Page 1

Del 11 al 18 d'abril de '14 路 www.eltotdigital.com 路 N煤mero 1630

Les novetats editorials locals no s'aturen per aquest Sant Jordi

La Festa Medieval segueix aquest cap de setmana amb actes a Canyad贸, Dalt la Vila i la platja badalonina.

10 dies sense metro


Actualitat Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda Cinemes

4 - 11 12 - 13 14 - 15 16 - 18 20 21 - 22 23 -

La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Amb empenta Consultori Legal Animàlia

28 - 29 34 - 35 26 - 27 31 39 -

Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

40 - 41 36 - 37 36 37 42 - 45 30

Riu Besós al seu pas per Sant Adrià. Foto: Causadias.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

2|


Actualitat Tallada la L2 des de Pompeu Fabra i la Pau durant deu dies

| Indicacions de les parades tancades durant 10 dies

Mobilitat

| Carles Carvajal

La línia 2 de metro quedarà tallada entre aquest dissabte i el 21 d'abril, Dilluns de Pasqua, entre les estacions de La Pau i Badalona Pompeu Fabra per treballs de modernització de la infraestructura i millora de serveis. L a re st a d e la línia , entre Paral·lel i L a Pau, fun c io narà amb normalitat. Segons h a i n f o r m a t Tr a n s p o r t s Metropolitans de Barcelo n a ( T M B), s ' h a b i l i t a r à u n servei especial d'autobusos el tram en obres, amb parada a les estacions de Verneda, Artigues | Sant Adrià, Sant R o c , G o r g i Pe p Ve n t u r a . Aquest dispositiu funcionarà amb el mateix horari que el metro i amb una capacitat equivalent. Els treballs són 4|

incompatibles amb la circul a c i ó d e t r e n s p e r aq u e s t tram. Com és habitual quan arriba Setmana Santa o estiu, TMB utilitza aquests dies, segons afirmen quan viatgen menys viatgers, per realitzar aquestes obres. Durant aquests deu dies, a Gorg s'hi podrà arribar igualment a través de la línia 10 de metro, que té la seva pròpia estació. També poden servir com a alternatives la línia H10 de la nova xarxa de bus i la T5 del Trambesòs. Més de 500 metres de via seran renovats En concret es renovaran 550 metres de via simple, actuació que inclou el desballestament de la via existent, la demolició del formigó que actualment forma la solera

de la via, la instal·lació de nous carrils, fixacions i tr ave s s e s, i e l fo r m i g o n at de la nova via. Es realitzarà també la renovació de 150 metres de drenatge de túnel. El pressupost de l'actuació ascendeix a 550.000 euros. El tram de la línia 2 de metro entre La Pau i Pep Ventura, q u e f i n s a l 2 0 0 2 f o r m av a par t d e la línia 4, té unes necessitats especials de manteniment a causa de les característiques dels terrenys que travessa el tú n e l, s e g o n s h a i nfor m at TMB. El nivell freàtic de la zona, que inicialment ja va complicar la construcció del metro, amb els anys ha anat augmentat a tota la llera del riu Besòs i ha compor tat t a m b é u n au g m e nt d e l e s filtracions.


L’assemblea de militants del PSC ƌĂƟĮĐĂ:ŽƌĚŝ^ĞƌƌĂĐŽŵĂĐĂŶĚŝĚĂƚĂůĞƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ Política

| Carles Carvajal

L'e x a l c a l d e d e B a d a l o n a , Jordi Serra, repetirà com a candidat del PSC a les eleccions municipals de m a i g d e l 2 015 , d e s p r é s d'aconseguir un 88% de suport entre els militants que van assistir el passat dijous a l'assemblea per ratificar la seva candidatura. En un comunicat, el partit ha recordat que Serra ha estat elegit a través d'un procés d e pr i m àr i e s, tot i q u e h a precisat que ha estat l'únic que ha aconseguit presentar els avals suficients per ser candidat. Serra és regidor a Badalona des del 2003 i el 2008 va ser elegit alcalde, càrrec que va deixar el 2011 després de perdre les eleccions municipals davant del Partit Popular.

:ŽƌĚŝsŝůůĂĐĂŵƉĂ͕ƉƌĞŐŽŶĞƌĚĞůĞƐƉƌŽƉĞƌĞƐ &ĞƐƚĞƐĚĞDĂŝŐ Jordi Villacampa serà enguany el pregoner de les Festes de Maig, el proper 2 de maig. L’actual president del Club Joventut Badalona va ser un dels jugadors més destacats de l’equip de la Penya que ara fa 20 anys va guanyar la Copa d’Europa a Tel Aviv. Precisament, amb l’elecció de Jordi Villacampa l’Ajuntament de Badalona vol retre un homenatge a l’equip que l’any 1994 va conquerir aquest prestigiós títol esportiu continental. 64 |

| Jordi Serra tornarà a encapçalar la

llista del PSC

ICV donarà a conèixer aquest divendres al vespre el seu candidat Les primàries d’ICV arriben aq u e s t d i j o u s i d i ve n d r e s al seu dia clau. Els militants votaran entre els dos candidats presentats, Carles Sagués o Àlex Mañas. Les votacions es tancaran aquest divendres al vespre i es preveu que al voltant de les 21 hores es conegui qui encapçalarà la formació de cara a les municipals del 2015.

ϵϱƉĞƌƐŽŶĞƐǀĂŶƉĞƌĚƌĞůĂ ĨĞŝŶĂĂĂĚĂůŽŶĂĚƵƌĂŶƚĞů març L'atur va créixer a Badalona el mes de març i ja hi ha 22.431 aturats a la ciutat, 95 més que el mes anterior. Aquesta tendència no s’ha repetit al conjunt de Catalunya i Espanya, on les dades de l'atur van recular. A Montgat, s’ha reduït l’atur en 7 persones durant el març i ara hi ha 839 aturats i Tiana, on tres persones han abandonat les llistes de l'atur, ara hi ha 417 desocupats.

ĂĚĂůŽŶĂƐŝŐŶĂƵŶŵĂŶŝĨĞƐƚ ƉĞƌĞdžŝŐŝƌĂůƐƚŽŵƋƵĞ ĐŽŵƉůĞŝdžŝĞůƐĂĐŽƌĚƐŝŶĞŐŽĐŝŢ ĂŵďĞůƐƚƌĞďĂůůĂĚŽƌƐ Un total de 14 alcaldes, entre ells el de Badalona, han signat un manifest en què exigeixen a la direcció d'Alstom que negociï amb els treballadors i "compleixi els acords que va adquirir davant la conselleria d'Empresa". El text també demana la "màxima implicació i mediació" de la Generalitat en el conflicte per aconseguir mantenir els llocs de treball i assegurar la viabilitat de l'empresa.

^ŽŵƐĐŽůĂĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂĂ ĂĚĂůŽŶĂ Desenes de persones, entitats, partits polítics i escoles de Badalona van defensar, el passat dijous, el model d'immersió lingüística de l'escola catalana. Ho van fer en l'acte de presentació a la ciutat de la secció local de Somescola.cat. Des de la Plataforma recorden que la immersió ha estat una eina d'èxit i de cohesió social. Asseguren que cal defensar l'escola en català perquè esta patint un atac greu.


>ĞƐĞŶƟƚĂƚƐĚĞĂĚĂůŽŶĂ ƉŽĚƌĂŶŽĐƵƉĂƌƋƵĂůƐĞǀŽů ƌĂĐſĚĞWŽŵƉĞƵ&ĂďƌĂ Les entitats badalonines, que instal·lin parada durant la Fira de Sant Jordi, podran muntar-les a l’espai que escullin de la Plaça Pompeu Fabra. Seran 28 les FOUJUBUTRVFThJOTUBMtMBSBOBMB plaça tot i que hi ha algunes que encara estan pendents de decidir si hi participaran. El govern municipal descarta ampliar la fira de Sant Jordi per Francesc Layret ja que asseguren que no poden tallar el trànsit més enllà tram.

DĂƌŝŶĂĚĞĂĚĂůŽŶĂŚĂŝŶŝĐŝĂƚ ůĞƐŽďƌĞƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƚnjĂĐŝſĚĞůƐ ǀŝĂůƐŝůĞƐǀŽƌĞƌĞƐƋƵĞƵŶŝƌĂŶ ĞůƉŽŶƚĚĞ^ĂŶƚ>ůƵĐĂŵďůĂ trama urbana La setmana passada es van iniciar els treballs de neteja dels terrenys compresos entre la via, els carrers de Ponent i Progrés i el futur canal del Port, que també serà netejat. A més, Marina de Badalona també ha iniciat les obres dels vials i les voreres que uniran el pont de Sant Lluc amb la trama urbana de la ciutat. Aquestes obres, amb un import d’un milió d’euros, acabaran a l’estiu.

WƌĞƐſƉĞƌĂƵŶĞŵƉƌĞƐĂƌŝ ƋƵĞǀĞŶŝĂƚĞdžĂŶƐĨĂůƐŝĮĐĂƚƐ

ŝhĚĞĂĚĂůŽŶĂĚĞŵĂŶĂĞůŐŽǀĞƌŶ ůŽĐĂůƉŽƐĂƌĞŶŵĂƌdžĂƵŶĂĐĂŵƉĂŶLJĂ Ě͛ĞƐƚĞƌŝůŝƚnjĂĐŝſƋƵşŵŝĐĂĚĞůƐĐŽůŽŵƐ

| Imatge de coloms a Badalona

Ciutat

| Carles Carvajal

La federació nacionalista ha constatat, a través de nombroses queixes de veïns, que hi ha zones on la presència d’aquestes aus s’ha convertit en una plaga que genera problemes de neteja i salut pública. Per aquest motiu, el president del grup municipal de CiU, Ferran Falcó, ha manifestat que “el nostre grup planteja la proposta després d’haver rebut diverses queixes de veïns de la ciutat que expressen la seva preocupació per l’increment de la població de coloms que darrerament s’està produint a diferents indrets del municipi”. El regidor de CiU ha explicat que “està quedant demostrat que a Badalona no n’hi ha prou amb les captures

controlades i puntuals que es fan, i que calen mesures més intenses i continuades en el temps, que siguin realment efectives en la reducció de la població de coloms, així com de l’espècie invasiva d’ocells exòtics que cada dia té més presència en diferents punts del municipi”. CIU ha explicat que en algunes zones de Badalona la presència de coloms s’ha massificat. Falcó ha recordat que en algunes ciutats catalanes s’ha optat per l’esterilització química dels coloms mitjançant pinso, una mesura més efectiva que les campanyes de captura puntuals o l’ús d’aus rapaces per a reduir-ne la població. Ara CIU, ha demanat que el govern municipal hi posi solució a la ciutat.

L'Au d i è n c i a d e B ar c e l o n a ha condemnat un empresari de Granollers a nou mesos de presó, i a la prohibició de comercialitzar productes tèxtils durant aquest temps, per un delicte contra la propietat industrial en falsificar milers de texans que importava des de Mèxic. L’empresari, Antonio O., disposava d’una nau industrial a Badalona on hi van trobar milers de texans falsos etiquetats. i5


La PAH ocupa un local municipal al barri de Nova Lloreda Entitats

| Carles Carvajal

La Plataforma d'Afectats per la hipoteca de Badalona ha ocupat un local municipal a Lloreda des d'on volen donar assistència al centenars de famílies que atenen setman a l m e n t . S e g o n s l a PA H , fins ara han estat fent servir locals cedits per associacions, entitats, sindicats i, en alguns casos, de l'ajuntament però que no podien disposar d'un espai fixa on poder organitzar les assemblees i atendre les famílies. El local va ser ocupat

el passat divendres i, a banda de fer-lo servir per als usuaris de la plataforma, la PAH té la intenció d'obrir-lo al barri organitzant diferents activitats. Per la seva banda, l'ajuntament de Badalona lamenta que la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca posi en el punt de mira el govern municipal quan està treballant per solucionar la situac ió d 'aquestes p er so nes, una t as c a que, recorda, no és competència local. L'Ajuntament alerta que actuarà seguint la llei per recuperar aquest local.

L’AV Dalt la Vila prepara una ĮƌĂĚĞů͛ĂƌƌŽƉƐŽůŝĚăƌŝĂ L'entitat veïnal de Dalt la Vila destinarà part dels ingressos de la Fira de l'Arrop d'enguany BDPMtMBCPSBSBNCBMHVOBFOUJUBU solidària que ajudi als infants en situació de pobresa. D'aquesta manera, l'entitat veïnal segueix la línia iniciada l'any passat, quan es va destinar el 50% de les quotes dels socis al Casal dels Infants, el que va representar una aportació d'uns 1.400 euros.

dŽƚĂsĞƵΗ͕>ůĞƚƌĞƐĚĞůDſŶ ĞƐĐĞůĞďƌĂƌăĂƋƵĞƐƚĚŝƵŵĞŶge a la plaça Pompeu Fabra A Tota Veu", Lletres del Món es celebrarà aquest diumeng e 13 d ’abr il a les 19 h la plaça Pompeu Fabra (grades) en el marc de les activitats d'Òmnium Badalona de Sant Jordi. És una acte que permet acostar a altres llengües i cultures, fomentar i normalitzar la interrelació entre aquestes i donar veu a persones que han vingut a viure a Catalunya. Aquest acte obrirà el Sant Jordi d’Òmnium a Badalona.

ůĐŽŶƐĞůůĞƌĚĞdĞƌƌŝƚŽƌŝŝ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚĂƚ͕^ĂŶƟsŝůĂ͕ĞƐ ƌĞƵŶĞŝdžĂŵďƵŶĐĞŶƚĞŶĂƌĚĞďĂĚĂůŽŶŝŶƐƉĞƌĂĂŶĂůŝƚnjĂƌĞůƐƌĞƉƚĞƐĚĞĨƵƚƵƌĞŶŵĂƚğƌŝĂĚ͛ŝŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ

Badalona recupera la WƌŽĐĞƐƐſĚĞůƐŽůŽƌƐ

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, va protagonitzar dijous una n ova xe r r a d a o r g a n i t z a da per Convergència i la J N C d e B ad al o n a c o m a membres del Pacte Local pel Dret a Decidir. A l’acte, que va consistir en un dinarcol·loqui, hi ha assistit prop d’un centenar de badalo nins, representants de diversos sectors. El president

Els ac tes religiosos de la Setmana Santa badalonina arrenc aran aquest mateix divendres, 11 d’abril, amb la recuperació de la Processó dels Dolors, un pas que feia gairebé un segle que no sortia al carrer. La Congregació de la Mare de Déu dels Dolors s’ha encarregat de recuperar la Processó que sortirà a les 19h, per Dalt la Vila. D’altra banda, diumenge, tindrà lloc a Santa Maria la Moixiganga,a les 21h.

8|

de CIU a Badalona, Ferran Fal c ó va d em anar a Vila la necessitat d’actuar per d e se n c all ar e l l ater al d e l’autopista, al seu pas per Sant Crist. Vila va respondre q u e “e st à e stu d i ant am b molt interès”, per par t del govern català. Vila també va anunciat el traspàs de la titularitat del carrer Sant Bru a l’Ajuntament de Badalona. Abans, però, la Generalitat asfaltarà la via.


hŶĂǀƵŝƚĂŶƚĞŶĂĚĞƉĞƌƐŽŶĞƐƵƟůŝƚnjĞŶĞůŵĞŶũĂĚŽƌ social del carrer Arnús Societat

Carles Carvajal

El menjador social municipal ha atès 82 persones des que es va posar en marxa fa cinc mesos. Un ser vei que atén, principalment persones grans amb pocs recursos i problemes per cuinar i badalonins sense sostre al carrer Arnús amb la col·laboració de Càritas. El menjadors social ofereix 30 menús diaris de d i l l u n s a d iu m e n g e r e p a rtits en dos torns. D'aquesta manera, les per sones que tenen dificultats econòmiques

| El menjador social esta situat al carrer Arnús

poden menjar calent almenys un cop al dia. El menjador social ha atès 51 persones derivades de serveis socials, 2 5 d e l 'e q u i p d 'a t e n c i ó a

persones sense sostre i sis que hi han accedit a través de Càritas. L'ajuntament de Badalona destina 90mil euros a l'any per oferir aquest servei.

ƐƵŶ'ĂƌĐŝĂ;ƵŝͿŶŽƚŽƌŶĂƌăĂĞŶĐĂƉĕĂůĂƌůĂůůŝƐƚĂ per les properes municipals Política

Carles Carvajal

Asun Garc ia, res p onsable d 'o r g a n i t z a c i ó d ' E s q u e r r a Unida i alternativa i regidora de la coalició amb Iniciativa

Òmnium Badalona organitza el Congrés ͞YƺĞƐƟŽŶƐĚ͛ƐƚĂƚ͟ La sala d’actes del Museu Municipal va acollir, el passat cap de setmana, el Congrés “Qüestions d’Estat”, amb tres ponències que van comptar amb la intervenció de diferents experts i personalitats. Durant dos dies van passar pel Museu, la consellera Neus Munté, la presidenta d’Òmnium, Muriel Casals, els periodistes badalonins Toni Soler i Pilar Rahola o el jutge Santiago Vidal. Durant el Congrés es va voler reflexionar sobre l’Estat des de Badalona i també sobre què pot fer la ciutat per pujar de nivell amb l’estat propi. 10 |

els Verds ha anunciat que no es presentarà a les proper e s e l e c c i o n s m u n i c i p a l s. Dimar ts va dir a la ter túlia de Ràdio Ciutat que es retira de la primera línia política

per donar pas a noves incorporacions. Garcia també va anunciar que Esquerra Unida celebrarà eleccions primàries per escollir el seu cap de llista per al 2015 abans de l'estiu.


Montgat · Tiana >͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞDŽŶƚŐĂƚƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐŶŽƵƐƉƌŽũĞĐƚĞƐ Montgat

| Esther Martínez

Aquest divendres tindrà lloc la presentació de la 1a fase de les obres del Passeig Marítim de Montgat. Donada la importància de les obres, des de l’Ajuntament s’explicarà en què consisteixen tot i que ja estan en fase d’execució. El mateix dia també es presentaran les obres del nou Tanatori i sla reforma del Cementiri municipal. L’acte de presentació es farà a la Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc demà divevendres a partir de les 19.30h. La reunió informativa està adreçada a tots els veïns/nes de Montgat i comptarà amb la presència dels arquitectes dels projectes. El projecte del nou Passeig Marítim ha generat polèmica al Casc Antic de Montgat. En principi, no s’havia contemplat una sèrie d’actuacions que finalment s’hauran de dur a terme. Una part de les casetes dels Banys Emporium s’enderro c aran. Concretament, seran 70 metres linials, 38 casetes segons veïns d e l a zo n a . És u n ter r e ny que pertany a ADIF i l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el que aquestes casetes s’han construït sense permís. També s’enderrocarà l’antic

Tenyidor, un edifici propietat de l’Estat i que fa uns anys li van concedir a la Confraria de Pescadors Verge del Carme. L’ A l c a l d e d e M o n t g a t , Francesc X. Garcia, ha explicat que “des del Consistori s’ha de vetllar per la salubritat i seguretat al municipi. No ens n’haviem adonat fins que hem començat les obres, podriem aixecar la vista i mirar cap a un altre banda però no ho p o d e m p e rm e t re ”. D ’a l t r a banda, també ha fet referència a la llotja, s’està estudiant

la possibilitat de desplaçar-la cap a la platja. Aquest divendres l’Alcalde, diferents representants de l’Ajuntament,els arquitectes i tècnics explicaran la 1a fase d e l e s o b r e s d e l Pa s s e i g Marítim que ha suscitat la polèmica. A més a més, es posarà a l’abast dels veïns el projecte de la remodelació del Cementiri i la construcció del nou Tanatori Municipal. Les obres al cementiri es preveu que s’inicin al llarg d’aquest mes d’abril.

^͛ĂĐŽƐƚĂůĂ&ĞƐƚĂDĂũŽƌĚĞ^ĂŶƚ:ŽƌĚŝ Montgat

| Esther Martínez

És abril, s’acosta Sant Jordi el patró de Montgat. La propera setmana podreu consultar en

aquestes pàgines els actes i activitats de la Festa Major de Montgat d’enguany. i 11


Entrevista a Francesc Planas, cardiòleg que recentment ha publicat el seu sisè llibre, "El professor de Coïmbra"

"En la meva darrera novel·la hi combino misteri, aspectes psicològics i un toc ƐŽĐŝŽƉŽůşƟĐŵŽůƚŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚΗ En Francesc Planas és cardiòleg i va treballar a l'Hospital de Badalona vint-i-nou anys, sent-ne dotze director mèdic. Sempre va compaginar la seva feina a l'hospital amb la seva consulta privada, i actualment segueix exercint com a metge a la seva consulta però ho compagina amb la seva faceta d'escriptor. Recentment ha publicat el seu sisè llibre, "El professor de Coïmbra"

Artur Piquet

Vostè és cardiòleg, i va començar treballant a l'Hospital de Badalona i va obrir una consulta pròpia. Per què va decidir compaginar les dues feines? Primer hi ha una part de comple12 |

mentació econòmica, i després també ofereix una altra manera d'enfocar la cardiologia. La medicina hospitalària és molt més complerta, perquè tens a mà molts més mitjans tècnics i, sobretot, perquè treballes amb un equip humà molt ampli; en una consulta privada estàs sol i es fa

un altre mena de medicina, més de consulta, segones opinions... Exerceixes d'una altra manera, a la vegada complementària. I a la pràctica tens malalts de tota mena, perquè el pacient que està a la pública a vegades necessita un complement, no pot esperar a que li torni a tocar la propera


visita al cap de dos o tres mesos i ve a la consulta privada per consultar algun aspecte. Amb el temps s'ha demostrat que m'ha anat bé, ja que ara, un cop jubilat, m'ha permès allargar una mica més la vida professional. Al 2004 va publicar la seva primera novel·la. L'escriptura era una passió que gaudia en les seves estones lliures? Per una banda de molt jove ja havia escrit i m'havia agradat, però mai vaig pensar en dedicarm'hi. De fet, quan una persona comença a escriure les primeres novel·les tenen un punt relacionat en l'ambient en que es mou l'escriptor, perquè es coneix més la temàtica, i en el meu cas va ser un cas mèdic que em va intrigar el que em va guiar en la meva primera història. L'experiència em va agradar tant que no he parat des de llavors. Ara acaba de publicar el seu sisè llibre, i els dos darrers han estat finalistes del premi El lector de l'Odissea. El bagatge no està gens malament! Tot i que un escriu perquè s'ho passa bé, la veritat és que estic molt content. Aquestes dues van ser finalistes, i amb aquesta darrera novel·la he guanyat el Premi Ferran Canyameres. Aquest premi anima moltíssim; si som sincers anima molt que la gent li agradi el que escrius, i aconseguir el premi et permet tenir una gran editorial darrera, i això és molt important. Les primeres novel·les les vaig editar jo, fent-ne un centenar de còpies i cobrint les despeses amb la seva venda, que ja m'estava bé, però ara la possibilitat de distribució és molt més àmplia i es converteix en un repte molt important. I com a curiositat, et diré que aquest premi el llibre el va guanyar amb un altre títol, "Amaro Correia,

detectiu... Porto", però l'editorial em va convèncer de canviar el títol i posar la segona opció que havia proposat, ja que el llibre és molt més que la resolució d'un assassinat. Què hi podem trobar en el seu darrer llibre, El professor de Coïmbra? Hi he combinat tres coses; un misteri, un relat entretingut que capta al lector des del primer moment amb la investigació per part de l'Amaro Correia d'un assassinat que es va cometre fa quaranta anys en una família benestant de prop de Porto. Paral·lelament a això hi ha dos aspectes més que em semblen molt interessants, com és el factor psicològic, treballat amb la relació de dos germans que sempre han estat a la grenya i veure com els anys els han fet canviar, i una ambientació sociopolítica dels anys de la transició a la democràcia portuguesa, amb la revolució dels Clavells de 1974. Recrear aquell moment històric també té un interès per la gent que no va viure aquella època. M'he documentat molt i he llegit molt sobre el tema i crec que Portugal és un país que tenim al costat però és molt poc conegut. La gent que ja l'ha llegit diu que enganxa molt, i que quan acaben un capítol tenen ganes de començar el següent, i això és bona senyal. Tots els seus llibres són OPWFMtMFTQPMJDÓBRVFT BNC una trama plena de misteri, vol mantenir el lector amb tensió fins que es resol el cas. La seva feina de cardiòleg el va evocar a fer "patir" als lectors? Té molt a veure. La feina de metge és apassionant perquè el que es fa és buscar el que li passa al pacient, pel que hi ha

un treball de recerca. Hi ha casos senzills, però cada setmana hi ha dos o tres casos molt interessant que et fan investigar el diagnòstic. Buscar el diagnòstic és molt semblant a la feina policíaca. De fet, la part de la història clíniDBUÏNPMUTQBSBMtMFMJTNFTBNC un interrogatori policial. Aquest punt d'intriga és el que apassiona més al metge que sent la professió. Les sessions clíniques són una delícia; veure com vint persones discuteixen els casos difícils de la setmana és una feina d'investigació fascinant. Pensa que hi ha molts metges que escriuen misteri, i molts dels grans noms de la literatura de la sèrie negre eren metges. És complicat compaginar la feina de cardiòleg a la consulta privada amb la d'escriptor? No, perquè ara estic en un moment que no dedico moltes hores al dia a la faceta mèdica. Abans dedicava els caps de setmana a escriure, però ara tinc temps lliure per tot, la família, els néts, i escriure. A més a més, ara l'editorial m'ha convidat a fer diferents actes de presentació del llibre a casals o biblioteques que m'encanta. Sense anar més lluny, aquest dijous, a les set de la tarda, estarem a la llibreria Ona, al carrer Gran de Gràcia, 217, de Barcelona. I el futur com el veu? Ja estic treballant en el proper llibre! He hagut de parar una mica, principalment per no tenir creuaments de calbes entre personatges en aquests moments de promoció. I tot i que l'obra que estic escrivint ara no continua amb el personatge del detectiu Amaro Correia, no l'abandonaré. És un personatge que he trobat encantador i intentaré donar-li continuïtat amb noves històries. | 13


El Badalona esgarrapa un punt al camp del líder (2-2) Futbol

| Redacció

El Badalona va arribar al camp del Llagostera en una bona dinàmica de resultats, i el partit es presentava complicat, amb un joc de poc control i d'anades i vingudes contínues. En Piti Belmonte ho sabia, i QFSBJYÛWBDPMtMPDBSB&OSJDJ Negredo a l'eix de l'atac. Però el par tit no va poder començar pitjor pels escapulats, que van veure com als 10 minuts de partit Velillas cometia un penal que Enric Pi va transformar en el primer gol del partit, avançant als locals. El Llagostera, encoratjat pel gol i pel seu lideratge, va buscar el segon gol per deixar molt ben encarat el partit, però el Badalona no va baixar els braços tot i el gerro d'aigua freda inicial i al minut 24 va aconseguir empatar el partit. Abraham va llençar un córner al segon pal, on el va rematar EFDBQ.BFTUSFQFSDPMtMPDBS l'1 a 1 al marcador. El partit va baixar molt de ritme en el que quedava de primera part, amb

només alguna arribada aïllada dels locals, però el marcador ja no es va moure durant els primers 45 minuts. La segona part va començar amb un Llagostera molt decidit a buscar la victòria, però Marcos va aconseguir m a n te n ir l a s eva p o r te r i a sense encaixar més gols fins que Abraham va avançar al Badalona donant, per uns moments, la gran sorpresa de la jornada. El canari, amb una suau vaselina, va resoldre a la perfecció un contraatac preciós del conjunt escapulat. El Llagostera va estirar la seves línies de manera definitiva, conscient que havia d'aconseguir, com ma mínim, un gol més, i això va deixar espais pels contraatacs del Badalona, que tot i així no va ser capaç de foradar de nou la porteria local. Quan semblava que el Badalona ho aconseguiria, va arribar l'empat del Llagostera, quan faltaven només 9 minuts pel final del partit. Salva Chamorro, amb un gran xut creuat, va

superar a Marcos, i els minuts restants van estar plens de tensió i nerviosisme, que va provocar l'expulsió de Negredo per protestar. No obstant, amb deu homes, el Badalona va saber aguantar l'empat fins el final i té molt a prop la certificació de la permanència. El proper par tit de l'equip escapulat serà el diumenge, a les 17:00 hores, al Camp del Centenari davant del Llevant B.

El CEB celebra el 40è aniversari de l'ascensió a l'Annapurna Est Al 1974 els alpinistes catalans J.M. Anglada, Emili Civís i Jordi Pons van coronar el cim de l'Annapurna Est, a l'Himàlaia, conver tint-seen els primers expedicionaris que aconseguien el cim. Ja f a 4 0 a ny s d 'a q u e s t a f i t a històr i c a, i aquest dijous, 10 d 'abril, a les 19 hores, el Centre Excursionista de Badalona celebrarà al Museu Municipal de la ciutat un acte per commemorar l'efemèride. 14 |

En l'esdeveniment, en el que hi assistiran els protagonistes, es presentarà el document a l " E x p e d i c i ó c at a l a n a a l'Annapurna Est, la conquesta d'un 8000 verge", que relata l'aventura dels alpinistes per arribar a fer el cim. A m b aq u e s t a c te, e l CEB tancarà el cicle de projeccions hivern-primavera, pel que és la darrera oportunitat de poder gaudir d'aquest conjunt de documentals.


>ĂƋƵĂƌƚĂǀŝĐƚžƌŝĂĐŽŶƐĞĐƵƟǀĂĚĞůĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĞƐƌĞƐŝƐƚĞŝdž per la Penya (76-69) Basquet

| Artur Piquet

La Penya es presentava a Fuenlabrada amb una oportunitat molt bona d’encadenar la quarta victòria consecutiva de la temporada, el que hagués estat el millor registre fins ara. Els verd-i-negres van jugar un mal partit sobre el parquet del Fernando Martín, i l'encert en els llançaments de tirs lliures del Fuenlabrada van acabar decidint el partit. Els verd-i-negres només van tenir el control del partit durant el darrer tram del primer quart, en el que van aconseguir un parcial de 0 a 8 que els va permetre arribar al segon quart per davant al marcador (16-20). El bon joc de Llovet va donar la oportunitat als homes de Maldonado de seguir per davant durant bona part del segon quart, però l’encert de Montañez pels locals va provocar que la Penya arribés al descans 2 punts per

sota (36-34). La segona part va començar amb un Albert Miralles que es va posar l'equip a l'esquena, i va aconseguir 6 punts consecutius que van capgirar novament el marcador fins el 36 a 40. No obstant, uns encertats Panko i Feldine, des de la línia de tres punts, van fer tornar al partit al Fuenlabrada i van aconseguir tornar a acabar el quart per davant a l'electrònic (54-51). Els darrers deu minuts van estar marcats pel bon joc de Cabezas, l'encert de Panko i l'eliminació per faltes de Kirksay.

Tot i que Shurna va ser capaç de fer tornar a confiar en la victòria als verd-i-negres, empatant el partit a 63, el Fuenlabrada va anotar 12 tirs lliures en els cinc minuts finals, encert que va acabar desequilibrant la balança a favor dels locals amb el 76 a 69 definitiu. Tot i la derrota, la Penya segueix tancant la zona de play-off. El proper partit és contra un rival directe per la lluita per estar entre els vuit primers; el diumenge, a les 12:15 hores, el CAI Saragossa, sisè classificat, visita l'Olímpic de Badalona.

| 15


Badalona, capital d’Estat Marcel Mauri President d’Òmnium Badalona – Barcelonès Nord

Des de finals del segle XIX i fins els temps de la República, Badalona va experimentar un canvi molt important. De petita vila de pescadors a gran ciutat industrial. Les fàbriques tèxtils, principalment, van operar com a motor econòmic d’una ciutat que va saber situar-se com un dels eixos empresarials de Catalunya i d’Espanya. Poc a poc, persones arribades d’arreu del país i també d’altres indrets de la Península, atretes per la oferta laboral d’una ciutat en expansió, van anar fent gran

Crónica de Montgat DŽŶƚŐĂƚĚ͛ĞƐƟƵ María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

/ŵŵĞƌƐŝſƐƵŵĂ͕ monolingüisme resta

Dolors Sabater blocs.mesvilaweb.cat/miozz

Dijous passat, dins d’una sala d’actes de l’institut Eugeni d’Ors plena de gom a gom, van prendre la paraula veus molt diverses per 16 |

el municipi fins a convertir-lo en un dels més importants del Principat. Amb l’arribada del segle XX i, sobretot, a partir de la República, Badalona va sumar a aquesta potència industrial un dinamisme cultural que es va manifestar en diversos camps artístics, literaris, pedagògics o periodístics. La Guerra Civil (amb bombardejos indiscriminats i vergonyants sobre la població civil) i, sobretot, els anys foscos de la dictadura franquista van suposar una marxa enrere per a les llibertats individuals i col·lectives. I una aturada en sec d’aquest dinamisme industrial. No serà fins la dècada dels 50 i 60, en ple desarrol l i s m o fr an q ui s t a , q u e l e s fàbriques tornaran a renéixer i que la ciutat viurà de nou un increment molt important de la seva població: de 60.000 habitants l’any 1950 es passarà a més de 150.000 a finals de

la dècada següent. Badalona tornarà a ser un motor econòmic si bé aquest creixement, enmig de la dictadura, es farà a costa de l’eforç d’una població obrera que va haver de fugir de la misèria que assotava el seu territori natal. Van ser aquests nous badalonins els que van fer gran la seva nova ciutat d’acollida tot i comptar amb ben pocs drets laborals, socials i democràtics garantits. L’arribada de la democràcia va enganxar Badalona començant a patir els estralls d’una crisi econòmica (la del petroli de 1973) que es veuria momentàniament dissimulada per les ànsies de lliber tat i de començar de nou que respiraven els carrers. La indústria tèx til local començava a patir de valent. I després d’uns primers anys de transició esperançadors, la consolidació de la democràcia va coincidir amb una necessària reconver-

Olora a sol, a raig de vida i a mar serè i acollidor. La primavera presenta els preparatius d’un estiu que s’augura esplèndid per la Laia. Plena de goig, planeja ja unes opcions que sonen a cascavell de gràcia. I les imaginacions volen i les ganes no es queden enrere.

Sobre l’escriptori, l’estrella de mar que en Martí recollí l ’e s t i u p a s s a t . I s o b r e e l cobrellit, records i imatges arraconades i plenes de glòria. Montgat crida la seva presència un any més. I la seva bicicleta l’arrossega, l’atrau a un camí recorregut centenars de vegades.

defensar els beneficis personals i socials que aporta aprendre el català a l’escola amb l’actual model educatiu. Una suma de gent, una suma d’orígens, una suma d’identitats, una suma d’arguments. Pares, mares, mestres, alumnes, representants d’entitats. Parlants, en la seva majoria, d’altres llengües en el seu àmbit habitual i familiar. Una suma d’arguments i d’entusiasme, una suma de voluntat de resistència. L’actual sistema és un 2x1. Amb el mateix esforç que a l’estat espanyol

l’alumnat arriba a un cert nivell de domini de la llengua castellana, aquí aconseguim el domini del català i del castellà. A més, el domini del castellà a Catalunya està per damunt del nivell de la mitjana de l’estat. I és que el plurilingüisme és beneficiós per a moltes capacitats i aprendre més d’una llengua alhora capacita i facilitat altres aprenentatges. El domini del català deixa a la població que passa per les escoles com a mínim en igualtat de condicions i d’oportunitats, sigui quina sigui la seva llengua


sió industrial que la ciutat no va saber afrontar. S’iniciaven uns anys de decadència que comportarien la pèrdua total de la força industrial d’anys enrere. Lluny de ser un dels puntals del país, Badalona anava perdent pes econòmic i polític al ritme que la democràcia es consolidava. Vegin un detall de la poca influència de la ciutat: cap badaloní ha exercit llocs de responsabilitat política nacional o estatal en aquests últims 40 anys. I així han estat aquests darrers anys. La Badalona orgullosa, dinàmica i oberta ha deixat lloc a una ciutat que no s’ha sabut explicar a si mateixa. Les darreres eleccions municipals, amb el triomf d’una projecte polític basat en la por a l’altre, ha acabat de certificar una crisi institucional que suposa la fi d’un cicle. I ha constatat que la ciutat necessita una sacsejada intensa. Mirar-se

al mirall per tornar a ser un laboratori de projectes que SFUPSOJOMBDPOGJBOÎBJMBJMtMVTJØ a uns ciutadans mancats de referents. No una ciutat forjada a partir del discurs de la discriminació o de la mala praxis política. Badalona ha estat i ha de tornar ser un espai des d’on s’aportin idees per construir en positiu la Catalunya del futur. El país viu un dels moments més apassionants de la seva història recent i la tercera ciutat del Principat ha de saber posicionar-se com li correspon en aquest debat de la construcció nacional. Amb l’ànim de situar des d’aquí algunes qüestions clau per aquest futur Estat, aquest cap de setmana algunes de les veus més autoritzades del país (des del jutge Santiago Vidal fins al catedràtic de Princeton Carles Boix, passant per periodistes com Toni Soler, Pilar Rahola o Antonio Bañós, de

Súmate) han reflexionat sobre aquest nou país que sorgirà de les urnes el proper 9 de novembre. Un debat que girava a partir de tres grans eixos: la identitat i la cohesió social; el model econòmic; i la regeneració democràtica com a pilars d'aquest nou país. La selecció dels temes de debat no va ser aleatòria. Són qüestions sobre les quals creiem que, des d’aquí, hi podem aportar molta reflexió. Badalona ha de ser capaç de posicionar-se com a una ciutat clau del futur Estat. El procés nacional que ha engegat Catalunya ha de servir també per remoure els fonaments d’una ciutat que necessita repensar-se per albirar un futur millor. Els trenta cinc anys de la Catalunya autonòmica, en els quals Badalona ha pintat ben poc, han de deixar pas a un nou Estat que tingui en Badalona una de les ciutats de referència.

Les bones notícies arriben amb el sorteig de guinguetes de temporada. Això sí que és una bona pista. Cervesa en mà, les estones passen més plàcides i les converses, les xerrades amb amics i els retro b ament s am b d e s c o neguts que són sempre benvinguts ja són més a prop.

I més bones noves encara. El passeig Marítim s’ampliarà. L’A j u nt a m e nt p r eve u u n e s obres que permetin l’extensió d’aquest adorable i transitat recorregut en les tardes de sol. Perquè l’espai compartit és doblement bo i perquè la Laia se sent més a prop del seu

poble quan s’humanitza i es reconeix en els demés. Sensació de puresa mediterrània. Tot es pla, tot és ric i tot s’estima. La sorra entre els peus no és un agreujant. Benvingut, Ra. Benvingut a terres montgatines, encara que mai hagis marxat.

d’origen o la seva llengua habitual. Les llengües sumen, mai resten. Com les identitats, que també es poden sumar sense cap problema. La immersió no segrega la població per raons de llengua, d’origen, no separa, no exclou. La immersió afavoreix la cohesió social...tot són beneficis, valors que sumen. A qui se li acudiria renunciar a un bon sistema? Qui pot trobar arguments per treure el català de l’escola? Al contrari, encara hi hauria de ser més! Ho deia un alumne de Llefià que troba a

faltar més català perquè només té l’oportunitat d’escoltar i parlar aquest idioma dins les parets del seu institut, i de castellà va sobrat. El castellà es manté, és present a tots els àmbits i en alguns amb molt més protagonisme que el català (per exemple al cinema, als mitjans...), els catalanoparlants assoleixen un bon domini de llengua castellana. Quin és el problema doncs? Quin l’argument? El problema és que aquesta suma que nodreix l’espai comú d’identitats compartides molesta a alguns models

polítics. Models que el que volen és separar la població, com és el cas de l’actual govern del PP, que busca trencar la convivència i desmuntar la cohesió social. Ens ho recordava el propi alcalde de Badalona en el seu míting polític durant la celebrada trobada d’entitats andaluses. Quina obsessió més malaltissa! Per sort la població sap què vol, sap què li interessa, sap què la beneficia. I tothom sap que la immersió, el model actual de català a l’escola és un benefici social irrenunciable. | 17


Badalona en tweets

#Badalona cada dia més segura. 3 dies el cotxe al carrer, un retrovisor menys @xdllaires

Terrassetes que s'omplen a #Badalona. Futbol, govern i consulta. #temespreferits #cafeambgel @TorrecillaMarc

A la Rambla d #Badalona esta prohibit passar amb bicicleta: ara es una botiga d cotxes amb l'alcalde d venedor. Xo es PP @josepsancho7

@TMBinfo sempre igual. No es poden fer les obres de cop i deixar de tocar la flauta als usuaris cada any? #Badalona @natlondonbcn

Vergonya del tracte rebut de la botiga @vodafone_es de Marti Pujol de #Badalona. Amb tractes com aquest és normal que hi hagi tantes queixes @davidgc5

Concurso

CI NExL A K

Primer bany i partida d pales a la platja d #Badalona. Com m'agrada l'estiu... i que freda està l'aigua. @jaumebdn

Que bruta que està la platja de #Badalona!!! @GiroMarta

RA Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista. L'usuari de la imatge guanyadora podrà veure qualsevol pel·licula en qualsevol sessió de dilluns a dijous. (1 mes des de la data de publicació) Imatge de la setmana:

@planas15 Francesc Planas Sorribas

Vols veure cin

18 |

ema xLAK AR

A al Megacin

e Màgic Bada

lona?


Optima---NOU.indd 1

09/12/2013 10:37:51


Carrer Camèlia Montserrat Gómez

Hola, avui he sentit que es vol construir una piscina olímpica, em sembla perfecte. NomÊs m’agradaria dir-li al Sr. Albiol,

que es podrien quedar uns pocs euros per arreglar d’un cop per totes el carrer Camèlia, Ês un carrer amb molt de transit, perquè per allà passen tot els cotxes que surten del lateral de

l’autopista, i de Coll i Pujol. Per favor vingui a veure el carrer, Ês un camí de carros, tot Ês sorra, i això comporta una mà de pols que crec que els veïns no ens ho mereixem.

Ä‚ĆŒĆšÄžĹŻĹŻĹ?ĹśÄ¨Ĺ˝ĆŒĹľÄ‚Ć&#x;ƾĂĂĆ?Ä‚Ĺ?ĞžĞĆ? Marc Garcia

Aquest cartell, enganxat a la plaça Casagemes, serveix per fer un toc d'atenció als "marranos" del barri. Els veïns estem farts de la merda, pixuns i d'altres regalets que deixen els "porcs" de veïns que tenen gossos. No crec que aquest cartell serveix per solucionar

el problema, però si per indicar que a Casagemes tenim un gran

nombre de "marranos", de fet tots els que tenen un gos.

Llegeix totes les nostres cartes a: www.eltotdigital.com

Cartes dels lectors i Foto DenĂşncia En aquesta secciĂł es publiquen les opinions rebudes a la secciĂł de cartes dels lectors del TOT. La direcciĂł no ĂŠs fa responsable de les opinions expressades en aquesta secciĂł. Aquestes han sigut expressades lliurament i de forma voluntĂ ria per les persones que signen cada escrit. Els comentaris referents a informaciĂł apareguda en la secciĂł sĂłn Ăşnica i exclusivament responsabilitat de la persona o instituciĂł que la realitza, i en cap cas de la nostra publicaciĂł. El TOT agraeix les cartes dels seus lectors i escolleix per a la seva publicaciĂł aquelles que compleixen la normativa aquĂ­ explicada. 20 |

Els texts d'aquesta secció: t/PQPEFOFYDFEJSMFTQBSBVMFT  en cas contrari seran resumides o no seran publicades. t -FT DBSUFT SFCVEFT WÓB XFC OP necessà riament seran publicades a la revista, per ser així hauran de complir la present normativa. t&TJNQSFTDJOEJCMFBQPSUBSFMOPN  EBEFTEFDPOUBDUFJ%/*EFMBVUPS El TOT no Ês fa responsable de les dades no sol¡licitades que siguin facilitats pels usuaris. t&M505FTSFTFSWBFMESFUEFQVCMJDBS les cartes, així com de resumir-les quan ho consideri oportú, o eliminar part del text si Ês considera que vulnerin el segßent punt de la normativa. t/P�TQVCMJDBSBOMFTDBSUFTRVF

continguin obscenitats, atacs personals i difamatoris evidents, aixĂ­ com qualsevol tipus de comportament antisocial que atemptin a les bones costums o escrits malintencionats o inadequats. t/PFTSFUPSOBSBOFMTPSJHJOBMT OJ ĂŠs facilitarĂ la informaciĂł facilitada pels autors. t/PĂ?TNBOUJOESĂ‹DPSSFTQPOEĂ’ODJBOJ TBUFOESĂ‹WJTJUFTPUSVDBEFTSFTQFDUF els originals enviats o publicats. Poden enviar les seves cartes a: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Cartes dels lectors web: eltotdigital.com/pagines/cartes Per enviar la foto denuncia: badalona@eltotdigital.com Assumpte: Foto DenĂşncia


La història de la Conreria es presenta en un nou llibre de Jaume Rifà Llibres

| Carles Carvajal

Les novetats editorials locals, per aquest Sant J o r d i, n o s’atur e n. L a propera setmana trobareu, a l n ú m e r o d e l T O T, u n a ressenya de les principals novetats editorials fetes a casa. Avui us volem presentar una que esta relacionad a a m b l a m u n t a nya m é s estimad a pels bad alonins i tianencs: La Conreria. Aquest llibre escrit per Jaume Rifà té 160 pàgines i c o n s t a d e l s o ríg e n s i e l nom; quan a Montalegre li deien el Tibidabo badalonès i t a m b é M o nt d e s a l u t; l a Colònia Bosc de Montalegre de principi de segle passat; l’Aplec carlista de 1910; la nevada de 1914; les fonts; l e s s a r d a n e s; e l s r e s t au rants, hotels i establiments desapareguts; la construcció il·legal de cases; l’alcalde de barri; l’Associació de Propie-

| L'edifici del segle XVIII de Santa Maria de Montealegre

t ar i s i Veïn s d e l a C o nr e r i a , l ’A s s o c i a c i ó d e Veïn s i Propietaris de la Colònia Bosc; la política; els subsectors, els restaurants actuals, l a f e s t a m a j o r, l e s f e s t e s d’estiu, la llegenda de l’arbre dels nassos; el cementiri de la Febre Groga; etc. I a la

par t final del llibre, l’opinió de prop de 100 conrerians. El llibre també hi ha un munt de fotografies antigues, algunes centenàries. El llibre “La Conreria” serà presentat aquest divendres, a les 19:30h, a l’Auditori de l’Ateneu de Sant Fost.

Nova mostra de la Gargallo al passadis del Sociosanitari del Carme La mostra, que es podrà visitar fins al setembre, està integrada per obres d'una trentena d'alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Pau Gargallo. La figura humana és la protagonista de les imatges que recull "En curs". Els autors de les fotografies són estudiants de segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Publicitària. | 21


Nou conte sobre el dimoni que porta per nom “Els Pescadors i el dimoni” Llibres

| Carles Carvajal

Aquestes properes festes de Maig comptaran amb dues novetats editorials que tenen dues coses en comú, les dues són contes i estan dedicades a la figura del dimoni. Fa uns dies, des de les pàgines del Tot, us vam explicar el llibre “L’Anastasi i el dimoni”, de Roser Vilagran i avui és el torn del conte “Els Pescadors i el dimoni”. El conte és una rondalla popular de Badalona que ens narra els inicis de la tradició de la cremada del dimoni, celebració més que reconeguda de les Festes de Maig de la ciutat.El conte consta també d'una part didàctica reconeguda pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat amb propostes per

| Imatge de la presentación del llibre “Els Pescadors i el dimoni”

a treballar l'escolta estructurada amb els infants. L'adaptació del text és de l'Anna Ariño, mestre de l'Escola Llibertat del barri de Sant Crist i les Il·lustracions son de la Georgi-

na Gonzàlez, il·lustradora per l'Escola d'Art Pau Gargallo i actualment estudiant de magisteri. El llibre será presentat el pròxim 22 d’abril, a les 19h, al teatre del Círcol.

ůDƵƐĞƵƷůƟŵĂĞůĚĞƐğĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝĚĞůĂDĂŐŶĂĞůĞďƌĂƟŽ Festes

| Carles Carvajal

Tots els amants i aficionats a l’època romana tindran de nou l’oportunitat de gaudir de les reconstruccions i recreacions històriques que ompliran els voltants del Museu del 24 d’abril al 27 d’abril. Com es tradicional es podran conèixer els oficis, els costums de la vida quotidiana i els rituals de l’antiga ciutat de Baetulo. Els més petits podran gaudir d ’u n a p a s s ej ad a am b l a b i g a , c arro ro m à t ir at p er d os c avalls, i d e diver sos tallers infantils; mentre que tota la família se sorprendrà amb les demostracions de reconstrucció històrica que els acostaran a la societat de fa dos mil anys. 22 !

També hi haurà un espai destinat a la promoció de museus del país que conserven fons d’època romana.Com ja és habitual, se celebraran les Jornades de Cuina Romana, en què diversos restaurants de la ciutat oferiran deliciosos plats, cuinats segons el receptari romà i, molt especialment, el del gran gastrònom llatí Apici. Així mateix, s’oferiran xerrades entorn d ’aspe c tes del món romà, i visites a diversos punts de la ciutat de B a e t u l o q u e s ’o r g a n i t z e n especialment amb motiu del festival. Totes les novetats d’enguany s’han presentat aquest dimecres al Museu i enguany hi haurà la presentació de Zy thi. La cer vesa

| Imatge del vídeo promocional de la

Magna Celebratio

egípcia que bevien a Roma, el proper 24 d’abril. D’altra banda, El Museu de Badalona ha penjat a Internet un vídeo p r o m o c i o n a l d e l a M ag n a Celebratio 2014 per a que corri per les xarxes socials i donar a conèixer encara més la Magna. [+] magnacelebratio.cat


agenda

Dissabte 12

montgat

Festa Medieval 2014

badalona Dijous 10 Visita comentada

A L’EXPOSICIÓ “NILO ABAJO”, a l’Espai Betúlia,a les 19:30h.

Blues i Ritmes 2014

CONCERT DE MATTHEW E WHIͳ TE, A LES 21H, al Teatre Zorrilla. Preu:20 euros.

Divendres 11 Jornades d’art i disseny

NOVES FORMES DE DIÀLEG I INTERͳ CANVI, a les 10 a la Nau 3 de l’Escorxador.

Festa Medieval 2014

DANSES MEDIEVALS I ESPECTACLE DELS NOBLES, a les 19:30h, a la plaça Font i Cussó.

Presentació

DEL LLIBRE “EN UN SEGUNDO”, al Bar Teaitru del Port de Badalona.

Processó dels Dolors

A PARTIR DE LES 19H, als voltants de l’església de Santa Maria.

Presentació

DEL LLIBRE DECIDIR, DE DAMIÀ DEL CLOT I JOSEP M. NOALES, Viena edicions. Organitza: Llibreria El Full. A les 19:30h, a l’Espai Betúlia.

Teatre

“UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO”, a les 21h, al Teatre Zorrilla. Obra en castellà. Preu: 28 euros.

A LES 11H, desembarcament pirata a la platja dels Pescadors. Durant tot el dia, mercat medieval i activitats a la Baixadeta de Canyadó

Taller de castells

A LES 18H, al Centre Comercial Montigalà.

Teatre

“UN TROZO INVISIBLE DE ESTE MUNDO”, a les 21h, al Teatre Zorrilla. Obra en castellà. Preu: 28 euros.

Concert tribut

A ABBA, amb New Esperience, a les 24h, a la Sala Sarau 08911

Diumenge 13 Festa Medieval 2014

MERCAT, EXHIBICIONS, TALLERS, durant tot el dia, a la Baixadeta de Canyadó.

Benedicció de palmes i palmons

A LES 12H, a les parròquies de Badalona.

Teatre familiar

Divendres 11 Presentació

DELS PROJECTES, "Nou Tanatori i reforma del cementiri" i la "Reforma del Passeig 1a fase àmbit Torre de Guaita"a les 19:30h, a la Sala Pau Casals.

Dissabte 12 Concert

DE MÚSICA JOVE AMB ELS GRUPS: "Blackhathband", "Tre19project" i "The Rooftops", a les 22:30h, a la Sala Pau Casals.

Diumenge 13 Benedicció de palmes i palmons

PROCESSÓ fins a l'església parroquial de Sant Joan, a les 12h, a la plaça Sant Joan.

tiana Dijous 10 L’hora del conte

“LA VENTAFOCS DREAM TEAM”, a les 18h, al Teatre Zorrilla.

AMB NÚRIA CRUZ, a les 17:30h, a la Biblioteca.

Tradicional Moixiganga

Dissabte 12

A LES 21:30H, a l’església de Santa Maria.

Dimarts 22

Teatre

“TOP MODEL”, de la companyia “Per versions” amb Pep Cruz, Anna Azcona i Jordi Coromina, a les 21:30h, a la Sala Albéniz.

Presentació

DEL LLIBRE "LA RESISTÈNCIA CAͳ d>E͘Z>KE͕ϭϳϭϯͳϭϳϭϰΗ, d'Eduard Puig, a les 19:30h, a l’Espai Betúlia.

Sant Fost Divendres 11

DIMONI; a les 19h, al teatre del Círcol.

l’Auditori de l’Ateneu de Sant Fost.

XLI Bdn Reggae Culture Presentació meets Suruma Sound Presentació DEL LLIBRE “LA CONRERIA”, de System & Ranking Rick, DEL CONTE: ELS PESCADORS I EL Jaume Rifà. A les 19:30h, a A PARTIR DE LES 24:30H, a la Sala Estraperlo de Badalona.

| 23


novetats

llibres

música David Ramón

DIVERSOS ARTISTES Blackcelona 2 El segon volem arriba amb per mostrar les sonoritats del funk, i del soul dels 25 grups que componen el disc. Noms com Fundación Tony Manero, Marina Bbface & The Beatroots, Funky Step & The Sey Sisters, Cardova, Guillamino i molts d'altres. Un disc perfecte per redescrobir la música negra que mou Barcelona.

ALBERT JORDÀ Cançons visibles El músic i compositor tarragoní torna enguany, després de debutar el 2009. Ho fa amb un tercer àlbum, on hi trobem una desena de peces i cançons com “Quan tot està per fer” que obre el disc o la que el tanca amb “Aprenent a somiar de nou”. Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

24 |

música Per Saltamartí Llibres

EL JILGUERO Donna Tartt LUMEN, 2014 Al acercarnos a El jilguero, vamos enfocando una habitación de hotel en Amsterdam. Theo Decker lleva más de una semana encerrado entre esas cuatro paredes, fumando sin parar, bebiendo vodka y masticando miedo. Es un hombre joven, pero su historia es larga y ni él sabe bien por qué ha llegado hasta aquí. ¿Cómo empezó todo? Con una explosión en el Metropolitan Museum hace unos diez años y la imagen de un jilguero de plumas doradas.

COM EL VENT ENTRE ELS AMETLLERS Michelle Cohen Corasanti AMSTERDAM LLIBRES Una història commovedora d’atractiu u n i ve r s a l . U n a OPWFMtMBDPMQJEPSB  que ha estat comparada amb la meravellosa El caçador d’estels, escrita per quedar gravada a la memòria de tots els lectors. El Hamid és un nen palestí superdotat per a les matemàtiques, però massa petit encara per entendre el conflicte polític de la zona on viu amb la seva família. L’empresonament del seu pare per part de l’exèrcit israelià farà que obri els ulls de cop a la realitat i descobreixi què és viure amb la por constant de perdre-ho tot; què és viure en un territori ocupat. Una història de supervivència, un crit de socors a favor de tots els innocents, una alenada d’esperança.

Llista d'àlbums 1

2

3

David Bisbal Tu y Yo Shakira Shakira David Barrull Sueños Cumplidos

Llista de cançons Shakira 1 Boig per tu Pharrell Williams 2 Happy Faul & Wad Ad… 3 Changes Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els més venuts 1

115 dies a l'Ebre Assumpta Montellà

2

Dies de frontera Vicenç Pagès Jordà

3

Desig de xocolata Care Santos

Llista facilitada per Saltamartí Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 - 93 464 65 65 Des del 11 d'abril al 15 d'abril del 2014 13.04.14 Film

Pase 1

Pase 2

18:00

CAPITÁN AMERICA: EL SOLDADO DE INVIERNO LA LEGO PELÍCULA ( DIG )

16:00

RIO 2 3D

16:00

Pase 3

Pase 4

12:15 20:00 22:30

ENEMY

18:10

NON STOP 300: EL ORIGEN DE UN IMPERIO (DIG)

16:05

RIO 2

16:15

NOÉ LA BELLA Y LA BESTIA

16:00

8 APELLIDOS VASCOS (DIG)

17:00

8 APELLIDOS VASCOS (DIG)

16:15

NOÉ

16:20

9 MESES... DE CONDENA

16:30

NEED FOR SPEED CAPITAN AMERICA: EL SOLDADO DE INVIERNO

LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN ( DIG )

18:15

20:15

18:00

20:45

grá

22:15

12:25

12:20 19:00 18:15

21:00

20:15

22:25

12:15

22:00

11:50

20:30

22:30

12:30

16:20

19:20

22:00

12:00

16:15

19:15

22:00

12:00

20:10

22:05

18:30

16:15

18:15

12:25

18:15 16:15

Nuevos precios: miércoles 3,90 € y jueves 4,90 €

12:10

19:20

KAMIKAZE 2 FRANCOS, 40 PESETAS

22:20 20:15

EL GRAN HOTEL BUDAPEST ( DIG )

ño

Golfa

12:15 18:00

NEED FOR SPEED 3D

se Di

Matinal

20:35

22:15

12:15

20:15

PORTADA

ESTRENOS

EVENTOS

fico

Diseño de: Logotipos, catálogos, folletos, revistas, imagen corporativa, flyers, trípticos, carteles, anuncios para prensa, tarjetas, señalética, etc.

627 18 18 30 info@singulars.es | 25


Gastronomia El cafè, una beguda que, amb mesura, ens pot ser ďĞŶĞĮĐŝŽƐĂ

Cuina Indo Paquistanesa

Cansat de sempre el mateix... Migdies per es Laborabl

Vine i prova la

0 € nostra "cuina" 10IVA,8 in clòs!!

RESERVES: 93 399 86 93 - tariqbadalona@gmail.com C/Baldomer Solà, 3 08912 BADALONA

Els orígens de la planta del cafè els hem d’anar a buscar a l’antiga zona d’Etiòpia, a Abisínia, onb creixia de forma salvatge la varietat ‘Aràbiga’. Actualment, però, el principal productor de cafè és el Brasil, amb un 30% de la producció mundial. Les zones del centre d’Amèrica també són productores importants. El principal component del c afè és la c afeïna , que té u n efe c te e s t i m u l ad or d e l sistema nerviós central, de

CALÇOTADES 2014 - Menú 29,90 € t%JTQPOFNPTEFTBMPOFTQSJWBEPTEFBDPNFOTBMFT para comuniones, bodas y bautizos 2014 y todo tipo de eventos, calçotades, etc t.FOÞTFTQFDJBMFT para grupos, celebraciones, empresas y NFOÞEJBSJP de lunes a viernes (martes cerrado) QPSå t0GFSUB.FOÞ%FTBZVOP (carnes brasa) hasta las 12 h, laborables y festivos EFTEF å

26 |


manera que el seu consum influeix en un estat d’alerta i un efecte de disminució e la fatiga. Contràriament, un consum moderat pot influir en un bon procés digestiu, a la vegada que és un producte diürètic, j a q u e e l c o m p o n e nt m é s abundant del cafè és l’aigua. Alguns exper ts en nutrició apunten els efectes beneficiosos del cafè pel seu poder vasodilatador. A més a més, el cafè conté aminoàcids, vitamines, minerals i antioxidants, tots ells productes beneficiosos per a la nostra salut. Especialment els antioxidants, tenen com a missió lluitar contra els radicals lliures, responsables dels processos d’envelliment

cel·lular. Amb mesura, el cafè pot tenir, doncs, un efecte beneficiós, però un abús pot provocar insomni, nerviosisme, augment de la freqüència cardíaca i irritació de la

mucosa intestinal. Pel que fa al cafè descafeïnat, aquest no és tan sa com el natural, ja que en el procés d’extracció de la cafeïna s’han utilitzat procediments químics.

Tot un món de xocolata... Sant Bru, 56 08911 Badalona

Tel. 93 384 36 14

pastisseriaforncatalunya.com | 27


Solucions a alguns problemes a l’hora de pintar Quan a l’hora de pintar no aconseguiu el color desitjat, sinó que us queda massa clar o molt pàl·lid, podeu recórrer a tècniques com l’esponjat o drapejat, perquè mitjançant aquest sistema es pot aconseguir una tonalitat diferent sense alterar el color de base amb una capa transparent de vernís.En canvi, en el cas que us hagi quedat massa fosc, es pot aplicar un esponjat per sobre del color base, aclarint-ho amb dos tons de la mateixa paleta i així obtindreu un to més clar. La pintura és de gran ajuda, però moltes vegades es taca sense voler el terra, en aquest cas cal deixar que les taques s’assequin i després netejarles suaument amb un paper de vidre; si la pintura és a l’oli, heu Empresa Familiar Desde 1999

s Pruéban%odcto.

50 1er mes al

Comunidades de Propietarios – 3DUNLQJV²2ÀFLQDV Abrillantado de suelos – Hogar

www.limpiezas-lina.com Telf. 661 933 656

EL MANETES

d’utilitzar aiguarràs i després aigua i sabó.Poden aparèixer arrugues a la pintura quan no està correctament diluïda, i deixar imperfeccions sobre les superfícies que hem de pintar, o quan no s’ha deixat passar temps suficient d’assecatge i s’ha

aplicat ràpidament una segona capa a sobre. Per solucionar les arrugues de pintura cal esperar que s’assequin bé i després polir les zones afectades amb paper de vidre a l’aigua, fins aconseguir que la superfície torni a quedar absolutament llisa.

MUDANZAS SUPERECONÓMICAS

FUSTER ECONÒMIC mobles a mida, ĐƵŝŶĞƐ͕ƉĂƌƋƵĞƚĂƌŵĂƌŝƐǀĞƐƟĚŽƌƐ͕ reparació de la llar, preu crisi

desmontamos y montamos muebles precio al alcance de vuestros bolsillos 698 59 63 94 SE HACEN TRABAJOS DE ALUMINIO Ventanas, persianas,mamparas de baño,cerramientos,rejas ballesta,etc, también reparaciones. Presupuesto sin compromiso TEL. 647 65 40 85

DINERO YA AGRUPACIÓN DE DEUDAS, CASOS DIFÍCILES CON ASNEF, SOLUCIONAMOS EMBARGOS,MICROCRÉDITOS 24H.EMPEÑO VEHÍCULOS. ASESORÍA LEGAL Y FINANCIERA.CAPITAL PRIVADO A CUOTAS. RESPUESTA INMEDIATA 93 142 62 27

LIMPIEZA Y RECOGIDA MOBILIARIO GRATIS, nos encargamos de retirar sus muebles, metales, runas etc. Llámanos y olvídate de preocupaciones Tel.632 73 48 90

PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

CAMBIO BAÑERA POR PLATO DE DUCHA 550€ PINTO PISO POR 400 EUROS Trabajos de paleta y lampista 11 €/hora Limpieza y seriedad Presupuestos sin compromiso

679 65 19 43 (Juan Manuel)

28 |

608 88 49 14

Cervantes, 79 08912 BADALONA

DESATASCOS DE TUBERÍAS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSÚLTENOS


DĂŜƚĞŜĹ?ĆŒĹŻÄžĆ?ĎŜĞĆ?ĆšĆŒÄžĆ?ŜĞƚĞĆ? Els factors climĂ tics, la pols i la humitat embruten constantment les finestres. Per evitar-ho ĂŠs necessari mantenir una rutina de neteja p e r i ò d i c a q u e n o s ’h a d e passar mai per alt, perquè com mĂŠs gran ĂŠs l’acumulaciĂł de substĂ ncies que s’enganxen als vidres, mĂŠs costarĂ  desprĂŠs treure-la, per tant, tingueu en compte el segĂźent: t /P EFJYFV MB OFUFKB EF MFT finestres per a mĂŠs endavant, perquè mentre mĂŠs passi el temps, mĂŠs s’acumularĂ  brutĂ­cia. El millor ĂŠs fer-ho progressivament encara que no ho feu a fons. t)FVEFSFBMJU[BSMBOFUFKBEF

les finestres quan el sol no hi incideixi directament, d’aquesta manera podreu veure amb claredat el que esteu fent i si han quedat marques. t&MQSJNFSQBTRVFIBVSFVEF fer abans de començar amb la neteja a fons Ês treure les restes de pols que hi ha a sobre, comenceu sempre pels marcs i des de la part de fora cap a dintre. Posteriorment, amb un netejador de vidres i un drap suau que no deixi restes de borrissol, procediu a la neteja habitual des de baix cap a dalt en sentit vertical, perquè d’aquesta manera la superfície obtÊ uns resultats veritablement uniformes.

ELECTROMARTI, S.L.

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de: t"OUFOBTUFMFWJTJĂ˜OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ˜OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ˜MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ“BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA

| 29


Pessimisme social: Les xarxes socials poden canviar l'estat d'ànim d'un dia

Polítics, empresaris, esportistes, tots ells donen un valor preeminent a les xarxes socials. Guanyar vots, clients o fans és la major motivació d'aquests perfils pel que fa a utilització de plataformes com Facebook o Twitter. No obstant això en l'aire sempre planeja la mateixa pregunta: Fins a quin punt influeixen les xarxes socials en, valgui la redundància, la societat? Recentment el diari The Guardian va publicar un informe en què s'estableix l'impacte de les xarxes socials en l'anomenat "efecte dòmino". Les xarxes socials són una palestra ideal des de la qual llançar les nostres idees i opinions. L'article del prestigiós diari considera que una actitud pesismista o

un comentari trist pot difondre amb rapidesa, amarant a tots els nostres contactes amb el mateix estat d'ànim. Un grup d'investigadors, després d'analitzar més de 1.000 milions d'estats d'ànim d'1 milió d'usuaris de Facebook, des de l'any 2009 fins l'any 2012, ha dictaminat que un missatge negatiu afecta de manera directa en els contactes primaris de la xarxa social. Així, segons el doctor en medicina genètica i ciència política de la Universitat de San Diego, James Fowles, l'impacte d'una publicació negativa genera una mitjana de 1,29 missatges extres mentre que la publicació d'un missatge positiu genera un registre de 1,75 missatges addicionals.

Now Browser Podrem afegir recordatoris a les notes a l'estil Mailbox, usar els gestos de forma intel·ligent per completar les llistes o afegir guions, crear favorits i carpetes i sincronitzar totes les dades a través de Dropbox. El conjunt és una aplicació que compleix molt bé si tenim moltes notes.

Veus aquest anunci? VENTA Y REPARACIÓN

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10 30 |

SERVICIO A DOMICILIO C/Coll i Pujol, 192 Badalona

www.lekkernet.es Tel. 93 460 17 09

Doncs els teus clients també! Truca i informa't

93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com


Mini

Aquest 2014 sur t una nova generació del Mini, la tercera, amb canvis en la carrosseria. El nou Mini és ara més llarg, més ample i més alt que el seu predecessor, fet que també es tradueix a l’interior. Concretament, el maleter ha crescut dels 160 litres d’abans als 211 actuals. Es tracta d’un vehicle que cuida al màxim els detalls. Dintre de l’equipament d’aquest Mini hi ha elements com el sistema d’informació projectada al parabrisa, anomenat Head-Up Display. També permet incloure el sistema d’estacionament automàtic, la càmera de marxa enrera, el programa de control de velocitat actiu i el sistema automàtic que passa de llums curtes a llargues i a l’inrevés quan és necessari. A nivell de disseny, tant exterior com interior, es tracta d’un dels vehicles més admirats. L’equipament bàsic en matèria de seguretat del Mini inclou coixí de seguretat frontal per al conductor i el

passatger, de cap davanters i posteriors, i laterals davanters. També hem d’esmentar el sistema antibloquejament de frens ABS. Altres sistemes de suport a la conducció també relacionats amb la seguretat són l’assistent d’engegada en pendent i l’assistent de frenada. També compta de sèrie amb el control d’estabilitat, el control de frenada en corba i el control de tracció. Disposa de tancament de portes automàtic

a partir dels 16 km/h de sèrie, a més de cinturons davanters amb tensor pirotècnic i limitador de força. Hi ha dues opcions a benzina, l’1.5 litres de 136 cavalls i el 2.0 litres de 192 cavalls. Es preveu que cap a l’estiu també es comencin a comercialitzar els propulsors 1.2 de 75 cavalls. En dièsel hi ha disponible l’1.5 de 116 cavalls, l’1.2 de 102 cavalls i l’1.5 de 95 cavalls, a més de 170 cavalls.

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUÏT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA | 31


Ja és primavera Io joid'art Badalona Official Store

Ja hi som! Ara sí!!. Ja és primavera i potser perquè vaig créixer amb l'eslògan publicitari d'una gran cadena de grans magatzems, sempre sóc feliç en el canvi d'estació, ja que comporten dies assolellats i colors, molts colors i així són les noves tendències per l'estació SS14 amb colors, més que mai: Els colors suaus com el rosa empolsinat, blau cel, el malva, el verd lima, els grocs. El vermell i tota la seva varietat. Els colors metàlics: or, plata i bronze. El binomi blanc i negre. El taronja i colors terra. El blau elèctric. El groc cítric. Si parlem d'estils són tan variats com: El spor t y (bombers, crop top, sabatilles esportives..), el surf (estampats hawaians, el neoprè..),el tribal amb estampats geomètrics, revivals dels 50-60-70 (vestits amb forma de rellotge de sorra, minifaldilles i túniques de gasa estampada), el rap (caçadores de cuir, camises amples..) i el cowboy (pell girada, serells i denim..) I res millor que

Momentum Spa reanuda el seu servei acompanyar aquestes tendències amb joies que siguin un reflexe de la teva personalitat i de la llum i colors que ens porta aquesta estació: collarets XXL, joies tribals ja siguin en plata o daurat, amb línies geomètriques, joies amb esmalt de molts colors, arracades llargues, anells amb personalitat i sempre recordant que aquest any les peces són tamany MAXI. Ara només resta que gaudeixis tant com puguis combinant aquestes idees segons la teva forma de ser.

Laietània, 6-8 Badalona Tel. 93 384 27 88

THE COLORS ESTILISTES RENTAR+PENTINAR....7,95 € METXES+PENTINAR...30,00 € KERATINA....................50,00 € TALL D'HOME..............10,00 €

TEL.: 931 65 32 65

C/ Sant Joaquim, Núm. 38 BDN

Entre Mc Donalds i Renfe THE COLORS BDN

Posa't guapa, posa't blau

PERRUQUERIA I ESTÈTICA OBERT TOT EL DIA

El nostre equip us aconsellarà les noves tendències de color i tall

Mar, 32 - 35 - 93 389 41 54 - 93 384 09 09

Pren-te temps Jonathan Serra

PREUS INMILLORABLES AMB TRACTAMENTS CAPIL.LARS I UNGLES C/Jesús, 14 - 93 464 69 85 32 |

Estiliste Assessor d'imatge Sant Miquel, 37 08911 Badalona

Tel. 93 464 70 02

CENTRE D'ESTÈTICA Cuidem de tu, cuidem el teu benestar

Natalia Toscano Martínez Esteticista - Quiromassatgista

Roger de Flor, 175 - 93 399 52 04 www.esteticanataliatoscano.com boutiquenataliatoscano.com


Sol UVA

Ȉ Baixa i alta pressió Ȉ Sol des de 1,75 €

(per sessió, preu amb abonament)

Ȉ Abonaments mensuals des de 20 €

Depilació làser

Ȉ Aixelles ................................. 19 € Ȉ Aixelles + engonals

39 € + engonals ............................... 99 € Ȉ Pit i abdòmen ........................ 49 € brasileres .................................

Ȉ Cames senceres + aixelles

(preus per sessió, consultar per altres parts del cos)

Ara fecmió depila dona íntima de

Depilació cera Ȉ Cames senceres +

engonals brasileres + aixelles ...............................

21 €

Francesc Layret, 30 Tel. 933 894 358 A5_SUNFACTORY.indd 1

16/12/2013 17:41:46


Un sistema nervioso sano = una vida más sana | Dra Laurence Goxes Centro Quiropráctico Badalona

El s i s te m a n er v i o s o e s e l mayor sistema de control del organismo humano y es de primordial importancia para el quiropráctico. Entre sus funciones tiene el control de actividades rápidas, como las contracciones musculares, los fenómenos viscerales cambiantes o la intensidad de secreción de algunas glándulas. Está compuesto por el sistema ner vioso central (SNC) y p o r e l s i s te m a n er v i o s o periférico (SNP). El primero consta del cerebro, cerebelo y médula espinal, que pasa por dentro de la columna vertebral a través del canal espinal. Este sistema está protegido por una c aja de tejidos denominada meninges, el cráneo y las vér tebras. El SNC almacena la información, genera ideas y origina reacciones que el c u e r p o l l eva r á a c a b o e n respuesta a estas percep ciones. Ésta es la parte sensitiva, ya que los nervios sensoriales tienen la capacidad de captar el estado de nuestro cuerpo o la situación del medio que nos rodea, para luego transmitir señales de salida hacia l a p a r te m o to r a , l l eva n d o l a i nfor m ac i ó n a nu e s tr o s músculos para cubrir necesidades o realizar deseos. Po r o t r o l a d o, e l s i s t e m a 34 |

n e r v i o s o a u t ó n o m o (q u e pertenece al SNP) trabaja en relación con el subconsciente, controlando y regulan d o d e for ma auto m át i c a e involuntaria, muchas de las func iones de nuestros órganos internos, como la frecuencia cardiaca, el ritmo intestinal, el c ontrol d e la pr e s i ó n ar ter i a l, e l s u d o r, la temperatura corporal, la emisión de orina, etc. El siguiente es una secuencia de lo que pasa cada segundo en nuestro cuerpo: 1. La célula manda una información al cerebro 2 . El c e r e b r o a n a l iz a e s t a información 3 . E l c e r e b r o d ev u e l ve s u

orden a las células. Consec u e n t e m e n t e s i ex i s t e u n obstáculo en el trayecto de i n for m a c i ó n, e s d e c ir u n a inter ferencia ner viosa o subluxación ver tebral, el cerebro pierde su conexión con el resto del cuerpo que empieza a mal funcionar. Aparece un descenso de la habilidad innata de cada órgano para funcionar correctamente y curarse a sí mismo. El propósito de la quiropráctica es detectar y c orregir las subluxaciones vertebrales y de esta forma lograr la restauración de los mensajes entre el cerebro y el cuerpo o p t i m iza n d o l a s a l u d y e l bienestar.


Afàsia L'afàsia és un trastorn produït per danys en l’àrea del cervell que controla el llenguatge. Aquest trastorn deteriora la capacitat d'expressió i comprensió de la persona que el pateix, i també la lectura i escriptura; de manera que es veu impossibilitada per comunicar-se efectivament amb els altres. En la majoria de les persones, l'afàsia es presenta quan es produeix una lesió en el costat (hemisferi) esquerre del cervell. Per tant, no és una malaltia, sinó un símptoma de lesió cerebral. Els principals signes d’aquest trastorn són: dificultat per expressar-se en parlar, problemes per entendre una conversa i dificultat per llegir i escriure. Causes L'afàsia pot ser causada per: Accident cerebrovascular o ictus: és la causa més freqüent. Traumatisme cranioencefàlic: provocat generalment per un accident. Infeccions del cer vell, com ara un abscés cerebral o una encefalitis. Tumors del sistema nerviós central.

Símptomes Afàsia expressiva: problemes en l’ús de les paraules i les oracions. Afàsia receptiva: dificultats per entendre les altres persones. Afàsia anòmica o amnèsica: problemes per usar els noms correctes de certs objectes, persones, llocs o esdeveniments. És la forma menys greu d’afàsia. Afàsia global: dificultats tant d’expressió com de comprensió. Tractament La persona que presenta una alteració del llenguatge ha de ser valorada per un especialista en foniatria o logopèdia, que són les branques que tracten les patologies del llenguatge. El professional informarà la família

de les deficiències i incapacitats que presenta, de com es pot facilitar la comunicació i de la necessitat o no de rebre tractament. En alguns casos, la persona pot recuperar-se completament de l'afàsia sense tractament. No obstant això, en la majoria dels casos, s'ha de començar una teràpia d e llenguatg e ajustant-la a les necessitats individuals del pacient. La reeducació ha de ser realitzada per un logopeda, s’ha d’iniciar després de la fase aguda i un cop el pacient està estabilitzat clínicament. Aquesta teràpia inclou exercicis extensos en els quals els pacients llegeixe n , e s c r i u e n , s e g u e i xe n instruccions i repeteixen el que senten. MªDOLORS MAS DELBLANCH

PSICÓLOGA Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

ABOGADOS & MÉDICOS

COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fabra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

| 35


horòscops ÀRIES (21/3 al 20/4) Us espera molt de moviment, moltes més emocions del compte i més facilitat d’estar neguitosos. Només us demano que us ho agafeu amb molta pac iènc ia i que no vulgueu fer més del que pugueu perquè si no podeu acabar molt cansats i tampoc cal. De fet com que seran dies de canvis i de moltes emocions heu d’estar preparats per tot.

CRANC (22/6 al 21/7) Us sentireu una mica obligats a callar davant de situacions en les que donaríeu la vostra opinió i sabeu perfectament que no seria ben rebuda, cosa que farà que us mossegueu la llengua i calleu. Se que no és fàcil però és necessari que us mantingueu perquè hi teniu molt a perdre si digueu el que penseu, o sigui que aquesta vegada haureu de deixar passar el que sigui i prou.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEÓ (23/7 al 23/8)

Tindreu el sisè sentit molt a flor de pell, cosa que us pot donar molts avantatges davant els canvis del dia a dia. És important que mireu d’aprofitar a q u e s t e s f a c i l i t at s per poder millorar el camp de la feina si convé i també el de la família que sembla que el teniu una mica abandonat i crec que és vital que el treballeu una miqueta.

BESSONS (22/5 al 21/6) Tot el camp de la poesia us estirarà molt i les ganes de ser romàntics us podrà i fareu el que sigui per donar bon rotllo a tots els que teniu al voltant dient allò que més és necessita sentir en un moment donat. To t i que els que estaran millor seran els altres, de rebot per vosaltres també serà genial, i segurament no en dubtareu quan ho analitzeu a fons. 36 |

Tindreu molta força física, cosa que ja està bé, però us haureu de mirar de controlar una mica perquè podeu fer mal si se us acudeix donar un copet a l’esquena a algú. De vegades no contem que hi ha persones més sensib l e s q u e d ’a l t r e s i petites coses els hi fan més mal. A part d’això ser an bons dies per vosaltres ja que tindreu força sort en tot.

VERGE (24/8 al 23/9) Us veureu envoltats de persones amb càrrecs importants, i la veritat és que ja us anirà bé perquè podeu fer amistats interessants que el dia de demà us poden ajudar en algun aspecte, ara bé això no vol dir que els hagueu de perseguir, si hi ha bon rotllo molt bé però si la cosa no es veu natural no cal que us hi esforceu a lligar-vos a qui us sembli interessant.

BALANÇA (24/9 al 23/10)

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

No us estrany i s e n t i r- v o s cansats o faltats d’energia, la veritat és que us marcarà molt la mandra i les poques ganes de fer res, de vegades això ja passa però és necessari que no us adormiu massa que després les coses costen més i encara fan venir més mandra. Estareu molt pendents del vostre físic i això en part està bé perquè així fareu una bona renovació.

An e u -vo s preparant que teniu uns dies molt bons per lligar i per tenir alguna història, potser no molt seriosa però si interessant. De totes maneres estaria bé que a part del moviment en tema de parella us poséssiu les piles en el camp de la feina que us esteu despistant massa i això no us convé pas, intenteu estar més concentrats en el que feu.

ESCORPÍ (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Es t are u m o l t manaires i això de donar ordres us farà molta gràcia, ja pot ser divertit però heu de tenir present que segons el que maneu potser algú se us enfada i no cal, sigueu prudents i no us esvaloteu. Per altra banda la vostra iniciativa potser molt bona per començar projectes del passat, mireu de posar fil a l’agulla i feu servir la facilitat de concreció d’aquests dies.

El camp de la parella serà el que us atabalarà més aquests dies i heu de mirar de no posar-vos nerviosos, ja se que us costarà força però crec que val la pena estar més tranquils i així les coses s’arreglaran de manera més fàcil en aquest aspecte. No cal que us digui que us convé reposar que segurament ja us ho noteu força, feu cas el vostre cos, dormiu una mica més.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Menys a casa voldreu estar a tot arreu, la veritat és que segur que no us cauran les parets al damunt, però és que necessitareu sortir, que us toqui l’aire i sobretot necessitareu divertir-vos i estar amb amics i gent diferent. De fet no hi ha res de mal en això i podeu estar millor. També hem de pensar que tant sortir pot portar mal rotllo amb els de casa.

PEIXOS (20/2 al 20/3) Tot s er à m o l t agradable i maco, sense anar-ho a buscar us trobareu en que les c oses boniques se us presenten soles i com que estareu molt romàntics ho veureu tot de color rosa. Tot pot ser molt maco, encara q u e h e u d ’e s t ar a l corrent de que pot ser no és igual de maco pels altres, no cal que feu massa propaganda del que esteu vivint.


Mirant al cel...

La méteo de la setmana del 31 de març al 6 d’abril Meteorologia

| Oriol Rodríguez

La primavera va avançant i això ho hem notat al llarg de la setmana. Vam començar-la amb unes matinades força fresques i amb estabilitat, després de la llevantada del cap de setmana passat. Tot i això, el vent del sud va anar prenent protagonisme, portant-nos força humitat i unes temperatures més agradables. I no només això, sinó que l’aproximació d’una borrasca per l’oest va inestabilitzar notablement el temps, duentnos un dijous passat per aigua, amb xàfecs localment forts i acompanyats de tempesta. Si bé a Badalona, Tiana i Montgat la pluja no va portar problemes, a Alella, el Masnou, Teià i a Barcelona sí que es van produir

algunes inundacions a causa de la gran quantitat d’aigua caiguda en poca estona. A més, aquests vents del sud ens van portar una enorme quantitat de pols en suspensió provinent del Sàhara, deixant-nos la pluja de fang més importants dels últims anys. Temp màx

22.0ºC el dia 4

Temp mín

10.4ºC el dia 1

Hr màx

94% els dies 31 i 3

Hr mín

42% el dia 4

Press atm màx 1020.1hPa dia 6 Press atm mín 996.1hPa el dia 3 Vent màx

49.9km/h (nordest) dia 3

Precip màx 24h 17.3 l/m2 dia 3 Precip anual

103.4 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Feia molt de temps que no teníem una pluja de fang tan important. Dijous passat l’aigua que queia del cel era d’un color ben marronós, gairebé podríem dir que era cacaolat! Es van arribar a acumular fins a 11mg/m2 de polsim saharià; això vol dir que si haguéssim escombrat la plaça de la Vila (1045m2) hauríem recollit 11kg de fang, mentre que a tot el terme municipal de Badalona (22.2km2) n’hauríem recol·lectat gairebé 250 tones. A la fotografia feta per la Marta Baldrís podem veure els color de l’aigua que sortia pels desaigües a Barcelona.

Nivell difícil

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3.

ELENA TAROT TRUCARÀ? TORNARÀ? QUAN? QUINS SON ELS SEUS SENTIMENTS? VISA 639 34 16 56

EMBRUJADA CENTRO ESOTÉRICO

Consultas privadas Horas a convenir TAROT TELEFÓNICO

Tel. 93 387 57 24 CURSOS DE TAROT CLASES PARTICULARES C/ Alfons XII, 99, 2º 1ª Badalona | 37


Badalona Recuerdos

Finals dels anys 60, construcció de l’autopista A-19 avui C-31, a la dreta la plaça Badalona Foto antiga de Jaume Costa Solà, foto actual de Facu-Badalona Recuerdos

Per col·laborar pots enviar la teva foto antiga a: recuerdosbdn@gmail.com /BadalonaRecuerdos 38 |

@BdnRecuerdos

ionotice.com


Legal L’acord per instal.lar un ascensor a una comunitat necessari per aquells que tenen de veïns

Instal.lar un ascensor a una comunitat de veïns és una decisió important que proporciona dos avantatges significatius als veïns. D’una banda, els hi proporciona més comoditat i, al mateix temps, fa que augmenti el valor de cadascún dels pisos.

“Quan a una comunitat es decideix fer una instal.lació tots els veïns queden obligats a pagar, fins i tot aquells que no han estat d’acord” Malgrat tot és una inversió que requereix un dessemborsament important i per això sorgeixen disputes entre els veïns per instal.lar-lo o no, essent molt

mobilitat reduïda o els que viuen en pisos superiors, i poc necessari pels dels baixos o els primers pisos. Fins fa poc, per tal decidir la instal.lació d’un ascensor era necessari el vot favorable de tres cinquenes parts del total de veïns que, a més, representessin les tres cinquenes part de les quotes de participació. Però des de que es va modificar la Llei de Propietat Horitzontal (que regula les comunitats de propietaris), per tal de poder posar un ascensor cal el vot favorable de la majoria dels propietaris que representin la majoria de quotes de participació. Així, ara és molt més fàcil acordar la instal.lació i la finalitat d’aquesta modificació va ser superar les barreres arquitectòniques i afavorir els veïns amb mobilitat reduïda.

Cal recordar que quan a una comunitat es decideix fer una obra o instal.lació tots els veïns queden obligats a pagar, fins i tot aquells que no han estat d’acord en fer l’obra, motiu pel qual la modificació va provocar i encara provoca moltes controvèrsies.

20è Aniversari 1994 - 2014

c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

Advocats Accidents de trànsit · Laborals $GPLQLVWUDFLyGH¿QTXHV *HVWLyGHOORJXHUV | 39


YĆľÄ&#x;ŜĞÄ?ÄžĆ?Ć?Ĺ?ƚŽĆ‰ÄžĆŒÄšÄžĹľÄ‚ĹśÄ‚ĆŒƾŜĂĹŻĹŻĹ?Ä?Ä&#x;ĹśÄ?Ĺ?Ä‚Ě͛ĂÄ?Ć&#x;Ç€Ĺ?ƚĂƚĆ‰ÄžĆŒƾŜ bar? Oriol Aguilera, arquitecte tècnic.

El primer que es recomana Ês visitar els serveis tècnics d’activitats de l’Ajuntament i informar-se de tots els trà mits a realitzar. Si el local necessita d’obres d’adequació s’haurà de demanar permís d’obres, amb projecte, assumeix d’obres, fotos, etc. Pagades les taxes, el permís

trigarà aproximadament un mes. Una vegada acabades les obres s’ha de demanar la pròpia llicència d’activitats, un BR en cas de bar sense terrassa i un GR en cas de tenir-ne. El primer trigarà menys que el segon pel fet de l’afegit de la terrassa, però en cap cas es podrà demanar primer llicència sense terrassa i a posteriori demanar-ne nomÊs la terrasTB QFSRVÒTPMtMJDJUBSBOMMJDÒO cia nova d’activitats. Per poder aconseguir-la haurem de tenir el

projecte d’activitats, estudi impacte acústic, fotos i assegurança de risc civil, i alguns documents mÊs requerits. Son trà mits llargs, però una vegada tenint tot, es podrà començar l’activitat. Poseu-vos en contacte amb nosaltres i feu-nos arribar els vostres dubtes i a les properes publicacions us els resoldrem en aquest consultori t: 933817370 m: 696687826 c: oaguilera@apabcn.cat www.abile. cat

C/ GuifrĂŠ, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es PEP VENTURA PART ALTA Ref B-2504:Pis de 55m², 3hab,cuina i bany conservat, menjador ext a balcó, gres, altell. Asc. 79.000₏

PISOS EN LLOGUER PEP VENTURA:55m², 3 hab, reformat, balcó, a/c. 500₏ PEP VENTURA OBRA SEMINOVA:60m², 2hab, 2 banys, Asc.725₏ (pis ,pk i traster) PEP VENTURA:4hab, 2 banys, balcó i asc.750₏ SALUD BAIXA:60m², 3hab, conservat, asc.450₏ CENTRE-AMBULATORI:4hab, bany i cuina reformats, balcó i asc.675₏ PEP VENTURA:90m², 3hab, tot reformat amb electrodomèstics. 750₏,pk opcional SISTRELLS:3hab,conservat amb mobles.600₏ PEP VENTURA:72m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador ext a balcó.Asc.700₏ MANRESÀ: baixos de 60m², 2hab, reformat, a/c amb bomba calor.550₏ MERCAT TORNER: PB+1+sòtan, 3hab, 3banys i pati de 35m².1.000₏

40 |

BUFALÀ Ref B-2512:Pis de 65m², 2hab, cuina i bany reformats, menjador de 20m² ext, parquet, alumini, roure a/c, Asc. 120.000₏ MERCAT TORNER Ref B-2492: Pis de 60m², 3hab, menjador amb balcó. Ideal per zona i preu. 89.000₏

PEP VENTURA MERCAT TORNER Ref B-2500: Pis de 90m², 4hab, cuina i bany reformats, menjador de 20m² ext a balcó gran, calef, pis en bon estat.Asc. 185.000₏

FINCA SEMI NOVA-GORG PAVELLÓ OLIMPIC Ref B-2461: Pis de 95m², 4hab, 2banys, menjador ext a balcó gran de 20m², calef i a/c, alumini, asc. 225.000₏

OFERTA CENTRE LA DELRef MES PLANA B2347:Pis de 4hab CASA AL exteriors, bany i MERCAT aseo,TORNER cuina reformada amb galeria, Ref B-2226: menjador ext, calef 260m² de i a/c, gres alumini, vivenda, per entrar a viure, pati, 4hab. ascensor. Preu obert de 52.5Mpts 235.000₏ (315.000₏)

PEP VENTURA A PROP METRO Ref B-2491: Pis de 90m², 3hab, menjador ext a balcó gran, 2banys, cuina office gran, conservat en molt bon estat. 199.000₏

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m², 3hab, 2 banys, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure. 130.000₏

GORG ZONA TRANVIA Ref B-2506:Pis de 65m², 3hab, cuina y bany conservats, menjador ext, balcó, tot exterior amb molt de sol.Asc. 139.000₏

OPORTUNITAT METRO DE GORG Ref B-2402: Pis de 65m², 3hab, cuina reformada, bany conservat, pis conservat per entrar a viure. 87.000₏

PEP VENTURA Ref B-2510:Pis de 90m², 3hab, 2 banys, cuina office, menjador de 30m² ext a balcó, calef i a/c, asc. 282.000₏

CENTRE- JUTJATS Ref B-2489: Pis de 110m², 3hab, menjador 25m² ext a balcó grandet, calef i a/c,asc. 283.000₏ Pk i traster opcionals.


COL.LEGIAT

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA COL.LEGIAT NÚMERO 1851 ADMINISTRADOR DE FINQUES COL.LEGIAT NÚMERO 3534

F I N Q U E S

BA DA LO NA

VENDES

PIS (CENTRE) EDUARD MARISTANY/SANT JOSEP nou per estrenar, 75 m2, 2 habitacions, 2 banys, cuina, sala menjador, terrassa, A/A, calefacció, amb pàrquing inclòs, vistes al mar................................................................................................................................................................. 412.000 € PIS C/ TÀNGER (BUFALÀ) Obra nova, 90m2, 2 hab., 1 bany complet, hab. suitte amb bany, sala menjador, cuina equipada, pati privat, zona comunitària amb piscina ................................................................................................................................................................................................... 300.000 € PIS C/. MOLÍ DE LA TORRE pis 90 m2., 3 habitacions, 2 banys, menjador gran, cuina equipada, calefacció. Tot exterior .................. 371.426 € PIS C/ SEU D'URGELL (CAN SOLEI), 110m2, 4 hab., sala menjador amb balcó, 2 banys, cuina, bon estat .......................................... 270.000 € PIS C/LAIETÀNIA, 114 m2, 4 dormitoris (1 suite amb bany), 2on. bany, gran saló menjador, cuina-office, AA, calefacció, obra seminova ... 430.000 € PIS C/ GUIFRÉ/CERVANTES reformat tipo estudi, 2 hab., cuina, bany dutxa i menjador, tot exterior ............................................................ 119.000 € PIS TIANA CENTRE 100m2, 3 hab., 2 banys, menjador ,gran, cuina, balcó, tot exterior, garatge, traster i zona comunitària amb piscina 300.000 € ÀTIC C/I.IGLESIAS (CENTRE) 110 mts2. Mes dues terrases 20 mts2 i 25 mts.2., 3 habitacions dobles, menjador, cuina i bany complet. Tot exterior .......................................................................................................................................................................................................... 240.000 € ÀTIC C/ CERVANTES 2 hab., menjador, cuina, bany, terrassa de 12 m2,. Per reformar ........................................................................... 60.000 € ÀTIC C/I.IGLESIAS (CENTRE) 100 mts2. + 2 terrases de 20 mts2, 3 hab.grans, menjador, cuina i bany complet, calefacció .................. 240.000 € TORRE MAS RAM 620 m2 en parcela i 350 m2 construits, 5 dormitoris amb terrassa, 3 banys, menjador a 3 nivells, cuina, cuarto de planxa, garatge 4 cotxes, calef., A/A. Tot ajardinat amb piscina .................................................................................................................... 725.000 € TORRE MAS RAM nova, molt ben situada, 6 hab. dobles-suittes, saló menjador gran, cuina equipada total, garatge gran, bodega, zona de màquines, acabats 1ª qualitat, ajardinat i piscina ........................................................................................................................... 1.200.000 € TORRE MAS RAM 280 mts. construïts, parcel.la 600 mts2. nova, 4 dorm. (2 suittes), saló-menjador, cuina gran, sala, garatge, jocs, bodega, fantàstiques vistes 871.468 € TORRE (MAS RAM) 1062 m2., vivenda 360 m2., 4 plantes, saló-menj. amb xemeneia, 1 bany, 5 hab., 2 hab. suitte, golfes de 25 m2 ... 901.500 € TORRE MAS RAM sup. parcel.la 620m2, 325 m2 edificats, té 2 vivendes indep., amplies, garatge, bodega, en perf. estat, calef., bones vistes. 960.000 € TORRE MAS RAM parcela 590 m2, 300 m de construcció, amb 2 plantes, 5 habitacions, 2 banys, 1 aseo, molt bon estat.................................. 685.000 € CASA AVDA.MARTÍ PUJOL,(BUFALÀ)a 50 mts autopista, consta de local en planta baixa de 125 mt.2. i pis de 80 mts 2. De 3 habitacions amb acces independent ............................................................................................................................................................................................250.000 € CASA S. ROSSINYOL per reformar baixos i dalts .......................................................................................................................................235.000 € CASA C. MUSEU (CENTRE) totalment reformada, garatge, 3 habitacions, 2 banys, 1 aseo, ascensor, acabats de qualitat .............................278.000 € PARCELA MAS RAM. 1.500m2, ben ubicada, amb vistes úniques ........................................................................................................... 400.000 € LOCAL C/. SAN MARCOS (CONGRÉS) 40m2, fa cantonada, 2 portes, molt comercial ............................................................................... 36.000 € LOCAL AVDA. MARTÍ PUJOL (ZONA BUFALÀ, MOLT COMERCIAL) 240m2, qualsevol tipus de comerç, oficines, etc...molta façana ....... 220.000 € LOCAL COMERCIAL C/I.IGLESIAS 400 mts.2. amb dues plantes (planta baixa i semisotan) molt ben acondiconat per oficines, consultori etc. (posible lloguer amb opció de compra) .................................................................................................................................................. 300.000 €

LLOGUERS

PIS TIANA 3 hab., 2 banys, sala menjador, cuina, zona comunitària amb piscina, moblat i electrodomèstics, amb pàrquing ...................... 900 €/MES BAIXOS Ed. S. Jordi Canyadó, Canyadó, reformat, 3 hab., bany, menjador, cuina, exterior .......................................................................550 € PIS BAC DE RODA (LA MORERA) 3 hab., menjador, cuina, bany complet, acabat de reformar, calefacció, radiador, exterior ....................620 € PIS C/ GUFRÉ 60m2, 3 hab.,bany complet, cuina reformada, menjador, balcó gran, moblat .....................................................................550 € PIS C/ LLUÍS MILLET (CENTRE) 100m2, 3 hab.dobles, cuina i bany reformats, sala-menjador gran, bomba de calor i fred, semimoblat ....700 € PIS AVDA. DELS VENTS (BUFALÀ) 90m2, seminou, 3 hab., bany i aseo, cuina office, sala menjador, tot exterior, amb garatge i zona comunitària amb piscina .............................................................................................................................................................................................850 € PIS AV. MARTÍ PUJOL (CENTRE) 90m2, 1 hab. doble, 2 individuals amb armaris encastats, cuina amb galeria i sala menjador, calef,.Perfecte estat ...900 € PIS C/ DE LA COSTA (CENTRE) 2 hab., menjador, cuina, bany, tot exterior ...............................................................................................570 € PIS C/ GUIFRÉ 2 hab., bany complet, menjador, cuina, moblat i electrodomèstics. Exterior ......................................................................575 € TORRE MAS RAM bona ubicacio, parcela ajardinada amb barbacoa de 600 m2, planta baixa sala-menjador, cuina-ofice, hab. doble i bany complert. planta pis, 1 hab. suite, 3 hab. dobles i 2º bany. 2 terrasses, acabats de qualitat, calefacció, a/a. perfecte estat. ............. 1400€/MES LOCAL C/LLEIDA 420m2 amb 2 plantes........................................................................................................................................ 1.500 €/MES LOCAL C/TORTOSA diáfan 150m2, bomba alor i fred....................................................................................................................... 900 €/MES LOCAL C/GIRONA (BUFALA) 190m2, diáfan, entrada de furgonetes amb serveis d'alta .................................................................... 600 €/MES LOCAL MOLT COMERCIAL AVDA. SAN SALVADOR (ARTIGAS) Ideal super, bazar, etc...360 m2, 3 puertas calle, en buen estado .. 1.750 € /MES LOCAL C/XALOC (BUFALÀ) 55m2 qualsevol activitat comercial, en perfecte estat ........................................................................... 425€ /MES LOCAL C/ ALFONS XIII 233 comercial, 150m2, porta automàtica, interessant, aire calent i fred ....................................................... 975 €/MES LOCAL C/ E. MARQUINA (CANYADÓ) molt comercial, 80m2, 4 portes al carrer ................................................................................ 700 €/MES NAU INDUSTRIAL GUIXERES 370m2, planta + 95 oficines, amb serveis, instal.lacions, etc.. ......................................................... 2.300 €/MES

EDIFICI INDUSTRIAL EN VENDA O LLOGUER C/ TORTOSA CANTONADA C/ PROGRÉS 400M2 EN PLANTA BAIXA I 260M2 A SEGONA PLANTA, COMUNICAT AMB MUNTACÀRREGUES DEMANEU INFORMACIÓ

Telèfon: 93 384 00 00

C/. Laietania, 17 - 21 - BADALONA


Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta PISO EN VENTA EN BADALONA CENTRO Finca con ascensor, piso en Av. President Companys Sup. 140 m2, 4 habitaciones totalmente reformado Balcón en el comedor. PRECIO 305.000€ TEL. 93 399 54 96 Esther PISO y PARKING EN VENTA EN CALLE CIENCIA Finca con ascensor, piso en C/ Ciencia 4ª planta ,80 m2, tres habitaciones(dos grandes) todo exterior, aluminio climalit, aire acondicionado con bomba de calor y el parking en la misma finca. PRECIO 178.000€ TEL. 93 399 54 96 Esther

PARKING EN VENDA ZONA GORG Parking de 14 m2 c/ Tortosa 57 cantonada Marqués de Montroig. Amb vigilancia per circuit tancat tv, porta amb comandament, escala i ascensor PREU VENTA 20.000 € TEL. 636 48 60 32 David REF. 413 PEP VENTURA piso 75 m2 3 habitaciones ascensor balcon reformado calefacción todo exterior parking opcional 150.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 655 BUFALÀ piso 70 m2 3 habitaciones balcón ascensor conservado exterior cerca metro alquiler con opción de compra p.v.p. 155.000 € alquiler 600 € TEL. 93 460 06 96 42 |

Motor

Varis

Amistats

Classes

REF. 2689 PEP VENTURA piso 55 m2 1 habitacion posibilidad 2 reformado exterior calefacción gas natural y aacc al lado metro y cerca playa 97.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 673 PEP VENTURA atico 95 m2 3 habitaciones ascensor terraza 40 m2 exterior muy luminoso cocina ofice 2 baños calefacción parking coche y moto incluido cerca metro y centro comercial 239.000 € TEL. 93 460 06 96 DINERO URGENTE! Prestamos en 24h. sólo en garantía de su piso o par te indivisa. También compramos pisos, edificios e indivisos pagando al instante. PEP VENTURA-A PROP METRO REF B-2482: Pis de 3hab, menjador ext a balcó, pis alt amb ascensor.79.000€ IDEAL INVERSORS TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 GRAN CASA SENYORIAL A LA PLANA REF B-2327:Terreny de 400m² amb 750m² edificats en PB+1er+GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Consultar preu TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LA SALUD PART BAIXA REF B-2484: Pis de 60m², 2hab, menjador exterior, pis conservat, a/c amb bomba de calor. Ascensor. 70.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 FRONT MARÍTIM FINCA SEMINOVA REF B-2480: Pis de 3hab, 2 banys, menjador de 26m² ext a balcó gran de 12m², terrassa de 40m². Asc. Pk opcional. 360.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

GORG A PROP PAVELLÓ OLÍMPIC REF B-2488: Pis de 70m², 4hab, conser vat, asc.125.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MORERA REF B -2460:Pis de 100m², 4hab, aseo i bany, cuina office balcó gran, a/c amb bomba de calor.Asc.190.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M E R C AT T O R N E R R E F B-2492: Pis de 60m², 3hab, menjador amb sortida a balcó. Ideal per zona i preu.89.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PLÇ BADALONA REF B-2499:Pis d e 2h a b, b a ny c o n s er vat , cuina americana conser vada, menjador de 18m² ext a balcó, gres, alumini, calef. Asc.105.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LLEFIÀ REF B-2481: Pis de 80m², 3 habitacions, 2 banys, menjador de 20m² ext a balcó, tot completament reformat, asc. Per entrar a viure.126.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68


Com insertar un anunci classificat? ¡ A travÊs d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a travÊs del nostre web www.eltotdigital.com/classificats ¡ A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona ¡ Tel. 93 464 69 79 ¡ 93 464 69 83 No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes ¡ Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous segßent, en cas de dies festius les dates poden variar.

REF. 2707 NOVA LLOREDA piso 95 m2 4 habitaciones ascensor conservado balcĂłn todo exterior calefaccion y aacc 2 baĂąos amueblado con electrodomesticos 700 â‚Ź TEL. 93 460 06 96

PEP VENTURA PART ALTA REF B -25 0 5:Pis de 50 m ², 2hab, cuina i bany conservats, menjador ext a balcó. Asc.93.000₏ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA SALESIANS REF B-2318:75m² amb 3hab, cuina i bany arreglats, menjador de 20 m ² ex t, parquet, riere, alumini, a/c amb bomba calor, per entrar a viure, ascensor.170.000₏ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LLEFIÀ / ALFONS XIII REF B-2481:80m², 3hab, 2 banys, cuina office, menjador de 20m² ext a balcó, a/c amb bomba de calor, parquet, alumini, faig. Asc.126.000₏ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

MANRESÀ 1ª L�NIA DE MAR REF B-2263: Pis molt acollidor de 60m², 3hab, tot exterior sol tot el dia. Ideal preu i zona. 110.000₏ TELS. 93 383 28 0693 383 04 68 PEP VENTURA - PROGRÉS REF B -2495: Pis de 85m², 3hab,menjador de 24m² exterior, pis conservat en bon estat.Per entrar a viure.156.000₏ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE AMBULATORI REF B-2284: Pis de 160m², 4 hab, 3banys, cuina of fice gran, menjador de 40m² ext a balcó, parquet, roure, alumini, calef i a/a, asc.328.000₏ Pk opcional TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 $"/:"%$0-t-&(*-0-" ANGLADA REF B-2307:Pis de 80m², 3hab, 2 banys, cuina office, menjador de 23m² ext a balcó, calef i a/a, per entrar a viure.186.000₏Pk opcional. TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 ÀTIC PEP VENTURA METRO REF B-2438: 100 m², 55 m² de Terrassa, 3/4 hab 2 banys, vistes al mar, exterior i amb ascensor. 240.000₏ (negoc.) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Immobiliaris Lloguer REF.2686 BONAVISTA piso 50 m2 2 habitaciones reformado balcon aacc amueblado con electrodomĂŠsticos 500 â‚Ź TEL. 93 460 06 96 REF. 2702 LA PAU estudio 35 m2 planta baja 1 solo ambiente cocina americana sin muebles cerca metro y centro comercial 350 â‚Ź TEL. 93 460 06 96 REF. 671 SANT CRIST piso 65 m2 3 habitaciones reformado balcon amueblado con electrodomĂŠsticos 500 â‚Ź TEL. 93 460 06 96

R E F. 2 7 0 3 S TA R O S A estudio 40 m2 1 habitaciĂłn reformado planta baja al lado metro 350 â‚Ź TEL . 93 460 06 96 REF. 6 87 PEP VENTUR A piso 52 m2 2 habitaciones reformado aacc balcĂłn al lado metro y playa 575 â‚Ź TEL. 93 460 06 96 EDIFICIO 2 PL ANTAS 115 + 115 m2, montacargas, luz, agua, c/ General Weyler nÂş 4., 70 0 euros al mes TEL . 93 395 36 70 mĂłvil 654 37 18 39 TIANA HABITACIĂ“N doble exterior zona tranquila ambiente familiar, precio 265â‚Ź TEL. 693 31 01 04 PISO EN ALQUILER STO. CRISTO Piso en calle Selva, esquina con Coll i Pujol , 3 habitaciones, ventanas de aluminio, cocina y baĂąo reformados, galerĂ­a, muy soleado, aparato de aire frio/calor. Listo para entrar a vivir. Gastos mantenimiento escalera incluid os. PRECIO ALQ UILER 400,00 â‚Ź TEL. 93 399 54 96 Esther

R E F. 6 8 4 N OVA L L O R E DA piso 85 m2 3 habitaciones balcĂłn 12 m2 ascensor reformado todo exterior aacc amueblado parking opcional 750 â‚Ź TEL. 93 460 06 96 | 43


Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

Tel. 93 PISO EN ALQUILER STO. CRISTO Piso en calle Empordà, 22, 3 habitacio nes, baño reformado, totalmente exterior, recién pintado. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450€ TEL . 93 399 54 96 Esther PISO EN ALQUILER SISTRELLS Ático en C/ Estrella cerca piscina sistrells,1 habit ac ión, c o c ina y baño reformados, suelo parquet, dos amplias terrazas, muy soleado. Gastos mantenimiento escalera incluidos. PRECIO ALQUILER 450€ TEL. 93 399 54 96 Esther

460 06 96

LOCAL EN ALQUILER BA DA LO N A Lo c a l e n C/ Empordà 180 m2 apto para t i e n d a , n e g o c i o, t a l l e r, o almacén. PRECIO ALQUILER 520,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther LA SALUD:65m²,3hab, semi moblat, balcó gran,ascensor. 550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PE P VE N T U R A D Ú PLE X: 140m², 4 hab, tot reformat, balcó, asc.950€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:55m², 3hab, balcó, arreglat.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:4hab, 2 banys, balcó i asc.750€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LOCAL EN ALQUILER BADALONA BAJAMOS PRECIO!!! Local en C/ Coll i Pujol, 143, 90 m2 apto para tienda o negocio, con escaparate, suelo gres, puerta seguridad, instalación cámaras videovigilancia, con despacho y almacén. PRECIO ALQUILER 490,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther LOCAL EN ALQUILER BADALONA Local en zona Santo Cristo C/ Selva 300 m2 apto para supermercado, bazar, almacén, taller,… tiene vado, en buen estado. PRECIO ALQUILER 750,00 € TEL. 93 399 54 96 Esther 44 |

PEP VENTURA OBRA SEM INOVA:60 m², 2hab, 2 banys, Asc. 725€ (pis ,pk i traster) TELS. 93 383 28 0693 383 04 68

PEP VENTURA:72m², 3hab, bany i cuina reformats, menjador ext a balcó.Asc.700€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MANRESÀ: baixos de 60m², 2hab, reformat, a/c amb bomba calor.550€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MERCAT TORNER: PB+1+ sòtan, 3hab, 3banys i pati de 35m². 1.000€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 CENTRE:75m², 2hab, mejador ext a balcó, a/c amb bomba calor, asc.690€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Immobiliaris Traspassos SE TR ASPASA BAR, 3 0 0 euros alquiler + IVA TEL. 646 59 64 25

Treball SE BUSCA OFICIAL /A DE PRIMERA EN PELUQUERIA con experienica y especialista en técnicos de color. Badalona TEL. 93 395 25 54

CENTRE AMBULATORI: Pis de 4Hab, reformat, balcó i asc. 675€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CHICO RESPONSABLE de 34 años se ofrece con carnet de conducir B, BTP, C, CAP ( certificado de aptitud profesional) en vigor de mercancias y tarjeta del tacógrafo, mercancias peligrosas básico y cisternas, con disponibilidad para viajar. También experiencia como mozo de almacén. Disponibilidad inmediata. TEL. 607825561 MIGUEL ANGEL

PEP VENTURA:90m², 3hab, tot reformat amb electrodomèstics. 750€,pk opcional TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

CHICA BUSCA TRABAJO por las tardes y fines de semana para cuidar personas mayores, limpieza TEL. 632 45 47 72

SISTRELLS:3habitacions,c onser vat amb mobles.600€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

SOLICITO TRABAJO de canguro, personas mayores, limpieza TEL. 631 43 04 92

SALUD BAIXA:60m², 3hab, conservat, asc.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68


SE PRECISA CAMARERO /A entre 28 a 45 años, con ex p e r i e n c i a d e m o s t r a b l e, interesados llamar de 16 a 19 horas TEL. 93 465 00 60 CHICA RESPONSABLE busca trabajo para cuidar personas mayotes, niños, con experiencia, ya sea externa, interna, disponibilidad inmediata TELS. 688 42 19 98 - 620 85 66 29 CHICA BUSCA TRABAJO camarera, ayudante de cocina, impieza por horas TEL. 698 32 30 73 CHICA RESPONSABLE busca trabajo para cuidar personas mayores, niños, con experiencia, ya sea externa, interna, disponibilidad inmediata TELS. 688 42 19 98 - 620 85 66 29 CHICA BUSCA TRABAJO ayudante cocina, limpieza, canguro, fija llamar TEL. 698 51 95 78

SE OFRECE CHICO de 28 años para trabajar TEL. 635 14 95 86 CU I DAD OR A PERSO NAS MAYORES, asistenta de hogar, se ofrece por horas, tiempo comleto, con amplia experiencia y buenas referencias TEL. 699 26 49 13

CHICA BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores. disponibilidad total con buenas referencias y titulación. TEL. 610 38 26 59 AUXILIAR DE GERIATRIA se ofrece para cuidar personas mayores, externa. TEL. 627 79 44 55 SOLICITO TRABAJO para canguro, cuidar personas mayores, limpieza TEL 602 80 92 85

INTERINA SE OFRECE para limpieza , canguro y personas mayores con experiencia TELS. 688 22 48 33 - 632 02 42 20 SE OFRECE sra para cuidar personas mayores, canguro, tambien noches y feines de semanatel TEL. 603 29 91 33 SRA CON AMPLIA EXPERIENICA y referencias se ofrece para trabajar de limpieza por horas TEL. 635 49 80 38 CHICO BUSCA TRABAJO de cuidar personas mayores, con experiencia, mudanzas o limpieza TEL. 698 47 14 03

Varis COMPRAMOS juguetes ,cromos y tebeos. antiguos. TEL. 651 43 56 31

S O L I C I T O T R A BA J O D E CANGURO, personas mayores, limpieza TEL. 631 43 04 92 INGRESOS extras.TELF.93 128 72 17

CHICO BUSCA TRABAJO de cuidar personas mayores, con experiencia, mudanzas o limpieza TEL. 698 25 46 58

VENDO moto eléctrica minusválido 550€ y silla de ruedas 50€ TEL. 634 22 26 07 C H I CA S E O F R EC E p ar a trabajar con personas mayores, fines de semana o noches, o fija TEL. 639 26 05 98 C H I CA S E O F R EC E p ar a trabajar con personas mayores, fines de semana o noches. TEL. 608 53 36 19 C H I CA R E S P O N S A B L E , seria. busca trabajo de cuidar per sonas mayores, niños, limpieza,`por horas, interna o externa TEL. 698 50 80 26

CHICA SE OFRECE para limpieza, media jornada por la mañana o por horas TEL. 661 07 08 91

CHICO BUSCA TRABAJO de cuidar personas mayores, con experiencia, mudanzas o limpieza TEL. 698 25 46 58

BUSCO TRABAJO de limpieza, cuidado de personas mayores con experiencia y referencias TEL. 632 44 16 50

SE OFRECE para cuidar personas mayores, de jueves a domingo, noches incluidas. TELS. 93 165 14 55 - 672 87 88 81

CACHORROS de Pastor Alemán y cachorros de Golden Retriaver Núcleo Zoológico l2500100 TEL. 651 03 45 25 ALQU I LO HABI TAC I Ó N a caballero con todos los servicios, zona Bufalà (Badalona) TEL. 687 05 44 72

Classes PROFESORA TITULADA DA CLASES particulares y grupo, primaria, secundaria, bachillerato, módulos, francés, selectividad, formación habitos de estudio. TEL. 93 461 09 24 CLASSES PARTICULARS de ciències : primària, secundària, batxillerat, cfgm, cfgs, prova accés universitat majors de 25 i tècniques d'estudi. barri la salut telèfon TEL. 661 01 62 09 | 45


La Festa Medieval segueix amb actes a Canyadó, Dalt la Vila i la platja

| Imatge de la batalla naval pirata, el passat dissabte. Foto: Badalona Recuerdos

Carles Carvajal

La Festa Medieval de B a d a l o n a va c o m e n ç ar e l passat cap de setmana a m b u n a b a t a l l a n av a l a l pont del Petroli. La Festa, organitzada per l’Ajuntament d e Bad alona, l ’As so c iac ió Festa Medieval Sant Jordi i Marina Badalona, seguirà aquest cap de setmana amb un desembarcament i un atac s de pirates, entre altres activitats, que es faran als barris de Canyad ó, Dalt l a v il a i C e ntre, i a la platja dels Pescadors. Aquest darrer espai serà l’escenari del desembarcament pirata que tindrà lloc aquest dissabte 12 d’abril, a les 11 hores, amb presència no solament de pirates sinó també de vilatans, pesca46 |

dors i camperols. A la plaça de Font i Cussó del barri de Dalt de la Vila, un dia abans, aquest divendres, a les 18.30 hores, se celebrarà l’arribada d ’una c o mitiva d e no bles, sortits una hora abans de la Rambla de Badalona, davant del monument a Roca i Pi a la Rambla. Per altra banda, la plaça de la Baixadeta, al barri de Canyadó, acollirà un mercat medieval i serà l’escenari a partir de les 20.30 hores del dissabte 12 d’abril d’un atac pirata, la cremada de la masia de Can Canyadó i les actuacions de diversos grups dins la Nit dels Pirates. La festa acabarà diumenge, a les 18.30 hores, amb un espectacle de màgia medieval a càrrec d’Enric Magoo. La Festa Medieval és fruit del treball conjunt de més

de 60 entitats de la ciutat, com Ampes i escoles, grups de foc, geganters, associacions de veïns, grups de teatre, dansa, música i cant, entitats de cultura popular, espor tives, de lleure i oci, solidàries, a més de diversos restaurants badalonins. Podeu seguir totes les activitats a través del web; www. festamedieval.entitatsbadalona.net Principals activitats de la Festa Medieval Divendres: A les 18:30h, arribada de la comitiva de nobles a la plaça Font i Cussó Dissabte: A les 11h, desembarcament pirata, a la platja dels Pescadors A les 20:30h, atac pirata, a la Masia de Can Canyadó


Carrer dels Arbres, 5 - 7 08912 Badalona

Tel. 93 464 00 97


TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1630  
TOT Badalona, Montgat i Tiana. Número 1630  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1630.

Advertisement