Page 1

Velkommen til BO-VEST

2011 BO-VEST er et fælles boligadministrationsselskab, som ejes af de tre bolig­ organisationer Albertslund Boligselskab (AB), Tranemosegård (TMG) og Vridsløselille Andelsboligforening (VA). BO-VEST administrerer ca. 10.000 boliger spredt over Vestegnen fordelt på de tre selskaber: AB har 2.160 boliger i Albertslund. TMG har 3.194 boliger i Brøndby. VA har 4.800 boliger i Albertslund, Greve og Ishøj. Oversigt over boliger i AB . . . . . . . 4 Oversigt over boliger i TMG . . . . . 8 Oversigt over boliger i VA . . . . . . 12


Hvem, hvad og hvorfor om at leje bolig i BO-VEST Opnotering Hvornår kan jeg blive skrevet op til en bolig?

Hvis du vil leje en almen bolig, skal du skrives op på en eller flere ventelister hos BOVEST. Alle, der er fyldt 15 år, kan blive skrevet op på en venteliste. Din plads på ventelisten er personlig og kan ikke overdrages til andre. Hvert år vil du blive opkrævet et årligt gebyr til boligorganisationen for fortsat at stå på ventelisten. Gebyret dækker boligorganisationens omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisten. Ønsker din samlever/ægtefælle også at stå på venteliste, skal hun/han også skrives op. Hvis din ægtefælle dør eller flytter på plejehjem, kan dennes placering på ventelisten overdrages til dig. Man kan dog ikke arve sine forældres plads på ventelisten eller deres medlemsnummer.

Hvad koster det at blive skrevet op?

I alle tre boligselskaber koster det kr. 155 årligt at være opnoteret på ventelisten.

Hvordan bliver jeg skrevet op? Du kan benytte BO-VEST’s hjemmeside el-

ler ringe på 88 18 08 80 for at blive skrevet op. Du er også velkommen til at kontakte boliggruppen personligt på Malervangen 1 i Glostrup.

• E n oprykningsventeliste, som du kan blive skrevet op på, hvis du i forvejen har en bolig i boligorganisationen og ønsker at flytte til en anden bolig i samme boligorganisation.

Ventetid

Den, der har stået længst på ventelisten, er den første, der får tilbudt en ledig bolig. Skulle du akut få behov for en bolig, ændrer det ikke ved din placering på ventelisten. Er du medlem af Vridsløselille Andelsboligforening, bygger din placering på ventelisten på dit medlemsnummer.

Hvor lang er ventetiden på en bolig?

Det er meget forskelligt hvor lang ventetid, der er i de forskellige afdelinger. Under hver enkelt afdeling i denne brochure kan du se, hvor lang den forventede ventetid er for ansøgere, som ikke allerede bor i en af vores afdelinger. Oprykningsret Du har oprykningsret til en anden bolig i den boligorganisation, du bor i. Denne ret gælder dog kun, hvis din nuværende bolig bliver ledig, når du flytter. Dvs. i tilfælde af skilsmisse, hvor den ene part beholder lejligheden, og den anden part skal have en ny lejlighed, bortfalder oprykningsretten. Ventelister Alle boligorganisationer skal have to ventelister: •  En almindelig venteliste, hvor du kan blive skrevet op til en bolig.

2

Almene andelsboligforeninger VA er en almen andelsboligforening. Her skal man være medlem af foreningen for at kunne leje en bolig. Din ret til en bolig bygger på dit medlemsnummer. Fra den 1. januar 2010 skal der også i VA opkræves et opnoteringsgebyr på 155 kr. Ved ansvisning af bolig bevarer du dit medlemsnummer, i modsætning til AB og TMG, hvor nummeret udgår og du skal skrives op påny, hvis du fortsat ønsker at være opnoteret. Den dag, du ønsker at få en bolig, skal du henvende dig til boligforeningen, og du vil


så blive placeret på en venteliste udfra dit medlemsnummer. Du skal være opmærksom på, at der her er tale om almene andelsboligforeninger, som ikke må forveksles med private andelsboligforeninger, hvor lovgivningen og økonomien er en anden. Anvisning af boliger Når der er en ledig bolig, anvises den først til boligansøgerne, som står på oprykningsventelisten i afdelingen, derefter til interne i selskabet og til sidst bliver boligen tilbudt eksterne medlemmer. Boligerne anvises efter anciennitet. Har du et akut behov for en bolig, skal du kontakte din bopælskommune. I nogle afdelinger er der 100 % kommunal anvisningsret. Det gælder følgende afdelinger: • Askerød • Bæk-/Fosgården • Blokland • Damgården/Kærgården/Kildegården • Gadekæret • Kanalens Kvarter

3

Kommunal anvisningsret Kommunen har mulighed for at anvise lejere til ledige, almene boliger. Det kan ske på følgende måder: • Kommunen kan disponere over hver fjerde bolig, der bliver ledig, så den kan løse påtrængende boligsociale behov. •

Kommunen kan herudover aftale med boligorganisationen, at der stilles yder‑ ligere et antal boliger til rådighed til løsningen af boligsociale opgaver.

• Kommunen kan beslutte, at hver tredje bolig skal stilles til rådighed for gen‑ husning, sanering, byfornyelse etc. •

Kommunen kan ved indflytning tilbyde en bolig i en anden afdeling, såfremt den skønner, at det vil gavne beboer‑ sammensætningen i begge afdelinger.

Ældreboliger og handicapboliger Boliger, der er bygget til ældre og til handicappede, er forbeholdt disse lejere. Det er kommunen, der anviser boliger til ældre og handicappede. Du kan finde yderligere oplysninger om de enkelte afdelinger og boliger på www.bo-vest.dk.


Oversigt over boliger i Albertslund Boligselskab Afd. 3701, Solhusene Antal rum 1 2 3 4

M2 36 - 38 50 - 57,2 65,5 - 80 87 - 88

Husleje i kr. 2.560 - 2.670 3.500 - 3.550 4.030 - 5.470 5.970 - 6.000

Indskud 6.500 8.500 11.000 15.000

Ca. ventetid 10 år 15 - 20 år 15 - 20 år 15 - 20 år

Solporten 8 - 24, Solhusene 5 - 19 & 8 - 22 samt Grønneled 6 - 28, 2620 Albertslund. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen.

Afd. 3702, Syd Antal rum 4 5

M2 93 - 98 108

Husleje i kr. 5.010 - 5.510 6.200

Indskud 15.000 20.000

Ca. ventetid 10 - 15 år 10 - 15 år

Gårdhuse - nordlige: Liljen, Stjernen, Kronen, Klokken & Faklens Kvarter, 2620 Albertslund. Rækkehuse: Elefanten, Løven, Hvalen & Krebsens Kvarter, 2620 Albertslund. Gårdhuse - sydlige: Storken, Mågen, Viben & Lærkens Kvarter, 2620 Albertslund. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen.

4


Afd. 3703, Vest Antal rum 4 5

M2 92,7 107,7

Husleje i kr. 5.800 6.530

Indskud 17.400 19.400

Ca. ventetid 15 - 20 år 15 - 20 år

Gårdhuse: Hveden, Rosen, Violen, Margaritten & Valmuens Kvarter, 2620 Albertslund. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 hund i afdelingen.

Afd. 3704, Etagehusene Antal rum M2 1 42 - 51 2 54 - 73 3 81 - 119 4 96 - 137 2 (ældrebolig) 91

Husleje i kr. Indskud Ca. ventetid 2.840 - 3.390 9.000 **) 3.590 - 4.760 13.000 **) 5.260 - 6.530 17.000 - 22.500 **) 6.870 - 8.140 22.500 - 25.000 **) 7.090 20.000 **)

Kanalens Kvarter 2 - 126, 2620 Albertslund. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 kat i afdelingen. **) Anvises af Albertslund Kommune

5


Oversigt over boliger i Albertslund Boligselskab Afd. 3708, Nord Antal rum 3 4 5

M2 94,4 117,4 129,7

Husleje i kr. 5.110 6.170 6.720

Indskud 12.500 15.300 16.500

Ca. ventetid **) **) **)

Damgården 2 - 16, Kildegården 1 - 16 & Kærgården 1 - 16, 2620 Albertslund. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen. **) Anvises af Albertslund Kommune

Afd. 3710 - 11 - 12, Kirsebær-, Blomme- & Troldnøddegården Antal rum 2 3 4

M2 59 - 67 74 - 84 99 - 104

Husleje i kr. 4.501 - 5.410 5.420 - 6.615 6.970 - 7.890

Indskud 14.000 17.000 20.500

Ca. ventetid 15 - 20 år 10 år 15 - 20 år

Blommegården 1 - 44, Kirsebærgården 1 - 38 & Troldnøddegården 1 - 42, 2620 Albertslund. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 husdyr i Kirsebærgården, 2 husdyr i Blommegården og 1 husdyr i Troldnøddegården.

6


Oversigt over boliger i Albertslund Boligselskab Afd. 3713 - 14 - 15, Capella-, Mira- & Rigelvænget Antal rum 2 3 4

M2 48 - 68 73 - 90 101

Husleje i kr. 3.780 - 5.350 5.320 - 6.760 7.040 - 7.620

Indskud 14.000 17.000 20.500

Ca. ventetid 15 - 20 år 10 år 15 - 20 år

Capellavænget 1 - 44, Miravænget 1 - 47 & Rigelvænget 1 - 46, 2620 Albertslund. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen.

Afd. 3716 - 17 - 18, Eske-, Old- & Rimbuen Antal rum 2 3 4

M2 55,4 - 60,2 81,2 - 84,8 100,5

Husleje i kr. 4.320 - 5.210 5.930 - 6.950 7.130 - 8.060

Indskud 14.000 17.000 20.500

Ca. ventetid 15 - 20 år 10 år 15 - 20 år

Eskebuen 1 - 52, Oldbuen 1 - 47 & Rimbuen 1 - 43, 2620 Albertslund. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 husdyr i Eskebuen, 2 husdyr i Rimbuen og 1 husdyr i Oldbuen.

7


Oversigt over boliger i Tranemosegård Afd. 1, Tranevænget Antal rum 1 2 3 4

M2 46,6 53,2 - 62,0 70,7 - 79,2 84,5 - 96,5

Husleje i kr. 2.400 2.725 - 3.200 3.600 - 4.000 4.250 - 4.950

Indskud 5.000 5.000 8.000 9.500

Ca. ventetid 5 - 6 år *) 6 - 7 år *)

Tranevænget 1 - 21 & 2 - 70, Brøndbyvestervej 70 - 122 & Park Allé 202 - 212, 2605 Brøndby. De fleste lejligheder har altan. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det fås mod huslejestigning. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen. Merpris for køkkenudskiftning kan forekomme. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

Afd. 3, Maglelund Antal rum 1 2 3 4

M2 32,0 - 44,8 38,0 - 67,0 64,0 - 80,0 81,0 - 92,0

Husleje i kr. 1.800 - 2.500 2.150 - 3.750 3.550 - 4.450 4.500 - 5.400

Indskud 2.600 - 3.700 2.700 - 5.500 5.200 - 6.500 6.500 - 7.500

Ca. ventetid 5 - 6 år *) 6 - 7 år *)

Maglelund 1 - 57 & 2 - 68, 2660 Brøndby Strand. De fleste lejligheder har altan. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det fås mod huslejestigning. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde husdyr i afdelingen. Merpris for køkkenudskiftning kan forekomme. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

8


Oversigt over boliger i Tranemosegård Afd. 4, Tranehaven Antal rum 2 3 4

M2 54,8 - 73,7 63,2 - 73,7 82,0 - 91,9

Husleje i kr. 3.350 - 4.350 3.800 - 4.350 4.500 - 5.200

Indskud 6.000 8.000 9.500

Ca. ventetid 5 - 6 år 6 - 7 år *)

Tranehaven 1 - 17 & 2 - 86, 2605 Brøndby. Alle lejligheder har altan. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen. Merpris for køkkenudskiftning kan forekomme. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

Afd. 6, Moserne Antal rum 1 2 3 4

M2 32 - 39 37 - 56 64 - 77 89 - 92

Husleje i kr. 1.700 - 2.125 2.000 - 3.050 3.550 - 4.275 4.500 - 5.175

Indskud 3.000 - 3.800 2.700 - 5.500 6.000 - 7.400 7.800 - 8.900

Ca. ventetid 5 - 6 år *) 6 - 7 år *)

Brøndbyvestervej 130 - 152, Falkemosen 2 - 16, Fuglemosen 1 - 15 & 2 - 16. Glentemosen 2 - 26, Høgemosen 2 - 24, Rylemosen 1 - 11, 2 - 28 & Ørnemosen 1 - 13, 2605 Brøndby. De fleste lejligheder har altan. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det fås mod huslejestigning. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 hund eller kat i afdelingen. Merpris for køkkenudskiftning kan forekomme. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

9


Oversigt over boliger i Tranemosegård Afd. 12, Gillesager/Lindeager Antal rum 1 2 3 4

M2 49,2 - 52,0 66 - 72 85 - 90 86,9 - 98,5

Husleje i kr. 2.800 - 3.000 3.800 - 4.100 4.800 - 5.100 4.900 - 5.600

Indskud 10.0000 11.500 16.100 17.500

Ca. ventetid 3 - 4 år 4 - 5 år 4 - 5 år *)

Gillesager 264 - 272 (højhus), 274 - 280 (lavhus - lang ventetid) & Lindeager 33 - 39 (lavhus - lang ventetid), 2605 Brøndby. De fleste lejligheder har altan. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 hund eller 1 kat i afdelingen. Merpris for køkkenudskiftning kan forekomme. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

Afd. 13, Silergården Antal rum 2 3 4 5

M2 61,7 - 78 94,8 -104,9 100,7 - 114,6 120,6 -129,9

Husleje i kr. 4.250 - 5.500 5.800 - 6.800 6.100 - 6.650 6.900 - 7.350

Indskud 8.700 - 11.000 12.100 - 14.000 12.700 - 14.100 14.700 - 16.600

Ca. ventetid 3 år 1 år 1 år 1 år

Tranumparken 1 - 33, Kisumparken 1 - 121 & 2 - 122. Ulsøparken 2 - 32, 2660 Brøndby Strand. Silergården har 9 ungdomsboliger. Lejlighederne er med altan eller have. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er ikke tilladt at holde husdyr i afdelingen. Merpris for køkkenudskiftning kan forekomme. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

10


Oversigt over boliger i Tranemosegård Afd. 15, Gurrelund/Bjerrelund Antal rum 1 2 4 5

M2 41 73 104 110

Husleje i kr. 1.900 3.450 4.925 5.200

Indskud 7.300 13.000 19.000 19.600

Ca. ventetid *) *) *) *)

Gurrelund 1 - 75 og 2 - 112 & Bjerrelund 1 - 39 og 2 - 100, 2660 Brøndby Strand. De 4 og 5 værelses boliger er rækkehuse i 2 plan. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde husdyr i afdelingen. Merpris for køkkenudskiftning kan forekomme. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

11


Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 51, Toften Antal rum 2 3 4

M2 59,8 - 68,8 59,8 - 89,7 81,1 - 95,2

Husleje i kr. 3.990 - 4.580 3.990 - 5.980 5.400 - 6.340

Indskud 10.400 - 11.900 10.400 - 15.600 10.300 - 10.900

Ca. ventetid 30 år 20 år 20 år

Roskildevej 209 - 241, 2620 Albertslund. Nogle lejligheder har altan eller fransk altan. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde husdyr i afdelingen.

Afd. 52, Læhegnet/Nørreland Antal rum 4

M2 83,4

Husleje i kr. 4.932

Indskud 14.325

Ca. ventetid *)

Læhegnet 18 - 40 og Nørreland 1 - 17, 2620 Albertslund. Boligerne er alle huse i ét plan med gårdhaver. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde husdyr i afdelingen. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

12


Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 53, Banehegnet Antal rum 1 2 3 4

M2 50,0 - 57,3 50,0 -77,0 77,2 - 86,4 86,4 - 93,4

Husleje i kr. 2.730 - 3.660 2.730 - 4.030 4.030 - 4.480 4.480 - 4.870

Indskud 7.700 - 8.600 7.700 - 11.300 11.300 - 12.600 12.600 - 13.700

Ca. ventetid *) *) *) *)

Banehegnet 1 - 60, 2620 Albertslund. De fleste boliger i stueplan har have eller terasse. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

Afd. 66, 4 Nord Antal rum 4 5

M2 93 108

Husleje i kr. 5.380 5.980

Indskud 15.000 16.650

Ca. ventetid *) *)

Gårdhuse: Vægten, Nøglen, Ankeret & Hjulets Kvarter, 2620 Albertslund. Boligerne er gårdhuse med gårdhaver. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde husdyr i afdelingen. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

13


Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 67, 4 Syd Antal rum 4 5

M2 93 - 144 108

Husleje i kr. 5.160 - 5.930 5.730

Indskud 15.000 - 17.300 16.650

Ca. ventetid *) *)

Gårdhuse: Duen, Hanen, Ørnen, Spætten, Svanen, Ravnen & Uglens Kvarter, 2620 Albertslund. Boligerne er gårdhuse med gårdhaver. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

Afd. 68, 4 Række Antal rum 4

M2 98

Husleje i kr. 5.264

Indskud 14.750

Ca. ventetid *)

Rækkehuse: Oksen, Vædderen, Hjorten, Bjørnen & Fiskens Kvarter, 2620 Albertslund. Boligerne er rækkehuse i 2 plan. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde husdyr i afdelingen. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

14


Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 55, Kanalens Kvarter

Antal rum 1 2 3 4 Ældreboliger 2 3 4

M2 42 - 51 54 - 73 81 - 102 96 - 126

Husleje i kr. 3.165 - 3.780 3.980 - 5.210 5.820 - 7.120 7.240 - 8.530

Indskud 8.400 - 10.000 10.500 - 13.750 15.400 - 22.500 22.500 - 25.000

Ca. ventetid **) **) **) **)

43 - 91 66 - 114 137

4.700 - 7.022 6.740 - 8.400 8.280

12.100 - 20.000 17.400 - 22.500 9.727

**) **) **)

Kanalens Kvarter 128 - 232, 2620 Albertslund. Alle boliger har altan. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde husdyr i afdelingen. **) Anvises af Albertslund Kommune

Afd. 56, 6 Vest Antal rum 4 5

M2 93 108

Husleje i kr. 5.540 6.230

Indskud 17.961 20.028

Ca. ventetid *) *)

Gårdhuse: Kastanjen, Koglen, Æblet, Vindruen, Kløveren, Rugen & Havrens Kvarter, 2620 Albertslund. Alle boliger har gårdhaver. Huslejen er angivet uden el, vand & varme. Det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen. *) Forventes kun udlejet til interne ansøgere.

15


Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 57, Blokland Antal rum M2 1 42 2 55 3 76 - 77 4 86,0 - 119,8

Husleje i kr. 3.385 4.110 5.340 - 5.430 5.970 - 7.320

Indskud 8.950 10.900 14.200 - 14.400 15.800 - 19.400

Ca. ventetid **) **) **) **)

5.150 - 5.230

13.600 - 13.800

**)

Ældreegnede boliger

2

63,5 - 64,8

Blokland 2 - 218, 2620 Albertslund. Boligerne har altan. Afdelingen har 2 rums ældreegnede boliger med have, indrettet til kørestolsbrugere. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen. **) Anvises af Albertslund Kommune

Afd. 58, Bæk-/Fosgården

Antal rum 3 4 5 Ældreboliger

2 3

M2 94 117 130 92,1 - 94,3 93,2 - 95,2

Husleje i kr. 4.530 5.500 6.020 8.240 - 8.440 8.150 - 8.500

Indskud 13.850 16.850 18.400

Ca. ventetid **) **) **)

27.900 - 28.600 27.600 - 28.800

Bækgården 1 - 16 & Fosgården 1 - 16, 2620 Albertslund. Alle lejligheder har altan - stueplan har have. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde husdyr i afdelingen. **) Anvises af Albertslund Kommune

16

**) **)


Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 59, Galgebakken Antal rum 1 2 3 4 5

M2 24,7 - 35,3 58,5 72,7 - 93,0 87,0 - 104,0 128,3 - 130,0

Husleje i kr. 2.370 - 2.770 4.835 5.780 - 6.820 6.740 - 7.700 9.500 - 9.610

Indskud 6.800 - 9.400 13.950 16.700 - 19.650 19.450 - 22.200 27.450 - 27.750

Ca. ventetid ***) 20 - 30 år 30 år 15 - 20 år 5 - 10 år

Galgebakken - Vester, Torv, Øster, Over, Skrænt, Neder, Mark, Sten & Sønder, 2620 Albertslund. Afdelingen består af rækkehuse, gårdhuse og 1 rums supplementsrum. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 1 husdyr i afdelingen. ***) Supplementsrum kan kun udlejes til unge under 25 år.

Afd. 60, Hyldespjældet Antal rum 1 2 3 4 5 6

M2 26 56 - 65 85 - 90 86 - 116 142 108

Husleje i kr. 2.000 4.660 - 5.260 6.550 - 6.875 6.600 - 8.565 10.150 8.035

Indskud 6.000 13.600 - 15.300 19.100 - 20.000 19.300 - 25.000 29.650 23.450

Ca. ventetid ***) 10 - 15 år 15 - 20 år 10 - 15 år 3 - 8 år 3 - 8 år

Snorre-, Sadel-, Potter-, Magle-, Støvle-, Puge-, Ulke-, Gilde- & Tømmerstræde. Tingstræderne. Brygger-, Skipper-, Høker-, Apoteker-, Salt-, Hjorte-, Suder- & Væverlængen. Torvelængerne. Åle-, Færge-, Krage-, Bom-, Tvær-, Humle- & Mesterslippen. Torveslipperne & Store Torv, 2620 Albertslund. Der er haver til alle familieboliger. Huslejen angivet er uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen. ***) Supplementsrum kan kun udlejes til unge under 25 år.

17


Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 61, Askerød Antal rum 1 2 3 4 5 7

M2 19 - 45 53 - 93 77 - 114 90 - 93 114 195

Husleje i kr. 1.652 - 3.410 3.820 - 5.610 5.040 - 6.920 5.700 - 5.850 6.920 11.500

Indskud 4.900 - 9.650 10.800 - 16.550 14.250 - 19.550 16.100 - 16.550 19.550 34.400

Ca. ventetid **) **) **) **) **) **)

Ager-, Gærde-, Dige-, Kilde-, Grøfte-, Dal- & Krathuset, 2670 Greve. De fleste af boligerne har terrasse, nogle af stueboligerne har have. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen. **) Anvises af Greve Kommune

Afd. 62, Gadekæret Antal rum 1 2 3 4 5

M2 28 - 34 56 - 67 81 - 94 94 - 109 121

Husleje i kr. 1.693 3.910 - 4.510 5.250 - 5.940 6.000 - 6.750 6.750

Indskud 4.700 - 5.900 10.900 - 12.600 14.700 - 16.900 16.900 - 18.900 18.900

Ca. ventetid *) *) *) *) *)

Brolægger-, Bødker-, Drejer-, Skrædderpladsen. Spole-, Tvær- & Spindestræde. Murer- & Sættergården. Kærgangen & Ovenkæret, 2635 Ishøj. Der er haver til alle boliger samt et halvtagsskur. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen. *) Anvises af Ishøj Kommune.

18


Oversigt over boliger i Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 65, Grønningen Antal rum 2 3 4

M2 50,4 - 63,8 71,6 - 85,3 106

Husleje i kr. 4.210 - 5.400 5.600 - 6.840 7.990

Indskud 12.100 - 14.800 16.200 - 18.600 23.050

Ca. ventetid 8 - 10 år 8 - 10 år 8 - 10 år

Aspe-, Løn- & Nøddegården, 2670 Greve. Grønningen har 15 ældreboliger. Alle boligerne har enten fransk altan eller have. Grønningen har 9 ungdomsboliger, der anvises af Greve Kommune. Huslejen er angivet uden el, vand & varme - det er tilladt at holde 2 husdyr i afdelingen.

19


Besøg os også på www.BO-VEST.dk

Januar 2011

BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup Telefon 88 18 08 80 Fax 88 18 08 81 Mail bo-vest@bo-vest.dk Åbningstider:

kl. 10.00 - 14.00

Fredag

kl. 10.00 - 17.00

Torsdag

kl. 10.00 - 14.00

Onsdag

kl. 10.00 - 14.00

Tirsdag

kl. 10.00 - 14.00

Mandag

Albertslund Boligselskab • Tranemosegård • Vridsløselille Andelsboligforening

BO-VEST Boligbrochure  

Information om BO-VESTs boligafdelinger

BO-VEST Boligbrochure  

Information om BO-VESTs boligafdelinger

Advertisement