Tyrilin Panelbeis, Gulnet og tidligere behandlet panel

Page 1

Fargekart & inspirasjon F O R G U L N E T O G T I D L I G E R E B E H A N D L E T PA N E L

6 NYE FARGER for gulnet panel

Vegg: 1 strøk Tyrilin Panelbeis 123 Værbitt Gulv: TreStjerner Gulvolje Hvit

Fjellets fargespill tyrilin.no


Gi ditt gamle treverk nytt liv! Visste du at du kan utføre underverker med Tyrilin Panelbeis? Gamle gulnede panel blir lekkert og moderne med små, enkle grep.

5958 VARM KORALL 5502 KREM

LYSE TONER

153 SORT

GULV: TreStjerner Gulvolje 2051 TORDENSKY

Tyrilin Panellysner Lysner gulnet panel 0101

103 Kveldsbris

SCANOXKjølig A/Shvit0120

116 Skumringstime

101 Panelhvit

SCANOXHvit A/S

120 Måneskinn

SCANOXMellomgrå A/S

106 Seter

SCANOXGråA/S

Tak og vegg: Tyrilin Panelbeis 120 Måneskinn ett strøk. Gulv: TreStjerner Gulvolje 2051 Tordensky.

GRÅ TONER

SCANOXMellomgrå A/S 0106

119 Stille

grå 0111 SCANOXLysA/S

117 Skodde

grå 0118 SCANOXMørk A/S

BRUNE TONER

VEGG: Tyrilin Panelbeis 120 MÅNESKINN

109 Skaret

SCANOXRødbrun A/S 0110

111 Tinde

SCANOXMellomgrå A/S

118 Tjern

grå SCANOXMørk A/S

110 Sti

SCANOXBrun A/S

Vegg: 1 strøk Tyrilin Panelbeis 124 Sotet grå Bord: 1 strøk Tyrilin Panelbeis 128 Sotet mørk

Gulnet panel har ulik egenfarge, sett derfor alltid en fargeprøve på ditt underlag.


6 NYE FARGER for gulnet panel

125 Svalt

8161002

SVALT

0125

SCANOXDempet A/S gråblå

8161000

VÆRBITT

0123

SCANOXGråbrun A/S

8161005

SOTET BRUN

0127

SCANOXVarm A/Sdempet brun

153 SORT

123 Værbitt

127 Sotet brun

5945 HIPT

5969 VINTERSAND 948 SIV

8161001

SOTET GRÅ

GULV: TreStjerner Gulvolje HVIT

VEGG: Tyrilin Panelbeis 125 SVALT

0124

124 Sotet grå

SCANOXVarm A/Sgrå

Vegg: 1 strøk Tyrilin Panelbeis 125 Svalt Gulv: TreStjerner Gulvolje Hvit

6 helt nye, flotte farger 8161003

B

GRÅLIG BRUN

0126

li inspirert av våre nye, flotte farger. De er herlig varme og lune! Like vakre uansett om panelet ditt er på hytta eller hjemme. By eller land. Sjø eller fjell. Velg den fargen som passer deg og ditt interiør aller best! Vi har satt sammen ulike fargekombinasjoner som inspirasjon til en helhetlig og harmonisk fargepalett.

Inspirert av fjellets fargespill – og perfekt for ditt panel! 8161004

SOTET MØRK

0128

126 Grålig brun

SCANOXKjølig A/Sbrun

128 Sotet mørk

SCANOXKjølig A/Sgrå

Gulnet panel har ulik egenfarge, sett derfor alltid en fargeprøve på ditt underlag.


9TT15R0013 2021. Involve!Advertising. Foto/Styling: Mint Agency.

948 SIV 5921 PANTER

170 GULL

VEGG: Tyrilin Panelbeis 127 SOTET BRUN

KOMMODE: Tyrilin Panelbeis 123 SOTET MØRK

Vegg: 1 strøk Tyrilin Panelbeis 127 Sotet brun Kommode: 1 strøk Tyrilin Panelbeis 128 Sotet mørk

Få inspirasjon til fargevalg samt produktinformasjon: tyrilin.no

Rense

Lysne

Fargesette

Tyrilin Panelrens

Tyrilin Panellysner

Tyrilin Panelbeis

Følg oss på instagram

tyrilin_fjelletslod

Nytt panel? Se det vakre fargeutvalget i eget fargekart eller tyrilin.no Vedrørende bruken av produktene henvises til emballasjetekster og tekniske datablader som finnes på www.scanox.no. Avfallshåndtering av emballasje: Emballasjen leveres etter bruk til kommunalt mottak for avfall/nærmeste miljøstasjon. Tyri og Tyrilin-produktene tilfredsstiller kravene i EUs VOC-Direktiv for 2010.

Forhandler:

Forhandler:

Scanox AS Postboks 904, Brakerøya, 3002 Drammen Tlf.: 32 24 43 00 www.tyrilin.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.