Page 1


PRESENTACIÓ TOT RAVAL RAVAL COMUNITARI

Coordinació i treball en xarxa Participació a òrgans consultius, espais de debat i grups de treball Suport a la xarxa

PROJECTES I ACCIONS DE TOT RAVAL ÀMBIT SOCIAL

Diagnòstic de la infància, l’adolescència i les famílies al Raval Entorn escolar Banc del Temps Altres accions de l’àmbit social

ÀMBIT OCUPACIONAL

Ravaltext Objectiu: l’Ocupació al Raval

ÀMBIT ECONÒMIC I COMERCIAL

5 6 8

9 11 11

13

14 16 18 19

21

22 24

27

Estudi econòmic i comercial Dinamització econòmica i comercial Dinamització de l’associacionisme comercial

28 29 32

ÀMBIT CULTURAL

35

Raval(s) Cultura In Situ Sant Jordi al Raval Altres accions de l’àmbit cultural

COMUNICACIÓ

Comunicació Participació a actes, jornades i mostres

FINANÇAMENT SUPORT I COL·LABORACIONS

36 39 41 42

43

44 46

47 48


l 2006 ha estat un any de continuïtat i consolidació de la majoria de les línies de treball posades en marxa per Tot Raval. Aquestes línies són -és bo recordar-ho- el foment del treball en xarxa, l’aprofundiment del coneixement i anàlisi del barri, la comunicació interna i externa, i la generació d’idees i projectes comunitaris. Els propòsits inicials, que es van convertir de seguida en fils conductors de la nostra actuació, han esdevingut camins amples i transitats cada dia per més entitats i persones vinculades al Raval. En presentar la memòria d’un exercici, no hi ha res més satisfactori que poder afirmar que allò que havíem previst i ens havíem proposat, s’ha assolit. Poder dir, en síntesi: “Any acabat, objectius acomplerts”. Els qui ens han anat seguint any rere any podran comprovar com Tot Raval creix com a referent al barri. Com Ravaltext, per exemple, enguany és una realitat més sòlida que l’any passat; com l’edició de Raval(s) 2006 va aplegar més participants, més entitats i més públic que l’edició anterior; o com la campanya Ravalejar, aquesta vegada vinculada al comerç, ha penetrat amb més efectivitat en el conjunt del Raval i ha cridat l’atenció sobre una determinada manera d’entendre i viure el nostre barri. El resultat visible d’alguns dels projectes en els que s’ha treballat durant el 2006 s’ha pogut veure un cop començat l’any 2007. És ara el cas de la publicació del llibre que culmina els treballs del Diagnòstic sobre la infància, l’adolescència i les famílies del Raval, la signatura de l’acord per a la il·luminació de l’Hospital

de la Santa Creu, o el conveni pel qual una entitat d’estalvi dóna suport a un bon grapat d’entitats i projectes socials del barri. En aquesta memòria trobareu que posem un accent especial en el que denominem Raval comunitari. És el reflex d’un esforç que no sempre es tradueix en activitats públiques, però que, tanmateix, és dels més rellevants. La coordinació i el treball en xarxa, les reunions dels òrgans de govern, de les comissions i grups de treball, la participació en òrgans consultius, espais de debat, del barri i del districte, ocupen una bona part dels esforços de Tot Raval. I és natural que sigui així, perquè és una de les nostres principals raons de ser: donar suport, ajudar i propiciar la col·laboració entre el major nombre possible d’agents socials, econòmics, comercials i culturals. L’any 2006 també ha suposat un reconeixement públic de l’esforç col·lectiu que Tot Raval impulsa i representa. Un reconeixement que s’ha fet visible, per exemple, en la participació com a ponents en diverses jornades, en espais de reflexió de projectes de ciutat i explicant el nostre projecte a algunes ciutats de fora de Catalunya. Finalment, volem deixar constància que l’any passat va tenir, entre tantes realitats i notes positives, una nota luctuosa, ja que la mort s’endugué, de manera inesperada i injusta, en Miquel Lumbierres. El seu record i la seva petjada quedaran per sempre associats a la nostra fundació. Tot Raval li vol retre un nou homenatge amb aquesta memòria, perquè pràcticament tot el que s’hi recull porta la seva empremta. JUNTA DE TOT RAVAL Barcelona, 29 de maig de 2007


TOT RAVAL

Tot Raval es va constituir el 18 de març de 2002 fruit de l’acord d’un seguit d’entitats, institucions, empreses i persones de crear un òrgan per impulsar i facilitar la millora del barri. És una plataforma d’organitzacions, una entitat de segon grau que basa la seva tasca en el treball en xarxa. El Raval és una de les zones de Barcelona amb un nivell socioeconòmic més baix, la taxa més alta de població immigrada i un nombrós volum de recursos i iniciatives del teixit social i de les administracions. Des d’aquest punt de partida, el projecte de Tot Raval pretén generar sinèrgies que permetin optimitzar els recursos existents i vetllar perquè es doni resposta a les necessitats i interessos de la ciutadania. L’objecte de la fundació és la promoció de projectes i activitats comunitàries orientades a afavorir: hEl desenvolupament del Raval en els ordres social, econòmic i cultural. hEl suport a iniciatives per a la millora del barri. hLa realització d’estudis i projectes relacionats amb la convivència, la integració i la participació social al barri. D’altra banda, a partir del Pla de Treball elaborat el 2005 les línies de treball principals són: hEl treball en xarxa hEl coneixement i anàlisi del territori hLa comunicació hLa generació d’idees i projectes comunitaris

6

TotRaval06

Tot Raval és una entitat única pel que fa a la diversitat i integralitat de les seves actuacions i per heterogeneïtat dels seus membres.


Tot Raval es va constituir amb 32 patrons fundadors i a finals del 2006 són 55 els membres que componen el Patronat: Associació Acció Social Montalegre A. Casal dels Infants del Raval A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya - ACICC A. Cultural, Educativa i Social Operativa de Dones Pakistaneses - ACESOP A. d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria A. de Dones per a la inserció laboral Surt A. de Mestres Rosa Sensat A. de Treballadors Pakistanesos A. Educativa Integral del Raval Estel d’Assís A. Nou Drassanes Comercial A. per a Joves TEB A. per a la Promoció i Inserció Professional - APIP A. Raval-És A. Ravalnet - Xarxa Ciutadana del Raval A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB Bagués Masriera (Joieria Bagués) Càritas Diocesana de Barcelona Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - CCCB Centro Riojano Barcelona Col·legi de Notaris de Catalunya El Lloc de la Dona Escola Massana Federació d’entitats i associacions de comerç del Raval “Eix Comercial del Raval” Foment de Ciutat Vella Foment de les Arts i del Disseny - FAD Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina Fundació CIDOB Fundació Escó Fundació Maria Aurèlia Capmany Fundació Raval Solidari Fundació Romea per a les Arts Escèniques Fundació Taller de Músics Impulsem, SCCL Institut d’Estudis Catalans La Paloma L’Escola de Músics i Escola de Música Juan Pedro Carrero Museu d’Art Contemporani de Barcelona - MACBA Museu Marítim de Barcelona Penya Blaugrana Sant Pau-Raval Regesa Unió General de Treballadors - UGT Unió Sindical Obrera de Catalunya - USOC Xamfrà - Centre de Música i Escena Sr. Emilio Álvarez Sr. Jaume Badia Sr. Lluís Cabrera Sra. Rosa Cullell Sr. Antoni Deulofeu Sra. Macarena G. de Vega Sra. Rosa Gil Sra. Paz Molinas Sr. Enric Pantaleoni Sra. Núria Paricio Sr. Emili Sarrión

D’altra banda, són amics de Tot Raval: Centro Filipino Tuluyan San Benito Cercle del Liceu El Periódico Arnold Worldwide S.L Espai Mallorca Fundació Blanquerna Fundació Gran Teatre del Liceu IES Miquel Tarradell Habitatge Entorn (CCOO)

EQUIP HUMÀ

Tot Raval està format per una estructura fixa de 5 persones, així com també per tècnics/ques per a la realització de projectes concrets, i voluntariat per a certes activitats. L’estructura, que es reuneix setmanalment, està formada per la directora gerent, la coordinadora de l’entitat i tècnica de l’àmbit social, la tècnica de l’àmbit econòmic i comercial, la tècnica de l’àmbit cultural i de captació de fons i l’administrativa. Pel que fa als projectes, el 2006 s’ha comptat amb personal per comunicació i premsa, ocupació, el Diagnòstic de la infància, l’adolescència i les famílies, Raval(s), l’Estudi econòmic i comercial i la dinamització de l’associacionisme comercial. El voluntariat ha col·laborat en activitats puntuals com Sant Jordi o Raval(s).

ÒRGANS DE GOVERN I DE TREBALL

Patronat Està compost pels 55 membres de Tot Raval i es reuneix en Plenari dos cops l’any. Junta La Junta, que es reuneix cada dos mesos, està formada per una representativitat dels membres del Patronat. Actualment està formada per 16 membres: Rosa Gil (presidenta), Emili Álvarez (vicepresident), Paz Molinas (secretària), Jaume Badia, Rosa Balaguer (A. Casal dels Infants del Raval), Macarena G. de Vega, Lola Huete (Fundació Taller de Músics), Núria Paricio, Enric Pantaleoni, Josep Ribera (Fundació CIDOB), Enric Sánchez (A. Nou Drassanes Comercial) Manel Ripoll (A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria), Fina Rubio (A. de Dones per a la inserció laboral SURT), Quim Sabater (A. Sociocultural Ibn Batuta), Emili Sarrión i Juanjo Morales (UGT). Comissions i grups de treball Els espais de treball conjunt són les 3 comissions per àmbits (social, cultural, i econòmic i comercial), formades pels membres de la fundació que hi estan vinculats, i els grups de treball per projectes o temàtiques on hi participen totes aquelles organitzacions del barri que hi estan interessades, siguin o no membres de Tot Raval. Es desenvolupen per definir i realitzar projectes concrets, així com per compartir informació en un determinat àmbit.

TotRaval06

MEMBRES DE TOT RAVAL

7


8

TotRaval06

RAVAL COMUNITARI


OBJECTIUS

hFomentar la xarxa d’entitats, institucions, empreses, persones i administracions del Raval i/o vinculades al barri i la coordinació i comunicació entre aquestes. hDesenvolupar una metodologia de treball integrat entre els diferents agents del territori, sumant esforços i treballant de forma transversal (comercials, culturals, socioeducatius, etc), i fent del barri un model de societat diversificada, dinàmica i compromesa. hGenerar processos de participació que permetin conèixer les necessitats i interessos de la ciutadania (no associada, associada, tècnica i política) del Raval hDonar suport, incentivar i/o executar accions que donin resposta als interessos i necessitats identificats en espais de treball i participació. hDonar suport a les associacions, activitats i projectes comunitaris del barri, fomentant la participació del veïnat. hContribuir al foment del coneixement i l’interès pel barri.

COORDINACIÓ I TREBALL EN XARXA PLENARI

S’ha reunit el 7 de març i el 12 de desembre. En el primer es va lliurar i aprovar la memòria i el tancament de l’exercici econòmic 2005 i la proposta d’activitats i pressupost 2006, i en el segon s’aprovà la proposta d’activitats i de pressupost pel 2007. En aquestes dates es va aprofitar per celebrar el 4rt aniversari de Tot Raval i la festa de Nadal, respectivament.

JUNTA

S’ha celebrat en 6 ocasions.

COMISSIÓ SOCIAL

El 2006 s’ha reunit dos cops, ja que durant l’any la tasca social s’ha centrat bàsicament en el Diagnòstic de la infància, l’adolescència i les famílies del Raval i s’ha canalitzat a través del grup de treball d’Educació i Comunitat. La comissió ha tingut com a objectiu la informació sobre els projectes de l’àmbit social, així com també plantejar la proposta d’activitat del 2007 i la concreció del programa CAM Raval. Participants: El Lloc de la Dona, A. per a joves TEB i Ravalnet, A. per a dones Surt, C.O. Joan Salvador Gavina, A. de Mestres Rosa Sensat, Casal dels Infants del Raval, A. Sociocultural Ibn Batuta, USOC, Càritas, F. M. Aurèlia Capmany, L’Escola de Músics i JPC, Xamfrà - Centre de música i escena, Fundació Raval Solidari, Acció Social Montalegre, Impulsem SCCL i AEIR Estel d’Assís.

COMISSIÓ CULTURAL

Les entitats de la comissió de cultura no s’han reunit com a tal, sinó que l’activitat cultural s’ha canalitzat a través del grup de treball de Raval(s) i de diverses reunions per projectes i activitats.

RAVAL COMUNITARI

TotRaval06

El projecte Raval comunitari és la raó de ser de Tot Raval, la seva essència, el punt de partida que dóna sentit a les accions de la fundació. Inclou, per tant, aquelles accions bàsiques i imprescindibles per fer possible el treball en xarxa, la coordinació, la comunicació i la participació. Per tant, mitjançant el Raval comunitari es realitza el treball de base, que es diferencia dels projectes concrets dels àmbits social, cultural, i econòmic i comercial.

9


COMISSIÓ ECONÒMICA I COMERCIAL

S’ha reunit en dues ocasions amb l’objectiu d’elaborar conjuntament el contingut del monogràfic sobre la situació econòmica i comercial que es va publicar al novembre a El Periódico i fer el seguiment de la campanya Ravalejar. Participants: Federació “Eix Comercial del Raval”, A. de Comerciants de la Boqueria, A. de Veïns, Comerciants i Amics de la Rambla, Raval-És, Joieria Bagués-Mas Riera, Sr. Emili Sarrión, Sr. Enric Pantaleoni i Sr. Emili Àlvarez.

ELS GRUPS DE TREBALL

En el 2006 s’han reunit els grups de treball següents, coordinats per l’equip tècnic de Tot Raval: Ocupació S’ha reunit en tres ocasions per treballar el fullet de recursos d’ocupació i la xarxa laboral. Participants: Fundació Escó, USOC, El Lloc de la Dona, Càritas, Anem per feina, A. per a joves TEB i Ravalnet, Estel Tàpia, Ravaltext, C.O. Joan Salvador Gavina, Casal dels Infants del Raval, A. sociocultural Ibn Batuta, Impulsem SCCL, A. per a dones Surt, APIP, Probens i Fem-ho. Educació i Comunitat S’ha reunit cinc vegades per tractar temes relatius al Diagnòstic de la infància, l’adolescència i les famílies al Raval, Entorn Escolar i el Pla Educatiu d’Entorn del Raval. Participants: A. de Mestres Rosa Sensat, A. per a joves TEB i Ravalnet, L’Escola de Músics i JPC, Impulsem SCCL, Casal dels Infants del Raval, C.O. Joan Salvador Gavina, AEIR Estel d’Assís, Fundació Escó, Forn de teatre Pa’tothom, A. de Dones Pakistaneses-ACESOP, Xamfrà - Centre de música i escena, A. Sociocultural Ibn Batuta, Càritas, USOC i Fundació Raval Solidari.

10

TotRaval06

Raval(s) S’ha reunit en cinc ocasions, del mes de juny al desembre, per tal de definir, realitzar i valorar el festival de cultura. Participants: AIPCC i A.V. Taula del Raval, Almazen, Amical dels immigrants marroquins a Catalunya, Art Solidari, A. de Ceramistes de Catalunya, A. Cultural Orígens, A. Cultural Recreativa Les Flors de Maig, A. per a joves TEB i Ravalnet, A. Sociocultural Ibn Batuta, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Capoeira Canigó, Casal dels Infants del Raval, Casal Municipal de Gent Gran Josep Tarradellas, Casal Municipal de Gent Gran Josep Trueta, Centre Cívic Drassanes, Centre d’Art Santa Mònica,

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Centro Boliviano Catalán, Centro Filipino Tuluyan-San Benito, Ciempiés, Conservatori del Liceu, FAD, Federació “Eix Comercial del Raval”, Forn de teatre Pa’tothom, Gran Teatre del Liceu, Impulsem SCCL, La Carpintería del Arte, L’Escola de Músics i JPC, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Museu Marítim, Projecte Infància i Xamfrà Centre de música i escena. Ravaltext S’ha reunit divuit vegades. Participants: Sra. Fina Rubio (SURT), Sra. Núria Paricio (Fundació Tot Raval), Sra. Rosa Gil, Sr. Enric Pantaleoni i Sr. Emili Sarrión (membres de Tot Raval). Comissió de la Gardunya S’ha reunit vuit vegades. Participants: Fundació Raval Solidari, Escola Massana, A. d'Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla, A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria, Federació “Eix Comercial del Raval", REGESA, Biblioteca de Catalunya, Biblioteques de Barcelona, Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Institut d’Estudis Catalans, Districte de Ciutat Vella, Varis Arquitectes, i Sr. Enric Pantaleoni. Programa per a l’assessorament, formació i inclusió en el teixit associatiu dels comerciants immigrants A partir de l’octubre s’ha reunit setmanalment. Participants: Eix comercial Bcn de Palau a Palau, Pla Integral del Casc Antic i Federació Eix Comercial del Raval.

COMUNICACIÓ INTERNA

Facilitar la relació entre les entitats que formen Tot Raval és un dels elements imprescindibles per al treball en xarxa: hReunions: convocatòria, preparació i traspàs de la documentació, elaboració i traspàs de les actes, etc. hMemòria anual de la Fundació Tot Raval hTraspàs d’informacions d’interès per a les organitzacions del Raval

ACTES AMB ELS MEMBRES DE TOT RAVAL h4rt aniversari de la Fundació Tot Raval. hCelebració del Nadal.


L’equip assisteix regularment (i posteriorment traspassa la informació als membres de Tot Raval i organitzacions vinculades corresponents) a: hConsells sectorials del Districte de Ciutat Vella: Comerç, Salut, Infància, Escola... Comissions consultives del Districte de Ciutat Vella: Promoció h Econòmica i Medi Ambient; Urbanisme i Obres; Dona, infància, educació, joventut, gent gran, educació, serveis socials, salut, esport i cultura; Via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals. hAudiències públiques, plenaris i consells de ciutat del Districte de Ciutat Vella. hComissió local del Pla Educatiu d’Entorn del Raval. hGrup d’Immigració del Projecte Educatiu de Ciutat. hGrup de Treball per a l’elaboració del reglament de la declaració d’entitat d’interès ciutadà. hConsell Municipal d’Associacions de Barcelona. hComissions de Torre Jussana. hComissió per a la definició de la normativa de la DEIC (Declaració d’Entitats d’Interès Ciutadà).

SUPORT A LA XARXA SUPORT A LES ENTITATS DE TOT RAVAL PLANS D’OCUPACIÓ

L’any 2006 s’ha comptat amb dues edicions dels plans d’ocupació realitzats en col·laboració amb Barcelona Activa i coordinats per la Fundació Tot Raval. Són programes d’incentivació de l’ocupació mitjançant els que disposem de persones contractades durant 6 mesos per feines tècniques auxiliars en l’àmbit de serveis a les persones. La primera edició s’ha desenvolupat de gener a juny i la segona s’ha iniciat a l’octubre i finalitza l’abril del 2007. Els plans d’ocupació s’han complementat amb sessions formatives a càrrec de Tot Raval, a banda de les que contempla el propi programa. Les 19 persones participants han treballat a les següents entitats i projectes: El Lloc de la Dona: Dona i Prostitució: atenció social integral, edició 05-06 (37,5 h.). A. Sociocultural Ibn Batuta i Tot Raval: Banc del Temps, edició 05-06 (15,5 h.) i 06-07 (19 h.). Casal dels Infants del Raval: Barri educador, edició 05-06 (37,5 h.) i 06-07 (37,5 h.).

TALLERS D’OCUPACIÓ

Durant els primers mesos del 2006 ha continuat el Taller d’ocupació de Barcelona pròxima a les persones, iniciat per Barcelona Activa l’any anterior, que incloïa l’especialitat de monitors/es infantils i juvenils, un programa de formació i treball de 12 mesos de durada. Dues de les persones participants han realitzat la seva tasca laboral a les següents entitats membres: C.O. Joan Salvador Gavina: Classes d’informàtica per a nois i noies (37,5 h). Casal dels Infants del Raval: Elaboració de material didàctic, reforç escolar i suport logístic a altres activitats (37,5 h).

PROGRAMA CAM RAVAL

El darrer trimestre del 2006 s’ha rebut la proposta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) de tirar endavant un programa de suport a projectes socials i culturals del barri adreçats a la població i coordinats per Tot Raval. Les propostes que s’han presentat i aprovat per realitzar durant el primer semestre de l’any 2007, amb un cost total de 95.000 €, són: C.O. Joan Salvador Gavina: La cuina amb la família. Espai de relació de les famílies a partir del coneixement de la cuina saludable. L’Escola de Músics i JPC: Tallers de música. Tallers d’estimulació personal a través de la música i d’aprenentatge d’un instrument per a dones embarassades, persones amb discapacitat , joves i gent gran. Impulsem SCCL: Impulsem l’autoocupació. Tallers de formació i sensibilització empresarial i d’iniciació a l’autoocupació. Acció Social Montalegre: Ajuts i atenció social. Cobertura de necessitats bàsiques per a famílies necessitades del Raval.

RAVAL COMUNITARI

TotRaval06

PARTICIPACIÓ A ÒRGANS CONSULTIUS, ESPAIS DE DEBAT I GRUPS DE TREBALL

Casal dels Infants del Raval i Tot Raval: Entorn Escolar, edició 05-06 (37,5 h.) i 06-07 (37,5 h.). C.O. Joan Salvador Gavina: “Punt Obert” Punt d’informació i orientació pre-laboral i laboral, edició 05-06 (18,5 h.) i 06-07 (37,5 h.). A. per a joves TEB i Ravalnet: Xarxa laboral: espai d’inserció laboral, borsa de treball i curs de formació, edició 05-06 (19 h.), i Inserció laboral bàsica i formació i capacitació bàsica en noves tecnologies, edició 06-07 (37,5 h.). A. per a dones Surt: Dones i xarxa laboral al Raval, edició 0506 (20,5 h.) i 06-07 (37,5 h.). A. de Treballadors Pakistanesos: Suport en la gestió i dinamització de l’entitat i Pla d’acollida, edició 05-06 (20 h.) i 0607 (18,5 h.). Impulsem, SCCL: Activitats complementàries a processos educatius, edició 05-06 (17 h.), i Obrim portes, edició 06-07 (37,5h). Tot Raval: Treball en xarxa, suport a projectes socials i culturals i comunicació, edició 05-06 (37,5 h.). Tot Raval i Federació “Eix Comercial del Raval”: Dinamització de l’associacionisme comercial, edició 05-06 (37,5h.). Tot Raval: Dinamització de l’associacionisme comercial, edició 06-07 (28,5 h.) Tot Raval: Àmbit social, edició 06-07 (37,5 h.). Federació "Eix Comercial del Raval": Pla d’Acollida, edició 0607 (9 h.). A. de Dones Pakistaneses-ACESOP: Roshni (llum): activitats extraescolars de cultura i idiomes del Pakistan per a infants i formació de mares, edició 06-07 (37,5 h.). AEIR Estel d’Assís: Centre Obert - Casal Infantil Estel d’Assís, edició 06-07 (37,5h.).

11


AEIR Estel d’Assís: Aula Oberta. Espai d’orientació laboral i tallers ocupacionals per a nois i noies majors de 15 anys. Xamfrà - Centre de música i escena: Sortida per a la convivència de nois, noies, professors pares i mares. Casal dels Infants del Raval: La Xarranca. Ludoteca als Jardins dels Horts de Sant Pau. El Lloc de la Dona i A. per a dones Surt: Formació en servei d’ajuda a domicili i suport a la inserció. Cursos de capacitació laboral i suport a la recerca de feina per a dones immigrants en situació legal irregular. Associació per a joves TEB: Border-game Raval. Creació d’un videojoc al voltant del fet migratori a partir del diàleg i el treball d’un grup de joves. Construcció de l’argument i participació en la construcció tècnica.

ALTRES

hAssessorament puntual a les entitats pel que fa a temes com la recerca de finançament o altres temes de gestió. Per exemple, a la Federació “Eix Comercial del Raval” o a l’Associació de Dones Pakistaneses - ACESOP. hConveni anual amb Normalització Lingüística pel qual les entitats membres de Tot Raval poden gaudir dels serveis que ofereix. hConverses amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar el 2007 un conveni que permetrà que persones vinculades a diferents entitats del barri (inicialment gent gran) gaudeixin d’un cap de setmana a Núria i a Montserrat. hCanalització de donacions de material i de serveis diversos a través de les entitats del barri i dels seus usuaris. hAssistència a actes institucionals dels membres i altres entitats: Acte inaugural del I Centenari de l’Institut d’Estudis Catalans, 40è Aniversari de la USOC, Entrega de la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona atorgada a Josep Ribera, entre molts d’altres.

SUPORT A ACTIVITATS VINCULADES AL BARRI

Tot Raval ha donat suport puntual a diverses activitats o projectes de tipus cultural, esportiu, social, comercial, etc., organitzades per les entitats del barri, mitjançant aspectes com la logística, difusió, facilitació de contactes, etc. Les activitats relacionades amb les associacions de comerciants es detallen al capítol de dinamització de l’associacionisme comercial. Les altres activitats a les que s’ha donat suport són: 12 hores de futbol sala (21 de gener) Torneig entre els joves del barri Organitza: Projecte Franja Col·laboració: aportació de les aigües i de caramels (donació d’una empresa) per als 160 joves participants Sopa de Soupes (21 de gener) Jornada intercultural paral·lela a la Jornada per al Pla d’Immigració, amb la col·laboració de diverses entitats i restaurants del Raval Organitza: Almazén i Districte de Ciutat Vella Col·laboració: 600 € Obra de teatre “Vacío” (10, 11 i 12 de març) Creació col·lectiva sobre el fet migratori que es va presentar al MACBA Organitza: Forn de teatre Pa’tothom i “Els Altres Andalusos” Col·laboració: suport en la comunicació.

12

TotRaval06

Gran mona de la Boqueria (15 d’abril) Acte de donació de la mona als casals municipals de gent gran Josep Trueta i Josep Tarradellas Organitza: A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria Col·laboració: suport en l’organització

Jocs Florals del Raval (5 de juny) Organitza: La Taula del Raval Col·laboració: suport en comunicació i en el lliurament de premis Premi Internacional Terenci Moix (23 d’abril) Organitza: Junta de Fundadores de los Premios Internacionales T.M. Col·laboració: participació en el jurat Setmana del Medi Ambient (del 6 al 10 de Juny) Organitza: Consell de sostenibilitat i medi ambient Col·laboració: gestió a través de les entitats del Raval dels participants a les visites guiades a les Golondrines (80 persones) i als Horts de Sant Pau (15 persones) Torneig de 3x3 (1 de juliol) Tornejos de bàsquet a la Rambla del Raval Organitza: A. Esportiva de Ciutat Vella i projecte A Peu de Carrer Col·laboració: aportació de les aigües Festival de la Pau (4 de juliol) Trobada interculutural de diferents comunitats en favor de la pau. Organitza: diverses associacions i veïns pakistanesos del Raval amb la col·laboració de la Fundació Viure i Conviure, El Mirador de l’immigrant, restaurant Kababish i Tot Raval Col·laboració: cerca dels espais, suport en el seguiment del projecte i difusió Jornada de religions obertes (18 de novembre) Jornada de portes obertes de les comunitats religioses de Ciutat Vella Organitza: Centre Interreligiós de Barcelona Col·laboració: suport en la comunicació i en la definició del programa Loop Festival (del 7 al 20 de novembre) Festival de vídeoart celebrat a 40 botigues, restaurants i museus del barri Organitza: Loop Festival Col·laboració: suport en la recerca d’espais d’exposició i en la difusió del festival 10è aniversari dels Bastoners de l’Esbart de Santa Eulàlia (17 de desembre) Organitza: La Taula del Raval Col·laboració: difusió i suport a l’acte

SUPORT EN COMUNICACIÓ

Tot Raval ofereix suport en la comunicació d’aquestes activitats mitjançant diversos espais: hTot Raval Informa... (Butlletí informatiu electrònic mensual amb més de 800 destinataris). hPublicació d’anuncis a El Periódico (mitjançant conveni amb aquest). hCol·laboracions periòdiques a diverses publicacions locals. Contacte amb els mitjans de comunicació. h

FINANÇAMENT

Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa i Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).


TotRaval06

ÀMBIT SOCIAL

13


DIAGNÒSTIC DE LA INFÀNCIA, L’ADOLESCÈNCIA I LES FAMÍLIES AL RAVAL

Projecte d’investigació i acció participativa sobre la situació d’aquests col·lectius al barri

La iniciativa sorgeix a finals del 2004 de la Comissió Social i compta amb el suport del Districte de Ciutat Vella i de les altres administracions. Es tracta d’un procés de recerca que té l’objectiu de conèixer el context social per tal de poder-lo modificar comptant amb la participació dels mateixos agents involucrats, tant en l’anàlisi com en l’elaboració de propostes d’acció. El Diagnòstic comprèn dues parts: l’elaboració de l’estudi, i la celebració de les Jornades de Participació sobre la infància, l’adolescència i les famílies del Raval. Posteriorment s’ha fet un treball de valoració i priorització de les propostes per part del grup de treball d’Educació i Comunitat, de cara a que el 2007 es tirin endavant accions comunitàries i participatives en base als resultats. D’altra banda, a finals d’any s’ha realitzat la revisió i iniciat el procés d’edició del llibre Diagnòstic: infància, adolescència i famílies al Raval, que es presenta el març del 2007.

OBJECTIUS

Incidir en la millora de les polítiques, les iniciatives socials i les dinàmiques comunitàries relacionades amb la infància, l’adolescència i les famílies a través de: hConèixer i analitzar la situació a partir de les visions dels diferents agents involucrats. hGenerar processos participatius que condueixin a propostes i accions concretes de millora fruit del debat i del treball conjunt.

DESTINATARIS

Els destinataris finals del projecte són els infants, els adolescents i les seves famílies, d’una banda, i les entitats, els serveis i les administracions de l’altra. Tanmateix, els agents involucrats han estat tan diversos com nois i noies, pares i mares, representants d’associacions, de serveis socials, educatius, culturals, etc., càrrecs tècnics i directius d’entitats i de les administracions local, provincial i autonòmica.

METODOLOGIA

14

TotRaval06

El treball de camp, realitzat directament per Tot Raval, s’ha fet a través de tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives, cercant la seva complementarietat. S’han realitzat 30 entrevistes a professionals, 306 qüestionaris a alumnat, 10 qüestionaris a entitats, 6 grups de discussió, així com l’anàlisi de nombroses fonts documentals, estadístiques i bibliogràfiques. L’anàlisi i redacció de


ACTIVITATS

hRecollida de dades: s’han fet cerques complementàries per a l’estudi iniciat l’any anterior. hAnàlisi de les dades i redacció de l’estudi: procés de cinc mesos per sistematitzar i interpretar les dades i per elaborar pròpiament els continguts fruit de la recerca, dividits en els següents apartats: context (Raval, marc legislatiu i marc polític), població del Raval (qualitat de vida, salut, llars, situació laboral, situació de risc i educació), mapa de recursos públics i privats, resultats de l’enquesta a l’alumnat, visions sobre el barri i els col·lectius objecte d’estudi aportades a les entrevistes i grups de discussió (sobre famílies, educació, identitat, xarxa de recursos i treball en xarxa) i conclusions. Edició del diari Raval 0-16: elaboració d’una publicació h que recull de forma sintètica i amena la síntesi de les conclusions de l’estudi, que ha estat lliurada prèviament a les Jornades a totes les persones participants. hJornades de Participació: s’han celebrat el 26 i 27 de maig a l’Associació de Mestres Rosa Sensat. L’inici ha comptat amb les paraules del regidor de Ciutat Vella i la presentació per part de Tot Raval de les principals idees de l’estudi acompanyades per intervencions teatralitzades per emfatitzar algun punt i fer més amena la presentació. El treball posterior amb els i les participants s’ha dut a terme mitjançant diverses dinàmiques de grup, amb l’objectiu de reflexionar sobre el futur desitjat de la infància i l’adolescència del barri, debatre sobre les accions concretes que s’haurien de desenvolupar i plantejar el com s’hauria de tirar endavant. Algunes dinàmiques han estat amb grups de treball heterogenis i d’altres d’homogenis segons el perfil de les persones participants. També s’han fet dues sessions plenàries per posar en comú les nombroses aportacions. hTrobada de devolució de les Jornades: realitzada el 26 d’octubre a l’IES Miquel Tarradell, on s’ha repartit els llibret amb els resultats de les Jornades, s’ha projectat el vídeo i s’han posat en comú les valoracions i les expectatives de futur. hValoració dels resultats: el grup d’Educació i Comunitat de Tot Raval s’ha reunit en diferents ocasions per analitzar i prioritzar les propostes i per pensar en com es poden abordar des del treball conjunt, per tal que el 2007 es puguin

tirar endavant actuacions comunitàries i de participació que parteixin dels buits i els interessos detectats. Reunions amb el Districte: durant l’any s’han mantingut reunions h amb el cap de Serveis Personals del Districte i altres tècnics/ques per fer un seguiment del projecte, revisar parts de l’estudi o valorar les estratègies de continuïtat. Amb el regidor de Ciutat Vella s’han realitzat dues reunions, en què ha valorat molt positivament la tasca desenvolupada i ha mostrat el seu suport per realitzar accions de continuïtat en col·laboració amb l’Ajuntament. hVisites a responsables polítics: a banda del Districte, s’ha fet un esforç per comunicar el projecte als diferents partits polítics del govern de la ciutat i les administracions involucrades. Per part de l’Ajuntament: Benestar Social, Acció Comunitària, Participació Ciutadana, Dona i Drets Civils, Joventut, i Educació; de la Generalitat: Participació Ciutadana i Educació; i de la Diputació: Educació i Benestar Social.

VALORACIÓ

Els objectius previstos s’han acomplert satisfactòriament: d’una banda, l’obtenció d’una extensa anàlisi de la situació, una eina de treball i coneixement per a les organitzacions i persones a partir de les diferents visions. D’altra banda, ha generat una dinàmica de debat col·lectiu que ha plantejat moltes necessitats i reptes per abordar, amb un compromís d’implicació per part dels diferents col·lectius, serveis i administracions. El 2007 serà el moment de veure la publicació del Diagnòstic: infància, adolescència i famílies al Raval, i sobretot d’impulsar el procés de treball participatiu per desenvolupar de forma comunitària els reptes plantejats.

ORGANITZACIONS IMPLICADES

Consorci Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU), Districte de Ciutat Vella i totes les entitats, centres i serveis que han participat al diagnòstic.

EQUIP HUMÀ

Tot Raval: tècnica de l’àmbit social (directora del projecte), tècnica comunitària i directora-gerent. CIIMU: tècnica.

FINANÇAMENT

Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa (Plans d’Ocupació d’Agents Comunitaris), Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Direcció d’Anàlisi i Prospectiva i Secretaria d'Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Fundació Jaume Bofill i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

ÀMBIT SOCIAL

TotRaval06

l’estudi s’ha dut a terme per part d’un equip interdisciplinar, comptant amb una tècnica del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà. Pel que fa a les Jornades de Participació, aquestes han combinat accions d’informació, reflexió, proposta i tancament per les que s’han utilitzat diferents tècniques i dinàmiques per generar el treball per part de les 60 persones participants, representatives de la diversitat d’agents. Les Jornades han estat dinamitzades per un equip extern.

15


ENTORN ESCOLAR Projecte d’intervenció educativa que té la finalitat de millorar els resultats acadèmics i la igualtat d’oportunitats de l’alumnat del barri

El projecte es realitza conjuntament amb el Casal dels Infants del Raval des de l’any 2003, que és qui l’executa. Es coordina amb el projecte EXIT del Consorci d’Educació de Barcelona i, a la vegada, desenvolupa diverses accions que formen part del Pla Educatiu d’Entorn del Raval. Les dades que es presenten corresponen principalment al curs 2005-2006, període en què les activitats han estat de reforç escolar i taller de llengües. El 2006 Entorn Escolar s’ha desenvolupat en funció del Pla Educatiu d’Entorn del Raval (PEE).

OBJECTIUS

hConsolidar les accions de reforç escolar i de llengua catalana, integrant-les a les accions del PEE del Raval. hAprofundir i fer més sistemàtica la col·laboració amb el professorat, establint protocols i perioditzacions i avaluant-la conjuntament. hFacilitar referents propers positius als alumnes incorporant monitors/es amb edats properes a l’alumnat, de diferents orígens culturals i residents i/o vinculats al barri. Fomentar l’accés a la informació i la dinamització de h l’alumnat de secundària. hDonar suport a les accions que s’emprenguin per potenciar la coordinació entre els centres educatius, les entitats de reforç i altres recursos del barri. hDonar suport a la participació de les famílies als centres de secundària, promovent la creació d’AMPAs allà on no existeixin.

DESTINATARIS

16

TotRaval06

Els destinataris principals són l’alumnat. Durant el curs 2005-06 433 alumnes han participat del projecte, xifra molt més elevada que el curs anterior, que se situava en 185. També hi ha hagut 10 professors i professores al taller de tutoria, en aquells centres que formen part del projecte EXIT. Hi ha hagut un gran augment de centres participants, sent gairebé tots els presents al barri: CEIP Drassanes, CEIP Collaso i Gil, CEIP Ruben Darío, CEIP Castella, CEIP Milà i Fontanals, IES Milà i Fontanals, IES Miquel Tarradell, Escola Vedruna, Escola Labouré i Escola Pia Sant Antoni. També s’ha atès de forma excepcional a alumnat de l’Escola Sant Felip Neri, del Gòtic, en les activitats del Catestiu.


Perfil de l’alumnat de les activitats permanents La proporció d’alumnat participant és superior en els centres de secundària i també hi ha un predomini important de nois respecte les noies, que només representen una tercera part. Pel que fa a l’origen de les famílies, hi ha hagut nois i noies de 18 països diferents, destacant els percentatges d’un 26% del Pakistan, un 16% de Filipines, un 10% de Catalunya, un 9,5% del Marroc i un 8% de l’Equador.

Distribució per centres 6% 8%

CEIP Runén Darío

3%

CEIP Drassanes

CEIP Collaso i Gil

3%

18%

CEIP Castella

IES Milà i Fontanals

16%

CEIP Milà i Fontanals

1%

9%

Escola Labouré

31%

4%

IES Miquel Tarradell

Escola Vedruna

15,9%

Filipines

26,1%

Pakistan

Pendent

0,2%

Rumania

1,6%

8,3%

Colombia

Equador

1,6% Peru

0,2%

2,1%

Bulgària

Bolívia

9,7%

3,5%

Catalunya

0,2%

Guinea Equaterial

Xina

9,5%

Marroc

0,2% 0,2%

Uruguai

6,9%

Bangladesh

0,2%

METODOLOGIA

Portugal

3%

Georgia

República Dominicana

4,6% India

Les metodologies pedagògiques amb l’alumnat són bàsicament dinàmiques, actives i flexibles pel que fa al treball amb l’alumnat. Es parteix de la confiança en les persones i d’altes expectatives sobre els objectius relacionats amb l’aprenentatge i l’èxit acadèmic. D’altra banda, es potencia la participació dels agents implicats per fomentar una millora en la qualitat de l’educació que reben els nois i noies, i es busca l’aprofitament de recursos. Pel que fa a les accions de reforç de l’alumnat, la selecció dels participants es realitza a través dels tutors i tutores dels centres.

Arran del desplegament del Pla Educatiu d’Entorn del Raval, l’activitat d’Entorn Escolar s’ha centrat principalment amb les actuacions per a alumnat, amb un gran creixement del reforç escolar i les activitats de llengües. També s’ha desenvolupat el punt d’informació, que feia tres anys que s’havia deixat de fer als instituts i que ara es fa a tots els centres de secundària. En canvi, les activitats destinades a famílies s’han canalitzat per altres vies del PEE. Pel que fa a la coordinació entre els agents implicats, es fa necessari trobar estratègies més regulars de col·laboració.

ORGANITZACIONS IMPLICADES

Casal dels Infants del Raval, CEIP Drassanes, CEIP Ruben Darío, CEIP Collaso i Gil, CEIP Milà i Fontanals, CEIP Castella, IES Milà i Fontanals, IES Miquel Tarradell, Escola Vedruna, Escola Labouré, Escola Pia Sant Antoni, Districte de Ciutat Vella, Consorci d’Educació de Barcelona, CISEC i Departament d’Ensenyament.

EQUIP HUMÀ

Tot Raval: tècnica de l’àmbit social i la directora-gerent. Casal dels Infants del Raval: 3 professionals (director del projecte, coordinadora-educadora i monitora), 16 voluntaris/es i 5 amics@grans. CISEC: educador.

FINANÇAMENT

Obra Social de la Caja del Mediterráneo (CAM), Barcelona Activa (Plans d’Ocupació d’Agents Comunitaris), Pla Educatiu d’Entorn del Raval, Consorci d’Educació de Barcelona (EXIT i Projecte Identitats), Departament d’Educació (Programa LIC) i Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.

ÀMBIT SOCIAL

TotRaval06

1%

Escola Pia

5,8%

hReforç escolar per alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n i 4rt d’ESO. Les sessions es realitzen als instituts en horari extraescolar. Dels 157 participants un 74% han mantingut l’assistència, dels que s’ha pogut valorar una millora dels resultats acadèmics en la meitat dels casos, així com també millores més generals respecte al comportament, les tècniques d’estudi, etc. Tallers de llengües (català) per alumnat nouvingut de secundària, h amb classes durant el curs, així com també de forma intensiva al juliol (Catestiu) i al Nadal (Catnadal). S’han atès 276 alumnes. hPunt d’informació pels centres de secundària que s’ha iniciat en el curs 06-07 amb una sessió setmanal a cada centre. Es realitza conjuntament amb el CISEC. hParticipació a iniciatives comunitàries com la Ravalstoltada, Festa del civisme o “Això no és broma”.

VALORACIÓ

Escola St. Felip Neri

Procedència

ACTIVITATS

17


BANC DEL TEMPS

És un servei que permet intercanviar temps entre persones per donar resposta a les seves necessitats o interessos, utilitzant l’hora com a unitat d’intercanvi Els Bancs del Temps són impulsats per l’Ajuntament de Barcelona i l’A. Salut i Família en cooperació amb la xarxa associativa dels barris per impulsar una xarxa de solidaritat entre els ciutadans per fer front a les seves necessitats i interessos diaris, a la vegada que es fomenta la relació entre el veïnatge. Es tracta d’una eina per treballar la integració i fomentar la cohesió social. El BdT del Raval, iniciat a finals del 2004, està cogestionat per l’Associació Sociocultural Ibn Batuta i Tot Raval i la seva secretaria està ubicada al C.C. Drassanes. Es caracteritza pel seu caire intercultural, d’acord amb la realitat social del barri. Un dels interessos dels participants és conèixer diferents cultures i aquest fet es reflecteix en els tipus d’intercanvis que es realitzen: idiomes, cuina, tradicions, etc. Un altre tret significatiu és que al Raval els intercanvis s’acostumen a fer en grup i no tant de manera individual, com passa a altres BdT. L’any 2006, aquest projecte ha rebut el 2n guardó del VI Premi Barcelona Associacions.

OBJECTIUS

18

TotRaval06

hFomentar la cooperació i la participació de la ciutadania per intercanviar temps i habilitats activant la xarxa de solidaritat de la comunitat. hTreballar la inclusió, el coneixement mutu i, per tant, la convivència. hPromocionar els espais que ajudin a l’acollida i la participació del col·lectiu immigrant. hAfavorir la cohesió social i cultural a través dels intercanvis. hSolventar necessitats quotidianes sense haver de recórrer a serveis de pagament.

DESTINATARIS

Persones majors de 18 anys del barri i de Barcelona.

METODOLOGIA

El procés d’intercanvi es realitza entre les persones interessades, voluntariat que posa a disposició del banc unes hores del seu temps oferint un servei que vol donar, a canvi de rebre’n d’altres persones. La secretaria s’encarrega de fomentar els intercanvis i recollir ofertes i demandes.

ACTIVITATS

S’han realitzat intercanvis grupals i trobades de socis, i també diversos intercanvis individuals, destacant en aquests últims els d’idiomes. S’ha fet difusió a les entitats i persones del barri a partir d’un butlletí electrònic. A més, s’ha facilitat informació a diversos mitjans de comunicació que s’han posat en contacte amb la secretaria. A l’abril, s’ha organitzat una reunió de socis i a l’octubre s’ha participat com a ponents a la VI Trobada de Bancs del Temps.

VALORACIÓ

En el seu segon any de funcionament el BdT s’ha consolidat: ha augmentat en 30 persones el nombre de socis i sòcies (amb un total de 130), ha crescut el volum d’intercanvis, s’ha aconseguit un mínim de finançament per contractar una persona a mitja jornada per gestionar la secretaria els mesos en què no s’ha comptat amb una persona dels Plans d’Ocupació. Els reptes de cara al futur se centren en arribar a nous perfils d’usuaris, especialment en el segment de la gent gran, trobar nous canals de difusió i reforçar el voluntariat. Pel que fa a les accions concretes, la voluntat és potenciar l’organització de tallers segons els interessos i habilitats dels socis/es i vincular més el teixit associatiu en el projecte.

ORGANITZACIONS IMPLICADES A. Sociocultural Ibn Batuta, Districte de Ciutat Vella, A. Salut i Família i C.C. Drassanes.

EQUIP HUMÀ

Secretaria: voluntariat i una tècnica a mitja jornada. Coordinació: directora-gerent i tècnic de Tot Raval i tècnic de l’A. Sociocultural Ibn Batuta.

FINANÇAMENT

Districte de Ciutat Vella, Associació Salut i Família, Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona (Premi Barcelona Associacions) i Barcelona Activa.


ALTRES ACCIONS DE L’ÀMBIT SOCIAL + Joc amb l’Esport

Projecte de foment de l’esport i la convivència, especialment a l’espai públic Es parteix de la base que al barri hi ha una manca de zones de joc i esport, sobretot pel que fa a l’espai públic, el qual cal potenciar com a espai educatiu. Es detecten oportunitats per crear espais esportius i de joc a solars municipals i es fan propostes al Districte de tirar endavant pistes temporals amb la col·laboració de Tot Raval en el disseny, la cerca de fons, el seguiment o la coordinació d’entitats involucrades. El 2006 s’ha donat suport a la proposta de creació d’una pista temporal al solar de les antigues piscines de Folch i Torres que finalment no s’ha pogut desenvolupar.

ÀMBIT SOCIAL

TotRaval06

A les Jornades de Participació del Diagnòstic de la Infància, l’Adolescència i les famílies del Raval, s’ha posat un especial èmfasi en aquest aspecte i s’ha demanat a la fundació que faci d’interlocutora en relació a la pista de Valldonzella per obtenir informació sobre el futur projecte urbanístic d’aquesta plaça, esperant que contempli una zona de joc i esport, i cercant un espai alternatiu pel període d’obres. S’han començat les converses amb Foment de Ciutat Vella i el Districte de Ciutat Vella.

19


TotRaval06

20


TotRaval06

ÀMBIT OCUPACIONAL

21


RAVALTEXT

Empresa d’inserció dedicada a la realització d’arranjaments de roba per a cadenes i particulars

Ravaltext S.L. és una empresa d’inserció gestionada per l’A. de Dones per a la inserció laboral Surt, membre de la Fundació Tot Raval, i dirigida per un Consell d’Administració en el que participen aquestes dues entitats i socis a títol particular: Sra. Rosa Gil, Sr. Emili Sarrión i Sr. Enric Pantaleoni. Va néixer a partir de les converses entre empresaris del sector i entitats, en el marc del projecte “Objectiu: l’Ocupació al Raval”. Va obrir les portes el juny del 2005 i des d’aleshores ha sofert canvis importants, assolint els reptes previstos en el Pla Estratègic elaborat el 2006. El concepte de Ravaltext és pioner, ja que és la primera empresa d’inserció que ha reunit diferents agents socials del sector no lucratiu i empresaris a títol privat. L’objectiu és fomentar la inserció laboral de dones que es troben en situació de vulnerabilitat davant del mercat laboral, mantenint a la vegada la rendibilitat econòmica de l’empresa. Per això, des de l’inici de l’activitat els esforços del Consell d’Administració s’han centrat en aconseguir que els objectius tant socials com econòmics fossin una realitat.

22

TotRaval06

Durant els primers sis mesos de funcionament la prioritat va ser augmentar el volum de peces de roba de botigues, controlar el temps de producció i les despeses. Tot i així, la realitat ha estat que l’empresa s’ha hagut de plantejar una sèrie d’accions com la diversificació del perfil de les dones, la cerca de botigues que suposin una major rendibilitat per a Ravaltext, la redistribució de les tasques i l’ampliació del servei a les empreses, augmentant el ventall de productes.


hConsolidar Ravaltext S.L. com a empresa d’inserció amb un rendiment òptim. hOptimitzar els recursos i el temps de producció, i reduir els costos fixes de l’empresa. hAmpliar la producció, tant en nombre de peces com en la diversitat dels serveis. hCercar empreses i botigues que generin una major rendibilitat. hFomentar la inserció laboral de dones que es troben en situació de vulnerabilitat davant del mercat de treball. Dinamitzar el teixit socioproductiu de la zona mitjançant la h creació de llocs de treball i la col·laboració entre els diferents agents, socials o empresarials. hCrear una xarxa d’empreses socialment responsables, que donin suport a l’empresa mes enllà dels arranjaments.

DESTINATARIS

Dones amb dificultats per accedir al món laboral.

METODOLOGIA

En la selecció de les treballadores de Ravatext es compta amb dones derivades de les entitats i dels serveis socials del barri. SURT selecciona dones que hagin tingut una certa experiència com a cosidores, tot i que encara els falti un procés d’aprenentatge per a la seva inserció en el món laboral, i les forma per a la seva incorporació a Ravaltext durant un període previ d’entre tres i sis mesos. En la presa de decisions, el Consell d’Administració es reuneix una vegada al mes com a mínim, i és la presidenta de Ravaltext qui dissenya les accions amb el vist-i-plau dels membres del Consell. En l’execució de les accions, l’equip directiu i els membres del consell treballen plegats per tal de cercar solucions, visitar administracions, clients, etc.

ACTIVITATS

hRevisió en profunditat de les xifres econòmiques del període 2005. hElaboració del Pla Estratègic. hDefinició de les tasques dels membres del Consell d’Administració, no només com a participants en el Consell, sinó també en la realització d’accions d’acord amb el Pla Estratègic.

hVisita del Consell d’Administració a Amancio Ortega, president d’Inditext. Presa de mesures en relació a la producció, com donar de h baixa algunes botigues que no resultaven rentables econòmicament per a Ravaltext. hConveni amb la Guàrdia Urbana de Barcelona per a la realització dels arranjaments dels uniformes. hCompra de l’empresa d’arranjaments Retouche S.L. hAmpliació de capital per tal de fer efectiva la compra de Retouche S.L. Ampliació de la cartera de clients. h hDiversificació del serveis i de la producció. hVisites a diferents administracions: Diputació, Ajuntament i Generalitat, per tal de cercar ajudes hInclusió de la Fundació Un Sol Món en el Consell d’administració.

VALORACIÓ

Els objectius del Pla Estratègic del 2006 estan plenament assolits i, amb la compra de l’empresa Retouche S.L., s’ha garantit l’equilibri de l’equip, incorporant no només dones professionals, sinó també una cartera de clients que garanteix una producció més elevada i uns preus d’acord amb les necessitats de l’empresa.

ORGANITZACIONS IMPLICADES A. de Dones per a la inserció laboral SURT.

EQUIP HUMÀ

Disset cosidores, administrativa, inseridora laboral i gerent. Consell d’Administració: Presidenta (Sra. Fina Rubio – SURT); Secretaria (Sra. Núria Paricio – Tot Raval); Consellers (Sra. Rosa Gil, Sr. Enric Pantaleoni i Sr. Emili Sarrión, membres de Tot Raval)

FINANÇAMENT

Fundació Un Sol Món, Caixa de Catalunya, Regidoria de Dona i Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Barcelona, Pla d’Acollida per a les Persones Immigrades del Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat Vella, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.

ÀMBIT OCUPACIONAL

TotRaval06

OBJECTIUS

23


“OBJECTIU: L’OCUPACIÓ AL RAVAL”

24

TotRaval06

Projecte per millorar l’ocupabilitat al Raval mitjançant la vinculació entre entitats i empreses, i l’impuls d’accions conjuntes


OBJECTIUS

hMillorar l’ocupabilitat al Raval. hApropar les entitats d’inserció sociolaboral i formació, i l’empresariat. hCoordinar les entitats que treballen en els temes d’inserció per impulsar una xarxa laboral dins del barri. hFomentar una xarxa d’empreses socialment responsables.

Per part de l’Administració, l’acte va comptar amb el regidor del Districte de Ciutat Vella i la diputada de Benestar Social. També hi van assistir empresaris d’hostaleria i de comerços, representants de les associacions de comerciants, i tècnics de les entitats, entre d’altres. Creació d’una base de dades d’empreses agrupades h per sectors professionals. hTraspàs a les entitats de les demandes laborals rebudes per Tot Raval, i altres informacions. Participació a la Xarxa d’Inserció Sociolaboral de h Barcelona.

VALORACIÓ

DESTINATARIS

En el 2006, s’han continuat la major part de les accions formatives iniciades el 2005 per part de les entitats. S’han establert permanents canals de comunicació entre els empresaris i les entitats d’inserció. Gràcies a aquest contacte, les entitats han rebut més de 150 demandes laborals i s’ha iniciat l’elaboració d’un protocol per avaluar la inserció. Cal destacar que s’ha consolidat la voluntat de crear una xarxa laboral que aplegui totes les entitats d’inserció i formació ocupacional del barri.

METODOLOGIA

ORGANITZACIONS IMPLICADES

La població del Raval amb necessitats d’inserció laboral, les entitats d’ocupació i les empreses amb llocs de treball per cobrir.

Es parteix de la detecció de necessitats expressades per les entitats i empreses en reunions conjuntes o en el si del grup de treball d’ocupació, on es discuteixen i acorden les línies d’actuació (formació, informació, etc.). D’altra banda,Tot Raval facilita el vincle entre les entitats i les empreses.

ACTIVITATS

hEdició del díptic “El Raval, una gran escola d’oficis”, destinat a les empreses, amb informació sobre els recursos que ofereixen les entitats d’inserció. S’han editat 5.000 díptics que s’han distribuït per les empreses i entitats del Raval, els grans grups empresarials de Barcelona i les administracions. hPresentació del díptic el 12 de juny a la seu del CERC: les diferents entitats d’inserció van tenir un espai per mostrar els seus serveis a l’empresariat convidat de dins i fora del Raval.

Estel Tàpia, SURT, A. per a joves TEB, Ravalnet, Casal dels Infants del Raval, APIP, Fundació Escó, Ravaltext, Càritas, C.O. Joan Salvador Gavina, Probens, USOC, A. Sociocultural Ibn Batuta, El Lloc de la Dona, Anem x Feina, Impulsem SCCL i Femho.

EQUIP HUMÀ

Directora-gerent i un tècnic de la fundació.

FINANÇAMENT

Fons propis de Tot Raval i Pla d’Acollida del Districte de Ciutat Vella.

ÀMBIT OCUPACIONAL

TotRaval06

El projecte va néixer el 2002 per donar resposta a les demandes de personal expressades pels empresaris del sector de l’hostaleria i el comerç, i a la necessitat de formació i d’inserció sociolaboral de persones del barri en situació d’atur. Comptant amb els nombrosos serveis ocupacionals que hi ha a les entitats del Raval, des de Tot Raval es fa una feina de coordinació, s’engeguen accions conjuntes i es fomenta l’aproximació amb el sector empresarial.

25


TotRaval06

26


ÀMBIT ECONÒMIC

TotRaval06

I COMERCIAL

27


ESTUDI ECONÒMIC I COMERCIAL

Anàlisi comparatiu dels diferents aspectes que incideixen en l’àmbit econòmic i comercial del Raval Conèixer les dades sobre el comerç del Raval i la seva evolució permet orientar les línies d’actuació en aquest àmbit. Tot Raval elabora un diagnòstic de caràcter biennal, amb actualitzacions anuals pel que fa a l’estat de l’oferta comercial. El 2006 s’ha actualitzat l’estudi de l’any anterior, conservant-ne l’estructura i la metodologia, tot incorporant i ampliant les dades de la demanda i del comptatge de les persones que visiten el barri per poder extrapolar qui ve a comprar o a gaudir de l’oci nocturn. Els resultats es presentaran a mitjans de 2007.

OBJECTIUS

hConèixer la realitat econòmica i comercial del Raval. hVeure l’evolució del barri. hOrientar sobre els objectius i les estratègies més adients per a la intervenció en aquest àmbit.

DESTINATARIS

Les associacions de comerciants, els comerços, els serveis i les administracions.

METODOLOGIA

28

TotRaval06

El treball de camp es realitza mitjançant la cerca i anàlisi de les dades sobre el comerç i el barri, l’observació directa, el comptatge de persones i les dades aportades per associacions, empreses i administracions. S’estudien tots els aspectes quantitatius i qualitatius que poden incidir en la vida econòmica i comercial del barri.

ACTIVITATS

hActualització de les dades de l’oferta comercial mitjançant el buidat dels estudis de l’Ajuntament. hAnàlisi quantitativa i qualitativa dels principals eixos comercials del barri: 1.022 enquestes a comerciants del barri. hActualització i ampliació de les dades de la demanda: 754 enquestes a visitants.

VALORACIÓ

L’Estudi realitzat els darrers anys ha demostrat ser una eina eficaç per al coneixement de les dinàmiques econòmiques i comercials, i plantejar noves intervencions. La introducció de nous elements en l’estudi del 2006, com l’anàlisi de la demanda o el comptatge de les persones, ajudaran a tenir una informació més acurada de la situació i tendències del sector.

ORGANITZACIONS IMPLICADES

Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella i Foment de Ciutat Vella.

EQUIP HUMÀ

Directora-gerent, tècnica de l’àmbit econòmic i comercial i tècnica politòloga.

FINANÇAMENT

Foment de Ciutat Vella, Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona i Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.


DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I COMERCIAL

Accions de dinamització i suport a iniciatives comercials o econòmiques del Raval per potenciar un desenvolupament que faciliti la promoció del barri Projecte amb incidència a tot el territori que contempla diferents línies d’actuació: recerca i traspàs d’informació relacionada amb l’àmbit econòmic i comercial; suport a iniciatives comercials o econòmiques; formació i participació i/o suport a d’altres projectes dirigits i/o vinculats a la dinamització del territori i del seu àmbit social, cultural o econòmic.

OBJECTIUS

La intervenció en aquest projecte és de diversos tipus: hIdentificació dels reptes a millorar a partir de l’Estudi econòmic i comercial i les propostes generades. hImpuls, planificació i seguiment de les accions: recerca d’informació, establiment de grups de treball, elaboració de documentació, dinamització de reunions... hContacte directe amb els agents implicats per involucrar-los en el procés: comerciants, possibles inversors, tècnics de l’administració, etc. hElaboració i presentació de projectes a les administracions o empreses.

ACCIONS

Cursos i informació

hCurs de català, en horari de nit, en col·laboració amb Normalització Lingüística: 21 persones inscrites i 12 alumnes assistents. S’ha realitzat a la Fundació Tot Raval. hConfecció de circulars sobre canvis legislatius (normativa horària) i informació general d’interès per als comerciants (recollida de cartrons, cursos de català, d’informàtica...). hElaboració d’un llistat de locals en lloguer o venda amb la finalitat d’informar l’empresariat interessat en instal·lar-se al barri i a Foment de Ciutat Vella, pel Programa d’adquisició de locals comercials a Ciutat Vella. hSol·licitud de realització de dues campanyes informatives: “Recollida comercial” i “Residus comercials”. hCanalització de demandes o suggeriments per part dels comerciants als serveis tècnics del Districte i seguiment.

Urbanització de la plaça de la Gardunya

Les associacions de comerciants, els comerços, les administracions i la població en general.

Després del procés participatiu per a la reforma de la plaça de la Gardunya realitzat l’any 2005 pel Districte de Ciutat Vella, en el que la Comissió de la Gardunya de Tot Raval va presentar un projecte consensuat, el 2006 el Districte ha concretat la proposta definitiva, que incorpora la majoria dels suggeriments i propostes que es van fer per part de la comissió. Les accions realitzades han estat: hAssistència a les comissions consultives d’urbanisme i altres reunions, per tal de fer un seguiment del procés d’adjudicació del projecte. hDinamització de la Comissió de la Gardunya i traspàs d’informacions.

Il·luminació de l’Antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

La il·luminació d’aquest espai històric va ser impulsat per Tot Raval l’any 2004 amb la presentació d’un projecte a Iberdrola i el Districte de Ciutat Vella. El 2006 s’ha efectuat un seguiment de la part final del procés i s’ha vetllat per la realització del mateix, mediant en la relació entre les parts implicades. El projecte

ÀMBIT ECONÒMIC I COMERCIAL

TotRaval06

hDinamitzar econòmica i comercialment el barri del Raval. hPositivitzar interna i externament el barri mitjançant campanyes de sensibilització i promoció. hVetllar per la dignificació dels espais emblemàtics del Raval. hOferir suport als comerços i empresaris instal·lats al Raval per tal de vincular-los al barri (mediació, formació, informació,...). hMillorar la imatge externa dels comerços i l’adequació dels punts de venda. hDonar a conèixer la diversitat de comerços existents al Raval. hPromoure l’establiment de nous comerciants, particularment d’aquells que suposin una diversificació del comerç existent. hOferir suport i seguiment a altres accions de dinamització vinculades amb l’àmbit econòmic i comercial.

DESTINATARIS

METODOLOGIA

29


d’il·luminació es farà realitat el primer semestre del 2007. Aquest és un recull de la feina feta: hConvocatòria de reunions i elaboració de les actes. hSuport a la presentació del projecte definitiu a la comissió Territorial del Patrimoni Cultural. Seguiment del procés i contacte amb els tècnics d’Iberdrola i h Comissió Territorial per garantir que es compleixen els acords i els temps establerts.

Programa per a l’assessorament, formació i inclusió en el teixit associatiu dels comerciants immigrants (2006-2008)

30

TotRaval06

S’emmarca dins del Pla per a l’Acollida i la Integració de les Persones Immigrades del Districte de Ciutat Vella. Està desenvolupat per les Federacions de Comerciants del Casc Antic i del Raval (Bcn de Palau a Palau i Eix Comercial del Raval) i les entitats de segon grau d’ambdós territoris (Pla Integral del Casc Antic i Fundació Tot Raval). El contingut del programa abasta diverses línies d’actuació: hFormació del comerciants: cursos, seminaris, etc. hInformació permanent als comerciants: circulars informatives, fullets de normatives, informació de l’associació, etc. hAssessorament permanent: sobre permisos d’obertura, normatives municipals, etc. hMediació comercial continuada. hJornades europees sobre comerç i immigració per intercanviar experiències. Les activitats que s’han desenvolupat són: hElaboració i presentació del projecte conjunt al Pla per a l’Acollida i la Integració de les Persones Immigrades. hCreació d’una comissió de seguiment formada per les entitats organitzadores per tal de desenvolupar les accions previstes, de periodicitat setmanal. hReunió amb diferents administracions i entitats per a l’elaboració dels diversos fullets informatius (legislació, salut...) i de sensibilització vers l’associacionisme comercial. hReunions amb l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella, Sector de Serveis Personals i servei de mediació) amb la finalitat d’establir la col·laboració mitjançant la contractació de mediadors/es comercials. hElaboració del Pla de Treball de l’equip de mediadors/es. hPreparació de les Jornades Europees sobre “Comerç i Immigració. Comerç i Cohesió Social” que es realitzaran al juny del 2007. hPreparació del programa gratuït d’assessoria per als associats a les federacions de comerciants.

hCreació d’una Comissió Institucional amb la finalitat de treballar els continguts generals de les Jornades Europees. Establiment de contactes amb consultores, associacions h europees, especialistes en l’àmbit comercial europeu i recerca d’informació . hDifusió a entitats empresarials com Fundació Barcelona Comerç, PIMEC, Confederació de Comerç de Catalunya, Consell de Gremis o UNESCO-CAT. hPresentació del projecte a la Comissió sectorial de Comerç del Districte de Ciutat Vella.

Campanya “Ravalejar”

Des del 2005, l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona ha col·laborat en l’esforç de positivització del barri a través de la campanya “Ravalejar”. A finals de 2006, coincidint amb l’Any de Comerç, s’ha iniciat una segona fase de la campanya vinculada directament amb el món comercial del barri que tindrà continuïtat el proper any. S’ha treballat en el disseny dels diferents gadgets per tal d’aportar continuïtat i una major visibilitat de la campanya. Cal destacar que “Ravalejar” ha rebut el Premi LAUS en la seva 36a edició, que atorga l’Associació ADG-FAD. S’han realitzat les següents accions: hDemanda a l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament. hConvocatòria de les reunions amb els diferents agents implicats. hDistribució del material: 6.000 bosses de paper, 30.000 mantells d’ús individual, 1.500 rotllos d’etiquetes de regal, 10.000 etiquetes troquelades del Raval, 700 cartells i 1.500 pòsters grans per a torres publicitàries.

Mercat Obert del Raval

Tot Raval ha fet un seguiment del mercat instal·lat els caps de setmana fins a finals de juliol a la Rambla del Raval i ha gestionat la carpa d’activitats situada al mercat per tal de dinamitzar-lo i oferir un espai a les entitats del barri. El 2007 es tirarà de nou endavant, a partir del moment en què es concreti el conveni amb el Districte. S’han realitzat les següents tasques: hSeguiment del Mercat Obert del Raval. hSuport a la continuïtat del mercat i l’establiment del nou conveni. hGestió de la carpa d’activitats: s’han organitzat activitats culturals d’índole diversa com titelles, ludoteca infantil, exposicions de fotografies, tallers, capoeira, mostra de curts o teatre de carrer, entre moltes d’altres. La majoria de les activitats han estat realitzades per les entitats del barri com


a eina de difusió de la seva feina. Tot Raval s’ha encarregat de la cerca d’organitzacions interessades en fer activitats a la carpa, la programació, la coordinació, el control i el seguiment de les mateixes. hReunions setmanals de coordinació entre el Mercat Obert del Raval, la Fundació Tot Raval i les entitats organitzadores de les activitats de la carpa.

Altres accions

hMonogràfic de l’àmbit econòmic i comercial editat a El Periódico amb motiu de la quarta edició del festival Raval(s). (veure l’apartat de comunicació, pàg. 43). hPresentació a convocatòries de premis de reconeixement a la iniciativa comercial i empresarial: hPremis “Barcelona, la Millor Botiga del Món” de l’Ajuntament de Barcelona: s’ha presentat l’empresa d’inserció Ravaltext. hPremis als Establiments Centenaris: s’ha presentat la botiga Ascensión Sánchez.

Il·luminació de l’Antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: Iberdrola, Districte de Ciutat Vella i Comissió Territorial del Patrimoni Cultural. Programa per a l’assessorament, formació i inclusió en el teixit associatiu dels comerciants immigrants: Grup de treball: Eix comercial Bcn de Palau a Palau, Pla Integral del Casc Antic, Eix Comercial del Raval. Comissió institucional: Districte de Ciutat Vella, Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, Cambra de Comerç de Barcelona, Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona,Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Altres: Àrea de Serveis Personals i servei de mediació de l’Ajuntament de Barcelona i Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, Confederació de Comerç de Catalunya. Campanya Ravalejar: Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, i Federació “Eix comercial del Raval”. Mercat Obert del Raval: A. de Comerciants del Mercat Obert del Raval i Districte de Ciutat Vella.

EQUIP HUMÀ

VALORACIÓ

Pel que fa als diferents projectes i accions que conformen aquest àmbit, cal destacar que, tot i ser actuacions diferenciades, sumades configuren una gran acció de positivització i de dinamització del Raval. És important tenir en compte la lentitud d’alguns processos i la dificultat d’arribar a acords en alguna de les accions, malgrat que s’ha pogut avançar en diversos projectes que veuran la llum el 2007, com és la Il·luminació de l’Hospital de la Santa Creu, o que es reprendran l’any vinent, com el Mercat Obert del Raval. També ha estat un gran repte, i un avanç important, la vinculació de quatre grans entitats de segon nivell de dos àmbits diferents i de dos barris diferents en el “Programa per a l’assessorament, formació i inclusió en el teixit associatiu dels comerciants immigrants”. Tot Raval continuarà amb aquesta línia de treball, sumant els esforços de tots els agents implicats per tal d’aconseguir que el Raval sigui un model de referència.

Tot Raval: directora-gerent, tècnica de l’àmbit econòmic i comercial i tècnica dels Plans d’Ocupació.

FINANÇAMENT

Foment de Ciutat Vella, Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, Pla d’Acollida del Districte de Ciutat Vella, Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya i Normalització Lingüística.

ORGANITZACIONS IMPLICADES

ÀMBIT ECONOMIC I COMERCIAL

TotRaval06

Cursos i informació: Consorci per a la Normalització Lingüística, Grup Ecologista del Nucli Antic de Barcelona GENAB i Districte de Ciutat Vella. Comissió de la Gardunya: Fundació Raval Solidari, Escola Massana, A. d'Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla, A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria, Federació “Eix Comercial del Raval", REGESA, Biblioteca de Catalunya, Biblioteques de Barcelona, Biblioteca Sant Pau i Santa Creu, Institut d’Estudis Catalans, Districte de Ciutat Vella, varis Arquitectes, i el Sr. Enric Pantaleoni.

31


DINAMITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL

Foment de noves associacions de comerciants i suport a les associacions de comerciants existents i a l’Eix Comercial del Raval

Aquest projecte, que incideix directament en les associacions de comerciants, és per a la Fundació Tot Raval quelcom més que la dinamització d’una associació o la capacitació dels seus membres per a les tasques de direcció i gestió de l’entitat. És una aposta ferma per al futur del comerç i, per tant, per al futur del barri del Raval. El comerç és un dels pilars de la cohesió social, una àgora on les persones de diferents orígens i cultures es relacionen i es coneixen. El fet de treballar en la creació, revitalització o capacitació d’associacions de comerciants, de les quals un factor indispensable és que siguin un reflex de la realitat comercial del carrer, i per tant interculturals, afavoreix el coneixement mutu, l’apropament entre els comerciants, i la construcció conjunta d’un nou model comercial, de barri i de ciutat, inclusiu i representatiu.

OBJECTIUS

32

TotRaval06

hDonar suport tècnic a les associacions i a la Federació de comerciants perquè puguin assolir els seus objectius. hFomentar l’adhesió dels comerciants a l’associació del seu carrer. hDonar suport a la creació de noves associacions de comerciants. hEnfortir la Federació d’Entitats i Associacions de Comerç “Eix Comercial del Raval”amb la incorporació de noves associacions per tal que es configuri com l’eix vertebrador del comerç del Raval i fomenti el treball en xarxa. hMediar en la relació entre els comerciants per fomentar la convivència.


Els comerciants del Raval, les seves associacions i la Federació “Eix Comercial del Raval”.

METODOLOGIA

A demanda de les associacions i comerciants es proporciona un suport tècnic per potenciar el treball associatiu, interassociatiu i amb les administracions. Es fan tasques de dinamització i d’ajut en el funcionament (assessorament legal i financer, suport administratiu puntual, convocatòria i conducció de les reunions, relació amb organismes oficials, organització d’activitats, etc.). Pel que fa a la prevenció i resolució de conflictes, la intervenció es basa en la mediació. En els processos de creació de noves entitats, és clau identificar grups de comerciants interessats en participar, fomentar el coneixement mutu entre els comerciants de diferents orígens i capacitar a aquests grups en la construcció de les noves associacions.

ACTIVITATS

Suport a la Federació “Eix Comercial del Raval”

Suport tècnic en el disseny, planificació i desenvolupament de les accions previstes en el Pla de Desenvolupament Comercial del Raval. Les accions es concreten en: hAssistència i suport a les juntes fins l’octubre, d’acord amb la demanda de l’organització. hCapacitació i assessorament al personal tècnic de l’Eix. hSuport a la definició i preparació de les activitats de l’Any del Comerç: - Projecte Avió: acte de benvinguda, d’invitació als comerciants del Raval, gestió de les visites de les escoles (185 alumnes) i suport en la preparació i definició del contingut del vídeo promocional de l’Eix. - Sopar de l’Any del Comerç. - Dia de “Comerç al Carrer”. - Estand de Comerç. - Passejades pel Raval: col·laboració en la definició de l’itinerari Raval Cultural-Raval Comercial. - Exposició fotogràfica “Aparadors de la Història”.

hSuport en la resolució dels conflictes relacionats amb la Final de la Copa d’Europa i la convocatòria del “botellón”. En el primer cas, es va fer una valoració de desperfectes, i en el segon cas, es va convocar una roda de premsa i diverses reunions. hJazz & carrer - Festival de Jazz del Raval: suport en l’organització del festival i seguiment dels actes. hAccions de comunicació: monogràfic de l’àmbit comercial i econòmic a El Periódico, espai publicitari a l’Orange Page (FAD) i espai a “El Raval”. Preparació i assistència a reunions periòdiques amb h els cossos de seguretat. hElaboració amb l’Eix de la documentació lliurada a la Comissió Institucional de seguiment del Pla de Dinamització Comercial del Raval.

Suport a les associacions de comerciants federades

A. de Comerciants del C/ Sant Pau i C/ Junta de Comerç Seguiment i suport tècnic en: hElaboració del Pla de Treball anual. hSeguiment i traspàs de demandes a l’administració responsable. hOrganització d’activitats per les Festes del Raval: Trobada de Puntaires, Festa infantil i col·laboració amb el festival Interferències. A. de Comerciants del C/ Hospital i adjacents Suport tècnic i seguiment, fins al setembre de 2006, en: hGestió i seguiment del funcionament de l’entitat. hOrganització d’actes i campanyes: Diada de Sant Ponç, Fira de comerciants i festa infantil de les Festes del Raval. hSuport en la creació del mercat de 2a mà al C/ Riera Baixa. hPresència de Tot Raval a actes com la Ballada de Sardanes o la Celebració de Santa Rita. hFoment del treball en xarxa amb les entitats culturals i religioses del C/ Hospital i les associacions de comerciants existents al territori.

ÀMBIT ECONOMIC I COMERCIAL

TotRaval06

DESTINATARIS

33


A. de Comerciants C/ Tallers, Gravina, Jovellanos i Pl.Castella: hSuport tècnic i administratiu puntual. hRevisió i actualització dels estatuts. hConverses amb Zara, per tal que la porta de Tallers sigui un aparador. hSuport en l’organització de l’activitat Puntaires de la Diada de Sant Jordi.

Suport a altres associacions de comerciants federades que no estan en actiu A. de Comerciants del C/ Carme hElaboració del prediagnòstic del carrer. hCreació i dinamització d’un grup de treball com a promotor de la revitalització de l’entitat format per comerciants de diverses nacionalitats. hSuport en l’organització de la campanya de Nadal. A. de Comerciants C/ Unió i Marquès de Barberà hElaboració del prediagnòstic dels carrers mitjançant l’observació directa i la realització d’enquestes, per tal d’iniciar un procés de dinamització.

Suport a les associacions de comerciants no federades Des de l’equip tècnic de Tot Raval, i amb l’objectiu d’enfortir l’associacionisme dels carrers on hi ha comerços, s’identifiquen zones on no hi ha associació o que aquesta està inactiva i es respon a demandes concretes de grups de comerciants.

A. de Comerciants del C/ Riera Alta hFoment d’una Junta intercultural. hSuport en l’organització de l’assemblea per la realització d’eleccions. Assessorament legal i tècnic en el procés de constitució. h hSuport tècnic i administratiu en el desenvolupament del Pla de Treball de la nova Junta Directiva: assistència a reunions i organització de la campanya nadalenca. hTraspàs de demandes als tècnics i cossos de seguretat del Districte mitjançant l’establiment de reunions o l’acompanyament.

34

TotRaval06

Comerciants del C/ La Cera hInici de la tasca d’observació per a la realització del prediagnòstic de la zona. hSuport puntual a comerciants sota demanda.

VALORACIÓ

El foment de l’associacionisme continua sent un dels grans reptes que Tot Raval assumeix i que aborda des de diferents perspectives. La primera és de representativitat: és necessari dotar el barri de representants comercials capaços de treballar plegats per al futur dels seus comerços, del carrer, del barri i, per tant, de la ciutat. La segona és de diversitat: les associacions de comerciants han de reflectir la realitat comercial del barri. I la tercera és d’enfortiment de la Federació “Eix Comercial del Raval” perquè esdevingui en un futur la representant de tot el comerç del Raval. És important prendre consciència que el treball de foment de l’associacionisme comercial és un procés lent que requereix poques presses i una maduració del grup com a tal. És per això que la presència a les memòries dels diferents anys dels mateixos processos de dinamització constata una realitat amb la que ens hem trobat: la feblesa del teixit comercial i de les seves institucions. Tot i això, el treball de Tot Raval durant l’any 2006 ha estat reforçar el processos engegats en anys anteriors i iniciar-ne de nous, amb resultats força positius.

ORGANITZACIONS IMPLICADES A. Comerciants del C/ Sant Pau i C/ Junta de Comerç, A. Comerciants del C/ Hospital i Adjacents, A. Comerciants de C/ Tallers, Gravina, Jovellanos i Pl. Castella, A. Comerciants del C/ Carme, A. Comerciants de C/ Unió i Marquès de Barberà, A. Comerciants del C/ Nou de la Rambla, A. Comerciants del C/ Riera Alta, A. de Comerciants i veïns del C/ La Cera i altres comerciants del C. La Cera i Federació “Eix Comercial del Raval”.

EQUIP HUMÀ

Directora-gerent de Tot Raval, tècnica de l’àmbit econòmic i comercial i tècnica dels Plans d’Ocupació.

FINANÇAMENT

Foment de Ciutat Vella, Direcció de Comerç i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.


TotRaval06

ÀMBIT CULTURAL

35


RAVAL(S)

Festival cultural fruit del treball en xarxa de més de 60 organitzacions del barri Raval(s) és un projecte de dinamització comunitària a través de la cultura que implica entitats del barri que treballen en els àmbits cultural, artístic, social o educatiu. Raval(s) sorgeix d’un procés de participació i treball en xarxa al llarg de l’any que té el seu punt visible en la realització del festival, una mostra de les diferents facetes de la vida cultural al barri que convida a la ciutadania a visitar i gaudir del Raval. Entre el 9 i el 12 de novembre del 2006 s’ha celebrat la quarta edició del festival, amb la participació de 67 organitzacions (gairebé 1000 persones implicades directament), i l’assistència de més de 10.000 persones de públic.

OBJECTIUS

36

TotRaval06

hPromoure la participació del veïnat, entitats, institucions i empreses en el desenvolupament d’un projecte comú per fomentar un sentiment d’identitat i coresponsabilitat vers el barri a partir del treball en xarxa. hConvidar a la ciutadania a visitar el barri i conèixer-ne les seves iniciatives culturals per tal de fomentar una nova imatge del Raval a partir de la projecció exterior de la seva riquesa cultural. hGenerar espais on s’estableixin relacions intergeneracionals i interculturals per afavorir la convivència i la cohesió social. hFacilitar la creació de sinèrgies entre les diferents organitzacions del barri per fomentar les coneixences, col·laboracions i/o projectes conjunts. hPotenciar l’aparició de notícies en positiu sobre el barri als mitjans de comunicació. hDonar suport a les iniciatives i activitats de les entitats del territori tot oferint una plataforma on mostrar la diversitat d’accions que s’hi ofereixen.

DESTINATARIS

El veïnat del barri del Raval, les organitzacions participants i els ciutadans de Barcelona.

METODOLOGIA

Un dels elements que defineix i es valora més del festival és el seu procés de creació, ja que es basa en el treball en xarxa d’organitzacions vinculades al barri. El procés ha durat set mesos, en els quals Tot Raval s’ha encarregat de la coordinació, la logística i producció del festival, la comunicació i la recerca de finançament, a més de la realització directa d’algunes activitats. S’han celebrat un total de cinc reunions de coordinació amb les organitzacions que han format el grup de treball, en les quals cadascuna ha proposat activitats i possibles col·laboracions, s’ha definit el programa del festival i, posteriorment, se n’ha fet una valoració. A més de les reunions conjuntes, se n’han realitzat moltes altres per preparar activitats concretes o per presentar el programa a les escoles i a noves entitats participants.

ACTIVITATS

El festival s’ha desenvolupat durant 4 dies, del 9 al 12 de novembre, en diferents espais del Raval. Per tal de donar a conèixer el patrimoni històric i arquitectònic del barri, algunes activitats s’han realitzat en els seus edificis més significatius. Els espais utilitzats han estat: Amfiteatre Anatòmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Església de Sant Pau del Camp, Església Mare de Déu de Betlem, Església Mare de Déu del Carme, Gran Teatre del Liceu, Museu Marítim, MACBA, Centre d’Art Santa Mònica, CCCB, CCCBar, Cafè Teatre Llantiol, Miscelänea, IES Miquel Tarradell, CEIP Collaso i Gil, Universitat de Barcelona, Amical dels immigrants marroquins a Catalunya, i Biblioteca Sant Pau-Santa Creu. Les activitats a l’espai públic s’han celebrat a la Rambla del Raval, els Jardins de Rubió i Lluch i els Jardins dels Horts de Sant Pau.

Dijous 9 de novembre

Percussió jove: actuació conjunta d’un grup de nois i noies del Raval (Xamfrà) Teatre interactiu: Tripilinguis o un país nou: obra de creació col·lectiva representada per actors i joves del barri (Forn de teatre Pa’tothom) Concert de Clàssica espanyola i llatinoamericana (L’Escola de Músics i JPC)

Divendres 10 de novembre

Cantada d’havaneres (Món Raval-Llar de l’Avi) Duo de guitarra i saxo (Conservatori del Liceu) Batucada itinerant (L’EM i JPC, Taller de Músics, Art solidari i Casal Jove Atlas) Diables La Quinta Forka (A. d’Amics dels Gegants Ramon i Lola) Concert de jazz (L’EM i JPC) Jornada “La Universitat de Barcelona en el teixit cultural del Raval” (veure projecte de Cultura in situ)


Als Horts, cultivem la convivència (Barri Educador i Xarxa d’entitats d’Horts de Sant Pau) Roda de capoeira (Capoeira Canigó) Fem dissabte... musical: grups de jazz i presentació de la Raval’s Band, la nova banda formada per músics de Ciutat Vella (L’EM i JPC) Tallers infantils a la Rambla del Raval: Ravalegem construint un mural ceràmic (A. Ceramistes de Catalunya); Pikapedra (A. Cultural Orígens); Un món de pans i Cal·ligrafia àrab (A. Sociocultural Ibn Batuta); Joieria (Impulsem); Tatuatges de henna (Amical); Juga i aprèn (Projecte Infància); Taller de caixó (La Carpintería del Arte); Carpa de dibuixos (Tot Raval) Concert de l’Orquestra EMIPAC (L’EM i JPC) Mirades sobre el Raval: projecció d’una selecció de vídeos sobre el barri (TEB – Ravalnet , CCCB, El Taller de músics, Paula Kleiman i Tot Raval) Taller de cuina marroquina (Amical) Cant coral (L’EM i JPC, Centro Filipino Tuluyan-San Benito i A. Coral Recreativa Les Flors de Maig) Cantant amb el Cor (Gran Teatre del Liceu) Collage musical al Raval: actuacions de l’Esbart Santa Eulàlia (AIPCC), Phibes (Art Solidari), Music Vox (Dilemas Produccions Culturals) (s)

Concert a la Rambla del Raval: actuacions de grups del Raval amb la presentació de Vikissoise: Gnaoua d’Almedina, La Familia Rustika i La Sucursal S.A. (Tot Raval i “La Trifulca”)

Diumenge 12 de novembre

Actuació itinerant de bandes de música (Societat Coral “Els Clavells”) Cercavila (A.V. Taula del Raval i AIPCC, A. d’Amics dels Gegants Ramon i Lola i Almazen) La caseta del barri (Casal dels Infants del Raval) Ball amb l’orquestra Els Tigres del Raval (La Paloma) Teatre Interactiu: Tripilinguis o un país nou (Forn de teatre Pa’tothom) Clàssica al Raval (L’EM i JPC) Documental “Catalunya Negra” (CCCB) Bolívia a través dels seus balls (Centro Boliviano Catalán) AKA Raval Festival 2006: actuació dels joves artistes del taller de maquetes de Ravalnet (Org: Ravalnet i TEB) Participació dels grans equipament culturals Un any més els centres culturals CCCB, MACBA, CASM i Museu Marítim han convidat els veïns a visitar-los mitjançant una postalinvitació editada en àrab, tagàlog, urdu, català i castellà. En total hi ha hagut 1.646 visites. A més, els centres culturals han participat oferint visites guiades per entitats i centres educatius i el Gran Teatre del Liceu ha ofert visites als seus espais més representatius.

Exposicions

A la Biblioteca de Sant Pau-Santa Creu s’han pogut visitar les exposicions “Paraules i imatges del Raval” (mostra de llibres sobre el Raval acompanyada d’imatges antigues cedides per L’Eix Comercial del Raval) i “Dibuixa el teu barri” (Org: CMGG Josep Trueta i CMGG Josep Tarradellas).

Itineraris per conèixer el barri

Hi han participat 380 persones i s’han realitzat sis itineraris diferents: Bus del barri (TMB i Tot Raval amb la col·laboració de Ciempiés), “El Raval, territori d’arribada” (CCCB), “Els barris del barri” (Ciempiés i Tot Raval), Antic Hospital de la Sta. Creu (Ciempiés i Tot Raval amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Reial Acadèmia de Farmàcia), “El Raval de nit” (Ciempiés i Tot Raval) i Itinerari intergeneracional (CMGG Josep Tarradellas i CMGG Josep Trueta, Ciempiés i Tot Raval).

Activitats ofertes als centres d’ensenyament

Una de les prioritats d’aquest any ha estat la participació dels centres d’ensenyament del Raval al festival. Finalment 8 centres educatius han participat en les activitats ofertes: hConstrucció d’un mosaic ceràmic: realització d’un mosaic a partir d’una selecció de dibuixos realitzats per alumnes dels centres d’ensenyament del Raval, sota la temàtica “Com veus el barri?”. El CEIP Collaso i Gil, l’IES Miquel Tarradell, el CEIP Drassanes, el CEIP Milà i Fontanals i Cintra han participat en la presentació dels dibuixos i en la construcció del mosaic. L’empresa d’inserció Fem-ho l’ha instal·lat a una paret dels Jardins dels Horts de Sant Pau, on hi quedarà de forma permanent (A. de Ceramistes de Catalunya). Taller de Capoeira a la Rambla del Raval h (Capoeira Canigó) hTaller d’iniciació al ioga a la Rambla del Raval (CEM Can Ricart) Visita al Museu Marítim i al Pailebot de Sta. h Eulàlia hVisita al Gran Teatre del Liceu hTaller d’acostament a l’art a través de la història contemporània i visita al MACBA hVisita a l’exposició “Bamako” del CCCB hVisita al Centre d’Art Santa Mònica hTeatrefòrum: “Tripilinguis o un país nou” (Pa’tothom)

ÀMBIT CULTURAL

TotRaval06

Dissabte 11 de novembre

37


COMUNICACIÓ

S’han editat i distribuit:18.000 programes de mà, 4.500 cartells, 5.000 postals d’invitació als museus i 5.554 correus electrònics a través de les llistes de distribució Monogràfic encartat a El Periódico: el dijous 9 de novembre s’ha publicat un especial sota el títol “El Raval, un barri per ravalejar”, que tracta l’evolució de les dinàmiques comercials al barri, i inclou el programa de Raval(s). Punt d’informació de Raval(s): carpa situada a la Rambla del Raval on s’ha informat dels actes del festival, la tasca de les entitats participants i d’altres aspectes sobre el barri. Campanya de premsa: nota de premsa a 50 mitjans de comunicació i convocatòria d’una roda de premsa. Les aparicions del Festival Raval(s) en els mitjans de comunicació han estat considerables: h6 en ràdio (5 entrevistes i 1 aparició en informatius) h5 en televisió ( BTV, TV2, Circuit Català de televisions) h26 en premsa (8 en l’agenda, 9 notícies, 6 reportatges, 2 anuncis, 2 webs) Publicitat: el 8 i l’ 11 de novembre s’han publicat anuncis a El Periódico (espai cedit gratuïtament per aquest mitjà). Elements de marketing: s’han repartit 2.000 xapes a tots els participants en l’organització i als nens/es que han realitzat activitats. Audiovisual: l’A. per a joves TEB i Ravalnet han fet el seguiment en vídeo de l’elaboració del mosaic ceràmic.

VALORACIÓ

La valoració del festival realitzada pel grup de treball és molt positiva pel que fa especialment a l’augment i la diversitat de les organizatcions participants, la col·laboració entre elles, així com en l’increment de públic. També es valora especialment la implicació directa de 950 persones en la realització de les activitats (talleristes, músics, actors, ballarins, etc.), la majoria de forma voluntària. A més, aquest any han participat 23 entitats que no ho havien fet abans. L’assistència d’aproximadament 10.000 persones en les 41 accions realitzades ha consolidat el festival com una de les principals manifestacions culturals del Raval.

ORGANITZACIONS IMPLICADES

38

TotRaval06

AIPCC i A.V. Taula del Raval, Almazen, Amical dels immigrants marroquins a Catalunya, Art Solidari, A. Ceramistes de Catalunya, A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria, A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya, A. Cultural Orígens, A. Cultural Recreativa Les Flors de Maig, A. Cultural Punt Comú/El mirador de l’Immigrant, A. d’Amics dels Gegants Ramón i Lola, A. per a Joves TEB i Ravalnet, A. Sociocultural Ibn Batuta, Biblioteca de Catalunya,

Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, Cafè Teatre Llantiol, Capoeira Canigó, Casal dels Infants del Raval / Barri Educador, CMGG Josep Tarradellas, CMGG Josep Trueta, CCCBar, CEIP Collaso i Gil, CC Drassanes, Centre d’Art Santa Mònica, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Centro Boliviano Catalán, Centro Filipino Tuluyan-San Benito, Ciempiés, Conservatori del Liceu, Complex Esportiu Municipal del Raval-Can Ricart, Diables la Quinta Forka, Dilemas Produccions Culturals, Escola Massana, Espai Mallorca, FAD, Federació “L’Eix comercial del Raval”, Fem-ho, Foment de Ciutat Vella, Forn de teatre Pa’tothom, Gran Teatre del Liceu, Institut d’Estudis Catalans, IES Miquel Tarradell, Impulsem SCCL, Joieria Bagués, La Carpintería del Arte, La Paloma, L’Escola de Músics i l’Escola Juan Pedro Carrero, Miscel·länea, Món Raval-Llar de l’Avi, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Museu Marítim, Parròquia de Sant Pau del Camp, Parròquia de la Mare de Déu de Betlem, Parròquia de la Mare de Déu del Carme, Projecte Cultural Erasme Janer, Projecte Infància, Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Societat Coral Els Clavells, Taller de Músics, TMB, La Trifulca, Universitat de Barcelona, Voluntaris 2000, Xamfrà-Centre de Música i Escena, Xarxa d’entitats d’Horts de Sant Pau, amb la col·laboració dels comerciants del barri i la participació dels centres d’ensenyament del Raval.

EQUIP HUMÀ

Tècnica de l’àmbit cultural, tècnica de suport, coordinadora de projectes, tècnic de comunicació i directora gerent. Durant els dies de festival han participat: 9 persones dels plans d’ocupació 2006, 9 persones voluntàries vinculades a Tot Raval i 11 provinents de Voluntaris 2000 durant els dies del festival. L’equip de Tot Raval ha estat present tot el festival.

FINANÇAMENT

Aportació en espècies de les entitats participants: 33% del cost total. Districte de Ciutat Vella, ICUB, Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, El Periódico, L’Obra Social de “La Caixa” i Focus.


Accions d’apropament entre les grans institucions culturals del Raval amb les organitzacions del barri i el seu veïnat Aquest projecte engloba aquelles accions que permeten que la població del Raval pugui gaudir de l’oferta cultural que ofereixen les seves grans institucions. Arran del Taller de Futur de la Cultura al Raval celebrat l’octubre del 2004 es va detectar la necessitat de realitzar accions d’apropament i col·laboració entre les grans institucions culturals i la població del barri. Des d’aleshores, són diversos els moments on institucions de ciutat, com el MACBA, el CCCB, el Museu Marítim, el Centre d’Art Santa Mònica, el Liceu, etc., participen en esdeveniments de barri. Entre ells, destaquen les visites guiades ofertes pels equipaments durant la Festa Major del Raval o les portes ofertes de Raval(s). D’altra banda, en el 2006 s’han realitzat accions continuades per fer possible que la població del barri conegui les institucions existents, amb accions adreçades específicament per a ells. Amb aquest projecte es fomenta també el coneixement del barri del Raval (la seva història, el seu patrimoni cultural, etc.).

OBJECTIUS

hDonar a conèixer al veïnat les institucions culturals del Raval. hFomentar la col·laboració de les grans institucions culturals amb les entitats del barri, i viceversa. hPossibilitar que col·lectius del barri amb poc accés a la cultura puguin gaudir de la oferta cultural que ofereix el Raval. hPossibilitar que els veïns i veïnes coneguin el barri, la seva història i el seu patrimoni cultural.

DESTINATARIS

És un projecte adreçat especialment a la població del Raval, tot i que algunes accions també es destinen a la resta de Barcelona.

METODOLOGIA

Tot Raval s’encarrega de contactar amb les institucions, recollir les seves propostes, i coordinar les activitats (entrades, inscripcions a les visites, etc.). Es realitzen reunions amb cadascuna d’elles per definir noves accions.

ACTIVITATS

Accions amb el Gran Teatre del Liceu El 31 de març s’ha signat un conveni amb la Fundació Gran Teatre del Liceu pel qual aquesta institució ofereix diverses activitats musicals i espectacles per a diferents col·lectius i projectes del Raval. El 2006, han pogut gaudir d’aquesta proposta 768 persones, de les quals 518 són del barri. Tot Raval s’ha encarregat de gestionar les localitats. Les activitats han estat: hCor del Gran Teatre del Liceu: actuació a l’Església de Mare de Déu del Carme en el marc del Festival Raval(s) (150 persones). (s) hVisites guiades al Liceu per Raval i la Festa Major: destinades al públic en general (100 persones). hEntrades d’El Petit Liceu: localitats per assistir a òperes infantils adreçades a les entitats que treballen amb infància. Les obres han estat “Hansel i Grettel” i “Somniant el Carnaval dels Animals” (64 nens i nenes). hRecitals i concerts per a gent gran: localitats del recital de Thomas Hampson gestionades a través dels Casals Municipals de Gent Gran Josep Tarradellas i Josep Trueta,

ÀMBIT CULTURAL

TotRaval06

CULTURA IN SITU

39


l’A. de Veïns La Taula del Raval, la Parròquia de St. Agustí, Acció Social Montalegre, i el Club Sant Jordi (65 persones). hEspectacles per a centres de formació musical: entrades de “Die Tote Stadt” i “El Ganxo” ofertes a L’Escola de Músics i JPC, Xamfrà-Centre de Música i Escena i Art Solidari (114 persones). hActivitats per als centres d’ensenyament: - “L’Òpera. Una emoció”: activitat educativa destinada a acostar l’òpera a l’alumnat d’ESO i batxillerat a través d’un audiovisual i d’una visita guiada (239 alumnes). - Visites al Liceu: visita des d’un punt de vista històric i artístic (36 alumnes). Entrades del Conservatori del Liceu El Conservatori del Liceu ha ofert entrades del concert de música de cambra a càrrec dels alumnes del Conservatori de Vila-seca i del 3r Cicle de concerts de professors. Col·laboració amb la Universitat de Barcelona El 2006 la Universitat de Barcelona ha obert dues facultats al Raval, en el nou edifici situat al carrer Montalegre: la Facultat de Geografia i Història, i la de Filosofia. El 10 de novembre s’ha celebrat una jornada a l’Aula Magna, organitzada per la UB i Foment de Ciutat Vella, on s’ha presentat la Universitat i s’han posat sobre la taula les possibles vies de col·laboració entre aquesta i les entitats i institucions del barri relacionades amb la cultura. Tot Raval ha participat a l’acte i a les converses per donar suport als diferents projectes que sorgeixin d’aquesta iniciativa. Accions amb els equipaments culturals El MACBA, el CCCB, el Museu Marítim i el Centre d’Art Santa Mònica han col·laborat en el festival Raval(s) i la Festa Major, proposant visites guiades, l’accés gratuït, i altres activitats, adreçades principalment a la gent del barri. Itineraris pel Raval Tot Raval, amb la col·laboració de Ciempiés, ha ofert recorreguts guiats per conèixer el barri i la seva història durant els dies de Raval(s).

40

TotRaval06

Itinerari guiat a l’antic Hospital de la Santa Creu Recorregut de gran interès històric i arquitectònic pels diferents edificis que conformaven el complex hospitalari més important i antic de la ciutat. Tot Raval ha coordinat les institucions que ara hi tenen la seva seu per realitzar, amb motiu de la Festa Major i Raval(s), un itinerari global pels diferents edificis, de la mà d’un guia de Ciempiés: Reial Acadèmia de Medicina, Reial Acadèmia de Farmàcia, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca St. Pau-Sta. Creu, Escola Massana, La Capella i Institut d’Estudis Catalans.

VALORACIÓ

La valoració és molt positiva. Tots els centres culturals hi estan molt implicats, amb una ferma voluntat de seguir treballant amb el barri, i buscar nous sistemes per oferir a la població activitats ajustades als seus interessos. El procés de converses amb la Universitat veurà els seu fruits amb projectes concrets el 2007. D’altra banda, s’ha fet un esforç especial per fer partícips els centres d’ensenyament i adaptar les accions als seus interessos i calendari amb una resposta força satisfactòria.

ENTITATS IMPLICADES

Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Museu Marítim, Centre d’Art Santa Mònica, Gran Teatre del Liceu, Conservatori del Liceu, Biblioteca de Catalunya, Biblioteca St. Pau - Sta. Creu, Institut d’Estudis Catalans, Reial Acadèmia de Medicina, Reial Acadèmia de Farmàcia, centres d’ensenyament del Raval, Projecte Infància, Centro Filipino Tuluyan-San Benito, CMGG Josep Tarradellas, CMGG Josep Trueta, A. de Veïns La Taula del Raval, Parròquia de St. Agustí, Acció Social Montalegre, Club Sant Jordi (Fundació Viure i Conviure), Universitat de Barcelona, Districte de Ciutat Vella, Foment de Ciutat Vella, L’Escola de Músics i JPC, Xamfrà-Centre de Música i Escena i Art Solidari.

EQUIP HUMÀ

Tècnica de l’àmbit cultural de Tot Raval i directora-gerent.

FINANÇAMENT

Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.


SANT JORDI AL RAVAL

Sant Jordi al Raval pretén compartir les tradicions d’aquesta festa amb els veïns i veïnes, tot creant un espai on mostrar les diferents cultures que conviuen al barri, i generar un punt de trobada festiva que convidi a la resta de Barcelona a visitar el barri i viure un Sant Jordi diferent.

OBJECTIUS

hFomentar la dinamització cultural i comercial del barri. hEnfortir la xarxa d’organitzacions oferint un espai on mostrar l’activitat d’aquestes. hGenerar un clima festiu que fomenti la relació entre el veïnatge. hFomentar i donar valor a la lectura, aprofitant la celebració de la Diada.

DESTINATARIS

La població del Raval, de Barcelona en general i les entitats.

METODOLOGIA

Tot Raval organitza la jornada i coordina les diferents empreses, entitats i grups que hi participen. S’ha realitzat una reunió prèvia per tal de concretar el programa i els temes logístics, i propiciar que les entitats participants es coneguin entre elles.

ACTIVITATS

Diumenge 23 abril, d’11 a 20h. a la Rambla del Raval.

Fira de St. Jordi

Instal·lació de 19 parades de venda de llibres, roses i artesania, i realització de tallers d’entitats i comerços, la majoria del Raval.

Parada d’intercanvi de llibres

Durant tot el dia es poden portar llibres utilitzats i intercanviarlos per uns altres de la paradeta. Per començar amb un bon volum de llibres, del 18 al 22 d’abril s’han obert diversos punts de recollida, on s’ha fet entrega d’un tiquet per cada llibre per

tal de poder bescanviar-lo el dia de la Diada. Punts de recollida: Tot Raval, Biblioteca Sant Pau- Santa Creu, A. per a joves TEB, CMGG Josep Tarradellas i CMGG Josep Trueta. Aquesta activitat ha comptat amb el suport de Voluntaris 2000.

Programa d’activitats

hLlegenda representada de “El Sant Jordi del Raval” en català, àrab i urdú (A. Sociocultural Ibn Batuta). hActuació dels Bastoners de Santa Eulàlia (AIPCC) hTaller d’instruments de percussió i concert (L’Escola de Músics i JPC) hContacontes (Civisme de Ciutat Vella - GENAB). hProjecció de fotografies i vídeos dels projectes “Ravalsurf” i “Captura el Raval” (TEB-Ravalnet) hTallers infantils: dibuixos en paper, punts de llibre, dibuixos amb guixos (C.O. Joan Salvador Gavina). hTaller de Patchwork (Taller Escola Vol i Boixet). hTallers infantils “La Caseta del Barri” (Casal dels Infants del Raval) hTaller de reciclatge (Civisme de Ciutat Vella - GENAB).

VALORACIÓ

Un any més la Diada ha tingut una bona acollida en el barri. En aquesta quarta edició han augmentat les entitats que ofereixen activitats per a la jornada, així com el número de visitants de la Rambla del Raval. També es valora molt positivament la continuïtat d’alguns comerços que, cada any, participen posant paradeta.

ORGANITZACIONS IMPLICADES

A. Escolta Sant Antoni Abat - Casal de Joves Calassanç, A. de Ceramistes de Catalunya, A. Ecuador Llaktacaru, Plataforma Argentina contra la Impunidad, A. Llibre Obert - RAI, APIP, A. Sociocultural Ibn Batuta, AIPCC - Bastoners del Raval, Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, Bon Jan Dolços, Casal dels Infants del Raval, CMGG Josep Tarradellas, CMGG Josep Trueta, Capoeira Canigó, C.O. Joan Salvador Gavina, Club IPI, Edicions 62, El Mirador de l’Immigrant, A. Taller Escola Vol i Boixet, Civisme de Ciutat Vella - GENAB, L’Escola de Músics i JPC, La Casa del Libro Árabe, La Llotja St. Andreu, Papelicola, A. per a Joves TEBRavalnet, Voluntaris 2000 i A. de Mestres Rosa Sensat.

EQUIP HUMÀ

Tècnica de l’àmbit cultural i una tècnica de suport a projectes.

FINANÇAMENT

Districte de Ciutat Vella, Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.

ÀMBIT CULTURAL

TotRaval06

Les entitats del barri conviden a celebrar el Sant Jordi a la Rambla del Raval amb una fira de roses, llibres, artesania, activitats infantils... i molt més

41


ALTRES ACCIONS DE L’ÀMBIT CULTURAL COL·LABORACIÓ A LA FESTA MAJOR DEL RAVAL

La Fundació Tot Raval participa a la Festa del Raval des del 2004 oferint visites guiades per al veïnat, la beguda del pregó, i donant suport a les associacions de comerciants. El 2006 la Festa s’ha celebrat del 13 al 16 de juliol, i la Fundació ha participat especialment en la preparació de l’acte de celebració del 50è Aniversari de la Reial Acadèmia de Farmàcia.

50è Aniversari de la Reial Academia de Farmacia

Acte de Recreació de l’elaboració pública de la Triaga Magna d’Andròmac, una jornada festiva amb teatre, tallers, música, danses i una fira artesanal. Tot Raval ha format part de la comissió organitzadora de l’acte des de novembre de 2005 juntament amb el Districte de Ciutat Vella i la Reial Acadèmia de Farmàcia. Aquesta implicació s’ha concretat en: hSuport en la definició del programa i gestió de contactes: Forn de teatre Pa’tothom, Ciempiés, entitats ubicades a l’Antic Hospital de la Sta. Creu, A. Sociocultural Ibn Batuta, A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya, L’Escola de Músics i JPC, Bastoners, Universitat, etc. hSuport en la cerca d’una persona coordinadora, i en la comunicació i la producció de l’esdeveniment.

Programa “Visita el Raval”

42

TotRaval06

S’han ofert un total de 18 visites guiades i itineraris, en els quals han assistit 214 persones. Hi han participat 6 institucions culturals: Biblioteca de Catalunya, Centre d’Art Santa Mònica, CCCB, Institut d’Estudis Catalans, MACBA i Museu Marítim, així com les entitats situades a l’edifici de l’Antic Hospital de la Santa Creu. Les activitats han estat les següents: hItinerari guiat a l’antic Hospital de la Santa Creu. hVisita guiada a l’exposició “Hi havia una vegada Txernòbil” del CCCB

hItinerari “El Raval. Territori d’arribada”, ofert pel CCCB hTaller “Vinil. Discs d’artistes” al MACBA hVisita guiada “Un espai per a nous creadors”, al Centre d’Art Santa Mònica hVisita guiada al Gran Teatre del Liceu hVisita guiada “Les Drassanes Reials, 700 anys al barri”, al Museu Marítim.

Càtering del pregó i de la Recepció a les entitats

Tot Raval s’ha encarregat de la beguda del càtering del pregó mitjançant la col·laboració de 15 restaurants i bars del Raval, que han aportat cava, sucs i aigües, i ha gestionat el servei de cambrers a través del Casal dels Infants del Raval (mòdul de capacitació d’ajudants de cambrer/a). D’altra banda, s’ha donat suport logístic a la Recepció a les entitats.

Suport a les activitats de comerciants

Festa infantil i berenar de l’A. Comerciants del C/Hospital i Adjacents, i Mostra de Puntaires i esmorzar infantil de l’A. de comerciants del C/ St. Pau i Junta de Comerç.

COL·LABORACIÓ A LA RAVALSTOLTADA

Tot Raval forma part de la Comissió del Carnaval del Raval, en la que hi ha representants d’una vintena d’entitats del barri que s’han unit per organitzar i celebrar l’arribada del Carnestoltes sota la coordinació del projecte Barri Educador (Casal dels Infants del Raval). Tot Raval s’ha encarregat de la comunicació del projecte i de donar suport a l’esdeveniment amb les accions següents: hConfecció del cartell, programa, adhesius i pins: en coordinació amb l’Escola Massana, entitat que dissenya el cartell. hContacte amb entitats del barri perquè participin al projecte. hRelació amb els mitjans de comunicació, traspàs de la informació al Districte per a la Roda de Premsa del Carnestoltes de ciutat, elaboració d’una nota de premsa i d’un anunci a El Periódico. hSuport en la cerca de finançament (juntament amb els altres membres de la Comissió): reunions amb l’ICUB i el Districte de Ciutat Vella. hParticipació en la coordinació i producció de l’esdeveniment.


TotRaval06

COMUNICACIÓ

43


COMUNICACIÓ

La comunicació és una de les línies de treball prioritàries per tal de fomentar la informació entre veïnat, entitats i administracions, i positivitzar el barri

Des del naixement de Tot Raval, la comunicació ha estat un element clau. La divulgació d’informació sobre el barri és important, tant a l’interior com a l’exterior, per tal de fomentar-ne un coneixement ampli i contextualitzat. Dins del Raval, es promou la comunicació entre el veïnat, les organitzacions i les empreses que hi són presents. D’aquesta manera es fomenta el sentiment de barri, i s’afavoreix el treball en xarxa i la cohesió social dins d’aquest. A nivell extern, sovint es té una imatge parcial del Raval fomentada per l’aparició de notícies negatives als mitjans de comunicació. Es treballa per una comunicació que potenciï una visió contrastada i es posa èmfasi en la riquesa de l’oferta cultural, social i comercial. La idea és conèixer millor la realitat complexa del Raval donant veu a les problemàtiques i remarcant les potencialitats. Així mateix, es fa una tasca de difusió del projecte de la Fundació a través dels mitjans de comunicació i d'altres canals com jornades, congressos o visites.

OBJECTIUS

hFomentar el coneixement mutu de les entitats i institucions del barri com a element que afavoreix el treball en xarxa. Promoure el coneixement de les activitats que es realitzen al h barri, així com dels projectes de Tot Raval. hDivulgar les potencialitats del Raval i mostrar les seves realitats. hPotenciar l’aparició de notícies contextualitzades i contrastades sobre el barri als mitjans de comunicació. hDonar suport a les iniciatives i activitats de les entitats del territori facilitant la seva difusió.

METODOLOGIA

44

TotRaval06

Es realitza un contacte permanent amb els diferents agents del barri, tant per recollir informació com per fer-ne arribar. En relació als mitjans, s’hi manté una relació continuada (notes de premsa, rodes de premsa per projectes, s’atenen les demandes dels periodistes, etc.), i es generen col·laboracions per tal de disposar d’un espai a les publicacions i/o mitjans audiovisuals on fer aparèixer notícies del Raval (tant de la fundació com d’altres entitats i projectes de barri).


Tot Raval Informa...

Agenda mensual amb l’àmplia oferta d’activitats que es poden trobar al Raval (socials, culturals, etc.). S’envia mitjançant correu electrònic a tots els membres de la Fundació i a més de 800 destinataris de dins i fora del barri (persones, serveis, administracions, entitats...). També es pot consultar a través de la pàgina web de l’entitat. El 2006 s’ha informat de 396 activitats de 187 organitzacions diferents.

Actualització de la pàgina web

A través de la pàgina web s’informa sobre què és Tot Raval, els projectes, les memòries, els membres i el barri. També inclou les notícies generades per Tot Raval, així com altres informacions del barri relatives a accions del teixit associatiu.

Espai informatiu a El Periódico

Gràcies a un conveni amb aquest diari, es disposa periòdicament d’un espai gratuït, en el qual s’informa de les activitats de la fundació, així com d’altres projectes del barri. En el 2006 s’hi han publicat 18 anuncis.

Monogràfic “El Raval: un barri per ravalejar”

El 9 de novembre la Fundació ha publicat a El Periódico un monogràfic sobre el Raval, centrat en l’àmbit econòmic i comercial. El monogràfic, de 12 pàgines, s’ha encartat a l’edició de Barcelona ciutat (150.000 exemplars) i s’ha repartit gratuïtament durant el festival Raval(s). Aquest és el quart any que es realitza aquesta acció: l’any 2003 el monogràfic va oferir una panoràmica del Raval, el 2004 un aprofundiment en l’àmbit cultural i l’any següent, en l’àmbit social i associatiu. El Periódico ha ofert condicions avantatjoses per a l’edició.

Contactes amb els mitjans de comunicació

Les gestions realitzades han tingut com a resultat: 19 aparicions radiofòniques (mitjançant entrevistes, connexions en directe i aparicions als informatius), 15 aparicions televisives (entrevistes, reportatges, aparició als telenotícies i connexions en directe amb activitats de Tot Raval) i 168 aparicions a premsa escrita (agendes, notícies, reportatges, entrevistes, anuncis i agències). Cal fer especial menció al suport rebut per part de mitjans com El Periódico, La Vanguardia, El Raval, La Guia del Ocio, Línia Ciutat Vella o BTV que han fet un seguiment de l’activitat que la Fundació ha realitzat durant l’any.

Publicacions de barri

“El Raval”: aquesta publicació mensual cedeix a Tot Raval un espai en cada edició per tal de publicar informacions sobre la Fundació, i d’altres entitats del barri. Des de la fundació s’elaboren

mensualment les notícies, reportatges, entrevistes, etc. L’any 2006 s’han publicat 14 peces de diferents temes: Ravalstoltada, entrevista a Jordi Forcadas (Forn de teatre Pa’tothom), Jornades sobre la infància i l’adolescència del Raval, St. Jordi, Festa Major, Banc del Temps, entrevista a Josep Ribera (CIDOB), fullet de la xarxa d’ocupació, escultura per a la convivència, i Raval(s). “Línia Ciutat Vella”: durant l’any 2006 s’han elaborat per aquesta publicació 7 notícies sobre projectes de Tot Raval. “Nova Ciutat Vella”: han publicat entrevistes i articles sobre projectes de Tot Raval. El Mirador del Inmigrante: publicació setmanal en urdú i castellà. Publicació de notícies i altres informacions sobre el Raval. www.ravalnet.org: introducció d’informacions a l’apartat “últimes notícies” i activitats a l’agenda.

Altres:

hMenció de Tot Raval al llibre “El Raval un espai al marge”, de Fernando Ainsa. hMenció de Tot Raval al llibre publicat per l’arquitecta Kimio Yamaka, de la Japan Foundation For Regional Vitalization.

VALORACIÓ

L’àmbit de la comunicació ha anat creixent amb la fundació, ampliant cada cop més el nombre de persones que reben l’agenda, i aprofundint en els contactes amb els mitjans de comunicació. Cada cop hi ha una visibilitat major del que passa al barri. D’altra banda, cal destacar la bona predisposició de les associacions a l’hora d’utilitzar la fundació com a plataforma per fer-les arribar al màxim de gent possible. Val a dir que en els últims cinc anys la Fundació s’ha consolidat com una de les principals fonts d’informació dels mitjans a l’hora de tractar temes sobre el Raval.

ORGANITZACIONS IMPLICADES

El Periódico de Catalunya, El Raval, Línia Ciutat Vella, La Guía del Ocio, El Mirador del Inmigrante i Ravalnet.

EQUIP HUMÀ

Tècnic de comunicació amb el suport de l’equip de Tot Raval.

FINANÇAMENT

El Periódico, Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona.

COMUNICACIÓ

TotRaval06

ACTIVITATS

45


PARTICIPACIÓ A JORNADES 18 i 19 de gener - Jornades sobre la infància i l’adolescència a Catalunya. Org: Associació Diomira. Col·laboració: comunicació escrita sobre el Diagnòstic de la infància i participació als grups de treball. 21 de gener - Jornades per a l’elaboració del Pla d’Acollida i Integració de les persones Immigrades a Ciutat Vella. Org: Districte de Ciutat Vella. Col·laboració: assistència i propostes de treball. 16 i 17 de febrer - Jornades de debat sobre el Projecte Jove de Barcelona a Ciutat Vella. Org: Consell de la Joventut de Barcelona i Ajuntament de Barcelona. Col·laboració: participació als debats. 24 de març - III Congrés del Comerç Urbà Metropolità: Immigració i Comerç. Org: Ajuntament de Ripollet i Diputació de Barcelona. Col·laboració: ponència sobre l’associacionisme comercial. 28 de març - Seminari Empreses d’Inserció. Org: ACEI. Associació Catalana d’empreses d’inserció. Col·laboració: ponència sobre Ravaltext i la Xarxa d’ocupació del Raval. 7-9 d’abril - Espai públic, espai de convivència, espai de diàleg. Org: Casal dels Infants del Raval. Col·laboració: assistència als grups de treball de preparació de les jornades. 10 de maig - Taula debat Immigració i Comerç. Org: Associació pel Diàleg COGITARE AUDE. Col·laboració: ponència sobre l’associacionisme comercial. 28 Juny - Jornades del Fòrum d’immigració del Projecte Educatiu de Ciutat. Org. IMEB. Col·laboració: presentació del Diagnòstic de la infància, l’adolescència i les famílies del Raval 12 de juliol - Seminari d’itineraris d’ocupació. Org: Fundació Jaume Bofill. Col·laboració: participació al debat.

46

TotRaval06

27-29 de setembre - I Urban Commerce - I Congreso Internacional del Comercio Urbano. Org: Ajuntament de Vitoria. Col·laboració: ponència sobre l’associacionisme comercial.

30 de setembre - “Fem-ho fàcil”: Jornada de treball per a entitats del tercer sector de Ciutat Vella. Org. Fundació Comtal. Col·laboració: suport en l’organització. 4-6 octubre - “AEN Conference 2006. All Together Now. Social networks and community partnerships”. Org: AEN - Audiences Europe Network. Col·laboració: El CCCB presenta la ponència “Raval: a community network in Barcelona”, sobre la xarxa cultural al Raval. 26 d’octubre - Interacció’06-Polítiques culturals de proximitat. Org: Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) – Diputació de Barcelona. Col·laboració: ponència sobre Raval(s). 10 de novembre - Jornada Universitat de Barcelona al Raval. Org: Universitat de Barcelona i Foment de Ciutat Vella. Col·laboració: preparació de les jornades, comunicació i ponència sobre la Fundació i el Raval. 6 de Novembre - Jornada de Comerç. Nous escenaris del Comerç. Org: Ajuntament de L’Hospitalet. Col·laboració: ponència sobre l’Associacionisme Comercial. 14 i 15 de novembre - Programa “Emprende en tu barrio. Dinamiza la ciudad”. Org: Asociación Cardijn y Junta de Andalucía. Col·laboració: ponència sobre Tot Raval i el treball en xarxa.

VISITES A TOT RAVAL

Durant el 2006 l’equip de Tot Raval ha rebut diverses persones i entitats que ens han demanat informació sobre el barri i la tasca que la Fundació hi està duent a terme. Entre elles, destaquen: hUrban Renaissance Agency, consultoria del govern japonès. hBocconi School of Management de Milan. Àrea d’Administracions Publiques. hEstudiants de la Drew University de Nova York. Dins del seminari "Spain in Europe: a multicultural perspective", organitzat per la Fundació UAB. hConsorci Riba (Palma de Mallorca). hJapan Foundation For Regional Vitalization. hAlcaldia de Bogotá. hAjuntament de Santa Coloma de Gramanet.

COMUNICACIÓ


FINANÇAMENT

DESPESES

Per dur a terme les diferents accions, s’ha comptat amb les aportacions de Patrons i Amics i s’ha cercat suport a les administracions, a l’empresa privada i a altres organitzacions. Cal destacar que, a banda de les aportacions a projectes concrets, Tot Raval ha rebut subvencions i ajuts per a la tasca de creació i treball en xarxa provinents de la Secretaria d’Acció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i la Regidoria de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona. D’altra banda, per garantir la transparència i qualitat de Tot Raval, el 2006 s’ha realitzat una auditoria dels comptes del 2005.

INGRESSOS

Les despeses estan dividides en 3 conceptes: projectes, estructura i personal de l’equip de Tot Raval. hProjectes: inclouen els costos directes d’aquests i del personal contractat directament per a la seva realització, però no contemplen el personal de l’equip de la fundació que els coordina o que els dirigeix. hEstructura: inclouen subministraments, neteja, gestoria, informàtica, fotocopiadora, manteniment, material d’oficina, assegurances, etc. Personal: comprenen el sou de l’equip de Tot Raval: directora h gerent, coordinadora-tècnica de l’àmbit social, tècnica de l’àmbit econòmic i comercial, tècnica de l’àmbit cultural i administrativa.

Despeses 2006 Despeses per projectes Despeses d'estructura Despeses de personal de Tot Raval

Sobre el total d’ingressos de la Fundació cal mencionar que un 38% correspon a aportacions no gestionables comptablement, però valorades econòmicament, tant públiques com privades (aportacions en espècies, convenis...). Ingressos comptabilitzables: 321.288 € Ingressos no comptabilitzables: 198.095,12 €

62% 38%

316.294,80 51.803,01 152.368,68 520.466,49

29%

Despeses de personal de Tot Raval

61%

Despeses per projectes

Ingressos 2006 Aportacions patrons i amics Subvencions, convenis i ajuts públics Aportacions públiques no comptabilitzables Subvencions, convenis i ajuts privats Aportacions privades no comptabilitzables Altres ingressos

25.930,55 174.704,30 116.496,08 102.483,53 81.599,04 18.169,62 519.383,12

10%

Despeses d’estructura

De les despeses per projectes, cal destacar que un percentatge considerable està destinat directament a donar suport a les entitats i projectes del barri. Malgrat que Tot Raval no els financia directament, sí que els ofereix recursos (Plans d’Ocupació de Barcelona Activa, suport en comunicació, logística, etc.), a part de la dedicació de l’equip.

2006 Aportacions privades no comptabilitzables

16%

Aportacions Altres ingressos patrons i amics

Entitats i projectes de barri Projectes de Tot Raval (conjunts amb altres organitzacions)

89.627,27 226.667,53 316.294,80

3% 5%

28%

Entitats i projectes de barri

22% 34%

Aportacions públiques no comptabilitzables

Subvencions, convenis i ajuts públics

72%

Projectes de Tot Raval (conjunts amb altres organitzacions)

FINANÇAMENT

TotRaval06

20%

Subvencions, convenis i ajuts privats

47


48

TotRaval06

SUPORT I COL路LABORACIONS


S O C I A L S

SUPORT I COL路LABORACIONS

TotRaval06

O B R E S

49


TotRaval06

50

SUPORT I COL路LABORACIONS


Memòria 2006  

Recull d'activitats de la Fundació Tot Raval durant l'any 2006.

Memòria 2006  

Recull d'activitats de la Fundació Tot Raval durant l'any 2006.

Advertisement