__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2020/2021

FINSPÅNGS MAGASINET

Ett magasin o m u n i k a m ä n n i s k o r o c h f ö r e t a g s o m b o r , l e v e r o c h v e r k a r i F inspång!

ARENA ÖST – MER ÄN BARA PADEL

FINSPÅNG VÄXER

sid 4

-T

IL

LVÄXT-AMB

I

TI -

IO

ID

N

• FRAMT

• FRAMT

ON TI

LL

VÄXT-AMB

IT

HANDLA HAR ALDRIG VARIT ENKLARE sid 26

ID

sid 22


Inspirerande utflyktsmål! VÄLKOMMEN TILL LANDSBYGDEN SOM DEN VAR FÖRR

Lantbruksmuseet Ljusfallshammar ”Vi har sparat dina minnen” la

BUTIK • UTSTÄLLNING VÄVERI • KAFFESTUGA Björke gård Skärblacka

Väg 215 mellan Finspång och Skärblacka Telefon: 0122-200 02 Öppet: Vardagar 9.00-16.30 Lördagar 9.00-13.00

www.bjorkevavstuga.se

VI HJÄLPER DIG MED DITT BADRUM!

ntbruksmuseet

ww

Ljusfallshammar

Ett av Sveriges största

w.lantbruksmuseum.se

För mer info om öppettider och evenemang under 2020

www.lantbruksmuseum.se

SE GÄRNA VÅR FILM PÅ FACEBOOK

info@lantbruksmuseum.se • 070-228 27 18 lantbruksmuseum.se

KVALITET PRECISION KÄNSLA www.dannegolv.se

ALLT INOM BYGG OCH REPARATION!

LÅT OSS VETA ERA DRÖMMAR OM ERT HEM OCH ER TRÄDGÅRD. Vi har många års erfarenhet av byggbranschen. Förutom snygga och funktionella renoveringar i ditt hem kan vi också hjälpa dig med smarta och stilfulla lösningar i din trädgård.

Tillsammans gör vi verklighet av dina drömmar.

ALLT INOM MARKENTREPRENAD!

www.byggochrep.se Johan Bergling 070-628 10 72


INLEDARE

Ambition som väcker stolthet! Jag hoppas du hört talas om Vision 30/35 och att Finspång bestämt sig för att växa. Om du, mot all förmodan, inte hört talas om visionen tidigare så är det en väldigt god idé att ta dig tid att läsa årets Finspångsmagasin och ta del av alla spännande reportage om

Innehåll Finspång växer . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ekonom som ser helheten . . . . . . . . . . 6 Församlingen valde förnybar energi . . . 7 Makalöst och kreativt . . . . . . . . . . . . 9 Finspångs tillväxtresa . . . . . . . . . . . . 10 Finspång – plats för flera . . . . . . . . . . . 11 Finspång – plats för aktiv fritid . . . . . . 12 Finspång – plats för kultur och upplevelser . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rekreation, friluftsliv och lek . . . . . . . 15 Upplev en kul-tur-resa i Finspång . . . . 16 Har satt färg på Finspång i 25 år . . . . . 18 Möt modeprofilen Fredrik Brungs . . . . 18 Satsning som ger ringar på vattnet . . . 19

företag och föreningar som verkar i Finspång, men också om den nya verksamheten

Hunger att växa ännu mer . . . . . . . . . 21

i Tillväxt Finspång.

Arena Öst – mer än bara padel . . . . . . 22

Innan du börjar bläddra och läsa så kan jag ändå berätta att Vision 30/35 innebär att Finspång ska växa till hela 30 000 invånare till år 2035. För mig är inte siffrorna det viktiga utan det är själva ansatsen och ambitionen i visionen som jag gillar. Jag vill vara

Handla har aldrig varit enklare . . . . . . 26 Bättre på att skruva än att plugga . . . . 29 Inte ensam mot världen . . . . . . . . . . 31

del av ett sammanhang som vill framåt, som andas optimism och som ser lösningar

Vägen till nätet . . . . . . . . . . . . . . . . 32

istället för hinder. Det är därför jag också stolt kan säga att jag är finspångsbo!

LRF Konsult blir Ludvig & Co . . . . . . . 32

Ta dig nu en stund på balkongen, vid köksbordet eller i fåtöljen och läs om vårt Finspång och börja redan imorgon att sprida allt som är bra och positivt med vår ort. På så sätt kommer vi närmre vår Vision 30/35!

Spets på svets . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Energi för en hel värld . . . . . . . . . . . 36 Ett driv som satt Rejmyre på kartan . . . 37

Trevlig läsning!

In English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

/ANDREAS RAMLÖV ANSVARIG UTGIVARE

Text, layout och produktion: Total Media & Reklam AB och Finspångs kommun Tryck: Linköpings Tryckeri AB Annonsförsäljning: Total Media & Reklam AB Foto: Total Media & Reklam AB, övriga fotografer anges vid bilden

Succé när Tommy gick mot strömmen . . 34


XT

FI

NS ÅN

TI

L

P

L

G

• L

V

ÄX

T

FIN

P

L

Å

NG

TI

Finspång växer! Tillväxt Finspång är en gemensam kraftsamling från näringsliv

och kommun för att nå vision 30/35 – ökad attraktivitet och att bli 30 000 invånare år 2035. Resan har startat!

EN SAMLANDE KRAFT FÖR TILLVÄXT

av tydlighet, effektivitet och service som gör det enkelt för fler

Vision 30/35 syftar till ökad attraktivitet och tillväxt genom

att välja Finspång.

fler invånare, besökare och fler företag som startar eller etablerar sig här. Motorn i visionsarbetet är Tillväxt Finspång,

FINSPÅNG – EN ATTRAKTIV PLATS

en ekonomisk förening öppen för alla. Föreningens styrelse

Avgörande för att nå visionen är förstås att visa upp Finspångs

består av företrädare både från näringsliv och kommunen.

styrkor på ett sätt så att fler vill flytta hit och investera sin

Tillsammans drar de upp planerna för de kommande åren,

energi, sin tid och sitt kapital här. Men också för att få ännu fler

under ledning av ordförande Mats Rosander i tätt samarbete

att besöka och uppleva allt som finns i och kring Finspång.

med t.f. verksamhetsledare Anna Lövheim. Sedan mars månad

Därför har Tillväxt Finspång ett viktigt arbete i att ta fram ett

knyts kommunens turismsamordnare, Ann-Britt Nilsson, till

starkt platsvarumärke som kan få bred uppslutning bland

Tillväxt Finspång som destinationsutvecklare, och Fredrik

bygdens invånare och som kan användas i all marknadsföring

Sundqvist, tidigare rådgivare på Nyföretagarcentrum, som

av platsen Finspång, såväl för att stimulera besöksnäringen

nu ansvarar för nyföretagarfrågorna på Tillväxt Finspång.

som för att skapa fler investerings- och etableringsmöjligheter.

EN VÄG IN

EN FYSISK MÖTESPLATS

Tillväxt Finspång arbetar för att skapa ”en väg in” för alla frågor

Sedan mitten av mars finns verksamheten fysiskt i fastigheten

som rör företag som vill starta, växa eller etablera sig här.

Köpmannen i Finspångs centrum, med bland annat Locker

Eller för dem som vill flytta hit. Genom ett tätt samarbete med

Room Talk, Ludvig & Co och Ernst & Young som grannar.

kommunen kring frågor som mark, tillstånd, bostäder och skolor

Dit välkomnas medlemmar och övriga till öppna, ljusa lokaler

kan Tillväxt Finspång utforma en etableringsprocess präglad

där man kan hyra arbetsplatser eller boka rum för möten,

4

S


Vad händer närmast? Våra planerade event skjuts upp med anledning av coronakrisen. Under våren 2020 arbetar vi med att färdigställa våra lokaler, bygga upp organisationen och planera för fler samarbeten. Under sensommaren och hösten 2020 räknar vi med att återigen kunna bjuda in till träffar, och vi ser fram emot samarbete med bl.a. Stadsloppet och mässan Finns i Finspång samt Stora Finspångsgalan.

Kort fakta om Tillväxt Finspång VAD: Ekonomisk förening bildad 2019

VAR: Tillväxt Finspång Vallonvägen 15 612 30 Finspång kontakt@tillvaxtfinspang.se

konferenser och event. Eller helt enkelt bara komma förbi på en kopp kaffe. Vår förhoppning är att lokalerna ska fyllas med liv och aktiviteter genom event, workshops, matchmaking och nätverkande för fler affärer.

VILL DU VARA MED PÅ RESAN?

NÄR: Må–fre 09:00–16:00 (andra öppettider i samband med event, konferenser eller åtaganden utanför lokalerna)

Alla kan bidra till visionen, genom att engagera sig i Tillväxt Finspångs verksamhet. Företag och organisationer kan bli medlemmar, men även privatpersoner eller föreningar inom till exempel kultur och fritid kan bli delaktiga, genom att exempelvis bli ambassadörer eller partners. Poängen är att

VEM: Anna Lövheim, t.f. verksamhetsledare anna.lovheim@tillvaxtfinspang.se • 0766-33 69 23

det ska vara enkelt att kunna gå med! För bredden ger styrkan och det är när vi drar åt samma håll som vi tillsammans kan göra Finspång till en attraktiv plats på riktigt – för minst 30 000 invånare, fler besökare och ett blomstrande och

Ann-Britt Nilsson, destinationsutvecklare ann-britt.nilsson@tillvaxtfinspang.se • 0702-07 98 28

växande näringsliv! Välkommen att hänga med! Läs mer och anmäl ditt intresse på: www.tillvaxtfinspang.se

Fredrik Sundqvist, företagsrådgivare fredrik.sundqvist@tillvaxtfinspang.se • 0730-24 17 63

eller mejla till kontakt@tillvaxtfinspang.se Följ oss gärna på facebook.com/tillvaxtfinspang

5


BC REDOVISNING

Ekonom som ser helheten – Vi ser ekonomin som det viktigaste hjälpmedlet att komma

hästgård eller hos en bilfirma. Vi har uppdrag inom många

framåt i företagandet. Siffrorna förklarar så mycket om man

olika näringar.

bara tolkar dem och kan se sambanden och helheten, säger

– Ja, och inom många olika områden. Vi hjälper otroligt

Annika Selerud som är civilekonom och arbetar på

brett här. Det kan vara skatter, bokföring, bokslut, löner,

BC Redovisning i Finspång.

rådgivning men också administrativa uppgifter som

Hennes kollega Jessica Sundén som är ekonom håller med och konstaterar att varje siffra har en historia.

ansökningar, brev, kommunikation och andra kontorstjänster, berättar Jessica.

De arbetar båda på kontoret på Levertorpsvägen 1

På BC Redovisning ser de drivkraften som finns i Finspång

i Finspång men det är långt ifrån alltid som de är där. Lika ofta åker Annika och Jessica ut till företagen, sitter vid deras datorer och sköter jobbet på plats.

och den positiva utveckling som finns bland företagen. – Fortsätter det så här och inte viruset ställer till det, kommer vi snart att behöva anställa fler för att möta

– Vi gör det som passar våra kunder bäst, förklarar Annika.

efterfrågan, säger Annika och Jessica.

Det innebär att vi ena dagen kan arbeta hos en byggmästare, en restaurang och ett tryckeri medan nästa dag är vi på en

Om du vill veta mer: www.bcredovisning.se

Kontroller och projektledning för alla typer av byggnationer! Vi finns med från bygglovsansökan, tekniskt samråd, till slutsamråd och slutbesked

• KA i samband med ny- och tillbyggnader • Byggprojektsamordnare • Fastighetsförvaltning (Kontrollansvarig enligt PBL - Plan och bygglagen) • Framtagning av bygglovshandlingar • Byggprojektledning

Byggcontroll i Finspång AB | Levertorpsvägen 1 | 612 44 Finspång | Mobil: 0703-96 80 88 | E-post: info@byggcontroll.se | www.byggcontroll.se

varmt välkommen att tvätta ditt fordon hos oss!

Besöksadress: Skäggebyvägen 27 (Viberga/Stora COOP´s parkering) Hemsida: www.OPENCARWASH.se Telefon: 0122white 104 41 Email: info@opencarwash.se open car wash pms logotype orange 173C BLue purple 5275C

Redovisningsbyrån med kompetens och lokalkännedom Det flexibla kontoret! • Lönehantering

• Redovisning

• Bokslut

• Skatter

• Administration

• Interimslösningar

• Deklarationer

open car wash CMYK logotype white C0 M0 orange C0 M 80 BLue/purple C 80 M 65

Flexibilitet – Kunskap – Erfarenhet car wash RAL logotype Kontakta oss så hjälper viopen dig! white orange 2002 BLue purple 5000

Y0 Y 95 Y 25

K0 K0 K 10

Kolla in vår nya hemsida www.bcredo visning.se

BC Redovisning AB | Levertorpsvägen 1 | 612 44 Finspång | info@bcredovisning.se | Annika 070-225 88 25 | Jessica 072-386 31 05 | www.bcredovisning.se


FI N S P Å N G S T E K N I S K A

Församlingen valde förnybar energi från FinspongsEl

Sedan april 2020 är Finspångs församling en av alla aktörer som gått över till FinspongsEl. Församlingens fastigheter i Finspång, Rejmyre, Hällestad, Regna, Skedevi och Folkström drivs nu med Finspångs Tekniskas lokala och förnybara el. Vi träffar Matti, Gösta, Johan och Siw från Finspångs församling vid kraftstationen i Stjärnvik. De är överens om att det känns bra och naturligt att gynna det lokala. Avtalet med närproducerad el visade sig dessutom vara något billigare än konkurrerande alternativ. Matti Peroharju, tf kyrkoherde i Finspångs församling, tillsammans med Gösta Johansson, Johan Yderfors och Siw Johansson som alla ingår i kyrkorådet.

– Svenska kyrkan centralt arbetar för att hålla en förnybar linje. Det känns bra och är fint att man bevarar den vattenkraft som sedan lång tid tillbaka finns i vår kommun. Som barn åkte jag hit till Stjärnvik med min far för att mala mjöl och rensa utsäde, säger Siw Johansson. Finspångs Tekniska erbjuder sina kunder att återinvestera i Finspång. FinspongsEl är svensk förnybar vattenkraft som berikas med lokalproducerad el från kraftstationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik.

Vi jobbar för ett hållbart Finspång! Vår 100% förnybara vattenkraft är ett naturligt energival för dig som värdesätter det lokala och vill bidra aktivt till långsiktigt hållbar energiförsörjning där eventuellt överskott återinvesteras i Finspång. Vi utvinner energin ur avfall, biobränslen och spillvärme från industrin vilket gör vår fjärrvärmeproduktion fossiloljefri. Tryggt för dig och jättebra för klimatet. Läs mer på finspangstekniska.se. Följ oss på Facebook, Instagram och Linkedin.

Dina sopor återvinns som biogas! Den 1 januari 2021 införs obligatorisk insamling av matavfall.


ÅRETS TEMA

Bo & Leva Hållbart!

Se filmen från 2018 års mässa.

Du följer väl oss i sociala medier? fb.com/finnsifinspang

www.finnsifinspang.se finnsifinspang


Makalöst och kreativt ”Så som i himlen. Så också i Stockhholm, Finland och Finspång. Lika värdelöst, lika makalöst. Inget blir bättre sen. Kom vi gör det ikväll. Vi gör det ikväll” Från Markus Krunegårds poplåt ”Så också i Finspång”

Författarinnan och före detta polisen ANNA Vi ss t e d u a t t b u t i k s k e d j a n IN DI S K A k a n h ä r l e d a s t i l l Fi ns p å n g ? M a t h i l d a S t r ö m b e r g Ha mi l t o n f ö d d e s i F i n s p å n g 18 64 o c h v a r e n k v i n n a m e d må ng a s t r ä n g a r p å s i n l y r a . Ho n v a r m i s s i o n ä r , e g e n ­ fö re t a g a r e , f ö r e l ä s a r e oc h f ö r f a t t a r e . H ö g s t tr ol i g t v a r d e t h e n n e s

”ANNA KAROLINA” LARSSON växte upp i Finspång. Förutom sina kritiker­ rosade böcker om polis­k vinnan Amanda Paller har hon även skrivit i Herkules serien tillsammans med linköpingssonen Mons Kallentoft.

ti d s o m m i s s i o n ä r i In di e n s o m g a v i n s p i ­ ra ti o n t i l l a t t 1 9 0 1 öppna den första butiken av I n d i s k a M a g a s i n e t p å Re ge r i n g s g a t a n i S t o c k h o l m . Sn ar t ö p p n a d e s ä v e n e n f i l i a l i Gö t e b o r g . I d a g f i n n s b u t i k s ke dj a n I n d i s k a s 9 0 b u t i k e r i Sv er i g e , N o r g e , F i n l a n d , I s l a n d oc h T y s k l a n d .

Instagramkontot ”LEGOGIRL007” från Finspång skapar, un d e r s l o g a n ” w i t h a l i c e n s e t o b ui l d ” , s k ö n a L e g o - m il j ö e r s o m g e r g l ä d je o c h tu m m a r u p p f r å n ö v e r 6 5 0 0 f ö lj a r e .

Programledaren KARIN MANNERSTÅL blev med sitt stora blonda hår och sina svartbågade glasögon snabbt en välkänd och uppskattad profil i TV4:s ”Äntligen hemma”. Karin bodd e på Kapellvägen i Finspång under sitt första levnadsår 1963.


NGS

KO

TILLVÄ X T A R B E T E V I S I O N 3 0 / 3 5

M N

FI

U

N

M

S

N

S

NGS

M

FI

UN

Finspångs tillväxtresa – vi gör det möjligt!

Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.

Berättelsen om Finspång omfattar dåtid, nutid och framtid. Finspång har alltid förändrats i takt med tiden och omvärlden och dess näringsliv har sina anor ända från slutet på 1500talet. Förändringsresan har gått från järnframställning via kanoner till dagens högteknologiska industrier. En mångfald av små och medelstora företag kompletterar dessa industrier – också på våra mindre orter. Finspång har växt genom århundradena med bostäder, service, välfärdstjänster och kultur- och fritidsanläggningar. Ett starkt föreningsliv bidrar till det som vårt nutida Finspång kännetecknas av:

”utveckling, livskvalitet, samverkan, öppenhet och nytänkande”. Dessa värden har stor betydelse även för framtiden. Finspång fortsätter förändras och utvecklas med höga ambitioner. I dag bor nästan 22 000 människor här och Finspångs kommun har tillsammans med det lokala näringslivet satt en gemensam vision: Vi ska vara 30 000 invånare år 2035! Att växa med

Se film Hö j d p u n k t e r Finspångs kommun

10

8 000 invånare på 15 år är både djärvt och utmanande. Men utan visioner och utmaningar avstannar utvecklingen. Att växa ställer stora krav på en kommun. Inte minst för att möjliggöra ett kraftigt ökat bostadsbyggande de kommande åren. Finspångs framtid skapas genom att ta tillvara på människors idéer, kunskap, vilja och kreativitet. Tillsammans görs den gemensamma visionen möjlig. Finspång ska vara en plats där människor vill bo, leva, arbeta, studera och växa. De som väljer att besöka kommunen eller att bosätta sig här ska känna sig välkomna och kunna göra sig hemmastadda och trivas här. På följande sidor erbjuds information och inspiration om vad Finspång är och alla möjligheter som finns i kommunen. Har du ännu inte varit i Finspång? Du kanske har varit här förut och är nyfiken på mer? Eller bor du redan här? Möjligen funderar du på att flytta hit? Oavsett skäl så är du varmt välkommen att vara en del av Finspångs tillväxtresa mot framtiden! Välkommen till Finspång! Läs mer www.finspang.se

KO

M


NGS

KO

EN ATTRAKTIV

M

BOE N D E O R T F Ö R H E L A R E G I O N E N

N

FI

U

N

M

S

Visste du att:

300

N

M

FI

UN

Finspångs kommun har som mål att planlägga för 300 nya bostäder per år.

S

NGS

KO

M

NYA BOSTÄDER

Fotograf Sofia Hellstedt

Finspång

– plats för flera

Fotograf Berndt-Joel Gunnarsson

Många vill bo och leva i Finspång, och det ökar

• Stora Allén, 5 bostäder

behovet av bostäder och samhällsservice.

• Dalsberg östra Finspång, 100 bostäder

Finspångs kommun och näringslivet har dessutom

• Sundsvägen, Nyhemsområdet, 100 bostäder

antagit målet att Finspång år 2035 ska ha 30 000

• Grosvad, vid Arena Grosvad, 150 bostäder

invånare. Därför pågår ett intensivt arbete med att ta fram byggklar mark i Finspång så att kommunen

Under de kommande åren beräknas fler områden

kan möta efterfrågan av bostäder. Det planeras

att planläggas och utvecklas för bostadsbyggande,

för nya flerfamiljshus, radhus och villor – både i

till exempel:

tätorten och på landsbygden. Under 2019 skapades möjlighet för byggande

• Vistinge by, mellan Finspång och Norrköping

av ungefär 100 nya bostäder i det natursköna

• Lasarettsområdet, Finspångs centrum

området Vistinge, som ligger mellan Finspång

• Stationsområdet, Finspångs centrum

och Norrköping. För att möta tillväxten arbetar kommunen

NYA BOSTADSOMRÅDEN 2020 OCH FRAMÅT Under 2020 fortsätter arbetet med planläggning i

också med att ta fram byggklar mark för till exempel skolor, särskilda boenden och för företag

flera attraktiva områden, där försäljning och bygg-

som växer eller vill etablera sig här i Finspång.

start sedan kan påbörjas. Några av dessa områden är:

www.finspang.se/flyttahit

11

En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Planläggning av ett nytt bostadsområde tar normalt 1-2 år. Finspångs kommun arbetar med en ny översiktsplan för att skapa möjlighet att nå 30 000 invånare år 2035. Läs mer på finspang.se/op2020 Trafikverket och Finspångs kommun planerar för den nya västra förbifarten med byggstart 2024. Den har fått statligt stöd och planeras gå ungefär mellan Viggestorp/ Torstorp och Malvikenkurvan.


NGS

KO

ETT NATIONELLT B E S Ö K S M Å L F Ö R A K T I V F R I T I D

M N

FI

U

N

M

S

N

S

NGS

KO

M

FI

UN

Finspång – plats för Finspång har en lång historia av rikt föreningsliv och idrottande. Skogen har varit både en resurs för de industriella historiska bruken och ett ställe för personlig rekreation och utevistelse, och är så även idag. I Finspång möter vi framtiden genom att bygga vidare på våra styrkor samtidigt som vi steg för steg ser till att ett växande Finspång också utvecklas med nya fritidsaktiviteter.

EN AV LANDETS BÄSTA FRILUFTSKOMMUNER!

ARENA GROSVAD – SAMLINGSPLATS

Finspång är idag en av de bästa kommunerna i landet på

FÖR IDROTT, TRÄNING OCH LEK

friluftsliv enligt Naturvårdsverkets utmärkelse Sveriges

En av de mest besökta platserna i Finspång är Arena

bästa friluftskommun. Vi är stolta över att Finspång

Grosvad som bland annat stod som arena till två etapper för

placerades som nr 16 av landets 290 kommuner. Här är det

O-ringen 2019. Arena Grosvad är en samlingsplats för alla

lätt att motionera och ha ett aktivt liv, året om. Har du bara

möjliga slags träningsformer och idrotter. Med skogen runt

ett par skor, en cykel eller ett metspö är det enkelt att

hörnet vidgas området med löparspår, mountainbikebana,

kombinera motion och äventyr. I Finspång finner du

utegym och kottebana för de små. I hjärtat av Grosvad finner

välskötta motions-, längd- och MTB-spår och hela 26 olika

du även det omtyckta och välbesökta badhuset för hela

naturreservat.

familjen som erbjuder äventyrsbad, simbassäng, friskvård

Bada, simma eller paddla kanot – här finns goda

och bowling. Arena Grosvad har utökats med ett område som

möjligheter att aktivera sig i någon av Finspångs 368 sjöar.

riktar sig till spontanidrott och här finns förutom skate- och

Sjöarna binds ihop med åar och vattendrag där du på

kickboardanläggning även parkour, cricket och boulebanor.

sommaren kan paddla längs våra leder eller ta dig längre sträckor på långfärdsskridskor mellan sjöarna på vintern. Njut av naturen eller träna inför din nästa utmaning!

12

M


ETT NATIONELLT B E S Ö K S M Å L F Ö R A K T I V F R I T I D

aktiv fritid Visste du att: • Under sommaren anordnas kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar, som Camp Grosvad och Sportis Camp • I Finspång finns det 14 kommunala badplatser • Skate- och kickboardanläggningen står färdig i maj månad

Läs mer om våra friluftsaktiviteter på

13

Fotograf Jantine Doornbos

www.finspang.se/turism


NGS

KO

ETT RIKT KULTURLIV S O M Ö V E R R A S K A R O C H U N D E R H Å L L E R

M N

FI

U

N

M

S

N

S

NGS

M

FI

UN

Finspång – plats för kultur och upplevelser

KO

M

Finspång är en ort som under lång tid präglats av ett rikt kulturliv. Idag fylls våra kulturarenor med kultur för unga och gamla.

Kulturhuset På Kulturhuset kan du se och uppleva bio, teater, konser-

Fotograf ©-crelle

ter, föredrag och mycket annat. På Kulturskolan får du som

Biblioteket

är 6-19 år möjlighet att spela ett instrument samt lära dig om bild och form, teater och film och animation. Fritidsgården Hörnan erbjuder dig som går på högstadiet aktiviteter efter skolan och på loven. I Kulturhuset finns också en

EN DIAMANT I CENTRUM!

restaurang som erbjuder lunch- och kvällsservering och

Finspångs bibliotek är en mötesplats för alla! Lokalerna är

evenemang som konserter och musikquiz.

trivsamma att vistas i oavsett om du pluggar, hänger med

I den fina biografen på Kulturhuset visas minst tre

kompisar eller läser dagsfärska tidningar, allt med en fantastisk

filmer i veckan. Barnfilm visas på söndagseftermiddagar

utsikt över centrumtorget. På barnavdelningen finns det

och på loven samt dagbio varannan onsdag. Kulturhuset

möjlighet att värma välling till de yngre biblioteksbesökarna

kan även visa livesänd scenkonst såsom teater och opera.

och att sitta i de sköna sofforna med en rolig bilderbok.

Det arrangeras konserter flera gånger per år och artis-

Diamanten är bibliotekets konferensrum, som är boknings-

ter som uppträtt genom åren är allt från Christer Sjögren

bart för föreningar och företag. I Diamanten har biblioteket

och Jon Henrik Fjällgren till Norrköpings symfoniorkes-

även sin programverksamhet i form av författarbesök,

ter. Tillsammans med Riksteaterföreningen i Finspång

bokcirklar, datautbildningar och lovaktiviteter.

arrangeras även flera teaterföreställningar per år.

Tidsbrist eller andra hinder att ta dig till biblioteket?

Kulturhuset ska också vara en plats för invånarnas

Du kan låna e-böcker, e-ljudböcker via Biblio-appen och

eget kulturskapande. Flera föreningar använder lokalerna

streama film, helt gratis. Via götabiblioteken.se kan du söka

för att utöva till exempel körsång, dans och teater.

efter böcker, reservera och låna om.

Välkommen till Kulturhuset!

VILKA INTRESSEN HAR DU?

Läs mer www.finspang.se/kulturhuset

Matlagning, lära nytt språk, senaste TV-spelen, deckare, ljudböcker, knyppling, film, släktforskning, hundraser, psykologi, kurslitteratur, poesi, omvärldsbevakning… allt finns hos oss på Finspångs bibliotek. Om du inte hittar det du söker så hjälper personalen dig gärna!

VÄLKOMMEN TILL FINSPÅNGS BIBLIOTEK! Vi finns i Finspångs centrum, Rejmyres hantverksby samt i Hällestads skola.

14

Artist Samuel Ljungbladh på Kulturhuset Fotograf Ann-Britt Nilsson

Fotograf Anders Ristenstrand

Öppettider

Evenemang


NGS

KO

UT I NATUREN

M N

FI

U

N

M

S

N

M

FI

UN

• S

NGS

KO

M

Rekreation, friluftsliv och lek Här hittar du en varierad och fantastisk natur att besöka och njuta av. Den består både av gamla barrnaturskogar, lövskogar och eklandskap med inslag av 368 underbara sjöar. I kommunen finns 26 naturreservat, flera med vandringsleder och rastplatser. Dessutom finns flera fina grönområden främst kring Finspångs tätort för rekreation och upplevelse.

Några av våra naturguidningar 2020 VÅR I REGNAHOLMS

VANDRING I HÄLLESTADS

SKOGSVANDRING I TORSTORP

NATURRESERVAT

-TORPS NATURRESERVAT

Söndag 27/9 kl 10.00–12.00

Söndag 3/5 kl 8.40–11.30

Söndag 20/9 kl 9.40–14.00

Följ med på en vandring i Torstorps

Inled våren med en vandring i den

Vi följer vandringsleden och intar med-

vackra skogsområde intill sjön Mäseln.

magiska lövskogen i Regnaholm.

tagen fika vid grillplatsen intill Lyren.

Samling vid rastplatsen i reservatet,

Samling vid entréskylten till reservatet,

alt. kl 8 på Vibjörnsparkens parkering

alt. kl 9 vid Vibjörnsparkens parkering

Samling vid ingången till badplatsen.

för samåkning.

eller f.d ICA i Ljusfallshammar kl 9.30

Guide: Marika Sjödin

Guider: Roger Karlsson och Sven–Erik Pettersson.

för samåkning. Vägbeskrivning: Från

Arr: Finspångs kommun & Naturskyddsföreningen

Ljusfallshammar sväng höger mot

Här finns gott om vackra vyer över sjön och en spännande skogsterräng.

Arr: Finspångs kommun

Björnfallet efter Torp. Fotograf Marika Sjödin

Guider: Marika Sjödin och Bosse Tufvesson. Arr: Finspångs kommun & Naturskyddsföreningen

Mer information om Finspångs naturguidningar, alla våra naturreservat och friluftsliv hittar du på vår turismwebb:

finspang.se/ turism

Fler intressan t a e v e n e m a n g h i t t a r du p å v i s i t o s t e r g o t l a n d . s e / s v / f i n s p a n g / e v enemang


NGS

KO

MED TILLVÄX T – Ö K A R A T T R A K T I V I T E T E N !

M N

FI

U

N

M

S

N

S

NGS

M

FI

UN

Upplev en kul-tur-resa i Finspång!

KO

M

Visste du att: Med fokus på närproducerat är Hejtorp ett gårdsmejeri med hantverksmässig tillverkning av ett 20-tal olika getostar. Ostdisken är alltid välfylld efter säsongens smaker. Passa på och njut av en ljuvlig fika eller en matbit när du är här på besök. I Björke Vävstuga sker vävningen hantverksmässigt med egen design av olika produkter i underbara färger och mönster som är deras signum! En skimrande och färgsprakande upplevelse väntar på dig. Här kan du även ta en paus och avnjuta en härlig kopp kaffe i lantlig miljö med kossorna inpå knuten. Mer information om Finspångs kultur, museum, aktiviteter, natur eller evenemang: www.finspang.se/turism Finspångs Turistinformation Telefon: +46(0)122-851 00 e-post: turism@finspang.se

InfoPoint

Rejmyre Turistinformation Telefon: +46(0)122-858 85 e-post: turism@finspang.se Följ oss gärna på facebook.com/turismfinspang och instagram.com/turismfinspang

16


MED TILLVÄX T – Ö K A R A T T R A K T I V I T E T E N !

Genom vår historia har Finspång många spännande

Se film Upplev Finspå ng!

besöksmål. Är du nyfiken på glaskonst, turbiner, bondelivet förr i tiden eller spännande järnmalmshantering – allt det som har byggt Finspång! Då har du hittat helt rätt!

BRUKSMILJÖERNAS DROTTNINGHOLM Här i ”industrins vagga” utvecklade Louis De Geer de välkända finspångs­kanonerna under tidigt 1600-tal. Idag är Finspång en bruksort med högteknologiska industriföretag som till exempel Siemens, Gränges och Hydro. Historien ger oss i dag mycket att se och uppleva, som Finspångs barockslott centralt beläget mitt i Finspångs centrum. Slottet ägs idag av Siemens och alla delar är inte tillgängliga för allmänheten.

I Finspång

utvecklar vi för framtiden, och med tillväxten ökar

SANKTA MARIA KYRKA MED UNIKA MEDELTIDSMÅLNINGAR Följ med på en intressant guidning i S:ta Maria kyrka som grundlades under senare hälften av 1100-talet. Denna kyrka är mest känd för sina mycket omfattande medeltida tak- och väggmålningar i original. De tillhör de mest unika medeltidsmålningarna i norra Europa.

attraktiviteten.

LANTBRUKSMUSEET I LJUSFALLSHAMMAR Hur livet på landet gestaltade sig under 1900-talets första hälft får du uppleva på Lantbruksmuseet, som består av många uppbyggda miljöer och utställningar. Här kan du bland annat se hur kvinnornas liv och arbete på landet gestaltade sig med det tidstypiska föremålen från både kök och finrummet ”salen”, men givetvis också bondens gamla maskiner och redskap för odling av mark och djurskötsel.

Varmt Välkommen!

GLASRIKET FINNS I REJMYRE! För dig som älskar glaskonst finns anrika Reijmyre Glasbruk i en levande bruksmiljö. Här har man handblåst glas sedan 1810. Glasbruket är världsberömt för sitt fantastiskt vackra konst- och bruksglas. I själva Rejmyre Hantverksby hittar du också mysiga butiker för hantverks-, kläd- och inredningsintresserade, spännande utställningar, Glasmuseum, bibliotek samt turistinformation. Passa även på att avnjuta en god matbit på Rejmyre Gestgifveri i en härlig och genuin bruksmiljö.

17

Sankta Maria kyrka: fotograf Robert Davidsson Slottsparken: fotograf Ann-Britt Nilsson

SLOTTSPARKEN Däremot rekommenderas en pro­ me­nad i den tillhörande sagolika slottsparken, som tar dig tillbaka i tiden med sin engelska park, Auroratemplet och lusthuset Lugnet. I det vackra Orangeriet kan du även besöka Finspångs Turbinmuseum med sina intressanta utställningar. Följ Gustaf De Lavals, bröderna Ljungströms och Curt Nicolins banbrytande uppfinningar och historik om företagets turbintillverkning med början från förra sekelskiftet.

HÄFLA HAMMARSMEDJA, JÄRNETS BETYDELSE Ett annat intressant och spännande besöksmål du inte får missa är Häfla Hammarsmedja en kort sträcka från Rejmyre. Ett komplett, mindre järnbruk som visar på en unik industrihistoria under 300 år. Sommartid finns här dagliga guidningar för att få mer kunskap om järnhanteringens historia genom tiderna.


Har satt färg på Finspång i 25 år Danne Nilsson var 23 år när han drog igång DN:s Måleri. – Jag startade i en tid med hög arbetslöshet och i en byggbransch som inte hade någon fart. Jag visste nog egentligen inte vad jag gav mig in i. Men det rullade på, säger Danne som nu firar 25 år som företagare. Till en början bestod företaget av Danne och hans far Per som

Han tycker att branschen ser ljus ut och möter en mer

tillsammans körde på, även på kvällar och helger.

trendintresserad kundkrets som inte bara, som på 1990-talet,

– När vi inte orkade fortsätta på det sättet längre

är ute efter den billigaste lösningen.

anställde vi Kari, som fortfarande jobbar kvar hos oss, säger

– Det är roligt att våra kunder är mer medvetna och villiga

Danne som beskriver att det är så som det sedan har fort-

att betala för miljövänligare och mer hållbara alternativ och

satt. Hårt jobb och nyanställningar och samma visa om igen.

lösningar.

MER MEDVETNA KUNDER Danne Nilsson i förarsätet för sina mannar på DN:s Måleri.

DN:s Måleri har idag åtta anställda plus Dannes far, som fortfarande finns med till viss del i bakgrunden. – Jag tycker om att vara företagare i Finspång. Vi har ett brett kontaktnät och brukar säga att vi har en samlad yrkeserfarenhet på över 150 år. Jag är omgiven av ett bra gäng som gillar att göra roliga saker tillsammans, vilket stärker sammanhållningen. Snart ser det ut som att vi återigen behöver nyanställa, så kontakta oss om du är intresserad, säger Danne.

Möt modeprofilen Fredrik Brungs Det går inte att prata mode i Finspång under 2000-talet utan att nämna hans namn. Fredrik Brungs.

ROYAL HERR FREDDMANS

20 19

ROYAL HERR NUGGET

20 12

ROYAL HERR

plan. Butiken var så liten att jag bara hade plats för ett plagg i varje storlek. Så fort jag sålt fick jag springa bort och hämta fler plagg i mitt lilla lager. 2003 slog Fredrik och butikskollegan Roland Johansson sig ihop och startade Royal Herr. Efter några år med parallella satsningar på butikerna Nugget och Freddmans på Viberga valde Fredrik till slut att satsa allt på en modebutik där allt började: på Viberga. Sedan ett år tillbaka har nya Royal även kläder för kvinnor. – Min framgång beror nog på att jag aldrig är helt nöjd utan vill ha nya utmaningar. Jag är stolt över att vara här och vill att både centrum och Viberga ska vara levande, säger Fredrik.

20 04

HERRCULES

20 03

VIBERGAS HERRAVDELNING

20 00

199 3

Det var under tiden som UF-företagare som han fick upp ögonen för sin talang att sälja och drömmen att starta eget. 1993 fick Fredrik en ungdomspraktikplats på Vibergas herrklädesavdelning. Där mötte han Willy Hansson, som gav honom förtroende och som med åren blivit hans mentor och ”extrafarsa”. – Min första dag på Viberga sålda jag en kostym. Willy lärde mig väldigt mycket om försäljning och har betytt jättemycket för mig under mitt liv som egenföretagare, säger Fredrik. Efter några år som bilförsäljare fick han ett samtal från Willy som hört det fanns lediga lokaler i nybyggda Kristallen i Finspångs centrum. Fredrik tog chansen och slog upp dörrarna till sin första egna butik: Herrcules. – Det fanns ett enormt sug. Första dagen sålde jag 78 kavajer och hade kö hela vägen ner till ICA på nedre

ROYAL NU ÄVEN FÖR KVINNOR


GRÄNGES

S

S

GE

NG

• GRÄN

• GRÄN

NG

GE

OR PÅ FI N

S

TR

TR

OR PÅ FI

NS

Satsning som ger ringar på vattnet Gränges fortsätter att satsa. I projektet Gripen investeras 400 miljoner kronor i Finspång och säkerställer fortsatt produktion här. Vi träffar Håkan Brink. Han är projektledare för det stora logistikprojektet, som syftar till att få in all produktion under samma tak och att gå från manuell hantering till automatisering. – Jag skulle säga att det inte är ofta det görs en så här substantiell investering i vårt land. Det vanliga är att produktionen flyttar utomlands. Gripen handlar om att effektivisera produktionen. Utifrån Gränges miljöarbete finns också många miljömässiga vinster i det här projektet. Att få in produktionen under ett tak möjliggör exempelvis att helt få bort alla mil med dieseltruckar på området, säger Håkan.

VÄLJER LOKALA ENTREPRENÖRER 1 februari 2019 drog projektet igång. Projektet Gripen omfattar 8 000 kvadratmeter av ombyggnation och sprängning i befintliga byggnader. – Det stora bygget i valsverkshallen har bland annat inneburit att vi sprängt bort 800 kubikmeter berg för att gjuta en ny bottenplatta. Omkring 90 personer arbetar just nu dagligen med byggprojektet. Vår strategi, som också är ett viktigt signalvärde, är att välja att samarbete med lokala entreprenörer i en sexmilsradie. Det gör att projektet också

ger positiva ringar på vattnet för många aktörer i kommunen med omnejd, säger Håkan.

”GÖR OSS SLAGKRAFTIGARE” Den helt nya helautomatiserade och robotstyrda produktions­ linjen innebär effektivisering och kan på sikt även ge möjlighet till ökad produktionsgrad. – Vi här på Gränges i Finspång tycker såklart att det är ett jättespännande projekt och är glada att koncernen väljer att satsa på oss. Projektet gör oss slagkraftigare och säkerställer också fortsatt produktion i Finspång, säger Håkan, som är norrköpingsbo men har ett stort hjärta för Finspång. – Företaget har en familjär känsla med en ledning som är nära medarbetarna i produktion. Det finns ett stort engagemang och en mycket stort kunnande innanför dessa väggar.

FÄRDIGT 2022 Som projektledare för ett projekt i Gripens storlek menar Håkan, med ett leende, att allt egentligen är svårt. I februari 2022 ska projektet vara klart. – Det finns så många olika parametrar som spelar in i projektet. Det har blivit några vaknätter för funderingar. Det roligaste med jobbet är när vi tillsammans löser problem. Det är häftigt med teamkänslan och att alla medarbetare är viktiga brickor i något större. Det är många gupp på vägen innan vi når fram till slutmålet, men när vi väl är där får vi fira på något sätt, säger Håkan.

19


SONSTORPS

BRUK

Sonstorps Bruk är ett av de äldsta järnbruken i landet. I en unik bruksmiljö finns bland annat Kvarn, Smedja, Järnbod, Spikbod samt Bruksgården med flyglar. I Ljumma­skogen finns ett gravfält som är över 2 000 år gammalt.

BLOMSTERATELJÉ & INTERIÖR

WALLMOKRANS

Vi firar 10 år!

Uthyrning • Konferens • Festlokal • Jakt & Fiske info@sonstorpsbruk.se | www.sonstorpsbruk.se

Välkommen till gårds­ butiken i Ljusfallshammar. En livsstilsbutik i 2 våningar full av inspiration, blommor och inredning. Ett trevligt utflyktsmål med enklare kaffeservering och glass. Webbutik och övrig info på: www.wallmokrans.se 070-978 93 44 @sandrawallmokrans

EN ANNAN TRAFIKSKOLA

Kägelhallen Föreningen Kägelhallen Finspång driver en modern kägelhall i Centrumgallerian, i Finspångs centrum. Här finns möjlighet till drop in-spel, minigolf, biljard och dart. Det finns också ett enkelt café. Begränsade öppettider. 0122-169 00 | 073-929 50 02

Foto: TonAPhoto

En annan trafikskola har funnits sedan 2009. Vi är specialiserade på B-körkort och vår mycket populära intensivkurs – Körkortscamp. Varmt välkommen till oss när du vill ta ditt körkort för bil och moped enkelt och bra. www.enannantrafikskola.se | www.korkortscamp.se | 0122-103 03

Aktiv Hälsocenter

BJÖRKE

FASTIGHETER AB För dig som vill bo närmare naturen, har Björke fastigheter fina radhuslägenheter på flera mindre orter: Igelfors, Rejmyre, Grytgöl, Ljusfallshammar och Sonstorp. Vi har även lägenheter centralt i Finspång. 0122-44 49 50 | www.bjorkefastigheter.se

SATSAR PÅ FRAMTIDEN!

Aktiv Hälsocenter har nu färdigställt sin miljonsatsning och har utökat träningslokalerna med det senaste inom träning. ”Med större yta och bättre möjligheter för fria vikter och funktionell träning kommer vi fortsätta satsa och bidra till Finspångs fortsatta positiva utveckling”.


ON

ATT V AR

KL INDUSTRI

A

T

IO

ST

ST • AMBI

AM

BI

TI

N

ATT VAR

A

Hunger att växa ännu mer Betongfabrikens arbetsledare Morgan Wiklund i samspråk med Tino Gournambassis

Nästan varannan nätstation i landet kommer från KL Industri i Finspång. – Jag tror inte många känner till att

– För några månader sedan blev vi helt självförsörjande i betongfabriken och den nya produktionshallen skapar nya arbetstillfällen. Vår kunniga personal ställer upp för varandra och hjälps åt att

vi är marknadsledande i Sverige samt

hitta lösningar. Vi har en bra känsla att vara stolta

Nordens ledande nätstationsleverantör,

vilken framtida kunskap som krävs för en marknad

säger VD Tino Gournambassis. Inte heller Tino själv kände till företagets gedigna erfarenhet och storhet i branschen innan han tillträdde som VD i september 2015. Han har en bakgrund inom bland annat plåt-, tåg-, flyg- och fordonsindustrin. – Jag såg att det fanns spännande utmaningar och en hunger för utveckling efter tyngre tider av varsel. Jag såg och ser fortfarande en enorm potential för att växa ännu mer, säger Tino.

ETT EXCEPTIONELLT ÅR 2018 var ett exceptionellt år då man satte ned spaden för att satsa på både en ny produktionshall och en egen automatiserad och självförsörjande

över men samtidigt behöver vårt företag förstå som är i ständig rörelse, berättar Tino.

VILL VARA BÄST KL Industri vill vara en naturlig del i arbetet att förbättra samhället. Representanter sitter med i styrelser, däribland Curt Nicolin Gymnasiet som till hälften ägs av industrin i Finspång. – Förutom att skapa arbetstillfällen vill vi också

Visste du att: KL Industri producerar nätstationer i plåt och betong inom mellan­ spänningssegmentet och lösningar för vindkraft och hybridfordon.

160

FAST ANSTÄLLDA

vara med och ge rätt utbildning för kommande generationer och framtida medarbetare, säger Tino och ambitionen för företaget är tydlig inför framtiden: – Vår ambition är att vara och förbli den bästa aktören i vår bransch och det är inte att sticka ut hakan. Det är en ambition som jag hoppas att alla företag har. Idag levererar vi

betongfabrik och under andra halvåret av 2019

ca 3 500-4 000 stationer om året och det är

kunde denna anläggning tas i bruk för uppstart.

fortfarande inte i närheten av vår maximala

Dessutom lanserades en helt ny produktfamilj.

kapacitet. Företags­kulturen här i Finspång är att vi

Nu är man rustad att förverkliga satsningarna i

tillsammans ska hjälpa varandra att växa i enlighet

praktiken.

med den antagna ambitionen Vision 30/35.

21

Det blågrå huvudkontoret som tornar upp sig vid Finspångs östra infart ger arbete till 160 fast anställda och omkring 60 visstids­ anställda. Sedan början av 2020 finns en finsk filial, som är ett av flera steg att växa utomlands. Systerbolaget finns i Norge, som även är verksamt på Island.


L, GYM,

NYETABLERING

K

DE

L, GYM,

O

P

Arena Öst A

NF

ERENS •

ERENS •

NF

P

DE

O

A

– mer än bara padel

Arena Öst. Det är namnet på den arena som kommer att rymma padelbanor och gym, men också kontor och konferenslokaler. Här finns även möjlighet att hyra industrilokaler. – Vi är redo och vi vet att finspångsborna är redo, säger bröderna Andreas och Kalle Ramlöv. Första spadtaget av bygget planeras att tas under 2020. Fastigheten kommer att vara väl synlig från riksväg 51 vid Finspångs östra infart med KL Industri och Dollarstore som grannar. Arena Öst är tänkt att bli 2 800 kvadratmeter stor, med kontor och konferenslokaler samt åtta industrilokaler med egen port, kontor, pentry och entresol.

IDÉN SOM VÄXTE Det var när Andreas Ramlövs företag Total Media & Reklam inte fick napp i jakten på nya lokaler som tanken på att bygga nytt kläcktes. – När man ändå bygger nytt kontor, varför inte göra något mer av det? Jag nämnde mina planer på padelhall för min brorsa Kalle som gillade idén. Sedan har konceptet utvecklats till att också innehålla gym, konferens-, kontors- och industrilokaler att hyra för externa hyresgäster. Vi tror att fastigheten har ett riktigt bra läge med smidiga förbindelser för både cykel och bil, både för invånare och inpendlare, säger Andreas.

”HÄR FÖR ATT STANNA” Padelsporten växer kraftigt i Sverige. Nya hallar byggs och öppnas upp nästa varje vecka runt om i landet. Därför är det nu också dags för Finspång att få sin egen padelhall. – Efterfrågan på padelbanor i Finspång är stor. Sporten växer och är här för att stanna. Vår ambition är att skapa något som erbjuder mycket mer än bara padel och arenan ska vara en mötesplats med många olika verksamheter, säger Kalle. Ägare och drivande i projektet är i dagsläget bröderna Ramlöv tillsammans med ett externt fastighetsbolag som äger kommersiella lokaler i södra Sverige. Bröderna är verksamma och har hjärtat i Finspång, både som företagare och inom föreningslivet. Kalle och Andreas Ramlöv

22

K


NYETABLERING

SÖKER HYRESGÄSTER Första prioritet är att få de fyra padelbanorna klara tillsammans med gym och lokaler för de första hyresgästerna. Sedan kommer de andra lokalerna att byggas klart i etapper, beroende på vilka verksamheter som vill flytta in. – Vi har pågående dialog med ett flertal hyresgäster, men vill självklart ha kontakt med fler som söker nya lokaler. Oavsett om det gäller kontorsplatser eller om det är industrilokaler man önskar, avslutar Andreas.

23

Är du intresserad av att hyra lokal i Arena Öst? Kontakta Andreas Ramlöv 0122-88 90 78 andreas@totalmedia.se


Ditt val! NIN

G S TJ Ä N EN

RÄD

Finspångs Räddningstjänst Skäggebyvägen 43, Finspång E-post: raddningstjansten@finspang.se Telefon: 0122-850 80

ST

D

Vi lånar ut flytvästar! Har du frågor om brandskydd?

FIN

SPÅNG

äfla H HAMMARSMEDJA

– UNIKT BRUK AV RIKSINTRESSE FRÅN 1682

www.pekingfinspang.se Öppet: alla dagar 11.00-21.00 (maj-oktober: alla dagar 08.00-21.00) Viberga Gård, Finspång Tel: 0122-181 10

DAGLIG GUIDNING

SMEDJANS DAG

20/6 TILL 10/8 KLOCKAN 11-17

22/8 KLOCKAN 10-16

MER INFORMATION WWW.FINSPANG.SE/HAFLA

SÖKER DU HYRESRÄTTSLÄGENHET I FINSPÅNG? Hitta våra lediga lägenheter på hsb.se/ostra och anmäl ditt intresse direkt.

BESÖK VÅRA KYRKOR I SOMMAR! Aktuellt program hittar du på vår hemsida. www.svenskakyrkan.se/finspang

telefon: 0122-857 00 • e-post: finspangs.forsamling@svenskakyrkan.se • följ oss gärna på facebook


LIVET ÄR FULLT AV VIKTIGA BESLUT, STORA SOM SMÅ. Kanske är du på väg att bli sambo, flytta utomlands eller behöver upprätta ett skuldebrev för pengar du ska låna ut? Kanske tänker du på framtiden och vill veta mer vad en framtidsfullmakt innebär eller om hur det fungerar med arv för dina bonusbarn?

Vi på Familjejuristen hjälper dig med juridiska frågor oavsett var i livet du befinner dig. Just nu får du en värdecheck på 250 kr när du bokar rådgivning. Läs mer på vår nya sida familjejuristen.nu eller följ oss på facebook.com/familjejuristen för att ta del av nyheter och event.

Erbjudande

Värdecheck på 250 kr, dras av från kostnaden för den tjänst man bokar. Gäller hela 2020 och går att kombinera med andra erbjudanden.

Välkommen till Familjejuristen. Du hittar oss i Kalkugnsbacken, tillsammans med Fonus Öst.

Kalkugnsvägen 8, Finspång, 010-19 60 100 www.fonusost.se


GO

DA

KR AF

COOP FINSPÅNG N

DE

E

N

T

N

T

DE

EN

Handla har aldrig varit enklare GO

DA

KR

Coop online växer. Fler och fler upptäcker

HANDLA I LUGN OCH RO HEMIFRÅN I över 20 år har Björn Östberg varit en trogen Coop-kund. Sedan ett och ett halvt år tillbaka veckohandlar han och familjen via Coop online. Varje måndag hämtar han upp sina färdigpackade varor vid utlämningen på Viberga. Så också denna måndag eftermiddag när vi träffar honom. – Det bästa med Coop online är att vi i lugn och ro utan stress kan handla hemifrån. Med mobilen i näven är det bara att knappa in det vi vill ha. Sedan skickar jag ett SMS när jag står här utanför porten. Då kommer personal ut med matkassarna och det är bara att lasta in, säger Björn som berättar att familjen uppskattar kooperationens stora utbud av ekologiska varor. – Dessutom har Coop det bästa utbudet i Finspång av veganska produkter.

det sköna i att få leverans direkt till dörren. Eller varför inte hämta upp de färdigpackade kassarna direkt efter jobbet? Vi träffar Pontus Sörenson som är näthandelsansvarig för Coop Finspång. Tjänsten Coop online, där kunden själv beställer sina varor via nätet, har växt och blivit ett naturligt sätt att handla – från den stressade småbarnsfamiljen till pensionären som vill slippa bära tunga kassar. – De vanligaste kunderna är de som veckohandlar. Även den äldre kundkretsen har upptäckt tjänsten. Vi guidar gärna våra äldre via telefon. Ibland har vi till och med åkt hem till dem för att hjälpa till att komma igång. Det är väldigt uppskattat, berättar Pontus.

FLERA MILJÖASPEKTER Förutom möjligheten till hemkörning kan kunderna också välja att enkelt hämta upp varorna vid Coops utlämning ”Hämta” när man ändå är ute och åker. Det går också att hämta varorna vid Bergslagshallen och Coops butik i Skärblacka. Tjänsten faller väl in i kedjans gröna inriktning. – Fler kunder upptäcker och väljer våra ekologiska varor. Inte minst vårt eget prisade varumärke Änglamark. Förutom att Coop online känns helt rätt i tiden, tror vi också att tjänsten minskar antalet bilfärder, säger Pontus. Björn Östberg veckohandlar varje måndag med Coop online.

26

A

F


COOP FINSPÃ…NG

27


SMÅÄNGEN

FÖR STORA UPPLEVELSER Hyr stuga och fiska kräftor eller spela minigolf och avsluta med en glassmeny. Njut av solnedgången över sjön Lien. Småängens Camping utanför Tjällmo är en plats för hela familjen! 0141-620 48 | www.smaangen.se

Hotel de Geer Familjeägda Hotel de Geer ligger mitt i Finspång och drivs med stort hjärta och god service. Alla rum har badrum, gratis WIFI, tv och telefon. Vi erbjuder en gedigen frukostbuffé och mat och dryck i avslappnande pubmiljö. 0122-131 50 | www.hoteldegeer.nu

EDQVISTS

BLOMMOR & TRÄDGÅRD I Viberga Galleria erbjuder vi allt från vardagsblomman till mer avancerade binderier och trendriktiga tillbehör. I vår säsongsöppna trädgårdsbutik hittar du plantor, buskar, träd, jord, med mera. Varmt välkommen till din Interflorabutik och Trädgård i Finspång. 0122-102 05 | www.edqvists.net

ELBUTIK F I N S PÅ N G

Hos oss hittar du ett brett utbud av armaturer, lamp­fötter, lampskärmar, ljuskällor dvs. belysning av alla slag, hushållsmaskiner, vitvaror och naturligtvis elmaterial såsom kabel, strömbrytare, vägguttag och mycket mer.

NYA STIGS CYKEL & FRITID AB Cykelbutik med anor från 1930-talet. Kom och se vårt utbud av nya cyklar och bättre begagnade. Behöver din cykel fixas? Ingen cykel är för svår för oss. Vi har många delar hemma för att serva dig omgående.

Varmt välkommen till Elbutik i Viberga Galleria! 011-682 80 | www.elbutikfinspang.se

RELATIONS BY LINO är regionens skönaste affärsnätverk. Anledningen är enkel: affärskontakter och relationer men på en nivå som är mer som vänner emellan. Kom och testa du också. Relations by Lino – För Finspång och hela regionen!

Välkommen! 0122-106 75

facebook.com/stigscykel

070-216 98 76 • relationsbylino.com


G

A

I

FI NS

CURT N I C O L I N G Y M N A S I E T

P Å G

A

I

P

Bättre på att skruva än att plugga G

Å

PL U

NG

NG

PL U

G

FI NS

I Bildningens ljusa matsal träffar vi Lisa och Isabelle. El – och energiprogrammet på Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) är deras gemensamma nämnare. Det blir ett samtal om att få självförtroende, att vara ensam tjej och att ha skinn på näsan.

Lisa Hjelm och Isabelle Eldh

Lisa Hjelm är 16 år och pendlar varje dag från Norrköping. Trots att det ibland blir tidiga morgnar och långa dagar ångrar hon inte sitt gymnasieval. – Jag tycker inte att det är jobbigt att pendla. Jag tycker att det är värt det för att det här är en så pass bra skola. Det roligaste är att man får jobba så mycket praktiskt redan från början, säger förstaårseleven Lisa. ”KLICKAR BÄTTRE MED KILLAR” Vid bordet sitter också 23-åriga Isabelle Eldh, som tog studenten 2016. Likt Lisa valde hon CNG i konkurrens med exempelvis Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping. – Jag har alltid varit tekniskt lagd och är IT-support för mina kompisar. Jag är inte så ”school smart” utan bättre på att skruva än att plugga teori. Jag var ensam tjej i ettan. Det var lite nervöst och jäkligt tufft i början, säger Isabelle som får igenkännande nickningar från Lisa. – Vi är två tjejer i ettan. Men jag klickar bättre med killar än med tjejer och sammanhållningen i klassen är något av det bästa. Vi är lite som en familj. Det är en jättefräsch skola, med bra personal och så är det najs och god skolmat, säger Lisa. Isabelle berättar att hennes självförtroende fick en rejäl boost under åren på CNG.

– Både lärare och killkompisar på skolan stöttade mig och jag ville visa både dem och mig själv att jag kunde det här. EFTERTRAKTADE PÅ MARKNADEN Praktik är en betydande del av utbildningen. Redan det första året innehåller praktik och det tredje året består av flera långa praktikperioder. En perfekt chans att få in en fot på arbetsmarknaden och många får också anställning direkt efter studenten. En av dem var Isabelle. – Är du duktig på din praktik är det stor sannolikhet att du erbjuds jobb direkt efter skolan. Måndagen efter studenten började jag mitt sommarjobb på Billerud Korsnäs i Skärblacka. Senare samma höst fick jag fast anställning som automationselektriker där, säger Isabelle som menar att hennes praktikperioder varit betydelsefulla och gett en bra inblick i arbetslivet. – Som tjej är du eftertraktad på marknaden. Men precis som på gymnasiet var det lite tufft i början. Även fast det inte borde vara så behöver du som tjej vara lite tuff och ha skinn på näsan. Nu när jag har jobbat några år är det ingen som trampar på mig. Nu är det jag som lär upp andra nyanställda, säger hon.

29


Östergötlands bästa fullservicebyrå

Allt det du behöver inom marknadsföring och kommunikation. Stora och små produktioner av hemsidor, film, foto, trycksaker, grafisk design, digital marknadsföring, kampanjer, event samt profil- och exponeringsmaterial.

TOTAL MEDIA & REKLAM AB | totalmedia.se


G

A

I

FI NS

BERGSKA GYMNASIET

P Å

G

P

Å

PL U

NG

NG

PL U

G

Det är en solig fredag i mars när vi får en pratstund med Alisa. Hon går sista året på samhällsvetenskapsprogrammet. – Jag gillar verkligen att Bergska är en lagom stor skola

G

A

I

FI NS

som lever upp till vår slogan tillsammans. Dessutom är skolan ny, fräsch och har ett gott rykte. Det var därför jag valde att söka hit, säger Alisa. Hon tror att en större skola kan bli mer ytlig och att det är svårare att bli sedd och få hjälp som elev. – Här är jag inte ”ensam mot världen”. Lärarna slänger inte bara ut uppgifter, utan de är väl förberedda och frågar hur det är och hur det går. MER SJÄLVSÄKER

Inte ensam mot världen

Alisa går samhällsinriktning och har läst exempelvis psykologi och samhällsrätt, men också valt till en kurs i entreprenörskap. – Jag har valt en väldigt teoretisk utbildning. Vi har varit på studiebesök på tingsrätten och lärt oss om olika intervjumetoder. Det har varit lärorikt att våga ta kontakt med nya människor och göra intervjuer, säger hon. Hon berättar om ett inspirerande möte med en kriminolog som arbetade i Botkyrka och tankar finns på att själv plugga vidare åt det hållet eller inom juridik. – Gymnasietiden har gjort mig mer självsäker. Tidigare var jag mer vilsen. Nu känner jag mig påläst och lärd, säger Alisa.

Alisa Bejtja

Bergska gymnasiet har lyft in

EN SKOLA SOM SER OMVÄRLDEN

omvärlden och de globala målen innanför

I bakgrunden av vår intervju småpratar representanter från Svenska FN-förbundet med lärare från skolan. Dagen till ära

skolans väggar. Skolans målsättning är att

besöker de Bergska gymnasiet, som sedan hösten 2019 är

växa ännu mer och med hög undervisnings-

en av två FN-certifierade gymnasieskolor i regionen. Alisa är en av medlemmarna i skolans FN-elevgrupp.

kvalité bli den bästa skolan i regionen.

– Ja, precis. Vår uppgift är att lyfta och få skolans elever att få upp ögonen för de globala målen. Vi har också träffat andra FN-elevgrupper från skolor i Stockholm. Annika Andrén är ansvarig för Bergska gymnasiets FN-certifiering. Hon brinner för att eleverna ska få ett ännu större engagemang för samhället och se hur de globala frågorna hänger ihop med deras egen vardag. – Det handlar om ett långsiktigt arbete att tugga igång snacket om exempelvis de globala målen och rasism. Jag tycker att eleverna har mottagit vår satsning på ett bra sätt. I årskurs 1 har vi haft teman och bland annat lyft frågor som rättvis produktion av kläder och mobiltelefoner, säger Annika och kollegan Karin Zetterstedt lägger till: – I ljuset av Tillväxt Finspångs målsättning att ha de bästa skolorna i regionen vill vi vara en skola med omvärldsperspektiv, som har koll på vad som händer och

Från vänster: Karin Zetterstedt och Annika Andrén från Bergska gymnasiet tillsammans med Hanna Svanberg från Svenska FN-förbundet.

sker i världen.

31


Vägen till nätet Just nu grävs det för fullt söder om riksväg 51 i trakterna kring Finspång. Det är Finet som förbereder för fiberkablar. – På landet använder en del fortfarande den gamla ADSL-anslutningen, som går via telenätet och är under avveckling. Vill man istället ha en framtidssäker anslutning måste markarbetena påbörjas snart, förklarar Jennifer Jillehed. Men arbetet börjar långt innan grävmaskinerna kommer. Det som tar längst tid är alla tillstånd som krävs för att få börja. – Vi tar kontakt med markägare för att få tillåtelse. Sedan måste vi söka tillstånd hos flera myndigheter. Det kan handla om att det finns föroreningar, fornlämningar eller skyddade växt- eller djurarter på markerna, berättar Ida Johansson. Alla sjöar och berg är också utmaningar. Ibland får de lägga en sjökabel. – När vi grävt klart ska fibern blåsas och installeras in i varje enskilt hus. Även det tar tid och kräver expertis. Det gäller att rätt abonnemang kopplas upp mot rätt hus, fortsätter Jennifer Jillehed. Det är viktigt att den som är intresserad av fiber gör en anmälan på www.finet.se så snart som möjligt. – En del hör av sig när de ser att vi är ute och gräver. Det verkar enkelt att bara gräva lite till, men det är inte alltid så lätt. Ibland krävs det nya markavtal och tillstånd. Den som vill ha fiber måste göra en intresseanmälan innan alla tillstånd skickas in, understryker Ida Johansson.

Jennifer Jillehed och Ida Johansson arbetar båda på stadsnätet Finet i Finspång.

32

LRF Konsult blir Ludvig & Co För hundra år sedan startade agronom Ludvig Nannesson sin byrå som sedan dess varit ett stöd till lantbrukare, skogsägare och entreprenörer och följt deras resor till framgångsrika företag. Nu byter de namn och tar ett kliv in i framtidens rådgivning, men värnar om sin historia och tar med sig den i det nya namnet Ludvig & Co. – Här i Finspång byter vi lokal också. Efter att ha funnits i bankhuset under många år har vi nu flyttat några hundra meter till gamla vårdcentralen på Vallonvägen 15, mittemot Pressbyrån, berättar Tina Karlsson som är kontorschef. Trots de yttre förändringarna är det mesta sig likt. Tina Karlsson som arbetat på Finspångskontoret sedan starten 1996 kommer tillsammans med sina kollegor att fortsätta hjälpa företagare inom områdena ekonomi, skatt, affärsrådgivning, juridik och fastighetsförmedling. – Vi har kunder som varit med oss sedan starten här i Finspång, vilket är jätteroligt. Man får en speciell relation till kunderna och på ett mindre kontor blir det nog ännu tydligare där vi som jobbar här känner till de flesta av kunderna och kan ge dem hjälp oavsett vem av oss som är på plats. Vi har inte alla affärsområdena representerade permanent på kontoret, men behövs kompetensen är det bara att ringa in någon kollega från ett av våra andra kontor. Vi är den lokala byrån med det stora interna nätverket. Med nytt namn tar Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. – När bokföring blir mer och mer digital kan vi frigöra ytterligare tid för rådgivning, konstaterar Tina Karlsson. Jag ser fram emot att vara med på vår resa samt få vara ett stöd till landets småföretagare även framåt.


Friskt vatten. Förnybar energi. Oroar du dig för vattenförsörjningen? Eller har du ett värmesystem som inte längre håller måttet? FBB hjälper hushåll och företag att få friskt vatten och förnybar energi. Branschens bästa trygghet får du på köpet. Ring 0122-100 64 och berätta om ditt behov. Välkommen till FBB!

Våra erbjudanden VATTENBRUNNAR

VATTENRENING

Djupborrad brunn med vattengaranti

För (ännu) friskare vatten

GEOENERGI

BERGVÄRME

Storskaliga energilösningar

För villan och fritidshuset

ENTREPRENADBORRNING

PUMPSERVICE

För bygg- och infrastrukturprojekt

Servar och byter pumpar

www.fbb.se

VÄLKOMMEN TILL SKANDIAMÄKLARNA FINSPÅNG 0122-44 01 20 • skandiamaklarna.se/finspang

FILIP KARLSSON 073-940 28 08

filip.karlsson@skandiamaklarna.se

LISA ENGBERG 070-736 01 63

lisa.engberg@skandiamaklarna.se

DANIEL SOCHOR 076-282 74 44

daniel.sochor@skandiamaklarna.se


ABBHET •

L

TOGUS FREIGHT

IST

TIK M E

OG

D

SN

D

LO

GIS

IK ME

Succé •

SN

ABBHET

när Tommy gick mot strömmen Tommy mötte många höjda ögonbryn när han som 59-åring trotsade planerna för tidig pension och istället startade eget. Tre år senare har hans fraktbolag två anställda och omsätter 18 miljoner kronor.

Mikael och Tommy arbetar snart kanske även utanför Sverige.

– Projektet lades plötsligt ned och innebar en riktigt kämpig period under några svettiga månader. Men sedan satte allt fart när jag fick ett riktigt stort uppdrag som innefattade frakt av totalt 100 000 ton och sedan har det verkligen rullat på, säger Tommy. Återkommande kunder är bland annat SSAB och Gränges i Finspång och Holmen Paper i Norrköping. – Vi ligger helt rätt geografiskt med närhet till Norrköpings hamn, Örebro och närheten till E4:an med bilar som rullar både söder- och norrut, berättar Tommy.

I ett litet kontor i lastbilscentralens gamla lokaler i Finspång lever Tommy Gustafsson sin dröm tillsammans med bonus­ sonen Mikael Wallin. Lokalerna är välkänd mark då Tommy ägnat större delen av sitt arbetsliv åt logistik, både för industrin i Finspång och några transportbolag. Men det var de tidigare arbetsgivarnas tröghet, allt för många interna möten och långbänkar för beslut som fick Tommy att låta tankarna att starta eget slå rot och börja växa. – Många tyckte att det var vågat att starta eget i min ålder, men det visade ju sig gå bra, säger han med ett leende. HELT RÄTT GEOGRAFISKT Det breda kontaktnätet över landet är den viktigaste ingrediensen i framgångssagan ToGus Freight. Ett stort uppdrag att frakta sopor från England till ett värmeverk i Linköping blev den perfekta starten. Men över en natt ändrades förutsättningarna.

34

STOLT ÖVER SNABBHETEN ToGus Freight sysselsätter omkring tio chaufförer på lokala åkerier och ett 20-tal halvtidstjänster på åkerier utanför Finspång. – Det känns bra att använda lokala åkerier i möjligaste mån. Ur både ett miljö- och ekonomiskt perspektiv försöker vi hitta samarbeten för att våra bilar ska ha full last både ut och tillbaka hem. Vi ställer höga miljökrav på leverantörer. Drivmedelsfrågan är ständigt på tapeten. Drömmen som vi strävar efter är att köra helt fossilfritt. Många beställare blir ofta förvånade över den snabbhet som blivit deras signum. – På skarpa förfrågningar kan vi ofta svara på stående fot eller senast samma dag. Det är en snabbhet som är ovanlig i vår bransch och som vi är stolta över. Vi har förfrågningar för frakt även utrikes och ser det som en möjlig utveckling för oss, säger Tommy som sedan ett och ett halvt år arbetar tillsammans med bonussonen Mikael, som också har ett politiskt engagemang och ett hjärta för Finspång. – Det är jättebra att det finns en framtidstro och tydlig målsättning för tillväxt i Finspång. Det finns en positiv anda, säger Mikael.


ROPAS

SO N S T O R P S M E K A N I S K A

ST

A

Ö

R

RS

TA

TA • NOR

NO

RS

RR

EU

Ö

A

EU

ROPAS S T

Spets på svets Visste du att norra Europas största robotsvets

– Vi valde att göra den investeringen för att hänga med på

finns hos Sonstorps Mekaniska?

stålkonstruktioner. Vad vi vet är vi också de första i Sverige

marknaden. Roboten kan svetsa upp till 48 meter långa som kan svetsa i Outokumpus nya material LDX, i vårt fall i ett

Mitt på landsbygden i Hällestad pågår sedan 1963 en febril aktivitet i det som utgör Sonstorps Mekaniska. Mikael Abrahamsson tar emot oss och berättar storyn om drivet, spetsen och projekten som fått honom att vara företaget trogen i 30 år. – Vår framgångsfaktor är att vi både jobbar med kvalificerade stålproduktioner men också med att agera projektledare. Det är något som våra kunder vill ha och verkligen värdesätter högt, säger Mikael. FÖRST I SVERIGE Som första företag i Sverige stoltserar man med att vara certifierad enligt den kanadensiska svetsstandarden. – Certifieringen är nödvändig för att utföra vissa projekt för en av våra största kunder Siemens. Den gör också att vi kan möta upp kommande krav på kvalificerad svetsning på ett globalt plan för många andra företag. Senast i förmiddags hade jag SSAB här som visade intresse för oss, säger Mikael, som själv har en bakgrund som svetsare men som de senaste 20 åren agerat projektledare och säljare.

projekt med en brokonstruktion. Ett unikt material som med rätt underhåll garanterar 100 års hållbarhet, säger Mikael. DRIVKRAFT ATT SE MÖJLIGHETER Vi lämnar kontoret. Patrick Sandberg slår följe på vår promenad bort för en titt i en av verkstadshallarna, där vi träffar försteman Patrik Olofsson: – Det är ett fritt och varierande arbete. Vi är ett arbetslag med stor flexibilitet och bra stämning. Precis som Mikael och Patrik håller VD:n Patrick Sandberg med om att flexibilitet är något av det bästa med yrket. – Hela vår personalstyrka är snabb på att ställa om och vara flexibel. Tillsammans är vi lösningsfokuserade och svets­ arna finns med redan vid projektstarten runt skrivbordet. Det är riktigt roligt när man löser ett projekt som kan verka omöjligt, säger Patrick och Mikael håller med: – Utmaningarna är det roligaste. Det finns en drivkraft att se stora möjligheter i projekt som vi bara måste ge oss på och tacka ja till, säger Mikael med ett leende.

NORRA EUROPAS STÖRSTA Sonstorps Mekaniska erbjuder helhetslösningar för större fundament och stålkonstruktioner som brofundament, cisterner och nyckelfärdiga projekt. Kunderna finns i Sverige och Norge och de största kunderna finns i närområdet. – Vår geografiska plats har visat sig vara väldigt centralt logistiskt för närhet till hamnen i Norrköping, men det är också nära till Örebro, Linköping, Jönköping och Stockholm. Under första hälften av 2010-talet investerade företaget 30 miljoner kronor för utveckling av maskiner och byggnader. En av de största satsningarna var den svetsrobot som är norra Europas största i sitt slag.

Patrick Sandberg, (VD), Patrik Olofsson, (försteman) och Mikael Abrahamsson, (projektledare och säljare), framför bottenramar för Siemens turbiner.

35


LD

SLEDANDE

SIEMENS

I

FI

NSP

ÅNG •

ÅNG

NSP

FI

V

ÄR

RL

DS

LEDANDE

Energi för en hel värld Finspångs kommuns klart största arbetsgivare är Siemens. 3 200 anställda och konsulter från världens alla hörn ger en ”makalös blandning av kompetenser”, som väcker globalt intresse för hållbar energi. En solig fredag i april får vi en pratstund med Hans Holmström, som sedan åtta år tillbaka är Siemens VD i Finspång. Han beskriver sig själv som en tekniknörd som i hela sitt liv varit intresserad av energi. Ett intresse som ledde honom till ABB i olika delar av världen för att sedan ta över som högste chef på Siemens i Finspång. – Det finns en imponerande teknikhöjd här i Finspång och en makalös blandning av olika discipliner och kompetenser. Det är en häftig miljö att vara i. Det är som allra roligast när vi som team – med många olika förmågor, nationaliteter och kulturer – lyckas hitta hållbara energilösningar till våra kunder, som verkligen finns över hela jordklotet, säger Hans.

VÄRLDSLEDANDE Siemens turbinmotorer är sedan många år tillbaka bränsleflexibla och kan drivas av exempelvis biogas och vätgas. Om elen för att tillverka vätgasen dessutom kommer från sol- eller vindkraft är den hållbara energilösningen ultimat. – När det gäller sådana typer av lösningar är vi världsledande och redo för den nödvändiga energiomställningen

36

som hela världen står inför. Det finns tiotusentals turbiner runt om i världen som behöver ställas om till fossilfri och hållbar drift. På Norrmalm i Finspång ska det byggas en vätgasanläggning, som ska drivas med bland annat solkraft, i samarbete med Finspångs kommun och Chalmers tekniska högskola samt universitetet i Bologna. Den är tänkt att fungera som en modell och miniatyr av framtidens komplexa energisystem.

GRETA-EFFEKTEN Hans Holmström är både tacksam och imponerad av Greta Thunberg och effekten hon har haft på deras verksamhet och branschen i stort. – Det har betytt oerhört mycket för oss. Tidigare var det ytterst få kunder som ställde frågor om fossilfri energi. Tack vare Greta och medias pådrivande effekt kommer nu till och med olje- och gasbolag till oss och undrar över konvertering till fossilfritt bränsle.

ATTRAKTIV ARBETSPLATS Siemens i Finspång redovisade 2017 en vinst på 1,2 miljarder kronor och fortsätter att locka nyfikna besökare och kunder från hela världen. – Vi är en attraktiv arbetsplats med medarbetare som brinner för det här och som dessutom visar stor entusiasm och lojalitet, säger Hans.

I


ELDSJÄL

R

MUSIKFÖ

E

RE

NI

JM

Ett driv som satt Rejmyre på kartan Y

NG

• RE

NG

RE

NI

JM

MUSIKFÖ

E

Y

RE

R

Skogsröjet drar varje år 17 000 besökare. Det här är berättelsen om en stark förenings betydelse för en liten bruksort.

Stefan Englund

Det är en regnig måndag i familjeföretaget Easy Movers enkla kök i Hävla. Mittemot mig sitter Stefan Englund. Han är upphovsmannen och profilen som bokstavligt talat är märkt av Skogsröjet. Rockfestivalens logga finns tatuerad på hans högra underarm för alltid. Festivalen har inte bara haft stor betydelse för tillresta, festivalsugna rockälskare utan också för hela samhället. GALET STORT MUSIKINTRESSE Stefans gammelfarfar kom som glasslipare från småländska Älmhult till glasbruksorten Rejmyre. Stefans far hade ett starkt engagemang för fotbollen på orten. Ett driv som uppenbarligen gått i arv till sonen, som redan i unga år fick en kärlek för rocken. Tidigt insåg han dock att han inte hade talangen för att själv bli någon rockstjärna. Däremot hade han hjärtat och talangen för att arrangera så att andra fick en scen att spela på. – I början av 1990-talet var det ett helt galet stort intresse kring musiken här, med profilen Stellan Wall i spetsen. Ett tag var det över 20 lokala band som repade och som ville få en chans att spela för publik. Jag var med och drog i sommarshower bakom gästgiveriet, som sedan växte till det som blev både Svarttorpsfestivalen och Sommarrocken, säger Stefan. INSETT SKOGSRÖJETS VÄRDE Efter några lugnare år utan mindre festivalsatsningar, men med desto fler satsade timmar som nybliven pappa, kände Stefan att det åter kliade lite i fingrarna.

– När jag presenterade det jag redan namngett som Skogsröjet för musikföreningens styrelse var alla med direkt. Åtta månader senare drog vi igång högtalarsystemet för den första upplagan av Skogsröjet. Trots att vi redan första året drog hela 700 besökare var det en viss kulturkrock och en del knorrade här i byn. Men med tiden har nog alla insett värdet av Skogsröjet för vårt samhälle. STÖTTAT ORTEN Den helt ideella festivalen har under 15 år stadigt växt och bjudit på rockakter i världsklass, men har trots det aldrig fått hybris utan alltid haft inställningen att ge tillbaka till Rejmyre. – Det är andan här som är grejen. Det finns en positiv bruksmentalitet att alla hjälps åt. Jag älskar glasbruksmiljön. Det är makalöst vackert. Under årens lopp har vår förening stöttat både vår egen bygd och andra föreningar med miljonbelopp. Nu senast sponsrade vi hembygdsföreningens takbyte, berättar Stefan. Musikföreningen har också haft en betydande del i att ortens pizzeria och mack har överlevt. Under festivalen drar den lokala matbutiken in en månads normal försäljning på tre dagar. – Jag är stolt att Rejmyre inte bara är känt för glasbruket utan att också Skogsröjet har satt vår lilla by på Sverigekartan. Det ger mig gåshud, säger Stefan med blanka ögon.

37


IN ENGLISH

Finspång Finspång’s specific local qualities, in the form of water, fire, iron and glass, tells you everything about what built this traditional industrial community. The municipality offers a rich and varied range of exciting events, natural beauty, art, handicrafts and many unique historical sites and meeting places. Would you like to learn more about glassware, weaving, turbines and our fascinating ironworks? We would be delighted to welcome you!

Water IN FINSPÅNG, NATURE IS ALWAYS ON YOUR DOORSTEP

landscape along five mapped and clearly signposted cycle

no matter where you live. In fact, we have one of the greatest

routes. Hiking through enchanted natural surroundings also

concentrations of lakes in Sweden. Our 368 lakes create

provides a wonderful sense of physical and spiritual calm.

fantastic natural environments in which to enjoy outdoor

Discover the mystique of Trollkäringeskogen (The Witchwood),

activities! Everything from bathing and fishing to paddling a

where one of Sweden’s most infamous witch trials took

canoe. Perhaps you would rather swim indoors? Visit Arena

place some 400 years ago. We have a number of beautiful,

Grosvad – a swimming and adventure baths, sports facility

mapped hiking trails, including stretches of the 1,400 km-

and extraordinary spa.

long Östgöta Trail, which runs through northern Finspång.

The trails and paths around our lakes and varied natural

Finspång has been consistently ranked as Östergötland’s

environments provide excellent cycling. Enjoy the wind in your

best municipality for outdoor activities by the Swedish

hair, the scent of summer flowers and the fantastic

Environmental Protection Agency.

Would you like to know more about Finspång? We have gathered more interesting tips on our website at: finspang.se/turism

38


IN ENGLISH

Fire

WATER AND FIRE have historically

orangery and gazebo, a workshop

played a significant role in Finspång

industry of forges and canon foundries

and continue to do so, in the

sprang up. Today, Finspång is home

production of iron and glass as well

to a number of successful hi-tech

as the energy that lights up the

industrial companies.

municipality today. Here, the foundations

You can experience the delightful

were laid for what is known as the cradle

surroundings of the castle grounds on a

of Swedish industry. It is now 400 years

historical walking tour and visit the Turbine

since industrialist Louis De Geer (1587-1652)

Museum in the orangery to follow the story of

signed a lease with the Swedish Government to take over

the groundbreaking inventions of Gustaf De Laval, the

Finspång Ironworks. De Geer’s son and successor at the

Ljungström Brothers and Curt Nicolin. This is also home

ironworks, also Louis, laid the foundations for Sweden’s

to the Finspång Ironworks Museum. In the nineteenth

largest Baroque castle, Finspång Castle, which was

century, the ironworks specialised in the production of

completed in 1685 and still occupies a beautiful location

cast iron artefacts in the Gothic style, under the direction

in central Finspång. Around the castle, with its

of German founder Carl Mertens.

Iron IN NORTHERN FINSPÅNG just outside Rejmyre, you will discover the Häfla Hammer Forge, one of the municipality’s many sites of industrial heritage and a unique, complete small-scale ironworks that demonstrates the development of manufacturing technology over the course of 300 years. Here, you can enjoy a guided tour taking in the hammer forge itself, a small smith’s workshop and workers’ cottages, all with technology and equipment preserved since the final smith went home in 1924.

Glass CRYSTAL CLEAR! The

You will encounter more glowing and exciting

kingdom of glass is right here

experiences just south of Rejmyre, in the

in Rejmyre! Sweden’s oldest

fantastic natural surroundings of Doverstorp;

glassworks, Reijmyre Glasbruk,

for example, the fascinating, well-preserved

has been hand-blowing glass since

medieval St. Maria Church, with unique narrative

1810. Here, you can follow glass

murals covering its vaulted ceiling. Further along the

manufacture at close range as you feel

road is the Hejtorp Goat Farm Dairy, where you can

the heat from the kilns. Maximum

buy locally produced artisan cheeses in the farm shop.

concentration is required as the molten

Last but by no means least, don’t miss the opportunity to

glass is gathered, lifted out and given its final form.

visit the district’s pride and joy, Björke Weaving Mill, with

The idyllic glassworks site is also home to Rejmyre

its exhibition, weavery and shop featuring the mill’s own

Hantverksby, a collection of handicraft shops,

designs woven in wonderful colours. You can also enjoy a

exhibitions, foundries, a glass museum and tourist

good cup of coffee in a rural landscape with cows on the

information office.

doorstep.

39


Framtiden

finns

i

Finspång!

Nyfiken på Finspång? Läs mer på finspang.se

TOTAL MEDIA & REKLAM AB | totalmedia.se

Profile for totalmedia7

Finspångsmagasinet 2020/2021  

Finspångsmagasin lyfter fram orten Finspång och den framåtanda och tillväxtambition som finns här. Det handlar lika mycket om ambitioner hos...

Finspångsmagasinet 2020/2021  

Finspångsmagasin lyfter fram orten Finspång och den framåtanda och tillväxtambition som finns här. Det handlar lika mycket om ambitioner hos...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded