Page 1

mem貌ria 2012 Versi贸 redu茂da. Trobareu la versi贸 extensa a www.totraval.org


QUÈ ÉS TOT RAVAL? La Fundació Tot Raval és una plataforma de 57 patrons i 79 Amics i Protectors formada per associacions, institucions, persones i empreses vinculades al Raval que tenen com a objectiu comú la millora de la qualitat de vida en el barri. L’entitat desenvolupa un treball comunitari en el que participen més de 300 organitzacions, partint d’una visió integral, que incideix en els àmbits social, educatiu, cultural i econòmic. La Fundació dinamitza diferents espais de treball i participació (Patronat, Comissions, Grups de treball per projectes, Jornades, etc.) per tal d’analitzar conjuntament la realitat del barri i poder oferir solucions de forma consensuada i conjunta, compartint i optimitzant els recursos existents. Així, impulsa projectes referents a la convivència i la cohesió social, el treball en xarxa, la participació, la salut, l’educació, l’ocupació, el foment de la responsabilitat social, la dinamització econòmica i la cultural, entre d’altres, per tal de contribuir a fer un barri inclusiu, dinàmic i compromès.

Què fa Tot Raval? •

De paraigües, donant suport, principalment, a iniciatives que parteixen de les entitats que en són membres. I impulsant-ne d’altres que el seu patronat considera convenients i que tenen una naturalesa més transversal.

De xarxa, fomentant el treball en xarxa, la coordinació i la comunicació entre els diversos agents que actuen al Raval.

De puntal, enfortint el teixit associatiu, mitjançant el suport tècnic, la comunicació i la cerca de recursos que facin possible les activitats impulsades per les entitats del barri.

D’altaveu, contribuint al foment del coneixement del barri i fent d’altaveu d’allò que es fa des del Raval.

De motor, impulsant algunes iniciatives que serveixin d’estímul per a determinats aspectes de la dinàmica social, comercial o cultural del barri.

Aspectes destacats de Tot Raval:

2

La diversitat i heterogeneïtat dels seus membres.

La participació i treball conjunt amb 302 entitats, organitzacions, empreses i serveis (més de 200 de les quals són del propi barri).

La transversalitat de les accions en els àmbits social, educatiu, ocupacional, de salut, cultural, econòmic, amb una visió integral i intercultural.

La creació d’una “marca Raval” i de diverses accions per fomentar la identitat del barri, així com el sentiment de pertinença de la seva població.

La unió de sensibilitats i organitzacions molt diferents amb un mateix objectiu.

La singularitat del model de la fundació, que ha estat reconeguda com a primera fundació cívica de l’Estat Espanyol per la Fundació Bertelsmann.


RAVAL COMUNITARI El programa Raval Comunitari és la raó de ser de Tot Raval, el punt de partida que dóna sentit a les accions que impulsem des de la Fundació: el foment del treball en xarxa, la coordinació i la comunicació entre les organitzacions, els serveis, les empreses i el veïnat del barri, canviant la manera com ens relacionem, proposem iniciatives, compartim, i treballem amb projectes conjunts.

Què volem? • •

Millorar la qualitat de vida del Raval i assolir els reptes de futur consensuats a la Reflexió Estratègica 2012: convivència, educació, inserció, millora de la imatge del barri i dinamització econòmica a través de la cultura. Enfortir el teixit associatiu mitjançant el suport a les associacions i a les activitats i projectes comunitaris del barri, fomentant la participació del veïnat.

Què hem fet el 2012? 10è Aniversari de la Fundació Tot Raval El 22 de març es va celebrar el X Aniversari de la Fundació Tot Raval amb una festa al Restaurant Norai, del Museu Marítim de Barcelona, a la qual van assistir més de 300 persones, entre Membres i Amics de la Fundació, representants polítics, entitats i institucions, empreses, comerciants, i veïns i veïnes del Raval.

REFLEXIÓ ESTRATÈGICA 2012 El procés de Reflexió Estratègica de 2012 ha permès identificar les principals febleses i punts forts de l’organització, així com reforçar el sentiment d’identitat i pertinença envers Tot Raval de part dels seus Membres, Amics i Protectors.

ACCIONS DE SUPORT A LA XARXA L’equip de Tot Raval ha donat suport a 55 projectes de barri de formes molt diverses: des de l’ajut puntual fins a la participació activa en la definició del projecte i en la seva implementació en el barri.

Principals resultats obtinguts de Raval Comunitari: • • • • •

Treball amb 302 organitzacions, institucions, empreses... Dinamització de 3 comissions, 16 grups de treball, 8 subgrups per temàtiques específiques i 4 associacions de comerciants. Més de 5.300 persones han estat implicades directament en els projectes comunitaris. Més de 39.000 persones han pogut gaudir dels projectes comunitaris impulsats per Tot Raval o que han rebut el seu suport. Tot Raval ha ofert suport a 55 projectes de barri.

3


PROJECTES 2012 Els projectes del 2012 tenen l’objectiu de promoure el Raval com a Territori Socialment Responsable, és a dir, fomentar accions de Responsabilitat Social dels diferents agents que es troben al territori (empresariat, comerç, institucions culturals, entitats socials, veïnat, etc.) per donar resposta de forma comunitària i des del nivell local, als reptes que planteja aquesta nova època.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS 1. Línia de foment de la igualtat d’oportunitats a partir de programes socioeducatius i de formació professionalitzadora per a joves: - Programa d’Educació i Comunitat - Xarxa de Lectura - Itaka al Raval - Escoles Tàndem INSERCIÓ LABORAL 2. Línia d’inserció a través del treball en xarxa i la vinculació de l’empresariat del territori: - Xarxa Laboral del Raval COMERÇ I CONVIVÈNCIA 3. Línia d’implicació del comerç en el territori. RAVAL CULTURAL 4. Línia d’implicació de les entitats i equipaments culturals en el territori:

- Vinculació d’agents culturals i artístics amb el barri - Accions culturals a l’espai públic - Raval(s) - “50 obres d’Art al Raval” - Comunicació i cultura ALTRES ACCIONS COMUNITÀRIES: - Mediació i convivència a l’espai públic - Projecte Norai PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL: 1. Línia d’actuació global 2. Línia d’actuació socioeducativa 3. Línia d’actuació en salut comunitària 4. Línia de relacions ciutadanes COMUNICACIÓ

AGENTS IMPLICATS Entitats, organitzacions i institucions, Administració, veïns i veïnes, comerciants, empreses.

LINIES D’ACTUACIÓ

IGUALTAT D’OPORTUNITATS XARXA DE LECTURA La Xarxa de Lectura del Raval treballa per fomentar el gust de la lectura als infants i joves del barri i les seves famílies a partir d’accions pedagògiques dirigides a diferents franges d’edat (motxilles de lectura, programa Experts a la Xarxa, Àlbum de Cromos, etc.). • 350 infants, joves i famílies 22 educadors/es i tècnics han participat activament en el desenvolupament i activitats de la Xarxa de Lectura. ITAKA AL RAVAL Aquest projecte impulsa itineraris integrals per a joves de 16 a 25 anys per tal que assoleixin una formació i una experiència prelaboral satisfactòria o que es reincorporin de nou cap a la formació reglada. Aquesta iniciativa es desenvolupa mitjançant la coordinació i el treball en xarxa amb les entitats educatives, socials i laborals del territori. • 50 joves han participat en accions formatives;15 estan realitzant un PQPI, 5 altres estudis i 17 han estat inserits en accions prelaborals vinculades al territori.

4

ESCOLA TÀNDEM Les Escoles Tàndem és un projecte educatiu innovador que es basa en l’especialització curricular dels centres educatius que hi participen en una matèria singular (música, ciències, audiovisuals…). Està liderat per la Fundació Catalunya - La Pedrera en coordinació amb el Consorci d’Educació, amb el partenariat d’institucions de referència del país. Tot Raval ha donat suport a la implementació d’aquest projecte que L’Escola de Músics i JPC desenvolupa conjuntament amb l’Escola Labouré.


XARXA LABORAL (XLR) La XLR aplega 21 entitats de l’àmbit ocupacional amb l’objectiu d’optimitzar recursos i donar sortida a les persones amb dificultats d’inserció que volen accedir al món laboral. Alhora esdevé pont de comunicació i treball entre les empreses i les entitats de formació-inserció del Raval. • •

S’han realitzat 54 pràctiques laborals en els àmbits d’hostaleria i logística i s’han aconseguit 43 insercions. 92 usuaris/es han participat en els cursos formatius d’alfabetització digital. Col·laboració periòdica amb 33 empreses i organitzacions.

COMERÇ I CONVIVÈNCIA Aquesta actuació consisteix en la promoció de la implicació dels comerciants en el territori a través de diferents accions que tenen una incidència, directa o indirecta, en el mateix barri. • • •

S’han dinamitzat 4 associacions de comerciants, formades per 520 establiments. S’ha presentat la “Guia per a la dinamització del comerç local i nouvingut”, a càrrec de la Diputació de Barcelona i l’Estudi Econòmic i Comercial del Raval. Més de 12.000 persones han participat en les accions de les associacions de comerciants.

RAVAL CULTURAL Raval Cultural forma part d’un projecte més ampli, liderat pel Districte de Ciutat Vella, que vol promoure el Raval com a barri cultural i creatiu, entès com espai que acull nombroses i diverses iniciatives innovadores (gastronomia, disseny, noves tendències, música, teatre, tallers, grans equipaments culturals, etc.), posantles en valor i donant-los més visibilitat. Aquest projecte té varies línies i Tot Raval desenvolupa la connectivitat entre les institucions culturals del barri i la seva població, que inclou: vinculació d’agents culturals i artístics amb el territori, activitats culturals a l’espai públic i accions de comunicació. • •

350 visitants en itineraris i visites de Festa Major. 758 visitants en itineraris i visites de Raval(s).

RAVAL(S), FESTIVAL DE CULTURA DEL RAVAL Raval(s) vol ser una mostra dels molts Ravals que existeixen al barri. En l’edició del 2012 es va fer una celebració especial per posar en valor una dècada de treball conjunt de les entitats i associacions. • •

Gairebé 135 entitats, institucions i empreses i més de 1.100 persones s’hi han implicat. S’han programat més de 70 activitats.

“50 OBRES D’ART AL RAVAL” Aquest és un projecte comunitari que es desenvolupa en els àmbits d’inserció laboral jove, artístic, cultural i econòmic . Consisteix en la pintada de 50 persianes de locals del barri inspirades en obres de la literatura en català. És una iniciativa de Tot Raval, el projecte Itaka al Raval i Grup 62, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. • •

13 joves han participat amb èxit en el procés de formació pràctica prelaboral. 50 comerciants s’han implicat en el procés i 25 artistes de l’art urbà hi han col·laborat.

5


ALTRES ACCIONS COMUNITÀRIES PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE ‘MEDIACIÓ, ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA’ En el marc del Pla de Barris Raval Sud, aquesta acció és fruit de la trajectòria de treball en xarxa iniciat el 2007 amb el projecte Diàlegs per la convivència, que cercava millorar la convivència a les zones on s’exerceix prostitució al Raval. L’activitat s’ha centrat en la zona entorn a la Plaça Salvador Seguí (carrer St. Rafael, Robadors, Salvador Seguí, Sant Pau...). • •

5 tallers amb treballadores del sexe, 55 dones contactades. Mediació directa sobre 4 conflictes de l’espai públic, vinculant a totes les parts.

PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE NORAI Projecte cultural i de responsabilitat social al voltant de la gastronomia marítima impulsat pel Museu Marítim de Barcelona (MMB), Impulsem SCCL i la Fundació SURT, amb el suport de Tot Raval. Es desenvolupa al restaurant-cafeteria del MMB i als Jardins del Rei i té 4 eixos fonamentals: socioeducatiu, cultural, comunitari i empresarial. • • •

El projecte ha acollit 60 persones en itinerari formatiu i 20 persones en pràctiques. S’han realitzat 15 contractacions. S’han desenvolupat 4 cicles gastronòmics.

PROJECTE D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA INTERCULTURAL El barri del Raval és un dels 17 territoris de l’Estat on es porta a terme, des del setembre de 2010, el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), impulsat per l’Obra Social “la Caixa”. El seu objectiu és promoure la convivència intercultural al barri a partir de la implicació i el treball conjunt entre el Districte, els professionals d’entitats i serveis públics, així com veïns i veïnes del barri. LÍNIA D’ACTUACIÓ GLOBAL Graella d’Actuacions del Raval La Graella d’Actuacions del Raval és una eina de coneixement i anàlisi dels recursos, serveis i actuacions del Raval, tant públics com privats. La creació d’aquest instrument neix de la necessitat expressada per diferents agents del territori de recollir i posar en valor els diferents programes i projectes que s’hi estan realitzant. LÍNIA D’ACTUACIÓ SOCIOEDUCATIVA Aquesta línia parteix de la tasca del Grup d’Educació i Comunitat, format amb la finalitat d’incidir en la millora de les polítiques, les iniciatives socials i les dinàmiques comunitàries relacionades amb la infància, l’adolescència i les famílies al Raval. S’han creat dos grups formats per entitatsi serveis socioeducatius: Grup d’Anàlisi Educativa del Raval i Grup de Treball sobre Famílies. •

13 centres educatius del barri han participat en l’elaboració del vídeo “Educa’t al Raval, Val la Pena”, que mostra diverses experiències educatives d’èxit en el Raval.

LÍNIA D’ACTUACIÓ EN SALUT Aquesta línia consisteix en la definició i implementació d’un pla d’acció comunitària en salut, definit i acordat entre els professionals, les administracions i la ciutadania del propi barri, en base a les necessitats identificades i els recursos disponibles. •

6

S’ha treballat en la identificació, priorització (participació de 350 professionals) i anàlisi conjunt dels principals problemes de salut, i s’han definit 3 línies estratègiques: salut mental, salut afectiva-sexual i reproductiva i envelliment saludable.


LÍNIA DE RELACIONS CIUTADANES El Raval Territori Socialment Responsable Aquest projecte transversal inclou diverses línies que promouen, dinamitzen o consoliden el barri del Raval com a Territori Socialment Responsable (TSR). La finalitat és identificar i promoure accions de Responsabilitat Social mitjançant la implicació dels agents socials, econòmics i culturals. •

Presentació del Banc on-line d’accions responsables i difusió del tríptic informatiu “El Raval, Territori Socialment Responsable”. Inici de la campanya de comunicació.

Grup Interreligiós El grup interreligiós té per objectiu promoure el coneixement i el treball conjunt entre les diferents religions i creences que conviuen al barri, incidint en la millora de la convivència i el respecte mutu. Es treballa a partir de la reactivació del Grup de Diàleg Interreligiós del Raval (nascut el 2001) i de la promoció d’activitats interreligioses i interculturals. •

Elaboració del Mapa de Centres de Culte del Raval i del Calendari de Celebracions del Raval 2013. 400 participants a les celebracions interreligioses del Raval.

Acció Global Ciutadana: “El Raval Aprèn del Raval”: Diada de St. Jordi Durant la diada de Sant Jordi, a la Rambla del Raval es va dur a terme la trobada ‘El Raval aprèn del Raval’, que va consistir en una jornada basada en l’intercanvi de coneixements i en una variada oferta d’activitats per visibilitzar els molts sabers que hi ha al barri, amb la participació de centres educatius, comerciants, veïnat, entitats i administracions. •

7.500 persones han assistit a la jornada “El Raval aprèn del Raval”, organitzada per 86 entitats del barri, amb la implicació de la ciutadania.

COMUNICACIÓ Tot Raval promou una informació veraç i de qualitat sobre el barri del Raval i el seu teixit associatiu a través de diversos mitjans, propis i en col·laboració (Butlletí elctrònic, Tot Raval Informa, Web, Facebook, ‘Compartir’, ‘En Xarxa’, El Periódico de Catalunya, Periódico el Raval...). • •

S’han difós 389 activitats de 216 organitzacions. Tot Raval ha aparegut a 116 notícies publicades a la ràdio, la televisió i la premsa escrita.

7


MEMBRES DE TOT RAVAL A. Acció Social Montalegre A. Casal dels Infants per a l’acció social als barris A. Consell Islàmic Cultural de Catalunya A. Cultural, Educativa i Social de Dones Pakistaneses - ACESOP A. d’Amics de la Rambla A. de Comerciants del Mercat de la Boqueria A. de Mestres Rosa Sensat A. de Treballadors Pakistanesos A. Estel Tapia A. per a Joves TEB A. Ravalnet – Xarxa Ciutadana del Raval A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB AEIRaval– A. Educativa Integral del Raval Bagués Masriera S.A. (Joieria Bagués) Biblioteca de Catalunya Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – CCCB Col·legi de Notaris de Catalunya El Lloc de la Dona - Germanes Oblates Escola Massana Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval “Eix Comercial del Raval” Fundació APIP-ACAM Foment de Ciutat Vella S.A. Foment de les Arts i del Disseny - FAD Fundació Art Aids Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina Fundació CIDOB – Centre d’Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament Fundació Escó

Fundació Gran Teatre del Liceu Fundació per a Dones SURT Fundació Privada Ficat Fundació Raval Solidari Fundació Romea per a les Arts Escèniques Fundació Taller de Músics Impulsem SCCL Institut d’Estudis Catalans L’Escola de Músics i JPC Museu d’Art Contemporani de Barcelona – MACBA Museu Marítim de Barcelona Regesa Unió General de Treballadors - UGT Unió Sindical Obrera de Catalunya – USOC Universitat de Barcelona Xamfrà – Centre de Música i Escena Sr. Emili Alvarez Costa Sr. Jaume Badia i Pujol Sra. Katy Carreras-Moysi Carles-Tolrà Sra. Rosa Cullell Muniesa Sra. Macarena G. de Vega Sra. Rosa Gil Garcia Sr. Jordi Labanda Blanco Sr. Xavier Mallafré Cruañas (Grup 62) Sra. Paz Molinas Sans Sr. Enric Pantaleoni Andreu Sra. Nuria Paricio Paricio Sr. Joan Subirats Humet Sr. Emili Sarrion i Avinent Sr. Rafael Vilasanjuan Sanpere

AMICS I PROTECTORS A. Benestar i Desenvolupament (ABD), A. Catalana d’Art Prehistòric, A. de Comerciants C/Unió i Marquès de Barberà, A. de Comerciants Carme Comerç, A. de Comerciants de la Rambla Raval, A. de Comerciants de Riera Alta, A. de Comerciants del C/ St. Pau i Adjacents, A. de Comerciants i Amics/gues Raval7, A. de Comerciants i Amics/gues Ravalverd, A. de Comerciants i Veïns Carrer de la Cera, A. Diàlegs de Dona, A. Filipina Kalipi/A. Filipino Catalana, A. Punt d’Intercanvi, A. Sirio-Catalana per la llibertat i la democràcia, ACUMA, AIPCC, AMICAL, AMPA Collaso i Gil, Arts Sta. Mònica, Aula Barcelona, Be Hostels, Bicicleta Club de Catalunya – BACC, Can Brasil, Capoeira Canigó, Càritas Diocesana, Casa Eslava, Casa Leopoldo, CEIP Collaso i Gil, Centre Cultural Islàmic Camí de la Pau, Centro Boliviano Catalán, Centro Filipino Tuluyán - San Benito, Centro Riojano, Cercle del Liceu, Club Gimnàstic el Raval Barcelonès, Comunitat Teresiana, Concept Agency, Consell Comarcal del Barcelonès, Consell Superior d’Investigacions Científiques, Conservatori del Liceu, Creant, El Mirador de l’Immigrant/ A. Cultural Punt Comú, El Periódico, Enfasystem, Escola Labouré, Espai Mallorca, ETIS – Equip de Treball sobre Immigració i Salut, Fedelatina, Filmoteca de Catalunya, Forn de teatre Pa’Tothom, Fundació Arrels, Fundació Barcelona Comerç, Fundació Bertelsmann, Fundació Blanquerna, Fundació Èxit, Fundació Quatre Vents, Fundació Servei Solidari, Fundació Social del Raval, Grup Focus, Hotel Barceló, Hotel España Ramblas, IES Miquel Tarradell, Institut Superior d’Estudis Musicals- Taller de Musics (ISEM-TM), La Casa del Libro Árabe, La Taula del Raval, Mercat Obert del Raval, Penya Blaugrana Sant Pau-Raval, Periódico El Raval, Proveeduría Cultural El Colmado, Sida Studi, Sos Racisme, Sukhmani Indian Association, Sr. Cesar Muñoz, Sr. Edu García, Sr. Lluis Cabrera, Sr. Josep Lamiel, Sr. Miquel Terrasa, Sr. Pere Pina, Sra. Yolanda Artero (Bugaderia Yolanda) i Voluntaris 2000.

Els projectes de Tot Raval també han estat possibles gràcies al suport de més de 70 col·laboradors i finançadors (administracions, empreses, fundacions ...), així com a persones que han fet donacions a títol individual. Així mateix, agraïm la dedicació de més de 300 entitats i organitzacions i dels seus professionals que han participat en els projectes comunitaris del barri, així com a totes aquelles persones (veïnat, comerciants, voluntaris, estudiants en pràctiques,...) que hi han col·laborat d’una manera o d’una altra. Entre tots i totes fem possible un Raval millor.

Versió reduïda. Trobareu la versió extensa a www.totraval.org

Memòria 2012 (versió reduïda)  
Memòria 2012 (versió reduïda)  
Advertisement