Page 1

Del 19 al 26 de novembre '10 · www.eltotdigital.com

Número 1453

EspaiC:

Actualitat:

Persones:

Política:

Badalona acull la 1ª Mostra de Bestiari Festiu del Mediterrani .30

Comença l’enderrocament de l’antic edifici de la discoteca Gran Velvet .08

Entrevista a Nadia i Agnès Rotger .14

ICV-EUiA es compromet a denunciar el PP cada vegada que “vomiti racisme” .16

La vacuna de la Sida més a prop

Partit a la Festa Major a Sant Antoni de Llefià, entrega de la copa a l'equip guanyador, any 1965 Foto. Fèlix Rizo

Portada.indd 1

Participa als concursos del TOT d'aquest Nadal: La Gran Panera, .28 El Conte de Nadal, .18 Fotografía de portada .77

16/11/2010 15:27:03


TOT Badalona i 27

PlantillaBase-Nova.indd 1

15/11/2010 13:46:43


e r t n e re d r e ? p Vols kg de peXs, 2 i 10ENÇA ARA MADTE'IINICI" S COM S " K IT U O N LS AM B E

IN FO RMA' T GR ATUÏTAM ENT A: FARMÀCIA

FARMÀCIA

C. BATLLERIÀ CLARÓS

M. BELENGUER TORRAS

Avda. Martí Pujol, 649 - 653 Tel. 93 460 58 43 08917 BADALONA

Centre Comercial Màgic Badalona C/ Concòrdia, 1 - local B-41 Tel. 93 224 55 58 - 08917 BADALONA

1422farmaciamagic.indd 3 1422

s nt oreame h 3 arc tuït p a ' d a gr 08 0/ /804/2010 0 04 10:47:36 47:3 36


sumari D’entrada Actualitat Política Esports A fons Persones Opinió Instantànies Espai C

6-7 8 - 10 - 12 16 - 17 26 14 - 15 20 - 21 - 22 24 30 - 36

Agenda Cinemes Novetats La Llar Medicina Empresa Consultori Legal Animàlia Nins

32 - 33 34 36 38 - 44 48 - 49 62 55 45 -

Lectors Immobiliària Gastronomia Guia de Serveis Motor Passatemps/ Horòscops Classificats Tendències Tecnologia

52 - 53 - 54 64 - 69 50 - 51 58 - 59 56 - 57 70 - 76 46 78

Foto antiga

Partit a la Festa Major a Sant Antoni de Llefià, entrega de la copa a l'equip guanyador, any 1965 Foto. Fèlix Rizo Tothom que desitgi veure publicada de forma gratuïta alguna fotografia seva antiga de Badalona, Montgat i Tiana, pot fer-les arribar a la nostra redacció ubicada a: C/. Lleó, 11-13 2n. 3a. - Badalona

C/Lleó 11-13 20n 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 · 93 464 69 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com

EDITA: Subirats&Subirats Editors S.L. NIF: B-63461594 DISSENY GRÀFIC I MAQUETACIÓ: M. Subirats, L. Catalán, M. López. REDACCIÓ: M. Subirats, C. Carvajal, C. Tornero, Gina de Tera, J. García, N. Ribó ADMINISTRACIÓ: X. Subirats, A. Soriano, N. Ferrer OFICINES:C/Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona IMPRIMEIX: Tugrupográfico DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Es distribueix totes les setmanes a les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Fa saber que edita la revista amb paper ecològic, seguint les normatives europees vigents. La redacció de Revistes el TOT no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials compresos en el setmanari. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de la competència, aquesta editorial comunica que queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels anuncis, articles, imatges o col·laboracions que apareixen en aquesta publicació, fins i tot citant la seva procedència. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de la procedència de les dades facilitades pels anunciants.

4 i TOT Badalona

1453.pag.04.indd 1

16/11/2010 13:19:08


grupo lar_1453.indd 1

11/11/2010 9:51:50


d'entrada

Can Ruti participarĂ en els assajos d’una vacuna de la Sida Els investigadors del projecte Hivacat, un consorci pĂşblic i privat que agrupa cientĂ­fics especialitzats en el VIH dels hospitals Can Ruti i del ClĂ­nic,a Barcelona, preveuen iniciar d'aquĂ­ a un any els primers assajos en malalts d'una vacuna terapèutica contra la sida. AixĂ­ ho ha avançat l'investigador Christian Brander, coordinador cientĂ­fic d'Hivacat, durant el simposi 'Avenços en les vacunes profilĂ ctiques i terapèutiques del VIH', que s’ha celebrat aquesta setmana a Barcelona. $ B OZ F U t E l s a s s a j o s e n malalts afectats de Sida a Catalunya es realitzaran en DPMtMBCPSBDJĂ˜BNCMhFRVJQEFM cientĂ­fic Andrew McMichael, director del W e atherall Insti tute of Molecular Medicine de MB6OJWFSTJUBUEh0YGPSE (SBO #SFUBOZB IBFYQMJDBU$ISJTUJBO #SBOEFS RVF IB JOEJDBU RVF MFT JOWFTUJHBDJPOT EFM HSVQDBUBMĂ‹"juga en primera lliga"BNCMBSFTUBEFDJFOUĂ“GJDT FTUSBOHFSTFOBRVFTUDBNQ -hFRVJQEh"OESFX.D.JDIBFM

ha dissenyat un candidat a SFCSFMBWBDVOBRVFFTUSPCB F O B R V F T U T N P N F O U T F O assajos clínic s de fase 1, RVFEFUFSNJOFOMBTFHVSFUBU del tractament, anomenada .7" .PEJGJFE7BDDJOJB7JSVT "OLBSB #SBOEFS IB JOEJDBU R V F M hB T T B J H B $ BU B M V OZB FT EJSJHJSË QSFWJTJCMFNFOU B Q B D J F OU T R V F I B O F T U BU EJBHOPTUJDBUTEF4JEBSFDFOUNFOUJFOFMTRVBMTFMTJTUFNB JNNVOPMÛHJDOPFTUËEFCJMJUBU QFSMBNBMBMUJB

Una vacuna per controlar millor la infecciĂł "El problema -ha considerat el cientĂ­fic- ĂŠs el disseny d e l 'e stud i" E F M hBQ MJ D BD JĂ˜ EF MB WBDVOB UFSBQĂ’VUJDB KB RVF MB JOUFODJĂ˜ Ă?T OP EFJYBS EhBENJOJTUSBS FMT NFEJDBNFOUTRVFQSFOFOFMT QBDJFOUT NFOUSF FT SFBMJU[B MhBTTBJHDMĂ“OJD 6 O B W B D V O B U F S B Q Ă’ V U J D B DPOUSBFM7*)UĂ?QFSPCKFDUJV SFGPSĂŽBSMBSFTQPTUBJNNVOJUĂ‹SJB EFM DPT BM 7*) BNC MB

6 i TOT Badalona

%&OUSBEBJOEE
Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

J OWF T U J H B E P S T E F Q S F T U J H J JOUFSOBDJPOBM El VIH continua actiu en pacients que fan tractament &MT BDUVBMT USBDUBNFOUT QFS DPNCBUSFFMWJSVTEF MB TJEB 7*) IBO BDPOTFHVJU RVF DFOUFOBSTEFQBDJFOUTTPCSFWJTRVJOBNCVOBQSFTร’ODJBEF WJSVT FO TBOH JOEFUFDUBCMF BMNFOZT BQBSFOUNFOU 1FSร› UBNCร รT CFO DPOFHVU RVF MhFGFDUJWJUBUEFMBUFSร‹QJB

BOUJSFUSPWJSBMThBDBCBUBOCPO QVOU ThJOUFSSPNQ FM USBDUBN F O U  4 F O T F G ร‹ S N B D T F M QBDJFOU SFDVQFSB VO OJWFMM FMFWBU EF WJSVT FO TBOH FO QPDT EJFT -B SBร˜ EhBRVFTU SFCSPUWBTFSDPOGJSNBEBVO estudi de Mh*OTUJUVU Eh*OWFTUJHBDJร˜ EF MB 4JEB *STJ$BJYB VCJDBU B $BO 3VUJ RVF IB EFNPTUSBU RVF FMT BDUVBMT Gร‹SNBDT OP JNQFEFJYFORVFVOBNร“OJNB RVBOUJUBU EF WJSVT DPOUJOVร• JOGFDUBOUDร’MtMVMFTOPWFT

Amb uns altres ulls

Badalona lligada a la investigaciรณ contra la Sida des de fa 15 anys

finalitat de controlar millor la JOGFDDJร˜ J RVF MFT QFSTPOFT TFSPQPTJUJWFT OP IBHJO EF EFQFOESFFYDMVTJWBNFOUEFMT medicaments antiretrovirals, RVFIBOEFQSFOESFhTUPUBMB WJEB J BMHVOT DBVTFO HSFVT FGFDUFTTFDVOEBSJT &O BRVFTUB USPCBEB DJFOUร“G J D U B N C ร Q B S U J D J Q F O F M T EPT Nร‹ YJNT JOWFTUJHBEPST catalans en VIH, el doctor # P O BW F O U V S B $ M P U F U R V F EJSJHFJYMh*OTUJUVU*OWFTUJHBDJร˜ EF MB 4JEB *STJ$BJYB TJUVBU B Mh)PTQJUBM EF $BO 3VUJ J FM EPDUPS +PTFQ .BSJB (BUFMM EFMh)PTQJUBM$Mร“OJDEF#BSDFMPOB&MTEPTDFOUSFT UBOUFM CBEBMPOร“ DPN FM CBSDFMPOร“ EFTFOWPMVQFOVOBJOWFTUJHBDJร˜ DPOKVOUB QFS BDPOTFHVJS VOB WBDVOB EF MB 4JEB BNC NรT EF DJOD NJM NBMBMUT B USBWรT EFM QSPKFDUF )JWBDBU RVF DPNQUB BNC VO FRVJQ JOUFHSBUQFSNรTEFTFJYBOUB cientรญfics formats en centres

5PU J RVF QPS UFO BOZT MMVJUBOUDPOUSBMB4JEB QPUTFS molts ciutadans encara no TBCFO RVF VO EFMT HSBOT D F O U S F T N V O E J B M T R V F JOWFTUJHB BRVFTUB NBMBMUJB FT USPCB B MB NVOUBOZB EF $BO 3VUJ -*OTUJUVU EF 3FDFSDBEFMB4JEB*STJ$BJYB รT VO JOTUJUVU EF SFGFSร’OD J B J O UFS O B D J P O B M R V F Uร DPNBPCKFDUJVDPOUSJCVJSB NJMMPSBS FMT DPOFJYFNFOUT MB QSFWFODJร˜ J FMT USBDUBNFOUT EF MB JOGF D D Jร˜ QFM 7*)JMBTJEBBNCMBGJOBMJUBU รžMUJNBEFSBEJDBSMFQJEร’NJB *NQVMTBU QFS MB 'VOEBDJร˜ iMB$BJYBwJFM%FQBSUBNFOU EF 4BMVU EF MB (FOFSBMJUBU EF $BUBMVOZB *STJ$BJYB FT WB DPOTUJUVJS FM DPN B GVOEBDJร˜ QSJWBEB TFOTF ร‹OJNEFMVDSF JFTUร‹TJUVBU B M ) P T Q J U B M 6 O J WF S T J U BS J (FSNBOT5SJBTJ1VKPM -J O T U J U V U F T U B E JS J H J U Q F M % S # P O BWF O U V S B $ M P U F U *STJ$BJYB BQMFHB NรT EF DJORVBOUBJOWFTUJHBEPSTRVF FT EFEJRVFO QSJODJQBMNFOU B GFS SFDFSD B Cร‹TJD B QFS DPNQSFOESF FMT NFDBOJTNFT E JOGF D D Jร˜ QFM 7*) J QP E FS E FTFOWPMVQBS BJYร“ OPWFT UFSร‹QJFT J WBDVOFT "MIPSB *STJ$BJYB QBS UJDJ-

QB FO FTUVEJT DMร“OJDT QFS BWBMVBS MFT OPWFT FTUSBUร’HJFTUFSBQร’VUJRVFTJDPPQFSB BNC FMT QBร•TPT FO WJFT EF EFTFOWPMVQBNFOU FO MB MMVJUBDPOUSBMBQBOEร’NJBB FTDBMBNVOEJBM Des de Badalona, la recerDB D JFOUร“GJDB EF M*OTUJUVU de Recerca de la Sida *STJ$BJYB FT EFTFOWPMVQB F O D P P S E J O B D J ร˜ B N C F M T NรT QSFTUJHJPTPT DFOUSFT de recerca internacionals, J MFT QVCMJDBDJPOT RVF TFO EFSJWFOFTUSPCFOFOUSFMFT RVF SFHJTUSFO FMT NรT BMUT ร“OEFYTEJNQBDUFFOBRVFTU DBNQ&TQFSFNRVFEBRVร“B un any, el nom de Badalona GJHVSJ B OJWFMM NVOEJBM DPN B FNCSJร˜ EVOB FTQFSBEB J FT Q FS BO รŽ BE PS B WBD VOB DPOUSBMB4JEB TOT Badalona i 7

%&OUSBEBJOEE
actualitat

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

Comença l’enderrocament de l’antic edifici de la discoteca Gran Velvet .POUJHBMËt Adéu a l’antic edifici de la discoteca Gran Velvet, situada al barri de Montigalà. Aquests darrers dies han c o m e n ç at e l s tr e b a l l s d e desmantellament i enderrocament de l’edifici, que presentava un deteriorament avançat, sobretot a causa de nombrosos actes vandàlics, tant a l’interior com a l’exterior. Segons l’acord del Ple del mes d’abril de l’any 2008 l’Ajuntament de Badalona, al terreny on es troba l’antiga discoteca s’aixecarà una zona residencial. La discoteca Gran Velvet va obrir les seves portes a finals de l’any 1993 i només va funcionar durant 6 anys. Un dels principals motius del seu tancament va ser la crisi econòmica del moment i diversos successos tràgics que es van produir a l’interior de la discoteca. L’edifici

tLes màquines han començat a treballar per enderrocar l’edifici que va acollir la discoteca

estava abandonat des de feina 11 anys. En el seu moment, Gran Velvet va ser la discoteca més gran de l’Estat i segons

algunes veus van arribar a gastar-se més de mil milions de les antigues pessetes en la seva construcció.

Canvien els llums del Pont del Petroli 1SPHSÏT t Durant aquests dies, l’ajuntament de Badalona, esta canviant els llums l e d s d e l Po nt d e l Petro li. Aquesta operació provocada perquè els actes incívics

IBWJFONBMNÒTMBJMtMVNJOBDJØ s’allargarà durant uns quants dies més. Mentre durin aquests treballs, el Pont del Petroli esta gairebé a les fosques.

També és notícia Presenten un manifest reclamant més seguretat a Badalona

L’IMPO contractarà 432 persones a través de nous plans d’ocupació local

Badalona aprova en consum d’aigua però suspèn en qualitat de l’aire

Un grup de veïns, de diversos barris de Badalona, han publicat un manifest demanant més seguretat. Els veïns, que també han començat una recollida de signatures, han penjat el manifest als comerços exigint a l’ajuntament que actuí de forma immediata per solucionar, segons afirmen, els nombrosos problemes de delinqüència i seguretat que pateix la ciutat. Els veïns, d’aquest manifest, s’anomenen ciutadans de la Badalona real.

El Departament de Treball de la Generalitat ha concedit a l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) una nova subvenció per a l’any 2011 per un import de més de 2 milions i mig d’euros que permetrà contractar 432 persones en situació d’atur i amb dificultats per accedir al món laboral. Les persones seran contractades, a partir de la propera primavera, han d’estar a l’atur. A través d’aquest pla, durant aquest 2010, s’han contractar a 929 persones.

Les dades ambientals del 2009, acabades de presentar, permet conèixer l'estat i l'evolució del medi ambient. Una de les dades més preocupants de l'estudi és la que fa referència a la qualitat de l'aire, ja que es detecta un empitjorament d'aquest respecte els darrer anys. De fet, s'han obtingut les pitjors dades de diòxid de nitrogen des del 2005. Com a dades positives, cal destacar que el consum d'aigua continua la seva tendència a la disminució dels darrers 11 anys.

8 i TOT Badalona

Actualitat-8.indd 1

16/11/2010 9:29:56


TOT Badalona i 35

PlantillaBase-N ova.indd 1

04 /10/2010 10:02:4 0


actualitat

Troba totes les notícies a: www.eltotdigital.com www.facebook.com/tot.badalona ¡ www.twitter.com/totbadalona

Demanen mĂŠs presència policial a Sant Crist per combatre la sensaciĂł d’inseguretat 4BOU$SJTUtEls darrers robatoris, actes vandĂ lics, baralles entre veĂŻns o l’apunyalament d’un veĂ­ del barri han fet saltar algunes alarmes a Sant Crist. Des de l’associaciĂł de veĂŻns de Sant Crist de Can Cabanyes s’afir m a que aquests darrers fets han fet incrementar la sensaciĂł d’inseguretat al barri. El vocal de l’entitat veĂŻnal, Esteban LĂłpez, s’ha mostrat preocupat perquè des de fa uns mesos molts veĂŻns “no s’atreveixen a sortir de nit al carrerâ€?. LĂłpez ha explicat al Tot que la setmana passada van mantenir una reuniĂł amb el primer tinent d’alcalde, Ferran FalcĂł, per demanar mĂŠs presència policial. El vocal de l’associaciĂł confia amb l’increment d’aquestes patrulles policials al barri per aturar, segons afirma,la inseguretat al barri. De fet, segons expliquen els veĂŻns, durant els darrers dies s’ha cremat un cotxe al carrer de Sant FermĂ­ o s’ha originat una baralla al carrer Coll i Pujol. D’altra banda, des de l’entitat han desmentit que els veĂŻns de la zona vulguin

tEls veïns han denunciat actes vandà lics com la crema d’un cotxe al carrer Sant Fermí

crear unes patrulles ciutadanes. Esteban LĂłpez ha explicat que la idea va sortir d’un grup molt reduĂŻt de veĂŻns, però de seguida des de l’entitat “vam aturar la proposta perquè no seria la millor soluciĂł, per això, per fer aquesta feina hi ha la policiaâ€?. 27 delictes i faltes denunciats durant els darrers 4 mesos D’altra banda, a travĂŠs del seu bloc a internet, el primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de

Badalona, Ferran Falcó, ha volgut recordar que durant els darrers 4 mesos, al barri de Sant Crist, s’han produït un total de 27 delictes i faltes, la qual cosa es tradueix amb un delicte per cada 1.50 0 habitants. Els delictes, segons dades de l’ajuntament, que es registren a Sant Crist són similars a la resta de la ciutat. que Actualment al barri de Sant Crist hi viuen unes 10.000 persones.

TambÊ Ês notícia Plantaran 650 nous arbres als carrers de Badalona Durant aquest mes de novembre s’han iniciat el treballs de plantació i reposició d’un total de 650 arbres als carrers i places de la ciutat. Els treballs es perllongaran fins a finals del proper mes de juny. Per altra banda, tambÊ e s p r eve u e n r e p o s i c i o n s d’arbrat mort així com substit u c i ó d ’a l g u n s exe m p l ar s d’espècies que actualment estan donant problemes com creixements desmesurats, GJUPQBUPMPHJFTJBMtMÒSHJFT&MT primers arbres que es plantaran seran caducifolis.

L’AV de Can Solei demana la millora d’un solar destinat a aparcaments L’entitat veĂŻnal, a travĂŠs del seu butlletĂ­ informatiu, ha demanat a l’ajuntament que millori el solar situat entre els carrers de Margarida XirgĂş i M ĂŠ n d e z N Ăş Ăą e z . L’e s p a i esta destinat a aparcaments però actualment esta sense asfaltar i amb molt poca JMtMVNJOBDJĂ˜ HSBWBOUMBTFOTBciĂł d’inseguretat. Recordem que en aquest solar s’havia de construir l’edifici de consultes externes de l’hospital, però finalment es va descar tar aquesta opciĂł.

L’hospital de Can Ruti prioritzarà els menús d’aliments mediterranis als seus menjadors Els dos menjadors laborals i el bar-cafeteria de l’hospital badaloní oferiran, a partir d’ara, menús basats amb la dieta mediterrània a tots els menjadors. El centre ha rebut l’acreditació com a promotor de la dieta mediterrània i des de la direcció de Can Ruti s’han compromès a promocionar aquests aliments. Aquesta acreditació ha estat possible gràcies a diversos departaments de l’hospital i a l’empresa concessionària de la restauració del centre.

10 i TOT Badalona

Actualitat-10.indd 1

16/11/2010 9:30:42


SISTRELLS

04163 Planta baja SIN VECINOS 60 m2 + patio 30 m2 y local 40 m2 apto para taller confecciĂłn o almacĂŠn, 2 hab., baĂąo y cocina, 2 salones. C/ MARIĂ€ BENLLIURE. 157.000 â‚Ź / 26.100.000 PTS

CANYADĂ“ 04023 Piso de 65 m2, 3 hab., baĂąo y cocina conservados, salĂłn 18 m2 H[WHULRUÂżQFDFRQDVFHQVRU CERCA DE LA PLAYA. 180.000 â‚Ź / 29.950.000 PTS

CANYADĂ“

BUFALĂ€

BUFALĂ€

03997 Piso en MARTĂ? PUJOL con 3 hab. (2 dobles exteriores), salĂłn 20 m2 exterior, bien orientado, ESQUINADO con MUCHA LUZ, pocos vecinos. 180.000 â‚Ź / 29.949.480 PTS

C/ GARRIGA

04182 Piso todo exterior JUNTO INSTITUTOS con 3 hab., cocina y baĂąo reformados, buenas vistas, calefac., listo para vivir. 177.900 â‚Ź / 29.600.069 PTS

02953 PISO IMPECABLE con 2 hab. (antes 3), ALTO Y CON ASCENSOR, balcĂłn, gran cocina comedor 15 m2, sala estar, parket y gres, TODO EXTERIOR. 192.000 â‚Ź / 31.946.112 PTS

04008 Piso TODO EXTERIOR con 3 hab., alto y con ascensor, salĂłn 18 m2 indep., balcĂłn con VISTAS A MAR, parket y gres. LISTO PARA VIVIR. 215.000 â‚Ź / 35.770.000 PTS

JTO. ALCALDE XIFRE

LA MORERA

LLOREDA 04080 Piso TODO EXTERIOR,

04170 Planta baja 75 m2 + patio y terraza, 2 hab., baĂąo y aseo, salĂłn 20 m2 en 2 ambientes, calefac., aire acond., CERCA <M> POMPEU FABRA.

ÂżQFDREUDYLVWDKDE GREOHV balcĂłn, aire acond. y calefac., alto y con ascensor.

217.000 â&#x201A;Ź / 36.190.000 PTS

200.000 â&#x201A;Ź / 33.277.200 PTS

COLL I PUJOL

04153 Piso 90 m2, 3 hab. (1 suitte), baĂąo y aseo, amplia cocina con patio 12 m2, salĂłn de 25 m2, calefac., aire acond., ascensor. LISTO PARA VIVIR. 253.500 â&#x201A;Ź / 42.178.851 PTS

03923 Piso IMPECABLE con 2 hab. dobles exteriores, salĂłn 24 m2 independiente, patio 15 m2, calefac., aire acond., mucha luz, obra vista con ascensor. 227.000 â&#x201A;Ź / 37.769.622 PTS

CENTRE

CENTRE

03320 Piso SEMI NUEVO con 2 hab., PARKING OPCIONAL, balcĂłn a la calle, calefac., aire acond., ascensor, video portero, pocos vecinos. EXTERIOR. 237.000 â&#x201A;Ź / 39.433.482 PTS

CENTRE

03965 Piso 90 m2, 3h (1 suitte), salĂłn 30 m2 con balcĂłn a la calle, gres, calefac., puertas roble, pocos vecinos, ascensor. 260.900 â&#x201A;Ź / 46.400.000 PTS

CASAGEMES

04007 Casa JUNTO PLAYA en planta baja, fachada 5 mts, actualmente pl.baja con 2 grandes salas y EDxRV3RVLEOHHGLÂżFDU pl.baja + piso y buhardilla. 248.000 â&#x201A;Ź / 41.260.000 PTS

CENTRE

04107 Piso JUNTO PL.SOL con 3 hab. (2 dobles), salĂłn 20 m2 indep., 2 balcones, calefac., aire acond., ascensor, muy luminoso. BUENA ZONA. 247.500 â&#x201A;Ź / 41.180.535 PTS

04104 Piso JUNTO PRIM, 110 m2, 3 hab., baĂąo y aseo, TODO REFORMADO, salĂłn 20 m2 con balcĂłn a la calle, orientado a mar, calefac., aire acond., ascensor. 300.000 â&#x201A;Ź / 49.915.800 PTS

CASAGEMES

MARTĂ? PUJOL

03936 Piso JUNTO PLAYA en ÂżQFDSEMI NUEVA, 100 m2, 4 hab., 2 baĂąos, salĂłn 20 m2, calefac., todo exterior. Facilidades de pago. 320.000 â&#x201A;Ź / 53.243.520 PTS

03829 PISO de OBRA NUEVA a estrenar, 4 hab., 2 baĂąos, cocina con vitro, horno y micro, salĂłn 26 m2 con TERRAZA 15 m2, balcĂłn, aire acond., calefac., parking y trastero incl. 370.000 â&#x201A;Ź / 61.562.820 PTS

040863LVRPHQÂżQFDPOCOS AĂ&#x2018;OS, 3h dobles (1 suitte), 2 baĂąos, salĂłn 28 m2, balcĂłn 9 m2 a la calle, aire y calefac., ascensor, obra vista. 340.000 â&#x201A;Ź / 56.571.240 PTS

BUFALĂ&#x20AC;

CASAGEMES

TIANA

04139 Casa en PL.BAJA con 60

BUFALĂ&#x20AC;

04108 Casa unifamiliar con garaje para 2-3 coches, 140 m2 habitables con 5 hab. (2 en pl.baja), 2 baĂąos, salĂłn 22 m2 con llar de foc, jardĂ­n 50 m2, porche y terraza 12 m2. A 20 MIN. DEL CENTRO DE GIRONA. NEGOCIABLE. 295.000 â&#x201A;Ź / 49.083.870 PTS

BUFALĂ&#x20AC;

04172 Piso SEMI NUEVO de 90 m2, 3h (1 suitte), 2 baĂąos, salĂłn 25 m2, balcĂłn tipo terraza, calefac., aire acond., todo exterior, ascensor, parking opc. ZONA MUY TRANQUILA. 298.000 â&#x201A;Ź / 49.583.028 PTS

CENTRE

03794 Piso con PARKING y TRASTERO opc., 4 hab., baĂąo y aseo, salĂłn 28 m2 indep., balcĂłn, parket y gres, calefac., aire acond., ascensor, JUNTO CAN SOLEI. 303.900 â&#x201A;Ź / 50.600.000 PTS

JUNTO MERCADONA

CASAGEMES

340.000 â&#x201A;Ź / 56.570.000 PTS

03974 Casa 180 m2 + PATIO y JARDĂ?N, 3 hab., 2 baĂąos y 2 aseos, sala estar con cocina y salida a patio, salon 35 m2, silla elevadora, garaje, toda exterior, sĂłtano 40 m2, IMPECABLE. 494.000 â&#x201A;Ź / 82.190.000 PTS

RIUDARENES (Girona)

04171 Piso 80 m2, 3h (2 dobles), REFORMADO, mucha luz, balcĂłn orientado a mar, calefac., aire acond., ascensor, JUNTO <M> y TREN. 310.000 â&#x201A;Ź / 51.579.660 PTS

m2 PATIO, 2 hab., cocina y baĂąo, salĂłn 15 m2, fachada 5,5 mts, SRVLOHHGLÂżFDURWUDSODQWDMUCHAS POSIBILIDADES.

04162 Piso JUNTO ANTIGUO CAMPO FUTBOL, 100 m2, 4 hab. (1 suitte), balcĂłn tipo terraza, PARKING Y TRASTERO INCL., zona comunitaria con piscina, ascensor. 399.000 â&#x201A;Ź / 66.388.014 PTS

CANYADĂ&#x201C;

04005 DUPLEX en STA.MADRONA junto playa, 90 m2 + TERRAZA 25 m2, 3 hab. (posible hacer 4), VISTAS A MARÂżQFDSRFRVYHFLQRV ZONA IDEAL. 434.000 â&#x201A;Ź / 72.200.000 PTS

04126 Ă TICO DUPLEX 85 m2 + 45 m2 en TERRAZAS, 3 hab. exteriores, baĂąo y aseo, salĂłn 25 m2 con chimenea, calefac, alto y con ascensor, parking opc. 380.500 â&#x201A;Ź / 63.300.000 PTS

CENTRE

04088 Gran piso 127 m2 + 2 balcones, 4 hab. (1 suitte), 2 baĂąos, salĂłn 30 m2, calefac., aire acond., OLVWRSDUDYLYLUÂżQFDFRQDVFHQVRU PARKING Y TRASTERO INCL. 487.000 â&#x201A;Ź / 81.029.982 PTS

TOT Badalona i 11

1 pagina.indd 1

16/11/2010 12:31:35


actualitat

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

La Guàrdia Urbana impedeix que un home es cremi viu a dins de l’Ajuntament de Badalona $FOUSFtLa Guàrdia Urbana va poder aturar un home que divendres passat va entrar a l’Ajuntament de Badalona amb la intenció de calar-se foc. En un primer moment, l’home volia parlar amb l’alcalde de la ciutat, perquè segons va explicar, actualment esta a l’atur i passa per problemes econòmics. Després que els agents li van indicar que hi havia d’altres vies per trobar solucions al seu problema, com dirigir-se a l’oficina de l’IMPO, l’home va

abandonar el consistori, però pocs minuts després va tornar a la Casa de la Vila, amb una garrafa plena de benzina. Tot seguit, segons la mateixa versió dels agents, l’home es va ruixar amb benzina i va demanar, que sinó l’atenia l’alcalde es calaria foc. Minuts després, i gràcies a que els agents van QPEFSUSBORVJMtMJU[BSMIPNF FMT mateixos policies el van poder reduir. Els Mossos d’Esquadra, que van arribar en pocs minuts, el van traslladar a l’hospital.

Fereixen una dependenta d’un supermercat de Pep Ventura 1SPHSÏT t Dos individus van atracar, el passat divend r e s a l m a t í, u n e s t a b l i m e nt d 'alim ent ac i ó s itu at al costat del Mercat Torner. Segons fonts policials, durant l'atracament, va resultar ferida una de les dependentes. Un dels lladres va ferir a la mà amb arma blanca la persona que treballa a l'establiment. Durant els darrers dies s’han incrementat els robatoris a diferents comerços de la ciutat.

tImatge de l’establiment que va ser víctima d’un robatori.

Un tianenc inventa un fast food català fet amb botifarra

tEl Pambuti ha estat inventat per un tianenc

5JBOBt Pambuti és un entrepà com els de tota la vida, fet amb pa elaborat de manera ar tesana, amb una textura entre la coca tradicional i la focaccia, la botifarra que l'acompanya és elaborada per Embotits Artesans Can Sunyer, de La Garriga. La idea de llançar un fast food de qualitat i amb productes de proximitat ha estat d'Albert Muñoz, un jove emprene dor de Tiana, directament relacionat amb el moviment fast food gourmet, que es diferencia per oferir un producte de qualitat, saludable i autòcton i, alhora, ràpid de preparar. De moment, el nous entrepans ja es poden provar a Espai Tiana.

També és notícia Millores a l’entorn del poblat iber del Turó d’en Boscà El poblat iber, situat al barri de Canyet, ha millorat la seva accessibilitat gràcies als treballs de condicionament dels camins que envolten el poblat. Les principals actuacions, finançades per la Diputació de Barcelona amb prop de 28.000 euros, han consistit en arranjar el camí que neix a la Carretera de Can Ruti i arriba fins al turó i també ThIBOJOTUBMtMBUUBORVFTBMhJOUFSJPS del recinte iber. També s'han JOTUBMtMBUVOTOPVTCBODTRVF s'han situat a la porta del poblat.

L’oposició a la Ronda del Baix Maresme es manifestarà aquest cap de setmana La prevista construcció de la via lateral a l’autopista a la zona sud està aixecant ja veus en contra. Ajuntaments, entitats veïnals i ecologistes consideren desproporcionat l’impacte d’aquesta nova via. Un descontentament que es plasmarà aquest diumenge amb una manifestació i una tractorada a Mataró. El projecte preveu una nova via gratuïta, al costat mateix de l’autopista entre Montgat i Mataró i la construcció de la Ronda de Mataró.

Mercats de segona mà a Montgat i Tiana Emmarcat dins de les activitats de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, aquest dissabte al matí, tindrà lloc un mercat de segona mà a la Plaça de les Mallorquines de Montgat. Durant la jornada es podran intercanviar tot tipus d’objectes com llibres, roba, CDs, mobles o joguines. A Tiana, la fira de segona mà tindrà lloc aquest diumenge, durant tot el mati, al Parc de l'Antic camp de futbol. A la fira també es podran trobar tot tipus d’objectes.

12 i TOT Badalona

Actualitat-12.indd 1

16/11/2010 9:31:07


TOT Badalona i 27

PlantillaBase-Nova.indd 1

12/11/2010 13:18 :46


persones

“La guerra no només deixa destrucció, les persones també queden molt marcades i encara ho estem, sempre” 14 i TOT Badalona

Persones-14-15.indd 2

12/11/2010 12:39:34


Redacció: Mertxe La Torre

Entrevista a Nadia i Agnès Rotger “El secret del meu turbant” és la novel·la que dóna veu a la història de la Nadia, una noia afganesa que amb vuit anys va patir ferides a la cara a causa d'una bomba. La seva vida, des de llavors, no va ser gens fàcil envoltada del règim talibà. I ara, gràcies a la periodista badalonina Agnès Rotger, tots podrem llegir aquesta lliçó de força i lluita per la llibertat. “El secret del meu turbant” ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana 2010 i es publica aquesta mateixa setmana. Què és el més excepcional de la història de la Nàdia? Agnès. Desprès que caigués la bomba a casa seva i quedés molt cremada de la cara i gran part del cos, es va trobar que no hi havia cap home hàbil a la casa en aquell moment, i els talibans prohibien que les dones treballessin. Ella va prendre la decisió personal de transformar-se en un noi per poder treballar i mantenir la seva família. I així va viure deu anys. Fins i tot quan van marxar els talibans va haver de continuar el seu paper perquè no podia, d'un dia per l'altre, dir: “no, no, pensàveu que era un noi? Doncs no, sóc una dona!”. Nadia, vas venir a Barcelona per rebre tractament a les cremades i una família badalonina et va adoptar... Nadia. La sort més gran que tinc és la meva família, que estan tots molt implicats en la ciutat: el papa, la mama, la Marta,... I això m'ha ajudat molt a aprendre més perquè jo en meu país no era una noia -o un noi- passiva, feia moltes coses pel meu barri, per la meva ciutat. En arribar a Barcelona, amb l'ajuda de la meva família, he pogut aprendre més coses: estar ficada a la ciutat on visc, fer les coses ben fetes,... i estic molt contenta amb la manera amb que la gent em tracta, em reben. Estic molt contenta amb Badalona i amb la meva família, que són excepcionals. I com us vau conèixer? A . Amb la Nadia ens vam conèixer fa uns tres anys. Ella tenia moltes ganes d'explicar

la seva història perquè pensava que podia interessar a la gent, sobretot a gent jove. Ja l'havia explicat a alguns periodistes que havien anat al seu país, però sentia la necessitat de controlar-la i explicarla a la seva manera, com ella volgués, i com sabia que jo escrivia, de seguida ens vam posar d'acord. Aproximadament, durant dos anys o dos anys i mig ens trobàvem cada setmana, fèiem un té i m'anava explicant tota la seva vida. Finalment, vam acabar d'escriure el llibre, però no va ser fàcil: em va haver de fer molts dibuixets i molt de teatre per a que entengués moltes coses (riu), perquè clar, ella ha viscut una realitat molt diferent, molt difícil de comprendre de vegades per nosaltres. Però finalment, vam posar negre sobre blanc a la seva història, novel·lada, i per sort ens van donar el premi Prudenci Bertrana, que va ser una gran sorpresa i una alegria per nosaltres després de tant de temps de feina. Per què era important per tu explicar aquesta història, Nadia? N . H e c o n s i d e r at q u e é s molt important que la gent s à p i g a l a ve r i t at: p r i m e r, que sàpiguen que la guerra destrueix, i desprès, com ho passa la gent un cop acabada la guerra, com porten la seva vida. Volia explicar què he fet jo en la meva vida. Durant la guerra, moltes persones van sortir del país perquè no ho supor taven, però jo he estat sola sola al meu barri durant la guerra. Per mi era important deixar constància que la guerra no només deixa destrucció, les

persones també queden molt marcades, i encara ho estem, sempre. A. Quan pensem en Afganistan, tenim tòpic s: burkas, dones oprimides, els talibans que són súper dolents,... són certs, però no expliquen la realitat, no són l'única realitat. El que hem fet no és un llibre de política, ni de tòpics, ni de bons i dolents. No tot és blanc o negre, és molt més complicat que tot això. Aquest llibre t'ha servit per treure tot allò que portaves a dins? N . Jo he tingut ex perièn cies amb periodistes que no comprenien la meva situació, només volien vendre l'article, encara que fos amb mentides. Però seure amb l'Agnès, que m'escolta -és com la meva psicòloga-, i em respecta, m'ha ajudat molt per tirar endavant i explicar la meva història, perquè no és gens fàcil de reviure. Cada cop que recordo el que vaig viure és com un somni, però fort i dolent. A. Aquesta història té un valor afegit, i és el d'una persona que s'ha trobat amb una situació desesperada i ella se'n surt. Hi ha un moment que, fins i tot, la donen per perduda després de la bomba... i ella se'n surt! I no només físicament, sinó que, d'un moment de caos i misèria, de descontrol total, ella té una idea molt clara que ha de tirar endavant, no només per la supervivència, sinó per la dignitat i perquè vol estudiar malgrat tenir-ho tot en contra. Té clares unes coses que res del seu entorn no la porten a aquesta conclusió. I això és el que més m'admira d'ella. TOT Badalona i 15

Persones-14-15.indd 3

12/11/2010 12:39:43

t


política

28·N, eleccions al Parlament de Catalunya

ICV-EUiA es compromet a denunciar el PP cada vegada que “vomiti racisme” -B4BMVUt O era Llefià o era la Salut o era Sant Roc, però era clar que el cap de llista d’ICVEUiA, Joan Herrera, triaria un d’aquests barris per fer el seu acte central a Badalona. I és que aquests barris de la ciutat han adoptat aquests dies una simbologia especial per diverses raons: per tenir un alt grau d’immigració, per ser els focus de les campanyes del PP i, en el cas de la Salut i Llefià, per ser feus tradicionalment socialistes. I ho tenien molt clar els ecosocialistes quan, al començament del seu míting al Centre Cívic la Salut, van recordar que ICV-EUiA “ té un compromís amb tots els badalonins independentment d’on hagin nascut”, en referència a les campanyes del president del PP local, Xavier García Albiol. De fet, els ecosocialistes es van centrar tant en combatre el PP i CiU que pràcticament no es van sentir les seves propostes per als propers 4 anys. Això sí, amb el PP van ser totalment

tJoan Herrera durant el míting, mentre se’l miren la candidata comarcal, Carme Martínez, i la regidora Asún Garcia

diàfans. El número 3 a la llista de la coalició, Jordi Miralles, va assegurar que, cada cop que el PP “vomiti racisme”, ICV-EUiA el portarà davant la fiscalia. El cap de llista, Joan Herrera, va titllar els populars de no tenir “cor”, de ser uns “traficants de la por” i una “colla de cínics” per “obrir fronteres” quan volien “explotar” els immigrants i ara “culpar-los de tots els mals”. El candidat va advertir que, si es compleixen les enquestes, CiU pot arribar a la Generalitat del bracet amb “la dreta racista del PP”.

Record a Màrius Díaz Quan es va recordar la figura del primer alcalde de la democràcia, Màrius Díaz, el Centre Cívic la Salut va esclatar en aplaudiments. De fet, entre els assistents al míting, hi havia no pocs històrics d’aquella època en què PSUC palpitava a cada cantonada de la Salut. Un barri forjat a partir d’un combatiu moviment obrer i associatiu que ja recorden pocs. Herrera va citar el barri com un exemple de com es pateix la crisi i va titllar el govern local actual (PSC, CiU i ERC) de “tripartit de la resignació”.

La líder de les JERC dóna suport a la campanya “Jo sóc de Badalona” #BEBMPOB t La líder de les JERC a Catalunya i número 9 a les llistes d’ERC per Barcelona, Gemma Lago, ha visitat aquest diumenge les joventuts independentistes de Badalona que, fa uns dies, van presentar la campanya “Jo sóc de Badalona”. Les JERC locals han dut a terme una sèrie d’activitats sota el lema “per una Badalona de tots; per una Badalona lliure de racisme; per una Badalona mulitcultural i sense fronteres” i que van en contra de les campanyes de García Albiol a la ciutat. Lago ha recordat que ERC ha fet en aquests 4 anys una llei d’acollida “perquè els que vénen aquí són persones

que ara viuen integrats entre nosaltres”. L’adrianenc Ruben Arenas, que és candidat comarcal, va recordar que Badalona pateix “l’agressió constant del PP” i va assegurar que només ERC pot resoldre el problema “perquè els altres li juguen el joc”. La independència, però, va centrar la intervenció de Lago que no va decebre les expectatives dels assistents quan va afirmar que Espanya és la causa de tots els mals de Catalunya. També van escoltarse retrets al PSC pels seus ajuts als joves que ni estudien ni treballen. Lago va contrarestar dient que les JERC “ni es resignen ni suen de tot”.

Els exseguidors de Bertran ara demanen el vot per a ERC Un grup de persones - entre elles l’expresident comarcal i conseller nacional d’ERC, el badaloní Francesc Ribot – han signat un manifest per recordar que tot i haver estat crítics amb els dirigents del partit, “ERC segueix sent l’eina que aquest país necessita per seguir avançant cap a la independència i la justícia social”. El document serveix per demostrar la seva fidelitat al partit després que donessin suport a Uriel Bertran, que liderava el corrent crític Esquera Independentista abans de marxar a Solidaritat Catalana.

16 i TOT Badalona

Politica-16-17.indd 2

16/11/2010 12:40:59


28·N, eleccions al Parlament de Catalunya

Carles Tornero redaccio@eltotdigital.com

Mas alerta que un triomf de CiU el 28N pot ser “l’avantsala” d’una victòria també a Badalona $FOUSFtEl candidat de CiU a la Generalitat, Artur Mas, no només veu a prop el govern català sinó que, potser endut per l’eufòria de les enquestes, també veu possible que la federació nacionalista arribi a l’alcaldia de Badalona a les properes eleccions municipals. I és que Mas ha vaticinat que una àmplia victòria el 28 de novembre “pot ser l’avantsala” d’un triomf a Badalona, un fet que fa anys, segons ha reconegut el propi Mas, no es podia “ni plantejar”. Ho ha dit en un míting aquest dissabte al Pavelló de la Plana. De fet, els convergents saben que és al Centre de Badalona on es juguen els vots i no pas a la Salut, i per això no els va costar gaire omplir el poliesportiu amb unes 1.200 persones i d’altres que es van quedar fora seguintho per una pantalla gegant. Com era d’esperar, tot i no anar a la Salut, s’ha fet referència al PP de Badalona. Segons Mas, “quan alguns vénen de tant en tant a fer-se alguna fotografia i a criticar el que passa, s’ha de recordar que altres estan a Badalona cada dia i treballen diàriament per buscar solucions”. I mentre deia això, mirava al líder de CiU a Badalona i candidat comarcal, Ferran Falcó, que ha estat l’encarregat d’obrir l’acte. En la

tFerran Falcó i Artur Mas en un moment del míting de dissabte passat al Pavelló de la Plana.

seva intervenció, Falcó ha rebutjat tant els que donen una imatge suburbial de Badalona, com els que la pinten com una ciutat sense problemes, en referència potser a alguns dels seus socis de govern local o a ICV-EUiA. Falcó va aprofitar l’avinentesa per justificar una vegada més el pacte amb el PSC a Badalona, assegurant que “s’ha notat” a la ciutat i que preferien entrar al govern que esperar des de l’oposició a què “tot s’ensorrés”. El líder d’Unió a Badalona, Jordi Subirana, que també va intervenir en el míting, va instar Mas a obrir el debat de la immigració.

Mas es mofa del PSC i del PP per recórrer als “cosins de Zumosol” Mas es va burlar del PSC i del PP per portar “els seus cosins de Zumosol”, en referència, per exemple, al míting dels socialistes a Llefià amb la presència de l’expresident Felipe González. Segons Mas, “quan vénen les eleccions catalanes, el PSC i el PP no paren de trucar cada dia a algú de fora”. El candidat també ha acusat el PSC de tenir un “gran embolic” per dir un dia que CiU és independentista i, un altre, acusar-los de voler pactar amb el PP.

Les formacions minoritàries de tots els colors també escullen Badalona per fer campanya #BEBMPOBt Aquesta campanya, no només han desembarcat a Badalona les grans formacions polítiques amb els seus líders mediàtics al capdavant, també ho han fet les que esperen tenir una petita porció del formatge. El passat 13 de novembre, Uriel Bertran, Alfons López Tena i Emili Valdero feien un dinar-tertúlia al Club Natació Badalona per fer campanya per Solidaritat Catalana. La competència, és a dir, Reagru-

pament, feia el mateix en un acte a la plaça de la Plana el passat divendres i amb les intervencions dels reagrupats el Barcelonès Nord, Teresa Casals i Francesc Lleal. I els antinacionalistes també s’han passejat per la ciutat. A finals de la setmana passada, el Círcol Catòlic acollia el míting de Rosa Díez, líder d’Unió Progreso y Democracia (UPyD), qui va fer el seu habitual discurs contra CiU i acusant també PSC de

deixar-se endur massa pel nacionalisme. I no massa lluny ideològicament es troben els Ciutadans (C’s) que esperen que el seu líder, Albert Rivera, els visiti aquest dissabte a l’estand de la Plaça de la Vila. I si encara no en teníem prou, el passat dissabte, fins i tot el Partit Pirata feia una xerrada al Centre Cívic Dalt la Vila. Aquesta formació, nascuda l’any 2006, ja és present a 47 països. TOT Badalona i 17

Politica-16-17.indd 3

16/11/2010 12:41:02


Organitza el Concurs de contes de nadal

Guanya un ordinador Participa... i envia'ns el teu conte! envia el conte a: badalona@eltotdigital.com o C/Lleรณ, 11-13, 2on 3a 08911 Badalona t-BMMBSHBEBEFMDPOUFPIJTUPSJFUBIBEFTFSDPNBNร‹YJNEhVOB QMBOB%JO" t$BMRVFFTQSFTFOUJBCBOTEFMEFEFTFNCSF t&MTOFOTPOFOT QPUGFSTFFODPNรž RVFFTDSJHVJOFMTDPOUFT IBOEFUFOJSFOUSFJBOZT t&TUSBDUBEFTDSJVSFVODPOUFTPCSFFM/BEBM QPUTQBSMBSEFMB TPMJEBSJUBU MBSFBMJUBU FMTWBMPSTIVNBOT UPUSFMBDJPOBUBNCFM/BEBM $POTVMUBUPUFTMFTCBTFTEFMDPODVSTBXXXFMUPUEJHJUBMDPNDPOUFEFOBEBM

concurs organitzat per:

ConcursConte.indd 1

11/11/2010 9:53:44


BALLESOL_1453.indd 1

11/11/2010 12:34:41


amb veu pròpia

Dos apunts breus Oriol LladĂł blocs.mesvilaweb.cat/albumderetalls oriolllado.cat

Dos apunts breus, propiciats per dues fotos (accessibles aquĂ­: flickr.com/oriol_llado) casuals. Vet aquĂ­, per tant, un article que, en realitat, ĂŠs una foto explicada. Esperem que aquĂ­ les paraules, valguin les fotos. Comencem? 1) Vet aquĂ­ la llarga costa de #BEBMPOB NJSBEBEFTEFMUVSĂ&#x2DC; de Montgat. AquĂ­ es conforma un passeig dur i urbĂ (per bĂŠ que agradable i privilegiat) que explica moltes coses de la Catalunya que sâ&#x20AC;&#x2122;ha anat fent i desfent en els Ăşltims cent anys. La petja dâ&#x20AC;&#x2122;una indĂşstria pesada sâ&#x20AC;&#x2122;endevina en algĂşnes bòbiles i en un ferrocarril arran de platja que ja no transporta DBSCĂ&#x2DC;TJOĂ&#x2DC;QFSTPOFT%FVTFS

que, efectivament, anem camĂ­ dâ&#x20AC;&#x2122;això que hem batejat com lâ&#x20AC;&#x2122;economia del coneixement. En la imatge, veiem tambĂŠ nous edificis: la ciutat sâ&#x20AC;&#x2122;ha anat apropant al mar, que avui ĂŠs un enorme capital ciutadĂ , J OP QBT BRVFMMB IBCJUBD JĂ&#x2DC; dels mals endreços. AllĂ  lluny, Barcelona; la capital, preocuQBEB QFS EFNPTUSBS BM NĂ&#x2DC;O que ĂŠs alguna cosa especial, mĂŠs insegura que mai. Se serveix dâ&#x20AC;&#x2122;obres simbòliques de formes capritxoses i clarament apressades. Ă&#x2030;s com si intentĂŠs reeditar a la desesperada aquella arrauxada â&#x20AC;&#x201C;i tanmateix tan compromesaâ&#x20AC;&#x201C; arquitectura de GaudĂ­. Seâ&#x20AC;&#x2122;n surt? 2) La neu que es desfĂ , als peus de lâ&#x20AC;&#x2122;esquimal; un got de plĂ stic a les mans i la mirada, suspesa en una nostĂ lgia

immòbil. Un soroll infernal, a pocs metres passen rabent milers de vehicles. Lâ&#x20AC;&#x2122;inuĂŻt i el got de cocacola, lectura irònica de la â&#x20AC;&#x2DC;natura mortaâ&#x20AC;&#x2122;, J UBNCĂ? QSFD QFS B MBDDJĂ&#x2DC; &OTJOUFSQFMtMB BRVFTUHSBGGJU sobre el repte del sobreescalfament al planeta. Asseguts còmodament al cotxe, entenem que, en realitat, som vĂ­ctimes i culpables, al mateix temps. Aquestes lĂ­nies descriuen un graffit sobre el canvi climĂ tic, obra de lâ&#x20AC;&#x2122;artista urbĂ  Marcos Navarro, i que es pot veure des de fa uns mesos al lateral de lâ&#x20AC;&#x2122;autopista del Maresme, a #BEBMPOB EJSFDDJĂ&#x2DC; .POUHBU Per cert, que la confluència de la via rĂ pida amb el Passeig 4BOU+PBO BMBJOUFSTFDDJĂ&#x2DC;EF Coll i Pujol, Raval, Nova Lloreda i Sant Crist ĂŠs, avui, una autèntica galeria a lâ&#x20AC;&#x2122;aire lliure.

Tres anys d'articles Joan Soler i AmigĂł

El 12 de novembre de 2007 -ja fa tres anys!- vaig començar a escriure uns articlets quinzenals sobre Badalona, la cultura i la ciutadania: els publicava de viva veu per RĂ dio Ciutat de Badalona. Al cap de l'any, en Carles Tornero em va proposar de publicar-los, tambĂŠ, a EL TOT. Una opor tunitat de pensar en veu alta, escriure allò que penso i poder-ho fer pĂşblic. DesprĂŠs el programa radiofònic es va deixar de fer, però MBDPMtMBCPSBDJĂ&#x2DC;BNC&-505 s'ha mantingut: aquest article ĂŠs el que fa 70. Quinzenalment, en Carles m'avisa: "Joan, que la setmana vinent ja et toca!". Em poso a pensar de què escriurĂŠ: de vegades els temes fan cua. Em poso a escriure, a raig. Pico "enviar" i en Carles ho

tramet a EL TOT: la setmana vinent surt. Llavors comença el que m'agrada mĂŠs: trobar le c tor s que em c omenten l'Ăşltim article: l'he llegit, m'ha agradat, hi estic d'acord... O bĂŠ: hi ha una cosa que no comparteixo, no ĂŠs com dius... Tot un estĂ­mul. En altres publicacions no m'he trobat amb lectors tan propers. Sempre, al voltant dels temes, hi ha persones! He d'agrair a RĂ dio Ciutat q u e m'o b r i s s i n e l m i c r o i continuĂŻn obrint-me'l. TambĂŠ a en Carles i a EL TOT. Però sobretot grĂ cies a vosaltres, lectors, fidels o escadussers, favorables o crĂ­tics. Us sento propers com a conciutadans. /PTPMTBNJ TJOĂ&#x2DC;BBMMĂ&#x203A;RVF per a mi compta! Un fòrum BKVEB B GFS EhVOB QPCMBDJĂ&#x2DC; una ciutat. Baetulo ja n'havia tingut, de fòrum. I ara EL TOT contribueix a refer-lo, no de pedres però sĂ­ de paper.

Abans de concloure, advertir-vos d'allò que deien els romans: Timeo homo unius libri, "temo l'home d'un sol llibre", d'un sol autor, d'un sol articulista. ConvĂŠ no ser unidimensionals, llegir autors EJWFSTPT QFS UFOJS VOB WJTJĂ&#x2DC; mĂŠs Ă mplia, mĂŠs complexa, mĂŠs rica de la realitat. Com qualsevol, jo tinc les meves dèries, els meus punts de vista, sempre subjectius (obra d'un subjecte) i parcials. Per això procuro que l'escriure no em faci perdre el llegir. Hi ha moltes badalones, i això ĂŠs bo, malgrat el que alguns pensin o diguin. Si no, seria una ciutat fĂ cil però empobrida. La seva diversitat, contradictòria com ĂŠs, la pot fer enriquidora. Però cal saber mirar-la i escoltar-la sense prejudicis. Saber-s'hi acostar, aprendre a estimar-la en allò que val. I en allò que li manca. En les seves dificultats, i en els seus reptes.

20 i TOT Badalona

Opinio-20-21-22.indd 2

16/11/2010 9:33:39


Raona la teva resposta Jordi Ballesteros hospitabulis.wordpress.com

El facebook ĂŠs, entre moltes altres coses, un niu de grups estranys, grups dâ&#x20AC;&#x2122;usuaris a qui els uneixen creences, experiències vitals, gustos o disgustos. Hi pots trobar des dâ&#x20AC;&#x2122;un grup que ajunta aquells qui confessen no saber distingir un japonès dâ&#x20AC;&#x2122;un xinès, a un altre en el que sâ&#x20AC;&#x2122;allisten els qui, de petits, embogien amb els sugus de menta, passant, per exemple, per un grup que sâ&#x20AC;&#x2122;autotitula â&#x20AC;&#x153;jo ja no xiulo pel carrer per por als de lâ&#x20AC;&#x2122;SGAEâ&#x20AC;?. (Dâ&#x20AC;&#x2122;aquest grup, per cert, seria una llĂ stima que seâ&#x20AC;&#x2122;n fes el venedor de cupons de lâ&#x20AC;&#x2122;ONCE que treballa a la cabina del mig del carrer de Mar. Quin prodigi de xiulets..., com refila el personatge!) La majoria dâ&#x20AC;&#x2122;aquests grups no WBOFOMMPD KBIPFOUFOFV4Ă&#x2DC;O un passatemps, un divertiment innocu, que serveixen per poca cosa mĂŠs que per somriure una mica davant la pantalla. Alguns, però, a vegades fan

pensar una mica. Ă&#x2030;s el cas d´un que vaig trobar-me fa poc i que ve a unir a tots aquells estudiants, (o exestudiants), marcats negativament per un clĂ ssic dels exĂ mens: el â&#x20AC;&#x153;raona la teva respostaâ&#x20AC;?. La pega que enganxa els components del grup ĂŠs doncs, en aquest cas, un trauma infantil-juvenil. Això de trobar-se en un examen obligats a raonar, els ha deixat empremta. â&#x20AC;&#x153;Raona la teva respostaâ&#x20AC;? ĂŠs una frase feta que te la pots trobar, fent de crossa a una pregunta en qualsevol control. Hi apareix quan el professor tip ja de sis o nos, de blancs o negres, explicita clarament que no vol una resposta rasa i curta. La llegeixes i ja ho saps: el mestre vol que facis anar les meninges i tâ&#x20AC;&#x2122;esforcis a argumentar el perquè de la resposta triada. Dâ&#x20AC;&#x2122;aquĂ­ a una setmana tots haurem d e c o ntest ar una pregunta dâ&#x20AC;&#x2122;examen: quin candidat ĂŠs el mĂŠs idoni per governar el paĂ­s els propers quatre anys? I no. NingĂş ens obligarĂ 

De tot i força El dimecres 10 de novembre!!! No el dia 29, 25 o 20 no!! Des del dia 10!! No sabia què em passava quan ho vaig veure! Com que amb lâ&#x20AC;&#x2122;edat un perd en nord i no sap si ĂŠs dimarts o dijous vaig pensar que ĂŠrem a finals de novembre, que anava mal fixat! Però no!!!! Era 10 de novembre! Quan vaig arribar a casa vaig agafar el diari per mirar quin dia era! 10 de novembre!!! Verge Maria!! El 10 de novembre al carrer de mar i al carrer en cueta ja hi havia les llums de Nadal! Però si encara falten molts dies!! Ja vaig quedar parat amb el basar catalĂ de president Companys que ja venen aquells pares noels i

a raonar la nostra resposta. Per sort, em sembla. Perquè si ho fessim utilitzant els arguments que utilitzen alguns partits durant la campanya, tindriem lâ&#x20AC;&#x2122;aprovat difĂ­cil, difĂ­cil. Ens obsequien amb argumentarisItitulars, argumentaris-eslògans, argumentaris-anti els altres PBSHVNFOUBSJTUSBEJDJĂ&#x2DC;1FSĂ&#x203A; amb això no anem enlloc. Afor tunadament, (sobretot pels membres de les meses electorals, que a hores dâ&#x20AC;&#x2122;ara ja pensen en el diumenge que els espera la setmana que ve), no caldrĂ que ningĂş raoni la seva resposta el dia de les eleccions. Lâ&#x20AC;&#x2122;endemĂ , saberuts de tots colors ja sâ&#x20AC;&#x2122;encarregaran de trobar, -que fĂ cil ĂŠs a pilota passada-, els coms i els perquès de tot plegat. I sâ&#x20AC;&#x2122;oblidaran que probablement la majoria dels qui hagin anat a votar ho hauran fet seguint el consell que Susana Tamaro va convertir en tĂ­tol dâ&#x20AC;&#x2122;una exitosa novel.la: vĂŠs on et porti el cor. (I no sâ&#x20AC;&#x2122;hi val a dir que el cor ens porta a quedar-nos a casa, eh?). Francisco Planas

aquells ornaments nadalencs, però renoi! Ara a Badalona ja ha arribat el Nadal! I diuen que a Barcelona tambĂŠ! Haig de confessar que aquest any estava una mica preocupat perquè com que els comerciants sâ&#x20AC;&#x2122;enfaden els uns i els altres i creen noves associacions i totes aquestes coses que no tenen ni solta ni volta pensava que potser no penjarien cap ornament nadalenc. TambĂŠ vaig pensar durant un temps que aquelles sabates que pengen dels fils elèctrics eren un avançament a una PSOBNFOUBDJĂ&#x2DC;NĂ?TMBJDBJTFOTF connotacions religioses, mĂŠs de caire urbanita. Però el meu fill em va dir que era una moda

americana, que allĂ on hi ha unes sabates o han matat algĂş o venen droga. El paĂ­s funciona fi fi... I ara ja tenim les llums de Nadal. 4Ă&#x2DC;OTFO[JMMFT4Ă&#x2DC;OBEFRVBEFT pels temps que vivim... Tot i que no podem queixar-nos! Podrien haver posat les que venen al Basar CatalĂ  i encara sortiria mĂŠs econòmic! Però no faria NBTTBHPJH0QPUTFSTĂ&#x2DC;OMFT llums de la feria de abril que es reaprofiten? El que sĂ­ que mâ&#x20AC;&#x2122;agradaria saber ĂŠs amb qui hauria de parlar perquè he vist una mena de lĂ mpades vermelles grosses que pengen enmig de les cruĂŻlles que al menjador de casa em quedarien estupenda! TOT Badalona i 21

Opinio-20-21-22.indd 3

16/11/2010 9:33:40


El micaco madur El vi Origens de Canyet, tot un èxit. DesprĂŠs del reportatge publicat, la setmana passada, per aquest setmanari i que d â&#x20AC;&#x2122;altres mitjans EF DPNVOJDBDJĂ&#x2DC; IBO SFQSP duĂŻt, moltes persones sâ&#x20AC;&#x2122;han afanyat per tastar el nou vi badalonĂ­. Sens dubte sâ&#x20AC;&#x2122;ha de recolzar iniciatives com aquestes, que sens dubte fan ciutat i ajuden a motivar la identitat badalonina.

El micaco podrit Detingut 97 vegades i continua al carrer. Els Mossos d â&#x20AC;&#x2122; Es q u adr a van infor m ar, la setmana passada, la EFUFODJĂ&#x2DC; EVO iJOEJWJEVw RVF havia assaltat uns quants comerços del carrer de Mar. Aquest â&#x20AC;&#x153;perlaâ&#x20AC;? tĂŠ un historial de 97 detencions seguides, però desprès de la darrera JOUFSWFODJĂ&#x2DC; QPMJDJBM DPOUJOVB la carrer fent de les seves. AquĂ­ no falla la policia, fallen les lleis actuals dâ&#x20AC;&#x2122;aquest paĂ­s.

Ho hem trobat al carrer Mobles vells per tot arreu

Lâ&#x20AC;&#x2122;Outsider Marcel Mauri, periodista

La Badalona de la costa Est Mâ&#x20AC;&#x2122;agraden les ciutats: la seva gent, el seu ritme, els colors, les olors (no tant les pudors). Les seves formes de transport, la manera dâ&#x20AC;&#x2122;organitzar-se, dâ&#x20AC;&#x2122;escollir els seus representants. Abans dâ&#x20AC;&#x2122;arribar a una nova ciutat mâ&#x20AC;&#x2122;agrada endinsarme en la seva història, el seu passat llunyĂ i el seu ahir mĂŠs JNNFEJBU*VODPQIJTĂ&#x2DC;DWBJHB un quiosc i en busco els diaris que mâ&#x20AC;&#x2122;expliquin lâ&#x20AC;&#x2122;avui i miro de conèixer els seus habitants, BVUĂ&#x203A;DUPOT P EBEPQDJĂ&#x2DC; QFS tal que mâ&#x20AC;&#x2122;ensenyin els diversos pobles que sâ&#x20AC;&#x2122;amaguen dins dâ&#x20AC;&#x2122;aquella ciutat. Entro a un sĂşper per entendre com sâ&#x20AC;&#x2122;alimenten, miro les parets per llegir els cartells que pengen i busco un cementiri per esbrinar com recorden els seus morts. 4Ă&#x2DC;OMFTNJSBEFTQBSUJDVMBSTEF cadascun dels habitants dâ&#x20AC;&#x2122;un indret que formen la memòria JFMSFUSBUDPMtMFDUJVEBRVFMMB ciutat i que nâ&#x20AC;&#x2122;expliquen les seves singularitats a partir de DBEBWJTJĂ&#x2DC;QFSTPOBM He viscut gairebĂŠ tota la meva vida a Badalona. Per raons de feina, he passat temporades lluny, com ara que des de fa uns mesos visc a Nova York. Per a un urbanita com jo (que em moc amb mĂŠs habilitat entre tones dâ&#x20AC;&#x2122;asfalt que entre arbres, fulles i animals) una ciutat com aquesta sâ&#x20AC;&#x2122;acosta a la terra promesa. Però igual que els somnis, si no es materialitzen, tenen

molt dâ&#x20AC;&#x2122;irreals, tambĂŠ les ciutats viscudes des de la distĂ ncia, visitades amb ulls de turista fugaç o anhelades des de la butaca del cinema (Nova York Ă?TJIBFTUBUFMQMBUĂ&#x2DC;EFMOPTUSF JNBHJOBSJEFGJDDJĂ&#x2DC; QPEFOUFOEJS BMBDPNQBSBDJĂ&#x2DC;GĂ&#x2039;DJM BMTUĂ&#x203A;QJDT exageracions, hipèrboles o magnificacions. I llavors frueixo, TĂ&#x201C; RVBOTĂ&#x2DC;DDBQBĂ&#x17D;EBEPOBSNF de les contradiccions, de les petites (o grans misèries), de les â&#x20AC;&#x2DC;errades de sistemaâ&#x20AC;&#x2122; dâ&#x20AC;&#x2122;un conglomerat urbĂ  com aquest. 1FSRVĂ&#x2019; MB JNQFSGFDDJĂ&#x2DC; Ă?T B WPMUFTMBDMBVEJOUFSQSFUBDJĂ&#x2DC; dâ&#x20AC;&#x2122;una ciutat. I ĂŠs aleshores quan observes una ciutat viva, imperfecta, bruta i brillant, pobra i altiva, poblada per alguns dirigents mediocres però Ă mpliament habitada per uns ciutadans amb BNCJDJĂ&#x2DC;DPMtMFDUJWBDBQBĂ&#x17D;PT potser no de moure muntanyes però sĂ­ de salvar edificis històrics o dibuixar traces de verd urbĂ  allĂ  on altres nomĂŠs hi veien el verd del dòlar. I ĂŠs en aquell precĂ­s instant quan mâ&#x20AC;&#x2122;adono que Nova York tĂŠ, en aquests trets dâ&#x20AC;&#x2122;identitat, la sort dâ&#x20AC;&#x2122;assemblar-se a Badalona. Mâ&#x20AC;&#x2122;agrada sentir-me acollit a una nova ciutat i procuro no oblidar mai que el meu color de pell, el meu passaport i portar una visa a la cartera mâ&#x20AC;&#x2122;obren unes QPTTJCJMJUBUTJMtMJNJUBEFT5BNCĂ? en això, per desgrĂ cia, Nova York emula Badalona.

Massa sovint, aquesta imatge, es pot trobar en molts carrers de Badalona. Tot i que lâ&#x20AC;&#x2122;ajuntament tĂŠ un servei gratuĂŻt de recollida de mobles vells, molts veĂŻns deixen els seus â&#x20AC;&#x153; trastosâ&#x20AC;? enmig del carrer. Sâ&#x20AC;&#x2122;ha de ser mĂŠs cĂ­vics i trucar sempre al telèfon gratuĂŻt de lâ&#x20AC;&#x2122;ajuntament. Ă&#x2030;s important trucar abans al telèfon 901 114 115, per informar que deixarem els mobles vells al carrer. 22 i TOT Badalona

Opinio-20-21-22.indd 4

16/11/2010 9:33:51


Música en directe, animacions, regals per als petits i... MOLTES SORPRESES!!

El 24 de novembre

ESTRENEM EL NADAL!

T'esperem!!! a les 18:30 h. Carrer de Mar cantonada Carrer Canonge Baranera

1453_ Pag. SEN CERA.indd 1

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS

15/11/2010 11:48:21


instantànies

Troba totes les imatges a www.eltotdigital.com

El curt francès “Hurlement d’un poison” guanya el Filmets 2010 -BQFMtMÓDVMBGSBODFTB)VSMFNFOU EhVOQPJTPOIBHVBOZBUFMGFTUJWBMEFDVSUNFUSBUHFT iFlmets. El e Fstival ha tancat amb aquest premi VOBTFUNBOBFORVÒFMKVSBUIBWJTUQFMtMÓDVMFT representants de 57 països. sÉ la 36a edició d'un festival que ha aconseguit consolidar-se i aconseguir 10.000 espectadors. L a fotografia correspon al curt guanyador.

El Banc dels Aliments aconsegueix el seu objectiu i recull milers de quilos de queviures a Badalona L au Fndació Banc dels Aliments ha finalitzat el rGan Recapte de comestibles a Catalunya amb l'agradable sensació que s'ha aconseguit l'objectiu de recollir 400 tones de productes alimentaris bàsics. A Badalona, durant dos dies, quatre supermercats i desenes de voluntaris es van apuntar a una recollida de comestibles que pretenia ajudar la gent més necessitada.

Comencen a posar els llums de Nadal El carrer de Mar o de Canonge Baranera llueixen ja aquesta JNBUHFUÓQJDBNFOUQSFOBEBMFODBBNCMBJMtMVNJOBDJØ KBJOTUBMtMBEBJQSFQBSBEBQFSBMhFODFTB RVF DPN és tradicional, es farà coincidint amb el Pont de la Puríssima.

Mati de compres per gastar-se 1.200 euros Campanya original als comerç os del Centre i el Progrés. El passat dissabte la guanyadora del concurs Centre Comerç Badalona va gaudir del seu premi. n Ua targeta bancària carregada amb 1.200 euros, una personal shopper al seu servei durant 4 hores i totes les botigues del Centre Comerça la seva disposició.

La història de la ciutat a través de l’exposició “Baetulona” L a mostra, que envolta l’edifici d’oficines municipals del Viver, plasma gràfi cament, amb referència actuals del disseny i la JMtMVTUSBDJØ FMDFOUFOBSEFNPNFOUTIJTUÛSJDTNÏT destacats de Badalona, realitzades per diferents FTUVEJTEFEJTTFOZHSËGJDJJMtMVTUSBDJØJOUFSOBDJPnals. e’Lxposició es pot veure fins el 29 d’aquest mes. 24 i TOT Badalona

Instantanies-24.indd 1

16/11/2010 9:50:03


TOT Badalona i 27

PlantillaBase-N ova.indd 1

16/11/2010 10:43:42


esports

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

Una pèssima primera part condemna el DKV Joventut contra el Reial Madrid (64-72)

tImatge del partit DKV Joventut-Reial Madrid

#BEBMPOB t El DKV Joventut no va poder guanyar a l'O límpi c el Reial Madrid. Els de Pepu Hernández van pagar amb la derrota una pèssima primera par t que el Madrid va aprofitar per sentenciar l'encontre. Els verd-i-negres van arribar a perdre de 24 punts al final del segon període (20-44). A la segona part, els jugadors van anar retallant les diferènc i e s f i n s a s i tu ar- s e a m b

un mínim desavantatge de 8 p u nt s a l f i n a l d e l p ar t i t (6 4 -7 2). Q u e n t i n H o s l e y, amb setze punts, va ser el màxim anotador de la Penya, que van acusar el mal partit de Russell Robinson i Carl English. Ara, el DKV Joventut se situa amb quatres victòries i tres derrotes a la part mitja de la classificació. Aquest diumenge, a les 12:30h, la Penya jugarà a la pista del Bilbao.

Golejada del Badalona per consolidar la segona posició

#BEBMPOB t El Badalona va aconseguir diumenge u n a g r a n v i c t ò r i a d av a n t l'Sporting Maonès (4-0) i es consolida segon del grup tercer de la Segona Divisió B. El primer gol va trigar; el va marcar David Prats, en el minut 4 3 del primer temps. Però els escapolats van ser molt més ràpids a l'ini c i d el seg on tem ps, i, després d'una gran jugada, Marc Sellarès va marcar el segon. A partir d'aquí, els de Manolo Márquez van controlar el partit a plaer i encara van tenir temps d'arrodonir la victòria amb els gols de Pugui, en el minut 81, i Víctor Rodríguez, en el 90. Aquest diumenge el Badalona viatja al camp del Benidorm. se Di

ño

grá

fico

Diseño de: Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc.

659 08 74 59 info@singulars.es

26 i TOT Badalona

1453.pag.26.indd 1

15/11/2010 10:17:55


badagrafia

Badagrafia és un espai dedicat exclusivament a la participació dels lectors a través dels seus telèfons mòbils. Podeu enviarnos fotografies de tot tipus, des de personals, divertides, de crítiques socials o quotidianes. Cada setmana triarem les millors fotos i les publicarem a la revista, i al Facebook . Agafa el teu mòbil, fes la teva fotografia i envia-la i compartiràs amb tothom la teva imatge. Podeu enviar la vostra fotografia, realitzada per telèfon mòbil, al correu: badalona@ eltotdigital.com

www.eltotdigital.com/badagrafia www.facebook.com/tot.badalona

Imatge. Elena Ferná n dez

IMPORT ANT : El format no pot ser superior als 5 Mb. Les imatges han de ser captades a través del telèfon mòbil.

PROMOTORES INMOBILIARIOS Francesc Layret 63-71, 3º 4ª 08911 Badalona Tel. 93 389 44 16 Fax 93 389 55 40

www.lgmsa.com

NOVA PROMOCIÓ 6 PISOS DALT LA VILA C/Sant Felip i de Rosés

3 habitacions

des de 250.000€

Tel. 93 389 44 16 www.lgmsa.com TOT Badalona i 27

1453.pag.27 .indd 1

12/11/2010 11:02:22


la gran panera Aquesta setmana a La Gran Panera compta amb deu nous col¡laboradors Els regals acumulats aquesta setmana a La Gran Panera ja sumen un total de:

2.088 â&#x201A;Ź Quantitat que seguirĂ creixent setmana rere setmana grĂ cies a les col¡laboracions de les empreses

Aquesta seg o na setmana de la Gran Panera de Nad a l, h a n e n t r at v u i t n o u s DPMtMBCPSBEPST Entre aquests col¡laboradors aquesta setmana ens trobem El forn-pastisseria-cafeteria Bertran Mar, que ofereix al guanyador un tortell de Reis gran, per a què pugui gaudir amb qui vulgui d'aquest deliciós regal. I per a què puguis cuidar-te amb la teva parella i treure't tot l'estres de sobre, Stress Zero us regala una sessió de Flotarium en parella d'una hora. Seguint en la cura personal, el Centre d'Estètica Natalia Toscano ofereix al guanyador un lot de productes facials. I per a què puguis gaudir amb qui mÊs vulguis del millor cinema Megacine Badalona et regalarà 7entrades de cinema. L'Associació Centro Ajna vol oferir un curs a escollir entre els realitzats en cap de

setmana per Rosalia Z abala. El Consorci pe a la Normalització Lingßística vol entregar al guanyador un diccionari castellà - català d'Enciclopèdia Catalana i un exemplar de "Els Verbs conjugats"de J.B. X uriguera. I per a sopar, gaudeix del bon àpat per a dues persones de dilluns a divendres que us ofereix el Restaurant El Castell. I per esmorzar amb qui mÊs vulguis gaudeix del magnífic esmorzar que us ofereix la Cafeteria El Racó d'en Sisco. I la Pastisseria Cafeteria Aida regala al guanyador de La Gran Panera, un tronc de nadal, un pastís de cap d'any, un tortell de reis i tres turros artesans. I aquest any el guanyador no Ês quedarà amb gana, la carniceria Karns Fibla li regalarà un deliciós filet de vedella sencer!

]+ [eltotdigital.com/lagranpanera un Ăşnic guanyador s'emportarĂ la gran panera omple la butlleta i participa-hi Omple la butlleta en el w eb w .eltotdigital.com/lagranpanera o envia-la per correu a les nostres oficines

Butlleta de participació: Nom: Adreça: Ciutat:

Cognoms: C.P.: Telèfon de contacte:

Llocs d'entrega de la butlleta: Directament portant la butlleta omplerta a les nostres oficines o enviant-la per correu ordinari a CONCURS LA GRAN PANERA El T OTC/LleĂł, 11-13 2on. 3a. 08 1 91 Badalona o omplint el formulari que trobareu al w eb w .eltotdigital.com/lagranpanera Bases de participaciĂł: NOMĂ&#x2030;S S'ADMETRĂ&#x20AC; UNA BUTLLETA PER PERSONA rTobarĂ s la resta de bases de participaciĂł a la w eb: w .eltotdigital.com/lagranpanera. El concursant que no vulgui accedir a la w eb i sol¡liciti una còpia de les bases El T OTBadalona, Montgat i T iana, se li facilitara la mateixa perquè estigui informat de les bases que regeixen aquest concurs.

Plantilla.indd 2

16/11/2010 15:05:31


Empreses col·laboradores a La Gran Panera de Nadal: Si teniu un negoci i voleu col·laborar amb La Gran Panera poseu-vos en contacte amb el TOT Badalona 93 464 69 79 · 93 464 69 83

Val per una safata de canelons de peix

Val de compra per a vinils decoratius

Abonament per a 1 mes

eTnsiòmetre de canell

Val per un sopar per a 2 persones i 1 lot de productes pakistanesos

Packde serveis estètics

Abonament per a qualsevol tractament

Dos dispensadors de càpsules de café

Val per a llibres

Visita gratuïta i 2 sessions de 30 minuts

Cap de setmana per a 2 persones hotel rural

1 impressora multifunció més recarrega de cartutxos

Abonament de sol

muebles y decoración

Coixí de làtex de 0 7 cm.

Neteja Bucal

Val per un tortell de reis gran

Una sessió de Flotarium en parella d'una hora

1 curs de Rosalia Z abala cap de setmana a escollir

Diccionari castellà - català d'Enciclopèdia Catalana i un exemplar de E " ls Verbs conjugats"de J.B. u Xriguera

Val per un filet de vedella sencer

Plantilla.indd 3

rTonc de nadal, pastís de cap d'any, un tortell de reis i tres turrons artesans

Val de compra

Val per a un quadre

Val per un lot de productes facials

7entrades de cinema

Un sopar per a dues persones de dilluns a divendres

Val per a un esmorzar per a dues persones

Aquest Nadal et portem de nou el concurs del O T TBadalona, Montgat i T iana, que conjuntament amb moltes empreses col·laboradores, estem preparant la Gran Panera de Nadal.

16/11/2010 15:05:55


espai c

Gina de Tera redaccio@eltotdigital.com

Badalona acull la 1ª Mostra de Bestiari Festiu del Mediterrani

E s t r a c t a d ’u n a ex h i b i c i ó d ’e l e m e n t s f i g u r a t i u s d e bestiari d ’altres lo c alitats que, com Badalona, tenen una forta influència i aviven les seves festes amb bèsties de foc, cada colla amb una simbologia i unes tradicions al darrere que val la pena conèixer. Les figures participants a la Mostra de Bestiari Festiu del Mediterrani, seran una mostra representativa de les diferents tipologies de bestiari que podem trobar, p o d r e m t r o b a r- h i d e s d e Dracs, Víbries i mulasses, fins a bèsties mitològiques, animals de granja o marins. Entre les colles par ticipants trobem la Colla de la Momero de Mataró, l’anguila mutrassa de Gavà, drago-

1aMostra de

B ad al o n a B è st i e s d e Fo c i L’Agr u p ac i ó d e l B e s t i ar i Festiu i Popular de Catalunya han organitzat per aquest dissabte la primera Mostra de Bestiari Festiu del Mediterrani, una activitat emmarcada dins dels actes de la Capital de la Cultura Catalana i dins dels actes commemoratius del Dia Europeu del Bestiari, que dóna a conèixer el nostre bestiari i la cultura del foc arreu d’Europa.

BADALONA 2010 nets de Castelló de la Plana, el Freu dels Esquit xafo c s de Campos (Mallorca), entre molts d’altres. Al matí hi haurà la plantada del bestiari a La Rambla, on també hi haurà tallers per a la canalla. A la tarda, cap a les sis de la tarda, les bèsties

faran la pujada des de mar fins a Dalt la Vila, omplint tot el recorregut de foc, fum i guspires. S’acabarà fent una encesa final davant l’església de Santa Maria. Una festa qu e ac a bar à am b mú s i c a tradicional i una botifarrada popular a la plaça Font i Cussó.

Vols practicar el català fent conversa? Vols ajudar a practicar-lo? Només cal 1 hora a la setmana

T’hi animes?

93 398 46 30

vxl.badalona@cpnl.cat www.cpnl.cat/badalona

30 i TOT Badalona

1453.pag.30.31.indd 2

15/11/2010 10:16:25


Primeres Pedres o el per què de tot plegat Si d’alguna cosa ha servit la capitalitat cultural de Badalona és d’oferir l’oportunitat a diversos badalonins de fer el que creuen que cal fer a la ciutat, amb major o menor fortuna, però que, al cap i a la fi s’ha pogut dur a terme. Una de les millors iniciatives fins ara és la de Primeres Pedres, un projecte escultòric que inclou quatre escultures RVF TJOTUBMtMBSBO BMT RVBUSF punts cardinals amb la intenc ió d e fer- nos reflexionar sobre la permanent refundació de Badalona a través de tots els seus barris. La idea inicial neix de la ment de Dionís Orrit ho comenta a Joan Sansa, perfilen la idea i s’hi sumen Joan Puche i Pacó Fanés i Pol Acózar de Suburbe-Estenent el Desastre. Cinc ments pensant i reflexionant al voltant de Badalona, de l’escultura, del que ha de suposar tot plegat. Un procés constructiu que els porta a parlar de participació veïnal a reflexionar

al voltant de l’evolució de la nostra ciutat. Primeres pedres són quatre escultures, a Canyet (Nord) Insostenible de Joan Sansa, a Dalt la Vila (sud) Caput Saucius, de Dionís Orrit; a Pomar (Est) Arrelar de Paco Fanés i Joan Puche i a la cruïlla entre els barris de Llefià, la Salut, Sant Roc i Congrés (Oest) Cada Barri EFM $PM t MFDUJV &TUFOFOU FM Desastre. Ells defineixen el projecte c o m “ u na ú n i c a pro p osta

formada per quatre escultures al carrer recollides en una cinquena pedra-llibre”. Una ini c iativa que perdu rarà en el temps, que ens farà recordar qui som i per què som així. Una iniciativa que per fi omple Badalona d’elements escultòrics, tan demanats des de fa molts anys. Una iniciativa que demostra una vegada més que a Bad alona c omptem amb grans artistes i ments pensants que val la pena escoltar i deixar-los treballar.

Si ens vols informar de qualsevol notícia cultural envia’ns un mail a espaiC@eltotdigital.com

J.J. Camps, S.A. Corredoria d' Assegurances

Sta. Madrona, 44-45 08911 BADALONA Tel. 93 389 20 19 - Fax 93 384 59 31 e-mail: jjcamps@jjcamps.com

TOT Badalona i 31

1453.pag.30.31.indd 3

15/11/2010 10:16:35


agenda Badalona

Dijous 18 L’hora del Conte 'UNA DE LLOPS',a càrrec de Mariona Trenchs, a les 18h, a Can Casacuberta.

Divendres 19 Música na. ça

CONCERT D’ISMAEL SERRANO, a les 21:30h, al Teatre Blas Infante. CONCERT: 'Rita Monroe & The Marilyns' , a les 21:30h, al Centre Cívic Dalt la Vila. CONCERT de Chocadelia Internacional, a les 23:30h, als Genis.

Dissabte 20 Teatre EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN (nova versió de la “Casa de nines”, d’Ibsen), a les 21h, al Teatre Zorrilla.

Concert UNDERGROUND ORGY PARTY (Rock and Roll i més), a les 21.30h, al Teatre Principal.

Taller Infantil es

0h.

ESPLAI DIPLODOCUS si tens entre 3 I 12 anys vine el taller de joc de lésplai Dilpodocus que realitzem a l´AVV Manresà e 10 a 13 hores preu3€ ,més informació tel. 93 384 26 36.

Ball i Música en viu CASAL PEP VENTURA organitza Ball i música en viu a les 17 hores Alfons XII 133 i Maria Auxiliadora 168 de Badalona, a la mitja part berenar per a tothom.

Que no se t'escapi!

Escultures INAUGURACIÓ DEL PROJECTE “4 PEDRES” A CANYET, durant el matí. El diumenge inauguració de les escultures de Pomar, Dalt la Vila i La Salut.

Trobada TROBADA DE BÈSTIES DEL MEDITERRANI i II Diada Europea del Bestiari, a les 11 i a les 18h, a diversos indrets del Centre de Badalona.

Concerts

Taradell. Aplec Sardanista, Festa de Tardor. A la Plana, a les 11:30h

Trobada TROBADA DE GERMANOR amb les Persones Grans de Badalona, a les 16:30h, al Poliesportiu de Montigalà.

Teatre AL CÍRCOL CATÒLIC, concurs de teatre amb Jean Giraudoux 'La boja de Chaillot', a les 18,30h.

CONCERT UNDERGROUND ORGY PARTY, a les 21:30h, al Teatre Principal.

TEATRE, Màgic Cafe del Grup teatral Lapsus, a les 19h, al Blas Infante.

CONCERT DE “QUE MIRA USTED”, a les 23:30h, als Genis.

Concerts

Teatre EL DESARROLLO DE LA CIVILIZACIÓN, versió de la Casa de les Nines d’Henrik Ibsen. A les 21h, al Teatre Zorrilla.

VI Fòrum Auriga LA REVISTA AURIGA ORGANITZA ANUALMENT UNA TROBADA amb activitats relacionades amb el llegat grecoromà a Catalunya. Al Museu de Badalona. També diumenge.

Diumenge 21 Dotzena diada dels Castellers de Badalona AQUEST DIUMENGE, A LES 12:00H, a la plaça de la Vila amb: Castellers del Poble Sec, Castellers de Figueres, Castellers de Badalona.

Concert MÚSICA CATALANA (Cor Aurica de Badalona i Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida), a les 19h, al Teatre Principal.

Ballada de Sardanes A LA PLANA, festa de tardor de Badalona sardanista a les 11,30 h., Cobles: Marinada i Lluïsos de

CONCERT DE SANTA CECÍLIA, a càrrec de la Coral Flor de Llis, de Montblanc i l’Orfeó Badaloní, a les 18h, a l’església de Santa Maria. CONCERT DE MÚSICA CATALANA, amb el Cor Aurica de Badalona i el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida. A les 19h, al Teatre Principal.

Dimarts 23 Sopar de Teatre NATALE IN CASA CUPIELLO, a les 21h, al restaurant La Sargantana

Dimecres 24 Trobada 8È CICLE MÚSICA DE COBLA (per escoltar i ballar) amb el Grup Sardanista del Casal Pep Ventura i Agrup. Amics Sardana de Tiana, tots els dimecres al vespre. Info: Casal Pep Ventura

Cooperativa La Moral CURS SARDANES, per a nens/ es a partir de 6 anys. Tots els dimecres a la tarda de 18,15 a 19,30h.

Dissabte 20 Concert rock: 'Underground Orgy Party' rFancesc Layret, 41 Teatre Principal

32 i TOT Badalona

1453.pag.32.33.indd 2

15/11/2010 13:21:47


RAL DE LA GENT GRAN A BADALONA. Dia 22 de desembre per a més informació tel. 93 464 79 84

Dijous 25 Amics de la Música AMB LA COL.LABORACIÓ DEL CÍRCOL CATÒLIC projecció de la pel.lícula EL CONCIERTO al círcol catòlic a les 20 hores, preu: socis AMB 5€ no socis 7€.

Dia contra la Violència de Gènere AL CENTRE DE CULTURA TRADICIONAL CAN CANYADÓ amb MB DPMtMBCPSBDJØ EF MBTTPDJBDJØ Juvenil DeMASIats.avcollipujol@ hotmail.com

Cursos CURSO GRATUITO DE MAQUILLAJE subvencionado por Mirvane. Curso informativo teórico práctico en dos semanas, 23 de noviembre y 2 de diciembre .Para más informacion tel. 93 387 04 09

montgat

Dissabte 20

en català, llegim i parlem

Vine a les biblioteques de Badalona a llegir i parlar en català!

Mercat

Pròxims actes

MERCAT DE SEGONA MÀ DE MONTGAT, de 10h. a 14h. a la plaça de Les Mallorquines.

Tallers AMPLIACIÓ DE NOUS TALLERS Assocacio Coll i Pujol, TAI-CHI - ANGLÈS nivells I i II - INFORMÀTICA BÀSICA – POESIA, Coll i Pujol 38, bx T. 93 3975071 avcollipujol@hotmail.com TREBALLS AMB SWAROSKI Tots el divendres a la tarde treballs amb pedra swaroski ( collarets- polseres, anells, etc.. TEL. 93 399 26 05 TEATRE, cursos trimestrals, diferents grups i edats, al teatre Zorrilla. Info: 93 384 40 22 o info@teatrezorrilla.cat

Sortides PRENADAL A LA TERRASSA, 18 de desembre sortida de 2 dies organitza Casal pep ventura C/ Alfons XII, 133 Badalona tel. 93 399 26 05

Teatre TEATRE INFANTIL, per a nens/ es de 4 a 9 anys, al Centre Sant Josep. Més info: triuskateatre@ gmail.com o 651 59 59 23 – 637 87 70 95

Excursions EXCURSIO A GUISSONA Organitza PLATAFORMA SOCIAL I CULTU-

Diumenge 21

Informació: Tel. 93 398 46 30 badalona@cpnl.cat http://blocs.cpnl.cat/llegimiparlem

tiana

Dia dels Drets de la Infància

Divendres 19

TITELLES I XOCOLATADA,al matí, a la Sala Pau Casals.

Xerrada

Festa FESTA DE LES NOCES D’OR, a les 17:30h, al Club Sant Jordi.

Pròxims actes

...Y SIN EMBARGO, TE QUIERO, a càrrec d'Isabel Holgado, del DPMtMFDUJV"MIBOBO BMFTI B Can Baratau

Dijous 25 Hora del Conte

Cursos CURSOS I TALLERS al CC Les Mallorquines (música, informàtica, dansa, etc), fins al 30 de juny de 2011. CURS CATALÀ PER ADULTS, diferents nivells i horaris, al Centre de formació d’adults Timó.

Activitats ACTIVITATS AL POLIESPORTIU MUNICIPALS (matins i tardas), fins al 31 de juliol de 2011.

Dissabte 20 VI Fòrum Auriga. Museu de Badalona. Termes Romanes S/N.

CONTE CONTAT, amb Núria Cruz, a les 18h, a la Biblioteca. Si sou una associació, centre cívic, agrupació, ONG... de caràcter social o sense ànim de lucre. Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secció!

Lleó 11-13 2n. 3a. 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

Diumenge 21 26è Concurs de teatre Enric Borrás. Círcol Católic. Sant Anastasi, 2 18.30h. TOT Badalona i 33

1453.pag.32.33.indd 3

15/11/2010 13:21:49


cinemes

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte I La séptima y ú l tima entrega de la saga de aventuras de Harry Potter, se estrenaráen dos partes. La primera parte comienza cuando Harry, Ron y Hermione parten en su peligrosa misión de localizar y destruir el secreto de la inmortalidad y la destrucción de Voldemort, los Horrocruxes. Dir.: David a Ytes . Unido. Año. stico. 2010. Aventuras, fantá Inter.: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

Concurso

My father, my lord

The way

Instalado con su esposa y su hijo en una comunidad ultraortodoxa en Jerusalén, el Rabino Abraham dedica su vida al estudio de la Torah y de la ley judía. Su hijo, Menahem, estáen la edad en la que vemos el mundo como un lugar de curiosidades, lleno de misterios y maravillas.Durante las vacaciones a orillas del mar Muerto, la fe de Abraham se pondráa prueba de manera un tanto brutal… Dir.: David Volach. Israel. 2007. Drama. Inter.: Assi Dayan, Sharon Hacohen Bar, Ilan Grif.

Tom Avery es un reputado oftalmólogo que vive en California. Un día recibe una llamada desde rFancia en la que se le comunica que su hijo Daniel ha fallecido en un temporal en los Pirineos. Tom estádesolado y viaja a rFancia para recuperar a su hijo. Allí descubre que Daniel comenzaba a hacer el Camino de Santiago y decide hacerlo por él. Dir.: Emilio Estevez. España . 2010. Drama. Inter.: Martin Sheen, Deborah Kara Unger.

R K A L x E N I C

A

adalona? cine Màgic B a g e M s lo n oe ltimo estren AKARA el ú L x r ve sorteo de 3 entrad e c te ¿Te ape as Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrá s ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). ¿Cómo saber si has resultado ganador? Cada semana saldrá n los ganadores de las entradas en el apartado de cines de la sección EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

badalona@eltotdigital

¿Cómo participar?

.com

lla de megacine esta Encuentra la estre cios aparecidos en sa un an los de pre en uno em la de el nombre revista. Envíanos mero de e aparece, el nú anunciante dond ntacto a co de tos da y revista, tus datos a@ ctrónico badalon nuestro correo ele lunes escogeremos s Lo m. .co . eltotdigital la semana en curso los ganadores de

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1452: Marta Bahi, Ingrid Caballeria Notario, Guillem Charroso Parra

34 i TOT Badalona

1453.pag.34.indd 4

16/11/2010 12:10:05


Acció, a causa d'un tren "imparable" IMPARABLE

Una gran i moderna màquina de tren, carregada de material altament tòxic i sense frens, és la protagonista del film; un monstre que un enginyer veterà (Denzel Washington) i un jove conductor (Chris Pine) intenten aturar abans que descarrili en una àrea densament poblada.

'Imparable' té tots els ingredients d'una pel·lícula d'acció de manual: herois amb conflictes personals a resoldre, una missió quasi impossible per complir, poc temps per dur-la a terme i la vida de molts innocents en joc. F i rma la cinta, basada en fets reals, Tony Scott, autor de films com D'éjà Vu o Spy Game'. BON APPÉTIT Un drama romàntic, gens edulcorat, dirigit per David Pinillos i de producció alemana, espanyola i suïssa. Narra la història d'amor entre un xef espanyol, Daniel (Unax

Ugalde), que triomfa en un prestigiós restaurant de Z uric, i la someliere del local, Hanna (Nora Tschirner). Immers en el món competitu de l'alta cuina internacional, el protagonista ha d'escollir entre l'amor o l'èxit professional.

C/DOCTOR ROBERT - ESQUINA C/ BUFALÀ (BADALONA)

180.000€ (Cuota 550€/mes) ¡¡¡VIVIENDA + PL. PARKING + TRASTERO!!! ¿Quieres una vivienda a precio de coste? NUEVA PROMOCIÓN DE PARKINGS, LOCALES Y 29 VIVIENDAS NUEVAS. VIVIENDAS DE 1,2 HABITACIONES CON CUARTO DE PLANCHA ZONA COMUNITARIA CON PISCINA Ven a vernos y aprovecha esta oportunidad

93 465 28 38 93 465 28 17 TOT Badalona i 35

1453.pag.35.indd 3

16/11/2010 15:29:25


novetats llibres

música Per Gina de Tera

Per Saltamartí Llibres

IMELDA MAY Mayhem

50 POEMES PER SABER DE MEMÒRIA Diversos · ARA LLIBRES

Si us agrada Kitty Daisy and Lewis, no p o d e u d e i x a r escapar aquesta noia. La versió actualitzada del rockabilly, amb reminiscències de blues, country i jazz. Amb Love Tattoo ja va demostrar del que era capaç però amb aquest darrer disc es consolida, tot i que la versió de Tainted Love no és gens necessària.

Imprescindible! Una selecció de 50 poemes de la literatura catalana que has de llegir i rellegir, aprendre de memòria, recitar en festes i celebracions, ensenyar als més petits... Des d'Ausiàs March fins al segle XX, els clàssics més populars, significatius i mítics de la nostra poesia. Amb un pròleg de Narcís Comadira i a cura de Jaume Subirana.

BULLIT Love or Die

LA PRINCESA DE JADE Coia Valls ED. COLUMNA

El punk serà molt difícil que mori i per més grups pop que surtin el punk segueix allà, en una segona línia però fent-nos cremar adrenalina al màxim! És el cas de Bullit que acaben de treure al mercat el seu segon treball, on podem destacar temes com ara Survivors o Vision of condition.

És l’any 551 d.C. quan l’Emperador Justinià organitza una expedició integrada per personatges de molt distintes procedències i ambicions. L’objectiu de Rashnaw i Tistrya, monjos nestorians, i de Xenos, teixidor de Corint, i el seu fill Úrian, serà viatjar de Constantinoble fins al sud de la Xina, on deuen apoderar-se a qualsevol preu del secret més ben guardat de l’Orient.

AIAS A la piscina Laia Aubia, Miriam García i Gaia Bihr s’ amaguen darrere de Aias, una formació de casa que ha fitxat per un segell americà. Un disc de pop cantat en català que segons aquesta premissa ha de ser m o lt b o, veu s fem enines, molts cors i pop alegre majoritàriament.

LA CASA DE LA FI DEL MÓN Jose Maria Plaza EDEBE, ELS SENSE POR T 'at r eve i xe s a passar por de debò? No t'espanta indagar en llegendes de castells, convents abandonats, cases que no existeixen o cementiris maleïts?? Què pot passar una tranquil·la tarda d'estiu quan quatre amics es disposen a anar amb bicicleta a les festes del poble del costat on són de vacances?

música Llista d'àlbums 1

2

3

4

5

Pequeño Dani Martin Volvamos a Empezar Melendi Greates Hits/The ulti... Bon Jovi Sale el Sol Shakira El paso trascendental... Fangoria

Llista de cançons 1

2

3

4

5

Loca Shakira/El Cata Love the way you lie Eminem/Rihanna Alejandro Lady Gaga Only girl (in the world) Rihanna Waka Waka Shakira

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els més venuts 1

No era lluny ni dificil Joan Margarit

2

La caiguda dels gegants Ken Follet

3

Contra el vent del nord Daniel Glattauer

Llista facilitada per Saltamartí Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

36 i TOT Badalona

1453.pag.36.indd 2

15/11/2010 12:09:23


TOT Badalona i 27

PlantillaBase-N ova.indd 1

15/11/2010 12:14:06


llar Ombres de papallones de Stellavie

Aquestes noves pantalles But ter fly presentades per Stellavie sĂłn sens dubte una forma elegant per il.luminar qualsevol espai. La seva forma de jugar amb la llum i les ombres fan dâ&#x20AC;&#x2122;aquestes pantalles un objecte Ăşnic, com una obra d'art, però que en realitat, ha

estat meticulosament elaborada amb un paper delicat i amb un patrĂł de papallones tridimensionals tallades acuradament. Quan engegueu la llum, una cĂ lida llum vessarĂ  a travĂŠs de les incisions, il.luminant l'habitaciĂł alhora que mostra el patrĂł.

Els matisos de llums i ombres contemporanis que ofereixen, creant un ambient personal. Stellavie ha presentat diversos dissenys de pantalles de llums, amb diverses mides, papers i en qualsevol color - però realment mâ&#x20AC;&#x2122;agrad a aquest to verd assolellat amb papallones!

REPARACIĂ&#x201C; D´ELECTRODOMESTICS GAMMA BLANCA

PALETA LAMPISTA

PINTORES PROFESIONALES

Rentadores, assescadores, frigorifics i rentavaixelles...

No cobrem desplaçament 5FMt

Realizo todo tipo de reformas. Cocinas. BaĂąos. Suelos. Techos de pladur. Pintura. Muebles de cocina. Puertas de interior. Armarios empotrados. Etc. Presupuestos sin compromiso.

Tel. 606 89 95 55

ECONĂ&#x201C;MICOS y de CONFIANZA. ALTA DECORACIĂ&#x201C;N Y PINTURA EN GENERAL. Pisos, escaleras, locales,...

OFERTA!!! Pintamos su piso por 800â&#x201A;Ź

TEL. 628 28 55 38 PERSIANAS J.A. ReparaciĂłn, instalaciĂłn y motorizaciĂłn, no cobramos desplazamientos.

Tel. 637 57 67 20

PERSIANES

PINTOR PROFESIONAL ECONĂ&#x201C;MICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

ReparaciĂł - Instal.laciĂł MotoritzaciĂł

No cobrem desplaçaments

Tel. 608 74 20 17

C/Creu, 19 - 21 Tel.: 93 464 32 49 www.facilmobel.es

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI PER PARAULES PER 3,50 â&#x201A;Ź AMB MIG RECUADRE PER 6,25

â&#x201A;Ź

38 i TOT Badalona

1453.pag.38.39.indd 2

11/11/2010 13:30:01


En espais infantils A l’hora de recobrir el terra o les parets d’una habitació infantil es recomana escollir materials que es netegin fàcilment. Una bona combinació de colors vius i atrevits és una bona solució per crear ambients divertits i desenfadats. Els materials ceràmics ofereixen una àmplia gamma c r o m àt i c a i s ó n fà c i l s d e netejar, per això es converteixen en una de les millors opcions. Abans de col·locar les rajoles és necessari anivellar el terra i comprovar que no hi hagi imper feccions ni humitats. Seguidament, s’estendrà el producte per encolar sobre l’àrea que es vulgui enrajolar. Es poden col·locar les rajoles s e n s e d e i xar e s p a i e n t r e elles, totes juntes, però si se’n vol deixar es recomana utilit zar unes creuetes de goma, que ja vénen fetes, per establir una junta uniforme entre cada rajola. Col·loqueu la primera rajola

i les creuetes al seu voltant, en el cas que es vulgui deixar espai, i seguidament les altres rajoles, anivellant de tant en tant per comprovar la seva correcta horitzontalitat. Les parets es poden decorar a m b l à m i n e s d e m at e r i a l

plàstic (melamina) que es col·loquen sobre uns llistons ancorats a la paret. Es tracta d’un recobriment fàcil de netejar i de col·locar, ja que la seva amplada permet acabar amb una gran rapidesa.

- Desatascos - Vaciados pozos - Anulación fosas y malos olores - Reparación y mejora de alcantarillados t4&37&*%0.µ45*$ t4&37&*4104"%""16/5 t/&5&(&4%&90$ t4&-&$$*»%&1&340/"93 464 21 34 Av. President Companys, 57 - BADALONA

URGENCIAS Fuera de horario Laboral y Festivos 608 49 09 81 Calif. empresarial núm. 3887

93 460 19 52

C/. Progres - Nave Industrial 238-240 08918 BADALONA TOT Badalona i 39

1453.pag.38.39.indd 3

11/11/2010 13:30:04


93 5179797 PISOS DE OCASIÓN BADALONA CENTRO C/ZARAGOZA

BADALONA LLOREDA RAMBLA SANT JOAN

Expectacular ático dúplex con 42 m2 terraza. Perfecto estado. 2 hab. y 2 bañ os. Amplio salón. Cocina equip. Plz. de Pk. opc. y trastero en la finca incluidos en el precio. Financiación a su medida 100% . "Mejor que un alquiler"llámenos y le informaremos. PRECIO 319.500€

Expectacular piso 97 m2 en finca de obra vista. Alto. Soleado. Buenas vistas. 3 amplias hab. G ran salón. 2 bañ os. Todo en perfecto estado. Para entrar a vivir. Financiación a su medida 100% . "Mejor que un alquiler" llamenos y le informaremos. PRECIO 299.500€

SANTA COLOMA C/MOZART

BADALONA SISTRELLS C/ OLIVERA DE SISTRELLS Piso de diseñ o. Salon comedor. 2 Habitaciones. En perfecto estado. Alto con ascensor y muy soleado. PRECIO 206.000€

Piso para entrar a vivir. Tiene 3 habitaciones. Ext a la calle. Cocina reformada con armarios a dos niveles. Le financiamos el 100% incluido los gastos. Llamenos y le informaremos. Precio: 169.000 €

BADALONA ARTIGAS C/ANTIGUA VALENCIA

DO REBAJA

BADALONA CASA C/GARCILASO Casa en venta para actualizar a su gusto. Z ona súper tranquila y bien comunicada. Posibilidad de Planta Baja y 2 pisos. PRECIO: 199.000€

Finca de obra vista. Piso de 4 habitaciones. Ascensor. Exterior a la calle. Todo reformado. Frente futura zona verde. PRECIO 199.000 €

BADALONA JTO FUTURO CORTE INGLES

BADALONA C/JUAN DE AUSTRIA Finca obra vista. Piso amplio con gran salón comedor. Cocina office. Muy soleado. 4 habitaciones. Perfecto estado. PRECIO 275.000€

Piso tres habitaciones. Todo reformado, parquet, puertas nuevas, cocina nueva, para entrar a vivir ya. Ext a la calle con balcón. Ascensor. Buenas vistas. Muy proximo al futuro corte ingles. Precio: 179.000 €

BADALONA ARTIGAS AV.ALFONSO XIII

BADALONA C/RUPERTO CHAPI - ÁTICO

Piso totalmente reformado. Con expectaculares vistas. 3 Habitaciones. Salon comedor. Ext. Calefaccion individual. Ascensor. “Mejor que un alquiler” PRECIO: 208.000€

Para entrar a vivir. 3 Hab. Almplio salon. Calefaccion y a/a. Altillo de carga. Preciosa terraza de 18 m2. Magnificas vistas. Proximo a todos lo servicios. PRECIO: 170.000€

STA COLOMA C/SANT JORDI DUPLEX CON PISCINA Fantastico duplex con jardin y piscina privada. Amplio salon. Terraza con barbacoa y jardin con piscina. 3 Habitaciones mas gran estudio. Dos bañ os y cocina reformada. Calefaccion individual y aire acondicionado. PRECIO: 394.000€

BADALONA CENTRO C/MIQUEL SERVET CASA UNIFAMILIAR Fantastica casa unifamiliar de tres plantas. Finca de obra vista. Amplio salon comedor. 3 Habitaciones dobles +buardilla. 2 Bañ os +1 aseo. 2 G randes terrazas. Aparcamietno doble. Muy soleada. “Para entrar a vivir” PRECIO 595.000€

COMPRAMOS SU PISO M-Integral.doble.pag.indd 2

AL O D CONTA 16/11/2010 11:52:36


93 5179797 "WEB#VGBMĂ&#x2039; Â&#x2039;QMBOUB#BEBMPOB tXXXNJOUFHSBMDPN

OBRA NUEVA BADALONA CENTRO C/MARINA Ă&#x161;LTIMOS 2 PISOS A LA VENTA *Piso 2 habitaciones +2 baĂą os y balcĂłn a la calle 273.000â&#x201A;Ź *Piso 3 habitaciones +3 baĂą os y terraza de 20m 355.000â&#x201A;Ź

AdemĂĄs del sĂşper descuento, si compra ahora le regalamos el trastero!

MONTGAT CENTRO C/RIERA SANT JORDI

BADALONA HIPOLITO LĂ ZARO

Ă&#x161;LTIMOS DĂ&#x161;PLEX A LA VENTA Amplios salones. 3 habitaciones con 3 baĂą os. G ran terraza. Aparcamiento opcional. A " CABADOS DE G RAN CALIDAD" DESDE 380.000â&#x201A;Ź

Ă&#x161;LTIMOS PISOS 2 y 3 habitaciones con solarium. Planta baja dĂşplex independiente con terraza. Plazas de aparcamiento opcionales. DESDE 199.000â&#x201A;Ź

ÂĄÂĄCOMPRAR NUNCA FUE TAN FĂ CIL!! En el 2010 todo ha cambiado, compruĂŠbalo: *Sin entrada +sin gastos de escritura =0 Euros *Las primeras 12 cuotas las paga en promotor *Obra nueva con todos los electrodomĂŠsticos SĂ&#x201C;LO TIENES QUE SENTARTE Y DISFRUTAR DE TU NUEVO HOGAR TOTALMENTE EQUIPADO

BADALONA CENTRO C/ Baldomero SolĂĄ Pisos de 2 habitaciones, desde 890â&#x201A;Ź /mes

ÂĄÂĄĂ&#x161;ltimos pisos!!

BADALONA FRONT MARITIM BADALONA FRONT 1ÂŞ LINEA MAR DO REBAJA

O M-Integral.doble.pag.indd 3

FRONT MARITIM 1Âş LINEA. FantĂĄstico de piso 3 hab y 2 baĂą os. Terraza. Vistas. Plaza aparcamiento opcional. â&#x20AC;&#x153;Mejor que nuevoâ&#x20AC;? PRECIO 395.000â&#x201A;Ź

BADALONA FRONT MARITIM C/CERVANTES Piso frente puerto deportivo Badalona. Amplio salĂłn. 2 Hab. dobles. En perfecto estado. Alto con asc. Impresionantes vistas. G ran tza. Incluido en precio dos aparcamientos y un trastero en la misma finca. LlĂĄmenos y venga verlo. PRECIO 425.000â&#x201A;Ź

16/11/2010 11:52:45


ReparaciĂłn de calderas Aire Acondicionado

Sòcol de paper pintat

CalefacciĂłn, calentadores, placas solares.

E PLAN R

NOVE SERVICIO TĂ&#x2030;CNICO

TODAS Y MARCAS S URGENCIA

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO proyserclima@proyserclima.com

93 278 18 67 - 676 02 81 76 ÂĄEn tiempo de crisis, la reparaciĂłn es su mejor inversiĂłn!

Els sòcols es poden fer amb una Ă mplia varietat de materials: paper pintat, DM revestit, suro, fusta, PVC, etc. Però, cada material tĂŠ unes caracterĂ­stiques concretes i es pot adaptar millor a lâ&#x20AC;&#x2122;estil de casa vostra.Entre la gran oferta de papers pintats cal destacar-ne aquelles varietats que tenen una textura decorativa que reprodueix motius sobre la qual es pot aplicar pintura del color desitjat, i fins i tot acabats que realcin el relleu. Una bona opciĂł sĂłn els papers vinĂ­lics, que ofereixen una gran resistència perquè disposen dâ&#x20AC;&#x2122;una capa protectora exterior. Aquesta varietat ĂŠs molt utilitzada, ja que sâ&#x20AC;&#x2122;adapta molt bĂŠ a qualsevol estança de la llar i permet una neteja fĂ cil i rĂ pida.

Tot-finestra.com Portes - Finestres - Tancaments ALUMINI - PVC

VENDA I REPARACIĂ&#x201C; DE FINESTRES I PERSIANES Consulti la nostra pĂ gina web i demani pressupost sense compromĂ­s.

Tels. 933 84 20 76 600 57 62 86 www.tot-finestra.com info@tot-finestra.com

NÂş AutorizaciĂłn Junta Residuos T-023

Alcantarillado Desatasco de tuberias en general ExtracciĂłn de pozos negros Fosas sĂŠpticas, lodos y barros Vaciados de pozos de parkings Transporte de residuos

Servicio 24 horas

Ponent, 80 / 08912 BADALONA Tels. 934 607 072 / 933 878 938 - Tel./Fax. 933 980 235 e/mail: limesa@limesa.com - www.limesa.com

C/ Drac, 1 Tenda 2. Badalona 5FMt

Una tercera alternativa sĂłn els papers amb base de teixit, que sĂłn bastant gruixuts i resistents; per això, suporten bĂŠ els fregaments i aporten calidesa.El mĂŠs impor tant a lâ&#x20AC;&#x2122;hora dâ&#x20AC;&#x2122;escollir un paper pintat per a un sòcol ĂŠs que sigui un model que es pugui netejar, ja que estarĂ exposat a molt de fregament.

JOGP!OPNFTQBSLFUDPNtXXXOPNFTQBSLFUDPN

tParquet VENDA I Flotant INSTAL¡LACIĂ&#x201C; DE PARQUETS tManteniment &TQFDJBMJTUFT&O5BSJNFT*3FTUBVSBDJPOT

t*OTUBMrMBDJPOT t 3FTUBVSBDJĂ&#x2DC; t5BSJNFTJOUFYU

42 i TOT Badalona

1453.pag.42.43.44.indd 2

11/11/2010 13:31:58


Pintura magnètica

Una simple repassada de pintura ĂŠs perfecta per donar a una habitaciĂł un aire fresc i nou que pot canviar lâ&#x20AC;&#x2122;esperit d â&#x20AC;&#x2122;una estança de manera s i m p l e i r Ă p i d a . El m i l l o r de tot ĂŠs que per pintar no calen gaires coses: tenint els materials adequats i algĂş que tâ&#x20AC;&#x2122;ajudi ho pots fer tu mateix. Però com que pintar ĂŠs senzill, anirem una mica mĂŠs enllĂ . Al mercat ha sortit una nova

pintura: la pintura magnètica. Magnètica perquè contĂŠ petites partĂ­cules de ferro, que desprĂŠs atrauen els imants, de manera que una vegada pintada la paret sâ&#x20AC;&#x2122;hi pugui penjar qualsevol cosa amb petits imants com els que solem posar a la nevera.Es tracta, sens dubte, dâ&#x20AC;&#x2122;una divertida idea per a qualsevol habitaciĂł de la casa. I ĂŠs que sempre tenim alguna cosa per penjar.

Ara ja no ens cal foradar la paret, o fer-la malbĂŠ, perquè lâ&#x20AC;&#x2122;imant no danyarĂ la pintura. Lamentablement, de moment la pintura magnètica nomĂŠs existeix en color gris, però es pot aplicar una altra passada de pintura dâ&#x20AC;&#x2122;un altre color i aixĂ­ podrem continuar penjant el que vulguem amb els imants. El magnetisme de la paret continuarĂ  sent el mateix que si fos la primera passada.

â&#x153;&#x201C; Arquitectura â&#x153;&#x201C; RehabilitaciĂłn

INSTALACIONES Y SISITEMAS

REPARACION Y SINTONIZACION PARA LA T.D.T. "OUFOBTUFSSFTUSFTt7Ă&#x201C;BTBUĂ?MJUFZ5%5 1PSUFSPTBVUPNĂ&#x2C6;UJDPTt.BOUFOJNJFOUP EFDPNVOJEBEFT *OTUBMBEPSPGJDJBMEF "W"NĂ?SJDB #BEBMPOB Tel. 93 397 30 54 Mv. 687 53 77 10 - 626 35 74 08 e-mail: ondadigital@orange.es

de edificios REHABILITACIĂ&#x201C;N Y CONSTRUCCIĂ&#x201C;N BONAVISTA, S.L.

â&#x153;&#x201C; Fachadas â&#x153;&#x201C; Cubiertas

e D e sd 8 8 9 . 1

93 383 78 42 www.rcbonavista.com

Aluminios GALILEO, S.L.

IN TO S UE S ISO P U S P R E MP R O M CO

Carpintería Carpintería Metålico Metålica C/Roger de Flor, nº 76 08915 BADALONA Pågina Web: www.badaweb.com/galileo E-mail: galileo@baddaweb.com ¡ Sistemas Europeos en ventana corredera, practicable y perimetral. ¡ Mamparas de baùo en todos los colores

Tel. 93 460 08 89 Fax 93 460 75 49

¡ Persianas en Aluminio tÊrmico y plåstico ¡ Vidrio de cåmara Climalit (10 aùos grantía) ¡ Todo tipo de Lacados (colores, maderas)

ÂĄNO ME TIRE! puedo serle Ăştil TOT Badalona i 43

1453.pag.42.43.44.indd 3

11/11/2010 13:32:01


Potes de taula AndrĂŠs FernĂĄndez GimĂŠnez

- Muebles a medida - Armarios - diseĂąos propios - Puertas - Cocinas - Parquets, etc...

PARTICULARES/INDUSTRIALES REFORMAS INTEGRALES DE SU VIVIENDA/COMERCIO

Tels. 93 397 52 71 - 610 39 01 62

LIMPIEZAS IND. BADALONA +0&7564+#.'5;2#46+%7.#4'5

Cervantes, 79 08912 BADALONA

&'5#6#5%15&' 67$'4Â #5 21<15(15#5 5Â&#x153;26+%#5' +070&#%+10'5

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

SĂłn el principal suport dâ&#x20AC;&#x2122;una taula i, a part dâ&#x20AC;&#x2122;aguantar el pes de lâ&#x20AC;&#x2122;estructura, han de suportar bĂŠ la cĂ rrega que sâ&#x20AC;&#x2122;hi posa a sobre i ser estables. A lâ&#x20AC;&#x2122;hora dâ&#x20AC;&#x2122;escollir el moble, a part del seu disseny sâ&#x20AC;&#x2122;ha de tenir en compte la resistència, el material i el gruix de les potes. Seâ&#x20AC;&#x2122;n poden trobar molts models: regulables, extensibles, còniques, cilĂ­ndriques, quadradesâ&#x20AC;ŚLes regulables o extensibles sĂłn ideals per a taules dâ&#x20AC;&#x2122;escriptori o per utilitzar els mĂŠs menuts de la casa. Tenen diferents possibilitats dâ&#x20AC;&#x2122;alçada. Una base plana i ampla ĂŠs una bona elecciĂł si es busca estabilitat. Les potes còniques o tallades poden presentar alguns problemes en aquest sentit, ja que el gruix no ĂŠs el mateix a tota la pota. Les taules amb una Ăşnica pota central ha de ser suficientment ampla com per suportar el pes de la taula i la seva cĂ rrega. Les potes en forma de â&#x20AC;&#x153; Lâ&#x20AC;? tambĂŠ depenen del tipus de taula i de les seves mides, i sĂłn idònies per a persones que van amb cadira de rodes perquè els faciliten la mobilitat. Hi ha taules que sâ&#x20AC;&#x2122;utilitzen mĂŠs com a mobles per col¡locar documents, ordinadors i altres materials i necessiten tenir mobilitat. Per a aquestes situacions es recomana col¡locar a la base unes rodes per poder moureâ&#x20AC;&#x2122;s quan sigui necessari.

â&#x2DC;&#x17D;

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSĂ&#x161;LTENOS

COBERTES I FAĂ&#x2021;ANES, S.L. ¡ ¡ | ¡ #NHQPUQ:++|$#&#.10#6GN | web: YYYEQ[HGEQO|e-mail: EQ[HG"EQ[HGEQO ¡

Terrazas y cubiertas RehabilitaciĂłn de fachadas 4GJCDKNKVCEKĂ&#x17D;PFGGFKĹżEKQUCNWOKPQUQU Tabiques pluvialaes 2CVKQUFGNWEGU Bajantes (DesagĂźes)

NOU SERVEI Dâ&#x20AC;&#x2122;AEMIFESA TRAMITACIĂ&#x201C; TPC

&MTJOGPSNFNRVFFM(SFNJEJOTUBMtMBEPSTEFM#BSDFMPOĂ&#x2019;T/PSEJ#BJY.BSFTNF es un punt de gestiĂł del Barcelonès i Maresme â&#x20AC;&#x153;per tota classe dâ&#x20AC;&#x2122;empreses del sectorâ&#x20AC;?, en la tramitaciĂł de la Targeta Professional de la ConstrucciĂł. Mes informaciĂł: Srtas: Mar i Lourdes

Av. President Companys, 9,1r 08911 BADALONA Telf.93.384.60.75 Fax 93.384.27.11 e-mail: info@aemifesa.org-http/www.aemifesa.org

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Â&#x2021;0DQWHQLPLHQWRGH(GLÂżFLRV Â&#x2021;&RPXQLGDGHV GH3URSLHWDULRV Â&#x2021;,PSHUPHDELOL]DFLRQHV GH&XELHUWDV

Â&#x2021;5HIRUPDVL3LQWXUDGH 9HVWtEXORV(VFDOHUDV )DFKDGDV3DWLRVGH/XFHV Â&#x2021;%DMDQWHV GHVDJÂ HV &ROHFWRUHV

PROYECTOS Y DIRECCIĂ&#x201C;N DE OBRA Av. MarquĂŠs de Montroig, 181 08918 BADALONA

Tel. // Fax. 93 399 84 56 - MĂłvil 610.89.39.64

servideco@auna.com

servidecobadalona@hotmail.com

44 i TOT Badalona

1453.pag.42.43.44.indd 4

11/11/2010 13:32:07


animàlia Animaladda 2010

Els dies 19, 20 i 21 de novembre es celebra Animaladda, el Saló dedicat als peluts que ens han fet patir, somriure, aprendre i educar. Aq u e s t e s d eve n i m e nt e s celebra gràcies a la entitat protectora d’animals ADDA, amb l´ajuda d’institucions com l’ajuntament de Barcelona, te lloc al Palau Sant Jordi. S’hi trobaran prote c tores d’arreu de Catalunya per a informar-nos de com es troben els gossos, gats, fures i resta d’animals davant una societat encara no preparada per tractar com a éssers vius amb cor i sentiments i que pateixen dia

a dia les condicions en les que nosaltres els posem. A més del panell informatiu, hi trobarem diferents Stands en el que ens hi trobareu si cerqueu amb intenció. ASOA té un Stand des de la primera edició, gaudeix d’un tracte molt afectiu per par t d'ADDA, cosa que permet que com moltes altres associacions i protectores puguem donar gossos i gats en adopció, a part de donar la possibilitat de parlar de la nostra feina en cases d'acollida i voluntariat. Qualsevol dels nostres voluntaris estaran encantats de respondre a qualsevol dubte o petició. Durant els tres dies si presenten activitats en les que mitjançant l’oci es pugui conscienciar al ciutadà del valor d’estimar un animal, i més si es un abandonat o perdut, ja que tots els animals que s’hi presenten busquen una casa o cerquen una nova oportunitat i més ara que arriba el fred i es troben en refugis on tenen que lluitar pel menjar i el calor d’altres gossos.

Es donarà la possibilitat de mantenir un contacte directe amb els animals, sempre mantenint un comportament de comprendre que l’animal no coneix a ningú que no sigui del Stand i porten molt estrès a sobre. Us animem a assistir-hi, no només per gaudir del Salo i de les seves activitats, sinó per apropar-te al nostre Stand i saludar a tots els voluntaris, als gats i gossos que portaran moltes hores i molts nervis per intentar que surti lo millor possible. R e c o r d e u, d i ve n d r e s 19, dissabte 20 i diumenge 21 al Palau Sant Jordi de Barcelona. S’hi pot accedir en autobús (L-50 i L-55) i en cotxe (diversos accessos al voltant del centre). Ja saps,tens una cita amb la potenciació de l'adopció! [+]www.salonanimaladda.org Aleix Vitoria Voluntària ASOA

adopta' m RES El Res és un mestís de husky i té 6 anys. La seva ama, per temes de salud greus, no pot fer- se càrrec d'ell. Té el xip, està vacunat, el seu caràcter és molt bo per estar a casa. Sumís, sociable amb altres gossos i nens, en fi, un gos perfecte per estimar, ho vols fer tu?

MADU El Madu és aquest preciós cadell de gat. És un mestís de siamés molt eixerit a qui han salvat del carrer i es mostra molt afectuós i juganer. Li obres casa teva?

Asociación Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

TOT Badalona i 45

1453.pag.45.indd 1

11/11/2010 10:18:54


tendències

Productes contra les ulleres Els productes correctors o antiulleres permeten esborrar les zones fosques o les imper fe c c ions de la pell.Es presenten en forma de llapis, de mina gran i tova, indicat per aplicar-lo al límit de la ullera, en barra, que és similar al pintallavis i és el que cobreix més, en aplicador d’esponja o pinzell, el més líquid i més lleuger, o en crema, acompanyat d’agents hidratants. Els productes antiulleres no

només esborren les ulleres, sinó que també ser veixen per tapar les antiestètiques taques produïdes pel sol o per antics grans que apareixen en diferents parts del rostre. Els usos principals dels productes antiulleres són: aclarir la mirada en la conca de l’ull, harmonitzar la parpella amb la par t inferior de l ’u l l , s i s ’a p l i c a s o t a l e s celles, dissimular els plegaments que es formen des

de la comissura dels llavis fins a la barbeta, o des de les aletes del nas fins a la boca, amagar les vermellors a les aletes del nas, tapar les galtes que transparenten venes petites, sobretot en les pells amb cuperosi, aclarir i donar relleu entre les celles, dissimular les bosses apli c ant un c orre c tor c lar amb un pinzell pla per tota la zona i, a sobre, un to més fosc al centre, difuminant ho bé.

Rbla. Sant Joan, 97 E (Lloreda)

Te l . 9 3 3 8 7 6 4 5 0

Recupera tu equilibrio después del verano

Terapias y tratamientos corporales de una sola sesión: SPA SENSES - Peeling de la alegría: Mandarina, naranja - Gemo Termal: Agua, piedras preciosas - Linea Botanical: Frutos rojos, jengibre, té verde - Oriental Senses: Aceites, esencias Infórmate de los nuevos tratamientos y bonos de Infórmate de nuestras temporada últimas tendencias en: · Micropigmentación · Fotodepilación · Mesoterapia facial y corporal, etc.

Dietas personalizadas

46 i TOT Badalona

1453.pag.46.indd 1

12/11/2010 12:46:06


l'aparador Tendencias de decoraciĂłn

El nuevo escaparate de la Tienda Azahar, esta basado en el Tibet y ornamentos utilizados por los monjes budistas para la oraciĂłn. Su composiciĂłn se basa en antiguos muebles Tibetanos, Ăşnicos, con motivos diferentes que van desde flores, pĂĄjaros, paisajes, dragones...., cada uno con su magia (tenemos una colecciĂłn extensa). Os paso a describir el escaparate, en el centro mueble tibetano en color rojo con motivos florales, que puede ser una pieza principal para el salĂłn, ya sean con muebles coloniales o modernos, lo que darĂĄ a vuestro hogar un toque muy personalizado y Ăşnico, o bien en una entrada o dormitorio. A los lados dos muebles auxiliares negros de base, pero uno con motivos en rojo y otro con motivos dorados suaves realmente bonitos que tambiĂŠn os pueden servir como mesitas de noche. En el fondo presiden dos tapices en seda de un emperador y emperatriz ataviados con sus mejores galas, forma parte de la composiciĂłn un espectacular abanico en color negro de hilo de seda. Encima de los muebles ornamentos florales en blanco, asĂ­ como una composiciĂłn de hombres del Sian en terracota en el mueble central,, en una mesita tres monjes budistas que significan ver , oĂ­r y callar, y en la otra unos cuernos labrados a mano, y a los lados lados del escaparate

dos lamparas, una roja en forma de flor y otra grande de pie de color negro trenzada muy espectacular. Al lado izquierdo de la composiciĂłn, la preside un mueble tallado en olmo tambiĂŠn antiguo presidido por un espectacular buda en bronce antiguo, por encima de el un espectacular lienzo de cuatro piezas, obra de autor, de tres monjes jugando con cometas, por encima de el una pieza de forja en forma de flores con cristales muy elegante. En la alfombra, hay varias cajas tibetanas cuadradas y en cilindros, muy especiales por sus dibujos y antigĂźedad, les acompaĂąa un precioso buda con abalorios de varios colores rodeado de un collar tibetano, al que efectuamos el ritual del incienso conjuntamente con un fuente de agua de luces de colores (cromoterapia) y que produce un

efecto especial de humo. TambiĂŠn estĂĄn objetos como cuencos tibetanos de especial belleza por sus grabados, el rodillo de las oraciones con piedras semipreciosas en bruto, los platillos de oraciĂłn y budas de broce de cuatro caras que girĂĄndolos como una peonza nos dirĂĄn que dĂ­a tendremos. Y como colofon final tenemos las muĂąequitas japonesas kimmidoll, basadas en las tradicionales kokeshi del siglo XIX que se hacĂ­an en madera,. Las muĂąecas kimmidoll son mas contemporĂĄneas cada una con un significado individual que expresan algĂşn significado de la vida, por ejemplo, amor, amistad, prosperidad, felicidad..... TIENDA AZAHAR Av. Italia, 08917 Badalona Telf./Fax 93 388 65 83 $-B1BV 5JBOB

5FM

#BEBMPOBt%S3PCFSUt0CSB/PWB

t1JTPT JIBCJUBDJPOT tCBOZT UJQVTTVJUUF

t"" #PNCBEFDBMPS QFSDPOEVDUFT

t$BMFGBDDJĂ&#x2DC;BHBT t$VJOFTUPUBMNFOUFRVJQBEFT NPCMFTEFDJSFSFS JFMFDUSPEPNĂ&#x2019;TUJDT4*&.&/4

t$BSQJOUFSJBFYUFSJPS17$ QFSTJBOFTBVUPNĂ&#x2039;UJRVFT t.FOKBEPS4VQFS (3"%)&3.Âľ5*$ t5PUBMNFOUFYUFSJPSJBTTPMFMMBU t"DBCBUTEFRVBMJUBU t(SJGFSJB(SPIF5FSNPFTUĂ&#x2039;UJDB t0QDJĂ&#x2DC;QBSLJOHJUSBTUFS

%FTEFĂĽ Trucar per concertar visita

Tel. 686 74 15 92 TOT Badalona i 47

1453.pag.25.indd 3

16/11/2010 11:25:05


salut Partos naturales ¿Que incidencia tienen sobre la salud de nuestros hijos?

A pesar del considerable debate y estudios realizados a lo largo de los años, el concepto de “normalidad” en el parto y en el nacimiento no está estandarizado ni universalizado. En las últimas décadas se ha observado una rápida expansión en el desarrollo y uso de un abanico de prácticas ideadas para iniciar, aumentar, acelerar, regular o monitorizar el proceso fisiológico del parto, con el propósito de mejorar el desenlace para las madres y sus hijos, y, en ocasiones, para racionalizar los protocolos de trabajo en el parto institucionalizado. En los países desarrollados, en donde estas prácticas se han convertido en habituales, se está empezando a cuestionar el valor de estos grados tan altos de intervencionismo. Al mismo

LT

tiempo, los países en desarrollo están intentando que toda mujer tenga acceso a un parto seguro. La adopción, sin crítica previa, de toda una serie de intervenciones inútiles, inoportunas, inapropiadas y/o innecesarias, además, con frecuencia, pobremente evaluadas, constituye un riesgo que corren muchos de los que tratan de mejorar los servicios de maternidad.

“PARTOS NATURALES , NACIMIENTO SEGURO” Por Pepi Domínguez, comadrona VIERNES 26 DE NOVIEMBRE 2010 A LAS 19H30 Centro Quiropráctico Badalona C/ Méndez Núñez 33 – 93 384 27 75 (Llama para reservar)

sin evidencias de dislocación o fractura de las vértebras. La investigación, hecha en la universidad de medicina de Pittsburg (EE.UU), demuestra que tal daño sobre la médula espinal podría ocurrir sin afectar a los huesos por la elasticidad y flexibilidad de la columna vertebral del recién nacido. Fue comprobado que mientras la columna vertebral podía estirarse hasta 5,1 cm sin dañar las vértebras, la médula espinal no puede hacerlo más de 0,6 cm antes de romperse. Y lo sabemos: una interferencia del sistema nervioso o subluxación puede afectar a todas las funciones del cuerpo.

P E R O ¿Q U É I N C I D E N CIA TIENE UN PARTO CON FORCEPS, CESAREA O O T R AS H E R R A M I E N TAS SOBRE LA SALUD DE SU HIJO? Partos Traumaticos Causan Daños De La Medula Espinal El periódico de Neurocirugía de julio de 1982 denuncia los daños colaterales que una extracción forzada de un bebé durante el nacimiento puede causar sobre la médula espinal. El estudio dice también que ese tipo de daño en la médula puede ocurrir

Residència La Torreta

Atenció integral per a la gent gran

Ambient familiar, habitacions individuals i dobles

Ens adaptem a les seves necessitats C/La Cisa, 60 · Premià de Dalt · Tel. 93 751 06 80 · residencialatorreta@gmail.com

Residencia Tercera Edad

EMI - ROSA

C/. Juan XXIII, 18 - Tel. 93 570 14 80 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

t1&/4*»/$0.1-&5" .&%*"1&/4*»/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%¶/ t1-";"4-*.*5"%"4

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

GAUDI Centre col.laborador de la Generalitat

Tel. 93.593.86.56

- Ambient familiar i tranquil en mig de la natura - Casa amb jardí i terrasses - Cuina propia

C/. Antoni Gaudí, 90 (poble) SANT FOST DE CAMPSENTELLES

48 i TOT Badalona

1453.pag.48.49.indd 2

16/11/2010 11:31:10


Els casos d'al·lèrgia creixen cada any un 2% La incidència de les malalties al·lèrgiques augmenta cada any un 2% a Espanya, on es calcula que hi ha actualment més de 10 milions d'afectats, la qual cosa significa que una de cada quatre persones pateix algun tipus de procés al·lèrgic. La doctora Arantza Vega, coordinadora del Comitè Científic de la XXVII edició del Congrés Nacional de la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC), que se celebra aquests dies a Madrid, ha afirmat que en la propera dècada s'espera que el nombre de pacients amb al·lèrgia rondi els 20 o 30 milions. Javier Domínguez, responsable de la Unitat d'Al·lèrgia de l'Hospital Universitari de Getafe, ha recordat que les hipòtesis que més es relacionen amb aquest increment són la teoria de la higiene, que impediria al sistema immunològic adaptar-se apropiadament a l'entorn; o la del dièsel, les partícules de la qual augmenten el potencial al·lèrgic dels pol·lens. Els experts estan preocupats també per "l'espectacular" increment de les al·lèrgies als

aliments, les consultes dels quals s'han duplicat en els últims deu anys, i que afecten a entre el 5 i el 8% dels nens i al 3% de la població adulta. Les al·lèrgies nutricionals i la rinitis són l'origen de sis de cada deu consultes al al·lergòleg, ha dit el president de la SEAIC, Tomás Chivato, qui ha precisat que es tracta de xifres "molt significatives", amb un fort impacte sobre el sistema sanitari i sobre la qualitat de vida dels pacients. Chivato ha apuntat que algunes fruites, verdures i fruits secs, com les nous i els cacauets, són els responsables de la majoria de les reaccions al·lèrgiques en adults, mentre que en els nens l'origen està en la llet i l'ou. Diversos estudis han demostrat que les persones al·lèrgiques al pol·len i al làtex poden patir aquests processos a més davant certs aliments, a l'experimentar reaccions creuades. Els aliments més freqüents implicats en reaccions adverses dels pacients són, en ordre decreixent, préssec, llet, ou, meló, gamba, peix, kiwi, plàtan, nou, síndria, cacauet, poma, tomàquet, pinya i avellana. MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

Dra. Mª CARME PARÉS HOMEOPATIA . Homeopatia. Microinmunoterapia. . Bioenergètica. . Auriculomedicina. Auriculoterapia. . Terapia per deixar de fumar amb làser, adiccions. . Tractament bioenergètic del sobrepes. www.abac3.com

Tel. 620 920 700 Vía Augusta 45 2º 1ª Badalona

farmàcies guàrdia diürna (9h a 22h) Dissabte 20 de novembre - AGUILAR Francesc Layret, 83 - BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - SERENTILL Mar, 23 - VIAYNA Av. President Companys, 45 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica)

Diumenge 21 de novembre - AGUILAR Francesc Layret, 83 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Del Dilluns 22 al divendres 26 de novembre - AGUILAR Francesc Layret, 83 - BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - SERENTILL Mar, 23 - VIAYNA Av. President Companys, 45 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica)

guàrdia nocturna (22h a 9h del dia següent)

Dissabte 20 de novembre - JOFRESA-PORTILLO Prim, 156 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Diumenge 21 de novembre - BOSCASA-DE VILARRUBIA Av. Alfons XIII, 615 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dilluns 22 de novembre

- TORRAS Mar, 76 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimarts 23 de novembre - CONDON Pgte. Riu Ter, 18-20 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimecres 24 de novembre

- GARCÍA-VELA Av. Pius XII, 1-7 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dijous 25 de novembre

- LLUCH Av. Prat de la Riba, 46 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Divendres 26 de novembre - NEBOT Bellavista, 38, tda-1 - VIAYNA Av. President Companys, 45

TOT Badalona i 49

1453.pag.48.49.indd 3

16/11/2010 11:31:11


gastronomia El Surimi Bloc d'educació i benestar alimentari www.menjasa.es menjasa.wordpress.com

Els hàbits alimentaris de la població estan canviant d’una manera veloç, tant pel tipus de productes com a nivell de preparacions culinàries. Estem introduint nous aliments i nous plats, sobretot de cultures diferents a la nostra. Els canvis seran una bona decisió sempre i quan aquests es facin de manera responsable, sense perdre els orígens i tenint en compte els productes de temporada i l’alimentació equilibrada. En aquesta ocasió des de Menjasa volem parlar del “Surimi”, es tracta d’una paraula japonesa que literalment serveix

per descriure el “múscul de peix trinxat”. El surimi, de forma general, es tracta d’un producte derivat del peix. Existeixen moltes espècies de peix als oceans, però no tots es consumeixen de forma corrent. Per donar sortida a algunes espècies poc apreciades i per aprofitar parts del peix de bona qualitat, però que no es poden vendre com a peces senceres, s’elabora el surimi. Les espècies més utilitzades per preparar el surimi són: l’abadejo (un peix molt semblant al bacallà), el lluç, el verat, el tauró i el sorell, entre d’altres. A nivell nutricional el surimi es caracteritza per la gran quantitat de proteïnes que conté, per tant serà un bon substitut als ous, a la carn o al peix. A més, es tracta

de proteïnes d’alt valor biològic i de fàcil digestió. El contingut de greix i de glúcids del surimi és baix, tot i que aquests valors variaran en funció dels ingredients que hi hagin afegit durant la preparació, per conèixerho caldrà fixar-se bé amb les etiquetes. Pel que fa a les vitamines i els minerals és una mica més pobre que els peixos frescos. Excepte la sal, ja que és un nutrient que s’afegeix durant la preparació.

amanides · botifarres · pa de coca · vins · xatonada · patés formatges · carns a la brasa · tapes · xampanyet · embotits ibèrics

Plaça de la font, 6 · 08911 Badalona Tel. 934 644 121 · 661 422 400

Restaurant Bodas, Bautizos, Comuniones, Cumpleaños y Despedidas de Solter@ Cenas TapperSex y Singles Almuerzos y Menús Diarios de Lunes a Viernes

TODOS LOS SÁBADOS NOCHE, CENA CON: DJ o ESPECTÁCULO BAILE *Menú Show 15€ *Menú Pizza + Ensalada + Bebida 9'50€ *Menú Frankfurt + Patatas + Bebidas 6'50€ o Para tomar copas en un buen ambiente! Billar 1€/partida Rbl. de França, 53 Montigalà (Bdn)

Tel. 93 465 47 11

CUINA CASOLANA t "Novillo Argentino". DILLUNS t Xató de Sitges. TANCAT t "Secreto Ibérico". t Filet d'Estruç a la brasa. t Carns a la brasa amb llenya d'alzina t Cargols a la llauna a l'estil de Lleida

P

CLIENTS

C/ Conquista, 87 BADALONA Tel. 93 383 53 07

50 i TOT Badalona

1453.pag.50.51.indd 2

16/11/2010 11:09:33


IBÈRICS I CAR NS A LA BR ASA Sopars amb música en viu i en directe Divendres y Dissabtes Nit

Menús de Grups

Menú migdia diari de dilluns a dissabte

R E S T A U R A N T

* De dilluns a diivendres 8,50€ * Dissabtes 10€

Dinars i sopars económics per a grups d'amics, empreses, aniversaris, etc. Obert de dilluns a dissabtes. Diumenges i festius tancat.

+

Sábados 11 y 18 de Diciembre CENA Y BAILE

p u b l i c i t at

sólo 35€

= re s u l t a t s x l a t e va e mpresa

Masia Cal Dimoni Ctra. De la Vallesana, Km. 3,3 - 08916 Badalona Tel. 93 465 76 78 - 93 395 06 28 MENÚ NAVIDAD 2010

MENÚ FIN DE AÑO 2010

Días (25 y 26) de Diciembre y (1 y 6) de Enero PRIMEROS A ELEGIR Ensalada Cal Dimoni, Surtido de Ibéricos, Cóctel de Piña Rellena de Marisco, Delicias Cal Dimoni (Escalibada, Esqueixada y Jamón Ibérico), Sopa de Galets, Pimientos del Piquillo Rellenos y Canelones al Gratén SEGUNDOS A ELEGIR Tronco de Merluza a la Vasca, Dorada a la Espalda, Rape Marinera, Lomo de Bacalao con Xanfaina a la Miel, Entrecot de Ternera al Gusto, Costillas de Cabrito a la Milanesa, 1/2 Paletilla de Cordero Horno, Meloso de Ternera a la Española y Cochinillo Horno BEBIDAS Viña Canada Tinto, Vino Sumarroca Blanc de Blancs, Aguas Minerales CAFÉ, CAVA Y TURRÓN MENÚ INFANTIL Canelones Gratén o Macarrones Boloñesa y Butifarra a la Brasa o Pollo al Horno COMBINADO INFANTIL (PLATO ÚNICO) Escalopa de pollo, croquetas caseras, macarrones y patatas fritas. POSTRES Sorbete de limón, Tiramisú Casero, Natillas, Mel i MAtó, Crocanti y Flan con Nata.

Viernes 31 Diciembre APERITIVO Cóctel de Bienvenida Canapés Variados PRIMER PLATO Voulavent de Setas uy Langostinos a la Vinagreta de Mostaza Antigua SEGUNDO PLATO Sopa Bullabesa con Tropezones de Marisco TERCER PLATO Tournedo de Solomillo de Ternera con salsa de Oporto y Trufa POSTRE ESPECIAL FIN DE AÑO

PRECIO: 42€ 26€ infantil (hasta 12 años) y 19.50€ combinado infantil IVA 8% no incluido

BODEGA Vino Sumarroca Blanc de Blancs, Vino Tinto Lagunilla Crianza Rioja, Aguas Minerales Cava Marqués de Monistrol Brut Nature, Café e Infusiones Música en vivo con Marcos hasta altas horas de la madrugada, Tickets Consumición (incluidos en el precio menú), hasta las 4 de la madrugada y como no, Uvas de la Suerte y Cotillón, y para aguantar pase de mini bocaditos dulces y salados.

PRECIO: 88€ Disponemos de menú infatil a 42€ IVA 8% no incluido

*Cal Dimoni queda en su derecho de hacer alguna variación según mercado.

Reservas a los teléfonos 93 465 76 78 ó 93 395 06 28

***** Ya tenemos los menús para

las Fiestas Navideñas, infórmate!! MENÚ DIARIO · Servicio a la carta y banquetes · Salones individuales de 25 a 200 personas

Bodas, Comuniones, Bautizos y menús para grupos a partir de

25€

Ctra. Badalona - Montcada Km. 6 (Canyet)

Reservas

Tel. 93 564 75 94 TOT Badalona i 51

1453.pag.50.51.indd 3

16/11/2010 11:09:40


Sushi, planxa, vapor i graella Menja tot el que vulguis 

 

 

t$BSO t.BSJTD t7FHFUBSJBOB t"NBOJEFT t1PTUSFT $VJOBPCFSUB WJTJCMF

%FNBOBUPUFMRVFWVMHVJTEFTEFMBUBVMB

Reserva la teva taula 93 464 34 06 Obert tots els dies: Migdies: EFIBI Nits: EFIBI 7JB"VHVTUB #BEBMPOB 

4FB1BMBDFJOEE
consultori legal Alquiler con opción a compra Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinte.net

El alquiler con opción a compra es una modalidad de compraventa que ofrece al arrendatario la posibilidad de adquirir un inmueble pasado un tiempo. La utilidad de este contrato es que los pagos que se realizan no caigan en saco roto, dando la posibilidad de que en un futuro el inquilino pueda llegar a ser propietario del bien. De este modo, cuando transcurra el periodo perteneciente al contrato de alquiler los pagos que se han realizado contabilizarán para la compra del inmueble, por lo que el dinero que ha ido pagando el arrendatario puede llegar a entenderse como una inversión. Este tipo de contrato permite la posibilidad de no estar atado a una hipoteca en los primeros años en los que se accede a

una vivienda, y, como hemos avanzado, los pagos realizados mensualmente tienen su fruto en un futuro. Jurídicamente, se trata de un contrato mixto de arrendamiento que incluye unas cláusulas adicionales en las que se estipula las condiciones de precio, plazos e impuestos en el caso de la compra de la vivienda en el tiempo determinado. La opción de compra es un contrato en el que una parte, el dueño de la vivienda, se obliga a vender la vivienda, si la otra parte, el inquilino, decide comprar después del periodo de alquiler acordado. En la opción tiene que constar el precio de la futura compraventa y el plazo de tiempo que el beneficiario tiene para ejercitar su derecho de compra. El precio de la vivienda se fija en el momento de la firma del contrato. Este tipo de derechos se

pueden inscribir en el Registro de la Propiedad para que sea exigible a terceros. Llegado el momento, ambas partes están comprometidas, en el momento de la compra, a elevar a escritura pública el contrato firmado. Otra cuestión destacable en este tipo de contratos hace referencia al plazo para el ejercicio de la opción, que no podrá exceder de cuatro años.

Envíenos sus preguntas sobre Derecho, Administración de Comunidades o Asesoría: hv@gabinete.net

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades Oficinas: Delegación Badalona: c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 Delegación Premià: Gran Vía 157, 1º 4ª, 08330 Premia de Mar Tel 93 752 90 84 Fax 93 752 90 95 www.gabinete.net

*HVWLyQGHDOTXLOHUHV El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales y fiscales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

TOT Badalona i 53

1453.pag.53.indd 2

16/11/2010 13:55:54


lectors Clínica Sociosanitaria Del Carme Es nuestro deseo el agradecer la atención que hemos recibido en la Clínica Sociosanitaria del Carme por parte del equipo de auxiliares, enfermería y médicos a

mi marido Andrés Gavilán. La misión de este colectivo puede ser laboral, pero la actitud de todos ellos día tras día, todos los turnos sin excepción, es vocacional.

Creo que Badalona puede estar muy orgullosa de tenerlos a nuestro ser vicio. Un beso a todos.

momento el tiempo retro cede. Las calles se llenan de sillas donde las yayas critican, mientras los niños juegan con pantalones cortos zurcidos hasta la saciedad. Parece que pueda oír a los pescadores volver del mar mientras en las orillas sus mujeres cosen las redes, otra vez desde el tren decenas de personas con acento andaluz y maletas de cartón observan su futuro con incerteza. Los caminos de tierra dejan, al paso de los carros, una bruma de polvo que se adhie-

re a las ropas. Poco a poco se forja el futuro de mi ciudad, entre todos, con más penas que pan. Una anciana me pregunta:- T'agrada l'arbre?Si, claro que me gusta, es un árbol precioso - le contesto mientras el sueño del pasado se desvanece y yo prosigo mi camino a La Plana. La Plana de mi ciudad, La Plana que me ha visto crecer, la ciudad que, si quiere, también me verá morir. Mi Badalona del alma.

Aurora Yuste

Badalona Esta mañana aparqué el coche (como siempre, con p r i s a s) e n l a p l aya d e m i población, al lado de una antigua fábrica cuyo emblema, la descomunal cara de un simio-humano, parece que se ría de tus movimientos raudos (llegaba tarde). Anduve a buen paso hasta alcanzar la calle Colón y entonces me abrumó su aroma: eucalipto. Al buscar la procedencia de tal fragancia me doy cuenta de él, que se alza intentando tocar el cielo con sus ramas. En to n c e s s u c e d e, p o r u n

Jordi Matamoros

El problema del manteniment no es soluciona amb nous camions El problema de manteniment de la ciutat de Badalona no es soluciona amb una nova inversió en el servei de neteja viària. Aquí, els principals problemes són dos: 1. Que els ciutadans som uns porcs (així de clar i directe) on també m’incloc jo. 2. La falta de professionalitat i motivació per part dels treballadors de neteja. L’exemple més clar que els puc explicar és el següent. Cada dia i a la mateixa hora de la tarda, trec

a la meva gossa a passejar pel barri on visc. Gairebé sempre segueixo el mateix recorregut, i encara que no fos així, sempre passo per la mateixa plaça. En aquesta plaça, em trobo sempre els mateixos excrements, ja els tinc fins i tot contats, i ja porten més d’un mes allà establers. Com ho sé? perquè la meva gossa els olora. No és normal que, tenint personals de la neteja que hi passen per la mateixa plaça, no s’adonin del

que hi ha. És impossible, per tant, una mica de serietat. Això també va per les persones que tenen gos i no recullen els excrements dels seus animals. Sis us plau, deixeu de ser uns porcs; no costa res portar una bosseta i recollir les caques de les vostres mascotes. Segurament així podrem tenir una ciutat més neta i que siguem un exemple a seguir per altres llocs. Albert Batlle

FOTO DENÚNCIA Perquè una imatge val més que mil paraules, envia'ns la teva foto denúncia al nostre correu i la publicarem badalona@eltotdigital.com 54 i TOT Badalona

Lectors-52-53-54.indd 2

16/11/2010 13:58:54


cartes dels lectors

Cada dia mÊs sorprenent Escric aquesta carta, perquè d i j o u s 2 8 , va i g ag af a r e l tren a Badalona, per anar a Barcelona i desprès vaig agafar el metro. La sorpresa va ser meva, que per anar d'una línia a un altre del metro vaig passar per la línia groga i llavors vaig sentir per la megafonia, que recordaven que tothom vigilÊs tot el que porta ja que els carteristes van a la que salta.

Fins aquí tot correcte. El fort va ser quan escoltant el que estaven dient, o van dir amb castellà i amb xinÊs. XinÊs? I amb català perquè no? i posats a dir, perquè no amb anglès? Aiaiaiaia! que aquest pas d'aquí dos dies estarà pro h i b i t p ar l ar e l c at a l à i anirem amb el cap tapat i qui sap que mÊs! Quina pena! Estela Ruiz

Solo hay una verdad y es la cruda realidad Soy un trabajador de un barrio obrero (el Remei) y hasta hace cuatro o cinco aĂąos he vivido bien, pero poco a poco veo como mi barrio se ha ido deteriorando y degradando, y no por culpa de la inmigraciĂłn; sino, de la mala inmigraciĂłn. Gente cuya finalidad es robar, gente incĂ­vica, que defeca en las aceras, que mete chatarra en sus casa (o algo parecido), gente que grita y lĂ­a escĂĄndalo hasta altas horas de la madrugada y amenaza a los vecinos que se atreven a pedirles que se comporten correctamente, haciĂŠndonos vivir en un estado de amenaza insoportable sobre todo por la falta de atenciĂłn y medidas de un Gobierno Municipal que se ha olvidado de nosotros. El Alcalde Jordi Serra dice que no pasa nada y yo me pregunto si el alcalde no ve mĂĄs allĂĄ de su acomodado barrio del Centro. Lo mĂĄs humillante es que unos cuantos ciudadanos que se autodenominan notables y famosos, la mayorĂ­a de los cuales no viven en nuestra ciudad, han divulgado un manifiesto diciendo que aquĂ­ no pasa nada y que les gusta Badalona. Yo a este

Srs., les quiero decir que la Badalona en la que vivo hoy no me gusta, que no me voy porque econĂłmicamente no puedo, que me niego a que mis hijos vivan en este barrio y en sus condiciones. Yo no soy famoso como ellos, pero despuĂŠs de leer su manifiesto exijo al Gobierno de mi ciudad que pongan los medios para que mi barrio se convierta en parte de esa Badalona que esos famosos dicen conocer, o en la del Alcalde, Sr. Serra, d e l b ar r i o d e l C e nt r o. A mĂ­ me gustarĂ­a dec irle al Alcalde que no hace falta montar un circo de notables y famosos, algunos de los cuales viven en el Paseo de la Castellana de Madrid, en el CĂ­rculo CatĂłlico de Badalona, tambiĂŠn en el barrio del Centro de la ciudad. Que no siga insistiendo en que aquĂ­ no pasa nada porque la verdad es que sĂ­ que pasa o eso nos parece a las personas No Famosas de Badalona que vivimos, como es nuestro caso, en el barrio del Remei. Posdata: dedicada a todos los barrios y vecinos que pasan por lo mismo que nosotros Estela Ruiz

Totes les cartes dels lectors al nostre web: www.eltotdigital.com

En aquesta secciĂł es publiquen les opinions rebudes a la secciĂł de cartes dels lectors del TOT. La direcciĂł no ĂŠs fa responsable de les opinions expressades en aquesta secciĂł. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntĂ ria per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informaciĂł apareguda en aquesta secciĂł sĂłn Ăşnica i exclusivament responsabilitat de la persona o instituciĂł que la realitza, i en cap cas serĂ  responsabilitat de la nostra publicaciĂł. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicaciĂł aquelles que compleixen la normativa aquĂ­ explicada. Els texts d'aquesta secciĂł: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBV les, en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t-FTDBSUFTSFCVEFTWĂ&#x201C;BXFCOP necessĂ riament seran publicades a la revista, per ser aixĂ­ hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFM nom, dades de contacte i DNI de lâ&#x20AC;&#x2122;autor. El TOT no ĂŠs fa responsaCMFEFMFTEBEFTOPTPMtMJDJUBEFT que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEF publicar les cartes, aixĂ­ com de resumir-les quan ho consideri oportĂş, o eliminar part del text si ĂŠs considera que vulnerin el segĂźent punt de la normativa. t/PĂ?TQVCMJDBSBOMFTDBSUFT que continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, aixĂ­ com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ ĂŠs facilitarĂ  la informaciĂł facilitada pels autors. t/PĂ?TNBOUJOESĂ&#x2039;DPSSFTQPOEĂ&#x2019;O cia ni sâ&#x20AC;&#x2122;atendrĂ  visites o trucades respecte els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a travĂŠs de: Fax: 93 464 69 79 Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Correu: C/LleĂł, 11-13 2on. 3a. 08911 Badalona Per enviar la foto denuncia: Email: badalona@eltotdigital. com Assumpte: Foto DenĂşncia TOT Badalona i 55

Lectors-52-53-54.indd 3

16/11/2010 13:58:55


horĂ&#x2019;scops Ă&#x20AC;RIES (21/3 al 20/4) CRANC (22/6 al 21/7) BALANĂ&#x2021;A (24/9 al 23/10) CAPRICORN (22/12 al 20/1) L â&#x20AC;&#x2122;amor tambĂŠ Si els teus sentiments EstarĂ s mĂŠs pendent La teva actitud potâ&#x20AC;&#x2122;ensenya a ser mĂŠs tolerant, mostraâ&#x20AC;&#x2122;t mĂŠs comprensiu, dĂłna sense esperar res a canvi i fixaâ&#x20AC;&#x2122;t com milloren les coses. Treball: compleix el teu horari i no perdis el temps perquè pot haver-hi algĂş comptabilitzant, estigues alerta.

estan confusos, hauries de parar-te a meditar. No busquis respostes immediates i sigues pacient. Treball: si busques reconeixement professional i et frustra no obtenir-ho, aborda la qĂźestiĂł des del teu interior. Augmenta la teva autoestima.

del que desitges que del que has de complir. Vigila amb la teva salut, es podrien espatllar els teus plans del cap de setmana. Treball: revisa a fons els detalls de les gestions que emprenguis, la confusiĂł segueix sent la teva debilitat.

sitiva davant dâ&#x20AC;&#x2122;un enfrontament serĂ el que tâ&#x20AC;&#x2122;ajudarĂ  a lliurar-te de la negativitat. Treball: fes canvis sense por a semblar incompetent. Aquesta setmana demostrarĂ s mĂŠs la teva capacitat de lideratge i la teva professionalitat.

TAURE (21/4 al 20/5) LLEĂ&#x201C; (23/7 al 23/8) ESCORPĂ? (24/10 al 22/11) AQUARI (21/1 al 19/2) Un detall sense imNo confonguis la sinA nar a fons dels Aquests dies tens els por tĂ ncia per a tu pot ser de gran valor per a la persona que lâ&#x20AC;&#x2122;estĂ  esperant, hi ha gestos que enamoren. Treball: encara que et costa demanar, fesho; les teves aspiracions es convertiran en els desitjos dels altres. Dies favorables, aprofita.

ceritat amb disparar tota lâ&#x20AC;&#x2122;artilleria de retrets acumulats, ja que la teva forma de veure les coses ĂŠs subjectiva. Treball: deixa de queixar-te de la teva sort, aprèn a viure cada moment de forma intensa i quan caiguis, aixecaâ&#x20AC;&#x2122;t amb mĂŠs afany. Superaâ&#x20AC;&#x2122;t.

processos emocionals t â&#x20AC;&#x2122;ajuda a comprendre algunes experiències. EstĂ s en el bon camĂ­. Treball: afluixa una mica la marxa i deixa de costat els assumptes que no sĂłn prioritaris i posaâ&#x20AC;&#x2122;t els que tenen mĂŠs urgència.

astres al teu favor. Aprofita la ratxa per ampliar les teves expectatives sentimentals. Treball: si tâ&#x20AC;&#x2122;has passat, disculpaâ&#x20AC;&#x2122;t el mĂŠs aviat possible, i si ets tu qui ha dâ&#x20AC;&#x2122;encaixar el mal rotllo, supera-ho, passes moltes hores compartint emocions.

BESSONS (22/5 al 21/6) VERGE (24/8 al 23/9) SAGITARI (23/11 al 21/12) PEIXOS (20/2 al 20/3) V e s a m b c o m pte Com el cap de setmaConsidera lâ&#x20AC;&#x2122;amor que T ingues paciència amb el que demanes, perquè tens moltes possibilitats que es realitzi. Sigues conseqĂźent amb els teus desitjos. Treball: alerta amb provocar una circumstĂ ncia confusa ficant-te on no et demanen, perquè no sabrĂ s com reaccionar.

et donen com un dels mĂŠs valuosos tresors, es tracti de la famĂ­lia, dâ&#x20AC;&#x2122;amics o de la teva parella, protegeix-lo i cuidaâ&#x20AC;&#x2122;l. Treball: una setmana molt moguda, per lâ&#x20AC;&#x2122;acumulaciĂł de tasques pendents i desplaçaments que alteren el teu ritme de treball.

i aprèn lâ&#x20AC;&#x2122;art de la conquesta pas a pas, sentint lâ&#x20AC;&#x2122;emociĂł. No pretenguis tenir raĂł costi el que costi. Treball: els errors sâ&#x20AC;&#x2122;han de corregir en el moment, no els deixis passar, perquè les conseqßències arriben quan menys et convenen.

passatemps

TAROT MAYTE 806 51 40 59

RESUELVO TODAS TUS DUDAS MĂ XIMA SERIEDAD. ATIENDO PERSONALMENTE. 3UHFLRPi[ÂżMRÂźPLQ\Âź PLQPRYLOTel. 806 51 40 59

Nivell fĂ cil

Ompliu les caselles buides del requadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap nĂşmero en una mateixa fila - horitzontal o vertical- ni subquadricula de 3x3. Per SudokusWeb.com

na es presenta tronat, tracta de preveure-ho i superar-ho amb enginy i molt afecte. Treball: opta per recuperar les ganes de superar els problemes i canviar dâ&#x20AC;&#x2122;actitud. Sinceraâ&#x20AC;&#x2122;t amb qui tinguis mĂŠs confiança, compartir ajuda.

56 i TOT Badalona

1453.pag.56.57.indd 4

15/11/2010 13:21:27


passatemps 1

2 3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

quadrienni / 12. Mal de cul?: no, insensibilitat al dolor. Pervisqui de cara a la paret / 13. Enmig del curaçao. Quina murga, la lectura del psalms amb prosòdia!

1 2 3 4 5 Solucions a la secc. econòmics

6 7 8 9 10 11 12 13 Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Distribució equitativa i regular de les noies als bars. Poca poca / 2. Lacto tan desordenadament que acabo al forat. Practicable, si més no pel tren / 3. L’inútil rus. Moment de màxima intimidació del semàfor. Parets de liquen / 4. Flors del gust d’alcaldes calderonians. Bous transformats en projectil / 5. Té la clau de la música, i del bronzejat. Com a manta és la més ràpida / 6. És a les olles com als draps

TAROT MARTA CARTAS ESPAÑOLAS REIKI RITUALES VELAS 7HDWLHQGRSHUVRQDOPHQWH

GHVLQFHULGDG

Tel. 607 51 08 50 Visitas Concertadas

el drapaire. Vibració sostinguda / 7. Ella alterada perquè quan es gira sembla tonta. Element amb tendències samaritanes / 8. Parents amb tendència a l’endinsament. Inventar-se una dèria rara / 9. ONG que sí. El guarda de la guardiola?: no, un arbust. Para la mà / 10. Tractar el bacallà com a un mallorquí. Magregeu començant pel cul / 11. Au, té. Avís a l’amo que al jardí hi ha intrusos. Limiten la durada del

VERTICALS: 1. Excessiu, intemperant (amb tendència a cras). Aproximar a cost arbitrari / 2. Si no és ella ho sembla. Clienta habitual del zoo per motius professionals. Al fons de la cuina / 3. Ens estalvien contactes massa íntims amb la taula. Senyal que el gos abandonat era per regalar / 4. Aquesta tele no es veu bé, com que és al cul de la Gretel... Plec de papers per lligar el gall / 5. Rarifica, descondensa. Com els talaiots però a Sardenya / 6. Nou buida. Herba remeiera a cops de raspall. 24 hores al súper / 7. Crearà un hàbit. En un món així cap guàrdia no hauria de ser urbà / 8. L’element fluvial del cunnilingus. És a la divinitat com a la final el partit d’abans. Origen del món / 9. Plaent entreteniment tot fent el pi. Presa de mesures a l’hora de quedar-se nanos / 10. Abric de pobre. Barra d’or o argent en brut. Abracen en Ricard / 11. No es llança al riu sense l’abric. En aquest lloc dins la taquilla / 12. Rumiar la manera d’ocultar els paners. Si no fos tan veloç ja podria estar pirada.

TAROT DE PAQUITA Llámame, tu Amiga y Confidente. Atiendo personalmente.

806 51 60 27 PSICOTERAPEUTA Precio fijo 1,16 Eur Móvil 1,51 Eur. Mayores de 18 años · Por alta S.L. C/ Orense, 85 - 28020.

TAROT NURIA ¿Tienes dudas en el amor? Negocio y salud ¿Eres sensible?

¡¡Llámame!! 806 40 25 77 Mayores de 18 años. Coste llamada red fija 1.18€. Móvil 1.54€. AP. Correos 1126 08203 Sabadell BCN-NCS

Escuela de Terapias Alternativas y Movimientos de Energía para la Ayuda del SER Humano Ramón 605 519 071 y Rosalía 606 757 625

www.asociacioncentroajna.com TOT Badalona i 57

1453.pag.56.57.indd 5

15/11/2010 13:21:34


motor

Citroën C4 Disponible únicament amb carrosseria de cinc portes, és previst que el nou C4 reemplaci el seu predecesor. El nou model té unes dimensions superiors, amb 5 centimetres més de llarg, 2 més d’ample i 3 més d’alt. Com a resultat, el vehicle és molt més espaiós, especialment en les places posteriors. Pel que fa al maleter, aquest també creix en capacitat i se situa ara en 408 litres. A nivell d’equipament

el C4 oferirà de sèrie regulació elèctrica dels seients a la zona de les lumbars. A més a més, opcionalment, es podrà afegir opció amb massatge. Des de la posició del conductor, aquest gaudeix d’un total control de tots els comandaments, a la vegada que el disseny del quadre d’instruments, de disseny avantguardista, permet una lectura clara.

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUIT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA

Motor El Citroën C4 disposa d’una àmplia gamma de motoritzacions que inclou tres propulsors a benzina i tres dièsel. Les opcions a benzina són aquestes: VTi de 95 cavalls, amb una velocitat màxima de 182 km/h i un consum de 6 litres als 100 quilòmetres. VTi de 120 cavall, amb una velocitat punta de 193 km/h, una acceleració de 0 a

Homologación de vehículos Homologaciones de vehículos 4x4, tuning, competición, vehículos industriales, remolques, caravanas y otros. Estudio de ingeniería

info@gbtekingenieria.es Del. Barcelona: 634 42 26 67 Del. Málaga: 634 42 26 68

58 i TOT Badalona

1453.pag.58.59.indd 2

12/11/2010 12:02:01


HDi de 150 cavalls, amb una velocitat punta de 207 km/h, una acceleració de 0 a 100 en 8,5 segons i un consum mixt de 5 litres als 100 quilòmetres. La caixa de canvis pot ser manual de cinc o de sis relacions o bé automàtica.

100 en 10,8 segons i un consum de poc més de 6 litres, com a mitjana, als 100 quilòmetres. THP de 155 cavalls, que acredita una velocitat màxima de 214 km/h, amb un consum de 6,3 litres als 100 quilòmetres i una acceleració de 0 a 100 en 8,7 segons. En dièsel tenim els següents motors:

HDi de 90 cavalls, amb una velocitat màxima de 180 km/h, una acceleració de 0 a 100 en 13 segon i un consum mixt de 4,2 litres. HDi de 110 avalls, amb una velocitat màxima de 190 km/h, una acceleració de 0 a 100 en 11,3 segons i un consum mixt de 4,5 litres.

Seguretat El vehicle també permetrà equipar un sistema que adverteix el conductor de la presència d’altres vehicles en angle mort. També podrà comptar amb fars de doble xenó, assistent d’engegada en pendent, fre d’estacionament elèctric, sistema d’atera de canvi involuntari de carris, fars antiboira amb enllumenat per encreuaments, a banda d’un dispositiu d’ajuda en l’aparcament lateral.

ALQUILER DE FURGONETAS Y TURISMOS

OFICINA EN BADALONA: C/ELECTRÓNICA, nº3 Pol. Ind. "Les Guixeres" TEL. 902 02 60 60 www.grupomarthe.com TOT Badalona i 59

1453.pag.58.59.indd 3

12/11/2010 12:02:22


TVB_1453.indd 1

15/11/2010 13:05:54


zàping Dijous 18 de novembre 22.30h: Reportatge Nines Russes

Divendres 19 de novembre 22.55h: Pel·lícula XXX:Estas d'emergència

Dissabte 20 de novembre 19.430h: Sèrie Entre Fantasmas

Diumenge 21 de novembre 18.05h: Castellers Especial Diada Minyons de Terrassa Emis sió d ’un especial del programa casteller, Quar ts de Nou

Dilluns 22 de novembre 22.15h: Futbol Las chicas de oro

22.30h: Especial Eleccions El Debat

Espai de reportatges que acosta la realitat local de la ciutat.

L' a g e n t d e l 'A g è n c i a d e Seguretat Nacional dels Estats Units Augustus Gibbons necessita un nou agent.

Sèrie que centra la seva trama amb la mort, els esperits i les coses desconegudes.

Debat, en directe, de les sis forces parlamentaries catalanes.

Ve r s i ó d e l a clàssica sèrie de la dècada dels 80, “las chicas de oro”.

TOT Badalona i 61

1453.pag.61.indd 1

15/11/2010 13:00:45


empresa empresa Uns 100.000 autònoms hauran de tancar perquè les administracions els "paguen massa tard" - B ' F E F S B D J Ø / B D J P O B M E h"T TP D JBD J P O T E F 5SF CB MMBEPST "VUÛOPNT "5" IB EFOVODJBURVFFMEFMFT BENJOJTUSBDJPOT QÞCMJRVFT JODPNQMFJYMB-MFJEF.PSPTJ UBU BQSPWBEBBRVFTUBOZJRVF PCMJHBBQBHBSFOVOUFSNJOJ NËYJNEFEJFTBMTQSPWFÕ EPST-B'FEFSBDJØBTTFHVSB RVFFMSFUBSEFOFMTQBHBNFOUT QPTBFOQFSJMMMBTVQFSWJWÒODJB EhBVUÛOPNT J QFUJUFT FNQSF TFTJBTTFHVSBRVF TJOPFT QPTFOTPMVDJPOT VOT IBVSBOEhBCBJYBSMBQFSTJBOB MhBOZWJOFOU&OUPUBM TFHPOT DËMDVMTEFMh"5" MFTBENJOJT USBDJPOT EFVFO VOT NJMJPOTEhFVSPTBMTBVUÛOPNT "Demanem a les administracions que contractin només els serveis que puguin pagar" IBBTTFHVSBUEFGPSNBDPOUVO EFOU FM QSFTJEFOU EF Mh"5" -PSFO[P"NPS RVFEFOVODJB RVF FMT FTUBNFOUT QÞCMJDT FTUBOQPTBOUFOQFSJMMNJMFST EF OFHPDJT QFS OP QBHBS B UFNQT-h"5"DBMDVMBRVFFO

FMTEBSSFSTEPTBOZT BVUÛOPNT J NJDSPFNQSFTFT IBO IBHVU EF UBODBS J RVF NÏT IP GBSBO MhBOZ WJOFOU 6OFTUVEJEhBRVFTUBBTTPDJB DJØSFDVMMRVFFMUFSNJOJNJHEF QBHBNFOUB&TQBOZB UBOUEFM TFDUPSQÞCMJDDPNEFMQSJWBU ÏT EF EJFT NFOUSF RVF MBNJUKBOBFVSPQFBÏTEF J RVF FO FM EFMT DBTPT FOBVUÛOPNTThBDPTUBBMhBOZ EJFT FYBDUBNFOU -FT BENJOJTUSBDJPOTQÞCMJRVFTTØO MFTRVFNÏTUSJHVFOBQBHBS EJFTEFNJUKBOB EBWBOU FMTEFMTTFDUPSQSJWBU -h"5"SFDMBNBRVFFTDPNQMFJYJ MB-MFJEF.PSPTJUBU BQSPWBEB QSFDJTBNFOUQFSFWJUBSMBGBMMJ EB EFMT BVUÛOPNT J RVF FT QPTJFONBSYBVOBMÓOJB*$0 .PSPTJUBUEFDSÒEJUQFSRVÒFMT BKVOUBNFOUTQVHVJOGFSGSPOU BMT TFVT EFVUFT 6OB BMUSB QSPQPTUB ÏT RVF FT QFSNFUJ BMTBVUÛOPNTUSJCVUBSMh*7"VO DPQ IBHJ DPCSBU MFTGBDUVSFT JOPRVBOThFNFUFODPNBSB

t-BDPOTUSVDDJØÏTVOEFMTTFDUPST NÏTBGFDUBUTQFMSFUBSEEFM QBHBNFOUEFMFTBENJOJTUSBDJPOT

62 i TOT Badalona

QBHJOEE
Benet XVI a Catalunya El Sant Pare Benet X VI, el passat dia 7 de novembre, va visitar-nos per la dedicació del Temple de la Sagrada Família i també a la tarda va compartir un temps amb els pares i familiars dels nens diferents acollits a l ’Obra benefico Social del nen Déu. No és el nostre espai per transmetre l’abast d’aquesta visita en el seu àmbit estrictament religiós, però si que ens permet fer una anàlisi en l ’aspec te sociològic de la visita. Al 1912 es posava la primera pedra de la Sagrada Família i, curiosament al mateix any, es posava en marxa l’Obra benefico Social del nen Déu, i qui tenia el protagonisme de les dues iniciatives era la societat catalana. La primera a través de l’Associació de Sant José i la segona promog u d a p e r l ’a s s o c i a c i ó d e senyores catòliques proce-

dents de l’aristocràcia i l’alta burgesia que van voler fundar un hospital per a nens pobres per fer front a la mortalitat infantil de l’època. De seguida troba acollida en el món empresarial que no ha deixat mai d’atendre a les dues institucions. La dedicació del Temple de l a S a g r a d a Fa m í l i a é s u n exemple d’uns valors que els empresaris cal que tinguin molt presents. En primer lloc va parlar en els tres idiomes: l l a t í , p r o p i d e l ’e s g l é s i a , l ’e s p a ny o l i e l c a t a l à . É s important que fem normal allò que és normal. Si en la nostra societat no existeix cap problema real i són simultànies les tres llengües, són ganes de crear problemes aquells que insisteixen en fe r- n e. A ll ò qu e p o dr í e m estendre a tots els ordres de la vida. En segon lloc, la correlació

entre cultura, expressada en la bellesa del Temple de la Sagrada Família, i la fe. I en tercer lloc, que tot cristià és un veritable santuari de Déu que ha de ser tractat amb el màxim respecte i afecte quan es troba en necessitat. No hi ha dubte que en aquests 118 anys hi ha hagut crisis, àdhuc guerres, mancances, moment s més impor tant s que altres, i contratemps que de vegades semblaven insuperables i no obstant això, la perseverança d’uns i altres, entre ells del món empresarial, en el que cal destacar el compromís de la feina ben feta, la lleialtat, l’esperit de lluita i la iniciativa, han fet que puguem mirar el futur en moments de crisis, sense defallir, sabent que amb esperança no hi ha res impossible.

Jordi Abel Fabre Advocat i Assessor de la FEB

Pàgina d'informació empresarial de la Federació Empresarial de Badalona 1453.pag.63.indd 1

16/11/2010 9:46:29


immobiliĂ ria Per llogar un habitatge En algunes o c asions, els contractes de lloguer contenen clĂ usules abusives i, fins i tot, nul¡les, que van en perjudici del consumidor. Llegiu-vos detingudament el contracte i comproveu que incorpora totes les condicions pactades verbalment. Abans de signar el contracte, recomanem que sigui revisat per un advocat o per una organitzaciĂł de consumidors, com Lâ&#x20AC;&#x2122;OCUC. El contracte de lloguer Un contracte de lloguer ĂŠs aquell pel qual lâ&#x20AC;&#x2122;arrendador dâ&#x20AC;&#x2122;un habitatge, ja sigui el propietari o lâ&#x20AC;&#x2122;administrador, i lâ&#x20AC;&#x2122;arrendatari o llogater, formalitzen per escrit les condicions de cessiĂł dâ&#x20AC;&#x2122;Ăşs dâ&#x20AC;&#x2122;aquest habitatge a una persona o famĂ­lia, a canvi del pagament dâ&#x20AC;&#x2122;una quantitat. Des

de la seva signatura tĂŠ plena validesa entre les parts. Aquesta cessiĂł comporta unes obligacions per ambdues parts. SĂłn les anomenades clĂ usules o condicions del contracte. En el cas dâ&#x20AC;&#x2122;incompliment per qualsevol de les dues parts, lâ&#x20AC;&#x2122;altra podrĂ  exigir el compliment del contracte o la resoluciĂł, amb la corresponent indemnitzaciĂł, si sâ&#x20AC;&#x2122;escau, que acostuma a fixar-se en el contracte mateix. Contingut mĂ­nim que el contracUFIBVSĂ&#x2039;EFSFDPMMJStOPNJEBEFT EFMBSSFOEBEPS tOPNJEBEFT EFMBSSFOEBUBSJ tJEFOUJGJDBDJĂ&#x2DC; EFMIBCJUBUHF tEFTDSJQDJĂ&#x2DC;EF lâ&#x20AC;&#x2122;habitatge amb la superfĂ­cie Ăştil, tFMFNFOUTPBDDFTTPSJTRVF formen part del lloguer, com ara aparcaments, trasters, etc., tQSFVUPUBM QFSJPEJDJUBUJGPSNB EF QBHBNFOU EF MB SFOEB t

preu total, periodicitat i forma de pagament dels serveis i de lâ&#x20AC;&#x2122;IBI, tJNQPSUEFMBGJBOĂ&#x17D;B tEBUBEJOJDJ EFMDPOUSBDUF tEBUBEFGJOBMJU[BDJĂ&#x2DC;EFMDPOUSBDUF tPCMJHBDJPOT EFMBSSFOEBEPS tPCMJHBDJPOT EFMBSSFOEBUBSJ tDBVTFTEF SFTPMVDJĂ&#x2DC;EFMDPOUSBDUF JtEBUB lloc i signatura. CaldrĂ , a mĂŠs, que lâ&#x20AC;&#x2122;arrendador aporti la documentaciĂł segĂźent: tMBDĂ&#x2019;EVMBEIBCJUBCJMJUBU PMB DĂ&#x2019;EVMBEFRVBMJGJDBDJĂ&#x2DC;EFGJOJUJWB FODBTEFQSPUFDDJĂ&#x2DC;PGJDJBM t els estatuts de la comunitat de QSPQJFUBSJT TJOIJIB tJOTUSVDcions sobre lâ&#x20AC;&#x2122;Ăşs i la conservaciĂł de les instal¡lacions que exigeixin algun tipus de coneixeNFOUFTQFDJBM tMFTBESFDFTEF la propietat o lâ&#x20AC;&#x2122;administrador, JtMBESFĂ&#x17D;BEFMBENJOJTUSBEPS de la comunitat de propietaris, si nâ&#x20AC;&#x2122;hi ha.

Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat ImmobiliĂ ria Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIĂ&#x20AC;RIES EN TOTS ELS ASPECTES â&#x153;&#x201C; FISCAL â&#x153;&#x201C; LEGAL â&#x153;&#x201C; FINANCER â&#x153;&#x201C; ADMINISTRATIU

â&#x2DC;&#x2026; COMPRA â&#x2DC;&#x2026; VENDA â&#x2DC;&#x2026; LLOGUER â&#x2DC;&#x2026; TRASPASSOS

â&#x2DC;&#x2026; ADMINISTRACIONS â&#x2DC;&#x2026; ASSESSORAMENT â&#x2DC;&#x2026; i GESTIĂ&#x201C; IMMOBILIĂ&#x20AC;RIA

LOCALS EN LLOGUER

PISOS I CASES EN LLOGUER

ZONA MERCAT TORNER, 71m2, planta baixa + 71 m2 de sĂłtan .................500 e C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ÂŞplanta, 200m2(140m2+60m2). Molta lluminositat C/ARNĂ&#x161;S-SOLEDAD entresol comercial, 50 m2, molta lluminositat, en perf. estat 650 e C/PROVIDĂ&#x2C6;NCIA. 53m2, planta baixa + 225m2 sòtan. .................................... 700 e LOCAL LLOGUER. ZONA MERCAT TORNER. 135m2 en planta baixa + 135m2 de sòtan1180e OFICINA LLOGUER. 90m2, 2ÂŞ planta, ascensor, al costat autopista. A 10 min. del centre en perfecte estat................................................................ Precio total: 750 e OFICINES LLOGUER. Avda. BufalĂ , entresol, 150m2, varis despatxos, A/A, asc.1.400 e C/ Ă&#x20AC;NGEL GUIMERĂ&#x20AC;. 95m2, entresol................................................................480 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 45m2, zona de pas. ..........................................550 e SISTRELLS 60 m2 .................................................................................................300 e C/SELVA. SANT CRIST. 50m2, 45m2, en bon estat .......................................450 e LOCAL LLOGUER 100m2 aprox., zona sant Crist, taller-magatzem ..............475 e LOCAL ZONA LA MORERA, 224m2, actualment oficines i magatzem.....1.200 e LOCAL ZONA SANT CRIST, 100m2................................................................450 e LOCAL BARRI BONAVISTA, 25m2, en perfecte estat ...................................350 e LOCAL EN LLOGUER, 40m2, C/Tramuntana de BufalĂ ..................................350 e LOCAL ZONA LA MORERA, 130 m2, magatzem o semblant........................500 e LOCAL C/HAVANA, 30m2 aprox........................................................................480 e LOCAL REPĂ&#x161;BLICA PORTUGUESA, 100me...................................................500 e

PIS C/ Ă&#x20AC;NGEL GUIMERĂ&#x20AC; (SANT CRIST), 4 hab., 2 banys, terrassa, asc. ...695 e PIS C/PRIM, 2 hab., cuina gran, 4art sense ascensor, reformat .......................690 e PIS C/ SAGUNT, 2 hab., bany acabat de reformar , 1er s/asc., tot inclos........680 e PIS ZONA LLEFIA, 2 habitacions, interior .......................................................500 e PIS ZONA LA MORERA, 3 hab. grans, 1 bany, 2 blacons, 3er s/ascensor ...625 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAĂ&#x2021;A LA PLANA ..................150 e PĂ&#x20AC;RQUING .........................................................................................................110 e TRASTER, 3m2 aprox............................................................................................. 60 e PL. PARKING DOBLE venta o lloguer, C/Miquel Servet (Mercadona) 170 e o 30.000 e

NAUS EN LLOGUER NAUS INDUSTRIALS-COMERCIALS, POLĂ?GĂ&#x201C;N BONAVISTA, a partir de 450 m2. en dues plantes ...........................................................................................2.000 e

VENDA CASA EN VENTA, (ALQUILADA POR 700â&#x201A;Ź), C/ GĂłngora (Sant Crist), 100 mts aprox., a reformar.............................................................174.300 e (29 mill. ptas.)

HORARIO: 9 a 13 HORAS - 15 a 19 HORAS - Plaça Baró de Maldà nº 3 - Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 650 17 61 04 Apartat 190 - 08915 BADALONA (Barcelona) - FAX 93 399 48 15 ¡ www.gestoriamontserrat.com

64 i TOT Badalona

1453.pag.64.65.indd 2

16/11/2010 12:19:54


Ă&#x161;ltimos pisos en venta: VIVA DELANTE DEL MAR DESDE 305.000 â&#x201A;Ź

6WD0DGURQD /D5DPEOD

)LQDQFLDFLyQKDVWDHO $SURYHFKHORVSUHFLRVGH

Visitas concertadas:

605 675 716 * 93 224 09 70 2ÂżFLQDVF-RDQ0LUy%DMRV%DUFHORQD

C/ GuifrĂŠ, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es PEP VENTURA OPORTUNITAT Ă&#x161;NICA A 5min < M > Ref B-2074:Pis tot exterior de 3hab, balcĂł, A/A bomba calor. Per entrar a viure, finca amb ascensor . 33Mptes (199.000â&#x201A;Ź)

PISOS EN LLOGUER BUFALĂ&#x20AC;:60m², 2hab, menjador ext a terrassa de 6m², a/a amb calor, reformat.730â&#x201A;Ź PEP VENTURA:120m², 4hab, terrassa de 25m².Pk opcional.900â&#x201A;Ź PEP VENTURA:2hab,cuina i bany en bon estat, menjador ampli i ext. Ascensor.580â&#x201A;Ź GUIFRĂ&#x2030;:Local comercial cantoner de 80m² .600â&#x201A;Ź+IVA GUIFRĂ&#x2030;:Local comercial de 123m² diĂ fan, apte per a qualsevol negoci.900â&#x201A;Ź+IVA SANT ANDREU DE LLAVANERES: 95m²,3hab,menjador ext a terrassa de 8m², 2 banys, cuina reformada,ascensor.1.200â&#x201A;Ź (pis+pk+traster)1ÂŞ linia de mar

GORG A PROP PAVELLĂ&#x201C; Ref B-2069:Pis de 75m², 3habdobles, cuina office i bany conservats, menjador de 20m² ext a balcĂł gran, gres, alumini, portes blanques, a/a amb bomba de calor, ascensor. 29.2Mptes (176.000â&#x201A;Ź)

LLOGUER/ TORRE A TIANA :200 m²,5 hab dobles,cuina i 2 banys acabats de reformar, menjador amb llar de foc ext a terrassa de 20m², garatge per un cotxe, soterrani de 25m², gres , calefacciĂł i jardĂ­ de 200m². Per entrar a viure. 1.400â&#x201A;Ź.

OPORTUNITAT PEP VENTURA CENTRE CASAGEAV. BUFALĂ&#x20AC;- C/ â&#x20AC;&#x201C;SALESIANS Ref MES Ref B-2084: INDEPENDĂ&#x2C6;N- Baixos de 75m², 3hab, B-2077: Pis de 65m², CIA Ref B-2079: bany i aseo reformats, 3hab, cuina i bany Pis de 75m², cuina reformada, reformats, menjador 3hab ( 2 dobles), menjador de 20m² de 16m² ext a balcĂł, ext, gres rĂşstic, portes menjador ext a parquet, nogal, blanques, alumini, balcĂł, calefacciĂł, alumini, altell, a/a i altells, pis per finca amb calefacciĂł. entrar a viure. ascensor. Tot reformat. 40.9Mptes 25.4Mptes 30.9Mptes (245.000â&#x201A;Ź) (153.000â&#x201A;Ź) (185.800â&#x201A;Ź)

BUFALĂ&#x20AC;- INDEPENDĂ&#x2C6;NCIA- PLĂ&#x2021;. BOADA Ref B-2061:Pis de 65m²,3hab, cuina i bany reformats, menjador de 18m² ext a balcĂł, parquet, portes blanques, alumini, calef, a/a i ascensor. Per entrar a viure. 33Mptes (198.000â&#x201A;Ź)

PEP VENTURA LA PLANAECONĂ&#x2019;MIC-PEP PEP VENTURASANT CRIST / - CENTRE Ref CONQUESTA VENTURA/GORG Ref AV.PUIGFRED Ref SALESIANS Ref B-1887: Baixos de Ref B-2083:Pis de B-2034:Pis de 70m², B-1998: Casa de B-2048:Pis de 65m²,2hab, menjador 3hab(2 dobles), bany 75m², 3hab, cuina 100m², 3hab, cuina 65m², 3hab,cuina i de 16m² ext a pati de i cuina amb galeria arreglada, 2 banys amb galeria, bany bany en bon estat, 6m², bany complert complerts, menjador dâ&#x20AC;&#x2122;origen, menjador ext, reformat, menjador conservat, cuina menjador ext de 18m², ext, pati de 10m², terrat terres de parquet, portes de 20m² ext a balcĂł, office conservada, calefacciĂł, a/a, de 30m², pĂ rquing, de roure, finestres calef i a/a, finca ideal per parelles. alumini, ascensor, gres, embero, alumini, dâ&#x20AC;&#x2122;alumini, a/a amb amb ascensor. Zona ideal, preu ideal parelles. calefacciĂł i a/a. bomba de calor, Pis per entrar a viure. immillorable. 41.9Mptes 29.2 Mptes ideal parelles 45.9Mptes 26.5 Mptes (251.824 â&#x201A;Ź) 25.6 Mptes (153.900â&#x201A;Ź) (175.000â&#x201A;Ź) (159.000â&#x201A;Ź) (275.864â&#x201A;Ź)

TOT Badalona i 65

1453.pag.64.65.indd 3

16/11/2010 12:20:15


LES CASES D'ALCANAR PUEBLO PESCADOR DEL DELTA DEL EBRE RESIDENCIAL ONADEMAR PLANTA BAJA

EN VENTA COMPUESTA DE t5SFTIBCJUBDJPOFT t$PNFEPS t$PDJOBUPUBMNFOUF

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJĂ&#x2039;SJB"1* Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. MĂ xima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA PIS A LA RAMBLA 90m2, 1er pis, ascensor, asoleiat, en perfecte estat, magnifiques vistes al mar, ideal parelles .................................................................. 280.000â&#x201A;Ź TERRENY PER EDIFICAR varis-urb.Mas Ram 600 m ........................... 450.760â&#x201A;Ź MAS RAM magnĂ­fica torre, vistes excel.Lents p.b, menjador a 2 nivells, sala dâ&#x20AC;&#x2122;estar, cuina 15m, despatx, lavabo, gran terrassa, pis 4 hab, 2 banys complets, terrassa, garatge i celler ................................................................................. 1.060.000â&#x201A;Ź

LLOGUER PISOS PIS AL CENTRE, (A la Plana) 120 m2 , 3hab, 2 banys, despeses dâ&#x20AC;&#x2122;escala incloses ............................................................................................................. 850â&#x201A;Ź PIS AL CARRER JUAN DE LA CRUZ, 70m2, 3hab, 1bany, ascensor i moblat 700â&#x201A;Ź PIS A SANTA COLOMA, carrer Ciutadella Baixa 3hab. 1bany, asc., cuina,menjador i habi. matrimoni ext, ben conservat .............. 700â&#x201A;Ź+GTOS DE ESCALERA I IBI.

DESPATXOS DESPATX, President Companys, tot reformat, 65 m2 aprox. ..............Consultar DESPATX DĂ&#x2019;OUSJD BMDPTUBUEFM"KVOUBNFOU FTUBUFYDFMtMFOU JEFBMQFS a qualsevol tipus de negoci, 65m2 aprox............................................Consultar

LOCALS I GARATGES LOCAL: Princep de Vergara 100 M aprox, acondicionat con a taller mecanic (apte tambĂŠ com a magatzem) tot reformat ........................................................650â&#x201A;Ź LOCAL: sant Gonçal, 100m, cuarto de bany, magatzem, molt lluminĂłs.500â&#x201A;Ź NEGOCIABLES PLAĂ&#x2021;ES RIERA MATAMOROS.................................................................. 100â&#x201A;Ź CONQUISTA, cotxe gran ........................................................................... 110â&#x201A;Ź PLAZA DE GARATGE A LA MORERA .............................. 90â&#x201A;Ź NEGOCIABLES GARATGE, Carrer Marti Pujol .................................................................... 100â&#x201A;Ź

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 'BYt#BEBMPOB

BNVFCMBEB

F INQUES R OJAS

t#BĂ&#x2014;PDPNQMFUP t#BĂ&#x2014;FSBDPO IJESPNBTBKF t5FSSB[BTBMJEBEJSFDUB

ASSESSORAMENT i GESTIĂ&#x201C; IMMOBILIĂ&#x20AC;RIA

C/. Alfonso XII, 6 bajos - 08912 BADALONA

93 388 03 04 - 93 388 07 00 - 629 079 049 - Fax 93 464 19 04 LOCALES EN ALQUILER Y VENTA

QBEFM WPMFJCPM NJOJ

MORERA -#X2TCVFGNC4KDCOCUGQ +FGCNQĹżEKPCGRTGUCUGTXKEKQUGVE .......................................................... 700 â&#x201A;Ź C/CALDERON DE LA BARCA - OFKÂśHCPQURWGTVCUCUGQ KFGCNEQOGTEKQUWRGTOGTECFQ 2QUKDKNKFCFXGPVC.... alq. 1500 â&#x201A;Ź C/. ISAAC PERAL â&#x20AC;&#x201C; JTO. PABELLĂ&#x201C;N OLIMPICO NQECNFGOCUGQRWGTVCCNCECNNGGPVTCFCFGXGJKEWNQUKFGCN VCNNGT OGECPKEQCNOCEGPGVE ..................................................................................................................................................... 600 â&#x201A;Ź GUIFRĂ&#x2030; - PONENT -OCUGQKFGCNRGSWGĂ&#x152;QCNOCEGPEQOGTEKQQĹżEKPCUGVE ........................................................ 500 â&#x201A;Ź PEP VENTURA - MIQUEL SERVET -OOÂśUCNVKNNQUKPXGEKPQU.............................................................................. 750 â&#x201A;Ź NAVE INDUSTRIAL - CAĂ&#x2018;ADO - OQĹżEKPCUCUGQDWGPGUVCFQ ........................................................................... 2000 â&#x201A;Ź JTO. PABELLĂ&#x201C;N OLIMPICO â&#x20AC;&#x201C;NQECNGPVTGUWGNQ/CUGQ KFGCNVCNNGTEQPHGEEKĂ&#x17D;PQĹżEKPCOCPWCNKFCFGUGVE .... 500 â&#x201A;Ź

HPMG CBSCBDPB

VIVIENDAS EN ALQUILER

B[POBDPNVOJUĂ&#x2039;SJB DPOUSFTQJTDJOBT UFOJT

DPNVOJUĂ&#x2039;SJB t1MB[BQBSLJOH t5SBTUFSP

C/CONQUISTA - ALFONS XII - LOFT .............................................................................................................................. 530 â&#x201A;Ź SISTRELLS â&#x20AC;&#x201C; ESCULTOR M. HUGUET â&#x20AC;&#x201C;DCLQUOJCDEQOEQEDCĂ&#x152;QVGTTC\C KFGCNRGTUQPCUOC[QTGU.. 500 â&#x201A;Ź CENTRO â&#x20AC;&#x201C; C/. SANT JAUME/RAMBLA â&#x20AC;&#x201C;OĹ&#x152;JCDEQOEQEDCĂ&#x152;QTGEKGPRKPVCFQ ......................................... 650 â&#x201A;Ź SALUD - CTRA. ANT. VALENCIA - UGOKCOWGDNCFQJCDEQOGFQTEQEKPCDCĂ&#x152;QCUEGPUQT................................... 650 â&#x201A;Ź MONTGAT - LAS COSTERAS - JCDEQOGFQTQEKPCDCĂ&#x152;Q........................................... 550 â&#x201A;Ź / estudio amueblado 580â&#x201A;Ź GORG - 90m2, JCDDCĂ&#x152;QCUGQEQOGFQTDCNEĂ&#x17D;PCUEGPUQTDWGPGUVCFQ.................................................................. 800 â&#x201A;Ź LLEFIA â&#x20AC;&#x201C; C/. PINTOR ROSALES, OĹ&#x152;#/7'$.#&1Ĺ&#x152;JCD%QOEQE$CĂ&#x152;Q...................................................... 400 â&#x201A;Ź

VIVIENDAS Y PARKINGS EN VENTA

162.000 Euros

TelĂŠfono

619 22 51 05

C/FRANCESC MACIĂ&#x20AC; - 130m2 -JCDFQDNGUEQODCNEEQEKPCDCĂ&#x152;QUUWGNQUO´TOQNCNWOKPKQ28%RWGTVCUEGTG\Q RGTHGEVQGUVCFQ- ÂĄÂĄDIGNO DE VER!!-......................................................................................consultar (se admiten ofertas) LAS COSTERAS â&#x20AC;&#x201C; MONTGAT â&#x20AC;&#x201C; TERRAZA â&#x20AC;&#x201C;JCDEQOEQEDCĂ&#x152;QCUGQ ......................................................... 210.000 â&#x201A;Ź STO CRISTO - 65m2 - JCDEQODCNEEQEDCĂ&#x152;QCUEDWGPGUVCFQGZV ......................................................... 150.000 â&#x201A;Ź C/FRANCESC MACIĂ&#x20AC; - RCTMKPIFQDNGGPXGPVC ........................................................................................................... 34.000 â&#x201A;Ź JTO. LLOREDA - CASAS Y AMIGĂ&#x201C; - OJCDEQOGFQTEQEKPCDCĂ&#x152;QDKGPEQPUGTXCFQ...................................156.000 â&#x201A;Ź C/BALDOMERO SOLĂ&#x20AC; - OJCDEQODCNEITCPFGEQEDCĂ&#x152;QURCTMGVXGPV28%RWGTVCUTQDNGCUE2GTHGEVQGUVCFQ.. consultar GORG â&#x20AC;&#x201C; JTO. MAGIC â&#x20AC;&#x201C;OĹ&#x152;JCD FQDNGU EQOEQEDCĂ&#x152;QDCNECUE ....24'%+1&'1('46#Ĺ&#x152;186.000 euros. VĂ&#x2030;ALO LLEFIA â&#x20AC;&#x201C; 70 m.2 â&#x20AC;&#x201C;JCDEQOGFQTDCNEĂ&#x17D;PEQEKPCDCĂ&#x152;QVQFQGZVGTKQTCUEGPUQT............................................ÂĄREBAJADO!

TRAMITACIĂ&#x201C;N HIPOTECAS - TERRENOS - ABOGADO - TASACIONES - PLAZAS DE PARKING - ADMINISTRACIONES - CONSĂ&#x161;LTENOS

66 i TOT Badalona

1453.pag.66.indd 4

16/11/2010 13:25:02


COL.LEGIAT

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COLEG. Nº 1851

F I N Q U E S

BA DA LO NA

ENDES V

PIS P.COMPANYS (CENTRE) 90m2, 4 hab., cuina reformada, bany c., exterior, balcó. ........................................................................ 340.000 € PIS VIA AUGUSTA (CENTRE) 114m2, 4 hab., saló-menjador, bany, aseo, molt lluminós, vistes a mar ................................................. 290.000 € PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ M. XIRGU 90m2, 4 hab., 2 banys, menjador gran, cuina, balcó, calef. ...................................................................................... 331.000 € PIS A "LA PLANA" 172m2 és balcó, gran sala-menjador, cuina gran reformada, 4 habitacions totes dobles, 2 banys complets i aseo, tot exterior, plaça de garatge i traster ........................................................................................................................................................................................ 695.000 € PIS TIANA CENTRE V. de la Mercé, nou, 4 anys, 100m2, 3 hab., 2 banys, sal´p-menjador i cuina grans, zona com. amb piscina ................... 517.000€ PIS P.COMPANYS (CENTRE) 85m2, 3 hab., b.complet, cuina office-safareig, reformat, exterior ......................................................... 349.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS C/NOVA CANÇÓ (BUFALÀ) pis de disseny, suitte amb vestidor, 2 hab., 2on bany, saló-menjador, traster, calef + a/a, perfecte ...... 320.000 € PIS CANYADÓ SANT JORDI, 3 hab., bany c., menjadro, cuina, balcó, tot exterior, pis alt, vistes al mar desde tot el pis...................... 216.000 € PIS RAMBLA, gran sala-menjador, cuina, 2 hab. grans, a/a, calef., vistes al mar, per a entrar-hi! ....................................................... 280.000 € BAIXOS C/SANT BRU (CENTRE) vivenda de 140m2 amb pati de 280m2, per reformat ................................................ DEMANEU INFORMACIÓ ÀTIC M. PUJOL (CENTRE) 2 habitacions, menjador gran, cuina, bany c., terrassa de 53m, a/a i calefacció. ...................................... 270.000 € DÚPLEX M. PUJOL (CENTRE) 152m2 + 50m2 terrassa, 4 hab. (1 suite amb vestidor i banys amb jacuzzi), cuina office, saló de 38m2, golfes amb xemeneia, 2 banys complets, zona comunitaria amb piscina i jardi, parquing .................................................................................... 750.000 € DÚPLEX C/BRUC (BUFALÀ) planta 1ª, sala-menajdor gran, cuina amb office, aseo, planta 2ª 2 hab. dobles, 1 individual, bany complet, planta 3ª terrassa de 40m2 amb traster, tot exterior, parquet, calefacció, reformat total .................................................................................. 290.000 € TRIPLEX STA MADRONA - M.JULIA obra nova, 190m2, 5 dormitorios (2 tipus suitte), 2 banys complets amb jacuzzi, 1 lavabo, sala-menjador 35m2, cuina office, terrasses, calef. + a/a, Tot exterior, vistes al mar ............................................................................................ CONSULTAR TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes ................................................................................................................................................................................................ 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes . 960.000 € CASA C/ MIQUEL SERVET (TOCANT A B. SOLÀ) vivenda planta baixa amb 4 hab., saló menj. gran, bany c., cuina i pati de 35 m2 ..... 270.000 € CASA C/ MAGATZEM (CENTRE) garatge 2 cotxes, pati, 4 dormitoris dobles, 3 banys, estudi, sala menjador ...................................... 660.000 € CASA A TIANA molt nova, de disseny, garatge 2 places, safareig, sala-menjador, cuina gran, 4 habitacions (1 suitte), 2 banys complets, aseo, estudi, solarium, jardí, calefacció i aire condicionat .......................................................................................................................... 842.000 € CASA R.CAMÍ D'ALELLA 220m2 + pati, 3 hab., 2 salons, 3 banys, a/a, calefacció, golfes, vistes al mar, espectacular - oportunitat .... 577.000 € CASA C/JHON LENON (BUFALA) 250m2 + pati 40m2, 1 suite amb bany, 3 hab., bany c., aseo, estudio, bodega i garatge................... 571.000 € CASA C/MIQUEL SERVET (PEP VENTURA) 184m2, saló-menjador gran, cuina equipada amb office, terrassa ajardinada de 38m2, hab. suite, 3-4 hab., 2 banys, solarium, perfecte estat, acabats qualitat, molt assoleiada, a/a, calefacció ........................................................... 660.000 € CASA (MORERA) C/ Pirineos, pl. baixa, menjador, hab, doble, bany, menjador d'hivern i d'estiu, pati al davant i al darrere, planta pis 3 hab. i bany complet, en bon estat ....................................................................................................................................................................... 397.000 € PARCELA MAS RAM 1.120 m2, molt bona ubicació, plana, bones vistes ............................................................................................ 480.000 € PARKING AV. PRESIDENT COMPANYS Cotxe gran ............................................................................................................................. 26.000 €

LLOG ER U S

PIS TERMES ROMANES (CENTRE) 3 hab., gran menjador, cuina i bany reformats, safareig, molt de sol ........................................... 800 €/MES PIS PROVIDENCIA (P.VENTURA) 3 hab. grans, sala-menjador, cuina, bany c., calefació ................................................................... 850 €/MES PIS C/PRIM 140m2, 5 hab., 1 bany c., 2 aseos amb dutxa, gran sala menjador amb balcó, cuina, bon estat.....................................1.100€/MES PIS DÚPLEX ,C/ RIBES I PERDIGUER (CENTRE) 2 hab., menjador, cuina, 2 banys, semiamoblat, molt lluminós i tranquil .................. 750 €/MES PIS COLL I PUJOL, 3 hab., menjador, cuina, bany, semi-moblat, exterior .......................................................................................... 650 €/MES PIS C/ MESTRE NICOLAU, 104 m2, sala menjador, cuina, 4 habitacions, 2 banys c., terrassa 16 m2, calefacció ............................... 800 €/MES PIS C/ALACANT (MORERA BAIXA) 120m2, 4 hab., sala-menjador gran, cuina, banys complet, a/a, calef., semi-moblat, molt bon estat 800 €/MES PIS C/GUIFRÉ (PLA PLANA) 120m2, 4 hab., 2 banys comp., cuina, sala menj., calef., tot exterior amb pla. parking a la mateixa finca inclós 1200 €/MES DÚPLEX C/SANT PAU (CENTRE) 1 planta: menjador sala estar, cuina gran equipada, bany, 2 habitacions. 2ªplanta: 4 hab., 2 banys complt., terrassa, solarium a la coberta amb petit estudi, bon estat, parquet, calef., a/a. Tot exterior ...........................................................1200€/MES TORRE MAS RAM molt bé situada. 4 hab. dobles (2 suittes), estudi, bodega, sala menjador 2 nivells 50m2, cuina office, garatge 3 cotxes, en una parcel.la de 1.000m2, piscina ....................................................................................................................................................... 3.000 €/MES OFICINES TORRE GUIXERES 213m2 per estrenar, fantástiques vistes, demaneu inform .......................................POSIBILITAT DE DIVISIONS LOCAL C/SAN MARCOS 40m2, comercial ........................................................................................................................................ 400 €/MES LOCAL C/ COSTA - COSTAT VIA AUGUSTA comercial 120m2, perfecte estat per a oficines, planta baixa accés directe a carrer .. 1.200 €/MES LOCAL C/PROVIDÈNCIA comercial 95 m2.........................................................................................................................................700€/MES LOCAL F.MACIA (TOCANT ILLA FRADERA) Sup. planta 217m2 + 110m2 altell i 240m2 pati, acces vehicles, zona molt comercial . 2.800 €/MES LOCAL P. I CASALS 150m2 amb 3 plantes, molt lluminoses, per qualsevol activitat comercial o restauració, sense veïns. ............... 900 €/MES LOCAL C/LLEDA 420m2 amb 2 plantes......................................................................................................................................... 1.500 €/MES LOCAL COMERCIAL, ALFONS XIII 150m2, diàfan, molt comercial ................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred........................................................................................................................900€/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 800 €/MES BAR RESTAURANT EN TRASPÀS molt cèntric, zona ajuntament, nou lloguer................................................................................ 2.200 €/MES

Telèfon: 93 384 00 00 badalona.Nou definitiu.indd 1

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA

16/11/2010 13:14:43


CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L.

MATARÓ

ES LLOGA PIS OPCIÓ COMPRA

PRESIDENT COMPANYS, 124, 1º 5ª - BADALONA / FAX 93 384 75 31 HORARIO DE OFICINA DE 8 A 15,30 HORAS JORGE FILELLA MAS

93 384 75 30

LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER OFERTA BAR EN VENTA EN LA C/ PAU PICASO, ZONA LLEFIÀ, BADALONA, BAR DE 100 MTS EN PLENO FUNCIONAMIENTO, SALIDA DE HUMOS, CON TODOS LOS PERMISOS EN REGLA, PERMISO DE ZONA DE TERRAZA, TODO REFORMADO, EQIUIPADO CON TODO EL MOBILIARIO, CÁMARAS, NEVERAS, PREPARADO PARA POLLOS A L'AST, MOBILIARIO DE TERRAZA Y PLAZA DE PARKING INCLUIDA, GRAN OPORTUNIDAD, 95.000 EUROS OFERTA NAVES INDUSTRIALES EN VENTA EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 800MTS. EN DOS PLANTAS DE 430 MTS. CADA UNA, PATIO DE 800 MTS., 940.000 EUROS OFERTA NAVE EN ALQUILER DE 550 MTS EN BADALONA, POLÍGONO CAN RIBÓ, C/ CORDERS 350 MTS, MÁS 200 MTS DE ALTILLO Y OFICINAS TODOS LOS SUMINISTROS, ENTRADA DE CAMIONES, 2.500 EUROS AL MES MÁS IVA LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA,C/ INDEPENDÈNCIA CON DOCTOR DAUDI DE 100 MTS. Y 5,50 MTS. DE ALTO, 3 DESPACHOS Y ALMACÉN, DIVISIONALES DE CRISTAL, LAVABO, AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE CALOR, CON MUEBLES DE OFICINA, MUCHA ENTRADA DE LUZ, TODO NUEVO, 1.200 EUROS AL MES, MÁS IVA LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, CTRA. DE MATARO, 200 MTS. PLANTA BAJA, ESCAPARATE. ENTRADA DE COCHES Y TALLER DE REPARACIÓN, 1.800 €/ MES EN VENTA LOCAL EN BADALONA, C/ GALILEU, LOCAL DIÁFANO DE 144M2. APTO PARA CUALQUIER NEGOCIO, OPCIÓN A CONSTRUIR, VIVIENDA O DÚPLEX ENCIMA DE 78M2. 390.000 €

De 1 habitació, al centre de Mataró, finca de 5 anys, Aire Condicionat, calefacció, exterior, balcó, trerres de marbre.

EN ALQUILER NAVES INDUSTRIALES EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS 430M2. EN PLANTA BAJA 430M2. EN PLANTA SUPERIOR GRAN PATIO DE 800M2. 1.500 EUROS AL MES MÁS IVA EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, AV. PRESIDENT COMPANYS, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO U OTRO NEGOCIO, 70 M2, 480 €/MES MÁS IVA. EN ALQUILER LOCAL EN C/ SAN JUANISTAS, ZONA C/ BALMES, BARCELONA, PLANTA BAJA DE 50 MTS Y SÓTANO 50 MTS, TOTAL 100 MTS, 550 EUROS AL MES EN ALQUILER LCOAL EN BADALONA, BUFALA C/DOCTOR RUBER, 80M2, DIÁFANO, LAVABO, SÁLIDA DE HUMOS, NO HAY CONTADORES, PERMISO DE OBRAS HACE DOS AÑOS. 850€ MÁS IVA.

PISOS EN VENTA Y ALQUILER PISO O LOCAL EN VENTA EN BADALONA, PLAZA DE LA VILA, 87 M2, 4 HABITACIONES, NO HAY BAÑO NI COCINA, ASCENSOR. VENTA 370.000€ ANTES CONSULTORIO MÉDICO, NECESITA REFORMAS. EN VENTA CASA BADALONA BUENAVISTA, AV. ROS I GÜELL, VIVIENDA 2 PLANTAS 115 MTS. MÁS 43 MTS. DE JARDÍN, 3 HAB., 3 BAÑOS, CON PISCINA. 409.000€ (68.200.000 PTAS.) EN VENTA PISO EN C/ SAN BRU BADALONA, 4 HAB., 2 BAÑOS, TODO REF., CALEF., PARKET, TERRAZA DE 9 MTS., VENTANAS DE ALUMINIO, LAVADERO, ZONA COMUN. AJARDINADA, 2 TRASTEROS, PLAZA DE PARKING OPC. 420.000 EUROS. EN VENTA PISO EN BARCELONA C/BALMES, 5 HABITACIONES, 1 BAÑO, COCINA, GALERIA CUBIERTA, 140M2. 600.000 EUROS.

Telèfon. 676 06 32 53 PREU 520€/MES Έgastos inclososΉ

EN VENTA PISO EN BADALONA, LLEFIÀ BAJA, C/ REUS, 65 MTS, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO Y COCINA REFORMADOS, SUELO DE GRES, VENTANAS DE ALUMINIO Y PUERTAS DE EMBERO, BALCÓN Y ASCENSOR, GAS NATURAL, 164.325 EUROS EN VENTA VIVIENDA EN BADALONA, C/MURILLO, PLANTA BAJA,125M, DIÁFANO, CON SALÓN COMEDOR, LAVABO, ASEO, COCINA, 3 HAB., CLARABOYAS, TRASTERO, TERRAZA, SÓTANO 125 M2, PATIO JAPONÉS DIÁFANO, OBRA PENDIENTE TERMINAR: 253.000€. TERMINADA: 330.000€ EN VENTA CASA EN BADALONA, C/ PRIM Y RIERA MATAMOROS, PLANTA BAJA 51 MTS. Y 2 PLANTAS DE 150 MTS., 892.500 EUROS CASA EN VENTA CAMÍ D'ALELLA, 4 PLANTAS, 280M2 HABITABLES Y 180M2 SIN HABITAR. 1ª PLANTA, 4 CUARTOS DE BAÑO COMPL., SALÓN, COMEDOR, 2 COCINAS, 3 HAB., GOLFAS, GARAJE PARA 2 COCHES, ESQUINERA, JARDÍN 60M2 Y OTRO DE 100M2. 2 TERRAZAS DE 15M2. ZONA COMUNITARIA CON PISCINA. A 500 MTS. DE LA PLAYA. 735.000 EUROS.

CONSULTAR PRECIOS

68 i TOT Badalona

1453.pag.68.69.indd 4

16/11/2010 11:45:08


OLVERDI

C/Sardana, 5 Baixos - Badalona

Tel./Fax 93 460 02 18 www.olverdi.com e-mail: olverdisl@olverdi.com

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA VENDA OBRA NOVA

BUFALĂ&#x20AC; OBRA NOVA.- DOCTOR ROBERT pisos des de 73 m2, calefacciĂł radiadors, a/c menjador i hab., preu des de 324.500 mĂŠs IVA, s'inclou en el preu plaça d'aparcament, possibilidad de lloguer amb opciĂł de compra

VIVENDA USADA BUFALĂ&#x20AC;,3LVGHPDPEDDFDOHIPHQMDGRUPFXLQDRIÂżFHEDQ\GHGLVVHQ\EDOFyDVFHQVRU ...................285.000 â&#x201A;Ź BUFALĂ&#x20AC;,3LVGHPWRWQRXKDEHVWXGLEDQ\FRPSOHWLEDQ\SHWLWHQODPLOORU]RQD5HI*DUDWJH \WUDVWHUQRPpVSHU ..................................................................................................................................... 280.000 â&#x201A;Ź BUFALĂ&#x20AC;, C/. Sardana. pis amoblat, 80 m2, 3 hab.,A.A., calef, Per entrar a viure , *DUDWJHRSFLRQDO 5HI 262.000 â&#x201A;Ź APARTAMENT, %XIDOj PKDEJUDQEDQ\5HI .......................................................................................148.500 â&#x201A;Ź LLOREDA. $YJGD&DWDOXQ\DPKDEDVFFDOHI5HI..................................................................................226.600 â&#x201A;Ź TORRE (Sant Fost). ideal 2 families, tota adaptada per a persones amb minusvalia, ascensor, 800m2 de parcel¡la plana. (GLÂżFDWVPSLVFLQD]RQDGHMDUGtLKRUW$VVROHLGDDPEPDJQLÂżTXHVYLVWHV............................................................750.000 â&#x201A;Ź

PLACES DE PARKING D.PELAYO, 10 places de parking en venta. ...................................................................................................Consultar

LLOGUER MARTĂ? PUJOL DĂ&#x161;PLEX, 65 m2, 2 hab.,a estrenar, calefacciĂł, tot exterior, golfes 15m2 ............................. 850 CASA BONAVISTA MOBLADAPKDESDWLPWUDVWHUFDOHI5HI.............................. 850 COLL I PUJOL, PREODWPKDE*DVWRVLQFORVRV5HI ..............................................................650 BUFALĂ&#x20AC;, pis moblat de tres hab., a.a., tot exterior, impecable. Tot inclòs. ....................................................650

â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź â&#x201A;Ź

SOLARS PREMIA DE MAR.3ULPHUDOtQLDGHPDUGDYDQWSRUWP ..................................................................750.000 â&#x201A;Ź BUFALA, C/. INDEPENDENCIAHQ]RQDFRPHUFLDOP[P% .................................................. 350.000 â&#x201A;Ź

Es precisen pisos per a lloguer

FINCA EXCLUSIVA DE 6 VEĂ?NS

DOS Ă&#x161;LTIMS PISOS LLOGUER OBRA NOVA - C/ GuifrĂŠ, 238

Sr. Propietario: Precisamos pisos de alquiler para dar salida a la gran demanda de clientes que tenemos en cartera seleccionados y solventes.

Tel. 93 460 06 96

t1 i 2 habitacions, bany, menjador, cuina, balcó. Parket, aire acond., calefacció. Lloguer: 700 i 750 Euros / mes. Despesses Comunitat + ibi inclòs Parking Opcional 80 Euros/mes.

" Una firma de prestigi " www.finquesbellavista.com Avinguda MartĂ­ Pujol, nĂşm. 174, 3r 1a

Tel. 93 389 33 66

CHALETS DE CATALUNYA S.L. Tlf.: 687 746 931 www.chaletsdecatalunya.com ÂĄÂĄCASAS OBRA NUEVA!! a 2 Km. Campo Golf Sant Esteve de Sesrovires

2 CASAS A 4 VIENTOS. OBRA VISTA. 400m2 PARCELA, 4 HAB. (1 suitte), 3 BAĂ&#x2018;OS, PARKING PRIVADO, FRENTE F.F.C.C., A 25 MIN. BCN InfĂłrmese sin compromiso

PISAZO EN BADALONA

OBRA NUEVA A 2 min. PEP VENTURA

FINCA ESQUINERA OBRA VISTA CON ASCENSOR TODO EXTERIOR 140M2 + BALCĂ&#x201C;N 4 HAB. (3 DOBLES) PARKING INCLUIDO

2 DĂ&#x161;PLEX EXTERIORES, OBRA VISTA. 3 HAB, 2 BAĂ&#x2018;OS, PARKING PRIVADO PATIO 47 M², 2 TZAS ORIENT. MAR SOLO 2 VECINOS!

ÂĄÂĄIDEAL POR PRECIO!! PREGUNTE SIN COMPROMISO

Ă&#x161;NICO EN LA ZONA

V I V I E N DA S D E O B R A N U E VA D E 1 ÂŞ C A L I DA D A P R E C I O D E C O S T E , C O N S Ă&#x161; LT E N O S . (En Badalona y otras poblaciones) TOT Badalona i 69

1453.pag.68.69.indd 5

16/11/2010 11:45:40


Classificats Immobiliaris

Treball

Motor

Varis

Compra - Venta

PISO DE 140M2, cocina de 16m2, 4 habitaciones+ biblioteca, salón, 2 baños reformados. Balcones. Sol todo el dia. Santa Coloma de GramenetCentro. 390.000 euros. TEL. 620 77 59 60 SE VENDE O SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL EN ZONA EL GORG, de 330m2 repartidos en 3 plantas de aprox. 110m2 cada una + posibilidad de altillo. Pl.Baja: almacén y taller + aseo. 1ª Planta: oficinas + lavabo. 2ª Planta: sin reformar. Bien comunicado. TEL. 93 278 84 85.

REF. 301 – PEP VENTURA- piso 3 habitaciones reforma actual a estrenar balcon suelos parket para entrar a vivir al lado metro 210.354 € TEL. 615 589 382 REF. 319- LLOREDA- piso 3 habitaciones reformado ascensor balcon calefaccion gas natural aacc todo exterior 219.369 € TEL. 615 589 382 REF.2472- CENTRE- piso 85 m2 4 habitaciones reformado ascensor todo exterior 2 balcones muy luminoso estupendas vistas al lado metro y bien comunicado. 270.455€ TEL. 93 460 06 96

CASA MORERA 90M. 4hab. 2banys + 115m.pati. Calefacció. 298.000euros. 670 42 47 16. TRASTERO EN VENTA Trastero 4m2 en badalona centro, entre campo de futbol y hotel rafael, privado fácil acceso, particular. 11.900 TEL.656 84 74 99 FRANCESC MACIA – LATRILLA. edifico ABACUS piso de 110m2, 3hab, 2 baños, A/A, calef. gas (399.000€) parking opc. TEL. 652 76 49 05 LOCAL JUNTO RAMBLA SAN JUAN 50m2, con vado, reformado, nuevo, puerta automatica 118.000€( venta) 475,00€( alquiiler) TEL 652 76 49 05 REF.370- CENTRE – piso 3 habitaciones reformado exterior muy luminoso balcon cocina americana al lado metro y cerca de la playa 140.000 € TEL. 93 460 06 96

Classes

PEP VENTURA OPORTUNITAT ÚNICA A 5MIN < M > REF B-2074:Pis tot exterior de 3hab, balcó, A/A bomba calor. Per entrar a viure, finca amb ascensor. 33Mptes(199.000€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68

Immobiliaris

CASA TRIPLEX TIANA 100 M2, 3 hab., 2 baños completos, 80 m2 terraza, 15 m2 jardin, situado en c/ matas, plaza parking, trastero 15 m2, 450.000,- euros negociables TEL 606 83 26 54

Amistats

REF.368- BUFALA- piso 65 m2 2 habitaciones amplio salon obra 2006 ascensor todo exterior muy luminoso estupendas vistas calefaccion gas natural aacc parking opcional 262.500 € TEL. 93 460 06 96 SE VENDE O ALQUILA PISO 98 M2 EN MORERA. 3 hab, 2 baños, 2 balcones. A/C + calefacción. Zona comunitaria con jardín, piscina y pista de básquet. 279.500 € + INFO 601 204 544

CASA A TIANA A PROP ESGLÈSIA REF B-2003:Casa de 120m², 4hab(2 dobles), 2 banys complerts, cuina office , menjador de 35m² amb llar de foc ext a pati de 45m², a/a i calefacció. 66.5 Mptes (400.000€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 GORG A PROP PAVELLÓ REF B2069:Pis de 75m², 3habdobles, cuina office i bany conservats, menjador de 20m² ext a balcó gran, gres, alumini, portes blanques, a/a amb bomba de calor, asc. 29.2 Mptes (176.000€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA –SALESIANS REF B-2077:Pis de 65m², 3hab, cuina i bany reformats, menjador de 16m² ext a balcó, parquet, nogal, alumini, altell, a/a i calefacció. Tot reformat. 30.9 Mptes (185.800€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 SANT CRIST – SOLAR PER EDIFICAR REF B-2049: Solar de 140m², es pot edificar PB +1 +golfes, la planta baixa es pot edificar tota; actualment es un magatzem de construcció . 22.6 Mptes (136.000€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 BUFALÀ A PROP AV.BUFALÀ REF B-2079:75m²,3hab, bany i cuina d’origen, menjador de 18m² ext a balcó, terrazo, faig i calef. Ascensor. 25.4Mptes (153.000€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68

SE VENDE CASA DE 400 M2 EN GIRONELLA (BERGA) a pie salida autopista. OCASIÓN 190.000 € reformado. + INFO 601 204 544 LOCAL EN VENTA EN C/ QUEVEDO (barrio La Salud), de 110m2, diáfano, con vado. 210.000 TEL. 615 669 048 LOCAL EN BÚFALA Venta, traspaso o alquiler. 380 m2. 800 €/mes. +INFO 601 204 544

70 i TOT Badalona

Economics_N.indd 70

16/11/2010 14:50:22


Com insertar un anunci classificat? · A través d’Internet: Insereixi el seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots els anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

PEP VENTURA- SALESIANS REF B-2048:Pis de 65m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext de 18m², calefacció, a/a, alumini, ascensor, ideal parelles. 29.2Mptes (175.000€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 BU FA L À - I N D E PE N D È N C I A PLÇ. BOADA REF B-2061:Pis de 65m²,3hab, cuina i bany reformats, menjador de 18m² ext a balcó, parquet, portes blanques, alumini, calef, a/a i ascensor. Per entrar a viure. 33Mptes (198.000€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PEP VENTURA SALESIANS REF B-2082: Pis de 3hab, cuina i bany reformats, menjador ext a balcó, parquet, faig, alumini, calef i a/a, finca amb ascensor. 38.2Mptes (230.000€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 SANT ROC REF B-2086:Pis de 60m², 3hab,cuina i bany per reformar, menjador ext a balcó, pis exterior. 15Mptes (90.000€) TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 ATICO EN VENTA COLL Y PUJOL REF- 830. Piso de tres habitaciones, cocina, baño y terraza de 12 metros con ascensor precio 173.500€ ptas. 28.867.970.www.metroscuadrados. net TEL. 93 383 88 40 618 28 44 20

PISO EN VENTA REF- 885. Piso amplio bien situado cerca metro Pº de la Salud con 4 habitaciones, 2 baños, cocina, comedor, lavadero, patio de 21,36 m. AA. Calefacción, ascensor PRECIO 173.488€ (28.865.913,-Ptas.)www. metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 PISOS EN VENTA ZONA PROGRES. Ref-945-Dos habitaciones, baño, galería, mucha luz, Precio 131.959€. Ref-944-Dos habitaciones, baño, galería, mucha luz, sin ascensor. Precio 154.639€ www. metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

VENTA PISOS OBRA NUEVA ZONA PEP –VENTURA. Con calefaccion, ascensor, dos, tres, habitaciones desde 246.000€. www. metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 VENTA ATICO SEMINUEVO EN INDUSTRIA REF- 934. Ático único con terrazas de 100 y de 11 m2, tres habitaciones, dos baños, parket, calefacción, vistas a mar, Barcelona, montaña. PRECIO 477.041€ (79.372.913,00PTAS) Posibilidad de parking y trastero en la misma finca. www.metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

Centre de Gestió d'Immobles Administració de Comunitats LLOGUER SANT CRIST – Pis 3 habitacions, bany, cuina, balcó .............................500 CANYADO – Loft 33m2, cuina americana, lavabo...................................490 CRTRA. STA COLOMA – Pis 2 hab., 2 sales d’estar, cuina, lavabo .....500 PROGRÈS – Pis 95m2+12m2 tssa, 3 hab., 2 banys, cuina, semi-nou ....830 LLOREDA – pis 3 habitacions, cuina, bany, terrassa............................... 510 PK GUIFRÉ - Places de parking, cotxe gran ...............................................75

€ € € € € €

VENTA PEP VENTURA – Pis 3 habitacions, lavabo, cuina, ascensor....... 150.000 PEP VENTURA – Pis 73m2, balcó, terrassa, per reformar ...........165.000 GORG, MA. MONTROIG – 96m2, cantoner, molta llum, a/a ......342.000 MARE DE DEU DEL PILAR – Terreny 40m2 ..................................120.000

€ € € €

email:fincas@navarrocatalan.com C/Roger de Flor, 127, baixos · 08912 BADALONA (Barcelona)

Tels. 93 387 56 66 - 93 387 52 50 Fax 93 387 53 44 TOT Badalona i 71

Economics_N.indd 71

16/11/2010 14:50:23


PISO EN VENTA REF- 993. Vivienda en Martí Pujol cerca del hospital, de 70 m2, con tres habitaciones 1 baño, comedor y cocina, Terraza de 70 m2, AA, y calefacción eléctrica. Precio 283.505€ (47.171.289,-Ptas.) TEL. 93 383 8840 - 618 28 44 20 www.metrocuadrados.net CENTRO OBRA NUEVA REF928. 3 habitaciones, dos baño, calefacción, aire acondicionado, exteriores, PK y trastero en el mismo edificio, Entrega finales del 2011, PRECIO 391.000€ www. metroscuadrados.netTEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

LO CA L- O F I C I N A E N V E N TA REF-998. Zona comecial, calle peatonal, local en venta, ideal despacho, consultas etc. 30 m2, en perfectas condiciones, con calefacción y AA. PRECIO 104.257€ (17.346.929PTAS.) TEL. 93 383 8840 - 618 28 44 20 www.metrocuadrados.net

VIVIENDA AMPLIA Y LUMINOSA ZONA PROGRES REF-958 Piso reformado de 89 m2, con tres habitaciones, baño, lavadero, comedor, suelos de parquet, ascensor. PRECIO 278.351€ (46.313.629,-Ptas.) TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 www.metroscuadrados.net

PISO EN VENTA ZONA PRO GRES- INDUSTRIA REF-1003. Vivienda de tres habitaciones, comedor-cocina, baño, PRECIO 130.000,-€ (21.630.180PTAS.) TEL. 93 383 8840 - 618 28 44 20 www. metrocuadrados.net

PISO VENTA CASAGEMAS. 3 Habitaciones, 1 baño, cocina, lavadero, comedor. Precio 185.712€ (30.900.000,-PTAS.) TEL . 60 6 46 93 48 VENTA PISO CENTRO BADALONA REF-997. Piso reformado con encanto en centro de Badalona, dos habitaciones 1 baño, terraza cubierta, comedor cocina, calefacción aa., mucha luz, balcón, segundo sin ascensor. PRECIO 325.037€ (54.081.562,-Ptas.) TEL. 93 383 8840 - 618 28 44 20 www. metrocuadrados.net DUPLEX OBRA NUEVA EN VENTA REF- 827-828. Cerca de Pep Ventura con tres habitaciones dos baños, cocina comedor, balcón, terraza, AA y calefacción, plaza de parking y trastero opcional en el mismo edificio. PRECIOS 330.000 Y 348.000€ TEL. 93 383 8840 - 618 28 44 20 www.metrocuadrados.net

BADALONA – CANYADÒ Piso alto, muy sol., ext., 70m², 3 hab., suelo parquet, finca con dos asc., balcón con vistas al mar. A dos min., de la playa. Muy bien situado. BAJADA DE PRECIO!!!!!!!!!. AHORA A 215.000.- Eur TEL. 655 52 23 23 BADALONA - MONTIGALÁ Alcalde Martínez Écija. Piso de 120 m2, 4 habitaciones, 2 baños, cocina independiente, armarios empotrados, altillo, parquet, zona comunitaria, bien comunicado. 295.000€. TEL. 654 55 13 56

BADALONA – AVDA. PRESIDENT COMPANYS piso muy amplio, 4 hab., sal.- com. 20m², baño, coc., con amplia gal., balcón 8m² ext., a calle, finca con asc., zona bien comunicada. Precio: 285.000.- Eur TEL.: 655 52 23 23

STA . COLOMA GRAMANET – SINGUERLIN piso de 70m², 3 hab., buena situación. 100% financiación. OPORTUNIDAD solo 120.000.- Eur. TEL. 655 52 23 23

MONTGAT - C/ ROSELLA Preciosa casa frente parque Tranvía. Zona muy tranquila, bien comunicada, 4 hab., buhardilla amplia con aseo (sala de juegos) con salida a tza. 30m², garaje 40m², varias terrazas, porche, amplia sal.- com. 30m², coc. office 23m², baños, ref., para entrar a vivir. Precio: 539.000.- Eur. TEL. 655 52 23 23

BADALONA - DR. TRUETA, 3 hab., bien comunicado, buena combinación de transporte público. Gran Ocasión. Finca de solo 2 vecinos. 100.000.-€. TEL. 655 52 23 23

LLEFIÀ – ÁTICO vivienda muy alta, con 3 hab., sal.- com., coc., baño completo, muy bien conservada, para entrar a vivir., tza. de 65m², t/ ext., soleado, con vistas despejadas. Finca con asc., pza. pk. Opcional. No dejen de verla. Les gustará. Precio: 245.000.- Eur. TEL. 655 52 23 23

MOTS ENCREUATaS

sudokus

SANT ADRIÀ DE BESÓS – CASA para actualizar, cerca estación de Renfe y tranvía, casa de 80m² con terreno (huerto de 35m²), 3 hab., com., coc., gal., baño. Zona tranquila, bien situada. Muchas posibilidades. Precio: 179.180.- €. TEL. 655 52 23 23

SOLUCIONS PASSATEMPS

BADALONA – C/ TORRES I BAGES piso cerca centro, t/ ref., 3 hab., coc., con gal., pasillos con altillos, a. acond., finca con asc., balcón, muy bien situado, zona tranquila con transporte público. Parar entrar a vivir. Precio: 220.000.- Eur. TEL. 655 52 23 23

72 i TOT Badalona

Economics_N.indd 72

16/11/2010 14:50:25


MONTGAT – C/ CAMÍ DE LES BATERIES Casa de dos plantas para actualizar en terreno de 350m², consta de 3 hab., sal.- com., 2 baños, cocina, terrazas de 32m² y 22m², jardin de 74m² y 126m², garaje amplio dentro de la misma finca, pozo privado. Zona muy tranquila y bien comunicada cerca salida Autopista, parque Tranvía, colegio y biblioteca. No dejen de verla, muchas posibilidades. Precio: 355.000.- Eur. TEL. 655 52 23 23 SANT ADRIÀ DE BESÓS - C/ VALENCIA Piso muy bien situado, finca de pocos vecinos, cerca RENFE y TRANVIA, consta de 3 hab., sal.com., coc., con gal., baño completo, balcón 4m², vivienda soleada. Zona tranquila. Vengan a visitarla. Oportunidad por precio y zona. Precio: 160.000.- Eur TEL. 655 52 23 23 CASA EN VENTA O ALQUILER EN SANT CEBRIÁ DE VALLALTA. Casa en Sant Cebrià de Vallalta, de 3 años de antigüedad, de 170 mtrs. construidos, más 250 mtrs. de jardín y 600 mtrs. de terreno. 4 habitaciones, 2 baños, terraza, plaza garaje, trastero, calefacción, buen estado. PRECIO ALQUILER 1.300,00€ MES PRECIO VENTA 457.600,00€ TEL. 93 399 54 96 SARA OCASIÓN PISO EN VENTA CALLE LISZT Nº 47 ENT. 1ª Sup. 85 m2, 4 habitaciones. , cocina reformada, wc reformado, carp. Exterior aluminio con mosquiteras y rejas, suelo terrazo, terraza y galería. PRECIO: 203.600€ TEL. 93 399 54 96 SARA PISO EN VENTA O ALQUILER C/ GUIFRÉ, 377. Domicilio siendo un 1er piso con una superficie de 100m2 habitables, de los cuales la terraza es de 25m2 y el lavadero es de 10m2, 3habitaciones amplias y un trastero, aseo, cocina amplia. PRECIO: 800€ TEL. 93 399 54 96 SARA

Immobiliaris Lloguer APARTMENT AMB JARDI PER LLOGAR a Sant Pere dels Forcats, a 20 km de Puigcerdà . Davant pistes esquÃ-. Capacitat: 6/7 persones. 500 euos/mes. 609 88 40 53

SE ALQUILA HABITACIÓN con TV, aire acondicionado, calefacción, muy bien comunicada. 691 09 38 23 REF. 2550- NOVA LLOREDA – piso 90 m2 4 habitaciones ascensor balcon amplio salon 30 m2 reformado sin muebles 800€ TEL. 93 460 06 96 REF. 2548- LLOREDA- piso 3 habitaciones 80 m2 amplio balcon ascensor aacc exterior muy luminoso amueblado con electrodomesticos parking opcional 800€ TEL. 93 460 06 96 REF. 354- CENTRE- piso 3 habitaciones 60 m2 2 balcones todo exterior muy luminoso calefaccion al lado metro 600€ TEL. 93 460 06 96 REF.2545- SISTRELLS – piso 2 habitaciones reformado planta baja sin muebles 500 € TEL. 93 460 06 96 REF. 362- SANT CRIST- piso 3 habitaciones reformado 2 dobles exterior amueblado con electrodomesticos 650€ TEL. 93 460 06 96 REF. 2538- NOVA LLOREDA- piso 4 habitaciones reformado 2 baños ascensor balcon todo exterior muy luminoso calefaccion gas natural amueblado sin nevera parking opcional 850 € TEL. 93 460 06 96 TORRE EN LLOGUER TIANA CENTRE: Torre de 200 m²,5 hab dobles, cuina i 2 banys reformats, menjador amb llar de foc ext a terrassa de 20m², garatge, soterrani, calefacció i jardí de 300m².Per entrar a viure.1.400€ TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68

GUIFRÉ: Local comercial de 123m² diàfan, apte per a qualsevol negoci. 900€ TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 SANT ANDREU DE LLAVANERES: 95m², 3hab, menjador ext a tssa de 8m², 2 banys, cuina reformada, asc. 1.200€ (pis + pk + traster) 1ª linia de mar TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 LOCAL EN ALQUILER REF- 949. Local de 90 m2, cerca de los Juzgados de C/ Santa Bárbara precio del alquiler 600/Euros mensuales. www. metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 ALQUILER PISO CALLE SAN FERMIN REF- 978. Vivienda de 80 metros, 4 hab 1 baño, comedor, cocina, asc. Precio 670€/mensuales TEL. 93 383 8840 - 618 28 44 20 www. metrocuadrados.net ALQUILER LOCAL JUNTO AL NUEVO AMBULATORIO REF-196. Local comercial 64 m2, ideal granja cafeteria. 800€/mes. TEL. 93 383 8840 - 618 28 44 20 www.metrocuadrados.net ALQUILO LOCAL EN AV. PUI GRED,4 de 50m2 + 8m2 de patio, todo reformado, frente dos colegios TEL. 93 501 36 16 - 625 91 63 97

BUFALÀ: 60m², 2hab, menjador ext a terrassa de 6m², a/a amb calor, reformat. 730€ TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA: 120m², 4hab, terrassa de 25m². Pk opcional. 900€ TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PARTICULAR LLOGA PLAÇA DE PARKING EN BADALONAMAR (plaça carme Guasch)contactar email informatot@gmail.com

PEP VENTURA: 2hab, cuina i bany en bon estat, menjador ampli i ext. Ascensor. 580€ TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68

SE ALQUILA HABITACION en la morera precio 350€/mes TEL. 635 33 16 16

GUIFRÉ: Local comercial cantoner de 80m². 600€ + IVA TELS 93 383 28 06 - 93 383 04 68 TOT Badalona i 73

Economics_N.indd 73

16/11/2010 14:50:26


PISO EN ALQUILER C/ MIQUIEL SERVET, 214 SUP. 45 m2, 2 habitaciones y 1 vestidor, comedor, cocina office, baño completo, suelos terrazo, carp. Exterior madera, armarios empotrados, terraza comunitaria y trastero. PRECIO: 650 € TODO INCLUIDO TEL. 93 399 54 96 SARA LOCAL MARE DE DEU DE POMPEIA REF-994. De 60 m2, con un baño, antes panadería VENTA 90.000€ ALQUILER 400€/MES TEL. 93 383 8840 - 618 28 44 20 www.metrocuadrados.net PISOS ALQUILER REF- 897 Y 1001. Vivienda alquiler Pep Ventura 675€/ mensuales. Vivienda alquiler Coll i Pujol 675€/mes. TEL. 93 383 8840 - 618 28 44 20 www.metrocuadrados.net BADALONA – ALQUILER PB EN LA SALUD (BADALONA), 62m², 2 hab., com., coc., y baño. T/ ref., sin muebles. Cerca z. comercial. Precio alquiler: 500.- € /mes. TEL. 655 52 23 23 SANT CRIST – Pis 3 hab, bany, cuina, balco. 500 € TELS. 93 387 56 66 - 93 387 52 50 CANYADO – Loft 33m2, cuina americana, lavabo. 490 € TELS. 93 387 56 66 - 93 387 52 50 CRTRA STA COLOMA – Pis 2 hab, 2 sales d’estar, cuina, lavabo. 500 € TELS. 93 387 56 66 - 93 387 52 50 PROGRÈS – pis 95m2 + 12m2 terrassa, 3hab, 2 banys, cuina, seminou. 830€ TELS. 93 387 56 66 - 93 387 52 50 PK GUIFRE – Places parking cotxe groç. 75 € TELS. 93 387 56 66 - 93 387 52 50 MATARO – Pis obra nova, 2 habitacions, cuina, bany, traster independent. 600 € TELS. 93 387 56 66 - 93 387 52 50 PISO EN ALQUILER EN SABADELL. Piso en Calle San Ferrán de Sabadell, Sup. 75,60 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, cocina ofice,carp. Interior roble, carp.exterior aluminio blanco, azotea particular, plaza de aparcamiento. Finca seminueva. PRECIO ALQUILER 750,00€ TEL. 93 399 54 96 SARA

PISO EN ALQUILER C/ AGUEDA MOMPEL, 53 SUP. 85m2, 3 habitaciones amplias, comedor amplio, cocina y wc recién reformado, lavadero, puerta lacadas en blando, suelo de Gres, piso Climatizado, calefacción y Aire Acondicionado. PRECIO: 750€ TEL. 93 399 54 96 SARA PLAZA DE PARQUING PARA COCHE C/ VILA VALL LLEBRERA. Párquing individual en alquiler para coche en la calle Vila Vall Llebrera en Badalona. Parquing con altillo amplio. PRECIO: 125€ TEL. 93 399 54 96 SARA PISO EN ALQUILER C/ COLL I PUJOL, 154. Domicilio de 90m2 aprox. Tiene 4 habitaciones, un cuarto de baño, un aseo, cocina, comedor y una pequeña terraza, carpinteria de aluminio. Domicilio amueblado. PRECIO: 700€ + comunidad. TEL. 93 399 54 96 SARA LOCAL EN ALQUILER C/ COLL I PUJOL, 182 ESQUINA SANT JOAN DE LA CREU. Local de dos plantas de unos 70m2 aprox. Una de las plantas es un sótano. Tiene posibilidad de juntar otro local. En total una sup. de 100m2 aprox. PRECIO: 600€ TEL. 93 399 54 96 SARA LOCAL EN ALQUILER EN C/ CONQUISTA. Local comercial en Badalona, calle Conquista, 121, 70 metros, diáfano.1 wc, escaparate, instalación eléctrica nueva. PRECIO ALQUILER 550,00 € TEL. 93 399 54 96 SARA

Immobiliaris Traspassos TIENDA EN TRASPASO CENTRICA en Vilassar de Mar 70 m2, precio 30.000,- euros TEL 629 08 96 30 ES TRASPASA TAULA DE FORN DE PA zona Morea, preu economic TEL 654 34 30 80

TRASPASO TIENDA de golosinas, en pleno centro de Badalona, traspaso 18.000€, alquiler 500€ TEL 680 39 79 19

Treball SE OFRECE CHICA ESTETICISTA Y TERAPEUTA con experiencia de 45 años para trabajar en centro de estetica TEL. 687 61 65 48 SE OFRECE TERAPEUTA TAROTISTA. Para trabajar en centros TEL. 610 6129 69 SE OFRECE SALAS EQUIPADAS, por horas o dias, para estética, peluqeria, quiromasajista, dietista, clases de pilates/Yoga, etc. En centro de Estetica Mirvane, s.l Contactar en el TEL 93 387 04 09 SE PRECISA PELUQUERA OFICIALA DE 1ª para peluqueria en badalona incorporacion para diciembre. 699 30 93 40 SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia para cuidar niños y limpieza por horas o interina. Con coche propio. 691 09 38 23 CHICO SE OFRECE PARA TRABAJAR en empresas con experiencia en FONTANERÍA, LAMPISTERÍA, y reformasy pintura. TEL. 636 35 72 81 SE NECESITA FRESADOR AJUSTADOR, fresa convencional. Con experiencia. TEL. 659 85 12 30 COMPTABLE S'OFEREIX a hores, facturació, comptabilitat, impostos i nòmines. Professionalitat i serietat. TEL. 689 31 79 21

74 i TOT Badalona

Economics_N.indd 74

16/11/2010 14:50:27


tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54 ENFERMERA BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores, por la noche o fine de semana opción a hospitales, TEL 637 91 69 66 CHICO BUSCA TRABJO con expereincia y referencias para cuidar personas mayores, enfermos. TEL 638 42 88 38 SE NECESITA CARNICERA con experiencia para viernes y sábados. TEL 93 383 12 35 SE OFRECE PARA LIMPIEZA por horas los miercoles o jueves tarde 663 56 24 91 SEÑORA BOLIVIANA BUSCA TRABAJO como fija, interina buenas referencias, diponabilidad inmediata TEL 625 87 81 61

CHICA SE OFRECE para servicio domestico en genral (limpieza,organización del hogar, cuidado personas con dificultades, mayores o niños) amplia experiencia por hora,dia y fija Barcelona y alrederores TEL 64876 28 08

JOVEN DE 37 AÑOS BUSCA TRABAJO de pulidor de suelos, cuidador de personas mayores, ayudante de camarero y cocina, peon de conctruccion, etc. Con referencias TEL 687 63 85 66 SE BUSCA RECEPCIONISTA A MEDIA JORNADA con experiencia en ramo inmobiliario, buena presencia y aptitudes para la informática. Interesadas curriculum a cvbadalona@ fargas.com S'OFEREIX CARNISSERA amb experiencia a partir del tancament del mercat Maignon TEL 93 384 16 10 nits

I N T E R N AT I O N A L M A R K E T S PROSPECTOR. Portugués and English. info@lemon-sales.com CHICA SE OFRECE PARA limpieza, cuidado de personas mayores, fija o interina, 630 23 67 82 MENSAJEROS FURGONETA para repartos y pequeña paquetería en Barcelona y cinturón. Presentarse lunes y martes tardes de 16’00 a 18’00 en C/Poniente, 170 bjs. Badalona.

CHICO JOVEN CON GANAS DE TRABAJAR se ofrece para cualquier tipo de trabajo, en especial para cuidar personas mayores, enfermos, niños, limpieza, tareas domésticas. Con experiencia y referencias. TEL. 638 42 88 38 SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza, canguro, cuidado personas mayores o ayudante cocina. TEL. 687 66 80 48

MENSAJEROS MOTO, elevados ingresos. Presentarse lunes y martes tardes de 16’00 a 18’00 en C/ Poniente, 170 bjs. Badalona.

CHICO BUSCA TRABAJO DE paleta, pintor, sodador, ayudante, etc. 667 35 33 20

SERVICIO TÉCNICO EN BADALONA PRECISA TÉCNICO DE HARDWARE PARA TALLER INFORMÁTICO. Se ofrece contrato 20/40 horas semanales, alta en S.S., incorporación inmediata. Enviar CV a info@lekkernet.es

CHICA SE OFRECE PARA TRABAJAR jornada completa, , de limpieza o en casa, TEL 673 29 88 27

CHICO CON CURSO DE GERIATRIA SE OFRECE PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES, en hospitales, casas, llevar al medico, pasear, aseo personal, levantar y acostar diponible 24 horas. TEL679 09 36 46 BUSQUEM SENYORA CATALANA PER ATENDRE A SRA GRAN Caps de setmana i 1 hora de dilluns a divendres tarda, Demanem referències. trucar al 630 90 84 61 a partir 21,30h CHICO BUSCA TRABAJO con experiencia y referencias de ayudante de cocina fregaplatos, 627 20 98 79

Soluciones inmobiliarias...

TOT Badalona i 75

Economics_N.indd 75

16/11/2010 14:50:30


Es precisa:

Motor SE VENDE MOTO INFANTIL de 7 a 13 años de 4t. y 90 cc semiautomatica en perfecto estado. 500 €. Kawasaki 85 cc de competición carbono en buen estado 1200 € + INFO 601 204 544

SE PRECISA CHICA DE ACADEMIA PARA PRÁCTICAS EN PELUQUERIA. Rambla San Juan, 99, D. Lloreda. SE PRECISA MECÁNICO de automóvil, oficial de 1ª con bastante experiencia. TEL. 610 213 742 BUSCAMOS OFICIALAS Y AYUDANTAS DE PELUQUERIA PARA BADALONA, se precisa buena imagen, ser muy activa y dinamica con don de gentes, y se ofrece jornada completa en cotnrato minimo de un año con sueldo desde 12000 euros netos año, interesadas enviar curriculum vitae a estilistasbadalona@ yahoo.es CHICA DE 37 AÑOS BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidar personas mayores, canguro, disponabilidad inmediata TEL. 615 89 20 90 SE OFRECE SRA PARA cuidar persona mayor, limpieza, canguro, o similar de 8 a 17 horas TEL 697 41 31 30 CATALANA S´OFEREIx per la cura de persones grans i nens. Experiència i referéncies. TEL. 636 37 47 66 SE OFRECE SRA trabajos por horas o interina cuidano , limpieza, canguro. TEL 617 22 70 33 SEÑORA RESPONSABLE inteligente se ofrece para compañía a sra mayor y llevar la casa, TEL. 633 38 3379 BUSCO TRABAJO POR HORAS, limpieza lunes, miércoles, viernes. TEL. 688 26 91 80

CHICO BOLIVIANO BUSCA TRABAJo por horas o noches, cuidando personas mayores con mucha experiencia y referencias TEL. 679 01 21 41

SE VENDE SUZUKY QUAD 400cc por no usar . 1950€ + INFO 601 204 544

Varis A SAN JUDAS TADEO abogado de lo imposible. Rezar 9 Ave Marias , durante 9 dias. Pida 3 deseos y al noveno dia publica este anuncio. Se cumplira aunque no lo creas.M.G.L SE VENDE PIANO YAMAHA CLARINOVA CLP-130 TEL 93 469 04 78 - 646 66 90 86 GRACIAS Espíritu Santo. M.R. ATENCION! GANE DINERO VENDIENDO SUS ANTIGUOS Comics, Tebeos, Albumes, Cromos, Juguetes Etc. TEL 65143 56 31 VENC PICADORA amb serradora d´ossos incorporat TEL. 93 384 16 10 NITS SE ALQUIL A HABITACIÓN A MUJER. Soleada, internet. 400€. Namaste.616 06 56 77 SE VENDE COFRE MASCOTAS DOGPACK DE CARRYPACK extensible con vaca de 100x60x50 cm. Homologado. No limita la velocidad. De 1 a 7 perros 900 € + INFO 601 204 544 SE VENDE CAMA ARTICULADA Y SILLA DE RUEDAS plegable ultraligera. TEL. 93 464 23 76 SAGRADO CORAZÓN DE JESUS en vos confio san judas tadeo, os quiero que los latidos de mi pobre corazon esten siempre contigo. Gracias por el favor concedido M.J.A.

Amistats GRUPO AMISTAD, PAREJA 649 50 14 31

Classes CLASES GUITARRA. Todos los niveles. BADALONA y alrededores. CONTACTO: joanmariasole@ gmail.com. 664 36 72 08 PR O F E S O R A T I T U L A DA DA CLASES particulares y grupo, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés, Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL. 93 461 09 24 - 677 35 89 67

CURSOS Depilación, limpiezas de cutis, manicura & pedicura

¡Prepara tu futuro laboral! Alfonso XIII, 360. BADALONA. Tel. 93 387 04 09

BUSQUEM UNIVERSITARI/A PER CL ASSES PARTICUL ARS DE REFORÇ de batxillerat tecnológic, imprescindible bon nivell d´anglés TEL.663 94 22 96 ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81 LLICENCIAT DÓNA CLASSES D'ESO, BATXILLERAT, SELECTIVITAT, MÒDULS, etc. (Mates, Física, Química). C/Industria,102. TELS. 93 383 37 15 - 93 389 34 33 - 635 33 63 28 (Ramon)

Publique sus anuncios directamente desde la web: www.eltotdigital.com 76 i TOT Badalona

Economics_N.indd 76

16/11/2010 14:50:31


III CONCURS DE FOTOGRAFIA Per la portada de l'extra de Nadal d'EL TOT BADALONA Montgat - Tiana Com en darreres edicions el TOT BADALONA i EDUCA BORRAS convoquen un concurs per buscar la ĨŽƚŽŐƌĂĮĂde la nostra portada de Nadal. ^ŝƚĞŶƐƵŶĂĨŽƚŽŐƌĂĮĂŽƵŶĨŽƚŽŵƵŶƚĂƚŐĞƋƵĞƌĞůĂĐŝŽŶŝĞůEĂĚĂůĂŵďĂĚĂůŽŶĂ͕DŽŶƚŐĂƚ ŽdŝĂŶĂĞŶǀŝĂͲůĂĂůĂŶŽƐƚƌĂƌĞĚĂĐĐŝſ͕ŝƐŝƐƵƌƚĞƐĐŽůůŝĚĂĐŽŵĂƉŽƌƚĂĚĂĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌăƐƵŶůŽƚ ĚĞũŽĐƐŐĞŶƟůĞƐĂĚ͛ĚƵĐĂŽƌƌĂƐ͘

ŶǀŝĂ͛ŶƐůĂĨŽƚŽŐƌĂĮĂĂ͗ ZĞǀŝƐƚĂůdŽƚĂĚĂůŽŶĂ͕ĐŽŶĐƵƌƐƉŽƌƚĂĚĂEĂĚĂů ĂƌƌĞƌ>ůĞſ͕ϭϭͲϭϯ͕ϮŶϯĂϬϴϵϭϭĂĚĂůŽŶĂ͘ dĂŵďĠůĂƉŽƚƐĨĞƌĂƌƌŝďĂƌĂ͗badalona@eltotdigital.com ^^>KEhZ^͗ WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͗YƵĂůƐĞǀŽůĂĮĐŝŽŶĂƚĂůĂĨŽƚŽŐƌĂĮĂ͕ƐĞŶƐĞůşŵŝƚĚ͛ĞĚĂƚ͘dĞŵĂ͗&ŽƚŽŐƌĂĮĂĚĞEĂĚĂůƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĂŵď ĂĚĂůŽŶĂ͕DŽŶƚŐĂƚŽdŝĂŶĂ͘&ŽƚŽŐƌĂĮĞƐ͗ĂĚĂĐŽŶĐƵƌƐĂŶƚƉŽƚƉĂƌƟĐŝƉĂƌĂŵďĚƵĞƐĨŽƚŽŐƌĂĮĞƐĐŽŵĂŵădžŝŵ͕ ĂƉŽƌƚĂŶƚƵďŝĐĂĐŝſŽŶƐ͛ŚĂĐĂƉƚĂƚůĂŝŵĂƚŐĞĞŶĐĂƐĚĞŶŽƐĞƌĨŽƚŽŵƵŶƚĂƚŐĞ͕ĚĂƚĂĚĞůĂĨŽƚŽŐƌĂĮĂ͕ŶŽŵĚĞů͛ĂƵƚŽƌ͕ ƚĞůğĨŽŶĚĞĐŽŶƚĂĐƚĞŝĚŝƌĞĐĐŝſ͘^͛ĂĐŽŶƐĞůůĂƋƵĞůĞƐŝŵĂƚŐĞƐƐŝŐƵŝŶĞŶǀĞƌƟĐĂůŝĂďŽŶĂƌĞƐŽůƵĐŝſƐŝƐſŶĚŝŐŝƚĂůƐ͘ ĂƚĂůşŵŝƚƉĞƌĞŶǀŝĂƌͲůĞƐ͗ ϳĚĞĚĞƐĞŵďƌĞĚĞůϮϬϭϬWƌĞŵŝ͗DĂŐŶşĮĐůŽƚĚĞ:ƵŐƵĞƚĞƐŽƌƌĂƐ͘

DONA'T A CONÈIXER

Especial Nadal 2010

Des de sempre la publicitat ha estat una eina molt important per tirar endavant, no és una despesa, és una inversió. Si no et dones a conèixer no existeixes. El proper 16 de desembre EL TOT BADALONA editarà, com és costum L´ESPECIAL DE NADAL. La tirada serà de 23.000 exemplars i la seva durada quinzenal, amb ofertes i una forta representació del comerç de Badalona, Montgat i Tiana. Si esteu interessats a publicar algun anunci en aquesta edició truqueu per informar-vos abans del 3 de desembre.

SI NO ET CONEIXEN, NO EXISTEIXES!! Tels. 93 464 69 79 - 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com TOT Badalona i 77

1453.pag.77.indd 1

16/11/2010 10:39:47


tecnologia Benvinguts al videoclub iTunes Apple ha ampliat els continguts d'iTunes permetent la descĂ SSFHBEFQFMtMĂ&#x201C;DVMFT$PNKB havia anunciat la companyia, es posa a disposiciĂł dels usuaris un servei de 'videoclub' B USBWĂ?T EF MhJ5VOFT 4UPSF Per accedir als continguts els usuaris hauran d'abonar RVBOUJUBUTRVFPTDJMtMFOFOUSF els 3 i 4 euros per veure la QFMtMĂ&#x201C;DVMB J FOUSF FMT J euros per adquirir-la de manera QFSNBOFOU&MTFSWFJThIBQPTBU en funcionament sense una DPNVOJDBDJĂ&#x2DC; PGJDJBM Eh"QQMF &MT VTVBSJT RVF IP EFTJUHJO poden accedir al catĂ leg de QFMtMĂ&#x201C;DVMFTOBWFHBOUBUSBWĂ?T EhJ5VOFT &MTJTUFNBQFSNFUBMTVTVBSJT EFTDBSSFHBSTF MB QFMtMĂ&#x201C;DVMB BNCVOQBHBNFOUQSFWJ-FT tarifes que s'han d onat a DPOĂ&#x2019;JYFSTFSJFOEF FVSPT QFMhMMPHVFShJ FVSPTQFSMB DPNQSBEFQFMtMĂ&#x201C;DVMFTRVFOP TJHVJOOPWFUBU &OFMDBTEFMTDPOUJOHVUTDPOTJ

derats novetat, els preus sĂłn EF J FVSPT &MTJTUFNBQFSNFUBMTVTVBSJT que lloguin el film veureâ&#x20AC;&#x2122;l en VO UFSNJOJ EF EJFT %JOT EhBRVFTUTEJFT FMTDPOTV midors disposen de dos dies una vegada han començat FM WJTJPOBU 4J EJOT EhBRVFTU UFSNJOJOPThIBWJTUMBQFMtMĂ&#x201C;DVMB l'arxiu deixarĂ d'estar disponible i s'haurĂ  de tornar a pagar

QFS DPOTVNJSMP 4PCSF FMT formats, des de Applesfera JOGPSNFO RVF MFT QFMtMĂ&#x201C;DVMFT que es compren es descarreHVFOFO)%5BNCĂ?ThJOGPSNB que en el futur s'espera que el catĂ leg s'ampliĂŻ afegint sèries EFUFMFWJTJĂ&#x2DC;BMTDPOUJOHVUT"NC la posada en marxa d'aquest servei Apple intenta impulsar el desenvolupament i el consum EFMTFVEJTQPTJUJVh"QQMF57h

Fes-te amic del Tot Badalona, Montgat i Tiana a la nostre pĂ gina del Facebook! Accedeix i comparteix amb el nostre grup i estigues al dia de MBDUVBMJUBUMPDBMJEF505FMRVFUJOUFSFTTB"MBQĂ&#x2039;HJOB Facebook del â&#x20AC;&#x153;Tot Badalona, Montgat i Tianaâ&#x20AC;? podrĂ s donar Buscaâ&#x20AC;&#x2122;ns al la teva opiniĂł sobre els temes mĂŠs actuals, gaudir dâ&#x20AC;&#x2122;imatges i agregaâ&#x20AC;&#x2122;ns! FYDMVTJWFTJTFSFMQSJNFSBWFVSFBMHVOFTEFMFTOPUĂ&#x201C;DJFTRVF QVCMJRVFNBMBSFWJTUB

TĂ&#x2030;CNICO INFORMĂ TICO LAS 24 HORAS S.I.A D.

Reparaciones puntuales y totales a domicilio. TambiĂŠn programador Web, electrĂłnico, analista... Desplazamientos y presupuestos gratis para siempre. Rafael MartĂ­nez.

Tel. 666 82 16 24

ACADĂ&#x2C6;MIES

Webs a mida

Gestió de Correus dominis electrònics

Cursos de informĂ tica. Contabilidad, facturaciĂłn y nĂłminas por ordenador. Cursos especiales para empresas. OfimĂĄtica. ProgramaciĂłn y Multimedia.

We b Internet!

www.clicdisseny.com info@clicdisseny.com

93 384 66 00 - 93 383 47 50 - 93 388 18 51

INSTITUT CATALĂ&#x20AC; DE COMERĂ&#x2021; Cursos inglĂŠs todos los niveles. Grupos especiales para niĂąos a partir de 7 aĂąos. Las aulas cuentan con TV conectado vĂ­a satĂŠlite para hacer mĂĄs divertidos y efectivos los ejercicios de adiestramiento del oĂ­do a la dicciĂłn del idioma.

Demani'ns una demostraciĂł gratuĂŻta sense cap compromĂ­s:

Tel. 937 942 712 616 367 985

Tel. 93 397 40 04 - 93 383 47 50 93 384 61 55 78 i TOT Badalona

QBHJOEE
TOT Badalona i 27

PlantillaBase-Nova.indd 1

11/11/2010 13:26:53


ESPECIALISTAS EN IMPLANTOLOGĂ?A, ORTODONCIA Y ODONTOLOGĂ?A GENERAL 1ÂŞ CONSULTA Y RADIOGRAFĂ?A

â&#x20AC;&#x153;GRATUITAâ&#x20AC;? Pague su tratamiento financiado hasta 60 meses

IMPLANTES 1

2

ER

4

PASO

0

3

ER

PASO

PASO

UN IMPLANTE POR

590â&#x201A;Ź*

0

5

0

PASO

PASO

*PrĂłtesis Aparte

Dr. Roberto Koenig

Dra. FĂĄtima Dominici

nÂş colegiado 3183

nÂş colegiado 3184

- MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

- MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ&#x2DC;O&TQBĂ&#x2014;PMB&OEPEPODJB

TODOS NUESTROS SERVICIOS EN:

WWW.UNIDENTALBADALONA.ES C/Alfonso XIII, 27 Badalona (Esq. Pza. Manuel Carrasco i Formiguera. Frente antiguo pabellĂłn Joventut y metro linea 2, salida Pep Ventura)

TEL. 93 387 58 02 UniDental.indd indd 1

30/08/2010 30/ 0/0 /08/ 8/2 /201 12:51:05 5

TOT Badalona, Montgat i Tiana 1453  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1453.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you