Page 1

Snart blir vi ett... INFORMATION FRÅN ALSEDA, BÄCKSEDA-KORSBERGA, LANNASKEDE OCH VETLANDA

Den 1 januari 2018 går Alseda och Lannaskede församlingar samt Bäckseda-Korsberga och Vetlanda pastorat samman och bildar ett enda pastorat Veronica Salmons, Bäckseda-Korsberga, Sara Wikstål, Alseda, Eva Willberg, Vetlanda och Mia Gundersen, Lannaskede.


FYRA PASTORAT BLIR ETT Just nu pågår ett intensivt arbete i de fyra pastoraten inför sammanläggningen 2018 till ett enda pastorat. All verksamhet i det nya pastoratet kommer att ledas av en kyrkoherde som är tillsatt. Församlingsråden blir beslutande i församlingarna och det blir en komminister som blir ansvarig att hålla ihop församlingarna. Ansvaret för fastigheterna kommer att ligga på pastoratsnivå.

Peter Wickström

Tillsammans!

Rätt så ofta får jag frågor om hur ”ni” har tänkt eller beslutat. Det är väl på många sätt och vis en bra fråga för i en process som den vi just nu är inne i kommer några med nödvändighet att behöva ta beslut som rör många.

”Det har varit något av en rivstart”

Ronny Korsberg

Mitt uppdrag som projektledare är att hålla samman processen med sammangåendet mellan de fyra pastoraten, Vetlanda, Bäckseda-Korsberga, Alseda och Lannaskede. Det övergripande målet är att de fyra

pastoraten skall gå samman och fungera som en gemensam organisation. Jag började i november och inledningsvis handlade det främst om att hjälpa till att forma organisationsförslaget och en bra processplan. Och det har varit något av en rivstart. Sju arbetsgrupper är nu igång och kommer att jobba intensivt inom olika områden med målet att ha det mesta klart innan kyrkovalet i september i år. Det är fantastiskt trevligt att få jobba med det här uppdraget eftersom det spänner över så många områden. Allt från personal och ekonomi till församlingsliv och kom-

Samtidigt bygger allt det vi arbetar med på formandet av ett gemensamt ”VI” och på att det som börjar ta form är något vi gör tillsammans. Därför är det med glädje jag kan konstatera att vårt beslutande organ strax före Jul tog beslut om en organisation som just gör det möjligt för många att vara delaktiga i besluten kring livet i våra församlingar. För det är ju där, i församlingen, i gemenskapen mellan människor kring en kyrka och Gud, som det kyrkliga livet levs. Församlingsbor, förtroendevalda och anställda får uppdraget att tillsammans reflektera över vad som är viktigt i församlingslivet och hur det skall gestaltas. Tillsammans får vi arbeta för att de goda samtalen präglar våra församlingar. Tillsammans får vi lyssna efter Guds vilja med oss. Tillsammans får vi vila i Guds kärlek och nåd.

Peter Wickström

PRÄSTERLIG REPRESENTANT I INDELNINGSSTYRELSEN

munikation. Det passar mig utmärkt med den bakgrund jag har. Samarbete har varit en gemensam nämnare i mitt arbete under många år och jag har lång erfarenhet av projektledning och arbete med organisations- och delaktighetsfrågor. Jag har också jobbat politiskt under många år, både lokalt och nationellt. För några år sedan jobbade jag med ett utvecklingsprojekt tillsammans med fyra pastorat inom Växjö stift och de erfarenheterna har jag stor nytta av här.

Ronny Korsberg

PROJEKTLEDARE FÖR SAMMANLÄGGNINGEN

Förtroendevalda – Efter att Växjö Stift beslutat om sammanläggningen av pastoraten i Vetlanda kommun kände jag att det var bara att gilla läget och göra det bästa av situationen, säger Marie Hagén-Landegren, Bäckseda-Korsberga pastorat. Hon tycker att det är bättre att engagera sig och vara med och påverka hur det nya pastoratet skall arbeta Marie Hagén-Landegren, och organisera sig, än att inte göra Bäckseda-Korsberga någonting. – En sak, som redan är klar, är att Församlingsråden i nya pastoratet kommer att få ett mycket större inflytande än tidigare. Så vill man vara med och påverka församlingsarbetet, skall man göra det nu, säger Marie.

2

SNART BLIR VI ETT

2017

– Mitt mål med sammanläggningen är att vi ska ha ett aktivt gudstjänstliv i både stad och landsbygd. Det viktigaste är att vi är många och i alla åldrar som vill fira gudstjänst, det kan vi uppnå genom att ha variation i gudstjänsterna, säger Magnus Persson, Vetlanda pastorat. Han ser också som viktigt att skapa en bra och attraktiv arbetsMagnus Persson, Vetlanda plats för de anställda. – Har vi det och ett bra rykte så kan vi lättare rekrytera folk som vill arbeta i vårt pastorat i framtiden.


Clas Jonsson, präst i Bäckseda-Korsberga pastorat, menar att det finns stora möjligheter när man går samman till ett pastorat.

”NU MÅSTE VI VÅGA SE NYA MÖJLIGHETER OCH STÄNGA DÖRREN TILL HISTORIEN”

– Om man vågar tänka

nytt ser jag stora möjligheter och det ska bli kul, säger Clas Jonsson, präst i Bäckseda-Korsberga pastorat. Något som han tror kan

Mari Danvall, Lannaskede, är ordförande i arbetsgruppen Församlingsliv. Hon berättar att processen går framåt. – Sedan organisationen blev klar vet vi vad vi ska jobba för och vi kan forma arbetet mot målet. Hon ser fördelar i samarbetet och att man därmed kan lära av varandra.. – När det gäller församlingsborna så är det upp till oss alla att jobba för att Mari Danvall, Lannaskede se varandra, och att hitta likheter som sammanför olika församlingar, antingen det gäller musik eller studiecirklar av olika slag, säger Mari. Personligen tror hon inte att enskilda medlemmar kommer att märka någon större skillnad. – Man möter sin präst eller vaktmästare precis som i dag. Det är inte där den stora förändringen finns, påpekar Mari. Hon är helt inställd på att man måste våga se framåt. Livet förändras hela tiden. Det är bara att följa med.

bli värdefullt med ett storpastorat är att man kan stödja varandra, vid exempelvis sjukdom, genom att hoppa in som vikarie. Han upplever att de sam-

lingar som man har haft känts mycket bra. – Många jag möter är positiva till det gemensamma och man ser möjligheter, säger Clas Jonsson.

Birgitta Sigfridsson, Alseda pastorat menar att det är viktigt att se möjligheterna. – Och inse att vi i våra olika funktioner måste göra vårt bästa för att det ska bli bra, säger hon. Hon ser som viktigt att engagerade medarbetare och förtroendevalda måste känna att deras insatser värderas och tas tillvara också i en större organisation. Birgitta Sigfridsson, Alseda – Traditioner behöver bevaras och utvecklas. Lyhördhet och ödmjukhet inför varandras olikheter är då viktiga egenskaper hos alla berörda, säger Birgitta. Samarbetet bör kunna berika verksamheter kring exempelvis ungdomar, den musikaliska verksamheten och för ett varierat utbud av gudstjänster. Genom att dra nytta av den större organisationens möjligheter och samtidigt vara måna om att behålla det lokala engagemanget så kan vi få en bra verksamhet, avslutar Birgitta Sigfridsson.

SNART BLIR VI ETT

2017

3


Nu går vi in på ”upploppet” Som ordförande i indelningsstyrelsen för sammanläggningen av Vetlanda pastorat känner jag att årets första halvår kommer att bli intensivt, men roligt. Min erfarenhet som ordförande har jag med mig efter tjugo år som ordförande i Vetlanda pastorat. Därtill erfarna styrelseledamöter med många år inom den kyrkliga sfären. Många saker ska hamna på plats när vi går in i det nya pastoratet. Allt blir mycket större, personalstyrkan, budgeten, byggnaderna med mera, allt växer i storlek. En viktig del Arbetet med sammanläggningen påbörjades våren 2016 då församlingarna/pastoraten i det kommande Vetlanda pastorat valde indelningsdelegerade, indelningsstyrelse och arbetsgrupper. Det första vi började arbeta med var hur vi ville att den nya organisationen skulle vara. Där

Kontakt:

Alseda Tel: 0383-502 00 www.svenskakyrkan.se/alseda

Snart blir vi ett... Information från Alseda,

Bäckseda-Korsberga, Lannaskede och Vetlanda pastorat.

4

informationen till anställda, församlingsbor och förtroendevalda var en viktig del. De fackliga organisationerna var självklart också med under processen och det landade i ett beslut om ny organisation december 2016. Samtidigt med att vi förhandlade organisationen anlitade vi en projektledare på deltid, som ska arbeta med oss i styrelsen samt styra upp arbetsgrupperna. Fyra olika ”kulturer” Arbetsgrupperna som arbetar parallellt med styrelsen är indelade i olika arbetsområden. Församlingsliv, organisation, ekonomi, personal, fastigheter och kyrkogårdar, administration samt kommunikation. I grupperna finns förtroendevalda och anställda från de olika församlingarna/pastoraten. Arbetet med sammanläggningen har i det stora hela fungerat bra. Man ska veta att vi ledamöter och anställda kommer från fyra olika enheter med fyra olika ”kulturer”. Det vore konstigt om man inte i vissa frågor har olika synpunkter som måste diskuteras. Vi har också varit och besökt pastorat som redan gjort samman-

Lars-Ivan Petersson kan se tillbaka på tjugo års erfarenhet som ordförande i Vetlanda pastorat. Nu är han också ordförande i indelningsstyrelsen, ett uppdrag som han tycker är mycket intressant.

läggningen och lärt av deras erfarenheter. Jag ser fram mot 2017 med tillförsikt och är övertygad att vi i det stora ligger i fas den 1 januari 2018 då Vetlanda pastorat ska gå igång.

Lars-Ivan Petersson

ORDFÖRANDE I INDELNINGSSTYRELSEN

Bäckseda Tel: 0383-925 40 www.svenskakyrkan.se/ backseda-korsberga

Lannaskede Tel: 0383-77 01 90 www.svenskakyrkan.se/ lannaskede

Vetlanda Tel: 0383-76 37 00 www.svenskakyrkan.se/vetlanda

Ansvarig utgivare: Peter Wickström

Text och bild: Lindwalls Text & Bild marita@lindwallstext.se

Grafisk form: Hördegård & Svahn Reklambyrå www.hsreklam.se

Stig-Göran Fransson, ordförande i indelningsdelegerade

Margareta Andersson, vice ordförande i indelningsstyrelsen

BRA BLIR BÄTTRE

VILL UTVECKLA FÖRSAMLINGSLIVET

”Samarbete stavas med två bokstäver v-i. Tillsammans kan vi göra bra ännu bättre.”

– Viktigast nu är att vi känner att vi är en enhet, säger Margareta Andersson, vice ordförande i indelningsstyrelsen och ordförande i arbetsgruppen för personalfrågor. Hon betonar att det är av stor vikt att församlingsråden utvecklar församlingslivet. – Och vill man i framtiden göra förändringar ska det komma från församlingsborna.

SNART BLIR VI ETT

2017

Snart blir vi ett  

Gemensamt blad för Bäckseda-Korsberga, Alseda, Lannaskede och Vetlanda. Info om pågående sammangående till gemensamt pastorat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you