Page 1

B 2 0 1 4 - T R H Z Á B AV Y 4 - 6 / 2 0 1 4

Revista - Zeitschrift - Magazine

www.trhzabavy.cz

duben - květen - červen 2014

inzertní a informační čtvrtletník

April - May - June / April - Mai - Juni

B2014 / x IX . ročník / neprodejné


2767-12-13


v herních systémech KAJOT VLT

MAX WILD

WILD BANK

LOST RELICS

CASINO ROULETTE


Využijte naši akční nabídku a kontaktujte obchodní oddělení:

+420 724 554 597 harasta@kajot.cz

www.kajot.com

Petra Dočková obchodní manažer +420 602 780 675 dockova@kajot.cz

Martina Turiaková obchodní manažer +420 602 731 355 turiakova@kajot.cz

2796-B2014

Václav Harašta obchodní ředitel


GAMES SYSTEM VIDEOLOTERIJNÍ TERMINÁLY

         ! ""#!$# ! #% #&   '' 

       (&))&)&*+,


VHP 300, 750

9ë+(51Ì+5$&Ì3ĕÌ6752-(

5R]åtĖHQtVWDYDMtFtĖDG\ 9LGHR*DPHV,,R9LGHR*DPHV5HGD%OXH Výroba a provoz on-line herních systémů a výherních hracích přístrojů. Za Olšávkou 356, 686 01 Uherské Hradiště, tel.: 572 549 077, fax: 572 548 600, GSM: 777 741 960,

info@autogames.cz, www. autogames.cz

2798-B2014

0RçQRVWREMHGQiQtYSURYHGHQt9+3D


• zábavní technika • výherní hrací přístroje • videoloterijní terminály • vícemístná zařízení • výprodej použité výherní a zábavní techniky

Bayerova 494, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: 571 654 770 e-mail: info@agh.cz • www. agh.cz


2790-03-14


REGULACE A MATĚJ HOLLAN:

CO NA TO OBSLUHY? Komunikaci branže sázkových her s politiky, starosty a veřejností zatím nese na svých ramenou několik profesionálů působících v oborových sdruženích. Přitom ti, kteří jsou negativní a zčásti vylhanou kampaní Matěje Hollana a dalších aktivistů poškozeni nejvíce, jsou zaměstnanci na provozovnách i v provozovatelských společnostech, kterým hrozí ztráta zaměstnání.

P

okud by dokázali zaměstnanci branže výrazněji vystupovat na Facebooku, kde Matěj Hollan své kampaně vede, nebo se obracet elektronickou poštou a jinými prostředky na politiky, mohli by významně ovlivnit tón celé debaty a regulaci sázkových her v ČR. Proto v tomto článku dáváme prostor i názorům obsluhy z jedné pražské herny. Zatím anonymně, ale věříme, že do budoucna bude stále více lidí v branži ochotni o své práci komunikovat veřejně.

O MATĚJI HOLLANOVI... Z počátku se zdálo, že to je jen neškodný snílek, který na sebe chtěl upoutat pozornost a vytvořit si nějakou image bojovníka proti zlu. Posléze se z něj vyklubal člověk, který dokáže všechno dovedně překroutit a kterému jdou na ruku média i politici. On je možná někým dotován, a tak peníze neřeší, ale já si na svoje složenky musím nějak vydělat. Když jsem hledal práci, tak se v herně na mé vzdělání nikdo neptal a já jsem mohl začít po střední vydělávat. Znám mnoho barmanů z heren po Praze, kteří jsou absolventi středních a vysokých škol, ale díky krizi nikde práci nesehnali, a dnes jsou rádi za práci v herně.


O PRÁCI V HERNĚ...

JAK SITUACI ZMĚNIT…

Práce v herně je super. Každá směna je něčím zajímavá. Bohužel si široká veřejnost myslí, že herna je doupě různých neřestí a v prvé řadě drog. Realita je jiná. Hráči pod vlivem drog do herny nesmí, a když se nám nezdá věk zákazníka, tak kontrolujeme občanku. Musím také dodat, že spousta hráčů jsou normální a zábavní lidé a dá se s nimi mluvit. Mojí náplní práce je starat se o jejich pohodlí, aby měli důvod se vracet. Dále vyplácím výhry a dělám jim drinky. Výhry nejsou nic výjimečného. Ale že se víc prohraje než vyhraje, to vědí všichni.

Dobrým řešením by bylo zařadit do systému automatu oznámení hráči, že hraje již nějakou dobu a měl by si dát pauzu. To kvůli situaci, kdy hráč je tak ponořený do hry, že ztratí pojem o čase a hraje v kuse třeba 8 hodin. Jsem přesvědčen, že právě tato situace je zdrojem závislosti. Navigace v autě vás také upozorní, že jedete více než 3 hodiny a bylo by vhodné dát si přestávku v jízdě. Dále bych rozhodně zavedl letáčky s kontaktem na nejbližší pomoc pro gamblery. Věřím, že potom by nenávist vůči hernám byla daleko menší a nebyl by důvod je rušit.

O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI...

O MYŠLENCE PROHIBICE HEREN…

Spousta heren na to kašle, což je chyba. Základem odpovědnosti, aby nás veřejnost brala alespoň neutrálně, je zaměřit se na osvětu v hernách a umožnit hráčům přístup k materiálům a odborné pomoci, pokud to přehánějí a vzniká u nich problém. Dále by bylo potřeba pracovat na omezení vzniku závislosti jednotlivých hráčů. Cílem by mělo být, aby si hráč přišel zahrát pravidelně, ale na chvilku a neutratil hned první den celou svoji výplatu v automatu. Pak jsou herny zdrojem pomluv, že se z hráčů stávají trosky a to zavdává příčinám prohibice.

Nemyslím si, že na to dojde! Možná se zase zostří nějaká pravidla. Pokud by se opravdu zrušila i ta poslední legální herna v ČR, tak potom vzniknou na těch samých místech černé herny. Těším se na chvíli, až lidem dojde, že Matěj Hollan masivně podpořil rozvoj černé ekonomiky v Česku. Všichni si musí uvědomit, že i nabídka automatů se řídí zákonem trhu. To znamená, že pokud by o hru neměl nikdo zájem, tak by herny nebyly. V současné době ale vidím opak, lidé hrát chtějí. Tiskový servis UHP ČR


Prohlášení firmy VINDARON PRO s.r.o. 1

Dne 31. 3. 2014

Společnost VINDARON PRO s.r.o. se ztotožňuje s tvrzením MF ČR, že pokud jsou naplněny znaky provozování loterie, jako jsou - vklad, náhoda a možnost výhry bez

patřičného povolení k provozu loterie, je toto považováno za nelegální provoz loterie. Společnost VINDARON PRO s.r.o. tímto prohlašuje, že námi provozované zařízení VĚDOMOSTNÍ QUIZ nenaplňuje znaky loterie a jiné podobné hry a proto toto zařízení nelze provozovat podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Toto tvrzení jsme připraveni kdykoliv prokázat před státními institucemi, soudy ČR případně soudy EU.

22 Prohlášení firmy VINDARON PRO s.r.o.

Reakce na reportáž ČT1

Vzhledem k situaci, která je uměle vyvolána holdingy nebo akciovými společnostmi chceme tímto reagovat na články a jiné informace v médiích tímto prohlášením: Prohlašujeme tímto že námi provozovaný vědomostní quiz nemá žádné prvky náhody použité v loteriích a jiných ch podobných hrách a pouze se tak může ůže h někomu jevit, z důvodu některých vizualizací. Tyto vizualizace nemají žádný vliv na hodnotu otázky a výsledek soutěže. Toto tvrzení jsme připraveni prokázat v případném soudním řízením před soudy ČR, popř. EU. Je nám velmi líto, že lobby hazardního průmyslu používá náš vědomostní quiz jako argu-mentaci a obhajobu v boji s obecně ně závaznými vyhláškami měst a obcí, cí omezující provozování loterií. Dále považujeme tvrzení pana Ing. Vrzáně, bývalého ředitele odboru 34 MF ČR - v současnosti výkonného ředitele sdružení SPELOS, zastupující loterijní a hazardní průmysl - o mafii za úsměvné, poněvadž jsme řádně zaregistrovaná společnost, která na základě právních analýz a platných právních předpisů, nepracuje v rozporu se zákony ČR. Dále chci podotknout, že naše činnost je zatížena vyšší daňovou povinností než loterie a jiné podobné hry. V závěru prohlášení uvádím, že náš vědomostní quiz se nezakládá na primitivních otázkách typu : zda popelka měla čtyři oříšky nebo ne, ale obsahují několik tisíc otázek různého stupně obtížnosti.

Společnost VINDARON PRO s.r.o., by ráda reagovala na reportáž ČT1, odvysílanou 10. 4. 2014 ve zpravodajství UDÁLOSTI v 19:00 hodin. Znovu musíme opakovat, že se plně ztotožňujeme s výroky MF ČR, že pokud jsou naplněny znaky, jako je vklad, náhoda a možnost výhry… jedná se o loterii a pokud je provoz bez povolení MF ČR, je to považováno jako nezákonné. Jako generální problém celé této vzniklé situace spatřujeme v neodborných komentářích a názorech prezentovaných v médiích, kdy jak reportéři ČT1 Lucie Pokorná a Zuzana Sniežková a pan Ondřej Závodský - náměstek ministra financí pro oblast loterie se mylně domnívá, že provozované zařízení společností VINDARON PRO s.r.o., naplňuje znaky loterie jako je výše popisovaný vklad, náhoda a možnost výhry. V již zmiňované zmatené reportáži se mísí několik dezinformací. Reportéři ČT1 prezentují prohlášení naší společnosti a na druhou stranu ho aplikují na zařízení patřící společnosti QUIZARD s.r.o., která je i jeho provozovatelem. S tímto zásadně a důrazně nesouhlasíme, protože nemůžeme ani nechceme se s produktem společnosti QUIZARD s.r.o. ztotožňovat a prohlašovat, že zařízení společnosti QUIZARD s.r.o. nenaplňuje znaky loterie. Toto tvrzení můžeme prohlásit pouze a jedině o námi provozovaných zařízeních, označených jako vědomostní quiz.

Ing. Pavel Čada - jednatel VINDARON PRO s.r.o. info.euquiz@gmail.com • www.euquiz.eu


www.euquiz.eu

B2797


FORBES 2014

ČESKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA VÝHERNÍCH AUTOMATŮ, VIDEOLOTERNÍCH SYSTÉMŮ, ZAŘÍZENÍ KASIN A DALŠÍ SÁZKOVÉ TECHNIKY CZECH NATIONAL EXPO FOR GAMING, LOTTERY CASINO & BETTING

13. - 17. 10. 2014 VÝSTAVIŠTĚ BRNO Vstup osobám mladším 18 let nebude umožněn, a to ani v doprovodu rodičů či vystavovatelů! No one under 18 allowed. No exceptions!

Pořadatel: ALOIS SANDBACH s. r. o. e-mail: uwel@seznam.cz


TRH ZÁBAVY JAKO ČTVRTLETNÍK.

CO JE DŮVODEM?

řadě plytký cílený nátlak různých yslu, měnící se zákony a v neposlední dcích Podnikatelská nestabilita loterního prům obratem odráží v hospodářských výsle zamyšlení vede ke změnám, které se ní niká pod u svém ke sdružení bez hlubšího rozboru nebo se společností, které tnější, že tyto zásahy se týkají nejvíce . ektu subj společností našeho oboru. O to je smu ého í jako podnikatelsk změny, které ohrožují jejich fungován staví zodpovědně a postupují takovové finančních proTo se odráží i v dočasném snížení části ve směru podn neje i agac středků společností na prop oblasti. í erčn kom v i ale ru, pory neziskového sekto elným přínopirat nepo je rem, fi telů stavi Dle názoru před pagovat jezpro de sem fungování časopisu, který dove místa - a to í rétn konk na ě jich výrobky a dostane se cílen ké. ronic elek i v kombinaci tištněné této doby měsíčZ tohoto důvodu se TRH ZÁBAVY - do že bude nadále tím, s k letní ník, dočasně změní ve čtvrt í důstojnosti, ován zach a í mac infor í příspívat k předáván je myšleno funkterá patří do vyspělé společnosti. Tím dovede přinést které gování veřejně dostupného média, mací a faktů infor h ovýc obor alespoň trochu ověřených žitý časopis, důle je ysl prům ní loter na jednom místě. Pro é, cílené výkřiky který vnese střízlivý nadhled mezi lacin . nejen z řad laiků, bulváru a sdružení TRH ZÁBAVY Pavel Z tohoto důvodu vydavatel časopisu které se týkají změn Janoušek zodpověděl několik otázek, ve vydávání časopisu. ík? Proč jste se rozhodl právě pro čtvrtlen c společnosvstří vyjít se íme Snaž hý. oduc Důvod je jedn aby se se čas, í ebuj tem, které díky nestabilitě v ČR, potř musíme řeně otev dobu změnami vyrovnaly. Po tuto přežili bí obdo é ízniv nepř hom abyc , změny provést také od ává oček se společně a fungovali způsobem, který úvah ha mno dle k, oborového časopisu. Právě čtvrtletní atimní řešení. a zvážených možností, vychází jako proz lání časopisu Bude zajištěn stejný servis, tedy i zasí všem zájemcům? me fungovat stejAno, servis bude na stejné úrovni. Chce důležité inforvat podá a u íčník měs ně jako při vydávání me se změnami mace týkající se loterního trhu. Nepočítá me zvýšení čeká ani do bodoucna. Právě naopak. Spíše v měsících era mez á určit vit zájmu, protože se může proje tuto dobu v ly chtě a t rova inze lé zvyk kdy byly společnosti rnějších odbo týká i pomoci svým výrobkům na trh. To se . článků nebo upoutávek na DOD apod Rozsah inzerce zůstává nezměněn? nebráníme se změAno, vše zůstává jako v měsíčníku, ale y a dopisovateli rent nám. Vždy jsme se snažili být s inze jejich potřešíme vysly o Prot v úzkém přátelském vztahu.

tráme uspokojiby a určitě se společnými silami dopá vému řešení. Jak to vidíte s výstavami? , proto se jim Výstavy jsou stěžejním obdobím v roce tnit výstav účas se me Bude TRH ZÁBAVY přizpůsobí. u. budo d poku u ensk Slov na a v České republice Osobní vu. výsta svou mít měla by ě, zem Každá, i malá u nenahradí ani setkání a diskuze bez časového stres DOD a internet již vůbec ne. stánku TRHu Není to až tak dávno, kdy se na výstavním osobně seo těžk jen se by kteří lidé, ávali ZÁBAVY setk zích vznidisku a h tkali. Při mnoha osobních setkáníc í trvající elstv přát a akty kaly pozitivní obchodní kont do dnešních dnů. Jaké máte plány do budoucna? servis společPlány? Zachovat stávající profesionální Jestli se chce. trhu na pis časo c vůbe nostem a udržet í země, mělo by me i do budoucna jevit jako vyspělejš určité podniatel se dbát i na propagaci, jako na ukaz světového ástí souč být i me-l katelské hierarchie. Chce alizovaglob v dnes je což yslu, trhu zábavního prům ikatepodn né ném světě v podstatě běžné i pro drob již není “ dřeň „na ní le, je dobré se zamyslet, jestli šetře kontraproduktivní. opodstatněProč má TRH ZÁBAVY zde stále své né místo? již probranou Z jednoho prostého důvodu. Přejděme časopis plní roli žitou Důle y. rent inze roli časopisu pro m, veřejným, jako „spojovník“ mezi světem obchodní u. aturo politickým, nebo například judik firemní právProto opětovně vyzývám zástupce firem, spolupráci. í bližš a jší častě k žení níky a profesní sdru co se o svět Jsme tu proto, abychom dali prostor těm, ět něčím přisp ou loterního průmyslu zajímají a moh tím poda vě zába né ověd co posunuje obor k zodp svým které ním, řeše hým oduc jedn se pořit a postavit s. ohla í větš vají získá ním, podá m tivní manipula

Pavel Janoušek Vydavatel TRHu ZÁBAVY


0717-10-06


27.1.2005

13:42

Page 1

TZ 0183-02-05

0183-02-05.qxd


Tabákové neřesti

Text: Michaela Koláčková

Foto: Rostislav Čuřík

Co vše lze poznat z doutníkového

popela…

K

valitní dobře vyrobený doutník

vychutnat nuance tabákového listu, tedy ze-

na tah doutníku a jak je doutník dostatečně

se pozná i podle kvalitního

jména jeho chuť. Čím se doutník při kouření

kvalitní.

popela. Právě popel může

stává kratší, tím více se zvyšuje teplota kouře.

Hoření tabákového listu přeměňuje orga-

o doutníku leccos prozradit. Nej-

Nutno dodat, že poslední třetina funguje jako

nické látky na ty obsahující karbon. Voda

důležitější funkcí popelu je jeho ovlivňování

filtr, kde se kondenzuje kondenzát z tabáku

obsažená v tabáku se vypaří a nastoupí oxid

teploty hoření. Čím je popel delší, tím méně

(dehet). Proto jakmile je kouř již velmi horký je

uhelnatý. Neorganické látky se nespalují, ale

vzduchu se dostane k hořící části doutníku.

dobré doutník odložit.

formují popel, který je tvořen oxidy a bikarbo-

To snižuje teplotu hoření a tím dosahujeme

Podle barvy popela, struktury lze rozpoznat

náty jako je draslík, kalcium, mangan a další

chladnějšího a tudíž příjemnějšího kouře.

techniku balení a také druh tabákového listu.

chemické sloučeniny jako je fosfor, kadmium

Delší popel také umožní kuřákovi si lépe

A v neposlední řadě nám tvar popela ukazuje

nebo zinek.


Text: Michaela Koláčková

Foto: Rostislav Čuřík

Tabákové neřesti

BARVA POPELA

hořlavost. Dodává však doutníku sílu. Ligero

Někdy může doutník takto prohořívat v pří-

Barva popela nesouvisí pouze s druhem tabá-

list je nejsilnější a nejvíce stabilní list, který

padě špatného skladování doutníku v humi-

kového listu, ale barvu určuje především ob-

dává doutníku strukturu. Protože ligero hůř

doru.

sah dusíku v půdě, kde byl tabák vypěstován.

hoří, většinou se umisťuje doprostřed svazku.

Dalším problémem může být takzvaný „tu-

To také ovlivňuje obsah nikotinu v tabákovém

Je to proto, že uprostřed doutníku je teplota

neling“. Což je situace, kdy doutník prohořívá

listu. Pokud je v listu vyšší obsah draslíku, tabá-

nejvyšší. Každý tabákový list z různé části ta-

velmi rychle uprostřed. Pokud se tak stane, je

mady. To má vliv samozřejmě na tah doutníku

bákové rostliny má nejen různý poměr mine-

to opět chyba baliče, který dal tabákový list vo-

a rychlejší či pomalejší hoření doutníku.

rálních látek, ale i jiný obsah nikotinu.

lado, který velmi rychle prohořívá, doprostřed

V případě, že se popel doutníku více drolí

Ubalení dobrého doutníku, který výborně hoří,

a ligero je po stranách.

a velmi často sám odpadává, může jít o případ,

je vždy v rukou zkušeného baliče.

Kónický tvar popela je ten nejvíce žádaný. Kó-

kdy byla u tabákového listu zkrácena potřebná

Občas se stane, že doutník nemá dobrý tah,

nický popel totiž ukazuje na perfektní práci

fermentace. Pokud je popel více hutný a tvrdý,

hořlavost není dobrá. Kuřák doutníku se pak

baliče. Vše prohořívá tak jak má. Ligero upro-

značí to, že tabákový list prošel delší fermen-

často obviňuje, že někde udělal chybu. Špatně

střed hoří pomaleji než volado tabákový list po

tací.

doutník zapálil, rychle potahoval nebo ho ne-

stranách.

chal vychladnout. Pro tyto negativní myšlenky

U řady značkových doutníků se hlídá rovno-

kový list má velmi dobrou hořlavost a skvělou elasticitu. Draslík má také vliv na barvu popela. Čím je barva popela bělejší, tím více draslíku bylo v tabákovém listu. U vyššího obsahu draslíku je popel velmi světlý a neobsahuje téměř žádné černé části. Fosfor funguje jako katalyzátor, který reguluje absorpci různých látek z půdy do tabákového listu. Pokud je popel bílý až ocelově šedý, tak tento popel nám říká, že tabákový list má skvělé spalovací schopnosti. Pokud máte popel šedý až černý, pouze to znamená, že doutník by měl lépe prohořívat.

STRUKTURA POPELA Struktura popela u doutníků jednoduše závisí na množství tabáku při balení. Dobře ubalený tabák produkuje kvalitní popel. Volně ubalený doutník má tendenci vyrábět drolivý popel, který velmi snadno odpadá. Pokud jsou listy náplně smotány rovně, je struktura popelu jiná

platí velmi jednoduché pravidlo. Doutník je

měrný tah každého doutníku přímo ve výrobě,

VZOR POPELA

ruční výroba a při ní se mohla stát chyba a je

přesto se však může stát, že doutník nebude

Druh tabákové listu má určující vliv na chuť

jedno, že je doutník značkový a kvalitní. Zby-

mít ideální tah. Doutník je zkrátka ruční výroba

a také na tvar popela. Tabákový list „volado“,

tečně si to tedy nevyčítejte.

a jako takový je každý doutník originál.

což je tabákový list z nejnižší části tabákové

Může se stát, že doutník bude hořet tak zva-

Doutník by měl každopádně být potěšením

rostliny, má nejvyšší obsah minerálů a má vý-

ným „canoingem“. Tedy bude prohořívat pouze

a radostí. Přeji tedy šťastnou ruku při správném

bornou hořlavost. Tabákový list „seco“, který je

na jedné části. To je v případě, že balič nedal

výběru doutníku.

brán ze střední části rostliny má horší hořlavost,

„ligero“ úplně na střed svazku. Čím více ligera

Více informací najdete také na webových

ale lepší aroma. Horní část tabákových listů na

se dostane do bočních stran doutníku, tím více

stránkách firmy Mostex - www.mostex.cz.

rostlině se jmenuje „ligero“ a má velmi špatnou

bude doutník prohořívat pouze z jedné strany.

Pokračování příště

04-2014/02

než u listů náplně smotaných různě dohro-


… jste v dobrých rukou


V Ý S T AV N Í

D L E

J A K O U K O L I

Z A K Á Z K U

V A Š E H O

P R O F E S I O N Á L N Ě

P Ř Á N Í

Z P R A C U J E M E

KAPEYA , tel.: +420 283 933 644, mobil: 602 653 949, email: INFO@TRHZABAVY.CZ


2454-07-13


1087-11-07


(padesáté pokračování) (pad

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ LOTERIE

Výňatek z knihy

LOSY P V SRDCI

rotože rezervní série byla tištěna

50 Kčs. Aby nedošlo ke zbytečným poplašným

pouze v tomto roce a nebyla

zprávám, a zejména aby los i pachatel byli

vydána ani uveřejněna, pracovníci

zadrženi, dostali prodavači pokyn výhru

ČSLO předpokládali, že nikdy

na los proplatit. Téhož dne 16. října 1972

nemůže dojít k jejímu zneužití, když

se do okresní pobočky v Kroměříži dostavili

EVROPY

ještě ke všemu losy skončily přímo ve

František J. a Vladimír J. z Nové Dědiny

stoupě. Tato série „J“ navíc nikdy nebyla

(příjmení jsou k dispozici), okres Kroměříž,

uveřejněna v úřední slosovací listině, proto

a k proplacení předložili výherní los z uvedené

Od klasických ke stíracím

nepředpokládali, že uvedené losy mohou být

série. Ihned byli zadrženi. Ředitel okresní

vůbec proplaceny. Následovalo hloubkové

spořitelní pobočky v Kroměříži podal na

vyšet vyšetřování, které přineslo určitá zpřesnění,

zajištěné trestní oznámení. Oba se ovšem

obsaž obsažená v dopise brněnské pobočky

hájili tím, že výherní losy 132. ČSLO série

z 18. 10. 1972 č. j. 779/72. Zhruba za týden

„J“ našli ve Svitu Otrokovice, údajně ve

páte 23. října 1972 informoval příslušné v pátek

skladu zpracování skartu papíru. Jednalo

vedou pracovníky této pobočky prodavač losů vedoucí

se o jeden balík losů série „J“ s čísly losů

Jarosl Kučera, že mu právě teď předložila Jaroslav

60 001 - 69 999. Komu dalšímu losy předali,

pro k proplacení dva losy série „J“ neznámá žena,

se nezjistilo. Jisté ovšem je, že některé losy

a to nna výhru 10 a 50 Kčs. Výplatu výher

byly skutečně proplaceny ve spořitelnách

odmí a hráčce doporučil, aby losy předložila odmítl

Kroměříž, Hulín, Otrokovice, Kojetín,

krajsk ústředně. To se však nestalo a žena krajské

Vyškov, Ivanovice, Brno-Křenová a Brno-

nebyl zajištěna. O tři dny později, 16. října nebyla

Jánská, Balík tvořily i losy vyhrávající vyšší

1972, byl předložen na stánku v Brně další los

částky, např. 1x 5000, 1x 1000, 10x 500,

e 132. emise série „J“ č. 6974 na výhru

29x 100 a 81x 50 Kčs. Uvedený malér prokázal

Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal

B-2014/1

JUDr. Ivo Kasal


LOSY V SRDCI EVROPY

nejen chybný postup centrály při skartaci, ale také naprosto nezodpovědný přístup pracovníků proplácejících losy. Všichni si prohlédli pouze číslo, nikdo z nich sérii, neboť stejné číslo vyhrávalo výhru ve všech sériích a nikoho nenapadlo, že by série uvedená na lose z hlediska slosování neexistovala. Na základě výsledku šetření ředitele kontrolní a revizní správy generálního ředitelství spořitelny Josefa Pelikána ve věci předčasné skartace rezervní série „J“ 132. ČSLO byla ve smyslu zákoníku práce udělena výtka tehdejšímu vedoucímu Správy ČSLO, neboť připustil skart rezervní série, která sice nebyla slosována, ale také ještě neskončila lhůta k proplacení výher ze slosovaných sérií. Současně bylo opomenuto znehodnocení losů a zcela chybělo i schválení skartace Státním archivem v Praze 2. Vše špatné je však vždy pro něco dobré. Nikdy se podobná věc neopakovala a skutečná škoda dosáhla jen částky 4110,- Kčs. Centrále spořitelny se příhoda výrazně nehodila, protože 1. listopadu 1972 měla odevzdat Podklady pro informaci ministerstvu financí ČSR o prodeji losů ČSLO a celkem pochopitelně se jí nechtělo psát o nějakých problémech, navíc se zájem o losy stále snižoval. Výrazně poklesl i prodej losů za 15 Kčs s kuponem, nedávno zavedených právě pro zvýšení atraktivnosti ČSLO. To vše podnítilo hledání nových atraktivnějších her, což vedlo k zavedení tzv. Mimořádné letní Československé státní loterie ve spolupráci s Čedokem, která výhry obohatila o zájezd do Bulharska. Tato loterie se setkala s úspěchem, ovšem zájem o losy s kuponem nadále klesal,

26. února 1974 obdržel ředitel ČSLO František

inzerce. Váš podnik získává touto cenou

V uvedeném období si jednotlivé okresní

možnost uveřejnit v Rudém právu v průběhu

spořitelny stěžovaly na stále nižší a nižší

roku 1974 zdarma inzerci v hodnotě 6000 Kčs.

odběr losů a zdůvodňovaly to tím, že zájem

Kymlička následující dopis:

o nákup losů klesá vždy, když v jejich lokalitě Správa ČSLO samozřejmě hledala další

nepadla žádná vyšší výhra. Tomu správa

Vážený soudruhu řediteli,

a další možnosti zvýšení odbytu losů.

čelila vytvořením tzv. „malé série“. Zatímco

na doporučení odborné komise uděluje

Proto spolupracovala s významnými

až do této doby měla série 100 000 kusů, od

vašemu podniku redakční rada a vedení

československými podniky nabízejícími

roku 1976 bylo v malé sérii jen 10 000 losů.

vydavatelství Rudého práva II. cenu

atraktivní zboží. Jedním z nich byla i Tesla

Série se označovala zdvojenými písmeny,

o „Nejlepší inzerát roku 1973 v Rudém

s nabídkou televizorů Tesla Color, jejichž

např. UF, JH atd.

Právu“ za moderní výtvarné pojetí propagační

motiv se objevil na dalších losech.

(pokračování příště)

B-2014/2

až zanedlouho tyto losy přestaly existovat.


P.O.BOX 21 170 04 Praha 74

Postaráme se o vaše pohodlí... Minimálně tak, jako se staráme o to své...

tel.: 00420 721 831 303 e-mail: info@taraandyou.cz

1026-10-07


ODLET

ČESKÉ REPREZENTACE NA ME V POOLBILLIARDU 2014 V pátek 29. 3. 2014 odletěla část reprezentace na Mistrovství Evropy v poolbilliardových disciplínách. Z pražského letiště odletěli tři reprezentanti Veronika Hubrtová, David Žalman a Jan Suchánek. Přímo na místě se k nim přidá Roman Hybler.

Veronika Hubrtová – Harlequin Praha V kategorii žen bude reprezentovat Veronika Hubrtová z klubu Harlequin Praha. Byla nominována bez kvalifikace napřímo od nového vedení poolbilliardové sekce ČMBS. Veronika v roce 2010 získala na ME jednu bronzovou a jednu stříbrnou medaili. V roce 2002 v juniorské kategorii získala zlatou medaili v 9 ball, neboli v devítce. Celkově na ME získala osm medailí. Jednu zlatou, čtyři stříbrné a tři bronzové medaile.

v 14.1 nekonečné. Honza skončil hluboko v poli poražených. Petr Urban (Duns Benátky) potřeboval k nominaci postoupit do finále. Zastavil jej nečekaně Pavel Halamka, když jej porazil o 13 bodů. Petrovi unikla nominace o pouhé dva body. Honza Suchánek se na ME probojoval potřetí v řadě.

Roman Hybler – Delta billiard Brno Roman trvale žije v Německu a zde také hraje za bundesligové týmy. Nadějný fotbalista přišel o své fotbalové sny, komplikovaným zraněním kotníku. Roman začal hrát kulečník v Německu

David Žalman – MPC Pardubice

a v roce 2000 poprvé reprezentoval na ME v Karlových Varech.

David patří dlouhodobě k naší naprosté špičce. Nominaci na

Roman získal celkově tři bronzové medaile na ME.

ME 2014 si vybojoval v poslední poolbilliardové Extralize 2013. Z té na ME byli nominováni dva první hráči. David Extraligu

Závěrem:

s přehledem vyhrál. V roce 2005 na juniorském ME v Lucem-

Vzhledem k velkému nákladu na reprezentaci na ME, jedou pou-

bursku získal bronzovou medaili s týmem ČR. V týmu byli

ze tito čtyři reprezentanti. Asi největší šance má Veronika Hubrto-

Sishuo Wang a Jiří Zajíček.

vá a Roman Hybler. Nechme se překvapit, jak jsme psali v minukonstelaci se vůbec nemusíte dostat do hry. To se snad našim

Honza si vybojoval start na ME díky druhému místu v Extralize

reprezentantům nestane.

2013. Vše o jeho nominaci se rozhodlo díky poslednímu kolu

Pavel Halamka

B-2014/1

lých článcích. Kulečník je velmi těžký sport, protože při určité herní

Jan Suchánek – Casablanca Tábor


15. MR SENIORŮ 2014 V POOLBILLIARDOVÝCH DISCIPLÍNÁCH Mistrovství republiky hráčů nad 40 let se hraje od roku 1999. Založil jej Pavel Halamka a také jako jediný odehrál všech patnáct ročníků. Vždy jeden konkrétní den je určen na konkrétní disciplínu.

V

roce 2014 vedení poolbilliardové sekce ČMBS přidělilo

potvrdit dva hráči. Libor Téma prohrává s Pavlem Kadlecem 4:5

konání MR opět kulečníkovému klubu Harlequin Praha.

a Tomáš Suchánek podléhá Mário Maričovi 2:5. Do čtvrtfiná-

Ve čtyřech březnových dnech startovalo celkově

le postupují hráči Petr Kavan (5:3 s Pavlem Halamkou), Slavo

48 hráček a hráčů. Jednoznačnými favority byli Slavo Dorobant,

Dorobant (5:1 s Otou Zemanem), Petr Smutný (5:2 s Josefem

Petr Kavan, Jirka Aust, Mário Marič, Oto Zeman a Pavel Halam-

Žemličkou) a Marič Mário (5:3 s Pavlem Kadlecem. Tito čtyři

ka. Jak to dopadlo se dozvíte z našeho článku.

hráči čekali na své soupeře. Z B strany se do čtvrtfinále vrátili Tomáš Suchánek. Postoupil k Petrovi Smutnému, ale prohrá-

MR 8 ball - 8 března 2014 Klub Harlequin Praha

vá 3:5. Petr Smutný byl prvním semifinalistou. Z B strany se

V nejpopulárnější disciplíně startovalo 39 hráček a hráčů. Nej-

5:1 Mária Mariče a stal se druhým semifinalistou. K favoritovi

prve se hráli skupiny s následným pavoukem DBKO. Celkově

Slavo Dorobantovi se vrátil Josef Žemlička a na Slava nestačil

se hrálo osm skupin a z každé skupiny postupovali první tři.

0:5. Nekompromisním výsledkem 5:0 vítězí i Petr Kavan v zá-

Bylo nasazeno šestnáct nejlepších hráčů z minulého MR 2013.

pase s navrátilcem Vladimírem Škrhákem. V prvním semifiná-

Ve třetí skupině bylo první překvapení, na úkor medailistky

le vítězí Slavo Dorobant nad Petrem Kavanem. Petr vedl 5:2

z ME Ilony Žalmanové postoupil Tomáš Novotný. V páté skupi-

a vše vypadalo jednoznačně v jeho postup do finále. Jedna

ně se prezentoval vynikající hrou Petr Smutný a postoupil jako

špatná přihrávka a Slavo Dorobant obrátil zápas ve svůj pro-

jednička. Největší překvapení bylo v sedmé skupině. Největším

spěch 5:6. V druhém semifinále byl jasným favoritem Pavel

favoritem byl Robin Vladyka, přesto nepostoupil. Jako jednička

Halamka, nakonec ale po boji zvítězil těsně 6:5. Ve finále mezi

postoupil snookerový hráč Libor Téma s Robertem Božovským

Pavlem Halamkou a Slavo Dorobantem byl stav 2:2. Dvě neda-

a Vladimírem Škrhákem. Po skončení skupin vévodili dva hráči

né koule Pavlem Halamkou znamenali vedení Slavo 4:2. Pak

s nejlepšími výsledky. Slavo Dorobant a Pavel Halamka, oba

dvakrát Slavo rozstřelil a zahrál dvě čisté hry (hra dohraná od

skóre 12:1. Jakoby předurčili budoucí průběh MR 8 ball.

rozstřelu) a bylo po zápase. Populární osmičku vyhrává Slavo

V pavouku DBKO byli vítězové skupin nasazeni rovnou do dru-

Dorobant z BC Mladá Boleslav. Pavel Halamka

B-2014/2

hého kola. Z osmi nasazených hráčů nedokázali své nasazení

vrátil Pavel Halamka a ve čtvrtfinále porazil nečekaně vysoko


TZ 968 Kapela hrající české a světové

od ’70 let po současnost

• Kamerových systémů

ODKOUPÍME

• Společných televizních antén, včetně rozvodu digitálního signálu DBVT

AUTOMATY VHP VLT

NABÍDKY A SOUPIS VHP VČETNĚ CENY ZASÍLEJTE NA:

janousek@trhzabavy.cz • Tel.: 283 933 644

Mochovská 40, 198 00 Praha 9 tel./fax: 281 860 041semi@semi.cz, www.semi.cz

0626-06-06

JEDNO NEBO DVOUOBRAZOVKOVÉ TÉŽ NEFUNKČNÍ NEBO NEKOMPLETNÍ BEZ EZÚ 2802-2014

MAGIC GAMES II GAME PALACE BLACK HORSE HOT GAMES apod.

• Zabezpečovacích systémů budov a majetku včetně připojení na pult centrální ochrany

02-2014/3

peters.painters@seznam.cz www.peterspainters.com

0788-11-06

Petr Levora 777 621 298

Prodej, instalace a servis

1473-03-09

Kontakt:

rockové´ pecky


(BEZ ZÁRUKY)

KVĚTEN - ČERVEN - ČERVENEC 2014 014 7 - 8. 5. 2014

e

8 - 10. 5. 2014

SAGSE 2014

GTI Asia Taipei Expo 2014

Panama City – Panama El Panama Hotel

Taipei – Taiwan Taipei World Trade Center

Kontakt: Tel.: +54 11 4805 4623 Fax: +54 11 4805 4791 E-mail: info@monografie.com www.sagsepanama.com

Kontakt: Tel.: +886 2 2760 7407 Fax: +886 2 2742 0522 E-mail: gametime@taiwanslot.com.tw www.gtiexpo.com.tw/taipeien

m

11 - 14. 5. 2014

20 - 22. 5. 2014

4 - 5. 6. 2014

Indian Gaming 2014

G2E Asia 2014

Russian Gaming Week 2014

San Diego, California - USA San Diego Convention Center

Macau The Venetian Macau

Moscow – Russia Exhibition & Convention Centre Sokolniki

Kontakt: Tel.: +1 202 546 7711 Fax: +1 202 546 1755 E-mail: expo@indiangaming.org www.indiangaming.org/events/tradeshow

Kontakt: Tel.: +852 2965 1686 Fax: +852 2824 0246 E-mail: phoebe.wong@reedexpo.com.hk www.G2EAsia.com

Kontakt: Tel.: +7 495 212 1128 E-mail: client@smile-expo.com www.rgweek.ru/en

4. 6. 2014

Park Avenue Open Day 2014 United Kingdom Park Avenue Kontakt: Tel.: +44 20 8965 2055 Fax: +44 20 8965 3726 E-mail: kevin@electrocoin.net www.electrocoin.net

11 - 12. 6. 2014

18 - 20. 6. 2014

PayExpo 2014

Asian Attractions Expo 2014

United Kingdom Excel, London

Beijing – China China National Convention Centre

Kontakt: Tel.: +44 207 384 7700 Fax: +44 207 384 7701 www.payexpo.com

Kontakt: Tel.: +1 703 836 4800 Fax: +1 703 836 4801 E-mail: iaapa@iaapa.org www.iaapa.org/AsianAttractionsExpo

24 - 27. 6. 2014

iGaming Super Show 2014 Amsterdam – Netherlands Amsterdam RAI Kontakt: Tel.: +44 207 954 3453 Fax: +44 207 954 3511 E-mail: helen@igamingbusiness.com www.igamingsupershow.com

8 - 10. 7. 2014

World Gaming Executive Summit 2014 Barcelona – Spain W Hotel Kontakt: Tel.: +44 207 827 4171 Fax: +44 207 242 1508 E-mail: sarah.pegden@terrapinn.com www.terrapinn.com/conference/wges


1782-03-10


Zájezdy na míru - jen pro Vás VIP zákazníky, kterým věnujeme speciální péči…

Cesty po

Safari v Botswaně

Safari v Tanzánii

Safari v Keni

Safari v Botswaně je podstatně divočejší než v JAR a i zde máte dvě možnosti jednak jízdou po vlastní ose, ale zde je vždy nutno mít auto 4x4, protože cesty jsou většinou nezpevněné a do některých parků se doporučuje, aby spolu jela dvě auta, v případě komplikací si mohou pomoci.

Safari v Tanzánii se doporučuje zásadně s průvodcem/řidičem, některé parky ani nenechají auta bez průvodce do parku vjet. Parky jsou rozlehlé a není zde obvykle značení, takže po vlastní ose se můžete snadno ztratit.

Safari v Keni doporučujeme s řidičem/ průvodcem, ti vědí přesně, kde se zvířata vyskytují a také jsou ve spojení s ostatními a sdělují si, kde se zvířata právě nalézají.

-

podnikatelské a služební cesty příprava zájezdů na míru podle požadavků a možností klienta cesty se speciálními zájmy sestavování individuálních programů pro jednotlivce i firmy

- zastupujeme v ČR více než 30 cestovních kanceláří z celé Jihoafrické republiky, Keni, Tanzanie a dalších zemí - nabízené destinace dobře známe osobně - můžeme Vám nabídnout bezkonkurenční ceny a služby

www.zajezdnamiru.cz • www.mojeafrika.cz Stella Travel Agency, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 284 080 248 -7, fax: +420 284 080 249, mobil +420 603 159 947, +420 602 210 769, e-mail :lida@jizniafrika.cz


Ku čt en dn p ář á n ó e Tr abí n Vý

ho

hu

d Zá ka p ba ro vy

Tanzánie

,,POKUD BY ANDĚLÉ POŘÍDILI PÁR FOTOGRAFIÍ V ZAHRADĚ EDEN, ASI BY SE PŘÍLIŠ NELIŠILY OD ZÁBĚRŮ, KTERÉ DNES ČLOVĚK MŮŽE ZÍSKAT V KRÁTERU NGORONGORO.“ To napsal Reinhard Künkel ve své

knize, jež pojednává o tomto úžasném místě v Tanzanii. Jedno z nejúžasnějších míst na naší planetě, možná Vás zaujme natolik, že se někdy vydáte do nádherného kouta Afriky, posledního ráje plného divokých zvířat. Kráter Ngorongoro leží v nadmořské výšce 2 300 metrů a je největší neporušenou kalderou neboli kruhovým sopečným jícnem na světě. Kráter Ngorongoro se vytvořil, když obrovský vulkán explodoval a zhroutil se zhruba před 2 milióny let. Je 610 m hluboký a dno má plochu 300 km². Na této rozloze máte možnost spatřit několik tisíc divokých zvířat, která sem každý rok migrují z nekonečných plání národního parku Serengeti, aby tu nalezla poslední zbytky zelených pastvin. Dno velkého kráteru Ngorongoro leží v nadmořské výšce 1 800 m a pokud se rozhodnete sestoupit na jeho dno a stanout tak v jednom z největších divů světa, musíte překonat zhruba 600 výškových metrů.

Oblast Ngorongoro byla vyhlášena za chráněné území v roce 1959 a v témže roce oddělena od národního parku Serengeti. Území kráteru Ngorongoro bylo zapsáno v roce 1979 do Světového přírodního dědictví UNESCO a na celé ploše kráteru je zkombinována přísná ochrana divoké zvěře, dokonale skloubená s místním obyvatelstvem, které tu po dlouhé generace žije. Řeka Munge Stream odvodňuje kráter směrem na sever kaldery, kde dále teče do jezera Magadi, které se stává sezónním slaným jezerem přibližně uprostřed kráteru. Druhá řeka Lerai Stream odvodňuje vlhké lesy směrem k jihu kaldery, vyživuje tak unikátní prales, který se nachází na dně kráteru. Více na www.mojeafrika.cz


VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ HALY, POZEMEK 11.127 m2 OLOVNICE (273 26)

• prodej komerčních prostor (dvě haly) na pozemku v Olovnici • a) plocha výrobní haly 876 m2, výška stropu 3,43 m (první budova) plocha vstupní haly 302 m2, výška stropu 6,3 m • b) plocha samostatného skladovacího prostoru je 560 m2, výška stropu 3,0 m (druhá budova) • c) plocha areálu 11.127 m2 vč. příjezdové cesty • areál se nachází v komerční zóně obce Olovnice 4 km od Kralup nad Vltavou • možnost na využití výroby, skladů, zemědělské činnosti • jedná se o 2 samostatné budovy před rekonstrukcí • v přístavbě je kancelář, jídelna, šatna, sociální zařízení • areál je oplocený a uzamykatelný • příkon elektrické energie 12,21 MWh/za rok, voda, veřejná kanalizace • příjezd od dálnice D8 cca 8 km, nezátopová oblast

CENA: 5 999 000 Kč

PRODEJ KOMERČNÍHO OBJEKTU S PŘILEHLÝM POZEMKEM • KRALUPY NAD VLTAVOU (278 01)

• zastavěná plocha: 185 m2, celková výměra pozemku: 7 866m2 • k objektu vede obecní komunikace, která je schválená pro vjezd těžké techniky i nákladních vozů • komerční objekt je dle ÚP určen pouze k zemědělským účelům (zemědělská výroba, skladování zemědělské techniky, pěstování plodin, chov zvířectva, ubytovna pro sezónní pracovníky, výrobní a skladová činnost, event. čerpací stanice, apod.) • hala má dva vjezdy pro těžkou techniku i nákladní auta a je ve velmi dobrém stavu • na hranici pozemku je přivedena elektřina 220 a 380V; na vlastní náklady je nutné vybudovat nové trafo, novou vlastní jímku a vrtanou studnu pro přívod pitné vody; obecní vodovod, plyn ani kanalizace zde není • na vyžádání zašleme územní plány včetně územního rozhodnutí města

Právě zlevněno o 300 000 Kč CENA: 2 290 000 Kč

VÍCE INFORMACÍ NA:

PRODEJ KOMERČNÍHO OBJEKTU PRAHA 4 - UL. BĚLČICKÁ (141 00)

• prodej komerčního objektu vč. projektu přestavby na bytový dům (není podmínkou); bytový dům bude obsahovat 17 bytových jednotek o dispozici 12x 3+kk a 5x 4+kk, dále nebytové prostory vhodné jako kanceláře, sklepní kóje, skladové prostory, garáže pro 5 vozidel a výtah • v současnosti má objekt 1 700 m2 vč. užitné plochy, po rekonstrukci 1 500 m2 užitné plochy + 700 m2 nebytové prostory • při rychlém jednání výrazná sleva!

CENA: 10 990 000 Kč

PRODEJ POSLEDNÍCH VOLNÝCH HORSKÝCH APARTMÁNŮ

VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH (512 38)

• objekt má 21 bytových jednotek; v 1. nadzemním podlaží se nachází 7 bytů a ve 2. nadzemním podlaží 14 mezonetových bytů s ložnicí v podkroví • v 1. podlaží jsou situována krytá parkovací stání pro osobní vozidla (20 míst) před vjezdem do objektu je pro návštěvníky dalších 6 parkovacích míst • půdorysně je objekt rozdělen na tři části; dřevěná terasa před vstupem zajistí bezbariérový přístup • dům se nachází 500 m od dolní stanice Prezidentského expresu, díky své poloze umožňuje majitelům ráno pohodlně sjet na lyžích až k lanovce a odpoledne se od horní stanice vrátit též na lyžích • v obci jsou 3 lyžařské areály (Aldrov, Vurmovka a Janova Hora), které nabízejí vynikající lyžařské podmínky jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lyžaře. Region nabízí dobré podmínky pro běžecké lyžování, od horní stanice lanovky Aldrov vedou 3 okruhy běžeckých tratí v délce 15 km • 10 km se nachází české TOP středisko Špindlerův Mlýn (dojezdová vzdálenost autem 10min, v sezóně pravidelně jezdí zdarma skibus)

CENA: 2 600 000 Kč

reality.janousek@trhzabavy.cz nebo na tel.: 721 831 277 (SMS)


RODINNÝ DŮM, 5+KK, 142 m2, ZAHRADA 400 m2 VELKÉ PŘÍLEPY (252 64) LIBEREC (463 12)

• prodej novostavby 1/2 dvojdomku o dispozici 5+kk, užitná plocha 142 m2 (110 m2) + 32 m2 úložný prostor), vč. zahrady 400 m2 + 2 parkovací místa • dokončovací práce jsou již zahrnuté v ceně nemovitosti - možnost osobního výběru interiérů v rámci dané cenové relace, dokončení interiérů a možnost nastěhování do 1 měsíce • dům je postaven velmi kvalitním a moderním způsobem: zdivo pórobeton, zateplený, má plastová okna se šestikomorovými rámy, trojskly a dveře od hlavního vchodu a francouzské okno na terasu mají bezpečnostní fólie • vytápění: plynový úsporný kondenzační kotel se zásobníkem na teplou vodu (možnost krbu v obývacím pokoji, který má přisávání z venku podlahou) • přízemí: vstupní chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, pokoj pro hosty, koupelna se sprchovým koutem, toaleta • patro: chodba, tři pokoje, koupelna s vanou, toaleta (WC mají samostatná odvětrávání • v obou chodbách je počítaný prostor pro vestavěné skříně • IS: vlastní pitná studna hluboká 52 m, elektřina, plyn, čistička

PRODEJ POZEMKU PRO DEVELOPERSKOU VÝSTAVBU RD • VELVARY (273 24)

• pozemek se nachází v obci Velvary - Velká Bučina, výměra 19 047 m2 • dle územního plánu obce je určen k výstavbě samostatných RD, vhodný jako investice pro stavební či developerskou firmu a následnou výstavbu RD či jen zasíťovaní a prodej samostatných stavebních parcel • rovinatý, nepravidelného kosodélníkového tvaru o následujících rozměrech: šíře 78,3 m a 144 m, délka 208 a 396 m • napříč pozemkem povede komunikace, která může být jednosměrná a ušetří se tak metry na stavební parcely • na kraji pozemku se nachází přípojka plynu i el. a vede obecní vodovod • dle ÚP je zde max. zastavěnost pozemku ve výši 20 % a současně max. 2 nadzemní podlaží samostatného RD

CENA: 270 Kč/m2

CENA: 4 600 000 Kč

PRODEJ KOMERČNÍHO OBJEKTU CVIKOV (471 54) PRODEJ NOVOSTAVEB 3 BYTŮ V PRAZE 7 - HOLEŠOVICE - Dělnická ulice (170 00)

• prostorné mezonetové byty o dispozici 3+kk se dvěma terasami a galerií • byty se nachází ve zděném zrekonstruovaném domě s výtahem • ve spodní části bytů je obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice s koupelnou, WC, terasa; v horní části ložnice s koupelnou a se vstupem na terasu • na podlaze dlažba, plovoucí podlaha • dřevěné schody, dýhované dveře zn. Sapeli, vytápění: plynový kotel se zásobníkem teplé vody

CENA: 5 990 000

• stavební objekty tvoří tři nezávislé celky (provozní budova, administrativní budova a budova jídelny s kotelnou) • Provozní budova: půdorysný tvar U; čtyřpatrová, nepodsklepená budova se sedlovou střechou • podlahy ve výrobních prostorech jsou kryty bukovými parketami, na chodbách a schodištích dlažbou a PVC • Administrativní budova: jedná se o samostatně stojící budovu nepravidelného půdorysu, která je částečně podsklepená • budova má 2 NP a sklonitou střechu; svislé konstrukce jsou tvořené masivním zdivem, podlahy jsou převážně z PVC, schodiště je kamenné, avšak kryté PVC. • Třetí objekt tvoří soubor budov, které představovaly technické zázemí podniku, centrální části dominuje objekt kotelny; jedná se o nepodsklepenou stavbu se sedlovou střechou (krytina ocelové šablony) • k objektu kotelny přiléhá z jedné strany prostor skladu uhlí, generátorovna, rozvodna a z druhé strany objekt jídelny a garáží • veškeré dokumenty (studie, odhady, plány, půdorysy aj.) pošleme na vyžádání

CENA: 1 500 000 Kč


Rybaření, relaxace

na soukromém revíru

Benjamin

KLOBUKY KY U SLANÉHO

• Rodinná atmosféra • Ubytování v chatkách s vlastní kuchyňkou • Rekreační vyžití pro rodinu • Pořádání společenských, podnikových akcí -------------------------------------------------• Rezervace po telefonické domluvě

4NÌ 4N 4 4NÌS NÌS NÌ ºTUÍOBE-BCFN ºT ºTU ºTUÍ ºTUÍ º TUUUÍÍÍO TUÍ T TUÍ OBE OBEOBE OB BE B E -BCF CFN

-PVOZ PVOZ

,MPCVLZ L 4NÌS 4NÌ 4N 4 NÌ N ÌS $ IPNVUP VUPW VU $IPNVUPW

4MBOÝ 4M 4MBOÝ R7

Kladno ,MBEOP Letiště

Kontakt: Rybník Benjamin (býv. Cukrovarský), 273 74 Klobuky u Slaného Pavel Janoušek - tel.: 602 653 949

Václava Havla Praha

1SBIB


4 VYDÁNÍ V ROCE • 4 ISSUE ON YEAR TRH ZÁBAVY VYCHÁZÍ V INTERNETOVÉ PODOBĚ NA: WWW. TRHZABAVY.CZ

1. vydání

2. vydání 3. vydání

4. vydání

Leden - Únor - Březen January - February - March

Duben - Květen - Červen April - May - June

Červenec - Srpen - Září July - August - September

Říjen - Listopad - Prosinec October - November - December

UZÁVĚRKA 15. PROSINCE DEADLINE 15. DECEMBER

UZÁVĚRKA 15. BŘEZNA DEADLINE 15. MARCH

UZÁVĚRKA 15. ČERVNA DEADLINE 15. JUNE

UZÁVĚRKA 15. ZÁŘÍ DEADLINE 15. SEPTEMBER

CENÍK PLOŠNÉ INZERCE • PRICE LIST OF ADVERTISEMENT ČB A4 • A4 Black

9 500 Kč + DPH

ČB 1/2 strany • 1/2 page Black

6 500 Kč + DPH

ČB 1/4 strany, • 1/4 page Black

3 900 Kč + DPH

ČB 1/8 strany • 1/8 page Black

1 900 Kč + DPH

Barevná inzerce A4 • Colour advertisement A4 Barevná inzerce na titulu a zadní straně Colour advertisement on title-page and back page

27 500 Kč + DPH dle dohody/by appointment

VÝSTAVNÍ ČÍSLO: 1000 KČ PŘÍPLATEK ZA KAŽDOU INZERCI EXHIBITION ISSUE: ADDITIONAL CHARGE 1000 CZK

Předplatné

½

Kontakt pro objednávku zasílání časopisu TRH ZÁBAVY: E-mail: info@trhzabavy.cz, Tel.: 283 933 644.

190×130 mm

V případě, že chcete odebírat více časopisů na jednu adresu, prosím informujte nás o konečném počtu kusů. Jsme schopni vytvořit hromadnou objednávku za jedno poštovné.

A4

¼

90×130 mm

210×297 mm

8

90×60 mm

Předání inzerce Podklady pro inzerci nebo finální tisková data prosím zasílejte na e-mail: info@trhzabavy.cz. Pro přenos větších dat je možno využít FTP přístup. Přihlašovací údaje Vám na vyžádání zašleme na Váš e-mail.

Vydavatelství / Editorship: KAPEYA, s.r.o., Kramlova 332/1 (roh ul. Toužimské), CZ -197 00 Praha 9-Kbely tel./fax: +420 283 933 644, e-mail: info@trhzabavy.cz, www.trhzabavy.cz Tisk: Tiskárna Paleta, U Průhonu 14, Praha 7 - Holešovice

Pavel Janoušek Vydavatel Publisher

Mgr. Alena Jiráňová Šéfredaktor Editor-in-schief

MK ČR E 13 301

ZA OBSAH INZERÁTŮ, ČLÁNKŮ A AUTORSKÁ PRÁVA K NIM ZODPOVÍDAJÍ JEJICH ZADAVATELÉ.


Vynikající přehlednost informačních displejů Návod k obsluze v českém jazyce Dva druhy terčů: internacionální a internacionální quatro Mechanické a elektronické počítadlo kreditů pro evidenci tržeb. Mincovník na 5, 10, 20 Kč Nastavení ceny za hru i nastavení bonusu Nastavitelná hlasitost zvukových efektů Jednoduchý systém volby každé hry a ovládání Hra pro 1 - 8 hráčů Automatické i ruční přepínání

COME – automaty s.r.o. regionální zastoupení Bousovská 735/6 197 00 Praha 9 – Kbely mob.:737 286 003

COME – automaty s.r.o. Rolnická 1551/146 747 05 Opava tel/fax:553 731 920

www.elektronicke -sipky.cz

1503-04-09

rozměry: výška x šířka x hloubka 2200 x 620 x 500 mm váha: 90 kg příkon: 220V/50Hz


MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA ZÁBAVNEJ TECHNIKY

SLOVAK SHOW INTERNATIONAL EXHIBITION OF ENTERTAINMENT EQUIPMENT

24. - 25. 9. 2014 INCHEBA EXPO BRATISLAVA, Viedenská cesta 3-7 Bratislava, Slovakia Prihlášky zasielajte na: Applications send to: LaPrint – Petržalská 8a, 851 00 Bratislava, Slovakia e-mail: robo@laprint.sk mobil: +421 903 407 346, Robert Laca director


http://www trhzabavy cz http://www.trhzabavy.cz

Revista - Zeitschrift - Magazine z

www.trhzabavy.cz www.tr trh hza za ab bav

Revista - Zeitschrift - Magazine

zab bavy.cz www.trhzabavy.cz

Revista - Zeitschrift - Magazine

hza abavy.c www.trhzabavy.cz

inzertní a informační m měsíčník ěsíčn čn

3 / březen 2014 March / März

x IX . ročník / n neprodejné e p ro d e ep

inzertní a informační měsíčník síččník

2 / únor 2014 February / Februar

x IX . ročník / neprodejné epro ep odejné

10 / říjen 2013 October / Oktober

výstavní

inzertní a informační měsíčník ěsííčník x VIII . ročník / ne neprodejné eprrodejn

2767-12-13

80 000 skladeb - karaoke a videoklipy • Dálkové ovládání hlasitosti • 17‘‘ LCD monitor • Předbíhání skladeb, Free Play, Demo, Bonus kredit • Ozvučení velkých prostor • Servis 7/24 • Free kredit pro obsluhu • Přeplácení • Výkon 2 x 130 wattů Sedmipásmový equalizer • Možnost připojení externí LCD obrazovky a nadstandardně kvalitní 3-pásmové bassreflex reproduktorové sestavy s výkonem 300 W

on

Prolistujte si nyní měsíčník TRH ZÁBAVY i na internetu! Navštivte:

www.trhzabavy.cz

Trh 04 2014  
Trh 04 2014  
Advertisement