Page 1

Del 11 al 18 de juny '10 · www.eltotdigital.com

Número 1430

EspaiC:

D'Entrada:

Un diumenge de La vaga del sector jazz a Ca l’Arnús públic té poca incidència a Badalona .23 .05

Persones:

Política:

Xènia Aymerich, tècnica en conservació i preparació de material paleontològic .14

Serra reconeix que amb Bartomeu Muñoz mai s’havien tingut “cap tipus de simpatia” .12

Badalona recupera la bandera blava

Opinió:

A Fons:

Joan Soler i Amigó i Dolors Sabater .10

Badalona celebra la primera festa solidaria per Nicaragua .16

Grup de treballadores de l’empresa Vila Berenger del carrer Triomf de Badalona. Foto. Joaquima Gea

Portada.indd 1

08/06/2010 16:24:51


sumari D’entrada Actualitat Política Esports A fons Persones Instantàneas Espai C Agenda

4-5 6-8-9 12 - 13 21 16 14 18 22 - 28 24 - 25

Cinemes 26 28 Novetats 30 - 35 La Llar 42 - 46 Medicina i Salut Necrològiques 55 Consultori Legal 36 Animàlia Nins Cartes dels Lectors 52 - 53 - 54

Foto Denúncia Immobiliària Gastronomia Guia de Serveis Tot Motor Passatemps/Horòscops

Classificats Tendències Tecnologia

54 63 - 69 48 - 51 19 58 - 59 56 - 57 70 - 77 38 - 39 78

Foto antiga

Grup de treballadores de l’empresa Vila Berenger del carrer Triomf de Badalona. Foto. Joaquima Gea Tothom que desitgi veure publicada de forma gratuïta alguna fotografia seva antiga de Badalona, Montgat i Tiana, pot fer-les arribar a la nostra redacció ubicada a: C/. Lleó, 11-13 2n. 3a. - Badalona

93 464 69 79 · 93 464 69 83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com EDITA: Subirats&Subirats Editors S.L. NIF: B-63461594 DISSENY GRÀFIC I MAQUETACIÓ: M. Subirats, L. Catalán, M. López. REDACCIÓ: M. Subirats, C. Carvajal, C. Tornero, Gina de Tera, J. García, N. Ribó ADMINISTRACIÓ: X. Subirats, A. Soriano, N. Ferrer IMPRIMEIX: Tugrupográfico DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 OFICINES:C/Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona · badalona@eltotdigital.com · www.eltotdigital.com Distribució gratuïta a: Badalona, Montgat i Tiana. Fa saber que edita la revista amb paper ecològic, seguint les normatives europees vigents. La redacció de Revistes el TOT no es fa necessària-

2

1430.pag.02.indd 1

ment responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials compresos en el setmanari. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de la competència, aquesta editorial comunica que queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels anuncis, articles, imatges o col·laboracions que apareixen en aquesta publicació, fins i tot citant la seva procedència. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de la procedència de les dades facilitades pels anunciants.

TOT Badalona

08/06/2010 10:50:52


e Higien Bucal

2 0€

PRIMERA VISITA GRATUÏTA!!! PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

Facilitats de pagament

Totes les especialitats M O B A I E L G D R Í T A

Avinguda Catalunya, 68-0 7 0891 -7 LLO R EA DB ( AD ALO A N) Tel. 93 383 05 05 .w robdental.com

RobClinicaDental.indd 12 12

02/06/2010 13:02:24 4


actualitat

d'entrada

t La manifestació de dilluns estava convocada per diverses forces d’esquerres

La vaga del sector públic té poca incidència a Badalona La vaga del sector públic, d’aquest dimarts, també va tenir repercussió a les administracions locals, com els ajuntaments de Badalona, Montgat i Tiana. A Catalunya són quasi 93.000 les persones que treballen a l'administració local, segons dades de la Generalitat de l'any 2008. El sindicats van comptabilitzar que el seguiment en les administracions municipals va ser d’un 60% de mitjana. A Badalona, segons el consistori, només un 25,9% dels treballadors municipals va fer vaga. Poca incidència de la vaga del sector públic a Badalona, Montgat i Tiana. L'ajuntament de Badalona va xifrar en un 25,9 % el seguiment de la vaga dels treballadors del consistori badaloní, sense c o m pt ar a l s m é s d e 3 0 0 agents de la Guàrdia Urbana que per llei no poden fer vaga. Pel que fa als organismes autònoms i d'altres empreses públiques, el govern municipal va xifrar en un 2,3% el seguiment de l'aturada. El seguiment de la vaga en el sector de la sanitat va ser minoritari i no va afectar als serveis que ofereix l'Institut Català de la Salut ni els de 4

DEntrada-Pag4-5.indd 2

Badalona Serveis Assistencials, que només fan aturar alguns treballadors de 12h. a 15h. del migdia. Pel que fa al sector de l'educació, algunes escoles badalonines com l'Artur Martorell o el Josep Boada, entre d'altres, van secundar la vaga, tot i que van oferir ser veis mínims. D'altra banda, els sindicats majoritaris de l'Ajuntament no es van posar d'acord en les xifres. Mentre Comissions Obreres va xifrar el seguiment de la vaga al voltant del 40%, des d'UGT van assegurar que un 60% de la plantilla municipal badalonina va secundar l'aturada.

Els sindicats xifren en el 75% el seguiment de l'aturada a Catalunya i el govern el rebaixa al 15% El Govern de la Generalitat va assegurar que la vaga del sector públic va tenir un seguiment d'entre un 11 i un 15% de mitjana. Una jornada que, segons va assegurar l'executiu, es va desenvolupar “ sense incidències remarcables”. El c onseller d 'Innovac ió, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va assegurar que l'executiu “respecte” el dret de vaga dels treballadors públics, però va reafirmar la “necessitat ” de fer TOT Badalona

08/06/2010 16:22:55


una “reducció immediata” del dèficit públic. Segons Huguet, cal fer “sacrificis” per poder mantenir l'estat del benestar i va recordar que en aquests moments s'està parlant de rebaixes salarials i no d'eliminació de llocs de treball. A Catalunya, els sindicats van xifrar el seguiment en el 75%. Diverses manifestacions a Badalona La ciutat va viure, des de dilluns, diverses manifestacions del sector públic. La primera concentració va ser dilluns a la tarda on prop de 150 per sones es van concentrar a la plaça de la Vila de Badalona en contra de la retallada del govern central. La major part dels manifestants eren membres dels partits d'esquerres que van convocar la mobilització: la Candidatura d'Unitat Po pular, Revo lta Glo bal Esquerra Antic apitalista, I Iniciativa per Catalunya Verd s i Esquerra Unid a i Alternativa. També es va poder veure membres d'algunes entitats de la ciutat com l'associació gitana Rom i Romí. Durant la concentració es va llegir un manifest en què es culpava la dreta política, els especuladors, la banca i el gran capital de l'actual situació de crisi. El dimarts, dia de l’aturada, un s 20 0 tre b all ad or s d e l sector públic badaloní es van manifestar a la Plaça de la Vila convocats pels 4 sindicats amb representació a l'Ajuntament de Badalona. Molts treballadors municipals van optar per anar a treballar, però van destinar la seva hora d'esmorzar per manifestar-se davant la Casa de la Vila. Durant la concentració es van poder veure pancartes acusant al govern central i TOT Badalona

DEntrada-Pag4-5.indd 3

actualitat

Carles Tornero redaccio@eltotdigital.com

t La Plaça de la Vila va acollir la concentració dels treballadors del sector públic, el dimarts al matí.

als bancs de l'actual situació de crisi i denunciant la retallada de sous que es preveu aplicar als treballadors públics. També durant la concentració es van escolt ar d iver ses pro c lames a través dels portaveus dels sindicats. Els sindicats, amb representació a l’ajuntament de Badalona, han anunciat que demanaran la paraula al proper ple municipal i proposaran, entre d’altres mesures, reduir el sou dels regidors un 30%, eliminar els càrrecs de confiança o suprimir els cotxes oficials del consistori.

Els treballadors de Badalona Serveis Assistencials tallen el trànsit Un centenar de treballadors de Badalona Serveis Assistencials, que gestiona l’Hospital Muncipal i d’altres centres sanitaris de la ciutat, van tallar, aquest dimarts, el trànsit entre l’avinguda Martí Pujol i la Via Augusta. Durant 40 minuts els treballadors van protestar contra les mesures del govern central que també afectaran la sanitat pública. Segons van anunciar els portaveus sindicals, el tall de trànsit s’allargarà durant aquesta setmana, entre la 1 i les 2 del migdia.

t&MUBMMEFUSËOTJUEFMTUSFCBMMBEPSTEF#4"WBQSPWPDBSVOHSBODPMtMBQTF de trànsit al centre de la ciutat

5

08/06/2010 16:23:04


actualitat

actualitat

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

La platja dels pescadors de Badalona obté la bandera blava $ F O U S F t L' A s s o c i a c i ó d'Educació Ambiental i del Consumidor i la Fundació per a l'Educació Ambiental (ADEAC-FEE) han atorgat el reconeixement Bandera Blava a la platja dels Pescadors, el tram del litoral badaloní situat entre el carrer de Mar i el carrer de Sant Domènec. El distintiu Bandera Blava, d'abast mundial, reconeix que la platja compleix amb criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat, així com que disposa d'informació i de gestió ambiental adequada. Per altra banda, l'Escola d el M ar s' ha c o nver tit en Centre Bandera Blava com a equipament obert al públic on es realitzen tasques pedagògiques per a escoles en matèria d'ecosistemes marins. La regidora de Medi Ambient i Mobilitat, Mercè Rius, ha destacat els esforços per aconseguir-ho, "s'ha treballat durant aquests mesos per tal d'adequar tots els nostres serveis a les exigències de la bandera blava, i ara els esforços han tingut el seu

t La platja de Badalona ha aconseguit la bandera blava després de 20 anys de no tenir-ne

reconeixement a nivell internacional". Segons Rius "aquest reconeixement ens estimula encara més a continuar millorant l'estat de la platja i aspirar, per què no, ampliar els trams de platja amb aquest distintiu de qualitat".Per la seva banda, l'alcalde de Badalona, Jordi Serra ha qualificat d'èxit la Bandera Blava concedida a la Platja dels Pescadors per l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor 104 banderes arreu de Catalunya Les platges i ports esportius

catalans han obtingut aquest any 104 banderes blaves, s e g o n s A E DAC. C o n c r e tament, les platges tenen 85 d 'aquestes distinc ions mediambientals i els ports, 19. Pel que fa al territori espanyol, ha obtingut en total 605 b a n d e r e s b l ave s (4 9 3 e n platges i 78 de ports esportius) aquest 2010, mantenintse al capdavant dels 33 països par ticipants de l'hemisferi nord, cosa que significa que una de cada sis banderes del total de les 3.511 concedides a la regió onejaran a l’Estat.

També és notícia Jordi Ara, nou director de l’hospital de Can Ruti Can Ruti té un nou director. El nou director de l'Hospital Germans Trias, Jordi Ara, aposta per consolidar el centre pel que fa a l'atenció local i la terciària, aquells pacients que vénen d'altres poblacions per fer consulte s m é s e s p e c i a l i t z ad e s. El doctor Ara ha destacat que l'hospital compta amb un pressupost elevat però aju s t at i h a afe g i t q u e e l centre sanitari és un dels més eficients pel baix marge de racionalització. 6

Actualitat-Pag6.indd 1

Manifestació a Sant Roc contra l’atac d’Israel a la flota Freedom Gaza Unes 200 persones es van manifestar, divendres passat, en contra del darrer atac d'Israel a la flota humanitària Freedom Gaza. A la concentració, organitzada per la Federació Pakistanesa a la plaça Camarón de la Isla al barri de Sant Roc, es va procedir a la lectura d'un manifest en contra de l'assetjament i els crims de guerra contra la població de Gaza. Els manifestants han demanat a la ciutadania a adherir-se a la campanya internacional de boicot.

S’organitza, un any més, el Casal d’estiu per a nois i noies amb discapacitat JOUFMtMFDUVBM Les associacions de mares i pares de les escoles d’educació especial, conjuntament amb l’Associació pro persones BNCEJTDBQBDJUBUJOUFMtMFDUVBM i les seves famílies i amb la DPMtMBCPSBDJØEFM"KVOUBNFOUEF Badalona i del Consell Comarcal del Barcelonès, han organitzat, un any més, el Casal d’Estiu per a nois i noies amb discapacitat JOUFMtMFDUVBM QFSUBMRVFBRVFTUT joves puguin també gaudir del lleure a la nostra ciutat. TOT Badalona

08/06/2010 15:37:22


BUFALĂ€ 03455 Piso TODO EXTERIOR con 2 hab. (antes 3), cocina y baĂąo arreglados, salĂłn en 2 ambientes, aire acond. IUtRFDORU OLVWRSDUDYLYLU 129.500 â‚Ź / 21.546.987 PTS

LA MORERA

157.000 â‚Ź / 26.120.000 PTS

BUFALĂ€

03967 Piso en PRESIDENT COMPANYS con 3 hab., cocina y baĂąo reformados, balcĂłn, puertas haya, PARA ENTRAR A VIVIR. 169.900 â‚Ź / 28.270.000 PTS

GORG

02549 Ă TICO JUNTO SALESIANOS

03905 Ă TICO 85 m2 + 2 TERRAZAS, 3h (2 dobles), precisa reformas, pocos YHFLQRVTODO EXTERIOR, salĂłn PSRFRVYHFLQRV 186.500 â‚Ź / 31.030.000 PTS

LA MORERA

con TERRAZA 25 m2, 2 hab., salĂłn 26 m2 con salida a terraza, aire acond. (frĂ­o-calor), instalaciĂłn de ascensor. BIEN ORIENTADO. 197.000 â‚Ź / 32.780.000 PTS

JTO. PEP VENTURA

03997 Piso en MARTĂ? PUJOL con 3 hab. (2 dobles exteriores), salĂłn 20 m2 exterior, bien orientado, ESQUINADO con MUCHA LUZSRFRVYHFLQRV 199.000 â‚Ź / 33.110.814 PTS

MONTGAT 039783LVRFRQKDEÂżQFD con ascensor, VISTAS A MAR, 3 balconeras, cocina abierta al salĂłn 22 m2, calefac. y aire. 232.000 â‚Ź / 38.601.552 PTS

03749 Piso SEMI NUEVO junto Mercadona, 1 hab., balcĂłn a la calle, aire frĂ­o-calor, mejor TXHQXHYRDVFHQVRU IDEAL INDEPENDIZARSE. 217.000 â‚Ź / 36.105.762 PTS

BUFALĂ€

CENTRO

03624 Piso de 135 m2 TODO EXTERIOR, para reformar, hay que hacer la distribucion, posibilidad de hacer 4 habitaciones, baĂąo y aseo., ascensor. JUNTO MERCADO TORNER 247.000 â‚Ź / 41.097.342 PTS

03396 Piso en INDEPENDENCIA con 3 hab., balcĂłn con toldos, SUPER REFORMADO, ascensor, calefac., aire acond., MEJOR QUE NUEVO. 232.000 â‚Ź / 38.600.000 PTS

CASAGEMES

CENTRE

03936 Piso JUNTO PLAYA HQÂżQFD SEMI NUEVA, 100 m2, 4 hab., 2 baĂąos, salĂłn 20 m2, calefac., todo exterior. Facilidades de pago. 325.000 â‚Ź / 54.075.450 PTS

03935 PISO en c/ PRIM con 100 m2,

CASAGEMES

BUFALĂ€

03981 Piso en INDEPENDENCIA con 3 hab., salĂłn 20 m2 en 2 ambientes, balcĂłn, calefac. y aire DFRQGÂżQFDFRQDVFHQVRU LISTO PARA VIVIR. 247.000 â‚Ź / 41.097.342 PTS

BUFALĂ€

CASAGEMES

CENTRE

350.000 â‚Ź / 58.235.100 PTS

TOT Badalona

1 pagina.indd 1

MARTĂ? PUJOL

410.000 â‚Ź / 68.218.260 PTS

LA MORERA

03847 Ă TICO con 62 m2 TERRAZA, 3 hab., salĂłn con salida a terraza, calefac., aire acond., alto y con ASCENSOR, mucha luz \EXHQDVYLVWDV 290.000 â‚Ź / 48.251.940 PTS

BUFALĂ€

estrenar, 4 hab., 2 baĂąos, cocina con Vitro, horno y micro, salĂłn 26 m2 con TERRAZA 15 m2, balcĂłn, aire acond., calefac., parking y trastero incl.

CASAGEMES

04007 Casa JUNTO PLAYA en planta

03817 DUPLEX 94 m2 const., 3 hab. (2 con arm.empotrados), baĂąo y aseo, salĂłn 25 m2 en 2 ambientes, TODO EXTERIOR, DVFÂżQFDSRFRV aĂąos, parking opc. 270.000 â‚Ź / 44.924.220 PTS

SANT FOST

03828 2 PISOS de OBRA NUEVA a

03923 Piso IMPECABLE con 2 hab. dobles exteriores, salĂłn 24 m2 independiente, patio 15 m2, calefac., aire DFRQGPXFKDOX]REUDYLVWD con ascensor. 227.000 â‚Ź / 37.769.622 PTS

baja, fachada 5 mts, actualmente pl.baja con 2 grandes salas y EDxRV3RVLEOHHGLÂżFDU pl.baja + piso y buhardilla. 370.900 â‚Ź / 61.700.000 PTS

345.582 â‚Ź / 57.500.000 PTS 03242 Casa a LA CONRERIA en

LA MORERA

03619 Piso en AV. MORERA con 3 hab., cocina y baĂąo reformados, salĂłn con balcĂłn a la calle, calefac., OLVWRSDUDYLYLUASCENSOR. 216.000 â‚Ź / 36.000.000 PTS

COLL I PUJOL

02505 Piso JUNTO SANT BRU con 3 hab. (2 dobles ext.), baĂąo y cocina QXHYRVVDOyQPFRQEDOFyQ calefac., aire acond., parket y gres, ascensor. LISTO PARA VIVIR. 298.500 â‚Ź / 49.660.000 PTS

4 hab., baĂąo y aseo, salĂłn 25 m2 con salida a balcĂłn, calefac., aire acond., ascensor. TODO REFORMADO.

00000 Piso TODO EXTERIOR con 3 hab., cocina y baĂąo reformados, parket, calefac., aire acond., OLVWRSDUDYLYLU 192.500 â‚Ź / 32.029.305 PTS

04015 Ă TICO 55 m2 + TERRAZA 15 m2, 2 hab., TOTALMENTE REFORMADO, parket, aire frio-calor, instal. QXHYDVYLJDVYLVWDVIMPECABLE. 207.000 â‚Ź / 34.450.000 PTS

SDUFHODGHPYLYLHQGDHQ pl.baja con 3 hab. (1 suitte), llar de foc y calefac., garaje 2 coches, porche con EDUEDFRDSRVLEOHKDFHUYLYLHQGDV

04005 DUPLEX en STA.MADRONA junto playa, 90 m2 + TERRAZA 25 m2, 3 hab. (posible hacer 4), VISTAS A MARÂżQFDSRFRVYHFLQRV ZONA IDEAL. 490.000 â‚Ź / 81.529.140 PTS

MONTGAT

COLL I PUJOL

BONAVISTA

03951 ĂšNICO PISO 70 m2 con entrada independiente, 4 hab., terraza 15 m2, 2 baĂąos, amplia cocina, salĂłn exterior, calefac., aire acond. ZONA TRANQUILA

STO. CRISTO

03361 Piso IDEAL PAREJAS con 2 hab., TOTALMENTE REFORMADO, salĂłn 17 m2 en 2 ambientes con balcĂłn, parket, toldos, puertas haya. IMPECABLE. 147.000 â‚Ź / 24.458.742 PTS

03974 Casa 180 m2 + PATIO y JARDĂ?N, 3 hab., 2 baĂąos y 2 aseos, sala estar con cocina y salida a patio, salon 35 m2, silla elegaraje, toda exterior, sĂłtano 40 m2, IMPECABLE. 510.700 â‚Ź / 84.950.000 PTS

03994 DUPLEX 90 m2 + TERRAZA PÂżQFDSEMI NUEVA, 2 hab. dobles + estudio 18 m2, calefac., aire acond., ascensor. SUPER ZONA. 412.000 â‚Ź / 68.551.032 PTS

FRONT MARĂ?TIM

03583 Piso SEMI NUEVO con TERRAZA 60 m2, 3 hab. (1 suitte), salĂłn 25 m2 con salida a tza., asc., calefac., aire acond., todo exterior, parking y trastero. 477.000 â‚Ź / 79.366.122 PTS

7

08/06/2010 13:34:30


actualitat

actualitat Una ferida amb cremades de segon grau i tres lleus en una explosió de gas a Sant Roc 4BOU3PDt Una dona va patir cremades de segon grau al 35% del cos i tres més van resultar ferides lleus en una explosió de gas el passat diumenge, poc després d'un quart d'onze de la nit, al número 2 del carrer Badajoz del barri de Sant Roc. L'explosió va tenir lloc per acumulació de gas a dins del domicili. La dona que en va resultar més malparada, Lucía M. G., va ser evacuada a la Unitat de Cremats de la Vall d'Hebron amb cremades de segon grau principalment a cames i braços. Els altres tres afectats, un menor de quatre anys, un noi i una altra dona, van patir ferides molt lleus. El nen tenia una petita contusió al front, el noi una ferida al coll i la dona una crisi d'ansietat. Els efectius del cos d'emergències van inspeccionar l'estat de

l'estructura i van comprovar que no havia quedat malmesa, ni tan sols al pis on s'havia produït l'explosió. Un altre incendi, també a Sant Roc Dilluns, cap a les 9 del matí, va tenir lloc un altre incendi al número 31 del carrer Còrdova, també al barri de Sant Roc. El foc va cremar part d’un pis, però no va produir cap dany personal. Denuncien que molts veïns de Sant Roc manipulen els comptadors de les empreses de servei El president de l’associació de veïns del barri de Sant Roc, i coordinador del sisè, Diego Justícia ha alertat que algunes de les 150 comunitats de veïns de Sant Roc no disposen de cap mena

t Estat del pis del carrer Badajoz després de l’explosió de gas.

d’assegurança. Justícia també ha explicat que uns 300 veïns del barri estarien presumptament manipulant els comptadors d’alguns serveis bàsics, com l’aigua o la llum, per no pagar els rebuts corresponents. Segons el líder veïnal, alguns dels treballadors de les companyies de serveis tenen por de denunciar als veïns que manipulen els comptadors per possibles represàlies i amenaces.

Tiana celebra la festa major de Sant Antoni 5JBOBt La festa major petita de Tiana, la de Sant Antoni, començarà aquest divendres 11 de juny. La festa s’iniciarà amb teatre,música i el festival multipolar. La Biblioteca acollirà el Festival multipolar (Contes per adults): la "bella""capuxeta"

dorment, amb Albert Estengre, a les 19h. Pel que fa el teatre, la Sala Albéniz acollirà l’obra Clochard Grappa Teatre, a les 21:30h. Dissabte la festa major continuarà amb la XVII Trobada de Puntaires, el ball de Festa Major amb l’Orquestra Privada,

la fira d’entitats, un espectacle infantil o el concurs de dibuix. Per diumenge s’ha programat l’ofici solemne de Sant Antoni, sardanes o la XV Degustació de truites i Concert Vermut. [+] Pàgina de l’agenda del Tot o a www.tiana.cat

Guns N'Roses actuaran a Badalona el 14 d'octubre

Aquest diumenge s’inaugura la riera de Sant Jordi de Montgat

També és notícia Coll i Pujol, la Morera, la Ronda de Llefià i Sant Antoni de Llefià prenen el relleu de les festes Aquest cap de setmana es el torn de Coll i Pujol, que aquest dissabte celebrarà una sardinada i una botifarrada a la plaça Oriol Martorell. A la Morera tindrà lloc una festa infantil i un sopar popular, al carrer Pirineus. Per la seva banda, Sant Antoni de Llefià celebrarà la seva festa amb correfoc i revetlla popular, a la plaça Trafalgar i a la Ronda de Llefià començaran les seves festes amb multitud d’actes. 8

Actualitat-Pag8-9.indd 2

Guns N ' Roses aterraran a Catalunya el proper mes d'octubre amb la gira Chinese Democracy, que tancaran al Pavelló Olímpic de Badalona el dia 14. Serà una nova oportunitat per veure en directe la banda nord-americana, que no sortia de gira des de 2006-2007, quan van fer 60 concerts en 26 països. En aquesta ocasió, els Guns N’Roses prosseguiran per Europa una gira que va arrencar l'11 de desembre a Taipei. Les entrades ja estan a la venda.

Serà a les 12h. del migdia, amb un acte institucional on estaran representades les diverses administracions que han intervingut a l’obra, i tot seguit hi haurà un QFUJUSFGSJHFSJBNCMBDPMtMBCPSBDJØ de l’A.V. Les Mallorquines. Les obres de canalització i urbanització de la riera Sant Jordi han tingut una duració de 3 anys i han tingut nombrosos imprevistos, com la fallida de l’empresa constructora. Les obres han permès canviar tot el mobiliari urbà. TOT Badalona

08/06/2010 9:53:51


L’Ajuntament de Montgat multarà a partir d’aquest mes els ciclistes que travessin el passeig marítim

t Tot i la prohibició, molts ciclistes creuen el passeig marítim de Montgat

.POUHBU t L'Ajuntament de M o ntg at h a a n u n c i at q u e a par tir d’aquesta segona quinzena del mes de juny, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu, multarà els ciclistes que circulin pel passeig marítim del municipi. Amb aquesta mesura, el consistori vol endurir una prohibició que fa dos anys que va establir. I és que davant de l'estretor

que té el passeig Marítim de Montgat, concretament des de la sortida del túnel del tren fins al Masnou, l'Ajuntament hi WBJOTUBMtMBSTFOZBMTRVFQSPIJbeixen la circulació de bicicletes, ja que s'han anat registrat nombrosos accidents amb els vianants que hi passejaven. La sanció econòmica que s'aplicarà en cas d'enxampar BMHVO JOGSBDUPS QPU PTDJMtMBS des dels 60 fins als 85 euros.

El departament d’interior torna a prometre l’arribada de més agents dels Mossos d’Esquadra a Badalona

actualitat

Carles Carvajal Troba totes les notícies a www.eltotdigital.com

#BEBMPOB t El secretari de Seguretat Pública del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Delor t, va garantir, durant el Dia de la Guàrdia Urbana d e B a d a l o n a , l ’a r r i b a d a imminent de més efectius dels Mossos d’Esquadra a la ciutat de Badalona. D e l o r t , q u e va c o n f i r m a r que arribarien abans d’un mes, no va voler quants efectius policials arribaran a la ciutat. El secretari de Seguretat ha volgut deixar clar que Badalona “no és cap punt crític” de delinqüència i d’inseguretat. Delort ja va prometre l’any passat, també durant el Dia de la Guàrdia Urbana, l’ampliació imminent dels efectius dels Mossos d’Esquadra, fet que no s’ha complert. D’altra banda, el Dia de la Guàrdia Urbana de Badalona va ser vir per condecorar els actes meritoris dels agents de la policia local de Badalona.

També és notícia L'Ajuntament de Montgat construirà 112 nínxols nous al cementiri municipal El projectes preveu la possibilitat d'afegir 112 nous nínxols i columbaris al recinte funerari, que no augmentarà la seva superfície. A banda, la proposta també fa una reserva dels terrenys del costat de l'equipament per la possible construcció d'un tanatori. S’ha de destacar que el projecte no té data d'execució ni està pressupostat, però la regidoria de Via Pública preveu cobrir la previsió d'enterraments al municipi, ja que ara només queden 26 nínxols buits. TOT Badalona

Actualitat-Pag8-9.indd 3

10 anys de recollida selectiva a Tiana Tiana ha commemorat els 10 anys de la recollida selectiva Porta a Porta, i per celebrar-ho s' han posat en marxa diferents iniciatives.El passat dissabte, coincidint amb el dia del Medi Ambient i amb l'aniversari del desplegament, va tenir lloc una jornada de participació ciutadana a través de tallers, activitats i actuacions per a públics de totes les edats. Enguany, l'Associació de Municipis Catalans pretén aconseguir la implicació de 100 localitats per realitzar el porta a porta.

Tiana busca terrenys per construir una segona escola bressol al municipi El govern de Tiana vol aconseguir, abans d'acabar l'actual mandat, uns terrenys per poder-hi construir, en un futur, una segona llar d'infants municipal. L'alcalde, Emili Muñoz ha explicat que aquest solar se situaria a la zona oest del municipi. A més, el govern també s’ha compromès a estudiar una ampliació, amb una altra aula per a infants de 2 a 3 anys, de l'actual escola bressol municipal, on 50 famílies han quedat fora per al curs vinent. 9

08/06/2010 9:53:55


actualitat

amb veu pròpia Jugar amb foc Dolors Sabater http://blocs.mesvilaweb. cat/miozz

Fa pocs dies, la Patum de Berga ha tornat a fer evident la importància que tenen les festes de foc als Països Catalans. I no és pas la Patum sola: des de fa força anys cada cop són més esteses les colles de diables i de dracs a tot el país – Badalona en som una bona mostra! - si bé cal reconèixer el valor propi de la Patum avalat pel seu nomenament com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, per la UNESCO, el 2005. Precisament la regulació de les festes de foc, tan importants en la tradició festiva popular catalana, ha estat motiu de polèmica darrerament, en pretendre Europa obligar els estats membres a complir unes normatives de seguretat que haurien impedit el funcionament actual dels Correfocs i altres manifestacions festives amb material pirotècnic. La pressió

del suport popular, fonamental, i la mediació política, han aconseguit que aquesta normativa europea no s’apliqui, de moment, fil per randa a Catalunya. Justament fa un mes , quan encetàvem les nostres festes de maig, el Consell de Ministres espanyol va aprovar l’adaptació de la normativa europea sobre pirotècnia perquè les festes de foc catalanes no perillessin. Es podran fer pràcticament com fins ara, tot i que caldrà introduir alguna novetat, com ho serà la introducció de la figura d’un expert en pirotècnia. Si es mira fredament, es pot entendre aquesta preocupació europea: jugar amb foc sempre ha estat molt perillós. Si es mira més d’aprop, s’observa que ja s’apliquen normes de seguretat preventives importants, i que la proporció d’incidents i accidents que provoquen aquestes celebracions no és alarmant. Semblaria lògic, en aquest ordre de coses, que quan es produís un accident durant un acte com la Patum, durant un Correfoc o

durant la Cremada del Dimoni, per posar exemples propers, els organitzadors s’esmeressin procurant les atencions mèdiques i jurídiques necessàries a qui en resultés afectat. Perquè hi ha l’obligació legal de contractar assegurances de responsabilitat civil, i hi hauria d’haver l’obligació moral de fer costat al públic d’aquestes festes, especialment si resulta ferit de gravetat:: el reconeixement i la complicitat, a més de valors humanitaris, són també elements preventius importants. Per això sobta que l’Ajuntament de Badalona, organitzador del Correfoc, eludeixi la seva responsabilitat desestimant la denúncia presentada per la família d’un ferit greu al Correfoc de l’any passat, el 16 de maig del 2009. I sobta que l’informe de la colla afectada tiri pilotes fora. Tenint en compte el moment que vivim en relació a la norma europea, una reacció com la mostrada en la recent i definitiva resposta municipal és molt perillosa; és jugar amb foc!

"Llengua - cultura - país" Joan Soler i Amigó

Si se'n couen de coses en aquesta casa del carrer de la Costa! A baix, la Sargantana. Al pis, Òmnium Cultural. A tots ens convenia. El passat 1 de juny va tenir lloc un debat sobre el present i el futur de la cultura catalana, amb dos pesos forts: en Vicenç Villatoro i en Ferran Mascarell. Estava prou ple: el tema s'ho valia. Van parlar de cultura catalana i de cultura en català, d'indústria cultural, del context multicultural, d'identitat i identitats, de memòria compartida, del desencaix entre generacions... Em vaig apuntar la definició de cultura com l'aprenentatge permanent de coneixements i valors, i del risc d'augment dels coneixements i de minva o 10

Opinio-Pag10.indd 1

banalització dels valors. L'Oriol Soler va portar bé el debat, que va desembocar en el joc absurd del Tribunal Constitucional i en els referèndums sobre la independència. Va ser interessant adonar-se de les coincidències de fons entre l'opció federalista i la més clarament nacionalista. Anar els catalans amb aquesta Espanya, decididament no! És que ens podem sentir còmodes en una altra Espanya? Però, és que n'hi ha una altra? No serà que no ho haguem intentat! Quantes vegades ens hem deixat enganyar? Quantes ens deixarem enganyar encara? Com es pot ser federalista si ningú més vol ser-ne? Si ja es troben bé en la seva Espanya? L'independentisme comença a no ser només cosa dels independentistes. Als catalans ens cal un Estat eficaç que respongui a les nostres necessitats, a l'alçada dels nostres projectes. Fins i tot a les necessitats i als

projectes d'Espanya, deia en Mascarell. Si l'Estat que ens cal no és l'Estat espanyol, per quin altre apostem? deia en Villatoro. "Adéu, Espanya!". Tanmateix, sembla més fàcil pensar globalment que actuar localment: no costa tant de posar-nos d'acord parlant de cultura catalana i Catalunya que no de cultura badalonina i Badalona. Què vol dir ser "capital de la cultura catalana"? Quina és la nostra identitat com a badalonins? La cultura de Badalona és cultura catalana? Aquest és el repte d'Òmnium Cultural a Badalona. Com sona "Llengua - Cultura - País", a Badalona? A quina llengua ens referim? De quina cultura parlem? Quin país és el nostre? Al vell eslògan "és català tothom que viu i treballa a Catalunya", alguns hi afegíem: "...i vol ser-ne". Doncs, ara ens adonem de fins a quin punt és decisiu, per a tots, el "voler ser-ne". TOT Badalona

08/06/2010 11:47:06


7& / %" )"#*5"5(&4 J ) B C J UBDJ P O T */'03."$*» 5       (SVQ'BNBEBTJOEE

727%DGDORQD
actualitat

política Serra reconeix que amb Bartomeu Muñoz mai s’havien tingut “cap tipus de simpatia” #BEBMPOB t Les males r e l a c i o n s e n t r e l ’a l c a l d e de Badalona, Jordi Serra, i l’exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bar tomeu Muñoz, eren ‘vox populi’ des de fa anys, però fins ara Jordi Serra no n’havia volgut parlar mai públicament. Ho ha fet per primera vegada a Te l ev i s i ó B a d a l o n a , a l pro grama “ l’entrevista” , i preguntat pel cas Pretòria que va portar Muñoz a presó preventiva. Sobre aquesta trama de corrupció, el batlle badaloní assegura que s’ha sentit “ d o l g u t ” p e r l ’a c t u a c i ó d’algunes persones, però no traït per companys de partit, com ho era Bartomeu Muñoz abans de ser expulsat pel PSC. Serra assegura que “és públic i notori que, a nivell polític, no ens hem tingut mai cap tipus de simpatia... et pots sentir traït per un amic però no per algú que no ho és”.

tBartomeu Muñoz i Jordi Serra, separats per l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, durant la presentació l’any 2009 de l’Oficina Tècnica del Besòs. Aquesta és una de les poques compareixences públiques conjuntes que van fer Muñoz i Serra.

Jordi Serra: “el meu nom no apareix a l’agenda de Luis García” L’alcalde de Badalona, en aquesta mateixa entrevista, assegura que l’aixecament del se cret de sumari del cas Pretòria demostra que “ aq uest al c ald e i aq uest ajuntament hem actuat amb el màxim rigor, la màxima netedat i la màxima honestedat”. Serra va subratllar que el sumari deixa clar que no hi va haver cap requalificació

al solar del port de Badalona investigat pel jutge Garzón: “no només no hi hagut requalificació, sinó que aquest alcalde no va donar llicència a Espais per construir en aquest solar. No hi hagut cap tracte de favor”. L’alcalde també va voler posar èmfasi en què no hi ha cap conversa entre ell i el presumpte cervell de la trama, Luís García, i que el nom de Jordi Serra no apareix a l’agenda de l’exdiputat socialista.

Xavier García Albiol creu que una enquesta de l’Ajuntament demostra que la ciutadania li dóna la raó #BEBMPOBt Aquesta setmana ha continuat la polèmica sobre l’enquesta encarregada per l’Ajuntament de Badalona a la Diputació de Barcelona i que no es va fer pública. Tal com va avançar aquesta revista, el president del PP, Xavier García Albiol, ha explicat en un comunicat que està segur que el govern municipal tenia la intenció d’amagar l’enquesta mentre que fonts de l’ajuntament explicaven a aquesta revista que no totes es fan públiques. Segons el PP, però, els ciutadans de Badalo na que opinen en aquesta enquesta donen la raó a 12

Política-Pag12-13.indd 2

les tesis de García Albiol DPOUSBMBJNNJHSBDJØJMtMFHBM ja que els enquestats consideren que la immigració és el principal problema de la ciutat. “El fet de que l’Alcalde hagi amagat aquesta informació durant més d’un any posa de manifest la seva por a reconèixer que el diagnòstic del PP de Badalona sobre els problemes de la ciutat coincideix amb la visió que m a n i fe s t e n e l s veïn s e n aquesta enquesta” manifesta Albiol. Segons l’enquesta, subratlla el PP, el nombre de ciutadans que consideren que la immigració és el princi-

pal pro b lema s’ha in cre m e nt at u n 10% re s p e c te l’anterior enquesta de 2004. Per altra banda, un 46,8% dels badalonins preguntats considera que els residents no comunitaris són més aviat perjudicials per a Badalona i 1 de cada 4 badalo nins considera que la ciutat està pitjor que altres poblacions similars pel que fa a la convivència i integració dels nouvinguts. El treball de camp el va fer l’empresa Opina S.A., entre els dies 30 i 31 de març de 2009, mitjançant preguntes per telèfon a 800 residents a la ciutat majors d’edat. TOT Badalona

08/06/2010 11:29:03


El PP demana explicacions sobre el poliesportiu de Sant Crist, tancat fa més d’un any 4BOU$SJTUt El barri de Sant Crist continua sent escenari habitual per als partit de l’oposició, Inicativa Verds Esquerra Unida i Par tit Popular. En aquesta ocasió, ha estat el regidor popular, Juan Fernández, qui ha reclamat saber per què el poliesportiu del carrer Àngel Guimerà d’aquest barri porta un any tancat: “és inadmissible que un equipament com aquest poliesportiu romangui tancat durant més d’un any, amb l’evident perjudici que això causa als seus usuaris habituals”. Aquest poliespor tiu està pendent d’unes obres de consolidació i cobriment i el grup municipal popular ha reclamat a l’alcalde quina és la situació exacte dels treballs i les raons del seu retard. El govern està pendent d’un informe tècnic E l r e g i d o r d ’e s p o r t s d e l’Ajuntament de Badalona, Alber t Tomàs, ha explicat que el poliesportiu està tancat “per motius de seguretat” i s’està a l’espera d’un

actualitat

Carles Tornero redaccio@eltotdigital.com

tEn el poliesportiu d’Àngel Guimerà es feien activitats esportives i lúdiques

informe que determini l’estat de l’estructura de formigó per proposar la solució més a d i e n t . To m à s h a r e c o rdat que Sant Crist compta BNC BMUSFT JOTUBM t MBD JPOT espor tives com és el cas del remodelat poliesportiu Joaquim Blume, al carrer Coll i Pujol, i que les entitats esportives i veïnals del barri no s’han vist afectades

perquè s’han pogut resituar les diverses activitats. Tot i així, l’Associació de Veïns de Sant Crist de Can Cabanyes, segons ha pogut saber aquesta revista, no ha rebut cap informació sobre el lloc on celebrar les seves festes de barri, ja que no ha estat possible dur-les a terme a cap dels equipaments esportius disponibles al barri.

Estruch lamenta les absències de regidors i de l’alcalde a l’homenatge a Frederic Xifré #BEBMPOBt A finals del més passat, a la sala de plens de l’Ajuntament de Badalona, es va saldar un deute històric amb l’alcalde afusellat pel franquisme, Frederic Xifré. Es va fer través de la presentació d’un llibre editat pel Museu de Badalona en què es recull per primera vegada el consell de guerra que va condemnar a mort l’alcalde de Badalona i militant d’Esquerra Republicana de Catalunya. El president del partit independentista a Badalona, Miquel Estruch, TOT Badalona

Política-Pag12-13.indd 3

ha expressat al seu bloc a internet el seu malestar per les absències a l’homenatge. “ O n éreu el s q ue havíeu d ’h ave r o m p l e r t a q u e l l a cadira buida?” es pregunta Estruch i continua escrivint: “on éreu els regidors? On els alcaldes? On els representants de la societat civil i del moviment veïnal? On la flor i la nata de tota la ‘patumeria’ badalonina? On els reivindicadors de noms?”. El ferm candidat a ocupar el número 2 de les llistes d’ERC a les properes eleccions locals

tanca l’article dient: “no puc censurar la llibertat de ningú però, cada cop que us vegi a partir d’ara, no podreu evitar de llegir-me el criteri al fons dels ulls, en un retret mut que no necessita resposta: On éreu?”. L’acte a la sala de plens va estar presidit pel regidor d’ERC, Mateu Chalmeta, i tam bé es va veure al regidor d’Hisenda, el socialista Francesc Serrano. L’alcalde Serra va fer acte de presència just quan se sentien els últims aplaudiments. 13

08/06/2010 11:29:08


actualitat

persones

Xènia Aymerich, tècnica en conservació i preparació de material paleontològic La Xènia Aymerich és una tianenca-badalonina. Cada cop que diu que és restauradora ha de puntualitzar que no treballa en un restaurant sinó a l’Institut Català de Paleontologia restaurant peces que ens fan entendre els nostres dies. Una feina curiosa i que hem volgut descobrir.

Gina de Tera redaccio@eltotdigital.com

Com és el teu dia a dia? El dia a dia és majoritàriam e n t a l t a l l e r, t o t i q u e puntualment algunes feines les hem d'anar a fer fora. La feina consisteix bàsicament en preparar les restes paleontològiques que s'ex t r e u e n d e l j a c i m e nt s perquè els paleontòlegs les puguin estudiar i investigar. Ara quines peces estàs treballant? Estic fent una tor tuga de terra i un crani d'una mena d'elefant antic que van existir durant el Miocè, és a dir, de fa entre 23 i 5 milions d'anys aproximadament. Aquestes feines individuals les combinem amb d'altres que fem amb equip. Ara estem acabant una posta d'ous de titanosaure, un dinosaure de coll llarg que va viure a la zona dels Pirineus cap a finals del Cretaci, és a dir fa uns 70 milions d'anys. Ha estat una feina molt llarga però molt agraïda, és una p e ç a e s p e c t a c u l a r, q u e estarà exposada en breu al Museu de Coll de Nargó. Creus que ets una persona amb un ofici estrany o els estranys són els altres? No crec que sigui un ofici estrany, simplement és poc habitual i per això, normalment, genera curiositat.

14

Persones-Pag14.indd 1

Què es necessita per ser un bon restaurador? Suposo que conèixer tantes eines com puguis i saber combinar-les per resoldre els problemes que se't presenten, una mica de paciència i constància. Què restauraries de Badalona? Força coses, però les primeres que em vénen al cap són les restes de l'amfiteatre romà de Dalt la Vila, se'm trenca el cor cada vegada que veig aquell racó! Després, la casa de Ca l'Arnús. I en sentit figurat? L'Ajuntament, com a concepte no pas com edifici. Glups... Ets uns persona que sempre has estat vinculada amb Badalona. Què t'agradaria que millorés? Penso que Badalona té un munt de coses a millorar, però l'arrel del problema sempre és la mateixa, les dificultats que posa el consistori cada vegada que sorgeixen iniciatives populars, la manca de bona gestió, no només econòmica, el poc interès en fer de Badalona una ciutat viva a tots els nivells i un llarg etcètera. T'agrada viure a Badalona? No podria viure a cap altra ciutat massa temps que no fos Badalona. TOT Badalona

08/06/2010 9:54:50


42

lantillaBase.indd 1 P

TOT Badalona

11 2 /4 6 0 8 5 4 :3 0


actualitat

a fons

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

t$BSSFSEF$IJDIJHBMQB&M505

Badalona celebra la primera festa solidaria per Nicaragua #BEBMPOBt GrĂ cies a l’esforç del grup de joves “ Los Liriosâ€? i l’esplai “Xirusplaiâ€?, l’agermanament de les escoles Francisca GonzĂĄlez, de Nicaragua i la Jungfrau de Badalona JMBDPMtMBCPSBDJĂ˜EFM$Ă“SDPMJ l’Ajuntament, durant aquesta setmana la ciutat viu una sèrie EBDUJWJUBUTPUBFMUĂ“UPMi#BEBMPOB per Nicaraguaâ€?. Aquest dilluns, 7 de juny, va tenir lloc una xerra-

EBTPCSFMBHFSNBOBNFOUEF MFTDPMBCBEBMPOJOB+VOHGSBVJ l’escola Francisca GonzĂĄlez de $IJDIJHBMQB&MTBDUFTTFHVJSBO a partir d’aquest dijous; Dijous 10 de juny $JOFGĂ›SVN -BDBODJĂ˜OEF$BSMB BMFTI BM5FBUSFEFM$Ă“SDPM Dissabte 12 de juny, Gimcana solidaria a cĂ rrec de l’esplai 9JSVTQMBJ EFMFTIBMFTI B MB3BNCMB EBWBOUEF3PDBJ1J

Dissabte 12 de juny $PODFSU Solidari, a partir de les 7 del WFTQSF BNC-B(PTTB4PSEB $FTD 'SFJYBT 5JUPU J %BWJE 3PTFMM *HJUBJB 1SPKFDUFE&GBL 3VNC BM #BS J #BEBMPOJBOT 4PVOE1SFVFVSPT BOUJDJQBEB "M1BWFMMĂ˜EFMB1MBOB Dimecres 16 de juny, Xerrada d’Arcadi Oliveras, president de +VTUĂ“DJBJ1BV"MFTI BM $Ă“SDPM$BUĂ›MJD

Una festa sorgida des de dues entitats juvenils &MHSVQEFKPWFTi-PT-JSJPTwJ l’ esplai “Xirusplaiâ€? de BadaloOB FOTIFNFOHSFTDBUBGFS tot un seguit d’activitats al llarg d’aquest mes de juny per a donar a conèixer el nostre QSPKFDUF BNC /JDBSBHVB J recollir fons per donar-li una nova empenta. /JDBSBHVB Ă?T VO QBĂ“T RVF enganxa, tan per la seva gent com per la seva terra calorosa JBCSVQUB/PTBMUSFTIJIFN viatjat en vĂ ries ocasions i BNC EJGFSFOUT QSPKFDUFT formar monitores i monitors nicaragĂźencs per a crear un FTQMBJBMCBSSJEF-PT-JSJPT EF$IJDIJHBMQB NVOUBSIJVOB ludoteca i dotar de formacions 16

"'POT1BHJOEE

i idees a un grup de dones del NBUFJYCBSSJ FOUSFEBMUSFT Som i serem molta gent DPMtMBCPSBOUQFS/JDBSBHVB una Nicaragua violentament dolça, com sovint l’anomenem. 6OQBĂ“TRVFTFHVFJYEFNQFVT lluitant per oferir un futur digne a les seves filles i als seus fills, TFOTFPCMJEBSFMTJEFBMTEVOB SFWPMVDJĂ˜RVFWBFOBNPSBS J FODBSBFOBNPSB BNJHNĂ˜O QFSĂ›RVFGBFTNPMBSFMTVMMBMT de l’altre mig. /PTBMUSFTUSFCBMMFNQFSUPU BJYĂ›USFCBMMFNQFSRVĂ’UFOJN la sort de tenir les eines, i FMEFVSFJMBSFTQPOTBCJMJUBU EBQSPQBSMPTIJJBJYĂ“ UPUFT FMMFTJUPUTFMMTUBNCĂ?QVHVJO

USFCBMMBSIJUSFCBMMFNQFMTN�T petits, els que seran el futur i a qui Ês tan important agafar BNCGPSÎBEFMBNËQFSRVÒFT creguin capaços de pensar, denunciar i desitjar. Nosaltres, durant aquest mes, pensarem RVJODBNÓIFNEFUSPCBSQFS TFHVJSIJDPPQFSBOU EFOVODJBSFNUPUFMRVÒIFNWJTDVU FOQFMMQSÛQJBFOMFTOPTUSFT FTUBEFTB$IJDIJHBMQBJEFTJUjarem moure moltes persones QFSQPEFSUPSOBSIJBNCOPWFT idees i molta mÊs força. [+]CBEBMPOBYOJDBSBHVBUL Clara MolinÊ Xirgu ( ex monitora de l’Esplai Xirusplai coordinadora del Grup de Joves Los Lirios)

TOT Badalona
JUNIO DE LOCURA VISCOELÁSTICO + CANAPÉ POLIPIEL

OS OD N

RODU SP

475€

OS T CT

5 AÑOS GARANTIA

90X180/190

STRO UE

655€ 150X190...725€

A DE N U E ECH O APROVS OFERTAS CO ESTA UN NÓRDI SE LLÉVE E REGALO D

135X190...350€ 150X190...370€

CANAPÉ MADERA También disponible en color WENGUE

310€

499€

LÁTEX + ARTICULADO

998€ 2 ELÉCTRICOS + 2 VISCOELÁSTICOS C/Rosellón, 9 BADALONA 93/460 40 65

VISCOELÁSTICO 259€ VISCOELÁSTICO 150X180/190...299€

85€

IVA Y TRANSPORTES INCLUIDOS ARTÍCULOS DE DESCANSO Rossello9-Nou.indd Ross ndd 2

PIEZAS DE ESPUMA CORTADAS A MEDIDA 20/05/2010 20/ 0/0 11:05:4 :05:4 6


actualitat

instantànies

Troba totes les imatges a www.eltotdigital.com

Dalt la Vila celebra el Corpus amb les tradicionals catifes Un any més, l’ou com balla, les catifes de serradures o el dinar popular han omplert d’aires d’estiu els carrers de Dalt la Vila per Corpus. Tot i l’amenaça de pluja, molts veïns van sortir al carrer per confeccionar grans catifes de colors.

El Club de Rem s’imposa en el VI Trofeu Ciutat de Badalona de Rem “La Llarga” De les quatre categories absolutes disputades entre els 10 clubs participants, el Club de Rem de Badalona en va guanyar dues, una altra la va guanyar el CN Betulo i l’altra el club d’Arenys. La competició va tenir lloc al Port de Badalona.

Èxit de participació del II Motor Festival de Badalona Durant el cap de setmana el Port va acollir una part del II Motor Festival de Badalona, la que corresponia a l’exhibició dels vehicles i la fira comercial. Només cal destacar que la pluja de diumenge al matí va fer alterar els plans respecte al circuit d’exhibició que transcorria en el circuit de Front Marítim- La Mora.

S’inaugura a Llefià el primer espai lúdic i de salut per a la gent gran L’espai lúdic i de salut, ubicat a la plaça Trafalgar, consta de quinze elements diferents per facilitar la pràctica d’exercicis suaus, especialment dissenyats per afavorir les condicions físiques de la gent gran, contribuint així a la millora del seu benestar.

Joan Masdéu presenta l’espectacle “Miniatures” a la Sargantana Joan Masdéu va presentar, diumenge a la tarda, a La Sargantana "Miniatures", un espectacle musical creat per mostrar la música en la seva essència. Veu i guitarra, melodies i quatre paraules van mostrar al Masdéu més sincer.

18

Instantanies-Pag18.indd 1

TOT Badalona

08/06/2010 9:52:07


"LAS COSAS BIEN HECHAS"

COLL I PUJOL,188-190 BADALONA 93 460 93 21 902 077 767

OFERTAS DE PISOS EN ALQUILER SANTO CRISTO. Piso totalmente amueblado y equipado, cocina reformada con electrodomésticos, 1º de altura, 3 habitaciones, comedor con salida a balcón. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 650€/MES. REF.: SC-127. ATICO CON AMPLIA TERRAZA Y ASCENSOR. (Sto. Cristo) Buena Calle. 2 habitaciones, 60m2 + terraza, muy bien comunicado y muy luminoso. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 675€/MES. REF.: SC-149 BUFALA. (JTO. MOLI DE LA TORRE) Piso de 3 habitaciones (antes 4), amplio comedor, cocina amplia reformada, amueblado y equipado, totalmente exterior a Moli de la Torre. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 670€/MES. REF.: BU-152. ATICO CON TERRAZA DE 20M2 ORIENTADO A MAR. Finca con ascensor, 2 habitaciones, totalmente amueblado y reformado. Sto. Cristo (muy cerca de Pep Ventura) Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 700€/MES. REF.: SC-150. PEREZ GALDOS. (LLEFIA BAJA). Jto. Plaza Trafalgar. Piso de 75m2 con 3 habitaciones (amplias), totalmente amueblado y equipado, reformado y exterior a calle. MUY BIEN COMUNICADO. ALQUILER: 700€/MES. REF.: LF-165. MARQUES DE SAN MORI. (JTO. NUEVA LINEA DE METRO). Amplio piso de 3 habitaciones totalmente reformado, alto con ascensor, comedor con salida a balcón, calefacción. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 725€/MES. REF.: SL-143. SANTO CRISTO. Piso orientado a mar con bonitas vistas, finca con ascensor, 3 habitaciones amplias, recién reformado todo, amplio comedor, muy luminoso. ALQUILER: 750€/MES. REF.: SC-146. CANYADO. Excelente zona. Piso de 2 habitaciones totalmente reformado, amueblado y equipado con electrodomésticos, calefacción, finca con ascensor. Gastos de comunidad incluidos. 700€/ MES. REF.: CA-122. JUNTO A MONTIGALA. AMPLIO PISO DE 4 HABITACIONES EN FINCA CON ASCENSOR. 90M2, EXTERIOR. MUY CERCA DEL <M> DE FONDO. Gastos de comunidad incluidos. ALQUILER: 750/MES. REF.: BA-145. CASA RUSTICA EN PLENA CIUDAD. (JTO. AL CENTRO). 2 plantas. Comedor con chimenea y amplia cocina de 12m2 con salida a patio. 3 habitaciones. S. parquet, puertas de madera maciza. MUY ACOGEDORA. Sin gastos de comunidad. ALQUILER: 900€/MES. REF.: CE-041.

OFERTAS DE PISOS EN VENTA SANTO CRISTO (Junto a Lloreda). Piso en calle muy tranquila y bien comunicada. Ideal para independizarse. 1º de altura, cocina muy bien conservada. 2 habitaciones. PRECIO: 93.200€ (15.500.000.-) CUOTA DE 230€/MES. REF.: SC-1493 BUFALA. PISO MUY ECONOMICO JUNTO A MOLI DE LA TORRE. 3 habitaciones, totalmente exterior, impecable, baño reformado, calefacción y a/a, muy luminoso y tranquilo. PRECIO: 130.000€ (21.600.000.-) CUOTA DE 325€7MES. REF.: BU-921. CONGRESO. C/ DOCTOR MODREGO. (Jto. todos los servicios: Tranvía, transporte publico, colegios, mercado…) Amplio piso de 70m2 con 3 habitaciones, comedor de 19m2 con salida a balcón exterior a calle. Cocina con salida a galeria. Muy luminoso. Para entrar a vivir. PRECIO:165.280€. (27.500.000.-) CUOTA DE 415€/MES. REF.: CO-460. MARQUES DE SAN MORI CON PLAZA TRAFALGAR. Piso de 3 habitaciones, cocina y baño muy bien conservados, comedor con salida a balcón exterior a parque. Finca con ascensor. Muy luminoso. PRECIO: 183.310€ (30.500.000.-) CUOTA DE 460€/MES. REF.: SL-1462 JUNTO AV. PUIGFRED. Amplio piso de 75m2 en finca con ascensor. Comedor de 20m2 con salida a bacón exterior a calle. 3 habitaciones amplias. Muy soleado. Totalmente reformado. PRECIO: 189.000€ (31.446.954.-) CUOTA DE 472€/MES. REF.: SC-1551. LLOREDA. Cerca Ambulatorio. Piso totalmente exterior a calle, alto en finca con ascensor, para reformar a su gusto, 3 habitaciones, comedor salida a balcón con vistas panorámicas. PRECIO: 195.330€ (32.500.000.-) CUOTA DE 480€/MES. REF.: LO-796. ATICO EN FINCA CON ASCENSOR EN LA C/ COLL I PUJOL. Totalmente reformado, 3 habitaciones, 2 terrazas (una cubierta y otra descubierta), totalmente exterior a calle, calefacción y a/a con bomba de calor. ¡¡PRECIOSO!! PRECIO: 208.000€ (34.600.000.-) CUOTA DE 520€/MES. REF.: SC-1562. ATICO CON VISTAS PANORAMICAS. (SANTO CRISTO) Muy buena calle y junto a Lloreda. Ático de 2 habitaciones (antes 3) con posibilidad de poner la 3ª. Totalmente reformado, comedor de 27m2 con salida a terraza de 18m2 con vistas. Muy luminoso. PRECIO: 189.320€ (31.500.000.-) CUOTA DE 470€/MES. REF.: SC-1563. CASA EN BUENA CALLE DE SANTO CRISTO. 150m2, 4 habitaciones (muy amplias), patio y terraza superior, baño y aseo, golfas de 40m2. Para reformar a su gusto. Vivienda con garaje y vado. ¡¡OPORTUNIDAD!!. PRECIO: 222.370€ (37.000.000.-) CUOTA DE 550€/MES. REF.: SC-1565. NOVA LLOREDA. OCASION. Amplio piso en zona inmejorable, totalmente reformado comedor de 22m2 con salida a balcón de 10m2, exterior a calle, puertas de haya vaporizadas, vent. aluminio, a/a con bomba de calor. PRECIO: 273.460€ (45.500.000.-) CUOTA DE 683€/MES. REF.: LO-793. PK. INCLUIDO EN EL PRECIO.

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.fincasvazquez.com TOT Badalona

1430.pag.19.indd 1

guia serveis BADALONA · AJUNTAMENT 93 483 26 00 badalona.cat · GUÀRDIA URBANA 092 · COMISSARIA GUÀRDIA URBANA 93 483 29 01 . MOSSOS D’ESQUADRA 088 · COMISSARIA MOSSOS BADALONA 93 497 72 00 . BOMBERS GENERALITAT 112 . POLICIA NACIONAL BDN 93 497 24 60 . ATENCIÓ VIOLÈNCIA DOMÈSTICA 016 . HOSPITAL MUNICIPAL 93 464 83 00 bsa.cat . HOSPITAL CAN RUTI 93 465 12 00 gencat.cat/ics/germanstrias . TAXIS BÉTULO 93 460 10 20 . FUNERÀRIA BADALONA 93 497 04 97 funerariabadalona.com

MONTGAT . AJUNTAMENT montgat.cat . POLICIA LOCAL . CAP MONTGAT

93 469 49 00 93 469 07 07 93 469 49 30

TIANA . AJUNTAMENT tiana.cat . POLICIA LOCAL . CAP TIANA . RÀDIO TIANA

93 395 50 11 93 395 15 15 93 469 49 30 93 465 33 99

PORTALS LOCALS · REVISTA EL TOT · VILAWEB · BADANOTIS · EL BADIU · BADAWEB · TV BADALONA · BADABIT · FÒRUM BÉTULO · INFO MONTGAT

eltotdigital.com vilaweb.cat/badalona badanotis.com elbadiu.net badaweb.com tvbadalona.cat badabit.org betulo.cat montgat.net

el dial local . Ràdio Ciutat Badalona 94.4 FM rcb.cat també emet per T.D.T . Ràdio Tiana 107.2 FM . Ràdio Pomar 101.2 FM radiopomar.com . Ona Mar 99.7 FM onamar.net

televisió · Televisió Badalona tvbadalona.cat

Canal 26 TDT

19

08/06/2010 11:07:55


TOT Badalona

PlantillaBase.indd 1

93

08/06/2010 14:05:50


Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

Desapareix lâ&#x20AC;&#x2122;equip de waterpolo del Club NataciĂł Badalona # B E B M P O B t L' e q u i p d e waterpolo del Club NataciĂł Badalona desapareixerĂ de cara a la propera temporada. La crisi econòmica i el no assoliment dels objectius ha precipitat la desapariciĂł d'aquesta secciĂł del club. El passat cap de setmana es va fer oficial la desapariciĂł de l'equip de waterpolo

del Natació Badalona, que fins ara dirigia Joan Carles R e b o l l o. D e s p r Ê s d e u n a temporada molt complicada, en la que no s'ha aconseguit la permanència, i amb el context de la crisi econòmica, el club ha decidit prescindir de la secció de waterpolo i intentar dissenyar un nou projecte per a mÊs endavant.

Pep ClarĂłs nou seleccionador de Mèxic # B E B M P O B t L'e nt r e n ad o r ajudant del DKV Joventut, Pep ClarĂłs ha estat contracUBUQFSMh"TTPDJBDJĂ&#x2DC;&TQPSUJWB Mexicana de Basquetbol ,per fer-se cĂ rrec de la selecciĂł "CTPMVUBEF.Ă&#x2019;YJD La seva vinculaciĂł ĂŠs Ăşnica-

TOT Badalona

1430.pag.21.indd 1

Badalona es prepara per les sèries DPMtMFHJBMTEFM"$#

actualitat

esports

ment per al Centro Basquet del 5 a l'11 de juliol a RepĂşblica Dominicana, el qual serĂ classificatori pel PreolĂ­mQJD E"NĂ&#x2019;SJDB 5BNCĂ? dirigirĂ  a la selecciĂł de Mèxic en els Jocs Centreamericans i del Carib.

#BEBMPOB t La ciutat serĂ lâ&#x20AC;&#x2122;escenari, el cap de setmana del 18 al 20 de juny, de les TĂ&#x2019;SJFTDPMtMFHJBMTEFM"$#&M partit inaugural serĂ  divendres 18 de juny, a les 18:15h, al pavellĂł de la Plana i enfrontarĂ  el Badalonès i el Maristas València. Dissabte tindran lloc les eliminatòries masculines i femenines i diumenge les finals al pavellĂł dels PaĂŻsos Catalans.

21

08/06/2010 10:29:03


espai c

22

espai c

Un diumenge de jazz a Ca l’Arnús #BEBMPOB t Una de les novetats més destacades de la Cinquena Edició del JazZorrilla és el Jazz al Parc que es farà aquest diumenge durant tot el dia al Parc de Ca l’Arnús. Una marató amb molt de swing que fa sortir el jazz dels teatres per portar-lo en un dels indrets més bonics de la ciutat. L’a c te c o m pt ar à a m b l e s actuacions d’importants big ban d s q u e ac o n s e g uir an fer-nos ballar i suar! El tret de sor tida anirà a càrrec de la Big Band de l’Escola

22

1430.pag.22.23.indd 2

de Música de Badalona, una formació que constatarà el bon nivell musical d e l s a l u m n e s d e l c e nt r e. També podrem escoltar la Sant Andreu Jazz Band, la big band més jove d’Europa! Nascuda a l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu fa quatre anys ha actuat a festivals com el de Terrassa, el de dixieland de Tarragona o el Jazz Clàssic Non Stop. Ara acaben de treure al mercat el seu primer cd-dvd Ja zzing. Per arrodonir-ho tot, les dues big bands més

importants del nostre país La Vella Dixieland i la Locomotora Negra. Més enllà dels referents directes que tenim amb el Festival de Jazz de Terrassa, aquesta activitat és una de les grates sorpreses de l’any. Podrem gaudir de jazz en directe i del parc de Ca l’Arnús, un paradís enmig de la ciutat que ens fa sentir d’un altre indret. Una activitat que farà gaudir-nos del jazz encara que mai haguem anat a cap festival. Un acte imprescindible i indispensable apte per a tothom!

TOT Badalona

07/06/2010 12:52:39


Aquest 2010 el periodista i escriptor AgustĂ­ Pons ha publicat â&#x20AC;&#x153;Cartes a Clara, una periodista del segle XXIâ&#x20AC;? (ED. Meteora). A travĂŠs de les cartes que un periodista que es jubila escriu a una periodista que acaba dâ&#x20AC;&#x2122;acabar la carrera, AgustĂ­ Pons fa una repassada a la seva trajectòria professional, però tambĂŠ

als fets mĂŠs destacats de lâ&#x20AC;&#x2122;Europa del segle XX, des de la Primer Guerra Mundial fins a la caiguda del Mur de BerlĂ­n i de com ha anat evolucionant el periodisme al llarg de tots aquests anys. Un llibre que ens ajuda a entendre per què avui som qui som i ens passa el que ens passa. La Sargantana, dins dels Sopar dâ&#x20AC;&#x2122;Actualitat ha convi-

dat a AgustĂ­ Pons a sopar per parlar de â&#x20AC;&#x153;Cartes a Claraâ&#x20AC;? però tambĂŠ per parlar dels temes que avui protagonitzen les portades dels diaris, de com va evolucionant el mĂłn del periodisme... La cita serĂ el dimecres 16 de juny a les nou del vespre a la Sargantana (c. Sant Sebastia 2), cal reserva prèvia al 93 464 22 16.

espai c

Sopar dâ&#x20AC;&#x2122;Actualitat a La Sargantana amb AgustĂ­ Pons

MĂşsica, teatre i humor a Els Genis Els Genis segueixen essent la quinta essència de lâ&#x20AC;&#x2122;underground badalo nĂ­, oferint una programaciĂł estable tots els caps de setmana. Per aquest mes de juny tenim diverses propostes culturals. Aquest cap

de setmana per exemple, el pop rock de Blue Alienâ&#x20AC;&#x2122;s C l u b, M a n u f a c t u r a i p e r acabar, diumenge a les vuit, un clĂ ssic: El Sobrino del Diablo. Els bad alonins Un Po et a e n Par o, e l G r a n C o m b o

de Barcelona, el soul pop de Joan Rovira Ac ustik i el laboratorio de Samba, a mĂŠs de Escomunicados de Paco Enlaluna i Divide & Wenceslao completen un mes de juny farcit dâ&#x20AC;&#x2122;activitats organitzades per Els Genis.

Llarga Nit de Silenci enceta el Badalona Escena 2010 Aquest divendres a les nou del vespre al Teatre Zorrilla te nim l â&#x20AC;&#x2122;o p or tunitat d e veure una produc ciĂł feta pel grup de teatre del CP de Sant Josep i la Companyia Marbernic. Sis actors por taran a dalt

Parles habitualment en catalĂ i voldries ajudar algĂş altre que necessita practicar-lo?

Parles una miqueta de català però et costa practicar-lo en el teu entorn?

l â&#x20AC;&#x2122;e s c e n a r i L l a r g a N i t d e Silenci, una peça teatral del dramaturg Pedro Montal bĂĄn Kroebel que ens situa a la Badalona de 1939, just quan ha acabat la Guerra Civil, amb uns personatges que intenten adaptar-se a

una nova situaciĂł. Una peça teatral que neix del fet de recordar, de la necessitat de parlar dâ&#x20AC;&#x2122;uns anys que han estat amagats. Una peça que parla de la nostra ciutat i dels badalonins. Gina de Tera

Tu pots ser voluntari/a

Tu pots ser aprenent /a

Si ets major dâ&#x20AC;&#x2122;edat i tens una hora a la setmana per parlar en catalĂ amb algĂş altre a lâ&#x20AC;&#x2122;hora, al lloc i sobre els temes que vulgueu.

COM US HI PODEU APUNTAR? Ć&#x201D;$OZHEwww.vxl.cat Ć&#x201D;$O&1/GH%DGDORQDL6DQW$GULjDY GÂś$OIRQV;,,,HQWODĆ&#x201D;7UXFDQWDOWHOqIRQ93 398 46 30 Ć&#x201D;(QYLDQWXQFRUUHXHOHFWUzQLFD%ODQFD6DODbsala@cpnl.cat Tots els participants en el VxL sou convidats a LA FESTA DE FINAL DE CURS 2009-2010 DEL CNL DE BADALONA I SANT ADRIĂ&#x20AC; que es farĂ dijous 17 de juny a la Masia Can CanyadĂł de Badalona de 5 a 9 del vespre: hi haurĂ  karaoke, visites guiades a la masia, exposicions, gralles, el taller â&#x20AC;&#x153;Encomana el catalĂ â&#x20AC;?, un espai gastronòmic, una zona de jocs tradicionals per als nens... I es lliuraran els FHUWLÂżFDWVGHSDUWLFLSDFLyHQHO9[/DWRWHV les persones que ho solicitin al 93 398 46 30 + info a www.cpnl.cat/badalona

LA NOVA PARELLA CENTRE D'ORIENTACIĂ&#x201C; Per a compartir la vida i ser feliç "TTFTTPSBNFOUQTJDPMĂ&#x203A;HJDt0SHBOJU[BDJĂ&#x2DC;EhBDUJWJUBUT Josep VillĂ , T. 677 88 23 10 Psicòleg col. 936 C/GermĂ  Juli, 1-3, 1er 1a Badalona TOT Badalona

1430.pag.22.23.indd 3

23

07/06/2010 12:52:42


espai c

agenda Badalona

Dijous 10

CINEMA, BMFTI BMD1Ă?SF[ (BMEĂ&#x2DC;T

Xerrada (amb els pares)

Activitat Festiva DIFERENTS ACTIVITATS, a partir de les 19h, a la Pl. Trafalgar.

Contes ALĂ?CIA AL PAĂ?S DE LES MERAVELLES, a les 18h (Bibl.Sta.Coloma Grnet). GELAT DE PATATES? a les 18h, a la Bibl. Can Casacuberta. EL CARGOL, seguit dâ&#x20AC;&#x2122;un taller de cargols, infants de 3 a 8 anys, a les 18h (Bibl. Sant Roc) CONTES MIRANT EL CEL, a les 11h, a la Bibl. Sant Roc.

ALS MENUTS DE CASA TAMBĂ&#x2030; ELS AGRADA ESCOLTAR CONTES, B MFT I #JCM $BO Casacuberta).

Activitat Infantil ELS DIVENDRES A LA BIBLIOTECA, BMFTI BMB#JCM1PNBS

Lectura

Divendres 11 Concerts SAMANTHA DE SIENA, a les IBM$$%BMUMB7JMB SWEET ACCIDENT, BMFTI als Genis. DEJAZZVĂ&#x161; (JAZZ),BMFTIBM$ 1Ă?SF[(BMEĂ&#x2DC;T

Activitats Festives FESTA POPULAR de la Ronda Sant "OUPOJEF-MFGJĂ&#x2039; FESTA DE CLOENDA del Joc de Badalona, a les 19h a la Pl. $POTUJUVDJĂ&#x2DC;

Esplai Diplodocus TALLER INFANTIL, infants de 3 a BOZT BM&TDPMB"SUVS.BSUPSFMM BMFTI QMBDFTMJNJUBEFT

Diumenge 13

Dissabte 12

CONCURS RELAT JOVE â&#x20AC;&#x153;ESCRIU AMB VALORSâ&#x20AC;?, B MFT I B MB 1BSSĂ&#x203A;RVJB4BOU1FSF D-MFGJĂ&#x2039;  *OGP   P NPOUTF! arsis.org.

GIMCAMA SOLIDĂ&#x20AC;RIA, B DĂ&#x2039;SSFD EF M&TQMBJ 9JSVTQMBJ B MFT I a Roca i Pi (la Rambla). Inscrip DJPOT$Ă&#x201C;SDPM$BUĂ&#x203A;MJD

Acte-Homenatge

Mural

Lliurament Premi

Activitat Esportiva

Casal Pep Ventura

LA CANCIĂ&#x201C;N DE CARLA, i DPMtMPRVJ B MFT I BM $Ă&#x201C;SDPM Catòlic. PROJECTE IDENTITAT(S), de +PSHF3PESĂ&#x201C;HVF[(FSBEB GJOTM de juny (c/Cuba)

EN VEU ALTA GT! a la tarda i nit, B MB TBMBUFBUSF EF MB DPNVOJUBU EFMT$BSNFMJUFT%FTDBMĂ&#x17D;PT

EL VIOLĂ? Dâ&#x20AC;&#x2122;AUSCHWITZ, a les 18h #JCM-MFGJĂ&#x2039;9BWJFS4PUP POETA MIGUEL HERNANDEZ (Centenari del seu naixement), B MFT I BM 1BSD EF $B M"SOĂ&#x17E;T HMPSJFUB JEFTQSĂ?TWJTJUBHVJBEB pel parc.

Cinefòrum

Teatre

Concerts CONCERT DE PRIMAVERA (Cor "VCBEB B MFT I BM .POFTUJS EF-B%JWJOB D"SOĂ&#x17E;T 

BADALONA PER NICARAGUA, B MFT I BM 1BWFMMĂ&#x2DC; .VOJDJQBM E&TQPSUT EF MB 1MBOB *OGP  CORAL BETĂ&#x161;LIA de Badalona, a MFTI BM.POFTUJS4+FSPOJEF MB.VSUSB MANUFACTORIA, B MFT I als Genis.

Activitats Festives FESTA INFANTILBMB.PSFSB BMFT 17h al Carrer Pirineus. SARDINADA POPULAR i ball, a la UBSEB BMB3EB4"OUPOJ -MFGJĂ&#x2039; SOPAR POPULAR B MB .PSFSB B MFTI BMD1JSJOFVT DIFERENTS ACTIVITATS, a partir de les 11h, a la Pl.Trafalgar. XXV CORREFOC,BMFTI BM$$ 5PSSF.FOB

BALL I MĂ&#x161;SICAFOWJV BMFTI

Cooperativa la Moral BALL AMB MĂ&#x161;SICAFOWJV BMFT 18h.

Societat Coral la Badalonense MOLT ANIMAT (espectacle), amb .Â&#x2039;1BV*MMBOB BMFTI

Activitat Esportiva IV TORNEIG FĂ&#x2C6;MINES, al Club 1FUBODB#POBWJTUB BMNBUĂ&#x201C;

Activitats Festives FESTES POPULARS, a les 19h, a MB3EB4"OUPOJEF-MFGJĂ&#x2039;JBMFT I BMQBSD1JVT9** DIFERENTS ACTIVITATS, a partir de les 11h, a la Pl. Trafalgar.

Concert SOBRINO DEL DIABLO,BMFTI als Genis.

Campionat Excursionisme (Sport Ciclista BĂŠtulo) BEGAS,LN BMFTI " 4UB $PMPNB .POUDBEB 4U $VHBU 3VCĂ&#x201C; .PMJOT M0SEBM "WJOZPOFU 0MFTB EF .POUTFSSBU 5 (BWĂ&#x2039; 7JMBEFDBOT 4U #PJ 4U 7JDFOĂ&#x17D;

Que no se t'escapi! Divendres 11 Exposició fotogrà fica d'Albert JódarProjecte IDENTITAT (S) i C. Canonge Baranera ¡ C. Mar, s/n 93 483 26 00-3811 24

AgendaCultural.indd 2

Dissabte 12 Sardinada Popular a Sant Antoni de LlefiĂ Rda. Sant Antoni de LlefiĂ , s/n 93 399 36 51 TOT Badalona

07/06/2010 13:31:45


Dilluns 14 Tertúlia Literà ria PRIMAVERA DE LUTO, a les I BMB#JCM4BOU3PD FAR FORM THE MADDING CROWD (anglès), a les 19h (Bibl. Can Casacuberta)

Dimarts 15 Taller RETRATS, infants de 4 a 8 anys, JOTDSJQDJĂ&#x2DC;QSĂ&#x2019;WJB BMFTI #JCM Can Casacuberta)

Lectura SEDA, a les 19h, a la Bibl. Can Casacuberta.

Recital POEMES, EF .Ă&#x2039;SJVT 4BNQFSF B MFTI BM&TQBJ#FUĂ&#x17E;MJB

Dimecres 16 Lectura HISTĂ&#x2019;RIA Dâ&#x20AC;&#x2122;UN IDIOTA CONTADA PER ELL MATEIX, a les 19h (Bibl. Sta. Coloma Grnet).

Contes FEM UN CONTE! A les 18h, a la #JCM-MFGJĂ&#x2039;9BWJFS4PUP DOBRUNCA, a les 18h, a la Bibl. Pomar.

Xerrada AMB ARCADI OLIVERAS, a les I BM$Ă&#x201C;SDPM$BUĂ&#x203A;MJD

Sopar dâ&#x20AC;&#x2122;Actualitat AMB AGUSTĂ? PONS,BMFTI B la Sargantana.

EVO UBMMFS EF DPRVFT JOGBOUT EF BBOZT BMFTI BMB#JCM Sant Roc.

Divendres 11

Nit LiterĂ ria

SARDANES,BMFTI BMB1M EFMFT.BMMPSRVJOFT

CERIMĂ&#x2019;NIA LLIURAMENT PREMIS LITERARIS Ciutat de Bada MPOB BMFTI BM5FBUSF Zorrilla.

tiana

CONTES DE LA MEDITERRĂ&#x20AC;NIA, a MFTI BM&TQBJ#FUĂ&#x17E;MJB

Dijous 10

TertĂşlia LiterĂ ria

Conte

Lâ&#x20AC;&#x2122;ABADIA DEL DIABLE, amb Jo TFQ.Â&#x2039;.PSSFSFT BMFTI B MB#JCM-MPSFEB

CONTES MEDIAMBIENTALS, BNC /Ă&#x17E;SJB $SV[ B MFT I B MB Biblioteca.

Sortida

Xerrada

EMPURIABRAVA i Sardinada a Ro TFT*OTDSJQDJPOT0SGFĂ&#x2DC;#BEBMPOĂ&#x201C; (93 384 37 13)

ÂżQUĂ&#x2C6; CAL TENIR EN COMPTE A Lâ&#x20AC;&#x2122;HORA DE COMPRAR? A les 19h, a la Biblioteca.

Durant la setmana

Divendres 11

Exposicions

Festa Major de Sant Antoni 2010

DIARI Dâ&#x20AC;&#x2122;UN OBLIT (fotografies), GJOT BM EF KVOZ BM $$ %BMU MB 7JMB CERCLE ARTĂ?STIC, GJOT BM de juny, Casal Carme Claramunt (Ptge. Sampere, 31) MANUALITATS, fins a lâ&#x20AC;&#x2122;11 de juny, al CC Sant Roc. TREBALLS STUDI-7,GJOTBMEF KVOZ BM$$$BO$BOZBEĂ&#x2DC; PINTURA, de Felip Herrero, fins BM EF KVOZ B MB $PPQFSBUJWB MB.PSBM CACTUS (fotografies), de lâ&#x20AC;&#x2122;11 EFKVOZBMEFKVMJPM BM$$%BMU MB7JMB CAMĂ?/SAMPERE (escultures), fins BMEFKVMJPMBM&TQBJ#FUĂ&#x17E;MJB

montgat

Dijous 10

Contes

Xerrada

Lâ&#x20AC;&#x2122;ALBA BUSCA LA LLUM, a les 18h (Bibl. Sta. Coloma Grnet). EL FOC DE SANT JOAN, seguit

FENT PAĂ?S A LA XARXA,BDĂ&#x2039;SSFD EžNOJVN $VMUVSBM B MFT I B la Biblioteca.

Dissabte 12 Ball amb l' Orquestra Pensylvania Sant Antoni de LlefiĂ Rda. Sant Antoni de LlefiĂ , s/n 93 399 36 51

AgendaCultural.indd 3

Ball

Espectacle Titelles

Dijous 17

TOT Badalona

espai c

)PSUT .PMJOT 3VCĂ&#x201C; 4U $VHBU .POUDBEB 4UB$PMPNB

LA BELLA CAPUTXETA DORMENT, amb Albert Estengre, a les 19h, a la Biblioteca. .Ă 4*$"BMYJSJOHVJUPEFM%S.BT DBSĂ&#x2DC; EFBI

Dissabte 12 Festa Major de Sant Antoni 2010 XVII TROBADA DE PUNTAIRES J TBSEBOFT BM NBUĂ&#x201C; J EJGFSFOUT BDUJWJUBUTEVSBOUUPUFMEJB BMBOUJD camp de futbol.

Diumenge 13 Festa Major de Sant Antoni 2010 OFICI SOLEMNE, B MFT I B MB 1BSSĂ&#x203A;RVJBEF4BOU$FCSJĂ&#x2039; SARDANES EF'FTUB.BKPS1FUJUB BMFTI BM"KVOUBNFOU XV DEGUSTACIĂ&#x201C; DE TRUITES i DPODFSU7FSNVU BMNJHEJB BMBOUJD camp de futbol.

Dissabte 12 Festes a Coll i Pujol: Sardinada, botifarrada, ball i jocs i activitats infantil Pl. Oriol Martorell, 1 93 464 46 24 25

07/06/2010 13:31:53


espai c

cinemes

Campamento Flipy “Flipy” es un adolescente canijo, torpe y en plena edad del pavo. A los 12 años, un experimento transforma, de la noche a la mañana, su cuerpo en el de un adulto. Su nuevo aspecto le animará a seguir a Violeta, su amor platónico, hasta el campamento de verano donde es monitora. Jeremías, su mejor amigo, y Lorenzo, un especial niño burbuja, serán sus mejores aliados para conquistar a la dulce Violeta. Dir.: Rafa Parbus. España. 2010. Comedia. Inter.: Flipy, Carlos Areces, Eloi Yebra, Pablo Carbonell.

El retrato de Dorian Gray

La última estación

Dorian Gray es un atractivo aristócrata que regresa a su Londres natal tras pasar la adolescencia aislado en el campo. Abrumado por la vida nocturna londinense, Dorian se sumerge en ella de la mano de Lord Henry Wottom, quien le muestra los lugares más recónditos y peculiares de la capital inglesa. Dorian pronto comienza a obsesionarse con alcanzar la eterna juventud. Dir.: Oliver Parker. USA. 2009. Drama, fantástico, thriller. Inter.: Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin, Rebecca Hall.

Biopic sobre el escritor ruso Leo Tolstoy. La película, nacida a partir de una novela de Jay Parini, se centrará en el turbulento último año de la vida de este clásico de la Literatura, así como en su conflictivo matrimonio. Dir.: Michael Hoffman. Rei-

no Unido, Alemania y Rusia. 2009. Biopic, drama. Inter.: Christopher Plummer, James McAvoy, Helen Mirren, Paul Giamatti, Anne-Marie Duff, Kerry Condon.

Venda d'entrades 902 51 05 00 Tel. Info. 93 224 59 36 Des del 11 de juny fins al 17 de juny del 2010 13.06.10

Sala Film 1 La Cronica de un engaño 2 Prince of Persia 3 The Crazies Jacuzzi al pasado 4 La última canción 5 Kick-Ass Kick-Ass (viernes y sábado) 6 Campamento Flipy

7 8 9 10 11 12

14

Ice Age 3 - Català (sábado y domingo) Campamento Flipy (sábado y domingo) Sexo en Nueva York 2 Sexo en Nueva York 2 (viernes y sábado) Street Dance 3D Garfield 3D Robin Hood La estación del olvido Un ciudadano ejemplar El retrato de Dorian Gray Prince of Persia Campamento Flipy (sábado 12 - 6 - 10) Prince of Persia (sábado 12 - 6 - 10) Que se mueran los feos

Pase 1 Pase 2 Pase 3 Pase 4 Matinal Golfa LA ROJA 16:20 16:30

16:20 16:00 16:15 16:15 16:15

18:20

20:20 19:00 20:20

22:20 21:15

18:20 18:15

20:20

22:25

18:25

19:00 19:00 20:15

22:00 21:15 22:15

20:20 19:00 18:45 21:00 19:20 19:00

22:30 22:00 21:30 23:00

20:35 20:20 20:00

22:30 22:30 22:15

20:00

22:15

12:20 11:45

00:10 23:30

00:30

22:25 12:15 12:15 12:00 12:15

00:30

18:25 16:00 16:00 16:10 16:00 16:00

17:40

22:00

18:15 18:10 17:00

16:00 16:10

12:15 11:45

00:40 00:15 01:00

12:15 11:45 12:15 12:15

00:30 00:40 00:30

12:15 18:15

00:30 12:25

MEGACINE El mundial en MEGACINE PARTIDOS:

23:35 00:00

16:15 16:00

JUEGA EN

16/06 a las 16:00 h: ESPAÑA SUIZA 21/06 a las 20:30 h ESPAÑA HONDURAS 25/06 a las 20:30 h ESPAÑA CHILE 25/06 a las 16:00 h PORTUGAL BRASIL

Próximos estrenos: Marmaduke, La Venganza de Ira Vamp Avinguda Salvador Espriu, 3. Informació: 93 224 59 36. Bus: 3, 4, B25, B26, B29, B30, B31, N11.Metro: Línia 2 Gorg - TRAMbesòs: T5, T6.

26

1430.pag.26.indd .indd 1

TOT Badalona

08/06/2010 08/ 8/0 /06/ 6/2 /201 11:42:33


SEXO EN NUEVA YORK 2 Es veia a venir i el quar tet d’amigues liderat per Sarah Jessica Parker ja té la segona part. Amb el mateix equip i fórmula que la primera part i amb la frivolitat sense complexos com a valor insígnia. Les quatre protagonistes de la sèrie Sex

Concurso

and the City viuen en aquesta TFHPOBQFMtMÓDVMBMBSFTQPTUBB la pregunta Què passa després de casar-se?. En aquest cas, la respondran fugint totes juntes de la monotonia i l’amenaça de la maternitat que comporta el matrimoni i canviant els gratacels de Manhattan pels llocs més luxosos i exòtics de la Terra. D’entrada, aquest plantejament és com a mínim inquietant, ja que la “necessitat d’aire” que pregonen les amigues després d’haver-se casat és gairebé tradicionalista. Potser l’error és nostre per voler cavar massa fons, ja que la versió cinematogràfica de Sexe a Nova York ven superficialitat a cara descoberta. KICK ASS. LISTO PARA MACHACAR Arriba la revolució al món dels films de superherois. I no, no parlem de Hancock, sinó d'un film genial i violent, que trenca els esquemes des del primer minut.

C I N E xL A K

Ja se’n va signar una segona part després de l’estrena als Estats Units i això només és el principi. Arriba Kick-Ass! Dave Lizewski (Aaron Johnson) és un adolescent aficionat als cómics d'on un bon dia treu una idea: vol convertir-se en superheroi per a salvar el món encara que no tingui superpoders. Però la seva vida canvia per complet quan pengen al Youtube un vídeo seu apallissant uns brètols. A partir d'aquí, coneixerà Hit-Girl (Chloë Moretz) i Big Daddy (Nicolas Cage), amb qui haurà de plantar cara al cap de la màfia local (Mark Strong). La versió espanyola s’ha traduït com Kick-Ass: Listo para machacar i, tot i que el titolet li pot fer justícia (hi ha violència per un tub) deixa molt a desitjar. "Ultraviolenta” i “moralment censurable" podrien ser dos qualificatius, però també ens quedaríem curts. "Anàrquica i vibrant" en podrien ser dos més. El mèrit recau en els personatges.

espai c

Torna el sexe a Nova York

RA

Badalona? acine Màgic g e M s lo n e o ltimo estren AKARA el ú L x r ve sorteo de 3 entrad e c te ¿Te ape as Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). ¿Cómo saber si has resultado ganador? Cada semana saldrán los ganadores de las entradas en el apartado de cines de la sección EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

¿Cómo participar?

badalona@eltotdigital

.com

lla de megacine esta Encuentra la estre cios aparecidos en sa un an los de o pre en un em la de re el nomb revista. Envíanos ro de e aparece, el núme a anunciante dond ntacto co de tos da y revista, tus datos a@ ctrónico badalon nuestro correo ele lunes escogeremos s Lo m. .co tal . eltotdigi la semana en curso los ganadores de

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1416: Maite Xavier Martín, Raquel Palmietro Parras, Ansacari García Sanchiz

TOT Badalona

1430.pag.27.indd 1

27

07/06/2010 12:15:42


espai c

novetats llibres

música Per Gina de Tera

TEENAGE FUNCLUB Shadows Amb més de 20 anys de trajectòria, aquesta banda escocesa és una de les més interessants de l’indiepop actual. Shadows és una altra constatació que fer bon pop no és pas fàcil i fer un disc regular que demostra que hi ha sons que no passen de moda, sobretot perquè estan ben fets! No us perdeu When I still Have Thee.

GONJASUFI #5WſCPFC-KNNGT Warps Records acaba de treure un discos més interessants d ’aquest 2 010, u n disc d’electrònica on hi trobem hip hop, funk, música negra… Cançons que exigeixen un esforç a qui les escolta (no confondre, doncs, amb l’electrònica discotequera…) i dues curiositats! Hi ha un sampled de Las Grecas i al darrere de tot plegat hi ha un professor de yoga!

Per Saltamartí Llibres

DIARIO DE UNA AMA DE CASA DESQUICIADA 5WG-CWHOCP Tina Balser es una sofisticada ama de casa que vive en Manhattan y parece tener todo cuanto podría desear: dinero, hijas, marido que es un abogado de éxito. Cuando sus miedos y neurosis comienzan a atenazarla, Tina estrena un diario en el que, con sus agudas e hilarantes anotaciones sobre sí misma y su entorno. A través de las páginas de su diario iremos descubriéndola.

EL NOI DE SARAJEVO ,QTFK%WUU´ PROA EDITORIAL El dotzè aniversari és l’últim que el Dusko passa a casa seva. La guerra dels Balcans dels anys noranta entra en la seva vida i l’esbotza de ple. Fill de Sarajevo i entremesclat de totes les ètnies de la zona, el Dusko celebra els tretze, els catorze i els quinze anys lligat a un escenari de lluites, odis, venjances i mentides. Entre veïns.

THE CURE &KUKPVGITCVKQPU&GNWZG'FKVKQP

DIARI DEL GREG QUINA CALDA! ,GHH-KPPG[

Hi ha discos que si ens agrada les música cal tenir a casa i un d’ells és aquest que ara podem comprar en una edició especial. És el disc de Lullaby, de Lovesong, de Pictures of You… Himnes generacionals que han marcat un abans i un després. En l’edició especial hi trobem un llibret, fotos inèdites i temes remasteritzats.

S’ha tancat a casa, i juga a videojoc s amb les persianes a baixad es. En Greg, un mandrós per naturalesa, té la intenció de passar tot l’estiu fent el gos. Però la seva mare té un concepte molt diferent de les vacances… ella pensa més aviat en fer moltes activitats a l’aire lliure amb tota la “familieta reunida”.

28

1430.pag.28.indd 1

música Llista d'àlbums Iconos Marc Anthony No hay imposibles Chayanne My Worlds Justin Bieber Phineas & Ferb B.S.O. Cardio Miguel Bosé Llista de cançons Run Run Estopa Stereo Love Edward Maya Gypsy Shakira Sick of Love Robert Ramirez Algo pequeñito Daniel Diges Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els més venuts L'illa de l'ultima veritat Flavia Company L'ultima nit a Twisted River John Irving Maletes perdudes Jordi Puntí Llista facilitada per Saltamartí Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

TOT Badalona

08/06/2010 13:01:31


espai c

Carles Carvajal redaccio@eltotdigital.com

Acte d’homenatge al poeta Miguel Hernández a Ca l’Arnús A q u e s t d i ve n d r e s t i n d r à lloc un acte d'homenatge i commemoració del centenari del poeta Miguel Hernández. L’acte esta organitzat per l'Associació Cultural Baetulo juntament amb grups de poetes de la comarca. L’a c t e c o m p t a r à a m b u n recital de poesia i música sobre l'obra del poeta Miguel H er n án d ez. L’h o m e n atg e s’iniciarà a les 8 del vespre a la glorieta del parc. Després es realitzarà una petita visita guiada als racons del parc.

La Coral Betúlia actua al monestir de Sant Jeroni de la Murtra La Temporada de concerts de Sant Jeroni de la Murtra ofereix un pla cultural que inclou el concert, una visita guiada multimèdia (10 min.)

amb diferents temàtiques sobre el monestir i un aperitiu al claustre per gaudir de les vistes nocturnes. La venda d’entrades tindrà

lloc al mateix monestir. [+] Dissabte 12, a les 19h, Al monestir de Sant Jeroni de la Murtra

Arriba la Nit Literària de Badalona El proper dijous, 17 de juny, tindrà lloc al Teatre Zorrilla la cerimònia de lliurament dels Premis Literaris Països Catalans Solstici d’estiu 19 è Premi Literar i Ciut at de Badalona de Narrativa, 12è Premi Literar i Ciut at de Badalona de Narrativa Juvenil, 10è Premi Literari Betúlia de Poesia-Memorial Carme Guasch i el 3r Premi Literari - Teatre Breu Inicia’t,

promogut per l’associació Amics del Teatre Zorrilla. El lliurament de premis es complementarà amb un espectacle relacionat amb el món de les lletres en el mateix Teatre Zorrilla. [+] Dijous 17 de juny, a les 20:30h Al Teatre Zorrilla, entrada gratuïta

Els Castellers de Badalona preparen una diada especial Amb motiu de la proclamació de Badalona com a Capital Cultural Catalana 2010, se celebrarà, el dia 20 de juny, TOT Badalona

CapitalCulturaCatalana-Pag29.indd 1

una diada castellera amb una selecció de les millors colles del nostre país. En la diada, es podran veure a Badalona

per primera vegada castells de nou pisos. [+] Diumenge 20 de juny, a les 12h. A la Plaça de la Vila 29

08/06/2010 15:12:19


La llar

30

la llar

Diversió a l'aire lliure, mobles de ratan moderns

-MBSt Ens agrada descriure BRVFTUB EJWFSUJEB DPMtMFDDJØ de mobles a l'aire lliure creats p e r l ’e m p r e s a O ny x c o m "Ratan escultòric". Dissenyat per Gaëtan Van de Wyer, els mobles Onyx estan realitzats amb un material tradicional entreteixit que adquireix les formes més modernes amb inclinacions ar tístiques, ja

que s'inspiren en la natura. El sofà Oxbow compta amb línies orgàniques i té capacitat per a tres persones - un element essencial per a la seva zona a l'aire lliure -. Utilitza la C! La taula de cafè, que apropiadament pren la forma d'una "C" proporciona un lloc per posar la seva beguda o per utilitzar-la com

a un test. La butaca doble Moebius - un lloc molt acollidor-. I després en trobem la cadira de Klein, la cadira Spoon i la cadira amb una bombeta incorporada, ideal per donar VO UPD EJWFS UJU BM TFV SBDØ llibre preferit. Fes un cop d'ull BBRVFTUBNPEFSOBDPMtMFDDJØ de mobles d'exterior.

LLER

C/Creu, 19 - 21 Tel.: 93 464 32 49 www.facilmobel.es

PALETA LAMPISTA Realizo todo tipo de reformas. Cocinas. Baños. Suelos. Techos de pladur. Pintura. Muebles de cocina. Puertas de interior. Armarios empotrados. Etc. Presupuestos sin compromiso.

REHABILITACIONS TIANA

paracions de reixes portes, ys, etc... gmail.com

4.82.93 96.39

DIRECTORI llar

Tel. 606 89 95 55

PINTORES PROFESIONALES ECONÓMICOS y de CONFIANZA. ALTA DECORACIÓN Y PINTURA EN GENERAL. Pisos, escaleras, locales,...

OFERTA!!! Pintamos su piso por 800€

TEL. 628 28 55 38 30

REFORMES EN GENERAL FAÇANES COBERTES ARQUITECTURA

Tel. 93 193 37 27 rehabilitacionstiana@gmail.com

CHICO SE OFRECE PARA TRABAJAR en empresas y p particulares con experiencia p en FONTANERÍA,, LAMPISTERÍA,, INTALACIÓN TDT, INTERFONOS.

TEL. 636 35 72 81

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI PER PARAULES PER 3,50 € AMB MIG RECUADRE PER 6,25

TOT Badalona

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /20 9:56:13


la llar

Cuina Electrolux per a l'aire lliure

-MBS t Electrolux ha posat ha presentat un la seva n ova c u i n a a l 'a i r e l l i u r e cread a i d i s s e nyad a am b DPMtMBCPSBDJĂ&#x2DC;EFMQBJTBUHJTUB Jamie Durie ĂŠs innovadora i dâ&#x20AC;&#x2122;un disseny modern. La cuina estĂ dissenyada per adaptar-se a qualsevol espai i dimensions â&#x20AC;&#x201C; tant si el seu oasi ĂŠs un extens jardĂ­ o una terrassa Ă­ntima, hi ha una DPOGJHVSBDJĂ&#x2DC;QFSBUV L a suite compta amb una cuina de corbes orgĂ niques i

una paleta de colors neutres inspirats en l'ex terior. Les encimeres mostren la caracterĂ­stica graella integrada de Electrolux i el cremador integrat, i s'adornen amb els acabats i detalls de la firma, GFU RVF MJ EĂ&#x2DC;OB VO BTQFDUF Ăşnic en el seu tipus. Complementa la gamma de colors naturals i suaus amb una barra de fusta natural o un banc, envoltat d'arbres i sota un cel obert â&#x20AC;&#x201C; i estarĂ s pròxim al paradĂ­s! A mĂŠs,

aquesta cuina s'elabora amb materials sostenibles. Segons els seu dissenyador "La cuina a l'aire lliure de Electrolux ĂŠs una zona verda d'entreteniment, dissenyada per complir amb la vida contemporĂ nia, no ĂŠs nomĂŠs un moble, ĂŠs una zona a l'aire lliure dissenyada per atraure a la gent a sortir de casa i estar-se els seus jardins, on semblen que volen passar el seu temps lliure aquests dies â&#x20AC;&#x153;.

ÂĄÂĄEn MOBEL te ofrecemos nuestro PLAN

-30% dto.

PERSIANAS

* en

*En presupuestos superiores a 4.000â&#x201A;Ź

RENOVE!!

TOLDOS ALUMINIOS

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

DESCUENTOS ESPECIALES EN TODO TIPO DE TRABAJOS C/Pere Martell, 249 bjos. Badalona toldosmobel@AHMF:BE <HFdPPP MHE=HLFH;>E <HF TOT Badalona

Tel. 93 399 88 11 31

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /20 9:56:16


La llar

Aixetes úniques de Steinberg Hi ha un munt d’escultures en els elements del bany, el que els dissenyadors estan fent amb els embornals i les banyeres és increïble, però aquesta aixeta única creada per Steinberg és increïble! L'estructura de la clau d'aigua és contemporània i innovadora, la transformació d'un aparell en una escultura elegant. Amb les cantonades lleugerament quadrad es fa que e l c r o m s e m b l i u n líq u i d. En c a p ç a l a n t l a b a s e e n s trobem una palanca de Slim per controlar el flux d'aigua i la temperatura. Aquestes artístiques aixetes són ideals per a un disseny d’interior minimalista o complementària d'un disseny d’interior ultra-modern, o afegint un toc modern a qualsevol estil.

REFORMAS EN GENERAL Y PEQUEÑAS REPARACIONES

LIMPIEZAS IND. BADALONA DUSTRIALES Y PARTICULARES

Cocina y baño. Paleta, pintura, yesero y pladur. Precios económicos. Presupuesto sin compromiso.

Tel. 693 48 63 90

ELECTROMARTI, S.L. ADAPTAMOS LA ANTENA COLECTIVA AL NUEVO SISTEMA

Cervantes, 79 08912 BADALONA

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSÚLTENOS

T.D.T. Hacemos copia de mandos a distancia en al acto de: tParquings tTV (todo tipo) tTDT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 34 y 36 // Coll i Pujol, 176 BADALONA 32

DESATASCOS DE TUBERÍAS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Reparación de calderas Aire Acondicionado Calefacción, calentadores, placas solares.

E PLAN R

NOVE SERVICIO TÉCNICO

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

TODAS Y MARCAS S IA C N E G UR

proyserclima@proyserclima.com

93 278 18 67 - 676 02 81 76 ¡En tiempo de crisis, la reparación es su mejor inversión! TOT Badalona

07/06/2010 0 7/0 7/ /06/ /0 6/2 6/ /20 /2 0 9:57:40


la llar

&MTBDBCBUTEFMFTQBSFUT Existeixen tres tipus dâ&#x20AC;&#x2122;acabat: mat, setinat i brillant. Si la paret n o ĂŠs llis a c o m p le tament, ĂŠs millor fer servir pintura plĂ stica mat, perquè si ĂŠs brillant, es destacaran mĂŠs les imperfeccions. Cada vegada sâ&#x20AC;&#x2122;utilitza menys lâ&#x20AC;&#x2122;esmalt brillant per pintar parets, però sĂ­ que sâ&#x20AC;&#x2122;utilitza per pintar portes i marcs, que aixĂ­ es poden netejar mĂŠs fĂ cilment.La pintura setinada tĂŠ lâ&#x20AC;&#x2122;avantatge que es pot rentar. t-BQĂ&#x2039;UJOB Q Ă&#x2030;s una tècnica que consis teix a donar, en les darreres capes de pintura, un acabat que simuli ombres o irregularitats en la paret. E l s s i s t e m e s d â&#x20AC;&#x2122;a p l i c a c i Ăł mĂŠs habituals sĂłn el drapejat, o pintura al drap, i lâ&#x20AC;&#x2122;esponjat, aplicat amb una

esponja. Dâ&#x20AC;&#x2122;aquesta forma sâ&#x20AC;&#x2122;aconsegueix g un aspecte p rĂşstic i envellit.Ă&#x2030;s aconsella ble aplicar aquesta tècnica en parets llises; perquè en cas contrari no es veurĂ bĂŠ el resultat.

t-FTUVD No ĂŠs una pintura, sinĂł una pasta tenyida p y amb la q qual es recobreix la paret. Ă&#x2030;s resistent a la humitat, per la qual cosa es pot aplicar en cuines i banys (excepte en dutxes i banyeres).

Tancaments Finsar DISTRIBUIDOR OFICIAL

INSTALACIĂ&#x201C;N Y REPARACIĂ&#x201C;N DE: ANTENAS TV. Y PORTEROS AUTOMĂ TICOS

t'*/&453&4*1035&4 t17$*"-6.*/* t1&34*"/&4

LA CALIDAD DEL PROFESIONAL

C/ GuifrĂŠ, 187 Badalona Tel. y Fax: 93 460 37 27

TOT Badalona

t3&*9&4

GUANYI EN ESTALVI I SEGURETAT A LA SEVA LLAR 5FM $4BOU#SĂ&#x17E; #"%"-0/"tMBSSBO[!IPUNBJMFT

33

07/06/2010 0 7/0 7/ /06/ /0 6/2 6/ /20 /2 0 9:57:46


La llar

Stoneforest debuta amb la col.lecciĂł Siena

-MBS t Lâ&#x20AC;&#x2122;empresa Stoneforest presenta la seva primera DPMtMFDDJĂ&#x2DC;DPNQMFUBQFSBMBMMBS i el bany amb marbre de Siena UBMMBUBNĂ&#x2039;-BOPWBDPMtMFDDJĂ&#x2DC; ĂŠs una de les mĂŠs belles creades amb pedra natural que hem vist en el mercat en general. Gaudiu de la calidesa i la bellesa dâ&#x20AC;&#x2122;un bany ritual a un altre nivell amb els nous productes EF4UPOFGPSFTU-BDPMMFDDJĂ&#x2DC; contemporĂ nia Siena combina disseny un minimalista amb la sensibilitat italiana. Tallades a mĂ  a partir de blocs de marbre de Siena plata i gris -un material sorprenent amb subtils

tons fumats i naturals estries en contrast -, aquest procĂŠs permet la bellesa inherent de la pedra que s'expressa sense adorns. Tallades i equipades amb cura, MB DPMMFDDJĂ&#x2DC; PGFSFJY GPSNFT elegants i senzilles amb peces geomètriques seleccionades amb incrustacions de fusta de vern. Aquesta nova sèrie de set dissenys estableix un marc elegant per a convertir un bany FO UPU VO MVYF -B DPMrMFDDJĂ&#x2DC; inclou: Adagio Chaise Lounge Aquest chaise lounge de corbes orgĂ niques estĂ  dissenyat

p donar suport per p als contorns naturals del cos reclinat. Ă&#x2030;s una meravella escultòrica a mĂŠs dâ&#x20AC;&#x2122;ergonòmic i atractiu. Quan s'utilitza en interiors absorbeix la temperatura ambient, i quan el seu Ăşs ĂŠs per a l'aire lliure va absorbint calor a travĂŠs de la llum solar. Tamburo i Banc Aquest disseny Ăşnic en forma de barril estĂ dissenyat per QPTBSTFTPCSFMBTFDDJĂ&#x2DC;EFM Banc. Una cavitat tallada a la part posterior de la peça permet VOBJOTUBMtMBDJĂ&#x2DC;OFUB PDVMUBOU les canonades per sota. Tres lloses de mar bre es

- Desembussos - Buidatge de pous - Anul.laciĂł de fosses i males olors - ReparaciĂł i millora del clavegueram

URGĂ&#x2C6;NCIES Fora d'horari Laboral i Festius 608 49 09 81 Calif. empresarial nĂşm. 3887

93 460 19 52

C/. Progres - Nave Industrial 238-240 08918 BADALONA 34

TOT Badalona

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /20 9:58:58


Lastra Vanitat Aquesta peça està dissenyada com una base per a una palangana. El disseny compta amb tres lloses de marbre amb incrustacions de fusta de vern.

la llar

combinen per crear aquest banc elegant i prà cticament sense fissures. El trobareu en les mides estàndard, però pot ser tallat a mida per encàrrec per adaptar-se a les necessitats d'espai i escala.

NÂş AutorizaciĂłn Junta Residuos T-023

Alcantarillado Desatasco de tuberias en general ExtracciĂłn de pozos negros Fosas sĂŠpticas, lodos y barros Vaciados de pozos de parkings Transporte de residuos

Servicio 24 horas

Ponent, 80 / 08912 BADALONA Tels. 934 607 072 / 933 878 938 - Tel./Fax. 933 980 235 e/mail: limesa@limesa.com - www.limesa.com

Consola Recesso El Recesso ĂŠs caracteritza per la seva consola de pica amb VOB JODSVTUBDJĂ&#x2DC; EF GVTUB EF vern per a l'emmagatzematge inferior. Banyera Tazza Aquesta preciositat circular en forma de got d'aigua no ĂŠs mĂŠs que una obra d'art per si mateixa. Amb un gran diĂ metre, ofereix un espai suficient per estar-hi molt de temps de fora còmoda. Trucco Amb una base ober ta per permetre seure, aquesta taula de maquillatge tambĂŠ compta BNCVOBJODSVTUBDJĂ&#x2DC;EFGVTUBEF vern. La seva superfĂ­cie oberta proporciona espai per al glamur JMBSFGMFYJĂ&#x2DC;

COBERTES I FAĂ&#x2021;ANES, S.L. ¡ ¡ | ¡ Tel. 93 397 76 85 ¡ web: www.coyfe.com ¡ e-mail: coyfe@coyfe.com ¡

Terrazas y cubiertas RehabilitaciĂłn de fachadas 4GJCDKNKVCEKĂ&#x17D;PFGGFKĹżEKQUCNWOKPQUQU Tabiques pluvialaes Patios de luces Bajantes (DesagĂźes)

LOPEZ MĂĄquinas q de coser

VENTA Y REPARACIĂ&#x201C;N RECOGIDA A DOMICILIO Avd. Juan Valera, 60-68 BÂş LA SALUD - BADALONA

Tel. 93.397.46.03 TOT Badalona

reduĂŻr la despesa en el servei de neteja de la seva comunitat, escala, RĂ&#x20AC;FLQDFRPHUoHWF incrementant la qualitat del servei?? 7UXTXL QVWHQLPODVROÂ&#x2021;OXFLyÂŤ A PROV A! DE VERITAT! Ă?T

GRAT

U

no queden satisfets amb el servei, ELS TORNEM ELS DINERS!!

TRUQUINS... QUĂ&#x2C6; HI PERD?? TRUQUI'NS... 35

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /20 9:59:10


animĂ lia

36

animĂ lia a passejar amb la gent, no em fio quan la gent del centre em volen tocar, en la meva cara es reflecteix tristesa crec q m'estic morint en vida

Iris

M'agradaria ser normal, no tenir por, necessito ajuda i afecte crec que si algĂş m'ho donĂŠs aniria agafant confiança. SĂłc bona de veritat nomĂŠs necessito temps d'adaptaciĂł i amor. Vine a coneixem , jo necessito una persona que m´ entengui i que a poc a poc mâ&#x20AC;&#x2122;ensenyi a agafar confiança i que tingui paciència, ho he passat malament i no es cura en un dia. Aquesta sĂłc jo, Iris una gossa de mida petita, que des del 2007 estic al CCAAC (Centre Comarcal dâ&#x20AC;&#x2122;AtenciĂł als Animals de Companyia).

El meu comportament ha canviat molt, de ser una gossa feliç al entrar a estar trist i ser desconfiada, mai m'atreveixo a sortir de la meva gà bia per anar

Ets tu qui em donarĂ l'oportunitat de viure. VerĂłnica Espuis / Voluntaria ASOA

adopta' m

LINDA Hembra - 1 AĂąo - Mestizo PequeĂąa. Recogida en la calle, pintada con pintura y llena de pulgas y garrapatas, ahora estĂĄ en una casa de acogida de ASOA, estĂĄ baĂąada, limpita, ha cogido peso y simplemente espera cariĂąo y un hogar. AsociaciĂłn Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

D'EN BOSC GOFERD t"%*&453".*&/50"%0.*$*-*0 t$3*"&9$-64*7"%&30558&*-&3 "'*+0%&(0'&3'$* BADALONA TEL. 659 86 77 23 PAGINAWEB.DENGOFERD

36

1430.pag.36.37.indd 2

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740 TOT Badalona

04/06/2010 10:38:35


Muffy En Muffy és un gat de raça Europea. També és un gat molt afortunat, que ha tingut molta sort. Tot va començar en un barri de Sant Boi de Llobregat, quan una gata de carrer que vivia del que li donaven de menjar les persones, va tenir uns quants cadells. Entre ells estava el Muffy. Però el que va passar va ser que, per a una gata que ja li costa de

TOT Badalona

mantenir-se ella sola, tenir que mantenir a vàries cries...tota la família es va morir, i, en Muffy, amb només un mes, va tenir que buscar-se la vida. Va tenir sort, ja que un policia se'l va trobar rondant pels carrers, ple de ferides i cicatrius, amb una cama malament i amb problemes respiratoris. El van portar a un veterinari, on el van curar. Després, se'l van emportar a

animàlia

una protectora d'animals, on li van donar una nova llar. Allà va haver de compartir una llar amb seixanta gats que també havien tingut la seva sort. En Muffy, que era dels més petits de la protectora, miolava cada dia que un a família venia a buscar un dels seus companys i no se l'emportaven a ell. Semblava que el seu destí era passar-se la vida en aquella gatera, ja que passaven els mesos i no el recollia ningú. Però quan tenia nou mesos i escaig, una família va decidir adoptar-lo. Aquesta història és real, aquesta és la història del meu gat, un gat molt afortunat. Ara és feliç, salta, juga, corre, dorm, menja, i, sobretot, té un sostre sota el que pot viure sabent que allà és estimat i que mai serà abandonat per res del món. Però no tots els gats han tingut la mateixa sort. Només a la gatera encara queden com uns 90 gats. Series tu capaç de adoptar-ne un i saber que així, estaries donant a un gat el dret de viure? Pensa-to. Aquesta és la pàgina web de la protectora en que en Muffy va ser acollit. http://www.protectoramataro.org/cat Maria Jurado Lopez Protectora Mataró

37

04/06/2010 04/ 4/0 /06/ 6/2 /201 10:38:38


tendències

38

tendències

La llum que depila

Aconseguir una pell de seda, sense rastre de borrissol, continua sent el gran objectiu per a la majoria de les dones i un gran nombre d'homes, sobretot a partir de la primavera i durant tota la temporada estival. Aquesta setmana et parlem de la depilació làser i la fotodepilació. Molt aviat t'explicarem el que hi ha de nou en els sistemes tradicionals: cera, cremes i depiladores elèctriques. Durant els darrers anys han proliferat al nostre país un gran

nombre de centres de depilació làser o per llum polsada, això demostra que la tendència del mercat va cap a solucions més o menys definitives per eliminar el pèl en zones no desitjades. A més de diferents tipus de làser, per tractar cada tipus de pèl i pell, aquests centres també ofereixen atractius i pràctics packs per a depilar diverses zones del cos a preus més econòmics, perquè un dels grans problemes d'aquest tipus de depilació ha estat el

seu elevat cost. La Societat Espanyola de Medicina i Cirurgia Cosmètica confirma "els excel.lents avenços en depilació làser i llum polsada, que permeten assolir en l'actualitat uns elevats nivells de satisfacció entre els clients amb procediments menys dolorosos, per a totes les àrees corporals, més efectius, i al llarg de tot l'any. Avui la depilació làser ja no és un tractament estacional, és possible realitzar-lo els dotze mesos de l'any, i sense resultar

R

38

1430.pag.38.39.indd 2

TOT Badalona

03/06/2010 12:44:01


FotodepilaciĂł domèstica Paral.lelament a la fotodepilaciĂł i els sistemes lĂ ser, que fins ara acostuma a realitzar-se en mans professionals, trobem al mercat un gran nombre d'aparells d'Ăşs domèstic que persegueix el mateix fi: una depilaciĂł a llarg termini. iPulse, i-Light, Lumea i Tria sĂłn alguns dels nous aparells que omplen les prestatgeries dels establiments d'electrodomèstics. Els aparells de fotodepilaciĂł domèstica funcionen de manera semblant als de tipus mèdic. La seva tecnologia es basa en trets de llum intensa extremadament curts sobre la pell. Lâ&#x20AC;&#x2122;energia de la llum ĂŠs absorbida per la melanina del fol¡licle pilĂłs, desactivant el fol¡licle pilĂłs impedint el creixement de nou pèl. La depilaciĂł mitjançant llum polsada permet una depilaciĂł a llarg termini i es pot realitzar sobre qualsevol zona de cos d'homes i dones. Pel que fa a la seguretat d'aquest tipus d'electro-domèstics es refereix, el doctor JuliĂĄn ConillMir, catedrĂ tic de Dermatolo-

DISTRIBUIDORA CRISTIAN LAY Vende a domicilio. Mary

gia de la Universitat de Sevilla, es refereix al dispositiu i-Light, de Remington i afirma que "La tecnologia actual permet depilar de forma rĂ pida, segura i efectiva amb llum polsada intensa " En mans professionals Però com sempre el millor ĂŠs recĂłrrer a mans professionals, on tâ&#x20AC;&#x2122;oferiran diferents tipus de lĂ ser de depilaciĂł. L'objectiu de qualsevol d'ells ĂŠs la destrucciĂł EFMGPMtMJDMFQJMĂ&#x2DC;T Per això, utilitzen una tecnologia que genera calor al voltant del pigment (melanina) que contĂŠ la tija del cabell i es destrueix el GPMtMJDMFEFMRVBMTPSHFJYBRVFTU mateix pèl. Segons ens han explicat els professionals de Hedonai, a la depilaciĂł per Puz Polsada, tambĂŠ coneguda per fotodepilaciĂł, s'emet una llum mixta composada per molts tipus de fotons (policromĂ tica) que es desplaça en totes direccions. No obstant això, en la depilaciĂł lĂ ser la llum ĂŠs pura, d'un sol color (monocromĂ tica), es desplaça en lĂ­nia recta i tots els seus fotons que integren la llum viatgen a la mateixa direcciĂł. Hi ha diferents tipus de lĂ ser per depilar:

t-Ă&#x2039;TFSE"MFYBOESJUB Emet llum amb una longitud d'ona de 755 nm que correspon al color vermell. Ofereix dos avantatges importants respecte a altres equips: emet polsos de llum curts i tĂŠ un diĂ metre de espot gran. Els polsos curts sĂłn fonamentals per a tractar els cabells de menor calibre o el borrissol fi. D'altra banda, els espots de tractament el converteixen en el lĂ ser per a depilar mĂŠs rĂ pid del mĂłn.

tendències

definitiva permet, amb un manteniment, obtenir una pell sense borrissol de forma permanent ".

t-Ă&#x2039;TFSEF%Ă&#x201C;PEF Emet llum amb una longitud d'ona ĂŠs de 800 nm (vermell fosc). TĂŠ dos avantatges importants: el seu avançat sistema de refrigeraciĂł de la pell i els seus polsos llargs. Ambdues caracterĂ­stiques permeten protegir la superfĂ­cie de la pell. Això ens permet depilar la pell broncejada en ple estiu o en pacients de raça negra. t-Ă&#x2039;TFS4PQSBOP Emet llum amb una longitud d'ona ĂŠs de 800 nm (vermell fosc), igual que el dĂ­ode. Ă&#x2030;s un lĂ ser prĂ cticament indolor i permet utilitzar-se en pells broncejades amb total seguretat. Elisabet Parra/Ă&#x20AC;ngels MarĂ­n bellezaactiva.wordpress.com

Nails Bar Center

Tel. 664 11 95 13 93 458 74 26 Dansa del Ventre Terapèutica Millora la teva postura i modela el teu cos, descobrint i gaudint de la teva pròpia bellesa. Sala Ambar

Badalona centre, a 2 minuts de estación Renfe Informació i inscripció: Tel. 93 518 8352 gretel@lamarea.org ¡ www.danza-del-vientre-terapeutica.es

Centre especialitzat en ungles de gel, acrĂ­lic y tractaments per a mans y peus C/LleĂł 19,Badalona Tlf. 667 62 86 52 d 93 384 11 87 TOT Badalona

1430.pag.38.39.indd 3

39

03/06/2010 12:44:05


TOT Badalona

PlantillaBase.indd 1

93

08/06/2010 10:56:52


OCASIÓN ÚNICA ¡¡¡COMPRAR NUNCA FUE TAN FACÍL!!! En el 2010 todo ha cambiado, compruébalo * Sin entrada + Sin gastos de escritura = 0 Euros * Las primeras 12 cuotas las paga el promotor * Obra nueva con todos los electrodomésticos

IM T L ¡¡Ú

BADALONA !! CENTRO S O S PI Baldomero Solá S O 1JTP)"#FVSPTNFT 1JTP)"#FVSPTNFT 1JTP)"#FVSPTNFT %ÞQMFY)"#FVSPTNFT 0GFSUBWÈMJEBIBTUBBHPUBSMBTVOJEBEFTPGFSUBEBT 0GFSUBFYDMVTJWB$BMDVMBEBBMBB×PT 4VKFUBBMBBQSPCBDJØOEFM#BODP4BOUBOEFS

Avda. Bufalà, 23 3ª planta #BEBMPOB tXXXNJOUFHSBMDPN

.*O .*OUFHSBMEPCMFQBHJOEE

  


medicina

medicina

42

Salut vol enllestir en quatre anys la informatització d'historials clínics perquè siguin consultables a nivell europeu El Parlament ha aprovat la modificació de la Llei sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica que redefineix per reduir els terminis de conservació de la història clínica dels pacients. La consellera de Salut, Marina Geli, ha explicat que la llei també fixa quatre anys per enllestir la informatització de documents clínics perquè siguin operables a nivell europeu. Segons la nova normativa, la història clínica rellevant dels pacients s'haurà de conservar un mínim de 15 anys des de la data d'alta i la resta de la documentació es podrà destruir passats 5 anys. Segons ha informat el departament de Salut, l'actualització de la normativa permetrà aprofitar i incorporar avenços en els sistemes d'informació en benefici de la millora dels processos assistencials, l'alliberament d'espais

als centres sanitaris i facilitar l'organització i l'agilitat en l'accés a la documentació clínica, entre d'altres. Si fins ara la llei exigia la conserr vació de la documentació clínica durant 20 anys a partir de la mort de la persona, ara la informació clínica rellevant es conservarà 15 anys a partir de la data d'alta i la no rellevant es podrà destruir al cap de cinc anys. A més, la llei estableix què es considera informació rellevant i que la custòdia dels documents recau en la direcció dels centres. Queda exclosa d'aquests terminis, però, la documentació que sigui rellevant a efectes de assistencials, epidemiològics, d'investigació o d'organització i funcionament del Sistema Nacional de Salut. Interoperabilitat europea La consellera de Salut, Marina Geli, ha destacat la importància

de la llei, que s'ha aprovat per unanimitat. Una normativa que reforma la que es va aprovar ara fa 10 anys i que 'dóna encara més valor a la història clínica i la documentació clínica rellevant'. La llei s'ha modificat per la 'revolució tecnològica important' que hi ha hagut els últims 10 anys. Geli ha explicat que per ara 7,2 milions de catalans ja tenen història clínica informatitzada a Catalunya que, a més, és interoperable a nivell espanyol i europeu. Això signifiquen un total de 20 milions de documents. Geli ha explicat que Salut, amb la llei, es dóna quatre anys per acabar tota la informatització de la documentació clínica per tal que la inforr mació clínica dels catalans pugui ser operable també a nivell europeu, un avenç en qualitat assistencial també pels catalans amb elevada mobilitat.

CENTRE DE MEDICINA TRADICIONAL XINESA (ACUPUNTURA—DIETOTERÀPIA FISIOTERÀPIA—MASSATGES)

EI ERV I S U L NO M IC I A DO

Més de 20 anys d’experiència en tractaments de: Obesitat-Sobrepès Processos dolorosos Lesions esportives

Trastorns menstruals Trastorns emocionals Trastorns respiratoris

Consulta informativa gratuïta!! www.carf.cat C/Baldomer Solà 5 Baixos (Badalona) (Davant la parada de l’autobús del: BD1, BD3, B25, B30, B31) 42

1430.pag.42.43.44.indd 2

93 388 60 34 TOT Badalona

08/06/2010 08/ 8/0 /06/ 6/2 /201 10:31:57


gu dia diü r à na r Dissabte 12 de juny - AGUILAR Francesc Layret, 83 - BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - SERENTILL Mar, 23 - VIAYNA Av. President Companys, 45 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica)

Diumenge 13 de juny - AGUILAR - BOIX - CONDON

Francesc Layret, 83 Av. Catalunya, 60-62 Ptge. Riu Ter, 18-20

TOT Badalona

1430.pag.42.43.44.indd 3

gu dia noctu r à na r (22h a 9h del dia següent)

Dissabte 12 de juny (9h a 22h)

- XIRAU Independència, 18 - VIAYNA Av. President Companys, 45

medicina

far mà cies

Diumenge 13 de juny - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Del Dilluns 14 al divendres 18 de juny - AGUILAR Francesc Layret, 83 - BELENGUER CC MÀGIC BDN. Concòrdia, 1 B-41 - BOIX Av. Catalunya, 60-62 - CONDON Ptge. Riu Ter, 18-20 - FERRE-CLAPES Av. Martí Pujol, 133 - GAY Av. Marti Pujol, 6-8 - GONZALEZ-JIM Canonge Baranera, 60 - PUCHOL Ctra. Antiga de València, 31 - SERENTILL Mar, 23 - VIAYNA Av. President Companys, 45 - VIVES Joan Valera, 197(Cant. Àfrica)

- BLASCO Ross i Güell, 6 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dilluns 14 de juny - SEGUÍ Rda-St.Antoni de Llefià, 95-99 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimarts 15 de juny - FUXA Coll i Pujol, 156 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dimecres 16 de juny

- RODAS Pl. Pomar, s/n - VIAYNA Av. President Companys, 45

Dijous 17 de juny

- MONTORIOL Pérez Galdós, 29 - VIAYNA Av. President Companys, 45

Divendres 18 de juny - BLASCO Figueres, 1 - VIAYNA Av. President Companys, 45

43

08/06/2010 10:32:00


medicina

El maneig d'efectes adversos del tractament contra l'hepatitis C disminueix el seu abandonament El maneig dels efectes adversos per part del farmacèutic d'hospital disminueix l'abandonament del tractament del pacient amb hepatitis C i amb això s'aconsegueix una major resposta viral sostinguda. Aquesta és una de les conclus i o n s q u e s ' h a n ex p o s a t dins de la cinquena Jornada d'Hepatopaties Víriques de Barcelona, organitzada pel Grup d'Hepatopaties Víriques d e la So c iet at Es panyola d e Far màc ia Hos pitalàr ia (GHEVI), amb la col·laboració de Roche. "S'ha vist que existeix un impacte favorable del program a e d u c at i u d e l 'ate n c i ó farmacèutica sobre el compliment terapèutic i de resposta viral", han assegurat les coordinadores de la jornada, la metge del Servei de Farmà-

cia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona Mercè Ardèvol i la del Ser vei de Farmàcia de l ' H o s p i t a l Pa r c Taulí de Sabadell., Nuria Rudi. Les expertes han defensat que el protocol que el farmacèutic d'hospital ha de s e g u i r d ava n t d'un pacient amb h e p at i t i s C, q u e comença tractament amb 'interferó' i 'ribavirina', ha d'estar acompanyat d'"una premedicació correcta". Segons la seva opinió, "uns consells adequats a cada situació semblen aportar una tolerància subjectiva superior i una millora en la percepció

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

GAUDI Centre col.laborador de la Generalitat

Tel. 93.593.86.56

Residencia Tercera Edad

de la qualitat de vida per part del pacient". A més, han destacat la importància que tota la informació que el farmacèutic proporciona "estigui consensuada amb l'equip multidisciplinari que tracta al pacient: metge, infermera i psiquiatre" , ha puntualitzat Rudi - Ambient familiar i tranquil en mig de la natura - Casa amb jardí i terrasses - Cuina propia

C/. Antoni Gaudí, 90 (poble) SANT FOST DE CAMPSENTELLES

EMI - ROSA

C/. Juan XXIII, 18 - Tel. 93 570 14 80 Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)

t1&/4*»/$0.1-&5" .&%*"1&/4*»/:)03"4$0/7&/*%"4 t4&37*$*0.²%*$0:."4"+*45" t5&33";":(3"/+"3%¶/ t1-";"4-*.*5"%"4

DRA. ROSER MELÚS I MORENO PSIQUIATRA Infants-Joves-Adults C/ Marina, 72 - Badalona

Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

FLORIDADORADA Tel. 93 791 32 46 Fax 93 791 50 74 - CALDETES (Caldes d'Estrac) 44

1430.pag.42.43.44.indd 4

TOT Badalona

08/06/2010 0 8/0 8/ /06/ /0 6/2 6/ /20 /2 01 10:32:16


Quiro.1430.indd 1

Es sorprendente cómo la gente viene a visitarme con todo tipo de problemas, desde ASMA, INSOMNIO, MIGRAÑAS, MAREOS, CIATICA, ANSIEDAD o DEPRESION y, por supuesto, PROBLEMAS CERVICALES, HERNIAS DISCALES y DOLOR DE ESPALDA. Sin embargo, sin reparar demasiado en lo que le pasa a cada uno de ellos, siempre practico lo mismo. Busco las zonas de la columna que están bloqueadas y suavemente ayudo al cuerpo a corregir el problema sacando presión del sistema nervioso, permitiendo al cuerpo curarse por sí mismo. Los resultados son increíbles y la gente me agradece continuamente el ayudarles a mejorar su salud y recuperar una buena calidad de vida. Pero en realidad no he sido yo quien he curado nada ni a nadie. Todo lo que hago es permitir al cuerpo funcionar a su máximo potencial y completo estado de salud.

> Tenía muchas crisis de bronquitis y tomaba muchos medicamentos, algunos con efectos segundarios bastante graves. Desde que empecé a ajustarme, no he vuelto a usar ningún medicamento. No he tenido resfriados importantes ni bronquitis. Joel 4 años (Sta Coloma G.)

> ¡Soy un hombre nuevo! No me duelen las lumbares ni las piernas. He recuperado movilidad y mi calidad de vida ha aumentado mucho. ¡Y hoy ni siquiera pienso en operarme! Joan 63 años (Badalona)

> Ahora llevo meses sin sufrir más migrañas. Ya no tomo ningún medicamento. Ha mejorado mi estado general de salud, no me siento ya tan cansada y llevo una vida mucho más activa. Natalia 24 años (Badalona)

> ¡Desde los 18 años, no me había sentido tan bien!!! Antes, pensaba hacer cosas, planeaba viajes ….. ¡Hoy los hago!!! Ha sido una gran mejora en mi calidad de vida. Muchas Gracias. Alba 25 años (Badalona)

Esto es lo que algunos de mis clientes dicen:

Laura, mi asistente, es la mejor. Es muy cariñosa, agradable y competente y te hará sentir bienvenido, como en casa.

¡NO SOLO SE TRATA DE BUENAS OFERTAS… SINO DE UN BUEN CUIDADO! Tengo absoluta confianza en mi habilidad para ayudarte en tu camino hacia una buena salud. Aprendí con un equipo excelente de doctores de todo el mundo. Nos especializamos en un cuidado específico y eficaz. Como resultado, me confían el cuidado desde recién nacidos hasta personas mayores y deportistas de élite.

Todo lo que espero es que aceptes mi oferta; quiero que experimentes lo fácil que es permitir a la quiropráctica cambiar tu vida y la de tu familia, tal y como lo hizo conmigo y la mía.

Aquí tienes la mejor parte, mi primera visita que incluye una sesión informativa, unas pruebas específicas con un escáner termográfico, un análisis de radiografías y un informe personal detallado por SOLO 35€. (precio normal 60€ - oferta válida hasta el 3 de julio 2010)

¿Quieres saber si la quiropráctica es la solución a muchos de tus problemas?

Benefíciate de una oferta increíble

¿Cómo puede ayudarme la Quiropráctica?

04/06/2010 10:29:45

PD: Esta oferta también es para tus familiares

(Doctor of Chiropractic – USA)

Laurence Goxes

¡Llámanos hoy y empezarás un camino hacia el bienestar y la calidad de vida!

C/ Méndez Núñez 33, Badalona – 93 384 37 75 www.quiropracticabadalona.com

Centro Quiropráctico de Badalona

t%PMPSEF&TQBMEB t%PMPSEF$VFMMP t%PMPSEFDBCF[B.JHSB×BT t)FSOJBTEJTDBMFT$JÈUJDB t"TNB t.BSFPT7ÏSUJHPT

Subluxación


medicina

Combatre els "nous" insectes d'estiu

SENTI EL PLAER DE DEIXAR DE FUMAR

Amb l'arribada del bon temps, els insectes desper ten i conviuen amb nosaltres. Als més habituals els acompanyen en els últims anys el mosquit tigre i la mosca negra. El mosquit tigre es de color gairebé negre i amb unes bandes característiques de color blanc a les potes i el dors, i sol habitar en zones d'aigües estancades i actua durant el dia. Les femelles són les que 'piquen'. Dipositen els ous en petites acumulacions d'aigua a l'ombra i en menys de deu dies poden arribar a la forma adulta. Per això, es recomana eliminar l'aigua de recipients, plats, joguines, etc. La mosca negra és petita (entre 2 i 6 mm), de cos rabassut i ales més grans. Es localitza a prop de rius o zones on corre l'aigua. Les femelles també són les que piquen i, generalment, de dia. La picada consisteix en un punt vermell envoltat per una zona inflamada considerable. Les persones sensibles pateixen una picor elevada localitzada i, fins i tot, un edema. Per evitar la picada d'aquests insectes es recomana evitar les hores de màxima activitat, aplicar un repel·lent, utilitzar mosquiteres o cobrir les zones de la pell exposades a la picada. Recordi que no ha d'aplicar-lo a les zones properes a la boca i els ulls, i haurà de rentar-se les mans immediatament després de l'aplicació. Així mateix s'evitarà l'ús en menors de dos anys. Si malgrat les precaucions, els insectes aconsegueixen el seu objectiu, s'aconsella rentar-se amb aigua i sabó la zona afectada per la picada i aplicar un antisèptic o desinfectant. En cas de picor intensa, no s'ha de rascar per no infectar la ferida. Es pot usar un gel o pomada que alleugereixi aquesta molèstia, tenint la precaució de no exposar-se al sol per evitar una reacció de fotosensibilitat.

Senti la sensació calmant de les endorfines. Tractament bioenergètic i ortomolecular.

46

1430.pag.46.indd .indd 1

620 920 700

www.abac3.com

Vía Augusta 45 2º 1ª Badalona

Mª Carme Parés Dr. Ramón Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressió, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. Rehabilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual. C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes

Trastornos del aprendizaje p j y/o y/ conducta,, TDAH. Trastornos afectivos, de personalidad y alimentarios.

Adultos

Trastornos de ansiedad,, estrés,, depresión, p , fobias. Ludopatías p y adicciones sociales. Psicosis.

Neuropsicología p g

Demencias,, trastornos del sueño. Evaluación neuropsicológica, p g rehabilitación cognitiva.

Psicoterapia p

Familiar y pareja Horas convenidas.

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

Tel. 687 81 40 56

t"$0.1"/:".&/54 t)*(*&/&4%*®3*&4 t"1"54*$0.13&4 t(&3*"53*"1&%*"53*" 93 464 21 34

Av. President Companys, 57 - BADALONA

SOL·LUCIÓ DEFINITIVA PER A LES

Efectiu en el 80% dels casos.

C / S a n t B r u , 15 4 BA I XO S - 9 3 4 6 4 3 3 4 8 TOT Badalona

08/06/2010 08/ 8/0 /06/ 6/2 /201 10:33:27


TOT Badalona

PlantillaBase.indd 1

93

07 /06/2010 12:44:23


gastronomia

48

gastronomia

La cirera arriba a plena temporada Som en el temps de les cireres, expressió feta literària per Montserrat Roig però que abans havia tingut un sentit estacional, de calendari, estricte. Però estricte a cada lloc concret on hi ha cirerers, el refranyer mateix ens ho evidencia: hi ha dites que ens les recomanen el mes de maig, d’altres ho fan al juny, perquè recullen experiències pageses locals. Tanmateix, entès en sentit ampli, sí podem dir que som de ple en el temps de les cireres. L’e n t r a d a e n t e m p o r a d a d’aquest fruit la notem als mercats però també als calendaris festius: allà on hi ha explotació cirerera d’una certa tradició i dimensió sol haver-hi festa de la cirera. És el cas de les terres de l’Ebre, on es fa la cirera de la Ribera de l’Ebre i trobem una mostra que la fruita madura quan madura: la Festa de la Cirera de Paüls, acomoda la data al temps de les cireres, el que no varia d’un any per l’altre, en canvi, és que sempre hi trobarem el fruit quan és més bo així com derivats que se’n fan, digues licors, pastissos, i no cal ni dir que jotes tampoc no hi faltaran mai (la cultura de la jota neix i s’estén Ebre amunt, no pas Ebre avall com sovint se’n té la creença popular).

48

Pep Palau, cuiner professional abans, activista gastronòmic avui, i savi sempre, parla de les cireres en termes de “ fruit de notes romàntiques i somnis de carmí, gaudiune el perfum, traient-les de la nevera una bona estona abans”. Són famoses les cireres de Ceret, al nord, i les de l a m u n t a n y a d ’A l a c a n t , i el refranyer ens dóna una localització geogràfica molt acurada d’arreu on se’n fan (“A Erinyà, per sopar, mengen cireretes amb pa”, ” “A Solivella, cireres”, “Benessa i Benitaia, pobles de cireres fines” ), però la comarca de tot Catalunya amb més cirerers és, de llarg, el Baix Llobregat: més de la meitat de les cireres catalanes són baixllobregatines,

tret que també es reflecteix al calendari festiu: són moltes, Sant Climent, Santa Coloma de Cer velló, Torrelles, les poblacions d’aquesta comarca que tenen la seva festa de la cirera. No totes les dites populars sobre aquest fruit es limiten a fixar-ne el calendari o la geografia, també n’hi ha que simplement en remarquen que és deliciós: “Quan les cireres es poden menjar, ja cal que diguis em confesso a Déu”, refrany que significa que quan la cirera és bona no hi ha aturador en menjar-les i difícilment no es pecarà de golafreria, segur que caldrà confessar-se’n. De totes maneres, que la bona cirera és un delit també ens ho diuen els ocells: fixeu-vos

TOT Badalona

04/06/2010 04/ 4/0 /06/ 6/2 /201 13:08:22


gastronomia

els conreus amb més CDs penjant de les branques -els CDs, amb els seus reflexos de llum, són els espantaocells dels nostres temps-. Josep Massana, pagès d’Avinyonet del Penedès, ho reconeix: “Els ocells saben molt bé que c om la fruita madurada a l’arbre no hi ha res i que la cirera és de les més bones. Jo, la veritat, és que hi poso CDs, ninots, però costa. Aquí hi tinc cirerers de

tres varietats, Burlat, Starsky i Robí; és necessari sempre fer una combinació, no pots tenir un sol tipus de cirera, perquè, si no, es dificulta la pol·linització. La meva preferida és la burlat, primerenca, aquest any no perquè ha fet molt de fred i pluja, però normalment el 10 de maig ja la collim; el problema és que de burlat en puja poca quantitat: de 50 flors potser se’t fan potser només tres cireres. L a ro b í é s d e p ro d u c c i ó

més generosa i també està bé, això va a gustos, però l’important és que la fruita sigui acabada de collir i no deixar-se emportar tant per l’aspecte, de vegades el color més vermell, més llampant, no coincideix amb el millor sabor”. Per cer t, l’aspecte de la cirera -vermell per fora, morat per dins-, també és recollit pel nostre refranyer: “La cirera té el cor trist i la cara alegre”. gastroteca.cat

ALIMENTACIÓ 2010 amanides · botifarres · pa de coca · vins · xatonada · patés formatges · carns a la brasa · tapes · xampanyet · embotits ibèrics

Nova obertura C/ Pau Picasso, 2 - 4 LLOREDA

Plaça de la font, 6 · 08911 Badalona Tel. 934 644 121 · 661 422 400

Obert de 8 h. a 22 h.

restaurant DONZELLA DE LA COSTA nou tres tres

vuit nou catorze deu dc

TOT Badalona

49

04/06/2010 04/ 4/0 /06/ 6/2 /201 13:08:25


gastronomia

si sou servits: Salvem les balenes Francesc Murgadas i Bardi. CatedrĂ tic de biologia, professor de gastronomia i autor de diversos llibres de cuina i biologia

Un recent reportatge emès per Cuatro i signat per la periodista i amiga Clara Sanchez-Castro, posava en evidència el que ja he comentat altres cops. Que avui, la quantitat alimentĂ ria prima sobre la qualitat. La periodista olotina visitava llocs on la preocupaciĂł bĂ sica era produir mĂŠs, mĂŠs controlat i, sobretot, mĂŠs barat. Milers de gallines en un sol edifici, centenars de porcs fills dâ&#x20AC;&#x2122;un Ăşnic pare triat genèticament. Milions de tomĂ quets en un Ăşnic magatzem. I, al costat dâ&#x20AC;&#x2122;això, lâ&#x20AC;&#x2122;eterna preocupaciĂł pels tomĂ quets d e l â&#x20AC;&#x2122;Ă  v i a , l a r e c e r c a d e l pollastre de corral o la lloa

Restaurant TĂ­pic

de lâ&#x20AC;&#x2122;embotit artesĂ . NomĂŠs c a l d o n ar u n to m b p er la plana web -amb el lògic afegit de blogs, twitters i demès m o d e r n o r s - d e l a r ev i s t a Cuina. Per això crec que ĂŠs urgent que siguem conscients que cal salvar les balenes del nostre rebost. Que cal fer alguna cosa per mantenir vius aquells ingredients que formen part del nostre paisatge culinari i que, avui per avui, no estan a la llista dels mĂŠs venuts dels supermercats. I això, com en el cas de les balenes, nomĂŠs es pot afrontar, un cop mĂŠs i de moment, pagant. Pagant una mica mĂŠs pel tomĂ quet del pagès veĂ­ de casa, pel gall del dia de la comuniĂł del menut de la famĂ­lia o pel bull de la llengua del entrepĂ  del dia dâ&#x20AC;&#x2122;excursiĂł. Cer t que això remet a Carns a la Brasa amb llenya d'Alzina. Cargols estil de Lleida. -

P

Reserves - Badalona TEL. 93 384 52 35 C/Francesc Planas i Casals,26 Diumenges nit i dilluns tancat

CLIENTS EL VIVER

www.elrebostdenmanel.com

Espatlla de cabrit al forn Peus de Porc a la brasa Verdures a la brasa Pop a la gallega Et don em Entrecot qua - Novillo ArgentĂ­ amb litat plats - Bou comp lets - Vedella i al m illor - "Secreto IbĂŠric" preu!! - Fabes Catalanes - "Migas" ExtremeĂąas - Assortit de botifarres - "Callos" amb cap, pota i cigrons

t$FMFCSBDJĂ&#x2DC;OEFCBORVFUFTEFCPEB CBVUJ[PT DPNVOJPOFT DVNQMFBĂ&#x2014;PT ZDFOBTEFFNQSFTB t%FTQFEJEBTEFTPMUFS!TDPOTIPX t.FOĂ&#x17E;TFTQFDJBMFTQBSBHSVQPTEFTEF ĂĽUPEPJOD t$FOBT5BQQFSTFY $POTVMUBSFMTIPXTFNBOBM t.FOĂ&#x17E;EJBSJPEFMVOFTBWJFSOFTQPSĂĽ t%JTQPOFNPTEFVOBBNQMJBDBSUB t&TQFDJBMJEBEFOCSBTB UPSSBEBT99-ZUBQBT

Rambla Tel. 93 4 50

g

VIERNES 11 DE JUNIO NOCHE Cena karaoke con ensalada, pizza, bebida y postre. 10â&#x201A;Ź. SĂ BADO 12 DE JUNIO NOCHE $&/"4)085611&34&9. Risas y fiesta garantizadas. Cena, bebida, pan y postre. 23â&#x201A;Ź. SĂ BADO 19 DE JUNIO NOCHE MonĂłlogo hecho arte con el Cerecito y dĂşo en directo con mĂşsica y baile. No te lo pierdas. MenĂşs desde 25 â&#x201A;Ź. Noche San Juan 23 de junio /05&1*&3%"4-"$&/"$0/$"7" $0$" $05*--0/:#"*-&30 â&#x201A;Ź $-"4&4%&#"*-&50%04 -04."35&4:+6&7&4 De 20:00 a 22:00h.Bailes de salĂłn, sevillanas, hip-hop, etcâ&#x20AC;Ś. 15 â&#x201A;Ź/Mes

lâ&#x20AC;&#x2122;argument de sempre. Que els que no hem fet malbĂŠ lâ&#x20AC;&#x2122;alimentaciĂł hem de gratarn o s l a b ut xac a m e ntre el tomĂ quet africĂ , el pollastre xinès o el porc holandès segueixen fent lâ&#x20AC;&#x2122;estiu. Però, ai las!, com en el cas de les balenes, els responsables que tenen mĂ nec de paella, estan per altres coses. Els nostres han aprovat una llei que, suposadament, afavoreix el comerç de proximitat, ĂŠs cert. Però, no ens enganyem, el pagès i el ramader seguiran estant sols en la seva lluita si no ens hi posem nosaltres. Per tant, si ara que ve lâ&#x20AC;&#x2122;estiu, un d ia us c reueu am b un t o m Ă  q u e t m a d u r, s u c Ăł s , vermell i, sobretot, de casa, no ho dubteu. Compreu-lo sense escatimar en el preu. Estareu ajudant a salvar una balena.

PIZZERIA RESTAURANTE ITALIANO

Ribas i PerdigĂł, 28 Tel. 93 464 22 07

BADALONA MENJARS CUINATS? PIZZERIES? VULL ANAR A UN RESTAURANT, A QUIN?

Si no et coneixen no et poden trucar! ARA ES EL MOMENT!! RESERVA EL TEU ESPAI PUBLICITARI AL

TOT BADALONA Tel. 93 464 69 79 93 464 69 83

TOT Badalona

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /201 12:12:57


És un aliment molt nutritiu, que es caracteritza per l’alt contingut de proteïnes i les poques calories. També aporta minerals com el calci, magnesi, ferro, sodi, entre d’altres, com àcid fòlic i vitamines (B12, A, D3, E), entre d’altres qualitats.Tan sols aporta setanta calories i posseeix la millor proteïna de tots els aliments, com també moltes vitamines i minerals. La clara està formada per aigua i proteïnes. Les proteïnes són cadenes d’aminoàcids que en el cas de l’ou, són els vuit necessaris per a l’organisme humà. Conté, a més, vitamines, minerals i elements que actuen contra els microorganismes. El rovell és ormat per lípids i proteïnes, és on hi ha més quantitat de vitamines. El color depèn de l’alimentació de la gallina (més o menys blat de moro, determinades flors, etc.).

Caño 14 Pi

La clara aporta 17 calories, i el rovell greixos, entre 4 i 4,5 g/unitat, dels quals 1,5 són greixos saturats i la resta no saturats, amb predomini dels monoinsaturats (bons per a l’assimilació que fa el cos). El rovell també conté moltes vitamines (A, E, D, àcid fòlic, B12, B6, B2, B1, ferro, fòsfor i zinc). Quant a calories, n’aporta 59. A banda de tot això, l’ou conté carotenoides, que són benefi ciosos per a la vista. En relació al colesterol, tot i que l’ou té una alta quantitat de colesterol, aquest pot no arribar a afectar les persones sanes ja que posseeix un tant per cent més alt d’àcids greixosos poliinsaturats i monoinsaturats, és a dir, més greixos insaturats que saturats, que són els que provoquen l’augment del colesterol a la sang.

gastronomia

L’ou, un aliment amb proteïnes i poques calories

Mesures davant la calor Ara que vénen les primeres c alor s, s’ha d e tenir cura p e r q u è l ’o u p ot ar r i b a r a ser un mitjà idoni perquè hi puguin p g créixer els bacteris. És important que compreu els ous envasats correctament amb les garanties corresponents com ara: procedència, data de caducitat i el número de SENASA. Com a prec auc ió, mai no utilit zeu ous que estiguin esquerdats o amb la closca trencada o bruta o ja oberts i dins un recipient.

sía Cal Dimon a MNit de Sant Joan 2010 i Mièrcoles 23 de Junio Noche MENÚ

Cádiz 17 - Tel. 93 389 46 08 08911 Badalona

Cena con la música en directo de Marcos hasta altas horas de la madrugada

OSTO G A ¡ ¡ TO!! R E I AB Disponemos de menú infantil a 19.50€ 7% iva no incl.

Cóctel de Bienvenida y Canapés Variados PRIMEROS A ELEGIR Ensalada de Salmón, Gulas y Nueces Carpaccio de Ternera con Parmesano Langostinos a la Plancha Sumarroca Blanc de Blancs SEGUNDOS A ELEGIR Tronco de MErluza a la Vasca Bacalao Gratinado con Mousselina de Manzana 1/2 Espalda de Cordero al Romero Jarret de Ternera Relleno de Jamón de la Serranía de Córdoba Viña Canda Tinto POSTRE DE SAN JUAN Cava Marqués de Monistrol Brut Nature Café y Selección de Licores Coca de Sant Joan

PVP. 46.90€ 7% iva no incl.

RESERVAS TEL. 93 465 76 78 ó 93 395 06 28 Carretera de la Vallesana km 3,3 08916 Badalona (BCN) Disponemos de salones para Bodas, Bautizos, Comuniones y otros eventos, ven e infórmate de nuestras ofertas. TOT Badalona

51

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /201 12:13:04


Lectors

52

lectors

Pepe Rubianes i el judici final ¡Carallo! Pepe que diu el Tribunal Suprem de l’Estat Espanyol, que tens que publicar una disculpa al teu web per allò de l'insult a l'alcalde de Salamanca, sobre els papers de la Guerra Civil. Suposo que a aquestes alçades ja t’han donat les ales de querubí, perquè m’ha dit un ocell que fas molta gracia i que tot el cel riu com mai s’ha vist, amb la teva simpatia i calidesa humana de bon gallec i català.

No et preocupis Pepe que Sant Pere jutjarà a aquests JMtMVTUSÓTTJNTTFOZPSTNBHJTtrats del Suprem. Perquè la sentencia de l’altíssim és aquesta; “Amb el judici que jutges seràs jutjat”. Ja saps que soc habitant (no empadronat) de Badalona i aquí tenim molta conya marinera i segons em diuen els de Salamanca a la seva ciutat “ la sal no manca”, i a fe meva que així és.

"MHVO JMtMVTUSÓTTJN TFOZPS magistrat d el Suprem va estudiar a la històrica Universitat de Salamanca? Si son doctors de la llei, com es pot jutjar a una persona que ja no està entre nosaltres? Perquè la parca no distingeix ni DPOFJYBJMtMVTUSFTPJMtMVTUSBUT&M Santíssim Tribunal ens espera a tots i no s’aplica el dret romà. ¡Requiem in pace querido Pepe Rubianes! Maximiano Luengo

Veïns del Centre, farts de molèsties i drogues! Els veïns del carrer Méndez Núñez estem patint la presència constant i molesta d’adolescents, que aprofiten la zona del darrere dels edificis (protegits de les mirades i la vigilància policial) per a fer el brètol, consumir i traficar amb drogues, fer “botellón”, maltractar el mobiliari urbà amb bicicletes i patins, fent

grafits, embrutant el terra, llançant pedres contra els cotxes i finestres dels veïns, cridant i barallant-se 24 hores al dia, impedint el descans dels veïns, sobre tot els caps de setmana. També hem de tenir en compte que el descampat és zona de pas de pares i nens que van al “Va d’Aventura”. Fins i tot hi

ha nens de la zona que eviten passar o jugar darrere dels edificis per por als adolescents. Per això els veïns demanem solucions davant d’aquest fenomen creixent, que s’agreujarà amb el començament de les vacances escolars. SVA

Nueva estación de metro En el número 267 del 4 de marzo de 1988 me publicaron en el TOT una carta sobre la llegada del Metro a Badalona. En aquella carta le explicaba las dificultades y penurias diarias que después de la guerra tuvimos que pasar conatos trabajábamos en Barcelona en nuestros desplazamientos y cuanto anhelábamos el Metro del que durante muchos años se hablaba pero no llegaba nunca. Por fin, en febrero de 1988 se vio llegar a Badalona el esperado y ansiado medio de transporte que nos alivió los desplazamientos... Y ahora 52

1430.pag.52-54.indd 2

cerquita de mi casa tenemos la estación de la línea 10. ¡Qué estación se ha construido en Llefià! ¡Estupenda, grandiosa! En mi primer viaje al comenzar a descender en uno de los ocho ascensores de que e s t á d ot ad a l a e s t a c i ó n, recordé a Julio Verne, de su famosa novela “viaje al centro de la Tierra”. Podría contarle muchos detalles: la sorpresa en sus andenes con sus mamparas transparentes que impiden la caída al foso de las vías y la conjunción de sus puertas con las de los distintos vagones al llegar estos a las estaciones ¡Ah! Y sin conductor. Mejor será que venga usted

por aquí y compruebe lo que hay... No le extrañe mi admiración, soy nonagenario y recuerdo una escena de la zarzuela “La verbena de la paloma” en la que cantaban: “Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, una bestialidad, una brutalidad” En aquellos tiempos el ferrocarril había mejorado bastante, salían los primeros motores de explosión y los automóviles y las motos habían cambiado también bastante, comenzaban los aeroplanos, buenos logros con la electricidad, etc. ¡Que cantarían ahora! Félix Rizo

TOT Badalona

08/06/2010 10:43:52


Pasadas las fiestas Patronales, quiero hacer llegar a los organizadores una denuncia y a la vez sugerencia. Soy una ciudadana sin vínculos políticos. Libre para decir “digo o Diego” cuando así lo sienta, que viví el malestar de bastantes personas asistentes al evento. Me refiero a lo que Uds. Llaman “Acto sacramental”: “Sacramental: Rito sagrado instituido por la Iglesia Católica para obtener un efecto espiritual.” No me meto en la religiosidad, ya se entiende que es una pantomima, pero sí hago hincapié al modo de politizar enseñando las “puntillas”, en su más amplio significado. ¡Por Belcebú! ¿Todos los diablos están a la izquierda? Creo que no es el momento de mostrar sus tendencias ni las de nadie. Es la Fiesta de todos los badaloneses. Miles de nosotros nos reunimos en nuestra Rambla para disfrutar soñando que somos un pueblo unido “Hermanos”. Nadie por diablo que sea, tiene derecho a romper eso. Los mítines políticos, en su lugar y en su momento que, por supuesto, no es este. Yo personalmente buscaba más cultura por eso de ser este año 2010 Badalona “Capital de la Cultura Catalana”. Me gustaría que en años sucesivos, los diablos muestren algo de sabiduría y madurez. Que busquen en nosotros mismos y encontrarán muchas cosas buenas y no tan buenas con las que ironizar a la vez de propagar nuestros comercios, entidades, corales, centros culturales, asociaciones de Vecinos y otras, deporte etc. Y que no hagan de la Fiesta de todos, su exclusiva fiesta. Solo donde se siembra amor se recogen buenos frutos. Con mis mejores deseos para todos los badaloneses. Beatriz Gil

TOT Badalona

tu ets el protagonista Fas anys? Heu celebrat els vostres primers anys junts? Per només 17 € fes un regal original! C/Lleó, 11.13 2on. 3a. Badalona

Montse

cartes dels lectors En aquesta secció es publiquen les opinions rebudes a la secció de cartes dels lectors del TOT.

Lectors

Acte Sacramental

La direcció no és fa responsable de les opinions expressades en aquesta secció. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntària per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informació apareguda en aquesta secció són única i exclusivament responsabilitat de la persona o institució que la realitza, i en cap cas serà responsabilitat de la nostra publicació. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicació aquelles que compleixen la normativa aquí explicada.

Moltes felicitats! 50 primaveres i estàs com una rosa! Ja ho celebrarem com Déu mana, amb molt de cava que és el que t'agrada! Petonets!

Totes les cartes dels lectors al nostre web: www.eltotdigital.com

FOTO DENÚNCIA Perquè una imatge val més que mil paraules, envia'ns la teva foto denúncia al nostre correu i la publicarem

badalona@eltotdigital.com

Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVles, en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t-FTDBSUFTSFCVEFTWÓBXFCOP necessàriament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFM nom, dades de contacte i DNI de l’autor. El TOT no és fa responsaCMFEFMFTEBEFTOPTPMtMJDJUBEFT que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEF publicar les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si és considera que vulnerin el següent punt de la normativa. t/PÏTQVCMJDBSBOMFTDBSUFTRVF continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, així com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ és facilitarà la informació facilitada pels autors. t/PÏTNBOUJOESËDPSSFTQPOEÒOcia ni s’atendrà visites o trucades respecte els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a través de: Fax: 93 464 69 79 Email: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Correu: C/Lleó, 11-13 2on. 3a. 08911 Badalona Per enviar la foto denuncia: Email: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Foto Denúncia

53

08/06/2010 08/ 8/0 /06/ 6/2 /201 10:44:01


Lectors

Viure a Sant Roc M'agradaria poder explicar com és la situació al meu barri, o al meu carrer. Arriba l'estiu, això significa que ja no es pot dormir. Els veïns surten fins a altes hores al carrer, tocant les palmes, cridant, amb la canalla per allà fent soroll sense parar.... I amablement et queixes, i reps insults i amenaces, truques a la guardià urbana i no venen, truques als mossos i allà no

hi apareix ningú que et doni seguretat... Al meu bloc ens han posat una denuncia, i hem de pagar, segons el jutjat de Badalona, una multa per agredir contra el medi ambient per la brutícia que hi ha al meu carrer, i que si no paguem ens embargaran... Jo no hi poso butaques al carrer, ni bicis, ni motos, ni estic allà; menjant pipes i embrutant sense parar... Els

foto denúncia

www. eltotdigital .com

Jéssica

Per on passo?

Plaça Mag Li Chan Quan es va fer el parc en la plaça del Mag Li Chan la rampa de taules de fusta quedaven molt bé donant un aire rústic, però com amb qualsevol, el pas dels anys els nota... i aquestes fustes s’han aixecat fins arribar a ser un esport de risc per qualsevol que vol passar. Produint caiguda rere caiguda des dels més petits de casa fins els avis de la societat. També hi ha el misteri de la font que mai ha emanat aigua... Un tros de pedra sense sentit que només acumula porqueria... On els

responsables no es volen fer càrrec i és riuen de nosaltres dient que a ells no els hi poden embargar res, perquè tenen el pis i les nòmines a nom d'un altre... tot això seguit d'un conjunt d'amenaces i insults... Així doncs, a qui se suposa que ens hem de dirigir per demanar seguretat? Vivim amb por i ningú no fa res.

nens com son molt curiosos miren que hi ha dins i fins i tot fiquen la mà podent produir infeccions. Per això es demana una restauració de les fustes per evitar futurs accidents i també l’eliminació de la “font de pedra” perquè no té cap utilitat i és un pou de malalties. O si no hi ha una eliminació d’aquesta que sigui una font per la que es vegi emanar aigua... Es prega amb tot el respectes que sigui reparat URGENTMENT. Gràcies. Cristina. Una ciutadana de Badalona

noticies, reportatges, esports, pol'itica, espai cultural, actualitat, persones, ...

L'altre dia anava pel carrer Sta. Madrona/Rambla a l'alçada de "L'Escola del mar". Allà sempre s'ha de fer una instància per poder passar. Es posa un cotxe a la dreta, 1 test d'aquells grossos amb plantes al mig i un altre cotxe entre el test i la porta de l'escola del mar. No podia passar i això que anava caminant. Si jo vaig amb un cotxet o porto algú amb cadira de rodes, per on passo?, jo haig de donar la volta pel Sisal / Rambla? Nooooo!. Jo crec que ells han d'aparcar bé. Com sempre falta molt de civisme, ja que jo no tinc que donar la volta, jo haig de poder passar per aquell carrer, per algú hi és! per poder-hi accedir. Poseu bé els cotxes si us plau, que no costa res, allà no és lloc d'aparcar, i no estàveu descarregant eh! Estela Ruiz

Carrers abandonats Com es pot consentir que algun carrer de Badalona estiguin, tan abandonats. Per exemple al que jo visc, el carrer Camèlia, tot el boral ple de sorra, només queda lliure al mig per on passen els vehicles. Ara bé, el centre, neteja total! A dos quarts de vuit encara passen l‘escombra. Algú de l'ajuntament el convido que passi pel meu carrer a veure que li sembla. Montserrat Gómez

54

1430.pag.52-54.indd 4

TOT Badalona

08/06/2010 10:44:11


consultori

consutori legal

55

La orden de protecciĂłn ÂżCĂłmo se pide la orden de protecciĂłn? La puede acordar el juez de oficio. Pero tambiĂŠn pueden pedirla: la vĂ­ctima, las personas que se encuentren bajo la tutela o potestad de la vĂ­ctima y el Ministerio Fiscal. Algunas de las medidas que puede contener esta orden son: Gabinete JurĂ­dico HernĂĄndez Vicente hv@gabinete.net

Hemos abordado en otras ocasiones el tema de la â&#x20AC;&#x153;violenc ia d e g ĂŠneroâ&#x20AC;?, ahora queremos explicar la respuesta de la Justicia ante esas situaciones, con una de sus medidas estrella â&#x20AC;&#x153;la orden de protecciĂłnâ&#x20AC;?. ÂżQuĂŠ es una orden de protecciĂłn? Es una resoluciĂłn judicial que constata la existencia de una situaciĂłn de riesgo para la vĂ­ctima de la violencia domĂŠstica y ordena la protecciĂłn de dicha persona mediante la adopciĂłn de medidas cautelares penales o civiles. Su objetivo es evitar que el agresor se acerque a su vĂ­ctima o a su familia sin esperar a que acabe el correspondiente procedimiento penal, lo cual podrĂ­a llevar mucho tiempo.

Medidas penales: t 1 S J W B D J Ă&#x2DC; O E F M J C F S U B E prisiĂłn provisional para el agresor. Es una medida excepcional, solo se impondrĂĄ cuando resulte necesaria. t .FEJEB E F BMFKBNJFOUP su finalidad es conseguir el distanciamiento fĂ­sico entre vĂ­ctima y agresor. Esta medida puede incluir: salida obligatoria del domicilio de la victima, prohibiciĂłn de aproximaciĂłn, prohibiciĂłn de comunicaciĂłn, prohibiciĂłn de acudir a determinados lugares y prohibiciĂłn de residir en un determinado lugar.

Medidas civiles: t "USJCVDJĂ&#x2DC;O EFM VTP EF MB vivienda familiar a la vĂ­ctima. t"USJCVDJĂ&#x2DC;OEFMBDVTUPEJBEF los hijos a la vĂ­ctima. t4VTQFOTJĂ&#x2DC;OBMBHSFTPSEFM rĂŠgimen de visitas de hijos comunes. t1FOTJĂ&#x2DC;OEFBMJNFOUPTUBOUP para la vĂ­ctima como para sus hijos.

Como podemos ver las medidas son bastante contundentes. Lo que sucede es que en la prĂĄctica la falta de medios del sistema judicial hace que alguna de esas medidas no alcance toda la eficacia que el legislador pretendĂ­a. No obstante, la mejor opciĂłn siempre serĂĄ acudir al sistema judicial a reclamar la protecciĂłn de la justicia.

consultori ÂżSi soy adicto al juego me pueden limitar mi capacidad de obrar? Si eres adicto al juego en principio no pueden limitar tu capacidad de obrar. Otra cosa distinta es que malgastes tu dinero descuidadamente y poniendo en peligro de forma injustificada tu patrimonio. En tal caso tus familiares pueden pedir la â&#x20AC;&#x153;declaraciĂłn de prodigalidadâ&#x20AC;?. Eso implica que te impongan un â&#x20AC;&#x153;curadorâ&#x20AC;? que limitarĂĄ tu capacidad de obrar.

EnvĂ­enos sus preguntas sobre Derecho, AdministraciĂłn de Comunidades o AsesorĂ­a: hv@gabinete.net

Abogados $FFLGHQWHV7UiÂżFR/DERUDOHV AdministraciĂłn Comunidades $XWyQRPRV/DERUDO)LVFDO Asesores

Delegación Badalona: 93 399 54 96 ¡ c/. Coll i Pujol, 101 (Badalona) Delegación Premià : 93 752 90 84 ¡ Gran Via, 157 1º 4ª (Premià) TOT Badalona

1430.pag.55.indd 1

55

08/06/2010 10:43:57


horĂ&#x2019;scops Ă&#x20AC;RIES (21/3 al 20/4) P BTTBS NĂ?T UFNQT amb les persones estimades ha de ser la teva prioritat, si no vols que et ploguin retrets. En el treball si tens por dâ&#x20AC;&#x2122;afrontar els reptes QSPGFTTJPOBMTFUDPNQPSUBSĂ&#x2039;T de forma extremista, el que FNQJUKPSBSĂ&#x2039; MFT DPTFT 7FT amb compte!

CRANC (22/6 al 21/7) Despertes molt BNPS QFSĂ&#x203A; UBNCĂ? hi ha qui sâ&#x20AC;&#x2122;oposa als teus desitjos i no per això tâ&#x20AC;&#x2122;estima menys. En el treball la possibilitat de sortir-te amb la UFWB BRVFTUB TFUNBOB Ă?T EF NFOZT EFM /P Ă?T FMNPNFOUQFSBDPOWĂ&#x2019;ODFS a ningĂş.

BALANĂ&#x2021;A (24/9 al 23/10) CAPRICORN (22/12 al 20/1) Un

compromĂ­s que UJMtMVTJPOB QPESĂ&#x2039; BOVMtMBSTF J QSPWPDBSUF angoixa, però aviat les energies regirades tornen a la TFWB MMFSB J FU TFOUJSĂ&#x2039;T NPMU millor. En el treball tot passa en el millor moment per a tu, no tractis dâ&#x20AC;&#x2122;accelerar els processos.

RFCSĂ&#x2039;T NĂ?T EFM RVF dĂłnes, possiblement sigui el que et mereixes, però no deixis de banda aquests EFUBMMT RVF QPEFO GFS NĂ?T agradable la vida als que estimes. En el treball, certs esdeveniments inesperats podrien posar-te en un camĂ­ sense sortida.

TAURE (21/4 al 20/5) LLEĂ&#x201C; (23/7 al 23/8) ESCORPĂ? (24/10 al 22/11) AQUARI (21/1 al 19/2) Possiblement aquesNFDFTTJUBSĂ&#x2039;TBSNBSUF T ens lâ&#x20AC;&#x2122;oportunitat Les relacions humata sigui una setmana per a viure lâ&#x20AC;&#x2122;amor en totes les seves manifestaDJPOTJOPGBSĂ&#x2039;TNBTTBBUFODJĂ&#x2DC;BMFTDPTFTEPSESFNĂ?T QSĂ&#x2039;DUJD&OFMUSFCBMMIBVSĂ&#x2039;T dâ&#x20AC;&#x2122;activar la teva voluntat en la direcciĂł del que desitges aconseguir.

EFUPUBMBQBDJĂ&#x2019;ODJBRVF puguis, per no perdre la calma amb una persona propera que FOMPCTUJOBDJĂ&#x2DC;EBKVEBSUFGBSĂ&#x2039; que et sentis ofegat. Poc falUBSĂ&#x2039;QFSBQFSESFMBQBDJĂ&#x2019;ODJB controlaâ&#x20AC;&#x2122;t. En el treball possiblement puguis desconnectar el cap de setmana.

dâ&#x20AC;&#x2122;obrir el teu cor a una persona que saps RVFUFTDPMUBSĂ&#x2039; OPUJOHVJTQPS que la resposta als teus sentiNFOUTTJHVJDPOUSĂ&#x2039;SJBBMTUFVT desitjos. En el treball ets una persona massa obstinada i cal saber perdre una batalla per a guanyar la guerra.

nes ajuden a millorar la teva actitud. Pot ser que tâ&#x20AC;&#x2122;estimin tal com ets, però sempre pots millorar. En el treball no demanis la Lluna, però sĂ­ que els teus petits desitjos es converteixin FO SFBMJUBU Ă?T FM NPNFOU EJMtMVTJPOBSUF

BESSONS (22/5 al 21/6) VERGE (24/8 al 23/9) SAGITARI (23/11 al 21/12) PEIXOS (20/2 al 20/3) E mportar-te treball Per descomptat que Cerca en el teu interior LBUFWBTFEVDDJĂ&#x2DC;FTUĂ&#x2039; en la teva eterna joventut, en la teva forma de comprendre els altres en la teva innata simpatia, pots aconseguir el que et proposis. &OFMUSFCBMMUJOESĂ&#x2039;TMFTUFWFT SFDPNQFOTFT BRVFTUB TFSĂ&#x2039; una setmana de resultats positius.

B DBTB OP Ă?T FM NJllor per a les teves SFMBDJPOT QFSTPOBMT Ă?T necessari separar plaer i obligacions. En el treball has dâ&#x20AC;&#x2122;evitar carregar-te BNC NĂ?T SFTQPOTBCJMJUBUT de les que de debò pots assumir.

el teu millor aliat ets tu, però es veu que al teu al voltant hi ha persones que fan moltes coses per tu i no has dâ&#x20AC;&#x2122;oblidar-les. En el treball aplicaâ&#x20AC;&#x2122;t la dita: â&#x20AC;&#x2DC;el cap que sap manar i es fa respectar no necessita treure el fuetâ&#x20AC;&#x2122;.

passatemps

J USPCBSĂ&#x2039;T BVUĂ&#x2019;OUJDT USFTPST QFSĂ&#x203A; UBNCĂ? aspectes de tu mateixa als quals no desitges enfrontar-te i has de fer-ho per tu mateixa. En el treball no cedeixis al xantatge, espera el que faci falta i valora la situaciĂł amb calma.

TAROT ARANDA

Ompliu les caselles buides del requadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap nĂşmero en una mateixa fila -horitzontal o vertical- ni subquadricula de 3x3.

ÂżTienes dudas en el amor? Negocio y salud ÂżEres sensible?

ÂĄÂĄLlĂĄmame!! 806 40 25 77 Mayores de 18 aĂąos. Coste llamada red fija 1.09â&#x201A;Ź. MĂłvil 1.51â&#x201A;Ź. AP. Correos 1126 08203 Sabadell BCN-NCS

56

1430.pag.56.57.indd 2

Per SudokusWeb.com

Nivell fĂ cil

tarot

93 464 69 79/83 www.eltotdigital.com badalona@eltotdigital.com TOT Badalona

03/06/2010 12:16:54


passatemps 1

2 3

4

5

6

7

8

sovint deguda a lâ&#x20AC;&#x2122;exèrcit. Ara, del pis, lâ&#x20AC;&#x2122;entrada / 12. Parlant de proa: tĂŠ la barca molt encarada. Motiu per acabar de pujar el graĂł / 13. Navega HSĂ&#x2039;DJFTBMBUFMFQFSTBUĂ&#x2019;MtMJU5SĂ&#x2039;GFD degut al trastorn, o viceversa.

9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 Solucions a la secc. econòmics

6 7 8 9 10 11 12 13 Per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Melodia de despertador, altrament dit sonsonete. Un valenciĂ al cotxe / 2. Ocell americĂ  fantasmalment monovocĂ lic. Porten pluges a Ferreries / 3. EscĂ s Ăşs de raĂł. Diaris dâ&#x20AC;&#x2122;escriptor amb Ă­nfules. EscĂ s Ăşs de calĂł / 4. Pintada amb aquella mediocritat del caragirat. No gaire abundĂ ncia / 5. Mel de llevant. Remenar el xarop (fins a ferlo botar?) / 6. Règims que poder no aprimen però sĂ­ que constrenyen. En

TAROT MARTA CARTAS ESPAĂ&#x2018;OLAS REIKI RITUALES VELAS Te atiendo personalmente

100% de sinceridad

Tel. 607 51 08 50 Visitas Concertadas

Ramoneda sense un duro / 7. Culpables de molts infarts a les acaballes dels partits. Fa de mal celar, perquè lâ&#x20AC;&#x2122;anglès ho veu clar / 8. Foll com un infant mallorquĂ­. EpĂ­tet que no BQFMtMBBMĂ&#x2019;QJDBBOTBMBEFGĂ&#x2019;DUJDB Els lĂ­mits del torneig. El mĂŠs lleuger de la polĂ­tica. Por antiga, com quan es feia malbĂŠ la proa / 10. Com un lingot però petit i bast. Pel veĂ­ pot ser de pila i per mi haver-nâ&#x20AC;&#x2122;hi una pila / 11. Interior de pis. RecuperaciĂł

VERTICALS: 1. Art de paret sense marc. Podria ser porretĂ­, si no fos del poble de Potries / 2. SĂ­mptomes dâ&#x20AC;&#x2122;urticĂ ria. NetejĂ  com un mistol qualsevol. AllĂ  on es trenquen els carrers / 3. ErupciĂł cutĂ nia causada per la suor a la mina. Anava per espia però es va quedar en arbust / 4. Ocell dâ&#x20AC;&#x2122;Ă nima arribista. Guixar un disc revolucionari / 5. Quan fa mal ĂŠs el que mĂŠs es queixa. Ă&#x2030;s a lâ&#x20AC;&#x2122;illa com a lâ&#x20AC;&#x2122;ala lâ&#x20AC;&#x2122;alot / 6. Just enmig del cul. Mort per culpa dels cotxes que vĂŠnen i van. Voltampere reactiu / 7. AgrejĂ  la discussiĂł sobre lâ&#x20AC;&#x2122;estat de la Regina. Criaturada tĂ­pica de Campos / 8. Pesoleres que mantenen a ratlla els ocells. Una decadència com una NBMBDPTB/JQSPVĂ&#x2039;HJM OJDMBSBment gai, ni gaire agitanat. Empenyo ben fort amunt. Raja fotent-li un roc / 10. Del kleenex caigut en acte de servei. Produeix, i no pas lluny / 11. 5BMMBHSPTTB DPNEF QFSFYFNple). CondiciĂł molt apreciada pel comprador. Recauen en la malaltia 12. Per un netejar, per lâ&#x20AC;&#x2122;altre sucar pa. Descans en una casa (que podria ser presĂł).

Escuela de Terapias Alternativas y Movimientos de EnergĂ­a para la Ayuda del SER Humano RamĂłn 605 519 071 y RosalĂ­a 606 757 625

www.asociacioncentroajna.com

IntuiciĂłn y clariaudiencia NO MIENTO - TRABAJOS MAGIA BLANCA LLĂ MAME, TE ATENDIENDO PERSONALMENTE EN MI CONSULTA

806 520 148 TAROT DE PAQUITA LlĂĄmame, tu Amiga y Confidente. Atiendo personalmente.

806 51 60 27 PSICOTERAPEUTA Precio fijo 1,16 Eur Móvil 1,51 Eur. Mayores de 18 aùos ¡ Por alta S.L. C/ Orense, 85 - 28020.

TOT Badalona

SUPER ECONOMICA

93 389 28 91 - 902 501 713 MAESTRA DE REIKI, INCLUSO A DISTANCIA, TE ATENDERĂ&#x2030; PERSONALMENTE

TambiĂŠn por sms envĂ­a MAR7 espacio TU PREGUNTA al 27442 Servicio ofrecido a mayores de 18 aĂąos, coste mĂĄx. 1,16â&#x201A;Ź/min. red fija 1,51â&#x201A;Ź/min. red movil.apse(FOFSBM.PTDBSEP .BESJE$PTUFTNT ĂĽJWBJODMVJEP4UFQ6 TMXXXTUFQ6DPN

57

03/06/2010 03/ 3/0 /06/ 6/2 /2010 12:17:00


TOT motor

Tot motor

58 Subaru Legacy

.PUPSt Berlina amb carrosseria de quatre portes i familiar, el Subaru Legacy també compta amb una variant anomenada Outback, amb característiques que recorden un tot terreny. El vehicle, que substitueix el Legacy de 2006, és més gran que el seu precedent, especialment en l’alçada. Gràcies a aquesta nova característica, els ocupants van una mica

més alçats, deixant de banda l’antiga sensació d’estar massa baix. D’aquesta manera, també, resulta més còmode l’accés i la sortida del vehicle. El maleter també és prou ampli, amb un volum de 486 litres. El Legacy disposa de tres nivells d’equipament: Premium, Limited i Limited Plus. L’opció més bàsica inclou elements c o m e l s f a r s d e xe n ó, e l

climatitzador de dues zones, l’assistent d ’engegada en rampa i un fre d’estacionament elèctric, d’entre molts altres. La versió Limited inclou la tapisseria en pell i els seients amb regulació elèctrica i memòria; mentre que la Limited Plus hi afegeix el navegador amb pantalla de cuit polzades i el mans lliures. El Subaru Legacy disposa de

ALQUILER DE FURGONETAS Y TURISMOS

OFICINA EN BADALONA: C/ELECTRÓNICA, nº3 Pol. Ind. "Les Guixeres" TEL. 902 02 60 60 www.grupomarthe.com 58

1430.pag.58.59.indd 2 1430.pa

TOT Badalona

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /2010 10:28:39


Tot motor

dues motoritzacions, una a benzina i una dièsel. El model a benzina permet tenir una caixa de canvis automàtic o una de manual de sis relacions. L’opció dièsel tan sols permet la manual. Aquestes són les característiques del 2.0 R, a benzina: 210 km/h de velocitat màxima, acceleració de 0 a 100 en 9

segons i mig, consum mitjà de 8,5 litres. Pel que fa al model dièsel, el 2.0D, acredita una velocitat punta de 206 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en 9,3 segons i un promig de consum que no arriba als 6 litres als 100 quilòmetres. El model bàsic del Subaru Legacy disposa d’un equipament de seguretat prou

santandreumotors.seat.es

complet, que inclou 9 coixins de seguretat de sèrie, antibloq u ej a m e nt d e fre n s A BS, engegada fàcil en rampa (Hill holder), alertador de cinturó de seguretat per a ocupants del davant, control de creuer, control d’estabilitat i de tracció, distribució electrònica de la força de frenada, fars antiboira, fars de direcció automàtica i de xenó i fixadors isofix.

LLÉVATE TU NUEVO SEAT

Ven a conocernos

AL MEJOR PRECIO

(solo a 5 min. del C.C. La Maquinista)

NUEVO SEAT IBIZA CUPRA. DEBERÍAS PROBARLO.

y obtendrás estos descuentos solo por presentar este impreso: 15% de descuento, tanto en materiales como en mano de obra, en operaciones de mantenimiento de su coche SEAT1 10% de descuento en reparaciones de chapa y pintura2 (1) (2)

Revisiones y cambios de aceite. A cargo de particular o descuento equivalente en su franquicia, para reparaciones a cargo de compañías de seguro.

6.000m2 DE INSTALACIONES CON SERVICIO DE:

SANT ANDREU MOTOR, S.A.

- Venta de Vehículo Nuevo - Venta de Vehículo de Ocasión (gran stock en km. 0 y de Gerencia) - Taller mecánico - Diagnosis electrónica del automóvil de última tecnología - Revisiones y mantenimientos - Cambio de neumáticos - Chapa y pintura - Y toda la gama de recambios y accesorios originales SEAT NUESTRO HORARIO: TALLER: Lun. a Vie. de 09:00-13:00 y 15:00-19:00 h. VENTAS: Lun. a Vie. de 09:00-13:00 y 16:00-20:00 h. Sábados de 10:00-13:00 h.

Tu concesionario SEAT más cercano SANT ANDREU MOTOR, S.A. a 5 min. de La Maquinista - C/Fra Juníper Serra, 97 - BARCELONA T. 93 311 38 10 - comercial@santandreumotor.seat.es TOT Badalona

59

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /201 10:28:51


PlantillaBase.indd 1 Plantil

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /2 13:39:15 15


Zàping Dijous 10 de juny 22.30h: Sèrie Els Visitants

Divendres 11 de juny 22.15h: Especial Debat Eleccions FC Barcelona

Dissabte 12 de juny 12.50h: Animals Malas Pulgas El programa que ensenya com ensinistrar un animal de companyia.

Diumenge 13 de juny 22.00h: Sèrie

Dilluns 14 de juny 22.25h: Documental

Doctor Mateo

Sota Terra

Un metge marxa a un poblet d ’A s t ú r i e s a exercí la seva professió.

Espai que mostra la històr ia que es troba sota els nostres peus.

19.00h: Videojocs Panic Erica, Ryan i Jack emprenen una missió angoixant per localitzar el llegendari John May per poder rescatar Georgie, capturat pels visitants.

TOT Badalona

1430.pag.61.indd 1

T V3 emet en directe el debat entre els candidats a la presidència del F.C. Barcelona.

Martí Santander presenta cada setmana el programa sobre el món dels videojocs de Televisió Badalona.

61

07/06/2010 13:37:02


empresa

empresa

62

Un informe de l'OCDE afirma que “Catalunya lidera un país que va cap endarrere” L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha presentat aquest dijous un informe encarregat pel Departament d'Innovació, Universitats i Empresa per analitzar el rol que juga la innovació a l'economia catalana. L'informe 'Review of Regional Innovation: Catalonia, Spain' destaca que “Catalunya és una regió que lidera un país que va cap endarrere”, tal i com ha explicat la cap de la unitat d'innovació regional de la divisió de Polítiques de Desenvolupament Regional de l'OCDE, Karen Maguire. L'informe apunta que la innovació de Catalunya és líder al global d'Espanya, representa el 21% de la inversió en innovació que es fa a l'Estat i que s'ha doblat en els darrers 12 anys, té el 34% de les patents i hi tenen la seu la majoria d'empreses, un 22%. En comparació amb altres regions de l'OCDE, però, Catalunya inverteix menys en

t Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic

aquest àmbit. Tot i la importància d'haver desenvolupat un Pla de Recerca i Innovació (PRI), Maguire ha alertat que la innovació catalana està amenaçada per diversos perills, com qüestions normatives, o la composició econòmica amb forta presència de pimes, que tenen menys recursos per innovar.

El c o n s e l l e r d ' I n n ova c i ó, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha explicat que “les polítiques sobre innovació són el futur i són necessàries per afrontar un canvi de model econòmic”. Huguet ha destacat la importància del sector públic a l'hora d'esdevenir un pol d'atracció per a la inversió privada.

Rosi Lobato i Esteve Tossas Professionals especialitzats en l'assessorament, preparació, redacció, liquidació i gestió de: Més de quaranta-cinc anys d'experiència acumulada ens avalen en la nostra professió. Donem a cadascun dels nostres assumptes el tracte personalitzat que requereix, pel que tenim la plena confiança dels nostres clients.

Escriptures Notarials - Herències - Testaments - Successions i donacions - Compravendes - Cancel·lacions d'hipoteques - Constitució de societats - Declaració d'obres - Divisions horitzontals - Dissolucions de condomini i adjudicació

Contractes Privats - Arres - Arrendaments - Compravendes - Instàncies privades - Convenis en general Declaracions de renda (irpf)

Comptem amb la col·laboració dels següents professionals:

Advocats: Ángel de Haro Baños i Antonio Buendía Palazón Economista: .ØOJDB1FSFJSB.BDIVDBt Graduat Social: Àlex Pereira Machuca

Via augusta, 8-10, esc. B, 3er pis (Galeries davant l'Hospital Municipal) Badalona. Tel: 93 3895300 Fax: 933892502 Mòbils: 665783209 i 655873590 www.novavia.org e-mail: info@novavia.org 62

1430.pag.62.indd 1

TOT Badalona

04/06/2010 13:14:21


immobiliària

immobiliària

63

Les hipoteques que es revisin a partir de l'estiu podrien tornar a encarir-se *NNPCJMJBSJB t L'Euríbor ha tancat el mes de maig en l'1,249%, la taxa més alta des de setembre de 2009 i la segona pujada mensual consecutiva. Tot i això, permetrà a les hipoteques contractades fa un any estalviar-se al voltant de 340 euros anuals, ja que fa 12 mesos estava més alt, en l'1,644%. Per a les revisions semestrals hi haurà una pujada mínima d'uns 2 euros. Segons els experts, l ' Eurí b o r t a n c ar à l 'a ny a l voltant de l'1,5% i les hipoteques que es revisin a partir de l'agost podrien encarir-se. Les dades de maig, indiquen que la tendència a la baixa que l'indicador va començar

a l'octubre de 2008 arran de la fallida de Lehman Brothers, ha arribat a la seva fi. Si l'indicador manté constant aquest ritme ascendent, les hipoteques que es revisin a partir d'agost i setembre podrien encarir-se de nou després de gairebé 20 mesos consecutius de rebaixes. Fa un any, al maig de 2009, l ' i n d i c a d o r s e s i tu ava e n l'1,644%, per la qual cosa una hipoteca per un import mig de 150.0 0 0 euros, un termini d'amortització de 25 anys i un diferencial del 0,25% obtindrà en la seva revisió anual al juny un descompte d'uns 340 euros anuals. La rebaixa contrasta amb les

hipoteques que es van revisar en els mesos d'estiu de l'any passat, que van experimentar els majors descomptes dels darrers anys (van fregar els 3.90 0 euros anuals) a causa del elevat diferencial que la taxa va marcar llavors respecte als mateixos mesos de 2008. I és que a l'estiu de 2008 l'Euríbor va arribar al nivell màxim dels seus més de deu anys d'història, al 5,393% al juliol i al 5,384% a l'agost. A partir de llavors, l'indicador ha anat moderat la caiguda i, després d'arribar al març d'aquest any al seu mínim històric mensual (1,215%), va repuntar a l'abril a l'1,225%.

Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

LOCALS EN LLOGUER

PISOS I CASES EN LLOGUER

ZONA MERCAT TORNER, 71m2, planta baixa + 71 m2 de sótanPreu a Consultar C/. SALVADOR ESPRIU, (Lloreda) 35 m ...............................................................300 e ZONA LA PLANA, 250 m2. semisòtan, vent. a l'exterior. Accés furgonetes.....900 e C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2(140m2+60m2). Molta lluminositat C/ARNÚS-SOLEDAD entresol comercial, 50 m2, molta lluminositat, en perf. estat ...650 e C/PROVIDÈNCIA. 53m2, planta baixa + 225m2 sòtan........................................ 700 e LOCAL LLOGUER. ZONA MERCAT TORNER. 135m2 en planta baixa + 135m2 de sòtan..1180 e OFICINA LLOGUER. 90m2, 2ª planta, ascensor, al costat autopista. A 10 min. del centre en perfecte estat ................................................................... Precio total: 750 e OFICINES LLOGUER. Avda. Bufalà, entresol, 150m2, varis despatxos, A/A, asc.1.400 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2, entresol ...................................................................480 e RAMBLA SANT JOAN: baixos 102 m2 + 35 de pati, pis 102 m2. Ideal abaix magatzem o taller i a dalt oficines. Finca sense veïns. .......................................................... 1.300 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 45m2, zona de pas................................................550 e SISTRELLS 60 m2......................................................................................................300 e C/GIRONA - BUFALÀ. 200m2, magatzem-taller................................................ 1000 e C/ GIRONA, 160m2, oficina +magatzem, zona carrega-descarrega.....................900 e C/SANT MIQUEL (CENTRE). 110m2. Sortida fums............................................ 1.300 e C/SELVA. SANT CRIST. 50m2, 45m2, en bon estat............................................450 e LOCAL LLOGUER 100m2 aprox., zona sant Crist, taller-magatzem ..................475 e LOCAL C/SANT BRU, 100m2+100m2 de sótan, zona de pas, climatitzat, bon estat1.150 e LOCAL ZONA LA MORERA, 224m2, actualment oficines i magatzem........1.400 e LOCAL ZONA SANT CRIST, 100m2 ....................................................................450 e LOCAL BARRI BONAVISTA, 25m2, en perfecte estat........................................350 e LOCAL EN LLOGUER, 40m2, C/Tramuntana de Bufalà......................................350 e

ÀTIC DÚPLEX, PEP VENTURA, 110m2 aprox., obra nova, 3 habitacions, balcó, 2 terrasses..................................................990€. Opcional 2 parkings i traster 150€ PIS EN LLOGUER, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist), 4 hab., 2 banys, terrassa, asc.........695 e PIS C/PRIM, 2 hab., cuina gran, 4art sense ascensor, reformat .........................690 e PIS ZONA BONAVISTA, 3 hab. grans, pati, balcó, traster, calef., 1er sense asc. 690 e ÀTIC ZONA ST. CRIST, 3 hab., 1 bany, traster, tssa 40m2, calef., asc. .............750 e PIS LLOGUER, PLAZA LA PLANA, 1º sin asc., 3 hab. (2 dobles), balcón, suministros 650 e PIS LLOGUER, Z.. LA MORERA, C/ Galicia, 1º sin asc., 2 hab., trastero, terracita, amueblado 575 e ESTUDI EN LLOGUER AMUEBLADO, C/Tortosa, 1 hab., salón, baño, perf. estado.600 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA.................. 150 e PÀRQUING .............................................................................................................. 110 e PARKING LLOGUER Avda. Morera, 26-22 Cotxe Mitjà..................................... 70 e TRASTER, 3m2 aprox. ................................................................................................ 60 e

NAUS EN LLOGUER NAUS INDUSTRIALS-COMERCIALS, POLÍGÓN BONAVISTA, a partir de 450 m2. en dues plantes .......................................................................................................2.600 e

VENDA ÀTIC EN VENDA O LLOGUER, 100m2 aprox., C/Àngel Guimerà, 3 hab., tsaa de 40m2, calef., asc., molt assoleiat....................................... Venta: 275.000 e Lloguer: 750 e LOCAL. C/INDÚSTRIA, nº18, 152m2, sortida fums. Ref.............................243.000 e PIS ZON ALLEFIÀ, 90m2 aprox., 4 hab., 1 bany, balcó, 6é amb asc., cuina i bany reformats, v. d'alumini...........................................................240.000 e (40 mill. ptas) CASA EN VENTA, (ALQUILADA POR 700€), C/ Góngora (Sant Crist), 100 mts aprox., a reformar ............................................................................. 174.300 e (29 mill. ptas.)

HORARIO: 9 a 13 HORAS - 15 a 19 HORAS - Plaça Baró de Maldà nº 3 - Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 650 17 61 04 Apartat 190 - 08915 BADALONA (Barcelona) - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com

TOT Badalona

1430.pag.63.indd 1

63

08/06/2010 12:32:57


immobiliĂ ria

F INQUES R OJAS ASSESSORAMENT i GESTIĂ&#x201C; IMMOBILIĂ&#x20AC;RIA

C/. Alfonso XII, 6 bajos - 08912 BADALONA

93 388 03 04 - 93 388 07 00 - 629 079 049 - Fax 93 464 19 04 LOCALES EN ALQUILER Y VENTA %.NGĂ&#x17D;OQĹżEKPCCUGQOW[DWGPGUVCFQ.............................................................................................................................500 â&#x201A;Ź MORERA - AV. PRAT DE LA RIBA A -OCUGQ +FGCNQĹżEKPCRCRGNGTKCLVQIWCTFGTKCGVE ...................................................................750 â&#x201A;Ź COLL I PUJOL / MARAGALL - OQĹżEKPCUCNOCEĂ&#x192;PGPVTCFCXGJĂ&#x2C6;EWNQUCUGQRWGTVCGNGEECNGHRGTHGEVQGUVCFQ..... CONSULTAR ARTIGAS - JCDKVCEKQPGUEQOGFQTDCNEĂ&#x17D;PEQEKPCDCĂ&#x152;QDWGPGUVCFQ .....................................................................................................600 â&#x201A;Ź CENTRO - C/CONQUISTA A - 'UVWFKQ.QHVEQEKPCDCĂ&#x152;QDWGPGUVCFQ...........................................................................................................530 â&#x201A;Ź

VENTA DE PISOS Y CASAS

STO. CRISTO - OJCDEQOGFQTEQEKPCDCĂ&#x152;QTGHQTOCFQ .....................................................................................................OFERTĂ&#x201C;N!!! CONGRESO - (TGPVGOGTECFQOJCDEQODCNEĂ&#x17D;PEQEDCĂ&#x152;QQTKIGP.................................................................................. 174.294 â&#x201A;Ź JTO. PUERTO- NUEVO- O VGTTC\CO RCTMKPI VTCUVGTQRGTHGEVQGUVCFQCECDCFQUCNVQUVCPFKPI........ CONSULTAR PRECIO CONGRESO TORRE - OJCDEQOGFQTDCNEĂ&#x17D;PEQEKPCDCĂ&#x152;QCUEGPUQTQTĂ&#x2C6;IGPDWGPGUVCFQ............................................... 198.334 â&#x201A;Ź BUFALĂ&#x20AC; - OJCDFQDNGUDCĂ&#x152;QUEQODCNEĂ&#x17D;P\QPCRKUEKPC .................................................................................................... 330.557 â&#x201A;Ź MONTGAT - &Ă&#x2022;RNGZOHTGPVGCNOCTJCDEQOGFQTEQEDCĂ&#x152;QUECNGHCUEĹżPECUGOKPWGXC................................ CONSULTAR C/ TORTOSA - Ă TICO - JCDEQOEQEKPCDCĂ&#x152;QVGTTC\CUCUEGPUQT ............................................................................................ 120.000 â&#x201A;Ź BUFALĂ&#x20AC; Ă&#x20AC; - Ă TICO - VGTTC\COXKXKGPFCOJCDDCĂ&#x152;QUEQOGFQTEQEĹżPECCĂ&#x152;QUECNGH2'4('%61'56#&1 .. 336.000 â&#x201A;Ź BALDOMERO SOLĂ&#x20AC; - JTO. MĂ&#x20AC;GIC C - OJCDDCĂ&#x152;QUEQODCNEĂ&#x17D;PITCPFGCUEECNGHRNC\CRCTMVTCUVGTQRGTHGEEQPFKEKQPGU......348.587 â&#x201A;Ź PEP VENTURA - %)WKHTĂ&#x192;FGVTÂśU5CNGUKCPQUOJCDKVCEKQPGUEQOGFQTEQEKPCCOGTKECPCDCĂ&#x152;QRGTHGEVQGUVCFQ........... 156.000 â&#x201A;Ź MORERA - OCASIĂ&#x201C;N- (KPECCĂ&#x152;QUXGEKPQUDCLQUEQPRCVKQJCDEQOEQEDCĂ&#x152;QECNGHRGTHGEVQGUVCFQ................... 186.000â&#x201A;Ź LA CONRERIA - TERRENO 1500M2 - ECUCOICTCLGOJCDKVCEKQPGUEQOGFQTEQEKPCDCĂ&#x152;QLCTFKPDCTDCEQCDQPKVCUXKUVCU DWGPGUVCFQ................................................................................................................................................................................. 315.00 â&#x201A;Ź BONAVISTA - %CUCKFGCNHCOKNKCUmRNCPVCJDEQOEQEDCĂ&#x152;Qm2NCPVCJDEQOEQEDCĂ&#x152;Q$WGPRTGEKQ CONSULTAR MAS RAM - 5QNCTOECUCOICTCLGORTGEKQUCUXKUVCUJCDDCĂ&#x152;QUDWJCTFKNNCLCTFKPRGTHGEVC .CONSULTAR CENTRO - C/FRANCESC MACIĂ&#x20AC; Ă&#x20AC; - OJCDEQODCNEEQEDCĂ&#x152;QUOÂśTOQNJC[CCNWOCUE2'4('%61'56#&1 ...OFERTA LLEFIĂ&#x20AC;- O6QFQGZVJCDEQOEQEDCĂ&#x152;QCUE......................................................................................................... 210.000 â&#x201A;Ź

ALQUILER

MONTGAT- LAS COSTERAS- RGSWGĂ&#x152;QGUVWFKQFGJCDEQOGFQTEQEKPCCUGQ...................................................................................350 â&#x201A;Ź MONTGAT - JCDEQOEQEKPCDCĂ&#x152;QDQPKVCUXKUVCUOWEJCENCTKFCF .......................................................................................................580 â&#x201A;Ź MORERA - CASA - JCD,EQOGFQTEQEKPCDCĂ&#x152;QCUGQRCVKQDWGPGUVCFQ..............................................................................................850 â&#x201A;Ź MONTGATT - O VGTTC\COCOWGDNCFQ\QPCCLCTFKPCFCEQPRKUEKPCJCDEQOGFQTEQEKPCDCĂ&#x152;QCUGQRGTHGUVCFQ ........980 â&#x201A;Ź POMAR - #OWGDNCFQJCDEQODCNEĂ&#x17D;PEQEKPCDCĂ&#x152;QCNVRGTHGEVQGUVCFQ.......................................................................................700 â&#x201A;Ź

TRASPASO

TRASPASO - VTCURCUQHTWVGTĂ&#x2C6;CGEQPĂ&#x17D;OKEC

TRAMITACIĂ&#x201C;N HIPOTECAS - TERRENOS - ABOGADO - TASACIONES - PLAZAS DE PARKING - ADMINISTRACIONES - CONSĂ&#x161;LTENOS

EXPERTOS INMOBILIARIOS

Francesc Layret, 191 BADALONA

PISOS EN ALQUILER A-316 SISTRELLS. Cerca centro Magic. 2 hab. dobles antes 4. Gran salĂłn. Ext. Asc. Todo amueblado .......750 â&#x201A;Ź A-320 SISTRELLS Zona piscinas. 3 habitaciones. Exterior con balcon. ASCENSOR. Amueblado ..................690 â&#x201A;Ź A-321 Ă TICO SALUD - C/PELAY A O. 3 hab. dobles, amplio salĂłn, tza, amuebl., sin asc., grandes vistas, jto. <M> y MĂ gic. A-322 PEP VENTURA 3 hab. Reformado. Jto mercado TORNER. Muy bien comunicado. Electrodomesticos.700 â&#x201A;Ź A-323 LLOREDA 90 m. 3 hab., 2 baĂąos. Complet. amueblado, listo para vivirtodos los electrodomesticos.... 790 â&#x201A;Ź A-324 ARTIGAS. 75 metros, 3 habitaciones. ASCENSOR. Electrodomesticos. Muy bien comunicado .............750 â&#x201A;Ź A-325 STO. CRISTO. piso 3 hab.(antes 4). Todo Refor., preciosa coc. y baĂąo, balcon.Grandes vistas, asc., sin muebles690 â&#x201A;Ź A-326 LLOREDA. 3 habitaciones. Alto y ascensor, zona muy tranquila, balcĂłn ...................................................690 â&#x201A;Ź A- 328 CANYADO Y Precioso piso de 2 habitaciones. Gran salĂłn. Todo refor. y amueblado. A 2 min playa .........790 â&#x201A;Ź A-331 PEP VENTURA C/GUIFRĂ&#x2030;/ROGER DE FLORKDEDQWHVDPXHEODGRÂżQFDYHFLQRVWHUUDFLWD..... 750â&#x201A;Ź A-332 BUFALĂ&#x20AC; C/INDEPENDENCIA A 3 hab., 2 baĂąos, todo amuebl., gran coc. y amplio salĂłn, calef. y a/a.SOLO 700â&#x201A;Ź

PISOS EN VENTA T R-6585 P. VENTURA. Jto Salesianos. Bonito piso, 2 hab. Todo ref. y amueb. A/A y calef160.000 â&#x201A;Ź (26.621.000 PTA T S) R-6584 LLOREDA. 3 habitaciones. Todo exterior. Balcon y ascensor. OcasiĂłn.......... 192.323 â&#x201A;Ź (32.000.000 PTA T S) R-6583 SISTRELLS. Junto piscinas. 3 habitaciones. Exterior, balcĂłn y ascensor. ......193.000 â&#x201A;Ź (32.112.000 PTA T S) R-6581 LA BALSA. 3 hab. Cocina y baĂąo reformados. Exterior. Balcon.Soleado....... 170.000 â&#x201A;Ź (28.285.000 PTA T S) R-6580 BUFALA. 2/3 hab. Zona comunitaria. BaĂąo ref.. Balcon y asc. Soleado ......... 198.333 â&#x201A;Ź (33.000.000 PTA T S) R-6579 BUFALA. 80 metros 4 hab. 2 baĂąos- Calef y A. acond. Zona comercial........ 211.000 â&#x201A;Ź (35.107.000 PTA T S) R-6587 CENTRO. P. Companys. 3 habitaciones. Exterior con balcĂłn y ascensor .......240.000 â&#x201A;Ź (40.000.000 PTA T S) R-6570 CENTRO SAGUNTO/Francesc Macia. 75 m. 3 hab. Exterior con balcĂłn .........186.314 â&#x201A;Ź (31.000.000 PTA T S) R-6586 CANYADO Y 0DJQLÂżFRSLVRKDE$6&$OWR\H[W0X\VROHDGR&HUFDSOD\D246.000 â&#x201A;Ź (40.930.956 PTA T S) R-6589 P. VENTURA M. Servet. Finca seminueva. 100m. 3 hab. Gran salon 26m. 2 bĂąs. Muy soleado. Jto Mercadona. 375.632 â&#x201A;Ź R-6590 MORERA 80 mtrs. 4 hab. BaĂąo y aseo. Balcon, exterior. Patio. ASCENSOR..294.000 â&#x201A;Ź (48.917.484 PTA T S) R-6591 CANYADO Y 3 hab.. Cocina y baĂąo ref., Ext. con balcĂłn y ASC. A 2 minutos playa. 237.099 â&#x201A;Ź (39.450.000 PTA T S) R-6592 SISTRELLS Cerca piscinas. 3 hab.. Exterior con balcon y ASCENSOR........ 183.000 â&#x201A;Ź (30.448.638 PTA T S) R-6594 LA SALUD-JUAN VA V LERA 70m2, 3 hab., exterior, balcĂłn, ascensor ........................................... 212.000 â&#x201A;Ź R-6597 PEP VENTURA Jto metro. 3 hab. Amplio salon. Ext. con balcon y ASCENSOR. 237.000 â&#x201A;Ź (39.433.000 PTA T S) R-6599 LLEFIA Jto parque y ambulatorio. 3 hab. Exterior con balcon y ASCENSOR, listo para vivir..... 180.000 â&#x201A;Ź R-6600 BUFA F LAPiso 3 hab. Ext. Puertas sapelli. Asc. ya pagado y prĂłxima instal. Z. muy tranquila. 186.000 â&#x201A;Ź (30.947.796 PTA T S)

Tels. 93 389 00 61 - 635 65 98 83 64

TOT Badalona

08/06/2010 08/ 8/0 /06/ 6/2 /201 14:49:07


immobiliĂ ria

Compramos p o permutamos p solares y casas en Badalona

Zona entre las calles Avda. Ignacio de Loyola, Anselm ClavĂŠ, Prim y Passeig de la Rambla

Tel. 93 389 36 39 Cristina

COMPRAMOS t LOCALES COMERCIALES muy cĂŠntricos de 50 a 150 m2. t/"7&4*/%6453*"-&4Z1-";"4EF1"3,*/(. Buenas ubicaciones, alquilados con rentas actuales a inquilinos solventes. MĂĄxima discreciĂłn en toda clase de transacciones inmobiliarias.

" Una firma de prestigi " www.finquesbellavista.com Avinguda MartĂ­ Pujol, nĂşm. 174, 3r 1a

Tel. 93 389 33 66

C/ GuifrĂŠ, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es 1&17&/563"3FG #Pis de 75m², 3hab(2 dobles), cuina i bany reformats, menjador de 18m² ext a balcó, parquet, roure, a/a amb bomba calor i ascensor. 40Mptes ü

1*404&/--0(6&3 ST.CRIST: Apartament de 2hab, cuinai bany complert, pis reformat.ĂĽ '30/5."3Âś5*.123m², 4hab, 3banys,menjador gran,terrasses.1.100â&#x201A;Ź SANT CRIST:80m²,3hab, cuina i bany conservats, balcĂł i ascensor.700â&#x201A;Ź 4"/5"/%3&6%& --"7"/&3&495m²,3hab,menjador ext a terrassa de 8m², 2 banys, cuina reformada,ascensor.ĂĽ QJT QL USBTUFS Â&#x2039; MJOJBEFNBS 1&17&/563"-0$"-$0.&3$*"- 123m², bany i pati de 14m².1.080â&#x201A;Ź MERCAT TORNER:Local de 120m² i 50m² de terrassa.ĂĽ *7" LLOREDA:80m², 3hab, bany i cuina en bon estat, menjador ext a balcĂł, ascensor.800â&#x201A;Ź CENTRE- MERCAT MAIGNON:Pis tipus loft tot reformat.ĂĽ ST.CRIST:Pis reformat amb 3hab,balcĂł i ascensor.ĂĽ LA PLANA:Pis conservat de 120m²,4hab,2banys, cuina office i ascensor.790â&#x201A;Ź 5FOJNNĂ?TQJTPTEFMMPHVFS USVDBOT

TOT Badalona

1&17&/563"#"-DOMER SOLĂ&#x20AC; Ref # Pis de 65m², 2 hab dobles, bany reformat, cuina office reformada, menjador quadrat i exterior, calefacciĂł, alumini, embero, pis lluminĂłs i per entrar a viure. .QUFT ĂĽ

#6'"-ÂŽ"1301 "7%&-47&/543FG #Duplex de 120m², 3hab(2 dobles), 2banys complerts, cuina office, menjador de 30m², 2 terrasses de 10m², calef, gres, roure i alumini. Per entrar a viure. 44.7Mptes ĂĽ *ODMĂ&#x203A;T1LJ5SBTUFS

1&17&/563" '*/$"%&"/:43FG #Apartament dâ&#x20AC;&#x2122; obra seminova de 1hab, bany complert, cuina americana, menjador ext a balcĂł, parquet, portes de cirerer, alumini i persianes elèctriques, calef i a/a, ascensor. .QUFT (169.000â&#x201A;Ź)

#6'"-®"1301 CASA- TIANA CEN"7%&-47&/543FG 53&3FG#Planta #Pis de 90m², baixa de 65m², 2hab, 4hab(2 dobles), cuina bany i cuina conservats, office reformada, 2 menjador de 22m² ext a banys reformats, terrassa de 35m² amb menjador de 22m² ext barbacoa, gres, a gran balcó, terrazo, portes lacades, roure,alumini, calef, alumini, calef i a/a. ascensor. Ideal parelles Per entrar a viure. oportunitat. .QUFT 44.9Mptes å

ĂĽ

1&17&/563" SALESIANS Ref #Pis de 65m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext de 18m², calefacciĂł, a/a, alumini, ascensor, ideal parelles. .QUFT (187.000â&#x201A;Ź)

ECONĂ&#x2019;MIC-PEP 7&/563"(03(3FG #Pis de 70m², 3hab(2 dobles), bany i cuina amb galeria dâ&#x20AC;&#x2122;origen, menjador ext, terres de parquet, portes de roure, finestres dâ&#x20AC;&#x2122;alumini, a/a amb bomba de calor, ideal parelles. .QUFT ĂĽ

1&17&/563"3FG # Pis tipus casa de 70m² + 20m² de golfes, 3hab+ estudi, bany complert i nou, cuina ext per extrenar, menjador de 20m² amb sortida a terrassa de 8m²,tot reformat, finca de 2 veïns. Ideal parelles. .QUFT å

4"/5$3*45 010356/*5"5 "716*('3&%3FG Ă /*$""1&17&/B-1998: Casa de 563"4"-&4*"/4 100m² amb 3hab, cuina 3FG# Pis de reformada, 2 banys 70m² amb 3hab, cuina complerts, menjador conservada i bany ext a pati de 10m², reformat, menjador ext terrat de 30m², pĂ rquin, a terrassa, finca dâ&#x20AC;&#x2122;un gres, embero, alumini, veĂ­. Ideal parelles. calefacciĂł i a/a. 36.8Mptes 44 Mptes ĂĽ

ĂĽ

ESFUBWPM

CASA A PEP 7&/563"4"-&SIANS Ref B-1777: 172 m2 en PB+1. Pati 80 m2, garatge. Es pot edificar PB+2+golfes. Possibilitat de fer vivendes independents. 1SFV.QUT (378.000â&#x201A;Ź)

65

08/06/2010 08/ 8/0 /06/ 6/2 /201 14:49:17


immobiliària

Foix Carbó & associats Güell i Ferrer, 77, baixos. BADALONA · www.foixcarbo.es LLOGUER BADALONA

VENDA BADALONA

PIS M. AUXILIADORA, 80m2, 3 hab....................850€

CASA C/CONCHA ESPINA,107m2, pl. baixa + 3 seminova,

PIS A C/CARME, 2hab. ........................................720€

4 hab., 2banys, tssa + pk................................. 811.366€

PIS C/MARQUES ST MORI, 60m2, 3 hab. .........510€

CASA C/CERVANTES, 247m2, seminova, soterr. (87m2) Pb.

PIS C/TEMPLE, 4 hab, 120m2........................... 1.000€ PIS C/COLL I PUJOL, 3 hab.. ...............................650€ PIS C/ALFONS XII, 70m2, 3 hab. .........................750€ PIS C/LISTZ, 3hab.,...............................................850€ PIS C/ GUIXERES, 4hab.s, àtic, tsses............... 1.000€

(85m2), Pis (75m2), 4 hab., 2 banys, terrassa, pati892.775€ CASA C/M. SERVET, 5 hab., 3 banys, tsses + solar....660.000€ CASA C/ISIDRE, 3hab., 2 banys, badiu.........490.000€ CASA C/GARBI, 144m2, 4 hab......................536.403€ CASA C/UNIO,138m2,3hab,+badiu ...............489.250€ PIS C/AGUEDA MOMPEL, 55m2, 2 hab., Ref.155.000€

PIS C/GUIXERES, 4 hab. + pk ..............................935€

PIS C/MADOZ,104m2, 4hab ........................350.200 €

TRASTER C/GUIXERES, 3m2 ................................ 65€

PIS C/MARTI PUJOL, 80m2, 3 habitacions, reformat,

LOCAL C/FONT I ESCOLA,1550m2 ................ 9.400€

terrassa. ...........................................................278.568€

LOCAL C/IG.I LOIOLA-LA PLANA, 260m2 ...3.300 €

PIS C/M. NICOLAU, 130m2, 4 hab.,+pk.......480.809€

LOCAL C/G. I FERRER, 64m2 (+soterr. 67m2)....800€

PIS C/MERÇE, 121m2, 3hab., tssa................463.500€

LOCAL C/PROVIDENCIA, 64m2 (+soterr. 67m2).800€

PIS CALD. BARCA, 155m2, 3 hab., pati.......298.700€

LOCAL C/MIQUEL SERVET,100m2.....................700€

PL. PARKING. G.WEYLER, ..........................17.300€

LOCAL C/ALFONS XII, 60m2 (soterr. 80m2) .......800€

PLAÇA PARKING SANTA.BARBARA/CARRER MARA-

LOCAL C/OLIVERAS, 75m2 .................................600€

GALL.................................................................14.000€

DESPATX C/CREU,128m2 ....................................600€ DESPATX C/F. MACIÀ, 80m2 (3 despatxos + sala espera)900€ DESPATX C/G.I FERRER,(planta 1ª), 240m2... 1.700€ DESPATX C/VENTOS MIR,80m2 .........................600€ DESPATX C/IGNASI LOIOLA-LA PLANA, 60m2800€

PLAÇA PARKING SANTA.BARBARA/CARRER MARAGALL.................................................................23.000€ LOCAL C/ALFONS XII,405m2......................615.000€ LOCAL C/M. AUXILIADORA,132m2 ...........200.000€

TIANA PL. PK. C/PASSEIG VILESA .........................18.000€

PLAÇA PK. MOTO A C/GUIXERES....................... 40€

SANT ISCLE DE VALLALTA

PLAÇA PK. COTXE A C/ARNÚS............................ 90€

PARCELA,1258m2.........................................150.000€

Tel.: 93 387 29 98

Finques Blanch - Roig S.L. Maria T

S EL COBRO GARANTIZAS MALOQU ILERES DE SU nal en

Roig - Josep Blanch Roig

Tel. 93 388 30 58 - 93 389 07 43

PISOS EN ALQUILER ZONA EL MASNOU, piso de 1 habs, cocina sencilla, baño sencillo con lavadero 550€/mes ZONA SANTO CRISTO, piso de 60m, 3 habs (1 de matrimonio), cocina y baño sencillos, comedor con salida al balcón, con PARKET! 625€/mes ZONA LA SALUD, piso 65m, 2 hab. dobles, comedor c/balcón a calle, cocina c/galería, baño compl. Semi amueblado. 2º real sin ascensor. 700€/MES ZONA CONGRESO, piso de 70, 3 habs (2 dobles), aire acondicionado con bomba de calor, cocina reformada, baño de 4 piezas, exterior 700€/mes ZONA CASAGEMES, piso de 66m, 2 habs ( 1 de matrimonio ), cocina con galeria, comedor amplio esquinero con balcón, baño 4 piezas con bañera 700€/mes ZONA PEP VENTURA, piso de 89m, 4 habs, 2 baños, cocina en buen estado, EXTERIOR 750€/mes ZONA C/ CAMELIA, piso 110m, 3 hab., baño compl., aseo, salón 30m y comedor, terraza 35m, semi amueblado. Todo exterior. 850€/MES + C. ESC.

*Seguro opalcio ileres nuestros qu

Col.legiat num. 4.863

Col.legiat nº 1135

onquesta, 105 baixos - 08912 BADALONA

PISOS EN VENTA ZONA C/ PONENT, piso de 3

habs, comedor 16m, cocina y baño modernos, balcón, 3º sin asc. 200137€(33,3MILL) ZONA GORG, piso de 70m,

2 habs y cocina amplias, baño de origen, balcón, terraza, TODO EXTERIOR 185.000(30.8MILL) ZONA MATARÓ, piso de 2

habs, comedor, 18m, cocina y baño de origen, ascensor, COMPLETAMENTE EXTERIOR A PRIMERA LINEA DE MAR 222374€(37MILL)

LOCALES EN VENTA Y ALQUILER PARKING C/CONQUISTA, per moto 25€/mes PARKING Zona FRANCESC MACIA, plaza ancha 90€/mes PARKING ZONA LA PLANA 20.000€

ZONA C/ BALMES, local de 45m + 30m de patio 300€/mes ZONA C/ CERVANTES, local diáfano 180m, 3.50m de altura, aseo 780€/mes ZONA LLOREDA, local 71m, aseo, patio 40m, salida de humos. A ESTRENAR 800€/mes ZONA LA SALUD, local 60m. ZONA COMERCIAL 800€/mes ZONA SANTA COLOMA, Local 384m, 136m sótano, 136m PB, 112m altillo. CALLE PEATONAL 2800€/mes

visite nuestra cartera en www.blanchroig.com 66

Tel. 93

460 06 96 TOT Badalona

08/ 8/0 /06/ 6/2 /201


Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. MĂ xima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA PIS A LA RAMBLA 90M2, 1ER PIS, ASCENSOR, ASOLEIAT, EN PERFECTE ESTAT, MAGNIFIQUES VISTES AL MAR, IDEAL PARELLES ............ 280.000â&#x201A;Ź TERRENY PER EDIFICAR varis-urb.Mas Ram 600 m .......................... 450.760 â&#x201A;Ź MAS RAM magnĂ­fica torre, vistes excel.Lents p.b, menjador a 2 nivells, sala dâ&#x20AC;&#x2122;estar, cuina 15m, despatx, lavabo, gran terrassa, pis 4 hab, 2 banys complets, terrassa, garatge i celler ................................................................................ 1.060.000 â&#x201A;Ź 2 PLACES GARATGE al costat dels jutjats de Prim, per cotxe petit ....... 36.000 â&#x201A;Ź PIS C/CIRCUNVALACIĂ&#x201C; 60m2, 2 hab. dobles (abans 3), cuina equipada, a/c, calefacciĂł, ascensor ........................................................................... 147.000 â&#x201A;Ź PIS C/BAILĂ&#x2030;N "Pisos rojos" 2on pis, sense ascensor, 3 hab., parket, a/c...183.000 â&#x201A;Ź

PISOS

LLOGUER

PIS AL CENTRE, 120 m2 , 4hab,2 quartos de bany, ascensor despeses dâ&#x20AC;&#x2122;escala incloses...................................................................................................... 975â&#x201A;Ź PIS A SANTA COLOMA, al costat de lâ&#x20AC;&#x2122;ajuntament, 65m aprox, 2 habitacions, 1 bany, 1 balco. ............................................................................................ 850â&#x201A;Ź PIS AL CENTRE, 57 m2, 2 hab., amb terrassa............................................ 650â&#x201A;Ź

DESPATXOS DESPATX, President Companys, tot reformat, 65 m2 aprox. ..............Consultar DESPATX DĂ&#x2019;OUSJD BMDPTUBUEFM"KVOUBNFOU FTUBUFYDFMtMFOU JEFBMQFS a qualsevol tipus de negoci, 65m2 aprox............................................Consultar

LOCALS I GARATGES LOCAL: sant Gonçal, 100m, cuarto de bany, magatzem, molt lluminĂłs.500â&#x201A;Ź NEGOCIABLES LOCAL: Artigues c/ balmes 100m, reformat, 2 portes ................................ 700â&#x201A;Ź PLAĂ&#x2021;ES RIERA MATAMOROS.................................................................. 100â&#x201A;Ź CONQUISTA, cotxe gran ........................................................................... 110â&#x201A;Ź PLAZA DE GARATGE A LA MORERA .............................. 90â&#x201A;Ź NEGOCIABLES GARATGE, Carrer Marti Pujol .................................................................... 100â&#x201A;Ź

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 'BYt#BEBMPOB

$-B1BV 5JBOB

5FM

LES CASES D'ALCANAR PUEBLO PESCADOR DEL DELTA DEL EBRE RESIDENCIAL ONADEMAR

immobiliĂ ria

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJĂ&#x2039;SJB"1*

PLANTA BAJA

EN VENTA COMPUESTA DE t5SFTIBCJUBDJPOFT t$PNFEPS t$PDJOBUPUBMNFOUF BNVFCMBEB t#BĂ&#x2014;PDPNQMFUP t#BĂ&#x2014;FSBDPO

#BEBMPOBt%S3PCFSUt0CSB/PWB

IJESPNBTBKF t5FSSB[BTBMJEBEJSFDUB B[POBDPNVOJUĂ&#x2039;SJB DPOUSFTQJTDJOBT UFOJT QBEFM WPMFJCPM NJOJ HPMG CBSCBDPB DPNVOJUĂ&#x2039;SJB t1MB[BQBSLJOH t5SBTUFSP

t1JTPT JIBCJUBDJPOT tCBOZT UJQVTTVJUUF

t"" #PNCBEFDBMPS QFSDPOEVDUFT

t$BMFGBDDJĂ&#x2DC;BHBT t$VJOFTUPUBMNFOUFRVJQBEFT NPCMFTEFDJSFSFS JFMFDUSPEPNĂ&#x2019;TUJDT4*&.&/4

t$BSQJOUFSJBFYUFSJPS17$ QFSTJBOFTBVUPNĂ&#x2039;UJRVFT t.FOKBEPS4VQFS (3"%)&3.Âľ5*$ t5PUBMNFOUFYUFSJPSJBTTPMFMMBU t"DBCBUTEFRVBMJUBU t(SJGFSJB(SPIF5FSNPFTUĂ&#x2039;UJDB t0QDJĂ&#x2DC;QBSLJOHJUSBTUFS

%FTEFĂĽ Trucar per concertar visita TOT Badalona

1430.pag.66.67.indd 3

162.000 Euros

TelĂŠfono

619 22 51 05

Tel. 686 74 15 92 67

08/06/2010 14:02:06


immobiliària

Per a compartir

LOCAL DESPATX al centre de Badalona

CONSULTING y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L. President Companys, 124, 1º 5ª - Badalona / Fax 93 384 75 31 Horario de oficina de 8 a 15,30 horas Jorge Filella Mas

93 384 75 30

LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER OFERTA BAR EN VENTA EN LA C/ PAU PICASO, ZONA LLEFIÀ, BADALONA, BAR DE 100 MTS EN PLENO FUNCIONAMIENTO, SALIDA DE HUMOS, CON TODOS LOS PERMISOS EN REGLA, PERMISO DE ZONA DE TERRAZA, TODO REFORMADO, EQIUIPADO CON TODO EL MOBILIARIO, CÁMARAS, NEVERAS, PREPARADO PARA POLLOS A L'AST, MOBILIARIO DE TERRAZA Y PLAZA DE PARKING INCLUIDA, GRAN OPORTUNIDAD, 102.000 EUROS OFERTA 2 NAVES INDUSTRIALES CONTINUAS EN VENTA EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 800MTS. EN DOS PLANTAS DE 430 MTS. CADA UNA, PATIO DE 800 MTS., 1.200.000 EUROS LAS DOS. SE VENDEN TAMBIÉN POR SEPARADO. OFERTA NAVE EN VENTA BADALONA C/CORDERS 350M2 BAJOS MAS 200M ALTILLO. TODOS LOS SUMINISTROS, ENTRADA DE CAMIONES. 600.000 EUROS

Zona c/ Lleó

Interessats trucar al

TEL. 676 06 32 53 (Agencies NO) Condicions a convenir. (metratge, espai etc )

LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA C/INDEPENDENCIA CON DOCTOR DAUDI, DE 100M Y 5'50M DE ALTO, 3 DESPACHOS Y ALMACEN, DIVISIONES DE CRISTAL, LAVABO, AIRE ACONDICIONADO Y BOMBA DE CALOR, CON MUEBLES DE OFICINA, MUCHA ENTRAD DE LUZ, TODO NUEVO, 1.200 EUROS AL MES MÁS IVA. LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, CRTRA. DE MATARO, 200 MTS. PLANTA BAJA, ESCAPARATE. ENTRADA DE COCHES Y TALLER DE REPARACIÓN, 1.800 €/ MES EN VENTA LOCAL EN BADALONA, C/ GALILEU, LOCAL DIÁFANO DE 144M2. APTO PARA CUALQUIER NEGOCIO, OPCIÓN A CONSTRUIR, VIVIENDA O DÚPLEX ENCIMA DE 78M2. 390.000 €. EN VENTA BADALONA, RIERA MATAMOROS LOCAL, ALMACÉN 90 MTS, LAVABO. 130.000 € EN ALQUILER 2 NAVES INDUSTRIALES CONTÍNUAS EN LES FRANQUESES DEL VALLÈS 430M2. EN PLANTA BAJA 430M2. EN PLANTA SUPERIOR GRAN PATIO DE 800M2. 1.500 €/ MES CADA UNA EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA C/SAN SALVADOR, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO MÉDICO, DESPACHOS, 4 DE ELLOS 35 M2. 1.000 € / MES. EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA C/SALVADOR, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO MÉDICO, 3 DESPACHOS 75 M2. 600 € / MES. EN ALQUILER Y VENTA EN BADALONA, BUFALÀ, LOCAL C/ IBERIA 45 MTS., 1 BAÑO, 350 €/MES. VENTA 52.500 € EN ALQUILER LOCAL EN BADALONA, AV. PRESIDENT COMPANYS, DESTINADO A OFICINAS, CONSULTORIO U OTRO NEGOCIO, 70 M2, 480 €/MES MÁS IVA. EN ALQUILER LOCAL EN C/ SAN JUANISTAS, ZONA C/ BALMES, BARCELONA, PLANTA BAJA DE 50 MTS Y SÓTANO 50 MTS, TOTAL 100 MTS, 550 EUROS AL MES

ES BUSCA EMPRESA

PISOS EN VENTA Y ALQUILER

68

1430.pag.68.69.indd 2

PISO EN ALQUILER EN CALLE ANTON MAURA ZONA CASAGEMAS, BADALONA, 70 MTS 3 HABITACIONES, 1 BAÑO, COCINA COMEDOR, 750 EUROS AL MES, GASTOS DE COMUNIDAD, IBI INCLUIDOS. LOCAL EN ALQUILER EN BADALONA, SANTO CRISTO C/ MILA I FONTANALS, DE 100 M2, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO, CON PATIO 400.000 EUROS AL MES PISO O LOCAL EN ALQUILER Y VENTA EN BADALONA, PLAZA DE LA VILA, 87 M2, 4 HABITACIONES, NO HAY BAÑO NI COCINA, ASCENSOR. 700€ AL MES. VENTA 370.000€ ANTES CONSULTORIO MÉDICO, NECESITA REFORMAS. EN VENTA CASA BADALONA BUENAVISTA, AV. ROS I GÜELL, VIVIENDA 2 PLANTAS 115 MTS. MÁS 43 MTS. DE JARDÍN, 3 HAB., 3 BAÑOS, CON PISCINA. 409.000€ (68.200.000 PTAS.) EN VENTA PISO EN C/ SAN BRU BADALONA, 4 HAB., 2 BAÑOS, TODO REF., CALEF., PARKET, TERRAZA DE 9 MTS., VENTANAS DE ALUMINIO, LAVADERO, ZONA COMUN. AJARDINADA, 2 TRASTEROS, PLAZA DE PARKING OPC. 420.000 EUROS. EN VENTA PISO EN BADALONA. C/ SANTA MARIA. 2 HABITACIONES. 70M2. NO TIENE ASCENSOR (3º PISO). 348.000 EUROS. EN VENTA PISO BUFALA, 3 HAB., 1 BAÑO, COCINA NUEVA, 85 M2. 267.000 EUROS. EN VENTA PISO EN BARCELONA C/BALMES, 5 HABITACIONES, 1 BAÑO, COCINA, GALERIA CUBIERTA, 140M2. 600.000 EUROS. EN VENTA VIVIENDA EN BADALONA, C/MURILLO, PLANTA BAJA,125M, DIÁFANO, CON SALÓN COMEDOR, LAVABO, ASEO, COCINA, 3 HAB., CLARABOYAS, TRASTERO, TERRAZA, SÓTANO 125 M2, PATIO JAPONÉS DIÁFANO, OBRA PENDIENTE TERMINAR: 253.000€. TERMINADA: 330.000€ CASA EN VENTA CAMÍ D'ALELLA, 4 PLANTAS, 280M2 HABITABLES Y 180M2 SIN HABITAR. 1ª PLANTA, 4 CUARTOS DE BAÑO COMPL., SALÓN, COMEDOR, 2 COCINAS, 3 HAB., GOLFAS, GARAJE PARA 2 COCHES, ESQUINERA, JARDÍN 60M2 Y OTRO DE 100M2. 2 TERRAZAS DE 15M2. 841.417 EUROS.

CONSULTAR PRECIOS TOT Badalona

08/06/2010 10:23:47


immobiliària

PISOS EN ALQUILER · GORG – MÀGIC BDN > PISO 3 HABITACIONES E554 - 85 m², 3 hab, salón 20 m², baño y aseo, cocina 10m², soleado, 680 €/mes E253 - 94 m², 3 hab, salón 20 m², 2 baños, cocina 10 m², muy tranquilo, 690 €/mes

> PISO 4 HABITACIONES 120M2 ͳZ&KZDK E453 - 115 m², 4 hab, salón 22 m², cocina 10 m², terraza 16 m², 770 €/mes - Mucha luz. Grandes terrazas y balcones. - Caldera - calefacción a gas. - Baños completamente equipados. - Puerta entrada blindada. - Armarios empotrados. Ͳ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĐŽůĞĐƟǀĂĚĞĂŶƚĞŶĂƌĂĚŝŽLJd͘s͘ ͲWŽƌƚĞƌŽĂƵƚŽŵĄƟĐŽ͘ƐĐĞŶƐŽƌ͘ - Parquing opcional accesible directamente al piso por ascensor. - Amplias cocinas con encimera, horno, campana extractora, armarios....

;'ĂƌĂŶơĂƐ͗ƐĞǀĂůŽƌĂƌĄŶŝŶĨŽƌŵĞƐLJƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐͿ

645 84 45 20 · 93 389 99 01 | www.gpv.es Webs a mida

Gestió de Correus dominis electrònics

We b Internet!

www.clicdisseny.com info@clicdisseny.com

Demani'ns una demostració gratuïta sense cap compromís:

Tel. 937 942 712 616 367 985

CHALETS DE CATALUNYA S.L. Tlf.: 687 746 931 www.chaletsdecatalunya.com ¡¡CASAS OBRA NUEVA!! a 2 Km. Campo Golf Sant Esteve de Sesrovires

2 CASAS A 4 VIENTOS. OBRA VISTA. 400m2 PARCELA, 4 HAB. (1 suitte), 3 BAÑOS, PARKING PRIVADO, FRENTE F.F.C.C., A 25 MIN. BCN Infórmese sin compromiso

TOT Badalona

1430.pag.68.69.indd 3

PISAZO EN BADALONA

OBRA NUEVA A 2 min. PEP VENTURA

FINCA ESQUINERA OBRA VISTA CON ASCENSOR TODO EXTERIOR 140M2 + BALCÓN 4 HAB. (3 DOBLES) PARKING INCLUIDO

2 DÚPLEX EXTERIORES, OBRA VISTA. 3 HAB, 2 BAÑOS, PARKING PRIVADO PATIO 47 M², 2 TZAS ORIENT. MAR SOLO 2 VECINOS!

¡¡IDEAL POR PRECIO!! PREGUNTE SIN COMPROMISO

ÚNICO EN LA ZONA

V I V I E N DA S D E O B R A N U E VA D E 1 ª C A L I DA D A P R E C I O D E C O S T E , C O N S Ú LT E N O S . (En Badalona y otras poblaciones)

69

08/06/2010 10:23:50


classificats

Classificats Com insertar un anunci classificat? · A les nostres oficines: C/ Lleó, 11-13 2n. 3a. 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

Immobiliaris Compra - Venda PEP VENTURA. Ref. 237. piso 2 habitaciones antes 3, reformado, ascensor, aacc, al lado metro, amueblado, 135.227€ 22.500.000Pts TEL. 93 460 06 96 BUFALA. Ref. 273. piso 3 habitaciones, finca 10 años, ascensor, 2 baños completos, balcón, calefacción, gas natural, aacc, todo exterior, muy luminoso. 267.450€ TEL. 93 460 06 96 LLOREDA. Ref. 319. piso 3 habitaciones, reformado, ascensor, balcón, todo exterior, calefacción, gas natural, aacc. 219.369€ TEL. 93 460 06 96 PEP VENTURA. Ref. 301. piso 3 habitaciones, reforma actual a estrenar, balcón, suelos parket, para entrar a vivir, al lado metro. 210.354€ TEL. 615 589 382 GORG. Ref. 322. piso 2 habitaciones dobles, reformado, suelos parket, balcón, muy luminoso, finca 2 vecinos, al lado metro y cerca de la playa. 159.268€ TEL. 93 460 06 96 PEP VENTURA. Ref. 312. piso 40 m2, 2 habitaciones, reformado, cocina americana, al lado metro, ideal parejas, aacc con bomba de calor. 159.000€ TEL. 93 460 06 96 PEP VENTURA. Ref. 2534. piso 110 m2, 4 habitaciones, reformado, baño y aseo, balcón, muy luminoso, ascensor, frente plaza pep ventura, al lado metro, cerca de la playa. 348.587€ TEL. 93 460 06 96

SE VENDE CASA DE 400 M2 EN GIRONELLA (Berga) A pie salida de autopista. OCASIÓN 300.000 € Reformada. + INFO 609 984 147 SE VENDE PISO 98 M2 EN MORERA. 3 hab., 2 baños, 2 balcones, A/A + calefacción. Zona comunitaria con jardín, piscina y pista de básquet. Pàrquing y trastero incluidos. 320.000 € + INFO 609 984 147 LOCAL EN VENTA EN C/ QUEVEDO (barrio La Salud), de 110m2, diáfano, con vado. 210.000 TEL. 615 669 048 SE VENDE PISO EN AVDA . MONTSERRAT DE BADALONA, 65m2 aprox. Interior, 1º sin ascensor, 3 hab., y se entrega reformado a su gusto. 188.000 € + INFO 609 984 147 VENDO CASA DE 300M2 EN C/ TRIOMF – CASAGEMAS. Pk (4 coches) + 3. Acabados de lujo, 2 aseos + 2 baños, 4 habitaciones + suite 50m2. 30m2 de terrazas. Aire Acondicionado y caldera. Chimenea a gas. Patio no. (1.150.000 euros) TEL. 647 55 12 94 CASA EN VENDA. BADALONA CENTRE, C/ Santa Maria, 110m2 + pati. 3 hab., 2 banys, cuina, menjador i terrassa. 2 plantes. 430.000€ TEL. 605 807 766 CASA EN VENTA O ALQUILER EN SANT CEBRIÁ DE VALLALTA. De 3 años de antigüedad, de 170 mtrs. construidos, más 250 mtrs. de jardín y 600 mtrs. de terreno. 4 habitaciones, 2 baños, terraza, plaza garaje, trastero, calefacción, buen estado. PRECIO ALQUILER 1.300,00€ MES PRECIO VENTA 457.600,00€ TEL. 93 399 54 96 SARA

OCASIÓN PISO EN VENTA CALLE LISZT Nº 47 ENT. 1ª Sup. 85 m2, 4 habitaciones. , cocina reformada, wc reformada, carp. Exterior aluminio con mosquiteras y rejas, suelo terrazo, terraza y galería. PRECIO: 203.600€ TEL. 93 399 54 96 SARA ECONÒMIC-PEP VENTURA / GORG Ref B-2034:Pis de 70m², 3hab(2 dobles), bany i cuina amb galeria d’origen, menjador ext, terres de parquet, portes de roure, finestres d’alumini, a/a amb bomba de calor, ideal parelles. 28.5Mptes(171.288€) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA- Ref B-2044: Pis tipus casa de 70m² + 20m² de golfes, 3hab+ estudi, bany complert i nou, cuina ext per extrenar, menjador de 20m² amb sortida a terrassa de 8m²,tot reformat, finca de 2 veïns. Ideal parelles. 41.5Mptes(249.420€) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 LA PLANA Ref B-1832: Pis de 90m² amb 3/hab + vestidor, bany complert, aseo conservat, cuina conser vada, menjador ex t a balcó, calefacció i a/a, parquet, embero, altells, alumini i ascen sor.51.500.000Mptes(309.521€) Ideal per zona. TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 CASA -T I A N A C E N T R E R e f B-2031:Planta baixa de 65m², 2hab, bany i cuina conservats, menjador de 22m² ext a terrassa de 35m² amb barbacoa,gres, portes lacades, alumini, calef i a/a. Ideal parelles oportunitat .44.9Mptes (269.854€)OPORTUNITAT TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PISO EN VENTA C/ BAILEN BADALONA. Sup. 56 m2, 3 habitaciones, 1 wc reformado, cocina con lavadero, comedor, suelos terrazo, carp. Interior madera, carp. Exterior madera. IDEAL PAREJAS. A REFORMAR. PRECIO: 120.000€ TEL. 93 399 54 96 SARA 70

Economics.indd 70

TOT Badalona

08/06/2010 13:55:04


Treball

Motor

Varis

Amistats

Classes

classificats

Immobiliaris

Com insertar un anunci classificat? ¡ A travĂŠs dâ&#x20AC;&#x2122;Internet: Insereixi el seus anuncis a travĂŠs de la nostra web www.eltotdigital.com

PEP VENTURA Ref B-2052:Pis de 75m², 3hab(2 dobles), cuina i bany reformats, menjador de 18m² ext a balcĂł, parquet, roure, a/a amb bomba calor i ascensor.40Mptes(240.000â&#x201A;Ź) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 CASA - PEP VENTURA- A PROP C/GUIFRĂ&#x2030; Ref B-1777. Gran casa en PB+1+ Pati 80 m2 i garatge. Possibilitat de fer dues vivendes independents.Preu 62.9Mpts (378.000â&#x201A;Ź) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 BUFALĂ&#x20AC; A PROP AV. DELS VENTS Ref B-1912:Duplex de 120m², 3hab(2 dobles), 2banys complerts, cuina office, menjador de 30m², 2 terrasses de 10m², calef, gres, roure i alumini. Per entrar a viure.44.7Mptes(269.000â&#x201A;Ź) Inclòs Pk i Traster. TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 OPORTUNITAT Ă&#x161;NICA A PEP VENTURA- SALESIANS Ref B-2039: Pis de 70m² amb 3hab, cuina conservada i bany reformat, menjador ext a terrassa, finca dâ&#x20AC;&#x2122;un veĂ­. Ideal parelles. 36.8Mptes(221.172â&#x201A;Ź) dret a vol. TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 SANT CRIST /AV.PUIGFRED Ref B-1998: Casa de 100m² amb 3hab, cuina reformada, 2 banys complerts, menjador ext a pati de 10m², terrat de 30m², pĂ rquin, gres, embero, alumini, calefacciĂł i a/a.44Mptes(264.445 â&#x201A;Ź) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PLĂ&#x2021;.BADALONA- PEP VENT U R A R e f B -19 7 9 : P i s d e 3hab, menjador ex t a balcĂł, cuina i bany per reformar, ascensor, ideal per posar al vostre gust.24.5Mptes(147.300â&#x201A;Ź) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTUR A- PROGRĂ&#x2030;S Ref B-2041:Pis de 2hab, bany reformat, menjador ext de 20m² amb cuina americana, gres, alumini, portes de roure, altells, a/a amb bomba calor, 26.3Mptes(158.000â&#x201A;Ź) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 TOT Badalona

Economics.indd .indd 71

PEP VENTURA- SALESIANS Ref B -2048:Pis de 65m², 3hab,cuina i bany en bon estat, menjador ext de 18m², calefacciĂł, a/a, alumini, ascensor, ideal parelles.31.2Mptes(187.000â&#x201A;Ź) TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PISO EN VENTA REF- 885. Piso amplio bien situado cerca metro PÂş de la Salud y , con 4 habitaciones, 2 baĂąos, cocina, comedor, lavadero, patio de 21,36 m. AA. CalefacciĂłn, ascensor. PRECIO 173.488â&#x201A;Ź (28.865.913,-Ptas.) www.metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 COMPRO PISOS PEQUEĂ&#x2018;OS. Pago al contado. 626 74 77 27

ATICO EN VENTA COLL Y PUJOL REF- 830. Piso de tres habitaciones, cocina, baĂąo y terraza de 12 metros con ascensor precio 173.500â&#x201A;Ź Ptas. 28.867.970. www.metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

VENTA ATICO SEMINUEVO EN INDUSTRIA REF- 934. Ă tico Ăşnico con terrazas de 100 y de 11 m2, tres habitaciones, d os baĂąos, parket, c alefac ciĂłn, vistas a mar, Barcelona, montaĂąa. PRECIO 47 7.0 41â&#x201A;Ź (79.372.913,00PTAS) Posibilidad de parking y trastero en la misma finca. www.metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

FINCAS MONTIGALĂ&#x20AC; LĂ S GA A TI C N MOI N

C/. Mestre Joan Pich i Santasusana, 12 MONTIGALĂ&#x20AC; - BADALONA

F

TEL. 93 465 56 06

siana accionada con PISOS EN VENTA 57.000â&#x201A;Ź t.POUJHBMB 3 mado, bu t+VOUPNFUSP'POEPEF t;POB4BMVU 90 m2 en 0 m2 de sĂłtano, impec 4UB $PMPNB 7,5 Mill) t$BTBFOWFOUB [POB-B t -PDBM EF N NĂ&#x2C6;T 4BMVE t+VOUPB.POUJHBMĂ&#x2039; a de huQBUJP t-BUJOP t4UB$PMPNBKVOUP3BNCMB44FCBTTUJĂ&#x2C6;O

PISOS DE ALQUILER t1BCMP1JGFSSFS

LOCALES EN ALQUILER t/BWF#BEBMPOB FO#BMEPNFSP4PMĂ&#x2039;

LOCALES EN VENTA t.POUJHBMĂ&#x2039;

t-PDBMDPONPCJMJBSJPEF PGJDJOB

t&O.POUJHBMĂ&#x2039;

t&O.POUJHBMĂ&#x2039; ado 00 â&#x201A;Ź

t$BTBFO[POB-MPSFEB t"UJDPFO.POUJHBMĂ&#x2039; t"UJDPFO4UB$SJTUP

SĂ BADOS ABIERTO DE 10 A 13 H.

Ă L A 71


VENTA PISOS OBRA NUEVA ZONA PEP –VENTURA. Con calefaccion, ascensor, dos, tres, habitaciones desde 246.000€. www.metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 PISOS EN VENTA ZONA PROGRES Ref-945. Dos habitaciones, baño, galería, mucha luz, sin ascensor, .Precio 123.700€. Ref-944-Dos habitaciones, baño, galería, mucha luz, sin ascensor. Precio 154.639€ www. metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 CENTRO OBRA NUEVA REF928. 3 habitaciones, dos baño, calefacción, aire acondicionado, exteriores, PK y trastero en el mismo edificio, Entrega finales del 2011, PRECIO 391.0 0 0 € www.metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20 CENTRO PISO REFORMADO REF-915. Vivienda en perfectas condiciones 3 habitaciones baño y aseo, balcón, aire acondicionado, calefacción, Plaza de parking para coche grande. PRECIO 360.825€(60.03.186,-Ptas.) w w w. m e t r o s c u a d r a d o s . n e t TEL . 93 383 88 40 - 618 28 44 20 P I S O E N V E N TA CA Ñ A D O REF-957. Para reformar, cuarto con ascensor, tres habitaciones , baño, cocina, lavadero, comedor. PRECIO 150. 253€ (25.000.000,-Ptas.) www.metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

SOLUCIONS PASSATEMPS

72

Economics.indd 72

sudokus

OCASIÓN! PISO EN POMAR, 70 m2, 3 habitaciones, comedor, cocina y baño, todo reformado, zona ajardinada. 139.000€. TEL. 658 20 29 82

TIANA PIS DE 107 M2, 15 m2 de terrassa, 3 habitacions, bany i aseo, zona comunitària amb piscina, plaça de parking i traster. 370.000€. TEL. 616 41 00 50 APARTAMENTO CENTRO BADALONA DE DISEÑO, 40 m2, a.a, calef. Gas, semiamueblado, venta 198.000€. Alq. 690€. TEL. 676 16 64 33 (Particular) ES VEN ÀTIC COLL I PUJOTST. JOAN DE LA CREU. 60 m2, 3 hab, terrassa i galeria, a/a i calefacció. Ascensor. Molt lluminós i tot reformat. Particular. 199.000€. Pàrking opcional 13.300€. TEL. 605 06 37 83 SE VENDEN 10 PLAZAS DE APARCAMIENTO en la calle Don Pelayo (Badalona), coches pequeños y medianos, algunas alquiladas. 180.000€. TEL. 93 460 02 18

FRANCESC MACIÀ-LATRILLA, Finca seminueva. Piso exterior 110 m2, 3h, 2 baños, A/A, calef gas, suelos mármol, parking opcional (449.000€). Particular. TEL. 652 76 49 05 FRONT MARÍTIM - C/UNIÓ DÚPLEX DE 90 M2, 2 baños, suelo parket, cocina equipada, calefacción, aire acond, amuebaldo. Zona inmejorable, 2a línea de mar. Posibilidades de subrogación hipoteca. 300.000€. Parking y trastero a parte. TEL. 667 11 53 68 PISO EN VENTA EN LA PLANA. Piso de 60 m2, 2 hab. (antes 3), con trastero. 3r piso con ascensor, muy luminoso, totalmente reformado hace 5 años. 277.000€. TEL. 699 08 63 32 (particular). Se vende por cambio de residencia. ES VEN LOCAL BADALONA c/Maria Auxiliadora, 132 m2 (en planta). TEL. 93 388 25 50 VENC PIS A CAN MERCADER, 3 habitacions, 2 banys, terrassa, tot exterior, molt llum. 310.000€. TEL. 680 85 83 35 PLANTA BAIXA AL CENTRE de Badalona, tot reformat, darrera la Rambla, de 75 m2 + 15 m2 de pati. 330.000€. TEL. 670 52 01 11

Immobiliaris IDEAL! LOCALES PARA PONER NEGOCIO EN EL BARRIO LLEFIÁ . Son dos locales de 35 m2 cada uno, bien situados, muchas posibilidades, para un próspero negocio. Están en la calle Atlántida, nº 71-73 (cerca del mercado Llefiá). Llama al 630 75 39 65 LOCAL EN VENTA de 31m, en Av. Marquès de Montroig, 146 (Badalona). Excelente situación, mucha claridad, sol y peatonal. 90.000€. TEL. 627 71 02 37 155.000€ BADALONA IDEAL PAREJAS Rambla Francia, 1 hab, TEL 93 397 79 82

-MPHVFS SISTRELLS. Ref. 305. piso 100 m2 4 habitaciones balcon ascensor reformado algunos muebles 750€ TEL. 93 460 06 96 LA SALUT. Ref.327. piso 2 habitaciones ascensor reformado balcon todo exterior amueblado con electrodomesticos al lado metro 700€ TEL. 93 460 06 96 LLEFIA. Ref. 316. piso 2 habitaciones ascensor reformado balcon todo exterior amueblado con electrodomesticos al lado metro 700€ TEL. 93 460 06 96

MOTS ENCREUATaS

classificats

PARTICUL AR VENDE PARKING en Lloreda. 26.000€. TEL. 660 17 13 12

TOT Badalona

08/06/2010 13:55:10


classificats SISTRELLS. Ref. 320. piso 3 habitaciones 2 dobles balcon exterior reformado amueblado con electrodomesticos calefaccion gas natural aacc al lado magic 750€ TEL. 615 589 382 PEP VENTURA. Ref. 309. piso 3 habitaciones reformado balcon ascensor todo exterior muy luminoso vistas al mar al lado metro 700€ TEL. 93 460 06 96 ES LLOGA PIS. BADALONA CENTRE. CASAGEMAS. 3 hab., bany, cuina, menjador i balcó. Tot exterior. Orientació mar. Per entrar a viure. 750€/mes TEL. 605 807 766

LOCAL COMERCIAL EN ALQUILER EN C/ CONQUISTA DE BADALONA. Calle Conquista, 121, 70 metros, diáfano.1 wc, escaparate, instalación eléctrica nueva. PRECIO ALQUILER 550,00€ TEL. 93 399 54 96 SARA PISO EN ALQUILER EN SABADELL. En Calle San Ferrán de Sabadell, Sup. 75,60 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, cocina ofice,carp. Interior roble, carp. exterior aluminio blanco, azotea particular, plaza de aparcamiento. Finca seminueva. PRECIO ALQUILER 750,00€ TEL. 93 399 54 96 SARA ES LLOGA LOCAL CENTRE DE BUFALA. C/ Indepedencia, 157 molt bona situació. TEL. 679 93 16 85 0 93 383 20 02

CASA ADOSADA EN ALQUILER C/ DIANA BADALONA. Sup. 280 m2, 4 hb. Dobles, una de ellas suite con terraza, 1 aseo, 2 wc, cocina amplia de 16 m2 s/ terraza 8 m2, comedor salón 45 m2 con salida a jardín de 60 m2 con barbacoa, golfas con solarium, suelos de mármol y parket, carp. Interior roble, carp. Exterior aluminio, calefacción, garaje para dos coches con trastero tipo bodega. PRECIO: 1.500€ VENTA: 750000€ TEL. 93 399 54 96 SARA PISO EN ALQUILER. C/ SAN JUAN DE LA CRUZ BADALONA. Sup. 55 m2, 3 habitaciones. (2 dobles y 1 individual), 1 wc con plato ducha, cocina reformada, lavadero, comedor salón, carp. Exterior aluminio, balconcito. PRECIO: 650 € todo incluido. TEL. 93 399 54 96 SARA

PISO EN ALQUILER C/ MIQUIEL SERVET, 214. SUP. 45 m2, 2 habitaciones y 1 vestidor, comedor, cocina office, baño completo, suelos terrazo, carp. Exterior madera, armarios empotrados, terraza comunitaria y trastero. PRECIO: 650 € TODO INCLUIDO TEL. 93 399 54 96 SARA LOCAL EN ALQUILER (MONT I G AL A) Paseo Comerc ial, 107 m2, escaparate de 6 mts “TOTALMENTE REFORMADO” PRECIO: 900 € MES. TEL. 625 990 187

PISO EN ALQUILER. C/ CUBA BADALONA. Sup. 55 m2, 3 habitaciones. (2 dobles y 1 individual), 1 wc , cocina, lavadero, comedor salon, SEMIAMUEBLADO, balconcito. PRECIO: 650 € todo incluido. PRECIO VENTA: 150.000€ TEL. 93 399 54 96 SARA

Centre de Gestió d'Immobles Administració de Comunitats LLOGUER PLAÇA BADALONA – 3 habitacions, cuina, bany, pati ........................600 € CANYADÓ – Loft 38m2, seminous, bany, cuina americana .................490 € CARRETERA SANTA COLOMA – 2 hab., cuina, bany .........................600 € GORG - LOFT - 65m2, reformat completament ....................................620 € PK. GUIFRÉ – Plaça de parking cotxe mitja - gran.................................. 70 € SANTA. COLOMA – AVINGUDA GENERALITAT - 3 habitacions, cuina, bany, reformat. .............................................................................................720 €

VENDA PROGRÉS – Local reformat, 100m2 + 100m2 sòtan, OCASIÓ!!...150.000 € PEP VENTURA – Pis 70m2, terrassa, a reformar .........................155.000 €

email:fincas@navarrocatalan.com C/Roger de Flor, 127, baixos · 08912 BADALONA (Barcelona) Tels. 93 387 56 66 - 387 52 50 Fax 93 387 53 44 TOT Badalona

Economics.indd 73

73

08/06/2010 13:55:14


classificats

-" 1-"/" Pis conservat de 120m², 4hab, 2 banys, cuina office i ascensor. 790â&#x201A;Ź TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

PISO EN ALQUILER C/ AGUEDA MOMPEL, 53. SUP. 85m2, 3 habitaciones amplias, comedor amplio, cocina y wc reciĂŠn reformado, lavadero, puerta lacadas en blando, suelo de Gres, piso Climatizado, calefacciĂłn y Aire Acondicionado. PRECIO: 750â&#x201A;Ź TEL. 93 399 54 96 SARA 45$3*45 Apartament de 2 hab, cuina i bany complert, pis reformat. 500â&#x201A;Ź TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 '30/5."3Âś5*. 123m², 4hab, 3banys, menjador gran, terrasses. 1.100â&#x201A;Ź TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

4"/5$3*4580m², 3hab, cuina i bany conservats, balcĂł i ascensor. 700â&#x201A;Ź TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 4"/5"/%3&6%&--"7"/&3&4 95m², 3hab, menjador ext a terrassa de 8m², 2 banys, cuina reformada, ascensor. 1.200â&#x201A;Ź (pis+pk+traster) 1ÂŞ linia de mar TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 PEP VENTURA-LOCAL COMER$*"-123m², bany i pati de 14m². 1.080â&#x201A;Ź TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 .&3$"5503/&3 Local de 120m² i 50m² de terrassa. 900â&#x201A;Ź+IVA TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 --03&%" 80m², 3hab, bany i cuina en bon estat, menjador ext a balcĂł, ascensor. 800â&#x201A;Ź TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 $&/53&.&3$"5."*(/0/Pis tipus loft tot reformat. 832â&#x201A;Ź TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 45$3*45Pis reformat amb 3hab, balcĂł i ascensor. 650â&#x201A;Ź TEL. 93 383 28 06 - 93 383 04 68 74

Economics.indd 74

LOCAL EN ALQUILER REF949. Local de 90 m2, cerca de los Juzgados de C/ Santa Barbara precio del alquiler 600/Euros mensuales. www.metroscuadrados.net TEL. 93 383 88 40 - 618 28 44 20

Tel. 93

460 06 96

LLOGUER PLAĂ&#x2021;A GRAN PARKING La Plana. 90â&#x201A;Ź/mes. 619 77 95 44 PISO JUNTO PLAYA, 2 habitaciones, salĂłn, cocina, 1 baĂąo, terraza. Muy luminoso. Entre metro Gorg y Pep Ventura. 500â&#x201A;Ź. Sin gastos. 650 58 18 72 ALQUILO LOCAL EN AV. PUIGRED,4 de 50m2 + 8m2 de patio, todo reformado, frente dos colegios TEL. 93 501 36 16 - 625 91 63 97 LOCAL EN ALQUILER (PARQUE CAN SOLEI) Centro Badalona, 70 m2, dispone de 2 aseos y salida de humos â&#x20AC;&#x153;TOTALMENTE REFORMADOâ&#x20AC;? PRECIO: 750 â&#x201A;Ź MES. TEL. 625 990 187 ALQUILER (LA MORERA) Totalmente equipado. 4 hab, balcĂłn y ascensor. Semi-amueblado. ÂĄREFORMADO DE DISEĂ&#x2018;O! 800 â&#x201A;Ź/ M. TEL. 625 990 187 ALQUILER (FRANCESC LAYRET) Piso 92 m2, 2 hab, reciĂŠn reformado (para estrenar) todo exterior. Dispone de 2 balcones y galerĂ­a. ÂĄMUY CĂ&#x2030;NTRICO! 970 â&#x201A;Ź/ M. TEL. 625 990 187

ALQUILER (CENTRO- C/ CA/0/(&#"3"/&3" Duplex de 90 m2, 2 hab, totalmente reformado, cocina oficce, gran terraza, baĂąo completo y aseo. ÂĄIDEAL PAREJAS! 950 â&#x201A;Ź/ M. TEL. 625 990 187 ALQUILER (PRESIDENT COMPANYS) Piso de obra nueva, 3 hab. Acabados de 1ÂŞ calidad. Totalmente equipado. Piso 94 m2 + 22 m2 de balcĂłn, 2 baĂąos completos. ÂĄVISTAS IMPRESIONANTES! 1.215 â&#x201A;Ź/ M. TEL. 625 990 187 BADALONA CENTRO -LOCA-&4&/"-26*-&3 Desde 60 m2 a 110 m2, precios de 500 a 1300 â&#x201A;Ź/ M. MUY CĂ&#x2030;NTRICOS Y APTOS PARA CUALQUIER NEGOCIO. TEL. 699 914 786 LOCAL EN ALQUILER (PARQUE CAN SOLEI) Centro Badalona, 2 plantas: planta baja 35 m2 + 1ÂŞ planta 100 m2. Posibilidad de adaptaciĂłn para hacer un loft (para vivienda) PRECIO: 700 â&#x201A;Ź/ MES. TEL. 625 990 187

Immobiliaris Traspassos TRASPĂ&#x20AC;S COMERĂ&#x2021; A BADALONA, venda de vins a granel, productes naturals i ecològics, per jubilaciĂł. Bon preu. TEL. 607 99 65 98 (de 20 a 22h)

BUSCO PISO DE ALQUILER de 3 hab, en Badalona buen precio. TEL 655 59 54 51

TRASPASO TIENDA DE GOLOSINAS Y FRUTOS SECOS, nueva de 6 meses en pleno centro de badalona, por no poder atender, traspaso 40.000â&#x201A;Ź, alquiler 500â&#x201A;Ź no negociables. TEL. 620 92 93 67 TOT Badalona

08/06/2010 13:55:16


tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com

classificats

BAR KOJAK EN TRASPASO, por no poder atender. Calle Rosella, nº9 (Badalona). TEL. 666 69 94 16

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

Treball MENSAJEROS FURGONETA para repartos y pequeña paquetería en barcelona y cinturón. Presentarse lunes y martes tardes de 16’00 a 18’00 en c/poniente, 170 bjs. Badalona. MENSAJEROS MOTO, elevados ingresos. Presentarse lunes y martes tardes de 16’00 a 18’00 en c/poniente, 170 bjs. Badalona. SERVICIO TÉCNICO EN BADALONA PRECISA TÉCNICO DE HARDWARE PARA TALLER INFORMÁTI Á CO. Se ofrece contrato 20/40 horas semanales, alta en s.S., Incorporación inmediata. Enviar cv a info@lekkernet.Es SE PRECISA CHICA DE ACADEMIA para prácticas en peluqueria. Rambla san juan, 99, d. Lloreda. SE PRECISA MECÁNICO DE AUTOMÓVIL, oficial de 1ª con bastante experiencia. TEL. 610 213 742 SE NECESITA OFICIALA DE PELUQUERIA en badalona. TEL. 93 389 31 74 – 666 44 28 40 TALLER MECÀNIC PRECISA MECÀNIC ELECTRICISTA. Enviar curriculum a: c/cuba, 17 – badalona. TEL. 667 665 990 SE NECESITA OFICIALA DE PELUQUERÍA Í con mínimo de experiencia de 3 años para badalona, interesadas enviar currículum a xtupelo@hotmail.Com

TOT Badalona

Economics.indd ndd 75

SE NECESITA CAMARERA PARA P FINES DE SEMANA, interesadas enviar curriculum a: restaurant rebost d’en manel, c/ francesc planes i casals, 26. Badalona

SEÑORA JOVEN BUSCA TRABAJO limpieza, canguro. Por horas o media jornada. Con experiencia. Documentación en regla. TEL. 671 13 24 27

SE NECESITA OFICIALA DE 2 DE PELUQUERIA con experiencia. Contacto enviar sms o llamar noches 22.00 A 23.00 H al TEL. 667 702 703

S E O F R E C E C H I CA PA R A TRABAJAR POR HORAS limpieza,cuidar pesonas mayores. TEL. 686 30 64 36

SE NECESITA OFICIALA DE 1ª EN PELUQUERÍA Í , para jornada completa en Montigalá. Preguntar por Gloria. 657 43 39 15 BUSCO TRABAJO cuidado personas mayores, limpieza, etc. Por horas. TEL. 626 38 56 59 SEÑORA RESPONSABLE BUSCA TRABAJO de limpieza, cuidado de personas mayores o canguro. Con buenas referencias y papeles en regla. TEL. 667 09 83 02

SRA BUSCA TRABAJO por horas , interina, fija cuidado de personas mayores y ñiños, con experiencia y buensas referencias , disponavilidad inmediata. TEL. 669 71 42 98

SEÑORA PARA ENTREVISTAS por teléfono en Badalona. 1/2 jornada. C y SS. Fijo + Comisión. TEL. 93 389 04 24 SEÑORA A SE OFRECE para cuidar personas mayores, limpieza, etc. Disponible de 7 a 10 de la mañana y de 18 a 22 de la noche. TEL. 677 89 46 64 SE OFRECE SRA RESPONSABLE para limpieza en general por horas de lunes a viernes por las tardes, miercoles juves y viernes por la mañana con experiencia y referencias. TEL. 608 73 86 50 O 93 398 63 38

SEÑORA JOVEN SE OFRECE para trabajo de limpieza, planchado por horas, cuidar por las noches personas mayores o fines de semana. TEL. 610 37 90 84 CHICA BUSCA TRABAJO por las mañanas o noches. TEL. 644 33 52 86

Soluciones inmobiliarias...

75

08/06/2010 08/ 8/0 /06/ 6/2 /201 13:55:23


classificats

S E Ñ O R A R E S P O N SA B LE S E OFRECE por horas, limpieza, interina, cuidar personas mayores, niños. Con experiencia y referencias. TEL. 663 16 51 14 - 622 22 90 82

ECONOMISTA CON EXPERIENCIA confecciona y presenta Declaraciones de Renta a precios económicos. 635 41 16 49 SEÑORA DE 42 AÑOS BUSCA TRABAJO en empresas como Esteticien, maquilladora o cuidar personas mayores (mañanas o noches, por horas). TEL. 673 43 82 86 o raquelcuter@ hotmail.com SEÑORA CON REFERENCIAS BUSCA TRABAJO de limpieza, interina, por horas, mañanas, tardes, suplencias, canguro, cuidar personas mayores, fines de semana. TEL. 671 11 44 64 CHICA BUSCA TRABAJO cuidando personas mayores, por las noches de lunes a viernes. Con papeles en regla. TEL. 697 69 72 18 CHICA SE OFRECE como fija, cuidar personas mayores. TEL. 676 83 15 82 EMPRESA EN EXPANSIÓN PRECISA COMERCIALES para zona BCN: incorporación inmediata, imprescindible permiso de trabajo en vigor, edad de 18 a 40 años. Formación a cargo de la empresa. Interesados llamar al: 659 16 05 80 DINERO EXTRA. TEL. 651 80 93 68 (Sra. Manuela) ¿TIENES CARNET DE CONDUCIR? Urgen profesores de autoescuela para prácticas. Compatible con otra actividad. Gana hasta 3.000€/mes. Prepárate para incorporarte. TEL. 93 425 38 21

AEROPUERTOS (NUEVA TERMINAL) precisa Azafatas de tierra, vuelo, personal para rampa, facturación, embarque y tiendas Dutty Free, con inglés medio. Prepárate para acceder. TEL. 93 325 43 59

URGEN PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES, Aux. de Enfermería y Aux. de Guardería. Fórmate con nosotros y trabaja con nuestra bolsa de empleo. Info gratis: 93 325 43 59 PER A CU I DAR PERSO N ES GRANS s'ofereix senyora amb referències.TEL 93 399 60 50 ¡ATENCIÓN! INGRESOS EXTRAS. Www.TrabajarDesdeCasa.com. TEL. 93 100 01 10

76

Economics.indd 76

CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza, interina. 634 87 56 02

SEÑORA CON MUCHA EXPERIENCIA y buenas referencias se ofrece para limpieza por horas y fines de semana, cuidar personas mayores. TEL. 636 08 28 37 SRA RESPONSABLE BUSCA TRABAJO fija , interina o por horas, TEL 634 32 45 91 SE OFRECE CHICA para limpieza todo el día. TEL. 666 34 12 39

SEÑORA SE OFRECE como fija, por horas, limpieza. Con papeles y referencias. TEL. 648 63 52 52 - 697 10 93 80

CHICO DE 29 AÑOS CON ESTUDIOS busca trabajo como Auxiliar de cocina, limpieza, intérprete de árabe, repartidor de propaganda, vigilante. Disponible para cualquier turno. TEL. 661 12 48 88

CHICA BOLIVIANA busca trabajo de fija. Con experiencia y referencias. TEL. 696 27 34 48

URGE ESTETICIEN para cabina de peluqueria, interesadas llamar al TEL. 93 388 11 48

CHICA BUSCA TRABAJO de interina, por horas, media jornada. Disponibilidad inmediata. TEL. 664 19 43 24

SE OFRECE CHICA COMO CAMARERA los fines de semana, con experiencia TEL 681 08 43 39

SEÑORA SE OFRECE para limpieza (casas, empresas, etc.), ayudanta cocina. TEL. 663 16 51 14

RECEPCIONISTAS Y AUXILIARES ADMINISTRATIVOS precisan Ayuntamientos y Universidades. Prepárate para acceder. TEL. 93 425 38 21

CHICA BUSCA TRABAJO de limpieza en general, por horas, de lunes a viernes. TEL. 664 63 51 10

SE OFRECE SEÑORA ESPAÑOLA con experiencia para cuidar niños y limpieza por horas o interina. Con coche propio. 691 09 38 23

SEÑORA BUSCA TRABAJO por la mañana, media jornada, limpieza, cuidar personas mayores, noches. Con referencias y experiencia. TEL. 649 41 69 60

SE PRECISAN JÓVENES PARA Policía Local, Guardas Forestales y Bomberos. Plazas abiertas. Infórmate gratis: 93 425 38 21

SEÑORA SE OFRECE para limpieza, cuidar personas mayores, disponible tardes. TEL. 670 97 30 98

SEÑORA BOLIVIANA de 48 años busca trabajo por las noches o fines de semana, festivos o tardes. Con buenas referencias y papeles en regla. TEL. 609 93 90 88 SE OFRECE SEÑORA TRABAJADORA para limpieza, con referencias. TEL. 655 59 4 51 0 622 87 56 02 SEÑORA BUSCA TRABAJO por horas los lunes, miércoles y viernes por la mañana. 690 67 32 58 SEÑORA SE OFRECE PARA trabajar de fija o interina, cuidar personas mayores, por las noches. Con experiencia y referencias. TEL. 648 91 78 48 TOT Badalona

08/06/2010 13:55:24


GANE DINERO VENDIENDO SUS AN5*(604juguetes, cĂłmics, tebeos, ĂĄlbumes, cromos, etc. Llamar 651 43 56 31

ES NECESSITA AUXILIAR ADMINISTRATIVA per botiga de recanvis de cotxes. Inicialment jornada tardas. Interessades: elrecanvi@hotmail. com (c.v. amb foto) ALQUILO CABINA DE ESTĂ&#x2030;TICA en Badalona (por enfermedad) completamente equipada, en peluquerĂ­a en pleno funcionamiento. 200 â&#x201A;Ź/mes. TEL. 660 12 27 02 CHICA CON REFERENCIAS SE OFRECE para trabajar fija, interina o por horas, de limpieza, canguro o cuidado personas mayores. Disponibilidad inmediata TEL. 672 63 50 60 CHICA CON EXPERIENCIA Y REFERENCIAS SE OFRECE para trabajar de limpieza, canguro y cuidado de personas mayores, tardes o noches. TEL. 617 10 90 28 CHICA SE OFRECE COMO camarera, ayudanta de cocina, jornada completa. TEL. 617 08 87 07

Motor

classificats

SE VENDE FUTBOLIN CORDOVA DEL 76 con suelo de pizarra autĂŠntica en perfecto estado 900â&#x201A;Ź. Mesa de ping-pong con poco uso 250â&#x201A;Ź. TEL. 609 984 147

SEĂ&#x2018;ORA JOVEN BUSCA TRABAJO canguro, personas mayores, niĂąos, por las noches, media jornada, por horas. Cubrir suplencias. Puedo viajar si lo necesitan. TEL. 685 02 19 35

VENDO MUEBLE plano antiguo 650 12 52 77 GRACIAS A SAN JUDAS TADEO y sagrado corazon por los favores recibidos A.C.V VENDO 15 CAJAS, ropa 50â&#x201A;Ź. 650 12 52 77 VENDO HYUNDAI GETZ 1.3, 3 puertas, gasolina. 2004. 70.000km, una sola mano, buen estado. BaterĂ­a y ruedas nuevas. 4.000â&#x201A;Ź. 699 55 76 20

Varis OCASIĂ&#x201C;N, VENDO CENTRALITA DIGITAL NERIS 2, nueva solo 5 meses de uso, 300â&#x201A;Ź. TEL. 618 07 51 87 SE VENDE COFRE MASCOTAS DOGPACK DE CARRYPACK extensible con vaca de 100x60x50 cm. Homologado .No limita la velocidad. De 1 a 7 perros. 900 â&#x201A;Ź + INFO TEL. 609 984 147 SE VENDE CAMA ARTICULADA Y SILLA DE RUEDAS PLEGABLE ultraligera. TEL. 93 464 23 76

SE VENDE CUNA CONVERTIBLE (cama de 80) y algunos accesorios, de madera buena y buen estado. 200 euros. TEL. 656 49 55 91 SE ALQUILA HABITACIĂ&#x201C;N a caballero, zona BufalĂ , todos los servicios. TEL. 687 05 44 72 AGRADEZCO la gracia alcanzada M.R.

Amistats AMIGOS X 100 PRE GRUPO SINGLE #"%"-0/":."3&4.& si quieres salir, reir, compartir e ilusionarte, contĂĄctame: Carmen 657 08 88 94 Desde las 18h. Email: carmen_bcn8@ hotmail.com

SE ALQUILA HABITACIĂ&#x201C;N, chica. 657 69 79 03

BICICLETA DE MUNTANYA Classes

SE VENDE MOTO INFANTIL de 7 a 13 aĂąos de 4t. y 90 cc semiautomĂĄtica en perfecto estado. 500 â&#x201A;Ź. Kawasaki 85 cc de competiciĂłn, carbono en buen estado, 1500â&#x201A;Ź + INFO 609 984 147 S E V E N D E M O T O K Y M KO GRAND DINK 250CC en buen estado 1500 â&#x201A;Ź+ INFO 609 984 147 SE VENDE QUAD 400CC. Por no usar. 2.200â&#x201A;Ź TEL. 609 984 147 VENDO HONDA SCOOPY 50, con 27.000km, en muy buen estado. Interesados llamar 666 31 12 46

LLICENCIAT DĂ&#x201C;NA CL ASSES D'ESO, BATXILLERAT, SELECTIVITAT, MĂ&#x2019;DULS, etc. (Mates, FĂ­sica, QuĂ­mica). C/Industria,102. TELS. 93 383 37 15 - 93 389 34 33 - 635 33 63 28 (Ramon)

Venc bicicleta de muntanya Cannondale scalpel 2010 Cuadre dâ&#x20AC;&#x2122;alumini nou a estrenar, Lefty.

PREU 1800â&#x201A;Ź VENDO OPEL ASTRA G.S.I. 2.0, 115 c.c. aĂąo 92. 1.000â&#x201A;Ź. 628 91 92 07 TOT Badalona

Economics.indd 77

TEL. 659 45 48 25

ANGLĂ&#x2C6;S, classes particulars individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81 PROFESORA TITULADA DA CLASES particulares y grupo, Primaria, Secundaria, Bachillerato, MĂłdulos, FrancĂŠs, Selectividad, FormaciĂłn HĂĄbitos de Estudio. TEL. 93 461 09 24 - 93 389 61 00 77

08/06/2010 13:55:28


Tecnologia

78

tecnologia

Skype per a iPhone ja funciona amb 3G

Grups Badalonins al Grup: Badalona contra la delinqüència al barri de Sant Roc Membres: 317 admiradors Descripció: Perquè els veïns de sant roc es mereixen tot el respecte.

Els usuaris d ’iPhone ja poden realitzar trucades fent servir Skype a través de la xarxa 3G i AT&T. Ara el ser vei és totalment gratuït fins al mes de setembre d’aquest any i després s’haurà de pagar una quota mensual. Sk ype acaba de llançar una actualització de la seva aplicació per a l’iPhone, que p er m et e l s eu ú s am b l a xarxa 3G d’AT&T per rebre i emetre trucades. L’empresa ha volgut aprofitar la nova presentac ió d ’A pple, una versió SDK per a l’iPhone, i la restricció d’operar amb xar xes 3G es van acabar. Aquesta nova aplicació ha e s t at a c o m p a nya d a d ’u n anunci: “la funció serà lliure

TÉCNICO INFORMÁTICO LAS 24 HORAS S.I.A D.

Reparaciones puntuales y totales a domicilio. También programador Web, electrónico, analista... Desplazamientos y presupuestos gratis para siempre. Rafael Martínez.

fins a finals de setembre de 2010, i després els usuaris hauran de pagar una petita quota mensual”. D’aquesta manera, i tot i que encara no s’han donat a conèixer els plans de preus específics, fins i tot els clients de la tarifa plana hauran de pagar per aquest servei, també les trucades entre els comptes d’Skype. Fa poc temps que l’empresa va treure una aplicació per a l’iPhone OS4, capaç d’executar-se en un segon plànol, ja que permet a l’usuari deixar l’Sk ype en funcionament per rebre trucades, al mateix temps que està jugant, escoltant música o navegant per la xarxa. Webs a mida

Fes-te fan del Tot Badalona, Montgat i Tiana a la nostre pàgina del Facebook! Accedeix i comparteix amb el nostre grup i estigues al dia de l’actualitat local i de TOT el que t’interessa. A la pàgina Facebook del “Tot Badalona, Montgat i Tiana” podràs donar la teva opinió sobre els temes més actuals, gaudir d’imatges exclusives i ser el primer a veure algunes de les notícies qu la revista. Busca’ns al i agrega’ns!

Gestió de Correus dominis electrònics

We b Internet!

Tel. 666 82 16 24

tecnologia 78

1430.pag.78.indd indd 1

TOT Badalona

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 6/2 /2010 13:06:08


PlantillaBase.indd 1

07/06/2010 07/ 7/0 /06/ 13:56:04 6:04


&41&$*"-*45"4 &/*.1-"/50-0(¶" 0350%0/$*" :0%0/50-0(¶"(&/&3"‹$0/46-5":3"%*0(3"'¶"

i(3"56*5"w 1BHVFTVUSBUBNJFOUP IBTUBFONFTFT TJOJOUFSFTFT

*.1-"/5&4 &3

1"40

&31"401"40

6/*.1-"/5& 103

1"40

3PCFSUP,PFOJH 0EPOUØMPHP 1SPQJFUBSJPEFMB DMÓOJDBEF#BEBMPOB1"40

å 1SØUFTJT"QBSUF

%S3PCFSUP,PFOJH

%SB'ÈUJNB%PNJOJDJ

ODPMFHJBEP

ODPMFHJBEP

.ÈTUFSFO*NQMBOUPMPHÓBZ3FIBCJMJUBDJØOPSBMQPS &VSPQFBO4DIPPMPG0SBM3FIBCJMJUBUJPO *NQMBOUPMPHZBOE#JPNBUFSJBMT /FX:PSL6OJWFSTJUZ$PMMFHFPG%FOUJTUSZ 5ÓUVMPOJWFM&VSPQFPFO*NQMBOUPMPHÓB

.ÈTUFSFO0EPOUPMPHÓBDPOTFSWBEPSBZSFTUBVSBEPSB QPSMB6OJWFSTJEBEEF#BSDFMPOB .ÈTUFSFO*NQMBOUBDJØO#UJ t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJØO&TQB×PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJØO&TQB×PMB&OEPEPODJB

$"MGPOTP9*** #BEBMPOB &TR1[B.BOVFM$BSSBTDPJ'PSNJHVFSB'SFOUFBOUJHVP QBCFMMØO+PWFOUVUZNFUSPMJOFB TBMJEB1FQ7FOUVSB

5&- 6OJ%FOUBMJOEETOT Badalona, Montgat i Tiana 1430  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1430.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you