Glasilo Priložnosti zame 2019

Page 1AVTOR KRIŽANKE IN SLIKE JOŽE PAUMAN

BOGOMILOM STROKOVGLAVNO NJAK SORODNA ZA ARABSKE MESTO KRŠČANSKA JEZIKE IN FRANCIJE LOČINA KULTURO

ANGLEŠKA PEVKA (RITA)

OSETSKI JEZIK

RANOCELNIŠTVO

SRBSKI PISATELJ IN SLIKAR (MOMO)

ICEK

19

OTILIJA (ljubkovalno)

7

DOLGOREPA PISANA PAPIGA

IGRALEC, NOMINIRAN ZA NAGRADO TONY (ŽELJKO)

SEVANJE GLAVNI ŠTEVNIK

DO 5 CM DOLG PAJEK, ŽIVI V JUŽ. ITALIJI IZR. PEVEC OFARIM

25

NEDRA

9 POLSINTEAVTNAOR NA BOGOMOLKE, TIČNI KDOR KAJ PAUMAN34 GORKEGA ESTROGEN KI ŽIVIJO DEPONIRA PAUMAN V ZA PERORALV MORJU PAUMAN MARIBORU NO UPORABO AVTOR 18 PAUMAN MEDVEDEK PAUMAN PAUMAN

OTO PESTNER

NAJVIŠJI SLAP V SLOVENIJI

BEL PRAŠIČ AM. IGRALEC COSTNER MOČ, JAKOST

REKA BLIZU ANCONE V IT. DEPARTMA V FRANCIJI

IGOR IVANOV PREDS. SINDIKATA GLOSA (DORO)

28

DOMIŠLJAV PUHLOGLAVEC ALI GIZDALIN

ZVIJAČA NEKDANJA IGRALKA BEGOVIĆ

TRIESTE

VOJAŠKO POVELJSTVO

IME JUNAKA IZ STRIPOV, DETEKTIVA KIRBYJA

TRIDELNA TABELNA SLIKA

KINEMATOGRAF

AFR.ANTILOPA PRENOS DEVIZNIH SREDSTEV NA BANČNI RAČUN

OBIRALCI GROZDJA PRI TRGATVI GOVEDAR SLIKA JE V TEHNIKI AKRIL 56X40 cm

AM. MULTINACIONALKA OTOČEK V KORNATIH

LADJA, KI VOZI ČEZ MORJE

16

6

PRIOSTREN KONČNI DEL ČESA, KONICA

PSIČEK, KUŽEK

24

1

ZAPRTA STEKLENA CEV Z DVEMA ELEKTRODAMA

VREDNOSTNI PAPIR RAFKO IRGOLIČ

SREDIŠČE VRTENJA NAHITRO NAREJE. RISBA

UKRAJINSKI KONCERTNI PIANIST (EMANUEL)

OMLATEN SNOP ŽITA

MESTO V INDIJI, VARANASI

30

PROJEKCIJA PREDMETA NA NAVPIČNO RAVNINO

14

NEMŠKI MATEMATIK, (EMIL, 1890-1964) ONDINA OTTA

SLOVENSKI PISATELJ (FRANCE, 1890 - 1970)

POMAKNITEV V GERM. MIT. ŠKRATU PODOB. BITJE

TIR PLANETA POD VPLIVOM GRAVITACIJE

ZORMANOVA LITERARNA JUNAKINJA

8

KIT. NOVELIST (LU, 1881-1936)

USA

RAGLJA IME DIRKAČA CLARKA

5

BREST

3

29

ZNAMENITA SLIKA EDVARDA MUNCHA

KRAJ NA SEVERU FINSKE (anagram: KASA)

FR. IME ZA ANTWERPEN LADKO KOROŠEC BAKRENA ROČKA ZA KAVO ALI VODO

ENEJEV PRIJATELJ V VERGILIJEVI ENEIDI

20

VAS NA ROBU LJUBLJANSKEGA BARJA

AM. REŽISER (WILLIAM)

PROSTOR V GLEDALIŠČU, KADILNICA, SPREHAJALNICA

GRM, KATEREGA LISTI VSEBUJEJO KOKAIN

MESTO NA MALTI

PLIN V OZRAČJU

13

POKRAJINA OB TIGRISU, DOMOVINA ELAMCEV

AMERIŠKI ALPSKI SMUČAR LIGETY

POSLOPJE

22

SREDIŠČE Z. UKRAJINE OTOK PRED SPLITOM

KUŠČAR SIVKASTE BARVE

RIBA IZ DRUŽINE KRAPOVCEV

AFR. DRŽAVA, PREJ NJASA

DLAKOCEPSKI URADNIKI RASTL. S ČLENASTIM STEBL.

2

26

11

STANE SEVER

SPONA, OKOV

15

23

JEGULJI PODOBNA MORSKA RIBA

21

POTOMEC ŠP. V J. AMERIKI PEVEC MOJZER

IME PEVKE KRANER

PESEM HVALNICA

12

10

IZKAZ GAŠPER TIČ

VULKAN NA FILIPINIH NA OTOKU MINDANAU

ZGODNJEITALSKO LJUDSTVO V JUŽNI ITALIJI (anagram: KOSI)

NEBESNI POJAV

GRŠKA ČRKA

17

4 27

MANJŠA KAD, KADCA

ARTIN Emil - nemški matematik, DEAR William - ameriški režiser. ITT - ameriška multinacionalna družba, MSIDA - univerzitetno mesto na Malti, RETRANSFER - prenos deviznih sredstev na bančni račun osebe iz druge države 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.