Page 1

COM PARTICIPAR? Enviant a l’adreça: arbres@tosca.cat els arxius següents: A. DUES FOTOGRAFIES sense reduir, una de la perspectiva general de l’arbre i una altra del detall de la fulla per facilitar la identificació. Cal que en el nom de l’arxiu constin la data en què es va fer i les inicials del nom i dos cognoms de l’autor (3 lletres) B. INFORMACIÓ SOBRE L’ARBRE enviant la fitxa tècnica completa o bé escrivint les dades directament al correu electrònic.

FITXA TÈCNICA PER___________________________________________________________________ A L’ELABORACIÓ DE L’INVENTARI D’ARBRES SINGULARS DE LA Nom comú: _________ GARROTXA

Nom científic de l’espècie:__________________________

__________________________________

Perímetre del tronc1 a 1,3 m : ________________________________________________________________ Alçada2 : _________________________________________________________________________________ 1. FOTOGRAFIES Vista general de l’arbre

Nom de l’arxiu 1: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .jpg

Detall de la fulla

Nom de l’arxiu 2: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .jpg

Altres arxius: Exemple: 091112PGR01.jpg ( 09 any 11 mes 12 dia PGR les tres inicials del nom de l’autor 01 número foto)

2. SINGULARITAT, assenyala el/els criteris que et fa pensar que és un arbre singular

□ 1-És una espècie poc freqüent a la zona. □ 2- Creix en un emplaçament singular ( p. ex. sobre una roca...). □ 3- Ha estat testimoni de fets històrics i culturals rellevants. □ 4- Té valor estètic i paisatgístic (Ha estat objecte de pintors, fotògrafs...) □ 5- Té una edat considerable. □ 6- És protagonista de llegendes i tradicions. □ 7- Té unes dimensions considerables (alçada, perímetre).

3- LOCALITAT Localitat : ___________________________

Municipi:_________________________________________

Accés: __________________________________________________________________________________ Coordenades (5 dígits X 6 dígits Y) :

X_ _ _ _ _ Y_ _ _ _ _ _

Ubicació de l’arbre: es troba: dins d’un bosc, camp obert, a prop d’una masia o edifici rural, espai urbà ________________________________________________________________________________________


4- ALTRES DADES D’INTERÈS - Ha estat catalogat prèviament? __________________________________________________________ Quin tipus de protecció té? Arbre monumental, arbre d’interès comarcal, arbre d’interès local, arbre protegit per la legislació urbanística o la cultural. ______________________________________________________________________________________ - Es relaciona algun fet històric o cultural amb l’arbre?________________________________________ __________________________________________________________________________________ - Coneixes alguna llegenda o anècdota relacionada amb l’arbre?______________________________ ____________________________________________________________________________________

5- DADES PERSONALS Nom de l’observador/a:_________________________________________________________________ Adreça: ______________________________________________________________________________ Telèfon: _____________________________________________________________________________ Correu electrònic:_____________________________________________________________________

6- ANNEX: OBTENCIÓ DE MESURES 1- Mesura del perímetre (volta del tronc). En general aquesta mesura s’ha de fer a 1,30m de terra. Si l’arbre està situat en un pendent, la mesura es pren a 1,30m des del punt més alt. Si el tronc presenta bonys considerables o bé el punt de presa de la mesura coincideix amb el començament de la ramificació, la mesura es prendrà per sota, al lloc més prim i anotem l’alçada del punt on s’ha pres la mesura. Si el tronc presenta cavitats la mesura s’ha d’efectuar amb la cinta tibant, sense fer-la entrar a les concavitats. Finalment comentar que en el cas d’arbres molt grossos amb contraforts a la base, la mesura s’hauria de prendre en el punt on el tronc és més regular i sense la influència dels contraforts, segurament s’haurà de pujar l’alçada a 2-3 m. 2- Alçada: Si l’arbre està situat en un pendent, la base de la mesura s’ha de prendre per la part superior del pendent. Quan es mesura l’alçada cal tenir molt clar quin és el punt més alt de la capçada. En general, coincideix amb la vertical del tronc principal, però no sempre és així. En el cas que fos molt difícil calcular alçària total, es pot calcular l’alçària fins a les primeres branques. Si es dóna aquest cas cal anotar-ho a la fitxa.

Queda informat que les dades personals que se sol·liciten són necessàries per dur a terme el procés participatiu “Busquem arbres amb història de la Garrotxa” i s’incorporaran al corresponent fitxer de TOSCA, Serveis ambientals d’educació i turisme, SL entitat responsable del fitxer ubicat a l’Avinguda Santa Coloma, 93 17800 Olot (Girona) podent exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades existents en aquest fitxer en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa complementària i prestant per tant la seva conformitat a la recollida de dades i el seu manteniment un cop finalitzat el procés participatiu, a efectes d’enviar informació sobre el desenvolupament del projecte que organitza la citada empresa en els termes previstos en la indicada Llei.

Nom i Signatura

CODI:

Contacte: http://arbresambhistoria.blogspot.com e-mail: arbres@tosca.cat. Casal dels Volcans – Parc Nou (Avda. Santa Coloma s/n. 972268112)

Gràcies per la teva col·laboració!

Profile for Tosca, Serveis Ambientals d'Educació i Turisme

Fitxa tecnica BAH  

Fitxa tecnica Arbres amb Historia

Fitxa tecnica BAH  

Fitxa tecnica Arbres amb Historia

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded