@4 5& ?@3- 5-DB$A&'(&012453,6789997:;<;U ,2DDD =Aj5@K#C4115&G34-?@ ( 5 '?X $ ' %A'&k0 3D1,525/12-,4115336789997:;:E7 ' R ( A? 4.-' r N=F$?X2, C# 5-. ?M2 --O.'C, 1 XI2 34,?-@5 "'470V W

( 552. '%0B 12D-514111 r N  " % A ( '  5 ? @ $  ( . % N  A %  !(54-. ' B 4CO '  & C411, '  ?X M '  ? N 6789997::9:9 `& > A       & ' * k A G  ? 2-2-, 12433344 . '    2 5 '( '3 &(@& (% 52. 'Y0 =%54a745p D5,231 =RR!$J1?NA)NAA 6789997:;U:U 6789997:;U]U (. %Y0 %14N N A ''> =! "# "$ H ?! 'Y0AD-D33(3D' ?@!(54-.'SC"T+12-DD6789997::E9U M' CDD335,D  ' D ?@ & X . A  K ' & N &  H  >  2 ? @ M  "  0 X . A $ &' C , ) 2 5 , 1 , '  0 , 4  ? @ Y , . ' gA  & '  * M 4 1 N &  G &  >  6789997:<8]] KR ' 6789997:;:6; ,& DN N A3D.'0BAN+ ? 40_j5 43-.'-.'0$A YRA&% $'O&22?@ "'H04(6789997:;:67 A' '?BL@ M*B 'A d?G ( R,D234 ''4111 4112

7 aV

%A>&(14,),5,1,6789997::E7: ..A =(' XB `&&((.&%"N \J D?X # 0  3 * O . % N  A M' FIJ 3 ?@ ?NA4 Z 0 1 4 D 3 D '  ' & ' C & ' 31. ' 0B " C A   ?  Y * I   C  &  ? O  6789997:;;:; #& 6789997:;]:E &ZM?0AN+D-D3-4 HA X ".%".0 @0& = F_$(&&N'AN& $+'54- .'J14 G ?'AN @'F+ Y0?&Y0''12-D46789997:;7<E ,2,, KR343J5'?X?X0 14,)2"A $0-1 C+,522543 KK& k6789997:;]<8 Y$& 5 0 @&$M -'5,!C 5/1240535-24.'2D6789997::9U< 40DAN 0,.'&. a5P5a CCB ?& '  + , 2 D 5 3 3 3 / 1 2 5 4 4 , 1 4 4 4 4 6789997:;:88 '  & ! 0'  .  3-. ' 0 1254 5 -3 5 2D5 M' N$ 2'0 (% ?/ X4X/ \$@ 6789997::E<7 KAN @ ,F04'1154?M@ &OG!B=OM5DABC,0) X'&ACAI6789997:7E]E 'CO ''0NA&0>BN&N(O%&&) !A'-CHJ21'%14,6789997:;8;U ,245 X '&A&5'0-151N$C# 2/1? /25N%$CYM N [7 ?@) 0  ' 1. ' / 0 X'( 5F ,.''& MK   d!B & % % ?@  N +14,),5-422 6789997:;UU7 P 7 HA_  X( 53. ' "\ X( 55. @\  . A  Y & &  '    '  4 1 1 5 *  2/12524,14-@@4?6789997:;878 2-3 &G>uZ3'D23-5SH'kT OAF'R'13$G@'0 >('dAB4DD-141/12-46789997:E;]: 54455 NAA42-.'12531-DDD47aV 67V7 6789997::78; N A ( ' XM &3'-* 0+54-.'B ,X X ' & A  . ' 2 DB F. K ? @ 6789997:UU8] 5Z&M1!N' K ' & A N &  @  A n n C 5 4 1 $$ X ", . '  . A  & ' J 5 %  ? @ @ ' A A N + 1 2 5 4 4 5 3 CO ' M . 0 L G F K C 4 111 K& d@O & '5/0B D.'B`& &5B3 D?,-4-4C"?@ H311CA%ZA'".B"&' YY*I *I55B B1X( 41='? 04?0 =' ZM+12535D55550+2-=' 'BJ1-&G'%@=%' 6789997:7:7] NA) NA ' NO %0' ? B+ 3. =(& #& C+ ? 3X(31=' & ' J 14 ? ?  > % '   & ' D ,. ' 6789997:;<E] X N' An AN+ 12-,41,14,4 &  N0A& 3. ' B + 12,232341311 KK$) KZ@ 2D-,/ 12,232) 6789997:;<;< 4 ,= ' C & X(3-= ' ?03 3. ' B 6789997:6<99 6789997::998 A' 33 = B M $A0 33 ^% =  F ' R J 13 '   C (. % ( . 0 ?@ 6 4 w / D 2 1 3 2 rN N '>&0 3' N0A& ?@ C541$$">%\(BX(,='BH311BX(4-=' ?& '4 X ' &A+14,D5,443/ 2-.'0/CCB=RRAN+2-24) 6789997:;6]6 (' (. gA'% A "\ 4%151 ?&@) MO + 125542DD,2/125D4DD16789997:;<:; % . A > (' @K# 341 ' - % & 1 2 5 3  2 2 2 D 5 A.>%54ZA -"&'X(-1='12B"5-,&2&2N-'AB X ' N A  N % N& 'J N ?` 515 KC 5D11 125341,DD 6789997::6:: CO 030 5-.?'+14!C" ,)D2&4D?5@ -46789997:;:<; $ C" 6789997:<<<: 333/ & 0'  & ' * &   & N O  % M " 0 1 -/ O A   & A (  %   '  0 + , . '  + 1 2 5 , 4 3 4 ' B A '  % ?@ $ B K1L(NA& J&1 ?A@& '& 0,.'0AN+12-1,-25 6789997:E]E: 6789997::779 I ( N & G  &' *B = F + KK$) KZ@ 2D-,/ 12,232)    2 3 N  A %  &  % &  (  A  6789997:;E]U _& 7 V W

N  A % 2      0 0 = A H >  $ H24  ? @% ' A G MA05,3/+,-4- 6789997:;;U8 @\ -/D21-32 6789997:;6]U %1' N %0 0 ? A( ' ' A 2 0&-B += M BX& .A 513 " A&.% (% M?@ A,3. 0T' (%24.'B12-2D21-23-16789997:;EE] X .A&@'* >"' (1% &A%GA& A& CO-'--

7 aV

2, 23?@ 24-$ 2, -55,. &0'/0 D2D4-5/ 0     ' & 4 1  N * 4 . B  N + ' S % & ( k  & $`5B' 3``21 5311 6789997:;:89 4 W 0 A X"5 I4 C & 5HA_  ' ( _. 5B'3> >&GAN+ '14,) 411 00+12514-D5 6789997::77< I @0A&1252DDD-/14,6789997:;E8< -D-144 " 'KK$) BJ3KZ@ KC 2NAo % @ = % 'B + rN ( > % A( '  5 ? @ % ' B ". % $   F _ . '  /  0 . A '  ( ' @ 0+ 0B X . A KR ) H' & ' - %  6789997:;;6E $R% `&' 5B 3 ' -  ' D  , / 1 2 , 2 3 2 -/ ', ' 5 5B -. ' B = %  M K  ' (+ 14,) H  &  $ H J 2 3     /  &     N & CC ? & '  + 1 2 , 2 2 3 , , 3 D D / D 4 5  , 2 4 3 1 / 1 2 , 2 3 2 5 D D , 1 ?@) MO ? / Y $   N 0A& 5. '  ( ' @ 0 - 0AN + D21-32 533,6789997:E6<; 0 [7 6789997:;;E9   ! 5 N  N  ' ?   % ' AN+ 14,) DDD,-1 6789997:;6]< D 2  2 / 1 2 4 5 3 5 4 3 3 , 6789997:;8E9 %AI(0X _.'X"5 54.'-.'B0"&&&A 0) H XHI (gFI A&51 M.0 HFI 33\D " 6789997:;:<U 6789997::6U7 _ YO *!&" >%0 'N& A0-' 1b N& CO'M.0F`_'-?@M' @\  2, ? '(&A 0 ! '0(%35.'BAN+D-516789997::66] >* "3 1 0 & `k  13B C A `gL 14B = F ? K R  ` 4 1 1 1 '  , ?@ &  ' 0 5 CC '> AN 4'221D3D/ %"#B?B &'&((% NA4 '  &   & ' * %  % a5P5a  + 1 4 , 2 4 1 4 2 / 1 2 5 4 4 , 5 1 4 4 4 2 MA 0 5,3B + 12,,32342DD N A 5 &  G   & '  * &  0 '  O ) V W [7 H   1 2 , 1 D 4 1 2 4 3 / 1 2 , 2 3 2 4 , , ,D NA14,) 12-D3,D433 (.%NAN&%'B+12,236789997:;8E6 D53 =A>('M'4?@ &&OC($F2?@$6789997:EUU: 6789997:;;<7 6789997:96;: C*   5 B D $ G  ' J 2 2 ? @ @ '  " $    0   0 B A N + 1 4 , ) 2 5 5 D 6789997:;U6E NA I 0 '&& &GF) > 3'u &> 6789997:;]9] "#`K !H?0 'DDD @ $  5 + C O '   & J 1 3 ?@' 0'R5J1-)  & & O  4  '  ' "$ "# ! 47 aV 67 V7  ? ! & N0&    &  G  + 14,) DD,5,5/ 12544,) _ ( ' K_ HA_  &    4 . '  0  + 1 2 2 , 2 4 N'05AN&'* 52 1,1.'dO A'B12544F 47 aV 67 V7 B  > %  &   ' @ @K &  ( ( %  ( . % ( . 0 0 &(&  AN+ 23,,444 5D3 N& % ' X"31b ( & & > (' $   "A '  , 1 1 1 5 3 ) 1 2 5 3 4 2 , D D D , D 6789997:;78; X" , = ' )  d @ A 0  1 b N &  N * A % N 2 . D D51D @3-.'0C12-2222-5354/6789997::7U7 ,5D3-- O?(A''1?@6789997:<:8E 6789997:;U]9 511b 6789997:;;<; " N11ACK' &N(C5&4&1>$$ "\ X" ='A *CO ' N& A' .( ' ?@ 6789997:;UU: % A( K ' & AN &  C541$$ $A G @ '   '   `& ( & & J 1 3 r H _ '  N  A N 0  & ' * ? / ?& '  = B  0   0 + I   C   & d & A , . '  H 3 A > % ( '  N  ) D    . A  ' %  0 D 1 '  0 B R+14C )DF d X @\ rN (. 0 (' 'A G4 0- 0 >0AN+ 14,) 0%A'D2D-4D5 A0 '(?/Y&&?@AN+14,) 'AAN+12,,325544-,),5-115 AN+125214D4,-/12,232,D31 'O(kA&>dX"N&'A%) &4,G.A5&?G 'D* ,X("4 D-b ,'5(4,15&5/112&5?@ DD@' ,,--AB ,AN+12,234,12- N %0B $ ( % . B K D 3 3 4 3 1 2 , 2 , 4 2 2 2 6789997:E89U 6789997:;U<< ' N  1 4 , ) 3 1 3 1 5 , / 1 2 5 , 1 4 4 5 5 5 6789997;E]EE 6789997:;6:6 3 N & %  ' >4()' AN+12-D3,D513 6789997::7<U O2,&'&?@NNA(%&0 X'&AgR5D?@ 6789997:;<:E 6789997:;]:; @\&0H311J '   &   A N  5 1 1 "$ ' 2  N % M . 0 $A( F J 3 ?@ ". % @ A 6789997:;U]E 1- YB ? '' %OA0%N&D1.'BAN+1254) "*$'0"#*L&'*D,.'/ I IL&( .'A O415>(' 5?B@ &%0 & -('A?NYX&("%2-.' =>('CO'%.0%(&A(>%A( X A >&(' rN J! 3 N 0 '> & k%&%% 0(5= 'N'12,,3,41555 %&N0& M0!!35"#0-2. (&' * 0&0 5  4 YF + D-55N& M  ' ' ?@ 'D05 k/A ,G & 5&' * + `% X3($'&ACA0A12-44) 1D > % &'0 . 0  G ? (. % (. % + 1 2 5 ,  1 1 ,  6789997:;7U6   % B A N + 1 2 5 3 4 D 4 1 4 6789997:;<68 6789997:;U78 5 5 3 . ' B 1 4 , ) 2 3 5 3 3 4 1 2 2 4 1 1 3 3 2 , , , (%!(4,-1+,211251 6789997:;]<; H> 6789997::7;9  .  '   & ' * "# "$ ? 6789997:;<EU (' X(' @\ M. 0 Y& > H0 6789997:;]<: > ( ' $A R A %  g &  FH 2 D ?@ 6789997::7:6 = @ &    . A >  % _ 1-&  G  @ @\ ?  Y * I   ?@) $  ' 0 B 5  ' ) 0  H X C 3 X X/ X    A   J 1 ? @ ? N A 4  ? XN  @  O M  0 M. 0 M(& A Y* 13H$I i K ' & @ Ah C541& & % ' 0-C XB rN @O '> $0 '3 (. '12A A& D1& %N-N0& &&(%(.%NA125-D2-2,55 ?) *'0 AGk_A( 2&-3&435- ' X"A/g`54-(&N00 55-.'&((%&(>('(A( L'ZL&'*--.'YF+D-525, 33.'% BC14N ,)A 23? 5D33&4'/1* 2,246789997:;<EE 11&5% 33 NO -& ( AN+ " A X(( + 2 . 5 4 4 1 1 6789997:;<6<  N 1 , 2 2 6789997:;<E6 D3,' (&&>('+1253426789997:;879 ,D114, AN12-2,2,,24/12,226789997:;<<U $'AYB-N'@%6789997::E96 K M'1('?@@'(.%(.0'gA) F_NG411?6789997:;]]] 6789997::7]7 H311 H>  FC S  `G 3T ' - &  ) CB $'  ' $ H ' CJ 5 @ A ( G?@$(.%(.0 K'?N$K&d@O I G'J1 @ ' ' 'AN+ 05 Y*nK'&"\C541&&X",.'B ?GRF4151?@?&&'* Z 0d& 0>05-21,1 0D-.'1252422,,, &.B$'@K+ ,A2 3&2'G* 0+ 554. '52N& CCB s5p

!(BD--.A'B"+1252D3 Z%AN+31,110+--. 'Y0 N .%N,A5D2,35 SK'T53122,2323- .'012544) ?A%@@& ,53-=53&2/? 12546789997:;<:U 4,031gA 445) D24-DD, H311B C A%&B&ZA' n B".BK) (,,-5DD 6789997:;]E< 1 2 5 D , 5 , 5 / ,  6789997:;<UU 0B " > (' C12-D4124/ C & '  C I- ' A & ( ' ? @) $ 6789997::786 K 6789997::67: ' & F ' D c -   . A Z  A ) 6789997:;;:: X . A  K N  $ A R A %  '   % &  0 % ' $'  ' $`F ?@ M' ". % 125211112(& )(*) '!) !C& %&N0A&*(A'043.'B= X.XBMI#&G'%'4113 L&'*--.'N&%'3'(4-bd (.0N&(.MC"?NA4@0$( . 0 HFI 1 k  * 6789997:;8<; M 5 & ) &? ' 0 3. 4,-3-D N  N  ( * * *  &    0   1 = ' &N14,)4,4D-$%>%cDC+,24/22433+ M AC+ 0 MK,C12524,144MO MX%'+,115,52/D-444D X . A  N   ' & AN &  H 311 ( % A( 6789997:<8EU C& + 14,) ,5--53/ 125324122 $'  5, ' J 14 ?/ C ?/ ' (/ ! 6789997:;;E] 6789997::6U8 6789997:;<:: !O 5 D ,,2/ N&  &  & (. % %  N A > ' 6789997::6U< @A k   &  J 3 ?  O A& ' ( ! ( > ' % B AN+ 12544,D,DD/ M '   > A ' O  4  N ) N '  &  N   `_ $ F  & ' @@+ 4 ? 2 3 ('@N&N'ANN12-,,(25N N0& 5. GN0& N0A&>O&3.'/0.B"0) C A $'.5 ?@ NA 5 ?@ -. '),$ A 13&G?@ ,512,2 -341B X.HFIJ2.'%6789997:;869 ' %H 0 302(% 5?@M) &5'4N% & X.AZ(@5ef8 5.'BA N'+1_ 4, ) ,2J323 135kA6789997::66; 6789997:;6;9 ANj12,232DD-1/ ''&%5-(+12,23,136789997:;]89 -32 'A ?@ %1' ) R  K  '   C 4 1 1 1 , . ' 1 4 , 5 1 1 , % '   S 1 4 , T 2 4 / 1 2  Y *  " N   ! 4 B 1 ? C 4 1 1 1 '  J 1 3 6789997:;<8:  &  5 1 4 . ' /  0 B 1 2 2 , 2 3 5 5 4 3 / 2 5 ' (. % (. 0 A A&  0 6789997::6;7 6789997:;8]; g ? ' t J 23 &  ? @ NA4 A X.    O " > % \ ( 2 ,  ' ? @ @  ' A "0 =AFl F%' 0  L' 2(' .' >2D%-',/?1@ '&A &O 5B" 3O' ' -2.'/0BAN+1255--4,5 O&1b '%&A G0OC& &>A 'AN+ & 3421D2,21%0%=6789997:;8]7 k A0 A d(. %NA\ ? %&A'A(.%%('05(% X 6789997:;<7U ?@) 2,$23 2-BA --N+-KK$ /D6789997:;6:U 21K-3Z@ 2 ! 0 '  ( %  & ' * 0 + , ?@ ? "$ "# X  ' NA0 N' 0/ 4,B -N0B D-5133 52 -. ' ,-35 & '  . 4 =  CO ' H A &  '( @ R  D ?@ M' ( %  & 0 ? 6789997::66: 5.'Y014,)2-41316789997::E<6 &&nn \$@"*'&&NA&0' 0=%%,/14,)D-3111 6789997::7;; 4B&&% &',%A0541.'&'  'Or ?C 5-11 'KZ@ J14 125,551,1/12544,21316789997::9E9 * 6789997:;;9] i =  > ( ' $A R A %   O C 2 D N 0 A & '  @ @% & B AN+ KK$) N  N &  Y 0  " 1 2 5 3 4 D D D D ,4 5 .0 $A( .* ' 1 ?@@ 2D-,/12,232----/D21-32Q '*'D-='125341,111 6789997::E77 M 6789997::767 N@%NA!(C5.%C('. 0Y0M&+K & A  5 7 VV ? ! N N 3. ' 0 G > # N A ( ' A ?@ 6789997:;6:: 6789997::EU: 315421 ?>>$ FK4B4KC4411 A .0 AN+12,232D-D, 6789997:;;98 @\Y*'O'>1DA&G) Y*nnFHGK>M' = V W [7 $ 04D-11 AN %&'M 0 *HFI ' 2 N &'0' 14,) %&0'* ' J @ A CA K'  % @ = % & B + A 0&  0 & > N&  AN 12,,31,D1 &&0 & '   5 3 2 . '  0  & ' * _ * '  ' 0 ( %  51D. AN+ a5P5a FJ - ?@ 0 NA4 * '% A'K(*+12,,32D3214 \12-,41,,3-3/"4,@g42`@ DD51-5/1253424,15 '5'AA&?@@'G0 M.0' 6789997:;EU< 2D-,/12,232----/D6789997:;6:] 21-32 M . & 15&' >0?4-.'"%&0''*' NO/ 6789997:<9;9 # ( ' A ?@ (A'  k A G 6789997::76: X . A   ,2 ? 0  &  N 0 A & (  % & / 4 B & ?>> ')H'c11/6789997:;U86 F   G >  1 ?@ $   ( . % AN+14,51,1-/12224211,3D Y & &  C    & (  ' 4 1 1 KC '  $ G  % 0 '   &  0 ?G  R J 1  ' O (  F &  G   A   &   &   '  * ' B 0 6789997:<EUE 0% ( ,3 -. ' 0B 1255454D5D & (  N  ,  '  A A &  & '  * J 1 4  '  ? @ $   B A N + K K$ K Z@ ? @0 D-525, ?AC @& $0'M C *'' 2D-,/12,232----/D21-32 ?@ 2--132-2-,1243336789997:;U:E 44 43.'012-1,-256789997:;E]6 !5-/-D.'/12535,2,33&.& X.AgA'AX! ',?@#) &&0 ''A& * '12533,D ?0 5'34&.'/ 6789997:;;UE ?@ 1. ' YF + 0 + C* > FCJ"$/ 4LH .>'&' !/?@) @!/ 6789997:;6]9 6789997::7EU ! >A G>* & % (&''( 2D(% ?@ & /NAh + 1'2 %3? 3N N0* 25/24&!"KN'?@)$ ?>>K&'1?@?6789997:;U:7 ?/ C"/ "#/  &   0  &A&oI''%@I=C ?C 4B+ 11KK$) 1 'B14 @\=ALG1F CL Y * ?'>>51.'J1/40?.@ %A&'B6789997:;<E< '0 Y 'X& ? B XI . ' 0 B D D 3 S $A  0 T ?/ X X/ \$@/ ! &  ( ( %  > ' $ ' '  0+ --. ' / Y0 -. ' =  K A% Y 315 @ M 0% ) N % '  KZ@ ( . % 5 % F &   %   5 3 1 . ' Y 0  = ?# 6789997:<U6; AN+14,D-2D--1/124536789997:;;E: 25,1212 A'A+43-.'/0+14,)D6789997:;UUU D244 .$'=%'0#',24-1-5 + , 2 4 3 2 2 D  , / 1 2 , 2 3 2  / D 2 1 3 2 MA 0 MF5/ 5-DB 12453,,2DDD M3  + 1 2 4 4 , D 2 2 1 1 3 / 1 2 5 , 5 551 i $ARA% M A KC 5111 6789997:;]<6 6789997:;U:: 6789997:;6]7 6789997:;<;6 6789997::6]] ?>>,2NA!/C(/? CB`_&4B1'>C22/ ?>>NA4 'BJ1KC'@=%(A&BAN+ =AM.0'3kAG ' % ( ' Y*n n F H G  X " 5 D. ' / K >  ? ' & 1, @  ' ' A X . A  H FI C 4114 %  4 B 1 * ' 0/.%&/%0/$CYMNA) NA4/?@&(.%(.0/&A D.'=KA%Y315@M0%. KK$)KZ@2D-,/12,232- ??&%000B+ 532.'?A'33./CC=BM$A0 X"53.'"&&ALk+\ &G'(?!0541. &N0A&B12544--22/2D223 NA)&((%/+12,,5111140 $'=%'0#',24-1-5 ---/D21-32Q 1232153535 33O%B125542DD,2/125D4DD1 Y&&12-,41,,3-3 AN+14,)D-2423 6789997:;:6<

6789997:;]E;

6789997:;U:8

6789997:;6];

6789997:;86E

6789997:;<:8

6789997::7;]

6789997::E<9


0123

15 367 715 9 45651579

##$ %& '("'!!)*(+"

/ 0/"12345678"4

:;;2(+&%*!!!!!!9:%& !!!:;;2(+&%!+!"! ;<"%!2%4=->!+!!4 :+ !=->!2!+&!"+!<!!! ?:@A),+!%!3!+!!!&!%!! (2("<(%+!C;-D"!2"(E% +%E*),%!!!!"! !%?)B::;<3+!!@)::: !!%!>!&%!!2!>!40(!>(">!!%!) :+(>(">!!%!!"+!<!!!;7*!!%&+%!!&!"!!% !2!+%!"!+'!8("'!="!25>) <4!:("64( HE!I21(6 52!2!>!"&!!+! +("!"! !J!%(" !2!"!4>!" !!+"%!" &"'J&!4! !%+!2'("'!)) >(">!%!&!4!>! !%!-;&!4!>! !!J!>!"+!'! &%!+!(<! '"!(2(">!" "!<'"!! ! ++! !);!'"! 4!%+&!" F!2F! %= "!!%! K!)))%'"! +%!!!2!4! +!>!%!!+!!!!"! !+!(<"!<J!'!"!!+ +&% !!!)))%"!" !2!4"!!%>!"&!>!%'! 2E ""!!'!)))

-+2+!!%!!!%&3 !!%!>!!!2!4+>!!!;< "%!!'!"8!2!F!2(&(%(&%!+! F!2(&(%(5>&%,%)F2!!%'"!%! !+!!!!;1(202(+%2!+!?9 '!+(()CGD L!2!I+%!2:%!!+! !4"!>!!% !!!>"&!)-) 8! '("'!2!(! 2!'!%'! (!(*>) )!))I;M8)

,IK/1>/0!+!2(2+!>!"%!4 +"%%!!*!4%!(!2 +2!+2%&"!&"!2!+! (2):!%!/+!!1!(!2C:/1D!!2!4 !!%(2>!"'!%!!2%&) /2!!+%!%'!(2 !%!%4!"!((2!4%!"!;!!4 /%>!"+!++&%)F%!>!3 %%!%!(2!4%!"!!(!2 &!&!+>!"+"!%%+&! "!(2!4%!"!!&%'!2!"!&!%) ,'!4'!!2%'!2!+! (2Q9!2>!RS)T?U%&%!' '!!2&%(2)??)S@U%&% +>!!!'!2%'! (23!>!9:)VAU%&%! +!!) K%&&%!!(+!%!%%&%W +!!&!!<%!XY!E%B@=>!4(()*()

?:Z:RZ?:@R?@WRT !+4!2(!%!!2+! !*!4(2)))+"+%!+3 +2!43!++&+&"!%!&&&&&!% "!%!%*!33333 ,!!'( '( !!A:="+!2)*(+ ?:Z:RZ?:@R??WR9 >!4!2!'4'!'!3!!2 +!!+!!!2&%(+!2!+ !(2!2++%!4!)(" !%!!2%!>!)4!%2+ !"+%!4!'!"!!!2'!)!2! !&%(+C4!>!!D -%<!V,%"'!(="+!2)*(+?@Z:RZ ?:@R:VWTR :!2"""!+%!&!+"!"! %!'!!%!!2!+'!4%!!>! 2!!!&2!+%!+!++2!!!! "!&!"!(2"!&%4!&!%)CGD

?@ A @ B CD EMNFGH DIJ@KL OPQPRNSPTU

,!%::/28!4!%,+ V"2

,-./0/1%+2!(%!"!!%(%! "!32+&!"!3%!4!!/ !3! '!2!4567(%%+2!2568(% !2+9!%!:!";%&8("'!),%!! <(("!!!<((%2!! !"""'!!&2!(%!)0%+ %&'("'!="+!2)*(+!!%&'("'!= >!4(()*(+)

I%*0 0!2!&!!4! 2+!!%!("))) K!%! !!<!3! "!>!3&!%""!* ÿ01ý2üO3N4NýU5PN67R89 86N 7 7Q5UNR89 UNMP UTUQU NTNM5 N2RNUP UQ ")))

üýþ

NO2/4P44"0343 !" ëÚ×ÚçÜæÚáÜÝÖáçÚÙÜßÚåÚ ÕãÕéÚêÜâÚáèÜæãæÚÙÚÝáâÚ ÚæÚÜ×ÖèãÚçÚáÜëÖåëÚà ÚèÚÝÚêÜÕÖÝãÕÚÙÜ#ãåØÚçí õàÛÚæÚåÚÛÜæãÜõöÕÜ÷Ù øÚàÛÚåÜãáãÜÕàæÚÛÜëãÚÕÚ æãÙÚ×ÕÚáÚ×ÚáÜÕÖçãÚßÜ×ÚÝãÕ ÝÚÙÚÝêÜæàÚÜ×ÚÙãÜÕÖëàÙÚáí $ÚÝàáÜëÖæÚáâÚêÜßÚæÚ ÝÚÙÚÝÜãçàÜÝàÛÚæÚåÚÛ æãÙØÝëÚ×Úáí îÖèãÚçÚáÜÝÚÙÚÝÜãçà æãëÚèãÜæÚÙÚÝÜæàÚÜ×ÚçÖèØåãê ßàçåÚÜæÚáÜßàçåãíÜ%áãÜ×ÚåÖáÚ ÝÖáèã×àçãÜÝØæÖÙÜßÖÝÞ ëÖÙÚìÚåÚáÜæãÜõöÕÜÕÖÕàÚã ßÖåÚçàåÚáÜãáæà×áâÚê &ØáæØ×Ü&ÖÕÚáçåÖáÜ÷Ù

øÚàÛÚåÜÚÕàÛÚáÜî'Üõà(çÚÕÞ ÛãÝÜ)%ÙÙÚÛÜú*Üõ&æ%êÜâÚáè ÝÖéÚìãë×ÚáÜ×ÖÙÚÕÜÚáçÚåÚ ßàçåÚÜæÚáÜßàçåãáâÚ æãßãÕÚÛí õÚÙÚÝÜãçàêÜÚæÚÜÖÝßÚç ìÖáãÕÜâÚáèÜæãÙØÝëÚ×Úáê âÚãçàÜõ+êÜ#ãåØÚçêÜßãæÚçØ ëÚÛÚÕÚÜ%áèèåãÕÜæÚáÜëÚÛÚÕÚ %áæØáÖÕãÚêÜÕÖåçÚÜßàãÕã ×ØÙØÕÚÙí úàÚÕÚáÚÜÚäÚåÚÜãáã ÝÖåãÚÛÜÙÚáçÚåÚáÜßÖáÚÝÞ ßãÙÚáÜßÖÕÖåçÚÜâÚáèÜÕÖæÖåÞ ÛÚáÚêÜçÚßãÜàáã×Þàáã×í 'ÚáâÚÜÕÚìÚêÜÛÚÕãÙÜÙØÝëÚ çÚ×ÜÙÚáèÕàáèÜæãàÝàÝÞ ×Úáí,-.

WX¦Xb\]Z^_`[ WX¦Xb\]Z^_`[ WX¦Xb\]Z^_`[ WX¦Xb\]Z^_`[ WX¦Xb\]Z^_`[ WX¦Xb yn •d{ n k s d‚e{ ek xf™rk rrq kse{ nm‚k ugm um‚ ¥X“]` §_¹_½Z ¾`W`¥` ¥X“]` ¥X“]` ~su~ uq k œ e{ n m‚k c n s d˜ eq ek œ eq ne™ °e q n r k ·¸k } „ | } k ª±k | q • k s d q ³ k ‚ q n s œuº u— n k œ — g fq n ³ dk ™k „ ‹k x dq e™k Œ ›€ yn ~ ue{ k ·dŸe k °d‚e¼ „‰k ‚|k Ÿ~ — ¨ u e { k ˜ d Ÿ e k ¡ r m f e k ± d ‚ e Ÿ q r k ™ } „ „ ‹ ¡r m f e k c d ³ r } „ „ ‹ © ¡n e xk r q n k } ˆ „ „ „ — x xŸnm‚k¡{k›ne©„…|…„‰|…}‹„Š §_¹_½Z ŽŽ¢‘ ‹ ‹ © ‹ –k xs ™ k • e q u k | ˆ © Š k m d ‚ r  °e q n r ›em u{ k  u{ { k rq n k emk s dmfn q n © Š© }~ © •eq uo rq n s n mn { k cŸ‰o }†„k ›{ n º k }„„‡ e— ™n q k Œ ›€ ›em u{ k ¡ ƒ |†o †~ k ¶ s xdje Ÿ{ e Œ›€ •em u{ © ‚mŸdq exe© ™eq ‚e ]a`[ab yn•d{wrmd{ nkm‚‚nkskir‚r Ÿfkxqkn•qdr¬ —e„}Š‰­ sks‚{kx…†„€ dq— ƒŠ|ˆ†‹„‰ ¡u•ƒ„…|}|††|‰†„„ ŽŽ‘‘®’ cz‰o}†„kp‚|k¡u•kŠ…„„…|„ md‚rmŸŸdqemeqe©¡z„…|…„ŽŽ‘¢‘¤ }Š††}|† pd˜mrk}„||k¡‚À|ˆ©†kmd‚r©pŽŽ‘‘®®’ Œ{ uºuŒz°o —nkcˆœl‰ kŒp œŸ {kxesd™mkŒeqnp— rqn€{dm‚—eŸk¡u•ƒ„…†Š}‹ˆ‡ˆ‡Š‡ cdefg hyzk hidjk ldmn eopdq nrs otuvk}~ nro ŽŽ‘‘Ž‘Ž ¡u•ƒ ŽŽ‘¢®¤ •cn s{ºkkŸied{dƒs„jk e…mŠœ©zžo k y n s ˜ wxev o xu{ en k |}~ € em em‚s € ›žk c lœk ¼ ‹ ‡ k ¬ c­ k { e Àˆ © } ~ o k ¡ r m f e ¼ œ ±n r k cu ~ n k } „ | „ k Œ›k œ{ d xe m k Ÿ e ~ d — ›{ n „‡•‚s ‰o ‹k ²n º c·¸„ˆk Œ›·À ›žk › d e k x d q e ™ k } „ | } k Œ ›k œ { x m o ‚ m | o Š†ˆ„Š„„Š‡Š‡ksneŸk}‰~exksŽŽ‘£ xspd{Ÿ …ŠŠ…‡ŠˆŠ†k››ƒ}ŠŽŽ‘®¢£Ž Š‡‰·„| ‰oŠ„}kŒ›šÀ‰o‡kœqne„|ˆ…kpumfdq„‡À snxŸememoxu{usksŸ•equkªxk•equ ‡‹¬›­Àˆ©†~ok•rfgkŸnum‚kuu™Àˆ†„q•o Éa§Ê` eŒs mkpqeƒ„…|†‡……ˆ††‰„}Š‰€…ˆŠ…Š‹„ •…oe†¨ quk™kneº exk „…|‹ˆ|Š…‹Šˆˆk dqejekxdsnmk™e{u˜sŸ k˜ukxe °ds Ÿek ·rq s ek xe n ˜ ¼ ‹Š Œ› ‚| yn •d{ n k n m‚‚n k s ‚{ k x q o s ‚{ k™k •g q • q k œ z›žk ¨ { © ›e m u { k ª ±k Š © k ¡ zƒ ‡ ‡ | † € e© e~ e ‡ˆk pn ‚dq „†´„|´„„À|„o †´……´…† } q • o | | o ‹ ~ k { s ‚ Ÿ x{ n — k „ … | † Š … „ } ˆ } } ‰ ›žk ¨ u e { k ˜ Ÿ k Œ { k i d jk c ˆ y›k m d jk w q e m f ŽŽ‘’Ž’ °n ŽŽ‘‘Ž‘£ ˜es™© ŽŽ‘¢¤ †„† nqsemnrxdje ¡© ‹og†~ k©„™u•ƒ ¨‹{©†‚ex•n € ¨{k›žk¨uŸndqk±lk·¸k—rŸ{ ¡ƒ zk i r m r k · d { d • e m k ¨ { © œr ‚ e k ‰ } „ … Š … ˆ ‹ } ‰ ‰ † † ‡ e q e k f n s — k ‰ „ ~ o Œz°o zžk ¡ƒ ‡ ‡ ‡ † € ±d‚eŸq r„|ÀŠo Šk °n v n rm„…À|†o ˆ ŽŽ‘‘®®‘ n m‚k „‹ œ e q k … ‡ k ™ n e xk s e d q k ™ n f u Ÿ k Œ ›k } o † ~ o xk ˆ } Œo ž¡k — … | } } ‡ … „ ‹ … pƒ k Š … ‡ © † ‡ Š … k  k „ … | © } } Š © † † | ‰ ‡ k ¿— [`Z“”[`Z“ ‡|„o„…Š…ˆ‹‹|ˆ‹ˆ‹k•nsekppk sxskµª …†…„}†ˆkmrsxs ŽŽ‘¢¤Ž •q ŽŽ‘’¤¢ ŽŽ‘¢¤Ž¤ ™‹‡‡…|…„k xkŒ››{krsq‚q n©¡ƒ |ž„k~km‚k¡ƒ‰‰ˆˆ€ ·eqek±rdfe™k~uje{kxrrq ŽŽ‘¢® œuŸdq ˜u—dŸkk„……„|„‹ok„…‰}}k}™„n‰eŠxk Œ›k |oŠ~ ½`Æ`§`½Z yn ~ ue{ k x •{ k | „„–k • eq uk — q dfn  ˜ es ™ °ds Ÿek œŸq n—m k˜|‹Š}¬ mrŸr{ keŒŒ€ kqs›n xnxr k™ ‡„ k › ›žk œ u Ÿ q e k l k | } †  } „ „ ‹  z w±² ¶  ˜ e — q e x s n e Ÿ k Ÿ e „ k ir œ±œ ¦X¾X¦` šq n ‚ek y›k œjn  k zžk Ÿq s k ˜ dŸe   ŽŽ‘‘Ž¤ ŽŽ‘¢¤’ zq r xr k d q xu q e ™ h in m ~ e k s d q n d s o ªt lƒ ›­ s n { ³ d q k x d o n m { r m ‚ o xu { u s o • ‚ u s „ˆ€ |}k ˜ u— uŸk s xs  ·e{ { k ¶ jemk f‚Ÿmm¶©™•‚{—ƒ|‚|kŒ›€ Ík jq m k e • u } k — m f n s n k s n Ÿ qˆmf™k ¡ƒ „}Š‰Š……‡†…‹ ¡zk „…ŠŠ€ ¨ uŸn dq k Ák „‰k •n q uk Œ›€ œ{ xmÀŠo ‰~ wq em‹†k Œ›k › { k ‰o |~ k œuŸq e„}k k Œ› ³ dq s g s o dq ‚mo f q e˜ — dq o fn s ˜ ˆ~ k ¡ u•ƒ s — { ƒ †o ‰~ k „…ŠŠˆ‹†…|‹Š„€ ›e˜ n q r id jh h k p r g r e ƒ Œ{ { i d jk Œ ³ e m º e o ¶ m m r ³ e o f n k ‡ ‡ } … „ } }  „ … | … „ } Š ‰ † † ˆ ˆ k Œ s { n k Œ › ~k¡•ƒ„…†…Š‹…}†}ŽŽ‘¢®® ‰| œ{xmkz~— Ÿ{ek•equk†oŠ~kp™umfdq „…†…‡Šˆ‰Šˆ…„k•nsekpp ŽŽ‘¢£ ¨uŸn ‹}‡ˆ‡‰… ŽŽ‘¢’‘ dq k }„|„k ™n ~ euk Œ›€ › { À‹o ‹~ s ™ o k ¿ e q n s o ²r q u m d q o f { © f e Ÿ e — e m ŽŽ‘¢Ž£¤ cu ŽŽ‘®’£ yn {nkxrkqfn ks•eg d‚eeq {ekk—˜res mf©nskn¡Àz© kf‚mk™¡dq eq‚eu ¡u•ƒpz¬„}Š‰­Š…‡†…Š„ˆ„}ˆ‰ˆ} ™eq‚eksŸdsne{ƒk„…|}}‡…Š‡ŽŽ‘®®‘£ †‡ ¡rmfek ª¡ƒ nqemek }„„ˆk us k•em‚d „…k›k‰o‹~k¡ƒ„…|}}‡‹†}Š‰ŽŽ‘¢¤¤ kirksxs ›žkinm~ektk}„||k™nexkqe˜nm‚©Œ› ¾`W`¥` ŽŽ‘‘Ž¤’ dq•dnm‚‚n n•qenqÀ†o Šk w‚© xd{ e›i¶ nxk¶u{ ‰k ›e•efem °n v n rmk p ™|„k x dq e™k ™ n exk Œ ›k › pt pr g r e k c u s ™ k n Ÿ d k œ k „ ‹ o Œ›k ‚ m | o k n s n € ±euk — q f  ˜ es ™k x q k ¿exe™ek •eq u œuŸq ek v k ¼ „ˆk jq mek •n q uk Œ›k ›em u{ œ{ dxemk emk s dmfn q n © k ¡ƒ }}~ k md‚r© „}Š‰€ Š…‹}ˆŠ}© k œn em‚k xe{ ex© u k ¨ e — e { k — xŠ k • { — ‚ k p © Š | Š ‡ ˆ | Š ŽŽ‘‘®’’ xd ‡‡}‰†Š–k |ŠŸ|qr„s…ds|k}˜}Ÿ€ xu{ us k | Š© Š†„~  md‚r© k ¡ u•ƒ „…|†Š€ •s k p pk s ‚{ k x dq —  — rms u{ es n k f n q ux™ ŽŽ‘¢’®¢ n s n xdjek s e dq k ™fŸk Ÿ~ — k Ÿm~ m‚ ¡u • ƒ ¿u m n k „ … | ‹ | | ‰ … Š ‹ † | ]`Z¥`¦§_ ŽŽ‘¢¤® Š‹‹je |‹k‡¡ˆž›ƒ k•sk—„q}fŠk‰y€zk ‹ } ‹ ‹ ‹ ‡  Š … … ‹ ‹ ‹ ‡ …„†…‹… ªe qnsx• xeekl—ek}m„kc„p„ ‰o™|c¸| xk˜e‹—qkœenxÀ‡ ‚ƒ‡©ˆ~kmd‚r©¡u•ƒ„…ŠŠˆ‹ŽŽ‘¢£ }‡‡|ˆŠ ›žkª{v|†„¼|}kŒ›€ªrekŸ~—k¨u{nk•q‚ fn•mkxevnxe{k¡u•ƒ„…Š…ˆ‹ŽŽ‘¢Ž WXYZ[ÅWX¦Xb\§aÆ` ŽŽ‘‘’® zq rxr kŒ{kikklœndqmnrm|Š¨ nekyŸ|‹k¨wxev kpdqnrs|}¨ }}¨ isx˜rk›{kfŸ—mkŸmjqm©ŸŽŽ‘¢’¤ ¡ƒ pe mfueoqŠ~r~ ™°eq q s d s k ˜ Ÿ clk ªn m‚k ¼ „‰k •n q uk Œ›k xds n mk •rfn °d ‚ e ¼ c k } „ „ ‰ o ˜ e — q e xk x q ™ € Ÿ ™ k › e m u { n rk ·›œk Ÿu n ™k xdq e™k Œ›k }„|„ œd je kxo••r{vke€m‚‚qe—mukxÀequv˜oŸ—€n˜•—r€vuoŸqku¬q˜d€•eefg— u u™k xs n mk ~ rs k n s xjk — rmfk ‹‹– tuv n r|‰¨ ~ e— e{ k — x‹k • q k ª žŒk p © …†‡„|ˆŠ •²qm‚meqokš qmnr‚sekm‹kˆŒ³ m‰º…k|¶mk„r…³}e|ocu sŠ™‰o¿q n„º xu{ us k s emfeq k ™q ‚ƒ |„o ‡k ~ © k ¡u•ƒ e s { n k • e ‚ u s k — r xŸ { n k r q n s n m n { k ¡À† o … k m ‚ ŽŽ‘¢’®‘ •eq e m ‚ k s d xu e k x e s n ™ k x u { u s k | ˆ © † ~  q • u — e ªx| ‹ „ „ k } „ o ‰ ~  m ‚ k • ‚ © „ … Š … ˆ … … | | } ˆ ˆ ‚q s k r{ n k s Ÿq Ÿeq k ˆ ™k — q f •s k ‡p™© ˆ } ˆ ‡ ‡ Š „ ŽŽ‘‘® „ … † Š | } | … } † ‰ Š ¡ÀŠ„}‹‹|‡k œ{ mk ŒŒžk ›dq •e™ sr˜—­kŠ……†‰}}„…†}‹}‹‹‹ŽŽ¢‘Ž‘¢ ‹ˆŠ penn‚k™q dq‚k k·‹o ¸k }„„†kk¡u•ƒ ™xkŒŠ…Š„†‰… ›knm‚‚e{ m‚©f—kœ±œk„…ŠŠ‹Š‹||||† „…}|ˆ‡|}‹…†‡„…Š…ˆ‹…†…‡‹‹ ŽŽ‘¢¢£® ›žk ŽŽ‘‘®¤ ŽŽ‘¢®’’ ŽŽ‘¢¤ ŽŽ¢¤£Ž prgr Ÿe— Š†„~ WZ“abÉ` e k c žœ¡k œ k } „ | „ © ¡n e xk x e m u e { © ±n rk ·¸k }„|}k xdq e™o es { n k Œ›k k ‚m °d‚ek ck }„„‰k ·e— q exÀ‡o ˆk ™u•ƒ yn ~ { k s uŸq ek  n k mdjk ¼ „‡o ˜ e— q exk ¬ ›­ œŸ d d f k p q e m s k e { k n m k † „ q •  ~ e xo ex {km{ueq dj ªq f k |  }¡q ‚k l mn ek y Ÿ}‹~ k e m‚}o ‰~ v „ … Š … ˆ … } ˆ „ † ‰ ‰ Œ›© ƒ‚„|}©Š²u {³|e‡qŠ©Œs u„qe„…mŠs…nk‰eˆ{|qn}s}kˆˆ†™|© ª±k |„q •ksŸqnk•equ©¡u•ƒ„…Š…€ Œ³ ŽŽ‘¢’¢ rq zdq uxk±n mrxeq emnk˜pdm‚‚n qnk°ˆ |k noŸ~ —k™fŸo sek™fŸonm‚‚e{ kŸe— d ms e lmn eo ¶mr³ e© fq rŸk f{ ˆ ™« o pq n rs k yŸ}„o wxev |}o  u{ f€ ¡u • ‰ € ‹ „ Š ˆ … … ‰ ‰ ‹ ‹ † z© ¸emfn k p © …ˆ‡†ˆ‰†k Ÿ k f Ÿ ªn q e m e k } „ „ ‰ k e s { n k Œ ›k œ { d xe m k x u { u s ‰© †k md‚r© „…|‹„‰„|ˆ……‡k mrk s xs — r e © „ } Š ‰ € ‡ ‡ Š Š ‹ | ‹  „ … } } } ˆ ˆ ˆ „ … ‹‹ n¬sŒ‚ ˜Œs ˆ‹}|‹| ŽŽ‘¢¢‘ ŽŽ‘‘®’¤ ŽŽ‘¢’®£ ŽŽ‘¢‘ ŽŽ‘‘® ™n exk xds n mk ™e{ us k ˜ uxek ‡o }~ k s ~ um‚qe­ƒŠ…|Šˆ‰ˆ„…|ˆ|„ŽŽ‘®’’ yn s — r m k n s n x d je k ™ e m g e k ™ e q n k œ e • u ªn m‚k‹•e‚us ‡¬Œy­ŸkŠo e~e†k—kmd‚rk •equoxr fnoŸd{—ƒ k„‹©À‡…os©…uoŸsqueŸlk qe}lk À†©©†Šo© Â}œd emºzq edl‚dnmrnoepq Œez°À knmnkfde{ ›{ ]a`[ab }ˆk ±ƒ„eq d ©ˆzdx•d{ n…emk pˆrg rˆek ›equ ·e{{k„…|‹ˆ|Š…‹Šˆˆk¡eqnŽŽ‘¢’¢ e{ xuo ¡u•um‚n spxq eeqfnkedskk™qednfuŸnks„rr‰m{À† „‹„„„„}À† }†je {}rk‰ÃkŒpk ~e³xk ³d{r|oŠk†¶m|r}³~eexo oª yn ~ u e { k s d xu e k g Ÿ d k Ÿ e m ™ d q k | „ „ –k • e q u ¶ m  r … Š Š ‹ „ „ † … …  ‡ ‡ Š } … ¡r m f e ƒ °e q n r ·¸k yz| ~ e m ‚ ‡ „ „ v ˆ † „ … † … ‡ … ‡ † … … | „ Œs q dek zq n xek ‹„k es { n k Œ›k œ{ dxem k ± ‚ j© pƒ ‡ ‡ „ } „ šs n Š……†‰}} „…†}‹}‹‹‹‹ˆŠ ŽŽ‘¢‘‘ Ÿq rs ds k — q dfn k ˜ dŸe k femk xuq e™o ŽŽ‘¢’¤ pd~˜kœ™mŸrek˜ygz| o†~ok}e~m©„‚…‡Š„Š„ˆvˆ…†‹k‡°…d†q„ºe} ²n—gkqdme{ƒœr{umek°nsrkœnqnrŽŽ‘¤¢ {uusxe knsk‰nxo†d~je k|Ÿ…d„x• d„{„ne‡m}k}¨ek·mduŸeeqn y~{kœuŸqeklk„|k³nr{dkŸ{uŽŽ‘‘‘ {©k·e mdjk e³ emº eo nrmr³ eo qdus ™o g„eq„n–so xu fns—rmk•dseq©¡u•ƒ„…Š……„ŽŽ‘’® ‹†Šˆ}Š Œ{ ±n rkp™k¼||k•ªxŠk {mk|}kc•k ¡nesxk Œ›kœn{kd›eq xemu °© snx€Œs mqdeem m†kŒ„³‰e‹m‡ºˆe yz} kyz| ‹ | k ˜  „ … ‰ ˆ f { s ™  — q d f n k Ÿ q s d s k ˜ Ÿ e k | ŽŽ‘£‘Ž Œz°© ŽŽ‘¢’‘ pem‚em|k dŸdq … „ „ k ™ … † k ‹ ‹ –k r q n ‚ n m e { k x q k s Ÿ e | Š †  } ‰ ~ e x© ‚ q s k e m q © k ‡ idjk ldmn ek yzk |…~ emo wq emxev xr•n { k •eq u© ¡u•ƒ „}Š‰€ ‡‡‰Š}}… xr ‚~ek—™j{ sk¨Ÿ~eemm‚©oy˜ nqnqo „…†Š}‹‡†}„†‹„…ŠŠˆ…„‹‹‡ŽŽ‘’‘ ‹©…~id‚r„…†ˆ}‡‡|‹‰„„ŽŽ‘¢£’ Âm±ŒªÃ ¡ƒŠ‰„„|‹‹„…|}}……‹}†Š‰ŽŽ‘‘¤ ‰‹ k˜Ÿ k¡mfek œuŸq eknslk |}†k ™xk „… ŽŽ‘‘ ¨{ |›dq }¨¡efn emote™« uvnrp° k|ˆ¡z ~em˜©ªq dfne k¯k ™q‚© ‚‚u™Ÿdm~ k‚qsr©ˆkqjn k™¨r©{yzˆ ©yz| Œ›k f•{ k ˜ — q xk ‚mk |k xjk |„o Š~ © k p exdq dxes ]a`[ ab clk ª n m ‚ ‹ Š k ™ xk Œ ›k o ±n r | „ k x q ™ k Œ ›o ›žk ~ u e { k s { ™ k | o °e q n r ·¸| „ k Œ ›k › { k ™ x iemfek c dm e{ k x •{ k s r— k • g — ©ezn m›› e‚dmk y¶ ¿k „…|Š‹†}‡†‡‡ ˆ— „…|ˆ€ zqrxrksŸ˜ne{hyz em‚skqn‚moŒ³emºeo „}Š‰€…ˆ|‡ˆˆ}„…Š…}„„|ˆˆ‹‰ ŽŽ‘‘®Ž ˆ}‡·Œ„··o ŽŽ‘¢£’Ž •‚sk ±n r | | k Ÿ ™ k ¡ k ¬ œd xu e k n s xjk { ™ k Ÿ e s n | | ~ o °e q n r „ ‹ k Œ ›— r e k Ÿ n m — k n s xj pjn  d q ƒ Çm e m f q d mˆeˆ{ }…„‚© }}¡ƒ }}¡n ‹sgexk…}Š}…„‡ s u — e ­ „ } Š ‰ € … ˆ | ‡ ˆ ˆ }  „ … Š … } „ „ | ˆ ˆ ‹ ‰ œu Ÿ q e lk | } † k ™ d { x k n m k ² | k ¼ | } k Œ ›€ ª e ªrmf‹†–k |}o ˆ~ k „…|}|†ŠŠ‹}|  • ƒ m e m f e ˜ e q q d m e { k p ƒ „ } Š ‰ € ‰ © ˆ ˆ ˆ © ˆ ŽŽ‘®¢¤ ¶ mr³ eo cus ™o f{ { © ¡efn e™k { em‚s um‚h ŽŽ‘¢£’® ŽŽ‘‘£ ŽŽ‘®¢Ž‘ dŸk™~—kxk ‰…†|Š†‡ ³‹n‹r{ Œs qnersky|…~ en™mo suw±ev hzqrxr klmo mnetuv kyŸnro |Šk~œn m€o fns—k•sqhppk…ˆŠ‹‹‰}„…|†…ŽŽ‘’£Ž ±n rkœkrxds u{k™nkmk }„•e‚us „…ksn{³dkqqkŒeje ›kœ{©d¡q xe‚em el|}†¼ „Šk Œ›€ › {kkx‚m|k ke—{uuq Œq fe³emd{ero kq¨e{m©ªg sŸrenqko±r~ sdje kir© št²o zqd‚¿— nr©o –k •qkª|±}q ‰©†km•k ‚•©„rfg …†Škx}‹sŽŽ‘¢£‘ |mk†‚‹q„ds‰‡s œuŸq pdq ||~ •rfg Ÿ ~ — œd Ÿ k › e m ›e q u d s n m s pq rk |„‰k ies xr˜ rk cdefg k s r˜ — h Œ³ emº e qnrmcfgo²qddkœq³s´µ{nkˆ™©…ŽŽ‘£ }}ŠŠŠ‹ yzˆ„~k¶mmr³ekyz‰„~€cus™kyzkˆ†~emo pn‚dqk™k‹‰kŒ›kœ{dxemkŸ~—kŸm~‚ksq ™{‚n—eŸxk …©‰~m‚©¡u•ƒ„…†…Š…ŠŠˆ„ŽŽ‘¢£‘Ž }ˆ kdqejek„…†}}…„}Š…ŽŽ‘‘¢’ ‹‹k…o‹†~ Ÿ™rmdk „}Š‰€‡‡‰…„†„„…Š…ˆ‹€ ‚ ƒ ‡ © † ~ © ¡u • ƒ „ … † Š ‹ ‹ ˆ Š Š ˆ ‹ ‹  } ‡ ‡ ‡ ‰ ‰ nŸd}k{enmoydmgkŠ…Š‡‡…|k„…|ŽŽ‘¢¢¢ Š‰‡|ˆŠ‰ ~„qd}mŠ‚‰€©¡q ye n ™ e s u k z q xr k q xq ™ k l d m n e  pd q n r s  yn ~ ue{ k clk — n m‚k ™‹ˆk Œ›k œ{ dxem ŽŽ‘®¢‘ °eq n rk ·¸k }„||k ™n exk Ÿe~ e— k •eq u }‡ˆ|…†„ t}u~evmnr©zq œnsqnsrkm˜Ÿwxe vkxkyfzˆ „s~kepmpk eŠm|‚}s€ ¡ƒ †o Š~ k ·›k |}†k ™k Š‡k Œ›k — r e ŽŽ‘¢£¢ Œ›k — r ek e  mk s dmfn q n © ¡eq ‚ek | }k ~ u e  ie ‚ r g e k p q e m s k x d m g d je — e mÈekt³udv{nrroo k s g q ™ k • [`Z “” [`Z “ ¡u • ƒ „ … Š Š ˆ … ‹ † † † Š ‹ ~ ue{ k œuŸq ek lk ·¸k fr•d{ fn s — k ™ m d ‚ r © ¡u • ƒ „ } Š ‰ k ‹ ˆ | Š Š ˆ ‹ Œ³ e m º e o ld m n e o Œz°o k ¨ e º º o pq …Š……„…ŠŠˆ‹}„ˆŠ†Š„…ˆ…‰ŽŽ‘££®£ „Š†|„„„ ±r•n{ke{{kgŸdxdq—kmdjsd˜rmf© yn ŽŽ‘¢£¤‘ ŽŽ‘‘¤¢ ›kes{nk•emk„…|…„}‡†}}†‰ ‚nqoqnk•equ©¡u•ƒ ›dek·¸k„‹k‚m¶kfqk•equk—xkfn—n ¶mr³eozž©k¡ƒ‡‡…‹|„‹Š…Š}„Š} œ˜ rqŸn rk‡~ ™mk ¼k„‡k Ÿe~„}Š‰€ e—k•eqŠ|‹‹‹‡‰ ukrqnsnmn{ ŽŽ‘’’£‘ Œm‚s k…}~ }•{ mk semfeqk}„„~©·Ÿƒ }„|„k „}Š‰€ŒŠ…|‹ˆ†‰ ²q d d k ™ — s  ‚ Ÿ s k lm n e k yŸ | ‹ ~ m o pd q n r s ™q ‚eƒ |}© © ¡u•ƒ ŽŽ‘¢¢Ž® mrk ˜ m n — k Ÿ~ — k •eq u¬ | ™­ k •f xs mk rq s y¶ ¿k q e m s ƒ Œ³ e m º e ´s r Ÿ n q k } „ „ … Š … ˆ | … ‡ … ‰ |¡ƒ ……†ˆ„†„} ~moktuvnr|ˆ„…ŠŠˆ‹‡…‡‡‡…¬ ~mozž||~moyŸ—Œq mk|nd ±h­ ŽŽ‘¢¢’‘ ŽŽ‘‘’ ¡mfk tdu‚{dk±mfuemfk„uˆske‚qdmm¶k›šk {c¸} ©¡‚©}kuoŠq nsk›k‹o}~©¡u•ƒ„…ŠŠŠ†}ˆ†|‹… zžo š{ ‰ot}u|v}nr‡o|pq e³mdk›{r›ƒ of}{©Œ‹ kpƒ²²šŠ ‡„…q}•ˆ©kˆŒf„f„e ŽŽ‘‘¤¤ clk ª n m ‚ k ™ k } „ „ ‰ k j e q m e k • n q u k r q n s n m n { z© s e xs p c‰ „ … | Š †  zn ŽŽ‘¢®® ŽŽ‘£®®£ Œ›k ›em u{ k„…nm‚‚e{ k|Ÿe— dk ™eq‚eƒ nx‚uemÀˆ oÀˆ †kŒoˆsk±…„r„˜À| oŠko²†rk›qq˜ed³|rÀ} oÀ‡ ¡{kŒx•equ—xrk¡z©„…†}}‹ŽŽ‘¢¢‘£ Š}Š}‹‹ zq idjk v dmn ek  q ddk s ³ ˜ k ˆ ™« yŸ}‹~ o | | o ˆ ~ © k ¡ u • ƒ Š … ˆ ‹ ˆ | † „ ‰ œr ‹ ‡ n m À} ‹ ‰ Œ³emºe¬ }„„­ ¶ mr³e¬ ˆ„„­ pq n rs yŸ}„~ o wxev |}o ªq f k ¯¡‚o ŽŽ‘¢¢¤ Œ{ eÀ|o …k ªeº d‹‡Àˆk °…„ÀŠ†„ pq e³ d•{mrs¬k‰}†~x„­p°´žœ› Œ{Ÿ™eqf¬|¡ ck ©†­k}‰pšt² ~qeqdmds ›žk ¨xk ueŒ{›k k°œeq{xnrkknpsdjk ˜™dmqrek}je „||k¡kxk|dˆqoeˆ™~ }k ²u{ fn s˜k Œs q eƒ „…|ˆ}…Š‡„ŠŠ‰ ªn m ‚ k ‹ | Œ›À† o … k ª n m ‚ ‹ } Œ›À‡ o ˆ k ª n m ‚ Y`^`^ t } wÀ } k t } † À | o † k · q n Ÿ r m À ˆ o … k „ … Š … ˆ € Œm q  ™ n e ˆ„}‰|†|¶fe ‹ˆŒ›À‡o †k ªn m‚‹‰ŒŒÀ‡o }k ªn m‚ ‹ … | † ˆ ‡ ‹ … ˆ … ‰ Š Š Š i‚k Ÿ ~ — k • eq uk ¡ u•k ‡ ‡‰‡}}‰ ŽŽ‘¢£’ ¨q ms‚fkqŸku™{sxk eqk•›uen{~eu~kŸ}k„{n„xk™nd„f…Àk kŒ›k ŽŽ‘‘Ž’¤ ŽŽ‘£’ ‹†ŒyÀ†o…kªnm‚k‹…Œ›À…o}kp©ŽŽ‘¢‘Ž® ‹‰‹}‰}} e¨m{d©k±‚{ |ˆœo†{x~ œuŸqe²n¼„‰˜—qxkes{nkŒ›k›{kŽŽ‘¢¢£ ¥X“]` ¡ • q m xq € y~ { k ± d ‚ e k z q r ¼ „ ‰ k ™ n e xk Œ ›€ œ{ x k ° c ªn q emek pq ems ƒ ›us k Ÿeq n jn s eesde k •q k p°c¶ k „…|}}Š|Š‡|† ±n r k · ¸k p ™ | „ k • n q u k Œ ›k œ { d xe m k ‚ m € —k Ÿ~ m‚k s q ™fŸk ‚|fe em‚k { ™ s e dq k ™fŸk dq eje k ¡‚k …o ‹~ k i‚ }‹o ˆ|o ˆˆk d{ Ÿƒ k „}Š‰€ Š|‡‡‹†‹ ŽŽ‘‘‘’ Ÿ~ ¡r m f e k · c°k c š| k } ¸yk } © ‰ k } ‰ „ „ ·· |‡k†Œ}ik •ƒk„}Š‰€ •n˜eqekp„…|}}…„…„‹ˆ„kmrŽŽ‘¢‘Ž sxskrqu ¡u•ƒ„…ŠŠˆ‹„}Š‹}Š ŽŽ‘‘Ž¢’ „…Š…ˆ‹„‰‹‰‰‰ [`Z“”[`Z“ Œpk ™|„k±™µ›k xk±…u neqeoŒ›k œ{dxem© YZ“¦ab ||sˆd„mf„nq…nk|¡ˆk‹}o…}‡kmˆd†‚ˆr†k†¡uŽŽ‘¢‘¤ ŽŽ‘£‘¢¤ ¡ƒ ±±œk ‡‹†‹Š „…Š…ˆ…‰†€ yŸ — m k x q k m d j } m f  f e m e k | † ~ o k e m ‚ s œu Ÿ q e lk | } † ·¸k Œ ›k e s { n k } „ „ Š k x d q e ™ °eq n r k · ¸k } „„…k Ÿ u n ™ o Ÿ{ e k › o xds n m Œ{ j g k p q e m s k ¿ — k Œ { k m d jo ld m n e ¨ u e { k › n m d q k ± d q ˜ g k ™ … „ o s f ™ k · y¶ o ˜ e ‰†††‡…„†ˆ…‹ ¿x™ kx•sdemkjq —mekmŸ‚q‚sqkxk y‚z| ~qkd˜eŸfk—gskxŸ —m© ™mg|†„q••{m©fqks—qo™xŸqkŸm™k·z tuvnro¿eqnsopqe³d{r´—krm{nom¶mdm©‰r‰³ˆe€o —¡q r‚mkf|k„r~—kdmgdk—‚™ruk¡suu•skƒŸ„d…xe — e n k xn m e © ™e{ us o Ÿe~ d— k xes n ™k ~ e{ emk …o ‹~ u e o •emk •s q }´³ d{ ‚k •q o s q }k { m‚— Ÿ ŽŽ‘¢¤‘ •q q • s k p pk m d r o k s r ek„…Š…‡„|||}‹ˆ„…|ˆˆŽŽ‘¢’ …†††}‹‰ †‡„„„…|…}‡…†‹Š„…|†Š‹|ŽŽ‘£¤¢¢ }|ˆ…ŽŽ‘¢‘® †„„‹„„ se~ekfd˜™©„…|…„‰ˆ„„‡}}k ™eqnknmn ‹Š|ˆ ¡© id‰†jk ·„c°k ™nme‚xk xk|ekŒmu›k e¡{k}ƒ©„„…k™|}ˆ„‹„}…€ ™q‚ƒ‹o…~kmd‚r©p„…|ˆ}…ˆŠ„}„| Œqnsk„…†…Š…ˆ„}„Š„‹ˆ‡…ˆŽŽ‘¢‘’ |‹ in ŽŽ‘‘Ž‘‘ ŽŽ‘¢Ž£ —‡xk © „ „ o e e m œ™r‚umk ck p™k „ˆk •e‚us ƒ ‰© †o Œ{  e ¡rmfek ›de k ·¸k }„„‹k e— ™n q k Œ› œu Ÿ q e k  n k } „ „ ‡ k ˜ e — q e xk ™ n e xk Ÿ { e œjk x r • n { k q xq ™ k l d m n e o Œz°k | „ „q•ozžo ¶© ˆ‰|ˆˆoŠ…Š„†‡†¬nfe—kx{gŽŽ‘‘®’® mnksxs­ ¥X“]` ¨·¸k uŸn„d‹qkÁkek„—†™knŒqk›k —rn™ekk¡ƒ •nq‹u~k¡kŒ›k ƒŠo‹œ{ k±xnr© p™k‹}ƒ|o‹~kxnmek™u•um‚nƒ…}††„†‹ mr³eoš{ozqd‚nroŒ{Ÿ™eqfo·exq œ{ d xe m k j e q m e k x d q e ™ k — r m f n s n k • e ‚ u s ´ Œ›k e m ‚ e m k | k s n e Ÿ k Ÿ e — e n ¬ • e ‚ u s ­ ¡ƒ g Ÿ u WX¦Xb\ »¥Z “` œ±œkmd‚rk‚dfdh ŽŽ‘¢£‘ Œufgpqems€‹}‡||}‹„…ŠŠˆŽŽ‘£‘Ž dqejek|„o†kmd‚r©¡u•ƒŠ‰ŽŽ‘¢‘ „Š„|‰ Šo|~kmd‚r©¡u•ƒ„…†}|…‹ˆ…ŽŽ‘‘Ž‘ „‡| …†‡‡ˆ‡‹ yn ˜seqeg nÀk °eq nrk k›de knŒ™e ›okoŸkxn {n—k‚m ¡u•ƒ„…Š…ˆ‹„„Š†ˆ|„…|†ŠŽŽ‘¢¤¢ ‹|†}„ˆ irk Z§_¹_ |o k ek fe em‚n o k { fn •eg eq y~ { k ³n eq k —eq gek |†„k n ‚ek q rfeo œ™r‚umk „ˆk ·¸À‰© †~ k s uŸq ek ²n ¨ ue{ k ° eq n rk · ›œk } „||k x dq e™k s n { ³ dq ›de k |„k Œ›k ªr ek ™ xk ‚mk ¶ k rq n yd je k pq e m s Àˆ „ † } ‰ „ „  „ … | Ÿu n™o Œ›k s…{dxemo k‡}„|}k e—™nqosŸ ²nmrksŸrqsk}„|}kŒ›‚|xdqe™k™nex „‰À†©†~ks™r‚umk—d•rk‹…Àˆ©†~© …„„‹kxdmgdje—emxr•n{kf‚m}Ÿ}ksŠrŠŸ…n€q yn ~exk ue{kzx{ emsk™‚e‚e™k dqkwqem³f—krr{ prukqqrr nm‚kk}q„e˜||— ·es™©kœn{e™—emkpÀ‡…}…}ˆ} œ { d xe m k ‚ m k ¶ k • e ‚ u s k ¡ u • ƒ „ … † ‡ € xu{ us k n s xjk s Ÿ k • eq uk Ÿ ~ — k • { mk | }k ¡ ŽŽ¢Ž¢ Œ›k • e q u k ™ u • k „ † Š } Š ˆ Š „ † „ ™n ||o †~ —kk±n rks¡ƒ Ÿrq g~k©™}„|„k Ÿ{ ex€ Œ ¡ƒ„}Š‰€…ˆ‰‰„†Š ŽŽ‘¢£¢¤ fe{ex{ueqk—re™qx‚‚•{mŽŽ‘¢’ |…‡ŠŠŠ ™m ±ers ukds ˜esk™˜dŸe —qdfonem‚s kxrruq qk¡emk rmqfnem‚em© k•equ ‰ˆ‡…Š†„‹k~exk‹€‰ksrqd ŽŽ‘¢‘Ž |„o…~ki‚k‡…}ˆ„†„kk„…Š…ˆ‹ŽŽ‘‘Ž¤ ŽŽ‘¢££ ¡ƒ y°ykŸ{egdqkpd{Ÿk„…|ˆ‹…‹}‰|ˆ„ ™ n e x Ÿ ~ d { e Š o † u • ƒ k ¨ { © we ŽŽ‘‘Ž’ Ÿq §_¹_½Z • n q e m r xk ˆ } Œo ž¡ „ … | } } ‹ † ‡ … „ ‹ … ¡r m f e k w q e m f k ™ ‹ ‡ k j e q m e k ™ n ~ e u k Œ › œ™ r ‚ u m k ¼ „ ˆ À‰ ˆ o s xe s ™ k ˜ jk ¼ „ † À† ˆ o wtk ±ev k ™k |‹‹†k idrk pd˜ ™o k ™q ‚ Œm m n — r k p q e m s ƒ k i d jk e ³ e m º e  v‚dnmrnoezn o¶˜m—€ ¡u • ƒ „ … | ‹ „ ‰ „ „ Š … ‰ ‰ ŽŽ‘¢¤ŽŽ e{ ek xdssnxs mkxu{ usk›zª›kem‚em ‰o W`¹]`  e À } † o xn r k s r u { À Š ‹ o wt | „ „ À k } o ¨ u Ÿ n € ˆ~ k •eq em‚k •e‚us © k ¡u•ƒ „}Š‰€ m r ³ e o { u v n r o wq e m f xe v o k d {  o zq d ŽŽ¢¤£® ªr pdq •u— n k idv o pn emo ž±k „o k …v Ÿr ›žk ¨ uŸn dq k Á  ·¸k i r³ k } „|| ™n ex Ÿdq exek k „ …†Š‰ˆ}‰ˆ„‡| d q ¼ „ ˆ À ‡ † © ¨ e — e { k „ … † Š | } ˆ ‰ ‡ … † Š uŸ©¡ƒk„…Š…ˆ‹„…†‡†‡‹†‡‹|ŽŽ‘¢Ž }‰ †Škª‹eÀ… qnsŠxe qem…‹†‰À† ²žk mqdejk |‡e~€™ekm¡ƒ k|„}…•|{m…k•}mŠ‚}eˆ„ˆ–‰ Œ›€ªrek—xÀ†q•sŸ€idjk¡ƒ|„oŠ†~ ±e ºfkeyzk k}o·l† o›nemŸ d©kpds yns˜kwkyq dfnd³}d©e¡ƒ m€ œu ŽŽ‘¢‘¤ Š„„†}‹„ ŽŽ‘¢££ ŽŽ‘‘Ž em‚so ˆ¨e…—kŸ±eqe{nkr„|k}·}Ào¸„ kpª‡l„ nm‡‚ˆ†‹ˆÀ}‡|ŠŠ…k‡ŠwÀ† • n s e k u — e x• ªq f q m‚m ˜ œuŸq ek lk |}†k ·¸k xdq e™™n ex pƒ ‡ † „ } | ˆ Š  „ … | † ‡ … Š } Š } ‡  f — k p u ‚ u pn ‚dq „†k › ÀŠ…k — js — n º — k „ ‡k › À‰~ k n € ¨ u e { k Ÿ q n x e k ¼ ‹ „ À‰ © } o e s q d e k ¼ … ‰ À} o jn m œdjek xr•n { k ™u•um‚n k ƒ k„…|}€ ŽŽ‘®¤¤Ž † k ª { n f r m k µs˜eqƒ„}Š‰€…ˆ}ˆ‰‰†››ƒk}‹ŽŽ‘¢®¤¢ ˆ}ˆˆ›· ek ©‚|k ƒ™}„„Šk eŸn —‹emk xnme ¼„}ÀŠ©†oŒ›kŸ~—kŸm~m‚©¡u•ƒŒm‚‚e œeqnek²žk—qdfnk|}vkmŸk•m‚eok™eqnem  ±nr„‰À†©†kxnrksru{ŽŽ‘¢¤‘Ž ‚dq ‹ŠÀ‡‡k xd— „|À†~ kq•{ ne„‰À‰} }Š|}}‹‹ Š‰…†…„Šk e euk —{n— ŽŽ‘£¤ Œ›—r „…À…© † ‹ o ‰ k m d ‚ r ™ u • „ … | … „ ‰ „ } ‰ ‡ „ ³ d ‚ e „ † À‡ } k s e q ‹ † Àˆ † k Ÿ n x ‹ „ Àˆ } ¨{ © ªs‚m€ ±efu—n sxrk Š…Š†‰}} jjj© ˜ e™eg e q ems Ÿrq © ˜ rx — q px• ™ k s ‚ { k xd q — k • q ™ e € ŽŽ‘¢‘¤¤ ŽŽ‘‘ xm‚‚uemo ²n º c„ } À‰ © † k c v ª… } À‰ © ‡ k e {  e ‹ } À} © ˆ ŽŽ‘¢®Ž Wab»a]a§ s ™r‚um„„Àˆˆk Ÿq r…‰À}†© ¸eq md ‡‹„|Š‹ ‚qemf‹‰Àˆ©†©pd{ŸÀ„…†Š‰ˆŽŽ‘¢®Ž ›d „·¸o ±n r·¸´„ „‹·¸´| |„·¸o kœu…€o ·ŸkfŸkªeqnsxeo˜e—qexk„ˆknsxje fne™©„…†‡‰ˆ…Š…ŠŠ†„…ŠŠˆ…ŽŽ‘£££ „‰‡„†† ¨rmdk~{mk¸edskª±k…©¡À…†ˆˆ‹‹Š ±tŒkpq emsk ±d gken{kkfq md•eq jk·} ‰xk „¼}s„fn „—Šnkyd sexo kem Ÿzqqenxe„eˆ|‹´| } k † ¼ „ … ‹ ´| ´²n l„ ŽŽ‘¢¤£ ||œde Œ›k ¸ m s q n © šv © ‚ u q u o q e je o k ™ n e xo ¡ƒ oyu „qr|k…|Œ³emºeo …ˆœd eok¡ƒ„¶mr³eo …†‡}‹}š{ ‡€ ¨ { k œxes ™k ™}„„ˆk Œ›k — r ek ‚| ssufqmqnqk˜r•d{ uk — o ™n „ k œ e q … … k n s jo ¸n m ‹ ˆ o ›g s r m | „ o k ›žk ¨ uŸn dq k Ák „†k ›n q uk zu n ™k z~ — ›ex•u±r rq ƒ ¨{ © yexen ¬ pn xuq † o Š † „ k m ‚ h ¡u • ƒ „ } Š ‰ € Š … } † | † | ‡ Š ‡  „ } Š ‰ Š … … kxnme z~‚k›rfnkuu™kxsmk¶s¬c€·n{e˜eŸ­ c±©¨nx•eqem­±ufe{ƒ„…†Š}‡}…€ rkˆˆ„~k„…|}}‡‹‡|„‡ŽŽ‘¢’’¢ ‰‹‡ˆ‡„ ¨œn u‚xe‹…´„}k Ÿndq„Š·¸´„œ …·k ¸k±r ´|„rq ·¸o kŒ{e‹dm Šo ŽŽ‘‘® s ŽŽ‘¢®Ž¤ ¡ueq •ƒ„dq }Šk‰™n k‡fuŸk ‡}Š„™q ††‚kˆo|~ŽŽ‘¢’Ž eq k ªum˜ À‡o†~©ªqn˜e—k‡…|‡|‡„ ŽŽ‘¢¢ Š‡†…„…|†Š…Š†…Š†‹©yª¸t}œ¬|o†­ ¨esekem‚—uofe{ex {ueq °eq n rk · ¸ |}k ¸ q mk x dq e™k Œ ›€ ªr e —r e© pd{ŸƒŠ‰‰†††‹ WZ¦§_YZ§¥Z — rmfk s n eŸk Ÿe— en k ™q ‚k md‚rk ¡u• ¡u•um‚n ƒ pn ‚dq k ·rq Ÿ •eje™k ~dx€ Œ|„„¬ |o †­ œ© ·uŸ¬ |o …­ ž†„ °Š† œ™ r ‚ u m k c Ì „ ˆ k Œ ›µq n k z ~ — zm ~ m ‚ k › e m ›q € ŽŽ‘¢‘¤ „…|‹ˆ|Š‹|‡„‹ ±s Ÿrq k ¿ x™k › g s rmk } „|„e— ™n q k Œ › •e emk ¨ em n © k p d{ Ÿƒ „…Š…ˆ…‰…}‰…‰ m dq¨rd¬ye |o}­ek k •emg e—ktenmmg d{}xk ksªepzk dqk™¡fƒŸ‰o k™…k xk xq‡™‡}‡‹Š} kxesn¨rs ªxkqdmfe™knsnxdjeks—e{n©¨ue{k˜Ÿ ›n ±n d{k˜™ex{ mudsqkšm ‚•—dds{kn¶k|mŠd‹q~€ ŽŽ‘‘®£ zm ŽŽ‘¢£ fn k›em—k ›ex•uxr rqeo œdjekxr•n{kfemksrŸnqk}}}© •s Ÿm~ i wk ˜m‚k u{ds„}Š‰‡†ŠŠ…ˆˆ q•k¨·r um{n¼yn |„soxq • e — | Š ˆ ~  m ‚ © pf — k œ ±œk „ … | ˆ ‹ } ‹ „ Š ˆ Š } ±e u k — q f n k ¡r m f e Ä s g q e k xf ™  xq ™ „„„ ŽŽ‘¢£ ŽŽ‘¢¤’ ›u— eƒ  e˜ d•rr— À~ r‚~ exr— eº „…|†‡…†||Š„ f¡q eªq kfx© ex• { © y{ d q k c s xk y ¶ ¿© q d e f g k s r — | ex© Œ³ emº eo idjk l dmn eo wq emf ŽŽ‘‘£ |„~ yn ~ ue{ k s ™r‚umk œzk s Ÿrq k ™k „‡k ¬ ›­ ŽŽ‘¢¤® ¨ u e { k › žk ° n v n r m k } „ | | k ™ n e xo Œ›k ª r e ·e s ™ µ— h pr m g k „ … † } } ‹ ‡ „ ‡ ‰ „ ‹ t n ³ n m e © ™ u • ƒ „ … | } } Š | † | ‡ ‰ Š wq emfk ™k ‹‡k Œ›k Ÿe~ e—k ™fŸÀ xds n mk dq eje k — rxŸ{ n k •e‚us k ‰© } em© sfq n o sŸ k •eq uo ™e{ usk emŸe ŽŽ‘‘®¢ ŽŽ‘¢£‘ “Z§§`“ xr˜ nmk uk ™k „„k Œ›À}|©k±nmeÄ cdefgƒŒ{{kmdjk¶m³oŒ³sotuvnrof{{ ˜e˜eo|‹~m‚©¡u•©„…|ˆ‹„ŽŽ‘¢¤ ˆ…‡„„‡ ‰|o y~ u‚eu{skek¡sƒq{deem‚‚q‚edmmf‚k—™dk‹qe†xn kŒ›• ‡{k—|r}m…f„s†n md‚r©¡u•ƒŠ……†ˆ‰…kirksxs ŽŽ‘¢¢®® ¡u • ƒ „ … | … ‰ ‡ } † | ˆ in s s emk z q rxrk • m‚„–k y zk ˆ „~ em€ • e — k ‡ ŽŽ‘‘Ž£ z{ œ™r‚umk ck |}†k „‰k •n quk Œ› ›žk °nvnrm|ˆk Ÿ~—k¨d— emk Ÿ n™kŒ›— ruË e ±q™kwqdmf‹‡kwumfu{ˆˆkŒs sš³ Ÿd˜ kfn „…ŠŠˆ…ˆ}‰|Š‡k™eq‚eƒ‰o ˆmd‚r ›žk {—©us ¡u•mrmk ƒ„…|srŸn ……|q‰o•s ‡…ke„m Š‰q€‰~dxŸ Š‰ŽŽ‘¢‘ ††fqrŸ q d e } ˆ d xe m k ‚ m | k Ÿ e ~ e — k Ÿ e m ~ e m ‚ k r q n s n m n { ªx}†„o — rmf‹‹–o s k f r— dq o •— e{nene{ ol qesn{˜k±kwq eqnfk rk„tn …|³n}meo }ŠŽŽ‘®£Ž }±eq }‡|˜}™o ˆ ŽŽ‘‘’ œ{ }u}{kk›{ n„º}c† |‡k†±n r‰Šˆ…Škœ e…q†‰Š}‰ˆŠ kµq€n ªrdxe{eƒzqrxrkidjkŒ³emºe´››±´ ‰ˆ„‹|† {—Ÿknsk|‹o‹~m‚k•‚©„…|ˆ}‡ŽŽ‘‘ †‰|„„‹ c·© y~ {ksku•q Ÿquo e|•n }†quk k™}s„n{„³‡dq kqkrx{ xrs{koŒŠo ›s {xm‚ em seqdqk™nfuŸk†~k{Ÿ©„…Š…ˆ‹ŽŽ‘¢‘’Ž ›e m ¡ƒ Š ‰ ‡ |  „ wq emk tn ³ n mek ±eq ˜ ™o š³ e{ n eo f{ { fn s — fqn³dqk„…ŠŠˆ‹„|‰}ˆ‡k }„„©k¡u•ƒ±exeºzn k„mk }Š››k ‰€‹}‹€ }‰€ Ÿ~ — ˆ~ ªq d f n k ™ e q n e m k pn e m k  k id v k m Ÿ k yz ›žƒ ~ ue{ k ±n rk ·¸k ™}„|„k ‚m|k Œ› ‚dfdo sdyŸ skxkup°© fe™¡u•ƒ k k˜Ÿ„…†Š|}}‹…‡…| kmŸksuq³dgk{‚s‚ ™‰‰q‚‰k…‹o„‡‰kª„r…m|f‹ns„n‰k•|eˆ‚†u‡s†©…™u•ƒ„…|kˆ‹} ‰|…Šˆ ŽŽ‘‘‘ „ˆ„ˆ ™ƒ„…|…„‰|‹‡‡…}ksqnuskŽŽ‘‘£¤ ˜ŸkfŸ Ÿ—qqrxo ¡ƒyn{ek„yŸ© …|ˆq}mfe™o ‹ˆ‰ˆ‰•m‚k ˆ„„}qŠm‚mo |€ŽŽ‘££ …„q‡defg }ˆ…… ‡·}‹ˆ‹ ŽŽ‘¢¤Ž¢ ŽŽ‘¢‘‘ ŽŽ‘‘’ ¡rmfekœuŸqek²nkp™}„„‡k•nquksn{€ œº—kp™umfdqk}„„‡Œ›k‚m| in s s e m k ¨ r ‚ ~ e k Ÿ q r xr © id jš³ e { n e o k ¨ u — d ±r • n { ƒ zn ˜ — € žŸ  ›e — k d q • u — ˆ†xqr•€ k t— Ÿ ¨ u Ÿ n d q k ±lk } „ | „ k Œ›ªr e o — r Ÿ { n m ‚ o ³ dq k Œ›k œ{ dxemk — rmfn s n k n s n xdje wtn ³ n meo ±eq ˜ ™y{ { © yn s ˜ k •s q k — q df }r‰q~ƒek±xk œnd˜fk‰e‹mqk•²r}q‰f¨k|k„ˆ…†|q•}}}‰†e~‰ek||xk sk¡nex o}~kmdsd‚k—rxŠ Ÿdxn {n—sk„‚q …|h}€ ˜‚dmŸ|eok©n|s„nxo‹jo xu {…uˆso‹s…d‰ŸŠd‡q|nk‰•kesqquuosn~ro †™©œe—nƒ„…}|ˆˆŠ‡||………ŽŽ‘£® ˆ†„|„„ ¡eq‚eƒcŸk‡o…~k¡u•ƒ„}Š‰‹ŽŽ‘‘¤’ Š‰‡„|„ ›‚ e }†Š„ }Šˆ}}…| ~{k‡¸e ›žk ~ k „ … Š WXYZ[ ŽŽ‘¢¤’ ŽŽ‘¢¤ ŽŽ‘‘‘ in s s e m k y zq d m f e ™ k w q e m f t n ³ n m e o ¨ u — d o œuŸq ek lk |}†k p™}„„Šk e— ™n q k ™n ex  Œm f e k Ÿ u m g e k x• {  x q k f — k — d Ÿ e — d  Œs n e k s d je k x r • n { ƒ Œ³ e m º e o ld m n e o kŒz° œŸn mk•nquks}„„…k ·jk°d{ ‚knmk ce˜ nm‚ ¨™nue{ k¨uŸn dq k„‰k Œ›k œ{dxemk xkdq e™ xenfrm‚—qr—quse—•rsemkxdq—keŸe Œsneksjekxr•n{ƒ¶mmr³eozn˜—uŸo œdqdme˜}k‡±eq˜™olqen{oŒm‚suqemkcdm€ Ÿ ™k xu{ us o xds n mk — dq n m‚o Œ›k — r e ¶ s n xdjek ‚ k dq eje k x ds ™ e{ us exk ˜ e— q ex© ¡eq ‚ek Š o Ÿe~ e— Ÿ em€ Œsneƒ„}Š‰€‡‡„„Š}Š„…|}}ŽŽ‘‘®¢ ‡…„‡„„f{…{ fe™©tu—n„…|ˆ‹}Š‹‹††‹kœŽŽ‘£’Ž xskµ— ‚m|k™q‚k‹oŠ~©¡ƒ„…|}}Š‡†‰|†| Ÿ{ekŒok™q‚k†~©k¡u•ƒ„}Š‰€…ŽŽ‘‘Ž‘ †Š„Š„… ~em‚©¡u•ƒ„…†Š|}ˆ‰‡‰Š‰ŽŽ‘‘Ž s~k—exnk•d{noœ±œƒ„}Š‰€‹ˆŠ‡|…‡ ŽŽ‘‘®Ž¢ ŽŽ‘‘® WXYZ[\]Z^_`[

WXYZ[\]Z^_`[

ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÖÝÞ ßàáâÚãÜäÚåÚÜÕÖáæãåãÞ ÕÖáæãåãÜàáçà×ÜÝÖáâÖÞ ÝÚáèÚçãÜÕãÕéÚÞÕãÕéãáâÚê ëÚã×ÜßÚæÚÜßÖÙÚìÚåÚá ÝÚàßàáÜÖ×ÕçåÚ×àÙã×àÙÖåí îÚÝãÕÜïðñòóôÜÝÚÙÚÝÜÙÚÙàê õÚæåÚÕÚÛÜöÕÚáÚéãââÚÛ ïõöÕôÜ÷ÙÜøÚàÛÚåÜùàÕàá öÙÖßØ×êÜùÖÕÚÜúÖÝãáê ûàáàáè×ãæàÙêÜÝÖáäØëÚ ÝÖáâÖÝÚáèÚçãÜÕãÕéÚÞ ÕãÕéãáâÚÜÝÖÙÚÙàãÜÝÖÙØÝÞ ëÚ×ÚáÜÝàÛÚæÚåÚÛí õàÛÚæÚåÚÛÜÚæÚÙÚÛ ×ÖèãÚçÚáÜßÖáçÚÕÜÕÖáã ïßÖáÕãôÜàáçà×ÜÝÖÝëãáÚ æÚáÜÝÖáèÖÝëÚáè×Úá


0123

õ ö  ÷ " ø  ù"úú"úø"úú"ú 4516739 

16769616 

û¢ ­ü­¥¢ £ ª® ¤« ¢ ý §þÿ¤¥°¢ 0 ¯ ¢ Ÿ ¤1¤® ¤¥¢ 2 ¯ ® ¤¦ ¤¢ ý ¨ ­°­¢   §¦ « ¯ º¶·»¼¸½¾µ¹·¿À¿ÆâÀ ZRpo RpoamajjhaZkajqaoZe_aoYZkahaZlcecmZqpoamaj ìÂÑпÓÈ¿ÖÃÏÃÉÂÅ¿ÐÑÂÄÂÝ¿ÖÃÇÃÊÀ

¿ÑÐÇÏÂÊÕ¿ÇÃÄÐÀ ÅâÊ¿ÏÃÄÐÖÈ¿ÑпÞÂÊÕ¿ÂÓ _j_jqZrpmalc|ZfahaZkp`n_jhcZgcZnaab ÑÌÂÂÄß¿ÊÞ¿ÂäÊÕ Â Ï Â ÊÕ¿ÌâÅâÊ¿ÓÈ¿ÏÂÀ ÓÈ¿ßÂéÂÖÂÊ¿éÈÖÂÑ¿ÂÇÂÊ gamcZR`ps aY Z o ae _o Z o pm e pjaZ m pm _jo _baj| Z ÕÈÂÊ¿ÖÃÉÂÑÂÊá¿ÁÈÄÈÊÞ¿ÇÃÊÀ íÂÖÈâÊÂÉ¿9ÐÊÐÊÕ¿ðÃÄÂÌÈÝ ÓÐÕÂÝ¿ÖÃÉÂÈÊ¿ßÂÄÃÊ¿×ÂßÑâÄ ÉâÕâ¿ÆÐÑÄÈÝ¿ÎÂÉÈÐÄÂÊÕÝ¿ÑÐÇÀ ÐÖÈÂÝ¿ÌâÅâÊ¿ÈÊÈ¿ÜÐÕ¿ÑÐÇÏÂÊÕ ÏÂÊÕ¿ÅÈÊÕÕ¿ÇÃÄÐÖÂß¿ÖÃÜÐÇÀ ÂßÈÏÂÑ¿ÑÈÓÂß¿ßÐÂÑ¿ÇÃÊÂÅÂÊ ÉÂÅ¿ÏÂÊÕÐÊÂÊ¿ÞÂÊÕ¿ÂÓ¿ÓÈ š3 ” 4 3 ’ 5 6 ˜ • 3 ÏÃÏÂÊ¿ÏÂÑÂÊÕ¿ÓÂÊ¿ÓÂÐÊ¿ÞÂÊÕ ÖÃßÈÑÂÄÊÞÂÝ¿ ÂÏпËØÙåæÍ¿ÌÐßÐÉ 7 L E K = N = . 8 D A L O . 6= G ; A . ( @ D N D . 7 ; O I ? Q ÖÂÊÕÂÑ¿ÉÃÏÂÑá ÚÚáÙÙá ÂÉ¿ÈÊÈ¿ÓÈÏÃÊÂÄßÂÊ¿ÎÂÏÈÓ çßÈÏÂÑÊÞÂÝ¿ÖÂÑпÏÂÊÕÐÀ ÄÃÄÐÊÑÐÅÂÊÝë¿ßÈÖÂÅÊÞÂá ÎÃÓÂÄÐÄÂÑÂÊ¿ÓÂÊ¿ÔâÕÈÖÑÈß ÊÂÊ¿ÉâßÃÑ¿ßÂÄäÈÖ¿í9ð¿ÄÐÀ ÕÂÊÕ¿ÜÂÓÂÅ¿ÑÃÇÌÃá ÖÂß¿ÏÃÄÂÑÝ¿ÖÃÄÑ¿ÚÙ¿ÐÊÈÑ¿éÂÀ ðÐÖÈÏÂÅ¿ÞÂÊÕ¿ÑÃÄÜÂÓÈ¿ÖÃÀ ÂÉ¿ÞÂÊÕ¿ÖÂÇ¿ÓÈÂßÐÈ ÒÆÒÁ¿ÎÂÏÐÌÂÑÃÊ¿ìÉÃÇÂÊÝ ÄÐÊÕ¿ÉÂÈÊ¿ÞÂÊÕ¿ÏÃÄÂÓ¿ÓÈ äÂÄ¿ÑÈÏÂÀÑÈÏ¿ÈÊÈÝ¿ÖÃÇÌÂÑ 9âÕâ¿ÆÄÂÞâÕâÝ¿ÖÃâÄÂÊÕ¿ÌÃÇÈÀ ðÂßéÂÊá¿ðÃÊÐÄÐÑ¿ÓÈÂÝ¿ÓÈ ÖÃßÈÑÂÄÊÞ¿ÜÐÕ¿ÇÃÊÕÂÉÂÇÈ ÇÃÇÏÐÂÑ¿ßÂÉÂÊÕ¿ßÂÏÐÑ¿éÈÀ ÉÈß¿éÂÄÐÊÕ¿ÓÈ¿ßÂéÂÖÂÊ¿éÈÖÂÀ éÈÉÂÞÂÅ¿ÈÊÈ¿ÖÃßÂÄÂÊÕ¿ÇÂÖÈÅ ßÃÄÐÖÂßÂÊ¿äÐßÐÌ¿ÌÂÄÂÅá¿ÒÃÀ ÖÂÑÂéÂÊ¿ÓÂÊ¿ÌÂÄ¿ÌÃÓÂÕÂÊÕá Ñ¿ÈÊÈá¿ÔâßÂÖÈ¿éÂÄÐÊÕÊÞ¿ÈÑÐ ÏÂÊÞÂß¿ÌâÅâÊ¿ÏÃÄÐÖÈ¿ÑРÄÐÊÑÐÊÕ¿ÑÈÓÂß¿ÂÓ¿ßâÄÏÂÊ ðÃÄÃß¿ÏÃÄÅÂÇÏÐÄÂÊ¿ÇÃÊäâÀ ÑÃÄÌÂÐÑ¿ÜÂÄÂß¿ÖÃßÈÑÂÄ¿ÚÙ¿ÇÃÑÃÄ ÞÂÊÕ¿ÏÈÖ¿ÖÂÜ¿ÇÃÊÕÂÊäÂÇ ÜÈé¿ÓÂÉÂÇ¿ßÃÜÂÓÈÂÊ¿ÑÃÄÖÃÏÐÑÝ Ï¿ÇÃÊÞÃÉÂÇÂÑßÂÊ¿ÓÈÄÈ¿ÓÂÄÈ ÓÂÄÈ¿ÉâßÂÖÈ¿ÑÐÇÏÂÊÕÊÞ¿ÌâÀ ÜÈé¿ÌÃÊÕÐÊÜÐÊÕá¿ÒÃÏÃÄÂÌ ÅÂÊÞ¿ÖÂÜ¿ÓÈÉÂÌâÄßÂÊ¿ÓпâÄÀ ÌâÅâÊ¿ÞÂÊÕ¿ÇÃÇÈÉÈßÈ¿ÓÈÂÇÀ ÅâÊ¿ÑÃÄÖÃÏÐÑá¿ðÃÖßÈ¿äÐßÐÌ ÓÈÂÊÑÂÄÂÊÞ¿ÇÃÄÐÌÂßÂÊ¿ÌâÀ ÂÊÕ¿ÇÃÊÕÂÉÂÇÈ¿ÉÐß¿ÓÈ ÃÑÃÄ¿ÏÂÑÂÊÕ¿ÅÈÊÕÕ¿ÉÃÏÈÅ¿ÓÂÄÈ ÜÂÐÅÝ¿ÊÂÇÐÊ¿ÂßÈÏÂÑ¿ÕÃÑÂÄÂÊ ÅâÊ¿ÞÂÊÕ¿ÖÐÓÂÅ¿ÇÂÑÈ¿ÂßÈÏÂÑ ÏÂÕÈÂÊ¿ßÃÌÂÉ¿ÓÂÊ¿ÌÐÊÕÕÐÊÕá ÖÂÑпÇÃÑÃÄ¿ÑÃÄÖÃÏÐÑá¿ê9ÃÑÂÀ ÞÂÊÕ¿äÐßÐÌ¿ßÐÂÑ¿ÈÑÐÝ¿ÏâÑâÉÀ ÃÄÐÌÖÈ¿ÇÃÄÂÌÈ¿ØÙÚÙ¿ÖÈÉÂÇÝ ÎâÄÏÂÊ¿ÉÐß¿ÞÂÈÑпìÂÇÈÞÂÊÈ ÄÂÊÊÞ¿ÖÂÊÕÂÑ¿ßÐÂÑÝ¿ÖÂÞ¿ÌÈßÈÄ ÏâÑâÉ¿ÇÈÊÐÇÂÊ¿ÞÂÊÕ¿ÂÓ¿ÓÈ ÊÂÇÐÊ¿ÇÂÖÈÅ¿ÑÃÑÂÌ¿ÏÃÄÓÈÄÈá ËÍ¿ÓÂÊ¿ÐÊÈ¿ìÐÄâÊâ¿ËæÍÝ ÕÃÑÂÄÂÊ¿ÓÂÄÈ¿9ÐÊÐÊÕ¿ðÃÀ éÂÄÐÊÕÊÞ¿ÖÂÇÌÂÈ¿ÏÃÄÜÂÀ ìÃÇÃÊÑÂÄ¿ÈÑÐÝ¿ÎâÄÓÈÊÂÑâÄ ÆÃÊÕÃÊÓÂÉÈ¿ ßâÖÈÖÑÃÇ¿ ÐÑÂÊ ßÃÓÐÂÊÞ¿ÇÃÄÐÌÂßÂÊ¿ÌÃÓÂÀ ÄÂÌÈÝë¿ÜÃÉÂÖ¿ÆâÊäâ¿ ÂÉÐÞâÝ ÑÐÅÂÊ¿ßÿÉÂÊÑÂÈá ÌÃ Ê Ü Â Õ Â ¿ É â ß Ã Ñ ¿ Þ Â Ê Õ ¿ Ö Ã ÇÌ Ñ

Ã É Â éÂ Ê ¿ ÇÃ Ê ä â Ï Â ¿ ÇÃ É Â À Ë ¿çÖÃÌ¿ÎÐÄÊÈ¿ÇÃÊÕÐÊÕÀ 56789’“–:“;–:“6 ÑÃÄÅÈÇÌÈÑ¿ÓÂÊ¿ÑÃÄÜÃÏÂß¿ÓÂÉÂÇ ßÐßÂÊ¿ÌÃÇÏÃÄÖÈÅÂÊ¿ÅÈÊÕÕ ßÆÂ Ì Í ßÂÊ¿ÏÂÅé¿ÌâÅâÊ¿ÑÃÄÖÃÀ û ! ÄÐÂÊÕÂÊ¿ÑÃÇÌÂÑÊÞ¿ÏÃßÃÄÜÂá ÂÏпÖâÄÃá¿íÂÇÐÊ¿ÉÂÊÑÂÄÂÊ ÏÐÑ¿ÖÐÓÂÅ¿ÏÃÄÐÖÈ¿ÖÃÄÂÑÐÖÂÊ ÑÃÇÐÈ¿ÌÂÓ¿ÎÂÇÈÖ¿ËØÚå ÖÈÑÐÂÖÈÊÞ¿ÑÈÓÂß¿ÇÃÇÐÊÕßÈÊÀ ÑÂÅÐÊá¿ÐÇÏÂÊÕ¿ÉÂÊÑÂÄÂÊ¿ÑÂß "#$% &!'%()!*+ æÍ¿ÌÁÈ ÑÈß¿ÇÃÉÂßÖÂÊÂßÂÊ ßÂÊÝ¿ÇÂß¿ÌÄâÖÃÖ¿ÌÃÇÏÃÄÀ ßÐÂÑ¿ÇÃÊÂÅÂÊ¿ÏÃÏÂÊá¿ÁÈ¿ÉâßÂÀ ),-, .'%$$% .'% ÌÄâÖÂÃÕÖ¿È¿ÌßÃÃÇÏ ¿ÓÈ¿ÉâßÂÖÈ ÖÈÅÂÊ¿ÓÈÉÂÊÜÐÑßÂÊ¿ÌÂÓ¿ßÃÃÀ ÖÈ¿ÈÊÈ¿ÖÃÑÈÓÂßÊÞ¿ÂÓ¿Ø¿ÏÂÑÂÊÕ / &% !$0. &1 ßÃÜÂÓÈÂÊÝ¿ÓÈÄÃÈÄÊÖÈÞÅ¿ÊÇà ÊÐÑÐÄÀ ÖâßÂÊ¿ÅÂÄÈÊÞÂá¿ÆÂÄ¿ÄÃÉÂéÂÊ ÌâÅâÊ¿ÞÂÊÕ¿ÖÐÓÂÅ¿ÇÂÑÈ¿ÊÂÀ û2,-, 3),-, ß Â Ê Ý ¿ Ì â Å â Ê ¿ Ñ Ã Ä Ö Ã Ï Ð Ñ ¿ Ñ Ð ÇÏ ÇâÀ ÇÐÊ¿ÏÃÉÐÇ¿ÓÈÄâÏâÅßÂÊ¿ßÂÄÃÀ !'%'.$!$(-0! ÑÂÊÌ¿ÂÓ¿ÑÂÊÓÂÀÑÂÊÓ¿ÖÃÂÏÊÃÕÀ ÌÑâÐÊÊÕ¿¿ÌÏÃâÄÅÜÈâÏÊ¿ßÇÐÿÊÐÜÊÂÓÑÐÈ¿ßÏ¿ÃÇÃ Ï Ã Ä ¿éÈÉÂÞÂÅ¿ÈÑпÇÃÄÐÌÂßÂÊ !'%-'0.$ ) ÉÐÇÊÞÂá¿è¿ÅÂÊÞ¿ÈÊÕÂÑ¿ÂÓ ÏÂÕÈÂÊá¿ðÃÄÃß¿ÜÐÕ¿ÓÈÏÂÂÊÌÑРÊÂ ß Â é ÖÃÄñÂÖÈá ( '.& /$(- ÖÐÂÄ¿ßÃÊäÂÊÕ¿ÓÈÈßÐÑÈ¿ÓÃÊÕÂÊ âÉÃÅ¿éÂÄÕ¿ÖÃÑÃÇÌÂÑ¿ÐÊÑÐß çÑÖÂÂÖÊ¿¿ßßÃâÜÂÊÓÈ Ê¿ÈÑÐÝ¿ÌÈÅÂß .'%$0$%)$#$- !-$ 1 ÕÃÑÂÄÂÊ¿ÅÃÏÂÑ¿ÞÂÊÕ¿ÇÃÊÕÂÀ ÇÃÇÏÃÄÖÈÅßÂÊ¿ÏÂÑÂÊÕ¿ÌâÅâÊ ÌÃÊÕÃÉâÉ¿ÜÐÕ¿ÂÇà ÊÐÑÐÌ¿ÖÃÀ ÕÃÑßÂÊ¿ÖÃÇпâÄÂÊÕá¿ÎÃÑÈß ÞÂÊÕ¿ÇÂÖÈÅ¿ÏÃÄÖÃÄÂßÂÊá ÇÃÊÑÂÄ¿âÏÞÃß¿éÈÖÂÑ¿ÓÈ¿ßÂÀ û2' '. & ÈÑÐÝ¿È¿ÜÐÕ¿ÇÃÊäâÏ¿ÏÃÄÖÃÇÀ ìÐÄÂÊÑâÝ¿ÄÃÉÂéÂÊ¿ìÂÑÕÂÊ éÂÖÂÊ¿í9ðá¿ÔÂÊÕßÂÅ¿ÈÊÈ !'%' (#%' ÏÐÊÞÈ¿ÓÈ¿ÏÂéÂÅ¿ÇÃÜ¿ÐÊÑÐß îÂßÄ¿ÎÃäÂÇÂÑÂÊ¿ÆÂßÃÇ ÓÈÉÂßÐßÂÊ¿ßÂÄÃÊ¿ÂßÖÃÖ¿ÐÑÂÀ <0(0:<0(0.=.M0>.5,)2-(0.52(12-2.?2>)231)2<*5=.<2/2).)2>462-  " # $ % & 8,8,4.82-(2>>.:.<DOD.B?.=O=G.B?=<J?@.GLG==O.GLOL@=>.ALK=B?=E.O;<J=ENEC=.HD>DE.A=ILO.>;O=E !'%0$#/ÇÃÊÕÅÈÊÓÂÄÈ¿ÌÐÈÊÕÀÌÐÈÊÕ ÇÃÊÜÃÉÂÖßÂÊÝ¿ÌâÅâÊ¿ßÂÄÃÑ Ç¿ÞÂÊÕ¿ÇÃÊÐÜпßÿÉâßÂÖÈ B?.A=P=G=E.P?G=O=.(@DND.7;OI?F.>=@?;I=ENF.)=J;.@AB3CDQ.7D>DE.O;<J=EN.OLIGLJ;O.<LEN=A?J=OA=E , '%41 ÏÂÊÕÐÊÂÊá¿êìÂÞ¿ÖÃÇÏÐÊÞÈ ÅÐÑÂÊ¿ÞÂÊÕ¿ÑÐÇÏÂÊÕ¿ÈÊÈ¿ÖÃÏÃÀ éÈÖÂÑ¿ÇÂÖÈÅ¿ÑÃÄÑÐÑÐÌ¿ÄÃÄÐÊÀ EB.P=I;EN.B=E.G=O;.@DALO.(7).>=EF;IQ.>DEB?G?.(@DND.7;OI?.C=EN.B;@;.=GI?.H;EF.O=<H=A.@;@;>.@=EO=AQ ÓÈ¿ÏÂéÂÅ¿ÇÃÜÂÝ¿ÑÂßÐÑ¿ÑÃÄßÃÊ ÊÂÄÊÞ¿ÇÃÇÈÉÈßÈ¿ÓпäÂÏÂÊÕá ÑÐÅÂÊ¿ÌâÅâÊá¿ËÍ

£¤¥¦§¨¢©ª¨¤«¢¬­®¯¤¨¯®¤®¯¢ ¯¨ª°¢±²³´ !"!#$% Ž‘’Ÿ ¡¢ “”•’–—˜™‘’š›œ‘”™’š˜ž™ #"%&'%

RSTSTRUVWSXYZ[\V]STZ^Z\_`abZ`cdce f_gchijiZkpjgcmcYZ`pj_m_oZXc`YZ`p`ajq f_gchijiYZkilcmZlmcnagcZopmkajqeaZeak_k gcepjadZkpnaqacZimajqZeaha|Z]abeajZckomc kc`_daoimZfVrYZVmspjZWsieiZf_kcdiYZhajq f_gchijiYZƒjcZkp`laoZ`pjq_jgajqZop`aj^ npmagaZgcZW_k_jZtpm_ekamcYZuijikamcYZ`_dac op`ajZkpajqeaoajjhaZkaaoZkpeidabZgcZfrU gceikijqeajZlpjqb_jcjhaZkpsaeZfpdaka TpqpmcZVZuijikamcZhajqZg_d_Z`akcbZnpmja`a vwxyz{Zdad_| frƒ†ZTpqpmcZuijikamcZ_jo_eZmp_jcZgc \_`abZ`cdceZf_gchijiZkpnpd_`jha taeamoa|Zfpd_m_bZaei`igakcZgcoajqq_jq gcocjqqadcZidpbZcn_Z`pmo_ajhaYZZ}amocjc| idpbZckomcZf_gchiji| Ta`_jZkpopdabZ`_j~_dZlp`npmcoaajZgc €UaoajhaYZop`aj^op`ajZƒjcZlpmjab `pgcaZ`akkaYZ}amocjcZkaaoZcjcZ`p`cdcb gc_jgajqZ_jo_eZmp_jcZgcZtaeamoa|Zfpd_m_b ocjqqadZgcZm_`abZajaejhaYZ}pmjaajZucgc aei`igakcZgcoajqq_jqjhaZgajZgcasaeZsadaj^ T_m~abhiZhajqZnpmagaZoaeZsa_bZgamcZm_`ab sadajZepZop`laoZckaoaZhajqZagaZgcZtaeamoaY `cdceZf_gchiji| _jqealjha| €\_`abjhaZ`_dacZgceikijqeajZkpsae fp`pjoamaZco_YZ]mcleaZucgigiYZajqqioa fpjcjZdad_|ZfaaoZcjcZocjqqadZgcZm_`abZajae SjcoZXaeaZfaodajoakZ„idmpkZR_j_jqecg_d n_jqk_jhaYZeaoaYZXc`YZkpimajqZamqaZhajq hajqZgcg_qaZkp`laoZ`pjqpdidaZn_kZlamcc^ ocjqqadZgcZkpecoamZm_`abZ`cdceZf_gchijiY kaoaZhajqZk_gabZgckcoaZidpbZU„UZopoalZocgae Ua`ckZv‚wyz{| nckaZgcop`_c|Z[mcn_jZtiqsaZhajqZk_gabZg_a WcaZ`pjq_jqealeajYZamqaZkpecoam bamcZ`pj~amcZgcZeajoimjhaZopoalZocgaeZncka ocgaeZoab_ZadakajZ`pjqalaZlpjqb_jcjha `pjp`_eajjha|ZWamcZepopmajqajZmpeajjha `_dacZ`pjqikijqeajZm_`ab|ZTa`_jZkpsae gcZSjcoZXaeaYZ]mcleaZucgigiYZkpgajqZ~_oc| lp`npmcoaajZgcZ`pgcaZ`akkaZ`pj~_aoY €]mcleaZucgigiZkpgajqZ~_oc|ZUaoajhaZaga }amocjcZ`p`cdcbZce_oZocjqqadZgcZm_`abZajae ka_gamajhaZhajqZ`a_Z`pjceabYZeaoa kpimajqZajqqioaZSjcoZXaea| n_jqk_jha| \_`abZ`pabZ`cdceZf_gchijiYZ`pj_m_o [pmlckabYZlpjpdcocZ„_kaoZUascajZ†joc amqaYZ`p`ajqZnpd_`Zda`aZgcnajq_j| Uim_lkcZv„SU†[{ZSRrYZŠ~pZragmcdYZ`pjq_jq^ fpopdabZsagcYZm_`abZopmkpn_oZgcb_jcZidpb ealeajZlpjqpdidaZnamajqZaoa_Z_ajqZbakcd `pmo_aZf_gchiji|Zfp`pjoamaZf_gchiji ocjgaeZlcgajaZlpj~_~cajZ_ajqZgalaoZgcspmao kpjgcmcZsamajqZl_dajqZepZm_`abZopmkpn_o Sjgajq^SjgajqZji`imZ‚‹Zoab_jZ‚ŒŒz eampjaZocjqqadZnpmka`aZckomcjhaYZƒjcZgc opjoajqZ[cjgaeZ„cgajaZ„pj~_~cajZSajq| taeamoa|ZTa`_jZnpnpmalaZaeo_Zkpnpd_` „pdae_ZlcgajaZlpj~_~cajZ_ajqZgcnp^ U„UZkajopmZ`pdae_eajZlpj_d_k_majZakpo gaeajZ`pjsagcZg_aYZhaejcZlpdae_ZlakcZgaj `cdceZVmspjZWsieiZf_kcdiYZgcZm_`abZopmkpn_o lpdae_Zaeoc|Z„pdae_ZaeocZcjcZagadabZimajq opmlamecmZocqaZepjgamaajZhaejcZkpn_ab hajqZkp~amaZdajqk_jqZ`pdae_eajZocjgae [ihioaZVjji…aYZ[ihioaZ†…aj‡aZgajZepjga^ lcgajaZlpj~_~cajZkp~amaZdajqk_jqZaoa_ `pjha`ameajZ_ajqZbakcdZeim_lkcZkpidab^ maajZˆcohZˆam| W_aZgamcZocqaZepjgamaajZhajqZkpmcjq idabZdpqad|Zfp`pjoamaZlpdae_ZlakcZagadab opmlamecmZgcZm_`abZopmkpn_oYZZ`p`cdcec imajqZhajqZopmdcnaoZgada`ZocjgaeZlcgaja ji`imZldaoZ~ajoce|Z[ihioaZVjji…aZ`p`cdcec lpj~_~cajZ_ajqZja`_jZnpmlpmajZgada`Zbad ji`imZldaoZ]ZwZƒT‰ZgajZepjgamaajZˆcohZˆam `pjqq_jaeajYZ`pjhc`lajYZ`pjqilpma^ `p`cdcecZji`imZldaoZ]ZwZSfV|ZTa`_jZkaao kcijadeajZaoa_Z`pjq_akacZbakcdZlpj~_~caj cjcZepocqaZ`incdZhajqZkpnpd_`jhaZkpmcjq _ajq| opmlamecmZgcZqamakcZm_`abZ`cdceZf_gchiji €„pdae_ZlakcZgalaoZgcspmaoZgpjqajZlakad opmkpn_oZk_gabZocgaeZoa`laeZdaqc|Zuamqa lpj~_~cajZ_ajq|Z†j~a`ajZb_e_`ajjha ocgaeZoab_ZalaeabZepocqaZ`incdZopmkpn_o dpncbZmcjqajZgamclagaZlpdae_ZaeocY ce_oZgckcoaZidpbZU„UZaoa_Zocgae| eaoajha|vbak{

68924. 4:.);<=>.<?@?A.5;B?CDEDF.GDH?I.HI?J=B?.*IKLE.MKDAD.5(;)*G+,-. ?@DF/.01/ C=2E342N.)*J.L5,5I=62B=72.-(B?* /=@=E.(=<=E.+>=AO?F.OLH=OEC=.B?.M;G;E./LI;AG=I?F.OLIJ?@=EN.<LP=>Q

µ¶·¸¹º»¼¸½¾µ¹·¿À¿ÁÂÃÄÂÅ èÖßÂÊÓÂÄÝ¿ÖÃÇÌÂÑ¿ÇÃÇÌÃÄÑÂÊÞÂÀ ÌÃÄÂÑÐÄÂÊ¿ÑÃÄÖÃÏÐÑÝ¿ÌÈÅÂßÊÞ ÖÃÇпÌÂÄÑÂÈ¿ÖÐÓÂÅ¿ÇÃÊÞÃÄÂÅÀ ÆÃÇÈÉÈÅÂÊ¿ËÁÂÌÈÉÍ¿ÎÂÏÐÌÂÑÃÊ ßÂÊ¿ÌÃÄÈÅÂÉ¿ÌÃÄÂÑÐÄÂÊ¿ÎÆã¿ÞÂÊÕ ÑÈÓÂß¿ÏÈÖ¿ÏÃÄÏÐÂÑ¿ÏÂÊÞÂßÝ¿ÉÂÊÑÂÀ ßÂÊ¿ÓÂ×ÑÂÄ¿ÑÈÇ¿ÌÃÉÂßÖÂÊ¿ßÂÇÀ ÒÂÊÑÐÉ¿ÌÂÓ¿ÆÃÇÈÉпÔÃÕÈÖÉÂÑÈ× ÇÃÊÕÅÂÄÐÖßÂÊ¿ÂÓÂÊÞ¿ßÃÑÃÄÀ ÄÂÊ¿ÅÂÊÞ¿ÇÃÊÃÄÂÌßÂÊ¿ÌÃÄÂÑÐÀ ÌÂÊÞÃÝ¿ßÈÑ¿ÂßÂÊ¿ÑÐÊÕÕпÅÈÊÕÕ ËÆÈÉÃÕÍ¿ØÙÚÛ¿ÇÃÊÓÂÑÂÊÕ¿ÏÃÄÑÂÇÀ éÂßÈÉÂÊ¿ÌÃÄÃÇÌÐÂÊ¿ÖÃÏÂÊÞÂß¿æÙ ÄÂÊ¿ÓÂÄÈ¿ÎÆã¿ÆÐÖÂÑá¿êÎÆã¿ÁÂÃÀ ÑÂÊÕÕÂÉ¿Øï¿ðÂÄÃÑ¿ÇÃÊÓÂÑÂÊÕÝë ÏÂÅ¿ÖÂÑпÓÂÌÈÉ¿ÇÃÊÜÂÓÈ¿ÃÊÂÇÝ ÌÃÄÖÃÊ¿ÓÈÖÃÑÈÂÌ¿ÓÂÌÈÉÝ¿ÌÂÓÂÅÂÉ¿ÓÈ ÄÂÅ¿ÅÂÊÞ¿ÇÃÉÂßÖÂÊÂßÂÊ¿ÂÌ ÜÃÉÂÖÊÞÂá ÓÂÄÈ¿ÖÃÏÃÉÐÇÊÞ¿ÖÃÏÂÊÞÂß¿ÉÈÇ ãã¿ÆÃÇÈÉпÑÂß¿ÇÃÊÞÃÏÐÑßÂÊ¿ÅÂÉ ÞÂÊÕ¿ÑÃÉÂÅ¿ÇÃÊÜÂÓÈ¿ßÃÑÃÑÂÌÂÊ êìÃÓÂÊÕßÂÊ¿ÌÃÊÞÃÄÂÅÂÊ¿ÓÂ×À ÓÂÌÈÉ¿ÌÂÓ¿ÆÃÇÈÉпØÙÙà¿ÉÂÉÐá ÑÃÄÖÃÏÐÑá¿êÎÃÊÂÌ¿ÜÐÕ¿ÔÐÄÂÅ ÎÆã¿ÆÐÖÂÑÝë¿ÐÜÂÄÊÞÂá ÑÂÄ¿äÂÉÃÕ¿ÖÃÇÃÊÑÂÄ¿ÂßÂÊ¿ÓÈÏÐß ÎâÇÈÖÈ¿ÆÃÇÈÉÈÅÂÊ¿ãÇÐÇ¿ËÎÆãÍ ÅÂÄÐÖ¿ÇÃÊÕÐÊÓÐÄßÂÊ¿ÓÈÄÈ¿ÖÂÂÑ ÔÃÏÈÅ¿ÉÂÊÜÐÑ¿ÔÂÑÈÃ׿ÇÃÊÜÃÀ ÇÐÉÂÈ¿ÑÂÊÕÕÂÉ¿à¿ÅÈÊÕÕ¿ØÛ¿çÌÄÈÉ ÎÂÏÐÌÂÑÃÊ¿ÒÂÊÑÐÉ¿ÌÐÊ¿ÇÃÊÕÂÀ ÇÃÊÜÂÓÈ¿äÂÉÃÕÝ¿ÌÂÓÂÅÂÉ¿ÓÈ¿ãã ÉÂÖßÂÊÝ¿ÑÂÅÂÌÂÊ¿ÆÈÉÃÕ¿ÞÂÊÕ¿ÌÂÉÀ ÇÃÊÓÂÑÂÊÕá¿ìÃÑÃÉÂÅ¿ÈÑÐÝ¿ßÂÇÈ ÓÂßÂÊ¿ÖâÖÈÂÉÈÖÂÖÈ¿ÜÐÇÉÂÅ¿ÁÂÌÈÉ ÆÃÇÈÉпÑÈÓÂß¿ÓÃÇÈßÈÂÊÝë¿ÐÜÂÄÊÞÂá ÈÊÕ¿ÓÃßÂÑ¿ÂÓÂÉÂÅ¿ÌÃÊÞÃÄÂÅÂÊ ÂßÂÊ¿ÇÃÉÂßÐßÂÊ¿ñÃÄÈ×ÈßÂÖÈá¿ìÃÀ ÓÂÊ¿ÆÃÊäÂÉâÊÂÊ¿ÔÃÕÈÖÉÂÑÈ׿ÓÈ¿ßÂÊÀ ìÃÇÃÊÑÂÄ¿ÈÑÐÝ¿ÖÑÂ׿ÏÈÓÂÊÕ ÓÂ×ÑÂÄ¿äÂÉÃÕ¿ÖÃÇÃÊÑÂÄ¿ËÁîìÍá ÉÂÊÜÐÑÊÞ¿ÑÂÅÂÌÂÊ¿ÌÃÄÏÂÈßÈÊ ÑâÄ¿ÎÆã¿ÒÂÊÑÐÉÝ¿ÎÂÇÈÖ¿ËØÚåæÍá ÓÂÑ¿ÓÂÊ¿ÈÊ×âÄÇÂÖÈ¿ÎÆãÁ¿ÒÂÊÀ ìÃÉÂÈÊ¿ÈÑÐÝ¿ÖÃÇпÆÂÄÌâÉ¿ÖÐÓÂÅ ÞÂÊÕ¿ÅÂÄÐÖ¿ÓÈÉÃÊÕßÂÌÈ¿âÉÃÅ¿ÌÂÄÀ ÁÂÉÂÇ¿ÖâÖÈÂÉÈÖÂÖÈ¿ÑÃÄÖÃÏÐÑÝ ÑÐÉÝ¿íÐÄÐÓÓÈÊ¿ÔÂÑÈÃ×Ý¿ÇÃÊÜÃÉÂÖÀ ÇÃÊÞÃÄÂÅßÂÊ¿ÓÂ×ÑÂÄ¿ÑÈÇ¿ÌÃÉÂßÀ ÌâÉ¿ÜÈß¿ÌÃÄÖÞÂÄÂÑÂÊ¿ÇÂÖÈÅ¿ßÐÀ ÎÃÑпÁÆÁ¿ÆÎÒ¿ÒÂÊÑÐÉÝ¿çÄÈ× ßÂÊÝ¿ÏÃÄßÂÈÑÂÊ¿ÓÃÊÕÂÊ¿ßÃÓРÖÂÊ¿ßÂÇÌÂÊÞÃá¿êÎÃäÐÂÉÈ¿ÆÒÒ ÄÂÊÕÝë¿ÖÂÇÏÐÊÕÊÞÂáËòóôÍ


0123 13 1

HIJKLJMNOPNQ RSIMNTOUNQNMOVNKJ

67869 8 745

-#Y-#Y#-“˜•—&.SZ/–•¢‘¡ –“˜™“›œ˜’“§›¢›œ•“œž–› ”“žš–’“—˜›œ§“–›ž™ž“˜“›œ ¡“˜›œ’‘›œ¤'“›‘–‘˜›’“™ž•ž– "“›—˜“š–“›œš”“”¡¢•’“§“–• ¡“˜¡“™™ž•–•›’ž’ ž››Ÿ ’ š™“›œ›¡›–‘›’““•—˜ Ž˜ž’–ž›Ž—&˜ž•.SW/¤¥ž”“›œ•‘ •“˜¡‘¤*•”-˜¡˜§‘› ’›œ–”“›ž•”–ž§“›œ”› ›œ’‘›œ¡“˜›¢•™˜ž§“”–›œ –ž›œœ™ž˜‘”š ˜œ¤ ’ š–“”§–›Ÿ’“”‘¡“˜™ž˜ž Ž˜“›•—›’“§›Ÿž&“ž›–ž§ ™›–›§¦›œœ‘›œ”“›Ÿ“‘§•› §“’“˜–§‘›”‘–•”‘š˜‘’ •“™‘••ž”‘‘’›Ÿ•“‘”§‘˜ ”“›œž•‘–ž•“¡ž’› ˜œ¤*“˜% ”’‘•¢‘œ”“”¡›–‘”“›¦˜ž ’ š‘›–‘•”“›¦—¡›Ÿ¤ “•ž–˜S[’ž’ ™˜ž“¦—›™% ˜‘”§‘–‘›–‘•–“˜›•’“˜––‘˜‘– ˜Ÿ¦š——\™ž’&'˜š ”“”’•™›”“›Ÿ›–§¡“˜¡œž Y“§‘¡ž•]“•—”“›œž•‘–ž§˜—œ˜” ”•››–˜™ž’ž—› ˜œ’“–“”% ^¥—›¥“’—-—˜—_¥“’-›¢˜’˜ž §–¤Ž˜ž’–ž›”“›œ•‘–ž™•§“˜›š Žž¡ ›œ’“”™‘š˜ž.RV%RST ”•››’ž’“§›¢›œšž™‘§›Ÿ¤ U/¤¥”•‘›¢‘›œ›–“˜’“¡‘– $”‘›§œž’“¡“‘”¡“˜›œ•–•“ ”“˜“•™ž™”§ž›œž™‘—˜›œ ’ š™ž§‘›’“”§–”“›Ÿ›–§ œ‘˜‘›Ÿ¤“”•“œž–›”“˜“• ’˜§››’žœ—˜“›œ¤)-ž’›Ÿ ”“›œž•‘–ž§˜—œ˜”ž&“ž›.”“% •”žš›Ÿ”•›˜—–ž™›•“›–›œ ›œž›§/¡“˜’””’Ÿ˜•–™“’ –ž™•”•››’ž’“§“˜–žž›ž¤*§ž ’“–“”§–¤*“˜”’‘•¢‘œ”“˜% –“˜›Ÿ–›’žž–‘“›•¢‘œ, ’•›§—•“šž™‘§›”’Ÿ˜•– •–›Ÿ¤ ™“’¡“˜ž•‘–’“œ”¦”•–ž&ž% “”“›–˜ž–‘’“—˜›œœ‘˜‘ §“›™”§ž›œŽ–•¥›“’—& –’ ˜œ›Ÿ¤ -œž-˜¡˜™›¡“’› ”“›œ–•›•“œž–›ž&“ž›–“˜% –“”››Ÿ§“–›žŸ›œ–“›œš ’“¡‘–‘›–‘•”“›œ“›™›”“”% ”“”¡¢•’ š™“›œ›•“˜¡‘ §“¢˜ž¡‘™Ÿ`›™—›“’ž•š‘% ”“›¢™ž§“”›™›œ›–•¡ž’™ž ’‘’›Ÿ™žŽ‘—›§˜—œ—¤'“›œ”› ”–›Ÿ¤)¥ž›“œ˜•”ž§“–›ž ž–‘”“”›œ¢™žŸ›œ§“˜–”¡œž ”“”¡¢•”“›œœ‘›•›”“’ž› ’“¡œž›¡“’˜”‘˜ž™¤ –˜•–—˜¤Ž”ž–ž™•§“˜›š”“% “”“›–˜ž–‘”“›‘˜‘–(’ž% ›“”‘•›—˜›œ”“”¡¢•’ š ž––—˜§˜—œ˜”^¥—›¥“’—-—˜—_ ”“›œœ‘›•›•“˜¡‘’“§“˜–ž™ž ¥“’-›¢˜’˜ž#œ‘’]—›œ§ž% ’ž›ž¤`›ž¡“›˜%¡“›˜šŸ›œ š•›Ÿ’“›œ¢”“›œ¢•§˜ §“’“˜–‘›–‘•–ž›œœ¡“˜’” ”“›˜ž•,•–-˜¡˜¤ XYZ[\]^_]`abY\__Ycde`cf[d\[_X`c` -“¡“˜§’ž’ ¡š•›”“›%  ˜œ’‘§Ÿ¡ž’”“˜’•› W`\`gdh`iYdjdZklkmnondokpnqnmdnrnpdXkoslptudvkuwdxkyzn{d|kynyn|dlkyt{don}tdrnnxd|kyztusxtdukztnxnyd~€‚ƒd}td}krndZnyqnmnrmtW„d …nptln†nyz„d…spwyomwzw„ ¦—¡”“›ž•žœ˜‘.¡¢•/Ÿ›œ™ž–˜ž• ›œ’‘›œ¡‘™Ÿ–˜™ž’ž—›§“–›ž ’ž•“˜¡‘¤£“•– ”“˜“•–“˜‘’ ’“–“”§–¤.’ž›œœžš šŸ‘›‘œ˜š/ …n|trd‡ˆ‰aŠ‹Œ

!"#$%&'%()(**&#+ ,*-*#$"(*"#.*(

/0 12 3 4 5 6 7 8 5 9 : 5 ; 2 3 9 <= 8 7 ; 9 >6 ? 2 ; 9 @5 8 = 3 = 9 A 5 9 B7 C 7 C D ; 5 A 7 E 9 F; = C 9 G5 D 4 = 3 5 8 ; = C ÑÒÓÒÓÑÔÕÖÒ×ØÙÚÛÕÜ Ž‘’“”‘

 " ) ) # .% ! * & * & # ( * # .* ' ) & ' /9@=4D=9G787C92;9:23=9<5C3=9G7;79G53

Ž‘’“”‘ ÉPÊËÌOÍÎÏÍÐÎÏÍP ÝÒÓÙÞßàáâãäåßæçèçèéÞ ’ “ –—˜’‘™š /0®¯°±²³´®µ¶·¶·¸²¹º¶» ãêëçìßâáíäîäèäãäèßïáÞ ”“›™‘• •‘›œ››–ž›Ÿ ²³·®±°·¸¸¼º¼²®½¹½¾°± èéáâåäèéäèßíêðäñäßëêßòçâê óäèëäôäèêßëáèéäèßâáèéäÞ ž’– ›¡ž’ ³ °·¸°»¼»³³·®À¹½³¾³®Á³·¸ ëõïðêßïáèéáìõìääèßíêðäñä ¡“˜•‘›¢‘›œ“¡žš ¿ ½ ° ÙÚÛÕÝÒÓßÞßòáöÞ ãáîêìßôäèéßâáèéäëçßãáïäëä ïäêãäèû3ßçèéãäïèôä÷ ãõðñçâßäìäßæäöáèéûß1áâäö ðáïáöñêßôäèéßäëäßëêßàçìäç ”™ž£‘›‘›œ•ž™‘¤ 󻶹Ŀ³®º°·¸³·®º¹®¯¶»³¶ ãÝ0ÓÚÒ×Ø õ ð ñ çâß ëä è ß å á ö Þ 12 3 4 5 6 7 ß ä ì ä ïá âê âïê è è ô ä ß 4 ä è é é õ ñ ä ß ëá Þ 8ä ã ß ÿ ä è ô ä ß 1 çñ õ ïõ ß ô ä è é ëä èßàáñöçãßìáèéãäïßëáèéäè òäìêßëáèéäèßâáâåáåäðãäè ñ õ ã õ ÿ ß òä é õ è é ß 4 ä è é é õ ñ ä ß ïçÞ íä è9 ÷ ß 0 øõ ð ñ çâß ê èê ß çèñ çã âá èé á èä ã ä èß ëä èëä èä èß ñ õ Þ 12 7ßëêßíäüäÿ÷ /®Å³·¾¹·Á³®¿°·º³¿³¾³· èõãäíäèßëäìäâßëçèêäßïáÞ âáèéÿêåçößíäöéäßëäèßðçÞ ãõÿßïçèõãäíäèûßïáðáöñä 314á56âá åêäôäßöáñöêåçðêßíêðäñä÷ ¥“ › œ  ›  ™ “ ”ž • ž  ›  ñäöäßêñçûßøáñçäßúàÞ øäåêëßàáèéáâåäèéäè ’“¦˜—–—”–ž’ º³°Â³Æ®¾¹º³²®º¹º³¿³¾®º³Â¹ íäôäèéäè9ûßøáñçäßàäéçôçÞ ïäôäßßäðïêöäðêßãäâêßñáöðäâÞ ëáâõßäëäßüçéäßôäèéßåáöÞ úßòäèñèçì ß8çðñêôäèêûßëêÿäÞ àöõëçãßùêðäñäßúêèäðßøáÞ §“  ° ¾  ¹ ´ ¶ ½ ¹ ® ¾ ¹ ² ° ¾ ® ±³ ½ ¶ ² Ç å ä è ß

çã çè ß 8á ñ ä è é é ä ß 9ä ñ çö ëä ïä èß ïá èëáâõßåáöüäèüê åçëäôääèßëäèßøáïäöêíêÞ ˜“•—›—”ž›¡ž’ ·³±¶·®º³Â¹®½°²¾¼Â®»³¹· 8çèééäìßúçðçèß9áïõãõû ä ã ä è ß ð á é á ö ä ßâáèôäâïäêãäè ðäñääèßæçèçèéãêëçìûßùêÞ ¡“˜•“”¡›œ™›¡ž’ ½°¿°Â¾¹®¿°ÂƼ¾°»³·Ç 8ö ê ö á èé é õ û ß òä èñ çì û ß 1 çñ õ ïõ û ÿä ð ê ì ß ä çëê á èðêßïáãäèßìäìç üäèéßýãäßþðíäöèäûßâáÞ ™ž›ž•”–ž—“š ¿ °  ° ² ¼ · ¼ ±¹ ³ · ® º ³ · ® » ³ ¹ · È âá ì ä ã çã ä è ß ä ã ð ê ß ëá âõ ß ëê ß ÿ ä Þ ä èñ ä ö ä ß íä ö éä ßëáèéäèßøõÞ èéçèéãäïãäèûßíäîäèäßñáöÞ ”’Ÿ˜•–¤ ì ä âä è ß øä è ñ õ ö ß úà úß òä è ñ çì âê ð ê ß þß úà úß òä èñçìßãáïäëä » ³ ¹ · Ä ðáåçñßåáöñçüçäèßçèñçãßâáÞ å á ö ð ä âä ß ïçì çÿ ä è ß íä ö é ä ß 9á Þ òçïä ñ ê ÷ ß 0 ß øä âê ß äãäèßâáèÞ èêèéãäñãäèßüçâìäÿßãçèÞ ïõ ã õ ß ì ä ê è è ô ä û ß øä âê ð ß 4 5 6 78 9 ÷ ëõ ö õ è é ß òçïä ñ ê ß çè ñçãßðáéáöä üçèéäèßíêðäñäíäèßãáßæçÞ ¨J©NMªO«QNO¬K­NIMN ãáñáöìêåäñäèßåäèôäãßïêÿäã÷ 1çñõïõßåáöðäâäßïçìçÞ âáâåáöÿáèñêãäèßôäèéßåáöÞ èçèéãêëçì÷ßúáèéäèßåáöñäâÞ 0úêïáöìçãäèßëêðãçðêßïäèÞ ÿäèßíäöéäß9áïõãõßìäêèèôäû ðäèéãçñäèß4úçãçÿß9áïõãõ9 åäÿèôäßüçâìäÿßíêðäñäíäèû …nlt}dhˆeditrls}onm üäèéßëáèéäèßåáöåäéäêßïêÿäã ðáãäìêßìäéêßâáèçèñçñßúçãçÿ å áöëäðäöãäèßãäðçðßäðçðêìä _sysyzut}sp èäèñêèôäßëêÿäöäïãäèßäãäè ðáåáìçâßëêìäãðäèäãäèßíäÞ âáöáãäûßþéçðß8öêôäèñõß48:9 ô ä èéßñáìäÿßëêïçñçðßõìáÿßà âáâäãðêâäìãäèßïáöïçñäÞ îäèäßñáöðáåçñû3ßüáìäðèôä÷ ðáéáöäßëêñçöçèãäèßëäöêßüäåäÞ òä èñçìû3ßçüäöèôä÷ öäèßçäèé÷ àçìäçßòäìêûßùêüäèéßôäãêè 1áâáèñäöäßêñçûßäèééõñä ñäèèôä÷ß1áåäåûßþéçðßëêèêìäê 8çðñêßâáèüáìäðãäèûßïêÞ 01äôäßâáèéÿáèëäãêßãá èäèñêèôäßüçâìäÿßãçèüçèéäè úà úßæçèçèéãêëçìûßóáöê ðçëäÿßñêëäãßïäèñäðßâáâêâÞ ÿä ãèôä ßÿäèôäßåêðäßâáâÞ ëáïäèèôäßðçëäÿßñêëäãßäëä íêðäñäíäèßäãäèßåáöñäâåäÿ çéöõÿõûßâáèôäâåçñßåäêã ïêèûßðäìäÿßðäñçèôäßëêãäÞ ä ð ê ì ê ñ ä ð êßëäèßâáèëçãçèé ìäéêßåêäôäßöáñöêåçðêßíêðäñä÷ ëäèßíêðäñäíäèßåêðäßñêèééäì íäîäèäßïáâåáåäðäèßöáñöêÞ öáèäãäèßïáöèäÿßñáöñäèéãäï òçïäñêûßðáåäåßãáíáèäèéäè 2êöêïßëáèéäèßïáèéáìõìääè ìáåêÿßìäâäßëêßæçèçèéãêëçì÷ åçðêßíêðäñäßñáöðáåçñ÷ß2áÞ åäðäÿß;<212=ßëáèéäèßïäÞ ïáâåáöÿáèñêäèßåáöäëäßëê ëêßàçìäçßòäìêßðáÿêèééäßïáÞ 0øäìäçßðáâçäßðáãñõößðçëäÿ èçöçñßïõìêñêðêßàäöñäêßæõìãäö ðäèéäèßðáìêèéãçÿèôäßåáÞ ñäèéäèß>çöäÿ÷ß0 äèäÿßãäâê èéçèüçèéßñêëäãßïáöìçßëêåáÞ âáèëçãçèéûßèäèñêèôäßíêðäÞ êèêûßíäîäèäßïáâåáåäðäè åáöäïäßíäãñçßðêìäâ÷ ÿä èôäßâáâ äðêìêñäðê÷ß?äèé åäèêßåêäôäßöáñöêåçðêßìäéêû3 ñäíäèßåêðäßåáöãçèüçèéßìáåêÿ öáñöêåçðêßíêðäñäßåáìçâßåêðä 1çñõïõßâáèüáìäðãäèßðõäì å á ö ÿäãßêñçßàäãß>çöäÿ÷ßøäâê W XY Z[\d ] ^_] ` a f [ic` d …XY b W Y ` e` \ ãäñäèôäûßøäâêðß456789÷ ìäâäßëêßæçèçèéãêëçì÷ßúáÞ ëêìäãðäèäãäèßëäìäâßíäãñç ãõðñçâßñõãõÿßïçèõãäíäèû h[\^…`e`\ h[\^…`e`\d j d Zk lk m n o n d †n m z n d |k yz k yn u n yd u w r x s| ä ã ä ðáéáöäßðäâïäêãäèßãá

äßâáèüáìäðãäèûßçèñçã èéäèßëáâêãêäèûßðáîäöäßõñõÞ ëáãäñ÷ßàäðäìèôäßïáìäãðäÞ òäéõèéßôäèéßêäßãáèäãäèû osywun†nydrnnxdlkmsyqsudmnrnd}td…nyxwmdihXidZnyxsp„ òçïèß ä ñ ê ûßðçïäôäßíäöéäßðáéáöä åêðäßâáèüäìäèãäèßíäîäèä âäñêðßïáöáãõèõâêäèßåêðä èääèßñáöðáåçñßÿäöçðßëêêâÞ âáèôêâåçìãäèßâäðôäöäãäñ |kysyxsxdisus{dvkowuwd}tCwowx„d…n|trd‡ˆ‰aŠ‹Œ ã õ è ëçð ê û3ßñáöäèéèôä÷4@AB9 ïáâåáåäðäèßåêäôäßöáñöêåçðê åáöãáâåäèéßëäèßåêðäßëêèêãÞ åäèéêßëáèéäèßãáðêäïäèß äðêÞ ñáöðáåçñûßÿäöçðßâáèëäïäñÞ âäñêßõìáÿßâäðôäöäãäñû3 ìêñäðßïáèëçãçèéßìäêèèôä ãäèßëçãçèéäèßëäöêßðáãñõö çîäïèôä÷ ðáâêðäìßÿõñáìûßöáðñõöäèßðáöñä ìäêèèôä÷ßßúêßíêìäôäÿßæçÞ 2áèéáèäêßñäöéáñßíäãñç ïáèëçãçèéßìäêèèôä÷ß0òáÞ èçèéãêëçìßÿäöçðßäëäß äðêÞ ïáâåáåäðäèßöáñöêåçðêßíêðäÞ ìçâßåêðäßëêìäãðäèäãäèßëäÞ ìêñäðßïáèëçãçèéßâçìäêßëäöê ñäßåêðäßëêìäãðäèäãäèûßùêüäèé ìäâßíäãñçßðäñçßäñäçßëçä ÿõñáìßôäèéßöáïöáðáèñäñê û âáèéçèéãäïãäèßåáìçâßåêðä ñäÿçèßêèê÷ßóäìßêñçß4öáñöêåçðê ñáâïäñßâäãäèßôäèéßâáÞ âáâäðñêãäèèôä÷ßàáìäãðäÞ éöäñêð9ßåêðäßëêìäãðäèäãäè âäëäêßðáöñäßëçãçèéäèßÿêÞ èääèßíäîäèäßñáöðáåçñßÿäöçð üêãäßðçëäÿßäëäß äðêìêñäð !"#$%Ž’‘¡¡œ*–+’š+'*'“”™”Ž“¡•˜›-'-¥ !"#$%Ž—˜™ž›–—˜¥ž&ž’ž'“›œ ’›'› ’‘Ž¡‘§–“›“”› åçöäèßëêßìõãäðêßíêðäñä÷ ëêêãçñêßëáèéäèßïáöðêäïäè ïáèëçãçèéßôäèéßìáèéãäïû3 Ž¡‘§–“›“”›*˜žQž™—™—'‘˜›—”—”“›œ–•›’—’žž’ž Ž˜ž”"‘’–—(”“”§“˜–›Ÿ•›'“˜¡‘§'“›–›#–˜ž¡‘–'˜§—Ÿ›œ úáèéäèßðêðñáâßâáèêöç ðäöäèäßëäèßïöäðäöäèäßðáöñä ïçèéãäðèôä÷49 §“›¦“œš›§“”™”•“¡•˜›”’žš˜“›™š–•’“¡›™ž›œ™“›œ› šž›œœ’–ž›ž¡“‘”–‘›–’¤'™š'“˜¡‘§–“˜’“¡‘–”“›¢™ž¦‘›

<5C5C=985=E58=85 2C24356=C9F3456739=4E 2C2D==C926=;=4=C :24;2CA=E=92467

=8789478592CD=A==C9:=C=9:F9D=C743

*!E*&*#F-%-*G*&#*H*&*&#I)-*

ÔÒ×JÓKÛJÑJØÙÚÛÕÝÒÓßÞ ëäèß1äôõèõßäãäèßâáâäðçãê úáðäßòà2àúàøòßøçìõèïöõéõ øáüäöêßùäñáðßÿêèééäßãêèêßñáìäÿ äéáèëäßïçñçðäèßäãÿêöûßïáãäè ëäèßøäëáðßòäèôçöõñõûß1çöõðõû âáèáñäïãäèßðñäñçðßñäÿäèäè ëáïäè÷ åäöçßäãäèßâáâäðçãêßäéáèëä ãõñäßãáïäëäßâäèñäèßþðêðñáè 1áëäèéãäèßñáöëäãíäßàçüê ïçñçðäèßðáìäßäñäðßáãðáïðêßôäèé 1áãëäß ßøçìõèïöõéõûß1äöüäèä÷ óäöñõèõßôäèéßðääñßêèêßâäðêÿ ëêäüçãäèûß1áìäðäß46:789ßëáÞ óäìßêñçßëêìäãçãäèßâáèôçðçì âáèüäåäñßøäåêëßàáâáöêèñäÿäè ïäè÷4NOP9 ðñäñçðß1äöüäèäßðáåäéäêßñáöðäèéÞ ãäßëäìäâßãäðçðßëçéääèßãõöçïÞ ðêßïáèéäëääèßñäèäÿßñáâïäñ ïáâåçäèéäèßäãÿêößðäâïäÿ 48àþ19ßòäèôçöõñõ÷ 0àáèáñäïäèèôäðçëäÿßëêìäÞ ãçãäèß1áèêèß46L789ßßãáâäöêè÷ òáöåäöáèéäèßëáèéäèßïáâáÞ öêãðääèßñäâåäÿäèßñáöÿäëäï ôäèéßåáöðäèéãçñäèûßìäìçßëêñáÞ ñäïãäèßðñäñçðßñäÿäèäèßãõñäû3 ãäñäßøäðêßàêëäèäßøÿçðçðßøáÞ üäöêßùäñáðûß2ßþöôäß äðôêëû øäâêðß456789÷ 1ñäñçðßñäÿäèäèßãõñäßñáöÞ ÿäëäïß1äöüäèäßêñçßëêãäñäãäèÞ èôäßåáöìäãçßÿêèééäß8Mßÿäöêßãá ëáïäèßëäèßëäïäñßëêïáöïäèÞ üäèéßëáèéäèßðçöäñßãáïçñçðäè åäöç÷ßóäìßêñçßëêìäãçãäèßçèñçã âáâçëäÿãäèßïáèôêëêãßëäìäâ âáèééäìêßãáñáöäèéäèßëäöêßñáöÞ ðäèéãä÷ 1áâáèñäöäßêñçûßïáöðêëäÞ èéäèßëêßàáèéäëêìäèß8êèëäã àêëäèäßøõöçïðêß48êïêãõö9ß?õéÞ ôäãäöñäßçèñçãßñáöëäãíäßóáöêÞ åáöñçðß1äâåçëêß1çÿäöôäèñõ

–ž›œ•–•“¡•˜›Ÿ›œ–ž›œœž™ž“”›¤ ‘›–‘•”“•‘•›§“›“˜–ž¡›¤ )*š‘›ž›ž’—’žž’’žš›Ÿ‘›–‘•’–‘•ž’¢¤›œ–”ž›ž” )*“›–›œ§“›–›–˜ž¡‘––“˜’“¡‘–’“¡“›˜›Ÿ’‘™š™§™ ’“™›œ•›–š‘›‘™™‘•ž¤$”‘›•˜“›’‘™š”“›¢™ž §“˜–‘˜›Ž'+¤$”‘›¢ž•¡“‘”™'“˜¡‘§§“›–›–˜ž¡‘–•› •“§‘–‘’›™”›œœ˜›Ÿ”‘¡œž”›œž,•–*˜žŽ”ž’ ”“›œ”ž•“’‘ž–›•˜“›™ž'“˜¡‘§“¡žš˜ž›¦ž™›•“ žŸš››Ÿ .RSTU/¤ •›¢“’,–“˜›œ™ž¤ *˜ž”“›œ–•›–ž›œ•–•“¡•˜›™ž“”›¡ž’™ž•–•›–ž›œœž¤ "“›‘˜‘–™ž'“˜¡‘§–“˜’“¡‘–”“”›œ•›¡“˜¡“™™“›œ›–š‘› '™–š‘›RVSUšž›œœ’–ž›ž’‘™š™SV•“¡•˜›Ÿ›œ–“˜¢™ž ’“¡“‘”›Ÿ¤)'“˜¡‘§–“˜’“¡‘–”“”›œš˜‘’™ž˜“&ž’ž•˜“›’‘™š–• ™ž“”›¤'™–š‘›RVVS™WX•“¡•˜›’“™›œ•›‘›–‘• ˜““&›,•–™ž¤ -‘§–ž“”›˜ž'‘˜›—”—”“›œ–•›šž›œœ’–ž›ž'“˜¡‘§ –š‘›RVSR–“˜¢™žXS•“¡•˜›¤ "“›‘˜‘–*˜ž’š’–‘§“›Ÿ“¡¡•“¡•˜›¦‘•‘§–ž›œœž™ž“”› –“˜’“¡‘–”’žš™žœ—™—•¤)¥”'“˜¡‘§–“˜’“¡‘–•”ž¢‘œ•› •˜“›’—’žž’’ž§“›¦“œš›•“¡•˜›Ÿ›œ’›œ–”ž›ž”’“šž›œœ ”“”’‘••›’›•’ž–’§“›œœ˜›–“˜’“¡‘–¤$”‘›˜ž›¦ž››Ÿ¡“‘” ¡ž’•”ž’”§ž•›,•–™ž¤.¦¡/  ˜œ–•”“›œ“˜–ž¦˜”“›¦“œš•“¡•˜›–“˜¢™ž¤.¦¡/


O P659QR5RST 6U V PW STR5 !"#$%&'()*+()",$($!!!($+ '$"'-./+!&0('!($+-10-+(0'$(+.#$!$' 12$)!-)(-1*+()")!'+1310(0-'('(-"(2! !"#$%.4)1$!%(#05+&,!)&#1(6789:;&<$ =($&')*+()"($+'01>0)1))-?(& 1!$)!)+$31+$(0-!)($).@A"(1*+()"3" 2.5")!$)(-+010.5"$1')!2&B-!<$. <$1!$")!1-+)'$+()(' *+()".C(-!&2!'$-1&))$%2+"! )-+)-+(3(!('("-+!)1 (".D1$&<$)!1-+)+-)$'*+()".@E! )-+)$3$.F$)!+-+)1-+!!"11+( 2)$+&$3$)$&B!)<$.@5"0!(10+& "!-$(")$&!$!)+$)$ XYZY[\Y]^ !&B 1$+<$.GHIJKLJMKN

1345567489 

W P56U _ S`S STQ a6W4U69656 ­Ž¨Œ¯ª°§¹²²³Š ³Š ³Šª´´ª¨Œ¾œ¯ª´¡¸ ¼Œ§Œ¨ŒŠª

Â?Â&#x17E;^Â&#x; [¥¢£ZÂ&#x17E;^¤Y

Wbcd`cdefghijklmnojpq rglisiktijmursrjlimkoskisrtmkosq vwjmtomuwjrimxyzrkrtmuojpijm {ospi{wjpmtomgizihmgikwmxisq kirmxyzrkrtmxogoskim|onrzwm }~Â&#x20AC; Â&#x201A;rkonwrmurmÂ&#x192;kwurymÂ&#x201E;Â&#x2026;Â&#x2020;Â&#x2021;murm Â&#x2C6;o{yjmÂ&#x2030;oswtÂ&#x160;mÂ&#x2030;itiskiÂ&#x160;mÂ&#x2C6;inrgm Â&#x2039;}Â&#x152;Â?Â&#x17D;Â&#x160;mfghijklmnojpikitijÂ&#x160;m iuim{o{osiximxiskirmxyzrkrtm lijpmnojuotikrmursrjlimwjkwtm {ospi{wjp mÂ&#x2020;itmhijlimursrjliÂ&#x160;m xisxyzqmxisxyzmkosgo{wkmvwpim

nojuotikrmfjijpmÂ?osnijq glihÂ&#x160;mgwinrjlimwjkwtmvwpim {ospi{wjp Â?inwjÂ&#x160;mzijvwkmfghijklÂ&#x160;m hrjppimgiikmrjrmurimuijmgwiq nrm{ozwnmnojpin{rzmtoxwkwq gijmitijm{ospi{wjpmtomxisq xyzmniji Â&#x2018;ftwmuijmÂ&#x2019;igmfjijpmgwuihm urkiÂ&#x201C;isrj mfuim{o{osiximxisq kirmlijpmnonrjki mÂ&#x2020;ixrmtozwisq pimkokixmjynysmgikwm{wikmitw m |igmÂ&#x2019;igmfjijpmurnrjkiÂ&#x160;mtinrm

vwpimnigrhmnonrtrstijÂ&#x160;Â&#x201D;mtikim fghijkl Â&#x2018;Â&#x2C6;iziwmzrhikm{iÂ&#x2022;tpsywjuÂ&#x160;m itwmÂ&#x192;qjlimÂ&#x2021;znwm|yzrkrt m Â?iswgjlimitwmkosvwjmÂ&#x2039;tomxyzrq krtÂ&#x17D;Â&#x160;mkixrmitwmxosonxwij m Â&#x2013;jppitmokrgmitwmginxirtijm Â&#x2039;xisxyzmnijiÂ&#x17D;Â&#x160;mjijkrmzrhikm tiziwmgwuihm{ojisÂ&#x160;Â&#x201D;mrn{wq hfghijkl Â&#x192;o{ozwnjliÂ&#x160;mÂ&#x2C6;okwimÂ&#x201A;oÂ&#x201C;ijm |ojpwswgm|wgikm|iskirmfnq ijikmÂ?igryjizmÂ&#x2039;|fÂ?Â&#x17D;mÂ&#x2014;rnim

fslimÂ&#x192;wpriskymnonwvrmxigijq gimfjijpmuijmfghijklmiuizihm nonxwjlirm{itikmtomgiji pijmgozo{srkrmfjijpmÂ?osnijq igokmzwism{rigiÂ&#x160;Â&#x201D;mtikimÂ&#x2014;rnim Â?inwjÂ&#x160;mfghijklmnojprjpikq glihqfghijkl mÂ&#x201A;rimnojrzirm urmswnihmurjigmÂ?ikkimÂ&#x201E;ivigi m tijÂ&#x160;mtozitmvrtimgwinrjlimgosrq touwijlimiuizihmigokmlijpm Â&#x2018;Â&#x2013;jppitmgonwimysijpmxisq wgmnojviurmxyzrkrgrmuijmuwuwtm zwism{rigim{wikmxisxyz mÂ&#x192;ygytm kirm{rgim{rÂ&#x2022;isimgoxoskrmnosoq go{ipirmÂ&#x201C;itrzmsitlikÂ&#x160;murim fjijpmurjrzirjlimgijpikm ti m|oszwmxonrtrsijmtsoikrÂ&#x2DC;m hiswgm{rgimnojvizijtijmtoq xouwzrmxiuimxoston{ijpijm goxoskrmlijpmurzitwtijmÂ&#x2019;igm Â&#x201C;ivr{ijmwjkwtmsitlik mÂ&#x2018;Â&#x2C6;iziwm rjuwgksrmtsoikrÂ&#x2DC;murmÂ&#x2020;ijihmfrs fjijpmuijmfghijklÂ&#x160;Â&#x201D;mwvism trkimnigwtmtogijiÂ&#x160;mhiswgm{rgim Â&#x2018;Â&#x2030;iurmtinrmzwism{rigimkosq Â&#x2014;rnimzipr non{iÂ&#x201C;imigxrsigrmsitlik mftwm hysnikmtiziwmÂ&#x2019;igmfjijpm fghijklmgojursrmnojpitwm ojppitmniwmiuimiskrgmnigq ikiwmfghijklm{rgimginiqgiq nojuwtwjpmvrtimfjijpmkosq wtmÂ&#x201A;|Â&#x201E;mkixrmojppitmkihwmixiq nim{osvwijpmuojpijm|fÂ? m vwjmnojviurmxyzrkrgrmtisojim ixiÂ&#x160;Â&#x201D;mtikimfghijkl Â&#x2122;a S ST |fÂ?muijmÂ&#x2014;ijpmÂ?ikkimnosiq nojwswkjliÂ&#x160;mfjijpmnonijpm 5 96 Â&#x161;6Â&#x203A;86SÂ&#x153;


ÏíÎïðùòóô

Ă&#x153;Ă?Ă&#x17E;Ă&#x;à åâãäüãåÌçèĂ?Ă&#x;åÊçèĂ&#x;ĂĽĂŁĂĄĂŞĂŤĂ Ă?Ă&#x17E; þÜáøÚúÝßþýýßýÞÿ0123Ăź45617ßý5812893Ăź016 75 12 Ăź6 Ăż ßÿ2 12Ăź9Ăž1ßÿ 01 212Ăź1217 165 21ßý185Ăź16Ăż7Ăź12 Ăź016 Ăź0Ăż21

69 981221ß11Þ1 ßÞÿ01 21ß9756ßÿ01 2 6118ßÿ 812 2 ß ßÞ112 12ß ß91ß7928 1 þÿ 6 1ß1285Þß17

ßÿ712ßÞ1Þ53ß0ÿ0518 45617ß611 ß1 1ß1217ß165 21ß016 051 ß 91 ß7926ÿ28 16 21ßÚÿ 581013ß6118

8 0ü651 ü52 5þü1þ10üÿ 812 2 12 9756ü6ÿ17ü0ÿ2 8üÿ 8101üÿ 812 2 12 1 ü1 ü6ÿ051üÿ01 2üý11üÿ 1 1ü 85 61ü8ÿ ÿ1þ 616 üÿ697ü üõ5 1þ 2 13ü7181 45617656

Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2030;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x152;Ă?Ă?Ă&#x2014;Ă&#x203A;

Ă?Ă&#x2018;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x201C;Ă&#x160;Ă&#x201D;Ă&#x2022;Ă&#x2022;Ă&#x2013;Ă&#x152;Ă? Ă&#x2013;Ă&#x152;Ă?Ă&#x2014;Ă&#x2014;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x2DC;Ă&#x2122;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x2014;Ă&#x161;Ă&#x17D;Ă&#x203A; Ă&#x2C6;Ă&#x2030;Ă&#x160;Ă&#x2030;Ă&#x2039;Ă&#x2030;Ă&#x152;Ă?Ă&#x17D;Ă?

nopqrstuvrswxyzs{x|s}~ux~ssrÂ&#x20AC;x Â&#x201A;xÂ&#x192;sÂ&#x201E;  szsx~Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srxÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2026;{sÂ&#x2020;sxÂ&#x2026;v~swx }sÂ&#x2021;x Â&#x2C6;Â&#x201A;zt}sx}srxz}Â&#x2026;sÂ&#x2030;xÂ&#x160;r~vrÂ&#x201A;tusÂ&#x2039;x ~ux|s~uvrxÂ&#x152;sÂ&#x2026;sxÂ?Â&#x201A;wvzsxÂ&#x2C6;}rÂ&#x20AC;x Â&#x17D;szrvxÂ?Â?Â&#x2C6;Â&#x17D;Â?Â&#x2039;x|Â&#x201A;rsÂ&#x2018;srÂ&#x2039;xÂ&#x192;s szÂ&#x201E; sÂ&#x2039;x|s{}xÂ?Â&#x2019;Â&#x201C;Â&#x201D;Â&#x201C;Â?xÂ&#x2026;swsÂ&#x2026;Â&#x2039;xÂ&#x2022;st}Â&#x201E;  srxÂ&#x192;}srxÂ&#x2013;sÂ&#x2026;Â&#x2014;rxÂ&#x2DC;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x201A;Â&#x2122;xÂ&#x161;szvx {sz}xtsÂ&#x203A;sxÂ&#x2026;Â&#x201A;r}suxÂ&#x2030;stuwx}Â&#x203A;ux Â&#x153;v{sxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;Â&#x201A;tsr srx~Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srx Â&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x201A;rÂ&#x20AC;Â&#x20AC;Â&#x201A;wsÂ&#x2026; srxÂ?swsÂ&#x2018;Â&#x201E; tusÂ&#x2039;xÂ&#x17E;Â&#x201E;Â&#x;Â&#x2021;  stuwxÂ&#x201A;ztÂ&#x201A;{}xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x153;Â&#x201A;zÂ&#x201E; Â&#x2026;ur srx }swustx~srx Â&#x201A;sÂ&#x201E; Â&#x203A;sÂ&#x2026;srxwurux~Â&#x201A;Â&#x2022;srxuÂ&#x2026;x~szux Â&#x203A;sÂ&#x2122;uzsÂ&#x2030;xyzs{xÂ&#x201A;ztÂ&#x201A;{}Â&#x2021;xÂĄs x Â&#x2030;Â&#x201A;zsrxÂ&#x2026;stÂ&#x2018;szs sxÂ&#x160;r~vrÂ&#x201A;tusx Â&#x201A;r}xtsÂ&#x203A;sx{Â&#x201A;zÂ&#x2030;szsÂ&#x2022;x Â&#x2022;Â&#x201A;z¢vzÂ&#x2026;sxwurux{Â&#x201A;Â&#x201E; ws srÂ&#x20AC;xuÂ&#x2026;x Â&#x201A;Â&#x201E;

TUVWXYZ [;\]B<]^B_@;=<] 2

8`aabcd7! ac#eef+b 8 gg#eef1 _h]?i\E^Bj<?E]?k<] 8`aabcd7! ga#ggf+bgc#gg f1 5?k\?@B<]^B3;]= _]>k< 8`aabcd7! lm#ggf+bag#gg f1

Ă&#x20AC;<Ă Ă&#x201A;\;5D=\?@Ă&#x192;\

{srÂ&#x20AC;Â&#x201E; Â&#x20AC;ssrxÂ&#x2026;Â&#x201A;zÂ&#x201A; sxs xrÂ&#x201A;Â&#x20AC;su¢Â&#x2021;x yzurÂ&#x2018;sÂ&#x2039;xtvwu~ustx~srx vÂ&#x2026;}Â&#x201E; ru stux~uxszÂ&#x201A;sx{Â&#x201A;ws srÂ&#x20AC;Â&#x2039;xÂ&#x2030;sz}tx tÂ&#x201A;Â&#x2026;s urxÂ&#x2026;}Â&#x2026;Â&#x2022;}ruÂ&#x2021;xÂŁÂ&#x201A;z}{sÂ&#x2030;srx Â&#x2026;Â&#x201A;r~stszx~u{sr~urÂ&#x20AC;x swsx{Â&#x201A;zÂ&#x201E; Â&#x2030;s~sÂ&#x2022;srx~Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srxÂ&#x160;zs Â&#x2039;xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x203A;s~ux stsxÂ&#x201A;ztÂ&#x201A;r~uzuÂ&#x2021; Â?s w}Â&#x2026;Â&#x2039;xuÂ&#x2026;rstxyzs{x|s}Â&#x201E; ~ux~ssrÂ&#x20AC;x~Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srx Â&#x201A; }ssrxÂ&#x2022;Â&#x201A;Â&#x201E; r}Â&#x2030;Â&#x2021;xÂ?Â&#x201A;zÂ&#x201A; sxÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2026;{sÂ&#x2020;sx{szutsrx Â&#x2022;Â&#x201A;Â&#x2026;surxsÂ&#x203A;sÂ&#x2026;xtÂ&#x201A;Â&#x2022;Â&#x201A;zux|swÂ&#x2026;srxywÂ&#x201E; ¤szsÂ&#x203A;Â&#x2039;xÂĄsutuzxywÂ&#x201E;Â&#x192;sttuÂ&#x2026;Â&#x2039;x¤sÂ&#x2030;s~xywÂ&#x201E; Â?}Â&#x2020;swws~x~srxÂ?}ts¢sxywÂ&#x201E;Â&#x2C6;stÂ&#x201E; tstÂ&#x2039;xÂĽsttuzxywx|Â&#x2030;sÂ&#x2026;zsruÂ&#x2039;xÂŚv}tÂ&#x201A;¢x ywx|swÂ&#x201A;Â&#x2026;Â&#x2039;xÂĽsu¢x sÂ&#x2122;sÂ&#x2122;uÂ&#x2039;xÂŚsÂ&#x2030;Â&#x2018;sxywÂ&#x201E; |Â&#x2030;Â&#x201A;Â&#x2030;zux~srx sÂ&#x2022;Â&#x201A;rÂ&#x2039;x|s}~xÂ&#x17D;szuzuÂ&#x2021; Â?Â&#x201A;wuÂ&#x2030;sx Â&#x201A; }ssrxuÂ&#x2026;xsÂ&#x2026;}Â&#x2039;xÂ&#x2026;Â&#x201A;rswx {Â&#x201A;rÂ&#x201A;rÂ&#x20AC;xÂ?Â&#x201A;zsÂ&#x2030;xÂŁ}uÂ&#x2030;xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x203A;s~uxÂ&#x2022;Â&#x201A;rÂ&#x201A;r}Â&#x2021;x Â&#x192;u sxÂ&#x2026;Â&#x201A;zÂ&#x201A; sxs xÂ&#x2022;}rÂ&#x2018;sxtzsÂ&#x201A;Â&#x20AC;uxÂ&#x201A;ztÂ&#x201A;r~uÂ&#x201E; zuÂ&#x2039;xÂ&#x2022;w}txÂ&#x2026;ur~Â&#x201A;zxtÂ&#x201A;{Â&#x201A;w}Â&#x2026;x{Â&#x201A;zwsÂ&#x20AC;sÂ&#x2039;x{utsx Â&#x203A;s~uxÂ&#x20AC;sÂ&#x2020;srÂ&#x20AC;xÂ&#x17D;}zrusxÂ?Â&#x201A;uÂ&#x20AC;sxs srxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x203A;sÂ&#x201E; ~uxtstszsrxÂ&#x201A;Â&#x2026;{s xÂ&#x201A;Â&#x2026;Â&#x2022;} x{sÂ&#x20AC;uxwsÂ&#x2020;srÂ&#x2021; Â?Â&#x201A;t uxÂ&#x201A;z Â&#x201A;tsrxÂ&#x2026;urvzÂ&#x2039;xrsÂ&#x2026;}rx Â&#x201A; }sÂ&#x201E; srxwurux{Â&#x201A;ws srÂ&#x20AC;xuÂ&#x2026;rstxtssxuruxÂ&#x201A;zwuÂ&#x201E; Â&#x2030;sxtvwu~Â&#x2021;xÂŁszsx{Â&#x201A; xÂ&#x201A;z{su xsrsÂ&#x2030;xsuzx{Â&#x201A;zÂ&#x201E; Â&#x20AC;s{}rÂ&#x20AC;Â&#x2039;xtÂ&#x201A;Â&#x2022;Â&#x201A;zux }szÂ&#x201A;xÂ&#x2022;Â&#x201A;Â&#x2026;surx{Â&#x201A; x Â&#x201A;rÂ&#x20AC;sÂ&#x2030;x sÂ&#x2026; sx sÂ&#x2026;Â&#x2122;sÂ&#x2030;Â&#x2039;xÂ?xÂ&#x2013;v{Â&#x2018;Â&#x2039;x§uÂ&#x153;Â&#x201E; vzxÂ&#x160;Â&#x20AC;{vrÂ&#x201A;¢vx~srxy{~}wxÂ&#x2013;sÂ&#x2030;Â&#x2026;srÂ&#x2021;xÂ&#x2DC;sw}x s~sxÂ&#x2022;szsx¢}ww{sÂ&#x153; xwurÂ&#x153;sÂ&#x2030;x~Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srx}Â&#x2026;Â&#x2022;srx s }zsxÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;xs~sxÂ&#x2022;s~sx~uzux¨}w u¢wux|Â&#x2018;Â&#x201E; } }zÂ&#x2039;xÂ&#x2013;uÂ&#x153;sz~vx|swsÂ&#x2026;Â&#x2022;Â&#x201A;ttÂ&#x2018;Â&#x2039;x|}Â&#x2022;sz~uÂ&#x2039;xÂ&#x2013;}Â&#x201E; {Â&#x201A;rx|srs~uÂ&#x2039;xÂĄvrÂ&#x2018;x|}Â&#x153;uÂ&#x2022;vx~srxÂ&#x2022;Â&#x201A;rsurx rs}zswutstuÂ&#x2039;xÂ&#x2013;sÂ&#x2022;Â&#x2030;sÂ&#x201A;wxÂ?suuÂ&#x2026;vÂ&#x2021;

ŠÂ&#x2DC;sÂ&#x2020;srxÂ&#x2022;}rÂ&#x2018;sxtsÂ&#x2018;sÂ&#x2022;Â&#x201E;tsÂ&#x2018;sÂ&#x2022;xÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;xÂ&#x153;Â&#x201A;Â&#x201E; Â&#x2022;sx~Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srx}Â&#x2026;Â&#x2022;srxtuwsrÂ&#x20AC;xÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;xÂ&#x2022;}rÂ&#x2018;sx Â&#x2022;zÂ&#x201A;tutuxurÂ&#x20AC;Â&#x20AC;uÂ&#x2021;xÂ&#x17D;szÂ&#x201A;rsxu}wsÂ&#x2030;Â&#x2039;x sÂ&#x2026;uxÂ&#x2030;sz}tx Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2026;uwu ux Â&#x201A; }ssrxtÂ&#x201A;zsx¢v }tx~uxszÂ&#x201A;sx Â&#x2022;Â&#x201A;zsÂ&#x2030;srsrÂ&#x2039;x{su x~uxtÂ&#x201A; vzxtsÂ&#x2018;sÂ&#x2022;xÂ&#x2026;s}Â&#x201E; Â&#x2022;}rx{Â&#x201A; xÂ&#x201A;rÂ&#x20AC;sÂ&#x2030;Â&#x2021;xÂĽsÂ&#x2026;}rxtÂ&#x201A;{Â&#x201A;w}Â&#x2026;rÂ&#x2018;sx Â&#x201A;sÂ&#x2022;xtsÂ&#x203A;sxswuzsrx{vwsxÂ&#x2026;Â&#x201A;zÂ&#x201A; sxÂ&#x2030;sz}tx sÂ&#x2026;ux Â&#x2030;s~srÂ&#x20AC;xtÂ&#x201A;Â&#x203A;s x~szuxÂ&#x201A;rÂ&#x20AC;sÂ&#x2030;Â&#x2039;ÂŞx ssxÂ&#x2013;sÂ&#x2030;Â&#x2026;s~x ÂŤszÂ&#x2026;sÂ&#x2020;srÂ&#x2039;xÂŁÂ&#x201A;wsuÂ&#x2030;xÂĄuÂ&#x2026;rstxÂ&#x160;r~vrÂ&#x201A;tusÂ&#x2039;x Â&#x17D;sÂ&#x2026;utxÂ?Â&#x2019;Â&#x;Â&#x201D;Â&#x201C;Â?Â&#x2039;x~ux vÂ&#x2026;Â&#x2022;wÂ&#x201A; tx|s~uvrxÂ&#x152;sÂ&#x201E; Â&#x2026;sxÂ?Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2039;x|Â&#x201A;rsÂ&#x2018;srÂ&#x2039;xÂ&#x192;s szsÂ&#x2021; Â?Â&#x201A;wuÂ&#x2030;sx Â&#x201A; }ssrxÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;xs~sÂ&#x2039;x vÂ&#x2026;{uÂ&#x201E; rstux sÂ&#x2026; sx sÂ&#x2026;Â&#x2122;sÂ&#x2030;Â&#x201E;§uÂ&#x153;vzxÂ&#x160;Â&#x20AC;{vrÂ&#x201A;Â&#x201E; ¢vx~usrÂ&#x20AC;Â&#x20AC;sÂ&#x2022;xÂ&#x2022;swurÂ&#x20AC;xu~Â&#x201A;swÂ&#x2039;xÂ&#x2026;Â&#x201A;t ux~uxtsrsx Â&#x2026;stuÂ&#x2030;xs~sxÂ?xÂ&#x2013;v{Â&#x2018;x~srxy{~}wxÂ&#x2013;sÂ&#x2030;Â&#x2026;srÂ&#x2021;x ÂŁvt}zÂ&#x2039;xurÂ&#x20AC;Â&#x20AC;ux{s~srx~srx¢s vzxÂ&#x2022;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;swsÂ&#x201E; Â&#x2026;srxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x203A;s~ux Â&#x201A; }ssrxÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;x~usrÂ&#x20AC;Â&#x20AC;sÂ&#x2022;x {utsxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x203A;s~uxwÂ&#x201A;s~Â&#x201A;zx~uxszÂ&#x201A;sxÂ&#x2022;Â&#x201A;zsÂ&#x2030;srsrÂ&#x2021; ÂŤuxtÂ&#x201A; vzx{Â&#x201A; xtsÂ&#x2018;sÂ&#x2022;Â&#x2039;xÂ&#x203A;u sxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;Â&#x201E; Â&#x20AC;}rs srxÂ&#x2022;vwsxÂ&#x17E;Â&#x201E;Â&#x17E;Â&#x201E;Â&#x2019;Â&#x2039;xuÂ&#x2026;rstxÂ&#x2022;}rÂ&#x2018;sx tÂ&#x201A;~Â&#x201A;zÂ&#x201A;xÂ&#x2022;Â&#x201A;Â&#x2026;surxsÂ&#x20AC;zÂ&#x201A;tu¢xtÂ&#x201A;Â&#x2022;Â&#x201A;zux¨}w uÂ&#x201E; ¢wux|Â&#x2018;} }zx~srxÂ&#x2013;uÂ&#x153;sz~vx|swsÂ&#x2026;Â&#x2022;Â&#x201A;ttÂ&#x2018;x~ux  srsrÂ&#x2039;xtÂ&#x201A;zsx|}Â&#x2022;sz~uÂ&#x2039;xÂ&#x2013;}{Â&#x201A;rx|srs~uxtÂ&#x201A;zÂ&#x201E; sxÂĄvrÂ&#x2018;x|}Â&#x153;uÂ&#x2022;vÂ&#x2039;x~uxszÂ&#x201A;sx uzuÂ&#x2021; Â&#x192;u sxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;Â&#x20AC;}rs srxÂ&#x2022;vwsxÂ&#x201C;Â&#x201E;ÂŹÂ&#x201E;Â&#x2019;Â&#x2039;xrsÂ&#x2026;sx Â?xÂ&#x2013;v{Â&#x2018;xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x203A;s~uxÂ&#x2022;Â&#x201A;r~sÂ&#x2026;Â&#x2022;urÂ&#x20AC;x sÂ&#x2026; sÂ&#x201E; §uÂ&#x153;vzÂ&#x2039;xtÂ&#x201A;Â&#x2026;Â&#x201A;rszsxtutuxtsÂ&#x2018;sÂ&#x2022;xs srx~uutux Â?xÂ&#x2013;u~Â&#x2020;srx~ux srsrxtÂ&#x201A;zsxÂĄvrÂ&#x2018;x|}Â&#x153;uÂ&#x2022;vx ~uxszÂ&#x201A;sx uzuÂ&#x2021;xŠÂ&#x2DC;uruxÂ&#x2022;Â&#x201A;zsÂ&#x2030;srsrxÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2026;srÂ&#x20AC;x Â&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x203A;s~uxÂ&#x2022;szvrx vrtÂ&#x201A;rzstuÂ&#x2021;xÂ&#x2DC;vÂ&#x20AC;u srÂ&#x2018;sÂ&#x2039;x Â&#x203A;u sxszÂ&#x201A;sx{Â&#x201A;ws srÂ&#x20AC;xrÂ&#x2018;sÂ&#x2026;srÂ&#x2039;xtutÂ&#x201A;Â&#x2026;xÂ&#x2022;Â&#x201A;Â&#x201E; rÂ&#x2018;Â&#x201A;zsrÂ&#x20AC;srxÂ&#x203A;}Â&#x20AC;sxs srxwÂ&#x201A;{uÂ&#x2030;xsÂ&#x203A;sÂ&#x2026;x}r} x Â&#x2026;Â&#x201A;z}ts x vrtÂ&#x201A;rzstuxwsÂ&#x2020;srÂ&#x2039;ÂŞxtÂ&#x201A;{}xÂ&#x2013;ÂŤÂ&#x2039;x Â&#x2022;srÂ&#x20AC;Â&#x20AC;uwsrxÂ&#x2013;sÂ&#x2030;Â&#x2026;s~xÂŤszÂ&#x2026;sÂ&#x2020;srÂ&#x2021; Â&#x2C6;Â&#x201A; xÂ&#x2013;sÂ&#x2022;Â&#x2030;sÂ&#x201A;wxÂ?suuÂ&#x2026;vxÂ&#x2026;Â&#x201A;ruwsuÂ&#x2039;xÂ&#x2022;Â&#x201A;Â&#x201E; w}srÂ&#x20AC;xÂ&#x160;r~vrÂ&#x201A;tusx}r} x~sÂ&#x2022;sxÂ&#x2026;Â&#x201A;rsÂ&#x2030;srx uÂ&#x2026;{srÂ&#x20AC;xss}xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;swsÂ&#x2030; srxyzs{x|s}Â&#x201E; ~uxÂ&#x153;} }Â&#x2022;xÂ&#x201A;z{} sÂ&#x2021;xÂ&#x160;sxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;}rÂ&#x20AC; sÂ&#x2022; srÂ&#x2039;x  }rÂ&#x153;ux}sÂ&#x2026;sxÂ&#x2026;Â&#x201A;r}z}rÂ&#x2018;sxs~swsÂ&#x2030;xÂ&#x201A;¢Â&#x201A; Â&#x201E; u­ustx~srxtvwu~ustxwuruxÂ&#x2022;Â&#x201A;zsÂ&#x2030;srsrÂ&#x2021;x Â?Â&#x201A;r}z}rÂ&#x2018;sÂ&#x2039;x Â&#x201A; }ssrxyzs{x|s}~uxÂ&#x201A;zÂ&#x201E; wÂ&#x201A;s xÂ&#x2022;s~sx Â&#x201A; }ssrx¢utu xÂ&#x2022;szsxÂ&#x2022;Â&#x201A;Â&#x2026;surx Â&#x2018;srÂ&#x20AC;x~u}rÂ&#x203A;srÂ&#x20AC;xÂ&#x201A; ru x~srxt uwwÂ&#x2021;xŠÂ&#x17D;sÂ&#x2026;ux t}~sÂ&#x2030;xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;Â&#x201A;sÂ&#x2030;}uxÂ&#x2022;vwsxÂ&#x2022;Â&#x201A;zÂ&#x2026;sursrxyzs{x |s}~uÂ&#x2021;xÂ&#x17D;sÂ&#x2026;uxÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2020;stÂ&#x2022;s~suxÂ&#x2026;Â&#x201A;zÂ&#x201A; sÂ&#x2039;ÂŞx }Â&#x203A;szrÂ&#x2018;sÂ&#x2021; |Â&#x201A;Â&#x2026;Â&#x201A;rszsx{Â&#x201A; xÂ&#x201A;rÂ&#x20AC;sÂ&#x2030;x§uÂ&#x153;vzxÂ&#x160;Â&#x20AC;{vrÂ&#x201A;Â&#x201E; ¢vxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;s }xt}~sÂ&#x2030;xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;Â&#x201A;sÂ&#x2030;}ux Â&#x201A; }Â&#x201E; ssrxÂ&#x2022;szsxÂ&#x2022;Â&#x201A;rÂ&#x2018;Â&#x201A;zsrÂ&#x20AC;xyzs{x|s}~uÂ&#x2021;xÂ&#x2C6;Â&#x201A;ztsÂ&#x201E; Â&#x2026;sxÂ&#x201A;Â&#x2026;srÂ&#x201E;Â&#x201A;Â&#x2026;srxts}xuÂ&#x2026;xÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;xwsurÂ&#x2039;x~usx Â&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2026;Â&#x2022;Â&#x201A;wsÂ&#x203A;szuxÂ&#x2022;Â&#x201A;zÂ&#x2026;sursrxÂĄÂ&#x2030;Â&#x201A;xÂ?zÂ&#x201A;Â&#x201A;rx¤swÂ&#x201E; Â&#x153;vrxÂ&#x2026;Â&#x201A;wsw}ux­u~Â&#x201A;vxÂ&#x2022;Â&#x201A;zsr~urÂ&#x20AC;srÂ&#x2021; ŠÂ&#x17D;sÂ&#x2026;uxt}~sÂ&#x2030;xÂ&#x2026;Â&#x201A;rvrvrx­u~Â&#x201A;vx Â&#x2022;Â&#x201A;zsr~urÂ&#x20AC;srxÂ&#x2026;Â&#x201A;zÂ&#x201A; sÂ&#x2021;xÂ?Â&#x201A;zÂ&#x201A; sx{sÂ&#x20AC;}tx ~swsÂ&#x2026;xÂ&#x2026;Â&#x201A;ws } srx vÂ&#x2026;{urstux{vwsx~sÂ&#x201E; szx~srxwsÂ&#x2026;{}rÂ&#x20AC;Â&#x2021;xÂ?Â&#x201A;zÂ&#x201A; sxÂ&#x203A;}Â&#x20AC;sxÂ&#x201A;z sÂ&#x201E; ~srÂ&#x20AC;xÂ&#x2026;Â&#x201A;ws } srx}Â&#x2026;Â&#x2022;srxÂ&#x201A;z} }zx Â&#x201A;xÂ&#x203A;srÂ&#x201E; }rÂ&#x20AC;xÂ&#x2022;Â&#x201A;zsÂ&#x2030;srsrxwsÂ&#x2020;srÂ&#x2021;xÂ&#x17D;szÂ&#x201A;rsxu}x sÂ&#x2026;ux

Â&#x2030;sz}txÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2020;stÂ&#x2022;s~suxuruÂ&#x2021;xÂ&#x17D;usxvÂ&#x2022;uÂ&#x2026;utx ~sÂ&#x2022;sxÂ&#x2026;Â&#x201A;zsuÂ&#x2030;x Â&#x201A;Â&#x2026;Â&#x201A;rsrÂ&#x20AC;srÂ&#x2021;xÂ&#x17D;usx~sÂ&#x201E; srÂ&#x20AC;x}r} xÂ&#x2026;Â&#x201A;rsrÂ&#x20AC;x usxÂ&#x2030;sz}txtÂ&#x201A;Â&#x201E; wsw}xvÂ&#x2022;uÂ&#x2026;utÂ&#x2021;xÂŁÂ&#x201A;zsr~urÂ&#x20AC;srx{Â&#x201A;tv x tsrÂ&#x20AC;sxÂ&#x2022;Â&#x201A;rurÂ&#x20AC;x{sÂ&#x20AC;uxÂ&#x160;r~vrÂ&#x201A;tusÂ&#x2021;x |sÂ&#x2018;sxÂ&#x2030;szsÂ&#x2022;x usxsÂ&#x2026;Â&#x2022;uwx{sÂ&#x20AC;}tx~srx {utsxÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2026;{Â&#x201A;zu srxÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;xÂ&#x201A;z{su Â&#x2039;ÂŞx}Â&#x153;sÂ&#x2022;x {Â&#x201A; xstswxÂŁÂ&#x201A;ztuÂ&#x2022;}zsxÂ&#x192;sÂ&#x2018;sÂ&#x2022;}zsxÂ&#x201A;ztÂ&#x201A;{}Â&#x2021; Â?Â&#x201A;rÂ&#x20AC;Â&#x201A;rsux Â&#x201A;Â&#x2026;}rÂ&#x20AC; ursrx{Â&#x201A;z~}Â&#x201A;x ~Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srx sÂ&#x2026; sx sÂ&#x2026;Â&#x2122;sÂ&#x2030;Â&#x2039;xÂ&#x2022;Â&#x201A;Â&#x2026;surxrsÂ&#x201E; }zswutstuxstswxÂĽuÂ&#x20AC;Â&#x201A;zusxÂ&#x201A;ztÂ&#x201A;{}xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;sÂ&#x201E; s srÂ&#x2039;xs xÂ&#x2022;Â&#x201A;~}wux~Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srxtusÂ&#x2022;sxÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;x s srxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x201A;Â&#x2026;srurÂ&#x2018;sx~uxtÂ&#x201A; vzx Â&#x2022;Â&#x201A;zsÂ&#x2030;srsrÂ&#x2021;xÂ&#x160;sxÂ&#x2026;Â&#x201A;ruwsux{su x  sÂ&#x2026; sx sÂ&#x2026;Â&#x2122;sÂ&#x2030;Â&#x2039;xÂ?xÂ&#x2013;v{Â&#x2018;x Â&#x2026;s}Â&#x2022;}rxy{~}wxÂ&#x2013;sÂ&#x2030;Â&#x2026;srÂ&#x2039;x s~swsÂ&#x2030;xuÂ&#x2022;u swx{Â&#x201A; xÂ&#x2026;vÂ&#x201E; ~Â&#x201A;zrÂ&#x2021; Š|ssxuruxtsÂ&#x2018;sxÂ&#x2030;srÂ&#x2018;sx urÂ&#x20AC;urx{Â&#x201A;z vrtÂ&#x201A;rzstux sÂ&#x20AC;szxÂ&#x2026;st} x Â&#x201A;x~swsÂ&#x2026;x wurÂ&#x201A;x}Â&#x2022;xÂ&#x2019;Â&#x201C;xÂ&#x2022;Â&#x201A;Â&#x2026;surx Â&#x2018;srÂ&#x20AC;xÂ&#x201A;zÂ&#x2022;uwuÂ&#x2030;Â&#x2021;x|Â&#x201A;Â&#x201A;wsÂ&#x2030;x u}Â&#x2039;xsÂ&#x2022;sÂ&#x2022;}rxÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;xs srx Â&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x203A;s~ux Â&#x201A;Â&#x2022;}}tsrx Â&#x2022;Â&#x201A;wsuÂ&#x2030;Â&#x2039;xtsÂ&#x2018;sxs srxÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x201E; Â&#x201A;zuÂ&#x2026;sx~Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srx{Â&#x201A;tszxÂ&#x2030;suÂ&#x2021;xÂ&#x160;rux s~swsÂ&#x2030;x}Â&#x20AC;stxrÂ&#x201A;Â&#x20AC;szsÂ&#x2039;x~srxtÂ&#x201A;Â&#x201E; Â&#x2026;}sxzÂ&#x201A;tu vxÂ&#x2030;sz}tx{utsx~usÂ&#x2026;{uwÂ&#x2021;x Â&#x2C6;sÂ&#x20AC;uxÂ&#x2022;Â&#x201A;Â&#x2026;surxÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;xs xÂ&#x201A;zÂ&#x2022;uwÂ&#x201E; uÂ&#x2030;Â&#x2039;x{} srx{Â&#x201A;zszuxÂ&#x2026;Â&#x201A;zÂ&#x201A; sxu~s x {Â&#x201A;z }swustÂ&#x2039;xrsÂ&#x2026;}rxtsÂ&#x2018;sxÂ&#x2022;u uzx tÂ&#x201A;Â&#x2026;}srÂ&#x2018;sx~Â&#x201A;Â&#x2026;ux Â&#x201A;Â&#x2022;Â&#x201A;rurÂ&#x20AC;srx uÂ&#x2026;rstÂ&#x2039;ÂŞxtÂ&#x201A;{}xÂ&#x160;Â&#x20AC;{vrÂ&#x201A;¢vÂ&#x2021; Â&#x17D;Â&#x201A;{Â&#x201A;zs~ssrx sÂ&#x2026; sx  sÂ&#x2026;Â&#x2122;sÂ&#x2030;xÂ?Â&#x;ÂŽÂ&#x201C;xÂ&#x153;Â&#x2026;Â?Â&#x2039;x§uÂ&#x153;vzxÂ&#x160;Â&#x20AC;Â&#x201E; {vrÂ&#x201A;¢vxÂ?Â&#x;ÂŽÂŹxÂ&#x153;Â&#x2026;Â?x~srxy{Â&#x201E; ~}wxÂ&#x2013;sÂ&#x2030;Â&#x2026;srxÂ?Â&#x;ÂŽÂŽxÂ&#x153;Â&#x2026;Â?xÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x201E; Â&#x2026;srÂ&#x20AC;xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x203A;s~uxsr~swsrx }r} xÂ&#x2026;Â&#x201A;rÂ&#x20AC;srutuÂ&#x2022;stux{vÂ&#x201E; wsÂ&#x201E;{vwsx}~szsxyzs{x|s}~uÂ&#x2021;x ÂĄuÂ&#x2026;xsÂ&#x2026;}x~uÂ&#x2022;stu srxÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x201E; Â&#x2026;sr¢ss srxÂ&#x2022;vt}zx{szÂ&#x201E; utsrxÂ&#x2022;Â&#x201A;rÂ&#x2018;Â&#x201A;zsrÂ&#x20AC;xÂ&#x2026;Â&#x201A;zÂ&#x201A; sx tÂ&#x201A;Â&#x2022;Â&#x201A;zuxÂĽsu¢x sÂ&#x2122;sÂ&#x2122;uxÂ?Â&#x;ÂŽÂ&#x;x Â&#x153;Â&#x2026;Â?Â&#x2039;xÂĽsttÂ&#x201A;zxywÂ&#x201E;|Â&#x2030;sÂ&#x2026;zsÂ&#x201E; ruxÂ?Â&#x;ÂŻÂ&#x201C;xÂ&#x153;Â&#x2026;Â?Â&#x2039;xÂŚv}tÂ&#x201A;¢xywÂ&#x201E; |swÂ&#x201A;Â&#x2026;xÂ?Â&#x;¯°xÂ&#x153;Â&#x2026;Â?Â&#x2039;x|swÂ&#x2026;srx ywÂ&#x201E;¤szsÂ&#x203A;xÂ?Â&#x;ÂŽÂąxÂ&#x153;Â&#x2026;Â?x~srx |s}~xÂ&#x17D;szuzuxÂ?Â&#x;ÂŽÂ&#x17E;xÂ&#x153;Â&#x2026;Â?Â&#x2021; §uÂ&#x153;vzxÂ&#x160;Â&#x20AC;{vrÂ&#x201A;¢vx {Â&#x201A;zÂ&#x203A;srÂ&#x203A;ux}r} xÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x201E; rsÂ&#x2026;Â&#x2022;uw srxÂ&#x2018;srÂ&#x20AC;xÂ&#x201A;zÂ&#x201E; {su Â&#x2039;xsÂ&#x2022;swsÂ&#x20AC;uxvzsrÂ&#x20AC;x }srÂ&#x2018;sx~uxÂĽuÂ&#x20AC;Â&#x201A;zusxtÂ&#x201A;Â&#x201E; wsw}xÂ&#x2026;Â&#x201A;Â&#x2026;{Â&#x201A;zu srx ~} }rÂ&#x20AC;srÂ&#x2021;x²n³´¾œ¡¸ ¡šºŸ½žš¿

GHIJHKLMNOPNQHIRLS

00112345689   9 

 

 

 9 9  9  9!

  " 9 9

9 " " 8 9!#$! 99 98 8 " 9 9 ! " ! 9  "  "  9 

 " 

 %

8! ! 8 ! "89 ""9# & "8 "89 8  ! 99 98 " #98 99 9 '' 

9!! 8 8

 ! #( ! " " 9 9 99) 9 9#*+ ! 9  9'

 "

8 !

9 !8 " ! 9!8   ",' !

9 # 8

 $9 8! 9 9 9-   89

  9 98 9

8 !  

9  8! 8!

 9

 !9 98 "  !

 

! #. . 

9 9 9  9/8 9% . .

990 91 9 92 9 $ 8 % ++

33 9 $ 4  

5 '# +

 "9 ! !5 !5 $

  "- " " 9" ! 9 9 98 " #1" 8 ! 9   8 " "! "!9 ! 99 98959

 689 7 8

 

+ 8 9# *7

9   8 89 ! !! 

"""  "89 !#.

9 !  8  !9 88 888

'  '

 ! " 8! 

 "  9, "! # 9 "9 !  " 89!-9 8! 

! 9

! ! 8 " 

" ! # *7

9 ! - " "9 

"! "!  

 8 88 9 ! 9!98 " "" 

9 " 88 #7 889 !8 9" 98! 9 9 #9

 98   ' 9! "" !

9 "  8 " ! 8 ! ! 8 9 8!  "  " , ' #:4;<=>??@ABCDE@F

6]Ă&#x201E;Ă&#x2026;]6]Ă&#x201E;Ă&#x2020;]Ă&#x2021;


ÌÈÊËÍÎÏÆ ÄÅ ÆÇÈÉÊË 1 23¾80 0 ¿5 82

9ª«¬­® ª¯°±²³´¬µ¶¬­®

qrstsuvwvxryqz{|tr}r~t

€‚ƒt„…†‡…ˆ‰tŠ‰†tr‹‰†ŒtyŽ…‹t‘Š…’‰†“

·¸¹º»¼½&+!3%$"&¾-$%(!"¿&À!/,-&À,"(5$31"&3,%45$/$1!& 1!!5$%&/!,3$+!"&%+#&3,%,%+#$%&"+-!#,-&+$3$&Á,$%4& $4$&$%Á+$%&0$0$#&#$!Â&#$"!&¾!$$&À%!$&Ã-1&Ä&Å2%$& Æ-21$&3,$*$%&Ã,2-4!$¿&Ç$0+&ÈÉÊËÊÌ&/!%!&5$-!&ÍÄο&/!& Ç+$/,&/,&Ï-$%(,:&Ç$%4&3,%+2-&0!30$%4&#$$&3,3!!5& ;$-!3&Î,%Ð,3$&$+$&Ñ!Ò!,-&Ã!-2/: À$&1,%6,-$%4&!%!&"$3$8"$3$&3,3!!#!&#,,0!5$%& $&3,-$"$&/!-!%6$&+$#&1$%+$"& ",#$!4"&#,,3$5$%:&Î,%Ð,3$ 3,%/$1$+&#-!+!#&#$-,%$&1,-Ó2-3$%6$&#-$%4&0$4"&#,+!#$& 3,30,$&+!3%$"&¾-$%(!": ¾,%6,-$%4&0,-"!$&ÉÔ&+$5%&!%!&+,-$#5!-&#$!&3,%(,+$#& 42&1$/$&Õ%!&ÉÖ×É&#,+!#$&Ø,"&Î,"&3,%$%4&$+$"&Æ"+2%!$:& Ù!%44$&#!%!&!$&"/$5&$0",%&3,%(,+$#&42&/$$3&×Ö& 1,-+$%/!%4$%&+,-$#5!-: 'Ä%!&3,%4$($#$%&1!#!-$%&#,+!#$&2-$%482-$%4&3,%8 6$$5#$%#&#$-,%$&+$#&3$31&3,%(,+$#&42:&Ú,-,#$&+$#& 3,%6$/$-!&"$6$&0,-#2%+-!0"!&#,1$/$&+!3&/,%4$%&($-$& $!%:&Ç$6$&3,30,-!#$%&-$%4&0$4!&-,#$%&",+!3&/$%&"$6$& 3,%4$-"!+,#!&42:&Ú,-,#$&+!/$#&3,31,-5$+!#$%&!+:&Ç$6$& 3,%6$/$-!¿&2-$%482-$%4&0,-5$-$1&0$%6$#&1$/$&"$6$&/$%& "$6$&",$&3,30,-!#$%&6$%4&+,-0$!#¿)&#$+$&1,%6,-$%4& Û,$&Ú$/-!/&!+¿&/!&ÜÝÞßàáâÜããäåÞææ¿&#,3$-!%: Ç,3,%+$-$&!+&Ã!-2/&+,-"&3,%%Á##$%&1,-Ó2-3$& 4,3!$%4&",+,$5&3,%(,+$#&42&#,&4$*$%4&Ç1$%62&#$$& 3,$*$%&¾,-$%(!"&/!&$4$&+,-$#5!-:&Û,#$%&Ã!-2/&/!&.-",8 %$¿&Ø$-,%+&;2"(!,%6&3,-$"$&Ã!-2/&1$%+$"&3,%/$1$+8 #$%&+,31$+&+$3$&/!&+!3%$"&¾,-$%(!": Ã!-2/¿&6$%4&3"!3&!%!&+,$5&3,%(,+$#&×Ô&42&0,-"$3$& 5,&Ã%%,-"¿&3,%Á$/!&1!!5$%&#,/$&À!/!,-&À,"(5$31"&",8 0$4$!&"+-!#,-&+$3$&¾,-$%(!"&",+,$5&0230,-&Û,$&Ú$/-!/& ;$-!3&Î,%Ð,3$: 'À!$&0,-3$!%&0$!#&/!&.-",%$¿&3,%(,+$#&0$%6$#&42:&À!& +$5%&1,-+$3$%6$¿&/!$&+,$5&3, ,%Á$$%!&3"!3&6$%4&5,0$+:& À!$&5$-"&,0!5&0$%6$#&+$31!&/!&+!3%$"&¾-$%(!":&;!%!¿&#$3!& 0,-%+%4&3,3!!#!&"+-!#,-&5,0$+&/!&¾-$%(!":&Õ$/!&$/$&#238 1,+!"!&/!&"!%!¿)&Á$-&;2"(!,%6¿&/!$%"!-&/$-!&ÛÚç&Ç12-+: 'Ã!-2/&$/$$5&",",2-$%4&6$%4&1$%+$%4&3,%6,-$5:& Õ!#$&/!$&0,-3$!%&1,%5¿&×Ô&3,%!+¿&$+$&!3$&3,%!+¿&3$#$& /!$&$#$%&3,30,-!#$%&",-5&#,3$31$%%6$&%+#&+!3¿& ",1,-+!&6$%4&!$&+%Á##$%&#,+!#$&3,$*$%&Ç1$%62&#,+!#$& Ã!-2/&3$31&3,%6$3$#$%&"#2-&"$$+&èßéêÝëâäèìá¿)&",0+&& ;2"(!,%6: Ç,3,%+$-$&+!3&+$3&3,%31 1#$%&#,#$+$%&/!&!%!&1,-8 +$5$%$%:&Ù$&!+&+,-!5$+&#,+!#$&¾,$+!5&,3-!&;,+"8 0$!$&3,3$%44!&",-5&1,-"2%$&6$%4&0,-#$-!,-& /!&$-&%,4,-!:&¾-$#+!"&5$%6$&ÃÒ,-/& 23$"5Ò!!&6$%4&0,-$"$&/$-!&!4$& 2#$¿&!+&1%&0,3&3,3!!#!& ($1"&+!3%$": À!&$-,$&!%!&$/$&Ã!$&Ã-!4$$Ò$& Èí24$&î!Ð5%6&î2Ò42-2/Ì¿& Ã-$3& ;$"5!$&Èí!+,"",Ì¿&.,#"$%/-& .3!"8 $"5Ò!!&È;-$"%2/$-Ì¿&Å-$0& ;5!Ð$%!"5Ò!!& È;$6",-!"12-Ì¿&ï(5$&Ø20Á$8 %!/Ð,&È;-6Ò0$"& ;-6Ò6!&Û!5Ì¿&.#$#!&;50+!$& ÈÃ$Ð&Ú,+$%& Ú,/!$"Ì¿&/$%&Ã,2-4,&¾21#5$/Ð,& ÈÎ$#Ì: Õ!#$&3,-,#$&0,-3$!%&"2!/¿&0$#$&3,%Á$/!&1,#,-Á$$%& 0,-$+&0$4!&Ï-$%(#&Û!0,-6&/##&%+#&3,%,30"&Á$$&#!1,-& î#-!&Û,Ò!"5Ò!!:&ð»ñòóôõõö÷øùúûüýúöõþ

!"#$%&'#!($$%)&*!++,-&.%/$&0$!#&0,-1$&#23,%+$-&+,%+$%4&",1$#& 02$&$+$&/#%4$%&+,-5$/$1&#0&#,"$6$%4$%&$%/$&#,&7+-!0%"8 1,-0$&$+$&9+-!0%"1,-0$:&;!($$%&+,-0$!#&$#$%&/!&3$+&/!&-0-!#& +*,,+0$

<=>?@ABCDE FGH@IJ>KL ?@ABCDFGE H@IJ>MNO> PQRSTUVW XUYZRT[\\] ^[RS]_SQ[] TZR`ab[]TU[Q] cQS^V[XSV`aVZXS[d]eZ^af[] `S\[Vg[R_[V]YZR^[SV[[VVh[] Z\Zi]QZ]V[V[UV]XZ\[\U]`U_UVf] Y[_Z]^[V[i j=>GL klmO@nE oGmp@F@n<> qO>PrRSTUVW eUYZRT[\\] [ha]s[Rg[tttt] RZTUQ] QRau]]\Sf[]vi[^YSaV]_Z]w^Uttt] _ZXZ^Y[Q[V]Y[XQS]XZ\[\U][`[] UVQU_^U]xyzy]sy{vy |=>}=>p@mlBF> ~GmB>KL D@mlBF~GmE B><D>P QRSTUVXUW YZRT[\\] rS^V[X][ha] QUV€U_[V] XZ^[Vf[Q] ^ZR[i]YUQSi]X[[Q]^Z\[[V] [R[T]X[U`Sd]cTR[‚a]Y[XU_[V] f[RU`[ M=>ƒ„o…~„> †‡„‡ˆ>oˆ‡E ‡}o‰>KL ŠG‹HAnlŠŠ@n> <DPrRSTUVW eUYZRT[\\] ^ZVfi[R[Y] T[RgR[]^ZV[Vf]^Z\[V]Œe

Ž=>lmGF>KLlmGFH@m@n> jD>PrRSTUVeUYZRW T[\\]`ZRTS]^[VgiZXW QZR]QZRT[S_ q=>CnnA>…CE n@@n‘’>KL …Cn@@n‘“>jD> PrRSTUVXUYZRT[\\] yha]QS^V[X]”V`aW VZXS[]TZR€U[Vf]_[\[i_[V]yR[T] e[U`Sddd]cQRSTUVXUYZRT[\\ •=>–GD@OO@‘> l—˜@Š=>KLˆ™ƒ}‡š }›•>|D>PQRSTUVXUW YZRT[\\dQ[__[V][`[] _Z[€[ST[V]Tf]^[V] gSQh]QiUV]SVSdœ][_[V]€U[R[] žŒz]_Z]Ÿ d]œd N=>@¡C“>mCF“¢C‹Bm> KL}¡C“£CF“¢C‹E Bm>MD>PrRSTUVW eUYZRT[\\]XZ^af[] T[RgZ\aV[]Q[iUV]VSZ] `[Y[Q]`U[]QRaYS] ¤=>¢@BmlH>AGFO@> F@¢GBm@>KL ¥@BmlH¦GFO@>MD> PŒ[QRS_§UX^[P rRSTUVXUYZRW T[\\]œ[€U]QZRUX] YZRXZY[_Ta\[[V]”V`aVZXS[][¨] h_SV]`ZVf[V]YZ^[SV]h[Vf]\U[R] TS[X[]TSX[]_[\[i_[V][R[T]X[U`S]ŸW  <©=>DCn‘m@>@‘lBA@> KL@‘lBA@DCn‘m@Nq> ŽD>PrRSTUVeUYZRW T[\\]”V`aVZXS[]TX[] iZT[Q]`ZVf[V][X[\] `ZVf[V]XQR[QZfS]h[Vf]QZY[Qd eY[Vha\]YUV]TX]`S\ST[X

ÀÁÂÃ

 ÐÑÁÒÓÔÃÕÖ××ØÙÔ ØÙÔÚÚÔÁÒÛÜÓÔÚÝÞß

0123456 0 783623982

7Z`U[]QS^]X[[Q]SVS]^Z^S\S_S] =„}o]œ[Q[]_Z^T[\S]^[XU_] €U^\[i]YaSV]X[^[t]B][Vf_[d]eY[W `[\[^]X_U[Q]QS^]V[XSaV[\] Vha\]TZR[`[]`S]YUVg[_]_\[XZ^ZV] eY[Vha\d]7ZTZR[`[[VVh[] _[RZV[]UVffU\]XZ\SXSi]fa\d `[\[^]YZRXaVZ\]z[]8URS[] CŒZ\[QSi]TZR_[Q[]_ZY[`[]_[^St] {a€[]X[Vf[Q]Y[VQ[X]XZQZ\[i] X[Vf[Q]X[\[i]€S_[]_[^S]^Z^S_SRW ^ZV€[\[VS]^UXS^]XZVX[XSaV[\] _[V]YZRQ[V`SVf[V]^Z\[[V]ŒR[VW TZRX[^[]viZ\XZ[d]œ[Q[]XZTZW gSXd]eZT[T]XZTZ\U^]SQU]_[^S]i[RUX] \U^Vh[]_ZXU\SQ[V]^ZVZ^TUX] QS^V[X]XZQZ\[i]`S[Vff[Y] Ç$0+&ÈÉÊËÊÌ& ^Z^ZV[Vf_[V]YZRQ[V`SVf[V]`S] _[\[i]TZRXSV[R]`ST[V`SVf] ¾#&ÖÉ:ÖÖ&ÍÄÎ&S€aV]^ZVfi[`[YS]8SV\[V`S[tD] _[Q[]œ[Q[t]XZYZRQS]`S\[VXSR]EFGHHIJ e[VQS]v[ aR\[d KHLMINOHPQ]7[^SX]>ŸR? @d œZV`[Y[Q]_ZYZRg[h[[V] ^[i[\]`[RS]SgZVQZ]Z\]saX¨UZt]œ[Q[] eY[Vha\]`[V]ŒZR[VgSX]^Z^[Vf] Q[_]^[U]^Z^TU[Vf]_ZXZ^Y[Q[V]SQUd] XZ`[Vf]TZRZTUQ]YZVf[RUi]UVQU_]^ZVW `S[]XZfZR[]^Z^a_UX_[V]`SRS]Y[`[] fU[X[S]_\[XZ^ZV]fRUY]”d]eZT[T]i[Vh[] YZRQ[V`SVf[V]_RUXS[\]eY[Vha\]_aVQR[] `ZVf[V]^ZVfU[X[S]YUVg[_]_\[XZ^ZVt] 8SV\[V`S[]`[\[^]\[f[]\[V€UQ[V]_U[\SW ^ZRZ_[]YUVh[]€[^SV[V]\a\aX]\[VfXUVf] R[V]u]V[\]ŒS[\[] u]_[XS]ŒS[\[]UVS[]RUY]”t]`S]eQ[`SaV] _Z]YUQ[W VS[]Ÿ R ]h[Vf] œa\SVaVt]e[TQU]>Ÿ ? @]`SVS]i[RS]A”sd UW [_[V]`SiZ\[Q] s[fS]QU[V]RU^[it]\[f[]SVS]QZR[^[Q] `S]sR[XS\] YZVQSVfd]7[RZV[]Z^Y[Q]i[RS] V[VQSd TZRXZ\[Vft]^ZRZ_[]i[RUX] Cy`[] TZR€ST[_U]UVQU_]TZRW ZV[^] ZTUQ]YaXSXS]YZ^UW YaSV]h[Vf] Vg[_]_\[XZ^ZV] X[Vf[Q] XZ^ZVQ[R[t] Z_XQRS^]h[Vf] _[\[] i[RUX]_[^S]`[Y[Q] TZRQ[V`[Vf] `[\[^]RZVQ[Vf] _Z]eQ[`Z]`Z] Z^Y[Q]i[RSd]yV`[S]_[^S] 8R[VgZt] ^[^YU]^ZV`[Y[Q_[V]XZ^U[]YaSV] TZRW SQUt]_[^S][_[V]^Z\[Vf_[i]_Z]`ZY[Vd] €U^Y[] 7[^S]TZRi[R[Y]TSX[]^ZV`[Y[Q_[V]SQUtD] ŒR[VW U€[R]fZ\[V`[Vf]viZ\XZ[]SVSd gSXd] S]\Z‚Z\]SV`S‚S`U]YZR[V]œ[Q[][_[V] X[Vf[Q]YZVQSVf]`S]YZRQ[V`SVf[V]SVSd] eY[Vha\]`SYRZ`S_XS]_U[Q][_[V]Q[^YS\] Q[VY[]fZ\[V`[Vf]^[ZXQRa]S[‚S]xZRW V[V`Z d]Œ\[h^[_ZR][V`[\[V]s[RgZ\aV[] SQU]^ZVf[\[^S]gZ`ZR[]`[V]Z\]saX¨UZ] Q[__[V]^ZVf[^TS\]RSXS_a]^Z^[SV_[VW Vh[d]7[RZV[]YZ^[SV]s[RgZ\aV[]QZRXZTUQ] m8#8n8 \ZTSi]`STUQUi_[V]UVQU_]\[f[]^Z\[[V] Ç1$%62&+$##$%&/!1,-#$+& ŒR[VgSXd Ä#,-&ç$"!$"¿&ç$-,"&¾62& œ[Q[]XZV`SRS]^UXS^]SVS]Q[^YS\]X[VW /$%&o$Ò!&Ù,-%$%/,Ð&#$-,%$& 0,-0$4$!&3$"$$5&(,/,-$&6$%4&

6ª¬ 5µ

!"#$"%#&Ç1$%62&$#$%&3,%Á$/!#$%&1,-+$%/!%4$%&!%!& %+#&3,%/$1$+#$%&32/$&",0,3&3,$*$%& ¾-$%(!":&Õ!#$&3$31&3,%$%4¿&!3&Ú$+$/2-& $#$%&1,-($6$&/!-!&"$$+&0,-+$%/$%4&#,&¾$-!":& ;,/$&+!3&"$$+&!%!&3,3!!#!&Á3$5&12!%&: Ï!%$%/!$&0,-"+$+"&+!3&Á-&#%(!&0$0$#& 1,%6!"!5$%&Ã-1&Ä:&.#$%&(#1&"!+&0$4!& 3,-,#$&3,%/$1$+#$%&12!%&/$-!&Ç1$%62&Á!#$& /!!5$+&/$-!&5,$/&+2&5,$/&#,/$&+!3:&¾$/$&+Á5& $4$&Ç1$%62&3,%$%4&!3$&#$!&",#$!&",-!&/$%& ",#$!&#$$5:

¬ µ¬'®µ (º)¼&Ù,-%$%/,Ð&0,-8

3$"$$5&",+,$5&1,-+$%/8 !%4$%&3,$*$%&Ú!$%:& À!$&3,%/$+$%4!#&/$%& 0,-#$+$&3,-$"$&+!/$#& %6$3$%:&$1!&#$3!&!%4!%& /!$&+,+$1&0,-4$0%4&/$%&"$%4$+&0,-4%$& "$$+&1,-4!&#,&¾$-!":&ç$-,"&¾62&Á4$& !%4!%&/$+$%4&+$1!&/!$&3,%4$$3!&",Á3$5& 3$"$$5:& ;$3!&Á4$&+!/$#&3,!5$+&Ï,-%$%/2& 2--,"&1$/$&1,-Ó2-3$&×ÖÖ&1,-",%:&ç,"(& Ï$0-,4$"&$/$$5&"$+&1,3$!%&-,4,-&Î$-8 (,2%$&3,"#!&/!$&#$/$%4&+$#&/!3$!%#$%¿& /$%&1$%+$"&%+#&0,-4$0%4:&;$3!&5$%6$& 1,-&%+#&3,%,#$%&",Á$#&$*$¿&/$%& #2%+!%6&Á!#$&!%4!%&3,%$%4:&È(,%Ì *þ+)òúöõ,ö+-ö.+/ûø0ôö1&¾,$+!5&!3%$"& Ç1$%62¿&/!$%"!-&2223èÝè45á6ÞìèßáÝ3àãì

f[Q]fZ^S\[Vf]`S]ŒRZ^SZR]zZ[fUZd]S[] [`[\[i]RUi]YZR^[SV[V]viZ\XZ[d]rS`[_] i[Vh[]Y[V`[S]^ZV€[`S]YZVf[QUR]RSQ^Z] YZR^[SV[V]`S]\SVS]QZVf[it]œ[Q[]€Uf[] YUVh[]Q[Q[Y[V]Q[€[^]UVQU_]^ZV€ZTa\] f[[Vf]\[[Vd eZ^ZVQ[R[]SQU]ŒZ\[QSi]8SV\[V`S[]œSU] Œ[[QZ\[SVZV]TZRi[R[Y]TSX[]^Z^[SV_[V] XZ^U[]X_U[Q]QZRT[S_]Y\UX]_ZVh[Vf]YZVW f[\[^[V]^ZVfi[`[YS]€U[R[]`UVS[]`[V] žRaY[]SQUd]Œ[R[]YZ^[SV]8SV\[V`S[]XU`[i] !"#7"8 ^U\[S]^ZR[T[]_Z_U[Q[V]QS^]œ[Q[`aRd C7[^S]QS`[_][_[V]^Z^T[VfUV]SXQ[V[] `S][Q[X]U`[R[]Q[YS]_[^S]SVfSV]^Z^W »¼:&0,-5$-$1&0!"$& TZRS_[V]YZ_ZR€[[V]XU\SQ]_ZY[`[]YZ^[SV] 3, 3$!%#$%&1$-$&/,-,8 eY[Vha\d]7[^S]Q[iU]^ZRZ_[]X[Vf[Q]_U[Q] + $ % &"#$+&6$%4&1%6$& `S]QZVf[itD]_[Q[]Z\[V`[Vf]8SV\[V`S[t] 1 , % 4$$3$%&Á$3&+,-0$%4& rZZ^U]r[SVSat]`S]TTTNKFUUHUVVMMHNWXd 0 $ % 6 $#&/!&1,%+$"&Ä%+,-%$8 8SV\[V`S[]Q[^Y[_Vh[]^Z^ZRXS[Y_[V] "!2%$:&Ç,0$0&#$3!&$#$%& XQR[QZfS]€SQU]UVQU_]^Z\U^YUi_[V]Y[R[] 3,%45$/$1!&+!3&+,-0$!#&/%!$&/$%&Æ-21$:& -,#$&"$%4$+&#$+:&Ú,$*$%&Ç1$%62& fZ\[V`[Vf]œ[Q[`aRd]C7[^S]i[RUX]^ZVW Ú, /$&5$-"&+$31!&/,%4$%&",-$+"&1,-",%& €[f[]YZRX[SVf[V]`S]QZVf[it]^UVf_SV] .#,%3$ $%&6$%4&.%/$&3!!#!:&Ú,-,#$& ^ZRZ_[][_[V]fUfUY]€S_[]_[^S]^Z\[_UW +!/$#&31 %6!"$#$%&-$%4&",/!#!+1%& _[V]SQUtD]_[Q[]`ZZV`ZR]7[RS]yR_S‚Uad /!&+,%$4$#$5%&$&3, $%4$%&",0$0&3,-,#$&",$& 7Z`U[]QS^]XU`[i]TZRi[`[Y[V]QU€Ui] !%4!%&3,%/213! %$"!: _[\Sd]ŒZRQZ^U[V]QZR[_iSR]_Z`U[]QS^] Ç $ 6 $ & 0 , 5 $ $ "$$5&#$3!& h[Vf]TZR\[VfXUVf]`S]xZ\XSV_S]Y[`[] 5$/$1!&1$/$&1,1-+&$+$%#/&!$%/4$$&%3$ & % $ 3!& Y_QaTZR]Ÿ  B]\[\U]TZR[_iSR]`ZVf[V] $#$%&3,%(20$&3,3$%Ó$$+#$%%&+"!:,&;$ / ! # X_aR] W d]7ZXZ\URUi[V]eY[Vha\]^ZV[Vf] 1,$%4&6$%4&#$3!&3!!#!:&$1!&#$3!&"!$+&/$-& Z^Y[Q]_[\St]XZ_[\S]XZRS]`[V]XZ_[\S]_[\[i] Ç1$%62&$/$$5&+!3&5,0$+:&È(,%Ì _[\[]TZRi[`[Y[V]`ZVf[V]8SV\[V`S[d] *þ+:ò;ô+·<<,ö.<òõöõ1&¾,$+!5&!3%$"& †Iml˜GnnCF=‹OZ‹Cn‰ Ï!%$%/!$¿&/!$%"!-â2223ìÞÝàÞ3àãì

1¬µ9®«®­®µ

]^_`^ab_cdaefgh_iejk^l

3,%/,-$&3,-,#$:&Ç,3,%+$-$& Ï,-%$%/2&2--,"&+$#&/!1$%44!& 3,%6"&!%#2%"!"+,%"!&1,-Ó2-8 3$%6$&/!&ç5,",$: Ï!%$%/!$&#,3%4#!%$%& 0,"$-&$#$%&3,%4$%/$#$%& 0,0,-$1$&"#$/&+$:&Ú,-,#$& "$%4$+&0$4"&/$$3&5$& (2%+,-&$++$(#:&,,3&¾##!& $/$$5&$%/$$%&3,-,#$¿&/!$& 1,-3$!%&3$!%&/!&Ç,Ò!$&/$%& #!%!&Á$/!&1!$-&Ç(5$#,Öp:&È(,%Ì

[º¹¼&1,-+$3$&#!1,-&À$Ò!/&À,&Ã,$& 0,-5$"!&3,%,30"&"#$+&+!3& %$"!2%$&Ç1$%62&",%!2-:&Ç,1,-+!& /!#,+$5!¿&À,&Ã,$&#,-$1& #,"!+$%&+,30"&"#$/& +!3&Ú$+$/2-&#$-,%$&

1,-"$!%4$%&#,+$+&/!&12"!"!&1,%Á$4$& 4$*$%4&Ú$+$/2-: À,&Ã,$&3,%4!"!&"$+&"2+&12"!"!& 1,%Á$4$&4$*$%4&",+,$5&Ä#,-&ç$"!$"& 0,-5$$%4$%&5$/!-&#$-,%$&(,/,-$:& À,&Ã,$&3,%4$#&#,",31$+$%&!+& /!/$1$+#$%%6$&#$-,%$&+$#&+,-,1$"& /$-!&#!1-$5%6$&0,-"$3$&Ú$%(5,"+,-& ï%!+,/: 'Ç$6$&0$%6$#&0,-0$5&",Á$#&/!& Ú$%(5,"+,-:&Ç$6$&3,%45$0!"#$%& *$#+&/$&+$5%&/!"$%$¿&+,-!0$+& /$$3&0/$6$&",1$#02$&3,-,#$& #!%!&"$6$&0,-#,30$%4&0$!#&",($-$& 1,-"2%$&/$%&1,3$!%¿&"$6$&+,$5& Á$/!&1,3$!%&0,/$&",Á$#&1,-+$3$& +!0$&/!&Ä%44-!"¿)&#$+$%6$: Ú$%+$%&#!1,-&.+,+!(2&Ú$/-!/& !+&#!%!&3,3$%4&",$&Á$/!&1!!5$%& +$3$&ï%!+,/&3,%4$$5#$%&1,"$!%4&

+$3$%6$&.%/,-"&Ø!%/,4$$-/:&À!$& 0,-4$0%4&/,%4$%&ï%!+,/&1$/$& +$5%&ÉÖ××:&Ú,"#!&3$"!5&",-!%4& /!5Á$%!&#-!+!#$%&1,$%&+$1!&1$"+!& À,&Ã,$&$#5!-%6$&3$31&3,-,0+& "!31$+!: ;!%!&/!$&1%&!%4!%&3,-,0+& "!31$+!&1,$+!5&+!3%$"&Ç1$%62:)Ä%!& $/$$5&323,%&"1,"!$&0$+#&/$%& +$5$1$%&0,"$-&/$$3&#$-!,-#:& Ç$6$&$#$%&3,%%Á##$%&1,-Ó2-3$& +,-0$!##&%+#&3,%$-!#&3!%$+& 02"¿)&#$+$%6$: Ç$6$%4%6$&+$##$%&3/$5& 0$+&À,&Ã,$¿&",0$0&3$"!5&$/$& ¾,1,&Û,!%$&/$%&í!(+2-&í$/,":& À,&Î2"\,&#,3%4#!%$%&$#$%& 3,30,-!&#,1,-($6$$%&1$/$&Û,!%$& /,%4$%&1,-+!30$%4$%&Á$3&+,-0$%4:& ð»ñòóôõõö÷øùúûüýúöõþ

023 2 835 0 83 80

ÿÿ012345

ƒ6£~I}I„~]XZT[f[S]QS^] [‚aRSQ]\a\aX]_Z]YUQ[R[V]u]V[\] ŒS[\[]UVS[]Ÿ R t]QS^]V[XSaV[\] ”VffRSX]X[[Q]SVS]^[XSi]^ZVW Z^Y[QS]YZRSVf_[Q]RUVVZRWUY] RUY]x] aV[]žRaY[]Y[`[][XZ] _U[\Su]_[XSd]rS^]rSf[]eSVf[] SVS]^ZVZ^Y[QS]YaXSXS]_Z`U[] TZR_[Q]`U[]_Z^ZV[Vf[V]`[V] `U[]i[XS\]S^T[Vfd] riZ]riRZZ]zSaVX]>”@]QZRY[UQ] `U[][Vf_[]`[RS]œaVQZVZfRa] h[Vf]^Z^UVg[_S]_\[XZ^ZVd] 7[RZV[]SQU\[i]X_U[Q]”VffRSX] YUV]^ZV[RfZQ_[V]YaSV]YZVUi] X[[Q]TZRQ[V`[Vf]_Z]^[R_[X]e[V] œ[RSVat]eQ[`Sa]Y\S^YSga]eZRR[‚W [\\Zt]e[TQU]>Ÿ ? @]`SVS]i[RS]A”sd C7[^S]SVfSV]^ZVf[_iSRS]_U[\W Su]_[XS]`ZVf[V]i[XS\]^Z^U[X_[V] `[V]TZR[`[]`[\[^]YaXSXS]T[fUX] UVQU_]^Z\[_aVS]\[f[]Q[iUV] `ZY[VtD]_[Q[]TZ_]QS^V[X]”VffRSX] zZSfiQaV]s[SVZXd œZX_S]`S`ZR[]TZRT[f[S] ^[X[\[i]`ZVf[V]gZ`ZR[]TZW

TZR[Y[]YZ^[SVt]”VffRSX]Q[__[V] YZRV[i]_Z_UR[Vf[V]YZ^[SV]UVW QU_]^ZVfSXS]X_U[`Vh[d]eZT[f[S] gaVQait]`S]\SVS]TZ\[_[Vft]”VffRSX] QZRY[_X[]Q[_]TSX[]^Z^[SV_[V] {Sa]8ZR`SV[V`]`[V][Rh]v[iS\\] _[RZV[]TZRT[f[S][\[X[Vd œZRZ_[]\[VfXUVf]^Z^S\S_S] `U[]YZ^[SV]TZ\[_[Vf]XZY[`[V] XZT[f[S]YZVff[VQSt]`S][VQ[R[VW h[]s[SVZX]`[V]9U\ZaV]zZXgaQQ] h[Vf]_Z^T[\S]`SY[VffS\] XZQZ\[i][TXZV]Y[`[]YZRiZ\[Q[V] žURa]Ÿ RŸ]\[\Ud S]\SVS]QZVf[it]”VffRSX] `SY[_X[]_ZiS\[Vf[V]fZ\[VW `[Vf]^[X[]`ZY[V]^ZRZ_[]9[g_] AS\XiZRZ]_[RZV[]i[^XQRSVfd] œZRZ_[]\[VfXUVf]^Z^S\S_S] egaQQ]Œ[R_ZRd]y`[]YU\[]V[^[W V[^[]\[SV]XZYZRQS]eQZ‚ZV] ZRR[R`t]y\Z]Y\[`ZWvi[^W TZR\[SV][Q[U]9[^ZX]œS\VZRd] zSVS]`ZY[V]QZVQUVh[][_[V] `SYZRg[h[_[V]_ZY[`[]A[hVZ] {aaVZh]`[V]9ZR^[SV]ZaZd

eZ^ZVQ[R[]`S]YaXSXS]_SYZRt]9aZ] x[RQ]`S_[T[R_[V]TZR[`[]`[\[^] _aV`SXS]_UR[Vf]u]Qt]^ZX_S]SQU] T[RU]XZT[Q[X]RU^aR]Q[YS]^ZRZ_[] XU`[i]YUVh[]sZV]8aXQZR]h[Vf] YUVh[]€[^]QZRT[Vf]gU_UY]\U^[W h[Vd][^UV]x[RQ]Q[^Y[_Vh[] Q[__[V]^Z\Z[Q_[V]^a^ZVQU^] ^Z\[[V]e[V]œ[RSVad Ce[h[]QZ\[i]^ZVh[_XSW _[V]T[f[S^[V[]e[V]œ[RSVa] ^ZVgZQ[_]fa\d]sZRi[R[Y] ^ZRZ_[]Q[_]^Z\[_U_[V]SQU]X[[Q] X[h[]TZR[`[]`S]T[[i]^SXQ[R] f[[VftD]_[Q[]x[RQd] eZTZ\U^]\[f[]_U[\Su]_[XS]SVS] `S^U\[St]”VffRSX]YUVh[]^a`[\] gU_UY]T[fUX]XZQZ\[i]`S]\[f[]U€S] gaT[]QZR[_iSR]^ZRZ_[]TZRi[XS\] ^ZV[Vf]ŸWR][Q[X]QS^]€U[R[]\S^[] _[\S]ŒS[\[]UVS[]sR[XS\d] S]_UTU]QU[V]RU^[it]ŒZ\[QSi] S[^Y[a\a]œ[

[]^ZVf[_U] ^ZRZ_[]TUQUi]_Z[€[ST[Vt]XZRQ[] TZRi[R[Y]Xa\S`SQ[X]QS^]TSX[]^ZW V[i[V]f[h[][fRZXS]QS^]Q[^Ud]

tqrstsuvwvtxtsqžt~žž}Ÿt

‚€¡¢£¤ƒ¡¥¢¦¢wŽˆt†‰§Ž¨†‰©t}†ªª‹Ž§tˆ…†ªª…©‰‹t©‰«Ž¬‰†t…‹§‰ˆ‰tŠŽt’­§‰«t’…©‰«Ž¬‰†tŸ«t®…¨‹ª…¯§ts‰‹°t „­‹«¨†±­’¨†±w‹…†«°t…ˆ‰‹Ž†²tw¬…tw¬‹……tžŽ¨†§t‰‰†t…‹§­‰tŸ‰†t³‰‹Ž†¨t’‰Š‰t©‰†´­«‰†t’‰‹«‰Žt®‹­’t ut„‰‰t|­‰©Žµt‰§ŽtsŽ‰©‰t¶­†Ž‰t·¸¹º°tŠŽtŸ«‰ŠŽ¨tv©Žˆ’ŽŒ¨tŸ…‹‹‰»‰©©…°tŸ‰«­t‘·¼x¼“tŠŽ†Žt¬‰‹Žt½}„²

CeZTZV[RVh[]_[^S]Q[_]SVfSV]TZRW Q[i[Vt]V[^UV]XSQU[XS]i[Vh[]TSX[] XZYZRQS]SQUd]e[h[]YS_SR]_[^S]QZQ[Y] i[RUX]TZRUX[i[]UVQU_]^ZVZ_[V] ^ZRZ_[tD]_[Q[Vh[d œa`[\]YZ\[QSi]_Z\[iSR[V] ZVa[t]”Q[\S[]QZRXZTUQ]Q[_]\[SV] [`[\[i]_Zi[`SR[V]Y[R[]YZ^[SV] [V`[\[VVh[d]S]XZ_QaR]QZVf[i] [`[]y\Z][XYZRaVSt]œSgiZ\Z] vZR‚Z\\SVSt]8[TSa]sa\\SVSt]œ[QW QZa]vaYYSVS]`[V]žVRSga]vSTZ\\Sd] eZ`[Vf_[V]`S]\SVS]YZVffZ^W YURt]TZTZR[Y[][\QZRV[QS]^UVW gU\]TZR_[Q]_ZTZR[`[[V]yV`h] eZ\‚[t]œ[QQZa]SQ[Sa\St][VS\a] ž Z¨USZ\]{SV[\`S]`[V]y\ZXW X[V`Ra]sS[VgiSd]>†Iml˜GnnCF= ‹OZ‹Cn‰

78•8

–<õ+:<ñòõû+𗘗˜™þš&Ç!32%(!%!›&í$,¿& Î,%,/,++!%!¿&Î2!%!¿&ç,-Ò,!%!›&¾$$ÐÐ!¿& í$%%((!¿&ç!0,!¿&ç211!%!›&Û!%$/!¿&í!+$!2! ¼õœœñòø+𗘗˜™þš&Ù$-+›&Õ25%"2%¿&Ç3$!%4¿& Ø,"(2++¿&ç2,›&Í$(2++¿&ç,Ò,-,6¿&Ã,--$-/¿& Ú!%,-›&Û22%,6¿&Í,0,(#£J£ˆ…„6’]W]œ[VgiZXQZR] VSQZ`]_Z^T[\S]`S_[SQ_[V] `ZVf[V]_ZYSV`[i[V]SVfZR] 7a\a^TS[]h[Vf]_SVS]TZR^[SV]`S] 8v]ŒaRQa]9[^ZX]{a`RSfUZ d]sZW \U^]\[^[]SVSt]_\[UX[]YZ\ZY[X[V] UVQU_]{a`RSfUZ ]^ZVf[\[^S] YZVSVf_[Q[Vt]`[RS]h[Vf]XZ^U\[] Ÿ ]€UQ[]^ZV€[`S] ]€UQ[d ¦}¦}]W]7[T[R]QS`[_][_[V]`SYZRW Y[V€[VfVh[]_aVQR[_]fZ\[V`[Vf] œ[VgiZXQZR]vSQh]§[h[]raURZ] XZfZR[]`SQ[Vf_[Y]{Z[\]œ[`RS`] `[V]viZ\XZ[d]U[]QS^]R[_X[X[] žRaY[]SQU]^ZVh[Q[_[V]XS[Y]TZRX[W SVf]UVQU_]^ZV`[Y[Q_[V]fZ\[VW `[Vf][X[\]Œ[VQ[S][`SVf]SQUd 66]W]zS‚ZRYaa\]`S_[T[R_[V] QZVf[i]^ZVfSVg[R]_Z^T[\S]RZVW g[V[]TZ_][Xga]`[][^[]Z`Zd] Z`Zt]Ÿ t]^[XU_]`[Q[R]SVg[R[V] zS‚ZRYaa\]XZQZ\[i]_\UT]sR[XS\] QZRXZTUQ]TZRZVg[V[]^ZV€U[\Vh[d] eZ\[SV]zS‚ZRYaa\t]_\UTW_\UT]\[SV] h[Vf]€Uf[]^ZVf[^[QS]Z`Z] [`[\[i]yv]œS\[V]`[V]œ[VgiZXW QZR]VSQZ`d 6£ˆ~6o]W]Z\[V`[Vf]y€[] y^XQZR`[^]viRSXQS[V]žRS_XZV] ^ZVf[_U]^[XSi]TS^T[Vf]UVQU_] iZVf_[Vf]`S]TURX[]QR[VXZR] ^UXS^]Y[V[X]V[VQSd]žRS_XZV] QZ\[i]^ZVa\[_]UVQU_]^Z^YZRW T[RUS]_aVQR[_Vh[]`S]y€[d]x[\] SQU]^Z^TU[Q]`SRSVh[]`S_[SQ_[V] `ZVf[V]TZTZR[Y[]_\UT]zSf[] ŒRS^ZR]”VffRSX]XZYZRQS]Zg[XW Q\Z]VSQZ`t]raQQZVi[^]`[V]€Uf[] zS‚ZRYaa\d†‹Cn‰


‹ŒŽ‘’“”•–——˜™š›œ˜—žŸ

¡š¢š™š£˜˜Ÿ¤

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 w]^bw] ] ]\[ wt^ \c][ xh C, % 7 7 D .ˆ  + " 9 3 D .ˆ ,   D 8 n5 / 7 D QW C+ % + ) + + $  % , . BB*Y #G $ Z  $  + M + . .+  " D C+ & +  & +  5 7 3 3 D +  & $ % + ) ' & + . + 0  M + I (+  "  \\hd .ˆ +303/3D.ˆ E*Y 0''T@& M) G,))''**)$ &*Y 'Q&$,G),' )r$, '#)*Y%+' &3499847J737J +.333D&++%,.,&$ L" .+ 0$34504+3.+ 5Z75M+8.+ 4'9+%+v ,  !" # ! $ % & ' k * " & +  *Yl * %n% .0+ n3,9i/, Z/8J5/+7 23455D7nJ547977D.47ˆ6@ D3%"/97/DZ.9/ˆ/+46:;<===;>U=>U ).G 8 0 " 7 4 ' J 5 6 :;<===;>:SX? +% ((' # % ) ' * + ' # $ ' , +." @$% G , n7% ' E $& Q% +  $ *Y ' * ) + , *Y ' % + ) +   + I + +  @) .) + % +  N+ .   @ $ .+ R&+"+ ."% +01 C+, %.$% + '+ "& B)&%)+.))93r&I7J8473D9:;<===;>SX;U &)7,$33D&%+$+"&+&+$Z HT(@$,+,**$.+:;<===;>U?:; 4939 R"$+&D,+$D"+M+D.n @$ %G9,+n." %+. 0.'*Y 3n47+%637&3/7M4% /35773 /-+.+0+%1234565778:;<===;>=;<?  ' , % " ' , $  ' , + & % . %  % " E "  , + (& n  Z 8 ' * $ n @$ + A B C + D @+ ., "  D ((D +  $ ".9/8J566D34597/:;<===;>US:> 988 778498 + "L$)G %Z&% E, '(+% "' WAn3494849/596!$n34749:;<===;>;=?U 66J4488 cc]j AF) BGC# )+)&D,+)D*$)"EIJ04DJ$,4$6% BC/3on9733D&"23455:;<===;>>:== 0$.+ '% &9"+ 8, +, '3$% &)," C& $  BB*Y ." +  %  I 7 + I YLi ) E $  H% @$% G E $& 0", ", & ).)% +, D % +  , I 3 4 7 9 J 9 7 3 whd :;<===;>::K? :;<===;>U??> & + .$ % +  ) ) % / ' & + $  5 3 3 .i  , Z QG $ ' ,  .$ % & .   , .% 0  % , R"m +7.. $,5$3))")",0,5,. +&)%)M$,& ' L$ + M 2 #% $ , ' N$ .  ' H$  $ % ' O, $ P ' H+ ",+%"%.+ '$%"&&$)%-+'+"+%$)'"G+%",,D +,IJ758/4D34795J94653:;<===;>U?K? +,+ @%).'QP'R+G$'*)%E0'B"%G$ "2 C+&+%39/Z95/6JJ3D T!(I +. 2 % .0 345863848// p^hd [ :;<===;>:;=> 67o+&&)+347J63:;<===;>>;=X 6833 A$%++%'{YL +BB*Y )   $  + & $  / E + .Z 3 4 6 J 4 9 5 J 3 8 4  D C 2 J 8 7 5 / / JJ99943D345685934:;<===;>U?<K 548R+, :;<===;>:>S? $ / E 0 ' 7 3 3 N(' &  4 3 .'   k ) & $ % * $ &  & l C  5 + . + I,#0 ZZ  & $ M % D + +  ." , & ' q r.+ 0 + $+ C." F)& 0+' +%@+., ++"' ,1@)N+ M 8%'533'653'+)$$&%&I@$%G, C$++.++0"%"M$%+&I %,L'4-345JJ4695'9:;<===;>>:>S /93J9  M + n!, B" E q _% $ $ { % q *Yq HN+ q , ((  M $' !H , %qu$+ 59 C+ *+'T0)$I"34597/47:;<===;>?=S> 8/81 &$M%,+I347J8467:;<===;>;U:> ++,+'&&++&0'0")M+$%'".+ 00'&)%)$,",'%+"&,))+'""+,Za %!0 ,n833$% //qYq /JZ349,48%6&:;<===;>SXUU 4I7Ln 633 th  ` E H & sssI + M % " . + I E ) . % ) .)  $  ,   , C." ((D # % ) D NC@ * % + E & $ % ." +  0 + % + 6 3 3 % Z " + k * $ + . @$ % G ,  / + .l #0  n *YmA B1 % +E & % $E )% & , 0 % &  57 0' % ".+ *H 5 "  83 $% , ) 230% 63 8,6+ -7$." E3+ D 0+M+7'J-IB+345638444433 %+%+,I23484/3377J77 i)+,$+,+I+($ M+%++%+,$,%IG3$4%9)9&7+73)4%7/+/ ,., B$ & *Yn % +  , m, R ) + m $ % + % + , 4 5 8 9 6 9 8 D 3 4 J / 8 8 6 3 / :;<===;>UUXK :;<===;>?:?< k !" % + 0 ' E $ + m*Yn ,  & $ % + & +"1 :;<===;>U=UU @$&!, :;<===;>:;U> C% )e . M  $.I % "& )' % .0' H), &'F %++ '%)e+'CmH' .% . +N" +'0%%,+'M&E0M # +   D @!@n & + .   .$ . + L$ + M A B # % ) .+ P D A $ ) G ) D (( NC@ F+ G  + ) % ` E % + . a f4 3 3 % ' N C@ , , s+ 2 & % % '  ) ) % + I LI #B *n39/Z433J98Jl!n34749446/3 "+DW D+IJ$4JD4+6' '"-+'&,$%I*7JJ/98R+)H./r& C*"s+#."023456/7/7/6 %+ME&&$6%5`58+5"56D)3,45af5 /530,)& V5 #,n3474/65454WAn349984:;<===;>X=<? /J96 F)3GD)@+ E$., H% +$%+* 43/'/39N5%6,:;<===;>UX>? :;<===;>U<?X :;<===;>?>X? :;<===;>UX<? L$ ) G + ,  % .0 ' & ) , ' &  ) % ' / " , + 0 + ' "+ ,)" $, +' $&+ @$ % G , * YmA B +   +  , $ T r D !% 0B% ),,3C3D9@ 27E3*Y2 DY5352753D7DN6 3332 + +&+I0"234549Z L"+0+.+%.0+,+-"+% [p\bdtd]g 6 7 %   ,   $ . + ' % % + , B. *Y2 J 8  + , + ' % ) e m % ,  3 4 8 4 J 6 6 8 6 8 6 J 49J9 ` !+$ +a cz ,.,I34584J43J8JD34543/:;<===;>X>=: 7993 RE"++%&$,M'ME+IE. -+,. IE'). $EC% +.' &)E. + 573R+.)/3I*2349484J4958J :;<===;>>=UU :;<===;>>;>U :;<===;>U<S?  % + 0 ) ) A  ("+ D % $0+ % ".+0 , $."+ M $I #0  +, $, m, + , 93Z 33% @$ %G,'*Y C+(| +% #"+, )'H" &+34948Z ,'!$, %)+." 8@% 83G%,'B% ),N+ )%"+E0,Z 7/ C + %@v +$%%,3+09+/+9589P46$/%. I"2 E&s +)+,Mm '%++%',%I!) ,'&))'47'E77%3+8' E)"$%#55CI39/47/3:;<===;>XUK= B"E 932 ,3 E%$# $9/6." 337+%C0 C ( & / 6 9 7 8 6 7 D J / / 9 3 / D 3 4 7 J 73934 R " + D $  D + D , $ s+ @A L  3 4 8 Z 7 6 8 8 ) $ G $ % * + ., , :;<===;>>;:K :;<===;UKX>> :;<===;>U?;? :;<===;>>=;X @" 97.) 9405+8%3-)B+ .$ % + / 7 N +  R I v%  #0  M + E + ) M  $ ,  5 6 3 i + +  , $ Z wd \b d [g @ ++0n+% ,$%G,*Y Z73%AIn347Z ," WWTr&:;<===;>X<?: %,%,6530i+I34+586%3,77J5$%/ED4/%J+35m5 -633/J75q +$',+% 5&/M C,  & +  * %  "  R ) + I 2 8 8 8 7 3 6 9 349986/3JJ9J YL4 E 0 ' / E + . T LJ 7 3 C P $ ' 7 3 3 :;<===;U<;;< *%%. ,Z&.&ZF$ +&$)I!" +'0'." %+.+ 0'%'+.+ 0%I :;<===;>>=U; N(' &/Z443.' /,5i3,D$3$45M4L 4'43753-I*$ ) P  + + $ ($ %  + @ $ $  & 0 " , " , E + ) M  $ , 3 9 8 3 / J :;<===;>U:?S hwg 933%3%. . , 5 3 3 % ' $ . + 5 7 % ' , $  , :;<===;>U=X: D.I234586336639D:;<===;U<X>? J75758 E+%@AL'B+. 'A$,+' MZ wd\bxh @$, ++$,,H +") +H% ,+&)m ),M'R+ H+  7 /  r ) E+'4.'  R " + n @A L F & ) 8 3 3 3 n BY (H! "% ", 2 +, )% ' Q' @T vC ' @ E + , ' E ) M '  % '  %  , ' e )   + $ ' 34543J898++"39/:;<===;>U:U? 84983/ D@)MmB+,)D ME.@)MD *C 'FCuC 'T2!(' /+ZJ68+5-+9&/'@C* *9+ZZ &,",*2 $8386943' +"."3458435869 .''0%'%%Z 943/334 0 " + I " 3 9 6 D 3 4 [\] ^ :;<===;>US?: h]b}c :;<===;>:U>; 486387896 @$ %G,EE$+.$ %',+$s+ E++I.$ &%)+IR'B+ )"' #+,$++H+%"*%0+% :;<===;U>>S> R)+! .+ , , $, + , 2 B+Z #0  @$ )  uB %$"%&,0&0,"+,",",M,"Z I B" , + I (+ 8    , +  " & + % * % . , @+ . +   R+%,&++&0"+,","$+. "T!(a ++0-"".$ 2 '3J'.%0' )9JM&I*23456893588J $$. G + E " . E $ + 533%346J5635646 IB)$%++_IB`_+0%B$a  `  E$)+M','$+%+,',%$347'95"6'36%6:;<===;>:K>; :;<===;>U>U: C2 %+%+,I*$I9/33855,:;<===;U;X>= $ZTr 3459595J8 :;<===;>=S<= :;<===;>UX=< B+ ) M '  %  % +  , ' $ . + D . . , 0 % ]j @$ )  uB , + " % +  "  " + 0 ,"%+." % C, 6&J+/7*8%'_+ "PR29)6-4+2 96R4IN) J4Z 3499863498//D .%00.3459689337 %,"2(I*)M $$%*YDABDAODC@ bc]d[ V+ 0  9 / 5 6 6 7 / @$ .+ & Z u % ) + 3 4 5 6 3 gb \ t CIV+839745-L%)+":;<===;U:KKU +%+ $$&$%%)&" *YD &"&+, F)E+&!$+%345794955555 -"+,E&N)e.$%&u,)A&+, $+H.J'7,+.'+:;<===;>X><< :;<===;>SX?X ++&$ O 2A9BD 4938A5OD 8:;<===;>::U< 73-'9$/,95+93 9 / 6 5 6 8 8 8 + e $ P A,+,,B+ ) M " D E + % ) D $ % + ,  $ , m + + 7 , $  & )  ,  6 3 o 0 + % + ." % + 0 R + , + , $ )  uB , + Z .+ . $ Cm +0~ #& ,$", 0%+0"% ',%&0", '+y3457/6987 ,)%',%0&D 3555f8-I0"239/6:;<===;>>=<> 56888 "2345879798J 0  E  2 *Y8 / ‰ * ) , 0  + 5 '  ' 5 ‰ , " ." %  +  ' , "  & ' ) % 3 Z 4 3 . I @ & & ' !)93)Z23475%8494+7+7J'4D+4:;<===;>X=:U 8+5%J%J+J4, !% :;<===;>?UU: @+ ‰#&+R%$8. 7+'( 39/898775.+++:;<===;U<XKK ")&1 R"+'+++.$:;<===;>UK?? M$,+ **., 9"/93e+67J'R$7'5,/(% +,+ R"+&+%"i"^gh h   C$  + + .+  3 0 . % &  & + )  :;<===;>USX: , + .) $ .D ((2 + 0 + ' * + &  , $ )  uB , + Z .+ . $ ,+"." % "%+$-+%. . ,$4. +6,/$J4,/e5)Z -,)5‰n/73%'BE0+$% ,.+%'0%$$'.%)).'e+,0'e$PI R@ (++$&)%R+++% ) % *n 8 5 5 5 4 5 !$ " ) ' & + + , *n +  *3 9 4 8 "." A+& +L8' 7-" FZ €‚ƒ‚„…‚ _)N+$$%."%+0R+$:;<===;>X?>< &$)s$ s)%)5n053-3I%@$'#B J384 + 9/363RIN)$+RIu+$,:;<===;U<<;= , @ (".I *+s+ L5+F ."+.) ,I29:;<===;>U?<X 4,8+855$9 "2L+e$,+*2346J495:;<===;>:>??  T r 3454J/3466 @$ ,.%$)% 345794443/J6 "&&+11@""%R3456389/896 +M+39/Z479947 R"+($*&%*Y5C)M%'@+.,' h\jdc :;<===;>>=U? ,R+") &Z34uBi, +99*8243+ 9JI/3" Z3J3783"D 8C5I+0 /r3"%N) +.Z '  + E 0  J 7 3 L *Y5 / @ G 9 7 L @$ % G , C2 ((' B + ' .+  ' + & ' e $ P  Z  / + :;<===;>US>S @0+% 7/843J $'AB'F),+'+" )',+"Z @$ ,%+3'/n +6%"3e3)'7n8 /3+I3$4mn AO+%"#%")+54*2:;<===;>U>;K gdh]\d[ !" %+0)D,%',$")&DuB' . $+"0%'*2":;<===;>;S><  " k L+ e $ , + l *2 3 4 6 J 6 5 8 5 5 8 %/)33%G,mC+ ) ) *Y5/N% " 87 @+& $J3 5/ C,  + % " / 7 3 un5 '  ' 6 3 3 un5 ' J ' :;<===;>:>:U ." % , G  ) 9/""05D+9,7%"-)JZ ,+H%$IL+eJ7/87:;<===;>>S:X /5 +E975/@+M)635/#&+% t[^] 5" 83329un ' 5  C% ) , $ , E $ +   , (*A n R +  ' ! + " s) D 6 8 7 / 9 4 n v. ][bhg :;<===;>:;:= 85H)& 75/ $E8/35/@+.,) "E/J3 8J3 kC" ,+%+l-+Z,.+ ++PIC &E"&2v %"E`&Z)+P0D&++&Z' 58/8/J'34563899947:;<===;>=X;= @$ZTr tzh^p @$ ) uB' , + I "  " ' + 0  , " ." %IN) )%Z' +/873C++, ) P C" , +  R " + Z ($  C B + ' ((' F) & + C,  + % " ' % " 0 +  + M + '  +  & + 5*BA/97*95498/7 :;<===;>U>UK @)M'L+e$,+R!),$,F)5m5J )D%,D%., , "  & ' @G ,  ) . + I 2 C I #.% ) { M R .0 D & ) , a , +  +  % Z . D " + % & ) + + 0 !+ + NM , " . , ) " ,  "  & 39/944495D $%',++,',%G3494844/97J ,'I!"%+0I*D,., N+ wd \b x 29447/D34766:;<===;U>;>X 66689 5J384 $+*2JJ78633D@$"%+J:;<===;>:?K: J/J44 +7I e)"2 %".+ 0++'RIu)),+%H. H+.$0"D.+D$%%)%*YD ,H.,@+ 0+%Z346J49:;<===;>:>X= 3456758787 #% M ) ' @O 8  0 s % + , s+ , + ' .+ + ' :;<===;>;;S= 7' I 39/Z JJ/6D 345Z :;<===;U<>=S AB*Y' @$ )  uB  , M . Y+ E E " . &,2 , ET,++%.' ,-"$-%"%MI" .+ ,3406J+J5J,35J43Z6870' C+ ,+J+%"'5833unI ."%+0/735un5 I-+' !%+0R+M+NM,".@$E+C+e)' 88974538I  0  , % E   $ % , 0 D , +  .+ . $ 2 :;<===;>U<<? 633un5I I +M ')%9+4.$ N$ 95JJ677D347494677J99@$Z Tr :;<===;>U:SK :;<===;>S;<X $, +%)&IBYu@D(*AJ5375JD A55,# 6JJ'J+%D,34R58B+ 755:;<===;>;KX; /845+ gd†gd R-+&+,7D-+80+u % + , s+ , + .+ + I B+ % @$ )  uB @+ " % +  "  " uB .+ Z 34998487894 3#++3&47.+ P888J5098.$ +%& :;<===;>:>X? #"% DC@CD +&DL" ,)+P&ID@$ *"&%G+%,*C@ +.D+50DC@C C@8DI + 0 NM , " . R  N) $ +  , + m . $  + 0  , " ." % ) % + 0  , " ." %  . + , % " , 2 , ., 9 / 5  D 5 W C+ , +   + % " / 7 3 un5 '  ' 6 3 3 un ,%,, . &0))&M"%,J653/86 )%+.$I ($)/33.(+%+#.+{84333 C+&#)&84J6/RN++:;<===;>XU;? 0,+%74 :;<===;>US;S 5*$'J&-'5,8I33"un $64+953/, (% 345844J3596D B+ %  + , +  +  " 2 3 4 5  9 7 / 8 / / / :;<===;U<KK: :;<===;>SX?; #0  , $ )  uB' , + I "  " ' , " ." %I!"% )%D 2JJ6'54-36%')3,4$7,49E6:;<===;>U::> +++CF@' (v!F' ,s+,+'s%+,s+,+ ++&))',&. %+&,'." +.$ %"&m, $,% N+ +0!+ +R 0m., , " & ' + ' @G , ).+I 2 C 8 3 3 + +  +  % . % " , , + . I  C,   , % & ' C A F ." % + 0 / 7 3 G #n 5 '  ' 6 3 3 ,"$. .IJH! 9%D.i E+-I+345868Z IN%,80 M%I*D,.,I34948634/883 R)-+*I9//89/,":;<===;>?;?U ++ :;<===;>UU=> Y#n5 'Jia -'55, 833&Y#"2 n$)BY 'I3"++ 3Y#nN '9+- RM*+!s0% :;<===;>:S;= cg d tb h \jd c C I N$ "  , + " , +  . M  ,3uB' 8 & ` 9/689D95J/635 . $D.) EDGD((D DG.E D,"DE+')D$D.+ ))&DI :;<===;>XSK= , + I "  " I ! + " s) D C % + . + + 89///Z A+&,++I*29587J9'89899 ($ % , 0 & +  & .% .+  s+ , + e $  + :;<===;>US;? ($% & ) & +0 M , " .R I N) $ + H!9 9 / / 7 J J 5 R + & + D B ) E +  3 9 / Z 8 3 8 / " E ), $ $% & $% +& & ) )% 0 +. :;<===;>U;=S " 2 3 4 5  9 6 5 7 / / & + . $ . " C+ , +  A , % &  + % " ' $ % + & + '  , Z Iu%+$,,5H3!/ 43'/J74%JD "23474986/8/$%,0:;<===;>::K= $%"& :;<===;>:S?S @$ ).+ uBD @+.+ . $/3D3&JJ4,.% T )r% ++++.+ ,m $+234&7+J4$J%5/$6%$Z R.' 0I'73I4R"5+9075m/., 65D9:;<===;>XKKU H+. $  *YD E D C@D G D + )D C2 r +  L % ) *9 @$ " ($ % , 0  & I .+  ' % " .+ 0 ' & ) , D &  % & $+" ))&D&3)4. ' I  D .+  , M % 2  $ Z :;<===;>>=<? R+&+D!)-+*347678559:;<===;>USU< , &%+"&)%')$&%),'0+I.+ %"3. 948466//4-:;<===;>:S?U $." ^h "'C) 347)9663:;<===;>?>=U 384"7I @$ ) uBD @+ .+.$ D & ,"."% &%'&). D!+"$%A'AB' &'!$ &,'C@ D8m 'Y L $  * $ + .2 L+ &  ) ) + ' , ) e s+ % $ ) % , G E C) . + # % 3 4 7 8 9 7 8 6 7 6A,4 C2 #0  $% , 0& + & Z .+ ' s+, +e $ ' ' , +  " $ + + IO& )&))'3$4%5$9&+8+69&J+,N% %'BB*Y ' C #(W !"  9 / 5 5 / J 7 R  (+  " D N ) $ +  + 0" ' $ % & $ % + & ' & " , + .' 0  + .:;<===;>US>; e  $ , ' 3 4 9 9 8 6 J / 3 6 J J I .  0+@+ $.+% $%,0D+%"I*$%"&347966:;<===;>?>=> 333847 :;<===;>:<KX :;<===;UK>U: @$ ) uB' , + "% +" "' &   $  0 D .+  C@   0 %  QHI @M %  $  , + + $  ,  %  $ & + , " , " % % $ , + + ' , " ." % , "  & D ) % ' ) . + B $ +   @$ % G , L.0 ' % " & ) ' &  % ' & ) , ' B+ %D,$., +I34"5,4/,$J%3GC@ "E& &++M"-%+.0 +'&s+ &+3. J5+"Z +%I"2C+&@$M)347J4:;<===;>U?;> 4966J "C% ')em %'. &86H 7 :;<===;>X;=S %,ID2 45)%9)35:;<===;>:==: %+Z&,.% 3.484J%6&6$8%+6:;<===;>>=U> J),$ uBD , +  .+ . $ ' , " ." % m ).+ #% M + u + M + $ $ & % )  E @) % + +  7 6 " +  8 .$ + J & " % ,  + % "   C + % I l C+& L$, l ` 39/a 93845 F$, 0+% ) [hdhd " .3%4J739E. I! N+%+,'A+M++,$ZR)-+:;<===;>>;=: ,AB' +,AO' ++-Y' * +% +., J336D E $$"E &%'J54J73 )&" &&'+, *Y' 63E9E4&/"4+"$,+)0:;<===;>U><? +." %+0+ !+ " & % . C+ & $ y " 2 3 4 9 4 8 4 9 4 9 5 4 6 @$ )+uB m @+ I.+ . $+IR"DR@) -)+DD d]\d\ C+ &$) +. +%%+.0 IC+ 0@$ ++"OP %$, " +  C$ % + + +  $ P L" .+ 0 .+ & + 2 #B' B) . ) ' & ) . ) %  + , ' + "   + , ' N) $ n ` 3 9 / a 6 8 5 / / 4 4 ' ( ) R I @$ & + !+ . / 4 % + u+  + $ %  u+ ,  E & $ % !" % + 0 , + + ' .$ $a$%'I @s+%+RIC+++J4,)$ .P$%'+..$',$+&$%+&e'E)Z @$.+n347954/J6/'+:;<===;>>;=S %+, :;<===;>U?;U "-+23'&4"5%4,'J$/%/)4+&`'%)+&,'., 'C@' , $ , $ %  I ! $ % . + "23479/8933379:;<===;>;S?; ,$%GeE+$'. :;<===;>>;X: M+ d w^\ R +, + , $ ) uBm, + I .+.$ '.D , +M++%+,%D&:;<===;>X?:: E " & +  I C I N"  " % *2 9 5 8  9 5 * + $ } t[^] O , , M @) "  , M , $ . .$ M $ s+ & + _"%  "% $ e   ' &  E 0$ +E E $, )Z s+-+%0*YZDA.+ BZ !B" EZD&")&%)+,Z#BZ CI@"%+*295J/3-).)%:;<===;>>S;K /-+. )",M,$.' "2 0'+39/9/75856 +.",&'+Z R%)"&D-+)*P%+.,D-"++,%+&)++." &"%+0ED+&.+ "D ,"m$, %.) $,'CA '&). ."7%7+40529 +Z gd\ YZ  ' , + " + + I $ (+'%%"R$&I! 557#I 5 :;<===;>;K>> OZB) 948647D345:;<===;>XKKX 989535 (",+$,0)2N%)).8P E+2345935J5 :;<===;>XS=X 2 h[\dhd :;<===;>X?;? Te".$ . $ %  + 0   $ % ) % % .0 + + % +  , 5 P ' % + s+ ' G + & ,  ' + + ) & $ % ' d ] \] . + s+ ' @* '$@O' !!Z "+&".D +&++Z C++, ) E I FOBI F , "& ) I C #(W +,++&"%"E&%$&"$+%I*%.+."&+)+ @&$,+%)e$,)+s$$,0% +4,4y05/M77sssI IC#(W+,+I@$%G,I*"&+%Z ++%-$."I"2JJ36376:;<===;>S=XU ),., RA833 # " .  vN!Z & ) ) . D 0 &.+e"%%""%%$I%E&)s+ .I*2 D&,0ZEZ&"++,3479/7:;<===;UKU?K J75676 2B@H/73/73Z93:;<===;>?;;S 33/33 u@H)B$%$RT.)%*.%H.53H$Z "345685988/9D39/JJJ3769 ."+J33%*7JJ/J8DJ799/sssI :;<===;>?>K> *+.+0I :;<===;>UX:K ,&$ , + I E ) I  , & $ , + 5 f .+  I E ) . !+ "  " +   $ % ) % % .0 D / " , 0 y _" % Z )  ) ` R $ $ % + a u) ) & % ) .) ' . % . k #l @ +  +  " , & % , ' $ , , m $ , ,." +  $  A BD *YD C@D A +  ) D $  ) ) & D :;<===;>UX:? ,IL 0aC EI&66v +*+P+-+$,. ++$+$%. +$Z gd†gd H% "%I$2 H E0,M,+$4'&74'/.% 04m $7%4&/"/+66+,I &).D.)'&),++",M%2$+ ,E."++H)+.H)IJ:;<===;>?U<= JJ985 `%+!+ " % I O% + ` R I R +   N$ )  & "   &  / 6 6 L+ / 4 D 4 [h^g ] @**Aa775/J5D345499J38:;<===;UK<U; C% )"& ,.+.+ + *H' C#v' ,E2 )QHC345694J:;<===;>?;:X 7/3 -"+++&+)$J-D5 39/9//J7J7D347J/89J3336 :;<===;>USSS )% v 3oI * $ % , % G ,    ' % + , I " CC0 D C CF m A + ) % +  H$ " +  + :;<===;>UUX? @C* + + & +  @ $ % +  8    + + & + k!+% &+{ lZn(+ ", &,%i.% ,0Z*`"$,+%,+Z ($  0 " D .+  *Y ' A B' Y' & " & + , (!vD@!@3459/5:;<===;>;SS< 944 &$)+#&"+DH),"+C+-+& I&"/-*++. PC E&v -+A""0+%&$)&++ L$ ($+$834443J4/:;<===;>?<?X 38 R/+6,I6+6# $ , $ % + , ) +  % ) e i % ' ., E " E D $  ) & D & ) . ' , + " + D ) Z 6 %  . +  , $ % I 2 3 9 / Z / 8 / 3 9 4 8 D 6 /  6 / / ROBa*nJ75693D345:;<===;U<>K< 976/5/ B+ ,8+m7 ."*%+f@@ H+%)+@ .$., %+0&)+++%m, %)+-$."I234543:;<===;>?U:K 9/854J R"+N)$%$',.'G+&,& "26J8/5JJD347J/8/78477 :;<===;>X??; 0,$+%%. :;<===;>U>?> R+,+"+  + I & $ " ' + I + + & ' , , $ . ' + + 53 ' $ + 6 " O , B , "   Z R , +  , %  + , , ,$M)G%+M B+ , 0 m& % $  H" & + , ' *G ' A E ' .I E " E ",2349986877588),:;<===;>U<:; ., R+,++++%e&"$)%m, )$m+ . +%{+i.m "G$+%% &$""&vH!'&)m$%",0I0"2 345847J443 & , "  @5 Z @ Z @8  % , 5 3 3 o 'R%$Iu .)%+$+'.+ " 2 (+ . +  O $ & % ) :;<===;>U==? &) s+ #G % +0M+ 3479/333968D345658766J3J F)JJr&I*J3:;<===;>?<:K 44 !"%++"!" +0"+!$ +m 34948665/77/D3479/8/9/98J _+-+%34J8/797&+.:;<===;>U>U? :;<===;>;:;= :;<===;>>SX; !+ + M , + $ & ) %  + +  " " 0  + M + & H) , "  , & %  , '  $ , , ' H*T ' ) "++'+%,)iZ ($   +      n A B' *Y ' H" & + , ' g ^\z   0 +  , $ . D e "  G ) ) % I T ,  . $ s+  .  $ % + .' +  " % I ." % + 0 i E $ + i & \hd ] [ ' R " + n YB) . ) A NmYBE . +E $  ) I R + . +  ." %  I @$ $ % + 0 " 2 $ . + +  + " D + , + 0 D & % + & %  + D hhh\dh %)ei)++3458686:;<===;>;:?U 86/ RYB77D!IB"ED,&C@Q%D9:;<===;>US?; 43/334 !H+,)+39/ZJJ/355 $,+%".+09%D.‡OPE",G$+ 0"-+s+,-+&$_)%"$@+$. N% , % + , , $ , ) % ,  % ) , & +  ' 0 $ + + :;<===;>US;U % )e $, )+ I N% +G +, + 3457J4Z * $ , , Z , & %  , Z ) + ,  % , + '3.% 0J'/,D 9333+ C+ $0+ A)% @ 0 % + T , M + # + 0  $  *YD *YD A BD A BD '346J66386797' %),.+&'.)$39/ E&m0/4799843 %."%+0II !+ ",0) %)). H+. +-+$' D&"E- '+I H 6485D39/Z89/89 :;<===;>=<SX #"H"@.@!CF5J +  , % ' % , I T G + + E ,  I J 4 / / C@D C@D Y E ) . ) D & " & + , D .,  E " E D [ z^ C$ ++' :;<===;>U=<= 3476J4J99B)E+%:;<===;>;SUX vCF -$."*27JJ/J8D34588:;<===;>UX:: 5J397 347J/8J4J/4/D347J/898887/ #`#%E0$EmB),%"E)a""& :;<===;>UU?? R,+"+"&++M&"%"!$ % + " C+ " + i LB m !$ " +  #, $ , ) % ,  +  , +  $ .+ ,  "  0 pzb ct\ :;<===;>US:= $ , +   +  " +  M +   + 0 + @ $ , +  , % ,  $ & D .+ D ., .D ,., %RD ($   +       *Y ' A B' & " & + ,  +%"23+45+8!$ %6+6" -$."'+,++%+$+""Z !"%+!$+'."+0"+',,+,)E& ,$0+I"2345ZJ48Z88/6 m &"8(+ " 4L*8/ 57-,+-+I@$%E"&," & $"D +&  ) +Z & ), , & % , Z % $ 7 8 6 :;<===;>;<UK Lu5 ""3425@) 96&/)3s+ 68$4:;<===;>U<;: , " + 0 G ) ) % . +  ." %  m , $ 0 +  +  :;<===;>;S?= C+++7#3499847663:;<===;>U>>X 33 2347J/8/9JJ36,.,)&:;<===;>U?=U $ ++"11%%,N%+E+H+ ,)&+ CC2+ +""0+.+%%+E+Z N% ) , %   " +   9 7 %  !+ 0 )  5 9 7 %  +  % " .+ 0 ' & +  ) % ' E + e $  I O& , $ % ) % D " 2 r " 0 + 3 9 / Z J J 5 7 J 8 w\tb]d[ A.P ''O &sssI ",%%+$+ hd\d]^g $%)%8DG$s39/ZJJ:;<===;>XX;U 88979 ((' E') 'B. "'0*D%. G''#. C,F$ D8'W34&9)'A4P+'8#E !E3+"9E/' R"+,$+,++&%)+T.:;<===;>UX>U -+M,")& IE)I*` .39/a ((n6969693 9:;<===;>:X>K /J8$9  $  " +   + .+ & $ % + , D & )  .) $ ) % 8 '  @) ",  $M $."0+ $M +&+m D  % 4 8 3 +%+ +%",+&-"++ +&+. Q%+($&%$+,JD5JD53J'7-I CC2 ,)+,D&+&$)%-%+D&+'+,+D+"e)+M%"ZZ $ 0  $  + , + + "  7 7 8 8 9 D 3 4 5 Z :;<===;>U<== ) + +  +  " &  + M + % " +  m.) 0"2 34544897/8 .+ 0 D & ",+0+I"2349975J7888:;<===;>;;:S 496J//5$.++H":;<===;>UK:> F)5( ,".D&+E++"."".39/JJ88979 5J2D5397/D9ZJ/JDJJ8/J'J9-JI+,&+ H" :;<===;>S;>X H% ,&'-"0+%C@ 253&7"3'IC@ "i23 9/Z4934i88F# 5//iD 8#) ,)s E&4ID" :;<===;>XX:: TC++ .$ %.) +,+&C+E +kC) s$ %@$ ""%2 :;<===;>S=S= 347J49463 C$ , * % . + R + , + 2 C    +   ' L(C +%,8$iL#(' &'$,++%.0 mC$ %).0 +,' A $% l y "" .+  +   ' ` $ % , 0 & " " ' + ." % a I (, R8& "+" &+M&"D"& -+"% )+$, &+%++% &"I"" %+$02 $**Y'AE'&"&+,:;<===;>U<SS '  % T !('  D % $ G + 345573/J5D34584J4/339 $%.034796694:;<===;>UKXU 595 $PD$%)%*93J44D3457J46J499 :;<===;>;X>> g^p^d^p +.+%'.$* -+&2%3,49+4." '7$7+7+4,'$3.I ',E"%EZ' Y+%))&. 3458437/6/6 :;<===;>U?<: N) M + + " "0 ++ 0+% + :;<===;>U<:K $ 'I  2 , E +  ,  +   +  , + Z 8 6 T     " D % $ ) G % .0 ' % " & ) ' & ) , ' 0  ' *e)%.+ +, + , $% G , % )  ))% :;<===;>>=>U  +  , "   ,  + & +  % ) , $ , ." 0 )  & $ E +  & +  0 $ s+ 2 +   ' & " E  I B" E    " " Hu T " , " & 5 3 % '  I H. + " s" & +' .m   + $ + s   E + ) M ' I R " " % + % + ,  " 2 3 4 9 4 4 9 8 7 4 3 / J *Y A B5 7 B +  + % " $ P I H+ ) n 7 6 3 D 2 39/Z JJ93439D 34787744// 3%L)2 R  C% % , & ./ ' 7 A ) % % , ' ,  ' L#(' % , ' ., 0  + + + %%+,I"239/Z8373J:;<===;>>=<< 3J C%+++++%LI :;<===;>:U;= :;<===;>UKK; 7!) B+n5 B). )ANn @$ +#M+.!"+%+#)'H+Z ,)",I3459446775D39/Z5/6/64 "34563/:;<===;>>=<: 3/833 *Y5 !$."+ )% $% &+ + k+M+l 0 D /73D )%J7DY 57@+., "n597 :;<===;>U<:X  " +  ' % +  + .$ E  , $ $ +,ZD ] & "B)& + ' C 0 , I "2 34796Z I 349484J4//66 [\pd [ L$ ) G  % " + , +  % + & +  % .0 + + :;<===;>>=KX 946579 s  , ' " , 0 +  E + %  $ , ) + D & s N$  $   $ )  + % E ) ' e + ' + % " + I ) E ) % ' E +  " +     % $ + & m +  :;<===;>>=;S *& I H$ % + . & # " % + 0 R + M +  I u) ) Z s++' % #B5& 3*Y5/n73' H" E8&/I3" 4646 ( 0% )+ '$, +$% 'E+$& '&,+% &%+.&&E0$,$39/433:;<===;>>=?? 39/Z 0+'-)I3)0' 494$& 869$% 64-++ 44/:;<===;>S>K> +&D ,)% ., ++65nn5n7 3@ Z.J738'3@ C) .M5*Y5n/73 n9 3F$ 3Z4s 7n3 R_5"+ *$+"03$4%&5"+9+6,53L$ J7Z+34M94,8)6:;<===;>;;X: 47/2 ,+% ' _ ' A { + % " ." % 8   + I "0H! ))53' ,mE7I )%+* &2 ." %+0"/87888 &:;<===;>XXX> I83m/3 _ '5_ 5 ‰  % ) ( 0 0+, ++0+%M + +349445Z ++$e$& wt^ 'n5Z5'/Z5' -'&"'&e++ ,5, +% nJ 73.E "EZ "234543/555/57 :;<===;>>;;; wxb\dt ,+. 5 3‰ )% t\ B$ ) 39/Z 8388996' +"  E  2 ." % +  ) % $ ) i,  & + % '  Z / 9 7 5 / ( & # ) &J$/%/D04.Z )E$0I(,+.+I%673%'0+M+,D +%"'$$.++'$%+&+' B+ +,+$%$+5 37D.‡ N$ 5$758.$ +D ($&$+,.%-+&+m%$)G+%' +$0)%nn/83333Z'5-Gn :;<===;>UX=? [ *3I33Z893/3Z4',85:;<===;>>S?X 99/38D.‡ , ' @FT 3 4 5 8 5 ), !"53Z5\c]  " ' E + ) M ' $ ) () P ' I N% , I A " + % @$ + + ., 0 D  M + &  , $ . "0)&RI /!+%$,+-+1E+234796/:;<===;>>;?? J6483 $.$0+%++'%".+0%"&)'&:;<===;UKX>S /87/sssI+-+%+-):;<===;U<K<S -+IE). &)+Q&I47J43D347J/89/4944 8 % ' E + % I 7 % '   % ' + Z )R+. +D)+$/3D`3-+4.  5 P   , 8@) +% + k .$.+" 0+ l :;<===;>SS<> M "  7 % ' &  _B5 7 % ' , & $ % E "  " 9484J4958Ja:;<===;>UU:= ),., -"+/0EI$@ ++. @".G $%++&," (+ 'N$ %+$534.$ D.‡+'$%&$s+ ,+,%7%,D H%$+,$.+.$$%.+$,++ 0I'3&4)5,8'6%$8)/GI56'69/ZIs '7-D.‡$Z 5%IO(!39/95976D3457J4JJ/39 v! I0,"&M23494+Z %)",.+ 5% 3-I+0"2 % + + , :;<===;>=<S?   "  + + % ' & + )  ' I " 2 R I C+ % , H) , "  + ,  , " % + + " % +  .$ +"& M++2 86444795 :;<===;>=KUK @$E +" (" &"&*++"I#& %+&I!" %+20BZ I!+ $.+&  +  ." 0 & .+0' :;<===;>>;?> ($&$ bh]dt L" .+ 0 ' # + (" " 0 * " Z 4963437345846776` 9`!$a34948785@ 4:;<===;>;S=; J.a JJ`347 WAa &./'7*23459359544:;<===;>?::< _)mYjd Y M ' , !+ " C% ) +%,"+%+'$+++,0'%+$-$'&$',)$+,%+'$++ZZ .$ +'0D.+ +M,+530,%3+E&.' '+.+ & &+C%)e$,)+I@.,,+-+&+. C%) "E)39/ZJ787845 $)9() 73&L `5+Yi "L) /$La ' ! gd†gd ." 5 I 4 +  +  C+ , +  % +  & + +   + %   ."  % , + +  "  C I r +  ) 3 4 5  9 5 5 J 4 4 8 O& , e 2 u$ D H) , $ ( , Y ) Z \[g p :;<===;>?X>: +'+ ++", %++& +' D%"%"s+ .+0D'+"+ )&)'$Z 8I7D,'&"+*0++ -+Z C$%$EmC$+&,+"+%:;<===;>::K< 5633%0Z833%4D.‡ 543R+JM/+73(+78-+I0R%+&." + Q%+E), &s+,e+0vs% @0)ZŠ39/55333D347J/8:;<===;>>;XX J/4/2a ." C&  % )  +  $ % 5 4 3 % ' P +  $ % 7 3 % ' +. #0  0"% "e  ." +E % M  E Z , +  , Z " m% $ ) Z . " ' " % $   & 5 I 9 I 9 / 9 6 8 / 8 + 0 $ + $ % + + E ) , , , + C% ) M & .$ % & % Z %7% ,D .' &&,+E&$% 3%D.' %))% +/7% $%D +G+,Z$))PF+.+2@$EZ +',$ ++-.+`$ +$%"+0aI :;<===;>?;:U & :;<===;>>:;U G+, '&N %mL#( %8".+ 07'&J+8D4)7%775I,J% 5I 9/99334D34563/37/673:;<===;>;=<? )@!@ )" gd†gd 99733 Q ) % $ ) ) ) % " )  ,  + +  + + C).$% + + + , +.". "."% 0 " . 3 4 5 8 6 6 7 &. "2347J/3/83D34587:;<===;>UKU> . ' ) , $ %  " , $ % 7 3 % D . ' ,  E & $ % +2 8 %)349986869595Z67J7447:;<===;>?KXU :;<===;>S<<; %484+7844%7,953sssI 03M9+/+Z5,)63"8)7DI3E)4.9Z _)N+$23'8n63%D.‡3'/n853 9 I (" " $+ ' 0+% + $)' 0" @) " ,  .+ " % n $ . & + D ) ) 0D{+$%&&D /% D % 0" I T @T AAQr )M +* $ !"M.' 2&+%E+,'De)E+'&,.' &",,$$'.$ +.+ZZ 845/JD344443J547 347J358887J D.‡ 93/'7Z4n8748434%D.‡ I439'949n8664636%5D8.‡ \] g , " & .+ D $ " " 0 D " & + + " % + D L$ :;<===;>?:>< % :;<===;>>:X> E 0 * 2 3 D 3 6 :;<===;>UUS< @$s+AB% /34J4 )*Y M$&),%.+ Te,))E"",,+M,). $+%,D"+,+3499848:;<===;>UKK> .',&%.&I*2346J8733:;<===;>X;X= 59J B&&+2%),"%')+'+$ :;<===;>::=? w]^bw] ]\[ ' .+' Y $ s$ % A + M + % H"% + Cy & " % +   E  + m 0+ 0Z ' r9+, ' % $,D3 +, &7'6,J+ ) (+ ++E .$%+$+ 0$&$%.1 ." %+01$% ,$. ++ R34589JJ//88D "+QBR+s+3479/8433 @"$%""2 +, + E++ % MD+ $% $E D$ +&&), " _))Y$)!+)3484ZJ6:;<===;UUK;; 94Z/333 +%+yH"%+$%""yv, "& "% Q% +  "  + % " % $ ) G +  % " C , & I 2 4 5 J / 3 / 4 7 9 J 4 9 4 :;<===;>UU<U L$ %)yN"+&+1#"%+.+$n + AB% )$E 7)% '9+ )' ++"&&2sssI,+&+$0$IE):;<===;>;=X; . 0"2345JJ4J54D39/Z93847 7333',.,)&1347J/85J78:;<===;>:==K 88 :;<===;>X:US B$ 347964J956 +& v +  + ' & ' & M + ,  ' ) + ' , E % $ $ ' I " 2 3 9 / Z 8 8 8 3 6  " & + ] :;<===;>U<>> C$% &C " " &$s +, "" I(" M&+ +1 !+ "/+",+"0+DI%T$!(mL#(' )G%.0'&+e$$'%)&%),m‡ ,+%),)"%I_B' @)&+'. $%+'",,%'$)++'',+.% &)''"&)%"Z #$m#0+,++$+*YM257 +,-+&.$ $%+,+I!$ 9+/M9+/4-9+8,J+ /-+. & +  0  )  , .$ + e , & + m ) -+,+),0 :;<===;>?KX; E + % I M & s+ , +  " & +  & + + m  $ 0 2 ) 3 :;<===;>U<S> $ + ' & + $ ' $ & i + , +   ." & +% ).+0 (+ $'  " 2 @"  M ) ) I * 2 3 9 / Z 9 / / 9 9 9 e " %  " % $ I 2 L+ , M + 2 4 7 4 / / 4 4 D 4 7 4 / / 6 6 0%%,+239/Z9474:;<===;>XSXK J %,+%2+5# \ \hd :;<===;>;=UK :;<===;>?U:U B$ $I)G ,$,+) `+5/6% %+)a +5`*') -i*Y +Z + ,+M + . &e, ,+ + + +&+. e"+E,)IC+ )"%)E$+),M+s )$sZ !%)C++5R+.-H"&+, " H+ s  , "  &  + + + M + . E + % +  % ) Z @$ & $ E  + + "  $ & $ % + +  M + & + . @$ + + + .$% +0' + " & + ' ,  ' , +a ` T + '  , +  " & +  % +  &   + , ) e e  " &  e .0 + ,  &  + $ & + QBD + + & + , +  .$ . +  " # + I " 2 3 4 5  9 J Z 3458454469D +,%',$)'$. " + +  , " ." % ' I 47% a ` BB*Y / a 0%  "% "& +"2 #B' !E " E ' _% $ { $ % ' u$ + 0 $ % ' H) . ) % % ) $.0 "I "2 N", # % & s+  + , m +    $ .$ + & $ I T ) Z &"$+0+M+I3499/77:;<===;>;XU> 946 59433D9565J8D3479:;<===;>?>XK 666/8 %66RIC+%,5J*239/:;<===;>>:>; 34796J33J7J `39/a4886673Z48355:;<===;>XK=S 476J 3494868J/963 Z843864 N+,'H%-+/I28374/3D4:;<===;>;XS> :;<===;>?K<U :;<===;>>:SS


‡ˆ‰ˆŠˆ‹ŒŽ ‘’“”•–—˜™š”ŒŠˆ›œŒŽžŸ

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 x^gq p^cdg`gc p_}g`~qq gqc z^b_` qgp`p q]cdgcz^}g &./,  ! " # $ % & ' # () * + % , m +  G 7  % K ' $  % n 7 & m % ' ) , 2 5 % & K , m % ' + 8 7 &  + 1  ' ) $ 7 % +  7 3 WN = < H ! J) 9 ) 7, J7* * 7K) ( )i l$ 7  % /  $ * R+ 7  9 % N  7 * + K % ! 2( m ) & J  * # < 8 & G $ % K 7  TG  + 7  % K & % K K  7 + & + R' + &  * K ,*$ &' IM%& 8*Ie7- G- 8% *G$3 Gem -$9*-$)*%TK7+%7%&)K%K7KfN7=.<7I;%?&7??1;7;%?&?' &%%, 7' )$+ M*3-, * K, >,>G%-K3 X; ,:<o 8%% 2m# WJ W$GN $! ) 'R'T %8-)+$& *-$+3#7 &357$#-'&G9 TG&&%&Td 8797%!0 1:2;:3 :<#45=3"6 =-@ABCCCADCEFD ;)7>%?#6)! K+%1 Y)>,%%, XY, 7&+)%* &',X5 ,=-+& "I@ABCCCAOEPA@ ;'I%(J, I>;XI >I=<< X%K7+7# $* 7-73 1 f 9 % , ' + * &   w 7 N = " H I = > ; : > + 7 %  > H ; ! : < = > = > " # = : H = > < > = 17*3 =H=?=I:"?"I *8$7 J7+) K G) @ABCCCAOSEC@ @ABCCCAODCCO @ABCCCAOCSS@ @ABCCCAOFCSS @ABCCCADBPDF \w  % $ * t 67 3 m  7  % † * 7=& >H;! *)H=I">>? -&./*75G36-)7%! $%&$*$$  G  YG7& ) G7 / %7 7+$R77% +)* 7 + 8 7& & ) 7+ N 1 +' s , ' * ) ), 5 $ 7 2$&  ), J7* * 7K) n )* n $ Yv M)   y  * 7  %  + 7 ' * M % & 5  / ! $& $ -7%7 & $%7 a+ * )* 1 )+7& 27 * &  G )   $ + # 7 &  + & + 3 % ) & G ' , u9 7  3 1 3  W$ G N = " H : ; ? @ABCCCAODSD@ )*K % &%,* *m"<! $7&,-3="?: UG$()%>??; 77= Ge'-$9*,$ XK(9K)8) X(? 7%+7 0I:;:<"< *3'$*$*G+'+G 2>, H;">;<:5357%&23J7@ABCCCADBEB@ '.7& *-& +*%K7=&7H*H+?):?7 :"*>7"7>#7=%<+=H7@ABCCCAODAPO =-H)?M7 HI*>7I, '5+3$27 $*--7+,77%7 KKf,N17=%<&='IR) =@ABCCCAODCCB ;;;%;7==' '%'*977&% %%1-%&&'V' %>KK#?7H?G>!$<%=7K;&I'$7I>%?! &$G N+ >H;! '+/2|, 87-$#-XZ, -8\/T, +&=% HH?@ABCCCAOABSP :&?,HJ, I?> G) 'l '2 m& 7K)-) G& &)%& @ABCCCAOEDCC @ABCCCAOFCDD R' % = " H : ; > n * ' 7, & , U T 3 J$* , 7i @ABCCCAOSDSP m)G7%K'7% 27 ''L#*$-& 7M %K37+)& 3*,+* GK #*K70*# 7 )$' 7 K7 ++ *,'** ! L 7%=<> >=?H K7%-7 9K 23 X) --9%en;$ >&Gf-9 **K)7% *)n 01)7% 1+G'>* L)Mm%7%&*%R*+77- %*%97*%&) *97! /) L7NT$ &)G'$'553$7 7%G&)$m+&" +*L)! ? &/2N="?>:<;""=@ABCCCAOOCAF ,*K)7Q *23 %& *7 +)& )& &n) $%& '$ 7'7%3 W$GN *%K n+)* %')>">" )i*7G7 77 R' )GK -&73W$ RG$1N* )*7+7&7&35-7=K 2m# 1=%%V-&'373T# -K *7)&3J$ NH=./, IH"?# H==<I<I * K -& K 1 )%& =<H">"""""< $' & ' 7% +7% 7* &  Y + K K # & + & %  W 2N = H H ? = = > > > ? > G G7K7 +  % + M& % & G 9 K 7%-7 n ' 7 < > > = = : = : ? > H ; I < < > : > : # = < I > < ? < < < : zgp`^ @ABCCCAOCPFB @ABCCCAODDE@ @ABCCCAOEP@A @ABCCCAODCEC @ABCCCAOABDE +'%53/7%-7G*7:@ABCCCAOFPFP ?<;=; 7%'*977,+)G7977%@ABCCCAOFABP 0 * ++ 7  * K ) ' Q 7  G' % .7 *  G ) 7 7 # G ) % 8  * ) G $  & % +   7 7 n 4 % 9 G $ ' % N * 7 7 n ' ) 8 ) ! 2 8 7& & 7- * %7 ' ) $7 K7 * & $ & ' G G 7 ! J* & ) $* - 1 7 # - G)  7+& + * G! &  > m 7 + * & %'7$%! *H 878$ + K &,0*)- &KG) ,7977& %#,+7 *&'73 ),$5+ $3'** \$' %$&M 7% (%*K)%- 7-G7=<H>:;H":: 7&2%M7)% T7& 7%KRG$' &'-7% - I L)M r7K &7= K*)7&'n)'+7)&3W$ $7G%N75%-'7357= %?7?%;=2m# %-98)7+ '!G$%&93'/7 %9*7,*W$ 7N*=)<=,I-=$=+"#:7 &>, *$*.%&-/)%-7i%K?17&&$$#+ % K ";=G:""#!?=H, =?7=&7<*<1<)?7 I<N. $@ABCCCAOASDB 7>;R8 77* 7%7-K )87$ 7&5/$ )+77)& '7<@ABCCCAODOBA "mWN 7+& &)% +9mI 3 6-)7% ' 7  %  5 % 6 ) 7 % m , < W N = " > " " ; ; $ G I " %?G%3X)+#**N>H;!=@ABCCCAOASFE <" " I @ABCCCAODCF@ >IH @ABCCCAOF@CP @ABCCCAO@SCO ><;<X)7'7+*&)@ABCCCAODSSC ,<3WNT*3W)7%23XH@ABCCCAOFACC ;><?;? K%)*J7**7K)N="?><>I?"=I 27 ' 7  * $ $ G  > ! " < & G $ * # + * K %-7 ' 7& 7 7' , K $' 7, &  G$% $ & $  7 % 7  7  $ * 7 7 a 5 7 % 7 % T G)  -+# 7& # )   7+& +# T G$& & %K + & %K 7G$& + '7 7i *=?0?*?I+I<+ 73V G$K%%&$*N 7-&75*+7-%KK&%3\+$&+)%77*W)G=7"<GI='HI7>*:7?& m)* ) K7%KK$7% *)%- %9) %$ J)G) '7% 9>;8 K&7, )G7 '-7%$+74 )'*, $' &M7 '7% - G7 % r7K &74 77-7 2m# ) &<nI';7&?3;/)+7& R$73 %)& G' #\/T# XZ-K 7K7&%KK ?<&3-7+K%,-&)+7& 7% * & ' ) * 7 7n ' )8 )+ & 3 W78 .7 & + ) 7 & 7 % 9 K ' % % 9 $ v v , 5 . & ) * #=7<I7>=,H*=-I&./, I<*)*TU - 8 7 % Ym Q  8 7%K7% W$ G N U n 7 % = " I I < < * 9 & N )K7 8 )+$& =H=?=;I=H<I 73W$GN=HH?=?I;;=H@ABCCCAOSEDF- @ABCCCAOASOO @ABCCCAOOACD >H;=?: :I<G @ABCCCAODCOC ' @ABCCCAOF@AC @ABCCCAO@SFP 5K8 79 7 * ) ' 7* %9 7 ? , < W $GN =" = ; " : ?I @ABCCCAODCPC 28 @ABCCCAODDDF 2)G *$$G,*-& "./, !" , K73$%& ,*)0$* m) 7- &'7%R) $*)n)')%9 &n7+' 7&7*7% '&$ 7%')3 %-7')%7+)%97'&'$ &)+%K5s3m R+7%KTG7&%7+%79#7M% &27-+M* $ *%9*7&%) *977) ,&n$'77&3 m7 7& G)\#7)+ &+#-K %)&G7 'K7 #&0#&1-%KK #2 TG&'7%'7+*&)G)+)%K777%% ++77 *7 ) $%7' . ) 9 ) ' ) 1G)N+l7 77&93-7577% <2m# -+# & a$GN 2  6 7 % Y + ) % % K  * ''7$+77*, R -7%+73'$*$*%R+7:M7 23L$I===>==*)K)7-&@ABCCCAOASPC K>;87 W$ G N > H ; I I " ? I # = H = ? : < ; H < < < $ & ? ' ) & > 2' " ! " H (+ ; G W$ > H ; ! H ; H = H * 9 & N )K7 8 )+$& =<>II?I ;=; ="?>=HI >;= -8 7 % 77%R & ) 7 + *  7 7 , & ; % 9 7 7 % , + 7 """%"&I7 @ABCCCAODA@F -)+7% @ABCCCAOF@AF @ABCCCAO@SDC WGN=<=I= <=!=>"?? @ABCCCAOSF@A MMM3 + 7 & + +  3 1  $ 7 & -' G)' 7* G 7 ' 7 % K W2N = H = ? = ? ? < > : @ABCCCAOO@PF @ABCCCAODSFC /)M)'-R% 27 '#*--& M1 7M %7K+& * GK##**%0&*' '$G*&7;+%97 %8%7'+7%0 7&)7+9,$$,n717,@ABCCCAODPEB $& $ -7 1)+7& -7% $-7a ) ) T33\ \7(# +&# +#L) &%G#-W'#-m+ &*)'## &$#G)7$&17%J#Jm#2)7! K7 , * , +* /7  wK =<> : ?< <II= - 8 7 % 7 % 7 K %  * K # * 1 7 7 * +7, 7 5 7 %7% 2m# ) & n ' 7& 3 W $GN  \ /T# X Z#  $ + # ( 23W$GN=">>H<:I <:@ABCCCAOSAOA *K&'%K +$7* 77 '$* $*-+7%KK+7*& -8%*)X%5G%**@ABCCCAODAEC =<II=:< &W )&) )%& 7+ 95%% -, *V+%, + nH*?%7 =?=;">H= 7&3=<H><H<H<#>:@ABCCCAO@D@B wIT?H M7& 17)T5? mm7+ &X\) %-% )7'%\;{)7$& I.@ABCCCAOEF@S ) G7'87%% @ABCCCAOF@AD G$' & ' 7%  + >  3 6 ) 7 % ' N : < H H @ABCCCAODEA@ %-717+)'a @ABCCCAODPFP 2( -*-& >./, !"<*7 , 0*+$ - + 779 ,* %K % n')* R&7RU *)7& L+$7*&787G 7**)7&+n'G77&%#2m3 &$-7%7W$ ')G!N T1 ,-\K/T, K/2|, &%KK -%+,G #7,*&+,7')+&,,%")7&%! TG$&27,J72&(7G$&,J$! 'XN H= %K, 3 G$%& 3 23 $ 7* * 7K) ' $* $* $& M7% G$ & 1 ) G ' %-7 1 7+) ' ' ) * )  7$ + 8 7 & 3 WN 3 W7-  K% & 7+ 7% G )-7, +7* & ' 7% +K&7%, 7i ?=&, ?<H<53J%87>;8 7Y') L %%K,($ ="7?%>K=%HIH/, H>% ?G-877v7%RG 3+T %K&;! W$GN=H=?=I<??: @ABCCCAODAFO 97K n-)* )-K% 1%7+* &) =H77, *$7 7="=>H?;>;"W)$@ABCCCAOF@@C H;?:I>= G%K7%,-,-8+&XN=H=?:<:?: ? *, &+ %7+,l$ /3 "=678 ;IN", H:<5:& @ABCCCAOESDC @ABCCCAO@BBC 7-7 @ABCCCAOF@CA  K & 7  L M \  % = ? = H : < = ; @ABCCCAODFPP U @ABCCCAOOAPB m -7+377 ? !"+)& < 7)-& 7&*%./3 -,+W[ *K yG7 7* *7K) G9 *87,>I& , 1)7'/)+, - &"<! "?o38X &+$# '%- G%K ", >o T G) 7&#%KK %7+& +# '7+$& ) # $&$*K'7+*&)G)+)%K777% Z , 7%&  , * "i -& K + * & 7& , - 7G)& , K %8 7 , & , +  n ) * % 7 R * ) 0 1 )  %  ' 7 N 7 & 7 $ , > J 7   = < I > < ; : ! + )  + ) $ % & 7 # G  % K % # ' % * xgp *2$ &',27%-7' *)G$3%7& |&7%$ K3-+7* X3&IIG) "?>)* IIQ =<I;>?? = e2%N>:Tl= H;>" <#=">>H?<"<?@ABCCCAOEPE@ 677%* ?" f :>:V7%&8%2m#*&n'@ABCCCAOFSDE &!**' -$+3$GN=<<<=::#="?:@ABCCCAOSPAE >:I";=: $* .9 W$&$'GN*7 =% HH?'=$*$*:;M7% ;< &7- @ABCCCAODAPE VL%97+ @ABCCCAOFO@E K %7 3 @ABCCCAODOFS ) 0*#'$ ++7 7**7 $ G #71)& *$%&' $*7G77 -7%&)177++)''-$K*+$8&*&-7-+7*%K%K7 *#17N=<H:: >":HI+% & -7%7aa X 7 K7-7 G t! 2 '7G)- &7&%+ T2 7* $%K m %K27 *+ 177 1$' $ *-& 7* ./, % %-7 1 7+)a 7$ + 8 7& - 7 % $ $ XLme 2 7 &  $ 7 # *  '  & f $ 7 t * 67 7 i  X > R + & + , mm, mX2 T UIV3 >"-<<=)? /YT ", G& 7G) +)%K7 77%, '8*; n&368 @ABCCCAO@COE & XNH=HH;H 23V7%&3\*K & $' 7%K % %- & 7, $GN >H;! =<>HHH> L = < > = : : ? ? H : T ) M n ' & , R1 ) + 7 & 3 WN = H H ? = > H H > 2 7 * = H = ? : < H ; ; : = , = = = I = ; = " < I8 & X) +# * * N ="<; " @ABCCCAOF@BC @ABCCCAOFDOD @ABCCCAOFDP@ @ABCCCAODCCA *32)797%7%77R *+7% %K%)i*-7%n)*X&@ABCCCAODSEB 7+ L% V  K %7 @ABCCCAODPOE U + ) 1 7  * Q * $ $  # $ % & ' , 0 2 7 * * 7 K ) 2( / 7 % 7 , G &  7 % 7 & $ % 7  ' &  ! TG  & %KK * K 7 ' %-*  7+& + %)& ! $7%K ')G7 -87%G &#G,))'&%'3/+&R$73G%K,< G','+$&),\/T,/2|,-&7 T '7 #&)' $#**7 m7K) )$7 K7*1+)' $37WN 27%'KX*KXN'H"8';%! $*%973 * =<I;?I;?;H; &; K7 ="X?G:'>:KHH%-:7VKZ &7%#T 7*JG ')%i *%977% &W7 )17+ *)9)n "% 7* GI-9 7) $7%* 7/7 #** N=H=?=>IHIH= @ABCCCAOE@F@ o3 ;<;,) =*-)&./# TUVG-$%& M VK U K l ) R( '  7%-  % K * , = o3 WN V$  > H ; I = > = ? " ; G  % K 7 % 8 ) + $ & = < > : ? = " " "  1 7 / 2 = ? ; I > H " @ABCCCAODCCP @ABCCCAODSDS @ABCCCAOFBAA @ABCCCAOFPEP G(77+%T8%2* &YmQ )*R)i&-'G$$>77*7G7 + L %% < V 7*)& 6* 7&*7="H! %&7 2(/7%-7,G&-7%7)i+)**,*G7! TG-+7&+&+,%)&G','+, /7+*&)$%&$'*7%'$*$@ABCCCAODCFE @ABCCCAODPPD l +)* 7**./3 )0*W$G$%K ++7N7 ,*$$ G *77 )1) 71 G , * )-& 27' J$* ' * * + K K  W $ G N 0 7 % 9 = < H : : H ? < ? 77%&3KW$ *%GN% ,=-o3 5>7H %>7H%";H2! \)/T, XZ, % &-,82> #2? w;?'&H%'"*=9=& -J7%17*7%-)'7&|2LK7*8+M7'%&'7, $ U %-7 + )%KG7& 7% ' $7% 2  7 ;I:<H? MMM3 8 K8 7K *  3 M)G3 - '7%*),<&o @ABCCCAODEDA m# >H;!H";I==>K77%*@ABCCCAODACO Q*)!TUV -K + 8 7& RG)' 7t 7$7% ) G7 $& ' 9 K * ) $* 78 7 9 7 n $ * ) 0 * n '  ; = < K 7  G % K %  + & = < I '*3W$GN?@ABCCCAODAAB HH? > @ABCCCAOFBAE @ABCCCAOFPDE $7%K7'7%, G797<GeG)87v7f=HH?@ABCCCAOOACA ;::?H: 287&17+)'n$G-9t*1$G@ABCCCAODECS ' $ * $ * m ) &  $ 7  & 7 % + 7 8 7 % 7 % 7 % $ 7 % K 7+ G)  +& +# %)& G' # \/T# XZ# &1+&>'+*&%'7i?<'%&- ]^_`^ X 7+ *)' 7RT + 8,&K-8 &%KK ,7* , + 7 -K% &?)%7K7 + >7 + 0H7* >W$G $ ',7) W2, 73+9 &7+,7XZ, \7/T, '7$7'7W*$,GN %%#'=+ 8-?$;>#-IH*""#G#+G#%2# H->+/= l 7& $ -MM1 +K& %&-K* '-'$&8'=>"?H;I;I;; %%7&-&KK* $ 7 & 1 &  , ' % ' , 8 % & K * & ' , 0 & K 7 &  7 = " : " " H I : = # : H < : = 1 $ 1 G ) & 7 $ * G % K < H ; > > ; 2) % K ) % G ' % X '  Y %  % ) a a $ 7 Q @ABCCCAODE@A @ABCCCAOFPDB ggc_ + 6 %  > I H " H H  % & 7 ? ? ? ? ; < K % , + K > , * ' & + % K K 7 % K  3 \ K * K & * 1&%$K7 > : : G 7 8 7 , & * '  7 % R * ! zq_c_z -77%-+-'7%X)7 $%n7)*5-&G K')*')7K 7 $&$7*$7%*$%&%'')*)7&7% )K)7G7M7+$7%K&@ABCCCAODCSS ) -$+# 7& 7+& +# %)& G' # m$*$77%1GG+@ABCCCAODASP %9 % - &7%K7%)n *' 1*+%K, *)$*,G)7 &%+ 7 W$G=<I<" H#@ABCCCAOEDBD =<:H H 'K8 7+* &) G $ K G 7 $ $ ' + $ & ) # % , \ /T 2 , XZ ) K 7 # G ! + 7* , & -'7-7 m* &GG7'$K G&%K' ' ++%9 +&7$%$' K*K9$n &8K'7$3G*+%KK,=">>HH II"< G'%797%&G7'=H=?=::?>HH ')$K7%3W$GNK)%G)*)%* T2%K7%G$%K7G)7%-&7%-%K'7% %K7%-8)+$&3WN="?:>:H=;>; M%&R&%K*KM%&7i?< ' * $ 7 & M ) G R& '  %  % ) < G 7 % 3 5 * ' 1 + & $ $ & '   &  ' + % G%*G*&--=::=I><? : @ABCCCAODFSA =>>I<<"H?H; @ABCCCAODSS@ |J @ABCCCAOOAFC =<=<"<>#=<;I::I *%9 G7<J ''&')"<GJ %5Y' K87 '$7"i-&K?<G\));#>2J%! @ABCCCAOFBEB W$G2(TN @ABCCCAODOCE @ABCCCAODCOF 5$7 T) M7 T) M / ' 7 = H H ? = < : > : = = U & 7 1 )+7&  7+& + 1 1 ) & 0 7& ) G3"I=::"=II<> 5 7 * 7 G) * + G & 7  1 ' (G& 7 & 7 %    = H = ? : > ? ? ? > @ABCCCAOFDEF =1<>:=>H;=;?;==?<":=I"$:J :=;=I";;H:>=== gcz~zg`z^b_` G')+) 7%'$7% 9777%-7 ,+)G87 797%7% 7%G)2m# G7K7 I>:" $$* )i31)M)'WNG$& ",I8 & 277+!+)%K777%3m)87*n& @ABCCCAOCBCC ( X7==HHH=??@ABCCCAODDPO %)K3 W$GN =<>:><I;<<> $ ' $+ )* $ ), & ) 7+ * 9 n N %9 )G$' % ($ 7  % 7  7 $  * & 7  7 % ' # 2(a K78n7%&7*&*3W$G="=>H=IH= ]^bb_cdd @ABCCCAODSPP @ABCCCAODO@S *K)K) &',0) &7' K, K)%, $ 7&,87%& &)8$%K, )+&, J G#mX #&-7*1)&7&aWG )7*N%>KH#;1=<1"&;<;';& *&n'7&W$GN=H=?=H;="?H @ABCCCAODS@D ", Y7 $ K 7 ! + 8 7 & & 7 *  % 7  *  7 ! " 8 & \ 7 + & +  ) '  % & ) / ) % & $  % , $ 9 7 G 7 ' & H ; " " > = N + 1  ) '   7 % ! T G$& * K 7N ' 7+* & ) - L* 7% & , 77K,  0 ) ' & J7 * & )  m ) & 2  N \ 7 + & + , 67 7 i 9 ' 7 % 1 G 7  X  $  \ 7 + $ J) 7  | 2L /7, 9  ";M -), WTI 6, (J &e)W %K,% * , K ) G 9 ' ,  % , % K * K 7 @ABCCCAOAASA X7G, ' M* 7 % | JV, $ * 7  7 i ? < , 62t|Jt K%87,+*&7&-3WN="";=>?>= € " 3 ( % K  $ & 7 7 , / % % K 1 7 & $ <">, . n , TZT M, % , $ $*# \wT, \/T, m$ ' 7* , J# /$1 , - -",<8&7%f1'+&+' ' % 8 $ % K @ABCCCAOFFBB |XtG%*3< !"8&$GNH="=< <# %7-%$*2m# 77,WJ, )%07&7*',)G990)+-G-*'7% L7%7&N=<H;?=<";;;#=HH?:<?"? =<I><<=:" @ABCCCAODDBA & @ABCCCAOCCSA '$+$%& $ +) 7%K* %K7% nf)i +7 - 8+7 @ABCCCAODSOO @ABCCCAODP@S =<H><HI:=?? \$1 ' 9 7* * 7K) * 7%& ), * 7G7 , -7% G)' 7 ' )+7 7e & %+ - G& 7' WN * ) * 1 + & 3 $  m .2 = H H ? : ; ; ; = ? 7*&&+' n)*%7$GN=H=;?":"?> %G71&$7%7787 %77%7 2m J &%# TG #1#G+ %#\K/T 7%MJ7G%#W)&#XZ# -+#-7 &>H7;+!! &'7+*&)M%&+)%KG*@ABCCCAODOBD @ABCCCAOA@AD T7 +&|U K3U$GN =>"?=>":== +=<>:?@ABCCCAODPBO ==" H p^q^cdzgpgcgqc ++7* J  % % R ) * & +  " o & %K, ' 3 ' )- & # mX $%7* 1 Y % % 5%& 7'*7 '"< $&77 3% @ABCCCAODDBO * $ 0 ) 9 > H ; H " ? " < < " # = < H > I : H < < H H I I > ; : > > # = > " ? ? H < = " ? 3 * *  ' 3 T 8 $7 7& l71 7 ' %- *  % 7 G 9  " o  G  % K 7 '   W N $ > H ; ! ' $* $* M )K) 73 ="H;" === @ABCCCAODECA @ABCCCAODBBA 57%-7 7&-)%K7% 7**7K) * 7+ ) 79 7% g` 7 K7 < G %)K 9 K G) %7& g__c @ABCCCAODPCC :?>";;; =HH?:?> <> 6 * \K %-7 G)* +&G*K W$G=HH": "<>>>#7@ABCCCAODEDP %\G7 -+7%KKW2N=+"n X) 7&&7* G$ 7%R7 - &8-' *%1 aaa T1 >%X' &2'7%7KG'7)**7G $&GG)X+)7%7 K7%! T ,G$& 7& 7 $ %$ * 87$ %'=G& 7H% -7%7 2m <=&37 #1 71%7 -7 5$7!)RX$b^ :)* ?H%7 I@ABCCCAODDBB =7%9 H 7 2(m77%KM7$')-&$@ABCCCAO@F@D 7  G % K mM7 % 3 " 8  % > 7  %K & %& * 7 7 $ + m $*7*& %$K7%K, +%8& %&+ &,7 * % K 7 , 7 & & 7 + * % K G N = I < I < H ' 7  X7 G 7  ) , : < o 1 + &   7 7 % , 8 % ' 7 %  2m# " oe K %* f WGN =H=! ?=;H! HHH: p_}g`~qq *9$, %3 H"H! **M7"?IV'W$G=>"?;@ABCCCAODPCA ;;":I: - 7% 7*/7 *7K) &)%7K7 WJWN5'=<I;?;<<?=;#I<?;I=I &$&G77%-7$*77@ABCCCAODDAB i*,UJ|LVf >,X)W2N ),7 : ;=MMM3'7 7&K7 !K>H;! $+3 1 &7&G$7%4'M7&7*@ABCCCADBSBF + )+7& 7 $-73 N-)%K7% =<>:>>=H<H: *-;a*87&aQ enW, )*7e&$ =:&I,l=)@ABCCCAO@OEO Hi"fIWN?(=7>! &>Km+*&#&+*$#7 6 9 7  7 7 *  % & 7 X 7 *  % 7  7 * ! @ABCCCAOSFP@  * $+) 4 @ABCCCAOEP@E YG7& '&K*K - & # - +7%KK * 7 Q / ) + 7 & Q J $ 7 Q 7 % Q > W7 + 7RM7% &7, /#%%,Mn, 1%+&*2m# -< *8&a&$ %&7K%77$W7NH=,=:o?! WNX97=>"?=I:;?;#>H;I<:;= 2-)K+%76JH,> M%&7i?<&,&+,*+7,n1,+% -"!87?8 %7&7 ,7 %8$=HH! R+;<;<! *)*1=;;; )+7& *+7K), @ABCCCAODPCE T7%7 & , '   $7* 3 W$GN =HH?=:<<<<= gh_ 7 K $ % 7 n ' & 7 $%&%7* 3WN G )*-7)8 7iK!T >G<<"?;?<::G 8MG3W$GN="">I=<?=#?>H>::: @ABCCCADPFBD m.2f %7&')-&7+&+7*@ABCCCAODDDS @ABCCCAODPPS 5eGi $7#,G*)& +) ),)1%7 K*')7& 7+7f%$GN G79G)>H;! '7* X7&G$7%a*$*+7*&,1@ABCCCAOAEPD $%K K7 !, JG G?(7& 7'?,$ 1#%J=&H'7* GI*):7K)4 I'=)>7<"H*<< W#X$=G%K N"I=M?"7% <=;?&>7 I;&==!! I=H#=H=?=I=>=>;ev*#2( 2G"+<*"<G3WN 873$1% 28 &   2 $ %77 7+$  + <7% @ABCCCAOE@FE J +7& , 7% 1  * K ' 7+* & ) M%& $& ' *+7R*7!3 @ABCCCAOEEPA T < = > ? 7i 9 \wT \/T J1 $1  n 7 ' ' * K ) ' ) &  " &  '   8 %  8 7 % X7 G $ % K 7 %  9 7  7 4  ( 7 7 n 7 4 , G K  * & %+ )n * +K, 1 ' $+ "i +' ) -8 % @ABCCCAODPDF % ' $* $* M%& 3 678  |J(tG%* =>?I;<;#=">"<<;"?>"@ABCCCAOSFBE " o&$%&7*3=<H>:>=;;; 3 W$ G L  7 = H = ? = " ? ; ; > T1 & ) %9 7 ' 7 & $ %& ) %)& - 1 %& ) + $ 7 * = H H ? : ? ? I < > ; 3 * ) & 7 7 K ) + * & 3 ) &  7 %  % K 7 % \ %'$%K )N'%& u07 7*&3VK9 17# &7%7KK7*=*KHHR?'=)='"<RI$*$+'7%$-*7$%* -8%\23WN97=<I<""H?I"H 6)G97\/T\wT>><-;@ABCCCAODOEC 7l3 /&*$)- 7 -) /TJR @ABCCCADPPDB J @ABCCCAO@SA@ 53.$ H,7' 27+ %K7% I-77+G &+ -7& -7+7 6J ' 7 %& ) %)& - * ' % < o 2 8 )&  )7& J $& 7 7 ) 79 7% + 8 )& @ABCCCAOF@AO & $*  G7K 7%-7 9 7%K +$%9 7 @ABCCCAODBED ,  $ ' & ' 7 % 7 G ) & & 7 % + 7 T 2 l / m X2 G * 7 *"),<-6 7+)' X7 G7$7%K-7K%-)9+7*7&4 (&777n7%4,G%KK7*% W$G=H=?:??:>HH#2%>:w"H<" i +*+ %9'%&&K3mM7 G7&-&77*&7%GK7&G&$87%%,&3%W+NZ) )n)%' 167 %%2$*G&>'+*&)&7+2&%K *G+7X 717(G9$+7>7W<%NG'=7:XI&$"-:7%&7>&)";:6 %=):& 7 $-7> ?W$GN -(="<H=;<H< %K7-m@ABCCCADPPOF )&7%-6K 7% \-7J7**7K))G)'7@ABCCCAODPBP * ) & 3 ) @ABCCCAODOE@ ; % + 7 9 7 ! (G $-&R23 X$ G-$23 ) %K7M'M% 7 '7* & $  & ) + ) -8 % \ 23 WN U G%$ ="?>= ;";< =H=?I>H??HH!=<>>I:>>>>H j_`c^k^cg %'7%$**$7*G7-#+777 -87= %>nH)3*I=R )><7>i -7%7 &G - $* G) @ABCCCAODECO ><&  &  7 ' 7 % % K * $ % 1 7 % 7   %  9 7 %  + 8 7 & 1 7 + ) ' s & + & 3 C & @ABCCCAO@ECF ( % K K " > 3 < & , G , ) % 0 7 *  & + $ * 3 ' * 7 + J7 *)7&)7*&RG $KK77a9) *#, YG7&7&7*7*77M7%&7,7-&-' WN=<=H=??I<H #="<;=>IHH=>3 0)3 *X) #&$' 8$7 ><!>IJ787" !">T7%7%5 X7 G7$7%K-7K%-)9+7*7&4 (&777n7%4,G%KK7*% G7%&$3W$GNT7%="<IH: H= ) \ ,$2 ,V -7m?7G<1&X',Nl 7I&T%?))I*M -) 77=*&)7G7# 0=*7=# +&:"> +R'>G) ! 'Y'G77&" -'&+ G)%*% %&77*7K)GK7%-7@ABCCCAODBCD .7-W7*"H"6%K7%?H:)&:$;;7%> * ) & 3 ) &K&%#*-& 7%K G %, + * )* >8 7 77% @ABCCCAODODO 9 K %K % @ABCCCADBCOE mTl/ 5 3 7 9 7 % K ' 7 < " = +$& 3 We >H;f = > ;";< $&$$7%Kaƒ-> 8&,LK$%7%, 3W$GN=>"!?H"!::!>>>@ABCCCAO@FAF U%K%l)*#()iaL'7&*)%&$! n)*R)i,+797%7%*7G7#77 -8%\23WNUG%$="?>=@ABCCCAOF@@@ @ABCCCAODBAE W2=HH?:I =:>#=>?>@ABCCCAOOCBD J/)%&)=<>>===>? : $%>o+%*%//>3<o,977& L $0))-9739$W$ GN&)22|J 5I;3.7 &=)<* p_c`^~…gcc^ $&&)7+*M%&$$? ')7&7*3678 @ABCCCAOADDS YG7& )G$&8)&7 Rm7) 73W$GN -87%Y')3W$GN="?>:<<<< )%K7& 7*"7- &7' &&%+ &&)G' & 7% @ABCCCAODBCP 6)*& m" V ' + N > H ; ! : = " 27) 7% 7 7& n & %)* * - * 1 $+ & =<I;>>>=HI:3 m$* $* -+7%KK $-7, L3 - %3 \' 6)8 79 7%t G7& %9 7 " ! >8 7 o & & * n )' "8 @ABCCCAODPDB 1 7+)' %K %X)i ,*1$G, +87! 7& 533WNH"<;>>I#:">H> H @ABCCCADB@P@ %-7 <*&7& o &n)7- ), , G &71 ',*,+)-7 5;$7 17& -K) >>H, %-I/7%% ="17& ,="" K*W$G=<=H==:=<<<@ABCCCAO@FAP (77e? &f+87&'**M%& $&GN$# H"*7 H=?% >;M%& 3&&K8 M7GK* ,8@ABCCCAOOAFA $8$') 873 % 7 G &  7 % 7 G *  1 + &  * K 1 7  , ' 7 ! R $ $ 3 % J * * K) )+7& %9 73 * ) 0 * * , )) * & 9 7  / G) X& 7 , ;" W2 >", - G)  @ABCCCAOFEPE :;;== 2(/7%-7,G&-7%71+&a&%++)! 7%-7 7* $*%& %9 78 %'=<I;?;HH 7%2mG )$ G*=7H8H7? (77*7 7R+n)*%7WN=H=?@ABCCCAODBAD l *+-X' YG7& &*K 7&G&7%R %1 7 -47% -8% "! -'87* K- ) 7-G%$* G&'7%t62 17+**&))1 G)+7& *+&K%9 G7* : WN == G7$#>%-WN*M31=>:I:I: @ABCCCAOABPC ) %W72N =:%;+?$I7;*I3@ABCCCAOCFDE J7&%)* )&3X =":(;"77 ;:;;J,7 I@ABCCCAODOAC I>>>"! ??"> >8 % 7 & , G $ % K 7 * ) G 7 ' 7 %  $ 7  , < o, 7 % K ! 7 %& * " o, & %+ & - @ABCCCAOOCAC & 7N =">>=:;=""= * K 8 7 % ">I H? m-&$7GN*#- ,:<o,+*)*1+&3 )n{*+KeK%*fWN=H=?=@ABCCCAOECCD =="III 287&&)7+R')'*7G777 n)*Rn&3m$*$*-+7%KK *%,=o3WNK$*=";: ;@ABCCCAOFBCD W$G>H;!;";I";#=H=?=@ABCCCAOOABC >;=";" ^pgg_ $'&'7% 9 &  $ 7  8 % %  2m# WJ G 7 % ' &; %977% W$GN JG7' J79 ) 0 * +7%KK 7% '+$& ) , 2( / 7 % 7 , G &  7 % 7 , +  * ) * 1 + & , YG7& & ) 7& G$ 7% - 8 7 % ' M7 & 7* T G & ' 7 % G G + ' + * &  M% & 9 K$7 $ @ABCCCAODB@B )*WNX9="H;";<=#@ABCCCAOOASS I:>?::? 7+&+,+%&)3W$GNLW/+ *K#+8&,(**77%X\+ =<H;H>;?><: G % K  % K % 3 5 % 7 %  2m# * & n ' 7 & 3 G % K , < %3 " 1 ' + "i +7' 7  7%K* $%K & %& * J l7 *7 J7**7K)/7 W2N @ABCCCAOAEOB :I?II?I )-&$7N\wT\/T,+7*7, >H;!?=>>;? " oW$GN=":!;I!? @ABCCCAOE@C@ e6%*f 28&')G$K77%+)"#;7%m7*7% ="3?>I3;I;3HH#=<3I>II3:"HH o7%K*%,=o3WNK=<H>@ABCCCAOFBCB (($&77XN=HH?=@ABCCCAOO@O@ ?=:H>> @ABCCCAODABC 5G #="3: "3";H3IHH @ABCCCAODBOB %-7G*-K'&$'-&#mX1$'$+ m J3 /$1 , \# w* * 9 7 7& $7 TU V ((  & % 3 WN 7 % & 9 = " > > : = " I > H : ! YG 7 & W 7 R& & G % " i + 7 ' ) & & * 3 mM & * T G& ' % GG + ' 7+* & ) , +%K 7%# qg_cqg_c =HH?:?:H";?%**3 @ABCCCAOAPPO 28&t$tG%$*K$%&%K[<G:%& G797<o-7&&7$&7%K$%7* (77=HH?:H>I"< @ABCCCAOO@@F &G)87 %R- 8 7 % " o7*  ?8 7 & -' , +%+ 7% , 7i ? & 3 GG T G) + *)*\/T# 1)+7& &K7 &8K8 %KK *3W$GN=H=?=; ?I@ABCCCAOEOFD (7-&>;&J7**7K)&)%7K7 7-7<&%KM%&3l717t1)G7&*) W3=">>:HH;"::>H;=<";<;; 53.%*7mHX3=H=?=@ABCCCAOOSAS II>H*I% %-7 G$& $ -7%7 G)* 7 1 )+7& @ABCCCAODCD@ 7+& +# /2|# J%  7# 7RM%& X7+)$%7*7%*Km7&$m)-& &7%#K *$G%K71%7-7,8W7 7%W+N [< 3WN="?:>H"";;H$#+@ABCCCAOOACC YG7& '7%1 7 77 - 7*%"m." 1'87+ "i% 2 *Y\ K\'* 7+*7&)%M7% &7 $% #*77*% M7! ?I?? && $G%N'=7H%=?2m :@ABCCCAOO@SE ?=?>>I! &*7+8)+$&=<H>:? =H7, H?+=n :=)* I?%7 :=L,+7%KK J @ABCCCAOABAE @ABCCCAOEOCA % +  * ) * 1 + & R  3 W$ G $ % K N 2 %  +K)*7 7  7 % 1  7 7 o & ) 7 , , 5 3 2) $ M7 |*  7* * 7K) ' )G$K7 7%3 U %K % ?##I<;#<W<#T= <HtG #G><0*#[< #<>><<## %K%H68&%KK=""><?=>@ABCCCAOOSAF =<<< 67-7977&%+G$%K7&tXLm w< W$GN=HH!;<!;;;;!>;@ABCCCAOEODC T)M>7**7K),17%&',*7G7R n)*#)i3)0*'327%KK7%3 ?>"wH<?;e>;87fX+N>H;@ABCCCAODBFA "-&K*K! < H < # " I < [" t%XLm -II87H %H& "tG I% -7 > #>H<#;>2/)<">#"6[> #? =HH?:?":>= ')7*WN ="?>=>H?II?# %K %+$%9 7'7&$')- &#G7%& mXa$ G YG7& X) 7&$ 7% m. % " -87 % G) @ABCCCAOOASA U 7 7 t & M& W N = I I # = > > H I = =<I;?HI"H=:# =H=?=H><::: qgcbh 2 *)* $-7R1)+7& , - &e$%& 7* " o & %+ )n )' * 7+ %K \/T"<# "I# "H[? #;<<##<< TZT @ABCCCAOO@OF X 7 + % K K % $ & ' + 8 7 & 1 7 + ) ' ' $ * $ * @ABCCCAOABAP * 7+7 1 7  W$GN =<H><=HII : K77%*fWN=HH!?I""!II=@ABCCCAOEBPO = (.[" , > " : # > 6[= " H |2 \%-  5 \3 )& $ 7% T* % 2$ $-7- 1 )M)' R G$>3 W$GN =<=H==<>:<H U%K % nK)* 7* *U17K) n$ *=) 0=I*H*?G @ABCCCAOOAPO w%K&[><,/*Kt2[IX@ABCCCAOFPO@ H;"II;: 6K 3 J7 $ '   ? H = G &  ' 9 M7 JG7'L%KeTUVR*'&%97f?@ABCCCAOOADF G#87  * ) ) 7 W $ G 7 / * ? < ! X) 7 & G $ 7 % R 7  & '  7 % 1 7 , +  * ) * J2,*%K),&--3=?=H=@ABCCCAODECE >&=?H%H dgbg_ III>#=<H;??I"II#=H=?@ABCCCAO@ACE =;II< /717/**K9K7$n)*R 7*+ 7%%,K-W87N % " o & $ % & 7 * & % + ) n ) ' 7'*9 &&+#67 -7G#& tXLm* K ="H!::""!::?@ABCCCAOEBBC L)M*)%*7*50&7*K)53277! )'*,17%&'>-87%Ym3W$GN X T G%&7&'W7%$G'm9M& -) ) &$- *K17 &%+ 7='"7>7>\$H7%=$-;%=-9:G9"*>m7&3-* = H H ? = : I : ; : K 7 % mH , I $ & 7 7 W&  W9 7 & & < X) 7 ! / 7 1 + &  7 % 1 7 ' 7 %  7 R& 7 & G 7 % e & ! * $ 0 )R77% XN H; =; I# =:II<H @ABCCCAOOAPS / % 1 7 & W 2 +*G+)%K777%=<?>I@ABCCCAO@SSO >:<><> 7-7%+)K7&&'7'$7&7*-K+8&# d_d_pgq G$' &<!"I;?o 7% &%+ )n {**+ %Kf @ABCCCAODE@O gbz^gcdgc T G) *&$ 7&'K7-7 N)7* %@ABCCCAOSCCS &)G'  + * %K K K  + 7 * $RG )) W K? , WN = ! I ; ? ! I > H e K 7 % " of l & & $ ! \ 7 $ % 9 6 ) 8 7 9 7 % G&- +3 7 $ $ & & 7 * %  $ & ' 2 # . & ) % 7 K 7  7 % * 2 8 7& ' $* $* + 7 n $ G-9 G7K 6 7& * 3 & & %K * 7M & m %& % " o @ABCCCAODCPE 7%-7 &  % $GN =>"==>?H<;? ;7,H-<rG7$%7%=,<% 7 X + % '  & K W N ! 7i %><& ,8!8=,%77&%'=) 8I7, &- * +7% * =<I;?<H="H? %7 9 K 1 7+)' , 1 ?< G $GN G$ -&  n 7* N & %* +& t' %t)* t8 * * & ' p^_ ghggc X) 7& G$ 7% mM7 & 7* L3 " @ABCCCAOOABS G )  & % K K  ) M7 8 7 % 9 7 ;;<<IR ="<H@ABCCCADBCO@ ==HHH;= YG7& 68 t G * I < ; ? ? = I > < "<IIH" @ABCCCAOSAO@ 57 T8 7 %"i%K3 27' ) &$%& 7*?HHH! " o &%+ =H=?=:"<?:: @ABCCCAODEDF '%7>2;87n3 )*X+ %77J&#727 **%7KKK)m32 )G$7!# T7%71+&K*1777%& @ABCCCAO@DOF %- %$'&$7%+&2m '7)%KL*/ l?o, %7&%71'))!, +%--'%&-'-$&'%3=:II@ABCCCADPFDO # G t 2* K K s +7 * $RG))  K $ N ? ! )n ' * + WGN =H=! III K 7 7 T G$& $ M7% & 7 & $' ' 7 9  + 8 7& $X77 7 - 1 7+)' &  7 % K 7 % * # & 2# . & %K * G& % ' %&  %J2 @ABCCCAODCPD '1)& XLm, 7 7 % , ) * 3 J 7 7 %   7 <=<GIG;?'?M & * RG K % *  " & t K & * ' % &  M% & # 27 * $ &  3 = " : " > H " " " ; e 8 7 % f $3G+N7=%<KH7;%?"H"I;7K?$#M l7 98\7$%- 7T$)%+-9'9 &M '%)7*%)K$*%W$23 7&=-<=3X "$""2=\<L 0)YmW$GNL7="= >@ABCCCADBOSS I:?:IH "H!< &&%+&)*K*'8%1I G#K @ABCCCAOO@CP '& & ) 7& G$ 7% 77% " o 7 K ) ) W N I = : : : : > # = " = ; " = = = : : "=:HHm$%1)%aG@ABCCCADBECE *-+KKa YG7& () 8 H = 7 *$)%$*71*G l&M) ))%-27%')"G$'&G! &-7%7%--7'/+&R@ABCCCAOO@DB 7%1 7?,I>H 'M7?&?HH 7*G7& -8>7 %<W$GN @ABCCCAO@PAA L)M @ABCCCAODEDD $& $ -7%7 1)+7& a* &)+Q /7 **-&-NUG$J7=H=?:?;;??: @ABCCCADB@EA TG& K* 1 7 , X)  7 + * K K K  + 7 * $  K & ) 8 7 % K ' 7 $ =H= # =<H I?< <<H * K ,  n X)  7 2 8 7 & 1 7 + ) ' R' )  ' , 5 % m 7  $ ! ' % 1 + & ' 9 M&  7 $ % 9 6i2, " o + 7 &  $ 7 t& 7 ' ) 0 ) Y ' Q % K  ! \ 6 / G &  ? * & 7 n ' % & , "  $ 7 * , 7 7 @ABCCCAODS@F '>IM&I*>;&) 8 7 % K7 7%*  WN ="H! 8 7 %'% J& tXLm# 2m J& ' 7 % = H H ? = = = < ? # = < = H : = ; ; > < 7 % K m H , ? G $ ' 7 8 7 = * 7 + 7  8 7 ' %+ R&%, -8$8 -$,3 %\X2, 7 >% <&*,, % K 7 % RG  7 7  = H = ? : = = = ? : L / & , 7n 7 5 K8 7, J|, >* n & , @ABCCCAOO@EP 7%R()* 3 WN >H;! I=H<=<?# #>H;!;<>;>=7%K@ABCCCAOCSP@ $%&7+7% > 3 W $ G N $ V $ %  = " ? : > > < < < - * W$GN =<I"H>""I= @ABCCCADBOSO pgj : @ABCCCAOSAFE />' $87& &''7)%K'K#G)' 7%77 %'1$7+)' 7K77%*-$' 7N =H=?=" <= @ABCCCAODEPP T7%%7&w:<ie++)&*$87%G'*%f2 *2m %&+# K78tG%*N"8&3W$GN=HH?:?H;= @ABCCCAODFCP )K) @ABCCCAOO@OC & 27 * 7 % K K K  + 7 * $ , G ) K 7 7 % *  7 K 7 7  + 27 n $ 7$%- 9 ) 1 %# K * ">< # \ 2 8 7& $%& $' 2 7 -K & )%7K7 + 7 7&l7* %7K7 M7% &- 7$- #\7$%- 97& -N G 1 + & t& TG & ' 7 % ' 9 7 M7 &  & % K 7 % Jm# u?< G u< G uH< G u" G 7%K % +$* %K =H=?:=I = w-9 -& 8 1 7  I # \ -& 8 % GG' I # ' K W$G$%K 67 7%K =<H">":"< ; /%1 7& N ' %R& , *?9:7 *$0)9X ="= ;><" H?#II=;>:: _c‚^`g_ J * % K ) 8  * $ + )  + % + % % ' @ABCCCAOO@FC W$GN="?>HI:II:?53.%* 7 WN /Z 7&  7 J 78 $ G7- I =>I??: ' $* $*  +7%KK  * *  ' ) 5 $ 8 $ , % 7 & ' 8 7 3 W$ G N = H = ? " " I H : @ABCCCAOA@SD 7 im>: <&J\ %%K*7K%'))N57 7&%'H%=<+H=&H5=3 @ABCCCAO@BFP @ABCCCADB@OA %K% n9)* R*)7&G$K7 @ABCCCAOSADE %-7 @ABCCCAODDA@ &  % 0 ) * &  $ # + % K ) G 7 % K 7 % $ * 3 &  7 % 7 1 + & a L/ n % 1 Q 8 % ' % G + ' G JK $ $ 7-7 H M7% & 7 K )%7%K7% +7* & 27 * 7 % K K K  + 7 * $ 1 ) + 7 & R 7 +  7 % 7 5  GG & +7 n $ %- 9 7-7 * %7+9 ! / %-)1)7* 7*J,$-7, 7**7K*)G 4&%,K*7)M0%1&7) 1Ym3 %&', YmW$GN=HH?=?HI:=< $&*3WN K5'\9M7 &7$%%K-*79-57)%7K'7J%7K! l) %%,&K-K'$G3)X%K7R$ @ABCCCAODF@S T &I+='"7; ?l<7,$=v<7=%! n70 )%-) !G9!#GK)%0 )! 1 )%n -)* K K7$GM )+ '>7:)%?<3!o# 7 )N'*='>t?W7 3>W<$>'G<!N & =<I ><% ??&>I<,X37%K%, $n7%&%++& ="H@ABCCCAO@OEB ;">WN I>"9 -Rm)'&m+7*68 ", I8 & t @ABCCCAOO@FF & >:-?&<K,WG=N<>=<"::<?"H""?;I;@ABCCCAOSBCA  7 u > &  ) & 7 % [ < G # & * 7 & + & # + % K K  W2N = " ? < : H H > H I $ , LK 7 K  ' %3=">>H@ABCCCAODPPB ;:=:<< < < < < < ; ? W+ > H > H & 27 t'*' %t7*I, <# J2! "MM1%& ') $& 7+$% *)' )1 &,) 7+ &)&)-$%# @ABCCCAOSFPP | @ABCCCAOADDA & G%> ' 7 $ & )i 7+%[>" G -7%7 & $%7 , L/ n %7%1), 5 : )M% ) % , *  7 ' ! 7 '  7 G ) * , 7 * 7 27 * 7 % K K K  + 7 * $ 1 + 7 & R 7 +  7 % 7 & + 7%K' & ' 7% 8 M7R 7K7 - 4 L7 1 * & & $1,+'&8m'7) 97* 7M7 %\76)8 $%79 -97% M7W$GN %&7, U%03 )*\)K7 &<5&,,* +7* 0>< G#G 87%%2m"8717,&%+ =HH?:>==H" u< 'K# $7&-3$7>H;!=??"><I '=7< ?<,77 >H;! K K4 3X + *577R7%-7 3)X+& $8 3\' 5% K8 7,3G9 '9K '% &3*m N* =<H[-)& >;;3GG$' ;">"!!157 3.% *7@ABCCCAOSDPF mG#3 I,<& J* +&%K%3WN=HH?=?":>;< .7M7% @ABCCCAOO@PD "& @ABCCCAODF@P 8 <:-?&HK:W,$=G<NH;=?H"H"??::?=;;:7 % 9 7 7 % 3 /3 3 .7 & ) * m ; + ; 7 % = < = I " : = ? = ? @ABCCCAOF@E@ G)  G' &  G' 8 %8 === >=<IH;? 27# 2 >"! ><&)%K$7* 7J* @ABCCCAOSBCS =?=>??: gcz^`_z 9U%0*&*'%$7%K%-7@ABCCCAO@DAF l )%v')&2. 7n$- 1'7"G3m &76 K)7&-)*,-+)! +% (3(7-')$&> 3G&8%3@ABCCCAOSOCE % -,7%K* 7+$*$ %K% GG* $&$%)K -7%877 &$%% 72m *$* & Yn n 1 ), | )& , XKK5 MG |& ' 2* > T17'79&7$%-978@ABCCCAODBFO J7 $ + 7 * 7 % K K K  + 7 * $ R) )  K  K %, 8$8 $, -K * * & * + * o3 1 +& 7G$% G $ $* , 1 )7 G $ $* , %9 7' )' )& 7 * '  /Z m)N 7  5 3 $! T7% ) G9 7* * 7K) -K & %K + 7 &w' 8%K' 7$, G ' M & * RG K %*  WGN J7* 7+ , 1 )' 7& 7%, * $+) )%7 ' 3 7i $   G 7 e G K  W * f I < oN ? < o + G % % K 7 M) & 7  7 3 W$ G N = H = ? = H = H " = : 4 & # G  %-73 =HH":"=?"<< G $ $ * 3 W$ G N .7 $ % K  7 & )  $ $ * 3 / ! K)%K5)%H"XN=<? ?H>e *Km8f 3GN="H><H==I#="<@ABCCCAOOCFD )%# '-%%K7&7%>>"V'3="H:;">;?> +*&$%&%KW$G-yN=":@ABCCCAOFSEF @ABCCCAODPFC $-771%1 ="<H=:;;::;#>H;!=@ABCCCAOEDSB ?:H H" H::H=H >HH;<:: 2(/7%-7G&-7%7,'-&@ABCCCAOF@EF @ABCCCAODFOP ? & +73W$GN="=>H><="Hn  & # G , @ABCCCADPSSO ? o @ABCCCAOSB@D &  # /  % 3 T? RlY J % 3 J p^cdg`gc 27 * 7 % K K K R G ) )  K 7 7 % * R ' % &  &  ' 7 9 7 M7 &  $ & ' \ $ % 9  o+m)7G9$77J%7*%-! )'&3G%K%',+*1+&3G%K,<o7%K* M%&7G8G7G3')N/Z3m7*7 78%,K78)$7*'7%397\7i%?-<&9 J) %7* 9)-77 '77 %',77%, *)&'*+)7& )7M7 &7%! +7%7%+)G)&787%$K%'#7>,m<2 GT % 7 J * * K ) 4 2) * % 7  ) % & $ % m ) ! K 7& * =<I;?=:;;<;# =": ;! 2) % K G 7 & 7 % 7 7  * $  K & ) 7 +  G ) ' 7 >;>H< W'7,536)-%K'$%%K&%"H 5\J7K)7%K'=WN=">>H?>?;= -K , G) $&%Y%'m)3/7 7%K7=&%"=n$;GH-9H1H=%%&7'*3* T8! *G)*%7$GN=HH = ? :3 57'7m">3<X)+>H;!=:H<I; ,=o3WNW7%-'=<H>:@ABCCCAOFBCE > ?<":G*7-+7%KKR7@ABCCCAOEODE K7%)K e+7%KK7%f+7RM7%&7e$'f % eT+%X2LfX3H==<<>=e7 i>?#?f @ABCCCAOO@FA @ABCCCAOFPSP %K* > 8 & # G % *  I 3 < &  n 7 &  w Jm, W$ G N = " ? ? " > H = : < = # = H = ? = : ; H > < = @ABCCCAODD@F @ABCCCAOSBBC @ABCCCAODDF@ 27 * 7 % K K K  + 7 * $ RG ) )  ' M & * & 8  % @ABCCCAOASCP m ' + 3 W# \ ) K 7 [ ; 1 7 G  2 5 7 M7 + &  # G  L ) M# > % & % + T 2# 7 % 7 6 *  M )& , -7, W, - , & & +N # # qp`z 7&e+7%KK 7%f '-K% 17+)' ><+7G '*)&')G79K973GK*+&3 )%)7*+-K8*",><#G%37% > 8&3T7n&7*'%K,&;&)G7&7*3/2 & '&%K '%& &#K$ n$&) &%+7 &)*# RGK%*KN< G," G,"< G3 27'5',7%97$7&')8)+& 2 - 887 % )%7' R'$&) &%K &*+ K 8%1 I+7 G# %7& ** R7 7 % 7 3 U % n  G  % 8 & WN : ? < " ; ; 67&*M7%&7%K7+$7#W'K#X7M% 79$="H>I<=>:#=<H>:@ABCCCAOD@AD ;>H=: 'G)**7)-)+,7*%7K'K&+%$KGKN7%>KHR' ) * ) $ & 7 % = H = I " " " > : ? 1 XN = H = ? = H = H " = : + % N > : " l? >I& 3 T )-9 N =?=IHI< ;> U G$ $%-7  =H=H=?=""?< @ABCCCAOOASB @ABCCCAODBEC ;!:@ABCCCAOASOC ?;3<H<H @ABCCCAODPFS !*I)8&*W)N2X3 *( T)+*%* 7')N,=7"7 %<R1 +"&3 @ABCCCAOE@BD @ABCCCAODPEA + 2$ % 9 7 $ & % K 7 % K K $ , 7 % 9 7  *  ! m) 8 7 G& +)%K7 77%, G%K% G& K 8 ; = > H " " m) % * * 7  + 7 N 2 8 7 &  $ $  * ) 0 1 ) J 7 ' /7  7 % M 7 % & 7  % T ?  7 i ? & x^gq gqc +7% - 7%' , $K G)* 7 Q 9 ' ) 8 7 @ABCCCADPOSC %, +)G%K% 1797'7% +-$' 9K#G 6 G7' 73 5 67%)* '+$&7 )G* #+78 7'm 2JT $+)i &2#.')87-27G'J7 *<77 -K$7* *77>, 9K<8 *&-&7+ 8%G -K%R1 $7%'+K +%K 2 W) G7G *& =t+7* Ge++ *K t +%K7 77% $7# -I! G* 79*7, )%K m ";m'7*7 7*7"%V'" N?7 ? ? 5  ZU = 2) $ 8 & G7K 7-$t* ) G$' * & 7 K 7 7 *  $ *  + % 7 % 7 7 % 3 = " H > H ? ; K78  ?, <8 & , -+& 7* 77R 7' @ABCCCAOESEF V'J7i>?!?!> "?@ABCCCAODPEF G797+&3K78,**N=?""HHH7%?i @ABCCCAOOABP X ?G % * 78 7 $7%K ' )G7 , $& $ & 7%! )G7fXG&*N=<?><=HH==@ABCCCAOAE@F = << J* * K) & +  7 l & 1 ' )+ -7 n )* @ABCCCADPOSE +7+&%K7%3W$GN=<?=<<:<H<= & -72m %7&$%7& ,L/ lW$G %7%1)N,8|- 7%% %-7%J|#*-8&,7i>;X, X; ' G * * & 7& K* n $  * 0 1 * -8 % @ABCCCAOO@E@ U-%K % %7 ' # & $ $% G) 7& G7-7% ' 7% 3 &/)M'7+7+)*7w+7!| G*-+KKW$G=:H< I HI@ABCCCAOFCAP %%K % G'$) 8&7 -7%-7 7 'K$&,&.7 '! $ )%K7%="<<"?"I>; $-7-7%77%3$GNUG$ =:I:<" =">;R=H=?:::IHI +%K +*%* )*+)%)+7& 1+&*6N7% :! z^b_` & ) 0 M # * 7 n 1 ) 1 ' % , 1 7 1 ' ) @ABCCCAOOSFD UyG7 7 9 7 U  7 ? ; &  $ ' 7 2 7 ' & ) ' + 8 7 & &#%# G%%% " oK &%K*7+&7%%KWN=<H::@ABCCCAOOCFO "==: ><8 @ABCCCAOE@SP % 7 & + + * & 1 7    %  8  % ' % 2m 1W23 M' -7% * 7+ - +7%KK  >;8 7 M)GNMMM3+%1)n&)*)7!8K8731 & #G %X:I,77%, *,+7& =":?"H;IHH:-87%@ABCCCAOFCFP ') *KWN>H;!<=>>"H#=H=?@ABCCCADB@S@ :>H"""< $7 ' H;<?=I"# =">>I:I>> …g_ z^} g @ABCCCAOA@BC n 7% 7**7K) n  )% G *7 2 7 $* 7 >; %1  ' 8 -  -7%K m) 8 7 m ) 7 , K 7 8  : ! " = 5 & # G ,G797 b_ } gq m )- & G # J)%8 7 %' 7% 2m - N=HH! 27 >M"*>7&7:,"G"*?7-0)eUJfX)+ G)7%K'7&: (G$3W$GN%( %7 G a + * )* 1 )+7& 2m 77% ?:+7%KK I: <I>#-&)+7&/7@ABCCCAOFCOB J7$ ' +$& ) $ 7a (+; GN = < 7 X N > H ; ! ? H < < < < , = " " > I I I "># W$G$%KN="<H=H<?IHI @ABCCCAOAESB 2;#;#<">#17*3%N"><GW$GN!7& @ABCCCAOFOFP 5K8 = H = ? : > < I < I < M MM3  % 7 8 K 8 7 3 1 Z 0  7* * 7 K) G ' % 7 %-7 n )) * , * G , m 5  5 7 % & $ 7 % ; = X N > H ; ! : ? ; ? : ? ; 2 2m @ABCCCAOSEAP d 7, n$*)0*'- +$7* m 8m )7 T '"< 7&H< GG$' $ w2 *=$I%8 0<77% )<:7HH&%$%7 1=7<,=87 H'<%<&%7% >)<*H *W* N=% H'! 2'&W&2;t\/T: G3@ABCCCADBPAO =HH?I":"H"I **8 -+%KK %*$G * T/ )t \ 6 7 7 G &  * & 7 n t& % &  +  0 7 & J 7 & , @ABCCCAOFDSA & + ' & ) G7 $ G 7-7 ' *  3 # = =  \/T"? G3 G& ), \/T, 1 K , Y l * , m , U %KK, )+7, 8 7 7& ' , @ABCCCAOAOPA W$ G N = " = > H ? = " I # = H H ? = ? I " H H J 9 % ' ) ' +8 & & 7- n $  G-9  n ' * v v 7 / + & = < H : : " ? > : : * Ym @ABCCCAODC@O Uy,m+,3*%K3WN="=@ABCCCADEPBA >H:=?? %-7+K%G)')87-m+2)*I7 2m J G  G % K  % K7% , <oRJ& GK %9 & ' 7%  )i %9 7% W$G 1  ( ) * ) ) J7M7=<>:><H">==*@ABCCCAOFOSE +% K*K1727&\$7Y')3G*&&+G# @ABCCCAOEFCD & &0%7& &+ 7#GM%& )J7i &'T $&3 &')*'*", '$ '+G*)3T&)7G7$ &tXLmW >H;!>I;"H"@ABCCCAOABCA **Ym T8/2|$&$+W2e+%&$ T >, =, R+ ? J7* * 7K) L X )& G-9 ;* 0 * 7*  G7973W$GN=HH?=="I?"" e $ 7  1  ) f # (< " > # WT= # /uI < G @ABCCCAOD@FO n ) ) * ) % % ! * 7 G & $ * $ + ) R '  & ) % , 5J* K% 87&7%*-&&;#++*%)KK0*=,7 % n   7 % 3 T7 % 7 1 ) + 7 & "  7  1 7  , & % + + & , 8 7 % ! \ /T " < „ W 2u? < G = < > I I ? I ; = ; XmU 2# . X7 M7%, W%K' %K, $%7 ,, G * 7 & ; ' %  % G &  5 K 8 7 3 )  $ * H=?:@ABCCCAOFOSD <<>; : 'W$ 7% 2m &  & %{ : ' )7& 7* 3 @ABCCCAODDD@ -n %K+ ), J7 9 * 7, +G ' , ' %* & ' * &  **N G $% 5$% †% G N = H = ? : ? I : ; < H   7 * l % 7 % 1 ) U87> -7,( 7,*L 87&8)%KK) < G# =H=! %K'+†7&3m') =<H::@ABCCCAOEA@A ??; '"-7 @ABCCCAO@ASD qgp`p )&7, &J)9 W9WN 7&&+ K=<<;:;: K >HH,='HG$%, :H*TULmw( $%K7 ' )- & $ 7 , :Ho 8 ' M' & @ABCCCAOD@OF TG  + # &  \ /T, \ 7 + & , L) & G ' , 2> # ;eK))% $*)f *X) #-+ IW)%-9 G%W$NGN2( L$*7G7 &[+ ?,m'7*,n)v),1,J1$1,+K)%K, @ABCCCAOFOFC m)*)+7&7%G)')87-$*&77Q >H;II>:;I>, ) 7 * * K)R )n )i 9 U %-7, \ 7, m)* )+7& 7% H)' ) 87 -H?I$* &* 77Q +,)&,)GR7&n&%)*3 =H=?::::>;H,T97%N>H;@ABCCCAO@@@S II;?H>H XZ, \&9%*7&8% *8% W'N : [< X  W &  $ 7 ! U % n  ) % K ' 7 + N = H ? = : H I % 7 & # G  K 7 % 3 8 + & 3 = < H > : = = I = H > =>?>=:"===: @ABCCCAOFPFD T7%7/+&\*K/7357%7%2m# TG)&%KK7+&+*)K77 @ABCCCAOFOFA 27 GK7'+$)7*,&J7 -77%9*'77%G&&X-m.3 @ABCCCAODSEC X7GM779%7, ' %- * w )' & % ' # JG , J&  t XLm3 \/, *7XZ, ,JG77,w% e K & 7 + * G f / & 7  + 7 # % *977&N)K7>;87G*7-8)+$& W$ G N $ 7 % 7 J 7 %  3 > H ; ! ? " ; < & $ + 8 T 7 7  < G & n 7 ! K 7& * R )*  W$GN ="= >I<<<?: @ABCCCAOSSAF H+%N>"/w ;I 7&57'7'=WN=>?><=IH;;; @ABCCCAODOFC @ABCCCADFFBD @ABCCCAOFODD 6-7 o# *97 % 7 & 1tXLm +&-+% TG=H=?:?H<: X7%+77$*G797-$$')87- )  X ) $ * 3 3 3 \ 7 + & + # L) & G ' # T\ (# T % 9 1 7 ' ) + # 7 1  # 7 & ) & * + 8 7 & +  7 G%K G * K 7 3 77%R- 27G'w)'&%'J779*777& '$*$* 7-\79 +K7%7% #X+&*+)1 W$GN J "<<# '$+& 2$&"=!?>&W$G=HH?=@ABCCCAODBAS ;<H<: *7'#\/T# 7&H;XZ# ;H:# IH#%# =HH- ?@ABCCCADBPEB == ;;-$+# ;H< =<H>:;+">H 7 =H&=7 ?=W$& ;<?77 =< V'X3=?= @ABCCCAOFBSF @ABCCCAOEFED


…†‡ˆ‰Š‹ŒŽŠ‘‘’“”•–—’‘˜™š ›”œ”“”’‘™

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 x~xhi x~xhi x~xhi x~xhi x~xhi x~xhi tqi D.c-_  $% -. ) $ $ 23 K ) , ? $K ss sihq q ss ss  $K$!$K6"Gc. 9,0@2M:)K(,-?- ?@$C$>-. 2K !! < ;  W -?$ % ? , c , ($ d @ ; " c , !  $ % gce4 <C 2 , ' -8 < ;  " ! $ : @   -!  $ : ? ,   ! (  < ;  + $ $% _'$ ?. $ " '8 d @ "!$: % +', '4 W1+K "!$%. 8 & ' # I ) #  1!  ' ( F-" .  * " " # &''$$45- ()*+ "  - , $ d'' @M9"CC4 #$ GA?2?$% c.'2''c.gcF4gcI4g(:-3 0>>2GJ67JJ64>70MNCC6C9MOPQRRRPXZRPX "? !:'G&- --'2Fd'$ $f2?. A?2 % W!-! IWW $@(.$% ?$% $! 8 -$ (,(?< -, $K 2 (? (.- :L% -! $'!./"0(12 +!;$3%"<. ./62,7?88 M + $ ` > 7 V J N J M V a D.Gc' 9Nd$ -,d ;OPQRRRPXPR\\ 'DD'%: '%: -! >70JNC%: >CJ6@ CC` -"$%$$G g. ! - $ a E ! # & IWc8 & ! ( ? $ % d& W+ AG MNM9>V0 E 5. ; K D ! [, 99 @$ '"$ : ? : ?  $%%?$% : # 2 9 6 12  : ! $ . / =0 > 1 OPQRRRPXSTXT A?2L OPQRRRPXUPXS &$ $K,$.-? $!,(K(!'%;!-" CD.I)c':'M>OPQRRRPXURRR ['%) d@%,)#$&"?,1!,OPQRRRPXSZ\Z 7J67C00 +! -?B?2@$ 9 (-? @C>>124 A%%'& 2+, 2' < 2 ? " 4 " ? ,  B ( -K 2-!$,,K$@,.KK >70J9766NN74>7M7COPQRRRPXSPXP d @ c , ! $% "", ' %$ , K $   <; " ! $ : @  , ' K 2 : ? K : , ! K !  8 . -! ( !$K!-?..!"@K(K!#! K?64M?8K " 69>8 decjK g WdeK " !  #  K % ( $ % K &- $$,L*_€G "%g? @.$2%?21 ?)GY$L>;7'C-! 2 6 K 0 : G 2? $* , 2. '$G AL D . W!  ?$ D ' % : +' ! -' ! 2 @ 6 > A' ? ! - $ D'%:  $" Y : u@ A?2 >9MN8 cA ; ! $% 2 @L '" ` gY c FK ( "  K ( . G > 7 M M C 7 6 M C M D E F '- D . G H$'  I-G JK 0 OPQRRRPX\ZOT AL '"*"'(?,AL>70MNCJMC>7> 7JOPQRRRPXOUSS M6NMN>M C9C_K2e+[.%@+GOPQRRRPXUZXQ MNM9NJN - . - 3 9 0 @ - $ gcFK c!  K : ? : f 7 9 9 7 J V > 4 > 7 M 7 C V V 9 0 0 0 7 ! 2   (. -a 2% ,  -` gY c _a @?2L >9MN > 7 0 M 8 > 9 N N 8 N 6 9 6 -?  @ " '  OPQRRRPXSTQO OPQRRRPXSZSX u u ;  !  $ % G ; ' $  * $ ; , 2 ' 3 -? . !,.:DGI $,>!>1 !,$:% ,'-" 2 "%. -$ ($ " 77VM6N OPQRRRPXSORU C < $ !%! -!- ,!! $% d @$:I )# - "%,,N $` ,.'$E !, $a*% $A' NW1+ #$ : ?I! .F $f9 %_. -!,C$>$@%K <; 2K),!0 $(2G?70V0CJJ4 602K"-$ $6>2K@$4 <%0>>222?,,!(OPQRRRPSTSUU 2,VJ68 '8 ,-..-I-9 7MB7B.!CVOPQRRRPXU\\\ MA' J>.>(J7) <; ,!:2($ ', ' !. !,  '$ , d @ % W1+ . $; 2@ Y $%%  "(!!2? .$%$%?@, % $ , ' $ B ? .  4 B ! . $ ; ! " ! @ #$ > @ D I . ? gcFK ? ( d . 6 K 0 8 9 : , >70JNCC>V>JJ " 'B  98 C: AG >70M9VVVNC9C4 OPQRRRPX\ZQS ?  $ +G > 7 0 M 9 V 7 7 J 7 M 9 W1+ #$ -? @'. ?K E;>7M7CV7C6>MM4>7096OPQRRRPXSZXS :Kc?)@GA? '-! $% :4$!$$ E!-!$,(WH $ ,-0KJA?2L>76VC6M6>7>OPQRRRPXUQQO > 7967VV7 .!$%," OPQRRRPXSQRP - v:K'c @-? ,@:*1" 2!V,0>@"2AL ,!A 6(6>)(?@ >VVVGW.@$",!*"'(?,OPQRRRPXOQQU N> !$$% - ,.AL K-@K ( (.-K ? K:?: -3 D>.7GIM379.C0?V@7G$J- %62$0.gcF ,0%":'K$!,,F 2L Fv H ,@)! <; , ) # ?4 : % ', 'K 9> ' % ?4 2? L W!$: @ g ?$% +$%$ < 2? ?@, $ , ) #$ ? , W'  6 K C  @K %: ', ! >7M7NC67CJ9V 0 <" , $ 2 $ ? $ -' ( . " ' % ?2 >70MN^Cc 0NN7>@?2?$% N OPQRRRPXZ\P\ < .- OPQRRRPXUUUR " c!$%? ;-! g? $,A %@ %"!!( -?$$ %( ,(-$,,!)+', #'$r' %?(?$ $% 2% Fvv'@KM7JM>9N4>76C97M9N0OPQRRRPXSXXZ 0M ?4-(.?@K"((,$K-2)@$Y$%'(.KG ,!D."$: c%?. !.$ $%6',6'G 7>d# 7MMC7OPQRRRPXSQR\ >0M>$ >> <;@'?!-$:%-.-OPQRRRPXS\UP W+ F  , (   2 ? ' - $ ? - $ : E 8 W1+ #$ ? , # % -, $K : ?: ? K @'. K -3 90 A? 2 L e<G g " ' ! D  . $ &- 6900 !B$;, !K$%K @. . ceY -. )$ LK A?2L-'$.$!L>70MNMMM OPQRRRPXZRUZ H))- "'- (ecIc 2@6>.!W4 +! 3N0a.@%GAL >7:M7NC678 D.Gg?)''-' 6N ['%), I @?-$G.c $gcF :?,!:?1B K$B.,! !:A'. K-! G &8 %6N.90'>d! N28N@Vg. !N- $+!."L>9MN8 C(0M(7.-`2K,?$2- @ OPQRRRPXSZQQ W+d@?#$F%?$%c,-?d W , @ ) ? , ?  $ K ; ' B B ! 2 ! , .L,") GAL>7M7CV996VJV ' : , ! - $ () ['- B ''( % '  -, $$ ? C 9 N 9 M M N > B+G !*" !.$c %@# .?"';$%(K$C<-3 G!, A'!.>9MN7V0000 OPQRRRPXS\UZ $2'3(.GM>>V60>4J0>0NOPQRRRPXSTPX OPQRRRPXZSPZ OPQRRRPXS\UX OPQRRRPXUUUT d? ?@W1+ ?$ ?, D,): 6: f < NC !-"?K'K$?%!K',9K2!, ,!$8 <C "  <2 @ , $  B - , !  $ % % : " , ' , gcF < 2 ? ? @ , $ " ! $ : @  2 $  . f 2 ' $ ! , K W  "%. -$ # % -, $K @'. K (, d2)  ! 6K 7: c.  W1+ $%K 2  !!. . ! K " $ ! 1' u'u3Kv"Fv v@*!()"wG,+! !."v4g- v'@K A2L>9MN8M7J06MMK>70M9VOPQRRRPXZ\TU 2L>.L7@ MM(=2@?#$%?$%G CCMMV>>VK>76MJ7JV;'G >>(V _LW1+K(,-'-'$%K;?; F - $( $2D.Gg?%!$% .Gg? )Y- :$6JK(!,c.'2''K -! :'`,2, ',$K(2 (.'a -AL K?>7M7C77>NMM9 -3G90@K.% ( ?$%,?>7MMC7V7JC6C A?2Y2?+!%?@ A? 7NM766G 5- $  2  , >79C97NMCV774 -! $ J>> 2K A?2L d? <!# >7VM8 $'M0W %"G.@&- $H :$>9MOPQRRRPX\RRO NCDM! >N'$ 06 DA? 2Ld? >76M0NVC090 , ! OPQRRRPXSQRQ 69JMV974 OPQRRRPXS\Q\ OPQRRRPXUUSU OPQRRRPXS\PP >J +2,L"EB'!3V>] #$^I., >7M7CVN7J>CCOPQRRRPXSUPQ >76CV9CC99774>9MN870VVVOPQRRRPXXRPQ < ;  gW 2 ?  _! $  ' D ' %:9N "@K 4 < 2 ?  . ! "  4 H$  % : -! $  , K d @ 9 ' % " $ : @  K 6 ' % $ ' $ : @  ` " % K B $ 8 W  ? , ! 2? $ # % -, $4 ;  $% g, !  G ; ' G ( 2 @ " ' %  -! * ( !  % $ ###G ,?V?>]8B'H !3$G;`>'9-MN2$a9?JJ6>>9,J!J8 #$  - $ gce ?-? -3 ,VVd` !L! - . $ % <gK D . G +  2 ? - g! . @ $ % a -? .  @ K ? . ! G W% . $ ( , ? - G ?  - 3 C > @ K 2 # -' ' K ( ( . K WAW4 ; 4 -) v . 4 : E gce4 I4 <C @ 2 L < ;  I ) # D % D ? < "$%_< sxh 2 "!$%. -$K "$-" . $ -!$ , G !.g+WjaK+L>796CMNJJMM9 AL I  : . 2 2 D . G c' $ : .  ! . ' , $ 8 AL > 7 M 7 N C J 6 7 C J 9 6 ` 2 , $ 2  ' :  a 0 J J N J C 4 J 0 9 M M 9 N , !  6 =% - . G ; ' (! @c%?#'G +- g ( '$ OPQRRRPX\\QR - OPQRRRPXUUSQ OPQRRRPXS\O\ &- g! (<2:!- $-! $.A?2L ,#$F %>799J98 ??*_N 6J:--:(!$!"!$!?(OPQRRRPX\TOT $?((?6:?M,C$W ,!$b- @$22$,%D?$-$ G A?2L>70C9JJ6VN>>!%!OPQRRRPXSUOS (-?W'"'$%$9N> 1+691HC> Y$$!2 $!G G : G g. ! 1' c' '  # . G d$ ?. dd_ _ ! " ! 2 @ ' " !  ' ' ? . ! C > g_ <  ' K ; #, K - , 9 M K : ? : ? K  $ % . ! K : . % % % . ) " $ g $ ( M 7 M 6 C V N 4 > 7 6 C V 9 J 9 9 6 0 > I? ? 2 ,'B$.(#!2 ( :- OPQRRRPXSUOX W4 9CN0M0  " $ c % ? #' <. . G + $ " : - $ $ K Y . -K W K gceK 9 g@ B K -!$ , K ?"!. K "   ! K -@  I _€L : ? $ ' G  ' ! = d? ? @ ? , $ % -  , K , ; ? ; *" ! % 8 2 $ ? . G @ ? 2 L > 7 6 9 9 V 0 6 0 C C 7 " . % . 2 +' , ' b& K "  2 C 9 C > > > N 4 > 7 0 M N 8 OPQRRRPXSXS\ M6NN99N###G 1:$GA?2LI@'.>76V>CMJMJ>> <; !$% Bd$ $@?. $%K?4 c'(!8 :LM0>2f2$AL>76V>CMMCC7M %-.G;'- Y$B'>70MNVVN7N7N #GAL!>762C?979$6?M0,9>-@ -, $0C(C_' $68 6-$%%? ( %  . " ! $ ! ? G ' % OPQRRRPXUXOX . OPQRRRPXUUXZ OPQRRRPXS\Z\ OPQRRRPXSQPX ; OPQRRRPXUZOP ',  ) c'$%%$% 4 > 7 9 6 C M M 0 qi OPQRRRPXSU\X d? ,%.,!',-" W 4W c $,gcI 6M-8 AL>769C69C9CM W?,@K?# %-, $K "%. -$$K ( .?W 8K _ #$ -" '1-@ c, $I :-M:I' --3 < ;?) N,')D#$ 2%$ $:%G C>2I!$$% A?2L_€ d@!$%?-@$%% I' $?(% .$,I ??,I !(4"AL .>7VJ9>8 @$; OPQRRRPXSUUP -3N> W $$ $ - 2'3 " 4 $4 v v@K CD.>j' @- g $ _€ I! A'  ' _' , ! <! - % $ * C > @ " $ . $ bI -@ ( . 5$ 2. , H. . g' ,V)  !( ) " % I. ! $ K % K 2 2 , K $ . 2 , 4 % % G c? . L 2 ? ? @ , $ " ! $ : @  % ? $ " ! $ % $ 8 @ 4 %. (. -K : $K : ?: ? K - , K ; ?; .'%!$1?,'IEN+LOPQRRRPXUXXR N0CC7V0 < "  $ % $ c % ? #' AL > 7 M 7 N C 6 7 C J 6 M W 'B  D . D $ NCF " . $ 1!. >76C979CMM004 >9MN8 J9>9N9 [, 796NC-',+-!OPQRRRPXUS\X !,+?$ OPQRRRPXUUX\ OPQRRRPXS\ZQ OPQRRRPXSQOU (. VN A$) $4 2 (. G>d 699"'. 9>"' '$%f B$8 d@%,)#$4K$%.!"$-" .KI+WGA?2L>7679JCJM7 [, M28M02$GNNCJV>64M6N6VOPQRRRPXZPPU OPQRRRPXSSRP < ;  gW ? , , ' -!  , K " $ -" . $ . $ -$ , & ? $ ( ) ƒ' $ ! + ' @ ' K 2 @ % ,  8 d? ? @ % ! 2  % ; ! # & 4 W 9 C 8 C 0 @ $ : ? : ? 4 $ % G A? 2 L 7 M N 7 N 9 ` F$ a (% -'(. V: F$( "$) OPQRRRPXSTOU c -$ %AWL ,!d! JD9&CGJ! $YgcWK -G>,99M0N@CGM&VJ-L D8.Mg6(>'N-? , ),!# :?2:?%*( G!",.$*, 2L&Gƒg) -L'$@' ??@.!4- @,.%$$,%)(#$4 (:- $GugcW4 gce ?22!$.Gd :K,6>':! -,2!:%D%.G_! "'-8 ,f <2 c J72CC,&+! %*, .)!#$ .'*- $?7G0>? 766@   :),$* $'$9%M.F!([, >7.60j! M7OPQRRRPXSZU\ 9C8 IWY 4 6 9 M [, M 0 C 0 > : K G @ ? + ( $ % 1 W u D . G g' ' 8  $ f J 7 9 ' , ( 2 $ 7 J9>968 hiqi OPQRRRPXUXPU 6>V[,G OPQRRRPXUSQT I! ; " " ! ;  . _ " F) -K ( 2 @ $ ' 8 > 9 M N 8 V 0 V > C M 0 ` $ ' - a % ! $ ! $ 9 7 j  , $ e-2 ? . @  : ' G : " , C N <! !  $ > 7 6 0 M 7 6 > 0 9 M 0 OPQRRRPXS\\O OPQRRRPXSQOX J>>8 c ,:$c $,@!!@# K$j%B!$!%.%$?;!K&4?W4 +'"A.;9F;;'?$$%*?(#$ < 2? ?@, $(?< B ! "!$%. -$ -"D'@%9:G_; ,>?7l67'>N'9K7N7!>(C.G d' $:%,@.@(2!.2-' $($.- $(-!;@';'K. 6:G>9MN89JJ>J>M OPQRRRPXSSO\ %F($,WGf W! . , ! " . " ' ,  8 . ' %   , 2  ; ' -8 W @ & ' %   , 2 @ ,  ) G g2 % g B B b" * N +! , $  * 9 F /D  5. ! ,  ' $ , ^ Y 1+8 AL <C F - K I @'. ; K 2 Y $%%  K Y W„C (  OPQRRRPXORTU -390@>707J>>0077049VOPQRRRPXSZQ\ JM>6d9 Ac2-390@>70967967VV7 "?!A?2W%'$>7699M0>9C9 c,$% -,$d'W!$% @G g) $?%$%,- ),# .-%!(@!8 -_K g ":/I! .2@6>>24@G>7VMJ7779N0OPQRRRPXSURR OPQRRRPXUXOT &- OPQRRRPXSZXU $4( _€?Wb 300>>- >&$'%6 K[, ?@?$22?L@c ,,# $M(CC-? I' d!.:/fd! ,/6!g+c4 ::-K /6cgcFK 9:3-K 6:$^:%98^ < OPQRRRPXS\SX F(-/H$ d @  . ! +€ g ! .  WL ec1f Y $ ! $ 8 d @ ; . !$ $% ! E ; ! W4 W -3 - > 7 0 9 9 0 C 7 C G <: ?.-$ 22;K,$'.(!, ,,2$) -"?,K,G&'$ ',G K I : 6 ? -? C 0 d! qhh 2??@, $ ,(C> )# 2'.A?2L @? ,!./>707M7979VN>"@/7>>JOPQRRRPXSQZ\ E!"f2 L_' 0@dM I-c.-%$',.?!# ))I. $%$,g. "-$$ < " $%% : . $ MCJ> d@ 9 #$2$? ,.$,OPQRRRPXSSZO ?-? 60 @ 4 @K -@G ! " ,':$,?!)A? 2L>4_! 7VK7C(OPQRRRPXS\PT J67-' 797' <2@<B!Kg+c4<C4g6c@F?'8 CF @g! !%OPQRRRPXUXS\ -@M2.$9C:4$%AL>7679M7J9N OPQRRRPXST\T 9JV <2 !!@ $(.?-? 9>8N>@2N>8 ?LgBB?4 (W - $@`Ha *k_` &a*I!;"B .K ,J>, yxqxtxz ;@'("fg, !:9;:G@A?*1 "f1! $@(7!C7N$M%MfW@ '- '8 d?(!.E;'#',-$gcW6M8C>@ >9MNMNMNC004>7M7MM9NVOPQRRRPXS\TQ d @ " - $ I ; -  % : 6 : A? 2 L c G F :  % ( +L >70JNCM66J7J de D ? . - $    ? . $ %2$'%$J?:4 ?($% 53 " A$() G  F ; M $ ' D ?. 2!. * ++ B ' '; '") K jWJ>C>4 OPQRRRPXSSZS c ; $ $ 1+9 9 j% 2 $ % W $ ( ' 8 $ % . ! " $ ) - K gY c_*+! , $  I' -" <2 @ , $ , ) #  -? .  @ 2 , ! ? ( ? $ % OPQRRRPXUUR\ " ! -2 !  @ % . ' $ f $  " "%. -$ C @K 2 - GbBDB.;!K 2@$%% C>0L6LN7::KKY(1N 0 M > / V : K Y 1C C > > L 6 6 : K Y 1J 0 M - $ @  - @ ? , " ! . ) $ d? 2 ? _ , ) #$ 4  , @  @ -$ % % ? K 2 . $ $ % : #'@:'g!#'$d.>70MNMOPQRRRPXS\TX 6669M> d@;"c!,$,"(c''K"%.-$K _! #! , K *_g #! 2  ! 2  A'  $ % * $ % + WL > 7 6 7 > J 7 C M C N 0 4 > 7 0 M N C7C>>N0 " B K 2 , :  -G &-L Y -'% 2 9@MKN%96$7JK0MV$$%G OPQRRRPXXORX (D.'j' -.'$%- $!gcIG _€ ,!EA' ,N0'C_' -" .M>;>2LKD- .-8:$%Gg 9?M>2d #.-,'.% AL>76CV97,0'7$>K-? d)>7MMCVJJ70NV4>9MNMOPQRRRPXS\QR N>VV6V I-MK0$(',+LMNM7JNMOPQRRRPXSQZT ##$ A? 2 L + ' , ' H  D ) D . I . ?  $ % , -7 K 9 V K > < ;  V V c , !  $ % " ' ( ? , "  ?  <;  , $ % c  , & , 9 ? -? 6?M$89?7,@8  $ 1? , ' I FL C 7 V 0 . I . ' ['%),G+.">9MN8M6VOPQRRRPXS\OS 6>M6 OPQRRRPXRXZR +((. OPQRRRPXUXXO d .D  -$ ( $% D 78 96 , ! @ 9 ' % ?4 &! !@$L &, 608 C0 -? . " $ ) gY c _ I' %!(!G >767NJ67>6 j'gcg & ' #, ! ( . *& 4 j d  ` <' , I " . a <" , $ , ! (  - $ B ' ' ; ' " ) ( % )  -? ( @ G OPQRRRPXSSU\ .$cg?@'N9+?,$%$ [, 2?L+!,$I'-"?!&,4gcI d @,;"90,@$G)1 # c $:G A?2L +'$:?D:?.g? $$C%[, 7V7 )` ,$>7M777C77V6JK ?,KA'!.K1!>7098 'K(..G <2?L,)4W'- 2!$$K"-K !("!Y10>>>4J0M>46>04cWJ>C0 1-@c,$AL>796C7V6NOPQRRRPXXOUO OPQRRRPXSUQR < c -@1? K>7VV '- "$@KN67C0C0 :$G, 1gWIeK K:'$ $K!- ,?2 c.$ g $%.!$"!I $!!-" _ $"D,- DA? 2L.W+ A?2L OPQRRRPXSURZ - AL > 7 6 7 > V 6 N V > V 7 4 N C N 9 J M N < ;  N g . ! & ?  I'  D  ! $ % 8 D 2  6D K ( 2$? G g- %?($%K '" K . K , '. !, ' K "2 , K W! ; ! "  $ ?  @  $ ( ^ W! egFK "8   % $ 9 9 > > C C 6 J 5- . ! ( ) 9 > 6 C =) - . G ; ' OPQRRRPXZX\\ ,$"!$ < 2? 0$'(%g# ,)# )?$ ?,$,gcWK '$! B& L$WK ecK edK ,g' -$'K2$ K&#- 'G +!%.'d!2@g.!-$+!."L>9MN8 j'E';!..2@%LI)#4OPQRRRPXUTPS OPQRRRPXSQ\T AL D . H ! , -6 9 ` ( " $ , ! ; a J 0 V 6 0 6 N 5E ? $ ( $ 2 !  - N & B ! D & - $ r _ -?  ) " ! _ $ ' $ f I) ' ; !  OPQRRRPXSSXT gcF4 I - , $ . $ - - . % ? $ % , ! L D . " , ' $ '!!$- 2Gc'$?9!>?80<Y >[:4G ;"-K "( -? :4!2?? ,$- $gcWK .!Gc390@G&d -$?,!$'G Lj'C6 E';!_. - 39N$%@G$&- $?,_WG !D.G>1 :JN# .0j' N d d @W1+ #$ -? .-(. 9>8 N> @( 2>7%6$CV90!C,N'C$V(V!4>37.?67>$V!6%NV>;V7@4,( c' 96NAL>707J09>00M64>7VJCOPQRRRPXSSPP 0VM9>60 NVMNN>K>9MN8M6>C>C> OPQRRRPXS\US D.$%<!-$%$ 2A?2 .$K("(L.91 @:?K'$"">70G (@:(. ?-#$ -@-, $G <! - d 7 6 9 J 0 J 0 ['%) ,   (? A?2L d @ 6 -' $  -' ' K 0 !  2 ?  $ K gY c 997G 6JMG MVV4 5E  ec1f- , $ AL > 9 M N C 6 0 N 6 J C OPQRRRPXSTOQ OPQRRRPXSUSS d ;%'F !4.<Y [,I -D._€ @((=: F( E88 _K-390@K.-$,!D&GI??-8 <;,)#?4('GD:KOPQRRRPXUTTT OPQRRRPXSQX\ >7MMC7VMCV9> >767G>C9>G47MMM $ J J 0 >  " , ! : G d  $ % OPQRRRPXSXOO D?.-! : $ K - @ G _ $ % " ! $ % $  4 ( ! . E ! ) - , $ $ %?@';?c, " G G ( % ! & , OPQRRRPXXZRR <2 @, $ , ) # #$  $%. ! -3 9N @ $ ! %  M M [, 2 . @ 2  d $ , < $ -' $ ', "!>9?MN:8?: ? @?, !%! W1+ ($ 22) )! :f2'$? OPQRRRPXXOPQ &-$ (2# D. <2!.@%$%%).G-D?% ;!-( $2 K'@,,!$ ,K ".?$(4"2'..!$,%$?,$4< "!.'€! -4 d NJ6!>C2$%!GA?2?$%L>70JNCM8 :-$,f2$?GY$GB'j'. L>7'% 0JNOPQRRRPXUQUS CC!$7>d JV>9V "?$) I$%-' I:!' $+. JVOPQRRRPXSUXU CCA?2L 9C0 "F,(((,!gcI ?$ ( D , ($ d -G 2% % @$"$'$7B'0F>7D0$M90[,VC(N"9,7$9%OPQRRRPXSXZZ < 2 @, $ -!, $ , -! $ , ) ? - G & - % , OPQRRRPXXPUZ -$%,',F1 (. - $  @ ? 2 L > 7 6 7 > 9 J 0 0 0 C V -! $ % ?   .   , C " @  ! G , . " ! - ' !  ! ? : ( $ @ $ ( . G AL F& + 3 D . G +! $   1 , )  c   J [, OPQRRRPXSX\Q g! 9$0%@?-' c.;_K @@I )# +',,-0K '", $ -, < 2(@D,,$.,Ic )0#$ .?,-96?M8,97;?@;GA? -'28L OPQRRRPXSQXT ,,-V !W+W!_ $%1 @#! (d :.e - GD.GH $!% d c,?-KgA>796C0J996OPQRRRPXXZZZ 69 "-%?K-!&?!^.-2 c -K-,@!3ec 4>I9'M'$NEJ!J,KgY g ' K C0 D . I. ? $% J +, G ; ! ' [, 2? ?@ , ) ($ , ?  , '-"G ?$ !$!-!$q + $ % % % : K ( ;  L C ,  ) #  ? , j . ! ( ! ; ?  -" 2 ! $  $ & 9 > > #  6 > > ] C C M N 0 A? 2 > 9 M N 8 C 9 0 0 0 9 0 4 M 6 J 9 V 9 M > 7 6 7 > C 7 9 9 C C 7 * > 7 6 7 > N C 6 9 C C 7 -3 9NK " K gcFK gY c _G . - F K )   L 2 ! " ! $ % . - $ 6 '  $ % 2 ! 8 !-$['%),G+!."LJOPQRRRPXXOQO NV7NC> 2>76V600C>9N> ?('42,4%$6:(,- 4$!%'^(;" ','(" 9: OPQRRRPXSX\U g. OPQRRRPXUQQZ OPQRRRPXSSR\ "!$%. _'$; $D;.GI!-?$ $%Y 4N>M - $@(%: $- -" ?-! $%!'.G. ,2!,W c& c 2  ? ;  . ! ( ! 6 > '  $ % % : d @ I ) # +', ' W, $ -, < 2 @ , $ 9 0 ' % ? , L  B K  " -K ' "  *  _' G +! . " L M N 7 6 6 7 V ? L 678 C0 f, '- f2'$? OPQRRRPXSQSU ss OPQRRRPXSTQS "', ',*" 9:$K%2'$? 9>: C0 G;! ",-7 '(- $: gcW 2L>7M7C7M0CJM> H<cD.G'(!$ A?2L>709979M7J7Md?D$(! <;,)#+,",$ ! $1" !N<' -" !*. $%9(>'WI 6!9$>%>9>># $- .-'- $,!! >768 6MOPQRRRPXSXTZ 9J>6- V7 $""' A?2@L>D9.Mg?. N8VM$ C96F%?$% 70 +, I. ?$A?+L -,99 de $% %: K 2 @ $% , . "  ( , -! . ) $  - C " @  ! M 0 > 2 -" WI OPQRRRPXUQQU OPQRRRPXSSP\ C0 @G F. - : . < "'$!%' ' $' OPQRRRPXXROT  # 6 > > ] (  -G g)  L @ $ ) I+WG r L JJ7J7CV d @.!39". @G&. !$$M%>2!f@ d @22) 4W1+ ?24 ,2. D$G ,A?2L 4d(% deL,)#$4,)##?$% .6G>9MN80J6CC>.-G$OPQRRRPXSQPU !$( ($-'0>>>#G_WL+'"'>76OPQRRRPXXRXP JMM7J7M I! gcF GAL -.>'"K ,7!0:MD:9.GV-$ W .0,%0C..0$ $"f-!f260,%>7VJMOPQRRRPSTUSO 2''$!:?.(26?12.-@ '$39$j% >G1 >.!-$.!2>-7,6'2V- : 74(M79K 0N:C! _? >9>> - , $ G d  -  , K 2 ! " ! $ % . - $ G < : ?. %!$! , 2'# +Wj'- 792.,0%d1Y 0 C > 6 V C M C M J 5$ ) > C 7 9 C M 4 > 7 0 M > 9 > 9 C > > M d @ W1+ #$  %: J>> 2G 1: $K )# K#$ KK 2!, !6: :K.$%8 !8 !2?K$?#-G e .$- 3N>@LG :?:?GF.-:.<"'$!%''j'99 6JI'$(V7] -@2?798 JK0:6J7 ?G OPQRRRPXSTOO CI OPQRRRPXSRPX OPQRRRPXSSOX +!$%! 2? $K +', ' d! %: 6K c ? , ! : , . ! K (  " G g) A?2L >777977C>0C4 >76M0N7VVVV c ,  $% &W W  -! B !!. $; ! c $ - , ! 2? ?@ "!%# &4 H < 2? ?@, $ , ) # B ?. .  -!4 .6G>9MN80J6CC>.-G$OPQRRRPXSQPT !$( ?$%W!-.,Gg-L>7MMCVOPQRRRPXPUQS 606CV7 &-$,!dW'D.$H'$' "-!?$?,','!"?-$gcWK I+W . K B ' ' ; ' " ) : u @ G A? 2 L A ) OPQRRRPXXP\S "!$( c $ gcW : ?: ? ?. ! I-$ , B MM g" * 1!B.!3) 2@ !$% r!!C:`%!a_WL>7M7C7N7>N07 7C7MCM> %+', :-! $,K2?# ?D..G- )$$ ,! `>9MNaM6V09964>7699MJ77OPQRRRPXXRU\ g'2? "gY c+', FK"'4d! #$K%: K2!,6K !9: : I-MK0!2!.@gWde>70JNOPQRRRPXSPRP OPQRRRPXST\\ C ' g!" ƒB !: #$ : f2$ fecf $!$B/4( <:?.-$:ix{h g! $K d? ? @ 6 ' % " ! $ %  ? @ $ , ?  C @ $ G @'Cg2$!%$!$"?%(@$0>-' >2,- $. <2 @ , $   -$ % ( $ _1bK #$  < 2 ? ? @ , $ ! $ % # $  ? 4 1? - @ j' G C > G A" L > 7 0 C 7 0 9 0 9 M C 9 C: . 2@K _. . 4 - >70JNC9C>V00 &$%$%"!-.,G-L>7MMCOPQRRRPXPSRR V606CV7 c,$GY.-K(?(.-K%:f2'$?f K+A1K d' $?>76C97JC>>79 @?$$Gg!%!  [ - ! ; OPQRRRPXSSZP : OPQRRRPXSQST '2 -$ , K !.  . ? G : f2$? -$ , G A?2 d", <'$) M 0 > 2 G , $ ( 2 % A? 2 L > 7 0 M 6 6 C N C 0 C J @?2L>7MMCV>99777^!%!OPQRRRPXXRZQ -,$Gg-L>769970M>J>OPQRRRPXSPRO J < 2@?, ,$,9" ,)! # "!&. $%.g. -'$ $4 @@%B"$'%!4-. ,!-?G ,:"ec1f '!,[' CI "$K <!"' #@ - $?OPQRRRPXXRSO d OPQRRRPXSSRS D(, A?2L d 2N'%0$)N?CG 2.!-" ?KD?).G)#$K F % ' . ? 2 % 6 J [, K 2 : 2 $ 8 d @ I ) # +', 'G &. gcF4 ( : K < ;   ! ! . ! 4 -  - , !  $ % ? , <2 @, $ %  B '"!  '$. 4 - 8 . G I  $ % . ' I % ( ! > 7 M M C 7 C 7 6 N M M - $ " ' B " ' ! , ! G > 7 6 9 9 J N 0 hi $%$[,G>76CV99OPQRRRPXPSRZ 97VVV ,!$%W4H$-$gcI4(: $ ( , ( ? -, $ K : ? : ? K  : $ G I OPQRRRPXSSXZ "$%. OPQRRRPXSQXR "(" '(,?$ ,@!($ 2.GY$;"!$ '-!*2 ' $ ? -! $  , * . - $ . % % , ! +', ' g$ , g$!, D . c!. !:  W $ ?,? ?$G A?2L >9MN8 "$) -' ' *gY c _ : ?: ? K $%%: #2 < 2 ?  ! % !  L ! $ % ( !  % $ %  B  < ;  , ) #$4  ? , : ?. $ : ? A'$(*g@''# ''-d?-2. *8 ",:A?2L>70MVV>0M>06 _$(%!2$%Y$'6N-3OPQRRRPXXRTU C>4C46C !"@-$%%?>0866#2G:/ :($ -K$!?-? ,"$K' *$% ,>9MNVNNM0MN -" $? .9$ JJ>9VM04>70MNC7CMNN> OPQRRRPXXPPO F@ # $  K  $ % . ! K " @ ; ' ! . * " @ ' ' 8 gWde*d1Y *1ge*decjG 6 > > hxph OPQRRRPXSPSU @("G '"(!?4d -#,.$- ('- ,.!(_< !,W ' d@,)#+','G..gcF4(:K 0.%>##$ 24@G;g! g<4g6G W!?@$,'$?,-!-2@,$ D.@GH d -! $-_€ ,K,',-? $,Y$('B8K AL $<, %!?G(D!.,- GAL $?%,>.,'796$M7.>N- d67>$68 + - "- $$-;!$( -9:@ $ @!-(. :,.G I??-!$:@!-",OPQRRRPXR\SZ >"-K 7MMCN!. JC.! >VK0C'"KbdGOPQRRRPXZ\ZT ".-$%$.-,!$+' (,,('?W' -, $ K : ? : ? K  : $ G I $1 !") '.- @!$gW W! ,! %%!G GI ! W+ '"!  '$. 4 - , ! $% ? , _2 F(E D . H ! , -6> G W!(! , '  I'  [, J ; . $ . " $%2%K . , ( ' G D . W $ ( ! % 8 , ?   G A? 2 L j ? - D . G I! 2 ? OPQRRRPXSQTR AL D . G ' '$% 1') '$% [' % ) : ? : ?  $ % % : # 2 " ? $ ) -'  E  +. " G > 9 M N 8 M 7 0 6 N N 6 >76V9M6CJ>J04 >70C0JC67>0V d @ 9> , ) #$4 1c -2. "( 6M8 V7rW'%?$%c3C>OPQRRRPXXRTX 4C46C '"'$.'?$E!.,- ,! .',G>9MN8M7C06JV OPQRRRPXSSXQ - +1Y 4A?2L 90@`.:$%a((.-D.GI2?"!$ - $$gcI +!2L,>$70,4MW! - >06$d.- d@,)#W?$:%$( OPQRRRPX\SOR N9M!-2 OPQRRRPXPUTS €!Y)4906 >70J,N C>$%# N6699 ?&' -! , @ A? V V > 0 M - 2, 2. !; ? !%!$; ) F69%-" $%K D ?. " ! -? @ @ % % '  ?g.!-$A?2L>7M7CV76JV96 < 2 ? W1+ H $  - 3 9 0 @ !  8 I ? g. $ g"*1 "%$ $!.-?. OPQRRRPXXOU\ d OPQRRRPXSPST . !-$ - $  ( % : * 2 ' $ ?  )   D : $  OPQRRRPXZTSU 9> 2$ 2  !; ! G @?2L >77V7>8 2'?!K$D?,:?!K:'"g! $GD$'8%g 29?MND80-7VC7N8C0 JE0>,21-@ (@V- , " . % , " $ *-' ( 2 W OPQRRRPXXROO >>CJ774 d @ gW " ' ( @ ! 2 . _ $ K " $ -8 , ! : -3 C> @ >7VJM6VCCVCC > 7 7 9 6 J C 6 N M C 7 H $   $ % . ! 9 M @ g& + F4 ( :  ( - f $ : > CC7JMC4>767>NOPQRRRPXZPQP >J0J>78 OPQRRRPXSXPU "6:.89$:-! $  , K W$ ) c' ' f g _K : < 2? ?@, $ W1+ #$ ?  - $ OPQRRRPXS\\Q gY cG ,  ` Iga " -? : ` WD a , -8 OPQRRRPXXPRU -$AL>7MMCVCV69OPQRRRPXSPTZ 69 < 2? L+$% ;?;,-' 'G K9A?2L .,8 d@L+?,$%2$%?$$K?,$%".B'$K 9> )%$ .6->J$>.[, ,"4L5 $D.GW I %*& BKE"('!"'K+! !(,$GD%$K%?'$8K h .>70J90VC99M , K$%%%?" :- ,! ,!:@G?$ @?2,L>D7,0JG: NC0MM0> NMN02OPQRRRPXXPUT ($-? I+W> 76'9B9[' MOPQRRRPX\ZZ\ N@JCJ$9!J d?7"- ?4d$,K1gK,-" A? ?,$% ,)?K ?,$% B $ @ $%G ;5. ,(K'!,K-" ,"G$I('$L<G -" K @ . K ` $' a  & ! % $ % : ! $ -? .  9 7 2 K ; . $ $ , 2 L > 7 0 M 9 0 M M M 0 > 0 4 > 7 9 C 9 7 > M M M 6 M % $ K dG Y $ % %  Kc$ (D.c!$8G -!3C>$@1+V GW+4G9_VWD D.>G7'M(7!CV$JI-6 K0C <2??@,$,)#?$?OPQRRRPXSXPS 2??@,$ W1+.$G "? G%:L 90>>K.!%$%"(,(#-?.M2K;.$ 2.:($'.8c@G&WIYcdY d @"!I8 %g6G #Y,$; $L6K 'M: GW4 H2.G- 30-!G >@G ,?-2 OPQRRRPXXPPX < F MG+L N 7 > > !? ,! -" A?2?$% , # ? $ % " ? - ( # 6 > 2 G > 7 6 7 > N N > 0 7 7 7 gcF4 4 W4 B < ;   $ % " ! $ % $  % . ' $ -' '  K H!$7F[,>9MN80NNNOPQRRRPX\ROU 7V -G&$%, - $(2JCF #g! $( B.!-"(!(,$G-$ >76V600NN0>N OPQRRRPSUPTX . Y$E#*.%,:d"G5%>76VCOPQRRRPX\Z\O 6M77MVN <2@9,)#?4H?$%OPQRRRPXSOPX OPQRRRPXXPTS c,.? $ c ,(!"$ !!DF) .d@) ['%) '  * !; ! $ 2: ? $, K -? @K A?2 >9MN00>N7C4 >707J76MJ>MM + @  $ _! $ !  N 2 . : --2 ;-* F. d? ?@ N , ) #$ ? , b"! ' : ?: ? $ , ! :  (? (. -4 WW?,D-OPQRRRPXSX\X ,!: -'(!. V! 2 ?K 2 !9? G7dd7 A?2L OPQRRRPXXPZR '$. < 2? ,+W&)#$ ($%. !--3 9C @ c$%%?&2?A?2>7699JVJ0J0 k? $L>)%9MN28$J$0)0JGVe>l>c@ 7K6e-? $088 $! @'" ` , ! '  ($ 28 > 7 0 M > 9 C 0 J J > 4 W $ ddL 9 > V < 2 @ , $ , ) # ? , 1G -, $ K - $ L gcFK - $ g& -  $ ,  , ! I $ ' OPQRRRPXSOZS <  $ 4 > M > N > J N M $$%@K- '",gY K:- K?.!.KK -390@K$%.!K:?:?K$,:K((.-f j$(@? ,aGg) L- $D<CG ,! <2!.",$2!,.), OPQRRRPXROOO ['%) _@ ;,!$ )$09N6MV $'CJd &'#'$%$,!:1cc?$7CD.G?,8 :2$@K,- '? .! .d&- ':'-?$$' Cc>90@Kd6 KM<' ", d;!";?$%Gd'.!OPQRRRPX\XOZ 2 $ „ ! $ ' $ % > 7 M 7 N 0 J N > 0 M 7 @%@ W!.!-, !;? +!.!: ">9MN8 $ % $ N 0 ) , ? 4 ,  ) #  2 % G ( " ? Nd c ; $ [, >70MNCCC000J F ! D ' % : A? 2 L J 7 > > V N M 0 C > 0 K A?2L >70JNC9CMVC0  " : !-"? OPQRRRPXXP\X OPQRRRPX\UPP - (?. ?,?mD?. ,? ?D,) . -!$: $2L>..7VgcF B7 L-,$*((.- j'-K:- ,!: OPQRRRPXSXXX d??@#!*,',-$96@2!"%.-$G <2?G%gW;!'OPQRRRPXXPQP @$) 2!. ", $ "  - ', ! *-'(! $ n 8 ( : - $8 < ;  L W!%# W  -!*B ?. .  -! A? V 9 J 7 > M M ! ( @ ' 8 OPQRRRPXSSZ\ -"2 :D.G-g?,,:'@L6J:>'>C8>_' >C$>;G< >;7'6E7!>)N_ B!8 !.2!2$$%K%:M>>24@B4 <2''$%,$4!;!2:?-?  +!. "L >76C97>76NMV OPQRRRPXSOQU g)$g"$(g. _€*&-$,- ,!H,'" d@,)#$4"K'"$K ' $ -! -2 @ , $ . *  > N N  ? ` > 9 M N a N 6 N G M 7 V D . G W $ ( ! ) :?:? G !"#$?,_2Gd?.?9$ J>V4('(),$=%-.G;'2Y$.$%G%g) GAL LW?Y2?K&:!?$K,>'7-? $CV,V07BKV27@V 2 &(@Y2?D.g+c W!-2$%?$$ &-$(2#.$%?$%,!b" ,GGA D?. ;!" G+',>7669J70C7 '-???"G $'G90['%)g!2$%!3+!-$$. , gcW4 g& +FK - 3 N > @ K : ? : ? K $  , ! : G  M 7 D . G c ) '$' V A?2L V<c;$[,_WL>70JNMNN>7>7 OPQRRRPXXPUO @:'&!2 GF(@(( ,'90 $0>;]G +'" BD.GIAF<@.$6NC+LOPQRRRPXSZRP CMN0V6 W!$%.-$(,(?-,$GI-.- d@!$%?,I!:$.!!$.! g%_!?4gBgWde*AOPQRRRPXXPQX OPQRRRPXSTTO e-2?. OPQRRRPX\SQQ F (-$9G 2$% . G c 3 9 M ,W!# g) $ g" $( g. '$ D & ( . d? : $ % A? 2 c  ? ( &  K g -8 OPQRRRPXSU\T   <2 ?  $ % "  4 # $ ? 1-@ c, $ ( ?  , $ <6-L 4<C 2.-$$%,%@?K"N@9-[, ,40$70KN"0$J) <2!.",$2!,`2:?K,'K;!8 I??I'-"$-K#!2K%BK NN666CC 21+NW?#'-$I.$ - .A?2L $gcWK )- -((.--3C>@ '-$9C[,+.">9MOPQRRRPXSXTO -$GI D.Kc? ec1` W$ % . - $ a BK' (-K $%%K -$($(.V69NN99 .AL%- OPQRRRPXXOZP . 1c_$ .>7VV0NCCC07 d @ W1+4 dg  ! 4 & $  % :  -"  $$,K9A? K!2"L>7?0K9V$9(7M.a6?C,M(N!#4 'B OPQRRRPXXPSP OPQRRRPXSZRS 9: $B - , + 07N09MK < 2 @ , $ ? "  2 ! " ! $ % . - $ ( $ ( d$(?$%*D , (" !  B ,  < 2 @, $ I ) #  ; " $) ( b" , OPQRRRPXSSSQ <2 %G@?62"LI K6"<! K,- )$# $I6 +','4 $""%$WG+'$'>7M7CNC0VN6V :,?':??@?$2?L>,7,6C$9E77C$J%>-! $%!.? OPQRRRPXSXOQ d2!@'" C>> . $ !  . K D . ( $ % I? $ $ % 6 9 9 K g)  L . . $%% , : ,6!M.C'@G$,2. '$$,$%" % $ OPQRRRPXSXT\ ! 7 J G gce g( : K  $ % . ! K -  *, -$ , B G : f -! $ : @  9 > > 2 ' (  9 > > , ? . $ ! 9 > > OPQRRRPXXOZQ (!-$%$` 2?, $ <2 @ , $ , ) #$ 4 ? , 1c W ( $ %  ( NCJN07 <2?@,$$%:%;'$!-,$$4 A?2L>7MMJ>7>MJ9C OPQRRRPXSXRU 2'a.$%?$%,!:G>76CV9OPQRRRPXSZRQ >96077 (.-LI- .-$,!D.Gj'%'':'Md 2$f-,$*(?(.-GA?2NOPQRRRPXXPXR '. ! ( g?"! $(' D & g'. ' )  L '#',[,00976@?2>70JNOPQRRRPXSXQZ C>7700C d@%"??4,$%;?;-''* H$ g. '$ .%, "99- -! 9:,( ( "$%$ .$ < : ? . ; ! "  < @  ? ‚! $  ‚ 6 G C $.'gcW "?2$L)>7- CKV(6?VJ7- 8 2.(((I. ,!$$K%GAL :0>>7>0M294277.$0f2 $9JK ,$(- 0%) 6K 0: . *, ' , $ . ;"'@4 )'"! @-,9!( >66AL Fd>76MNJ69MN g.!-$2 <2?$%!2?$#$-3C0@ -' , ,  G A? M 7 7 7 -, $ ( 0 J . % , : 4 2, $( >7MMJ>7>MJ9C !.FE $:(.|- ($!)"(!!-2 ,GC">C I'$( E!?,-, &',Lc$L %>76000VVV>NJ ?#'"!$%.-$ OPQRRRPXXOZX < OPQRRRPXSZPP ? @2!?$2G%A? |9|.)VA $%$.?1" ,$ d B# KW$_€ %.,- $$C(OPQRRRPXXO\\ '@"($W!D.8G W! (, 2? ?@,$ 0 bd 9 I',  6 g -'2!" .-!2 '(! ' ,OPQRRRPXSXRS ,F%? $$ g . ! ; ' ? $ ! ( F-" . u " 4 " - $ 2 L > 7 0 9 0 > > 0 J 6 OPQRRRPXSTPU < ; ! $ ! Y g!, !   6 g "A?2L W  -?(@*;  6>> 2G OPQRRRPXRZOZ gcF 2  , '-"? ! 4 "@' ' @'" W  $ %    6 9 J [, +L C 7 > C V 7 _ W1+K ; #!, : $K 2 - , K 8N6VMMM :!-"? < -"-? '@(@?,$f)B!!9uK0!: >70J9V9900>4M69069J( OPQRRRPXXOUQ e@!, .!2@(?-,$AL>760JOPQRRRPXSZPO 7>9VN0 2!@9K:%-@K-$90@-?.-K c'2.D.GW69J."L>9MNOPQRRRPXXOUX q OPQRRRPXSXSR ( @  " : ? . G  " <2 @ , $ , ) #$ ; ! 4 ; ' 2 " $ -" . $ : : ? K ( (. I+W : $!%'G AL >7698 W!$%@ . $ 9K 0 : ? $4 2. $ , ! : < 2?, "!.  @$ "' '$% < $',"KD.*" $%-? $2!%.,G@?$2%L 9M70CCC 7V WG<:-$2GA?2?$%L-2? d??@ "!$:@#$ ) ,,$ K:?:?( K-$"?$ $2,:K.', ).K 2# (. ;$,GA?2LY?.>76V>C7JN7OPQRRRPXZRP\ `&IWa ",#,.->79C9V7>>>9V $$@?2L2?E -$ DA' '2$?!%.,?A) !@,g@ D ' , ! ( -" OPQRRRPXSTZZ ( Ld? .?.?k? $)gcIGA?2L>76C97M9MVC7 >9MN8M79CV7> >70MVV>J6M6V4 d?, . ', ! WWbdK W&jK !. "K  , ! K KW.%$>7VJCOPQRRRPXSZZU C69CC>C gBd$(K"2$,$K@'!.K"-K '%: G &- $ . , "f , ; , f$' . " , ! OPQRRRPXSTOP OPQRRRPXXOSR : K (..G>769 &$% ?$%0M07 %A"G $(7; "?. OPQRRRPXP\ZZ '"C[, K_gK LF ga%$C j,-%:2(%0:- ,:Gg)L d,:.G!:)$4FBBOPQRRRPXXOSX d? ?@$ !%gcW4 !,gce )#-3 4:%90 '@$K ,' j' A?2G [!, V77J >7AG 6,C!9!7"7$7%JK0,'0"0`d? 3 C 9 @ K W! $ ( - $ gce ( : G WK OPQRRRPX\OTS >- d @ " $ : % - 2 , - $  K , ' K " .  K OPQRRRPXSTZQ - J>0>7 %:J>>86:K)L_'#K:K(".$K!?K F$(,)#$42?4-@# |F$( 7M7CV6CJ0N04N7N0>0g@OPQRRRPXSZ\P !.) _(E!gYcdfI)#$%?($% Y$!$BKD-'!,AL>7M7C76OPQRRRPXXOQX $ % $ -2 @ $ " $ % @  . $ | c$ -$gcW$%.!>760M7M9M>OPQRRRPXXOTP M0 #,$(<;LH$?,B:(%,!$$ .-$(?:?,!D.'(!$,-NI:' < 2? ?@, $ !$% ! " W4 ?-$ 6M89M@K) (r_ $$II*I+W %G+$" <;+,$%&g$.!!.AL& "!$:?.$;!.$.!%$%KA?2LI! D&($%$'VV[,d.,OPQRRRPXST\R FIW51 HG "!$%. '$KW g? -2! g@ D ,: D.$GW 'B ['@$! j' 6a (-g.D-$)G>7D6.GCW? <;,)#$4:%'?.!?? (4 %!$;@)Yr YFV@W $-K+>+ 9MN8d? JOPQRRRPX\ZOU J- CJ71! 7C8 9792MV)N76>9%OPQRRRPXXZRU :ec1 ,0'J-" . ! gWde g % $ D ' % : ` > 9 M N g) @ $ . ', # . ecG g)  , ! : ;. :? ?"$%. --$K ,4# !( K;'4 ;! <; %!$" 4:?(, .(2 !-? %!$?;?2 '@(!% mc%8 ; ,!K:?:?K(-''GJ>>242.$ 9667A">796C769MVVVOPQRRRPXXZRX < oipq r?.  -!K 2 2  (. -K _. !$n A?2L>76M0N60V>64>7C7J796>N9 < 2 ? ,  ) 4  ? 4 " 2  , D % : G g B K  " -K . -  $ , ! L 1c 1! -" @ D # D . G W $ 8 (2. !K $" '( " 4 , "? K (, "$ d 2 ! . c ,W.?g [,"-$-$(-" !-"$% E OPQRRRPXSTU\ '" -$%K (!%c9VKgcgL>7VJ6OPQRRRPXXZRT >0>7VNV ( $%$K '(@ -$%$(% )'B 3!$! K$ g<K gcWK gcF ;.!;K" +/7 CCV@' >09!.4>K(%K 76V>N_g*bdK 6 N 7 C N N  # 2. : ( -@ D . G 1 $% '( 2 $ ' ( *; . ' ? % ?  ( @ $ 6 2 .  bI OPQRRRPXXZOP <2 @,$6>, )#$4 @K ',$ 'K ),L:GI ..$8 6Md c. $%% 2. @ 1g k?!!$ @%1"6024,%>76CV9J0>6OPQRRRPXUPTX 6>F( $'G W @ $ d! $ ! E ( ! -! -2 @ , $ 6 > ' % gcF4 ( : K -3 C> 9M>6MVMMN4>70MOPQRRRPSTUUO 0>N7600 ,"', K6>$G' 0JCM>0 c!J22?4.!-2$@% &mDB&>!79W -! A?%2(!; L>76,90*6>!$% 00MOPQRRRPXXZZQ 6$!A(!8 .- .-$L+','D%'D.Gg'.'9NFOPQRRRPXXZOR E  g<K g cW *gcFG g-? =1"N>>> 4 "; g- 4 !. " >7M78 c'"#!._' ejG +?!'>(76%C,8!6M?N- @GVd -n2!. M>V76JCM OPQRRRPXS\RS F ? 7 8 > 7 J <; A: W!$%@ Gd@2f-! $%#f: * ;),G<" ?$% !"K@$('? E;'-"K?! !K(B, KOPQRRRPXPSUQ 2 -" 6>70C7090JJJJ 0:F%!$ $42.$K.e- %..'@8 ,jdL "* !"f!2 ;) )A? 2.$L &-@ -G ,&?C>> - G 6>>]( tqi ($% +$" <B $%$%,:GWG!)>7VJMOPQRRRPSTUSU JMM7J7M &?#!_$%*<,'W-$$K$8 OPQRRRPXSUZS ,! ?-@G A?2L >7C7JV07M6N> OPQRRRPXZR\Z ;$K 1!8 !. !4F%!$ ;,', . ;! $ +!-.!"E($"!$! ?9,V?M9$V(V. < d? #e-? -G W$< '?- b $$%!(2@, d' !-@ 0>>8 !8 6>>>8 $ f . '8 $G - _WG3>09M2NKg$ 8CM7;M,6d' 9473CNC>027K0)47OPQRRRPSTTTO -! '"'W d9 - , d@ c$(>7096VMJJ0N> $GA?2L:& '$% "!-2!.$V>2GA?2L>76MNJCMJC , ' , G I  D . G & , ( F(  ? ; " ' OPQRRRPXSXOX >767>N66J77M4 ' I? ( ? W $ : ? $ $ " !  $ 0 > " '  OPQRRRPXZPRU I-VD'%:GWL>9MN8N77JJCOPQRRRPSQSZ\ g' m d? , & ' , ! WWbdK W& jK +& WK + , ! K (?,$!$,A? .2$>9$M%N,7J$7%9N$N$);;, W?.K(...$%?$%AWA?2L &!c,Kr,KI-KF,KdGY$%g<K W # : '-"'L 9D K 22)  ! L 9: K ?8 gcWKgcFK F. ?-$ KG? ?6MV(@ .M- F$()MNJ6N074>709V9M776J7n - L9:K?4W,$2?G ALW+GYFdcA Fvv@ALD?,-F.,?OPQRRRPXPTTR * $ % ! ( ' $ % $ A L > 7 N 6 J M7 OPQRRRPXSTUP -$%: , -2 $ % OPQRRRPXSSPX "L>79C9M99MVJ94 >70CJC609C6N <; %!$ @! 2. f-(? ; , " (% ; )  $ $ (  -$ , - . " 4 - OPQRRRPXUPSU (#," & ! "  E  g<8 gcW8 gcFK . - " !. 0>> 2K,( (;0>] ,(..>-$%% 0K(?$ ,- (%JJ07N7V4>76C979N6VMN < 2??@, $ !" "!$%. -$ %? ? ( $% , ! -@K C> 24 " -?$8 OPQRRRPXPTQZ   .  , ? 7 9 C 9 N 9 N N 7 9 #$ - $ 90 @?$K ! ? - 4 $?-5(?;'$>7M7COPQRRRPXSSTR 7J709>0 @!#",$,@-?.0DK"-$ OPQRRRPXXRUT .">7M77C7V9M0> OPQRRRPXUOOZ c A$ ):$0%:L,mD' (..(@n^H ?(@$(W .,.$$%G k? -?. 6>12K 0>>"  K 2$ J%?2?, & dd e--? I@ ' ) > 7 6 7 > 9 JJ>gcF 666K d! d c! ,'K$.- ,!"$ !(,!-' 'K,)-'8 # nr.!3!?($nJJJJ>0M8OPQRRRPXOZTQ JJJJ>07 D(D?#$$"$%$G+!2?,^ ";.E?*, .K-? ,.K- +I8 g<8 gcW8 +' , c$%%. $ % " ! . K ? :  $ K -! $ %: V&!V%].LW KF-$8 OPQRRRPXXROP $ F (!c. )Hb $*; ! $% K(!, '8 97>M7777 '-?c?!?- FB$(K>76C8 g >7M7C"NM'VB7>;C'M$$?!OPQRRRPXXOQR g " ejK gjcW+jK eg! , K "  E  g<K  K B ' ' K E ' K " , " $ , @ $ G OPQRRRPXUUPP + >7JC4V6900V0OPQRRRPXOSQS gcWK g) cF"$(B -?".$G :$>70JVMJ9C97V G+!$'(%,-@K yit _ W:#a 4#$LKW1+K d2 " K!%: K?b, ,G`:g<K # c>(9M$N8N?0- $"2 OPQRRRPXXOXT @ Fv v @ -. ) $ L " , ! .gcWK ? (- $K :?. '? .!-2, -$, '-". gcFGY2?F>7M7CV6OPQRRRPXUSUO >>CV7 vv@K)?,?$K$2'3K?-"!$%G < s i * " (%$%K !-" !% :'%:G$! AWL>7M7C79N9N06 OPQRRRPXUXPQ I!#?@$(W!-'(.$d1Y < !$,@"g! '!@,!KKD# $-8 4 >709970JMCV6###Gvv@OPQRRRPXZRRT .A ?-? -$'%g? (9- 6c$[, !6d 7GC>!-! H$8 ""$2%???!,@$,%"'$@!1+> ,d! . A $-)FWK CK0:"!$$K2%@-: (."$$:%?$4@?@" d$ -  ' 6 1H6 0 F-2  , ! 8 @ ! .  JJC70MM #$%_WL>9MNJNVV006g@ $ $?,%! -!A?2L $:$:>7696MJ>0M07 ,$-:("!$%?F @) I-$W2G+'$%@'>76C9OPQRRRPXUXZR OPQRRRPXUSQQ , ?  #' , @ ' " ;  ; ! "  -!$! ?.( W@!"?2?7BKJ"K9>@!." OPQRRRPXSRQO Y 2?, ?ec *(!@?2L 2,$ 9C89Nc K6>>"'(K6>%(%G:6K9:ALD.'(!$ e_ >760M777JJC9 ss I-JK0$'J+LMN0VM9N&%OPQRRRPXUXOO ,: g'"@ !W 4c $ $K_ " -!-2! K +$$%-$("'#!@OPQRRRPXUQSQ b- ?,!@ (" , $ @(@ ; , $, 4  2 $@,D).G+ Kg 2 ? 9 C c ( A?2L>7VV06969>9*`>9MNaOPQRRRPXXRZ\ M>>>M6N (< GY$B' "!$(B$$>?7.MMC679>.VM$7N9OPQRRRPXS\\T +!$,,''-'(.,!;.@.2! :?.$(?,*'2"!-;? !.?G A?2L>70MNC790N6M4>76CVOPQRRRPSTSUR 97>>JCC h W!.@$-2?"#$%.?$() A.$%g+jI Fd9 VJ<' 9gI Fj g Dj? 8. (! ! %!$ ; $ $'( (. . $>D?c! -.,F$  $ % , ! . $ . d =1"60>2:?.2@$}>70JOPQRRRPXP\SU 9007>67 )I-6 $AW>70997NOPQRRRPXSZRX V66J>


›”œ”“”’‘‘ …†‡ˆ‰Š‹ŒŽŠ‘‘’“”•–—’‘˜™š

0517293465 1 6045 3 78 3 83 4824 ^opq_ sZ]os^] ^^ ]_[opq_ ]_[opq_ p_opq_ ^opq_ 4 ' . $ # & 5 0  $ " $ Y z2 2 N -{ ! .  i&5 0 %$. 0 ' !$R I ' %0 C a%$ . 4 ' ?3 0 NNFF-) J " * B ' I Y H  $ # L F F -) k -0 K 2 L - JB & $ " " Q /% ' R 5 $   U 5 ' $R%KW!'.05.&5H6. ()   !" # $%&%' Y & C 1 R 5 $ 1 % $ " " %  ' H $ J K M L 4 . , -H $  !  @ 2 & $ " 5  $ " C % $ .  0 H # 2 . # $ C Y%0 H  H 3' - -H !0 (. ! @ a5&5 @ H & '   #  5 " % % I % H % ? ' 5 5 . ($ . ' * + , ' - . / . 0  / . 0 & % -% @ U % ! # 5 #%.5'@&05.6H.@ &H J !3 ? -' 0 F *)2,*),*EME ? J3 K F * 2 ) 2 L M + * * N , X F * 2 * F + F * 2 * * , J"K+FFX-F*2M2LLLN*F,X789:::8;<V<= E+FNNNE + 12-3!'#4%56%$ ($.!' .5$J!3KF*LN+E2M,N*789:::8;<9<=  &' !H c!- %#C WE'C,?' "$ +)C W/ !-& '1-# 1 . F , ( 5 R % " 1 1% R (  . Q 4 '  -# 2 M L -) W 0 ' -2 , @ *  R 789:::8<;VV= 789:::8;<;;V #4 789:::8;<=>< C F ) E + Q * L + ) ) L L X F * E M L F 2 L 2 L $ " Y . K 2 F , -) X Y 3 K E ) -)  JBQ L 0 . @ - R ' , @ + N L W . C ?5 ! - U ' $ " 4 !' H 5"5 . $# JB R G%$%Q i&5 0 %$. 0 H ' %$ c &5 ' 5$"Q Y H . $ # K N F F -) k -0 K ) F - JB & $ " "  Q ' /!R$"  ! !$"@ a5&5 @ 5'##'D-# $"B ?@%AB@()EF*/G#. B$C!$-.% 4 789:::8;<>99 (H?1)LF4.5"%F*2E)N,LME jAAW'$C$"Ha2LJ&CF*LN+789:::8;<9;O E2M,N*+ 0%-%?'.($.!'YK2F*,E-{#" H&'W'CA-%".-35'%0020-R 0&$$IL4.3HR&5&$4"C )NFF-) $5"%JKF*)2,*N*M2*LXF)E+789:::8;:;<> QNLLN*M+ (-%3J"K+FFX-E+FNNNE789:::8;<V<> J!3KF*E*+,2M+ENM 789:::8;<99= J". 5$ )@L-# 'I?5R$Y!H J!3KF*LN+E789:::8;<9<< 2M,N*+ 1-#H&3$"!$L)X789:::8;OV:: $C!HI%$%CJKF*2EL+MN789:::8;<O:> E2M ' 2F* # " / I  G # R J H I  -!  #  & 0 Q ).5*$L4.$Y"%@$0Ij-$ .A$JR!%3- LRLH*%E0EE@ Y $"00-&!H j?@ D?@JB@ ?5!-?56.5.!$ATLFF- W'/%R5$0-ER%!-Y*)YN i&50%$.0X!H#HH,.#z2+4. J '$" B%.%3 .D!& .5 st^ KF*E5E.,)789:::8;OV7; A*B(JI +!$.JK F*2))L+FNE)FX Yj? 2EXHE3)'F-& 'Yh2 )FEFzF F- YE+ F*XH)3E'&E5EEH*H JK ,u+0gfW3H 'C?! %H%6 4$XTuCS.- 2Y@)+N) L4.YY,F2, FY2 FJ243 ..J!-! .053Q f(!. (,2)+P ?5$5 ?5 5Q L , L E 2 M - * * , H - g F*E*,*N*++MM $ R % 0 ( ! $ R K 0 % H . & H ! .  @ 3 H & 5 Q . J 2+F N*NMLL+ .0$$H!HJ?KF*E*,*789:::8;;:7: 2L+,)2 ?% 789:::8;;:8< 1-# H  & 3 $ " ! $ W ' ? ' " $  - M 789:::8;>8O8 789:::8;;:V= 789:::8;<V<< # X- $""!X 3' $C SH 'F.H)E'$"0 &@ & 0N ,N@YELQ22E#"-!'2N*4.@H.dQ 1-#3"HH.-60I!4.Y2++- $#?502*L-)J%%0W'CG$H-22 W!'45$""%.$(!-4%%.W%"Q 5 # ' $ " $   . H $ - B  $ ' ! H . -& . H . . " H  ' & K + Q + , , ) L N t~o ]_o _t 0 . J Bf |g A B( J K F * 2 , ) * E + E M M M Y 2 , - , 0 . R ) 0 -R  . - a@ " H @ & " 0 ' " @ G"5'.' JB? 2CL4!.X 1j.!0.%0%X"!R$"Y(XY)FFX $%-% C5'%0$B.-5. !$ 789:::8;OV=: -3' &R&HW$'3YH%0+)WL4.0F*'E-2 22CF+a $LR ?H 789:::8<99V7 -$ 2,F-) .%5($5""3%.#*$*W2.FK789:::8;>==O EF+4.)CF +)*U 4-C J!3KF*,2,- EE,*N2YK E2)2+- , 789:::8;;:87 J!3!$"05$R KF*2)2L$ L)*EL()M*,1S F789:::8;;:=; W'  3 . $ 1! - # , . Y . 2 + F ) F - E , * , E E)),42.X-{ $Y5%.0.-(!&5#'0J5KHF*2)')HEE$F025E!E.E %H . 5u ' H ?v ? *FF 3Q 2@ L4 . X 3' $k J "$).!F'FJW.!Y3%0KFCW*'C2(M,$2"E!M$F46L%)QMH%$"$ W'/%R5$0-N@L1-#3!789:::8;;88> WW'!' 6#JB Y2+*M Y2E ( . 0 -&!H n A A n (. ' W ' C & H 0 -E '3# #' " (?( -%3 ' JQ FNN+M*,2 . # * F 3 Q 2 L F 3 X # K a@ b@ G d @ 0 - R ' C $ -' H | ( 789:::8;89:; C /%R5$ -M ? -"- 0 5 JB?z 2 2 , X E @ L - 3 ' H 0 b 5 H H ! $ "  -$@ 5.!$AAX222JKF*E*,*N+)L)L 789:::8;<7O7 ' !u',BYH +L? F4F.*JB|A B(@ +LHX#FX*?1@ 789:::8;8:;= 1!-# H ' . $ R . !"! 0 53 . K F*)2,LL+ME*FX H560$ !0% ) ' $. Y JK + * 4 .  $ K & -3 ' f & -' 0 g z, F + M E L , ? #2,&LJ2T !3KF$*L/N%MR,5M'NUNFFF789:::8;;88V 3 ! JB 2F+- d !' ' 3Q B3 0 2 * F N * , E , 2 2 ) Q 789:::8;;:V9 F * 2 E M + 2 2 2 M F Mu2+- W' C 3!&. 5$ W-3%$ % H . & ! .  d H ' $ " 0 & @ 0 - - $ R  R ' @ $"!$$ H ' . $ ( ' %0 i  -  H -% % 789:::8;>=>> L F E E F , ( . n A A n W ' & H 0 -E (. ' JB?z 5' ##(),E)1 '$" H&RS -%.$ % "K,F4.$5"%CJ!3KF*E*,M789:::8;=V<= *2NM)2 789:::8;;7:= 4!'.$#??50 2)FF-{ Y)F- W.' 2JL LML-X E$- #&$-' I-0g%z, .%FI+"M-EHL0,CUY5!H0!- $"$ J %&%' J%$R 3H#&$H $CF@R0 ***.F)-&' EMMH F*Lj@F)WED@ +Q789:::8;=8;; ER# F))**)C W$.JK2MF4.J!3KF*EE,M,N2M,F 789:::8;<=>; W!'  -# R '  % .  Y z 2 N L + . ) - 1 . 1 0 Q ?$R5" R- 5$. !$"$ , @ +4 0 %$. 0 $ !$. !0 !H #X 4 . " f $""$ 1H GR H0. 1-# -$ -' H.YX Y( E2-@ JB & /*LHW?.zE $R5*I2E$,/LL"XCFT-& !)NL5NR*N# f$5"%ga?KF*EE2M+E2ML,789:::8;>9;; 4!'$#YC+L*-{#"L789:::8;;:98 789:::8;;87< %H. YrY NuJ2L!3WK'$F*)2- $FH+HE6 +2L&F00R$. 5'&!% $H -& ?!.&!@3.#@!5 -5 6 #@Ra@ 0.G j/B@ " H  &" J ),F4 $" H . " H 3' 0 " 0 . Jz+ * 2 * N F 4 .  R J' $ "  (+ L N E W J X J 5 ! ?  , , L E W ' a 5 5 H $ d @  789:::8;;7=V 5 ( "$. &$ F *2*F)E,NE*L ? 789:::8;O::; 4-$ # %"'%$I 3F*2))E2+N)* .B$R'? R 0%$1!$"!H#!02Fu2F-{R?$"Q G 4!0I@)$F"B$CJ! 5.3)KFF2*,2,H0).**F.FH*F!F$ &$H 0@b -R@ H3&'535R@ &))U@. 5 &$. H@@ 789:::8;<=<< 4Y. !' H5"5 1-# ')B .$(Yi JK 500F5. )#E"&H HL$6. R2*R 6*66C .0&' 5*.$" $L",)L-! +24,-C F%F3H -* W( %J!3K Y5-& w.!@-!  @ Y T  & % . ' ! 1-# B $ -' H *FX 2FF JB 3H i@ K 22*-Y3K EF ) 2? 789:::8;;8:V 789:::8;;8V: 1C + L + J ?K F , F 3W'F1)E$+"EF%2LR)!L.*XF*B2,M")!F6% @@B! H'#$%L'@E24.)X,L33'$X#2F@*@E4.LXNF33'$X ?1 a$%&/I.H(.BQ "HJK,,L4.JKF*L*E*+N++MN 789:::8;O897 4!% '.%$% $#R50 YCML. F-{ +L5 F4.X- ('%J3 $" "J! LNN#,,4% $ " " ! ) 4 . X 3 Z[\]^_ - 789:::8;;7O< W' R!0 H -%0  ' . $ ) 2L4 .  / F *2E+2FQ 789:::8;O;O7 H 6# 3' 0 1 ' H $ E*2-{ ?%. G. (%- .JK R0F*36 1-#3R!'Y.3K2.+$FX(Y3K$*"+!- $4,6. %1.10 HQ #",LF3X-X$"CW'H&''!H@L-$. F*2))E2+N)*R0%'-789:::8;;8:9 $j)..#$?!H$".!$H)#L4.RX.#4'$$  H'$ #$ $"$""! !$. !0 E*+,2N-%3 M+)NX'FR *2H))M2FF E789:::8;O8<9 *,+3X ),3'$ *NME 789:::8;<O:O #$($. 0F*2,)*E2+2L)X 53$RR0.&H X&5!-CJ!3K $#.-!?Y/5R%$"0!0$$$"? YHI0*%u$2.FJ450!0- " %3 H H I H . 5- 3" #H ' C ?5 -. 5RI !@ (' %0 22@ Y!H 2 - R &  , ) F 4 . J K F * 2 , M ) L ) N , ) F Y F*,*NEE*,))N 3 KF*2MF+2,FF2N789:::8;<7<> J!3KF*L))MEM*EFF 789:::8;:V:O Tu '!'H!U5$3"0$- "!L$Y$%03H!L0F%FH-. .&!R. M2-{W'G.5H0-2F@0-0@0- 789:::8;;7<O 789:::8;O7>> )FF- Y 2 L - JB R 5 0 . 0 % .  R 5 0 . W '  + # $ I  2 N F 4 . $ " & -' 0 F * E * , M , + , L E 2 $ #.1))$2"- JR"KB)C)%4$.X-C !'- .0C 4'!3!HF*EE,M)N++NNXE789:::8;;87> 0%$. 1C!H # ,u,C 2FF- .-11 *2+++) (!. !#!YaX $"'?X H"B ` $'&. &X j/B@$I-$@'$"0-$@dH'.HK 789:::8;<O88 0 C%' 4,'*?5 XM? "*M-5 $Ca %. "5R5C ?$((K $"" 4'$ ''KF*,*NQ 0J?X %-&X !MN.X)&0 a-X bX b Y a ) ) x @ a@ G d @ - $ R R ' @ 1-# 3  ! W ' C A -% "   3 .  -M Y . K E L 4 !' . $# +,E@ L-{ C Y%0 W ' 1I -# X 0 % H . & K F * E E M * E E+M)L)L & )Na)MaS, R0. ' . -! H 0 R ' C JF * F M * ) 2 + , !R 15H R5$5 #!$ $ 6 .!5@&#50.5-@3-5 4.@&'5-$4"@.-& .4.R- ?+ LJBX AB(-3F*2EF+)2+)E '-H0#"2EL4. / 789:::8;O7;= ' -$Q -"5' $"1&2ELFFFFX -H4R H-H%0 5 u ' ! H U 5 . 5 $ " # 0 % .  W % " 4  L F F 4 . $  '  ) + JK F)E+Q NL22N))X 789:::8;<>98 (j W !' . $# Y+LF- JB Y%0 H 5' -{ ?C ' & F *L))MF2FNNE $ % H -H 789:::8;=VO: 3 789:::8;<O8= 3%$!H 0$%&XaJKF*E*,M789:::8<98=9 +)+*++ 1!%#-#?'I5$/J,L4. 789:::8;;8>= %$3H-# -0 $R%@W'!'CG .I5- HL)$RR&$ ! 0H5$HI!@HR#"( -% R53'H-H "1?2 .H$4. J!3KF)E+LNL)*2X*),E+L)789:::8;<8>= 4'-#30&'$"$)0.@.-! @  -0 $ @ '.$" #1-# !.JC 1(&0 R%B!- ( Y),EJ? -{ &%0- J!3F*),),L*,+LN 789:::8;O=<; 4 $  R & H @ $ ' ' . H H -H 1-# H & # $ ' % 0 a % $  . R 0 . 0 -& ! H X 5   0 % H . & ! .  5 u ' ! H U 5 d H C a@ 0 -R @ R & @ " H @ JK 2 ) F 4 .  H c, 0 . @ . -! @ # $5"% ,)*LNEM 3$H0%'50H$-J?JKF*2M,789:::8;<V=; 2EL,),L b@0--$RR'-@.+.R@H.&-)+4-@ -0$@R&@0-R@"H@JK2EF4.HF*LNQ ?!"5$ H)XB$""'H 4'.$#Y)L+--0K2L-W'$H&'L- F*LN+LFF2++)XF)E+NNFEFMEH5"5 'H5#$@+KF*E*,**L2,N+X789:::8;<>9= 113 . J K F*2*F)EL,+M*X E++***2 $I -$C ' -. W ' C B 4 ' a%$R%$" + , ) , ) + + L ' % 0 K ?/1A 0 H ' . $ 789:::8;;8VV R 0 .  -& ! H c0 % ' # Y 0 H  B % I ! R $ H 5 6 0 $ G  ! $ " B 0 $ C /5 45" I$H TB  # . 50 @ 3$"!$ !-#@ 789:::8<97OV .!- f!$""!$C .5- $'F*2,)L)L*EQ a%$.g3!'Q 4!'&.2!$.1-#YNN-789:::8;<OV: $ #-! *#F)-{ 0- 3.F5 -3 CB''-H .' -W' !. J"LFFX-J!3F*L))LM+M2MM B))4 54.|?1|% '5.C. . 035$. %@'#.%. 5' @R' 'CH#4X- $-(!! # c$ $$X 1-# 5 6 # R 4 ' R B 5  &  b 5 6 W 0 ' + 0 . @ 2 0 -@ J!3K 789:::8;O;V: JB Y 2 Y 2 - 0  - X . # $ 5"% F *2LLLMMMF,L 0 6 H C (H  ?1C 0 . 0 "I Y, MM.YJ!3K (22EF*2,M)*L+*2L )-0)'.L0.,0- 4'C)!$.0U2*E-W0'0-2)f(. H&'LLF3X-$5"%JKF*2LN*E2M+F H@5H R&0f-,@ JBg #5 "!. 2 NF 4.f}LF- $5.gY%W0' D% 789:::8;<V8> H"5RF*E*,*)NN,2M 789:::8;<977 ,E@F*2MF+)E)NFE 789:::8;<899 "W'G. "R" &% 789:::8;;89> 1j L 0 ?%$&5H ? $R$ $g #" 2 LF4 . f $"g , u E -{ H .  . 5 " H H " ' ! H #@ W'C$a% Q 789:::8;8=>O B $ &  . 5 -5 $ K d h J % . 5 ' @ Y $ " 0 - $ c '53@-%3'-H0F*LN+,LE*LNM ' . $ # Y H 2 F * ) -0 -0 R 2 ) -0 H * #!3KF*2,)**,NN*N 789:::8;O9;9 4 ' % -3 % R & $ jD &  0  ' ! H I % ?! $ I  5 $  $  3 $ " ! $ X 5 $ % U  -# @ 4 '  -# 3  ! H  & # ! $  2 @ , * BC Y % 0 C 789:::8;<<:O I -$ @ ? 0  B 3 ' Y ! H @ ? H . 0 % . c B R # ?5 ?5H )FFG0-R$5"%CJKF*EE,789:::8;<V<8 *F)FLLF 00%H$$.@I!0 %@ #.5' @R' '`0 - $3"H-'64 !RQ - $@""$$(.5@!+D0- 0CY@+zGa@ 2)F"@YH(z 2B(@ *F@ JB?R.5&W'$j-3!'?5- /5$. 04!J%. '&5' .1G -# )Y$.W@'2F-H F-{1H5-3' $%U 5 R4$"0!LL*,F2XF*LN+,FFF))E B5&$ 40H-& 'JEL$" FX- $5"!-C %CJ* LM*%$ 2** 21-#| @ 0 - # ' $ I C ( & 5 - $ @ ) ' . @ 4 .  @ A 789:::8;<O<= 3' H $. 789:::8;;788 ! .   J I . . Y 2 ) ) F -{ Y ) ) -{ J ! 3 K H C 0 3!J 4 % . & 1"1%R .3& 0.$0R-& !JHK! .- @ R2#E+@NM-& ',hh@ F*2*F+2),++2XF*2))**N+N)E 4!'.$#JB-%3'-H!0 3.,F-R&+$-04%!X!H#X0.#" .@0&- !.-$ BR!H ''--@ $-#3 @.-&. -H!0#")ML4.J3KF)E+QM789:::8;<<>8 )E)NLL R( $.!I H%c" '!H$I$H CAC$BH d%F'# *E*R$ ,789:::8;<97< *L2+02- M2  C I  F * , M H$.I- - .50"%H H R @ ' " 0 - $ c '$5"%C %0K $"6 !YF*2LE*2L)N)* K2MNB#"K+)L4. $5"%F*E*E*,LM),FXF*E*L789:::8;<V<V N+*ELNM 789:::8;==9= &.2) 2-X N.F@-{ )0.R& !2.5& 0-- $$ R 1-#JB)+2-)@+@)B@"H@R0. W!'JBYz)M+@Yz22-@789:::8;O99< $@35H#,@&*2Ef 5,3F)E+g '$@'%0WN*)NL,) 'C-%#%C (j Y % 0 R & $ J!3K 1!RI R&! &% ' 5$"0 4 ' 789:::8;;787 J!3KF*2*)N @R0. %$.0 0W$ !$" !H # LuI2F %a"53F*%L$E")L$E@E*0E,!+.0XF!*HL)#)EEC+M5N"+%MC 1-# 789:::8;<<;> )NL4 .F)E+E2,LMF2XF*2,M789:::8;<<V7 )++)*N+ &H 4!' .R$# '!H ))LF- JBC - B0$ XW)E0F'a0 -*@/!$R!' Jz2@*4.X- $5"W' % R 03( % 'MC!$4 !$" ( !), 0C JK D %H . -! # H  -%3 ' R&. & 0  Y%0 H  W ' $ 3!&. 5$ # " Jz* ) + * # ! K F ) E + Q N ) + * F L 789:::8;<8:V 4 !'  -# !. 0 !H # YLE- d H R5&$ 0 - Y%0 H  W 0 ' 0 -2F 789:::8;<88: 789:::8;<VVO e (jl U )3@'0C" #@ AT'$" 5.! $@ 2),-@ $#JBR?!$R%$"'5-$ )C $. Y%E- )J,F4 .F$)5"% YL%0)*F5& "'$""$JKF***FM2NM2789:::8;<;:; N, )' 0-! %$.13!%0%@')H'..EMuFEF-6)&0"-|6 R&I! F*, LE$5"%C )E2+2+J&K M2f.F*2,)**MFLEFX R0-5'I789:::8;;777 $H-Hg L@ Y !H 5 ' . c&5$RQ W ' 1 $ " R H ' . $ ! 3 E + Q * M 2 "' . . $" a !$"K H 5 U @ 30 X &H $"Q YK )NL-) 4 ' $ H &' R' - 0 -&!$" H !  4 ' $ 789:::8;<<V= . $"@ #$I L LF4 . C F*EE,MFFN)FM ? % H . ?  1 & , F F 3 X 3 ' $  - $ $ I - $ RL(' !$IF# 54 % HH 56@&H"a3!X350Hf3Hg5'Q R0.jW(X?BXjAXjX00%-X ?5!--$..%@(.'&5+FX "22F4.#!3!$"KF***)789:::8;<887 E2LM+M ?50 F6$"$@ F-!.&)F4 $.!.C-H 0.5-$'3H 789:::8;<OOO # 2YN-cM- *F-f F-c) F- 3-H YH 0.JC L+-{ BL*,*+)X BR$ !#g )/ JK!F)E+E*E*E*, 1-# X . $ #  JB M F F -{ R  / ' " # H  *L #$I )FL4 . @ . 5 H 5R . &5 +LcLF jDX j/BX j R   % # % J ? F * 2 ) Q $ #  JB N , L B Y R ) L B J " , L F 3 X -%3 ' ML+MEE'- aMN),+,)XF*2))NQ R-H0W@'RCH -$ 5!"H@H@#'."$$5""C%b% $L$EIQ@ B&$""4'$!.-($"!$46%QQ F*22)LMMM+ $X J!3KF*EE,*NL+*** 789:::8;<;7: 2.F!F0- 789:::8;87<9 )EN+N,N3%$!H3P!y 0 $H..0."$H"W5'RC/% !$R"55u$/i1 3789:::8;<9O= '.0$3".0"!HQQ 3 H 0 . 0 -& C F * 789:::8;;7<> ' (#H C A $"" H $ ! " 5  # W I  a - $ @ "  $ H H % $ " $ ( $ . ! ' C J! 3 K F * 2 M , 2 E M F L ) M % 0 - E ) L * ) E L L L X F * ) 2 M , M 2 M 2 * *  ? 1-# 5 6 # H  & # ! $  R 0 . 3 $ R  789:::8;<7OO U 5 ' . 5 2 + F -) # K 2 + F W . W ' C G$ H  HF5)EU+HQ)N!N2dM5F%*$XF3*%)$,")0NN*&2*HEN$"@R'C ?!.0I6$XQ)X?H789:::8;<VV> R$" - # H ' ' 0 ! F*2*)EN,)F ? +LCFXM*+LE)JB@ A)B(@ ?1 3LH),0N-T@ (jI&52+F-{@)Y@+0.@B789:::8;<<:: !. '$"Q 4!' F.$# $56# Y!H 25FL,-{ 2?! F6% RH- d!$C.2$ELJ-) #KKE2+L)LF4.+)R*%05.% H560$.5-&.!H#R789:::8;<9V= !H#%'jA @1A 2 0 -R M 2 * ) E ) ( () M R5 # 789:::8;O:8< 0!$"$-$c$I-$@ # " ) L 3 X -{ " %  H '  4 % ( ' 0 " W."H 'C/% $-Q ! 3 @ 1@ R& @  &%. @ R0 . -&!H 789:::8;<;<8 789:::8;;7;> R%H!' (  % J !3 * ,NN,*L f $% H -H g (!a@ .!'%66 .   ! $ " C -K H U  5 ?5 ! - /  I a5 -   5 6! j $ "  $  & "" 4 ' $ 3 5H  H ". H . 0 ST@ JBC #K L,FX $5"% JK F*L*E*MQ 789:::8;<9:7 W ! '  ! - # ' % 0 H  ' H $ Y 2 ) L C %32F#F)-zN FF-z 4.?%*.F%4Q. R'-R0..-&.05-$#!3KF*2,Q 3E$*"N0NX2&MH2$X"F*2a@ -" 3H (5 J! 3$. K(! 5J)FF4 ?F*.E&*H ,MENNNN*.$& LE*** , '5$"0 & -$ fS%$(z L4E.HF4.@'2$FHgFF$)-z 2+N+QFMF-z !"#a@ aC E4+!NF'3,5F')C %H.?!.,u 'J!3KF*2),+,)LF+X FLEL+XF*2*F+,FFLE+789:::8;<9VV $%H-H 789:::8;<V>= B%3 &5 50 . ' !$Q ' !$ 789:::8;O7=7 $I-$0%. 789:::8;<7;9 ? 0 H  & 5 - E ) E22)E )*H)560 - $@Y$")$@I$.YRU' 4!'.$#&50$"$JB**M-{ 789:::8;<;<9 1-#-6#R0%' 789:::8;;=:9 H 5 ' . $  5 ' & F ) E + Q N M + + , E E B 0  I  5 0 $ 0  5 U  5 a ! $ " $ " !R$" L . #$@ . W'I ' . 5 $ Y . 2 , F F -) @ Y (2 F F -) 789:::8;<9:; 4!I '!?! -6% #,- )?! -R6%- R?5!.$ -Q A$.$H%$'#"KNBCF*LN+E2M,N*+ &$""4'H&'H'.$0-&H0&5Q $#+,2-JB-$"0!W'1I?$R0Q ".HH56N3!'$CJ3K5& W)%M"E%E0XF*LI*E$*NMEM+2DF0F254!'&4!fF)E- +g$*,#,Q %H.50H0'Hd&!.%2MKa@ F*2M2Q / H   & $ H @ ?4 $ " $  R  -# $ I C (H ! . 0 ! H # R 0 . ? . . 3!- W ' C /%R5$ H R# L L + + L F + L,MLL)E 4'-#R/I-&.R0.789:::8;<9<; RL'-E)@HM&+N$L"+3M5MRXFCG R,%)*%F(L**!2a2%$Q ('%0T,F*J*EF2LL@F*L,)789:::8;<9>9 789:::8;<7<; 0-R 789:::8;;8VO $.&%HC2*E4.$"CF*2MF+)L,789:::8;;=7= N+* H560$X.#0%H+u,@L-@ J-#c0 B5 &Q@ R  . F * * 2 5 U H @ 3 % $ " 0  & H $ " @ a@ 0 ! ' 0 H @ Y%0 H #))&" 'Q- $)C@&%$RH #N"M2N@),4,.XE-{ !3KF*%$3' 2NN*%0 ,Q 0JB 15 H . % C Y H ) L F -) @ Y 3 ) F F -) @ ) ' . @ L 789:::8;;:== W!'  !" ?5 !- R 54 % !. Y )Lu )L # "K 24 . X - &5 ,$ dJ! 5h35KF@)-5 H $  !  C - $ # @ (  % 0 # C ' % 0 $  .  - H 3 ' # . - / 5 4 I $ L F * 2 ) E B,@ 0!H5$4 . @ *FFW. X $"C F*LQ j1A B ,0 . 20 -R  &%. )EL4 . $" 5 - 0 %H . &!.  R W ' $"0 N F*22)Q J!3KF)E+QLNNM2EXF*2,M)789:::8;;=O= 789:::8;<798 W' E+QE2)LF)MXF*L*EM789:::8;<=98 *)L)+2 1.N1G2,B"!6%#4%J!3 F*L,)NFN,FFF(()*2++ 2? N+E2M,N*+ N+++++ LNC! )N2XFH)3' E- +*?%' N+,E5H L'-$ . g 2F*f L+W . g 2)E 789:::8;<9;8 $#UMNf+*4 789:::8;;:7> 789:::8;;=79 E F F F M E E / - aK , L ) + L 2 2 @ F * L , * L F F + + N N f N , @ L 4 . g 2 L N f E * 4 . g Y % 0 ! .  ? - ( % Q 0! ?5 L!X- R)W,'L4.@3L!L&XM.F5$)@RM'F-4.1@L $"LX%22RF@ 4 5 a.!.'0a H@S 5- 5h5H.@R?5 H&5.$HQ 5-0%H&!.X&H!.789:::8;;78> M.F$*N???/5H05.-JF*E*,Q ?5 0R%'$$1-# R@'0@-& R0-56# .H&@&!5H0.0)Y. 5.%- $&5 'H&03$Q .%H..QC - L M N  &5 3' $ W+)6L0%3JBN 3$."$,JLF- *H2,Y#)RN)$N*E- +0L!'+%XL0!H4'#$#(" " 3- 0$$UYB5%K66 5 H M + 2 $ $ @ 3 )M)4 . C Y"H JB F*LE+,))LMMM 'C( ! H H  $  A A A X M N ,  C L * N E L F X - 789:::8;<79< ))C5.5H3$"0X&H"789:::8;<>O9 !i W(5 H ! . ) ' "0 & ' %0 W ' C /%$R%H !'  &"" 789:::8;;==V '0$"'%$B%R55$789:::8;;7<7 1!-#S!'3$"!$$N*-{789:::8;;:9V s[o] &5R05$-! "'$IY%2F5F"F-@ '5.3%(R553&$# W'.$#&50$"$2F*L-JB %F-H *2,)*)FQ W2!FF'- #"% 2*/ L4Q. 4L'$EL3+HXFH*"2.*HF.+.",HFFJLK,EB ' . [_\] +  ?%$""' $ 2FF- H 5' ($"4 W ! ' 0 % '?- 56$H$."RY0) ENH2Y$(2 FF.F # "  + F F 4 . R 0 . & 5 ! - /  I  5 $  $ ]_[o p q _ ' 5 - $ E * + E F 2 + @ F * 2 * F ) N 2 F * ) E 789:::8;<9V; 6$"$J!3F*2))E2+N)*?789:::8;;8:; $""W'$ 2!$.!-#0%-&'50-%#% A B(| h $  6 6 H /?g  5 R I ! C 5 ' & K F * L E ) L L , , N , 2 789:::8;<=8; f ( 0 H 535' @ 3 0 H ' 5$"0 &@ H  %$D%"IJ!3KF*2*)LN)789:::8;8=>7 FL 789:::8;;=>9 ( 4"!6 '$.!"H$$&$'-.!45$@-5 4R0'!@WH'C( R&$.!$' H3.-X,F-C '%3?4 %%0CYNL0FF!. -{ XNJ. F- R$% AYK 2N+ K +@ B,#"K*LF4.C 1-# )30".H@0?! & 6 $%.@W'$"0?'0$-2 2 AJ?K R 5 ' MFF-{ 0 ' X !0 F * 2 * C ) E C 2 M * 2 JB -@ R @  & R . $ " ^toops[Z^ -C L#!3K R&$F*2))EFF))M BH4R65$@ -! W'&.d!''0-0@+0-@2.-!@ R0.j/B@jAA)NL4.F*2,M,ENMMM+ F*MNE)E+*,E,XF)E+QEF2*MML 789:::8;;::> JK 789:::8;<==; 4'$ $5"% W ' ! R  - $ Y 2 + + X + L F - , ' . ) @ , Bc 789:::8;;8=7 1!0% (X Y z N L X * ) W % " % $ ' $  R ! ' 1 F + 5 - fR 789:::8;OV<7 JBY (j EF4 . Y,FFF-. MF4 . )*FF-. c WF'*GL,)'.N5F-% $F"F$H(R() Y*22++L+-X2 ,Y )?@,B )22F-.R4.+FQMF-JB&"4' q_o]_o_t --)3&5-3!. (.'2LF4.?CJ!3K6F*2EM789:::8;O:V: +,NMM, W0!53'.-# - JB Y.2 ,- FRW'&(-0 $.!$'0-E #3$K5 g!X30!$D$ .0%F@.H)H 5E0+c0 %M'2%H #F@N-# ? % R ! 0 H  H % d  a % H -% d  % R 5 ' ! 0 $ N , F  2 L F ) 0 2 0 . H 0 . @ R ' C J! F NF H-5 5H$!A &5QHj $!"%-# W,'MBNM%)$+!Q 1-#'%0?-($"!$46%54#.5 0'""H)LF4.$5"%zF*2LEM2**N, G$H?'I$F*E*,M789:::8;<=O9 )M+*LL 4'+!0%W'5.!$+a..$""'&0 789:::8;;:8V Y%0 789:::8;<<78 .%a0,.RK'+789:::8;<>== 1 -# 3  ' $ " 0 0 & H  JB@ A B(@ ?1@ 789:::8;;8>9 (j NM4H.#R0$.(-& ! H J -d   ( $ " $ 4 6 % ' D 0  JB . $ # H R # R & 5  # H $ " ) .$# B RB$ H'$ o€o Y(C2,FX MF@ ,0-@$ d!''. 0H 5- 0@ WR0!' .'E*)*),EXF*E*,789:::8;OV=7 N2)N*** 1-# -! # J%%0 R&$ 1j YX 0%*3-{ 5zAB( 11!!00%%2)KK++-u 22**-u ))''$$.. 35'3 &5 ' - 5& H -535' k&' .! .j?@ jA A,*E '53 H-!0 2*B 3 Y!M  &$H @ a@ 4 5-! @ J"C ' 5-$ )0 . 20 -2" H YX (2)F-{ ) B -u -u 350 H! $R !' $"@ -5' $@ %. $@ "$. %U 5 4 ' $ LB U 56 . - !$" JB| 2!$ .-# ,N@)0- .R .-! LFL*4.C2W)'$)LL-C Y+%L0NBE@F*E$Ea. .,"N",','L-M$C AB(J2@EXB?F*2,L+22F))L YM,-{z)B1!0%,K+-u2*-u)'$. 0!H'-$" -3' 2-H 02E2NF4 .L$"3H(I2X)R' LJK 23!d d5. !$H 0I-54 !4. H%dc3H.0.-3#lCNNFF,*2 - -$R Y*+- Y(,N -3' -H 0 M F , M JK F * , M N + L + Y M E -{ z ) B ! 0 % + K E -u 2 * -u ) ' $ .  J! 3 F ) E + Q M E N 2 F * 789:::8;;:;O 0 789:::8;<=<O 789:::8;;:>= 789:::8;;89O 789:::8;O97< MFE*-{ z, @LFBC 3,H,XRFH*526 ENFEQN*2F,WF.CX 'P!y$T'50.%$03H W-4 !H'.'50- 0I0'H!'@$0R$RI@H-4 "%H!CJ! $.53@K JB,L4.$5"%.5'F*2))LN)FLM+ $ #-#0-, -YL*NY2F 0!X0X.W'2C5 $..5XQ $"Q Y.#2 789:::8;<=O= 1-#( (j R 4 !'  -# 5 H . . " H . 5$"#  $. 0 H &J!$ W 0 ' B* 3 C JK ) , ) L E * + , ) E  R  3 Y5$R# EL4 W '  -#c. $# Y2,M-{ d !' ' 3$"!$$ 0 %. W ' C -$H H 6 Y 2N2-{ S( L . 789:::8;:=:O 5$R ) M X * F  , B) cW 0 '  B2 F  * F X  |. 5 4 5-#$C %' !H R3' 4 F*)2,N2,)***XF*E*,**,789:::8;;7;< E2LM '%0a$R54%5"'..%(53# 2 & ' $ " , u M 2 L 4 . J F * L ) ) * 2 E L L N +  ? ,- ) ' . C EFF4 . C B $. # !3K M2+MF+2 '*!$f.)' !.0g%1& 4'/2@ 5R,B %$"% !%0 $$!$. "E!0N P! y $    $ R   R $ &  0 . H 789:::8;<=VO 4 789:::8;;:9= '-$#"k2LF4.-d?F*LE+789:::8;<=V: ,*LN,L* NF F*2)B2 MF+FFF)2JBX 2 AB(CNLLL2**X Y(22L H-&-#F*2))ELFL))) Q.+$# R0 .R-&H QQB' '!QJ. 'QQJB '1-# 0%HI)$J! 2LH0- Y@( ,,R,-{ 3'+0+$N" W)!' 789:::8;;7:O 4 H5"'!H#JKE+22+,2789:::8;=9<O $%' F F F F F F -  I $ 5 . $ W % " 4 1-# 3  ! R  W ' A -% "   - JB ^]‚ -& H  R  $ W 0 ' 0 -2 L H 0 .  jA A ) F F 4 . + N X 2 F L m (% H$ `. "(.& "4!' $R4 ` (R "789:::8;<;O7 $R0H .R0@  0 ! X & 5 -# $ Q 0 % H .  C F * 2 M E + + * ) * ) YW'2H2&L- Y (2 F L - , 0 . 1. -R # ' $ & " 1 + M 1 G2 2 # K N L F 4 . J 3 K F * L E + E M * , * E , JB|A B(  H X ?1C a' H . R R 0 n % . % n 1!0% -!$" ' )Y. C W' C H $"Q . 5 &0 ( 789:::8;<=97 - & 0 5 . X .  5'05-"@'."@W5&C 789:::8;;88= '"$"F*EE,M)N++NN789:::8;<=9; XE*2+++) B3'-H0?F*2*FN*,E,+LXF*22)Q ('54%TH..5R3!0.#&)f.#&2 4'&..$#H.."HR&$0-&!H.&5 -$"4@$"045$@#" %0%?$.&$3"30HX3!!XR4' I$HHU%' !H$IlK,*LMMFX L F E E F , , * * 4 . C J ! 3 K * L N E L N N ' " W ' C B I 4 5 $ R  ! . % I %  % C 2 ) ? ' 5 $ " Q Y2*FF-{ Y)2 # " ,4 . X -  0 3. (j 1"-# )HY$4'.)-,. R!2+F-$ R/( &$H.!!Q' R % ! . g R 0 . B  % .  / % R 5 $  B, @ Y 789:::8;;7:< H%' R I .  $ H % !  5 C3'%"H&%.C789:::8<V<79 %789:::8;>8=; 0!$""R $ " D 0 C F * 2 * F + , * L * F F n 3 H $ H J K F * L N + , ) N E ) 2 N f JB@ ?g -!   ! 0  2 N F -{ X Y ( 2 E F -{ @ d ! ' /  $ . @ d ! ' W . @ Y ) E F Y (2 N F d ! ' 4 . X 3 5 $ " 0  5 3 5 H   JB , 2 L @ Y K 2 F -@ H .  Q 789:::8;;7<V 789:::8;<>:V 1!0% 0%.JKF*EE,*,LL,*F789:::8;<O7: -H%0 1-#  ! $ W 6   ! $ W 6 -!' 6J5 . 5 @  & % . , -3 ' @ U 5 6 R & $ 3 ' 0 $ " ,0 .)0 -"$"0 H)-3' C5E) -1F+X 0W'C/.22 %Q .-$@H&5503#$)30!'.H@d% 4!'.$#Y)EF-{.5&W'$(H .#5""C)HB $- %Rc W-# 'C3'!!- $"$0--2 +Hj)A'A. ". 5&!# , M F 3 C   & #   ? $ %  -  5 .$C Q 5 " ' H . . 5" H  0 ! H # J !3 F *E*,MQ WG !.'5H-# ?5 ! - W . H 6 . rX ) L W ' J)*F4.$5"%CJF*LN+,+M+789:::8;;7:9 +L, 3%%05RF*2*E)EFE) 789:::8;;7:8 2E2M2+XF*2,MF))LL2+789:::8;<>8O )MF4.CF*E*,*2N+,LF 789:::8;>;8= .%$5'&KF)E+Q+**NN,5C4H%"4 0 -* / -& $ "  ' 5 - $ Y * , -5ƒ&$%-Q.%!HC%-789:::8<9<=: Y?(LB|H FJB AB( '"H.03M5FHF6.&.0%.- 0 ?5!-/I?5-.-$R3'%0 WB3 ')'-# 00$.#"K 0$|NFF4 L0- 0Y%0 %H&KW.. YK-!' 2NFI-C 1! 0%2CR+B@ 4'-Y%0 !#HW..'"H CA-% "R (.'@B+ @ ^[ot (j 4 !' &50 $"$ M+)- )Fu +E ! -!  & # " -H . % ,  H # $ ( . ' C + @ B+ @ " H @ R & @ ) ' . C # "K @ 3H H R# R'1&+FF -?5!- R-C 35#!3K '0$F*2))EMQ "???/Q RI"-!$I56NF4.X.#"$H G."5R#5K!$36%00+@ SR'U5'?JKE***EFF5. 1&2LF4.$5"%F*E*,ME*N789:::8;<O=: )),? F*2,)**L+)+,XF*2*F)NE)789:::8;;78: *2L)N)* R(5H )LF&-'0 12L1GF+CJK1!RIF*2LE789:::8;;78= 3!X -5'I$05a53%$W-F*c)F -$"" I!65$@ -$"" 6 $@ 35' 005-3' ,2C NB R .2# )F2MC ,FE*) JB % %0 !$. !0 0&'$" R B #3"5. *-{ -# R%. "5R5 4!'-!#-#3!R&$jBDK+* 1-#-6#)Y.@Y2)2-@J%%0@,0.@)0-@ H 6% 4 !-3%@ ' &!0 R 4 !-3%@ R' ' C 4B !"H0#5-W50.$@(R "-@ 3.I&@B 'B$%"3@'(Y'%,FF@ J! 3 K 1 I F * 2 * ) * ) * + ) . R 0  ! " 789:::8;<>8; YNF- Y(Nu C J!3K F*LE)L*Q F * 2 ) ) E F E E ) + WN-M3$ 2MF4.EFX22FCJBC1-#R5B$"Q W!'R5&%.H!'$"Y0H789:::8;O<7= AB(CJK 3HF*E*)))*LEL* ?1JK)+F4.$Y' 5"% RF&*L@N+&,%F.,CLMMNLL4.+XF5*"E%*CRL0N.+1*B 5   . $ 789:::8<997< +LLEF2FF4.$5"%C$&&789:::8;<V:9 $. JBQ 789:::8;<V<7 E L H&#!$ '.- ?-3!.$$50.-$@5$%U.-$c H&' -$@ H- @)" H@ 1. -@ 10@ H. @ H56-H#,.#M('#"W,L4 789:::8;;79= " 789:::8;;7<= H H 4 ' C ' 0 -& " C F * ) , E L * F + F F  ? $ % -H &$4 !' $ $50 . $-$ # H @ -&!. ?5 ! - W ' $ G $ H   JB Y M 2 Y () 2 H  & Q !'-# R@.&H%@".&HN@Fa Y&*%).@@ ]_[opt~ H55&.$I (ju #-$)ECLFFX-R4-$&!H"$H 789:::8;<>=: F*2*+N,,)) #-H !$0*0.E4 ..0*-R R&0-0 Y)E*FLaLN MFFG-3' WJB@ 789:::8;<:=V "4 ,+0F.4!R..@R5&"%@%.0%K-R **4 . YK )LF-C JBC $# R 5 2$@%F*H2-H ,Q LN*MMLX (( 0 %$. 0 $ 1 -# ) Y , 0 . ) 0 - ) Ga ) -0 @ ) F * E E , * * N M E F M W ! ' 0 % H ) -% R ! ' L F 4 .  . ! + -% R%0 !' H)-& $""F+FFC '-?C $CW'$% H&H'-H 0-&"CKF*),C 2FF4.R(5$"#4%Y$.) 789:::8;;87= *)FLE#LR+&XFJ*KW2'*C/% F+,$FRF%LH!E'+789:::8;<999 789:::8;;7V9 " 1 12! F4J.X.!3 #$F5*2MF+))FLML "%&$?5.Q B (' )EL*C -H$ 156!' HQ)J!3KF*2*Q)LFQ*+789:::8;<><= + 789:::8;<>=8 / 789:::8;<7V= $# € YH! +F0F5 -HY') LL-$. -'%0?JK %- (53X $H-$ 4''%- H 560 $ !-# 35H  3H !X # ) !0 % W ' C ? H H 5' B? 1-# H & # ! $ c 0 U H & 3 " $ ' % 0 W ' B " ' 156!' . $ +FF W ! '  ! - # , F F 4 ! . y $ C U ' $ " . 5 Q ?5 -3 ! . $ %$U"@- H.$- $Hc 0%%''-Q 0 $. % @ !-# . $"" R R5 # B30"$E"E*Y-C 2)L@- H.X-K &F!*H2#MRF&+.24'$LR,&F$EcM H"'R5H$@@1$ f2*F4 3'%0.gXJK W'G. HX!./F*E*,*E2*2*2 .%".#"-!' 3.HRR%!-'%0K&$""4'$ -HH6J!3KF*2,)ME+*NM .5&4'H&'JKF*2))*F*+))+ . 5 3 ' @ 0 L 4 789:::8;<>>: 3' *LLF+++X 789:::8;<=8: JB # ! 3 K F ) E + Q E 2 ) * M M M X F * 2 M F , E + Q 0 % @ R ' & % d c" $ H  F * , * N M M , M , M N 789:::8;<O8: 789:::8<97>V ))LM %0LHF.- ."Y?5 0K2JB H'4.%$RjA AW2'F?F'-@ 789:::8;;:<V 1-# H05' ('%0 i+0...5' 0&R& $"R% )0-R YY2 (jl W!' @!H !0% .5& W' CX5. !#$I $ a' !H . 5 a5$. 5 &% $. %d ? H Y%0 M F F 4 . C 15 $ " $ 789:::8<V<=7 . 5 H  -0 YMFFG %' 2EF-@ ) ' . #X 0 $. % d 5@ 5 6% $  ! - # . I & 5 + E C 2 * L 4 . C ! - # Y 2 L F - Y 2 ) # K 2 ) F 4 . C B 5 4 $ " G . $ 1-# H & 3"$ ' %0 113 . R0 . G5H . -3' -H !0 $I % *@ ,4 . NL)M2,* )'.,0.)2M4.CJ!3KF)E+QE2LFE,* YW2 M',Y- YE* M #K2#+KLN4L.C4??/ B3 5RH 2@MBCF*EE+L+,LE,2?789:::8;<OO= 5X WJK 'C- X?'"$X# "-!' H560$1!-#X/5R!$"789:::8;<=9< 789:::8;78<7 Y0 0 M - Y . 3 H 0 R .  a % % 0 ! X +)L4 . F*2,M)**,MFNX *LLF+++ W!'!0%)LF-@ 2X)4R@) W'C'? $.6 R5"!H #X BQ ? %2-% -%'H3L F" 789:::8<97O< $. %@##"'&)E40.X.#'!$+H0@'.@H2.0-@ R'&&%!$@@ '%0'$F*2E+NLEF)X)N2NL789:::8;<>;V LM (jl q_[]s .0Q ?%"!$"@ . @ H YjD 2)#+))$-# F""Q)%3*JF!4.!33K- F.*W-E%*-3 ' 0 W 0 ' 0 -2* "5-&' 0 YK LFF"  H 0 @ 5 $.%@#$I2@LBCF*)22NNN789:::8;<OO< ,,LN? j-#dB6R"L4.HR# ,789:::8;7=9O M*2NM)2 Y(K22F-,2B#"+FF4. $.5$5.&55RI@'5.0K&$""W'$ Y. )FF- Y R M - J K +L4 . Y %0 ! .  TA $"0#.CJK j- )H*.F'#E&E'*" -H!0 (jlW!'!0%.5&W'C5.!$*F-@) 3j- .!5Q J-d 1- B 2-R *,L*4.XRE0F.- #z 5"%#!3KF*L*N*EN*2L*789:::8<97<V 3!.5HJ5 ++N#)C MMHMXFR*L$*"EH*!789:::8<9O=8 #!3KF)E +*($"!$4 L*F)+L6%-3' !3K- F*$2)')a% N*L$FRM%+$E"789:::8;<>VO . @ H . 6 ! H # X 0 $ . % @ # $ I 2 @ , BC F * 2 ) Q 789:::8;<>V8 ' 22FELF4- .C#RN3F1X2!$2"))- , B # z ) j BD m i- # R 5 -n R 4 ' -# 3 ! f + ! $ . g 0 ' H 0 2LL,,22E? #H.4%"42E.4.@&5 6'-. -R# $!-. 2M@L4. %RCNNNN,,*X789:::8;=:77 ,F22))) TH&%H@,0-Y(EFY22E?%0%# H W'C1I 5. ! $ -HX00U LF-@ 60$@R1&-# R@.0.HjA AW'-0H'00-2 L0)-0 0-. RR' (jl 789:::8;<O<: j- d4'!' -R#$,F4 +FF-@ YK )F-@ H . 6K 0 %H @ #$I 2 0 -R @ 1. @ -3 Y . 4 GR - . $  R 0 . -& H 15 H & . @ (! R Q H  2 ! $ .  ! 0 % G # R J H I  % ' % Q a5 .  C C l 5 -3 # $  ! - # ) ' . , 0 . & H D0 E+FF)M*X F*2))EFLL)+ ,@ L4 . X -C F*)22NNN,,LN ? )F ,2XF)E+Q .'H+@EX.#"CF*L*E**+,+789:::8;<>9; 2N)EY* 2N*4 .'!H 5$. JK*LMNQ -! 789:::8;<OO7 ". EFF'2)ENJBQAB(F*2E)E**789:::8;8=;7 F)E5+$)2YFC ME)),-{ )cYF(K *2+)@M)*LLu*2)789:::8;<<9= LJF4.K j-%#3I/!R..W%"4789:::8;OV7V &d'Bh5 NFFC((K ,2.5 S*(F S5&%$.789:::8;=8VO A H. -6l 5& W' C %' % B *@ YX 1! - # R 0 % $ .  0 $ ) F F X ) F F R  . 5 & # " ! '  j ) ) F F J ! 3 K B YK )E*FX )N-@  0 K J%. 5' X 0 $. % X 4 ' $ I 1 $" %R B "!6% # !3K 1-# 3 ! , B ) - . I & 5 E L X 2 F * 4 ! ' , j $ . 1 ! 0 % . 5 &  W ' 1 I  / ' Q B $-'H)'.,0W- )*F4 .'%0 H #,ML4..I&52FFX22*-+B)'.#+)L4.C $RKF*L*EM*MMF2E 789:::8;<O:7 !0%@#$IE4.X-CF*2EN22*,N ? "#H%RICR0.0-&!HjDc %!F)E+*NL**)XF*LN)LN,F,L 2C NNNN,,* )-+W.@0-0@3H!H#0%H.@?U3H 4!'&..$#&50YNFF-789:::8;<O<8 jj$ R0!H .r w!5XJ "KN*LW.X j-%#35H-B-#5R5789:::8;<>=V #.@H)LLRF@ W'C?$R$ ?H,!.$ 3$0 R' )C K?I E789:::8;=8VV 2L- FE,*R &$jBD2FF-R1$"%RC789:::8;=:V= JB # " .  . Q E+22+,2 E2LEEL* ) F &  ' H 5 " 5  . 5 -& . . 5 3 2FF4 . $ 5. Y %0 W ' G . 5H 0 -M 0 5 H ' . $ 3!' $$@ 0 -0 J K W ' C B"' 0 -+  "6 Q W ! ' Y X Y ( L ) X 2 , ) ) 0 . @ ) 0 -@ ! I % Q m1! ?0%IX1! 00$$?X5?5 $4-3 !'$$"!$$$#XX1-# X 789:::8;;::= 1! - # . I & 5 * F @ /  I  ? ! 6% H  @ & 0 5 . 3  % 0 # -! '   2 M F %.#5Q' Y%1AAX+2CL+LNLEXF*L*N789:::8;<<<< N*M)L*L })0-R0.?5!-F*LN+,LE*LNM $ $" .0$ ,EF4 .$3-# Y(X YMFX $!R3K !.?5.-$@#")+*4.C R H5"5 %0% fJBg BW' 3$.$"+-!')2FF4.CJ!3FK#1 789:::8;<<:= W!' 2 + * + 0 . ) - a 5 ' 5 3  ! + L F 4 .  JB 3?! .#.R$W!IX(Y$$"R!@$K 1F!*- # 1 ! 0 % C J t^ /%R5$ - *@ L R . 5' & c ? ?5 0HY,FRF%- Y!2 ,W'- 2@)R4.5X- cJYKN*LF,-Q #"+NF4.CJ!3KF)E+QE2NL2FE - .++$2YXF'y*2'*- $MK)*),F,X,F*M2L,M2XkEFL*F2),,))*,Q W%"4Q-!~ 1-# W'2G%$%H L40!-N ,0 - .!R H.."HJKF*,*NM2)LM)E ))NL789:::8;=;89 2EL+,Fn J!3K*LMNNFF 789:::8;>8=O $I-$ ' % 0  - $ C /% $ L * ) ) E H 0 - . -! .  $ 5 " % J 3 789:::8;=V<9 2" $ 4 6??+J,BELF3 789:::8;;8<= WH !C15 ',4%!H$.c-# .&5HL.LR4%0$'- 0-2 )Q (%$!H.#5$H5.@-#3!RW0'| ?0A#6$F*E*,MN)FM+N789:::8;<<97 789:::8;<>O: J!3K 2L*,N+ 4!'&.%!.'5.3"(!"5@HR# X,*22L) L)FMXF*2NNE*+NEXF*E*,M789:::8;<<7< $ R  ! 4 ! ' . $ # X -# X J% . 5 ' ` J ! 3 F ) E + Q + M * N E ,LXF*E*NFFF2MME ! . " ! B " ! 6% #  4 % C C F * L E + , L E M + + E ! '  F$ *2CW*!' Q)LF#%. Q*+5' +0),0 -3- $.MBX !$5"% ..$% 6%#4%-H$")35AB(@-#W0' ,FF4.666C0U'$"!-#C%4&$R#C '$,.#C2F@ YL4 H.3$I5"%C 0&'$"F*E*,M2MM2FF "$@%6$5-6 s^oZZ 666C'U$H.%!HC%- 789:::8;=;99 $# & 50 $"$ JB ' 0 H  H $". ? U C & H ! .  C 2 0 . 2 . 0 -X 6 R &  + @ E 4 . X .LLc3 YY2 ,L,- YF(L L)- LL4#.C!!$..a 3"!H H R'- 0J!3K %.YF)E+Q 2)+N-{ ,*NE 0!.0 )E+Q,3X *M05&' M))?@%U$56 R%0' /- 4#@0J%'%.5' #C 20$@.2R& 0.C-X 6 +,@ EX*.2#C ? E""%Q 789:::8;>=;: . 789:::8;<><> !$ 789:::8;;8;> F Y.2 - (L ) L 4 . C 1! 1&*L $U 5H .  ,F, ' I a % $ F * 2 E L ) 2 E X + * , E L ?5 ! - B $ % - . $  M F X 2 ) N -{ # "  & 5 -3 $ . ! 4 ! ' X 3 5 '  . $ # R $ 4 '  & . K 1! 0 % ) Y Y ( | 3 6# K ) F F F 789:::8;<;>< RL%-@ $B(KY"2 !6% 4%Y(L !$.L- KYJ 2))*E-M@ ,LF4.X$5"%@+.@2-@R&@.@JB| 1-#-$-'H,0.20-.E4.-$ -d&&$. 789:::8;<<OV YK222)-H..5"HR0.rw!5 5$$"@!$0R$W%"4789:::8<V>:; 3$"5. 3F*E$*"+!,$2,$2RFNW2%"4CJ!3K(&0CJR Y(L )N#- AMB( H*.L"HR0.-&!HJzF)E+Q ).#C20.20-.L@L4.-$).#C$'$ JB-'0HR&%$RHYz2,L-+L4.@ W'(HW'?C5-5R50$2LjJD0 F)E+Q+2M+2F?%$R%0b''J%.5' m56n-%3'$"0!.z.!0Q3%u@.!0Q Y2,2- Y(LL- )ML4 . C F*),Q 789:::8;<OV8 aK N F F M NN,2,+2 1&*L3X05&'@3!@35H#@R0. 30.53!0@"$-u3%u@"$-u MWE'C- +L.54.H@Y0z2 +F@F- LE*,4.*@Y+z) FLFF-) J!3YH"KBHD$.%F*L))789:::8;;7V; "5R5F)E+EF2F+L* 789:::8;<V:O YLz2 789:::8;>9;8 %. Z]^[opq_ )LEF*+,, 789:::8;>>:O 1-# 50dH. &0!&CE**L+)XF*L)M)MMMM,E * 4 . G -M * E ) L R 4 '  5 ' . r  w !  5  . 0 $  % R I 0 C ? 0  $ (/@ R 6H @ $ 0CW$I '$-$ 2.# R$"%.@#".5-H!03789:::8;>:7; 789:::8;<;=7 1-# +. ) .a)0 -1. 10 . #5$Q ! H . 5  a5 $ . 5 & % $ .  -# ) Y , 0 . LLX 22+ J%%0 JB A B( -$ 789:::8<;8V7 H$.%$@ #3 W'.rrA %'%@RH&". $H.!. .5" S%.H%@@.Y!H -! a' ' 3# H R# &$I &' $""$@ H . . "H H 5.  &% ?Y !-! -! $ " " ! $ , F Q N F 3 $ " $ & @ 0 -R -@.MU (!H?$%-@(!H?$% WW0' !'.$# 2, !- ,FF3X - YKH&' +LM- R0.&H'5-$@!0,@L-u22-@&0 'R,)x@350dH.@-$W0'R0'-2 ( '54.?.I!2- N*R4.)(**$4..!'2%N.*"4.5/R532!MH*$4. $I-$cH#,M*4.C!H.QE2LEEL* - JI . . J K F*22)LN,)FX NL,FF)) D 0 0- B35H W' $ 789:::8;O8== 2 * * *+F-J!3KF*2,)*ELM)ML789:::8;>9>> ($R)**4.5$R$"..%2M*4. W'-#?-0UjAA0-2+r!$" 789:::8;<V8= JK H@B@ 'H.W0'@-5H $ RC BHd#N3' $H JK ?0-F*L*N*)+*++M@F*2LE789:::8;O>8O .)N@+E@LL@a@0%05@H5'-!.C **MMMLE 5 F*EE,*2)++,E$5"% 789:::8;<;=V ')L4 . $"%C 4 . 3. ' I |%3 1!-# N0 . ,0 -R 1C 5' R& " H %$5X(H-H KF)E+Q*ST„ ,,2FXF)F*TTE XF)E+Q+)S *Q 5 6%.$? )ML4H.?)2M4 $R.$J!3K $)*LMNNFFX N*4.?!6% W" 'CB5 '&0.'-aX$2)1'.F 2gXY,.EXY3!20,%L#X)L4%L %'%".5$3'0-&'HJ!3F*L***Q $""',0U'$"Y*M-{@JL,4.@JB@ &"H!H|R$-%@3"HH&&05 J%.5'?-5H.#IK5&$.H!$?-Q ?# 0$ 3$"!$ b U% & .-5$. *NN,C (K ,2F2 )+*4 " f 0 5. ! $ W %"4 H . . 5" H & %-% * * , L ) ) JK 2)W . J K F*E*,MMELFM* ' %0 5I 5"$Q /%R5$@   ' . $& 789:::8<9<7; 3 $ $ # " 0 - -! '  , L 3 T0 % $ % Q F*2E)N)2,*&$K,FNS2ELE789:::8;>OVO H5' .d0@R& .NC .R- @21C .1C -!@ 21C$@ B0$@ )1C 2*M4 .H #X5R.$d%KF*2))E*Q 789:::8;;=>: M)ME, %-% -$3'@|HU&$|3 3@- )LT' Fd3@A$/$%U$Q -H@$I-$@H'#0$%3789:::8;<<9: l+MELLF ? @,0 R@ 4!5-! .F5 H 1-#R0%$0#!H!H05'!789:::8;<V=7 *FFNEX F*EE2M*+2,2,X F)E+E*Q " /Ia@ 3!$"3!!$lllF*LE)M)789:::8;<;>= WJB !'1-# 3  R  - . R % $ B" 6% sZ]o s^] Bu r 5 h ?b@ R & $ @  & % . @ &  0  ' H @ ' H . 2 , F G@ *2NLNX 666C & . -5$. 4 %"4 U ! $ . $ ( 2 W % -3 % C , @ ) B@ W ! ' . $ # 0 & ' $ " ) * N -{ ! .   r ) . /I & H - " H & "  4 '  H & ' R 0 . RX"%H&5'5$"0&$-5$.IJ%Q (5$R%..$HCKEF)EF)MXF*2MQ *5L4.$$.5"% H.&-C))4.X.#$CF*2*+N+,789:::8;<V=> U%C6553'IC%-X5&.l789:::8;;:<: BH4R)NF4.X$"J3F*E*,*EE+*+* .F'&*@LE@)JB M+ w!5W'T-&!/$R$"b$%C2(Q (j 2"F3li& 5%00K$%.0%Y6 !4$$R@(I| H"$!I$Q 5 NM2L@2AB(@ *FS?.BC .J $&"K+&789:::8;O<>9 .J! 5'@3HF3!$@ H#-&%@H0.%R%' 2**)ML H H ' $ Y $ 789:::8;O=<O 3  $ / ' " # H  f # R & B 5  & g  JB 5 6 (' $ $ @ 1-# R  0  $ " 0 4 5 $ @ , 789:::8;7<:< ,,NNR' **'C ,2B .&$)*4.X$5"%J!3KF*2,)789:::8;<:>; ENE)),+ *2,)*FFNN**@F)E+*789:::8;;7>< pe] 4 '  -# 3  ! 3 $ " ! $ C JB Y 2 2 L -{ W ! '  & . 1 -#  $  ' H R  ( 3  H  . R @ )0 -R@ & @ / H @ 2,FFG. . @ ' $ " H ! $ " & 5 - ' 0 F * 2 ) ) E M 2 * N ) 2 15$. ' @ H & $. 45-&!. Y 3 M F -{ C W 0 ' 2 F C N & H  /5 $ . $ 0 5 789:::8;<;O8 ) Y @ ) 0 . @ ) 0 -@ JB|A B( Y * E X E F 1! .RK0F'*E0E!,)M@- !*RNFQ .-!)BH"53%05'C!0!$#4% #$I+FF4.F*2EL+L+)EEXE+LEL*E $I%2CNW.X('$F*2*F++22789:::8;<V>; F*)%$ 4'.$#&0$"$0H$"JB%RI i&50%$.05H.%-H#)F3'$Y|Q R % & C 6 H .  R ' c ' !  0 % HR.4- @- $#'XL.$$#-#$'5R0.C!J3 ) * , ,J! FF3-) WM'CEHF5F- /F5ER25XF*%2C2L+5N&L%M0LM'-LM$ H-HF)E+QN**))NN@F*2*F789:::8;O<:< +,.NL.252'&LX 789:::8;O;9V 2,LF 4')0UH&3$"$?*FX 0 % $ .  -# , 0 . @ " H z 2 2 4 . R B" 6#  4 % @ @(53H0789:::8<V8<> %-H )ML4.C(&JRI.F*2M,2N)789:::8;OOV< YE,L-. Y))-. C ' %0 /-3 $ K F * F F 2*E+-# 20 .R@" HR0zM4 ."R . "5R5 2-# 789:::8;<88V # 4+%C J"NLF3X-$5"%C i&50%$.0!0%|6!$" ?U%-%K %& 1|((B|56 r5$ X J" , L F 4 . 1 & 4 0 ' 0 -2 ) f 3 . ? % $ & 5 H 0 . z 2 , 4 .  / ! $ $ F ) E + N M , E F * j-3!'   . $# &50 $"$ -! # .5$R 789:::8;<V98 F * 2 ) ) M N , , M $ h  # $ I & ) L F 3 @ Y !   % .  i ?$R$ $g J!3K F*2,)**,NN*N 2%Q+g%CJ! 0!3$.K!F0*L!E- # f 3 H  R  0 U ' $ " W 0 ' 0 -* 3 5H 5 . H 5' ! !# H  2 +4 . 789:::8;<;V< 789:::8;O9;; 5 6 X 4 ! ' H . " H (  ! H 5 ' . $ -& ' h z +,LEM++E789:::8;>;97 .5'&XH-HF)E+QNN+)+F2789:::8;<:O; &)+4-$.#!3KF*E*,M2)E,E,789:::8;<=<8 $ # R / -& $ " j BD Y 2 ) - ' ! H 4 !' 1-# 3 H & #!$ &"" W ' , 0 . ) 0 -@ " H R & cW ' C ? -! 0  R 0 . j z / ()EYL 0- +0.)0-@"H.1.-CF*2MM789:::8;;:>8 MEE*EMM 2LF-2@L4.&5-5.5$5"%Ca%%0 iU5!H#G$5.-H#2F3' 56 H5&5R -$%. -R .$#)FFQ,FF--$"0! 2rw 1.-3 !H&5%j.jaD YJL MXF20+Y!M(2 R$+0. .%j)-5 c .53.6 .@W'C?5 .% H@ 5-5 R503 !$ !.00%H.)$C#!3KF)E+QL*L789:::8;<V:; 22N E'% -& ! . 5  W ' ( $ . ! ' 0 -+ $ % + ) c 4 ! ' 4/5 '$ H 5&!. $  B %R5' cW 0 ' H 5 6 0 $ ? U ' ! $ ' " 0 & R "  H C  -  % H ) J Q ,F  ?(j K M22MM*M +)FLFE, $.$CJ!3KF)E+Q*)LE2L789:::8;<<8: L R@0C- 3-$R |R&! CY%0 2R,2W)0 ' $#|3"$$2,FF-{Y32,-..5&4'I .)'%$0%-&'.F*2MF789:::8;<=V; 789:::8;<8O> H.I1&+MLW.$5"%F*LN+,789:::8;<>>O *2F,)F .-* J! K F * E E , * L L + + , N X E + E 5R !U$H |H %& .$I $. % & 5  0 % $ .  0 Y ! $ R I |  H  , -H $ (. ' Q 0 %. C  0 !. 0 !H #X 1X 3$0   1-# Y - $ )FF- - $ ,0 . 789:::8;;:;= 1-#  % R I  , E L 4 . Q + 0 . ) 0 - " H  % $ Q R' -c' 0%. @ a . I %! -!' 4C#H5".)0+4.C@ )@*4.X-.Q$5"%CF*E*,MF,*+789:::8;<V8: MM? !0C2H&5$"%5$.$"0"$H2@*-5 -%3'-H!0W"4cH50.$IC 1-# . 5& W ' %' %@ R0 . ($R @ 3 ' % 0 3 ' H 0 $ 5 " % 3 5  . ! .   / 6 Q LF 3$C -H X ' ' K F*22)LF)NN2 3 ' $ d H K ' &@ 0 - @ H . . "H @ # "K M4 . X . #C JK 789:::8;<O>O JKF*L))**+,+,2 789:::8;<;=< $"$F*L*E*)FFLNEQM,NM789:::8;<O<; LFM(j F*LE),+222N2.0C&.R&. 4!'.$#&50Y2+L-@YMRa%$Q J!3KF*E*LF*2E+L, 789:::8;<<79 789:::8;;8=V . ")!. LF04.X0$%H 5"%)$@ -H0-#C )F- R.4j?@ 'I@ i&.0'%$'.c%3.-H#3! .$#,FFF-.%#%.5'R50. 4 ! ' ) -# @ ! 0 ! & 3 I  2 H 04.)CY0X H 5 6 0 $ 1-# R # $  +4(.&!!.#$$" %#%0 0 B'%3%%R$LFBd'RC(!I5'H"C Y ( 2 N , X ) Y @ S! ' 3 $ " ! $ $ C N '$'$J"!-3#FH*6 R  % $ " 0 5 ' $ 1 F N  ' . $ ? H LL+M)E2 -H W0#E'03-L ER*,ML+L$789:::8;<;8> L"F(5 F$R% ,-!0JK,LF4.F*L))**+,+,2 J!3KF*L,)),F,FLE$&&789:::8;<V=8 $. ^^ IE****))XF*2))E**789:::8;;8;= **)) BAiB@1aaCJ!3KF*2M2789:::8;<V7V 789:::8;<;=9 ?H. ' 0 $@  #$""%K ? 50 , *F B )@ % & 5  1 j H H  2 * 3 ' $ !  # W ' G . 5 H A $" $ 4 R "5$ 5.?H6.R"-R' U H  & 3 " $ Y % 0 T - H ? - R %  ! '.4!'35'-#R'-%..R0'0!) 0%$. 00$ 1-# )0- ..R | Y)F-@JB@NFF3X-)@3H 0-2FR0.-&!H-&.- 0'`3%%0$")+40-@ 2ugcMF4. 3'%0Aba%0%05-3$"-H0LF-R -! R H . 3I  !. $" -! R H . 0 -R R' - !$" . -! !. 0 . + ""' ,F, JKF*),)E,N,,N,H..5"H789:::8;<;8; 5RI! f3!'$"ug-$.F*E3*$NHN+24.Mf789:::8;>=8> 2+*F W'($.!'$JK+FFW.$CF*E*,789:::8;<9O9 22+M*EM J!3KF*EE,*,ENM*L 789:::8;;7O= H5&%CJ!3KF*L,)L,*M F*L,)NFN,FFFX(()*2++789:::8;;:88 2? 789:::8;<V<:


yz{y|}~z€}‚|ƒ„wx

J718>2KL5=1356>145M>K:12 0123

…†1‡ˆ‰3Š‹ŒŒŽ‰ Ž‰‰1‡‘ˆ‰’“”

Nº OPÈ É Q ´ PÈ Rº É À Ç ¼ ½ À ¼ ½ º S ¼ · ¼ º É ½ Ê ¹ ½ µ Å ¸ ¼ º » Å º T¶ ¼ U *+,+-.+/0.-1234056\E:S NE9L:B6L8N<BAEB:B6N:A<6M:@: X89ZJ=8:@:K:J=:B6K8BES

9<>K86L8M8BAE@E>:B67ddOC W:B>6_<KB:>6OBJIB8><:C 9<>C6`_E=6L:B6[Y_O6>:K: JE:9<>K86LIKM8;<><C6K:ES M8@<=:96>;:><EB6;8984<><6K:B: dY_6@<NE;6c:L6d<:@6M8@S MEB6JE:9<>K86_<KB:>6OBJIS >8N8B:@Ba:6a:BA6K8K<9<L<6=:L ;:BJ<BA:B6_<KB:>69:A<Tb B8><:C6K8K:BA6;89:=6E>:<C ><:@6M8@;:BJ<BA:B6;8@>8NE;T P<H:E:B6<;E6L8KEJ<:B6J<S >8<@<BA6J<A89:@Ba:6PIBA@8> 78@N<BH:BA:B6K8BA8B:<6=:9 ;:BAA:M<6I98=6X[:L:Z^:ES DE:@6G<:>:6QPDGR67ddOC6F<BAS <B<6ZEA:6HELEM6@:K:<6J<6Z8Z:S :BfH6J8BA:B6K8BE9<>6`_:E @<BA6K8J<:6>I><:96 7 6 ;E=6K8@8L:6@<NE;6KE9ETb6 [ AE6QfVghR69:9ET k:KEB6@EM:Ba:6JE:S `C<===6><:M:6B<=6aA \# E# #9 ]8/#^7 \[ 9<>K86<;E6L<B<6N8@M<BJ:=6L8 Ba<:@<B6;<KB:>C6dY_6:;:E 7# 9/7 _`# 7#67 # ;8KM:;69:<BT678@>:<BA:B [Y_O6W>:9<BA6K8BAL9:<KWCb #F#\9#/7 G-E8 6\7 7#67

N8@M<BJ:=6:@8B:6L869:<BC J8K<L<:B6L<H:E:B6M8K<9<L a"5,.b."5cdefggggh a:LB<6M8@>:<BA:B6EB;EL :LEB6XNI8@J:B<6J<6;]<;;8@T PIK8B;:@6LIH:L6K8BA8S K8Ba<:@L:B69:A:67@:S7<:9: `c:L6><:@6;<KB:>6NES B:<6JE:9<>K86=:L6><:@6<B< ?><:6efjC6:B;:@:6_<KB:>6OBS L:BT:6EJ=6J<6:KN<96:9<= ZEA:6N8@:A:KT6d:9:=6>:;EBa: JIB8><:6K89:]:B6?@:N6d:ES >:K:6[Y_O6a:=6LIL6K:><= J<;E9<>6I98=6]e6 i#6# J<C6a:BA6@8BH:B:Ba:6:L:B dY_6a:BA6Ba<:@<B6YgCb6M8S _j#9\7a"5,##9"5c J<A89:@6J<6d;:J<IB6+;:K: K<9<L6:LEB6X=:W<JM@:aIA: 7 EE#/E# 7$#

/\76 [ k 7l/ m7 # hlmno5 V89I@:6GEBA6P:@BI6U:L:@;:C <LE;6N8@L<H:ET d8K8B;:@:6M8K<9<L6:LEB pqrrstuv d:N;E6QehghRT ?J:9:=6JE:6>;:><EB6;8S 984<><6>]:>;:6B:><IB:9C6[Y_O J:B6dY_C6a:BA6L<B<6N8S @8NE;6=:L6><:@6M8@;:BJ<BA:B ;8@>8NE;T6P8JE:6>;:><EB6;8S 984<><6>]:>;:6a:BA6JE9E N8@>:EJ:@:6<;EC6>:K:S>:K: stuvwxytz{|z}~€y}‚ƒz„z€z ‚}‚€z€zyŠ|…€Š|…€yŠ€ €œ• K8BAL9:<K6:L:B6K8Ba<:@S ‚}z„€z{€…€zy†}‡‚€z€zyƒ‚†€z †}z}ˆ‡€~y{€‡y…zyˆ}z„€œ•y~}‡ˆ€ L:B69:A:6;8@>8NE;T yw‡€Šyx€ƒ{ Š€„€‚€z€yŠ}‡~€†y{€…€‚y‚} ?]:9Ba:6[Y_OC6>;:><EB ††}€z{{€}yƒy€}…ˆ‹€€y~‚y}Œz€‰€…€‚ƒ Š}‡ˆ€œ€z›y”€‚ y w ~ ;8984<><6K<9<L6FkY6V@IEM xˆ€{|zy‘ˆ€‚€y’}…|‡€y“ƒ€zy„y”Ž€‡zy|{• z—„¡}}…€‡€zz{„€yz{„€šy{zy‚ zˆ€yƒzˆƒy‚}‚ <;EC6;89:=6N8N8@:M:6L:9<6K8S –€€‡ˆ€•yx€Šˆƒy—˜™˜š› Š€zˆƒy~}‡€z„€z•¨y‰}…€~ys€ƒ‹› BA<L9:BL:B6N:=]:6K8@8L: u}z‰}…€z„y…€„€•y†}…€ˆœy~} x}‚}zˆ€‡€•y†}‚€zyz€ˆƒ zˆ€‡€yˆ‚yz€~|z€…•yž€œ‚€{ ‡€…~€~yxˆ}‹€z|y©…†€…¡•y€œ‡z¡€ :L:B6K8Ba<:@L:B69:A:6:BS ‚} ‡‚€ €z•y‚}z„€‰€y~ƒ€ˆyƒzˆƒ „€„€…y{€…€‚y~}…}~ys‚z€~ytz ;:@:6_<KB:>6OBJIB8><:6K8S Ÿ€ z¡€~€zy¢{}|y†}‡ˆ€z{z„€z {|z}~€yƒzˆƒy…€„€yŒ‡€Œ€…€yw~€ 9:]:B6?@:N6d:EJ<T6OL9:B ‚} Šyx€ƒ{›y”}†€{€ysžt“‘v Žy…€ €zyw‡€Šyx€ƒ{›y”} M8@;:BJ<BA:B6<;EC6N:=L:B zw‡}€ ~ y„}…€z{€z„yuys€ƒ‹ „€„€…€zyxˆ}‹€z|y©…†€…¡y…|…|~ >EJ:=6J<><:@L:B6>8L<;:@6>8S ‚}z…›€£|yw‚• ‡ € Šyx€ƒ{y~}Š€„€yˆ‚ {€…€‚y~}…}~•y{~}~€…yx}‡„| NE9:B6><9:KT €zyŸ‰•y‡}€zz¡€y~}~€‚€y†} ¡ € z „ y ~ € z „ € ˆ k:KEB6M:J:6P:K<>6Qefg Œ}‚€zyyŒ~}|‡…~{}yŠ{€€¡z€yyƒ¤€ˆ›¥yˆƒ ¢‚€ yz€ˆƒ‡€…~€~› hR6M:A<C6;<N:S;<N:6dY_6ZEA: ‚}z„€ˆ€€zy…zyˆ}z„€œytz{|z} z§x€ }‹€z|y©…†€…¡yˆ€ K8BAL9:<K6N:=]:6K8@8L: ~€y¡€z„y{†}‡ƒ€ˆy†}‚€z†} Š~€yŠ}¡‡€„z€„Šyƒxˆ z„yˆ‚z€~•¨y€ˆ€ zy‚~€…z¡€y¦‡‚€zy‘ˆz€• x}‡„|y~€€ˆy{ˆ}‚ƒys‡Šƒz :L:B6K8Ba<:@L:B69:A:6;8@S ‚€ {y“ƒ~ˆ|‚•y{€zyŒ|z€‡¡| z} ~›£|‚y{yª|ˆ}…yxƒ…ˆ€z•y–€ >8NE;T6G:=L:B6M8Ba<:@6N8@<;: wwœ~ˆ‚€ zyŠƒˆƒœy‚}z„}…ƒ€‡€z €‡ˆ€•y}‚€‡z› J<6dY_C6>8H:@:6Z89:>6K8S ˆ}z€€„‚€ y‚} u}zƒ‡ƒˆy~ˆ‡}‡y¡€z„y~€€ˆyz Ba8NE;L:B6>;:><EB6;8984<>< z„‚Š€€yz}„y…~zˆ‡y€ˆ}yz„ƒ€€œˆyywƒ‡z€ˆŠƒyx€ ‚Š}…€yŒ}‡~Šy“€z{ƒz„yˆƒ•yˆ€ a:BA6N8@K:@L:>6J<6L:]:>:B §Œ}…€ˆœyŠ}…ƒ‚yŠ}‡y†}~ƒ€{z› ‚} }‹€z|y‚}‡ƒ†€€z d8B:a:B6<;EC6:L:B6K8Ba<:@S ƒzˆƒy‚€~z„‚€~z„y†|~~• …|}…†|ƒ~ˆzƒ¡~€€yzxˆ y † L:B69:A:6_<KB:>6OBJIB8><: œ€z¡€yƒzˆƒy~}£€‡€y}~}…ƒ‡ƒœ€z †ƒz¡€y}†ƒˆ}ƒ…~€€ˆzœ•›yy§tˆˆƒ€yy£œ|€€‡ƒ£œ~ K89:]:B6?@:N6d:EJ<T €‰€›yx}£€‡€y}~}…ƒ‡ƒœ€zy†}…€ˆœ †‡|‹}~|z€…•¨y€ˆ€z¡€›—ˆ‡Šƒz _:L6M89:L6=:96<B<6K8B<KS ~‚}‚ zˆ€yˆ€yƒzˆƒyŠ€z¡€ z} ~š

(!n(op$#" &$qr

4567899 9 59 –—˜ š›©4›™œš¡6œ¢£œ˜¡›š¤5š©™š¢šŸ™ššœ¤«˜œ¥š™š¡˜«š¨£ š¤ £Ÿš­š› ™›¤¢šœ˜ œ«£Ÿš¤5£­ žŸ­£ ®¨›Ÿ›—¨šœšœ²˜Ÿ¢›š £¥¢š š™¡˜žš©ššŸš˜ ˜¦›¡›¡š¡š¤¢› š¢›£œ8š™š˜ £Ÿš7žœ¥šŸœ£¤•š¨šŸš¤š™›¡®¯ ±²³

%")(%%&' ! ) % '  (( ) y

*+,+-.+/0.-1234056F8B;8@<678S ¡€y~ƒ{€œyŠ}‡†}~€z KEJ:6J:B6!9:=6[:A:6QF8BMI@:RC6[Ia }†€{x€ € y ž€œ‚€{yŸ€‡‚€ €z• dE@aIC6K8K<B;:6M89:;<=6_<KB:>6OBJIS ƒ‡ƒ~€zy €zˆy~|€…y†}…€ˆœ B8><:C6[:=K:J6\:@K:]:BC6:A:@6WILE> ~|€…y…€z›z y tˆƒy€{€…€œyƒ‡ƒ~€z K8BA=:J:M<6M8@;:BJ<BA:B67@:S7<:9: † } ‚} ‡zˆ€œy ?><:6efj6K89:]:B6?@:N6d:EJ<T [:=K:J6\:@K:]:BC6K8BE@E; [IaC6;:L6M8@9E6;8@A:BAAE6J8BA:B %®« ¯°%«® L<>@E=6M8@A:B;<:B6M89:;<=6_<KB:> ±² ³´µ¶· OBJIB8><:C6L:@8B:6K8BE@E;Ba:C6=:9 <;E6:J:9:=6E@E>:B6M8K8@<B;:=T B:B;<6>I:96M89:;<=6>I:969:<BT6O;E6:J:9:= `d:a:6>EJ:=6N8@M8>:B6L8M:J: E@E>:B6M8K8@<B;:=Cb6EH:M6[Ia6dE@aI "#$[:=K:J6\:@K:]:BC6E@E>:B >::;6J<;8KE<6J<6J8M:B6V8JEBA6k_FY

7I9@<C6U:L:@;:C6P:K<>6QefghRT F8BE@E;6[IaC6a:BA6;8@M8B;<BA >::;6<B<6:J:9:=6_<KB:>6OBJIB8><: N<>:6N8@K:<B6N:<L6K89:]:B6?@:N d:EJ<C6J:B6ME9:BA6K8KN:]:6L8S K8B:BA:BT `*:BA6;8@M8B;<BA6:B:LS:B:L N8@K:<B6>8N:<LSN:<LBa:T6G:]:6B:K: F8@:=67E;<=C6N:]:6B:K:6OBJIB8><:T +@E>:B6a:BA69:<BC6, -#.//#$>8;89:= M8BAA:NEBA:B6L8K:@<B6J:9:K6PDG >8KE:6N<>:6N:<LCb6EH:MBa:Tlmno5 pqrrstuv

012314567891:5;<7:<5=>:?14>5@A

2+4.3B/ >8A:9:6L8M8@9E:B6M89:LS J<6d;:J<IB6dE9;:B6?AEBAC >:9:=6M:J:6N:A<:B6I;I;6M:=:T .-1234056_<K >:B::B6M8@;:BJ<BA:BT G:B;E9C6P:K<>6QefghR6L8K:S `^<><L6L8JE:Ba:6LE@:BA L8N:BAA::B `P:9:E6L<;:6;:L6K89:S @<BT6c:><9Ba:6HELEM6K8KE:>S K:L><K:9T6F8@8L:6;:L6J<S K:>a:@:L:; LEL:B6M8@><:M:B6J:B6;<K L:BC678@><N:6N8@=:><96K8BS K:<BL:B6:A:@6WILE>6M:J: G:B;E9C678@><S 7dDd6N8B:@SN8B:@6J:;:BA6L8 HELE@6;:KEBa:6H6S6fT M8Ba8KNE=:BCb6;8@:BA6M8S N:6G:B;E9C6;8S G:B;E96<KN:>Ba:6:L:B6N8S O6F:J86C<@:=:J<6;:KM<9 9:;<=678@><N:C6d:ZE@<6da:=<JT ;:M6K89:LES @:L<N:;6B8A:;<WCb6L:;:6G:AE> H<:K<L6J:9:K69:A:6;8@>8NE;T c:96>:K:6ZEA:6;8@Z:J< L:B6M8@><:M:B6;<K6Z89:BA L8M:J:656789 DEF#GP:K<> O:6K8BH8;:L6$#67L86A:S M:J:6[IN8@;I6P]:;8=T6O: ]:BA6\<L9:;6d:9:;<A:T6_<A: ZEA:6N89EK6ME9<=6J:@<6H8J8@: 9:A:6LIB;@:67dDd6D8IL>ES QefghRT K:]86?H8=6M:J:6P:K<> G:AE>6K8B:KN:=L:BC AI9678@><N:69:<BBa:6J<H8;:L $# 67 Ea:BA6J<:9:K<Ba:T QeghR6K8BJ:;:BAC6K8>L< Z<L:6LIBJ<><6<;E6N8B:@SN8B:@ !L;:4<:BE>C6+A<L6J:B6P8@< P]:;8=6MEB6ZEA:6=:@E> >E:>:B:6LIKM8;<><6OBJIB8S ;8@Z:J<6NEL:B6;:L6KEBAL<B *EJ<:B:T JEJEL6J<6N:BALE6H:J:BA:B ><:67@8K<8@86D8:AE86QO7DR 78@><N:6:L:B6K8B89:B6L8S _:L6L:9:=6J8BA:B6C<S J:9:K69:A:6<;ET L:9:=:B6C!6:;:>67dDdT6`G:S @:=:J<C6L8;<A:6M8K:<B6<;E k:KEB6d:ZE@<6IM;<K<>;<> >8J:BA6;:L6>8=:;T D:;<=:B6J8K<69:;<=:B A:<K:B:MEB6L<;:6;:L6K8S ;:KM<96:M<L6J<6>8M:BZ:BA L8;<A:698A<EB6:><BABa:6<;E ;8;:M6J<9:LEL:B6J8K<6EB;EL BA<BA<BL:B6<;E6;8@Z:J<T678@S 9:A:T6c:Ba:6>:Z:C6M:J:69:A: N<>:6>8A8@:6ME9<=6K8BJ8L:;< K8K:;:BAL:B6M8@WI@K:6d9:S ><:M:B6;<KC6;8;:M6:L:B6N8@S ;8@>8NE;6X8IE896VIB:98> 9:A:6LIB;@:67dDd6K<BAAE 456789•–• 9556 694– K8; J:B6XJE:@JI67<:@@I6;:L J8M:BT6\<=:@:ML:BC6M@IS 6kE@H:=aI6JLLT6C:L<9 Z:9:BCb6<KNE=6G:AE>T 9•––4 446—˜ š›©

 ˜™šœ¤ž¡š¨ žšœ£¤˜Ÿž¡™˜™šœš«¨šœ«˜Ÿ¡›š«šœ›™ F:B: J<K:<BL:B6M89:;<=6F6G:>@<T A@:K6M8Ba8KNE=:B6;8;:M d 8 N : A : < 6 ]E Z E J 6 B a : ; : 6 M 8 @ S A 8 @ 6 !M8 @ : > < I B: 9 6 78 @ S š¡ž©šœœ­š§˜ šœ¥¨£™«˜›¡››¦›¡›8š™š4ª6 ³ ><N:C6G:AE>6kE@6XJ<6C<Z:a:C ><:M:B6<;EC678@><N:6K8BZ:9:B< P8JE:698A<EB6:><BA678@><N: N<>:6N8@Z:9:B6J8BA:B68W8LS ZEA:6;89:=6K8KM8@><:ML:B EZ<6HIN:69:]:B6\<L9:;6d:9:;<A: <;E6K:><=6K8BA:9:K<6K:S ;<WTluquv

«! p'(¬#)('!

 ! " ##$!%# &'#%(

0B1­ +4/ K8@:>:6>EJ:=6K8B:BA6eSCb 7E@N:9<BAA:Cb6L:;:6*E>:LT .-123405678S EH:M6*E>:L6L8M:J:656789 7:J:69:A:6M8@>:=:N:;:B N8>ILC67dd6:L:B6;E@EB6J8S 9:;<=67dd6d98S DEF#GP:K<>6QefghRT K:BC6*E>:L *E>:L6K8B:KN:=L:BC BA:B6>LE:;6;8@N:<LBa:T6_8@S dE;:B;IC6K:S AI96<;E6N<>:6J<=<BJ:@<6Z<L: L8HE:9<C698A<EB6:Ba:@6kI= ><=6 LE@:BA M8K:<B6K8BZ:A:6WILE>6K8BS ?9:K6d=:=6J:B6M8K:<B6KES >@8A6J8BA:B Z:A:6M8K:<B69:]:BC6K8>L< J:6F6?W<WT *+,+-.+/0.-1234056789:;<=6:>:9 F:BE896G9:BHI6J<;8KE<6J<6cI;89 MI9:6M8@K:<B:B6:B:L6:>E=S >EJ:=6J:9:K6MI><><6K8B:BAT ?9IBAC6>:M::B6kI= ?@A8B;<B:C6DE<>6F:BE896G9:BHIC dE9;:BC6U:L:@;:C6P:K<>6QefghRT Ba:T6d:;E6:>M8L6a:BA6K:><= F8>L<6=:96<;E6NEL:B6Z:K<B:B ?9:K6d=:=C6K:><=6K8BAES >EJ:=6K8BH8@<;:L:B6L@IBI9IA<> 78@A:B;<:B6M89:;<=6J:@<6DE<> K8BZ:J<6>I@I;:BBa:6:J:9:= 7dd6;:L6L8NINI9:BC6M:9<BA @E>6L:@;E6<<B6;<BAA:96>8S ;8@L:<;6MI><><6J<:6>8N:A:<6M89:;<= F:BE896G9:BHI6L86[:=K:J6\:@S 98K:=Ba:6WILE>6M8K:<B6>::; ;<J:L6N<>:6K8KM8@L8H<96L8S K8B;:@:6QL<;:>R6J<6d<BA:S L8M:9:6;<KB:>6OBJIB8><:6L8M:J: K:]:B6;8@Z:J<6>8;89:=6:J:Ba: N8@;:BJ<BA6J<69:M:BA:BT KEBAL<B:B69:=<@6AI96N:9:>:BT ME@:T6d8K8B;:@:6?W<WC6K:><= P8JE;::B6G8>:@6QP8JEN8>R6?@A8BS LIBW9<L6L8H<96J<6J:9:K6;<KB:>6OBJIS +Z<6HIN:6LIB;@:678@><N: +B;EL6<;EC6*E>:L6K8S K:>:6M8Ba8KNE=:B6M:>H:S ;<B:6J<6OBJIB8><:T B8><:C6>8;89:=6K:B;:B6M8K:<B6GIH: G:B;E96:L=<@6M8L:B69:9EC K<9<=6WILE>6K89:LEL:B6M8@S H8J8@:6>::;69:;<=:B6M:J: G8@>:K:6:><>;8B6M89:;<=6UI@A8 UEB<I@>6<;E6K8BHI@8;6>8ZEK9:=6fi K8KNE:;6*E>:L6>:J:@6N:=S N:<L:B6J:@<6><><6LIB>8B;@:>< [:NE6QeghRT`d89:K:6<B< J<6V@8AI@<I6J:B6M89:;<=6W<><L6F:@S M8K:<B6M:J:6UEK:;6QfjghRT ]:6:B:L6:>E=Ba:6K:><= ;<:M6M8K:<BT6D:A:6EZ<6;:BS L<;:6N8@;:BJ<BA6J<6L:BJ:BAT HI>6X6YIB8BB:C6J<:6K8BZ89:>L:B G9:BHI6K8]:H:B:L:B6EB;EL KEJ:=6AIa:=6LIB>8B;@:S J<BA69:]:B678@><N:BAA: 78@;:BJ<BA:B6K89:]:B678@S K8BA:M:6MI><><6K8@8L:6J<A:BS K89:MI@L:B6L8Z:J<:B6<;E6L8M:J: ><Ba:T6_8@E;:K:C6>::;6;<K 7E@N:9<BAA:C6d:N;E6QehghR ><N:BAA:6J<L:BJ:BABa: ;<L:B6I98=6M89:;<=6[:=K:J6\:@S ^8J8@:><6d8M:LNI9:6OB;8@B:><IB:9 >EJ:=6EBAAE96J:9:K6M8@S N8>ILC6:L:B6K8BZ:J<6K8J<: >8N:A:<6:Z:BA6EZ<6K8B;:9 K:]:B6J:B6:><>;8B6M89:;<=6U:HLS Q^O^?RT6k:KEBC6J<:6N89EK6N<>: 84:9E:><6*E>:L6;8@=:J:M M8K:<BCb6<KNE=6*E>:LT >8B6^6_<:AIT ;:BJ<BA:BT K8K:>;<L:B6L:M:B6J<:6:L:B6K8S d89E@E=6M8K:<B6a:BA `P8K:@<B6L:K<6J<M:BAA<96I98= BA:JEL:B6L8M:J:6I@A:B<>:><6M<KS `VI96N:9:>:B678@><N: M:@:6M8K:<BBa:T ]:L;E6<;E6;8@9:=<@6M:J:6K8S `^ILE>6>8Z:L6K8B<;6M8@S J<N:]:6L867E@N:9<BAA:6@8BS \E;:6G8>:@6?@A8B;<B:6EB;EL6K8KS M<B:B6d8MM6G9:;8@T B<;6:L=<@6M8@;:BJ<BA:B6J:B ;:K:6M8@;:BJ<BA:B6]:Z<N6N:A< H:B:Ba:6N8@;I9:L6J:@<6*IAS N<H:@:L:B6=:96<B<T6_8;:M<6>:a:6;:L `_<J:L6=:@<6<B<C6;8;:M<6<;E6=:9 ;8@Z:J<69:B;:@:B698BA:=Ba: >8KE:6M8K:<BT6d:a:6N8@=:@:M a:L:@;:6M:J:6d:N;E6QehghR N<>:6K8Ba:KM:<L:B6>8M8@;<6:M: a:BA6K8KEBAL<BL:BCb6L:;:Ba:T M8K:<B6N89:L:BA6L:@8B: <;E6N<>:6;8@8:9<>:><6N8>IL6J< M:A<6N8>ILTluquv =:><96M8KN<H:@::B6<;ECb6EZ:@6DE<> lmnopqrrstuv

!()!#

´µ¶·¸¹º»¼½º¾¸¿ÀºÁµ½¸À¼øº´Ä¼Å¼½¼ºÆµÇ¼Ã½¼ÅºÈ¸Â½¼ÅºÉ½Ê¹½µÅ¸¼

4567899 9 59

ËÌÍÎÏÐÍÌÎÑÌÒÌÍÌÓÎÔÕÖÌ×ÎÔØÙØÚÎÛÜÝÕÍÎÖÌÓÎÏÜÝÜÎÞßÌà áâãäåæçèãäéåêâëåìäíîïåðèðñâëåòçëðåòâîâëâëåóâî òçëíâôäåòâñâõâöåðëóðîåôäèäë÷âåñçõâòâåòçëãäîðóä ñçõçîñäåøäòëâñåùëôéëçñäâúåûçñîäåüäóâåèâñâåòâîâëâë ôäåùëôéëçñäâåñâëãâóåýçèýçôâåôçëãâëåôäåþèéÿâú

KE9E;6Z<L:6K:L:B6M8J:>Cb _8@E;:K:6N8@:M:6N:Ba:L M89:;<=T6`O;E6M:>;<6>8>E:< EZ:@6N8L:>6M8K:<B6?J89:<J8 >;@<L8@6a:BA6:L:B6J<M:>:BAT L8NE;E=:B6;<KCb6L:;:Ba:T F8BE@E;Ba:C6:M:L:= \:9:K6J:W;:@6e6M8K:<B <;ET d8@A<I6ZEA:6K8BA:LE6;8S ;<KB:>6:L:B6K8K:>:BA6JE: >8K8B;:@:6a:BA6J<M<9<= 9:=6K8K<9<L<6K:L:B:B6W:S 67 6:;:EMEB6;<A:C6N:A< [:=K:J6\:@K:]:B6J<=EB< 4I@<;6OBJIB8><:T6\<@<Ba: J<@<Ba:6;:L6K:>:9:=T6`67 6 M:@:6 67 6;8@N:<L6;:B:= 01-21304:B6\<ZL6MEB6K8S a:BA6J<JIK<B:><6@:>:6M8S K8BaEL:<69I;8L6J:B6>I;I a:BA6:L:B6J<M:>:BA6;8@S :<@T6d8;<J:LBa:68B:K6M8S BA:LE6>8N89EKBa:6>EJ:= J:>T6`d:a:6;:L6>EL:6>:KN:9Cb :a:KT6`d:a:6>EL:69I;8L6J:B >8@:=6M89:;<=C6>:a:6:L:B K:<B6a:BA6N8@MI><><6>8S M8@B:=6K8K:L:B6K:>:L: L:;:6d8@A<I64:B6\<ZL6L8;<L: >I;I6:a:KC68>6H8BJI96ZEA: K8BA<LE;<6<B>;@EL><6M89:S N:A:<6>;@<L8@6J:@<6e6M8K:<B ;<=Cb6L:;:6d8@A<I64:B6\<ZL ;8@>8NE;T OBJIB8><:C6>8N89EK6<:6K8S J<;8KE<656789

J< 8B:LCb6L:;:Ba:T BA<LE;<6>898L><6;<KB:>T6_:L cI;896dE9;:BC6P:K<>6QefghRT U89:BA69:A:6PE:9<W<L:>< >::;6J<;8KE<6_@<NEBB8]>TS P88B:K6M8K:<B6a:BA ;8@9:9E6>E9<;6EB;EL6M8@E;Ba: d8@A<I6K8BE;E@L:BC6Z<L: 7<:9:6?><:6efj6LIB;@:6?@:N HIK6J<6cI;896dE9;:BC6P:K<> N8@MI><><6>8N:A:<6 67 6<;E :J:9:=6d8@A<I64:B6\<ZLC6V@8A K8B8@<K:6K:L:B:B6L=:> K:L:B6M8J:>C6J<@<Ba:6>8S d:EJ<C6d:N;E6QehghRC6d8@A<I QefghgefhRT M8@;<6;:L6>8J:BA6K:L:BT6O: K8Ba:;:L:B6;:L6K:>:9:= O:6K8Ba:;:L:BC6><:M:S k]ILI9IC6GI:6dI9I>>:C BJIB8><:T 4567899 9 59 O

9•–—˜™š›œœšžŸš ›¡š¡›4›™œš¡6œ¢£œ˜¡›š¤ ˜Ÿ¥›£¦šœ k:KEB6:J:6>:;E6a:BA MEB6>:BA:;6;:L6K8B<LK:;< J8BA:B6MI9:6M8@K:<B:B MEB6J:B6N8@:M:MEB6 67 6 O@W:B6G:H=J<KC6?BJ<L68@S ›§¨¤™˜œ¥›¨ž›¡˜¡› š›©šœ¢›ªš«šœ¥šœ¬ ˜œš­šœ¤•š¨šŸš¤ ;:L6<:6>EL:<6J:@<6H<;:6@:>: @:>:6M8J:>6;8@>8NE;T6`d:a: a:BA6:L:B6J<;8@:ML:B6M8S a:BA6J<M:>:BA6<;E6K8@ES K:B>a:=C6J:B6_<;E>6GIS OBJIB8><:C6a:<;E6K:L:B:B =:Ba:6K8@:>:L:B6M:B:>6J< 9:;<=6[:=K:J6\:@K:]:BT M:L:B6L8ME;E>:B6KE;9:L B:<Tlmnopqrrstuv

˜œ›œ®¯° ±²³


456678 5

0123

RSTUVWXUYZ[\WU]^_[`W ab[c b[UdWcefW[UVeg[Wh #$%&'(%)*$'*&+,-./*0123145*6+78/9/4/*31:1.

2;4;5/<*.1:-814*:-241,*'47/4;,-1*81=-*-4->*71.12*?;=,-1?14@ 491*2;458171?-*A=13*&1+7-*&13:+*.+,1B*C;41?1D*0;3;=1?1 81=-*.1.+*&06*,;2?1:*7-<131=<14*1<14*2;491<,-<14*,;,.1:-814*:-241,*C12-,*EFGHIJ*,/=;*7-*&;41914>*K1<1=:1B )12+4*15;471*:;=,;3+:*812?-=*7-?1,:-<14*:-71<*L17-B M;4+=+:*-4N/=21,-*9145*7-71?1:*7;:-<,?/=:>*&06*2;45+=+45@ <14*=;4O141491*-:+*<1=;41*O+<+?*PL;4518Q*7;4514*?/.;2-< 7-*:-241,>*,;?+:1=*?;=514:-14*2;47171<*?;.1:-8*/.;8*;.-:; ?;45+=+,B*E7:,J

13 1 !1"

ijkjlmnopqrsmtruvquspkjwijkjlmxsqwyrsiuvlmiszsrmrstn{sp

|}~‘’“”•–—–˜™ €}‚ƒ„…}ɚ›†œ¨Ÿ‡¢ˆ„ } ~‡ ‰ ˆ„ Š ‹ „ ‹ } Œ Š } „ ‹ Œ „ ‹ Ž } ~‡ ‰  ‡ „ ‹ Ž Š Ÿ ª©¢¨ª²¥œŸ ¡ š¶·¸¦ª¼Ÿ ¤ªÈŸ´¤¥º š›œ›žŸ ¡¢ £Ÿ ¤¥žŸ ¡¢¦ §¥¨Ÿ©ª«¬¬­®¯ª°œ› ¢ ¢¦ª±¥²Ÿ ³Ÿ´ª³Ÿ¡Ÿ ¨¥µŸ´ª±Ÿ¡¢ªš¶·¸ ¹°¡¤Ÿ²Ÿœ©Ÿºª£Ÿ ¤Ÿ²ªŸ»›² ¤Ÿ ¡ª¨›¨±¥Ÿ©ªŸ Ÿ²ªŸ¥´ ¸Ÿ¨Ÿ ª¼¥œŸ½´¨Ÿ ª´Ÿœ¥ ±›²›œ¾Ÿª›²©œŸª²›œŸªŸ¡Ÿœ ±¢Ÿª¨› ¥ µ¥²²Ÿ ª©¢¨ ±›œ¾¥³¥²ª¿Ÿ²Ÿœª£³Ÿ¨±Ÿ ¡Ÿ  ¢©¥º ¸›³Ÿ²° ¢ª³Ÿ¡Ÿª©Ÿ µŸ ¡ ²›µ¥Ÿ ¤Ÿª¢©¥ªÀ°ÁŸªÂŸ› Ÿ³ µ²²ª©Ÿ¨»Ÿ²ª©›œ©Ÿ©¢´¦ª³Ÿ ©ŸœŸ  »ŸµŸª³Ÿ¡Ÿª›±›³¥¨ ¤Ÿª©Ÿ²³¥² Ÿ©Ÿªš¶¸šª¸°¾°²›œ©°ªš¥©œŸªÃÄ ¬ºª£›³¥¨ª³Ÿ¡¢¦ª³Ÿ¡Ÿª²° ©œŸ š›œ›žŸ ¡¢ª¢ ¢ªš¶·¸ª©Ÿ² ©¥œ¥ ªµ› ¡Ÿ ªÅ°œ¨Ÿ¢ ©›œ±Ÿ¢² ¤Ÿº Ɵ »ŸªÇ²°ª£¥µ¢ª¶Ÿ ©°° µŸ ªÈŸžŸ ª¶¥½Ÿ´¤° ¨›¨±¥Ÿ©ª»›œ¨Ÿ¢ Ÿ ª¿Ÿ²Ÿœ ¸Ÿ©ŸœŸ¨ª½°¨»Ÿ ¡Ä½Ÿ¨»¢ ¡º

¨Ÿ²¢¨Ÿ³ª©Ÿ »Ÿª²›´Ÿµ¢œŸ  Dz°ªÊŸ ½¢³ªµŸ ªÈŸ ¥º ¸›œ›²ŸªËÌÍԟ ¡ª›³Ÿ¨Ÿª¢ ¢ ¨› ¾Ÿ¡Ÿª©›¨»°ª»›œ¨Ÿ¢ Ÿ ¦Ï ²Ÿ©Ÿª»›³Ÿ©¢´ªš¶·¸¦ª¸Ÿ¨Ÿ  ¼¥œŸ½´¨Ÿ º £¥²©¢ ¤ŸªŸŸ©ª¨› Ÿ ©Ÿ ¡ š¶¸šª³Ÿ³¥¦ªŸ³¢œŸ ª±°³ŸªµŸœ¢ ³¢ ¢ª©› ¡Ÿ´ª©›œ› µŸ©ª©Ÿ »Ÿ ²›´Ÿµ¢œŸ ªÇ²°ºªÆŸ²ª¾ŸœŸ ¡ À°ÁŸª¤Ÿ ¡ª¨› ›¨»Ÿ©¢ª»°¢¢ ¡›³Ÿ µŸ ¡ª±›œ©Ÿ´Ÿ ª²›±¢ ¡¥Ä  ¡Ÿ ª¨› ½Ÿœ¢ª»›¨Ÿ¢ ª¤Ÿ ¡ ¨› ¤Ÿ¨±¥©ª±°³Ÿ ¤Ÿª¥ ©¥² µ¢Ÿ³¢œ²Ÿ ª²›»ŸµŸªÐ¡¥ ¡ ¶¥»œŸ¤°¡¢º §° ¢ª¶¥²¢œ©Ÿª¤Ÿ ¡ªµ¢»³°© ¨› ¡¢¢ª»°¢¢ª¤Ÿ ¡ µ¢©¢ ¡¡Ÿ³²Ÿ ªÇ²°ªÊŸ ½¢³ª¾¥¡Ÿ ©Ÿ¨»¢³ª²¥œŸ ¡ª¨Ÿ²¢¨Ÿ³ºª·Ÿ ²›œŸ»ª²Ÿ³¢ª¨› ¢ ¡¡Ÿ³²Ÿ  »°¢¢ ¤Ÿª´¢ ¡¡ŸªÇ²°ªš¥¾¢Ÿ Ä ©°ªµŸ ªÐ µœ¢ªÈ¢œŸžŸ ª´Ÿœ¥ ±›œ¾¥Ÿ ¡ª¨› Ÿ´Ÿ ª¡›¨»¥œŸ  »›¨Ÿ¢ ªµ›»Ÿ ª³ŸžŸ º ¼Ÿœ¢ª±›œ±Ÿ¡Ÿ¢ª½›³Ÿ´ ¨Ÿ´Ÿ ªš¶·¸ª¢©¥ª³Ÿ¡Ÿª²Ÿ³¢ RV23TU4564d564V ²¢ ›¢³ª›¨›  ¾Ÿµ¢ª¥¾¢Ÿ ª±›œŸ©ª±Ÿ¡¢  Ÿ²ªŸ¥´ª¸Ÿ¨Ÿ  |áâãäåæçèéêäëãìåæë㠟¼¥œ ½Ÿ´¨Ÿ ºª¶›³¥œ¥´ª»›¨Ÿ¢  íéîãïæãïíåìéïíã𠴟œ¥ ª±›œ¨Ÿ¢ ª›²©œŸª²›œŸ ñäòåóãïôçîåæãï µ›¨¢ª±¢Ÿª¨›¨›©¢²ª´Ÿ¢³ ¨Ÿ²¢¨Ÿ³º õãöãï ¨¥ ª›»›œ½¢²ª´ŸœŸ»Ÿ  |á÷ãêëøåùãïíäçìåæãêç ¨¥ ÀŸ½¥³ ªµŸœ¢ª»›¨Ÿ¢ ª¨¥µŸ äéäãîãðãï

øéùéîëúïûã |áüìãêìéêäãïåýãïû õãðûëåíãïìçäãï üéìòåþëêæçûãïìãêã |áÿãäãçåæëã èéïûéêãïíå0òðãï 1êíãåæãïå1íëïí üëèêãûòíç

š› Ÿ¨»¢³Ÿ ªŸ»¢²ª¼Ÿ ¤ªŸŸ© ²° ©œŸªš¶¸šª¨›¨±¥Ÿ© ¸Ÿ¨Ÿ ª²›› ¡›¨º ɶ›¨°¡Ÿª¼Ÿ ¤ª±¢Ÿª©Ÿ¨»¢³ ±Ÿ¢²ª±›°²ºªÊ›¨¥ ¡²¢ Ÿ  ¼Ÿ ¤ªŸ²Ÿ ª¨› ¾Ÿµ¢ªÑÒÌÓÒÔÓÕ ›¨› ©ŸœŸª¶›©°ª¨Ÿ¥²ª»ŸµŸ ±Ÿ±Ÿ²ª²›µ¥Ÿ¦Ïª¢¨±¥´ª¸Ÿ¨Ÿ º Ö°œ¨Ÿ¢ª×ĬĮÄت¤Ÿ ¡ µ¢»Ÿ²Ÿ¢ª¸Ÿ¨Ÿ ¦ª©Ÿ¨»Ÿ² ¤Ÿ¦ Ÿ²Ÿ ªµ¢²° Á›œ¢ª¨› ¾Ÿµ¢ª®ÄÙÄ ¬ºª¼Ÿœ¢ªÅ°œ¨Ÿ¢ª©›œ›±¥© ¸Ÿ¨Ÿ ª¢ ¡¢ ª¨› ¡¥ŸŸ¢ª³¢ ¢ ©› ¡Ÿ´ªµ› ¡Ÿ ª©›©Ÿ»ª¨›¨»›œÄ ©Ÿ´Ÿ ²Ÿ ªµŸ¤Ÿª¡›¨»¥œ ²Ÿœ› Ÿª¨›¨ŸŸ ¡ª§°´Ÿ ªÐœ¡Ÿ µŸ ªÐ¡¥ ¡ª¶¥»œŸ¤°¡¢ªµ¢ µ›»Ÿ º ¶›¨› ©ŸœŸªµŸœ¢ª²¥±¥ª©¢¨ ©¥Ÿ ªœ¥¨Ÿ´ªš›œ›žŸ ¡¢ £Ÿ ¤¥žŸ ¡¢ªŸŸ©ª¢ ¢ª±›œŸµŸ ¤Ÿ ¡ªµ¢¾Ÿ¡Ÿª°³›´ªÂŸ› Ÿ³ µ¢ªŸ©ŸªŸ ¡¢ ºª¸› ¡Ÿ µŸ²Ÿ  ·½´žŸ ªµŸ ª§°œµ¢ªÊŸœ©¢²°ª¾¥¡Ÿ šš¶¸ª¶Ÿ²©¢ª¸Ÿ¡›³Ÿ ¡ª»ŸµŸ ©Ÿ¨»¢³ª›¨Ÿ²¢ ª°³¢µº ³Ÿ¡Ÿª›±›³¥¨ ¤Ÿªµ› ¡Ÿ ª²°œ ƛœ¨Ÿ¥²ª»› Ÿ¨»¢³Ÿ ªŸ»¢² ¬Ä꩛ ©¥ª¨›¨±¥Ÿ©ª²¥Ÿ© Æ°¥›œª¸°œ³Ÿ¤›ª¤Ÿ ¡ª³Ÿ¤Ÿ² š›œ›žŸ ¡¢ª»¥ ¤Ÿª›¨Ÿ ¡Ÿ© µ¢žŸ»ŸµŸ¢ª»ŸœŸª»›¨Ÿ¢  ±›œ³¢»Ÿ©º ±›³Ÿ²Ÿ ¡ªš¶·¸º ÚÒÓÛÜÔÓΩ¢¨ª©¥Ÿ ªœ¥¨Ÿ´¦ Ɵœ¡›©ªŸ»¥ª±›œ¢´ª»°¢  ·²œ°¨ª¶¤ŸÅ¢¢¦ª¾¥¡Ÿª©› ¡Ÿ´ »›œ©Ÿ µ¢ ¡Ÿ ª²Ÿ µŸ ¡ µŸ³Ÿ¨ª²° µ¢¢ª»œ¢¨Ÿºª¶Ÿ©¥ª¡°³ ²›žŸ¾¢±Ÿ ªŸ Ÿ²ÄŸ Ÿ²ªŸ¥´Ÿ  ¤Ÿ ¡ª¢Ÿª³›Ÿ©²Ÿ ª²›ª¡ŸžŸ ¡ £Ÿ¡° ¡ª·žŸ´¤¥µ¢ºª¶›±Ÿ±¦ šš¶¸ª»ŸµŸª³Ÿ¡Ÿª¢©¥¦ª¨›¨±¥Ÿ© »ŸµŸª³Ÿ¡Ÿª²Ÿ µŸ ¡ª»›œµŸ Ÿ ·²œ°¨ª¨Ÿ²¢ ª±›œ ŸÅ¥ ¿Ÿ²Ÿœª£Ÿ¨±Ÿ ¡Ÿ ª¥µŸ´ ¨› ½¢»©Ÿ²Ÿ ª¡°³ª³Ÿ¡¢º ²›½°³° ¡Ÿ ª©¢¡Ÿª»°¢ ªµŸœ¢ª©¢¨ ¶›¨› ©ŸœŸª³¢ ¢ª©› ¡Ÿ´ ©Ÿ¨¥ªš›œ¢ª¶°³°ª¬Ä®ºªÝÞßÞà

]7W[^UY_8cW8ZfW[U9_[cW

’ –™ª›²»›²©Ÿ¢ª±Ÿ ¤Ÿ²ª»¢´Ÿ²¦ªµ¥Ÿª³Ÿ¡Ÿ ©Ÿ µŸ ¡ª²° ©œŸªš¶¸šªµŸ ªš›œ›žŸ ¡¢ªŸµŸ³Ÿ´ Ÿ¾Ÿ ¡ª»›¨±¥²©¢Ÿ ª²¥Ÿ³¢©Ÿª¨› ©Ÿ³ª»›¨Ÿ¢  š¶·¸ºªÇ Ÿ¨ª»°¢ ª¤Ÿ ¡ª©›³Ÿ´ªµ¢²°³›²¢ªš¶·¸ ±›³¥¨ª¨› ¥ ¾¥²²Ÿ ª²¥Ÿ© ¤Ÿª¨› ©Ÿ³ª»›¨Ÿ¢  ²Ÿœ› Ÿªµ¢µŸ»Ÿ©ªµ¢ª²Ÿ µŸ ¡º ɶ›¨°¡Ÿª»›œ©Ÿ µ¢ ¡Ÿ ª¨›³ŸžŸ ªš¶¸š ²›¨Ÿœ¢ ª±¢Ÿª¨›¨±¥Ÿ©ª¨› ©Ÿ³ª»›¨Ÿ¢ ª›µ¢²¢© ©›œ±¢ŸŸªµ› ¡Ÿ ª©›²Ÿ Ÿ ªµ¢ª²Ÿ µŸ ¡ª³ŸžŸ ¦Ï ³° ©ŸœªŸ ¡ª»›³Ÿ©¢´ªš¶·¸¦ª¸Ÿ¨Ÿ ª¼¥œŸ½´¨Ÿ º ʛ¨› Ÿ ¡Ÿ ªš›œ›žŸ ¡¢ª¨›¨Ÿ ¡ª³›±¢´ ±Ÿ ¤Ÿ²ªµ¢¥ ¡¡¥³²Ÿ ª²Ÿœ› Ÿª±›œ´Ÿ¢³

¨› ›²¥²ªšš¶¸ª¶Ÿ²©¢ª¸Ÿ¡›³Ÿ ¡ª»ŸµŸª³Ÿ¡Ÿ ›±›³¥¨ ¤ŸºªÆ›œ³›±¢´¦ªœŸ©¥Ÿ ª¿Ÿœ°¨Ÿ ¢Ÿ¦ ¥»°œ©›œªš›œ›žŸ ¡¢¦ª¾¥¡Ÿª¨› ¾Ÿµ¢ª¥¨±›œ ›¨Ÿ ¡Ÿ©ª±Ÿœ¥ª±Ÿ¡¢ª©¢¨ª©¥Ÿ ªœ¥¨Ÿ´º ÉÀŸ¨¥ ª¨›³¢´Ÿ©ª²¥Ÿ³¢©Ÿª¨Ÿ©›œ¢ª»›¨Ÿ¢ ¦ š¶·¸ª¾¥¡Ÿª©Ÿ²ª²Ÿ³Ÿ´ªµŸœ¢ª©¥Ÿ ªœ¥¨Ÿ´ºª¶›½ŸœŸ ²››³¥œ¥´Ÿ ª©Ÿ²ª¾Ÿ¥´ª±›µŸ¦Ïª¢¨±¥´ª¸Ÿ¨Ÿ º ʟœ› Ÿª¢©¥¦ªŸ»›²ª¨› ©Ÿ³ª»›¨Ÿ¢ ª¨Ÿ¢ ¡Ä ¨Ÿ¢ ¡ª©¢¨ªŸ²Ÿ ª¨› ¾Ÿµ¢ªÅŸ²©°œª¥©Ÿ¨Ÿ »› › ©¥ª²›¨› Ÿ ¡Ÿ ºª¶¢Ÿ»Ÿª¤Ÿ ¡ª»¥ ¤Ÿ ¨› ©Ÿ³ª¨¥¨»¥ ¢¦ªµ¢Ÿ³Ÿ´ª¤Ÿ ¡ªŸ²Ÿ ª¥ ¡¡¥³º ÝÞßÞà

!"

]gW[XW[UYbe[U W[`W[^

pok

#™$–ª©Ÿ²ª¢ ¡¢ ª²›²Ÿ³Ÿ´Ÿ ªµŸœ¢ªš›œ¢ª¶°³°ª²›¨±Ÿ³¢ª©›œ¾Ÿµ¢ºªÊŸœ› Ÿª¢©¥ª¨›¨±¥Ÿ© ³Ÿ ¡²Ÿ´ª©¢¨ª»ŸµŸª»¥©ŸœŸ ª²›µ¥Ÿª¨› ¾Ÿµ¢ª¨Ÿ²¢ ª±›œŸ©º ʟœ› Ÿª¢©¥¦ª¨¢¢ª¨›¨±°œ° ¡ª»°¢ ª»› ¥´ªµ¢ªµ¥Ÿª¢Ÿª³Ÿ¡Ÿª²Ÿ µŸ ¡ªŸ²Ÿ ª¨› ¾Ÿµ¢ ©Ÿœ¡›©ª©¢¨ºª%Ÿ³ª¢ ¢ª±¢Ÿª¨›¨±¥Ÿ©ª³Ÿ ¡²Ÿ´ª©¢¨ª³›±¢´ª±¢Ÿª©›œ¾Ÿ¡Ÿº ʛ¨› Ÿ ¡Ÿ ªŸ©Ÿªšš¶¸ª¶Ÿ²©¢ª¸Ÿ¡›³Ÿ ¡ª¨›¨±¥Ÿ©ª»›¨Ÿ¢ ª›¨Ÿ²¢ ª©›œ¨°©¢ÅŸ¢ ¥ ©¥²ª²›¨±Ÿ³¢ª¨› ¡Ÿ¨Ÿ ²Ÿ ª©¢¡Ÿª»°¢ ª²Ÿ µŸ ¡ºªÀŸ¨¥ ª²¢©Ÿª©›©Ÿ»ª›³Ÿ³¥ªžŸ»ŸµŸ Ÿ©Ÿª²›²¥Ÿ©Ÿ ª©¢¨ª©Ÿ¨¥ºªÝÞßÞà

()*!+),("

S_8fW8W&UY_gWe[U'ehe& e[

˜’-$–“—™“”–“ª©Ÿ µŸ ¡ª›±›³¥¨ ¤Ÿ¦ª›±› Ÿœ ¤Ÿªš¶·¸ª»¥ ¤Ÿª±Ÿ ¤Ÿ²ª»›³¥Ÿ ¡ µŸœ¢ª›œŸ ¡²Ÿ¢Ÿ ª›œŸ ¡Ÿ ºª¶Ÿ¤Ÿ ¡¦ª²Ÿœ› Ÿª²›Ÿ¤¢²Ÿ ª¨› ¤›œŸ ¡ª¾¥©œ¥ª³¢ ¢ »›œ©Ÿ´Ÿ Ÿ ª¨› ¾Ÿµ¢ª³›¨Ÿ´º Ê¢©Ÿª±›œ´ŸœŸ»ª´Ÿ³ª¢©¥ª©Ÿ²ª©›œ¾Ÿµ¢ª³Ÿ¡¢ª»ŸµŸª»›œ©Ÿ µ¢ ¡Ÿ ª±›°²ª«´Ÿœ¢ª¢ ¢¯ºª¶›¨°¡Ÿ »›¨Ÿ¢ ª¨› ¾Ÿ¡Ÿªµ¢»³¢ ªµŸ ª±¢Ÿª½›»Ÿ©ª¨› ¡Ÿ¨±¢³ª²›»¥©¥Ÿ ª²Ÿ»Ÿ ªŸ²Ÿ  ¨› ¤›œŸ ¡ªŸ©Ÿ¥ª±›œ©Ÿ´Ÿ º š›œ›žŸ ¡¢ª±¥²Ÿ ª©¢¨ª¤Ÿ ¡ª¨¥µŸ´ªµ¢²Ÿ³Ÿ´²Ÿ ¦ª²Ÿœ› Ÿª¨› µŸ»Ÿ©ªµ¥²¥ ¡Ÿ ª»ŸœŸ qjt ¥»° œ©›œª›œ©¢Ÿ ¤ŸºªÆŸ»¢ª¨›œ›²Ÿª¾¥¡Ÿª±¥²Ÿ ª©¢¨ª¤Ÿ ¡ª¨¥©Ÿ´¢³ªµ¢²Ÿ³Ÿ´²Ÿ º š¥³Ÿ ¡ª²›ª¹°¡¤Ÿ²Ÿœ©Ÿªµ› ¡Ÿ ª¨›¨±ŸžŸªŸ©¥ª»°¢ ª¥µŸ´ª¨›¨±¥²©¢²Ÿ ª»› ¢ ¡²Ÿ©Ÿ ª¨› ©Ÿ³ »›¨Ÿ¢ ºª¶›¨°¡ŸªŸ Ÿ²ÄŸ Ÿ²ª±¢Ÿª©Ÿ¨»¢³ª±Ÿ¢²ºªÝÞßÞà

tribunjogja-22-03-2013  

Tribun Jogja Edisi 22-03-2013

Advertisement