trh_d2016

Page 1

A 2 0 1 6 - T R H Z Á B AV Y 4- 6 / 2 0 1 6

Revista - Zeitschrift - Magazine

duben-květen-červen 2016 April - May - June

www.trhzabavy.cz

inzertní a informační čtvrtletník A2016 / x X . ročník / neprodejné2822-2823-A20162826-2827-A20162823-A2016


UNIE HERNÍHO PRŮMYSLU OCEŇUJE

ODVAHU RADNÍCH BRNA-STŘED PŘEHODNOTIT PROHIBICI HAZARDU Na konci letošního března měli zastupitelé městské části Brno-střed na svém zasedání jako jeden z bodů jednání zrušení prohibice hazardu a povolení kasin s tzv. živou hrou v ulicích Husova a Benešova.

N

ávrh sice nezískal v zastupitelstvu dostatek hlasů a jeho obsahu lze mnohé vytknout, z pohledu Unie herního průmyslu ale ukazuje odvahu rady městské části zabývat se sázkovými hrami a přehodnotit prohibici hazardu. Předložený návrh ovšem Unie herního průmyslu považuje jen za první pokus, který není reálný po stránce obsahu a dostatečně právně zdůvodněn. Andrej Čírtek, mluvčí Unie herního průmyslu ČR, podotýká: „Politickou odvahu přehodnotit prohibici je třeba ocenit, ale zároveň je třeba upozornit na úskalí navrhovaného řešení.“ Mezi ty dle Unie herního průmyslu patří nedostatečné zdůvodnění výběru dvou ulic, kde by kasina s živou hrou mohla být. Jedna navržená ulice přiléhá k hlavnímu vlakovému nádraží a je zónou s obrovským pohybem všech věkových a sociálních skupin. Druhá ulice zase vede nedaleko magistrátu Brna i radnice městské části Brno-střed. Povolení hazardu v těchto ulicích by znamenalo zvýšení hodnoty místních nemovitostí a výhodu pro jejich majitele. Z návrhu není jasné, proč byly vybrány zrovna tyto ulice a proč je tedy hospodářská soutěž omezena pro všechny ostatní majitele nemovitostí v jiných ulicích.


Do původního návrhu vyhlášky nebyla zařazena ulice Křenová, kde je tradiční kasino firmy Paradise Casino Admiral. Toto kasino leží dvě stě metrů vzdušnou čarou od kasina v hotelu Grand, které by bylo vyhláškou povoleno, protože leží na ulici Benešova. „Argument blízkosti sociálně zhoršené lokality podle nás není na místě, když jsou vzdálenosti mezi kasiny dvě stě metrů vzdušnou čarou. Do kasina s živou hrou navíc nepůjde žádný problematický sociálně slabý hráč – ten dá přednost černé herně s automaty, kterých je v důsledku prohibice v centru Brna víc než dost,“ uvádí Andrej Čírtek. Na to navazuje otázka, zda je povolení živé hry smysluplným opatřením, které vyřeší problém vysokého výskytu černých heren s automaty na území městské části. „Většina hráčů nemá zájem o živou hru, ale o sázkovou hru na

automatu. Pokud není v místě legální nabídka, půjdou do černé herny,“ říká Čírtek. V Brně zatím neproběhl terénní průzkum nelegálního hazardu, zkušenost z Prahy ale ukazuje, že černé herny nebo herny s quizzardovou náhražkou jsou ve více než polovině míst, kde dříve byly automaty legálně. Prohibiční vyhláška je tak v praxi z hlediska deklarovaného politického cíle vymýtit hazard zcela bezzubá. Unie herního průmyslu ČR nechce negovat snahy Rady městské části Brna-střed o zrušení prohibice hazardu. Má ale za to, že obsah návrhu by měl více respektovat realitu a že je nutné důkladně zapracovat na jeho odborném zdůvodnění, aby pokud možno vydržel více než jedno volební období a odolal politickým, právním a jiným protiargumentacím, které nevyhnutelně přijdou. Tiskový servis UHP ČR


GAMES SYSTEM VIDEOLOTERIJNÍ TERMINÁLY

-,æ 9 352'(-, Apollo Games Emotion Galaxy Video Games II

6<67e0 6 1(-9ć7äÌ0, 02æ12670,


GAMES SYSTEM VIDEOLOTERIJNÍ TERMINÁLY

NOVINKA

9ìURED D SURYR] RQ OLQH KHUQtFK V\VWpPĠ D YìKHUQtFK KUDFtFK SĖtVWURMĠ =D 2OåiYNRX 8KHUVNp +UDGLåWĈ WHO ID[ *60 LQIR#DXWRJDPHV F] ZZZ DXWRJDPHV F]

2819-2820 D2014

Channel Adell Revolution Electra


27.1.2005

13:42

Page 1

TZ 0183-02-05

0183-02-05.qxd


Text: Michaela Koláčková

Foto: Rostislav Čuřík

Doutníky Rocky Patel si získávají ve světě ručně dělaných doutníků stále lepší jméno. Vyrábí v Hondurasu a v Nikaragui. Řada z nich má vynikající kvalitu.

Tabákové neřesti


Tabákové neřesti

Text: Michaela Koláčková

Foto: Rostislav Čuřík

D

ůraz je kladen především na kvalitní surovinu, fermentaci a celkovou chuť doutníků. Doutníky mají výrazné kořeněné aroma

i chuť. Doutníky jsou přísně kontrolovány, takže neštípou na jazyku a můžete je kouřit až do samého konce. Doutníky Rocky Patel si drží kvalitu a některé měly velmi pozitivní rating v prestižním doutníkovém časopise Cigar Aficionado. Podívejme se podrobněji na vznik a vývoj premium doutníků Rocky Patel.

Historie Zakladatelem firmy je Rakesh „Rocky“ Patel, který začal v polovině 90. let prodávat své doutníky s názvem Indian Tabak. Původně je Rakesh profesí právník, který zastupoval celou řadu hollywoodských celebrit. Mezi jeho zákazníky patřili například Arnold Schwarzenegger nebo Gene Hackman. Sám Rocky o této kapitole mluví v jednom ze svých interview pro Cigar Aficionado. „Dělali jsme mnoho věcí ve filmovém průmyslu, a ve filmovém průmyslu se buď spěchá, nebo se čeká, a tak jsem začal kouřit doutníky. Oblíbil jsem si Grand Havana Room (v Berverly Hills v Kalifornii), protože

právnickou praxi a na ticích procent se věno-

2003 je uveden na trh doutník Vintage 1990

byl blízko mé kanceláře. A potom mi někdo

val výrobě kvalitních doutníků. Stále se učil,

a Vintage 1992. Tato řada zaznamenala rapidní

nabídl vyrábět doutníky v Hondurasu. Byla to

o tabáku, tabákových polích, pěstování, samot-

úspěch. Vintage Robusto 1990 byl ohodnocen

investice.“

ném zpracování tabáku, zrání a fermentaci, vý-

v časopise Cigar Aficionado na 92 bodů a Vin-

Následujících šest let Rocky cestoval po Hon-

robě, kontrole a zrání doutníků.

tage 2002 Torpedo dosáhlo 90 bodů v ratingu.

durasu a Nikaragui, aby našel výrobce pro

V roce 2002 firma změnila jméno z Indian

Tímto hodnocením začal doutníkový svět brát

perfektní doutníky. Prodal svou zaběhnutou

Tabak na Rocky Patel Premium Cigars. Roce

značku Rocky Patel vážně. A od roku 2006 firma již vyrábí doutníky v milionech kusů a roku 2007 je to již 16 milionů doutníků za rok. V roce 2008 firma dosáhla hodnocení v časopise Cigar Aficionado s řadou Rocky Patel Decade 95 bodů v ratingu. To samozřejmě stálo velmi mnoho úsilí. Sám Rocky k tomu říká, že prvních 6 let bylo velmi náročných, Rockymu pomáhá jeho rodina, bratr a bratranec. Rocky rychle pochopil, že aby mohl vyrábět kvalitní doutníky, musí mít s těmi nejlepšími výrobci jako je Nestor Plasencia, rodina Oliva a další. Rocky sám o tom mluví, že nikdo nevěděl, ani on sám, kam to

A2014/02

k tomu dostatek surovin. Proto se domluvil


Text: Michaela Koláčková

Foto: Rostislav Čuřík

Tabákové neřesti

všechno povede. Byla to velká výzva. Nejprve

výrobu svých doutníků v Hondurasu. Můžete

Řada premium doutníků, která je velmi uzná-

začali vyrábět 150 tisíc doutníků. A nyní jsou na

se podívat na webové stránky, abyste pocho-

vaná Rocky Patel Vintage 1990 a 1992, byla

16 milionech doutníků za rok. Rocky Patel říká,

pili, jakou péči věnuje doutníkům při výrobě:

do České republiky dovezena již v minulých

že nejdůležitější rozhodnutí bylo změnit jméno

www.rockypatel.com/the-making-of-a-cigar.

letech.

a mít kontrolu nad výrobním procesem, aby se

Rocky Patel má velké množství doutníkových

udržela požadovaná kvalita. Americký trh je

řad. Celkem je 42 řad doutníků pod značkou

velmi sofistikovaný. Zákazníci jsou vzdělaní,

Rocky Patel a dále vyrábí ještě privátní dout-

Doutníkové daně

ví přesně, co chtějí. Pouze kvalitou mohl pro-

níkové značky, kterých je v současnosti 15. Pro

Rocky Patel se také snaží spolu s ostatními vý-

razit a udržet si jméno na trhu, který byl pře-

větší složitost jsou ještě některé řady vyráběny

robci jako je firma Ashton či Padrón Cigars lo-

sycený. Dnes už jej doutníkový svět i zákazníci

v Hondurasu a některé v Nikaragui.

bovat za navrhované snížení daní na doutníky

přijali.

Na českém trhu můžete ochutnat řady Rocky

v USA. V současnosti je federální daň na dout-

Patel 15th Anniversary. Tyto doutníky byly

ník 5 centů z kusu. V novém návrhu zdanění

vytvořeny k 15. výročí od založení firmy Tuto

Washington požaduje 10 dolarů za doutník

Výroba

řadu tvoří středně silné doutníky s tóny koření,

jako novou federální daň. To by prakticky po-

Doutníky Rocky Patel se vyrábí v Hondurasu

kakaa a espressa. Doutníky mají krycí listy

škodilo ručně dělané doutníky a omezilo by to

v továrně El Paraíso, která patří firmě Nestor

z Ekvádoru kubánského typu. Náplně i vázací

velmi rapidně jejich prodej a také by to výrazně

Plasencia. Rocky Patel zde má takové vztahy,

listy jsou z Nikaragui.

zbrzdilo výrobu doutníků v Latinské Americe.

že v podstatě zde má svoje zaměstnance, své

Dalšími doutníky jsou Rocky Patel Platinum,

Doutníky Rocky Patel můžete zakoupit ve spe-

lidi na zpracování tabáku a také úzce spolu-

balené do výrazné černé krabice. Doutníky

ciálních tabákových obchodech s kvalitním

pracuje s firmou Plasencia. Rocky je osobou

jsou plné a kořeněné chuti s podtextem hořké

humidorem. Můžete si udělat vlastní názor na

znalou filmový průmysl a velmi dobře se umí

čokolády a dlouhým zemitým závěrem. Náplň

doutníkovou značku Rocky Patel.

pohybovat v marketingu. Má vždy velmi kva-

je tvořena tabáky z Nikaragui. Vázací list je typu

Více informací najdete také na webových

litně udělanou prezentaci. Na svých webo-

Connecticut a krycí list je typu Connecticut

stránkách firmy Mostex - www.mostex.cz.

vých stránkách má velmi hezky nafilmovanou

Broadleaf.

Pokračování příště


0717-10-06


• zábavní technika • výherní hrací přístroje • videoloterijní terminály • vícemístná zařízení • výprodej použité výherní a zábavní techniky

Bayerova 494, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, tel.: 571 654 770 e-mail: info@agh.cz • www. agh.cz


(čtyřicátédeváté pokračování) (čtyř

LOSY V SRDCI EVROPY Od klasických ke stíracím Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal

JUDr. Ivo Kasal

Vzpomíná Milan Češka,

projít ofsetovým strojem, neboť losy byly

vedoucí přípravy a řízení výroby Státní

tištěny ofsetovou technikou. (Jen pro

tiskárny cenin:

informaci – platidla jsou tištěna technikou jinou.) U losů se vždy začínalo s tiskem zadní

Výroba klasického losu nebyla tak

strany jako první, a to proto, že po otočení

jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

zůstával arch lícem nahoru k použití další

Po převzetí návrhu zhotovila tiskárna nátisk,

techniky, tj. knihtisku, k číslování. Ofset

který předložila zadavateli ke schválení.

je tisková technika založená na principu

Zadavatel nátisk vrátil tiskárně s případnými

nesnášenlivosti mastnoty a vody, kdy

připomínkami, nejčastěji o barevnosti tisku.

vrstva vodomilná přijímá vodu, zatímco

Tiskárna potom musela před tiskem podle

mastnomilná mastnou barvu. Barva je pomocí

žádosti zadavatele provést úpravy, bylo-li to

barvicích válců nanesena na desku a vlhčicí

možné. Ten jeden jediný barevný nátisk se

roztok pomocí vlhčicích válců je přenesen

pro účely skutečného tisku musel „roznásobit“

na gumu. Proto se tento tisk také nazývá

na tzv. repetýrce, která podle propočtu

tisk z plochy (či také tisk přenosný), neboť

kopisty roznásobila daný film na tiskovou

tiskové i netiskové plochy jsou u této techniky

desku tolikrát, kolikrát byl na ni propočet

teoreticky v jedné rovině. Naproti tomu

proveden. Kopista potom musel vykopírovat

v knihtisku jsou tiskové prvky vyvýšeny

tolik desek, kolik jich bylo podle barevnosti

nad netisknoucí vrstvu, což známe např.

určeno technologem. K čtyřbarevnému

z razítka, a barva je přenášena přímo

stabilizovanému ofsetu bylo zapotřebí barevně

z tiskového prvku pomocí tlaku na papír.

rozvést přidané barvy, které převážně po

Tisková ofsetová deska je vždy čitelná, což

do dohodě s výtvarníkem dolaďoval nátiskař

znamená, že je totožná s finálním výrobkem,

v nnátiskovém stroji. A to jak pro stranu

tj. losem. Z desky se předloha přenese na

líc lícovou, tak pro stranu rubovou. U ČSLO se

gumu stranově obráceně, nečitelně, a z gumy

pře převážně jednalo o 6 barev na líci a 2 barvy

zase na papír, takže konečný výsledek je

na rubu. (Číslování bylo prováděno jinou

opětovně čitelný. U knihtisku je tisková forma

sam samostatnou technikou – knihtiskem.) Tyto

vždy nečitelná, stranově, zrcadlově obrácená.

vy vykopírované desky sloužily k vytištění

Čitelnost se vrací až otiskem z formy na

jed jednotlivých barev na papír. Dle dané

papír. Všechny losy ČSLO byly tištěny na

ba barevnosti se převážně z jedné strany

tehdy vzácný 80gramový „bezdřevý ofsetový

– rrevers – tisklo dvoubarevně, zatímco avers,

papír“. Státní tiskárna cenin se od ostatních

co což je titul, lícová strana losu, byl zhotovován

tiskáren lišila uplatňováním tzv. ceninového

na čtyřbarevném stroji. To znamenalo,

režimu, což znamená, že mezi jednotlivými

že šestibarevný los musel nejméně dvakrát

technikami se náklad vždy vrací k fyzickému A2016/1

Výňatek z knihy

NAD LOSY ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ LOTERIE


LOSY V SRDCI EVROPY

Bohumil Šneider se narodil 2. března 1936 v Praze. Vyučil se rytcem oceli v n. p. ZUKOV

Na přípravě losů začal Bohumil Šneider pracovat až v 80. letech.

(Závody umělecké kovovýroby), kde získal základy výroby plastik, odznaků,

Do té doby byly losy zpracovávány jeho předchůdci Bedřichem

medailí a vyznamenání. Potom pracoval ve vývojovém oddělení podniku

Fojtúškem a Ladislavem Škarbanem. První prací Bohumila Šneidera

místního hospodářství Kovotep, který se později přejmenoval na

na losech se stala Mimořádná Československá státní loterie se slo-

n. p. Safina. Zde vyráběl plastická razidla pro duté výlisky, bižuterii,

sováním 28. října 1990. Od vedoucího O. Krále byl tehdy pověřen

přívěsky a šperky, které byly ozdobou Světové výstavy v Montrealu i většiny

vypracováním výtvarného návrhu s portrétem T. G. Masaryka,

módních přehlídek v Praze. V roce 1967 ukončil večerní studium mi

což si přála jako hlavní motiv Česká státní spořitelna.

na Hoflarově náměstí v Praze

Ladislav Škarban

a stal se propagačním výtvarní-

se narodil 27. března 1932 v Praze. Vyučil se litografem v bývalé

kem. O rok později se zúčastnil

Průmyslové tiskárně na Letné. V roce 1954 absolvoval Průmyslovou

konkursu do Státní tiskárny

školu grafickou v Hellichově

cenin na místo rytce a v roce

ulici a od r. 1962 pracoval jako

1969 se stal jejim zaměstnancem

litograf ve Státní tiskárně cenin.

Pravidelně se potom účastnil sou-

V roce 1974 přešel do tiskárny

těži o bankovky a mince (deseti

Naše vojsko, kde pracoval jako

korunová bankovka

vedoucí přípravného oddělení.

v roce 1973) a o pamětní minci

Stejnou funkci měl i ve Státní

pro Státní banku českosloven-

tiskárně cenin, kam se v r. 1979

skou. V roce 1979 absolvoval

vrátil. Současně byl i designé-

důležitou zkoušku, na jejímž

rem papírových platidel, což

základě získal osvědčení ministerstva kultury jako „Mistr uměleckého ře-

znamenalo, že převáděl návrhy

mesla“. Bohumil Šneider je spoluautorem československých platidel 1000,

výtvarníků (mimo portrétů )

100 a 10 Kčs. Je též autorem některých cenných papírů – akcií, dluhopisů,

do liniových rozkreseb. Po roce

depozitních listů a obligací. Vytvářel rovněž novoročenky, tabákové kolky

1991 odešel ze STC do Victoria

a šeky pro Státní banku československou. Od roku 1989 pracoval na

Security Printing, kde až do důchodu pracoval jako vedoucí návrhář

československé známkové tvorbě, později pro českou i slovenskou poštu.

oddělení ručně zpracovávaného designu akcií.

A2016/2

Střední odborné škole výtvarné


přepočítání vydaného materiálu (papíru).

produkce archů, což znamená, že byly

postup, nikdo by rozřezané losy do číselné

Děje se tak na pracovišti „Trezor tisku“. Při

číslovány jednotlivé losy v archu a zároveň

řady bez extrémně mimořádné pracnosti

zjištění případného schodku musí být vždy

byly opatřeny přítiskem sérií. Čísla byla

nesrovnal. Při tisku se vždy každý asi

vzniklá situace vnitřně vyřešena a do té

vždy tištěna červenou barvou pomocí

pětistý arch vyjmul z tiskového vykladače

doby „náklad“ nepostupuje dál. To znamená,

šestimístných číslovačů. Číslování se

a po dobu náběhu dalšího pětistého archu

že v každé etapě musí naprosto přesně

původně realizovalo pomocí tlačítkových

určená pracovnice musela zkontrolovat

souhlasit vstup materiálu s jeho výstupem.

číslovačů o velkosti tisku 3,5 mm, později

správnost vytištěných a přetočených čísel

Šlo-li do tisku 50 000 archů, musí se součet

číslovačů upínaných na vrchní agregát

v mutaci (tzv. „balík“ tvořený určitým

dobře vytištěných, špatně vytištěných nebo

číslovacího stroje (Heidelberg, podle

počtem kusů).

zcela zničených archů rovnat znovu 50 000.

výrobce) o velikosti tisku 9 mm. Ve světě

Po očíslování se vše znovu vrátilo do

V případě zničení nebo poškození archu

se používalo číslování běžné, bezpečnostní,

trezoru tisku ke kontrole. Potom celý náklad

docházelo k jeho slepení či dohledání zbytků

vertikální, horizontální, perforační, rovné,

přešel do oddělení knihárny, kde byla

papíru ve stroji. To vše za komisionální

ležaté, křivé, pakované, protištěné

sestavena číselná řada od 1 do konečného

přítomnosti nejméně tří pracovníků STC.

a obtištěné na rub losu.

čísla. Protože byly dříve používány sestupné

Stabilizovaný barvotisk byl tištěn stabili-

Cenina není ceninou, dokud není

číslovače, musel se celý náklad přetáhnout

zovanou škálou barev německé firmy

opatřena pořadovým číslem. Náklad byl

(přerovnat) tak, aby se arch s číslem jedna

Hartmann, neboť ty se v RVHP nevyráběly.

číslován podle rozpisu předepsaného

ocitl navrchu nákladu. Potom následovalo

Nedefinované barvy musely být namíchány

technologií. Co to znamenalo? Objednávka

řezání na jednotlivé očíslované losy, což se

nátiskařem za přispění výtvarníka.

například zněla na jeden milion kusů. Tento

provádělo tak, že řezač odebral z nákladu

Finálním výstupem nátiskaře pro schválení

počet bylo nutné podělit podle počtu losů

prvních 500 archů, které vložil do řezačky

zadavatelem byl škálový nátisk, který byl

v archu a toto množství archů rozepsal

a rozřezal na jednotlivé losy. Tyto losy se

současným soutiskem předem určených

technolog tak, abychom se dostali od

již ukládaly do připravených dřevěných,

barev.

jedničky do konečného čísla, které stanovil

později plastikových bedýnek, nahoru se

Když byl arch losů kompletně barevně

zadavatel, Laicky řečeno to tak muselo být

dávalo plexisklo z důvodu upevnění losů,

vytištěn, byl převezen do oddělení

proto, že po ukončení číslování byly archy

aby nedošlo k jejich rozsypání.

knihtisku, kde byly očíslovány jednotlivé

rozřezány, a nedodržel-li by se uvedený

A2016/3

(Pokračování příště)


1087-11-07


V Ý S T AV N Í

D L E

J A K O U K O L I

Z A K Á Z K U

V A Š E H O

P R O F E S I O N Á L N Ě

P Ř Á N Í

Z P R A C U J E M E

KAPEYA , tel.: +420 283 933 644, mobil: 602 653 949, email: INFO@TRHZABAVY.CZP.O.BOX 21 170 04 Praha 74

Postaráme se o vaše pohodlí... Minimálně tak, jako se staráme o to své...

tel.: 00420 721 831 303 e-mail: info@taraandyou.cz

1026-10-07


ČESKÝ POOLBILLIARD V ROCE 2016

V uplynulých sezónách došlo k zemětřesení v Českomoravském billiardovém svazu. Po osmnáctileté práci byl sesazen prezident sekce pool Pavel Halamka. Na ustavující valné hromadě byla založena sekce snooker, která do té doby patřila pod poolbilliard a kterou do té doby obětavě vedl moderátor Eurosportu Tomáš Kejla.

Do

vedení poolbilliardu byl zvolen dlouholetý hráč Jan Janata a do výkonného výboru bylo zvoleno deset dalších členů. Brzo se zjistilo, že je to moc hlav

a tak členové postupně odpadali. Nové vedení bylo fakticky vedeno Danielem Pokrývkou. V první řadě se zrušily všechny něko-

lika stupňové celostátní soutěže a vznikla jedna otevřená soutěž pod názvem Česká poolová Tour, ve zkratce ČPT. Překopal se i kalendář – ze systému podzim jaro se přešlo na systém kalendářního roku, leden – prosinec.


Celkově se hrálo šest turnajů ČPT. Na první soutěži se sešlo 91 hráček a hráčů. Nedostatek stolů a špatné vedení způsobilo, že hráči čekali na své zápasy někdy 5 až 6 hodin. Šestou poslední soutěž hrálo 55 hráček a hráčů. Po necelém roce se VV poolbilliardové sekce scvrklo na dva pracující členy Robina Vladyku a Daniela Pokrývku. Byla nutná Valná hromada aby se doplnilo

soutěží, soutěže v regionech s postupy do nejvyšší soutěže, kte-

vedení sekce a zvolil se nový prezident sekce za nefungujícího

rá dostala opět název ČPT. Vedení poolbilliardu se stabilizovalo,

Jana Janatu. Pavel Halamka, letitý prezident návrat do vedení

přišlo s velkou řadou novinek a dalo by se napsat, že dnes je klid

poolbilliardu odmítl.

a všichni se věnují sportu jako takovému.

Na valné hromadě v září 2014 byl zvolen jako prezident Robin

Žebříček ČMBS je žebříčkem, který je tvořen z výsledků všech

Vladyka a členy VV Veronika Hubrtová a Tomáš Vančura. V této

turnajů hraných v České republice. Je to žebříček klouzavý a platí

podobě funguje VV poolbilliardu do dnešních dnů. Soutěže do-

výsledky za poslední rok. Redakce časopisu Billiard Info

znali dalších změn, nicméně zaznamenali návrat k vrstevnatosti

Žebříček ČMBS prvních šestnáct hráčů jméno

klub

body

poř.

jméno

klub

body

1

Hajdovský Marek

MPC Pardubice

1961.2

9

Jelínek Petr

SK Delta Billiard Brno

1086

2

Meisner Jan

Řipská Praha

1424.6

10

Urban Petr

DUNS Benátky n/J.

1075.7

3

Tužil Pavel

MPC Pardubice

1390.4

11

Praus Tomáš

MPC Pardubice

1042.9

4

Nechvíle Josef

SK Billiard Centrum Praha

1361.2

12

Halamka Pavel

BC Harlequ´in Praha

1037.6

5

Švestka Martin

MPC Pardubice

1206.3

13

Žalman David

BC Hradec Králové

6

Vondráček Petr

MPC Pardubice

1200.8

14

Erös Dávid

Řipská Praha

1029.8

7

Kůs Erik

BC ROYAL Jihlava

1132

15

Vladyka Robin

BC Harlequ´in Praha

1010.4

8

Suchánek Jan

Casablanca Tábor

1095.4

16

Elis Tomáš

MPC Pardubice

987.6

1032

A2016-02

poř.


K nominaci na Mistrovství Evropy ze soutěží pořádaných ČMBS Takzvaný výsledky z ČPT Tour: Poř.

Jméno

Klub

1.

David Žalman

BC Hradec Králové, z.s.

2.

Marek Hajdovský

3.

Poř.

Jméno

Klub

9.

Slavomír Dorobant

BC Mnichovo Hradiště

MPC Pardubice z.s.

10.

Pavel Tužil

MPC Pardubice z.s.

Josef Nechvíle

SK Billard Centrum Praha

11.

Ladislav Hajšman

Billiard club Příchovice

4.

Jan Suchánek

Billiard Club Casablanca Tábor z.s.

12.

Erik Kůs

SK Delta Billiard Brno

5.

Dušan Nohynek

BC Mnichovo Hradiště

13.

Lukáš Bernášek

BC Balabuška Praha

6.

Jakub Stuna

Billiard club Příchovice

14.

Pavel Šindelář

BC Hradec Králové, z.s.

7.

Petr Urban

Kulečníkový klub DUNS Benátky nad Jizerou

15.

Petr Janoušek

Kulečníkový klub DUNS Benátky nad Jizerou

8.

Zdeněk Vobořil

SK Billard Centrum Praha

16.

Pavel Balaštík

BC Harlequin Praha

ROZHOVOR S VÍTĚZEM ČPTOUR ČESKOMORAVSKÉHO

BILLIARDOVÉHO SVAZU V POOLBILLIARDU Jan Suchánek – BC Casablanca Tábor, vítěz druhého kola ČPTour 32 9ball, překvapivě vyhrál druhé kolo této nejvyšší soutěže. Honza je dlouhodobým postrachem nejlepších hráčů, ale zároveň dokáže nečekaně prohrát s hráči o dvě třídy slabšími… Že umí, dokázal v druhém kole ČPTour. Zpovídala jej Mistryně Evropy Veronika Hubrtová, která je zároveň členkou Výkonného výboru poolbilliardové sekce.

HONZO, MOC TI GRATULUJI K VÍTĚZSTVÍ. V MINULÉM KOLE JSI SKONČIL

VŠIMLA JSEM SI, ŽE JSI SVEDL VELKÝ BOJ S MARTINEM ŠVESTKOU

NĚKDE V POLOVINĚ STARTUJÍCÍCH HRÁČŮ. CO JSI TENTO TURNAJ

Z MPC PARDUBICE. BYLO TO O ŠTĚSTÍ, ŽE JSI NAKONEC VYHRÁL,

UDĚLAL JINAK, ŽE JSI HO PROMĚNIL VE VÍTĚZSTVÍ?

NEBO PRŮBĚH BYL JINÝ, NEŽ UKAZUJE NEJTĚSNĚJŠÍ VÝSLEDEK?

Minulé kolo bylo po herní stránce nepovedené, nedařilo

S Martinem to byl zápas, kdy on nastupoval rozehraný

se mi nějak nastartovat a Pepa Nechvíle hrál opravdu skvěle

a hrál velmi dobře a mohl klidně vyhrát. Hrál jsem těžkou

a celý turnaj nakonec vyhrál.

osmičku tak abych při nepotopení nenahrál a jemu následně spadla bílá.

VE FINÁLE JSI VYHRÁL NAD MARKEM HAJDOVSKÝM, KTERÝ POTVRZUJE KTERÝ ZÁPAS BYL PRO TEBE NEJTĚŽŠÍ A KDO TĚ SVÝMI VÝSLEDKY

CO VEDLO K TVÉMU VÍTĚZSTVÍ?

NEJVÍCE PŘEKVAPIL?

S Markem je to o tom, nedělat mnoho chyb a také mít i trochu

Asi zápas s Martinem potom už jsem si turnaj užíval.

štěstí. Spadla mu bílá na přívodu na devítku a z rozstřelu

Na ČPTour je spousta dobrých hráčů a překvapit může prakticky

mi spadlo eso. A hlavně jsem udržel nervy na uzdě

kdokoli.

až do konce zápasu.

A2016-03

DOMINANCI MEZI AKTIVNÍMI HRÁČI V NEJVYŠŠÍ ČESKÉ SOUTĚŽI.


KDYŽ JSEM ČETLA PRŮBĚH SEMIFINÁLE, KTERÝ HRÁL MAREK HAJDOVSKÝ SE ZDEŇKEM VOBOŘILEM, KDE PADL NESPOČET ČISTÝCH HER, TAK MÁM OTÁZKU OHLEDNĚ ROZSTŘELŮ. JE DLE TVÉHO NÁZORU SYSTÉM ROZSTŘELUJÍCÍHO HRÁČE TÍM SPRÁVNÝM NEBO BY BYLA LEPŠÍ ZMĚNA PRAVIDLA OHLEDNĚ ROZSTŘELŮ?

Co se týče systému rozstřelů, tak nakonec si to každý hráč musí uhrát sám a mně osobně je jedno jak si pořadatel nastaví pravidla. Pokud se přihlásím tak je akceptuji a konec – zvonec. HRÁLO SE V HERNĚ BC HRADEC KRÁLOVÉ. JAK SE TI LÍBILO PROSTŘEDÍ A ORGANIZACE TURNAJE? JE NĚCO CO BY V TVÝCH OČÍCH MĚLO BÝT JINÉ?

Co se týká herny, organizace turnaje, naprostá spokojenost. Jsem rád, že někdo má nervy na pořádání soutěží nebo turnajů, takže díky! JAK MÁŠ V PLÁNU SI UDRŽET FORMU, ABY VÝSLEDKY BYLY SPÍŠE JAKO TENTO TURNAJ A NE JAKO TEN PŘEDCHOZÍ?

Verčo, sám nevím jak to udělat, trénovat, hrát a hlavně mít na kulečník klid. JAKÉ MÁŠ PLÁNY A CÍLE PRO LETOŠNÍ SEZÓNU? NA JAKÉ TURNAJE SE NAPŘÍKLAD CHYSTÁŠ ATD.?

Kam se chystám? ČPTour, Velká cena Příchovic, Havier memoriál na Slovensku, Ardennen cup a Pardubice opět, takže docela nabito. Děkuji za rozhovor a hodně štěstí. Pro Trh Zábavy připravil Pavel Halamka.


Prodej, instalace a servis • Kamerových systémů • Zabezpečovacích systémů budov a majetku včetně připojení na pult centrální ochrany • Společných televizních antén, včetně rozvodu digitálního signálu DBVT

Mochovská 40, 198 00 Praha 9, tel./fax: 281 860 041semi@semi.cz, www.semi.cz

PETROVI NATĚRAČI Kapela hrající české a světové rockové pecky od 70 let po současnost

Kontakt:

peters.painters@seznam.cz

Petr Levora 777 621 298

www.petrovinateraci.cz


(BEZ ZÁRUKY)

KVĚTEN - ČERVEN 2016 17 - 19. 5. 2016

18. 5. 2016

24 - 25. 5. 2016

G2E Asia 2016

eSports Betting Summit

Belgrade Future Gaming 2016

Macau The Venetian Macau

London – United Kingdom Royal Garden Hotel

Belgrade – Serbia Belgrade Fair, Hall 5

Kontakt: Tel.: +86 755 2383 4566 Fax: +86 755 2383 4577 E-mail: sean.chen@reedexpo.com.cn www.G2EAsia.com

Kontakt: Tel.: +44 207 375 7193 E-mail: jonny@bulletbusiness.com www.bulletbusiness.com/esports-betting-summit

Kontakt: Tel.: +381 11 367 4427 E-mail: info@belgradegaming.com www.belgradegaming.com

31. 5. - 2. 6. 2015

IAGA International Gaming Summit 2016 St Julians – Malta The Westin Dragonara Resort Kontakt: Tel.: +1 702 241 9184 E-mail: director@theiaga.org www.theiaga.org/iaga-summit

7. - 8. 6. 2016

31. 5. - 3. 6. 2016

Juegos Miami

Miami, Florida – United States The Biltmore, Coral Gables Kontakt: Tel.: +44 207 384 2771 Fax: +44 207 384 7701 E-mail: kate.chambers@clarionevents.com www.juegosmiami.com

7. 6. - 10. 6. 2016

PayExpo 2016

iGaming Super Show 2016

London – United Kingdom ExCeL London Exhibition Centre

Amsterdam – Netherlands Amsterdam RAI

Kontakt: Tel.: +44 207 384 7817 Fax: +44 207 384 7701 E-mail: payexpo@clarionevents.com www.payexpo.com

Kontakt: Tel.: +44 207 954 3480 Fax: +44 207 954 3511 E-mail: alana.jones@igamingbusiness.com www.igamingsupershow.com

8. 6. 2016

Park Avenue Open Day 2016

13. - 16. 6. 2016

Asian Attractions Expo 2016

London – United Kingdom Park Avenue

Shanghai – China Shanghai New International Expo Centre

Kontakt: Tel.: +44 20 8965 2055 Fax: +44 20 8965 3726 E-mail: kevin@electrocoin.net www.electrocoin.net

Kontakt: Tel.: +1 703 836 4800 Fax: +1 703 836 4801 E-mail: iaapa@iaapa.org www.iaapa.org/AsianAttractionsExpo

2. 6. 2016

SMGC - Social & Mobile Gambling Conference at RGW 2016 Moscow – Russia ECC „Sokolniki“ Kontakt: Tel.: +7 495 212 1128 E-mail: l.machuskaya@smileexpo.ru www.somogamconf.ru/en

2 - 3. 6. 2016

Russian Gaming Week RGW 2016 Moscow – Russia ECC „Sokolniki“ Kontakt: Tel.: +7 495 212 1128 E-mail: l.machuskaya@smileexpo.ru www.rgweek.ru/en

15. - 16. 6. 2016

Peru Gaming Show 2016 Lima – Peru Jockey Exposition Center Kontakt: Tel.: +51 1 447 3635 / 365 E-mail: production@perugamingshow.com www.perugamingshow.com


Rybaření, relaxace

na soukromém revíru

Benjamin

KLOBUKY KY U SLANÉHO

• Rodinná atmosféra • Ubytování v chatkách s vlastní kuchyňkou • Rekreační vyžití pro rodinu • Pořádání společenských, podnikových akcí -------------------------------------------------• Rezervace po telefonické domluvě

4NÌ 4N 4 4NÌS NÌS NÌ ºTUÍ OBE -BCFN ºT ºTU ºTUÍ ºTUÍ º TUUUÍÍÍ O TUÍ T TUÍ OBE OBE OBE OB BE B E -BCF CFN

-PVOZ PVOZ

,MPCVLZ L 4NÌS 4NÌ 4N 4 NÌ N ÌS $ IPNVUP VUPW VU $IPNVUPW

4MBOÝ 4M 4MBOÝ R7

Kladno ,MBEOP Letiště

Kontakt: Rybník Benjamin (býv. Cukrovarský), 273 74 Klobuky u Slaného Pavel Janoušek - tel.: 602 653 949

Václava Havla Praha

1SBIB


Zájezdy na míru - jen pro Vás VIP zákazníky, kterým věnujeme speciální péči…

Cesty po

Safari v Botswaně

Safari v Tanzánii

Safari v Keni

Safari v Botswaně je podstatně divočejší než v JAR a i zde máte dvě možnosti jednak jízdou po vlastní ose, ale zde je vždy nutno mít auto 4x4, protože cesty jsou většinou nezpevněné a do některých parků se doporučuje, aby spolu jela dvě auta, v případě komplikací si mohou pomoci.

Safari v Tanzánii se doporučuje zásadně s průvodcem/řidičem, některé parky ani nenechají auta bez průvodce do parku vjet. Parky jsou rozlehlé a není zde obvykle značení, takže po vlastní ose se můžete snadno ztratit.

Safari v Keni doporučujeme s řidičem/ průvodcem, ti vědí přesně, kde se zvířata vyskytují a také jsou ve spojení s ostatními a sdělují si, kde se zvířata právě nalézají.

-

podnikatelské a služební cesty příprava zájezdů na míru podle požadavků a možností klienta cesty se speciálními zájmy sestavování individuálních programů pro jednotlivce i firmy

- zastupujeme v ČR více než 30 cestovních kanceláří z celé Jihoafrické republiky, Keni, Tanzanie a dalších zemí - nabízené destinace dobře známe osobně - můžeme Vám nabídnout bezkonkurenční ceny a služby

www.zajezdnamiru.cz • www.mojeafrika.cz Stella Travel Agency, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9, Czech Republic, tel.: +420 284 080 248 -7, fax: +420 284 080 249, mobil +420 603 159 947, +420 602 210 769, e-mail :lida@jizniafrika.cz


Ku čt en dn p ář á n ó e Tr abí n Vý

ho

hu

d Zá ka p ba ro vy

Tanzánie

,,POKUD BY ANDĚLÉ POŘÍDILI PÁR FOTOGRAFIÍ V ZAHRADĚ EDEN, ASI BY SE PŘÍLIŠ NELIŠILY OD ZÁBĚRŮ, KTERÉ DNES ČLOVĚK MŮŽE ZÍSKAT V KRÁTERU NGORONGORO.“ To napsal Reinhard Künkel ve své

knize, jež pojednává o tomto úžasném místě v Tanzanii. Jedno z nejúžasnějších míst na naší planetě, možná Vás zaujme natolik, že se někdy vydáte do nádherného kouta Afriky, posledního ráje plného divokých zvířat. Kráter Ngorongoro leží v nadmořské výšce 2 300 metrů a je největší neporušenou kalderou neboli kruhovým sopečným jícnem na světě. Kráter Ngorongoro se vytvořil, když obrovský vulkán explodoval a zhroutil se zhruba před 2 milióny let. Je 610 m hluboký a dno má plochu 300 km². Na této rozloze máte možnost spatřit několik tisíc divokých zvířat, která sem každý rok migrují z nekonečných plání národního parku Serengeti, aby tu nalezla poslední zbytky zelených pastvin. Dno velkého kráteru Ngorongoro leží v nadmořské výšce 1 800 m a pokud se rozhodnete sestoupit na jeho dno a stanout tak v jednom z největších divů světa, musíte překonat zhruba 600 výškových metrů.

Oblast Ngorongoro byla vyhlášena za chráněné území v roce 1959 a v témže roce oddělena od národního parku Serengeti. Území kráteru Ngorongoro bylo zapsáno v roce 1979 do Světového přírodního dědictví UNESCO a na celé ploše kráteru je zkombinována přísná ochrana divoké zvěře, dokonale skloubená s místním obyvatelstvem, které tu po dlouhé generace žije. Řeka Munge Stream odvodňuje kráter směrem na sever kaldery, kde dále teče do jezera Magadi, které se stává sezónním slaným jezerem přibližně uprostřed kráteru. Druhá řeka Lerai Stream odvodňuje vlhké lesy směrem k jihu kaldery, vyživuje tak unikátní prales, který se nachází na dně kráteru. Více na www.mojeafrika.cz


PRODEJ MULTIFUNKČNÍHO BYTOVÉHO DOMU SE 3 PRONAJATÝMI OBCHODY NOVÉ STRAŠECÍ (271 01)

• nachází se v centru města na Žižkově náměstí; za domem je k dispozici krásná prostorná zahrada o výměře 822 m2 s naprostým soukromím, • na bytový dům jsou napojena hospodářská stavení, která lze přestavět na řemeslnické dílny, popř. na letní byt; v rohu zahrady je vystavěna pergola s nadstandardním zázemím (TV, lednice, projekce, zahradní sezení, gril, gauč apod.), • v proluce bytového domu je garážové stání pro jedno až dvě auta, nicméně parkovat lze jak za domem, tak i na vlastním pozemku; větší část bytového domu je podsklepena, • sklepních prostorů je pod domem hned několik a dříve byly využívány jak pro vinotéku, tak pro bývalý hostinec, kde se skladovaly sudy s pivem včetně dalších zásob, • do domu jsou přivedeny veškeré IS; na pozemku je vlastní studna, která není využívána • celé přízemí (1. NP) budovy je využíváno pro komerční účely, nicméně dříve zde byl velký hostinec a posléze bytové jednotky, které lze v případě zájmu opět rekolaudovat, • všechny 3 obchody jsou delší dobu pronajaty (Fotolab s cestovní agenturou, obchod s domácími el. spotřebiči a second hand); každý obchod má vl. vchod a sociální zázemí vč. WC; dva obchody (Fotolab a domácí el. spotřebiče) jsou po kompletní rekonstrukci: rozvody el., vody a plynu, kotel vč. radiátorů, plastová okna, dlažba, sádrokartony a také mají vlastní plynový kotel. Třetí obchod je v původním udržovaném stavu, avšak bez topení, • v prvním patře budovy (2. NP) najdeme 2 bytové jednotky o dispozicích 6 kk (možno rozdělit na další 3 byty) a 2+1; do obou oddělených bytů se vchází zadní částí domu ze zahrady, • větší z bytů o výměře 181 m2 prošel v r. 2012 velmi nákladnou a zdařilou rekonstrukcí, která byla řešena ve stylu přelomu 19. a 20. století; v částech interiéru na zdech vidíme ošetřenou a impregnovanou opuku v kombinaci s masívní kartáčovanou dubovou podlahou, skleněnými doplňky a dobovým nábytkem. Interiér tvoří atypický příjemný nádech tehdejší doby, • byt je přes radiátory vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, popř. krbem na tuhá paliva, • díky sníženým stropům, silným venkovním zdem (tloušťka 60-90 cm) a úspornému vytápění jsou zde nízké měsíční náklady, • byt má celkem tři koupelny, jedna úplně nová, druhá zachovalá a třetí těsně před dokončením • druhá bytová jednotka o dispozici 2+1 a výměře 46 m2 je v udržovaném stavu vhodná pro bydlení dětí nebo prarodičů, • nad těmito byty se nachází půda, kde se dají vystavět další byt. jednotky; objekt je velmi vhodný pro investora na pronájem několik byt. jednotek vč. nebytových prostorů v přízemí.

CENA: 6 790 000 Kč

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU O VÝMĚŘE 734 m2 HORNÍ POČERNICE, PRAHA 9 (193 00)

PRODEJ NOVOSTAVBY RODINNÉHO DOMU Z ROKU 2008 VELTRUSY (277 46)

• výměra 734 m2; po obecní komunikaci přijedeme až k hranici pozemku, kde jsou přivedeny a napojeny veškeré IS (obecní kanalizace, vodovod, elektřina, plyn), • ke stavební části pozemku je již přivedena elektřina i vodovod (lze využít vlastní studnu), • dle územního plánu obce má pozemek max. 30% zastavěnost z uvedené výměry parcely, • na pozemku se nyní nachází suché WC, vybavená obezděná a dřevěná mobilní maringotka, která je vhodná pro úschovu stavebního nářadí či pro přespání řemeslníků a je součástí kupní ceny, popřípadě je možné ji odvést na náklady prodávajícího, • v obci Horní Počernice je k dispozici veškerá občanská vybavenost

• dispozice 4+kk, pozemek o celkové výměře 1 102 m2; dům se nachází v atraktivní a současně nezátopové části obce; jelikož za domem je stavební uzávěra, tak zahrada i dům jsou v naprostém soukromí, • obvodové zdivo je z Ytongu (37 cm) vč. zateplení (10 cm), • součástí domu je dvougaráž (40 m2), nicméně parkovat lze před domem i na vlastním pozemku, • na zahradě za domem se nachází prostorný betonový bazén; k dispozici je rovněž vlastní studna, která nyní slouží k zalévání a napouštění bazénu, • přízemí: vstupní chodba, koupelna s WC, obývací pokoj, jídelna a kuch. kout, • z obývacího pokoje je vstup na terasu k bazénu a z interiéru do šatny a do prostorné dvougaráže (jsou zde rovněž nainstalovány radiátory, zásuvky i rozvody vody); obytného podkroví: pracovna, ložnice, dva dětské pokoje s výstupem na lodžii, koupelna s WC, • vytápění: plynový kotel přes radiátory a podlahové topné konvektory, • díky zateplené fasádě a dřevěným Euro oknům s bambusovými žaluziemi jsou zde nižší náklady na vytápění, veškeré IS

CENA: 4 290 000 Kč

CENA: 5 990 000 VÍCE INFORMACÍ NA:

reality.janousek@trhzabavy.cz nebo na tel.: 721 831 277 (SMS)


PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VELTRUSY-U LUHU (277 46)

• pozemky se nachází v krásné přírodě přímo u zámeckého parku s oborou ve Veltrusech, část obce U Luhu (nově budovaná lokalita), • jedná se o prodej 107 pozemků, které budou určeny k výstavbě buď přízemního rodinného domu s obytným podkrovím anebo bungalovu, obě varianty s možností podsklepení, • max. velikost zastavěné plochy celé této nové lokality bude 30 % z celkové výměry parcely; každý si zde tedy může postavit svůj vysněný dům, • k těmto pozemkům budou přivedeny nejen veškeré inženýrské sítě (obecní vodovod i kanalizace, plyn a elektřina), ale i asfaltová příjezdová komunikace, jejíž součástí bude chodník s veřejným osvětlením, • nyní při koupi pozemku zaplatíte 20 % z kupní ceny a zbytek ceny doplatíte po vybudování inženýrských sítí a příjezdových komunikací.

CENA: 1 950 Kč/m2

PRODEJ POZEMKU PRO DEVELOPERSKOU VÝSTAVBU RD VELVARY (273 24)

• výměra 19 047 m2, dle územního plánu obce je určen k výstavbě samostatných domů, • vhodný jako investice pro st. či develop. firmu a následnou výstavbu rodinných domů či jen zasíťovaní a prodej samostatných stavebních parcel, • pozemek je rovinatý, nepravidelného kosodélníkového tvaru o následujících rozměrech: šíře 78,3 m, 144 m, délka 208 a 396 m; napříč pozemkem povede komunikace, která může být jednosměrná a ušetří se tak metry na st. parcely, • na kraji pozemku se nachází přípojka plynu i elektřiny a vede obecní vodovod; obecní kanalizace se plánuje v nejbližších letech, nyní jsou nutné septiky či vlastní ČOV, • maximální zastavěnost pozemku ve výši 20 % z velikosti dané stavební parcely a současně max. 2 nadzemní podlaží samostatného RD, • řadové domy jsou dle ÚP nepřípustné.

CENA: 210 Kč/m2

PRODEJ SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY/RODINNÉHO DOMU S OBYTNÝM PODKROVÍM VELTRUSY (277 46)

• dům se nachází v nové zástavbě rodinných domů „Jahodové pole“ v sousedství zámeckého parku a obory, řešený jako nízkoenergetický (zdivo 37,5 cm lampda Ytong bez zateplení) a jsou zde velmi malé provozní náklady; byl zkolaudován r. 2012 pro účely mateřské školky, která je zde stále v provozu, • v případě zájmu je připravena rekolaudace školky zpět na dům k bydlení; max. kapacita školky je schválena na 25 dětí; na provoz školky je rovněž každoročně schválen dotační program, který má v současnosti platnost do konce školního roku 2016, • veškerý nábytek a vybavení školky je součástí kupní ceny; do domu lze vstoupit samostatným vchodem pro personál i pro děti • přízemí: vstupní chodba pro personál a vstupní chodba (šatna) pro děti, kuchyňka, technická místnost, 2x koupelna i WC (1x pro děti a 1x pro personál) a velká herna se zákoutím; patro: hlavní chodba, koupelna s WC pro děti, velká herny (v herně jsou stavebně připravené příčky k přestavbě na 3 pokoje), • vytápění: kombinovaný plynový kotel, • IS: obecní vodovod i kanalizaci, el. 220, 380V, plyn. Zabezpečení domu zajišťuje nadstandardní alarm vč. GSM brány

CENA: od 4 800 000 Kč


Zabezpečení objektů a cenných předmětů

IP kamerové systémy se záznamem Megapixelové IP kamery AVTECH poskytují vysoké rozlišení HD nebo Full HD. Jsou určené pro vnitřní tak venkovní použití.

MEGAPIXE

L

• Bezdrátové zabezpečení PARA ADOX • Možnost hlídání předmětů akceleračními detektory • Kvalitní a cenově přijatelné řešení zabezpečení

prodej • montáž • servis

E-SHOP:

Toužimská 108/39, 197 00 Praha 9, Tel.: +420 608 030 000 E-mail: info@vrata-brany.cz

www.topmarket.cz


CENÍK PLOŠNÉ INZERCE PRICE LIST OF ADVERTISEMENT

ČB A4 • A4 Black

9 500 Kč + DPH

ČB 1/2 strany • 1/2 page Black

6 500 Kč + DPH

ČB 1/4 strany, • 1/4 page Black

3 900 Kč + DPH

ČB 1/8 strany • 1/8 page Black

1 900 Kč + DPH

Barevná inzerce A4 • Colour advertisement A4 Barevná inzerce na titulu a zadní straně Colour advertisement on title-page and back page

27 500 Kč + DPH dle dohody/by appointment

TRH ZÁBAVY VYCHÁZÍ V INTERNETOVÉ PODOBĚ NA: WWW. TRHZABAVY.CZ VÝSTAVNÍ ČÍSLO: 1000 KČ PŘÍPLATEK ZA KAŽDOU INZERCI EXHIBITION ISSUE: ADDITIONAL CHARGE 1000 CZK

Předplatné

½

Kontakt pro objednávku zasílání časopisu TRH ZÁBAVY: E-mail: info@trhzabavy.cz, Tel.: 283 933 644.

190×130 mm

V případě, že chcete odebírat více časopisů na jednu adresu, prosím informujte nás o konečném počtu kusů. Jsme schopni vytvořit hromadnou objednávku za jedno poštovné.

A4

¼

90×130 mm

210×297 mm

8 90×60 mm

Předání inzerce Podklady pro inzerci nebo finální tisková data prosím zasílejte na e-mail: info@trhzabavy.cz. Pro přenos větších dat je možno využít FTP přístup. Přihlašovací údaje Vám na vyžádání zašleme na Váš e-mail.

Pavel Janoušek Vydavatel Publisher

Mgr. Alena Jiráňová Šéfredaktor Editor-in-schief

Benjamin - R. Janoušek Redaktor Editor

Vydavatelství / Editorship: KAPEYA, s.r.o., Kramlova 332/1 (roh ul. Toužimské), CZ -197 00 Praha 9-Kbely tel./fax: +420 283 933 644, e-mail: info@trhzabavy.cz, www.trhzabavy.cz Tisk: Tiskárna Paleta, U Průhonu 14, Praha 7 - Holešovice

MK ČR E 13 301 ZA OBSAH INZERÁTŮ, ČLÁNKŮ A AUTORSKÁ PRÁVA K NIM ZODPOVÍDAJÍ JEJICH ZADAVATELÉ.


Vynikající přehlednost informačních displejů Návod k obsluze v českém jazyce Dva druhy terčů: internacionální a internacionální quatro Mechanické a elektronické počítadlo kreditů pro evidenci tržeb. Mincovník na 5, 10, 20 Kč Nastavení ceny za hru i nastavení bonusu Nastavitelná hlasitost zvukových efektů Jednoduchý systém volby každé hry a ovládání Hra pro 1 - 8 hráčů Automatické i ruční přepínání

COME – automaty s.r.o. regionální zastoupení Bousovská 735/6 197 00 Praha 9 – Kbely mob.:737 286 003

COME – automaty s.r.o. Rolnická 1551/146 747 05 Opava tel/fax:553 731 920

www.elektronicke -sipky.cz

1503-04-09

rozměry: výška x šířka x hloubka 2200 x 620 x 500 mm váha: 90 kg příkon: 220V/50Hz


153,7 cm

105,4 cm

67,3 cm hloubka

MOBILNÍ NA KOLEČKÁCH KOLEČ Á

Pevný disk 1TB pojme daleko nad 80 000 skladeb, karaoke a video-

Lze nastavit automatické zeslabení zvuku v nočním režimu a opětovné

klipy. Součásti jukeboxu je rádiové dálkové ovládání hlasitosti. Přehled-

zesílení po ukončení nočního klidu.

ně zobrazené menu na 17‘‘ nebo 22‘‘ LCD monitoru dle typu jukeboxu.

Například od 22:00 do 6:00 hodin ráno je hlasitost nastavená na

Předbíhání skladeb a přeplácení. V režimu AUTOPLAY jukebox

poloviční hodnotu.

automaticky přehrává náhodně vybrané skladby. Ve Free Play (Happy

Monitor zobrazuje ve funkci žánry interprety a písně z daného vybra-

Hour) se nastaví časové rozmezí, ve kterém se hraje zcela zdarma.

ného hudebního žánru, TOP 20 je potom hitparáda dvaceti nejpře-

Elektronický mincovník na 5, 10, 20 a 50 Kč mince. Mincovník je

hrávanějších písní v daném jukeboxu. Funkce vyhledávání umožňuje

naprogramovaný i na euromince.

vyhledávat ze seznamu veškeré hudby. Lze zobrazit počet všech písní

Jedna hra stojí 5 Kč. Při vhozu 20 Kč je získána bonusová skladba

v jukeboxu.

navíc. Při vhozu 50 Kč jsou bonusy 3, takže 13 písní. Chce-li zákazník

Zesilovače má výkon 250 wattů (2x125) a sedmipásmový equalizer.

(hráč) pustit skladbu delší než 7 minut, zaplatí 2 kredity. Za skladbu

Jukebox lze připojit na externí televizi ve vašem podniku.

delší než 15 minut zaplatí 3 kredity a za skladbu delší než 24 minut zaplatí 4 kredity. Karaoke stojí 10 Kč.

VEŠKERÉ NASTAVENÍ SE DÁ V MENU ADMINISTRÁTORA ZMĚNIT !

THOSLI s.r.o. Bousovská 735/6, 197 00 Praha 9 - Kbely Mobil: 737 286 003, E-mail: info@jukeboxy.info

www.jukeboxy.info


http://www trhzabavy cz http://www.trhzabavy.cz

Revista - Zeitschrift - Magazine

www.trhzabavy.cz

Revista - Zeitschrift - Magazine

www.trhzabavy.cz zab bavy.cz

Revista - Zeitschrift - Magazine

inzertní a informační čtvrtletník

duben-květen-červen 2016 April - May - June

www.trhzabavy.cz hza abavy vy.c

A2016 / x X . ročník / neprodejné

říjen - listopad - prosinec 2014

inzertní a informační čtvrtletník lettník

p ro o d ejné ej Revista - Zeitschrift - Magazine zD2014 / x IX. ročník / neprodejné

October - November - December

inzertní a informační čtvrtletník tleetník

červenec - srpen - září 2014 July - August - September

JUKEBOX 3 / březen 2014

inzertní a informační měsíčník ík

63 cm

March / März

27,8

cm

51,3 cm

Instalace zdarma Autorská práva platíme my (OSA a Intergram)

Servis do 24 hodin (24/7) Karaoke Videoklipy Měsíční aktualizace alb

online Prolistujte si nyní měsíčník TRH ZÁBAVY i na internetu! Navštivte:

www.trhzabavy.cz

cz www.trhzabavy.cz

C2014 / x IX . ročník / neprodejné e prro d e jn

x IX . ročník / neprodejné né


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.