Page 1

Del 18 al 25 de gener de '13 · www.eltotdigital.com · Número 1566

Montgat proposa crear ƵŶƉĂƌĐƉĞƌƉƌĂĐƟĐĂƌĞů surf dins del mar

100 anys de la Creu ĚĞDŽŶƟŐĂůă

Arriba l'AupaPau, per recollir aliments

Diada Sant Antoni, 17 gener 1942. Foto cedida Antonio Canala.

Portada.indd 1

15/01/2013 17:36:10


C/ Arnús, 17 BADALONA Tel. 93 464 21 92

arqué

s de

Mori C/

Do

NOVA BOTIGA

Pa

nP ela

ig

C/

sse

yo

de

de

la i To r

Psg. La Salut, 93 BADALONA Tel. 93 397 12 18

C/

do

lut

e ve

Sa

Qu

de

av. M

AURUM_1507-08.indd 1

29/11/2011 13:56:06


FOTODEPILACIÓ

Sol UVA

ARA F DEPIL EM AC ÍNTIMAIÓ DE DO NA

x Baixa i alta pressió x Sol des de 1,50 € (per sessió, preu amb abonament)

Depilació làser x Aixelles ....................................................................................................19 € x Aixelles + engonals brasileres .................................................................................................39 € x Cames senceres + aixelles + engonals .............................................................................................99 € x Pit i abdòmen ..............................................................................49 € (preus per sessió, consultar per altres parts del cos)

Depilació cera x Cames senceres +

engonals brasileres

................................ 9,99

Francesc Layret, 30

Tel. 933 894 358 Sun_Factory_2012.indd 10

28/09/2012 10:26:26


Actualitat A fons Persones Esports Opinió Lectors Espai C Agenda

5 - 11 12 14 - 15 16 - 17 18 - 20 22 - 23 24 - 25 26

Cinemes La Llar Salut Gastronomia Tendències Motor Empresa Consultori Legal

28 34 - 36 40 - 43 37 - 39 30 - 31 45 44 49

Animàlia Immobiliària Guia Comercial Passatemps Horòscops Temps Classificats Tecnologia

61 50 - 53 46 - 47 46 47 54 - 60 62

Diada Sant Antoni, 17 gener 1942. Joan Solà, Miquel Solà, Jordi Canala, Josep Canala, Enric Galí, Ramón Pujals, Jaume Fonolla, Àngel Villaroel. Foto cedida Antonio Canala. t$SFBDJØOEFSFWJTUBTDPSQPSBUJWBT t&MBCPSBDJØOEFDPOUFOJEPT

93 464 69 79 · 93 464 69 83

{2VFUJQPEFSFWJTUBOFDFTJUB

Revistas externas:

Revistas internas:

Institucionales:

Memorias:

Destinadas a públicos externosa su empresa. Potencia la proyección de marca. En formato impreso o digital.

Canal de comunicación interna destinado a informar de las novedades y comunicados. En formato impreso o digital.

Destinados a fomentar la información y el valor añadido de las organizaciones. Federaciones, Asociaciones o Gremios.

Publicación anual destinada a informar de las actividades llevadas a cabo durante el año y del resultado logrado.

Soledat, 20 1er. 3a. 08911 Badalona 93 464 69 79 93 464 69 83 www.eltotdigital.com

DIPÒSIT LEGAL: B-3737-83 Distribució gratuïta a: Les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana.

Consulta l'última hora a www.eltotdigital.com

La redacció no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles, opinions, i missatges comercials en l'edició. Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta publicació. L'empresa editora no actua com a mitjancera en les transaccions que puguin derivar-se d'aquesta publicació, ni es responsabilitza de la vericitat de les dades facilitades pels anunciants.

4|

1566.pag.04.indd 1

15/01/2013 16:56:54


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

“Quan estàs a l’atur et sent molt sol” Treball Carlota Camps Farré

En Jaume, enginyer de telecomunicacions i veí de Badalona, és una de les víctimes directes d’aquesta crisi. Amb més de 45 anys va perdre el seu lloc de treball. Ara, esgotada la prestació per desocupació i el pertinent subsidi d’atur, i amb una hipoteca per pagar, es veu obligat a llogar el seu pis i a tornar a casa dels paresmentre fa petites feines per anar subsistint. El seu no és un cas aïllat. A Badalona hi ha més de 23.000 aturats i en el conjunt de Catalunya la xifra s’eleva fins als 646.956. La destrucció de milers de llocs de treball sumada a la incipient o gairebé inexistent creació de nous llocs,ha provocat que més de 210.00 persones superin els dos anys de desocupació que l’estat cobreix i que per tant, ja no rebin tals prestacions. La crisi no ha colpejatde la mateixa manera els diferents sectors professionals. Pel que fa als professionals de les telecomunicacions es troben

en un punt ben diferent al cas dels arquitectes o d’altres professionals lligats al món de la construcció. Tot i que a Espanya es genera poca oferta laboral, a nivell internacional la situació és força millor. “Des de que em vaig quedar sense feina he enviat més de 300 currículums. Si envio currículums vol dir que hi ha ofertes.” Tot i això, en el cas d’en Jaume hi ha diversoscomponents que el desfavoreixen a l’hora d’afrontar les entrevistes. A l’estat espanyol, i en aquest cas Catalunya no és cap excepció, un dels elements que condiciona més l’accés a un lloc de treball és l’edat;“amb més de 45 anys es difícil trobar feina”, i lamenta que “en algunes de les entrevistes que he fet, he tingut la sensació que quan m’han preguntat l’edat s’ha produït un canvi”. Aquest factor “a fora no és tant condicionant” però l’idioma “em resta punts”,el seu nivell d’anglès,tot i no ser dolent, probablement no és l’idoni per un lloc de treball de la seva qualificació professional. Desprès d’analitzar a fons la

situació, el badaloní ha decidit posar-hi fi i marxar a Londres a treballar “de qualsevol cosa”i d’aquesta manera progressar amb l’aprenentatge de la llengua anglesa. Per emprendre aquest viatge “he de deixar el meu pis i amb aquests diners, espero poder marxar perquè ja no tindré cap carrega”.També considera essencial anar a treballar fora perquè durant les entrevistes internacionals que ha afrontatha palpat certa reticència a l’hora de contractar treballadors que no hagin treballat mai fora del seu país natal,ja que veuen amb por que no se sàpiguen adaptar. El fet de treballar “augmenta l’autoestima”, quan esta a l’atur “et sents molt sol”, per això considera que marxar a Londres no només l’ajudarà a nivell d’aprenentatge sinó que també a nivell psicològic. Però les difícilscircumstànciesper les que està passant no impedeixen que afronti el futur ambun cert optimisme “estic convençut que trobaré feina. Si no estàs convençut no et surten les coses, així que tampoc tinc cap altra opció”.

5i

Actualitat-5.indd 1

15/01/2013 14:00:03


El govern de Badalona anuncia que s'han reduït a la meitat els cotxes cremats durant l'any passat

Arriba als jutjats l'afer entre l'Ajuntament de Badalona i la germandat La Esperanza per l'ocupació d'un local El tercer tinent d'alcalde de Badalona, Miguel Jurado, va declarar, la setmana passada, als jutjats imputat per violació de domicili, arrel d'una denúncia de la germandat rociera 'La Esperanza'. L'acusen d'entrar a la força a la seu de l'entitat i de la desaparició de 6.000 euros. El regidor diu que l'abril del 2012 s'havia requerit el desallotjament del local perquè estava en desús i amb l'objectiu d'estalviar el lloguer que pagava l'Ajuntament. Al desembre, una ordre judicial va autoritzar al consistori a buidar el local.

Milloren l'aparcament situat davant la Renfe

t Imatge d'un vehicle cremat a Badalona

Seguretat Carles Carvajal

vandàlics és una prioritat del govern municipal.

El nombre de cotxes cremats intencionadament a Badalona es van reduir a la meitat durant l'any 2012. Segons les dades de la Guàrdia Urbana, l'any passat es van registrar 59 vehicles afectats, davant els 117 de l'any 2011 i els 90 casos de l'any 2010. L'alcalde, Xavier Gacia Albiol, atribueix la millora de les dades a l'augment del patrullatge nocturn de la Guàrdia Urbana."Les dades del 2012 són les millors dels tres darrers anys i demostren que el nostre projecte per a la policia local, amb una major presència policial al carrer, està començant a donar els fruits desitjats", ha afirmat. L' a l c a l d e , X a v i e r G a r c i a Albiol, afirma que la persecució d'aquest tipus d'actes

CIU puntualitza les dades sobre cotxes cremats El president del grup municipal de CIU, Ferran Falcó, a través del seu bloc ha volgut puntualitzar les dades facilitades pel govern municipal. La federació nacionalista ha comparat les dades facilitades pel govern popular amb dades dels bombers. Segons recullen els bombers, l'any 2010 es van cremar a Badalona 110 cotxes, en el que fou un repunt respecte la tendència a la baixa d'anys anteriors, el 2011 van ser 80, en canvi segons el govern va ser de 117 i l'any passat van ser 65, segons les dades facilitades per CIU, però en canvi el govern municipal ha comptabilitzat 59 vehicles cremats.

6i

Actualitat-6-7(V8).indd 2

A principis d'aquesta setmana l'aparcament de l'estació de Renfe ha estat fora de servei per tasques de manteniment. La zona d'estacionament, amb capacitat per a tres-cents vehicles, està operativa des del passat mes de juny, quan es va inaugurar el Passeig Marítim. Mig any després, els usuaris havien lamentat el mal estat en què es trobava la zona, plena de sots. Aquesta setmana, l'Ajuntament ha procedit a millorar la zona i no descarta, en un futur, asfaltar l'aparcament.

Entra en funcionament l'ascensor a la zona de Verge de la Salut Ja està en funcionament el nou ascensor que comunica la part inferior del Grup d’Habitatges Verge de la Salut amb la rampa d’accés al carrer d’Isaac Albéniz i del carrer Hipòlit Lázaro. Es tracta d'un ascensor hidràulic, amb una càrrega màxima de 600kg, tancament de vidre i compta amb un equip GSM per servei telèfonic. A la zona, durant les darreres setmanes també s'ha millorat l'enjardinament amb la plantació de vegetació d'origen mediterrani.

15/01/2013 17:26:51


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

El govern de Badalona presenta una proposta de ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚƋƵĞƉƌŝŽƌŝƚnjĂůĞƐƉŽůşƟƋƵĞƐƐŽĐŝĂůƐ Economia Carles Carvajal

El govern local proposa doblar la par tida dedicad a a l s s e r ve i s s o c i a l s e n el pressupost per al 2013. La proposta del govern del Partit Popular passa també per garantir la seguretat i el manteniment de la via pública. El pressupost finalment es reduirà 3 milions respecte el 2012, és a dir que serà d'uns 147 milions d'euros. El govern preveu, segons ha anunciat l'alcalde de Badalona, que el pressupost de l 'à r e a d e s e r ve i s s o c i a l s , per aquest any, passi de 4 a 8 milions d'euros. La intenc ió, seg o ns ha avan ç at el govern, és destinar aquest increment de 4 milions a garantir la prestació de s e r ve i s s o c i a l s e n e l c a s que la Generalit at i altres administracions incompleixin els seus c ompromisos econòmics amb la ciutat. A més, el pressupost inclourà una par tida per crear un menjador social per atendre e l s m é s n e c e s s it at s d e la ciutat. L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha a s s e g ur at q u e l a p r i o r i t at del govern local és ajudar a aquells badalonins que estan patint dificultats econòmiques.

ha un augment de la par tida de Ser veis Socials ja que es preveuen uns diners per possibles impagaments d'altres administracions, que tard o d'hora acabarien arribant, segons diu. L'oposició assegura que serà difícil aprovar el pressupost del govern Convergència i Unió, qui va aprovar els comptes ara fa un any, sembla que de moment és lluny de poder aprovar el pressupost. Els nacionalistes diuen que els populars han incomplert alguns dels punts que s'havien establert per aprovar els pressupostos del 2012. Des del PSC, Jordi Serra, ha explicat al Tot que la setmana passada el seu grup municipal va mantenir

una reunió "informal" amb el govern per parlar del pressupost, "però en cap cas van presentar-nos cap paper ni cap número concret", ha dit Serra . El PSC ha ex p li c at q u e e l g over n té l a i nte n ció de portar l'aprovació del pressupost el proper mes de febrer. Des d'Iniciativa per Catalunya, Carles Sagués va explicar, aquest dimarts, que el govern encara no h av i a a c o r d a t c a p r e u n i ó per parlar dels pressupostos i no tenien cap informació, més enllà del comunicat de premsa emès dilluns pel mateix govern. Ara per ara, l'aprovació del pressupost del 2013 de l'Ajuntament de Badalona sembla força difícil per part dels tres grups de l'oposició.

CIU assegura que els pressupostos no experiementen un increment en la despesa de serveis socials CiU adverteix que la despes a e n l ’à r e a d e s e r ve i s socials de l’any 2012 ja va ser de 8 milions d’euros, i no de 4 com el govern afirma, i adver teix que el PP “està jugant amb les dades per a construir un discurs fictici”. Fa l c ó a s s e g ur a q u e n o h i i7

Actualitat-6-7(V8).indd 3

15/01/2013 17:26:55


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

El litoral de Badalona perd el 80% de les seves espècies en els darrers anys

PSC, CIU i ICV-EUiA reclamen una reunió ĚĞůĂĐŽŵŝƐƐŝſƋƵĞŝŶǀĞƐƟŐĂůĂƉƌĞƐƐƵŵƉƚĂ ͞ĐŽůͼůĞĐƚĂŝůͼůĞŐĂů͟ĚĞůĂ'ƵăƌĚŝĂhƌďĂŶĂ

L'Associació de pescadors artesans del Mediterrani aposta per un sistema que permeti regenerar la costa. La mesura ha de servir per paliar la pèrdua del 80% de les espècies marines del litoral badaloní i que han desaparegut en qüestió d'un any, segons ha explicat el vicepresident d'aquesta entitat, Joan Mas. Els pescadors artesans proposen un sistema que permeti deixar espais del mar reservats a la pesca per donar temps a la seva regeneració.

El PSC assegura que la inseguretat a Badalona s'ha incrementat notablement Segons el PSC, i segons dades que han aportat els socialistes, al llarg de l’any 2012,¡ s’ha incrementat de forma notable, a tots els barris de la ciutat, els delictes que més afecten a la seguretat. El PSC assegura que els robatoris amb força en domicilis s’han incrementat en un 46% i els robatoris amb violència, tant en domicilis com en la via pública s’han incrementat en un 35%. El govern, per la seva banda, ha desmentit les dades i ha aportat informes de la Generalitat sobre seguretat.

t Presentació al registre de l'Ajuntament de la petició perquè es convoqui la sessió extraordinaria. A la foto, Jordi Serra (PSC), Carles Sagués (ICVEUiA) i Mercè Rius (CiU).

Política Carles Carvajal

Els grups d el PSC, CiU i ICV-EUiA , a l'oposició de l'Ajuntament de Badalona, demanen al govern del PP que convoqui una sessió extraordinària de la comissió que es va crear per investigar la presumpta col·lecta il·legal de la Guàrdia Urbana, en la que s'haurien demanat diners a comerciants per autofinançar una entitat esportiva formada per policies. Reclamen aquesta reunió

després que el govern municipal hagi enviat a l'Oficina Antifrau la informació recopilada fins al moment. Segons l'oposició s'ha enviat informació insuficient i, per tant, és una manera de "tancar en fals" la comissió. Creuen que hi ha testimonis clau que haurien de tornar a declarar per aclarir contradiccions i saber què va passar. Des del govern han recordat que la comissió no està tancada i que el PP ha volgut elevar l'expedient del cas a l'Oficina Antifrau per esclarir els fets.

La CUP, Arran i el Casal Antoni Sala denuncia ͞ƉĞƌƐĞĐƵƐƐŝſƉŽůşƟĐĂ͟Ă Badalona El Casal Antoni Sala i Pont, Arran i la CUP de Badalona han presentat, aquest dilluns, un recurs de reposició contra les multes de 201 euros que han rebut 6 assistents al Casal, durant el passat 12 d'octubre, on la Guàrdia Urbana va personar-se al local. Les multes als 6 joves serien per beure alcohol a la via pública. Durant la nit del 12 d'octubre també es va detenir un soci del Casal, que va quedar absolt després d'un judici de faltes, el passat mes de desembre. 8i

Actualitat-8.indd 1

15/01/2013 14:24:16


Catรกlogos Delta

Optima.indd 3

12/11/2012 10:20:06


DŽŶƚŐĂƚƉƌŽƉŽƐĂĐƌĞĂƌƵŶƉĂƌĐƉĞƌƉƌĂĐƟĐĂƌĞůƐƵƌĨ ĚŝŶƐĚĞůŵĂƌ

t Imatge de la zona de Montgat on l'Ajuntament vol instal·lar el parc per practicar el surf

Equipaments Carles Carvajal

L'A j u n t a m e n t d e M o n t g a t estu d ia c rear un es pai d e “cable esquí” a través d'una plataforma que s'instal·laria d i n s d e l m a r. E s t r a c t a d'una iniciativa, segons ha avançat l'alcalde de Montgat,

Francesc Garcia al programa “Això no té nom” de Ràdio Ciutat, que aportaria benefic is e c onòmi c s al muni c ipi i oferiria un nou ser vei als sur fistes que aprofiten les onades d'aquesta zona de l a c o m ar c a d e l M a r e s m e. Segons Garcia, es tractaria de fer esquí sobre el mar on

fins i tot es podrien esquivar obstacles. Una instal·lació que, segons l'alcalde de Montgat aportaria ingressos a l'ajuntament i oferirà una quinzena de llocs de treball. Aquest espai es crearia a l'antiga fàbrica d'explosius Rio Tinto, molt a pro p d el terme municipal de Badalona.

hŶĂƉĂƚƌƵůůĂĚĞůĂ'ƵăƌĚŝĂhƌďĂŶĂĚĞĂĚĂůŽŶĂĂƚƌŽƉĞůůĂ ƵŶĂŐĞŶƚĚĞůƐDŽƐƐŽƐĚƵƌĂŶƚƵŶĂǀŝŐŝůăŶĐŝĂĂ>Ă^ĂůƵƚ Seguretat Carles Carvajal

Un cotxe de la Guàrdia Urbana de Badalona va atropellar, dijous passat a la nit, un agent dels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc al barri de La Salut, pels volts de dos quarts

de dotze de la nit. Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra feien una operació per detenir lloc lladres que esteven intentant robar a l'interior d'uns vehicles. Un agent dels Mossos anava a peu, mentre que la resta d'agents anava en cotxe. En un determinat moment,

el cotxe va perdre de vista l'agent i, en sortir de darrere d'un contenidor, el vehicle se l'hauria emportat per davant. Fruit de l'accident, el mosso va quedar ferit i va patir vuit punts de sutura al front i diverses contusions. Els dos lladres no van poder ser detinguts.

h'dŝKKĐŽŶƚƌĂƌŝƐĂůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚĞůŐŽǀĞƌŶĚĞĂĚĂůŽŶĂ ĚΖĂƉůŝĐĂƌůĞƐϯϳŚŽƌĞƐŝŵŝƚũĂƐĞƚŵĂŶĂůƐĂůƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝƐ Treball Carles Carvajal

Les seccions sindicals de la UGT i CCOO a l’Ajuntament de Badalona han sol·licitat per carta la convocatòria urgent de la Mesa de Negociació, per tal de tractar els resultats de l’Assemblea de Treballa-

dors del passat 11 de gener.A l’assemblea, el 61,5% dels participants (368 treballadors i treballadores) van votar en contra de la proposta de l’Ajuntament per adequar la jornada de treball, vacances i permisos retribuïts a la llei 2/2012 (ampliació de la jornada laboral del personal del sector públic fins a les 37,5

hores setmanals). Van votar favorablement 156 treballadors i 74 van votar en blanc. El sindicat majoritari, la Plataforma Sindical Unitària, demanava el sí a la proposta de l’Ajuntament, i CCOO demanava el vot en blanc, mentre que la UGT de Catalunya n’estava en contra de la proposta.

10 i

Actualitat-10-11(V8).indd 2

15/01/2013 17:01:44


Fotonotícia >ĂůşŶŝĂϯĐĂŶǀŝĂĞůƐĞƵ ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚƉĞůďĂƌƌŝĚĞ >ůĞĮă

ůĐŽŶƚĞĚĞEĂĚĂů

La línia d'autobus B3 ha canviat part del seu recorregut al seu pas pel barri de Llefià. La modificació fa que els vehicles evitin el carrer Aribau i tombin a la dret per l'avinguda de Sant Salvador per després baixar pel carrer Guasch i l'Avinguda d'Alfons XIII. Malgrat els canvis de recorregut, les parades es mantenen com estaven dins del seu recorregut pel barri. D'altra banda, alguns veïns de la zona han demanat la instal·lació de marquesines d'autobusos en algunes parades de Llefià.

>ĂďĂĚĂůŽŶŝŶĂƐƚĞƌ &ƌĂŶƋƵĞƐĂ͕ŶŽǀĂĚŝƌĞĐƚŽƌĂ ŐĞŶĞƌĂůĚĞWŽůşƟĐĂ >ŝŶŐƺşƐƟĐĂ La Generalitat ha nomenat Ester Franquesa com a nova directora general de Política Lingüística. És llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona i compta amb el Diploma d'Estudis Avançats en Comunicació i Humanitats per la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Fins ara ha estat cap del Servei del Foment de l'Ús del Català, organisme adscrit a la Subdirecció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.

KďĞƌƚůĞƐŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶƐĚĞůƐ ĐƵƌƐŽƐĚĞĐĂƚĂůăĂDŽŶƚŐĂƚ ŝdŝĂŶĂ El Consorci de Normalització Lingüística, conjuntament amb els ajuntaments de Montgat i Tiana, organitza dos cursos de català per a adults durant els propers mesos. Les persones interessades podran cursar nivell intermedi i nivell suficiència, prèvia comprovació nivell. El període de classes és de gener a maig de 2013. El curs començarà aquesta mateixa setmana.Els preus públics per assistir a aquests cursos estan fixats pel Consorci.

Actualitat-10-11(V8).indd 3

Dijous passat la guanyadora de l'edició del concurs El Conte de Nadal organitzat per Centre Comerç Badalona en

col·laboració amb El Tot va rebre el seu regal. La Laura Bernal va recollir un magnífic Netbook a la seu del Tot Badalona.

TU POSES LA IDEA, NOSALTRES L’ESPAI

t Compta amb els serveis d’una moderna oficina ( wifi, multifuncions, servei de fax, recepció de documents, cafeteria).

t Sales de reunions i formació. t Sala de treball compartit o coworking. t Servei de domiciliació d’empreses. t I a més t’oferim assessorament en totes les àrees de gestió del teu negoci.

Primer espai de coworking de Badalona, Avancem Junts? Cl. Conquesta, 60 | Telf. 93 388 15 07 www.unigestbcn.com i 11

15/01/2013 17:01:49


www.twitter.com/totbadalona www.facebook.com/tot.badalona

AFons hŶƐĞŐůĞĚĞůĂĐƌĞƵĚĞDŽŶƟŐĂůă

t Un pagès conrea les terres sota la creu de pedra de Montigalà, que va ser inaugurada el 19 d'octubre de 1913 en motiu de les festes Constantinianes. Anys cinquanta. Foto. Josep Cortinas

Joan Soler i Amigó

L'any 2013 farà un segle que es va erigir la creu de Montigalà amb motiu de les festes constantinianes commemorant l'Edicte de Milà en què el cristianisme va esdevenir religió oficial de l'Imperi Romà per l'emperador Constantí, l'any 313. Segons J.M. Cuyàs i Tolosa, a l'acte "hi va assistir el cos de Portants del Sant Crist, que sortí processionalment de la parròquia de Santa Maria, a dos quarts de tres de la tarda. El 19 d'octubre va inaugurarse oficialment. Assistiren a l'acte unes 2.000 persones. Moltes cases de Canyet ostentaven creus i domassos". La creu, de pedra, dissenyada per l'arquitecte Joan Amigó, fou destruïda durant la guerra civil de 1936-1939, i novament dreçada, en ciment armat. Al sòcol hi consten gravades aquestes inscripcions:

Oh Jesús meu estimat / que en una creu afrontosa / vessant vostra sang preciosa / moríreu per mi clavat / siau per sempre alabat. Els esposos / en Ramon Mª de Sagarra i de siscar / i na Dolors de Bofarull de Sagarra / al bon Jesús crucificat. / In hoc signo vinces. Segle IV - segle XX / erigida aquesta creu / el 28 de setemb r e d e 1913 / e n r e m e m brança / de l'edicte de Milà / donat per Constantí a favor de la sta iglesia M o ntig alà, or iginàr iament "Mont aguilar", una fita senyera del terme de Badalona. L'any 1776 -segons el cronista Josep Barriga- "amb motiu de plantar vinya, s'hi van trobar algunes criptes que contenien uns cossos de figura gran i quasi agegantades, i encara que la major part eren cendra, es veien alguns ossos i es conservaven unes com llances; miraven a

orient...". Gravada a la roca, com una ara dedicada al Sol, hi havia aquesta inscripció llatina: SOLI D SACRVM A P ABASC·ANT VS (un nom ibèric de persona). Un roquissar. doncs, carregat de significació des de temps iberoromans. Sembla, a més, que, al seu peu, el poeta Josep M. de Sagarra, nebot dels m e c e n e s , te r r at i n e nt s d e Santa Coloma de Grame net, va escriure, davant l ' h o r i t zó m a r í, s o b r e u n a falda de vinyes, el conegut poema "Vinyes verdes vora el mar", bellament musicat pel compositor Eduard Toldrà. I més recentment compost i cantat per Lluís Llach. Fóra bo de celebrar-hi el setembre vinent un acte commemoratiu dedicat a aquesta creu signe d'identitat badalonina. (Abans, però, caldria restaurar-la, tan castigada per grafiters anònims, quasi il·legible).

12 i

AFons-12.indd 1

14/01/2013 12:28:05


BDN RUNNING_1565.indd 1

15/01/2013 10:33:16


Entrevista amb Joan Lluís Medrano, propietari de la administració, que ha venut una sèrie completa del segon premi del sorteig de El Niño

“Tot i que no m'ha tocat El Niño, ƟŶĐĨĞŝŶĂŝůΖĂƵŐŵĞŶƚĚĞůĞƐǀĞŶĚĞƐ ha sigut el meu premi” 14 |

Persones-14-15.indd 2

15/01/2013 12:07:10


Al carrer Juan Valera, al barri de la Salut, es troba l'administració de loteria número 26 de Badalona, més coneguda com “la Pedra Màgica”. Tots els que hi compren freguen els seus dècims amb una làmpada de sal ƋƵĞĚĞĐŽƌĂĞůŵŽƐƚƌĂĚŽƌĚĞůΖŽĮĐŝŶĂƉĞƌƋƵğ͕ĚŝƵĞŶ͕ĚŽŶĂƐŽƌƚ͘/ŵĠƐĂƌĂ͕ƋƵĞĞŶ:ŽĂŶ>ůƵşƐDĞĚƌĂŶŽ͕ƉƌŽƉŝĞtari de la administració, ha venut una sèrie completa del segon premi del sorteig de El Niño, el 46.674. Un ƚŽƚĂůĚΖƵŶŵŝůŝſĚΖĞƵƌŽƐƋƵĞƐΖŚĂƌĞƉĂƌƟƚĞŶƚƌĞĨĂŵşůŝĞƐĚĞůďĂƌƌŝ͘ Mertxe la Torre

Abans de res, Joan Lluís, felicitats per haver repartit aquest premi. Com vas rebre la notícia i què es el primer que vas fer? Gràcies! La notícia la vaig rebre a casa. Estava mirant la tele amb un llistat de tots els números que tenim a la venta pensant: “a veure si hi ha hagut sor t...”. Vaig anar comprovant tots els números i q u a n n o m é s q u e d ava e l pr im er i se g o n premi vaig veure que sí el tenia i em vaig posar molt content. De fe t , te n i a u n n ú m e r o m o l t semblant al primer premi també! De seguida vaig trucar a l'antic propietari de l'administració, perquè em va ajudar molt quan vam fer e l tr a s p à s i t in c u n v in c l e especial amb ell. Van trigar molt en arribar els guanyadors a l'administració per celebrar-ho? La veritat és que primer van venir les càmeres i, després, e l s g u anyad or s. D e s o bte tenia tot ple de càmeres a la porta i, mica en mica, van baixar els afortunats. Tots són gent del barri, oi? Sí, aquesta és una administració petita, faig una mica de venda ex terior, però el 95% de les vendes són aquí. Aquest premi ajudarà a moltes famílies a tirar endavant. Va guanyar, per exemple, una noia que tenia problemes amb el pis, o el pro p iet ar i d 'un neg o c i d el barri que estava ofegat per la crisi, o una dona que s'aixeca cada dia a les cinc d e l a m at i n ad a p er re nt ar

Persones-14-15.indd 3

escales... Recordo una veïna que va venir a l'administració sense saber segur si li havia tocat o no, quan li vaig dir que sí es va posar a cridar, em va fer un petó i un altre cop a cridar! Tu estaves a l'atur i vas obrir “La Pedra Màgica” al novembre. Quina estrena! Jo treballava en una e m p r e s a d 'ar t s g r àfi q u e s, però quan la va comprar R o t o c ay f o l e s c o n d i c i o n s laborals van empitjorar: e n s va n r et a l l ar b e n ef i c i s socials com ara el menjador o l'auto c ar fins l'empresa, la jor nad a laboral,... Mi c a en mi c a volien d esmante ll ar l 'e m pre s a i, q u a n va n tancar una de les màquines, van demanar voluntaris per marxar en bones condicions abans de la reforma laboral. M'ho vaig plantejar amb la dona i, finalment, vaig decidir mar xar i muntar un negoci propi, perquè tenim tres fills.

“ La primera setmana d'obrir l'administració vaig donar una Primitiva de 4000 euros” I per què una administració de loteria? N o teníe m ex p er i è n c ia e n el món dels negocis, però volíem un comerç de béns no peribles com la roba, o una perfumeria. També vam mirar franquícies, però era m o l t c a r. Va m v e u r e q u e una administració de loteria podia ser un negoci assequible i vaig preguntar a l'antic propietari d'aquesta oficina si coneixia a algú que traspassés la seva administració. Em va dir que ell mateix i ens va donar moltes facilitats, es va adaptar a tot allò que em

“ Aquest premi ajudarà a moltes famílies a tirar endavant” deien els bancs. Estàs content amb el canvi? La veritat és que he guanyat en salut i qualitat de vida, perquè visc a 50 metres d 'aq uí. M 'agr ad ar i a d o nar més premis i em sap greu q u a n n o h o f a i g ... E m v a impactar molt una senyora que em va portar una Bonoloto per veure si havia guanyat i tenia 9 0 0 euros! Aquella cara que va posar no té preu. La primera setmana d'obrir l'ad ministrac i ó vaig d o nar una Primitiva de 4000 euros. Premonitori? No ho sé, però va ser una gran alegria. Sembla que la pedra màgica del mostrador funciona... Sí! Aquí al voltant hi ha d i fe r e n t s a d m i n i s t r a c i o n s i volia buscar algun tret diferencial, personalitzar la meva oficina. Sempre m'han agradat molt les pedres de sal perquè ionitzen, són màgiques. Vaig busc ar un element de la natura perquè la gent pogués passar el seus dècims i que tinguessin sort. Tu no portaves el 46.674? No, i m'hauria anat bé, perquè h e h ag u t d e fer u n e s for ç molt gran per obrir aquesta administració. Els meus sogres, sobretot, i també el meu pare ens han ajudat molt a fer realitat aquest negoci. Però, tot i que no m'ha tocat, tinc feina i l'augment de les vendes ha sigut el meu premi. Estem a dijous i ja no em queden números per dissabte! | 15

15/01/2013 12:07:15


El Fiatc joventut acaba una primera volta irregular amb victòria davant del Blusens Monbus (89-87) Bàsquet Artur Piquet

El Fiatc Joventut va acabar la primera volta de la Lliga amb una victòria davant de la seva afició contra Blusens Monbus per 89 a 87 i va deixar fora de la Copa del Rei a l'equip gallec. Els homes d'en Maldonado van començar amb molta intensitat i sense fallar des de la línia de 3 punts, però el Blusens va mantenir el ritme dels locals i es van veure uns primers minuts molt igualats. Però gràcies a un inspiradíssim Corbacho els gallecs van aconseguir allunyarse una mica al marcador i van acabar el primer quart 9 punts per sobre al marcador (15-24). En el segon quart el poder rebotejador dels visitants els va permetre distanciar-se al marcador fins als 16 punts, però en la recta final del període, la Penya, amb l'ajuda d'una afició entregada, va aconseguir un parcial de 6 a 0 que va permetre reduir la diferència fins al 6 punts a la mitja part del partit (37-43) Al tercer quart el Fiatc Joventut va començar molt fort, amb 5 punts consecutius

d'en Savané, que van permetre apropar-se a tan sols 1 punt en el marcador. La Penya va mantenir el bon joc a la represa i al minut 4 del tercer quart es va avançar al marcador (48-47) i, gràcies a la intensitat en defensa i a l’encert en atac, sobretot a càrrec d'en Fisher i, des de la línia de tres, d'en Gaffney, el període va finalitzar amb un parcial de 31 a 19 que va deixar a la Penya 6 punts per sobre en el marcador (68 a 62). El Joventut no va baixar el ritme al darrer quart, i la defensa del Blusens Monbus no va poder aturar l’atac de l'equip verd-inegre que, quan faltava poc més de 2 minuts per acabar el partit,

guanyava de 15 punts (87-72). Tot i que en els darrers minuts el Blusens Monbus va pressionar molt i va aconseguir un parcial de 2 a 15, els gallecs no van poder remuntar el marcador i finalment la Penya va guanyar per un ajustat 89 a 87. A la mitja part del partit, l’afició va poder ovacionar a l’equip Júnior del FIATC Joventut, que es va proclamar campió del Torneig Internacional “Ciutat de l’Hospitalet” diumenge passat i a cinc jugadors del cadet que es van proclamar campions amb Catalunya. El proper partit del Fiatc Joventut es jugarà el divendres a les 20.00 hores, a la pista del Lagun Aro.

Un gol d'infortuni obre el camí de la derrota del Badalona al camp de l'Alcoià (2-0) Futbol Artur Piquet

El Badalona no va tenir gaires opcions en la seva visita al camp de l'Alcoià, un dels camps més complicats de la categoria, on tot i que fins al minut 81 el partit no va acabar sentenciat, va perdre per 2 a 0. Tot i que el Badalona no es va amagar mai, l'Alcoià va ser el dominador del partit des del xiulet inicial, i va fer treballar de valent al porter Marcos. Poc a poc el Badalona va aconseguir disminuir el domini local i va començar a crear jugades d'atac, com la

més clara de totes, al minut 41, en un xut d'en Sergio Cortés desprès de rebre una passada d'en Robert, que va acabar a les mans del porter local. La segona part va començar amb una badada defensiva del Badalona que el Marcos va evitar que acabés al fons de la xarxa però, al minut 5 de la represa, en una acció d'infortuni, el Javi Moreno va desviar al fons de la seva porteria una centrada d'en Fran Piera. Amb el resultat en contra, el Badalona va augmentar la seva intensitat amb l'entrada d'en Joan Grasa però, al minut 81,

en Javi Selvas va fer el segon gol, que va deixar el partit sentenciat. El proper diumenge el Badalona tindrà l'oportunitat de recuperar el camí de la victòria davant de la seva afició, a les 12:00 hores, contra el València Mestalla.

16 |

Esports-16-17(H12).indd 2

15/01/2013 17:13:11


>ΖKďƌĂ^ŽĐŝĂů>ĂĂŝdžĂƚŽƌŶĂƌăĂĐŽůͼůĂďŽƌĂƌĞŶĞůǀĞƐƐĂŶƚƐŽůŝĚĂƌŝ de la BDN Running Senderisme Artur Piquet

Per segon any consecutiu l'Obra Social La Caixa reafirma la seva DPMtMBCPSBDJØTPMJEËSJBBNCMB BDN Running amb una aportació extra a favor de la causa per la que treballa la cursa, la lluita contra la Leucèmia. L'Obra Social de La Caixa realitzarà una aportació directa que, afegida als diners aconseguits amb l'euro aportat pels corredors amb les

seves inscripcions, s'enviarà a l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras. A més a més, amb la DPMtMBCPSBDJØEF-B$BJYB MB BDN Running ha arribat a un acord amb Projecte Home de Montgat, pel que usuaris d'aquests programa integració social podran col·laborar i participar de l'esdeveniment ajudant en diverses tasques de la cursa, com el muntatge de la bossa del corredor o formar

part d'alguna de les activitats el mateix dia de la prova. A més a més, l'Organizatció de la Cursa BDN Running, també podrà fer una aportació econòmica al Projecte Home. El regidor d'Educació, Joventut i Esports, Juan Fernández, ha destacat "el compromís cívic i el vessant solidari de l’esdeveniment", així com també "la transversalitat del programa d’enguany i la promoció de la pràctica de l’esport en totes les franges d’edat".

El cicle "Apropa't al Senderisme" es reprèn amb una doble ƐŽƌƟĚĂĂůĂ'ĂƌƌŽƚdžĂ Senderisme Artur Piquet

Aquest cap de setmana el Centre Excursionista de Badalona reprèn el cicle “Apropa't al senderisme” amb una sor tida a l'Alta Garro txa. Dissabte es sortirà a les

07:00 hores des del Museu de Badalona per iniciar l'excursió cap el cim més alt de la Garrotxa, el Comanegra, en una excursió de dificultat mitja de 5 hores de durada. Els excursionistes dormiran en bungalous i el diumenge s'ascendirà al Bassegoda,

una sortida d'unes 6 hores. Són dues sortides a magnífics miradors del Pirineu Oriental, el Canigó, Albera i l'Alta Garrot xa que no us podeu perdre. L'organització ofereix la possibilitat de participar en les dues excursions o fer-ne només una.

| 17

Esports-16-17(H12).indd 3

15/01/2013 17:13:15


dĞŶŝŵĂůƚĞƌŶĂƟǀĂ͍ Marcel Mauri president d’Òmnium Barcelonès Nord

ƌſŶŝĐĂĚĞDŽŶƚŐĂƚ

Natura viva: l’observació María Moreno Algaba gaiaenmovimiento.blogspot.com

Història local ƉĂƌƟĐŝƉĂĚĂ Dolors Sabater blocs.mesvilaweb.cat/miozz

Ho sap qualsevol personatge públic i acostuma a ser una de les fixacions dels estrategs polítics. Construir el perfil d’un candidat és una tasca molt laboriosa que requereix de temps, constància i coherència. La imatge que es vol projectar s’ha d’anar macerant a foc lent, amb paciència i sense que es produeixi cap contradicció que pugui provocar una escletxa, encara que sigui petita, en el perfil públic construït. Perquè aconseguir que un personatge tingui una imatge pública ben valorada és una tasca de molt de temps; però la seva destrucció es pot produir en qüestió de segons. Els magnífics assessors que van contribuir a projectar la figura de Xavier Garcia Albiol es deurien posar les mans al cap amb la portada de La Vanguar-

dia del passat 2 de gener on apareixia l’alcalde de Badalona amb túnica i turbant mentre gaudia d’unes vacances de cap d’any a Oman, al golf Pèrsic. Uns assessors que van contribuir al fet que, en pocs anys, la ciutadania passés de percebre Garcia Albiol com un polític de segona a imaginar-lo (i, finalment, escollirlo) com a alcalde. L’alcalde que més ha combatut la immigració i que ha fet gala d’un populisme sense escrúpols per connectar amb uns ciutadans que pateixen molt durament la crisi resulta que pot permetre’s unes vacances de luxe mentre es vesteix amb els ornaments que tant ha menyspreat. Tot plegat, molt lluny dels postulats de combat de la crisi i la immigració que l’han dut allà on és ara. De fet, aquesta fotografia no

El Museu de Ciències Naturals de Barcelona fixa el seu objectiu en les terres de Montgat. L’activitat d’aquest organisme, que analitza els parcs, rius i p l atg e s m etro p o lit an e s, té l’objectiu de descobrir la natura més propera i, pot ser, també, la menys protagonista. Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, l’Hospitalet de Llobregat o la mateixa ciutat comtal són alguns dels escenaris que conformen aquesta ruta natural.

Visites guiades que mostren els hàbits i els habitats d’alguns animalons de la nostra geografia, passejades per jardins històrics i itineraris botànics o exposicions d’algunes de les estacions ferroviàries més antigues de Catalunya són idees que ens proposa l’agenda del Museu. En el cas de Montgat, la finalitat és llegir l’evolució geològica del litoral, a través del Turó del municipi. Així, es convida a una lliçó per entendre

P o c a b a n s d ’a c a b a r l ’a n y 2012 van coincidir dos fets relacionats amb la història de la nostra ciutat, especialment rellevants per la seva contribució a una certa forma de recuperar i documentar la nostra història més recent, que té en compte principalment la participació ciutadana. Totes dues tractaven de 50 anys enrere. D’una banda el dimarts 4 de desembre es va presentar el número 22 del Carrer dels Arbres, una publicació que va néixer l'any 1979, coincidint amb les primeres eleccions municipals democràtiques, i

que any rere any ha aportat i ha documentat diferents aspectes de la nostra història local, amb la participació de més de 300 autors diferents. El Carrer dels Arbres ha significat un model de difusió històrica que ha combinat amb molt d’èxit la qualitat, el rigor i la proximitat, i que ens ha fet adonar que qualsevol fet, si es documenta, esdevé d’interès històric, i que són moltes les coses relacionades amb la vida de la ciutat – de caire econòmic, cultural, associatiu, festiu, urbanístic, laboral, social, veïnal... – que formen part del nostre llegat històric antic i recent. Precisa-

18 |

Opinio-18-19.indd 2

15/01/2013 17:54:16


ha estat sinó el colofó d’un primer any sencer horribilis de Garcia Albiol com a alcalde on no nomÊs ha demostrat que el seu lideratge no Ês tan ferm com semblava sinó que ha evidenciat que el govern que l’acompanya no tÊ el nivell adequat per dirigir una ciutat complexa com Badalona. Alguns ja ho intuïem; però malauradament les mostres de mala gestió estan arribant molt mÊs lluny del que podíem imaginar. Setmana rere setmana els regidors de Govern (o el propi alcalde) han de passar pel jutjat a respondre per presumptes casos de corrupció o xenofòbia. En un any i mig, ja han hagut de dimitir dos coordinadors d’à rea i un regidor ha deixat el partit posant al descobert nous presumptes casos de corrupció. La unitat Omega de la Guàrdia

Urbana acumula denúncies per actuacions arbitrà ries. Per no parlar de l’abandonament de les polítiques públiques de benestar, educació o cohesió social; del menysteniment de la llengua catalana; o de les fallides promeses electorals sobre pisos de protecció o llibres gratuïts. Un autèntic despropòsit. Per si en faltaven, ara ja sobren els arguments per clamar per un canvi de rumb a l’ajuntament. El govern està afeblit, ha perdut credibilitat i suports i s’acumulen els greuges. L’oposició, que va trigar massa a deixar de lleparse les ferides, ha començat a donar mostres de vitalitat. Comença a ser hora que les insinuacions que s’han escoltat en els darrers plens sobre la possibilitat de construir noves NBKPSJFTWBHJODSJTUBMtMJU[BOU/P

Ês una feina senzilla, Ês obvi. Caldrà que el PSC aprofundeixi en la (encara massa tímida) renovació interna que ha començat a fer; que ICV-EUiA entengui que no pot ser un simple espectador del canvi, que toca mullar-se; i que CiU sigui valenta i prengui decisions pensant en Badalona però tambÊ en els reptes de futur que es plantegen per a Catalunya. Caldrà tambÊ que la nova majoria es basi en un projecte políticament transparent i regenerador; radicalment democràtic; econòmicament realista; socialment de xoc; i alhora engrescador, que se sàpiga construir amb el màxim d’actors polítics i de la societat civil. Tenim oposició, Ês cert. Però existeix una alternativa real? Ara ja Ês urgent demostrarho.

la formació d’aquest element geogrà fic, coneixent i distingint les seves principals roques i la seva transformació fins a l’actualitat. Les visites estan adreçades a tot tipus de públic adult i són gratuïtes. Abans d’assistir-hi, però, Ês necessària una inscripció prèvia, que obra el seu període 15 dies abans de l’inici de l’activitat. En el cas de la de Montgat, programada pel passat 13 de

gener, les places van quedar exhaurides en poc temps. Degut a l’èxit de les inscripcions, s’ha decidit realitzar una segona visita guiada, que tÊ data pel dia 10 de febrer. Per a apuntar-s’hi, cal trucar, de dilluns a divendres, de 9 a 14h, al 93 256 22 20. Amb aquesta idea, es fomenta l’aprenentatge de la història, de la cultura i de l’anà lisi de l’ecosistema mÊs pròxim. La natura Ês un bÊ imprescindible,

revolucionari, perfeccionista i omnipotent. És l’origen del nostre origen i, en definitiva, del què som. I comprendre cadascuna de les seves parts, dels seus petits detalls, que la fan poderosa i immensament creadora, ens pot ajudar a tenir consciència de les nostres capacitats. Educar dins d’aquesta essència i dins d’aquesta constitució ens enriqueix, ens dota d’un potencial capaç de tenir cura de les coses que ens fan sentir vius.

ment en aquest darrer número editat en paper (a par tir de 2013 es publicarà en format digital) s’hi inclou una sèrie d’articles dedicats a la Festa del Badiu, en motiu del seu 50è aniversari. És interessant veure com l’important paper que juga la vida associativa a la ciutat tÊ el seu espai en una publicació com aquesta, reafirmant aquest objectiu d’arrelament que ha complert fins ara aquesta publicació. D ’a l t r a b a n d a a m b m o t i u del 50è aniversari de l’espectacular nevada que va caure a diverses comarques catalanes l’any 1962, l’Arxiu

Històric de Llefià va organitzar una campanya de recollida de fotografies per documentar els efec tes de la nevada a aquella zona de Badalona, que fa 50 anys era ben diferent d’ara. L’exposició fotogràfica – preciosa - es va inaugurar el divendres 21 de desembre, a Torre Mena, en un acte que comptà amb diversos testimonis que explicaven com es va van viure aquells dies de fred intents i d ’aïllament, i amb l’aportació meteorològica de ECOMETTA fent-nos entendre quina combinació de factors van fer possible una nevada com aquella. MÊs enllà de la

important i sorprenent recopilació de documentació grà fica sobre la nevada, l’Ar xiu Històric de Llefià ja fa anys q u e e st à c o ntr i buint d ’u na forma decisiva a la recuperació de la memòria històrica del barri, tot promovent la participació activa de les seves veïnes i veïns. Si hi sumem les edicions especials que va fer la Revista de Badalona amb aportacions de moltes persones, es pot dir que la documentació històrica que s’ha recopiltar sobre l’any 1962 a Badalona ha estat del tot participada i molt plural. Ens n’hem de felicitar. | 19

Opinio-18-19.indd 3

15/01/2013 17:54:17


Amb veu pròpia Micaco madur La iniciativa privada, des de fa temps, ha agafat el pes de la cultura badalonina. Un dels darrers exemples, i que a cada edició creix, es el Festival Musica't, un certamen de música en català que s'ha fet un lloc en la pobre programació cultural de la ciutat. Badalona, necessita L'Empenta privada, ara per ara, perquè no calgui sortir fora de la ciutat per gaudir d'un concert o bé una conferència. Exemples com el Musica't, el Festival AupaPau, la Sargantana o el Círcol, per només citar alguns noms, són promotors que creuen amb la cultura "Made in Badalona".

Badalona en tweets Molt fan de les pastes fresques artesanes de Can Sellarès. Mmmm... Al mercat Torner a #Badalona @etselquemenges @Tereflute

Party Hard al c/Mar diumenge matí. Bershka obert i música canyera a tot drap! Les "senyores que queden per caminar" ballen i tot!#Badalona @Mingulina

Micaco podrit Veïns d'alguns barris de Badalona, com Sistrells o Montigalà, han fet arribat el seu malestar a l'Ajuntament per la retirada d'alguns fanals. La queixa, que no s'ha fet esperar, ha vingut provocada per la sensació d'inseguretat que han notat amb el descens de l'enllumenat públic. El consistori, segons ha informat, ha demanat a l'empresaconcessionària del servei la col·locació, altra cop, dels fanals substituïts. Tot i l'actual context econòmic, no es poden estalviar despeses en eliminar fanals de la via pública.

Ho hem trobat al carrer El badaloní de l'any 2011, segons els lectors del Tot, Josep Valls, sembla que té força per estona. Un lector del nostre setmanari ens ha fet arribar aquesta imatge, captada la setmana passada

al barri de la Morera, on Valls estàarranjant una part del carrer de Sant Vicenç. Sembla que Valls per corda per estona i continua amb la seva creuadaper solucionar els problemes de la ciutat.

Plaça Manel Valls, algú trenca vidres perquè els gossos es tallin.No es botellón. #Badalona @jguaschbdn

Jo no sóc gaire de Zara, però avui me n'he acomiadat comprant-m'hi 2 jerseis i una bufanda, si és q sóc una sentimental... #badalona @tartanna

Fa poc algú em va dir: A #Badalona tots som bons entrenadors de bàsquet i bons directors de teatre. @FdezVives

Per què sabem quants cotxes s'han cremat a #Badalona i no sabem quants contenidors s'han cremat també?? #transparència @Ch_Carneado

Atardecer en el port de #Badalona #Bdn... @_Omaruo_ 20 |

Sin título-1 1

15/01/2013 18:06:17


VISITI LA NOSTRA Pร€GINA WEB ON TROBARร€ LES NOSTRES OFERTES IMMOBILIร€RIES I TOTS ELS SERVEIS EN EL QUE EL PODEM ASSESSORAR

www.salvatassessors.com

VIVENDES EN LLOGUER REF. 29-1 A. GUIMERA (ST. CRIST) ATIC, 55 M2, 2 HAB. CUINA OFFICE, ASC., AA/CC, TOT REFORMAT.. ................................................................................................................................ 500,00โ‚ฌ

R E F . 30-1 BABORD (FRONT MARITIM) 2 HAB., CUINA AMERICANA, BANY, ZONA COMUNITARIA AMB PISCINA, DESP. INCLOSOSES........775,00โ‚ฌ REF.: 84-1 LLINARS DEL VALLES (BON PASTOR- BARCELONA) 70M2, 4 HAB., MENJADOR, CUINA, BANY, SENSE ASCENSOR ................................................................................................. 500,00โ‚ฌ REF.- 110-1 LLUNA (CENTRE) 48 M2, 2 HAB.. CUINA, BANY, TRASTER, GALERIA I BALCO . 530,00 โ‚ฌ REF.- 540-1 MARE DE DEU DEL CARME (ST. ADRIA BESOS-RENFE) 4HAB., 2 BANYS, CALEF. PK. OPCIONAL ........................................................................................................... 710,00 โ‚ฌ REF.: 732-1 C/ LLIBERTAT (CENTRE) PIS DE 55 M2, 2 HAB.SALA-MENJADOR, CUINA I BANY ..600,00 โ‚ฌ REF.:735-1 AVD. CATALUNYA (ST. ADRIA BESOS) 50 M2, 2 HAB., CUINA, BANY .. 600,00 โ‚ฌ REF.: 735-2 AVD. CATALUNYA ( ST. ADRIA BESOS) 55 M2, 2 HAB., CUINA, BANY .. 550,00 โ‚ฌ

REF. 753-1 INDUSTRIA (F R O N T M A R I T I M ) P ISOS ACABATS DE REFORMAR -3 HAB.,1 BANY, CUINA, SALO-MENJADOR DE ........650,00 A 700,00 โ‚ฌ REF. 756-1 STA. MADRONA (CENTRE-PRIM) 2 HAB., BANY, CUINA AMERICANA, N/ASC.VISTAS AL MAR . ...............................................................................................................................800,00 โ‚ฌ REF. : 762-1 MIRADOR, (TEIA) 90 M2, 3 HAB., 2 BANYS, CUINA, SAFAREIG, MENJADOR, TERRASSA, LLAR DE FOC, BONES VISTES ...................................................................................................650,00 โ‚ฌ REF. 795-2 SANT AGUSTI (LA MORERA) PIS DE 120 M2, 4 HAB.DOBLES, 2 BANYS, CUINA, MOBLAT, ASC. BALCร“ ...................................................................................................................... 850,00 โ‚ฌ REF. 801-1 SALOU (LA SALUT) 2 HAB,BANY,CUINA GALERIA,ASCENSOR,SUM. .....................580,00 โ‚ฌ REF.: 820-1 INDEPENDENCIA (BUFALA) 85 M2, 3 HAB., MENJADOR, CUINA, BANY .... 600,00 โ‚ฌ REF.: 823-5 C/ CADIS (CENTRE) 50 M2, 2 HAB, CUINA, MENJADOR, BANY, TERRASSA ........ 650,00 โ‚ฌ

VIVENDES EN VENDA REF. : 762-1 PREU REBAIXAT MIRADOR (TEIA) 90 M2, 3 HAB., 2 BANYS, CUINA, SAFAREIG, MENJADOR, TERRASSA, LLAR DE FOC, BONES VISTES ........................................................ 211.000,00 โ‚ฌ REF.: 77-1 UNIO (PROGRES) 84 M2, 3 HAB., ABANS 4, MENJADOR, CUINA, BANY COMPLET 217.000,00 โ‚ฌ REF.: 84-1 LLINARS DEL VALLES (BON PASTOR) 70M2, 4 HAB., MENJADOR, CUINA, BANY, SENSE ASCENSOR ........................................................................................................ 110.000,00 โ‚ฌ REF.: 89-1 PRIM (CENTRE) -REBAIXAT -90 M2, 4 HAB., 1 BANY, GALERIA, BALCร“ .... 260.000,00 โ‚ฌ REF:. 92-1 MARINA (LA PLANA) 136 M2, 3 HAB., 2 BANYS, AACC, CALEFACCIร“, GALERIA ยกยก PREU REBAIXAT !! .................................................................................................................. 400.000,00 โ‚ฌ REF.: 611-1 CASA AMB MOLTES POSSIBILITATS C/ MERCE (CENTRE) 4 HAB., 2 MENJADORS, CUINA, BANY, ASEO, BAIXOS 100M2, PATI 40 M2, 1 PIS 60 M2, POSSIBILITAT GOLFES ..................... 365.000,00 โ‚ฌ REF.: 1-1LLEIDA (PROGRร‰S) PLANTA BAIXA, PATI, SOTANO, PER REFORMAR REBAIXADA! 120.000,00 โ‚ฌ REF. 2024-1 SANT RAFAEL (CENTRE) CASA DE 155 M2 EN DUES PLANTES, NECESSITA REFORMES, MOLTES POSSIBILITATS, TERRATS I BADIU, BANY I ASEO, 6 HABITACIONS .............................................. 350.000,00 โ‚ฌ REF.110-1 LLUNA (CENTRE) 48 M2, 2 HAB., CUINA, BANY, TRASTER, GALERIA I BLACO REBAIXAT! ........... ...................................................................................................................... 124.000,00 โ‚ฌ REF.: 35-1 GUIFRE (PROGRES) 100 M2, 3 HAB. (1 SUITTE), BANY I ASEO, CUINA, PARKET, CALEF., AA/CC, 2ยบ S/ ASC. I BALCร“................................................................................................. 287.000,00 โ‚ฌ REF.- 514-1 STA. MARIA (CASAGEMES) CASA EN PERFECTES CONDICIONS,150 M2, 4 HAB., 2 BANYS, PATI, TERRASSA ........................................................................................ 463.918,00 โ‚ฌ REF.- 514-2 GUIFRE (PROGRES) 95 M2, ARRENDAT (IDEAL INVERSIONISTA) ................A CONSULTAR

R EF .:52-1 PJE. VENTOS MIR (PROGRES) 120 M2, 4 HAB., PATI 15 M2, 2 BANYS, BALCร“, FUST. ROURE I ALUMINI, AA/CC, CALEF. LLAR DE FOC, PK. OPCIONAL 360.000,00 โ‚ฌ LOCALS EN LLOGUER REF. 724-1 SANTA MARIA (CENTRE) 70 M2 , LOCAL DIAFAN, 1 W.C. ......................... 700,00โ‚ฌ REF. : 783-55 CALDERON. (SABADELL). 135 M2 + 200 M2 PATI. A REFORMAR. ........900,00 โ‚ฌ REF. : 558-3 SARDANA (BUFALA). 550 M2, 2 PLANTES, 2 ACCESSOS, 2 ASEOS, OPCIONAL OFICINES ANEXES 96 M2. ................................................................................................................. 2.800,00โ‚ฌ REF. : 803-1 ALFONS XII (PL. PAรSSOS CATALANS). LOCAL PLANTA BAIXA, 120 M2 D' OFICINES, 40 M2 DE MAGATZEM.NECESSITA REFORMES. ................................400,00โ‚ฌ REF. : 526-1 ALFONS XII (PROGRES) 40 M2, MAGATZEM, ALTA SUM. ........................... 650,00โ‚ฌ REF.:635-1 JAUME BALMES (LA LLAGOSTA) VENTA DE PA, ASEO, ALTA SUMINISTRES ........ 300,00โ‚ฌ REF.: 7-1 LLENGUADOC (BONAVISTA) NAU IND. O COM.722 M2 DESPATX I MAGATZEM, PARKET, 3 PLANTES, MONTACARREGUES, 8 PLACES DE PARQUING, ALTA SUM, MOLTA CLAROR, BEN COMUNICADA,LATERAL B-20 ..... .............................................................................................................................A CONSULTAR REF.: 105-1 PASSATGE FORTUNY (SANT CRIST) 170 M2, 2 ENTRADES, DESPATX CONDICIONAT, GUAL, 2 BANYS, VESTIDOR ................................................................................................... 700,00โ‚ฌ REF.: 109-1 DIPร“SIT (MORERA) NAU INDUSTRIAL, Sร’TANO 635M2, PLANTA BAIXA 570M28.000,00โ‚ฌ REF.: 6-1 NOVA LLOREDA PERRUQUERIA I ESTรˆTICA 60 M2, TOTAL EQUIPAT I EN FUNCIONAMENT, CLIMATITZAT, MOLT LLUMINร“S, TRASPร€S A CONSULTAR ............................................................................... 750,00โ‚ฌ REF.: 12-1 MOLI DE LA TORRE (BUFALร€) 80 M2, DIAFAN, PREPARAT OFICINA, POSSIBITATS BAR, 2 LAVABOS, SORTIDA FUMS, TRASTER, APARADOR, ALร‡ADA 4,5M, PERSIANA AUTOMร€TICA .................................... 600,00โ‚ฌ REF. 507-3 GUIFRE (ZONA SALESIANS) 200 M2 APROX. DIAFAN, 2 PLANTES, APTE PER DIFERENTS ACTIVITATS.900,00โ‚ฌ REF.17-1 AVD. PUIGFRED (LLOREDA) 2 LOCALS DE 50 M2 APROX. CADA UN. JUNTS O SEPARATS. 2 BANYS ........................................................................................................................ 450,00โ‚ฌ REF. 2020-1 AV. MERIDIANA (BARCELONA) 150 M2, OFICINES, 5 DESPATXOS, EXTERIORS, AA/ CC, DUES ENTRADES,1A.PLANTA,ASC..................................................................................... 900,00โ‚ฌ REF.:751-25 ROGER DE FLOR (PROGRES) LOCAL 200 M2 EN 3 PLANTES ........................700,00 โ‚ฌ REF.:43-1 ELECTRONICA.POL. IND. LES GUIXERES. OFICINES DE 100 M2, 3 DESPATXOS, ASC., PK INCLOS .....925,00 โ‚ฌ

LOCALS EN VENDA REF. : 51-1 JULI GALVEZ I BRUSSON (LOCAL I NEGOCI DE BAR/RESTAURANT, EN FUNCIONAMENT) 100M2, PATI INTERIOR PER FUMADORS..........................................................................558.250,00โ‚ฌ REF. : 803-1 ALFONS XII (PL. PAรSSOS CATALANS). LOCAL PLANTA BAIXA, 120 M2 D' OFICINES, 40 M2 DE MAGATZEM. NECESSITA REFORMES......................... 150.000,00 โ‚ฌ REF.: 105-1 PASSATGE FORTUNY (SANT CRIST) 170 M2, 2 ENTRADES, DESPATX CONDICIONAT, GUAL, 2 BANYS, VESTIDOR ................................................................................................140.000,00โ‚ฌ REF. 2020-1 AV. MERIDIANA (BARCELONA) 150 M2, OFICINES, 5 DESPATXOS, EXTERIORS, AA/ CC, DUES ENTRADES,1A.PLANTA,ASC.............................................................................210.000,00โ‚ฌ REF.: 74-1 PONS I PONS (SANTA COLOMA) LOCAL DE 44,25 M2, NO WC, PATI LLUMS, ACCES ESCALA COM. .........................................................................................................33.000,00โ‚ฌ

P L A C E S D E PA R K I N G L L O G U E R REF.: 38-2 MARIA AUXILIADORA. (PLAร‡A DE PARQUING COTXE) ...................................80,00โ‚ฌ REF.: 2000-2 GUIFRE (LA PLANA) PLAร‡A DE PARQUING (COTXE GRAN) .................................. 95,00โ‚ฌ REF.: ARNUS (CENTRE) PLAร‡A DE PARKING......................................................................... 98,00โ‚ฌ REF.: 540-1 ST. ADRIA BESร’S (PROP ESTACIร“ RENFE) PLAร‡A PARKING ...................................... 90,00โ‚ฌ

P L A C E S D E PA R K I N G V E N D A REF.:74-1/2 SANTA COLOMA SANTA COLOMA 2 PLACES PARQUING MOTO O COTXE PETIT JUNTES O SEPARADES ................................................................................................................ 7.600,00โ‚ฌ REF.: 98-1 SARAGOSSA (PEP VENTURA) 1 PLAร‡A PARQUING COTXE, SUPERFICIE 3,25 X 6,30 . 29.000,00โ‚ฌ REF.: 528-1 RIERA MATAMOROS (CENTRE) PLAร‡A DE PARQUING COTXE ...............20.000,00โ‚ฌ REF.: 31-1 PLACES DE PARKING AL CENTRE.........................................................21.000,00โ‚ฌ REF.: 44-1 ALFONS XII (CENTRE) PLAร‡A DE PARKING..............................................16.000,00โ‚ฌ REF.: 52-2 PLAร‡A PARKING (PROGRES) PLAร‡A GRAN .................................................. 20.000,00โ‚ฌ

$Y6DQW,JQDVLGH/RLROD%DGDORQDย‡

salvat.indd 6

Telf. 93 399 46 61 15/01/2013 17:55:33


Avd. President Companys, 44 Bajos (junto tienda Movistar) 93 464 55 09

Salvem el Centre Parroquial de Sant Josep Jaume Arqué, president del Centre Parroquial Sant Josep http://salvemsantpep.blogspot.com

És de suposar que coneixeu la problemàtica que des de fa uns mesos envolta el Centre Parroquial. En aquests moments tant la Junta del Centre com la Parròquia estan treballant fermament per assegurar-ne la continuïtat. Aquesta continuïtat passa per unes reparacions, que pugen uns 25.000 €, que evitarien el tancament del Centre Parroquial. És per aquest motiu que

totes les seccions del Centre, l'Aspirantat de la Parròquia i el Bar, estan preparant una pàgina Web i una diada pel més de febrer per recollir fons per salvar el Centre. Voldríem que aquesta diada sigui una festa d'implicació ciutadana de cara a la continuïtat d 'aquesta instituc ió que tant ha representat per Bad alona, tant en la seva vessant espiritual, cultural, com espor tiva. També ens agradaria que fos un punt de trobada de tots els que en el seu moment han

participat de qualsevulla de les seves múltiples activitats. Ens adrecem doncs a tots vosaltres per demanar-vos tot tipus de col·laboració de cara a la festa i sobretot en l 'e s p e c te e c o n ò m i c . Pr o u sabem que no són el millors moments per demanar diners, però hem de ser capaços, entre tots, encara que sigui amb la suma d e p et ites a p or t ac i o ns d e salvar el Centre Parroquial i tot el que s'hi fa. ENTRE TOTS SALVAREM EL CENTRE PARROQUIAL!!!

2013: Més pobres i menys drets Pedro Jesús Fernández

Aquests dies de festes conviden a la trobada de familiars i amics. Encara que no vulguem, són dies diferents. Això sí, els temes de conversa continuen sent els mateixos: la crisis, les retallades, les desigualtats... Altres parlen de la deriva independentista del nou president de la Generalitat que qualifiquen com a irresponsable, de les respostes retrògrades que fan des de Madrid i que ser veixen d’aliment a l’independentisme... En fi, qüestions que centren l’interès de la gent i aconsegueixen que no es parli de l’increment de l’atur, de l’augment escandalós de la pobresa i del creixement

vergonyós de les desigualtats. Ens oblidem de la responsabilitat que tenen els que ens g over n e n q u e han d e c i d it prioritzar el rescat dels bancs i la reducció del dèficit en lloc d’impulsar mesures polítiques que generin riquesa i benestar per a tothom. Algú creu que es podrà sortir d’aquesta situació si cada dia som més pobres i, a més a més, no hi ha feina i els més preparats i competents han de marxar d’aquest país si volen tenir un futur digne? Aquí és clar el que els espera: atur o en el millor dels casos una feina precària amb un sou miseriós. Hi ha qui afirma que d’aquesta situació, no en sor tirem en

molts anys. La submissió dels partits que tenen la responsabilitat de govern, a Madrid el centralista i reaccionari PP i a Catalunya el nacionalista i conservador CiU, i els interessos dels poderosos fan que cada dia hi hagi més desigualtats, que els rics siguin més rics i els pobres també ho siguin més i amb menys drets socials. Però, c o m pa s s a se m pre, e n c ar a n o e n s o m d e l tot conscients. Sembla que això no afecta la majoria que continuen vivint amb les seves rutines i ocultant o dissimulant les seves misèries. Intenten mantenir unes pràctiques socials que els empenta a un consumisme irracional i al qual

Fe d'errades: A la portada del número 1565: On apareix "Del 11 al 18 de desembre de '13", hauria d'apareixer "Del 11 al 18 de gener de '13". A la secció d'opinió del número 1564: L'article titulat "Tot caduca, alcalde" hauria d'anar firmat per Albert Lloreta i no firmat per Joan Soler i Amigó com apareix. 22 |

Lectors-22(OroTeam)-23-FEDERRADES.indd 2

15/01/2013 12:48:29


#totbadalona

Imatge de la setmana: @esterilla72 Ester V

Títol: Paseando después de la lluvia. Feliz lunes amigos!! / passejant després de la pluja. Feliç dilluns amics!!

Etiqueta a les teves imatges de Badalona, Montgat i Tiana amb el hashtag: #totbadalona Cada setmana triarem una per a publicar-la a la revista.

Segueix-nos a Instagram: @totbadalona no volen renunciar per evitar els comentaris despectius dels que diuen que són els seus amics. Es fa difícil explicar com és possible que molts continuïn amb el seu ritme de vida habitual si ara no tenen feina. No sé com és possible que els bars i els restaurant continuïn plens de gent, les autopiste s c ar r e g ad e s d e c ot xe s en direcció a cap lloc o a la segona residència... És clar

que també hi ha una majoria, encara invisible, que fan cues davant els c ontenidor s de les grans comerços confiant poder trobar alguna cosa que els sigui útil, que es barallen buscant menjar a les escombraries, que malviuen amuntegats en habitatges inhabitables o al carrer, en els caixers de les entitats financeres, a sota de l’autopista... en llocs impossibles i infrahumans. Aquesta societat, que molts

anomenen dual i a la qual ens estem acostumant sense gaire resistència, no deixa de ser un fracàs de tots: uns per la seva cobdícia sense límits i altres per la seva passivitat. Per això, com diu el poeta... És temps de dolor. És temps de rebel·lar-se. To t s e s t e m c o n v o c a t s a reaccionar i defensar la dignitat de les persones, el bé comú i la democràcia. Així no podem continuar un any més.

| 23

Lectors-22(OroTeam)-23-FEDERRADES.indd 3

15/01/2013 12:48:38


Gina de Tera espaiC@eltotdigital.com

Sant Andreu Jazz Band, Rubén Pozo o Xavi >ŽnjĂŶŽƉĂƌƟĐŝƉĞŶĂůĂ/sƵƉĂWĂƵ J a fa q u atr e a nys q u e u n grup de joves badalonins van encetar el festival benèfic AupaPau per recpatar menjar per al Quar t Món. Poques i n i c i at i ve s s o l i d àr i e s h a n crescut d'aquesta manera i han comptat amb el suport de tants badalonins. L' a n y p a s s a t Pa u R i b a o Andrea M otis van par ti c i par activament del festival on més de 3.000 persones van passar pels espais de l'AupaPau aconseguint recaptar tonelades de

menjar que es van portar a menjadors social. Enguany, el festival oferirà activitats des de les deu del matí fins a les 10 de la nit. Una marató on totes aquelles persones que vulguin participar-hi només cal que portin una bossa amb menjar. Una manera de reivindicar la pau i la justícia social allunyantse dels diners. Cap activitat es paga amb euros, per participar-hi només cal que hi portem menjar. A partir de les 10h al carrer

Francesc Layret hi haurpa taller s manuals i Castells inflables, on la canalla g au d ir à d 'a l l ò m é s. A l e s 12 del migdia a la plaça de la vila un concert que no ens podem pedre a càrrec de la Sant Andreu Jazz Band i Lewis Enma & The Fireballs. a dos quarts de sis a la plaça d e l a v i l a To m à s M o l i n a serà l'encarregat de fer el pregó AupaPau i seguidament l'artista Judith Themistanjioglus pintarà el mural

24 |

1566.pag.24.25.indd 2

15/01/2013 17:16:34


per a la pau, un acte obert i on la participació de tots els ciutadans és primordial. A partir de les 19.30 l'acció se situarà al Teatre El Círcol, o n c o m e n ç ar a n tote s l e s actuacions musicals. El líder de Pereza, Rubén Pozo, serà l'encarregat de començar la tarda amb un concert on ens mostrarà la seva part més personal. El badaloní i sempre sorprenent Xavi Lozano ens d e i x a r à b o c a b a d at s a m b els seus instruments i les seves lliçons magistrals i carregades d'humor. I per acabar-ho d'arrodonir una jove promesa de la música Sara Pi, una ocasió perfec-

te q u e c o n è i xer d e b e n a prop aquesta jove artistassa i deixar-nos enamorar pel seu soul i ritmes brasilers. El Festival Aupapau és possible gràcies a tota una sèrie de patrocinadors: El Tot (Mitja Oficial), pastisseria Catalunya Mercats Municipals de Badalona, Over Giramon, Centre C o m er ç B ad a l o n a , Te l e b, Badalona Comunicació, Te at r e El Cír c o l, E s p o r t s Jordi Roig, Grup Vidal, SoiArt, Peirotén, Can BDN, Oyeme!, Klima, Mar the, LRC Management, Club J ove n t u t B a d a l o n a , D i a r i de Badalona, Supermercats

C o n d i s , L'e nve l at , D o l o r s Gimenez,Mosimoll, Eduard Ventura Fusteria, Themis, Selidor Tattoo, Gabi Perfumeria, Musical 3, Uno interiorisme, Micaco's, Bar Círcol, Venus Imprenta, Be H o s t e l s , Te k m a n b o o k s , Ànima catering, Arajol, Daniel's Perruquer, Saltamartí Llibres, Fantasy Store, La Bota de Aragón , Talo's Bar, 4 Pedres, Fimon's, Titus, J o l l y J u m p e r, O r- Pr i n t e r, Sarau, ACS Screen, Sonostudi, Modelsound, Cafe de l e s A nt i p o d e s, Vo l u nt ar i s BDN, Ass.Gorg mar, Fundació Banc dels Aliments, Ass.Aupamusic,Som Escola, Aspirantat Sant Josep,Badalona es Mou.

DOMÈNECH JOIERS

OFERTÓN DEL MES!!! Pendientes de oro 1 ley y brillantes al 50 %

PVP: 875 € AHORA: 435 € Pl. Pep Ventura, 11 Tel. 93 387 50 94

Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

El Tot sorteja 3 entrades dobles per al concert de cloenda del dia 18 de Gener. Envia'ns les teves dades a

badalona@eltotdigital.com | 25

1566.pag.24.25.indd 3

15/01/2013 17:16:53


agenda

Dijous 17

Es pot anar tot el cap de setmana o només un dia. Sortida: dissabte a les 07.00 al Museu de Badalona.Dificultat mitja. C/ Costa, 13 T/93 389 43 97

Seminari

Diumenge 20

badalona

"DONA, COS, SALUT I MODA", durant tot el dia, al CRAD de la Dona de Badalona PER NENS I JOVES, a les 18:15H, al Círcol.

Conferència

Visita comentada

DINS DE L’EXPOSICIÓ ART I GUEͳ RRA, organitzada pel Museu de Badalona, i com a mostra de les activitats que s’han generat al voltant d’aquesta exposició, el Dr. Joan Villarroya i Font farà una conferència sobre el tema.A les 19:30h, al Museu de Badalona.

Sopar-tertúlia

AMB ANTONI MIQUEL ALIES "L E S L I E" D E L S S I R E X, a les 20:30h, al Restaurant Can Frai, al carrer Sant Pere, 11

Musica't 2013

CONCERT D'ALBERT SOLÀ, a les 21h, al bar del Círcol.

Tertúlia literaria

"EL SECRET DEL MEU TURBANT", a les 15:30h, a la Biblioteca de Pomar.

La Badalonense

SANT ANASTASI, 14 tel. 93 384 38 53 Diumenge 20 de gener tarda a les 18,00 hores “ Inici “ presenta i coordina Mª Pau Illana.

Taller d'escacs

Dimecres 23

A L'E X P O S I C I Ó "A R T I G U Eͳ RRA", a les 11h, al Museu de Badalona.

Ballada de sardanes

A LES 12H, a la Rambla amb la Cobla Iluro.

Espectacle familiar

"PER UN INSTANT", amb els grups badalonins La Tresca i Xirriquiteula, a les 18h, al teatre Zorrilla.

Ball amb música

W W W.C O O P E R A T I V A L A M Oͳ RAL.COM diumenge, 20 de gener de 2013, a les 18 hores a la sala d’actes de l’entitat ball amb música en viu a la mitja part, berenar, preu de l’entrada per a tothom 7 euros

montgat Dissabte 19 Mercat ecològic i artesanal

DURANT EL MATÍ, a la plaça de les Mallorquines.

tiana Dijous 17 Hora del conte

CONTES DE MISTERI, amb Alicia Aguilera, a les 17:30h, a la Biblioteca de Can Baratau.

Conferència

CONCERT DELS ACOUSTERS, a les 21h, al Teatre del Círcol.

Dilluns 21

"E L S S E C R E T S G E O M È T R I C S DE GAUDÍ" A càrrec de Claudi Alsina Català. Llicenciat en Ciències per la UB, a les 18:30h, a la Sala Albéniz de Tiana.

Dissabte 19

Tertúlia literària

Divendres 18

Divendres 18 Musica't 2013

&ĞƐƟǀĂůƵƉĂWĂƵϮϬϭϯ

DURANT TOT EL DIA, a partir de les 10h, amb diverses actuacions al Centre de Badalona. Mès informació a les pàgines del Tot.

Hora del conte

A LA BIBLIOTECA CAN CASACUͳ BERTA, a les 12h, s'explicarà el conte 'La línia blanca' de HansChristian Schimidt.

Diss. i diumenge 19-20 Centre Excursionista de Badalona

SORTIDA DEL CICLE "APROPA'T AL SENDERISME" a l'Alta Garrotxa: Comanegra i Bassegoda.

SOBRE EL LLIBRE "HIJA DE LA FORTUNA", d'Isabel Allende, a les 17:30h, a la Biblioteca de Sant Roc

Dimarts 22 En català llegim i parlem

"UN HOME CASAT I ALTRES CRUELTATS", a les 19h, a la Biblioteca de Can Casacuberta.

Club de lectura

COLLITA ROJA, amb Dashiell Hammett, a les 19h, a la Biblioteca de Can Baratau.

Diumenge 20 Bambolines

AMB L'OBRA LLEPAFILS, a les 18h, a la Sala Albéniz.

Si sou una associació, centre cívic, agrupació, ONG... de caràcter social o sense ànim de lucre. Posa't en contacte amb nosaltres i anuncia totes les vostres activitats en aquesta secció!

Soledat 20 1r. 3a. 93 464 69 79 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

26 |

1566.pag.26.indd 2

15/01/2013 15:56:22


1566.pag.27.indd 1

15/01/2013 13:04:04


Informació i reserves 93 224 56 11 Horaris Cartellera 93 464 13 13 / 93 464 65 65 Des del 18 de gener al 24 de gener del 2013 20.01.13 18/19.01.13 Sala

Film

Pase 1

LA NOCHE MAS OSCURA EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES THE HOBBIT: 3D HFR LA VIDA DE PI 3D EL CUERPO THE MASTER ROMPE RALPH JACK REACHER DJANGO: DESENCADENADO LINCOLN CIRQUE DU SOLEIL 3D DJANGO: DESENCADENADO (DIG) LOS MISERABLES THE HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO THE HOBBIT: UN VIAJE INESPERADO LO IMPOSIBLE VOLVER A NACER LOLA VERSUS LA VIDA DE PI EL ALUCINANTE MUNDO DE NORMAN DIJOUS 24 DE GENER LOLA VERSUS ( 4,50 € ) EL HOMBRE DE LAS SOMBRAS JACK REACHER

PORTADA

16:00

Pase 3

19:00

Pase 4

Matinal

Golfa

22:00 12:15

20:40 16:00 16:10

18:20 18:15

16:15 16:30 16:00 16:20 16:00

18:20

17:50 16:10 16:20

23:45 12:05 12:05

20:20 20:40

22:25

19:15 19:05 19:10

22:00 22:05 22:00

12:05 12:00 11:45 11:45 12:30

20:50 19:05

22:00

11:45

22:40 22:00 22:20

12:15 12:05

0:30 23:15 0:25

23:50

19:30 16:25 16:20

19:15

0:40 0:25 0:10

20:00 18:15 16:15 16:05

18:15

12:25 20:15 20:45

22:15 12:05

23:00

18:20

ESTRENOS

Concurso

Pase 2

C I N E xL A K

EVENTOS

RA

Badalona? acine Màgic g e M s lo n e no último estre LAKARA el x r ve sorteo de 1 entrad e c te e ¿Te ap a Información sobre el concurso: Cada jueves sorteamos 3 entradas para acudir a ver cualquier película en los cines Megacine Màgic Badalona. Si resultas ser uno de los ganadores podrás ver cualquier película en cualquier sesión de lunes a jueves. (1 mes desde la fecha del sorteo). ¿Cómo saber si has resultado ganador? Cada semana saldrán los ganadores de las entradas en el apartado de cines de la sección EspaiC donde publicaremos los nombres de los premiados.

¿Cómo participar?

badalona@eltotdigital

.com

lla de megacine esta Encuentra la estre cios aparecidos en sa un pre en uno de los an em la de re mb no el revista. Envíanos ro de e aparece, el núme a anunciante dond de contacto tos da y tos da revista, tus a@ ctrónico badalon nuestro correo ele lunes escogeremos s . eltotdigital.com. Lo la semana en curso los ganadores de

Ganadores del sorteo de 1 entrada de la revista 1565: Mª José López Torrijos, Santi María Sánchez Garrido, Laura Ponsa Camps

28 |

1566.pag.28.indd 1

15/01/2013 8:44:29


novetats

música Per Gina de Tera

YO LA TENGO Fade Hi ha po ques bandes com Yo la tengo i un motiu pel qual n'hi ha poques és que tenen una discografia sense cap desastre. Tots els discos són bons i aquest Fade no n'és una excepció. En aquest cas ens trobem amb sons dels 90 actualitzats i amb una base sòlida del pop de tota la vida. Un disc 100% recomanable

CANDELA Y LOS SUPREMOS Animaladas La Candela és una nena que amb els seus pares han creat un grup de música i reconec que tinc una gran debilitat per aquest disc. Pop electrònic, amb tocs de la movida (influència dels pares) i amb una nena que és una autèntica artistassa! Grans hits com "Cangrejo perplejo" "el desalojo del piojo"...

CECILIA Mi Muñeca. Sus maquetas originales i canciones ineditas. Vol 2 Era una de les grans però només va poder treure tres discos. Amb aquest segon volum tenim una ocasió FYDFMtMFOU EF QPEFS FTDPMUBS cançons inèdites i treballs originals. Hi ha cançons conegudes, directes i d'altres que ens deixaran bocabadats. Perfecte per a nostàlgics i pels qui volen entendre el sentit i el valor de la música d'autor.

llibres

música Per Saltamartí Llibres

CUINAR PER A CELÍACS Sílvia Vicent Matheu PAGES EDITORS El llibre Cuinar per a celíacs no és només un conjunt de receptes, és una guia per al celíac i per als seus familiars i amics. Consta d'una primera part amb consells sobre com manipular els aliments per tal d'evitar les contaminacions creuades.

PARAULA ENCESA Pere / Julià, Jordi Ballart VIENA Paraula encesa és una antologia a càrrec de Jordi Julià i Pere Ballart en què s'apleguen les mostres més FYDFMtMFOUT EF MB poesia apareguda durant els últims cent anys en la nostra llengua. Les tres-centes composicions escrites per cent cinquanta autors, d'ençà de 1911 fins avui ens demostren com el català ha estat capaç de donar l'expressió més perfecta als sentiments de l'amor, la joia, el desconsol, la fe o els anhels de llibertat.

Llista d'àlbums 1

2

3

4

5

Llista de cançons 1

2

3

4

5

El farcit de la part central de la llonganissa és el mateix que el de les puntes? Els macarrons tenen un gust diferent dels espaguetis? La part torrada del pollastre a la brasa és pitjor que la part que queda blanca? Aquests interrogants i molts d’altres fan que la relació de l’Oriol amb el menjar no sigui precisament un camí de roses.

Gangman Style PSY Te voy a esperar Juan Magan & Belinda Diamonds Rihanna Te pintaron pajaritos Yandar & Yost Looked out of heaven Bruno Mars

Llistes facilitades per Promusicae

llibres Els més venuts 1

Victus Albert Sanchez Piñol

2

LLEPAFILS Jordi Cervera i Nogués Benjamí Tous STONBERG

Tanto Pablo Alborán La música no se toca Alejandro Sanz Lágrimas desordenadas Melendi Gracias a vosotros Mª Dolores Pradera Violetta BSO Violetta

L'ultim abat Martí Gironell

3

La vacant imprevista Rowling

Llista facilitada per Saltamartí Llibres

Canonge Baranera, 78 08911, Badalona 93.384.00.71 www.saltamarti.com saltamarti@saltamartí.com

| 29

1566.pag.29.indd 3

15/01/2013 14:21:11


Deu preguntes per comprovar si estàs en forma Any nou, vida nova. Això diu la dita, però perquè aquesta nova vida sigui completa i sana el millor és comprovar que estem realment bé. I, per començar, podem fer-nos una revisió casolana que ens indiqui si hi ha alguna cosa que falla i hem de demanar una opinió més experta. Contesta aquestes deu preguntes i et donaran informació sobre com estàs de salut. 1. - Pren-te el pols. Col·loca una mà amb el palmell cap amunt i els dits índex i cor de l'altra sobre el canell per prendre el pols. No estrenyis massa i no ho facis amb el polze, ja que té pols propi i no els distingiràs. Compta les pulsacions durant un minut. Solen ser unes 72 de mitjana, encara que fàcilment són menys. Si superen les 80 per minut, comprova diverses vegades al llarg del dia. Si segueixes superant aquesta xifra, consulta amb el metge. 2. - Posa't dreta. Posa't davant d'un mirall i mira't, millor nua. Estàs recta? No cal que et posis ferma, en posició de descans has de veure que el nivell dels teus malucs i espatlles estan alineats i que els genolls miren al capdavant. Si tens tendència cap a un costat, visita al fisioterapeuta o el metge.

3. - Bona marxa. Com vas de forma física? Contesta les següents dues preguntes amb sinceritat. Com descriuries la teva rutina diària? - Sedentària / - Irregular, però bastant activa / - Molt activa Si has de córrer 100 metres per agafar l'autobús, quant trigues a recuperar l'alè? - Tres minuts o més / - Menys de tres minuts. / - No em quedo sense alè 4. - Dents perfectes. Revisa la teva dentadura amb certa freqüència. Rentat la boca amb aigua calenta i immediatament després amb aigua freda. Agafa una cullereta i, amb el mànec, colpeja suaument les dents d'un en un. Si et fan mal o notes hipersensibilitat amb qualsevol de les dues accions, consulta al dentista. 5. - Orelles sordes. Observa al teu voltant quan viatges en metro amb els auriculars posats. Et miren amb cara molesta o et diuen que baixis el volum perquè senten perfectament el que tu escoltes? Baixa el volum i comprova a quin nivell necessites posar per sentir bé la música. Les orelles poden resultar seriosament danyades amb sorolls superiors als 85-90 decibels (db) i els auriculars poden arribar a un

FOTODEPILACIÓ

volum de 110 a 120 decibels. Si veus que està al màxim o en la banda alta, consulta al otorinolaringòleg. 6. - Ull amb la vista. De vegades el cansament, la distància o la mida d'alguns caracters ens juga males passades quan caminem pel carrer i no veiem bé un cartell. Si creus que no veus del tot bé, escriu en un full de paper en blanc quatre lletres d'un centímetre d'ample per un d'alt, deixant entre elles cinc centímetres d'espai. Posa el paper enganxat a la paret o subjecte a la nevera amb uns imants a l'altura dels teus ulls i separa’t tres metres i mig. Ho veus bé? Ara tapa't un ull i llegeix les dues línies. Fes el mateix amb l'altre. Si veus les lletres bé, no et preocupis. Si alguna no la distingeixes, consulta amb l'oculista.

Francesc Layret, 30 Tel. 933 894 358

Sol UVA

ARA DEPIL FEM A ÍNTIM CIÓ A DE DO NA

x Baixa i alta pressió x Sol des de 1,50 € (per sessió, preu amb abonament)

30 |

1566.pag.30.31.indd 2

15/01/2013 18:10:23


8. - I d'estrès, com anem? Pensa amb quina freqüència, sempre, mai o a vegades, et passen aquestes coses: - Et costa dormir perquè repasses el que t'ha passat durant el dia o et despertes preocupat per la nit i amb palpitacions - T'enfades - Reacciones irat quan condueixes i et trobes amb un embús o un problema a la carretera - El treball et supera i preferiries passar d'anar - Et molesta el més mínim soroll, especialment si són nens - Recorres a qualsevol recurs per calmar l'ansietat: menjar, xocolata, alcohol, tabac ... - No tens interès en el sexe Si respons sempre a tres o més d'aquestes situacions, val la pena que et prenguis les coses d'una altra manera. Dedica temps a relaxar-te i consulta al metge perquè et doni un cop de mà. 9. - Cuida't del sol. Revisa amb certa freqüència la teva pell i els teus lunars i controla la seva mida, color i forma. Si algun canvia d'aspecte, s'inflama ell o la pell que l'envolta, pica o notes qualsevol anomalia, consulta immediatament al metge. 10. - Menges bé? No és que vulguem fer de mare, però una dieta equilibrada i variada és la base de la salut. Quin és el teu esmorzar de cada dia: - Ous fregits amb bacon, vas de vi i cafè - Un entrepà de pernil i un cafè amb llet - Un got de llet amb cereals i fruita

Foto: Jordi Montlleó

7. - Com va la potència? De moment, la pulmonar. Encén un llumí i estén el braç aguantantlo. Bufa i tracta d'apagar-ho. Si no ho aconsegueixes, millor li expliques al doctor.

Directament...

SÚPER REBAIXES!!! C/ Guifré, 82 · Tel. 93 397 71 56 www.joierialaplana.com

DOMÈNECH JOIERS Plaça Pep Ventura, 11 Tel. 93 387 50 94

Bé si respons sí a les dues últimes opcions ja que ambdues són saludables, sempre que la resta del dia mengis unes cinc racions de fruita i verdura i altres tantes de cereals, a més de dos a tres racions de proteïnes, així com lactis i oli vegetal en cru. | 31

1566.pag.30.31.indd 3

15/01/2013 18:10:34


DEL RIO.indd 1

15/01/2013 13:39:38


DEL RIO.indd 2

15/01/2013 13:39:44


Presentació de mobiliari exterior, un jardí bonic i acolorit per Pier 1

Tot i que sembla que l'hivern no tindrà fi, confia en nosaltres - la primavera està ja molt a prop! Ara és el moment de planific ar el teu jardí amb alguns mobles de jardí bonics i acolorit com els que ens presenta Pier 1. Aquest mobiliari d’ex terior canalitza el clima càlid, els

FINANCIACIÓN 60 MESES ASCENSORES. FACHADAS. BAJANTES. TERRADOS. 40 € POR VECINO PRESUPUESTO EN 15 DÍAS

colors brillants i les flors d'estiu per transformar el teu pati en un saló a l'aire lliure per competir amb les teves habitacions interiors, tant en termes d'estil com de comoditat! Les butaques Daisy Swingasan tenen seients resistents tancats en un pavelló de trama

Neteges de:0GJDJOFTt-PDBMT$PNFSDJBMTt $PNVOJUBUTt7JESFTt1PMJUJBCSJMMBOUBUEFTÛMT Altres Serveis:$POUSPMTEh"DDÏTt1JOUPSTt 1BMFUFTt5SBDUBNFOUEF1MBHVFTt+BSEJOFSJB

TEL. 657 788 280

Tel. 93 397 48 92 Mòbil. 607 53 91 23

PERSIANES

PINTOR PROFESIONAL ECONÓMICO Hace todo tipo de pinturas, estucados, venecianos. Presupuestos sin compromiso. TEL. 93 398 59 98 - 669 33 63 48

Reparació - Instal.lació Motorització

No cobrem desplaçaments

Tel. 608 74 20 17 Electricitat - Aigua Instal.lacions - Avaries EFICÀCIA I RAPIDESA

Tels. 620 53 45 28 93 464 18 28 I N S T A L . L A C I O N S S . C . P.

info@dcacinstall.com C/ Santiago Rusiñol, 75 08911 Badalona

oberta al bressol, a les nits càlides d’estiu (que encara que no ho sembli arribaran més aviat del que pensem) podràs seure i bressolar-te amb la brisa. El motiu floral vibrant de la butaca Daisy és un complement encantador per a Veus aquest anunci? Doncs els teus clients també! Truca i informa't 93 464 69 79 · 93 464 69 83 badalona@eltotdigital.com

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

INSTALACIONES Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

www.limpiezas-lina.com

INSTALACIONES Y REPARACIONES DE TDT Y SATÉLITE PORTEROS Y VIDEO - PORTEROS CÁMARAS DE SEGURIDAD DISTRIBUIDOR OFICIAL

Tels. 661 933 656 - 661 713 553

Av. América, 44 - Badalona

Limpiezas Lina S.L. Comunidades de Vecinos, Parkings, Oficinas, Abrillantados, desde 1999

Presupuestos sin compromiso

93 397 30 54

34 |

1566.pag.34.35.36.indd 2

15/01/2013 14:09:37


qualsevol jardí o pati, mentre que el colorit plomatge del paó Ês suficient per estarrufar les plomes. És molt resistent a la intempèrie, el Ratan sintètic sobre un marc d'acer Ês a prova de rovell. Ta m b Ê p o d r às d e s c a n s a r a l'aire lliure amb la butaca Casbah en aquest to groc tant assolellat. El vímet natural e s t à c o n s t r uït p er r e s i s t ir qualsevol tempesta. Perfecte per a patis i porxos, però

igualment apropiat per a l'à rea de jardí o al costat de la piscina, aquestes butaques són confortables i molt versàtils, i són fàcils d'apilar quan no estiguin en ús. Ara, a totes les zones d'estar Ês necessita una taula igual de vibrant, per això ens encanta la taula Daisy Side. Dissenyat per complementar la cadira Daisy Swingasan, tambÊ Ês ideal per la butaca paó i la butaca Casbah, amb

grans colors i teixits a mà de vímet sintètic. - fins i tot les seves cames estan embolicades. Ens encanta la taula floral que tambÊ compta amb un prestatge sota de la superfície per a emmagatzematge addicional. Ja sigui que estiguis organitzant una festa o simplement per a l'ús diari, el carro Daisy per a mi Ês un re c or d ato ri a la meva infància i a les t ar d e s a c a s a d e l a m eva avia. Un trio de prestatges ofereix un munt d'espai per al servei d'aliments i begudes, mostrant les seves flors favorites o simplement com un element decoratiu per si mateixa. I per assegurar-se que tu i els teus convidats seran a l'ombra, l'ombrel¡la Pagoda Ês el toc final perfecte pel teu jardí o pati. Inspirat en l'arquitectura asiàtica, el paraigua que desplega amb una base d'eucaliptus i una tela que no Ês destenyeix i Ês repel¡lent a l’aigua. El seu acolorit patró donarà alegria a qualsevol pati o jardí. L'ombrel¡la Ês fàcil d'usar, gràcies al seu disseny de politja. Un mobiliari de jardí que hem de començar a tenir en compte tot i estar a ple hivern.

ELECTROMARTI, S.L. - Salut i treball per a tothom. - GrĂ cies per trucar-nos i donar-nos treball en aquests temps tan difĂ­cils. - Que l'any nou sigui millor per a tothom.

InstalaciĂłn-reparaciĂłn de:

URGENCIAS Fuera de horario Laboral y Festivos 608 49 09 81 Calif. empresarial nĂşm. 3887

93 460 19 52

C/. Progres - Nave Industrial 238-240 08918 BADALONA

t"OUFOBTUFMFWJTJĂ˜OEJHJUBM JOEJWJEVBMFTZDPMFDUJWBT t1PSUFSPTFMFDUSĂ˜OJDPT WJEFPQPSUFSPT t"OUFOBTQBSBCĂ˜MJDBTJOE ZDPMFDUJWBT t*OTUBMBDJPOFTEFJOUFSJPS t*OTUBMBDJPOFTDBOBMFTMJCSFT WĂ“BTBUĂ?MJUFDPNVOJEBEFT t*OTUBMBDJPOFTFMĂ?DUSJDBT

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO Tel. 93 398 11 41 Liszt, 36 BADALONA | 35

1566.pag.34.35.36.indd 3

15/01/2013 14:09:41


ĂĚŝƌĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƚnjĂďůĞĚĞŽŶĂƟ

Els mobles fresc i moderns de l’empresa italiana Donati porten la personalització del mobiliari al següent nivell. Tots hem estat donant voltes per les botigues de mobles a la recerca d'aquella "perfecte" peça, i la decepció de sortir amb les mans buides, sense poder trobar el que s'adapti a la nostra visió. Bé, doncs això s’ha acabat, j a q u e D o n at i e n s ofer e i x aq u e s t c o n c e pte fr e s c d e cadira personalitzable que et

permet crear-la de la manera que ho desitjis! Marcello Ziliani és l'home darrere del disseny d’Unica: que permet a l'usuari seleccionar tots els elements individuals per crear la seva cadira ideal adequat al seu nivell d'estil, funcionalitat i confort. Seleccionant entre una col·lecció de bases diferents (les potes, rodes, tamboret i fins i tot les bases de l'estil del banc, blanc, de fusta o d'acer) i els respatllers.

Els mòduls treballen junts, de manera que fins i tot un novell en el món del disseny pot confiar en el seu disseny final, ja que tots son combinables amb un gran resultat. I fins i tot es pot triar el patró per al suport. Si bé cada un és diferent, aquestes cadires tenen encara una continuïtat estètica que li permet barrejar i combinar estils sense xocar i abarrotar l'aparença de la teva llar.

LIMPIEZAS IND. BADALONA INDUSTRIALES Y PARTICULARES

Cervantes, 79 08912 BADALONA

DESATASCOS DE TUBERÍAS POZOS, FOSAS SÉPTICAS E INUNDACIONES

Urgencias las 24 horas incluso Festivos. Tel. 93 399 28 70

93 397 29 36 - 93 387 45 84 y Fax. NO TIRE SU DINERO, CONSÚLTENOS

Pintura Decorativa Rehabilitació de Façanes Alfons XII, 135 Interior

933 891 678 657 971 450

2626jordan@gmail.com

36 |

1566.pag.34.35.36.indd 4

15/01/2013 14:09:46


Gastronomia Infusions per a cada moment del dia

Un te per esmorzar, infusió d’anís per després de dinar, una “menta-poleo” (menta i poniol) a mitja tarda, una til·la al vespre… La tradició, la saviesa i herència remeiera i la ciència

ens han ensenyat que hi ha un moment per a cada herba i que cada herba té el seu moment. Sabem que hem de menjar 5 vegades al dia i que cada àpat que fem ha de complir una sèrie de

requisits per tal de fer-nos arribar tant l’energia com els nutrients que el nostre cos necessita. Ens cal un esmorzar energètic que ens ajudi a començar la jornada amb força i continuar amb un mig

YA T YA TENEMOS ENEMOS C CALÇOTS A LÇ O T S MEN ME MENÚ NÚ ÚC CALÇOTADES ALÇ AL ÇO OTA TAD DEES 29,90 29 2 9,,9 90 € MEN ME NÚ ÚS DE DE G RU R UP PO OS POR POR 26,90 PO 26 2 6,9 ,90 € MENÚS GRUPOS

CEENA CENAS EN N NA AS D DEE EEMPRESA MP MPR M PRESA PR EES SA SA DE DE NAVIDAD NAV NA VIIID VID DA AD D MENÚS MEN ME M EN POR ENÚS POR PO OR 26,90 26 2 6,,9 90 CO CON C ON O N BA B BAILE AIL ILE LLEE HASTA LAS 2:30 DE LA MADRUGADA LOS VIERNES DICIEMBRE LO OS VIER V IERNES IER ER RNES NEES N ES 14 14 Y 21 21 DIC DI D IC ICIEM IEMBR EEM MBRE BR B RE Y RE TODOS SÁBADOS. TOD TTO O O OS S LOS LLO OS OS SÁ S ÁBA BA BAD AD DO OS OS. S. S.

Ab Abierta biierr tta a lla a camp campaña mp m pañ aña d de e

COM CO COMUNIONES MU UN UN NIION ION ON E ES S 2013 20 01 13

| 37

1566.pag.37.38.39.indd 3

15/01/2013 13:50:41


matí per mantenir les bateries c ar re g ad e s fi n s l ’h or a d e dinar: un àpat amb molt de pes dins la nostra cultura. Pe r ò, c o m p t e ! A q u e s t h a de ser prou lleuger com per entrar a la segona meitat del dia sense sentir-nos pesats i deixar-nos espai pel berenar, gran aliat a l’hora d’evitar excessos per sopar. Les infusions ens poden ajudar a mantenir-nos més desperts, a pair un àpat, a concentrar-nos i a relaxarnos. Coneguem-ne unes quantes, avui: Amb l’esmorzar: D e s p e r t a r- s e i c o m e n ç a r un nou dia pot costar a més d’un i més d’una. Tenim son i no ens vindria malament una petita ajuda. La nostra a p ost a la fem so bre el te vermell. El seu contingut en teïna estimularà el nostre sistema nerviós central fentnos sentir més desperts. A més a més de ser una petita injecció d’antioxidants. A mig matí: Acompanyar l’entrepà de mig matí amb un te verd se’ns acut com una bona opció per continuar la jornada. Després de dinar: En aquesta ocasió podem atacar per diferents fronts. C o m a d i g e s t i u s te n i m l a menta o el poniol (normalment els trobem junts). Si hem fet un àpat on han estat presents els llegums, coliflor,

bròquil o col, l’anís verd, l’anís estrellat i el fonoll ens ajudaran a calmar efectes indesitjats ja que aquests són bons carminatius. Si, a més a més, volem protegir el nostre fetge, afegint c ar d m ar ià o d ent d e ll e ó podem completar una deliciosa infusió per acabar l’àpat central del dia. A mitja tarda: Moltes vegades optem per prendre tes a mitja tard a. Tenim una àmplia gama per poder triar: te vermell i te verd (anomenats abans), te blanc , te negre i te Oolong. Tots ells es diferencien segons la maduració i fermentació de les fulles de te. Si pel contrari som sensibles als efectes d e la teïna , p o d em tro bar herbes sense aquest compost exc i t a n t . Pe r exe m p l e, e l rooibos, aquest mal anomenat te no té res a veure amb el te tradicional ja que es tracta

d’una altra planta, és originari del continent africà i morfològicament diferent. El rooibos és comú trobar-lo barrejat amb altres ingredients, per exemple, vainilla o xocolata. Després de sopar: El dia s’acaba i ens prepar e m p e r d o r m i r. E l s o p a r ha estat més lleuger que el dinar i volem acompanyar-lo amb alguna cosa ens ajudi a acomiadar el dia. Podem optar pels clàssics (la til·la) o podem anar més enllà i afegir un benefici extra prenent una infu s i ó u na m i c a d i fere nt . Tenim herbes que, a més a més de digestives, són també c almants, per exemple, la tarongina, que estimularà la digestió i calmarà les flatulències. Són també digestius i sedants la marialluïsa i la camamilla. Com a rela xants i sedants tenim la melissa, la valeriana i l’hipèric o herba de Sant Joan.

Vine a coneixe'ns peix fresc de primera qualitat una gran varietat que serà la clau dels teus plats C/ Floridablanca, 12 - 08914 Badalona 38 |

1566.pag.37.38.39.indd 4

15/01/2013 13:50:47


Escamarlans al forn www.receptes.cat

Ingredients 12 Escamarlans grans (que es puguin obrir per la meitat a lo llarg) 1 llimona Pebre blanc Julivert 2 alls Sal Oli Elaboració Pre-escalfem el forn a 180º Amb unes tisores, o un ganivet ben afilat , tallem els escamarlans per la mitad a lo llarg. Els distribuim alineats amb la pell abaix en una safata de forn. Piquem els alls i el julivert ben finet a ganivet. Salpebrem , tirem unes gotes del suc de la llimona pel

damunt , un rajolí d'oli , i la picada d'all i julivert , o enfornem entre 5 i 8 minuts (depen

de la mida dels escamarlans), procurant que no quedin secs.

Bar - Restaurant aurant de 1973 des

ESPECIALITAT LITAT en Tapes Variades i típiques d'Aragó

Menú laborables. Carta, amanides, carns, peixos, torrades, embotits ibèrics i vins Santa Madrona, 122 - 123 08911 Badalona Tels. 93 389 30 80- 93 464 17 09 labotadearagon@wanadoo.es

RIO ANDARAX MARISQUERÍA - RESTAURANTE ESPECIALIDAD EN 28 CLASES DE TAPAS A PRECIOS ANTICRISIS: 3 EUROS

sss

DORADAS, LUBINAS, ENTRECOTTES Y SOLOMILLO IBÉRICO: 6 EUROS

sss

sss

MENÚ DIARIO: 7,90 EUROS

MARISCADAS ANTICRISIS PARA 2 PERSONAS: 45 EUROS LOS DOS

Les teves receptes Si vols compartir les teves millors receptes de cuina ara ho podràs fer amb milers de lectors i lectores del TOT. Envia’ns la teva recepta i una fotografia teva i del teu plat. La publicarem a la nova secció de Gastronomia. Si vols participar en aquesta nova secció del TOT envia’ns la teva recepta i les fotografies a: TOT Receptes, carrer Lleó 11-13, 2on 3a. 08911 Badalona o bé per correu electrònic a: badalona@eltotdigital.com

C/ Joaquim Ruyra, 16 - 50 metros pabellón olímpico

BADALONA - Tfno. reservas: 673 389 782

| 39

1566.pag.37.38.39.indd 5

15/01/2013 13:51:11


Els 8 hospitals de l'ICS tramiten 182.000 prescripcions electròniques en sis mesos

L'Institut Català de la Salut ( I C S) j a h a i m p l a n t a t l a prescripció electrònica de medicaments en els seus vuit hospitals i en els centres d'ate nció esp e cialit z ad a que gestiona, una sistema a través del qual s'han prescrit més de 182.000 tractaments en els últims sis mesos, s'han retirat altres 35.500 i s'han modificat gairebé

3.000. El sistema desenvolupat per l'ICS és una eina de treball compartida que permet al personal sanitari conèixer a l'instant qualsevol canvi en el tractament dels pacients, que queda registrat de manera automàtica en la seva història clínica, ha informat la institució en un comunicat. L'Hospital Vall d'Hebron de

Barcelona ha estat el primer a completar la implantació del sistema el juny, i des d'aleshores s'han sumat de manera progressiva el Josep Trueta de Girona, el Germans Trias i Pujol de Badalona, l 'A r n a u d e V i l a n o v a d e Lleida, el Verge de la Cinta de Tortosa, el de Viladecans, el Joan XXIII de Tarragona i el de Bellvitge.

DRA. ROSER MELÚS I MORENO PSIQUIATRA Infants-Joves-Adults C/ Marina, 72 - Badalona

Tel. 93.389.45.96 - 659.01.63.51

info@bbsbadalona.com 40 |

1566.pag.40.41.42.indd 2

14/01/2013 14:21:41


L'Hospital Germans Trias i Pujol rep el premi de Mémora a la qualitat assistencia L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha rebut el premi Avedis Donabe dian a l'excel·lència en qualitat hospitalària, que atorga Ser veis Funeraris de Barcelona i el Grup Mémora. L' a c t e , q u e e s v a f e r dimecres de la setmana passada al Palau de la Música davant de 2 .0 0 0 persones, entre les q u a ls hi h avi a e l c o ns e ll e r d e S alut , Boi Ruiz , i l'exconsellera Marina Geli, va r e c o n è i x e r ex p l í c i t a ment el pla estratègic i assistencial de l'hospital badaloní. Es tracta de la segona vegada que l'entitat Dr. Ramón Novell i Alsina Susanna Esteba i Castillo Psiquiatria, Psicologia i Neuropsicologia Ansietat, depressió, esquizofrènia, trastorns del son, trastorns de la personalitat i de la conducta. Avaluació Psicològica i Psicoterapia. Demències i trastorns mentals en les persones d'edat. Rehabilitació cognitiva. Estimulació i Tallers de memòria. Discapacitat Intel.lectual.

www.inardi.cat

Farmàcies FARMÀCIES EN SERVEI

DIÜRN I NOCTURN

DiÜRN DILLUNS A DISSABTE De 9 del matí a 10 del vespre AGUILAR FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE

BELENGUER funerària patrocina un guardó de l'àmbit sanitari, en el marc del seu programa de responsabilitat social i corporativa.

CC MAGIC BADALONA; CONCÒRDIA 1 B-41

CONDON PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GAY AV. MARTÍ PUJOL, 6-8 - CENTRE

MªDOLORS MAS DELBLANCH

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ

PSICÓLOGA

CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

Niños y adolescentes t"EVMUPTt Terapia de Pareja t1TJDPUFSBQJB Horas convenidas. Tel.

687 81 40 56

e: dolors.mas@gmail.com C/Coll i Pujol, 95 3r 3a · Badalona

Dra. M. CARME PARÉS Homeopatia Bioenergètica Auriculomedicina Tractament Abac-3 per Deixar de Fumar

Tel. 620 920 700

PUCHOL CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT

SERENTILL MAR, 23 - CENTRE VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 VIVES - JUAN VALERA (CANT. ÀFRICA), 197 - LA SALUT

DiÜRN DIUMENGES I FESTIUS De 9 del matí a 10 del vespre

www.carmepares.es

AGUILAR

Via Augusta 45

CONDON

C/. Francesc Planas i Casals, 104. Tel. 93 464 06 33. Hores convingudes

Badalona

FRANCESC LAYRET, 83 - CENTRE PTGE. RIU TER, 18-20 - LLOREDA

FERRÉ-CLAPES AV. MARTÍ PUJOL, 133 - CENTRE

GONZÁLEZ-JIMÉNEZ CANONGE BARANERA, 60 CENTRE

PUCHOL www.seguridadyderecho.es RECLAMACIÓN INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES www.seguridadyderecho.es COBRO A %. Primera visita gratuita C/ Vía Augusta, 4 (piso) (junto a parque Pompeu Fábra- final metro L-2) Tfno. 93 285 16 14 - 629 710 606

CRTA. ANTIGA DE VALÈNCIA, 31 LA SALUT VIAYNA - AV. PRES. COMPANYS, 45

NOCTURN De 10 del vespre d'avui a 9 del matí de l'endemà VIAYNA - AV. PRESIDENT COMPANYS, 45 | 41

1566.pag.40.41.42.indd 3

14/01/2013 14:21:44


>͛ĂŵŝŐĚĂůŝƟƐ

llós, i fins i tot es poden recobrir d’una capa de secrecions grogues, blanques o grises.Els símptomes de l’amigdalitis inclouen les amígdales inflamades, mal a l a g o l a i d i fi c ul t a t p e r empassar el menjar.Gran part dels casos d’amigdalitis són causats per la infecció amb un virus comú, però també pot causar amigdalitis una infecció bacteria-

na.Com que el tractament adequat per a l’amigdalitis depèn de la causa que l’hagi provocat, és important obtenir un diagnòstic ràpid i precís.La cirurgia per extirpar les amígdales generalment només es fa quan l’amigdalitis es pateix amb freqüència, quan no es respon a altres tractaments o perquè causa complicacions greus.

Novadent BDN

U R 24 GE H NC O R IA A S S

Es pateix d’amigdalitis quan s’inflamen les amígdales, a q u e s t e s p a r t s d e t e ixi t carnós que pengen dels dos costats de la part posterior de la gola i que tenen la funció d’ajudar l’organisme a lluitar contra els gèrmens que entren al cos a través de la boca.Durant l’amigdalitis o angines, les amígdales s’engrosseixen o inflamen i adquireixen un color verme-

CENTRO DENTAL E IMPLANTOLÓGICO PACK ANTICRISIS 2012 Primera visita + revisión GRATIS

Empaste 25€ Implante Dental 450€ Endodoncia 70 € Blanqueamiento 99 € Prótesis completa 199 € Higiene dental 25 € + OBSEQUIO SET LIMPIEZA Novadent BDN | Centro Dental e Implantológico Francesc Layret, 19-23, 1º 2ª - 08911 Badalona (junto ayuntamiento) www.novadentbdn.es

931 653 003

LINEAS BUS 1,2,4, B17, B25 B27, B29, B30, B31 METRO Linea 2 Pompeu Fabra

42 |

1566.pag.40.41.42.indd 4

14/01/2013 14:21:48


Quiro.1444.indd 1

14/01/2013 10:14:35

Es sorprendente cómo la gente viene a visitarme con todo tipo de problemas, desde ASMA, INSOMNIO, MIGRAÑAS, MAREOS, CIATICA, ANSIEDAD o DEPRESIÓN y, por supuesto, PROBLEMAS CERVICALES, HERNIAS DISCALES y DOLOR DE ESPALDA. Sin embargo, sin reparar demasiado en lo que le pasa a cada uno de ellos, siempre practico lo mismo. Busco las zonas de la columna que están bloqueadas y suavemente ayudo al cuerpo a corregir el problema sacando presión del sistema nervioso, permitiendo al cuerpo curarse por sí mismo. Los resultados son increíbles y la gente me agradece continuamente el ayudarles a mejorar su salud y recuperar una buena calidad de vida. Pero en realidad no he sido yo quien he curado nada ni a nadie. Todo lo que hago es permitir al cuerpo funcionar a su máximo potencial y completo estado de salud.

> Desde los 7 años sufro una enfermedad que me obliga a ir en silla de ruedas y me provoca dolores de espalda, cintura y cervicales. Además tengo asma crónica leve, incontinencia y retención de líquidos. Con la quiropráctica mi vida ha mejorado en todos los sentidos: poco a poco se están yendo los dolores, estoy más animada y he dejado casi todos los medicamentos. Marta, 36 años, Badalona

> ¡Soy un hombre nuevo! No me duelen las lumbares ni las piernas. He recuperado movilidad y mi calidad de vida ha aumentado mucho. ¡Y hoy ni siquiera pienso en operarme! Joan 63 años (Badalona)

> Cuando tenía 3 años llevaba casi un año con problemas de restreñimiento. El primer ajuste nos cambió la vida a todos: salí de la consulta pidiendo de ir al baño y ahora voy con la regularidad de un reloj. Clàudia, 6 años, Mataró.

> ¡Desde los 18 años, no me había sentido tan bien!!! Antes, pensaba hacer cosas, planeaba viajes ….. ¡Hoy los hago!!! Ha sido una gran mejora en mi calidad de vida. Muchas Gracias. Alba 25 años (Badalona)

Esto es lo que algunos de mis clientes dicen:

Laura, mi asistente, es la mejor. Es muy cariñosa, agradable y competente y te hará sentir bienvenido, como en casa.

¡NO SOLO SE TRATA DE BUENAS OFERTAS… SINO DE UN BUEN CUIDADO! Tengo absoluta confianza en mi habilidad para ayudarte en tu camino hacia una buena salud. Aprendí con un equipo excelente de doctores de todo el mundo. Nos especializamos en un cuidado específico y eficaz. Como resultado, me confían el cuidado desde recién nacidos hasta personas mayores y deportistas de élite.

Todo lo que espero es que aceptes mi oferta; quiero que experimentes lo fácil que es permitir a la quiropráctica cambiar tu vida y la de tu familia, tal y como lo hizo conmigo y la mía.

Aquí tienes la mejor parte, mi primera visita que incluye una sesión informativa, unas pruebas específicas con un escáner termográfico, un análisis de radiografías y un informe personal detallado por SOLO 35€ (precio normal 60€ - oferta válida hasta el 31 de enero 2013)

PROMOCIÓN ESPECIAL

¿Quieres saber si la quiropráctica es la solución a muchos de tus problemas?

Benefíciate de una oferta increíble

¿Cómo puede ayudarme la Quiropráctica?

PD: Esta oferta también es para tus familiares

(Doctor of Chiropractic – USA)

Laurence Goxes

¡Llámanos hoy y empezarás un camino hacia el bienestar y la calidad de vida!

C/ Méndez Núñez 33, Badalona – 93 384 37 75 www.quiropracticabadalona.com

Centro Quiropráctico de Badalona

t%PMPSEF&TQBMEB t%PMPSEF$VFMMP t%PMPSEFDBCF[B.JHSB×BT t)FSOJBTEJTDBMFT$JÈUJDB t"TNB t.BSFPT7ÏSUJHPT

Subluxación


Como reaccionar al sufrir un accidente Daniel Garcia Greblo Colegiado nº 1613 ICAMAT www.seyde.es

9-Accidentes en el ámbito del consumo. A l h a b l ar d e u n a c c i d e n te no solo debemos englobar los he c hos que pro d uzc an daños personales en caídas, accidentes de tráfico, entre otras, también se pueden producir accidentes al consumir un producto. Hay múltiples ejemplos de ac c id entes pro duc id os por consumir un producto, unos anunciados en prensa (como por ejemplo lesiones producidas por juguetes fabricados fuera de la unión europea, lesiones producidas por material pirotécnico defectuoso, ...) y otros procedentes de rumores (detección de ingredientes "extraños" en determinadas comidas de restaurantes de comida rápida, ...). Tomemos como presupuesto un consumidor que compra un producto de alimentación en un centro comercial aparente m e nte e n b u e n e s t ad o y dentro de la fecha apta para su consumo. Una vez en su domicilio, el comprador del producto se dispone a consu-

m ir l o, p u d i e n d o p a s ar d o s cosas: 1- El c o n s u m i d o r n o s e d a cuenta del desper fecto del producto, y lo consume, por ejemplo un cristal pequeño dentro de una botella de agua perfectamente precintada, produciéndole lesiones derivadas del defecto en el producto, en este caso pequeñas lesiones en aparato digestivo. Al haberse producido la lesión, siendo responsable el fabricante del producto, es posible solicitar una compensación económica a dicho fabricante, existiendo nexo causal entre

tResolución de TODO tipo de asuntos legales y mercantiles. tDERECHO MERCANTIL Y COMERCIAL tCONCURSO DE ACREEDORES tINSOLVENCIAS tCONTROL CIERRES EMPRESARIALES tNUEVOS PROYECTOS COMERCIALES tFINANCIACIONES MERCANTILES tCOMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL

e-mail: torrents@seyde.es - Telf.: 932 851 614 Móvil 629 71 06 06 - Fax 93 285 13 57 Web: www.seyde.es www.seyde.es VIA AUGUSTA, 4 - BADALONA (08911) (Junto a Parque Pompeu Fabra)

negligencia en la producción y el resultado de una lesión por consumir dicho producto. Dicha indemnización se puede calcular mediante un peritaje médico de valoración de daños corporales. 2-El consumidor se da cuenta del desperfecto del producto y no lo consume. En este caso no hay posibilidad de obtener ninguna indemnización al no producirse ninguna lesión ni daño (a excepción de producirse daños psicológicos/psiquiátricos por miedo a consumir dicho producto, p o r e j e m p l o, q u e d e b e r á n ser acreditados y peritados por especialistas). En caso tenemos derecho a la restitución de un producto similar al defectuoso (nos lo facilitará el fabricante o el centro comercial responsable), o incluso algunos fabricantes en modo de compensación "regalan" lotes de productos al consumidor afectado. Es recomendable ponerse en contac to con especialistas en responsabilidad civil para saber cómo actuar correctamente en estos supuestos de productos defectuosos.

44 |

1566.pag.44.indd 1

14/01/2013 14:55:56


Skoda Rapid

L’Skoda Rapid és un turisme amb carrosseria de cinc portes. Les dimensions són un tant inferiors a les d’un Skoda Octavia, tot i que l’interior és equiparable. Un dels elements que més destaca d’aquest vehicle és la capacitat del malater. Amb 550 litres de capacitat, estem parlant d’un dels maleters més grans del seu segment. A l’exterior, l’Skoda Rapid se’ns presenta com un vehicle discret, sense grans estridències ni elements que cridin especialment l’atenció. Lluny de ser una característica negativa, aquesta circumstància és tradueix en elegància. A l’interior, l’Skoda Rapid és confortable i ampli. El quadre de comandame presenta una imatge funcional, sense artificis i pràctica. Pel que fa a l’equipament, totes les opcions compten de sèrie amb aire condicionat, seient del conductor amb ajustament en altura, tancament centralitzat i comandament d’obertura a distància. L’Skoda Rapid permet triar entre quatre propulsors, tres a benzi-

na i un dièsel. Les opcions a benzina són aquestes: 1.2 de 75 cavalls, velocitat màxima de 175 km/h, acceleració de 0 a 100 en 13,9 segons i promig de consum de 6,1 litres. 1.2 de 85 cavalls. Velocitat punta de 183 km/h, acceleració de 0 a 11 en 12 segons i consum mitjà de 5 litres. 1.2 de 105 cavalls. Velocitat màxima de 195 km/h, acceleració en 10 segons i mig i consum mixt de 5 litres. En dièsel, de moment l’única possibilitat és l’1.6 TDi de 105 cavalls, que acredita una velocitat punta

de 190 km/h, una acceleració de 0 a 100 en 10 segons i mig i un consum mitjà que no arriba als 4 litres als 100 quilòmetres. Alguns dels elements de la seguretat de l’Skoda Rapid són: cinturons posteriors de tres punts, coixí frontal per al conductor i el passatger, coixins de seguretat de cap i laterals, al davant i al darrera. L’antibloquejament de frens i l’assistència a la frenada també s’equipen de sèrie en totes les opcions. Aquest és el cas, també del control d’estabilitat i del de tracció.

Desguaces Estalvia fins a un 75% en els teus recanvis Venda de recanvis i pneumàtics nous i d'ocasió Compra de vehicles per desballastament Servei de grua i tramitació de baixa GRATUIT Tel. 93.387.43.55 Fax. 93.387.43.50 www.elrecanvi.com

Pge. Rodó 1 i 3 Rambla San Juan 254 089 BADALONA | 45

1566.pag.45.indd 1

14/01/2013 14:59:05


horòscops ÀRIES (21/3 al 20/4) Assentar les bases d ’una relació de parella resulta fà cil si confies en l’altre. Planteja-t’ho. Treball: et convÊ sortir de la teva actitud derrotista; alguna cosa nova e s p e r f i l ae n e l te u horitzó professional J IBT EJMtMVTJPOBSUF JDPMtMBCPSBS

CRANC (22/6 al 21/7) Al final acabes aconseguint el que vols, sempre que no siguin fantasies irrealitzables. Tr e b a l l: has d ’a f l u i x a r e l r i t m e per mantenirte USBORVJM t MB J TFOTF que ningú t’atropelli. Aprèn a delegar per tenir mÊs temps.

TAURE (21/4 al 20/5)

LLEĂ“ (23/7 al 23/8)

Aquests dies ho tens fà cil p e r l l a n ç a r- t e a conquerir el teu objectiu. Que una tro bad a for tuït a no et passi desapercebuda. Treball: tens l’atenció molt dispersa. Pots cometre un error i s e n t i r- t e f a t a l p e r això.

BESSONS (22/5 al 21/6) Mantingues el cap fred per prendre una decisió que afecta a la teva relació de parella. No et deixis por tar per la rancúnia. Treball: una situació delicada que afecta a un company pot influirte, no t’alteris i ajuda si pots.

El missatge de la setmana: l’amor i la felicitat no tenen data de caducitat. Projec ta sempre el mÊs positiu. Tr e b a l l : e s t a n esperant de tu un projecte molt creatiu. Reflexio na i genera noves i millors idees.

VERGE (24/8 al 23/9)

MĂłvil 670 068 513

CAPRICORN (22/12 al 20/1)

Un instant de felicitat Ês etern si el conserves en el cor, però no pots viure del passat. Mira cap al futur. Tr e b a l l: q u a n s a p s que has fet les coses bÊ, et sents segura i confiada. Mira les dificultats com a reptes.

La via del cor Ês la que t ’ajud a a resoldre problemes setimentals. Demostra el teu amor amb s e nzill e s a i g e sto s mÊs que amb regals. Treball: ne c es sites una renovació, has de creure en les teves possibilitats i activar-te.

ESCORPĂ? (24/10 al 22/11)

AQUARI (21/1 al 19/2)

Una relació q u e n o s’ha tancat adequadament pot rebrotar. Vigila amb la forma en què t ’e x p r e s s e s s i n o pretens re pren dre l a . Tr e b a l l : b o n a setmana per tancar acords, però no per a projectes nous. Paciència.

L’amor irromp am b forç a en la teva vida, sempre que estiguis disposada a deixarl ’ h o e n t r a r, i Ê s e l que et convÊ. El teu cor està buscant viure màgicament. Tr e b a l l : c o n s t à n cia i intuïció són FYD F M t M F O U T  F J O F T  J tu les tens.

SAGITARI (23/11 al 21/12)

Una reconciliació Ês cosa de dos, però si obres el teu cor i saps expressar els teus sentiments, revitalitzaràs la teva r e l a c i ó. Tr e b a l l: e l que semblava un obstacle es simplificarà, i podràs donarli la volta al problema.

Horas convenidas

BALANÇA (24/9 al 23/10)

Si tens una cita amorosa, pot resultar diferent del que e s p er ave s, s u p o s a quelcom tan nou que et desconcertarà . Treball: es per filen nous projectes que necessiten constància i tenacitat. És el m o m e n t d ’a c t i v a rte.

tarot

PEIXOS (20/2 al 20/3) La nostĂ lgia del passat pot ser for ta aquests dies. Un amor de del passat podria estar mĂŠs present del que desitjaries. Treball: una setmana de molts assumptes per atendre, procura mantenir-te alerta per no cometre errors.

anuncia’t

en aquesta secciĂł

93 464 69 79 - 93 464 69 83 www.eltotdigital.com / badalona@eltotdigital.com

46 |

1566.pag.46.47.indd 2

15/01/2013 10:10:27


La méteo de la setmana: del 7 al 13 de gener Meteorologia Oriol Rodríguez

Per fi han arribat les primeres pluges de l’any, 28 dies després de l’última ploguda! L’anticicló, ferm i tossut, ens ha portat estabilitat durant força setmanes i començàvem dilluns el “postnadal” amb un ambient primaveral, seguint amb la tònica dels dies anteriors. Tot i això, a mesura que anaven passant els dies la temperatura anava baixant, tan de dia com de nit, arreu del territori. Això ja va fer que tinguéssim matinades més fredes, pròpies de l’hivern, amb mínimes de 3ºC a 6ºC, però de dia el termòmetre encara marcava valors de 14ºC a 16ºC. No va ser fins dissabte, després d’una nit ben freda, quan les coses varen començar a canviar: un front s’acostava per l’oest i ens acabaria

Mirant al cel...

obrint les portes a una baixada de les temperatures. Diumenge vam tenir un dia ben rúfol arreu i amb pluges febles que varen deixar entre 4 i 5mm. Sens dubte que la mica d’aigua caiguda ajudarà a pal·liar la set dels boscos... Temp màx

17.1ºC el dia 7

Temp mín

5.2ºC el dia 12

Hr màx

89% el dia 8

Hr mín

39% el dia 11

Press atm màx 1026.4hPa dia 8 Press atm mín 1007.0hPa dia 13 Vent màx

46.7km/h (oest) el dia 9

Precip màx 24h 4.7 l/m2 Precip anual

4.7 l/m2

*Dades de l’estació meteorològica Badalona - Centre

Les baixes temperatures de diumenge, juntament amb les precipitacions, varen donar lloc a les primeres nevades a cotes relativament baixes (al voltant dels 600 a 800 metres). El massís dels Ports, les Muntanyes de Prades, Montserrat, Sant Llorenç del Munt i el Montseny varen quedar enfarinats per una capa de neu d’entre 1 i 10cm. A la imatge veiem el Tossal de la Baltasana (1202m) ben nevat, a Prades. Imatge de www.meteoprades.net.

Ompliu les caselles buides del recuadre de 9x9 quadrats amb xifres de l'1 al 9. No s'ha de repetir cap número en una mateixa fila - horitzontal o vertical - ni subcuadricula de 3x3. Nivell fàcil

Nivell difícil

TAROTVIDENCIA TULUZBLANCA

806 405 653 VISA 902 73 74 76 /93 122 00 96 CHAT SUSANA 27771 RESPONDO PERSONALMENTE SINCERA Y HONESTA

ANUNCIA'T EN AQUEST DIRECTORI AMB MIG RECUADRE PER 7,50 €

tTarot t"NVMFUPT Providència, 158 - Badalona Tel. 93 127 66 45 t.JOFSBMFT

10% descuento en todos los artículos

(L2

Pep Ventura) | 47

1566.pag.46.47.indd 3

15/01/2013 10:10:34


TVB_1564.indd 1

15/01/2013 13:33:26


Legal >͛ĂĐĐŝſŶĞŐĂƚžƌŝĂĐŽŶƚƌĂůĞƐŝŵŵŝƐƐŝŽŶƐŝů͘ůĞŐşƟŵĞƐ Gabinete Jurídico Hernández Vicente hv@gabinete.net

L’ a c c i ó n e g a t ò r i a e s t à regulada a l’article 544-4 y següents del Codi Civil de Catalunya i és una acció que permet als propietaris d’una finca fer cessar les immissions il.legítimes que pateixen i exigir que no es tornin a repetir. En primer lloc cal tenir en compte qué s’enten per immissió il.legítima. Ens referim als fums, sorolls, gasos, vapors, olors, escalfor, tremolor, ones electromagnètiques, llum i altres semblants que són p r o d uïd e s i l.l e gít i m a m e n t pels veïns i que causen un perjudici. Hi ha immissions que són legítimes, com per exemple aquelles que són innòcues; les que causen perjudicis no substancials; aquelles que s ó n c o n s e q ü è n c i a d e l ’ú s normal de la finca veïna o aquelles que provenen d’una

instal.lació autoritzada per l’administració. En aquests dos últims casos els veïns afectats tindran dret a una compensació económica. Per poder interposar l’acció negatòria cal que les immisions siguin il.legítimes i, a més, provoquin un dany. Per tant, totes les immissions c i t ad e s a l ter c er p ar àg r af

quedarien excloses com a motiu per interposar l’acció. Aquesta acció pot exercitar-se mentre duri la pertorbació. Si ens trobem en el cas que la pertorbació ja ha desaparegut, el perjudicat disposa d’un termini de tres anys des de que té coneixement d’aquesta per poder reclamar la indemnització pels danys produïts a causa de la immissió.

Abogados $FFLGHQWHV7Ui¿FRā/DERUDOHV Administración Comunidades *HVWLyQGHDOTXLOHUHV c/ Coll i Pujol, 101 08912 Badalona Tel 93 399 54 96 Fax 93 460 77 84 www.gabinete.net hv@gabinete.net

El Gabinete Jurídico Hernández Vicente es un desp ac ho profesional fund ado en el año 19 9 2. Contamos con un equipo completo de profesionales especializados en cada una de las disciplinas con el objetivo de ofrecer un servicio integral de calidad y satisfacer todas las necesidades legales de nuestros clientes. Nuestro trabajo se basa en premisas de compromiso y seriedad con el cliente. Por ello, tratamos cada caso de forma individual y con una atención personalizada.

| 49

1566.pag.49.indd 1

14/01/2013 15:15:02


Més del 50% dels espanyols pensa que el preu de l’habitatge seguirà disminuint durant el 2013 Segons els resultats de l’indicador de confiança del consumidor realitzat pel CIS durant el mes de desembre, el 52,7% dels entrevistats creu que els preus del sector immobiliari seguiran dismin u i n t d u r a n t e l 2 013 . E l s motius principals de la reducció prevista seran la disminució de la demanda (40,9%), la pèrdua de poder adquisitiu (31,4%) i l’existència d’un estoc excessiu en matèria d’habitatge (27,8%). Per conseqüent, la caiguda dels preus es troba vinculada a la mala percepció de l’estat de l’economia, l’índex de la situació actual es situa en

un 26,7% –gairebé vint punts per sota que fa un any –, i a l’escassa confiança dels usuaris entrevistats, l’índex de confiança es troba sota mínims situant-se en un 44,3%, set dècimes menys que en el mes anterior (45%) i gairebé trenta punts per sota que en el desembre de 2011 ( 71%). Una crítica situació econòmica i una gran desconfiança que provoquen que l a m aj o r i a d e l s e s p a nyo l s (97,3%) declari que no preveu comprar-se una casa durant el 2013. To t i q u e l a g r a n m a j o r i a percep negativament la situació econòmica actual, afronta

el futur amb un cert optimisme. Després d’haver caigut al 50,8% al juliol d ’aquest any, l’índex d’expectatives no ha deixat d’augmentar des d’aleshores situant-se avui en 61,9%, un 0,6% més que en el mes anterior.

C/ Guifré, 211 Badalona Tel. 93 383 28 06 - 93 383 04 68

www.promocat.es

44Mpts (265.000€)

PISOS EN LLOGUER CENTRE:70m², 2hab, exterior, calef i a/c, tot reformat.700€ PEP VENTURA:4hab, bany i aseo, menjador de 18m²,balcó,asc, reformat.780€ LA PLANA: 3hab, conservat en bon estat amb ascensor.685€ PEP VENTURA: 60m², 3hab, reformat, ascensor.700€ PEP VENTURA PART ALTA:3hab, pis conservat amb ascensor.480€ MORERA:70m², 3hab, reformat amb mobles, asc.650€ ST.CRIST: Pis de 3hab conservat en bon estat, calef.500€ ST.ROC:75m², 3hab, tot reformat i amb mobles, ascensor.650€ PEP VENTURA:90m², 3hab, bany i aseo, menjador amb balcó.Asc.650€

PEP VENTURA MORERA PART A PROP METRO BAIXA Ref B-2377: Ref B-2355: Pis conservat Pis de 65m², de 120m², 4hab, 3hab, cuina i 2banys, cuina bany conservats, office, menjador de tot exterior amb 30m² ext a balcó, tot molta llum, exterior amb molt ascensor,. de sol. Ascensor. 14.2Mpts 31.3Mpts (85.000€) (188.000€) Oportunitat PEP VENTURA Ref B-2353:Pis seminou amb pk i zona comunitària, 2hab dobles ext amb armaris empotrats, bany i cuina office arreglats, menjador de 24m² ext a balcó gran, parquet, faig, alumini, calef i a/c, ascensor. 41.6Mpts (250.000€)

CENTRE LA CENTRE PLANALA Ref PLANA Ref B-de B-2347:Pis 2347:Pis de 4hab 4hab exteriors, bany ibany aseo,i exteriors, cuina reformada aseo, cuina reformadaamb ambgaleria, galeria, menjador ext, menjador ext, calef calef gres i a/c, gresi a/c, alumini, alumini, per per entrar a viure, entrar a viure, ascensor. ascensor. 52.5Mpts 52.5Mpts (315.000€) (315.000€)

PEP VENTURA CENTRE LOFT D’OBRA SEMINOVA Ref B-2376: Loft d’ una hab ext, bany + aseo, menjador amb cuina americana i sortida a terrassa de 17m², a/c amb bomba calor.Asc. 20Mpts (120.000€)

OPORTUNITAT ÚNICAPEP VENTURA –METRO Ref B-2348: Casa nova a estrenar de 3 hab, bany complet, cuina americana, menjador amb sortida a pati de 25m², a/a amb bomba calor, traster i terrassa de 75m².

PEP VENTURA SALESIANS Ref B-2326:Pis de 75m², 2hab, bany complert, cuina office ext a galeria de 7m², menjador de 24m² ext a balcó gran de 8m², a/c, calef, alumini, roure, i marbre, ascensor, finca seminova. 36.5Mpts (219.500€)

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m² amb 3hab, cuina ext en bon estat, 2 banys en bon estat, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure. 23.3Mpts (140.000€)

PLÇ. PEP VENTURA Ref B-2220: Pis de 85m², 4hab (2 dobles), cuina i bany d’origen, menjador de 20m² ext a balcó, ascensor. 29.1Mpts (175.000€)

OPORTUNITAT PEP VENTURA PART ALTA Rf B-2306: Pis conservat en bon estat de 2hab, a/c amb bomba calor, finca amb ascensor. 12.6Mpts (72.000€)

CASA AL MERCAT TORNER Ref B-2226: Casa de 260m² en PB+1+ sótan, terrat de 20m² i pati de 13m², 4hab, 2 banys , cuina, menjador d’estiu i d’hivern, es pot edificar PB+2+ golfes. 50Mpts (300.000€)

LA PLANA Ref B-2374: Pis de 120m² + 32m² de terrassa, 4hab,aseo i bany reformats, cuina office nova ext, menjador de 22m² ext a terrassa, per entrar a viure. 45.8Mpts (275.000€)

50 |

1566.pag.50 - 53.indd 2

15/01/2013 15:27:01


Per vendre un habitatge, el que cal és convicció Haver de posar a la venta un habitatge i obtenir-ne el benefici esperat, no resulta una tasca gens fàcil. Per aconseguir-ho cal que afrontem aquesta empresa amb la convicció de que oferim un immoble amb unes condicions excel·lents i que durant el procés de venta no ens trobarem amb excessius contratemps –informa el bloc de l’agent immobiliari nordamericà Bob Kelly. Ens preocupa rebre ofertes amb un valor inferior al previst? A l’hora de vendre un habitatge solen aflorar tots els seus defectes, inclús aquells més insignific ants. Perquè la descoberta de nous desperfec tes, que fins aleshores h avíe m i g n o r at , n o d i s m i nueixi el valor de l’immoble

que volem vendre, cal que abans de posar-lo a la venta contractem un inspector que ens indiqui quins són aquells defectes que hauríem de corregir. No estem segurs de quin preu podem demanar pel nostre pis? En un període de recessió com l’actual, els potencials compradors d’un habitatge procuren aprofitar-se de la c onjuntura ec onòmic a per aconseguir el millor preu possible. Aleshores, podem sentir-nos decebuts al rebre una ofer ta molt inferior al previst. Per inte nt ar c o or d inar l e s nostres aspiracions amb el p r e u q u e e l m er c at p o d r à acabar pagant-nos, cal que abans d’acceptar o rebutjar cap ofer ta consultem a un

taxador quin és el preu real del nostre immoble. No sabem com adequar el n o s t r e h a b i t a tg e p e r q u è ofereixi el millor aspecte possible? Sovint pensem que per mostrar el nostre pis només cal aplicar les tècniques de Home Staging per despersonalitzar-lo. No obstant, la qualitat de la seva aparença també depèn de la seva calidesa, de la seva vitalitat. Pe r aq u e s t m ot i u, r e s u l t a recomanable contractar els s e r ve i s d ’u n p r o fe s s i o n a l perquè ens asseguri que hem sabut adequar correctament el nostre pis esborrant qualsevol rastre de la seva v i d a a n t e r i o r, p e r ò s e n s e c o n v e r t i r- l o e n u n e s p a i massa fred.

Jaume Montserrat i Vives Gestor Administratiu Col.legiat Assessor Fiscal Agent de la Propietat Immobiliària Administrador de Finques ASSESSOREM LES OPERACIONS IMMOBILIÀRIES EN TOTS ELS ASPECTES ✓ FISCAL ✓ LEGAL ✓ FINANCER ✓ ADMINISTRATIU

LOCALS EN LLOGUER C/FRANCESC DE PAULA (jto C/Mar) 1ªplanta, 200m2 (140m2+60m2) aprox. Molta lluminositat ................................................................. 2.500 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ. 95m2 aprox., entresol .................................. 480 e RBLA. ST. JOAN/GUIXERES. 36m2 aprox., zona de pas.............. 550 e SISTRELLS 60 m2 aprox. ................................................................... 300 e BARRI BONAVISTA, 25m2 aprox., en perfecte estat ..................... 350 e C/HAVANA, 30m2 aprox. ................................................................... 480 e REPÚBLICA PORTUGUESA, 100m2 aprox. ...................................500 e C/ GIRONA, BUFALÀ, 190m2 aprox., almacén o similar ...............800 e C/ SELVA (SANT CRIST), 100m2 aprox...........................................500 e C/ ALFONS XII, 120m2 planta + 120m2 de sótano ........................... 800e C/ ALFONS XII 35 m2 aprox., Molt comercial. Davant MertcatTorner......750 e C/ FRANCESC LAYRET 200m2 aprox. A reformar. .....................................980 e C/ TRAVESSERA MONTIGALÀ 40m2 aprox., ideal negoci ......................575 e C/ BATLLÒRIA 180m2 aprox., porta elèctrica, gual.......................................990 e C/ NELSON MANDELA (Bufalà) peixateria totalment montada ............500 e C/ CASTILLEJOS (Bufalà) 200 m2, diàfan, 5,7 d'alçada.............................800 e C/ Dr. ROBERT/C. SARDANA Forn de pa semi equipat, 2 portes d'accés, 30m2....500 e C/ CORTIJO (JUNT C/ MAR) 40m2 aprox., AA, ideal negocio .....600 e C/ COLL I PUJOL oficina en lloguer, 25 m2 aprox., AA, davant Can Llamas ...295 e

PISOS I CASES EN LLOGUER C/ ÀNGEL GUIMERÀ, sobreàtic, 95m2 aprox., 3 hab., 2 banys, terrassa 12 m2 650 e C/ ALFONS XII, 4 hab., 2 banys, balcó, exterior ............................. 650 e C/ ÀNGEL GUIMERÀ, 50m2, 2 hab., balcó ......................................500 e PASATGE VENTÓS MIR, 3 hab., semi moblat, 2º pis, sense ascensor ...600 e C/ VIRIATO (BUFALÀ), entlo., 3 hab., exterior................................. 550 e C/ SALVADOR SEGUÍ, 3er pis, sense ascensor, 4 hab., exterior ..................600 e

★ COMPRA ★ VENDA ★ LLOGUER ★ TRASPASSOS

★ ADMINISTRACIONS ★ ASSESSORAMENT ★ i GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

C/ PASSATGE SANT JORDI (BUFALÀ), 3 hab., 1er sense ascensor........500 e C/ NAVATA (LLOREDA), baixos, 2 hab., reformat integral. Per estrenar. Plaça pàrquing inclòs ...........................................................................600 e

PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER PARKINGS I TRASTERS EN LLOGUER, PLAÇA LA PLANA .. 150 e TRASTER, 3m2 aprox. ...........................................................................50 e PARKING PL. LA PLANA, plaça gran ..............................................110 e PARKING PL. LA PLANA, plaça moto ...............................................40 e

NAUS EN LLOGUER POL. BONAVISTA, costat autopista, 741 m2, 3 plantes + pati + 10 places de aparc.3.400e

VENDA PARKINGS PEP VENTURA .........................................................17.500 e C/ MÉNDEZ NUÑEZ Obra nova , dúplex, 3 hab., 2 banys, calef., A/A, 80 m2 aprox., terrssa 75m2, park. inclòs ........................................ 360.000 e OPORTUNITAT! SOBREÀTIC, 96 m2, 3-4 hab., 2 banys, C/ Àngel Guimerà (Sant Crist) , terraza de 12 m2, ascensor ....................................182.000 e C/ MILÀ i FONTANALS 80m2,aprox.,3hab.,1bany,A/A,asc.r,vistesalmar,exterior160.000 e C/ INDUSTRIA Local/vivenda 152 m2, preparat per a bar, sortida de fums..........180.000 e PÀRQUING Av. Marquès de Montroig, plaça triple, 38m2........48.000 e C/ OLIVERA SISTRELLS local 80m2,ideal magatzem o producció..59.000 e C/ Dr. ROBERT/DR. DAUDI (xamfrà)45m2aprox.,forndepaigranja,semiequipat .95.000 e C/ SELVA local, 290m2, zona càrrega i gual ............................. 360.000 e C/ AV. CATALUNYA local, 27m2 aprox., ideal negoci. Zona comercial...62.000 e C/ ROSELLA 3 hab., 1 bany, exterior, 1er amb ascensor. A reformar........85.000 e C/ CARLES I (SANT CRIST) 50m2 aprox. ......................................................50.000 e

HORARI: 9 a 13 i de 15 a 19 HORES - Plaça Baró de Maldà nº 3 - 08912 BADALONA

Tels. 93 387 66 45 - 93 399 49 11 - 636 85 55 99 - FAX 93 399 48 15 · www.gestoriamontserrat.com | 51

1566.pag.50 - 53.indd 3

15/01/2013 15:27:03


CONSULTING Y GESTIÓN INTEGRAL 87, S.L. PRESIDENT COMPANYS, 124, 1º 5ª - BADALONA / FAX 93 384 75 31 HORARIO DE OFICINA DE 8 A 15,30 HORAS JORGE FILELLA MAS

93 384 75 30

OFERTA DE LA SEMANA PISOS EN VENTA Y ALQUILER EN VENTA VIVIENDA BADALONA C/ MURILLO, PLANTA BAJA, 125 MTS DIAFONO, TERRAZA, SOTANO DE 125 MTS, DIAFONO, OBRA PENDIENTE TERMINAR 253.000 €. TERMINADA, 330.000 €.

PISO EN ALQUILER EN SANTA COLOMA C/ JOAN RAFOLS AL LADO DE LA RAMBLA, TODO REFORMADO, 60 MTS 2 HABITACIONES, BAÑO, COCINA COMPLETA, 550 €. AL MES

PISO EN ALQUILER EN PINEDA DE MAR C/ JUSTICIA, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA, 500 €. AL MES

OFERTA DE LA SEMANA LOCALES Y NAVES EN VENTA Y ALQUILER SOLAR EN VENTA, EN BADALONA DELANTE DEL MAR EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS, 13 VIVIENDAS 1.000.000 €. LOCAL EN ALQUILER, EN BADALONA C/ALFONSO XII, AL LADO DEL MERCADO MUNICIPAL ZONA PEP VENTURA, 90 MTS, 2ª PLANTA IDEAL PARA DESPACHO O CONSULTORIO MEDICO

LOCAL EN ALQUILER EN CARDEDEU, PJE PAU PICASO, 180 MTS, 50 MTS PLANTA BAJA CON 4 DESPACHOS, 1 LAVABO Y SOTANO DE 130 MTS, CON 7 DESPACHOS, LAVABOS Y DUCHAS, TODOS LOS SUMINISTROS, ALQUILER 1000 €. AL MES.

DESPACHO EN ALQUILER EN BADALONA, C/ IGNACIO IGLESIAS, 12 MTRS, TRES DIAS A LA SEMANA, AGUA, LUZ, RECEPCIONISTA INCLUIDA, MUY CENTRICO, ALQUILER 380 €. AL MES

CONSULTAR PRECIOS 52 |

1566.pag.50 - 53.indd 4

15/01/2013 15:27:08


(

"ENJOJTUSBEPST"TTPDJBUT "HFOUEFMB1SPQJFUBU*NNPCJMJĂ‹SJB"1* Vol llogar el seu pis? Faci-ho sense por. Li garantim el cobrament del lloguer cada mes. MĂ xima eficacia i serietat. Tenim una amplia borsa de llogaters. Professionals des de 1967

VENDA DÚPLEX C/RIERA MATAMOROS, 100 m ,4 hab, 2 banys cuina, Terrassa, calefaccio .......................................................................................................... 480,000₏ CASA CÉNTRICA, 3 hab, 1 bany, aseo de cortesía, a.a, calefaccio, amoblat, per estrenar .................................................................................................. 450,000₏ CASA AL CENTRE: 3 habitacions, un bany, salo menjador, badiu........... 180.000₏ CASAS C/ CARME: de tres plantes ........................................................ 540.000₏ C/PRIM LOCAL+ pis+golfes ................................................................... 595.000₏ PIS AL C/IGNASI IGLESIAS 3 hab, 2 banys ............................................ 300.000₏

LLOGUER

PISOS

PIS A SANTA COLOMA: , carrer ciutadella baixa 3 hab, 1 bany, ascensor, cuina, menjador i hab matrimoni, ben conservat ............................ 700â‚Ź+gastos escala. PIS CARRER SANT FRANCESÇ D’ASSIS: 70m2, 2hab, pintat, ben conservat, per entrar a viure ............................................................... 800â‚Ź+ despeses d’escala. PIS C/ SANT BRU, Tipo loff, menjador gran, cuina i lavabo grans, balco, 1 hab 500â‚Ź PIS PEP VENTURA: 3 hab, bany, cuina, menjador, conservat, tot amoblat .... 700â‚Ź PIS C/SANT BRU, 2 habitacio, bany reformat, cuina office, balco gran , a.a, calefaccio ................................................................................................................. 600â‚Ź PIS CARRER GĂœELL I FERRER, 1 hab, bany, Terrassa, amoblat ...................... 750â‚Ź PLAÇA BĂ RBARA, 2hab, cuina office, bany, terraza gran ............................. 450â‚Ź LOCAL C/JOAN PEIRĂ“: 200m, despatx + zona oberta, ideal taller mecanic o magatzem‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌A CONSULTAR

LOCALS I GARATGES GARATGE: C/ PONENT plaza mitjana ........................................................... 85â‚Ź GARATGE: C/SANT PAU cotxe o moto .......................................A CONSULTAR GARATGE: C/ MARQUĂˆS DE MONTROIG................................................... 90â‚Ź LOCAL: S GONÇAL, 100m2, bany, magatzem, molt lluminĂłs ......500â‚Ź NEGOCIABLES LOCAL Coll i Pujol .................................................................................... 450â‚Ź

Via Augusta 8, Lletra B1r (Galeries Victòria) Tel. 93 384 64 14 'BYt#BEBMPOB

F INQUES R OJAS ASSESSORAMENT i GESTIĂ“ IMMOBILIĂ€RIA

C/. Alfonso XII, 6 bajos - 08912 BADALONA 93 388 03 04 - 93 388 07 00 - 629 079 049 - Fax 93 464 19 04 www.fincas-rojas.es LOCALES EN ALQUILER Y VENTA

C/. CIRCUNVALACIĂ“N – JĂşpiter -180 m.2 aseo, ideal almacĂŠn, comercio, etc. (posibilidad salida de humos) .. ....................................................................................ALQUILER el mejor precio. GANGA â‚Ź VENTA 60.000 â‚Ź C/. CALD. DE LA BARCA – 180 m.2 diĂĄfanos, 2 puertas, aseo, (ideal comercio, supermercado, etc.) alq. ...... ................................................................................................................................ 550 euros posibilidad venta C/. ISAAC PERAL – JTO. PABELLĂ“N OLĂ?MPICO - local de 100 m.2, aseo, puerta a la calle, entrada de vehĂ­culos, ideal (taller mecĂĄnico, almacĂŠn etc,) ............................................................................................................ 500 â‚Ź GUIFRÉ - PONENT -OCUGQKFGCNRGSWGĂŒQCNOCEĂƒPEQOGTEKQQĹżEKPCUGVE ................................... 500 â‚Ź ARTIGAS – SIMANCAS – 200 m.2 (ideal supermercado, fruta, etc.) .......................................................... 500 â‚Ź BUFALĂ€ – CASTILLEJOS – 130 m.2 /ideal empresa de servicios) ............................................................ 500 â‚Ź GRAL. WEYLER / LLEFIĂ€ – 55 M.2, aseo, vidriera, ideal pequeĂąo comercio ............................................ 500 â‚Ź C/.CORTIJO – JTO C/. DEL MAR – 2 pequeĂąos locales uno de 24m2. y el otro de 37 m.2 – alquiler ................ ........................................................................................................................................................NEGOCIABLE C/. IGNACI DE LOIOLA – CENTRO – 200 m.2- salida de humos, sin vecinos, ideal restauraciĂłn, supermercado, etc.............................................................................................................................................................. 2.000 â‚Ź NAVES INDUSTRIALES POLĂ?GONO CAN RIBĂ“ desde 300 m.2 ..................................... ALQUILER A 6 â‚Ź m2 CENTRO – SANTA ANA – local del 150 m2 (iniciado para Restauracio) a dos calles, 2 aseos, salida de emergencia, salida de humos .........................................................................................650 â‚Ź Carencia para terminar obras.

VIVIENDAS EN ALQUILER

ESTUDIO – JTO. AYUNTAMIENTO – 1 hab. armario empotrado, com. coc. Americana con electrodomesticos, baĂąo .............................................................................................................................................................. 550 â‚Ź SISTRELLS – ATICO – TERRAZA 50 m.2 – 2 hab., com., coc., baĂąo, asc., buen estado .......................... 600 â‚Ź BARCELONA – GRAN VIA – Jto. Plaza de toros – NUEVO PARA ESTRENAR – 2 hab. 2 baĂąos (suites), com., balc., bomba calor/frio, asc., (ideal para compartir) .................................................................................... 800 â‚Ź LLEFIĂ€ – MontaĂąa -3 hab. Com., balc., coc., baĂąo, asc., todo ext. buen estado...................................... 560 â‚Ź PEP VENTURA – BALDOMERO SOLĂ€ – 65 m2 – 3 hab., com., balc., coc., baĂąo, asc. Muy buen estado, Jto. Metro ............................................................................................................................................................. 600 â‚Ź PEP VENTURA – %.CVTKNNCGFKĹżEKQ#DCEWUĹŒJCD%QOEQEDCĂŒQVGTTC\CCUE\QPCEQOWPKVCTKCFGNCXCFQ ideal pareja o persona sola, en perfecto estado ...600 â‚Ź. MAS GASTOS. POSIBILIDAD PLAZA DE PARKING. CENTRO – C/. COLĂ’N – 4 hab,. Com., coc., baĂąo., SEMI / AMUEBLADO, asc., buen estado.................. 650 â‚Ź JTO. PEP VENTURA – 4 hab., com., balc., coc., baĂąo, asc., todo ext., muy buen estado ................................... ............................................................................................................................680 â‚Ź POSIBILIDAD PARKING. MARQUES DE MONTROIG – viviendas San Jaime – 60 m.2 – 3 hab., com., coc., baĂąo, asc. ................. 550 â‚Ź JTO. PEP VENTURA – C /. JOCS FLORALS – 4 hab., com., balc., coc., baĂąo, calefac., asc., perfecto estado. ...................................................................................................................................................................... 700 â‚Ź

VISITE NUESTRA PĂ GINA WEB PARA VIVIENDAS EN VENTA ttttttAMPLIA

OFERTA

tttttt

TRAMITACIĂ“N HIPOTECAS - TERRENOS - ABOGADO - TASACIONES - PLAZAS DE PARKING - ADMINISTRACIONES - CONSĂšLTENOS

| 53

1566.pag.50 - 53.indd 5

15/01/2013 15:27:13


Immobiliaris

Treball

Immobiliaris Compra - Venta LA PLANA CASA E S P E C TA C U L A R R E F B-2327:Terreny de 396m² a m b 75 0 m ² e d i f i c a t s e n PB+1er+GOLFES+SÒTAN i JARDÍ de 250m², terrat de 50m² i terrassa de 50m², 12hab, 4 banys, pk per diversos cotxes. Preu a consultar TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 OFERTA PEP VENTURA PART ALTA RF B-2306: Pis conservat en bon estat de 2hab, a/c amb bomba calor, finca amb ascensor.12Mpts(72.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTUR A- METRO REF B-2137: Pis de 90m² amb 4hab, cuina i 2 banys conservats, menjador de 22m² ext a balcó, a/c i calef, roure, alumini,finca amb ascensor .37.9Mptes (228.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 OPORTUNITAT ÚNICA- PEP VENTURA – METRO REF B-2348: Casa nova a estrenar de 3 hab, bany complert, cuina americana, menjador amb sortida a pati de 25m², a/a amb bomba calor, traster i terrassa de 75m².44Mpts (265.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA SALESIANS REF B-2218: Pis de 75m² amb 3hab, cuina i bany arreglats, menjador de 20m² ex t, parquet, riere, alumini, a/c amb bomba calor, per entrar a viure, ascensor.34.6Mpts (208.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 R E F. 2 6 2 7- S I S T R E L L S piso 3 habitaciones reformado ascensor balcon exterior 135.000 € TEL. 93 460 06 96

54 |

Economics_Nou.indd 54

Motor

Varis

PEP VENTUR A A PROP METRO REF B-2291:Dúplex de 140m², 4 hab(2 dobles), 2 banys compler ts, cuina of fice nova, menjador de 35m² ex t, parquet i gres, alumini, embero, a /c i c a l e f. 5 5 M p t s (3 3 0 . 0 0 0 € ) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 M E R CAT T O R N E R R E F B-2361: Casa 120m², 3hab, 2 banys i aseo, cuina office r e fo r m ad a ex t a p at i d e 27m², menjador de 25m² ext a balcó, roure, calef i a /c, golfes de 25m² ext a terrassa de 15m² .63.9Mpts (384.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 L L E F I À PA R T B A I X A REF B-2358: Pis de 80m², 3hab, cuina i bany per actualitzar, 20m² ext a balcó gran, gres, finca amb ascensor.20Mpts(120.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 P E P V E N T U R A SALESIANS REF B-2357: Estudi de 2hab arreglat en bon estat, gres, faig, alumini, a /c amb bomba calor. 13.2Mpts (79.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA REF B-2355: Pis de 65m², 3hab, tot exterior, cuina i bany conser vats, ascensor.14.2Mpts(85.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA –PROGRÉS REF B-2337:Pis de 70m², 3hab, per reformar ideal parelles.17.6Mpts(106.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

Amistats

Classes

PEP VENTURA GORG REF B-2338: Pis tipus casa de 85m² amb 3hab, cuina ext en bon estat, 2 banys en bon estat, menjador de 18m² a balcó cobert, per entrar a viure.23.3Mpts(140.000€) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

FRONT MARÍTIM REF B-2019: Pis de 110m² amb 3 hab, 2 banys, cuina office, menjador de 28m² ext a balcó gran de 10m², a /c i calef, parquet, alumini i cirerer, ascensor, zona comunitària amb piscina.49Mpts(295.000€) Pk opcional. TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 TRASTERO EN VENTA Salida Badalona nord, frente campo de futbol, 4m2, particular 10.000euros TEL. 656 84 74 99 TRASTERO EN VENTA Salida Badalona nord, frente campo de futbol, 4m2, particular 10.000euros TEL. 656 84 74 99 SE VENDE BAJO con local comunicado con la vivienda acceso desde local también en llefia, piso 73 metros cuadrados, local 30 metros cuadrados 3 habitaciones 1 lavabo cocina en perfecto estadoal lado linea 9 metro,GRAN OPORTUNIDAD TELF Precio: 144000 EUR NEGOCIABLES.TELS. 639 90 98 22 - 977 68 95 29

15/01/2013 16:38:18


Com insertar un anunci classificat? · A través d'Internet: Inserteixi els seus anuncis a través del nostre web www.eltotdigital.com/classificats · A les nostres oficines: C/ Soledat - 20 3r 1a 08911 Badalona · Tel. 93 464 69 79 · 93 464 69 83

No es poden vendre o regalar animals si no es disposa i es fa constar a l'anunci el número de Nucli Zoològic. DOGC NÚM. 3926 de 16/7/2003 No es publicaran aquells anuncis que tinguin contingut inapropiat, ni de contactes · Les abreviatures seran comptabilitzades com una paraula. Tots aquells anuncis rebuts abans de diumenge al vespre es publicaran a l'edició del dijous següent, en cas de dies festius les dates poden variar.

R E F. 2 6 2 7- S I S T R E L L S piso 3 habitaciones reformado ascensor balcon exterior 135.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 576- PEP VENTURApiso duplex 3 habitaciones dobles 10 6 m2 ascensor terraza 40 m2 2 baños obra 20 0 6 to d o ex ter i or muy luminoso aacc calefacción al lado metro 256.000 €TEL. 93 460 06 96 REF. 413- PEP VENTURApiso 75 m2 3 habitaciones ascensor reformado balcon todo ex terior calefaccion parking opcional cerca metro 183.000 € TEL. 93 460 06 96 R E F. 2 6 3 0 - L A S A L U Tpiso duplex 3 habitaciones baño y aseo c alefac c ion gas natural aacc 2 terrazas y 2 balcones amplio salon al lado metro 186.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 500- NOVA LLOREDApiso 95 m2 3 habitaciones ascensor balcon 2 baños todo exterior muy luminoso calefaccion reforma actual parking opcional 190.000 € TEL. 93 460 06 96

ES VEN PIS D’OBRA NOVA A PRIMERA LINEA DE MAR DE BADALO NA carrer Eduard Marist a n y, 9 0 m 2 , m e n j a d o r, cuina equipada, 2 banys, 3 habitac ions, 2 balcons grans, aire acondicionat, parket, persianes a u t o m à t i q u e s , t r a s t e r, parking cotxe gran, terrassa individual 10m2 al terrat c o m u n i t a r i , a s c e n s o r. 3 3 0 . 0 0 0,0 0 e u r o s . T E L . 605 80 13 81

ES VEN PIS A BADALO NA, zona la Plana, 60m2, 2 habitacions, cuina, menjador, bany, aire acondicionat. 126.000,00 euros. TEL. 605 80 13 81

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DES DE LA WEB: www.eltotdigital.com

ES VEN PIS A BADALONA, zona la Plana, 60m2, 2 habitacions, cuina, menjador, bany, aire acondicionat. 126.000,00 euros. TEL. 605 80 13 81

| 55

Economics_Nou.indd 55

15/01/2013 16:38:20


Immobiliaris Lloguer LOCAL EN ALQUILER EN C/ CONQUISTA Local comercial en Badalona, calle Conquista, 121, 70 m², diáfano.1 wc, escaparate, instalación eléctrica nueva. PRECIO ALQUILER 550€ (negociable) TEL. 93 399 54 96 LAURA PI SO EN ALQU ILER EN BADALONA Finca con ascensor, piso en C/Águeda Monpel, Sup. 85 m2, 3 habitaciones (posibilidad 4 habitaciones) 1 wc completo con mampara, cocina reformada, carp. exterior aluminio. Balcón en el comedor, aire acondicionado por conducto. En el precio ya se incluye el gasto de escalera. PRECIO ALQUILER 650,00 € TEL. 93 399 54 96 LAURA

SANT CRIST: Pis de 3hab, arreglat en bon estat.500€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA PART ALTA: 3hab, menjador ext, en bon estat.480€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 BUFALÀ:75m², 2hab, bany i cuina reformats, menjador de 22m² ext a balcó.750€ TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 MORERA: 70m², 3hab, reformat amb balcó. 625€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 LLAVANERES:95m², 3hab, 2banys, terrassa de 8m²,asc. 1.0 0 0€ (pis+ pk+ traster) TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA:90m², 3hab, bany i aseo, menjad or am b bal c ó. As c.6 5 0 € TEL S . 9 3 3 8 3 2 8 0 6 - 9 3 383 04 68 PEP VENTURA:4hab, bany i aseo, menjador de 18m², balcó, asc, reformat. 780€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 MORERA:70m², 3hab, reformat amb mobles,ascensor. 650€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

PI SO EN ALQU ILER EN PREMIA DE MAR Finca con ascensor, piso en C/Doctor Fleming, 75 m2, 3 habitaciones, 1 wc completo, suelo parquet, calefacción, listo para entrar a vivir, recién pintado. PRECIO ALQUILER 600,00 € TEL. 93 399 54 96 LAURA

R O G E R D E F LO R:Lo c al ideal per botiga o despatx.325€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LOCAL EN ALQUILER EN MONTGAT Local comercial en Montgat, calle Enriqueta Pujal 16, 70 m², diáfano. 1 wc, PRECIO ALQUILER 500€ TEL. 93 399 54 96 LAURA

BADALONA ALQUILO PLAZA PARKING grande, Riera Matamoro al lado cementerio viejo, interesados llamar al TEL. 619 27 36 53

LA PLANA: 3hab, conservat en bon estat amb ascensor.685€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68 PEP VENTURA: Pis de 60m², 3hab, reformat, ascensor.700€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

LA PLANA- LOCAL:30m² amb wc i sortida de fums.450€ TELS. 93 383 28 06- 93 383 04 68

SE ALQUILA PISO par tic u l a r. R e f o r m a d o y c o n muebles. Calle Guifré cerca metro. 3 habitaciones. Finca con ascensor. 600 € TEL 617 41 22 24 ALQUILO LOCAL DIVIDIDO en despachos TEL 690 17 31 38 SE ALQUILA HABITACION p ar a p ar e j a c er c a m et r o Pep Ventura TEL . 615 16 65 72 SE ALQUILA HABITACION a persona sola, 250, e, zona Pep Ventuira TEL. 615 16 65 72 A L Q U I L O H A B I TAC I O N INDIVIDUAL lado Plana, con wifi, 250€ gastos incluidos TEL. 615 32 58 73 REF. 579- POMAR- piso 3 habitaciones reformado todo exterior muy luminoso patio 24 m2 amueblado alquiler con opcion compra 550 € pv.p. 138.000 € TEL. 93 460 06 96 REF. 585 - CENTRE- piso 2 habitac iones asc ensor reformado calefaccion gas natural exterior balcon terraza 50 m2 opcional vistas al mar amueblado cerca renfe 750 € TEL. 93 460 06 96 REF. 2638- NOVA LLOREDA- piso 95 m2 3 habitaciones 2 dobles ascensor reformado balcon 2 baños calefaccion todo ex terior amueblado con electrodomesticos 750 € TEL. 93 460 06 96

56 |

Economics_Nou.indd 56

15/01/2013 16:38:24


Disponemos de pisos y locales en alquiler de diversos precios, INFÓRMESE:

Tel. 93

460 06 96

REF. SANT CRIST- piso 2 habitaciones exterior reformado algunos muebles y e l e c t r o d o m e s t i c o s p at i o cerca metro 450 € TEL. 93 460 06 96

ES LLOGA CASA. TIANA. 125 m2. 2 plantes. Recent reformada a estrenar. 3 hab. grans, 2 banys, cuina i menjador. Preciosa.700 euros/mes TEL. 605 80 77 66 ES LLOGA PIS. C/MERCÈ. al costat de c/Canonge. 70 m2, 2 hab., gran menjador, cuina i bany. Tot exterior. Per entrar a viure.580 euros/mes TEL. 605 80 77 66

REF. 2632- SISTRELLS piso 3 habitaciones planta b a j a b a l c o n ex te r i o r s i n muebles con electrodomesticos cerca metro 600 € TEL. 93 460 06 96

SE ALQUILA PISO. MORERA. 70 m2., 2 hab., comedor, cocina y baño. Posibilidad de alquilar ammueblado por el mismo pre c io. Refor mad o. para entrar a vivir. 550 euros/mes TEL. 605 80 77 66

R E F. 2 6 4 0 piso 65 m2 3 nes ascensor balcon patio muebles 600 460 06 96

B U FA L À habitacior efor m ad o 25 m2 sin € TEL. 93

ES LLOGA LOCAL COMERCIAL al carrer sant Isidre de Badalona, 240m2, dona a dos carrers, diàfan, ideal per a qualsevol tipus de negoci. 800 euros al mes. TEL. 605 80 13 81

REF. 600 – MONTIGALÀpiso 75 m2 4 habitaciones refo r m ad o c a l efac c i o n y aacc algunos muebles cerca metro 620 € TEL . 93 460 06 96

ES LLOGA PIS NOU A ESTRENAR al carrer Roger de Flor de Badalona, 60m2, c u i n a o f f i c e , m e n j a d o r, 2 habitacions, bany, petit badiu 15m2. 700 euros al mes.TELS. 93 384 55 96 605 80 13 81

solucions passatemps

ES LLOGA PIS NOU A ESTRENAR al carrer Roger de Flor de Badalona, 65m2, cuina office, menjador, altell habitable, 2 habitacions, bany i petita terrassa. 750 euros al mes TEL. 605 80 13 81

fàcil

ES LLOGA PIS A BADALONA CENTRE (carrer Sant Bru), 75m2, menjador, cuina, bany i aseo, 4 habitacions i balco, ascensor, possibilitat de plaça de parking a la mateixa finca. 650 euros al mes. TEL. 605 80 13 81 ES LLOGA PIS A BADALONA carrer Alfons XII, 100m2, 4 habitacions, menjador, c u i n a , b a ny i a s e o, a ire condicionat, balco, ascensor. 700 euros al mes. TEL. 605 80 13 81 HABITACIÓN SE ALQUILA.Bien comunicado.Trato familiar TEL. 636 37 47 66

difícil

| 57

Economics_Nou.indd 57

15/01/2013 16:38:30


Immobiliaris Traspassos

ALQUILA PLAZA DE P A R K I N G D r. B à s s o l s TELS. 696 74 54 39 - 696 74 59 39

S E T R AS PASA BA R R E S TA U R A N T E , e n e l centro de Badalona, gran terraza, junto a colegios y a 50 metros playa TEL. 93 460 20 92

Treball SE PRECISA CHICA DE ACADEMIA para prácticas en peluquería. rambla San Juan, 99, d. Lloreda. SEÑORA BUSCA TRABAJO de limpieza o por horas, cuidando personas mayores, limpieza, cuidado de niños. Con papel en regla. Muy buenas referencias. TEL . 696 96 50 13 CHICA SE OFRECE para limpieza por horas TEL. 619 64 15 34

PUBLIQUE SUS ANUNCIOS DIRECTAMENTE DESDE LA WEB: www.eltotdigital.com

SE OFRECE SEÑORA cuidar personas mayores como fija TEL. 646 80 84 96 SE OFRECE SRA para limpieza, por horas TEL. 603 50 74 80

NÚMEROS PREMIATS Gener 2013 Dilluns, 7/1 ............................. 82.679 Dimarts, 8/1 ............................ 14.322 Dimecres, 9/1 .......................... 84.678 Dijous, 10/1 ............................ 13.217 Divendres, 11/1 ........59.627 sèrie: 087 Dissabte, 12/1 ..........74.326 sèrie: 042 Diumenge, 13/1 ........18.380 sèrie: 018 58 |

Economics_Nou.indd 58

15/01/2013 16:38:34


SE OFRECE SEÑORA PARA LIMPIEZA, cuidado pewrsonas mayores, con experiencia y referencias, tambien fines de semana TEL. 600 67 08 46 SE OFRECE SRA para trabajar por las mañanas tardes de lunes a viernes TEL. 636 12 78 93 SE OFRECE CHCIA para cuidar personas mayores, con experiencia y referencias TEL. 632 05 90 35 SRA BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores, cocina, canguro, limpieza, por horas extermna o interina TEL. 610 12 37 98

SE OFRECE CHICA JOVEN con muy buenas referencias , experiencia de 5 años como interina o por horas, limpieza, cuidar personas mayores, canguro TEL. 634 80 36 39

BUSCA TRABAJO interino por horas con referencia TEL. 669 996 713

SEÑORA BUSCA TRABAJO para cuidar personas mayores, limpieza, con experiencia y referencias de 14 a 21 jhoras, tambien fines x de semana TEL 637 91 69 66 CHICA BUSVA TRABAJO cuidar personas mayores y limpieza por horas media jornada o completa TEL. 689 70 52 31 SEÑORA RESPONSABLE busca trabajo limpieza cuidar personas mayores con 10 años de experiencia y referencias , disponabilitrat inmediata TELS. 632 54 73 18 - 627 64 12 02 JOVEN SERIO Y RESPONSABLE se ofrece para cuidar personas mayores, con estudios de geriatria y años de experiencia, disponibilidad inmediata TEL.632 91 13 74

Economics_Nou.indd 59

SERVEI TÈCNIC

93 185 58 60 699 60 35 69

MÒBIL PREUS ECONÒMICS www.informatica-badalona.com ab a-

"44*45µ/$*""%0.*$*-*t%&41-"±".&/54(3"56¸54

OPORTUNIDAD LABORAL autónomos TEL. 615 916 270 S E P R E C I S A AY U DA N TA PE LU Q U E R A a Badalona(zona Pep Ventura) Buenas condiciones economicas, estabilidad laboral y bu en am b i e nte. info@ rakelestilistes.com SEÑORA BUSCA TRABAJO de limpieza, por horas, canguro cuidado personas mayores , con referencias. TEL. 627 27 12 53 BUSCO TRABAJO de cuidado de niños, ancians, domesticos, tengo referencias TEL. 618 38 92 29

CHICO RESPONSABLE se ofrece para cuidar personas mayores, TEL. 698 31 22 48 SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para limpieza, canguro, cuidar personas mayores TELS. 686 87 11 72 - 93 465 40 48

tREPARACIÓ tINSTAL·LACIÓ t4&37&*5µ$/*$ tMANTENIMENT t505&4-&4."326&4

¡¡EMPIEZA EL AÑO CON TR ABAJO!! Empresa de mataro busca personal por nueva oper tura en varios puestos de trabajo. Ingresos entre 500€ y 1300€. LLama para entrevista personal al TEL. 650 22 32 33 SE OFRECE SEÑORA PAR A LIMPIE Z A , cuidar personas mayores TEL. 632 82 83 67 SE OFRECE SEÑORA para cuidar personas mayores, con experiencia TEL. 602 85 46 88 SEÑORA RESPONSABLE se ofrece para limpieza por horas , con experiencia TEL. 686 08 99 72

SE OFRECE SRA TAREAS DOMESTICAS, cuidar personas mayores ,canguro , depedienta copn experiencia y referencias TEL. 680 57 24 00 CHICA RESPONSABLE con experiencia y referencias , y auxiliar de geriatria se ofrece para cuidar personas mayores , canguro o limpieza por horas con papeles en regla TEL. 632 34 52 46 POR NECESIDAD BUSCO TR ABAjo, para limpieza, resturantes TEL. 649 79 25 09 C H I CA R E S P O N S A B L E BUSCO TRABAJO de domestica, cuidado personas mayores,, interna, tengo referencias TEL. 672 92 57 69

SE OFRCE CHICA PARA LIMPIEZA , cuidado personas myores o niños o camarera TEL. 699 993 125

S E G U R I DA D P R I VA DA . accede a nuestra bolsa de trabajo formándote con nosotros como vigilante de seguridad TEL. 93 386 36 02

SEÑORA BUSCA TRABAJOd de limpieza, por horas, canguro cuidado personas mayores TEL. 627 27 12 53

CHICA CON EXPERIENCIA BUSCA TRABAJO por horas , cuidar mayores TEL. 698 54 22 01 | 59

15/01/2013 16:38:36


la ilusion material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria eterna. Gracias por tu misericordia para conmigo y los mios. Agradece la gracia alcanzada. F.E.

Classes

SE OFRECE SRA POR LAS TARDES , noches o fines de semana, con papeles en regla, buenas referencias TELS. 680 82 74 44 - 677 66 28 55 URGE COCINERO CON MUCHA EXPERIENCIA Y CAMARERO, con muy buena presencia para viernes y sábado para bar de copas TEL. 666 84 75 60 PELUQUERA A DOMICI LIO. niños y jubilados 5€ llamar para pedir cita al TEL. 648 22 12 52

Motor

ANGLÈS, CLASSES PARTICULARS individuals, petits grups, horari flexible, conversa, Business. Mètodes personalitzats. TEL. 678 33 59 81

Varis SE VENDE CAMA ARTICULADA plegable, ultraligera TEL. 93 464 23 76

PROFESORA TITUL ADA DA CLASES particulares y grupo, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Módulos, Francés,Selectividad, Formación Hábitos de Estudio. TEL. 93 461 09 24

COMPR AMOS MAQUI NARIA DE HOSTELERÍA de ocasión. Interesados/as TELS. 654 311 506 / 666 452 600

Y O G A Y M E D I TA C I Ó N DANZADA Av. Llefià, Viriam 1º clase gratis TEL. 660 07 41 23

COMPRO LIBROS, JUGUETES, tebeos, álbumes de cromos, fútbol,revistas.TEL. 679 73 64 91

ES DONEN CLASSES DE P I A N O I L L E N G UAT G E MUSICAL. Professora amb titulació superior. Gemma TEL. 656 19 04 08

ESPIRITU SANTO, tu que me aclaras todo, que iluminas los caminos para que yo alcance mi ideal. Tu que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que se hace contra mi y en todos los instantes de mi vida estas conmigo, yo quiero en este corto dialogo, agradecerte por todo, y confirmar una vez mas que no quiero separarme de ti, por mayor que sea

Amistats

Vols col·laborar? Quieres colaborar?

Infórmate aquí o en/Informa't aquí o a: col·labora

www.africanosmira.com

93 415 88 69

60 |

Economics_Nou.indd 60

15/01/2013 16:38:46


Animàlia La tos en perros y gatos La tos es un problema que padecen un gran número de animales de c ompañía, el diagnosticar y tratar la causa de esa tos dependerá en gran medida de la identificación de la causa, para poder corregirla bien vía médica o quirúrgica. Si bien podemos dividir la tos como signo de enfermedad en tos crónica (más de dos meses de duración), y tos aguda, existen otros tipos de clasificaciones de la tos: así en función de su origen anatómico hablaríamos de tos respiratoria (cuando de origina en el sistema respiratorio como rinofaringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones o pleura), y tos extrarrespiratoria (cuando se origina en otros sistemas como corazón, mediastino, apto digestivo, nervioso, etc). Otras clasificaciones pasan por la capacidad de producción de secreciones, y así hablamos de tos seca y tos húmeda etc.

Ante todo hemos de saber que la tos es un mecanismo defensivo de expulsión súbita de aire que responde a estímulos físicos o químicos, cuya finalidad es la eliminación de partículas, moco, o de cualquier sustancia o material extraño de las vías respiratorias. Hay muchas enfermedades que cursan con tos: neumonías, insuficiencias cardíacas, bronquitis, parálisis laríngeas, laringitis colapsos de tráquea, alergias, obstrucciones de las vías respiratorias altas, asma, tumores pulmonares, edema de pulmón y otras. Es importante que como propietarios sepamos diferenciar la tos de otros procesos como la regurgitación o el vómito ya que a veces se confunden o incluso se solapan. Por ello sería bueno que cuando fuéramos al veterinario porque nuestro animal tose hubiéramos tomado unas

adopta' m Gofy

cuantas notas que ayudaran al facultativo a diferenciar mejor el tipo de tos y actuar en consecuencia. Una pequeña guía de esas notas sería por ejemplo recordar si la tos va relacionada con el hecho de caminar o de hacer ejercicio de algún tipo, si se asocia con la excitación o el nerviosismo, si se da más en una determinada época del año, o del día, si aumenta al comer o al beber si es seca o húmeda, y por último cualquier cosa que creamos que pueda influir en la aparición de la tos. Con todos esos datos el veterinario decidirá que pruebas diagnósticas son según su criterio las más adecuadas para determinar la causa y así poder dar un tratamiento acorde al problema, aunque a veces sea un problema de difícil solución. En cualquier caso no debemos tratar nunca por nuestra cuenta y riesgo la tos con antitusígenos que si bien en algunos caso pudieran estar indicados, en otros simplemente enmascararían una enfermedad que de no tratarse a tiempo podría agravarse.

El Gofy és un gos jove, juganer i molt simpàtic. Té molta vida per davant i per compartir amb una família. Sap conviure amb altres gossos. Necessita una segona oportunitat, necessita ser estimat.

Alfredo Ortega Col 1581

Bona La Bona és una gateta que ha aparegut a una de les nostres colònies i és tan afectuosa que va anar directa als braços del cuidador. És molt jove i està esterilitzada. Ha donat positiu d'immunodeficiència, el què significa que ha de viure sola o bé amb altres gats positius d'immuno. Asociación Segunda Oportunidad Animal Apartado postal 222 607.259.753

Creu, 59 Bjs Badalona

Tel. 934 640 992 Fax 93 3841740

asoa@asoa.net 607.259.753

NZ:B-2500636 www.asoa.net Apt. 222 08910 Badalona

61 |

1566.pag.61.indd 1

15/01/2013 10:56:01


Phone? Tablet?: Phablet Els desenvolupaments en el sector de les NNTT són abans que res, trepidants. Prendre alè és per tant un acte de risc si un vol mantenir-se informat en aquest àmbit. Qui imaginava que el mòbil podria ser superat per alguna cosa? Qui va pensar que internet era l'última baula de les innovacions tecnològiques? Sens dubte hi ha una proliferació creixent de "revolucions" que cada dia inunden l e s n o s t r e s b ot i g u e s i l e s nostres butxaques. De tota manera, tot el que ens venen és realment una innovació o estem assistint a la proliferació de productes o subproductes que són presentats com l'últim? Segons els analistes, aquest 2013 serà l'any dels phablet, una altra paraula més en el cervell del consumidor que pretén designar el dispositiu a cavall entre el smartphone i la tauleta. El camí l'ha obert Samsung a m b e l s e u G a l a x y N o t e, un aparell a l'entorn de les 5 polzades que és la nova tendència del mercat. La competència ja s'ha

INSTITUT CATALÀ DE COMERÇ Cursos inglés todos los niveles. Grupos especiales para niños a partir de 7 años. Las aulas cuentan con TV conectado vía satélite para hacer más divertidos y efectivos los ejercicios de adiestramiento del oído a la dicción del idioma.

Tel. 93 397 40 04 - 93 383 47 50 93 384 61 55

Signow.- Runt ast i c PRO GPS, la teva aplicació personal per córrer o practicar esports a l'aire lliure (trotar, caminar, senderisme,...) i en interior (cinta, ioga, gym).

afanyat a proposar la seva r e s p o s t a . D e s d 'A m a z o n fins Huawei han presentat la seva versió del note que pretén desbancar la joia de Samsung. Un ordinador, un smartphone, un phablet, una tablet, un e-book... no hi ha tanta demanda per tants productes.

SERVEI TÈCNIC INFORMÀTIC

- Assistència a domicili - Pressupost sense compromís

Tel.www.integer.cat 93 460 31 10 ACADÈMIES Cursos de informàtica. Contabilidad, facturación y nóminas por ordenador. Cursos especiales para empresas. Ofimática. Programación y Multimedia.

93 384 66 00 - 93 383 47 50 - 93 388 18 51

Cursa BDN Running .- Per a la seva segona edició, la Cursa BDN Running estrena una aplicació des de la qual tothom podrà consultar la informació més destacada de l’esdeveniment i compartir-la fàcilment des del vostre smartphone.

62 |

1566.pag.62.indd 1

14/01/2013 15:27:37


Sóc l'Andreu Teruel i visc a la ciutat de Quito, a l'Equador. Treballo de productor televisiu en un canal de televisió privat del país. Treballo en un programa de tarda que analitza l'actualitat de l'Equador. Vaig marxar ara ja fa 10 anys, sembla que fos ahir! I m'hi va portar l'amor... la meva dona és de Quito, la vaig conèixer en un viatge de turisme. Així que em vaig embarcar a l'aventura de canviar la meva vida i travessar l'oceà i deixar la meva feina, amics,la família, ciutat, continent... una bogeria de la qual no me n'he penedit ni un segon! Pe n s o t o r n a r d 'a q u í a u n temps, ara mateix la situació està complicada a Catalunya i en canvi aquí estem en ple creixement com a país i a n i ve l l p r ofe s s i o n a l.Tot i la situació que està patint Catalunya, trobo a faltar molt el menjar, la gent, la societat... En aquest país com en molts de Llatinoamèrica, hi ha dues economies molt marcades i tot i que acabes acostumant-t'hi i vivint entre les dues, sí que és una realitat impactant quan arribes al país i veus una part de la societat amb recursos molt limitats i al costat els centres comercials, restaurants i botigues normals com a Badalona... L'amabilitat de la gent i les voltes que donen de massa a m a b l e s p er d e m a n ar l e s coses! Però també t'hi acostumes i jo ja ho faig.El paisatge impressionant que té -són quatre climes diferents i quatre regions diferents en un trosset de terra petit (Andes, Galápagos, Selva i Costa). Es un país molt fàcil de conèixer i d'enamorar-te'n! La gent i

Andreu Teruel, des d'Equador si, definitivament la diferència de classes i les jerarquies que s'estableixen "naturalment, socialment" pel fet de tenir diners. Això és una realitat que jo no coneixia abans de viure aquí i si m'ha sorprès. De Badalona trobo a faltar moltes coses, tot i que si ho comparo amb la gran ciutat on visc, Badalona es una formigueta, tenim una ciutat privilegiada on arribes a tot arreu caminant. El Centre te'l pots creuar diàriament 10 vegades, però mai et canses de passejar-hi...l'altra cosa que també trobo a faltar es el mar, perquè aquí estic envoltat de volcans! Sempre que puc, i no són poques vegades, explico a tothom que sóc de Badalona,

una ciutat enganxada a Barcelona que en algunes zones encara pots respirar com si fos un poble. Aprofito aquesta pàgina del Tot per enviar una salutació a tota la meva gent de Badalona, i que sempre que puc, torno a la ciutat on em va veure créixer.

Andreu Teruel, des d'Equador

ŽŶĞŝdžĞƐďĂĚĂůŽŶŝŶƐ͕ŵŽŶƚŐĂƟŶƐŽƟĂŶĞŶĐƐƋƵĞǀŝƵĞŶĂůΖĞƐƚƌĂŶŐĞƌŝǀƵůŐƵŝŶ ĞdžƉůŝĐĂƌůĂƐĞǀĂĞdžƉĞƌŝğŶĐŝĂ͍ŶǀŝĂΖŶƐƵŶĐŽƌƌĞƵĂ͗ďĂĚĂůŽŶĂΛĞůƚŽƚĚŝŐŝƚĂů͘ĐŽŵ

BadaloninsAlMón.indd 1

14/01/2013 9:37:07


FINANCIAMOS HASTA 60 MESES y hasta 24 meses

sin intereses

IMPLANTES 1

ER

PASO

4

2

0

3

0

ER

PASO

5

PASO

0

PASO

PASO

BADALONA CENTRO C/ Alfonso XIII, 27 - Badalona (frente antiguo pabellĂłn Juventud)

Tel. 93 387 58 02 L2

Pep Ventura

Dr. Roberto Koenig 0EPOUĂ˜MPHPtOÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJPEFMB$MĂ“OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en ImplantologĂ­a y RehabilitaciĂłn oral por: European School of Oral Rehabilitation Implantology and Biomaterials. New York University College of Dentistry. - TĂ­tulo nivel Europeo en ImplantologĂ­a.

Dra. FĂĄtima Dominici

BADALONA - LA SALUD Av . Marquès Sant Mori, 197 (frente mercado Salut)

Tel. 93 387 12 65 L10

La Salut

6OJ%FOUBMJOEE

OÂ?DPMFHJBEP 1SPQJFUBSJBEFMB$MĂ“OJDBEF#BEBMPOB - MĂĄster en OdontologĂ­a conservadora y restauradora por la Universidad de Barcelona. - MĂĄster en ImplantaciĂłn Bti. t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ˜O&TQBĂ—PMBEF*NQMBOUFT 4&*

t.JFNCSPTEFMB"TPDJBDJĂ˜O&TQBĂ—PMB&OEPEPODJBTOT Badalona, Montgat i Tiana 1566  
TOT Badalona, Montgat i Tiana 1566  

Revista d'informació local i comercial de les poblacions de Badalona, Montgat i Tiana. Número 1566.

Advertisement