Årsskriftregister for Agder Historielag

Page 1

Agder Historielag

Årsskrift-register 1/1914 – 85/2009


Agder Historielag

Ein er i gong med eit prosjekt der gamle årsskrifter vert digitalisera og som vil verte tilgjengeleg for medlemar etter kvart. Mange av dei eldre årsskriftene er ikkje lett å få tak i, og det kan vere mange artiklar som medlemane synest kan vere interessente. I den samanheng kan det vere nytteleg med eit oppdatera årsskriftsregister. Der ein ikkje har vore sikker på artikkelforfattaren har ein utelate å take med nokon, berre namnet på artikkelen og sidenummer. Der det berre er initialer på artikkelforfattaren eller berre forbokstav, har ein ikkje vore sikker på kven det har vore eller at ein ikkje har visst fornamnet. Hallvard Tveit

2


Agder Historielag

Nr. 1/1914 Agder Historielag Berge, A Jakobsen, Karl Jakobsen, Karl Lunde, Peder

Om skiping av laget Hananger gård og gods på Lister Kristiansands rådhus Beretning om Vestre Råbgdelagets fogderi 1723 Segner frå Søgne Provst Erick Ancher Bruun og Iveland Sogns Almue Eidsvollsmann Eivind T Lande Medlemsfortegnelse Love

3 5 18 22 32 41 69 76 80

Kristiansand i feidetid Strandfogd Kristofer Jacobsen Nordhassel

3 23

Stevleik Frå utferdstidi Broen "Thygesons Minde"s historie (1 billede) Almanna klage frå Sætesdalen over bisp Munch til stortinget 1827 Et drap på Harkmark Frå Vennesla Gunnhild Øyne Gamle truer frå Valle Nye medlemmer

37 48 69

3 8 24 34

Benneche, Chr Lunde, Peter Rysstad, Gunnar Rudolfsen, Adolf

Morten Baad Kristiansand, justis i byens første tid Eidsvoldsmannen Ole Knudsen Tvedten Sannes-visa Søren Schives "Forslag til skolevesenets forbedring i Flekkefjord" Mordet på Sordal Ei rettssak frå 1816 Tvo stev Fra krigsårene

Nr. 4/1920 Danielsen, Daniel Noddeland, G Tveitstøl, Anders

Namn og namneskikk i ei Aust-Agder bygd, 1700 - 1850 Sagnstubber Knut skraddar

3 36 57

Bygland, Eivind

Nr. 2/1915 Leewy, Karl Berge, Abr Austad, Bjørgulv Olavsson Lunde, Peder Jacobsen, Karl Høverstad, Thorstein Holmestad, P Løyland, Jon Rygnestad, Åsmund Rygnestad, Åsmund

Nr. 3/1916 Holmestad, P Leewy, Karl Vådne, Olav Løyland, Jon Høverstad, Thorstein

3

74 78 84 88 89 91

39 58 84 90 91


Agder Historielag

Nr. 5/1922 Diesen, G. F. Diesen, G. F. Fede, Gabr. Villumsen Rysstad, Olav O Løyland, Jon Hårtveit, Endre Åkre, Torleiv Åkre, Torleiv Åkre, Torleiv Rygnestad, Kjetil Hårtveit, Endre Fede, Gabr. Villumsen

Litt om veivesenet i gamle dage En lensmand i Sør-Audnedal for 200 år siden Hangeland i Fede Segner og eventyr Sagnstubbar frå Vennesla Segner frå Grindheim Brudlaupsskikkar i Valle i gamle dagar Dei fyrste skulelærarane i Valle Tussen og kjerringi Strid millim pres og bønder i Valle Segner frå Grinheim Fede Tingstad Love for Agder Historielag

3 20 24 37 39 41 45 48 52 59 61 64 70

Nr. 6/1925 Hoslemo, Knut Fennefoss, Olaf Holmesland, P Fede, Gabr. Villumsen Løyland, Jon Haugland, Konrad Løyland, Jon Galteland, Olav

Svein Hovden (med bilete) Gamal mynt, mål og vekt Finn Rempe "Familier utenfor Bondestanden" Segner Nokre små prestesogor frå Vegusdal Bygdesoga Ei dråpssak frå Hornnes i 1724

3 11 16 24 42 50 55 60

Nr. 7/1928 Løyland, Jon

Bygdedikting frå Agder

60 s

Litt om stadnamn i Bygland Gamalt frå Gyland Eit gamalt brev frå Torridal Erik Gautsen øvre Noding Skifte etter Erik Gautsson på øvre Nøding 1639 Skifte etter admiral Tornd Theiste til Hananger 1660 Ei gamal vise frå Laudal Sagn om Sånum kirke Sagn fra Spangereid Medlemsliste Agder Historielag

3 29 31 33 36 39 42 45 52 57 61

Nr. 8/1929 Skjevrak, Mikkjel Nuland, Lars Fr. Fjermedal, Aslak Skjævesland, Håkon Espeland, Anton Ågsæd, Salve Fuglevik, Lauritz Fuglevik, Lauritz

4


Agder Historielag

Nr. 9/1930 Holmesland, P. Espeland, Anton

Stig Bagge (1 faksimile) Fru Elen til Asdal og striden um godset hennar Fra Kristiansand 1673. Av et brev fra Gyldenløve til Griffenfeld Bjørnesogor Sånum kyrkja - eit lite tillegg til art. av L. Fuglevik

3 28 33 35 44

Lensmennene i ytre Mandalen Eit par reknebøker frå 1780-åra Gamalt frå Setesdal Medlemsliste Agder Historielag

3 44 52 54 59

Nr. 11/1930 Keim, Einar Espeland, Anton Skjevrak, Mikkjel Holmesland, P. Holmesland, P. Gislefoss, J. K. Bue, Ola

Svartekås Kvinesdølen Anders Gullestad som vart lensmann på Lista Kring Otra-namnet Stig Bagge. Et supplement Hananger Eit stykke av ei gardssoge frå Sør-Audnedal Litt om Bue i Øyslebø (1 kart)

3 18 22 27 29 34 40

Nr. 12/1931 Holmesland, P. Espeland, Anton Fuglevik, Lauritz Fuglevik, Lauritz Solberg, Peder Fjermedal, Aslak Jerdal, Ludv.

Seleyar og omgivelser Då lensherren Erik Munk herja på Agder Et avsnitt av hummerfiskets historie i Agder-fylkene Ulvesoger Drapet på Kleivset Ei odelssak frå Flakk "Kartepakket" i Kvinesdal

3 15 24 26 36 39 47

Nr. 13/1931 Storaker, Joh. Th.

Overtro og sagn i Lister og Mandals amt. Utgj. Nils Lid

90 s

Nr. 14/1932 Fuglevik, Lauritz Holmesland, P. Holmesland, P. Espeland, A.

Handelsstedet Harkmark Bataljen i Sundene Stig Bagges slektninger Då Robygdelaget sendte klageskriv til kongen

3 28 36 41

Nr. 15/1933 Fuglevik, Luaritz Aagsæd, Salve Espeland, Anton Kristensen, Bjørn

De gamle handelssteder ved Mandalselva Tyding av nokre gardnamn i Vest-Agder Seleyar Husker De "Farbror"?

3 21 40 42

Fuglevik, Lauritz Berge, Abr. Nr. 10/1930 Diesen, G. F. Danielsen, Daniel Løyland, Jon

5


Agder Historielag

Nr. 16/1933 Holmesland, P. Skjevrak, Mikkjel Fjermedal, Aslak Nr. 17/1935 Skjævesland, Erik Holmesland, P. Holmesland, P.

Nr. 18/1936 Løyland, Jon Fjermedal, Aslak Støren, H. E. Sagsæd, Salve Holmesland, P. Holmesland, P.

Nr. 19/1936 Sundt, Trygve Danielsen, Daniel Løyland, Jon Bolling, Reidar Holmesland, P. Rødland, M

Holmesland, P.

Nr. 20/1937 Fuglevik, Lauritz Fuglevik, Lauritz Fuglevik, Lauritz Fuglevik, Lauritz

Lauritz Fuglevik. Med bilete Huseby, Vest-Agder kongsgård (1 bilete) Gamle åkernamn på Agder Leiglendingar og husmenn i lensrekneskapane

3 7 38 43

Utdrag av ein lagmannsdom frå 1635 Holum, Fuskeland og Houbygda Bemerkninger ved Mikkjel Skjevraks " art. i hefte 16 "Gamle åkernamn på Agder Gamalt frå Eiken Rettelse i hefte 16 (i art. om Huseby)

3 14

Olaf Fennefoss. Med bilete Ei odelssak frå Gangsei Skriftetale Ei gamal vise frå Finsland Ola Rig Gamalt frå Sirdal Mandalen Gammelt fra Holum Rettelse i hefte 17 (i art. om Holum etc)

3 6 21 28 43 49 65 70 72

Litt efterslått fra Lyngdal Noko gards- og ættesoge frå Vegårsheia Rødor etter Ketil Kyrvestad Ephraim Jæger, ovpresten på Bygland Gårdnavn i Øyslebø Ymist frå Lyngdal Eit gamalt brev frå Finsland Til Giert Tørrisøn Nedenes' gravferd Tvo visor av Hans i Hagen Barnesullar Rettelse i hefte 18 (i art. om Mandalen)

3 53 62 69 76 78 81 85 88 92 93

Gamle minne: Knut Toresen Møll fortel um Skotteskreia Gamle minne: Lasse i Lindalen Gamle minne: Da prins Karl reiste gjennom Sørlandbygdene Jon Eskeland

3 5 8 14

6

21 23 84


Agder Historielag

Næsset, Ole Johnsen Setesdal fylkesskule 1934-35 Buksholt, Olav Danielsen, Daniel

Ei dagbok frå Stortinget 1822

32

Gamle skikkar og segner, samla av elevar Jens Bjåstad. - Krigsveteranen frå slaget ved Lyngør 1812 Eit skifte på vestre Vimme i Åmli Medlemslista for Agder Historielag 1937

52 63 66 76

Lagmenn på Agder Kyrkjetjuven Anders Olsen Høfding Lars Halvorsen, skulemeister og vevskeimakar, som blei sett i festningsarbeid på levetida Då dei 3 Nils'ane på Sunde i Gjerstad klaga på futen Kiærulf Ei dråpssak frå Risland i Åmli 1694 Hornnes kyrkje Sylvskatten

4 34

Søgnepresten Daniel Schives selvbiografi Dronning Astrids flukt med sin søn Olav Trygvessøn En grenseopgang i Holum 1605 Adelsgods på Agder i midalderen Sysselmann Snare Aslakson på Lista Krossfararen Eivind Torgrimson Hovden frå Bykle i Setesdal Då blokkhusskrivar Hack residerte på Kjevik Krongods . - Og Mète Hack dåra Hamreguten Christenn Eyelffson Hiort Kampen for folkeskolene i Agder-bygdene

3 21 26 31 34 37

3 11 30 43 49 54 56

Løyland, Jon

Salve Aagsæd. (med bilete) Efterretning om Præsterne i Mandal forfattet 1765 En dikter frå Øvrebø, - et dikt om Øvrebø Litt om noen sognenavn i Vest-Agder Litt om gamle vegar Lagmenn på Agder Morosame karar Kristiansands-gut som drap rorskarlen i tollvesenet i Mandal og måtte bøte med sitt unge liv Ingebjørg Ose

Nr. 24/1941 Skjævesland, Haakon Ekeland, T. B. Kallhovd, Olaf Kvernvoll, Olav

Sogneprestene i Holum etter delingen med Mandal Kirker i Vigmostad Lesebokstriden i Iveland Ei stutt utgreiing um biblioteksoga i Evje

3 22 35 43

Nr. 21/1938 Kvernvoll, Olav Åsen, Jon Åsen, Jon Danielsen, Daniel Berulvson, Torgeir Berulvson, Torgeir Berulvson, Torgeir Nr. 22/1939 Berge, Joh. Holmesland, P. Holmesland, P. Kvernvoll, Olav Kvernvoll, Olav Kvernvoll, Olav Kvernvoll, Olav Kvernvoll, Olav Friis, Jakop

Nr. 23/1940 Holmegaard, Olav Schavland, Jacob Berge, Joh. Holmesland, P. Bue, Ola Skjævesland, Håkon Holmegaard, Olav Kvernvoll, Olav

7

42 45 55 65 76

39 44 54

59 68


Agder Historielag

Kvernvoll, Olav Fjermedal, Aslak Bue, Ola Nr. 25/1943 Lid, Nils

Nr. 26/1943 Kallhovd, Olav Danielsen, Daniel Skjevrak, Mikkjel Danielsen, Daniel Fjermedal, Aslak Fjermedal, Aslak Nr. 27/1946-47 Helland-Hansen, Kjeld Strømme, Gunvald Liestøl, Tarjei Løyland, Jon Ager-Hansen, Alv Liestøl, Tarjei Olsen, K. Kr. Løyland, Jon Helland-Hansen, Kjeld S., G. Nr. 28/1948 Jansen, Olaf Kvifte, Gunnar Strømme, Olav Kr. Danielsen, Daniel Nuland, Lars Fr. Berulvson, Torgeir Salvesen, Sigvald

Løyland, Jon Isaachsen, Daniel Frigstad, Aanen Helland-Hansen, Kjeld Salvesen, Sigv. Frigstad, Aanen

Ovild som livde fredlaus på Bykleheiane Strid kring odelsretten på Greibrokk Heddeland som sentrum i bygden

51 60 87

Folkesagn samla av Ole Glambeksen Fuglestvedt og Johan Theodor Storaker

(150 s)

En lærestrid i Vegusdal 1833 Kven var Elling Salveson Tveite gift med? Gamle rådgjerder mot udyra Ein "ronske"-sull frå Dyvåg To sullar frå Øyslebø Bygdeborger

3 16 24 34 37 42

Legd i Lister: To ruller Ei drapssak frå Randesund Skattetinget på Sanden (Kr.sand) 27. juni 1659 Ei tømmeroppgjerd i Valle 1729 Christian Lofthus. Litt om fedrene og etterkomarane hans Ein 1500 år gamal bondegard i Åseral Om skoleordningen i V. Molands prestegjeld i 1736 til 1743 Agder historielag Ymse Ymse Lecturis Salutem

3 29 40 49 56 65 68 77 78 79 82

Da det skulle opprettes et "fuldstændigt skolelærerseminarium" for Kristiansand stift Nokre stubbar frå Vegårshei Ånen Frigstad Litt gamalt frå Hornnes-garden i Hornnes Hjuringliv på bygdene i gamle dager Mistak i Aavitslandsboki Ånund Gangshei

3 15 20 22 28 33 37

Ei tømmeroppgjer frå 1729 Private gards- og familiearkiver på Agder Kjose- og familienotiser Et røveri på Møglestue Kartotek til Agder Historielag Christen Hjort Engvald Bakkan "Krossen er din" Om almuens forpliktelser til presten i V. Moland

39 50 51 70 72 75 76 77

8


Agder Historielag

Nr. 29/1949 Kummen, Tor Kallhovd, Olaf Åsen, Jon Tveite, Stein Tveite, Stein Løyland, Jon Ager-Hansen, Alv Iull, Ragnar Kvifte, Gunnar Helland-Hansen, Kjeld Løyland, Jon

Nr. 30/1950 Helland-Hansen, Kjeld Danielsen, Daniel Nomeland, Tarald Helland-Hansen, Kjeld Lauvsland, Kristen Smith-Simonsen, O. Ager-Hansen, Alv Løhaugen, Tellef Nomeland, Tarald Kveim, Torleiv Ager-Hansen, Ada Ager-Hansen, Ada Skjevrak, Mikkjel Løyland, Jon Helland-Hansen, Kjeld Danielsen, Daniel Løyland, Jon Austad, Sigurd

Eit tingsvitne om sjøormen Då almugeskulen skulle skipast i Evje prg. Skipsmannsheia Litt om ætta på Hånes og Moy Ei skatteklage frå 1631 Bøker og Festskrift Ånund Gangshei Spørsmål Lover for Agder Historielag Litt om helsetilhøvet i Aust-Agder i fyrre århundre Kortrullinga Noen bøker Eit brev frå 1830 Årsmelding

3 11 17 20 34 37 41 42 43 45 50 52 54 56

Torgeir Berulvson Ei rovmordsak frå år 1700 Gardnamna i Valle i Setesdal Eit brev frå presten Niels Pedersen til Tollef Åsmundson Rygnestad Ei "sak" frå Finsland 1692 Drukningsulykken i Møllevannet ved Kristiansand i året 1802 Litt om ætta på Hånes og Moi Et gammelt skiftebrev fra Nævisdal i Øyestad Munnleg tradisjon og soge Nokre odelsspursmål frå eldre tid Forbrutt gods Enda en trist historie Stølsnamna i Setesdal Eit Amerika-brev frå 1844 Kristiansands Arbeiderforening 1849-1949 Slektstavle for Mai Boman, f. Engelbrethsen Hermenn i 1814 Er Munthes Stamtavler pålitelige? Årsmelding Rekneskap 1949 Tillegg til rekneskapen Liste over lagslemer

3 5 21

9

28 30 32 39 40 43 47 50 51 52 58 63 64 75 82 85 87 88 89


Agder Historielag

Nr. 31/1951 Lian, Sverre Ager-Hansen, Alv Lindbäck-Larsen, Danielsen, Daniel Ager-Hansen, Alv Løyland, Jon Salvesen, Sigvald Imenes, Jonn A. Gahre, Olav Jarl Fladstad, Gustav Helland-Hansen, Kjeld Austad, Sigurd Nuland, Lars Fr. Nr. 32/1952 Kolsrud, Sigurd Skjevrak, Mikkjel Kveim, Thorleif Kveim, Thorleif Gjerden, Knut Lauvsland, Kristen Jenssen, Sophus Jenssen, Sophus Danielsen, Daniel Nomeland, Tarald Smith-Simonsen, Oscar Lauvsland, Kristen Olsen, K. Kr. Wattne, Einar Wattne, Einar

Nr. 33/1953 Reinton, Lars Solheim, Svale Solheim, Svale Holmsen, Andreas Hvidtfeldt, Johan Reinton, Lars

Beito, Olav T.

Ættestevne på Lysestøl Er Munthes stamtavler pålitelige? Sørlandske militærtradisjoner Litt gards- og ættesoge frå Holt Boen Bruk Rodeliste Gunstein Terjesen Gjeveland Gamle soger frå Landvik To brev frå Spangereid Brev fra prisonen Kår, særlig sønna- og østafjells Fra Føreids gårdsarkiv: Arne Christenson Horverag Sørlendingane og Holland

97 116 118 131 144 173 175 177 179 181 183 191 195

Visa om kong Gaut og unge Herredag Stølsnamna i Setesdal Ei reise for 100 år sia Fergemannsvilkår for 115 år sia Storhedder Litt om Jon Nessets ætt Ansteen Gullowsen Hamre Jens Bentsen, Østre Foss i Tveit Er Terje Vigen oppdikta eller historisk Hollendarane i Valle Hans i Hagen og Lofthusvisa Eit soldatbrev frå 1788. Finsland Høvåg anneks almues klage over sognepræst Friedlieb Er "Monnesøe" et eldre navn for Skjernøy Morten Baad og Mortensbod Bygdesogearbeidet på Agder Årsmelding 1950-51 Kartoteket Regnskap for løyvingar til kartotek og registrering 1948-1952

203 230 252 252 256 262 265 268 272 275 279 281 283 286 286 287 302 308 313

Om utarbeiding av bygdebøker Gransking av fiskarsoga Folketradisjonen som historisk kjelde Skyld og skatt Skudefart mellem Sørlandet og Nordstrand Det lokalhistoriske arbeidet i Agder Plan for bygdesogekurset i Søgne 1953 Etterskrift Tillegg: Stadnamn og lokalhistorie

3 51 67 83 125 137 139 145 (26 s)

10


Agder Historielag

Nr. 34/1955 Meidell, S. S. Hodne, Torgils Ager-Hansen, Ada Gjerden, Knut Ager-Hansen, Alv Danielsen, Daniel Ager-Hansen, Alv Fjermedal, Aslak Danielsen, Daniel Moseid, Jørgen

Friskt vær over lokalhistorien Gammel odel på Kleveland Halkild Rolfsens lange ekteskap Vise-Taddeiv Eventyr og eventyrkontrakter Var overlærer Knud Knudsen av Espelands-ætt? Ei skute "på 20000 bord" "Kongevegen" gjenom Iveland Dei nyaste bygdebøkane for Agder Gamal båttrafikk? - og eit par stadnamn i Hornnes Årsmeldinger

Nr. 35/1956 Eikeland, Ingvald Berner Gardsgrenser i Gyland Nr. 36/1957 Helland-Hansen, Kjeld Løyland, Jon Valand, Petrus Valand, Petrus Valand, Petrus Løyland, Jon Hodne, Torgils Ager-Hansen, Alv Ager-Hansen, Alv Eppeland, Ånund Ose, Eivind Repstad, Laurits Løyland, Jon

Nr. 37/1958 Eikeland, Ingvald Berner Hodne, Torgils Hodne, Torgils Hodne, Torgils Hodne, Torgils Valand, Petrus Ager-Hansen, Alv Ager-Hansen, Alv

3 17 29 30 33 37 42 45 54 56 60

(128 s)

Statsarkivar Jakob Friis Rektor Daniel Danielsen Storslekten på Bringsvær Hvem var Gløder Olavsson (Grini) og hustru Gunhild Skjeldulfsdatter? Stig Bagge og Barstadgodset Dordi or Danmark Et lensmannsdynasti i Aust-Agder Vurningsgods og Cronlagie Eit søskenpar til Kristen Hjort Tveit kyrkje Prestegarden som kom bort Norges Bondelags diplom 1957 Bokmeldingar Kartoteket Årsmeldingar

26 30 35 38 52 55 57 59 62 64 67 68

Dronning Astrids flukt Trollmannsætta. Eivind Ramse og folket hans Segl og bumerker i Trollmannsætta Ekteskapeleg "føljetong" gjenom 130 år På bytur i 1683 Peder Clausen Friis Er Gram eit ukjent mannsnamn? Agder-ætter Årsmelding Medlemsliste

3 37 48 50 52 55 60 63 64 66

11

3 5 7


Agder Historielag

Nr. 38/1959 Ager-Hansen, Alv Ager-Hansen, Alv Seland, Per Hodne, Torgils Ramus, Jonas Christiansen, G. Kveim, Torleif

Valand, Petrus Jensen, Sophus Friis, Peder Clausen

Nr. 39/1960 Danielsen, Arthur S. Nomeland, Tarald Moseid, Jørgen Jensen, Sophus Jensen, Sophus Eikeland, Ingvald Berner Ager-Hansen, Alv Syvertsen, Ole Bernt Valand, Petrus Eppeland, Aanund

Nr. 40/1961 Seip, Didrik Arup Moseid, Jørgen Moseid, Jørgen Hodne, Torgils Ager-Hansen, Alv

"Fire honnstavar i mellom" "Gudsdom" i 1673 Trond Hoskuldsen, Nedre Kvinlog Gløymde gardar i Bygland Agdesiden Fra Stift-Amtmands-arkivet: Loser på Agder 1721 Av "Trollmannsætt"

3 10 12 27 30 40 45

Hans Jensen Euromantanus Jon Jensen, Østre Foss Mammatabol Registreringsarbeidet i Historielaget Årsmelding Nye medlemmer

48 50 51 53 56

Kaperredet i Eikvåg som ble misjonshus i Mandal Vonde-Åsmund Rygnestad "-heim, -hom" Raudaberg-Stausland Slektstavle for Mai Boman Litt om handaband og de opptredende parter, "halvone" Hans Åsmundsen Tronderøy To stø - namn frå Torridalsåna Bringsvær - problemer Gunstein Terjesen Gjeveland Raabøygdelaugets Fielde Fogderj Fra årsmeldingen Nye medlemmer

3 13 19 22 23 25 28 29 31 42 45 63 64

Noen sørlandske dialektformer i historisk lys Ei vervingsferd mot slutten av Den store nordiske krigen Båtferdsla på Otra Ætteline Valebjør - Momrak til Hovtuft og Rike "Nils i Mølla", 1810-91 Registreringsarbeidet Årsmelding

3 37 41 57 62 64 65

12


Agder Historielag

Nr. 41/1962-63 Løyland, Jon Seland, Per Helland-Hansen, Kjeld Valand, Petrus Valand, Petrus Aamlid, Per Dahl, Olav Bjorvatn, Øivind Svendsen, Christian Aalholm, Olav Anton Løyland, Jon Løyland, Jon Løyland, Jon Støylen, Kaare Helland-Hansen, Kjeld Repstad, Laurits Repstad, Laurits Repstad, Laurits Repstad, Laurits Seland, Johs. Helland-Hansen, Kjeld Seland, Johs. Helland-Hansen, Kjeld Helland-Hansen, Kjeld Jenssen, Sophus Ugland, Albert

Nr. 42/1964 Steinnes, Asgaut Rudjord, Kåre Seland, Per Valand, Petrus Kveim, Torleif Jenssen, Sophus Ager-Hansen, Alv Nomeland, Tarald Helland-Hansen, Kjeld

Agder Historielag Gamle Audnedal-slekter Jon Åsen Agder-problemer Om Gunder Jonson Bringsværs ætlinger Eidsvollsmenn fra Agder Jacob Aall - Nedenes Amt Hans Jacob Grøgaard - Nedenes Amt Thor Reiersen Lilleholt - Nedenes Amt Henrik Karstensen - Risør Alexander Christian Møller - Arendal Sorenskrivar Thomas Bryn - Råbygdelaget Eivind Torkjelson Lande - Råbygdelaget Ole Knudsen Tveden - Råbygdelaget Nicolai Wergeland - Kristiansand Ole Clausen Mørch - Kristiansand Tre bonderepresentanter - Mandals Amt Osmund Andersen Lømsland - Mandals Amt Erich Haagensen Jaabech - Mandals Amt Syvert Amundsen Eeg - Mandals Amt Gabriel Lund - Lister Amt Jens Erichstrup - Lister Amt Theis Lundegaard - Lister Amt Just Henrik Ely - Vesterlanske Infanteriregiment Osmund Bjørnson Birkeland - Vesterlandske Infanteriregiment Peder Johnsen - Sjødefensjonen Even Thorsen - Sjødefensjonen Fra årsmeldinga 1962-63 Kunngjøring

Eit eventyr om Friis-namnet i Audnedal Thomas Thygesen og Greppestøl Rafoss i Kvinesdal Den gamle ætta på Øvre Møll Eit gløymt Bygdenavn Nakkr På villstig Hollendarane i Valle Militære tradisjonar frå Sørlandsfylki Fra lagsarbeidet

13

3 17 49 51 62 65 65 71 77 81 86 89 90 91 93 97 99 99 100 101 103 107 110 112 113 114 116 126 127

3 23 33 64 72 75 77 80 81 82


Agder Historielag

Nr. 43/1965 Eikeland, Ingvald Berner Glimt fra driftetrafikkens gamle saga Hodne, Torgils På jakt etter forfedrene til Christian Lofthus Brev fra Christian Lofthus datert Akershus festning 9. nov. 1789 Moseid, Jørgen Papirmølla ved Fennefoss Moseid, Jørgen Ei seksårstiend Valand, Petrus Agderproblemer II Rafoss - Austad - Kvås - Eigeland Valand, Petrus Hvem var foreldrene til gamle Jorunn Eriksdatter Foss? Valand, Petrus Peder Claussøn Friis sitt fødested ennå en gang Valand, Petrus Kulturhistorie fra gården Haabe i Søndeled Moseid, Jørgen Uskichelighed Aktuelle planer Frå lagsarbeidet Agder akademis prisoppgaver 1964 Nr. 44/1966 Fjermeros, Karl Løyland, Jon Bentsen, Kristian A. Seland, Per Valand, Petrus Repstad, Laurits Fossestøl, Thomas Håberg, Ånen

Eriksson, Hans Repstad, Laurits Tønnesen, K. Bentsen, Kristian A.

Nr. 45/1967 Wikander, Johan A. Tønnesen, Kjeld Christiansen, Per Dannevig, Hartvig W. Nomeland, Tarald

Knud Christensen Rebslager Soga om Knut Hakeson Vestre Skogsfjord i Halse Lensmann Nils Torkelsen Sunde i Nes En familietradisjon fra lensmanns-familien på Bakke i Bakke Sogn Minneoppgaven for eldre Livet i en Agdergrend i siste halvdel av 1800 tallet Gamle vermerker i Eiken

Gamle seiinger om vind og ver og årstider m.m. på Hidra Om gamle vermerker Dolken, også nyttet som pryd på tollerens uniform Kjenner noen til Ditlef Hansen Køsters forfedre Frå lagsarbeidet

Sørlandsk arkivtilfang i Vitenskapsselskapet i Trondheim Er arkivsortering kjedelig - Hvad kan man finne ut om tollarkivet Om commercelester, trelastlester og registertonn I farvannet nær den hvite by Frå helserådssoga

14

3 39 50 56 61 64 79 81 82 83 84 84 86

3 11 16 29 46 52 53 73

76 78 79 84 85

5 54 72 75 83


Agder Historielag

Valand, Petrus Abrahamsen, Kaare Valand, Petrus Stuestøl, Arne Repstad, Laurits Repstad, Laurits

Nr. 46/1968 Bentsen, Kristian A. Wikander, Johan A. Seland, Per Uppstad, Jon T. Krag, Hans Krag, Hans Stuestøl, Arne Seland, Per Valand, Petrus Fjermedal, Aslak Abrahamsen, Kaare Repstad, Laurits

Nr. 47/1969 Repstad, Laurits Wikander, Johan A. Seland, Per Nomeland, Tarald Hodne, Torgils Stuestøl, Arne Gundersen, Bergår Andersen, Kaare

Vestre og Østre Skogsfjord i Halse Os ælskelige Hans Koster og de Anabels Karle Børge Kristoffersen Aubøs mor, Mette Birkeland i Feda og hennes slektninger Berge - Bjerge i Lyngdal - En berikigelse Når kom poteten til Agder? De sunkne skip - kystens historie Frå lagsarbeidet

Merker og bumerker Kompassrosene på Haaø og Merdø Brynjulf Loga i Nes For snaue tak 200 aar sia - soge om Vise Knut, skriva av Knut Jonson Hedde Prost John Aas' arkeologiske notiser Søren Georg Abel: En økonomisk beskrivelse av Gjerstad Skofteland - Foss - Hundinsland og Austad - Møskeland - Kvavik Hodru-navnet i Gyland, De eldste slekter på gårdene Dunsæd og Øysæd Sorenskriver Rasmus Laurtizen på Toftenes i Halse, hans forfedre, Ime-folket og andre problemer i Agder Sysselmanns-ætta på Agder Skipperens huskeliste Når kom poteten til Agder? Fra lagsarbeidet

Minneord - Selmer Unhammer og Aslak Fjermedal Foged Frederich Christenssøn Slektskretsen omkring øvre Kvinlog i Fjotland på 1600-talet Løysing på Vonde-Åsmund-gåta? Litt meir om Vonde-Åsmund Dyre Gitlestad Hvem var Frolandsfolket som eide Rød i Øyestad på 1500-talet? En storslekt i Froland

15

87 98 103 107 109 111 113

5 36 73 91 94 97 101 106 124 133 135 137 139

5 6 40 72 74 76 80 93


Agder Historielag

Valand, Petrus Bentsen, Kristian A. Kristiansen, Thor Stoveland, Magnus Dannevik, Hartvik W.

Nr. 48/1970 Bentsen, Kristian A. Pedersen, Kaare Tønnessen, Kjeld Heggland, Gunnar Fjermedal, Aslak og Setane, Paul E. Nomeland, Tarald Harstad, Aanund O. Åkre, Torjus Vigeland, Nils P. Stuestøl, Arne Valand, Petrus Bentsen, Kristian A. Hoven, Leif Valand, Petrus Moseid, Jørgen Tveit, Sveinung Nr. 49/1971 Wikander, Johan A.

Aga Byre ættlinger i Halse for 300 år siden Om kongens eiketømmer på Sørlandet Gamle værmerker m.m. Når kom poteten til Agder? Registrering av kystens historie Om bidrag og artikler til årskriftet Frå lagsarbeidet

108 115 120 128 129 132 135

Formannens sider: Dette heftet og året som kommer Prinsebesøk i Lister anno 1627 Glimt fra en liten tollbods historie (Lillesands tollbod) Knud Olaus Knutzen

5 9 18 33

"Kongsvegen" gjenom Vegusdal Nomelandskyrkja Nils Pedersen, sokneprest "udi Sættersdal prestegjeld og provst i Robygdelagen" Knut Jonson Hedde Ole Gautsen Versland Lyngdalspresten Peder Anchers Povelsen Hegelund Hvorfor satt lensmann Torkell Trondson Gjemlestad i Kvinesdal med 4 pund smør i Nedre Åmot i Sokndal i 1617 Morten Baad - den første mandalitt Om økonomisk kartverk og bevaring av stedsnavn Mere om Rød i Øyestad og om forbindelsen med Hille i Halse Når kom poteten til Agder? Høyer-slekta på Liknes

49 57 63 69 83 90

104 108 112 116 119

GAMLE TOMTER I GRIMSTAD, GRUNNEIERE OG HUSEIER I. GRIMSTADS FRAMVEKST SOM STRANDSTED Elven – Havnen Sorenskrivere, stiftsskrivere, toldere, fogeder, offiserer, gjestgivere og skipsbyggere Tilreisendes inntrykk

7 10

II. GRIMSTADS GAMLE BOLIGGRUNN. EIERE AV GÅRDENE YTTRE BIE, BERGE OG SKAREGRØM Eiere av gården Skaregrøm Eiere av gården Berge Eiere av gården Yttre Bie Grensegang 1781 og 1782 – forlik 1783 Grimstad i middelalderen

13 13 14 15 17 19

16

5 5


Agder Historielag

Nr. 50/1972 Mikkelsen, Egil Slettan, Bjørn Dannevig, Hartvig W. Aalholm, Olav Anton Jahnsen, John Adolf Bø, Olav Fosse, Lars Martin Try, Hans Roscher, Harald Holfeldt Bentsen, Kristian A.

III. STRANDSITTERE I GRIMSTAD 1661 Sorenskriverens befaring Strandsittere på Ytre Bies grunn i Grimstad 1661 Strandsittere på Berges grunn i Grimstad 1661 Strandsittere på Skaregrøms grunn i Grimstad 1661

22 22 23 29 33

IV. DE FØRSTE KJENTE EIERE AV GRIMSTADS ELDSTE HUS. (LAURA REJERSENS EFTF. – SMITH PETERSENS GT. NR. 1 ELLER BRANN NR 87) Gamle beskrivelser av Grimstads eldste hus Tingstuene i Grimstad Statholder Gyldenløves besøk i Grimstad Lagtingstuene i Nedenes len Gjestgiveri og fogedbolig

39 44 51 53 54 58

V. DE FØRSTE KJENTE EIERE AV GRIMSTADS NEST ELDSTE HUS. (STORGATEN NR. 16 – TIDLIGERE ”CENTRAL HOTELL” ELLER BRANN NR 88) Oberstens residens på Bringsverd Generalen residens i Grimstad Gjestgiveri og rederbolig

66 68 71 72

VI. FOGDENS GRUNNLEIETAKSTER 1679 Grunnleietakstene på Berges grunn i Grimstad Grunnleietakstene på en del av Skaregrøns grunn i Grimstad

77 77 87

VII. ”GUD BEVARE DISSE HUUS”

88

Noter og kildehenvisninger Persons- og stedsnavnregister Skuteregister Byeiendommer

94 105 111 112

Et gravfunn fra folkevandringstid ved Botsvatn, Bykle "Stemmerettsholmen" Glimt fra Listakystens saga Ambjørnætten i Dybvåg Kjøpmann John Jansen i Eikvåg Johan Theodor Storaker (1837-1872) Rognvald Kale, Jarl av Orknøyene Daniel Schive - ein Sørlands-prest på 1700-talet Omkring de eldste kjente eiere av Voie i Moland Da moster Hanna så vestlendingen dra mot svenskan i 1808

5 16 19 56 60 71 86 120 135 148

17


Agder Historielag

Rudjord, Kåre Tysland, Alf Stomnås, Johan Tveit, Sveinung Valand, Petrus

Den store brannen på Ytre Sandsmark i Bakke Arbeiderbevegelsens lokalarkiv i Kristiansand Den store ættestemna i Finsland Århus - i Danmark eller i Sogndal En rettelse Frå lagsarbeidet 1970 - 72 Skattematrikkelen 1647

Nr. 51/1973 Bentsen, Kristian A. Bue, Torgeir

Formannens sider Aanen Løvdahl. Bondeguten frå Øyslebø som sa frå seg odelsgarden og blei prest Seland, Per Stig Bagge og Rafoss - nok en gang Bagøien, Anne Aure Oddernes i eldre jernalder. Et forsøk på rekonstruksjon Roscher, Harald Holfeldt Med røtter i Håbbestad Try, Hans Bjørnstjerne Bjørnson og Søgne Bentsen, Kristian A. Da Gallioten "Dennd suorte Rauffnn" gikk ned ved Skjernøya i 1653 Bentsen, Kristian A. Noen rester etter et gammelt forlis Nomeland, Tarald Rygnestadloftet og drapssak Valand, Petrus Var herr Hans til Søgne, død 1605, av adelsslekten Marchmand i Danmark Repstad, Laurits En kommentar Valand, Petrus Var Bjørnstjerne Bjørnsons stamfar Bjørn Olsen Usland i Øyslebø? Seland, Per Udåden på Tingvatn i Hægebostad Midtbøe, Mathias Reisen over Atlanterhavet Roscher, Harald Holfeldt Etter prinsebesøket i Farsund Heggland, Gunnar Biskop Peder Hansen. Opplysningsmannen Tønnessen, Kjeld Nedlagte tollstasjoner i Aust- og Vest-Agder Frå lagsarbeidet Rekneskap 1972 Nr. 52/1974 Bentsen, Kristian A. Rolfsen, Perry Danielsen, Arthur Andersen, Kaare Holtet, Turid Følling Heggland, Gunnar Rudjord, Kåre Christensen, Arne Emil Sørensen, Sverre Bentsen, Kristian A. Stuestøl, Arne Valand, Petrus

Formannens sider Den nyeste tids lokalhistorie. Kunngjøring om kurs Et gravfelt fra folkevandringstiden ved Evje Nikkelverk, Aust-Agder. Grav og gravskikk Jonas Luds hus i Eikvåg Hvem var Gjeruld Mebø? En bosettingsunndersøkelse fra Kvinesdal i eldre tid Esaias Bugge og Carolus Kinling i Valle Et bygdelag på Lista Båtbygging i Agder-fylkene i eldre tid Tatere i byen 1670 Navn omkring et gammelt tun Skofteland - Ågedal i Bjelland Odelseierne til vestre Barstad på seksten-hundretallet

18

152 156 160 167 169 170 172

5 7 39 51 65 85 97 101 106 108 111 113 116 121 129 131 143 160 162

5 7 8 20 34 40 61 69 81 89 93 113 116


Agder Historielag

Gahre, Olav Jarl Åsen, Kjell Hoffmann, Dagny Hodne, Torgils Repstad, Laurits

Nr. 53/1975 Bentsen, Kristian A. Helland-Hansen, Kjeld Repstad, Laurits Seland, Per Ulltveit-Moe, Olav Danielsen, Arthur Rægevik, Rasmus Hamran, Ulf Gahre, Olav Jarl Bentsen, Kristian A. Rolfsen, Perry Seland, Per Valand, Petrus Valand, Petrus Valand, Petrus Bakken, Knut J. S. Sørensen, Sverre Sørensen, Sverre Sørensen, Sverre Hoffmann, Dagny Nilssen, Per Inge Endresen, Alf Arthur Ulltveit-Moe, Olav

Nr. 54/1976 Bentsen, Kristian A. Repstad, Laurits Repstad, Laurits Eikeland, Ingvald Berner Jørgensen, Dagny Aalholm, Olav Anton

Fra Krongods til gammel slektsgård Lokalhistoria - ei rik kjelde for skule å ause av Skisse fra Skjærgården Rygnestadfolket og drapsak De eldste presteslekter i Søgne Frå lagsarbeid 1974 Lagsregnskap 1973

122 126 133 136 136 137 139

Formannens sider Jon Løyland Til minne om lokalhistorikere på Agder Stedsnavn og bebyggelse på gårdene Seland, Lindhommen og Lindeland i Fjotland Skrivefjell Radesykehuset i Flekkefjord At tage Hummer til Agn paa Krog Oddernes Kirkes prekestol fra 1634 Midtbø i Spangreid Et kongerike i Mandalen? To steinalderfunn fra Hornnes Didrik Meyer i Kvinesdal Peder Claussøn Friis. Hvem var hans hustru og hans mor? Kan Raudabergfolket føre sin slekt tilbake til Harald Hårfagre? Hvem var Guttorm Søre Nodeland i 1624? En sjørøverhistorie fra Flekkerøy En kontrari reise Tragisk sommer-eventyr En Søgneslekt og et spørsmål Småplukk - som brikker i et puslespill Fogd Heibergs 5-års innberetning i 1845 Den gamle saken Holumbåten, en korreksjon til AHÅ for 1974 Lokalhistorie i vårt århundre Fra lagsarbeidet 1975 Regnskapet for 1974

5 7 9

Formannens sider Kjeld Helland-Hansen til minne Minneord om Olav Kr. Strømme Historiske segner Kristiansandsområdets rolle under den europeiske storkrig 1688-97 Om Helga Håreksdatter fra Rike i Setesdal og lendsmannsætten fra Aurland i Sogn

19

13 40 48 65 71 76 80 101 107 119 122 124 128 130 132 133 136 139 147 149 151 153 155

5 8 10 11 44 62


Agder Historielag

Dybing, Anders Hellerdal, Ingunn Herefoss, Hans Herefoss, Hans Fjermedal, Torkild Ingebrethsen, Olaf Danielsen, Arthur Bue, Torgeir Bagøien, Anne Aure Hovet, Svein Nomeland, Tarald Gahre, Olav Jarl Bentsen, Kristian A. Valand, Petrus Valand, Petrus Hoffmann, Dagny Aasbø, Oskar Pedersen, Kaare Bentsen, Kristian A.

Nr. 55/1977 Repstad, Laurits Roscher, Harald Holfeldt Roscher, Harald Holfeldt Rolfsen, Perry Aase, Lars Lian, Oddleif Irgens, Johannes B. Lauvdal, Knut Larsson-Fedde, Torbjørn Dybing, Anders Hoffmann, Dagny Valand, Petrus Olsen, Harald Dybvik, Ragnar Sørensen, Sverre Sørensen, Sverre Ulltveit-Moe, Olav Ouren, Tore Tønnessen, Kjeld Watne, Samuel

En studie i Stav-navn Et bilde av livet på Søndeled for 100 år sia med utgangspunkt i folketellinga 1875 Tranerørsla. Innledning. Tranerørsla. Medlemmer av Thranerørsla i Herefoss i 1851 Tranerørsla. Litt om Thrane-mennene i Iveland Tranerørsla. Arbeiderforeningen i Vennesla 1850-51 Tilføyelser og rettelser om Jonas Lunds hus i Eikvåg. Agder Historielag Årbok 1974 Segn og soge om Imehornet Kan det ha vært et høvdingdømme på Otrunes i eldre jernalder Kven var stevsamlaren Tarjei Lageid? Åsmund Taddeivson Rygnestad Litt om gården Gahre i Spangereid Dronning Åslaug fra Spangereid Tillegg om Njerve - Gylandsfolk Folkungætten i Agder og Raudabergfolket Glimt fra livet i en uthavn, slik det en gang var Skroll Når kom poteten til Agder Norsk stadnamnleksikon - En bokmelding Årsmelding 1976 Regnskap for Agder Historielag 1976 Post festum av redaksjonen

Kristian A. Bentsen til minne Fra lagsarbeidet Æresmedlem av Agder Historielag Olav Anton Aalholm Bygdeborger i Vest-Agder og Aust-Agder Hvin - Hvinir Jordeiendomsfordelingen i Lyngdal prestegjeld i 1661 Omkring et patent for en postkarl fra 1815 Gamle bryllaupsskikkari Laudal Brevhus på fjordbåter i Farsunds distriktet Tre sagn Glimt fra livet i en uthavn, slik det var engang Ytre Eikeland i Øvrebø sogn gnr. 21 og krongods på 2 huder Telemarksimpulsar i Setesdalsspelet Ei skipperslekt på Sørlandet Engebret Kjere og Gunhild Jacobsdatter Skipper Søren Engelsen, Mebø, Flekkerøy Underdanigst promemoria, av H. M. Abel Ballastplasser og ballastplanter i Vest-Agder Kristiansands Tollkammerbygning En rundtur blant Listas fornminner

20

69 79 95 96 99 103 113 115 123 146 149 152 155 167 168 175 180 184 186 189 192 194

5 7 12 15 33 43 59 68 70 76 78 82 86 112 117 117 126 131 153 178


Agder Historielag

Nr. 56/1978 Lund, Cato N. Skjævesland, Anne Margrethe og Thorleif Bue, Torgeir Aase, Lars Aase, Lars Hovet, Svein Hovet, Svein Valand, Petrus Jomås, Øystein Sørensen, Sverre Slettan, Bjørn Bagøien, Anne Aure Rolfsen, Perry Olsen, Harald Skjekkeland, Martin Gahre, Olav Jarl Ulltveit-Moe, Olav Nr. 57/1980 Ulltveit-Moe, Olav Bagoien, Anne Aure Tønnessen, Joh. N. Aamlid, Olav Larsson-Fedde, Thorbjørn Aase, Lars Hokstad, Eivind Ordal, Sverre Bue, Torgeir Dalane, Kåre Andersen, Leif T. Bargem, Henrik Aase, Lars

Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Vest-Agder avdeling

Da Risør fikk breie gater Veggmålingane i Olsgård Den fyrste lekmannsrørsla i Flekkefjordsdistriktet Kvekarane i Kvinesdal Skiljeflota og Bufarskvelden Vanskeleg å finna vegane etter Olav Faremo Var Gunhild Eilefsdatter Augland, født Ryen, gift to ganger? Kven var Gunder Lien? Et Myklands-problem Dei fire honnstavane Med utgangspunkt i leirkarmaterialet på Oddernes, - et forsøk på å rekonstruere produksjonsprosesser En barnegrav fra romertid Humanøkologi og lokalhistorie Noko om målet i Vest-Agder Hva som hendte ved Spangereid gamle kirke for 400 år siden eller nøyaktig 29. august 1584 Fra redaksjonen

5

9 26 30 53 66 72 76 78 79 82 88 103 108 115 138 140

Med hilsen sekretæren Gravskikk og gravtro i eldre jernalder Grønlandsekspeditionen fra Christiansand 1853-1861 Tjosto Gullsme. Husmann og handverkar i Tovdal

4 5 17 24

Fede Skytterlag. Bidrag til lagets historie Mr. Oliver Heywood Jones, engelsk laksefiskar i Kvinesdal Den første teatervirksomhet i Agderfylkene Utvandring frå Agder til Amerika Bjørnejakten i Øyslebøskogen i mai 1868 Gjerstad Frikyrkje Lokalhistorisk arbeid. Innlegg ved et kurs Samordning av bygdebokarbeidet Utvandringen frå Kvinesdalen til USA

35 37 45 56 66 71 80 86 89

21


Agder Historielag

Nr. 58/1982 Årsmelding 1981 Kristiansand Kvadratur Omkring Aust-Agders lendsmannsætter Knut Liestøl Herr Snare på Huseby Skipsfartskrisen på Sørlandet 1880-1914 og emigrasjonen Stølesaga Christianssand - 100 år Slig såg Imehornet ut Rod - Rosnes - Rosfjord Husmenn i Holum Privatarkivene ved Stasarkivet i Kr.sand Lekfolk og presteskap i konflikt og samarbeid Per Eiesland folkeskulekurs i Fjotland 1960-61 Arendalskoffen "Fortuna"s forlis i Nordsjøen 21. mars 1838 Omkring Gjervoll Om medarbeiderne

5 8 38 55 64 68 70 77 78 80 84 89 94 114 135 141 149

Veder på Agdesiden Den store og den lille skriftestol En gjenfunnet rokokkodekorasjon ved Arendal og jakten på den ukjente kunstner Låg, Torbjørn Busettinga i eldre tid i øvre Landvik Rosenberg, Kjell Smeden fra Herefoss og hans sønn Hodne, Torgils Lensmannen Gunnar Viken i Valle. Miljø og slektskrets omkring en storkar i Setesdal på 1500-talet Jansen, Leonhard Bjarne Folkesetnad, jordfordeling og husmannsvesen i Hylestad ca. 1500-1900 Hunstadbråten, Kai Tenner og tannverk på Agder i eldre tid Munksgaard, Oddvar Fargerik kriger og romantisk drømmer. 100 år siden forfatteren Olaf Benneche ble født Terland, Ingrid Olaf Benneche. En bibliografi Liene, Normann Flekkerøy havn - anno 1695 Lian, Oddleif Kaperkrigen hundre år før "kapertida". Episoder fra den store nordiske krigen Rognmo, Tor Vrakjakt i statsarkivet - og i skjærgården Skarpengland, Bjarne Fra Bent Henningsen 1532 til Skrivergården i Mandal 1766 Ougland, Torbjørn Avfolking av gardar i Vigmostad på 1700-talet Ougland, Torbjørn og Tryland, Tobias Konsmofolk med "Restaurationen" til Amerika Lohndal, Anstein Omkring "De fra geistligheden i Christiansand " stift indkomne efterretninger om Hans Nielsen Hauge Om bidragsyterne til årsskriftet

5 49

Munksgaard, Jan Henrik Aalholm, Olav Anton Bø, Olav Låg, Torbjørn Tønnesen, Joh. N. Bentsen, Bent Sunde, Jens Smith Bue, Torgeir Låg, Torbjørn Slettan, Bjørn Bråstad, Kjell J. Aase, Lars Aase, Lars Aalholm, Olav Anton

Nr. 59/1983 Wikander, Johan A. Nilsen, Sigrid E. Ytterdal, Ingrid

22

55 63 72 78 86 104 112 116 121 125 134 140 143 155 160 167


Agder Historielag

Nr. 60/1984 Repstad, Laurits Låg, Torbjørn Repstad, Laurits Repstad, Laurits Bø, Olav Jansen, Leonhard Bjarne

Agder Historielag 70 år. Glimt fra lagets historie Minneord. Olav Anton Aalholm Minneord. Andreas Kjær Minneord. Torgny Birkeland Folketradisjon og lokalhistorie "Om då han kom til Langeid, då var den jenta fest". Om Håvard Hedde og menneska kring han Rosenberg, Kjell "Frie fra Øxe og Naver". Om dokumenter og arbeidsredskap ved skipsbygging Abrahamsen, Lorentz O. En skute - en skipper - og hans familie Sundtoft, Daniel S. Prost Jacob Fridrichsen 1784-1864 Stakkeland, Arne Stadsmusikantene i Kristiansand 1680-1853 Bue, Torgeir Kvinner som lærere i det gamle Kristiansand - før år 1800 Stranger, Ivar Dampbageriets Café og Conditori. En bygningshistorisk undersøkelse Knudsen, Kjell En skipsulykke og en tradisjon. Søgnes St. Johnes-tradisjon i nytt lys? Ordahl, Sverre Egder i engelsk teneste 1807-1814 Gulbrandsen, Ågot Muntlige overleveringer fra krigen med England 1807-1814 Skarpengland, Bjarne Hadde Bent Henningsen en sønn som het Rasmus? Maren Cortsdatters slektsopptegnelser Fidjeland, Torkell Folkeminne frå Sirdal Om bidragsyterne til årsskriftet Nr. 61/1985 Repstad, Laurits Rasch-Engh, Rolf

Minneord. Niklos Hovet Bygdemaling i Vest-Agder. Et forsøk på en kartlegging og beskrivelse Larsson-Fedde, Torbjørn Fedas posthistorie Abrahamsen, Lorentz O. Saltholmen - et nedlagt fyr Erdvik, Finn Den finslandske ættestamme. Hvor ble det av de av bydas sønner som måtte forlate bygda? Sørensen, Bjarne Eksport av hummer fra Sørlandet på 1800-tallet Nilsen, Sigrid E. Åttekantkirkene på Agder 1825-1850 Skaar, Magnus En gammel drukningsulykke i Grundelandsvannet Gode råd for gårdbrukere Rosenberg, Kjell og Ordahl, Sverre Rådmannsdatteren fra Kristiansand og hennes etterslekt Rognmo, Tor Mysteriet på Ystesteinen Lohndal, Anstein Steinvor Sørhelle - ei "klok kone" frå Kvinesdal på 1600-talet Ytterdal, Ingrid En kunstner og hans liv. Ole Chr. Neuwert 1746-1808 Fidjeland, Torkell Om skuletilhøva og lærarane i Øvre Sirdal i eldre tid Nilsen, Sigrid E. Fallos-steiner Eiken, Torleif Sokneprest Schübeler i Åseral Flodda, Harald Kapitalister og arbeidsfolk i Arendalsområdet i 1870-80 åra

23

5 13 13 14 15 26 34 39 43 57 85 88 97 102 118 120 122 127 134

5 6 28 35 38 43 55 64 67 82 84 93 104 112 114 118


Agder Historielag

Nr. 62/1986 Frogner, Kjetil Thorbjørn Fjære Historielag på Sagatur Weyergang-Nielsen, Arthur To brødre, to skip og to epoker i norsk sjøfartshistorie Skarpengland, Bjarne Fra riksråd Jon Rangvaldson Smør - n. 1295 til Guri Skarpengland f. 1865 d. 1951 Bruskeland, Arnulf Smørslekta Rasch-Engh, Rolf Uniformen som forbilde innen folkekunst og folkedrakt Lohndal, Anstein "...En urettsindig kristen og djevels lem." Omkring ein trolldomsprosess frå Agder i 1662 Stang, Cæcilie Utvandring og arbeidsvandring fra Feda til USA ca. 1850-1950 Skaar, Magnus BLØRSTAD - Hva kommer navnet av? Høyvoll, Kari Kristiansand Kvinneråd og privatarkiver Valevatn, Sven Redd!!! Skarpengland, Bjarne Halse klostergods i Mandalen. Fra Claus Brookenhuus til Niels Pedersen - 1629 Gundersen, Margrete Nitter Mormors bryllupsutstyr i 1916 Aabø, Arne T. Soga om Sina og Kjetil Ulvsmyr ei sannsoge frå Telemark og Agder Nomeland, Tarald Minneoppgåve - Frå året 00 til 81 Walle, Tore Minneoppgave - Barndomsminner Åkre, Torjus Minneoppgåve - Sumarslått i Valle og Hylestad på heii føre 1945 Berntzen, Olav Minneoppgave - Minner fra livet til sjøs Rysstad, Tarjei Asbjørnson Minneoppgåve - Ljåsmiing Om bidragsyterne til årsskriftet Nr. 63/1987 Jakobsen, Hans Jakob Valevatn, Sven Wikander, Johan Anton Gundersen, Børre R. Stranger, Ivar Rosenberg, Kjell Rasch-Engh, Rolf Lohndal, Anstein

Agder møter kristendomen Jul -, slik det eingong var - og litt om badstova "...en hvid Kirke ved Stranden" Et levende legat Fylkesmuséets paviljonger minnesmerker fra Kristiansands gamle byhaver Lumske skjær ved Rockall krevde 610 menneskeliv Historie under kirkegulvet Follogsfolk og fattiglemmer Om bidragsyterne til årsskriftet

24

5 14 23 30 32 47 52 60 64 66 70 72 80 84 98 100 106 109 111

5 39 42 85 90 120 136 144 149


Agder Historielag

Nr. 64/1988 Sigersvold, Ståle Kleveland, Olav Arne Bø, Olav Høyvoll, Kari Skarpengland, Bjarne Rosenberg, Kjell Johnsen, Berit Eide Rasch-Engh, Rolf Rasch-Engh, Rolf Sundtoft, Daniel S.

Isenblaa og kjerresmøring. Bondedrift i Knabeheienepå 17- og 1800-tallet 7 Arbeidar og bonde. Flot Nikkelgruve 1872-1946 18 Pehr Kalms opphald i Sør-Noreg 4. desember 1747 - 28. januar 1748 26 Stemmerettsjubiléet 75 år den 11. juni 1988 34 Om Smør- og Benkestokslekt 43 Skipsnavn - symbolikk, romantikk, poesi, drøm og dåd 55 Danmarksfarten, kapring og engelsk fangenskap under Napoleonskrigen 1807-1814 62 Da sørlendingene spiste tyttebær i felt. Felttoget i Båhuslen 1788 75 Den eldste militærmusikken i garnisonsbyen 91 Fra gamle gudehov til kristne kirker? 96 Om bidragsytene til årsskriftet 102

Nr. 65/1989 Forord ..."til Guds Ære og Kundskabens Forøgelse"... Litt om skuleordningane frå 1742 i det gamle Lister provstie og bakgrunnen for desse Masdalen, Kjell-Olav Folkeskolen - 250 år? Abrahamsen, Olav Arild Fra allmueskole til enhetsskole. Skolevesenet i Flekkefjord 1739-1921 Valvik, Peder Skolen på Skjernøy Herefoss, Hans Omstreifarane, kyrkja og skoleverket Tjomsland, Bernhard Ein barneheim blir til. Nokre trekk frå Omstreifermisjonens arbeid med reisinga av Sørlandets Barnehjem i Greipstad Møll, John Da denhøiere almueskole for Lister og Mandals amt ble opprettet Slettan, Bjørn "Næsten hele bygden blev rystet..." Vekkingstidene på 1870-talet Sundtoft, Daniel Severin Presteslekten Bugge på 1700- og 1800-tallet Gausdal, Ole Georg Kapellan i strid med leilendinger. Saken om Hægebostad prestegård 1742-1746 Tveiten, Bjarne Stadnamn fortel om Breive Fidjeland, Torkell Jakt og fangst i Sirdal i eldre tid og slik eg minnest det Rasch-Engh, Rolf Gamle dommer og skifter forteller. Om gamle våpen på Agdesiden på 1600-tallet Rosenberg, Kjell Bjellesmedens sønner og sorenskriverens ætlinger ga Lillesand baptistkirke Lundby, Kristin og Johnsen, Berit Eide I forfedrenes fotspor. Båhuslen gammelt norsk område med interessant kulturhistorie Om bidragsyterne til årsskriftet

5

Lohndal, Anstein

25

7 19 25 38 43 49 59 74 80 94 107 113 119 140

145 150


Agder Historielag

Nr. 66/1990 Forord Abrahamsen, Olav Arild Fra innlands- til kystturisme Kaastrup, Sølvi Noen utdrag av utlendingers reisebeskrivelser fra Agder på 1700- og 1800-tallet Abrahamsen, Olav Arild "Dag-bog paa en reise fra Bergen til Flekkefjord og over land tilbage i Fællesskab med Clamer Sudmann i aaret 1832, ved George Wallace Slettan, Bjørn Ein engelsk gentleman i Holum Holte, Leiv "Christiansands og Oplands Turistforening" blir stiftet, fra KOTs 100-års jubileumsbok Trysnes, Fie Skaar Tvedestrands Bad - Billigt sommerophold Naturskjøn omegn Grindland, Kari "....at raade Bod paa og søge Erstatning for Tabet af Livskraften", Flekkerø Skjærsgaardssanatorium 1903-1940 Sætra, Randi Sommergjester på Engholmen Moi, Molla Skogsøy Sommergjester Aase, Lars Ferdafolk og turistar i Kvinesdal Seland, Per Ovedals-brevene Stang, Cæcilie Byggeskikk i Feda Gundersen, Børre Reidar Kristiansand Militærforening 180 år?? Endresen, Mads Utvalgte emner fra Setesdalsbanens historie Lohndal, Anstein Religonssværmerne paa Lister. Litt om ei kontroversiell vekkingsrørsle på Agder kring 1830 Gausdal, Ole Georg Willoch-ættlinger på Hægebostad prestegård som også er forfedre til mestertyven Ole Høiland Rasch-Engh, Rolf 1789 - Den norske hær skal få ny uniformskjoler Rasch-Engh, Rolf Offiserssabelen er 201 år Om bidragsyterne til årsskriftet Nr. 67/1991 Forord Wikander, Johan Anton Kompassroser ved uthavnene. Skipskompasset. Wikander, Johan Anton Kompassroser ved uthavnene. Kjennskapet til misvisningen Wikander, Johan Anton Kompassroser ved uthavnene. Misvisningsvariasjonen på Agdesiden frå år 1000 til 1990 Wikander, Johan Anton Kompassroser ved uthavnene. Nord-Europas viktigste handelsvei Wikander, Johan Anton Kompassroser ved uthavnene. Kompassrosene Wikander, Johan Anton Kompassroser ved uthavnene. "Den franske Lilje" som symbol ved Nord-streken, et kristent symbol Wikander, Johan Anton Kompassroser ved uthavnene. Noter og kildehenvisninger Valvik, Øyfred Christen Pedersen Dyrstads opplevelse i 1807 Støren, Thordis Jødesaken, Henrik Wergeland og en bonde fra Lista Christiansen, Per Reidar B. En ukjent Salve med odel i Fjellestad i Øvrebø og hans etterkommere på Agder Aase, Lars Brødrevenene på Lista, i Spind, Lyngdalen og Kvinesdalen på 1700- og 1800-talet Om bidragsyterne til årsskriftet

26

9 11 15

25 32 37 39 43 68 71 73 97 110 123 130 142 148 151 154 156 5 7 16 23 26 36 82 85 91 95

103 125 154


Agder Historielag

Nr. 68/1992 Forord Jansen, Leonhard Bjarne Frå havre til bensin. Drag av samferdsla i Setesdal - sett frå Valle Østerholt, Anne Gunn På reisefot Danielsen, Rolf Kr. Litt om fraktefarten og om lokalfarten langs Vest-Agderkysten sett fra Lindesnes Dybing, Anders Fra rutebilenes historie i Songdalen Hagen, Nils Chr. Setesdalsbanen Sødal, Reidar Forhistorien til Kjevik flyplass Andreassen, Jostein Leopold von Buchs reise på Agdesiden 1808 Tjaldal, Sven Nilsson "Reisen til Amerika vaaren 1891" Barth, Edv. K. Oppvekst i Kristiansand Rosenberg, Kjell Lærd sorenskriver, klassisk filolog og åtti år gammel skøteløper Tveiten, Bjarne Storhedder Haslum, Vidar Gårdsgrenser i Birkenes Lyhne, Niels Chr. "De dro mo sør" - Nordmenn i Danmark Om bidragsyterne til årsskriftet

5 7 20 25 36 45 52 54 67 73 88 96 103 129 132

Nr. 69/1993 Sogner, Sølvi Lohndal, Anstein Møll, John Seland, Bjørg Fløystad, Ingeborg Olsen, Gerd Lillian Solberg, Astri Tveiten, Asbjørn Dybing, Anders

Forord Kvinner og migrasjon Kirsten Snabbe - ein kvinnelagnad på 1600-talet Gierts-Kari, en kvinneskikkelse i Mandal på 1700-tallet Nærme seg et menneske over avstand i tid Lærerinneutdanning og de første utdannede lærerinner i Agder 1874-1890 "Anna på Kvisten" Bagstedag på Sobjør i 1926 Skulen på 1700-talet - dømet Eiken Jernbaneanlegg gjennom ei sørlandsbygd 1930-1947 Om bidragsyterne til årsskriftet

11 13 18 28 37 51 76 78 80 89 103

Nr. 70/1994

Nomedal, Gunnar Hovstad, Håkon Taraldsen, Kristen Faremo, Osmund Solberg, Astri Sætra, Randi Lyhne, Niels Chr.

Forord Tanker ved en minnestein Nes, ei sørlandsbygd under 2. verdenskrig Hjemmefronten på Sørlandet. Major Laudals militærorganisasjon Glimt fra motstandsarbeidet under okkupasjonen Til Åshild, 13 år. Slik jeg opplevde krigen 1940-45 Hvorledes kan et lite folk gjøre seg gjeldende i vår tid? "In den Morgenstunden des 9. April...."

27

7 9 10 23 29 36 48 51


Agder Historielag

Livolden, Einar Glimt fra krigens dager Christiansen, Per Reidar B. Eilif Arnoldssons ætt og etterslekt Østrådal, Erik Statsarkivet i Kristiansand - et 60-årsminne Om bidragsyterne til årsskriftet

54 56 95 104

Nr. 71/1995 Lohndal, Anstein Lyhne, Niels Chr. Røinesdal, Anna Midthassel, Randi Vollan, Magnhild Christiansen, Per Reidar B. Sødal, Terje

Forord "...for at fralegge sig et ondt Rygte..." Omkring eit omstridd tingsvitne frå 1780-åra "Men Øvre Stray glemmer jeg aldri" Om Kristiansand Husflidskole Arbeid og opplevelser i amerikanske familier i 20-årene

7 9 17 23 27

Kampen om opplæringsmålet i folkeskolen i Birkenes

38

En ættekrets fra Lyngsvåg i Spind og Sande i Herad Samfunnsforholdene på 1600-tallet differensiering eller egalitet? Om bidragsyterne til årsskriftet

58 91 116

Nr. 72/1996 Lohndal, Anstein Molden, Gunnar Sundbø, Annemor Stylegar, Frans-Arne Wikander, Johan Anton Christiansen, Carl Sætra, Gustav

Forord Eit proprietærjordbruk i Kvinesdal på 1800-tallet Brann i masovnen Resirkulering av ull, shoddyfabrikken Sancti Laurentis de Lista - et kongelig kapell på Huseby Britisk kartlegging på Agdesiden 1570 - 1814 Om jakt og fjellturer i Setesdalsheiene Fra Bondeledere til fanger. Rettsforfølgelsen mot lederne av Lofthusreisinga 1789 - 1800 Om bidragsyterne til årsskriftet

7 9 21 25 30 37 70 83 180

Nr. 73/1997 Gjertsen, Karl Ragnar Lohndal, Anstein Horneman, Emma Elisabeth Sødal, Terje

Taraldsen, Kristen Nilsen, Sigrid E. Gysland, Samuel Rosenvinge, Øyvind

Forord Båtbuer vernes i kulturminneåret i Aust-Agder "Brøyte sig rydning i svarteste Skog..." Bøndenes reaksjoner på Kristiansands privilegier aktiv motstand? En gammel slekt på Nedre Rosseland i Greipstad en jordegodstvist som ble ført på Kristiansands rådstue i 1645 Tangen Reberbane Dirnes batteri Historie i stein Brannvakttårnet i Arendal

28

7 9 12

34

46 51 60 67 72


Agder Historielag

Midthassel, Randi Fidjestøl, Synnøve Haraldstad Sandvik, Pål Thonstad Stylegar, Frans Arne Bjorvatn, Øyvind

Barndom

76

Vår gamle bondekost i Mandalen Industriens gullalder 1935 - 1970 Gårdsgrenser i Gyland - og på Agder Hvem var Lofthus-vennen Åsmund Reiersen? Om bidragsyterne til årsskriftet

82 86 103 118 120

Nr. 74/1998 Sandvik, Pål Thonstad Masdalen, Kjell-Olav Sødal, Terje Stylegar, Frans-Arne Lohndal, Anstein Sætra, Gustav Wikander, Johan Anton

Forord Den borgerlig styrte byen, kristiansandspolitikken 1945-65 Noen trekk fra Nasjonal Samling i enkelte kommuner i Aust-Agder Lagrettemenn og lokaldemokrati på 1600-tallet Blader av en sørlandsk storgårds saga. Et nytt gravfunn fra Ågedal i Audnedal Trolldomsprosessen mot Barbra Åsmundsdtr. 1667. Symptom på eit bygdesamfunn i krise? Meglerens rolle overfor Sørlandsrederiene i mellomkrigstida Kulturminner i kystlandskapet

5 7 26 34 51 55 72 93

Nr. 75/1999 Forord Rosemaling i Vest-Agder "Lið". Båtgraver i Agder Småkongerikene på Agder og deres grensemerker Kommentar til Asbjørn Nødings artikkel om gamle grensemerker Stylegar, Frans-Arne Fire honnstaver i mellom Eriksson, Malin "Deo Gloria". Fra hedendom til kristendom i Vest-Agder Røsstad, Rune Lagmannen og lovboka Wikander, Hohan Anton Peder Claussøn Friis (1545-1614) som kilde for Atlantica-verket Dovland, Olav Andreas Glimt fra Jomfruøyene Møll, John En supplikk til kongen kunne gi resultater Sødal, Terje Bygdetinget i Søgne i eldre tid Solberg, Astri "Tante Petra". Om utvandringen til Amerika Vevstad, Andreas Magnhild Hagelia - Magnhild med klubba - 1904-1996 Lohndal, Anstein Gjenryddinga av nedlagde gardar i marginale område Om bidragsyterne til årsskriftet Skjoldal, Bjørg Stylegar, Frans-Arne Nøding, Asbjørn Slettan, Bjørn

29

5 7 11 29 34 35 36 49 61 87 98 106 118 120 127 143


Agder Historielag

Nr. 76/2000 Forord Da danske leietropper søkte nødhavn i Agder Glimt fra elektrisitetens århundre, Kristiansand Energiverk 1900-2000 Fløystad, Ingeborg "...til Salig Madamens Begravelse" i 1721. Madame Jostens husholdning og siste tid på Baaseland jernverk Lohndal, Anstein Øydegardar og ny busetnad i nokre Agderbygder på 1600-talet Stigersand, Anne K. Medicinalvæsenet på Agder 1651-1814 Mogstad, Oddmund Kvar køyrde Mr. Inglis? Vegar i Otradalføret rundt 1820 Ougland, Torbjørn Sørlendingar i Sør-Afrika kring 1900 Kristensen, Audun Om det gamle laksefisket på Elle Stylegar, Frans-Arne Tidlig jordbruk i det sørligste Norge Stylegar, Frans-Arne Fjæremannstufter - "tomtningar" -- - strandtufter - hvalertufter. Spor etter tidlige fiskevær på Sørlandskysten Wikander, Hohan Anton Familien Weidmann. Fra Zürich til Grimstad 1855 -1878 Sætra, Gustav "Mamons Træle". Presten Erik Anker Brun Om bidragsyterne til årsskriftet Gjeruldsen, Ole Henrik Sandvik, Pål Thonstad

5 7 15 36 50 66 81 90 108 116 155 159 190 219

Nr. 77/2001 Eliassen, Finn Einar Røssaak, Tore E. Stylegar, Frans-Arne Haslum, Vidar Andreassen, Jostein og Langfeldt, Jan G. Syvertsen, Svein Danielsen, Arthur

Forord "Kaptajn Dahl" i det dansk-norske univers Kunstsamlingen på Gimle gård som forskningsobjekt "...wnder Augdesiden findes gandsche faa Gaarder som Eenisten besiddes wdaff Een Mand" De lange linjene Kapellet og gravplassen ved Olavssundet Litt om losing, losbåter og losulykker Hvem har druknet i Eikvåg og Loshavn opp gjennom tidene? Om bidragsyterne til årsskriftet

5 7 51 72 94 97 112 125 136

Nr. 78/2002 Forord Larsen, Jan Henning og Sollund, May-Liss Bøe Lohndal, Anstein Stylegar, Frans-Arne Mogstad, Oddmund Bastrup, Olav Rune Ekeland Hunstad, Dag Aslaksen, Marit Fløystad, Ingeborg

5

Gravfeltet i Fevikparken, Grimstad Gardsnamn på -stad i Vest-Agder Upplond "16 steinar stend i rad" Brudled og pikksteinar Jens Munk - En seiler fra Agder midt i verdenshistorien Kapringslosene i Mandal Losolderskap Sørlandslosen i litteraturen Utdanningssamfunnets røtter: Kvinneutdanning på 1800-tallet og tiltak på Agder Om bidragsyterne til årsskriftet

30

7 25 46 58 76 115 139 147 161


Agder Historielag

Nr. 79/2003 Sandvik, Pål Thonstad Larsen, Jan Henning Westerdahl, Christer Stylegar, Frans-Arne Rostrup, Randi Herefoss, Trygve Olsen, Thomas Røssaak, Tor E.

Nr. 80/2004 Wikander, Johan A Sødal, Terje og Stylegar, Frans-Arne Larsen, Jan Henning, Sollund, May-Liss Bøe og Stylegar, Frans-Arne Westerdahl, Christer Ousbey, Eva M. Torstveit, Leiv

Forord Den store nikkelskandalen Gravfelt fra eldre jernalder på Glamsland, Lillesand kommune Eid og drag Maktens mange ansikter Ein Jær-prest i Valle kyrkje i Setesdal Tingsaker i Vestre Råbyggelag og Kaddeland på 1680-tallet Indremisjonens institusjon for gutter Vaisenhuset Ebenezer Den store kunstauksjonen på Gimle i 1910 Om bidragsyterne til årsskriftet

Solurene ved Øyestad kirke Kjempegravene på Oddernes

Gravrøyser ved Byglandsfjord Lindesnes och sjömäns dopseder Halland-gårder sett i sammenheng med Huseby-gårder på Sør-Vestlandet Barn født utenfor ekteskapet i Kr.sand 1870-74 Om bidragsyterne til årsskriftet

31

5 7 30 44 65 77 81 92 113 125

9 61

89 105 137 143 152


Agder Historielag

Nr. 81/2005 Del 1: Lauvdal, John Fløystad, Ingeborg Kleveland, Olav Arne Del 2: Nilsen, Anna Helle

100 år siden unionsoppløsningen i 1905 Samhald og strid under unionsoppløysningen i 1905 – og noko om reaksjonar på hendingane frå Agder-folk. ”….at være med blant landets borgere” Agderkvinnene og unionsoppløsningen. Jørgen Løvland – Ein statsmann

9 41 51

Bråstad, Kjell

60 år siden freden i 1945 Skip og sjøfolk med tilknytning til Agder under verdenskrigen 1939-45 Avisfronten i Agderfylkene 1940-45 Hvem var de mistenkte? Etterforskningen mot NS-medlemmer i Kristiansand Politidistrikt 1945-50 Det militære forsvaret av Kjevik Flyplass i 1940

111 127

Del 3: Raustøl, Bård Østerud, Brit Hageland, Harald

Industrihistorie på Agder gjennom 100 år Industribedriftene i Eydehavn – Arendal Smelteverk og Nitriden Aust-Agder kulturhistoriske senter og Eydehavn Eit raffinert eventyr – Falconbridge gjennom 75 år

141 161 167

Del 4: Johannesen, Silje Espeland

Agder i tidligere tider ”Hva der har praktisk betydning for livet” Mandals Husflidsforening og ”Arbejdsskolen for Drenge” (1882-1901) Jordeigedom og jordleige i det gamle Lista len Likkviler og andre steinsettingar i samband med desse

179 189 205

Årsskriftets bidragsytere Historielag på Agder

217 220

Haugen, Johnny Bentsen, Morten

Lohndal, Anstein Mogstad, Oddmund

Nr. 82/2006 Del I Aanby, Anne Tone Kleveland, Olav Arne Rygg, Magnhild Skjekkeland, Martin Slettan, Bjørn Kleveland, Olav Arne Åsen, Kjell Homme, Gyro Knutsdotter Bakken, Jakob T. Homme, Knut K. Seland, Nils

Mållagsrørsla på Agder gjennom 100 år Eit mållag for si tid – Stiftinga av Egde- og Telelaget i 1899 Stor framgang – sterk tru på framtida. Målreisinga på Agder 1900 – 1940 Kvifor er vi målfolk og kvifor er vi ’kje fleire? Språk og samfunn på Agder. Om dialektutviklinga i dag Nynorsk lesnad for barn og ungdom Arne Garborg på Ose Ein riddar i all si ferd Målreising på Agder Målstrid i eit halvt hundre år Vallemålet Lagsbruksverksemd i Vest-Agder

32

63 83

11 23 45 67 79 89 91 95 107 111 115


Agder Historielag

Del II: Hageland, Torfinn Normann Eidet, Svein Egil Flå, Harald Bjorvand, Arvid Bjorvand, Arvid Bjorvand, Arvid Evenbye, Torbjørn

Del III: Nilsen, Anne Helle Haugen, Johnny Breiteig, Trygve

Glimt fra reiselivet på Agder Ferdsla i Setesdal i eldre tid August Abrahamson. Turistpioner og vegviser Kristiansand og Oppland Turistforening etter krigen Ljoslandshytta Hovdehytta KOT i nærområdet Hotellet som få fikk oppleve. 60 år siden Hovden Høyfjellshotell brant ned Nyere historie fra Agder Lærerstriden i 1942 – agderlærerene Flyslipp-operasjoner på Agder 1940-45 Johan Arndt Eiesland. Gutten fra Ny Hellesund som ble professor i matematikk i USA

167

183 199 233

Om forfattarane i årsskriftet

247

Historielag og historiske foreninger på Agder

253

Nr. 83/2007 Del I: Musea Gjertsen, Karl Ragnar og Masdalen, Kjell-Olav Aust-Agder kulturhistoriske senter. Arkiv, bibliotek og museum I 175 år. Munksgaard, Jan Henrik V-Agder museet. Konsolidert kultur Munksgaard, Jan Henrik V-Agder museet Kristiansand Johannesen, Arild V-Agder museet Flekkefjord Munksgaard, Jan Henrik V-Agder museet Gimle Gård Eikeland, Inga V-Agder museet Lista Lindseth, Knut V-Agder museet Mandal Lunde, Thorunn V-Agder museet Setesdalsbanen Hansen, Thor Gunnar V-Agder museet Sjølingstad Uldvarefabrik Udø, Ovin Agder naturmuseum og botaniske hage Sørensen, Bjarne T Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter Høyersten, Erlend Sørlandets kunstmuseum Jansen, Leonhard Museum i Setesdal Del II Sørensen, Marie T

127 143 149 155 159 163

Sosialhistorie Saa udspekulerte Tyveknægte. Kriminelle barn i Kristiansand 1874-1889

33

9 39 40 46 54 55 60 63 67 75 81 85 89

114


Agder Historielag

Ødeskaug, Gerd Irene Aamlid Wikander, Johan Anton

Del III Hauge, Johnny

Nilsen, Anna Helle

Tveit, Hallvard

Nr. 84/2008 Jansen, Leonhard Walle, Sven Magne Syvertsen, Svein Berge, Svein Ø Berge, Svein Ø Berge, Svein Ø Nomeland, Terje Haugen, Johnny

85/2009 Stylegar, Frans-Arne Vågen, Inger og Trelsgård, Jan Helge Vikander, Johan Anton Sødal, Terje Lohne, Berit Jernes Nielsen, May-Brith Ohman Nielsen

”Ja, vår inkji me ble ’ell di, so va her lausunga alt i Sætisdal.” Om leiermål og uekte barn i Setesdal i perioden 1725-1815 Fra Laudal til Landvik i 1860-årene. Barnevandreren Anna Olsdatter Sveinal (1854-1940) Krigs- og okkupasjonshistorie Arbeidstjenesten i Agderfylkene 1940-45. En idealistisk samfunnstjeneste eller opplæring til tysk krigstjeneste? Hva ord kan utrette. Trekk fra kirkekamp i Norge og på Agder 1940-45

145 163

201 233

Årsskriftregister 1914-2006

247

Om forfattarane i årsskriftet

273

Historielag og historiske foreiningar på Agder

277

Eit møte med sogemannen Jon Løyland (1887-1975) Sjøveien – vår viktigste transportvei. Fra Hidra til Amsterdam. Svend Torgersens eventyrleige liv i Det Nederlandske Ostindiakompani. A journey from Lindesnes to Christianssand in the year 1820 Oversatt og komenter av S Ø Berge Noaord I fiske og sjøfart. Ord, uttrykk og munnhell fra kysten. Opprinnelse strekningen Randesund til Mandal. Lokale dialektuttrykk fra kysten. Frontkjemperne fra Agder 1940-1945. Overfall var planlagt kupp

7 27

96 110 143

Om forfattarane i årsskriftet Historielag og historiske foreiningar på Agder

152 145

Kulturminnevern i et merkeår – et tilbakeblikk og noen framtidstanker

7

Christen Tønnesen Omland, første ordfører i Hidra og Nes, og ”distriktets klokeste mann”. Solur eller kompassrose på Høybakken ved Mandal? Trolldom og sisial status. Sosialhistorisk perspektiv på Kjedeprosessene i Kristiansandsområdet i 1650 og 1670 Gadas jente Nervefeveren, Sørlandets svøpe

34

48 69 81

13 43 55 79 99


Agder Historielag

Nomeland, Terje Nilsen, Anne Helle Haugen, Johnny

Frontsøstrene fra Agder – kvinner i tysk tjeneste 1940-1945 Trekk fra hverdagslivet i ei sørlandsbygd under krigen 1940-1945 Trygve Gran – førstemann over Nordsjøen

131

Om forfattarane i årsskriftet Historielag og historiske foreiningar på Agder

185 188

35

145 159